INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu Pendidikan Jasmani

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING

Teknik Jaring

DISEDIAKAN OLEH;

JOSEPRIN BIN ABDULLAH MOHD F AIZAL BIN ABD. MUTALIB S AHRUN NIZAM BIN MUNJIR
PENSYARAH

ENCIK JALIL BIN OSMAN UNIT P ENDIDIKAN JASMANI