Boris Aronovič

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
Sistem stvaranja i obnavljanja ćelija

O autoru (iz originala) Boris Aranovič je osnivač i direktor Univerziteta za bioenergetske probleme u Petrogradu (1989-1991), specijalista je u oblasti alternativne medicine. 1991. godine je pozvan da radi kao predavač u Institutu za alternativnu medicinu u Štokholmu, Švedska, gde se i sada nalazi. Sa ženom Ivonomje stvorio Centar čovekovih skrivenih rezervi i sa velikim uspehom radi u tom smeru. "Budi gospodar svog zdravlja otkrivajući unutrašnje rezerve organizma" je^ osnovna tema seminara i kurseva. Kursevi se ne drže samo u Švedskoj, već i u drugim zemljama (Finska, Norveška). Metode B. Aranoviča su jedinstvene i zahvaljujući njima hiljadama ljudi je uspelo da povrate ili poboljšaju zdravlje. U poslednje vreme, interesovanje za njegove metode raste, pozvan je da drži kurseve u Južnoj Americi i Nemačkoj. Obrazovanje: Elektrotehnički institut "Uljanov(Lenjin)". Kasnije je završio kurseve psihologije na Vojnomedicinskoj akademiji, kao i medicinski kurs na Institutu za pedijatriju. Vršio je mnoga istraživenja na katedri za fiziologiju Instituta za fizičku kulturu i rezultate je sa profesorom J. Sologubom izložio u radu "Psihofiziološka i funkcionalna karakteristika uticaja metode biokorekcije na čovekov organizam". Knjige B. Aranoviča: "Terapija pomoću misli" - Štokholm, 1995. i "Budi gospodar svog zdravlja"- Štokholm, 1997. su izazvale ogromno Interesovanje mnogobrojnih čitalaca. Napomena: Knjiga "Budi gospodar svog zdravlja" je prevedena na srpski, a izdalo ju je izdavačko preduzeće "Sfairos" iz Beograda.

UVOD

.. Možda ćemo naći ključ za savršenstvo koji se krije unutra. Šri Aurobindo Ghoš ..

Ono u čemu se ova knjiga razlikuje od drugih je to što je u njoj materijal izložen u strogom redosledu i što je dovoljno konkretan. Pre bi se moglo reći obrnuto. a neki su nezaposleni i ne mogu da nađu svoje mesto u životu? Može li se upravljati svojim zdravljem. raspoloženjem. pušenju. bolesti srca i krvotoka. koji žele da postanu gospodari svoje sudbine.UVOD Da li se mnogo savremenih ljudi zamisli danas zašto dolaze bolesti. pojavljuju se nove bolesti koje su ranije bile nepoznate. Mnogi ljudi su zabrinuti zbog materijalnog blagostanja. koji imaju ciljeve u životu. ne biti umoran. zašto nastaju životni problemi. posao. tačno. glavni uzrok je rast unutrašnjeg nespokojstva savremenih ljudi. Biti zdrav . u ovom ili onom stepenu. Da li danas ima mnogo takvih ljudi? Mislim da nema. položaj u društvu. brinu za porodicu. rak produžava svoje napredovanje. Sve češće čitamo u novinama da raste broj alergijskih oboljenja. Na žalost. zloupotrebi alkohola. nesrećni slučajevi i druge neprijatnosti u životu? Zašto neki ljudi imaju interesantan posao i relativno srećnu sudbinu. živeti u razvijenom društvu znači živeti pod dejstvom stresnih faktora. Ipak. naravno. biti spokojan i umeti radovati se životu. Kome je namenjena ova knjiga? Prvenstveno onima koji hoće da izmene nešto u svom životu.to znači ustajati ujutru dobro raspoložen. Da li se možda sa vremenom uvećava broj takvih ljudi? Takođe ne. Ali to nije sasvim pravilno. namati straha i sumnji. onima koji hoće da poboljšaju ili povrate svoje zdravlje. I najzad. Ali šta je to zdravlje? Mnogi taj pojam povezuju sa odsustvom bolesti. rasvetljavaju ovu temu. povećanju hemijskih materija u prehranbenim proizvodima. Sve je to. Ortodoksna medicina nastoji da nađe uzroke tog porasta bolesti u zagađenju okoline. sudbinom? Postoji mnoštvo knjiga koje. Dosta ljudi se sudara sa nerešenim problemima I nema 7 .

G. I zamislite sada da svi ti otrovi. cirkulišu u organizmu i zajedno sa hranljivim materijama prodiru u ćelije. Osim toga. Kao što je poznato. To je. To je poremećen rad jetre. Osnovne postavke te teorije su: bolesti su ispoljavanje zaštitnih snaga orzanizma. Rekeveg je formulisao teoriju zakrečavanja čoveka. takođe. kao i jetra. izazivaju zagađivanje organizma (podrobnije o zagađivanju organizma u sledećim poglavljima). koje upravljaju imunobiloškim sistemom. To je nedovoljno dobar rad bubrega. i da uništava strane mikroorganizme koji prodiru u telo.ČIŠĆENJE ORGANIZMA poverenja u sutrašnjicu. Organizam čoveka je sistem sa samoregulacijom. loše stanje debelog creva. Može li posle toga čovek da bude stvarno zdrav? Razume se da ne može! 1955. zubima i nosnim putevima. pre svega. koji reguliše rad unutrašnjih organa. koji prilikom dejstva neodgovarajućih faktora uklanja nastali debaians. to su infekcije u raznim delovima organizma i to. koji dovode do fizičkih poremećaja i bolesti. mi pomažemo sistemu samoregulacije da obnovi svoje funkcije. Te infekcije dospevaju. Najpre. a. ne može da izvrši svoju funkciju i čovek se razboljeva. to su mentalni uzroci bolesti. po pravilu. To je poremećaj rada nervnog sistema. godine nemački lekar G. A ti faktori.BORIS ARANOVIČ . ta kode. U slučaju produženog dejstva stresnih faktora i zagađenja organizma koje je posledica toga. osnovni zadatak krvi je da prenosi hranljive materije i kiseonik u ćelije i da izbacuje ugljendioksid i druge otpatke posle prerade hranljivih materija. u krv i raznose se po organizmu. treba da čiste krv. koji. koje šalje u krv mnogo otrovnih materija. koja je filter organizma i koja ne može zadovoljavajuće da pročisti krv. protiv spoljašnjih i unutrašnjih otrova. taj sistem. infekcije. 8 . sa svoje strane. I baš zahvaljujući tome. nekoliko reci o tome šta znači termin "zagađenje organizma". takozvanog neurovegetativnog sistema. Socijalni uslovi su osnova i pogodna podloga za razvoj psihoemocionalnih poremećaja i unutrašnjih napona. Postoje dva puta čovekovog izvlačenja iz bolesti: oslobađanje od negativnih programa i očišćenje organizma. međutim. najviše u ustima. Drugim recima.

UVOD

bolesti su pokušaji organizma da se kompenzuje šteta koja je nastala kao posledica delovanja otrova. U svom radu G. G. Rekeveg je odredio 6 stadijuma procesa koji se odvijaju u odgovarajućim oblicima tkiva. 1. Stadijum lučenja -fiziološko izlučivanje svih vrsta otpadaka iz tkiva u procesu izmene materije. To je stadijumizbacivanja otpadaka koji organizam sam reguliše. 2. Stadijum reakcije ili odgovora na nakupljene otpatke patološki pojačano izbacivanje svih otpadaka iz tkiva. Pri tome je moguća temperatura, kijavica, kašalj, znojenje, proliv, izbacivanje gnoja, bolovi i dr. A takođe i reakcije pri izbacivanju i pretvaranju otrova u neotrovne materije kroz zapaljenja (crvenilo, zgrušavanje, gnojenje, otvaranje rana). 3. Stadijum nagomilavanja i preraspodele velike količine otpadaka u obliku masnoća I stepena sa stvaranjem novih mesta nagomilavanja: lipomi, fibromi, ateromi, polipi, hemeroidi itd. 4. Stadijum zasićenosti - izražava se kroz subjektivne simptome. Objektivnih simptoma ima malo i zato se postavljaju opšte dijagnoze: vaskularna distonija, migrena, rani klimakterijum, poremećaj razmene materija, osteohondroza kičme, "sindrom zamora", a ponekad se takve bolesti registruju i kao "simulanti". Zato se ovaj stadijum zove i "ćuteći" ili "nemi". 5. Stadijum degeneracije, razaranja - i ovde su objektivni znaci slabi, ali već postoje pozitivni rezultati laboratorijskih ispitivanja. Na ovom stadijumu se javljaju recidivi: atrofični rinitis, pareze, atrofija očnog nerva, ciroze i dr. 6. Stadijum zloćudnosti - nastaju onkološke bolesti I svi otpaci deluju kompleksno.

9

BORIS ARANOVIČ - ČIŠĆENJE ORGANIZMA

Zagađena krv ne dovodi samo do bolesti, nego i do stanja koje je svojstveno mnogim ljudima: rđavo raspoloženje, umor, rđav san, razdražljivost, loše pamćenje, slaba koncentracija i moć shvatanja. Poznato mi je da mnogi ljudi pokušavaju da rese zdravstvene probleme pomoću raznih alternativnih metoda i često ne dobijaju pomoć zbog zagađenog organizma. I stvarno, zamislite da čovek koristi neku alternativnu metodu za lečenje, kojom se može pojačati krvotok. Šta se dešava u tom slučaju? Ćelije, koje počinju da dobijaju više hranljivih materija, istovremeno dobijaju i više otrova. Krajnji rezultat ove terapije je ništavan ili bolesniku može biti i gore. Najnovija naučna istraživanja pokazuju da mnoge bolesti nastaju kao rezultat zagađenja debelog creva, jetre i bubrega. Većina istraživača smatra da se u 90% slučajeva rak dojke kod žena razvija zbog jakog zagađenja debelog creva. Uzroci mnogih alergijskih oboljenja su zagađena jetra i debelo crevo. Depresije i psihičke poremećaje je, takođe, teško lečiti bez čišćenja tela. Oslanjajući se na svoj 25-godišnji rad u oblasti alternativne medicine, mogu sa ubeđenjem da kažem da lečenje bolesti ifi nespokojstva, bez prethodnog čišćenja organizma, ima male efekte ili je sasvim neefikasno. Cilj ove knjige je da ispriča kako čovek može sam, pomoću pristupačnih metoda, da povrati zdravlje, očistivši svoj organizam. Imam u vidu i psihičko i fizičko čišćenje. Metoda, koju predlažem je čišćenje tela na nivou ćelija. Prema mojoj metodi, čišćenje svakog organa se sastoji iz dve etape. Prva je - priprema za čišćenje, zasnovana na primeni pomoćnih sredstava i uključuje najbolje elemente iz ranije poznatih čišćenja, koje sam preradio i dopunio na osnovu dugogodišnje prakse. Druga - neposredno čišćenje - moja nova metoda, koju sam nedavno otkrio i koja nema slične u svetu, a koja omogućava da se, radeći samo mislima i rukama, izazovu vibracije ćelija i da se, zahvaljujući tome, stvarno i efikasno očiste organi. Takvo čišćenje organa je jednostavnije i efikasnije od ranije poznatih, ne traži mnogo vremena i pomaže čoveku da nađe blizak kontakt sa svojim telom, što je garancija fizičkog i psihičkog zdravlja. Tokom godina sam u svom radu dolazio u dodir sa raznim

1 0

UVOD

metodama fizičkog čišćenja. Sve su one imale svoje prednosti i svoje nedostatke. Pa, na primer, neka materija dobro čisti zidove debelog creva, ali može da povredi sluzokožu. Ili drugo sredstvo - dobro čisti crevo, ali jako zagađuje bubrege. Postoje metode čišćenja, duge, neprijatne, često sa nagonom na povraćanje. Što se tiče psihičkog čišćenja, ono je, takođe, neophodno, jer je konačni rezultat negativnog mišljenja zagađenje organizma. Takva su mišljenja pakost, uvreda, osećanje krivice, nedostatak ljubavi prema sebi i drugima, "kompleks niže vrednosti", trajno unutrašnje nespokojstvo, kritika sebe i drugih, agresivnost, mržnja i druge negativne misli, o kojima će, takođe, biti reci u ovoj knjizi. Te misli, posle izvesnog vremena, izazivaju blokadu mišića ili "grčeve" koji blokiraju dovod krvi u neke delove tela i ograničavaju ishranu organa i ćelija u organizmu. Ne samo što se blokiraju mišići nego se javljaju i teškoće sa cirkulacijom energije u telu, što dovodi do energetskog debalansa organizma. I energetske i mišićne blokade su uzrok fizičkih poremećaja. Osim toga, naše duhovno stanje deluje na naš odnos sa ljudima, naš socijalni položaj i našu sudbinu. Kao što je poznato, ortodoksna medicina leci fizičko telo ili otklanja simptome, ne dirajući uzrok. Prirodno, to nije rešenje problema. Bolest se vraća na isto mesto i postaje hronična, ili se menja mesto u telu. Pomoću lekova se može izlečiti bolest creva, ali će se posle izvesnog vremena javiti problemi sa bubrezima, što ne čudi. U telu je ostao energetski debalans, postoji unutrašnja i mišićna napetost, čiji su izvor misli. Drugim recima, treba lečiti nev čovekovo telo nego čoveka. Jer fizičko telo - to još nije čovek. Čovek - to je, pre svega, duša, koja misli, raduje se, uzbuđuje, voli. Samo ona može da učini čoveka srećnim ili nesrećnim, samo ona može da izleči telo ili da mu naudi. Dragi čitaoci! Knjiga koju držite u rukama je, s jedne strane, praktična, ona će vam dati mogućnost da poboljšate ili povratite zdravlje, s druge strane, to je korak ka vašem razvoju, važan korak. Jer čovek koji ume da kontroliše svoje telo, zdravlje, lako može da izađe na kraj sa problemima u drugim oblastima života, da se popne na viši duhovni nivo.

11

Glava 1 UPOZNAJ SAMOG SEBE .

Svaki organizam je melodija.Ponti . Merlo . koja sama sebe peva.

ne može biti reci o dobrom zdravlju. znao i kako je automobil napravljen. obnavljao je sve tečnosti. brinuo se u toku tih godina za auto. ako se ne zna dečja psihologija. koristio je usluge radionice za opravku samo onda kada auto više nije išao. on je aktivan za vreme seanse. tj. Zato posle 15 godina više nije imalo smisla raditi bilo šta i auto se morao baciti. Kako da radite sami sa sobom ako se ne poznajete? Svima je znana jednostavna istina: ako hoćeš da budeš specijalista u nekoj oblasti . Prošlo je 15 godina od kupovine automobila. Slično se dešava i sa ljudima. koji je znao o automobilu. Teško je biti dobar učitelj u školi. čitalac mora da ima elementarnu predstavu o tome kako čovek funkcioniše kao biološki objekat.Upozna) samog sebe NEZNANJE I SUMNJIČAVOST .moraš da proučiš & poznaješ tu oblast. 15 . Jedan čovek za vreme masaže misli kako se pojačava krvotok. koji su mu sastavni delovi. Moj drugi poznanik. kako se poboljšava hranjenje organa. znao je jedino da ga vozi. blagovremeno je obavljao preventivne radove. osim vožnje. ako ne poznaješ materijale kojima se grade kuće. njihove funkcije i uzajamna delovanja. Jedan od njih nije imao pojma o tome kako je auto napravljen. Drugi je. Sećam se takvog jednog slučaja. ne pazi na svoje telo. Na primer. ne zna od kojih organa se sastoji i kako su oni raspoređeni. Prvi za tih 15 godina nije ništa radio sam na automobilu. građevine. Dva moja poznanika su kupila nove automobile.Glava I . na vreme je menjao istrošene delove i zato je njegov auto i posle 15 godina bio u dobrom stanju i služio je svom gazdi. i tada će efekat biti mnogo bolji kada čovek zna na šta je upravljeno delovanje terapeuta i šta se pri tome događa u organizmu. kako radi."PRIJATELJI" BOLESTI Pre nego što pređemo na praktičan deo. Ne možeš da budeš dobar građevinar. I više od toga: čak i kada se čovek obrati za pomoć terapeutu. Uzmimo prost slučaj sa masažom. Ako čovek ne zna kako radi njegov organizam.

BORIS ARANOVIČ- ČIŠĆENJE ORGANIZMA

Drugi pak čovek nema pojma o tome šta se dešava za vreme masaže, prosto je čuo da je to korisno, drugim recima - pasivan je. Prirodno, efekat će biti bolji u prvom slučaju. Mnogi ljudi gube zdravlje zbog nepoznavanja svog organizma. Naročito sumnjičavi ljudi. Javio se bol u stomaku ili slabinama, zavrtelo se u glavi, ili se javio bol pri mokrenju - odmah panika, zamišlja se bolest. A autosugestija deluje veoma jako. I posle nekog vremena bolest se stvarno javlja. A ako bi ti "uobraženi" bolesnici znali da se ljudski oraganizam prilagođava promenama spoljašnje sredine, kao što su elektromagnetna zračenja, atmosferski pritisak, vazduh siromašan kiseonikom, prljavština, hrana sa hemijom ili nitratima, nastojeći da očuva postojanost unutrašnje sredine. Za vreme tog prilagođavanja može da se promeni krvni pritisak, sastav krvi, mogu da se pojave stezanja mišića ili krvnih sudova, što je često praćeno raznim neprijatnim simptomima, koji posle izvesnog vremena nestaju. Ako bi "uobraženi" bolesnici znali za to, mogli bi da izbegnu mučenje. Paradoksalno je da danas, kada je čovek izveo tehničku revoluciju, on, kao i ranije, najmanje pažnje obraća na svoje telo. I za to plaća zdravljem. Ja neću detaljno opisivati čovekovu fiziologiju. Ali da bi se efikasno radilo sa programima za čišćenje koji su navedeni u ovoj knjizi, ja ću vrlo sažeto i uprošćeno govoriti o funkcijama čovekovog organizma.

SISTEMI, ORGANI, ĆELIJE Čovečiji organizam se sastoji od sistema - grupa organa koji funkcionišu zajedno: koštani - sve kosti tela, rskavice, zglobovi i tetive koje ih povezuju; mišićni - mišići tela, oni koji se regulišu svesno (poprečnoprugasti) i oni koji se regulišu bez učešća svesti (glatki);

16

__________________________ (iT.

__________ Glava 1 ■ Upoznaj samog sebe

nervni- mozak, organi čula (oči, uši, kvržice za ukus, receptori za miris i pipanje), nervi, kičmena moždina; endokrini (sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem) - žlezde koje proizvode hormone: hipofiza, štitna žlezda, paraštitne žlezde, pankreas (gušterača), nadbubrežne žlezde i polne žlezde. za disanje - pluća, bronhije (cevčice do pluća), dušnlk, usta, grkljan, nos, dijafragma; srce i krvotok- srce, arterije, vene, kapilari, krv; limfni - strukture koje učestvuju u cirkulaciji limfe i u zaštiti organizma od bolesti, uključujući limfne čvorove, limfne sudove, slezinu, krajnike, timus; organi za varenje - usta, jezik, zubi, pljuvačne žlezde, jednjak, želudac, tanko crevo, jetra, žučni mehur, pankreas (gušterača); za izlučivanje - organi i žlezde koje učestvuju u izbacivanju otpadaka iz organizma: znojne žlezde, debelo crevo, urinarni sistem (bubrezi, mokrać..: kanali, mokraćna bešika, urinarni kanal - uretra); za reprodukciju - muški: testisi, penis, prostata, skrotum, mokraćni kanal; ženski: jajnici, jajovodi, materica, vagina, spoljašnji polni organi - vulva; muški i ženski polni hormoni; Kao što se iz nabrojanog vidi, sistemi se sastoje od različitih organa. Organi se, sa svoje strane, sastoje od ćelija. Ćelija je mikroskopska struktura, čiji je prečnik do stotog dela milimetra. Ćelije imaju razne oblike, veličinu i strukturu, prema funkcijama koje vrše. ćelije jednog sistema su slične (si. 1).

1 7

BORIS ARANOVIČ - ČIŠĆENJE ORGANIZMA

Slika 1. Ćelije raznih organa 1 - mišići; 2 - sluzokoža usta; 3 - kosti; 4 - crvena krvna zrnca; 5 - pankreas; 6 nervi; 7 - sluzokoža creva; 8 - vezivna tkiva; 9 - spermatozoidi.

Mišićne ćelije (1) su, na primer, dugačke i tanke, mogu da se skupljaju i rastežu i na taj način omogućavaju telu da se kreće. Mnoge nervne ćelije (6) su takođe dugačke i tanke, ali one su namenjene prenošenju impulsa. Crvena krvna zrnca (4) su okrugla, ona prenose kiseonik i ugljendioksid. Ćelije pankreasa (5) su sfernog oblika, one proizvode i obnavljaju hormon insulin. Bez obzira na ove varijacije, sve ćelije se satoje od jezgra, opne, u kojoj se nalazi skoncentrisana želatinasta materija - citoplazma, i membrane kroz koju prolaze hranljive materije i otpaci.

RAZMENA MATERIJA Organizam funkcionise preko životnih aktivnosti ćelija, a za to ćelije moraju da se hrane. One se hrane iz hrane koja se prerađuje hemijskim materijama - fermentima i hormonima, Fermenti deluju na hemijsko pretvaranje hrane u elementarne hranljive materije, koje su neophodne ćelijama. Sada je poznato više od 3,5 hiljada fermenata, koji razlazu belancevine, masti i

1 8

Krajnji proizvod razmene belančevina je 19 . obnavljanje i zaštitu organizma od infekcija i bolesti. Organizmu je potrebno više od dvadeset aminokiselina. mogu da pojačaju delovanje nekih fermenata i da uspore delovanje drugih. kiseonika i azota. ugljeni hidrati i vitamini. Delovanje fermenata kontrolišu hormoni. Razmena materija ima veze sa svim hemijskim procesima. koje stvaraju žlezde endokrinog sistema. koja se oslobađa u procesu metabolizma. masti. žena.sastoje se najviše od ugljenika. među njima hormona i fermenata. druge se dobijaju iz belančevina iz hrane životinjskog porekla. korišćenje hormona za poboljšanje rada zglobova može pogoršati vid. Oni su neophodni za rast tela. Hormoni. Anabolizam uključuje hemijske procese koji su usmereni na stvaranje i obnavljanje delova strukturalnih delova i ćelija tkiva. koja prima hormone za poboljšanje rada polne sfere. a izvesna količina se gubi u obliku toplote.Glava I -Upoznaj samog sebe ugljene hidrate. Katabolizam obuhvata razgradnju ugljenih hidrata. Nije slučajno što je veštačkim unošenjem hormona teško kontrolisati ravnotežu. može dobiti višak težine. Zato je veoma važno sačuvati hormonsku ravnotežu u krvi. Razmena materija se deli na katabolizam i anabolizam. doprinoseći da ono preživi. Recimo.glavni materijal za gradnju . koji se obavljaju u ljudskom telu. mogu da se podele na šest grupa: voda. stvaranje novih ćelija i tkiva. masti i belančevina radi stvaranja energije. voda i minerali. minerali. Belančevine . Materije. treće . koje su potrebne našem organizmu. Belančevine iz hrane se u organizmu razlazu na aminokiseline koje služe kao "ciglice" za stvaranje mnogih hemijskih materija. se pretvara u koristan rad radom mišića. vodonika. Ili. Bez hormona fermenti ne bi mogli da obave svoj posao. Materije od kojih se izgrađuje organizam su belančevine. ne dozvoliti ni višak ni manjak. belančevine. Pri tome se stvaraju rezerve energije koje se troše na rašćenje.od belančevina biljnog porekla. Pomoću tih hormona se može poboljšati rad jednih organa i pogoršati rad drugih. Neke stvara organizam. Energija.

nego masti. odakle ulazi u krvotok i kroz bubrege se izbacuje iz organizma. U grupu masti ulaze neke materije slične mastima. Prva grupa su prosti ugljeni hidrati ili monosaharidi. D i dr).ugljendioksida i vode. Masti su neophodne za asimilaciju kalcijuma. ali treba znati da na stvaranje rezervi masti utiču mnogo više ugljeni hidrati (u obliku šećera). Ona se stvara u tkivima i jetri. koji sadrže dva molekula ugljenih hidrata: saharoza (šećer od repe i od trske). stimuliše stvaranje krvi. Najinteresantnije među njima su holesterin i lecitin. Na primer. delimično oksidišu sa izdvajanjem energije i stvaranjem konačnih proizvoda . Ugljeni hidrati su važan izvor energije. Holesterin učestvuje u stvaranju polnih hormona i hormona koje stvaraju nadbubrežne žlezde. delimično idu na stvaranje rezervi masnoće. koje ulaze u hranu. povišena masnoća u krvi izaziva "lepljenje" eritrocita. Masti su veoma kalorične. koji se rastvaraju u mastima (A. ometa razvitak ateroskleroze. a iz mrkve koja je pripremljena sa pavlakom ili biljnim uljem . koji sadrže jedan molekul ugljenih hidrata: glukoza. Kada se naruši razmena masti. ako se prekomerno koriste. povezana sa prejedanjem ili sa upotrebom suviše masne hrane. Višak holesterina se razgrađuje u jetri i izbacuje u creva sa žuči u obliku žučnih kiselina.ČIŠĆENJE ORGANIZMA mokraćna kiselina . Masti. U drugu grupu spadaju bisaharidi. karotin. laktoza (mlečni šećer) i maltoza (šećer od slada). otrovnim materijama. Ugljeni hidrati se dele na tri grupe. dolazi do snižavanja ili čak gubitka sposobnosti krvi da se oslobodi tih materija prilikom ponovnog uzimanja takve hrane.BORIS ARANOVlf . Njihov stalni višak može da izazove gušenje i prestanak kapilarnog krvotoka. magnezijuma i vitamina. povećava otpornost organizma prema infekcijama. fruktoza. iz koga se stvara vitamin A se u crevima upija u neznatnoj količini iz sirove mrkve.urea. galaktoza. Holesterin koji je ušao sa hranom i onaj sintetizovan u organizmu spajaju se u crevima sa masnim kiselinama i prelaze u krv.60-90%. Pored toga. Lecitin povoljno utiče na rad centralnog nervnog sistema i jetre. U trećoj grupi 20 .

galaktoza.oni se lako izvlače iz depoa i brzo sagorevaju uz oslobađanje energije. gubi se svest). jer su glavni izvor energije. koju organizam koristi. U tankom crevu se apsorbuju i prenose u krv samo prosti . Kroz kapilare crevnih resica mpnosaharidi dospevaju u krvotok i preko krvi se prenose prvenstveno u jetru. fruktoza. Očuvanje stalne koncentracije šećera u krvi (80-120 miligrama glikoze na .emocionalna uzbuđenja (bol. buncanje. Sa fiziološke tačke gledanja. ubrzani rad srca. ljutnja i drugo). U težim slučajevima se snižava temperatura tela. Kada je neophodan iznenadni utrošak energije . Taj proces se zove "mobilizacija glikogena". Kada u hrani nema ugljenih hidrata. posebnu važnost imaju glukoza i glikogen. pojačano znojenje. intenzivan rad mišića . Najveći deo prolazi kroz jetru nepromenjen i krv ih raznosi po ćelom telu. Posebno je velika uloga glikoze u ishrani poprečno-prugastih mišića i centralnog nervnog sistema.100 miligrama krvi) se održava preko dva procesa: trošenje glikoze u tkivima i njeno ulaženje u krv iz jetre. Organi koriste različite količine glikoze iz krvi. Sve ove pojave odmah nestaju posle unošenja rastvora glikoze. glikogen.Glava I . ksiloza i arabinoza. 21 . Važnost glikoze za normalno funkcionisanje organizma se potvrđuje time što se pri sniženju nivoa šećera u krvi (hipoglikemija) javlja oštro izražena slabost mišića. bledilo ili crvenilo kože itd. strah.U poznaj samog sebe su polisaharidi. Složeniji ugljeni hidrati . Najveće količine glikoze su potrebne mozgu i srčanom mišiću. osećaj umora. narušava se rad centralnog nervnog sistema (počinju grčevi. glikogen se može stvarati u jetri od belančevina i masti. laktoza) i polisaharidi (glikogen i škrob) mogu biti apsorbovani tek pošto se razlože na odgovarajuće monosaharide. koji se sastoje iz nekoliko monosaharida: škrob. Što se više troši hrana bogata ugljenim hidratima viši je sadržaj glikogena u krvi. celuloza.jednomolekularni šećeri: glikoza. Glikogen se u jetri direktno razlaže u glikozu bez međuproizvoda. gnev.bisaharidi (saharoza.

BORIS ARANOVIČ - ČIŠĆENJE ORGANIZMA

Poremećaj u razmeni ugljenih hidrata je najčešće povezan sa oboljenjem jetre, pri čemu jetra gubi sposobnost da pretvara glikozu koja dolazi iz creva u glikogen, sa oboljevanjem pankreasa. Najpoznatije oboljenje pankreasa je šećerna bolest (dijabetes). Vitamini igraju vrlo važnu ulogu u procesima asimilacije hranljivih materija i u mnogim biohemijskim reakcijama organizma. Veliki deo vitamina ulazi u organizam sa hranom, neki od njih se sintetizuju pomoću mikroflore creva i prelaze u krv i zato, ako tih vitamina nema u hrani, organizam ne oseća potrebu za njima. Nedostatak nekog vitamina u hrani (od onih koji se ne sintetizuju u crevima) izaziva bolesno stanje, koje se zove hipovitaminoza. U slučaju narušavanja procesa preuzimanja vitamina u crevima, zbog neke bolesti, hipovitaminoza se može javiti čak i pri dovoljnoj količini vitamina u hrani. Razmena mineralnih soli: osmotski pritisak krvi i međućelijske tečnosti je određen koncentracijom soli natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, kalijuma. Konstantnost osmotskog pritiska je važan uslov normalnog odvijanja svih procesa razmene, uslov koji obezbeđuje otpornost organizma na razne uticaje spoljasnje sredine. Koncentracija neorganskih sastavnih delova tečnosti u organizmu se održava s posebnom tačnošću i zato organizam reaguje i na najmanja indivdualna kolebanja. Odnos jona u ljudskoj krvi i u krvi svih kičmenjaka je veoma blizak jonskom sastavu vode okeana (za sve jone izuzev magnezijuma). Na osnovu te činjenice, još krajem prošlog veka, je izražena pretpostavka da je život ponikao u okeanu i da su savremene životinje, kao i čovek, nasledili od svojih predaka iz okeana neorganski sastav krvi sličan morskoj vodi. Ovo gledište je kasnije potvrđeno mnogobrojnim ispitivanjima, koja su pokazala da je život nesumnjivo ponikao u vodi, ali ne u slatkoj, nego u rastvoru soli natrijuma, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma. Odlučujići značaj u održavanju konstantnog odnosa osnovnih jona u krvi, koji učestvuju u mnogim životnim procesima, pre svega, jona natrijuma i kalijuma, ima rad bubrega. Ako u organizam ulazi

22

Glava 1 - Upoznaj samog sebe

malo natrijuma, u bubrežnim kanalima se jako povećava njegova apsorpcija. Višak natrijuma u krvnoj plazmi koči njegovu apsorpciju u bubrežnim kanalima, pri tome se povećava zadržavanje kalijuma u krvi - odnos među jonima se ponovo normalizuje. Na isti način se reguliše sadržaj drugih jona u krvi kalcijuma, fosfora, hlora itd. Na si. 2. je data opšta šema razmene materija. Narušavanje razmene materija dovodi do nagomilavanja otrovnih materija u organizmu. Narušavanje u stvaranju hormona je čest uzrok narušavanja razmene materija. Dijabetes, na primer, nastaje usled smanjenog lučenja hormona insulina u pankreasu. Bez insulina ćelije ne mogu da apsorbuju i razlože glikozu i krvni sudovi počinju da se zakrečavaju.

Slika 2. Opšta šema razmene materija 1 - prerada hrane u želucu i crevima do sitnih sastavnih delova (proteini, masti, ugljeni hidrati); 2 - prenos ovih materija krvlju u jetru radi čišćenja I dalje obrade; 3 _ jetra; 4 - čišćenje krvi sa konačnom preradom: 5 - ćelije •

23

BORIS ARAN0V1Č - ČIŠĆENJE ORGANIZMA

SAMOREGULACIJA FUNKCIJA ORGANIZMA
Da bi ostao zdrav, ljudski organizam mora da se reguliše tako da sačuva konstantnu unutrašnju ravnotežu uz stalnu promenu spoljnih uslova. Taj proces regulacije se zove homeostaza. U osnovi samoregulacije je princip "povratne sprege": svaka promena funkcije organa ili sistema, koja izlazi izvan dozvoljenih granica, izaziva buđenje odgovarajućih oblasti nervnog sistema, koje šalju impulse - naredbe, koji dovode do normalizacije rada organa ili sistema. To izvršava takozvani vegetativni ili autonomni nervni sistem. Neurovegetativni sistem reguliše rad krvnih sudova srca, organa za disanje, organa za varenje, organa za izlučivanje mokraće, žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Osim toga, on reguliše ishranu centralnog nervnog sistema i poprecno-prugastih mišića. Rad neurovegetativnog sistema je potčinjen centrima koji se nalaze u hipotalamusu, a njih kontroliše kora velikog mozga. Neurovegetativni sistem se uslovno deli na simpatički i parasimpatički sistem (si. 3). Simpatički nervni sistem reguliše resurse organizma u raznim situacijama, koje traže brze reakcije. Po pravilu, takve situacije nastaju prilikom opasnosti, jakog straha, razdraženosti. U to vreme se usporava" rad organa za varenje i aktivira se rad srca, povećava se pritisak, šire se ženice. Parasimpatički nervni sistem se aktivira u uslovima mirovanja, opustanja. U to vreme se pojačava rad organa za varenje, šire se sudovi unutrašnjih organa.

24

a procesi u unutrašnjim organima se. mogu da proizvedu aktivan uticaj na rad unutrašnjih organa. vrtoglavicu.Glava1■Upoznajsamogsebe Slika 3.simpaticki nervni sistem -------.parasimpatički nervni sitem U normalnim uslovima kod zdravog čoveka simpaticki i parasimpatički sistemi su u stanju izbalansirane ravnoteže. promenu ritma rada srca. uticaj povećane III 25 . Svima su poznate promene u raspoloženju i sposobnosti za umni rad pre i posle jela. koji se obavljaju u kori velikog mozga. sa svoje strane. mučninu. Narušavanje ove ravnoteže izaziva razne bolesne simptome. Neurovegetativnl sistem ----. Psihički procesi. na primer: spazme želuca i creva. glavobolju. odražavaju na psihičke aktivnosti.

Ako. Oni regulišu pritisak. na primer. Dok nervni sistem šalje signale. a hemijskog "jezika" je u tome što on. sadržaj kalcijuma i šećera u krvi. dok povišena razmena materija. Tako. on reguliše i koordinira funkcije organa. Razlika ova dva sistema je u načinu i brzini prenosa informacija. Preimućstvo nervnih impulsa je brzina. U čovekovom telu se proizvodi više od 50 hormona. razmenu materija. ENDOKRINI SISTEM Uporedo sa neurovegetativnim sistemom postoji i drugi sistem za razmenu informacija među organima . 26 . On dobija informacije o svakoj promeni u hemijskoj ravnoteži organizma i koriguje vegetativni sistem da bi ga vratio u ravnotežu. nivo kiseonika padne zbog fizičkog opterećenja. Isto kao i neurovegetativni sistem. endokrini sistem koristi hemijski "jezik" da bi opštio sa organima. koji se zove hipotalamus. obezbeđenje energije i minerala. iako sporo deluje. kodirane u obliku električnih impulsa. funkciju polnih organa. kada se jako smanji razmena materija. obično.endokrini sistem. 4). Hemijski proizvodi endokrinog sistema se zovu hormoni. hipotalamus daje komandu neurovegetativnom sistemu da poveća broj srčanih otkucaja da bi se organizam snabdeo krvlju bogatijom kiseonikom. Njih proizvode ćelije žlezda sa unutrašnjim lučenjem (si. nervnim vlaknima do pojedinih organa. ubrzava psihičke reakcije. javlja se umna tromost. Kao što je već rečeno. ceo neurovegetativni sistem se kontroliše delom mozga.BORIS ARANOVIČ . deluje ravnomerno i duže.ČIŠĆENJE ORGANIZMA smanjene razmene materija na psihu.

4 . pošto hipofiza luči razne hormone za stimulisanje i upravljanje drugim žlezdama. Paraštitne žlezde su četiri organa veličine zrna graška na zadnjoj strani štitne žlezde. Štitna žlezda se nalazi ispred i sa obe strane dušnika. regulisu razmenu kalcijuma i fosfora u organizmu. 2 štitna žlezda.pankreas. ali njome. 3 . razvoj. procese razmene. ona ima pretežan uticaj na rast. To su hormoni opšteg dejstva i njihovo se delovanje odražava na skoro sve funkcije organizma.nadbubrežne žlezde.Upoznaj samog sebe Slika 4. koje one proizvode. Žlezde endokrinog sistema: 1 .Glava I .hipofiza. 27 . 5 . upravlja hipotaiamus. Hormoni štitne žlezde regulisu rast i procese razmene materija. Hormoni. regulisanje rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Pored toga.polne žlezde Hipofiza se nalazi u mozgu i upravlja celokupnim endokrinim sistemom. u isto vreme.

Hormon. na odbranbene reakcije organizma.hormoni koji se u njima proizvode utiču na sekundarna polna obeležja (na primer grudi i kukovi kod žena.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Pankreas (gušterača) se nalazi u trbušnoj duplji iza želuca. razaranje mikroorganizama.trombociti. Krv se sastoji od bezbojne tečnosti. 28 .BORIS ARANOV1Č . sposobnost mišića za rad. Nadbubrežne žlezde prijanjaju neposredno na vrh svakog bubrega i sastoje se od dva sloja: kore (spoljašnji sloj) i srži (unutrašnji deo). na psihičke procese. U plazmi se nalazi vrlo mnogo hemijskih materija. ugljeni hidrati. Po/ne ž/ezde (jajnici kod žena. Krv prenosi kiseonik i druge važne materije u tkiva i izbacuje ugljendioksid i druge otpatke. takođe. Kora nadbubrežnih žlezda stvara nekoliko hormona. koja se zove plazma i u kojoj plivaju crvena krvna zrnca ili eritrociti. ali moj je zadatak da dam osnovne pojmove. koji utiču na razmenu minerala. koje su neophodne za život organizma: belančevine. na rad polnih organa. Zato ćemo sada preći na vrlo važnu temu na kojoj ću se zadržati malo duže. jer baš poznavanje te teme omogućava bolje shavatanje moje metode čišćenja organizma. Krv pomaže. koji deluju nadražujući na simpatički nervni sistem. bela krvna zrnca ili leukociti i vrlo male ćelije . U unutrašnjem tkivu nadbubrežnih žlezda se stvara adrenalin i noradrenalin. koji ona proizvodi. na razmenu ugljenih hidrata. 0 endikrinom sistemu se može reći mnogo interesantnih stvari. brada kod muškaraca). KRV Krv ima veoma veliki značaj za funkcionisanje organizma. potpomaže razmenu ugljenih hidrata i na taj način snižava nivo šećera u krvi. koji nastaju posle prerade unetih materija i koji mogu da truju organizam. neki hormoni deluju i na polnost. svima poznati insulin. koji izazivaju bolesti. testisi kod muškaraca) .

koji se lako spaja sa kiseonikom._________________________ ___ ______________________Glava I . virusima. kada postoji opasnost od infekcije. koja su usmerena na borbu sa stranim materijama alergenima. gljivicama.bilirubin. krv stvara antitela baš za taj antigen i uništava ga. Kada antigeni dospeju u organizam. preostali azot i dr. Ugljendioksid se iz pluća disanjem izbacuje u atmosferski vazduh. mokraćna kiselina (urea). Leukociti (bela krvna zrnca) štite organizam od stranih čestica mikroba koji prouzrokuju bolesti. vitamini i dr. uništeni leukociti se nagomilavaju u obliku gnoja.Upoznaj samog sebe masti. Ostaci eritrocita se krvotokom prenose u koštanu srž i koriste se za stvaranje novih eritrocita. mogu da prelaze iz krvnih sudova u tkiva i gutaju mikrobe. Eritrociti se stvaraju u koštanoj srži. U eritrocitima se nalazi hemoglobin. mikroorgani-zmima. otrovima. Oni se aktivno ustremljuju na mikroorganizme. Sve se te materija zovu antigeni. kroz 3-4 meseca oni se uništavaju u krvnim sudovima. One se dele na dve osnovne grupe: albumine i globuline. fermenti. Globulini imaju ulogu antitela prilikom nastajanja infekcije. Iz molekula hemoglobina se odvaja žučni pigment . sprečavajući dalje širenje infekcije. Sve te materije u kapilarima prelaze u tkiva. Posle preležane bolesti ta antitela ostflju 29 . Nekiput. U kapilarima hemoglobin predaje kiseonik tkivima i uzima ugljendioksid. Albumin se u cirkulaciji krvi može uporediti sa sunđerom. Prenose kiseonik iz pluća u tkiva i ugljendioksid iz tkiva u organe za disanje. a u plazmu dolaze proizvodi. U slučaju povreda. raspadaju se na delove belančevina . Leukociti su osetljivi na materije koje stvaraju bakterije.globine i na crvenu materiju .hemoglobin. To su amonijak. Eritrociti (crvena krvna zrnca) su ćelije krvi životinja i ljudi bez jezgra. koji se izbacuje iz organizma. Belančevine su važan sastojak plazme. što izaziva naticanje. minerali. hormoni. Leukociti služe za imunološku zaštitu organizma. oni stvaraju antitela. lekari veštački unose globulin u krv.. Eritrociti su ćelije koje žive kratko. koji zadržava vodu u krvotoku i ne dozvoljava krvi da se pretvori u želatinoznu masu. mokraća. koji su stvoreni u procesu razmene materija i koji treba da se odstrane iz organizma. Smanjenje albumina u krvi dovodi do toga da deo vode iz krvnih sudova prelazi u tkiva.

Ako se uzme u obzir da se adrenalin luči. nekad i doživotno. koje proizvode bakterije. koja ne dozvoljavaju da ćelije organizma stradaju usled navale bakterija. Leukociti se stvaraju u koštanoj srži i njihov prosečni vek je 12 sati. Limfociti igraju životno važnu ulogu u organizmu. Trombociti .histamin. Zgrusavanje krvi se pojačava pod uticajem impulsa centralnog nervnog sistema. ljutnje. koji deluju kao protivdejstvo razornom delovalju jakih toksina. jer obezbeđuju prirodni imunitet prema bolestima. I u naše vreme je ostala veza emocija sa lučenjam adrenalina. trombociti trenutno počinju da se razaraju i stvaraju ugruške belančevina. i koji zapusavaju krvni sud. a takve su emocije hiljadama godina nastajale prilikom nekih realnih opasnosti. koji skupljaju histamine iz organizma. ili hemijskih materija. negodovanja. šireći se krvotokom. Kada je prilikom traume povređen zid krvnog suda. Limfociti proizvode i antitela. Kada se čovek uzbuđuje u krv dolazi više adrenalina. koji su neophodni za zaustavljanje krvarenja. krv luči nedovoljno eozinofila. koji neposredno ubrzava zgrusavanje krvi.ČIŠĆENJE ORGANIZMA dugo u organizmu. Oni proizvode protivotrove.Osnovna funkcija ovih ćelija je stvaranje krvnih ugrušaka. postaje razumljivo zašto je to bilo aktuelno. 30 . Time se objašnjava što čovek ne oboleva ponovo od nekih bolesti. koji. izaziva razne alergijske reakcije (kijavicu. U tom slučaju krv stvara druge ćelije . Čitalac mora da shvati da kod ljudi. od kojih je već bolovao. a ako su uvučeni u borbu sa bakterijama onda je 2-3 sata. 25% belih krvnih zrnaca su limfociti. I zato nije slučajno što je mnogo bolesti povezano sa stvaranjem tromba u krvi. po pravilu.eozinofile. koji imaju alergijske reakcije. prilikom straha. U borbi antitela sa antigenima oslobađa se hemijska materija . suze. koji se stvaraju u limfnim čvorovima. koji se zovu fibrinomi.BORIS ARANOVIČ . nagli pad pritiska i dr).

Glava I • Upoznaj samog sebe KRVOTOK Krvotok održava stalnu cirkulaciju krvi i na taj način obezbeđuje da sve ćelije dobiju hranljive materije i kiseonik i da se iz njih izbace konačni proizvodi razmene materija. 3 . koji vode od srca ka organima.srce. Ceo sistem krvnih sudova čoveka (krvotok) se uslovno deli na veliki i mali krvotok (si. .1 Slika 5. a oni koji vode od organa ka srcu zovu se vene. Glavni naredbodavac u ovom sistemu je srce. ono se nalazi sa obe strane srednje linije. 5). 2 . 4 .snabdevanje trbušne duplje. ali je više nakrivljeno na levo.snabdevanje glave. SRCE Srce je veliki mišićni organ i nalazi se u sredini grudnog koša. Krvni sistem 1 . pluća. Krvni sudovi. 5 . 6 . U stvari. zovu se arterije.snabdevanje donjeg dela tela 31 . Često se misli da je srce na levoj strani tela. grudnog koša.jetra. Rad srca se sastoji u pumpanju krvi kroz krvotok.snabdevanje srca.

arterijsku krv u aortu i dalje u arterije koje polaze od nje. jetre. Kod zdravog čoveka. iako ona iz srca dolazi u impulsima. Dakle. kože itd. Uticaj nervnog sistema se obavlja preko impulsa. koju srce izbacuje pri svakoj kontrakciji. zahvaljujući kojima se obezbeđuje neprekidna cirkulacija krvi kroz krvne sudove. Osim toga. To regulise nervni i endokrini sistem. ja se trudim da pišem maksimalno uprošćenim jezikom. zatim vratna arterija. kapilare mozga.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Veliki krvotok počinje od leve srčane komore. koji se prenose kroz simpaticke i parasimpatičke nerve.. organa za varenje. idemo dalje. Njihovi zidovi su prilično debeli i imaju mnogo elastičnih vlakana. koja svojim skupljanjem pumpa krv obogaćenu kiseonikom . učestanost i snaga srčanih kontrakcija se menjaju u skladu sa potrebama organizma. u kojima ona predaje ugljendioksid i uzima kiseonik. na rad kapilara. na primer adrenalin. podključna arterija i druge velike arterije. ARTERIJE Udarni talas krvi. pre svega. gde se završava veliki krvotok. mišića. stavljajući naglasak na glavne funkcije sistema i organa koje opisujem. Uticaj endokrinog sistema se obavlja preko krvi. Iz venola i vena se krv skuplja u dve glavne vene iz kojih dolazi u desnu pretkomoru. prvo prima aorta. odakle venska krv kroz plućnu arteriju dolazi do plućnih kapilara. Stvar je u tome što se prilikom skupljanja srca samo 32 . Dragi čitaoci. jer je to ključni momenat metode koju sam razradio. Posebnu pažnju čitaoca želim da privučem na krvotok. možda će vam biti pomalo dosadno da se upoznajete sa ljudskim organizmom i načinom njegovog funkcionisanja. Arterijska krv bogata kiseonikom sada iz pluća dolazi u plućne vene. koja prenosi hormone. bubrega. arteriole. ali treba shvatiti da put ka istinskom zdravlju i aktivnoj dugovecnosti počinje izučavanjem sebe. a odatle u levu srčanu pretkomorau.BORIS ARANOVIČ . Mali krvotok počinje od desne srčane komore.

GlavaI -Upoznajsamogsebe deo energije troši na pumpanje krvi u krvne sudove. Zbog toga se. Obrnuti smer venske krvi onemogućavaju zalisci. ta je razlika relativno mala. Čim se ona umanji. čak I pri malom povećanju unutrašnjeg pritiska u venama. Kretanje krvi kroz vene prouzrokuje prvenstveno razlika krvnog pritiska na početku i kraju venskog sistema. snaga srčanog impulsa i električnog napona zidova velikih arterija može biti nedovoljna za dalju cirkulaciju krvi. kada organ miruje. a to obezbeđuju mišićna vlakna zidova krvnih sudova. U srednjim ili malim arterijama. Eto zbog čega nojmalna elastičnost zidova arterija ima veliki značaj za krvotok. dalje kretanje krvi. Sa porastom slabljenja venskih zidova njhova zapremina se mnogo povećava. koje su daleko od srca. Kada se kontrakcija srca završi i dolazi do njegovog opuštanja. Takvi krvni sudovi se zovu arterije mišićnog tipa. Zidovi vena su mnogo tanji od zidova arterija i oni imaju manje mišićnih vlakana. koji propuštaju krv samo ka srcu. Potrebna je kontrakcija krvnih sudova. Ipak. a to dovodi do zastoja krvi u kapilarima. se obavlja stezanjem elastičnih zidova velikih krvnih sudova. Mišićno tkivo je posebno izraženo u zidovima arteriola pred njihovin ulaskom u kapilare. dok je drugi deo energije upravljen na rastezanje zidova aorte i velikih arterija (stvara se električni napon). VENE Vene skupljaju krv iz kapilara i nose je prema srcu. njegove arteriole se šire i kapilari se pune krvlju. one jako razvlače i u njima se može nagomilati vrlo mnogo krvi. Arteriole igraju ulogu ventila. kapilari se tada prazne. koji je dalo srce. rad srca je jako otežan. arteriole se skupljaju i mogu biti skoro sasvim zatvorene. posle prvobitnog impulsa. Mišićna vlakna u zidovima arteriola su raspoređena kružno i zato mogu da se jako skupljaju. Kada neki organ radi. pa su za obezbeđenje normalne cirkulacije u 33 . venolama i venama. za razliku od arterija elastičnog tipa.

Veliki uticaj ima i usisavajuće dejstvo grudnog koša koje nastaje pri udisaju i koje pojačava priliv venske krvi u desnu pretkomoru. KAPILARI FUNKCIJA KAPILARA Kapilari su mali krvni sudovi. cirkulaciju krvi u organizmu. A sada prelazimo na kapilare i ja hoću ovde da upozorim čitaoca da ovome posveti naročitu pažnju. krv dospeva u venski sistem. među njima i u samo srce. Pošto prođe kroz kapilare. održavaju se konstantne fizičko-hemijske osobine tečnosti u tkivima. koji prožimaju organe i tkiva ljudskog organizma. koja se razložila na molekule i drugim važnim materijama. Glavno je stezanje poprečnoprugastih mišića pri kretanju tela i pomeranje glatkih mišića unutrašnjih organa u procesu njihovog funkcionisanja. koja se obavlja u kapilarima. Krv u njima ostvaruje svoje osnovne funkcije: predaje tkivima kiseonik. Mali krvotok služi za komunikaciju sa plućima. Zahvaljujući razmeni materija. Ona prvo ulazi u male krvne sudove koji se zovu venole i koje su ekvivalent arteriola. Krv nastavlja put kroz male vene i vraća se u srce kroz vene koje su prilično velike i mogu se primetiti ispod kože. Dalje se krv grana u arterije koje vode u srednji. Da rekapituliramo ukratko. koja zapljuskuje ćelije.BORIS ARANOVIČ ■ ČIŠĆENJE ORGANIZMA venama potrebna dodatna dejstva. U ovoj etapi krv je bogata kiseonikom. predaju kiseonik i druge materije i uzimaju ugljendioksid i druge produkte razmene materija. Krv počinje svoj put izlazeći iz leve srčane komore kroz aortu. hranljive materije. koje su manje i koje vode u sve organe i tkiva u organizmu. Kapilari su kraj 34 . koji treba da se izbace. Iz arterija krv ide u arteriole. gornji i donji deo tela. a zatim se grana na široku mrežu kapilara. da bi krv tamo ostavila ugljendioksid i uzela kiseonik. te se održavaju konstantni uslovi za njihove životne aktivnosti. U kapilarima ćelije krvi se postrojavaju u jedan red. kao što su hormoni. hormone i odnosi ugljendioksid i druge produkte razmene materija. hranom.

koje se zovu endotelijalne. koje su štetne za organizam. Skupljanje zidova ćelija i smanjivanje broja kapilara. 2 venski sistem. kao i kroz istanjene dellće samih ćelija. Kapilari 1 . 6). Slika 6. 3 . Prelaz materija iz krvi u međućelijski prostor (3) se obavlja kroz male pore.Upoinaj samog sebe razgranatog arterijskog sistema i istovremeno početak venskog (si.međućelijski prostor Zidovi kapilara su veoma tanki.Glava I . koji funkcionišu. pogoršava ishranu i disanje okolnog tkiva. 35 . Takvi poremećaji kapilarne propustljivosti su osnova mnogih patoloških stanja. koji zadržava materije i bakterije. posle ovih ćelija koje pokrivaju otvore kapilara je smeštena osnovna membrana uz koju je prislonjen sloj spojnog tkiva. oni se sastoje od jednog sloja ćelija.arterijski sistem.

prelaze iz krvi u tkiva. da zadržavaju i prerađuju ostarela crvena krvna zrnca. Prilikom mirovanja organa. filtriraju se u međutkivnu tečnost. mokraća idu u suprotnom smeru.dužina svih kapilara je reda 60-100 hiljada kilometara. da apsorbuju bakterije i druge materije. Kada su maksimalno skupljeni. Osim toga. jer sporo prolaženje krvi produžava vreme njenog kontakta sa zidovima krvnog suda. pigmente."dežurni kapilari". To su najmanji krvni sudovi i mogu se videti samo pod mikroskopom. u početnom delu kapilara izlaze. koje su štetne za organizam. Ćelije endotela kapilara mogu da se oslobađaju i da obavljaju samostalne pokrete. gde se pritisak smanjuje. Prečnik kapilara se može promeniti 2-3 puta. ćelije krvi prolaze u njega sporo. U zdravom organizmu endotelijalne ćelije učestvuju u rastu i regeneraciji tkiva. u arterijskom delu kapilara voda i materije. To ima veliki fiziološki značaj. a amonijak. Kapilarni sistem ima veliku dužinu . osmotski pritisak usisava međutkivnu rečnost nazad u kapilare. One mogu da obavljaju najrazličitije funkcije. koje su u njoj rastvorene. aminokiseline. funkcionise ih oko 10% . one obezbeđuju odbranu organizma od infektivnih bolesti. dolazi do kretanja molekula od mesta visoke koncentracije ka mestima gde je ona niža. molekule holesterina i masnih materija. u mozgu svaki kapilar obezbeđuje priliv hranljivih materija u ćelije mozga u radijusu od 25 mikrona. voda i materije. Nisu svi kapilari stalno otvoreni. Kada je kapilar raširen. u njima se nalazi samo tečni deo krvi plazma. Tako. Osim procesa filtriranja. Glikoza.BORIS ARANOVIČ • ČIŠĆENJE ORGANIZMA Endotelijalne ćelije imaju interesantne osobine.Upozna) samog sebe . Kapilari prožimaju živa tkiva i nalaze se na veoma malom rastojanju između sebe. oni ne propuštaju krvna zrnca. koje su u njoj rastvorene. za razliku od arterija i vena. U venskom delu. mogu ponovo da se stvaraju i iščezavaju. Kapilari. Zahvaljujući tome što se krv u kapilarima nalazi pod pritiskom. na primer. To olakšava prenošenje kiseonika i hranljivih materija iz krvi u tkiva. Na taj način. da se razmnožavaju. a u krajnjem delu ulaze. Ukupna površina svih kapilara je oko 36 Glava I .

a ne krv.prelaz molekula kiseonika. najobičniji fizički napor. Na toj prostranoj površini se obavljaju procesi razmene materija . hormona. Drugi deo otpadaka prelazi u limfne kapilare. Ti kapilari polaze od specijalnih čvorića. Kao rezultat povećanog dotoka krvi je priliv više hranljivih materija i kiseonika u mišiće. propuštaju materije samo od spolja ka unutra. U njima se stvara mnogo mlečne kiseline. ugljendioksida i drugih otpadaka. mrežom sudova. koja izaziva širenje krvnih sudova. Prilikom fizičkih napora. U isto vreme. aminokiselina. čije dobro stanje ne zavisi najneposrednije od stanja kapilarnog krvnog sistema. To omogućava otvaranje kapilara i širenje većih krvnih sudova. propraćeni su pojačavanjem kapilarnog krvotoka. Danas je poznato da praktično nema bolesti koja ne uvlači u patološki proces neke delove kapilarnog toka. prilikom zapaljenja pluća prve promene opažaju na zidovima kapilara. poprečno-prugasti mišići osećaju potrebu za povećanjem dotoka glikoze i kiseonika.6500 kvadratnih metara. Deo krajnjeg proizvoda međućelijske razmene materija iz međućelijskog prostora prenosi se u kapilare krvotoka. koja neposredno zapljuskuje ćelije. Količina krvi koja cirkuliše se povećava na račun zaliha i povećanjem brzine. tj. STANJEKAPILARNOGSISTEMAKODBOLESNIH U organizmu nema nijednog organa. nijednog tkiva. jednosmerno propusni. na primer. koji rade. koji se nalaze u međutkivnim pukotinama. ubrzani krvotok brzo oslobađa mišiće. nego i kapilari celog organizma. Zidovi limfnih kapilara su. vitamina i drugih hranljivih materija iz krvi u međutkivnu tečnost. viška mlečne kiseline. u kojima se nalazi tkivna tečnost (limfa). fermenata. Bilo kakav psihički napor. magistralnim putevima i oni se ulivaju u venski sitem. 37 . Tako se. za razliku od kapilara krvotoka. Spajajući se ti kapilari formiraju specijalni limfni sistem sa tokovima. I baš se pomoću raznih procesa reakcije mikrocirkulacije ostvaruju procesi adaptacije organizma na promene unutrašnje i spoljne sredine. a iz njih u vene. Kod bolesti bubrega (akutnih i hronicnih) pate ne samo kapilari bubrežnog tkiva.

4 . 8 .ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISTEM ORGANA ZA VARENJE Varenje hrane je složen kompleks fizičko-hemijskih procesa asimilacije hrane.žučni mehur. 9 . 3 . Slika 7. koče lučenje želudačnih sokova i njihovo se nepovoljno dejstvo oseća i u slučaju da one dolaze kao dodatak drugim hranljivim materijama i to ako je njihova količina veća od 15%. Zahvaljujući njima. razlazu se na prosta jedinjenja. 10 .želudac. rastvorljiva u vodi. 7 .jetra.slepo crevo. uglavnom. 5 . hranljive materije.dijafragma. Organi za varenje 1 .tanko crevo.pankreas. koje ulaze u želudac. obavljaju u zoni kontakata zidova želuca sa hranom. usisavaju se u krv i prenose u ćelije tkiva. 2 . koje su ušle u usnu duplju i želudačno-crevni trakt. Na si. 6 . Procesi varenja belančevina se.debelo crevo. 38 .jednjak.BORIS ARANOVIČ .donje crevo ŽELUDAC Masti. 7 su prikazani organi za varenje.

Tako.Glava I . Na mleko. nešto manje kada se jede meso. kad je čovek uzbuđen smanjuju se fermentativne aktivnosti sokova pankreasa. Pankreas počinje da radi 1-3 minuta posle početka jela. koja luči hormon insulin. PANKREAS (GUŠTERAČA) Sok za varenje koji luči pankreas je bogat fermentima. sirćetna) jako deluju na pobuđivanje lučenja pankreasa. pankreas reaguje minimalnim lučenjem. Ako masnoća dolazi u želudac zajedno sa ostalom hranom usporavanje lučenja želudačnih sokova je slabije izraženo. Po izlasku iz želuca hranljiva kaša se podvrgava delovanju fermenata pankreasa. štitne žlezde. jabučna. Ugljeni hidrati slabo izazivaju lučenje želudačnih žlezda. Za razliku od lučenja želudačnih sokova.Upoznaj samog sebe Ako dolazak masti prethodi ostaloj hrani za 10-15 minuta. najveći deo soka pankreasa se stvara kada se jede hleb. Nadam se da čitalac nije zaboravio da je pankreas istovremeno i žlezda endokrinog sistema. koji reguliše koncentraciju šećera u krvi. Masti koje ulaze u sastav drugih hranljivlh materija se u želucu praktično ne vare. koji stvaraju žlezde dvanaestopalačnog i tankog creva. moguće je da i ne dođe do usporavanja. žuči i crevnog soka. masti i ugljenih hidrata. Na lučenje pankreasa utiču hormoni hipofize. njihovo usporavajuće dejstvo će se osetiti veoma jako. U želucu se lako vare samo masti koje se nalaze u mleku i u sirovom žumancetu. Ako masnoća ulazi u želudac u toku lučenja. koji obezbeđuju varenje belančevina. to se dešava tek u dvanaestopalacnom crevu. a kada je miran povećavaju se. međutim. Voćni sokovi i razne organske kiseline (limunska. nadbubrežnih žlezda i kore velikog mozga. 39 .

ugljenih hidrata.glavnu hemijsku laboraloriju organizma i tu se ona podvrgava vrlo složenoj obradi. a zatim jetrenom venom prelazi u donju šuplju venu. Na taj način krv koja je zasićena proizvodima varenja hrane iz želuca i creva dolazi prvo u jetru . uglavnom dvanaestopalačnog i debelog creva. Jetra je glavno mesto u kome se stvara glikogen.zadržava vodu u krvi) i održavanju njegovog konstantnog sadržaja u krvi. Glavna uloga žuči je da pomaže prelaz sa želudačnog na crevno varenje.krajnji proizvod razmene belančevina . Ona povećava tonus i pojačava peristaltiku creva.žuč aktivno učestvuje u procesu varenja hrane. poništavajući delovanje pepsina. koji je opasan za fermente sokova pankreasa. voda i razne mineralne materije. kroz portalnu venu (jedna od najvećih vena) dolazi sva krv koja ide iz želuca. pankreasa. masti.koja se zatim izbacuje iz organizma preko bubrega.ČIŠĆENJE ORGANIZMA JETRA Jetra ima posebno mesto među organima za varenje. Ona zajedno sa pankreasom održava i reguliše koncentraciju glikoze u krvi. takođe. Njeno učešće u razmeni belančevina se očituje u sintezi albumina (sećate se ? . Žuč igra važnu ulogu u procesu resorpcije karotina. 40 . pigmenti. tankog i debelog creva. U jetri se stvara urea . U sastav žuči ulaze žučna i masne kiseline. emulgira masti i time omogućava njihovo razlaganje i resorpciju. Žuč ulazi u dvanaestopalačno crevo 5-10 minuta posle hrane. materija koje stvaraju mikrobi koji se nalaze u debelom crevu. a.BORIS ARANOVIC . slezine. Proizvod lučenja jetre . pigmenata. holesterin. Žuč pojačava delovanje fermenata sokova pankreasa. U jetru. deluje razorno na crevnu mikrofloru i time sprečava razvoj procesa truljenja. U jetri se obavlja obrada otrovnih produkata razlaganja belančevina. Jetra učestvuje praktično u svim procesima razmene materija: belančevina. vode. mnogih vitamina i aminokiselina.

Debelo crevo je mesto na kome se masovno razmnožavaju mikroorganizmi. Iz tankog creva hranljive materije prelaze u krv portalne vene i ulaze u jetru. Kod odraslog čoveka broj resica dostiže 4 miliona. TANKO CREVO U tankom crevu se obavlja konačno razlaganje hranljivih materija. sintetizuje fermente. Osim toga. veći deo vode i soli.Upoznaj samog sebe DVANAESTOPALAČNO CREVO Hrana iz želuca prelazi u dvanaestopalačno crevo. Sok debelog creva karakteriše postojanje sluzi u kojoj se nalaze fermenti. osim toga. Sve to povećava apsorpcionu površinu tankog creva stotinama puta. vitamine i druge fiziološke materije. prerađuje se delovanjem sokova pankreasa i žuči. koji je natapaju u dvanaestopalacnom crevu. Posle toga se deo prenosi krvlju u ceo organizam. koje se apsorbuju u debelom crevu. I DEBELO CREVO U debelom crevu se završava apsorpcija vode i stvara se izmet. u koju je pretvorena hrana. prolazi kroz zidove kapilara u međućelijski prostor i dalje u ćelije. masti i ugljenih hidrata. gusto je zasejana resicama.Glava I . U dvanaestopalacnom crevu se nastavljaju osnovni procesi varenja belančevina. U jednom gramu izmeta ima nekoliko milijardi ćelija mikroba. Ovde se apsorbuju skoro svi proizvodi dobijeni razlaganjem hranljivih materija i vitamina. gde se prerađuju i postaju neškodljive. Kaša. jer sluzava obloga tankog creva formira mnogo nabora i. koje proizvode žlezde tankog creva. Crevna mikroflora učestvuje u konačnom razlaganju komponenti sokova za varenje hrane i ostataka nesvarene hrane. a takođe i delovanjem mnogobrojnih fermenata. Ono je početni deo tankog creva. crevna mikroflora stvara branu za 41 . Drugi deo ( na primer glikogen) ostaje u jetri. Proces apsorpcije se dešava na vrlo velikoj površini.

Sva krv koja cirkuliše u arterijama i venama prolazi kroz bubrege svakih 5-10 minuta. Bubrezi su odgovorni za izbacivanje jedinjenja koja sadrže azot iz krvi. Svakog minuta bubrezi dobijaju oko jednog litra krvi.BORIS ARANOVIČ . koja nastaje kada masa izmeta nadraži receptore na zidovima creva. ORGANI ZA IZLUČIVANJE MOKRAĆE (URINARNI SISTEM) BUBREZI Najvažniju ulogu u čišćenju organizma i izbacivanju proizvoda razmene materije imaju bubrezi. koje mesa masu i podstiče apsorpciju vode. Njihov osnovni proizvod je mokraća. koji se vrše u većini ćelija ljudskog organizma.ČIŠĆENJE ORGANIZMA mikrobe koji izazivaju bolesti i čuvaju domaćina od njihovog ukorenjavanja i razmnožavanja. fosfata. Konačno. To potpomaže kretanje debelog creva. učestvuju proteini. na zgrušavanje krvi. posle čega se masa hrane postepeno pretvara u izmet. 8) su smešteni s obe strane kičme iza trbušne maramice. Bubrezi imaju vrlo razvijenu mrežu krvnih sudova. Izbacivanje izmeta iz creva obezbeđuje aktivna peristaltika. koje proizvode mikrobi. među njima natrijuma. sintetizuju biološki aktivne materije. razlaže celuloza i apsorbuje voda. kalijuma. U hemijskim procesima. ZADNJE CREVO (REKTUM) U zadnjem crevu kaša od hrane se i dalje vari. pod uticajem fermenata. Prilikom razlaganja proteina nastaje azot. hlora. na odbranbene snage organizma i obezbeđuju konstantnost unutrašnjosti organizma. Ovde se. jako utiču na nivo arterijskog pritiska. Bubrezi (si. ta krv stiže do filtera na kraju jednog od bubrežnih kanala (filtera ima 2 miliona u svakom bubregu) i na 42 . Bubrezi obavljaju i druge složene funkcije: regulišu razmenu vode i soli.

5 litar mokraće. Slika 8. ako organizam 43 . 2 mokraćni kanali. Signal da se apsorbuje više vode. soli i drugih materija koje su potrebne organizmu apsorbuje ponovo u krv. dok ostatak ostaje u krvotoku. Izvestan deo vode.bubrezi. koja prolazi kroz njih. tako da tečni deo krvi (plazma) ide u kanal.Glava 1 • Upoznaj samog sebe taj način se razdvaja.mokraćna bešika Bubrezi stvaraju mokraću neprekidno i danju i noću. Kontrola za održavanje balansa vode u organizmu se ostvaruje u bubrežnim kanalima. u kojima može da se apsorbuje više ili manje filtrirane tečnosti. U toku 24 sata se izluči oko 1. kroz dva mokraćna kanala (izlazni tokovi) u mokraćnu bešiku. 3 . Filtrirana tečnost prolazi kroz dugačak bubrežni kanal i u njemu se veliki deo vode. Urinarni sistem 1 . u obliku mokraće. urea i drugi otpaci izlaze.

tečnosti i na taj način dovodi do obrazovanja. kao što su za zagrevanje prostorija neophodni ugalj I klseonik. ali se ona rastvara u. ali mokraća ne prelazi u kanal za izbacivanje mokraće. koji se formira kao rezultat razmene materija. povećava se pritisak na zidove mokraćnog mehura i receptori u zidovima šalju impulse u centar za ispuštanje mokraće u kičmenoj miždini I nastaje nadražaj za mokrenje.ČIŠĆENJE ORGANIZMA ostaje bez vode. koja je stvorena u bubrezima. koja je neophodna za životne aktivnosti organizma. više Ili manje. Kada se nakupi 250-300 mililitara mokraće. je veoma smanjena. obezbeđuje apsorpciju soli u količinama koje su neophodne organizmu. punjenje pluća atmosferskim vazduhom. ORGANI ZA DISANJE Zahvaljujući disanju. Proces disanja sadrži nekoliko etapa: 1. koji je. koji se stvara u nadbubrežnim žlezdama (aldosteron). 44 . Oslobađanje energije. na Isti način ćelije organizma koriste klseonik: one sagorevaju svoje gorivo (šećer) zajedno sa klseonlkom I proizvode energiju. Ukupna količina Izdvojene uree ostaje ista. organizam doblja klseonik i oslobađa se viška ugljendloksida. Mokraćna bešika. pošto se na tom putu nalaze dva sfingtera. koncentrovane mokraće. Kao što benzin sagoreva u motoru automobila. Kako se puni ona se rasteže. MOKRAĆNA BEŠIKA Mokraća. dolazi od hormona koji stvara hipofiza.BORIS ARANOV1Č . Disanje i krvotok obezbeđuju da svi organi I tkiva našeg tela dobiju energiju koja je neophodna za život. više ili manje. perlstaltičkim kretanjem u kapima prenose u mokraćnu bešiku (3). U bubrežnim kanalima hormon. ide u mokraćne kanale (2). se dešava na nivou ćelija I tkiva kao rezultat biološke oksidacije. u kojoj nema mokraće. Vrlo sličan proces se odvija u održavanju balansa soli.

9) . 2 bronhije. Slika 9.dijafragma Alveole su opletene mrežom kapilara.krvi i on se kroz 45 . ćelije troše kiseonik . a zatim izbacivanje u atmosferu.ugljendioksid . 5. Zidovi alveola i kapilara su toliko tanki da kiseonik iz vazduha lako prelazi iz alveola u krv.cev koja se sastoji od 16-20 rskavicavih prstenova obloženih sluzokozom. Vazduh koji je prošao dušnik. Ćelije predaju otpatke od prerade . dopremanje kiseonika u ćelije i tkiva preko krvi.dušnik. dovođenje ugljendioksida iz tkiva u pluća preko krvi. Organi za disanje: 1 . bronhije i bronhiole završava svoj put u plućnim mehuricima . 4 . 3 .Glava I -Upoznaj samog sebe 2. Ta cev se na ulazu u pluća grana na dva dela i u pluća ulaze bronhije (2) dve grane "drveta" čije se velike grane dele na manje grančice bronhiole (3).ćelijsko disanje. Pluća (4) imaju nekoliko stotina miliona tih mehurića.pluća. Vazduh pri udisanju ulazi u dušnik (1) (si. što se obavlja kroz plućne kapilare. 5 .alveolama. 4. gde ga prihvataju crvena krvna zrnca i prenose u ćelije. 6. 3. izdvajanje ugljendioksida iz krvi u alveole. prelaz kiseonika iz plućnih alveola u krv.bronhiole.

Pri tome. Tamo alveole prihvataju taj prerađeni gas. kao da ga ispuštamo iz lopte napunjene vazduhom. mišićna vlakna dijafragme se skraćuju i izravnavaju kupolu dijafragme povlačeći centralni deo nadole.BORIS ARANOVIČ • ČIŠĆENJE ORGANIZMA vene istim prenosiocima . koja se sastoji od mišića i vlaknastog tkiva. kontroli pokreta i mnogim drugim funkcijama organizma. Receptori su "prozori" nervnog sistema. nosnu i usnu šupljinu. osećanju zadovoljstva. u osećaju bola. koji u potpunosti kontrolišu sva nervna tkiva u telu. NERVNI SISTEM Nervni sistem igra važnu ulogu u prihvatanju osećaja koji su opaženi čulima.crvenim krvnim zrncima . koji dolaze iz spoljnjeg sveta (zvučni. mišljenja i pamćenja. veliki deo posla obavlja dijafragma (5). Izdisanje se obavlja jednostavnim opustanjem mišića. To je najsloženiji sistem ljudskog organizma i on takođe igra važnu ulogu u razvoju govora. Prilikom udisanja. CENTRALNI NERVNI SISTEM Centralni nervni sistem čine mozak i kičmena moždina. nivoa zvučnih učestanosti 46 . vazduh izlazi. Najvažnije funkcije mozga su: regulisanje rada unutrašnjih organa. taktilni. Kada čovek diše. Receptori imaju specifičnu osetljivost na promene temperature.receptori. svetlosni.prenosi nazad u pluća. koordinacija svih fizioloških i biohemijskih procesa. koji se obavljaju u našem telu. a zatim se on izdiše u atmosferu. ka trbušnoj duplji. i adaptacija organizma na spoljašnju sredinu. ukusa i dr). Ona formira horizintalnu pregradu između grudne i trbušne duplje. Oni su posrednik između spoljašnje sredine i mozga. Nadražaje. primaju specijalni nervni završeci . Nervni sistem se deli na centralni i periferni nervni sistem. osvetljenosti. To povećava zapreminu pluća i omogućava prolaz vazduha u njih kroz dušnik.

Elementi nervnog sistema koji funkcionišu su milioni međusobno povezanih nervnih ćelija. Signali iz spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta su raznovrsni: mogu biti mehanički. regulišući fiziološke procese. koja se prostire kroz kičmu od mozga do donjeg dela leđa. čovek slučajno stavi ruku na vrelu ploču. gde ti signali mogu.Glava I . Ali mozak mora da bude informisan I o tome šta se događa u organizmu. Te se informacije podvrgavaju složenoj obradi i u obliku nervnih impulsa idu. Prvo. biti poslani dalje. Periferni nervni sistem se deli na dva glavna 47 . PERIFERNI NERVNI SISTEM Glavne komponente perifernog nervnog sistema su nervi. ona ostvaruje kontrolu prostog refleksnog delovanja. koji prenose informacije od čula do centralnog nervnog sistema. biohemijske reakcije i rad mišića. koji spajaju centralni nervni sistem sa drugim delovima tela i ganglije . ona je dvosmerni provodni sistem mozga i perifernog nervnog sistema. neuroni se dele na tri tipa: osećajni (senzorni) neuroni. receptori za bol u koži će poslati impulse preko nervnih vlakana u kičmenu moždinu i čovek će automatski brzo povući ruku. koje su razmeštene na raznim tačkama nervnog sistema. interoneuroni. koji obrađuju dobijene informacije.grupe nervnih ćelija. takođe. Ti se signali u receptorima pretvaraju u impulse i preko nerava prenose u mozak ili kičmenu moždinu. hemijski i dr. pokretački neuroni. Na taj način mozak stalno dobija opširne informacije o promenama u okolini i o stanju organizma. ili mogu da izazovu neko delovanje (na primer: skraćivanje mišićnih vlakana). ka drugim neuronima. u svaki organ. u organe za izvršavanje. oni primaju signale u jednom delu nervnog sistema i predaju ih drugom. koje se zovu neuroni. na primer. U skladu sa svojim funkcijama.Upozna) samog sebe i drugih stimulatora. sa svoje strane. Ako. Zato su receptori razmešteni u sve delove tela. je stub nervnog tkiva. Kičmena moždina. Njihova je funkcija vrlo slična funkciji provodnika u složenom elektromehanizmu. koji pobuđuju voljne i nevoljne pokrete. Drugo. Kičmena moždina ima dve osnovne funkcije.

Nadam se da je svima poznato da se sve materijalne stvari u prirodi sastoje od molekula. Ako se u atom ubaci dodatni elektron on se odmah pretvara u negativan jon. želudac. ČOVEKOV ELEKTRIČNI. mokraćna bešika. Signali se od tih receptora prenose u centralni nervni sistem vlaknima osećaja. o ulozi kostiju u telu. Drugo. ELEKTROMAGNETNI I ENERGOINFORMACIONI SISTEM Predstava o funkcijama čovekovog organizma ne bi bila potpuna bez razmatranja čćveka kao električnog sistema. Prvo. Ali o limfi i mišićima ćemo.ČIŠĆENJE ORGANIZMA dela: somatski nervni sistem. 48 . Somatski sistem ima dvojni zadatak.BORIS ARANOV1Č. Atom je neutralan ako su pozitivno naelektrisano jezgro i negativno naelektrisani elektroni u ravnoteži. koji se nalazi pod njegovom nesvesnom kontrolom. čitaocu neće biti teško da se doseti. I obrnuto. koji se nalazi pod stalnom kontrolom čoveka i vegetativni nervni sistem. a molekuli od atoma. ako elektron napusti putanju pozitivno naelektrisanje preovladava i atom postaje pozitivan jon. somatski sistem prenosi signale vlaknima pokreta od centralnog nervnog sistema do mišića. Ovim završavam opis osnovnih anatomsko-fizioloških pojmova o organizmu. kostiju. Neurovegetativni sistem je odgovoran za podršku automatskih funkcija (funkcija koje se obavljaju bez umnih ili drugih podsticaja čoveka) organa kao što su srce. morati da govorimo u vezi sa čišćenjem organizma. U atomu postoji jezgro oko koga kruže elektroni po svojim putanjama. Ovde se nisam dotakao limfnog sistema. izazivajući na taj način pokrete. jer elektrona ima više nego što je pozitivno naelektrisanje jezgra. creva. mišića. Ogromna količina materije koja cirkuliše u čovekovom organizmu nalazi se u jonima ili u naelektrisanom stanju. u svakom slučaju. Podsetiću čitaoca šta je jon. on prikuplja informacije o okolini od čula. u kojima se nalaze posebne receptorske ćelije. pluća. krvotok. mislim.

I tako. Naelektrisanje membrane se događa na račun jona kalijuma i natrijuma.Glava I . Joni kalcijuma trajno održavaju to naelektrisanje i obezbeđuju selektivnu propustljivost za jone natrijuma i kalijuma: oni zatvaraju pore u membrani za jone natrijuma. Još veće učešće u hemijskim reakcijama u organizmu imaju slobodni elektroni. dok istovremeno mali joni kalijuma mogu da prodru u ćeliju. bez izuzetka. Akupunktume tačke predstavljaju ulazna "vrata" za energiju. elektroni se kroz njih kreću ka 49 . koji se nalaze s obe strane membrane -kalijum iznutra. proces pretvaranja glikoze u ugljendioksid u ćelijama. koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutra i to obezbređuje prelaz materije u ćeliju i obrnuto. infracrvenih. Prolazeći kroz akupunktume tačke u meridijane. Osnovni sastojak ovih vibracija su elektroni. A pošto meridijani prolaze kroz ćelo telo i granaju se i u unutrašnje organe. koje su otkrili još drevni Kinezi. od količine slobodnih elektrona. koja dolazi iz okruženja. Naučnici su danas dokazali da te tačke imaju najmanji električni otpor. Najnovija naučna istraživanja pokazuju da svi procesi oksidacije i obnavljanja u organizmu zavise. ultrazvučnih. Ćelije se graniče membranama. Nedostatak bilo kojih jona od nabrojanih dovodi do narušavanja potencijala membrane. pri kome se oslobađa energija. ENERGETSKI MERIDIJANI Vi ste verovatno čuli za akupunktume tačke na čovečijem telu. bolesti ćelije i njenog umiranja. Akupunktume tačke su objedinjene u određene linije koje se zovu električni meridijani.U poznajsamog sebe Joni učestvuju praktično u svim hemijskim procesima. one su baš lovci kosmičke energije. natrijum spolja. gravitacionih. ona se. i sastoji se od raznih vibracija: elektromagnetnih. upravlja tamo gde je otpor najmanji. kao što je poznato. Taj proces se zove biološka oksidacija. odvija se uz učešće naelektrisanih čestica -jona i elektrona. a pošto kosmicka energija sadrži veliki procenat električnih komponenti. Na primer. elektroni dobijaju ogromne brzine.

koji se sastoji od dve ploče (elektrode) od cinka i bakra i mikroampermetra. po pravilu. Na taj način se životna aktivnost organizma obezbeđuje električnim procesima. Postoji jednostavan aparat. "Minus" čovek dobija od zemlje (zemlja ima negativno naelektrisanje). Ali.BORIS ARANOVIČ . To je. I obrnuto: posle razgibavanja ili masaže struja raste. takođe. mogu se registrovati struje organizma. posebno sa kompjuterima. Zato akupunkturni sistem u organizmu igra ulogu električne pumpe. Osim toga. fiziološkog stanja i utreniranosti organizma. po pravilu. To govori da se fiziološki procesi usporavaju. jačina struje se smanjuje. povećava "plus" komponentu. odstupanje naelektrisanja često može biti veliko. kretanje struja kroz organizam utiče.od atmosfere. rad sa električnim aparatima. na naelektrisanje čoveka. nošenje odeće od sintetike. pošto se popije alkoholno piće. Na primer. Razlika potencijala tela je važan električni parametar organizma. Površinski slojevi kože imaju pozitivan potencijal. što dovodi do nedostatka "minusa". koji se stalno događaju kroz kretanje elektrona i jona. u zavisnosti od fizičkog stanja i stanja atmosfere. A kretanje elektrona i jona izaziva struje ili biostruje. kada je čovek iznuren. što očigledno potvrđuje da su korisni. a "plus" . telo .ČIŠĆENJE ORGANIZMA ćelijama organa. Jačina struje je. da bi se pokrenule sve hemijske reakcije. a unutrašnji negativan. BlOSTRUJE Što organizam aktivnije radi. Kada se ruke stave na elektrode. Čovekova glava je pozitivno naelektrisana. od 20 do 500 mikroampera. Oba faktora mogu postati uzrok električnog 50 .negativno.u unutrašnje organe. prepumpavajući elektrone od akupunkturnih tačaka tamo gde su potrebni . u zavisnosti od uzrasta. Razlika potencijala zdravog čoveka se menja u malim granicama. S druge strane. povezano sa sve višim udaljavanjem čoveka od prirode. to je više sumarnih biostruja.

pošto je baš u njima najveće nagomilavanje elektrona. Godik su se bavili ispitivanjem svih tih polja. o materijalizaciji misli. Postoji masa posrednih dokaza. koji često demonstriram svojim učenicima. Dakle. Guljajev i E. Ruski naučnici akademici J. svetlosno. toplotna energija. Samo se jedna važna komponenta opšte bioenergije. To misao izaziva fiziološke promene . Pa. Ili drugi primer. zamišljanje toplote u nekom delu tela može tamo da izazove toplotu. Mogu se navesti hiljade takvih primera. među njima i elektromagnetno. a sledstveno tome pogoršanja zdravlja. A da kretanje naelektrisanih čestica ili struja kroz provodnik formira oko provodnika elektromagnetsko polje . toplotno. razjasnili smo da se životne funkcije organizma uvek obavljaju kretanjem naelektrisanih čestica. ultrazvučna itd. na primer. ENERGIJA MISLI U današnje vreme medicina koristi razna čovekova zračenja u dijagnostici. tj. merili su njihove veličine i potvrdili njihovo postojanje. kao što je akustička energija.Glava I -Upoznaj samog sebe debalansa organizma. u svakoj tački. Bioenergija. postoji. koja cirkulise u čovekom telu. Ona u sebe uključuje i druge oblike energija. Sipam vodu u čašu i merim PH te vode specijalnim instrumentom. u nekim slučajevima čak i opekotine. takođe. elektromagnetna energija. Zatim u toku 5 minuta mislima . Tako tananih i složenih instrumenata zasada još nema. koja cirkulise u covekovom telu. I pošto se elktrični procesi dešavaju praktično u svakoj tački tela. Najveći izvor elektromagnetne energije su akupunkturni kanali. Prvi znak viška nakupljenog "plusa" u organizmu je varničenje između ruku i metalnih predmeta koje čovek dodiruje. 51 . svetlosna. se ne sastoji samo od elektromagnetne energije.to čitaocu mora biti poznato. hemijska energija u organizmu je tesno povezana sa električnom. koji ne ostavljaju nimalo sumnje.u navedenim slučajevima pojavu toplote i pljuvačke.to je energija misli. danas ne meri instrumentima . Prilikom vizualizacije limuna u ustima se luči pljuvačka. koji se kreću ogromnim brzinama.

pošto se te reakcije obavljaju kroz proces proizvođenja i raspodele bioenergije. PH vode se menja za 0. Prirodno.BORIS ARANOVIČ . Setite se kako je energija ključala u vama kada ste bili radosni i kako ste bili potišteni u slučaju neuspeha. zbirna bioenergija. Dakle. Po pravilu. naročito emocionalno obojene misli.ČIŠĆENJE ORGANIZMA šaljem energiju na tu vodu i ponovo merim PH. veliki uticaj na kretanje energije imaju misli.2 jedinice: recimo. se kreće u organizmu i učestvuje u svim fiziološkim procesima. na početku je bilo 7. Ćelije i raspodela naelei^risanja / 52 .15-0. Slika 10. ove biohemijske reakcije pomažu u održavanju kretanja energije.6. među kojima su dominantne elektromagnetna energija i energija misli. To su velike promene. koja se sastoji od mnogo različitih zračenja. Sa svoje strane.8. a posle "punjenja" 7.

svaki deo tela.vid. I tako. Ili. 53 . pre svega. plus spolja. naelektrisanje nedovoljno. Eto energija. svake ćelije. recimo. Ja se sad neću zadržavati na opisu načina na koji se ta informacija može skinuti. U ćeliji se nalazi jezgro u koje je smešten upravljački aparat. To naelektrisanje membrane obezbeđuje prolaz hranljivih materija kroz nju. pored posedovanja poznatih organa čula . u kome se čuvaju informacije o nameni ćelije. energija obavlja veliki posao u ćeliji u obezbeđivanju procesa oksidacije i obnavljanja. koje je i nosilac informacija o svom fizičkom stvaraocu. Stalno kretanje energije u telu stvara biopolje oko njega i ono nosi informaciju o telu. pre svega poznati DNK. 10). obezbeđuje. Membrana se nalazi pod električnim naponom: minus iznutra. to naelektrisanje. (si. delu tela. a postoji i mnogo druge literature na tu temu.energetski omotač.GlavaI•Upoznajsamogsebe Kakav posao obavlja energija u ćeliji? Ćelija je "fabrika" za preradu hranljivih materija. svakog dela tela. Ćelija je okružena membranom kroz koju prolaze hranljive materije i kroz koju se izbacuju "otpaci". Bilo kakve promene u organu. višak naelektrisanja označava višak hranljivih materija. o njenoj funkciji i načinima prenosa informacija. sve prerađene materije ne mogu da izađu i tada se ćelija zaguši i može da strada. Osim toga. Reći ću samo da čovek. koja je tesno povezana sa tim procesom. Ako je. Nedostatak ili višak energije na određenom mestu tela menja naelektrisanje ćelija na tom mestu i dovodi do bolesti. svaki organ. ćelija će takođe biti bolesna i neće moći dugo da živi. svaka ćelija imaju svoje biopolje . recimo. koja se kreće u organizmu. ČOVEKOVO BIOPOLJE Opšte čovekovo polje se obrazuje od biopolja svakog organa. 0 tome sam pisao u svojim prethodnim knjigama. jer se svaka promena fiziološkog procesa trenutno odražava na bioenergiju. To je jedna od važnih namena energije. To je prirodno. odmah se "upisuju" u lokalni bioomotač i u opšti celog tela.

11 je prikazano etarsko telo koje se stvara zbog cirkulacije energije duž meridijana. koje omogućavaju da se osete vibracije energije. kada čitalac počne da koristi moju metodu čišćenja. miris. Kada se pojavi patologija ili poremećaj funkcije nekog organa menja se i energetsko telo tog organa i celog tela na mestu koje odgovara bolesnom organu. Samo što čovek ne koristi te sposobnosti. 12) označava promenu učestanosti energije na mestu patologije. za razliku od životnih. Uostalom. Biopolje. 54 . koje obavija čoveka i koje ponavlja konture fizičkog tela. zove se na drugi način etarsko telo ili energoinformaciono telo. zato što ne mogu svi ljudi da dospeju do takve informacije. Biopolje i etarsko telo čoveka Na si. Slika 11. ima i takozvane senzitivne sposobnosti.BORIS ARANOVIČ . dolaziće automatski u kontakt sa informacionim poljem organa.ČIŠĆENJE ORGANIZMA sluh. Deformacija etarskog tela jetre (si. pipanje.

Etarsko telo . svakog delića tela. Na taj način mozak održava energetsku kontrolu celog tela. u organizmu se stalno obavlja energoinformaciona razmena. svaki organ ili delić tela svake sekunde šalju informaciju o svom energetskom stanju u mozak. 55 . urogenitalni trakt itd. posebno organima koji ulaze u jedan sistem .Glava I -U poznaj samog sebe AAAAAAAAAAA/v/A A/VW\A/W\AAM Slika 12. koja će vam pomoći. ENERGOINFORMACIONA VEZA ORGANA INFORMACIJA O BOLESTI Informacija biopolja svakog organa. da bolje shvatite svoj organizam. Drugim recima. prenosi se stalno drugim organima. čitaoče. Osim toga. 13). organi za varenje. pri čemu svaki elemenat tela ima svoju energoinformacionu ćeliju u mozgu (si.obloga biopolja i učestanosti zdrave (a) i bolesne (b) jetre A sada želim da se zaustavim na vrlo važnoj stvari.endokrini.

organi za varenje. Energoinformaciona veza organa Informacija biopolja svakog organa. može se reći da je ozdravio. Ali Informacija o zapaljenju u biopolju n(je sasvim "izbrisana".endokrini. Zašto se to desilo? Zato što jetra ne nože da se 56 .BORIS ARANOVlC . to zapaljenje će se trenutno odraziti na biopolju jetre i ta informacija ulazi u ćeliju jetre u mozgu. Osim toga. recimo u jetri. svaki organ ili delić tela svake sekunde šalju informaciju o svom energetskom stanju u mozak. prigušio je zapaljenje.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Slika 13. prenosi se stalno drugim organima. Čovek je počeo da uzima lekove. Isto je tako ostalo I sećanje u ćeliji Jetre u mozgu. posebno organima koji ulaze u jedan sistem . deo je sačuvan. u organizmu se stalno obavlja energoinformaciona razmena. Drugim recima. Sada zamislite da se u organu pojavio zapaljivi proces. 13). Na taj način mozak održava energetsku kontrolu celog tela. pri čemu svaki elemenat tela ima svoju energoinformacionu ćeliju u mozgu (si. urogenitalni trakt itd. svakog delića tela.

Ljudski organizam raspolaže ogromnim resursima za svoje obnavljanje. uzrok su bile poteškoće u ćelom organizmu. u većini slučajeva medicina. Uklanjanje simptoma nije uklanjanje uzroka bolesti.Glava I . i dalje se drži simptomatskog lečenja. bez uzimanja u obzir njegove bioenergoinformacione strukture. Ali. pa i zdravlje. Druga činjenica. potvrđuje činjenicu o očuvanju sećanja na bolest.Upoznaj samog sebe razboli sama od sebe. uzimajući u obzir bioenergoinformaciona polja. Pokazalo se da je jetra slaba karika u tom energoinformacionom lancu i zato je ona stradala. Napredni lekari koji to razumeju počinju da koriste metode koje utiču na ceo organizam. Dokaz zaostale informacije u biopolju organa su fantomski bolovi. Simptomi traju kratko . Pošto je zapaljenje prigušeno letovima. u tom slučaju se prekida bioenergetski lanac i u polju ne ostaju tragovi. koja dokazuje ostatak sećanja na bolest: moji učenici. U životu se sve mora zaraditi. informacija o bolesti ostaje i potom može da se prenese na druge organe i psihu. neefikasno i ima malu perspektivu. ali to. To je dokaz da su u etarskom telu noge ostale informacije o bolesti.Treba mu 57 .nekoliko dana. Izdvajati za to svakog dana najmanje jedan sat. očigledno. da. aktivirajući unutrašnje resurse. Radi se o bolestima koje su izlečene letovima. Da. najmanje jedan sat. koji su uklonili simptome ili operacijama. imaju često simptome bolesti od kojih su bolovali pre mnogo godina.uzeti odgovornost za svoje zdravlje u svoje ruke i koristiti napredne metode samoregulacije organizma. energoinformaciona veza sa drugim organima je ostala kao i ranije i zato se deo informacija u bilopolju jetre sačuvao. Nemačkoj. Ako je organizam sam pobedio bolest. koji su završili kurs samoregulacije organizma i rade posle toga kod kuće po mojoj metodi. bolovi na mestu gde je bila noga se mogu javljati godinama. U zaključku želim da kažem da je lečenje čoveka. Začeci takve "informacione" medicine počeli su da se javljaju u Rusiji. koja je sada izvanredno tehnički ojačana. naročito za ljude sa više od 40 godina. SAD. Informacije o bolesti ostaju samo u slučaju ako su simptomi prigušeni letovima ili operacijom. Kada je anputirana noga. I šta da radi čovek koji želi da bude stvarno zdrav i da vodi aktivan život? Izlaz je samo jedan .

Slika 14. u kome Imaju ćelije koje odgovaraju tim omotačima I sadrže Istu Informaciju. bubrezi. Osim toga.Upoznaj samog sebe otvor sa zadnje strane (čmar). ćelije . koje pokreću hemijske reakcije. Drugim recima. delovi tela.Imaju biopolje kao omotač I ono sadrži informaciju o fizičkom stanju. Na si.Glava I . 14 je prikazano kako se prečišćava krv. . svi omotači blopolja su povezani s mozgom. Kretanje elektrona i jona u međućelijskoj i ćelijskoj tečnosti stvara blostruje. Duže prisustvo viška pozitivnog naelektrisanja u telu može da utiče na kretanje struje u tečnim sredinama i krajnji rezultat je poremećaj odvijanja fizioloških reakcija. Sve fiziološke funkcije organizma se obavljaju preko električnih pojava. Svi organi. jetra i znojne žlezde) 6. Organi koji učestvuju u prečišćavanju krvi (pluća. Zahvaljujući tome se obavlja stalna razmena informacija između organa I delova tela. Bilo kakvi pokreti tela III pomeranje tkiva (razni oblici masaže) stvaraju. 59 7. što povoljno utiče na životne aktivnosti organizma. takođe. biostruje.

Energoinformaciono stanje organizma ima ogroman značaj za zdravlje.ČIŠĆENJE ORGANIZMA u organizmu postoji energoinformacioni lanac. koja je nastala u nekom organu Ili delu tela ne otkloni sam organizam. 60 . već se to učini otklanjanjem simptoma.BORIS ARANOVIČ . Ako patologiju. energoinformaciona memorija o bolesti će se sačuvati i može kasnije negativno da utiče na organizam.

Glava 2 UZROCI ZAGAĐENJA ORGANIZMA .

Život . Prestanak tog kretanja je . A S.smrt. Zalmanov .to je neprestano kretanje tecnosti između ćelija i u ćelijama.

prvo. ne sagoreva je. A zašto se hrana loše prerađuje? Pa. ako postoji dobar dovod kiseonika iz vazduha i benzin ili neki drugi zapaljivi materijal. U tom slučaju vatra nastavlja da gori. na kraju sagorevanja otpaci su minimalni . Ako to ne uradite. Slično se dešava i u organizmu. Jasno je da je sistem za varenje osnovni izvor liferovanja otpadaka u organizam. koji učestvuju u preradi hrane do najmanjih čestica. zamislite da se nalazite u šumi i da treba da zapalite vatru da biste skuvali hranu.mrvice pepela. Ako sistem organa za varenje ne prerađuje hranu do kraja. Drugim recima.Glava 2 . Fermenti ne mogu da rade bez hormona. koje je teško izbaciti pomoću drenažnog sistema. kada čitalac ima predstavu o funkcionisanju organizma. A sada. A to zavisi od rada sistema za disanje. Drugo. Koliko hormona proizvodi endokrini sistem veoma zavisi od psihoemocionalnog stanja. ostaje mnogo otpadaka.ugljenisana parčad drveta. pretpostavite da vatra već gori i najednom počinje da se gasi. jer baš oni na kraju aktiviraju varenje. može se govoriti na koji način se organizam zagađuje. znate da je vatru lako zapaliti. jer sistem organa za varenje prerađuje hranu da bi proizveo čovekovu životnu energiju. koja je neophodna za kuvanje. Zapamtite fermente. nedostatak hormona u krvi. vatra će se ugasiti i otpadaka će biti mnogo . vi pomoću vatre treba da proizvedete energiju. Ali. koji su benzin koji pomaže da se razgori vatra i održava gorenje do kraja. a otpaci^ su pri tome neminovni. bubrezima i limfnim čvorovima. Sta ćete raditi? Duvaćete u plamen da biste obezbedili veći dovod kiseonika i dodati benzin. koji apsorbuje proizvode razmene materija i prenose ih na dalju preradu u jetri. koji se sastoji od venskog dela kapilara i limfnog sistema. To nije nimalo čudno. 63 . Iz sopstvenog iskustva.Uzroci zagađenja organizma Sada. nadostatak kiseonika kao kod vatre. Organizam izbacuje otpatke pomoću drenažnog sistema.

čiji je rad tesno povezan sa psihoemocionalnim stanjem. a to su izazvale negativne emocije.BORIS ARANOViČ • ČIŠĆENJE ORGANIZMA PSIHOEMOCIONALNO STANJE Hipofiza. Tečni sadržaj želuca je kiseo. među njima bubrezi. žalost i druge vrste uznemirenosti. rastvor u kome ima više hidroksida (OH grupa) je bazni. Na taj način negativne emocije. PH krvi i tečnosti izvan ćelija mora da ima najveće bazne vrednosti i on je otprilike 7. Negativne emocije preko hipotalamusa utiču. preko hipotalamusa usporavaju rad žlezda endokrinog sistema.kiseo.35. Kao posledica toga. tamponski sistemi. i na nervni sistem. Ja bih poremećaje psihoemocionalne sfere nazvao glavnim uzrokom zagađenja organizma. Različite tečnosti imaju različite PH. Sve te PH vrednosti moraju da se održavaju bez promena i to u organizmu obavljaju tzv. Tečnosti u ćelijama su kisele i PH je oko 5. ne samo na endokrini. Kada je PH rastvora 7 on je neutralan. naročito one koje dugo traju. izazivajući obično uzbuđenje simpatičkog dela i kočenje parasimpatičkog. a zajedno sa tim i proces varenja hrane. 64 . Kada preovladavaju joni vodonika sredina postaje kisela. kao što su zloba. koja je šef endokrinog sistema. dolazi do naglog opadanja svih funkcija želudačno-crevnog trakta. kada je manje od 7 . nego. Ali hipofiza je potčinjena drugom šefu . strah. PROMENE KISELO-BAZNE RAVNOTEŽE Nimalo nevažnu ulogu u zagađivanju organizma igraju promene kiselo-bazne ravnoteže svih tečnosti. Isto tako veliki značaj ima PH. jer je to uslovljeno zastajanjem sadržine želuca. dvanaestopalačnog creva bazni. koordinira rad svih žlezda koje proizvode hormone. više od 7 . jer kiselo-bazna ravnoteža utiče na odvijanje svih hemijskih reakcija. debelog creva slabo kiseo. PH ima veliki značaj za organizam.hipotalamusu. agresivnost. Nije slučajno što ljudi često osećaju težinu u želucu.bazni.

Važno je znati da je za organizam veoma značajna kiselo-bazna ravnoreza njegovih tečnosti. pa će ćelija delimično gubiti materije koje su joj potrebne. I kosmičko zračenje igra značajnu ulogu u zagađenu organizma. Odstupanje PH od normalnih vrednosti dovodi do zagađenja organizma. rešava na električnoj osnovi. na promene PH utiče i jednolična ishrana. Promene slabo kisele sredine debelog creva dovodi do procesa truljenja i skupljanja toksina u krvi. zloupotreba alkohola i pušenje. KOSMIČKO ZRAČENJE Čitalac već zna da se ćelijske membrane stalno nalaze pod električnim naponom. a to snači da tu postoje i elektromagnetna zračenja. Može se nastaviti ovo nabrajanje. Rad ćelije se pogoršava i to izaziva zagađenje ćelije. U vreme magnetnih bura propusna moć ćelijskih membrana se povećava. malo kretanja i promena razlike potencijala tela. prvenstveno magnetne bure.-------------------------------. Odstupanje PH u želucu dovodi do grčeva. Prilikom odstupanja PH od normale. I najzad. fermenti prestaju da rade i posledica je da se hrana ne prerađuje do kraja. pa na svaku promenu u propusnom sistemu bioloških membrana može da utiče kosmičko zračenje.— ___________________Glava 2 • Uzroci zagađenja organizma pluća. Regulisanje ulaza i izlaza mikroelemenata u i iz ćelija se. preveliko psihoemocionalno naprezanje. takođe. gastritisa i rezultat toga je rđava prerada hrane. Nije nimalo slučajno što se za vreme magnetnih bura pogoršavaju kožne bolesti i pojačavaju alergijske reakcije. Kad smo već počeli da govorimo o magnetnom burama. čitaocu neće biti suviše da zna da su one često uzrok pogoršanja 65 . Zašto se remeti PH? Glavni uzroci su . Fermenti veoma zavise od promene PH.nestabilan nervni sistem.

a posledlca toga je moždani udar. što onemogućava drenažni sitem da u celosti Izbacuje otpatke? 66 .uree. vitamine i druge sastojke. oni uzimaju velike molekule i čestice. prolaze i limfni kapilari. Usporavanje ulaska hranljivih materija. Baš se moždani udari najčešće dešavaju za vreme magnetnih bura.ČIŠĆENJE ORGANIZMA mikroregulaclje krvi u mozgu. kalcijuma. kiseonika. natrijumhlorida. Baš kroz kapilare eritrociti nose kiseonik ćelijama i baš tu krvna plazma im donosi belančevine. Usporavanje izdvajanja otpadaka . ugljene hidrate. Pošto su zidovi limfnih kapilara veoma tanki i jako provodni. hormona. Zašto nastaju zastojni procesi u međućelijskoj tecnosti I ćelijama.BORIS ARANOVIČ . U našem telu ima veoma mnogo ove tecnosti. fermenata u ćelije narušava rad ćelija i organa i smanjuje životnu energiju. Te male mikročestice moraju da se uklone i učine neškodljivim i nikako ne smeju da se nagomilavaju. žuči itd. jer se prilikom njihovog razlaganja stvaraju toksične materije. A sada ćemo preći na drenažni sistem. pa se prenose limfom da bi se učinile neškodljivim u limfnim čvorovima. Isto. U ljudskom organizmu u svakom trenurku umire mnogo miliona ćelija. među njima i bakterije. Ovde krv po zakonu osmoze i difuzije predaje hranljive materije i kiseonik i uzima otpatke metabolite. Kompletna razmena se dešava u tecnosti izvan ćelija. dovodi do trovanja organizma proizvodima sopstvene životne delatnosti. kao krvni kapilari. Magnetne bure utiču i na arterijski pritisak. Usporavanje razmene između ćelija i kapilara se u većini slučajeva obavlja u međućelijskom prostoru. USPORAVANJE RAZMENE U MEĐUĆELIJSKOM PROSTORU Najvažnija karika u sistemu životnog obezbeđenja ćelija su kapilari i mikrocirkulacija krvi. koje ne mogu da prodru u krvne kapilare. soli.

savremeni čovek se nedovoljno kreće da bi se u potpunosti Izbacili otpaci. neprimetno za njega. 67 . više se zagađuje organizam. od straha može da dođe do napetosti u nožnim mišićima. da se napreže donji deo leđa Itd. što. Pslhoemoclonalnl poremećaji. ne manje važan uzrok je nagomilavanje unutrašnjih napetosti u tkivima 1 mišićima.trčanja. više je zastojnih procesa._________ Glava 2 . izazivajući zastoj. 2. Što je manje kretanja. sa svoje strane. odnosno do smanjenja funkcija celog želudačno-crevnog trakta.Uzroci zagađenja organizma ZASTOJNI PROCESI U procesu čovekove evolucije priroda je usavršila naše unutrašnje organe u uslovlma velike fizičke aktivnosti . To je prvi uzrok zastoja. koji dovode do hormonalne neravnoteže. slabi aktivnost fermenata. I da rezimiramo. Pošto nije našla drugo. Na isti način psihoemocionalne reakcije. potresa. da se stežu pesnice. priroda je baš te Inerclone. Pa. Prilikom čestih ponavljanja sličnih psihoemocionalnih reakcija. kontrakcija mišića. utiče na aktivnost fermenata i na preradu hrane u želucu I crevlma. gravitacione sile potresa i sile mišićnih kontrakcija iskoristila za čišćenje ćelija I međućelljskog prostora od otpadaka. čovek se zbog nečega brine i u isto vreme. A baš dugi zastojni procesi u međućelljskom prostoru dovode do brzog starenja organizma. zbog negativnih psihoemocionalnih reakcija u raznim delovlma tela. neprekidnih potresa u toku mnogo sati. Drugi. Poznato je da. efikasnije rešenje. Ali. napetost prelazi u hroničnu i ograničava prenos raznih materija 1 jona u međucelijsku tečnost. na prlmer. Ili. koji. na žalost. oni dovode do poremećaja nervnog sistema. kroz neurovegetatlvnl sistem. Poremećaj kiselo-bazne ravnoteže. skupljaju se i naprežu čeljusni mišići. organima i delovlma tela. mogu nastati naprezanja. Koji su glavni uzroci zagađivanja organizma? 1. takođe. izazivaju napetost u tkivima I mišićima unutrašnjih organa.

čitaoče. Svi proizvodi metabolizma. na membrane ćelija. povezan sa dovođenjem kiseonika u ćelije. isto je i sa ugljenim hidratima. ostaju u međućelijskoj tečnosti. a rezultat je da hrana nije prerađena do kraja. zbog zastojnih procesa u njima. Nisam naveo. I to stvarno dovodi do znatnog poboljšanja zdravlja. Poznato je da su za preradu belančevina potrebni jedni fermenti. po meni drugostepeni. Teškoće sa preradom hrane nastaju i pri mešanoj ishrani. u kome ste vi. I to je jedan od glavnih uzroka bolesti. ali to se razume samo po sebi. a za preradu ugljenih hidrata drugi. . slatkiša. koje drenažni sistem ne može da izbaci kroz venski deo kapilara i limfo-kapilara. kada se belančevine i ugljeni hidrati koriste zajedno.ČIŠĆENJE ORGANIZMA 3. prevelika upotreba mesa. Ali povratak na pređašnju ishranu još više pogoršava zdravlje. jer su slični poremećaji posledica fizioloških poremećaja. Ovim završavam prvi deo knjige. Postoji teorija podeljene ishrane.Rad sa samim sobom pretpostavlja kontakt sa svojim telom. Zato samo može da se preporuči da se hrani podeljeno. A kako se može uspostaviti kontakt sa telom ako ga ne poznajemo? 68 . Pored navedenih. uzroci zagađenja. koja preporučuje da se meso jede sa povrćem. Prilikom mešanja dolazi do delimične blokade jednih fermenata drugima. prvenstveno magnetnih bura. Uticaj kosmičkog zračenja. jer je za vreme podeljene ishrane organizam skinuo sa sebe deo opterećenja i nije' utreniran za povratak.BORIS ARANOVIČ . To su: loše žvakanje. kao važan uzrok. 4 Rad sistema za disanje. dobili koncentrat neophodnih znanja da biste mogli svesno da radite. prejedanje. postoje i drugi. poremećaje rada električnog i energetskog sistema.

Glava 3 UTICAJ MISLI NA ORGANIZAM .

zašto ih onda njihova bliskost nije zaštitila od smrtnog neprijateljstva? Gete .Evo šta ja. na primer. ne razumem: Duša i telo su nerazdvojno spojeni.

betona i si). Moj zadatak je da šematski prikazem put misli da bi čitalac mogao da razume zašto misli izazivaju tako snažne promene u telu. Ako zagađujemo okolinu . naravno.i da stvorimo za sve nas okruženje prijateljstva i lepote. pesnika.to je ta strašna stvaralačka i razorna snaga koju one poseduju. FIZIOLOŠKE OSNOVE Ovde se neću detaljno zadržavati na fiziološkim procesima koji se odvijaju u organizmu prilikom procesa mišljenja. naučnika. Mi smo isto tako mogli da zamislimo svet koji nam je potreban kao svet dobra i lepote . Snaga zamišljanja je snaga stvaranja . ako prethodno nije razrađena u hemijskoj laboratoriji i na tablama za crtanje oružara.koliko mogu. svi se oni rađaju kao dečaci i devojčice koji mnogo i dugo razmišljaju o svojoj budućoj ulozi. Nijedna kuća nije sagrađena ako prethodno nije zamišljena i ako nije postojala kao zamišljen projekat. 71 .Uticaj misli na organizam Danas je jasno da se misli mogu prenositi od jednog čoveka drugom slično radiotalasima.to je rezultat zagađenosti našeg zamišljanja. koji su se odvijali pod upravljanjem i kontrolom u toku života dva pokolenja. Ali najneobicnija osobina misli . Bakstera nad biljkama: dokazano je da energija misli lako prolazi kroz prepreke koje zadržavaju sve druge poznate oblike zračenja (debele table olova. koji se prenose od jedne stanice do druge.lošeg ili dobrog. Nijednog lekara. Nijedna bomba nije bačena iz aviona. Eksperimenti sa ljudima. operskog pevača nije stvorila priroda.Glava 3. potkrepljeni su neobičnom demonstracijom K. a zatim sebe pretvaraju u ono što su zamislili .

To je.ČIŠĆENJE ORGANIZMA PUT MISLI Ako zamislite krišku limuna. uticaj misli na fiziologiju. u ustima će se pojaviti pljuvačka. može da vam se promeni pritisak. Kao što vidite. Ili. posle nekog vremena. srećnog ili nesrećnog. dok se sećate nekog značajnog događaja iz vašeg života. Formiranje podsvesnih signala upravljanja organizmom i njihov prenos u mozak . Podsvest stvara sve signale koji upravljaju organizmom (si.BORIS ARANOVIČ . naprimer. 15) i šalje ih u malu oblast mozga . takođe. srce može da počne brže da vam kuca. misli su izazvale fiziološke promene u obliku stvaranja pljuvačke.hipotalamus. da vam se prošire ili skupe ženice. Slika 15.

malo ću se više zadržati na radu naše podsvesti. upravlja telom . Većina naših svakodnevnih poslova se obavlja.virusa. stvara se zatvoreni krug. mikroba. namenjena uništavanju naših "neprijatelja" . koji stvara hormone.mi svesno podižemo ruku. tj. polni sistem. Svest. Naprimer. što ponovo izaziva psihičku destabilizaciju. ili svesno nešto govorimo. Hormoni utiču na sve životne funkcije organizma. problemi sa težinom i dr. pokušava da nadoknadi nedostatak hormona. kortizon. AH 73 . urinarni sistem. Osim toga. među njima i na krvne sudove. među njima i stresove. hipotalamus učestvuje i u upravljanju imunobiološkim sistemom. ili pokrećemo glavu. RAD PODSVESTI Da bih bolje objasnio uticaj misli na telo. To pomaže samo neko vreme. bakterija. a to je destabilišući faktor praktično za sve sisteme organizma: želudačno-crevni trakt. krvotok i druge.Utkaj misli na organizam Hipotalamus pamti sva emocionalna preživljavanja. upravljanje automobilom. kožna oboljenja. takođe. i upravlja hipofizom. na stvaranje želudačnog soka ili varenje hrane. jer se organizam navikava na "dodatke" i žlezde se "ulenje" i proizvode još manje hormona. koje širi ili skuplja. naravno. podsvestno. Imunobiološki sistem je prirodna zaštita organizma. takođe. Ortodoksna medicina prilikom lečenja često. tromnoflebitis (upala vena). estrogen. koja reguliše rad celog endokrinog sistema. koje stvara endokrini sistem. a zatim stanje može da se pogorša. na primer hodanje. tj. Negativne emocije preko hipotalamusa takođe slabe imuni sistem i čine da organizam postaje prijemčiv za "neprijatelje". nedostatak kortizona dovodi do sledećih poremećaja: čir u želucu. Negativne emocije prvenstveno menjaju količinu hormona u krvi. Osim toga. među njima i ćelije raka. narušavanje hormonske ravnoneže utiče na štitnu žlezdu. ne koristimo za to svest. zloćudnih ćelija.________________________________________ Glava 3 . Među poznatim hormonima navešću adrenalin. Podsvest upravlja svim životnim procesima: mi ne mislimo kako da se reguliše krvni pritisak. šivenje.

Slika 16. Ovde molim za posebnu pažnju. Otvaranje vratanaca reguliše se uticajem leve i desne polovine mozga. uticaj podsvesti na svest. 16 su šematski prikazana uslovna vratanca između svesti i podsvesti. Kada nešto osećamo intuitivno. kada misli u slikama. SVEST I PODSVEST. takođe. Kada smo zamišljali limun i izazvali lučenje pljuvačke. i delovanje svesti na telo kroz podsvest. to je. I što su više otvorena "vratanca" veće je uzajamno delovanje. Kroz njih se vrši uzajamno delovanje svesti i podsvesti. to je bilo delovanje svesti na telo preko podsvesti. Desna dominira kada se čovek bavi stvaralačkim radom. Leva polovina se aktivira kada je neophodna logika. obrnuto. racionalizacija. EMOCIJE I SLIKE Na si.BORIS ARANOVIČ • ČIŠĆENJE ORGANIZMA postoji. Uslovna "vratanca" između svesti i podsvesti 74 .

takođe. Emocija. Čitaocu sada mora biti razumljivo da svaka misao ispunjena emocijama lakše dolazi do podsvesti i. takođe. ali s vremenom ona "prodire" u podsvest i radi svoj "crni" posao i u toku vremena može da dovede do ozbiljnih oštećenja u organizmu. do aktiviranja desne polovine mozga. slikovito sećanje na neki tragičan događaj prouzrokuje hlađenje ruku i nogu. bez obzira na to što je slaba. zbog 75 . Eto vam prostog primera uticaja emocionalne misli na fiziologiju tela.[ ______________________________________________ Glava 3 . strah. da se spasu od posledica negativnog mišljenja. senzitivniji. Razne psihoterapije koje se primenjuju u svetu i koje omogućavaju razvoj stvaralačkih sposobnosti i drugih čovekovih mogućnosti usmerene su na aktiviranje desne polovine mozga i dublje pronicanje u podsvest. sve su to svojevrsne emocionalno obojene misli. Isto se događa i kad mislimo u slikama. Recimo. ovde. Ona na prvi pogled ne izgleda kao jako osećanje. snažnije utiče na telo. Jasno je da jača emocija jače "udara" telo. U isto vreme. kod ljudi sa razvijenijom levom stranom mozga. ali ako je kratka. treba praviti razliku među ljudima. ali i podložniji uticaju negativnih misli i emocija nego ljudi sa razvijenijom levom stranom mozga. takva negativna misao je "uvreda". podriva organizam i dovodi do ozbiljnih bolesti. ljudi sa razvijenijom desnom stranom mozga su sposobniji za život usled boljeg kontakta sa podsvešću i mogu brže da pomognu sebi. slikovito sećanje na erotski događaj može 1 da izazove uzbuđenje. otvaranje vrata u podsvest je mogućnost otkrivanja unutrašnjih rezervi organizma. Drugim recima. koju dugo nosimo. I. Ljudi sa razvijenijom i aktivnijom desnom polovinom mozga su osećajniji. preživljavanje.Utkaj misli na organizam Emocije dovode. nespokojstvo. Uticaj na "vratanca" je sledeći: što je aktivnija desna polovina "vratanca" se više otvaraju. I obrnuto. Naprimer. Ali. kada su vam se osušila usta. prema tome. Ili. Setite se nekog događaja u životu kada ste se jako uzbudili. Slika. utoliko više ukoliko je slika sjajnija. recimo nekoliko sati na dan. organizam pomoću sistema samoregulacije može da se oporavi. otvara "vratanca". vrlo često slikovite. takođe. Negativne misli. što je aktivnija leva polovina mozga ona se zatvaraju. takođe.

Prvo. o vezi misli i fiziologije. ko je skeptik? To je čovek koji misli u stereotipima i opšteprihvaćenim normama. što je veoma važno. Dobar dokaz uticaja misli na organizam je izraz čovekovog lica. odsečni pokreti. ali ne i stvaraoci. Toliko. ENERGETSKE OSNOVE MALO LIRSKO ODSTUPANJE ZA SKEPTIKE Pod pretpostavkom da ovu knjgu mogu da čitaju i skeptici. Po pravilu. pogureni. Neće poverovati. preko ideomotornih impulsa. informacije teškov prelaze iz podsvesti u svest. Nije teško dosetiti se da je kod ljudi sa razvijenijom desnom polovinom mozga to izražavanje jače. Ali. tabletama. takvi ljudi mogu da budu dobri izvršioci. rđavih ljudi . usporen je proces prodiranja negativnih misli u organizam i u skladu sa tim usporen je i proces oslobađanja od njih. koji dolaze iz podsvesti za vreme mišljenja.to je čovek koji neće i ne može da izađe iz okvira stereotipnog shvatanja sveta. Obratite pažnju na lica zlih. želim da njih radi napravim malo odstupanje.ČIŠĆENJE ORGANIZMA __________________ slabog kontakta. stres se odstranjuje alkoholom ili. ukratko. Skeptik .slaba je Intuicija. Pokušajte da kažete skeptiku da se svi ti problemi mogu resiti pomoću preraspodele energije snagom misli. pa samim tim i lošeg kontakta sa podsvešću. tvorci nečeg novog. Nervozne. Uzroci skepticizma su često u dominaciji leve polovine mozga. zbog unutrašnje želje da se sakriju. ovde obrnuto.ona tačno odražavaju unutrašnje stanje svojih sopstvenika. jer je povezano sa otkrivanjem unutrašnjih rezervi organizma pomoću upravljanja sopstvenom energijom. Ljudi puni straha su malo pogrbljeni. takođe.BORIS ARANOVIČ . višak težine se skida dijetom. Često me pitaju zašto na moje kurseve 76 . psihički nestabilne ljude karakteriše brz hod. Na taj način telo se izražava mislima. koje su stvorene u društvu: ako vas boli glava treba da uzmete tabletu. Drugim recima .

koji veruje samo u materijalni svet. Uspeh u životu. koji su kasnije uspešno primenjivali bioenergetsko znanje. Zato one tačno osećaju šta im je potrebno. mnogo ograničava i osiromašuje svoj život. po pravilu. pomirisati. vibracija. tj. obučavalo mnogo lekara i to su. oni ne bi otvorili ovu knjigu. Postoji i drugi svet . I ja se nadam da će im ova knjiga pomoći da krenu pravim putem. nije samo ono što se može otrgnuti. svet energije.nećeš uspeti da je iskoristiš. Iako bar malo naučite da razumete taj svet i da njime upravljate. potrebna je i logika i intuicija. vrhunskim izvođačima. želim da se obratim skepticima. Svet nije samo materija. koji tako jako deluje na nas da vam je teško da to zamislite. skeptici! 77 . iščupati. zavisi od ravnoteže razvijenosti leve I desne polovine mozga. bili napredni lekari. na Univerzitetu za bioenergetiku u Petrogradu.. Često mi se događalo da se sretnem i radim sa rukovodiocima velikih preduzeća.Uticaj misli na organizam dolazi više žena.ne dobijaš. više im je razvijena desna polovina mozga. raznovrsniji i srećniji. Isto tako.nećeš imati uspeha u životu. U protivnom.biće loš porodični život. Znači. po pravilu. Svi su oni obdareni dobrom logikom. Ne veruješ u sebe . intuicijom i senzibilni su. Žena sa dobrom logikom može da postigne mnogo. koje su stekli. Čovek. Oni skeptici koji čitaju ove redove nisu više beznadežni. sa vodećim naučnicima. Dragi skeptici! Potrudite se da pogledate oko sebe.Glava 3 . život će vam postati interesantniji. Ne veruješ u metodu . Žene su intuitivnije. U životu je uvek tako: ako ne veruješ . muškarca sa dobrom intuicijom očekuje uspeh.nevidljiv. Ne veruješ u muža . Kod mene se. Verujem u vas. Pošto dalji materijal u ovoj knjizi malo odstupa od stereotipnog shvatanja sveta. Među njima je manje skeptika.

Vaše oči.na disku. već i biopolje tog čoveka ili predmeta sa svim njegovim frekvencijama. Vi već znate da čovek nije samo fizičko telo. prihvataju tog čoveka ka bioinformacioni objekat i šalju tu informaciju u kodiranom obliku u jednu od memorijskih ćelija. skener svoje vrste.BORIS ARANOVIČ . od interesovanja. pre svega. dragi čitaoci.ČIŠĆENJE ORGANIZMA DEJSTVO MISLI NA DALJINU Da li ste nekad razmišljali o tome. pojačava efekat. svoje frekvencije. po potrebi. informacija o njemu se izvlači iz ćelije i ponovo pretvara u lik. izvlačimo na ekran i koristimo u razne svrhe. I sada smo došli do nečeg vrlo važnog. On glasi: "Ako u nekoj tački u prostoru zamislite lik ili prikaz (fantom) tog 78 . Informacije se čuvaju u memoriji racunara . Zatim. Dubina pamćenja zavisi. takođe. da kompjuter ima mnogo zajedničkog sa našim mozgom? U kompjuter možemo da smestimo koliko hoćemo informacija i da ih zatim. kada budete hteli da se setite tog čoveka. kao prijemnik informacija. nego i energoinformacioni objekat koji u svom biopolju ima masu različitih učestanosti koje nose informacije o svemu u čoveku. Isto se dešava i u čoveku. takozvani. "zakon fantoma". i uopšte sav materijalni. I ono će vršiti energetsko dejstvo na vas. Ako ste se setili nekog čoveka ili predmeta i ako ste ga predstavili sebi. Svi predmeti. Jer je interesovanje. Sada zamislite da prvi put vidite napoznatog čoveka. koje je taj čovek u svoje vreme izazvao kod vas. takođe. u kodiranom obliku. pred vama se neće pojaviti samo lik. pa time i na naše telo. U parapsihologijl postoji. Isto se odnosi i na pamćenje predmeta. svet imaju svoje biopolje. mi takođe delujemo na njega. Ali ne samo da lik izvučen iz ćelije deluje na nas. emocija. sa bioenergetske tačke gledanja. a one utiču na naše biopolje. to objašnjava time što pri sećanju na tragični događaj stupamo u kontakt sa biopoljem tog događaja ili sa njegovim frekvencijama. Isto je i sa erotskom epizodom. Sećate li se primera sa tragičnim događajem? Tako se. koja.

Takva osećanja se mogu osetlti i kada se nalazite daleko od čoveka koji vam želi zlo. Glava 3 . stalno obavlja energolnformaclona fazmena.__________________ _ _______ . t). Postoje prosta misaona dejstva (1) (si. isto kao prilikom emitovanja radio i televizijskog programa. ali naša misao ne nosi nikakvu Informaciju I složena misaona dejstva. ljudima. u toj tačkl se Javlja blopolje tog objekta. koji na vas misli sa ljubavlju I poštovanjem. slaće vam isceljujuću energiju. možemo da želimo čoveku da uspešno položi ispit ili da ozdravi. 17). To će već biti složeni misaoni obrazac (2). MISAONI OBRASCI Delovanje misli se razlikuje među sobom. Razlika Je samo u tomevšto u tom slučaju nećete shvatiti odakle vam takvo osecanje.Uticaj misli na organizam objekta (na prlmer čoveka). kada jednostavno mislimo o Čoveku s ljubavlju ili Ijutlto." Na tom zakonu se zasniva rad sa energijom na rastojanju sa bolesnima I telepatija. koji se nalazi u blizini. što Je više čovek koncentrisan na njega. U trenutku zlobe čovek povećava snagu delovanja misli nekoliko puta. Delovanje misli Je utoliko Jače ukoliko su one jače emocionalno obojene. Ona se usađuje u biopolje čoveka na koga mislimo I stvarno počinje da pomaže ili da nanosi štetu. naše misli prenose informaciju. Svako od vas Je. Na taj način se među nama. Čovek. verovatno. Naprimer. koje Ima direktnu vezu sa tim objektom. što zavisi od toga kolika je bila koncentracija I koliko je bila emocionalna prilikom njihovog formiranja. nego mu i želimo nešto. kada mi ne samo što mislimo o čoveku. Ne moraju se posedovatl neke posebne sposobnosti da bi se Izvršio uticaj mislima na neki objekat. osetio u životu delovanje Ijutitog čoveka. u zavisnosti od želja onoga ko ih emltuje. 79 . Misaoni obrasci mogu neko vreme samostalno da žive u prostoru.

koje vode uspehu. Učesnici u mislima stvaraju energetsku kuglicu i zatim počinju da je prebacuju sa dlana na dlan. optimističkih misli privlače pozitivne okolnosti. Rezultat je da ste vi sami doveli do svog neuspeha. po pravilu. koji su uspeli da unesu u tu kuglicu toliko energije da je ona. Prosta (1) i složena (2) uzajamna misaona dejstva Na tom polju su interesantne praktične vežbe učesnika na mojim kursevima "Bioenergetska terapija" na Institutu za alternativne terapije. formirate misaoni obrazac o svom neverovanju. kod jakih učesnika. I taj misaoni 80 . Ti misaoni obrasci dospevaju u prostor i. dospevši do drugih vibracija u prostoru. koji. počinju da deluju na one ljude od kojih zavisi ostvarivanje tih planova. iako nije energetski mnogo jak. jer su oni izvor programa dejstva. takođe. Nekim učesnicima se dešava da kuglica sasvim odleti. vi. ima dugotrajno dejstvo. pošto tamo požive neko vreme.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Slika 17. Misaoni obrasci pozitivnih. napustila domaćina koji ju je stvorio. Zato treba biti oprezan prilikom stvaranja složenih misačnih obrazaca. Zamislite da pesimistički mislite o svojim planovima.BORIS ARANOVIČ . To se dešavalo. Ako ne verujete u sebe.

upija psihičku energiju. ali ako su negativni? . U tom slučaju.Glava 3 . mogu kasnije da nam ih vrate.. Hrana. a najjače voda. To je dobro. drago kamenje. da za vreme jela budete dobro raspoloženi. stepen uzajamnog dejstva mnogo zavisi od toga kakav je predmet u pitanju i od sinhronizacije naše energije i energije predmeta. vi ćete ih "pojesti" zajedno sa hranom. takođe. koji se nahrane našom energijom i programima. ako su u pitanju pozitivni programi. Posebno dobro "upijaju" energiju predmeti od prirodnih materijala . Svojim mislima i misaonim obrascima mi se usađujemo i u omotač biopolja predmeta. Ako za vreme jela psujete ili imate negativne emocije.drvo. minerali. dolazi do uzajamnog dejstva u većem ili manjem stepenu i zato moramo da budemo dovoljno obazrivi.. U svakom sučaju. Predmeti.Uticaj misli na organizam obrazac se usađuje u biopolje vaših poznanika i rođaka i izaziva kod njih osećanje da vi ne verujete u sebe i oni će se u skladu sa tim ponašati prema vama. kao i ostali predmeti. Trudite se. 81 .

Glava 4 ZDRAVLJE I SNAGA MISLI .

A. fizičkim svetom.Gde Ima misli. tamo je snaga. Igo Neopipljivi svet misli kontrolise I upravlja opipljivim. Ford .

U odraslom čoveku. hronlčno 85 . Ml osećamo dejstvo stresa ne samo u tom momentu kada preživljavamo određeni događaj. U ovoj glavi želim da govorim o konkretnim negativnim mislima i o njihovom uticaju na funkcije organizma. sa nekim konkretnim ispoljavanjem surovosti. Osim toga. čak I kad Je zasnovano na stvarnoj nepravdi. UVREDA Mnogim ljudima na duši leže uvrede. kad ga se sećamo. Ljudi. fiziološki i bioenergetskl mehanizam. To može biti uspomena. utiče na nas skoro isto kao i sam stres. koje su se skupljale godinama. emocionalno suprotstavljanje. emocionalni sukob sa nekim događajem III pojavom. često u sebi ponavljaju te događaje i to se nekiput događa godinama. Često. nego i svaki put. Vi već znate odakle to dolazi: faktor stresa. i onaj koji nosi stres.Glava 4 ■• Zdravlje i snaga misli RUŠILAČKA SNAGA NEGATIVNIH MISLI U prethodnim poglavljima trudio sam se da objasnim uticaj naših misli na telo. U toj borbi vi ste osuđeni na poraz pošto u datom trenutku pokušavate da uradite nemoguće * da Izmenlte prošlost Osećanje uvređenostl. sa neprihvatanjem od druge dece ili učitelja. koji su se desili u prošlosti.to je način da se likvidira već Izvršena nepravda. u kojima živi takva uvreda. Najrasprostranjeniji. Nadam se da ste shvatili kakva Je snaga zatočena u našim mislima. koji iskrsava. neprihvatanje nečega što se već desilo. je uvreda. koji doprinosi formiranju negativnih emocija. ne donosi ni zadovoljstvo ni korist I u toku vremena postaje emocionalna navika. čak I onda kada oni koji su ih uvredili više nisu živi. na okolinu. koja je povezana sa nedostatkom ljubavi roditelja. Uvređenost . postoji gorčina dečjlh preživljavanja i neki bolan događaj on pamti celog života do najsitnijih pojedinosti.

zašto boluju deca. Sličan fenomen se javlja. Stvorena navika da se vređamo i da se sažaljevamo izaziva potcenjivanja sopstvene ličnosti. uvek aktivirati negativne emocije. Samo vi možete da joj budete gospodar. uverio sam se. uvek. u toku vremena. Sakrivena uvređenost.ČlSĆENJE ORGANIZMA osećanje uvređenosti neizbežno dovodi do samosažaljenja. prilikom delovanja na određenu oblast njegovog mozga. kao uostalom i sve druge negativne emocije. Postoji još jedan uzrok. bila jedan od glavnih uzroka njihovih bolesti. ili takozvano "žarište". ako se specijalnim elektrodama nadražuju određene oblasti u mozgu. čoveka koji veruje u sebe. Ako trudna žena nosi u sebi dugotrajnu uvređenost. da je duboko zapretana i dugo nošena uvređenost. već porazu i stradanjima. Ako čovek nosi u sebi neku uvredu. nezavisnog čoveka. mnogo redi . Misaoni obrazac uvređenosti se usađuje u omotač biopolja čoveka i izaziva slabljenje njegovog imunološkog sistema i može dovesti do takvih bolesti kao što je rak. infarkt. Ovde treba reći da osećanje uvređenosti kod vas ne izazivaju ljudi. istina ako budete uspeli da shvatite da osećanje uvređenosti i žaljenja sebe ne vodi sreći i uspehu. ta emocija će se aktivirati i čovek će osetiti veoma jaku uvređenost. bolesti želuca i jednjaka.BORIS ARANOVIČ . Često me pitaju: "Ako je duševno stanje uzrok skoro svih bolesti. događaji ili okolnosti. ne jedanput. ima određeno mesto u mozgu. izazove kod njega ozbiljnu bolest. Sa skrivenom uvređenošću vi jednostavno niste u stanju da zamislite sebe kao samostalnog. U Rusiji su vršena psihofiziološka ispitivanja. ali o tome ćemo govoriti kasnije. taj misaoni obrazac može da se usadi u omotač biopolja deteta i da posle. ne možete da budete gospodar svoje sudbine. kada se deluje baš na tu oblast u mozgu. "Žarište" (si. Srećući se sa ljudima koji su bolovali od takvih bolesti. 18) se aktivira i kada se čovek seti događaja koji je 86 .prenos negativnih programa sa majke na dete za vreme trudnoće. kojima je razjašnjeno da će se. i to čak od ozbiljnih bolesti?" Evo vam uzroka . koje odgovaraju tim oblastima. Isto se događa i sa drugim emocijama. To je vaša sopstvena reakcija na njih.prouzrokovan karmom. samo ste vi u stanju da je kontrolišete. koje se dugo nose.

Sumnja je manifestacija paslvnoodbranbenog refleksa. Strah je prepreka za bilo kakav početak. Osećajući strah za njegovo zdravlje. on uništava inicijativu. smrti. zlobu. jer se ranije stvara misaoni obrazac sa programom za blokiranje konstruktivnih procesa. podriva samopouzdanje. Čovek koji sumnja je uvek oslabljen I u suštini razoružan. ona šalje negativne misaone obrasce u biopolje deteta i dete stvarno počinje da boluje. Strah blokira i materijalnu i duhovnu stranu života. stalno drži čoveka u visokoj nervnoj napetosti. gubitka posla. Slika 18. koji onemogućava nastajanje mehanizma delovanja i zato je ozbiljna smetnja za postizanje bilo kakvog cilja.Zdravlje i snaga misli u svoje vreme. Najraspostranjenije vrste straha su: strah od usamljenosti. entuzijazam. izazvao tu emociju. razdraženost. strah za budućnost. Majčin strah predstavlja veliku opasnost za dete koje se razvija. gubitka ljubavi. Aktiviranje "žarišta" negativne emocije STRAH Od svih rušilačkih emocija najjači je strah. stvara pohlepu. Prirodno. bolesti. 87 . Rođena sestra straha je sumnja. pri tome se oko "žarišta" povećava energija koja utiče na biopolje čoveka izobličavajući ga.___________________ „ ____________________________ Glava 4 .

BORIS ARANOVIČ . koja prethodi donošenju važnih odluka. Kad prvi put razgovaram sa pacijentom. isto tako. Ta naprezanja ograničavaju cirkulaciju energije u glavi i dovode do glavobolja. Fobije se. Strah može. što je isto. nekiput do dugotrajnih glavobolja. skoro je nemoguće odstraniti migrenu bez odstranjivanja napona u ramenima i vratu. po pravilu. I stvarno. da izazove glavobolju. od nekog straha. po pravilu. koji sumnjaju u sebe. postoji i "zdrava" sumnja. prenose sa majke na plod za vreme trudnoće u obliku misaonih obrazaca fobija koje ima majka. uvek ga pitam da li se nečega boji. Sumnja i neodlučnost rasipaju životnu energiju i podrivaju veru u sebe i svoju budućnost. takođe. da se to pretvori u fobiju za ceo život. Moja praksa pokazuje da ljudi. Poreklo takvih fobija je. jajnicima. izaziva frigidnost kod žena i impotenciju kod muškaraca. koji ima neku od tih bolesti. ali više pate muškarci. većina strahova ima svoje početke u detinjstvu ili iz vremena trudnoće. koji se 88 . Oni. Naravno. Fobija je paničan strah od nekih konkretnih situacija u životu. mokraćnom bešikom. koji imaju probleme sa bubrezima. kada je podsvest deteta najotvorenija za razne energoinformacione programe. pošto oni koji pate od straha često imaju bolesne i napete mišiće u predelu ramena i vrata. u detinjstvu. po pravilu. koji imaju menstrualne tegobe pate. jer se on stvarno nečega boji.ČiSĆENJE ORGANIZMA __________________________________ Stalna sumnja u sebe dovodi do atrofije sposobnosti za donošnje odgovarajuće odluke. biti u prostoriji bez prozora itd). strah od letenja. strah od zatvorenog prostora (voziti se liftom. sumnjaju u sve. Pacijent se. Podvrsta straha su fobije. Strah jako deluje na ^seksualnost. čudi što ga to pitam. Dovoljno je reći detetu da je opasno leteti avionom ili da se može zaglaviti u liftu. Baš u tom periodu energoinformacioni programi se lako uvlače u podsvest ili. u omotač biopolja i zatim celog života deluje na čovekovo ponašanje. Često bolni sindromi. Još su stari Kinezi govorili da energija straha dovodi do bolesti bubrega. koje se zovu migrene. Strah prevenstveno deluje na funkcionisaje urinarnog sistema. Na primer. strah od vožnje metroom. ip Drugim recima. matericom.

Većina sličnih ljudi ne shvata da time pričinjava veliku štetu svojima. sumnjajući na bolest. naročito kod nepoverljivih ljudi. neć i na sebe samog. Često lekari izazivaju strah. Za višak emocionalne "pare" treba imati ventil sigurnosti. frigidnost. Nekiput se može desiti da je baš u tom trenutku biopolje nekog od bliskih oslabljeno zbog bolesti ili stresne situacije. Nepoznavanje elementarnih osobina funkcionisanja organizma i njihove povezanosti sa spoljašnjomv sredinom izaziva masu briga. impotencija. slučajeva kada su mi se poznanici javljali telefonom i paničnim glasom se žalili na bolove u srcu. Ali. ali nema mogućnosti da to učini. Radnik. strah još više povećava bol. upravljajući jake vibracije agresije na njihova biopolja.Glava4-Zdravljeisnagamisli javljaju kod ljudi kao rezultat promene vremena ili posle kratkih stresova. Pošto je ta emocija veoma jaka. u vezi s tim. AGRESIVNOST Uzrok agresivnosti je .nezadovoljstvo. izazivaju strah. agresivnost dovodi bolesti. Menjajući sopstveno polje. tada agresija može da nanese udar koji izaziva jaku deformaciju polja tipa "rupa". U narodu se to zove "urok". istresajući se na ženu i decu. nalazio sam samo deformacije izazvane strahom i posle korekcije tih deformacija bolovi su trenutno prestajali. unoseći u podsvest ovakve "programe": "Imate hroničnu bolest sa kojom ćete morati da živite celog života" ili "Ti simptomi govore o nastajanju teške bolesti". želucu i na drugim mestima. i ako potraje duže to može stvarno da dovede do bolesti. koji oseća ogromnu želju da svom pretpostavljenom opali dobar šamar. Njegovu 89 . povišeni krvni pritisak. ispušta "paru" kod kuće. dovodi do straha i nespokojstva. energija agresivnosti nije upravljena samo na druge. Posle takvih "prograama" čoveku je teško da izađe na kraj sa bolešću. Ispitujući njihovo biopolje. kao što su čir na želucu. Takva jaka deformacija može posle izvesnog vremen dovesti do ozbiljnih fizioloških ili fizičkih oštećenja. ona nosi veliku rušilačku snagu. Menjajući oblogu biopolja. stanje stalne uznemirenosti. Sećam se.

Trauma. koji imaju osećanje krivice. I moraju se praviti razlike u pomoći. Biopolje ljudi. Onima koji imaju osećanje krivice. razaranja njegovog omotača blopolja. preporučujem da se spasu toga što je moguće pre. Fiziološki se to manlfestuje bolovima u mišićima. Pozivajući se na savest. ne mora odmah da se javi na fizičkom nivou. pešačenje. ima Izduženi i suženi oblik. videćete da vas vaši rođaci I poznanici više poštuju. Da biste se Izbavili od tog razornog "tereta". AH najefikasniji način oslobađanja od agresivnosti je . Razume se da treba pomagati bližnjima koliko je moguće. trude da iskoriste takve "savesne" ljude za svoje Interese. NEPOVOLJNO MIŠLJENJE O DRUGIMA Nepovoljno mišljenje o nekom Izaziva Jak pad nivoa energije.ClSĆENJE ORGANIZMA ulogu odlično Igraju razna fizička opterećenja. Jer. rođaka. OSEĆANJE KRIVICE Prilično je rasprostranjeno dugotrajno nošenje negativnih misli sa grizom savesti i trajnim osećanjem krivice pred nekim.umeće upravljanja svojom energijom. Jedna je stvar kada to činite zato što želite. Vrlo brzo. najčešće celog tela. koji se. posle toga. Ljudi koji imaju osećanje krivice vrlo brzo upadaju u "mrežu" svojih prijatelja. on ne nanosi traumu samo onome koga ogovara nego I sebi. poznanika.BORU ARANOVlC . sportske Igre. treba Jednom za svagda da stavite do znanja svojim bližnjima da vi niste njihova svojina. ne moraju odmah da se Jave bolesti. Druga je stvar kada osećate nevidljiv pritisak i kada ste prinuđeni da pomažete. u tom slučaju se ne treba ograničavati. flbromlalgljom. Ako čovek ogovara. nanesena ogovaranjem. Uvek u sličnim slučajevima dolazi prvo do 90 . tako da se uklone psihički naboji. ali sve ima granice. već i ograničavaju njegovu ličnu slobodu. oni nastoje da upravljaju I manlpullšu takvim ljudima. dolazi do deformacije. po pravilu. Takva osećanja ne samo da izvode čoveka iz ravnoteže. umorom. tj. pri tome.

on ima potpunu sliku samog sebe. hrabar ili kukavica. teško da će se dosetiti da je uzrok ogovaranje. Ali. lep ili ružan. kada su roditelji. duhovnog. mentalnog. Pokazalo se da je. tako će i biti. Japanci su. malo ko zna da ono što on misli o sebi. vi trajno nosite u svom biopolju paket "programa" o samom sebi po kome živite. grdeći dete. do najsitnijih detalja. Dobrodusnost je nepostojanje energetskog napada na ljude i. a zatim sve prelazi na fizičko telo. dugovečni i istovremeno najučtiviji narod na svetu. JA SAM ONO ŠTO MISLIM O SEBI Svaki čovek nosi u sebi lik samog sebe. utiče na dugovečnost. on to i jeste. U Rusiji su vršena ispitivanja kakve su sličnosti među ljudima koji dugo žive. ali vi već znate da misli koje dugo nosimo prodjru u podsvest i odatle utiču na organizam. I zato. Ako smatrate da ste slabog zdravlja. Razume se da je taj lik misao koju dugo nosimo u sebi. Uvek u sličnim slučajevima dolazi prvo do negativnih promena na sićušnim česticama astralnog. sposoban ili nesposoban itd. Na primer. Drugim recima. Te Informacije se akumuliraju u podsvest! ili.Glava 4. organizam će odraditi taj "program" šaljući stalno ideomotorne impulse na bubrege i oni će kroz izvesno vreme stvarno postati bolesni. Ogovaranje nam skraćuje život. na primer. počevši od fizičkih podataka do umnih sposobnosti. sopstvena neranjivost. u skladu sa tim. u biopolju i počinju da deluju na organizam na taj način da posle izvesnog vremena dete 91 .Zdravlje i snagamisli se jave bolesti. čovek može smatrati da je zdrav ili bolestan. To je tako sa fiziološke tačke gledanja. prema tom programu. što je isto. Često se negativni programi o sebi vuku iz detlnjstva. kad se čovek razboli. glavna zajednička crta bila dobrodusnost. i ne podozrevajući slali u njegovu prijemčivu podsvest informacije o njegovim nedostacima. A sa bioenergetske tačke gledanja. Ako smatrate da su vam bolesni bubrezi. osim raznovrsne ishrane i čistog vazduha. utiče na zdravlje i duhovnost. kad mu se desi nesreća.

nema nikakvog čuda. nevešti. nezgrapni. Govoreći o negativnim mislima koje dugo nosite u sebi. ili "Mislim da tvoji bubrezi nisu u redu". nikad vam se neće ukazati šansa da poboljšate svoje finansijsko stanje. biće opisano u sledećim glavama. prikazao sam samo neke od njih. na taj način. i nosi te osobine kroz ceo život. ili "To je za ceo život". Ako mislite da je suviše teško zaraditi mnogo para. Međutim. Predstava o sebi vrši odlučujući uticaj na ceo čovekov život. Kako se to radi. hteo sam da pokažem čitaocu J<oliko ozbiljno mogu da naškode zdravlju i životu u celini. bojažljivi. jednostavno. Ustvari. takva predstava o sebi će vas vrlo brzo pretvoriti u zatvorenog čoveka. I to se ne odnosi samo na zdravlje. Zato. mozak prestaje da šalje ideomotorne impulse o bolesti i simptomi nestaju. prvo što treba uraditi na putu ka zdravlju je . treba to ispitati". je govorila da je to neko čudo. već i na druge oblasti života. "Pomoć" u skladištenju negativnih programa često pružaju rođaci izjavama kao što su: "Imaš loš vid. I najzad. Većina onih koji su izlečeni. U slučajevima kada bolest nije daleko odmakla. Ono što čovek misli o sebi vrlo je ozbiljno. Ja se nisam dotakao sveg mnoštva negativnih misli. i druge misli slične opisanim stvaraju negativne programe i nanose štetu čoveku u ovoj ili onoj meri.BORU ARANOVIČ .ČlSĆENJE ORGANIZMA itd. posle uklanjanja programa. 92 . Ako vi sebi izgledate nespretni. uspevalo mi je da simptomi te bolesti nestanu samo pomoću uklanjanja programa o bolesti. Često sam radio sa pacijentima koji su bili ubeđeni da imaju neku bolest i koji su stvarno imali sve simptome te bolesti. jak uticaj na formiranje negativnog suda o zdravlju vrše nekiput lekari izjavama: "To je bolest koja se komplikovano leci".ukloniti negativno mišljenje o sebi.

interesantna profesija. Sa bioenergetske tačke gledanja. ovladao vašim bićem i sada je teško bilo šta promeniti. Pokušaću da na primerima pokažem kako kod ljudi dolazi do samoprogramiranja. Po pravilu. Ta teza. ljudi nastavljaju da žive u stereotipima. A ako se menja. koji funkcionišu. da oni određuju njegovu budućnost. Zašto? Stvar je u tome što ste vi. Dok čovek ne shvati da su njegove misli programi. šume. dobri odnosi na poslu. nekoliko dana pre tog dana vi dobijate mnogo interesantniju. uspešna deca. sa prijateljima. Ali. naše okruženje utiču na neki način na našu sudbinu.Glava 4 ■ Zdravlje i snaga misli UTICAJ MISLI NA SUDBINU Naša sudbina . ruši uobičajeni način mišljenja. kada ste planirali. dovoljno para itd. stvorili misaoni obrazac izleta sa slikama odmora.recimo da jednog dana u nedelji odete na izlet. Jer je većina ljudi navikla da krivicu za svoje neuspehe i probleme prebacuje na druge. Zamislite sledeću situaciju: planirali ste neki poduhvat . Taj misaoni obrazac je prodro u vašu podsvest. sve je to samo pozadina. koja može da bude povoljna ili nepovoljna. Svi mi želimo da ti događaji budu povoljni: dobra porodica. Ali. Vi treba da izaberete kuda ćete otići. društvena sredina. mnogo primamljiviju ponudu baš za taj dan. pripremio vaš organizam za odlazak na izlet. Pa iako takav način mišljenja ne samo da ne pomaže da se razreši problem. ljudi u sličnim situacijama postupaju baš tako. bez obzira na to što vam je drugo interesantnije. U osnovi. planirano. I vi birate prvo. planirani izlet je zapisan u obliku informacije ili programa u čovekovo biopolje i ta informacija sada utiče na telo.to je sve što nam se događa od detinjstva do smrti. njegovu sudbinu. na prvi pogled. koji koče njihovo napredovanje. čistog vazduha. naići će se na veliko naprezanje tela. nego čak donosi razočarenja. mi i samo mi smo uzrok onoga što nam se događa u životu. ljubav. 93 . on neće uspeti u životu. Od čega sve to zavisi? Svakako da spoljašnji uslovi. pecanja.

postaju sve jači. a misli da je ružna i nesposobna. koje se usađuju u podsvest ili biopolje. kako je postalo teško žlvetl. naročito one emocionalno obojene. kako je malo para. Poslovni čovek koji je započeo neki posao i koji mnogo razmišlja o teškoćama i mogućim neuspesima osuđen je na neuspeh. Osim toga. njegovi poslovi su I dalje uspešnl. taj poslovni čovek je suviše sumnjao u realizaciju planova. Posle mesec dana. vaši misaoni obrasci "život je težak". koja želi da se uda. i to je bila jedna od njegovih glavnih grešaka. Uzrok tome je što negativno samoprogramiranje utiče kako na njegove postupke tako i na sve one koji imaju veze sa njegovim poslom. Kada se sretnete s prijateljima. zato Što ona emituje taj "program" i ne Izaziva Interesovanje mladića koji je okružuju. Devojka. Prvo smo napravili konkretan plan I razradili ga do najsitnijih detalja. vi.BORU ARANOVIČ . u Rusiji. početkom 90-tih godina. odražavaju se na vaš život i stvaraju realnost u kojoj vam stvarno nedostaje novac. Uzrok neuspeha u životu je pesimizam i samoprogramiranje. u kojoj vaš život stvarno postaje težak. njegovi poslovi su sasvim prebrodili krizu I on Je kasnije postao jedan od najuspešnljlh poslovnih ljudi u Petrogradu. Zatim. te misli prodiru u podsvest I upisuju se u vaše biopolje i počinju da žive svoj život. ne konkretno. utiču na naše dalje ponašanje I postupke. Javili su se prvi pozitivni znaci u njegovom poslovanju. Sećam se da ml se.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Sve naše misli. rade kada su konkretni. naprlmer. Počeo sam da radim sa njim. da one nisu dovoljne za život. On me je molio da mu pomognem da utiče na okruženje da bi ponovo uspešno poslovao. teško će uspeti da se uda. Rekao sam mu da njegov posao zavisi od njega. ne od okruženja. bio je nepoverljlv prema klijentima I njegovo opšte raspoloženje je bilo peslmlstlčko. raspravljate o cenama. "nedostaju ml pare" Itd. Posle još jednog meseca. On 94 . Zatim sam mu održao nekoliko individualnih seminara o programiranju misli. "Programi" naših misli. Nedavno smo se opet sreli. obratio jedan poslovni čovek čiji su se poslovi razvijali jako loše I Imali su tendenciju propasti. U toku razgovora se razjasnilo da je on svoje poslove predstavljao uopšteno. Što češće učestvujete u takvim raspravama.

Zdravlje i snaga misli smatra da je naš prvi susret bio prelomni trenutak u njegovom životu. nije pušio. što potvrđuju životi mnogih naučnika. ali ne uspeva zato što se negde na dubljim nivoima podsvesti krije nedostatak želje. Iako nije bio loš inženjer. I najedanput . neki ljudi ne mogu da nađu posao ne zato što je to nemoguće.rak jetre. on nije imao nikakva interesovanja u životu i radio je samo zato što je trebalo raditi. Eto vam sjajnog primera uticaja misli na sudbinu. Ali treba obratiti pažnju na najpozitivniji momenat . On nije imao želju da nešto promeni 95 . Jedan moj poznanik je umro u 48. zato što rade bez želje i često doživljavaju neuspehe. zamaraju se na poslu. koja. Tamo sam saznao novost koja me je u početku zapanjila. Masa želja. Aktivna životna pozicija je garancija dugovečnosti. I na tome hoću detaljnije da se zadržim.ogromnu želju da se promeni situacija. godini. Kada čovek ima mnogo želja . Znao sam ga odavno . Ogromno biopolje je garancija zdravlja. sve se dešava naopako. motivacija. interesovanja i stremljenja stvara oko tog čoveka ogromno biopolje. bili su u nedoumici: priznajem. Često se dešava da čovek pokušava da resi neki problem.Glava 4 . ona čini da naše misli budu snažne i uz pozitivno mišljenje dovodi do uspeha. onih koji ih okružuju. Čovek često ni sam nije svesan koliko je duboko u njemu skrivena motivacija.to je već aktivna životna pozicija. Ono aktivira sve sisteme organizma i nikakve bolesti ne mogu da prodru u njega. Na primer. ni ja u prvih 5 minuta nisam mogao da dođem sebi. Oni nešto dobijaju time: pažnju bližnjih. Svi oko njega. uz pozitivno mišljenje. donosi čoveku uspeh u životu. Želja je jaka emocija.životna apatija. koje mu omogućava da dugo radi i da se ne zamara. A to utiče i na zdravlje. Pre kratkog vremena sam putovao u Petrograd. socijalnu i materijalnu pomoć itd. Takvi ljudi češće boluju. Ako čovek nema želje . rođaci i prijatelji. nego zato što podsvesno ne žele da rade. slabljenje organizma. Postoje bolesnici koji podsvesno ne žele da ozdrave.nije pio. Zbog nekih uzroka njima odgovara da budu bolesni ili da se nalaze u tom stanju. živeo je zdravim životom. Vi se sećate da su naše misli snažne kada su emocionalno obojene. a zatim sam sve shvatio.

a opažanja mogu biti različita.. Počeo sam da čistim ne odvod za đubre. Opet sve zavisi od toga kakvim očima gledamo na posao. U tom slučaju čovek je srećan. Jedan je ushićen raznovrsnošću i lepotom drveća. on je taj posao ispunio sadržajem. Na primer.. Sve zavisi od čoveka. koncentrišući se na mane i patiti zbog toga. Nisam čistio pod nego svoju sudbinu. Sasvim na početku taj posao je kod njega izazvao negativna osećanja i nezadovoljstvo. Sa oduševljenjem sam čistio levi bubreg i jasno osećao kako on prosto podrhtava od zadovoljstva." Ovaj smešni primer pokazuje da se svaki posao može ispuniti smislom i sadržinom i da se u njemu može naći interes. Bez njega organizam slabi. Ali pošto je shvatio da mora to da radi. Ili. sirovinu za nameštaj i papir i odlazi iz šume sa osecanjem dosade.. ali nemam želja i stremljenja? Šta onda? Dragi moji čitaoci! I u tom slučaju sve zavisi od vas samih. To se odnosi i na one ljude koji ne mogu da nađu interesantan posao.. Neki čitaoci mogu da mi prigovore: a šta ako ja u životu nisam našao interesantan posao. Lobodin navodi interesantan primer u knjizi "Zdravlje i duhovnost". živeći sa ženom možemo da vidimo njene pozitivne osobine i da ne obraćamo pažnju na njene mane. i tada može da se desi bilo šta . 96 . nisam iznosio kante sa đubretom nego svoje bolesti. recimo. naslađuje se mirisom šume i pevanjem ptica i napušta šumu srećan i pun snage. nisam odvajao organsko đubre od neorganskog. Ali na istu ženu se može gledati i drugim očima. Na kraju sam se tako oduševio i zavoleo taj posao da sam počeo ozbiljno da razmišljam da li da on postane moja profesija. dva čoveka su došla u šumu. U datom slučaju kakvim očima posmatrate svet. Evo odlomka iz knjige: "Kroz pola sata ja sam već znao da treba raditi tako da mi gomila đubreta ne zaprlja karakter zauvek.ČIŠĆENJE ORGANIZMA ________________________________ nabolje. Nekad u mladosti on je morao da radi kao čistač. A drugi gleda na šumu kao na drvenu građu. nešto što mi je na duši? Šta ako bih hteo. Pisac V. nego svoju savest.BORIS ARANOVIČ . Čovek je takav kakav je. lopatom sam strugao kamenje iz jetre. nije imao životni impuls. A baš taj životni impuls nam je svima neophodan. nego svoje grehe iz duše.

Glava 5 OZDRAVLJENJE POMOĆU REGRESIONE TERAPIJE .

a kada nikne vraća se u ništa. Ovidije Ništa na svetu ne može da nikne ni iz čega. Persije . ali ništa ne propada.Sve se menja.

to su sećanja dece od 610 godina. mentalne. a dok je želja jaka ona izaziva greške i grehove i drži čovekov besmrtni Duh u ropstvu u njegovoj najnižoj. čijim posredstvom dolazi do usavršavanja u njegovom univerzalnom poimanju. on im ukazuje na Jovana Krstitelja kao na ovaploćenje Ilijino.Glava 5 . jedan od najvećih zakona stvaranja sveta. Reinkarnacija je. po definiciji iz Ezoteričnog rečnika. koja se sastoji od nekoliko tela ili principa. nije ništa više nego promena stanja "ciljanog" čoveka i njegov prelaz na drugi stepen postojanja u astralne. u druge sfere (nivoe) planete.ISTINA ILI IZMIŠLJOTINA? Zašto ovde potežem ovu temu? Da li to ima neki uticaj na zdravije. tumačenju. 99 . Pošto čovek u svom stvarnom obliku predstavlja višeslojnu množinu energetskih supstanci." Mnogo primera može se naći u Bibliji o Hristovom poznavanju Zakona Preobraženja i prenošenju tih znanja svojim učenicima. Jedno od osnovnih smisaonih značenja reinkarnacije je odbacivanje smrti u njemom uobičajenom. prema reinkarnaciji. koja su do najsitnijih detalja opisivala prethodni život.Ozdravljenje pomoću regresione terapije REINKARNACIJA . Po pravilu. tradicionalnom. 17:10-13). smrt fizičkog tela. gde učenici pitaju Isusa o Ilijinom dolasku pre njega. -Zakon Preobraženja. Svi ti slučajevi su u nečemu slični. na sudbinu? Ja mislim da ima. Tako u Jevanđelju po Mateju (gl. Staroindijska filozofija kaže: "Ljudska duša je privučena u nova ovaploćenja dok u njoj postoji jaka želja. U poslednje vreme mnogi savremeni naučnici pretpostavljaju da reinkarnacija postoji. smrtnoj prirodi. mada je teško govoriti o stvarima koje nisu naučno dokazane. Izdato je nekoliko knjiga u kojima se navode svedočenja ljudi koji se sećaju svojih ranijih ovaploćenja.

100 . već i. navodili njihova imena. koji određuju karakter njegovog novog rođenja. informacije o prošlim životima ostaju u njegovoj podsvesti ili. ne pokazuje na nivou svesti. ženu.BORIS ARANOVIČ . odnosno mestima. što je isto. da bi se isključile obmane. koji se zove karmičko telo. i oni su bili dokumentovano potvrđeni. tj. A ove teme sam se dotakao zato što. Jedna od najpoznatijih knjiga iz te oblasti je knjiga J. Sve opisane slučajeve su proveravale naučne komisije i to vrlo savesno. To se drugim recima naziva karmička bolest ili karma. Ta se informacija. emocije i na kraju u njihovo zdravlje. Stivensona "Dvadeset slučajeva koji pretpostavljaju mogućnost reinkarnacije". Iako se za ostalu većinu čovečanstva te informacije ne dovode na nivo svesti. preobraženja. po pravilu. Zato su ljudi mogli da se sete epizoda iz svojih prethodnih života. pa se zato čovek ne seća svojih prethodnih života. Tih nekoliko stotina slučajeva koji su zabeleženi u svetu nastali su kao rezultat spontanog prikazivanja informacija na nivou svesti. Rušilački uticaj na zdravlje može se javiti u slučaju kada negativna informacija u biopoljima prošlih života nije odrađena u svoje vreme. ali u razližitim gradovima. zato što imam svoj sopstveni opit o kome ću govoriti detaljnije u daljem izlaganju.uticaj izvršenih dejstava na karakter sadašnjeg i budućeg ovaploćenja. one na ljude utiču na podsvesnom nivou i unose promene u njihove misli. u njegovom biopolju i delu njegovog biopolja. Ja verujem u ideju reinkarnacije ne samo zato što sam upoznat sa istraživanjima u toj oblasti. Zato se I sadašnjem životu ta informacija može odraziti u obliku bolesti ili "udarca" sudbine. U većini slučajeva te reinkarnacije su bile u granicama jedne zemlje. U užem smislu . čovek nije bio bolestan i nije doživeo udarce sudbine. muža.Č1ŽĆENJE ORGANIZMA rođake. prirodno. ako čovek ne živi samo jedan život onda. KARMA Karnra u širem smislu predstavlja ukupan zbir postupaka koje je svaki živi stvor izvršio i njihovih posledica.

nego uz pomoć energetskih metoda. karmičke bolesti ne lece i da čovek mora da bude kažnjen u sadašnjem životu za grehe iz prošlosti. na primer iz detinjstva. Ja ne mislim da je tako. Na primer. On ne vidi taj gogađaj. zbog nečega. od 3-4 godine. pošto sam je prihvatio od jednog od svojih učitelja. recimo 13 godina ili 25 godina. To može biti bilo kakva informacija i ne mora biti iz prethodnog života. Metoda se sastoji u tome da se čovek specijalnim načinom dovede u stanje dubokog transa. koja omogućava da se na nivo svesti dovede informacija iz dubine podsvesti. Ali. "pogledali" smo u tridesete godine čoveka i on oseća da je na poslu i da sa kolegama rasmatra probleme sa posh. Drugi vid informacija je u obliku osećaja.to su. a zatim se. čovek vidi sebe kao malog. o kome ću reći nešto detaljnije. takođe. Ja sam tu metodu počeo da primenjujem još pre 10 godina. Karmičke. naravno. informacije . slika. Treća vrsta informacija 101 . Često isplivavaju događaji iz života koji su već davno zaboravljeni. nekiput je lakše osloboditi se te informacije samim njenim dovođanjem na nivo svesti.Glava 5 . Informacije mogu biti različite. pre svega u vidu likova. po programu koji zadaje terapeut. Zujeva. Čovek oseća da prisustvuje nekom događaju. iz određenog uzrasta. I ne samo to.obrnuto kretanje). određene učestanosti. On je to naučio na Tibetu i bio je jedan od prvih koji ju je primenjivao na Zapadu. ali nekim šestim čulom zna da se baš sad dešava taj događaj. ne lekovima ili drugim ortodoksnim metodama. REGRESIONA TERAPIJA U poslednje vreme je počela da se širi metoda koja se zove regresiona terapija (regres . kada se otvaraju "vratanca" u podsvest. I tako. frekfencije. poznatog ruskog parapsihologa J. kao i bilo koja druga negativna informacija.vkako se igra sa drugovima ili kako leti avionom sa roditeljima.Ozdravljenje pomoću regresione terapije Smatra se da se. zapisane u ćelijama podsvesti ili biopolja i one se odatle mogu izvući. izvlači neophodna informacija. 0 tome imam veliko praktično iskustvo. već i iz sadašnjeg.

Pošto mu niko od rodbine nije bolovao od astme. dešavaju se emocionalni i fizički osećaji koji dolaze iz podsvesnih epizoda: ako je čovek imao neke fizičke probleme u prošlosti ili je bio bolestan. negativnosti izlaze napolje i na duši postaje "lakše". potrebno je nekoliko regresija. i zbog toga ste se osećali neugodno. najkarakteristlčnija. čovek će u vreme regresije emocionalno preživljavati isto što i u prošlom životu. Za vreme regresije on je bio vojnik na konju u borbi između ruske vojske I osvajača I ratovao je na strani Rusa. Smisao je u tome što se negativna informacija izvodi iz podsvesti. Opisću samo dva. U nekoliko desetina slučajeva u svojoj praksi samo pomoću regresione terapije rešeni su problemi zdravlja i sudbine mojih pacijenata. čovek se oslobađa nje i ona više neće uticati na njegovo telo. po pravilu. Prilikom regresije u terapeutske svrhe. u biopolju. za vreme takvih regresija. Regresiona terapija se koristi za ozdravljenje ili poboljšavanje sudbine. da oseti nelagodnost u telu. To se. Od sličnih bolesti od detinjstva ljudi pate. 102 . oseća neprijatno. Zbog toga se. Ali kad ste ga jednom sreli i saopštili mu sve svoje zahteve. terapeut mora da koristi "program" koji izvodi samo "negativnosti". osetili ste veliko olakšanje i neugodnost je nestala. po pravilu. ili. Najednom je osetio kako mu je neprijateljsko koplje probolo grudi i bolna grimasa se pojavila na njegovom licu. pretpostavio sam da mu je ta informacija preneta iz prethodnog života i predložio sam mu da primenimo regreslonu terpiju. zbog dva razloga: ili je u pitanju nasledstvo ili karma. ako je program složen. Nekiput. Tako. Pri tome. javiće se bol tačno na onom mestu gde su bili problemi. pacijent. u izvesnoj meri. što je isto. koji je od detinjstva patio od bronhijalne astme i kod koga nikakvo lečenje nije dovodilo do poboljšanja.sreću se rede i obično kod onih koji nisu uspeli dovoljno duboko da utonu u trans. Tako je vreme imao neprilike u životu ili stres.BORIS ARANOVlC . Obratio mi se mlad čovek od 26 godina. koju vam je naneo neki čovek. Posle nekoliko dana smo ponovili regresiju. može izjednačiti sa slučajem kada ste dugo nosili u sebi uvredu. i za vreme regresije. može da plače.ČIŠĆENJE ORGANIZMA fizički ili emocionalni osećaji .

skoro svake godine su se dešavali nesrećni slučajevi i oni su uvek bili u vezi sa automobilima. U to se. već i samostalno. u svakom skučaju. Za vreme treće regresije on već skoro upošte nije osećao bol. o čemu će biti reci u jednoj od glava ove knjige. Posle nesreća. ali. a ne po svojoj želji. a u tim slučajevima rođaci bolesnika nemaju slične bolesti. autobusima ili vozovima. Drugi slučaj je u vezi sa momentima sudbine. Bile su mu dovoljne tri regresije da se izbavi od astme.Glava 5 . iako je posle svake nesreće ležao u bolnici. može verovati ili ne verovati. bolesti prouzrokovane karmom. ja sam mu sam predložio da uradimo regresiju. Za to sam saznao četiri godine posle našeg susreta. Završavajući ovu glavu. sve vreme se održavaju na istom nivou. moguće lečiti odstranjivanjem informacija iz podsvesti ili biopolja. prema mojim posmatranjima. tri autobuske. ali tako je. zato što je streljanje vršio po naređenju. Ubijanje ljudi je veliki greh. 103 . Samo za poslednjih 10 godina on je imao sedam automobilskih nesreća. Moja je pretpostavka da se taj greh "zapisao" u biopolje i u sadašnjem životu je taj "program" počeo da radi i dovodi do nesrećnih slučajeva.Ozdravljenje pomoću regresione terapije Ovde moram da kažem da se pri ponavljanju regresije javljaju isti događaji. a jedanput je čak doživeo i sudar vozova. najzad. Sa tim čovekom sam se slučajno sreo i on mi se nije obratio za pomoć. Očigledno. bez obzira na njeno poreklo. Tako je bilo i sa ovim momkom. on je sebe video kao vojnika u vreme francuske revolucije. bila karmička ili ne. Kako ustanoviti da li je bolest prouzrokovana karmom? Bolesti su obično nasledne. on je u toku regresije podnosio muke. Jednom muškarcu. koji je učestvovao u streljanju zarobljenika. samo što je bol od koplja bio znatno manji. to isto se dešavalo i u prethodnom životu. posle regresije nesreće su prestale. Za vreme regresije. On je uvek ostajao u životu. želim da podvučem da je bolest. Osim toga. Posle više od dvadeset godina bolovanja! U to je teško poverovati. nemaju jasno izražene uspone i padove. ostajao je živ. Karmičke bolesti se obično vuku iz detinjstva. I mada je on to radio po naređenju. od otprilike 40 godina. I to se može uraditi ne samo uz pomoć terapeuta. verovatno.

Glava 6 TAJNA USPEHA SAMOOZDRAVUENJA .

. inače on neće postati ono. što je pozvan da bude. Lagerkvist .čak ni u sopstvenim očima.Coveku je potrebna pohvala.

Kakve navike karakterišu naš odnos prema zdravlju? Zabolela nas je glava . naš uspeh u životu u svim oblastima mnogo zavisi od našeg fizičkog i psihičkog stanja. radna sposobnost i optimizam. zabolela su nas leđa • na fizikalnu terapiju. jer automatizuju radnje i umanjuju stepen svesne pažnje.potrebna nam je pomoć sa strane. kad se desi nešto sa zdravljem . predstavlja formiranje trajnih nervnih veza u strukturama mozga. To je zatvoreni krug . Psihičko stanje utiče na fiziologiju tela i obrnuto. isto kao pranje zuba ili pranje ruku pre jela. zasniva na instinktivnim radnjama ili navikama. tj.uzeli smo tabletu. sposobnost da se nađe pravo rešenje. KORISNE I ŠTETNE NAVIKE Zašto je većini ljudi žao vremena koje treba utrošiti na svoje zdravlje. Drugim recima. to je dobro raspoloženje. Formiranje navika. A covekovo ponašanje se. ili od našeg zdravlja. Kod većine ljudi se nije stvorila ta navika. Od stanja našeg fizičkog tela zavise i naše mentalne mogućnosti. nepostojanje umora. taj stereotip. sa fiziološke tačke gledanja. Korisnih navika ima mnogo i one su nam potrebne. 107 . Navike mogu biti štetne (pušenje.duša i telo su nerazdvojno povezani. a to znači uspeh u životu i materijalnoj sferi. u mnogome. navika da se grizu nokti itd) i korisne.trčimo lekaru. kada od njega zavisi toliko toga u životu? Glavni uzrok je što nas tome nisu učili od detinjstva. blagonaklonost i žudnja za delovanjem. pozitivna reakcija na okolinu. fizički poremećaji narušavaju psihu. narkomanija. alkoholizam. porasla nam je temperatura . jasno mišljenje. tj. Niko nam nije govorio da naše zdravlje zahteva svakodnevnu brigu. koje se odlikuju povišenom spremnošću za delovanje.Glava 6 ■ Tajna uspeha samooidravl Želim još jednom da podsetim čitaoca na glavnu misao: zdravlje nije samo nepostojanje bolesti.

donošenje čvrste odluke i formiranje novih navika. 108 . može to da bude svakog drugog ili trećeg dana. da shvati i prihvati ono što je prethodno napisano. pre svega. koji je dom naše duše. Postojanost i ritam su zaloga uspeha. Posle izvesnog vremena takva kuća će biti zapuštena i biće neophodne ozbiljne popravke. Neophodna je. I najzad. Čovek mora sam da snosi odgovornost za svoje zdravlje. Isto je i sa organizmom. ako ga ne održava. na sopstvene snage. mislim. ko je osim nas zainteresovan za njegovo dobro funkcionisanje? I zato onaj ko stvarno hoće da izmeni svoj život u pozitivnom smeru mora. koji će obezbeđivati delovanje na realizaciji odluke. Naravno. družiti se sa ljudima koji imaju ista interesovanja. ne održava je. Zamislite kuću čiji se domaćin ne brine o njoj. Ako se čovek ne brine o svom zdravlju. prvi koraci na putu ka zdravlju i promenama u životu su želja. Prihvaćeno rešenje obrazuje u nervnom sistemu neophodan energetski centar. Detaljnije ćemo o vežbanju govoriti kasnije. ne obavlja preventivne radove. kada je stvarno potrebna pomoć sa strane. Prvi korak ka istinskom zdravlju je oslobađanje od starih navika i formiranje novih. javljaju se problemi. pre svega. Ko bolje od nas poznaje naš organizam.BORIS ARANOVlC .ČIŠĆENJE ORGANIZMA________________ Retko ko pomišlja da čovek može sam mnogo brže i bolje da resi problem koristeći rezervne snage svog organizma. teško je razviti dovoljnu snagu za rad na sebi. čvrsta i bespogovorna rešenost da se deluje u naznačenom pravcu. naravno. organizam se brzo troši. Veoma je važno da se nijednom ne odstupi od postupanja po novim navikama sve dotle dok se one ne učvrste u tolikoj meri da njihovo slučajno narušavanje više ne predstavlja opasnost. da bi se stvorila navika. Kada govorim o negovanju i brizi. Dakle. u prvo vreme treba stalno vežbati. Dok se takva odluka ne donese. ali stalno. U prvo vreme treba se truditi da se stvore uslovi koji će blagotvorno uticati na formiranje i održavanje novih navika: čitati literaturu na ovu temu. samo u slučaju ako se problem nije produbio. Stalno ne znači svakog dana. stari.

mi dobijamo prenetu energiju nazad i time udvostručavamo svoju snagu. Baš to raspoloženje omogućava "otvaranje vratanaca" u podsvest i čisti je od "negativnosti". Ostanite u toj pozi pet minuta. Oči vam sijaju. kada se rade u^ pozitivnom raspoloženju. Time što prenosimo svoju radost na ljude.Tajna uspeha samoozdravljenja POZITIVNO PSIHOEMOCIONALNO RASPOLOŽENJE Postoji još jedna važna komponenta uspeha. Stanite pred ogledalo i zauzmite pozu srećnog čoveka. Ali. ne zaboravite da se ispravite. Ali vi možete da pitate: "Pa gde da uzmem takvo raspoloženje. pamćenje itd. što je najvažnije. I zato. to će lako proći u podsvest i ceo dan će vam biti pokvaren. zrače srećom. bez razloga? Delujući na taj način na mišiće lica. vi ste proizveli dejstvo na psihoemocionalno stanje. ne samo u ovim vežbama. Poželjno je da se dobro raspoloženje stvara ujutru. Vi tada ne koračate nego prosto letite na prstima. napravite to raspoloženje veštački i održavajte ga za vreme vežbanja. unutrašnje stanje radosti je delovalo na materiju. već i. sa željom i radošću. one imaju ogromnu snagu i one su sredstvo koje može da otkrije čovekove unutrašnje rezerve za rešavanje životnih problema. Zato se trudite da ujutru budete dobro raspoloženi. već i. ako osećam slabost u telu?" U tom slučaju. stvara u čovekovom biopolju takve vibracije koje deluju na okruženje i doprinose uspehu u poslu. ne samo da povećava umne sposobnosti .jasnoću mišljenja. ako pre početka vežbe niste dobro raspoloženi. kada je posle sna naša podsvest otvorena. a ako niste stvorite dobro raspoloženje veštački. Eksperimentišite.____________________ . vežbe imaju veliku snagu onda kada poseduju emocionalnu obojenost. 109 . u svakom poslu. Pozitivno psihoemocionalno raspoloženje je tajna uspeha. kada vam je veoma lepo. Setite se kakav vam je izraz i držanje. Ako ujutru ustanete loše raspoloženi ili sa rđavim mislima. Začudićete se: odakle se javilo dobro raspoloženje i. ako sam loše raspoložen. podignite obrve. tj. To. ono se može lako stvoriti veštački. koji nas okružuju. Znači. na mišiće. na razmenu materija. što je zarazno za druge. osmehnite se. tj. dišite kao srećan čovek. _____ _ __________ Glava 6 . Vežbe koje su opisane u ovoj knjizi su jedinstvene.

Glava 7 ČIŠĆENJE POMOĆU MISLI .

Rože Marten de Gar .Misao je izvor delovanja. Soares Potrebno je daje delovanje oduševljavala misao. Inače je ono beskorisno. i zajedno s tim ona je carica svih nas.

stvaraju otpaci. korisna i može se primenjivati. Pošto je metoda rada sa psihom. bubrega. I to deluje efikasno. da ne bi došlo do ponovnog stvaranja kamenja." Neću govoriti o nedostacima svake metode. Potrudiću se da to objasnim detaljnije. Uzmimo jednu od poznatih metoda za čišćenje. Ali zamislite. Zagađenje jetre je. na primer čišćenje jetre. više od toga. U osnovi. psihičko i fizičko. Da bi se otklonilo to kamenje vrši se čišćenje pomoću maslinovog ulja i soka od limuna. to su metode za čišćenje debelog creva. Da li je to moguće? Naravno da jeste i. prvo ukloniti zastojne procese u tkivu jetre. kao što čitalac već zna. povezano sa zastojem žuči. u direktnoj vezi sa ideomotornim fizičkim čišćenjem organizma i ne može se objasniti bez znanja o tome. većina ih je. Zato ćemo preći na neposredno čišćenje organizma. ali sve one imaju zajednički nedostatak. treba. jetre. koji dovode do nastajanja problema u nekom delu tog organa. izlazi mnogo kamenja. dragi čitaoče. Čišćenje je dobro. Znači. vrlo verovatno dosta brzo. Čitalac već zna da se. zastojni procesi u njemu. i sam sam ga više puta obavljao. da se posle ovog čišćenja ponovo stvara kamenje. Zastoj žuči i kamenje se javljaju kao rezultat postepenog taloženja otpadaka u međućelijskom prostoru jetrena uzrok su.Čišćenje pomoću misli MALO O KLASIČNOM ČIŠĆENJU Nadam se da čitalac više ni malo ne sumnja da je za dobro zdravlje i harmoničan život neophodno čišćenje organizma. Postoji mnoštvo raznih metoda za čišćenje organizma i sve one imaju svoje prednosti i svoje nedostatke. koja izbacuje nakupljeno kamenje. a zatim održavati to 113 . Efekat čišćenja se objašnjava širenjem žučnih kanala između jetre i žučne kese i pojačavanjem kretanja žuči. koju predlažem. limfe.Glava 7 . po pravilu. kao proizvod zastojnih procesa u međućelijskoj tečnosti tkiva organa. prvo ćemo govoriti o fizičkom telu. u krajnjem rezultatu. stvaranjem kamenja.

vibracije ćelija i treće . Sila vibracija ćelija je prilično mala... Za savremenog čoveka je to nerealno. skakanje. Meni se posrećilo da nađem način za čišćenje organa na najdubljem . Kao što smo već rekli. To su invalidi. treba time da se bavimo nekoliko sati na dan. Ista je situacija i sa drugim c-ganima. razni pokreti. bubrega itd. skakanje. Za stvaranje potresa i skupljanja ćelija potrebno je redovno fizičko kretanje. baš onako kako je to radio drevni čovek u borbi za održanje. Nije nimalo čudno što sa vremenom raste broj raznih bolesti. do čega dolazi prilikom skupljanja mišića. drugo . tj. što malo ko radi. I to stvarno ne bi bio loš izlaz iz tog stanja da nema nekoliko "ali". Osim toga. Šta se može preporučiti čoveku da bi se izbegli zastojni procesi? Prvo što pada na pamet je bavljenje sportom. Najhitnije je da. prvo .BORIS ARANOVIČ .ČIŠĆENJE ORGANIZMA normalno stanje specijalnim vežbama (o čemu ću govoriti u daljem izlaganju). Da bi se suštinski resio problem čišćenja.OSNOVA METODE Priroda je sama smislila mehanizam za uklanjanje zastojnih procesa u međućelijskom prostoru i ćelijama.sile skupljanja ćelija. trčanje. I na kraju.ćelijskom nivou. Čak i zdravom čoveku sati fizičkog opterećenja mogu da preopterete srce. ta kode.razni potresi. treba primenjivati kao grube. vežbe. o čemu će. ako želimo da dođemo do efekta. I sada je došlo vreme da opišem metodu zbog koje sam napisao ovu knjigu. trčanje. IDEOMOTORNE PULSACIJE . neophodno je da se on resi na ključnom nivou. da se uklone zastojni procesi u međućelijskom prostoru organa. biti reci. Tu metodu mogu da koriste svi 114 . A tome se dodaju naprezanja od psihoemoci-onalnih poremećaja . ljudi koji su oslabili zbog bolesti. postoje ljudi koji jednostavno nemogu da rade fizičke vežbe. mehanizam oslobađanja od otpadaka. jetre. Neke metode za čišćenje debelog creva. pripremne. hodanje. da ne govorimo o bolesnim ljudima. postoji i druga strana fizičkog opterećenja.

Uradite drugi eksperiment. ubrzanje pulsa. Metoda je prosta. izazvati". Kroz nekoliko sekundi prst će se zagrejati. koji učestvuju u ostvarivanju kretanja. dragi ^čitaoci. ne primećujući. Kao što se. zamišljanje kretanja je najjači od svih drugih oblika zamišljanja. uostalom. uzmete u ruku visak (parče metala ili kamenčić. ali bismo se osećali mnogo gore i još više bismo skratili dužinu svog života. u tkivima unutrašnjih organa i delova tela. Svi ljudi imaju ideorr. razlika je samo u tome što će pulsacije dlana početi malo kasnije. bolesni i zdravi (radi preventive). pisao: "Davno je primećeno i naučno dokazano: kad mislite o određenom kretanju " vi ćete ga nevoljno. javljaju se. prirodna i efikasna. a kroz još nekoliko sekundi vi ćete stvarno jasno osetiti pulsacije. redovno umivamo. kroz nekoliko sekundi on će stvarno početi da se izdužuje. Još je akademik 1 Pavlov. ali zahteva redovno upražnjavanje. peremo zube.onaj koji dovodi do kretanja). dobitnik Nobelove nagrade. je ispoljavanje nervnih impulsa.visak će izmeniti smer. disanja. Ali. Sve što je opisano se zove ideomotorni akt ili kretanje. (grč. i vegetativno-vaskulame. koji obezbeđuju neko kretanje ili predstavu o tom kretanju. a mogli bismo to i da ne radimo. Tačna definicija reci ideomotorni akt je. Uradite ovaj eksperimenat sa celim dlanom. Prilikom zamišljanja kretanja. ne samo mišićnopokretne reakcije nego. Ako vi. da bi se uklonile zastojne 115 .ideja. invalidi i slabi. obešen na dugačku nit) za kraj niti i zamislite da se visak izdužuje. idea . Efekat će biti isti.Glava 7 .Čišćenje pomoću misli ljudi. torne reakcije. Osim toga. motor . U medicinskoj enciklopediji piše: "Povećanje tonusa ili slabo skupljanje mišića. misao. koje se javlja kod čoveka prilikom zamišljanja tog kretanja". Skoncentrišite se na kažiprst i zamislite da je u njemu počela da pulsira krv u krvnim sudovima. One su analogne onima koje se javljaju pri stvarnom kretanju. pređimo direktno na metodu. A sada zamislite da se on pomera ustranu . Mislim da se čitalac dosetio da je naš krajnji cilj . I baš su te ideomotorne reakcije uzete za osnovu metode. ne zahteva mnogo vremena. mada su manjeg intenziteta. lik i lat.stvoriti određena kretanja unutra.

izvodi pomeranje pojedinih delova tela. Fizičkim vežbama. kada počne da koristi prikazanu metodu. Pomoću ritmičkog ljuljanja se izvlači auto koji se zaglavio u blatu.ČIŠĆENJE ORGANIZMA pojave. pokreću se Ijuljaške i obavljaju mnogi drugi poslovi za koje je potrebna znatna snaga. ali to očigledno nije dovoljno. kada treba pomeriti s mesta neki težak predmet. Ipak. obavijaju unutrašnje organe. glatki. pojačanu dopunskim metodama. možemo i masažom. skačete. ritmičke pulsacije. drugim recima da proizvedemo rad sa najmanje naprezanja. dobićete još bolje efekte i za kratko vreme. Osim toga. njega prvo zaljuljaju. I baš tu koristimo ideomotornu reakciju. hodanjem i trčanjem. ako se koriste ideomotorne reakcije to je moguće. Setite se. mi možemo da pojačamo cirkulaciju krvi i međućelijske tečnosti u telu.BORIS ARANOVIČ . među njima i aktivnost čovekovih organa i ljudskog organizma u celini. radite razne fizičke pokrete i na kraju postižete što ste hteli. održava određeni položaj. Istina. pomoću poprečno-prugastih mišića. svaka ćelija u telu ima svoje ritmičke pulsacije. pulsacije su najprirodnije za organizam. A pri tome uraditi to tako da se ne potroši ogromna energija i vreme. ima faze uspona i 116 . Još su drevni mudraci Indije i Tibeta tvrdili da je u osnovi svih oblika života pulsacija. Ako uradite masažu te oblasti. koji tip ideomotornih kretanja izabrati da bi se izvršilo najjače dejstvo na unutrašnjost organizma? Pa naravno. Zamislite da hoćete da poboljšate cirkulaciju tečnosti i krvi u koži gornjeg dela leđa. Da biste to postigli vi trčite. ali ne možemo da delujemo direktno na unutrašnje organe. SNAGA PULSACIJA Poznato je da čovek. drugim recima može njima svesno da upravlja. postoji laka masaža organa za varenje prilikom disanja pokretima dijafragme. Smatra se da u normalnom stanju čovek ne može njima svesno da upravlja. I sad. Drugi mišići. Čitalac će se kasnije uveriti u to. Ljuljanje je jedna vrsta pulsacija. Svaki organ. Svaki proces u prirodi.

Koncentracija nije kod svih ljudi ista. Pošto smo izabrali tip ideomotornih vibracija moramo da ih pojačamo. pola sekunde širenje ili: jedna sekunda skupljanje.---------------------------------. na primer: pola sekunde skupljanje. To radimo na isti način kao što smo radili sa prstom ili sa viskom.ritam muzike. vizualizacija. Ipak je mnogo lakše koncentrisati se na pulsirajuca kretanja. u početku slabije. Sposobnost koncentracije se može povećati vitaminima. jer ne postoji utreniranost. To što se ne osećaju pulsacije ne znači da ih nema. Što se više koncentrišemo ! na predmet delovanja. To nije razlog za žalost. jednostavno. Sve ^se u prirodi potčinjava ritmovima. Zamišljamo kako se jetra skuplja i širi u pravcu "leđa-stomak". emocionalno bojenje. jer za to postoji pomoćno sredstvo . Doći ćemo do ritma muzike. One su. ili ih oseća 117 . Čitalac koji se upoznao sa prvim delom knjige zna malo o radu jetre i gde se ona nalazi. što ga jasnije predstavljamo i što više emocija unosimo u to. zamislimo da jetra pulsira. Posle otprilike 30 sekundi -1 minuta ćete primetiti da je jetra počela po malo da se pokreće.Čišćenje pomoću misli padova. Ritam pulsacija se može zadati po želji (brzo ili polako). na kraju krajeva. Čim čovek počne da sumn. Mogu se izabrati i drugi pravci: "gore-dole" ili "desno-levo". ali obično nije baš dobra. Samo jasno zamišljanje pulsacija i ništa više. Za to treba da je zamislimo na mestu na kome se nalazi. koji mnogo olakšava koncentraciju. rad misli.d i da se razočara u sebe. a zatim da se koncentrišemo na nju.___________________________ Glava 7 . da probamo da stvorimo vibracije u jetri. Onaj ko ne oseća fizičke pulsacije. Dakle. on se blokira na podsvesnom nivou. Naprimer. oscilatornim procesima. tj. Ima ljudi koji ne osećaju odmah pulsacije. delovanje je jače. Zakon ideomotornih kretanja je isti za sve. da ispunimo prva dva uslova. Postoje tri glavna načina da se maksimalno pojačaju misli: koncentracija. jedna sekunda širenje. Najvažnije^ je da se odmah ne donose zaključci o svojim sposobnostima. malo odstupanje. Da bismo shvatili kako se to radi. a za sada ćemo pokušati bez toga. Stvaranje ideomotornih vibracija je.

stvara psiho-emocionalnu obojenost rada sa organom. ali želim odmah da umirim takve ekstrasposobne . zbog toga. ne može biti bolje. Ni za koga nije tajna da motivacija. idemo dalje.to uopšte nije opasno. jetra dovoljno zagađena. Da bi bilo jasnije. Neke ljude to plaši. RITAM MUZIKE . Ritam muzike izlazi na kraj sa tim problemom. pri čemu dolazi do povećanja amplitude signala. dodata je još jedna sila (muzika) koja deluje u istom smeru i Ijuljaška je počela jače da se ljulja. što mnogo pojačava efekat dejstva. u ovom slučaju misli. A muzika ne samo što ulazi u rezonacu s mišlju. Rezonanca to je slaganje učestanosti.. i reakcija nastupiti brže (o reakcijama je već bilo reci). mora da zna da će do toga doći u toku vremena. Na žalost. To je važno u svakom poslu. Da rasmotrimo prvo naš slučaj. bez vaše svesne namere. pri tome će pulsacije organa biti jače onoliko koliko su jače ideomotorne reakcije. naročito kada počne da koristi muziku.BORIS ARANOVIČ > ČIŠĆENJE ORGANIZMA vrlo slabo. kada ste slušali ritmičku muziku noge su same počele da se kreću po taktu. ideomotorne reakcije su osnova metode. Naš je zadatak da mislima pokrenemo taj motor kretanja što je moguće jače. ona ima još jednu osobinu . ljudi osećaju pulsacije veoma jako. Ali. Jednostavno će čišćenje (u datom slučaju jetre) početi mnogo brže. Kada se koncentrišemo na organ i dajemo mu zadatak da pulsira i u isto vreme se čuje ritmička muzika. želja. ulazeći u rezonancu sa njim. a naročito u individualnom. To je bilo ideomotorno kretanje svoje vrste i njega niste pokrenuli vi nego muzika. tako da počinje da se kreće koža na stomaku. Setite se. malo je ljudi naviklo da rade sami sa sobom i da bi se stvorila takva navika vežbe treba da 118 . naša se svest nehotice potčinjava tom ritmu. pa će. Prirodno. naravno. zamislimo da je naša misao neka sila koja polako zaljuljava Ijuljašku (organ). Postoji i druga krajnost. ako je.DRUGA POKRETAČKA SNAGA METODE Dakle. Ali. čine da je posao interesantniji i produktivniji.

________________________________ _________________ Glava 7 - Čišćenje pomoću misli

budu interesantne, zanimljive. Bavljenje trčanjem, plivanjem ili drugim oblicima sporta će biti korisno samo ako se to radi sa zadovoljstvom, sa pozitivnim emocionalnim raspoloženjem. Ima ljudi koji to ne shvataju i pokušavaju, na primer, da trče i pri tome ništa ne osećaju, neki put se prosto teraju da trče. Verujte, od toga neće biti nikakve koristi, čak može biti štete. U svom radu sa učenicima ja posebno obraćam pažnju na emocionalnu obojenost metode ili vežbi kojima ih učim. Jer je veoma velika razlika između prostog mehaničkog obavljanja vežbi i onog emocionalno obojenog. U opisanoj metodi muzika igra dvostruku ulogu, ritam pojačava misli i pored toga stvara psihoemocionalno raspoloženje, tj. rad postaje interesantan, što na kraju dovodi, takođe, do pojačavanja misli. Muzika mora da bude ritmična i u isto vreme prijatna za slušanje. Nikako oslabljena, naprotiv pojačana. Vrlo je poželjno da budu bubnjevi. Što više ritma to bolje. Najzad, nije naodmet imati posebnu muziku za svaki organ. Ritam treba odabrati intuitivno, onaj koji najviše odgovara. I konačno, muzika mora biti bez reci, reci mogu da odvlače pažnjv. Moja žena Ivona i ja smo, kada smo se pripremali za prvi kurs ove metode, prišli tom problemu vrlo ozbiljno i odlučili smo da stvorimo svoju muziku, najbližu metodi. Bili smo kod mnogo kompozitora pre nego što smo sreli y. Tirešina. On je odmah shvatio našu zamisao. Rezultat zajedničkog tromesečnog rada je ritmička muzika koja je u potpunosti opravdala naša očekivanja. Grube vibracije debelog creva i lirski ritmovi štitne žlezde, muzički efekti peska koji izlazi iz bubrega i vode u tankom crevu na najbolji način ostvaruju vezu misli i unutrašnjih organa. Najbolja pohvala je bio aplauz 30 učesnika prvog kursa u Štokholmu, posle prve odsvirane melodije. Zato, još jednom, želim da podvučem važnost dobrog izbora muzičkih ritmova.

119

BORIS ARANOVIČ - ČIŠĆENJE ORGANIZMA

DELOVANJE METODA IDEOMOTORNOG ČIŠĆENJA NA ORGANIZAM
Na kakav način se obavlja čišćenje organizma? Setite se, kada ste inali čir ili kad van se zagnojila zanoktica, u početku je bolelo, a onda, posle nekoliko dana, pre nego što će doći do isticanja gnoja, osećali ste pulsacije na obolelom mestu. Covek koji je to doživeo zna: ako su nastupile pulsacije uskoro će izaći gnoj i doći će do ozdravljenja. Tako organizam aktivira svoje snage da bi, konačno, potjedio infekciju. Gnoj, koji je izašao, je rezultat uspešne borbe leukocita sa infekcijom. Koristeći ideomotomu metodu, mi sami stvaramo pulsacije da bismo pomogli organizmu da se oslobodi "nečistoće". Dakle, skoncentrisali smo se na neki organ, uključili smo ritmičku muziku, počeli da stvaramo pulsacije u mislima i posle nekog vremena počeli stvarno da osećamo pulsacije. To znači da se međućelijska tečnost aktivira i metaboliti, koji su zastali, počinju da se pomeraju. Istovremeno se aktiviraju bezbrojni kapilari, koji prožimaju taj organ, i njihov venski deo počinje da isisava i odnosi metabolite. Delovi međućelijskog prostora, oslobođeni od otpadaka, dovode do poboljšanja dotoka hranljivih materija i kiseonika u ćelije, tj. poboljšava se ishrana ćelija. Sada ćemo preći na bioenergetsku stranu metode. Misao je energija. Stvoriti zamišljene vibracije znači stvoriti energetske vibracije. Ako se skoncentrišemo na organ, dolazimo u energetski kontakt sa njegovom oblogom biopolja i, stvarajući u mislima vibracije tog organa, mi, ustvari, teramo njegovu biooblogu da vibrira.

120

Glava 7 - Cikenje pomoću misli

Slika 19. Vibracije obloge biopolja i ćelija mišića želuca izazvane mislima

Na si. 19 čovek koji u mislima stvara vibracije želuca Izaziva vibracije njegove bloobloge, a preko nje mišićnih ćelija želuca. Podsećam čitaoca da obloga biopolja odražava informaciju o fizičkom stanju organa I ulazi u Informacionu vezu sa drugim organima I mozgom. I tako, stvarajući vibracije u oblozi biopolja, ml, ustvari, poništavamo učestanost zastojnlh III bolesnih procesa u organima. Da bi bilo jasnije, vratimo se na si. 12a na kojoj je prikazan zdrav organ i pored njega učestanost njegovog biopolja, a na Sl.l2a Jt prikazan organ sa zastojnim procesom I njegove učestanost. Kao što se vidi na si. 12b vibracija organa sa zastojnim procesom jt snižena u zoni zastoja. Kada se vibracije stvore mislima dolazi do

11 2

to se. privlače sebi preplašenog medijuma ne dotičući ga rukama. U produžetku razgovora o delovanju ideomotornog čišćenja organizma vratićemo se ponovo na fizičko telo.1 kada zatražimo od tih ljudi da se opuste u vreme merenja. To je moguće zahvaljujući tome što se. kada ostvaruje ideomotorne pulsacije čovek može da smanji napetost za 20-30 jedinica.ideomotorna masaža smanjuje napetost u mišićima i tkivima unutrašnjih organa. uzbuđeni. a preko nje i sam organ. Ljudi koji su nespokojni. 122 . potčinjeni . koji registruje ukupnu unutrašnju napetost mišića u čoveku i prikazuje to u brojevima. Nije teško postići taj efekat. koji na pozornici prikazuju hipnozu i slične stvari.BORIS ARANOVIČ . kad se ostvaruju ideomotorne pulsacije. Po pravilu.one neposredno smanjuju unutrašnja naprezanja organa i delimično i celog tela. Isto kao što masaža smanjuje napetost u mišićima na površini tela . a posle rada sa pulsacijama primećuju promene . lako može da pokaže efekat umanjenja napetosti celog tela. takođe. Ljudi koji se bav<* bioenergetskom terapijom zastojne procese osećaju rukama kao hladnoću. Specijalni aparat Brain Storm. treba samo uspostaviti kontakt sa oblogom covekovog biopolja i privući je sebi.potiskivanje niskih vibracija u toj zoni. Muzika je.oko 60. ljudi koji su mirni i uravnoreženi imaju napetost 40. a ako se i dogodi. Po pravilu. ne događa. učimo čoveka da stvori pulsacije u nekom delu tela i zatim odmah merimo napetost. Ideomotorne pulsacije obavljaju još jedan vrlo važan posao . vrsta vibracija. Možda je neiskusnom čitaocu teško da razume da se pomoću bioenergije može zaljuljati ili izazvati kretanje fizičkog tela. često. naprezanje se smanjuje za 1-2 jedinice. I to u aktivnoj dinamičkoj meditaciji. koja pojačava energiju misli i pomaže da se obloga biopolja jače zaljulja. Onda.ČIŠĆENJE ORGANIZMA izravnavanja učestanosti u celoj oblozi biopolja . čovek automatski nalazi u meditativnom stanju. Neka se takav čitalac seti kako ljudi. a za njom će poći i fizičko telo.ujednačavanje temperature celog organa.

mozak i oči veoma mnogo zavise od rada jetre. oslobađanjem od spoljnih objekata. Suština metode je pritiskanje stomaka rukama da bi se otklonili zastojni procesi u organima želudačnocrevnog trakta. je sledeća: većina bolesti je povezana sa zastojnim procesima u organima želudačno-crevnog trakta. o vremenu.DIVNA DOPUNA METODE Dok sam radio na ideomotornom čišćenju organizma. Ogulova koja se zove "Visceralna terapija" (od viscera . a preko toga i poboljšanje proticanja reakcija oksidacije i obnavljanja. kao rezultat ideomotornih pulsacija događa se sledeće: o oslobađanje međućelijskog prostora od otpadaka. Dakle. *=> snižavanje napetosti organa i delimočno celog tela.gana koji su smešteni u stomaku. funkcionisanje 123 . koje je potrebno za ovaj rad će biti reci prilikom prikazivanja konkretnih čišćenja. to se manifestuje telesnim slabljenjem. koja je u osnovi metode. unutrašnja. o aktiviranje kretanja elektrona i jona. ako bi radio sa ovom metodom. & bolja prohodnost ćelija imunološkog sistema . *=> aktiviranje kapilara i poboljšanje ishrane ćelija. PRITISKANJE STOMAKA .to je umno delovanje čiji je cilj dovođenje čovekove psihe u stanje produbljenosti i usredsređenosti. Ideja. imao sam sreću da se upoznam sa interesantnom metodom moskovskog profesora A.Čišćenje pomoću misli Meditacija (od latinskog med/tat/o . ona koja se odnosi na unutrašnje organe).leukocita . Uostalom. tj. nepostojanjem emocionalnih pojava. a rad drugih organa zavisi od funkcionisanja c. o brisanje negativnih informacija iz obloga biopolja organa.razmišljanje) . Mislim da čovek može da dobije mnogo u zamenu za utrošeno vreme. Nadam se da je čitalac čuo za korisnost meditacije u smanjenju napetosti i učvršćenju zdravlja.unutrašnjost.do mesta infekcije. o automatski ulaz u meditativno stanje.Glava7. Naprimer.

venole. Ovde će mehaničko delovanje biti efikasnije. kao dodatak ideomotornim vibracijama. treba rukama pritisnuti bolesni organ dok ne nestanu bolovi. na primer. odlučio sam da njome dopunim svoju metodu. Uzmimo. Ova terapija. I u tom slučaju. ti impulsi slabije deluju. kada se tek javljaju prvi simptomi. Stvar je u tome što pomoću ideomotornih impulsa prolazimo do najdubljeg tkiva . kože.BORIS ARANOVIČ . među njima i bolesti nervnog sistema. 124 . koristeći za to četiri ispružena prsta ili pesnicu. Zatim. Sedeći. Za ceo stomak trebaće oko 5 minuta. držimo ruku dok bol ne nestane. To se radi na sledeći način. metoda visceralne terapije odlično odgovara. kapilara i aktiviramo ih. a drugom pomagati (si. Pošto sam se upoznao sa ovom terapijom i pošto sam se uverio u njenu efikasnost. Specijalisti Medicinske akademije u Moskvi su prihvatili ovu metodu. čak je i kičma povezana sa stanjem organa koji se nalaze u stomaku. Metoda je prosta i pristupačna. Može se jednom rukom pritiskati. Ako nema bola. pomeramo ruke bliže jetri i sve ponavljamo. posmatra poremećaj krvotoka i zastojni procesi. Ja sam je samo malo izmenio. 20). zglobova.ćelija. leci mnoštvo bolesti. Metoda je postala popularna u medicinskim krugovima. Zahvaljujući tako jednostavnom postupku. Zatim se ugao pritiska menja i postupak se ponavlja. arterije. rad organa se bitno poboljšava i u potpunosti se obnavlja. ležeći ili stojeći pritiskamo svaki deo stomaka. Počinjemo da pritiskamo što možemo dublje. vršimo vibrirajuće pokrete. Na velike krvne sudove. arteriole. Na taj način prelazimo ceo stomak. Svaki pritisak sa vibracijama treba da traje oko 30 sekundi.ČIŠĆENJE ORGANIZMA debelog creva utiče na nos i grlo. pošto se u njoj. međućelijske tečnosti. pa čak i neurohirurzi sada lece "kroz stomak" bolesnike koje bi ranije obavezno operisali. Meni je visceralna terapija vrlo bliska. Na početku bolesti. kao što su vene. oblast želuca. kao aktivni uzrok bolesti. kad dođemo do maksimalne dubine. Na taj način se dolazi do toga da organ ne boli. Ako se javi bol. koja uklanja zastojne procese i zapaljive procese u organima stomaka. kao da pokušavamo da prodremo dublje.

druga pomaže Pomoću ovog postupka mi. to je već početak čišćenja.Čišćenje pomoću misli Slika 20.Glava 7 . prvo. smanjuje zastojne procese. Dalje pritiskanje dovodi do uključivanja većeg broja krvnih sudova i bol iščezava. Pritiskanje stomaka .ne može se zamisliti bolja gimnastika za unutrašnje organe. Drugo. radimo neku vrstu duboke masaže unutrašnjih organa. naročito u velikim krvnim sudovima. Bol znači da je zastojni proces otišao dosta duboko i da pri pritisku nastaje grč. Ona poboljšavanja snabdevanje krvlju.jedna ruka pritiska. ali samo površinskih slojeva. Preporučujem da se ova terapija radi ne samo u toku programa čišćenja. naročito ujutru . nego svakog dana. Pravilnije bi bilo reći. 125 . to je dobra priprema pre ideomotornog čišćenja.

za 2-3 dana ili malo više. Po pravilu. Zbog toga se na koži može javiti osip.ČIŠĆENJE ORGANIZMA DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ METODE Pomoću metode ideomotornih pulsacija čovek može da sudi o stanju organa na početku njegovog čišćenja i na kraju.BORIS ARANOVIČ . kod veoma zagađenog organa. Takve jasne vibracije se osećaju i kada se završi čišćenje zagađenih organa. Jer mi aktiviramo unutrašnje rezerve organizma. to je reakcija jača. oseća se težina. osećaju se dosta jasne vibracije i nema neprijatnosti. može se javiti malo povišena temperatura. Ponekad je. I obrnuto. mi mu samo pomažemo. Prilikom pritiskanja rukom. a organizam sam zna šta je najbolje. organizam radi sam. To znači da je u krv ušla velika količina metabolita i da sistem za čišćenje ne uspeva da ih izbaci deo izlazi kroz kožu. Te su reakcije prirodne i ne treba ih se bojati. To je dokaz da se sve događa prirodno. mogu se javiti reakcije pri primeni ove metode. Može da se promeni boja mokraće. treba biti zahvalan organizmu što se 126 . a zatim izlazi u obliku peska. događa da se organizam oslobađa bolesti bez zaoštravanja: stoje ozbiljniji problem. teško fizički osetiti njegove pulsacije.sve će proći brzo. metoda je potpuno bezopasna za organizam i ne izaziva nikakve uzgredne pojave. bol. a dalje će on sam odraditi šta treba. slab bol. Reakciju ne treba prihvatati negativno. što je veća zagađenost više se oseća težina. Naprimer. I naravno. to je. po pravilu. Ipak. Kod dugotrajnog zagađenja ili hroničnih problema. u praksi se. To govori da je organizmu potrebno da podigne temperaturu da bi aktivirao imunološke ćelije. obično. Ako postane tamnija. Ustvari. baš obrnuto. kada zagađenost nije jaka. slika je ista: jako zagađeni organi se oglašavaju bolom. Ne treba se uzbuđivati . Uostalom. povezano sa čišćenjem jetre. Zamućenost mokraće ukazuje na čišćenje bubrega: kamenje se prvo drobi. u jače zagađenim organima kada se radi sa ideomotornim pulsacijama. Ili počinje da se čisti koža.

Nadam se da je čitalac shvatio da je namena metode otklanjanje zastojnih procesa u unutrašnjosti organizma koji se. kada se aktiviraju. ili da bude toliko slaba i neprimetna da je čovek i ne oseti. Moguće je i da se reakcija ne javi. Ovim ću završiti opisivanje metode. događa kada organizam nije jako zagađen. reakcija se produžava. one su individualne. mogu se javljati druge negativne emocije. ima psihički uzrok. Ako se čovek uzbuđuje i uznemirava. sami čiste. Na primer. jer ono što je u dubini podsvesti izlazi na nivo svesti i čovek se ne oslobađa samo zagađenosti jetre nego i podsvesti. po pravilu. od 1-3 dana. Naprimer. 127 . Pošto svaki problem. Teško je nabrojati sve moguće reakcije. Ako se zbog toga naljutite na sebe. ta ljutnja može ponovo da pređe iz podsvesti u svest. To se.Čišćenje pomoću misli odaziva na vašu brigu. U tom slučaju reakcija prolazi brzo. Prilikom čišćenja drugih organa. zbog zaoštravanja bolesti. rana će zarasti vrlo brzo. pre nego što sasvim nestane. A ako pomislite: sad će organizam sabrati svu svoju snagu da to izleći. nisu isključene ni psihičke reakcije. U procesu čišćenja jetre. ali ja želim da se posebno zadržim na psihičkim reakcijama. čovek je dugo ljut na nekoga i ta negativna emocija vrši uticaj na jetru i izaziva jake zastojne procese. rana dugo neće zarasti. koji se javlja u telu.Glava 7 . posekli ste prst. To je pozitivna stvar. To može da traje jedan ili dva dana.

Glava 8 ČIŠĆENJE POJEDINIH ORGANA .

. Balzak Ne odvajaj misli od dela.dobro. pre svega treba ići.. P. Ivanov . K.. ali glavno je radi. Pročitao si .Da bi se došlo do cilja..

ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Ulogu debelog creva u organizmu je teško proceniti. Kod njih se ta navika nije učvrstila u podsvesti. raspoloženje je neophodno. šalje u krv ogromnu količinu toksina. problemi sa kožom. prvenstveno jetru. nosem.Glava 8 . Osim toga. Ako se to ne uradi. uglavnom. Ontološke bolesti. neophodno je da se planira nedelju dana unapred. Da bi se savladao ovaj stereotip i stvorila navika neophodno je izvesno vreme. kao što je poznato. veliki kamenovi u žuči ili bubrezima. To je veoma važno. veoma jaki. alergije. nemaju naviku da rade sami sa sobom. postoji opasnost da se prekine. sve vrste raka. I ovde će snaga volje odigrati važnu ulogu. Kontraindikacije za čišćenje organizam su: akutne infektivne bolesti. Dakle. često su povezani sa problemima u debelom crevu. a može se prvo obaviti grubo čišćenje. razdražljivost. mora se konkretno planirati u koliko sati će se raditi: ujutru. zato što ljudi. morate se psihički pripremiti i doneti čvrstu odluku da proces čišćenja obavite od početka do kraja. loše raspoloženje. Pošto se donese odluka. bolesti krvi i mnoge druge imaju začetak u debelom crevu. Čišćenje organa ili sistema ima dve etape: grubo čišćenje. trudnoća. preopterećuje njima druge organe. danju ili uveče. 131 . koje ne radi dobro. Debelo crevo. uz korišćenje poznatih načina. Oba čišćenja se mogu obavljati istovremeno. Pre nego što pristupite čišćenju. želim da kažem nekoliko reci kao uputstvo. bolesti sistema. a zatim se prelazi na ideomotorno. psihičke bolesti. Hronični umor. i čišćenje pomoću ideomotornih pulsacija. a "programi" podsvesti su. grlom. na primer 12 nedelje.Čišćenje pojedinih organa PRIPREMA ZA ČIŠĆENJE Prelazaći na čišćenje^ pojedinih organa.

četvrti deo .ČIŠĆENJE ORGANIZMA Većina ljudi ne shvata u potpunosti koliko je važno da debelo crevo dobro radi. pozabavićemo se njime malo detaljnije.silazno. Zbog toga ima toliko probleme sa hemoroidima. Prvi deo je uzlazno crevo. Pošto znamo koliko je debelo crevo važno. Mnogi ne znaju da česti nazebi i hronična kijavica nastaju zbog zagađenja debelog creva.uzlazno. 3 . zbog uništavanja njegove mikroflore.zadnje crevo. Slika 21. 4 . zatvorom. Debelo crevo 1 . drugi deo poprečno crevo.silazno crevo. 2 poprečno. treći deo .zadnje (rektum) 132 . Uslovno se debelo crevo može podeliti na četiri dela (si. Kada bi znali. 21). Debelo crevo je završni deo sistema za varenje i dodiruje ili se nalazi u neposrednoj blizini svih unutrašnjih organa. oni bi očistili debelo crevo.BORIS ARANOVIČ . umesto što gutaju tablete i stavljaju kapi u nos.

uz učešće tih bakterija. naročito iz grupe B. kojima je često hladno. ona se razlaže i sadržaj biljnih ćelija postaje dostupan za varenje i usisavanje. mehaničke kontrakcije creva. verovatno. 133 . mikroflora formira i niz fermenata. jer sokovi za varenje nemaju fermente koji mogu da je razlazu. Ljudi. veoma je važno da se sačuva slabo kisela sredina. Mnogi su. koji zatim. javlja se nagon za defekacijom i crevo se prazni.______________________________________________ Glava 8 . Čitalac već zna da oko svakog organa ili ćelije postoji etarsko telo ili biopolje.ačin zagrevaju unutrašnje organe. Da bi se održalo delovanje bakterija. utiče na endokrini sistem i nervni sistem. stvara niz važnih vitamina. koji podržavaju imunitet i obezbeđuju zaštitu od raka. glukoze. Hrana se u debelom crevu zadržava. Celuloza je veoma važna za peristaltiku. koje omogućavaju izbacivanje crevnog sadržaja. U debelom crevu se. ispuštaju toplotu u okolinu i na taj i. U slučaju pomešane ishrane. raznose krvotokom energiju do svih ćelija tela. zadržavanje veće od 24 sata smatra se zatvorom. Osim navedenih osobina.zadnje crevo . stvaraju izmet. Crevna mikroflora ili korisne bakterije imaju ogroman značaj za debelo crevo i ceo organizam. čovek ne koristi oko 10% unete hrane. Celuloza. puneći se na taj način energijom koja se nalazi tamo.dovoljno napuni. mikroflora ima ogroman energetski potencijal. slepljene pomoću sluzi soka debelog creva. Kada se poslednji deo . dolazi do debelog creva u neizmenjenom obliku. Pod uticajem bakterija. čuli da se učesnici u istočnjačkim dvobojima pre početka borbe koncentrišu na oblast ispod pupka. Biopolje svake korisne bakterije je vrlo jako i one zajedno stvaraju zračenje koje se prenosi na vodu i elektrolite. Neprerađeni ostaci hrane i bakterije. pošto su usisani u debelom crevu. A ta energija nije ništa drugo nego mikroflora debelog creva. Pored toga. hormona. koji žive u debelom crevu. 12-16 sati. vitamina) i ekstrakcija (izbacivanje izmeta).Čišćenje pojedinih organa Osnovne funkcije debelog creva su resorpcija (usisava se 95% vode. po pravilu. Mikroorganizmi. treba da obrate pažnju na debelo crevo. koja se zove "hora". koja se nalazi u hrani.

Svaki deo debelog r^eva ima svoje refleksogene zone.timus. 7 . 13 . 2 . Slika 22.polni organi. malo poznata čitaocima. 10 . 11 .bubrezi. 22.pankreas.ČIŠĆENJE ORGANIZMA I poslednja funkcija debelog creva.BORIS ARANOVIČ .slezina.želudac. 4 . 14 . je stimulativna funkcija. 15 .prostata. 5 . koje su prikazane na si. 6 . 12 .štitna žlezda. 8 .mpkraćna bešika.žučni mehur. Te zone su refleksnim putem povezane sa odgovarajućim organima i prilikom prolaza kaše od hrane kroz debelo crevo dolazi do stimulacije refleksogenih zona i preko njih do stimulacije organa. 9 .jetra 134 .pluća.jajnici.nadbubrežne žlezde. Refleksogene zone debelog creva 1 .srce. 3 .

nego i stimuliše peristaltiku debelog creva. Zbog smanjenja peristaltike debelog creva. da nesvarene masti dospevaju u debelo crevo i menjaju kiselo-baznu ravnotežu. a to otežava izbacivanje izmeta i dovodi do zastojnog procesa u debelom crevu.Glava 8 . zastojni procesi . Održavanje konstantnih vrednosti PH u svin delovima želudačno-crevnog trakta ima ogroman značaj za varenje uopšte i posebno za debelo crevo. u žučnoj kesi luči se manje žuči. dolazi do zatvora. Tako će manjak kiseline u želucu usloviti nedovoljnu obradu grudvica hrane. Ako je sredina bazna. Poznato je da hrana.Čišćenje pojedinih organa PROBLEMI SA DEBELIM CREVOM Svi uzroci zagađenja organizma se odnose na debelo crevo. koje je neophodno za izbacivanje izmeta. žuč ne učestvuje samo u varenju masti. Višak kiseline u želucu dovodi do spazml sluzavih obloga duž celog želudačno-crevnog trakta i do povećanja kiselosti u debelom crevu. Poznato je da slabo kisela sredina najbolje odgovara bakterijama i da. Razmotrimo malo detaljnije uzroke tog problema. peristaltika se osetno smanjuje. Osim toga. u želucu se ne uništavaju svi mikrobi truljenja i oni stižu do debelog creva.to je truljenje i tada se u krv usisavaju toksične materije. osim toga. uzrokuje. Zbog zastojnih procesa. takođe. zbog slabe kiselosti. žuči i pankreasa. ostaci hrane će se zadržavati u debelom crevu. Nepotpuno varenje masti. Povišena kiselost u debelom crevu izaziva pojačanje perlstaltlčkih kretanja. a to negativno utiče na delovanje mikroflore. I rezultat je. dvanaestopalačno crevo i tanko crevo. mora da prođe kroz želudac. stvaranje bazne sredine u debelom crevu umesto slabo kisele. Rezultat su česti i oblini prollvl. 135 . Zatvor. na svom putu do debelog creva. što će uticati na dalji proces varenja u drugim delovima želudačno-crevnog trakta. Svaki problem u bilo kom od ovih organa trenutno se odražava i na debelo crevo. Na primer. tj. takva sredina pomaže peristalticko kretanje debelog creva. da u njima bude prerađena i natopljena tečnostima iz jetre.

Tu bolest može da izleči samo čišćenje i uspostavljanje normalnih funkcija debelog creva. Kao što vidite. Epidemije gripa. takođe. sluzavu oblogu debelog creva. takođe. dovodi do prskotina čmara. koje su u poslednje vreme učestale. pa. I najzad. ili tačnije zbog njegove kiselosti. bez minerala i vitamina). Postoji bolest kože. zadah tela. Poremećaj funkcionisanja miktoflore izaziva zastojne procese u debelom crevu. Rezultat prevelikog pritiska izmeta na krvne sudove je zastoj krvi i to dovodi do stvaranja hemoroida. a PH sredine veoma jako utiču na njih.ČIŠĆENJE ORGANIZMA koji dovode do dehidratacije organizma. blokira neke refleksogene zone i narušava stimulativnu ulogu creva.BORIS ARANOVIČ . koje je napunilo debelo crevo. prema tome. koja traje godinama i nikakvi lekovi ne pomažu. ona se pretvara u kamenje i ono godinama leži u crevu i stalno šalje toksine u organizam. takođe. zadah iz usta. Dugotrajni kontakt sa ovim kamenjem dovodi do zapaljenja zidova debelog creva i razvija se kolitis. problemi sa mikroflorom (zato što ona stvara važne vitamine grupe B) jako deluju na imunitet i dovode do raznih ozbiljnih bolesti. Česti prolivi ogolićuju. Naprimer. Na taj način problemi sa debelim crevom često počinju zbog želuca. Nepravilna ishrana (prvenstveno kuvana i bogata škrobom. dragi čitaoče. Kamenje i zastojni procesi istanjuju zidove debelog creva. te se mogu pojaviti otvori kroz koje toksini prelaze na druge organe. Osnovni uzrok problema je narušavanje delovanja korisnih bakterija. i do poremećaja funkcionisanja mikroflore. Ponovljene spazme mogu u toku vremena postati uzrok zatvora sa svim posledicama koje iz njega proističu. koju prate veliki plikovi. zbog kojih se u džepovima (divertikulama) skuplja masa izmeta. Preveliko naprezanje zadnjeg creva. 136 . Kamenje od izmeta. kamenje u zoni jajnika može da utiče na njih i izazove zapaljive procese. ima se za šta boriti! Simptomi poremećenog rada debelog creva su: «=> zatvor. Kada se iz ove mase izbaci voda. dovode do hemijskih opekotina i spazmi. a naročito nedostatak celuloze. prilikom defekacije. štetno deluju na mikrofloru. svedoče o narušenom imunitetu stanovništva. pa i do raka.

Mada ovde moram da kažem kako ja na to gledam. a na to naročito deluje rastvor kojim se vrši ispiranje. Sportista posle dužeg prekida treninga vraća mišiće u pređašnje stanje treningom. oni 1 otpadaju sami od sebe. o stalno nakupljanje sluzi u grlu i nosu.Čišćenje pojedinih organa ° razni problemi sa kožom. o crne naslage na zubima svedoče o postojanju plesni u debelom crevu. *=> nakupljanje gasova. prvenstveno zato što organizam ne treba navikavati na takve stvari. U ovom slučaju. POSTUPAK ČIŠĆENJA Pre nego što se počne čišćenje ideomotornom metodom.Glava 8 . neophodno je obaviti grubo čišćenje. Kada je klistiranje neophodno. 137 . kašalj. treniramo njegove mišiće. o papilomi pod pazuhom i na vratu ukazuju na postojanje polipa u debelom crevu. ako se često koristi klistir. problemi sa zubima. brzo povratiti njegove sposobnosti za kretanje. hronična kijavica. o česte prehlade. jer će ideomotorni pokreti. o hemoroidi. Ja sam protiv čestog klistiranja. o čest umor. da bi se izbegle neprijatne posledice. I drugo. pošto polipi nestanu. naročito za one koji imaju ispoljene probleme. Crevo se neće ulenjiti. a mi. Ne može se smisliti ništa bolje nego što je serija klistiranja. mešanje u unutrašnju sredinu može da promeni kiselobaznu ravnotežu. treba napraviti dobar rastvor. Svaki veštački postupak slabi prirodne funkcije organizma. prirodna peristaltika se pogoršava i to može ponovo dovesti do zatvora. stvarajući pulsacije debelog creva. bez obzira na to što su korisne. koje ćemo raditi posle klizme.

ČIŠĆENJE ORGANIZMA GRUBO ČIŠĆENJE Za klistiranje preporučujem rastvor koji je napravio J. pri čemu treba da ste u položaju na laktovima i kolenima. Rastvor mora da isisava nečistoću iz zidova debelog creva. pred spavanje. na primer. Krvna plazma ima koncentraciju soli 0. već. o 20-30 gr soli. On to može da radi osmotski (zakon osmoze). To je dovoljno za grubo čišćenje. ako se nema slatke vode. 1% ili 1. Koncentracija rastvora treba da je malo veća nego u krvnoj plazmi. Kada je debelo crevo jako zagađeno. jer će višak soli učiniti crevnu sredinu baznom.5%. Ne treba da bude veća. npr. Takav rastvor će. Da bi se očistili zidovi creva. biće teško uneti 138 . tečnost sa manjom koncentracijom soli prelazi u tečnost sa većom koncentracijom. isisavati nečistoću iz zidova debelog creva. Scadilov: o 2 litra vode. Klistiranje je najbolje raditi ujutru. od 7-9 sati. a zatim treba leći na levu stranu i potruditi se da se voda zadrži 5-7 minuta. naprotiv. o 100-150 mililitara soka od limuna. Kako se klistirati? Pripremite navedeni rastvor (poželjno je da bude mlak). Ali može i uveče. tj. Zato se može umreti od žeđi na moru. morsku vodu. a to znači uništavanje mikroflore. s jedne strane. isisava vodu. Ali ne usisavaju. sipajte ga u Esmarhovu posudu i obesite na zid. Stavite kateter u čmar 7-10 cm duboko. Namažite uljem ili vazelinom kateter i čmar. Prvo pustite svu vodu. što će biti 6-7 puta. a sa druge strane. treba uzeti rastvor koji se ne usisava. Baznost rastvora se neutrališe sokom od limuna. njen PH.BORIS ARANOVIČ . u toku dve nedelje treba se klistirati svaki drugi dan. ne narušava unutrašnju sredinu. Dakle.9% i zato zidovi debelog creva usisavaju sve rastvore sa manjom koncentracijom. posle čega se izpušta.

Zatim odvojiti 30 minuta za ideomotorno čišćenje i to raditi svakog dana u toku dve nedelje. koscentrišite pažnju na desnu stranu creva (slepo i poprečno-obodno crevo) i. koja najviše odgovara vibracijama debelog creva. Osim toga. Zatim. posebno za zaštitu od raka. Zatim sedite u udobnu fotelju. treba biti sam da niko ne bi smetao. IDEOMOTORNO ČIŠĆENJE Pre svega. Svako jutro na šte srca popiti čašu soka koji sadrži 3/4 šargarepe i 1/4 cvekle. Pripremiti ritmičku muziku.______________________________________________ Glava 8 . o ishrani. od početka čišćenja raditi ujutru pritiskanje stomaka. vitamin A se. Da bi se čišćenje obavilo. opustite se. pojesti dtfe jabuke i ništa ne jesti do ručka. U tom slučaju. Ovakva ishrana treba da traje mesec dana. to se tiče samo klistiranja. sve ostalo je moguće i potrebno. ali sa minimalnom upotrebom mesa i povećanjem količine salate. Uzgred. preporučujem sledeće dodatne postupke. nego raznovrsnu ishranu sa malim količinama mesa. naročito kupusa. Ta mešavina daje odličan efekat čišćenja. a on nam je neophodan. uglavnom. nalazi u hrani životinjskog porekla. uključivši muziku. kao što je ranije opisano. A u hrani biljnog porekla ga ima veoma malo. počnite da izazivate pulsacije baš tog dela u smeru "levo- 139 . Sok treba da pripremite sami. Ostala ishrana treba da bude uobičajena. Istovremeno. Pritiskanje treba uvesti u svakodnevni život kao gimnastiku stomaka. Uraditi pritiskanje stomaka (pored onog koje ste radili ujutru). Ljudima koji imaju jako povišenu kiselost želudačnog soka ili prskotine u čmaru ne preporučujem klistiranje. Ali. prve nedelje treba koristiti sledeći rastvor: => o => 1 litar vode 10-15 gr soli 50-75 mililitara soka od limuna. Ja ne podržavam vegeterijanstvo. To je zato što se neke neophodne aminokiseline nalaze samo u mesu.Čišćenje pojedinih organa 2 litra rastvora.

3 minuta. a to nije nimalo nevažno. svakoje zagađen na svoj način. Ali posle svih čišćenja.ČIŠĆENJE ORGANIZMA desno". kao i ostalim delovima tela. Ja neću da kažem da će se za dve. 3 minuta "napred-nazad".BORIS ARANOVIČ . Još jedanput. Ovo raditi dve nedelje. o kojima je bilo reci. reći ću šta će pomoći da se grubo očiste zidovi debelog creva . Stomak treba pritiskati svakodnevno. Dve nedelje je približno trajanje procesa čišćenja. pa isto sa levom stranom creva. Našim unutrašnjim organima je potreban periodičan trening. Ponekad. tri ili četiri nedelje zidovi debelog creva potpuno očistiti i da će se snabdevanje krvlju u potpunosti obnoviti. svakog dana po 30 minuta ideomotornog čišćenja. pa počnite da radite sa poprečnim crevom.ideomotorne vibracije i pritiskanje će poboljšati snabdevanje krvlju i ukloniti zastojne procese. za čišćenje ostalih organa nije potrebno mnogo vremena . Ukupno 9 minuta. Ponovo mali odmor. u toku dana klistir i svako jutro umesto doručka mešani sok i dve jabuke.sve je to individualno. otprilike jedanput mesečno. Kada počnete bolje da se osećate i kada se stolica normalizuje.maksimalno po nedelju dana za svaki. Nekim ljudima će možda biti potrebno tri ili četiri nedelje . Nju je veoma važno očistiti. 3 minuta "gore-dole". a zatim u smeoi "stomak-leđa". da bi se održalo zdravlje i da ne bi ponovo došlo do zastojnih procesa u želudačno-crevnom traktu. zajedno sa jutarnjom gimnastikom. doći će do znatnog poboljšanja i čovek će to osetiti. Ali četiri nedelje je maksimalno trajanje. 140 . Zatim produžite sa pulsacijama. treba stimulisati i druge organe. Ponovite ćelu proceduru: 3 minuta "levo-desno". takođe. Ali. Posle čišćenja debelog creva i jetre. Znatno će se popraviti i energetsko stanje. Rdite ovo 3 minuta. ali sada "gore-dole" još 3 minuta. 1-2 minuta. proces je završen. jer tamo najčešće dolazi do zastoja. Odmorite se malo. neophodno je da se svakog dana odvoji 20 minuta za ideomotorne vibracije creva i jetre naizmenično. U toku čišćenja su moguće reakcije.

pomažu da ih zidovi creva apsorbuju sa produktima. takođe. suprotno mišljenju nekih prijemčivih ljudi koji su negde krajem uveta čuli da je on štetan. Teško je navesti bilo kakvu funkciju organizma u kojoj ne učestvuje jetra. žučne kiseline. glikoza. Obrnuto .proizvedenih proteina i glavnih "ciglica" organizma. One. Jetra je tako smeštena u trbušnu duplju da u nju dospeva sva krv iz creva. je jetra. otrovi i dr) nikako ne može da prođe pored glavne laboratorije svojevrsne pregrade između organa za varenje i unutrašnjosti organizma.holesterin. Holesterin je. Prvo malo o njenim glavnim funkcijama. koji treba očistiti. polnih hormona. ćelije jetre odmah razlazu glikogen i unose u krv onoliko glikoze koliko je neophodno da bi se održao konstantan nivo šećera u krvi. svi "gosti" napuštaju jetru i ulaze u krv ili ih razlaže žuč. te se materije pretvaraju u emulziju kapljica masti koje dolaze sa hranom.koncentracija šećera u krvi se smanjila. Jetra stvara jednu od važnih masti . Najvažnija biološka uloga jetre je sinteza £ razlaganje glikogena.koncentracija šećera u krvi se podigla i jetra odmah uzima iz nje glikozu i stavlja je u "skladište" u obliku glikogena. Zapamtite. Pošto dođu u creva sa žuči.fermenata. koji stvarno dovodi do bolesti. koje se stvaraju u ćelijama jetre. koji se sastoji od molekula glikoze. lekovi._______________Glava 8 . Štetan je njegov višak.Čišćenje pojedinih organa ČIŠĆENJE JETRE Drugi organ po značaju. stvara energiju. ili se. ili stvara rezerva glikoze. u toku funkcionisanja organizma. I tek posle prerade i promena koje su se desile pod uticaje ćelija jetre i biokatalizatora . I tako se. Nema sumnje da jetra reguliše nivo aminokiselina . 141 . U zdravoj jetri se u svakom trenutku nalazi 100-300 grama glikogena. u zavisnosti od potreba organizma. Proces varenja i usisavanja masti u crevima je nemoguć bez određenih žučnih kiselina. koja se u ćelijama jedini sa kiseonikom. apsolutno neophodan organizmu za stvaranje membrana ćelija. troše njene zalihe. Sve što dospeva u želudačno-crevni trakt (pojedena hrana. Covek je pojeo slatkiše . varenja i raznim materijama koje se rastvaraju u mastima.

koji je zaboravio. Baš je žuč ta koja odstranjuje iz organizma više od 40 sastojaka. u zavisnosti od potreba organizma.jetra.žučni mehur. brinu se bakterije.pankreas Posebnu pažnju zaslužuje lučenje žuči. Jetra i lučenje žuči 1 . Već navedeni bilirubin je jedan od njih. Neke bolesti jetre boje ljudsku kožu u žuto. uništavanje bakterija truljenja. Uzrok tome je što jetra ne može u potpunosti da izađe na kraj sa bilirubinom i on. 142 . stvaranje emulzije masti. Za pigment. koji su ušli u jetru i koji su u njoj prerađeni. može da se vrati na glavu u kojoj se govori o krvi. boji kožu. Čitalac.BORIS ARANOVIČ ■ ČIŠĆENJE ORGANIZMA Jedan od zadataka jetre je . pošto ulazi o krv u prevelikim količinama. Zuč ulazi u žučni mehur i iz njega se reguliše njeno lučenje u dvanaestopalačno crevo. 4 . Jetra pretvara bilirubin u žuč i unosi ga u creva. One pretvaraju bilirubin u bezbojnu masu i pigmentu je kraj. 3 . koji je dospeo u creva. Slika 23. 2 .dvanaestopalačno crevo. Glavna funkcija žuči je uništavanje kiselosti sadržaja koji dolazi iz želuca.izbacivanje bilirubina iz krvi.

dovodi do stvaranja odgovarajućeg kamenja bilirubinskog. jasno je da. po pravilu. PROBLEMI SA JETROM Pošto kroz jetru prolazi celokupna krv. ono je najopasnije. Ta diskinezija je. povezana sa funkcionisanjem centralnog nervnog sistema.crnu.narušavanje procesa kontrakcija ili motorike mišića žučnog mehura :li žučnih puteva. I čvrstoća kamenja zavisi od njihovog sastava. holesterinskog. veća količina izaziva zapaljenja i zastojne procese. Praktično. U većini slučajeva kamenje je meko. Uzrok stvaranja kamenja je diskinezija žučnog mehura i žučnih puteva . U zavisnosti od oblika kamena. Ovaj mali izlet u glavnu hemijsku laboratoriju organizma je neophodan da bi čitalac shvatio koliko čovekovo zdravlje zavisi od stanja njegove jetre i kako je važno da se u njoj uspostavi red i da se ona očisti. ali. koja dolazi iz creva. U zavisnosti od preovlađivanja neke od komponenti. da oštećuje unutrašnje zidove žučnog mehura ili žučnih puteva u jetri. krv sadrži veliku količinu toksina. Najtvrđe je kamenje koje sadrži kalcijum. Višak glavnih sastojaka žuči . kalcijumovih. u većoj ili manjoj meri. sa 143 . u većoj ili manjoj meri. kalcijuma i holesterina . Stoje kamenje veće i tvrđe.Glava 8 .bilirubina. veće su i neprijatnosti. Stvaranje kamenja je jedna od glavnih patologija jetre i žučnog mehura. on može. lepljivo. prirodno. kalcijum . bilirubin mrku ili tamno zelenu. ako u crevima postoje zastojni procesi. pa se njima preopterećuje i jetra. neki put pliva u žuči. Ali često su u kamenu prisutne sve tri komponente.čiSćenje pojedinih organa aktiviranje motorike creva. kamenovi imaju različitu boju: holesterin daje žutu boju. svi ljudi imaju kamenje. pa i tamo nastaju zastojni procesi. Ovo nije ni izbliza potpun spisak osnovnih funkcija jetre. Toksini se postepeno kupe u međućelijskom prostoru jetre.

Žene imaju grudno disanje. gorčina u ustima.ČIŠĆENJE ORGANIZMA endokrinim sistemom. naduvenost trbuha. a muškarci trbušno. žuta koža i beonjače. a posledica toga je . dišu grudima. upotrebe mlečnih masti ili jaja. koje sadrže holesterin. o *=> *=> o '~> o česta nervoza.poremećen režim ishrane. o često osećanje mučnine. 144 . jetra je primorana da jako poveća produkciju holesterina. Postoji još jedan uzrok stvaranja kamenja . Često ljudi. Ali. Zahvaljujući trbušnom disanju. Pri velikom ograničavanju. *=> jeza i slabost posle jela. Prekomerna upotreba masti i ugljenih hidrata u dužem vremenskom periodu može da dovede do viška holesterina i to će dovesti do stvaranja kamenja. u izvesnom stepenu. na primer. I to nije slučajno. masiraju trbušnu duplju. jako pogoršanje vida. Nervoza je jedan od čestih uzroka. tj. zbog toga. o česte glavobolje. Stvar je u tome što jetra proizvodi mnogo više holesterina nego što upotrebljavamo sa hranom. Drugi uzrok je nedostatak kretanja.kamenje. bol na desnoj strani čela Iznad obrve. *=> bolovi u ramenima. muškarci stalno dijafragmom. podrigivanje. Simptomi jake zagađenosti ili patologije jetre su: *=> osećaj težine ili bola ispod desnog rebra posle jela. ograničavaju upoptrebu masti i postaju. žrtve formiranja kamenja. još više holesterinskog kamenja se može obrazovati kada se jako ograniči upotreba životinjskih masti. *=> alergijske reakcije. žuti nokti na nogama. česti zatvori.BORIS ARANOVIČ . koji nastoje da omršave. Interesantno je d* žene imaju šest puta više problema sa žučnim mehurom nego muškarci.

Svako jutro na šte srca treba progutati kašiku maslinovog ulja i pojesti 1/4 grejpfruta. umanjiti količine obroka. POSTUPAK ČIŠĆENJA Podsećam da je princip koji predlažem .Čišćenje pojedinih organa Ako postoji bilo koji od navedenih simptoma treba obavezno obratiti pažnju na jetru i odmah preduzimati mere. ublažava zapaljive procese u jetri i žučnom mehuru. češće nego obično. ali najbolji je čaj od šipka (ljudi sa povećanom kiselinom treba da se uzdrže od ovoga). pored rečenog. Zašto je to potrebno? Svaki unos hrane je povezan sa aktiviranjem žučnog mehura i lučenjem žuči.pomoću zagrejanog termofora (sa vodom ili električnog). Obezbedite za čišćenje jetre dve nedelje (to je srednje trajanje. Toplota ruku bolje prodire u telo i. Takođe. Toplota. Leva ruka se stavlja na oblast jetre. jetra iz ruku dobija i energiju. Sve 145 . naravno. 5-6 puta na dan.------------------------------______ _ ____________________ Glava 8 . nasuprot jetri. za svakoga je to individualno). osim toga. Pre svega. Zatim. razume se. koji proizvodi isti efekat. treba obaviti čišćenje. je stavljanje ruku na oblast jetre. a po mom mišljenju čak i bolji. I. a desna na leđa. Stvar je u tome što se većina kamenja sastoji pretežno od holesterina.odstranjivanje zastojnih procesa iz organizma. Na koji način zagrevati jetru? Prvi način je ." Drugi način. i drže se u tom položaju 10-15 minuta. U tom periodu treba jesti malo. To aktiviranje je potrebno da bi se izbacilo kamenje. nekoliko puta na dan treba zagrevati jetru. koji se može kupiti bez problema. "Ako hoćeš da budeš zdrav stavi topao termofor na oblast jetre posle svakog obroka. koji treba staviti tamo gde se nalzi jetra i držati 10-15 minuta. ali. Još je poznati lekar A. Sledeća mera je . što je za nju veoma korisno.piti tečnost koja pospešuje izbacivanje žuči. dobro je u toku dana popiti 2-3 čaše čaja za žuč. S. svako jutro pritiskati želudac 5 minuta. Toplota ga otapa i ono slobodno prolazi kroz žučne kanale ne izazivajući spazme. Zalamov govorio o koristi ovakvog postupka. Isti je i sa jetrom.

recimo. zamišljajući kako se ona skuplja i širi u taktu muzike. vreme njene aktivnosti je od 23-3 sata noću. 10 minuta. Dobro je ako jedno od planiranih zagrevanja uradite pre početka ideomotornog čišćenja. mali odmor. pripremimo ritmičku muziku i počinjemo da stvaramo ideomotorne pulsacije. pa ponovo pulsacije u pravcu "leđa-stomak". "gore-dole" i to radimo oko 10 minuta. Zatim. kada je jetra najaktivnija. zatim se koncentrisemo na jetru (si. pa pulsacije u pravcu "levodesno". Ali nije obavezno raditi u to vreme. opuštamo. 24).ČIŠĆENJE ORGANIZMA navedene mere su odlična priprema za ideomotorno čišćenje jetre. Najbolje vreme za ideomotorno čišćenje je veče. Položaj jetre Ideomotorno čišćenje jetre radimo svakog dana po pola sata.BORIS ARANOVIČ . Slika 24. Za to se. U principu. Prethodno ispritiskavši ceo stomak. Još jedan kratki odmor. prvo. dobro je i uveče od 8-9. nije velika greška ni ako se radi danju. takođe 10 minuta. 146 . Zapravo. Počinjemo te pulsacije u pravcu.

stvorili smo veoma dobre preduslove za poboljšanje rada drugih organa. ali toplota iz ruku jedanput na dan je uvek korisna.Čišćenje pojedinih organa Posle dve (tri. obezbedi normalan rad želuca. Veza rada želuca sa centralnim nervnlm sistemom 147 . uzimajući u obzir važnost jetre za organizam. neophodno je da se ona održava u dobrom stanju i. Krv postaje čistija i zato je mnogo jednostavnije raditi sa ostalim organima.ne zato što je on treći po zagađenosti. više nije potrebno piti posebne čajeve. Sledeći organ koji ćemo čistiti je želudac . kao što sam već govorio. Stvaranje vibracija u tri pravca u toku 20 minuta sasvim je dovoljno da se ona održi u formi. ČIŠĆENJE ŽELUCA Pošto smo očistili debelo crevo i jetru. posle čišćenja debelog creva i jetre. 25. nego zato što od njegovog rada zavisi zagađenost celog želudačno-crevnog trakta. četiri) nedelje ovakvog čišćenja. SI. Naravno. Ali. Veoma je važno da se. prvo malo o njegovim funkcijama.Glava 8 . radi svakodnevno sa njom.

a u hroničnom obliku je praćen narušavanjem lučenja. ferment pepsin i dr. su direktno povezani sa centralnim nervnim sistemom. Osnovna funkcija želuca je priprema hrane.Naš zadatak nije samo da očistimo sluzokožu želuca i obnovimo njegovu motoriku. Gastritis je zapaljenje sluzaste obloge želuca. blizu normalne ili snižena. Lučenje želudačnog soka. Oni kod kojih je kiselost normalna. A kao što već znamo. motorne i resorpcione funkcije želuca. zove se gastritis sa povišenom kiselinom. Zahvaljujući visokoj koncentraciji sone kiseline. Zato se luči želudačni sok. i od mehaničkih i hemijskih povreda. ili da onemogući njihov rast. Gornji kraj želuca je spojen sa jednjakom. Promena ove funkcije želuca. nimalo nevažnu ulogu igraju način ishrane i pušenje. kao i kompletan rad želuca. to lančano dovodi do problema sa zagađenjem drugih organa. potrebno nam je nedelju dana. koja se sastoji u povećanom nivou sone kiseline (hipersekrecija). a takođe. u pitanju je gastritis sa sniženom kiselinom. sok može da uništi mikrobe koji izazivaju bolesti. koja se zove mucin i koja ima vrlo veliki značaj za normalno funkcionisanje želuca. koja dolazi u njega za dalju preradu u crevima. Zloupotreba ljute hrane. Osim sone kiseline i fermenata. Sok obavlja mnogobrojne funkcije. 25) je mišićna kesa i nalazi se u gornjem delu trbušne duplje. Za rad sa želucem. kao i posebnim materijama koje luči sluzava obloga želuca. Osnovni problem želuca je narušavanje njegove sekrecije. a donji sa dvanaestopalačnim crevom. nego i da izvršimo pozitivan uticaj na nervni sistem. Mucin štiti sluzavu oblogu želuca od uticaja sone kiseline. Zidovi želuca se sastoje od debelog mišićnog sloja koji je pokriven specijalnom oblogom koja se zove epitel. Ako se stvara manje sone kiseline nego što je normalno. koji je bezbojna tečnost u kojoj se nalazi sona kiselina. preveliko unošenje masti i ugljenih hidrata.BORIS ARANOV1Č ■ ČIŠĆENJE ORGANIZMA ____________________________ Želudac (si. Sve naše emocije se odražavaju na rad želuca. a koji su dospeli u želudac. I najzad. ćelije želuca stvaraju posebnu sluz. ujutru kao i 148 . narušavanje režima ishrane sve to narušava rad želuca.

staviti levu ruku na želudac. Treba piti samo vodu (bez ikakvih dodataka) i to onda kada smo žedni. Zagrevanje želuca rukama će. radeći sa ideomotornim vibracijama. Time ćemo poboljšati snabdevanje krvlju. Oni kod kojih je kiselost jako povišena.ideomotorno čišćenje. takođe. npr. raditi ideomotorne vibracije 20 minuta. a zatim topljenjem. Zbog toga. To će delovati jako pozitivno na nervni sistem. Specijalna unutrašnja struktura tankog creva (si. 26) omogućava da se dobije maksimalno moguće područje kontakta hrane sa površinom creva da bi se postigla veća apsorpcija hranljivih 149 . Najzad. Čaj mora biti od kamilice ili kantariona. Posle nedelju dana čišćenja. jer se time odstranjuju zapaljenjski procesi. zatim "stomak-leđa" i "desno-levo". ujutru kantarion. umesto pritiskanja rade 5 minuta kružnu masažu u smeru kazaljke na satu. skidajući deo napetosti sa tela. obnoviti motoriku. treba kuvati čaj od te vode. treba povremeno. isto kao i sa jetrom. koja blagotvorno deluje na sluzokožu želuca. Kako doći do otopljene vode? Vrlo prosto . pola sata uz pratnju ritmičke mizike. Kao i obično. Naš glavni posao je . treba nekoliko puta na dan. pozitivno uticati na njega. uveče kamilicu. ČIŠĆENJE TANKOG CREVA Ulogu tankog creva nije moguće preceniti. bar jedanput mesečno. desnu na leđa suprotno od želuca i držati tako 10-15 minuta. Osim toga. led stalno treba pripremati. Ćele nedelje treba piti otopljenu vodu. prvo u pravcu "goredole".Glava 8 ■ Čišćenje pojedinih organa obično rade pritiskanje stomaka. U njemu se obavlja osnovno varenje hrane i apsorpcija hranljivih materija u krv.zamrzavanjem vode u zamrzivaču. A šta je sa nervnim sistemom? Nadam se da se čitalac seća da. čovek automatski ulazi u meditativno stanje. Koncentrišemo se na želudac i počinjemo da stvaramo vibracije želuca. a najbolje je piti naizmenično.

3 .BORIS ARANOVIČ . mogu se videti pravilni prstast* izraštaji.limfni kanal Tanko crevo. Pošto u tankom crevu većina hranljivih materija iz hrane treba da pređe u krv.) Ali. zbog opšte zagađenosti organizma ostaje nešto i za tanko crevo. kretanja nalik klatnu i peristaltička kretanja. Veličina svake resice je 1 milimetar. crevo se efikasno snabdeva krvlju. Unutrašnja površima creva pod mikroskopom 1 resice. ostvaruje složena kretanja. U tankom crevu ima manje zastojnih procesa nego u drugim unutrašnjim organima blagodareći velikoj pokretačkoj aktivnosti. Ako se unutrašnja površina creva posmatra pod mikroskopom. Osnovna fiziološka namena kretanja tankog creva se svodi na mešanje sadržaja i njegovo pomeranje ka debelom crevu. Ako se čišćenje tankog creva ideomotomim kretanjem obavlja nedelju dana. koji se zovu crevne resice. 4 .3) i limfni kanal (4) koji apsorbuje i odvodi masti u limfni sistem. (Još jedan dokaz korisnosti kretanja unutrašnjih organa. Svaka resica ima svoj kapilarni sistem (2. 2. pomoću uzdužnih i prstenastih mišića.kapilarni sistem. Slika 26.ČIŠĆENJE ORGANIZMA elemenata. to će biti dovoljno za njega i ono će nam uzvratiti 150 .

Ideomotorno čišćenje se radi 30 minuta svakog dana. Sladić je koristan ne samo za sluzokožu. 4. takođe. on. jer time odvlačimo energiju od varenja hrane. poželjno piti otopljenu vodu i čaj napravljen sa njom od dve komponente . Regulacija konstantnosti koncentracije jona u krvi. zatim se opuštamo i usredsređujemo na tanko crevo. sa pauzama između. Regulacija tečnosti u organizmu. U toku te nedelje je. kao što je rečeno. najpre 10 minuta u jednom pravcu. aktivira rad endokrinog sistema. Osnovne funkcije bubrega su: I Čišćenje krvi od produkata razmene. prvenstveno belančevina.Glava 8 . Regulacija kiselo-bazne ravnoteže. tako važnog za organizam. pre jela ili 2-3 sata posle jela. 2. 3. naravno. jer poboljšava snabdevanje krvlju. Posle nedelje čišćenja. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi igraju ogromniu ulogu u funkcionisanju organizma. To će biti dovoljno da se održi dobro stanje tankog creva. Uzgred. takođe. i počinjemo pulsacije sa tim klupčetom. 151 . Ne treba raditi odmah posle jela. to pravilo važi za ideomotorno čišćenje svih organa. uzimajući u obzir da svakog jutra pritiskate stomak. opisanu proceduru treba izvoditi svaka dva do tri meseca i to dva dana. ali. Podsećam da svako ideomotorno čišćenje treba raditi u ritmu muzike. zamišljjući ga kao "klupče". zatin 10 minuta u drugom i 10 minuta u trećem.kamilice i sladića. Pritiskanje naročito dobro deluje na tanko crevo. pre nego što počnemo rad mislima. pritiskamo stomak.Čišćenje pojedinih organa zbog dobro obavljenog posla. Dakle.

Za čišćenje bubrega će biti potrebno. Bubrezi se mogu čistiti mešavinom sokova od voća i povrća. a to je opisano u poglavlju "Uzroci zagađenja organizma". kvalitet vode za piće mogu. neophodno je da se istovremeno vrši i ideomotorno čišćenje. da bude uzrok stvaranja kamenja. Kao dodatak. jednu ujutru. Kada postoje zastojni procesi. ćelije bubrega stvaraju manje koloida i zato počinje proces stvaranja peska i kamenja. dve nedelje. Postoji mnoštvo raznih metoda za čišćenje bubrega. sok treba da pravite sami. Kamenje se sastoji iz više vrsta soli koje se talože. Sve te metode pomažu da se izbaci pesak. može. Jetra ovde ne igra najmanju ulogu.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Poremećaj rada bubrega je povezan sa mnogo faktora. Nedostatak vitamina A. divno. Osobenost problema sa bubrezima je stvaranje peska i kamenja. koristićemo čišćenje pomoću soka od povrća. Da bi se napravila ova voda neophodno je da se Ima aparat za magnetlsanje vode. pomoću lubenica. Ipak. Dnevno treba popiti dve čaše. U bubrezima se proizvode specijalni koloidi. Jasno. da bi se problem trajno resio. koji sprečavaju taloženje soli i zadržavaju ih u rastvorenom stanju. da dovedu do stvaranja kamenja. preveliko korišćenje mesa. u prošeku. Infekcija. Naravno. pomoću jelovog masla. Postoji alternativa soku ~ magnetisana voda. dobro provereno sredstvo za pranje bubrega. osnovni uzrok ovoga je poremećaj u razmeni materija. Preporučujem sledeću kombinaciju: & 10 delova mrkve *=> 3 dela cvekle o 3 dela krastavca. jer je ona odgovorna za stvaranje mokraće. Aparat je jednostavan: voda iz česme se propušta kroz široku cev 152 . takođe. na šte srca.BORIS ARANOVIČ . Uzroci zastojnih procesa u tkivima bubrega su isti kao i u ostalim organima. koja na ovaj ili onaj način dospeva u bubrege. takođe.

kada su bubrezi najaktivniji. A može se piti i sama voda. Tokom dve do tri nedelje koristite samo ovu vodu: bez obzira da li pijete čaj. To je takozvana vibraciona gimnastika. To se radi stojeći. stvarati više koloida. oni će. sa malim odmorom izmađu. umesto pritiskanja stomaka. Osim toga. Treba da preovlađuje povrće i sa minimalnom količinom mesa. radimo drugo. ta kode. poželjno je da se piju čajevi koji pospešuju mokrenje. Preporučujem. prirodno. sve kuvajte sa ovom vodom. jedete kompot ili supu. Podizanje i spuštanje traje 1 sekund. 27). opuštamo se i u dobrom raspoloženju i s ljubavlju prema bubrezima počinjemo da stvaramo pulsacije.5 cm od poda i spuštamo ih. Nagon za izbacivanje izmeta koji se javlja ili mali bol ne treba da vas plaše . Kupke će pomoći da se rašire mokraćni kanali i da se izbaci pesak i malo kamenje.to je kretanje peska u bubrezima. po 10 minuta u svakom pravcu. Pre početka ideomotornog čišćenja. koju je u svoje vreme razradio akademik Mikulin za ljude koji imaju probleme sa venama u nogama._____________________________________________ Glava 8 .Čišćenje pojedinih organa u kojoj se nalaze dva magneta. Hraniti se treba uobičajeno. Pošto pulsacije prvenstveno pojačavaju dotok krvi u bubrege. Ona izlazi iz cevi sa promenjenom strukturom i promenjenim PH. To su čajevi od mešavine trava i oni se mogu kupiti gotovi. Ideomotorno čišćenje treba početi istog dana kada ste počeli da pijete sok ili magnetisanu vodu i da koristite kupke. Najbolje vreme za ovo je između 15 i 19 sati. koji će početi da rastvaraju kamenje ako postoji. Kao i uvek. ako ste žedni. da za vreme čišćenja bubrega svakodnevno koristite tople kupke u trajanju od 15-20 minuta. 153 . Dakle. Podižemo pete otprilike 1-1. Slične vibracije pritiskaju i potresaju bubrege i dobro ih pripremaju za čišćenje. Ponovimo sve 30 puta i posle male pauze ponavljamo još 30 puta. posle ove pripreme se usredsređujemo istovremeno na oba bubrega (si.

Vibracionu gimnastiku je dobro raditi svakog dana uključujući je u jutarnju gimnastiku. Na mestlma gde se spajaju limfni sudovi formiraju se limfni čvorovi. kao poslednja barijera. U limfnim čvorovima se sve bakterije i toksini učine bezopasnim. ČIŠĆENJE LIMFE Limfni sistem je veoma važan za funkclonlsanje organizma. pre nego što dospeju u krv. preporučuje se da se Ideomotorno čišćenje ponavlja dva puta mesečno. koji Idu pored arterija I vena.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Slika 27. 28). Mali limfni sudovi. kao I pritiskanje stomaka. Oni. Umfnl sistem Ima u sebi ventile koji obezbeđuju da llmfa može da se kreće samo u jednom smeru (si. koja teče vrlo sporo. skupljaju višak tečnostl (llmfu) Iz tkiva. tako da llmfa Izbacuje velike molekule I čestice. jer bez prestanka stražarl I čuva čistoću organizma. 154 . među njima I bakterije.čovekov parni organ Pošto se završi čišćenje bubrega.BORIS ARANOVIČ . Bubrezi . proveravaju sastav llmfe. Zidovi limfnih kapllara su vrlo tanki I jako propusni. koje ne mogu da prođu u krvne kapllare. da bi se održalo njihovo dobro stanje.

Ogromnu važnost za imunološku zaštitu ima timus . Nezreli limfociti. Položaj regionalnih limfnih čvorova Zagađenost limfnog sistema može da dovede do velikih problema. koji dolaze u limfni sistem iz kičmene moždine. Razumljivo je da će se veliko zagađenje organa i krvi odraziti i na limfu. U svrhu pripreme i grubog čišćenja. Kada nema T-limfocita čovek je podložan alergijskim ili autoimunim bolestima. 70% limfocita "prolazi obuku" u timusu: oni se zovu Tlimfociti.______________________________________________ Glava 8 • Čišćenje pojedinih organa Limfni sistem je deo imunog sistema. Sllika 28.žlezda koja se nalazi u grudnom košu i koja pripada limfnom sistemu. pre nego što se pređe na čišćenje limfe. koji štiti organizam od mikroba. predložiću poznati način čišćenja limfe po Vokeru. Treba pripremiti mešavinu: 155 . ali su sposobni za "obuku". neophodno očistiti bar debelo crevo i jetru. bakterija. ^ virusa. I zato je. nemaju nikakve znake za identifikaciju i ne mogu da štite organizam.

Uzimajući u obzir da se na putu kretanja limfe mogu javiti zastoji. pa i tamo stvaramo pulsacije u toku 2 minuta. Ujutru očistite debelo crevo klistirom. ideomotorno čišćenje limfe se radi na sledeći način: u mislima delimo ruke i noge na nekoliko delova (si. Pošto je purgativ delovao. prvenstveno zato što je preopterećena otpacima. 200 grama soka od limuna. ostalo (4). Ovaj purgativ je veoma važan. on apsorbuje specijalnu zagađenost iz organizma. Sva tri dana ne jedite ništa. ne obazirući se na to što crtež pokazuje čoveka u stojećem stavu. od lakta do ramena (3). Ponovite ovu proceduru još dva dana. zatim rastvorite supenu kašiku gorke soli u čaši vode i popijte. zatim prelazimo na deo (2). 900 grama soka od pomorandže. Posao obavljamo sedeći. pijte samo sok. To je ukupno 12 minuta. 29). Koncentrišemo se na deo ruku (1) i počinjemo da stvaramo pulsacije oko 2 minuta. 2 litra otopljene vode. sledeća dva minuta radimo isto na delu (3). Deo (1) ruke je od prstiju do sredine rastojanja između šake i lakta. Noge: od stopala do sredine rastojanja kolena i stopala (1). odatle do lakta je (2). ponovo krećemo od dela (1) i ponavljamo ćelu proceduru.BORIS ARANOV1Č ■ ČlSČENJE ORGANIZMA _________________ o o o o 900 grama soka od grejpfruta. svako pola sata popijte po čašu soka. odatle do kolena (2). od kolena do sredina rastojanja od kolena do kuka (3). Zatim. 156 .

Ideomotorno čišćenje limfe treba ponoviti jedanput svaka tri meseca. 157 . Ukupno 16 minuta.Čišćenje pojedinih organa Slika 29. Redosled je tačno takav kako je rečeno. stvaramo pulsacije 2 minuta. po 30 minuta dnevno. 3. Na taj način ćemo poboljšati kretanje limfe i smanjiti zastojne procese. 4) i ponavljamo sve od dela (1). prelazimo na noge. Zamišljena podela ruku i nogu na delove (1-4) radi čišćenja limfe Posle male pauze (1-2 minuta). zatim po dva minuta u delovima (2. Ovo radimo nedelju dana. Ideomotorno čišćenje se može početi kada počne da se pije sok.Glava 8 . Počinjemo od dela (1).

Glava 9 PSIHIČKO ČIŠĆENJE ORGANIZMA .

Valeri .Svest caruje. ali ne upravlja.

Obloga biopolja je u neposrednoj vezi sa psihom. 30 je prikazano uslovno energetsko biopolje čoveka pre vežbi (si. 30b). pomoću misli. ili njegovog biopolja. pojačavaju se njegova strahovanja.Psihičko čišćenje organizma Pošto smo osvojili metodu ideomotornog čišćenja organizma. vibracije. deluje pozitivno na biopolje. IZRAVNAVANJE OBLOGE BIOPOLJA O prvom pravcu smo govorili malo ranije: stvaranje pulsacije u organu ili u telu. Za vreme "izravnavanja" negativnih deformacija dolazi do svojevrsnog "čišćenja" podsvesti i. i složen je. Normalno. 161 . za vrene vežbi ili odmah posle njih. koje su postojale u čoveku: čovek postaje zao. takođe. Ali. 30a) i posle nekoliko dana vežbanja (si. U toku nekoliko dana. stvaranje ideomotornih pulsacija. Kada aktiviraju energiju u organu. aktivira energiju u meridijanima. pulsacije izravnavaju oblogu njegovog biopolja i smanjuju negativnu informaciju u njemu. zaoštravaju se negativnosti. Rad sa psihom zahteva mnogo vremena. prelazimo na rad sa psihom. po pravilu. Sve je to reakcija na "čišćenje" i prema njima se treba odnositi pozitivno. nije ništa drugo nego stvaranje energetske pulsacije. Na si. Pri tome se enrgija izravnava tako da dolazi do svojevrsnog izravnavanja deformacija i neravnina obloge biopolja. A poboljšanje energije u jednom organu vodi poboljšanju energije celog tela. počinju da se javljaju košmarni snovi itd. pravilno biopolje odgovara normalnoj psihi. Osim toga. razdražljiv.Glava 9 . dolazi do psihičkih reakcija. to nije sve. što. Metode koje želim da predložim su nerazdvojno povezane sa ideomotornom metodikom i koriste se u nekoliko pravaca. Posle toga se malo ublažavaju mentalni problemi.

on to i jeste. Sećate se. vi se bojite budućnosti. ona će posle nekog vremena istisnuti iz podsvesti staru predstavu i čovek će početi da se menja u skladu sa novostvorenim likom.BORIS ARANOVIČ ■ ČIŠĆENJE ORGANIZMA Slika 30. agresivni. I tako. ako čovek promeni predstavu o sebi i stvori novi sliku. govorili smo o tome da svaki čovek nosi u sebi sliku .predstavu o sebi. Na primer. pre vežbi (a) i posle nekoliko dana vežbi (b) STVARANJE IDEALNOG LIKA Drugi pravac za izbacivanje negativnosti je povezan sa stvaranjem takozvanog idealnog lika samog sebe. Zatim napravite lik koji ima te osobine. Kako se to radi? Prvo treba razmisliti koje osobine biste hteli da odstranite i kakve biste želeli da imate. Jasno je da treba da uklonite te osobine i da ih 162 . Uslovno energetsko biopolje čoveka. vi ste razdražljivi. vi zavidite drugima. I ono što on o sebi misli.

opustite se. Izaberite slobodno vreme. pri stvaranju ideomotornih pulsacija. koji ovde daje dvostruku korist. dodajući postepeno sve nove i nove detalje. Razmotrićemo oba slučaja. što je moguće detaljnije. 163 .Glava 9 . To je veoma važno! Utrošite na to 15-20 minuta. uključite prijatnu muziku. što je moguće jasnije. Sledeći put dodajte novu osobinu. Veliku pomoć u prodiranju lika u podsvest čine vežbe. odvlače pažnju. Počnite da stvarate novi lik sebe. da vi već jeste takav optimista. Trudite se da idete sa tim likom. 31). gledate na budućnost sa velikim optimizmom i očekujete pozitivne promene. U isto vreme. Možda će vam za jednu osobinu biti potrebno nekoliko dana. Sledećeg dana "lepite" nove detalje: recimo. kada postoje dva objekta. S jedne strane. U prvom slučaju. vi se upošte ne bojite budućnosti. koje vam odgovara. kod kuće. Možda će biti potrebno da se vraćate na tu osobinu. na primer: vi uopšte niste razdražljivi. vi morate da stvarate svoj lik. Zamislite sebe.Psihičko čišćenje organizma zamenite suprotnim. lik pomaže da pažnja bude skoncentrisana zato što. To je poznati psihološki efekat. a ne da želite da budete. kao da vi već jeste takvi. uživite se u njega. s druge strane. zahvaljujući otvorenim "vratancima" u podsvest. vežbe će pomoći idealnom liku da efikasnije prodre u podsvest. mirno reagujete na bilo kakve okolnosti. kada stvaramo pulsacije u telu. naprotiv. tj. u prodavnici. na koja obraćamo pažnju (si. da zamišljamo da smo takvi kakvim želimo da se vidimo i. Baš onako kako vajar lepi delove svoje skulpture. Ovde se dobija dvostruka korist. U isto vreme. mi automatski ulazimo u stanje transa i naša je podsvest otvorena. zatvorite oči i počnite da zamišljate sebe sa novim osobinama. Predstavite. dotle dok on ne postane vaša stvarnost. bilo gde da se nalazite: u metrou. kao vajar. po pravilu. taj lik se tamo učvršćuje. u mozgu nema mesta za druge misli koje. možemo da "držimo" u glavi idealni lik. na poslu. idealni lik sam pomaže da se održi koncentracija pažnje.

hod. Potrudite se da emocionalno obojite taj lik. izraz lica. među ostalim pitanjima bilo je i :"Kako stoji stvar sa idealnim likom?" Skoro svi su rekli da se lik dobro pokazao i da je mnogo pomogao da se postigne cilj. Prvo.BORIS ARANOVIČ . Ipak. Na primer. posle mesec dana. najviše mi se dopao odgovor jednog učenika: "Ja jesam sada idealan lik. koji ste doživeli. kad god biste čuli tu melodiju uvek biste se setili tog susreta. kasnije. držanje tela. Bez obzira na to što niste obraćali pažnju na muziku." RAD SA SIMBOLIMA Treći pravac je rad sa simbolima. šta je to simbol? Setite se nekog jako emocionalno obojenog događaja.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Slika 31. Kada sam se posle nekoliko meseci sretao sa svojim učenicima. muzika je bila 164 . posle godinu ili dve dana. Drugim recima. da vas još posavetujem: kada budete stvarali idealni lik potrudite se da zajedno sa osobinom zamislite mimiku. posle dugog rastanka sreli ste se sa voljenim čovekom i za vreme tog susreta odnekud je dopirala muzika. koji su prošli moj kurs. Dva objekta pažnje Želim. da osetite ponos što ste takvi.

trouglove. Rad sa simbolim je jedna od tih metoda. prvo birate "program" koji želite da smestite u podsvest. produhovljeno . možemo preko simbola da unosimo bilo kakvu informaciju. Geometrijske figure su. Sada se bira simbol koji odgovara tom cilju. čuvajući i druge asocijativne veze sa tim događajem. pripremite se za posao. snagu. kao dete. o muzici. svaki emocionalno obojeni događaj dovodi čoveka u stanje transa. izvor naročitog. Dobro je ako muzika bude neki od ritmova koje ste koristili za ideomotorne vibracije. u našem slučaju . Baš u to vreme. treba "doskočiti" podsvesti. Pošto ste izabrali cilj i simbol. stvara jače asocijacije. pustite muziku. Dakle. Ja preporučujem da se u tom slučaju koriste geometrijski simboli. elipse itd). ne razume razliku između fantazije i stvarnosti. Počnite da igrate ulogu čoveka koji ima ogromnu veru u sebe. povišenog zračenja (čitalac je možda čuo za piramide. Dakle. u skladu sa tim. otvara "vrata" u podsvest. niko ne srne da smeta.biti stvarno glumac. čovek ima nedovoljno vere u sebe i hteo bi da je osetno poveća i ojača. Zato. Koristeći taj fenomen. Stvar je u tome što geometrijska figura nije samo simbol.Glava 9 • Psihičko čišćenje organizma asocijacija na taj susret ili njegov simbol.pozitivne programe. Može se navesti mnogo ličnih primera. neki više. a ona. zamišljajte da imate izvanredne sposobnosti. Ovde treba misliti i zamišljati emocionalno. Budite sami u sobi. Recimo. Uzgred. Cilj je jasan. bila to muzika. jasno mišljenje. Ne zaboravite. 165 . da imate dovoljno znanja i mogućnosti da resite sve životne probleme. neki manje. Tada će ta muzika igrati dvostruku ulogu: pomagače u stvaranju vibracija i biće simbol. međutim. Ona je postala simbol. plavo nebo ili slika koja visi na zidu. Na kraju krajeva. zahvaljujući kojima je ona uspela da se ugnjezdi u mozgu. počinjete da "punite" simbol. čovek najbolje prima bilo kakve informacije. U principu. svi predmeti zrače enrgiju. Postanite za to vreme glumac. uvek kada hoćemo da se reprogramiramo najbolji i verovatno jedini način da se to uradi je da se prodre u podsvest "doskočivši" joj. nego i izvor energije. takav simbol veoma jako utiče na čoveka i. Informacija se smešta duboko u podsvest. Šta se u tim slučajevima događa? Kao što čitaalac već zna.

ne misleći o njemu. pa opet pauza od jednog minuta. ali osnovnu pažnju koncentrišite na fantazije i emocije. jednostavna i vrlo efikasna.asocijacija sa željenom osobinom. IZBACIVANJE NEGATIVNOSTI IZ PODSVESTI I poslednji pravac . za svaki treba izabrati poseban simbol. on je asocijacija sa vašim željenim ponašanjem. Na to će vam otići ukupno 20-25 minuta. ako gledate interesantnu emisiju na televiziji . Glavno je da se emocionalno prikaže i igra uloga čoveka koji ima osobine koje mi želimo da imamo. Ako razgovarate telefonom sa prijateljicom. 166 . kuhinji. ovde se samo predlaže. simbol se bolje usađuje u podsvest. Što je veće stanje transa. mora da traje najmanje 1. Više nije potrebno misliti. čoveka koji veruje u sebe. radeći ideomotorne pulsacije. Neka vam simbol bude u vidnom polju sve vreme. zatim ponovite isto to još 5 minuta.5-2 sata i posle toga simbol je "napunjen". Naravno.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Kada igrate svoju ulogu. Simbol deluje naročito dobro kada ga.to je posebna metoda. na isti način treba raditi i sa drugim željenim osobinama. ali neka vam sva pažnja bude upravljena na vašu ulogu. Ako imate više problema. kupatilu. Posle 5 minuta napravite pauzu od jednog minuta. a vi možete da uzmete simbole koje želite. Ona se sastoji iz dva dela.dovoljno je da pogledate na simbol. isecite ga i okačite na mestima gde ste najčešće: u spavaćoj sobi. gledajte sve vreme jednim okom na simbol. sada simbol nastavlja da utiče na vas. On je . vidite pred sobom. Ponavljenje sa pauzama je neophodno zato što je podsvest prijemčivija za ponavljanje posle kratkog vremena. i on će prodreti u dubinu vašeg mozga stvarajući osobinu koja vam je neophodna. ako jedete ukusan obrok. Nije obavezno da se izaberu simboli koji su navedeni. Nacrtajte taj simbol na kartonu. uveličan u nekoliko primeraka. Ovakav postupak ponavljajte nekoliko dana zaredom.BORIS ARANOVIČ . Ukupna igra. Dalje će već simbol raditi za vas. Nekoliko puta ponovite isto sa malim pauzama.

poštujete ga i imate pozitivan odnos prema njemu. Ipak. U drugom delu obrnuto. Ovo treba ponoviti nekoliko puta.Glava 9 . Zašto je ovo potrebno? Sećate se. vizualizujemo kako "sagoreva" taj oblačić energije. Takođe. takođe. nego ste mu zahvalni za pouke u životu. Na primer. zamislite čoveka koji vas je uvredio i zamišljajte da ne samo što niste uvređeni. smanjujemo delovanje "žarišta" lišavajući ga energije kojom se hrani. Jedan službenik pogrebnog preduzeća. a među njima su i pušenje i alkoholizam. jasno i slikovito. 40 godina. Pomoću ovog postupka mi. bojite se vožnje liftom. Metoda se može primenjivati odvojeno za rešavanje bilo kakvih problema koji su povezani sa negativnostima u podsvesti. istovremeno zamišljajući da udisanjem izvlačite energiju iz "žarišta". Zatim. ova metoda je vrlo jednostavna i nije lišena mistike. Pošto ste zamislili aktivirano "žarište" udahnite duboko kroz nos. I tu energiju treba odstraniti. Evo jednog od takvih primera. izdahnite kroz usta zamišljajući da je ta negativna energija. Zamislite sebe u liftu i potrudite se da stvarno osetite strah što je moguće jače. svaka negativnost ima u podsvesti svoje "žarište". to "žarište" se aktivira i oko njega se povećava energija. naprotiv. Zatim. U primeru sa liftom vizualizujte da se vozite liftom i da se uopšte ne bojite. u izvesnom stepenu.Psihičko čišćenje organizma U prvom delu vizualizujete. Isto treba uraditi i sa drugim negativnostima. neki čovek vas je uvredio. Za oba dela nije potrebno više od 15-20 minuta i oni su utoliko efikasniji ukoliko je više emocionalno obojeno naše ponašanje. izašla kroz usta u prostor. zamišljate jasno negativnost od koje hoćete da se spasete. Na prvi pogled. osećate radost i ponosni ste što ste se izbavili od tog straha. što je moguće jače. I kada zamišljate situaciju povezanu sa određenom negativnošću. Zamislite tog čoveka i počnite da osećate uvredu. Posle toga. Pozitivni likovi potiskuju negativne i još više slabe "žarišta". Na primer. od detinjstava je patio od 167 . zamislite situaciju kakva želite da bude. opit sa njenom primenom pokazuje da je ona vrlo efikasna. U primeru sa uvredom. sprovedite opisani postupak.

takođe. Nije slučajno što karakter slike odražava suštinu umetnika. dovodi čoveka automatski u stanje transa.preko crteža. linije. razgovarate telefonom i predmet razgovora u izvesnoj meri odlučuje vašu sudbinu. Radio je 30 minuta svakog dana i jedanput mesečno dolazio kod mene radi korekcija. Ili: razmišljate o predstojećem ispitu. Kada slikaju svoje slike slikari su ustvari. a ovde za mesec dana i skoro besplatno uspeo sam da izlečim sam sebe. "Sve u svemu. pomalo ga se bojite. rekao mi je. I ruka počinje da preko olovke ili pera izražava naprezanja koja su prisutna za vreme razmišljanja ili razgovora. Stvar je u tome što duboka koncentracija nečim ili na nekoga. a pri ruci vam je bila olovka ili pero. Rezultat je zaprepastio čak i mene. Vi se. krive. njegovo 168 . želim da vam kažem nešto o drugoj interesantnoj mogućnosti automatskog kontakta sa podsvešću . Kada mi je došao sa svojim problemom preporučio sam mu da primenjuje kod kuće ovu prostu metodu za likvidaciju "žarišta". naročito kada je tQ predmet vašeg interesovanja. Nikakvog poboljšanja. uzbuđujete." IZBACIVANJE INFORMACIJA IZ PODSVESTI POMOĆU CRTEŽA U produžetku razgovora o radu sa psihom. Proputovao je mnogo zemalja.BORIS ARANOVIČ . kroz pisaljku. među njima psihoanalizu i hipnozu. a ruka uporno. To vaš organizam ne dozvoljava taloženje negativnosti u podsvest i koristeći slučaj (pisaljka u ruci) izvlači negativnosti na hartiju. naravno. Posle mesec dana od strahova nije bilo ni traga. potrošio sam na razna lečenja više od 50 hiljada dolara. Na primer. Setite se. Pokušao je razna psihoterapeutska lečenja. Ili ste radili to isto kada ste razgovarali sa nekim telefonom i bili zaneti razgovorom. u stanju transa i njihova su dela rezultat direktnog kontakta sa podsvešću. kada ste se sedeći za stolom koncentrisali na neke misli. a ruka ne dozvoljava da taj strah prodre u podsvest i prenosi ga na hartiju.ČIŠĆENJE ORGANIZMA mnogih strahova. prenosi to uzbuđenje na hartiju. vi ste nesvesno crtali neke zamišljene figure.

To je harmonizacija čoveka ppmuću mogućnosti izvlačenja negativnosti iz podsvesti i razvijanja stvaralačkih sposobnosti. bez greške. dok ste skoncentrisani na tu negativnost. kao što je likvidacija "žarišta" i izvlačenje negativnosti na hartiju. Jednostavnost metode je u tome što specijalna tehnika omogućava izvlačenje informacija sa različitih nivoa podsvesti ili biopolja: sa etarskog. Metoda. stanje radosti ili ljubavi. radna sposobnost. Kada se obezbedi kontakt možemo da izvlačimo svaku informaciju iz podsvesti.Psihičko čišćenje organizma unutrašnje stanje. koja odražava unutrašnje probleme umetnika. Ali. mentalnog. Budza. ako doživljavate stres. aktivnost i osećanje unutrašnje ravnoteže. koja je uspela da stekne popularnost. omogućite svojoj ruci da se slobodno kreće po hartiji. Ako ste uzbuđeni. može. karmičkog.____________________________________________ Glava 9 . ako ih je stvorio duševan umetnik. uzmite olovku i hartiju i. nastojte da je predstavite maksimalno jasno. astralnog. informacija. reći šta mu je bilo na duši u trenutku stvaranja slike. koju umetnik prikazuje na platnu. i da unosimo u nju kakve hoćemo programe. Ova naša sposobnost da se preko ruke ostvari kontakt sa podsvešću postala je osnova za metodu koju je razradio moj učenik. mnoge slike imaju isceljujuće dejstvo. Kao što ste već shvatili. mogu se koristiti pomoćne metode. naravno emocionalno. Osim toga. prvenstveno automatski. koji prenosi na platno uzvišena osećanja ljubavi i dobrote. U opisanoj metodi kontakt se lako uspostavlja. Posle toga ne zaboravite da spalite hartiju. ali za to se dobija zdravlje. naučnikfizičar iz Petrograda A. za vreme vežbi. da deluje^na kupca slike. Uzgred. probleme. pa i negativnu. uspeh u upravljanju sobom zavisi jako od kontakta sa sopstvenom podsvešću. zatim. Kada se posmatraju platna slikara. 169 . može se. prilikom korišćenja ranije pripremljenog idealnog lika samog sebe i simbola. se zove "Meditativna grafička harmonizacija ličnosti". uzmite u ruku olovku i hartiju. Rad sa psihom je duži nego sa fizičkim telom i zahteva strpljenje. ako znate da je neka negativnost duboko u vašoj podsvesti usredsredite se na nju. Možete da se dosetite kako deluje slika. Deo vaše negativnosti će izaći na hartiju. Ili.

Glava 10 ISHRANA I SAN .

Ciceron . ne da se guše.Jesti i piti treba toliko da se naše snage obnavljaju.

ručate i večerate. Ako ga nema. kod njega je unutrašnje stanje organizma postojano. I ako ste naučili želudac da doručkujete.kosmičkim. Ako se dete sve vreme kreće i dobija radost od tog kretanja. naravno ako postoji apetit. pokušavaj'! da nateraju dete da jede. Po mom mišljenju. to je razumljivo. smatram da ga sa godinama treba jesti manje. za zdravog čoveka je važna raznovrsna ishrana da bi što je moguće više različitih sastojakavušlo u organizam . I da li je značaj ishrane za čoveka tako veliki? Može li ishrana da bude korisna ili štetna? Hoću odmah da kažem: za zdravog čoveka. kao kod čoveka sa raznim poremećajima zdravlja. ono dobija dovoljno energije iz kosmičkih tokova. Što se tiče mesa već sam rekao šta o tome mislim. želim malo da se zadržim na toj temi. uvek u isto vreme. dnevnim. što se tiče želje. masti. Jeste li primetili.belančevine.Glava 10 . Treba uvek osluškivati svoj organizam. I to je veoma važno. ishrana nema tako veliki značaj. on će u to vreme lučiti neophodne materije. fermente za preradu i apsorpciju hrane. Čude me izjave nekih ljudi: "Jedite ne po režimu. Ako ste žedni pijte.mudri organizam vam stavlja na znanje da se treba odmoriti od hrane. kod koga dobro funkcioniše sistem samoregulacije. Ja sam pristalica ishrane u određeno vreme. vitamini. ugljeni hidrati. ali zašto ne po režimu? Uzgred. bolje je ne jesti .Isharana i san ISHRANA Pošto znam da mnoge ljude interesuje problem ishrane. Ali to je prirodno. ako niste . Naš organizam živi u skladu sa ritmom . Roditelji. ali ga se ne treba sasvim odreći. jer ljudska fiziologija još nije potpuno izučena. jedno mišljenje potpuno negira drugo i na kraju nema jedinstvenog gledišta. o tome ima onoliko mišljenja koliko je knjiga napisano na tu temu? Često. često. Ista je stvar i sa vodom. naravno ako postoji želja. Zato se dešava da organizam deteta neće višak energije i koči apetit. kada dete neće da jede uzrok je drugi.zašto biste? 173 . To je pogrešno. svojim bioritmom. nego^ kada postoji želja!" Pa.

pošto ono ima bazni karakter i može dovesti do pogoršanja. ako je bazna . Ali kad god je moguće držite se tog pravila. Nekoliko reci o ishrani gojaznih. Razmislite sami. Kod normalnog PH beonjača je ružičasta. a ne sa krompirom ili testom. slatkiša. Najzad. Zar se može smanjenjem količine hrane Ili 174 . prženog. Kod zdravog coveka PH treba da bude između 7. Ali ovde.BORIS ARANOVIČ . u zavisnosti od bolesti. Ali u tom slučaju. ne treba jesti voće. često ne jedemo kod kuće nego u restoranu. trudite se da ne jedete meso. teško je uvek se držati tog pravila. Uvek se držite pravila: slušaj svoj organizam. gde je toplo i ljudi se u toku dana mnogo znoje i zato im je potrebno mnogo tečnosti. Stvar je u tome što za apsorpciju belančevina i ugljenih hidrata organizam stvara različite fermente koji prilikom mešanja ne deluju baš dobro jedni na druge. tako i na kiselu (PH 4-6). često. Treba razumeti da je joga za istok. ribu i druge kisele proizvode. Ishrana bolesnog coveka mnogo zavisi od kiselo-bazne ravnoteže krvi . na zapadu. Jednostavan način za određivanje PH u krvi u domaćim uslovima je posmatranje beonjače pri širom otvorenim kapcima. ja sam apsolutno protiv bilo kakvih dijeta za smanjenje težine. za Indiju. Kod bolesnih ljudi PH može da se menja. nije toplo i višak tečnosti samo preopterećuje bubrege. Ja sam za to da se pridržavamo podeljene ishrane. To je.8. Sve nabrojano važi i za coveka koji nije zdrav.4 i 7. Zato je poželjno da se meso i riba jedu sa povrćem.jasno crvena. Podeljena ishrana je ishrana kod koje se belančevine i ugljeni hidrati jedu odvojeno. Ako je organizam pomeren na kiselu stranu. Prvo i prvo. treba držati i određene dijete.ČIŠĆENJE ORGANIZMA Poznajem ljude koji su se načitali literature o jogi i piju po nekoliko litara vode na dan. u gostima. drugim recima nedovoljno "sagorevaju" masti i voda se zadržava u telu. Ako je PH pomeren na baznu stranu.PH. povećana težina je rezultat poremećaja u razmeni materija u organizmu. iako nisu žedni. kako na baznu stranu (PH 910). turšije. ako je krv kisela beonjača je bleda. ograničavanje uzimanja jakih pića.

osetljiviji. U zavisnosti od energetske konstitucije. Ljudi sa visokim frekvencijama biopolja. Tome treba dodati da je osoba sa povećanom težinom iskompleksirana zbog toga. regulišu težinu onako kako se reguliše ceo organizam i to je brz i prirodan način. svakom čoveku je potreban različiti broj sati sna. Energetske vežbe za ispravljanje biopolja i uništavanje negativnih programa dosta brzo dovode do normalizacije sna. ako se smanji količina hrane. težina se može smanjiti. Ali postoje i specijalne vežbe za to. imaju potrebu za dužim snom . 175 . Pošto je bio uznemiren.Glava 10. program nesanice se učvrstio u njegovoj podsvesti. učesnici kursa su slabili 4-5 kilograma. jer dubina sna govori o njegovom kvalitetu. onih koji su ovladali metodom. To se objašnjava time što ljudi sa visokim frekvencijama brže troše energiju i njima je potrebno više vremena da je obnove.Isharana i san nekom dijetom poboljšati razmena materija? U principu. SAN San . ali to je privremeno.to je ustvari obnavljanje energije koja je potrošena u toku dana. ako je težina bila iznad normalne i to samo zbog čišćenja organizma. svoje mentalne uzroke. takođe. Nekima je potrebno 12-13 sati. posle izvesnog vremena težina će se vratiti. Interesantno je da su rnnogi polaznici kursa primetili da su počeli da spavaju mnogo manje. jer lekovi ne ukidaju programe. Zato neki ljudi godinama pate od nesanice i nikakvi lekovi ne pomažu. A to je veoma važno. druga granica je 4-5 sati. takođe. san kod većine. Uzrok nesanice je u tome što za vreme nekog stresa ili nervnog rastrojstva čovek izvesno vreme nije mogao normalno da spava. Problem sa težinom ima. postoje razna odstupanja na ovu ili onu stranu. Osim toga. sada im je dovoljno 4-5 sati. jedan od mentalnih uzroka. što je. a ljudi sa niskim frekfencijama je obnavljaju brže. po metodi koja je opisana u ovoj knjizi. Vežbe. To je razumljivo. te organizam i dalje uporno odrađuje taj program. Po pravilu.9-10 sati. postaje dubok kao kod deteta. Ljudima sa niskim frekvencijama dovoljno je 6-7 sati. Naravno.

u vreme usvajanja metode. Posle obnavljanja organizma potreba za snom se smanjila. obrnuto.ČIŠĆENJE ORGANIZMA To pokazuje koliko je jaka energetika.BORIS ARANOVIČ . oni koji su imali probleme sa zdravljem su na početku. 176 . Istina. spavali vrlo mnogo.

Glava 11 REZULTATI KORIŠĆENJA METODE .

Čovek dobija sposobnost da uradi nemoguće u procesu rada. Krajn . drskost stvara potrebnu snagu.

Rezultati korišćenja metode Bez obzira na to što je metoda počela da se primenjuje tek nedavno^ rezultati njene primene su upečatljivi. sluh. Mislim da bi se rezultatima ponosila najnaprednija klinika u svetu. Jedna žena. naravno. To radimo preko firme koju smo zajednički stvorili i koja se zove Centar čovekovih skrivenih rezervi. Lečila se u više zemalja. kao astma. koja je doputovala na kurs. koji vodim u Institutu za alternativnu medicinu u Štokholmu. obnovljena je psihoemocionalna ravnoteža. Mnogima se poboljšao vid. 30 godina nije mogla da hoda i. Evo nekoliko karakterističnih primera. bolesti kože. Zatim. Ljudi. Krajnja dijagnoza nije bila postavljena.Glava II . Već 179 . sa kojima smo se sretali posle kursa ili smo sa njima razgovarali telefonom. U toku 36 časova (6 časova na dan) ljudi se teoretski i praktično obučavaju metodi. koje su se vukle godinama. među njima i u Americi. bolesti organa za varenje. Nestale su hronične bolesti. Svaki slušalac koji dođe na kurs dobija formular u kome opisuje svoje probleme. 56 godina. ulazi u specijalni kurs. su isticali da su prihvatili ovu metodu kao najbolji poklon u životu. problemi sa ženskim polnim organima. sa fizičkim i psihičkim čišćenjem. Većina onih koji su bili na kursu i koji su radili po ovoj metodi su ostvarili izvanredne rezultate. Marta je došla na kurs i ozbiljno počela da radi sa metodom. samo se sumnjalo na nedostatak neke hemijske supstance u ćelijama mozga. posle 2-3 meseca samostalnog rada. samo proširena. reumatizam. Taj kurs vodimo moja žena Ivona i ja. Oko 600 ljudi je do sada prošlo obuku za ovu metodu i mi imamo približno toliko formulara. kretala se samo u kolicima. Na koji način se ljudi obučavaju ovoj metodi? Metoda slična ovoj opisanoj u knjizi. uključujući i rad sa psihom. polaznik nam vraća formular sa opisom promena koje su se desile posle primene metode.

Stanje psihe je bilo još gore . razdražljlvost. ona je sama uradila za pola godine. poznatoj klinici u Švedskoj . novinar. Napredak je bio prilično brz. Bjorn iz Geteborga. noge joj još nisu ojačale.Sofija-Hemet.ČIŠĆENJE ORGANIZMA posle mesec dana. ponekad osećam samo malo tištanje. samo joj se telo trzalo kada se prolazilo kroz uzrast od 1 do 6 meseci.fizičkom i psihičkom. Da mi je pre nekoliko meseci neko rekao da ću dospeti na kurs nekog Rusa koji će me naučiti da pomoću misli izazivam pulsacije organa i da ću se zahvaljujući tome izlečiti nikad mu ne bih poverovao!" Birgita Svenson je. Istovremeno se poboljšavalo njeno stanje . zapaljenjski procesi u urinamom sistemu i jajnicima. stalne potmule bolove.priznao je Bjorn . počela je da piše (ranije nije mogla da drži pisaljku u rukama). Ja sam po prirodi skeptik . I zato smo počeli da obrađujemo najmlađi period. napravila je samostalno prve korake. Bjorn je tražio pomoć na mnogim klinikama i bio je na lečenju u najboljoj. pre dve godine. Prilikom sprovođenja ove terapije bilo je interesantno to što ona nije videla nikakve slike ili scene. imao je probleme sa nogama kao posledicu dijabetesa. creva su radila vrlo loše. Sreo sam se sa Bjornom dva meseca posle kursa. Tamo su mu rekli da ne mogu da mu pomognu. Iz seanse u seansu trzaji su postajali sve slabiji i slabiji. Ono što lekari nisu mogli da urade za 30 godina. Sada Marta pola vremena hoda.BORIS ARANOVIČ . dospela u bolnicu u teškom stanju . Drugi polaznik našeg kursa. strah.i na kurs sam dospeo sasvim slučajno. Posle dugotrajne stresne situacije telo je odbilo normalno da radi: nije mogla da ide. 60 godina. Ona i dalje vežba i nema nikakve sumnje da će se uskoro sasvim izbaviti iz kolica. U ostalim uzrastima sve je bilo mirno. "Više mi nije potrbna mast ispričao je radosni Bjorn . Već posle pola godine. pola sedi u kolicima. Nastavljajući rad po metodi ona je imala kod mene i 10 seansi regresione terapije. Isti trzaji su se javljali i kad se nalazila u majčinoj utrobi. postoji samo neka mast koja se može poručiti iz Amerike i koja može delimicno da ublaži bolove.bolovi u nogama su nestali 90%. U takvom se stanju nalazila 180 .psihičko i fizičko. Pravo medicinsko čudo.stalno histerična. nije želela da se sreta sa ljudima.

Od tog dana sam počeo da radim sa njom. ne radeći ništa. koje su trebale da se operišu zbog tromboflebitisa. zahvaljujući metodi. izbegle su operaciju. jer ona nije živela u Štokholmu. po kojima treba popiti tabletu. sedeti i čekati rezultate. Posle 4 meseca takvog rada ona je počela da hoda. ako se uzme u obzir da su vežbe interesantne.. ovde se tako neće uspeti. na rastojanju. U svakom slučaju. Metoda je mlada. Potrebni su izvesni napori. 181 . koju je pokazala na početku. takvo stanje joj je omogućilo da dođe na kurs na kome je učila metodu. Reumatizam i sistemske bolesti su kod mnogih nestali zahvaljujući fizičkom i psihičkom čišćenju. Da li su svi došli do rezultata? Mislim oko 90%. zdrav čovek. prirodnost i nepostojanje neželjenih nuspojava daju mi pravo da već sada pišem o njoj. Oni se nisu mogli otrgnuti od stereotipa. psihičko stanje joj se popravilo. tek je počela da se širi. Ali velika efikasnost. ne zahtevaju posebne uslove ili sprave. Može se navesti mnoštvo sličnih primera.Glava 11 . Sada je ona normalan. 10% nije našlo snage da pobedi sopstvenu lenjost. Pri čemu napori i nisu tako veliki..Rezultati korištenja metode godinu dana dok nije došla s mužem na moj promocioni čas. već u malom gradu udaljenom 300 km. Nekoliko žena. Ne. koji se vratio u život.

uzgred . baš da uštedite.Zaključak ZAKLJUČAK Predviđam reakciju nekih čitalaca koji su pročitali ovu knjigu: "Šta je ovo. divno čisti kožu. Najzad. Potpuno sam ubeđen da bih. vežbam 1 sat i 20 minuta. potrošićete možda jedan sat dnevno. Isto oseća i moja žena Ivona sa kojom zajedno vežbam. ne čudite se. Ali drugog izlaza nema. To vreme koje potrošim na sebe mi omogućava da mnogo i efikasno radim. Većina to shvata tek pošto na njega "dođu sva zla". Andrejev. Umeće upravljanja sobom omogućava čoveku da svaku životnu situaciju 183 . snage. jasne glave i da uštedite vreme. Ja. uradio mnogo manje. celog života treba da se bavim ovom metodom da bih izbegao zastojne procese u organizmu?" Da! I ne samo time. poskakivanje. kada "zqradi" gomilu problema i bolesti. koga smatram jednim od svojih učitelja. na primer. A. A tom metodom se bavi samo 20 minuta na dan (mislim na vreme posle obavljenog čišćenja). možda malo više.sauna je takođe postupak čišćenja. Da. u našem društvu nema mnogo ljudi koji mogu da shvate vezu između normalnog rada debelog creva i dobrog raspoloženja. vežbe za razgibavanje. zato što se dobro osećam i što mi je glava bistra. Ali ne treba zaboraviti ni vežbe za jačanje kičme. je sjajan primer izvanredne enegije. da ne vežbam. trčajne. ako hoćete da budete zdravi. snažni. Ali neću o nama. zaštićeni na planu zdravlja i na socijalnom planu. jednom nedeljno sauna. da budu snažni. Umeće upravljanja sobom čini da ljudi veruju u sebe. radne sposobnosti i psihičke ravnoteže. Na žalost. I u isto vreme nisam nikad sreo nekog drugog čoveka koji bi mogao da uradi tako mnogo u toku jednog dana. Znam to po sebi. Ja ne znam šta treba da se desi da Jurij Andrejevič propusti saunu u sredu ili trčanje svakog jutra. između čiste jetre i uspeha u poslu. Poznati pisac i specijalista u lečenju ljudi J.

Energetska ravnoteža čini čuda sa ljudima koji ranije nisu mogli da izađu na kraj sa razdražljivišću. januara 1998. nemoć da se prihvati situacija. Neophodna je samo želja i delovanje. Poznato je da su uzroci takvih reakcija slabost. Ne može se izgraditi sreća i zatim biti srećan celog života. koji su burno reagovali na događaje. Bez toga je teško postići harmoniju i uspeh u životu.BORIS ARANOVIČ . Bez te dve komponente ne može se resiti nijedan životni problem. Sreća je svakodnevan posao! Sve je u vašim rukama. Ovladavanje metodom omogućava čoveku da ostvari tesan kontakt sa svojim telom. te dve osobine se moraju sprovoditi celog života. kao životni eksperiment i nauk de se u budućnosti ne ponove slične greške. jer je veoma važno da duša i telo budu jedno. da ga razume i oseća. Stokholm.ČIŠĆENJE ORGANIZMA razmatra sa pozitivne tačke gledanja. 184 . unutrašnja neravnoteža. Čak i neuspesi i greške se posmatraju pozitivno.

1997. 3. Andreev KD. 8. 1996. 6. Bli herre wver din hllsa. Slobodannik A. Psihoterapm. Healing med bioenergi och tankekraft fwr var och en. Grimak L P. LUadrilov E. 7. 1996. Healing. Kiev. A. Očistka tolstogo kišečnika v domasnih usloviah. Helsinki. Aranovich B. SPb. P. 1995. Aranovich B. gipnoz. 1994. Magm biopola. Aranovich B.LITERATURA LITERATURA 1. 4. A. SPb. V. Stockholm. Praktičeskiy lečebnik. Vse bolezni ot nervov. SPb. vnušenie. 1997. M. 185 . Stockholm. 1983. Semenova H. 1995. 2. 5.

ćelije Razmena materija Samoregulacija funkcija organizma Endokrini sistem (sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem) Krv Krvotok Srce Arterije Vene Kapilari Funkcija kapilara Stanje kapilarnog sistema kod bolesnih Sistem organa za varenje Želudac Pankreas (gušterača) Jetra Dvanaestopalačno crevo Tanko crevo Debelo crevo Zadnje crevo (rektum) Organi za izlučivanje mokraće (urinarni sistem) Bubrezi Mokraćna bešika Organi za disanje Nervni sistem Centralni nervni sistem Periferni nervni sistem Čovekov električni. elektromagnetni i energoinformacioni sistem Energetski meridijani Biostruje 5 13 13 15 16 18 24 26 28 31 31 32 33 34 34 37 38 38 39 40 41 41 41 42 42 42 44 44 46 46 47 48 49 50 .SADRŽAJ UVOD GLAVA 1 UPOZNAJ SAMOG SEBE Neznanje i sumnjičavost . organi."prijatelji" bolesti Sistemi.

Emocije i slike 74 Energetske osnove 76 Malo lirsko odstupanje za skeptike 76 Dejstvo misli na daljinu 78 Misaoni obrasci 79 GLAVA 4 83 ZDRAVLJE I SNAGA MISLI 83 Rušilačka snaga negativnih misli 85 Uvreda 85 Strah 87 Agresivnost 89 Osećanje krivice 90 Nepovoljno mišljenje 0 drugima 91 Ja sam ono što mislim o sebi 91 Uticaj misli na sudbinu 93 GLAVA 5 97 OZDRAVUENJE POMOĆU REGRESIONE TERAPIJE 97 Reinkarnacija . Informacija 0 bolesti 55 GLAVA 2 61 UZROCI ZAGAĐENJA ORGANIZMA 61 Psihoemocionalno stanje 64 Promene kiselo-bazne ravnoteže 64 Kosmičko zračenje 64 Usporavanje razmene u međucelijskom prostoru 66 Zastojni procesi 67 GLAVA 3 69 UTICAJ MISLI NA ORGANIZAM 69 Fiziološke osnove 71 Put misli 72 Rad podsvesti 73 Svest i podsvest.Energija misli 51 Covekovo biopolje 53 Energoinformaciona veza organa.istina ili izmišljotina? 99 Karma 100 Regresiona terapija 101 GLAVA 6 105 TAJNA USPEHA SAMOOZDRAVUENJA 105 Korisne i štetne navike 107 Pozitivno psihoemocionalno raspoloženje 109 .

GLAVA 7 ČIŠĆENJE POMOĆU MISLI Malo o klasičnom čišćenju Ideomotorne pulsaclje .druga pokretačka snaga metode Deiovanje metoda Ideomotornog čišćenja na organizam Pritiskanje stomaka .osnova metode Snaga pulsaclja Ritam muzike .divna dopuna metode Dijagnostički značaj metode GLAVA 8 ČIŠĆENJE POJEDINIH ORGANA Priprema za čišćenje Čišćenje debelog creva Problemi sa debelim crevom Postupak čišćenja Grubo čišćenje I Ideomotorno čišćenje Čišćenje Jetre Problemi sa jetrom Postupak čišćenja Čišćenje želuca Čišćenje tankog creva Čišćenje bubrega Čišćenje llmfe GLAVA 9 PSIHIČKO ČIŠĆENJE ORGANIZMA Izravnavanje obloge biopolja Stvaranje Idealnog lika Rad sa simbolima Izbacivanje negativnosti iz podsvesti Izbacivanje Informacija iz podsvesti pomoću crteža GLAVA 10 ISHRANA I SAN Ishrana GLAVA 11 REZULTATI KORIŠĆENJA METODE ZAKLJUČAK LITERATURA San 11 11 11 11 11 11 12 12 12 129 129 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 149 151 154 159 159 161 162 164 166 168 171 171 173 175 177 177 183 185 .

Kompletan sistem čišćenja je jednostavan i efikasan. koju je razradio B. čisteći ne samo fizičko telo nego i dušu. on će vam pomoći da se izbavite od mnogobrojnih bolesti. Saveti B. Aranovič metodom koja omogućava da se pomoću ruku i snagom sopstvene misli izazivaju vibracije ćelija. kojima se obnavljaju njihove mogućnosti za samoobnavljanje i samočišćenje. Aranoviča će vam pomoći da se izbavite od negativnih emocija i psiholoških pritisaka.BORIS ARANOVIČ ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISTEM STVARANJA I OBNAVLJANJA ĆELIJA Na stranicama ove knjige ćete se upoznati sa jedinstvenom metodom čišćenja organizma. učvrstiće vaše zdravlje i produžiti mladost. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful