P. 1
26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

|Views: 132|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

Sections

Idei greşite cu privire la relaţia de căsătorie. Dr. Q., mintea ta nu a fost folosită totdeauna în
mod sănătos de când ai venit la Institutul de sănătate. Ideile tale cu privire la relaţia de căsătorie
au fost greşite. Nimic în afară de violarea patului căsătoriei nu poate întrerupe sau anula
legământul căsătoriei. Noi trăim în vremuri primejdioase când nu suntem siguri pe nimic decât pe
credinţa fermă, neclintită în Domnul Isus Hristos. Nu există inimă care poate să fie înstrăinată de
Dumnezeu prin înşelăciunile lui Satana, dacă persoana aceea veghează în vederea rugăciunii.
Sănătatea ta ar fi fost într-o stare mai bună, dacă mintea ta ar fi avut pace şi odihnă; însă ea a
devenit confuză şi dezechilibrată şi tu ai gândit greşit cu privire la chestiunea divorţului. Vederile
tale nu pot fi susţinute după ceea ce gândeşti tu. Bărbaţii nu-şi pot lua libertatea de a-şi face ei
înşişi un standard de lege evitând Legea lui Dumnezeu şi făcând pe plac propriilor lor înclinaţii.
Ei trebuie să vină la marele standard de neprihănire al lui Dumnezeu.
Dacă soţia este necredincioasă şi potrivnică, soţul nu poate, conform Legii lui Dumnezeu, să o
alunge şi aceasta să fie singură pe acest pământ. Pentru a fi în armonie cu Legea lui Iehova, el
trebuie să locuiască împreună cu ea cu excepţia cazului când ea însăşi ar alege să plece de la el. El
s-ar putea să întâmpine opoziţia şi să fie asuprit şi necăjit în multe feluri; însă el îşi va găsi
mângâierea, puterea şi sprijinul în Dumnezeu, care este în stare să acorde harul Său întotdeauna la
vreme de nevoie. El trebuie să fie un om cu inima curată, cu principii ferme, neclintite, iar
Dumnezeu îi va da înţelepciunea cu privire la ceea ce trebuie să facă. Judecata sa nu va fi condusă
de impulsuri ci raţiunea va stăpâni cu mână tare iar patima va fi ţinută în frâu.
Căsătoria la fel de durabilă ca şi Sabatul. Oamenii care sunt în poziţii de răspundere, ca cei
de la Institutul de sănătate, constituie ţintele speciale ale lui Satana. Ei sunt aduşi în societatea
bărbaţilor şi femeilor. Unii ca aceştia au o fire vulgară, pătimaşă, senzuală, atunci când sunt
ispitiţi sunt gata să facă orice, neţinând seama de Dumnezeu, neţinând seama de consecinţe. Ei
sunt gata să înlăture barierele relaţiei de căsătorie pentru a-şi forma noi legături.
Dumnezeu a lăsat un singur motiv pentru care o soţie îşi poate lăsa soţul sau un soţ să-şi poată
lăsa soţia şi acesta este adulterul. Acest temei să fie luat în seamă cu rugăciune. La creaţiune,
căsătoria a fost lăsată de Dumnezeu ca o rânduială divină. Instituţia căsătoriei a fost întemeiată în

Eden. Sabatul poruncii a patra a fost instituit de asemenea în Eden, atunci când au fost puse
temeliile pământului şi stelele dimineţii izbucneau în cântări de veselie şi toţi fiii lui Dumnezeu
tresăltau de bucurie. Dacă aşa stau lucrurile, instituţia căsătoriei, rânduită de Dumnezeu, să fie
considerată de tine la fel de neclintită ca şi Sabatul poruncii a patra.
Ne întrebăm, ce s-ar putea spune sau ce s-ar putea face pentru a opri declinul moral care a
prins rădăcini la Institutul de sănătate? Fie ca Dumnezeu să ierte pe cei care au lucrat pentru
cauza lui Dumnezeu şi totuşi prin viaţa practică pe care au trăit-o au promovat o stare de lucruri
care primejduieşte virtutea, cuviinţa şi respectul de sine al fetelor şi femeilor. Trebuie să vă fac
cunoscut ceea ce ştiu, după lumina pe care Dumnezeu a găsit cu cale să mi-o dea. Mi-a fost arătat
că bărbaţii şi femeile care au plăcere de religia lui Isus Hristos nu vor fi neliniştiţi, agitaţi,
nemulţumiţi, tulburaţi, schimbători; pacea lui Hristos în inimă va da trăinicie caracterului.
Sfinţenia legământului căsătoriei. În viziunile mele de noapte am fost pusă în legătură cu
Institutul de sănătate. Am fost întristată să te văd nemulţumit şi foarte descurajat… Însă în timp
ce eu eram abătută datorită acestei descoperiri, era Cineva care vorbea cu tine, dr. Q. Cuvintele
Sale te mustrau, însă erau amestecate cu compasiune duioasă. Nu pot scrie exact cuvintele aşa
cum le-a spus El. Voi încerca să-ţi redau semnificaţia lor. El a spus:
„Eşti copleşit de deznădejde, însă prin acesta tu nu eşti înţelept; vei slăbi şi vei ajunge
ineficient. Aceasta va face ca vrăjmaşul să profite pe seama ta. Dumnezeu doreşte ca tu să
creşti şi să te apropii tot mai mult de El şi să te asemeni cu chipul şi caracterul Domnului
Hristos. Inima ta este sediul multor simţăminte tumultoase, pe care nu te lupţi să le birui. Tu
nu îţi dai silinţa pentru lucrarea de curăţire a templului sufletului tău. Mintea ta este
preocupată în mod neînţelept de subiectul divorţului de soţia ta. Nu Dumnezeu este Cel care
te conduce în acesta. Tu nu ţii aceste lucruri numai pentru tine. Tu vorbeşti de ideile şi
planurile tale şi altora şi făcând astfel tu pregăteşti minţile altora prin sugestiile tale.
Subiectul legământului căsătoriei nu este privit ca sacru şi nobil de către mintea ta, aşa
cum ar trebui să fie şi vei fi cu siguranţă în pericolul de a urma o cale greşită tu însuţi şi să
primejduieşti şi alte suflete prin sugestiile tale. Mintea ta, în timp ce se agită asupra acestui
subiect, nu poate fi pregătită spre a face cea mai bună lucrare şi tu nu poţi fi un căutător
cinstit al binecuvântării lui Dumnezeu dacă nu începi să vezi altfel lucrurile. Tu ai produs
mult rău inimilor şi minţilor altor oameni. Închide degrabă uşa inimi tale care a fost deschisă
pentru vrăjmaş. Deschide larg uşa inimii tale şi invită-L pe Domnul Isus să intre înăuntru.
Atunci vei avea o cârmă echilibrată pentru firea ta, într-un fel stranie, astfel ca toată fiinţa ta
să se poată implica în lucrarea pe care o ai de făcut şi să-ţi dai seama de importanţa ei.
Foloseşte orice ocazie pe care o ai de a merge înainte, exercitând o influenţă hotărâtă şi
sănătoasă. Nu mai pierde vremea în această privinţă. Dacă eşti un om liber şi mulţumit,
trebuie să te împotriveşti vrăjmaşului.”

Gânduri înalte. Dr. Q., mintea ta nu se află în stare sănătoasă. Tu îţi concentrezi mintea asupra
unor lucruri care nu îţi aduc sănătate fizică sau mintală. Trebuie să-ţi schimbi inima; atunci
gândurile tale se vor îndrepta într-o direcţie mai înaltă, mai curată. Tu îţi găseşti plăcere în
societatea femeilor şi fetelor. Acestea devin o cursă pentru tine. Într-o astfel de instituţie mintea
medicului trebuie să fie continuu înălţată spre Dumnezeu pentru putere şi înţelepciune. Există
primejdia continuă ca gândurile să zăbovească la un nivel jos. Dacă nu vei face din Domnul
centrul atracţiei tale, dacă El nu va fi pentru tine apărare sigură împotriva ispitirilor vrăjmaşului,
el (Satana) va câştiga putere asupra minţii tale şi te va despărţi de Dumnezeu.
Nevoia de religie în inimă. Mi-ai fost prezentat în vis şi cu o altă ocazie. Capul tău era aplecat
asupra unei mese. Erai aproape inconştient. Îţi erau rostite cuvinte într-un mod foarte accentuat,
hotărât: „Nu lua aceasta în mâna ta! Nu trebuie să o iei; viaţa ta nu îţi aparţine; nu de medicament
ai nevoie ca să-ţi a ducă pace şi odihnă. Ceea ce ai nevoie este religia inimii, o inimă curăţită,

rafinată, care se ridică deasupra lucrurilor comune şi se preocupă de cele de natură divină. Fii
bărbat. Cheamă pe soţia ta alături de tine, caută să cunoşti mai bine adevărul, lasă-te modelat de
Duhul lui Dumnezeu şi vei avea pace. Dacă apuci pe calea cea dreaptă, dacă eşti neclintit de
partea adevărului, dacă îţi păstrezi sufletul în dragostea lui Dumnezeu, tu vei fi în mâinile lui
Dumnezeu mijlocul de a-ţi salva soţia iar ea, la rândul ei, dacă acceptă adevărul de origine divină,
dacă va fi o urmaşă blândă şi smerită a lui Isus, va fi în mâinile lui Dumnezeu unealta Sa prin
care poţi avea parte de o mare binecuvântare.
Acum, frate Q., ridică-te pe picioarele tale şi fii bărbat pentru Dumnezeu! Poartă crucea lui
Hristos zi de zi şi îndreaptă-ţi gândurile spre un canal mai înalt, mai curat. Respectă legământul
de căsătorie pe care l-ai făcut şi fii slujitorul lui Dumnezeu pentru ridicarea neamului omenesc.
Dacă eşti biruitor, te vei număra printre cei care vor poseda toate lucrurile; partea ta va fi o
greutate veşnică de slavă.
Urmările unei familiarităţi necuvenite. Un animal când atinge un braţ, acesta ajunge
neputincios. Muşchiul parcă e paralizat. La fel se va întâmpla şi cu tine din punct de vedere
spiritual dacă îngădui gândurilor tale să zăbovească într-o anumită direcţie şi dacă dai atenţie şi
preferi compania tinerelor fete şi a femeilor căsătorite. Această familiaritate înseamnă moarte
pentru spiritualitate.

Lasă ca sentimentele tale să se agaţe de Dumnezeu precum mlădiţa în jurul viei, căci dacă nu,
pornirile tale vor ajunge necurate, caracterul tău va fi deficitar iar inima ţi se va înstrăina de
Dumnezeu. Oare cine se poate atinge sau poate umbla cu ceva necurat şi totuşi să continue să
rămână curat? Sufletul nu poate continua să rămână curat dacă respiră o atmosferă care mânjeşte
şi murdăreşte. Aceste lucruri îndepărtează inima de Dumnezeu. Sufletul se ofileşte şi ajunge
deformat, deoarece cortul a fost aşezat prea aproape de Sodoma, fiind împiedicat să mai poată
respira atmosfera cerului.
Unica noastră siguranţă. Încălcarea unuia dintre preceptele lui Dumnezeu facă rău moralităţii.
De dragul lui Hristos, te implor să ridici standardul mai sus. Predă-te fără rezerve Domnului.
Trebuie să înveţi lecţia că unica ta nădejde este să întruneşti cerinţele lui Dumnezeu şi să-ţi aduci
trupul ca „o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, care va fi o slujbă duhovnicească.” Atunci
Cuvântul lui Dumnezeu va fi socotit ca o călăuză plăcută şi folositoare, o candelă pentru
picioarele tale şi o lumină pe cărarea ta. Atunci poţi suporta necazurile şi acestea nu te vor
copleşi; pentru că tu ştii că sufletul tău este puternic ancorat pe Stânca cea veşnică deoarece tu te
bizui în mod simplu pe adevărul lui Dumnezeu. (Scrisoarea 8, 1888)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->