You are on page 1of 17

B xy dng S 5 / 2004/ Q-BXD

cng ho x hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phc H Ni , ngy 29 thng 3 nm 2004

Quyt nh ca B tr|ng b xy dng V vic ban hnh Tiu chun xy dng Vit Nam TCXD VN 281: 2004 '' Nh vn ho th thao - Nguyn tc c bn thit k '' B tr|ng b xy dng - Cn c Ngh nh s 36/ 2003/ N - CP ngy 04 / 04 / 2003 ca Chnh Ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy dng. - Cn c bin bn s 09/ BB - HKHKT ngy 18 / 1 / 2002 ca Hi ng Khoa hc k thut chuyn ngnh nghim thu tiu chun '' Nh vn ho th thao Nguyn tc c bn thit k '' - Xt ngh ca V tr|ng V Khoa hc Cng ngh v Vin tr|ng Vin Nghin cu Kin trc. Quyt nh iu 1 : Ban hnh km theo quyt nh ny 01 Tiu chun Xy dng Vit Nam TCXD VN 281: 2004 '' Nh vn ho th thao - Nguyn tc c bn thit k '' iu 2 : Quyt nh ny c hiu lc sau 15 ngy k t ngy ng cng bo . iu 3 : Cc ng : Chnh Vn phng B, V tr|ng V Khoa hc Cng ngh, Vin tr|ng Vin Nghin cu Kin trc v Th tr|ng cc n v c lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny ./. Ni nhn :
- Nh| iu 3 - L|u VP&V KHCN

B tr|ng B Xy dng k B tr|ng Nguyn Hng Qun

Tiu chun xy dng Vit Nam

TCXDVN

Nh vn ho -th thao - Nguyn tc c bn thit k


Building for sports-culture- basic principles for design

1. Phm vi p dng Tiu chun ny p dng thit k xy dng mi hoc ci to nh vn hoth thao. Ch thch: 1. Nh vn ho- th thao |c dng vo mc ch t chc cc hot ng vn ho, th thao cp qun, huyn. 2. i vi nh vn ho- th thao c yu cu c bit, khi cc c quan c thm quyn cho php th |c thit k theo yu cu, nhim v thit k ring. 2. Tiu chun vin dn Quy chun Xy dng Vit Nam. TCVN 2748 - 1991. Phn cp cng trnh xy dng - Nguyn tc chung. TCXDVN 276: 2002. Cng trnh cng cng - Nguyn tc c bn thit k. TCVN 4250-1986. Cng trnh th thao- Sn th thao - Tiu chun thit k. TCVN 4529- 1988. Cng trnh th thao- Nh th thao - Tiu chun thit k. TCVN 4474-1987. Thot n|c bn trong nh v cng trnh - Tiu chun thit k. TCVN 4513-1988. Cp n|c bn trong nh v cng trnh - Tiu chun thit k. TCVN 2622 -1995. Phng chy, chng chy cho nh v cng trnh- Yu cu thit k. TCVN 5687- 1991. Thng gi iu tit khng kh, s|i m - Tiu chun thit k TCXD 16- 1986. Chiu sng nhn to trong cng trnh dn dng. TCXD 25-1991 . t |ng dy in trong nh v cng trnh cng cng- Tiu chun thit k TCXD 27- 1991. t thit b in trong nh v cng trnh cng cngTiuchun thit k

3. Quy nh chung 3.1. Cn c vo tnh cht, chc nng s dng v quy m cng trnh, nh vn hoth thao |c phn lm hai loi: - Nh vn ho- th thao vi ni dung hot ng thng th|ng; - Nh vn ho- th thao vi ni dung hot ng mang tnh cht c tr|ng ca vng min. 3.2. Quy m nh vn ho- th thao |c tnh theo sc cha ca phng khn gi, thng th|ng ly t 200 ng|i n 500 ng|i. 3.3. Nh vn ho- th thao |c thit k theo 3 cp cng trnh. Vic phn cp |c p dng theo tiu chun Phn cp cng trnh xy dng. Nguyn tc chung- TCVN 2748- 1991.

4. Yu cu v khu t xy dng v t chc quy hoch tng mt bng

4.1. a im khu t xy dng nh vn ho- th thao phi nm trong quy hoch chung |c duyt ph hp vi s pht trin kinh t, vn ho, x hi hin ti ca a ph|ng v kh nng pht trin trong t|ng lai. 4.2. Khu t xy dng nh vn ho- th thao phi m bo cc yu cu sau: - Mi tr|ng sch p ph hp vi cc hot ng vn ho, th thao, hc tp, rn luyn; - C h thng giao thng thun tin, m bo cho cng tc xy dng v p ng |c yu cu hot ng ca nh vn ho - th thao trong t|ng lai; - Thun li cho vic cung cp in, n|c, thng tin lin lc v.v...; - Khu t v tr cao ro, thong mt, t tn km cho bin php x l c bit v nn mng cng trnh hoc thot n|c khu vc. - Nh vn ho- th thao phi |c b tr khu vc trung tm qun, huyn vi bn knh phc v theo quy nh trong bng 1.

Bng 1- bn knh phc v ca nh vn ho- th thao

Loi nh vn ho- th thao i vi cc qun i vi cc huyn

Bn knh phc v (m) T 2000 n 3500 T 3500 n 5000

4.3. Din tch t xy dng nh vn ho- th thao cn c vo quy m v tnh cht im dn c| |c quy nh trong bng 2.
Bng 2. Din tch t xy dng nh vn ho- th thao

Tn gi 1. Nh vn ho- th thao vi ni dung hot ng thng th|ng - Loi ln - Loi trung bnh - Loi nh 2. Nh vn ho- th thao vi ni dung hot ng mang tnh cht c tr|ng ca vng min - Loi ln - Loi trung bnh - Loi nh

Sc cha ca phng khn gi (ng|i)

Din tch xy dng (ha)

T 400 n 500 T 200 n 300 T 100 n 200

T 0,8 n 1,0 T 0,6 n 0,7 T 0,4 n 0,5

Nh hn 500 Nh hn 400 T 200 n 300

T 0,6 n 0,7 0,5 T 0,3 n 0,4

4.4. Nn b tr nh vn ho- th thao gn cc cng trnh vn ho, th thao khc v phi tnh ti kh nng phi hp gia cc cng trnh to thnh cc t hp vn ho- th thao ca th.

4.5. Phi trit hn ch s dng t nng nghip xy dng nh vn ho- th thao. Tr|ng hp s dng t nng nghip th phi |c cc c quan c thm quyn ph duyt. 4.6. Nh vn ho- th thao phi |c b tr cch ch gii xy dng hoc |ng ca |ng giao thng chnh t nht l 6m. Tr|ng hp phi t chc bi xe trong phm vi cng trnh th khong cch ni trn |c php tng ln. 4.7. Phi tun theo cc quy nh v khu bo v v khong cch ly an ton i vi cc cng trnh xy dng nh| nu trong cc iu t iu 4.5 n 4.14 ca Quy chun xy dng Vit Nam, tp I. Khong cch ly v sinh ti thiu ca nh vn ho- th thao |c quy nh nh| sau: 2000m- i vi ngha trang, bi rc; 1000m - i vi bnh vin c iu tr cc bnh truyn nhim; 1000m - i vi nh my c c hi cp I; 500m - i vi nh my c c hi cp II; 300m - i vi nh my c c hi cp III; 100m - i vi nh my c c hi cp IV; 50m - i vi nh my c c hi cp V. Ch thch: Nu cng trnh v tr cui h|ng gi ch o so vi nh my th khong cch ny cn |c tnh ton c th cho thch hp. 4.8. H|ng ca cc khi chc nng chnh ca nh vn ho- th thao phi bo m n |c gi ch o v ma h. Tn dng |c nh sng t nhin chiu sng ti a cho cc phng trong cng trnh. 4.9. Thit k tng mt bng nh vn ho- th thao cn ph hp vi cc yu cu sau: - Phn khu chc nng r rng; - T chc giao thng hp l; - Ph hp vi yu cu s dng. 4.10. T l din tch t xy dng cho cc khu chc nng chnh ca nh vn hoth thao |c tnh ton nh| sau:

- Din tch xy dng cc loi cng trnh kin trc

T 30% n 35%

- Din tch phn sn tp ngoi tri - Din tch cy xanh, sn v|n - Din tch t lm |ng i

T 25% n 30% T 15% n 20% 10%

4.11. Xung quanh khu t xy dng nh vn ho- th thao phi c hng ro bo v v nn trng di cy xanh chn gi, bi v gim ting n. Chiu rng di cy xanh khng nh hn 5m i vi |ng giao thng th|ng v 10m i vi |ng giao thng c mt ln. 4.12. Tr|c li ra vo ca nh vn ho- th thao (ni c phng biu din) cn c bi xe v ni tp kt ng|i, tiu chun din tch ly 0,3m2/ch ngi. Chiu rng |ng phn tn khn gi |c quy nh theo tnh ton nh|ng khng nh hn 1m/500 khn gi. 4.13. Khu t xy dng nh vn ho- th thao phi c t nht hai cng ra vo cho ng|i i b v xe my, t. Cn c |ng giao thng ring cho khu vc kho v bi xe.

5. Ni dung cng trnh v yu cu gii php thit k. 5.1. Nh vn ho- th thao bao gm cc khi chc nng chnh sau y : Khi hot ng qun chng; Khi hc tp; Khi cng tc chuyn mn; Khi qun l hnh chnh. 5.2. Ch tiu din tch xy dng ca cc khi chc nng chnh trong nh vn ho th thao |c quy nh nh| sau: - Khi hot ng qun chng - Khi hc tp - Khi cng tc chuyn mn - Khi qun l hnh chnh 50% 35% 10% 5%

5.3. Khng gian cc phng chc nng ca nh vn ho- th thao cn c tnh thch ng v tnh linh hot cao v mt s dng. Cc phng phi |c b tr sao cho tin v mt phn khu s dng v thng nht qun l.

5.4. Khi thit k nh vn ha- th thao cn b tr cc phng hot ng ring cho tr em, ng|i gi ti ni c th ra vo an ton, thun tin. Phng hot ng ca tr em cn trang tr vui nhn, mu sc t|i sng ph hp vi c im v s pht trin tm sinh l tr. Ch thch : Cn tnh n nhu cu s dng ca ng|i tn tt trong cng trnh. Yu cu thit k |c ly theo tiu chun TCXDVN 264: 2002 Nh v cng trnh- Nguyn tc c bn xy dng cng trnh m bo ng|i tn tt tip cn s dng 5.6. Ni dung ca khi hot ng qun chng gm cc phng chnh sau: Phng khn gi; Phng vui chi gii tr; Phng giao tip; Phng trin lm (phng tr|ng by, phng truyn thng); Phng c sch, th| vin; Phng thi u th thao, sn thi u th thao. 5.7. Phng khn gi : - Phng khn gi gm: snh, phng khn gi, sn khu, phng my chiu.; - Din tch ca phng khn gi |c tnh cho mt ch ngi l 0,7m2 n 1 m2/ch ngi. Ch thch: Khi quy m phng khn gi ln hn 300 ch: vic thit k tia nhn, b tr gh, li i li, thit k m thanh, phng my chiu phi tun theo TCVN 5577- 1991. Rp chiu bng - Tiu chun thit k. Khi quy m phng khn gi t 300 ch tr xung c th thit k thnh phng hot ng a nng vi nn phng. Ct cao ca sn khu c th bng ct cao ca phng khn gi. Yu cu v cht l|ng m thanh phi m bo v r ca li ni.

5.8. Phng vui chi gii tr. - Phng vui chi gii tr cn cn c vo ni dung hot ng v nhu cu thc t thit k hnh dng v b cc. C th thit k km theo phng qun l v kho v.v...

- Khi quy m ca phng gii tr ln th nn tch ring phng gii tr ca tr em v phng gii tr ca ng|i ln. Bn ngoi phng gii tr tr em nn kt hp khu vc sn chi. - Din tch ca phng gii tr |c xc nh nh| sau: Phng gii tr loi ln Phng gii tr loi trung bnh Phng gii tr loi nh 5.9. Phng giao tip : - Phng giao tip bao gm : phng khiu v, phng tr, phng qun l, cng tin. - Cnh phng khiu v cn thit k gian gi m o, gian ht thuc v kho nh. Din tch hot ng ca phng ny |c tnh 2m2/ng|i. - Phng khiu v cn c 2 ca m trc tip vi bn ngoi, hoc hnh lang. Din tch phng khiu v nn ly t 160m2 n 220m2. - Sn nh cn phi bng phng, khng trn tr|t. Trang tr ni tht v nh sng tt, m thanh khng chi tai v khng nh h|ng n cc khu vc khc. - Phng tr cn c gian chun b trong c b tr chu ra, thit b un n|c. 5.10. Phng trin lm: - Phng lin lm bao gm : phng tr|ng by, hnh lang trin lm v kho. Din tch s dng ca phng tr|ng by khng nh hn 65m2. - Phng tr|ng by cn dng chiu sng t nhin l chnh v cn trnh nh sng lo v nh sng chiu thng. - Chiu rng v chiu cao li ra vo ca phng tr|ng by, hnh lang cn ph hp vi cc yu cu v thot ng|i, m bo an ton cho vic vn chuyn tranh nh v trin lm. - |ng i trong cc gian tr|ng by cn b tr thun tin cho vic i li. v tr t cc t tr|ng by v thit b chiu sng phi |c sp xp sao cho c tnh linh hot cao. 5.11. Phng c sch: - Phng c sch bao gm : phng c, phng t| liu, kho sch bo; - Phng c sch cn t ni yn tnh, c nh sng. Cn trnh nh sng lo v nh sng chiu thng. Ca s ly nh sng nn c thit b che nng. 70m2 50m2 30m2

- Khi quy m ca phng c sch ln hn 50m2 nn tch phng c tr em ring. 5.12. Ni dung ca khi hc tp gm cc phng: phng luyn tp tng hp, phng tp th thao, sn tp th thao, phng hc nh, phng hc ln, phng dy m thut. V tr ca khi hc tp cn b tr ni yn tnh trong nh vn ho- th thao (tr phng luyn tp tng hp, phng tp th thao, saan th thao). 5.13. Phng luyn tp tng hp. - Phng luyn tp tng hp cn v tr hp l khng lm nh h|ng n cc phng ln cn; - Cn b tr khu v sinh, nh tm cho ng|i n tp; Khi cn phi thit k cc gian, kho; - Trong phng tp cc mn nh|: ma, th dc thm m, th hnh, th dc ngh thut, dc theo t|ng cn b tr tay vn, lan can tp luyn. Trn mt t|ng khng b tr ca cn t g|ng soi ton thn; - Tiu chun din tch s dng ca phng luyn tp tng hp l 6m2/ng|i. S ng|i luyn tp khng nn ln hn 25 ng|i; - Chiu cao phng cn |c xc nh hp l da trn yu cu s dng, nh|ng khng |c thp hn 3,6m; - Nn ca phng luyn tp tng hp nn lm bng g pc k; - Ca ra vo nn lm bng ca cch m. Ch thch : i vi phng th thao, chiu cao phng cn ph hp vi tiu chun thit k cc cng trnh th thao hin hnh. 5.14. Mt s mn th thao nn |a vo ni dung hot ng ca nh vn ho- th thao nh| : cu lng, bng bn, vt c in, vt t do, th dc th hnh, th dc thm m. Khi thit k phng tp th thao ca cc b mn phi m bo ng kch th|c sn tp theo quy nh trong bng 3.

Bng 3. kch th|c sn tp camt s mn th thao trong nh vn ho-th thao

Mn th thao Di

Kch th|c (m) S ng|i Rng Chiu cao trong 1 thng thu ca tp

Ghi ch

1) Cu lng

15

12

Sn chi n 13,4x5,18. Sn chi i 15,4x6,1. Nu b tr 2 sn lin nhau th khong cch nh nht gia chng l 3m

2) Bng bn 3) Vt c in, t do 4) Th dc th hnh, thm m

7,7 24 50

4,5 14 18

4 5 6

8 ng/bn 12

Ch thch: Tr|ng hp trong nh vn ho- th thao c t chc thm mt s cc hot ng th thao khc nh| bng chuyn, bng r, cu lng, bng ... th tiu chun din tch |c ly theo cc quy nh trong tiu chun TCVN 4250-1986. Cng trnh th thao- Sn th thao - Tiu chun thit k v TCVN 4529- 1988. Cng trnh th thao- Nh th thao- Tiu chun thit k. 5.15. Lp hc |c t chc thnh 2 loi: Lp hc nh v lp hc ln. - S ng|i ca mi lp hc nh nn ly khong 40 ng|i. Lp hc ln khong 80 ng|i. Ch tiu tnh tond din tch s dng ca lp hc |c tnh 1,4m2/ng|i. Yu cu thit k lp hc phi tun theo cc quy nh trong tiu chun thit k tr|ng hc ph thng hin hnh. 5.16. Lp dy m thut. - Din tch s dng ca lp hc m thut |c tnh 2,8m2/ng|i. Mi lp khng nn qu 30 ng|i; - Lp m thut nn ly nh sng t ca s pha Bc; - Ngoi cc thit b dng cho hc tp, trong lp cn t chu ra bn gc phng. Trn t|ng c b tr cm in. 5.17. Ni dung ca khi cng tc chuyn mn gm: phng lm cng tc vn ho vn ngh, m thut, m nhc, ma, kch, nhip nh, ghi m - hnh .v.v..., lnh o cc phng ban, ban ch huy thiu nin nhi ng, ban nghin cu vn ho qun chng.

5.18. Phng m thut nn t h dy treo t|ng (treo tranh nh), thit b che nh sng, chu ra. Din tch s dng t 24m2 n 32m2. 5.19. Phng m nhc cn b tr t 1 n 2 phng n. Mi phng c din tch s dng t 16m2 n 32m2 v phi tnh n yu cu cht l|ng m thanh trong phng v cch m. 5.20. Phng nhip nh cn b tr phng chp nh v bung ti in trng phim. - Bung ti cn c thit b che nh sng v thng gi, trao i kh, bn lm vic, chu ra; - Cn b tr gian thc hnh trong phng nhip nh. Cn c vo quy m c th b tr t 2 n 4 gian, mi gian c din tch khng nh hn 4m2. 5.21. Phng ghi m, ghi hnh cn b tr ni yn tnh trong nh vn ho - th thao. Yu cu thit k phng ghi m, ghi hnh phi p dng nhng quy nh trong TCVN 5577 - 1991. Rp chiu bng . Tiu chun thit k. - Trang tr ni tht ca phng ghi m, ghi hnh v phng iu khin cn m bo cht l|ng m thanh trong phng; - Trn t|ng ngn gia phng ghi m vi phng iu khin cn c ca quan st cch m. 5.22. Ni dung ca khi qun l hnh chnh gm cc phng gim c, phng lm vic, phng vn th| nh my, phng k ton, phng l tn, phng trc ban. V tr ca khi nn b tr sao cho lin h vi bn ngoi v qun l bn trong thun tin. 5.23. Cc phng ph tr ca khi qun l hnh chnh bao gm : kho, phng k thut in, nh xe... |c b tr theo yu cu thc t. Din tch cc phng |c ly theo tiu chun thit k tr s c quan hin hnh.

6.Yu cu v phng chy, cha chy. 6.1.Thit k phng chy, cha chy cho nh vn ho- th thao phi tun theo cc quy nh trong TCVN 2622- 1995. Phng chy, chng chy cho nh v cng trnh - Yu cu thit k.

6.2. Bc chu la ca nh vn ho - th thao |c quy nh trong bng 4.


Bng 4. Bc chu la ca nh vn ho- th thao

S tng cao Ln hn hoc bng 3 tng Nh hn 3 tng

Bc chu la Ln hn hoc bng bc II Bc III

6.3. Cc phng biu din, phng trin lm, phng khiu v, phng gii tr ... nn b tr ti tng 1 v c li ra vo trc tip an ton. 6.4. Chiu rng thng thu nh nht ca hnh lang trong nh vn ho- th thao khng |c nh hn quy nh trong bng 5.
Bng 5. Chiu rng thng thu nh nht ca hnh lang trong nh vn ho- th thao

B phn

Khi hot ng qun chng Khi hc tp Khi cng tc chuyn mn

Hnh lang gia phng t 2 bn (m) 2,1 1,8 1,5

Hnh lang bn phng t 1 bn (m) 1,8 1,5 1,2

6.6. Tt c cc ca trn li thot ng|i u phi m ra ngoi hnh lang. Khng |c dng ca quay, ca xp, ca y. 6.7. Chiu rng ca ra vo chnh ca phng trin lm, phng khiu v, phng vui chi gii tr ln khng |c nh hn 1,5m. 6.8. Nhng ni tp trung ng ng|i snh, cu thang, |ng thot ng|i cn b tr n chiu sng s c v bng hiu ch dn phn tn.

6.9. 7. Yu cu v cp thot n|c v thit b k thut v sinh. 7.1. Khi thit k h thng cp thot n|c v thit b k thut v sinh cho nh vn ho- th thao phi tun theo nhng quy nh trong tiu chun TCVN 4513-1988Cp n|c bn trong nh v cng trnh - Tiu chun thit k v TCVN 4474-1987Thot n|c bn trong nh v cng trnh- Tiu chun thit k. 7.2. N|c cp cho nh vn ho- th thao phi |c ly t h thng cp n|c chung. Tr|ng hp nhng ni khng c h thng cp n|c th, cho php tn dng cc ngun n|c t nhin s dng nh|ng phi |c x l bng cc bin php lng, lc n gin. 7.3. Khi thit k mng l|i |ng ng cp n|c bn trong phi tnh theo tng l|u l|ng dng n|c ln nht ca mi yu cu s dng. 7.4. Cho php thit k h thng cp n|c nng cc b cho cc phng c nhu cu cn thit phc v hc tp. 8. Yu cu v thng gi v iu ho khng kh. 8.1. Trong nh vn ho- th thao phi thit k h thng thng gi v iu ho khng kh cho nhng phng c s l|ng ng|i tp trung ng nh| : phng khn gi, phng trin lm, phng khiu v, phng gii tr ln v.v... m bo yu cu v sinh v chng nng v ma h. 8.2. Khi thit k h thng thng gi, iu ho khng kh cho nh vn ho- th thao phi bo m nhit tnh ton trong nh ca cc phng theo quy nh trong bng 6.
Bng 6. nhit tnh ton trong mt s phng ca nh vn ho- th thao

Tn phng Phng khn gi, phng trin lm, phng khiu v, phng c sch, lp hc, nh lm vic chuyn mn Phng gii tr

Nhit trong phng (oC) T 20 n 25

Phng th thao Phng luyn tp tng hp

T 18 n 20 T 22 n 25

8.3. Cc phng khn gi d|i 400 ch v tt c cc phng hc, lm vic phi thit k thng gi t nhin v c h thng qut trn. 8.4 Cc khu v sinh cn c thit b thng gi, thi kh c lp. 8.5. Cp ting n cho php trong cc loi phng khng |c ln hn quy nh trong bng 7.
Bng 7. Cp ting n cho php trong nh vn ho-,th thao

Tn cc phng - Phng m nhc (phng c yu cu yn tnh cao) - Phng hc, phng c sch... - Phong vui chi gii tr

Cp ting n cho php (dB) 30 50 55

9. Yu cu v chiu sng, k thut in v thit b in yu. 9.1.Cn tn dng trit chiu sng t nhin, trc tip cho cc phng : phng tp th thao, phng hc, phng trin lm v.v... Khi thit k chiu sng t nhin cho cc phng ni trn cn p dng cc hnh thc chiu sng sau : - Chiu sng bn qua ca s cc t|ng bao che; - Chiu sng bn qua mi, ca mi qua l ly sng mi v cc l sng v tr cao ca nh; - Chiu sng hn hp (kt hp chiu sng bn v chiu sng bn).

9.2. Khi thit k chiu sng t nhin cho cc phng phi m bo ng u nh nht 0,7 cho chiu sng bn v 21 cho chiu sng hn hp (t s gia ri ln nht v nh nht). 9.3. Cc phng c chc nng chnh trong nh vn ho- th thao cn |c |u tin chiu sng t nhin. T l din tch ca s vi din tch sn ca phng khng |c nh hn quy nh trong bng 8.
Bng 8 T l din tch ca s vi din tch sn tnh chiu sng t nhin

Tn phng - Phng trin lm - Phng c sch - Phng m thut - Phng vui chi gii tr, giao tip - Phng vn ngh, m nhc, ma, kch - Phng hc - Phng luyn tp tng hp

T l DT ca s/DT sn 1/3

1/5

9.4. Cn c bin php v thit b lm gim chi hoc khng b chi lo do nh sng trc tip hay phn chiu khi c mt tri. 9.5. Tt c cc b phn trong nh vn ho- th thao phi |c thit k chiu sng nhn to. chiu sng nh nht trn mt phng tnh ton quy |c |c quy nh trong bng 9.

Bng 9 . ri chiu sng nh nht trn mt phng tnh ton

Tn cc phng Cc phng - Phng khn gi biu din - Sn khu - Phng ho trang - My chiu Phng gii tr Phng gii tr

chiu sngch bnh qun ( lux) 75 ~ 150 Sn khu cn 50 ~ 100 c chiu sng 50 ~ 100 lm vic 20 ~ 50 50 ~ 100

Phng

giao tip Phng trin lm Cc phng c Cc phng hc tp

Phng khiu v - phng 50 ~ 100 tr Phng trin lm - hnh 75 ~ 150 lang Phng c 75 ~ 150 75 ~ 150 75 ~ 150 50 ~ 100 50 ~ 100 50~ 100 75 ~ 150 75 ~ 150 75 ~ 150 ~ 200

- Phng lm vic m thut - Phng chp nh - Phng ghi m - Cc phng khc Cc phng - Phng luyn tp tng lm vic hp chuyn mn - Lp hc th|ng - Lp hc ln - Lp hc m thut

Nn t chiu sng cc b Nn t chiu sng cc b - Cn c chiu sng cc b - Cn c chiu sng cc b

9.6. Mt phng tnh ton quy |c thit k chiu sng l mt phng cch sn 0,8m. 9.7. Khi thit k chiu sng nhn to cho nh vn ho -th thao ngoi nhng quy nh trn cn phi tun theo TCXD 16 - 1986. Chiu sng nhn to cho cng trnh dn dng.

9.8. K thut in v in yu. 9.8.1. Thit b phn phi in cn b tr ni d qun l, |ng ra vo thun tin. 9.8.2. Thit k in trong cc phng nh vn ho- th thao cn tnh n kh nng cc phng hot ng a chc nng v tng thm ni dung thit b. 9.8.3. |ng dy phn phi in cn b tr ph hp vi cc thit b s dng in khc nhau.

9.8.4. |ng dy trong cc phng cn i ngm. Vic lp t |ng dy dn in v thit b in cn tun theo nhng quy nh trong TCXD 25-1991. t |ng dy dn in trong nh v cng trnh cng cng-Tiu chun thit k v TCXD 271991 t thit b in trong nh v cng trnh cng cng- Tiu chun thit k 10. Yu cu v cng tc hon thin. 10.1. Cng tc hon thin cn tun theo cc quy nh trong tiu chun TCVN 5674- 1992. Cng tc hon thin trong xy dng. Tiu chun thi cng nghim thu v phi m bo yu cu thch dng, bn vng v m thut. 10.2. Sn ca phng khn gi phi chng trn, tr|t v qut dn d dng. Trong cc phng k thut th |ng v mt sn phi p v lt bng vt liu khng chy. 10.3. Cc phng hot ng qun chng cn s dng vt liu lt nn d c ra, lau chi, chu mi mn. Phng hot ng ca tr v ng|i gi cn s dng sn g c tc dng tt cho sc kho. 10.4. T|ng v sn trong khu v sinh phi c lp chng thm. Chiu cao lp chng thm ca tng tnh t mt nn hoc sn t 0,1m n 1,2m cho cc phng khu v sinh v 1,5m cho phng tm. 10.5. Cnh ca vo phng khn gi, phng khiu v, phng ghi m khe ca phi c m cch m. Ca ca khi hot ng qun chng, khi hc tp ca nh vn ho - th thao khng |c lm ng|ng ca.

10.6. Cng tc hon thin cng trnh gm cc vic : sn, lt, trt, p... phi p ng cc yu cu k thut, m thut v s dng. Cn kt hp ng b trang tr ni tht, ngoi tht, |ng x, cy cnh, sn v|n. 10.7. Khi mi ca nh vn ho- th thao |c s dng lm ni hot ng ngoi tri th chiu cao lan can bo v khng |c nh hn 1,2m. Khi lm lan can bng kim loi th cc chi tit ca lan can khng |c lm nh h|ng n hot ng ca ng|i s dng. ----------------------------------------