Examenschema Januari '11 (examennummer: 493

)
Maandag 10 januari Donderdag 13 januari Vrijdag 14 januari Woensdag 19 januari Maandag 24 januari Woensdag 26 januari Maandag 31 januari Geschiedenis v.h. privaatrecht Frans Engels Bronnen en beginselen v.h. recht Juridische argumentatieleer Inleiding tot het privaatrect Pol. en Instit. gesch. V. België en de Nederlanden R004 R001 R002 R201 K001 R201 R201

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful