POWERPOINT 2010: el ementen

het POWERPOINT-venster
© Erik Servaes E&A bvba
erik@eena.be
http://www.eena.be
werkbalk snelle toegang
linten
titelbalk windowsknoppen
tabbladen
statusbalk
schuifbalken
weergaveinstellingen
overzicht tab
dia tab
dia’s
de verschillende weergaves
normale weergave
dia sorteerder
notitiepagina
overzicht aanpassen
De meest gebruikte weergave is de
normale weergave. U ziet de volledige
actieve slide of dia en een inhoudsop-
gave.
In het tabblad ‘overzicht’
ziet u een overzicht van
uw voorstelling. Het is
niet mogelijk wijzigingen
aan uw voorstelling aan te
brengen.
In het tabblad ‘plan’ ziet
u een synthese van uw
voorstelling. Merk op dat
er geen grafsche el-
ementen zichtbaar zijn.
In het werkblad is
het mogelijk om de
weergegeven dia aan
te passen. Gebruik de
knoppen

en
´
om van
dia naar dia te gaan.
In het notitievak kunt u vanzelfsprekend
de nodige commentaren schrijven.
U ziet een overzicht van uw presentatie.
Deze weergave wordt vooral gebruikt om
de dia’s op de
goede volgorde
te plaatsen.
In het tabblad ‘Beeld’ kiest u in het lint
‘presentatieweergaven’ voor ‘notitiepa-
gina’.
In deze weergave kunt u onder uw dia’s
voorzien van de nodige notities. U kunt
alleen de notities aanpassen.
In de normale weergave kunt u het tab-
blad ‘plan’ activeren.
In het snelmenu (opvragen met de
rechtermuistoets) van een dia kunt u
de nodige opdrachten opvragen om uw
overzicht aan te passen.
objecten toevoegen
afbeeldingen
* activeer de dia waar u een afbeelding
wilt invoegen.
* kies in het tabblad ‘invoegen’ voor
‘afbeelding’ in de het lint ‘illustraties’.
* Kies uw afbeelding in het dialoogven-
ster en klik vervolgens op ‘invoegen’.
grafeken
* activeer de dia waar u een afbeelding
wilt invoegen.
* kies in het tabblad ‘invoegen’ voor
‘afbeelding’ in de het lint ‘grafeken’.
* Kies uw grafektype in het dialoogven-
ster en klik vervolgens op ‘OK’.
* activeer de grafek en klik vervolgens
op een tabblad onder de hoofding
‘hulpmiddelen voor grafeken’ dat nu
zichtbaar is.
- In het tabblad ‘ontwerpen’ vindt
u de opdrachten om het type, de
gegevens en de grafekindeling en
-stijlen aan te passen.
- In het tabblad ‘indeling’ kunt u labels,
assen, achtergrond aanpassen.
- In het tabblad ‘opmaak’ vindt u het
nodige om vormstijlen, de grootte,
schikkingen toe te passen.
sneltoetsen
algemeen
Bewaren
Afdrukken
Ongedaan maken
herhalen
Knippen
Kopiëren
Plakken
Plakken speciaal
Alles selecteren
zoeken
help
³
'
·

´

'
'

Letters Vet maken
Letters Cursief maken
Letters Onderstrepen
Lettertype aanpassen
Lettergrootte aanpassen
links uitlijnen
centreren
rechts uitlijnen
uitvullen
opmaak kopiëren
opmaak plakken
opmaak
³

·
'
'
·
·
`
·

presenteren
¨

¨

¨

¨
één teken naar links
één teken naar rechts
één woord naar links
één woord naar rechts
één alinea naar boven
één alinea naar beneden
één regel naar boven
één regel naar beneden
naar einde regel
naar begin regel
naar einde tekstvak
naar begin tekstvak
vanaf begin starten
volgende animatie
volgende dia
vorige animatie
vorige dia
naar dia nummer gaan
zwarte dia weergeven
witte dia weergeven
presentatie stoppen
naar eerste dia gaan
`
of
¨ of
getal
·
¨

´
© Erik Servaes E&A bvba
erik@eena.be
navigeren in tekst
de diavoorstelling voorbereiden
nieuwe dia’s toevoegen
dia’s selecteren
dia’s verbergen
dia’s verplaatsen
dia’s verwijderen
opmaak van een dia
- selecteer de dia’s waar de nieuwe dia
achter moet komen.
- Kies in de ‘start’-tab voor het lint ‘dia’s’
en klik op ‘nieuwe dia’
opmerking :
door op het pijltje van ‘nieuwe
dia’ te klikken, kunt u een
keuze maken van vooraf
ingestelde dia’s.
- in ‘normale weergave’ :
klik op een dia in de linkerkolom.
- in ‘weergave diasorteerder’ :
klik op een dia.
- in ‘weergave notitiepagina’ :
werk met de pijtjestoetsen
opmerkingen :
- om meerdere opeenvolgende dia’s te
selecteren klikt u op de eerste dia en
dan op de

en de laatste dia.
- om meerdere niet-opeenvolgende dia’s
te selecteren klikt op de verschillende
dia’s terwijl u op

klikt.
Het verplaatsen van dia’s gebeurt in de
diasorteerder.
Selecteer de dia(‘s) en sleep de dia(‘s)
naar de plaats waar u ze wil hebben.
Een verticale gekleurde streep maakt de
verplaatsing zichtbaar.
Het verbergen van een dia gebeurt in de
diasorteerder of in normale weergave.
Selecteer de dia en roep het snelmenu
op (rechtermuistoets).
Kies vervolgens voor ‘dia verbergen’.
U kan dit eventueel ook doen tijdens een
projectie. Indien u op
´
klikt, zal de
volgende dia niet vertoond worden.
Het verbergen van een dia gebeurt in de
diasorteerder of in normale weergave.
Selecteer de dia en roep het snelmenu
op (rechtermuistoets).
Kies vervolgens voor ‘dia verwijderen’.
karakter-opmaak alinea-opmaak
dia-opmaak
het opmaken van een dia kan alleen gebeuren in ‘normale weergave’
In het tabblad ‘start’ vindt u het lint ‘let-
tertype’.
Hier vindt u de noodzakelijke opdrachten
om de karakters op te maken.
In het tabblad ‘start’ vindt u het lint
‘alinea’.
Hier vindt u de noodzakelijke opdrachten
om de alinea’s op te maken.
In het tabblad ‘ontwerpen’ kunt u uw dia instellen, maar ook
thema’s, effecten, kleuren en zelfs achtergronden instellen.
Door telkens op de pijltjes te klikken krijgt u de keuze uit
verschillende mogelijkheden.
In het voorbeeld hiernaast vindt u bijvoorbeeld de verschillende
thema’s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful