ARHITEKTURA 20. ST.

AMERIKA
.

SAŽETAK: DAVOR ŠIFTAR

FUNKCIONALIZAM
.

Razvoj novog tipa arhitekture započeo je oko 1880, a uključivao je ideje W. Morrisa i novu strojnu estetiku kombiniranu s novim građevinskim materijalima i tehnikama. Proces je trajao nekoliko desetljeća, tijekom kojih su arhitekti eksperimentirali različitim stilovima. Njihov je simbol postao neboder, a prvo sjedište Chicago, metropola u procvatu i neopterećena povijesnim stilovima. Prvu čikašku školu čine Root, Jenney i Sullivan, koji oko 1890. utemeljuju moderni funkcionalizam i građevine oblikuju na temelju funkcije i konstrukcije. U to vrijeme funkcionalizam u europskoj arhitekturi manifestira se tek pojedinačnim primjerima, npr. Eiffelov toranj i Paxtonova kristalna palača u Londonu.

LOUIS SULLIVAN

1856 - 1924.

Glavna mu je teza: "oblik proizlazi iz funkcije". Posebno mjesto u njegovu opusu imaju projekti nebodera iz 90-tih godina 19. st., na kojima je naglašeno raščlanjen korpus uvjetovan čeličnom konstrukcijom uspio uskladiti s arhitektonskom dekoracijom. Oblici njegovih građevina podređeni su materijalu i karakteru čelične konstrukcije (Wainwright Building, Chicago). Žestoko se protivio historicizmu i tražio ostvarenje stila koji će iskazivati duh 20. st. i služiti se najnovijim tehničkim dostignućima. Projekt pojedinog nebodera treba ovisiti o namjeni i konstruktivnom materijalu, koji ne smije biti skriven, a ljepota svake građevine mora biti individualna. Njegove su ideje utjecale na Wrighta, Gropiusa i Le Corbusiera.

WAINWRIGHT BUILDING St. Louis, 1891.
Jedan od prvih nebodera od armiranog betona. Eksterijer odražava unutrašnji čelični kostur, što se očituje u vitkim kontinuiranim "stupovima" od cigle koji se između prozora protežu od polukata do potkrovlja. Fasada izgleda kao rešetka omeđena ugaonim stupovima i horizontalama potkrovlja i polukata. Sullivan nije izumio nebodere, ali je zaslužan za razvoj arhitektonskog izraza prikladnog za takve visoke konstrukcije.

1

ZGRADA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA Buffalo, 1895.
Svojom tehnikom izvedbe i naglašenim vertikalama navješćuje 20. st, ali je njeni razrađeni i složeni ormanenti još vežu za Art-Nouveau.

CARSON, PIRIE I SCOTT
robna kuća, Chicago, 1904. Sullivanovo remek-djelo, pokazuje težnju prema horizontalnosti. Oplata od bijele keramike prati rešetku čeličnog okvira zgrade. U prizemmlju i polukatu (gdje su trgovine) nalazi se raskošan i kompliciran željezni ukras.

UKRAS U PRIZEMLJU

ORGANIČKA ARHITEKTURA
.

Filozofija arhitekture koja potiče harmoniju između čovjekove nastambe i njenog prirodnog okruženja, tako da građevina svojim izgledom, građevnim materijalom, namještajem i opremom bude integrirana u okolinu, kako bi se stvorila međusobno povezana skladna kompozicija. Poznati arhitekti ovog usmjerenja: Frank Lloyd Wright, Gustav Stickley, Antoni Gaudi, Louis Sullivan, Rudolf Steiner, Bruce Goff i Anton Albers. Termin „Organička arhitektura“ skovao je 1939. g. Frank Lloyd Wright. Teoretičar David Pearson predložio je listu pravila za projektiranje organičke arhitekture, poznatu kao „Gaia povelja za organičku arhitekturu i dizajn“. Prema Pearsonu, arhitektura treba biti: inspirirana prirodom, održiva, zdrava i različita (ne unificirana) iznikla poput organizma iz svog sjemena treba postojati u „kontinuiranoj sadašnjosti“ treba slijediti tokove i biti fleksibilna i prilagodljiva treba zadovoljavati društvene, fizičke i duhovne potrebe treba izrasti iz terena na kojem se nalazi i biti jedinstvena treba slaviti duh mladosti, igre i iznenađenja

Poznati primjer organičke arhitekture je Kuća na slapovima F. L. Wrighta, rađena za obitelj Kaufman, u Pennsylvaniji. Građevina je postavljena direktno iznad vodopada, ima razvedeni tlocrt i građena je od betona, drva, stakla i kamena, s interijerom izvedenim u drvetu. 2

FRANK LLOYD WRIGHT
Nakon Sullivana, drugi veliki čikaški arhitekt. Bio je njegov učenik i neko vrijeme radio u njegovoj tvrtki. Već u projektima "prerijskih kuća" (nakon 1893.) očito je međusobno prožimanje prostora. Ove građevine su izrazito horizontalno usmjerene, a prijelaz interijereksterijer je ublažen. Kuće su prizemnice, krovova blagih nagiba i niskih vanjskih zidova. Unio je revoluciju u projektiranje obiteljskih kuća. Posvetio se građevinama koje će biti u skladu sa svojom konstrukcijom, a konstrukcija u skladu s materijalom. Njegova centralna tema bila je stvaranje organičke arhitekture, s usklađenim interijerom i eksterijerom, karakterom i prirodom njene funkcije. "Prerijske kuće" imale su slobodne, razvedene tlocrte, prostor im je organiziran oko kamina kao centralne točke, a prema pejzažu su otvorene kontinuiranim horizontalnim trakama prozora. 1928. inaugurira izraz "Usonia", pod kojim podrazumijeva egalitarističku kulturu koja bi se trebala pojaviti u SAD, odnosno kombinaciju individualizma običnih ljudi i novog raspršenog oblika civilizacije, koja je moguća zbog masovne proizvodnje i dostupnosti automobila. U tom smislu stvara koncepciju utopijskog grada (Broadacre City) kojom se zalaže za postupno uklanjanje razlika između grada i sela putem ujednačenog naseljavanja cijele zemlje. Za "usonijansku" kulturu radi projekte koji su kasnije izvedeni kao Price Tower (Bartesville) i administrativna zgrada Johnson Wax (Wisconsin), a sastoje se od armiranobetonskih konzolnih istaka prekrivenih staklenom opnom. Iz ekonomskih razloga napušta "prerijski" način gradnje tradicionalnim materijalima i okreće se armiranom betonu i staklu, stvara građevine oštrih, geometrijskih linija, a staklo smatra najvažnijim suvremenim materijalom. I dalje zastupa ideju da svakom pojedincu treba individualizirani prostor, koji treba imati odgovarajući formalni jezik, ali napušta koncepciju grupiranja prostora oko centralne točke, te stvara raznovrsnije i ekonomičnije tlocrte.

KUĆA WINSLOW
River Forrest, Illinois, 1893. Dva različita lica, ulično i vrtno, s fasadama prilagođenima ovim funkcijama, Takvo rješenje je preteča tlocrta "prerijskog stila", kod kojeg su u nepravilnim oblicima stražnjeg dijela smještene pomoćne prostorije. Kuća Winslow predstavlja prijelaznu fazu i po načinu oblikovanja prozora - krilni prozori zamijenjeni su kliznima, što označava prijelaz od pojedinačnih prozora na one u nizu. Prvi put se javlja i tipičan Wrightov krov na četiri vode, a u oblikovanju interijera vidi se utjecaj japanske arhitekture. Na formiranje prerijskog stila utjecale su i skulpture Richarda Bocka.

KUĆA ROBIE

Chicago, 1909.

Vrhunac "prerijskog" stila. Umjesto tradicionalnih kutijastih formi i odvojenih prostorija, krovovi raznih nivoa zatvaraju spojene unutrašnje prostore, koji se preko terasa otvaraju prema eksterijeru kako bi se spojili s okolišem. 3

UNITARISTIČKA CRKVA Oak Park. a vidljive barijere između kuće i okoline se ukidaju. a njihova šuplja jezgra koristi se za odvodnju kišnice. a ne više prema van.ZGRADA LARKIN Buffalo. 1936. pa gradi velike galerije na sve 4 strane oko središnjeg vertikalnog unutrašnjeg prostora koji na vrhu ima otvor za svjetlo. KUĆA NA SLAPOVIMA Pennsylvania. Na jednakim fasadama koristi zaobljene uglove presvučene staklom. 1939. kuća u simbiozi sa slapovima nad kojima je sagrađena. Zidovi interijera su od grubo klesanog kamena. 1904. Unutrašnji prostor je kontinuiran. a podovi od nepravilnih kamenih ploča. Nakon posjeta Japanu i proučavanja azijske arhitekture. Zgrada je orijentirana prema unutra. Utjelovljenje ideala stambenog prostora spojenog s prirodom. 1905. gradi ovu crkvu u Illinoisu kao prvu građevinu od betona. JOHNSON WAX COMPANY Wisconsin. 4 . Wright stvara novi tip uredske zgrade na tragu Sullivanovog principa "oblik slijedi funkciju". Izvedena je od armiranobetonskih konzola i okomitih greda terasa učvrščenih u kosinu nasipa. Unutar kontinuiranog unutrašnjeg poslovnog prostora visokog 9 metara nalazi se šuma gljivastih stupova koji služe kao nosači. Glavni mu je cilj konvencionalni uredski projekt osloboditi principa kutije.

a 1930. a blago položena kontinuirana spirala uspinje se cijelom visinom stošca bez prozora. Teži "čistoj arhitekturi". svoju posljednju veliku građevinu. a umjesto nje nije mogla prisvojiti kulturu klasicizma. ADOLF LOOS Jedan od prvih arhitekata koji se okrenuo protiv dekorativnog secesijskog stila. gdje su na njega velik utjecaj izvršili neboderi i Sullivan. U projektu ekonomičnog stambenog bloka (naselje Heuberg) kocku. u Beču je zadužen za gradnju općinskih stanova. 1959. unutarnje kružno dvorište natkriveno je staklom. 1920 . osobito racionalistički aspekt izraza. Građevina ima oblik obrnutog stošca. 1893. Zastupa anti-gesamtkunstwerke stav. Ova jednostavna prizma bez ukrasa javlja se 8 godina prije pojave internacionalnog stila. na kojoj dominiraju kubusi. odlazi u Ameriku. spomenici) spadaju u umjetnost. horizontalne fenestracije. u kojima koristi svoj Raumplan. Smatra da se efekt ornamenta treba zamijeniti efektom proizašlim iz skupocjenih materijala. Smatra kako arhitektura nije vrsta umjetnosti s 3 dimenzije. odnosno arhitektonsku strategiju za prevladavanje kulturne ostavštine buržoaskog društva. EUROPA . u Pragu gradi kuću Muller. KUĆA STEINER Beč. oslobođenoj utjecaja drugih umjetnosti. koja je odbacila pučku tradicionalnu kulturu. svoj omiljeni oblik. preobražava u stepenasti terasasti presjek. Svoje teze o uklanjanju ornamenta iz arhitekture objavljuje u eseju "Ornament i zločin" 1908. Vrhunac Wrightove kasnije karijere. 5 . čistih ravnih linija. s prostorijama na različitim razinama i skupim materijalima u interijeru. već organizacija prostora. Na ovoj građevini spaja prostorne principe Kuće na slapovima sa stropnim osvjetljenjem zgrade Johnson Wax. 1910. 1923. a samo jedan mali dio arhitekture (grobnice.1922. prema kojem namještaj i oprema interijera ne spadaju u područje koje bi arhitekti trebali oblikovati. Jedna od prvih privatnih kuća izgrađenih od armiranog betona.GUGGENHEIM MUZEJ New York. u Parizu se druži s dadaistima i projektira kuću za Tristana Tzaru.

lokalni prometni koridori. 1922 . gradi dvije crkve koristeći armirani beton. 1903.1926. željeznički čvor i javne građevine. u koji je čak uključio i srednjovjekovnu gradsku jezgru. što je kasnije razradio njegov učenik Le Corbusier. što je bilo u suprotnosti s tada vladajućim ukusom secesije. stambene četvrti okružene pojasima zelenila. 1910. a osobito je značajan njegov doprinos u standardizaciji i prefabrikaciji građevnih elemenata. zgrade ministarstva i muzeja. Betonski skelet je omogućio uglasto lomljene plohe fasade i izbočene "erkere" koji su prekriveni terakotom i fasadnim pločama u stilu Art-Nouveaua. Od 1890 . koja je utjecala na modele planiranja u SSSR-u između 1917 .1930. 1925 .1927. centar.1899. Fasada je izvedena u obliku slova U. projektira obiteljske kuće. Začetnik je nove strukturalne estetike temeljene na logici konstruktivnih odnosa. a u industrijskoj zoni od čeličnih konstrukcija velikih raspona. 6 . Bila je to vizija nikada izgrađene mediteranske socijalističke Arkadije. g. Kao arhitekt i konstruktor spada među pionire nove arhitekture 20. THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES Pariz. Posebno je značajan njegov projekt kuće u ulici Franklin u Parizu. g. pješačke zone.000 stanovnika zamislio je polubrdovit teren koji presjeca rijeka. Građevine raznolike tipologije trebale su biti izvedene od armiranog betona. a zatvori i policija nisu potrebni u takvom novom socijalističkom društvu. AUGUSTE PERRET 1874 . Prva stambena zgrada u kojoj je cijeli noseći skelet od armiranog betona.INDUSTRIJSKI GRAD Nacrte Industrijskog grada objavljuje 1917. Grad je podijelio na rezidencijalni i rekreacijski dio.1954.TONY GARNIER . industrijski dio. gdje je prvi put primijenjen slobodan tlocrt u stambenoj arhitekturi. kako bi se dobila što veća površina za prozore. Francuski arhitekt. sportski dio sa stadionom itd. Prva monumentalna zgrada čiji je skelet u cijelosti izveden od armiranog betona. KUĆA U ULICI FRANKLIN Pariz. g. To je bila revolucionarna urbana vizija s nekim temeljnim postavkama modernističkog pokreta: jasna razdioba među funkcijama. po uzoru na Palaču strojeva. Za grad od 35. godine. Svojim radovima afirmira kreativnu primjenu armiranog betona. st. projektira stambene i uredske zgrade s konstrukcijama od armiranog betona.

Poelzig). Walter Gropius osniva školu Bauhaus u Weimaru. 7 . Schlemmer i Klee. teži simbiozi industrijskog i ručnog proizvoda (za razliku od Arts & Crafts). Taut. Posljednji voditelj Bauhausa bio je Mies van der Rohe. U Bauhaus dolaze Doesburg. Osnivači su bili Behrens. a 1932. bijele boje i ravnog krova koji je kasnije nazvan "internacionalni stil". Poelzig i Gropius projektiraju nove tvornice.: de Velde izlaže projekt Werkbund kazališta. Koln 1914. Moholy-Nagy.1927. Prva izložba Werkbunda. Umjetnost više nije trebala biti samoj sebi svrhom. Malević. Dolazi do sukoba među članovima koji su za industrijsku tipizaciju proizvoda i onih koji preferiraju individualnost (Gropius. To je prva međunarodna manifestacija gradnje prizmatičnih zgrada. Slikarstvo. Fritz Schumacher i Hermann Muthesius. secesija i Werkbund. a Taut gradi Stakleni paviljon. 1907 . g. Na izložbi Werkbunda "Die Vohnung" 1927. obrtnika i industrijalaca osnovano u Munchenu 1907. Gropius model tvornice. Na strojeve gledaju kao na instrumente koje treba koristiti za poboljšanje kvalitete proizvoda. 1919 . a "Njemačka radionica za umjetnički ručni rad" proizvodi namještaj. umjetnički obrt i industrijski dizajn postaju elementi Gesamtkunstwerka. i 1914. Behrens. a među 14 arhitekata sudjeluju i Le Corbusier.nja. nacionalsocijalisti Bauhaus premještaju u Berlin i uskoro ga zatvaraju. Gabo. u Sttutgartu sagrađeno je ogledno stambeno naselje Weissenhof.DER DEUTSCHE WERKBUND . Oud. Utjecaj na program škole imali su konstruktivizam i De Stijl. kiparstvo. a predavači su bili i obtnici. a 1928. Dessau. Udruženje arhitekata. čiji je cilj povezivanje umjetnosti s društvom i premošćivanje jaza između likovnih i primijenjenih umjetnosti.1932. napuštaju ga Gropius. 1919. Kandinski. Gropiusu su uzori bile srednjovjekovne zajednice umjetnika i obrtnika. Behrens i Poelzig. majstori oblikova. 1925. Weimar. zbog političkih pritisaka Bauhaus je preseljen u Dessau. Moholy-Nagy i Klee. Projekt je nadgledao van der Rohe. već ljudima omogućiti bolji i lakši život. Između 1907. g. Lisicki. PLAKAT ZA WEISSENHOF: BAUHAUS .

HARVARD.WALTER GROPIUS 1907. Njegova prva važnija građevina bila je 1911. Zajedno potpisuju projekt zgrade filmskog laboratorija za London Film Production u Denhamu (1936. Za stambeno naselje Dammerstock u Karlsruhe 1928. odlazi u SAD gdje predaje na Harvardu. koristi sličnu shemu: dugačke peterokatnice s velikim prozorima.). Bio je direktor Bauhausa u Weimaru (1919 . 1945. U stambenom naselju Siemensstadt (Berlin. IMPINGTON VILLAGE COLLEGE 1937.) gdje projektira dva bloka.1928. To je bio korak prema čelično-staklenim konstrukcijama. Projektirao je kompleks Bauhausa u Dessau. Od 1957 . mostom povezane sa zgradom s radionicama. koji se sastojao od zgrade s učionicama. To su bile paralelno postavljene peterokatnice. ulazi u partnerstvo s Marcelom Breuerom i grade Pennsylvania paviljon na svjetskom sajmu u New Yorku (1939.1925.) i zgrade Impington Village koledža (Cambridgeshire).) i Dassau (1925 . radi projekte i koordinira arhitekte. TVORNICA FAGUS 1911. ali još jasno ne pokazuje vertikalne potpornje na uglovima zgrade. 1950.1969. najuspješnijeg arhitekta mlađe generacije. tvornica Fagus koju radi u suradnji s Adolfom Meyerom. započinje raditi u Behrensovom birou kao arhitekt i industrijski dizajner. dolazi u London gdje postaje partner Maxwella Fraya. pretežno radi projekte za Zapadni Berlin. studentskog hostela i zgrade sa zajedničkim prostorijama. 1934. g. poprečno orijentirane na liniju ulice. s osmoricom arhitekata osniva tvrtku TAC (The Architects Collaborative) u kojoj su među ostalima Breuer i Norman Foster. s mnogo zelenila. GRADUATE CENTER. projektiraju Graduate Center na Harvardu (grupu od sedam zgrada sa spavaonicama) i zgradu ambasade SAD u Ateni (1956). 8 . 1930.) i radničko naselje New Kensington. 1950. NASELJE DAMMERSTOCK 1928.

ekstremnoj jasnoći crteža i organiziranju svih elemenata u jasan kompozicijski okvir. Otto Haesler radi naselje Georgsgarten. 3. NJEMAČKA U Njemačkoj je "nova objektivnost" vezana uz stambenu gradnju u Weimarskoj republici. (kanonski projekt grupe ABC). projektira naselje "Talijanski vrt" kod Hannovera koristeći modernističku formulu s ravnim krovovima i višebojnim fasadama. u Zurich dolaze El Lissitzky i nizozemski arhitekt Mart Stam. kupaonicom i 3 . racionalnu arhitekturu. 1. naselje Weissenhof grupe arhitekata Deutscher Werkbund u Stuttgartu.NEUE SACHLICHKEIT . Najznačajniji članovi bili su arhitekti Theo van Doesburg. što je vidljivo u standardizaciji montažnih građevnih elemenata i linearnom procesu montažne gradnje. posebno u Njemačkoj. ŠVICARSKA 1923. dnevnom sobom koja služi i kao blagovaonica. Walter Gropius gradi kompleks zgrada Bauhausa. koja se posvetila projektiranju društveno relevantnih građevina u skladu sa znanstvenim načelima. Iako nisu u potpunosti usvojili "novu objektivnost". Gerrit Rietveld. 1923 . 1926. Pokret u europskom slikarstvu nastao kao reakcija na ekspresionizam. J. suprostavlja se tradiciji i vodi računa o socijalnim i ekonomskim uvjetima svog vremena.1933. 1927. ARHITEKTURA DE STIJLA . a 1928. 4. oko istoimenog časopisa. Gropius projektira Totalno kazalište. Njegov kritički. pokazuju neka "objektivna" opredjeljenja: sintezu funkcionalne konstrukcije i apstraktnih elemenata. De Stijl je pod jakim utjecajem kubizma. Zbog svojih formalnih i ideoloških značajki termin "nova objektivnost" uskoro se primjenjuje na modernističku. te odbojnost prema monumentalnoj arhitekturi. pionir gradnje kuća u nizu. 1927. Početkom 1930-ih ovaj izraz se široko koristio za označavanje nesentimentalnog pristupa društvenoj stvarnosti.6 spavaćih soba. Razvija i standardizirani tip stana na 3 etaže. što je vidljivo u Meyerovoj i Wittwerovoj zgradi Lige naroda u Ženevi 1926. svoje najdosljednije djelo u stilu "nove objektivnosti". po načelima "nove objektivnosti". 1924. naselje Torten. kuhinjom. 2. 9 . slikari Piet Mondrian. 1923. socijalno angažirani realizam temeljen je na opažanju. s fleksibilnim gledalištem koje može postati dijelom pozornice. Grupa De Stijl je formirana u Leidenu 1917. gdje utvrđuje opći sustav smještanja kuća u nizove prema kojem redovi zgrada moraju biti razmaknuti najmanje za dvostruku visinu građevine. Otto Haesler. s po dva stubišta. Pieter Oud. pa uz još neke članove osnivaju lijevo orijentiranu grupu ABC. Gino Severini i kipar Georges Vantongerloo.J.

CRVENI I PLAVI STOLAC. 1924. Le Corbusiera i van der Rohea. Arhitektura De Stijla bila je pod utjecajem kubizma. Nakon 2. CIK. i 1933. jedinu građevinu koja je u cijelosti projektirana prema principima De Stijla.GERRIT RIETVELD Umjetnost De Stijla temelji se na neoplasticizmu (Nieuwe Beelding). Godine 1924. radi kao glavni gradski arhitekt Rotterdama. svj. rata projektira Holandski nacionalni spomenik ratu u Amsterdamu i spomenik De Grebbergu. J. Rietveld je dovršio Schroeder House. smatra se jednim od 4 najveća moderna arhitekta uz Gropiusa. Između 1918.CAK STOLAC JACOBUS JOHANNES PIETER OUD Nakon poznanstva s Theom van Doesburgom pristupa pokretu De Stijl. Oko 1932. Bauhausa i arhitektonskog internacionalnog stila. kada najviše projektira stambene zgrade. Od tada najčešće više ne radi pod utjecajem De Stijla. racionalni i „znanstveni“ („poetični funkcionalizam“). Oud i Mies van der Rohe koji je bio nastavljač ideja De Stijla. a od arhitekata na nju su utjecali Berlage i Frank Lloyd Wright. Njegovi su projekti precizni. 1917.pojednostavljivali su kompozicije na vertikale i horizontale i koristili samo primarne boje. 10 . zagovarajući apstrakciju i univerzalnost putem redukcije na jednostavne oblike i boje . J. Dizajnirao je poznati stolac koji je 3 D projekcija neoplasticističke estetike. KUĆA SCHROEDER . već projektira posve individualizirane projekte u suprotnosti s prevladavajućim modernizmom. P. Pripadnici pokreta nastojali su izraziti novi ideal duhovne harmonije i reda. uz crnu i bijelu. Značajni arhitekti: Gerrit Rietveld.

čelika i stakla. a nekoliko arhitekata (npr. Ekspresionistički arhitekti su radili i scenografiju za teatar i film. Teme su sadržavale romantične elemente iz prirode poput spilja. pa stoga i arhitektura više teži romantici nego klasici. KARAKTERISTIKE EKSPRESIONISTIČKE ARHITEKTURE 1. znači kraj pokreta. 6. Mendelsohn. koja nije bilo moguće svesti na samo jedan koncept. Einstein toranj Ericha Mendelsohna u Potsdamu. odnosno uzima iz maorske. Amsterdamska škola i jedno od najvažnijih djela ekspresionizma. čijim interijerom dominiraju velike dijagonalne reljefne plohe položene preko svih zidova i stropa. i 1925. Korištenje kreativnog potencijala umjetničkog obrta. uvodi dijagonale u niz svojih slika ("protukompozicije").) u Kölnu. st. EKSPRESIONISTIČKA ARHITEKTURA . Njegova smrt 1931.GALERIJA U STUTTGARTU CAFE DE UNIE. mnogi ekspresionistički arhitekti (Taut. Za ekspresionističku arhitekturu značajna je izložba Werkbunda (1914. jednako kao iz grčke i rimske. Tijekom cijelog trajanja pokreta. Razvija se u prvoj polovini 20. Doesburg surađuje s El Lissitzkyjem i poćinje projektirati niz hipotetičnih arhitektonskih kompozicija prikazanih u aksionometrijskim crtežima. HAAG 1942. Oko 1921. 4. pa su neki značajni ekspresionistički projekti ostali samo na papiru. kristala i nakupina kamenja. egipatske i indijske arhitekture. kao dio ekspresionističkog pokreta između 1910. 7.) u Berlinu. Godine 1925. 5. ekspresionizam je i istočnjački i zapadnjački. a nakon odlaska u Pariz njegov atelje postaje centar De Stijla. ROTTERDAM 1924. Najprije se javlja u Njemačkoj. 11 . Poelzig) okreću se prema pokretu Neue Sachlichkeit. gdje slikarskim medijem želi naglasiti arhitekturu. Predavao je na Bauhausu. planina. Napuštanje realizma radi simboličkog ili stilističkog izražavanja unutrašnjeg iskustva. ZGRADA SHELL. radi prezentiranja koncepcije. ekspresionizam proglašavaju degeneriranom umjetnošću. a zatim u Nizozemskoj (Amsterdamska škola). 8. Ekonomska situacija je ograničavala gradnju. koji napušta De Stijl. Usmjerenje umjetnosti prema gotičkom više nego prema klasičnom. priključuje se grupi De Stijl. islamske. Arhitektura je koncipirana kao umjetničko djelo. zbog čega dolazi do rasprava s Mondrianom. kada zajedno s Oudom projektira dvoranu njegove kuće pokraj Leidena. THEO VAN DOESBURG 1917. Scharoun) nastavlja raditi na ekspresionistički način. Stvarana su hibridna rješenja. Nacisti 1933. poput „Alpine Architecture“ Brune Tauta i „Formspiels“ Hermanna Finsterlina. Karakteristično je prihvaćanje novih materijala i oblika ponekad inspiriranih prirodnim biomorfnim formama i novim tehničkim mogućnostima koje je nudila masovna produkcija betona. što je ponekad bilo važnije od stvarne realizacije. Iz ove faze datira Doesburgovo preuređenje kavane L' Aubette u Strasbourgu. Od 1925. 2. preuređenje interijera Grosses Schauspielhaus Hansa Poelziga (1919. CAFÉ L' AUBETTE. Mnogi projekti su ostali samo na papiru ili u obliku maketa. 3. STRASBOURG 1928.

koja se sastojala od oslikanih dvodimenzionalnih kulisa. održane 1919. kako bi im građevine izgledale monolitnije. a i mnoge građevine Brune Tauta imaju kupole (npr. Stakleni paviljon). Primjeri realiziranih projekata su teatarska zgrada Henryja van de Veldea na izložbi Werkbunda 1914. časopis Frülicht koji izdaje Bruno Taut objavljuje konstruktivističke projekte. Zakrivljena arhitektura zahtijeva zakrivljeni pokrivač. Ipak nije bilo moguće izliti cijelu građevinu iz jednog komada betona. „Staklo nam donosi novo doba. nalik židovskom getu u Pragu. Oblici se iskrivljuju radi emocionalnog efekta. Drugi je primjer Einstein toranj Ericha Mendelsohna. i preuređenje Grosses Schauspielhausa. Iako futurizam. Dok je art nouveau organički i slobodno koristio ornament. uključujući Tatlinov Spomenik III. stoga su ove građevine krov zamijenjivale kupolom. Projekt „Formspiels“ H. razdori i dezorganiziranost predstavljaju kontekst ekspresionizma. ARHITEKTURA U TEATRU I FILMU Mnogi su arhitekti projektirali teatarske zgrade i scenografiju za kazalište i ekspresionističke filmove. pokušaj gradnje iz jednog komada. konstruktivizam i dada nestaju u vrijeme ekspresionizma.9. a značajan primjer ekspresionizma je Einstein toranj. „Bez stakla život palače je teret“. Ovo jedinstvo zanatstva i umjetnosti nastavlja se i u ekspresionističkoj arhitekturi. Ovaj je rad bio bitno različit od scenografije za film "Kabinet doktora Caligarija". gradnja u cigli nam donosi samo zlo“. pa su uz beton parcijalno korištene cigle i žbuka. KONTEKST EKSPRESIONISTIČKE ARHITEKTURE Politička i ekonomska situacija u Njemačkoj. Gaudi ili Charles Mackintosh.) Paula Wegenera. komunizam. ekspresionistička arhitektura nastoji osloboditi formu cijele građevine. koja je prikazivala trodimenzionalni grad. skulpturirana građevina Ericha Mendelsohna. Značajan je bio i utjecaj individualaca kao što su Wright. socijalizam. Finsterlina pokazuje svjetlucave strukture koje čitavu građevinu pretvaraju u kristalastu formu. u galeriji Paula Cassirera u Berlinu.) na izložbi Werkbunda. Internacionali. OBLICI Imaju bitnu ulogu u odvajanju ekspresionističke arhitekture od njenog neposrednog prethodnika art nouveaua. Bruno Taut koristi ciglu kako bi naglasio masu i ponavljanje oblika u stambenim objektima Carla Leigena. projekt Hansa Poelziga. Dobar primjer je Stakleni paviljon (1914. kako bi se izrazila priroda materijala. Mendelsohnovi projekti graniče s futurizmom i konstruktivizmom (dinamizam i energija mogu se naći u skicama i Mendelsohna i Saint' Elie). Josef Franke je iz cigle izgradio mnogo ekspresionističkih crkava u Berlinu. Scenografija za film „Metropolis“ Fritza Langa dočaravala je 12 . Hans Poelzig je dizajnirao scenografiju za film Golem (1920. Uokolo baze kupole bili su ispisani aforizmi Paula Scheebarta koji su se odnosili na materijal: „Obojano staklo razara mržnju“. Ekspresionistički arhitekti često su nastojali unificirati materijale. MATERIJALI „Arhitektura stakla i betona“ bio je naziv izložbe Mendelsohnovih skica. Ekspresionistička arhitektura koristi zakrivljenu geometriju i kupole: interijer Grosses Schauspielhausa. Ekspresionistički arhitekti bili su uključeni u stvaranje filmova koji su ih ujedno i inspirirali. I cigla se koristila na sličan način. a Merzbau dadaiste Kurta Schwittersa sa svojim uglastim formama sadrži dosta ekspresionističkih karakteristika. Umjetnički pokreti koji su prethodili ekspresionističkoj arhitekturi bili su Arts and Crafts i Art Nouveau (Jugendstil u Njemačkoj). ranih 1920-ih. Brune Tauta.

U svojim projektima nije se služio primjerima iz povijesti i izbjegavao je eklekticizam. Razvio je osobnu filozofiju "Dinamizam" koja je bila spoj ekspresionizma i vlastite osobnosti. POTSDAM. Od 1912. 1921. a njegove ideje proizlaze iz ekspresionizma i romantičkog simbolizma. U hramu Mont Zion upotrebljava konstrukciju od čelika. Radio je u Njemačkoj. bavi se slikanjem. Neki od njegovih najpoznatijih radova su Einstein toranj (Potsdam). beton. tvornica Hat (Luckenwalde). U kasnijim radovima napušta ekspresionističku arhitekturu. dok je u crkvama taj broj konstantan. EINSTEIN TORANJ. Palestini i Americi. stvarajući dva prostora (sinagoga i kulturni centar) različitih dimenzija. ciglu i bakar. U to vrijeme prilazi njemačkom ekspresionističkom pokretu i pod utjecajem je Petera Behrensa i van de Veldea. 1924. scenografijom i arhitektonskim projektima. s Mies van der Roheom i Walterom Gropiusom osniva arhitektonsku grupu "Ring". Nakon 1. TRGOVAČKI CENTAR SCHOCKEN. Nastojao je projektirati sinagoge čiji će prostor biti drugačiji od kršćanskih crkava. te serija velikih sinagoga. 1930. Engleskoj. budući da u sinagogama broj vjernika varira dva do tri puta s obzirom na pojedine blagdane. spojenih s modernim građevnim materijalima. robne kuće u Nurembergu i Berlinu. Radeći seriju sinagoga istraživao je dizajn i tipologiju crkava.ambijent „futurističkog“ društva. g. do 1914. 13 . svjetskog rata počinje raditi kao arhitekt. a Bruno Taut je predlagao filmski projekt Die Galoschen des Glucks (Galoše sreće) sa scenografskim arhitektonskim fantazijama. uključujući Mount Zion hram (Minneapolis). STUTTGART. ERIC MENDELSOHN Njemački ekspresionistički arhitekt.

TVORNICA ŠEŠIRA. njegovi utopijski i fantastični arhitektonski projekti i crteži izazivaju pažnju na izložbama. g. Nakon 1. izdaje knjigu "Moderna arhitektura". LUCKENWALDE. Bavio se i urbanizmom. Nakon 1922. Radio je u Njemačkoj. a 1930. publicirao je "Stakleni lanac". HERMANN FINSTERLIN Bavio se arhitekturom. Kasnih 1920-ih Taut je smatran vođom arhitekture Nove objektivnosti. a građevine su projektirane kao dio pejzaža. Od 1920. Bruno Taut ga poziva da svojim crtežima sudjeluje u publikaciji "Alpine architecture". 1919. pod nazivom "Alpine Architektur". MINNEAPOLIS BRUNO TAUT 1880 . 14 . STAKLENI PAVILJON na izložbi Werkbunda 1914.1930. g. osobito teozofijom. povlači se iz kruga arhitekata i posvećuje se slikarstvu i crtežu. Japanu i Turskoj. slikarstvom i filozofijom. 1921. Biomorfni oblici u arhitekturi razvijali su se između 1919. SSSR-u. 1923. svjetskog rata Tautove teorije i projekti učinili su ga liderom arhitektonskih inovacija. Finsterlin izdaje knjigu svojih projekata i crteža "Formspiels". MOUNT ZION TEMPLE. objavio je arhitektonske crteže koji su ilustrirali zamišljenu Utopiju. KAESELGLOCKE 1926. seriju pisama koja su razmjenjivali ekspresionistički arhitekti. i 1924. s interijerima i eksterijerima kontinuiranih površina. ali njegovi ambiciozniji projekti nikada nisu izvedeni zbog financijskih teškoća naručitelja. g.

gdje dolazi u sukob s Le Corbusierom koji 15 . izuzetno značajnu za povijest arhitekture. PALAZZO NUOVO. bio je gradski arhitekt Drezdena.1936. Najpoznatija djela su mu Vodeni toranj (visok 51 m) u Polzenu.G. WROCLAW. VODENI TORANJ. Unatoč ekspresionizmu. HUGO HARING Vjeruje u primat funkcije. 1919. 1924. Godine 1927. do kasnijeg konvencionalnijeg i ekonomičnijeg stila. BERLIN.. Bio je predsjednik društva Der Ring i sudjelovao u osnivanju CIAM-a 1928. Poelzigovi projekti su se razvijali od ekspresionizma i Nove objektivnosti sredinom 1920-ih.KUĆA OD STAKLA. KINO BABILON I STANOVI. projektirao je mnoge industrijske zgrade i bio utjecajni član Deutscher Werkbunda. FARBEN. GROSSES SCHAUSPIELHAUS. sudjelovao je na prvom internacionalnom arhitektonskom projektu naselju "Weissenhof" u Stuttgartu. 1911. FRANKFURT. projektira zgradu radija u Berlinskom predgrađu Charlottenburg. te scenografija za film Golem (UFA produkcija). 1924. redizajn interijera Grosses Schauspielhausa u Berlinu (bivši cirkus). (RANI MODERNI POKRET) ZGRADA I. POLZEN. a 1929. BERLIN ROBNA KUĆA. za razliku od Gestaltwerka ili površinske izražajnosti. 1912. 1931. HANS POELZIG 1869 . Njemački arhitekt i slikar. ali nastoji nadvladati čistu utilitarnost. zaokupljen je unutrašnjim izvorima oblika koje naziva Organwerk ili programska bit organizma.

a staklo je koristio u suglasju sa svjetlom. Nakon 1927. Eero Saarinen pokazuje sličnu estetiku u projektu TWA terminala (1962. građevinama koje su bliske djelu „Formspiels“ Hermana Finsterlina. staklo). Ruski pokret. Le Corbusier u brutalističkoj fazi pokazuje ekspresionistički utjecaj. 2. osobito u New Yorku.) na JFK aerodromu. mogu se smatrati prekoatlantskim ekvivalentom europskog ekspresionizma. dok Haring zagovara koncept organske arhitekture. s iskrenim pristupom materijalu (beton. naročito njegova crkva Notre Dame du Haut. bio je pod utjecajem ekspresionizma i Bauhausa. Taut. Kasniji primjeri Art Decoa. forme građevina između strojeva i bioloških struktura. s naglaskom na tehnologiji. Garaže i radničke klubove. projektirao je kombinirajući pokret i funkcionalnost na skulpturalni način. Zajedničke s ekspresionizmom bile su cik-cak forme. kao i Jorn Utzon u Sidneyskoj zgradi opere. faza: profesionalna gradnja. može se smatrati dalekom varijantom ekspresionizma.1974.scenografije namijenjene uličnoj propagandi. Gropius. svoje glavne narudžbe.zastupa funkcionalizam i čiste geometrijske oblike. I brutalizam. ali Miesova uredska zgrada u Friedrichstrasse temeljena je na ekspresionističkoj arhitekturi. zakrivljene linije i upotreba novih materijala. projektira nove. moderne forme. faza: drvene konstrukcije namijenjene izložbama. NASLJEDNICI EKSPRESIONISTIČKE ARHITEKTURE Ekspresionistička arhitektura je utjecala na modernu arhitekturu i Art Deco. 1. KONSTANTIN MELNIKOV 1890 . Scharoun i Mies van der Rohe grade u internacionalnom stilu. odnosno socijalističkih ideja i razvoja industrije.). stambene jedinice s naglašavanjem osi pomoću rampi i dizala. Art Deco. ali se kasnije vraćao maniri ekspresionističke arhitekture. Ruski konstruktivistički arhitekt. a kasnije na dekonstruktivizam i radove Santiaga Calatrave. U programskom smislu konstruktivistički arhitekti fokusirani su na 2 teme: pronaći formu za idealan socijalistički grad i postulirati nove "društvene kondenzatore" na arhitektonskoj i institucionalnoj razini (gradnja mnoštva radničkih klubova i stanova). ili revolucionarne forme . umjetnosti i individualizmu. 16 . Le Corbusier je započeo karijeru radeći modernim stilom. Inzistirao je na ljepoti. Beton je oblikovao u međusobno povezane valjke ili preklapajuće trokute. prvi put definiran kao stil na „Međunarodnoj izložbi primijenjene umjetnosti i moderne industrije“ (1925. KONSTRUKTIVIZAM .

prozori postavljeni prema zlatnom rezu. 17 . a 1923. u Le Chaux-de-Fonds osniva svoj projektantski ured. LE CORBUSIER 1913. u Galeriji Thomas u Parizu. izlaže projekte za "Maison Citrohan" i "Ville Contemporaine" (Suvremeni grad). Formulacijom "kuća je stroj za stanovanje" naglašava potrebu apsolutne racionalnosti projektiranja. u stilu art Nouveaua. slobodnim tlocrtima. 1917. sa stambenim blokovima od 10 . 1924.SOVJETSKI PAVILJON PARIZ. ekonomičnu. Na konstruktivni kostur postavljeni su elementi u secesijskoj tradiciji. kontinuiranom nizu prozora. najavljuju novu umjetnost. PURIZAM .). kartuzijanski tornjevi. u kojima se po prvi put nalaze dvoetažni stanovi. 1916. Kasnije temu kuće-palače razvija u dva smjera: slobodnostojeće individualne vile i kolektivne stambene zgrade. Katalog je sadržavao manifest "Nakon kubizma" koji su potpisali Amedee Ozenfant i Le Corbusier. Projekt "Maison Citrohan" je niz standardiziranih građevina pravokutnog volumena podignutih na stupove. tlocrt je simetričan. izdaje knjigu "Prema arhitekturi". U tekstu "Pet točaka nove arhitekture" (1927. Nakon što su objavili "bankrot kubizma". u suradnji s tehnologijom i posve geometrijskog karaktera. slobodnoj kompoziciji fasade.12 katova. s 24 poslovna tornja po 60 katova (tzv. radi s armiranim betonom. "Ville Contemporaine" je plan grada predviđenog za 3 milijuna stanovnika. seli se u Pariz. paladijevskog karaktera. jer su križnog tlocrta i predstavljaju jezgru moći. LENJINGRADSKA PRAVDA MOSKVA. poput profanih hramova). a njegova najznačajnija građevina u tom gradu je Villa Schwob (1916. 1925. piše članke i eseje u časopisu L' esprit Nouveau. 1927.) raspravlja o temeljnim elementima nove estetike racionalizma: stupovima. VILLA SCHWOB. Prva izložba purističkog pokreta održana je 1918. mogućnost serijske proizvodnje i funkcionalnost. Na Pariškom salonu 1922. krovnim terasama. KLUB RUSAKOV MOSKVA MELNIKOVA KUĆA MOSKVA.

1922. Za ovu izložbu Le Corbusier je projektirao Pavillon de l'Esprit Nouveau. kao primjer visokokvalitetne. 1923. 2 kuće u Stuttgartu. Moskva Zgrada Centrosojuz. 1927. 1943. U Parizu je otvorena "Međunarodna izložba primijenjene i industrijske umjetnosti". Upravne zgrade. Kuća Clarte.postignuta monumentalnost bez izravnog pozivanja na tradicionalni rječnik zapadnjačkog klasicizma. 1925. Arhitektura prilagođena klimatskim uvjetima. 1931. Garches. Alžir Ministarstvo zdravlja. Ženeva Palača Sovjeta. Poissy. 1938. na koju su bili pozvani svi umjetnici čija djela imaju "jasne moderne tendencije. Sjedište Lige naroda. Moskva Neboder. Paviljon je bio dizajniran kao temeljni standardizirani modul njegova utopijskog plana iz ranih 1920-ih. Chandigar: . Vaucresson Kuća La Roche i Jeanneret. 1922. 1931. 1932. 1931. Na vrhuncu karijere projektira javne zgrade: 1927. New York Unite d'habitation. 1931. 1952. avangardne arhitekture namijenjene masama. 18 . 1955. Marseilles VILLA SAVOYE. Rio de Janeiro Zgrada Ujedinjenih nacija. 1950. PLAN ZA VILLE CONTEMPORAINE. POISSY. Ženeva. Temu urbane vile razvija u izvedenim projektima: Villa Besnos. 1927. Paris-Auteuil. PAVILJON ZA L'ESPRIT NOUVEAU 1925. Villa Savoye. a svako kopiranje ili oponašanje starih stilova strogo je zabranjeno".KUĆE IZ PROJEKTA MAISON CITROHAN. Villa Stein.

UNITE DE HABITATION. Korijeni moderne arhitekture nalaze se u radovima Le Corbusiera i Mies van der Rohea. prema kojem svi elementi građevine trebaju biti u skladu isključivo s njenom namjenom. postoje arhitekti (Will Bruder. Često se povezuje samo s gubitkom ornamenta i postaje pejorativni termin povezan s dosadnim i grubim načinom zatvaranja prostora. James Polshek. MARSEILLES. VLADINA ZGRADA. FUNKCIONALIZAM . Guvernerova palača). M. Vrhovni sud. 19 . a ovakav stav isključuje upotrebu ornamenta. S druge strane. Najpoznatiji arhitekti današnjice (Frank Gehry. Mies je započeo karijeru projektima radikalno simplificiranih građevina koje su slijedile Sullivanov koncept. Iz ovog principa proizlazi da arhitektonska ljepota građevine nužno i prirodno proizlazi iz zadovoljavanja svih njenih funkcionalnih aspekata. CHANDIGAR. Pei) sebe vide kao umjetnike koji ne snose odgovornost za svoje klijente ili korisnike građevine. a ne više kao integralni princip projektiranja. Funkcionalizam u arhitekturi je princip prema kojem arhitekt projektira građevinu isključivo na temelju njene namjene. a njegov rani projekt Villa Savoya smatra se prototipom funkcionalnosti. Le Corbusier je poznat po rečenici „kuća je stroj za stanovanje“. čvrstoću). Postmoderni arhitekt Peter Eisenman ima još ekstremniji stav: „Ja ne radim funkciju“. 70-ih godina utjecajni američki arhitekt Philip Johnson smatra da arhitekti ne trebaju snositi odgovornost za funkcionalnost građevina. Le Corbusier razvija tip arhitekture ("Cite Radieuse") s kontinuiranim nizovima zgrada. Građevina je postavljena na pilone čije su proporcije proizašle le iz Le Corbusierovog "Modulora". ljepotu. kao na jeftinim komercijalnim građevinama. Louis Sullivan (Chicago) popularizira stav „forma slijedi funkciju“. Početkom 20. I. Čelijsku strukturu postiže uvučenim balkonima koje od sunca štite brisoleje. 1955. dok ulice s trgovinama i zajedničke prostorije na krovu tvore javno područje.ljuskaste forme. 1952. koji „utilitas“ stavlja rame uz rame s „venustas“ (ljepotom) i „firmitas“ (čvrstoćom). Ken Yeang) koji nastoje zadovoljiti sva tri Vitruvijeva principa (funkcionalnost. koji su bili funkcionalisti. Sredinom 30-ih funkcionalizam se počinje shvaćati kao estetski pristup. Njihovi su projekti umjetnička djela i nisu predmet praktičkog kriticizma. Richard Meier. Steven Holl. st. s prodavaonicama u prizemlju i rekreacijskim sadržajima na krovu. prezentacija suvremenog indijskog identiteta bez aluzija na kolonijalnu prošlost (Skupština. Tako koncipirana arhitektura stvara aglomeraciju privatnih stambenih jedinica. Ideja funkcionalizma može se naći već kod Vitruvija.

iznimne jasnoće i jednostavnosti. Mies je stvorio utjecajni stil 20. paralelno se zanimao za avangardne projekte koji će odgovarati stilu nove inustrijske demokracije. Težio je kreativnom racionalnom pristupu. a poznate su njegove izjave: "manje je više" i "bog je u detaljima". projektira stakleni neboder i nastavlja sa serijom pionirskih projekata poput Njemačkog paviljona na izložbi u Barceloni 1929. 1912. fleksibilan unutarnji prostor). U početku se divio proporcijama i jednostavnim pravokutnim volumenima neoklasicista Karla Friedricha Schinkela. Karijeru je započeo u studiju Petera Behrensa (1908 . Osam slobodnostojećih križnih nosača nose ravan krov. projekt. Njemački državni paviljon sagrađen je 1929. napravljen je od trajnih materijala: čelika. Kao arhitektonski direktor Werkbunda organizirao je Weissenhof. skeletna konstrukcija. poznatu izložbu prototipa modernističke stambene gradnje i ujedno projektirao jednu stambenu zgradu kao centralnu okosnicu sheme (5 katova.MIES VAN DER ROHE 1886 . svj. Mies van der Rohe. a za svoje građevine kaže da su "kost i koža". 1912.). NJEMAČKI PAVILJON 1929. st. a uz njega je pravokutni bazen. sadre i mramora. WEISSENHOF PROJEKT 1927.1969. KUĆA I GALERIJA KROLLER. Tlocrt je asimetri20 . stakla. 1921. na svjetskoj izložbi u Barceloni. Nakon 1. rata. Njegove zgrade koriste moderne materijale poput čelika i staklenih ploča kojima zatvara unutrašnji prostor. 1930. ali se ubrzo osamostaljuje. i Vile Tugenthat u Brnu. KUĆA KROLLER PROJEKT. Kao veliki protivnik ornamenta. Iz tog vremena datira projekt kuće i galerije Kröller. radeći po narudžbi klasične kuće. Iako je paviljon bio privremenog karaktera. a zidovi su od prozirnog zelenog stakla i poliranog mramora. Surađivao je u radikalnom časopisu "G" koji je započeo izlaziti 1923.1912. Gropius i Le Corbusier spadaju među velikane moderne arhitekture.

Na dnevnom boravku i blagovaonici kompletni zidovi su od stakla. Građena je na strmom terenu. Najvažniji projekti u SAD bili su zgrada u 860-880 Lake Shore Drive. prihvatile su za svoje zgrade velike američke kompanije. 1930. Crown Hall i Seagram Building u New Yorku. Primijenio je koncept Njemačkog paviljona na obiteljsku kuću. Nacisti ubrzo zatvaraju Bauhaus zbog ranije povezanosti s komunizmom. Mies postaje direktorom Bauhausa 1930. Predavao je na Bauhausu i bavio se dizajnom namještaja (Stolac Barcelona i Stolac Brno). Kao i ostali europski arhitekti bio je oduševljen protokom prostora i otvorenošću građevina Wrightovog prerijskog stila. 21 .Terasa i stubište vode do vrta.čan i dozvoljava kontinuirani protok prostora. čiji su korijeni bili u internacionalnom stilu. VILA TUGENDHAT Brno. na način DeStijla. Njegovu arhitekturu. gdje odmah projektira novi kampus. Nakon Waltera Gropiusa. odlazi u SAD gdje postaje upraviteljem arhitektonske škole na IIT u Chicagu. Mies je jedan od osnivača udruženja arhitekata Der Ring. Raster jednostavnih nosača od čelika zatvoren je staklenim plaštom. Njegove modernističke ideje nastajale su pod utjecajem estetike ruskog konstruktivizma i njihovih skulpturalnih konstrukcija od modernih industrijskih materijala. Crawn Hall je sagrađen 1956. VAN DER ROHE U AMERICI Godine 1937. te zgrade Crown Hall i Carr Chapel. KOMPLEKS TEHNOLOŠKOG INSTITUTA Chicago. Koristio je jednostavne pravokutne forme. socijalizmom i drugim progresivnim ideologijama. Vila Tugendhat smatra se najznačajnijom privatnom kućom njegove europske karijere. Idejni projekt kampusa sadrži zgrade od po 4 kata u obliku položenih prizmi s ovješenim staklenim fasadama i bočnim pročeljima od opeke. koristi križne slobodnostojeće metalne nosače. a prema ulici jedan. kao središnja točka plana kompleksa. tako da na strani prema brežuljku ima dva kata. a cijeli stambeni prostor je pretvoren u vidikovac. 1939. Kuća Farnsworth. g. Kao i u Njemačkom paviljonu. koji su podsjetili na već gotovo zaboravljen duh Čikaške škole. Tijekom svoje 30-godišnje američke karijere nastojao je zatvoriti velike "univerzalne" prostore jasnim struktralnim okvirima od čelika ispunjenima opekom ili staklom. čiste linije i boje.

izvedena je od bronce i smeđeg stakla. Drvom obložena jezgra kuće koja sadrži sanitarne prostorije. SEAGRAM BUILDING New York. s bazom od granitnih pilona. okružen šumom i prerijom. Pomične zavjese od poda do stropa uzduž perimetra građevine osiguravaju hlad i intimu. definira dnevni boravak i spavaće sobe.CRAWN HALL. Stakleni paviljon je podignut 1. Zgrada IBM rađena je u internacionalnom stilu.5 m nad terenom pored rijeke. projektu trga i restorana Four Seasons. 22 . Philip Johnson je sudjelovao u uređenju interijera. Toronto Dominion Centar (1968. Visoka je 39 katova.) u Chicagu. 1958. Miesov arhitektonski studio projektirao je i druge moderne poslovne nebodere: IBM (1971. ima ostakljene fasade. kuhinju i kamin. Zgrada Seagram je rani primjer inovativne "fast-track" gradnje u kojoj projekt i konstrukcija stoje ravnopravno. Koristeći zgradu Seagram kao prototip. Na parceli je pomaknuta tako da je omogućila stvaranje trga s fontanom. Ova je kuća utjecala na stotine modernističkih staklenih građevina (npr. Staklena kuća Phillipa Johnsona). Građevina pored Chicaga kojom je Mies dokazao kako se čelikom i staklom može stvoriti velika arhitektura. 1956. a njena elegantna jednostavnost smatra se važnim doprinosom internacionalnom stilu. Izvrsno izrađen jednostavni bijeli strukturalni okvir i stakleni zidovi od poda do stropa zatvaraju jednostavan prizmatični unutrašnji prostor. gdje i kada je to potrebno.) i Poštanski ured (1959.) i Westmount Square u Montrealu. IBM BUILDING Chicago. Zgrada koja je smatrana vrhuncem moderne visoke arhitekture. 1971. FARNSWORTH HOUSE 1951. bez pregradnih zidova koji bi odjeljivali prostorije.

1952. NOVA NACIONALNA GALERIJA Berlin. 23 . Miesov posljednji projekt. Mies je projektirao i zgradu Mc Cormick od čelika. u Elmhurstu pored Chicaga. Ovi tornjevi od čelika i stakla bili su radikalan pomak od tadašnjih tipičnih stambenih građevina od cigle i postali su uzorom za mnoge slične stambene blokove koje njegov studio gradi po cijeloj Americi. Izložbeni prostor postavljen je na jednostavnu platformu koja služi i kao pristupni trg. Unutrašnji je prostor otvoren i fleksibilan. u kojem je doslovno primijenio svoju krilaticu "manje je više". 1951. u prizemlju su stupovi.ravan krov. neovisan o vanjskom strukturalnom redu. 1968. ZGRADE U LAKE SHORE DRIVES Chicago. Izložbeni paviljon se sastoji od precizno izvedenog čeličnih nosača ispunjenih staklenim plohama. opeke i stakla. a zgradu okružuje javni trg (IBM Plaza). Mies je u Chicagu također projektirao stambene nebodere 860/880 i 900/910 Lake Shore Drives.

u vrtu MOMA-e izazvala je veliko zanimanje. gdje studiraju Philip Johnson i Paul Rudolph.MARCEL BREUER Jedan od očeva modernizma. koja prva koristi Breuerovu koncepciju "binukleusne" kuće s odvojenim krilima za spavaonice i dnevnu sobu. pokazivao je veliki interes za modularnu konstrukciju i jednostavne oblike. dizajniranog 1925. Vjerojatno je najpoznatiji po dizajnu stolca Wassily. Mnogi arhitekti su isticali njegovu sposobnost da učini da beton izgleda "mekano". Istodobno. 1953. STOLAC ZA VASILIJA KANDINSKOG. osobnim idiomom. Kasnije odlazi u SAD i predaje na Harvardskoj arhitektonskoj školi. te blagovaonicu i kuhinju. za Vasilija Kandinskog. čije se replike proizvode i danas. UNESCO. PARIZ. a zatim radio u Berlinu. gdje je dizajnirao svoju Long Chair (ležaljku) i eksperimentirao sa savijenom i oblikovanom šperpločom. 20-ih je podučavao na Bauhausu. inspiriranog guvernalom bicikla. Nakon dolaska nacista na vlast odlazi u London. jastučaste udubine radije nego u oštre. 1925. Ogledna kuća postavljena 1949. s centralnom drenažom). narudžba za sjedište UNESCO-a u Parizu bila je za Breuera prekretnica: povratak u Europu i većim projektima nakon godina rada na samo stambenim narudžbama te početak Breuerova usvajanja betona kao primarnog materijala. na Harvardu sa svojim starim prijateljem i kolegom iz Bauhausa Walterom Gropiusom. odvojene ulaznim prostorom i prekrivene "leptirastim" krovom (dvije suprotstavljene krovne površine koje koje se koso spuštaju prema sredini. četvrtaste upuste. trgovačke prostore i cjevasti metalni namještaj. 1941. skulpturalnim. sa sve zakrivljenijim. 24 . 1953. Prozore često postavlja u meke. što je postalo dijelom rječnika popularnog modernističkog stila. Breuer je razvrgnuo partnerstvo s Gropiusom i u New Yorku osnovao svoju tvrtku "Geller House". projektirao je zgrade. projektira nekoliko kuća u području Bostona. prvog cjevastog stolca od savijenog čelika. kasnije poznati arhitekti. Postao je poznat kao jedan od vodećih praktičara brutalizma.

interpretiran od raznih generacija arhitekata kroz nekoliko desetljeća. preferiranje eliptičnih linija. Space Age trendovi). Godine 1928. Moderni futurizam se javlja 50-ih u Kaliforniji (Googie arhitektura. ali je ostao samo "potentna retorika". upadljive forme. Maria Chiattonea i drugih. futurizam je postao generički pojam koji označava trend u modernom projektiranju čiji je cilj „proročanska“ arhitektura koja je zamišljena da bude aktualna i desetak godina u budućnosti. inspiracija svijetom strojeva i tehnike. već otvoreni pristup arhitekturi.ARMSTRONG RUBBER BUILDING WEST HAVEN. g. Principi: odbijanje svih normi iz prošlosti. HUD POSLOVNA ZGRADA. održane iste godine u Milanu. Godine 1914. u Rimu. FUTURISTIČKA ARHITEKTURA . odbacivanje ornamenta. WASHINGTON. koji je u stvari bio varijanta kataloga izložbe Nove tendencije. 1914. a arhitektura treba dovesti do harmonije okoline i novog čovjeka. Nakon gašenja pokreta 1944. 1970. Futurizam više nije stil. pa je u Torinu otvorena prva i posljednja "Izložba futurističke arhitekture" s radovima Sant'Elie.PROJEKT LA CITTA NUOVA. 25 . čije su karakteristike dinamične linije. u potrazi za svojom materijalizacijom. ali oni pripadaju talijanskom racionalizmu a ne futurizmu. Futurističku estetiku zaključuje "Izložba fašističke revolucije" 1932. Najznačajniji futuristički arhitekt bio je Antonio Sant'Elia. objavljuje manifest futurističke arhitekture "L'architettura futurista". upotreba novih materijala. Alberta Sartorisa. Jedini izgrađeni objekti bili su Sartorisovi. jaki kontrasti i upotreba novih materijala. 1968. koja će omogučiti da svaka generacija izgradi svoj grad. Virgilia Marchija. futurističku arhitekturu je prigrlio talijanski fašizam. Manifest je pokrenuo rasprave po Europi. koja je bila jedina umjetnička manifestacija za vrijeme fašističkog režima. SANT'ELIA .

posvetio je svoj rad stvaranju arhitektonskog izričaja fašističkog režima. objavljuju manifest u kojem traže odbacivanje tradicije i romantičarskog ugledanja na prošlost..1943. VILLA BIANCA. 1928. Jasan arhitektonski jezik. g. 1926 . Luigi Figini. koji smatra kako je racionalistička arhitektura nespojiva s fašizmom i predlaže da njegov eklektički Lektorski stil postane službeni.1943. vidljiv konstrukcijski kostur. Jedan od osnivača Gruppo 7 i vodeći promotor talijanskog racionalizma. U njihovoj se deklaraciji naglašava: "Naš pokret nema nikakav drugi moralni cilj osim da pomogne (fašističkoj) revoluciji u prevladavanju nepovoljne klime". GIUSEPPE TERRAGNI 1904 . tlocrt u obliku kvadrata. 1936. bez ikakvog ornamenta.A. a zalažu se za talijansku verziju racionalističke arhitekture. COMO. (Movimento Architettura Razionale).R. Guido Fretto.I. pravilan raster otvora. (Movimento Italiano per l'Architettura Razionale). skeletna gradnja. čiste plohe.R. Gino Pollini i Giusepe Terragni. Vidljiv utjecaj Miesa van der Rohea. Adalberto Libera. 26 . 1937. 1927. iz Gruppo 7 nastaje M. lebdeći ravni krov. unutarnje dvorište natkriveno je staklenim krovom. Stambeni blok.I. od članova ovog pokreta nastaje M. Njihove radove karakterizira ravnoteža između Le Corbusierove naklonosti strojnoj estetici i klasične monumentalnosti. SEVESO. 1928. GRUPPO 7 Grupa je osnovana 1926. COMO. CASA DEL FASCIO. a sačinjavali su je racionalistički arhitekti: Sebastiano Larco.R.TALIJANSKI RACIONALIZAM . Jednostavne kvadratne forme. a 1930.A. M. NOVOCOMUM. Carlo Enrico Rava.A. Slijedi reakcija Nacionalnog udruženja arhitekata koje je bilo pod utjecajem klasicistički usmjerenog Marcella Piacentinija.

Poznata djela: Stadion Artemio Franchi u Firenci (1930. bio je veoma tražen kao projektant i konzultant.). TORINO. Hangar za avione u Orbetellu (1940.). a za kvalitetnu građevinu potrebno je poznavati materijale i konstrukciju. Između 1935. Talijanski arhitekt. RIM. i 1943. Razvio je princip gradnje od prefabriciranih elemenata u armiranom betonu.). 1964. Utjecaj ruskog konstruktivizma. Toranj u Orvietu (1941. PALAZZO DEL LAVORO. 1949. 1961. poput Izložbene palače u Torinu (1948. ORBETELLO. Smatrao je da su arhitektura i tehnika usko povezani. 1940. (1959. 1932. 1957. PIER LUIGI NERVI 1891 . HANGAR ZA AVIONE. Palača sportova (kružni tlocrt i kupola od 100 m.). koji mu je omogućavao velike "čvrste.).). MONTREAL. autobusni terminal na mostu Georga Washingtona u New Yorku (1966. radio je pod utjecajem racionalizma Le Corbusiera i organičke arhitekture Wrighta.). Zahvaljujući takvoj primjeni betona.). TORINO. PALAZZETTO DELLO SPORT. IZLOŽBENI PAVILJON. Salon izložbene palače u Torinu (s krovom od valovitih elemenata (1950. Palača rada (Torino. zaobljeni i otvoreni. 27 . bavio se krovnim konstrukcijama ogromnih dimenzija.1979. jednostavne i elegantne" konstrukcije.) i Dvorana za uadijencije u Vatikanu (1971. TORANJ BURZE. koristeći potpuno nova tehnička rješenja. Mala palača sportova u Rimu.smjelo rješeni uglovi katova: zatvoreni. 1960. izgradio je tribine na stadionu u Firenci.

1951. planiranje i konzalting. Apoteozom internacionalnog stila smatra se Lovell sanatorij u L.). objavio "Internationale Architektur"). kvadratni ili pravokutni tlocrti 28 . bez ornamenata. a arhitektura je smatrana katalizatorom transformacije društva.WASHINGTON BRIDGE BUS STATION. U MOMA-i je 1947. postaje najvećom tvrtkom u internacionalnoj arhitekturi za projektiranje građevina. podrazumijeva se arhitektura koja iskazuje duh vremena.) internacionalni stil se širi izvan granica Europe i Sjeverne Amerike. standardizirani modularni elementi i skeletna konstrukcija. elegantni materijali. koja je potekla iz tehnoloških dostignuća. korištenje suvremenih sintetičkih materijala. Owings & Merrill) . svjetskog rata internacionalni stil u SAD dobiva novo značenje i veže se uz građevine oštrih uglova. NEW YORK. koji se sastoji od pravokutnog tornja vidljive čelične konstrukcije ispunjene staklom. posebnog aspekta europske moderne arhitekture. teksturu površine. 1950-ih godina Hitchcock veže internacionalni stil uz industrijsko i tehnološki napredno društvo. Nakon 2. svjetskog rata. ravan krov. SAN FRANCISCO. 1971. 1925 . neoklasicizam. Njeni vjerojatno najznačajniji projekti su zgrada Ujedinjenih naroda i Seagram Building u New Yorku. Gropius. repetitivni modularni ritam. u knjizi "Moderna arhitektura. interijera. ali nikada nije bio toliko homogen ni univerzalan kao npr. INTERNACIONALNI STIL .) Richarda Neutre: skeletna čelična konstrukcija obavijena sintetskom opnom. europsko poimanje ove arhitekture veže se uz socijalnu političku ideologiju . pa uz stilske oznake koje je izdvojio Hitchcock. staklenih zidova i otvorenih interijera. izostanak ornamenta. Oud.Lever House u New Yorku. Model koji će se u SAD ponavljati tijekom 1960-ih stvorio je Mies van der Rohe s projektom Lake Shore Drive Apartments (Chicago. reducirani i apstraktni ornament. U američkom shvaćanju termina "internacionalna arhitektura" nisu postojale ove tehničke i socijalne dimenzije. s katalogom u kojem Johnson tada definira ove karakteristike internacionalnog stila: pošten odnos prema materijalu. Nakon Hitchcockove i Johnsonove izložbe (1932. romantizam i reintegracija". Termin "internacionalni stil" u Europi ima nešto drugačije značenje (Gropius je 1925. (1927. pravilnost. staklo kao važan materijal. Internacionalni stil se proširio Zapadom. KATEDRALA SV MARIJE. ravnih krovova. Umjesto toga. Osim toga. Rietveld i Rohe. gdje ukazuje na pojednostavljene mase. AMERIKA Nakon 2. 1963. odlikovao se univerzalnim pristupom: gradnja laganim materijalima. 1932. Obata & Kassabaum) osnovana 1955. Hitchcock je imenovao i osnivače pokreta: Le Corbusier. Tipične karakteristike visokih građevina rađenih u internacionalnom stilu: 1. te poput strojeva i mehanizacije ima internacionalni karakter. Russel Hitchcock 1932. asimetrična kompozicija i slobodna tlocrtna osnova. promišljene proporcije i fleksibilni tlocrti.1965. u MOMA-i (New York) postavljena je međunarodna izložba "Moderna arhitektura" i uz nju publikacija (Hitchcocka i Johnsona) u kojoj su definirani estetski principi internacionalne arhitekture: volumen umjesto mase (prostor zatvoren tankim plohama). Termin se počeo upotrebljavati u SAD 1920-ih za označavanje racionalizma. internacionalni stil sazrijeva u modernizam. te naglašava kako su europski arhitekti racionalizma pod utjecajem kubizma i neoplasticizma. O njemu raspravlja H. kutijasti volumeni. HOK (Hellmuth. Japanu i Africi.A. organizirana izložba posvećena Miesu van der Roheu. pa se javlja u Južnoj Americi. Sličnu građevinu istovremeno radi tvrtka SOM (Skidmore. jasnoća.naziv "internacionalna" aludirao je na socijalističke i boljševičke Internacionale.

Iako je zagovarao utilitarizam. sudionici Weissenhof projekta koji su vodili računa o funkcionalnosti. Brazilija 1943. PALAČA CAPANEMA . To je bila prva vladina modernistička zgrada u obje Amerike i daleko većih dimenzija od svega što je npr. Sjedište ministarstva kulture i kulturne baštine. ove sovjetske namjere bile su osuđene na propast. Njegovi radovi imaju tako dinamične forme i zakrivljene mase. projektirao je Muzej moderne umjetnosti u Caracasu i ovdje je po prvi put kreirao arhitekturu kao simbol njena sadržaja. otišli na Istok. Godine 1954. Zbog poslijeratne američke antikomunističke politike i odbacivanja funkcionalizma P. njegove građevine nisu bile hladni blokovi koje često kritiziraju post-moderni kritičari. Ona nema odnos prema lokalnoj prošlosti ili nacionalnoj kulturi. Hannes Meyer (drugi direktor Bauhausa) i još neke važne figure internacionalnog stila stigli su u SSSR 1930. 29 . Bio je pionir u istraživanju mogućnosti prednapregnutog i armiranog betona. Na njoj su bili primijenjeni svi elementi koji su kasnije postali poznati kao brazilski modernistički pokret: lokalni materijali i tehnike gradnje. OSCAR NIEMEYER 1907. modificirane korbizjeovske brisoleje. kako bi radili velike. idealističke urbane projekte i sagradili cijele nove gradove iz ruševina. Meksiku. terenu i klimi. Projektom zgrade Ujedinjenih nacija 1947. Taut. Staljin je arhitekte i njihove učenike protjerao. Keniji i Indiji. pristup koji je kasnije koristio u projektiranju Brazilije. smatran jednim od najvažnijih autora internacionalne moderne arhitekture. u New Yorku potvrđen je njegov svjetski ugled. kapiteli sa stiliziranom Imperijalnom palmom (poznati kao brazilski red) i posebno naručena djela brazilskih umjetnika. Zgrada nije sagrađena. da su ga neki smatrali više kiparom nego arhitektom. g. a Hitler im nije dopustio povratak u Njemačku. Johnsona mnogi su arhitekti. Le Corbusier do tada sagradio.2. pa su se razišli po Turskoj. što je jedan od razloga zbog kojeg se naziva internacionalnom arhitekturom. prozori teku u horizontalnim nizovima. pa jednake građevine nastaju po cijelom svijetu (što se kasnije smatralo jednom od primarnih slabosti stila). Francuskoj. šireći tako internacionalni utjecaj. Brazilski arhitekt. jednostavne pravokutne forme građevine 3. 1936. ali crteži i snimke makete pokazuju njegov budući stil. Mart Stam. tako presječenima da stvaraju rešetku OSTALE ZEMLJE Za internacionalni stil je karakteristično da su njegovi projekti indiferentni prema lokaciji.

te stvaranje nacionalnog ponosa zbog izgradnje grada za 21.započeta 1956. Kompleks zgrada Kongresa. lokalni servisi. MUZEJ MODERNE UMJETNOSTI. upravne. zanatlije ili prodavaonice). TRG ZGRADA KONGRESA I TORANJ SEKRETARIJATA MUZEJ GRADITELJSTVA KAZALIŠTE 30 . kulturne. Ciljevi izgradnje Brazilije. BRAZIL. stoljeće. Urbanistički plan novog glavnog grada Brazila izradio je Lucio Costa (brazilski arhitekt i urbanist). žućkasti pejzaž savane. ZGRADA KOMUNISTIČKE PARTIJE FRANCUSKE 1967/72. Pejzažni arhitekt Roberto Burle Marx dizajnirao je okoliš kako bi unio zelenilo u inače suhi. Upravo zbog takvog „zoninga“ cijeli koncept projekta nije se pokazao uspješnim i stanovništvo ga nije prihvatilo s oduševljenjem. 1996 BRAZILIJA . što grad ovako podijeljen na funkcionalne cjeline nije omogućavao. a najveće vladine i javne zgrade projektirao je Oscar Niemeyer. novoga glavnoga grada. crkva. U mentalitetu stanovnika tog podneblja postoji potreba za komunikacijom i druženjem unutar manjih cjelina (lokalni trg. Grad je podijeljen po zonama: stambene. trgovačke itd. Katedrala i Auditorium definirali su glavne gradske osi oko kojih su smještene ostale vladine zgrade. NITEROI. smanjenje pritiska stanovništva na Rio de Janeiro i njegova rasta.ZGRADA UJEDINJENIH NACIJA 1947. bili su poticanje razvoja središnjeg dijela Brazila.

Radi modernističke projekte (ali ne radikalni modernizam ravnih linija) povezane s tradicionalnim građevnim materijalom . OPĆINSKA KNJIŽNICA. BAKER HOUSE. Slično Wrightu.CRKVA KATEDRALA ALVAR AALTO 1898 . IZLOŽBA. SEINAYOKI.drvom. VIIPURI. 1948. 1958. 1970. PARIZ. naglašava vezu s krajolikom. 1935. FINSKI PAVILJON. OREGON. 31 .1976. Iza 1927. gdje ga smatraju ocem modernizma.projekti usporedivi sa suvremenim eksperimentima Gropiusa i Miesa van der Rohea. CAMBRIDGE. postaje priznatim članom internacionalne arhitektonske avangarde. Finski arhitekt. Bavi se dizajnom namještaja i stakla. HELSINKI. SVJETSKA IZLOŽBA. NEW YORK. MOUNT ANGEL LIBRARY. projektira standardizirane stambene blokove od prefabriciranih betonskih elemenata . Gradi prve javne modernističke građevine u Skandinaviji. U stambenim građevinama često koristi "U" tlocrt. FINSKI PAVILJON. 1937. Zahvaljujući pozitivnim kritikama Siegfrida Gideona. KULTURNI CENTAR. GRADSKA VIJEĆNICA. MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. 1965. 1939. S. 1929.

32 . Jedan od najznačajnijih modernističkih arhitekata. moderni regionalizam Južne Kalifornije. WINDSHIELD HOUSE.ALVAR AALTO: HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 1966. U SAD je kratko vrijeme radio za Wrighta. jednu od najznačajnijih građevina internacionalnog stila. skeletne čelične konstrukcije.1970. Rođen u Beču. asimetrične kompozicije i slobodnog tlocrta. bio je pod utjecajem Otta Wagnera. ZGRADA OPERE. Postaje američki državljanin 1929. Stvorio je tzv. studirao je kod Adolfa Loosa. Projektirao je Lovell sanatorij u Los Angelesu (1929. a Njemačkoj je radio u studiju Ericha Mendelsohna. ESSEN. RICHARD NEUTRA 1892 . 1988. CALIFORNIA. gradeći jednostavne obiteljske kuće u kojima kombinira lagane metalne okvire s tankim betonskim plohama.). 1938.

CIAM-ov stav prema urbanizmu bio je čvrst: urbanizacija ne smije biti temeljena na prijašnjem esteticizmu i mora se oslanjati na funkcionalni red.tema Funkcionalni grad: analiza 34 grada i prijedlozi za rješavanje urbanih problema. dovesti do izolacije stanovnika i propasti lokalnih zajednica.posvećen temi stanovanja i slobodnog vremena CIAM VI. špekulacija i preprodaja. CIAM VIII. Britanija. Nasuprot kaotičnoj zbrci ulica. a europske vlade su se spremale graditi blokove zgrada u porušenim gradovima. uvodeći kriterije fizičkih i emotivnih potreba stanovnika CIAM VII. CONGRES INTERNATIONAUX D'ACHITECTURE MODERNE CIAM je osnovan kako bi modernistički arhitekti promovirali i razrađivali svoje teorije. Brinuli su se kako će CIAM-ovski idealni grad. Bruxelles 1930. Pariz 1937. 1929. rad. predvođena Alison i Peterom Smithsonom i Aldom van Eyckom.nova generacija arhitekata. Bridgewater. CIAM II. s visokim stambenim blokovima i zelenim pojasevima koji dijele gradske zone prema funkcijama. Imao je velik utjecaj na tijela javne uprave poslijeratne Europe. jer kaotično parceliziranje terena dovodi do nereda.tema "Srce grada". a njihovi su zaključci imali ogroman utjecaj na oblik i ustroj gradova svijeta. 1947. Kongres je održan na brodu za vrijeme putovanja od Marseillesa do Atene. CIAM V. . LOS ANGELES. stanovanju i slobodnom vremenu. Britanija. koju su potpisala 24 arhitekta u La Sarrazu (Švicarska).osnovana radna grupa CIRPAC (komitet za rješavanje problema suvremene arhitekture) CIAM III. Deklaracija o osnivanju CIAM-a. ali urbanistički problemi nisu realno procijenjeni. naglašava da arhitektura više ne može biti izolirana i odvojena od politike i vlada. CIAM . predlaže se zoning (podjela) na standardizirana područja namijenjena radu. Marseilles .razmatranje optimalne visine i razmaka među blokovima. usvoje nove tehnologije i streme prema većoj efikasnosti. 1951. a zaključci objavljeni 1943. 33 . Frankfurt 1929. Budući da društvo postaje sve više industrijalizirano. radi boljeg korištenja zemljišta CIAM IV. 1929. . LOVELL SANATORIJ. u "The Athens Charter". a među njima i Le Corbusier. . slobodno vrijeme i prijevoz. Bergamo 1949.1956. . jer na nju bitno utječu socijalni i ekonomski odnosi. Hoddesdon. Razmatrali su pitanja prostora i urbanog života. .pokušao nadvladati sterilnost funkcionalističkog grada. To je jedan od najkontroverznijih dokumenata CIAM-a. trgovina i građevina europskih gradova tog doba. bitno je da arhitekti i građevna industrija racionaliziraju svoje metode. osporava 4 funkcionalističke kategorije Atenske povelje: stanovanje.KUĆA LOVELL. Aix-en-Provence 1953. . što izaziva nezadovoljstvo mlade generacije arhitekata CIAM IX.Atena 1933.rasprava o problemima minimalnog životnog standarda . LOS ANGELES. koji predlaže rigidno funkcionalne gradove. 1928 . .

Najznačajniji projekti: Lever House. 1970. Arts Hotel. van Eyck i dr. g. Chicago. FREEDOM TOWER NEW YORK (U GRADNJI) 34 . . New York. 1952. New York.Arhitektonska tvrtka iz Chicaga.Y. otvaraju podružnicu u New Yorku.) prvi multifunkcionalni kompleks divovskih dimenzija. Richarda Meiera i Daniela Libeskinda. Upravo je ova tvrtka proizvela tip uredske zgrade s trgom ispred nje. Beinecke Library. 1970. a prvenstveno su orijentirani na high-end poslovne i javne građevine.posljednji sastanak CIAM-a. 1992. gdje su svi konstruktivi elementi prekriveni staklenom "kožom". New York. LEVER HOUSE NEW YORK. odnosno „glass box“ stila nebodera. SOM . New Haven. 1958. 1974. Chicago. 1952. SKIDMORE. 2004. natjecali su se za projekt novog World Trade Centra u N. a 1937. Promjene duha vremena dovode do kraja ove organizacije. na kojem istupa skupina arhitekata nazvana "Grupa 10" (Bakema. a često koriste princip unutrašnjeg atrija (trga unutar zgrade) s biljkama i javnim sadržajima. a temeljno načelo konstrukcije je "celular tube frame". John Hancock Center.) oblikovan je tako da su u gornjem dijelu ispušteni cijeli blokovi katova. Smithsonovi. SEARS TOWER (Chicago. 1974. SEARS TOWER CHICAGO. Inland Steel Building. Freedom Tower . Uz Normana Fostera. 1963. New York. 2004.CIAM X. kao dijelom kompleksa. g. OWINGS I MERRILL 1936. . pridružuje im se John Merill. JOHN HANCOCK CENTER (Chicago. Dubrovnik 1956. osnovali Louis Skidmore i Nathaniel Owings. koju su 1936. Time Warner Center. JOHN HANCOCK CENTER CHICAGO. New York. Barcelona. uredima i prodavaonicama. One Chase Manhattan Plaza. 1960. Smatraju se vodećima u širenju modernog internacionalnog stila. SOM je jedna od najvećih arhitektonskih tvrtki u Americi. 1939. JP Morgan Chase.). g. odnosno sastoji se od 9 pojedinačnih tornjeva različitih visina.WTC. 1960. sa stanovima. 1970.

Hejduk se bavi De Stijlom i Van Doesburgom. Svoj rad su temeljili na formalnim elementima modernističke arhitekture iz 20-ih i 30-ih godina i reminiscencijama na predratnu avangardu.„NEW YORK 5“ PETER EISENMAN MICHAEL GRAVES CHARLES GWATHMEY JOHN HEJDUK RICHARD MEIER 1960-ih pojavila se potreba za arhitektonskom avangardom koja neće biti temeljena samo na utopijskim snovima modernizma. ponekad ironično nazvani „papirnata arhitektura“. Hejduk napušta svoj rani formalizam u korist mitoloških arhitektonskih instalacija i radova na papiru. Graves je krenuo u dekorativni postmodernizam (Disney hotel u Orlandu). U New Yorku ovaj trend preuzima labavo povezana asocijacija arhitekata „New York 5“. Njihovi projekti objavljeni u publikaciji „Pet arhitekata“ pokazuju arhitekturu proizašlu iz internacionalne logičke poetike. Uzimajući Le Corbusierov rad kao zajedničku polaznu točku. Graves ide prema kubizmu i analizira slike Juana Grisa. a neki ostali samo kao razrađeni elaborati. Ova knjiga je postala bitna za teoriju arhitekture jer pokazuje vrijeme u kojem je arhitektura shvaćana na način da treba proizlaziti iz teoretskih principa. a sada teoriji kaosa kojom je momentalno fasciniran. Samo je Eisenman ostao vezan uz teoriju kao pokretačku snagu arhitekture. 35 . Eisenman se okreće talijanskom racionalistu Giuseppeu Terragniju. Kasniji razvoj svakog od ove petorice arhitekata ima malo sličnosti s njihovim zajedničkim prvotnim izvorima. Meyer je ostao relativno vjeran svojim purističkim korijenima. već na prevođenju arhitektonskih teorija u konkretne forme. a Gwathmey i Meyer ostaju utemeljeni u Le Corbusierovom purističkom periodu. a serija građevina poput Getty centra u Los Angelesu utvrdila je njegovu reputaciju. čiji je nominalni predvodnik bio Peter Eisenman. a ne nužno biti motivirana praktičnim razlozima. pa se okretao semiotici 70-ih. Rezultat je serija projekata velike jasnoće i ljepote. od kojih su neki sagrađeni. projektirajući moderne mega-kuće za ultrabogataše. Gwathmey je postao arhitekt poznatim zvijezdama. dekonstruktivizmu 80-tih. bez ikakvog osjećaja za socijalnu ulogu. svaki od ovih arhitekata kreće svojim smjerom.

g. LOS ANGELES. Godine 1959. bio je konzultant pri dizajniranju nekoliko zgrada za kompjutorsku igru SimCity 4. poznat je po upotrebi bijele boje na svojim građevinama. 1983. (koji pokazuje jake reference prema modernizmu).RICHARD MEIER 1934. High Museum of Art u Atlanti (1983. BARCELONA. muzej Ara Pacis u Rimu (2006. HIGH MUSEUM OF ART. a 1963. Atheneum of New Harmony u Indiani (1979. kao prvi profesionalni arhitekt koji je ikada sudjelovao u projektiranju građevina za kompjutorske igre. 1997.). Muzej umjetnosti u Frankfurtu.. GETTY MUSEUM (fotografija od 360 stupnjeva) MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI. Američki arhitekt. osniva vlastiti biro. projektirao je seriju muzeja: Muzej suvremene umjetnosti u Barceloni 1995. 36 .). 2003. GETTY MUSEUM. Osim ovog. L. radio je za SOM (Skidmore. 1972. 1995. ATLANTA. Owings and Merrill). 1997. Slavu je stekao projektom Muzeja Getty u Los Angelesu. Wrighta.). g. smatran je članom newyorške petorice (The New York Five). u počecima pod utjecajem Le Corbusiera i F. kasnije za Marcela Breuera.

Brutalizam je proizišao iz pokreta moderne arhitekture i cvao je između 1950-ih i 1970-ih. koju su osobito podržavali Alison i Peter Smithson. LONDON. Za ove projekte je karakteristično da se na građevini vide njene funkcije i sadržaji . KRITIKA BRUTALIZMA Brutalizam je ostvario mnoge građevine u Engleskoj sredinom 20. Uz to. dio kritike ne dolazi zbog dizajna građevina.od elemenata konstrukcije i servisnih prostora (rezervoari za vodu ili klimatizacija) do ureda ili stanova. Mnogi grubi i sirovi aspekti stila omekšani su na novim građevinama . one mogu iskazivati brutalistički stil kroz elemente vanjskih oblika i izgled kojim dominiraju grubi blokovi. arhitekti su odabirali brutalizam zbog njegove „iskrenosti“. osobito u Engleskoj. Ove građevine su obično građene od betonskih upadljivih. Kombiniran sa socijalno progresivnim namjerama. ARHITEKTURA BRUTALIZMA . Ipak. Brutalistički stil je sličan i povezan s modernističkim. ARA PACIS MUZEJ. povijesnom i arhitektonskom okruženju. izložena vandalizmu i grafitima. INDIANA. PONOVNO OTKRIVANJE BRUTALIZMA Iako je brutalistički pokret većinom završio sredinom 80-ih. 2006. Mnogi modernistički arhitekti koriste ove metode u svojim novim projektima (Steven Ehrlich.otisak od drvenih dasaka „šalunga“ u koje je beton lijevan. Iako nisu morali štedjeti.betonske fasade su pjeskarene kako bi se stvorila površina nalik kamenu. staklo i čelik (mnoge privatne kuće koje su projektirali Alison i Peter Smithson građene su od cigle). već zbog betonskih fasada koje izložene hladnoj i vlažnoj klimi sjeverozapadne Europe pokazuju znakove propadanja. Nisu sve brutalističke zgrade oblikovane od betona. RIM. kad su se zbog ekonomske depresije tražili jeftini projekti za nisko budžetne kuće. grubo tesani kamen. koji svi koriste repetitivnost i pravilnost strukturalnih elemenata. prekrivaju se štukom ili su komponirane od elemenata s određenim uzorcima. Brutalizam je povezan s ideologijom socijalne utopije. 1979. U počecima je bio pod utjecajem Le Corbusiera (posebno njegove zgrade Unité d'Habitation) i Miesa van der Rohea. skulpturalnih vrijednosti i beskompromisnog antiburžoaskog stava. Brutalistički materijali mogu uključivati ciglu. mnoge su zgrade izgubile Le Corbusierovu viziju služenja zajednici i razvile se u klaustrofobična i kriminalu pogodna mjesta (Robin Hood Gardens je osobit primjer za to). ROBIN HOOD GARDENS. brutalizam je promoviran kao pozitivna i napredna opcija gradnje modernih urbanih stanova.ATHENEUM OF NEW HARMONY. brutalistička arhitektura nije bila dobro prihvaćena. Naziv dolazi iz francuskog termina „beton brut“ (engleski: raw concrete). Brutalizam je često kritiziran jer nije „user friendly“ niti komunikativan (primjerice. st. označio je put strukturalnom ekspresionizmu kasnijih godina. 37 . U praksi. geometrijskih oblika koji se ponavljaju i ponekad pokazuju teksturu drveta . ulaz u građevinu je rijetko kada očit posjetitelju) i jer ne vodi računa o svom društvenom. 1972. trgovačke centre i vladine zgrade. glomaznih. minimalističkim i internacionalnim stilovima.

Unatoč dobrim namjerama. Tadao Ando). Godine 1953. pa se cijeli projekt pokazao promašenim. ROBIN HOOD GARDENS London. što je ozbiljno narušilo njihovu arhitektonsku reputaciju. od tada u Britaniji više nisu projektirali javne građevine. 1954. ALISON & PETER SMITHSON Britanski modernistički arhitekti. s velikim balkonima ("ulicama") na svakom trećem katu. dolaze u sukob s CIAM-ovim rigidnim koncepcijama urbanizma. Njihov projekt stambenih blokova Robin Hood Gardens patio je od strukturalnih problema i visokog nivoa kriminala njegovih stanovnika. radili su u brutalističkom stilu. Smatrali su da arhitektura može poboljšati život i godinama su se bavili problemima radikalnog poboljšanja stambenih zgrada u poslijeratnoj Britaniji. nastale kao britanski odgovor na Unite d'Habitation Le Corbusiera. uz građevinske probleme tamo se pojavio i kriminal. Među prvima su spoznali kako modernistička arhitektura može imati destruktivan učinak na zajednicu.Ricardo Legoretta. a osobito u Latinskoj Americi. nalik zgradama Park Hill u Sheffieldu (arhitekti: Jack Lynn i Ivor Smith). NORFOLK. Stanovi su jednosobni i dvosobni. Uz neke iznimke. 1956. 38 . a karijera Smithsonovih je ostala ozbiljno uzdrmana. s 213 stanova. izveli su zanimljiv ogledni projekt Kuće budućnosti. Blok društvenih stambenih zgrada izvedenih od prefabriciranih betonskih blokova. Gin Wong). Brutalizam u novije doba doživljava svoju revalorizaciju i revival u Engleskoj. 1972. 1956. U njihovim radovima se očituje snažan utjecaj van der Rohea i minimalizma u oblicima i materijalima. ŠKOLA HUNSTANTION. od čega im se karijera nikada nije posve oporavila. Blok se sastoji od dvije dugačke zgrade sa sedam i deset katova. KUĆA BUDUĆNOSTI. Izraelu i Aziji (Louis Khan. organizirane oko malog unutrašnjeg vrta. za koju su dizajnirali kompletan interijer i namještaj.

Zmijoliko postavljene zgrade izvedene su od betonskog skeleta ispunjenog zidovima od cigle u žutoj. narančastoj i crvenoj boji.JACK LYNN & IVOR SMITH Britanski arhitekti.). Park Hill je bio mjesto prve sirotinjske četvrti u Sheffildu. pripadali su brutalističkom stilu i radili pod jakim utjecajem Alison i Petera Smithsona. razrađivali su koncepciju velikih stambenih građevina postavljenih u zeleni okoliš. PARK HILL . izgledali su revolucionarno u svoje doba. Uzduž katova su dugački široki hodnici iz kojih se ulazi u stanove. Sheffeld. Stambeni blokovi inspirirani Le Corbusierovom građevinom Unite d'Habitation i jednim neizgrađenim projektom Smithsonovih (Golden Lane iz 1952. Poput ostalih modernističkih arhitekata. 39 . namijenjenih urbanoj populaciji. 1961. koja je tijekom rata razorena.

Kahn i Johnson konstrukciju sakrivaju i naglašavaju druge elemente (staklo. RICHARDS MEDICAL RESEARCH BUILDING Pennsylvania. Zgrada je rađena od opeke. YALE ART GALLERY (nadogradnja) New Haven. čije su najekstremnije posljedice s jedne strane postmoderna. Galerija. beton). 1960. čelika i stakla.što je tipično za novi brutalizam. monumentalizacija elemenata (npr. Khan je glavni predstavnik tranzicijskog razdoblja. asimetričnu gradnju koja ne ovisi o pokazivanju konstrukcije kao okvira.LOUIS KHAN 1902 . a s druge racionalistička arhitektura. Za njega je karakteristična kreativna interpretacija arhitekture prošlosti. Kompleks se sastoji od 3 bloka s laboratorijima. Rana djela obojice arhitekata oblikuju neku vrstu "post-miesovskog" prostora. 1953. naglasak na konstrukciji i funkciji. Razlika je u otkrivanju konstrukcije: dok Mies naglašava izražajnost konstrukcije. opeku. 40 . osniva se na transpoziciji Miesove estetike zrelog razdoblja.1974. kao i Johnsonova Staklena kuća. Ovim projektom Khan afirmira američki poslijeratni monumentalizam. kada kasni internacionalni stil poslijeratnog perioda prelazi u novi brutalizam. zida) . nego o površinama koje zatvaraju prostor i u njega dovode svjetlo. Izraženi su elementi Khanove kasnije arhitekture: elementarne geometrijske forme i kompozicije. Ekspresivna masivna monumentalnost i jednostavnost.

1967. INTERIJER KNJIŽNICE PHILIPS EXETER AKADEMIJE. za razliku 41 . daje život arhitekturi. LOUIS KHAN: KNJIŽNICA PHILIPS EXETER AKADEMIJE. NACIONALNI PARLAMENT. TEXAS. BANGLADESH. LA YOLLA. Koristi jednostavne materijale (ciglu i beton). razvio je vlastitu teoriju o društvenoj odgovornosti arhitekta. 1982. 1972. Njegovi projekti pokazuju nove mogućnosti mlađoj generaciji arhitekata koji tragaju za alternativama vladajućem internacionalnom stilu. PROJEKT GRADSKE VIJEĆNICE. Veliku pažnju posvećuje svjetlosti i za njega tek prirodno svjetlo. FORTH WORTH. Nadahnut Le Corbusierovim radovima. NEW HAVEN. koje se stalno mijenja. PHILADELPHIA. 1972.SALK INSTITUTE. 1960. 1965. MUZEJ UMJETNOSTI KIMBELL. osobito kad se radi o masovnoj gradnji. YALE CENTAR BRITANSKE UMJETNOSTI . 1977.

Elemente poput stupa. Smatra se da njihovim rušenjem započinje doba postmoderne arhitekture. SAN FRANCISCO. srušene. JAPAN CENTER. luka.IGOE STAMBENI BLOKOVI. kupole i svoda gledao je kroz njihove sposobnosti modeliranja svjetla i sjene. 1955. Posebno ga zanima ciklička priroda svjetla i pridavao je velik psihološki i metafizički značaj njegovim dnevnim i sezonskim promjenama. OHIO 1963. OBERLIN CONSERVATORY. 42 . Unatoč njegovoj ljubavi prema tradicionalnom japanskom dizajnu. g. to su bile potpuno modernističke betonske građevine. MINORU YAMASAKI Američki arhitekt japanskog porijekla. PRUITT. najpoznatiji po projektu World Trade Centra (1972. 1968. što se vidi iz njihovih ekstremno izduženih vertikalnih prozora. Mnoge njegove zgrade su djelomice inspirirane gotikom. 1961. vremenom devastirane. radio je u arhitektonskoj tvrtki Shreve. ST. Projektirao je aerodromske zgrade i javne građevine. g.od umjetnog koje je „mrtvo“. Lamb i Harmon koji su projektirali i Empire State Building. Louisu (Missouri) iz 1955. SAUDIJSKA ARABIA. DHAHRAN AIRPORT.) u New Yorku. uz pojavu kriminala toliko nepopularne i otuđujuće da su 1972. LOUIS. Njegov prvi značajni projekt bili su Pruitt-Igoe stambeni blokovi u St.

g. 1993.odbacivanje ukrasa Skovao je naziv "Internacionalna škola arhitekture". 1984. a kasnije prelazi u postmodernizam. kojom je među ostalim prikazao rad Le Corbusiera. surađivao je s arhitektom Johnom Burgeeom. Projektirao je u internacionalnom stilu. Njegovi najbolji radovi sadrže oba ova aspekta. Gropiusa i Miesa van der Rohea. GLASS HOUSE. NEW YORK 1973.ROBERTSON HALL. NEW CANAAN. 1967 . Njegova arhitektura balansira između dva dominantna trenda poratne Amerike: "ozbiljnog" pokreta minimalizma i popularnog pop arta. Izložba je utvrdila tri formalna principa novog modernog stila: . Odbacivao je vidljivu metalnu konstrukciju ranog internacionalnog stila i projektirao kristalaste strukture posve prekrivene staklom.2005. u MOMA-i priređuje izložbu "Internacionalni stil". a njegov najveći utjecaj kao arhitekta bila je upotreba stakla . 1949.Comercia Tower u Detroitu.među prvima eksperimentira sa staklenim fasadama. Putuje Europom proučavajući nove trendove u arhitekturi i 1932. PITTSBURGH. koji se smatra prvim postmodernističkim iskazom. završen je Sony Building (AT&T) s zabatom u chippendale stilu. PRINCETON 1966. 43 . WORLD TRADE CENTER. Arhitekt i osnivač odsjeka za arhitekturu i dizajn u MOMA (1946.1991.naglašavanje arhitektonskog volumena nad masama (plohe a ne masivni zidovi) . PGG PLACE.odbacivanje simetrije .). Godine 1984. PHILIP JOHNSON 1906 . nastaje njegova postmoderna građevina s neogotičkim šiljcima .

PHILIP JOHNSON: NCNB CENTER. 1972. HUSTON IDS CENTER. NEW YORK. (POSTMODERNISTIČKA ZGRADA) 44 . AT&T . DETROIT.KRISTALNA KATEDRALA. 1984.SONY BUILDING. 1993. MINEAPOLIS. GARDEN GROVE ZVONIK KATEDRALE COMERCIA TOWER.

već njegovu logiku. servisnim elementima. 45 . Dominirali su 60-ih i ranih 70ih svojom avangardnošću. g. 1961 . R. 1968. mehaničkim skeletima i sustavima. "Upakirani smrznuti ručak je važniji nego Palladio" rekao je Peter Cook. 1966. uključivanjem pop-kulture. Skupinu su osnovali mladi londonski arhitekti 1961. Djelatnost ARCHIGRAM-a bila je bliska i Japanskim metabolistima. 1964.1974. Njihova je najradikalnija inovacija bila u tome što su kreirali arhitekturu koja neće svojim izgledom slijediti konzumerski kapitalizam. RON HERRON: TUNED SUBURB. neofuturističkim vizijama i dozom humora. PETER COOK: INSTANT CITY AIRSHIPS. 1966. Neki od ovih arhitekata kasnije su na sveučilištu bili mentori Remu Kolhaasu i Zahi Hadid. unaprijed planiranog zastarijevanja i potrošačkog ukusa. Njihovi najpoznatiji projekti polaze od koncepta masovne proizvodnje. DAVID GREENE: LIVING POD.GRUPA ARCHIGRAM . a ne projekata koje je moguće ostvariti. slobodnim asocijacijama. HERRON: SEASIDE BUBBLES. 1968. Warren Chalk David Greene Peter Cook Denis Crompton Ron Heron Mike Webb Naziv je nastao od riječi ARCHI tecture i tele GRAM. Njihove high-tech strukture dovode do oblika iz naučne fantastike. principa koji udaraju u same temelje arhitektonske profesije zasnovane na pojmovima trajnosti i dobrog ukusa. RON HERRON: A WALKING CITY. Rani radovi grupe bave se alternativnim gradovima i više ih zanima infrastruktura nego prostorije. pa pažnju posvećuju instalacijama. kada počinju izdavati i časopis istog naziva.

osobito prema kontekstu u kojem će se graditi. JAPANSKI METABOLISTI . Ken Yeang.). 46 . Nakon toga kritičko vodstvo u japanskoj arhitekturi prelazi na članove tzv. već elementi trebaju biti umetnuti u svoj kontekst. Kazu Shinohara. Reagirajući na problem prenapućenosti gradova. kako oživjeti staru. Geoffrey Bawa. klimi. gdje se jedinice mogu micati ili zamjenjivati uz minimalne napore. japanskog novog vala (Arata Isozaki. Naglasak treba biti na topografiji. Gašenje metabolističke vizije bilo je vidljivo u ideološkoj ispraznosti na izložbi 1970. na taktilnom više nego na vizualnom. ali istovremeno mora procijeniti njenu odgovornost. KISHO KUROKAWA: NAGAKIN CAPSULE TOWER. Lim. a kasnije Kenneth Frampton u tekstu „Prema kritičkom regionalizmu: šest točaka arhitekture otpora“. 1972. W. Izmjenjivost i mogućnost recikliranja su temeljne ideje metabolističkog pokreta. Alvaro Siza. svjetlu i tektonskim formama više nego na scenografiji. kritički regionalizam ne treba inspiraciju izravno crpiti iz konteksta. kritički regionalizam treba prihvatiti modernu arhitekturu zbog njenih kvaliteta.. Prema Tzonisu i Lefaivreu. 1969.MONTE CARLO. Tadao Ando. Pristup koji se uvažavanjem konteksta nastoji suprostaviti neutemeljenosti arhitekture u određenom prostoru i nedostatku smisla moderne arhitekture. To je bitno i u Capsule Toweru (Kurokawa). predlažu gradnju "priključnih" megastruktura koje se mogu stalno povećavati i prilagođavati. kako bi joj se dao smisao i osjećaj za mjesto. kod Kikutakea) su montažne ljuske pričvršćene na velike spiralne nebodere ili se mogu priključiti na stijenke velikih cilindara koji plutaju na vodi. TOKIO. William S. Tay Kheng Soon. KRITIČKI REGIONALIZAM . Kisho Kurokawa (osnivač) Kisho Kikutake Noboru Kawazoe (kritičar arhitekture) Kao koncept ("zanesenjački futurizam") i kao grupa nastali su u Japanu 1960-ih pod utjecajem Kenza Tangea. Termin su prvi put koristili Alexander Tzonis i Liane Lefaivre. Metabolisti se ugledaju na funkcije živog organizma. u Osaki. u kojem razmatra kako biti moderan i vraćati se izvorima. Neki od arhitekata koji koriste ovakav pristup u nekim od svojih radova su: Charles Correa.. u kojem se sve mijenja i neprestano obnavlja. Prema Framptonu. zaspalu kulturu i dati joj mjesto u današnjoj civilizaciji. a njihove ćelije za stanovanje (npr. Raj Rewal.

zatim surađuje s metabolistima iako im nije pripadao. doprinio povezivanju Istoka i Zapada. kada nastaje njegov vizionarski projekt za Tokijski zaljev. japanske graditeljske tradicije i modernističkog izričaja u arhitekturi. KATEDRALA SV. Le Corbusierova suradnika. MARIJE.KENZO TANGE 1913 .2005. TOKYO. Najveći japanski arhitekt. Bio je autor master-plana za obnovu Skopja te dopisni član HAZU. Marije u Tokyju. 60-ih djeluje u pokretu japanskih metabolista. 1964. TOKYO. Njegova arhitektura se mijenjala tijekom karijere. koji odražavaju Le Cobusierove ideje. TOKIJSKA GRADSKA VIJEĆNICA 2005. a potom radi u internacionalnom stilu (Hiroshima Peace Center 1956. Mijenjao se upoznavajući urbane probleme. Započeo je s regionalizmom. te katedralu Sv. HOTEL PRINC AKASAKA. a njegova karijera dobiva globalni karakter s realizacijama i velikim urbanističkim planovima širom svijeta. Istodobno radi građevine iznimne ljepote poput sportskog kompleksa za Olimpijadu 1964. a poslije rata se osamostaljuje i vodi obnovu Hirošime. Nakon završetka studija u Tokiju radi za Kunija Mayekawu. TOKYO 47 . 1982. pa njegove kasnije građevine nemaju ništa od ranih projekata.) koji kasnije prerasta u elegantne građevine. VRT UMJETNOSTI.

Divio se Le Corbusieru. TOKYO. 2 OLIMPIJSKA STADIONA. TADAO ANDO 1941. 1964. FUJI TV STUDIO. 48 . KENZO TANGE: . prirodnih elemenata i jednostavnih oblika (kvadrat. on je jedan od najutjecajnijih japanskih arhitekata današnjice. kojeg ponekad svrstavaju među kritičke regionaliste. krug) mogu stvoriti snažni i dojmljivi prostori. pažljivim izborom materijala.SHIZUOKA TV CENTAR. TOKYO. Ne koristi prefabricirane elemente. 1970. KOMUNIKACIJSKI CENTER YAMANASHI. U projektima posebno vodi računa o svjetlu. MALI OLIMPIJSKI STADION. TOKIO. 1964. Za neke njegove zgrade karakteristični su kružni oblici koji isprepliću unutrašnje i vanjske prostore. Iako je samouk. a poznat je po jednostavnim i preciznim kompozicijama od betona. 1966. 1967. Njegove građevine pokazuju kako se jednostavnim sredstvima. KOFU. TOKIO. već betonske oblike lijeva na samom gradilištu. u cilju stvaranja prostorne čistoće i jednostavnosti. koje je za njega temeljno pri stvaranju arhitektonskih oblika.

2006. TEXAS. MORIMOTO RESTORAN. 2002. AWAJI. 49 . KOBE. OSAKA 1989. MAHNATTAN. 1991. AWAJI VODENI HRAM. MUZEJ UMJETNOSTI.FORTH WORTH ART MUSEUM. 2002. TADAO ANDO: CRKVA SVJETLA. HOTEL WESTIN.

Njihovo rušenje za neke predstavlja početak postmoderne arhitekture. g. pa se umjesto elaboriranih oblika arhitektonskog zanata koriste vrlo skupi materijali koji se kao dekorativni elementi umeću u arhitekturu. Godine 1977. npr. Primjerice.IGOE STAMBENI BLOKOVI 1955.Igoe" stambenim blokovima. Charles Jencks smatra da se moderna arhitektura mora odvojiti od funkcionalizma i opet okrenuti povijesti. mali stupovi s malim stiliziranim kapitelima i lukovi stilizirani kao elementi iz klasične starine. Princip forma slijedi funkciju bio je u temelju cijele američke funkcionalističke teorije. 1977. propast "zoninga" pokazuje da odvajanje po funkcionalnim zonama u gradu stvara otuđenje. ornamenta i ishodišta“ kao odgovor na formalizam internacionalnog stila. ukazuje na kraj modernog pokreta. Prvi primjeri postmoderne arhitekture javljaju se 50-ih godina i ona traje do današnjih dana. OSAKA JAPANSKI PAVILJON. MINORU YAMASAKI: PRUITT. jedna od glavnih karakteristika postmodernizma bila je autonomija forme s obzirom na funkciju. Modernizam je imao toliko povjerenje u tehnološki napredak da je arhitektonsku dekoraciju smatrao nepotrebnom. I s urbanističkog stajališta. toliko omražene da su 1972. EXPO 92. bio je američki arhitekt i teoretičar Charles Jencks. Postmodernisti kritiziraju moderni pokret u kojem racionalizam kao polaznu točku ima geometriju i primarne forme. 60-ih i 70-ih u SAD postmoderna arhitektura započinje kritizirati postulate internacionalnog stila. srušene. čijim se kombiniranjem izvodi cijeli figurativni repertoar. čak i približavanjem kontradiktornih sustava. Bile su to modernističke betonske strukture (koje su stanovnici ubrzo devastirali). Ornament je napušten. Funkcionalni i formalizirani oblici i prostori modernističkog pokreta zamjenjuju se različitim estetikama: stilovima koji kolidiraju. kako bi se stvorila dijalektika među raznim dijelovima grada. Louisu sagrađene 1955. potaknut rušenjem jedne četvrti u St. Radi se o "Pruitt . u početku zamišljenima kao dvije cjeline. Potaknuti Jencksom. 50 . koji 1972. Postmodernisti koriste nešto poput arhitektonskog ready madea. naglašavajući simboličke vrijednosti klasične arhitekture.. Stoga se promovira urbanizam koji opet miješa funkcije. javlja se niz tekstova bitnih za definiciju postmoderne. Nasuprot tome.. U tekstu "Učeći od Las Vegasa" Robert Venturi govori o utjecaju klasičnog arhitektonskog repertoara na jezik moderne arhitekture. za Crnce i bijelce. Prvi koji je naglasio njenu krizu. koji se očituje u krajnje pojednostavljenim kulturalnim referencama. u New Yorku). „nekanoniziranim“ oblicima koji se usvajaju radi trenutnih potreba i novim načinima gledanja na poznate stilove iz prošlosti. SEVILLA POSTMODERNA ARHITEKTURA . kao prvi projekt arhitekta Minorua Yamasakija (autora "Twinsa".MUZEJ SUNTORY. koriste se prefabricirani elementi. u nekoj vrsti popularnih banaliziranja. Općenito se smatra da je njen kredo povratak „mudrosti. objavljuje "Jezik postmoderne arhitekture" gdje zagovara povratak antropomorfnoj arhitekturi.

50 m. : PAOLO PORTOGHESE . 1978.strada nuovissima Njegov stav predstavlja primjer teorije posmoderne. a Franco Purini rekonstruirao je drvenu kolibu koju je preuzeo od neoklasiciste Lauigera. Predlaže arhitekturu koja neće biti strogo funkcionalna. Osnovna je tema bila ponovno razmišljanje o povijesnom kontinuitetu arhitekture.mješavina redova koja postaje stilistička oznaka često ponavljana u postmodernoj. PIAZZA D' ITALIA NEW ORLEANS. arhitekturu razmatra kao estetski proces a ne samo utilitarni i zastupa povratak ornamentu. grupa Grau. Ne poriče cijeli moderni pokret. prva izložba arhitekture na Venecijanskom bijenalu. Koriste se već gotovi elementi i dolazi do ispreplitanja antičkog i modernog. neka vrsta manifesta postmoderne arhitekture (kasnije je premještena i rekonstruirana najprije u Parizu. 1980. niša i trijumfalnih lukova. Austrijanac Hans Hollein izveo je mješavinu redova s različitim stupovima . 1978. Smatrao je da se arhitektura treba temeljiti na sklonostima naručitelja i odnosu prema okolini. nego samo pretjeranu i krutu primjenu nekih njegovih principa.motiv drag posmoderni. Rem Koohlaas igrao se vidljivošću struktura u pespektivi. svako 7 m široko i visine od 7. Ovdje Portoghese radi glasovitu izložbu/projekt Strada nuovissima koja se sastojala od 10 lažnih pročelja u nizu. u Arsenalu u Veneciji održana je izložba "Prisutnost prošlosti". nego će imati veći plasticitet inspiriran poviješću.CHARLES MOORE Moore je razvio humanistički pristup arhitekturi. povezujući prošlo. U projektu su sudjelovali čuveni postmodernistički arhitekti: Frank Gehry negirao je koncepciju pročelja stvarajući perspektivne varke. Ovdje se mogu naći i povijesni arhitektonski citati: parafraza Fontane di Trevi i niše s kolonadama izvedene od 5 raznih redova . Charles Moore i Adam Greenberg naglašavaju ponavljanje klasičnih elemenata. 51 . radi jedno od karakterističnijih djela postmoderne: Piazza d' Italia u Italoameričkoj zajednici New Orleansa. a zatim u San Franciscu). Portoghese kasnije u Vicenzi postavlja izložbu "Omaggio a Palladio" u Basilici Palladiani. koju je organizirao Portoghese.20 m do 9. u kojem svaki projekt treba privući korisnika jasno definiranim prostornim okruženjem. moderno i postmoderno. Kao promotor oživljavanja prošlih tradicija zagovara ponovnu upotrebu stilova u ekletičkom ključu.

UNIVERZITET CAMBRIDGE. FAKULTET POVIJESTI. a 1970-ih njegovi se projekti mijenjaju i postaje jednim od vodećih postmodernista. Jedan od najvažnijih britanskih arhitekata postmodernizma. STUTTGART. koje su ponekad izazivale kontroverze. NOVA DRŽAVNA GALERIJA (glavni ulaz).JAMES STIRLING 1924 . 1968. 52 . Poznat je po živopisnom geometrijskom pristupu i neobičnim oblicima svojih građevina. U početku je bio racionalist i brutalist. 1983. NOVA DRŽAVNA GALERIJA.1992. Nova državna galerija u Stuttgartu smatra se njegovim remek djelom. 1967. STUTTGART. 1983. za koju je dobio Pritzkerovu nagradu. KNJIŽNICA UNIVERZITETA CAMBRIDGE.

zabate. a sa strana su vodene kaskade. Strojarski istraživački centar sveučilišta Cincinati izveden je od cigle i kamena. No 1. 1967. HANSELMANN HOUSE. te dodatak Whitney Museumu (New York. miješajući njihove elemente u traženju zajedničkog arhitektonskog jezika. 19 metara visoki delfin sjedi na vrhu.FAKULTET GLAZBE I GLUME. POULTRY. 1982. 53 . Među njegove najznačajnije projekte spadaju: Portland Building (Oregon. 1994. Frank Gehry i Gwathmey. 1982. 1998. MICHAEL GRAVES Američki postmoderni arhitekt. LONDON. spada među nekoliko najznačajnijih arhitekata kao što su Robert Venturi. STROJARSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR Graves je možda najrazigraniji u projektima hotela Delfin i Labud. a njegov tadašnji projekt Hanselmann House (Fort Wayne. PORTLAND BUILDING. Humana Building (Louisville. u Walt Disney Worldu u Floridi. a svaka sekcija građevine ornamentirana je redom skulpturiranih dimnjaka. Nakon neomodernističke faze okreće se neohistoricizmu i oslanja na mediteransku i klasičnu arhitekturu. Hotel Delfin ima oblik tirkizne piramide. Hotel Labud ima blago zakrivljeni krov ukrašen ogromnim labudovima. HUMANA BUILDING 1985.). San Juan Capistrano Library (Californija) u španjolskom misionarskom stilu. 1967. neboder iz crvenog i ružićastog granita.) pokazuje povratak Le Corbusieru. "Posuđujući" od prošlosti. 1980-ih. lukove i ostale povijesne detalje. inovativna i dekorativna građevina koja štedi energiju.). koristi stupove. Kentucky). STUTTGART. Bio je poznat kao član grupe "New York 5". Zgrada je također ukrašena okruglim prozorima i zakrivljenim bakrenim krovom.

kišobrana. satova. DIZAJN ČAJNIKA 54 . posuđa. 1996. Graves se bavi i dizajnom raznih upotrebnih predmeta: namještaja. Absolut votke itd. HOTEL DELFIN. DISNEY WORLD MICHAEL GRAVES: JAVNA BIBLIOTEKA.HOTEL LABUD. DENVER. DISNEY WORLD Uz arhitekturu.

.treba uspostaviti odnos prema arhitektonskoj tradiciji i memoriji. Najjači je pravac neo-racionalizam.arhitektura je nezavisna znanost s vlastitim prirodnim zakonima na kojima se temelji forma. PERUGIA. već kreativno adaptirati na temelju analize pojedinoga grada. . Ungers. a ostali vezani uz racionalističku arhitekturu (kao teoretičari ili praktičari u nekoj od faza) bili su među ostalima: Mario Botta. ALDO ROSSI: KVART SCHUTZENSTRASSE. O. .grad je sastavljen od univerzalno vrijednih građevinskih tipova i stoga nema potrebe da svako doba izmišlja novu arhitekturu. primjeni morfologije i estetike. MAASTRICHT. 55 .traganje za zakonima bezvremenske tipologije. oni su specifični za određeno područje i ne mogu poslužiti kao opći modeli. društvenog i ekonomskog konteksta. BONNENFANTEN MUZEJ.grad je spremište kolektivnog pamćenja. čiji je najvažniji predstavnik Aldo Rossi. kičom orijentiranim prema konzumerskom društvu. 1997.naglašava se važnost uloge arhitekta i njegove profesionalne odgovornosti.) razmatra: . povijesni elementi se mogu ponovno upotrebljavati. . BERLIN. Ne treba ih ponavljati. . a građevni tipovi su ukorijenjeni u gradu i nisu apstraktna konstrukcija neovisna o povijesnim uvjetima. Leon i Rob Krier. ali ne eklektički oponašati već kreativno interpretirati. 1986. Potrebna je racionalna interpretacija tradicionalnih kanona u svijetlu novih zahtjeva. Uz to. ona je autonomna intelektualna disciplina.M. MANIFEST RACIONALISTIČKE ARHITEKTURE 1973.primjena morfologije i estetike. pojedini povijesni tipovi su "zapamćeni" u urbanoj memoriji.arhitektura ne može mijenjati društvo.arhitektura mora biti shvaćena izvan političkog. također postoji i jaka anti-modernistička struja. . . . . PIAZZA NUOVA. Pravi racionalisti su Aldo Rossi i Giorgio Grassi. 1994.NEO-RACIONALIZAM . TENDENZA talijanski neo-racionalistički pokret Recepcija postmoderne arhitekture u Europi je drukčija nego u SAD i ona se smatra tipičnim američkim proizvodom. U svom djelu "Architettura della citta" (1966.zalaganje za povratak tipologiji.

koja je zatim dekonstruirana upotrebom geometrijskih remeniscenci na kubizam i apstraktni ekspresionizam. a drugi pod utjecajem geometrijske neravnoteže ruskog konstruktivizma. čega se zbog svog funkcionalizma i racionalizma modernizam odriče. Time 56 . iz kojih je vidljiv i odlučan raskid između ta dva pokreta. strukturalne i prostorne aspekte građevine. razne strukture na površinama građevina i ne-Euklidska geometrija (oblici koji nisu pravokutni). Važni događaji u povijesti dekonstruktivističkog pokreta bili su natječaj za projekt Parc de la Villette 1982. (koju su organizirali Philip Johnson i Mark Wigley) i zgrada Wexner Center of Arts (Columbus. bez razdvajanja na građevinu i njen ornament. Prema Venturiju. to je dekonstruktivistima geometrija. Dekonstruktivizam također odbacuje i postmodernističko prihvaćanje povijesnog eklekticizma i ornamenta. Neki dekonstruktivisti su pod utjecajem ideja francuskog filozofa Jacquesa Derrida. Primjer dekonstruktivističke kompleksnosti je Vitra Design Museum (Weil na Rajni) Franka Gehryja.neslaganje s purizmom. „ćistoća forme“ ili „iskrenost prema materijalu“. njihova „komplikacija“ (spram modernističke jednostavnosti) koju primjenjuju na funkcionalne. (Bernard Tschumi). Tekst Roberta Venturija „Kompleksnost i kontradikcija u arhitekturi“ 1966. Uz to postoje reference i na ekspresionizam. Umjesto odvajanja ornamenta i funkcije. poput: „forma slijedi funkciju“. Dekonstruktivizam u arhitekturi razvijen je iz postmoderne arhitekture kasnih 80-ih.) koju je projektirao Peter Eisenman. oni se više bave upotrebnim aspektima arhitekture. Njih zanima pristup cjelini.) u časopisu Oppositions. Ono što je postmodernistima ornament. POSTMODERNIZAM I DEKONSTRUKTIVIZAM Postmodernizam i dekonstruktivizam u suvremenoj arhitekturi u opreci su prema racionalizmu modernizma. sastavljen od tipične jednostavne bijele kocke. Ovaj Venturijev tekst dekonstruktivisti čitaju na drugačiji način. minimalizam i suvremenu umjetnost. Takve građevine su prepoznatljive po podsticanju nepredvidljivosti i kontroliranom „kaosu“. želeći je razdružiti i rastaviti.1984. kojima se izobličuju i dislociraju neki od arhitektonskih elemenata strukture i plašta građevine.DEKONSTRUKTIVIZAM . dotle postmodernizam nastoji (često ironično i duhovito) prigrliti povijesne elemente koje modernizam izbjegava. Namjera dekonstruktivizma je udaljiti arhitekturu od ograničavajućih pravila modernizma. ornamenti i elementi iz povijesti arhitekture obogaćuju današnju arhitekturu. definira zajedničku točku postmodernizma i dekonstruktivizma . jasnoćom i jednostavnošću modernizma. Ovo odbacivanje ponekad je u sprezi s antihistoricizmom mnogih modernih djela i dio je definicije modernizma. Ohio. Dok je dekonstruktivizam u „opoziciji“ prema velikom dijelu arhitekture. Izložba dekonstruktivističke arhitekture u MOMA-i 1988. kubizam. Karakteristike: fragmentacija. nelinearni dizajn. 1989. Oba pokreta objavljivala su svoje teorije (1973 .

Konstruktivističkoj arhitekturi nalikuje i dekonstruktivistička serija projekata „Micromegas“ Daniela Libeskinda. FRANK GEHRY: VITRA DESIGN MUSEUM. A utjecaj minimalizma ogleda se u nepovezanosti s kulturalnim referencama i naznakama konceptualne umjetnosti. DEKONSTRUKTIVIZAM I KUBIZAM Na dekonstruktivizam utječe analitički kubizam svojim rastavljanjem oblika i njihovim istovremenim prikazom iz različitih vizura. Dekonstruktivizam svojim tendencijama prema deformaciji oblika također je povezan s ekspresionizmom (i ekspresionističkom arhitekturom). od kojih je vrlo malo sagrađeno. projekt El Lisickija „Wolkenbugel“ podsjeća na dizalice koje nešto grade i u stvari su prethodnica Koolhaasova tornja China Central Television.je narušen funkcionalni aspekt modernističke jednostavnosti. Sirovi strukturalizam konstruktivističkih arhitekata Ivana Leonidova. skele i dizalice. Aleksandera Vesnina i Tatlina također je utjecao na dekonstruktivističke arhitekte.. st. U radovima Vasilija Kandinskog mogu se također naći sličnosti s dekonstruktivističkom arhitekturom. primjerice na Rema Koolhaasa. a sadrži i nešto od urbanih scena Ernsta Ludwiga Kirchnera. WEIL DEKONSTRUKTIVIZAM. osobito internacionalnog stila. Primjerice. Njihovi završeni radovi kao da utjelovljuju proces gradnje. Četvrtaste forme Filmskog centra UFA. Zaha Hadid i Coop Himmelblau). UFA-PALAČA. Konstantina Melnikova. DRESDEN Coop Himmelb(l)au DANCING HOUSE. podsjećaju na apstraktni geometrizam slika Franza Klinea. KONSTRUKTIVIZAM I FUTURIZAM Druga struja u dekonstruktivističkoj arhitekturi inspiraciju pronalazi u konstruktivizmu i futurizmu s početka 20. Koolhaas je također od Ivana Leonidova preuzeo arhitekturu koja izgleda kao da je u trajnom procesu gradnje. pokazujući faze nastajanja. (projekt: tvrtka Coop Himmelblau). PRAG Frank Gehry 57 . u njihovim slikama i vizionarskim projektima konstruktivističkih arhitekata (npr. I konstruktivizam i dekonstruktivizam bave se radikalnom jednostavnošću geometrijskih formi. Ovaj sinkronizam rastavljenog prostora vidljiv je u mnogim radovima Franka Gehryja i Bernarda Tschumija.

kojeg je obradio Robert Venturi u knjizi „Učeći od Las Vegasa“. Prvi primjeri inspiracije postmodernoj arhitekturi nalaze se uzduž Las Vegas Stripa.MUZEJ GUGGENHEIM. jer na fasade vraća ornament i arhitektonske elemente iz prošlosti. SONY BUILDING 1984. 58 . a materijal koristila na minimalistički i „iskreni“ način. Ovaj je eklekticizam ponekad kombiniran s neuobičajenim površinama i plohama građevine koje često nisu postavljane okomito. Philip Johnson LAS VEGAS STRIP Postmoderna arhitektura se često smatra „neo-eklektičkom“. koji posuđuje neke elemente iz prošlosti i u arhitekturu ponovno uvodi boju i simbolizam. Dok je modernistička arhitektura odbacivala ornament. BILBAO Frank Gehry Frank Gehry: RAY I MARIA STATA CENTER. PRIJELAZNI PRIMJERI Prijelazni primjeri između internacionalne i postmoderne arhitekture su Portland Building u Portlandu i Sony Building u New Yorku (Philip Johnson). postmodernizam odbacuje stroga pravila koja su postavili rani modernisti i traži uzbuđenje razigranost u građevnim tehnikama i stilskim referiranjima na prošlost. 2004. Primjerice: Staatsgalerie Stuttgart (James Stirling) i Piazza d'Italia (Charles Willard Moore). kako bi zamijenili agresivnu neukrašenost modernih stilova.

). James Stirling CO-OP HIMMELBLAU Wolf Dieter Prix iz Beča i Helmut Swicinsky iz Poljske osnovali su 1968. Umjetnička akademija (Munchen. SEG stambeni toranj (Beč. 1988. 1998 . Projektiraju asimetrične građevine koje teže oslobađanju od formalnih stilskih ograničenja. te stvaraju nesputane i "nedovršene" dekonstruktivističke projekte. 1998. projekt Arteplage za EXPO 02.). Švicarska). 2000. MUZEJ GRONINGEN.1994. FALKESTRASSE. sastavljene od kompleksnih i nedefiniranih prostora.). SEG stambeni blok Remise (Beč. 1998.). 59 .).).). UFA Cinema Center (Dresden. UFA CINEMA CENTER. (Biel.NEUE STAATSGALERIE STUTTGART 1984.). BEČ. KROVNE PREGRADNJE. 2005. Muzej u Groningenu (Nizozemska. stambeni i poslovni toranj u Schlachthausgasse (Beč. u Beču tvrtku Coop Himmelblau i zajedno rade već više od 20 godina. Najpoznatiji projekti: krovne pregradnje u Falkestrasse (Beč. 2001. 1994. 1988. NIZOZEMSKA. 2005. DRESDEN. stambeni toranj Gasometer B (Beč.

John Hejduk.EXPO 02. koji se smatra prvom javnom dekonstruktivističkom građevinom. Wexner Centar. ali kasnije razvijaju poseban stil i ideologiju. Richard Meyer. SPOMENIK UBIJENIM EUROPSKIM ŽIDOVIMA.FORUM ARTEPLAGE. BERLIN.uspješno s teoretičarskog i akademskog gledišta. 60 . Postao je poznat kao član grupe "New York 5" (Charles Gwathemey. PETER EISENMAN 1932. 2002. Njegovo fokusiranje na "oslobađajuće" arhitektonske forme bilo je kontroverzno . 1989. ali su mu građevine bile loše sagrađene i "negostoljubive" prema korisnicima. 2005. BIEL. Michael Graves i Eisenman). g. U to vrijeme se smatralo kako se njihovi rad temelji na idejama Le Corbusiera. Također i prostorna koncepcija "sukobljenih" planova dovodi do potpune dezorijentacije posjetitelja. COLUMBUS. morao se naknadno dorađivati zbog neodgovarajućih specifikacija materijala i izložbenog prostora koji je direktno izložen suncu. WEXNER CENTER FOT THE ARTS. dok je Eisenman bio povezan s dekonstruktivističkim pokretom. . Američki dekonstruktivistički arhitekt. ŠVICARSKA. čiji su projekti bili izloženi u MOMA-i 1969. na kojeg je ključni utjecaj imao filozof Jacques Derrida.

1988 WORLD TRADE CENTAR. PRIJEDLOG 61 . PETER EISENMAN: : HOUSE VI. 1973. GLENDALE. . KOIZUMI TEATAR. 2006. (FRANK HOUSE) WEST CORNWALL.STADION UNIVERZITETA PHOENIX. GUARDIOLA HOUSE. 1990. TOKIO.

Projektirao je Židovski muzej u Berlinu. UNUTARNJI PROSTOR IMPERIJALNI MUZEJ RATA. Židovski muzej u San Franciscu. MANCHESTER. 2002. ŽIDOVSKI MUZEJ. 62 . Freedom Tower u New Yorku. Postao je slavan 2003. 2006. oštrih uglova. te mnoge muzeje i galerije. nakon narudžbe glavnog plana za rekonstrukciju World Trade Centra. Denver Art Galery. FREEDOM TOWER (PROJEKT). Njegovi projekti koriste jezik kosih ploha. Imperijalni ratni muzej u Manchesteru. ŽIDOVSKI MUZEJ.DANIEL LIBESKIND Američki dekonstruktivistički arhitekt poljskog porijekla. NEW YORK NOVI WORLD TRADE CENTAR. PROJEKT ROYAL ONTARIO MUSEUM ("KRISTAL"). BERLIN. praznina i presjecajuće geometrijske oblike. ONTARIO. 1999.

u MOMA-i u New Yorku. LILLE GRAND PALAIS 1994. 1998. Kolhaasovi projekti predstavljaju traženje veze između tehnologije i humanizma. Svoje djelo „Delirični New York“ opisao je kao „retroaktivni manifest Manhattana“. SEATERMINAL. HAG 1987. osnovao je Office for Metropolitan Architecture (OMA) u Londonu. NEXUS STAMBENI BLOK. g. 2006. Postao je poznat po svojim pisanim razmatranjima i socijalnim komentarima koji su prethodili gradnji svakog njegovog projekta. KUĆA U BORDEAUXU. iako on tendira prema humanijoj. NIZOZEMSKI PLESNI TEATAR. EDUCATORIUM. REM KOOLHAAS 1944. Neki od najslavnijih projekata ostali su mu samo na crtaćoj dasci. a kritičari ga hvale i smatraju klasičnim tekstom o modernoj arhitekturi i društvu. ZEEBRUGE. manje apsolutističkoj struji dekonstruktivističke škole. Njegova reputacija dekonstruktiviste potvrđena je izložbom 1987. BELGIJA 63 .MUZEJ UMJETNOSTI. UTRECHT 1997. FUKUOKA 1991. (DOGRADNJA) DENVER. Godine 1975. Nizozemski dekonstruktivistički arhitekt.

Osim izgrađenih. Iračko . Godine 1980.VATROGASNA STANICA. PORTO. VITRA . bavi se dizajnom i enterijerima. započela je samostalno raditi i u Londonu osnovala arhitektonski biro. nizozemskim arhitektom Remom Koolhaasom u njegovoj tvrtki Office for Metropolitan Architecture (OMA). jednako su značajni njeni projekti koji su ostali samo u nacrtima i maketama. CASA DA MUSICA. PHAENO ZNANSTVENI CENTAR. WEIL MUZEJ TRANSPORTA. WOLFSBURG 2005. GLASGOW 64 . radila je sa svojim bivšim mentorom.SEATTLE PUBLIC LIBRARY 2003. PORTUGAL ZAHA HADID 1950.britanska dekonstruktivistička arhitektica. Uz arhitekturu. Nakon studija u Londonu.

2001. SEATTLE. 65 . Disney Concert Hall u Los Angelesu (2003. 1990.CENTAR SUVREMENE UMJETNOSTI. brzinu građenja ili univerzalnost forme. a on sam navodi da mu je najveća inspiracija bio Alvar Aalto.) tako reflektira svjetlost i toplinu da zagrijava pločnik i prži prolaznike. 1995. LEIPZIG FRANK O. GEHRY TOWER. a njegove površine prekrivene pločama titanija već postale previše eksploatirane. WEISMAN ART MUSEUM. Smatra se kako je Le Corbusierova crkva Notre Dame du Haut u Ronchampu poslužila Gehryju kao izvor za njegove ideje. DANCING HOUSE. poznat po skulpturalnom pristupu arhitekturi i zaobljenim formama. Gehryjevim najreprezentativnijim radom smatra se Guggenheim muzej u Bilbau. Dekonstruktivistički arhitekt. često prekrivenima reflektirajućim materijalima. BMW CENTAR. Kritičari mu zamjeraju da su mu građevine često nepraktične. MINNEAPOLIS.. koji je kulminacija njegova stila i eksperimentiranja s oblicima i površinama. Njegovi dekonstruktivistički projekti ne odražavaju socijalne ciljeve ili striktno funkcionalne zadatke. a zimi snijeg klizi metalnim površinama i bombardira pješake. HANNOVER. CINCINATI 2003. 2000. ekonomičnost. da njihova spektakularnost nadjačava njihovu namjenu i da ne pokazuju organičku pripadnost svojoj okolini. EXPERIENCE MUSIC PROJECT. Recentne kritike naglašavaju da se Gehry počeo ponavljati. GEHRY 1929. PRAG. Primjerice.

NEW YORK. CENTER OF THE PERFORMING ARTS. DISNEY CONCERT HALL. MASSACHUSETTS. RAY & MARIA STATA CENTER. 1997. WEIL NA RAJNI. LOS ANGELES. MIT.VITRA DESIGN MUSEUM. BILBAO. GUGGENHEIM MUSEUM. CAMBRIDGE. 1989. 2004. 2003. 66 . 2003.

MILLENNIUM PARK. To je bio Tschumijev prvi veliki javni projekt u kojem je mogao primijeniti svoje koncepte kojima se bavio u Manhattan Transcriptima. Kad ga je Derrida upitao zašto arhitekte zanima njegova filozofija. muzej znanosti i tehnologije. NACIONALNI STUDIO SUVREMENE UMJETNOSTI Tourcoing. dakle pojmovi koji su u suprotnosti prema svemu što arhitektura predstavlja". PARC DE LA VILLETTE Pariz. već ona treba biti sredstvo za preispitivanje uloge te strukture i njenu promjenu. Veliki urbani park u kojem se nalaze tereni za sport. uključujući ideju da "forma slijedi fikciju". anti-struktura i anti-hijerarhija. teoretičar i predavač. zbirku nacrta i kolaža. Švicarsko-francuski dekonstruktivistički arhitekt. BERNARD TSCHUMI 1944. Po njegovu uvjerenju zadatak arhitekture nije u izražavanju postojeće društvene strukture. On se suprostavlja modernističkoj ideologiji i postmodernoj nostalgiji jer nameću kriterije postojećim kulturnim prilikama. 2000. glazbeni centar i 35 neobičnih struktura crvene boje (red follies). CHICAGO. 2004. Tschumi je odgovorio: "Upravo zbog tog razloga". BERLIN. Njegov rad je usmjeren na ponovno vrednovanje uloge arhitekta u smislu osobne i političke slobode. 1982 . rekreaciju i igru. 1997. Izdao je "Manhattan Transcripts".95. DG BANKA. Od 1970-ih on zastupa stav da ne postoji čvrsti odnos između arhitektonskih oblika i sadržaja koji će se u njima nalaziti. prostorne. budući da je bit dekonstruktivizma "anti-forma. programske i arhitektonske cjeline u parku korištene su kako bi se stvorila područja namijenjena različitim društvenim aktivnostima. 67 . u kojoj razmatra nove oblike arhitekture.PRITZKER PAVILJON. Pejzažne.

Quadracci Pavilion. 1990. 1994. Zgrada aerodroma u Lyonu. 2004. LYON . SANTIAGO CALATRAVA 1951. Značajni projekti: Kolodvor Stadelhofen u Zurichu. Za ovaj projekt Calatrava kaže da "funkcija slijedi formu". KOLODVOR STADELHOFEN. poslovne zgrade i željezničke kolodvore karakteristične po jasnim. 1991. razdvojenih po visini i postavljenih jednih iznad drugih i povezanih ogromnom nosećom strukturom (cijena svakog stambenog modula je 30 miliona dolara). 1991. Španjolski arhitekt. TELEKOM CENTAR.SATOLAS AERODROM. dodatak Umjetničkom muzeju u Milwaukeeu 2001. Zgrada aerodroma u Bilbau. 2000. Telekomunikacijski centar u Barceloni. otvorenim i ostakljenim prostorima. 1990. Neboder "400 North Lake Shore Drive" u Chicagu (neizvedeni projekt) Prometni terminal za novi World Trade Centar. 68 . U svojim projektima ćesto koristi biomorfne oblike u prednapregnutom betonu. (prvi projekt u SAD). Projektirao je mostove. staklu i metalu. BARCELONA. Olimpijski velodrom u Ateni. muzeje. sastavljen od 12 stambenih ostakljenih četverokatnih zgrada u oblliku kocke. New York . u početku bio pod utjecajem Le Corbusiera.HIGH TECH .Neboder sa stanovima "80 South Street" u New Yorku (neizvedeni projekt). ZURICH. visok preko 300 metara. 1994. kipar i slikar.

odnosno zgrade koje su okruživale sada srušeni World Trade Center. KUALA LUMPUR. WORLD FINANCIAL CENTER 1987. 1998. 69 . PETRONAS TWINS. ATENA. Također je projektirao kompleks World Financial Center. QUADRACCI PAVILJON . poznat po projektima nekih od najviših građevina na svijetu ili onih koje su postale obilježima svojih gradova. 2000.UMJETNIČKI MUZEJ. 400 NORTH LAKE SHORE DRIVE. 2001. WTC. NEW YORK NEBODER "80 SOUTH STREET". PROJEKT PATH TERMINAL. MILWAUKEE. SANTIAGO CALATRAVA: OLIMPIJSKI VELODROM. Svoju sjajnu karijeru započeo je u projektnom birou Eeroa Saarinena.AERODROM. BILBAO. CHICAGO. WELLS FARGO CENTAR 1989. 2004. NEW YORK (PROJEKT) CESAR PELLI Američki arhitekt argentinskog porijekla.

Ova građevina je postala manifest „high-tech“ arhitekture i metafora „stroja za kulturu“. Talijanski arhitekt.77. 2002. Bern Nasher Sculpture Center. 2002. 2005. elektrika) i naglašenim elementima konstrukcije ispred staklenih pročelja. CIRA CENTER. DVORANA PARCO DELLA MUSICA. Houston.) i Richardom Rogersom (1971 . 2003. BERN POSTDAMER PLATZ – preuređenje POMPIDOU CENTAR. a njihov je najpoznatiji zajednički projekt Pompidou Centar u Parizu. London Prirodoslovni muzej.CARNEGIE HALL TOWER 1991. Rim. Muzej Paula Kleea. ali on je u takav tehnološki pristup uključio brigu za korisnikove potrebe i komfor. PARIZ 1977. Najznačajniji radovi: zgrada aerodroma Kansai na umjetnom otoku. Surađivao je s Louisom Khanom (1965 70. 1994. San Giovanni Rotondo. Osobito je poznat po projektima muzejskih zgrada. PHILADELPHIA. RENZO PIANO 1937.). pripadnik „high-tech“ pokreta. Atlanta Auditorij Parco della Musica (3 dvorane). Shard London Bridge Tower („Shard of glass“). Berlin zgrada Zbirke Menil. Kao i mnogim članovima „high-tech“ pokreta. Crkva Padre Pio. RIM. 2005. Dallas High Museum of Art. hlađenje. 1977. 1986. sa servisnim instalacijama obojanima određenom bojom (grijanje. KANSAI AERODROM. rekonstrukcija Postdamer trga. S. Francisco. Golden Gate Park. 70 . Pianu je tehnologija bila polazna točka kod projektiranja. OSAKA NEW YORK TIMES TOWER (u radu) CENTAR PAUL KLEE. Osaka.

upravne zgrade. sa 17 godina emigrirao je u SAD gdje je studirao arhitekturu na Harvardu. Rođen u Kini. NEW YORK 1989. IEOH MING PEI 1917. ISTOČNO KRILO NACIONALNE GALERIJE. Karijeru je započeo projektima velikih javnih zgrada. 1978. Boston. F. IBM UREDSKE ZGRADE. bolnice. Muzej Miho.F. 1978. SAN GIOVANI ROTONDO 2004. KINESKA BANKA. škole. Piramide i podzemni ulazi u Louvreu. CANADIAN IMPERIAL BANK. Njegovi radovi predstavljaju dijalog između istočnjačke i zapadnjačke kulture. J. 1979. koristeći istočnjačku estetiku i zapadnjačke ideje. Japan Symphony Center. 71 . 1982. 1979. knjižnice i muzeje. LOUVRE. New York Fragrant Hill Hotel. Neki od projekata: Istočno krilo Nacionalne galerije. Pariz. MIAMI WORLD TRADE CENTER 1986. 1983. Koristi velike geometrijske apstraktne oblike. HONG KONG 1982. Peking. KENNEDY LIBRARY. Projektirao je oko 50 zgrada za razne institucije: crkve. WASHINGTON. Dallas Kineska banka. Washington. 1983. Biblioteka J.CRKVA PADRE PIO. Kennedy. Shiga. PIRAMIDA. Four Seasons Hotel. TORONTO 1973. BOSTON. Hong Kong 1982.

Iako svaki put kod projektiranja vodi računa o kontekstu. GALERIES LAFAYETTE Berlin. koje zbog načina na koji su izbušeni manji i veći otvori. manje koncerte. NCAR. postoji određeni kontinuitet od projekta do projekta .međudjelovanje transparentnosti. COLORADO. podsjećaju na arapske motive. 1994. BOULDER. FONDACIJA CARTIER Pariz. 72 . Institut za arapske studije s knjižnicom. Unutar transparentne i prozračne čahure od stakla i čelika nazire se njena jezgra u obliku kvadra. Eksterijer je podijeljen na dva volumena. sjena i svjetlosti. kazališne predstave i slične kulturne manifestacije. velikom dvoranom. 1967. smješten u ugaonoj zgradi koja pokazuje težnju prema dematerijalizaciji. Trgovački centar poznate francuske kuće. Francuski high-tech arhitekt. Građevina predviđena za izložbe. 1987. čitaonicom. muzejom i otvorenim kafićem na vrhu zgrade. JEAN NOUVEL 1945. NEW YORK 1970. 1996. INSTITUT ARAPSKOG SVIJETA Pariz. a najčešće koristi kombinacije čelika i stakla. opločan staklenim i aluminijskim pločicama. pridaje ogroman značaj harmoniji građevine s njenom okolinom i terenom. jer se cijela okolina odražava u zatamnjenom staklu od kojeg je načinjena kompletna fasada.TWA TERMINAL.

JEAN NOUVEL:

MUZEJ NA QUAI BRANLY, PARIZ

CENTAR VINCI, TOURS, 1990.

OPERA U LYONU, PREUREĐENJE, 1993.

DENTSU TOWER, TOKIO, 1998.

KONGRESNI CENTAR, LUZERN, 1999.

73

TORRE AGBAR, BARCELONA, 2004.

NORMAN FOSTER
Za vrijeme studija upoznao je Richarda Rogersa s kojim 1963. osniva tvrtku "Team 4", koja 1967. postaje "Foster Associates", a zatim "Foster and partners". Njihov high-tech stil obilato koristi tehnološke inovacije, sredstva i forme. U projektima naglašavaju repetitivnost industrijskih prefabriciranih modularnih jedinica.

KUPOLA REICHSTAGA, BERLIN, 1999.

SWISS RE, LONDON, 2004.

MILLENNIUM BRIDGE, LONDON, 2000.

HEARST TOWER, NEW YORK, 2006.

TANAKA BUSINESS SCHOOL, LONDON, 2004.

DVORIŠTE KRALJICE ELIZABETE, BRITISH MUSEUM, 2001.

74

SAGE MUSIC CENTER, GATESHEAD, 2004.

NORMAN FOSTER:

HSBC TOWER, LONDON, 2002.

AERODROM, HONG KONG, 1998.

GRADSKA VIJEĆNICA, LONDON, 2002.

COMMERZBANK, FRANKFURT, 1997.

CLYDE AUDITORIUM, GLASGOW, 1997.

HSBC HONG KONG, 1986.

RICHARD ROGERS
Na Yaleu upoznaje Normana Fostera s kojim kasnije osniva "Team 4" (uz njegovu suprugu Sue Rogers i Wendy Cheesman) i vrlo brzo stiču reputaciju high-tech tvrtke. 1967. skupina se razdvojila, a 1971. Rogers se udružuje s R. Pianom na projektu Centra Pompidou. Ova je građevina postala Rogersov trademark u smislu pokazivanja na površini svih servisnih instalacija zgrade (vodovod, struja, grijanje, stubišta), tako da je interijer očišćen od tih sadržaja. Nakon suradnje s Pianom, 1976. Rogers osniva tvrtku "Richard Rogers Partnership".

ZGRADA LLOYDA
London, 1986. Građevina se sastoji od 3 glavna tornja i 3 servisna tornja postavljena oko pravokutnog prostora koji zauzima ogromna dvorana u prizemlju okružena galerijama. Tako je stvoren 60 m visok atrij obasjan prirodnim svjetlom koje 75

Prve 3 galerije su otvorene prema atriju i s njim povezane eskalatorima. 2000. Najveća struktura na svijetu pod jednim krovom. dok se do ostalih galerija dolazi pomoću 12 vanjskih staklenih liftova. EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA. TERMINAL 4. LONDON. promjera 365 m. jer je napravljen od staklenih vlakana. 2006. ZGRADA LLOYDA. Cijeli krov je lakši od zraka koji kupola sadrži. . 1984 76 . 1986. kojeg pridržava 12 žutih stupova od po 100 m i mreža kablova. 1969. a u sredini je visok 50 metara. AERODROM MADRID. MILENIJSKA KUPOLA London. LONDON. STRASBOURG.dopire kroz veliki stakleni krov. ROGERS HOUSE.

MODERNI EKSPRESIONIZAM . Bio je u žiriju za izvedbu zgrade Opere u Sidneyu. moderni ekspresionist. JORN UTZON 1918. projektirao je. Postao je poznat 1948. L. njene forme razvija gotovo poetski. Nastoji stvarati arhitekturu "za ljude" privrženu striktnim strukturalnim i konstruktivnim principima. 1955. TULIPAN STOLAC LUK IZNAD SUDNICE. Njegovo najznačajnije djelo je zgrada Opere u Sidneyu. Spaja skulpturalne kvalitete Alvara Aalta i organičke strukture F. poznatu "ekspresionističku" betonsku školjku TWA aerodromskog terminala. Finsko-američki arhitekt i dizajner. koji je dovršen tek 1960. putovao je u Kinu. 1962. WASHINGTON KRESGE AUDITORIUM. izveo interijere i dizajnirao namještaj za General Motors Technical Center. Arhitekturu shvaća kao umjetnost. SAINT LOUIS TWA TERMINAL. MASSACHUSETTS. 77 . koju je zahvaljujući njemu dobio Jorn Utzon. Kako bi upoznao tradicionalnu istočnjačku arhitekturu. kad je pobjedio na natječaju za projekt Jefferson National Expansion Memoriala. Prije početka projektiranja uzima u obzir uvjete i karakteristike okoline. EERO SAARINEN 1910 .RICHARD ROGERS 88 VOOD STREET. moderni ekspresionist. Japan i Nepal. LONDON. U svim svojim građevinama dizajnirao je interijere i namještaj zakrivljenih linija. Projektirao je i monumentalne građevine i nenametljive stambene zgrade. Među ostalim. DULES AERODROM. Noyes dormitorij (Vassar). Wrighta. 2001. ali uz čvrst strukturalni integritet i kiparsku harmoniju.1961. JFK AERODROM. Boraveći u SAD kontaktirao je s Wrightom i Miesom van der Roheom. u futurističkom stilu. Danski arhitekt.

KONCERTNA DVORANA ESBJERG 78 .OPERA U SIDNEYU 1857 -1973.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful