I 1 . Zena potrosac (296) 239 2 . Licni koncept teorije licnosti (396) 320 II 1 .

Uloga porodice u kupovini (293) 234 2 . Metodi I tehnike mat. Istrazivanja (440) â opservacija i zakljucivanje;samoispitivanje // III 1 . Deca potrosaci (304) 246 2 . Motivaciona istrazivanja (437) 353 IV 1 . Uticaj na p.p. (151) 2 . Vrste procesa odlucivanja (505) V 1 . Drustvena uloga i status (265) 213 2 . Psiholoski faktori p.p. (337) 273 VI 1 . Opsti profil potrosaca (140) 113 2 . Procena alternativa (471) 383 VII 1 . Unakrsna analiza (konv. vs div.) (232) 2 . Persuazivna komunikacija (426) VIII 1 . Motivacija-motivacioni proces-ciljevi potrosaca (106) 88 2 . Model Vikariovog ucenja (389) 316 IX 1 . Klasifikacija faktora koji uticu na p.p. (155) 126 2 . Lideri misljenja (283) 228 X 1 . Definisanje p.p. (11) 9 2 . Svesnost potrebe (465) 377 XI 1 . Razvoj p.p. kao naucne discipline (69) 59 postoji dole jos jedno! 2 . Proces odlucivanja potrosaca (455) 375 XII 1 . Demografski faktori (169) 135 2 . VALS\VALS 2 tehnika (324) 262 XIII 1 . Analiza razlicitih situacija u kupovini (21) 19 1. PP u upravljanju marketingom 2 . Proces prihvatanja novog proizvoda (515) â kategorije prihvatilaca, difuzija 414 2.difuzija PPrihvatanja XIV 1 . Nivo angazovanosti potrosaca u kupovini (26) 23

2 . Percepcija (344) 278 XV 1 . Afektivno ponasanje (134) 109 2 . Psihografska analiza i stil zivota (322) 270 XVI 1 . i referentne grupe (274) 218 2 . Razumevanje poruke (358) 291---nerazumevanje I semioticka analiza XVII 1 . Drustvena klasa i sloj (257) 207 2 . Odnos motivacionih ist. I psihografske analize (450) 365 XVIII 1 . Neplanirane kupovine (144) 117 2 . Vrednosti i verovanja (213) 174 XIX 1 . Interdisciplinarnost p.p (95) 79 2 . Zaboravljanje (369) 300 XX 1 . Neprimereno p.p. (248) 203 2 . Metodi i tehnike motivacionih istr. (440)-od 444 do kraja 356 XXI 1 . Ekonomski uticaji na p.p (179)- evolucija ekon. obj. p. p; analiza uticaja ek. fakt. 143 2 . Uloge u procesu kupovine (511) 411 XXII 1 . Bihevioristicke teorije (378) 306 2 . Modeli za upravljanje p. p. (56) 48 XXIII 1 . Socioloske determinante p.p. (205) 167 2 . Teorije razumevanja (385) 312 XXIV 1 . Koriscenje proizvoda (479) 2 . Motivaciona istrazivanja (437) XXV 1 . Geografske determinante p.p. (159) 2 . Ocena posle kupovine (493)- p. p. u slucaju nezadovoljstva XXVI 1 . Klasifikacija motiva (130) 2 . Formiranje stavova (411) XXVII 1 . Postupak istrazivanja potrosaca (80) 2 . Koncept zivotnog ciklusa porodice (313) XXVIII 1 . Database marketing (5

2 . Strategije za promenu stavova potrosaca (422) XXIX 1 . Strategija istrazivanja potrosaca (76) 2 . Licni koncept i licnost (396) XXX 1 . Kupac-korisnik- potrosac i vste potrosaca (17) 15 2 . Percepcija (344) 278 XXXI 1 . Neplanirane kupovine (144) 2 . Strategije za pojacavanje stavova potrosaca (421) XXXII 1 . Analiza uticaja ekonomskih faktora na p.p. (184) 2 . Referentne grupe (275) XXXIII 1 . Razoj p.p. kao naucne discipline (69) 59 novo pitanje 1)odnos potreba I zelja(I ovo dole!) 2 . Prihvatanje i pamcenje poruka (365) XXXIV 1 . Podkultura (224) 2 . LOV i Geo tehnika (329) XXXV 1 . Potrebe potrosaca (119) â vrste i klasifikacija 2 . Razumevanje poruke (358) XXXVI 1 . Odnos potreba- zelja (120) 2 . Ocena posle kupovine ; kognitivna disonanca i konacna odluka o raspolaganju proizvoda (478) XXXVII 1 . Karakteristike i podela kulture (224) 2 . Merenje stavova potrosaca (414) XXXVIII 1 . Teorije motivacije potrosaca (111)93 2 . Izlozenost stimulansima (347) 282 XXXIX 1 . Novi izazovi istrazivanju potrosaca (90) !!!!! 2 . Satisfakcija potrosaca (480) 2. Ocena Posle kupovine XXXX 1 . Obuhvat p.p. (33) 2 . Teorijska objasnjenja procesa kupovine (458) XXXXI 1 . Metodi prikupljanja primarnih podataka o p.p. (82) 2 . Proces odlucivanja potrosaca (455) XXXXII

1 . Popularna masovna kultura (239) 2 . Totalna satisfakcija (490) XXXXIII 1 . Svrha i cilj istrazivanja (40) 2 . Koriscenje proizvoda (479) XXXXIV 1 . Stavovi potrosaca (407) 2 . Strategije za promenu misljenja (422) XXXXV 1 . Kultura â obicaji,rituali,mitovi (218) 2 . Merenje stavova potrosaca (414) â model rezonske akc;model idealne tacke XXXXVI 1 . Sistem mode (245) 2 . Fisbejnov model (415) XXXXVII 1 . Unakrsna analiza kulture- konv. vs div. (233) 2 . Faze procesa odlucivanja â kupovina (475) XXXXVIII 1 . Osnovni pojmovi o p.p.- def. p. p.+ vrste potrosaca (17) 9 napisao sam gore 2 . Proces informisanja (341) 276 XXXXIX 1 . Ansliza uticaja ekon. faktora (186) â opsti ek. konj. uslovi; sklonost potr. ili stednji 2 . Stavovi potrosaca (407) XXXXX 1 . Socioloske determinante (205) 2 . Kognitivna disonanca (496) XXXXXI 1 . Teorije o p. p. (74) 64 2 . Totalna satisfakcija (490)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful