You are on page 1of 34

Pomoc domowa we Francji

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

POMOC DOMOWA WE FRANCJI

WARSZAWA 2008

WSTP
Ksika Pomoc domowa we Francji rozmwki przyblia wszystkim zainteresowanym sownictwo zwizane z yciem codziennym w rodzinie, opiece nad dzieckiem, sownictwo pomocne przy wykonywaniu prac domowych, takich jak sprztanie czy gotowanie. Zawarty na kocu Rozmwek sowniczek uzupenia dodatkowo podane sownictwo. Strona polsko-francuska stanowi bdzie z pewnoci niezastpion pomoc przy formuowaniu wypowiedzi w trakcie pracy, a strona francusko-polska suy bdzie lepszemu zrozumieniu polece francuskich gospodarzy. Ksika ta przeznaczona jest zarwno dla osb, ktre ju dobrze znaj jzyk francuski i potrzebuj jedynie wsparcia w postaci fachowego sownictwa, jak i dla osb, ktre dopiero zaczynaj jego nauk i jeszcze bardzo niepewnie si nim posuguj. Wszystkim ubiegajcym si o prac we Francji i w innych krajach francuskojzycznych Rozmwki daj szans na dobre przygotowanie si do przyszej pracy. Rwnie w pierwszych miesicach pracy stanowi bd z pewnoci doskona pomoc.

UWAGI WSTPNE
Wszystkie zwroty podane w jzyku polskim maj form msk. Mog by one jednak stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych do osb pci eskiej, poniewa w jzyku francuskim wystpuje jedna forma grzecznociowa (Vous czyli wy) dla osb pci mskiej i eskiej, np.: Vous pouvez m'aider? Moe mi Pan pomc?/ Moe mi Pani pomc? Jedynie przy zwrotach grzecznociowych, kiedy podajemy nazwisko lub tytu osoby, stosuje si, oprcz formy Vous, sowo Monsieur dla osb pci mskiej lub sowo Madame dla osb pci eskiej przed nazwiskiem lub tytuem, np.: Monsieur, vous pouvez maider? lub Madame, vous pouvez maider? Nie ma rodzaju nijakiego. WYMOWA W jzyku polskim nie wszystkie goski s takie same jak we francuskim i Polacy maj due problemy z wymow. W trosce o atwo korzystania z Rozmwek zapis fonetyczny jest maksymalnie uproszczony i nie oddaje zoonoci francuskiej wymowy. W transkrypcji fonetycznej zostay podane symbole dla gosek nieistniejcych w jzyku polskim. Bardzo wane jest nauczenie si ich, gdy w bardzo wielu wyrazach rnica w znaczeniu polega na rnicy w wymowie jednej goski np.: [t] twj/twoja oraz [t] czas, pogoda. Naley rozrni dwa rodzaje e: [e] wymawiane z dziobem (mwimy u, po czym nie zmieniajc ukadu ust mwimy e) 4

UWAGI WSTPNE

[e] wymawiamy tak jak polskie e z umiechem [] jak niemieckie (wymawiamy z dziobem, ustawiajc usta do u i wymawiajc i) [] jest to a nosowe, takie jak w polskim sowie pasjans lub niuans Wszystkie inne goski podane s nie w transkrypcji midzynarodowej lecz, dla uatwienia, za pomoc polskiego zapisu fonetycznego. Naley wiedzie rwnie, e francuskie r jest gardowe, wymawiane w tym miejscu aparatu mowy co h, jednak dwicznie (goska h nie istnieje). Wymawianie polskiego r nie zmieni znaczenia wyrazu, jednak dla ucha francuskiego brzmi dziwnie i zwraca uwag. Warto je wywiczy, bo w miar postpw w wymowie, polskie r bdzie razio.Wszystkie sowa s akcentowane na ostatni sylab. RZECZOWNIKI Rzeczowniki w zdaniach podane s z odpowiednim rodzajnikiem. (le/un dla rodz. mskiego; la/une dla rodz. eskiego; les/des dla liczby mnogiej obydwu rodzajw). W sowniczkach podane s z tym rodzajnikiem, z ktrym najczciej wystpuj, np.: choroby, czci ciaa z rodzajnikiem okrelonym; przedmioty w domu z rodzajnikiem nieokrelonym. Jednake w zalenoci od sytuacji mog wystpowa z jednym lub z drugim rodzajnikiem, np.: Passez-moi un couteau Prosz mi poda jaki n lub Passezmoi le couteau Prosz mi poda ten n.

SPIS TRECI 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

PODSTAWOWE ZWROTY
Formularze sowniczek Powitanie Poegnanie Najpotrzebniejsze zwroty Podstawowe pytania Prby porozumiewania si Zwroty grzecznociowe

11 11 11 12 12 13 13 14 16 16 19 20 22 23 23 25 25 25 26 28 29 29 29 29 7

2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

LICZEBNIKI
Liczebniki gwne Zwroty z liczebnikami gwnymi Liczebniki porzdkowe Zwroty z liczebnikami porzdkowymi

3.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

CZAS
Podawanie czasu Pory dnia Dni tygodnia Miesice Podawanie dat Okrelenia czasu

4. OKRELANIE DUGOCI, OBJTOCI, WAGI


4.1. 4.2. 4.3. Dugo Powierzchnia Objto

SPIS TRECI

4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3.

Waga Zwroty z okreleniami dugoci, objtoci, wagi Rozmowa o prac Ustalanie warunkw umowy Ustalanie warunkw umowy sowniczek

30 30 31 31 33 36 37 37 41 45 48 48 53 56 58 61 62 65 68 72 74 76 80 85 85 86 89 98

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY

6.
6.1. 6.2. 6.3.

DZIE POWSZEDNI W RODZINIE


Czynnoci dnia powszedniego sowniczek Czynnoci dnia powszedniego Czas wolny od pracy

7.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9 7.10. 7.11. 7.12.

SPRZTANIE W DOMU
Sprztanie sowniczek Sprztanie zwroty oglne Wyposaenie w pokojach sowniczek Sprztanie w pokojach Wyposaenie sypialni sowniczek Sprztanie w sypialni Wyposaenie kuchni sowniczek Sprztanie w kuchni Wyposaenie azienki sowniczek Sprztanie azienki Garderoba sowniczek Pranie i prasowanie

8.
8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

ZAKUPY
Rodzaje sklepw sowniczek Posyanie po zakupy/sprawunki Artykuy spoywcze sowniczek Kosmetyki i artykuy gospodarstwa domowego sowniczek

SPIS TRECI

8.5. 8.6. 8.7.

W sklepie spoywczym/w supermarkecie Na zakupach sowniczek W domu towarowym

100 103 105 108 108 109 112 115 116 119 122 124 126 128 128 130 130 132 134 136 138 143 144 148 148 150 153 155 9

9. GOTOWANIE
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. Posiki sowniczek Posiki Rodzaje potraw sowniczek Sposoby przyrzdzania potraw sowniczek Ustalanie menu Przyrzdzanie potraw sowniczek Pomoc przy przyrzdzaniu potraw Podawanie posikw Rozmowa o potrawach

10. OPIEKA NAD MAYM DZIECKIEM


10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. Wyposaenie dla maego dziecka sowniczek Karmienie niemowlcia sowniczek Karmienie niemowlcia Kpanie niemowlcia sowniczek Kpanie niemowlcia Przewijanie niemowlcia sowniczek Przewijanie niemowlcia Uspokajanie maego dziecka sowniczek Uspokajanie maego dziecka

11. OPIEKA NAD PRZEDSZKOLAKIEM


11.1. 11.2. 11.3. 11.4. Ubieranie dziecka sowniczek Ubieranie dziecka Zabawy z dzieckiem w domu sowniczek Zabawy z dzieckiem w domu

SPIS TRECI

11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9.

Zabawy z dzieckiem poza domem sowniczek Zabawy z dzieckiem poza domem Pomysy na zabawy z dziemi Wychowanie, pochway i kary sowniczek Wychowanie, pochway i kary

159 160 163 167 168 174 174 176 178 180 182 184 184 186

12. OPIEKA NAD CHORYM


12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. Rodzaje dolegliwoci sowniczek Pytania o samopoczucie Opieka nad chorym W aptece sowniczek W aptece

13. PRACE W OGRDKU


13.1. 13.2. Prace w ogrdku sowniczek Prace w ogrdku

14. ALFABETYCZNY SOWNICZEK POLSKO-FRANCUSKI

189

15. ALFABETYCZNY SOWNICZEK FRANCUSKO-POLSKI

257

10

8. ZAKUPY
8.1. RODZAJE SKLEPW SOWNICZEK antykwariat antyki apteka centrum handlowe ciastkarnia delikatesy dom towarowy drogeria jubiler kiosk ksigarnia kwiaciarnia optyk perfumeria piekarnia sklep elektryczny une bouquinerie [n bukinri] les antiquits [leztikite] une pharmacie [n farmasi] un centre commercial [ str komersjal] une ptisserie [n patisri] une picerie fine [n episri fin] une grande-surface/ un supermarch [n grd srfas/ spermarsze] une droguerie [n drogri] un bijoutier/ un joaillier [ biutje/ oaje] un kiosque [ kjosk] une librairie [n libreri] un fleuriste [ flerist] un optitien [noptisj] une parfumerie [n parfmri] une boulangerie [n bulri] un magasin dappareils lectromnagers [ magaz daparej elektromenae] un photographe [ fotograf] une boucherie [n buszri] un magasin de chaussures [ magaz de szosr] 85

sklep fotograficzny sklep misny sklep obuwniczy

8. ZAKUPY

sklep odzieowy

sklep papierniczy sklep rybny sklep sportowy sklep spoywczy

sklep warzywniczy sklep z zabawkami sklep z antykami sklep z galanteri skrzan sklep z tytoniem supermarket targowisko

