Kezelési és karbantartási útmutató Aprilia RS 50

A FŐBB ALKOTÓELEMEK ELHELYEZKEDÉSE
JELMAGYARÁZAT 1) Bal oldali visszapillantó tükör 2) Hűtősapka 3) Vízhűtő 4) Tanksapka 5) Gyújtógyertya 6) Benzincsap 7) Akkumulátor 8) Biztosíték tartó 9) Bal oldali utaslábtartó (kattanás jelzi a le és felhajtott állapotát) (azokban az országokban, ahol megengedett) 10) Meghajtó lánc 11) Oldaltámasz (önműködően felcsapódik) 12) Vezető bal oldali lábtartó (egy rugó mindig lehajtott állapotban tartja) 13) Sebességváltó kar 14) Bal oldali burkolat 15) Kürt (duda) 12. old. JELMAGYARÁZAT 1) Kesztyű/szerszámtartó 2) Kétütemű motorolaj tartály 3) Kétütemű motorolaj tartály záró dugója 4) A vezető ülése 5) Ülészár 6) Légszűrő 7) Gyújtáskapcsoló/kormányzár 8) Jobb oldali visszapillantó tükör 9) Első fékfolyadék tartály 10) Műszerfal 11) Hidegindító kar 12) Hátsó fékfolyadék tartály 13) Hátsó főfékhenger 14) Hátsó fékkar 15) Vezető jobb oldali lábtartó (egy rugó mindig lehajtott állapotban tartja) 16) Jobb oldali utaslábtartó (kattanás jelzi a le és felhajtott állapotát) (azokban az országokban, ahol megengedett) 13. old.

A MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK ELHELYEZKEDÉSE
JELMAGYARÁZAT 1) Gyújtáskapcsoló/kormányzár (BE – KI – ZÁR) 2) Irányjelző kapcsoló 3) Kürt nyomógomb 4) Fényváltó kapcsoló (tompított – reflektor) 5) Fénykürt nyomógomb 6) Kuplungkar 7) Műszerek és kijelzők 8) Első fékkar 9) Gázmarkolat 10) Önindító nyomógomb 11) Világítás kapcsoló (nincs ilyen az ASD-vel szerelt modelleken) 12) Motor vészleállító kapcsoló (BE – KI) (azokban az országokban, ahol szükséges) 13) Hidegindító kar

MŰSZEREK ÉS KIJELZŐK
JELMAGYARÁZAT 1) Fordulatszámmérő 2) Hűtővíz hőmérsékletjelző 3) Zöld színű, a jobb oldali irányjelző bekapcsolt állapotának kijelzője 4) Zöld színű, a sebességváltó üres állásának kijelzője 5) Vörös színű, a kétütemű motorolaj tartály tartalék mennyiségének kijelzője 6) Kék színű, a távolsági fényszóró kijelzője 7) Zöld színű, a tompított világítás bekapcsolt állapotának kijelzője 8) Zöld színű, a bal oldali irányjelző bekapcsolt állapotának kijelzője 9) Napi kilométer számláló 10) Napi kilométer számláló nullázója 11) Összes megtett kilométer számláló 12) Kilométer óra 14. old.

MŰSZEREK ÉS KIJELZŐK TÁBLÁZATA

Megnevezés Jobb oldali irányjelző visszajelző

Funkció Villog, ha a jobb oldali irányjelző bekapcsolt állapotban van. Villog, ha a bal oldali irányjelző bekapcsolt állapotban Bal oldali irányjelző visszajelző van. Bekapcsolt országúti világítás kijelzője Világít, ha az országúti világítás be van kapcsolva. Bekapcsolt tompított világítás kijelzője Világít, ha a tompított világítás be van kapcsolva. A motor főtengelyének percenkénti fordulatszámát jelzi. Fordulatszámmérő A motorblokkban lévő hűtőfolyadék hőmérsékletét méri. Hűtőfolyadék hőmérsékletjelző Mikor a mutató elmozdul a „min” jelzésről, a motor már eléggé fölmelegedett, hogy elinduljon járművével. A normális üzemi hőmérséklet a skála középső tartománya. Ha a mutató eléri a vörös mezőt, állítsa le a motort és ellenőrizze a hűtőfolyadék szintet, lásd 28. oldalt (HŰTŐFOLYADÉK). !FIGYELEM Ha a megengedett legnagyobb hőmérsékletet túllépi (vörös mező, a skála „max” jelzése), a motor súlyosan károsodhat. Kétütemű motorolaj tartály tartalék Világítani kezd, ha a kétütemű motorolaj tartályban kevesebb, mint 0,35 liter olaj marad. mennyiség kijelzője !FIGYELEM Ha a kijelző világítani kezd, azt jelzi, hogy a motorolaj tartályból már a tartalék mennyiség fogy; ilyenkor a lehető leghamarabb töltse fel az olajtartályt, lásd 25. oldal (KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ TARTÁLY). Sebességváltó üres állásának kijelzője Világít, amikor a sebességváltó üresben van. A nullázása óta megtett utat jelzi kilométerben. A Napi kilométer számláló nullázásához használja a napi kilométer számláló nullázó gombot. Forgassa az óra járásával ellentétes irányba, hogy Napi kilométer számláló nullázója lenullázza a napi kilométer számlálót. Az összesen megtett kilométert jelzi. Összes megtett kilométer számláló Az aktuális haladási sebességet jelzi km/h-ban. Kilométer óra

15. old. FŐBB KEZELŐSZERVEK

MEGJEGYZÉS Az elektromos berendezések csak a gyújtáskapcsoló „ON” állásában működnek. A világítás csak járó motornál működik.
A KORMÁNY BAL OLDALÁN LÉVŐ KEZELŐSZERVEK
1) KÜRT NYOMÓGOMB A kürt megszólal, ha ezt a nyomógombot megnyomja. 2) IRÁNYJELZŐ (INDEX) KAPCSOLÓ Ha balra kíván kanyarodni és/vagy jelezni, húzza a kapcsolót balra; ha jobbra kíván kanyarodni és/vagy jelezni, tolja a kapcsolót jobbra. Az irányjelzőt a kapcsoló benyomásával kapcsolhatja ki. 3) FÉNYVÁLTÓ KAPCSOLÓ Ha a világításkapcsoló „ON” állásban van, a fényváltó kapcsoló állásától függően a tompított vagy a távolsági világítás fog működni. Ha a fényváltó kapcsoló „tompított” állásban van, akkor a tompított, ha a „távolsági” állásban van, akkor a távolsági világítás fog bekapcsolni. 3) FÉNYVÁLTÓ KAPCSOLÓ (ASD-vel szerelt kivitelnél)

Ha a fényváltó kapcsoló „tompított” állásban van, a helyzetjelzők, a műszerfal világítás és a tompított világítás fog bekapcsolódni, ha a „távolsági” állásban van, akkor a tompított helyett a távolsági világítás fog működni. MEGJEGYZÉS A világítást csak a motor leállításával tudja kikapcsolni. 4) FÉNYKÜRT NYOMÓGOMB Ennek a nyomógombnak a megnyomásával bekapcsolhatja a távolsági világítást a világításkapcsoló állásától függetlenül, és így jelezhet a szembejövő, előzésben lévő járműveknek, és/vagy veszélyhelyzet esetén. A nyomógomb elengedésével a távolsági világítás kikapcsol. 5) HIDEGINDÍTÓ BERENDEZÉS MŰKÖDTETŐ KARJA A motor hidegindításánál a kar lefelé fordításával tudja aktiválni a hidegindító berendezést. A hidegindító berendezés elzárásához forgassa felfelé a kart ütközésig. 16. old.

A KORMÁNY JOBB OLDALÁN LÉVŐ KEZELŐSZERVEK
1) VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓ (Azokban az országokban, ahol szükséges)

!VESZÉLY
Ne használja a vészleállító kapcsolót normál körülmények között menet közben. Ez a kapcsoló biztonsági okokból van felszerelve motorjára és csak vészhelyzet esetén ajánlatos használni, ha például menet közben rendellenességet észlel motorján, nem kell egyik kezével elengedni a kormányt, hogy a gyújtáskapcsolóval leállítsa a motort, ezt megteheti a vészleállító kapcsolóval, miközben kezeivel mindvégig tudja fogni a kormányt. A kapcsoló „ON” állásában a motor indítható, „OFF” állásba kapcsolva a motor azonnal leáll.

!FIGYELEM
Leállított motornál, ha a gyújtáskapcsoló „ON” állásban marad, az akkumulátor lemerülhet. Ha a vészleállító kapcsolót használta a motor leállításához, utána a gyújtáskapcsolót mindig kapcsolja „OFF” állásba. 2) VILÁGÍTÁS KAPCSOLÓ (nincs az ASD-vel szerelt modellen) Ha a világítás kapcsoló „OFF” állásban van, a lámpák nem világítanak. Ha „parkolófény” állásba kapcsolja, a helyzetjelzők és a műszerfal világítás kigyullad. Ha „ON” állásba kapcsolja, a helyzetjelzők, a műszerfal világítás és a tompított fényszóró világítani fog. A távolsági fényszórót a fényváltó kapcsolóval kapcsolhatja. 3) ÖNINDÍTÓ NYOMÓGOMB Az önindító beindítja a motort, ha az önindító nyomógombot megnyomja. Lásd a 32. oldalon (BEINDÍTÁS). 17. old.

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
A gyújtáskapcsoló (1) a kormányoszlophoz kapcsolódó felső villahídon található. MEGJEGYZÉS A gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolót/kormányzárat, az ülészárat és a tanksapkát működteti. A motorhoz a gyár két kulcsot ad (az egyik tartalék).

KORMÁNYZÁR

!VESZÉLY
Soha ne kapcsolja a gyújtáskapcsolót menet közben „kormányzár” állásba, mert a motor irányíthatatlanná válik. HASZNÁLATA A kormány lezárása: - Fordítsa el a kormányt teljesen balra (vagy jobbra). - Fordítsa a kulcsot „OFF” állásba. - Nyomja le a kulcsot és fordítsa „kormányzár” állásba. - Húzza ki a kulcsot.

szerszám tok. ahol a típus homologizációja ezt előírja. Se a motort nem lehet beindítani.10 . CÉLSZERSZÁMOK OPT Néhány különleges művelet elvégzéséhez ajánlott használni a következő célszerszámokat (ez ügyben keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét). old. leállított motor mellett végezze. Első kerék kiszerelés.Vegye le a vezető ülését. Se a motor nem indítható. 50 46 20. HÁTSÓ SÁRVÉDŐ HOSSZABBÍTÓ TOLDAT (azokban az országokban. ha nedves úttesten használja motorját.Pozíció Kormányzár „OFF” állás „ON” állás Funkció A kormány le van zárva. Hogy hozzáférjen: . A kulcs kivehető. lánc holtjáték beállítás. . 19. lásd 52. A szerszámkészlet (1) tartalma: . 18. . 4.22 mm-es gyertyakulcs. old. .11 mm-es villáskulcs.kétvégű. . . A maximális teherbírás: 1.21 .5 kg. KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK KESZTYŰ/SZERSZÁMTARTÓ A kesztyű/szerszámtartó a vezető ülése alatt található. FŐBB RÉSZEGYSÉGEK ÜZEMANYAG VESZÉLY A belsőégésű motorokhoz használt üzemanyag rendkívül illékony és normális körülmények között robbanást okozhat. A kulcsot nem lehet kivenni. Szerszám Támasztó kengyelek (1) a hátsó motoremelő állványhoz.hajtó szár a gyertyakulcshoz. hogy a tankolást és a karbantartási munkálatokat jól szellőző helyiségben. 5 mm-es inbuszkulcs. oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). Hátsó motoremelő állvány (2) Első motoremelő állvány (3) Munkálatok A motor felemelése a hátsó állványra.3. Kulcs kivétel A kulcs kivehető. se a lámpákat nem lehet bekapcsolni. Oldal 43 47. csillag/sima csavarhúzó. mert ez az alkatrész nagymértékben csökkenti a hátsókerék által felvert víz szétfröcskölődését. Hátsó kerék kiszerelés. ahol szükséges) A hátsó sárvédő hosszabbító toldat (2) különösen hasznos. se a lámpákat nem lehet bekapcsolni. MEGJEGYZÉS A hátsó sárvédő hosszabbító toldat (2) a motor szériatartozéka azokban az országokban. . Nagyon fontos. A motor indítható és a lámpák is bekapcsolhatók. old.

M. oldal (A SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE). Tankolás után jól zárja le az üzemanyagtartály tanksapkáját. MEGJEGYZÉS Használjon jó minőségű 75W-90-es viszkozitású hajtóműolajat. X Használjon jó minőségű. hogy a féktárcsa és a súrlódó alkatrészek teljesen tiszták legyenek a karbantartás vagy ellenőrzés után. azokon se olaj. ezért soha ne tankolja teljesen tele a benzintankot.Fordítsa el a kulcsot az óra járásával ellentétes irányba. majd minden 8000 km (5000 mi) megtétele után. vagy a helyileg illetékes veszélyes hulladékkezelő telepre. hogy nem maradt-e benzin az üzemanyag betöltő nyílás belső peremén.M.M. lásd 44.O. vagy más nagy hőmérsékletű eszköz használatától. lásd 75. !FIGYELEM Az olaj súlyosan károsíthatja bőrét. Abban az esetben. hogy bőrével érintkezzen a benzin. szikra. vagy kidörzsölve. hogy a fékcső nincs-e megcsavarodva. vagy ha az időszakos ellenőrzési műveletek bármelyikét nem tudja megfelelően elvégezni. Lehetőleg ne engedje kifolyni a benzint. miután befejezte a vele való foglalatoskodást. Mossa meg kezeit gondosan. egyébként is óvakodjon nyílt láng.R. ne lélegezze be a benzingőzt és ne hagyja. Az alábbi információk mindkét fékrendszerre egyformán vonatkoznak.) és 85 (N. mert a motorblokk forró alkatrészeivel érintkezve meggyulladhat. old. amely megfelel a DIN 51607 szabvány előírásainak és oktánszáma legalább 95-ös (N. !VESZÉLY Mindig ellenőrizze. ha mégis kifolyik egy kevés üzemanyag.O. FÉKFOLYADÉK (javaslatok) MEGJEGYZÉS Az Ön motorkerékpárja elől és hátul is hidraulikus tárcsafékkel van felszerelve.R. ólommentes üzemanyagot. hogy megelőzze a benzin begyulladását. Ha bármilyen rendellenességet észlel a fékrendszer működésében. ha nap mint nap és hosszú időn keresztül érintkezik vele. AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (a tartalékkal együtt): 13 liter A TARTALÉK ÜZEMANYAG MENNYISÉGE (manuálisan hozzáférhető): 2. Cserélje le a sebességváltó olajat az első 500 km (312 mi). !VESZÉLY Ha a fékkar a szokottól nehezebben jár. Legyen óvatos.O. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). lépjen kapcsolatba hivatalos aprilia kereskedőjével. lásd 45.). hogy teljesen elpárolgotte és mielőtt beindítaná a motort nézze meg. vagy felrobbanását.) és 85 (N.Helyezze be a kulcsot (1) a tanksapkába (2). amely legalább 95-ös oktánszámú (N. húzza meg felfelé és vegye le a tanksapkát. ajánlatos gumi védőkesztyűt viselnie. 21.).M.O.M. SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét 4000 km-enként (2500 mi). ez a hidraulikus fékrendszer hibáját jelzi.M. vagy a holtjátéka megváltozik.6 liter Így tankoljon: . . A napsugárzás hőjétől a benzin kitágul. Töltse zárható tárolóedénybe és vigye el a legközelebbi benzinkúthoz. NE ÖNTSE KI AZ ÜZEMANYAGOT A TERMÉSZETBE! TARTSA GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA! Használjon jó minőségű ólmozott vagy ólommentes üzemanyagot. Bármelyik karbantartási munkálatot végzi. Ellenőrizze gyakran. Ne nyelje le és ne próbálja egyik tartályból a másikba csővel átszívni. amelyek két különálló hidraulikus rendszerrel működnek. Ne öntse ki az olajat a természetbe. vagy ha benzin közelében tartózkodik.Ne dohányozzon tankolás közben. se zsír vagy egyéb szennyeződés ne legyen. oldal (A SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ CSERÉJE). ellenőrizze. .

automatikusan kompenzálva a fékbetétek kopását. ha a tartály teteje le van véve. az első fékkar mellett van. A hátsó fékrendszer folyadéktartálya a motor jobb oldalán. hogy se víz. NE ENGEDJE. .Támassza le járművét az oldaltámaszra. Forduljon orvoshoz.Vegye le a fékfolyadék tartály fedelét (4). súlyos allergiás tüneteket okozhat. TÁRCSAFÉKEK !VESZÉLY Az Ön biztonságának legfontosabb elemei a fékek.Csavarja ki a fékfolyadék tartály tetejét rögzítő két csavart (3). Gondosan mossa meg és bő vízzel öblítse le azokat a testrészeit.Fordítsa el a kormányt balra úgy. vagy műanyag felületekre. oldal (A FÉKBETÉT KOPÁS ELLENŐRZÉSE). .Ellenőrizze. hogy ne kerüljön fényezett. vagy a szemébe jut. hogy a fékfolyadék szintje a tartály kémlelő ablakát (2) teljesen ellepi. . FELTÖLTÉS !FIGYELEM A fékfolyadék kifolyhat a tartályból. lásd 23. amelyekkel a fékfolyadék érintkezett. !VESZÉLY Ne hagyja a feltétlen szükségesnél hosszabb ideig érintkezni a fékfolyadékot a levegővel. A fékfolyadékot évente egyszer le kell cserélni. megköti a benne lévő nedvességet. ügyeljen. CSAK a feltöltés idejére hagyja nyitva a fékfolyadék tartály tetejét. Az első fékrendszer folyadéktartálya a kormány jobb oldalán. . szilárd talajra. ELSŐ FÉK ELLENŐRZÉS MEGJEGYZÉS Állítsa járművét sima. A fékfolyadék vízmegkötő tulajdonságú. old. oldal (ELSŐ FÉK). tartsa a motort olyan helyzetben. . ha a tartály tetejét rögzítő csavarok (3) lazák. HOGY A FÉKFOLYADÉK A TERMÉSZETBE KERÜLJÖN! TARTSA GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA! !FIGYELEM A fékfolyadék használata közben vigyázzon. a burkolat felső részénél található.Vegye ki a gumitömítést (5). lásd 75. vagy szemészhez. ha a folyadék a szemébe kerül. MEGJEGYZÉS Hogy megelőzze feltöltés közben a fékfolyadék kifolyását. így amikor érintkezésbe lép a levegővel. . töltse fel a tartályt.Ha nem. . hogy a tartályban lévő folyadék szintje párhuzamos legyen a tartály tetejével.Vigyázzon. A fékbetétek kopása következtében a fékfolyadék szintje csökken. melyet lehetőség szerint hivatalos aprilia kereskedőjénél végeztessen el. Ha a fékrendszeren karbantartási munkálatokat végez. se egyéb szennyeződés ne kerüljön a fékrendszerbe. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). a gyár által előírt fékfolyadékot használja. 22. lásd alább (FELTÖLTÉS). 24. Rendszeresen ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályokban. Ha fékfolyadék éri a bőrfelületét. de semmiképpen se tegye. A kenőanyag táblázatban található. ezért ha karbantartási vagy egyéb javítási munkákat végez rajtuk. lásd 56. Az Ön motorjának elől és hátul is hidraulikus tárcsafékkel ellátott fékrendszere van. oldal (HÁTSÓ FÉK) és a fékbetétek kopását. hogy mindig a legnagyobb gonddal járjon el és minden elindulás előtt ellenőrizze azokat alaposan. hogy a tartályban lévő fékfolyadék szintje párhuzamos legyen a tartály (1) tetejével. mert kárt tehet bennük. Ne húzza be a fékkart. . ajánlott gumi védőkesztyű használata.

