TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012
PRINSIP PERAKAUNAN TUGASAN PROJEK Kertas 3 Ogos – September 2011

3756/3
TINGKATAN 4

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas ini mengandungi satu tugasan. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu. Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek dan kriteria yang telah ditetapkan. Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 4) dari bulan Ogos hingga bulan September. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah.

6.

Kertas ini mengandungi 3 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

3 Kedai alatan perkhemahan 1.milikan tunggal 2.Jualan tunai .2 Status perniagaan .memulakan perniagaan 2.Pulangan jualan .4 Kedai alatan perkelahan 1.Kredit .barangan buatan Malaysia Urus niaga yang terlibat mestilah disokong dengan dokumen yang lengkap berdasarkan perkara berikut: Butiran Garis Panduan Urus Niaga i Catatan Permulaan ii Komponen Kos Jualan Ringkasan Urus Niaga Rujuk maklumat tambahan Belian kredit Belian tunai Pulangan belian Angkutan masuk Upah atas belian Bilangan Urus Niaga – 2.3 Tempoh urus niaga . 2 3756/3 Calon dikehendaki menyediakan satu set akaun yang lengkap berdasarkan dokumen sumber bagi sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan menjual kelengkapan rekreasi seperti berikut: 1.1 bulan semasa 2. 6 iii Komponen Jualan Bersih .5 Kedai pakaian seragam Maklumat berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan: 2.Tunai .Barang niaga Ditentu berdasarkan baki daripada kad stok 6 7 3 1 1 1 iv v vi Komponen Pembayaran Komponen Penerimaan Perolehan Aset vii Catatan Kontra viii Ambilan ix Stok Akhir Jumlah Urus Niaga 3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 25 TERHAD .Penghutang .4 Jenis barangan .Belanja . 3.Hasil .Jualan kredit .1 Jenis perniagaan .2 Kedai alatan memancing 1.TERHAD TUGASAN PROJEK TINGKATAN 4 1.1 Kedai alatan sukan 1.Pemiutang .

7.3 Dua orang pekerja diambil bekerja sebagai pembantu kedai dengan gaji bulanan RM1 200 setiap pekerja.TERHAD 4. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek.3 Jenis fon : Times New Roman 6. TUGASAN TAMAT 3756/3 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . 8. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan (Ogos – September).4 Dokumen perniagaan: Saiz fon. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: 6. Tugasan projek hendaklah dibuat menggunakan komputer. 5. 3 3756/3 Maklumat berikut perlu diambil kira dalam urus niaga: 4.1 Saiz kertas : A4 6. 4.2 Saiz fon : 12 6. 6. 4. jenis fon dan jarak antara baris adalah mengikut kesesuaian.2 Peniaga membawa masuk kenderaan RM55 000 untuk kegunaan perniagaan. 9. Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu.1 Peniaga menggunakan wang simpanan peribadi di bank RM80 000 untuk menjalankan perniagaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful