KONSOLIDACIJA Postopek s katerim zemljina zmanj a obseg z izgonom vode Edometer, stisljivost

HETEROGENA ZRMLJINA Raznovrstna, neenotna zemljina Zemljina katere so plasti iz razli nih materialov, debelin, trdnosti, stisljivosti

GLINA Glina je naravni plasti ni material, kjer prevladujejo zelo drobni delci in so sestavljeni iz aluminijevih in magnezijevih hidrosilikatov.

KARL VON TERZAGHI je bil Avstrijski gradeni in enir in geolog. Pravimo mu »o e mehanike tal«. Leta 1925. je v knjigi »Mehanika zemeljskih del na osnovi fizikalnih lastnosti tal« sistematiziral svoja tedanja spoznanja in rezultate svojega revolucionarnega raziskovalnega dela. KOHEZIJA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful