P. 1
IZOPAČENA VJERA I VJERA PO KUR'ANU_poglavlja 1-10

IZOPAČENA VJERA I VJERA PO KUR'ANU_poglavlja 1-10

|Views: 226|Likes:
Published by kikulja

More info:

Published by: kikulja on Aug 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • (1) UVOD
  • (2) VJERA U SKLADU SA KUR'ANSKIM AJETIMA
  • (3) POVRATAK KUR'ANU, A NE REFORMA
  • (4) ANALIZA HADISA (SUNNETA)
  • (5) NOVOTARIJE UVRŠTENE U VJERU, RAZLOZI IZMIŠLJANJA HADISA
  • (6) PROTURJENOSTI KUR'ANA I HADISA
  • (7) PROTURJENOSTI HADISA I HADISA
  • (8) PROTURJENOSTI HADISA I LOGIKE
  • (9) DODACI HADISIMA
  • (10) AKO HADIS PRESUDI HADISIMA

IZOPAČENA VJERA I VJERA PO KUR'ANU (1) UVOD

Rasprave koje se vode o vjeri konstantno su prisutne na dnevnom redu i u medijima, a i u svakodnevnim raspravama u narodu. Kako ćemo znati koje u pravu u ovim raspravama i koja je od ideja stvarni stav vjere? Zašto se u ime vjere iznose različiti stavovi i istine? Kako ćemo razgraničiti stvarnu vjeru od onoga što je izmišljeno u ime vjere? Eto, ova knjiga koju držite u rukama napisana je s ciljem da se daju odgovori na sva ova pitanja i da se u tom kontekstu uklone sve nedoumice. Najbitnije pitanje na koje treba odgovoriti jeste pitanje ''šta je izvor (temelj) vjere?''. Odgovor koji ćemo dati na ovo pitanje odredit će isto tako i odgovore na druga pitanja. Na nadenim stranicama ćemo vidjeti da je izvor različitih ideja koje su iznesene u ime vjere upravo u različitim odgovorima koji se daju na ovo pitanje. Upuštanje u vjerske rasprave bez davanja odgovora na pitanje ''šta je izvor (temelj) vjere?'' i obrađivanje svakog pitanja ponaosob bez prethodnog određivanja metoda u poimanju vjere, razlozi su ćorsokaka kojeg uočavamo u medijima i u narodu. Odgovor koji ćemo dati na pitanje ''šta je izvor vjere?'' odredit će naš metod u poimanju vjere. Oni koji se, bez davanja odgovora na ovo pitanje, upuštaju u raspravu se, u isto vrijeme, upuštaju u nesistematično poimanje vjere. Vidimo da takve osobe na neka pitanja odgovaraju Kur'anom, na neka iz nekog hadiskog izvora, na neka iz ličnih pogleda na svijet, na neka iz stava mesheba, a na neka pitanja odgovor daju pozivajući se na sasvim drugi mesheb. Oni koji na nesistematičan način pristupaju vjeri se, na kraju, usuđuju da u vjeru uvrste sopstvena stremljena, želje i fiksne ideje. A zato što se ideje iznesene od strane ovih osoba ne zasnivaju na zdravoj logici (metodu), nailaze na nerazumijevanje onih koji se susreću s njima; nepoznat im je razlog i izvorište ovih ideja. Ustanovljavanje metoda u poimanju vjere, odnosno davanje odgovora na pitanje ''šta je temelj (izvor) vjere?'' najbitniji je uvjet za rješenje smutnji iznesenih u ime vjere. Vjera je sistem, koji je Uzvišeni Allah poslao čovječanstvu. U tom slučaju, odgovor na pitanje ''šta je temelj vjere?'' bit će i odgovor na pitanje šta Bog očekuje od ljudi, koje su njegove želje, zapovijedi i preporuke. Da li je možda samo i jedino Kur'an temelj vjere? Da li su, pored Kur'ana, hadisi temelj vjere? Šta bi u vjeri trebali biti meshebski autoriteti? Kako bismo trebali vrjednovati tarikate i njihove šejhove; gdje je njihovo mjesto u vjeri? Eto, u ovoj knjizi ćemo obrađivati odgovore na sva ova pitanja i pokazati da pogrešni odgovori na ova pitanja određuju pogrešne metode u poimanju vjere, a da pogrešne metode bivaju povod za izmišljotine koje se iznose u ime vjere. Predlažemo da, nakon čitanja ove knjige, one koji nastupaju u ime vjere upitate za njihove metode u poimanju vjere; da saznate koji odgovor daju na pitanje ''šta je temelj

vjee?'', te da prekontrolirate da li su te osobe u proturječnosti sa odgovorom (metodom) koji daju na ovo pitanje. Kada bismo uspjeli primijeniti bar to, mogli bismo ustanoviti u kakvoj su, zapravo, međusobnoj proturječnosti oni što se prezentiraju kao autoriteti u pitanju vjere. Kako na one koji neutemeljeno govore o vjeri, mi, isto tako moramo obratiti pažnju i na one čije se metode (teorije), koje brane, kose sa njihovom praktičnom primjenom u životu. Oni koji obrate pažnju na praksu ovih ljudi, možda neće uspjeti shvatiti njihovo pravo vjersko ubjeđenje. Ilustracije radi, odgovor koji daju na pitanje ''šta je temelj vjere?'' iziskuje da te osobe žive životom Talibana u Avganistanu, međutim njihov stil življenja uopće ne liči na stil Talibana. To su ljudi kod kojih je prisutna proturječnost između prakse i teorije koju brane. Ono što je potrebno uraditi nije produbljivanje jaza između sistema (teorije, metoda) koji brane ovi ljudi, a niti mijenjanje njihovog stila življenja. Naprotiv, ono što treba uraditi jeste pravilno uspostavljanje temelja - metode i teorije, te ukinuti proturječnosti između življenja i vjere. Međutim, pravilan rezultat može nastati usljed poimanja vjere ispravnom, zdravom i prizemljenom metodom i načinom življenja koji nije izuzet od teorije. Ono što će osigurati sve to prvenstveno je pravilan odgovor na pitanje ''šta je temelj vjere?'' i stil života (praksa) koji je u potpunom skladu i neodvojiv od tog ispravnog odgovora. Upravo je to način zaštite vjere, sistema koji je Allah objavio, od zabluda, tradicije, ljudskog izrabljivanja, i samovoljnosti; naša metoda razdvajanja onoga što se temelji na vjeri od onoga što nema vjerske utemeljenosti, znači, zapravo, razgraničenje onoga što je došlo od Allaha, dž. š., i onoga što je ljudskog porijekla. Pedantnost u ovoj metodi će podići barijeru ispred nastojanja da se integrira ono što je od Uzvišenog Allaga (temelj vjere) sa onim što je ljudska tvorevina (sa izmišljenim izvorom vjere), te da se to prezentira kao vjera (Allahov sistem).
POVIJEST VJERE JE BORBA RAZUMA I OPONAŠANJA

U periodima kada su dolazili, vjerovjesnici su uvijek preispitivali tradiciju; borili se protiv postojećih vjerovanja i tradicija, koji su u oprečnosti sa vjerom objavljenom od Allaha, dž. š. Čitanjem Kur'ana, shvatamo da su se, inicirajući ljude na razmišljanje i korištenje razuma, pejgamberi organizirali protiv postojećih vjera i tradicija, koji su bili oprečni vjeri koju im je Uzvišeni Allah objavljivao. Kur'an poziva ljude na razmišljanje i analiziranje Allahovih dokaza prisutnih na zemlji, nebu i između njih. Međutim, oni koji se opiru Kur'anu govore da su odani sistemu svojih predaka, odnosno da su dosljedni u slijeđenju tradicije i da će nastaviti sa tom tradicijom. Najveći neprijatelji poziva vjerovjesnika na korištenja razuma tokom povijesti nisu bili racionalni protudokazi, nego upravo privrženost tradiciji. Oponašanje općeprihvatljivog sistema; sistema koji su slijedili očevi i preci, mnogima su se činili prihvatljivi od korištenja zdravog razuma. Vjera je tokom povijesti pozivala na razmišljanje, a supotni stavovi su branili tradiciju, odnosno na konzervatizam. Čudne li proturječnosti, danas se konzervativnost i tradicionalnost koristi u značenju pobožnosti. U vjeri koja se iznosi u Kur'anu, razum bi trebao dati smjernice ljudskom djelovanju. Tradicija, predubjeđenja,

pa makar bila i socijalnog karaktera, te stavovi koje ne potvrđuju jasni dokazi i razum i koje čak prihvata većina, ne smiju biti vodilja u ljudskom životu. Onima koji, namjesto dokaza, svoje živote usmjeravaju prema sistemima kojih su se držali njihovi preci, preporučujemo naredne ajete. (Vidi i: 31- Lukman 21, 14- Ibrahim 10, 11- Hud 62 i 109, 5- Al-Ma'ida 104, 7- Al-A'raf 28) Zar smo im prije Kur'ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju? Oni čak govore: "Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu." I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: "Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu." "Zar i onda" - govorio bi on - "kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?" A oni bi odgovarali: "Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!" (43- Az-Zuhruf, 21-24) Iz navedenih kur'anskih ajeta vidimo da pridržavanje ili slijeđenje običaja ili stavova koji dominiraju u zajednici ili među većinom, nije dovoljno ljude na Pravi put i do Istine (Vidi 33. poglavlje knjige). Danas, međutim, vidimo da su ljudi vjeru preobratili u tradiciju, da su, bez istraživanja njihove utemeljenosti, bez preispitivanja da li se to nalazi u vjeri ili ne, mnoge stavove prihvatili samo što je to općeprihvatljiv stav, ili samo zato što ga je odobrio tamo neki šejh. Iz citiranog, 21. ajet sure ''Az-Zuhruf'' razumijemo da je van snage ono što se prezentira u ime vjere, a što se ne temelji na Objavi. Međutim, naredni ajeti pokazuju kako se nasljedstvo predaka stavlja ispred Allahove Knjige. Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati. (17- Al-Isra' 36) Koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu; njima je Allah na Pravi put ukazao i oni su pametni. (39- Az-Zumar, 18) Kada se pred nama pojave stavovi koji se iznose u ime vjere, to bismo trebali vrjednovati kroz prizmu ovih ajeta. Trebamo istražiti odgovore na pitanja kako i na čemu se temelji to što se iznosi u ime vjere. U drugom poglavlju knjige ćemo vidjeti da je jedino i samo Kur'an izvor vjere, odnosno ono na čemu se ona temelji. Ovim zaključkom ćemo preporučiti ljudima da svoju potpunu vjeru, bez manjkavosti i viška, pronađu izravno u Kur'anu, a ne da vjeru prvo formiraju u svojim glavama i da je potom usiljeno traže u Kur'anu. U kasnijim poglavljima ćemo pokazati kako su se u predanjima (hadisi), za koja se tvrdi da ih je izrekao Muhammed, a. s., pored istine na teško odvojiv način uvukle i izmišljotine, kako su ta, međusobno oprečna, predanja izmišljena, kako su u proturječju sa Kur'anom i logikom. Ukazivanje na to da hadisi ne mogu biti temelj vjere, ne predstavlja omalovažavanje Pejgambera, već težnju da se oslobodi kleveta. Od vas želimo da, čitajući sva ova pitanja, ne zaboravljajući prethodno citirani 36. ajet sure ''Al-Isra''', preispitate postojeće svoje stavove, da, prisjećajući se 18. ajeta sure ''Az-Zumar'', imate u vidu da je prije svega potrebno slušati kako bi se slijedio put Kur'ana, da, ne zaboravljajući na poruke 21., 22., 23. i 24.

On kažnjava one koji neće da razmisle. A. anatemizirali su i nevjernicima proglasili sve one koji su izvan njih. na najgorem stupnju jesu ljudi koji su gluhi naspram istine i koji ne shvataju. a ne na tradiciji. od ove tradicionalne vjere. koja Kur'an doživljava kao nedovoljan izvor vjere. ispunjene teškoćama i nelogičnostima. koja Kur'an doživljava kao nedovoljan izvor vjere. koji neće da shvaćaju. a ni dokidanja u vjeri. Iz tog razloga je veoma bitno razdvojiti islam. Ovi ljudi ne koriste razum kojim ih je Allah odvojio od ostalih živih bića. preispitate svoje moguće predrasude. donosila fetve i tako sprovodila ubistvo ljudi. 10) Ova tradicionalna svijest. da mimo Kur'ana ni jedna osoba. ova tradicionalna svijest. Ovakvim tumačenjima su stotine hiljada ljudi udaljili od vjere.AlAnfal. 32. (8. a niti jedna praksa ne može načiniti nikakav dodatak. . Na taj način će se islam objašnjen u Kur'anu osloboditi pripisanih mu tereta. Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša. dodataka i redukcija. izgradite na dokazima. 22) . ne shvataju i ne vide Allahove dokaze. običaja. (10.AlAnbiya'. ni jedan mesheb. vjeru koju ste naučili od svojih predaka i da vjeru. za nasilne i restriktivne Šiite u Iranu. ovakva svijest je bila ta koja je. glavni je krivac za pojavljivanje divljih i primitivnih Talibana u Afganistanu. dž. 100) Allahov put je put razuma i savjesti. pa zašto se ne opametite? (21. Opet. Povrh svega. vjeru su predstavili kao dogme. isto tako će se ponovno pridobiti mase koje su se udaljile od Kur'ana i islama.. svoje imame. koju Uzvišeni Allah traži. Vrsta bića koja su kod Allaha. bila je faktor koji je utjecao da sa 278 godina zakašnjenja u islamski svijet uđe štamparija konstruirana 1450-ih godina. novotarije i sistem teškoća koje je gotovo nemoguće primijeniti u život i izaći nakraj sa njima.. tradiciju. ni jedan šejh. mnoge su gurnuli u ateizam. a. Zbog toga što je razum ove vrste ljudi pod hipotekom na putu predaka. radi ubistva prijestolonasljednika. Oni koji ne razumiju vjeru koja se objašnjava u Kur'anu. Ova svijest je svoje izvještačene komentare. kao jedan od najvećih grijeha istaknutih u Kur'anu. običajima.Yunus. koja sebe proglašava kao ''jedinog predstavnika vjere''. ljudi koji posjeduju ovu svijest. koji se iznosi u Kur'anu. KUR'AN NIJE U OPREČNOSTI SA RAZUMOM Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi. cilj ove knjige jeste ukazivanje na činjenicu da jedino Kur'an ima monopol nad vjerom. (Vidi. ž. oni ne osjećaju potrebu da razum koriste da bi razmišljali o Allahovim znakovima.ajeta sure ''Az-Zuhruf''.. poglavlje) CILJ KNJIGE Ističući sve ove izmišljotine. molle i šejhove načinila izvorom vjere i u ime Allahovog islama iznijela nakaradna ustrojstva. većine i samoproglašenih vjerskih autoriteta. štaviše.

predstavlja gnijezdo proturječnosti. ispunila mnoštvom izmišljotina. a i Vjerovjesnika. za što se tvrdi da je rekao Muhammed. kao donosioca odredaba u vjeri.Ar-Rum 30) Samo je Allah. sa njegovim životom jeste neuspjeh i razočarenje. ovaj poduhvat znači oduzimanje svih ovih nevažećih kompetencija iz ruku onih koji su. š. dž. a. neproturječnu. ukoliko bi to bilo nadopunjavanje ili dokidanje nečega iznesenog u Kur'anu. Dakle. masoni ili nečiji agenti. kako je to prethodno bio slučaj i sa mnogim piscima-istraživačima. osobito sferu praktične primjene vjere. klasična je metoda tradicionalnih islamista kojom varaju sami sebe. Allahu. sa sviješću koja je lične stavove uvukla u vjeru i koja je. Osim toga.. Naš Vjerovjesnik. S time u vezi. Svoju zaostalost konstantno pripisivati određenim spoljnim silama.ne treba se mijenjati Allahova vjera. Ukoliko bi neka riječ ili komentar. trebamo shvatiti samo Kur'an. te riječi bi bile narušavanje ugleda i Kur'ana. zapravo ne nalaze u Kur'anu i da zbog toga nemaju nikakvog značaja sa aspekta vjere. Unatoč tome. proglašeni vlasnicima vjere i usmjeriti se jedinom vlasniku vjere. emevijskom i abasijskom tradicijom i običajima. kao što ćemo se u to kasnije i uvijeriti. spoznat ćemo zašto. nespokojstva i nelogičnosti. već sada možemo pretpostaviti da ćemo biti suočeni sa raznim optužbama od strane onih koji nastupaju sa pozicija običaja i tradicije. Kao jedino kompetentni. i zašto sa vjerom nemaju veze pitanja koja se ne spominju u Kur'anu. U narednim poglavljima ćemo se upoznati sa arapskom. detaljnu i jasnu poruku dostavio putem Kur'ana. dž. ali većina ljudi to ne zna. mimo Allaha. i za nas. koja se pripisuju vjeri i za koja široke mase misle da se nalaze i u Kur'anu. bili u proturječnosti sa Kur'anom. bude u proturječnosti sa biti ljudskog stvaranja i sa razumom. Ti upravi lice svoje vjeri. pri spomeni vjere. nije ljudima ponudio. Međutim. isto tako. izmišljena vjera. kao pravi vjernik. Determiniranje ovih činjenica i prihvatanje kur'anskog islama. š.. onaj koji donosi odredbe u vjeri. prema kojoj je On ljude načinio . U pravoj strukturi ismala nema mjesta toj proturječnosti. Iz tog razloga. istovremeno znači neprihvatanje bilo koga. kao najvećom blagodati stvaranja. naložio da se piše i u ime vjere ukazao na bilo kakav izvor osim Kur'ana. vidjet ćemo da se mnoga pitanja.Glavni cilj vjere je čovjek. OSLOBODIMO SE OKOVA KOJIMA SU TABUI OKOVALI RAZUM Iznoseći vjerske odredbe i postavke. s. Odmah želimo istaći: nismo židovi. koji je organizirao prve muslimane i koji se i sam držao Kur'ana. Sa sigurnošću možemo konstatirati kako će. djelu Allahovu. Dovoditi čovjeka u proturječnost sa njim samim.. dokazivati sopstvenu nevinost.. . a. Allah je Svoju potpunu. pozivajući se na Kur'an mi ćemo se ponovno upoznati vjeru na njemin stvarnim temeljima. kao osnovu ćemo uzeti jedino Kur'an i nastojat ćemo se suzdržati od iznošenja subjektivnih pogleda i komentara. Apsolutno je nezamislivo da vjera. preko kojeg je ljudima dostavljen Kur'an. ne pripisujući Mu druga u Njegovim odredbama. (30. mimo Allaha. s. reći da smo židovi. Muhammed. koju je Allah predstavio kao sistem koji je u skladu sa ljudskim bićem. izmišljenim predanjima.

) Kada analiziramo sve to. Kur'an i sam kaže da je on jedini izvor vjere i da je u njemu sve saopćeno. idžma i kijas. Ova knjiga je svojevrsni rad kojim se nastoji spasiti islam od svih izvankur'anskih utjecaja. radi dokazivanja dostatnosti Kur'ana. odvajanje žena od muškaraca je uvjet. vjere koju nalaže Kur'an. nisu povjerljive. dovoljni su čak samo ajeti koje smo citirali u ovom poglavlju knjige. pak. Zapravo. (Radi shvatanja iskrivljenosti ostalih izvora. 37. naročito vam preporučujemo da pročitate 14. potrebno je prethodno odrediti izvor na kome se vjera zasniva. preostali će automatski biti isključeni. zbog toga što nećemo naići na takvu zabranu. . pošto nema nedostataka. vjera bi bila nepotpuna ukoliko pored Kur'ana ne bi postojao i hadis. u svojoj knjizi težište dati na dokazivanje da izvankur'anske riječi. vjeri se ne podučavaju iz Kur'ana.. jer ako pokažemo da. kao temeljni izvor. Mi ćemo. vidi 35. prema onima koji su na oprečnom stajalištu. Preporučujemo vam i savjetujemo da i ovu knjigu čitate sa kritičkim pristupom. koje je ujedno i rješenje svih pitanja: ''Da li je. nakon sve prisutnijeg udaljavanja od pravog islama. da sve objašnjava i da daje potrebne detalje. Povrh svega. dovoljan Kur'an?'' Kur'an je dovoljan. uzima Kur'an i hadis. Kur'an je jedina ispravna knjiga i jedini izvor vjere. reći ćemo da takva zabrana ne postoji. Međutim. u Kur'anu ćemo tražiti dokaze i odgovore na pitanja koja nam se upute u ime vjere.agenti. pored Kur'ana. odnosno vjerski farz. od šejhova i hadisa koji su prepuni izmišljotina. a ni masoni! Mi smo istraživači Kur'ana. Tvrditi da se. Ilustracije radi. govori. (2) VJERA U SKLADU SA KUR'ANSKIM AJETIMA . Kur'an je nedovoljan. Nakon što shvatimo da je Kur'an jedini temelj vjere.. Prema običajnim islamistima. U narednim poglavljima ćete na detaljan način vidjeti razliku između kur'anskog islama i islama zasnovanog na običajima i tradiciji. Možete se zapitati koja je razlika između sistema koji se trenutno prezentira u ime vjere i vjere koja se iznosi u Kur'anu. smatrali dužnošću da svoje znanje prenesu i pretvore u knjige. Iz toga se.. odgovor ćemo potražiti u Kur'anu i. koji su. oponašanja i novotrije okovali razum. Prema ovim izvan kur'anskim izvorima. ODREĐIVANJE IZVORA VJERE Da bi iznijeli ove razlike. prije svega. pred nama se pojavljuje sljedeće temeljno pitanje. koji ima za cilj da pokida lance kojima su običaji. Da je Kur'an dovoljan. oni koji propagiraju tradicionalnu strukturu vjere. ako nas neko upita da li po vjeri postoji odredba po kojoj muškarci trebaju sjediti odvojeni od žena. koje se nazivaju hadisima. A ideje koje ćemo ovdje iznijeti ispravne su u onoj mjeri u kojoj su u skladu sa Kur'anom. i 38 poglavlje. Bit ćemo veoma sretni ukoliko knjiga koju držite u rukama bude imala čak i neznatni doprinos na putu vašeg poimanja islama. kao izvor vjere. Međutim. već iz ilmihala. i sam Kur'an. čak ni hadisi ne mogu biti drugi izvor koji nadopunjava Kur'an. (Za primjere poimanja vjere samo iz Kur'ana. poglavlje ove knjige). propusta i sadrži sve propise koje se tiču vjere.

usprotiviti našem stavu. da li Kur'an govori o sebi. Oni koji se bave hadiskom naukom će nastaviti govoriti kako će islam ostati nepoznat. nećeš naći utočišta nikakva. koji se u kontekstu vjere smatraju ravnim autoritetu Kur'ana. ONI KOJI KUR'AN SMATRAJU NEDOVOLJNIM Oni koji nemaju dovoljno povjerenja u Kur'an. Hanefije. Muslimovoj zbirci hadisa. o djelima dvanaest imama. govoriti da je to nemoguće u nedostatku fikhskih knjiga. š. dovoljni čak samo ovi ajeti. dž.. Međutim. Džaferije i Malikije.Al-Kahf. proturječni. (12. šiitima. Šafije. pak. o Buharijinoj. 89) Kao što se vidi. kada Allah. š. od Hambela. Šafijski. pronađimo odgovor na ova pitanja i ustanovimo da li je Kur'an dovoljan kao jedini izvor vjere. Šiit. ilmihalima. a. osim kod Njega. znači da se Allahova kompetencija donošenja suda pridaje nekome . znači direktno skretanje sa Pravog puta i vjere. Ako Kur'an sve objašnjava. kao što je Hanefijski. ili pak o kojekakvim meshebima. a mufessiri će govoriti kako će islam ostati nepoznanica bez prethodnog proučavanja tefsira u kojima je mnogo hadisa. šeriatski pravnici (fakihi) će. a On je naredio da se klanjate samo Njemu. usprotiviti se i negirati ove kur'anske ajete. nelogični i kako predstavljaju atak na Vjerovjesnika. pa ni ti. govori li se o alevijama. iznoseći i primjere kako su hadisi.Yusuf.An-Nahl. Muslim. kijasom.. čemu potreba za knjigama ilmihala? Zašto još uvijek očekujemo pomoć od mesheba. ili. (16. vehabijama?! Kada govori o uputi. To je jedino prava vjera. Da li je vjera objavljena da bi je razumjelo cijelo čovječanstvo.On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka. osjeća potreba i za ostalim izvorima znači proglasiti Kur'an nedovoljnim.. zašto nam to nije dovoljno i zašto da koristimo imena kao što su Sunnit. niko ne može izmijeniti riječi Njegove.pored Kur'ana. ističući kako pripadaju nekom meshebu ili nekom tarikatu. zašto onda osjećati potrebu za izvorima kao što su Buharija. Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. mi se nećemo zadovoljiti time da kažemo da su. (18. Dovođenjem ovih mesheba u istu ravan sa vjerom. ili za razumijevanje samo nekolicine ljudi? Je li Vjerovjesnik pripadao nekom meshebu? Kojem meshebu su pripadali prva četvorica halifa? Da li se u Kur'anu govori o jednoj vjeri. već ćemo. povrh svega. idžmaom ili pozivanjem na hadise. 40) . nisu Allahov sud. pak. ali većina ljudi ne zna. u Kur'anu nazvao muslimanima. ili neka druga imena koja označavaju pripadnost nekom meshebu? PRESUDA JE JEDINO ALLAHOVA Sud pripada jedino Allahu. bit će oni koji će se. Šiije. Odluke koje se donose meshebskim idžtihadima. višesmjerno pokazati pogrešku vjerskog traganja mimo Kur'ana. Kazuju iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje. kaže da je u Kur'anu dao objašnjenje za sve? Kada nas je Allah. kako narodne mase neće shvatiti vjeru bez poznavanja zbirki hadisa. 26-27) Smatranje da presuda pripada nekome drugome mimo Allaha.. dž. kao dokaz. u ajetu se kaže da Kur'an sve objašnjava i da nam služi kao uputa. o Muvattau?! Analizirajmo kur'anske ajete.

Allah nema ortaka u Svojim odlukama. poglavlje) i apokrifnim hadisima meshebi odvažili da promijene Allahove presude. Tako su došli u proturječnost sa prethodno citiranim ajetom koji kaže da ne postoji niko ko može promijeniti Allahove riječi. prihvatati Kur'an. ukoliko izvorom vjerskih presuda činimo knjige (bilo da je riječ o meshebskim ilmihalima ili o zbirkama hadisa) koje nisu Allahove knjige i koje ne sadrže Allahov sud.drugom. oni su hadisima dokinuli kur'anske stavove i namjesto toga donijeli svoje komentare i svoje hadise Vidi: 25. Vjera ne može biti lični stavovi i presude ljudi. Allahove riječi upotpunjene na kategorički nepromjenjiv način. KUR'AN SADRŽI SVE DETALJE Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju. molitvu ne nalazimo u Kur'anu. Moramo znati da proturječimo Allahovoj riječi . 115) Allahova vjera upotpunjena je okončanjem objave Kur'ana dok je naš Vjerovjesnik bio živ. iz nekog razloga ljudi se nisu zadovoljavali time i tragali su za novim riječima. Iz citiranog. Analogno tome. Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna. vjera je upotpunjena idžtihadom imami Šafije. 40) i što ''On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka'' (18. prema kur'anskim ajetima. ukazuju na činjenicu da presude iznesene u njima ne pripadaju Allahu. (6. Zbirke hadisa. ajeta sure Al-Kahf razumijemo da se sprovođenje Allahove presude može izvršiti pridržavanjem Allahove objave. . 26). ilmihale i meshebe. Ne postoji niko ko može izmijeniti Allahove riječi. A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu. ne postoji drugi izvor za koji bi se moglo ustvrditi da predstavlja Allahovu riječ kako bi se moglo ustvrditi da on sadrži Allahov sud. čije je zapisivanje bilo zabranjeno u vrijeme Muhammeda. naučen napamet i postao je naša uputa. Inače. detalj. za ona sporedna upućuje na druge knjige. Ebu Davud i imena mesheba kao što su Hanefijski mesheb. počele su se pojavljivati sto-dvjesto godina nakon smrti Vjerovjesnika. fetvama Dvanaest imama ili objašnjenjima imama Hanefijskog mesheba. dižni smo. Šafijski ili Džaferijski. Osim toga. šejhove. 114) Odlika Kur'ana se ne ogleda u tome da iznosi temeljna pitanja.Al-Kahf. takvo shvatanje nas upućuje na zaključak da vjera prethodno nije bila upotpunjena pa su ljudima bili potrebni komentari. koji sadrži sve Allahove odluke i sudove. pri tome. poglavlje). kad vam On objavljuje Knjigu potanko? (6. Allahove presude su sadržane u Allahovoj objavi – Kur'anu. u ishodu objašnjenja potkrijepljenih tvrdnjama o derogaciji. Dok su.. Ukoliko se desi da određenu zabranu. detalj ili molitva nema veze sa našom vjerom.Al-An'am. 33) Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Muslim. 27. s. kao jedini izvor i temelj vjere. već ljudima pod čijim imenima se i spominju njihova djela ili meshebi. Kur'an sam za sebe kaže da je detaljan. a da nas. koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam doista musliman!" (41. Zbog toga što ''sud pripada jedino Allahu'' (12Yusuf. a. i 26.Al-An'am.Kur'anu. to znači da ta zabrana. Prema takvom shvatanju. idžtihad i objašnjenja ovih autoriteta. zagovarači običajnog islama se nisu zadovoljili samo time. ali su se tvrdnjama o postojanju derogacije u Kur'anu (pročitaj 25. kao izvor poznatog početka i kraja. Imena ovih knjiga kao što su Buharija.Fussilat. Kur'an je ispisan.

tada bismo imali odgovornost i o tim pitanjima. Onima koji stavove meshepskih imama. otkrivaju nedostatke u onome što je Allah objavio?! Primjera radi. poglavlje. U mnogim kur'anskim ajetima Allah kaže da je vjera lahka i da ne želi da ljudima zadaje poteškoće. zna i sve naše potrebe u kontekstu vjere. Kur'an nije dovoljan! To je zato što Kur'an ne ambalažira ženu onako kako bi to .Merjem.. Allah. ono ranije Allah vam je već oprostio. (19.. ali vjera nije dužna zabraniti sva ona djela koja su štetna. dž. pitanja koja u vjeri nisu objašnjena treba shvatiti kao sfere u kojima nam Allah daje slobodu i hitno bismo trebali načiniti čišćenje od aneksa koji su. dovoljno je to što se u Kur'anu ne nalazi zabrana koja se odnosi na zabranu nošenja svile.. pročitaj 39. 51) Nažalost. (29Al-'Ankabut. (5.. a ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje. Tu logiku možemo uočiti i u sljedećem kur'anskom ajetu: O vjernici. po svaku cijenu nastoje plasirati kao vjeru. smatraju pametnijim od Sveznajućeg Allaha. šta žele oni koji. već kao Njegovu namjeru da nas u tom pitanju ostavi da slobodno prosuđujemo. Odgovorni smo za izvršavanje svih pitanja o kojima je vjera donijela svoj sud. Allah. ukazuje na činjenicu da se svila može nositi i da je muslimanima dozvoljeno da jedu dagnje i morske rakove. ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni. U Kur'anu treba tražiti objašnjenje koje se odnosi na zabranu određenih djela. su tu uniformu formulirali u ime Allaha?! Zašto su Kur'an smatrali nedovoljnim i lične stavove uvrstili u vjeru?! Možda se može raspravljati o razlozima ovih pitanja. Iz tog razloga. dž. unose dodatke i nove detalje u vjeru. a to ujedno znači da On. dž.. uniformiranje žena kleveta Allaha... to što u Kur'anu nema nikakvih formulacija koje su u vezi sa nošenjem svile ili konzumiranjem dagnji i morskih rakova. ALLAH NE ZABORAVLJA . 101) Da kod vjernika ne bi izazvao poteškoće prilikom njihovog provođenja.Ilustracije radi. Loše je sve ono što vjera zabranjuje. Osim toga.. š. po ličnom nahođenju. sve zna. Gospodar tvoj ne zaboravlja. Kur'ana. š. a nema potrebe tražiti ono što je dozvoljeno. Allah. nema dakle potrebe za ajetom koji se odnosi da dopuštanje nošenja svile. poglavlje). nije dovoljan i nije dovoljan. objasnit će vam se. fabrikatori hadisa i meshepski autoriteti su iznosili stavove o pitanjima o kojima. dok Uzvišeni Allah nije opisao uniformu žene u smislu ''odavdje dovdje se trebaš pokriti''. i 18. 64) Naš Gospodar. uvršteni u vjeru. isto tako. koji su mnoge sudove sa hiljadama apokrifnih hadisa i krivih interpretacija ajeta pripojili vjeri. Činjenicu da Allah nije dao Svoj sud o određenim pitanjima apsolutno se ne smiju shvatiti kao Njegov zaborav. U slučaju da je donio sud. ali se ne može raspravljati o tome da vjeri ne pripada ono što se ne nalazi u Kur'anu. (Radi šireg uvida u ovo pitanje. kao da je to zaboravio.) A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje?.. nije dao sud o mnogim pitanjima. mimo Kur'ana. nije donosio Svoj sud. ili pak zanemaruju ovaj ajet i sve Allahove znakove u svemiru pa. Da li se to oni koji objašnjavajući pitanja o kojima Allah nije dao svoj sud. š. Međutim. kao što se to vidi iz navedenog primjera.Al-Ma'ida. i tako stvarali poteškoće u primjeni vjere.A Allah prašta i blag je. običajnim islamistima Kur'an nije dovoljan. vjere! (Vidi 17. da je. . Naprimjer.

U 79. Ako se neka izreka ili postupak Muhammeda. s.As-Saffat. gdje vam je dokaz očiti? Donesite Knjigu svoju. koji namjesto živih vode računa o mrtvima i koji namjesto islama po Kur'anu preferiraju meshepski islam neće uspjeti shvatiti ni jasno značenje ovih ajeta sve dok u prvom planu ne budu imali Kur'an.) . BESPRIJEKORNA KNJIGA . džubeta. On koji namjesto Kur'ana u prvom planu drže knjige ilmihala. Kur'an nije dovoljan ni pojedinim ateistima. usuđuju se reći kako je Kur'an nepotpun. To je zbog toga što meshebi dopuštaju ovo pretvaranje običaja u vjeru..Ya-sin.. značenje i žive ljude. Ovi ajeti koji ističu da je Kur'an jasan. daje odgovor onima koji kažu da je Kur'an nerazumljiv sam po sebi. ako istinu govorite! (37. (6. sve ono što se pripisuje .. Kur'an je knjiga koja iznosi istinu koja je preko Vjerovjesnika dostavljena čovječanstvu. da Kur'an možemo razumjeti jedino uz pomoć hadisa. nemaju vjerske utemeljenosti. mnogi se. sure Al-Qasas. prikazuje kao dokaz nekog suda koji je aneks Kur'anu.. sadržani svi vjerski stavovi i sudovi. brada. ajeta 28. Umjesto da otvore Kur'an i upoznaju se sa vjerom. umjesto da budu muslimani po Kur'anu. doista.Al-An'am..ti. Iz tog razloga. sure An-Naml. dolazi od korijena ''bejene''. ne nalaže odvojeno sjedenje.U Knjizi Mi nismo ništa izostavili. a. predstavljati vjerski sud. 154-157) Šta vam je. 2. pronaći ćemo svoju vjeru ne osjećajući potrebu za nekim drugim izvorom ili autoritetom. sure Aš-Šu'ara. 36-38) I sudi im prema onome što Allah objavljuje.Al-Qalam.Kur'an jasni (mubin). (Pitanje poslušnosti Allahu i Vjerovjesniku obradit ćemo u 27. 69) Mubin.Al-Ma'ida. jedno od svojstava Kur'ana. Šta vam je. ne govori da su dopadljivi arapski običaji. i dolazi u značenju biti sasvim jasan. kaže ''. koje je lični Vjerovjesnikov stav i koje ne predstavlja vjerski sud. ajeta 26. očit. Sudovi koji se ne zasnivaju na Knjizi koju je Svevišnji objavio. pak. Sa istom formulacijom susrest ćemo se i u drugim ajetima poput 1.. saruk. (36. ajeta sure Al-Ma'ida.. sure An-Naml se. Nažalost. poglavlju. kako rasuđujete? Imate li vi Knjigu. slijediš jasnu istinu''.. ljudi u svojim glavama formiraju vjeru. 49) Iz navedenih ajeta vidimo da se vjerski sudovi trebaju donositi i zasnivati na onome što je Uzvišeni Allah objavio. ajetu 27. Kao što razumijemo iz 49. ove zabrane ili naredbe. odlučuju biti muslimani hanefijskog. koji namjesto značenja obraćaju pažnju na melodičnost.. znajte da je taj hadis ili kleveta Vjerovjesnika ili je u vjeru uvučeno neko pitanje. priča o razlozima objave ajeta i uz pomoć meshepskih imama. kako rasuđujete?! Zašto ne razmislite? Ili. ajeta 27. koji namjesto njegovog značenja važnost pridaju njegovoj melodičnosti. a u Kur'anu su. šafijskog ili šiitskog mesheba. Iz tog razloga. 38) Nažalost. Ne mogu. pa u njoj čitate da ćete imati ono što vi izaberete? (68. Ako kao izvor vjere prihvatimo samo Kur'an.Ovo je samo pouka . a ni pojedinim fabrikatorima vjere.. značenje ajeta u kome Uzvišeni Allah kaže da u Knjizi nije ništa izostavio ne mogu shvatiti oni koji Kur'an koriste kao knjigu koja se uči za duše umrlih. dakle. dakle. 2. Vjerovjesnik je sudio samo prema Kur'anu. (5.. kao što se to ističe u prethodno citiranom ajetu. ne zabranjuje umjetnost i kiparstvo.tradicionalisti htjeli. a kada nakon toga to ne upiju pronaći u Kur'anu.

(36. Allah bi i njih naveo i tražio da se i one slijede... i knjiga koju su nevjernici odbijali i željeli izmijeniti.. Oni koji slijede Kur'an crpe snagu i imaju podršku kako ovih. a i sa našim Vjerovjesnikom. (6. Buhari i Muslim i koji ih. predstavljaju kao izvor vjere i na taj način nastoje ugroziti monopol Kur'ana u vjeri? Kur'an je u vrijeme Vjerovjesnika ispisivan i učen napamet i u njemu apsolutno nema . i time je Allah naglašavao Vjerovjesnikovu dužnost dostavljanja poruke koju je primao od Uzvišenog Allaha.Al-Anbiya'. Onaj koji slijedi ono što je Uzvišeni Allah objavio (Kur'an) nalazi se na Pravom putu. voljom njihova Gospodara.. koja blati ugled Vjerovjesnika i pripisuje mu lažne riječi (hadise). Muvatta. 19) A kad im se kazuju ajeti Naši.. djelovati i živjeti prema sistemu Kur'ana. Da su postojale drugi izvori. sveden na jedan od niza izvora. na Pravome putu. vjerovati. ni na jednu drugu knjigu. na Put Silnoga i Hvaljenoga.Al-An'am.Ya-sin. Kao što smo vidjeli iz navedenih ajeta. onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni!" . 3-5) Elif Lam Ra.. kada pogledamo na današnje stanje. koje se Vjerovjesnik pridržavao i kojom je opominjao. 30) . Svi navedeni ajeti suprotstavljaju se ovoj logici koja umanjuje vrijednost Kur'ana. Tako u novoformiranoj strukturi. 1) Ova Knjiga (Kur'an) izvodi ljude iz tmine na svjetlo. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude. da im kazuješ ono što ti objavljujemo. izvedeš iz tmina na svjetlo. Kur'an je. mimo Kur'ana. tako i niza drugih kur'anskih ajeta. KUR'AN IZVODI IZ TAME NA SVJETLO Ti si. odakle crpe snagu i u čemu nalaze podršku oni koji slijede Fetavaji Hindije.Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam." (10. ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Resul dolazi u značenju ''poslanik''. Dobro. Kur'an je objava. Kur'anu. Vjerovjesnikova dužnost je bila da dostavlja Kur'an koji mu je objavljivan. uistinu. 15) Kao što se vidi iz navedenih ajeta.Ibrahim. Slijediti Vjerovjesnika znači slijediti Kur'an. (14.Ar-Ra'd. KO SLIJEDI KUR'AN. Međutim. (13. treba slijediti. isto tako. koji slijede knjige kao što su Tirmizi. 45) I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi. druge objave koje. zapreminski.Yunus. zajedno sa Kur'anom. poslanik. koji je u kontekstu vjere imao 100% autoritet i izvornost. po objavi Silnoga i Samilosnoga. Naš vjerovjesnik se u Kur'anu najčešće spominje riječju ''resul''.. Tako je Kur'an. Nije postojalo upućivanje ni na koji drugi izvor. ne pripada čak niti 1%. vidimo da se stotinama tomova zbirki hadisa i knjiga fikha smatraju izvorima vjere i da se tako dovode u istu ravan sa Kur'anom. (21. ta poruka je Kur'an. Kur'an jasni je sam po sebi dovoljan svima nama da se upoznamo i sa našom vjerom..Vjerovjesniku ima prolaznost jedino u slučaju da to potvrđuje Kur'an.. koji su jasni. TAJ SLIJEDI I VJEROVJESNIKA Reci: "Ja vas opominjem Objavom!".A meni se ovaj Kur'an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem.. među mnogobrojnim djelima koja se smatraju izvorima vjere.

putem vjerovjesnika. ili ova većina kršćana koji su katoličke i pravoslavne velikodostojnike proglašavali svecima i koji tvrde da je Isa. Sve ove priče iz prošlosti. s. bio detaljan i koji je sve objašnjavao. Nadamo se da su kur'anski ajeti. da je Isa. da li su u pravu ovi kršćani u manjini. poglavlja analizirat ćemo tumačenja koja se smatraju ravnim Kur'anu i pokazati da nisu dostojni biti izvorom vjere. s. poput Kur'ana.. nastavljeno je i nakon smrti Musa. a u pravu je vas nekolicina koja bolje zna od naših svetaca i svećenika?''. i vjerske poglavare načnili božanstvima i objašnjava kako poslije ni sami nisu mogli potpuno slijediti svetkovine. Uopće nije začuđujuće to što je način komentiranja onih koji zastupaju običajni islam potpuno isti načinu na koji nastupa pomenuta kršćanska većina. sa samim sobom i sa logikom. Međutim. Božiji sin. pojedini samozvani autoriteti u vjeri pretpostavljaju da se to neće desiti i njima samima. do 12. od 67. Nijedno drugo djelo.) ISTE DEGENERACIJE VIDLJIVE SU I U KRŠĆANSTVU I U JUDAIZMU A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat. a. Božiji sin?! Povrh svega. Komentarom ''toliko ljudi tako kaže. da Bog ne može imati sina. ima i onih kršćana koji kažu da je to samo figurativno. bio živ. koje su izmislili kao dodatak vjeri. daleko je veći od broja onih koji zastupaju običajni islam.. i prijašnjim narodima slao knjige. koje se pripisuju vjerskim svetinjama. s. a i prethodni autoriteti.. (5Al-Ma'ida. nije svojstveno samo našoj vjeri. koji su zaostali i koji ljude udaljavaju od islama? (Od 4. Židovi su primili Tevrat. Božiji sin''. 43) I sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu.. do 71 ajeta. koji ističu da povođenje za većinom odvodi u zabludu.nikakve proturječnosti i nelogičnosti. Međutim. Oni tako kažu i u zabludi su. koje se predstavlja kao izvor. a. kao što ćemo to vidjeti u poglavljima u kojima analiziramo hadise i meshebe. riječima ''to se desilo kršćanima i židovima''. Židovsko preferiranje detaljističkog pristupa. s. a. većina njih vjeruje na ishod prebrajanja ljudi. ionako nemaju potrebu za dokazima. koji vidimo u suri Al-Baqara. a. Gušenje vjere u detaljima uz pomoć izmišljotina pod imenom hadisa i sunneta. oni se nisu zadovoljili samo sa Božijim riječima.Al-Ma'ida. Kur'an kaže da su kršćani Isaa.. proizveli su vjerske izvore mišna (riječ . Dok većina kršćana govori da je ''Isa. Ovi ljudi su veoma skloni zbrajanju glava. jer su inače dokazi i sami oni. A da li za takvo mišljenje imaju dokaz i potporu u Kur'anu? Naravno da nemaju. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio . Ovi autoriteti (!) koji su skloni pričanju na osnovu pretpostavki. a ne na osnovu dokaza.pravi su grješnici.. a. u kome su Allahovi propisi? (5. ova tumačenja su u proturječnosti sa Kur'anom. nije napisano dok je Muhammed. a. Kao rezultat ovakvog pristupa.hadis) i gamara (praksa sunnet). suhufe i od njih tražio da se pridržavaju onoga što je objavljivao. zar ste vi pametniji od njih?''. Gdje je Kur'an koji je mnogo iznad vremena i razuma? A gdje su apokrifni hadisi i meshebi. a. Dobro. Povrh svega. i ovaj prizor koji čini kršćanska većina . 47) Uzvišeni Allah je. Naši sveci i velikodostojnici su veoma požrtvovani i revnosni. s. Kršćanska većina govori: ''Pogladajte kolika masa ljudi vjeruje i prihvata da je Isa Božiji sin. s. u Kur'anu su navedene da bismo iz njih uzeli pouku. broj onih koji tvrde da je Isa. veliki ljudi. koji je. jedino Bogu mio rob i vjerovjesnik. s.

Al-An'am. da do istine dolazimo pozivajući se na većinu. U Kur'anu se spominje i to šta trebaju raditi oni koji su idući na hadž skratili kosu zbog neke bolesti na glavi. poglavlje u kome se navodi stav hz.Al-Anfal. pomno iznosi i objelodanjuje potrebna objašnjenja. 29. vidjet ćemo da se u Kur'anu nalaze svi potrebni detalji. Dakle.Hud.Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo (nusarriful) dokaze da bi se oni urazumili! (6. isto tako. Na isti način su u proturječnosti sa Kur'anom i komentari tipa da ''mi ne možemo razumjeti Kur'an''. 1) NIJE VJERA ONO ŠTO NE SAOPĆAVA KUR'AN Iz prethodno citiranih ajeta vidimo da sam Kur'an kaže da Kur'an na različite načine. (7. Omera prema hadisima.Al-Isra'.An-Nur.dovoljni onima koji se bave brojem ljudi i koji namjesto dokaza vjeruju u evlije(!). Analiziramo li Kur'an. (24. Kur'an razumiju vjernici. (Vidi: 11. Prema Kur'anu. dž. Glede kur'anskog saopćenja. može jesti i ono što je haram: meso uginule životinje. (17. š. (8.Al-Isra'. a i mnogi drugi primjeri dokaz su da Kur'an daje sve potrebne detalje. Ilustracije radi. (11. koju smo kako Mi znamo objasnili (fassalna). 89) . Kur'an se dotiče i slučajeva koji su uočljivi jedino u vrijeme dok je Vjerovjesnik bio živ kao tipa da Ebu Leheb neće postati vjernik.da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna (beyyine) dokaza. spominje u Kur'anu. Nerazumijevanje Kur'ana jedna je od odlika nevjernika. 34) . Koliko će ljudi zadesiti tako teška situacija da neće .Al-A'raf. 65) A Mi ovima Knjigu objavljujemo. koja nalaže da radimo ono što smo zatekli da rade naši preci. ali pod uvjetom da se ne pretjeruje. 42) Prema Kur'anu. poglavlje u kome se daje odgovor onima koji se zanimaju većinom i prebrajanjem ljudi.. Reći da ''Kur'an upućuje na druge knjige.. sam Kur'an je jasni dokaz (beyyine). i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna (beyyine) dokaza. poglavlje u kome su iznesena pitanja u vezi sa kršćanima i židovima i 33. Navedeni. Noćna molitva (ibadet) koja je farz jedino Vjerovjesniku se. (17. ljudi bi trebali slijediti jasne (beyyine) dokaze. sa kur'anskim islamom je neuskladiva praksa običaja. od Mudrog i Sveznajućeg. a to znači da jasan dokaz slijede oni koji Kur'an doživljavaju kao izvor vjere. da će Bizantinci u skorije vrijeme izvojevati pobjedu.. krv. da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. U navedenim ajetima smo u zagradama naveli originalni oblik riječi kojima se naglašava način kur'anskog iznošenja potrebnih saopćenja. U Kur'anu se nalazi i to da je haram oženiti se majkom i majčinom sestrom (tetkom). 52) Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju. da je Kur'an temeljna knjiga i da se detalji nalaze u drugim knjigama'' znači suprotstavljanje i zanemarivanje svih ovih ajeta.) Mi vam objavljujemo jasne (beyyine) ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali.. Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo (sarf) da bi oni pouku izvukli.. ali većina ljudi nikako neće da vjeruje.. Kur'an kaže da se u slučaju kada nema druge hrane. objašnjava. svinjsko meso i meso životinje koja nije zaklana u ime Allaha. 41) Mi u ovom Kur'anu objašnjavamo (sarrafna) ljudima svakojake primjere. ali ih on sve više otuđuje.

(31. Kur'an nije rekao da se to pitanje ionako zna. silan i mudar. a da se. ako postoji. Formulacija ''najljepše objašnjenje'' jeste prijevod kur'anske formulacije ''ahsena tefsir''. Oni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je da mu Kur'an bude objavljen čitav. zašto je onda objavljen? Je li to Allah objavio samo jedan dio vjere. ne saopći sve zabrane koje se odnose na vjernike?! Da li je uopće moguće da Kur'an pokaže put onome koji na hadžu skrati kosu.Al-Furqan. 32-33) Kao što se vidi iz navedenih ajeta. Naša vjera je razumljiva i sasvim potpuna i bez knjiga . kad presahne. Komentare (objašnjenja) koje treba dati su također u Kur'anu. i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. Oni ti neće nijedan prigovor postaviti. Tako nas opet ne bi doveo u situaciju da osjećamo potrebu za drugim izvorima. Allah ne oskudijeva u riječima. Da li je uopće moguće da Kur'an. koje smo maločas istakli. Uzvišeni Allah je saopćio vjeru u potpunosti i ne osjećajući potrebu ni za čijim hadisima i meshebima.moći naći ništa od halal hrane da bi tako bio primoran jesti svinjsko meso ili meso uginule životinje? Broj onih koji se zbog bolesti moraju ošišati dok su na hadžu. 27) ZA RAZUMIJEVANJE KUR'ANA NISU POTREBNE KNJIGE TEFSIRA. koji sitiče i zabrane. i to je saopćio. Allah je mogao načiniti Kur'an 23 puta većim. onda druge knjige objašnjenja (tefsiri) ne mogu biti izvor vjere. HADISA. koji se smatraju ravnim Kur'anu. Dakle. a da se u Kur'anu ne nalaze namazi. (25. a da ženama ako već postoji ne saopći zabranu koja se odnosi na odijevanje ili neka druga pitanja?! Da li je uopće moguće da se saopći dopuštenje. ne bi se ispisale Allahove riječi. Stupanje u brak sa majkom ili majčinom sestrom gnusan je i odvratan čin. a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje (ahsena tefsir) navesti. a navedeni ajet je jedino mjesto u Kur'anu gdje se spominje riječ ''tefsir''. onome ko je u teškoj situaciji. Kad već Kur'an sadrži najljepša objašnjenja. saopćenje zabrane koja se odnosi na dagnje i morske rakove ostavi za neke druge izvore?! Da li je uopće moguće da se navede posebna molitva koja je farz jedino Vjerovjesniku. nije čak ni jedan od hiljade. ILMIHALA I SL. Tako nas Uzvišeni Allah obavještava da se Kur'anom daje najljepše objašnjenje Kur'ana. se isto tako spominju u knjigama koje se prodaju kao ''Tefsiri Kur'ana''. ulije još sedam mora. a da se u more. Kako je moguće da Allah pošalje nepotpunu knjigu kojoj su neophodni drugi izvori?! Kako je uopće moguće pomisliti da ono što je od Allaha ima potrebu za saopćenjima. i jesmo li tako ostavljeni primorani da preostali dio tražimo na drugim mjestima?! Allahove riječi su nepresušne. i to odjednom!" A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili. mnogi hadisi. knjiga tefsira koje će napisati čovjek?! Da smo imali potrebu za znanjem o vjeri koje nadilazi zapreminu Kur'ana. Da su sva stabla na Zemlji pisaljke. koji su farz svim muslimanima?! Postoje oni koji tvrde da postoji jedna knjiga koja je objavljena od Allaha i da ona ne sadrži sve činjenice koje se odnose na vjeru. nevjernici su uvijek opominjani Kur'anom i iz tog razloga njihove pritužbe uvijek su bile upućivane protiv Kur'ana. Međutim. poput zabrane židovima da rade subotom. uistinu. koji je manje-više svima poznat i na koji se neće odvažiti čak niti jedan od deset hiljada ljudi.Lukman. Ako je Kur'an nepotpun u saopćenjima o vjeri. Allah je. u Kur'anu se nalaze detalji čija je mogućnost dešavanja jednom u životu čak jedne od hiljadu osoba veoma teška.

drži iznad svega ostaloga. ajet 1.tefsira. ajet sure Al-Mutaffifin shavtit će da ovaj termin označava dan kada ćemo. Kur'an kaže da Uzvišeni Allah poučava Kur'anu.Ar-Rahman. 78. sure Al-Fatiha glasi: ''Vladara Dana vjere''. U Kur'anu se. pažljivo čitanje osobito 27. ne primjenjuje u svakodnevnom životu. 30) I doista. Mi smo dužni da ga objasnimo. a nikako radi razumijevanja njegove poruke i na taj način se izbjegava njegova primarna uloga. o potrebi ovih izvora. te 11. pokazat ćemo kako katastrofalan ishod nastaje usljed prihvatanja izvora koji su mimo Kur'ana. tefsira. Kur'an ni na jednom mjestu ne govori o ovim knjigama. a poslije. koja trebamo shvatiti. poglavlja osigurat će bolje shvatanje kur'anske postavke da je dovoljan samo Kur'an. A kada ga čitamo. Trebamo znati da ćemo slijeđenjem Kur'ana slijediti Vjerovjesnika i da svoju vjeru moramo očistiti od svih kleveta i novotarija. idžtihada koje su mimo Kur'ana. a koje nismo iznijeli u ovom poglavlju. Svi ovi ajeti i objašnjenja ukazuju na činjenicu da prije svega sam Kur'an saopćava da je on jedini izvor vjere. ti prati čitanje njegovo. tarikata i običaja. Kur'an sam sebe pojašnjava. Kur'an sam sebe objašnjava. ajet sure Aš-Šu'ara'. poput navedenog primjera. da ga On objašnjava i da su u njemu samome navedeni najljepši komentari (ahsena tefsir). narod moj ovaj Kur'an izbjegava!" (25. postao je knjiga koja sama ne određuje vjeru i pretvoren je u jednu od stotina vjerskih knjiga. . zapravo. riječi sarf (potanko objašnjavati) i fussilat (detaljno iznositi) koriste za Kur'an. a Kur'an se uči samo radi melodičnosti. nakon smrti. nalaze sva objašnjenja u vezi vjere. su. pokazatelji da Kur'an sadrži sve detalje isključujući potrebu za bilo kakvom zbirkom hadisa. Kur'an ne iziskuje knjige hadisa. da to onda treba biti islam po Kur'anu. kao što smo to prethodno istakli.) VJEROVJESNIKOVA PRITUŽBA Kur'an moramo staviti u centar vjere.Al-Furqan. 20. Činjenica da se. biti ponovno oživljeni. ajet sure Al-Hidžr. ajet sure As-Saffat. Zapravo. ovi kur'anski ajeti su dovoljan dokaz da je Kur'an jedini izvor i da ukoliko treba postojati islam. dodatkom ili objašnjenjem koje se daje u nekom drugom ajetu. 17-19) Uzvišeni Allah je na Sebe preuzeo obavezu poučavanja Kur'anu i objašnjenje Kur'ana. neprikosnovena je svetinja. Oni koji ne znaju šta znači ''Dan vjere'' trebaju samo pretražiti Kur'an i naći će njegovo objašnjenje. Uporedo sa svim ostalim poglavljima. ajet sure Sad. Analiziranjem prvenstveno hadisa izmišljenih kao kleveta na Vjerovjesnika. 1-2) Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao. ono će postati razumljivo iz konteksta. Kur'an se. ali Kur'an se. Ljudi svoju vjeru uče iz ilmihala. (Činjenicu da Kur'an sam sebe objašnjava možemo ilustrirati sljedećim primjerom: 4. U kasnijim poglavljima ćemo u kontekstu konkretnih tema iznijeti dokaze da je Kur'an jedini izvor vjere. 82. Oni koji budu analizirali 35. Milostivi poučava Kur'anu. navodno. Inače. Ako u nekom kur'anskom ajetu nije dovršeno pitanje koje treba razumjeti. U Kur'anu se na sljedeći način spominje jedina Vjerovjesnikova pritužba na ummet pred Uzvišenim Allahom: Poslanik je rekao: "Gospodaru moj. meshepskim knjigama i tefsirima. (55. (75 Al-Kijamah. isto tako. mezheba. to je slika činjeničnog stanja kome doprinose mnogi oni koji kažu da slijede Vjerovjesnika.

unatoč Kur'anu. prije svega. Na kraju. vjera koju propagira Kur'an ima strukturu punu tolerancije i ljubavi. Pokret koji ima za cilj ljudsku dopadljivost nije vjera koju želi Uzvišeni Allah. a niti ono što iznosi ova ili ona knjiga napisana u ime islama.'' Što se pak tiče Mehmeta Akifa Ersoya. dakle. koji je osjećao uznemirenost ovakvim prizorom. onda smo u situaciji konstatirati da ne postoji nešto što se zove islam. kulturnih stavova i političkih ciljeva. Ovo. već se uobličava u okvirima individualnih.'' OVO NIJE POPULISTIČKI TREND Veliki broj ljudi – od širokih narodnih masa do većine islamskih mislilaca – žele da se korigira ono što se danas prezentira u ime islama i da se objasni da to nije islam. Njen glavni cilj nije dopadljivost ljudi.'' Muhammed Abduh. Islam je Kur'an. koje se izlažu u ime islama. već muslimani. Vjera ne može biti ono što ne pripada Uzvišenom Allahu. Duh koji će podignuti ummet jeste duh Kur'ana koji je dominirao u prvom periodu. . niti ovaj ili onaj period povijesti islama. onda smo im. u kojoj su ljudi spokojniji i koja im pruža lagodnije življenje. je 1920-ih godina govorio sljedeće: ''Ako onima koji nisu muslimani želimo objasniti da je islam sistem izvanrednih vrijednosti. također. ovako prenosi svoja zapažanja. gnusnosti i proturječnosti. odnosno ništa od onoga što je ljudsko.'' Američki profesor arapskog porijekla. da ljudi više zavole islam. nastala degeneriranjem vjere: ''Ako je Kur'an cilj islama. imaju isto značenje: ''Islam nije ni stav i način življenja današnjih muslimana. to je samo jedan od rezultata koji nastaje realizacijom glavnog cilja. ukazuju na činjenicu koliko je bitno da se masama hitno objasni istinska vjera. Sve ono što je mimo Kur'ana jeste barijera postavljena između življenja i poznavanja Kur'ana. Ova operacija je nastala zbog toga je danas postojeća situacija u proturječnosti sa Allahovom vjerom. već uspostavljanje vjere koju Allah želi i sa kojom bi bio zadovoljan. istu činjenicu je svojim riječima izrazio na sljedeći način: ''Ako nas spominjanje islama asocira na probleme. dužni reći da mi ne predstavljamo islam. Ovo nije populistički trend. Muslimani u ovom vremenu nemaju drugog imama mimo Kur'ana.. razlog tome nije islam. nije operacija koja se poduzima samo s ciljem da široke mase postanu muslimani. sa Kur'anom kao jedinim izvorom vjere Uzvišenog Allaha. Takva je bila renesansa i reforma nastala nakon Francuske revolucije. Muhammed Ikbal. koja.. Ovaj ummet neće ustati na noge sve dok postoje knjige poput onih koje se izučavaju na Al-Azharu. To su činjenice zbog kojih je to vjera koja se dopada ljudima. A NE REFORMA . ono što je subjektivno. Sve vidljive primitivnosti. Njen cilj nije vjera koja bi se svidjela ljudima. Ismail Faruki. koji je živio prije Ikbala. zaostalost i proturječnosti.(3) POVRATAK KUR'ANU. on na sljedeći način opisuje sliku koja. Kur'an je danas povučen na nebesa i zemaljski islam nema nikakve veze sa njim.

budemo potčinjeni Kur'anu. Niko nije govorio ja sam sunnit. onda možemo ispraviti pogreške koje smo smatrali vjerskim odredbama. čije slijeđenje želi Uzvišeni Allah. alevit ili džaferit. a muslimani će se osloboditi ove slike iscjepkanosti i laži koje se pripisuju vjeri. poput Kur'ana. da. predstavljaju dovoljan dokaz. u kojima su međusobno pomiješani istina i laž. hadisi bili izvor vjere. Citiranje u narednim poglavljima knjige mnogih ajeta. Naša želja je da. Povrh svega. neproturječan i koji je u skladu sa zdravim razumom i logikom. i sa samim sobom. Ljudi su. budemo samo muslimani kao u tom periodu. mislimo da trebamo slijediti Kur'an kao što je slijeđen u tom periodu. šejhova). to bi značilo da je islam izopačen u takvoj mjeri da je nemoguć povratak natrag. Živjeli su na način kako je to Kur'an određivao. S time u vezi. Muhammeda. a koji se.. još bolje ćete shvatiti opravdanost ne ostavljanja mogućnosti da bilo što mimo Kur'ana bude izvor vjere i uspostavljanja vjere samo na temeljima Kur'ana. mesheba. bili direktno vezani za Kur'an. bez pripadnosti bilo kakvom meshbu. došli u stanje bez povratka. a i to da čine dodatak Kur'anu. odnosno u takvu poziciju u kojoj je nemoguće razgraničiti istinu od laži. To je zbog toga što su izopačenosti u našoj vjeri nastala ponajviše uspostavljanjem ograničavanja u pitanjima koja je Kur'an prepustio našoj slobodi (vidi 39. bez uzimanja u obzir ostale izvore. i 11. pripadam hanefijskom ili šafijskom meshebu. Šii. običajima i navikama. Sunni. koristili kur'anskim ajetima i prihvatali islam. Moramo prije svega znati da realiziranje svega ovoga od nas traži Uzvišeni Allah. Kada kažemo da trebamo biti kao muslimani iz tog perioda. koji je nepromjenjiv. Inače. Ako pitanja o kojima Kur'an nije dao svoj sud shvatimo kao sferu naše slobodne inicijative. poglavlje). prema svojim shvatanjima. koji govore o tome da je Kur'an jedini izvor vjere. niko nije iznosio svoj stav ističući kako je šiit. 10. . još više će osnažiti ove ajete koji su ionako dovoljni. Džaferi. smatraju svetim. a u pitanjima koja je Kur'an ostavljao slobodnim ponašali su se u skladu sa ličnim prohtjevima. na smijemo prihvatati druge izvore vjere i trebamo biti muslimani bez etiketa. s.. Oni su govorili da su muslimani. Metod kojim se koristimo prilikom razgraničavanja izmišljene vjere od objavljene vjere jeste izvlačenje potrebnih dokaza do kojih dolazimo analiziranjem objavljene vjere (Kur'ana) i izmišljene vjere (hadisa. na jasnim dokazima (beyyine). i prve četverice halifa nije postojao nijedan izvor mimo Kur'ana (Vidi 11. uzeti taj period kao uzor u organiziranju sfera u kojima nam Kur'an pruža slobodu znači aneks na vjeru po Kur'anu. koje nismo naveli u ovom poglavlju o dovoljnosti Kur'ana. Čak i najneukiji beduini iz vremena Vjerovjesnika su se. Kur'an su doživljavali kao svoj putokaz i time su se zadovoljavali. Kasnije ćemo pokazati kako su hadisi u proturječnosti i sa Kur'anom. Tako će doći do uspostavljanja jedne vjere u jednog Allaha sa jednom Knjigom. bez korištenja etiketa kao što su Hanefi. Iz tog razloga. a. bez vezivanja za meshebe. U tom kontekstu potrebno je koristiti se razumom onako kako to Uzvišeni Allah zahtijeva i. pokazati da hadisi ne mogu biti izvor vjere znači oslobađanje i naše vjere. i sa logikom. poglavlje). izvršiti procjenu postojeće strukture. Nakon ovog poglavlja shvatit ćemo da su hadisi. poglavlje). kao takvi.SVI SU BILI BEZ MEZHEBA U vrijeme Vjerovjesnika. mislimo da stavovi iz drugog poglavlja. a i Vjerovjesnika od klevete i neistine. kada vidite stav Vjerovjesnika i četverice halifa o pitanju pisanja i spaljivanja hadisa (vidi 4. U slučaju kada bi.

Ebu Davudom i ostalim muhaddisima i njihovim djelima. uzme li se u obzir činjenica da čak i za života Božijih poslanika njihovi bližnji ponekad nisu mogli izbjeći kaznu.) I govorit će: "Gospodaru naš. odvelo u istu poziciju sa strukturom kojoj se protivimo. Hanbela i prestati sa praksom njihovog dovođenja u poziciju osnivača vjere. Međutim. opet. šiizma. Šiiti i Hanefije. Malika. sunniti. osloboditi se gluposti poput one u kojoj se kaže da je ''Ebu Hanife toliko dobar čovjek da u snu 99 puta može vidjeti Uzvišenog Allaha. alevizma. mi smo šiiti i alevije. ne bi smjeli priznavati izvor mimo Kur'ana. potomka iz ko zna kojeg koljena i nedopustivo je da se pri tome zaboravi na Kur'an. Šiiti bi. mi smo prvake naše i starješine naše slušali. (U međuvremenu. Aliji. Bez osigranja toga. stranici.) U međuvremenu. Malika..'' (33. Međutim. a na istu možete naići i mnogim tekstovima koji veličaju Ebu Hanifu. Isto tako. OSLOBODIMO VJERU OD KULTA LIČNOSTI Prilikom saopćavanja izmišljotina i stavljanja vjere pod kontrolu Kur'ana. Apsurdno je.An-Nahl. S druge strane.U protivnome. namjesto Kur'anu. a haram prema drugom meshebu i ako si hanefijskog mesheba ispravno je ovo. koje svi smatraju bespogovornim.Al-Ahzab. da su se. s.. pojavljuje se niz pitanja. to bi značilo slijepu imitaciju. a to bi nas. ono čemu se mi protivimo nije etimološko značenje ovih pojmova. mi smo. kasnije zaboravljaju da su svoje imame – Hanefiju. koje smatraju svecima. ne može se prihvatiti Sunniti i Aleviti. Sunniti veoma logički kritiziraju slijepo slijeđenje imama šiitskog mesheba i njihovo proglašavanje za ljude koji ne griješe. po pitanju slijeđenja istinskog sunneta. a. trebali bi znati da nikoga ne čini superiornim činjenica da potječe od Vjerovjesnikove loze. da nikada ne griješe. a u značenju ljubavi prema hz.'' (Ova nevjerovatna tvrdnja spominje se u knjizi Fikhi Ekber na 321. a. potčinili njima. trebalo bi izbjegavati posvećivati Ebu Hanifu. namjesto jedne objavljene od . s. kao vjerski izvor. čime svojim imamima gotovo pripisuju svojstva Vjerovjesnika i Kur'ana. trebali bi okončati i sa Buharijom. koji se smatraju neprikosnovenim autoritetima. osloboditi vjeru od kultnih ljudi. a ne dede. ne zaboravimo da je svaki mesheb napravio i nešto dobro. a. 89). isto tako. već njihovo sociološko značenje koje im je nametnuto. Šafiju. i proglasiti Kur'an kao jedini neprikosnoveni i bespogovorni autoritet. čije je izvršavanje farz prema jednom. kako bi se ljudi oslobodili sunnizma. pred sebe trebali uzeti Kur'an. Tirmizijem. pa su nas oni s Pravoga puta odveli. a ni autoritet mimo Vjerovjesnika. a ako si hanbelijskog mesheba kažu da je ispravno nešto sasvim treće i tako. kojima se stvara gužva i metež pred Kur'anom. te njihova meshepska struktura. Zapravo. Hanbela – načinili nediskutabilnim. ako si šafijskog ispravno je ono. 67) Dakle. trebali odustati od tvrdnji da su njihovi imami nevini. U Kur'anu se govori o tome kako je s Pravog puta skrenuo otac Ibrahima. s. i supruga Luta. pored ovih meshepskih imama. Šafiju. hanefizma i postali samo muslimani. formirana unutar islama i koja je ispunjena dodacima na Kur'ana. A alevije bi. Muslimom. ''Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju'' (16. Svaki od mesheba veoma dobro shvata greške i nedostatke drugih mesheba. potrebno je vjeru osloboditi od hegemonije gotovo kultnih ljudi. tražiti superiornost nekog Muhammedovog. Šafije i Džaferije.

Međutim. Kao što se vidi. pronašlo svog imama i postalo mu pokorno. poglavlje koje govori o meshebima). Iz tog razloga. pak. ali dati odgovor na novonastale uvjete fenomen je Knjige Uzvišenog Allaha. bili su u službi ove izopačene vjere. a prema kojim kriterijima i na osnovu čega dolazite do takvog stava? U slučaju da vam je kriterij Kur'an. koji nikako nisu željeli odstupiti od izopačene vjere. da će eroziju doživjeti njihova karizma. zbog izuzimanja strukture preobraćene u običaje. Analogno tome. nastaje čitav lanac vjera (Pročitajte 14. Za druge govori da su izopačeni i nastrani. Fanatični vjerski dušmanin bit će onespokojen zbog izuzimanja materijala kojim nastupa protiv vjere. ali ne primjećuje i kod sebe. lideri tarikata i raznih frakcija. Međusobno se optužuju za one greške koje i sami prave. a. Podsjećanje na povijesnu lekciju koja nam govori da su vodeći židovski vjerski poglavari bili oni koji su se odvažili na ubistvo Isa. šejhovi koji su svoj tarikat uspostavili na ustrojstvu običajne vjere. još grčevitije hvataju za svoje izopačenosti. ukazujući na takvu vjeru kao sistem bezizlaznosti. s. a sebe vidi kao mesheb. nažalost. Oko koje veoma dobro percipira šiitsko uzdizanje meshepskih imama. Kur'an nas upozorava na činjenicu da se. što su navodno prosvijećeni pisci o običajnoj ili tradicionalnoj strukturi vjere. Kur'an ne doživljavaju kao jedini izvor vjere. Kur'an je Allahova objava koja daje odgovore i na nove situacije nastale usljed povijesnih promijena. ove dvije različite grupe raspolažu istim kapitalom. i ateistički fanatici. TEOKRATSKI I ATEISTIČKI FANATIZAM Kao posljednja Božija objava. drugi su to koristili kao način sticanja premije: ljude su nastojali udaljiti od vjere. prilikom iznošenja neke ideje. ljutiti i još više pribjeći mekanizmima ekskomuniciranja i proglašavanja nekoga da će biti u Džehennemu. koju su godinama gradili. najuzvišenija osoba je ona koju vi slijedite. jedinu stranu spasa. Problem. onda razlikujete od drugih? Prema većini vas. na islam po Kur'anu prvi će nasrnuti oni koji na svojim katedrama godinama brane običajnu vjeru. zapravo. vjerski nazadnjaci se. Vjeri ništa i niko ne može . dvije grupe: teokratski fanatici (vjerski nazadnjaci). govoreći ''eto to je vaša vjera''. po čemu se. i jeste u tome. istu grešku to oko uočava kod drugih. Ne smije nas zbuniti činjanica da su oni koji ovo ekskomuniciranje provode u ime običajne vjere profesori koji imaju katedre na univerzitetima. odnosno zbir poruka koje je do nas proslijedio.strane Uzvišenog Allaha. ali ga koriste na različite načine. i samo je. Ova fenomenološka slika utječe na činjenicu da islam ne osjeća potrebu za reformom. kao socijalnog slučaja. onda vam i ne bi trebao drugi autoritet mimo Kur'ana i ne biste tražili drugog donosioca vjerskih sudova.. Ako i vi slijedite i ako ste pokorni određenim osobama. Kur'an je zbir onoga što naš Stvoritelj od nas zahtijeva. isto tako. osujetit će našu zbunjenost što će se oni koji se budu borili protiv islama po Kur'anu pojaviti u svojstvu vjerskih autoriteta. koji su se suprotstavljali vjeri. korigiranje vjere pozivanjem na principe Kur'ana najveće nedaće zadalo bi upravo ovim grupama. a ostali su izopačeni. Dok su teokratski fanatici čvrsto prihvatali njene izopačenosti. Promjena je neizbiježna. toj ideji prvo suprotstavljaju oni koji su se afirmirali i koji predstavljaju elitu u postojećoj strukturi. Dobro. Proglašavajući nevjernicima svih onih mimo sebe. zbog straha da će im autoritet biti poljuljan. a vjerski fanatik će se.

u imena kao što su hanefijski islam ili šafijski islam. Vjera je jedna i bit će izbaćeno ono što je izmišljeno. novo prestruktuiranje. (U predstojećim poglavljima ćemo bolje vidjeti jaz između kur'anskog islama na jednoj i meshepskog islama na drugoj strani. treba prihvatiti kao temelj i jedini izvor vjere. preobraćanjem vjere. USTROJSTVO ISLAMSKE ZAJEDNICE Ako na aktualnu situaciju pogledamo sa aspekta Turske. Ovaj pokret nije ni rad na pomirenju mesheba: ne možemo insistirati na pomirenju izmišljotina i izopačenosti. koja je dovedena u kontroverzno stanje. a ne na Kur'an. reforma u izopačenoj vjeri. Ono što danas treba uraditi nije reforma u Allahovoj vjeri. do imam-hatipskih škola. koja je bila samo islam. kao najbitniji uvjet sprovedbe prestruktuiranja. onda se. načiniti promjene u ovim institucijama i ustanovama. Kako je tragično što Mešihat. novotarijama smatra samo pojave slične navedenim! Osim toga. Kako god su se u kršćanstvu prepričavale priče o natprirodnosti i nadmoćnosti izvjenih svećenika i tvrdnje da ih zbog toga treba slijediti i slušati. Emevije i Abasije su načinili reformu Allahove vjere . imama. Ovakav meshepski pristup. evlija. ne izražava istu osjetljivost kada eksploatatori njene vjere sebi daju za pravo da ljude proglašavaju nevjernicima i da ih proglašavaju stanovnicima Džehennema. pojavljuje institucija Islamske zajednice (Mešihat). koji na pitanja odgovara pozivajući se na sunnitski fikh i meshepski islam. koji je iznad mesheba i koji se ne zasniva na izmišljotinama.pričiniti veću štetu kao vjerski eksploatatori. zapravo. sunnitskog opredjeljenja. već. Iz tog razloga. u formiranju nove vjere mimo Kur'ana. Međutim. koji su naobrazbu stekli u srednjim vjerski školama. . podiže barijeru između masa i Kur'ana. nužno je. Put rješenja nije reforma. prenosile su se i priče o tome kako su ti ljudi u snu čak i Boga vidjeli. prije svega. Inače. Ovo meshepsko poimanje živi zahvaljući sunnitko-hanefijskim vjerskim službenicima. koji upućuje na izvore koji plivaju u novotarijama. Da.od institucije Mešihata. Mešihat. Ono što nama pada u obavezu jeste da. u najmanju ruku. okončamo sa izopačenostima nastalih usljed unošenja u vjeru ličnih stavova Arapa-Emevija. već oživotvorenje povratka Kur'anu i vjere u skladu sa Kur'anom. te da ih zbog toga treba slijediti. nažalost. u ljudsku tvorevinu su preokrenuli nešto što je moralo ostati samo Allahovo. u srednjim vjerskim školama i islamskim teološkim fakultetima dominira hegemonija hanefijskog sunnizma. kako god su kršćanski svještenici tiranizirali narod kako bi preuzeli monopol nad svojom vjerom. još dugi niz godina nećemo vidjeti druge novotarije mimo turbeta u kojima se pale svijeće i vežu krpice. Nažalost. Na taj način će doći do pomirenja ljudi sa vjerom. a uz pomoć takvih imama do najzabačenijih sela širi se vjera postavljena na temeljima mesheba i ilmihala. Jednostrano učenje hanefijskog mesheba dominantan je u svemu . Većina muslimana to veoma dobro vidi u inkvizicionog anatemiziranja kršćana. a ne na temeljima Kur'ana. teoloških fakulteta. u ispovidanju pred svještenicima. pozivajući se na Kur'an. isto tiraniziranje desilo se i u našoj vjeri. novotarijama u vjeri smatra običaje kao što su vezivanja krpica na turbeta ili paljenje svijeća u turbetima.islama i. A to je. povratak suštini ili biti. i u našoj vjeri prisutne su priče o natprirodnosti i nadmoćnosti određenih šejhova. a odbijanje lažnih i izopačenih svetinja. pak. isto oko. Kur'an. odnosno.

šejhova i imama. a niti će alevija postati hanefija. silom se tjera na namaz. pa ga nazove ''alimčićem''. prihvatati Kur'an kao neprikosnoveni autoritet. (Prema ostala 3 sunnitska mesheba ovakva osoba se ubija!) Osim toga. koja se definira formulacijom ''Vadžib je ubiti otpadnika od vjere''. Ako se nekom muslimanu ne svidi neki ''alim''. prema ehli sunnetskim vjerskim autoritetima. i 22. Ehli Sünnet İtikadı).) Opet. Ilustracije radi. te da se ne može sjesti na mjesto gdje je sjedjela žena sve dok se to mjesto ne ohladi. silom se tjera na post: tuče se onaj ko ne klanja namaz i drži se u pritvoru dok ne pođe klanjati. Smatramo da je jedini lijek protiv ove podjele. u kontekstu saopćenja o vjerskim pitanjima. U protivnome. očita tačka do koje nas je doveo meshepski fanatizam. da je ženi haram da putuje sama na udaljenosti preko 90 km. te. ova osoba i kaže ''ja sam musliman''. Mešihat se mora izjasniti u pitanjima koja su u vezi žena. da je haram rukovanje muškarca sa ženom. a fanatizmom oba ova mesheba mnogi čak odbijaju da idu na dženaze sljedbenicima drugog mesheba. u kontekstu svakog pitanja. nevjernik. makar se i smatrao muslimanom (Vidi: Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi. Ako se pri tome prisjetimo još i krvoprolića do kojih je u prošlosti dolazilo zbog pogrešnih tumačenja običajnog islama. ''žena se ne može odužiti muškarcu čak ni kada bi olizala njegovo tijelo prekriveno gnojem'' ili bilo koji od hadisa koji su u vezi sa ovim ili sličnim odredbama. da znamo da je halal ono što je po Kur'anu halal. ona se opet ne može odužiti muškarcu. gdje Hanefijski mesheb stoji na stanovištu da kada bi tijelo muškarca bilo prekriveno gnojem i kada bi žena lizanjem očistila tijelo. Prema Hanefijskom meshebu. ONO ŠTO PO HANEFIJSKOM MESHEBU IZISKUJE UBISTVO Što se tiče Mešihata (misli se na Mešihat Republike Turske – op. to je onda apsolutno nemoguće. namjesto deda. ''žena ne može preći udaljenost veću od 90 km''. prev. on je. prema Hanefijskom meshebu. poglavlju pročitat ćete izmišljotine koje se odnose na ženu. hanefijski mesheb ima vjersku prolaznost i održivost. ona je. koji ima isto značenje kao i džamija i koji je izveden iz istog korijena. da muškarac čak ne može ni čuti ženski glas. Terminom ''Džem evi''. koja u sebi nosi smutnju opasniju od rasne podjele. da se svi oslobodimo svojih mesheba. trebalo jasno iznijeti. dakle. prema Hanefijskom meshebu nevjernik je i onaj koji kaže da su glupost neka od odredaba kao što su ''muškarac se ne može rukovati sa ženom''. onda bi se to. Jedini put izbavljenja jeste okupljanje oko Kur'ana kao nepromijenjenog Allahovog izvora i jedinog izvora zajedničkog uvažavanja. (U 21.). a da je haram ono što je po Kur'anu haram i da odbacimo sve ostale autoritete. Ako. u Hanefijskom meshebu je veoma lahko postati kjafir (nevjernik). da se okupimo jedino oko Kur'ana. Zabranjuje se sklapanje braka između sunnita i alevija. Ova odredba. promijenjen je čak i naziv mjesta obavljanja molitve ovog mesheba. Sasvim je. da žena nema pravo na razvod. nevjernik i treba je ubiti [jer je otpadnik od vjere (murted) zato što je postao nevjernik . a potom postanu nevjernici. prema Hanefijskom meshebu. važi za one koji se rode u muslimanskoj porodici. Ako. smrtna kazna slijedi onoga ko promijeni vjeru. dakle. on bi. trebao definirati i odrediti svoj metod. prema Mešihatu. niti će pristalica hanefijskog mesheba postati alevija. Ilustracije radi.Drugi veliki mesheb u Turskoj jeste alevizam.

Koji je vaš sistem? Da li je vjeru moguće shvatiti bez sistema? Zar nesistematično tumačenja vjere nije. isto tako. kako onda može osuđivati terorističke organizacije kao što je Hizbullah? Ovo pitanje se. koja će osigurati legitimnost njihovom teroru. u Hanefijskom meshebu. vi poistovjećujete sa vjerom.'' – uzvratio je Ebu Yusuf. Ebu Yusuf je zatražio mušemu i sablju kako bi osjekao glavu ovom čovjeku. Analogno tome. odnosi na čelnike Mešihata. Ovaj slučaj se u knjigama koje brane Hanefijski mesheb navodi kao dokaz koliko je Ebu Yusuf bio precizan u vjerskim pitanjima (Vidi: Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi. Ako branite Hanefijski mesheb. znati da ubistvo velikog dijela Turske i islamskog svijeta može imati ''vjersku opravdanost''. Zbog toga što postaje nevjernik onaj ko se suprotstavlja Uzvišenom Allahu. zastupamo formulu po kojoj je vjera = Kur'an! Iz tog razloga. Kategorično treba determinirati henefizam i sunnizam i osloboditi se hegemonije ovog mesheba. Iz sljedećeg primjera možemo razumjeti kako je. Koji je vaš sistem? Kažete. drugi najbitniji čovjek ovog mesheba. pozivajući se na ovaj metod. i unošenje u vjeru ličnih stavova? Mi upozoravamo: ukoliko se ne prestane sa nastojanjem da se vjera shvata prema sunnizmu i hanefizmu. . u zbirkama hadisa. Ako neko smatra ispravnim mesheb čiji jedan od osnivača smatra vjerski potrebnim ubiti nekoga ko kaže ''ja ne volim tikvu''. suprotstavlja se Poslaniku. naprimjer. na jedvite jade. 80). zatvarati i odsijecati glave ljudima. š. onaj ko misli da Hanefijski mesheb ima vjersku prolaznost. Naš stav i metod je poznat: tvrdimo da je Kur'an jedini izvor vjere. Čovjek se pokajao zbog izjave da ne voli tikvu i tako. suprotstavljamo se svim ovim tumačenjima hanefizma. prema Hanefijskom meshebu. isto tako. da je ''prema Hanefijskom meshebu vadžib klanje kurbana u vrijeme kurban-bajrama''. Ako je vaš metod u poimanju vjere zastupanje stavova Hanefijskog mesheba. kako možete osuđivati terorističke organizacije kao što je Hizbullah? Ove organizacije će pronaći mnoga objašnjenja u Hanefijskom meshebu. Dakle. a osobito je to potrebno učiniti na nivou Mešihata. Ehli Sünnet İtikadı. taj se suprotstavlja Allahu. Jednog dana Ebu Yusuf reče: ''Naš Pejgamber je volio tikvu. dž. prije svega. sačuvao glavu. lahko nekoga proglasiti nevjernikom. objasnite i to kada je. objašnjenje jednog pitanja u skladu sa Hanefijskim meshebom. onda trebate braniti i sva ova objašnjenja.'' Na to jedan od prisutnih reče kako on ne voli tikvu. a potom donijeti odluku o njegovom pogubljenju: ODSIJECANJE GLAVE ONOME KOJI KAŽE DA NE VOLI TIKVU Ebu Yusuf je jedan od trojice osnivača Hanefijskog mesheba i. vadžib tući. ''Onaj ko ne voli nešto od Poslanikovog sunneta. a onaj ko se suprotstavlja Poslaniku. str. u ostalim sunnitskim ili šiitskim izvorima. nakon Ebu Hanife. Ovim svojim komentarom. mora. Metod je veoma bitan u vjerskom poimanju. sunnizma.nakon što je rođen kao musliman]. onda ćemo konstantno biti primorani da se bakćemo terorom koji se pojavljuje u ime vjere. koja se ne nalaze u Kur'anu i koja su u proturječnosti sa Kur'anom.

Tokom ovog povijesnog procesa. Svako pitanje koje se danas prezentira u ime vjere. jer bi to. neko iznese neki zaključak. zapravo. ono što vjera iziskuje u međuljudskim odnosima. isto tako je činjenica i to da stavovi Hanefijskog mesheba (a i cijelog sunnitskog i šiitskog islama) pružaju mogućnost rasplamsavanju terora. to onda ne predstavlja nešto što nas obavezuje sa aspekta vjere. poglavlje. Međutim. već samo prema kriteriju da li se aktualni stav zasniva na Kur'anu. koja se treba sprovesti. prev.KONCEPCIJA MESHEBA NASLIJEĐENA OD OSMANLIJA Pretpostavljamo da zvaničnici Mešihata osuđuju teror. upravljalo principima i stavovima meshepskog islama. naša vjera se na ovom području poistovijetila sa Hanefijskim meshebom. upravo je u ovom izopačenom sistemu (u svim postojećim meshebima!). u kontekstu nekog vjerskog pitanja. Sasvim su očite promjene (reforme) i rezultati onoga što su sunnitski meshebi. izvoru vjere – Kur'anu. morate objektivno procjenjivati i prezentirati sistem koji zastupate. predstavljao povratak i okretanje biti. Međutim. odnosno upoznavanje i sa teorijom i sa praksom pozivanjem na Kur'an. sud. od aspekta statusa žene do načina obavljanja molitvi. Apsolutno je nezamisliva i nemoguća reforma Allahovog sistema. . I na taj način se ujediniti oko Jednog Allaha. da nam je Uzvišeni Allah dao slobodu odlučivanja u pitanjima o kojima nije dao Svoj sud u Kur'anu. pod utjecajem je stava ovog mesheba. jedne vjere i jedne Knjige. koji je jedan od četiri sunnitska mesheba. Nažalost. Koliko god bili dobronamjerni. još od perioda Osmanlija. Ukoliko nam. Kur'an. zasniva se upravo na ovim meshepskim zaključcima i apokrifnim hadisima. bilo muftija. Vidi 13. vjerski stavovi se ne vrednuju prema statusu osobe koja ih iznosi. Ne osvrtati se ni na koji mesheb i ne osjećati potrebu ni za jednim imenom izuzev imena musliman. Sve molitve.) Reforma. Ono što trebamo učiniti jeste odbacivanje stavova Hanefijskog mesheba i o svakom vjerskom pitanju – od perspektive pogleda na ženu do namaza – izvući iz Kur'ana i na taj način svoju vjeru uspostaviti i prestruktuirati na temeljima i principima Kur'ana. Teror koji se danas širom svijeta provodi u ime islama.) se. (Korijeni mesheba dosežu sve do perioda Emevija i Abbasija. ta reforma se ne može nazvati reforma vjere. hanefizam načinio u našoj vjeri. Znati da pitanja koja nisu zastupljena u Kur'anu nemaju nikakve veze sa vjerom. Osmanlijski sultani su bili halife sunnizma i bili su Henfijskog mesheba. vjersku etiku. a sve ostalo odložiti ustranu. moramo mu postaviti sljedeće pitanje: ''Na osnovu čega iznosite ovo objašnjenje?'' Ukoliko se navedeno ne zasniva na Kur'anu. pošto ne postoji niko i ništa što bi moglo promijeniti Allahove riječi i Allahove sudove. FORMULA SPASA Formula izbavljenja od svih ovih nedaća veoma je jednostavna: uzeti u ruke Allahovu Knjigu. našom zemljom (Turskom – op. Bilo da je u pitanju šejh.

U rječnicima vidimo da riječ ''hadis'' znači ''riječ. dr. te se . Ilm.) Zbog toga što se način ponašanja objašnjavao i prenosio riječima. a i obrnuto: sunnet u značenju hadisa. 33) Od Tirmizija isto tako saznajemo sljedeće: ''Tražili smo od Božijeg Poslanika dozvolu da pišemo njegove riječi. odgovorismo. Musned 3/12. neka izjava ili svojstvo pripisuju Muhammedu. naprimjer. str. pored Allahove. koji se prenose kao kleveta Vjerovjesnika. možete to svatiti i u značenju sunneta.. logikom i kako su u međusobnoj proturječnosti. i 8. priznaje se Vjeovjesnikova zabrana zapisivanja njegovih riječi. 33) Drugi. reče Pejgamber. es-Sunen. Međutim. u uvodu svoje knjige na sljedeći način objašnjava profesor Libanskog univerziteta. Prema učestalom korištenju u narodu. nije im dozvoljeno. nije nam dozvolio. U drugom poglavlju smo vidjeli da je Kur'an dovoljan kao izvor vjere i da se ne osjeća potreba za izvorima mimo Kur'ana.. poglavlju ćemo vidjeti kako se hadisi. Hanbel. pak. hadis glasi: ''Ashabi su od Božijeg Poslanika tražili dopuštenje da pišu njegove riječi. neko djelo. jednoj od dvije najpouzdanije zbirke hadisa. osvjedočiti u katastrofalnost traženja drugih izvora mimo Kur'ana.'' (Tirmizi.(4) ANALIZA HADISA (SUNNETA) . pisali druge knjige'. u svim knjigama koje govore o hadisu i sunnetu možemo vidjeti da se termin hadis koristi u značenju sunneta. sukobljavaju sa Kur'anom. a sunnetom se naziva ponašanje. znači ''put koji se slijedi. K. a isto tako i termin sunnet u značenju hadisa. 11) Bilo u knjigama u kojima se analiziraju hadisi. Subhi es-Salih: ''Stručnjaci iz nauke o hadisu su se složili da su hadis i sunnet dvije riječi koje se koriste u međusobnim značenjima. naviknuti put. 21.. 'Zar pored Allahove Knjige želite druge knjige? Narodi prije vas su skrenuli sa Pravog puta zato što su. U Muslimu. s. U ovom poglavlju ćemo. hadisom se nazivaju riječi za koje se tvrdi da pripadaju Vjerovjesniku. 7. neka to uništi. a. str. osnivača Hambelijskog mesheba. Da Vjerovjesnik nije dozvoljavao bilježenje hadisa. Takyid. isto tako. prenosi se sljedeći hadis i prihvata činjenica da je Vjerovjesnik zabranio pisanje njegovih riječi: ''Od mene ne zapisujte ništa mimo Kur'ana. Ko je od mene zapisao nešto mimo Kur'ana. analiziranjem pitanja kao što su prikupljanje hadisa i činjenice da Vjerovjesnik nije dozvoljavao da se zapisuju hadisi. (Vidi 16. a potom ćemo polahko doći do našeg perioda. praksa i običaji za koje se tvrdi da su pripadali Vjerovjesniku. s. pak. glede posljedica koje prouzrokuju. A u 6.'' (Muslim. es-Sunen) El-Hatib navodi sljedeći hadis: ''Dok smo pisali hadis.'' (Darimi. poglavlje koje govori o korištenju riječi i termina ''sunnet''. Što se tiče riječi ''sunnet''. Iz pojmova hadis i sunnet se razumije da se neka riječ. vidjeti način korištenja riječi ''hadis'' u Kur'anu.'' Iz tog razloga. djelu Ibni Hanbela. običaj''. te ćemo se. bilo u knjigama u kojima se tvrdi da su hadisi izvor vjere. Sahihi Muslim Kitabi Zuhd. kada u ovoj knjizi kažemo hadis. ona. da je zabranio pisanje svojih riječi činjenica je koju priznaju čak i muhaddisi (stručnjaci iz nauke o hadisu).. U ovom poglavlju ćemo.'' (El-Hatib. dođe Vjerovjesnik i upita šta je to što pišemo. To. 'Riječi (hadise) koje smo čuli od tebe'. Analizu hadisa započet ćemo povratkom u period Muhammeda. vijest''. a. još jednom vidjeti zašto izuzev Kur'ana ne može postojati drugi izvor vjere. i Musnedu.

mnogi hadisi su izmišljeni. trebao izvlačiti sud. Da su hadisi izvor vjere. kao i iz Kur'ana. u svojoj zbirci Muvatta uvrstio hadise koje je izabrao između 100 hiljada hadisa. dok se na jednoj strani preporučuje pisanje čak i oporuka i dugova. koji je bio pronicljiv. pružio mogućnost dodavanju neistina njegovim riječima i mogućnost zaborava dijelova njegovih izjava? Kur'an skreće pozornost na pisanje. Vjerovjesnik zabrani pisanje izvora vjere?! Ako je Vjerovjesnik spriječio zapisivanje jednog vjerskog izvora. dakle. i zabranio. Ali. postoji 2 miliona hadisa. on je to. zabranio je pisanje hadisa što bi prouzročilo sve to. zabranom pisanja. Ako uzmemo u obzir da je vjerovjesništvo našeg . Ebu Davutova između 500 hiljada. Hadisi su. naprotiv. a Ibni Hanbel svoj Musned između 750 hiljada hadisa. kao što je to sada slučaj. povrh svega. mi vidimo da se broj hadisa u periodu Emevija veći od broja u ovom periodu. Stanje do kojeg se danas došlo iziskuje od nas da još jednom izrazimo poštovanje Vjerovjesnikovoj obazrivosti i oštroumnosti. izvor vjere kao što je Kur'an. s. Međutim. Kada stignemo do dna piramide. zašto je onda Vjerovjesnik zabranjivao pisanje hadisa? Kako je mogao dopustiti da ljudi budu nepotpuno podučeni vjeri? Zašto je. Također se navodi da je osnivač mesheba – Malik. Čak samo Vjerovjesnikova zabrana pisanja hadisa dovoljna je onima koji imaju namjeru shvatiti. piramida se sve više širi. među hadise uvuče na desetine hiljada laži i izmišljotina. uočit ćemo koliko je ona šira u odnosu na period Vjerovjesnika. već zabrana. Muhammed. već. Dakle. suprotno je logičnije. A onaj koji je to najbolje shvatio nesumnjivo je naš Vjerovjesnik. pošto su oni koji su bili pored Vjerovjesnika ujedno bili i oni koji su najbolje poznavali ono što je Vjerovjesnik rekao (hadise). Poslije. Dobro. kako je uopće moguće da. Ako su hadisi izvor vjere. MNOGOBROJNOST HADISA Ahmed Emin iznosi sljedeću pametnu konstataciju. Vjerovjesnik bi tražio da se oni zapisuju i ne bi se dogodilo da se. već nepisanje. iz hadisa bi se. Zbog toga što je znao da ljudi vole detaljizirati. kaže da se pišu oporuke. prema onima koji brane tradicionalni islam. Na samom vrhu piramide nalazi se period Allahovog Poslanika i što se više spuštamo naniže. koja pokazuje stanje u fabrikovanja hadisa: ''Zanimljivo je da ćemo. Kur'an je dovoljan. naš Vjerovjesnik. ukoliko hadisima pristupimo na analitički način. zar time nije onemogućio potpuno i besprijekorno podučavanje vjeri? Kao što ćemo to i kasnije vidjeti. kao što to razumijemo iz kur'anskih ajeta. Navodi se da su hadisi iz Buharijine zbirke. Međutim. uočiti da su oni u obliku piramide. ako je hadis jedan od izvora islama. njihovom smrću će se smanjiti broj poznavalaca hadisa i na taj način će se navedena piramida razvijati na suprotan način. Muslimova između 300 hiljada hadisa. da posjeduju karakter sklon dijelenju na sekte (meshebe) i proglašavanju vjerovjesnika za božanstva.'' (Ahmed Emin. pisanje hadisa nije bio običaj Vjerovjesnika. odabrani između 600 hiljada hadisa. dugovi.ističe da je to radi izbjegavanja mogućnosti miješanja Vjerovjesnikovih riječi sa Kur'anom. Duha-ul-Islam) Prema tvrdnjama određenih poznavalaca hadisa. a. koja se ističe kao najpouzdanija zbirka hadisa. Međutim. Vjerovjesnik nije ostao samo na tome da ne nalaže pisanje hadisa. Vjerovjesnikov sunnet nije bio ispisivanje hadisa u vidu knjiga koje bi bile aneks na Kur'an. bilježenje. Kao što se vidi.

nerazumna je tvrdnja Buharije i ostalih sakupljača hadisa da su provjerili vjerodostojnost svih hadisa . onda bi. djeteta. međutim u svoju zbirku ne uvrštava sve hadise koje smatra vjerodostojnim. za svaki hadis odvojio po 2 sata. zamislimo da je to i tačno. mi bivamo pristalice nepotpune vjere. Međutim. jednog lanca i jedne karike u lancu. onda sitaucija postaje još užasnija. tom. Vidjet ćemo da. Kada su vidljive izmišljotine u riječima zapisanim nakon godinu dana. onda postaje nemoguće da čovjek prebroji to što zna napamet. radi ustanovljavanja vjerodostojnosti hadisa i pouzdanosti lanca prenosilaca. Zamislimo da se u svom životu Buharija nije ničim bavio. ali je u svoju zbirku uvrstio samo 6000-7000. Kada bi hadisi bili neophodni i kada bismo imali u vidu stav da hadise treba prihvatiti kao izvor vjere. onda bi naša vjera bila nepovratno i nepopravljivo nepotpuna. govori turski jezik sa koliko riječi pričaju. Muslim navodi kako u svoju zbirku nije uvrstio svaki hadis za koji je smatrao da je sahih (kategorično vjerodostojan) (Muslim. koji je zanemario Muslim. 1. s. u svoju zbirku uvrstio neki drugi sakupljač hadisa. Samo ovaj proces bi trajao preko 130 godina.. Kada se broj popne na cifru kao što je 600 hiljada. Za preostalih 99% je ustvrdio da nam nisu potrebni ili da nisu vjerodostojni i nije ih uvrstio u svoju zbirku. prema ovoj logici. znao je 600 hiljada hadisa. muža ili supruge. koji kaže da je hadis izvor vjere. Dakle. da nikako nije spavao i da je. 28). naprimjer. možemo shvatiti koliko je mnogo laži u tome iako je prošlo samo godinu dana. za razumijevanje jednog hadisa. to znači da je (23x365) 8395 dana proveo kao Vjerovjesnik. tradicionalistička logika u svojim izvorima nosi ovo objašnjenje koje se samo proglašava nepotpunim. šta onda reći za vjerodostojnost riječi ispisanih nakon 200 godina?! Kaže se da su autori svih ovih zbirki hadisa napamet znali sve ove hadise i da su u svoje zbirke uvrstili one hadise za koje su smatrali da su najvjerodostojniji. VJERA BI BILA NEPOTPUNA KADA BI SE ZASNIVALA NA HADISIMA Ako. niko ne može dati precizan odgovor. u protivnome.000 hadisa. pak. Obzirom da Buharija nije među živima i obzirom da ne postoji niko ko bi mogao ustvrditi da zna onih 99% hadisa koje Buharija nije nije uvrstio u svoju zbirku. ako u obzir uzmemo njegovu tvrdnju da je. Buharija. pošto je prosto nemoguće da se u odbačenom dijelu od 99% ne nađe hadisa koji su potrebni u koncipiranju vjere. Da bi muhaddisi mogli reći koliko hadisa znaju. Uzmimo u razmatranje Buharijinu tvrdnju da zna 600. hadis je izvor vjere. Postavimo pitanje u društvu u kome se. trebaju negdje zapisati sve hadise i prebrojati ih. onda bismo upotpunosti bili prepušteni Buharijinoj nepristrasnosti i umijeću selektiranja. a. Kada vidimo to što je zapisano. Zamislite sada situaciju i činjenicu da se prikupljanje hadisa Vjerovjesnika vršilo 200 godina nakon njegove smrti. Ukratko. odnosno 1% hadisa.Vjerovjesnika trajalo oko 23 godine. za provjeru vjerodostojnosti svih hadisa koje je znao. Da su hadisi izvor vjere. Imamo li u vidu podatak da postoji 2 miliona hadisa. Buhariji trebalo više od hiljadu godina. str. danima proveo na putovanju. manje-više. Recimo bilo kome da zapiše riječi i djela od prije godinu dana onoga sa kime je najviše vremena proveo: oca. naša vjera je nepotpuna! Obzirom da ne postoji garancija da je neki hadis. Prema Muslimovoj logici. to nas dovodi do zaključka da je tokom svog vjerovjesništva Muhammed. majke. niko ne može ustvrditi da napamet zna 600 hiljada hadisa. svakodnevno izgovorio preko 200 hadisa.

Omer bin Abdulaziz je pismom naredio Ebu Bekr el-Hazmu da istraži i bilježi hadise. Osmana i hz. poglavlju knjige ćemo detaljno vidjeti kako su ova četverica halifa zaustavili nastojanje pisanja hadisa i kako su spalili hadise koji su bili ispisani. ljudi su umnožavali hadise riječima ''Čuo sam jedan.koje su znali i da su odabrali samo one najvjerodostojnije. Harevi kaže sljedeće: ''Hadise nisu pisali ni ashabi (osobe koje su vidjele Vjerovjesnika). besprijekoran i kao jedini izvor vjere. koji će nas. koji se naizgled može shvatiti normalnim. Ebu Bekra. on je. Kada se rodio strah od gubljenja znanja i smrti uleme. KAKO SU NASTALE ZBIRKE HADISA. prihvatili su to tek nakon pritiska. ''U jednom se kaže ovo. isto tako. Uvjerit ćete se da vam neće moći ništa pokazati. ukazuju na činjenicu da se sa Vjerovjesnikovom opreznošću nastavilo i nakon njega. kao neproturječan. Hvala Uzvišenom Allahu što nam je podario Kur'an i da ne osjećamo potrebu za izvorom mimo njega. prosvjetljivati i voditi. Omera. odmah nakon Vjerovjesnikovog preseljenja na ahiret. osim nekoliko beznačajnih zapisa. hz. na snazi je bila i nakon Vjerovjesnikovog preseljenja na ahiret. svjesno ili nesvjesno. Zahvaljujući ovom Allahovom dobročinstvu mi smo pristalice jedne sasvim potpune i besprijekorne vjere. u toku perioda četverice halifa. Nema izuzetka u tome. Dakle. koju je uspostavio Vjerovjesnik.. Kur'an je izvor kojem se zna i početak i kraj. nakon smrti Omera bin Abdulaziza... odnosno u vrijeme hz. Jedan od najvećih razloga što se u hadise uvuklo mnogo izmišljotina jeste činjenica da hadisi čine izvor neodređenog početka i kraja.. dotiče i pritiska koji je vršen: ''Tabiini. upuštanje . koje pripisuju Vjerovjesniku. u budućnosti može izazvati katastrofalne posljedice. Jezid bin Abdulmelika. i neka ostane samo Kur'an.''. Alije. što su oni koji su razgovarali sa Vjerovjesnikom drugima prenosili ono što je tom prilikom Vjerovjesnik rekao. sa te dužnosti povukao Ebu Bekr el-Hazma i one što su sa njim radili. ali su vidjele ashabe). a niti tabiini (osobe koje nisu vidjele Vjerovjesnika.''.'' Što se tiče novog halife. koje stavljaju ispred Kur'ana i koji su puni izmišljotina. prikazivali kao pristalice jedne nepotpune. još uvijek bilo svježe u svijesti. Detaljno objašnjavajući sva ova dešavanja. kojima je naređeno prikupljanje hadisa. to što je ashabima bilo zabranjeno da one koji tvrde da su nešto čuli od Vjerovjesnika pitaju za svjedoke i da zapisuju sve te razgovore. bacimo ove hadise. Ističemo to zato što je i u periodu četverice halifa bilo zabranjeno pisanje hadisa. Međutim. neodređene i proturječne vjere. ali su ih usmeno prenosili. Zbog onoga što se dešavalo i zbog činjenice da ashabi nisu sakupljali hadise. četverica halifa nisu dozvoljavali pisanje Vjerovjesnikovih hadisa iako su i sami znali za njihovu vjerodostojnost i dok su te riječi. hz. da su progresivnim shvatanjem vidjeli kako hadisi mogu dovesti do degeneracije u vjeri i kako jedan postupak. Međutim. zatražite da vam pokažu neku zbirku hadisa koja je napisana u tom periodu. Prirodnim i uobičajenim se može smatrati to što su svjedoci prepričavali događaje koji su se desili u vrijeme Vjerovjesnika. U 11. KADA JE VJEROVJESNIK ZABRANIO PISANJE HADISA? Zabrana pisanja hadisa. Ukoliko se pojavi neko sa tvrdnjom da je bilo dopušteno. Poslije je halifa Hišam prihvaćen kao prvi sakupljač ez-Zuhrijevih radova na hadisima. Onima koji su nas. Mahmud Ebu Reyye se.

reklo da je ova izjava od Mahmuta II do nas došla samo jednim lancem. Džafer Muhammed Tusi 411. 1. A period koji je protekao od Vjerovjenikovog preseljenja do pisanja nekih poznatih zbirki hadisa duži je i više nego duplo od ovog perioda. Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması) Međutim. dao neovisna djela. na kraju je ostao samo mali broj njih. još jednom nam ilustrira katastrofalnost i opasnost traganja za drugim izvorom mimo Kur'ana. Ibni Ferhun piše kako je Malik u Muvattau sakupio blizu 10. . pak. autora Malika. vidimo da ova inicijativa nije bila dovoljna da bi se došlo do potrebnog rezultata. zbog niza razloga sa kojima ćemo se upoznati u 5. Od poznatih šiitskih muhaddisa. Kada su najpoznatiji muhaddisi pisali svoje zbirke. Što se tiče šiitskih zbirki hadisa. povrh svega. godine po Hidžri. stranici svoje knjige Ed-Dibae el-Muzehheb. Šiitske zbirke hadisa nastaju u kasnijem periodu.. godine. str. razdvajanja na sahih i zajif hadise i bez provođenja ozbiljne selektivnosti. čiji je autor Hanbel. a ta osoba od druge.. osnivač Hanbelijskog mesheba. a niti šiiti smatraju pouzdanim sunnitske zbirke hadisa. Inicijativa za selektiranje hadisa na sahih i zajif počinje upravo sa Buharijom. Gazali prenosi da je (druga generacija nakon Vjerovjesnika) smatrala lošim pisanje hadisa i da su. poglavlju. osnivača Malikijskog mesheba. Ebu Davud 275. U postojećim zapisima bilježene su veoma različite teme kao što su hadisi. muhaddisi tradicionalnog islama čak ni period Emevija ne prihvataju kao period uredne klasifikacije. a ta druga osoba od treće. Ko bi povjerovao u ove riječi? Premda. godine po Hidžri. ušlo sve što se tih dana povlačilo u poplavi rivajeta. Babuvay 381. te niti sunniti priznaju pouzdanost šiitskih zbirki. (Na 25.u takvo što im je zadavalo dosta nevolja.. bili toliko izopačeni da ih je bilo nemoguće raščistiti. godine po Hidžri. da je prekontrolirao ove hadise i svake godine vršio selekciju. o kojoj smo ranije govorili. naduvala se izmišljotinama kada se prešlo na pisanje ovih zbirki. na način prenošenja od samo jedne osobe. kada neka izjava. Ilustracije radi. i potonji prenosili jedino hadise naučene napamet (Gazali. Od poznatih muhaddisa. koliko bismo povjerovali u vjerodostojnost ovih riječi? Kada bi se. Iz nekog razloga. Buharija je umro 256. period od Mahmuta II.000 hadisa. U ishodu analize hadisa. koji je umro 241. Prije Buharije nije postojala ni inicijativa selektiranja hasida prema stepenu njihove vjerodostojnosti. godine po Hidžri. a El-Murtaza 436. Piramida. koji je umro 1839. do danas mnogo je kraći u odnosu na period između Vjerovjesnikovog preseljenja na ahiret i pisanja prve poznate zbirke hadisa. tom.. ti upravitelji su nas primoravali na to. 79). godine.''' (Mahmut Ebu Reyye. vijesti. Nesei 303. bez. kao i u Muvattau. Kulani je umro 329. one se razlikuju od sunnitskih. a da je malo duže živio vjerovatno bi ih sve odbacio. nalazilo se na hiljade hadisa koji su. za koju se tvrdi da pripada Osmanlijskom sultanu Mahmutu II. po ovom pitanju. ne bi bila zabilježena ni u jednoj knjizi o povijesti i da je do naših dana dospjela samo putem prenošenja s uha na uho..) Odmah nakon toga slijedi Musned. Što se. Period Abbasija je prvi period u kome su hadisi razmatrani odvojeno i u koji je. poezija. a Ibni Madždže 273. poput njih. fikh. Tirmizi 279. Ihja Ulumuddin. Jedini rad ovog tipa s kraja drugog stoljeća po Hidžri jeste Muvatta. To što ove zbirke hadisa sadrže mnoge hadise koji su proturječni Kur'anu. Uočavamo da je i u knjigu Hanbela. logici i drugim hadisima. pomiješano i bez istraživanja stepena vjerodostojnosti. Muslim 261. Prenesene su sljedeće ez-Zuhrijeve riječi: 'Nije nam se dopadalo zapisivanje hadisa... dakle. godine po Hidžri.

kako su muhaddisi znali licemjere. život bilo koga nije dovoljan da bi se istražila čestitost. ovaj je čuo od onoga. Donešena od strane Buharije. dvoličnjake) iz vremena u kome je živio. osobe nakon ashaba su. bila njihova ljubav prema Isau. oni su. pamćenje i ostale odlike svih hiljada ovih. ispituje pouzdanost govora.tiče ovih muhaddisa. pamćenje i vjera osoba od kojih se čuo hadis. ajetu 9. koje ni Vjerovjesnik nije uspijevao prepoznati? Kako će ustvrditi da osobe koje su prenijele hadis nisu neki od ovih munafika o kojim se govori? Ili su možda ovi meshepski imami . svi ovi hadisi se prvo pripisuju ashabima na kraju lanca prenosilaca. koji su govorili ''ja sam musliman''. Prema najpoznatijem muhaddisu nepouzdan je osnivač najpoznatijeg mesheba. pod imenom hadisa zabilježili mnogo lažnih i pogrešnih izreka koje pričinjavaju ogromnu štetu islamskom svijetu. riječi koje su čuvene od ashaba prihvataju se vjerodostojnim bez obraćanja pažnje na to ko je ta osoba za koju se kaže da je ashab. kao ni izgovori naših muhaddisa. U poznatim zbirkama hadisa se. načinjenih do 3. Ni u jednom kur'anskom ajetu nema ništa što bi upućivalo na preporuku da se vjeruje svakome onome ko je vidio Vjerovjesnika. Naprotiv. Premda. sure At-Tawba kaže se da čak ni Vjerovjesnik nije poznavao sve munafike (licemjere. u Kur'anu se kritiziraju mnogi iz Vjerovjesnikovog okruženja. Međutim. U 101. čelnika najvećeg mesheba tradicionalnog islama. Vratimo li se na početak teksta. njihovi izgovori. Zbog toga što su većina njih nepotrebni i zamorni. prema Muslimu. Dobro. U tom kontekstu Ebu Šame kaže sljedeće: ''Stavovi o prenosiocima hadisa su poprimili takve razlike da se samo jedan prenosilac prema jednima može okarakterizirati kao poglavar (emir) vjernika. navodi da su munafici ušli među muslimane. Međutim. on je. Ne zaboravimo da je i izgovor onih koji su od Isa. stoljeća po Hidžri. tih i onih iz predanja po sistemu ja sam čuo od ovog. U Kur'anu se. pod imenom džerh ve tadil. a. isto tako. ŠTETE KOJE SU U PRENOŠENJU HADISA NAČINJENE PROGLAŠENJEM NEPOGREŠIVOSTI ASHABA Riječ ashab koristi se za svakog muslimana koji je čak i iz daljine vidio Vjerovjesnika. s. ova definicija je naišla na generalno prihvatanje. lažov. međutim prema imitatorskoj koncepciji tradicionalnog islama to su najpouzdanije i najpoštovanije dvije osobe. bivali predmetom rasprava.'' Dok je. U raspravama o pouzdanosti prenosilaca hadisa (džerh ve tadil) vidljivo je toliko proturječnih komentara u najmanju ruku koliko i proturječnosti u hadisima. i od njega nije prenio čak niti jedan jedini hadis. Buhari nepouzdanim (gajrisika) je proglasio Ebu Hanifu. kada se spomenu imena ashaba. Čak ako se i ne dođe do određenog rezultata. nisu dovoljni da prekriju njihove krivice. veoma pouzdan (muteber) prenosilac.. naprimjer. prema Buhariji i mnogim poznatim muhaddisima. a prema drugima kao najveći lažov među ljudima. umjesto da slijede Vjerovjesnika i četvoricu halifa i da se suprotstave pisanju hadisa. načinili božanstvo. Primjeri toga su mnogobrojni. Međutim. iako se to kosi sa Vjerovjesnikovom praksom. Ikrime. pa makar i ne pričao sa njim. pod plaštom ljubavi prema Vjerovjesniku. nećemo se upuštati u detalje. smatramo da je među svim najinteresantniji primjer Buharije i Ebu Hanife: autor najpoznatije zbirke hadisa tradicionalnog islama. potom se kaže da se to čulo od Vjerovjesnika. ako ništa.

koji ne posjeduje dovoljno znanje o hadisima. iako u potpunosti nisu razumjeli. Kada je od Ebu Hurejrea čula . koncepcija.) DO ČEGA DOVODI PRENOŠENJE HADISA PO ZNAČENJU Da bismo shvatili koliko su hadisi pouzdani. H. Mnogi muhaddisi. među sedam-osam osoba. A. nisu razumjeli da nisu razumjeli iskrive tekst hadisa. Kao što je načinila niz pogrešnih procjena u lancima među ashabima. Veliki dio narodnih masa. Kada bismo čak i zanemarili razloge svjesnog iskrivljavanja hadisa. Svi muhaddisi su suglasni u činjenici da je Oproštajna hutba trenutak kada se Vjerovjesnik obratio najširem auditoriju i da ga je tom prilikom slušalo preko 100 hiljada muslimana. na kojoj je. nakon smrti Vjerovjesnika. a svi prenosioci hadisa dobronamjerni. cijela logika hadisa bit će pobijena. zaboraviti da se taj i svi ostali hadisi učio napamet i tekstualno. Uzmimo jedan hadis od deset-dvadeset riječi i osigurajmo da se. (Ovo pitanje ćemo detaljno obraditi u 12.200 godina nakon njihove smrti uspjeli saznati koje su te osobe za koje se u Kur'anu kaže da ih ni Vjerovjesnik nije mogao znati? Rat koji je. dovelo do toga da su mnogi u hadise uvrstili lične stavove. planina. a to je dalo povoda za odstupanje od značenja. da su oni koji. pak. koji ashabe prihvata bespogovorno vjerodostojnim.. Različiti tekstovi ove hutbe. pustinja. čelnici dva najveća sunnitska mesheba. To je. dakle. gdje ćemo analizirati određene fabrikatore hadisa. bitne promjene u značenju načinjene su i time što se nije čuo početak ili kraj hadisa. a isto tako i njegovo značenje. smatrali su dovoljnim kazivanje po značenju. ako se dokaže pogrešnost tvrdnje da su svi ashabi pouzdani. kako su izašli iz Vjerovjesnikovih usta. A i zbog toga što svaki prenosilac nije posjedovao memoriju da bi upamtio cijeli tekst hadisa. pak. poslužimo se igrom koja se danas igra u osnovnim školama. a prije svih Buharija. Juynboll.. Koliko li će se vjerodostojno prenositi ovaj hadis? Ne smijemo. za koji je očekivati da bude najpouzdaniji i nejvjerodostojniji hadis. Kao što je na to pozornost skrenuo G. dolazilo je do prenošenja samo upamćenih dijelova. između brda. pokazatelji da se ne može vjerovati svakome ko kaže da je ashab. poglavlju. prisustvovalo preko sto hiljada muslimana. od riječi do riječi. Kada je rečeno da je moguće prenošenje hadisa po značenju. čak ni sami muhaddisi ne mogu ustvrditi da su do nas dospjeli hadisi u obliku kako ih je Vjerovjesnik izgovorio. jedan dio ashaba vodio protiv drugih i međusobna optuživanja za nevjerovanje su. ovaj hadis prenosi sa uha na uho. Buharija. opet je načinila grešku time što je u globalu ashabe prihvatila pouzdanim. isto tako. a i sa lancem prenosilaca i da je u periodu više stotina godina putovamo sa uha na uho. te da su izmišljeni lanci prenosilaca hadisa koji nisu imali taj lanac i kada bismo čak pretpostavili da su svi lanci vjerodostojni. da nije uvjet da se napamet uči izvorni tekst hadisa. stoje na stanovištu da je dovoljno sačuvati značenje hadisa. pokazuju kako su iskrivljavanje hadisa i prenošenje hadisa po značenju načinili izvrtanje teksta Oproštajne hutbe. smatra da su hadisi do nas dospjeli u izvornom obliku. a i Ebu Hanife i Šafija. Unatoč svim ovim zamjerkama. Hanefijskog i Šafijskog mesheba. Nastranu to što se u hadisima pomiješala istina sa izmišljotinama. hadisi opet ne bi mogli biti povjerljivi.

hz. a niti oni koji su imali priliku vidjeti ashabe (tabiini). ženi i konju. zajif. zanemarujući hadise. LANCI PRENOŠENJA HADISA Vidjeli smo da su ashabi proglašeni nepogrešivim i da su unaprijed svi prihvaćeni kao ljudi koji govore istinu. pri čemu se ne prenosi početak ili kraj hadisa.da je Vjerovjesniku pripisao hadis: ''Nesreća se nalazi u trome: u kući. četverica imama su osnovali svoje meshebe. Pogotovo. Hadisima u koje su vjerovali i ne obraćajući pažnju na mjerila hadiskih imama koji su sastavili Kutub-usSite (6 knjiga poznatih hadisa). U periodu pisanja zbirki hadisa u životu nisu bili ni ashabi. On je rekao ovako: Pristalice džahilijeta su ovako govorili: nesreća se nalazi u trome: u kući. dolazili su u konflikt po pitanju mnogih hadisa. Malika i Hanbela ne postoji ni podjela na sahih. a u sličnoj mjeri i prikupljači hadisa. Buharija smatra nevjerodostojnim. prema metodi koja nije postojala prije Buharije. Uzme li se u obzir da je Buharija živio 200-ih godina po Hidžri. Zbog slabog hadiskog znanja i zbog toga što je. u prvi plan isticao lični stav i mišljenje. a od strane Buharije je proglašen za nepovjerljivu osobu. u pristupu i procjeni hadisa osnivača četiri mesheba. Od Vjerovjesnika do pisanja ovih zbirki prošlo je 6-7 generacija i prilikom prenošenja jednog hadisa prenosili su ga ljudi iz ovih 6-7 generacija. a mnoge Muslimove hadise. sasvim je nelogično da se. (Ovaj metod je sistematski započeo Buharija i hadisi su se prenosili bez ikakvog znanja od koga su došli. isto tako. osnivač najvećeg mesheba. Aiša je rekla: ''Zaklinjem se Allahom da to Allahov Poslanih nikada nije rekao. ženi i konju''. Zbog svih navedenih okolnosti muhaddisi. koji je na isti način kritizirao kazivanja hadisa. je bio podvrgnut kritikama hadiskih imama. Mnoge Buharijine hadise Muslim smatra apokrifnim. Šafije.) Kasim Ahmed.'' Kao što se vidi. u svojoj knjizi Hadis i islam ističe sljedeća dva lanca prenosilaca: 1 Vjerovjesnik 2 Omer Ibni Hattab 3 Ibni Vakkas 4 Ibni Ibrahim et Taimi 5 Jahja Ibni Said el-Ensari 6 Sufjan 7 Abdullah Ibni Zubejir 8 Buhari 1 Vjerovjesnik 2 Aiša 3 Urvan Ibni Zubejir 4 Ibni Shiab 5 Ukail 6 El Baith 7 Jahja Ibni Bukheir . hasen hadise. pamte lanci prenosilaca hadisa. ovaj prigovor koji je od strane hz. Aiše načinjen Ebu Hurejreu primjer je katastrofalnih posljedica koje nastaju usljed pružanja mogućnosti i smatranja valjanim hadisa koji se prenose po značenju. Ebu Hanife. Ebu Hanife.

Da bi nametnuli svoje stavove pune ličnih izmišljotina.. jeste zanimanje koje uopće nije davalo razultate. Stoga. to je dobro jer razilaženje (ihtilaf) alima predstavlja rahmet. ukoliko oni osporavaju jedan drugogo. i poznata zbirka Kutub-us-Site načinjene su upravo od ovih ahad hadisa. tradicionalni islamisti posežu za oružjem ekskomuniciranja: proglašavaju da će nevjernik biti onaj ko ospori čak samo jedan hadis iz Buharije i Muslima. Najpriznatije zbirke hadisa. na jedan nelogičan način. onaj od nekog drugog. Nemoguće se bilo uvjeriti u istinitost riječi i onih do kojih se dolazilo. obzirom da ju je nemoguće primijeniti na one u mezaru. Između njih pronalazi one koji su najispravniji za nas. Šiiti ne prihvataju nijedan hadis ehli-sunneta. kada bi. primjeri su oponiranja . Posjeduje takve sposobnosti da napamet zna stotinama hiljada hadisa i to sa lancem prenosilaca. koja iziskuje kategoričnost. Šafiine polemike u Basri zbog toga što se pozivao na izvore mimo Kur'ana i to što su u knjige u kojima se brane hadisi ušle reakcije od strane murdžija. svi ashabi i bili prihvaćeni kao istinoljubivi.. To su odlike hadiskih imama koje su posjedovali da bi mogli sastaviti te zbirke. Do svih posljednjih karika iz lanca prenosilaca hadisa. Buharija je osporio mnogo hadisa koji su se našli u Muslimovoj zbirci.''. već bili mrtvi. nije bilo moguće dospjeti na devi. a ako mi osporimo onda smo nevjernici. U lancu prenosilaca ima onih koje nikada nije vidio. niti da mi govorimo o njima. Bilo je. u vrijeme sastavljanja zbirki. hadiski imam meshepske koncepcije je nadljudskih sposobnosti. a i Muslim u Buharijinoj. bez obraćanje pažnje na tekst. isti hadiski imam ih posjećuje na devi. koji su umrli prije no što je on i rođen. Povrh svega. ovaj od onoga. isto tako. ali niti vi pitajte za njih. nemoguće je bilo izvršiti provjeru istinoljubivosti znatnog dijela generacija nakon ashaba zbog toga što su. koji nastaje na način ''ja sam čuo od ovoga. koje su bile u životu. na ahiret je već bila preselila karika prenosioca koja slijedila poslije karike nakon Vjerovjesnika. Međutim.. prihvata hadis sahihom (vjerodostojnim). može pozivati na tako subjektivne kriterije? Kao što se vidi. Osobe koje ne bi mogao obraditi i ispitati čak ni neko ko bi ih posjećivao helikopterom. u toku jedne posjete ustanovi da li je pouzdan ili je lažov. svi pouzdani. ali to nema veze: hadiski imam zna da su i oni govorili istinu. To što su muteziliti prigovarali na haridžijsko pisanje hadisa i proglašavanje istih izvorom vjere. pa čak i ona nakon te karike. pošto su se. što je među kelamistima (teolozima) bilo onih koji su govorili da su hadisi pretpostavke. u periodu pisanja zbirki hadisa. Dakle. koju su sakupljači hadisa nazvali džerh ve tadil. Buhari i Muslim. nemoguće shvatitit i to da li su govorili istinu i oni što su tada bili u životu. muslimani nalazili na širokom geografskom prostoru. Prema tradicionalistima. Iz tog razloga.. MI NISMO PRVI U IZNOŠENJU OVIH TVRDNJI Muhaddis koji je došao do zaključka da su u lancu. već su bile umrle osobe kod koje su mogle potvrditi da li su prenosioci hadisa bili istinoljubivi ili nisu. Hadisi ove vrste nazvani su ahad hadisi. bavljenje naukom. Postoje još i priče o njihovim duhovnim superiornostima.8 Buhari Kada su se sakupljali ovi hadisi. Kako u toku kratkotrajne posjete može biti jasno da li neko govori istinu ili ne? Kako se vjera.

koji. koja sadrži sve vjerske sudove. Oni ti neće nijedan prigovor postaviti. hadisi su se naknadno pojavili i podmetnuti kao vjera. do lanca ovog prenošenja. smatramo da je među esbabi nuzul hadisima procentualno više izmišljenih hadisa u odnosu na ostale hadise. koji su puni izmišljotina i pretpostavki. Naravno. nepomućenosti Kur'ana sa izmišljotinama i brojnim nepotrebnim detaljima.. Danas se hadisi. Sa žaljenjem uočavamo da oni koji Muslima i Buhariju predstavljaju kao osobe koje su prihvatili gotovo svi islamski alimi do danas. do toga da su se određene grupe u cijelosti suprotstavljale hadisima. a niti su to novonastale ideje. (25. odnosno one koji kažu da hadis ne može biti izvor vjere. jeste islam koji je postojao od samog početka. od zabrane pisanja hadisa do međusobnog osporavanja muhaddisa. kao osobe koje su odmah bilježile ono što se pojavljivalo iz usta Vjerovjesnika. to zanemaruju zbog meshepske opčinjenosti. pitaju: ''Jeste li vi prvi koji su se dosjetili toga? Zašto to do danas niko nije aktualizirao?'' Hadisi su od samog početka naišli na osporavanja u smislu da oni ne mogu biti izvorom vjere. prema drugoj onaj. Činjenica da se jednim knjigama navode međusobno nepovezana kazivanja u stilu da je razlog objave istog ajeta prema jednoj verziji ovaj. O ovim povijesnim činjenicama nisu upoznati oni što zagovarače islama po Kur'anu. Da bismo čisto čuli glas Kur'ana. Knjige tefsira iz te oblasti pune su hadisa za koje je sasvim jasno da su odabrani bez brige o tome da li su sahih (vjerodostojni) ili su zajif (slabi). Međutim. i što nam je objavio Kur'an. moramo ušutkati glasove koji dolaze sa drugih frekfencija i svoje uho okrenuti samo prema Kur'anu. Kao što smo to vidjeli u 3. načinjeni materijalom knjiga tefsira (komentara Kur'ana). a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje (ahsena tefsir) navesti. ESBABI NUZUL HADISI Hadisi koji objašnjavaju razloge objavljivanja određenih kur'anskih ajeta zovu se esbabi nuzul hadisi. koji se zasnivao samo na Kur'anu. a to znači da je Allahova vjera sasvim potpuna i bez tefsira koje pišu ljudi.Al-Furqan. Niti smo mi prvi koji iznose ove ideje.. ne poznaju mnoga pitanja od prenošenja hadisa po značenju. unatoč obaviještenosti o tome. Hvala Uzvišenom Allahu što nam je učinio da ne osjećamo potrebu za ovim zamršenim tomovima. potrebno je samo da uzmemo Kur'an i proučimo sve ajete koji govore o tom pitanju. jasna i knjiga. Kada želimo saznati za neki vjerski sud. poglavlju. znači miješanje čistote. Upustiti se u analizu Kur'ana na način uslovljen hadisima prepunim izmišljotina. Kur'an nema potrebe za hadisom. koji su nazvani esbabi nuzul hadisi. 33) Uzvišeni Allah kaže da On daje najljepše objašenje. Islam bez hadisa. ukazuje na . ništa ne mijenja to što ćemo ime hadisa promijeniti u esbabi nuzul hadise. pa čak da i israilijat (stara židovska predanja). oponenti su ušutkani nepopustljivošću i presijama centralnih autoriteta. Povrh svega. prema nekoj trećoj verziji je. Naprotiv. koji je u svakom pogledu dovoljan. Kur'an sam sebe objašnjava. Kur'an je dovoljna.i osporavanja muhaddisa u vrijeme prikupljanja hadisa. posebna je i činjenica da postoje i oni. detaljna. Uzvišeni Allah kaže da je Sâm dao najljepši tefsir. Riječ koju smo u citiranom ajetu preveli sa ''objašnjenje'' jeste arapska riječ ''tefsir''.

izvankur'anskim svetostima. poznat kao Garanik kazivanje. nastojali su Kur'an tumačiti u svjetlu svojih mesheba i davali su komentare koji nisu imali veze sa kur'anskim tekstom. pojavljuje se još na prvim stranicama Elmalilijevog tefsira. Petom stavkom ovog ugovora prihvata se da će tefsir biti načinjen u skladu sa idejama ehli sunneta i Hanefiskog mesheba. šejtan je prodrio u Vjerovjesnikovo tijelo i kroz njegova usta hvalio hvalio kumire Lat. osim što Kur'an dovode u jednu tačku koja nema veze sa Kur'anom. a ako. koji na više različitih načina objašnjavaju razlog objave isto ajeta. izmišljeni od strane onih koji su Kur'an željeli podesiti ličnim i stavovima svoga mesheba. Prema riječima prof.. te rekao de se nadati u njihovo zalaganje (šefaat). Dakle. Oni što su meshepskim pristupom pisali tefsire Kur'ana.. Bez obzira kako široko bilo njihovo znanje. meshepskim mufessirima su predstavljali su opsežan materijal da Kur'an prilagode svome meshebu i ličnim idejama. Prema ovim izmišljenim hadisima. Kako se. prema jednom stavu tradicionalnog islama nevjernik biva čak i onaj koji alima nazove alimčićem! A muhaddisi koji brane ove hadise su već etiketirani etiketom alim. nije odvažio osuditi prave krivce za ovaj slučaj: one koji su ove hadise koristili u svojim knjigama! Ionako. pak. onda.'' Na čelu najznačajnijih problema nalazi se stavljanje pameti pod hipoteku mesheba. međutim. bilo hadis. već šejtan. rekao: ''Nema ni jednog vjerodostojnog hadisa po pitanju esbabi nuzula. Menat. Mehmeta Aydina. bilo šejh. temelj knjige Salmana Ruždija zasniva se na hadisima ovog tipa. meshepski imam i autor Musneda. u vrijeme pisanja hadisa. bilo esbabi nuzul. koliko može biti dosljedan tefsir onih što su svoj razum stavili pod hipoteku mesheba. u svojoj knjizi Tevilu Muhtelifi-l Hadis prihvata i Ibni Kuteybe!) U hadisima se dalje navodi kako je. naime. U uvodnom dijelu tefsira turskog mufessira Elmalili Hamdi Yazira nalazi se jedan ugovor koji je autor načinio sa zvaničnim autoritetom. koncepcija ideološkog tefsira. Svjedoci smo da su mnogi muslimani psovali Salmana Ruždija. jednog dana dok je učio Kur'an. Vjerovjesnik kasnije saopćio da to nije rekao on.. većina ovih esbabi nuzul hadisa su. da je Homeini izdao fetvu za njegovo ubistvo i da je taj slučaj prouzročio međunarodnu diplomatsku krizu.. Niko se. ako ove hadise branite u ime vjere onda bivate alim i vrijedni ste svakog ugleda. Uzza.mnoštvo izmišljotina u aktualnom kontekstu. ne koristi ničemu. Bilo da je ime te izmišljene svetosti meshepski imam. Inače. koji je i sâm muhaddis. ili meshepskog tefsira – termin kojim se mi češće koristimo. dr. ako iz vjere ne odstranimo izmišljotine . Katastrofalnost toga postat će jasna kada se prisjetimo mnoštva meshepskih izmišljotina i njihovih nerazumnih objašnjenja. Mnoštvo izmišljotina u ovom pitanju je toliko očita da je čak Ibni Hanbel. poput Salmana Ruždija. Esbabi nuzul hadisi. iste hadise koristite u ime ateizma. SATANSKI STIHOVI SALAMANA RUŠDIJA ZAPRAVO SU ŠEJTANSKI HADISI Najveće nevolje koje je islamskom svijetu zadalo timačenje Kur'ana esbabi nuzul hadisima jeste činjenica da su neprijatelji vjere te izmišljotine prikazivali kao islam i tako napadali na našu vjeru. koji nisu potvrđeni od strane Uzvišenog Allaha? Nastojanja onih koji hadis prihvataju izvorom vjere da Kur'an komentiraju izmišljenim. Ilustracije radi. (Ovaj slučaj.

možemo ljutiti i osuđivati Ilhana Arsela. što su time dali doprinos porastu broja neprijatelja vjere i što neprijatelji vjere od tih nastranosti koriste kao svoje oružje? TEFSIRI KUR'ANA Vidimo da su mnoge knjige koje se na tržištu pojavljuju kao tefsiri Kur'ana preplavljene esbabi nuzul pričama. na jednom velikom kamenu na kome ne raste ni jedna biljka. ovim kazivanjima (pričama) se stvara slika prema kojoj su kur'anski ajeti objavljeni samo radi određenog slučaja. Objašnjavajući mnoga pitanja . ajeta sure Al-Baqara i 1.''.. Kako god ilmihali ne predstaljaju ništa sa aspekta vjere. koje je kasnije rasparčao i od toga. Uzvišeni Allah je opet u Kur'anu navodio razloge objave pojedinih kur'anskih ajeta. Lukman govori: 'Niti je bilo nebesa. Kada je to želio. Tle je stvorio na ribi. ajeta sure Al-Qalam: ''Kada je Allah poželio stvoriti Svoja stvorenja. iznosi činjenice koje je moderna nauka uočila u posljednjem stoljeću. koji kaže da je Kur'an opomena svjetovima. nastojanje da se Kur'an prilagodi izmišljotinama se. Kamenjar je. Oni koji su Kur'an smatrali nedovoljnim.od okruglog oblika Zemlje do kretanja Sunca i Zemlje. Riba se zanjihala i pokrenula. u Kur'anu je sve ono što nam je potrebno u kontekstu vjere. Tefsir Kur'ana Od svih ovih hadiskih stavova i tumačenja nemoguće se osloboditi prije no što se ustranu odgrnu izvori mimo Kur'ana. da su lokalnog karaktera i da se obraćaju ljudima u određenom vremenskom periodu. Zemlja se potresla. tefsiru 29. u dolje navedenom nelogičnom objašnjenju. i 185.koje se pripisuju vjeri. Pogledajte kako ugledni pjesnik Mehmet Akif Ersoy. načinio sedam mjesta. u nedjelju i ponedjeljak.. š.''' İbni Kesir. Tako Mi kalema. koji to koriste kao materijal za napad na vjeru? Da li bezgriješni mogu biti oni koji su od vjere načinili nastran sistem. nažalost. niti Zemlje.. ajet sure At-Takwir. sasvim je očito da se u Kur'anu ističe razlog objave onih u ajetima u kojima se kaže ''Pitaju te. S druge strane. melek na jednoj stijeni. Zato su planine posađene po Zemlji. osjetili su. ajet sure Al-Baqara. Magla se uzdigla iznad vode i tom nečemu što se uzdiže dade ime 'nebo'. stijena je vjetar. u dva dana.. Potom je vodu učinio čvrstom i od nje je stvorio samo jedno tle.' Riba je u vodi. A kamen je na leđima jednog meleka. A to je pristup koji zasjenjuje univerzalnost Kur'ana i njegove nadvremenske sudove. To potvrđuje i 27. Ilustracije radi. Eto to je stijena o kojoj hz. koji je ogorčen istom slikom. Kur'anski sudovi se ne mogu svesti na određeni vremenski period i na samo jednu priču. Što se tiče onih koji kažu da će tefsir Kur'ana načiniti sa hadisima. od formiranja embriona do nemiješanja podmorskih voda – svoje fenomene Kur'an prezentira tako što na najljepši način. pak. poput Ibni Kesira. Turana Dursuna. reci. oni su padali u komično stanje. a voda na kamenjaru. potrebu za izmišljotinama i učinili su da se čisti glas Kur'ana pomiješa sa lošim frekfencijama. isto tako. koji kaže da je Kur'an putokaz cijelom čovječanstvu. stvorio je maglu od vode. Servera Tanillija. a ta riba je riba Nun o kojoj se u Allahovoj suri Al-Qalam govori kao 'Nun. što znači 'visina'. ne može dovoditi u vezu Kur'anom. Ono što Allah. nije objasnio jeste ono što nam je nepotrebno. Salmana Ruždija. a planine na njoj su se povukle i zaustavile.. pjesmama iznosi svoje gnušanje na ovakva tumačenja: . dž. prije 1400 godina.

Yusuf. Vjekovnoj spoznaji ne dozvolimo da o islamu govori. kao izvori ravni Kur'anu. Međutim. ahber (vijesti). koji će se pripisivati Vjerovjesniku. a montirao novu vjeru. neznalice stara?! Moje riječi nisu upotpunjene iz štampane. ti. Mehmet Akif nikada nije zapadao u beznađe. koji se međusobno proturječe u svakom pitanju. AKO NE U KUR'AN. osvjedočiti da se u prijevodima Kur'ana riječ hadis prevodi kao riječ. hadisom nazivaju izmišljene riječi. kao da su nedovoljni detalji Kur'ana. jedan je od nebrojenih fenomena Kur'ana. sure Al-A'raf. ali koji će jedini izvor vjere iznijeti na površinu.. VJEROVATI? Ovaj podnaslov je prijevod dijela 185. koji će predstavljati problem za vjeru. (12. kamenjar. ako oni u govor (hadis) ovaj neće da povjeruju? . Kur'an nije izmišljena besjeda (hadis). jednoglasno složili da ove riječi nazovu hadisom i da ulaze u kategoriju ljudi na koje upozoravaju ovi ajeti. Korištenje riječi hadis u ovom i u drugim ajetima i to što se. isti ajet govori da Kur'an nije izmišljeni hadis. Možete se. To je. su se mogli koristiti arapskim terminima kao što su agval (riječi).Znate za one lakrdijaše što se vaizima zovu Govorio bi jedan od njih. hej naivčino. ajeta 7.. A u narednim stihovima na sljedeći način govori o rješenju i načinu oslobađanja od izmišljotina: Uzimajući inspiraciju direktno iz Kur'ana.. a ispod njega riba. kako bi naglasili Vjerovjesnikove riječi. ah. Muhaddisi. lupajući šakom o peštahtu: Slušaj.. hikem (mudrosti). Osuđujući i grdeći ovaj tip vjerskog autoriteta. na čemu dunjaluk stoji! Ispod zemlje nalazi se vo. bolan hodža?! Šta znači zar baš tako. . 111) U ovom ajetu u kome kaže da Kur'an nije izmišljeni hadis. tradicionalisti ispuštaju iz vida da je Knjiga detaljna i. jedan je od fenomena Kur'ana. i objašnjava sve. PA U KOJE ĆE HADISE. već pisane knjige Ko ne vjeruje bit će nevjernik pravi. upamti to. A ispod nje jedno silno more. Kur'an je na fenomenalan način upozorio na hadise. Činjenica da su se muhaddisi.. i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.. koji su mnogo svojih laži pripisali Vjerovjesniku. Premda. naravno. Hadisi su i tu u glavnoj ulozi. on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene. ili nekim drugim terminom. pošto arapska riječ hadis i znači riječ. iznoseći svoj fenomen onima koji imaju namjeru razumjeti. Odnekle se Kurd ubaci: 'Zar baš tako. ispravan prijevod. (Safahat) U drugoj pjesmi Mehmet Akif sljedećim riječima grdi tipove koje naziva lakrdijašima (maskarom): Podmećući Vjerovjesniku. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti.. izmislio si hiljade gluposti Uništio si pravu. u vjeru unose hadise. a koju tradicionalni islamisti nikako ne uspijevaju shvatiti. isto tako. običaje i lične stavove. Uzvišeni Allah isto tako naglašava i činjenicu da Kur'an sve objašnjava.

. Te riječi. To smeta Vjerovjesniku. ako istinu govore! (52. i jedini hadis za koji je želio da ga slijedimo. mnogo veći od Kur'ana. ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove. U slučaju kada bi. koji proizilazi iz načina djelovanja zagovarača tradicionalnog islama. Njih čeka sramna kazna. oni su količinski mnogo. glasi: vjerujemo u hadise (riječi) Buharije.. Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu.. Mimo sebe.) Riječ hadis koja je u vezi sa Vjerovjesnikom u Kur'anu se koristi samo na dva mjesta i to u sljedećem kontekstu: O vjernici. .(18...An-Nisa'.Al-Kahf. (Pitanje kamenovanja iz 26. Međutim. Da su i Vjerovjesnikovi hadisi bili izvor vjere. nisu dovoljne za spašavanje hadisa.ako ne u Allahove riječi (hadise) i dokaze Njegove oni vjerovati? (45. s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali.Al-Džasiya. očit je dokaz da je naknadno izmišljen pojam hadisa u današnjem značenju. korištenje aktualne riječi apsolutno nema nikakve veze sa sunnitskim i šiitskim meshepskim stavovima. Vjerovjesnik nije nikoga pozivao na hadis mimo Kur'ana. Vjerovjesnik bi naredio da se i oni zapisuju. ajetu iste sure vidimo da ovi ljudi okreću svoje glave kada se uče ajeti. u Kur'anu se spominje dva puta. pošto hadisi nisu koliko i Kur'an. u poznatoj zbirci hadisa Ebu Davud nastoje se spasiti hadisi. 34) Nasuprot ovih kur'anskih riječi. 6) U 7. s. osim ako vam se dopusti radi jela (. 6) Iz citiranog ajeta razumijemo da je Vjerovjesnik tugovao zbog toga što ljudi nisu vjerovali da je Kur'an jedini hadis (govor). čitali ajete ne zbog melodičnosti. riječ hadis. 3) Kao što se vidi. 6) Uzvišeni Allah tako pita u navedenom ajetu. A čije su riječi (hadis) od Allahovih riječi istinitije? (4. isto tako bi do svisnuća tugovao zato što ljudi i u njih neće da povjeruju..) raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor (hadis).Lukman.At-Tur. unatoč Kur'ana. zanemaruju ajete. mnogo bolje shvatili ono što želimo objasniti kada iznosimo neki sud koji se zasniva samo na Kur'anu.. ne znajući koliki je to grijeh. kojom se označava govor Vjerovjesnika.on joj je bio jedan dio kazao. Kada bi oni koji. Svanaestorice imama. A odgovor. 87) Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu.a Allah je to njemu otkrio . a. a. hadis koji formulira ovu tradicionalističku koncepciju u proturječnosti je sa prethodno citiranim ajetom koji kaže da ne može postojati hadis (govor) sličan Kur'anu. međutim. i Vjerovjesnikovi hadisi (riječi) bili izvor vjere. To što po tom pitanju ne postoji niti jedan ajet i što se riječ hadis koristi na način kako to Kur'an ukazuje. a ostalo prešutio. 53) Kada je Vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu (hadis) povjerio pa je ona odala .. Muslima.AtTahrim. zbog meshepske opsjednutosti. (31. Povrh svega. Kur'an bi to naglasio u nekoliko ajeta. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje će . poglavlja dobar je primjer onima koji se. ističući da je Vjerovjesniku dat Kur'an i njemu slični hadisi. pored Kur'ana. vjerujemo Ebu Davudu i Ibni Madždži. Kur'an je jedini hadis (govor) za koji se borio Muhammed. već radi njihovog razumijevanja. (66. imitatora i sljedbenika sunnitskih i šiitskih mesheba. nikome nije rekao da zapisuje njegove hadise. (33. isto tako. pozivaju na hadis. da bi. Kur'an ne upozorava ni na jedan hadis koji trebamo slijediti.Al-Ahzab. Išaret dvaju ajeta u kojima se riječ hadis . On.

''' Ovakva formacija i vjerovatnoće formiraju i utječu na naš stav i prema onim hadisima koji ne čine nadopunu Kur'anu i koji nisu u proturječnosti sa Kur'anom. U narednom. a ne u značenju vjerskih učenja kako to tvrde sunniti i šiiti. Uzvišeni Allah. 7. se u Kur'anu također konstantno spominje u negativnom kontekstu. u oba slučaja se riječ hadis koristi u negativnom kontekstu.Yunus 71.Al-Qamar 44) ŠTA URADITI SA VJERODOSTOJNIM HADISIMA? Iz onoga što smo do sada iznijeli može se izvući jasan odgovor na ovo pitanje. čak i one riječi koje su i u skladu sa Kur'anom.Ta-Ha 60.Ali 'Imran 173. poglavlju ćemo vidjeti da je bilo onih koji su izmišljali hadise s namjerom da učinu dobro vjeri. (Za riječ idžma i njene izvedenice. (Vidjet ćemo to u 16. 26. Hadisi izvan ovih okvira mogu biti vjerodostojni.Aš-Šu'ara' 39. Obratite li pažnju vidjet ćete da smo rekli 'mogu biti vjerodostojni'. Sasvim je sigurno da među hadisima postoji na desetine hiljada izmišljenih hadisa. ne kažemo da su 'sigurno vjerodostojni'.AlHadždž 73. Muslim i ostali su 200-tih godina po Hidžri nastojali pronaći stvarne hadise. koje mogu koristiti ljudima.koristi u značenju Vjerovjesnikovih riječi od velikog je značaja sa aspekta naše rasprave. 12. 3.. mogu biti riječi bilo kojeg muslimana koje su se pomiješale sa riječima Vjerovjesnika. 3. i hadisi koji mogu biti vjerodostojni istih godina sakupljali od strane istih ljudi i sa istim mjerilima. poglavlju. ali pod uvjetom da su u stopostotnom procentu u skladu sa Kur'anom. 28. ali nikada ne možemo biti sigurni da li je neki hadis kategorično vjerodostojan. pošto su hadisi. tiče riječi 'sunnet'.Ta-Ha 64. Odgovor na pitanje ''šta uraditi sa vjerodostojnim hadisima?'' glasit će: ''Ne možemo znati koji su hadisi vjerodostojni!'' Jedan dio apokrifnih hadisa možemo prepoznati prema prethodno navedenim mjerilima i pokazateljima.Yusuf 19. Što se. 20. želi prikazati jedan drugi izvor islama. 5. pa čak i oni koji su prikupljali hadise govorili: ''Kada nađete neke lijepe riječi. hadisi koji su u potpunom skladu sa Kur'anom mogu biti riječi onih koji su navodno željeli dati svoj doprinos vjeri. 54. riječ hadis koristi u značenju ličnih Vjerovjesnikovih riječi. ne strahujte da na početku kažete 'Vjerovjesnik je rekao. Povrh svega. 22. stoga. 43. poput hadisa i sunneta. Hadisi koji donose kojekakve dodatke u vjeru su bespogovorno lažni zbog toga što su u proturječnosti sa ajetima koji saopćavaju da je Kur'an detaljna knjiga koja nema nikakvih nedostataka i koja sve objašnjava. Buharija. u čiju smo se laž sami uvjerili. Isto tako je sasvim sigurno da su apokrifni.Al-Qamar 45. 17. 26. 70. Pa. pak. 54. Allahov običaj) jedini važeći sunnet.Al-A'raf 48.) A riječ 'idžma' (i njene izvedenice).Yunus 58.Al-Qasas 78. Poznato je i to da su prenosioci hadisa. isto tako.Ali 'Imran 157. Kako to onda mi možemo uraditi 1400 godina nakon Hidžre?! Riječi koje su u potpunom skladu sa Kur'anom. kojom se. i koji su u suprotnosti sa logikom i rasuđivanjem zdravog razuma. 26Aš-Šu'ara' 56. lažni oni hadisi koji su u proturječnosti sa Kur'anom.Al-Ma'aridž 18.. 10. 10. a i koje ne . ali nisu uspjeli u tome.Al-Isra' 88. To na fenomenološki način ukazuje na činjenicu da je. koji donose sud kao dodatak Kur'anu. Iz tog razloga. Kur'an osudio i idžma. vidi: 20.Aš-Šu'ara' 38. 104Al-Humaza 2. ona se u Kur'anu spominje u obliku da je 'sunnetullah' (Allahov sunnet.Az-Zuhruf 32. Koji zna budućnost.

možemo shvatiti zašto je. NAŠ CILJ JE SPRIJEČITI UZIMANJE OTROVA. Suprotno tome.. Čak da hadis i jeste u potpunom skladu sa Kur'anom. poglavlju.predstavljaju nikakav sud ne treba prenositi kao hadis i moramo se čuvati od toga da vjerovjesniku pripisujemo ono što on nije rekao. Zašto da se danas stavljamo u odbranu hadisa. ako se ima u vidu činjenica da je Kur'an dovoljan. Ove riječi. a potom knjige. izašle iz Vjerovjesnikovih usta u vidu Kur'ana. ljudi su čuli u obliku ljudskih riječi koje su izašle iz usta Vjerovjesnika. te činjenica da je Vjerovjesnik. riječi Allaha. Kur'an sadrži sva potrebna vjerska pitanja. š. a kasnije i četverica halifa. čista srca i . u kojima se prikazuje kao da je začaran. A NE ČORBE U ovom poglavlju smo vidjeli stav Vjerovjesnika. da se proglašava božanstvom ili da se čine aneksi na Allahovu vjeru. Kada kažemo da ne slijedite hadise. š. mi time ne želimo reći da ne uzimate čorbu. poglavlja u kome su izneseni aneksi koje su na vjeru po Kura'nu načinili hadisi i meshebi. a isto tako slijedimo i Uzvišenog Allaha. izdvojiti vjerodostojne podatke iz tog suvišnog – nemoguće je. neodvojivo pomiješala istina i neistina. isto tako ima i onih koji kažu da vole Vjerovjesnika. prihvataju izvorom vjere i nevjernikom proglašavaju onoga ko zaniječe bilo šta iz ovih knjiga. poimanja vjere pripisujući je Uzvišenom Allahu i prihvatanja Kur'ana kao jedinog i dovoljnog izvora vjere. dž. dž. a. Ne mora značiti da je svaka riječ koja je u skladu sa Kur'anom i riječ koju je izgovorio Vjerovjesnik. u suštini. s. nijedan vjerovjesnik nije želio da mu se pripisuju lažne riječi.. već želimo spriječiti uzimanje otrova. kao stav. pa da su čak i spaljivali one koji su bili napisani?! Ako je polovina čorbe otrov. a druga polovina čorba. bolje uopće ne davati primjere iz hadisa i koristiti se hadisima. iskazivali proglašavajući ga za boga. da se vežemo za Allahovu vjeru. Vjerovjesnici su željeli da vjerujemo u Uzvišenog Allaha. A. Koji je zapravo i poslao tu poruku. koje su. i samu poruku (Kur'an). dok je ljudima dostavljao poruku Uzvišenog Allaha. onda bi to trebale biti riječi (hadis) koje su. koje iznose gluposti o njegovom spolnom životu i koje Zemlju stavljaju na vola i ribu. Slijedeći ovu poruku koju je dostavio Vjerovjesnik. ne smijemo gubiti iz vida mogućnost da se te riječi pripisuju Vjerovjesniku iako ih on nije izgovorio. možemo li reći da se jedan dio toga može jesti?! U hadisima se na isti način. Ko god da kaže nešto što je u skladu sa Kur'anom. Po kom se pitanju može vjerovati u vjerodostojne riječi onih koji to prenose i ko to može garantirati? Negirati riječi (hadise) mimo Kur'ana rezultat je ljubavi i poštivanja Vjerovjesnika. Kur'an je jasna knjiga. sva potrebna saznanja koja su u vezi sa Vjerovjesnikovim karakterom i onime što je on radio. koja vodi na najispravniji put. Kao što je bilo onih koji su ljubav prema Isa. Nakon čitanja 37. Sve ono izvan toga suvišno je. Svjesni smo da će određeni zlonamjernici ovaj stav nastojati prikazati kao nepoštivanje Vjerovjesnikovih riječi. pripisuje lažne riječi i kao da je ostavio mnogo proturječnih sudova. Ono čime bi vjerovjesnici najviše bili zadovoljni jeste da iskreno. taj je rekao ispravno. Ako ćemo se već pridržavati Vjerovjesnikovih riječi. Pravo nepoštivanje Vjerovjesnika jeste reći da Vjerovjesniku pripadaju riječi iz zbirki koje govore da su Vjerovjesniku napravljene čarke. a stav četverice halifa prema hadisima vidjet ćemo u 11. mi slijedimo i Resula (Vjerovjesnika).. u skladu vjerovjesničke misije. zabranio zapisivanje hadisa. da Allahu.

Poslije su s istim namjerama koristili te hadise sami oni. Lisanu'l Mizan]. oni su. ali ja sam u vašoj vjeri izmislio 4000 hadisa koji halal čine haramom. Kur'anski ajeti ukazuju na činjenicu da su se još za vrijeme Vjerovjesnikovog života munafici umiješali među muslimane.'' Ako uzmemo u obzir da Kur'an sadrži preko 6000 ajeta. Muhammed bin Ukeša i Muhammed bin Temim izmislili preko 10. 7. prikazivanja naše vjere kao vjere ispunjene glupostima i dovođenja u stanje nemoguće za prakticiranje iste. poglavlju. 1) IZMIŠLJOTINE RADI DEGENERIRANJA. kako je.. U ovom poglavlju nećemo se doticati izmišljotina koje su nastale u ishodu metoda prikupljanja hadisa. iznosi se podatak da su Ahmed bin el Džuvejbari. Zehebi navodi kako je Ahmed bin Abdullah izmislio na hiljade hadisa. pod izgovorom ljubavi prema Vjerovjesniku. Poznati ateista Abdulkerim bin Ebil Avdža. mnogi munafici. pod imenom hadis. pozivajući se pri tome na hadiske imame. RAZLOZI IZMIŠLJANJA HADISA . za koju je tvrdio da je čuo od Enesa bin Malika (Zehebi. kako je Kur'an dovoljan u pitanjima vjerskih sudova. Mizan). Pitanja u tehnici prikupljana hadisa. Sasvim je očito postojanje ovih izmišljotina. koji su se. koje je teško pojmiti i zamisliti. Knjige muhaddisa pune su priznanja o izmišljotinama svjesno načinjenim u cilju izopačenja vjere. prenio jednu stranicu punu izmišljotina. koji su svjesno načinjeni. i 9. ogrnuti plaštom svetosti. a osobito u trećem poglavlju vidjeli smo. S time u vezu. onda možemo shvatiti zastrašujuća izopačenja koja mogu prouzročiti činjenica da je samo jedna osoba ustanju izmisliti 4000 hadisa! Pored toga. objašnjavaju postavku kako se mogu pojaviti izmišljeni hadisi. koja smo vidjeli u tom poglavlju. umiješali među narod. koji je u vrijeme halife Mehdija uhvaćen radi pogubljenja.000 hadisa o Vjerovjesniku [Ibni Hadžer. prije samog pogubljenja daje sljedeću zastrašujuću izjavu: ''Vi me ubijate. kao kršćani koji herojskim pričama izražavaju ljubav prema vjerovjesnicima. zato što smo se u njih uvjerili u 4. prije svega. udaljimo od istinske vjere. a haram halalom. koje mute razum i za koje apsolutno ne postoji mogućnost da ih je Vjerovjesnik izgovorio. Vjerovjesniku pripisali na desetine hiljada izmišljotina. 8. kao što je proglašavanje ashaba nepogrešivim i prenošenje hadisa po značenju. pod plaštom iskrenih vjernika. ali na . a nikako da se... KVARENJA VJERE U cilju omalovažavanja. U ovom poglavlju ćemo u 10 tačaka analizirati anekse na vjeru. a i mnogi ateisti koji su živjeli poslije njih. koji je tvrdio da je bio sluga kod Enesa bin Malika. ne mogu biti izvor vjere. pozivajući se na Kur'an. iako ne postoji nikakva loša namjera. imali narušavanje islamskog vjerovanja i unošenje sumnji i nedoumica u srca vjernika. mržnju i zlobu prema islamu. neprijatelji vjere su izmislili mnogo hadisa. (5) NOVOTARIJE UVRŠTENE U VJERU. Skrivajući u sebi nevjerovanje. u četvrtom poglavlju smo vidjeli zašto hadisi.. Na taj način ćemo shvatiti razloge izmišljanja u izmišljotinama čije ćemo primjere vidjeti u 6.besprimijesno slijedimo pravu vjeru. poglavlju. isto tako. U prva tri. Dinar Ebu Mikjes. kao prvenstveni cilj su. Iznoseći činjenice vezane za metode sakupljanja hadisa.

Ilustracije radi.što se neko može pozivati kako bi mogao garantirati da se ove izmišljotine danas nisu umiješale u knjige poznatih knjiga hadisa? Ko je prepoznao munafike o kojima govori Kur'an i koji su postojali za života Muhammeda. Misleći na šiite: ''Allah im dušu uzeo. Prilikom svega toga. priređivač jedne od dvije zbirki hadisa za koje se tvrdi da su najpouzdanije. i munafike koji su se pojavljivali tokom naredna dva stoljeća i tako svoje zbirke zaštitio od izmišljenih hadisa koje su oni fabrikovali?! 2) IZMIŠLJOTINE ZBOG POLITIČKIH RAZILAŽENJA Nije prošlo čak ni 40 godina nakon Vjerovjesnikovog preseljenja na ahiret. oni koji su u vjeru uvrstili odvojeno sjedenje muškaraca i žena. NAVODNO. toliko su hadisa izopačili!''. vjeru su oblikovali prema željama masa.'' Jedan od onih koji su priznali ovu činjenicu je i Muslim. nije zaboravan i da bi. Kada se islam ispolitizirao. možda su na svoj način željeli spriječiti blud i izopačenje vjere. izmišljali su hadise koji podržavaju njihove političke stavove. svi su pouzdani.. Alije i Muavije. 1. misle da čine veliku uslugu vjeri kada u nju uvrste lični stav i to smatraju jednim veoma umjesnim djelom. koji veoma cijene svoje lične stavove. čega nema u Kur'anu. a. Alije pretvorili u imanski šart.. Veoma lijep primjer fabriciranja hadisa iz političkih pobuda predstavlja gubljenje vremena u apsurdnim i ispraznim višestoljetnim i izvan-kur'anskim natezanjima između stava sunnita. Sahihi Muslim. š. Misliti da će vjeri . da je to bilo potrebno. el-Iršad). Ovakvi tipovi ljudi. Aliji. Politički podjeljene zajednice su umijećem smatrali proturječivanja i međusobna oponiranja na mnogim poljima. činjenica da su i mnogi navodni vjernici izmišljali hadise bila je poznata čak i samim muhaddisima.'' (Muslim. veličali su sopstvene lidere. ali njihovi hadisi nisu uzimani. dž. a već su se pojavili sukobi između hz. Sahihi Muslim). Međutim. protivničke strane. Kao što se vidi. SPAŠAVAJU VJERU Mnogi oni koji su poznati kao vjernici najljepšu formulaciju stanja muslimana pronašli su u riječima Jahja bin Saida: ''Čestite osobe nismo nigdje doživjeli lažovima koliko u hadisima. Muslim od Ebu Zennata prenosi sljedeće: ''U Medini sam se susreo sa stotinu osoba. 13). oni što su vlast držali u svojim rukama. i stava šiita. koji hz. Taj broj je za oko 50 puta veći od broja kur'anskih ajeta. tom. Ebu Bekra smatra superiornijim u odnosu na hz. koji su vjeru u superiornost hz. str. vjeru su koristili i kao instrument i oblikovali su je prema ličnim političkim ciljevima i interesima što je dovelo do nastanka aneksa na vjeru. te objašnjava kako su. 3) IZMIŠLJOTINE ONIH KOJI MISLE DA JE VJERA NEPOTPUNA I KOJI. s. u Kur'anu dao sud o tome. Nakon ovog perioda islamski svijet ulazi u politička razilaženja iz kojih neće biti povratka. isto tako. izvrtali riječi hz. Halili navodi podatak da su šiiti izmislili oko 300. Alije (Halili. a omalovažavali lidere oporbene.000 hadisa koji govore o hz. a vjerovanje u njihov politički pokret predstavili su kao jedan od Allahovih farzova. rekao je neko ko se odvojio od šiita (Muslim. moraju znati da je Uzvišeni Allah mislio bolje od njih. Aliju i to prezentira kao jedan od uvjeta svojih mesheba. da Allah. a i izuzimanja onoga što u određenom vremenu nije odgovaralo. U međuvremenu.

taj koji spašava vjeru. tabora i ideja. Tako je čisti islam još više udaljen od kur'anskog duha. pošto su oni neko koga narod voli i kome vjeruje. radili smo to s ciljem jačanja vjere koju je dostavio Vjerovjesnik. Ovakva situacija dovela je do nastanka različitih mesheba. 5) IZMIŠLJOTINE S CILJEM DA SE MESHEBI I IDEJE PRIKAŽU ISPRAVNIM U atmosferi u kojoj se udaljilo od modela islama zasnovanog samo na čistoj objavi – Kur'anu. a i one koji daju sud o pitanjima koja je Allah ostavio slobodnim i to prezentiraju pod plaštom vjere. oni se. već još i liderstvo u pobožnosti nisu nikome prepuštali. kao što ćemo dolje vidjeti. uvuku izmišljeni hadisi i komentari. A čineći to. možemo uvrstiti u klasu onih koji spašavaju vjeru. međusobno nepomirive.. ''Mi lažemo u korist Vjerovjesnika i tako potpomažemo njegov šerijat'' (Ibnul Dževzi. a ponižavali i van snage stavljali ostale meshebe. u kome se ljudske riječi prezentiraju kao sud Uzvišenog Allaha i u kome je osnažen jedan tradicionalni model zasnovan na hadisu. povrh svega. navodno. sa svim svojim primjesama. a djela uzimaju za primjer. ovakvim svojim odlikama došli su u poziciju jednog od najopasnijeg reda u vjeri. u kontekstu poimanja i prakticiranja islama. izmišljanje hadisa tog tipa. kao što je Ebu Ismet Nuh. Prenosi se da su. hvalili svoj. naprotiv. K. doživljavajući je nepotpunom. One koji vjeru doživljavaju oskudnom za njihove lične stavove i koji time. dž. ovi fabrikatori hadisa govorili sljedeće: ''Mi nismo smišljali laži u ime Vjerovjesnika. a pogubne posljedice toga su vidljive. 4) IZMIŠLJOTINE RADI DOPADLJIVOSTI VJERE Ova stavka djelomično liči na 3. a. Među onima koji se mogu svrstati u ovu grupu ima i onih. To.učiniti uslugu ako u nju uvrste nešto o čemu Allah. koji su za vrline svake sure izmislili hadise. oni su osjećali potrebu da se pozovu na izmišljene hadise. u vjeru uvukli lični sudovi i stavovi.š. stavku. čineći takva užasna djela. Mevzuat).. oni čak nisu doživljavali kao laž. Stvarna briga ovih ljudi jestu nastojanja da vjeru učinu dopadljivom. aktualni fabrikatori hadisa Kur'an doživljavaju nepotpunim. pod imenom idžtihada. kroz usta Vjerovjesnika. u cilju veličanja Vjerovjesnika. Ljudi su se prestali baviti podržavanjem Kur'ana i počeli su sa branjenjem mesheba. oni su se možda nadali i sevapima. Ova populistička težnja doprinijela je da se u vjeru. Oni koji su poznati kao ekstremno pobožni. To sve su činili s ciljem da dokažu ispravnost . da ibadete prikažu prijatnim. mimo hadisa. grupu ljudi koji se bave izmišljotinama iz ove stavke line oni koji misle da će spasiti vjeru. proizvodili hadise koji govore o Vjerovjesnikovoj superiornosti. u cilju sopstvenog opravdavanja. poglavlju ćemo vidjeti kako su se. Postoje oni koji su. novonastala struktura smatrala se besprimjesnim islamom. koji je Svevišnji objavio. nisu ograničili samo na izmišljanje hadisa. Feth-ul Bari]. kako bi. U 14. oni koji nisu obaviješteni o tome da je Allah. koje su se razilazile u vjerskim pitanjima i koje su.'' [Ibni Hadžer. ukazuje na to da. ljudi su na sasvim različite načine počeli poimati vjeru. Kao što se vidi. š. Riječi koje oni predstavljaju kao hadise bespogovorno se prihvataju i ne podvrgavaju se kritici. nije dao Svoj sud primitivan je način razmišljanja. čijim riječima se pridaje važnost. pomažu vjeru. dž.

14). str. Zbog toga što su se ionako hadisi prenosili po značenju. bivšeg pristalicu jednog Kaderijskog mesheba: ''Ni slučajno ne prenosite nešto od Kaderija! Vallahi. u vjeru unosile putem izmišljenih hadisa. A opet. uvijek su se donosile pod prisilom. 2. pod prisilom halifa i valija. nakon ovakvih ''hadisa'' za očekivati da će pristalice Malikijskog mesheba ostati ravnodušni. mnogi hadisi su se. koje su se u ovom periodu. kako bi ih privukli u svoj mesheb. te su. Naprimjer. sultani mogu ubijati svoju nedužnu braću. da time izvrše utjecaj na mase. Tenzih-uš-Šeria. dešavalo u skladu sa stavovima dominirajuće klase.. prisile. Dokaz toga su sljedeće riječi Ez-Zuhrija..svojih stavova. pojavljivale pod imenom ''fetva'' i ''idžtihad''. koje nose etiketu šejh-ul-islama. igrom riječi. tom. poput onih iz perioda Osmanlija da se hilafet. Ne zaboravite da su sve ove fetve. On će mome ummetu nanijeti više štete od šejtana.'' (Ibnu Arrak. na način koji isključuje Vjerovjesnikovu želju. izražavalo se u stilu ''Vjerovjesnik je zapovijedio. kulture. poslije su se. Tako sam ja za Kaderijski mesheb pridobio 4000 ljudi. str. a kako su Kaderije izmišljali hadise ilustrira se pozivanjem na riječi Ebu Redža Muhriza. idžtihad i fetve. Izmišljotine koje su pod prisilom uvrštene u vjeru. klase koja je vršila prisilu radi prikupljanja hadisa. a to ukazuje na činjenicu da. U međuvremenu ni pristalice Šafije nisu stojali skrštenih ruku. nisu ograničene samo na period Emevija i naredni period Abbasija. 1. ti vladari (Emevijske halife i njihovi ljudi) su nas prisiljavali da to radimo. u većini slučajeva. prikupljani su oni hadisi koji su se sviđali aktualnom vladaru. bez ikakve sumnje. izmislili hadis koji će spasiti njihovog imama: ''Kurejšijski alim (Imami Šafija) će svako mjesto na Zemlji ispuniti znanjem. 32) 6) IZMIŠLJOTINE POD PRISILOM Kao što smo to i prethodno istakli. donošene od strane ljudi koji su postavljani i platu primali od aktualne vlasti.'' Takva je situacija u sunnitskim meshebima. za koga se tvrdi da je bio prvi sakupljač hadisa: ''Nije nam se sviđalo pisanje hadisa.''. u cilju pridobijanja ljudi za naš mesheb. . sultanat može sa oca prenositi na sina. izmišljali hadise i nadali se da ćemo time postići sevape. kao odgovor. i oni iznose svoje hadise: ''Doći će vrijeme kada će se kretati na duga putovanja u potrazi za naukom. prijetnje i mučenja osobito Emevijskih halifa zauzimaju značajno mjesto u početku akcije prikupljanja hadisa.'' (El Džerhu Ve'l Tadi'l. da. aktualna vlast nije prezala čak ni od izopačenja vjere. tom.''. koristili u cilju pretvaranja običaja u nešto što se naređuje. ''Vjerovjenik je naredio. u cilju jačanja svog utjecaja.. a neće biti većeg alima od medinskog alima (imami Malik). Iz nekog razloga. mi smo. U tom smislu možemo se uvjeriti u iznišljotine čelnika Hanefijskog mesheba: ''U mome ummetu pojavit će se osoba sa imenom imami Šafija. koji su podržavali poimanje vlasti. to se.'' Prilikom prikupljanja hadisa pod prisilom. kada se objašnjavalo nešto što je Vjerovjesnik radio po ličnom opredjeljenju. tradicije i povijesti postojeće uprave.. a odbacivani su oni koji su bili oprečni navedenom. u mome ummetu će se pojaviti čovjek po imenu Ebu Hanife i on će biti svjetlost mog ummeta.'' Zar je. Stavovi. Što se pak tiče svih ovih izmišljotina i odstupanja od značenja. Novotarije. za dobrobit države.

trudili su se da dramatičnim govorima narod primoraju na plač. je rekao sljedeće: ''Pisali smo hadise od Ebu Najm El-Fadla. Jedan od slučajeva koji. Jedan od njegovih učenika. 8) IZMIŠLJOTINE RADI OSIGURANJA DUHOVNE KORISTI Nakon smrti Vjerovjesnika i perioda četverice halifa. da neće slagati i da se. čovjeka možda najviše može nasmijati jeste slučaj kada je. zbunili i ushitili narod. je u naviku prešlo da sjede po džamijama i mesdžidima i da prisutnima. Druga pak grupa pripovjedača je u svojoj predstavi išla toliko daleko da bi se bacali sa vrha nalickanog . koje su smislili pripisujući ih Vjerovjesniku i tako ubjeđivali i vršili utjecaj na narod. oni su držali vazove na način da su rasplamsavali te emocije. 155). Drugi su koristili so. za svako prenošenje hadisa tražio da mu se to plati. a zauzvrat je od nas uzimao dragocjene drahme (srebrni novac). Ali bin Džafer. Ibn-ul-Dževzi sljedećim riječima opisuje ove tipove ljudi: ''Među je bilo onih koji su lica mazali raznim bojama i na taj način postizali žućkastu boju lica. a koji su izmišljeni na inicijativu trgovaca mirisima. nakon što je jedan od spomenutih pripovjedača. rekao da je Umera bin Hafsa bogat. vaze i dijele savjete. str. ovi pripovjedači poučnih priča su bogatu riznicu koju su pronalazili u izmišljenim hadisima naročito izdašno koristili u ovo kontekstu kako bi još više rastužili. na to je uzimao i pare. navodi se da je Jakub bin Ibrahim pristao na prenošenje hadisa pod uvjetom da mu se za to plati jedan dinar. kako bi u željenom trenutku mogli pustiti suze. Kada bismo imali drahme niske vrijednosti. Unatoč činjenici što je u Kur'anu izneseno sve ono što je potrebno znati o Džennetu i Džehennemu. U cilju povećanja prodaje određene robe. Zapravo. koji je. Time su se hteli prikazati kao bogobojazni vjernici izblijedjelog tena od pretjeranog posta. koji je.'' Šube bin Hadždžadžu. mnogi trgovci su plaćali hadiske mešetare da im izmisle hadise koji su govorili o koristi te robe.7) IZMIŠLJOTINE RADI OSIGURANJA MATERIJALNE KORISTI Oni što su putovali i prikupljali hadise. koja je značajan faktor u očima naroda. Na čelu vazova kojima se najviše utjecalo na narod nalaze se vazovi kojima se opisuju Džennet i Džehennem. za samo jedan kuruš izmišljali 70 hadisa. određenim ljudima. Bilo je i onih koji su proizvodili hadise po narudžbi mušterija. koji su ih okruživali u vidu halke. poznatim kao pripovjedači poučnih priča. od njega mogu uzimati hadisi. Poslovni uspjeh ovog sektora prolazio je kroz prekomjerno izmišljanje hadisa. Zbog toga što su znali da put do slave prolazi kroz vjeru. Primjeri fabrikatora hadisa su i oni poput Ebul Muhezzema. Primjer ove tvrdnje mogu poslužiti hadisi koji govore o koristima korištenja lijepih mirisa. U tu svrhu su svoje govore kitili čudnim pričama. rekao da garantirano u Džehennem neće ući onaj ko jezikom mogne dodirnuti vrh nosa. kako to ističe Šube bin Hadždžadž. ovaj posao su počeli obavljati vođeni idejom materijalne dobiti. prema tome. Ali bin Asim je dao sljedeći odgovor: "Vidjeli smo mnogo bogataša koji lažu” (El Kifaye. kroz provociranje vjerskih osjećaja. Ilustracije radi. u ovoj otužnoj slici. prisutni džemat počeo to i probati. Ebu Najm El-Fadl je. nego vaz i dijeljenje savjeta. te ljude je više zanimala slava i visok stepen u očima naroda. pjesnik Kulsum. nakon preporuka da se od siromaha nikako ne bilježe hadisi. isto tako. Svoje vazove su pripremali na način da ih dovedu do ovog cilja.

običaja i ličnog svjetonazora. To smo detaljno vidjeli u drugom. prepuštena su ljudskom sudu i izboru. koji se ne spominje u Kur'anu. Tipovi pretjeranih gestikulacija. vidjet ćemo koliko sličnosti ima između ove vrste ljudi. to znači da. Obzirom da smo slobodni u opredjeljenju u pitanjima koja nisu precizirana. jedini preostali put bio je da se. nisu mogli osloboditi svoje stare vjere i običajnih navika. ljudi se ponašaju u okvirima svoje tradicije. Među špekulantima je bilo i onih poput Džafera bin Nastur Feraba. unatoč prelasku na islam. kojoj su nekada pripadali. poglavlju. ni izraza kojim se preporučuju običaji i tradicije.) 10) IZMIŠLJOTINE NASTALE USLJED PRENOŠENJA U ISLAM IZMIŠLJOTINA DRUGIH VJERA One koji se bave prenošenjem ovih izmišljotina možemo podijeliti u dvije grupe: prvu grupu čine oni što su svjesno unosili izmišljotine u vjeru kako bi izopačili islam. Obzirom da je to tako. 9) IZMIŠLJOTINE RADI UVRŠTAVANJA U VJERU TRADICIJE I OBIČAJA Kur'an je dao smjernice u određenim sferama ljudskog života. U Kur'anu nema objašnjenja o tome da li odjeća muškarca i žene treba biti saruk. a mnoga pitanja o kojima se nije izjašnjavao. od arapskog jezika do načina odijevanja tog perioda. koje je u prošlosti opisao Ibn-ul Dževzi. . a Reten je čak sastavio i zbirku od 300 hadisa i oko sebe okupio priličan broj pristalica. (Radi detaljnijeg upoznavanja. Značajan dio dodataka na islam po Kur'anu u periodu Emevija i Abbasija desio se upravo unošenjem običaja i tradicije u islam po Kur'anu. udarali bi o kjurs. izmišljenim hadisima i jednim poimanjem sunneta. od menija do načina obavljanja fizioloških potreba. spadaju oni što se. vidi 16. krokodiljih suza. U drugu grupu. poglavlje. na koje upozorava Ibn-ul Dževzi. pod plaštom sunneta. Ovi ljudi koji su živjeli u IV i VIII stoljeću po hidžri. Kur'an je Knjiga kojoj se zna i početak. trčkarali uz i niz stepenice. tvrdili su da su ashabi. i onih koji istim metodama danas eksploatiraju neuko pučanstvo. 93) Analiziramo li malo svoju okolinu. koji je ustvrdio da ima 320 godina. u vjeru uvršteno mnogo izvanvjerskih elemenata. Tako je. te su to prenijeli u islam. a i kraj i u njemu nema nikakve formulacije. da je vidio Vjerovjesnika i da je zahvaljujući Vjerovjesnikovoj dovi doživio toliku starost. u vjeru uvrste i načinu svetinjama i pitanja koja je Kur'an prepustio našem slobodnom odabiru. na način neobičan slušateljima. svoje neiskrene priče prenosili uz pretjerane gestikulacije. viljuškom ili štapićima. zahvaljujući arapskoemevijskom rasizmu i plemenskom rasuđivanju. a vidjet ćemo i u 39. str. Retenova pozicija također liči na ovu. U ovim pitanjima u kojima su slobodni. el-Kussas vel Muzekkirin. prema Kur'anu. Kur'an ne daje smjernice o tome da li trebamo jesti rukama. slina i udaraca o govornicu. džubbe.'' (Ibn-ul Dževzi.kjursa ili bi. košulju ili kimono. trebali li nositi kravatu. sve nas podsjećaju na ove šarlatane. pak. a sve pod pečatom svetosti. mi možemo odabrati bilo koju od navedenih solucija iz primjera načina objedovanja ili odijevanja. načinili ga nelogičnim ili kako bi islam poistovijetili sa svojom izvornom vjerom. Ilustracije radi. A reći da će u izboru bilo koje solucije predstavljati dodatni sevap ili grijeh znači doći u proturječnost sa Kur'anom.

. (U 20. glasi: ''Narod Beyt-ul-Makdisa su Allahove komšije. Schacht Van Kremera. isto tako. citati iz izopačenih Novih Zavjeta. Ovdje ćemo se. Njihovim radovima treba objektivno pristupati. a i pitanja o kojima treba razmisliti i uzeti ih u obzir. Eto. na svakom licu sedamdeset hiljada usta. Džennet i Džehennem područja su gdje je najviše zastupljeno izmišljotina mesihhijata. pored kur'anskih ajeta. ponovni dolazak na Zemlju. a. idolopoklonički običaji. iznijele i veoma ozbiljna pitanja. Onaj ko bude sahranjen u Beyt-ul Makdisu bit će oslobođen od kaburskog ispitivanja i tjeskobe. izrazi . Njena usta svaki dan Allahu tespih čine onoliko koliko je kapi kiše. zvane mesihhijat. prepričavaju priče. a arš doseže tek do pola nje. ono što nas zanima jeste naučna vrijednost koju oni iznose. a u svim ustima po sedamdeset hiljada jezika. kršćanski vjerski autoriteti). poglavlju ćemo vidjeti kako su pitanja Isaovog. tek tada arš poče bivati skroman. nisu vidjeli ništa loše u tome da. a na drugom mjestu su kršćanske priče. Allah ga je obavio takvom gujom koja je imala sedamdeset hiljada krila. koje nije prisutno u muslimanskim zajednicama. židovske poučne priče. poglavlju dotakli i njih. tradicionalni islamisti se veoma ljute i na to što strani analitičari islama. na svakom peru sedamdeset hiljada lica. ukazati na njihove zablude i okoristiti se ispravnim faktima koje iznose. zauzimaju prvo mjesto na izvoru izmišljotina. s. koje posjeduju okruženje slobode. iznose i izražavaju nepovjerenje prema hadisima.. Neosporna činjenica je da su ove osobe. kaže sljedeće: ''Riječi rabbanija (židovski. Smatramo da se osobito u djelima analitičara Goldzihera. pozabaviti samo sa israilijatima i mesihhijatima. Danas se u mnogim knjigama. pak. Goldziher. s. govoreći o određenim značajnim fabrikatorima hadisa. kao jedini izvor vjere.'' A kao ljude koji su doprinijeli unošenju mesihhijata. koja se prenosi od Vehb bin Munebbiha. u islam možemo istaći Temim ed-Dariu i Ibn Džurejdža. povratka. Posmatrajući sa aspekta zapremine. upravo je to bio jedan od izvora fabrikovanja hadisa. Allah je dužan da Svojim komšijama ne čini azab. zrna pijeska i kamena. u 12. navest ćemo samo dva primjera. dakle. listova drveća. pročitajte to poglavlje kako biste vidjeli koliko su pouzdani israilijatski izvori. Najpoznatiji od njih.' Te se isprsi i zaljulja. Kao ilustraciju. Mehdije i Dedždžala nanijela duboke rane našoj vjeri. a. koliko je dunjalučkih dana i broja svih meleka. a prvenstveno tefsirima i zbirkama hadisa možemo susresti sa stotinama izmišljotina koje potječu od ovih ljudi. na svakom krilu sedamdeset hiljada pera. one su jednostavnije i lakše ušle u islam. šamanski običaji (kod Turaka) u islam su se uvukli uvijek u ivdu hadisa ili idžtihada. Najznačajniji među onima koji su u islam unijeli israilijate jesu Kab el Ahbar. glasi: ''Kada ga je Uzvišeni Allah stvorio. Dedždžal.Židovske poučne priče (israilijati).'' A izmišljotina. Arš je rekao: 'Allah nije stvorio većeg mahluka (stvorenje) od mene. učenja grčke filozofije. Isaov. Izmišljotina. Sprengera i Dozija nalazi niz tačaka kojima se mnogi mogu okoristiti. kršćanske priče. koja se plasira pod imenom hadis israilijatskog porijekla. Muslimani. islamu. Bez obzira koja je namjera ovih istraživača. Guja je smještena na aršu. a koja potječe od Kab el Ahbara. koja se spominje i u Kurtubijevom tefsiru. melek smrti. Vehb bin Munebbih i Abdullah bin Selam. Zbog toga što su prethodno korijene pustile u drugim religijama. zvane israilijat. Eto.) Kako god su veoma gnjevni na muslimane koji se pozivaju samo na Kur'an. odnosno izmišljenih kršćanskih priča. Zbog toga što smo se.

Postoji na hiljade hadisa koji su proturječni Kur'anu. vidjet ćemo da je veliki dio ovog drugog uvučen u islamsku vjersku kulturu. El Aqide ve-š-šeria. Postojanje hadisa koji su proturječni Kur'anu dovoljan je razlog za odbacivanje svih hadisa.. za ilustraciju naše tvrdnje. kroz iznošenje Vjerovjesnikovog stava o nepisanju hadisa. uvukao u islam. neki mogu reći da to sam Kur'an kaže.'' ili ''Allahove oči su oboljele i meleki su Mu došli u posjetu.Kur'anom. U cilju pokazivanja hadisa koji se proturječe sa Kur'anom. pak.perzijskog i indijskog porijekla i još mnogo toga je putem hadisa ušlo u islam. uvidjet ćemo rezultate načinjenih pograšaka i spoznati značaj povratka Kur'anu. U prethodnim poglavljima knjige prvo smo. a šta ćemo reći ako. izabrali smo hadise najpoznatijih zbirki hadisa. Dakle.. Inače. Hadisi koje u ovoj knjizi podvrgavamo kritici. objasnili da je Kur'an jedini izvor vjere.'' ili ''Sanjao sam . pak. Primjeri takvih hadisa su sljedeći: ''Kada ga je htio stvoriti. Raspravljati o ispravnosti Allahove Poruke u direktnoj je vezi sa samom Porukom. za koje kažu da su apokrifni (mevzu). neko pokaže druge knjige i kaže: ''I ovo je od Allaha!''? Ustvrditi da je Kur'an riječ Uzvišenog Allaha možemo jedino analizom Kur'ana i procjenom istinitosti onoga što on navodi. Smatramo da je. Što se. U razmatranje nismo uzimali hadise koje muhaddisi odbacuju. došlo u poziciju produkata islamske kulture. kroz iznošenje posljedica prenošenja hadisa po značenju i kroz analiziranje još mnogih pitanja. nisu. hadise manje poznatih zbirki prepuštamo vašoj procjeni. formulacijama samog Kur'ana. tiče ovog poglavlja. vidjeli zašto hadis ne može biti izvor vjere. Ako istom logikom analiziramo hadise.. jedinom izvoru vjere. dž. koje muhaddisi prihvataju. za povratak Kur'anu i za ponovno poimanje vjere. isto tako se pitanje da li je hadis izvor vjere ili nije može riješiti proučavanjem hadisa. Naš primarni cilj jeste da. u saopćenjima u toku mnogih pitanja u ovoj knjizi izlažu se hadisi koji se proturječe Kur'anu. Kako god se rasprava o tome da li je Kur'an izvor vjere ili nije može voditi kroz proučavanje samog Kur'ana. ili. ustanovimo šta je izvor vjere i kakav taj izvor treba biti. Allah je potjerao konja i tjeranjem ga je oznojio. veliki dio vjerskih poučnih priča se. u njemu ćemo vidjeti kako se hadisi. Opet. vidjet ćemo da li su dostojni biti izvorom Allahove vjere. 42-43) (6) PROTURJEČNOSTI KUR'ANA I HADISA . jesu hadisi zastupljeni u najpoznatijim zbirkama hadisa. u cilju klevete Allaha. Od tog znoja ga je poslije stvorio. izmišljeni u ishodu prihvatanja hadisa vjerskim izvorom.'' (Goldziher.'' ili ''Meleke je Allah stvorio od dlačica sa Svojih prsa i ruku. str. Ukoliko izvršimo analizu materijala koji se koristi u hadisima i načinimo usporedbu sa vjerskom kulturom židova. proturječe sa jedinim izvorom . analiziranjem Kur'ana i hadisa tokom cijele knjige. Otkud mi znamo da je Kur'an riječ Uzvišenog Allaha? Kao odgovor na ovo pitanje. isto tako. Sve to je. š. Dobro. Hadisi koje ćemo navesti u ovom i u narednim poglavljima pokazat će nam koliko hadisi mogu biti dostojni(!) biti izvorom vjere. dovoljno da u ovom poglavlju navedemo deset primjera. direktno ili indirektno. Potom smo.

Buhari 97/24. uistinu. Tačno je da poznati muhaddisi dematniraju prenosioce izmišljenih hadisa ovog tipa i da odbacuju ove hadise.'' (42. a i odlici koju izvor vjere treba posjedovati. 9) Iz navedenog ajeta sure An-Nisa' saznajemo da izvor naše vjere nema proturječnosti. Osim toga. koja sadrži sve detalje.jedinom. (4. DŽ. naspram ajeta.? . Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti! (15. kao izvor vjere imamo Knjigu koja ne može biti izopačena i izmijenjena. nevjernik je onaj ko zaniječe ovaj hadis. i da ne mogu biti izvor vjere. nije ni bilo potrebe za ovakvim nastojanjem i trudom.. dž. koji kaže da ništa nije kao Uzvišeni Allah.. navodno. da. a ne od Allaha. izdvoji istina od laži. 10/29. U. U ovom i naredna tri poglavlja vidjet ćemo kako su hadisi u proturječnosti sa Kur'anom. IMA LISTOVE NOGU? Kuran: ''. 1) ZAR ALLAH. prilikom prikupljanja hadisa. na nepopravljiv način. vidjeti strašne posljedice nastale usljed prihvatanja hadisa kao izvor vjere. analogno tome. š. Allah. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog. Bio je u liku lijepog mladića duge kose. pak. 82) Mi. Š. sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti. Uzvišeni Allah ima listove nogu i da će ih pokazati na ahiretu? 2) RUKUJE LI SE ALLAH. bez ikakvog upućivanja na figurativnost. Hanbel 3/1) Dobro obratite pažnju na zbirke u kojima se ovaj hadis spominje.Allaha. će na ahiretu otkriti noge i pokazati im listove. Govoreći da je Kur'an neproturječan. te ćemo. Niko nije kao On!. ima potrebe objašnjavati glupost izmišljotine po kojoj. najvjerodostojnijih i napovjerljivijih zbirki hadisa. najispravnijim zbirkama Muslima i Buharije. nisu zaštićeni i da su. Međutim. ajeta sure Al-Hidžr saznajemo da je Kur'an zaštićen i da.An-Nisa'. dž. iz 15.. Obzirom da je Kur'an dovoljna i potpuna Knjiga. Što se.'' (İbni Kuteybe. isto tako. kako ničemu nije koristilo nastojanje da se. Uzvišeni Allah nas podučava i ispravnosti Kur'ana. Bio je u zelenoj odjeći i imao je zlatne nanule. pomiješani sa hiljadama izmišljotina. U ovim poglavljima ćemo. tiče postojanja hadisa koji su proturječni hadisu. sa samim sobom i sa logikom. Hadis Müdafası str.. shvatit ćemo se u tim zbirkama na nerazdvojiv način pomiješala laž sa istinom. to je dokaz da hadisi nisu od Allaha. bolje shvatiti potrebu povratka Kur'anu . neproturječnom i zaštićenom izvoru naše vjere. š. Zar. Š.'' (Muslim Iman 302.Aš-Šura. kada u ovom i narednim poglavljima vidimo hadise iz najpoznatijih. DŽ. 66 – 67).. dakle. na taj način. gdje se kaže da će nevjernik biti svako onaj ko zaniječe samo jedan hadis! Prema logici muhaddisa.Al-Hidžr. a onaj ko povjeruje u njega bit će pravi musliman. 11) Hadis: "Da bi vjerovjesnicima dokazao Svoj identitet..

'' (53. Međutim.'' (Nesei 78/14. ali ista Organizacija islamske zajednice hvali i preporučuje zbirke hadisa kao što su Buharija i Nesei. 4) ŠTA JE UMRLI KRIV? Kuran: ''Da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi. koji su Allahovu vjeru željeli kreirati prema sopstvenim stavovima. zastupljeni u sunnitskim knjigama hadisa i meshepskim objašnjenjima. Jesu li sada pravi muslimani muhaddisi.. 38) Hadis: "Umrli biva podvrgnut azabu zbog toga što njegova porodica plače za njim. je također jedan od primjera kako su izmišljotine proturječne Kur'anu i zdravom razumu. Svoju ruku stavio je između mojih ramena. 256) Hadis: "Ubijte onoga koji promijeni vjeru. ako branite sunnizam. meshebisti. 4) Hadis: "Allah se sastao i rukovao sa mnom. Povrh toga. i navodi ih kao izvor vjere. sasvim je očito da se time ističe kako je sve podvrgnuto Allahovoj kontroli. Šta to treba da znači?! Uzaludno je suprotstavljati se ovim krvoprolićima.'' (Hanbel 5/243) Opet. u kome se Allahu pripisuju hladni prsti. bez ikakvog upućivanja na zaključak da je riječ o figurativnosti. 33. Buhari 12/1883) Mnogi su životima platili zbog ovih izmišljotina onih koji su hadisima nastojali prevazići Allahov sud. Džemiz 32. tako da sam na grudima osjetio hladnoću Njegovih prsta. kada kažemo ''sve je u Allahovim rukama''. pošto su dokazi.K.'' (Buhari . ističući da ima prste i da su oni hladni. 34) Ovaj hadis.. Ilustracije radi. materijalizira i daje lik Uzvišenom Allahu. Ogranizacija islamske zajednice osuđuje one koji podrume svojih kuća pretvaraju u mezarluk. u ovom hadisu se. Hadisi poput ovih su u glavama pristalica radikalnih vjerskih organizacija legalizirali sva krvoprolića koja su činili.'' (2. niko ne može izvući takvo figurativno značenje ovog hadisa. koji nije u skladu ni sa zdravim razumom. u ovom hadisu se nalazi i apsolutno neprihvatljiva formulacija koja kaže da se Uzvišeni Allah rukovao sa Vjerovjesnikom.An-Nadžm. koji ove hadise smatraju vjerom.Ihlas. a niti sa općom logikom Kur'ana. poput citiranog ajeta sure Ihlas u kome se kaže da ništa nije kao On. ili su pravi muslimani oni koji vide pogreške u hadisima i koji Kur'an smatraju dovoljnim? 3) UBIJA LI SE ONAJ KOJI PROMIJENI VJERU? Kuran: ''U vjeri nema prisiljavanja. Prihvatljivo bi bilo da se ''ruka'' u hadisu koristila u figurativnom značenju i da to nije upućivalo na ljudsku ruku. Navedeni hadis je u proturječnosti sa mnogim ajetima. koji će poslužiti kao tamelj ovim krvoprolićima.Al-Baqara. 5) OTKUD OVO NEPRIJATELJSTVO PREMA ŽENI? .Kuran: ''i niko Mu ravan nije!" (112.

ako ste na putu. Danima je hodao ne znajući šta radi. Kadi Ijaz. Sünnet Müdafası. Većina najpovjerljivijih (!) muhaddisa. koji nisu vaši .Kuran: ''Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti. a i drugim ajetima. iz ovih postavki izvučete zaključnu premisu i da kažete ko je tiranin (zalim). tako da je mislio da je stupao u spolni odnos sa svojim ženama. vidi poglavlje 21.'' Šehbe ističe da su Buhari i Muslim isto tako prihvatili ovaj hadis. tvrdi da je Vjerovjesnik bio začaran. Sufjan je rekao da je to bio najjači sihir (čarka). Ibnul Kajjim. Molimo vas da. kada vam se približi smrt. 195) Hadis: ''Dobra žena među ženama je kao bijela vrana među stotinu vrana.I tirani još govore: "Vi samo začarana čovjeka slijedite!"'' (25. Muhammed Ebu Šehbe na sljedeći način staje u njegovu odbranu: ''Iako je Abduh negirao hadis o začaranosti. Ibn Kesir. Ibn Tejmijje. el Hattabi. 8) JESU LI NAJVEĆE PATNJE ZA SLIKARE? . 4/367) Na prigovor Muhammeda Abduha i Mutezile na ovaj hadis. (Radi detaljnijeg upoznavanja sa ovim pitanjem. pozivajući se na hadise..'' (5. sljedećim riječima iznosi ono što se dešavalo u ishodu čarki: ''Vjerovjesniku su napravljene čarke.) 6) RECITE. Ibn Hadžer. on kaže da su tirani (zalimi) oni koji kažu da je Vjerovjesnik začaran. Pitanje žene je jedno od najzastupljenijih pitanja i tema hadisa izmišljenih u cilju klevete Vjerovjesnika. Ono što ostane izvan oporuke dijeli se onako kako to Kur'an preporučuje.'' (Buhari 76/47 Hanbel 6/57..vi ste jedni od drugih. 106) Hadis: "Nema oporuke za nasljednika.Al-Mai'da. a pojave se znaci smrti.Al-Furqan. te.'' (Ebu Šehbe.. hadisi pred ženama stavljaju prepreku.Ali 'Imran.'' (3. el Kurtubi i Alusi dokazali su da je on vjerodostojan u svakom pogledu. ni muškarcu ni ženi . Ovaj hadis koji poništava oporuku zapravo je nastojanje da se poništi jedan očiti kur'anski sud. 152-153) Što se tiče Kur'ana.. KO JE TIRANIN? Kuran: ''. 8) Hadis: “Vjerovjesnik je u Medini začaran od strane jednog židova. En-Nevevi.'' (Hanbel 14/238) Oporuka se u Kur'anu objašnjava i u citiranom ajetu sure Al-Ma'ida. ali nije. 7) IMA LI OPORUKE U NASLJEDSTVU? Kuran: ''O vjernici. i 22.'' (Buhari 9/1391) Dok Kur'an otvorenim drži put onim muškarcima i ženama koji čine dobra djela. prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših ili neka druga dvojica. pak. str. mnogi alimi kao što su el Maziri. u okvirima pravila logike.

najveći grijeh koji čovjek može počiniti jeste širk (pripisivanje druga Allahu.Al-A'raf. 89) Prema Kur'anu. prema jednom drugom hadisu. š. Ibni Kesir 2/29 68/1) Dok na krajnje fenomenološki način Kur'an saopćava mnoga pitanja. Ovaj hadis od Muslima. 9) NOSI LI SE ZLATO I SVILA? Kuran: Reci: "Ko je zabranio Allahove ukrase. u proturječnosti je sa navedenim kur'anskim ajetom.An-Nazi'at. osim toga. nastanak kosmosa. a oprostit će manje grijehove od toga kome On hoće. i logici.'' (Objašnjenja u Tefsiru. oni koji igraju šah bit će u Džehennemu izloženi najvećim patnjama (Büyük Günahlar. Međutim. str. Kada riba mrdne glavom. a muškarcima je haram. kao što su formiranje ebriona. prema gore citiranom Buharijinom hadisu. a. 48) Hadis: ''Slikari su osobe koje će u Džehennemu biti izložene najvećim patnjama. isto tako. Hafız Zehebi. 10) KOJE VRSTE JE RIBA KOJA PROUZROKUJE ZEMLJOTRES? Kuran: ''Poslije toga je Zemlju okruglom učinio.'' (4.). koje su uvrštene u hadise i pripisane Vjerovjesniku. te da je Zemlja elipsoidnog oblika i da vjetrovi imaju ulogu oplodnje (ovo pitanje smo na detaljan način obradili u knjizi Kur'an nenadmašni fenomen). a i otkrićima moderne .'' (Muslim 2/16) Zlato i svila su predmeti za ukrašavanje za žene. proturječne su i Kur'anu. Postoje i drugi hadisi koji su u proturječnosti sa ovim hadisom. na Zemlji se desi zemljotres.) Ovaj hadis je prije svega u proturječnosti sa Kur'anom. slikari će na ahiretu biti podvrgnuti najvećim patnjama. i za muškarce. dž. Uzvišeni Allah kaže da neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim." Eto. koji je. 96-97). 32) Hadis: "Zlato i svila halal je ženama moga ummeta. Analogno tome. Ilustracije radi. Uzvišeni Allah kaže da ovi ukrasi vjernicima mogu koristiti i na ovom svijetu i pri tome ne čini razliku između muškaraca i žena.'' (Buhari -Tesavir. tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. te saopćava da može oprostiti sve grijehe mimo toga. 30) Hadis: "Zemlja je na ribi. u proturječnosti i sa logikom. za koga se tvrdi da mu je svaki hadis vjerodostojan. poglavlju. (Hadise koji su izmišljeni u ishodu neprijateljstva prema umjetnosti možete pročitati u 18. Nisu zabranjeni ni u jednom kur'anskom ajetu.'' (79. oni koji će biti izloženi najvećim patnjama jesu oni koji Mu pripisuju druga. i ukusna jela?" Reci: "Ona su za vjernike na ovome svijetu. izmišljotinama poput gore navedene. a na onome svijetu su samo za njih.'' (7.Kuran: ''Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim. koje je On za robove Svoje stvorio.An-Nisa'.

AlHudžurat. Uzvišeni Allah kaže da bdije nad Kur'anom i da u njemu nema nikakvih proturječnosti. mi već imamo zaštićen. međutim.. u 6. 116) Većina njih slijedi samo pretpostavke. on je samo pretpostavka. Upitajmo one koji Zemlju smiještaju na ribu. ne mogu nimalo biti od koristi. Na taj način ćemo još jednom shvatiti da su se u hadise uvukle laži. 1) MOŽE LI POSTAČ DATI KRV? 1. Činjenicu da je Kur'an neproturječan. grijeh. (6. (49. neka sumnjičenja su.Yunus. oni bi te od Allahova puta odvratili. hadis: ''Post će biti pokvaren i onome ko daje. Allah. ili je kit. koji je ujedno i mudžiza sa svih aspekata. Što se tiče ovog poglavlja.'' (Ebu Davud Post 29-30 / Tirmizi Post 59 / Buhari Medicina 11) . sasvim zdrav temelj. te ćemo. poglavlju smo naveli primjere proturječnosti Kur'ana i hadisa i time pokazali da hadisi ne mogu biti izvor vjere. a to je Kur'an. koje. Iz tog razloga. te ćemo se tako uvjeriti da oni ne mogu biti temelj islama. mrena?! Molimo vas.. drugom hadisu i logici. ističe kao dokaz da je Kur'an Njegova riječ. znači izgraditi vjeru na lošim. zaista.. neproturječan. ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini. Nastojati vjeru izgraditi na hadisima.nauke. prema tome. u njemu ćemo pokazati i da su hadisi međusobno proturječni. A vjera se nikako ne može zasnivati na pretpostavkama. nijedan hadis ne predstavlja ništa sa aspekta vjere. ovu svijest koja zemljotrese dovode u vezu sa pomijeranjem glave ribe na kojoj stoji Zemlja: je li to slatkovodna ili slanovodna riba? Je li to delfin. da su nezaštićeni. Kao što smo to vidjeli u prethodnom poglavlju.'' (Tirmizi Post 60 / Ebu Davud Post 28 / Buhari Post 32) 2. koje je nemoguće razdvojiti od istine. hadis: ''Vjerovjesnik je dao krv dok je postio. Vođeni tom logikom. Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji. a i onome ko vadi krv.AlAn’am. ili je. nijedan hadis se ne može percipirati kao vjera. Allah uistinu dobro zna ono što oni rade. 36) O vjernici. (10. neodrživim temeljima kao što je pretopstavka. oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Čak ako hadis i nije proturječan Kur'anu. Tako postaje jasna potreba neproturječnog i zaštićenog izvora vjere. možda. Sada ćemo kroz 10 primjera vidjeti kako su hadisi u međusobnoj proturječnosti. dž. 12) Iz citiranih ajeta vidimo da se većina ljudi povodi za pretpostavkama. još jednom dokazati da oni ne mogu biti izvor vjere. pronađete još koji hadis i rasvijetlite nam nejasnoće! (7) PROTURJEČNOSTI HADISA I HADISA . Međutim. š. klonite se mnogih sumnjičenja.

A prihvatiti.'' (Ibn-i Kutejbe. pak. koji su zastupljeni u tri od šest zbirki hadisa. prvi hadis je. 2) U KOM SMIJERU SE MOGU OBAVLJATI FIZIOLOŠKE POTREBE? 1. i sam Vjerovjesnik bio taj koji je kršio tu zabranu. Kao što se vidi. Hadis Müdafası 372) Pored navedenog djela Ibn-i Kutejbe. ovi hadisi se. Hadis Müdafası 372) 2. u drugom hadisu je rekao da to kvari post. onda vam preporučujemo djelo Odbrana hadisa (Hadis Müdafası) autora Ibn-i Kutejbe. Povrh svega. kako bi dokinuo ovu novotariju (bid'at). a odbacimo sve ono što se. Ako se u nelogičnost i proturječnost hadisa želite uvjeriti iz djela nekoga ko brani ove hadise. Vjerovjesnik je odgovorio: 'Post mu je pokvaren. Međutim. 4) MOŽE LI SE JEDAN NAMAZ KLANJATI DVA PUTA? . sasvim je sigurno da on lično ne bi dao krv dok posti. prema jednom predanju. pak. hadis: ''Zbog toga što neki ljudi nisu blagonaklono gledali da se okreće prema kibli prilikom obavljanja male i velike nužde. Sasvim je očito da je bar jedan od ovih hadisa izmišljen. Navedeni hadisi.'' (Hanbel 3/12) 2.'' (Buhari 4/11) Dok se u jednom od navedenih hadisa zabranjuje okretanje prema kibli prilikom obavljanja nužde. koja ima proturječno ponašanje ili da je senilan. hadis: ''Kada je upitan o stanju postača koji poljubi svoju ženu. Vjerovjesniku ćemo izraziti najveću počast ukoliko se prihvatimo Kur'ana. koje predstavlja svojevrsno nastojanje da naprasnim komentarima spasi proturječne i nelogične hadise. Iz tog razloga. Dakle. u vidu hadisa. oba hadisa vjerodostojnim znači povjerovati kako je (Bože sačuvaj!) Vjerovjesnik osoba koja ne zna šta radi. kao što je proturječan drugom. zapravo je sa sobom donijelo niz kleveta na Vjerovjesnika. piće i spolni odnos. isto tako. njemu pripisuje. dokaz je kako su proturječni hadisi ušli čak i u te zbirke. 3) MOŽE LI SE POLJUBITI ŽENA U VRIJEME POSTA? 1. u Kur'anu se kaže da post kvari jelo.''' (Ibn-i Kutejbe. hadis: ''Ne okrećite se prema kibli bilo da obavljate malu. proturječan i Kur'anu. mi smo na ove hadise naišli u Ibn-i Kutejbovom djelu. Dok je. pripisivanje hadisa Vjerovjesniku. u drugom hadisu je. isto tako. Vjerovjesnik ljubio svoje žene u vrijeme posta. hadis: ''Vjerovjesnik je ljubio svoje žene dok je postio.Da je Vjerovjesnik rekao da davanje krvi kvari post. nalaze i u poznatih šest tomova zbirke Kutub-u Sitte. Vjerovjesnik je naložio pravljenje toaleta okrenutog prema kibli. bilo veliku nuždu. koje su prihvaćeni kao najpouzdanije zbirke.

Vjerovjesnik je stavljao glavu u njeno krilo i učio Kur'an. vidimo da je veoma prisutna u tradicionalnom poimanju islama. hadis: ''Vjerovjesnik je stigao do smetlišta jednog naroda i stojeći obavio malu nuždu.'' (Ebu Davud 4/No:3717) 2. Hadis Müdafası 366) 2. hadis: Vjerovjesnikova žena je pričala: ''Iako je neka od nas imala menstruaciju. dž.'' (Ebu Davud 2/56) Drugi hadis je u proturječnosti i sa prvim hadisom. neka pristupi na namaz iza njega. hadis: ''Vjerovjesnik je ušao u dvorište džamije i rekao: 'Ovo je sasvim sigurno: džamija nije hala ni dženabetu. koje kažu da je Vjerovjesnik zabranio obavljanje male nužde stojeći. pa poslije pristigne imama na namazu. hadis: ''Ukoliko neko od vas bude klanjao namaz kod kuće.'' (Ibn-i Kutejbe. hadis: ''Vidio sam Vjerovjesnika kako stojeći pije vodu. hadis: ''Vjerovjesnik je zabranio da se voda pije stojeći. ''sunnetom'' je okarakterizirano obavljanje male nužde sjedeći. koji u određenim situacijama može biti razlog neklanjanja namaza. Taharet 104 / Tirmizi. 7) MOŽE LI ŽENA U VRIJEME MENSTRUACIJE UĆI U DŽAMIJU? 1. I danas možemo primijetiti kako oni koji preferiraju tradicionalni islam piju vodu sjedeći i u tri gutaljaja i kako misle da i time čine sevap. a ni ženi koja ima menstruaciju.'' (Ebu Davud 4/No:3718) Iako je u proturječnosti sa drugim. 1/167) Unatoč tome što nas uopće ne zanima ova praksa koja se ističe u prvom hadisu i koja nije navedena u Kur'anu. prvi hadis iz navedenog primjera je naišao na veći prijem u odnosu na drugi hadis u kome se kaže da je Vjerovjesnik i sam pio vodu stojeći. Drugi namaz će mu biti nafila. Kakva šteta može biti od toga što bi se jedan namaz klanjao dva puta? Ovaj hadis.''' (Muslim. Shodno izmišljotinama. sprečava ljude da što više veličaju Allaha. hadis: ''Ne klanjajte jedan namaz dva puta u toku dana. 5) KAKO SE OBAVLJA MALA NUŽDA? 1. a i sa Kur'anom. hadis: ''Ne vjerujte onome ko vam kaže da je Vjerovjesnik stojeći obavljao malu nuždu. što određenima ljudima može izazvati nelagodu. Taharet 101 / Nesai. U Kur'anu se veliča klanjanje namaza. kao što vi vidite mene. 6) KAKO SE PIJE VODA? 1. A obavljanje nužde stojeći doživljavalo se ružnim djelom. š.1. (Buharija. Hajz 18) 2.'' (Suneni Nesei 1-2/25) 2. i od toga se očekivao sevap. Hajz 11 / Ebu Davud. Kada smo imale .

) 8) MOŽE LI SE NA HADŽDŽU STUPITI U BRAK? 1. ukoliko se obradi''.'' (Hanbel. rekao je Vjerovjesnik. a niti sklopiti nečiji brak. 1/71) Prema jednom od navedenih hadisa. išle smo u džamiju kako bismo nešto odnijele Vjerovjesniku. koji govore o tom pitanju. sa otkrivenim listovima nogu. 311) Prema Kur'anu. na isti način je i njemu dozvolio. hadis: ''Osoba u ihramu (koja je na hadždžu) ne može se ni oženiti. Glede citirana dva hadisa. Ebu Bekir je zatražio dozvolu da uđe. haram je jesti meso uginule životinje. a iz drugog hadisa se vidi da Vjerovjesnik nije pokrio listove iako su mu se drugi približili. jer su i to stidna mjesta.menstruaciju. 10) ŠTA SA KOŽOM UGINULE ŽIVOTINJE? 1. Zatražio je Omer.'' (Buhari 72/30) 2. prema jednom je dopušteno korištenje kože uginule životinje. Kasnije je naišao na uginulu ovcu i rekao: ''Okoristite se njenom kožom.'' (Nesai. A svjedoci smo gomile proturječnosti nastalih usljed nezadovoljavanja Kur'anom i nastojanja da se vjera uspostavi na hadisima. 9) MOŽE LI MUŠKARAC OTKRITI LISTOVE NOGU? 1. Ostavši sasvim miran. poglavlja i u 21. pak.'' (Nesei 5. u dijelu o namazu 36.''' (Tehzib-ut-Tezhib 2/69) 2. pitanju 35. ni zaprostiti djevojku. hadis: ''Ne koristite se ni kožom. a ni nervima uginule životinje''. poglavlju. hadis: ''Koža biva čista. (Hanbel 4/310. oboje su bili u ihramima.'' (Nesei 5-6/179) 2. rekao je Vjerovjesnik. Hajz 19) Dok prema jednom hadisu žena koja ima menstruaciju ne može ulaziti u džamiju. a prema drugom je zabranjeno. Upravo su pojedini meshebi uzeli prvi hadis i na osnovu njega u vjeru uvrstili nužnost u smislu da je muškarcima farz pokrivanje od koljena do stomaka. hadis: ''Vjerovjesnik je sreo ashaba koji je imao otkrivene listove nogu i rekao mu: 'Pokrij listove nogu. poglavlja. Što se. u Kur'anu se ne nalazi nikakav sud o tome. listove nogu treba pokriti. Vjerovjesnik mu je dao dozvolu. prema drugom hadisu žena koja ima menstruaciju može ulaziti u džamiju. (Kako je žena koja ima menstrauciju udaljena od ibadeta vidjet ćemo u 2. hadis: ''Vjerovjesnik je ležao u kući na boku. . tiče zabrane korištenja kože uginule životinje.6/249) U Kur'anu je objašnjen način obavljanja hadždža. hadis: ''Kada se Vjerovjesnik oženio sa Mejmunom.

uvrštavaju u vjeru.Baviti se hadisima koji su pretvoreni u gomilu proturječnosti neće ničemu koristiti osim što će nas udaljiti od Kur'ana. nema ni potrebe za time. prema broju ljudi. v. Prema Kur'anu.. još jednom dobro razmislite: Je li to negiranje hadisa spašavanje Vjerovjesnika od klevete.. ili je to. Iz Kur'ana razumijemo da griješe oni koji nastoje formirati vjeru bez razmišljanja. te da. bilo u Kur'anu. koje iznosimo kao ilustraciju svoje teze. konsekventan. na svoj ummet na Ahiretu bit će sljedeća: Poslanik je rekao: "Gospodaru moj. logikom i sa samim sobom. upustiti se u poimanje vjere isključujući razum. tražiti vrlinu ne u korištenju razuma. koji su samo pretpostavka. jedina pritužba Vjerovjesnika Muhammeda. koja nam služi kao putokaz u poimanju kosmosa i života. hadisi nisu zaštićeni.Al-Furqan. Primjeri koje smo naveli u prethodnim poglavljima iznose da je Kur'an zaštićen. pročitate razmišljajući i o ovim pitanjima.Yunus 100) Ovaj ajet isto tako ukazuje i na razloge nečisti koja se. zadovoljit ćemo se sa deset primjera takvih hadisa. Kako razum može biti u proturječnosti sa vjerom?! Zar razum nije blagodat kojom nas je obdario Uzvišeni Allah?! Zar nas Kur'an na stotine mjesta ne poziva na razmišljanje?! Allah šalje nečist na one koji neće da razmisle. Što se tiče ovog poglavlja. ovu tezu ćemo postaviti na još postojanije temelje. upotpunjen. tradiciji i općoj prihvatljivosti. tradicionalni islamisti uvijek uzvraćaju riječima: ''To su neprijatelji Vjerovjesnika! Negiraju riječi našeg Pejgambera! Našeg Vjerovjesnika ne uzimaju u obzir. s. klevetanje Vjerovjesnika? Zar prihvatanje hadisa ne predstavlja prihvatanje i odobravanje laži koje su pripisane Vjerovjesniku? Zar oni koji kažu da su hadisi izvor vjere nisu saučesnici u ovoj kleveti i lažima? Molimo vas da ova poglavlja. 30) (8) PROTURJEČNOSTI HADISA I LOGIKE . Obzirom da u knjigu ne možemo uvrstiti stotine hadisa koji su proturječni razumu. koja se odnose na proturječnosti hadisa sa Kur'anom. običajima. Analiza ovih hadisa doprinijet će boljem poimanju nečisti koja se šalje na one koji neće da razmisle. pak. trebali bi vidjeti Allahove dokaze bilo u kosmosu. . neproturječan i da posjeduje odlike da bude jedini izvor vjere. već u njegovom nekorištenju teza je neprijatelja vjere ili onih koji iracionalne postavke unose u vjeru. suprotno tome. u njemu ćemo nastojati dokazati kako su hadisi proturječni i logici. Iz tog razloga. Prema Kur'anu. a.. ne mogu biti izvor vjere... kao jedan dio ovog sklada. da nisu konsekventni. u ime islama. Reći da je razum. Knjige za koju Uzvišeni Allah kaže da u njemu nećemo naći nikakve proturječnosti. Na ono što iznosimo. ljudi bi trebali stalno razmišljati. narod moj ovaj Kur'an izbjegava!" (25.'' Prilikom čitanja svakog od hadisa. da. da su proturječni i da hadisi. s. (10. blagodat Uzvišenog Allaha – razum je u savršenom skladu sa kosmosom i Allahovom Knjigom. obzirom da je Kur'an dovoljan i detaljan. bilo u svom stvaranju. u proturječnosti sa vjerom. Primjerima koje ćemo navesti u narednim poglavljima.

. IZVADIO OKO MELEKU AZRAILU? Hadis: ''Melek smrti je došao Musa. (Muvatta. Je li ta razdaljina iznosi sedamdeset tri godine kada se ide pješice. 3) JE LI MUSA. ili sedamdeset dvije. da su apsolutno neupućeni u to šta je vrijeme i zrak i da imaju veoma nizak stepen naobrazbe.''' (Sahihi Muslim.'' (Hanbel.1) JETRA RIBE KOJA NA SEBI DRŽI ZEMLJU Hadis: ''Zemlja je na leđima ribe. a da je oko oblaka bio zrak'' uopće ne razumiju Kur'an. koja pripada Maliku.. a. iznad njega i ispod njega bio je zrak. povrh svega. Sasvim je očito da oni koji kažu da je ''Allah vrijeme. vadi oko meleku i da se tako . s. pored savršenih kur'anskih objašnjenja o zaobljenosti Zemlje. Melek se odmah vratio Allahu i rekao: 'Poslao si me Svome robu koji ne želi umrijeti. Mukaddima 193) Hoćete li nam nešto više reći o tim kozama? Osim toga. 56/3) Zašto se ova glupa objašnjenja uvijek nalaze u hadisima. Na to je Musa. da. Sunnet 19 / Tirmizi hadis br: 3320 / Ibni Madždže. Oni koji uđu u Džennet će prvo biti počašćeni jetrom ove ribe. da je Allah bio u oblaku. ili sedamdeset tri godine. s. A. a. On mi je izvadio oko. 10/176) Ovaj hadis koji je u totalnoj oprečnosti sa logikom i zdravim rasuđivanjem u isto vrijeme predstavlja i uvredu Musaa. s. 3/51) Kako oni koji Vjerovjesniku nastoje pripisati glupost da se Zemlja nalazi na ribi ili volu. osnivač jednog od četiri mesheba. Sunca i Mjeseca i stvaranju kosmosa. u hadisu o divokozama se kaže da je razdaljina između Zemlje i nebesa ili sedamdeset jedna. a nikako u Kur'anu?! Hanbel je osnivač jednog od četiri mesheba koji se predstavljaju kao najispravniji meshebi i njemu pripada istoimena zbirka hadisa . Da li je uopće moguće da od smrti bježi Allahov poslanik uzornog morala. mogu ustvrditi još i glupost da će se u Džennetu jesti jetra one ribe na kojoj stoji Zemlja i čije mrdanje prouzrokuje potres Zemlje?! Gospodu koja mogne objasniti ovo pitanje molimo da objasne i sljedeće pitanje: U jednom hadisu se kaže da se Arš nalazi na leđima 8 divokoza. I zrak. također. stvoreni su zajedno sa materijom. i vrijeme. koji je načinjen od atoma. a. 4/11) Hadis: Allah je vrijeme. i rekao: 'Prihvati poziv svoga Gospodara'. Navedena dva hadisa su isto tako dovoljna ilustracija i mesheba onih koji su te gluposti uvrstili u svoje zbirke. S.. jeste Muvatta.'' (Buharija. A druga zbirka hadisa. a on je odgovorio: ''Bio je u jednom oblaku. koje čini promjena materije. (Vidi: Ebu Davut. udario meleka po oku i izvadio ga.Hanbel. koji je. u kojoj je nalazi citirani hadis. kretanju Zemlje. ili je možda sedamdeset tri godine kada se ide na devi?! 2) ZAR DA BOG BUDE ISTO ŠTO I VRIJEME?! Hadis: Vjerovjesnik je upitan gdje je Allah bio prije stvaranja Zemlje i nebesa.

oslobađa smrti?! Ovaj hadis je uvršten u Sahihi Muslim, koji se predstavlja kao zbirka hadisa bez ikakve greške, a isto tako i u druge poznate zbirke. Bez ikakve sumnje, nemoguće je povjerovati u bilo koji hadis, u bilo koju riječ onih koji za ovaj hadis tvrde da je vjerodostojan i koji ga uvrste u svoju zbirku.
4) DA LI JE UOPĆE MOGUĆE DA VJEROVJESNIK BUDE TIRANIN?

Hadis: ''Grupa ljudi iz plemena Urejne i Ukejle su došli u Medinu i primili islam. Kada im je naškodio medinski zrak, Vjerovjesnik im je preporučio da se napiju devine mokraće. Ljudi su rastjerali deve, a čobanina su ubili. Vjerovjesnik je naložio da se uhite; odsjekao im je ruke i noge, izvadio oči i ostavio ih je da umru u pustinji bez vode. Kada smo im htjeli dati vode, Vjerovjesnik nas je spriječio.'' (Buharija, Medicina 5/1; Hanbel 3/107, 163) Koji kur'anski ajet nalaže vađenje očiju i ostavljanje da se umre u pustinji bez vode? Oni koji su, u cilju legitimiziranja ličnih zvjerstava, izmislili ovaj hadis, Vjerovjesnika predstavljaju kao zločinca i time čine neviđenu uvredu Najčasnijem čovjeku ljudske povijesti.
5) KAKO SE GASI POŽAR?

Hadis: ''Kada vidite požar, donesite tekbir, jer izgovaranje tekbira (Allahu ekber) gasi požar.'' (Ramuz-el-Hadis) Zbog toga što Ramuz-el-Hadis nije poznata kao ostale zbirke hadisa, u ovoj svojoj knjizi smo malo mjesta posvetili hadisima iz te zbirke. Međutim, upravo je to jedna od najprodavanijih zbirki hadisa u Turskoj i sadrži mnogo hadisa koji su slični citiranom hadisu. Ukoliko neko bespogovorno prihvati ovaj hadis kao vjerodostojan, možda bi, zajedno sa vatrogasnom ekipom (možda čak i bez vatrogasaca), na mjesto požara trebao voditi hor, koji bi učio tekbire.
6) BITNO UPOZORENJE U VEZI SA SPOLNIM ODNOSOM

Hadis: ''Kada neko od vas stupi u spolni odnos, neka ne gleda u spolni ogran svoga supružnika, pošto gledanje u spolni organ prouzrokuje sljepilo.'' (Fejz-ul-Kadir, 1326) Ova neobična izmišljotina će poslužiti kao značajan materijal u rukama onih koji se žele sprdati sa vjerom. A možda je upravo sprdanje sa vjerom i kleveta Vjerovjesnika bio cilj onih što su izmislili ovaj hadis. Uspostaviti zabrane ili poteškoće na seksualni ili općeniti život čovjeka, koje Kur'an nije uspostavio, predstavlja tiraniju i atak na Kur'an. Naspram hadisa ove vrste, koji ograničavaju spolni život, postoje i krajnje neumjesni hadisi koji govore o superiornom spolnom životu Vjerovjesnika i njegovih ashaba. Jedan od ovih hadisa govori o tome kako su se, nakon završenih obrede hadža, ashabi zaputili svojim ženama, a iz njihovih spolnih organa je kapala sperma [Buharija, Hadž, 81; Muslim, Hadž, 141]. Prema drugom hadisu, Vjerovjesnik je posjedovao spolnu moć ravnu 30 drugih muškaraca [Sahihi Buhari]. A, opet, drugi hadis govori o

tome kako bi, nakon što bi negdje vidio lijepu ženu, Vjerovjesnik odmah pohitao kući i stupao u spolni odnos sa svojom suprugom Zejneb [Buharija, Poklon, 8]. Sada sami odlučite da li nepoštivanje Vjerovjesnika znači prihvatanje ovih hadisa, ili pak njihovo negiranje!
7) ŽENA KOJA LIŽE GNOJ

Hadis: ''Kada bi tijelo muškarca bilo prekriveno gnojem i kada bi žena lizanjem očistila tijelo, ona se opet ne bi mogla odužiti muškarcu.'' (Ibni Hadžer el-Hejtemi, 2/121) Na čelu pitanja tradicionalnog islama o kojima je najviše izmišljeno hadisa nalaze se pitanja u vezi sa ženama. Oni koji u Kur'anu nisu uspijevali pronaći sud o ženama koji bi se poklapao sa njihovim stavom i koji su nastojali da u vjeru unesu okvire u koje su nastojali uvući ženu, izmislili su mnoštvo hadisa o tom pitanju. U 21. poglavlju, u detaljno obrađenom pitanju žene, možete naći primjere i drugih izmišljenih hadisa koji govore o toj temi.
8) ŠTA URADI, O KOZO?

Hadis: ''Ajet koji naređuje ubistvo kamenovanjem oženjenih/udatih koji su počinili blud, bio je ispisan na listu koji se nalazio ispod kreveta hz. Aiše. Kada je Vjerovjesnik umro i dok je hz. Aiša bila zauzeta oko njegove dženaze, kroz otvorena vrata kuće ušla je koza i pojela tu stranicu. Tako se u Kur'anu nije našla smrtna kazna kamenovanjem, ali je nastavljeno sa tim sudom.'' (Ibni Madže 36/194; Hanbel 3/61, 5/131) Ovaj i drugi apsurdni hadisi koji zastupaju ubijanje kamenovanjem nanijeli su veliku štetu islamu. Ovim hadisima se: 1. dokida kur'anski sud o onima koji čine blud, 2. donosi se novi sud kao aneks na sud Kur'ana, 3. tvrdi da je Kur'an nepotpun, 4. brani glupost kao naprimjer da je koza narušila Kur'an. U 26. poglavlju ćemo se specijalno pozabaviti značajem ove nevjerovatne tvrdnje koja se brani i koja je, u ishodu neprihvatanja dostatnosti Kur'ana, uvrštena u najpoznatije zbirke hadisa.
9) KAKAV JE TO KAMEN?

Hadis: ''Hadžer-ul-Esved je iz Dženneta. On je bio bjelji od snijega i grijeh nevjernika (mušrika) ga je učinio crnim.'' (Hanbel, 1/307) Hadis: ''Hadžer-ul-Esved je Allahova desna ruka na Zemlji. Sa njom se rukuje sa ljudima sa kojima želi.'' (Džami-us-Sagir, 1/151) Ova vrsta hadisa izmišljenih radi Hadžer-ul-Esveda (Crnog kamena) povod je za primitivne ceremonije u Kabi prilikom hadždža. Kada bi, onaj ko ne poznaje islam, vidio kako se ljudi međusobno gaze da bi dotakli Crni kamen, mogao bi čak pomisliti

da su određeni ljudi ovaj kamen načinili kumirom. Ovi hadisi su i prije bili predmetom ismijavanja. Ideja o nepouzdanosti hadisa branjena je u vrijeme Abbasija, a Mutezili, koji su poslije nestali u političkoj konjukturi, zbijali su šale sa onima koji brane ovaj hadis i govorili: ''Ako je, prema ovom hadisu, kamen zvani Hadžer-ul-Esved pocrnio zbog mušričkih grijeha dok je Kaba bila u posjedu idolopoklonika, sada bi, obzirom da je Kaba u rukama muslimana, ovaj kamen trebao pobijeljeti.''
10) SPASI SE, AKO MOŽEŠ

Hadis: ''Onaj ko u svome srcu ima oholosti koliko i zrnce gorčice, neće ući u Džennet. Opet, onaj ko u svome srcu ima imana koliko zrnce gorčice, neće ući u Džehennem.'' (Buharija, 81/51) Postoji mnoštvo hadisa koji zbog sitnih djela čovjeka šalju u Džennet, a isto tako postoji i mnoštvo hadisa koji zbog nekog najmanjeg djela čovjeka šalju u Džehennem. Ovaj nelogičan pristup se, kao u navedenom primjeru, ponekad izražavao u jednom te istom hadisu. Najveća uvreda i ljaga, koju je moguće načiniti Vjerovjesniku, jeste ustvrditi kako je on izgovorio ove hadise. Kur'an, knjiga koju nam je, kao poruku, Vjerovjesnik dostavio od Uzvišenog Allaha, jedini je izvor naše vjere, islama. Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? (21- AlAnbiya', 10)

(9) DODACI HADISIMA ...
Da bismo ispravili određene zablude, još jednom ćemo naglasiti jednu veoma bitnu tačku, koju smo protezali kroz prethodna poglavlja. Neki mogu reći kako se mogu koristiti hadisi koji nisu proturječni Kur'anu, drugim hadisima i logici. Međutim, ne smije se gubiti iz vida činjenica da su prenosioci ovih hadisa isti oni prenosioci koji se spominju i u lancu prenosilaca proturječnih hadisa. Kako možemo povjerovati u riječi onih koji prenose hadise koje smo ovdje naveli? Čak ukoliko se hadisi i ne proturječe Kur'anu, ostalim hadisima ili logici; ukoliko bilo kojim pojmom sevapa ili grijeha, sunneta ili mekruha donosi aneks na neku logiku vjere, opisu Dženneta ili Džehennema, znači da je taj hadis ili komentar hadisa izmišljotina. Iznoseći ovu tvrdnju, na umu imamo Kur'an, koji za sebe kaže da je objašnjenje za sve, da je, dakle, dovoljan i da je jedini izvor vjere. Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. (16- An-Nahl, 89) Iznijeti kategorizaciju sevapa ili grijeha kao dodatak na Kur'anski sud, proturječi se

33) U školama određenih tradicionalističkih vjerskih grupa od udaraca otječu ruke djeci koja jedu lijevom rukom. pošto šejtan jede i pije lijevom rukom. poglavlju. shodno činjenici da je Kur'an objašnjenje za sve. 27 puta je bolji od namaza koji se ne klanja u džematu. kad On u Kur'anu kaže da se ne povodimo za pretpostavkama?! Zar da. onda je. tuku se i bude djeca koja spavaju na stomaku. drugim hadisima ili logikom i ukoliko se donosi aneks na kur'anski sud? Odgovor na ovo pitanje je: ''Ne znamo!'' Kako možemo znati kada je tja hadis uzet iz zbirki onih koji prenose tolike laži?! Povrh svega. znači. 3) CEREMONIJE U VEZI SA NOVOROĐENČETOM Hadis: ''Vjerovjesnik je naredio da se sedam dana po rođenju djetetu nadije ime. mekruha. koja narušava psihologiju djece. izmišljotinu predstavlja i ovaj hadis.'' (Buharija. te da se zakolje kurban. Isti slučaj je i sa hadisima koji kažu da je dvadeset sedam ili sedamdeset puta bolji abdest koji se uzima uz korištenje misvaka ili namaz koji se klanja sa sarukom (čalmom). grijeha. uvukle u hadise?! Sve ovo je.'' (Hanbeli 2/8. zapravo. laži i nelogićnosti koje su se. sunneta. Međutim. zašto da time kršimo naredbu Uzvišenog Allaha. pošto na slične naznake nećemo naići u Kur'anu. Ovdje se može pojaviti novo pitanje. Dakle. Ezan 30 / Muslim. Da li je vjerodostojnim može smatrati neki hadis ukoliko se ne proturječi sa Kur'anom.'' (Tirmizi. Razlog ove prakse. A narednih 10 primjera ilustracija je hadisa koji u vjeru unose logiku ili praksu koja se ne spominje u Kur'anu. Mesdžid 249 / Muvatta Džemaat 1) Ako i ne uočavamo da je ovaj hadis u proturječnosti sa Kur'anom. mi ispravljamo proturječnosti. ukoliko hadis iznosi nešto što se ne razumije iz Kur'ana ili ukoliko se komentarom hadisa čine kategorizacije pojmova sevapa. zašto da se bakćemo hadisima sumnjivog izvora. posljedica smatranja Kur'ana nedovoljnim i neshvatanja katastrofa. Edeb 63/2834. taj hadis ili komentar izmišljotina. o čemu Kur'an ne daje svoj sud. mi i opet možemo reći da on predstavlja izmišljotinu. Ebu Davud 2837) Onaj ko pročita ovaj hadis može reći kako u njemu nema ničega lošeg. u Kur'anu se ne nalazi nikakav sud o tome da se djetetu nadije ime sedmi dan po rođenju ili o potrebi klanja kurbana. kada je Kur'an dovoljan i objašnjenje za sve?! Zašto da polažemo nadu u hadise. koji u islam unosi odredbu koja nije formulirana Kur'anom. da se okupa i očisti od nečisti. koji su pretpostavka.ovom ajetu i ajetima čiji smo jedan dio citirali u 2. Iz tog razloga. jesu upravo ovaj i njemu slični hadisi. nužno da hadis precizira . drugim hadisom ili logikom. 2) OBRATI PAŽNJU NA LIJEVU RUKU Hadis: ''Ne jedite i ne pijte lijevom rikom. 1400-tih dogina po Hidžri. koje su u vjeri nastale usljed pridavanja važnosti hadisima. Nije. prilikom njihovog sakupljanja 200-300-ih godina po Hidžri. 1) MOLITVA SA RAČUNALJKOM Hadis: ''Namaz koji se klanja u džematu.

hadis govori o tome da je miš zapravo živod i da zbog toga ne pije mlijeko deve (Vidi: Sahihi Müslim . u jednom hadisu se kaže da horoz pjeva zato što vidi meleka.nešto štetno. Ilustracije radi. Međutim. a niti zabrane. pak. bili su povod da se islam shvati kao nelogična vjera. Drugi. Postoje i hadisi koji kažu da je mačka stvorena od kihanja lava. to znači da ćete doći do zaključka da je jedino Kur'an pouzdan i da u tom slučaju vjeru treba učiti iz Kur'ana. pak. 12/1952) U Kur'anu nema ni ovakvog suda. hadis unosi u vjeru čak i nešto što je dobro. kao sevap.. biti iz nastojanja da se vjera prikaže dopadljivom.. mogao bi poslužiti kao razjašnjenje određenih nepoznanica u biologiji (!) (Vidi: Hanbeli . Sada ćemo se obratiti onima koji tvrde da se islam ne može zasnivati samo na Kur'anu. Štaviše. Uvesti u vjeru odredbu ovakvog tipa znači smatrati Kur'an nedovoljnim i činiti anekse na Kur'an. jer ima svojstvo aneksa na kur'anske sudove. Hanbeli . ako vam čak ovaj ovaj hadis nije ni nelogičan. prihvatate ove hadise. Zbog ovakvih hadisa fabrikovane su i druge izmišljotine poput one koja kaže da pas kvari abdest. a to znači izdaju vjere. Slažete li se sa time? Ako se ne slažete. Ako se ne sjećate ovih ajeta. a svinja od kihanja slona (Vidi: El-Medžruhin 1/101). onda ovaj i ostale hadise koji govore protiv pasa možete odbaciti samo zato što unose u vjeru nešto što se ne spominje u Kur'anu. BOLJE MU JE DA ODSIJEČE I ČETVRTI . a da magarac njače zato što vidi šejtana (Vidi: Sahihi Muslim). jer su oni šejtani. 6) KO NEKOME ODSIJEČE 3 PRSTA. ili ako za nešto što je štetno kaže da je mekruh. isto tako. 5/54) U kur'anskoj suri Al-Kahf govori se o mladićima i njihovom psu.Musned 4/85). Svi ovi hadisi. 5) MIJENJATI ŠPAJZ SERVIS AKO JE OD SREBRA! Hadis: ''Vjerovjesnik nam je zabranio da jedemo i pijemo iz zlatnog i srebrnog suđa. mnogo je izmišljenih hadisa koji se odnose na svijet životinja. a ljudi su udaljeni od svog najbližeg prijatelja iz svijeta životinja. Ističu se pohvale na račun ovih mladića i ne kaže se ništa protiv njihovog psa. A ako. poglavlju. trebali bismo prihvatiti i ova objašnjenja koja se spominju u najpouzdanijim zbirkama hadisa. bilo koji da je razlog u pitanju. Prema metodu vašeg poimanja vjere. kao što smo to naveli u 5. ne znate ni hadise o tome da su u vrijeme Vjerovjesnika psi hodali po mesdžidu. nama ne preostaje ništa drugo osim da kažemo: neka vam je Uzvišeni Allah na pomoći!. opet se razumije da je on izmišljotina.Zuhd).'' (Buharija. U tom slučaju. hadisi su izvor vjere. ako. sa sudovima koji se ne spominju u Kur'anu. Hadis koji kaže da je deva stvorena od šejtana.'' (Hanbeli 4/85. dodati Allahovoj vjeri nešto ljudsko jeste miješanje ljudskog sa onime što je od Uzvišenog Allaha.Musned 2/52). 4) HOĆEMO LI POBITI PSE CRNE DLAKE? JE LI DEVA STVORENA OD ŠEJTANA? Hadis: ''Ubijte sve pse crne dlake. Zapravo. Razlog ovih izmišljotina može. Hadis je i to da je vrana nastrana (fasik) (Vidi: Buharija 59/16. ako. prema vašem metodu.

koji su uvučeni u vjeru. Sunećenje (puštanje krvi) uljepšava lice. Hanbel 2/182) Nema ništa neobično u tome što onaj. Ako se u određenom periodu i davalo obeštećenje slično tome. Međutim. Zuht 39. za četiri prsta dvadeset deva. a mužu pruža veće zadovoljstvo. šta čekate?! Ili se to. a debljina njihove kože bit će kao razdaljina od tri dana. Jeste li osunetili svoje žene. osuneti se. Nažalost. za dva prsta dvadeset deva. komentar da je to obeštećenje univerzalno i da ga uvijek treba davati u vidu plaćanja u devama predstavlja izmišljotinu i dodatak vjeri. Džennet 6. vi koji do nebesa uzdižete Gazalija i koji mu nadjevate imena Hudžet-ul-islam (Potvrda islama). ljudi mogu odrediti obeštećenje u skladu sa vremenom i uvjetima u kojima žive. ali ne idi duboko. poput Gazalije. vi koji ispravnom smatrate Gazalijevo učenje i koji hadise držite ravnim Uzvišenom Kur'anu?! Ako niste osunnetili svoje žene i svoje kćerke.'' (Gazali. bio muškarac ili žena. 1/382) U Kur'anu se ne spominje ni sunnećenje žene. Zeyn-ud-din (Ukras vjere). prema izmišljenim komentarima. kao kaznu.'' (Ibn-i Madže.'' (Muvatta 43/11. ovi aneksi. Kao što se vidi iz navedenog hadisa. za tri prsta trideset deva. ko namjerno ili nenamjerno odsiječe nekome prste treba. Prema hadisu. kćerke. ali može biti i onih koji se ne žele sunnetiti. ovakvim objašnjenjima i komentarima su se. možda. bavili i ljudi od autoriteta. Džennet 19) Hadis: ''Nevjernici će u Džehennemu imati kutnjake kao planina Uhud. a za četiri prsta dvadeset? 7) JESTE LI OSUNETILI SVOJE ŽENE? Hadis: ''O. razlog su da se islam doživljava kao sistem koji je nemoguće sprovesti u praksu. a niti muškarca. Atijja.'' (Sahihi Muslim) .Hadis: ''Kazna za odsijecanje prstiju žene je u vidu plaćanja odštete u devama i to na sljedeći način: za jedan prst deset deva. žena bi se trebala sunnetiti pod uvjetom da ne ide duboko. navedeni hadis je i nelogičan. Povrh svega. možda. Kako to da obeštećenje za odsijecanje tri prsta iznosi trideset deva. Muslim. praksa koja je u islam unesena sa etiketom hadisa. u Kur'anu nije naznačeno obeštećenje koje se spominje u navedenom hadisu. Mogu se sunnetiti oni koji misle da je sunnećenje korisno za zdravlje. dati obeštećenje. 8) KOJE JE TO DRVO! KOJI JE TO ZUB! KOJA JE TO KOŽA! Hadis: ''U Džennetu ima jedno drvo pod čijom će hladovinom jahač na jahaćoj životinji putovati stotinu godina. isto tako. Tirmizi. protivite hadisima?! Ili vam se. sunnećenje žene je. biti nevjernik onaj kome se ne sviđaju ovi izmišljeni sunneti?! Nažalost. Dakle. koji su najozbiljnije shavatani. Ihja Ulumuddin. To nije imperativ vjere. a njenom mužu će pružiti veće zadovoljstvo. Ova praksa će proljepšati (!) lice ženi. ne sviđa sunnet?! Zar ne znate da će.

u skladu sa navedenim hadisom. koji se smatra jednim od najznačajnijih klasika islamskog svijeta. Uzme li se u obzir ta činjenica. Allah je od tebe uklonio patnju mračnog kabura i kijametsku surovost. 'Ako ste ga jeli. unio dodatke u vjeru. Jednim namazom je moguć oprost sedamdesetogodišnjih . ili kada se Sunce uzdigne na nebu. (U 36.'' (Tirmizi. Ihja Ulumuddin. umrijet će kao šehid i bit će mu oprošteni sedamdesetogodišnji grijesi. a ako umre u toku ovih sedamdeset dana. Ajet-ul-Kursiju i tri puta Ihlas. klanja namaz od dvanaest rekata i na svakom rekatu prouči Fatihu. Kur'an je dao potrebne opise Dženneta i Džehennema. u knjigu njegovih djela 70 dana neće biti upisan grijeh. poglavlju ćemo govoriti o abdestu. ili nelogična. ne treba obraćati pažnju ni na jedno od ovih objašnjenja. ovaj sud. Prema hadisima koje navodi Gazali.Hadis: ''Stanovnici Džehennema će toliko narasti da će od ušne resice do vrata biti koliko razdaljina od sedamsto godina. tri puta Ihlas i tri puta Muavezetejn (Felek i Nas).'' (Gazali.'' (Hanbel. jedan oglašivaš ispod Arša će povikati: 'O. predstavljaju anekse na pitanje poimanja Dženneta i Džehennema. na način kako o tom pitanju govori Kur'an. 1/540) Opisivanjem namaza koji se ne spominju u Kur'anu.) 10) GAZALIJEV RECEPT ZA SPAS Hadis: ''Ko u utorak. Allahov robe. Hadisi su neprihvatljivi ne samo u sferi prakse. odmah uzmite abdest'. Ti više nemaš potrebe za pretjeranim djelima. u pola obdanice. 9) ABDEST NAKON JEDENJA MESA DEVE Hadis: ''Vjerovjesnik je upitan za jedenje mesa deve. onda iznošenje ovih objašnjenja stvara osnovu za nedvoljno pridavanje značaja onome što Kur'an iznosi. iznijeli stajalište da onaj koji jede meso deve treba ponovno uzeti abdest. predstavlja aneks na vjeru po Kur'anu. Ibn-i Madže) Ova objašnjenja.' i taj dan postigne sevap pejgambera. 1/539) Hadis: ''Ko u srijedu. koja se ne spominju u Kur'anu. kada se Sunce uzdigne na nebu. Ihja Ulumuddin. muslimanu je dovoljno da jednog utorka u sedamdeset dana klanja jedan namaz ili da jedne srijede klanja jedan namaz koji će mu biti dovoljan za cijeli život. oprošteni su ti prošli grijesi. koji otežava sprovedbu islama. klanja namaz od deset rekata i na svakom rekatu prouči Fatihu. Ajet-ul-Kursiju. Gazali je u Ihja Ulumuddinu. Pojedini meshebi su. Iz tog razloga. Musned) Hadis: ''Siromasi moga ummeta će 500 godina prije ući u Džennet od bogataša.'' (Gazali. već i području donošenja nekog dodatnog vjerskog poimanja. U hadisima možemo naići na mnogo opisa Dženneta i Džehennema kojih nema u Kur'anu. Bilo da su logična.'' (Ebu Davud 1/185) Nigdje u Kur'anu nećete naići na sud da meso deve kvari abdest. odgovorio je vjerovjesnik.

neka uzmu imam-i Gazalijevo djelo Ihja Ulumuddin. Zbog toga što od knjige nismo željeli načiniti enciklopediju. gubi se i održivost mesheba. poglavlju smo vidjeli da Allah. prema muhaddisima i meshebistima. nažalost. i sa logikom. U okruženju u kome nema hadisa i mesheba. 2. Ostalih hadisa. dž. Pojedini hadisi koje smo koristili u ovim poglavljima u proturječnosti su i sa Kur'anom. Dodataka. U 2. a ujedno unose i dodatne sudove u vjeru. najispravnijim zbirkama. Oni koji ne znaju za ova objašnjenja. ''šafijskog'' ili ''ja sam malikijskog mesheba'': Smatrate li da ovi hadisi zaslužuju da budu izvorom islama? Ako je vaš odgovor ''smatram da ne zaslužuju''. U raspravama sa filozofima. veoma je bitno da svoj pristup i prestruktuiranje svog pogleda na vjeru obavite isključivo na osnovama . Ako ste shvatili da je Kur'an izvor vjere. da sve objašnjava. mi smo analizirali pod jednim naslovom i sa aspekta te stavke dokazali neodrživost tih hadisa. Ako su ove zbirke nepouzdane. to i jeste ono što želi Uzvišeni Allah. hadise smo analizirali sa aspekta: 1. Sada se obraćamo onima koji kažu da su hadisi izvor na kome se zasniva islam i koji govore ''ja sam hanefijskog mesheba''. hadise koji su ulazili u sva četiri poglavlja ili koji obuhvataju dvije ili tri stavke. Gazali je dao vrhunske komentare. š. onda odložite ustranu svoje znanje zasnovano na mashebu i hadisu. Nadamo se da će sve ovo ovdje izloženo osigurati poimanje kur'anskog svjetla i mračnjaštva onoga što se plasira pod imenom hadisa i što se. u Kur'anu kaže da je Kur'an potpun. kao izvor vjere ostaje jedino Kur'an. Međutim. na taj način smo pokazali da Kur'an mora biti jedina uputa i izvor islama. hadisa i tasavvufa. da je dovoljan i da sadrži sve detalje. SMATRATE LI DA OVI HADISI ZASLUŽUJU DA BUDU TEMELJ ISLAMA? Nakon što smo objasnili da hadisi ne mogu biti izvor islama. Ne zaboravite da se vaša prethodna saznanja možda zasnivaju na tradiciji. u zadnja četiri poglavlja dali smo primjere hadisa koji se od strane određenih krugova plasiraju pod plaštom izvora vjere. pošto se svi primjeri koje smo ovdje naveli nalaze u.. Logike i 4.grijeha i postozanje sevapa pejgambera. i sa ostalim hadisima. a tradicija na meshebskom učenju i hadisima. najprestižnijim. u tom slučaju vi morate zanemariti sve hadise i napustiti svoj mesheb. ali. gdje će naći recept spasa koji se postiže klanjanjem samo jednog namaza! Imam-i Gazali iznosi ove nepojmljive izmišotine i uporno pokušava objasniti kako razum ne može ići ovim putevima. pripisuje Vjerovjesniku. Pored dokazivanja da hadisi ne mogu biti izvor vjere. teoriju i praksu vjere učite jedino i samo iz Kur'ana. Kur'ana. pošto će time biti poražena njihova koncepcija. Iz tog razloga. S ciljem jačanja ideje da je Kur'an jedini izvor islama. u svakom poglavlju naveli smo samo po deset primjera. 3. nažalost. kako će se razočarati onaj koji razumom ide ka cilju. isti uspjeh nije uspio pokazati u području fikha. Inače.

dođe Vjerovjesnik i upita šta je to što pišemo.Kur'ana. Presuđujući hadisima na osnovu hadisa. Primjere toga vidjeli smo u analizi hadisa u 4. putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. zašto onda pišete i sastavljate knjige hadisa?! Je li to možda želite ustvrditi da ste pametniji od Vjerovjesnika?! Ili kako se više od Vjerovjesnika brinete o vjeri?! Nije zadovoljavajuće objašnjenje kojim se gotovo stalno pravdate: ''Vjerovjesnik je tada zabranio pisanje hadisa. A ako. Sada pišemo knjige hadisa. 11) ''Dok smo pisali hadis. Obratimo pažnju na sljedeće hadise koji su u vezi sa ovim pitanjem. 'Riječi (hadise) koje smo čuli od tebe'. prihvatimo i sakupimo one koji nam odgovaraju.'' (El-Hatib. plasiranim kao izvor vjere. Takyid.'' U slučaju da su. Kao što smo i prethodno vidjeli. Pored toga. i koji iznose njihovu neodrživost. a da. koje su sami izmislili putem odabira između onih koji im. Obzirom da je Kur'an dovoljan. pri tome.. zar se ne bi čuvali putem pisanja?! Nisu se miješale kur'anske sure. nije nam dozvolio. u ovom poglavlju nemamo namjeru da odbacimo jedan dio hadisa. poput Kur'ana. zar ne bi bila nepotpuna vjera koju je dostavljao?! Ako su hadisi izvor vjere i ako čine jedan njen neophodan segment. Ilm. da ih je osudio na zaborav.An-Naml. poglavlju gdje je bilo riječi o proturječnostima hadisa sa hadisima. najviše odgovaraju.. Čak je sunnitsko i šiitsko sastavljanje zbirki hadisa proturječno onome što se ističe u hadisima koje i sami prihvataju: vjerovjesnikovoj zabrani bilježenja hadisa. pa zašto bi se onda hadisi miješali?! . odgovorismo. 77) (10) AKO HADIS PRESUDI HADISIMA . postoje i hadisi koji iznose sud o ovim hadisima. među hadisima sa nizom različitih značenja.'' (Tirmizi. koji iznose tvrdnju da su hadisi izvor islama. Kur'an i razum opovrgava većinu riječi koje se plasiraju pod imenom hadis. To je zbog toga što jedno takvo nastojanje (osobito za one koji su svjesni današnje situacije) doživljavamo kao produženu ruku tendencije doživljavanja Kur'ana nedovoljnim. reče Pejgamber. poglavlju: ''Tražili smo od Božijeg Poslanika dozvolu da pišemo njegove riječi. I on (Kur'an) je. uistinu. 'Zar pored Allahove Knjige želite druge knjige? Narodi prije vas su skrenuli sa Pravog puta zato što su.. pak. (27. pošto ne postoji opasnost miješanja sa Kur'anom. a potom pročitajte i hadise. vaš odgovor glasi ''smatram da hadisi zaslužuju da budu izvor islama'' onda vas molimo da što više učite Kur'an. poglavlju i u 7. Kada su vam već poznati ovi hadisi. pisali druge knjige'. moramo se zadovoljiti njime i ne polagati nade u komentare i saopćenja u kojima su isprepletene laži sa istinom. str. Cilj nam je da pokažemo kako su hadisi. jer je postojala mogućnost miješanja hadisa sa kur'anskim ajetima. pored Allahove. K. hadisi izvor vjere i da je Vjerovjesnik zabranio pisanje hadisa.. 33) VJEROVJESNIK JE ZABRANIO PISANJE HADISA Obratite pažnju: ove hadise kojima Vjerovjesnik zabranjuje pisanje hadisa prenose oni koji zbirke hadisa prihvataju kao izvor islama. es-Sunen. proturječni naprasnim komentarima. a koje smo citirali i u 4. str.

Osman. Tirmizi K. vatra se rasplamsala i približile su se smutnje poput nereda mračne noći. kao u ovom periodu? Zapravo. pozivali na izmišljene hadise. A. mi smatramo da je ovaj hadis izmišljen od strane pristalica hz. 403) ''Dozvoljeno je ono što je Allah dozvolio u Svojoj Knjizi. El-Muradžaat str. prema ehl-i sunnetu. slušati muziku. Ali) trajao je 30 godina. kao u periodu četverice halifa?! Zašto vjerujete zbirkama hadisa i meshebima formiranim pod kontrolom i upravom vladara. pored Kur'ana. Prilikom analize odredaba koji su aneks na vjeru po Kur'anu. Vjerovjesnikovi hadisi nisu oni hadisi za koje tvrdite i koje pripisujete Vjerovjesniku.. a niti je. Zašto ne živimo islam bez mesheba. Ibni Madže K. Vjerovjesniku se ne sviđa period nakon 30-ogodišnjeg hilafeta. Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması. U ovom periodu nije je bio formiran neki mesheb. a ne zbog zaborava. prema sudu ovih hadisa. Zašto. str. S time u vezi. period četverice halifa (Ebu Bekr. 332) ''Allah je uspostavio određene neizbiježne obaveze (farzove). nisam dozvolio ništa mimo onoga što Kur'an dozvoljava. ne postoje zabrane (harami) mimo onoga što je Kur'an naglasio. sultana nakon četverice halifa?! STAV HADISA: HADISE TREBA UNIŠTITI Do sada smo navodili hadise koji osuđuju i zabranjuju pisanje hadisa.'' (Ibni Hišam Siret 4 str. Dakle. 20) Prema ovim hadisima. analizirajmo sljedeće hadise: ''O Ljudi. njih ne činite. prilikom iznošenja tih tvrdnji.'' (Ebu Davud. Zaklinjem se Allahom da nemate ništa što biste mogli upotrijebiti protiv mene. zanimljiva je činjenica da . Međutim. K. Da li se pridržavate sudu ovih hadisa? Svjedoci smo da se putem hadisa u vjeru unose halal i haram djela koja ne precizira Kur'an. Određene stvari je zabranio. Kako sada možete reći da je haram rukovati se sa ženama. poglavlje). u tom slučaju. Etime 60. I doista. ne opravdavate ovaj hadis i ne palite zbirke hadisa. unošenje u vjeru i djela Vjerovjesnika koja su izvan domena vjere. njih ne istražujte. a poslije toga sultanstvo (melikiyet). 11. Alije. te da se hadisima nešto dozvoljava ili zabranjuje. ne propuštajte ih. pa čak i hadisa koji nalažu uništavanje hadisa. da li možda postoji neki hadis koji kaže da se hadisi zapisuju kada prođe opasnost od miješanja sa Kur'anom?! Na kraju.'' (Mahmud Ebu Reyye.'' (Sahihul-Buhari) Obratite pažnju: prema zbirci hadisa. Prihvatite ono što je Allah ostavio slobodnim i znajete da Allah ništa ne zaboravlja. crtati?! Svjesni smo da ste se.Dobro. morate spaliti i uništiti knjige hadisa. Međutim.. nevjernik je onaj koji zaniječe samo jedan Buharijin hadis. sastavljena neka zbirka hadisa (Vidi. Nisam zabranio ništa mimo onoga što Kur'an zabranjuje. na određene stvari nije podsjećao. Vjerovjesnik nije zabranio ništa što nije zabranjeno u Kur'anu. koja se smatra najvjerodostojnijom. Libas 6. ''Trideset godina poslije mene je hilafet. obratit ćemo se onima koji svoju vjeru zasnivaju na hadisima: prema sudu ovih hadisa. koji ne vole Emevije. prema sudu upravo citiranih hadisa. Etime 39. Slobodno je ono o čemu je šutio. zabranjeno je ono što je zabranio. Omer. odnosno čini halalom ili haramom. Tako smo se uvjerili u postojanje hadisa koji podržavaju islam iznesen u Kur'an. iz milosti prema vama. čiji je jedini izvor kur'an.

str. Sljedeći hadis je primjer za ispravljanje pogrešnih komentara podvrgavajući ih kontroli Kur'ana: ''Znajte da će upasti u nevolje kada bude žeo ono što je posijao onaj koji bude sijao nešto mimo Kur'ana. Ako se vaša mišljenja ne podudaraju sa njim. te se na taj način čak i nešto što je tačno pretvara u klevetu Vjerovjesnika. Dakle. pogrešno je izvoditi anekse na Kur'an iz Vjerovjesnikovog života i izvan onoga što nije saopćeno . Ili. dakle. nosili i idolopoklonici. te da su međusobno raspravljali. onda okrenite leđa svojim željama. Načinite ga dokazom vašeg Gospodara i savjetnikom svojih duša. već njegovo lično opredjeljenje u kontekstu onoga što je Allah. ali postoje i hadisi koji kažu da su ashabi pored Vjerovjesnika nosili svilu. dodavanjem ''Pejgamber je naredio. džubbe ili bilo koju drugu nacionalnu nošnju.. a prema Kur'anu. osuđuje prethodni hadis. tu odjeću su. š. stav Vjerovjesnika o ovom pitanju nije prakticiranje vjere. Međutim. već pogrešna interpretacija. Postoje takvi hadisi za koje postoji mogućnost da ih je izgovorio Vjerovjesnik. postoje hadisi koji kažu da su ashabi. u područja vjere unošene su slobodne sfere života.. prema određenim hadisima. neispravni komentari hadisa doveli su do toga da su u vjeru uvrštavani Vjerovjesnikovi stavovi o pitanjima. svakodnevna Vjerovjesnikova praksa se pretvara u naredbu. Sasvim je vjerovatno da se Vjerovjesnik odlučivao za lokalnu nošnju: džubbe i anteriju. ono što je Vjerovjesnikovu odjeću uvrstilo u vjeru nije sam hadis. Vjerovjesnik je pravio određene greške u vjerskim pitanjima mimo dostavljanja Kur'ana i prakticiranja Kur'ana. koja je Uzvišeni Allah ostavio slobodnim. pak. da neko može nositi kimono.'' na početak ovih riječi. da je Vjerovjesnik jedno vrijeme nosio zlatni prsten i hadisi koji dokidaju ostale hadise u ovom kontekstu.'' (Nehdž-ul-Belaga. Od sada i vi sijte i slijedite Kur'an. to Allah. dž. tiče hadisa koji ne proturječe Kur'anu i koji su u skladu sa njim. 55) Svi hadisi su pretpostavka. Postoji izmišljeni hadisi koji kaže da je Vjerovjesnik muškarcima naredio pokrivanje listova nogu. odnosno.. izbor). Međutim.. muškarci i žene na istom mjestu uzimali abdest. pretpostavka je vjerovati da čak i oni predstavljaju Vjerovjesnikove riječi. Međutim. zbog tradicije.postoje i niz hadisa koji su protiv ovih odredaba. a i najveći Vjerovjesnikovi neprijatelji. koji kažu da je haram ženski glas. onda okrivljujte svoje mišljenje (komentar. ali postoji i hadis ostalih mesheba koji kaže da je dozvoljeno jesti sve morske proizvode. ali postoji i hadis koji kaže da su listovi nogu Vjerovjesnika bili otkriveni i koji. Postoje izmišljeni hadisi koji kažu da je muškarcima haram nositi svilu i zlato. ni sevap. vjera se ne može zasnivati na pretpostavkama. Iz tog razloga. Ilustracije radi. u Kur'anu nije dao detalje u vezi sa odijevanjem znači da onaj ko želi može obući odijelo. komentar tog hadisa. ili da izražavaju nešto što je Vjerovjesnik običavao raditi. Što se. Postoji objašnjenje Hanefijskog mesheba koje kaže da se morski rak i dagnje ne mogu jesti. pogrešnost komentara i hadisa koji su proturječni Kur'anu i koji donose aneks na Kur'an. prepustio slobodnoj inicijativi. š. Sasvim je sigurna nevjerodostojnost. Rješenje se nalazi u tome da se uvidi dostatnost Kur'ana i da se svaka novotarija ili dodatak mimo Kur'ana zasniva na izmišljenom hadisu ili na pogrešnom komentaru. Naspram hadisa koji zastupaju odvojeno sjedenje muškaraca i žena. JEDINO I SAMO KUR'AN Opet. dž. ako su vaše želje protivne njemu.

mi saznajemo da je Kur'an dovoljan i bez nedostataka. Et-Tarih.Kur'anom. Za onoga koji uzima nepravedno. 2. kao i sa svime ostalim. uzvratio je Vjerovjesnik. je li ovo mjesto koje je Gospodar odabrao i na koje te je smjestio. prijedlog i ratna varka?' Vjerovjesnik je odgovorio: 'Ovo je lični stav i ratna varka. Ibni Hanbel 3/152) ''Vjerovjesnik je na Bedru za logor odabrao mjesto koje je bilo blizu vode. str. Kada su ga podsjetili na to.Neće se praviti zbirke hadisa. jer su to. Eš-Šifa. 'Mi smo tako radili'. A kada vam preporučim nešto što je moj stav.'' (El Kadi Iyaz. Taberi.' 'U pravu si'.' Na to je el-Habbab uzvratio: 'Ovo uopće nije dobro mjesto za konačenje. mimo Kur'ana. nemamo potrebe za hadisom i bilo kakvim sličnim izvorom. sfere u kojima su ljudi prepušteni slobodnom rasuđivanju. Es-Sireh tom 1 str. oni koji unose dodatke u vjeru proturječe i sa hadisima koje uvrštavaju u izvore koje sami proizvode. El-Habbab bin el-Munzir. mogu odvojiti jedino parče vatre. a oni ne. onda sam ja samo čovjek. uzvratio je Vjerovjesnik i uradio onako kako je on rekao. Medinelije su kalemili hurme. Vjerovjesnik im je rekao sljedeće: 'Ja sam samo čovjek. neka on nikako ne uzima to nešto što je pravo njegovog brata.''' (Muslim. prekinuli su sa ovom praksom i hurme su prestale rađati. te da. upitao ih je Vjerovjesnik. Fazail 140.Vjerovjesnikovim stavovima mimo vjere (Kur'ana) neće se davati neki vjerski značaj i neće se unositi u vjeru. . Poslije tamo iskopajmo bunar i deponirajmo vodu tako da mi možemo piti. nakon što ih čujem. rekao mu je sljedeće: 'O. Ono što ovdje želimo pokazati jeste činjenica da se. tako da mi ne možemo ništa reći? Ili je to lični stav. 'Šta radite?'. 3. 620.Nema izvora halala (dozvoljenog) i harama (zabranjenog) mimo Kur'ana. 179) Prema sudu ovih hadisa do sada: 1. tom 2. Bez ikakve sumnje. navest ćemo i sljedeće hadise: ''Kada je Vjerovjesnik došao u Medinu. donio sud u korist njih. pozivajući se na Kur'an. Ako nekome (nepravedno) donesem sud od prava njegovog brata. Medinelije su poslušali preporuku Vjerovjesnika.'' (Ibni Hišam. Za očekivati je da neki od vas bolje izraze svoje dokaze od drugih kako bih ja. a postojeće treba uništiti. 144) ''Ja sam samo čovjek. 'Možda je bolje da to ne radite'. K. tom 2 str. Ustanimo i napravimo logor pored vode koja je najbliža protivničkom taboru. Prihvatite ono što vam naredim u vezi vjere. Jedan od ashaba. S time u vezi. odgovoriše. kako se razumije i iz gore citiranog hadisa. Donosite mi vaše međusobne sporove. Allahov Poslaniče.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->