Ne nyomja le a fékpedált. szilárd talajra. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). vagy ha levegő van a fékrendszerben. !VESZÉLY Ne hagyja a feltétlen szükségesnél hosszabb ideig érintkezni a fékfolyadékot a levegővel.Tegye vissza a tartály fedelét (4). hogy a fékfolyadék tartályban (1) lévő folyadék párhuzamos legyen a tartály tetejével (2). MEGJEGYZÉS Hogy a fékfolyadék tartályt a felső („MAX”) szintig feltöltse.Tegye vissza a gumitömítést (5) a helyére gondosan. MEGJEGYZÉS Hogy megelőzze feltöltés közben a fékfolyadék kifolyását. vagy túl puha a fék. . amíg a folyadék teljesen el nem lepi a kémlelő ablakot. .Ellenőrizze. Azt ajánljuk. HÁTSÓ FÉK ELLENŐRZÉS MEGJEGYZÉS Állítsa járművét sima. .Csavarja le és vegye le a fékfolyadék tartály tetejét (2). Ha szükségesnek látja.Ha a folyadék nem éri el a „MIN” (alsó) szintjelzést. . hogy a tartály teteje párhuzamos legyen a talajjal. ha a tartály teteje épp csak a helyére van téve. FELTÖLTÉS !FIGYELEM A fékfolyadék kifolyhat a tartályból. s közben ellenőrizze. Kopott fékbetétek esetén ne töltse a felső (MAX) szintig a fékfolyadék tartályt. hogy a „MIN” (alsó) és a „MAX” (felső) szintjelzés között legyen.Töltse fel a tartályt fékfolyadékkal. hogy a fékfolyadék szintje a tartályon lévő „MIN” (alsó) szintjelzés fölött legyen. hogy csak új fékbetétek beszerelése után töltse a felső (MAX) szintig a fékfolyadék tartályt. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. így amikor érintkezésbe lép a levegővel. tartsa a motort olyan helyzetben. ha a fékkarnak túl nagy az útja. de semmiképpen se tegye. 23. A fékbetétek kopása következtében a fékfolyadék tartályban lévő folyadék szintje egyre gyorsabban csökken. . ha szükséges használjon tölcsért. vagy felborulhat. A fékfolyadék vízmegkötő tulajdonságú.Vegye ki a gumitömítést (3). az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. hogy az a kémlelő ablakot (2) teljesen ellepje.!FIGYELEM A feltöltéskor ne lépje túl a felső „MAX” szintet. mert a betétek cseréjekor kifolyhat a fölösleges folyadék. . CSAK a feltöltés idejére hagyja nyitva a fékfolyadék tartály tetejét. . lásd alább (FELTÖLTÉS). lásd 75. Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja. mert a fékrendszert légteleníteni kell. öntsön annyi folyadékot a tartályba. !FIGYELEM Ellenőrizze a fékhatást. .Csavarja be és húzza meg a csavarokat (3). Abban az esetben. !VESZÉLY Járműve eldőlhet. old. ha a tartály teteje le van véve. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. lásd 75. megköti a benne lévő nedvességet.Tartsa motorját függőleges helyzetben. töltse fel a tartályt. !FIGYELEM A feltöltéskor ne lépje túl a felső „MAX” szintet. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). így kompenzálja a fékbetétek kopását.Töltse fel a fékfolyadék tartályt (1) az előírt fékfolyadékkal. . . . hogy a tartályban lévő folyadék szintje párhuzamos legyen a tartály tetejével.

Ha az olajtartályban már csak a tartaléknak megfelelő mennyiségű olaj marad. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. mert a betétek cseréjekor kifolyhat a fölösleges folyadék. A szeparált olajtartály feltöltése: . az olajadagoló tartalék mennyiségére figyelmeztető kijelző világítani kezd. melyet az alábbiak szerint végezhet el: . a motorblokk súlyosan károsodhat. old. Ha szükséges. . 25. 24. hogy csak új fékbetétek beszerelése után töltse a felső (MAX) szintig a fékfolyadék tartályt. amíg lehet. mert a fékrendszert légteleníteni kell.Lazítsa meg a kontraanyát (1). .Húzza ki az olajtartály záródugóját (1). Ha szükségesnek látja. lehetőség van a hátsó fékpedál helyzetének beállítására: . .Csavarja be a nyomórudat (4) teljesen. . . vagy ha levegő van a fékrendszerben. Az Ön motorja különálló olajszivattyúval van ellátva. majd 3-4 fordulatnyira csavarja kifelé.6 liter TARTALÉK MENNYISÉG: 0. Abban az esetben. hogy a rendszert lelégtelenítsék. a műszerfalon lévő vörös színű. a megfelelően kialakított horonynak köszönhetően.Az összeszerelést a szétszerelés fordított sorrendjében végezze el. lásd 75. mert ha a motort úgy használja. vagy az olajszivattyú csövét le kellett valamiért szerelnie. A SZEPARÁLT OLAJTARTÁLY TÉRFOGATA: 1. amely az üzemanyaghoz keveri a motor kenéséhez szükséges kétütemű motorolajat. oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). ha a fékkarnak túl nagy az útja. . . TARTSA GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA! A SEBESSÉGVÁLTÓ KAR BEÁLLÍTÁSA Lehetőség van a sebességváltó kar helyzetének beállítására a rúd (2) segítségével. Kopott fékbetétek esetén ne töltse a felső (MAX) szintig a fékfolyadék tartályt.Forgassa el a rudat és állítsa be a sebességváltó kar magasságát.Lazítsa meg a nyomórúdon (4) lévő kontraanyát (3) majd csavarja végig a nyomórúdon. súlyos károsodást fog szenvedni a motorblokk. Ez a művelet elengedhetetlen. miután befejezte az olajjal való munkálatokat. 4). A sebességváltó kar tengelyének kenése biztosított. A HÁTSÓ FÉKPEDÁL BEÁLLÍTÁSA A hátsó fékpedált az átlagos emberi méretek alapján állítják be a gyártás során. . !FIGYELEM Ha járművét kétütemű motorolaj nélkül használja. hogy az olajszivattyú rendszerében levegő van. vagy túl puha a fék.Csavarja ki az állítócsavart (2) teljesen. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. !FIGYELEM Ellenőrizze a fékhatást. így kompenzálja a fékbetétek kopását. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét.Vegye le a vezető ülését. Ha az olaj kifogy az olajtartályból. oldal (MŰSZEREK ÉS KIJELZŐK). A fékbetétek kopása következtében a fékfolyadék tartályban lévő folyadék szintje egyre gyorsabban csökken. 4]. old.Lazítsa meg az anyákat [3 (balmenetes) .Húzza meg az anyákat (3. Ne öntse az olajat a természetbe. lásd 52.Azt ajánljuk. lásd 14.35 liter !FIGYELEM Mossa meg kezeit gondosan. SZEPARÁLT OLAJTARTÁLY (KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ TARTÁLY) Töltse fel a szeparált motorolaj tartályt 500 km-enként (312 mi) kétütemű motorolajjal.

Állítsa be a fékpedált az állítócsavarral (2). . Gondosan mossa meg és bő vízzel öblítse le azokat a testrészeit. amíg el nem éri a főfékhenger dugattyúját. mert meggyulladhat. hogy a megfelelő helyzetben álljon. vagy a szemébe jut. 27. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. hogy megelőzze annak idő előtti kopását és korrózióját. . de a jármű sebessége nem növekszik ennek megfelelő mértékben. .Tegye vissza a védő burkolatot (2).Ellenőrizze a kuplungkar holtjátékát. komoly veszélyt jelenthet. HOGY A HŰTŐFOLYADÉK A TERMÉSZETBE KERÜLJÖN! TARTSA GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN ELZÁRVA! Ügyeljen rá. Ha bármilyen kis mennyiséget lenyelt. javasolt a gumi védőkesztyű használata.Lazítsa meg az anyát (3) (csavarja kifelé).A kontraanyával (3) rögzítse a nyomórudat (4). ha a hűtőfolyadék az előírt szint alatt van. NE ENGEDJE. vagy lefullad. és cserélje le kétévente. súlyos allergiás tüneteket okozhat.Húzza le a védőburkolatot (2). . A KUPLUNGKAR BEÁLLÍTÁSA A kuplungkar holtjátékán állítani kell. HŰTŐFOLYADÉK !FIGYELEM Ne használja motorját. . 26. !VESZÉLY Ha nem tudja elvégezni a kellő beállítást vagy a kuplung nem működik megfelelően. hogy a fékpedálnak megvan-e a kellő holtjátéka. a kar végénél mérve.Csavarja kifelé a nyomórudat (4). MEGJEGYZÉS Ellenőrizze a kuplungbovden állapotát: a belső kábel és a külső ház nem lehet sérült vagy ellapított sehol sem. !FIGYELEM Ellenőrizze. . old.Rendszeresen kenje át a kuplungbovdent. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). vagy ha a kuplung csúszik – gyorsítás közben a motor fordulatszáma hirtelen emelkedik. hogy a hűtőfolyadék ne folyjon rá a motor forró alkatrészeire. lásd 75. !VESZÉLY Ellenőrizze a fék hatásosságát. . melyet lehetőleg a hivatalos aprilia kereskedőjénél végeztessen el.5 .A kontraanyával (1) rögzítse az állítócsavart (2). A kuplung finombeállítását az állítócsavarral (1) végezheti el: . Ha bármilyen javítási munkálatot kell végezni. old. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét.Úgy állítsa be a nyomórudat (4).1 mm. amíg a kuplungkar végén mért holtjáték 10 – 15 mm között nem lesz. és hosszabb utazások után. hogy a rúd vége és a főfékhenger dugattyúja között 0.5 – 1 mm hézag maradjon.. A beállítást követően ellenőrizze. !VESZÉLY A hűtőfolyadék mérgező! Ne nyelje le! Ha hűtőfolyadék éri a bőrfelületét. öblítse ki a száját és torkát tiszta vízzel. és azonnal forduljon orvoshoz. . A fékpedál holtjátéka az állítócsavarnál mérve: 0. .Húzza meg az anyát (3) (csavarja befelé) és így rögzítse az állítócsavart (1). s mivel színtelen lánggal ég. hogy elengedett fékpedál mellett a hátsókerék szabadon foroge. Ha szükségesnek látja. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét 2000 km-enként (1250 mi). . amivel megelőzheti a fék állandó működését és a fékrendszer alkatrészeinek gyors kopását. .Forgassa az állítócsavart (1). amelyekkel a hűtőfolyadék érintkezett és szükség esetén forduljon orvoshoz. lásd az ábrát. ha a motor behúzott kuplung mellett sebességbe kapcsoláskor elindul.

!VESZÉLY A hűtőfolyadék mérgező! Ne nyelje le! Ha hűtőfolyadék éri a bőrfelületét. ha elegendő hűtőfolyadék van a tartályban. az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. . csökkentik a hűtés hatásosságát. Ha nem: .Csavarja vissza a betöltőnyílás zárósapkáját (1). Ez a keverési arány ideális a legkülönfélébb hőmérsékleti körülmények között és jó korrózió gátló hatással rendelkezik. Ne használja ujjait vagy más tárgyat az ellenőrzéshez. Hűtőfolyadék hígításához használjon desztillált vizet. A hűtőfolyadék 50% vízből és 50% fagyálló folyadékból áll. mert a motor felmelegedése után a fölösleg ki fog folyni. vagy a szemébe jut.Állítsa le a motort és hagyja lehűlni. így nem kell túl gyakran utántölteni a kiegyenlítő tartályban lévő hűtőfolyadékot.Töltse fel a tartályt az előírt hűtőfolyadékkal. növelje meg a fagyálló folyadék koncentrációját. A vízben lévő ásványi sók miatt lerakódások keletkeznek a vízhűtőben.Lazítsa meg a betöltő nyílás menetes zárósapkáját (1) (és két fordulatnyira csavarja le) anélkül. hogy nincs-e szivárgás a hűtőrendszerben. miközben az mindkét kerekével a talajon áll. szilárd talajon. hogy hasonló keverési arányú hűtőfolyadékot használjon nyáron is.A hűtőfolyadék cseréjét hivatalos aprilia kereskedőjénél végeztesse el. Ha a külső hőmérséklet 0 Celsius fok alá csökken. hogy levenné azt.Várjon néhány másodpercet. legfeljebb 60%-ig. !VESZÉLY Ne vegye le a kiegyenlítő tartály fedelét (1) amíg a motor meleg. !FIGYELEM Abban az esetben. . ha túlságosan sok hűtőfolyadék fogy el és ha a tartály üres marad ellenőrizze. amit ne próbáljon lehúzni. 28. súlyos allergiás tüneteket okozhat. hogy visszafordíthatatlan folyamatok.Csavarja le és vegye le a zárósapkát (1). mert a hűtőfolyadék forró és nyomás alatt van. melyek azonkívül. egy perem (3) található: szemrevételezéssel ellenőrizze. hogy a rendszerben lévő nyomás eltávozhasson. . Javasoljuk. GUMIABRONCSOK Motorja tömlőnélküli gumiabroncsokkal van szerelve. old. . Az esetleg szükséges javítást végeztesse hivatalos aprilia kereskedőjénél. . .Tartsa meg motorját függőleges helyzetben. hogy a hűtőfolyadék eléri-e ezt a peremet. Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja. !VESZÉLY Motorja eldőlhet. . . MEGJEGYZÉS A betöltő nyílás zárósapkáján (1) egy szellőzőcsövet (2) talál. vagy felborulhat. lásd 75. hogy az előírtnál több hűtőfolyadék kerüljön a rendszerbe. ami nem károsítja a motort. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT) amíg az el nem éri a betöltőnyílás belső peremét (3). ELLENŐRZÉS ÉS FELTÖLTÉS !VESZÉLY A hűtőfolyadék szint ellenőrzését és feltöltését csak hideg motornál végezze.A betöltőnyílás (1) belső részén. Ne hagyja. mert ebben az összetételben kisebb az elpárolgás. MEGJEGYZÉS Állítsa le a motort sima. sűrűbben ellenőrizze a hűtőrendszert és ha szükséges.

mert tönkreteszi a katalizátort.!VESZÉLY Rendszeresen ellenőrizze a gumik légnyomását szobahőmérsékleten (a gumik hideg állapotában. old. hogy a gumiabroncs hirtelen leengedését megelőzze. Ilyen esetben egy erős fékezésnél a gumi leugorhat a kerékabroncsról. lásd 72. Mielőtt beindítaná a motort. lásd 72. így azok továbbterjednek a kormányhoz is. ha az oldalfalán vagy a futófelületén repedés keletkezett. mert a rossz állapotú gumik nemcsak a kanyarban való viselkedését. hogy a fényváltó kapcsoló „tompított” állásban van-e. Ez a szerkezet segíti a kipufogógázban lévő CO (szén-monoxid) és a HC (elégetlen szénhidrogének) további oxidációját. A gumicsere. Ha a guminyomás túl alacsony. hogy kanyarodás közben a motor kifarolhat. amely a jármű feletti kontroll elvesztéséhez is vezethet. Ha új gumiabroncsokkal indul motorozni. szerelés. A fent említett fontossága miatt javasoljuk. az abroncsok oldala nagyobb terhelésnek van kitéve. cserélje le. További veszélye ennek az állapotnak. Csak az aprilia gyár által ajánlott méretű gumiabroncsokat használjon. Különösen hosszú utazások után ajánlott a mérés elvégzése. és azokat a helyeket. mielőtt motorozna velük). és kiegyensúlyozás olyan fontos műveletek. Ellenőrizze. Ha a gumik meleg állapotában végzi el a mérést. Ha a gumik elöregedtek. A lámpákat csak a gyújtáskapcsoló „OFF” állásba kapcsolásával lehet kikapcsolni. mikor a gyújtáskapcsolót „ON” állásba kapcsolja. az útegyenetlenségeket nem tudja csillapítani az abroncs. javítás. amelyek így szén-dioxiddá és vízpárává alakulnak át. vagy meglazulhat. Ha a gumiabrincsot javítani vagy cserélni kell. hogy a szelepeken mindig legyen szelepsapka. melyeket csak megfelelő szerszámokkal és képzett szakemberekkel végeztessen. mert a lámpák automatikusan világítani kezdenek. !FIGYELEM Ne használjon ólom tartalmú üzemanyagot. MINIMÁLIS PROFILMÉLYSÉG Elől: …………………………… 2 mm Hátul: …………………………. AUTOMATIKUS VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓVAL SZERELT KIVITEL (ASD) Az ezzel a rendszerrel készült járműveket hamar meg lehet kedvelni. még ha nincsenek is teljesen elkopva. s ha kopottnak látja. Legyen nagyon óvatos és semmiképp ne érjen a kipufogóhoz. hogy ezeket a munkálatokat hivatalos aprilia kereskedőjével. Éppen ezért ezeken a modelleken nincsen külön világításkapcsoló. mert a kipufogó dobban lévő katalizátor használat közben nagyon felmelegszik. ha elkopott. 2 mm 29. az pontatlan lesz. . platina-ródium katalizátor található. ezért az első kilométereken legyen különösen óvatos. mindig egyensúlyoztassa ki a kereket. amely hosszabb. KATALIZÁTORRAL SZERELT KIPUFOGÓ X !VESZÉLY A katalizátorral ellátott változat leparkolásakor legyen nagyon óvatos. le kell cserélni őket. Ha túl nagy a guminyomás. ezzel csökkentve a vezetési kényelmet és az úttartást kanyarodáskor. ellenőrizze. Cserélni kell a gumit. nagyon vigyázzon. vagy jól képzett gumiszerelő műhellyel végeztesse el. oldal (MŰSZAKI ADATOK). oldal (MŰSZAKI ADATOK). gyúlékony tárgyak közelségét. ami nagyon csúszik. Ne kenje be a gumikat ápolószerrel. Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumik kopását. hanem az irányíthatóságát is ronthatják motorjának. ahol a gyerekek könnyen hozzáférhetnek a motorhoz. és a gumi így elcsúszhat a kerékabroncson. kerülje a száraz. mint 5 mm. A katalizátoros járművek kipufogó dobjában kettős hatású. mielőtt az teljesen kihűlne. Ellenőrizze a gumik kopását és felületét. mert az új gumik felületén vékony formaleválasztó réteg van.

Ellenőrizze. Ellenőrizze. Ellenőrizze. amelynek következtében sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát motorjával az utakon. illetve átalakítása törvénybe ütközik! Felhívjuk figyelmét. megváltoztatását vagy átalakítását. Ha a kipufogó zajossá válik.A jármű használatát. old. 23. Ha szükséges. hogy a rögzítő elemek nem lazultak-e meg. vagy húzza meg őket. és győződjön meg róla. ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK TÁBLÁZATA Egység Első és hátsó tárcsafék Ellenőrzési teendő Oldal Ellenőrizze működésüket. Abban az esetben. a kar végén mérve 10 – 15 mm-nek kell lenni. Ezeknek az ellenőrzéseknek az elmulasztása súlyos személyi sérülésekhez vezethet. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. és győződjön meg róla. Ha szükséges állítsa be és/vagy kenje be. esetleg lyukadásnak nyoma. 25. légnyomását. hogy könnyedén működjön és a rugó ereje teljesen felhúzza normál helyzetébe. A holtjátéknak. a működtető karok holtjátékát. valamit nem ért. 57 Gázmarkolat Kétütemű motorolaj/sebességváltó Ellenőrizze és/vagy ha szükséges töltse fel. a kormány bármely állásában teljesen nyitható és teljesen el is zárható. 45 29 26 27 64 - . 24. ne késlekedjen. 30. kopottságát illetve esetleges egyéb sérülését. lásd az alábbi táblázatot (ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK). hogy könnyedén működik-e. Ha szükséges kenje be a forgáspontját. hogy biztos legyen benne. olaj Kerekek/gumik Fékkarok Kormányzás Kuplung Oldaltámasz Rögzítő elemek Ellenőrizze a gumiabroncsok felületét. Ezeket az ellenőrzéseket rövid idő alatt elvégezheti. töltse fel a folyadéktartályt. 44. ha az eredeti hangtompító rendszert bárki átalakította. a folyadékszintekett. hogy a törvény tiltja: . vagy a jármű károsodását okozhatja. akadozásmentesen működik-e és nincs-e holtjátéka a kormánycsapágyaknak.a hangtompító rendszernek a jármű karbantartásával megbízott személyen kívül bárki más által történő leszerelését. hogy könnyedén.KIPUFOGÓ DOB !VESZÉLY A hangtompító megbontása. Ellenőrizze. hogy a hangtompító rendszer jól működik. a kuplungnak rántás és/vagy csúszás nélkül kell működni. folyadékszivárgás. Vizsgálja meg a kipufogó rendszert és a hangtompítókat. Ha szükséges kenje be a csuklókat és állítsa be a holtjátékot. ha bármiféle kérdése van. megváltoztatta vagy lecserélte. azonnal keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. mindig végezze el az elindulás előtti ellenőrzéseket járművén azért. Ellenőrizze. hogy könnyedén működjenek. . HASZNÁLATI TANÁCSOK !VESZÉLY Mielőtt útnak indul. motorja megfelelően és biztonságosan működik. 56 Ellenőrizze a fékbetétek kopását. hogy nincs 22. vagy valamilyen rendellenességet fedez fel motorján. nem látszik-e korróziónak vagy repedésnek. Ha szükséges állítson rajtuk.

Blokkolja legalább az egyik kereket úgy. Ellenőrizze az üzemanyagszintet és tankoljon. . várjon legalább tíz másodpercet és próbálja újra.Nyomja meg az önindító nyomógombját (7) anélkül. . hogy ne nyomja meg az önindító nyomógombját. és engedje el az önindító nyomógombját azonnal. kenje be. elektromos berendezések 59 ÷ 68 31. . az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. 50. Ellenőrizze az összes jelzőberendezés megfelelő működését. old BEINDÍTÁS !VESZÉLY A kipufogógáz szén-monoxidot tartalmaz. ez azt jelenti. Ha nem tartja be ezt a figyelmeztetést.Ha az indítást hideg motornál végzi el.Kapcsolja a motor vészleállító kapcsolóját (3) „ON” állásba. mikor a motor beindult.A sebességváltót kapcsolja üres fokozatba (a zöld színű visszajelző „N” a műszerfalon világít) . hogy ne adjon gázt. a légzésbénulás eszméletvesztést. Ellenőrizze a benzincsöveket. ha a motor már beindult és jár. ha szükséges.Meghajtó lánc Benzintank Hűtőfolyadék Ellenőrizze a lánc holtjátékát és ha a lánc száraz. !VESZÉLY Járműve eldőlhet. és más ki az izzókat meghibásodás esetén. mert tönkre teheti az indítómotort. vagy rosszul szellőztetett térben. így melegítse be motorját. hogy gázt adna. Cserélje kürt. ne tartsa nyomva az önindító nyomógombját tizenöt másodpercnél tovább. . hogy a világításkapcsoló (4) „OFF” állásban van-e. hogy a hűtőfolyadék eléri-e az előírt szintet. hogy az olajtartályból már a tartalék mennyiséget használja fel az olajszivattyú. . . MEGJEGYZÉS Hogy az akkumulátor túl korai lemerülését megelőzze. ha belélegzi. 29 Lámpák. kijelzők. és hogy nincs-e szivárgás. . lásd 25. old.Fordítsa el a hidegindító berendezés működtető karját (6) felfelé. . forgassa a hidegindító berendezés működtető karját (6) lefelé. . 32. !FIGYELEM Ha az olajadagoló tartalék mennyiségére figyelmeztető kijelző világítani kezd. A károsanyag kibocsátás és az üzemanyag fogyasztás csökkentése érdekében az első néhány kilométeren csak kis gázzal közlekedjen. hogy behúzza valamelyik fékkart. !FIGYELEM Figyeljen oda. nem lazultak-e meg.Vagy a fékkart tartsa behúzva vagy a fékpedált lenyomva a motor beindítása alatt és figyeljen oda rá. amíg a motor hideg. ilyenkor a lehető leghamarabb töltse fel az olajtartályt. Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja. Ha a motor ez idő alatt nem indul be. Ne indítsa be motorját zárt.Üljön fel a motorjára. . vagy felborulhat. Meleg motornál: . !FIGYELEM Soha ne induljon el hirtelen. . 69 28. miután a motor bemelegedett.ASD Ellenőrizze. Hideg motornál szemrevételezéssel ellenőrizze. vagy akár halált is okozhat. nagy gázzal. mely nagyon mérgező. 53. oldal (SZEPARÁLT OLAJTARTÁLY). 51 21.Fordítsa el a kulcsot (2) és kapcsolja a gyújtáskapcsolót „ON” állásba.Ellenőrizze.Fordítsa a benzincsapot (1) „ON” állásba. hogy a fényváltó kapcsoló (5) „tompított” állásban van.

hogy gázt adna. . mindig ellenőrizze. A tükrök széles látószögének köszönhetően kisebb a holttér. így melegítse fel a motort. hogyan viselkedjen az utazás során várható különböző helyzetekben (kanyarban dőlés. így a karburátor úszóháza megtelik üzemanyaggal. -Engedje vissza a gázmarkolatot (8). Ha a motor nem indult be.) Az elinduláshoz: . stb. hogy a motor túldúsul.Nyomja meg az önindító nyomógombját (7) néhány másodpercig (hagyja kis ideig. ahol a törvények ezt lehetővé teszik. hogy az önindító forgassa a motort anélkül. A HIDEG MOTOR BEINDÍTÁSA Ha a levegő hőmérséklete 0 Celsius fok alá csökken. !VESZÉLY Motorját csak azokban az országokban használhatja utas szállítására. ezért messzebb látja a tárgyakat benne. Ha utas nélkül indul motorozni. !VESZÉLY Mielőtt elindulna. Ha a motor beindult. Ilyenkor így öblítse át a motort: . Ilyenkor: . old. figyelmesen olvassa át a „biztonságos vezetés” című fejezetet. MEGJEGYZÉS Mielőtt elindul.Fordítsa felfelé a hidegindító berendezés működtető karját (6). A motor indítását ezután úgy végezze. 33. próbálja megismerni a visszapillantó tükrök használatát. oldal (BIZTONSÁGOS VEZETÉS). ahogy a beindítási műveletek előírják. lásd 5. A tartalék benzinmennyiség: 2. de a mögöttünk közlekedő járművek távolságát csak kellő gyakorlás után lehet biztosan megítélni. . . hogy a tükrök fényvisszaverő felülete kismértékben domború. fékezés. ELINDULÁS ÉS VEZETÉS !VESZÉLY Ne rakjon semmilyen tárgyat az orridom belsejébe (a kormány és a műszerfal közé). Ha ilyenkor nincs egyenletes alapjárat.6 liter (a benzincsap átállításávál hozzáférhető).Nyomja meg az önindító nyomógombját (7) és tartsa nyomva legalább tíz másodpercig és ezzel egyidőben adjon kis gázt (8). lábait pedig a lábtartókon.A TÚLDÚSULT MOTOR BEINDÍTÁSA Ha a motor indítása sikertelen maradt vagy túl sok üzemanyag gyűlt fel a motorban. MINT AMIT A KORMÁNY – ÜLÉS – LÁBTARTÓ ELHELYEZÉSE MEGHATÁROZ. Ha utassal motorozik. Ha a „normál” üzemanyag mennyiség elfogyott a tankból menet közben. SOHA NE MOTOROZZON MÁS HELYZETBEN. hagyja legalább 10 másodpercig. előfordulhat. gyorsítás. hogy az üzemanyagtartályban lévő tartalék benzinhez hozzáférjen. miközben a gázmarkolatot (8) teljesen nyitott állásban („A” pozíció) tartja.Fordítsa lefelé a hidegindító berendezés működtető karját (6). adjon gázt néhányszor óvatosan. INDÍTÁS HOSSZABB TÁVÚ LEÁLLÁS UTÁN Ha motorját hosszú időn keresztül nem használta. hogy az utas lábtartói fel vannak hajtva. magyarázza el neki. Motorozás közben tartsa kezeit a kormányon.Állítsa be a visszapillantó tükröket helyesen.Az első kilométereket csak lassan haladva tegye meg. mint amennyire valójában vannak. fordítsa a benzincsapot (1) a „RES” (tartalék) állásba. előfordulhat. . hogy az indítómotor megforgassa a motort). de közben adjon egy kis gázt. Tudnia kell. . hogy a motor nehezebben akar beindulni.Várjon néhány másodpercet és utána ismételje meg az indítási műveletet. mert akadályozhatja a kormány szabad mozgását és/vagy a műszerfal könnyű és gyors áttekinthetőségét.

Kapcsolja egyes fokozatba a sebességváltót a sebességváltókar (4) lenyomásával. . . mert véletlenül elveszítheti a járműve feletti kontrollját. leállhat a motor. pozíció). miközben a kuplungkart kiengedi. pozíció). húzza be a kuplungkart (3) teljesen. .Lassan engedje kifelé a kuplungkart (3) és ezzel egyidőben óvatosan adjon egy kis gázt a gázmarkolat (2) elfordításával (B.Engedje ki a kuplungkart és ha szükséges.. hogy túllépné a megengedett legnagyobb fordulatszámot. ilyenkor a lehető leghamarabb töltse fel az olajtartályt kétütemű motorolajjal.Visszaengedett (alaphelyzetben lévő) gázmarkolat (2) mellett (A. lásd 25. !FIGYELEM Kapcsolja a sebességfokozatokat egymás után.Ismételje az előző két lépésben leírtakat és kapcsolja a további fokozatokat. oldal (SZEPARÁLT OLAJTARTÁLY). pozíció).Ha emelkedőn felfelé motorozik és a sebességfokozat túl magas a motor sebességéhez (a sebességváltó valamelyik felső fokozata kis sebességnél). . tolja vissza többször egymás után a gázmarkolatot. csökken a fékezés hatásossága és ezzel együtt nő a kerék megcsúszásának és a felborulásnak a veszélye. miközben a motor alapjáraton jár. A motor lassan el fog indulni.Engedje vissza a gázmarkolatot (2) teljesen (A. . lásd 37. így elejét veheti a kuplung megcsúszásának (túl lassú kiengedés) vagy az első kerék felemelkedésének a földről – az egykerekezésnek – (túl gyors kiengedés). !VESZÉLY Elindulás közben. oldal (BEJÁRATÁS). 35. Ha csak az első vagy csak a hátsó féket használja. Soha ne járassa motorját túl alacsony fordulatszámon. !VESZÉLY Ne rángassa és ne húzza rá. hagyja abba a fékezést. majd gyorsítson folyamatosan. Így kapcsoljon második fokozatba: !FIGYELEM A leírtakat gyorsan ajánlott végrehajtani. Ha emelkedőn megáll.Húzza be a kuplungkart (3) és a sebességváltókar (4) lenyomásával kapcsoljon egy fokozattal vissza.Ha lejtőn lefelé motorozik. pozíció). pozíció felé) anélkül. . . hogy már a motorolaj tartály tartalék mennyisége fogy.Engedje ki a fékkart/fel a fékpedált (amit beindítás előtt behúzott/lenyomott). . ha a kuplungkart hirtelen felengedi. lassítson le teljesen és használja a fékeket. A visszakapcsolás előtt és alatt engedje vissza a gázmarkolatot és csökkentse a motor sebességét. hogy a motor ne rángasson. engedje vissza a gázt és használja mindkét féket egyszerre. húzza be a kuplungkart (3) és húzza fel a sebességváltó kart (4). ha több mint egy fokozatot kapcsol vissza. hogy egy helyben tartsa motorját. A fékhatást növelheti. old. gyorsítson újra mértékletesen. átlépheti a megengedett legnagyobb fordulatszámot (vörös vonal). vagy fékez. Ha fékeznie kell. .Engedje vissza a gázmarkolatot (2) (A. vagy a jármű hirtelen előrelendülhet. Engedje ki a kuplungkart (3) és ezzel egyidőben adjon gázt. ha a motorfék lassító hatását is kihasználja. . Soha ne adjon hirtelen nagy gázt.Ha szükségesnek véli. . A visszakapcsolás az alábbi esetekben válik szükségessé: . hogy a motor fordulatszáma a „vörös vonal” alatt maradjon. !FIGYELEM Ha a szeparált olajtartály tartalék mennyiségére figyelmeztető kijelző világítani kezd azt jelenti. old.Ha előzőleg fékezett. Így kapcsoljon vissza: . . 34. visszaváltáskor.Növelje a sebességet a gázmarkolat (2) folyamatos elfordításával (B. így hatékonyan lassíthat és egyenletesen terheli a fékeket. enyhén fékezzen és csökkentse a motor sebességét. és a motor fordulatszáma csökken.

és a motor sebessége már minimálisra csökkent: . villamos és vasúti sínek. oldal (ELINDULÁS ÉS VEZETÉS). Esőben a nagyobb járművek által szétfröcskölt víz rontja a látási viszonyokat. vezessen óvatosan és lassan. Az első 500 kilométer (312 mi) alatt tartsa be a következő utasításokat: 0 . és/vagy járművének. Soha ne guruljon lejtőn lefelé leállított motorral.). kerülje az éles kanyarodást és a hirtelen manővereket. Használja a motor fékező erejét.Ha a motort használja a jármű egy helyben tartására. 300 .Engedje vissza a gázmarkolatot (1) („A” pozíció). fékezze le a motort a fékek együttes használatával és kapcsolja visszafelé a fokozatokat a sebességváltóval. oldal (IDŐSZAKOS SZERVÍZ ÚTMUTATÓ). hegyi és/vagy kanyargós utakon járassa be motorját. . kerülje a hirtelen és hosszantartó fékezéseket. lassítson le vagy fékezzen le egy állandó mérsékelt sebességre. A motor bejáratása alapvető fontosságú hosszú élettartama és megfelelő működése szempontjából. Ha egy hosszú lejtőn sokáig folyamatosan használja a fékeket. így megelőzheti.Húzza be a kuplungkart (2). óvakodjon a hirtelen fékezéstől vagy irányváltoztatástól. vagy Ön kezd előzésbe.500 km Ne motorozzon tartósan úgy. Ezzel elősegítheti a fékbetétek helyes összekopását. és ne halogassa a fékezést az utolsó pillanatig. csatornafedelek. a fellépő légörvények miatt pedig elveszítheti uralmát motorja felett. ha megelőzik. hogy a motorblokk. mielőtt irányt változtat. lásd 40. az útra festett jelzések. váltson alacsonyabb sebességi fokozatba és így szakaszosan pihentetheti a fékeket. útakadályoknál vagy az útfelület váltakozása esetén. mert ez a motor megcsúszását okozhatja és felborulhat. sár. jég. Kapcsolja ki irányjelzőjét a lehető leghamarabb. a rugózó elemek és a fékek a lehető legváltozatosabb körülmények között működjenek a bejáratás alatt. az útba épített fém elemek nagyon csúszósak esős időben. lásd 34. old. a kuplung túlmelegedhet. Ilyen körülmények között minden akadályt nagyon óvatosan közelítsen meg. !VESZÉLY Mielőtt kanyarodni kezdene. vagy a kerék tapadása negyon lecsökken (hó. BEJÁRATÁS !VESZÉLY Az első 500 km (312 mi) megtétele után el kell végezni járművén az időszakos szerviz útmutatóban jelölt „bejáratás utáni” munkálatokat. hogy kárt okozzon magának vagy másoknak. ahogy a járműve sebessége csökken. Ha lehetséges. a súrlódó felületek túlhevülhetnek és így csökkenhet a fékhatás. Ha nedves az út. Mielőtt megáll járművével. . 36. Mindig időben kapcsolja be az irányjelzőjét. stb. MEGÁLLÁS !VESZÉLY Lehetőség szerint kerülje a hirtelen fékezést és megállást. miután a kanyarodást befejezte. mert így nagyon könnyen megcsúszhat a motor.300 km Ne motorozzon tartósan úgy. majd óvatosan kezdjen el gyorsítani. hogy a gázmarkolat három-negyed állásánál több gázt ad. hogy a motor lefulladását megelőzze. 0 . és a lehető legkevésbé döntse meg oldalra motorját. Különösen figyelmesen vezessen. A hepehupás utak. hogy a gázmarkolat fél állásánál több gázt ad.100 km Az első 100 km (62 mi) megtétele alatt nagy elővigyázatossággal használja a fékeket. !VESZÉLY Különösen óvatosan vezessen. Ne hagyja a fékezést az utolsó pillanatra.

!VESZÉLY Ellenőrizze. lásd ezen az oldalon (A MOTOR LETÁMASZTÁSA AZ OLDALTÁMASZRA). LAKCÍM: ………………………………………………………………………………. . Írja le a személyes adatait és telefonszámát erre az oldalra. . hogy motorja stabilan áll.Fordítsa el teljesen balra a kormányt. vagy falnak támasztva. zár. 37. legalább az egyik fékkel fékezze járművét. a biztosítás és a súlyadó is be van fizetve. szilárd. oldal (KORMÁNYZÁR). . majd vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból. .Kapcsolja a motor vészleállító kapcsolót (1) „OFF” állásba (azokban az országokban. lásd 18. Ne üljön motorján. . old. A MOTOR LETÁMASZTÁSA AZ OLDALTÁMASZRA . . ha jár a motorja és/vagy benne van a kulcs a gyújtáskapcsolóban. ahol ez előíás). VEZETÉKNÉV: …………………………………. Lehetőleg biztonságos helyen. ha ellopott motorját megtalálják.Engedje ki a kuplungkart.Zárja le a kormányzárat. . ez segíthet azonosítani a jármű valódi tulajdonosát. lakat) is a kormányzáron kívül.Hajtsa le teljesen az oldaltámaszt a jobb lábával (7). Ellenőrizze. MEGJEGYZÉS járműveket. MEGJEGYZÉS Soha ne hagyja a kulcsot a gyújtáskapcsolóban.Álljon meg motorjával.Ha a járművével megállt: . lásd 37.Döntse meg a motort. mikor az az oldaltámaszán áll.Fordítsa el a benzincsapot (4) „OFF” állásba. vagy felborulhat. !VESZÉLY Motorja eldőlhet. vagy gyermekekre. PARKOLÁS !VESZÉLY Hogy elejét vegye motorja esetleges felborulásának. Figyeljen oda. LOPÁS ELLENI TANÁCSOK SOHA ne hagyja a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóban és mindig zárja le a kormányzárat. oldal (MEGÁLLÁS).Állítsa le motorját az oldaltámaszára. Ne hagyja motorját fal mellett. Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja. sima helyen parkolja le. TELEFONSZÁM: …………………………………………………. hogy használjon más lopásgátló eszközt (riasztó. . Gyakran a kezelési könyvben lévő adatokkal sikerül azonosítani az ellopott 38. de főleg annak forró alkatrészei ne jelentsenek veszélyt más emberekre. az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. hogy minden dokumentum rendben van. zárt garázsban. .Ha csak rövid időre áll meg (nem száll le a motorról). .Fogja meg erősen a bal oldali kormánymarkolatot (5) és a bal oldali utas kapaszkodót (6). . hogy a motor. KERESZTNÉV: …………………………………. vagy őrzött parkolóban parkolja le motorját.kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba (a zöld színű „N” kijelző világít) a sebességváltókarral. Ajánljuk.Fordítsa el a gyújtáskulcsot (2) és kapcsolja a gyújtáskapcsolót (3) „OFF” állásba. amíg a támasz nem éri a földet. Ne hagyja motorját magára. old. .

2 = tisztítás. győződjön meg róla. Az egyszerű karbantartási műveleteket a motor tulajdonosa is elvégezheti. Bármelyik karbantartási munka elvégzésekor használjon gumi védőkesztyűt. vagy az időszakos karbantartás után. Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatot vagy vizsgálatot elkezdene. Jelmagyarázat 1 = ellenőrzés és tisztítás.Kábelek rögzítése Elektrolit szint Gyújtógyertya Bejáratás után [500 km (312 mi)] 1 2 1000 km-enként (625 mi): 2/ 3000 km-enként (1875 mi): 3 . old. de némelyik munkát csak speciális szerszámok és szakismeretek birtokában lehet elvégezni. !FIGYELEM Ha kifejezetten másképpen nincs jelölve. Mielőtt hozzákezdene a munkához. hogy megelőzzön egy esetleges égési sérülést. rossz minőségű utakon. vagy évenként 1 Minden megtett 8000 km (5000 mi) után. beállítás. Minden esetben személyesen végezze el az „Elindulás előtti teendőket”. állítsa le a motort. várja meg. mert azok szennyezettek. vagy kétévente - Alkatrész Akkumulátor . vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból. IDŐSZAKOS SZERVIZ ÚTMUTATÓ MŰVELETEK. !VESZÉLY Ne tartson semmilyen mechanikus. Kérje meg a hivatalos aprilia kereskedőjét. ha szükséges. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. némelyikük mérgező. de néha szükség lehet célszerszámokra vagy speciális technikai ismeretekre. hogy a motorblokk és a kipufogórendszer lehűljön és ha lehetséges támassza állványra motorját szilárd. 39. vagy kábító hatású lehet. akkor az összeszerelést a szétszerelés fordított sorrendjében kell elvégezni.KARBANTARTÁS !VESZÉLY Tűzveszély! Tartsa távol az üzemanyagot és más gyúlékony anyagot az elektromos berendezésektől. ahol dolgozna. A szokásos karbantartási munkálatokat a motor tulajdonosa is elvégezheti. Tartson kellő távolságot a motor és a kipufogórendszer forró alkatrészeitől. megfelelően szellőzik-e. Ha az időszakos karbantartási munkák elvégzése során segítségre vagy műszaki információra van szüksége. ha a motort sűrűn használja esőben. oldal (ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK). 3 = csere 4 = beállítás VÉGEZTESSEN EL MEGJEGYZÉS Az időszakos karbantartási periódusokat felére kell csökkenteni. kenés vagy csere. Minden megtett 4000 km (2500 mi) után. MELYEKET Hivatalos aprilia Kereskedőjénél (AMELYEKET A MOTOR TULAJDONOSA ELVÉGEZHET). bármilyen javítás vagy karbantartási munka után. poros. hogy próbálja ki motorját javítás. vagy egyéb alkatrészt a szájában. sima talajon. hogy a helyiség. lásd 31.

Légszűrő Kuplung holtjáték Világítási rendszer Fékfolyadék Hűtőfolyadék Szeparált motorolaj tartály Sebességváltó olaj Első lámpa világítási iránya . old. Bejáratás után [500 km (312 mi)] 1 1 1 Minden megtett 4000 km (2500 mi) után. vagy 12 havonta 1 1 1 1 1 Minden megtett 8000 km (5000 mi) után. rossz minőségű utakon. beállítás. poros. 3 = csere 4 = beállítás MEGJEGYZÉS Az időszakos karbantartási periódusokat felére kell csökkenteni. ha szükséges.működése Motor alapjárati fordulatszáma Kerekek/gumik és guminyomás Meghajtó lánc holtjátéka és kenése Első és hátsó fékbetétek kopása 1 4 1 - 2 4 1 1 2000 km-enként (1250 mi): 1 500 km-enként (312 mi): 1 - 3 4 1 1 1 Minden hónapban: 1 500 km-enként: 1 3 - 1 2000 km-enként (1250 mi): 1 40. ha a motort sűrűn használja esőben. MELYEKET Hivatalos aprilia Kereskedőjénél VÉGEZTESSEN EL Jelmagyarázat 1 = ellenőrzés és tisztítás. vagy 24 havonta 1 2 - Alkatrész Hátsó lengéscsillapító Karburátor Sebességváltó kábelek és működtetés Kerék központosítás Kormánycsapágyak és kormánycsapágy holtjáték Kerékcsapágyak Féktárcsák . MŰVELETEK. kenés vagy csere. 2 = tisztítás.

Lazítsa meg és csavarja ki a két csavart (1). oldal (A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA A HÁTSÓ ÁLLVÁNYRA).Helyezze be az állvány két végét (3) az első teleszkópvillák alján lévő egy-egy furatba (4). anyák átvizsgálása Szeparált olajtartály tartalék mennyiségének kijelzője Erőátvitel (meghajtó lánc.Vegye le a bal oldali burkolatot. VÁZSZÁM A vázszám a kormányoszlop jobb oldalán található. A vázszámot alkatrész rendelésnél használhatja. amíg az alsó szára nem fekszik fel a talajra (lásd a képen). motorja azonnal elveszti a garanciát. A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA AZ ELSŐ ÁLLVÁNYRA OPT . a lánckerék tengely közelében található. Vázszám: …………………………………………………. . . Hogy le tudja olvasni. Motorszám: ………………………………………………. old.Vegye le a kislánckerék fedelet (2). hátsó lánckerék agy) Üzemanyagcsövek Kétütemű motorolaj pumpa csövei Kuplung kopás 1 1 1 1 1 1 évente: 3 kétévente: 3 2 - - 2 - 12000 km-enként (7500 mi): 3 az első 8000 km (5000 mi) megtétele után: 1/ 16000 km-enként (10000 mi): 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 négyévenként: 3 négyévenként: 3 41. oldal (AZ OLDALIDOMOK LEVÉTELE). AZONOSÍTÓ ADATOK Egy jó tanács: írja be a kézikönyv alábbi helyeire motorjának váz.Olajszivattyú olajszűrő A jármű általános működése Fékrendszerek Hűtőrendszer Fékfolyadék Hűtőfolyadék Kipufogódob/kipufogó csatlakozás Teleszkópolaj és teleszkóp szimeringek Dugattyú és dugattyú gyűrűk Kerekek/gumiabroncsok és guminyomás Csavarok. lásd 52. Abban az esetben. lásd 43. ha a vázszámot megváltoztatja. MEGJEGYZÉS Ne változtassa meg motorja azonosító számait. első lánckerék tengely.és motorszámát. . mert ezt a törvény bünteti. . . . az alábbiak szerint járjon el: .Nyomja lefelé az állvány elejét (5) addig. MOTORSZÁM A motorszám a motorblokk felső felében baloldalt.Tegye rá az egyik lábát az állvány (5) elejére.Állítsa fel motorját egy megfelelő hátsó állványra OPT.

A hátsó hajtás olajszintjének ellenőrzését 4000 kilométerenként (2500 mi). hogy segítsen megtartani a motort függőleges helyzetben. hogy az olaj le tudjon folyni az olajteknőbe.Fogja meg a villaemelő adaptert (2) és húzza ki az állvány szárából. a lengővillára („A” pozíció). várjon legalább tíz percet. ELLENŐRZÉS MEGJEGYZÉS Állítsa le motorját sima. oldalt (SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ) és a 39. az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. . .Húzza meg a két rögzítő csavart (1).Lazítsa meg a rögzítő csavart (1). hogy az olaj eléri-e a menetes furat alsó szélét (3). . . oldal (AZ OLDALIDOMOK LEVÉTELE).A motor hátsó része felől illessze a lengővilla száraihoz az emelő kengyeleket (3) az alábbiak szerint: . cserélje ki a tömítő alátétet (2). hogy az mindkét kerékkel a földön álljon. FELTÖLTÉS Ha szükségessé válik olaj utántöltése. . Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja.Öntsön kis mennyiségű olajat a sebességváltóba és várjon legalább egy percet.Tegye az egyik lábát az állvány (4) hátsó részére. 43.Lazítsa meg és csavarja ki az olajbetöltő nyílás zárócsavarját (4). . . .a bal oldali kengyelt a hátsó lánckerék és a lánc közé („B” pozíció). oldalt (KARBANTARTÁS). tegye a következőket: . töltsön ismét kis mennyiséget a sebességváltóba és újra ellenőrizze az olaj szintet az ellenőrző furatnál (3). Ez idő alatt az olaj le tud folyni az olajteknőbe és le is hűl.Tartsa motorját függőleges helyzetben úgy.Szemrevételezéssel ellenőrizze.Fogja meg az emelő kengyeleket (3) és állítsa be úgy. Cserélje le a sebességváltó olajat az első 500 km (312 mi). .Ha még most sem éri el az olaj a kellő szintet. !VESZÉLY Motorja eldőlhet vagy felborulhat. old. old. A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA A HÁTSÓ ÁLLVÁNYRA OPT . hogy az olaj eléri-e az ellenőrző furat (3) alsó szintjét.a jobb oldali kengyelt a hátsó féknyereg és a fékcső felfogatási pontja közé támassza. a következők szerint járjon el: . .Csavarja be és húzza meg az olajszint ellenőrző csavart (1). Ezt addig ismételje. csavarja vissza a helyére a betöltőnyílás zárócsavarját (4). MEGJEGYZÉS Kérjen meg valakit. vagy évente egyszer ajánlott elvégezni. .Ha a műveletet befejezte. .Tegye el a tömítő alátétet (2).Lazítsa meg és csavarja ki az olajszint ellenőrző csavart (1). lásd 52. . Ha igen.Nyomja lefelé az állványt (4) amíg az alsó szára nem fekszik fel a talajra (lásd a képen).Ellenőrizze és ha szükséges. . hogy a lengővillának támaszkodjanak. . szilárd talajra.Rakja be a hátsó lengővilla emelő kengyelt (3). . MEGJEGYZÉS A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása hibás eredményhez vezethet. majd minden 8000 km (5000 mi) megtétele után. .A „feltöltés” szakaszban leírtak szerint járjon el. .Végezze el a fenti műveleteket az állvány másik szárán is. .Vegye le a jobb oldali burkolatot. lásd 45. A SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE Figyelmesen olvassa át a 21. . . oldal (A SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ CSERÉJE). Ha az olaj nem éri el a furat alsó szélét: .42.Állítsa le a motort és hagyja lehűlni.Vizuálisan ellenőrizze. míg az olaj meg nem jelenik az ellenőrző furatnál (3). !VESZÉLY Motorját csak a hátsó lengővilla két száránál fogva emelje meg az állvánnyal.

oldal (AZ OLDALIDOMOK LEVÉTELE). A leeresztő csavar (2) meghúzási nyomatéka: 27 Nm (2. töltsön utána. . oldal (A KIPUFOGÓ LEVÉTELE). hogy nincs-e olajszivárgás. OLAJCSERE . !VESZÉLY Járműve eldőlhet. vagy felborulhat. oldal (BEINDÍTÁS) és hagyja járni néhány percig. majd minden további 8000 km (5000 mi) megtétele után.Állítsa le a motort és hagyja hűlni legalább tíz percig. . vagy nem az előírt kenőanyag van a motorban. . hogy mindkét kerék a földön legyen. hogy nem jelentkezik olajszivárgás. . hogy kifolyjon az olaj a sebességváltóból az edénybe (1) majd várjon néhány percet. lásd 44. ELSŐ KERÉK .Töltsön a sebességváltóba a betöltőnyíláson (4) keresztül körülbelül 820 cm3 hajtómű olajat. lásd 54.Csavarja be és húzza meg az olajszint ellenőrző csavart (1).Vegye le a jobb oldali burkolatot. amely legalább 900 cm3 térfogatú legyen.Indítsa be a motort és hagyja járni legalább egy percig. .Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a leeresztő csavaron (2) lévő tömítő alátétet.Hagyja.Tegyen egy edényt (1) a leeresztő csavar (2) alá. 45. vagy nem az előírt kenőanyag van a motorban. . ha annak kenése nem megfelelő. Ne használja motorját. hogy az olaj a sebességváltó kenési helyeire eljuthasson. old. cserélje le az első 500 km (312 mi). így az olaj vissza tud folyni az olajtérbe. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). hogy a hajtómű ház tömítésénél nem jelentkezik-e olajszivárgás. mert így a mozgó alkatrészek kopása felgyorsulhat és esetleg kijavíthatatlan meghibásodáshoz vezethet. Ellenőrizze az olajszintet és ha szükséges. A SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ CSERÉJE Figyelmesen olvassa el a 21.Csavarja be és húzza meg a betöltőnyílás zárócsavarját (3). !VESZÉLY Mikor a motor bemelegedett. . . ezért legyen nagyon óvatos mikor az alábbi műveleteket végrehajtja. lásd 32. szilárd talajra. ha annak kenése nem megfelelő. old. a benne lévő olaj is nagyon forró. .Lazítsa meg és csavarja ki a leeresztő csavart (2). !VESZÉLY Húzza meg az olajbetöltő nyílás zárócsavarját és ellenőrizze. az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. !VESZÉLY Húzza meg a betöltőnyílás zárócsavarját és a leeresztő csavart gondosan és ellenőrizze. hogy könnyebben ki tudjon folyni az olaj.7 kgm). Rendszeresen ellenőrizze. .Távolítsa el a leeresztő csavar (2) mágnesére tapadt fémszemcséket.Csavarja vissza és húzza meg a leeresztő csavart (2). MEGJEGYZÉS Állítsa motorját sima. . . mert így a mozgó alkatrészek kopása felgyorsulhat és esetleg kijavíthatatlan meghibásodáshoz vezethet. lásd 52.Lazítsa meg és csavarja ki a betöltőnyílás záródugóját (3).. Rendszeresen ellenőrizze. nehogy megégesse magát.Vegye le a kipufogót. .Indítsa be a motort. hogy a hajtómű ház tömítésénél nem jelentkezik-e olajszivárgás. lásd 75. oldalt (SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ) és a 39.Tartsa motorját függőleges helyzetben úgy. Ne használja motorját. Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét 4000 km-enként (2500 mi). . 44. oldal (A SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJSZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE). Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja. oldalt (KARBANTARTÁS).

hogy ne a fékcsövön (3) lógjon. A kerékanya (6) meghúzási nyomatéka: 80 Nm (8 kgm). lásd 43. oldal (A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA A HÁTSÓ ÁLLVÁNYRA OPT). old.Lazítsa meg és valamelyest csavarja ki a keréktengelyt rögzítő csavart (8). MEGJEGYZÉS Nézze meg és jegyezze is meg a kilométeróra spirál meghajtójának állását (10) és a távtartó gyűrű (9) állását. és kifolyhat a rendszerben lévő fékolaj. !FIGYELEM Soha ne húzza be a fékkart. .Támassza le motorját az erre alkalmas első támaszra. lásd 42. .Vegye ki a kilométeróra spirál meghajtó áttételt (10). . hogy ne tegyen kárt a fékcsövekben. hogy az ne tudjon elmozdulni. Ha Ön saját maga akarja elvégezni ezt a munkát.és beszerelése közben ügyeljen rá. és ha szükséges.2 kgm).és beszerelése nehéz lehet a kevésbé gyakorlottak számára.Valakinek meg kell tartania a kormányt egyenes helyzetében úgy. különben a dugattyúk kieshetnek a féknyeregből.Lazítsa meg és csavarja ki az első féknyerget (2) rögzítő két csavart (1). ÖSSZESZERELÉS Figyelmesen olvassa el a 39. használjon gumikalapácsot. ahol elvégzik a szükséges munkálatokat. hogy helyesen tudja visszarakni. .Rakja be az alátétet (11) a kilométeróra spirál meghajtó áttételbe (10) úgy. . . . .!VESZÉLY Az első kerék ki.Húzza le a féknyerget (2) a féktárcsáról és tegye egy megfelelően magas bakra.Lazítsa meg és csavarja le az első kerékanyát (6) és vegye le a tengelyről az alátétet (7). oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT). hogy keresse fel az Ön hivatalos aprilia márkakereskedőjét. hogy a kerék biztosan ebben a helyzetben maradjon kiszerelés közben. A féknyereg rögzítő csavarjainak (1) meghúzási nyomatéka: 22 Nm (2. . . . 46.Vegye ki a kereket előrefelé. kövesse az alábbi útmutatást. . MEGJEGYZÉS Az első kerék kiszereléséhez szüksége lesz a megfelelő első és hátsó emelőkre OPT KISZERELÉS . Ha ez mégis bekövetkezne. oldalt (KARBANTARTÁS).Nyomja kifelé a keréktengelyt (5) óvatosan a menetes oldaláról. Azt ajánljuk.Vegye le az alátétet (11). hogy a motor stabilan áll. !VESZÉLY Ellenőrizze. .Fogja meg az első kereket és húzza ki az első keréktengelyt (5). miután a féknyerget leszerelte. . hogy a köröm (13) a meghajtó áttétellel szemközti oldal felé nézzen. . .Kenje be az első keréktengelyt (5) teljes hosszában vékonyan zsírral.Tegyen valamilyen támaszt (4) a gumi alá. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. a féktárcsákban és a fékbetétekben. lásd 75. oldal (A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA AZ ELSŐ ÁLLVÁNYRA OPT). Figyelmesen olvassa el a 39. . hogy az alátét (11) körme (13) illeszkedjen a kerékben lévő fészkébe.Rakja rá helyesen a meghajtó áttételre (10) a burkolatát (12).Támassza le motorját az erre alkalmas hátsó támaszra. A kerék ki.Vegye ki a távtartó gyűrűt (9). . .Rakja fel a helyére a kilométeróra spirál meghajtó áttételt (10) úgy.Egy inbuszkulccsal tartsa meg az első tengelyt (5). . oldalt (KARBANTARTÁS). vagy dróttal kösse fel a motor valamelyik felső alkatrészéhez úgy.Vegye le a kilométeróra spirál meghajtó áttétel burkolatát (12).

.Rögzítse a keréktengelyt (5). a féktárcsában és a fékbetétekben. Figyelmesen olvassa el a 39. hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket. kövesse az alábbi útmutatást. Az első féknyereg rögzítő csavarjainak (1) meghúzási nyomatéka: 22 Nm (2. csavarja rá a kerékanyát (6) és húzza meg kézzel.Húzza meg az elsőtengely rögzítő csavart (8).Húzza be a fékkart. Ha a meghúzási nyomatékokat.Rakja rá a tengelyre az alátétet (7). . hogy keresse fel az Ön hivatalos aprilia márkakereskedőjét. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. hogy a teleszkópok beálljanak a megfelelő helyzetbe. .Állítsa fel motorját a megfelelő hátsó emelőre.Vegye ki a motor alól a hátsó állványt OPT. !VESZÉLY Összeszerelés után húzza be többször egymás után az első fékkart és ellenőrizze az első fékrendszer helyes működését. . hogy ne legyen az ujja a keréktengely furatában.Csavarja be és húzza meg az első féknyereg rögzítő csavarjait (1).Ellenőrizze.Tegye be a keréktengelyt (5) és tolja be ütközésig. 47.Vegye ki az első kerék alól a támasztékot (4). MEGJEGYZÉS A féknyereg (2) visszaszerelése közben a féknyereg rögzítő csavarjait (1) cserélje ki ugyanolyan új csavarokra. MEGJEGYZÉS A hátsó kerék kiszereléséhez szükség van a megfelelő hátsó emelőre OPT. . . . a támaszra (4). old. . Ellenőrizze a kerék központosságát. mikor a kereket a helyére illeszti. hogy a féktárcsa a két fékbetét között legyen és a féknyergen lévő furatok egybe essenek a teleszkópszárban lévő menetes furatokkal. miközben ügyeljen rá. a féktárcsában és a fékbetétekben. .Rakja a kereket a teleszkópvillák végei közé.és beszerelése nehéz lehet a kevésbé gyakorlottak számára.2 kgm). hogy ne tegyen kárt a fékcsőben. a kerék kiegyensúlyozását vagy központosságát szeretné ellenőriztetni. . .Húzza meg az első kerékanyát (6) az előírt nyomatékkal. Az első kerékanya (6) meghúzási nyomatéka: 80 Nm (8 kgm). fogja meg a kormányt erősen és mozgassa a motor elejét fel és le néhányszor. hogy a meghajtó áttétel burkolata (12) pontosan illeszkedik a teleszkópszárra. . . . KISZERELÉS . lásd 43. Azt ajánljuk.és beszerelése közben ügyeljen rá. Mielőtt nekikezd a munkának. mert az ujjai becsípődhetnek.Tolja rá a féktárcsára az első féknyerget (2). .Mozgassa a kereket amíg a kerék és a teleszkópvillák furatai egybe nem esnek. oldalt (KARBANTARTÁS). Az első kerék rögzítő csavar meghúzási nyomatéka: 8 Nm (0.8 kgm). . hagyja a motort és a kipufogó rendszert szobahőmérsékletre lehűlni. HÁTSÓ KERÉK !VESZÉLY A hátsó kerék ki.Vegye ki a motor alól az első állványt OPT. !FIGYELEM A kerék beszerelése alatt vigyázzon. hogy elejét vegye egy esetleges balesetnek.Rakja vissza a távtartó gyűrűt (9) a kerékagyban lévő helyére. !FIGYELEM A kerék ki. Ha Ön saját maga akarja elvégezni ezt a munkát. mely nem csak Önnek. oldal (A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA A HÁTSÓ EMELŐRE OPT). hogy ne tegyen kárt a fékcsőben. hanem másoknak is kárt okozhat. !VESZÉLY Sérülés veszély! Vigyázzon.

. MEGJEGYZÉS A láncot (6) a hátsó lánckerék (7) külső oldala felé vegye le. .Rögzítse a hátsó tengelyt (1). hogy a kerék biztosan ebben a helyzetben maradjon kiszerelés közben. a tartó lemeznek a hátsó lengővilla jobb oldalának belső felén.Tegyen valamilyen támaszt (3) a gumi alá. MEGJEGYZÉS Ellenőrizze a jobb (4) és a bal (5) láncfeszítő állását. hogy helyesen tudja visszarakni azokat a helyükre. hogy ne legyen az ujja a keréktengely furatában. a motor jobb oldala felé. hogy a féknyereg (11) tartó lemeze (10) a helyén van-e. !FIGYELEM Soha ne nyomja le a hátsó fékpedált. a támaszra (3). A hátsó kerékanya meghúzási nyomatéka: 80 Nm (8.Lazítsa meg és csavarja le a kerékanyát (2) és vegye le az alátétet a tengelyről. hogy a féktárcsa simán kicsússzon a féknyeregből. vigyázva. !FIGYELEM Mielőtt nekilátna az összeszereléshez. . !VESZÉLY Ne rakja ujjait a lánc és a lánckerék közé.Húzza ki a lengővillából a hátsó kereket óvatosan hátrafelé. amíg a tengelyfuratok egybe nem esnek. Ha ez mégis bekövetkezne.. mert az ujjai becsípődhetnek.Vegye le a jobb oldali távtartó gyűrűt (9). MEGJEGYZÉS Ellenőrizze a bal (8) és a jobb (9) oldalon lévő távtartó gyűrűk elhelyezkedését és állását.Kenje be vékonyan zsírral a hátsó keréktengelyt (1). A féktárcsát óvatosan tolja be a féknyeregbe. . . .Húzza ki a keréktengelyt (1) óvatosan. hogy biztosan jól szerelje őket vissza. .Rakja rá a tengelyre az alátétet. . !FIGYELEM A távtartó gyűrűknek különbözik az átmérője: ne fordítsa meg azokat és ügyeljen rá. ahol elvégzik a szükséges munkálatokat.Vegye le a jobb (4) és a bal (5) oldali láncfeszítőt a lengővilláról. különben a dugattyúk kieshetnek a féknyeregből. 48. hogy eredeti helyzetükben rakja vissza őket a helyükre. BESZERELÉS .Rakja vissza a lengővilla végében lévő helyére a jobb oldali (4) és a bal oldali (5) láncfeszítőt. hogy a keréktengelyt (1) teljesen betolta-e. . . keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét.Vegye le a bal oldali távtartó gyűrűt (8). !VESZÉLY Sérülés veszély! Vigyázzon. . miután a kereket kiszerelte. és kifolyhat a rendszerben lévő fékolaj. és a csavar feje a bal oldali láncfeszítőn (5) nyugszik. MEGJEGYZÉS Győződjön meg róla. mikor a kereket a helyére illeszti. . .Rakja vissza helyesen a távtartó gyűrűt (13).Húzza a kereket hátra amíg a kerék és a lengővilla tengelyfuratai egybe nem esnek.Helyezze a kereket a hátsó lengővilla közé. ellenőrizze.Forgassa a féknyereg (11) tartó lemezt (13) a rögzítő csapon (12).Tegye be a keréktengelyt (1) a motor bal oldala felől és tolja be ütközésig.Tolja előre a kereket és vegye le a láncot (6) a hátsó lánckerékről (7).Tolja a kereket előre és rakja a láncot (6) rá a lánckerékre (7). . egy rögzítő csapon (12) kell lennie. hogy ne tudjon forogni.0 kgm). .Rakja a bal (8) és a jobb oldali távtartó gyűrűt (9) a kerékagyban lévő helyére. . . ha az szerelés közben kiesett a hátsó féknyereg tartó lemezben lévő helyéről (10). old. csavarja rá a kerékanyát (2) és húzza meg kézzel. . .Kenje be vékonyan zsírral a hátsó kerékagy tömítő gyűrűinek éleit.

Ellenőrizze. Motorja patentszemmel ellátott lánccal van szerelve. vagy fordítson a hátsó keréken kicsit. . poros. mely nem csak Önnek. !FIGYELEM Ha a lánc egyes helyein nagyobb a holtjáték. Gyakrabban végezze el a karbantartási munkálatokat. oldalt (KARBANTARTÁS). hogy a lánc függőleges irányú elmozdulása a kihajtótengely és a hátsó tengely közötti távolság felénél mérve körülbelül 25 mm legyen. hogy a patentszem biztosító gyűrűjének nyitott vége a lánc forgási irányával ellentétes irányba nézzen.Támassza le motorját. oldal (MEGHAJTÓ LÁNC). a következők szerint csinálja: . a kerék kiegyensúlyozását vagy központosságát szeretné ellenőriztetni. oldal (BEÁLLÍTÁS). old. old. és a lánckerekek gyors kopását.Állítsa fel motorját a hátsó emelőre OPT. lásd 51. . A HOLTJÁTÉK ELLENŐRZÉSE Így ellenőrizze a meghajtó lánc holtjátékát: . A rozsdásodás megelőzése érdekében kenje motorja láncát gyakran. !VESZÉLY A meghajtó lánc túl nagy holtjátéka miatt leugorhat a lánckerekekről. Ellenőrizze a kerék központosságát. ha a motort sűrűn használja esőben. Ha lánccserére kerül a sor. hanem másoknak is kárt okozhat. . hogy elejét vegye egy esetleges balesetnek. 50. Ha az ellenőrzés után szükség van a lánc holtjátékának beállítására. lásd 43. mint máshol.Állítsa le a motort. ha szükséges. A holtjátéknak a lánc bármilyen helyzetében egyformának kell lenni.0 kgm).Tolja kicsivel előrébb a motort. A lánc levételénél és felrakásakor ellenőrizze. . 49. keresse fel az Ön hivatalos aprilia márkakereskedőjét. de kisebb vagy nagyobb. MEGHAJTÓ LÁNC Figyelmesen olvassa el a 39. állítsa be. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. melynek következtében balesetet szenvedhet. hanem a kihajtó tengely illetve a hátsó lánckerékagy csapágyazását is károsíthatja.Lazítsa meg a hátsó kerékanyát (2) teljesen.Húzza meg a hátsó kerékanyát (2).Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba a sebességváltókarral. ahol gyorsan és szakszerűen végzik el a szükséges javításokat. . oldal (BEÁLLÍTÁS). Ha a meghúzási nyomatékokat. oldal (A MOTOR FELÁLLVÁNYOZÁSA A HÁTSÓ EMELŐRE OPT). Rendszeresen ellenőrizze a lánc holtjátékát és állítsa be. lásd 50. lásd 51. . mint 25 mm. Ha a lánc holtjátéka egyforma. oldal (TISZTÍTÁS ÉS KENÉS).Ellenőrizze a láncfeszességet. ez azt jelenti. hogy egyes láncszemek szorosak vagy rozsdásak.. A hátsó kerékanya meghúzási nyomatéka: 80 Nm (8. hogy a holtjátékot a lánc többi helyén is ellenőrizhesse. rossz minőségű utakon. BEÁLLÍTÁS MEGJEGYZÉS A lánc holtjátékának beállításához szükség van a megfelelő hátsó emelőre OPT. . lásd 51. !FIGYELEM A nem megfelelő karbantartás nem csak a lánc. ebben az esetben keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. vagy súlyos károsodást szenvedhet motorja. !VESZÉLY Összeszerelés után nyomja le többször egymás után a hátsó fékpedált és ellenőrizze a hátsó fékrendszer helyes működését.

. különösen ha száraz vagy rozsdás részeket talál rajta. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. .0 kgm) . A LÁNC. oldalt (KARBANTARTÁS).MEGJEGYZÉS A kerék központosításához szükséges jelzések (3-4) a hátsó lengővilla végén.Ellenőrizze a műanyag láncvédő kopottságát. . . oldalt (KARBANTARTÁS). !FIGYELEM Ha a lánc görhői sérültek.Lazítsa meg a két kontraanyát (5). a tengely előtt mindkét oldalt megtalálhatók.Forgassa a beállító csavarokat (6) és állítsa be a lánc holtjátékát úgy.Száraz. LÁNCKEREKEK ÉS A MEGHAJTÓ TENGELY ELLENŐRZÉSE Ellenőrizze a láncot. vagy SAE 80W-90 hajtóműolajjal. Kenje be a láncot speciális láncspray-vel.Vegye le a burkolatot (4). !VESZÉLY Mielőtt elindulna.Hajtsa fel és vegye le az ülést (3).Támassza le motorját az oldaltámaszra.Sérült vagy hiányzó görgők.Húzza meg a két kontraanyát (5).nagymértékű kopás. keni. . AZ OLDALIDOMOK LEVÉTELE Figyelmesen olvassa át a 39. a meghajtó tengelyt és a hátsó lánckerékagyat. . ellenőrizze.Húzza meg a kerékanyát (2).Laza csapok. Kenje be a láncot 500 km-enként (312 mi) vagy amikor szükséges. hogy nem talál-e rajtuk az alább felsorolt meghibásodások valamelyikéből: . rozsdás vagy szoros láncszemek. .Fordítsa el a kulcsot (1) az óra járásával ellentétes irányba. Az ülés visszarakása: . tisztítja vagy cseréli a láncot. !VESZÉLY . A rozsdás vagy szoros láncszemeket különösen sűrűn kell kenni. . TISZTÍTÁS ÉS KENÉS !FIGYELEM Miközben beállítja. hogy a lengővilla két oldalán lévő jelzések (3-4) teljesen egyformák legyenek. a csapok lazák és/vagy az O-gyűrűk sérültek vagy hiányoznak.nagyon elkopott. ki kell cserélni a láncot (a láncot a lánckerekekkel együtt kell kicserélni). hogy az ülés (3) a helyén van és megfelelően van rögzítve. !FIGYELEM Kenje be a láncot gyakran. ahol a lánc cseréjét elvégzik. old. . A hátsó kerékanya (1) meghúzási nyomatéka: 80 Nm (8. Ha mégsem javulnak meg. vagy megsérült lánckerék vagy lánckerékfog(ak).Helyezze az ülés hátsó részén lévő rögzítő füleket (5) a váznyúlványon lévő kengyelekbe (lásd az ábrát). .Ellenőrizze a lánc holtjátékát. .Forgassa el a kulcsot (1) az óra járásával megegyező irányba. ezzel az ülést lezárta. . . Soha ne mossa a láncot nagynyomású víz vagy gőzmosóval vagy gyúlékony tisztítószerekkel. mindig nagy gonddal végezze a szükséges munkálatot.Tegye a kulcsot (1) a zárba (2). . oldal (A HOLTJÁTÉK ELLENŐRZÉSE).Rakja vissza a burkolatot (4) a helyére. . hogy újra jól működjenek. lásd 50.Engedje le az ülés elejét és tolja a két rögzítő csapot (6) a helyére. . A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE Figyelmesen olvassa át a 39. 51. .

oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). .Fogja meg a benzintank (5) elejét és hajtsa fel. hogy a motorblokk és a kipufogórendszer teljesen lehűljön. old. vagy megsérüljenek. . !FIGYELEM Összeszerelés közben a benzincsövet (6) teljesen dugja rá a benzincsap csonkjára és a rögzítő gyűrűt (7) tegye vissza a helyére. lásd 52. de előtte tegyen puha rongyot (3) a vezető ülés elülső feltámasztási pontjához.Vegye le az oldalidomot (13). ahol dolgozna.Lazítsa meg és csavarja ki a négy csavart (11). old. A benzingőz káros az egészségére. Ne erőltesse az elektromos vezetékeket. .Helyezzen egy puha rongyot (3) a vezető ülésének elülső feltámasztási pontjához (4).Egy fogó segítségével húzza le a rögzítő gyűrűt (7). !FIGYELEM Az alábbi műveletet nagyon óvatosan végezze el. oldalt (KARBANTARTÁS). NE ÖNTSE AZ ÜZEMANYAGOT A TERMÉSZETBE.A jobb oldali burkolatnál: lazítsa meg és csavarja ki a hátsó rögzítő csavart (10). .Vegye le a vezető ülését. . de ne teljesen. nehogy megkarcolódjanak. Ne lélegezze be a benzingőzt. !FIGYELEM Vigyázzon a műanyag és a fényezett alkatrészekre. 53. . hagyja a motort és a kipufogó rendszert szobahőmérsékletre lehűlni. AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FELEMELÉSE Figyelmesen olvassa át a 21. . . .Lazítsa meg és csavarja ki a négy csavart (7). hogy a helyiség. . 52. .Lazítsa meg és csavarja ki a csavart (2) és vegye ki a távtartót. !VESZÉLY Tűzveszély! Várja meg. Figyelmesen olvassa át a 39. hogy ne okozzon szikrát. hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket. győződjön meg róla. !VESZÉLY Vigyázat! A benzin kifolyhat. vagy robbanást okozhat. . .Engedje le az összes üzemanyagot a benzintankból. .A bal oldali burkolatnál: lazítsa meg és csavarja ki a két hátsó rögzítő csavart (9). oldalt (KARBANTARTÁS). megfelelően szellőzik-e. . . lásd 69. A benzintank (5) felhajtása közben NE ERŐLTESSE a benzincsövet (6).Fogja meg a benzintank (5) elejét és hajtsa fel. oldalt (ÜZEMANYAG) és a 39.Fordítsa a benzincsapot (1) az „OFF” állásba.Húzza szét az irányjelző két elektromos csatlakozóját (12). .Lazítsa meg és csavarja ki a két alsó csavart (8). mert tüzet. vagy egyéb vegyi anyaggal.Támassza motorját az oldaltámaszra.Dugja be a benzincső végét és rögzítse azt a járműhöz úgy. . Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot és ügyeljen rá. hogy a benzincső függőleges helyzetben álljon.Mielőtt nekikezd a munkának. LÉGSZŰRŐ !VESZÉLY Ne tisztítsa a légszűrőt petróleummal. Mielőtt hozzákezdene a munkához.Húzza le a benzincsövet (6) a benzincsapról (8). . oldal (AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY KIÜRÍTÉSE).

ahol gyorsan és szakszerűen végzik el ezt a munkát is. a tisztítást és az esetleges cserét az előírtnál gyakrabban kell elvégezni. AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RUGÓZÁS ELLENŐRZÉSE !FIGYELEM Az első teleszkópvillában lévő olajat hivatalos aprilia kereskedőjénél cseréltesse ki. oldalt (KARBANTARTÁS). hogy a fölösleges olaj kifolyhasson belőle.Emelje fel a benzintankot. de nem szabad hagyni. . csavarja ki és vegye le a hat csavart (2). A teleszkópoknak simán. .Ellenőrizze.Vegye ki a légszűrőbetétet (4). 54. Összeszerelésnél tegyen hőálló tömítőanyagot arra a felületére a kipufogónak. . nem gyúlékony tisztítószerrel mossa ki. . !FIGYELEM Takarja le a nyitott légszűrőházat tiszta ruhával. . Ha járművét poros vagy nedves utakon használja.Lazítsa meg. A művelet elvégzésének gyakorisága attól függ. keresse fel az Ön hivatalos aprilia kereskedőjét. MEGJEGYZÉS A szűrőbetétet jól át kell itatni. old. vagy sűrű (SAE 80W-90) hajtóműolajjal. csavarja ki és vegye le a csavart (1). majd csavarja ki. . . ki kell szerelnie azt a motorból. nehogy bekerüljön valamilyen szennyeződés a légszűrő házba és/vagy a szívócsőbe.Behúzott első fékkarral nyomja le többször a kormányt. Az első teleszkópvillákban 12000 km-enként (7500 mi) kell az olajat lecserélni. hogy a motor eleje rugózzon. . akadozásmentesen kell rugózni.Vegye ki a rácsot (5). Végezze el az alábbi ellenőrzéseket 12000 km (7500 mi)-enként.Vegye le a két rugót (6). hogy az összes csavar kellően meg van-e húzva. KIVÉTEL . Figyelmesen olvassa át a 39. . oldal (AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FELEMELÉSE). . hogy csöpögjön belőle az olaj. vagy szakképzett szerelő segítségére van szüksége. .Vegye le a rögzítő kengyelt (9).Fogja meg a kipufogót és húzza ki a kipufogónyílásból (10).Lazítsa meg. . oldalt (KARBANTARTÁS).Kenje be az egész légszűrőbetétet speciális légszűrőolajjal. lásd 53. és hagyja. !FIGYELEM Ha bármilyen rendellenességet észlel. A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA . !VESZÉLY Mielőtt nekikezd a munkának. lásd 52. és hogy az első és hátsó rugózás mindegyik alkatrésze megfelelően működik-e. oldal (AZ OLDALIDOMOK LEVÉTELE). 55.Lazítsa meg és csavarja ki a csavart (8) és tegye el az alátétet.Ellenőrizze havonta. Mielőtt hozzálátna a légszűrő kitisztításához.Vegye le a légszűrőház fedelét (3). vagy 4000 kilométerenként a légszűrő állapotát és tisztítsa is meg. és nem szivároghat semmilyen kis mennyiségű olaj sem a teleszkóp szimering mellett. old. hogy milyen körülmények között használja motorját. hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket. ahol érintkezik a kipufogónyílással.Vegye le a bal oldali burkolatot.A légszűrőbetétet (4) tiszta. hagyja a motort és a kipufogó rendszert szobahőmérsékletre lehűlni. . majd szárítsa meg teljesen. A KIPUFOGÓ LEVÉTELE Figyelmesen olvassa át a 39. .

Ellenőrizze a motor alapjárati fordulatszámát a fordulatszámmérő műszeren.Támassza le motorját az oldaltámaszára. a hátsó féknyereg (2) hátsó része felől !VESZÉLY Ha a fékbetét anyaga nagyon elvékonyodik (nagyon elkopik). a markolat kerületén mérve. . .A FÉKBETÉT KOPÁS ELLENŐRZÉSE Figyelmesen olvassa át a 22. lásd 15. amikor szükséges. .Ha a súrlódó anyag vastagsága (csak egy fékbetétre vonatkoztatva) kevesebb. !VESZÉLY A fékbetéteket az Ön hivatalos aprilia kereskedőjénél cseréltesse ki. oldal (Hűtőfolyadék hőmérséklet jelző műszer).Lazítsa meg a kontraanyát (4). . 56. HA (az óra járásával ellentétes irányba) CSAVARJA. . Ha szükséges: .Motorozzon néhány percet. amíg a holtjáték megfelelő nem lesz. Az alábbi információk egyformán vonatkoznak mindkét fékrendszerre. . .Állítsa motorját az oldaltámaszra. a megbízhatóság és a féktárcsa élettartama nagymértékben csökken.Húzza le a védőburkolatot (3).első fékbetét (3). !VESZÉLY A fékbetétek kopottságát minden motorozás előtt ellenőrizze. oldalt (KARBANTARTÁS). Ellenőrizze a fékbetétek kopását az első 500 kilométer (312 mi). A gázmarkolat holtjátékának 2 . MEGJEGYZÉS Ha szükségesnek látja. oldalt (FÉKFOLYADÉK (javaslatok)). Így állítsa be az alapjárati fordulatszámot motorján: . előfordulhat. vagy 1 mm körül van. old. . Állítsa be az alapjárati fordulatszámot minden alkalommal. majd ellenőrizze. mely hallható csikorgó hangot és esetleg szikrázást is okozhat. A motor alapjárati fordulatszámának 1100 + / . növeli az alapjárati fordulatszámot. forduljon hivatalos aprilia kereskedőjéhez.Kapcsolja a sebességváltót üres fokozatba (a zöld színű üres fokozat kijelző világít).Forgassa az állítócsavart (5) addig. .Egy sima csavarhúzót dugjon be a nyíláson és forgassa el a karburátor oldalán lévő állítócsavart (2). hogy a fékbetét acél hordozó lemeze hozzáér a féktárcsához. Az első fékbetétek kopásának gyors ellenőrzését az alábbiak szerint végezze el: . . csökkenti az alapjárati fordulatszámot. . A fékbetétek kopása a jármű használatától. majd minden 2000 kilométer (1250 mi) megtétele után.100 ford/perc értékűnek kell lenni. amíg motorja eléri a normális üzemi hőmérsékletét. Ha a holtjáték nem megfelelő. HA (az óra járásával megegyező irányba) CSAVARJA. .A beállítás után néhányszor adjon gázt a gázmarkolat elfordításával.Támassza le motorját az oldaltámaszra. oldalt (TÁRCSAFÉKEK) és a 39. ilyenkor a fékhatás.hátsó fékbetét (4). AZ ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA Figyelmesen olvassa át a 39. oldalt (KARBANTARTÁS).a hátsó fékbetétek kopottságát alulról. . .Nézze meg a súrlódó anyag vastagságát a fékbetétek acél hordozólemeze és a féktárcsa között. A GÁZMARKOLAT HOLTJÁTÉKÁNAK BEÁLLÍTÁSA Figyelmesen olvassa át a 39. hogy a beállított alapjárati fordulatszám megfelelő és állandó. . 22. cserélje ki mind a két fékbetétet.az első fékbetétek kopottságát alulról az első féknyereg (1) első része felől. a vezetési stílustól és az út fajtájától nagymértékben függ.Vegye ki a gumidugót (1) a jobb oldali oldalidomból.3 mm között kell lenni. oldalt (KARBANTARTÁS). így állítsa be: .

Így férhet hozzá a gyertyához: .Hajtsa fel a benzintankot. azonnal marni kezdi azt. Rendszeresen vegye ki a gyertyát.Vegye le a gyertyapipát (1) a gyertyáról. hogy az akkumulátor elektromos csatlakozóinak rögzítő csavarjai jól meg vannak-e húzva az első 500 km (325 mi).6 . hogy a motorja teljesítményét és hosszú élettartamát biztosítsa. GYÚJTÓGYERTYA Figyelmesen olvassa át a 39. 58. hogy a kormány bármelyik irányba történő elfordítása közben nem változik-e meg a motor alapjárati fordulatszáma és a gázmarkolat elengedése után mindig magától és gyorsan visszaugrik-e alaphelyzetébe.0 kgm). !FIGYELEM A gyújtógyertyát jól meg kell húzni. aztán lazítsa meg és csavarja ki a szerszámkészletben található speciális gyertyakulcs segítségével. ha szükséges. lásd 72. majd minden 4000 km (2500 mi) megtétele után vagy évente legalább egyszer. hogy nincs se koksz lerakódás. mert ellenkező esetben a motor túlmelegedhet és súlyosan károsodhat.) . majd minden 1000 kilométer (625 mi) megtétele után és cserélje ki 3000 km-enként (1875 mi). stb. . oldal (MŰSZAKI ADATOK). hogy a tömítő alátét jó állapotban van. old. Abban az esetben ha bőrével érintkezik. . hogy a tömítő alátétet összenyomja.Sűrített levegővel tisztítsa ki a szigetelők környékét.Húzza meg a kontraanyát (4). . .Ellenőrizze. maszkot és/vagy szemüveget. Így vegye ki a gyújtógyertyát: . a gyertyát ki kell cserélni. ha szükséges állítsa be erre az értékre. . oldalt (KARBANTARTÁS). AKKUMULÁTOR Figyelmesen olvassa át a 39. oldalt (KARBANTARTÁS).Húzza vissza a védőburkolatot (3).0. mossa le jó alaposan tiszta vízzel. old. tisztítsa meg őket speciális tisztító eszközzel. . .Hajtsa le és rögzítse az üzemanyagtartályt. Az előírt elektródahézag 0. oldal (AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FELEMELÉSE). Ha a gyertya szigetelőjén repedéseket talál. A tömítő alátéttel együtt csavarja be kézzel a gyertyát. majd ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.Tisztítsa meg az esetleges szennyeződéstől a gyertya tövét. 57. ha szükséges távolítsa el a lerakódásokat róla és cserélje ki ha eljön az ideje. mert kénsavat tartalmaz. hogy az esetleg megtapadt szennyeződés ne juthasson be a motorba a gyertya becsavarásakor. !FIGYELEM A beállítás után ellenőrizze.7 mm. Viseljen védőruházatot.A beállítás után: . lásd 53. Ellenőrizze az akkumulátor elektrolit szintjét és azt.A gyújtógyertya elektródahézagát hézagmérővel ellenőrizze. hogy a hengerbe ne essen semmilyen idegen anyag (sár. a testelektróda óvatos elhajlításával. vagy korrodált elektródákat. így rögzíti az állítócsavart (5). amíg a karbantartást elvégzi. esetleg nagymértékű koksz lerakódást.Rakja vissza a gyertyapipát (1) a gyertyára és jól nyomja rá. por.Ellenőrizze. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát az első 500 km (325 mi). nehogy megsértse a menetet. . drótkefével vagy drótszőrzetű ecsettel. . !VESZÉLY Az akkumulátorban lévő elektrolit maró és mérgező hatású.Húzza meg a gyertyát a szerszámkészletben található gyertyakulccsal fél fordulatnyira. így ha a bőrével érintkezik. se korrózió az elektródákon és a szigetelőanyagon. gondosan tisztítsa meg. de közben vigyázzon. Csak az előírt típusú gyújtógyertyát használja motorjába. A gyújtógyertya meghúzási nyomatéka: 20 Nm (2.

lásd 60. 60. oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). Ha az akkumulátor a motorban marad. vagy vazelinnel. oldalt (AKKUMULÁTOR).Ellenőrizze.Ellenőrizze az akkumulátor kivezetéseket (2) és a csatlakozó kábeleket (1): .Vegye le a vezető ülését. Ha szükséges. Az akkumulátor visszaszerelésénél először a pozitív kábelt (+). lásd 61. oldal (AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE). legalább 15 percen keresztül öblítse át szemét tiszta vízzel. .Vegye le az akkumulátor túlfolyó/szellőzőcsövét (6). vagy tejet. lásd 61.Vegye le a vezető ülését. oldal (AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE) és tegye száraz. AZ AKKUMULÁTOR KIVEZETÉSEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA Figyelmesen olvassa át az 59.Jó állapotban legyenek (ne legyenek korrodáltak és ne legyen rajtuk lerakódás). !FIGYELEM Soha ne fordítsa meg az akkumulátor csatlakozó kábelek polaritását. aztán a negatív kábelt (-). Ne döntse meg túlságosan járművét. így megelőzheti az akkumulátorsav kifolyását. ezzel megelőzheti az akkumulátor károsodását. . AZ AKKUMULÁTOR HOSSZÚ TÁVÚ ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE Ha a járművet legalább 15 napig nem használja. . Kiszerelésnél fordított sorrendben vegye le az akkumulátor csatlakozóit. vegye le a csatlakozó kábeleket az akkumulátor kivezetéseiről. . . oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). amíg az összes korrodált rész eltűnik róluk. ajánlatos feltölteni az akkumulátorát. hűvös helyre. Ha az elektrolitból bármilyen kis mennyiséget véletlenül lenyelne. . . hogy a gyújtáskapcsoló „OFF” állásban van. AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE Figyelmesen olvassa át az 59.Kenje be semleges zsírral ( pl:szilikon zsír).Kenje be az akkumulátor kivezetéseket és a csatlakozó kábeleket semleges zsírral (pl:szilikon). . . igyon utána sok vizet. ezért ne használjon a közelében nyílt lángot.Ellenőrizze.Fogja meg erősen az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltésének ideje alatt ellenőrizze. aztán rögtön igyon magnéziumot tartalmazó tejet vagy növényi olajat és azonnal forduljon orvoshoz. és tartsa gyermekek elől jól elzárva. vagy vazelinnel. . . !VESZÉLY Ha kivette a helyéről. hogy a szulfátosodását megelőzze. .Akassza ki a gumipántot (3) a tartó fülekből (4) és (5) és tegye el.vagy be. majd a pozitív (+) kábelt. . Az akkumulátort csak a gyújtáskapcsoló „OFF” állásában szerelje ki . . majd utána a negatív kábelt (-) csatlakoztassa az akkumulátorhoz.Ha a szemébe kerül.Először vegye le a negatív kábelt (-). tegye biztonságos helyre.Lazítsa meg és csavarja ki először a negatív (-). 59.Töltse fel az akkumulátort normál töltéssel. lásd 52. old. hogy az akkumulátor töltöttségét rendszeresen ellenőrizze (havonta legalább egyszer) a téli hónapok alatt. végezze el a következő teendőket: . . hogy a gyújtáskapcsoló „OFF” állásban van. Az akkumulátorból gyúlékony gázok párolognak el. szikrát vagy más nagy hőmérsékletű tárgyat és ne cigarettázzon. oldalt (AKKUMULÁTOR). Nagyon fontos. . hűvös helyen. majd a pozitív kábelt (+). oldal (AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE). vagy ha a jármű hosszabb ideig használaton kívül van.Drótkefével addig dörzsölje a kivezetéseket. majd azonnal forduljon szemész orvoshoz. . lásd 52.Csatlakoztassa először a pozitív kábelt (+).Vegye ki az akkumulátort. húzza ki a tartójából fölfelé és tárolja száraz. hogy a helyiség jól szellőzik-e és ne lélegezze be a töltés során keletkező gázokat. old. TARTSA GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA.

oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE).AZ ELEKTROLITSZINT ELLENŐRZÉSE Figyelmesen olvassa át az 59. majd a negatív (-) kábelt. Ebben az esetben keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. .Töltse fel a cellákat egyenként desztillált vízzel. !FIGYELEM Mivel a töltés befejeződése után még rövid ideig folyik a gázképződés az akkumulátorban. lásd 60. lásd 52. old. Soha ne használjon az ajánlottól eltérő értékű biztosítékot.Akassza vissza a gumikengyelt (2) a tartó fülekbe (3. oldalt (AKKUMULÁTOR). . . lásd 52.Ellenőrizze az elektrolitszintet.Tegye vissza a vezető ülését. MEGJEGYZÉS Először az alsó (3).Kenje be az akkumulátor kivezetéseit semleges zsírral vagy vazelinnel. !FIGYELEM Ne próbálja áthidalni (megpatkolni) a kiolvadt biztosítékot.Dugja rá az akkumulátorra a szellőző/túlfolyó csövet. hogy a gyújtáskapcsoló „OFF” állásban van. oldal (AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE). Ha az elektrolit szintje alacsony: . 4).Tegye az akkumulátort a helyére. . . oldal (AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE). hogy megelőzze az elpárolgó akkumulátorsav korrodáló hatását.Vegye le a vezető ülését.Ellenőrizze. lásd ezen az oldalon (AZ ELEKTROLITSZINT ELLENŐRZÉSE). mert az akkumulátor töltésekor az elektrolit szint emelkedni fog. lásd 60. hogy rendesen beakadjon. oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). . . hogy az elektrolit szintje a „MAX” (felső) szint fölé emelkedjen. . . !FIGYELEM Az akkumulátor visszaszerelésénél mindig rakja vissza a szellőző/túlfolyó csövet.Tegye vissza az akkumulátor celláinak záródugóit. . oldalt (AKKUMULÁTOR). valószínűleg rövidzárlat lépett fel.Lazítsa meg és csavarja ki a cellák záródugóit. oldalt (AKKUMULÁTOR). . várjon legalább 5-10 percet. BIZTOSÍTÉK CSERE Figyelmesen olvassa át a 39. ügyelve rá. majd a felső (4) tartó fülbe akassza be a gumikengyelt.Ellenőrizze. vagy túl van terhelve az elektromos rendszer. mielőtt visszarakja azt motorjába. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE Figyelmesen olvassa át az 59. 61. !FIGYELEM Soha ne töltsön annyi folyadékot az akkumulátorba. . oldalt (KARBANTARTÁS). a fényezett alkatrészeket. AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE Figyelmesen olvassa át az 59.Ajánlott a töltőáramot az akkumulátor névleges kapacitásának 1/10-ed részének megfelelő értékre beállítani és így feltölteni az akkumulátort.Csatlakoztassa az akkumulátort egy akkumulátortöltőhöz. A nem megfelelő értékű biztosíték használata miatt megsérülhet az elektromos rendszer. MEGJEGYZÉS Ha egy biztosíték sűrűn kiolvad. .A feltöltés befejezése után ellenőrizze az elektrolitszintet és ha szükséges töltsön utána desztillált vizet. . a gumiból készült alkatrészeket és a tömítéseket. . .Csatlakoztassa az akkumulátorhoz először a pozitív (+). . ami károsíthatja az elektromos rendszert.Vegye ki az akkumulátort. hogy az elektrolit szintje az akkumulátor oldalán lévő „MIN” (alsó) és a „MAX” (felső) szintjelzés között van-e. Így ellenőrizze az elektrolit szintjét: .Lazítsa meg és csavarja ki a cellák záródugóit. vagy egy rövidzárlat miatt még ki is gyulladhat motorja. .Vegye ki az akkumulátort.

Azt ajánljuk. . kizárólag annak megtisztítása érdekében. . ellenőrizze a biztosítékot (1): Így ellenőrizze a biztosítékokat: . . Ne dugjon semmilyen más tárgyat . oldal (A VEZETŐ ÜLÉSÉNEK LEVÉTELE). A KIPUFOGÓCSŐ ÉS A HANGTOMPÍTÓ TISZTÍTÁSA Figyelmesen olvassa át a 39. TUDNIVALÓK A BIZTOSÍTÉKRÓL 7.Mielőtt kicserélné a biztosítékot. MEGJEGYZÉS Készítsen elő egy megfelelő átmérőjű. kivéve a világítás rendszerét. vagy szerszámot a tisztításhoz. esetleg a motor nem indítható. amelyik váltakozó árammal működik. . .Vegye le a tömítést (10). !FIGYELEM Támassza alá vagy kötözze fel a hangtompító dobot (6).Vegye le a rögzítő kengyelt (5). oldalt (KARBANTARTÁS).Húzza ki a biztosítékot (1) és ellenőrizze. 62. Tartsa be az előírt mélységet.Vegye le a vezető ülését. old. és csavarja le őket.Lazítsa meg és csavarja ki a csavart (4) és vegye le az alátétet. .Távolítsa el az összes lerakódást a tartó csonkról (8) és a hangtompító dob felfekvési felületéről (11). !VESZÉLY Mielőtt nekikezd a munkának. Ezekkel a tanácsokkal nem kívánjuk támogatni a hangtompító dob egyéb célból történő leszerelését. MEGJEGYZÉS Összeszerelésnél úgy rakja rá a hangtompító dobot (6) a tartó csonkra (8). MEGJEGYZÉS Összeszerelésnél cserélje ki a tömítést (10) egy újra. minél előbb szerezzen be egy ugyanolyan értékű újat. hogy a biztosító szál (2) nincs-e megszakadva. próbálja megtalálni és kijavítani a hibát. .Lazítsa meg a három anyát (7). A kipufogócsövet és a hangtompító dobot 4000 km-enként (2500 mi) ki kell tisztítani. .Ha egy elektromos berendezés nem működik megfelelően. . hogy ezt a műveletet hivatalos aprilia kereskedőjénél végeztesse el. !FIGYELEM Ne használjon a kefén kívül semmilyen más eszközt. hogyan kell kitisztítani a kipufogócsövet és a hangtompító dobot. MEGJEGYZÉS Ha a tartalék biztosítékok (3) közül elhasznál egyet. Az alábbi információk bemutatják a motor üzembentartójának. hogy megelőzze egy esetleges rövidzárlat kialakulását.Kapcsolja a gyújtáskapcsolót „OFF” állásba. Szintén törvénybe ütköző cselekedet ezeknek az alkatrészeknek a lecserélése nem homologizált kivitelűekre. és tegye a tartalék biztosíték helyére. !FIGYELEM A jármű hangtompító dob és/vagy kipufogócső nélküli használata törvénybe ütközik és büntetést vonhat maga után. hogy megelőzze annak leesését. . hagyja a motort és a kipufogó rendszert szobahőmérsékletre lehűlni.Cserélje ki a kiolvadt biztosítékot a tartalék biztosítékra (3) vagy egy ugyanolyan értékű újra. hogy meghúzná azokat) és csak ezután húzza meg őket.5 A-es biztosíték az akkumulátortól: az összes elektromos berendezés. lásd 52. hajlékony kefét (12). vagy egyáltalán nem működik. .a kipufogóba vagy a hangtompító dobba. hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket. MEGJEGYZÉS Összeszerelésnél először csavarja a helyére a három anyát (7) (anélkül. Ne dugja be a tisztító kefét túl mélyen.Húzza le a hangtompító dobot (6) a tartó csonkról (8).különösen ha az kisméretű . hogy a hangtompító dob végén lévő kivezető cső (9) lefelé álljon.

Ellenőrizze. hogy a kivezető csöve nézzen lefelé. MEGJEGYZÉS Miután bedugta a kefét a csőbe. hogy a rugó (5) nem-e sérült. hogy a vezetékek megfelelően vannak csatlakoztatva a kapcsoló kivezetéseire. ezért ha szükséges kenje be a forgó csapot zsírral.Dugja be a kefét a hangtompító dob kivezető csövébe (18) anélkül. mikor egy tisztítási műveletet elvégzett. C) = 250 mm MEGJEGYZÉS Mindig. . majd tolja be ismét. hogy nincs piszok. A FÉNYSZÓRÓ FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ BEÁLLÍTÁSA A fényszóró helyes beállításának gyors ellenőrzését a következőképpen végezheti el: Tolja motorját 10 méter távolra egy vízszintes talajon álló faltól. vagy sár a kapcsolónál. .Tisztítsa meg a kivezető csövet (19) a kefével. hogy a rugók nem lágyultak-e ki. 64. old. az oldaltámasz automatikusan felcsapódik. vagy felborulhat. . üljön fel a motorjára és ellenőrizze. törött esetleg kilágyult. A tisztító kefén megjelölendő távolságok: A) = 320 mm. .A rugóknak (2) nem szabad sérültnek. hogy a fénysugár a fényszóró vízszintes síkja alatt legyen (a teljes magasságnak körülbelül a 9/10-ed részénél). hogy a meghatározott mélységet (C) túllépné.Dugja be a kefét a hangtompító dob beömlő nyílásába (16) anélkül. húzza vissza. . Ügyeljen arra is. .Jelölje meg a kefe nyelén (13) az előírt tisztítási mélység maximumát (például egy csík ragasztószalaggal). könnyedén kell mozognia. . . 2) Féklámpa kapcsoló az első fékkaron (4). . Kapcsolja be a tompított fényszórót. .Csavarja az állítócsavart (1) egy rövid csillagcsavarhúzóval. akadozás mentesen kell mozogni és automatikusan vissza kell térnie alaphelyzetébe.Dugja be a kefét a tartó csonk közepében lévő csőbe (14) anélkül.A fejidom belső oldalának bal alsó részén (a lámpatest bal alsó részén) található állítócsavar (1) segítségével állíthatja be a fényszóró fénycsóvájának függőleges irányát: . MEGJEGYZÉS Az alábbi műveletek végrehajtásához állítsa függőleges helyzetbe a hangtompító dobot (6) és az alsó részén lévő csőbe dugja bele a kefét. a kapcsoló tüskéjének könnyedén. AZ OLDALTÁMASZ ELLENŐRZÉSE Figyelmesen olvassa át a 39. old. Az oldaltámasznak (1) akadozás mentesen kell mozognia.Tisztítsa meg a kipufogó csövét (15) a kefével. Mikor az oldaltámaszára leállított motorját függőleges helyzetbe állítja. lásd 75. oldalt (KARBANTARTÁS). Így állítsa be az első fényszórót: . !VESZÉLY Járműve eldőlhet. vegye le az annak megfelelő jelölést a kefe nyeléről és tisztítsa meg a kefét alaposan. hogy a legnagyobb tisztítóhatást elérje..Ellenőrizze. Végezze el az alábbi ellenőrzéseket: .Fordítsa meg 180 fokkal a hangtompító dobot.Ellenőrizze. hogy a meghatározott mélységet (B) túllépné. Motorja két darab kapcsolóval van felszerelve: 1) Féklámpa kapcsoló a hátsó fékpedálon (3). 63. hogy a meghatározott mélységet (A) túllépné. A KAPCSOLÓK ELLENŐRZÉSE Figyelmesen olvassa át a 39. . töröttnek vagy rozsdásnak lenni. oldal (KENŐANYAG TÁBLÁZAT).Az oldaltámasznak szabadon. . oldalt (KARBANTARTÁS). B) = 125 mm.Tisztítsa meg a beömlő nyílást (17) a kefével. húzóerejük nem csökkent-e.

A FÉNYSZÓRÓ IZZÓK CSERÉJE Figyelmesen olvassa át a 65. hogy a megfelelő helyzetben álljon. hogy jól rakta-e vissza azokat.egy tompított fényszóró izzó (3) (bal oldalt). . utána törölje le a rajta maradt ujjlenyomatait alkohollal. Így cserélje ki az izzókat: HELYZETJELZŐ IZZÓ !FIGYELEM Az izzó csatlakozóját ne a vezetékeknél fogva húzza le. így a fénysugarat lefelé irányítja. old.egy helyzetjelző izzó (2) (alul).Vegye le a védőgumit (6) az izzó foglalatáról. 66.Fogja meg a helyzetjelző izzó foglalatát (4).egy távolsági fényszóró izzó (1) (jobb oldalt). 65. amíg hazaér.Húzza ki az izzót (5) és cserélje ki egy ugyanolyan típusú újra. felcserélheti a két izzót. A fényszórótestben található: . vagy útba ejt egy üzletet. Ha mégis puszta kézzel fogja meg az izzót csere közben. old.Támassza le motorját az oldaltámaszra. oldalt (IZZÓK). így a fénysugarat felfelé irányítja. . majd összeszerelésnél ellenőrizze. . ellenőrizze a biztosítékot.Fogja meg az izzó foglalatát (7) és fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba és vegye ki a lámpatestből. IZZÓK Figyelmesen olvassa át a 39. MEGJEGYZÉS Mielőtt hozzáfogna az izzócseréhez.CSAVARJA AZ ÓRA JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBA az állítócsavart. A távolsági és a tompított világítás izzói egyformák. hogy rossz helyre dugja vissza azokat összeszerelésnél. vagy tiszta. . kapcsolja a gyújtáskapcsolót „OFF” állásba. . . . Ne maradjon ujjlenyomat az izzón. Viseljen tiszta kesztyűt. hogy megelőzze az izzó búrájának eltörését. lásd 62. . . hogy a rögzítő fülek mindegyike a neki megfelelő méretű horonyba kerüljön. CSAVARJA AZ ÓRA JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA az állítócsavart. . száraz ruhával fogja meg az izzót csere közben. mikor izzót cserél.Egy ugyanolyan új izzót rakjon a régi helyére. így elkerülheti.A fejidom belső oldalának jobb oldalán a lámpatestben van a távolsági izzó a foglalatával együtt.Nyomja le az izzót (8) óvatosan és fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba. . oldal (BIZTOSÍTÉK CSERE). oldalt (KARBANTARTÁS). Ez a megoldás csak arra az időre alkalmas. jelölje meg. .Vegye ki az izzót a helyéről. . Ha a távolsági/tompított fényszóró izzók közül az egyik kiégett és nincs tartalék izzója. NE ERŐLTESSE AZ ELEKTROMOS VEZETÉKEKET. !FIGYELEM Mielőtt hozzákezdene bármelyik izzó cseréjéhez. TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ IZZÓK MEGJEGYZÉS A csatlakozókat egymás után húzza le az izzókról. ahol lehet kapni ilyen izzót. mert azon a részen túlmelegszik és ezért elpattanhat az üvegbúrája.A fejidom belső oldalán a lámpatestben van a helyzetjelző izzó a foglalatával együtt. Ha mégis egyszerre kell lehúzni mindkét csatlakozót. húzza meg és vegye ki a helyéről. mert az izzók felcserélését csak a szükséghelyzet indokolja. ügyelve arra. MEGJEGYZÉS Az izzót úgy rakja be az izzó foglalatba.

.Vegye ki az izzót a helyéről. .Lazítsa meg és csavarja ki a csavart (12). mert az indexbúra megsérülhet.Egy ugyanolyan új izzót rakjon a régi helyére. jelölje meg. MEGJEGYZÉS Összeszerelés közben ügyeljen rá.Vegye le a védőgumit (9) az izzóról.Lazítsa meg és csavarja ki a két csavart (1). . hogy jól rakta-e vissza azokat.Húzza ki az izzót a foglalatából. . . ellenőrizze a biztosítékot. .Vegye le a lámpabúrát (2). . oldal (BIZTOSÍTÉK CSERE) és a féklámpakapcsolók működését. de vigyázzon. lásd 62. AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ IRÁNYJELZŐ IZZÓK CSERÉJE Figyelmesen olvassa át a 65. 67. . hogy ne túl erősen.A fejidom belső oldalának bal oldalán a lámpatestben van a tompított világítás izzója a foglalatával együtt. . MEGJEGYZÉS Ha az izzó foglalata (15) elmozdult a helyéről.Húzza ki az izzót a foglalatából. így elkerülheti.Nyomja meg befelé az izzót (3) óvatosan. nehogy letörje a fület. majd összeszerelésnél ellenőrizze. lásd 64. .Fogja meg az izzó foglalatát (10).TOMPÍTOTT FÉNYSZÓRÓ IZZÓ MEGJEGYZÉS A csatlakozókat egymás után húzza le az izzókról. oldalt (IZZÓK).Nyomja meg befelé az izzót (14) óvatosan. rakja vissza úgy. fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba és vegye ki a lámpatestből. hogy az izzófoglalat kivágott része a rögzítő csavar furatához essen. hogy ne túl erősen. . . hogy az indexbúrát pontosan illessze a helyére. . old. Ha mégis egyszerre kell lehúzni mindkét csatlakozót. és fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba. hogy a megfelelő helyzetben álljon. MEGJEGYZÉS Mielőtt hozzáfogna az izzócseréhez. hogy rossz helyre dugja vissza azokat összeszerelésnél. ellenőrizze a biztosítékot.Támassza le motorját az oldaltámaszra. A HÁTSÓ VILÁGÍTÁS IZZÓJÁNAK CSERÉJE Figyelmesen olvassa át a 65. . MEGJEGYZÉS Óvatosan vegye le az indexbúrát.Támassza le motorját az oldaltámaszra. hogy a rögzítő fülek mindegyike a neki megfelelő méretű horonyba kerüljön. oldalt (IZZÓK).Nyomja le az izzót (11) óvatosan és fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba. hogy az izzón lévő tájoló csapok egybeessenek a foglalatban lévő vezető hornyokkal. vigyázva a helyes berakásra. hogy a lámpabúrát pontosan illessze a helyére.Vegye le az indexbúrát (13). oldal (A KAPCSOLÓK ELLENŐRZÉSE). és fordítsa el az óra járásával ellentétes irányba. mert a lámpabúra megsérülhet. !FIGYELEM Összeszereléskor húzza meg a csavart (12) gondosan. MEGJEGYZÉS Mielőtt hozzáfogna az izzócseréhez. . MEGJEGYZÉS Az izzót úgy rakja be az izzó foglalatba. oldal (BIZTOSÍTÉK CSERE). . ügyelve arra. de vigyázzon. . MEGJEGYZÉS Összeszerelés közben ügyeljen rá.Egy ugyanolyan típusú új izzót rakjon vissza a foglalatba. . !FIGYELEM Összeszereléskor húzza meg a két csavart (1) gondosan. lásd 62. MEGJEGYZÉS Az izzó visszarakásánál ügyeljen rá.

. az üzemanyagtartályból és a karburátorból teljesen le kell engedni a benzint. amelynek térfogata meghaladja az üzemanyagtartályban lévő benzin mennyiségét és tegye le a motor bal oldalán a földre. hogy a helyiség. Szállítás közben a járművét tartsa mindig függőleges helyzetben. oldal (BEINDÍTÁS). . legyen motorján. benzin. amíg teljesen lehűl. ne vontassa azt. vagy fagyásgátló szereket szórnak az utakra a téli időszakban). hogy ipari vagy más jellegű szennyező porok. . stb. ha az alábbi helyeken. bogár tetemek vagy madárürülék.Az üzemanyagtartályból szívja ki az összes benzint egy kézi pumpával vagy valamilyen hasonló eszközzel. Ha motorját így szállítja. megfelelően szellőzik-e. NE ÖNTSE KI AZ ÜZEMANYAGOT A TERMÉSZETBE. . elkerülheti a motorolaj. . Az üzemanyag gőzei károsak az egészségre. !VESZÉLY Tűzveszély! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatot vagy vizsgálatot elkezdene. old. 69. hogy a motorblokk és a kipufogórendszer lehűljön és ha lehetséges támassza állványra motorját szilárd. vagy viszonyok közt használja: . állítsa le a motort. ahol a levegőnek nagy a só vagy a páratartalma (nagy vízfelületek. TISZTÍTÁS Gyakran tisztítsa motorját. Ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot a munkatérben. . . !VESZÉLY Ha bármilyen üzemzavar vagy meghibásodás lép fel és motorja üzemképtelenné válik.Keressen egy zárható tárolóedényt.Szennyezett területeken (városok és ipari területek). aszfalt pöttyök. . AZ ÜZEMANYAG LEENGEDÉSE A BENZINTANKBÓL Figyelmesen olvassa át a 21. erősen lerögzítve és a sebességváltót kapcsolja egyes fokozatba. lásd ezen az oldalon (AZ ÜZEMANYAG LEENGEDÉSE A BENZINTANKBÓL) és ellenőriznie kell. rakja vissza a tanksapkát és jól zárja le.Állítsa le a motort és várjon. .Egy ugyanolyan típusú új izzót rakjon vissza a foglalatba.Járassa a motort addig. !VESZÉLY Miután leengedte a benzint az üzemanyagtartályból. inkább hívjon segítséget. keresse fel hivatalos aprilia kereskedőjét. ahol dolgozna. Ne lélegezze be a benzingőzt.Nehéz körülmények között (ahol sót. oldalt (ÜZEMANYAG). amíg a karburátorból ki nem fogy a benzin és emiatt a motor leáll. . Ha szükséges.Állítsa a benzincsapot (1) „RES” (tartalék) állásba. vagy a hűtőfolyadék kifolyását. MEGJEGYZÉS SZÁLLÍTÁS !VESZÉLY Mielőtt motorját szállítaná. vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból. forró és nyirkos helyek).Vegye le a tanksapkát.Az izzó visszarakásánál ügyeljen rá. . 68. hogy mindkettő teljesen száraz-e. hogy az izzón lévő tájoló csapok egybeessenek a foglalatban lévő vezető hornyokkal. vigyázva a helyes berakásra.Támassza le motorját az oldaltámaszra. várja meg. győződjön meg róla. lásd 32.Ne hagyja. Így engedje le a benzint a karburátorból: . Mielőtt hozzákezdene a munkához. old. sima talajon.Olyan területeken. .Indítsa be a motort.

oldal (AZ ÜZEMANYAG LEENGEDÉSE A BENZINTANKBÓL). oldal (TISZTÍTÁS). nem nedves helyiségbe. lásd 69. ahol nem éri közvetlen napfény és kicsi a hőmérsékletingadozás. . és baloldalán lévő kapcsolókonzolok. mert ezektől általában nagyon csúszós lesz. hogy előbb benedvesíti a szennyezett részeket.Állítsa le motorját fűtetlen. petróleumot vagy egyéb vegyszert a gumi és műanyag alkatrészek és az ülés tisztításához. . !FIGYELEM Csak a motor alapos lemosása után pasztázza át motorját és csak szilikon alapú pasztát használjon. különösen a nyári forróságban. lásd 60. . Végezze el a következő munkálatokat: .Vegye ki az akkumulátort. amíg a normális fékhatás nem jelentkezik. egy esetleges baleset megelőzése érdekében.Vegye ki a gyújtógyertyát és egy teáskanálnyi (5-10 cm3) kétütemű motorolajat fecskendővel töltsön bele a hengerbe. lásd 29. Ne mossa motorját közvetlen a tűző napon. A motorblokk tisztításához használjon zsíroldó tisztítószert. Használja a fékeket többször egymás után. oldal (AZ AKKUMULÁTOR HOSSZÚ TÁVÚ ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE). !VESZÉLY A motor lemosása után a fékhatás lecsökken. mert időszakosan bogárüledék.Fordítsa a gyújtáskapcsolót „ON” állásba és nyomja meg néhány másodpercre az önindító nyomógombját. amit előre nem lehet kiszámítani. ilyen esetben előforduló meghibásodást. majd puha autómosó szivaccsal és bő. . vagy nagynyomású levegőt az alábbi helyek tisztításához: kerékagyak. enyhén samponos vízzel (2 . hogy megelőzzön néhány. !VESZÉLY Ne használjon védőpasztát az ülés ápolására. ecsetet és törlőkendőt. kesztyű/szerszámtartó. oldal (AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE) és 59. .4% sampon) lemossa a letapadt piszkot. Fontos. hogy az olaj szétkenődjön a henger falán. mert ha a sampon megszárad mielőtt leöblítené. .Fújja fel a gumiabroncsokat az előírt nyomásra. mikor a motor felülete nagyon felmelegszik. kipufogócsövek.- Ne parkoljon motorjával fák alá. . mert a víz beszivárog a fék súrlódó felületei közé.Engedje le a benzint az üzemanyagtartályból és a karburátorból. hogy mindkét kerék elemelkedjen a földtől.Tegye vissza a gyertyát. csapágyak. műszerfal. lásd 70. Ne használjon alkoholt. gőzborotvát. Végezze el az elindulás előtti ellenőrzéseket. Csak enyhén szappanos vizet. gyümölcs. vagy falevél hullik a fákról. lásd 31. . A piszkot és a sarat kisnyomású vízsugárral mossa le motorjának fényezett felületeiről úgy.Kenje át pasztával a fényezett felületeket. Tartson nagyobb követési távolságot. . a kormány jobb-. amelyek károsíthatják motorja fényezését. oldal (GUMIABRONCSOK). HOSSZÚTÁVÚ ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS Ha a jármű hosszú időn keresztül nincs használva. károsíthatja a fényezést. A matt festékkel festett felületeken ne használjon pasztát. Ne használjon folyékony tisztítószereket 40 Celsius fok fölötti hőmérséklet esetén a motor műanyag felületein. hidraulikus nyomóhenger(fék). néhány teendőt el kell végezni rajta. . 70. Ezután öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra puha szarvasbőrrel. csapadék. mert később elfeledkezhet róluk. amelyek olyan maró anyagokat tartalmazhatnak. Ne használjon nagynyomású víz-.Rakjon egy erre alkalmas támaszt a motor alá úgy. hogy az esetleg szükséges javításokat és a fontos ellenőrizendőket elvégezze vagy elvégeztesse mielőtt hosszú időre leállítja motorját. old. gyújtáskapcsoló/kormányzár. oldal (ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK).Mossa le és törölje szárazra motorját.

5..062 19/29 = 1:1.…………………………….Tankolja tele a benzintankot. . Különálló olajozás szabályozható olajadagolóval (1. Hengerek száma ………………………………. oldal (AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE).75 cm3 Furat/löket ……………………………………. 1 Lökettérfogat ………………………………….496 1:31. 12. old.Takarja le motorját. 13 liter Üzemanyag tartalék mennyiség ………………. lásd 61.… mechanikus. lásd 21. a bal oldali kormányról szabályozható többtárcsás olajfürdős kuplung.0.100 ford.558 SEBESSÉGI FOKOZATOK Fokozat 1..3 mm/39. 1100 +/.802 1:14..Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét. oldal (AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE) és tegye be a motorba.………………. elektromos önindítóval Alapjárati fordulatszám ……………………….Végezze el az elindulás előtti ellenőrzéseket. 6 fokozatú...55 Szekunder áttétel Végső áttétel 12/36 = 1:3. 2. 1 (2 azokban az országokban.227 24/25 = 1:1./perc Kuplung ………………………………………. 105 kg (vezető + utas + poggyász) …………………… 180 kg (azokban az országokban.526 22/27 = 1:1. folyadékhűtés Üzemanyag (tartalék mennyiséggel együtt) …. 40. 170 mm Menetkész tömeg ……………………………… 115 kg Gyártmány …………………………………….0 mm Kompresszió viszony ………………………….………. old. membránvezérelt szívó oldallal. 2.6 liter (kézzel kapcsolható tartalék) Sebességváltóban lévő olajmennyiség ….0 %).…… 1.. 810 mm Tengelytáv ……………………………………. 2-ütemű.. 49. Hűtés …………………………………………. lásd 31. 675 mm Legnagyobb magasság (felszerelt szélvédővel) . melyek a motor bal oldalán lévő karral kapcsolhatók Primer áttétel 20/71 = 1:3. 71.272 16/33 = 1:2. vagy forgalom elől elzárt területen... de ne használjon műanyag..6 liter Motorolaj tartály tartalék ……………………… 0.…. 1280 mm Legkisebb szabad magasság …………………..0 – 3. 820 cm3 Hűtőfolyadék mennyiség ……………………… 0. 1155 mm Ülésmagasság …………………………………. lásd 61. 1920 mm Legnagyobb hossz (felszerelt hátsó sárvédő toldattal OPT) ……….142 1:18..Vegye le a takarót motorjáról és tisztítsa meg. oldal (ÜZEMANYAG). Egyhengeres.042 25/24 = 1:0. 6. ahol ez nem ütközik előírásba) A jármű maximális terhelhetősége (vezető + poggyász . . oldal (TISZTÍTÁS).35 liter Első teleszkópvilla olajmennyisége …………… 285 cm3 (villánként) Ülőhelyek száma . vagy vízhatlan anyagú takarót. . lásd 70.271 1:23.5 :1 Indítás …………………………………………. . MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK Legnagyobb hossz ……………………………. SEBESSÉGVÁLTÓ Fajtája ………………………………………. ahol ez nem ütközik előírásba) MOTORBLOKK KAPACITÁS 72.960 Teljes áttétel 1:45. 4.…….. oldal (ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK).. !VESZÉLY Tegyen egy rövid próbautat motorjával lehetőleg kisforgalmú. 3..0 +/.000 11/47 = 1:4.608 1:15.9 liter (50% desztillált víz + 50% etilénglikol tartalmú fagyálló) Motorolaj tartály (a tartalékkal együtt) …. 1985 mm Legnagyobb szélesség …………………………. HOSSZÚ LEÁLLÁS UTÁNI ÜZEMBEHELYEHELYEZÉS .

1.0. Ólommentes benzin a DIN 51607 szabvány szerint.0..10 kPa (2.1 fok a felső holtpont előtt NGK R BR 9ES CHAMPION RN1C 0.7 W Távolsági fényszóró kijelző ……………..O.7 W Jobb oldali irányjelző kijelző . 1 Fajtája ………………………………………….. 12 V .M. old. Távolsági fényszóró izzó . vagy meghaladja Az A.guminyomás vezetővel és utassal (*) ……….7 mm GYÚJTÁS GYÚJTÓGYERTYA ELEKTROMOS RENDSZER Akkumulátor …………………………………..) Fajtája ………………………………………….....…………………….) és 85 (N.……… Fajtája ………………………………………….M.) Üzemanyag X ………………………………….……………………. Az Ön által választott másféle sebességváltó olajnak. .8 +/.………………….5 W 12 V .6 .7 W Tompított fényszóró kijelző.……………………… . DELL’ORTO PHBN 12 Üzemanyag …………………………………….KARBURÁTOR ÜZEMANYAG Száma …………………………………………. Elől ……………………………………………. 90/80 17’’ 46P 170 kPa (1. Hátul …………………………………………. GUMIABRONCSOK 90/80 17’’ 46S.... ahol ez nem ütközik előírásba) 74.R.M.35 W 12 V – 5 W 12 V . Első helyzetjelző izzó ………………………… Irányjelző ……………………………………… Hátsó helyzetjelző/rendszámvilágítás/féklámpa Fordulatszámmérő megvilágítás ……………… Kilométer óra megvilágítás ………………..1 bar) CDI 20 +/.P.guminyomás vezetővel és utassal (*) .R. GL-4 előírásait.. KENŐANYAG TÁBLÁZAT Sebességváltó olaj (ajánlott): IP F.O.O.4 W 12 V . 280 mm-es hidraulikus tárcsafék Szimpla 220 mm-es hidraulikus tárcsafék Öntött könnyűfém kerekek 2..1.. Hűtővíz hőmérséklet jelző megvilágítás ……… 12 V .1.7 W Olajadagoló tartalék mennyiség kijelző .5 A Generátor ……………………………………… 12 V . 12 V ...………………… 12 V .………………. 12 V ..M.90.. Hátul …………………………………………. .50 x 17’’ 3. legalább 95-ös oktánszámú (N. 110/80 17’’ 57P 190 kPa (1.7 W (*)(azokban az országokban.……….4 Ah Biztosíték ……………………………………… 7.C.1 +/. Gyújtógyertya elektródahézag .1.guminyomás egy személlyel .) és 85 (N.3. Jó minőségű ólmozott vagy ólommentes benzin a DIN 51600 szabvány szerint. Hidraulikus teleszkópvilla 110 mm Hidraulikus.105 W Tompított fényszóró izzó .………………. Alumínium hídváz Villaszög ………………………………………. csakúgy mint az ajánlottnak. ELŐL ………………….1.1. állítható központi lengéscsillapító 120 mm Szimpla. SAE 75W .2 W IZZÓK KIJELZŐK Üres fokozat kijelző …………………………… 12 V .10 W 12 V .1 bar) 110/80 17’’ 57S. HÁTUL ………………………………………. Előgyújtás mértéke …………………………… Gyárilag beépített …………………….M.10 kPa (1.5 / 21 W 12 V .1.….I. Választható ……………………………………. 24 fok Utánfutás ……………………………………… 102 mm Elől …………………………………………….9 bar) 210 +/. old.90 vagy Agip GEAR SYNTH. jó minőségűnek kell lennie amelynek teljesítményszintje eléri. legalább 95-ös oktánszámú (N.………. SAE 75W ..7 bar) 180 +/. Kétütemű motorolaj (ajánlott): IP PRO GPX 2 vagy Agip 2T FORMULA RACING.M. Rugóút ………………………………………… Elől …………………………………………….O. Rugóút ………………………………………… Hátul ………………………………………….00 x 17’’ VÁZ RUGÓZÁS FÉKEK KERÉKABRONCSOK 73. Fajtája ………………………………………….... 12 V ..35 W 12 V .guminyomás egy személlyel ………………… ..0. .7 W Bal oldali irányjelző kijelző …………………… 12 V .….

.P. illetve választható olajok. Az akkumulátor kivezetések védelmére: semleges zsír vagy vazelin. DOT 5 (DOT 4-nek megfelelő) vagy Agip BRAKE 5. TC++ előírásait.A. amely legalább -35 Celsius fokig nem fagy meg.A.. csakúgy mint az ajánlottnak. 5W 2/3 rész + IP F. 20W 1/3 rész vagy Agip FORK 5W 2/3 rész + Agip FORK 20W 1/3 rész. Teleszkópolaj (ajánlott): IP F. A.A. Csapágyakhoz és egyéb kenési helyekre (ajánlott) : IP AUTOGREASE MP vagy Agip GREASE 30. Motorblokk hűtőfolyadék (ajánlott): IP ECOBLU -40 Celsius vagy Agip COOL. Kenőspray a meghajtó lánchoz (ajánlott): IP CHAIN SPRAY vagy AGIP CHAIN LUBE !VESZÉLY Csak új fékfolyadékot használjon.F. csakúgy mint az ajánlottnak.Az Ön által választott másféle motorolajnak. csöppenési pontja 150 …. 230 Celsius fok közötti legyen.. 5W vagy IP F. Fékfolyadék (ajánlott): IP F. 20W teleszkópvilla olaj. SAE 15W = IP F. old.A. a kétféle sűrűségű olaj összekeverésével és az arányok változtatásával kikeverheti az alábbiak szerint: SAE 10W = IP F. vízálló legyen és ne oxidálódjon. Ha Önnek másféle viszkozitású teleszkópolajra van szüksége. jól védjen a korrózióval szemben. 20W 2/3 rész vagy Agip FORK 5W 1/3 rész + Agip FORK 20W 2/3 rész. mint a fenti ajánlott. görgőscsapágyakhoz használható jó minőségű kenőzsírnak kell lennie -30 …….I. választható Agip FORK 5W vagy Agip FORK 20W teleszkópvilla olaj.A. 75. vagy meghaladja az ISO-L-ETC++. DOT 5 (DOT 4-nek megfelelő) !VESZÉLY Csak korróziógátló hatású.A. 5W 1/3 rész + IP F. jó minőségűnek kell lennie amelynek teljesítményszintje eléri.1. Az Ön által választott másféle kenőzsírnak. nitrit mentes fagyálló folyadékot használjon. +140 Celsius fokos hőmérsékleti tartománnyal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful