You are on page 1of 8

WIE ZAAIT ZAL OOGSTEN

PATER JOHAN SCHMIEHUIZEN


Hilversum 21 08 19 30 Panama 28 03 2008

Door het gehele land gaat het werk van Pater Johan Schmiehuizen gewoon, en met veel motivatie door. De oogst is groot, en kent geen grenzen. Het werk van de Kruisvaarders van Sint Jan in Panama is nog springlevend en noodzakelijk! WIJ HOPEN DAT U HEN BLIJFT STEUNEN! STICHTING SOLIDARITEIT PANAMA Ing. bank 675623227 Hilversum

Als je Panama City vanaf het vliegveld komt binnenrijden, krijg je niet het gevoel in een ontwikkelingsland te zijn aangekomen. Het land bereid zich voor, om in de toekomst veel toeristen binnen te halen. Het jaar (2008) is daar een goed voorbeeld van geweest. Enkele miljoenen toeristen hebben dit prachtige land bezocht. De concurrentie met de buurlanden Colombia en Costa Rica is begonnen Aan het Panamakanaal wordt hard gewerkt, en er is voor de toeristen en transportvervoer een trein verbinding van Panama City naar Colon, een traject van ongeveer 70 kilometer. De plaatsen waar Pater Johan Schmiehuizen sinds 1961 met zijn medebroeders heeft gewerkt, en waar nog steeds Kruisvaarders actief zijn, worden niet in beeld gebracht. Op deze plaatsen staan geen prachtige Hotels en andere gelegenheden die toeristen trekken. Daar staan alleen maar schamele hutjes zonder voorzieningen. Daar heerst echte armoede!

Wel moet worden vermeld dat de huidige president, de eerste president is die zich het lot van de aller armste onder de armen aantrekt. Mensen (het zijn er duizenden) die helemaal niets bezitten, krijgen nu 50 dollar per maand van de staat. Het instituut in Atalaya, krijgt met de vele onderscheidingen steeds meer erkenning en ontvangt meer subsidie dan de jaren hiervoor. De onderwijskrachten worden nu aangesteld door de staat, en ontvangen een bescheiden salaris. Al met al kan worden gesteld dat het werk van Pater Johan Schmiehuizen en zijn medebroeders, zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is goed gezaaid, en de oogst is onvoorstelbaar groot. Denk daarbij aan; een geheel nieuw schoolgebouw. veel nieuwe projecten. meer subsidie. vele onderscheidingen. vele vrienden. 7 Panamese Kruisvaarders, waaronder 3 priesters. nieuwe belangstelling om toe te treden als (novice) Kruisvaarder. veel oud studenten die nu docent zijn op het instituut. de betere leefomstandigheden die studenten na het behalen van hun diploma krijgen. Ondanks alle verbeteringen zal het u duidelijk zijn dat het instituut in Atalaya, bedoeld is voor de kansarme jeugd. Omdat ouders weinig of niets kunnen bijdragen blijft uw hulp dringend noodzakelijk! Als enige Hollander is de 85 jarige Pater Piet Hulsebosch nog steeds actief. Hij is overste van de Panamese Kruisvaarders, en nog alle dagen actief met zijn pastorale werk, en het lezen van missen. Hoewel de Kruisvaarders in Nederland geen nieuwe aanwas meer hebben, dus ook geen uitzendingen, moet wel worden gesteld dat de wortels van de Panamese kruisvaarders in Holland liggen.

PATER ROBERTO CONZALEZ Deze jonge priester, heeft als kansarme student zijn diploma gehaald op het instituut van Pater Schmiehuizen. Na het behalen van zijn diploma heeft hij zich aangesloten bij de Panamese groep Kruisvaarders van Sint Jan. Nu is hij een zeer bewogen priester die zich het lot heeft aangetrokken van de arme medemens. Ruim 9 jaar geleden werd hij bij de Bisschop geroepen, en is hij uitgezonden naar El Bale. Ga jij daar maar werken, je krijgt 100 dollar per maand om daar de mensen mee te helpen. In dit zeer uitgestrekte berggebied wonen (overwegend indianen) de allerarmste van Panama. Pater Roberto had het plan daar een maand of drie te gaan werken, en dat is nu al meer dan 9 jaar. Hij heeft daar 33 parochies te bedienen.

Pater Roberto heeft het DNA van Pater Schmiehuizen niet in zijn bloed, maar wel in zijn hart!

Om zijn parochies te bereiken, moest hij vaak meer dan 8 uur lopend of te paard de bergen in. Inmiddels heeft hij al meer dan 100 kilometer wegen aangelegd die de dorpen met elkaar verbinden. De machines krijgt hij van het ministerie, het gebruik en onderhoud moet hij zelf voor zorgen. De eerste maanden heeft hij de wegen zelf aangelegd, en nu beschikt hij over vele vrijwillige helpers. Om al zijn projecten te kunnen financieren heeft hij een foundation opgericht die zich bezig houd met het vinden van sponsors.

Door de aanleg van wegen, wordt het mogelijk bouwmaterialen aan te voeren voor het bouwen van b.v scholen. Voor de dokter en de ziekenauto is het nu mogelijk de mensen bezoeken. De politie waar wij mee hebben gesproken is blij omdat zij nu kunnen patrouilleren in de bergen die voorheen onbereikbaar waren. De vele dorpen komen uit hun isolement.

Elk jaar wil Pater Roberto een huisje bouwen voor arme mensen. Op de foto de familie Pio, een zeer arm gezin met een zieke vader die niet kan werken voor zijn gezin. De kosten voor dit huisje bedragen 8000 dollar. Het huisje blijft eigendom van de foundation, Pater Roberto is van plan zijn levenswerk met als grote voorbeeld Pater Johan Schmiehuizen voort te zetten. Om u inzicht te geven in zijn werk volgt hier een beknopt overzicht; aanleg van wegen (al meer dan 100 kilometer) oprichting van een Hospitaal. het graven van meer dan 40 visvijvers. het vervaardigen van doodkisten voor de arme bewoners. bouwen van huisjes. bijenhoning projecten. bouwen van scholen. een naaiatelier voor het vervaardigen van kleding. het oprichten van sportclubs (belangrijk voor discipline) het oprichten van een muziekschool.

Stichting Solidariteit Panama, steunt al meer dan 20 jaar projecten in Panama. Door uw steun hebben wij al veel kunnen doneren aan de verschillende projecten. De bouw en inrichting van de nieuwe school, mag wel het hoogtepunt worden genoemd. Wij verzoeken u vriendelijk ons te blijven steunen, zodat het bijzondere werk in Panama kan worden voortgezet. U kan ons helpen door; uw financile bijdrage. het oprichten van een werkgroep (wij kunnen u hierbij ondersteunen) scholen en verenigingen aan te moedigen acties te houden voor Panama. deel te nemen aan onze loterij (Support Actie) u kunt 1 of 4 maal per jaar meespelen. 1 lot kost 5.50 euro. Er zijn prachtige prijzen te winnen. 80 % van de opbrengst is voor onze stichting. Kijk ook op www.supportactie.nl Voor de loterij (en andere informatie) kunt u zich aanmelden bij Wim Janssen per e mail willemj164@gmail.com Telefonisch te bereiken onder nummer 035-5260141 of 06-54712034. Rechts bovenaan de startpagina kunt u zich direct aanmelden. Ook in Duitsland is een groep actief voor Panama. Wij onderhouden contacten met deze groep. Voor informatie www.panama-kreis.de De belastingdienst heeft ons aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling. Hierdoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Voor uw giften Stichting Solidariteit Panama te Hilversum. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum 320735020000. Rekeningnummer ING.bank 675623227 te Hilversum. Alle bedragen zijn welkom. Vermeld wel welk project u wilt steunen.