Sa panahon natin ngayon ay patuloy tayong inaatake ng ibang mga relihiyon gaya ng mga kapatid nating nasa IGLESIA

NI MANALO, ANG DATING DAAN, ANG SAKSI NI JEHOVAH AT IBA PANG MGA BORN AGAIN CHRISTIANS DIYAN. Tayong mga katoliko ay HINDI NATIN HAHAYAAN NA BATIKUSIN NILA TAYO O PABAGSAKIN ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO! MERON TAYONG TUNGKULIN PARA MAPANATILI AT MAGING MATATAG ANG ATING SIMBAHANG KATOLIKO. Ang tungkulin natin bilang isang katoliko ay IPAGTANGGOL ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AT PANATILIHIN NATIN ANG KATOTOHANAN NG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. Kaya’t sa pagkakataong ito tayo ngayon ay mag-aaral upang matuto tayong SUMAGOT, MANGATWIRAN AT HIGIT SA LAHAT AY IPAGTANGGOL ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. Ito po ang pag-aaralan natin ngayon, ang APOLOGETICS. ANO PO BA ANG APOLOGETICS? Ang APOLOGETICS ay ang sining ng pagtatanggol sa pananampalataya ng simbahan. Sa pag-aaral natin ng apologetics, tayo ngayon ay matututong magsalita, sumagot at mangatwiran upang IPAGTANGGOL NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AT AKAYIN NATIN ANG MGA KAPATID NATING NASA LABAS NA BUMALIK O SUMANIB DITO SA ATING TUNAY NA SIMBAHAN, THE ROMAN CATHOLIC CHURCH. Ang ating pagsagot, pangangatwiran at pagtatanggol ng ating pananampalataya ay nakasulat po iyan sa bibliya. Ang sabi sa 1 Peter 3:15, “KAYO’Y LAGING MAGING HANDA SA PAGSAGOT SA BAWAT TAO NA HUMIHINGI SA INYO NG KATWIRAN.”

Ngayon bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. kung tayo man ay makikipag-debate sa kanila. Kung tayo ay makikiharap sa mga kapatid nating nasa labas. KAILANGAN IPAIRAL NATIN LAGI ANG KABABAANG-LOOB. Ito po ang mga tuligsa nila sa atin: 1. alam po ninyo ito ang madalas na tuligsa sa atin ng ibang mga sekta. AYON SA BIBLIYA SA EXODUS 20:3-5 AY BAWAL ANG PAGGAWA AT PAGLUHOD SA MGA REBULTO AT LARAWAN. BAKIT ANG MGA KATOLIKO AY MAY LARAWAN? Paano natin sasagutin ito? Ito po ang ating SAGOT. Kaya tayo ngayon nag-aaral ng apologetics upang MATUTO TAYONG MAGSALITA TUNGKOL SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AT HINDI TAYO NAKATANGAKAPAG KINAKAUSAP TAYO NG IBANG MGA SEKTA. KAILANGAN IPAKITA NATIN NA TAYONG MGA KATOLIKO AY MAY ALAM SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. KAYA NATIN GINAGAWA ITO AY UPANG AKAYIN NATIN SILA NA MAGBALIK-LOOB SA TUNAY NA PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. HUWAG MAINIT ANG ULO NATIN.1 Peter 3:15 Malinaw na sinabi ni Pedro na TAYONG LAHAT AY LAGING MAGING HANDA SA PAGSAGOT SA TAONG HUMIHINGI SA ATIN NG KATWIRAN. SA HALIP NA TAYO ANG MAGPADALA SA KANILA AY SILA DAPAT ANG MAGPADALA SA ATIN. .

2.ANG NAKASULAT NA IPINAGBABAWAL NG DIYOS SA EXODUS 20:3-5 AY ANG PAGGAWA AT PAGSAMBA SA MGA REBULTO NG IBANG MGA DIYOS. ANG MGA KATOLIKO AY HINDI KAILAN MAN NAGKAROON NG IMAHEN NG IBANG MGA DIYOS NI HINDI SUMASAMBA ANG MGA KATOLIKO SA LARAWAN! ITO AY GINAGAMIT LANG NAMIN BILANG PAGALAALA SA DIYOS. BAKIT ANG MGA KATOLIKO AY NAGDARASAL NG PAULITULIT NA ROSARYO? Paano natin sasagutin ito? Ito po ang ating SAGOT. ANG ROSARYO AY MAY KABULUHAN DAHIL HABANG INUULIT-ULIT NATIN ANG OUR FATHER. 3. KAY KRISTO. KAY MARIA SA MGA SANTO AT SANTA. ANG MGA ANGHEL NG DIYOS AY PAULIT-ULIT NA GUMAGAMIT NG MGA SALITA BILANG PAPURI SA DIYOS SA REVELATIONS 4:8. SIYA ANG DIYOS. ANG NAKASULAT NA IPINAGBABAWAL SA MATTHEW 6:7 AY ANG WALANG KABULUHAN NA PAULIT-ULIT. HAIL MARY AT GLORY BE AY PINAGNINILAYAN NATIN ANG MGA MISTERYO SA BUHAY NI KRISTO AT MARIA. SA BIBLIYA MISMO. ANG DIYOS MISMO AY NAGPAGAWA NG REBULTO NG DALAWANG QUERUBIN SA EXODUS 25:18. IBIG LAMANG IPAKAHULUGAN NI KRISTO DITO AY MAYROON LAMANG TAYONG IISANG AMA SA LANGIT. HINDI IPINAGBABAWAL DITO ANG MAKABULUHAN NA PAULIT-ULIT. BAKIT ANG MGA KATOLIKO AY TINATAWAG NA “FATHER” ANG MGA PARI? Paano natin sasagutin ito? Ito po ang ating SAGOT. AYON SA BIBLIYA SA MATTHEW 6:7 AY BAWAL ANG PAGDARASAL NG PAULIT-ULIT. NGUNTI. HINDI NIYA . AYON SA BIBLIYA SA MATTHEW 23:9 AY BAWAL ANG PAGTAWAG NA ESPIRITWAL NA AMA SA KAHIT SINO MANG TAO DITO SA LUPA.

LITERAL NA PINAGBABAWAL ANG TAWAGING AMA ANG SINONG TAO SA MUNDO. TULAD NG MGA PAGPAPARANGAL SA MGA BAYANI NG ATING BANSA GAYA NINA RIZAL. TOTOO NA SI KRISTO AY ANG DAPAT LAPITAN. ISA PANG HALIMBAWA DIN NIYA ANG PAGTAWAG NA “GURO” SA KANINO MANG TAO DITO SA LUPA. SI KRISTO LAMANG ANG DAPAT LAPITAN.” 5. BONIFACIO. “SANTA MARIA INA NG DIYOS. BAKIT ANG MGA KATOLIKO AY SUMASAMBA KAY MARIA AT MGA SANTO? Paano natin sasagutin ito? Ito po ang ating SAGOT. SILA AY PINAPARANGALAN LAMANG NAMIN. ANG MGA KATOLIKO AY NAGDARASAL SA MGA SANTO UPANG HILINGIN SA KANILA NA IPANALANGIN TAYO SA DIYOS. AYON SA BIBLIYA SA 1 TIMOTHY 2:5. IPANALANGIN MO KAMI” AT HINDI “SANTA MARIA INA NG DIYOS. BAKIT ANG MGA KATOLIKOAY NAGDARASAL KAY MARIAAT MGA SANTO? Paano natin sasagutin ito? Ito po ang ating SAGOT. Halimbawa. QUEZON AT IBA PA. . 4. NGUNIT SI SAN PABLO MISMO AY NAGPATAWAG NA “GURO” SA 2 TIMOTHY 1:11. DAHIL SILA AY MGA BAYANI NG SIMBAHAN. KAHIT KAILAN AY HINDI ITINUTURO NG SIMBAHANG KATOLIKO NA SI MARIA AT MGA SANTO AY MGA DIYOS AT DAPAT SAMBAHIN!!!!!!!!!!!!! MALINAW ANG TURO NG SIMBAHANG KATOLIKO NA MERON LAMANG NA IISANG DIYOS AT DAPAT SAMBAHIN. MAAWA KA SA AMIN.

SASAMA NA AKO SA IYO. hindi ko na ito pinatagal ay dahil ito rin naman ang ibibigay ko sa inyo at pag-uusapan natin sa mga susunod na sessions natin. . Ngayon para sa mga tumutuligsa sa mga rebulto ng simbahan. tayong mga katoliko ay may karapatan din na magtanong sa mga kapatid nating nasa labas. NANINIWALA KA BA NA DAPAT IBIGIN ANG DIYOS NG HIGIT AT UNA SA LAHAT? Ang sagot ng kalaban ay OO. MAGPAKITA KA NG ARTIKULO MULA SA KATESISMO. Kapag ikaw ay sinabihan ng mga tanong tulad ng A) BAKIT NINYO SINASAMBA ANG MGA REBULTO O SANTO? B) BAKIT NINYO SINASAMBA SI MARIA AT IBA PA? Ganito ang dapat sabihin sa kanila. MAY LARAWAN KA BA NG IYONG MAGULANG? Ang sagot ng kalaban ay OO.Iyan po ang mga halimbawa na pagtutuligsa sa atin ng ibang mga sekta. 2. MAHAL MO BA ANG IYONG MGA MAGULANG? Ang sagot ng kalaban ay OO. CANON LAW O SA MGA COUNCIL NG SIMBAHANG KATOLIKO NA OPISYAL NA NAGTUTURO NA DAPAT_______? KUNG MAGPAPAKITA KA. 1. 3. ito naman po ang mga katanungan na mabisang gamitin kapag may kausap na hindi katoliko. Ngayon ito ang itatanong natin sa kanila. Ngayon.

2010 . So iyan po umpisa pa lang ito ng pag-aaral at pagsasanay natin ng apologetics. patikim pa lang ito at ngayon pa lang ay sanayin na natin na SUMAGOT. BAKIT MAY LARAWAN KA NG MGA MINAMAHAL MONG MAGULANG. SAMANTALANG ANG DIYOS AY WALA? Ang sagot ng kalaban ay hindi siya nakasagot. KUNG TALAGANG DAPAT IBIGIN ANG DIYOS NG HIGIT AT UNA SA LAHAT. March 1. Abangan…. MAGSALITA AT MANGATWIRAN upang IPAGTANGGOL ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.4. Ito po ang magiging susunod nating topic para sa ating Apologetics Session 2 next month dito sa Sharing in the Net. HOLY BIBLE….. Monday.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful