You are on page 1of 21

Wzory listw i pism woskich poradnik oraz sownik

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

SPIS TRECI
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9

1. Adresowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przykad zaadresowanej koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. Oglne zasady pisania listw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Przykad nagwka wraz z fragmentem listu . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ukad listu urzdowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ukad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3. Listy intencyjne oraz yciorysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Przykady yciorysw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu intencyjnego na stanowisko oferowane przez ogoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady listw intencyjnych pisanych do osoby rekrutujcej, ktrej nazwiska nie znamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu intencyjnego na stanowisko nie bdce przedmiotem ogoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na list intencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady zapytania o prac/ o informacje niezbdne do poszukiwania pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List w poszukiwaniu nowej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zapytanie o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy jako au-pair . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy jako opiekunka osb starszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu z prob o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardowe zaproszenie na rozmow kwalifikacyjn . . . . . . . . Pismo z potwierdzeniem zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 28 30 31

4. Listy i pisma zwizane z poszukiwaniem pracy . . . . . . . 33


33 35 36 37 38 39 40 41 42

5. Listy handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ukad listu handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Przykad listu okrelajcego warunki przesyki . . . . . . . . . . . . . . 47 Przykad odpowiedzi na zapytanie o warunki przesyki . . . . . . . . 48

Przykad propozycji rozmowy na temat franszyzy . . . . . . . . . . . . Przykad propozycji udzielenia franszyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu z propozycj wsppracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proba o wysanie towaru bez obowizku kupna . . . . . . . . . . . . Pisma ponaglajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List z prob o wyjanienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List w odpowiedzi na podwyk cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List dotyczcy wsppracy nad projektem . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia na tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia na artykuy konsumpcyjne . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zamwienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia indywidualnego na komputer . . . . . . . . . . Przykad wycofania zamwienia ze wzgldu na nieprzewidziane okolicznoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad wycofania zamwienia ze wzgldu na opnienie dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady zapyta ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady krtkich zapyta ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad osobistego zapytania ofertowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad ponownego zapytania ofertowego (ponaglenia) . . . . . . Odpowied na powysze zapytanie ofertowe . . . . . . . . . . . . . . . Przykad oferty firmy spedycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad kontroferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad oferty firmy prawniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na ofert kupna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady ofert powielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady odpowiedzi na zapytanie ofertowe . . . . . . . . . . . . . . .

49 50 51 53 54 55 56 57 59 60 62 63 63 65 66 71 73 73 74 75 76 77 78 79 80

6. Zamwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7. Oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8. Pisanie memorandw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Przykady memorandw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

9. Zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Przykad zaproszenia handlowego imiennego . . . . . . . . . . . . . . 91 Przykad karty z zaproszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przykad karty z przyjciem zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Przykad karty z rezygnacj z zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przykady zaprosze na lub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Przykady zaprosze na wesele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

10. Listy polecajce i opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97


Proba o referencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Referencje wysane w odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Przykad listu polecajcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Przykady pisemnej opinii o pracowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Przykad pisemnej opinii o pracownikach bez konkretnego adresata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

11. Protokoy i raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102


Schemat raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykad typowego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Przykad rocznego raportu dla akcjonariuszy (fragmenty) . . . . . 105 Przykad protokou z zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

12. Zawiadomienia i ogoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108


Przykad ogoszenia o przetargu (w prasie) . . . . . Przykad zawiadomienia o dostawie . . . . . . . . . . . Przykad zawiadomienia o urlopie macierzyskim Przykad zawiadomienia o powrocie do pracy . . . Przykad zawiadomienia o zmianie siedziby . . . . . Przykad zawiadomienia o lubie . . . . . . . . . . . . . Przykad zawiadomienia o mierci . . . . . . . . . . . . Przykad zawiadomienia o wypadku drogowym do towarzystwa ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . Przykady zawiadomie o wamaniu . . . . . . . . . . . Zawiadomienie o zmianie adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . 110 . 111 . 113 . 114 . 114 . 115

. . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . 120

13. Pisma formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121


Przykady zawiadomienia o rezygnacji z pracy . . . . . . . . . . . . . 122 Przykad podania o podwyk wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . 124 Przykad proby o urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

14. Reklamacje i skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129


Przykad reklamacji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Przykad reklamacji dotyczcej niewaciwych warunkw zakwaterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Przykad listu ze skarg na obsug posprzedan . . . . . . . . . 133 Przykad odpowiedzi na powyszy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Przykady reklamacji dotyczcych zakupu wadliwego towaru . . 135 Przykad reklamacji dotyczcej przewozw pasaerskich . . . . . 138 Przykad skargi dotyczcej zej pracy mechanika samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Przykad skargi dotyczcej niewaciwej pracy nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

15. Inne listy i pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144


Przykad proby o zmian warunkw spaty kredytu . . . . . . . . . 144 Przykad listu z zapytaniem o stypendium . . . . . . . . . . . . . . . . 146 List pytajcy o warunki przyjcia na uczelni . . . . . . . . . . . . . . 146 Zapytanie o warunki studiw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zapytanie o moliwo odbycia praktyki w szpitalu . . . . . . . . . 149 Proba o podanie informacji na temat kursw wakacyjnych . . . 150 List z prob o rezerwacj noclegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Zapytanie o wynajcie domu/ mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zapytanie o wynajcie domu na wakacje . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 List do hotelu z pytaniem o zorganizowanie konferencji . . . . . . 153 List z prob o spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Ustalenie spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Proba o utworzenie zlecenia staego w banku . . . . . . . . . . . . 155 Listy z podzikowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

16. Korespondencja prywatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


Przykad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Przykad prywatnego listu midzy osobami w modym wieku . . 160 Przykad uprzejmego listu z yczeniami szybkiego wyzdrowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Przykad listu kondolencyjnego do osoby bliskiej . . . . . . . . . . . 162 Przykady bardziej oficjalnych listw kondolencyjnych . . . . . . . 163 yczenia z okazji narodzin dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Zapytanie o moliwo udzielenia gociny . . . . . . . . . . . . . . . . 165

17. Pisanie e-maili i faksw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167


Przykady nieformalnych e-maili subowych . . . . . . . . . . . . . . 167 Przykad e-maila prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Przykad faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

18. Wykaz waniejszych skrtw uywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 19. Wykaz popularniejszych skrtw uywanych w e-mailach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20. Sownik wyrae i zwrotw uywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

WSTP
Zarwno korespondencja, jak i wszelkie inne rodzaje pism urzdowych maj w jzyku woskim swoje specyficzne wymogi. Niniejszy podrcznik stara si przedstawi moliwie najszerszy wachlarz informacji dotyczcych ukadu listw lub pism (urzdowych i prywatnych), a take, w miar moliwoci, ich najbardziej reprezentatywne przykady. Zebrany materia skada si z dwch czci. Pierwsza zawiera informacje o formie i ukadzie okrelonych listw i pism urzdowych, natomiast druga jest sownikiem uytecznych wyrae i zwrotw uywanych w korespondencji. Zostay one przedstawione w formie akapitu. Mamy nadziej, e osoby, ktre prowadz korespondencj w jzyku woskim, z pomoc tej ksiki bd mogy bez problemu sporzdzi list lub pismo.

Powodzenia!

ZAWIADOMIENIA I OGOSZENIA
(Avvisi e annunci)

Przykad ogoszenia o przetargu (w prasie):


PROCLAMAZIONE DELLA GARA D'APPALTO Comune di Mciwojw ul. Zielona, 5, 30-123 Mciwojw invita gli aventi il diritto a presentare le offerte alla Gara d'Appalto Nazionale per la realizzazione dell'investimento del Programma Phare PL0001, Parte III, Coesione Economica e Sociale, progetto n PL00008.04.06.0007 nominato: Costruzione della rete fognaria nel comune di Mciwojw compito III distretto di Lebiednica, voivodato di Maopolska Il termine della realizzazione dell'investimento: 250 giorni dall'inizio dei lavori, ma non oltre il 31.10.2008. La documentazione riguardante la gara d'appalto si trova presso la sede del Comune di Mciwojw, in via Zielona 5, ufficio 10, dopo aver presentato domanda scritta e versato la quota non rimborsabile di 200 PLN + 22% VAT sul conto corrente n 123456789-1234-123-1, presso la banca ABC di Lebiednica. Gli Offerenti interessati possono trovare ulteriori informazioni presso il medesimo indirizzo. La persona autorizzata ai rapporti con gli Offerenti e la Sig.ra Anna ` Nowacka, telefono/ fax 0-23- 45 67 89, e-mail: ug-msciwojow@list.pl, che puo essere contattata dalle 8.00 alle 15.00. ` Le offerte devono essere presentate presso il Comune di Mciwojw, ufficio 10, entro e non oltre il 31.09.2007, alle 9 ora locale. L'apertura pubblica verra eseguita il 31.09.2007, ore 11.00 ora ` locale, presso la sede del Comune di Mciwojw, via Zielona 5, sala delle conferrenze.

108

Assieme all'offerta si deve pagare la cauzione che ammonta a 6.000 euro (22.000 PLN circa). In conformita alla normativa europea, riguardante la procedura ` polacca d'appalto, non si prevedono privileggi per gli Offerenti nazionali. La legge polacca sulle Ordinazioni Pubbliche non e applicabile al ` suddetto contratto. L'annuncio completo si trova all'indirizzo internet della Commissione Europea: http://europa.eu.int/europeaid/cgl/frame14.pl, il numero di riferimento dell'annuncio e Europeaid/123456/M/W/PL. `

TUMACZENIE: OGOSZENIE O PRZETARGU Gmina Mciwojw zaprasza uprawnionych Wykonawcw do skadania ofert w Krajowym Przetargu Otwartym na realizacj inwestycji Programu Phare PL0001, Cz III, Spjno Gospodarcza i Spoeczna, projekt nr PL00008.04.06.0007 pod nazw: Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowoci Mciwojw zadanie III, powiat Lebiednica, wojewdztwo maopolskie Termin realizacji inwestycji: 250 dni od daty rozpoczcia robt, jednak nie pniej ni do 31.10.2008. Dokumentacj przetargow mona naby w siedzibie Urzdu Gminy Mciwojw, ul Zielona 5, pokj nr 10, po uprzednim zoeniu zapotrzebowania na pimie i uiszczeniu bezzwrotnej opaty w wysokoci 200 z + 22% VAT na konto: Bank ABC Lebiednica, nr rachunku 123456789-1234-123-1. Pod tym samym adresem zainteresowani Oferenci mog uzyska dalsze informacje. Osob uprawnion do kontaktu z Oferentami jest Pani Anna Nowacka, telefon/ fax 0-23- 45 67 89, e-mail: ug-msciwojow@list.pl, z ktr mona si kontaktowa w godzinach 8.00 15.00. (kontynuacja na nastpnej stronie)

109

Oferty naley dostarczy do Urzdu Gminy Mciwojw, pokj nr 10, nie pniej ni 31.09.2007 do godziny 9 czasu lokalnego. Publiczne otwarcie ofert nastpi w dniu 31.09.2007 o godz. 11 czasu lokalnego w siedzibie Urzdu Gminy Mciwojw, ul. Zielona 5, sala konferencyjna. Wraz z ofert naley wnie gwarancj przetargow (wadium) w wysokoci 6 000 EURO (ok. 22 000 PLN). Zgodnie z regulacjami Komisji Europejskiej, dotyczcymi krajowej procedury przetargowej, nie przewiduje si adnych preferencji dla Oferentw krajowych. Do powyszego kontraktu nie maj zastosowania przepisy polskiej Ustawy o Zamwieniach Publicznych. Pena tre ogoszenia znajduje si pod adresem internetowym Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/europeaid/cgl/frame14.pl. pod numerem referencyjnym ogoszenia: Europeaid/123456/M/W/PL.

Przykad zawiadomienia o dostawie:


Gentili Signori, siamo lieti di informarvi che le macchine utensili comandate numericamente, da voi ordinate nella quantita di 20 pezzi, sono ` state appena spedite. In conformita agli accordi, abbiamo rispettato le seguenti condizioni: ` 1. Confezione: scatole di legno. 2. Spedizione con la nave Hessen, che il 15 maggio 2007 partira dal ` porto di Amburgo e giungera al porto di Gdynia. Il giorno d'arrivo ` previsto e il 17 maggio 2007. ` Documenti che accompagnano la missiva: 1. Polizza di carico. 2. Fattura pro forma. 3. Certificato d'assicurazione. Vi preghiamo di confermare la ricezione, non appena essa sara avvenuta. ` Distinti saluti. Alfredo Rossi Responsabile vendita

110

TUMACZENIE: Szanowni Pastwo. Mio nam poinformowa, e zamwione przez Pastwa w iloci 20 sztuk obrabiarki sterowane numerycznie wanie zostay wysane. Zgodnie z umow spenilimy nastpujce warunki: 1. Opakowanie: skrzynie drewniane. 2. Wysyka statkiem MS Hessen, wypywajcym dnia 15 maja 2007 z portu w Hamburgu, a skierowanym do portu w Gdyni. Spodziewany czas przybycia: 17 maja 2007. Dokumenty towarzyszce wysyce: 1. Konosament. 2. Faktura pro forma. 3. wiadectwo ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie odbioru wysyki, kiedy tylko on nastpi. Z powaaniem.

Przykad zawiadomienia o urlopie macierzyskim:


Uwaga! Przepisy nakazuj zawiadomi pracodawc o urlopie macierzyskim na pimie na 15 dni przed rozpoczciem urlopu. W zawiadomieniu trzeba poda dzie, w ktrym ma si zamiar przerwa prac, dat prawdopodobnego porodu oraz termin powrotu do pracy. Do zawiadomienia naley doczy odpowiednie zawiadczenie lekarskie (certificato medico di gravidanza). Taka procedura zabezpiecza prawa kobiety do pobierania wynagrodzenia i powrotu do pracy. Matkom przysuguj dwa miesice urlopu przed porodem, a take trzy miesice urlopu po porodzie. W pewnych przypadkach moliwa jest te opcja 1: 4 (miesic urlopu przed porodem i cztery miesice po porodzie).

111

Alice Rossi Via Arenella, 15 Vomero 80010 Napoli Tel.: 0987 06543 Sig.ra A. Conti Progetti di vendita Piazza Duomo, 21 80010 Napoli Napoli, 30 agosto 2007 Oggetto: Richiesta di congedo per maternita ` Gentile Sig.ra Conti, La informo che sono in stato di gravidanza e il parto e previsto per il ` 15 novembre 2007. Mando in allegato una copia dell'analisi medica, che conferma questa data. Progetto di iniziare il congedo di maternita il 15 settembre 2007. ` Intendo tornare al lavoro a febbraio 2008, e avvisero l'azienda della ` data precisa con due settimane di anticipo. Allo scopo allego il certificato medico di gravidanza. Distinti saluti. Alice Rossi Alice Rossi TUMACZENIE: Zawiadomienie o urlopie macierzyskim Szanowna Pani. Niniejszym zawiadamiam Pani, e jestem w ciy, a spodziewany dzie przyjcia na wiat dziecka to 15 listopada 2007 roku. Niniejszym doczam kopi badania lekarskiego, ktre potwierdza t dat. W zwizku z tym planuj rozpocz mj urlop macierzyski z dniem 15 wrzenia 2007 roku. Do pracy zamierzam wrci w lutym 2008 roku. O konkretnym dniu powrotu zawiadomi firm z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Do pisma doczam odpowiednie zawiadczenie lekarskie. Z powaaniem.

112

Przykad zawiadomienia o powrocie do pracy:


Alice Rossi Via Arenella, 15 Vomero 80010 Napoli Tel.: 0987 06543 Sig.ra A. Conti Progetti di vendita Piazza Duomo, 21 80010 Napoli Napoli, 31 gennaio 2008 Oggetto: Annuncio di ritorno al lavoro Gentile Sig.ra Conti, scrivo per annunciarle che intendo tornare al lavoro dal 15 febbraio 2008. Mi aspetto di tornare a ricoprire l'incarico che ricoprivo prima di prendere il congedo di maternita. ` Distinti saluti. Alice Rossi Alice Rossi

TUMACZENIE: Zawiadomienie o powrocie do pracy Szanowna Pani. Pragn Pani zawiadomi, i zamierzam wrci do pracy 15 lutego 2008 roku. Oczekuj, e wrc na stanowisko, ktre zajmowaam przed rozpoczciem urlopu macierzyskiego. Z powaaniem.

113

Przykad zawiadomienia o zmianie siedziby:


Spettabile Direzione, luned` 7 gennaio 2008 la filiale milanese della societa Rossi & Baldi l ` si trasferira nei nuovi uffici siti in Via Venezia 15, 20010 Milano. ` Il numero telefonico della nuova sede e 0123456789. ` Si prega di far pervenire questa informazione a tutti i vostri dipartimenti e istruirli di conseguenza. Cordiali saluti.

TUMACZENIE: Szanowna Dyrekcjo. W poniedziaek 7 stycznia 2008 mediolaska filia spki Rossi & Baldi przeniesie si do nowej siedziby, przy Via Venezia 15 w Mediolanie. Numer telefonu nowej siedziby to 0123456789. Prosi si o przekazanie tej informacji do wszystkich departamentw, a take o udzielenie im zwizanych z przenosinami wskazwek. Z serdecznymi pozdrowieniami.

Przykad zawiadomienia o lubie:


Sig.rina Catherina Rossi e il Sig. Giovanni Conti annunciano il loro matrimonio che si terra sabato, 16 giugno 2007 ` a Napoli

114

TUMACZENIE: Panna Catherina Rossi i Pan Giovanni Conti pragn zawiadomi o swym lubie, ktry odbdzie si w sobot, 16 czerwca 2007 roku, w Neapolu.

Przykad zawiadomienia o mierci:


Annunciamo con dolore che il Sig. Tommaso Rossi si e spento a 85 ` anni nella sua casa. Il Sig. Rossi e andato in pensione nel come in, essendo un ` affermato specialista in Per venti anni e stato presidente ` dell'Associazione e direttore della Commissione . In questi anni ha conquistato la nostra ammirazione come eccellente, efficiente e attivo membro della nostra comunita. ` Ci manchera molto. ` Il funerale verra celebrato/ e stato celebrato presso la chiesa di san ` ` Martino a Napoli, l'11 dicembre dell'anno corrente.

TUMACZENIE: Z wielk przykroci zawiadamiamy, e Pan Tommaso Rossi zmar w swoim domu w wieku lat 85. Pan Rossi przeszed na emerytur w roku jako w, bdc wybitnym specjalist w dziedzinie Przez dwadziecia lat by rwnie prezesem Stowarzyszenia oraz prezesem Komisji Przez te wszystkie lata zdoby sobie powszechne uznanie jako wybitny i skuteczny dziaacz na rzecz naszej spoecznoci. Bdzie nam Go bardzo brakowao. Pogrzeb odbdzie si/ odby si w kociele w. Marcina w Neapolu 11 grudnia br.

115

Przykad zawiadomienia o wypadku drogowym do towarzystwa ubezpieczeniowego:


Alice Rossi Via Arenella, 15 Vomero 80010 Napoli Tel.: 0987 06543 Baldi & Renzi ABC Assicurazioni Piazza Dante, 10 80010 Napoli Napoli, 14 settembre 2007 Oggetto: Polizza d'assicurazione n 0000123 456789 Gentili Signori, in conformita alle condizioni della suddetta polizza d'assicurazione ` intendo denunciare un sinistro. Il danno si e verificato in seguito alla collisione tra il mio veicolo e un ` altro veicolo, avvenuta all'incrocio tra via Dante e via Garibaldi a Roma. La collisione ha causato danni al mio paraurti posteriore e ai fari. Vi prego di contattarmi all'indirizzo soprindicato, in modo che possa provvedere alle formalita legate al suddetto danno. ` Vi ringrazio per l'attenzione dedicata alla questione. Distinti saluti. Alice Rossi Alice Rossi

116

TUMACZENIE: Polisa ubezpieczeniowa nr: 0000123 456789 Szanowni Pastwo! Respektujc warunki wyej wymienionej polisy ubezpieczeniowej, niniejszym zgaszam szkod. Szkoda nastpia w wyniku kolizji drogowej midzy moim pojazdem a innym samochodem, do ktrej doszo na skrzyowaniu ulic Dantego i Garibaldiego w Rzymie. W wyniku tej kolizji w moim pojedzie zosta uszkodzony tylny zderzak oraz komplet wiate. Prosz o skontaktowanie si ze mn na wyej podany adres, tak, abym moga dokona formalnoci zwizanych z pow. szkod. Dzikuj za zainteresowanie t spraw. Z powaaniem.

Przykady zawiadomie o wamaniu:


Alice Rossi Via Arenella, 15 Vomero 80010 Napoli Tel.: 0987 06543 Baldi & Renzi ABC Assicurazioni Piazza Dante, 10 80010 Napoli Napoli, 14 settembre 2007 Oggetto: Polizza d'assicurazione n 0000123 456789 Gentili Signori, denuncio il danno verificatosi sul territorio della sopraindicata tenuta, che e assicurata presso la vostra societa. ` `

117

Il 13 settembre 2007, sul territorio della tenuta, e avvenuto un furto ` con scasso. Sono stati rubati i miei gioielli il cui valore stimato ammonta a 10.000 euro, e un personal computer del valore di 1.500 euro. L'arredamento della casa e stato distrutto e il restauro costera ` ` 1.000 euro circa. Chiedo di essere contattata all'indirizzo sopraindicato, in modo che possa dare inizio alle procedure di risarcimento, legate al furto con scasso. Ringraziando per l'interesse verso la questione, vi porgo distinti saluti. Alice Rossi Alice Rossi

TUMACZENIE: Polisa ubezpieczeniowa nr: 0000123 456789 Szanowni Pastwo. Niniejszym zgaszam szkod ubezpieczeniow na terenie wyej wymienionej posiadoci, ubezpieczonej w Pastwa firmie. Dnia 13 wrzenia 2007 roku na terenie teje posiadoci miao miejsce wamanie. Ukradziono mi biuteri o szacunkowej wartoci 10 000 euro, komputer osobisty o wartoci 1500 euro, a take zniszczono wyposaenie domu, ktrego koszt naprawy wyniesie okoo 1000 euro. Bardzo prosz o kontakt na wyej podany adres, tak, abym moga rozpocz procedury odszkodowawcze zwizane z wamaniem. Dzikujc za zainteresowanie t spraw, pozostaj z powaaniem.

118

Oggetto: Rapporto riguardante il furto con scasso all'interno dell'autovettura. Gentili Signori, in riferimento al colloquio telefonico del 15 marzo con l'agente Conti, confermo che quella mattina e avvenuto un furto con scasso ` ` all'interno della mia automobile. E stato rubato un telefono cellulare e una valigetta, con all'interno documenti e i floppy disc del computer. La macchina (una Toyota bianca) era parcheggiata in via Gramsci; quando alle ore 12:45 sono tornato la, il vetro del finestrino laterale, ` dal lato del passeggero, era rotto e il telefono cellulare assieme alla valigetta erano stati rubati. Malgrado mi renda conto che le possibilita di recuperare il cellulare o ` la valigetta siano scarse, mi sembra plausibile che il ladro abbia buttato via il contenuto della cartella, che per lui non rappresentava alcun valore materiale. Per questo vi chiedo di informarmi, al suddetto indirizzo, se qualcuno restituisse i documenti e i dischi. Essi contengono importanti dati legati a questioni commerciali. Distinti saluti.

TUMACZENIE: Raport dotyczcy wamania do samochodu i kradziey Szanowni Pastwo. W nawizaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 15 marca z posterunkowym Contim, potwierdzam, e rano wamano si do mojego samochodu i ukradziono telefon komrkowy oraz aktwk zawierajc kilka teczek z dokumentami tudzie dyski komputerowe. Samochd (biaa Toyota) by zaparkowany na ulicy Gramsciego; gdy o godzinie 12:45 tam wrciem, szyba boczna od strony pasaera bya wybita, a telefon komrkowy oraz aktwka skradzione. Chocia zdaj sobie spraw, e istnieje maa szansa na odzyskanie telefonu lub aktwki, to jednak wydaje mi si moliwe, e zodziej wyrzuci zawarto teczek, nieprzedstawiajc dla niego adnej wartoci materialnej. Tote uprzejmie prosz o kontakt ze mn, gdyby kto zwrci dokumenty oraz dyski. Zawieraj one dane dotyczce wanych spraw handlowych. Z powaaniem.

119

Zawiadomienie o zmianie adresu:


Cambio di residenza Gentile Sig.ra..., Le invio questa lettera per informarla che dal 5 gennaio 2007 ho cambiato residenza, pregandola di aggiornare i suoi dati d'archivio corrispondenti. Il mio indirizzo precedente: Via Roma, 18 09100 Cagliari e stato sostituito dal seguente indirizzo: ` Largo Carlo Felice, 15 09100 Cagliari Grazie per l'attenzione. Distinti saluti.

TUMACZENIE: Zmiana adresu Wysyam ten list, by poinformowa Pani, i z dniem 5 stycznia 2007 zmieniam adres. Prosz Pani o odpowiednie uaktualnienie danych w archiwum. Mj dotychczasowy adres: Via Roma, 18 09100 Cagliari zmieni si na: Largo Carlo Felice, 15 09100 Cagliari. Dzikuj za powicon mi uwag. Z powaaniem.

120

Wzory listw i pism woskich poradnik oraz sownik

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl