P. 1
modul kerja kursus

modul kerja kursus

Ratings:
(0)
|Views: 2,060|Likes:
Published by Amanina Ramadzan

More info:

Published by: Amanina Ramadzan on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

PENILAIAN MENENGAH RENDAH MULAI PMR 2008

DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

79/2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

1

MAKLUMAT PENTING
Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan ini akan mula digunakan oleh pelajar tingkatan 1 tahun 2006

2

1.0

PENGENALAN

Pentaksiran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan dilaksanakan berasaskan sekolah dan berpusat. Pentaksiran bagi kertas 2 dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pentaksiran dilaksanakan melalui evidens proses dan evidens produk. Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus KHB disediak an untuk membantu pentaksir, calon, pihak pentadbir sekolah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran kerja kursus di sekolah.

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini mengandungi maklumat am, maklumat kepada pentaksir, penyelaras dalaman, calon, sistem pentaksiran, kriteria pentaksiran serta borang pentaksiran.

2.0

MAKLUMAT AM

2.1

Semua calon yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki melaksanakan kerja kursus.

2.2

Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu sebagai pentaksir untuk melaksanakan pentaksiran kerja kursus.

2.3

Pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mulai: i) ii) iii) Tingkatan 1 - Januari hingga Okt Tingkatan 2 - Januari hingga Okt Tingkatan 3 - Januari hingga Julai

3

2.4

Borang markah kerja kursus Tingkatan 1, 2 dan 3 perlu ditandatangan oleh calon, pentaksir dan penyelaras dalaman. Markah yang diperoleh akan dikumpulkan untuk Penilaian Menengah Rendah (PMR).

2.5

Pentaksiran kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

2.6

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus ini hendaklah dicetak dan diedarkan kepada calon.

2.7

Aktiviti pentaksiran mungkin melibatkan penggunaan atau pengendalian alatan dan b ahan yang merbahaya. Pihak pentadbir sekolah dan pentaksir bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan dan kesihatan calon dipatuhi semasa proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan.

2.8

Pemantauan oleh Penyelaras Luaran ke sekolah -sekolah akan dilakukan dalam tempoh pelaksanaan pentaksiran kerja kursus.

2.9

Pihak pentadbir sekolah perlu menyediakan ruang yang mencukupi untuk menyimpan evidens berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 serta evidens produk berbentuk artifak untuk Tingkatan 3.

2.10

Evidens produk berbentuk artifak Tingkatan 1 dan 2 boleh dipulangkan kepada calon selepas Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok ditandatangani oleh Penyelaras Dalaman. Evidens produk berbentuk artifak tingkatan 3 dan evidens produk berbentuk dokumen Tingkatan 1, 2 dan 3 hanya boleh dipulangkan kepada calon selepas 6 bulan keputusan PMR dikeluarkan.

2.11

Calon diperuntukkan tempoh 30 hari untuk mengambil evidens produk berbentuk artifak dan evidens produk berbentuk dokumen yang dipulangkan itu. Semua evidens yang tidak dituntut selepas tempoh tesebut hendaklah dimusnahkan oleh pihak sekolah.

4

3.0

MAKLUMAT KEPADA PENTAKSIR

3.1

Semua pelaksanaan kerja kursus hendaklah ditaksir oleh pentaksir bagi setiap calon secara individu.

3.2

Pentaksiran boleh dilaksanakan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.

3.3

Kerja kursus adalah berdasarkan kepada 4 modul:

Modul Tingkatan 1 2 3 4 1 2 2 3

Kandungan Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi Perdagangan dan Keusahawanan Reka bentuk Dan Teknologi JUMLAH

Markah (%) 10 10 10 10 40

3.4

Setiap calon MESTI dibekalkan dengan fail untuk tujuan penyimpanan dokumen pentaksiran kerja kursus.

3.5

Pentaksir dengan budi bicaranya boleh memberi peluang kepada calon untuk ditaksir semula untuk kali kedua dalam tahun semasa.

3.6

Setiap markah individu mesti dipindahkan ke Borang Pentaksiran Kelompok pada setiap tahun.

3.7

Pentaksir hendaklah melengkapkan Lampiran 2 Carta Gantt Tempoh Pelaksanaan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan bagi merekodkan tempoh aktiviti setiap modul dalam tahun berkenaan.

5

5.1 Semua perlaksanaan kerja kursus hendaklah dilakukan oleh calon di sekolah secara individu. 5. 4.3 Memastikan proses pentaksiran kerja kursus dilaksanakan mengikut prosedur.1 Penyelaras Dalaman perlu mengesahkan perlaksanaan kerja kursus pada Borang Pentaksiran Individu dan Borang Pentaksiran Kelompok.0 MAKLUMAT KEPADA PENYELARAS DALAMAN 4. 6 .2 Calon yang berpindah sekolah mesti memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran telah disahkan oleh Pentaksir Dalaman dan diserahkan ke sekolah barunya. 4.2 Memastikan semua markah dan dokumen yang telah disahkan disimpan di tempat khas.4.0 MAKLUMAT KEPADA CALON 5.4 Memastikan semua hasil kerja kursus dan dokumen pentaksiran calon yang berpindah dihantar ke sek olah baru. 4.

2 Pelaporan Enam gred digunakan dalam PBK bagi melaporkan tahap pencapaian calon: Gred A B C Pencapaian Cemerlang Kepujian Memuaskan Mencapai sebahagian tahap D penguasaan minimum E F Tidak melaksanakan kerja kursus Dikecualikan 7 .0 SISTEM PENTAKSIRAN Pentaksiran dalam kerja kursus ini menggunakan sistem Penggredan Berdasarkan Kriteria (PBK) 6.6. 6.1 Definisi Penggredan berdasarkan kriteria ialah satu kaedah menyatakan prestasi calon berdasarkan pencapaiannya dalam sesuatu aspek yang diukur.

2 Borang Pentaksiran Individu Modul 1 7.3 7.1.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.1.1.6.4.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 2 8 .1.1. Gred Unit Numerik A B C D E F 4 3 2 1 0 - 7.1 Label Fail 7.1.2 Nama 7.4 Nombor Kad Pengenalan 7.3 Kaedah Pemarkahan PBK Pemarkahan dalam PBK dibuat dengan menukarkan gred yang diperoleh ke dalam unit numerik.3 Angka Giliran 7.5 Tahun Dan Tingkatan 7.2.2 Modul Pentaksiran 1 7.0 FORMAT PENDOKUMENTASIAN 7.4.4 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 2 7.1 Tajuk 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.2.6 Nama Pentaksir 7.

2 Borang Pentaksiran Individu Modul 4 8. y Laporan itu hendaklah disediakan mengikut aspek.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7.7 7.69 cm) 8.6 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 3 7.1 Evidens produk berbentuk dokumen 7. Nota: y Setiap evidens proses hendaklah dibuktikan dengan laporan bertulis.8 Helaian pembahagi ( kertas warna ) Modul Pentaksiran 4 7.6.2 Borang Pentaksiran Individu Modul 3 7.8.1 Folio mesti dipersembahkan menggunakan tulisan tangan di atas kertas putih tanpa latar belakang bersaiz A4 ( 21cm X 29.2 Persembahan folio mestilah secara persembahan teknikal dan bukannya persembahan kerja seni.7. 9 .8.6.0 TULISAN DAN LUKISAN 8.5 7.

IV. V.3 Kemahiran komunikasi I. III. III. Perniagaan dalam negeri Runcit II. Bantuan perniagaan III. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis dokumen perniagaan Bidang pengeluaran 2 2. Menggunakan alatan tangan atau mesin IV.1 Kemahiran mereka cipta (Amali) 4. Keusahawanan IV. V. IV.2 Kemahiran Komunikasi Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk III.1 Kemahiran komunikasi I.1 Kemahiran Amali I. Etika makan ATAU Penyediaan medium memasu 3 3.1 Kemahiran Komunikasi I. Merekod urusniaga V. Buku tunai 4 4.2 Kemahiran mentaksir 4. 2.SENARAI KONSTRUK & ASPEK BAGI MODUL PENTAKSIRAN 1 ± 4 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL KONSTRUK ASPEK 1 1. II. Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar 10 . II. Membuat lukisan unjuran Ortografik V. II.

Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang Mencari maklumat perniagaan melalui internet.TINGKATAN 1 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 1.1 Perkembangan perniagaan dan masa depannya i.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 . Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul A iii. akhbar. jurnal perniagaan. majalah dan rujukan lain yang berkaitan Evidens: Produk 11 . Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul iv. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii.

Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 12 . Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul DAN B iii. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang i.i. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul DAN ii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ii. Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul C ATAU iii.

i. Menerangkan tiga perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang 13 . Menyatakan tiga perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang dengan betul D ATAU iii. Menyenaraikan enam contoh alat pembayaran masa kini dengan betul ATAU iv. Menyatakan enam cara perniagaan masa kini dengan betul ATAU ii.

Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iv. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii.2 Milikan perniagaan A i. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul iii. liabiliti dan modal Evidens: Produk i. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 14 . Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul Bagi kriteria (iii) dan (iv) ciri adalah berdasarkan bilangan pemilik .KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1.

Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul D ATAU iii. Menyatakan satu contoh nama perniagaan bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul C ATAU iii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU ii. Menyatakan lima jenis milikan perniagaan dengan betul DAN ii. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul i. Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv.i. Membezakan jenis milikan tunggal dengan syarikat sendirian berhad dengan betul 15 . Menyatakan ciri bagi setiap jenis milikan perniagaan dengan betul ATAU iv.

Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv.3 Langkah menubuhkan perniagaan kecil i. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap iv. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul B DAN iii. Menyatakan sumber modal dengan betul 16 . Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii. Menyatakan sumber modal dengan betul Evidens: Produk A i. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul iii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ii.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1.

Menyatakan sumber modal dengan betul i. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul D ATAU iii. Menyatakan sumber modal dengan betul 17 .i. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Mengisi borang pendaftaran perniagaan dengan lengkap ATAU iv. Menyatakan dokumen yang terlibat dalam penubuhan perniagaan kecil dengan betul C ATAU iii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul ATAU ii. Menyenaraikan langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul DAN ii.

Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan DAN B iii. & K. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan A iii. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul Bagi kriteria (ii) pengkelasan mengikut proses sebelum. diskaun dan K.4 Jenis dokumen perniagaan i. di K. i. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 18 . Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ii. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul iv. syarat bayaran. semasa dan selepas Bagi kriteria (iv) maklumat penting adalah syarat serahan.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU Evidens: Produk iv.

i. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv. Menyatakan pihak yang mengeluarkan dokumen dengan betul ATAU iv. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul 19 . Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU D iii. Mengkelaskan dokumen mengikut urutan ATAU C iii. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan ATAU ii. Menerangkan maklumat penting dalam invois dengan betul i. Menyenaraikan kesemua jenis dokumen perniagaan DAN ii.

Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran Evidens: Dokumen i. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul iv.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 1. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul A iii. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ii.5 Bidang pengeluaran i. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 20 . Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul DAN B iii.

Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv.i. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran 21 . Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU C iii. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul DAN ii. Menyenaraikan empat bidang pengeluaran dengan betul ATAU D iii. Menyatakan contoh serta grafik bagi setiap bidang pengeluaran i. Menerangkan maksud setiap bidang pengeluaran dengan betul ATAU iv. Menerangkan pengertian pengeluaran dengan betul ATAU ii.

Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas iii.1 Melakar reka bentuk projek A i.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 2 . Mendimensi lakaran reka bentuk yang dipilih B i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk Contoh tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Evidens : Dokumen ii. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk terbaik yang dipilih dengan kemas D Melakar reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk 22 . Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk iv.TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menyatakan sekurangkurangnya tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan reka bentuk C i. Melakar sekurangkurangnya tiga reka bentuk projek berdasarkan tema dan faktor reka bentuk ii.

Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh D Mengukur.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2.2 Penghasilan projek reka bentuk A i. menanda dan memotong 23 . Mengukur. Membuat kemasan yang sesuai iv. Membuat kemasan yang sesuai C i. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. Mengukur. Membentuk dan mencantum bahagian projek dengan kemas dan kukuh iii. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Mengukur. menanda dan memotong menepati lakaran reka bentuk ii. Mematuhi langkah keselamatan Evidens : Proses Produk B i.

Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan C i. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul Melibatkan salah satu tajuk di bawah: Reka bentuk dan penghasilan projek Elektronik Masakan Tanaman hiasan Lukisan teknik Menyenggara merangkumi proses mengurus dan mengendali alatan/mesin Evidens : Proses ii. Menyimpan alatan tangan atau mesin B i. ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii.3 Menggunakan alatan tangan atau mesin A i. Menyenggara alatan tangan atau mesin yang digunakan iv. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat D Menggunakan alatan tangan atau mesin 24 . Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii. Menggunakan alatan tangan atau mesin dengan cara yang betul dan selamat iii.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL. Memilih alatan tangan atau mesin yang betul ii.

Mendimensi lukisan C i. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul Pelan. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii. Menghasilkan lukisan unjuran ortografik yang kemas dan bersih B i.4 Membuat lukisan unjuran ortografik A i. Menggunakan jenis garisan yang betul dalam lukisan unjuran ortografik iii.KONSTRUK : KEMAHIRAN AMALI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga Kemas garisan sama tebal Guru menyediakan lukisan isometrik Evidens : Produk ii. Menggunakan jenis garisan yang betul iii. Mendimensi (sekurangkurangnya tiga) lukisan unjuran ortografik dengan betul iv. Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul ii. Menggunakan jenis garisan yang betul D Melukis mengikut konsep lukisan unjuran ortografik yang betul 25 .

5 Etika Makan A i. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai D Melakukan aktiviti tetapi tidak memenuhi kriteria di atas ATAU 26 . Mempersembahkan postur yang betul semasa makan ATAU ii.KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU ii. Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai Mengikut satu jenis hidangan yang dipilih sama ada Cara Barat atau Cara Timur * Postur ± Posisi atau sikap tubuh seseorang B i. Mempersembahkan postur* yang betul semasa makan ii. Mempersembahkan postur yang betul semasa makan DAN ii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan iii. Mengamalkan tingkah laku yang sopan semasa makan ATAU Evidens: Proses ii C Menggunakan alatan dengan betul dan sesuai i.

Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 2. Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii. Menggaul bahan memasu dengan sekata D Menyediakan bahan memasu Nisbah medium :7:3:2 ATAU 3:2:1 Evidens: Proses 27 . Menyediakan bahan memasu mengikut nisbah yang betul ii.5 Penyediaan Medium Memasu A i. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat C i. Membersih dan menyimpan alatan B i. Menggunakan alatan dengan cara yang betul dan selamat iv. Menggaul bahan memasu dengan sekata iii.

Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul iv.1 Perniagaan dalam negeri ± Runcit i.TINGKATAN 2 KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Bil Aspek Gred Kriteria Catatan 3. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul Pilih sebuah perniagaan runcit setempat Evidens: Dokumen A 28 .KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU±PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN MODUL 3 .

i. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul B DAN iii. Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besarbesaran dengan betul 29 . Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ii. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul i. Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul C ATAU iii. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul DAN ii.

Menyatakan empat jenis perniagaan runcit besar besaran dengan betul ATAU iv.i. Menyenaraikan ciri perniagaan runcit besar besaran dengan betul 30 . Menyenaraikan ciri utama perniagaan yang dipilih dengan betul D ATAU iii. Menyatakan jenis perniagaan runcit kecilkecilan yang dipilih dengan betul ATAU ii.

Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul A Pelajar dikehendaki membuat tinjauan sebuah perniagaan.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 31 . Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan dengan betul DAN B iii. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ii. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih iv. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv.2 Bantuan Perniagaan i. Evidens: Produk iii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i.

Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menyenaraikan jenis bantuan perniagaan yang digunakan oleh perniagaan yang dipilih ATAU iv. Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul DAN ii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU D iii. Menyenaraikan enam jenis bantuan perniagaan ATAU C iii.i. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut 32 . Menerangkan maksud bantuan perniagaan dengan betul ATAU ii. Menyatakan peranan bantuan perniagaan yang dipilih oleh peniaga tersebut i.

KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3.3 Keusahawanan i. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul i. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 33 . Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan iv. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan DAN B iii. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan A Evidens: Produk iii.

Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU C iii. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul DAN ii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 34 .i.

i. Menyenaraikan lapan agensi kerajaan yang membantu usahawan ATAU D iii. Menyatakan lima ciri utama usahawan dengan betul ATAU ii. Menerangkan secara ringkas lima peranan kerajaan dalam membantu usahawan ATAU iv. Menyatakan tiga bidang kegiatan yang diceburi oleh usahawan dengan betul 35 .

Guru menyediakan maklumat urus niaga A Evidens: Produk i. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN B iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU iv. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik iv. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul ii.4 Merekod urus niaga i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik 36 .KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3.

Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul DAN iv. Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank dengan betul DAN ii.i. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik ATAU C iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik i. Merekod urus niaga kredit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang 37 . Merekod urus niaga tunai ke dalam Akaun Tunai dan Akaun Bank D ATAU ii.

Guru menyediakan pelbagai urus niaga iii. B Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai ii.5 Buku Tunai i.KONSTRUK Bil : KEMAHIRAN KOMUNIKASI Gred Kriteria Catatan Aspek 3. C Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga ii. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan Merekod urus niaga dengan betul Mengimbang Buku Tunai dengan betul A ii. Evidens: Produk i. i. Menyediakan format Buku Tunai dua ruangan 38 . iii. D i.

Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Pernyataan masalah Senarai produk Kekuatan dan kelemahan produk Idea penyelesaian masalah 39 . Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih iii.KRITERIA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU-REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MODUL 4 .TINGKATAN 3 KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4.1 Pengenal -pastian masalah i. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi iv. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Cadangan tema : Peragaan Penyusunan Penyimpanan Senarai produk sedia ada hendaklah mengandungi : Nama produk Gambar atau grafik Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii.

Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah DAN B i. Membuat sekurangkurangnya tiga lakaran berlabel idea penyelesaian masalah Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas D 40 . Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas ii. Menyenaraikan sekurangkurangnya tiga produk sedia ada di pasaran sesuai dengan tema yang dipilih ATAU Iii Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk yang diperolehi Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas i. C ii.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN i.

Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan iii.2 Pembinaan Projek A i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih ii.KONSTRUK : KEMAHIRAN MEREKA CIPTA (AMALI) BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Tidak menyiapkan projek Evidens : Produk B C D 41 .

kos upah dan kos overhed dengan betul B ii. iii.kos upah dan kos overhed dengan betul Evidens : Dokumen Perlu ada :- A ii. kos upah dan kos overhed dengan betul ii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat i.3 Pengiraan Kos i. Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan overhed dengan betul D Menyenaraikan kos bahan.KONSTRUK : KEMAHIRAN MENTAKSIR BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Mengira kos bahan. Mengira kos pengeluaran tetapi tidak tepat i. kos upah dan kos overhed dengan betul Pengiraan kos berdasarkan 100 unit C 42 . Mengira kos bahan. Menyenaraikan kos bahan. Menyenaraikan kos bahan. kos upah dan kos overhed dengan betul iii. kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan.

Kekuatan dan kelemahan produk 4. Senarai bahan 8. tersusun. bersih dan kemas Mempersembahkan dokumen yang lengkap. Idea penyelesaian masalah 5.4 Pendokumentasian A Mempersembahkan dokumen yang lengkap.KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. tersusun dan kemas Mempersembahkan dokumen yang tersusun tetapi tidak lengkap Mempersembahkan dokumen Evidens :Dokumen Maksud LENGKAP ialah perlu ada :- B 1. Pernyataan masalah 2. Lakaran projek yang dipilih 7. Jadual kerja 9. Pengiraan kos C D KONSTRUK : KEMAHIRAN KOMUNIKASI 43 . Lakaran projek 6. Senarai produk 3.

Menterjemah litar dengan betul B ii. Lukisan bergambar kemas dan bersih i. Melabel semua komponen dengan betul i. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Menterjemah litar D LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar i. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar iii. C Menterjemah litar dengan betul A Lukisan skematik yang digunakan berdasarkan projek elektronik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Tiga Evidens :Dokumen ii. Melabel semua komponen dengan betul iv.BIL ASPEK GRED KRITERIA CATATAN 4. Menterjemah litar dengan betul ii.

Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 . Calon 2. Kad Pengenalan : __________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perkembangan perniagaan dan masa depannya Milikan Perniagaan Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Jenis Dokumen Perniagaan Bidang Pengeluaran JUMLAH / 20 Gred Numerik Catatan AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 1 : Tingkatan 1 Nama Calon : _____________________________ Tingkatan : _________ No. Pentaksir 3.

Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 2 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Melakar reka bentuk projek Penghasilan projek reka bentuk Menggunakan alatan tangan atau mesin Membuat lukisan unjuran ortografik Etika makan ATAU penyediaan medium memasu Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Kad Pengenalan : «««««. No. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 46 . Calon 2. Pentaksir 3.

No.Runcit Bantuan Perniagaan Keusahawanan Merekod urus niaga Buku tunai Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Kad Pengenalan : «««««. Pentaksir 3. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Perniagaan dalam negeri .Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Kusahawanan Tahun ____________ Modul 3 : Tingkatan 2 Nama Calon : ««««««««««««. Calon 2. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .

Calon 2.Borang Pentaksiran Individu Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ____________ Modul 4 : Tingkatan 3 Nama Calon : ««««««««««««. Bil 1 2 3 4 5 Aspek Pengenalpastian masalah Pembinaan projek Pengiraan kos Pendokumentasian Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Tingkatan : «««««« Gred Numerik Catatan JUMLAH / 20 AKUAN PENGESAHAN Responden Nama Tandatangan Tarikh 1. Pentaksir 3. Kad Pengenalan : «««««. No. Penyelaras Dalaman LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 .

Nama : _________________ __________________ __________________ T/tangan : Pengetua T/tangan : T/tangan : «««««««.Borang Pentaksiran Kelompok Kemahiran Hidup Bersepadu ± Perdagangan dan Keusahawanan Tahun ___________ hingga _____________ Markah Bil Nama Calon Tingkatan 1 (10%) Kelas Markah Jumlah Markah Tingkatan 2 (20%) Kelas Markah Tingkatan 3 (10%) Kelas Markah (40%) 1 2 3 4 5 6 7 300 PENGESAHAN Responden Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 T/tangan : Penyelaras Luaran T/tangan : T/tangan : «««««««« Nama : «««««««« Nama : «««««««. Nama : _________________ «««««««« «««««««« Nama : Nama : __________________ __________________ LAMPIRAN 1 49 .

Kad Pengenalan : __________________ Angka Giliran : ________________________ Tahun Tingkatan Nama Pentaksir 50 .LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KUALA LUMPUR DOKUMEN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS PENILAIAN MENENGAH RENDAH KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/2 Nama Pelajar : ________________________ No.

LAMPIRAN 2 CARTA GANTT PELAKSANAAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN MODUL 1 / 2 / 3 / 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 PERKARA Taklimat pelaksanaan kerja kursus Pelaksanaan kerja kursus Melengkapkan borang markah individu Melengkapkan borang markah kelompok Pengesahan penyelaras dalaman Penyerahan markah Penyimpanan dokumen pentaksiran Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 51 .

Penyelia Petang atau Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional 52 . gabungan komponen Teras dan Elektif yang digunakan untuk mentaksirkan kemahiran pelajar. Kerja Kursus Satu tugasan atau µassignment¶ yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin. Penyelaras Dalaman - Guru yang dilantik dan mempunyai authoriti untuk memantau dan mengesahkan proses pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di sekolahnya yang terdiri daripada Pengetua. Pentaksiran - Proses mengumpul maklumat atau evidens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. 2 dan 3. Modul Pentaksiran - Satu dokumen yang dibangunkan daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Pentaksir - Guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan yang mengendalikan penilaian kerja kursus calon daripada tingkatan 1.GLOSARI Penerangan tentang maksud perkataan tertentu yang digunakan dalam konteks dokumen ini. Penolong Kanan Akademik.

Aspek - Komponen konstruk yang dibangunkan dalam usaha membina elemen yang dihasratkan. Konstruk - Dimensi manusia. dalam bentuk konkrit atau abstrak. Evidens - Maklumat yang menentukan sama ada sesuatu kepercayaan atau bukti itu benar atau sah. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) atau mana -mana guru yang dilantik oleh LPM atau JPN. Evidens Proses - Menceritakan apa yang telah dilakukan dalam bentuk tulisan atau pemerhatian guru pentaksir. yang ingin dibangunkan melalui satu proses pendidikan.Penyelaras Luaran - Terdiri daripada pegawai -pegawai dari Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) atau Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Kriteria - Pernyataan tentang kualiti yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam sesuatu elemen atau aspek. Evidens Produk - Menunjukkan hasil kerja berbentuk dokumen atau artifak. Melakar - Melukis rangka (rajah. 53 . gambar dll) secara kasar. Penyelaras - Proses untuk memastikan pentaksiran memenuhi standard yang ditetapkan.

Format - Susun atur pendokumentasian yang telah ditetapkan. 54 . Isometrik - Lukisan yang dirujuk kepada satah ufuk yang bersudut 30 O atau 60 O serta garisan pinggir yang berterusan pada satu titik iaitu pusat. Folio (dokumentasi) - Keterangan yang berbentuk nota. syelek dan lain-lain supaya projek kelihatan lebih cantik dan tahan lama. Kos Pengeluaran - Jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran meliputi kos bahan. lakaran dan lukisan yang mempamerkan kebolehan calon dalam menangani proses reka cipta dalam komunikasi. corak atau bentuk yang merupakan susunan struktur atau aspekaspek sesuatu binaan dan sebagainya. lebar dan tinggi) atau garis pusat. kos upah dan kos sampingan atau kos overhed. Dimensi - Ukuran saiz sesuatu (seperti panjang. Produk Reka Bentuk - Barang atau benda (hasil) Rancangan .Artifak - Produk atau objek yang dibina oleh seseorang pereka cipta dalam usaha untuk merealisasikan reka ciptaanya yang merupakan penyelesaian kepada masalah reka cipta yang telah dikenal pasti Bahan kemasan - Bahan penyudah sesuatu projek seperti cat.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Normah Abu Hassan liked this
kuisiongchin liked this
hasl arb liked this
Nadia Kirana added this note
bagusnya ada kemudahan mcm ni...
JeyShida liked this
marsyamaisarrah liked this
nzswani liked this
Chin Shi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->