6.2011Bistandsaktuelt

18 Aktuelt

Bistandsaktuelt 6.2011

Aktuelt 19
Til stor forlystelse for hele klassen spiller syv år gamle Arkind rollen til en av figurene i et dikt som lærerinnen Neeta Sahni nettopp har lest opp. Skolen som Arkind og de andre elevene går på ligger i Bagawanaha, like utenfor byen Varanasi. Det er den første skolen i området som er gratis for dalit-barn. Den ble etablert for sju år siden. Utdanningsnivået blant dalitene er stigende i hele India.

indias kasteløse øyner håp
De tømte latrinene, garvet skinn og slaktet dyr. De tok de «skitne» jobbene som andre indere ikke ville ha. De skulle ikke berøres av mennesker fra høyere kaster. Men nå er ting i ferd med å endre seg for dalitene.
av ken Opprann (tekst og foto) 

6.2011Bistandsaktuelt

20 Aktuelt

Somaru Musghar (70), leder i dalit-landsbyen Ayar, husker godt tiden da dalitene nærmest ble sett på som slaver. Han forteller at høykastene utnyttet dem grovt økonomisk, og fysisk berøring av daliter var helt forbudt. Men ting har bedret seg. - Nå er vi fri og kan selv velge hvilke jobber vi vil ta. Med pengene vi tjener kan vi gå på markedet og kjøpe det vi har lyst på så lenge vi har penger til det, sier Musghar.

F

å steder har det indiske kastesystemet stått sterkere enn i den fattige delstaten Uttar Pradesh – med dalitene rangert helt nederst. De har blitt og blir fremdeles utsatt for diskriminering og blir utnyttet økonomisk. Men systematisk og langvarig rettighetsarbeid, modernisering og økonomisk vekst gjør at situasjonen for dalitene gradvis er i ferd med å bedres. Fotograf Ken Opprann har møtt noen av de 32 millioner dalitene som bor i delstaten Uttar Pradesh.

kastesystemet

]Kastesystemet er hierarkisk og ] opprinnelig basert på en hinduistisk verdensforståelse. Befolkningen er delt inn i fire hovedkaster og flere tusen underkaster. Systemet ble offisielt avskaffet ved lov i 1950, men særlig på den indiske landsbygda er kaste fortsatt viktig.

Forskning

Kina Nepal
Varanasi Uttar Pradesh

]Tre indiske og en amerikansk ] forsker har studert situasjonen for dalitene i Uttar Pradesh. I rapporten «Rethinking Inequality: Dalits in Uttar Pradesh in the Market Reform Era» dokumenterer de at dalitene har fått det bedre både sosialt og økonomisk de siste 20 årene. Faktisk har de klart seg bedre enn mange andre fattige grupper. Hovedforklaringen er ifølge forskerne modernisering, mobilitet, økonomisk vekst, tilgang til informasjon og ny teknologi.

Landsbylederen i Shivrampur, Shyamji Kumar har selv utdannelse innen sosiologi. Han understreker betydningen av å organisere landsbyen på best mulig måte og verdien av skolegang. - Vi er veldig glade for at stadig flere barn med dalitbakgrunn går på skole. Det er en viktig forutsetning for at vi skal frigjøre oss fra gamle fordommer og maktstrukturer, sier han.

India

]Dalitene omtales også som urør] bare eller kasteløse. De er nederst i det indiske kastesystemet og hadde opprinnelig ofte jobber som ble regnet som «urene». De blir fortsatt utsatt for religiøs, politisk og økonomisk undertrykking. ]Situasjonen blir gradvis bedre for ] dalitene, men fortsatt lever mange i stor fattigdom. Det er om lag 170 millioner daliter i India og 32 millioner bare i delstaten Uttar Pradesh.

daliter

En stadig strøm av papirer må gjennomgås og signeres av Lenin Raghuvanshi (til høyre) på kontoret til Peoples Vigilance Group on Human Rights (PVCHR). Raghuvanshi, som selv tilhører en høykaste, etablerte organisasjonen i 1996 og har kjempet mot kastesystemet siden. Flere ganger er han blitt truet på livet. - Jeg er inspirert og henter styrke fra min bestefar. Han kjempet for indisk uavhengighet fra Storbritannia. Jeg kjemper også mot undertrykkere – men disse undertrykkerne kommer innenfra, sier Raghuvanshi.