pronalazak štamparija 1455- Gutenberg, u majncu, prva knjiga Biblija prvo ćirilsko štamparstvo u krakovu 1491.

OKTOIH postoji 5 čirilskih inkunabula (zajednički naziv za knjige štampane u XV veku) 1. oktoih prvoglasnik 1493/4 2. oktoih petoglasnik 3. psaltir sa posledovanjem 4. trebnik 5. četvorojevanđelje (buđanovačko četvorojevanđelje 1548)

paleotiti- knjige XVI, XVII veka... incunabula na lat. znači kolevka, pelena đurađ crnojević, zetski gospodar, otvorio štampariju iz rodoljuibivih pobuda. to je bila cetinjska štamparija koja je trajala svega 2,3 godine. glavni štampar (PRVO SAM OTKUCALA ŠIPTAR) bio je jeromonah makarije. posle propada štamparije, makarije odlazi u vlašku i osniva rumunsku štampariju -kraj života je dočekao u sv. gori.

oktoih je grčka reč za osmoglasnik. - to je crkvena knjiga koja sadrži crkvene pesme složene po glasovima (ima 8 glasova) posledovanje- službe koje se dodaju psaltiru trebnik- činovi svetih tajni (molitvenik) četvorojevanđšelje- ne postoji sačuvano

tiraž je bio između 50 i 100 1483 - gladoljska inkunabula

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful