Meer Taqi Meer

Ghazal

Dekh to DilkiJaan se uthTahai, Ye dhuansakahan se uthTahai.

Gorkisdiljalekihai ye falak, Shola iksubhoyaan se uthtahai.

Baithnekaun de hai fir usko, Jo tereaastan se uthTahai.

Yu utheaaj us gali se ham, Jaise koi jahan se uthTahai.

MeerekishkbharipatTharhai, Bojhkabnatawan se uthtahai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful