You are on page 1of 68

IK VODNIH K RATE GANSK K E PO V KUPIH NA

Teja Brooks Pribac. Vse pravice pridrane. Januar 2008 vegenakup@gmail.com Lektoriranje: Klementina Semprimonik Oblikovanje in prelom: OrbiCom - Peter Peta s.p., orbicom@siol.com Tisk: Birografika BORI, d.o.o., poslovalnica Izola Naklada: 500 izvodov

CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 613.261 PRIBAC Brooks, Teja Kratek vodnik po veganskih nakupih / Teja Brooks Pribac. - Padna : samozal., 2008 ISBN 978-961-245-423-4 236948480

VSEBINA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Uvod .......................................................... 2 Sploni namigi za nakupovanje ........... 6 Budnost na vsakem koraku! ................. 8 Mesni nadomestki ................................. 14 Mleni in jajni nadomestki .................. 16 Hrana za hine ljubljenke .................... 18 Alkohol & tobani izdelki ....................... 20 Oblaila in obutev ................................... 24 Kozmetika/osebna nega ....................... 27 istila ....................................................... 30 Varovanje okolja ..................................... 34 Bioloko/biodinamino/vegansko ...... 44 Pravina trgovina .................................... 47 ivalske sestavine .................................. 48 Dodatki in naslovi ................................... 62

Navedeni podatki in vrednotenja odraajo mnenje avtorice v asu tiskanja na podlagi dosegljivih virov.
1

1
1. UVOD
Nakupovanje je lahko za vegane prava pustolovina. Vodnik, ki sem ga sestavila s pomojo virov, ki so mi bili v trenutku pisanja dosegljivi v slovenini, angleini in italijanini, bi naj stvari olajal, verjetno pa bo le pripomogel k temu, da se bo celoten proces preverjanja izdelkov s trgovinskih polic e upoasnil. V asu sestavljanja prironika sem si dopisovala s tevilnimi proizvajalci in prodajalci, tako domaimi kot tujimi, ki so razjasnili doloene dvome, vasih tudi s tem, da se niso odzvali. Ker se mi e vedno zgodi, da me kdo vpraa: Kaj je to veganstvo? in v primeru, da bi takemu loveku vodnik priel v roke, naj na kratko razloim, za kaj gre. Vegan je lovek, ki ne odobrava izkorianja ivali in temu ustrezno tudi ravna, se pravi ne uiva ivalskih proizvodov, vkljuno z ribami in pianci (ja, tudi to so ivali!), mlekom, jajci in medom, ne nosi usnja, krzna, volne, svile in puha, ne podpira poskusov na ivalih, ivalskih sestavin pa tudi ne eli videti v svoji kozmetiki, milih, amponih, istilih itd., spotuje naravo in vsa bitja v njej, tudi loveka (eprav mu je to vasih teko ). Vegani doma nimajo zlatih ribic, ptic v kletki, zajkov, kupljenih psov in mak, ampak samo ivali, ki so jih reili s ceste (divje ivali, jasno, odpadejo) ali iz azila. tevilo veganov je v svetu e vedno precej omejeno (v zadnjem asu sicer kar hitro naraa), kljub temu pa so se znotraj te skupine razvile razline veje, kot so:

UVOD

1
Fruitarijani: Vegani, ki uivajo izkljuno plodove rastlin (jabolka, paradinik, oreke itd.), izogibajo pa se rastlin, ki bi jih za svoje prehranjevanje morali ubiti (korenek, krompir, pinaa itd.). Presnojedci: Vegani, ki uivajo izkljuno presno hrano. Mimogrede, presno prehranjevanje sploh ni tako dolgoasno, kot si veina predstavlja! Biovegani: Vegani, ki se izogibajo rastlin iz druine razhudnikov (paradinik, jajevci, paprika, krompir, tobak), ki ustvarjajo kislost v jetrih in posredno vplivajo na genetski zapis v naem telesu (glej M.T.Dereani, Matejina veganska kuhinja).

UVOD
3

Kot zanimivost pa naj tukaj omenim e t.i. freegane [free (svoboden) + vegan]: gre za (nekdanje) vegane, ki se jim je na neki toki posvetilo, da z ogibanjem ivalskim izdelkom e vedno ne izpodbijajo v dovoljni meri izkorievalskega sistema, ki je prisoten na vseh ravneh, ne samo v povezavi z ivalmi, zato so se odloili, da si bodo hrano, obleko in druge stvari, ki jih v ivljenju potrebujemo, nabirali kar po smetnjakih. Gre za neke vrste brezdomcev, ki so si takno pot izbrali sami, zato tudi ne prakticirajo beraenja. Sicer je pa samo freeganstvo razdeljeno na ve nivojev intenzivnosti, nekateri se popolnoma loijo od sveta, ivijo v skupnostih in nikoli niesar ne kupijo, drugi so manj radikalni, imajo redno slubo, ivijo t.i. normalno ivljenje, le hrano si

1
nabirajo med odpadki, predvsem iz trgovin, ki odvrejo najve e uporabnih izdelkov, ki jim je rok morda danes potekel in jih zato jutri ne morejo ve hraniti na polici. Freegani obasno zauijejo tudi neveganske izdelke, ki pa bi itak konali na smetiu, zato se mi zdi vsakrna kritika (ki se nemalokrat pojavi) odve. Poleg samih veganov bo vodnik verjetno koristen tudi ljudem z alergijami na razline ivalske sestavine in pa ovo-lakto vegetarijancem, pri katerih vidim teavo v tem, da mnogi, ki to postanejo iz usmiljenja do ivali, neselektivno uivajo mlene in jajne proizvode, ki prihajajo iz intenzivne reje oz. baterijskih farm, kjer se ivalim ne godi ni bolje kot tistim, ki so rejene za meso. Lakto-ovo vegetarijanstvo ima potemtakem zame smisel le, e posamezniki izbirajo izkljuno bioloko pridelane sire, ki so hkrati zares vegetarijanski, torej brez vsebnosti delcev telejega elodca, in pa jajca kokoi iz proste reje, kar pomeni, da si v gostilni ne bodo privoili pice s sirom (ker se ve oz. se ne ve, od kod prihaja), palaink, navadne majoneze, slaic iz blinje slaiarne itd. V bistvu to pomeni, da bi moralo biti nakupovanje za lakto-ovo vegetarijance zelo podobno veganskemu. Enako velja tudi za tiste mesojedce, ki iz usmiljenja do ivali prisegajo na bioloko pridelano meso oz. meso iz domae, ne industrijske reje. Pri navajanju ivalskih sestavin sem vkljuila tudi angleka imena, da bi laje preverjali originalne etikete in pa kot pomo na potovanjih.

UVOD

1
Podatki glede E dodatkov, predvsem navedbe o tem, katere sestavine so zagotovo ivalskega izvora in katere so morda ivalskega izvora, se razlikujejo. Sicer sem sama na etiketah vekrat zasledila, da so sestavine, ki niso iz ivalskih virov, bi pa lahko bile, ustrezno oznaene z navedbo iz rastlinskega vira, lahko pa se seveda zanaa tudi na certifikate, kot so Vegan Society approved in podobno (glej v nadaljevanju ali na www.kalcek.com/Pomen_certifikatov.htm). V razdelek Dodatki in Naslovi pa sem vkljuila tudi nekaj koristnih informacij in povezav. Pri nastajanju vodnika sta mi bila v veliko pomo Tina Semprimonik, ki je vodnik tudi lektorirala, in pa Mladen Krsnik, ki je pregledal kemijske izraze in prispeval nekaj koristnih nasvetov.

UVOD
5

2
2. SPLONI NAMIGI ZA NAKUPOVANJE

SPLONI NAMIGI ZA NAKUPOVANJE


6

Beri etikete Vedno preberi etiketo. Vasih najde ivalske sestavine v nemogoih izdelkih, kot so na primer krune drobtine, katerim je lahko dodano tunino olje. Proizvajalci pa vasih spremenijo sestavine svojih izdelkov in kar je bilo neko vegansko, morda sedaj ni ve ali obratno. Izdelek lahko vsebuje sledi Doloeni rastlinski izdelki se proizvajajo v obratih, kjer poteka tudi proizvodnja izdelkov iz ivalskih surovin, zato lahko na etiketi vasih preberemo, da izdelek lahko vsebuje sledi mleka, jajc itd., to se pogosto zgodi pri krekerjih. Sam/a se seveda odloi, ali bo izdelek kupil/a ali ne. e je le mogoe, pa se tem izdelkom izogni, preglej ostalo ponudbo, zagotovo najde ist izdelek. Trgovine z zdravo prehrano Te trgovine so navadno dobro zaloene z veganskimi proizvodi, kot so brezmlene okolade, tofu, sejtan itd. Navadno so na voljo tudi veganska istila in izdelki za osebno nego. Trgovine s kosher hrano, azijske trgovine Te so predvsem uporabne, ko si na dopustu v tujini, kjer so precej razirjene (odvisno, kam se odpravi, seveda). V njih najde obirne zaloge veganskih proizvodov, vkljuno s okolado, sladoledom, zaimbami itd. Oznaka Kosher Par-

2
ve pomeni, da izdelek ne vsebuje mesa in mleka, preveriti pa je potrebno morebitno vsebnost jajc in elatine. Tudi v azijskih trgovinah najde veliko veganskih izdelkov. Supermarketi Supermarketi/hipermarketi v Sloveniji so se v zadnjih letih kar dobro zaloili z veganskimi proizvodi. V njih lahko najdemo sojine beljakovine, tofu, sejtan, rastlinske majoneze, jajni nadomestek, razne namaze in podobno, pa tudi nekaj istil.

SPLONI NAMIGI ZA NAKUPOVANJE


7

3
3. BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!

BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!


8

Restavracije Restavracije? Pozabi nanje! V vsejedskih restavracijah za pripravo tvoje jedi uporabljajo isti pribor, ki ga uporabljajo za pripravo mesa, tako da se mimogrede kak koek mlete govedine znajde med tvojimi popeenimi gobami! Ne, saj ni tako hudo, in pravzaprav je zelo pomembno, da vegani zahajamo v restavracije, pa ne samo vegetarijanske, saj e je povpraevanje po zelenjavnih jedeh veje, potem se bo poasi veal tudi izbor teh jedi. In ne pozabi, da pravilo, ki je morda neko veljalo, in sicer da so rastlinski proizvodi ceneji od ivalskih, v veini primerov ve ne velja. e obstaja monost, da bo izdelek vseboval ivalski proizvod, ga navadno tudi bo. al. V slovenskih restavracijah je dovolj izbire, da se za silo nahrani, vendar je priporoljivo, da natakarja povpraa npr. o tem, kakno vrsto maobe uporabljajo [rastlinsko olje obiajno bodo potrdili, ker je ceneje :-) ali maobe ivalskega izvora]. Pri naroanju testenin se prepriaj, da ne vsebujejo jajc (tudi ovo-vegetarijanci, saj so jajca po vsej verjetnosti iz baterijskih farm), da omaka ne vsebuje mleka, enako velja za zelenjavne lazanje, njoke ipd., pazljiv/a bodi tudi pri naroanju juh, saj tudi za zelenjavne juhe vekrat uporabljajo juno osnovo ivalskega izvora. Previdno pri zastavljanju vpraanj! Odgovor na

3
vpraanje Ta zelenjavna juha je skuhana z zelenjavno juno osnovo, ne? bo navadno da. Zato je bolje vpraati, kakno juno osnovo so uporabili oz. kar po sestavinah. e natakar ne ve, naj vpraa v kuhinji. e mu je odve, zamenjaj restavracijo. Kitajske restavracije navadno ponujajo tevilne veganske dobrote in so odlina stina toka za poslovna in druabna sreanja (e te ne moti kura na sojedevem kroniku ali pa misel na ocvrte maje tace in pasje repke!). V kitajski kuhinji se ivalsko mleko ne uporablja, radi pa imajo jajca in e naroi ocvrt zelenjavni ri, se lahko zgodi, da bo v riu nekaj zelenjave in velika koliina jajc (iz najbolj razirjene rejske prakse ). Druga stvar, na katero je potrebno paziti, je ostrigina omaka. eprav je jed navedena v vegetarijanskem razdelku, ostrigina omaka ne bo na gobji osnovi (kot so veganske razliice), ampak bo iz pravih ostrig, razen v kitajskih vegetarijanskih (navadno budistinih) restavracijah. Ponovno je priporoljivo natakarja povpraati in ga po potrebi zaprositi, da ostrigino omako zamenja s sojino. Pri Kitajcih navadno to ne predstavlja posebne teave, saj so izjemni poslovnei, pri Slovencih je to seveda drugae. Kitajske hrane pa ne bi priporoala v Italiji, saj je prirejena lokalnemu okusu, kombinacija pa ni ravno vredna tistih 30 evrov. Velike kitajske restavracije imajo vasih v kakem kotu tudi kontejnerje z ivimi ribami, da bi svojim gostom ponudili kar se da sveo hrano. Pogled ni ravno prijeten, sploh pa ne na rake z zvezanimi kleami.

BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!


