You are on page 1of 2

MENGGUNAKAN POWERPOINT PPTPLEX

Langkah 1. Klik tab pptPlex Paparan Skrin Komputer

2. Klik Insert new section untuk tajuk kecil antara slaid.

3. Selepas semua tajuk kecil telah dimasukkan klik from overview.

4. Paparan selepas semua fail disusun semula. Klik dua kali untuk mula tayangan. Putaran scroll wheel untuk besarkan dan kecilkan slaid. Tekan left arrow atau right arrow untuk tukar ke slaid depan atau slaid belakang

5. Simpan fail powerpoint.