You are on page 1of 47

Pomoc medyczna w Niemczech

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

WARSZAWA 2011

UWAGI WSTPNE
Wszystkie zwroty podane w jzyku polskim maj form msk. Mog by one jednak stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych do osb pci eskiej, poniewa w jzyku niemieckim wystpuje jedna forma grzecznociowa dla osb pci mskiej i eskiej, np.: Moe mi pan pomc? /Moe mi pani pomc? Knnen Sie mir helfen?

Jedynie przy zwrotach grzecznociowych, kiedy podajemy nazwisko lub tytu osoby, stosuje si, oprcz formy Sie przed nazwiskiem lub tytuem, sowo Herr dla osb pci mskiej lub sowo Frau dla osb pci eskiej.

SPIS TRECI 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

PODSTAWOWE ZWROTY
Formularze sowniczek Powitanie Poegnanie Najpotrzebniejsze zwroty Podstawowe pytania Prby porozumiewania si Zwroty grzecznociowe

11 11 11 12 12 13 13 14 16 16 18 19 20 21 21 23 25 25 26 27 28 30 30 30 5

2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

LICZEBNIKI
Liczebniki gwne Zwroty z liczebnikami gwnymi Liczebniki porzdkowe Zwroty z liczebnikami porzdkowymi

3.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

CZAS
Podawanie czasu Plan dyurw Pory dnia Dni tygodnia Miesice Podawanie dat Okrelenia czasu

4. OKRELANIE DUGOCI, OBJTOCI, WAGI


4.1. 4.2. Dugo Powierzchnia

SPIS TRECI

4.3. 4.4. 4.5.

Objto Waga Zwroty z okreleniami dugoci, objtoci, wagi

30 31 31 32 32 34 34 35 38 40 40 42 43 44 45 47 48 49 50 51 54 54 55 58 59 61 63 65

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY


5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Rozmowa o prac Rodzaje szk sowniczek Typowe miejsca pracy sowniczek Ustalanie warunkw umowy Ustalanie warunkw umowy sowniczek

6.
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10.

ORIENTACJA W SZPITALU
Osoby pracujce w szpitalu sowniczek Przedstawianie si wsppracownikom Zasiganie informacji o rozmwcy Poszukiwanie osb Oddziay/pomieszczenia w szpitalu sowniczek Pytania o drog Objanianie drogi Objanianie drogi sowniczek Polecenia dla odwiedzajcych Polecenia dla personelu

7.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 6

PRACA W SZPITALU
W pokoju pacjenta sowniczek W pokoju pacjenta Sanie ek sowniczek Sanie ek Toaleta pacjenta sowniczek Toaleta pacjenta Potrzeby fizjologiczne sowniczek

SPIS TRECI

7.8. 7.9 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.20. 7.21.

Potrzeby fizjologiczne Poruszanie si pacjenta sowniczek Poruszanie si pacjenta Rozdawanie posikw Naczynia i sztuce sowniczek Posiki sowniczek Rozmowa z pacjentem proby i wskazwki Pomiary sowniczek Pomiary Robienie opatrunkw sowniczek Robienie opatrunkw Lekarstwa sowniczek Ulotka do lekw sowniczek Podawanie lekw

66 67 67 68 73 74 79 82 83 85 86 87 88 88 90 93

8.

CZCI CIAA

9. UKADY I NARZDY WEWNTRZNE


9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15.

Szkielet krgosup i klatka piersiowa sowniczek 93 Szkielet koczyna grna sowniczek 94 Szkielet koczyna dolna i miednica sowniczek 94 Szkielet czaszka sowniczek 95 Minie sowniczek 96 Ukad sercowo-naczyniowy sowniczek 99 Ukad nerwowy sowniczek 100 Ukad oddechowy sowniczek 101 Jama brzuszna sowniczek 102 Jama ustna i gardo sowniczek 103 Narzd wzroku sowniczek 104 Narzdy suchu i rwnowagi sowniczek 105 Skra sowniczek 106 Mskie narzdy pciowe sowniczek 106 Kobiece narzdy pciowe sowniczek 107 7

SPIS TRECI

10. DOLEGLIWOCI
10.1. 10.2. Rodzaje dolegliwoci sowniczek Wywiad z pacjentem dolegliwoci

107 107 111 116 116 117 118 119 120 122 122 123 123 124 126 126 `127 128 130 130 132 134 134 137

11. CHOROBY
11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. 11.10. 11.11. 11.12. 11.13. 11.14. Choroby zakane sowniczek Choroby, urazy i znieksztacenia koci i staww sowniczek Choroby ukadu oddechowego sowniczek Choroby ukadu pokarmowego sowniczek Choroby serca, ukadu krenia i naczy krwiononych sowniczek Choroby krwi sowniczek Choroby ukadu moczowo-pciowego sowniczek Choroby przemiany materii sowniczek Choroby ukadu nerwowego sowniczek Choroby oczu i wady wzroku sowniczek Choroby garda, nosa, uszu sowniczek Choroby skry sowniczek Choroby kobiece sowniczek Diagnoza

12. BADANIA
12.1. 12.2. Rodzaje bada sowniczek Informowanie pacjenta o badaniach

13. TERAPIA
13.1. 13.2. Formy terapii sowniczek Informowanie pacjenta o formach terapii

SPIS TRECI

14. PRACA W PRYWATNYM GABINECIE 139 LEKARSKIM


14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8. W recepcji sowniczek W recepcji Rozmowa wstpna z pacjentem Karta chorego Gabinet lekarski sowniczek W gabinecie lekarskim Wystawianie recepty Skrty na receptach 139 140 143 145 146 148 152 153

15. PRACA W GABINECIE DENTYSTYCZNYM


15.1. 15.2. W gabinecie dentystycznym sowniczek W gabinecie dentystycznym

154 154 157 161 161 162 163 164 165 167 169 169 171 173 175

16. PRACA W APTECE


16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. Pomieszczenia w aptece sowniczek Przyrzdy aptekarskie sowniczek Ulotka Postacie lekw Praca w aptece Obsuga klientw w aptece

17. OPIEKA W DOMU NAD PACJENTEM


17.1. 17.2. 17.3. 17.4. Wstawanie/kadzenie pacjenta do ka Pielgnacja ciaa Pomoc przy pracach domowych Czas wolny z pacjentem

SPIS TRECI

18. ALFABETYCZNY SOWNICZEK POJ MEDYCZNYCH POLSKO-NIEMIECKI 179

19. ALFABETYCZNY SOWNICZEK POJ MEDYCZNYCH NIEMIECKO-POLSKI 223

10

7. PRACA W SZPITALU

7. PRACA W SZPITALU
7.1. W POKOJU PACJENTA SOWNICZEK aparat suchowy butla z tlenem cewnik dzwonek kapcie karta chorego kosmetyczka kosz na mieci krzeso kwiaty lampka lustro ko ko z podnoszonym oparciem materac ortopedyczny materac przeciwodleynowy okno 54 das Hrgert [das hyrgeret] der Sauerstoffbehlter [der zauersztofbehelter] der Katheter [der kateter] die Schelle/die Klingel [di szele/di klingel] die Hausschuhe/Latschen [di hausschue/laczen] das Krankenblatt/die Krankenkarte [das krankenblatt/di krankenkarte] die Kulturtasche [di kulturtasze] der Mlleimer [der mylajmer] der Stuhl [der sztul] die Blumen [di blumen] die Lampe [di lampe] der Spiegel [der szpigel] das Bett [das bet] das Bett mit aufstellbarer Lehne [das bet myt aufsztelbarer lejne] die orthopdische Matratze [di ortopedysze matrace] die antidekubitale Matratze [di antidekubitale matrace] das Fenster [das fenster]

7.2. W POKOJU PACJENTA

okulary piama pojemniki na lekarstwa proteza zbowa stojak do kroplwek st szafa szafeczka szklanka szka kontaktowe szlafrok

mieci talerz termos umywalka wazon zasona

die Brille [di bryle] der Schlafanzug [der szlafancug] die Tablettenschlchen [di tabletenszelsien] die Zahnprothese [di canptoteze] der Tropfstnder [der tropfsztender] der Tisch [der tysz] der Schrank [der szrank] der Nachtschrank [der nachtszrank] das Glas [das glas] die Kontaktlinsen [di kontaktlinzen] der Schlafrock/der Morgenrock/ der Hausmantel [der szlafrok/ der morgenrok/der hausmantel] der Mll [der myl] der Teller [der teler] die Thermokanne/die Thermoflasche [di termokane/di termoflasze] das Waschbecken [das waszbeken] die Vase [di waze] der Vorhang [der forhang]

7.2. W POKOJU PACJENTA Prosz poprawi mi poduszk! Czy moe pan niej/wyej uoy mi poduszk? Richten Sie mein Kissen zurecht! [ryten zi majn kisen curet!] Knnen Sie mein Kissen niedriger/hher legen? [kynen zi majn kisen nidriger/hyer lejgen?] 55

7. PRACA W SZPITALU

Prosz podwyszy/obniy moje ko! Prosz przynie jeszcze jedno krzeso. Mam gocia. Prosz pomc mi wsta. Prosz poda mi kapcie. Prosz pomc mi woy szlafrok. Prosz posprzta w pokoju nr 3! Prosz posa ko! Prosz wynie mieci! Prosz oprni kosz! Prosz wytrze szafk nocn! Prosz wytrze podog! Prosz zmy szklank! Prosz otworzy okno! Prosz zamkn okno! 56

Stellen Sie mein Bett hher/niedriger! [sztelen zi majn bet hyher/nidriger!] Holen Sie noch einen Stuhl. Ich habe einen Gast. [holen zi noch ajnen sztul. Y habe ajnen gast] Helfen Sie mir aufzustehen. [helfen zi mir aufcusztejen] Geben Sie mir meine Latschen. [geben zi mir majne laczen] Helfen Sie mir in den Schlafrock/Hausmantel. [helfen zi mir in den szlafrok/hasmantel] Rumen Sie im Zimmer drei auf! [rojmen zi im cimer draj auf!] Machen Sie das Bett! [machen zi das bet!] Bringen Sie Mll raus! [bringen zi myl raus!] Leeren Sie den Mlleimer aus! [lejren zi den mylajmer aus!] Wischen Sie den Nachtschrank ab! [wiszen zi den nachtszrank ab!] Wischen Sie den Fuboden ab! [wiszen zi den fusboden ab!] Splen Sie noch das Glas! [szpylen zi noch das glas!] ffnen Sie bitte das Fenster! [yfnen zi byte das fenster!] Schlieen Sie bitte das Fenster! [szlisen zi byte das fenster!]

7.2. W POKOJU PACJENTA

Czy moe pani mi poda czyst koszul nocn z mojej szafy? Prosz zacign zason! Czy moe pan mi poda moj kosmetyczk? Czy moe pan skontrolowa mj dzwonek? Prosz postawi czyst szklank na mojej szafeczce nocnej! Prosz wyczy wiato! Prosz wczy wiato! Prosz zmieni wod kwiatom! Prosz powiesi ten paszcz do szafy! Prosz zawoa mnie, jeli bdzie pan mnie potrzebowa. Prosz woy protez zbow!

Knnen Sie mir ein frisches Nachthemd aus dem Schrank geben? [kynen zi mir ajn fryszes nachthemd aus dem szrank geben?] Ziehen Sie bitte den Vorhang zu! [zijen zi den forhang cu!] Knnen Sie mir meine Kulturtasche reichen? [kynen zi mir majne kulturtasze rajsien?] Knnen Sie meine Klingel kontrollieren? [kynen zi majne klingel kontroliren?] Stellen Sie bitte das saubere Glas auf meinen Nachtschrank! [sztelen zi byte das zaubere glas auf majnen nachtszrank!] Machen Sie bitte das Licht aus! [machen zi byte das lyt aus!] Machen Sie bitte das Licht an! [machen zi byte das lyt an!] Geben Sie den Blumen neues Wasser! [gejben zi den blumen nojes waser!] Hngen Sie den Mantel in den Schrank! [hengen zi den mantel in den szrank!] Klingeln Sie, wenn Sie etwas brauchen! [klingeln zi, wen zi etwas brauchen!] Setzen Sie bitte Ihre Zahnprothese ein! [zecen zi byte ire canproteze ajn!] 57

7. PRACA W SZPITALU

Pomog panu wyj protez zbow. Wyczyszcz pana protez zbow. Czy moe pan mi poda moje okulary? Chciabym troch poczyta. Musi pan wyj szka kontaktowe. Czy mam panu pomc woy szka kontaktowe? Czy potrzebuje pan teraz aparatu suchowego?

Ich helfe Ihnen, Ihre Zahnprothese harauszunehmen. [y helfe inen, ire canproteze herauscunejmen] Ich reinige Ihnen Ihre Zahnprothese. [y rajnige inen ire canproteze] Knnen Sie mir meine Brille geben? Ich mchte ein bisschen lesen. [kynen zi mir majne bryle geben? Y myte ajn bissien lejzen.] Sie mssen die Kontaktlinsen herausnehmen. [zi mysen di kontaktlinzen herausnejmen] Soll ich Ihnen helfen, die Kontaktlinsen einzusetzen? [zol y inen helfen, di kontaktlinzen ajncuzecen?] Bentigen Sie jetzt das Hrgert? [benytigen zi ject das hyrgeret]

7.3. SANIE EK SOWNICZEK kodra materac podkad podkad gumowy podkad papierowy poduszeczka/jasiek die Bettdecke [di betdeke] die Matratze [di matrace] das Stecklaken [das steklaken] die Gummiunterlage [di gumiunterlage] die Papierunterlage [di papirunterlage] das kleine Kopfkissen/das Fritzchen [das klajne kopfkisen/das frycsien]

58

7.4. SANIE EK

poduszka poszewka na poduszeczk poszewka na poduszk poszwy na ko przecierado worek na brudn pociel worek na mieci wzek z pociel

das Kopfkissen [das kopfkisen] der Fritzchenbezug [der frycsienbecug] der Kissenbezug [der kisenbecug] der Bettbezug [der betbecug] der Laken/das Betttuch [der laken/das bet-tuch] der Wschesack [der weszezak] der Mllsack [der mylzak] der Wschewagen [der weszewagen]

7.4. SANIE EK Czy moe pan wsta? Prosz wsta! Prosz usi na krzele! Czy nie chciaby pan pooy si do ka? Chciabym posa panu ko. Podam panu szlafrok! Musimy na nowo zacieli panu ko. Knnen Sie aufstehen? [kynen zi aufsztejen?] Stehen Sie bitte auf! [sztejen zi byte auf!] Setzen Sie sich auf den Stuhl! [zecen zi zy auf den sztul!] Wollen Sie noch aufbleiben? [wollen zi noch aufblajben?] Ich mchte Ihnen Ihr Bett machen. [y myte inen ir bet machen] Ich gebe Ihnen Ihren Bademantel! [y gebe inen iren bademantel!] Wir mssen das Bett frisch beziehen. [wir mysen das bet frysz bezijen] 59

7. PRACA W SZPITALU

ko nie wyglda czysto. ko wyglda jeszcze cakiem czysto. Czy chce pan pozosta w ku lec? Prosz pooy kodr na krzeso! Gdzie le poszwy na pociel? Podaj mi, prosz, wie poszw! Prosz poda mi t brudn poszewk na poduszk! Prosz woy to do worka na brudn pociel! Prosz nacign przecierado! Prosz strzsn kodr! Prosz pooy kodr na ko! Poduszka jest brudna/przepocona. Zdejm poszewk z poduszki. 60

Das Bett sieht nicht mehr sauber aus. [das bet zit nyt mer sauber aus] Das Bett sieht noch sauber aus. [das bet zit noch zauber aus] Wollen Sie liegen bleiben? [wollen zi ligen blajben?] Legen Sie die Decke auf den Stuhl! [legen zi di deke auf den sztul!] Wo liegt die Bettwsche? [wo ligt di betwesze?] Gib mir mal einen frischen Bezug! [gib mir mal ajnen fryszen becug!] Geben Sie mir den dreckigen Kissenbezug! [geben zi mir den drekigen becug!] Tun Sie das in den Wschesack! [tun zi das in den weszezak!] Ziehen Sie den Laken glatt! [zijen zi den laken glat!] Schtteln Sie die Decke auf! [szyteln zi di deke auf!] Legen Sie die Decke auf das Bett! [legen zi di deke auf das bet!] Das Kissen ist schmutzig/ durchgeschwitzt. [das kisen yst szmucig/durgeszwyct] Ich ziehe das Kissen ab. [y zije das kisen ab]

7.5. TOALETA PACJENTA SOWNICZEK

Mam tu now poszewk na pana ma poduszeczk. Czy potrzebuje pani jeszcze tego podkadu gumowego? Ten podkad gumowy nie jest ju potrzebny. Prosz wyj ten podkad gumowy! Prosz przej z wzkiem do pokoju nr 3!

Ich habe hier einen neuen Bezug fr Ihr Fritzchen. [y habe hir ajnen nojen becug fyr ir frycsien] Brauchen Sie noch die Gummiunterlage? [brauchen zi noch di gumiunterlage?] Die Gummiunterlage ist nicht mehr ntig. [di gumiunterlage yst nyt mer nytig] Nehmen Sie die Gummiunterlage heraus! [nejmen zi di gumiunterlage heraus!] Gehen Sie mit dem Wschewagen ins Zimmer Nummer drei! [gejen zi myt dem weszewagen ins cimer numer draj!]

7.5. TOALETA PACJENTA SOWNICZEK brzytwa chusteczki dezodorant gbka grzebie kosmetyczka krem krem do golenia krem na dzie krem na noc das Rasiermesser [das razirmeser] die Taschentcher [di taszentysier] das Deo [das deo] der Schwamm [der szwam] der Kamm [der kam] die Kulturtasche [di kulturtasze] die Creme [die kreme] die Rasiercreme [di razirkreme] die Tagescreme [di tageskreme] die Nachtcreme [di nachtkreme] 61

7. PRACA W SZPITALU

maszynka do golenia mleczko do demakijau mydo pasta do zbw pdzel do golenia pilniczek pyn do kpieli pyn po goleniu pyn/el pod prysznic pomadka do ust proteza rcznik szampon szczoteczka do zbw szczotka myjka tonik do twarzy waciki do demakijau

der Rasierapparat [der raziraparat] die Reinigungsmilch [di rajnigungsmyl] die Seife [di zajfe] die Zahnpasta [di canpasta] der Rasierpinsel [der razirpinzel] die Nagelpfeile [di nagelpfajle] das Schaumbad [das szaumbad] das Rasierwasser [das razirwaser] das Duschbad [das duszbad] der Lippenstift [der lipensztyft] die Zahnprothese [di canproteze] das Handtuch [das handtuch] das Schampoo [das szampo] die Zahnbrste [di canbyrste] die Brste [di byrste] der Waschlappen [der waszlapen] das Gesichtswasser [das gezytswaser] die Abschminkwatte [di abszminkwate]

62

7.6. TOALETA PACJENTA

7.6. TOALETA PACJENTA

Prosz powoli wsta! Prosz usi! Prosz pooy si na boku! Prosz pooy si na plecach. Prosz pooy si na brzuchu. Czy moe pan wsta? Czy chciaby si pan umy dzisiaj w umywalce? Czego potrzebuje pan do mycia? Gdzie s pana rzeczy do mycia? Czy to jest pana ? Czy naoy panu troch kremu na twarz? Czy ogoli si pan sam?

Stehen Sie bitte langsam auf! [sztejen zi byte langzam auf!] Setzen Sie sich bitte! [zecen zi zy byte!] Legen Sie sich auf die Seite! [legen zi zy auf di zajte!] Legen Sie sich auf den Rcken! [lejgen zi zy auf den ryken!] Legen Sie sich auf den Bauch! [lejgen zi zy auf den bauch!] Knnen Sie aufstehen? [kynen zi aufsztejen?] Mchten Sie heute am Waschbecken waschen? [myten zi hojte am waszbeken waszen?] Was brauchen Sie zum Waschen? [was brauchen zi cum waszen?] Wo ist Ihr Waschzeug? [wo yst ir waszcojg?] Ist das Ihr ....? [yst das ir ?] Soll ich Ihnen ein bisschen Tagescreme auf das Gesicht auftragen? [zol y inen ajn byssien tageskreme auf das gezyt auftragen?] Rasieren Sie sich selbst? [raziren zi zy zelbst?] 63

7. PRACA W SZPITALU

Czy mam pana ogoli? Umyj panu plecy. Pomog panu przy myciu zbw. Nie mog sam umy ng. Moe pan zosta w bielinie. Rozbior pana. Podwysz panu ko. Bdzie pan mg wtedy lepiej siedzie. Gdzie s pana rzeczy do mycia zbw? Tutaj s pana rzeczy do mycia zbw i spluwaczka. Prosz obrci si na bok! Umyj panu plecy. Ostukam panu plecy. Prosz odkaszln luz! 64

Soll ich Sie rasieren? [zol y zi raziren?] Ich wasche Ihnen den Rcken. [y wasze inen den ryken] Ich helfe Ihnen Zhne putzen. [y helfe inen zejne pucen] Ich kann die Fe nicht selbst waschen. [y kan di fyse nyt zelbst waszen] Sie knnen die Unterwsche anlassen. [zi kynen di unterwesze anlassen] Ich ziehe Sie aus. [y cije zi aus] Ich stelle Ihnen das Kopfteil hoch, dann knnen Sie besser sitzen. [y sztele inen das kopftajl hoch, dan kynen zi beser zycen] Wo ist Ihr Zahnputzzeug? [wo yst ir canpuc-zojg] Hier ist Ihr Zahnputzzeug und die Schale zum Ausspucken. [hir yst ir canpuc-zojg und di szale cum ausszpuken] Drehen Sie sich auf die Seite! Ich wasche Ihnen den Rcken. [drejen zi zy auf di zajte! Y wasze inen den ryken] Ich klopfe Ihnen den Rcken ab. [y klopfe inen den ryken ap] Husten Sie den Schleim ab! [husten zi den szlajm ap!]

7.7. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE SOWNICZEK

Jeli nie odkaszlnie pan tego luzu, zachoruje pan na zapalenie puc. Teraz pana podmyj. Teraz zao panu wiee rajstopy. Wymyj panu nogi i stopy. Teraz zao panu wie piam.

Wenn Sie den Schleim nicht abhusten, bekommen Sie eine Lungenentzndung. [wen zi den szlajm nyt abhusten, bekomen zi ajne lungenentcyndunk] Ich wasche Ihnen den Genitalbereich und den Po. [y wasze inen den genitalberaj und den po] Ich ziehe Ihnen frische Strmpfe an. [y cije inen frysze sztrympfe an] Ich wasche Ihnen die Beine und die Fe. [y wasze inen di bajne und di fyse] Jetzt ziehe ich Ihnen einen frischen Schlafanzug an. [ject zije y inen ajnen fryszen szlafancug an]

7.7. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE SOWNICZEK cewnik kaczka basen wzek z toalet pielucha papier toaletowy der Katheter [der kateter] die Urinflasche [di urinflasze] die Bettpfanne [di betpfane] der Toilettenstuhl [der tojletensztul] die Windel [di windel] das Toilettenpapier [das tojletenpapir]

65

7. PRACA W SZPITALU

7.8. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE Gdzie jest moja kaczka? Pana kaczka jest pena. Oprni j. Czy moe poda mi pan basen/kaczk? Czy mam poda panu basen/kaczk? Musimy zmieni panu pieluch. Czy mam zmieni panu pieluch? Teraz zao panu cewnik. Prosz zmieni panu cewnik! Prosz umy i wytrze pacjenta! Musz jeszcze pana umy i wytrze. Prosz wywietrzy pokj! 66 Wo ist meine Urinflasche? [wo yst majne urinflasze?] Ihre Urinflasche ist voll. Ich leere sie aus. [ire urinflasze yst fol. Y lere zi aus] Knnen Sie mir die Bettpfanne/die Urinflasche geben? [kynen zi mir di betpfane/di urinflasze gejben?] Soll ich Ihnen die Bettpfanne/die Urinflasche geben? [zol y inen di betpfane/di urinflasze gejben?] Wir mssen Ihnen die Windel wechseln. [wir mysen inen di windel wekseln] Soll ich Ihnen die Windel wechslen? [zol y inen di windel wekseln?] Jetzt lege ich Ihnen den Katheter an. [ject lege ich inen den kateter an] Wechseln Sie dem Patienten den Katheter! [wekseln zi dem pacjenten den kateter!] Waschen und wischen Sie den Patienten trocken! [waszen und wiszen zi den pacjenten troken!] Jetzt muss ich Sie waschen und trocken wischen. [ject mus y zi waszen und troken wyszen] Lften Sie bitte das Zimmer! [lyften zi byte das zymer!]

7.10. PORUSZANIE SI PACJENTA

Czy moe pan wynie basen? Czy by pan ju dzisiaj na wzku z toalet?

Knnen Sie die Bettpfanne rausbringen? [kynen zi di betpfane rausbringen?] Waren Sie heute schon auf dem Toilettenstuhl? [waren zi hojte schon auf dem tojletensztul?]

7.9. PORUSZANIE SI PACJENTA SOWNICZEK chodzik/balkonik kula wzek inwalidzki der Gehwagen [der gejwagen] die Krcke [di kryke] der Rollstuhl [der rolsztul]

7.10. PORUSZANIE SI PACJENTA Prosz nie opuszcza pokoju. Prosz korzysta z basenu! Panu nie wolno wstawa. Musi pan lee w ku. Czy chciaby pan troch pospacerowa z chodzikiem? Panu wolno chodzi tylko z chodzikiem. Verlassen Sie das Patientenzimmer nicht. Benutzen Sie bitte die Bettpfanne! [ferlasen zi das pacjentencimer nyt. Benucen zi byte di betpfane!] Sie drfen nicht aufstehen. Sie mssen Bettruhe haben. [zi dyrfen nyt aufsztejen. Zi mysen betrue haben] Mchten Sie vielleicht ein bisschen im Gehwagen spazieren gehen? [myten zi filajt ajn byssien im gejwagen szpaciren gejen?] Sie drfen nur im Gehwagen gehen. [zi dyrfen nur im gejwagen gejen]

67

7. PRACA W SZPITALU

Jak dugo jeszcze musz chodzi o kulach? Czy mgby pan mi poda moje kule? Czy moe pan ju sam chodzi o kulach, czy mam panu towarzyszy? Musi pan jeszcze jaki czas siedzie na wzku inwalidzkim. Czy wolno mi pj do toalety? Prosz dzwoni, jeli chce pan wsta! Prosz nacisn ten guzik! Prosz dzwoni, jeli bdzie pan chcia pj do toalety.

Wie lange muss ich noch an Krcken gehen? [wi lange mus y noch an kryken gejen?] Knnen Sie mir meine Krcken geben? [kynen zi mir majne kryken gejben?] Knnen Sie schon alleine an Krcken gehen oder soll ich Sie begleiten? [kynen zi szon allajne an kryken gejen oder zol y zi beglajten?] Sie mssen noch einige Zeit im Rollstuhl sitzen. [zi mysen noch ajnige cajt im rolsztul zycen] Darf ich zur/auf die Toilette gehen? [darf y auf di tojlete gejen?] Klingeln Sie wenn Sie aufstehen wollen! [klingeln zi, wen zi aufsztejen wollen!] Drcken Sie auf den Knopf! [dryken zi auf den knopf!] Klingeln Sie, wenn Sie auf die Toilette wollen. [klingeln zi, wen zi auf di tojlete wollen]

7.11. ROZDAWANIE POSIKW O ktrej godzinie podawane jest niadanie/obiad/ kolacja? Um wie viel Uhr wird das Frhstck/das Mittagessen/ das Abendessen verteilt? [um wi fil ur wyrd das frysztyk/ das mytagesen/das abendesen fertajlt?]

68

7.11. ROZDAWANIE POSIKW

niadanie/obiad/ kolacja podawane jest midzy godzin a . . Prosz rozdawa posiki w pokoju nr 3! Prosz ju rozdawa kolacj! Czyje jest to niadanie? Czy ma pan normaln diet? Czego chciaby si pan napi? Czy mam poda panu pask protez? Co chciaby pan najpierw zje? Czy pomc panu przy jedzeniu? Czy siedzi pan dobrze? Czy wygodnie panu, kiedy pan siedzi? Czy moe pan ju je przy stole?

Das Frhstck/das Mittagessen/ das Abendessen wird zwischen und Uhr verteilt. [das frysztyk/ das mytagesen/das abendesen wyrd cwyszen und ur fertajlt] Verteilen Sie bitte das Essen im Zimmer Nummer drei! [fertajlen zi das esen im cimer numer draj!] Teilen Sie schon das Abendbrot aus! [tajlen zi das abendbrot aus!] Wem gehrt das Frhstck? [wem gehyrt das frysztyk?] Bekommen Sie Vollkost? [bekomen zi folkost?] Was mchten Sie trinken? [was myten zi trinken?] Soll ich Ihnen Ihre Prothese geben? [zol y inen ire proteze gejben?] Was mchten Sie zuerst essen? [was myten zi cuerst esen?] Soll ich Ihnen beim Essen helfen? [zol y inen bajm esen helfen?] Sitzen Sie gut? [Zycen zi gut?] Wie geht es Ihnen im Sitzen? [wi gejt es inen im zycen?] Knnen Sie schon beim Essen am Tisch sitzen? [kynen zi szon bajm esen am tysz zycen?] 69

7. PRACA W SZPITALU

Czy moe pan tak je? Czy mam podwyszy panu ko? Czy moe pan ju je samodzielnie? Czy nala panu kawy? Prosz poda tej pani jedzenie! Nie wolno mi gry. Nie mog poyka. Zaraz bdzie obiad. Ma pan diet cukrzycow. Jest pan na diecie bezmisnej. Ma pan diet niskocholesterolow. Nie wolno panu je misa wieprzowego. Ma pan diet pure. Zaraz przynios panu jedzenie. Nie wolno panu je cukru. 70

Knnen Sie so essen? [kynen zi zo esen?] Soll ich Ihnen das Bett hochstellen? [zol y inen das bet hochsztelen?] Knnen Sie schon allein essen? [kynen zi szon alajn esen?] Soll ich Ihnen Kaffee einschenken? [zol y inen kafe ajnszenken?] Geben Sie der Dame Ihr Essen! [gejben zi der dame ir esen] Ich darf nicht kauen. [y darf nyt kauen] Ich kann nicht schlucken. [y kan nyt szluken] Gleich kommt das Mittagessen. [glaj komt das mytagesen] Sie haben Diabetesessen. [zi haben djabetesen] Sie bekommen fleischfreie Kost. [zi bekomen flajszfraje kost] Sie haben cholesterinarme Kost. [zi haben kolesterinarme Kost] Sie haben schweinefleischfreie Kost. [zi haben szwajneflajszfraje kost] Sie bekommen prierte Kost. [zi bekomen pyrirte kost] Ich bringe Ihnen gleich Ihr Essen. [y bringe inen glaj ir esen] Zucker drfen Sie nicht essen. [zuker dyrfen zi nyt esen]

7.11. ROZDAWANIE POSIKW

Nie moe pan dosta cukru. Przynios panu sodzik. To jest pana przekska. Prosz j zatrzyma na pniej! Nie dostanie pan dzisiaj niadania. niadanie dostanie pan dzisiaj dopiero po badaniu. Dzisiaj musi by pan na czczo. Nie wolno panu je i pi. Dzi bdzie pan operowany. Posmaruj panu chleb. Nakarmi pana. Prosz otworzy usta! Chciabym, aby zjad pan to wszystko. Powinien pan duo pi.

Zucker drfen Sie nicht bekommen. [cuker dyrfen zi nyt bekomen] Ich bringe Ihnen Sstoff. [y bringe inen zys-sztof] Das ist Ihre Zwischenmahlzeit. Bewahren Sie sich sie fr spter auf! [das yst ire cwyszenmalcajt. Bewaren zi zy zi fyr szpeter auf!] Sie bekommen heute kein Frhstck. [zi bekonem hojte kajn frysztyk] Das Frhstuck bekommen Sie heute erst nach der Untersuchung. [das frysztyk bekomen zi erst nach der unterzuchung] Sie mssen nchtern bleiben. [zi mysen nytern blajben] Sie drfen nicht essen und trinken. [zi dyrfen nyt esen und trinken] Sie werden heute operiert. [zi werden hojte operirt] Ich streiche Ihnen das Brot. [y sztrajsie inen das brot] Ich fttere Sie. [y fytere zi] Machen Sie den Mund auf! [machen zi den mund auf!] Ich mchte, dass Sie das alles aufessen. [y myte, dass zi das ales aufesen] Sie sollen viel trinken. [zi zolen fil trinken] 71

7. PRACA W SZPITALU

Czy ma pan jeszcze pragnienie? Powinien pan zje wszystko, jeli chce pan wyzdrowie. Powinien pan wicej zje, jeli chce pan mie wicej siy. Czy jest pan jeszcze godny? Czy chciaby pan co jeszcze zje? Czy potrzebuje pan yki? Czy przynie panu czyst szklank? Dostanie pan tylko dwie kromki chleba. Nie dostanie pan misa. Od jutra moe pan je miso. Pan nic nie zjad. Czy smakowao panu? 72

Haben Sie noch Durst? [haben zi noch durst?] Sie sollten alles aufessen, wenn Sie wieder gesund werden mchten. [zi zolten ales aufesen, wen zi wider gezund werden myten] Sie sollten mehr essen, wenn Sie mehr Kraft haben mchten. [zi zolten mer esen, wen zi mer kraft haben myten] Sind Sie noch hungrig? [zind zi noch hungry?] Mchten Sie noch etwas essen? [myten zi noch etwas essen?] Brauchen Sie vielleicht einen Lffel? [brauchen zi filajt ajnen lyfel?] Soll ich Ihnen ein sauberes Glas bringen? [zol y inen ajn zauberes glas bringen?] Sie bekommen nur zwei Scheiben Brot. [zi bekomen nur cwaj szajben brot] Fr Sie gibt es kein Fleisch. [fyr zi gipt es kajn flajsz] Sie drfen ab morgen Fleisch essen. [zi dyrfen ab morgen flajsz esen] Sie haben nichts gegessen. [zi haben nyts gegesen] Hat es Ihnen geschmeckt? [hat es inen geszmekt?]

7.12. NACZYNIA I SZTUCE SOWNICZEK

Czy jeszcze potrzebuje pan noa? Dzisiaj dostanie pan . na obiad. Czy je pan chtnie ? Czy lubi pan ? ycz panu smacznego. Czy smakowao panu? Prosz sprztn naczynia po obiedzie! Prosz zebra naczynia!

Brauchen Sie noch das Messer? [brauchen zi noch das meser?] Sie bekommen heute zu Mittag. [zi bekomen hojte .. cu mytak] Essen Sie gern? [esen zi gern?] Mgen Sie ? [mygen zi ?] Ich wnsche Ihnen guten Appetit. [ys wynsze inen guten apetit] Hat es heute geschmeckt? [hat es hojte geszmekt?] Rumen Sie das Geschirr nach dem Mittagessen ab! [rojmen zi das geszyr nach dem mytagesen ap!] Sammeln Sie das Geschirr ein! [zameln zi das geszir ajn!]

7.12. NACZYNIA I SZTUCE SOWNICZEK dzbanek filianka yka yeczka miseczka naczynia n podstawka podstawka do jajek szklanka die Kanne [di kane] die Tasse [di tase] der Lffel [der lyfel] der Teelffel [der teelyfel] das Schlchen [das szelsien] das Geschirr [das geszyr] das Messer [das meser] der Unterteller [der unterteler] der Eierbecher [der ajerbesier] das Glas [das glas] 73

7. PRACA W SZPITALU

talerz widelec

der Teller [der teler] die Gabel [di gabel]

7.13. POSIKI SOWNICZEK deser drugie niadanie godny gd je kolacja obiad pi podwieczorek pragnienie przekska spragniony niadanie niadania bueczka chleb jasny/ciemny grysik jajecznica jajko jajko na mikko 74 der Dessert [der dese'r] das zweite Frstck [das cwajte frysztyk] hungrig [hungry] der Hunger [der hunger] essen [esen] das Abendessen [das abendesen] das Mittagessen [das mytagesen] trinken [trinken] der Nachtisch [der nachtysz] der Durst [der durst] das Zwischendurch [das zwyszendur] durstig [dursty] das Frhstck [das frysztyk]

Brtchen [ brytsien] Wei/Schwarzbrot [wajs/szwarcbrot] Grie [gris] Rhrei [ryraj] Ei [aj] weichgekochtes Ei [wajgekochtes aj]

7.13. POSIKI SOWNICZEK

jajko na twardo jogurt kaszka kukurydziana kaszka manna kaszka na mleku kiebasa kleik ryowy konfitura maso parwki patki patki owsiane ry na mleku ser topiony ser ty szynka twaroek zupa mleczna Zupy bulion ros woowy ros z kury ros z pasztecikami zupa cebulowa zupa jarzynowa

hartgekochtes Ei [hartgekochtes aj] Joghurt [jogurt] Maisbrei [majsbraj] Griebrei [grisbraj] Milchbrei [mylbraj] Wurst [wurst] Reisbrei [rajsbraj] Konfitre [konfityre] Butter [buter] Wrstchen [wyrstsien] Msli [mysli] Haferflocken [haferfloken] Milchreis [mylrajs] Schmelzkse [szmelckejze] Kse [kejze] Schinken [szinken} Quark [kwark] Milchsuppe [mylzupe]

Bouillon [buljon] Rinderbrhe [rynderbryje] Hhnersuppe [hynerzupe] Leberkndelsuppe [lederknydelzupe] Zwiebelsuppe [cwibelzupe] Gemsesuppe [gemyzezupe] 75

7. PRACA W SZPITALU

zupa pomidorowa zupa rybna zupa szparagowa zupa z warzywami i misem/kiebas zupa ziemniaczana Dania misne baranina cielcina drb gobki gulasz gulasz woowy klops klopsiki/pulpety kotlet schabowy kurczak kurczak pieczony miso mielone piecze wieprzowa piecze woowa piecze z misa siekanego pier z kurczaka sznycel cielcy 76

Tomatensuppe [tomatenzupe] Fischsuppe [fyszzupe] Spargelsuppe [szpargelzupe] Eintopf [ajntopf] Kartoffelsuppe [kartofelzupe]

Lammfleisch [lamflajsz] Kalbfleisch [kalbflajsz] Geflgel [geflygel] Kohlrolade [kolrolade] Gulasch [gulasz] Rindergulasch [ryndergulasz] Klops/Hackbraten [klops/hakbraten] Fleischklchen [flajszklys-sien] Schweinekotelett [szwajnekotelet] Hhnchen [hensien] Brathhnchen [brathensien] Hackfleisch [hakflajsz] Schweinebraten [szwajnebraten] Rinderbraten [rynderbraten] Hackbraten [hakbraten] Hhnchenbrust [hensienbrust] Kalbsschnitzel [kalbs-sznycel]

7.13. POSIKI SOWNICZEK

udko kurczka wtrbka wieprzowina woowina zrazy mielone zrazy woowe Ryby dorsz karp oso makrela oko pstrg sola szczupak tuczyk led Warzywa bakaan brokuy brukselka cukinia cebula fasola szparagowa kalafior

Hhnchenkeule [hensienkojle] Leber [lejber] Schweinefleisch [szwajneflajsz] Rindfleisch [ryndflajsz] Frikadellen [frikadelen] Rinderroulade [rynderrolade]

Dorsch [dorsz] Karpfen [karpfen] Lachs [laks] Makrele [makrele] Barsch [barsz] Forelle [forele] Seezunge [zeecunge] Hecht [het] Thunfisch [tunfysz] Hering [hering]

Auberginen [oberinjen] Brokkoli [brokoli] Rosenkohl [rozenkol] Zucchinie [cukini] Zwiebel [cwibel] grne Bohnen [gryne bonen] Blumenkohl [blumenkol] 77

7. PRACA W SZPITALU

kapusta biaa kapusta czerwona kapusta kiszona kukurydza marchew ogrki papryka pomidor pieczarki pietruszka por rzodkiewki saata zielona seler szparagi szpinak Dodatki frytki grzanki knedle makaron ry saatka ziemniaczana ziemniaki gotowane ziemniaki pure ziemniaki smaone 78

Weikohl [wajskol] Rotkraut [rotkraut] Sauerkraut [zauerkraut] Mais [majs] Karotten [karoten] Gurken [gurken] Paprika [paprika] Tomate [tomate] Champignons [szampinjons] Petersilie [peterzylje] Lauch [lauch] Radischen [radissien] grner Salat [gryner zalat] Sellerie [selerie] Spargel [szpargel] Spinat [szpinat] Pommes frites [pomes frites] Toasts [tosts] Kndel [knydel] Nudeln [nudeln] Reis [rajs] Kartoffelsalat [kartofelzalat] Salzkartoffeln [zalckartofeln] Kartoffelbrei [kartofelbraj] Bratkartoffeln [bratkartofeln]

7.14. ROZMOWA Z PACJENTEM PROBY I WSKAZWKI

ziemniaki w mundurkach Napoje zimne sok jabkowy sok pomaraczowy sok winogronowy sok pomidorowy woda mineralna gazowana woda mineralna niegazowana Napoje gorce herbata herbata mitowa herbata owocowa herbata zielona herbata zioowa kawa kawa na mleku

Pellkartoffeln [pelkartofeln]

Apfelsaft [apfelzaft] Orangensaft [oranenzaft] Traubensaft [traubenzaft] Tomatensaft [tomatenzaft] Mineralwasser mit Kohlensure [mineralwaser myt kolenzojre] Mineralwasser ohne Kohlensure [mineralwaser one kolenzojre]

Tee [te] Pfefferminztee [pfeferminc-te] Frchtetee [fryte-te] grner Tee [gryner te] Krutertee [krojter-te] Kaffee [kafe] Milchkaffee [milkafe]

7.14. ROZMOWA Z PACJENTEM PROBY I WSKAZWKI Jak pan si dzisiaj czuje? Czy moe pan przynie mi butelk wody? Wie geht es Ihnen heute?/Wie fhlen Sie sich heute? [wi gejt es inen hojte?/wi fylen zi zy hojte?] Knnen Sie mir eine Flasche Wasser bringen? [kynen zi mir ajne flasze waser bringen?] 79

7. PRACA W SZPITALU

Mam ogromne pragnienie. Jestem bardzo godny. Chciabym pj do toalety. Czy moe mi pan towarzyszy? Chciabym dzisiaj pj na msz. Chciabym dzisiaj pj do fryzjera. Czy mgby pan wysa ten list? Nie mog spa. Prosz wzi tabletk na sen! Prosz wicej wstawa i chodzi po korytarzu! Prosz wykonywa swoje wiczenia! Lekarz musi koniecznie obejrze pana nog. Prosz wzi tabletki i pi duo wody! 80

Ich habe solch einen groen Durst. [y habe solch ajnen grosen durst] Ich habe solch einen groen Hunger. [y habe solch ajnen grosen hunger] Ich mchte auf die Toilette gehen. Knnen Sie mich begleiten? [y myte auf di tojlete gejen. Kynen zi my beglajten?] Ich mchte heute Gottesdienst besuchen. [y myte hojte gotesdinst bezuchen] Ich mchte heute zum Friseur gehen. [y myte hojte cum frizur gejen] Knnen Sie den Brief fr mich abschicken? [kynen zi den brif fyr my absziken?] Ich kann nicht schlafen. [y kan nyt szlafen] Nehmen Sie eine Schlaftablette! [nejmen zi ajne szlaftablete!] Stehen Sie viel mehr auf und gehen Sie ber den Flur! [sztejen zi fil mer auf und gejen zi yber den flur!] Machen Sie Ihre Gymnastikbungen! [machen zi ire gymnastikybungen!] Der Arzt muss sich Ihr Bein unbedingt ansehen. [der arct muss zy unbedingt ir bajn anzejen] Nehmen Sie die Tabletten und trinken Sie viel Wasser! [nejmen zi di tableten und trinken zi fil waser!]

7.14. ROZMOWA Z PACJENTEM PROBY I WSKAZWKI

Powinien pan wykonywa duo wicze. Nie wolno panu pi. Moe pan wypuka usta. Czy mog wyj na korytarz? Prosz dzwoni, jak bdzie pan czego potrzebowa. Prosz dzwoni, jeli kroplwka si skoczy. Musi pan jeszcze bra kroplwki. Zaraz zawoam lekarza. Czy chce pan pj do toalety? Dzisiaj przed poudniem bdzie pan mia kpiele rehabilitacyjne. Jeszcze pniej zajrz do pana. Zaprowadz tam pana.

Sie sollen viele Gymnastikbungen machen. [zi zolen file gymnastik-ybungen machen] Sie drfen nicht trinken. [zi dyrfen nyt trinken] Sie drfen den Mund umsplen. [zi dyrfen den mund umszpylen] Darf ich auf den Flur gehen? [darf y auf den flur gejen] Klingeln Sie, wenn Sie etwas brauchen. [klingeln zi, wen zi etwas brauchen] Klingeln Sie, wenn die Infusion leer ist. [klingeln zi, wen di infuzion ler yst] Sie mssen noch die Infusion bekommen. [zi mysen noch di infuzjon nejmen] Ich rufe gleich den Arzt. [y rufe glaj den arct] Wollen Sie zur Toilette? [wolen zi cur tojlete?] Heute Vormittag bekommen Sie Bewegungsbder. [hojte formytag bekomen zi bewegungsbeder] Ich komme spter noch einmal bei Ihnen vorbei. [y kome szpeter noch ajnmal baj inen forbaj] Ich bringe Sie dorthin. [y bringe zi dorthin] 81

7. PRACA W SZPITALU

Moe nie bdzie pan jeszcze si kad? Dzisiaj powinnien pan jeszcze polee. Czy chciaby pan moe troszk pospacerowa? Czy lekarz panu tego nie objani? Prosz zapyta si lekarza! Czy ma pan jeszcze jakie yczenia? Czy mog pj zadzwoni? Zaraz zawoam lekarza.

Vielleicht bleiben Sie noch eine Weile auf? [fillajt blajben zi noch ajne wajle auf?] Heute sollten Sie noch liegen bleiben. [hojte sollten zi noch ligen blajben] Wollen Sie vielleicht ein bisschen spazieren gehen? [wollen zi fillajt ajn byssien szpaciren gejen?] Hat das Ihnen der Arzt nicht erklrt? [hat das inen der arct nyt erklert?] Fragen Sie den Arzt! [Fraget zi den arct!] Haben Sie sonst noch einen Wunsch? [haben zi zonst noch ajnen wunsz?] Kann ich telefonieren gehen? [kan y telefoniren gejen?] Gleich rufe ich den Arzt. [glaj rufe y den arct]

7.15. POMIARY SOWNICZEK cinieniomierz das Blutdruckgert/ der Blutdruckmesser [das blutdrukgeret/der blutdrukmeser] der Zuckerspiegelmesser [der cukerszpigelmeser] der EKG-Bildschirm [der ee-ka-ge-byldszyrm] die Pulsuhr [di pulsur]

glukometr monitor EKG pulsoksymetr 82

7.16. POMIARY

stetoskop termometr

das Stethoskop [das stetoskop] das Fieberthermometer [das fibertermometer]

7.16. POMIARY Zmierz panu temperatur. Gdzie jest pana termometr? Prosz zmierzy temperatur! Zaraz przynios panu termometr. Prosz mierzy temperatur przez 10 minut! Prosz zmierzy temperatur pod pach! Prosz mierzy temperatur pod jzykiem! Musi pan dzisiaj mierzy temperatur w odbycie. Prosz nacisn na wcznik! Prosz odczyta wynik! Ich messe Ihnen Fieber. [y mese inen fiber] Wo ist Ihr Thermometer? [wo yst ir termometer?] Messen Sie die Temperatur! [mesen zi di temperatur!] Ich bringe Ihnen gleich ein Thermometer. [y bringe inen glaj ajn termometer] Messen Sie die Temperatur zehn Minuten! [mesen zi di temperatur zejn minuten!] Messen Sie Fieber unter dem Arm! [mesen zi ject fiber unter dem arm!] Messen Sie Fieber unter der Zunge! [mesen zi fiber unter der cunge!] Sie mssen heute Fieber im Po messen. [zi mysen hojte fiber im po mesen] Drcken Sie auf den Einschalter! [dryken zi auf den ajnszalter!] Lesen Sie den Testwert! [lezen zi den testwert!] 83

7. PRACA W SZPITALU

Prosz czeka sygna dwikowy! Prosz odczyta temperatur! Prosz wyczy przyrzd! Prosz pokaza mi paski termometr! Ma pan podwyszon temperatur! Czy moe pan jeszcze raz zmierzy temperatur? Prosz woy termometr do torebki! Ma pan 37.8 C temperatury. Zmierz panu ttno. Pana puls wynosi 68. Zmierz panu cinienie. Prosz odsoni rami! Czy moe pan podnie rkaw do gry? 84

Warten Sie das akkustische Signal ab! [warten zi das akustisze zignal ap!] Lesen Sie die Temperatur ab! [lezen zi di temperatur ap!] Schalten Sie das Gert aus! [szalten zi das geret aus!] Zeigen Sie mir Ihr Thermometer! [cajgen zi mir ir termometer!] Sie haben erhhte Temperatur. [zi haben erhyte temperatur] Knnen Sie noch einmal Fieber messen? [kynen zi noch ajnmal fiber mesen?] Tun Sie das Thermometer in die Plastiktte rein! [tun zi das termometer in di plastiktyte rajn!] Sie haben siebenunddreiig acht Temperatur. [zi haben zibenund-drajsy acht temperatur] Ich zhle Ihnen den Puls. [y cejle inen den puls] Ihr Puls ist achtundsechzig. [ir puls yst achtundzechcy] Ich messe Ihnen den Blutdruck. [y mese inen den blutdruk] Machen Sie bitte den Arm frei! [machen zi byte den arm fraj!] Knnen Sie den rmel etwas hochschieben? [kynen zi den ermel etwas hochsziben?]

7.17. ROBIENIE OPATRUNKW SOWNICZEK

Pana cinienie wynosi 160/70. Jakie jest moje cinienie? Jakie jest moje ttno? Musz zapisa pana wyniki. Jakie s moje wyniki? Prosz zapisa wyniki!

Ihr Blutdruck ist hundertsechzig zu siebzig. [ir blutdruk yst hundertzechcig cu zibcy] Wie ist mein Blutdruck? [wi yst majn blutdruk?] Wie ist mein Puls? [wi yst majn puls?] Ich muss mir Ihre Werte aufschreiben. [y mus mir ire werte aufszrajben] Wie sind meine Werte? [wi zynd majne werte?] Schreiben Sie die Werte auf! [szrajben zi di werte auf!]

7.17. ROBIENIE OPATRUNKW SOWNICZEK banda chusta trjktna gaza kompres opatrunek opatrunek gipsowy opatrunek gowy opatrunek jaowy opatrunek ramienia opatrunek uciskowy das Verbandtuch [das ferbandtuch] das Dreiecktuch (das Armtragetuch) [das drajektuch (das armtragetuch)] die Gaze/der Verbandsmull [die gaze/der ferbandsmul] die Kompresse [di komprese] der Verband [der ferband] der Gipsverband [der gipsferband] der Kopfverband [der kopf-ferband] der keimfreie Verband [der kajmfraje ferband] der Armverband [der armferband] der Druckverband [der drukferband] 85

7. PRACA W SZPITALU

plaster z opatrunkiem rana rkawiczki jednorazowego uytku rodek dezynfekcyjny rodki opatrunkowe szyna zastrzyk zastrzyk znieczulajcy

das Heftpflaster [das helftpflaster] die Wunde [di wunde] die Einmalhandschuhe [di ajnmalhandszue] das Desinfektionsmittel [das dezinfektjonsmytel] das Verbandszeug [das ferbandszojg] die Schiene [di szine] die Spritze [di szpryce] die Betubungsspritze [die betojbungsszpryce]

7.18. ROBIENIE OPATRUNKW Prosz zaoy jednorazowe rkawiczki, zanim bdzie pan czyci ran! Prosz zrobi nowy opatrunek! Prosz zrobi zastrzyk panu/pani ! Prosz oczyci ran! Prosz pooy kompres na ran! Ziehen Sie die Einmalhandschuhe an, bevor Sie die Wunde reinigen! [cijen zi di ajnmalhandszue an, bevor zi di wunde rajnigen!] Machen Sie einen neuen Verband! [machen zi ajnen nojen ferband!] Geben Sie Herrn/Frau eine Spritze! [gejben zi hern/frau ajne szpryce!] Reinigen Sie die Wunde! [rajnigen zi di wunde!] Legen Sie eine Kompresse auf die Wunde! [lejgen zi ajne komprese auf die wunde!]

86

7.19. LEKARSTWA SOWNICZEK

Czy chciaby pan zastrzyk znieczulajcy? Najpierw oczyszcz ran rodkiem dezynfekujcym. Zao panu wiey opatrunek. Nie potrzebuje pan ju opatrunku uciskowego. Teraz wyjmiemy powoli szyn. Prosz nosi przez jaki czas chust na rami! Teraz jeszcze tylko przykleimy plaster na ran.

Mchten Sie eine Betubungsspritze? [myten zi ajne betojbungsszpryce?] Zuerst reinige ich Ihnen die Wunde mit einem Desinfektionsmittel. [cuerst rajnige y inen di wunde myt ajnem dezynfektcjonsmytel] Ich lege Ihnen einen frischen Verband an. [y lejge inen ajnen fryszen ferband an] Den Druckverband brauchen Sie nicht mehr. [den drukferband brauchen zi nyt mer] Die Schiene nehmen wir jetzt langsam heraus. [di szine nejmen wir ject langzam heraus] Tragen Sie bitte einige Zeit das Armtragetuch! [tragen zi byte ajnige cajt das armtragetuch!] Jetzt kleben wir nur noch Heftplaster auf die Wunde. [ject klejben wir nur noch heftpflaster auf di wunde]

7.19. LEKARSTWA SOWNICZEK aerozol czopek draetki kapsuki krem das Aerosol [das aerozol] das Zpfchen [das cepfsien] die Dragees [di draes] die Kapseln [di kapseln] die Creme [di kreme] 87

7. PRACA W SZPITALU

krople ma syrop tabletki el

die Tropfen [di tropfen] die Salbe [di zalbe] der Saft [der zaft] die Tabletten [die tableten] das Gel [das el]

7.20. ULOTKA DO LEKW SOWNICZEK dozowanie przeciwwskazania rodzaj zastosowania skad skutki uboczne wspdziaanie z innymi lekami zastosowanie die Dosierung [di dozirung] die Gegenanzeigen [di gegenancajgen] die Art der Anwendung [di art der anwendung] die Zusammensetzung [di cuzamenzecung] die Nebenwirkungen [di nebenwirkungen] die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten [di wekselwirkungen myt anderen medikamenten] die Anwendungsgebiete [di anwendungsgebite]

7.21. PODAWANIE LEKW Prosz przygotowa leki dla pacjenta! Prosz przynie tac z szafy z lekami! 88 Bereiten Sie bitte die Tabletten fr die Patienten vor! [berajten zi di tableten fyr di pacjenten for!] Holen Sie bitte das Tablett aus dem Medikamentenschrank! [holen zi byte das tablet aus dem medikamentenszrank!]

7.21. PODAWANIE LEKW

Prosz powkada leki do przeznaczonego na nie pojemnika. Prosz zestawi leki! Prosz zamwi leki w aptece! Przynios panu leki. Te tabletki s przeciw . Prosz zay te tabletki rano! Prosz popi te tabletki szklank wody! Prosz wzi te tabletki po niadaniu! Prosz teraz pokn te tabletki! Prosz popi! Prosz rozpuci te tabletki w poowie szklanki wody! Prosz woy sobie te czopki w pup!

Tun Sie die Tabletten in das Tablettenschlchen! [tun zi di tableten in das tabletenszelsien!] Stellen Sie die Medikamente zusammen! [sztelen zi di medikamente cuzamen!] Bestellen Sie bitte die Medikamente in der Apotheke! [besztelen zi di medikamente in der apoteke!] Ich bringe Ihnen die Medikamente. [y bringe inen di medikamte!] Die Tabletten sind gegen . [di tableten zynd gegen ] Nehmen Sie diese Tabletten morgens ein! [nejmen zi di tableten morgens ajn!] Nehmen Sie die Tabletten mit einem Glas Wasser! [nejmen zi di tableten myt ajnem glas waser!] Nehmen Sie die Tabletten nach dem Frhstck! [nejmen zi di tableten nach dem frysztyk!] Schlucken Sie die Tabletten jetzt! [szluken zi di tableten ject!] Trinken Sie nach! [trinken zi nach!] Lsen Sie die Tabletten in einem halben Glas Wasser auf! [lyzen zi di tableten in ajnem halben glas waser auf!] Fhren Sie bitte die Zpfchen in den Po ein! [fyren zi byte di cepfsien in den po ajn!] 89

8. CZCI CIAA

Prosz woy sobie te czopki do pochwy! Prosz zay te leki! Prosz naoy t ma na ran! Prosz inhalowa si tym aerozolem! Prosz naoy to na skr! Prosz podawa tej pani/temu panu kroplwki wedug karty zlece! Prosz pi tylko po jednej yeczce tego syropu!

Fhren Sie bitte die Zpfchen in die Scheide ein! [fyren zi byte di cepfsien in di szajde ajn!] Nehmen Sie die Medikamente ein! [najmen zi di medikamte ajn!] Reiben Sie die Wunde mit der Salbe ein! [rajben zi di wunde myt der zalbe ajn!] Inhalieren Sie bitte mit dem Dosieraerosol! [inhaliren zi byte myt dem doziraerozol!] Tragen Sie das bitte auf die Haut auf! [tragen zi das byte auf di haut auf!] Geben Sie der Dame Medikamente und Infusion nach Plan! [gejben zi der dame medikamente und infuzjon nach plan!] Trinken Sie nur je einen Lffel von dem Sirup! [trinken zi nur je ajnen lyfel fon dem zirup!]

8. CZCI CIAA
biodra broda brzuch czoo gardo die Hften [di hyften] das Kinn [das kin] der Bauch [der bauch] die Stirn [di sztirn] die Kehle/die Gurgel [di kejle/di gurgel]

90

Pomoc medyczna w Niemczech

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

Related Interests