You are on page 1of 3

Palača Normann u Osijeku

Palača Normann djelo je Josipa pl. Vancaša, arhitekta i graditelja europskih dometa. Građena je krajem 19. stoljeća, točnije 1891. (do 1894.), a danas je u reprezentativne svrhe koristi Poglavarstvo Osječko – baranjske županije.

a odlikuje izrazitom simetričnošću u neorenesansnom stilu. 6 Zgrada je oblikovana u stilskom duhu svog vremena.Pročelje zgrade orijentirano je prema trgu. srpanj 2003. skladište za hranu . Valja napomenuti da je palača Normann upisana u registar kulturnih dobara RH. za razliku od uličnog. te ogradom stubišta. bez manufakturalne plastike kojom obiluje glavno pročelje. stranica 46. dok je završni vijenac obogaćen dekorativnim konzolama. U prizemlju ima 12 prostorija. 3 U središnjoj osi pročelja nalaze se nalaze se dvorišna kolna vrata s dvije ostakljene vratnice koja su polukružnom vežom usmjerena prema unutarnjem dvorištu. listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z – 2334. ali i park koji je svojim izgledom bio uklopljen u karakter palače. Na glavnom pročelju etaže su odvojene vijencem načinjenim od triglifa i metopa. a etaže su povezane glavnim i sporednim stepenicama. Osijek. Zgrada ima i podrum. što joj daje status trajne zaštite kao kulturnog dobra. jednostavnog tlocrta oblika izduženog pravokutnika sa središnjim unutarnjim dvorištem. Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima na dvorišnim pročeljima. 3 Ibid. 4 Dvorišna krila su prizemna. U sklopu glavnog krila zgrade. Izvješće palača Normann. Uprava za aztitu kulturne baštine. a prvobitno je služila kao stambeno – poslovni objekt. Katni dio je raspodijeljen u dva udvojena dvokrilna prozora te pilastrima i kapitelima na središnjem dijelu pročelja. Unutrašnjost zgrade bogato je ukrašena zidnim secco slikarijama. Središnji dio naglašen je rizalitom obje etaže i zaključen je istaknutim krovom koji nad centralnim dijelom ima oblik krnje piramide. preradnik. dok su oni s dvorišne strane riješeni pravokutno. Prozori u prizemlju naglašeniji su od istih na višem katu čiji su jedini ukras šest kružnih medaljona. 5 U centralnoj osi zgrade kolni je ulaz sa jednim redom prozora sa svake strane. Osijek. Uprava za zaštitu dobara. travanj 2008. ali i drvenarijama vrata i prozora. zgrada Osječko-baranjske županije. dok je kat nešto manji sa 8 prostorija. 2 Hrvatski restauratorski zavod. Na njihovim su zidovima tek završni krovni vijenci i uvučeni profili koji naglašavaju prozorske otvore i to samo kako bi umanjili monotoniju ravnih zidnih ploha.1 Palača je jednokatna. Naglašeni su potprozornici i doprozornici u obliku pilastra spojenih polukružnim natprozornicima. 2005. Trg dr. Ante Starčevića 2. te je bogato ornamentalno ukrašena. Konzervatorski odjel u Osijeku.2 Dvorišna su pročelja. drvarnicu. 5 Registar kulturnih dobara. pročelje s dvorišne strane naglašeno je rizalitom koji u visini krova vijenca završava zabatom. Sagrađena je na mjestu barokne jednokatnice iz i to po uzoru na talijansku renesansu. 1 Općina Petrijevci. Gradska tiskara Osijek d. Petrijevački ljetopisi. a pročelja istočnog i zapadnog krila su jednako obliovana.. 4 Ibid. 6 Ibid. ledaru. . Petrijevci.d. izvedena puno skromnije. a svojedobno je imala i konjušnicu. U donjem dijelu svi otvori završavaju polukružno..