Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ ΤΙ Κ Ο Ν

Ελεύθερος
σχολιασμός
της προηγουμένης ενότητας και
πρόδρομος
της τυχόν
επομένης.
Με την ελπίδα της
αφύπνισης της θείας οντότητας
όνομα

που ακούει στο
΄Ελληνας.

Ε Ρ Μ Η Ν Ε Υ Τ Ι Κ
Ο Ν

« Δεν

υπάρχει

επιστημονική

αντιστοιχία

σύνθεσης μεταξύ του γήινου περιβάλλοντος
και αυτής των έμβιων όντων»

Sir Francis
Crick
Βραβείο Nobel
Φυσιολογίας – Ιατρικής
1962 για την
ανακάλυψη του DNA

Àυτό πια και αν είναι ανακοίνωση!
Πρέπει να φέρνει τα πάνω - κάτω
στους συντηρητικούς και σε αυτούς
που

ψάχνονται

αγγίξουν,

να

μικροσκόπιο,
αποδεικτικό

να

ζυγίσουν,

εξετάσουν
και
στοιχείο

με

ν’
το

οτιδήποτε
μπορεί

να

βάλλει ο νους του ανθρώπου, να το
ζητήσουν.
Δεν έχουν καθόλου μα καθόλου υπ’
όψιν τους ότι η οποιαδήποτε επιστήμη
σήμερα, όσο εξελιγμένη και αν είναι

έχει ξεκινήσει λανθασμένα και έχει
πάρει λάθος δρόμο παράλληλο μέχρις
ενός

σημείου

του

αληθινού

αλλά

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ! Σημαίνει βέβαια ότι ο
ένας μπορεί να οδηγεί σε γκρεμό και ο
άλλος σε πεδιάδα. Μπορούμε φυσικά
να μιλήσουμε και για μετάβαση από
Αθήνα

στην

Θεσσαλονίκη

μέσω

Υπεριορδανίας.
Εκτός

όμως

της

περιπλοκής

καταστάσεων

λόγω

έχουμε

τις

και

των

δρομολογίων
εκτροπές

και

απαγορεύσεις που μας επιβάλλουν τα
διάφορα

εξουσιαστικά

συστήματα

κορυφαία ή μη ! Το αποτέλεσμα που
επιδιώκουν και το επιτυγχάνουν είναι
η κερδοσκοπία και ο σκοταδισμός.
Ο

σκοταδισμός

με

την

παραπληροφόρηση και την εκτροπή
από τις αλήθειες που αναμφισβήτητα

υπάρχουν, καθώς και η κερδοσκοπία
με την εκμετάλλευση και διάθεση των
αγαθών που επηρεάζουν και έχουν
στην

κατοχή

τους,

κατάλληλα

ή

εντελώς ακατάλληλα. Όλ’ αυτά μαζί
συνθέτουν το σκηνικό της εποχής μας
όπου τα γεγονότα τρέχουν αλλά και
είναι ποιο φανερά. Βιάζονται για να
εκτελέσουν το χρονοδιάγραμμα. Ποιο
να είναι άραγε;

Σε τι αναφέρεται ;

Μήπως θα ήταν καλύτερα να μην το
μάθετε; Πρόκειται για την επιβολή του
ποιο στυγνού καθεστώτος που έχει
γνωρίσει

η

Γη!

Μια

απάνθρωπη

έκδοση δουλείας που όμοιά της δεν
υπήρξε ποτέ. Μπροστά στο μοντέλο
αυτό

το

«1984»

του

Οργουελ

θα

φαίνεται σαν αθώο παιδικό παιχνίδι.
Είναι κάτι κομμένο και ραμμένο στα
μέτρα

και

τις

αντιλήψεις

των

Σιωνιστών που βλέπουμε με πόση …
λεπτότητα

συμπεριφέρονται

στους

Παλαιστινίους. Σ’ εμάς τους ΄Ελληνες
οπωσδήποτε θα επιφυλάξουν ειδικές
περιποιήσεις.
ιδιαίτερα
βέβαια

οι

και

βιβλίο

Εμάς

μας

….αγαπούν

άνθρωποι!

από

όπου

το

Φαίνεται

ιστορικό

τους

δυσκολεύονται

να

κρύψουν τα φιλικά τους αισθήματα!!!
Τώρα

ποιοι

άνθρωποι;

Ε!!

αυτό

σηκώνει συζήτηση.
Αυτοί οι καταστροφείς του πλανήτη
μας

δεν

έχουν

γήινη

προέλευση,

προέρχονται από εχθρικούς προς την
Ελληνική μας υπόσταση αστερισμούς.
΄Ισως να ήλθε η ώρα να πούμε τα
σύκα, σύκα και την σκάφη,
Δεν

είμαστε

(γαία).

Εάν

από

τον

νομίζετε

σκάφη.

Πλανήτη
κάτι

Γή

τέτοιο,

περιττό να διαβάσετε παρακάτω. Δεν
σας

ενδιαφέρει.

Ενδιαφέρει

αυτούς

που βλέπουν παραπέρα από την μύτη
τους

και

όταν

κάποιος

είχε

αποκαλέσει τους ΄Ελληνες « ΄Εθνος
ανάδελφο»

δεν

είχαν

γελάσει.

Συνεχίζουμε όμως και θα αναφερθούμε
στην προέλευσή μας. Δεν πρόκειται
ούτε για αστείο ούτε για μυθιστορία
και προπαντός όχι προς Θεού για
επιστημονική φαντασία. ΄Ισως πολλοί
να έχουν καταλάβει την μοναδικότητά
μας,

την

ικανότητά

μας

να

ξεμπλέκουμε δύσκολες καταστάσεις,
την έμφυτη φιλοξενία μας, την τάση
διδαχής που έχουμε για τους άλλους.
Όταν ξενιτεύτηκαν οι συμπατριώτες
μας

και

δημιούργησαν

ζωντανές

κοινότητες στο εξωτερικό με γερή
οικονομική υπόσταση, ποτέ μα ποτέ
δεν

συμπεριφέρθηκαν

στο

ντόπιο

στοιχείο σαν αφεντικό προς δούλους
γι

αυτό

και

προβλήματα
επαναστάσεις.
στόχος.

όπου
με

δεν

εξεγέρσεις

Ποτέ

΄Αλλοι

γής
δεν

ήσαν

είχαμε
και

υπήρξαμε

αυτοί

που

επέσυραν

την

ξεσηκωμένων.

οργή

Εμείς

των

ξέραμε

από

ένστικτο τι είμαστε, δεν χρειαζόταν
να το δείξουμε. Ετσι πάντοτε και τώρα
δημιουργούμε
εντυπώσεις
είναι

τις

και

η

συνεργασία

παροιμιώδης.

συνεργασία

με

καλύτερες

ξένους

Κάποτε

μας
σε

επιτελικούς

Αμερικανούς και Ευρωπαίους, όσο η
κοινή εργασία ήταν στα πλαίσια της
ρουτίνας όλα πήγαιναν ρολόϊ. Μόλις
όμως στράβωνε η κατάσταση τότε
μόνον ο ΄Ελληνας είχε την λύση για να
ξελασπώσουν. Μη μου πείτε ότι ο
καθένας μας δεν κρύβει ένα Οδυσσέα
μέσα του(πολυμήχανο). Ο Οδυσσέας ο
αντιπροσωπευτικότερος

τύπος

΄Ελληνα. Ο μεγάλος μας προπάτορας
και όχι ο γιδοβοσκός και προαγωγός
Αβραάμ με τον οποίο μας προβάλλουν
σαν προπάτορα και μας στέλνουν στη
αγκαλιά

του

ν’

αναπαυθούμε

όταν

πεθαίνουμε. Ωραία η θρησκεία μας
γεμάτη αγνά παραδείγματα (της Ασινέ
και

της

Δεβώρας)

έχουμε

εμείς

οι

Ιουδαιοχριστιανοί!! Και κόπτεται το
ιερατείο

να

μας

πείσει

για

τον

Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και πως
συνέβαλε η θρησκεία στη διατήρησή
του.

Ναι,

αλλά

θάβοντας

τους

Ελληνες!! Γκρεμίζοντας τα ιερά τους!
Απαγορεύοντας

την

επιστήμη

την

φιλοσοφία και το Θέατρο! Μπορείτε
αν μου υποδείξετε κάποιο σημείο των
«ιερών

γραφών»

όπου

αναφέρονται

ευνοϊκά οι ΄Ελληνες; Πλην βέβαια της
ρήσης του Χριστού: «ελύληθεν η ώρα
ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου…….
»

Είχαμε

μιλήσει

για

την

μοναδικότητά μας η οποία δεν είναι
θεωρητική

μόνον,

αλλά

βασίζεται

κυρίως στο DNA μας το οποίο σκόπιμα
αποκρύπτουν όπως αποκρύπτουν και
την συγκριτική εξέταση που έχουν

κάνει με DNA προγόνων μας (όχι του
Ιακώβ ή του Ισαάκ).
Αναφέρθηκα παραπάνω στο θέμα των
εχθρικών

αστερισμών

και

στην

συμβίωσή μας σ’ αυτό το Ανατολικό
τμήμα της

λεκάνης της Μεσογείου

Θαλάσσης, αυτού του μεγάλου λίκνου
των

πολιτισμών

με

την

φυλή

της

συμφοράς. Είναι και αυτοί εξωγήινης
προέλευσης

χωρίς

να

έχουν

καμία

φροντίδα και δεσμό με τον πλανήτη
που τους φιλοξενεί. Όχι μόνον δεν
αισθάνονται

τίποτα

καταστρέφουν
λεηλατώντας

αλλά

τον

συστηματικά,
τον

και

βρωμίζοντάς

τον. Και το σπουδαίο είναι ότι παρά
τις

εκκλήσεις

δεν

εννοούν

καταστροφή

διεθνών
να

γιατί

τους ενδιαφέρει.

οργανισμών

σταματήσουν

την

απλούστατα

δεν

Ας ονομάσουμε τους εχθρικούς μας
αστερισμούς και μετά τους φιλικούς
για

να

Εχθρικοί

ξέρουμε
είναι

τι

οι

μας

γίνεται.

αστερισμοί

του

΄Οφεως , του Δράκοντος, του Κήτους
του

Ηρακλέους,

της

΄Υδρας,

του

Ηνίοχου, του Βοώτη, των Ιχθύων, του
Σκορπιού, του Καρκίνου. Φιλικοί είναι
ο

αστερισμός

της

Ωρίωνα(Αργούς)
Τοξότη,

,

των

Παρθένου,
της

Λύρας,

Πλειάδων,

του
του
του

Κενταύρου, Μικρού & μεγ. Κυνός, της
Κασσιόπης,

Μεγ.

΄Αρκτου,

της

Καμίνου , του Πηγάσου, του Περσέα,
της Κόμης της Βερενίκης(κόμη της
Αριάδνης), του Λαγού (πατρίδα του
Αριστοτέλη)..
Βέβαια

οι

ενημερωμένοι

θα

μας

υπενθυμίσουν ότι ο Ωρίων και μικρός
&

μεγάλος

αστερισμός.

Κύων
Είναι

είναι
όμως

ένας
τόσο

χαρακτηριστικά λαμπρότερος που του
κάνουμε

την

ονοματίζουμε

τιμή

να

τον

χωριστά.

Εξ

άλλου

στον αστερισμό του Κυνός ανήκει ο
Σείριος

που

εγγυτέρας

είναι

το

άστρο

της

μας,

των

προέλευσής

Ελλήνων και μην ξεχνάμε τον όρκο
των προγόνων μας « μα τον κύνα» και
φυσικά

δεν

αναφερόντουσαν

στον

σκύλο της γειτονιάς! Ο Σείριος , αυτός
ο λαμπρός αστέρας που μας συνοδεύει
εμφανώς όλο τον Χειμώνα και αφανώς
από την 21 Ιουνίου οπότε ανατέλλει
μαζί με τον ΄Ηλιο αυξάνοντας την
θερμοκρασία και δημιουργώντας τα
λεγόμενα κυνικά καύματα. Και δεν
είναι

μόνον

Σηματοδοτεί

αυτά

με

τον

τις

Σείριο.

ευεργετικές

πλημμύρες του Νείλου, ανατέλλοντας
μια ορισμένη ημερομηνία στοχεύει σ’
ένα

ειδικό

αυλό

της

Μεγάλης

Πυραμίδας(του Χέοπα) στέλνοντας το

φως του στον Βασιλικό θάλαμο. Είναι
το άστρο που διέπει την ζωή των
Ντογκόν

(μιας

φυλής

κεντροδυτικής

μαύρων

Αφρικής).

της

Είναι

ο

αποστολέας του διαστημοπλοίου που
ξέμεινε στις ανατολικές πλαγιές των
Ιμαλαΐων στην φυλή των Τζόπας. Εκεί
υπήρχε

μέχρι

πρότινος

το

διαστημόπλοιο που δεν μπόρεσε να
ξαναφύγει,

χρησιμεύοντας

σαν

το

παλάτι του Φύλαρχου μέχρι που του
το πήραν οι Κινέζοι. ΄Εμειναν και οι
δίσκοι

του

αρχαιολόγου

΄Εβανς.

Μεγέθους μεγάλου πιάτου ως προς
την

διάμετρο,

τεφρού

αγνώστου

υλικού

επιστήμη

και

ακαθορίστου

χρώματος,

στην

τεχνολογία
βάρους,

γήινη
και
διότι

αυξομειώνουν ανά ημίωρο το βάρος
τους και δονούνται ελαφρά. Μέχρις
εδώ καλά!!! Οι ελληνικές γραφές που
έχουν επάνω τους, τους κάνει πολύ

ύποπτους στους Σημιτοφοίνικες διότι
όπως ισχυρίζονται εφεύραν την γραφή
!!

΄Ωρα

είναι

φαιδρότητες.

Τα

Ελληνικότατα
σπειροειδή

ν’

αφήσουμε

γράμματα

και
διάταξη,

τις
είναι

μάλιστα

σε

ίσως

να

για

γίνεται μνεία στον σπειροειδή Γαλαξία
όπου ανήκουμε. Τι μας λένε όλ’ αυτά;
΄Ότι ο Ελληνικός στοχασμός (τρόπος
σκέψης) , η Ελληνική γραφή και κατ’
επέκταση ο Ελληνισμός ότι και να
συμβεί. Μα ο κόσμος ανάποδα να
γυρίσει. Μα να εξαφανισθούν όλοι οι
άνθρωποι

μέχρις

ενός.

Τότε

ο

εναπομένων άνθρωπος θα μονολογεί
στα

Ελληνικά

μοναξιά
υψίστη

του.

για

να

Είναι

συμπαντική

σπάσει
θεία

την

εντολή,

νομοτέλεια,

η

συμπαντική γλώσσα, η γλώσσα των
Θεών που δόθηκε στους ανθρώπους
να διατηρηθεί

όπως και αυτοί που

την μιλούν στο διηνεκές.

Μήπως ακόμα δεν έχετε πεισθεί ότι
είμαστε εισαγόμενοι; Δεν αρκούν αυτά
που

έγραψα

παραπάνω;

χρειάζεται

ταυτότητα

διαβατήριο

που

καταγωγής

:

προέλευσης:
Ελληνική,

να

Μήπως

ή

μάλλον

γράφει

Ανδρομέδα,
Σείριος,

υπηκοότης:

τόπος
τόπος

εθνικότης:
Θεϊκή

,

Θρήσκευμα: τι είναι πάλι αυτό;
Είναι λίγο περίεργο για τα κρατούντα
αλλά θέλω να ρωτήσω « τον πατέρα
του κανείς τον τιμά και τον σέβεται,
πρέπει να τον έχει περί πολλού. Είναι
απαραίτητο άραγε να του κάνει ένα
σωρό

τελετές

παλάτια

όπου

και

να

του

χτίζει

λαμπροστολισμένοι

άνθρωποι απευθύνουν δεήσεις κ.λ.π.κ.λ.π.» Διότι το ένα φέρνει το άλλο.
΄Όταν αναθέτουμε σε μεσάζοντα την
προσέγγιση και την δοξολογία του

υπέρτατου

δυσνόητου

και

δυσπρόσιτου δημιουργού μας, χωρίς
να υπάρχει προς τούτο σαφής ή ρητή
εξουσιοδότηση, πρέπει να συμβαίνουν
τα παρακάτω. ΄Εμμεσα αποδεχόμαστε
ότι

δεν

μας

φθάνει

αυτό

διαθέτουμε μέσα στο κεφάλι

που

μας για

την προσέγγιση του Θείου. ΄Ότι ο
διάμεσος διαθέτει
εμείς

δεν

ιδιότητες που

διαθέτουμε

άρα

αποδεχόμαστε ότι είναι καλύτερός μας
ή μάλλον ανώτερός μας. Ε΄! από εδώ
και πέρα έχει πάρει ο διάμεσος το
πάνω χέρι και βρίσκεται ένα βήμα
μπροστά μας για τον εξουσιασμό μας,
και φυσικά το άρμεγμα της τσέπης
μας. Η περιβόητη δεκάτη!
΄Ολοι μα όλοι ανεξαιρέτως έχουμε την
έννοια του σεβασμού της υπέρτατης
οντότητας. ΄Ολοι

μας αισθανόμαστε

την ανάγκη να απευθυνθούμε σ’ αυτόν

για να τον ευχαριστήσουμε ή να τον
παρακαλέσουμε. Με τον τρόπο του ο
καθένας.

Πρέπει

λοιπόν

να

τυποποιήσουμε αυτά τα πράγματα και
να χάσουμε τον αυθορμητισμό μας;
Πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε κάποιον
άλλο να κάνει αυτό το οποίο πρέπει
εμείς να κάνουμε;
ότι

ο

Η θρησκεία λέγει

Δημιουργός

δημιούργησε

τους

πρώτ’

απ’

Αγγέλους

όλα
που

σκοπός τους είναι να υμνολογούν και
δοξολογούν τον Θεό.

Δεν ξέρω αλλά

μου

ανθρώπινη

φαίνεται

πολύ

η

άποψη, αυτή η υπέρτατη οντότητα
που έχει δημιουργήσει και εποπτεύει
τρισεκατομμύρια Γαλαξίες λέτε να έχει
την ανάγκη των λιβανωτών σαν τον
τελευταίο

δικτατορίσκο

Λατινοαμερικάνικης

μιας

δημοκρατίας.

Η

λογική μου, το ένστικτό μου αν θέλετε
δεν μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο.
Συμφωνώ ότι είναι πολύ πέρα από την

αντιληπτική μας ικανότητα το Θείον
αλλά ο εξανθρωπισμός του αποτελεί
βλασθημία. Το έγραψα παραπάνω αλλά
θα επιμείνω έτσι για την εμπέδωση
του. « ότι ο υπέρτατος νούς που
διέπει

τα

σύμπαντα

είναι

έννοια

δυσπρόσιτη και μη προσεγγίσιμη με
τον διατιθέμενο σήμερα νού». ΄Ισως
κάποια

στιγμή

μελλοντικά

να

κατορθωθεί μια κάποια προσέγγιση.
Τώρα όμως όχι. ΄Οσες μετάνοιες και να
κάνουμε

όσο

και

να

νηστέψουμε

(βέβαια τότε θα έχουμε παραισθήσεις
αλλά όχι προσεγγίσεις). Το θείον είναι
μέσα μας βαθιά κρυμμένο και μόνον
αν είμαστε καθαροί σε όλα μας είναι
δυνατόν να φθάσουμε στα κράσπεδά
του. Βέβαια το καθαροί, είναι πολύ
βαθιά έννοια.
Θρησκεία είναι μια άλλη ιστορία. Η
θρησκεία επιβάλλεται . Πολλές φορές

βίαια. Με τα δόγματά της, με τους
κανόνες της και με τα καλούπια της.
Μια

διδασκαλία

φιλοσοφική

προσεγγίζεται αν εμπεριέχει αλήθειες,
ερμηνείες και ταιριάζει με το υπάρχον
πλαίσιο.
Στην εποχή ακόμα που ο άνθρωπος
ήταν κυνηγός υπήρξαν συνάνθρωποί
του

που

είτε

λόγω

ελαττωματικής

κατασκευής είτε λόγω οκνηρίας, ναι
περί της κλασσικής τεμπελιάς μιλάω,
δεν μπορούσαν να προσπορίσουν τα
προς το ζήν και επειδή η «πενία
τέχνας

κατεργάζεται»

ξεκούραστοι
έριξαν

στη

αλλά

όντας

μισοχορτάτοι

παρατήρηση.

το

΄Ετσι

κατάλαβαν αρκετά πράγματα, όπως
τον

παθολογικό

φόβο

των

ομοίων

τους προς κάθε τι που ξέφευγε την
καθημερινότητα,
αστραπή,

ο

π.χ.

η

κεραυνός,

βροντή,
το

η

χαλάζι,

κάποια έκλειψη σελήνης (όταν αυτή
ήλθε και άρχισε να κάνει παρέα με την
γη). Φρόντισαν λοιπόν να ενισχύσουν
τους φόβους και την δεισιδαιμονία και
μετά να πείσουν ότι ήταν σε θέση να
δαμάσουν ή κοινώς να εξορκίσουν το
κακό! Κάπως έτσι ήταν η αρχή. Στην
συνέχεια το μαγαζάκι εμπλουτίσθηκε
με βότανα για να διώχνουν το κακό
που πολλές φορές ήταν μπερδεμένο με
την υγεία. ΄Ετσι αρχίσαμε να έχουμε
τους μάγους – θεραπευτές και επειδή
οι τελετές δεν χρειαζόντουσαν και
πολύ

προετοιμασία

είχαν

γίνει

οι

καλοί μας μάγοι αετοί της ξάπλας αλλά
και

της

σκέψης

δημιουργικής

για

της

γόνιμης

το

πώς

και
θα

μπορέσουν να εξουσιάσουν καλύτερα
το κοπάδι τους. Αμ έπος αμ έργο η
δουλειά πήγαινε από το καλό στο
καλύτερο και μάλιστα αφήνοντας τους
μικροεγωισμούς στην άκρη φρόντισαν

να μπούν τόσο πολύ στο πετσί του
κοπαδιού

ώστε

απόλυτα
αυτούς

να

θεωρούνται

απαραίτητοι
να

μην

και

χωρίς

προχωράει

τίποτα.

Μήπως τα ίδια δεν παρατηρούμε και
σήμερα;

Βλέπετε

κρατάει,

το

η

ομάδα

καλά

που

έγινε

μαγαζάκι

πολυκατάστημα έχει δουλειά πάντοτε
και

είναι

τόση

η

οργάνωσή

τους

ούτως ώστε αν παρατηρηθεί κάμψης
ενδιαφέροντος

ή

πέσει

ο

τζίρος

αμέσως κάτι θα γίνει. Καμιά εικόνα θα
δακρύσει
γελάσει)

(ποτέ
κάτι

θα

μα

ποτέ

δεν

ματώσει,

θα

κάποιο

προσκύνημα θα κουβαλήσουν και να
οι ουρές και να φασούλι – φασούλι
γεμίζει

το

σακούλι.

Και

όταν

δεν

φθάνουν τα ντόπια είδωλα έχουμε και
εισαγόμενα.

Η δουλειά πάει όπως

είπαμε από το καλό στο καλύτερο, και
να οι γραφικοί μας θεολόγοι(τα ιερά
πλοκάμια της θρησκείας, πολλοί των

οποίων

έχουν

αποκτήσει

κατά

΄ύποπτο τρόπο τον τίτλο τους και
συνήθως ή κληρονομικώ δικαιώματι ή
εξ απονομής)) στα παράθυρα της TV
να ωρύονται και να μας καταδικάζουν
να καιγόμαστε στο αιώνιο πύρ επειδή
είμαστε αμαρτωλοί. Και όπως είναι
πολύ φυσικό γεννιούνται ερωτήματα.
-Ποιος τους έδωσε την εξουσία να μας
απειλούν; Εδώ είναι η αυθαιρεσία η
μεγάλη. Επειδή ζούν υποκριτικά είναι
οι

αναμάρτητοι

και

καταδικάζουν

όλους τους άλλους. Παριστάνουν την
γλώσσα του Θεού. Γιατί αυτοί ξέρουν!
Θα αναρωτηθείτε τι ξέρουν και πως το
ξέρουν. Θα σας απαντήσω ότι δεν
ξέρω αν ξέρουν αλλά φαντάζονται ότι
ξέρουν!
-Ποια είναι τ’ αμαρτήματά μας; Βάσει
ποιάς δεοντολογίας χαρακτηρίζονται;

Ποιος είναι ο κώδικας που δεν τον
ακολουθήσαμε; Είναι τόσο μεγάλο το
αμάρτημα που να επισύρει τον αιώνιο
κολασμό; και εκείνο το τραγελαφικό
προπατορικό αμάρτημα τι σας λέει;
Μάλλον ότι είμαστε πιθηκάνθρωποι
στό

μυαλό

και

δεχόμαστε

να

μας

φορτώνουν κάτι για το οποίο καμιά
ευθύνη δεν φέρουμε, αν αποφάσισε ο
Αδάμ

να

πολλαπλασιασθεί

φυσιολογικό

τρόπο

και

με

τον

όχι

με

κλωνισμό. Για να μην μιλήσουμε για
παραγραφή. Ανεκδιήγητη κατάσταση,
από ανεκδιήγητους ανθρώπους και όχι
μόνο.
-Ποιος είναι ο Θεός που μας έχει υπό
την σκέπη του και μας ξεμπροστιάζει
ανά πάσα στιγμή; Αν εννοούν τον Θεό
των Εβραίων τον περιβόητο αν όχι
διαβόητο

Γιεχωβεχέ

στυγερό

υπαρχηγό

ή

Γιαχβέ

του

τον

μεγάλου

αποστάτη

Κρόνου,

τον

σκοτεινό

άρχοντα του κακού τον κυβερνήτη
του

διαστημοπλοίου

Λίλιθ

ενέσκηψε

στο

πλανητικό

Απόλλων

πρίν

13.000

που

σύστημα

χρόνια

και

έκτοτε δεν είδαμε άσπρη μέρα (Η
Σελήνη είχε έλθει πιο πρίν περίπου το
26.000

π.Χ.

φέρνοντας

ενισχύσεις

στον Κρόνο) Ε ! τότε να ειπούμε
ευχαριστώ
τους!

δεν

θα

πάρω.

Χάρισμά

Πώς μπόρεσαν αλήθεια να μας

καπελώσουν με την σκοτεινή ιστορία
των Εβραίων και να καμαρώνουμε από
πάνω και να υποχρεώνουμε τα παιδιά
μας να την μαθαίνουν. Πολύ δεν πάει!
Ελληνα

ξύπνα

γιατί

σε

πήρε

το

ποτάμι. Ο πανάθλιος Μωυσής όντας
κοινωνός των έργων του Ερμή του
Τρισμέγιστου, συνέλαβε την έννοια
της

μονοθεΐας

κουστούμι

σ’

Αργότερα,

πολύ

και
αυτά

έρραψε
τα

αργότερα

το

μέτρα.
κάθησαν

και έγραψαν το παραμύθι τους με ότι
βρέθηκε στο ιστορικό τότε παγκόσμιο
γίγνεσθαι από πλευράς ηθικών αξιών
που βέβαια ήταν Ελληνικό και μας
παρουσίασαν αυτό τον αχταρμά, την
μισελληνική αθλιότητα που τολμάμε
και μολύνουμε την λέξη, αγία γραφή.
Η ιστορία του λαού του Όφεως, των
Εβραίων δηλαδή έγινε βίβλος και αγια
γραφή. Υψιστε Θεέ δώσε φώτιση στα
τέκνα σου γιατί θα αποτρελλαθούν.
Βάλαμε δηλαδή στον κόρφο μας το
φίδι και το ζεσταίνουμε. Και από πάνω
οι

διάφοροι

φανατικοί

Μισέλληνες

του

είδους.

κατά

βάθος

αυτοπροβαλλόμενοι σαν προοδευτικοί
τολμούν

να

ΕλληνοΧριστιανικό
για

ν’

Εβραιολάγνοι

για

κατασκεύασμα

ακριβολογήσουμε

ΕλληνοΟρθοδοξία,
υπηρετούν

μιλάνε

και

την

για
οποία

προβάλλουν

ιερωμένοι.

ή

Που

οι
είναι

αυτά τα πράγματα και δεν φαίνονται.
Διότι όταν αναγκάζονται να μιλήσουν
για Ελλάδα οι του ιερατείου αλλάζει η
προφορά

τους

θαρρείς

και

έχουν

αγκάθια στο στόμα τους. ΄Ετσι δεν θα
είμαι και πολύ μακριά αν χαρακτηρίσω
το

κρατούν

Θρήσκευμα

Ιουδαιοχριστιανισμό
του

τα

διότι

συστατικά.

παραδοξότητα
καπηλικότατα
λατρεύει;;;; Τον

να
τον

σαν
έχει
Με

όλα
την

βρίζουν

λαό

που

τους

λαό που πιστεύει σ’

αυτούς; ΄Εχουν γι αυτό τον σκοπό
(της διερμηνείας αν κάτι πάει στραβά
και

το

ερμηνεύουν

περιβόητους
γέροντες).

αλλιώς,

«πνευματικούς»

τους
ή

Κυριακή της ορθοδοξίας

με τα εφτά αναθέματα και όχι μόνον.
Συν την καπηλεία του ονόματος του
Χριστού, μιας οντότητας υπερβατικής
δυσκολονόητης

και

απροσέγγιστης,

ενσαρκωμένης κεντρικής ακτίνας του

όλου φωτός, ανάδρομης, σε Ελληνκό
περίβλημα με Ελληνική κουλτούρα και
φιλοσοφική υποδομή. Αν θέλετε να το
πάμε και πάρα πέρα το όνομα αυτού
Απολλώνιος από τα Τύαννα που πολύ
έξυπνα

η

κατέταξε

κρατούσα
στους

θρησκεία

μάγους

για

τον
να

ησυχάσει, (έξυπνοι δεν είναι; Είναι
τώρα

αρκετά

που

με

κατάλληλους

πρακτορίσκους

οι

απανταχού

γής

θρησκείες
στην

χρόνια

Χριστιανικές

επιδίδονται

καταστροφή

ντοκουμέντων

της

μετα

πάσης

μανίας
φύσεως

ιστορίας

του

ανθρώπου όταν αυτά καταμαρτυρούν
παλιότερες

χρονολογίες

από

παραδεκτές

από

τον

σκοταδιστή

Χριστιανισμό.

τις

μεγάλο
Κάτι

ανάλογο των ορδών του Θεοδοσίου
«εις έδαφος φέρειν» .Δυστυχώς όπως
ξαναέγραψα, καπελωμένης με Εβραϊκό
μανδύα και με φόντο τους Εβραϊκούς

μύθους και με Εβραϊκό φινάλε, τον
Σταυρικό

Θάνατο

(Ιησού)που

πρίν

του

Απολλώνιου

από

την

γή

επεσκέφθη άλλους κόσμους και δίδαξε
την Ελληνική ηθική ή μάλλον την
συμπαντική αλλά μόνον εδώ δεν τον
κατάλαβαν και τον σταύρωσαν. Και
για να μείνουμε λίγο σ’ αυτό που λέμε
ότι δεν τον καταλάβαιναν και τον
σταύρωσαν. Αυτά που μας εκθέτουν
σαν παλιά και καινή διαθήκη είναι
ιστοριούλες

και

παραμυθάκια

κατάλληλα για το μυαλό αυτών που τις
άκουγαν

για

καταλάβουν.

να

μπορούν

Βέβαια

να

τις

σήμερα

οι

γραφικοί τύποι που ακούν στο όνομα
θεολόγοι πάνε να κάνουν τα εύκολα
δύσκολα αναζητώντας κρυφές έννοιες
και βαθύτερα νοήματα Πως αλλιώς
μπορούν

να

Θλιβερότητά
όμως

δικαιολογήσουν
τους.

βαθύτερα

Πώς

την

να

βρούν

νοήματα

στο

παραμυθάκι με τα γουρούνια και τους
δαίμονες, που βρέθηκαν οι δαίμονες
να είναι ισάριθμοι με τα γουρούνια.
Μπορεί

να

μου

πεί

κανείς

που

βρέθηκαν τα γουρούνια στο Ισραήλ
όπου απαγορεύεται η βρώσης χοιρείου
κρέατος. Θα απαντήσουν ότι είναι μια
περίεργη σύμπτωση.
Σε

πείσμα

ΤΟΥΣ

ο

Ελληνισμός

μεγαλούργησε και αν χρειασθεί πάλι
θα μεγαλουργήσει υπό την σκέπη και
προστασία των

ιερών

μορφών

της

Αθηνάς και του Απόλλωνα, όπως έγινε
και στο παρελθόν απώτερο και εγγύς.
Μαραθώνας, Σαλαμίνα εως και στην
Πίνδο. ΄Αγιες μορφές παραστέκονταν
και

εμψύχωναν

τους

στρατιώτες.

Βέβαια και εδώ φάγαμε το απαραίτητο
καπέλλωμα. Χωρίς ντροπή τις σεπτές
μορφές που μας παραστάθηκαν πριν
2.500

χρόνια

τους

δώσαμε

κυριολεκτικά άλλη υπόσταση, κατά
πολύ

νεώτερη,

διατηρήθηκε
συνεκλίσθη

και

η
μεθ’

εθνικότητα

και

παρθενία

και

ας

ανδρός

και

ας

γέννησε και άλλα τέκνα. Εμείς εκεί
τον χαβά μας. Θέλουμε ντε και καλά
Εβραίους. Τέτοια είναι η καταλυτική
δύναμη του ράσου που μας έριξε σε
τέτοιο βαθύ πνευματικό λήθαργο που
δεν καταλάβαμε ότι οι μεγάλες γιορτές
της

καινούργιας

θρησκείας

συμπίπτουν με τις ημερομηνίες των
εορτών της θρησκείας των πατέρων
μας. ΄Ετσι τα πήγαν καλά, με τους
αλιτήριους

΄Ελληνες

όλοι

αυτοί

οι

Εβραιολάγνοι. Μας έδωσαν σιγά – σιγά
την

φόλα

να

μην

την

χάψουμε

απότομα και μας καθίσει.
Αργά

αλλά

σταθερά

φαίνεται

ότι

έχουμε αρχίσει να ξυπνάμε και να
καταλαβαίνουμε σε τι βάραθρο έχουμε

πέσει. Το τι μας ετοιμάζουν οι φίλοι
μας με τα καζάνια το αχνιστό το λάδι
και τις φυλλάδες των προφητειών και
αποκαλύψεων
είναι

αν

όχι

συγκαλύψεων

μυθιστορηματικότατο.

Μέχρι

ταινία έχει γυρισθεί για να προβληθεί
όχι σε αίθουσες α΄ ή β΄ προβολής αλλά
ολογραφικά

στους

ουρανούς

μιας

παγκόσμιας πρεμιέρας! Και τότε να
δείτε ποιοι είναι οι πιστεύσαντες και
μη. Θα δείτε τον φανατισμό σε όλο
του το μεγαλείο. Μπροστά – μπροστά
θα πηγαίνουν οι θεολόγοι αντάμα με
το νέο φρούτο των πνευματικών, θ’
ακολουθούν οι μοναχές και οι μοναχοί
με λάμποντα μάτια από ιερό ζήλο και
αμέσως μετά οι θρησκόληπτοι που θα
παίρνουν φόρα και θα κουτουλάνε τα
πατώματα (ξερό κεφάλι όμως ανάγκη
δεν έχει) Ξέχασα να σας ανακοινώσω
τι θέμα θα έχει η ταινία. «Δευτέρα
παρουσία».

Οπωσδήποτε

θα

πραγματεύεται

το

ζήτημα

του

αντίχριστου και μάλλον θα ονοματίζει
ή θα κατονομάζει τον πανίερο ΔΙΑ και
τους

΄Ελληνες!

Υποθέτω!

Μας

το

χρωστάνε. Είμαι μακριά ή κοντά στην
όλη

κατάσταση;

Κοντός

ψαλμός

αλληλούϊα. Δεν νομίζω σύμφωνα με
την όλη παγκόσμια κατάσταση όπως
διαμορφώνεται ν’ απέχουμε πολύ από
την μεγάλη πρεμιέρα στην οποία όλοι
είμαστε καλεσμένοι. Μόνον που δεν
θα χρειαστεί να βάλουμε το καλό μας
το

κουστούμι

βραδινά

ούτε

τους.

οι

κυρίες

Μάλλον

θα

τα

είναι

αιφνιδιαστική η προβολή, έτσι για
έκπληξη.

Τώρα

περισσότερη

ποιος

έκπληξη

θα

νοιώσει

είναι

το

μυστικό της όλης κατάστασης. Προς
το παρόν όλα τα χαρτιά τα έχουν οι
θεατρώνες! Για τον ΄Ασσο ας μην
μιλήσουμε. ΄Αλλωστε
μιλούν!!!

τα μανίκια δεν

Για

την

καλύτερη

κατανόηση

των

δυνατοτήτων τους του επηρεασμού
της κοινής γνώμης με την παρουσίαση
των καταστάσεων όπως τους βολεύει
σας παραπέμπω στην παραγωγή
Ημέρα

ανεξαρτησίας»

διαμορφωνόταν

μια

«

όπου

κατάσταση

με

κακούς από το διάστημα και τους
καλούς γήινους και τελικά την γη την
έσωσε

Εβραίος.

Αυτό

να

το

μεγενθύνετε για να καταλάβετε τι μας
περιμένει. Φυσικά σ’ αυτό το κλίμα
είχε δημιουργηθεί και η περιβόητη
σειρά

«Ολοκαύτωμα»

παρουσιάζονταν

τα

όπου

δεινά

των

Εβραίων και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε
συγκινήσει
έβλεπαν.

όσους

ανθρώπους

Προσοχή

στην

το
λέξη

ανθρώπους διότι οι ίδιοι δεν είναι, και
πλέον

αυτού

μας

παρομοιάζουν

μάλλον μας αποκαλούν

ή

goim ότι και

αν σημαίνει στην γλώσσα τους, που
μόνον άνθρωπος δεν σημαίνει. Ενώ
πάς

Εβραίος

ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Θα

σκεφθείτε ότι μάλλον συμβαίνει το
αντίθετο. ΄Αντε τώρα να τους αλλάξεις
μυαλό.
Το πόσα δεινά μας ετοιμάζουν με την
παγκοσμιοποίηση δεν θα μπορούσε να
το χωρέσει ο νούς του ανθρώπου.
Μόνον σε διεστραμμένα μυαλά ίσως
να

μην

κάνει

εντύπωση.

Ας

περιμένουμε λοιπόν, ελπίζοντας πως
θα

ισχύσει

και

τώρα

ότι

ίσχυε

πάντοτε: «Ο Ελληνισμός θα ζήσει και
θα

μεγαλουργήσει».

προορισμένος

να

Είναι

προσφέρει

έργο

στην ανθρωπότητα. Και σας βεβαιώ
πως θα το προσφέρει. ΄Εστω και την
ύστατη ώρα. Είναι αυτή την στιγμή
στο

τέλος

της

νάρκης

όπου

τον

ανάγκασαν να βρίσκεται. ΄Ηδη έχει

μισοξυπνήσει. Απλώς τεντώνεται και
χουζουρεύει.
Τα σημάδια του ξυπνήματός του είναι
πολλά. ΄Όποιος θέλει μπορεί να τα ιδεί
και

να

τα

βοηθήσω;

αξιολογήσει.

Θυμάστε

Να

κάποτε

σας
στους

Ολυμπιακούς αλλά και σε παγκόσμια
πρωταθλήματα

τι

πάτο

πιάναμε!

Υπήρχαν

και

πού

ελάχιστες

που

εξαιρέσεις έτσι για να πιστοποιούν
τον κανόνα. Αναλογισθείτε τι, έχει
γίνει από το 1992 και μετά. Και όχι
μόνον. ΄Οπου ανακατεύονται ΄Ελληνες
και προκόβουν και η δουλειά παίρνει
την επάνω βόλτα. Λέγεται και δεν
ξέρω πόσο αληθινό είναι, αλλά όπου
υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά,
ότι

σε

υπάρχει

όποια

μεγάλη

΄Ελληνας

εταιρεία

πρόεδρος

δεν
για

πολλούς και διαφόρους λόγους τότε
είναι

οπωσδήποτε

ο

αντιπρόεδρος

Ελληνας! Αλλά και στον τομέα της
ακαδημαϊκής

εκπαίδευσης

στο

εξωτερικό πρωτοπορούμε. ¨Όλα αυτά
επιτυγχάνονται όχι χαριστικά επειδή
είμαστε

ωραίοι.

Η

επιτυχία

αναγνωρίζεται μετά από λυσσαλέους
πολέμους, διότι δεν μπορεί να γίνει
αλλιώς.

Είναι

όπως

λέμε

«Ηλίου

φαεινότερο», οπότε έκοντες άκοντες
αναγνωρίζουν την αξία. Χωρίς να το
πολύ

έχουν

μπορούν

διάθεση,

να

κάνουν

αλλά
και

δεν

αλλιώς.

Μπορούν π.χ. ν’ αλλάξουν το 50%
περίπου

της

ορολογίας

επιστημονικής

που

τους

αποτελείται

από

Ελληνικές λέξεις (στις οποίες έχουν
αλλάξει

τον

δύσκολα

αδόξαστο,

τόσο

αναγνωρίζονται).

που

Μήπως

μπορούν ν’ αλλάξουν τις ονομασίες
των

διαφόρων

αστερισμών;

Είδαμε

εκεί που έβαλαν δικές τους ονομασίες
(σε

δικές

τους

ανακαλύψεις)

τον

τραγέλαφο

για

να

γελάει

ο

κάθε

πικραμένος (Καμηλοπάρδαλης, Σαύρα,
Τουκάνα). Ευτύχημα υπήρξε που τους
ανακαλύψαμε

πρώτοι

και

σώθηκαν

από τον διασυρμό. Φυσικά και υπήρξε
η

….ευγενής

μετονομασίας,

πρόθεσης
αλλά

της

ειδοποιήθηκαν

καταλλήλως να μη θίξουν τα καλώς
κείμενα.

Ετσι

αναγκάσθηκαν

δώσουν

Ελληνικά

ονόματα

να
στις

διάφορες αποστολές προς την Σελήνη
για να μην ψάχνονται. Και κυρίως για
να μην ψάχνουν να βρούν αυτό που
στείλανε. ΄Όπως ψάχνουν να βρούν
αυτό που στείλανε στον ΄Αρη και
έπαψε ξαφνικά να ανταποκρίνεται.
Μέχρι τώρα για ν’ ανακεφαλαιώσουμε
και

να

τονίσουμε

και

συμπληρώσουμε αν παραλείψαμε.

να

Η Ελληνική – Ελλάνια - φυλή είναι η
κορωνίδα

των

έμβιων

όντων

στην

Γαία. Προέρχεται από τον Γαλαξία της
Ανδρομέδας. Ήταν συνοδοί των θεών
με αποστολή εκπολιτιστική. Στο DNA
της υπάρχει το γονίδιο «Ε» και στο
αίμα

της

η

μη

ανιχνεύσιμη

ουσία

«Ιχώρ» δια της οποίας διατηρείται η
καθαρότης της φυλής.
Η κύρια

γεωγραφική περιοχή μας η

Ελλάνια (Ελλάδα) έχει κατασκευασθεί
κατά

το

πρότυπο

της

αντίστοιχης

περιοχής του πλανήτη «ε» του Σειρίου
με όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί
να

έχει

Διαθέτει

μια

γεωγραφική

θαυμάσιο

περιοχή.

κλίμα

όπου

μπορούν να κατοικήσουν (βέβαια οι
σημερινοί απόγονοι των πανσόφων
προγόνων
έτυχε

κατοίκησαν
ενώ

εκεί

μπορούσαν

και

ως
να

διαλέξουν).Διαθέτει πλούσιο υπέδαφος

σε

πρώτες

ύλες

ανεξάντλητα

και

υδάτινα

σχεδόν

αποθέματα.

Φωτεινό ουρανό με τεράστιο ποσοστό
ηλιοφάνειας.

΄Οπου

απαιτείτο

διαμορφώθηκαν και περιοχές που δεν
είχαν

τα

παραπάνω,

οικολογικής

για

λόγους

ισορροπίας.

Δεν

χρειαζόταν να πάμε ντε και καλά να
κατοικήσουμε
προίκισαν

με

εκεί.

Γι

μυαλό

αυτό
κατά

μας
1,2%

περισσότερο των λοιπών ανθρώπων.
Προσέξτε και κάτι άλλο. Με δάση και
ποτάμια σε μια σοφή διάταξη έτσι
ώστε να διατηρείτε η ισορροπία και το
κάλος και να μην υπάρχουν φαινόμενα
πλημμυρών. Θα μου πείτε τι γίνεται
σήμερα. Σήμερα καλά τα παθαίνομαι.
Και

θέλουμε

και

ξύλο.

Διότι

αφανίζουμε τα δάση, στρώνουμε την
γή

με

τσιμέντο

ή

πίσσα

αδιαβροχοποιώντας την. Τέλος πάμε
και

χτίζουμε

μέσα

στα

ρέματα,

εκτρέπουμε ποτάμια κ.ο.κ. Η χτίζουμε
στο ποιο βαθύ σημείο ενός κάμπου
μια πόλη ενώ τα γύρω υψώματα μας
κοιτάζουν με συμπόνοια.
΄Εχει η Ελλάνια μας 5.600 περίπου
διαύλους επικοινωνίας συμπαντικούς
(ο

υπόλοιπος

κόσμος

μερικές

εκατοντάδες)
Η περίφημη γλώσσα μας που με ξένα
κελεύσματα
κατάντησε,
μαθηματικές
απίθανη

κατάντησε

όπως

στηριζόταν
σχέσεις

μουσικότητα

σε

έχοντας

την

της

τον

και

απέραντο πλούτο εκφράσεων της, που
δημιουργούσε

την

αίσθηση

της

αρμονίας. Είναι γλώσσα συμπαντική η
οποία φυσικά μας ακολούθησε από
εκεί που ήρθαμε. Θα βάλω να κάνετε
μια πειραματική εξακρίβωση αρκεί να
είσαστε ανεπηρέαστοι και με κριτικό

αυτί.

Μπείτε

σ’

ένα

οποιοδήποτε

καφενείο ή καφετέρια. Μην πιάσετε
κουβέντα με κανένα αλλά καθίστε σε
μια

γωνιά

λίγο

απόμακρη

και

΄Ισως

σας

φανεί

ότι

σκυλιά.

Το

αυτό

αν

ακροασθείτε.
μαλώνουν

σταθείτε έξω από μια εκκλησία. Αν δεν
νοιώσετε ότι γδέρνονται τα τύμπανά
σας

θα

σημαίνει

ότι

είσθε

πολύ

ανεκτικοί και μπράβο σας, ή μάλλον
εύγε σας. Γιατί; Διότι την κατάντησαν
όπως την κατάντησαν.
Τέλος

το

γεωγραφικό

σχήμα

της

πατρίδας μας, μοιάζει με χέρι ανοιχτό
που υποδηλώνει την απλοχεριά μας
(όχι καμιά γροθιά σφιγμένη). Δώσαμε
ότι είχαμε στον κόσμο, σπείραμε τις
ιδέες μας τα πιστεύω μας και μάθαμε
τον κόσμο να ζει.

ΘΕΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Εν αρχή το «΄Ολον Φώς»
Άκτιστο,

αιώνιο,

ακατασκεύαστο,

άφθαρτο

,

ακατάλυτο,

προαιώνιο και αιώνιο. Ο δημιουργός
των πάντων, και του εαυτού του, ο
παρακολουθών

και

γνωρίζων

τα

πάντα.
Ο

δυσπρόσιτος

αντιληψή

μας

ευπρόσιτος

στις

σαν
και

έννοια

στην

ταυτόχρονα

παρακλήσεις

μας.

Στοργικός πατέρας με αέναη φροντίδα
και αγάπη για τα πλάσματά του.
Απόληξη

της

ακτίνας

του

είναι

ο

άνθρωπος και εκεί επιστρέφει μετά
την τελείωσή του.

Στο επίπεδο του «όλου φωτός» τίποτα
και καμία δύμαμις είναι δυνατόν να
εισχωρήσει.

Είναι

ο

χώρος

της

υπέρτατης κοσμικής συνειδητότητας.
Υπάρχει φράγμα αδιαπέραστο.
Στο

αμέσως

προηγούμενο

επίπεδο

χαρακτηριζόμενο σαν το υπέρλαμπρο
υπερφωτεινό υπερσύμπαν
να

εισχωρήσουν

τα

μπορούν
υπέρτατης

ταχύτητας νιόνια. Είναι ο χώρος της
ανώτατης

συνειδητότητας.

Εδώ

βρίσκονται οι υπέραλμπρες ανώτατες
θεότητες.
Προηγούμενο

της

παραπάνω

καταστάσεως είναι ο χώρος Αβύσσου
φωτός,

η

περιοχή

πνεύματος

και

χώρος των ψυχών. Στην περιοχή αυτή
μπορούν

να

εισχωρήσουν

τα

ταχυόνια. Είναι ο χώρος της ανώτερης
συνειδητότητας. Εδώ βρίσκονται οι

ανώτερες υπερφωτεινές Οντότητες. Σ’
αυτές

ανήκει

ο

Ιερός

΄Αρχων

του

φωτός Ζεύς ( Απολλώνιος)
Τέλος έχουμε το γνωστό μας Σύμπαν.
Σ’

αυτό

το

γνωστό

(άραγε

πόσο

γνωστό;) αλλά εν πάσει περιπτώσει
ευρισκόμενο

μέσα

αντιληπτικότητάς

στα
μας,

εισχώρησαν,οι

όρια

της

Σύμπαν,
ανώτερες

υπερφωτεινές οντότητες, πνευματικά,
μετά από εντολή του Όλου Φωτός και
έδωσαν την πνοή ζωής στα έμβια όντα
μετά

από

εντολή

συνειδητότητας

και

της

ανώτατης

φυσικά

στον

άνθρωπο που όπως ξαναείπαμε είναι
απόληξη

των

ακτίνων

του

όλου

φωτός.
Ο πατέρας Δίας έδωσε εντολή στην
μεγάλη

συμπαντική

αδελφότητα

φωτός να σπείρουν την ζωή στην
Γαία. Η εντολή εκτελέσθηκε με την
μεταφορά ζωής από τους 13 γαλαξίες
της Γαλαξιακής συνομοσπονδίας των
«Ε». Δεν ήταν η μορφή της ζωής όπως
την

ξέρουμε

πολλά

σήμερα

εξελικτικά

διότι

στάδια,

πέρασε
συνεχών

πειραματισμών και βελτιώσεων.
Για

να

κατανοηθεί

η

δημιουργία

πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τον
Δημιουργό.

Αυτό

όμως

δεν

είναι

εφικτό όχι μόνον στην ανθρώπινη
νόηση, αλλά ούτε καν στις ανώτατες
συνειδητότητες.

Το

θείον

είναι

απροσπέλαστο, δυσνόητο και εντελώς
εκτός των διανοητικών δυνατοτήτων
μας,

και

όχι

πεπερασμένη
την

με

την

σκέψη μας τολμούμε

βλαστήμια

ανθρώπινες

μόνον,
να του

αδυναμίες

αποδίδουμε
ή

ιδιότητες.

Από αυτή την στιγμή που το Θείο

καλουπώνεται,

αρχίζει

και

ο

εξανθρωπισμός του και αντίστοιχα η
θέωση των πάσης φύσεως ερμηνευτών
του ή και λειτουργών του, οι οποίοι
στην

κυριολεξία

αυθαιρετούν,

αυτοχριζόμενοι

ή

μήπως

αυτοπροσδιοριζόμενοι;
΄Ότι και αν κάνουν είναι εκτός ουσίας
και

εννοίας.

Πέρα

για

πέρα

εαυτούληδες, θλιβερά υπόλοιπα μιας
κατάστασης που θα μπορούσε να είναι
ποιο

καθοριστική

και

ίσως

ποιο

χρήσιμη αν ήταν διαφορετική. ΄Όμως
όχι. Εννοούν να παίξουν το παιχνίδι
τους για προσπορισμό ίδιου οφέλους
και

όχι

γι

αυτό

που

θέλουν

να

παραστήσουν στον εαυτό τους, ότι
προσπαθούν να κάνουν. Συνήθως τις
παμφάγες

ορέξεις

τους

ανθρώπινες αδυναμίες!

αποκαλούν

΄Όπως

είχαμε

προαναφέρει

για

να

κατανοήσουμε την δημιουργία πρέπει
να εννοήσουμε τον Δημιουργό. Αφού
όμως εκ των πραγμάτων αυτό δεν
είναι

μέσα

στις

δυνατότητές

μας,

λόγω κατασκευής μας, καταφεύγουμε
στις υποθέσεις και αρκούμεθα στην
ανακάλυψη

όσων

είναι

επιτρεπτά

στην ελαχιστότητά μας και κάνοντας
υποθέσεις και διατυπώνοντας θεωρίες
για τα υπόλοιπα. Βέβαια οι θεωρίες και
οι

υποθέσεις

δεν

μπορούν

να

ξεφύγουν από τα ανθρώπινα μέτρα,
που ούτε καν μπορούν ν΄αγγίξουν τα
κράσπεδα
και

της

σύνολο

των

θείων

υπάρχουσας
της

επιτευγμάτων
αρμονίας

δημιουργίας.

αντιλαμβανόμαστε

μέρος

στο

Απλώς
των

τεκταινομένων και θαυμάζουμε όλο
προσμονή τα μελλοντικά να συμβούν
και να υποπέσουν στην περιορισμένη
μας αντίληψη! Βέβαια ο εγωισμός μας

δεν μας αφήνει άτρωτους. Νομίζουμε
ότι είμαστε το κάτι άλλο. Τίποτε ποιο
αναληθές. Είμαστε κάποια σκαλιά ποιο
πάνω

από

τα

ομοειδή

θηλαστικά. ΄Εχουμε

μας,

τα

προικισθεί με

εγκέφαλο εξελιγμένο αρκετά ώστε να
μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα
μέλη μας με επιδεξιότητα λόγω ίσως
του ειδικού μας προορισμού. Και μια
και το έφερε η κουβέντα, υπάρχει ένα
θηλαστικό το οποίο έχει σχεδόν τον
ίδιο

εγκέφαλο

μεγάλες

μ’

εμάς

ομοιότητες).

(με

πολύ

Προσωπικά

πιστεύω ότι έχει περισσότερο μυαλό
από εμάς, γι αυτό και δεν βγαίνει από
την θάλασσα και φορτωθεί τα αγαθά
;;; του πολιτισμού μας!! ΄Όπως ίσως
καταλάβατε πρόκειται για το δελφίνι,
που μας φέρεται φιλικότατα. Εμείς;
Εμείς

σαν

άκαρδοι

άνθρωποι

άπληστοι

καταστρέφουμε

τα

και

πάντα

χαλώντας τις λεπτές ισορροπίες της

Φύσης. Ως πότε όμως; Θα έλθει η
στιγμή που σας διαβεβαιώ δεν είναι
καθόλου μα καθόλου μακριά

που

κάποιοι που μας προσέχουν θα μας
πουν «ως εδώ! Αρκετά!»

ΚΑΘΑΡΣΗ- ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΙ
Το ευτύχημα θα είναι να μας το πουν
αυτοί και να μην πέσει επάνω μας η
αντίδραση της Φύσης (Γαίας) η οποία
είναι ζωντανή και αντιδρά με κάποια
βραδύτητα, αλλά αντιδρά βίαια και
εξοντωτικά. Είμαστε κάτι παραπάνω
από βέβαιοι ότι πήρε το μήνυμα, ότι
κάποια

όντα

επιφάνειά

που

της,

σέρνονται

απεργάζονται

στην
την

καταστροφή του περιβάλλοντος. ¨Εχει
αρχίσει ν’ αντιδρά αλλά είμαστε στην
αρχή

της

αντίδρασης.

Δεν

γνωρίζουμε,

αν, αλλάζοντας στάση

απέναντί της, μας συγχωρήσει και
εφησυχάσει. Πολύ φοβάμαι πως όχι!
΄Ηδη

έχει

δρομολογήσει

Επανάταξης

που

το

σχέδιο

οπωσδήποτε

προβλέπει πριν την επανάταξη, την
Κάθαρση, η οποία θα γίνει με την
φωτιά και το νερό για τον εξαγνισμό!
Και μετά όλα θ’ αρχίσουν

όπως θα

λέγαμε από μηδενική βάση. Δηλαδή θα
υπάρξει μια καινούργια αρχή, ίσως
χωρίς τα λάθη του παρελθόντος!
Θα σκεφθείτε ότι τι φταίμε εμείς αν
κάνουν λάθη και εγκλήματα κατά της
φύσης;

Οι

Δράκοντος
περιούσιος

του
οι

΄Οφεως

και

του

αυτοαποκαλούμενοι
λαός

αρχιεγκληματίας

όπως
αρχηγός

ο
τους

Γιεχωβεχαί αυτοαποκαλείται Θεός.

Περιούσιοι

λαοί

δεν

υπάρχουν.

Υπάρχουν άνθρωποι ίσως μερικοί με Α
κεφαλαίο και ίσως με όλα τα γράμματα
κεφαλαία. Υπάρχουν και κατηγορίες
ανθρώπων που ήλθαν στην Γαία με
ειδική αποστολή, σαν ακόλουθοι του
Ιερού ΄Άρχοντα του Φωτός και είχαν
αναλάβει δράση, εκπολιτίζοντας τους
συνανθρώπους τους χωρίς διάκριση
φυλής, χρώματος και νόησης. Αυτοί
ήσαν οι ΄Ελληνες!

Οι Ελλάνιοι! Τα

τέκνα του φωτός. Οι Φωτεινοί!
Δεν

είναι

εκλεκτοί,

υπερούσιος

λαός.

εκπολιτιστές

της

δεν

είναι

Είναι

ο
οι

ανθρωπότητας

εντολοδόχοι και εκτελεστές των θείων
εντολών. Σ’ αυτούς που ενώ έπρεπε να
τους χρωστάνε ευγνωμοσύνη, όλοι οι
λαοί, όμως

τους κατατρέχουν και

τους παιδεύουν.

Επανέρχομαι

στα

καταστροφή

του

σχετικά

με

την

πλανήτη

με

την

λεηλασία που γίνεται (εξάντληση των
φυσικών πόρων) και οπωσδήποτε την
μόλυνσή του. Δεν είμαι σε θέση να
γνωρίζω αν αυτή την στιγμή είναι
ανατάξιμη η όλη κατάσταση με την
Γαία

ή

έχουμε

φθάσει

στο

σημείο

χωρίς επιστροφή; Υπομονή όπου να
είναι κάτι

θα δείξει. ΄Ολο και κάποιο

σημάδι θα ανατείλει. Οι προστάτες
μας αγρυπνούν, έτοιμοι να επέμβουν
για την σωτηρία των Ελλάνιων γόνων!
Στο διάβα του χρόνου έχουμε αλλάξει
σαν φυλή και σαν έθνος. ΄Εχουμε γίνει
κακομοίρηδες,

γκρινιάρηδες

και

φοβερά παραπονιάρηδες. ΄Ισως με το
δίκιο μας. Τόσες προσπάθειες έγιναν
για

την

φαίνεται

αλλοίωσή
στέφθηκαν

μας
από

που

όπως

επιτυχία.

Ολοφάνερο είναι ότι όταν βρεθούμε σε

άλλο

περιβάλλον,

εκτός

κοιτίδας,

αναπτύσσουμε απίθανες ικανότητες,
αντιμετωπίζουμε
καταστάσεις
τρόπους.

με

αριστοτεχνικούς

Δίνουμε

ασύλληπτης
και

δυσκολότατες

στην

συμβαίνει;
μυαλό
εμάς

σε

δυσκολίας καταστάσεις

κατορθώνουμε

πάντα

λύση

να

κορυφή.

Μήπως

κάποιου
κάποια

βρισκόμαστε
Μα

περνάει

τότε;

Τι

από

το

προικισμένου

φαεινή

ιδέα;

από

Μήπως

είμαστε ματιασμένοι; Ή για να το
πούμε ποιο επίσημα μήπως μας έχουν
βασκάνει;
Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, όχι
όμως

ατομικά

αλλά

ομαδικά,

ολόκληρος ο Ελληνικός λαός. Σύμπας
ο Ελλάνιος λαός!
Του συνέβησαν πολλά! Κυνηγήθηκε,
ποδοπατήθηκε,

σκλαβώθηκε,

του

γκρέμισαν τα ιερά και τα όσια. Τον
ισοπέδωσαν! Τον έμαθαν να κοιτάζει
το χώμα! Τον έμαθαν να γονατίζει και
να προσκυνάει αυτός που δεν ήξερε
από

αυτά.

Του

δουλικότητα.

επέβαλλαν
Τον

την

γέμισαν

απαγορεύσεις και δόγματα αυτόν που
ήταν φιλελεύθερος και αδογμάτιστος.
Και

τι

απαγορεύσεις.

προκαλούν
παραδοξότητες.

τρέλα
Φάε

Να
με

την

εληά

σου
τις
μην

τρώς το λάδι . Φάε το αυγοτάραχο μην
φάς το ψάρι. Τι σόϊ λογική είναι αυτή
και από πού πηγάζει; Μα φυσικά από
την εβραϊκή θρησκεία. Εκεί υπάρχουν
αυτές οι παραδοξότητες και φυσικά
μας τις κόλλησαν ελέω πατέρων. Πολύ
πατέρες, οι πατέρες και τα κείμενά
τους.

Βρήκαν

ελεύθερο

μέρος

και

αλώνισαν, με τις πλάτες των Ρωμαίων.
Της

Ανατολικής

Ρωμαϊκής

αυτοκρατορίας! Και αφού μας έπεισαν

ότι

είμαστε

ειδωλολάτρες

πρωτοτυπία
προσκυνάμε
επέβαλαν

μας
άλλα

ότι

έτσι

έβαλαν
είδωλα,

είμαστε

για
αν

και

μας

δούλοι

του

Θεού, ήθελα να ήξερα εκείνο, το κατ’
εικόνα

ημετέρα

και

ομοίωση

που

πάει;. Αυτά που είναι ζωγραφισμένα
σε

σανίδια

από

ανθρώπους

που

ελάχιστη αν όχι μηδαμινή σχέση είχαν
με την καλλιτεχνία και την απόδοση
των μορφών, οι οποίες μας βγήκαν σε
αφύσικες στάσεις και με περίεργες
αναλογίες,

συχνά

αγριεμένοι.

Οι

περισσότεροι αριστερόχειρες και άλλα
που

δεν

είναι

αναπτύγματος.

Σε

του

παρόντος

αντίθεση

εκείνο

που έχω να παρατηρήσω είναι ότι τα
αγάλματα των θεών της αρχαιότητας
όταν απεικόνιζαν το ίδιο πρόσωπο
λίγο πολύ έμοιαζαν μεταξύ τους και ας
ήταν το ένα στην Αρκαδία και το άλλο
στην Αθήνα. Μήπως λέει τίποτα αυτό;

Φυσικά αυτές τις αγιότητες που έχει η
θρησκεία

μας

δεν

είναι

όλες

αποκυήματα γόνιμης φαντασίας, αλλά!
Εδώ

είναι

η

καπατσοσύνη.
οντότητες
ήσαν

πονηριά
Αγίασαν

Ανδρομέδειες

υπερβατικές

δυνατότητες
Νικόλαος=

και
πολλές

οι

με

οποίες
μεγάλες

διαχρονικές.
Ποσειδώνας.

Αγιος
Αγιος

Γεώργιος = Περσέας, Αγιοι Ανάργυροι
=

Διόσκουροι

(Κάστωρ

&

Πολυδεύκης), η πάναγνος Αθηνά =
Παναγία, Δήμητρα = Αγ. Δημήτριος,
Βελλερεφόντης = Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Να σας πω και κάτι του οποίου έχω
ιδία αντίληψη. Στα ριζά του Ολύμπου
στην Βόρεια πλευρά του, υπήρχε και
υπάρχει η πηγή της Αρτέμιδος με
ιαματικές

ιδιότητες

τουλάχιστόν

στην

διαπιστωμένες
εποχή

μας

(υποψιάζομαι ενεργειακό δίαυλο). Για
να μην χάσουνε το κελεπούρι εφεύραν

τον

μύθο

της

Αγ.

Κόρης(πολύ

προσδιοριστικό όνομα σαν να λέγαμε
η

κ.

Παπαδοπούλου)

και

βάφτισαν

έτσι την τοποθεσία και την πηγή
χτίζοντας

και

εκκλησία

και

τραπεζαρία για να μαγαρίσουν τον
χώρο, πράγμα που κατόρθωσαν.
΄Οταν

κάμπτεται

το

φρόνημα

και

πέφτει το ηθικό. ΄Εχουν αλάνθαστους
αισθητήρες για να το καταλαβαίνουν,
φέρνουν
έχουμε

εισαγόμενα
μεγαλεία

μαζεύουνε
έχουν

και

έτοιμη

και

χρήμα!

είδωλα.
παράτες
Και

εισαγωγή,

Τότε
και

αν

δεν

όλο

και

κάποια εικόνα θα δακρύσει. Ποτέ μα
ποτέ δεν θα γελάσει. ΄Ετσι θα πρέπει
να

είμαστε

σοβαροί

κατηφείς

και

θλιμμένοι σαν μόλις να έχουμε γυρίσει
από την κηδεία του πατέρα μας ο
οποίος πέθανε νέος! Φαίνεται ότι για
να μην έχουμε καμιά χαρά στην ζωή

μας,

περιτριγυριζόμαστε

μαυροντυμένους

δίκην

από

κοράκων

ή

ορνέων ετοίμων να επιπέσουν επί της
λείας των. Η χαρά, για το θείο δώρο
της ζωής δεν πρέπει να μας συγκινεί
αλλά να σκεπτόμαστε τον Θάνατο και,
κατ’ επέκταση την τιμωρία μας γι
αυτά

που

παρακάναμε
ανταμοιβή

δεν
και
μας.

κάναμε

ή

σπάνια
΄Ετσι

που
την

λοιπόν

παρουσιάζονται οι διάφοροι κήρυκες
της εκκλησίας να βροντοφωνάζουν να
μετανοήσουμε (γατί, τι κάναμε πάλι;)
να νηστέψουμε(αλήθεια ξέρουν τίποτα
για την ακολουθούμενη διατροφή από
τον Πυθαγόρα;) να εξομολογηθούμε
(προπαντός αυτό για να μάθουν τι
έχουμε στο μυαλό μας) και όλα τα
σχετικά και τυπικά. ΄Ετσι θα είμαστε
τα ιδανικά πρόβατα ενός αποδοτικού
κοπαδιού. Φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν
τίποτα

για

τις

Ερινύες

και

το

υποσυνείδητο που μας εξομολογούν
διαρκώς και σε πολλές περιπτώσεις
μπορεί

να

μας

τιμωρήσουν

πολύ

σκληρά. Τους έμαθαν ένα ποιηματάκι
και βγαίνουν και το λένε σαν τα
πρωτάκια την 25η Μαρτίου. Τι να τους
κάνεις

όμως ας τους αφήσουμε να

αποτελούν

ένα

τμήμα

των

παραδόσεών μας. Να σκεπτόμαστε και
κοινωνικά. Με την σημερινή ανεργία
άς βγάζουν και αυτοί το ψωμάκι τους
δίνοντας την παράστασή τους. Επειδή
το ένα κακό φέρνει το άλλο

μας

βάφτισαν και μας ονόμασαν Ρωμιούς.
Αποδέχθηκαν δηλαδή και υιοθέτησαν
την Τουρκική επονομασία μας για να
δείξουν

ότι

κατέλαβαν

τμήμα

του

Ρωμαϊκού κράτους. ΄Όμως είμαστε και
παραμένουμε Γραικοί μέχρι κόκαλο,
μη

αποδεχόμενοι

τον

Ρωμαίικο

προσδιορισμό μας και τα εξ αυτού
παρεπόμενα.

Τέλος

τέλος

ο

πραγματικός

θα

λέγαμε

συνειδητοποιημένος

Χριστιανός

επώνυμος

μπορεί

ή

φανατικός

να

ξεχωρίσει εύκολα με την δοκιμασία:
όταν

έχει

δύο

χιτώνες

τι

κάνει;

Απλούστατα προσπαθεί ν’ αρπάξει και
τρίτο!!!
Κάποιο άλλο ζήτημα θα πρέπει να μας
απασχολήσει,

που

ταλανίζει

χρόνια

τώρα την δύσμοιρη Πατρίδα μας.
΄Ισως έχουμε προσέξει ίσως και όχι,
ότι

ο

καπελωμένος

΄Ελληνας

είναι

πρώτα από όλα οτιδήποτε άλλο και
μετά

΄Ελληνας.

Και

Κομμουνιστής

είναι

Κομμουνιστής

θα

οτιδήποτε

άλλο,

κόμματος

έστω

στρέφονται
του.

Οι

πάνω

απ’

εκτελέσει
τις

εντολές

και

εναντίον

των

εξηγούμε:

αν

της

διαφόρων

Ο
όλα

πριν
του
αυτές

Πατρίδας
κομμάτων

κάνουν τα ίδια και απαράλλακτα. Οι
διεθνιστές το ίδιο (αυτοί επι πλέον
ντρέπονται να δηλώσουν ΄Ελληνες).
Οι Χριστιανοί (στους φανατικούς θ’
αναφερθώ)

είναι

πρώτ’

απ’

όλα

Χριστιανοί και μετά ΄Ελληνες. Εκείνο
το «Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια»
έχει πάει προ πολλού περίπατο. Κάτι
άλλο

που

«απάντων
τιμιότερον

έλεγε

ο

των
και

Σωκράτης

προγόνων……

αγιότερον

εστίν

πατρίς » Το ίδιο και αυτό.
έχουμε

το

ότι

τραγελαφικό,

η

΄Ετσι
η

μεν

Εκκλησία να στρέφεται εναντίον των
Ελλήνων και το κράτος εναντίον του
Ελληνισμού. Και να τους πολεμάνε με
ζέση και φανατισμό. Και όχι μόνον
αυτό,

παράλληλα

υμνολογούν
Ελληνισμού,

τον

εκθειάζουν

και

καταστροφέα

του

τον

Ιουδαιοχριστιανικής

εφευρέτη
Θρησκείας

της
το

περιβόητο και διαβόητο Ισραήλ, που

όποια

φάση

σκαλίσεις

της

θα

Ιστορίας

το

παρασκηνιακά,

βρεις

μας
να

αν
δρα

αποτελώντας

τον

κύριο μοχλό των γεγονότων. Μετά να
μην

απορούμε

πως

φθάσαμε

στην

παγκοσμιοποίηση, η οποία αργά αλλά
σταθερά

μας

κουκουλώνει.

Το

προοίμιό της οπωσδήποτε είναι το
παγκόσμιο συμβούλιο των εκκλησιών.
Βέβαια ακούγεται ωραία ότι όλοι οι
άνθρωποι είμαστε τα τέκνα ενός Θεού
κ.λ.π.-κ.λ.π. Είναι όμως έτσι ή θα μας
βγούν

μεθαύριο

παιδιά

ενός

μερικοί

εμείς

κατώτερου

μερικοί,

να

είμαστε

Θεού

ελάχιστοι

και
ενός

ανώτερου Θεού οπότε θα είμαστε της
καρπαζιάς.
Αφού αναφερθήκαμε στην κρατούσα
θρησκεία,

μπορούμε

χωρίς

χαλκεύματα και σοφιστείες να δούμε
από κάποια άλλη γωνία τα γεγονότα.

Ο λαός του ΄Οφεως και του Δράκοντος
είδε και απόειδε ότι δεν μπορούσε να
κατισχύσει

του

διάφορες

΄Ελληνα

πλάγιες

με

τις

μεθόδους

(προδοσίες, ανακατέματα, διαβολές )
και αποφάσισε να κτυπήσει στην ρίζα,
στον συνεκτικό κρίκο. ΄Εκανε όμως
ένα βασικό σφάλμα. Επειδή του είχε
επιβάλλει ο Γιεχωβεχέ την ιδέα ότι
ήταν ο Θεός του και ίδρυσε ως εκ
τούτου

την

προβάτων),

θρησκεία
για

να

(μάντρωμα

τους

έχει

του

χεριού του και να τους ελέγχει έφτιαξε
και

τους

κανόνες

και

τους

κανοναρχούσε. ΄Ετσι λοιπόν έχοντας
τους

εαυτούς

τους

σαν

πρότυπα

νόμισαν πως και ο ΄Ελληνας είχε την
θρησκεία του. ΛΑΘΟΣ! Λάτρευε τους
ανωτέρους του είδους του. Αυτούς
που τον καθοδήγησαν αυτούς τους
οποίους συνόδευε. Αυτούς που τον
ξανάβγαλαν

από

την

λήθη

όπου

κατρακύλησε μετά την κοσμοχαλασιά
του Δευκαλίωνα. Ούτε μετάνοιες ούτε
γονατίσματα,

ούτε

να

κυττάει

υποκριτικά χαμηλά. Τα χέρια στην
ημιανάταση

και

«φίλε

Ζεύ»

το

επιφώνημα – επίκληση. Που να το
χωρέσει ο νούς των γαμψομύτηδων.
Αλλιώς ήταν τα δικά τους. Επάνω σ’
αυτή την συνταγή επεχείρησαν ότι
επεχείρησαν και εκεί τους χάλασε

η

συνταγή (έκοψε η γιαούρτη). Σήμερα
μετά από σχεδόν δύο χιλιάδων χρόνων
σκοταδισμό και οπισθοδρόμηση έχει
αρχίσει κάτι να κινείτε και να ξυπνάει
δειλά βέβαια αλλά είναι αρχή. Βέβαια
θα γίνουν λάθη όπως είναι φυσικό να
γίνονται

στις

αλλαγές

και

ίσως

υπάρξουν και ακρότητες, όχι βέβαια
σαν του Θεοδοσίου που δεν άφησε
πέτρα στην πέτρα. ΄Όμως θα λάμψει η
αλήθεια

και

τιμωρημένος

θα
λαός

ξαναβρεί
τον

δρόμο

ο
του.

΄Ένα

πράγμα πρέπει να ξέρουμε.

Πρέπει να σεβόμαστε και να τιμούμε
το

θείο!

Για

χρειάζεται

να

ούτε

γίνει

αυτό

μεσολαβητές

δεν
ούτε

ειδικές φορεσιές ούτε ειδικές τελετές,
ούτε
Αυτή

δόγματα
την

ούτε

στιγμή

τελετουργικά.
τιμούμε

τους

αδελφούς μας από την πατρίδα και
όλοι μαζί εκδηλώνουμε την λατρεία
μας

στο

όλον

ενσαρκωμένη

φώς

κεντρική

και
του

την
ακτίνα

που είναι αυτός που συνηθίσαμε να
αποκαλούμε Χριστό. Καμία σχέση με
τον σκοτεινό, αιμοβόρο, και λαοπλάνο
Ιεχωβεχέ

ή

Ιεχωβά

ή

Γιαχβέ

τον

αυτοαποκαλούμενο Θεό των Εβραίων!
( Αρχηγός ναι Θεός όχι!). Πως όμως
μπορούμε να απαλλαγούμε από τους
ιδίους

αλλά

κυρίως

παρατρεχάμενους

τους
(οι

επικινδυνοδέστατοι
παραθρησκευτικοί)

των

πολύ

φανατικών

κυρίων

των

αυτοαποκαλουμένων ορθοδόξων (δεν
ήλθε βλέπετε κάποιος εξωτερικός να
τους απονείμει τα εύσημα, ότι αυτοί
και

όχι

άλλος

κανένας

πιστεύουν

σωστά). ΄Ετσι για να είναι συνεπείς με
τον εαυτό τους και για τον εαυτό τους
αυτοχρίσθηκαν ορθόδοξοι και έκτοτε
καμαρώνουν. ΄Εχουν και την γενική
αντιπροσωπεία του Θεού επί της Γης
και μιλούν από θέση ισχύος. Αφού
λοιπόν ισχυρίζονται ότι έχουν ορθή
πίστη γιατί σφάλλουν τόσο τραγικά
και ανεπανόρθωτα, προσπαθώντας να
μας

καπελώσουν

με

την

Εβραϊκή

θρησκεία; Τι δουλειά έχει ο Θεός του
φωτός στον οποίο πιστεύουμε, με τον
ολέθριο και αιμοβόρο θεό του σκότους
τον διαβόητο Ιεχωβεχέ, κοινώς Γιαχβέ;
Στο κάτω – κάτω της γραφής αν όχι
τίποτε άλλο οι οπαδοί του σταύρωσαν
τον

αποκαλούμενο

Χριστό

και

όχι

μόνον. Κάνουν τόσο θόρυβο για τον
σατανά και εμπιστεύονται τον αρχηγό
του Μπορείς ποτέ να προσκυνήσεις
τον

σταυρωτή

του

πατέρα

σου;

Περίεργα και ακατανόητα πράγματα
τα

οποία

μόνον

οι

γραφικοί

θεολόγοι(διευθυντές

μας
της

αντιπροσωπείας ή manager) μπορούν
να παραστήσουν ότι καταλαβαίνουν.
Δεν

μπορούν

προσποιούνται.

βέβαια,
Πως

αλλά

τώρα

ο

Πανίσχυρος Θεός που μας επισείουν
δεν μπόρεσε αν επιβάλλει τον ορθό
λόγο και την ορθή πίστη αλλά να
στηρίζει μια ολόκληρη θρησκεία σε
Ευαγγέλια τα οποία διαφέρουν μεταξύ
τους και δεν μπορούμε να βγάλουμε
άκρη

αποτελεί

ισχυρό

σημείο

αμφισβήτησης.
Η παντοδυναμία και σοφία του θείου
δεν θα επέτρεπε παρεκτροπές από τον

λόγο του ο οποίος θα ήταν ενιαίος και
ισχυρός,

χωρίς

αμφισβητήσεων.

να
Εδώ

δίδει

λαβή

έχουμε

έργο

καθαρά ανθρώπινο με μικρότητες και
ότι άλλο είναι δυνατόν να προέλθει
από τον άνθρωπο Ισραηλίτη.
Ισως δεν έχουν καταλάβει και ούτε
τους συμφέρει να καταλάβουν ότι η
ενσαρκωμένη ακτίνα του όλου φωτός ,
ο αποκαλούμενος Χριστός δεν ήλθε να
εγκαθιδρύσει

θρησκεία.

΄Ηλθε

να

κηρύξει την αγάπη, σ’ ένα κόσμο που
του έλειπε.
Το 2000 έληξε η σκοτεινή εποχή των
Ιχθύων

που

υπήρξε

όπως

και

στο

παρελθόν το ζώδιο του θανάτου της
φυλής

μας

(πριν

25000

χρόνια

περίπου στα χρόνια της βασιλείας του
Κρόνου, είμαστε ξανά υπό την επήρεια
του ιδίου ζωδίου, από τον οποίο μας

απάλλαξε ο μεγαλοδύναμος Ζεύς). Το
2001 μπήκαμε στο ζώδιο ή εποχή του
Υδροχόου. Πολλά και θαυμαστά θα
γίνουν, η φυλή μας θα εξυψωθεί για να
βρεί

τον

χαμένο

της

εαυτό.

Ο

πλανήτης που τόσο ταλαιπωρήθηκε
από τον λαό του ΄Οφεως είναι πιθανόν
αν μπορέσει ν’ αναγεννηθεί και να
ξαναλάμψει

Σμαραγδένιος

σ’

ένα

σύμπαν φωτεινό και λυτρωμένο από
το μίασμα των αποστατών και των
Γηίνων συνεργατών τους. Δεν είμαι σε
θέση

να

γνωρίζω

αν

υπάρχουν

περιθώρια ανανήψεως ή έχουμε φθάσει
σε

οριακό

ξανάγραψα

σημείο,
η

Γαία

διότι

έχει

όπως

αρχίσει

ν’

αφυπνίζεται για ν αυτοπροστατευθεί.
Είχα

αναφερθεί

πιο

πάνω

στην

κεντρική ακτίνα του όλου φωτός τον
Χριστό
Σίγουρα

καθ’

ημάς

πλησιάζει

ή

Απολλώνιο.
η

δευτέρα

παρουσία

του

«Απόλλων»,

και

στο

Σύστημα

όπως

συνήθως

συμβαίνει έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να
εμφανίζονται οι πρόδρομοι συνοδοί
του. Αυτοί που θα προηγηθούν για να
προετοιμάσουν την ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ!

Θα

επιχειρήσω αμέσως να δικαιολογήσω
τον τίτλο (Ερμηνευτικόν)

εξηγώντας

όσα γνωρίζω και όσα πιστεύω και
γιατί τα πιστεύω. Επειδή κάθε καλή
ερμηνεία πρέπει ν΄ αρχίζει από τα
εύκολα στα δύσκολα, σκοπεύω και
εγώ να αρχίσω κάπως έτσι. Θεωρώ
τυχερό τον εαυτό μου (όχι εκλεκτό ή
οτιδήποτε άλλο) διότι μετά από πολλά
χρόνια αναζήτησης είχα την σχετική
πληροφόρηση.

΄Εγινε

αντιληπτό

με

περισσότερες της μιάς αισθήσεις για
το τι περίπου συμβαίνει και ακόμα
καλύτερα τι είναι περίπου δυνατόν και
πιθανόν να συμβεί. Επίσης θέλω να
πιστεύω ότι επειδή η σχετική γνώση

χορηγείται στάγδην, θα μπορέσω να
διαφυλάξω την ψυχική μου υγεία και
να

αφομοιώσω

τις

χορηγούμενες

γνώσεις (διότι κάποιοι άλλοι δεν ήταν
και τόσο έτοιμοι και τους έπεσαν
πολλά,

με

αποτέλεσμα

την

κάποια

διαταραχή της προσωπικότητάς τους).
Υπάρχει μια μορφή επικοινωνίας με
αρκετές

γήινες

ομάδες,

κάποιων

οντοτήτων

εξωγαλαξιακών.

Είναι

προπομποί

απεσταλμένοι

της

συμπαντικής

Γαλαξιακής

συνομοσπονδίας
Ανδρομέδας.
στρατευμάτων

των

«Ε»

της

Αρχηγός

όλων

των

της

λεγόμενης

7ης

αποστολής είναι ο Ιερός άρχων του
φωτός Ζεύς. Συνοδοί του και μέλη της
αποστολής πολλές γνωστές σ’ εμάς
οντότητες

(Αθηνά,

Απόλλων,

Ποσειδών,

Αλέξανδρος,

Οδυσσέας

κ.ά.).

Σκοπός

της

έλευσής

τους

η

αποκατάσταση της ισορροπίας στην
Γη, και η εκδίωξη των αποστατών και
προφανώς

η

προετοιμασία

της

έλευσης της ενσαρκωμένης κεντρικής
ακτίνας

του

όλου

φωτός,

του

ονομαζόμενου από εμάς Χριστού για
την Δευτέρα του παρουσία.
Η

όλη

κατάσταση

οντότητα,

έχει

δοκιμασίες

όπως

έχει

αποκτήσει

περάσει
και

οι

από
γήινοι

αποδέκτες της και έχει γίνει αποδεκτή
έχοντας

διαφύγει

από

τον

χαρακτηρισμό του απίθανου ή του
πλαστού

και

ακόμα

φαντασιοπληξίας.
αποδέκτες
πάσης

είναι

Οι

χειριστές

πρόσωπα

γήινης

προπαντός

χειρότερα

άτομα

ανώτερα

μικρότητας
που

της

και

αποφεύγουν

την ατομική προβολή και προπαντός
σκέπτονται και ενεργούν ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Πρέπει, πιστεύω, να είναι και αυτός ο

κύριος λόγος για τον οποίο έγιναν
αποδέκτες των μηνυμάτων. Ελάχιστοι
αποδέκτες δεν βρέθηκαν σε βαθμό
ωριμότητας

και

σθένους

τέτοιου

αφομοιώσουν

κάτοχοι

τα

αντιμετωπίσουν

ψυχικού

ώστε

μηνύματα
την

να
ή

να

μεταδιδόμενη

γνώση, αλλά έκαναν κακή χρήση της
πληροφόρησής τους με αποτέλεσμα να
πάρουν άλλους δρόμους, περίεργους.
Αυτή την στιγμή είναι τοποθετημένοι
στο περιθώριο, σαν είδος κολασμού.
Αλλοι πάλι διακατεχόμενοι από τάσεις
επιδεικτικές
επεχείρησαν

ή
αν

αρχομανίας

παρακάμψουν

την

υπάρχουσα τάξη και νομοτέλεια

και

ανεκλήθησαν στην τάξη. Η ανθρώπινη
φύση με τα μικροπάθη της και τις
κακίες της επεμβαίνει διαρκώς για να
διαταράξει την υπάρχουσα αρμονία.

Υποβοήθηση

σ’

αυτή

την

προπαρασκευαστική

φάση

προσφέρουν κάποιες ομάδες στην Γή
που

ονομάζονται

«ομάδες

Ε»

και

απαρτίζονται από ενσαρκωμένους μη
Γήινους

των

οποίων

τα

έργα

τις

ιδιότητες, τις δυνατότητες και την
ταυτότητα
Βέβαια

δεν

πολλοί

γνωρίζει
είναι

καπηλεύονται

κανένας.

εκείνοι

τις

που

παραπάνω

ονομασίες. ΄Ομως προσοχή, πάντοτε
εκ του πονηρού. Στη Γη εκτός των
Ελλήνων-Ελλάνιων
υφίστανται

και

οι

και

Ελληνογενών

ιθαγενείς

κατά

κάποιο τρόπο δηλαδή οι βελτιωμένοι
άνθρωποι

από

τα

βάθη

της

δημιουργίας τους. Επίσης υπάρχουν
και όντα άλλων κόσμων που έχουν
πάρει την ανθρώπινη μορφή και είναι
υπό

την

μάλλον

ιδιότητα

του

ναυαγού

αυτοεξόριστου

καταστροφής

του

κόσμου

ή

λόγω
τους,

ή

επισκέπτες.

Ζουν

πάντως

ανάμεσα

μας χωρίς να μας ενοχλούν. Υπάρχουν
όμως και οι αποστάτες. ΄Οντα από
εχθρικούς αστερισμούς ως προς την
γαλαξιακή συνομοσπονδία υποτελείς
του Κρόνου όταν είχε βασιλέψει στην
Γή,

των

οποίων

μεγαλοδύναμος

Δίας

έχουν

τώρα

στραφεί

εφείσθη
και

οι

ο

οποίοι

εναντίον

των

τέκνων του. Αυτοί προετοιμάζονται
μαζί

με

τους

τους,

γήινους

τους

πυρετωδώς

συνεργάτες

Εβραιοσιωνιστές,

για

την

επιβολή

της

παγκοσμιοποίησης (του ποιο στυγνού
καθεστώτος
επινοήσει

που
ο

στίφη

των

υφιστάμεθα

αλλοιώσεως
των

δυνατόν

άνθρωπος

καταδυνάστευση
΄Ηδη

ήταν

του

για

ομοίων

την

να
την

του).

απόπειρα

πληθυσμού

με

λαθρομεταναστών

τα
που

διοχετεύονται στην χώρα μας, με την
ανοχή

των

κυβερνώντων

διότι

εκτελούν διαταγές. Επειδή θέλουν να
βαδίζουν σύμφωνα με τα σενάρια που
έχουν

κυκλοφορήσει

θα

προβάλουν

πρώτα τον Αντίχριστο και με την
κάλυψή του θα προχωρήσουν στην
πλήρη

υλοποίηση

του

υπόλοιπου

σχεδίου. Η προετοιμασία τους έχει
αρχίσει από πολύ καιρό με ταινίες
παραπλανητικού(επιστημονικού)
περιεχομένου αλλά με την κεντρική
ιδέα

που

στάζει

φαρμάκι.

Όταν

αναφέρομαι σε διάφορα γεγονότα τα
οποία

δεν

επεξηγώ

δεν

το

κάνω

επίτηδες αλλά επειδή έχουν εκτεθεί
στην πρώτη ενότητα. ΄Ετσι θεώρησα
πλεονασμό

να

επεξηγήσω

αποστατών

και

συμβαίνουν

στις

τα

Κρόνου.
μέρες

μας

περί
΄Οσα
στην

διεθνή σκηνή είναι τα κομμάτια του
πάζλ, το οποίο σιγά-σιγά αρχίζει να
παίρνει μορφή. ΄Οσο άσχετο και αν
σας φαίνεται ένα γεγονός με κάποιο

άλλο,

έχουν

σύνδεση.

κάποια

Εκείνο

που

βαθύτερη

δεν

γνωρίζω

είναι αν θα χαλάσει η σούπα στο τέλος
ή θα έχει επί μέρους αποτυχίες. Ξέρω
όμως

με

μεγάλη

σιγουριά

ότι

θα

χαλάσει.
Αυτό

που

είπα

μαζεύονται
πολλές

φορές

πιο

άσχετα

πάνω,

ότι

φαινομενικά

γεγονότα,

αλλά

με

κάποια βαθύτερη εσωτερική σχέση.
Μπορούμε να το καταδείξουμε με το
παρακάτω.
΄Εχουμε τα κινητά τηλέφωνα. Πιστεύω
να γνωρίζεται ότι όταν

θελήσει ο

μεγάλος αδελφός και κλειστό να είναι,
μπορεί να ακούσει το τι λέγετε στον
χώρο που βρίσκεται. Τώρα προχώρησε
η

τεχνολογία

(και

πως

προχωράει

προς την κατεύθυνση που εξυπηρετεί
τον μεγάλο Αδελφό πάντοτε!). ΄Ετσι

λοιπόν έγιναν και τα κινητά με τις
μικροκάμερες.

Χαράς

ευαγγέλια!

Είχαμε το αυτί του μεγάλου αδελφού
τώρα θα έχουμε και το μάτι του! Καλά
δεν είμαστε; Μια χαρά!
΄Αφησα

για

περικοπές

τελευταία

από

αυτών τους

ορισμένες

μηνύματα

μίσους

οποίους προσκυνάτε και

αμέσως μετά το μήνυμα ελπίδας.
«Είναι

εχθροί

οι

διασκεδάζουν

΄Ελληνες,

διότι

καταβροχθίζοντες

με

ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ». Μέγας
βασίλειος

ΕΙΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΝ

ΗΣΑΙΑΝ

9.230.8
«΄Οσο

πιο

βάρβαρο

ένα

έθνος

φαίνεται και της Ελληνικής απέχει
παιδείας,
φαίνονται

τόσον
τα

λαμπρότερα

ημέτερα…Ούτος

ο

βάρβαρος, την οικουμένην ολόκληρον

κατέλαβε…και

ενώ

πάντα

τα

των

Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται,
τούτου

καθ’

γίνονται»

εκάστην

λαμπρότερα

Ιωάννης Χρυσόστομος ΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΝ 59.31.33
«Τον

πτωχόν

σήκωσες

και

πένητα

από…της

λαόν,

κοπριάς

των

Ελληνικών μυσαγμάτων και κάθισες
αυτόν

μετά

Ισραήλ,τον

των

αρχόντων

όντος

λαόν

του

αυτού»

Ευσέβιος ΕΥΑΓΓ. ΠΡΟΠΑΡ./ΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΨΑΛΜΟΥΣ

/

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ.

ΡΙΒ(23.1352.34)
Αυτούς

τους

Αγίους;

Βρήκαμε

να

βάλουμε προστάτες των γραμμάτων
μας!

Εύγε!

Τόσα

νοιώθουμε

τόσα

κάνουμε. Δεν είναι μονον αυτά άμα
ψάξει κανείς θα βρεί πολλά. Και λίγη
Παλιά
«σπαθί,

Διαθήκη

έτσι

για

ποικιλία

σπαθί,

γίνε

σκληρό

και

οργίσου για να σφάξεις σφάγια, γίνε
αιχμηρό

για

σφάξιμο,

έτοιμο

για

καταστροφή» Ιεζεκιήλμ ΚΑ΄9-10
« Οι πατέρες θα φάνε τα τέκνα τους
και

τα

τέκνα

τους

πατέρες

τους»

Ιεζεκιήλ Ε΄10. Και επειδή μπορείτε να
σκεφθείτε ότι αυτά γίνονται στη Π.
Διαθήκη, πάρτε και λίγη νέα.: « ήλθα
να βάλω φωτιά στη γη και τι άλλο
θέλω αν ήδη έχει ανάψει; Νομίζετε ότι
έρχομαι να δώσω ειρήνη στη γη; Όχι
σας

λέω,

αλλά

διαίρεση.»

Κατά΄Λουκάν ΙΒ΄49-51
«γενιά

άπιστη

και

διεστραμμένη

.

Μέχρι πότε θα είμαι μαζύ σας. Μέχρι
πότε

θα

σας

ανέχομαι;»

Κατά

ΜΑΤΘΑΊΟΝ ΙΖ΄17. και μόνον αυτά τα
δύο

να

διαβάσει

κανείς

για

να

καταλάβει την τεράστια σκευωρία εις
βάρος μας. Στηρίζουν μια θρησκεία τα

Ευαγγέλια

αλλά

είναι

αλαλούμ.

Απόδειξη ότι άλλος ήταν ο ΧριστόςΑπολλώνιος

και

άλλα

έλεγε,

αλλά

κανείς δεν καταλάβαινε, αυτοί όμως
τα έγραψαν με τα δικά τους μέτρα και
σταθμά.
Επειδή σε κάθε δράση αναπττύσσεται
ίση και αντίθετη αντίδραση διαβάστε
το μήνυμα που στάλθηκε σε φορητό
υπολογιστή που βρισκόταν μέσα στον
ιερό χώρο της Κασταλίας πηγής, την
26/7/2002.
«Αγαπητοί

Ελλάνιοι

Αδελφοί,

Χαίρεσθε εν Ειρήνη.

Παρά τις προσπάθειες της Γαλαξιακής
Ομοσπονδίας

και

την

εθελοντική

προσφορά πολλών από σας για την
βελτίωση του ανθρωπίνου γένους, οι
ενέργειες

ορισμένων

καθοδηγούμενων

ανθρώπων
υπό

των

στασιαστών,

απειλούν

την

ύπαρξη

του πλανήτη και όλων των μορφών
ζωής

σ’

αυτόν.

Σκάφη

εβδόμης

αποστολής αφίχθησαν για ενίσχυση
των επιγείων στρατευμάτων μας και
έχουμε ήδη αναλάβει δράση για την
διάσωση

και

ολοκληρωτική

απελευθέρωση του πλανήτη από τους
στασιαστές

και

όλους

όσους

συνεργάζονται μαζί τους. Ο αγώνας
θα

διαρκέσει

αρκετά

έτη

και

θα

συμμετάσχουν σ’ αυτόν άπαντες οι
Ελλάνιοι στην γαία. Έκαστος εξ υμών
θα αφυπνίζεται και θα προσεγγίζεται
από ημάς την κατάλληλη στιγμή, με
σκοπό

την

αποστολής.

ανάληψη
Ουδείς

θα

θετικής
ενεργήσει

αποστολή βίας ή μη μόνον τοιαύτην
σύμφωνον προς τις ιδέες, τις αρχές
και

τις

Προσέξετε

αξίες

του

Ελληνισμού.

όσους

γήινους

ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν ημάς,

ή ότι συμμετέχουν εις ομάδας Έψιλον,
ή

ότι

ήδη

κατέχουν

πολεμική

τεχνολογία δική μας. Άπαντες ομιλούν
ψευδώς.

Ακόμη,

επισημαίνουμε

ότι

όλοι οι επίγειοι είσθε ίσοι μεταξύ σας
και

όχι

αρχηγοί

επιτρέπεται

να

άλλων.

Δεν

δημιουργήσετε

διακρίσεις χρώματος, φυλής, έθνους,
κράτους, θρησκείας, τάξης, φύλλου,
ηλικίας, κατάστασης υγείας. Άπαντες
θα διαδώσετε τον Ελληνισμό ανά τον
κόσμο

ως

τιτάνες

ήθους

και

θα

προετοιμάσετε αυτόν για την τελική
αναμέτρηση εις πεδία πυκνώσεων και
αραιώσεων. Οι δυνάμεις της εβδόμης
αποστολής θα στηρίζουν κάθε θετική
προσπάθειά σας. Η επικράτηση του
Ελληνισμού θα είναι απόλυτη. Ο Ιερός
Άρχων

Φωτός

είναι

μαζί

Έρρωσθε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΖΕΥΣ.»

σας.

΄Ισως εδώ πρέπει να πούμε
«ουδέν σχόλιον».
Πάνω από τις Φαιδριάδες πέτρες
εκείνη την ώρα πετούσε ένας αετός.

Αστερί
ων

Δημητρίου o Αλεξανδρεύς

Χωρίς κανένα τίτλο ή ιδιότητα

παρά μόνον παθολογική αγάπη

για την Ελλάδα και τους ΄Ελληνες
Βιβλιογραφία
Τίμαιος

Πλάτωνος

Ερμής ο Τρισμέγιστος Παντελή
Ιωαννίδη
Βίος Απολλωνίου Τυαννέως
Φιλόσταρτου
Η λεγομένη Βίβλος Γιαχβέ & σια

΄Απαντα Γερασίμου Καλογεράκη
Αρχείο μηνυμάτων
Συζητήσεις με ομονοούντες
Προσωπικές γνώσεις

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful