UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Bacău, (data)................................... COMUNICAT DE PRESĂ În data de 07.08.2009 Municipiul Bacău, în calitate de Beneficiar, prin reprezentantul legal, primar ing. Romeo Stavarache, a încheiat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” pentru proiectul „Politici publice de dezvoltare locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung”. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale manamagementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţie 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, „Strategii de dezvoltare locală”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 993.380 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă FSE 844.373 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 129.139,40 lei, cofinanţare eligibilă a beneficiarului 19.867,60 lei. Durata implementării proiectului este de 24 luni. Obiectivul general al proiectului este de a adapta Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bacău la problemele şi oportunităţile de dezvoltare locală şi maximizarea eficienţei şi eficacităţii implementării acesteia, prin utilizarea unor metode şi instrumente specifice avansate. Ca urmare a acestui proiect se va implementa un sistem informaţional dedicat colectării datelor, calculării şi raportării continue a indicatorilor, prin elaborarea şi implementarea unor proceduri de lucru etc. care va pregăti administraţia publică locală pentru trecerea la măsurarea performanţei cu care furnizează servicii publice şi va marca încă un salt calitativ pentru administraţia publică locală. În vederea solicitării de informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel./fax 0234/512726, 0733/680512. Persoana de contact ec. Corneliu PRICOPE, director Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, manager de proiect.

MUNICIPIUL BACĂU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful