P. 1
26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

|Views: 132|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

Individualitatea soţiei. O femeie care se supune continuu şi i se porunceşte în cele mai mici
lucruri legate de viaţa de gospodărie, care va renunţa la identitatea ei, nu va fi niciodată de prea
mult folos sau o binecuvântare în lume şi nu va răspunde scopului lui Dumnezeu cu privire la
existenţa ei. Ea este mai degrabă o maşinărie care trebuie condusă de către voinţa altcuiva şi de
mintea altcuiva. Dumnezeu a dat fiecăruia, bărbaţi şi femei, o identitate , o individualitate pentru
a putea acţiona în temere de Dumnezeu în dreptul lor înşişi. (Scrisoarea 25, 1885)

Soţul şi soţia au o identitate separată. Mi-a fost arătat că, deşi doi oameni sunt căsătoriţi şi se
dăruiesc unul altuia prin cel mai solemn legământ în ochii cerului şi a sfinţilor îngeri, cei doi sunt
una, totuşi fiecare dinte ei au o identitate separată, distinctă pe care legământul căsătoriei nu o
poate distruge. Cu toate că sunt legaţi unul de celălalt, fiecare în dreptul lui trebuie să exercite o
anumită influenţă în lume şi nu trebuie să fie atât de egoist absorbiţi de celălalt încât să se izoleze
de societate şi să-şi înmormânteze utilitatea şi influenţa. (Scrisoarea 9, 1864)

O soţie pasivă. Soţia trebuie să decidă dacă soţul ei are drept exclusiv la o stăpânire deplină
asupra trupului ei, de a-i modela mintea pentru a fi cum vrea el în toate privinţele, de a gândi ca el

şi dacă ea renunţă la individualitatea ei; identitatea ei se pierde, cufundându-se în cea a soţului ei.
Ea este doar o maşină pe care o pune în mişcare şi o ia în stăpânire voinţa soţului ei şi acţionează
pentru ea. Ea îl dezonorează pe Dumnezeu luând această poziţie de pasivitate. Ea are o
răspunderea în faţa lui Dumnezeu şi este datoria ei de a o aduce la îndeplinire.
Când soţia renunţă la corpul şi mintea ei, lăsându-se în stăpânirea soţului ei rămânând pasivă
şi supunându-se voinţei lui în toate lucrurile, sacrificându-şi conştiinţa ei, demnitatea ei şi chiar
identitatea ei, ea pierde ocazia de a exercita acea influenţă puternică spre bine pe care ar trebui să
o aibă pentru a-l înnobila pe soţul ei. (RH, 26 aug. 1899)

Dragoste pentru Hristos, dragoste unul pentru celălalt. Nici soţul, nici soţia nu trebuie să-şi
cufunde individualitatea în cea a celuilalt. Fiecare are relaţie personală cu Dumnezeu. Pe El
fiecare dintre ei trebuie să-L întrebe: „ce este bine?”, „Ce este rău?”, „Cum pot îndeplini cel mai
bine scopul vieţii?” Lăsaţi ca prinosul sentimentelor voastre de afecţiune să se îndrepte către
Acela care Şi-a dat viaţa pentru voi. Faceţi din Domnul Hristos cel dintâi, cel din urmă şic el mai
bun dintre toate lucrurile. Pe măsură ce dragostea voastră pentru El devine tot mai adâncă şi mai
puternică, dragostea voastră unul pentru altul se va purifica şi se va întări.
Spiritul pe care trebui să-l manifeste soţul şi soţia unul faţă de celălalt este spiritul pe care ăl
manifestă Domnul Hristos faţă de noi. „Trăiţi în dragoste după cum şi Hristos ne-a iubit” (Ef.
5,2). „ŞI după cum biserica este supusă lui Hristos, tot aşa nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în
toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru
ea” (Ef. 5,24.25).

Nu o stăpânire despotică. Nici soţul, şi nici soţia nu trebuie să încerce să exercite o stăpânire
arbitrară, despotică faţă de celălalt. Nu încercaţi să-l siliţi pe celălalt să cedeze în faţa dorinţelor
voastre. Nu puteţi face acest lucru şi totuşi să vă bucuraţi de dragostea celuilalt. Fiţi buni,
răbdători şi îngăduitori, atenţi şi curtenitori. Prin harul lui Dumnezeu, puteţi avea succes a-l face
fericit pe celălalt, aşa cum aţi promis când aţi făcut legământul căsătoriei. (RH, 10 dec. 1908)

Mi-a fost arătată atunci nora sa. Ea este mult iubită de Dumnezeu însă este ţinută în robie, este
plină de teamă, tremură, este descurajată, plină de îndoieli şi cu nervii la pământ. Această soră nu
ar fi trebuit să renunţe la voinţa ei în faţa unui tânăr necredincios care are mai puţini ani pe umerii
decât ea. Ea ar trebui să-şi aducă aminte că în viaţa de căsnicie individualitatea ei nu trebuie să fie
distrusă. Dumnezeu are de la ea cerinţe mai înalte decât orice cerinţă pământească. Domnul
Hristos a cumpărat-o cu propriul Său sânge. Ea nu-şi aparţine sie însăşi. Ea a greşit pentru că nu
şi-a pus toată încrederea în Dumnezeu şi renunţând la convingerile ei, la conştiinţa ei, s-a supus
unui bărbat autoritar, tiranic, aţâţat de Satana ori de câte ori maiestatea sa satanică poate lucra în
mod eficient prin el pentru a intimida acest suflet tremurând , constrâns. Ea a fost tulburată de atât
de multe ori încât sistemul ei nervos este dărâmat şi ea nu mai este decât o epavă.
Este oare voia lui Dumnezeu ca această soră să fie în această stare şi Dumnezeu să fie jefuit de
serviciul ei? Nu. Căsătoria ei este o amăgire a diavolului. Totuşi chiar şi în această situaţie, ea
trebuie să facă tot ce poate mai bine pentru aceasta, şi-şi trateze soţul cu chibzuinţă şi să-l facă pe
cât se poate de fericit fără însă a-şi călca pe conştiinţă; iar dacă el va rămâne în aceeaşi stare de
răzvrătire, lumea acesta va fi cerul de care se va bucura el. A se lipsi de privilegiul de a participa
la adunări pentru a face pe plac unui soţ tiranic stăpânit de spiritul balaurului, nu este în acord cu
voia lui Dumnezeu. Dumnezeu doreşte ca acest suflet înfricoşat să vină la El. El îi va fi
acoperemânt. El va fi ca umbra unei mari stânci pe un pământ obosit. Doar să aibă credinţă să se
încreadă în Dumnezeu şi El o va întări şi o va binecuvânta. Toţi cei trei copii ai săi sunt sensibili
la influenţa Duhului lui Dumnezeu. Dacă aceşti copii ar avea privilegiile e carele au mulţi dintre
copiii păzitorilor Sabatului, atunci toţi ar fi convertiţi şi s-ar înrola în oştirea Domnului. (2 T,
99,100)

Capul casei. Mary, …aş dori cu toată bunătatea de soră şi de mamă să te avertizez asupra unul
alt lucru. Am observat adeseori, de faţă şi cu alţii, felul în care îj vorbeşti lui John, într-un mod
dictator, tonul vocii tale fiind nerăbdător. Mary şi alţii au văzut acest lucru şi mi-au spus. Acest
lucru face rău influenţei tale.
Noi soţiile, trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne-a spus să fim supuse soţilor. El este capul,
iar judecata noastră, punctele noastre de vedere şi raţionamentele noastre trebuie să fie în acord cu
ale lui, dacă este cu putinţă. Dacă nu, Cuvântul lui Dumnezeu dă prioritatea soţului în acele cazuri
în care nu este vorba de o problemă de conştiinţă. Trebuie să ne supunem capului. (Scrisoarea 5,
1861)

Un soţ autoritar. Am câteva cuvinte să vă spun cu privire la căsătoria voastră , nu prin
revelaţie, ci prin îngăduinţă. Da, mă simt constrânsă de Duhul lui Dumnezeu să vă spun că am
mai puţină încredere în integritatea voastră de când v-aţi căsătorit decât înainte. Inima mea este
greu împovărată. Ştiam că nu eşti în măsură să fii un soţ potrivit pentru sora Drake. Dacă i-ai fi
îngăduit să-şi prezinte cazul înaintea noastră, noi am fi sfătuit-o potrivit cu lumina pe care ne-a
dat-o Dumnezeu în cazul vostru. Voi aţi ştiut acest lucru şi de aceea nu aţi vrut să ne consultaţi.
Frate R, eu cred că motivele pentru care te-ai legat în această căsătorie au fost pur egoiste. Eu nu
cred că tu ai avut de gând binele sorei Drake sau slava lui Dumnezeu. Ai folosit forţa asupra ei
fără să o laşi să ceară părerea acelora care te cunoşteau mai bine. Ai zorit această chestiune cu
spiritul tău pripit pe care l-ai avut întotdeauna.
Ispravnici asupra mijloacelor. Felul cum te porţi de când te-ai căsătorit luând în stăpânire şi
controlând banii celei care a devenit soţia ta arată că motivele tale sunt greşite. Toate aceste
lucruri stau ca mărturie împotriva ta şi dovedesc din partea ta cel mai profund egoism şi un spirit
dictatorial căruia Dumnezeu nu doreşte ca soţia ta să se supună. Căsătoria ei nu anulează şi nici
nu zădărniceşte isprăvnicia ei. Nici nu îi distruge identitatea. Individualitatea ei trebuie păstrată
dacă ea doreşte să-l proslăvească pe Dumnezeu în trupul şi spiritul ei, care sunt ale Lui.
Individualitatea ei nu poate fi cufundată într-a ta. Ea are îndatoriri faţă de Dumnezeu în care tu nu
ai nici un drept să te amesteci. Dumnezeu are cerinţe faţă de ea pentru care tu nu poţi răspunde. În
providenţa lui Dumnezeu, ea a devenit ispravnic al Său şi pentru aceasta ea trebuie să refuze să ţi
se supună ţie sau oricui altcuiva.
Tu nu eşti mai corect sau mai perfect decât ea astfel încât ea să aibă motive să-ţi acorde ţie
isprăvnicia mijloacelor ei. Ea şi-a format un caracter cu mult mai bun decât al tău şi are o minte
mult mai echilibrată decât a ta. Ea poate administra aceşti bani cu mâinile ei mai înţelept, mai
judicios şi mai mult spre slava lui Dumnezeu decât o poţi face tu. Tu eşti un bărbat în extreme. Tu
acţionezi din impuls şi în majoritatea timpului eşti mai mult sub stăpânirea îngerilor răi decât a
îngerilor lui Dumnezeu. (Scrisoarea 4, 1870)

Motive nepotrivite. Nu trebuie să-ţi spun cât de rău îmi pare pentru căsătoria voastră. Tu nu
eşti bărbatul care să o poată face fericită pe soţia ta. Te iubeşti prea mult pe tine însuţi pentru a fi
bun, atent, răbdător, afectuos şi plin de simpatie. Cu câtă duioşie ar trebui să o tratezi pe cea cu
care te-ai căsătorit. Cât de preocupat ar trebui să fii să o faci să nu regrete că şi-a unit destinul cu
al tău. Dumnezeu priveşte cum te porţi în această privinţă şi nu vei avea scuză pentru cursul pe
care-l urmezi. Dumnezeu îţi citeşte motivele. Tu ai acum o ocazie de a-ţi arăta adevărata ta faţă,
să demonstrezi dacă ai fost împins de dragoste adevărată sau de interes egoist în căsătoria voastră.
Tu te-a căsătorit, nu am nici o îndoială în legătură cu acesta, gândind că vei pune mâna pe avere
şi că o vei mânui după buna ta plăcere.
Importanţa iubirii şi duioşiei. Tu nu ai dreptul de a dicta soţiei tale aşa cum ai face cu un
copil. nu ai dobândit o reputaţie legată de bunătatea ta astfel ca să-ţi impui respect. Tu ai nevoie,

având în vedere căderile tale din trecut, să iei opoziţie unită şi să renunţi la o demnitatea pe care
nu ai câştigat-o. eşti un om prea slab ca să pretinzi supunere faţă de voinţa ta până să faci o
schimbare. Ai o lucrarea de făcut, de a fi stăpân pe tine însuţi…
Nu trebuie să te aşezi niciodată mai presus de soţia ta. Ea are nevoie de bunătate şi iubire care
se vor întoarce înapoi la tine. Dacă aştepţi ca ea să te iubească, tu trebuie să câştigi această
dragoste dovedind iubire şi tandreţe în cuvintele şi faptele tale faţă de ea. Ai în mâinile tale
fericirea soţiei tale. Felul cum te porţi îi spune: dacă vrei să fii fericită, trebuie să renunţi cu totul
la voinţa ta; trebuie să te supui mie, că să-mi faci plăcerea. Te-ai delectat în mod deosebit
exercitându-ţi autoritatea pentru că ai crezut că poţi face astfel. Însă timpul va arăta că dacă vei
urma calea pe care te conduce temperamentul tău, nu vei inspira dragoste în inima soţiei tale, ci
cei fi lipsit de afecţiunea ei, iar în cele din urmă ea va dispreţui această autoritate, a cărei putere
nu a simţit-o niciodată înainte în viaţa ei de căsătorie. Ceea ce faci tu este amarnic şi înverşunat
însă vei secera ceea ce semeni.
Răspunderea unei mame faţă de copilul ei. Nu îndrăznesc să fac altfel decât să îţi vorbesc
deschis. Situaţia o cere. În cel fel a contribuit căsătoria la îmbunătăţirea situaţiei sorei Drake?
Nici un pic; felul cum te porţi cu ea îi face viaţa amarnică şi traiul aproape de nesuportat. Am
ştiut cum ca fi de îndată ce am auzit de căsătoria voastră. Ea socotea că va avea pe cineva care să
o ajute să aibă grijă de băiatul ei însă tu ai vrut să smulgi mama de lângă fiul ei şi să-i pretinzi să
renunţe la grija ei părintească şi dragostea pentru fiul ei în favoarea ta şi întotdeauna invoci
căsătoria voastră. Tu nu ai făcut nimic care să merite acest mare sacrificiu. Nici măcar nu te-ai
străduit să-i câştigi încrederea. Cu toate acestea, tu pretinzi acest mare sacrificiu, despărţirea
mamei de fiul ei. Poţi tu să susţii că înţelegi situaţia însă noi suntem convinşi că tu nu ştii decât
puţin în legătură cu aceasta. În loc să simţi că este de datoria ta de a fi răbdător şi plin de
afecţiune şi să acţionezi cu judecată în cazul fiului său, felul tău de a fi este a unui om fără inimă,
a unu tiran fără simţ.

O sfătuiesc pe mamă să acţioneze în temere de Dumnezeu şi să nu îngăduie vreunui alt străin
să intre în mod asemănător în viaţa ei, pretinzând titlul de soţ şi să încerce să o despartă de fiul ei,
care are nevoie de grijă şi dragoste. Dumnezeu nu a dezlegat pe această mamă de răspunderea pe
care o are pentru că s-a căsătorit cu tine. Tu nu posezi adevărata dragoste. Tu nu eşti obişnuit cu
acest articol curat. Dacă ai fi fost, nu te-ai fi purtat aşa cum te porţi. (Scrisoarea 4, 1870)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->