9

3
e se bo podal/a v tujino na poitnice, tudij, poslovno potovanje , najde poleg samih vegetarijanskih restavracij iroko vege ponudbo v indijskih in tajskih restavracijah. V indijski kuhinji se uporablja t.i. ghee (izg. gii), preieno maslo, in pa mleni izdelki. Oznaba vegetarijanski curry torej e ne pomeni tudi veganski curry. Da bi si zagotovil/a vegansko jed, pa vekrat ni dovolj niti, da vpraa, ali je jed dejansko veganska, vpraaj raje, ali vsebuje ghee oz. mlene izdelke. Enako je s tajsko kuhinjo. V tajski kuhinji se ne uporabljajo mleni izdelki, pa pa ribja omaka (Nam Pla v tajini in Nuoc Mam v vietnamini). Pridobiva se jo tako, da se ribe shrani v sod in se pusti, da fermentirajo. V vegetarijanskem razdelku menija v veini primerov najde vegetarijanske jedi, ki vsebujejo ribjo omako. Zaprosi, da ti jed pripravijo s sojino omako. Druga zelo razirjena sestavina je zmes z rakci in zaimbami, ki se uporablja kot osnova za curryje (tako kot pri nas juna kocka). Dobijo se tudi veganske razliice, vendar so zmesi ivalskega izvora veliko bolj razirjene. Restavracije zmesi navadno ne pripravljajo na licu mesta, ampak jo kupijo predpakirano, zato natakarja ne more prositi za zamenjavo, ampak se bo al moral/a odpovedati curryju. Sicer pa gre v taknih primerih za nekorektno oglaevanje in zavajanje potronika, zato (kar pogumno!) restavracijo prijavi nacionalnemu uradu za varstvo potronikov, e pa ima v tisti dravi prijatelja, naj

10

BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!

3
zate to stori on. Restavraciji se sicer ne bo ni hudega pripetilo, ampak ve kot je prijav, veja je verjetnost, da se bodo stvari spremenile na bolje in bodo restavracije same v vegetarijanske razdelke menija dejansko vkljuevale le vege jedi, kar seveda ne pomeni, da se bo meni skril, nasprotno. Sladkor Za rafiniranje/beljenje sladkorja je mogoe uporabiti ivalske kosti. Sladkorja iz sladkorne pese ne rafinirajo s pomojo ivalskih sestavin, trsni sladkor pa. Glede na nekatere podatke naj bi bila uporaba kosti v EU prepovedana, iz drugih virov pa je mogoe razbrati, da to ne dri, eprav se zdi, da pri nas (za razliko od ZDA) ni razirjena. Alternativa je nerafiniran sladkor, fruktoza, javorjev sirup, sladi (penini, jemenov, koruzni, riev ) in ostala naravna sladila. Pozor tudi pri javorjevem sirupu: za zmanjanje koliine pene na sirupu mu pri proizvodnji dodajo manjo koliino maobe, maoba je lahko rastlinskega ali ivalskega izvora. Javorjev sirup z oznako Kosher je navadno veganski. e nisi preprian/a, vpraaj proizvajalca. V tem odstavku pa je morda potrebno e pojasniti, da med in ostali ebelji izdelki niso veganski, z malo spletnega brskanja pa lahko hitro ugotovimo, zakaj. Ker ebelja industrija ni pod taknim udarom, kot je npr. mesna, ebelarji radi na dolgo in iroko razpravljajo o svojem hobiju in si preko raznih forumov delijo neprecenljive nasvete. Med drugim lahko bere o

BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!


11

3
kreativnih nadomestilih za snovi, ki jih ebelarji kradejo ebelam: sladkor, kvas, razni zelini aji in celo Cedevita! Ja, tako preprosto je to. e bolj preprosto pa je zauiti nadomestke in pustiti ebele pri miru! Krompirek Pri naroanju krompirka vpraaj, v katerem olju se cvre in ali restavracija/fast food/stojnica krompir sama ree. e je odgovor negativen, lahko krompirek vsebuje nasieno govejo maobo. Enako velja za zamrznjeni krompirek iz trgovine. Kruh Komercialni kruh vsebuje konzervanse. Beri etikete! e kruh kupuje v lokalni pekarni, ti bo prodajalec/ka navadno znal/a povedati, ali vsebuje ivalske sestavine ponovno pazi, kako vpraa. Bonboni Predvsem mehki in veilni bonboni navadno vsebujejo elatino in pa seveda sladkor. Bonboni lahko vsebujejo tudi barvila ivalskega izvora. Sir tevilni siri vsebujejo sirilo ivalskega izvora, kar pomeni, da e vegetarijanski niso. Za slovenske sire pa se zdi, da to ne dri, sirini preparati bi naj torej bili vegetarijanski (spodbudno!). ivalsko sirilo (angl. rennet) lahko najdemo tudi v nekaterih sojinih sirih, eprav jih je veliko na

12

BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!

3
100% rastlinski osnovi. Tudi tukaj je priporoljivo branje etiket. Vitamin D Veliko rastlinskih margarin vsebuje dodatek vitamina D, ki ni nujno rastlinskega izvora. Nekatere etikete vkljuujejo podatke o izvoru, druge ne, zato je najbolje, da povpraa kar proizvajalca. Tabasco Nekaterim vrstam je dodana omaka morskih sadeev. Beri etikete.

BUDNOST NA VSAKEM KORAKU!


13

4
4. MESNI NADOMESTKI
Sojin tofu (tofu japonsko ali bean curd - kitajska angl. ali angl. kit.) Pridela se iz sojinega mleka (in dobesedno pomeni sesirjeno mleko), kupimo ga lahko v vseh trgovinah z zdravo prehrano in v supermarketih. Je odlien beljakovinski vir. Na voljo je v trdi ali mehki/svilnati (silken) obliki. Trdi tofu razreemo na tanke plasti in ga dobro osuimo s papirnatim prtikom, da bi laje absorbiral omako, v kateri ga potem mariniramo ali kuhamo.

MESNI NADOMESTKI
14

Iz sojinega mleka izdelujejo tudi t.i. bean curd / tofu skins, tako da sojino mleko zavrejo in odstranijo ter shranijo koico, ki se ustvari povrhu. Uporablja se predvsem za izdelavo vege salam. Pri nas e ni v prodaji. Sojine beljakovine v kokih Pripravljene so na osnovi sojine moke z dodatki drugih sestavin. So nadomestek za mleto meso, uporabne za pripravo omak, enolonnic, polpet, nadevov za polnjeno zelenjavo itd. Kupimo jih lahko v trgovinah z zdravo prehrano in v supermarketih. Gluten v prahu/glutenova moka in sejtan Elastine, nevodotopne beljakovine v penini moki s skupnim imenom imenujemo gluten. Ta skupek beljakovin sestavljajo v glavnem dve veji skupini beljakovin v priblino enakem razmerju: glutenini in gliadin. Pri drugih itaricah (jemen, oves, r) namesto gliadina najdemo druge belja-

4
kovine s prolaminsko frakcijo. Gluten se uporablja za pripravo sejtana. Zmeamo enako koliino glutena in vode, gnetemo 15 minut (lahko tudi manj, ampak meso pride mehkeje in bolj kompaktno, e ga gnetemo dlje) ali pa ga za minuto damo v multipraktik s pripomokom za meanje, ne z rezilom! Testo nato razreemo na nekaj vejih kokov in kuhamo v kropu 1 uro. tevilni recepti priporoajo vodo z dodatkom soli, alg, zaimb itd., vendar sejtan s tem isto ni ne pridobi. Okus izboljamo z mariniranjem in pa z ustrezno koliino zaimb naknadno pri sami pripravi jedi. Gluten je v Sloveniji teko dobiti. Ker pa je ponudba odvisna od povpraevanja, je najbolje, da svoje lokalne trgovinice z zdravo prehrano o tem kar naprej sprauje. Neko se jim bo e posvetilo. e pripravljen sejtan pa je na voljo v veini trgovin z zdravo prehrano in supermarketih, sama ga nikoli ne kupim, ker se ne more primerjati z domaim!! Tempeh Tempeh je izdelek iz fermentirane soje. Narei ga na rezine, trakove ali kocke, popeci ga in ga uporabi za solate, sendvie, slane zavitke, testenine. Odlina hrana za portnike, ne samo vegetarijanske. Bogat je z beljakovinami, vitamini (predvsem B-kompleksa), minerali ter razlinimi antioksidanti, ki prepreujejo staranje in razvoj rakastih obolenj. Gre pa za ivilo, za katerega se mi zdi, da ga ali ljubi ali pa sovrai. :-) Kupimo ga lahko v doloenih trgovinah z zdravo prehrano.

MESNI NADOMESTKI
15

5
5. MLENI IN JAJNI NADOMESTKI

Sojino mleko, trdi in kremni siri, sladoled, jogurti, smetana Bogati so z beljakovinami in kalcijem. Imajo nizko vsebnost nasienih maob, so brez holesterola.

MLENI IN JAJNI NADOMESTKI


16

Rievo mleko, mandljevo mleko, ovsena smetana, veganska margarina, majoneza in drugi rastlinski izdelki, ki jih dobi v trgovinah z zdravo prehrano in v supermarketih. Mandljevo mleko in druge vrste mleka iz orekov lahko pripravi doma sam/a in jih zauije presne. Pozor pri margarinah: veina margarin vsebuje ivalske sestavine. Veganske margarine navadno najde na policah skupaj s tofujem in drugimi vege izdelki. Beri etikete. :-) Tahini Tahini (namaz iz sezamovih semen) je odlien nadomestek sira pri lazanjah, picah, raznih slanih zavitkih itd. Pravo odkritje raw-food (presne) kuhinje, ki pa ni posebej razirjen med navadnimi vegani. Zmea 2 lici tahinija, 2 lici oljnega olja in 1 lico sojine ali shoyu omake. Lahko pa jedi doda samo tahini in ga dobro premea z ostalimi sestavinami, v tem primeru potrebuje vejo koliino soli. Na picah pa ima sirast uinek tudi prekuhana in pretlaena cvetaa ali pretlaen, zainjen tofu.

5
Jajca Uporabimo jajni nadomestek (Egg Replacer), ki ga lahko kupimo v trgovinah z zdravo prehrano in supermarketih. Enak uinek pa dobimo tudi s kombinacijo razlinih sestavin, npr.: 1 jajce: 1 lica rastlinskega olja + 1 lica vode + 2 ajni liki pecilnega praka; 1 jajce: 1 lica rastlinskega olja + 1 lica jabolnega kisa + 1 lica pomarannega soka + 1 ajna lika pecilnega praka (odlino za pripravo palaink, tort itd.). Ali (ukradeno z Vegansvet: http://kid.kibla. org/~marjan/vegan): 1 jajce = 1 lica sojine moke (za pecivo, palainke, polpete itd.); 1 jajce = 1 lica ierkine moke (za palainke, polpete itd.); 1 jajce = 2 lici bele moke + malo sojinega mleka + sol (zaimbe) [za paniranje]; 1 jajce = 1 lica v kavnem mlinku zmletih lanenih semen + 4 lice vode. Vse skupaj v mealniku meaj 1 do 2 minuti (za pecivo, pikote, palainke ...). Pri sladkem peenju: Poskusi z 1 banano ali 1/4 skodelice jabolne kae za vsako jajce. V receptih za razline vrste peciva, pri katerih je potrebno samo eno jajce, lahko to kar izpustimo.

MLENI IN JAJNI NADOMESTKI


17

6
6. HRANA ZA HINE LJUBLJENKE

HRANA ZA HINE LJUBLJENKE


18

Vegetarijanski lastniki psov in mak imajo teave pri izboru hrane za svoje ljubljenke, saj jim elijo zagotoviti ustrezne hranilne snovi, hkrati pa se jim ob briketih in ploevinkah, ki jih najdemo na trgovinskih policah, obraa elodec, ne samo zaradi samega mesa, ampak tudi zaradi poskusov, ki jih ta industrija izvaja na drugih ivalih iste vrste (znana afera Iams idr.). K srei je vege pasja in maja hrana na voljo tudi v Sloveniji. Priporoljivo je, da svoje ljubljenke na vege hrano navaja poasi: hrani, ki jo trenutno uporablja, vsak dan primeaj nekaj vegetarijanskih briketov, postopoma se bo pes ali maka navadil/a na nov okus in mu/ji bo kmalu lahko brez teav ponudil/a isti vegi izdelek. Hkrati se s tem nainom hranjenja ivali izognemo morebitnim teavam, kot so driska, elodni kri, bruhanje itd. Sama jim poleg briketov kuham e testenine z zelenjavo, pri tem pa namesto na olju zelenjavo prepraim na vodi. Ko je skuhano, vse skupaj pretlaim in primeam testenine. e ljubljenek briketov ne mara, jih poskuaj dodati testeninam. Muce naj bi imele rade brokoli, parglje, zeleni fiol, grah, zeleno in namaze na osnovi jedilnega kvasa. Izogibajmo se ebuli, okoladi, orekom, gobam, grozdju, rozinam, mleku in mlenim izdelkom.

6
Psi tudi ne smejo uivati ebule in okolade, obe sestavini sta za pse toksini. Izogibajmo se tudi rozinam, grozdju, orekom (predvsem vrste makadamija), gobam in vejim koliinam soli. Odlino obrambo proti bolham predstavljata esen, ki je v velikih koliinah sicer kodljiv, in pa pivski kvas sama uporabljam tabletke ali kvas v prahu, ki ga dodam kuhani hrani. Odlien je za pse in make z alergijo na kapljice, razprilce in druga sredstva proti bolham. Muce in vege hrana: Medtem ko se psi hitro privadijo na rastlinsko hrano in iz nje rpajo vse potrebne hranilne snovi, pri mucah ni tako. Muce iz rastlinske hrane ne morejo rpati oz. proizvesti npr. taurina in vitamina A. Vegetarijanski briketi te snovi vkljuujejo, e pa muc ne hranimo z briketi, je uporaba prehrambenih dopolnil obvezna. Posvetuj se z veterinarjem (vendar ne sprejmi preprostega da ali ne kot odgovor, zahtevaj obrazloitev!). Hrana na rastlinski osnovi lahko pri mucah privede tudi do teav s senim traktom, ki so pri samkih bolj pogoste kot pri samikah. Da bi se temu izognili, naj muca zauije im ve mokre hrane, tako da npr. dodamo briketom vodo, omako itd. Priporoljivi so tudi redni obiski pri veterinarju in pregledi pH majega urina. Pomanjkanje taurina pa lahko povzroi slepoto in teave s srcem. e se izkae, da iz zdravstvenih razlogov tvoja muca ne more biti 100% veganka, pa naj bo vsaj 50%. Sama jih sicer poznam veliko :-).

HRANA ZA HINE LJUBLJENKE


19

7
7. ALKOHOL & TOBANI IZDELKI
Alkohol Pri proizvodnji alkoholnih pija, predvsem piva in vina, je uporaba ivalskih izdelkov zelo razirjena. ivalske sestavine, kot so jajni beljak, mleni proizvodi, ribji elodec, elatina, so sestavni del sredstev za ienje/bistrenje alkohola. Na voljo so seveda tudi veganske razliice na osnovi gline, npr. bentonit, ki ga navadno uporabljajo mali proizvajalci. Poleg vegetarijancev je podatek zanimiv tudi za alergike, saj lahko v vinu kljub vsej filtraciji ostanejo sledi teh snovi. Zaradi tega je npr. v Avstraliji navedba teh snovi na etiketi zavezujoa. Ko sem poskuala ugotoviti, koliko je uporaba ivalskih sestavin pri proizvodnji alkoholnih pija razirjena v Sloveniji, se jih je na moje pismo od 30 vinarjev odzvalo le 5. Dva sta takoj potrdila, da teh sestavin ne uporabljata, ostali so zatrjevali, da jih v konnem izdelku ni. e dejstvo, da mi veina vinarjev, ki sem jim poslala pismo, ni odgovorila, pomeni, da sami te snovi uporabljajo, potem vege Slovenci in alergiki pozor! Po vino se boste morali odpraviti k sosedu. K srei v Sloveniji to ne predstavlja resne teave, saj so razdalje zelo majhne, vinarjev
20

ALKOHOL & TOBANI IZDELKI

7
pa ogromno na vsakem koraku. Stopi do njih in se sam/a prepriaj. Sicer pa je konec novembra 2007 prilo do sprememb evropske zakonodaje glede oznaevanja nekaterih sestavin. V Prilogi IIIa Direktive 2000/13/ES so navedene sestavine, ki jih je na izdelkih potrebno oznaiti, ker lahko pri obutljivih posameznikih povzroijo alergine reakcije. Med drugim vkljuuje ribje izdelke, jajca, mleko itd. Ista direktiva ponuja monost izjem za tiste sestavine, za katere bi naj bilo znanstveno potrjeno, da je pod doloenimi pogoji monost alergine reakcije relativno nizka, tako so zaasno s seznama izpadli alergeni, ki se uporabljajo pri bistrenju vina. Zaradi ibkih dokazov o nealergenosti konnega proizvoda (t.j. preienega vina) ter pritiska ustreznih zdruenj in organizacij je EU doloila 2-letno raziskovalno obdobje (2005-2007), od 26. novembra 2007 pa velja obvezno oznaevanje za naslednje ivalske sestavine: raki in proizvodi; jajca in proizvodi; ribe in proizvodi, razen: ribje elatine kot nosilne snovi za vitamine in arome, ribje elatine, ki se uporablja pri bistrenju piva in vina; mleko in proizvodi (vkljuno z laktozo), razen: sirotke za pripravo destilatov ali

ALKOHOL & TOBANI IZDELKI

21

7
etilnega alkohola kmetijskega izvora za ganja in druge alkoholne pijae, laktitola; mehkuci in proizvodi.

ALKOHOL & TOBANI IZDELKI

Iz tega je torej mogoe razbrati, da bo v blinji prihodnosti oznaevanje mlenih in jajnih sledi na vinu obvezno, ne pa tudi navedba ribje elatine, tako da je tudi nova direktiva za vegane pravzaprav neuporabna. Tobani izdelki Tobak je seveda zelo nevaren in se ga, e je le mogoe, izogibajmo, z veganskega stalia pa je teava e drugje: 1. Veina proizvajalcev testira svoje izdelke na ivalih. To ponejo z namenom odkritja tobane meanice, ki bi bila im manj nevarna za ljudi, hkrati pa opazujejo uinke tobanega dima na ivali. Za testiranja uporabljajo najrazlineje ivali, kot so psi, muce, opice, podgane. ivali s pomojo mask prisilijo k inhalaciji dima, druge metode vkljuujejo izrez luknje na vratu psov beaglov, preko katerih vbrizgavajo dim v telo, v penise kukov vstavljajo elektrode in merijo vpliv cigaretnega dima na psikovo seksualno sposobnost, breje opice izpostavljajo dimu, da bi ugotovili vpliv tobaka na fetus. Testiranja so enostavno povedano grozovita, za ivali zelo bolea

22

7
in najveji paradoks je verjetno v tem, da rezultatov ni mogoe v celoti aplicirati na lovekovo situacijo, kar sicer velja tudi za testiranja drugih izdelkov. Veina tobanih izdelkov vsebuje ivalske sestavine. Seznam monih dodatkov v cigaretah presega tevilo 500, med njimi lahko najdemo med, glicerol, mleno kislino, celo senino ...

2.

Vse to pa e vedno ne pomeni, da se mora vegan/ka popolnoma odpovedati kajenju, paziti mora le, da izbere ustrezni tobak in ustrezne papirke. In kaj je narobe s papirki? Pri papirkih za zvijanje oz. papirkih pakiranih cigaret se ivalske sestavine skrivajo v lepilu. e pa kdaj zboli za pljunim rakom ali kako drugo boleznijo, ki je povezana s to tvojo razvado, nikar ne hodi k zdravnikom po pomo, ker bodo aplicirali znanje, ki so ga pridobili na nedolnih ivalskih rtvah, in to samo zato, da ti podaljajo ivljenje za kak mesec; reiti te verjetno itak ne bodo znali.

ALKOHOL & TOBANI IZDELKI


23

8
8. OBLAILA IN OBUTEV
Oblaila Poleg usnja in krzna se vegani izogibamo e volni (vkljuno z angoro, kamirjem, moherjem, volneno flanelo in tvidom), svili in perju/puhu. Volna Dananja volna prihaja veinoma iz June Amerike in Avstralije, kjer samke kastrirajo z elastiko (elastiko jim tesno priveejo na moda in ta sasoma odmrejo) in v veini primerov na ovcah izvedejo tudi t.i. muelsing, pri katerem mladiem na ivo, se pravi brez kakrnegakoli anestetika, dobesedno odstriejo predel koe okrog zadnjika skupaj z repkom, da muhe ne bi odloile jajec v volni. Postopek je zelo bole (predstavljaj si! ne, ne, resno mislim, predstavljaj si!!) in travmatien, vasih mladii umrejo zaradi infekcije. V kontekstu tako velikega tevila ivali pa rejcu ena smrt ve ali manj ne pomeni ni. Zaradi poveanega pritiska mednarodne javnosti, ki so ga sproile organizacije za zaito ivali, predvsem PETA, znanstveniki intenzivno raziskujejo alternativne metode in obljubljajo, da jim bo do leta 2010 uspelo odkriti bolj humano reitev za boj proti muham, al pa ni e ni gotovo.
24

OBLAILA IN OBUTEV

KAMIR: koze s Kitajske, Tibeta, Mongolije in Irana. ANGORA: angorski zajec, predvsem Kitajska. MOHER: koze z obmoja Ankare, industrija je doivela razcvet v Avstraliji.

8
Svila Naravno vlakno iz kokonov sviloprejke. Iz jajec se izlee gosenica, ki izloa nit, s katero sprede kokon in se vanj zabubi, po 16 dnevih bi se buba razvila v metulja, vendar e buba ostane iva, zane izloati snov, ki bi razjedla kokon in posledino uniila svilena vlakna, zato se pri industrijski proizvodnji svile lahko razvije le toliko metuljev, kolikor jih zadostuje za nadaljevanje vrste, ostala mala bitjeca takoj ubijejo z vroo paro, kuhanjem, peenjem, odvisno pa od regije. Za 100 gramov svile je potrebnih 1500 sviloprejk. Perje/puh Perje ptic, ki jih vzrejajo za meso, se izpuli iz ivih ivali brez anestetika. Po konanem muenju na neno in boleo koo razprijo razkuevalno sredstvo in poakajo na nov narastek. Pozor pri cenenih kitajskih artiklih s krznenim videzom (obeski za kljue, okrasni predmeti ), lahko vsebujejo pravo maje krzno! Obutev Vegetarijanske evlje sem prvi videla, ko jih je znanka privlekla iz New Yorka. Pravo malo udo, popolnoma neprimerljivi s ponudbo iz trde plastike, ki je bila takrat na voljo na drugorazrednih policah naih trgovin. Medtem ko lahko druge usnjene izdelke z lahkoto nadomestimo s sintetinimi ali platnenimi razliicami, je pri evljih to nekoliko teje. V splonem lahko v kategorijo vege evljev sicer vkljuimo vse evlje, izdelane iz materiala rastlinskega izvora ali sintetine proizvodnje, torej brez ivalskih sestavin, vendar je pri rastlinskih e-

OBLAILA IN OBUTEV
25

8
vljih teava v tem, da niso nepremoljivi in da jih teko kombiniramo z marsikaterim oblailom, pri cenenih sintetinih evljih pa, poleg tega da so lahko neudobni in slabe kakovosti (kar pomeni, da jih je potrebno pogosto menjavati, posledice tega so za okolje katastrofalne), je nezanemarljivo tudi dejstvo, da se obvezno oznaevanje materiala obutve nanaa le na glavne sestavne dele obutve (zgornji del, podloga in vloek, podplat), ivalske sestavine se torej lahko skrivajo v drugih delih. Pri izbiri evljev v navadnih trgovinah si lahko (delno) pomaga z oznakami:

OBLAILA IN OBUTEV

usnje

krito usnje

tekstilni material

drugi materiali

26

evlji iz vegetarijanskih trgovin so v celoti brez ivalskih sestavin, izdelani so iz visokokakovostnih in trpenih sintetinih materialov, ki po videzu spominjajo na usnje, njihova najveja prednost pa je v tem, da nogi pustijo dihati (v veini primerov). tevilni materiali se ponaajo tudi z visoko stopnjo biorazgradljivosti (npr. 70-80% za zelo razirjen Vegetan Uppers). Nemalokrat se proizvajalci odloijo za uporabo recikliranega materiala, kot so recimo avtomobilske pnevmatike. Veje trgovine ponujajo iroko izbiro evljev za vse prilonosti. Z letom 2007 pa je bil ta problem reen tudi za vege Slovence, saj je preko slovenskega posrednika (www.vegea.si) mogoe kupiti katerekoli evlje in druge izdelke iz najveje angleke vege trgovine.

9
9. KOZMETIKA/OSEBNA NEGA & ZDRAVILA IN VITAMINI KOZMETIKA/0SEBNA NEGA & ZDRAVILA IN VITAMINI

Kozmetika in osebna nega Kozmetika in izdelki za osebno nego vekrat vsebujejo sestavine ivalskega izvora. tevilne sestavine se lahko pridobivajo tako iz ivalskega kot rastlinskega vira, vendar z etikete tega ni mogoe vedno razbrati. Drug problem je testiranje na ivalih, ki ga izvajajo tevilni proizvajalci. Tudi pri izdelkih brez ivalskih sestavin nimamo zagotovila, da sestavine niso bile testirane na ivalih. In nenazadnje, e izdelek ni bil testiran na ivalih in je to na etiketi navedeno, e ne pomeni, da ne vsebuje ivalskih sestavin oz. da sestavine same niso bile testirane na ivalih. Leta 1976 je bilo z direktivo 768/EGS v Evropi obvezno testiranje konnega izdelka odpravljeno kar pomeni, da so tevilni proizvajalci testiranje odpravili ne pa tudi testiranje samih sestavin oz. novih spojin. Veganska kozmetika obsega izdelke, ki ne vsebujejo ivalskih proizvodov, stranskih ivalskih proizvodov ali derivatov, razvoj in proizvodnja izdelka in sestavin pa ne vkljuujeta in nikoli nista vkljuevala testiranj na ivalih na iniciativo proizvajalca ali v njegovem imenu oziroma s strani tretjih, nad katerimi ima proizvajalec efektivni nadzor. Pri izbiri izdelkov si lahko pomagamo s certifikati, kot so:
27

9
certifikat Vegan Society

KOZMETIKA/OSEBNA NEGA & ZDRAVILA IN VITAMINI

certifikat BDIH (konni izdelek in sestavine niso bili testirani na ivalih, vendar nekateri izdelki vsebujejo ivalske sestavine) certifikat HCS/HHPS (tudi ta certifikat ne zagotavlja popolne odsotnosti ivalskih sestavin; za takno politiko se je zdruenje, ki izdaja certifikat HCS odloilo, da bi im ve proizvajalcev konvencionalne kozmetike spodbudilo k opustitvi ivalskih poskusov) Pozor tudi pri konvencionalnih barvah za lase! Raje uporabi naravne rastlinske izdelke (kana!). In pa ne pozabi na kondome!! (Oziroma kar pozabi nanje, saj svet krvavo potrebuje ve veganov!!!!!!!!!). Pri proizvodnji lateksa za kondome se uporablja mlena beljakovina kazein. Veganske kondome proizvaja nemko podjetje Condomi, ki namesto kazeina uporablja kakavov prah in jih lahko kupimo tudi pri nas, in pa podjetje Glyde Condoms. Zdravila in vitamini Farmacevtska in mesna industrija se z roko v roki sprehajata po rdei spolzki planjavi. Kamorkoli stopita, zasliita mili glasek prestraenega in komaj e dihajoega bitjeca, ki prosi Pusti me iveti, ne mui me, kaj sem ti storil?. Zaljubljenca se

28

9
ustavita, ulovita ravnoteje (spolzko!), se zamislita in $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. Cak! Gre glava! Ali pa kak drug del, odvisno, kaj potrebujejo. Vegani se kakor hudi kria bojimo malih kroglic, kock, valjkov, ki nam jih predpie zdravnik, saj vemo, da se v vsakem receptu skriva kri milijonov nedolnih rtev krutega sistema poskusov-in-napak, ki ga je vzpostavila naa plemenita vrsta. Za vegane e posebej velja, da je preventiva bolja od kurative, zato se je potrebno dobro pouiti o hrani, koristnih in kodljivih snoveh, veliko telovaditi in odpraviti stres najbolje zdravilo za slednje je ustvena izolacija od ljudi, ki ti elijo soliti pamet, vkljuno s sorodniki, sodelavci in nekaterimi t.i. prijatelji, im manj bedastih TV-programov, ni TVreklam, veliko meditacije in vaj za krepitev ega, slednje velja predvsem za moke, ki se v drubi tekih maotov zaradi svoje intelektualne in emocionalne razvitosti lahko poutijo nelagodno. Ob upotevanju vsega tega se k zdravniku vseeno redno odpravimo na teste, ki pa bodo pokazali le nao zdravstveno neoporenost s tem bomo pomagali pri promociji veganstva! V Sloveniji se tudi v supermarketih, eprav je tam izbira omejena dobi e vrsta vitaminskih in mineralnih dodatkov brez ivalskih sestavin, vkljuno z vitaminom B12 (priporoljivo dopolnilo k veganski prehrani) in lanenim oljem, odlinim veganskim virom omega-3 maobnih kislin. Pozor pri kapsulah! Ovoj je navadno ivalskega izvora. e je na rastlinski osnovi, je to na embalai navedeno oz. je napisano, da so kapsule primerne za vegetarijance.

KOZMETIKA/0SEBNA NEGA & ZDRAVILA IN VITAMINI


29

10
10. ISTILA
Pri konvencionalnih istilih se zgodba iz kozmetine industrije ponovi, edina razlika je v tem, da so primarne sestavine istil veliko bolj agresivne, zato so poskusi toliko bolj kruti. tevilna konvencionalna istila pa so tudi zelo kodljiva za okolje. Vredno si je tudi zapomniti, da t.i. ekoistila niso nujno veganska, saj lahko vsebujejo ivalske sestavine ali so celo testirana na ivalih. Zato pozorno preberi etiketo! e ne najde iskane informacije, obii spletno stran prodajalca in/ali proizvajalca. e izdelki ustrezajo veganskim standardom, je to navadno nekje zapisano. e podatka ne najde, jim lahko pie. e ne odgovorijo, verjetno pomeni, da niso veganska. Pazljivo tudi ob napisu ivalim prijazno to lahko pomeni, da so prijazna naravi in divjim ivalim, ne pa tudi farmskim!!! Kakor v restavracijah: pazi, kako zastavi vpraanje! Babiine metode e se elimo izogniti konvencionalnim istilom in se nam zdijo ekoloka istila predraga, lahko njihovo porabo znatno omejimo tako, da se posluimo nekaterih tradicionalnih metod, ki jih je veina modernih babic al e davno opustila ... (Veinoma povzeto po: Roberta Marzola, Chi non inquina risparmia. Spunti creativi per il rispetto dell'ambiente e del portafoglio, Jubal 2004.) Mehalec Dodaj kozarec belega kisa v posodico za praek pri zadnjem izplakovanju ali pa nekaj kuhinjske soli, raztopljene v kozarcu mlane vode, kar v boben. Srebro in baker Obrii z mehko krpo in limoninim sokom, nato izplakni z vodo.

30

ISTILA

10
Perilo Pri temnem in barvnem perilu zmeaj 2-3 lice kisa in 2-3 lice soli. Sol oivi barve in odstrani umazanijo. Meanico lahko uporabi tudi za strojno pranje, doda ji lahko 1 ajno liko eko praka. Za belo perilo lahko le-to namoi v vodo, v kateri prej zavre nekaj rezin limone ali pa limono preree na pol, odstrani koice in jo da direktno v boben. Za intenzivneje beljenje lahko uporabi perkarbonat. Zelo uinkovita pa je tudi soda bikarbona. Preproge Na preprogo potrosi nekaj soli, po 15-30 minutah posesaj. Lahko pa tudi v posodi z razprilcem zmea bel kis in vodo, razpri neposredno na made in po nekaj minutah oisti s toplo milnico in gobico ali krtao. Za odstranjevanje neprijetnih vonjav zmeaj nekaj soli in polovino dozo sode bikarbone, pusti vsaj 30 minut in nato posesaj. Za odiavljenje preproge nanjo potresi nekaj cimeta in po 15 minutah posesaj. tedilniki in peice tedilnik: Krpo namoi v topli vodi in sodi bikarboni ali v topli vodi in belem kisu. Peica: 1 lica sode bikarbone + 1 lica soli + skodelice vode. Premeaj, nanesi na notranjost peice, peico rahlo segrej in obrii z vlano krpo. Najlaje pa je seveda umazanijo obrisati takoj po konani kuhi/peki z gobico, ki jo namoi samo v toplo vodo. Zlato Zlatnino za 1 uro namoi v sok in semena melone, potem jo operi in obrii s isto krpo. Lahko jo pa tudi za 10 minut namoi v raztopino kisa in soli, jo izplakne in zloi z mehko krpo. Medenina Obrii s krpo, ki jo namoi v raztopino kisa in soli ista koliina. Lahko pa kombinira tudi sol in limono.

ISTILA
31

10
Tla Za pranje ploic vseh vrst topli vodi dodaj kozarec belega kisa ali alkohola, nato obrii z mokro krpo. Ploice lahko opere tudi s toplo vodo, ki ji doda nekaj kapljic eterinega olja limone, belega timijana ali sivke. Lesena tla oisti s toplo vodo in alkoholom. Posoda Za pranje kronikov lahko uporabi vodo, v kateri si skuhal/a testenine (brez olja seveda) ali ri. Sicer je bolje, da kronike opere takoj po jedi, ko je voda e topla. Uporabi pa lahko tudi sodo bikarbono ali limono, ki jima primea nekaj vode. Zelo zamaeno posodo lahko podrgne kar s svee narezano limono. Pornela posoda Posodo namoi v (ali jo napolni z) vrelo vodo, ki ji doda liko sode bikarbone. Pusti, da se namaka 3 ure, nato izplakni. Posebej primerno za ajnike in kavne aparate, za aluminijaste kozice pa ni najbolje, raje uporabi detergent in neno gobico. Pralne povrine Uporabi meanico belega kisa in tople vode, tudi za les. Stenski madei Za odstranjevanje madeev rnila, svinnika itd. nanesi nekaj sode bikarbone na vlano gobico in podrgni. Rja Na rjo potrosi nekaj soli, na sol pa zlij limetin sok, da se sol dobro namoi. Pusti 2-3 ure. Z ostanki olupka limete podrgni preostalo rjo. Zamaene odtone cevi V cev zlij 4 lice grobe soli, nato 4 lice sode bikarbone in na koncu e kozico vrele vode. Ali pa raztopi 50g sode bikarbone v skodelice kisa.

32

ISTILA

10
Steklo Namoi asopisni papir v alkohol ali meanico kisa in vode ter ga zmekaj v ogico ter s tem oisti steklene povrine (zaradi rnila bo steklo sijalo). Kopalnika plesen V posodi z razprilcem zmeaj peroksid z dvojno koliino vode in razpri po plesni. Poakaj vsaj eno uro in izplakni. Kopalna kad, tu in ploice Potresi nekaj sode na vlano gobico in podrgni. Trdovratne madee najprej obrii s kisom, nato izvedi postopek s sodo. Stranina koljka Vanjo zlij kozarec toplega kisa ali pa jo oisti z metlico, na katero potrese sodo bikarbono. Odlino istilno sredstvo predstavlja tudi voda, v kateri si kuhal/a narezano limono: razrei limono na majhne koke, dodaj 2 skodelici vode in kuhaj, dokler polovica vode ne izpari. Odstrani koke limone. Tekoino hrani v hladilniku. Preparat lahko uporablja tudi namesto zobne kreme: vanj namoi etko in nekajkrat podrgni po zobeh. :-) Nenazadnje lahko limonino vodo uporabi tudi namesto lasnega eleja oziroma laka. Za pripravo laka: v stekleniki z razprilcem zmeaj limonino vodo in 1 lico vodke. Molji Sivko, romarin, cvetove vrtnice ali posuen limonin olupek zavij v mreasto tkanino in obesi v garderobo. Nalepke na zidu, vratih, novem orodju itd. Pokropi s kisom, poakaj 15 minut in podrgni.

ISTILA
33

11
11. VAROVANJE OKOLJA
Kot vegan/ka s samim bojkotom mesnih in mlenih izdelkov naravi e veliko pomaga! Zaradi tebe ne bodo na primer sekali gozdov za raziritev panikov in obdelovalnih povrin za pridelavo krme, kar rui celotne ekosisteme, povzroa izumrtje rastlinskih in ivalskih vrst ter degradacijo zemljia. Vsak vegetarijanec na leto prihrani okrog 4000 m2 dreves. Poroilo Organizacije zdruenih narodov iz leta 2006 pravi, da je vzreja ivali za hrano en izmed glavnih vzrokov za najresneje okoljske teave na vseh nivojih, od lokalnega do globalnega, zato se je potrebno nanjo posebej osredotoiti, ko se ukvarjamo s teavami degradacije terena, globalnega segrevanja, onesnaenja zraka in vode, pomanjkanja vode in izgube biotske raznovrstnosti. Voda Mesna in mlena industrija porabita pri gojenju krme ter pri vzreji ivali ogromne koliine vode (napajanje, ienje hlevov, transportnih tovornjakov, klavnic itd.). Za proizvodnjo 1 kg mesa je potrebnih nekaj ve kot 20.000 litrov vode, za 1 kg penice pa le 500 litrov vode. Pri tem pa seveda ne gre pozabiti, da ivinoreja vodo ne samo porablja, ampak jo tudi onesnauje, pomislimo na ivalske odpadke, antibiotike, hormone, kemikalije iz strojarn, gnojila in pesticide pri proizvodnji krme itd. Globalno segrevanje Omenjeno poroilo OZN navaja, da vzreja ivali za hrano proizvede ve toplogrednih plinov kakor vsi svetovni avtomobili in tovornjaki skupaj. Ogljikov dioksid, metan, diduikov oksid vse to najdemo

34

VAROVANJE OKOLJA

11
v zeleni idili panikov, kjer si poskona Milka ie travo in pridno skrbi za naraaj, da bodo mini Slovenki sreni, njihovi stari pa imeli mir. Vse dokler ne bo na stojnicah v prednovoletnem asu namesto peenic in zelja ter luk vseh barv najbolj prodajan izdelek plinska maska. Do takrat pa navali narod z blagoslovom politikov, znanstvenikov, t.i. novinarjev in ostalega, kar leze po nai ljubi zemlji, betonirani, seveda. O ogljikovem dioksidu sliimo vsakokrat, ko nam kak zeleni modrijan poskua dopovedati, naj se v slubo podamo s kolesom in naj avto pustimo doma. Gre za toplogredni plin, ki se sproa pri uporabi fosilnih goriv. e bi npr. svoj navadni avtomobil zamenjali za Toyoto Prius na hibridni pogon, bi letno prepreili izpust 1 tone ogljikovega dioksida v ozraje. Vegani pa e s samim nainom prehranjevanja (brez hibridnega avtomobila!) ozraje razbremenimo za 1,5 tone ogljikovega dioksida v primerjavi z mesojedci! To pa seveda ne pomeni, da se veganom ni potrebno izogibati avtomobilom!! Izpust drugih dveh plinov, metana in diduikovega oksida, je pri vzreji ivali v prehrambene namene e posebej sporen. Metan se sproa tako pri fermentaciji v prebavilih ivali kot tudi pri skladienju ivinskega gnojila. Metan ima 21-krat, diduikov oksid, ki ga je najve v gnoju, pa 310-krat moneji toplogredni uinek kot ogljikov dioksid. Glede na podatke OZN so mesna, mlena in jajna industrija v svetovnem merilu odgovorne za 65% izpustov diduikovega oksida. Tukaj pa je morda omembe vrednih e tistih 64% amoniaka, ki prihaja iz istega vira in je pomemben povzroitelj kislega deja.

VAROVANJE OKOLJA
35

11
Vsako dvonono bitje z IQ 80+ bi se ob tem vpraalo, zakaj tega ne posluamo vsak dan v parlamentu, na TV, zakaj tega ne beremo na prvih straneh asopisov itd. itd. Kar zadeva parlament in politike, hm, ne smemo pozabiti, da so to predstavniki ljudstva, z vianjem inteligenne ravni ljudstva se via tudi inteligenni nivo vlad, vendar to zahteva svoj as. Po drugi strani pa diplomatske ole urijo ljudi v diplomaciji, ne v odkritosti. Glej, kje je Drnovek konal, ko se je el neko veganstvo, usmiljenje do vseh bitij in podobna udesa. Zato se je verjetno pred par leti neka stranka duhoviteev, kljub temu da je v programu poudarjala svojo zagrizenost za reitev teave onesnaenosti okolja, odloila, da volivce povabi na predvolilni gola, ki so ga kuhali sredi Ljubljane, ne pa na vege klobasice, eprav jim v konni fazi tudi gola ni pomagal ... Ampak pustimo ob strani politike, bolj problematino se mi zdi dejstvo, da postanejo praktino vsi novinarji gluhi in slepi, ko bi morali spisati lanek o nevarnosti evapov (pa ne za zdravje, ampak za okolje). Navsezadnje si sami t.i. naravovarstveniki vse prevekrat zatiskajo oi pred katastrofalnimi vplivi vzreje ivali na okolje, kot bi jim strjena svinjska mast zagozdila mogane. V preteklem letu sem si ogledala vsaj 10 dokumentarnih oddaj o globalnem segrevanju in niti v eni ni bil omenjen problem ivinoreje (mimogrede, tudi Al Gore ga je spregledal), nekajkrat sem lobirala za vkljuitev omenjene problematike v osrednji program zelenih pohodov proti globalnemu segrevanju in se sreala z neverjetnim sicer prikritim odporom; da ne omenjam plastinih profesionalno izdelanih plakatov, za katere se radi odloajo, namesto da bi jih izdelali sami doma z uporabo recikliranega materiala in naravi prijaznih barvil.

36

VAROVANJE OKOLJA

11
Razlog za tako ravnoduje (oz. nartno preziranje) pa je seveda v prvi vrsti finanni. Propad mesne industrije praktino pomeni propad svetovnega gospodarstva, vsaj v obliki, kot ga poznamo danes (obstoj mesne industrije bo seveda privedel do istega cilja, ampak z nekoliko zamude). In e si natanno ogledamo tabele z ivalskimi sestavinami, lahko hitro ugotovimo, zakaj. Tu gre seveda samo za sestavine, ki so skrite v vsakdanjih izdelkih, koliko pa je ele drugih dejavnosti, ki so neposredno vezane na meso in druge ivalske proizvode za hrano (pomisli na multinacionalke, kot so McDonald`s, razvpiti KFC ), obleko, obutev itd. Konvencionalna vzreja ivali za hrano je zelo dobikonosna dejavnost, med delniarji najdemo politike, njihove sorodnike, ljubimce, prijatelje, dobrotnike. Spomnim se razvpite avstralske ministrice in njenih finannih vlokov v neko intenzivno praijo farmo, ki e osnovnim standardom za dobrobit farmskih ivali (ki so tako ali tako e nizki) ni ustrezala. Ko je prila l. 2006 novika v javnost, je bila ministrica kmalu prekvalificirana v diplomatko in poslana v Vatikan, e prej pa je bilo na tisoe pujskov dobesedno ez no (nekateri so bili e ivi) zakopanih v velikansko jamo, da bi inpektorji lahko naslednji dan na dnevniku povedali, da tudi tokrat niso odkrili nobenih nepravilnosti (kdaj pa jih?). Vendar je nekdo stal na prei in farmo neprekinjeno snemal, s pokopom vred. Smola pa taka! Sicer je pa tudi eden naih politikov neko svoja (?) sredstva vloil v neko kurjo farmo, kolikor se spomnim, pa projekt ni bil posebej uspeen. Je pa druina tedanjih ljudskih prvakov verjetno vsaj e leto dni po nesrenem izidu dogodka papcala bedrca srbskih ptic, eprav ne vem, koliko je bilo vse sku-

VAROVANJE OKOLJA
37

11
paj lojalno do slovenskih proizvajalcev perutnine in pa rdeega mesa, ki jim gre, se zdi, precej slabo. In v asu, ko napredneje vlade in organizacije poudarjajo negativne uinke mesa na okolje, e smo e pri tem, kaj dela slovenska vlada (eprav je res, da ni edina) sofinancira reklame za meso. Ha-ha, ampak zakaj bi nas to presenealo? Kljub vsej togosti, ki je znailna za Slovence, se mi vasih zazdi, da se nekje globoko v nas skriva blazen smisel za humor: pri vsaki neumni stvari smo Slovenci zraven, ko pa se v svetu sproi kako pametno in dolgorono pozitivno gibanje, se spomnimo, da moramo ohraniti neko identiteto, poskrbeti, da bomo drugani od drugih, dokazati, da se mi lahko upremo temnim silam globalizacije, saj si le tako lahko zagotovimo svoj obstoj za nadaljnjih 1000 let. In ko bodo drugi Evropejci rli rvive bio banane, bomo mi pekli odojka in medvedje ape, pa e turizem bo cvetel, ker bodo vsi prihajali k nam po svee meso, kot se sedaj (sicer iz drugih razlogov) vozijo na Tajsko. Vseeno pa bi se spodobilo, da bi npr. ministrstvo za okolje, e ga e imamo, e zaradi lepega, pa tudi koristnega, sofinanciralo kako kampanjo v prid miroljubnemu ali pa vsaj ekolokemu kmetijstvu. Kot zanimivost pa e navedba iz Predlogov koalicije za trajnostni razvoj podeelja, 5. toka, za Program 2007-2013: Trenutno drava podpira olanje za uporabo kemije. Redni olski sistem v vrtnarskih, agroivilskih in drugih ustreznih olah usposablja za konvencionalno pridelavo. Usposabljanje za ekoloko pridelavo je prisotno bolj informativno in povrno. Seminarji za bodoe ekokmete (3-4 dnevni teaji) so informativne narave in operativno neuporabni // In e delek iz 4. toke: Velik del bremena svetovanja ekokmetom

38

VAROVANJE OKOLJA

11
je na samih ekokmetih in nevladnih organizacijah, ki pa za to od drave ne dobijo nobenih sredstev. (www.ptice.org) Ko pa slii komentarje naih voditeljev glede eko kmetijstva primer totega zamaenega gospoda na parlamentarni razpravi konec l. 2006 o uvedbi novega pesticida se e uditi ne zmore ve. A ker je ljudem vseeno, se e dolgo ne bo ni spremenilo. Pri veini ljudi je tako, da na prvo mesto postavljajo sebe in svoje potrebe. Dokler na lastni koi ne obutijo posledic doloenega ravnanja, se ne bodo premaknili niti za korak, no, razen e bi se sluajno na smrt dolgoasili in res ne bi vedeli, kam s seboj ali s svojim denarjem. Vekrat se mi zgodi, da me kak tipien lovek vpraa, zakaj se raje ne usmerim v reevanje in pomo ljudem, ne pa ivalim. Z drugimi besedami lovek sprauje: Glede na to da ima ti dovolj asa za prostovoljno delo jaz ga namre nimam, ker hodim v slubo, popoldne pa se moram znebiti stresa, zato po 3 ure posedam pred TV-jem in gledam nadaljevanke, potem pa s prijateljico obiram sosede ali sodelavce ali ne bi bilo bolje, da bi pomagala nai vevredni vrsti, ne pa nekim bednim ivalim? Pri taknih ljudeh in verjemi, da jih je veliko, eprav te vsi ne bodo direktno vpraali je najbolje, da si vzame 5 minut asa in jim na kratko razloi povezavo med svetovno lakoto in proizvodnjo mesa, lahko jim pa posoli pamet tudi o tem, kako ne verjame, da krutost do ivali ne vodi v krutost do ljudi, kar bo vsak mesojedec trdil (dokazano nasprotno, tudi zato so v nekaterih dravah sankcije za muenje ivali veliko bolj stroge kot pri nas), e prej pa ti bo zagotovil, da muenja ivali ne odobrava, kar seveda ne dri,

VAROVANJE OKOLJA
39

11
saj s tem, ko kupuje ivalske izdelke, neposredno podpira kruto industrijo izkorianja ivali, vkljuno s klavnicami, kjer se po dolgih tegobah na ni kaj human nain trpljenje tudi kona. e to ne dri, naj mi klavnice odprejo vrata in se bom sama prepriala. Zaenkrat nisem dobila e nobenega konkretnega odgovora, le par avtomatskih potrdil o prejetju moje elektronske pote. Kako lahko v polnosti zaupa loveku, ki se ne trudi vsako minuto dneva, da bi bila njegova stopinja na zemlji kar najmanj opazna (ne pa obratno!)? V drugem tisoletju n.t. tudi izgovor o nepouenosti nima tee. e ne ve, je to zato, ker te ne briga. Glede na to, da smo ljudje edine ivali, ki imamo sposobnost racionalnega miljenja in odgovornega ravnanja, z nivoja namiljene vevrednosti pademo direktno v brezno popolne patetinosti. In glej, glej, tam spodaj mrgoli intelektualcev, pesnikov, humanistov, vernikov , izmed katerih si kaken upa celo izrei Pazi, pretirana vznesenost te lahko skuri!. Kako e gre tisti angleki pregovor: vse stvari v zmernosti in zmernost v vseh stvareh? Zelo prirono. e zapustimo idejno in ideoloko onesnaevanje in se vrnemo h konkretni, fizini nesnagi, je v ivljenju seveda poleg mesa in avtomobila e mnogo stvari, ki jih je treba vzeti v ozir, e elimo to nao ljubo naravo obvarovati. Plastine vreke in embalaa Ko se vrne s sobotnega nakupovanja v najljubem supermarketu, pretej vse plastine vreke in artikle v plastini embalai, ki si jih prinesel/a domov: 5x tofu v plastiki, 3x vege salama v plastiki, 2x sejtan v plastiki, mandlji v plastiki, suhe fige v
40

VAROVANJE OKOLJA

11
plastiki, beljen toaletni papir v plastiki, radenska v plastiki, margarina v plastiki, kruh v plastiki, rjavi nerafiniran sladkor iz Pravine trgovine v plastiki, 3 paradiniki v plastini vreki, 1 avokado v plastini vreki, 2 ebuli v plastini vreki, kg kislega zelja v plastini posodi, ki ti ga je trgovka naknadno zavila e v plastino vreko, da ti ne umae kuhinjskih krp, ki ti jih je za vsak sluaj itak e prej zavila v posebno plastino vreko itd. itd. Ko se torej poda v trgovino, poskuaj kupiti im ve izdelkov s papirnato embalao, po monosti reciklirano. Sejtan pripravi sam/a doma. Pri tofuju to al ni mogoe (oz. je manj prirono in bolj potratno), lahko pa proizvajalce spodbudi k temu, da v embalao namesto 200 g tofuja spravijo vsaj 400 g in nalepko namesto na 10 cm plastini privesek nalepijo kar na predel s tofujem. Po sadje in zelenjavo se odpravi na trnico, kjer lahko izdelke zloi neposredno v svojo nakupovalno torbo. Izogibaj se trgovinam, kjer ti izdelek stehtajo prodajalci sami in ga nato pospravijo v plastino vreko, ki jo celo tako zalepijo, da je praktino ne more ve uporabiti. Sadje in zelenjavo pa lahko kupuje v prodajalnah, v katerih izdelke stehtajo na blagajni in jih lahko tako kot na trnici spravi v svojo torbo, ali pa tam, kjer si izdelke sam/a stehta, saj lahko ceno nalepi neposredno na artikel, pri emer mora seveda paziti, da se nalepka ne zvije, ker je italec ne bo mogel prebrati. e kupi ve izdelkov iste vrste hkrati, lahko uporabi plastino vreko, ki si jo prinesel/a od doma, nalepko pa zalepi na mesto, kjer jo bo pozneje lahko odstranil/a, ne da bi vreko pokodoval/a do te

VAROVANJE OKOLJA
41

11
mere, da bi postala neuporabna za naslednji nakup. Izogibaj se tudi plastinih rokavic, saj so tvoje roke zagotovo manj umazane kot mesta, kjer se sadje in zelenjava valjata, preden prideta na trgovinske police. Lahko pa seveda isto rokavico nosi vedno s seboj. Naj ti tudi ne bo odve spisati kako pisemce upravi trgovin in jih spodbuditi k bolj ekoloki praksi. Plastino vreko odkloni tudi v trgovinah z oblaili, elektroniko itd., kjer jo navadno dobi zastonj. Izogibaj se izdelkom z veliko embalae, kot so bonboni, keksi in podobno, kjer je vsak kos zavit posebej. Tukaj moram omeniti e balone, ki jih lahko (tako kot plastine vreke) morske in kopenske ivali ter ptice zamenjajo za hrano. Baloni ivalim ostanejo v elodcu ali v revesju, kar jim povzroa hude boleine in privede do smrti zaradi izstradanja. Sezonski pridelki Poskuaj kupovati im ve sezonskega sadja in zelenjave, ki sta bila pridelana lokalno. S tem si zagotovi veliko bolj sve izdelek, narava pa ti bo hvalena, saj bo pripomogel/a k zmanjanju onesnaevanja, ki ga povzroajo prevozna sredstva. Nakupovalna mrzlica Vsak izdelek za 1 evro, ki ga kupi in kmalu nato odvre, stane naravo vsaj 100-krat toliko. Ko se ti pokvari mobi, ga nesi na popravilo, ni ti treba takoj po novega. Enako velja za TV, DVD predvajalnike in vse ostale elektronske naprave. Kupi jakno, ki bo trajala vsaj par let, morda se bo moral/a zaradi
42

VAROVANJE OKOLJA

11
tega delno odrei kiu, ki ga vsako leto znova predpostavljajo zadnje modne smernice. Kupi brisao, ki ne bo razpadla ob prvem pranju. Enako velja za nogavice, spodnje perilo, majke itd. e je le mogoe, kupuj izdelke iz naravnih in bioloko pridelanih materialov. Ko menjava pohitvo, starega ponudi kaki trgovini z rabljenim pohitvom, novo pa naj ti mizar izdela po naroilu z uporabo recikliranega lesa. Drugo Izogibaj se beljenemu toaletnemu papirju in drugim papirnatim izdelkom. e je le mogoe, izbiraj izdelke iz recikliranega materiala recikliranje papirja namre nima pomena, e ne spodbujamo proizvajalcev, ki ta papir izdelujejo. Zamenjaj navadne arnice z varnimi. (Lahko pa zane razmiljati tudi o monosti prehoda na sonno energijo ) Kupuj im manj predelane hrane. Bolj ko je izdelek predelan, ve vode in energije je bilo potrebnih za njegovo proizvodnjo. Zagotovo je e neteto podobnih primerov, zato hodi okrog z odprtimi omi in aktivnimi mogani, zato jih tudi imamo

VAROVANJE OKOLJA
43

12
12. BIOLOKO/BIODINAMINO/ VEGANSKO
Vegani se seveda, kolikor je mogoe, odloamo za bioloko pridelano hrano, kozmetiko, obleko itd. Bioloka pridelava je okolju in ivalim veliko bolj prijazna kot konvencionalna, ivila sama pa bolj okusna. Enako je pri biodinaminem kmetijstvu, kjer gredo kmetje e korak naprej: nain pridelovanja se razlikuje od drugih ekolokih nainov v tem, da spodbuja s posebnimi preparati ivljenjsko energijo in raznolikost kmetije in pokrajine (www.ajda-vrzdenec.si Drutvo za bioloko-dinamino gospodarjenje). Z veganskega vidika pa sta oba naina pridelave problematina, ker se z njima veriga izkorianja ivali vseeno ne prekine. Bioloki kmetje namesto umetnih gnojil v glavnem uporabljajo naravna, in to ponavadi niso morske alge ali lastni iztrebki :-(, biodinamiki pa tudi v tem primeru stopajo hitreje, saj je eden od omenjenih posebnih preparatov v uporabi gnoj iz kravjega roga, ki se proizvede tako, da se rogove krav, ki so vsaj enkrat telile, za ve kot pol leta zakoplje v zemljo. Vegansko kmetovanje se od zgornjih dveh razlikuje po tem, da so uporabljena gnojila v celoti brez ivalskih proizvodov, stranskih ivalskih proizvodov, iztrebkov itd., izkljuene so seveda tudi kemikalije in GSO. Vegansko kmetovanje se hitro iri v Veliki Britaniji,

44

BIOLOKO/BIODINAMINO/VEGANSKO

12
posebej preko drutev Vegan Organic Trust (VOT) in Movement for Compassionate Living (MCL). Podobno kmetovanje je nastalo v Nemiji pod imenom miroljubno kmetijstvo in se poasi razvija tudi v Sloveniji, predvsem v okviru Zdruenja za razvoj miroljubnega kmetijstva. Nosilec miroljubnega kmetijstva v Nemiji je podjetje Lebe Gesund. Poleg odsotnosti ivalskih gnojil in prijaznosti do divjih ivali so zanj znailne e pozornost do rastlin, do ivljenja v zemlji in do naravne rasti, t.j. brez siljenja rastlin, tako postanejo rastline trdne, zdrave in odporne. Kljuna pa sta e krepitev tal s pomojo naravnih rastlinskih snovi/metod (preostanki slame in etve, grahov drobljenec, rastlinski kompost, podpiranje ivljenja v tleh, npr. z deevniki itd.) in pa triletno kolobarjenje (1. leto: gojenje kulture, 2. leto: gojenje kulture, 3. leto: prelog/praha = polje 12 mesecev poiva, tla proizvajajo tisto, kar sama elijo, v tem asu se ivljenje v tleh lahko obnovi). Tenje miroljubnega kmetijstva gredo v smeri pridelovanja teranskih rastlin, t.j. veletnic, pri katerih se pobira plodove, rastlin samih se ne iztrga iz tal, ampak se jih pusti iveti. Ve o miroljubnem kmetijstvu si lahko prebere na spletni strani slovenskega zdruenja: http:// miroljubno-kmetijstvo-v-razvoju.org. Druga skrajnost pa je seveda genski ineniring, pri katerem gre za nartno spreminjanje genetskega materiala nekega organizma rastline, mikroorganizma ali ivali. Takno igrakanje z naravo je nadvse nevarno, za poskusne ivali pa

BIOLOKO/BIODINAMINO/VEGANSKO
45

12
izjemno bolee, saj do elenih rezultatov znanstveniki pridejo po tevilnih neuspelih poskusih, e sploh kdaj. Dokaz, da domiljija znanstvenikov presega vse meje dobrega okusa, je tudi poskus vzreje praia s kravjo koo, ki je menda v usnjarstvu veliko bolj uporabna. Z drugimi besedami: genski ineniring pomeni nartno ruenje naravnega ravnovesja in e bi svetu vladala intelektualno in etino nehendikepirana bitja, bi bil GI v celoti prepovedan, tako je npr. zaenkrat v veini drav sveta prepovedano le spreminjanje genetskega materiala loveka (zakaj le?) in v EU velja nekaj omejitev pri sproanju transgenih organizmov v naravo ali bolj natanno ti organizmi ivijo pod nadzorom. V praksi to pomeni, da njivo, na kateri rastejo GSO-ji, uva skupina varnostnikov in vsakokrat, ko zapiha vetri, se varnostniki s svojimi posebnimi detektorji za zaznavo GSO-jev podajo na maratonsko dirko po okoliki pokrajini in vsako seme, ki je odletelo na sosednje njive, na katerih rastejo nespremenjeni organizmi, prinesejo nazaj na poskusno polje. Ha-ha. Ne, tako uinkoviti pa e niso. In ravno v tem je morda najveja teava. Pri nas mora biti vsa hrana (tudi krma), ki je narejena iz GSO in vsebuje gene transgenih rastlin ali organizmov, oznaena na embalai (za predpakirane izdelke) ali v bliini izdelka pri nepakiranih izdelkih. Teh izdelkov se seveda izogibajmo.

46

BIOLOKO/BIODINAMINO/VEGANSKO

13
13. PRAVINA TRGOVINA
Gibanje pravine trgovine se je rodilo iz potrebe po zaiti delavcev iz drav v razvoju, ki jih narodni in mednarodni ekonomski sistem nehumano izkoria. Poleg vije plae v primerjavi z drugimi delavci je delavcem podjetij, ki spadajo v okvir pravine trgovine, zagotovljeno e zdravstveno zavarovanje, plaan dopust, bolnike, prispevki za pokojninski sklad itd. Ko kupi izdelek iz pravine trgovine, vasih poleg izdelka dobi e listi z natannimi podatki o podjetju, viini plae delavcev, tevilu delovnih evljev, ki jim pripadajo letno in podobno. Ob prvem pogledu na tevilke, se vpraa Kje je pa tukaj kaj pravinega??, saj so plae za nae razmere strahotno nizke. Vendar bi razlog tega naj bil v dejstvu, da pravina trgovina ne eli poruiti lokalnih trnih zakonitosti, kar je sicer razumljivo. e bere naprej, ugotovi, da vsakemu delavcu letno pripadata dva para usnjenih evljev. Poudarjeno usnjenih, za razliko od tistih podjetij, domnevam, ki svojim delavcem delijo plastine razliice. Pravina trgovina je torej pravina do ljudi, ne pa nujno tudi do ivali in okolja. Izdelki pravine trgovine, vkljuno s kozmetiko, poasi prodirajo tudi na nae trie, razdelek, posveen proizvodom iz pravine trgovine, najde e v kakem supermarketu. Na spletni strani slovenske pravine trgovine so na voljo tevilni artikli iz stekla, gline, razlinega recikliranega materiala, bombaa , ni pa mogoe spregledati iroke ponudbe izdelkov iz usnja, kosti, rogov, svile, volne itd. tevilni usnjeni izdelki prihajajo ravno iz Indije, kjer je zaradi drubeno-verske ureditve industrija usnja toliko bolj nehumana.

PRAVINA TRGOVINA
47

14

48
Funkcija (ivalski) viri Barvilo Barvilo Pridobljeno iz mlenih izdelkov, jeter, zelene listnate zelenjave, kvasa, mandeljnov Destilacija kosti ali alkaloidov, tudi interakcija anilina z acetaldehidom in formaldehidom Pridobljeno iz zdrobljenih trupel koenilj

IVALSKE SESTAVINE

PREHRAMBENI DODATKI Navedbe v poudarjeni pisavi so vedno ivalskega izvora. Ostale pa so lahko ivalskega izvora.

Koda

Ime Slovenina

Angleina

101

104

Riboflavin, natrijev fosfat Kinolin rumeno

Riboflavin, Phosphate sodium Quinoline yellow

120

153

Karmini/karminska kislina/koenilja rno oglje ali rastlinsko oglje

Carmines/Carmic Barvilo acid Carbon black ali Barvilo vegetable carbon

160a

Karoten

14. IVALSKE SESTAVINE

161b

Lutein

161c 170

Kriptoksantin Kalcijev karbonat

Pridobiva se iz razlinih virov, vkljuno z ogljem, kostmi, mesom, krvjo, maobami, olji in smolami (navadno pa je rastlinskega izvora). e etiketa navaja Vegetable carbon rastlinsko oglje, je najverjetneje brez ivalskih sestavin, e navaja Carbon Black rno oglje, najverjetneje vsebuje razline dele ivali. Carotene Barvilo Pridobiva se iz rastlin, tevilni proizvajalci pa uporabljajo elatino (E441) kot stabilizator Lutein Barvilo Najdemo ga v jajnem rumenjaku, maobnih celicah in v zeleni listnati zelenjavi Cryptoxantin Barvilo Karoten, jajni rumenjak, maslo Calcium carbonate Barvilo, sredstvo Pridobiva se iz krede, apnenca, marmorja, orproti strjevanju toklaza, dolomita, jajne lupine, biserov, koral, stalaktitov, stalagmitov, lupin morskih ivali

252

Kalijev nitrat

Potassium nitrate

270

Mlena kislina

Lactic acid

Konzervans, utrjevalec barve Uravnalec kislosti

304 Antioksidant, emulgator

Askorbil palmitat

Ascorbyl Palmitate Antioksidant

322

Lecitin

Lecithin

325

Natrijev laktat

Sodium lactate

Pridobljen iz odpadnih ivalskih ali rastlinskih snovi Naravno se nahaja v sojinem mleku ali pa pri segrevanju/fermentiranju ogljikovih hidratov (vkljuno s sirotko, stranskim proizvodom mleka) Pridobiva se iz kombinacije palmitinske kisline, ki jo najdemo v ivalih in rastlinah, ter askorbinske kisline Navadno se pridobiva iz soje, vendar lahko izhaja iz jajnega rumenjaka, ivalskih maob ali se pridobi s segrevanjem/fermentacijo ogljikovih hidratov (vkljuno s sirotko) Natrijeva sol mlene kisline (glej 270)

326

Kalijev laktat

Kalijeva sol mlene kisline (glej 270) Kalcijeva sol mlene kisline (glej 270) Amonijeva sol mlene kisline (glej 270) Magnezijeva sol mlene kisline (glej 270)

327

Kalcijev laktat

(prirejeno po Veg'n Shopper, Aduki Indipendent Press, 2007)

328

Amonijev laktat

329

Magnezijev laktat

Regulator kislosti, sredstvo za zgoevanje, sredstvo Potassium lactate Uravnalec kislosti Calcium lactate Uravnalec kislosti Ammonium Uravnalec lactate kislosti Magnesium Uravnalec lactate kislosti

14

IVALSKE SESTAVINE

49

14

50
Funkcija (ivalski) viri

IVALSKE SESTAVINE

Koda

422

Ime Slovenina Glicerol ali glicerin

Angleina Glycerol ali Glycerin

431

433

Polioksietilen (40) stearat Polisorbat 80 ali polioksietilen (20) sorbitan monooleat

435

436

441

Polisorbat 60 ali polioksietilen (20) sorbitan monostearat Polisorbat 65 ali polioksietilen (20) sorbitan monostearat elatina

442

Amonijeve soli, fosfatidne kisline

Vlailno Stranski proizvod milne industrije; lahko je sredstvo, pridobljen iz ivalskih maob topilo Emolient (mehalo) Polyoxyethylene Emulgator Navadno se pridobiva iz razlinega sadja, red(40) Stearat ko iz ivalskega vira Polysorbate 80 ali Emulgator Iz ivalskih maobnih kislin ali razlinih vrst Polyoxyethylene sadja (20) Sorbitan Monooleate Polysorbate 60 ali Emulgator Iz ivalskih maobnih kislin ali razlinih vrst Polyoxyethylene sadja (20) Sorbitan Monostearate Polysorbate 65 ali Emulgator Iz ivalskih maobnih kislin Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monostearate Gelatin(e) Emulgator, ivalska koa in parklji elirno sredstvo Ammonium Salts Emulgator Vasih proizvedena z uporabo glicerola (glej 422) of Phosphatidic acid

445 Emulgator, stabilizator sredstvo proti strjevanju Emulgator, stabilizator Pridobljen iz glicerola (glej 422) in lahko vsebuje ivalske maobe Pridobljene iz maobnih kislin

Estri glicerola

Glycerol Esters

Emulgator, stabilizator

Proizveden z uporabo glicerola (glej 422) in drevesne smole

470

Aluminijeve, kalcijeve, natrijeve, magnezijeve, kalijeve in amonijeve soli maobnih kislin

471

Mono- in digliceridi maobnih kislin

Aluminium, calcium, sodium, magnesium, potassium & ammonium salts of fatty acids Mono- & di-glycerides of fatty acids

472a

Acetic in fatty acid Glej 471 esters of glycerol

472b Glej 471

Lactic in fatty acid Glej 471 esters of glycerol

472c

Citric in fatty acid esters of glicerol

472e

Estri ocetne in maobne kisline glicerola Estri mlene in maobne kisline glicerola Estri citronske in maobne kisline glicerola Estri diacetilvinske in maobne kisline ter glicerola

Diacetyltartaric in Emulgator fatty acid esters of glycerol

Pridobljen iz glicerola (glej 422) in lahko vsebuje ivalske maobe

14

IVALSKE SESTAVINE

51

14

52
Funkcija Glej 471 (ivalski) viri Emulgator Emulgator Emulgator Emulgator Ester sukroze 471, ki se lahko pridobiva iz ivalskih maob Ester maobnih kislin, ki se lahko pridobiva iz ivalskih virov Proizveden iz estrov glikola (glej 422) in je lahko stranski proizvod ivalskega izvora Glikol estri maobnih kislin lahko izvirajo iz stranskih proizvodov ivalskih maob pri proizvodnji mila Glikol estri maobnih kislin lahko izvirajo iz stranskih proizvodov ivalskih maob pri proizvodnji mila Vsebuje mleno in stearinsko kislino (glej 471 in 270) Iz stearinske kisline (glej 270) Emulgator, stabilizator Emulgator, stabilizator Emulgator, stabilizator

IVALSKE SESTAVINE

Koda

472f

473

475

476

477

481

482

491

Ime Slovenina Meanica estrov vinske in ocetne kisline mono-in digliceridov maobnih kislin Estri sukroze maobnih kislin Estri poliglicerola in maobnih kislin Poliglicerol poliricinoleat Propilen glikol mono- in diestri ali propilen estri maobnih kislin Natrijev laktilat; natrijev oleil laktilat; natrijev stearoil laktilat Kalcijev laktilat; kalcijev oleil laktilat; kalcijev stearoil laktilat Sorbitan monostearat

Angleina Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and di-glycerides if fatty acid Soucrose esters of fatty acids Polyglicerol esters and fatty acids Polyglicerol Polyricinoleate Propylene Glycol mono & diesters ali propylene esters of fatty acids Sodium lactylate; Sodium oleyl lactylate; Sodium stearoyl lactylate Calcium lactylate; Calcium oleyl lactylate; Calcium stearoyl lactylate Sorbitan monostearate

492 542

570 Ojaevalec arome Ojaevalec arome Ojaevalec arome Lahko ivalskega izvora Lahko iz elatine Amino kisline iz beljakovin ebeljega izvora Iz rib ali mesa

Sorbitan tristearat Fosfati pridobljeni iz kosti Stearinska ali maobna kislina

Sorbitan tristearate Emulgator Bonephosphate Sredstvo proti strjevanju Stearic acid or Sredstvo za penjefatty acid nje in glaziranje

627

Iz stearinske kisline (glej 270) Iz ivalskih kosti. Uporablja se v suhem mleku za kavne avtomate. Stearinsko kislino najdemo v rastlinskih in ivalskih maobah, vekrat tudi sintetina; pogosto dodana suhemu kvasu Iz sardin ali kvasa

631

635

640 641 901

Dinatrijev 5-guanilat Dinatrijev 5-inozinat Dinatrijev 5-ribonukleotid Glicin L-Levcin ebelji vosek

Disodium 5-guanilate Disodium 5-inosinate Disodium 5-ribonucleotides Glycin L-Leucine Beeswax

904

elak

Shellac

913

Lanolin

Lanolin

Insekti ali smola nekaterih indijskih dreves Ovja volna Iz ivalske dlake in kokojih peres

920

L-Cistein (klorovodi- L-Cysteine Mono kova kislina) hydrocloride

Ojaevalec arome Ojaevalec arome Emulgator / sredstvo za glaziranje / voskanje sadja Sredstvo za glaziranje, laki Vlailna sredstva, izdelki za nego koe in margarine Sredstvo za vzhajanje / obdelovanje moke

14

IVALSKE SESTAVINE

53

14

54
Funkcija (ivalski) viri Glej E920 Vlailno sredstvo, Rastlinskega izvora (sadje), nizkokalorino sladisladilo lo, ali komercialno pripravljen z uporabo sirotke Encim Iz plesni in praije trebune slinavke. Uporablja se pri proizvodnji sira. Encim, Lahko iz jajnih beljakovin, konzervans uporabljen pri proizvodnji sira Vlailno Vsebuje glicerin (glej 422) (v ZDA se uporablja sredstvo za premaze sveega sadja) Najdemo jo v ... Dekorativna kozmetika, peelingi, sredstva proti gubam Naravne zobne etke, krtae Kreme za koo Alternativa Glikolna kislina, citronska kislina, salicilna kislina Rastlinska vlakna, izvleek drevesa peelu Sojine beljakovine, mandljevo olje, indijska kosmulja

IVALSKE SESTAVINE

Koda

Ime Slovenina

Angleina

921 966

L-Cistin Laktitol

L-Cystine Lactitol

1100

Alfa-amilaza

Alpha-amylase

1105

Lizocim

Lysozyme

1518

Triacetin (glicerol triacetat)

Triacetin

IVALSKE SESTAVINE V KOZMETIKI IN IZDELKIH ZA OSEBNO NEGO

Sestavina Slovensko

Angleko

ivalski proizvod

Alfahidroksi kisline Alpha-Hydroxy acids Mlena kislina, ki je lahko ivalskega izvora ivalska dlaka, praGlej Sestavine ije etine, soboljevina Kolagen Collagen Beljakovina v vezivnem tkivu

ebelji vosek/sat; derivati: rumeni vosek, ebelji cvetni prah, med ivalske maobe in olja: maobna kislina, linolna kislina, polisorbati, jetrno olje rib, ribje olje, olje morskih rib, kunje olje, olje morske elve, jetrno olje morskega psa (skvalen) Kaprilna kislina; derivati: kaprilni triglicerid, kaprilamin oksid, kapril betain Barve in barvila elatina, klej, ele

Beeswax / honey- Glej Sestavine comb Derivatives: cera flava, bee pollen, honey Fatty acids, linoleic Glej Sestavine acid, polysorbates, fish liver oil, fish oil, marine oil, mink oil, sea turtle oil, shark liver oil (squalane)

Dekorativna kozmetika, dezodoranti, emolienti, lasna kozmetika, zobne paste Splono uporabljana v dekorativni kozmetiki in izdelkih za lase

Parafin, rastlinska olja in maobe, ceresin, kandelila vosek, japonski sintetini vosek (cvetni prah) Rastlinski viri, sintetine razliice, kvasni izvleki

Miristinska kislina, derivati: izopropil miristat, miristal sulfat eter, miristili (razlini derivati miristinske kisline), oleil miristat

Caprylic acid. Deriva- Tekoa maobna Parfumi, mila Rastlinski viri ti: caprylictriglyceri- kislina iz kravjega ali de, caprylamine oxi- kozjega mleka de, capryl betaine Glej razdelek o prehrambenih aditivih za info o barvnih aditivih Gelatin(e), gel, hide Beljakovine iz koe, Dekorativna kozme- Karagen, morske alge glue vezivnih tkiv, kosti tika, obrazne maske, lasna kozmetika Myristic acid. Deri- Organske kisline iz Dekorativna in lasna Maslo orekov, kokosovo olje, izvleek mukavati: isopropyl myri- veine ivalskih in ra- kozmetika tnega oreka state, myristal ether stlinskih maob sulfate, myristyls, oleyl myristate

14

IVALSKE SESTAVINE

55

14

56
Najdemo jo v ... Alternativa Mila, lasna kozme- Kokosovo olje tika, kreme, laki za nohte, minke Kreme, kreme za bri- Palmovo olje, rastlintje, lasna kozmetika ski viri Dekorativna kozmeti- Rastlinske ka, mila, laki za lase, kokos amponi, dezodoranti, kreme maobe, Dekorativna kozmeti- Sintetine ustreznice, beka, kreme ljakovina rastlinskih tkiv Emolient v dekorativ- Rastlinski viri ni kozmetiki in koni negi

Sestavina Slovensko

IVALSKE SESTAVINE

Angleko

ivalski proizvod

Oleinska kislina; derivati: oleil oleat, oleil stearat Palmitinska kislina, palmitat, palmitamin, palmitamid Stearinska kislina; derivati: stearamid, stearamin, stearati, hidrazid stearinske kisline, stearon, stearoksitrimetilsilan, stearoil mlena kislina, stearil betain Elastin

Oleic Acid. Derivati: oleyl oleate, oleyl stearate Palmitic acid, palmitate, palmitamine, palmitamide Stearic acid. Derivati: stearamide, stearamine, stearates, stearic hydrazide, stearone, stearoxytrimethylsilane, stearoyl lactylic acid, stearyl betaine Elastine

Iz ivalskih in rastlinskih maob in olja, loj Iz maob, olj, meano s stearinsko kislino Maoba sesalcev; navadno se nanaa na maobno kislino iz praijega elodca, stearon (visoko molekularni ketoni)

Lanolin, volnena maoba, volna, vosek. Derivati: alifatski alkohol, holesterol, izopropil lanolat, lanet, lanogen, lanolin alkoholi, lanosteroli, steroli, triterpenski alkoholi

Beljakovina, ki jo najdemo v vezivnem tkivu Lanolin, wool fat, Iz ovjih maobnih wool, wax. Derivati: lez aliphatic alcohols, cholesterin, isopropyl lanolate, laneth, lanogene, lanolin alcohols, lanosterols, sterols, triterpene alcohols

Glicerin, glicerol; derivati: gliceridi, glicerili, glycreth26, poliglicerol Keratin Lasna kozmetika Mandljevo olje, sojine beljakovine, indijska kosmulja Kreme, amponi, de- Rastlinski viri, rastlinske korativna kozmetika stearinske kisline

Glycerin, glycerol. Derivati: glycerides, glyceryls, glycreth26, polyglycerol

Dekorativna kozme- Rastlinski glicerin, derivatika, ustne vodice, ti morske alge, petrolej mazila, mila

14

IVALSKE SESTAVINE

Stearilni alkohol; derivati: steroli, stearamin oksid, stearil acetat, stearil kaprilat, stearil citrat, stearildimetil amin, stearil gliciretinat, stearil heptanoat, stearil oktanoat, stearil stearat Loj; derivati: maobni alkoholi (dolgi alifatski alkoholi), stearinska kislina, zmes loja z natrijevim lugom, kisla raztopina loja, zmes loja z amidom, zmes loja z aminom, talloweth-6, zmes loja z glicerinom, zmes loja z imidazolinom

Stranski proizvod proizvodnje mila (v kateri se pogosto uporabljajo ivalske maobe) ivalsko rogovje, parklji, perje in dlaka Stearyl alcohol. Meanica trdnih alDerivati: sterols, stea- koholov; pripravljena ramine oxide, stearyl je lahko iz olja kitove acetate, stearyl cap- sperme rylate, stearyl citrate, stearyldimethyl amine, stearyl glycyrrhetinate, stearyl heptanoate, stearyl octanoate, stearyl stearate Tallow Stopljena goveja maDerivati: fatty al- oba cohol, stearic acid, sodium tallowate, tallow acid, tallow amide, tallow amine, talloweth-6, tallow glycerides, tallow imidazoline Mila, kreme za britje, Rastlinska mast, jadekorativna kozme- ponski vosek, parafin, tika ceresin

57

14

58
Uporaba

IVALSKE SESTAVINE

IVALSKE SESTAVINE V ZDRAVILIH IN VITAMINIH Za vse spodnje sestavine obstajajo neivalske ustreznice.

Sestavina

ivalski proizvod

Adrenalin

Kostna moka

Hormon praije, kravje ali ovje na- Zdravila dledvine leze Zdrobljene ali zmlete ivalske kosti Kalcij v vitaminih in dopolnilih

Kri elatina in ele Inzulin

Zdravila Vitamini, kapsule Zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni Kortizol Hormon nadledvine leze (navadno Zdravila (kortikosteroid) praije) Vitamin A Alifatski alkohol; lahko je pridobljen iz Kreme in losjoni olja ribjih jeter, jajnega rumenjaka Vitamin B12 Pogosto ivalskega izvora Vitamini Vitamin D, vitamin D2 (ergokalciferol), Pridobljen iz olja ribjih jeter, mleka, Vitamini, kreme in losjoni vitamin D3 (kalciferol) jajnega rumenjaka. Vitamin D2 lahko izvira iz ivalske maobe ali rastlinskih sterolov; vitamin D3 je vedno ivalskega izvora.

Kri razlinih ivali Beljakovine iz koe, kit, kosti Iz praije in kravje trebune slinavke

IVALSKE SESTAVINE splono


Uporaba Sintetine ustreznice Alternativa

Sestavina Slovensko

Angleko

Izvor

Acetat

Acetate

Ribe, jajca, maslo

Aminokisline

Amino Acid

Razline ivali

Aspik

Aspic

Sintetine ustreznice, rastlinski viri Rastlinski viri

ebelji vosek

Beeswax

Barve za lase, parfumi, lepotni izdelki, vitamini amponi, vitamini, lepotni izdelki Preiena mesna ali Sredstvo za zgoevaribja juha nje, uporablja se kot alternativa elatini ebelje satovje Lepotni izdelki, pasteli, svee, loila

Kazein, mlena be- Casein ljakovina

Holesterol

Cholesterol

Koeniljka

Cochineal

Karnauba/Carnauba vosek (iz palme karnauba), rastlinsko olje Kravje mleko Emulgator, lepotni Rastlinske vrste mleka, izdelki, lasna koz- sojine beljakovine metika ivalske maobe, Lepotni izdelki, lasna Rastlinski alkoholi tkiva, olje ali jajni kozmetika rumenjak Telesa brejih koeniljk Rdee prehrambeno Sok pese barvilo, lepotni izdelki

14

IVALSKE SESTAVINE

59

14

60
Uporaba Sojine beljakovine, olje orekov Rastlinski gliceridi Alternativa Lepotni izdelki, obrazne injekcije (za napenjanje koe) Maobne kisline, ki se uporabljajo pri peenju, sladoledu, pijaah, veilnih gumijih, bonbonih, margarini Polnilo za blazine, preite odeje in spalne vree Lepotni izdelki Bomba in sintetine ustreznice Beljakovine rastlinskih tkiv, sintetine ustreznice Sredstvo za zgoevanje Pektin, agaragar, ra(bonboni, ele, deserti, jo- stlinski viri gurt, slaice, fotografski film, vino) Lepotni izdelki, mila, ustne Glicerin/Glicerol rastlinvode, zdravila, maziva, zob- skega vira na pasta, hrana, plastika Sredstvo za bistrenje (pivo, Agaragar, pektin vino), lepotni izdelki Lasna kozmetika razto- Sojine beljakovine/ olje pina za trajne, amponi, orekov negovalna sredstva

IVALSKE SESTAVINE

Sestavina Slovensko

Angleko

Izvor

Kolagen

Collagen

ivalsko tkivo

Digliceridi

Diglycerides

Krave ali praii

Puh

Down

Goske ali race

Elastin

Elastine

Kravji vrat

elatina

Gelatin(e)

Kravja ali praija koa, vezi, kosti, kite itd.

Glicerin/glicerol

Glycerin/Glycerol

ivalska maoba

elatina iz ribjega Isinglass mehurja Keratin Keratin

Ribji mehur

Razline ivali (rogovje, stopala, perje)

Laktoza Rastlinski viri Sojin lecitin

Lactose

Mleko sesalcev

Rastlinsko mleko

Lanolin

Lanolin

Ovja volna

Lecitin

Lecithin

Sirilo

Rennet

Hrana, lepotni izdelki, zdravila, amponi Vlailna sredstva, izdelki za nego koe in margarine Jajca, mleko, iv- Hrana, lepotni izdelki, kreno tkivo me za roke, zdravila Teleji elodec Sir, mleni izdelki Limonin sok, kultura bakterij rastlinskega izvora Parfumi, osveilna sred- Razline vrste rastlinstva za prostore, diave, skega olja arome v ivilih

Moek, mous

Musk

Matini mleek

Royal jelly

Trebuh pimarja (jelenu podobna ival). Tudi podgane, osli, rovke in hroi ebelji izloek

elak

Shellac

Prehrambena dopolnila, vita- Gabez, aloja vera mini A, C, D, E & B-kompleks Voski na rastlinski Loila, vosek, izolacija osnovi

Svila

Silk

Loj

Tallow

Smolnat izloek insekta Laccifer Lacca Kokon gosenice sviloprejke Goveja ali ovja maoba

Umetna svila, saten, najlon Parafin, rastlinska mast

Blago, obleke, spodnje perilo, rute, dodatki Mila, hrana za domae ljubljenke, pasteli, olje za cvrtje, margarina, barva, maziva, lepotni izdelki, svee Sirotka Whey Kravje mleko Pikoti, slaice, sir, bonboni, krompirjev ips/pomfrit Tukaj je potrebno omeniti e cenjeni porcelan t.i. bone china, ki vsebuje pepel ivalskih kosti.

Sojina sirotka

14

IVALSKE SESTAVINE

61

15
15. DODATKI IN NASLOVI
HRANA Gluten: Zrno do Zrna, Trubarjeva 8, Ljubljana; www.zivacenter.org. Izdelke znamke IBI iz miroljubnega kmetijstva: izbrane trgovine z zdravo prehrano; www.ibi-vegan-si. Bio vege izdelke znamke Alnatura dobi v DM Vege hrana za hine ljubljenke znamke Ami: www.vege4.si; Jablana, Pokrita trnica (BTC), Ljubljana; Ajda, Glavni trg 23, Maribor; K naravi, Celovka 87, Ljubljana; Zakladi narave, Vodnikova 187, Trnica Koseze; Dobra misel, Alpska c. 42, Lesce; Veterina, Pri hrastu 18, Nova Gorica; Veterinarija, Markiavska 3, Murska Sobota; Veterinarski center Plevnik, Logatec; OM anti ezoterika, Novo Mesto; ZOO Nara, Litija; ZOO ur, Ravne na Korokem; 4 Take, irovnica; iveti z naravo, Trnica Celje; BIO SI, Trg Celjskih knezov 2, Celje. Slovenske restavracije z vegansko ponudbo: Vegedrom (Vodnikova 35, Ljubljana), Papala (Sejmie 1, Kranj) in Gostilna Kritof (Predoslje 22, Kranj). VINO Vegansko vino: www.crnko.net; Kmetija Bordon, Dekani, 05 / 658 22 60, 041 / 721 228. Vino iz miroljubnega kmetijstva K Naravi, Celovka 87, Ljubljana. Proizvajalci neveganskega vina: Kupljen, Vinakoper, KZ Krko, verjetno tudi: Ljutomeran, Vino Bre62

DODATKI IN NASLOVI

15
ice, Jeruzalem-Ormo, Vinakras Seana. Preveri pri proizvajalcu, ali je tvoje najljube vino neoporeno. Vegansko pivo: Heineken, Corona; glej http:// tastebetter.com/features/booze/type=beer (vkljuuje tudi seznam ostalih alkoholnih pija) TOBANI IZDELKI Veganski so izdelki iz 100% tobaka proizvajalcev Pschl Tabak (npr. tobak Pueblo, ki ga je mogoe kupiti tudi pri nas) in Santa Fe Natural Tobacco. Podjetje Imperial Tobacco (Davidoff, West, Boss ) ne testira na ivalih, vendar njihovi tobani izdelki vsebujejo ivalske sestavine. Veganski papirki znamke RAW: Hannah Biz Shop, Vonjakova 5, Ljubljana, www.cannabis.si KOZMETIKA, OSEBNA NEGA IN ISTILA www.vegea.si, www.zivacenter.org, www.biosi.si, www.aubrey.si, www.harmonija-narave.com, www. trgovina.hiskadobrot.com (trenutno v prenovi), http://sonce.e-trgovina.com, Kalek, martinska 152, BTC, Hala 9, Ljubljana; Sanolabor trgovine po Sloveniji; Biotopic, City Park in Glavni trg, Celje; Bioeco, Potna ulica 1, Maribor; Trgovina Sonnica, Obrtna ul. 26, Murska Sobota; Vita Center, Pivka 23a, Naklo; Trgovina Agharti, Kraigherjeva 23, Ptuj; Trgovina R, Celovka 79, Ljubljana; Meta, Kranjska 4a, Radovljica; Zakladi Narave, Trnica Koseze, Ljubljana; Trgovina Natura, Slovenska c. 47, Ljubljana, Koroka c. 14, Maribor, Pristanika 2, trnica Koper; DM s svojo znamko Alverde; Ondina,Tomieva 15, alec; Jablana, Ljubljana; Ajda, Maribor; Arna, Delpinova 8, Nova Gorica; K naravi, Ljubljana; Dobra misel, Lesce; BIO.SI, Celje; Klasje, Gradie 12, Seana; Mercator Hipermarket, Koper, Ljubljana, Kranj-Primskovo.

DODATKI IN NASLOVI
63

15
Veganskim standardom bi naj po besedah proizvajalca ustrezali tudi izdelki Hempro International, ki jih lahko kupi v trgovini Hannah Biz. Izdelkov Extravaganja iz iste trgovine se pa IZOGIBAJ. Podjetje Sonett ni v celoti vegansko - pri proizvodnji nekaterih izdelkov uporablja kravji ol. Beri etikete. VAROVANJE OKOLJA izogibaj se uporabi plastinih vrek Okolju prijazneji nakup omogoajo trgovine Eurospin, Lidl in Mercator. Da se v slednjem izogne nepotrebnim konfliktom s prodajalkami glede vrek in nalepk, pojdi kar na samopostreno TikTak blagajno. Izdelke namesto v plastine vreke zloi neposredno na pult in jih po opravljenem plailu pospravi nazaj v voziek, pozneje pa v svojo nakupovalno torbo. e ima prodajalka pripombe postopek traja priblino 1 minuto dlje, kot e bi stvari polagal/a v ponujene plastine vreke ji prijazno razloi, zakaj to pone. Sama e nisem imela teav. Okolju in ljudem prijazna trgovina s tekstilom: www.janina.si (zaenkrat je v celoti veganska, vendar napoveduje raziritev ponudbe na volno in svilo). Pravina trgovina: www.3muhe.org (sicer ne sodi v prironik, ker pa ponuja tevilne etino nesporne izdelke, jo vseeno vkljuujem).

64

DODATKI IN NASLOVI

15
KORISTNE POVEZAVE

Zveza potronikov Slovenije www.zps.si Zveza zdruenj ekolokih kmetov Slovenije www.ekonet.si Demeter www.demeter.si Drutvo za osvoboditev ivali in njihove pravice www.osvoboditev-zivali.org LjudjeZa.org www.ljudjeza.org Drutvo Planet Zemlja www.planet-zemlja.org Noetova ola www.noetova-sola.si Morigenos www.morigenos.org Svet je lep www.svet-je-lep.com Skupaj za zdravje loveka in narave www.zazdravje.net Gibanje za pravinost in razvoj www.gibanje.org Soneve pozitivke www.pozitivke.net Vodnik po ekolokih kmetijah www.eko-kmetije.info:80/iskanje.asp Kozmetini saloni http://www.drhauschka.si/kozmeticarke

DODATKI IN NASLOVI

Tiskano na recikliranem papirju