P. 1
PROGRAMA ANALITICĂ

PROGRAMA ANALITICĂ

|Views: 6|Likes:
Published by Gromov Veaceslav

More info:

Published by: Gromov Veaceslav on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2011

pdf

text

original

PROGRAMA ANALITIC Disciplina: MANAGEMENTUL PRODUC IEI E. Con inutul cursului / num r de ore pentru fiecare tem : 1.

Întreprinderea de produc ie industrial - obiect al managementului produc iei: Sistemul de produc ie. Întreprinderea industrial - definire, elemente caracteristice, func ii, tipologie (2 ore) 2. Structura de produc ie i concep ie a unei întreprinderi de produc ie industrial no iune, verigi structurale de baz , tipologie (2 ore)

3. Procesul de produc ie no iune, tipologie, factori de influen , principii de organizare (2 ore) 4. Tipurile de produc ie (2 ore) Tipul de produc ie de mas . Tipul de produc ie în serie. Tipul de produc ie individual 5. Organizarea produc iei în flux: (2 ore) Tipologia liniilor de produc ie în flux. Parametrii de func ionare ai liniilor de produc ie în flux. Amplasarea locurilor de munc în cadrul liniilor de produc ie în flux 6. Organizarea produc iei de serie mic i individual (4 ore) Caracteristicile principale ale organiz rii produc iei de serie mic i individual .

Amplasarea locurilor de munc . Sistemul flexibil de fabrica ie metod de organizare a produc iei de serie mic produc iei 7. Organizarea în timp a produc iei (4 ore) Ciclul de produc ie no iune, structur , factori. Calculul elementelor componente ale ciclului de produc ie. Metode de îmbinare a opera iilor tehnologice în timp. C i de reducere a duratei ciclului de produc ie 8. Organizarea i planificarea activit ii de între inere i reparare a utilajelor (2 ore) Sisteme i metode de organizare a repar rii utilajelor. Planificarea repar rii utilajelor. Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajului. Alegerea tipului optim de utilaj care urmeaz s fie achizi ionat. Organizarea activit ii de între inere i reparare a utilajelor 9. Organizarea activit ii de asigurare cu energie într-o întreprindere i unicate. Tendin e actuale i de perspectiv în organizarea

Fundamentarea necesarului de mijloace de transport (2 ore) . Cerin e principale în proiectarea depozitelor mecanizate i automatizate F. Sisteme de organizare a activit ii de transport. Dimensionarea depozitelor i organizarea spa iilor. Organizarea activit ii de între inere i reparare a utilajelor (2 ore) 8. Fundamentarea necesarului de energie electric . Organizarea produc iei sub forma liniilor de produc ie în flux (2 ore) 5. Organizarea i automatizarea depozitelor (2 ore) Func iile i clasificarea depozitelor. Seminar introductiv (2 ore) 2. Con inutul seminariilor / num r de ore pentru fiecare tem : 1. Determinarea necesarului de SDV-uri i stabilirea m rimii stocului de SDV-uri (2 ore) 12. Organizarea activit ii de transport intern (2 ore) Activitatea de transport intern no iune. Determinarea stocurilor de SDV-uri Organizarea servirii locurilor de munc cu SDV-uri. Clasificarea SDV-urilor determinarea necesarului de SDV-uri. Organizarea activit ii de asigurare cu SDV-uri (2 ore) Activitatea de asigurare cu SDV-uri. Posibilit i de folosire ra ional a energiei i combustibilului 10.industrial (2 ore) Importan a i obiectivele activit ii de asigurare cu energie. Amplasarea utilajelor prin Metoda gamelor fictive (2 ore) 4. Planificarea activit ii de transport intern 12. obiective. Tipologia transporturilor i a mijloacelor de transport. Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajului (2 ore) 9. Alegerea tipului optim de utilaj care urmeaz s fie achizi ionat (2 ore) 10. Fundamentarea necesarului de energie electric într-o întreprindere industrial (2 ore) 11. Determinarea ciclului de produc ie a unui lot de repere identice (2 ore) 7. Eficien a economic a robo ilor industriali (2 ore) 6. Amplasarea utilajelor prin Metoda verigilor (2 ore) 3. Posibilit i de economisire a consumului de SDV-uri 11.

2.13.2 ore F. 6.Certificarea produselor conform reglement rilor UE. Optimizarea transportului intern (2 ore) 14. Formarea loturilor de produse. Gestiunea si costurile calit tii. Planificarea strategic a calit tii. Asigurarea calit tii 4 ore Sisteme de asigurare a calit tii.Continutul seminariilor/nr.Etapele auditului calit tii. Planificarea calit tii 2 ore 4. 8..2 ore Tipurile si metodologia de lucru în benchmarking 10. 9. Tehnici si instrumente utilizate in planificarea calit tii produselor QFP. Clasificarea auditorilor calitativi.2 ore Planificarea calit tii produsului. Sistemul HACCP. Neconformit ti si actiuni corrective. Con inutul cursului / num r de ore pentru fiecare tem : 1.4 ore Definire si principii de baz ale TQM. Planificarea cu caracter operational si departamental. Dimensionarea depozitelor i organizarea spa iilor de depozitare (2 ore) E.. 5. Auditul calit tii.6 ore .2 ore Forme de audit. Implementarea sistemului de asigurare a calit tii.2 ore 7. Identificarea si transabilitatea produselor.2 ore ii. Managementul total al calit tii (TQM).. Tehnici si instrumente clasice si moderne ale managementului calit 3. Certificarea calit tii. Benchmarking.2 ore Cadrul conceptual al certific rii calit tii.ore Utilizarea instrumentelor controlului calit ii.Procedura de certificare de c tre societ tile românesti specializate.

Managementul calit tii proceselor. Editura Fundatiei Universitare Dun rea de Jos Gala i. Ed. Fundatiei Universitatea Dun rea de Jos Galati. . Bucuresti. 2003. 2003. Bucuresti. Ed. 1998. Nicolai Maria Managementul calit tii proceselor. . 2003.2 ore . Bibliografie de elaborare a cursului Olaru Marieta Managementul calit tii. Galati.2 ore ii. Totolici S. Ed.2 ore .2 ore ii (QFD). Ed. 2003. Economic . Totolici S.2 ore ii.Concept de stabilire a HCC în industria alimentar . Nicolai Maria Managementul calit tii proceselor.FundatieiUniversitare Dun rea de Jos Galati. Fundatiei Universitatea Dun rea de Jos Galati.Bibliografie minimal de studiu pentru studen i 1 Nicolai Maria Managementul calit ii proceselor.. Galati.Stabilirea costurilor calit ii. H.Elaborarea unui manual al calit . Editura Fundatiei Universitare Dun rea de Jos Galati. Gala i...Utilizarea tehnicilor si a instrumentelor de planificare a calit . Ed. Sârbu I.Stabilirea procedurilor sistemului calit . 2003.2 ore G. Galati.Certificarea..Managementul calit tii proceselor.Fundatiei Universitare Dun rea de Jos Galati. auditarea si gestiunea costurilor calit tii.Modele de benchmarking. . Galati. Editura ASE. Galati. . 2003. 1999. Totolici Sofia Managementul calit tii proceselor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->