You are on page 1of 9

Etape esențiale în realizarea unei Campanii publice

Acest document a fost realizat pentru a ajuta persoanele care au de elaborat o strategie pentru o campanie publică, etapele prezentate pot fi adaptate în funcție de tipul campanie, respectiv: campanie de informare, campanie promovare a unei acțiuni sau comportamente, campanie de conștientizare, campanie de educare și convingere, etc.

Primul pas în realizarea unei strategii, ca de altfel și în orice alt tip de acțiune, trebuie să găsești o temă pe care o abordezi, să te informezi asupra ei, pentru că având cunoștințe despre temă nu vei da greș prin campania demarată de către tine. În funcție de temă și etapele ce vor fi prezentate mai jos în acest document, vei putea intitula campania. Numele campanie este foarte important, el trebuie să fie în concordanță cu toate etapele pe care strategia le conține. De asemenea numele trebuie să fie unul simplu pentru ca grupul țintă căruia te adresezi, adică beneficiarii direcți a campaniei demarate, să îl înțeleagă și să îl rețină ușor, să le exprime anumite reacții. Poate mulți care doresc sau întâmpină necesitatea de a elabora o strategie pentru o campanie publică, se gândesc că există anumite structuri standart în elaborare. Însă nu este așa. Fiecare campanie trebuie să dețină anumite etape în elaborare, pentru a fi eficientă strategia, însă ordinea acestora stă la latitudinea fiecărui și precum am mai spus depinde foarte mult și de tipul campaniei. Structura propusă de către mine în elaborarea unei strategii este următoarea:

1. Identificarea problemei / Analiza problemei: Cel mai ușor pentru această etapă este să ne răspundem unor întrebări precum:
 

CINE sunt oamenii care au problema? UNDE sunt oamenii?
1

    

CÂND apare problema? CE problemă apare? DE CE apare problema? Ce DOVEZI concrete pot fi aduse Care sunt consecinţele nerezolvării problemelor?

2. Verificarea existenței problemei 1)- pentru a verifica dacă problema există putem face apel la rapoarte- statistici, documente, deținute de instituții specializate în tema pe care noi o tratăm (de exemplu: realizăm o campanie de informare și prevenire a cancerului la sân în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani/ în X oraș, ne vom adresa către Societatea Română de Cancer și vom cere o statistică pentru orașul vizat/cât este rata femeilor cu cancer la sân în orașul x, în ultimii 2 ani)-acest raport ne va ajuta să conștientizăm gravitatea situației și dacă întradevăr există problema identificată de noi. 2)- alegem o metodă de cercetare pentru a colecta date cu privire la problemă în rândul populației vizate de către noi ( de exemplu putem aplica chestionare în rândul unor femei cu vârsta mai sus precizată/ chestionare aplicate direct pe stradă/online- pentru a putea observa dacă sunt informate asupra problemei noastre, cunosc simptomele și efectele acestei boli? Cât de des merg la doctor pentru un consult? Etc.) 3. Misiunea campaniei: Este ceea ce ne propunem prin proiectul demarat- să informăm, să educăm, să schimbăm . Într-o strategie poate exista doar o singură misiune nu este limitată în timp ci doar realistă. Atenție a nu se confunda cu scopul! 4. Scopul

Scopul proiectului este de a rezolva o problemă, de a schimba practicile, mijloacele, organizarea, de a anticipa o situaţie, o dificultate, un risc
2

pentru a trece de la o situaţie existentă, nesatisfăcătoare, la o situaţie îmbunătăţită.

Scopul trebuie să fie: Realist-posibil de îndeplinit Unic-reprezintă soluția pentru problema identificată !Poate exista un singur scop într-o strategie. Formulări de genul: Campania „x” are mai multe scopuri.... NU ESTE ADMIS! Limitat în timp și spațiu: are un început și un final bine stabilit - adică ne propunem să prevenim apariția cancerului la sân în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani timp de 2 ani de zile-(perioada întreagă de desășurare a campaniei noastre), limitată în spațiu- orașul în care se demarează campania, țară- este greu și dificil să duci proiectul peste graniță. Recomandări în formularea unui scop:

Să conţină un verb la forma conjunctivă (să realizeze...) sau un substantiv verbal (realizarea....);

 Enunţul să fie scurt şi concis;

Evitaţi folosirea conjuncţiei „şi” pentru a despărţi 2 propoziţii – se formează astfel 2 scopuri nu doar unul Nu trebuie utilizat cuvântul „prin” deoarece atrage după el explicaţii cu privire la modul în care va fi atins scopul proiectului și se va confunda cu acțiunile pe care le vom intreprinde pentru a îndeplini scopul

Ex: scăderea numărului de şomeri în rândul studenţilor din UBB.

5. Grup țintă Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din persoanele cărora li se adresează proiectul.

3

Din această categorie se desprinde beneficiarii- persoanele ce au de câștigat sau sunt afectați în urma demarării campaniei ( Stakeholders) Grupul țintă se poate segmenta: Grup țintă primar- persoanele principale căruia campania se adresează Sunt cei care pot fi clar stabiliţi şi definiţi (ca nr, vârstă, sex, poziţionare geografică, etc) de către iniţiatorii proiectului; de exemplu: Femei cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani, din orașul X) Grup țintă secundar: cei care vor intra în contact la un moment dat cu grupul țintă primar- familia, cunoștințe, etc. Dacă ne adresăm grupului țintă primar, acesta intră în contact cu grupul țintă secundar-familia, vor fi afectați și ei de campania pe care o promovăm, va determina o schimbare o reacție. 6. Obiectivele campaniei: O strategie poate să conțină mai multe obiective, dar acestea trebuie să fie realiste, realizabile într-un timp stabilit.

Atenție la formularea acestora: Un obiectiv este un rezultat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului proiectului, şi, implicit, a rezolvării problemei.

Recomandare în formulare: Să (un verb de acţiune şi o stare care să reflecte indicatorul de performanţă) al (grup ţintă) până la (standard de performanţă) într-un timp de (perioadă de timp) cu un cost total nu mai mare de (costul estimativ). Concret: Să crească gradul de integrare în muncă a șomerilor din orașul x, cu 15% față de numărul actual, în șase luni, cu un cost total de aproximativ de 15.000 lei.... Eu personal am segmentat și obiectivele pentru a fi mai ușor de formulat. Astfel: Obiective administrative: • obținerea aprobărilor pentru a putea demara campania
4

• încheierea contractelor de parteneriat • crearea afișelor și print-urilor cu mesaje etc Obiective comportamentale: • încurajarea grupului țintă să se atreneze în campania noastră • convingerea grupului țintă să adopte un comportament responsabil etc Obiective de mediu: • creșterea cu 10% a gradului de informare asupra problemei vizate Obiective de program: • încadrarea în timpul stabilit-respectarea Timeline-ului

Obiectivele SMART:  S – specific;  M – măsurabil;  A – abordabil/ de atins;  R – realist, realizabil;  T – încadrabil în timp

5

8. Analiza SWOT

POZITIV Factori Interni S Puncte tari:

NEGATIV W Puncte slabe: Ex:□Timpul scurt pentru desfășurarea campaniei □Resurse umane, materiale, financiare reduse

Ex: □ Echipă consolidată □Susținere din partea unor organizații

Factori Externi

O Oportunități:

T Amenințări: Ex: □Demararea în această perioadă a altor campanii □Reticența persoanelor/ instituții

Ex: □Încheiarea unor parteneriate □Noi surse de finanțare □Promovare la nivel național

9. Concept și instrumente: Cuprinde partea de creație a campaniei respectiv: numele echipei inițiatoare, afiș, sloganul campaniei, mesajul/mesajele campaniei, spot video etc. Se va descrie pe scurt fiecare în parte, ce va conține, culori, poziționare, semnificație etc. 10. Costuri Face referire la tot necesarul pe care grupul țintă trebuie să îl dețină pentru a adopta comportamentul promovat de noi. De ex în cazul campaniei de prevenire a cancerului la sân – costuri financiare- o consultație este scumpă, analize pentru depistarea cancerului.- în privința
6

aceasta dacă dispunem de finanțare putem asigura în cadrul campaniei 100 de consultații gratuite. 11. Timeline-ul campaniei Este timpul de care dispunem pentru inițierea și demararea campaniei. Se realizează tabelar și cuprinde fiecare activitate pe care o înterprindem. Este mult mai simplu și eficient, astfel nu omitem lucruri importante. Nu se suprapun activitățiile. Un exemplu: Nr crt. Denumire activitate Perioada de desfășurare Resurse alocate Resurse umane: 3 persoane Resurse materiale: Laptop și Internet Resurse umane: 3 persoane din echipă +2 voluntari 11.05.-17.05.2011 Resurse materiale: Laptop (programe) și Internet Resurse umane: 3 persoane Resurse materiale: Mape, Foii, Pix, Adeverințe

A1

Construirea Strategiei

7.05.-10.05.20111

A2

Realizarea materialelor necesare pentru campanie – afișe, print-uri cu mesaje

17.05.-22. 05.2011 A3 Obținerea aprobărilor necesare

12. Bugetul estimativ al campaniei Se recomandă a se realiza tabelar și nu narativ.

7

De exemplu: Preț Categorii cheltuieli Unitar Pers. Unități Zile Buc. Total

1.Materiale necesare campaniei 1.1 1.2 Afișe A3 Print-uri cu mesaje 5 Ron 2 Ron 50 50 250 Ron 100 Ron

1.3 1.4 2.2

Chestionare Mape Serox Plan Campanie

0,26 Ron 3 Ron 0,25 Ron

2. Consumabile

-

45 2 4

12 Ron 6 Ron 10 Ron

Etc

Acestea sunt etape esențiale,desigur se pot completa cu alte puncte. De exemplu putem realiza o etapă ce face referire doar la canale de comunicare prin care vom promova campania noastră: Mass-Media: Tv, radio, ziare, reviste, Broșuri, postere, Direct email Evenimente Materiale în puncte de interes- afișe la baie- campanie „folosește apa și săpunul!” Etc.

8

Am găsit 2 materiale care pot fi de ajutor în elaborarea unor strategii. 1. http://www.scribd.com/doc/45352724/Concept-Campanie-Publica

2. http://www.actionamresponsabil.ro/proiect-rsc/campania-publica-deconstientizare-react

Sper că am fost de folos cu acest document. Îmi cer scuze pentru eventualele greșeli, erori.

Cu respect,

Andreea Tău

9