^ un magasin de vetements/ un magasin ^ `-porter de pret-a [ magaz de wetm/ magaz de pretaporte] une papetterie [n papetri] une poissonnerie [n pasonri] un magasin de sport [ magaz de spor] une picerie/ un magasin dalimentation [n episri/ magaz dalimtasj] un marchand de fruits et lgumes [ marsz de fri e legm] un magasin de jouets [ magaz de ue] un antiquaire [ntiker] une marroquinerie [n marokinri]

un (bureau de) tabac [ (bro de) taba] un supermarch [ supermarsze] un march [ marsze]

8.2. POSYANIE PO ZAKUPY/ SPRAWUNKI Czy moe pani jutro zrobi zakupy? Codziennie musi pani robi zakupy. Jutro jedziemy razem do supermarketu. 86 Pouvez-vous faire les courses demain? [puwe wu fer le kurs dem?] Vous devez faire les courses tous les jours. [wu dewe fer le kurs tu le ur] Demain, nous irons ensemble au super-march. [dem, nuzir sbl o spermarsze]

8.2. POSYANIE PO ZAKUPY/ SPRAWUNKI

Na due zakupy dostanie pani zawsze mj samochd do dyspozycji. Prosz mi powiedzie, czego pani potrzebuje na przyszy tydzie. Zrbmy razem list zakupw! Prosz przemyle, czego pani potrzebuje w tym tygodniu! Czy potrzebuje pani czego szczeglnego? piesz si. Czy moe to pani za mnie zaatwi? Prosz nie kupowa za duo .! To s pienidze na dzisiejsze zakupy. Na stole le pienidze na zakupy.

Pour des courses plus importantes, vous aurez toujours ma voiture a votre disposition. ` [pur de kurs pl zportt wuzore tuur ma watr a wotr dispozisj] Pouvez-vous me dire de quoi aurezvous besoin pour la semaine prochaine? [puwewu me dir de ka wuzore bez pur la smen proszen?] Faisons ensemble la liste des achats! [fez sbl la list de zasza!] Rflchissez de quoi vous aurez besoin cette semaine! [refleszise de ka wuzore bez set smen!] Avez-vous besoin de quelque chose de spcial? [awewu bez de kelkeszoz de spesjal?] Je suis prsse. Pouvez-vous le faire a ` ma place? [esi prese. puwewu le fer a ma plas?] Nachetez pas trop de [naszte pa tro de...!] Voila largent pour les achats ` daujourdhui. [wala lar pur lezasza dourdi] Largent pour les achats est sur la table. [lar pur lezasza e sr la tabl] 87

8. ZAKUPY

Prosz nie zapomnie paragonu! Prosz przynie paragony! Rozliczymy si wieczorem. Przygotuj pani list zakupw. Czy moe mi pani zapisa, co mam kupi? Potrzebujemy ./ Potrzebuj . Nie mamy ju . . Prosz przynie wiee warzywa z targu! Czy moe pani kupi po poudniu .? Prosz przynosi codziennie wiee bueczki z piekarni! Prosz pj do sklepu i kupi .! Prosz kupi ., jak bdzie pani przechodzia obok sklepu .! 88

Noubliez pas le ticket de caisse! [nublije pa letike de kes!] Apportez les tickets de caisse! [aporte le tike de kes!] Nous ferons les comptes ce soir. [nu fer le kt se sar] Je vous prpare la liste des achats. [e wu prepar la list de zasza] Pouvez-vous noter ce que je dois acheter? [puwewu note se ke e da aszte?] Nous avons besoin de/ Jai besoin de [nu zaw bez de/ e bez de] Nous navons plus de [nu naw pl de] Apportez des lgumes frais du march! [aporte de legm fre d marsze!] Pouvez-vous macheter lapre `s-midi [puwewu maszte lapremidi?] Apportez tous les jours des petitspains frais de la boulangerie! [aporte tu le ur de pti p fre de la bulri!] Allez au magasin et achetez [ale o magaz e aszte...!] Achetez, sil vous plat, quand vous passerez a ct du magasin.! ` [aszte, silwuple, k wu pasre a kote d magaz !]

8.3. ARTYKUY SPOYWCZE SOWNICZEK

Czy moe pani zaatwi , jak bdzie pani przed poudniem spacerowa z dziemi? Do kiedy czynny jest ten sklep? Czy moe mi pan pomc przy zakupach? Gdzie mog to dosta? Gdzie jest najbliszy sklep?

Pouvez-vous vous occuper de quand vous vous promenerez lapre `s-midi avec les enfants? [puwewu wuzokpe de k wu wu promenre lapre midi awek le zf?] Jusqua quand ce magasin est ouvert? ` [ska k se magaz etuwer?] Pouvez-vous maider avec les courses? [puwe wu mede awek le kurs?] Ou est-ce que je peux lacheter? ` [ueske e pe laszte?] Ou est le magasin le plus proche? ` [ue le magaz le pl prosz?]

8.3. ARTYKUY SPOYWCZE SOWNICZEK Produkty mleczne jajko/jajka jogurt margaryna malanka maso mleko ser biay ser kozi ser owczy un oeuf/ des oeufs [nef/ deze] un yaourt [ jaurt] la margarine [la margarin] la babeurre [la baber] le beurre [le ber] le lait [le le] le fromage blanc [le froma bl] le fromage de che `vre [le froma de szewr] le fromage de brebis [le froma de brebi] 89

8. ZAKUPY

ser pleniowy ser ty mietana twaroek Produkty mczne bagietka bueczka bueczka pszenna bueczka ytnia chleb chleb chleb bio chleb okrgy chleb orkiszowy chleb penoziarnisty chleb poduny chleb pszenny chleb razowy chleb wiejski chleb z ziarnami chleb ytni croissant kasza manna mka makaron 90

le camembert [le kamber] le fromage [le froma] la cre `me frache [la krem fresz] le fromage frais blanc [le froma fre bl]

une baguette [n baget] un petit pain [ pti p] un petit pain de froment [ pti p de from] un petit pain de seigle [ pti p de segl] le pain [le p] un pain blanc [ p bl] le pain bio [le pe bjo] un pain rond [ pe r] un pain de bl [ p de ble] un pain complet [ p kple] un pain long [ p l] un pain de froment [ p de from] un pain bis/ complet [ p bis/ kple] un pain de campagne [ p de kpa] un pain aux crales [ p o sereal] un pain de seigle [p de segl] un croissant [ kras] la semoule [la semul] la farine [la farin] des ptes [de pat]

8.3. ARTYKUY SPOYWCZE SOWNICZEK

msli placek patki owsiane rogalik ry Miso baranina cielcina drb dziczyzna g indyczka jagnicina kaczka kiebaski kurczak pasztet salami szynka wieprzowina woowina

des msli/ des flocons [de mzli/ de flok] une tarte/ une galette [n tart/ n galet] des flocons davoine [de flok dawan] un croissant [ kras] le riz [le ri]

du mouton [d mut] du veau [d wo] la volaille [la wolaj] du gibier [d ibje] une oie [n a] une dinde [n dd] de lagneau [de lajo] un canard [ kanar] des saucisses [de sosis] un poulet [ pule] le pt [le pate] le salami [le salami] le jambon [le b] du porc [d por] du boeuf [d bef]

91

8. ZAKUPY

Ryby i owoce morza dorsz fldra homar karp krab krewetki langusta oso makrela mae oko ostrygi pstrg rak sandacz sardela sola szczupak led tuczyk wgorz Dziczyzna baant dzik 92 un faisan [ fez] un sanglier [ sglije] une morrue [n mor] une plie/ une limande [n pli/ n limd] un homar [ omar] une carpe [n karp] un crabe [ krab] des crevettes [de krewet] une langouste [n lgust] un saumon [ som] un maquereau [ makero] des moules [de mul] une perche [n persz] des hutres [dezitr] une truite [n trit] une crevisse [n ekrewis] un sandre [ sdr] un anchois [nsza] une sole [n sol] un brochet [ brosze] un hareng [ ar] un thon [ t] une anguille [n gij]

8.3. ARTYKUY SPOYWCZE SOWNICZEK

dzika kaczka dziki krlik jele kuropatwa przepirka sarna zajc Warzywa bakaany bb brokuy brukselka burak cebula chrzan cukinia cykoria czosnek dynia endywia fasolka szparagowa groch jarmu kalafior kalarepa

un canard sauvage [ kanar sowa] un lapin sauvage [ lap sowa] un cerf [ ser] une perdrix [n perdri] une caille des bls [n kaj de ble] une biche [n bisz] un lie `vre [ ljewr]

des aubergines [dezoberin] des fe `ves [de few] des brocolis [de brokoli] des choux de Bruxelles [de szu de brksel] une betterave [n betraw] un oignon [nonj] du raifort [d refor] une courgette [n kuret] une endive [n diw] de lail [delaj] une citrouille/ une courge [une citruj/ n kur] une endive [ndiw] le haricot vert [le ariko wer] des petits pois [de pti pa] un chou fris [ szu frize] un chou-fleur [ szufler] un chou-rave [ szu raw] 93

8. ZAKUPY

kapusta biaa kapusta czerwona kapusta kwaszona kapusta woska karczoch koper koper woski kukurydza marchew ogrek papryka pieczarki pietruszka pomidor por roszponka rzodkiewka saata gowiasta seler skorzonera soczewica soja szczaw szczypiorek szparag szpinak 94

un chou blanc [ szu bl] un chou rouge [ szu ru] la choucroute [la szukrut] le chou italien [le szu italj] un artichaut [nartiszo] le fenouil btard [le fenuj batar] le fenouil [le fenuj] .. le maI s [le majis] une carotte [n karot] un concombre [ kkbr] un poivron [ pawr] des champignons de Paris [de szpinj de pari] du persil [d persil] une tomate [n tomat] un poireau [ paro] une mche/ une doucette [n masz/ n duset] un radis [ radi] une salade [n salad] un cleri [ seleri] le salsifis noir (dEspagne) [le salsifi nar (despa)] les lentilles [le ltij] le soja/ le soya [le soa/ le soja] loseille [lozej] la ciboulette [la sibulet] une aspe `rge [n asper] des pinards [dezepinar]

8.3. ARTYKUY SPOYWCZE SOWNICZEK

ziemniak Grzyby borowik kolarz kurka malak pieczarka podgrzybek smardz trufla Owoce agrest ananas banan borwka brzoskwinia cytryna czerenia daktyl figa granat grejpfrut

une pomme de terre/ une patate [n pomdeter/ n patat]

un ce `pe/ un bolet [ sep/ bole] un bolet raboteux [ bole rabote] une chanterelle/ une girole [n sztrel/ nirol] un bolet jaune [ bole on] un champignon de Paris [ szpinj de pari] un bolet bai/ un ce bai `pe [ bole be/ sep be] une morille [n morij] une truffe [n trf]

une groseille a maquereau ` [n grozej a makro] un ananas [nanana] une banane [n banan] une airelle [n erel] ^ une peche [n pesz] un citron [ sitr] une cerise [n sriz] une datte [n dat] une figue [n fig] une grenade [n grenad] un pamplemousse [ pplemus] 95

8. ZAKUPY

gruszka jabko jagody jeyna malina mandarynka melon morela nektarynka orzech brazylijski orzech orzech kokosowy orzech woski orzech ziemny pomaracza porzeczki rodzynka liwka truskawka winogrona winia Przyprawy i dodatki bazylia chrzan cukier 96

une poire [n par] une pomme [n pom] des myrtilles [de mirtij] ^ une mure [n mr] une framboise [n frbaz] une mandarine [n mdarin] un melon [ mel] un abricot [n abriko] une nectarine [n nektarin] une noix du Brsil [n na d brezil] une noix [n na] une noix de coco [n na de koko] une noix [n na] une arachide [n araszid] une orange [n or] des groseilles [de grozej] un raisin sec [ rez sek] une prune [n prn] une fraise [n frez] du raisin [d rez] une cerise/ une griotte [n sriz/ n grjot]

le basilic [le bazilik] le raifort [le refor] le sucre [le skr]

8.3. ARTYKUY SPOYWCZE SOWNICZEK

curry cynamon cytryna czosnek estragon gaka muszkatuowa godziki imbir jaowiec kapar kardamon kminek koper li laurowy majeranek mak migda mid musztarda ocet olej oliwa oregano papryka pieprz pietruszka

le curry [le kari] la canelle [la kanel] le citron [le sitr] lail [laj] lestragon [lestrag] une noix de muscade [n na de mskad] des clous de girofle [de klu de irofl] le gingembre [le br] un gene `vrier [ enewrje] un cpre [ kapr] des graines de cardamome [de gren de kardamom] le cumin [le km] le fenouil [le fenuj] une feuille de laurier [n fej de lorje] la marjolaine [la marolen] un pavot [ pawo] une amande [n amd] le miel [le mjel] la moutarde [la mutard] le vinaigre [le winegr] lhuile [lil] lhuile dolive [lil doliw] lorgan [loreg] le piment/ le paprika [le pim/ le paprika] le poivre [le pawr] le persil [le persil] 97

8. ZAKUPY

rozmaryn sl suszone owoce szawia szczypiorek tymianek ziele angielskie

le romarin [le romar] le sel [le sel] des fruits secs [de fri sek] le sauge [le so] la ciboulette [la sibulet] le thym [le t] le piment de la Jama..que I [le pim de la amajik]

8.4. KOSMETYKI I ARTYKUY GOSPODARSTWA DOMOWEGO SOWNICZEK chusteczki higieniczne cie do powiek dezodorant farba do wosw gbka grzebie krem krem do golenia krem do opalania krem do skry mieszanej krem do skry suchej krem do skry tustej 98 des mouchoirs [de muszar] une ombre pour les yeux [n br pur lezje] un dodorant [ deodor] la teinture pour les cheveux [la ttr pur le szewe] une ponge [n ep] un peigne [ pe] une cre `me [n krem] une cre `me a raser [n krem a raze] ` une cre `me solaire [n krem soler] une cre `me pour la peau mixte [n krem pur la po mikst] une cre `me pour la peau se `che [n krem pur la po sesz] une cre `me pour la peau grasse [n krem pur la po gras]

8.4. KOSMETYKI I ARTYKUY GOSPODARSTWA DOM. SOWNICZEK

krem na dzie krem na noc lakier do paznokci lakier do wosw mleczko do demakijau mleczko do szorowania mydo pasta do zbw perfumy pdzel do golenia pseta pilniczek pyn do kpieli pyn do mycia okien pyn do mycia naczy pyn po goleniu pyn pod prysznic pomadka do ust proszek do prania puder sl do kapieli szampon szczoteczka do zbw

une cre `me de jour [n krem de ur] une cre `me de nuit [n krem de ni] du vernis a ongles [ werni a gl] ` une laque pour les cheveux [n lak pur le szewe] un lait dmaquillant [ le demakij] un produit (le lait) a recurer ` [ prodi (le le) a rekre] le savon [le saw] un dentifrice [ dtifris] un parfum [ parf] un blaireau [ blero] une pincette [n pset] une lime [n lim] un bain moussant [ b mus] un produit a laver les vitres ` [ prodi a lawe le witr] un produit pour la vaisselle [ prodi pur la wesel] un apre `s-rasage [napre raza] un gel douche [ el dusz] une rouge a le ` `vres [ ru a lewr] une lessive/ une poudre a laver ` [n lesiw/ n pudr a lawe] la poudre [la pudr] des sels de bain [de sel de b] un shampoing [ szp] une brosse a dents [n bros a d] `

99

8. ZAKUPY

szczotka tonik do twarzy tusz do rzs waciki do demakijau zmywacz do paznokci

une brosse [n bros] un tonifiant [ tonifj] un mascara [ maskara] du coton de dmaquillage [d kot de demakija] un dissolvant [ disolw]

8.5. W SKLEPIE SPOYWCZYM/ W SUPERMARKECIE (Francuzi uywaja pojcia gramw zamiast dekagramw) Co dla pani? Czego pani sobie yczy? Chciaabym . . Szukam . Jaka jest cena Ile kosztuje ? Ile pac ? Pani paci .? Czy moe by troch wicej? Potrzebuj paragonu. Czy s dzisiaj wiee? Czy ma pani wiee ? 100 Pour vous, madame? [pur wu, madam?] Vous dsirez? [wu dezire?] Je voudrais [e wudre] Je cherche [e szersz] Quel est le prix de [kel e le pri de?] ^ Combien coute [kbj kut] Je vous dois combien? [e wu da kbj ?] Vous payez... [wu peje] Un peu plus, a peut aller? [ pe pls, sa pe ale?] Jai besoin du ticket de caisse. [e bez d tike de kes] Est-ce que sont frais? [eskes fre?] Avez-vous des...frais ? [awewu de ... fre?]

8.5. W SKLEPIE SPOYWCZYM/ W SUPERMARKECIE

Czy dostan .? Czy ma pani w ofercie ? W butelce czy w puszce? W kawaku czy w plasterkach? . s dzisiaj w ofercie specjalnej. Prosz, to reszta dla pani. Prosz o 10 deka . Prosz o 1/4 kilo . Prosz o 1/2 kilo .

Prosz o 1 litr Prosz o 1/2 litra Prosz o puszk . Prosz o dwie puszki Prosz o kawaek Prosz o dwa kawaki

Est-ce quil y a ? [eskilja... ?] Avez-vous dans votre offre ? [awewu d wotr ofr?] En bouteille ou en bote? [ butej u bat?] En moreau ou en tranches? [ morso u trsz?] sont aujourdhui en offre spciale [ s ourdi nofr spesjal] Voila cest votre monnaie. `, [wala, se wotr mone] Sil vous plat 100 grammes de [silwuple s gram de] Sil vous plat 250 grammes de [silwuple des skt gram de] Sil vous plat un demi kilo/ 500 grammes de [silwuple demi kilo/ s s gram de] Sil vous plat un litre de [silwuple litr de...] Sil vous plat un demi litre de [silwuple demi litr de] Sil vous plat une bote de... [silwuple n bat de...] Sil vous plat deux botes de [silwuple de bat de] Sil vous plat un moreau de... [silwuple morso de...] Sil vous plat deux moreaux de ... [silwuple de morso de...] 101

8. ZAKUPY

Prosz o butelk Prosz o 2 butelki Prosz o 3 plasterki . Prosz o soik . Prosz o paczk Czy moe da mi pani torebk foliow? Czy potrzebuje pani torebki? Gdzie mog odda butelki? Przepraszam, szukam . . Gdzie znajd? Prosz wzi wzek na zakupy! Prosz odstawi wzek na zakupy!

Sil vous plat une bouteille de [silwuple n butej de] Sil vous plat, deux bouteilles de... [silwuple de butej de...] Sil vous plat, trois tranches de [silwuple tra trsz de] Sil vous plat, un pot de [silwuple po de ] Sil vous plat un paquet de... [silwuple pake de] Pouvez-vous me donner un sac en plastique? [puwewu me done sak plastik?] Avez-vous besoin dun sac? [awewu bez d sak?] Ou est-ce que je peux rendre les ` bouteilles? [u eske e pe rdr le butej?] Pardon, je cherche [pard, e szersz] Ou je peux trouver? ` [u e pe truwe?] Prenez un caddie, sil vous plat! [prene kadi, silwuple!] Remettez le caddie a sa place, sil vous ` plat! [remete le kadi a sa plas, silwuple!]

102

8.6. NA ZAKUPACH SOWNICZEK

8.6. NA ZAKUPACH SOWNICZEK artykuy elektroniczne artykuy gospodarstwa domowego artykuy kosmetyczne artykuy skrzane artykuy tekstylne cena cena promocyjna drogi/a dzia gratis kasa klient korzystny kosztowa koszyk na zakupy kupowa lada lista zakupw obsuga obsuga klienta les appareils lectroniques [lezaparej elektronik] les appareils lectromnagers [lezaparej elektromenae] les produits de beaut [le prodi de bote] les objets en cuir/ la maroquinerie [lezobe kir/ la marokinri] le textile [le tekstil] le prix [le pri] une promotion [n promosj] cher/ che [szer/szer] `re un rayon [ rej] gratuit [grati] la caisse [la kes] le client [le klij] profitable/ avantageux [profitabl/ awtae] ^ couter [kute] un panier a provisions/ un cabas ` [ paje a prowizj/ kaba] acheter [aszte] un comptoir [ ktar] la liste des achats [la list dezasza] le service [le serwis] le service des clients [le serwis de klij] 103

8. ZAKUPY

odzie damska odzie mska odzie sportowa oferta specjalna oferowa otwarty paragon parter pitro podziemie prbowa promocja przeceniony przechowalnia bagau przymierzy pyta o cen samoobsuga sprzedawca sprzedawczyni sprzt gospodarstwa domowego sta w kolejce tani toalety 104

^ des vetements de femme [de wetm de fam] ^ des vetements dhomme [de wetm dom] ^ des vetements de sport [de wetm de spor] une offre spciale [n ofr spesjal] offrir [ofrir] ouvert [uwer] le ticket de caisse [le tike de kes] le rez-de-chausse [le redszose] un tage [neta] le sous-sol [le susol] essayer [eseje] une promotion/ des soldes [n promosj/ de sold] a prix rduit/ sold [a pri redi/ solde] ` la consigne [la ksi]

essayer [eseje] demander le prix [demde le pri] un self-service [ self serwis] le vendeur [le wder] la vendeuse [la wdez] llectromnager [lelektromenae] faire la queue [fer la ke] bon march [b marsze] les toilettes [le talet]

8.7. W DOMU TOWAROWYM

torba torebka foliowa uywany w promocji wejcie wzek na zakupy wybr wyjcie awaryjne wyjcie wymienia wyprzedany wyprzeda wystawa sklepowa zamknity zapakowa zwraca

un sac [ sak] un sac plastique [ sak plastik] doccasion [dokazj] en promotion/ en solde/ en rclame [ promosj/ sold/ reklam] lentre [ltre] un caddie [ kadi] le choix [le sza] la sortie de secours [la sorti de sekur] la sortie [la sorti] changer [esze] puis [epize] les soldes/ la liquidation [le sold/ la likidasj] une vitrine [n witrin] ferm [ferme] emballer [bale] rendre/ retourner [rdr/ returne]

8.7. W DOMU TOWAROWYM Prosz pj do domu towarowego . Tam jest najwikszy wybr. Gdzie jest najwikszy wybr? Allez, sil vous plat, dans un grand magasin... La `-bas, le choix est plus grand. [ale, silwuple, dz gr magazlaba, le sza e pl gr] Ou -est-ce quil y a le plus grand ` choix? [ueskil ja le pl gr sza?] 105

8. ZAKUPY

Gdzie jest dzia .? Na ktrym pitrze znajduj si .? Gdzie mog dosta? Gdzie jest winda? Gdzie s schody ruchome? Gdzie mog zapaci? Czy moe mi pan pomc? Gdzie znajd ? Gdzie znajd toalety? Dzie dobry, chciaabym Dzie dobry, czy ma pani moe Ile to kosztuje? Czy moe mi pani pomc? Czy moe mi pani pokaza? Czy ma pani moe co taszego? Czy ma pani co lepszego? Czy ma pani co lepszej jakoci?

Ou est le rayon des [ue le rej de?] ` ` A quel tage se trouvent [akel eta se truw?] Ou je peux trouver ` [u e pe truwe?] Ou est lascenseur? [ue lasser?] ` Ou est lescalier roulant? ` [ue leskslje rul?] Ou je peux payer? [u e pe peje?] ` Pouvez-vous maider? Ou se trouve? ` [puwewu mede? u se truw?] Ou se trouvent les toilettes? ` [u se truw le talet?] Bonjour, je voudrais [bur, e wudre] Bonjour, est-ce que vous avez? [bur, eske wuzawe?] ^ Combien a coute? [kbj sa kut?] Pouvez-vous maider? [puwewu mede?] Pouvez-vous me montrer? [puwewu me mtre?] Avez-vous quelque chose de moins cher? [awewu kelke szoz de m szer? ] Avez-vous quelque chose de meilleur? [awewu kelke szoz de mejer?] Avez-vous quelque chose de meilleure qualit? [awewu kelke szoz de mejer kalite?]

106

8.7. W DOMU TOWAROWYM

Wezm to. To mi si podoba. Dzikuj, to wszystko. Czy mog zapaci kart kredytow?

Je prends a. [e pr sa] a me plat. [sa me ple] Merci, cest tout. [mersi, se tu] Est-ce que je peux payer avec une carte de crdit? [eske e pe peje awek n kart de kredi?] Pouvez-vous me lemballer, sil vous plat? [puwewu me lbale, silwuple?] Je peux avoir un sac? [e pe awar sak?] Jai besoin du ticket de caisse. [e bez d tike de kes]. Je voudrais changer la marchandise/ le produit.| [e wudre esze la marszdiz/ le prodi.] Je voudrais rendre cette marchandise/ ce produit. [e wudre rdr set marszdiz/ se prodi] . est particulie `rement bon march [e partikljerm b marsze] ^ Jai achet a a cout seulement euros. [e aszte sa a kute selm ero] Au suprmarch les prix taient rduits. [o spermarsze le pri ete redi]

Czy moe pani mi to zapakowa? Czy mog dosta torebk? Jest mi potrzebny paragon. Chciabym wymieni ten towar. Chciabym zwrci ten towar. jest szczeglnie tani. Kupiam . Kosztowa tylko euro. W domu towarowym . byy obnione ceny.

107

9. GOTOWANIE

Kupiam . w ofercie specjalnej. by w cenie promocyjnej, dlatego to wziam. W domu towarowym . bya znowu wyprzeda. dostaam gratis. Musiaam dugo sta w kolejce, dlatego jestem spniona. Nie pytaam o cen. Obsuga w tym sklepie jest bardzo mia.

Jai achet en offre spciale. [e aszte nofr spesjal] tait en promotion, cest pourquoi je lai pris. [ ete promosj, se purka ele pri] Au supermarchil y avait encore une liquidation. [o spermarsze iljawe kor n likidasj ] . Je lai eu gratuitement [ e le gratitm] ^ Jai du faire la queue longtemps, cest pourquoi je suis en retard. [e d fer la ke lt, se purka e si retar] Je nai pas demand le prix. [e nepa demde le pri] Le personnel de ce magasin est tre `s aimable. [le personel de se magaz e trezemabl]

9. GOTOWANIE
9.1. POSIKI SOWNICZEK by godnym chcie pi deser 108 avoir faim [awar f] avoir soif [awar saf] le dessert [le deser]

Pomoc domowa we Francji

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

Related Interests