PENARAFAN TAHAP PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI SEKOLAH

SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)
BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

BORANG SSQS MURID
Nama Sekolah: Nama Murid: Kod Sekolah: Tarikh:

Pengenalan Murid Tandakan (√ ) hanya satu (1) mata pelajaran utama yang anda wakili untuk menjawab soalan seterusnya Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Sejarah / Kajian Tempatan b.PENGGUNAAN ICT Bahagian I a. Anda adalah murid di tahun / tingkatan ? Tahun 1 2 3 4 5 6 Tandakan (√ ) Tingkatan 1 2 3 4 5 6 Tandakan (√ ) 2/4 .

Sila tandakan (√ ) berapa lama anda menggunakan komputer dalam sebulan untuk tujuan mata pelajaran utama semasa waktu persekolahan.Bahagian II 1. Sila tanda (√ ) berapa lama anda menggunakan komputer dalam seminggu untuk tujuan pelajaran selepas waktu persekolahan Masa dalam seminggu 60 minit atau kurang 61 hingga 120 minit 121 hingga 180 minit 181 hingga 240 minit Lebih dari 240 minit membuat kerja berkaitan dengan ICT. tanda (√ ) sekali sahaja Masa dalam sebulan 60 minit atau kurang 61 hingga 120 minit 121 hingga 180 minit 181 hingga 240 minit Lebih dari 240 minit 2. tandakan (√ ) sekali sahaja Sekali dalam sebulan Sekali dalam 3 minggu Sekali dalam 2 minggu Sekali seminggu Tiap-tiap hari tanda (√ ) sekali sahaja 3. Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menggunakan Pusat Sumber atau Pusat Akses untuk 3/4 .

Saya boleh menggunakan perisian kursus (MyCd. d. g. c. j. scanner. monitor. ICQ. SKYPE dll) 4 . Friendster. h.MODAL INSAN 1. k. Saya boleh mengguna Internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran. printer dll) untuk tugasan/persembahan/projek. CDRI dll) untuk pembelajaran. LCD. Saya boleh menggunakan Microsoft Word untuk menghasilkan tugasan. e. Saya boleh menggunakan bahan dari portal pendidikan untuk pembelajaran. Saya boleh menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan tugasan. f. b. Yahoo Messenger. Saya boleh menggunakan komputer. papan kekunci dll. Saya boleh menggunakan emel untuk komunikasi dan pembelajaran. Sila nyatakan tahap kemahiran ICT anda dalam aspek berikut: (Tandakan () dalam ruang berkaitan) YA TIDAK Kemahiran ICT a. MSN Messenger. i. Saya mengetahui perkakasan komputer seperti tetikus. Saya boleh menggunakan Microsoft Power Point untuk menghasilkan tugasan. Saya boleh menggunakan peralatan ICT (komputer. Facebook. Saya boleh menggunakan laman sembang (MySpace. CDROM.

d. b. e. Saya boleh membina blog saya sendiri. Saya mendapat pengetahuan mengenai ICT melalui : (Anda boleh menanda (√) lebih dari satu. Sila nyatakan kemahiran ICT tambahan anda dalam aspek berikut: (Tandakan () dalam ruang berkaitan) (Nota untuk Pentadbir : Semak scoring) Kemahiran ICT YA TIDAK a. Saya boleh menyertai forum perbincangan dalam Internet. 3. c.2. Saya boleh membangun laman web. Saya boleh menghasilkan bahan multimedia untuk tugasan/persembahan/projek pembelajaran. f. Saya boleh membimbing rakan mengggunakan ICT.) Bil a b c d e f g h Guru Rakan Keluarga Kursus Pameran ICT Media massa Buku/majalah ICT Internet Sumber 5 . Saya boleh membaiki masalah (troubleshooting) peralatan ICT.