1. S Z .

TÁ BL Á Z AT

SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN
A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezők érettségi pontjait – a művészet és a művészetközvetítés képzési terület kivételével – kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. – A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. – Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy. – Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezőé. A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az adott képzési területen képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták azt, hogy az adott képzési területen az adható többletpontokból melyikért jár többletpont.

 AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET
Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, közlekedési alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont.

Igen/Nem
igen

igen igen

igen igen

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. szeptemberben induló képzések

135

1. S Z . TÁBL Á Z AT

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. 27. rendelet 2. (XI. évi LXXVI. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. helyezésért 20 pont. helyezésért 40 pont. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen igen 136 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. szeptemberben induló képzések . 27. helyezésért 16 pont. (XI. rendelet 2. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. rendelet 2. S Z . törvény 5.) Korm. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 21–30. (XI. A szakképzésről szóló 1993. a 237/2006. országos bajnokságon elért legalább 3. (XI. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki élelmiszer. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. a 237/2006. 27. helyezésért 20 pont. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért.) Korm. helyezésért 8 pont.1.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Igen/Nem igen igen Képzési ág agrár műszaki Alapszakok földmérő és földrendező mérnök mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki tájrendező és kertépítő mérnöki Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint biológia és kémia. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.és kertészmérnöki gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki informatikus és szakigazgatási agrármérnöki élelmiszer-mérnöki kertészmérnöki szőlész-borász mérnöki környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki természetvédelmi mérnöki vadgazda mérnöki mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki mezőgazdasági mérnöki mezőgazdasági szakoktató növénytermesztő mérnöki  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. A szakképzésről szóló 1993. TÁ BL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. rendelet 2. 11–20. törvény 5. az egyiket emelt szinten kell teljesíteni matematika kötelező és a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fi zika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint állatorvostudományi állatorvosi (osztatlan) erdőmérnöki erdőmérnöki (osztatlan) gazdasági. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. évi LXXVI. helyezésért 80 pont.) Korm. a 237/2006. 27. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon.) Korm. az első díjasoknak 12 pont. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. a 237/2006. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont.

a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén) Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. médiatudomány és művészettörténet szakirányok) *angol (emelt szintű. fi nnugor. felnőttképzési szervező. olasz. magyar vagy történelem és angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol magyar vagy történelem és angol vagy francia vagy horvát nyelv vagy horvát nyelv és irodalom vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy szerb nyelv vagy szerb nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák nyelv és irodalom vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom magyar vagy történelem és angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol magyar vagy történelem és angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem (a nyelvek közül csak egy válaszható) angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem (a nyelvek közül csak egy válaszható) angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem (a nyelvek közül csak egy válaszható) magyar vagy történelem és angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol történelem néprajz modern fi lológia anglisztika (pl. szlovén/nemzetiségi. román.: francia. ügyvitel szakirányokkal) történelem (pl. nyelvmentor. folklorisztika. levéltár.: altajisztika. amerikanisztika szakirányokkal) germanisztika (pl. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani. török. S Z .: fi lozófi a. fi lmelmélet és fi lmtörténet. S Z . TÁBL Á Z AT Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak . szerb/nemzetiségi. szeptemberben induló képzések 137 1. észt. tibeti.: angol. mongol. újgörög szakirányok) pedagógia és pszichológia andragógia (művelődésszervező. néderlandisztika.: drámapedagógia. skandinavisztika szakirányokkal) romanisztika (pl. román/ nemzetiségi. személyügyi szervező. iranisztika. ógörög) szakirányok] keleti nyelvek és kultúrák (pl. indológia. szlovák/nemzetiségi. muzeológia. kommunikáció. vallástudomány. spanyol szakirányokkal) romológia szlavisztika (pl. lengyel. munkavállalási tanácsadó szakirányok) pedagógia pszichológia szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl. portugál. hebraisztika. arab. cseh. eszperantó. régészet szakirányokkal) magyar kötelező és angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem történelem kötelező és angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol magyar és történelem angol (emelt szintű) kötelező és francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű) vagy angol (emelt szintű) * és angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható) a szakiránynak megfelelően francia (emelt szintű) vagy olasz (emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom és angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy német vagy orosz vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható) portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak: angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol vagy történelem. esztétika. klasszika fi lológia (latin.: orosz. ukrán/nemzetiségi szakirányok) ókori és keleti fi lológia ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia. neolatin. japán. színháztörténet.1. nyelvtechnológia. bolgár. egyiptológia. fi nn. TÁ BL Á Z AT magyar magyar (pl.: történelem. horvát/ nemzetiségi. etika.: német. német nemzetiségi. művelődéstudomány. irodalomtudomány. kínai. koreai.

rendelet 2. (XI. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. országos bajnokságon elért legalább 3. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. évi LXXVI. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. rendelet 2.) Korm. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. 11–20. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. Jogtudományi képzési ágban Kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem. 21–30. helyezésért 40 pont. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. szeptemberben induló képzések . törvény 5.1. helyezésért 20 pont. S Z . számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. helyezésért 16 többletpont. 27. helyezésért 16 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. (XI. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. Igazgatási képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. A szakképzésről szóló 1993. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. a 237/2006. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen igen Képzési ág informatikai Alapszakok gazdaságinformatikus Érettségi vizsgatárgyak matematika kötelező és biológia vagy fi zika vagy informatika vagy történelem az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint mérnökinformatikus programtervező informatikus  JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények 1. 2. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. 138 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek. helyezésért 8 pont. közgazdasági alapismeretek. helyezésért 20 pont. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. TÁ BL Á Z AT  INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy.) Korm. az első díjasoknak 12 pont. 27.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. informatikai alapismeretek. a 237/2006. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. helyezésért 80 pont.

11–20. igen igen igen igen igen igen igen Képzési ág jogtudomány igazgatási Alapszakok jogász (osztatlan) bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó. helyezésért 20 pont. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek. S Z . rendelet 2.) Korm. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 2. rendelet 2. orosz. német. spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. vám. Üzleti képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol. TÁ BL Á Z AT Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. helyezésért 80 pont. TÁBL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem . 27. közgazdasági-marketing alapismeretek. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. olasz. törvény 5. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. helyezésért 40 pont. a 237/2006. büntetés-végrehajtási. Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011.és jövedéki igazgatási szakirányokkal) Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint és egy idegen nyelv (angol. német. német. helyezésért 20 pont. orosz. spanyol) vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. francia. olasz. 21–30. orosz. A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek. évi LXXVI.1. közrendvédelmi. helyezésért 16 többletpont. igazgatásrendészeti. francia. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. (XI. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. spanyol) is válaszható belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem  GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények 1. helyezésért 16 pont. olasz. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. közgazdasági-marketing alapismeretek. Közgazdasági képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és gazdasági ismeretek vagy idegen nyelv (angol. határrendészeti. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. (XI. közlekedésrendészeti. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. A szakképzésről szóló 1993. francia. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. az első díjasoknak 12 pont. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. a 237/2006. katasztrófavédelmi. pénzügyi nyomozó szakirányokkal) igazgatásszervező igazságügyi igazgatási munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási nemzetközi igazgatási rendészeti igazgatási (biztonsági. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. S Z . országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező.) Korm. szeptemberben induló képzések 139 1. gazdaságvédelmi nyomozó. 27. vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

11–20. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. TÁ BL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. az első díjasoknak 12 pont. rendelet 2. A szakképzésről szóló 1993. helyezésért 16 pont.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. gépészeti alapismeretek. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10.) Korm. a 237/2006. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. informatikai alapismeretek. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. helyezésért 80 pont. helyezésért 40 pont.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. közlekedési alapismeretek. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3.) Korm. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. országos bajnokságon elért legalább 3. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 27. Igen/Nem igen igen igen igen igen 140 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. helyezésért 8 pont. országos bajnokságon elért legalább 3. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. helyezésért 16 pont. évi LXXVI. törvény 5. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek. szeptemberben induló képzések . helyezésért 8 pont. helyezésért 20 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek. helyezésért 16 többletpont.1. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. a 237/2006. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. helyezésért 80 pont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. helyezésért 20 pont. építészeti és építési alapismeretek. 11–20. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen igen Képzési ág közgazdasági Alapszakok alkalmazott közgazdaságtan gazdaságelemzés közszolgálati Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint üzleti gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing emberi erőforrások nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás üzleti szakoktató  MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. rendelet 2. helyezésért 16 többletpont. helyezésért 40 pont. (XI. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. 21–30. helyezésért 20 pont. az első díjasoknak 12 pont. (XI. S Z . 21–30. 27. helyezésért 20 pont.

S Z . A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. a 237/2006. környezet és vegyészmérnöki biomérnöki molekuláris bionika környezetmérnöki vegyészmérnöki építőmérnöki és műszaki földtudományi építészmérnök. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. 27. szeptemberben induló képzések 141 1. 27. (XI. helyezésért 16 pont. igen igen Képzési ág anyag-. legfeljebb egy tárgyért. rendelet 2. az első díjasoknak 12 pont. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. 27. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. (XI. országos bajnokságon elért legalább 3. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ.1. helyezésért 8 pont. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. fa. A szakképzésről szóló 1993. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. mechatronikai mérnöki gépészmérnöki járműmérnöki közlekedésmérnöki mechatronikai mérnöki had.és biztonságtechnikai mérnöki villamos. évi LXXVI. törvény 5. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. (XI. rendelet 2. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. helyezésért 16 többletpont. 11–20. helyezésért 40 pont. (XI. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. a 237/2006. helyezésért 20 pont.és formatervező mérnöki gépész-.és energetikai mérnöki műszaki menedzser. Igen/Nem nem nem nem nem nem nem nem Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. TÁBL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem .) Korm.) Korm. 21–30. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. műszaki szakoktató had.) Korm. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. rendelet 2. rendelet 2. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. évi LXXVI. törvény 5. S Z . a 237/2006. 27.) Korm.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. TÁ BL Á Z AT Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. a 237/2006. helyezésért 80 pont.és könnyűipari mérnöki Alapszakok anyagmérnöki faipari mérnöki könnyűipari mérnöki Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint matematika kötelező és fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek matematika kötelező és fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a katonai alapismeretek is választható az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek vagy közgazdasági-marketing alapismeretek vagy történelem is választható az általános követelmények szerint bio-. helyezésért 20 pont. közlekedés-. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. ipari termék és formatervező mérnöki építőmérnöki műszaki földtudományi építész (osztatlan) építészmérnöki ipari termék.és biztonságtechnikai mérnöki energetikai mérnöki villamosmérnöki műszaki menedzser műszaki szakoktató  MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. A szakképzésről szóló 1993.

helyezésért 40 pont.és kórusvezetés. szeptemberben induló képzések . zeneelmélet. kötő. S Z . kortárstánc. adásrendező-szerkesztő.1. színházi tánc szakirányokkal) koreográfus multimédia média design multimédia programszerkesztő  MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. helyezésért 16 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. néptánc. kortárstánc. néptánc. helyezésért 16 többletpont. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10.és művészetelmélet képzőművészet festőművész (osztatlan) szobrászművész (osztatlan) grafi kusművész (osztatlan) restaurátorművész (osztatlan) intermédia-művész (osztatlan) képzőművészet elmélet színházművészet színművész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal) színházrendező (osztatlan) (zenés színházrendező szakiránnyal) színházi koreográfus (osztatlan) színházi dramaturg (osztatlan) fi lm. muzikológia.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. egyházzene. országos bajnokságon elért legalább 3. jazz-zeneszerzés. jazzhangszer. helyezésért 20 pont. ruha. társastánc. öltözék-kiegészítés szakirányokkal) tervezőgrafi ka fotográfi a alkalmazott látványtervezés design. moderntánc. helyezésért 8 pont. színházi tánc szakirányokkal) táncos és próbavezető (klasszikus balett. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. jazzének. 21–30. klasszikus ének. zeneismeret szakirányokkal) táncművészet táncművész (klasszikus balett. divattánc. TÁ BL Á Z AT Vizsgatárgy: gyakorlati Képzési ág építőművészet Szakok építőművészet építőművész (osztatlan) iparművészet kerámiatervezés üvegtervezés fémművesség iparművészet formatervezés textiltervezés (szövő. hangmester szakirányokkal) kameraman televíziós műsorkészítő animáció gyártásszervező fi lmdramaturg (osztatlan) zeneművészet előadóművészet (klasszikus hangszer. 11–20. népzene szakirányokkal) alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés.és videoművészet mozgókép (adásrendező. zenekar. Igen/Nem igen igen nem 142 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. helyezésért 80 pont. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. vágó. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. nyomó. moderntánc. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett.

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 27. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. a 237/2006. helyezésért 80 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. S Z . S Z . az első díjasoknak 12 pont. A szakképzésről szóló 1993. a 237/2006. törvény 5. A szakképzésről szóló 1993. helyezésért 20 pont. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. az első díjasoknak 12 pont.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. közgazdasági-marketing alapismeretek. 27. vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek. helyezésért 8 pont. évi LXXVI. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért.1. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.) Korm. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3.) Korm. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. nem igen igen nem Vizsgatárgy: gyakorlati Képzési ág zenekultúra vizuáliskultúra Szakok ének-zene (népzene. rendelet 2.) Korm. helyezésért 20 pont. egyházzene szakirányokkal) kézműves környezetkultúra plasztikai ábrázolás képi ábrázolás elektronikus ábrázolás drámakultúra mozgóképkultúra drámainstruktor mozgóképkultúra és médiaismeret  NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem. helyezésért 16 pont. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. helyezésért 40 pont. 27. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. (XI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. (XI. rendelet 2. a 237/2006. helyezésért 20 pont. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. szeptemberben induló képzések 143 1. helyezésért 16 többletpont. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. a 237/2006. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. TÁBL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem . illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. országos bajnokságon elért legalább 3. 21–30. 27. TÁ BL Á Z AT A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. törvény 5.) Korm. rendelet 2. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. rendelet 2. (XI. (XI. 11–20. A katonai gazdálkodási alapképzési szakon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen igen Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. évi LXXVI.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. S Z . A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. 27. helyezésért 40 pont. helyezésért 80 pont. Igen/Nem igen igen igen igen igen 144 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. helyezésért 8 pont.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. helyezésért 20 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. helyezésért 8 pont. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon.) Korm. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. rendelet 2. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. 21–30. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. a 237/2006. helyezésért 16 pont. rendelet 2. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. a 237/2006. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. Egészségtudományi képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar vagy egy szakmai előkészítő tárgy. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. Két érettségi vizsgatárgyat – abból legalább egyet emelt szinten – kell választani a jelentkezőnek. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. az első díjasoknak 12 pont. Igen/Nem nem nem igen igen nem nem nem 2. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.és Európa-bajnokságon elért legalább 3.1. országos bajnokságon elért legalább 3. 11–20. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon.és védelempolitikai büntetés-végrehajtási nevelő nemzetbiztonsági védelmi igazgatási Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint matematika kötelező és angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy az általános követelmények szerint katonai katonai gazdálkodási katonai vezetői  ORVOS. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. törvény 5. 21–30. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. helyezésért 20 pont. évi LXXVI. (XI. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek. helyezésért 16 többletpont. helyezésért 20 pont. szeptemberben induló képzések . A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. közgazdasági alapismeretek. Orvostudományi képzési ágban Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelező és fizika vagy kémia. helyezésért 16 pont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. (XI.ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények 1. A szakképzésről szóló 1993. 27. helyezésért 40 pont.) Korm. helyezésért 80 pont. 11–20. helyezésért 16 többletpont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. TÁ BL Á Z AT Képzési ág védelmi Alapszakok biztonság. országos bajnokságon elért legalább 3. az első díjasoknak 12 pont.

optometria szakirányokkal)  PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) és biológia vagy idegen nyelv (angol. 27. törvény 5. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. (XI.) Korm. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. a 237/2006. olasz. TÁBL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem . 11–20. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. 21–30. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. rendelet 2. A szakképzésről szóló 1993. helyezésért 20 pont. mentőtiszt. francia. gyógytornász. német. (XI. helyezésért 16 pont. A szakképzésről szóló 1993. helyezésért 8 pont. helyezésért 16 többletpont. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. évi LXXVI. 27. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. szülésznő szakirányokkal) egészségügyi gondozás és prevenció (pl. rendelet 2. helyezésért 80 pont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. országos bajnokságon elért legalább 3. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért.és Európa-bajnokságon elért legalább 3.: ápoló.: népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal) egészségügyi szervező (pl. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. 27. (XI. dietetikus.1. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen igen Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. a 237/2006. képalkotó diagnosztika. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. orvosi kutatólaboratóriumi analitikus. német. spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek. olasz. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus. egészségügyi ügyvitelszervező. helyezésért 40 pont. spanyol) is választható az általános követelmények szerint egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl. S Z . a 237/2006. egészségturizmus-szervező szakirányokkal) orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (pl. a 237/2006. TÁ BL Á Z AT Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. orosz. rendelet 2. évi LXXVI. rendelet 2. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. S Z . 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ.) Korm. a FIDE által szervezett Sakkolimpián.) Korm. igen igen Képzési ág orvostudományi Alapszakok általános orvos (osztatlan) fogorvos (osztatlan) gyógyszerész (osztatlan) Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a földrajz és egy idegen nyelv (angol. törvény 5.) Korm. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. orosz. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 27.: egészségbiztosítás. francia. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. helyezésért 20 pont. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. szeptemberben induló képzések 145 1. az első díjasoknak 12 pont. (XI.

nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható magyar nyelv és irodalom kötelező és egy idegen nyelv (angol. logopédia. (XI. A szakképzésről szóló 1993. szerb nyelv és irodalom) vagy biológia konduktor (óvodapedagógus. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. pszichopedagógia szakirányokkal)  SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: testnevelés vagy egy idegen nyelv (angol. román nyelv. helyezésért 20 pont. orosz. rendelet 2. 27. német. 11–20. szerb nyelv. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. román nyelv és irodalom. az első díjasoknak 12 pont. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. 21–30. szomatopedagógia. helyezésért 80 pont. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. szeptemberben induló képzések . A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. helyezésért 20 pont. szlovák nyelv. francia. 27. helyezésért 8 pont. TÁ BL Á Z AT Képzési ág óvodapedagógus. pedagógiája. szlovák nyelv és irodalom.1. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen igen Képzési ág sport testkultúra Alapszakok testnevelő-edző humánkineziológia rekreációszervezés és egészségfejlesztés sportszervező Érettségi vizsgatárgyak testnevelés kötelező és biológia vagy történelem az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint 146 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. német. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. rendelet 2. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható az általános követelmények szerint. S Z .és Európa-bajnokságon elért legalább 3. a 237/2006. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. tanító szakirányokkal) óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) tanító (nemzetiségi szakirányokkal) gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája. látássérültek. olasz. és fi zika vagy társadalomismeret vagy egészségügyi alapismeretek is választható az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. évi LXXVI. tanító Alapszakok csecsemő. orosz. országos bajnokságon elért legalább 3. spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy történelem. helyezésért 16 pont.) Korm. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért.és kisgyermeknevelő Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint. tanulásban akadályozottak pedagógiája. helyezésért 16 többletpont. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. francia. a 237/2006. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. helyezésért 40 pont. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. törvény 5. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.) Korm. (XI. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. hallássérültek pedagógiája.

rendelet 2. 11–20. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért.1. gépészeti alapismeretek. Igen/Nem igen igen igen igen igen igen nem Képzési ág politikatudomány Alapszakok nemzetközi tanulmányok politológia Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül informatikai alapismeretek is választható az általános követelmények szerint földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történelem az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint szociális szociális munka szociálpedagógia társadalomismeret informatikus könyvtáros kommunikáció és médiatudomány kulturális antropológia szociológia társadalmi tanulmányok  TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. helyezésért 16 többletpont. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. S Z . francia. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 21–30.) Korm. S Z . német. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem. az első díjasoknak 12 pont.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. (XI. TÁBL Á Z AT . helyezésért 20 pont. országos bajnokságon elért legalább 3. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. 27. orosz. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. évi LXXVI. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. A szakképzésről szóló 1993. olasz. helyezésért 80 pont. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért. helyezésért 16 pont. A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek. Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. helyezésért 40 pont. Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. informatikai alapismeretek. rendelet 2. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. közgazdasági alapismeretek. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.) Korm. helyezésért 20 pont. helyezésért 8 pont. a 237/2006. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. (XI. TÁ BL Á Z AT  TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Általános követelmények Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol. szeptemberben induló képzések 147 1. a 237/2006. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 27.

A szakképzésről szóló 1993. 11–20. rendelet 2. TÁ BL Á Z AT Az intézmények által adható többletpontok Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon. helyezésért 40 pont. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont.) Korm. A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett. 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért. Igen/Nem nem igen igen igen igen igen igen Képzési ág élő természettudomány élettelen természettudomány föld. 27. 21–30. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. helyezésért 80 pont. Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. az első díjasoknak 12 pont. S Z . évi LXXVI. helyezésért 16 pont. technika szakirány) matematika természetismeret természetismeret 148 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2011. helyezésért 16 többletpont.1. 27.és földrajztudományi Alapszakok biológia fi zika kémia földrajz földtudományi Érettségi vizsgatárgyak az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül történelem is választható az általános követelmények szerint az általános követelmények szerint matematika kötelező és a választható tárgyak közül egy.és Európa-bajnokságon elért legalább 3. a 237/2006. országos bajnokságon elért legalább 3. a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. (XI. rendelet 2. (XI. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért.) Korm. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont. szakmai előkészítő tárgy nem választható az általános követelmények szerint környezettudomány matematikatudomány környezettan (pl. tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért. a 237/2006. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező. törvény 5. szeptemberben induló képzések . helyezésért 8 pont. amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. a FIDE által szervezett Sakkolimpián. helyezésért 20 pont. helyezésért 20 pont.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful