P. 1
26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

|Views: 132|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

Stimate frate: tocmai am citit scrisoarea ta din 26 aprilie. Fie ca Domnul să mă ajute să îţi
scriu întocmai acele cuvinte care să ducă la refacerea ta şi nu la nimicirea ta.
Îmi pare rău foarte rău pentru tine. Păcatul, fratele meu, este păcat; este călcarea legii şi dacă
aş încerca să minimalizez păcatul înainta ta nu ţi-aş face nici un bine. Tu, ca creştin, îţi vatămi
singur sufletul. Întreaga ta experienţă religioasă se depreciază şi nu poţi avea credinţă şi încredere

în Dumnezeu în timp ce nutreşti gânduri necurate şi ai mâinile mânjite. Lucrarea trebuie să
înceapă cu sufletul şi atunci va transforma caracterul. Mintea şi inima ta sunt stricate şi toate
faptele care izvorăsc din acestea sunt dezgustătoare. Este un mare păcat, în special pentru unul
care pretinde că predică Evanghelia lui Hristos.
Această categorie de păcate mi-a fost prezentată ca producând multă întinare morală. Ce
influenţă ai tu asupra acelor tineri, copii, pe care îi strici şi întinezi prin faptele tale? Cum poţi tu
să păstoreşti oi şi miei în timp ce le umpli de necurăţie mintea şi le întinezi simţul moral? Cum
poţi trata cu atâta uşurinţă aceste lucruri pe care le faci faţă de surorile tale şi copiilor tăi? Aceasta
este o crimă în ochii lui Dumnezeu şi eu nu o pot trece uşor cu vederea. Este un păcat sodomit.
Este stricat, scârbos şi o urâciunea în ochii unui Dumnezeu sfânt. Înseamnă practicarea
nelegiuirii.

Orice copilă care îşi lasă trupul să fie pipăit de un bărbat nu poate ajunge în Împărăţia
cerurilor. Aceste obiceiuri deşarte şi ordinare ruinează pe tinerii noştri. Ai face acest lucru şi cu
trupul propriului tău copil? N-ai considera tu acest lucru incest, descoperindu-i goliciunea? Toţi
cei care fac astfel de lucruri conduc pe tinere în practici dezgustătoare, scârboase. Ştiu la ce
conduc aceste lucruri. La practici destrăbălare şi desfrâu. Ia seama cât demult dezonorezi tu şi
înjoseşti adevărul. O, Dumnezeu urăşte toate aceste păcate. Cum poţi face aceasta ţi în acelaşi
timp să predici Cuvântul celor păcătoşi – fiind tu însuţi un păcătos?
Ştiu cum priveşte Dumnezeu aceste păcate. Un om căsătorit, un pastor al Evangheliei, să
conducă pe mieii turmei în practicile sodomite. Acum, de dragul lui Hristos, nu mai face aceste
lucruri nelegiuite care distrug propriul tău suflet şi sufletele altora. Este bine că nu ţi-a mai fost
îngăduit să continui acest obicei oribil, dezgustător. Acesta nu este un păcat uşor. Efectul asupra
minţii aceleia care se lasă pradă atingerilor tale nu poate fi măsurat - fiinţele omeneşti sunt
proprietatea lui Dumnezeu şi a face o faptă care să le întineze constituie o insultă teribilă la adresa
lui Isus Hristos, care Şi-a dat viaţa pentru aceste suflete preţioase pentru ca acestea să nu piară în
păcatele lor, ci să aibă viaţă veşnică şi astfel de fapte pot ruina suflete pentru care a murit Hristos.
Vei continua tu această lucrare de distrugere a sufletelor?
Privind la Domnul Isus care este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei tale, vei fi îmbărbătat în
Domnul. Noi nu putem şti decât că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Vin la tine ca un
medic al sufletelor; îţi spun că nu este posibil să lucrezi ca pastor. Ce faci tu? Conduci pe tineri la
pomul cunoştinţei răului şi le înveţi să ia din fructul oprit, care este numai nelegiuire? Aceasta
înseamnă a face lucrarea lui Satana în modul cel mai eficient. Înseamnă a otrăvi minţile şi a le
întina cu închipuiri nesfinte.
Acestea au fost păcatele care au stricat şi Sodoma. Practicarea acestor nelegiuiri nu a început
dintr-odată. La început, bărbatul şi femeia şi-au amorţit simţurile prin obiceiuri nesfinte, stricate.
Apoi, ca locuitori aşezaţi în Sodoma, ei au făcut ceea ce ai făcut şi tu, ai învăţat şi pe alţii să facă
ceea ce Dumnezeu a interzis. Şi astfel, pe măsură ce locuitorii au început să se înmulţească,
această educare în privinţa practicilor păcătoase a continuat prin lucruri depravate până când orice
persoană care ajungea în mijlocul lor, cele dintâi gânduri ale lor erau să o întineze în nelegiuirea
lor şi aceasta până când Sodoma a ajuns renumită pentru spurcăciunea ei. Păcatele lor au ajuns
până la ceruri şi Domnul nu le-a mai putut suporta. El i-a nimicit împreună cu tot ceea ce era
frumos acolo şi făcea din acel loc un fel de al doilea Eden, pentru că pământul a fost stricat
datorită locuitorilor de acolo.
Aceste trupuri, pe carele violezi tu sunt cumpărate, ele fiind proprietatea lui Isus Hristos. Am
ştiut că acesta este păcatul tău însă am ştiut de asemenea că dacă adevărul ar fi fost întronat în
inima ta, acest lucru ar fi făcut ca păcatul să-ţi apară în adevărata lui hidoşenie, căci adevărul adus
în templul sufletului va alunga afară desfrâul şi întinăciunea din inimă…
Tu spui că nu ai comis adulter. Dumnezeu socoteşte vinovat de adulter pe oricine face astfel
de lucruri şi toţi cei care transmit aceste practici păcătoase şi altora, întinează acel suflet cu

închipuiri deşarte. Nu vezi tu, nu poţi tu înţelege că prin ceea ce faci tu conduci pe tinere înspre
acest obicei al masturbării? Tu le-ai dat din fructul pomului cunoştinţei (binelui şi răului) şi orice
rău transmis lor le face să aibă parte de fructul pomului cunoştinţei binelui şi răului, pe care
Dumnezeu l-a interzis a fi mâncat…
Cum aş putea găsi oare cuvinte care să poată să redea grozăvia acestui păcat îngrozitor? Cum
aş putea să ţi-l prezint ca să nu-l mai priveşti aşa cum ai făcut-o până acum, ca nefiind un păcat
mare? Eu am nepoate, fiicele fiului meu W.C. White. Dacă aş fi forţată să aleg între varianta ca
acestea să fie expuse acestor ispitiri şi să înveţe aceste practici păcătoase şi varianta ca să fie
lovite de moarte, aş pune: mai bine să moară nevinovate. Să nu fie întinate gustând din fructele
Sodomei…

Dacă te-ai prinde de Hristos printr-o credinţă vie şi ţi-ai umili sufletul înaintea Lui, El ar
prelua cazul tău şi îngerii te-ar păzi. Însă tu trebuie să te împotriveşti diavolului. Trebuie să te
educi îndreptându-ţi gândurile în altă direcţie. Nu-ţi mai pune încrederea în tine însuţi. Nu căuta
niciodată compania femeilor sau a fetelor. Păzeşte-te de ele. Gustul tău moral este atât de
pervertit, încât tu te vei ruina şi pe tine însuţi, şi multe suflete dacă nu faci o întorsătură în viaţa
ta. Educă-ţi mintea spre a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază-l cu toată inima ta şi roagă-te
mult. Viaţa veşnică merită un efort de o viaţă întreagă, perseverent, neobosit. Educă-ţi acea minte
pe care ai folosit-o în mod greşit şi ai îndreptat-o pe canale greşite ale gândirii. Educă-ţi mintea să
se ocupe cu probleme legate de viaţă, caracter şi de lecţiile Domnului Hristos…
Nu socoti că cel mai rău lucru pentru tine este să-ţi pierzi împuternicirea. Tu nu eşti vrednic să
ţi se încredinţeze grija turmei. Tu trebuie să ştii acest lucru fără să-ţi spun eu. Ţi se mai acordă
puţin timp de har, foloseşte-l la maxim, cercetând Cuvântul. Fiecare binecuvântare pierdută este o
mare pierdere pentru tine însă dacă vii aşa cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să
primeşti acum iertare pentru păcat, dar nu lăsa ca viaţa ta viitoare să aibă asupra ei pata întunecată
a trecutului…

Tu mă întrebi dacă trebuie să faci o mărturisire publică. Eu spun: nu. Nu Îl dezonora pe
Domnul făcând public faptul că unul care a propovăduit Cuvântul poate fi vinovat de un astfel de
păcat ca cel pe care l-a comis tu. Aceasta ar fi un oprobiu pentru lucrare. Nu fă publicitate acestui
lucru în nici un fel. Ar face rău cauzei lui Dumnezeu în întregime. Ar crea gânduri necurate în
minţile multora chiar dacă ar fi numai auzit acest lucru. Nu îţi mânji buzele nici măcar prin a-i
spune soţiei tale aceste lucruri, făcând-o să-i fie ruşine şi să-şi plece capul de mâhnire. Du-te la
Dumnezeu şi la fraţii care cunosc acest capitol grozav al vieţii tale şi spune-le ce ai de spus şi
apoi să se înalţe rugăciuni pentru tine. Cultivă stăpânirea de sine. Umblă cu atenţie şi rugăciune
înaintea lui Dumnezeu. Capătă putere morală spunând: „Nu-L voi dezonora pe Răscumpărătorul
meu.” (Scrisoarea 106 a, 1896)

Transmiterea mesajelor de mustrare. Îmi pare rău pentru că te simţi jignit, deoarece am dat
fratelui A. o copie a scrisorii pe care ţi-am trimis-o ţie. Nu am făcut acest lucru nicidecum pentru
a te jigni. Tu însuţi mi-ai scris că i-ai făcut cunoscute lucruri cu privire la tine însuţi şi că el
socoteşte că tu ar trebui să mărturiseşti totul în faţa bisericii. Am gândit că aceea scrisoarea ar
preveni orice acţiune de acest fel şi ar ţine lucrul cât mai ascuns cu putinţă.
Nu i-am încuviinţat nicidecum să citească mamei tale. Ea are destul necazuri. Am crezut că
scrisoarea, care condamna păcatul are să te încurajeze să-ţi pui încrederea în Dumnezeu. Am
presupus că îl va ajuta pe fratele A. să te ajute pe tine. Dacă tu ai adăugat la necazul tău,
înrăutăţind şi mai mult lucrurile pentru tine, îmi pare rău, sincer.
Ori de câte ori am scris o scrisoarea de mustrare, întotdeauna am trimis o copie şi pastorului
care deserveşte biserica respectivă, pentru ca el să poată avea înţelepciunea de a ajuta pe cei care
sunt ispitiţi să-şi revină, şi să le dea sfatul de care au nevoie. Ştiu de asemenea, în împrejurările
existente că nu este posibil să ţi se acorde mandatul de păstor pentru că, având cunoştinţă de

faptele tale, dacă ai mai fi biruit în vreun fel anume, Domnul ar socoti Conferinţa vinovată de
păcatul de care tu eşti vinovat. (Scrisoarea 120, 1897).

Partea VII-a1

SFATURI CÃTRE PERSOANE CU PROBLEME

SFATURI CÃTRE PERSOANE CU PROBLEME
MORALE

MORALE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->