NOŢIUNI DE BIROTICĂ MICROSOFT WORD

La începerea probei fiecare candidat va crea obligatoriu un folder cu numele său de familie, în care se vor salva într-un fişier cu numele titularizare.* rezolvările cerinţelor din biletul extras (Word, PowerPoint sau Excel).

Subiectul 1
Să se introducă paragrafele din caseta alăturată: Ştergerea coloanelor se face cu ajutorul comenzii Delete din meniul Table. Această comandă depinde mult de de locul unde este poziţionat cursorul. Uneori este nevoie şi de alte elemente pe care să se introducă în document, ca de exemplu: foi de calcul, imagini, alte documente. Pentru aceasta se utilizează meniul Insert. Să se centreze paragraful trei Să se sublinieze cu o linie dublă primele trei cuvinte din paragraful doi Să se caute cuvântul Table şi să se înlocuiască cu table Să se selecteze cuvântul Delete şi apoi să se introducă într-un chenat roşu de dimensiune 3 şi umbră Să se introducă un titlu adecvat, de dimensiune 20, colorat în verde care să fie aliniat la stânga După paragraful 2 să se introducă o întrerupere de pagină La sfârşitul documentului să se creeze un grafic pe baza următoarelor date: Universitate ASE UPB UB-Matematică Studenţi an I 1200 1400 600 Studenţi an II 1150 1300 589 Studenţi an III 1125 1200 575

Subiectul 2
Să se introducă paragrafele din caseta dată Folosind instrumentele de mărire şi micşorare să se stabilească dimensiunea paginii la 75% Să se mute primul paragraf după al treilea În dreptul fiecărui paragraf să se adauge diverşi marcatori Să se adauge un chenar întregii pagini Să se insereze la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile rotunjite şi umbrit

Instrucţiuni Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare pagină a documentului nu trebuie să repetaţi redactarea acestuia manual. Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul View. După alegerea acestei opţiuni va apărea bara de intrumente de lucru pentru antete şi subsoluri. În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată. AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI INSPECTORATUL ŞCOLAR
Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word

1

Să se înlocuiască cuvântul instrumente cu cuvântul unelte. Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele pe care doriţi să le introduceţi în document cu ajutorul Editorului de ecuaţii oferit de Microsoft Word. iar la sfârşitul documentului să se scrie numărul de înlocuiri Să se introducă în document un simbol din lista de simboluri Să se introducă un titlu adecvat de dimensiune 22. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word 2 . iar în dreapta să se insereze data curentă Cu ajutorul editorului de ecuaţii să se scrie următoarea relaţie: 3 ∫ ( x − 2 x + 4)dx ≤ ∑k 2 k =1 5 n Subiectul 3 Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos: Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu bara de instrumente.centrat La sfârşitul documentului să se creeze un grafic pe baza următoarelor date: Produse P1 P2 P3 Preţ 1300 2500 4500 Bucăţi 3000 1200 5000 Subiectul 4 Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu bara de intrumente. Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în bara de instrumente pe semnul corespunzător şi alegeţi simbolul dorit. adresa şi telefonul – în stânga. Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele pe care doriţi să le introduceţi în document cu ajutorul Editorului de ecuaţii oferit de Microsoft Word.În zona de antet a paginii să se scrie numele dumneavoastră. colorat în albastru care să fie centrat În dreptul fiecărui paragraf să se adauge diferiţi marcatori Să se insereze la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile drepte şi umbrit În zona de subsol a paginii să se scrie data curentă . Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în bara de instrumente pe semnul corespunzător şi alegeţi simbolul dorit.

de 3pt. 15 20 5 15 10 25pct. 10 20 20 20 10 25pct. cu numele Nr. cu acelaşi font şi mărime ca şi ale celorlalte nume de coloane 7. cu ajutorul formulei 5. colorat în vişiniu. centrat în pagină. încadrându-l într-un chenar cu colţurile rotunjite. Premiul II. colorat în roşu. Să se editeze următorul tabel. fondul gri 6. Să se completeze coloana Total cu ajutorul formulei Word 4. Să se ordoneze descrescător după punctaj. cu trei linii şi patru coloane. cu majuscule 2. iar fondul celulelor să fie albastru deschis. pentru ceilalţi să se completeze cu Participant. – centrat. 10 20 20 25 20 PROBA 2 20pct. îngroşat. Premiul III (în ordinea punctajului) – îngroşat.Să se selecteze primul paragraf şi apoi să se modifice caracterele în Arial de 16 Să se alinieze la stânga paragraful al doillea Să se sublinieze cu două linii primele două cuvinte ale ultimului paragraf Pentru tot textul să se stabilească o distanţă de două rânduri Să se caute cuvântul semnul şi să se înlocuiască cu simbolul Să se introducă în zona antetului data şi ora Să se selecteze cuvântul Word. Să se adauge în stânga primei coloane. Să se scrie titlul artistic Rezultate finale. de culoare roşie şi umbrit La sfârşitul documentului să se introducă un tabel centrat în pagină. 10 10 10 10 10 Total Premiul acordat 3. grosime Subiectul 7 Să se introducă paragrafele din caseta dată Să se transforme literele cuvântului Auto Shapes în majuscule Să se seteze paragraful doi astfel încât acesta să înceapă de la 2 cm Să se introducă marcatori înaintea paragrafelelor: Selecţia se face… În document… INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word 3 . centrat în pagină: Nume Concurent Anton Iuliana Soare Lucian Zamfir Alexandru Petcu Matei Marin Alina PROBA 1 20pct.crt. cu un stil la alegere Subiectul 6 1. Modificaţi chenarul tabelului cu linii duble. 10 25 25 25 10 OFICIU 10 pct. Să completeze coloana Premiul acordat: Premiul I. centrat. o altă coloană.

doc Să se vizualizeze documentul înaintea imprimării Subiectul 8 1. • să fie colorată corespunzător. adresă). • o imagine sugestivă. Să se taie cu o linie textul “Clasa 12A” 4. În document îi stabiliţi o dimensiune corespunzătoare. Să se compună un mesaj poştal (mail merge) tip Adeverinţă. stânga) Să se vizualizeze documentul înaintea imprimării Să se scrie şi plicul în care se va pune felicitarea (faţă-verso) Să se vizualizeze documentul înaintea imprimării Subiectul 9 1. jos. Selecţia se face printr-un clic stânga pe forma dorită. Să se creeze o listă de date. Să se adauge o linie nouă între prima şi a doua linie. dreapta. Să se împartă celula care conţine numărul 234 în 3 linii şi 2 coloane. Ultima coloană să aibă un chenar cu margini duble INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word 4 . care să fie salvată în folderul de lucru cu numele date Să se introducă în mesajul poştal următoarele câmpuri: <<nume>> <<prenume>> <<adresă>> Să se îmbine cele două documente şi apoi să se salveze noul document cu denumirea de îmbinare. cu minimum patru înregistrări. Să se coloreze în culori diferite 3. • să poată fi împăturită în trei (informaţiile să fie plasate corespunzător) • un tabel cu programul derulării activităţilor planificate • un chenar al paginii • să se aleagă o pagină A4. cu marginile la 1cm (sus.Auto Shapes Din opţiunea AutoShapes puteţi alege diferite forme. în care să se scrie informaţii legate de angajaţii unei firme (nume. Să se creeze un grafic pe baza următoarelor date: Clasa 12A Clasa 12B Clasa 12C 176 234 342 56 66 58 2. pe orizontală. Să se realizeze o invitaţie la un eveniment organizat în şcoala dumeavoastră care să conţină: • un titlu artistic. prenume. Apoi se poate insera un text adecvat. Completaţi fiecare celulă corespunzător 5. • textul invitaţiei. Desenul va apărea într-un pătrat încadrat de 8 puncte.

Să se selecteze tot textul şi să se stabilească distanţa între rânduri la 2 puncte 7. culoare verde 4. Să se selecteze primul paragraf şi să se modifice caracterele în Comic Sans MS de dimensiune 10. Să se adauge un antet în care să se introducă numele. Să se redacteze un paragraf cu tema “Educaţia şi sistemul de învăţământ” şi să se introducă paragraful într-un chenar colorat cu umbră 4. În această pagină nouă să se introducă un tabel centrat cu trei linii şi patru coloane.5 cm 6. sub ele inseraţi o linie orizontală dublă 2. adresa şi telefonul. data naşterii lor.12. care să se formateze cu un stil ales Subiectul 12 Să se introducă paragrafele din caseta de mai jos: Instrucţiuni Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare pagină a documentului nu trebuie să repetaţi redactarea acestuia manual. În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată. 3. utilizând fontul şi mărimea implicite 2. Să se redacteze în document trei paragrafe cu tema “Informatica şi societatea modernă”. După alegerea acestei opţiuni va apărea bara de INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI intrumente de Subiecte atestat 2009 – Windows şi Wordlucru pentru antete şi subsoluri. 5 . Să se introducă ultimul paragraf într-un chenar colorat cu umbră 6. În zona de antet să se treacă numele vostru. în partea de jos a paginii. Să se centreze paragraful 2 şi să se scrie ultimele două cuvinte din acest paragraf îngroşat 5. Înaintea celui de-al doilea paragraf să se insereze o pagină nouă 8. Să se creeze un antet de document introducând numele dumneavoastră.1964 Subiectul 11 1. Să se introducă numere de pagină începând de la 7. centrat Subiectul 10 1. Să se stabilească spaţierea între rânduri la 1. Exemplu: Ioana Maria ______________________________2. pe coloană aceste date să fie aliniate. data examinării şi ora 7. Să se sublinieze un cuvânt cu două linii 5. După paragraf să se introducă o întrerupere de pagină 7. în stânga fiecăruia inseraţi o imagine sugestivă iar în dreapta. Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul View. Să se creeze o listă cu toţi prietenii pe care îi aveţi (minimum trei). Să se configureze pagina astfel încât acest antet să apară numai pe paginile impare ale documentului. iar în subsol data curentă 3.6.

Folosind instrumentele de mărire şi micşorare să se stabilească dimensiunea paginii la 50% Să se mute al treilea paragraf după primul paragraf Să se insereze. după coloana Preţ unitar cu denumirea Total. Să se adauge o linie la sfârşitul tabelului. Să se adauge un antet în care să se introducă numele. o imagine. 2. în celula din coloana Produs se va scrie Statistici. Să se scrie titlul artistic Examene.2 2. în celula din coloana Bucăţi se va scrie . Să se construiască următorul tabel.numărul total de bucăţi. Să se creeeze un grafic pe baza datelor din tabelul actualizat 5. centrat în pagină INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word 6 . Să se coloreze coloanele în culori diferite 4.preţul unitar minim. Ultima coloană să aibă un chenar cu margini duble 7. Să se adauge o coloană. iar în celula din coloana Total se va scrie . în celula din coloana Preţ unitar se va scrie . data examinării şi ora Subiectul 14 1. Coloana Total să fie actualizată cu ajutorul formulei Word 3.cu ajutorul formulei Word . centrat în pagină. astfel încât denumirea coloanelor să fie centrată şi îngroşată: Produs Coca-Cola Pepsi-Cola Sprite Bucăţi 23 45 45 Preţ unitar (RON) 3 2.8 3.suma totală 6.cu ajutorul formulei Word . Pe această linie. căreia să i se modifice contrastul şi luminozitatea Să se adauge un chenar întregii pagini Cu ajutorul editorului de ecuaţii să se scrie următoarea relaţie: n iπ E= ∏ ( x + 5) 1 Subiectul 13 1.cu ajutorul formulei Word . cu majuscule Să se editeze tabelul de mai jos. într-un chenar cu margini rotunjite.

centrat în celulă (vertical şi orizontal) 4. iar fondul celulelor să fie albastru deschis. să se completeze coloana Medie generală cu ajutorul formulei Word 5. 10 9 7 9 8 Medie Observaţii 3. la sfârşitul documentului) Subiectul 15 1. vertical. 9 7 5 7 6 Examen 2 10pct. fondul galben deschis 6. Coloana Observaţii să se coloreze în albastru şi să se completeze cu observaţii adecvate 6. cu numele Nr. După completarea valorilor celulelor coloanelor Medii. Să se tipărească documentul pe o pagină A4. cu acelaşi font şi mărime ca şi ale celorlalte nume de coloane. Denumirile colonelor să se scrie îngroşat. colorat în roşu. altfel să se completeze cu Admis . centrat. centrat. Să se realizeze tabelul de mai jos: Nume elev Medii Medie generală Română Matematică Informatică Optional Fizică Observaţii Andrei Nicolae Zamfirescu Alexandru Pascal Savu Ştefănescu Mariana 2. Să se completeze coloana Observaţii astfel: dacă are o notă sub 5 este Respins .îngroşat. centrat. o altă coloană. – centrat. în trei exemplare. (Dacă nu este instalată imprimanta se vor scrie etapele care sunt urmate. îngroşat. Să se ordoneze descrescător după Medie 5. colorat în roşu.Nume candidat Anton Marina Soare Lucian Zamfir Alexandru Petcu Matei Marin Alina Examen 1 10pct. 9 6 4 7 9 10pct. în care numerotarea se va face automat 7. Să se adauge în stânga primei coloane. centrat în celulă (vertical şi orizontal) 3. Să se scrie un titlu corespunzător.crt. 10 8 6 8 10 10pct. Să se completeze coloana Medie cu ajutorul formulei Word 4. colorat (la alegere) INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word 7 .îngroşat. Numele elevilor să se scrie cu majuscule.

În fiecare celulă inseraţi un simbol sugestiv INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Subiecte atestat 2009 – Windows şi Word 8 .7. Să se insereze o coloană după Nume elev cu numele de Simbol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful