Oscar Herrero

IlJMi c;]rr~1! pnM"~I~ c:mnmnoo;;, dnpu.!:; i1JlIs ~ WI Mli'lllli CI'!oIIlmR Q:(1~I!i~

~

r.i~~j.I~ .II

lIUi
~~II

I.Jf!.E! di!:"ilM!'i
~Q'

dllllnil dII l7~dt 01, ~I:ar'.

I"OJ:.'

mmil'o:;o:r.r.::!Ir1'.im'1'~ill'i'.

p.",~ ~4i1,;,1
IIn~!'

i;iiIIM'i"Oi

profo:!&lcn;J1o!IOO amlelill!~
li'i~

'! builn

M

e:oIllIn!!l~
~

«O:lIrt
~

h;JDB"

[-~"ii1J~

~ whicl! ~ when 1-5, 'lIl'5l:l000m- 'Ill Ij~ ~lrjfl= z

illiXI~;::r;in;:l~~er.

!witt :~~

111 .;0"1:0 ,I 1lfr(!Ol ZII'I ~....miU C!OOJOcrt ~ ~i"ii,;.ol~ iI ~1!'Iio:1iiI: ~.ri1l!II~~~' ~_b':!I'!!.el.!l" OW:! cll!~~ ~h.13'!l"BII~'" ~ Iii !:IumHi ilm~nl2!l;fu mement,
iOIl"!!'1!l1l:1 v:;.I",l",

~

m

I5oI!!bIi'

Ilof~

ru ll.iiirW
I:;

~n

""i -ili;lu~

~m Do:;u.b:i1il il"irjli"Q:;;;>illIi~ iIto t~ ~\.~

!o' !I O!i a 00':; ~.:

!»'W ier'1fI ~ i"i "[i~.»:t" dc dh!l ell! b... g~ nn~ i:lilillllilNrtrolD.
!It'

AI m.;, .IigJ! ¥-I~!'Jl :tofI:I

i"ir
~

'fi" M

inclJl!ilJlln2d1! fI ~ nlCiOOD g u I:.Y"f: I~ :.'!II: Ih"lI: Umc.

illr....... h<:i ~1"lI1~I'II yoa@~ !.E!~r ~ ~i"f>£I OOl3iHrr.!I.N !>I' '1'0110' a:: lilli'

R!'i R

,~i"i '1'J;et;1

~ ooIlinm;
p"~i"I1~1j:El

Rn

!YZit1iU~

:~

rr..
~

~~i"iR~i'I~,;oil

(h~ d!i~ ,3e'[ du p~ h;:ru[",~

Il!!!;

~,It!~ilio

~,

IiI(;I.o~Mii1Il:il"(FR~-"!.'~J

de rUrmn) Ll!I ~o;;~):!Jt N~[i:i!'~ ~ 1:;1 WI~~ IFbmenl<!i de; J~=: deo ~ r'!:mlilro:!. lC~oji.) Alrli!ur (f"Un~' lalKrrll!u~ m~lJm:i.! o:i'em!!~ ~~~, 'Iol:llem~t pbTI~ d&'M- a; d[!1TII!I1Z' ~ I ~(iIi&~i"ii3 lin ,;,Ii ~In (r,3'I1ln de; recnernne SUI I~ ~itI ~ IR g9h.1rQ ~. D.oi:d; '5£("0

F'ro!lilllll! au ~ ~ &Ill b:; ~.u!; ~ooclon_lI!fllDt; !.' !.I;:!b-!:!~.!~ ~ "'~ "11) nml f;!i eI mli'do !I~I ~mBI1= Bt!l!l~1I idMI'Q 1,F;:r!iilWil 00 ~ ~Onl }' t'remk! ~b'a 00 Coil,i:l.n~ F~ (:l"I J[!Jl!'2: ~ I::i Fronlllli'il, K,;;~!i)
.;it! till !a!RHl~oo n~ o;!l!l ;:rm;","'.;rn,g e5Quemaih2r!lll, ~1n~lllt1 [;?kU]if!l"~ ot!. $il"" cilmpo en ~I ~ ~11IL;J un i.n1lt! ~ ~!~d.., 'iriiljli;:' d~ 11'i 1~Im'~ __ I::i [JCtI~b lin I~ ~lfifri! ~(:fI. B"l:Ui1 .mIpLolo ~.rIOO oWmDo OJmj;!'(!tilur """ 6!l(iu",N~~~ d~, ~5; d~ o!l!!ILudlo:l !o' d~ COI!!::i1ffl:'o:o: -cI.I! G~!~-M'!i! fl!u_"€1~ ~~ ::I' il'a~,..~ (!JeIl~ -.NI~J!irlCi!) y ";l";"_"~~!:> ,rf,j 1'.:; !5I.uJi'ar:rn:r Fi'ill1I!eo'lt;ll" (<<1 'roI~Ir·r:II~-:ior. ~"
~f;;'~.

:w~i:I ~

HG! 'w-.lII'iIlFl!llil ..a...nnr;(! hi:il :imlfl "'''',!"Ai'ir, IiIIl'fing il"", 1Eii"~ V"!.:M ,~_!~ -1:11 II.~ l'iul'I:'!lII !ci-oo~1 iJl II'I:!

llIi 1Jri0n.;!flj the ~1l11~i F~
in ~
dB b ~1IIII1l!~

~..t

!'Ii:lIlIt!!......:

!he ~

MP=o

(Fl!I'.Ilffi:!l dll Gtillir F'rIliIl

C:ililz.

.,.,g

I'drA

....~

i'6pt'·wr!:l

,(W!~&

~!(IiX'Sii~~r

o}!lo

iRo.~

dllI«""~ oe:\N~ dirludo!! eI; d~ oron~ : "'I...:!!. GQ~!~ rFloow,001l&i p~, i!l.p~~' ~ril! de '1~) eli il"r,~t6 de ~ (lulUilg FLlImj]n~ (fili 00'] !itio!L':!Ua·. ~.'M:G '.'j\NtYtH

et!t.~

He I~ Ihc- ;Julb:l" '01 ,~ (1!fflPtlc ~ctIh(: m~lhllll, gn o.'IH:.,;i -:n wI:lI&o ff(I i::l Rn RI!!ldI[i~ J!'i-!I~ r~:';:"'-;i"i'!l illI <)lIiEJ~,'o:!ill"J DI. ,o:qlj.,J!'![i;no illiv . [1.1:' 1:l1jlj~!.II;HJ~ til! !he l'it!!I1t!!,..,., ~:lJilt!]'. In I!~ ;y.-pll! ~I~I rl!p~rI!:oi~ nne cal nnd 'r«"t!l",~!!In.g ~lu.zI"p' ilf"t:II.:~ 'IIcrks.: "ILIII GuI"l'.:w:mJ ~iUIC']' Pol;;;;).Ii .PH!:''' Q;~~~s; ,1I1oJ' -'lill'ai:.a.dti,!!I5I I~J Ii3wFlMlJ Fll'ilflljl'l~ ~... oo;il'li).;)ro:;iio{oi"l fi.iih Co\j m1to L1ko, .• n.t)

ar ~~

i!.,;..I~go:t o;f""I~' I~ pi"'iTJI~I d~~i"i:!j~i a€iB OOilr;:. ~ ~ IkID nomme III II'IUM;1i!i ~n~l!i~il' r~Ii!i<;)~""'. Ms~, Ia A:oIrtgne. ~I! Ci1J:~in, '!\1I~!!f. ~ j.;)u.:1 of$ II ~i"i(Irm€i

~~'..k:o

~J!!"'o"!-OO

ofJlo F"iln'lJI1;J. En ~nt a!J5~ ~ ~m~ e;o:~lc~ e(}i"i(>!'li1 ~I;i'Fin [~1bi:I1lo1il:mr:a.:,~ . C!:IIQiI1!:'~. dQto IIQi:I c.1(o ~ !£Iiifir,;€11 ~i;i"I

Uru-s.iiil

~

n

R lMiXITIT".mI: ~enlil KofiI troTr.li -lI'il!!dlim" :~ il1-iiITIIIIlJ (lRr 1'AmI':D!llJoi'I oil sue :JiICC un 'IIrnml ~'!~ oIi: IrHo'il I.-As. tKo n r;(o cri IIqiKo dJ p.bI;':. ..r~!'i~n de f~~~('" rend en ~ [J~I' Ito F«I:'!Immmc ,d';Jul1!trrs ~:; j!;I"I!)[IfiI!;I,

b,;iMoROOrm! nJJ!:i~ ~i4~p.i:!ii)rf!) T'IIhlI~, MlJ'So:irj, ~i.:r~;:r ~II. "If~~oa), I!!Idll!!fl.ld~rI ~ p~ ~d!) w;:ot_j~~ ~ j)~~ oili~~OO de: mo;;:lGito It.:imtmw O:!I1 l8!i!o)ii)"a' ~ i~"'-'fI(I @[1 .fI~ri'II1~ 0:1'11> ,Ic!:ro I~S do!! ~ :m:hi[.1~iI (:ao~;:'
o!!'"i lRo;;:k;Ii'ki~

~

08oz:sJ {!til ~

~~ ~t!!IItI·ie(j. ~

~!li-Ski

!It:

jni1~i'i;i;:;r,:r1 ~M

z:r

cl

~'
I't.RDl:

I~

~ I1I1P.I'I!; Ihl! ~!l, ~t.1~ '01' ~ been Iho ~mI: iI."'iImonoo 10 i!o:>J;!h In iSUIil!1 pLoo~ ilfl Fb/:oslD {TchD.'krw.:;1o:y CIIn~ •. p,;[;::~, f'.r:l~ ~Ch;;;p:n Ao:'J1~, WR~Ir';'. ~ Th;:; IJ'iLI~i!l' ~ P-"'i"i~ffii:!, I"!,.. ~ I:IIw ~W:lH !It'!' Ii 11:1I ~u ~I~ ill

:m:i

BYeIiI

n ,~r!!W

.rn

Sp~b'~ Can'U;f

I~d:i. H'@ riQ",i"iil:t

V"'~
~

Ilia '''(1110 'H~(itiW~ (II! :E!
(l[ ~

A

.1t!1i'P:€IiW}
'III :iU

j,

Oii~",,",ioI ~
'-'"'!

C3m~i:I ~~

.ifo:i!~

~Hiid'o.ui~ i!11 una g.f~ [;i:f ~~ dEL c(il;i(:Ol ~ pt.ti&1;.'o:I

na

pro5!:nlJJd'tl

So.r!fllm~ri~ oon

su

1iDit!
!iJtlll

!.;.;.#:.' ~!I!tIi;!

A!1!~ll~

i1~~~ Ih e f'~;:I.!HD

Qro1P11!J~

Pt:nd~nllh ~~ ~L!J~~"""~f!tI oMo r~~i1ii 1"C!I'.1!; pau r onHJir pi u!-iII u lIS 00 I~ p:!I" ~ __

~

~.

iJ!FI:Jl.I· vi!t'oa.

IIrn!Im! r.i!il' III ,"'_~~ tit! ~ c!1l~1!iil' P~IIf1ll1 I5-UI !lim Ii!'<'f Ci:rm:!!iil ""f:o:I9iilll' ~r.rm~ ~. au[o:Rs ~~~

fu~

~~

'~i"i m! )" ~

h~ Loor -C~n~dll 1J1I"j]1ViiI1tj] lII1l11 'ElIhIIr no n InC! Il~JoIo':r. I uJtns '!oIo'hld"o h 0 e l'i!r1'o:or.rrir.Pz;;;;;UJ-cllid wak:I; '1:0)' 8p;iI'iroti ~, g~ ,,;,;;II ~ h~ ,(I.. ~ ;;>;ffl[~i:i(lil~
D!.rrm!i ~in"rl ~~ !J"i'r:tteo w·!:![!'f!IIn lJII"7!r!:!n h~' 'ND!!; r:;!ll1e;:I upiln iIo gt."e ~..!I!r.!II CIInr..!!li1s In llZii'ta..I:s E u 1"I2P~ ~ n «11ei!;. ;Iii !No 1)",1"00;0::.1; ;:II' ~ Rij::o:silli"l ~;;omi"l1o:!i"i1 to>::; t;rea~!ite ~ !'eQ..i!'ed t:o i!!~!.!~!.!!~ iM ~io"!'l Fir!!1tI.i\tIl.!'~ f'1!9',!111 oY. Pu~ in :;lo.o.!). H~ I~ 'Ih~ ::;[JMj!l'JI mu!ellil"lln IZho~ II tlll;e ~ In Ih~ G,,],;obrJ.;lln~ 0"1 ihi:l' w.ur:;;b!'i .ur Iho P;]n~m~

or

~p~
Dlr!'~nla

<»~i;~.

!I:i..r,iI!'11 f.tiJIIW :;)I)OIl;I, o;.i 110 liI [[~m&rdQ o1Ii ~7o'-I!mtlmt!ljl I~, ton ,t;Q!lli!o:! % j}i"$;~i"i¢o!o !)!"IilI In:llt!lu!cr;J\lC'Zi s.un ~!o: I~ f~IH1:I1 ~ Pali!.-"! oa~ S~n~I~l'luzlo!;_

rolIooBOO
d~

b ~id:n:.i!I IElJ:~ fli!l"iJ Ii~r iSi.!ifilIIll~ CU1I,[JPi~!I-.

~lIrnr~ oom:o!!jl~

o::!c!o

!i:~~

e<:i jK.F

C'u1 ~ .......... i;i$'o ~ ie!!l :!!o::'IlQ, oj&
P'lIn~mll.

~i1;:;.1 [fioI&i p:w '1'rI1Irt: pcIf.li!' OOi~'.i~(1II 0;)" i"!WI.I' d,i Co:ir1l'11 !I~

::Iily.;lIJ(lIiJ. ~ ~ ~il$i\i"I o!1ijl ~illflil 1'J.Il~C!b. ~1J ~,~ IMiii'll ii"lfl'~I cspott.:kulo eI f.~~~ dil K!! p,~~ Pl:!l=llrul"g:.. F.!i!ri1.1i.

En eI

rmD, ~.!l '1;!Ci"I

~u
S~n

~

~.

II 1'1 piNb) ~.~ guF.oY;Il aUK 1ti6!lre:5- ~u~ J!I'I!~~, ~ 1;:1 ~'"" 00 L:r Opt!~ dIJ C\li.1"!!:,,~ IhMiIJ'!!· ~ (f~ "'~~ri~[iU '" H~nnt~ Th~lrc. do[; ~nt F>!!L~l'!IbL!'g. IUI!;i;pJ~ {!t¢@~ <HI ~~i).Ij)' 1!;Q~lh, Bu!!no~ iiiI'M 00 ~~. ii.tl ~u !~iO!'! dQ pros.cnl~r OIInerillloiIIIm din- p8!01l 1IlJ!!1!iiliT~~ ' (liJMIYifi 1I;is. 1lJ8A, [e, Blt~I, 13 JDI'dD~, l'i'IIlemlI!;InJt,

e~ @I i"I1i1!ioXo
en b:i,
;;:;LQB

oFi.~

iJlr'.9dlJ'

jJo;. 1}I;I!eb'~~i"i

~

till P,ll·1-5ni

p.lrOl 'Ibrrn~r_ ~II iflll fRl mv.;or:&lOn ifat

=

ctlko,

.

Ic ... ~ 5l.I 'lJWlJITil ill 100 ma~ p~~~ ~I"I~ 1:1 TiI:i:llr;::.~ LI:II Oporn om ei {;~rn, eI T~~IJ....F!I:!~I o:!ij ~od i10 oI'I!I Hilnnllr;yr. n.:.KI:o de Si:l~ Pt:!l.!!I':II.!UI~'. r;:!!:!ii! ~~~ I o1!i i3"jd)lol)" BclJU~ I!i:uo:nl)!; AJ-,If~ co HHbill-.i. !-t! ,,"~o CfOOu.!'lI:!';ull rIJ:l' [II"BlJnl~r ~u~ ~onrillrll:ori; oeo.n 'I1lJ"j" o;lIi,,*,~ ~~5i ~ !.lISA, Elr.JJ:iI, J~, Hoi ~

1[;!t~1 ~~ ~ui'l:!l!:' I.t; 'Iilll 11"iirl'1 ~~(;oIJo:l tom !he (ipe.l0!l ...:1 C=:o in ~pl, M~rlrIl:I~ Rrr~ 'Thil'illro;, ;nd IJlD HonrJI~Bti ~ (il Si;inl p.~~~t..¥g 10 8~, 8 ""ui , BillOlM!:!o A:.~ $1""1;1 ~ili"iki. H~ i'o:;t;I ,fIJ::j(l tml~ In ~ U.s.A, BIM!, JCI1i'llniB, Gos:m~m' md Chte ;]mOOR o[Jlh~r DilU~ 1h1l~1f1e'.5

H'!' J~

-, 'T""I~ lJ"Ci\l!:;'

~

~~~I1~

Sl!rr~lD,

%!1m l'IiU11~

fr,~m CIr!m!:In J'a"'!:f

P~Iior-!~~.·C!ri~ ....
"T.:iunlliILi1R ~, ; (.;tiot:! Iii ~~lKBi:rlm n iD. ~r.I. E!;r;J s;,.

'11m

:5o;;ya

I~,,)

:s

0:: e~rmo:n .!wI1 ~I Iii ii".!11,!o·Q

~.
"'1"oo:enlC"" ~1~,:s.M;:; l(;bIalJ.ilr3n Cilrrn~n 1U11~~, le..cr,;;s., ..!irI1r::r 8~rOO\ .. ~ o»i"I Ii! ~~i':;i1.f1

E!;:[Itln~ - 'F'o:Ir Fg[;r- l'Q;:IilbrRll!II'i .:or GiJlnr:; ....tlh nil! i"fl'l::o:ak,:ll.g.iio:rl'i~ ~~ QJl:imij;;;" -,·H(j~ i";lli 1m ~ ~-iI~. ;;.:~ "'~PJ~

Budiig" ,~rnIG!.fii.!lnr ... t;i,_GiI).

"Pr;.r Pa[3" ; (T'II.lI!>!: dt! Gu~ cl;tSs;iI.uD- de:' C~~u Ol3lrlasl - .H\t~to;:W" : (A.. ~ Tioo o!i, Gll1'IlIoo, IBo.,.jii'!{o, ~1ji'ti:riITi(l M;::o3II. O,n !!J i .rnT~ ri ~ U"IeI I~ mu~~ flll:"TIef"£.II ~, 'Peikm'l -II~ !tIIlI, <cn ;::~.t Jl'1I1J ~Lte~jll ronl iI;I:ilRMplloijo,;t"Cij{!:;.a ,gll~.

~-et:

- -Po.J' riil~ ~ErTrdi~ ~ GLiLillf~S ~Ib~ do:' ~ ~'II~
- 'II-ko::hlm"
~~(i, ~ r;.!I11I~~iI

~ Hwaro h~:ij ill Ui"i~ ...,.i:i"'I mi~;::. ~~~ ~jijo o}f ijWr ff-IB " ,~u!::Y '10;; <:-!Jbltf ~~i:~ Lhm, illt.

~r ~mij"(>!;I
IJ"~~

AI:':

X[fS,Q ~

(poco Tloo dl ~Ido:o,
wl(i~p.[~'1 ..

,~t!

N.~~I

"'~"11tli!!~[:oJ~!!I
!HIm
~

fPJi ~i1I1Que· mU:::lQulI

ftam::MlII ~ %1!!
i:"X,[YiJ~

uilil

~1ie!J~' ~i:i&! iJ~ ~, m':'!i~ oon tl:mo:ro ~ Mili-iko.
'1I!li:l1

con 5lii1ez~ «i"'I ~II gll:to:ll'l'R.

gr~

~

qUo!!

...A L EG ~R I.A ("E,1_
I!I'

i:NDICE

- I:NDEX

paghma. I Page

I
4

6 7

12 14

Hi
.3:1 3.3

35

...SIG·NOS

'DlE NOTACION-

"
II:)

..e-

O

('!I

n

eSo~.

o Lil A

e
151

III

nm
C

R.t!" ID'

Mj .~

F~.

F

n

.NOTA: Cll~~!dO se refiere ;!) acornl.es: '! IilIO se i ndica nada, el acorde es M3(lIor, eje:l:liIplo: C = aecrdc rll;:' IlhJ<M:a.yiID'F.; eli) = ~oo1fdede I)if':J; iliilt,l}OIll"; COl = acorde de Do :'iit-'p~~lll:lifi
(MuIlIO

d .... 6ha) ~

p

= :171J~Wir;; = .j

~f1dic.e; rill

medio: a """anu tmr; -e

= Inell:ique.; T ....todos

(Mano izcuicrda)

:~= Indiee; .2 = medio; :1 = ~LT!liJ~Ur;41· = rl1ll!;"TIL~!.!!-;;,::

-----,

~'dI .1.-.i.1il _- e

'·-l~ I' ceJ~. a,..10S., 'R• iil!S<~ ~

..

( ) Opcional

-RASG··U:H.ADOSi, m, Ra5igu<C8id'ode graves a agudos
( [p.

t

21,

e,

CUI!!el

dedo qrue, se

~I~(hql,le

* {p. i J t
(p1)

J.

(p, i.) rta~gu:eadiode agudos a

gm'lYe8
GO III.

con d. dcdo {(j~m ilildi.ql!.lc· sc

l.htsglLle.ado U'B groves.

j)L

agudce

!GIdedc que

se in dique. ~(;omJp.ai'iooo de go~~

lill

:[) )
I1Il
,9.

L

t .. rt [
t
:J. 'ROSiA

a

'1 ill

e

a

!In

L'
~

rr

~

·t

t

r'

t

j

i

J.

t

Lr
5

t

t

r'"'

R9J~3 1

R.m.~ 4-

R~5i ;5

-NOTATION

SIGNS-

,

-e-

u

e E

()

e G

0

e

II

C

D

F

A

B

NB: When referring to chords and none is indicated, the chord is Major for example: C = the chord of C Major; Cm = C minor; C7 = chord of C7 (Right hand) (Left hand) p = thumb; i = index; m = middle; a = ring finger; e = littel finger; T all

=

1 = first finger; 2 = second finger; 3 = third finger; 4 = fourth finger ® ® The numbers indicate the string which must be struck

G) @ @ @

*

"Golpe" is a tap on the sound board with thering finger and middle finger .... Pos 1, Pos 2, Position of the left hand on the fret board Barre on the fret indicated by the Roman numeral Half barre on the fret indicated by the Roman numeral ( ) Optional

I, II, III, IV, 'lSI,'lSIV, Y2V, .....
~

End of barre, (cejilla) Pos, Ras, .....

-RASGUEADOS(STRUMMING)
( p, i, m, a, e )

t

Rasgueados from the bass to the treble strings with the finger indicated

t

(p, i ) Rasgueados

from the treble to the bass strings with the finger indicated

* t( p, i)
(i, m)

Rasgueados from the bass to the treble strings with the finger indicated accompanied by the "golpe"

l"Galpe" on the 'upper' sound board (above the bass strings) followed by the finger indicated
(p p
m

p)
m

LL
3

t

t

a

r

t

LL
3

t

t

rrrrr
Ras 4 2

t

t

a

m

t

t

t

bbbb
5

t

e

a

t

m

t

t

r

t

RasA

Ras3

Ras 5

- S I G N E S DEN

0 TAT I 0 N-

4

-eDo

0

e
Mi E

0

e
Sol G

()

e
Si

II

C

Re D

Fa

La

F

A

B

AVIS: Lorsque on se reporte a un accord sans indiquer rien de plus l' accord est majeur, exemple: C = accord de Do Majeur; Cm = accord de Do mineur; C7 = accord de Do septieme (Main droite) p = pouce; i = index; m
=

majeur; a = annulaire; e = auriculaire; T = tous
=

(Main gauche)
CD@@@@@

I = index; 2 = majeur; 3

annulaire; 4

=

auriculaire

Les numeros indiquent la corde ou l'on appui

*

"Golpe" coup sur table harmonique avec les doigts a, m Position de la main gauche sur le diapason Barre dans la frette ou l'on indique le nombre romain

Pos 1, Pos 2,

I, II, III, IV,

YzI, YzIV, Yz , ..... Demi barre dans la frette ou l'on indique le nombre romain V
Fin de capodastre, Pos, Ras, ..... ( ) Facultatif

-RASGUEADOS( p, i,

t
ill,

a, e )

Rasgueados des cordes graves vers les aigues avec les doigts indique

-t

(p, i )Rasgueados des cordes aigues vers Ies graves avec Ies doigts indique

* t (p,
(i,
ill)

i) Rasgueados des cordes graves vers les aigues avec les doigts indique, accompagne d'un "golpe"

l"Golpe"

donne dans la partie superieure de la table harmonique suivi d'un rasgueado avec Ie doigt qui est indique
ill

(p

p)
ill

LL
3

-t

P

t

a

r

t

L

t

rrrrrr
3

t

a

ill

~

t

t

t

~

t

e

a

ill

t

t

t

6;

6;

6;
5

6:

r

~

RasA

Ras3

Ras4

Ras5

3

CIERRES (E)
Oscar Herrero

!'J ~ Jt
~
-

i~

-' p ............
..... .......
n v

I
-

ir--

r--=
.......

_.
. ...... .

I
11 .....


n v

_'T'~ I

~
n

til

. .. . . . . . . .. . . . .... p

n v

A

....
0

" -

n v

n v

!'J ~
@)

*

,-

3

ir--I
III

r--= 3----:J
....
." ....

I

r-

l

I
I I

>j<

I
LJ

-


u n

p ....

.... ..... . ' .... .....


v

i

ill

a p .........
n
v

... . .. ..'

. ... .'

"T'"

I

o:

"

n v

n v

A

c .....

'"

-

,

"

!'J ~
~

r:::3 :---J

I

~

i

(*)
I
'"1

I
a
n
u

T
ill

...,
i p

-


n

a

ill

i

-~
'" ~

p ......... ..
n
u

'

....

.. . ,. ...
'

-

n v

r

i

I

I
ill

I
a ......

I

I

.. ' .

-

i

i

. .. .. . ..


I

I

.I
I

1I

-

'.

'.

! A
0

"T'"

n v

n
u

n
u

....

) (* I

.. -

'"

'"

n
u

t
!'J ~
~ P
"T'"

if==:

I

-It

till

i
n

=i
~~

til

.........................................................
u

:::

I

A

c .....

n

-

~

.;,

.. ..
.;,

-:

n
v

..

.. ..

-

r
n
v

till

P .....................................

.. .. -

..

r.
]I

..
.;,
U

:;

~

Alegrias

"E" (Oscar Herrero)

4

Cierres

ESTRUCTURAS RlTMICAS / STRUCTURE RHYTHMIC

COMP ASES RASGUEADOS
>
1 E 2
3 4 5

E - B7 - E - B7 - E
7 B7 > 8

> 6

>
9 10 E 11

>
12

B7

E

COMPASES RASGUEADOS
>
1 E 2 3 B7 4 5 > 6 7 > 8

E-B7-E
9 > 10 E 11 > 12

COMPASES RASGUEADOS
COMPASI

"INTRO"
> 8

>
1
2

>
4

>
9 10 11

3

5

6

7

> 12

E

B7

COMPAS2

>
1

>
4

2

3

5

6

7

> 8

9

> 10

11

> 12

B7

E

COMPAS3

>
1 2 3 4 5

>
6 7

>
8 9

>
10 11

>
12

E
COMPAS 4 (SECUENCIA "A-E-B7-E")

(E7)

A

>
1 2 3 4 5

>
6 7

>
8 9

>
10 11

>
12

A

E
5

B7

E

COMP ASES RASGUEADOS
(E-B7-E-B7-E)
T ('j ~
@)

Oscar Herrero

tt

t

t

T

* pt

*
ill
n

t

t

i
""ill
n

]I

-x
':"

"11

:;~:j ~
~

ill
n

ill

ill

""ill

! A

"T"

':"

~

::
_" ,

~

::
-:

....
c

,
v

"

_.;_
;:;

_..;_
;:;

:: ::

_..;_
;:;

x ::

::
-:

n

::

,

,

,

_"

;:; ,

;:; ~

Ras 4
('j ~
@)

t

1

Ras 4

tt -J
::
" ~

t
""ill "11

1

-s
n

-J
v

-I

-J

-J
n

..
~ ,.,
;:;

""ill

-i!~~~j
~~

"T"

_!_

::
;:;

A

....

_.,_

[)

-"

':"

x

':"

~

':"

~

':"

~

n

x
v

,

,

,

,

,

"

:: :: " ,

x
v

x
v

,

"

" ,

T
() J,),

tt

t
i
""ill
n

* pt

p

p

t

t

T

t
)I
""ill

t
]I
""ill
n

p

T

t
::::;;

t
]I

p

@)

]I

""ill

i
;:;

:;~~
~
n

:iii
""ill
n

:iii
""ill

""ill

-=A
C

x

...

" -;;

r

,.,

n n
v

x '!

x

;:

~

;;

~

-: n.

;:;

x

;:

n

~ ~

n.

-

~

~

;;

"

~ ~

"

~

x

-::

;:

n

n

~ ~

~ ~

"

" ~ ~

T

p

t
() J,), L_ ....

t

T

p

t

t

T

t

T

t

T

t

P

t

T

t

+t ' ....

I"'-1/

-

@)

i
--" ':"

i 1i
_o_

1 i~i ~
n ':"

::II

LI

!!
n

]I ~]I

-.~~
~
-"_

~]I

or

I

A

...
C

x

n
':"

n

n

x

.:. ,
n

.:. ,
n

.:.
n

':"

~

~
"-

n

v

_n_

_j,_

,

.:.

,

,

,

.:. ,

;;
v

;:;

..,
;;
v

v

x
v

;;

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

6

Compases rasgueados E-B7-E-B7-E

COMP ASES RASGUEADOS (E-B7-E)
T

,

fl .-, +t
"" ""

t :\ _.
]I

T

t
]I

* pt

T

t

T

t

* pt

@)

til
n

"11

i
.z,

:i
~
n
_.!l_

i
-'"

i
;;

or I

': ;;;

~

x

A

D

....

;;

!;

~ ~

::

~
n
~.

n

_o. :::
n

:::

~

;;

T

.;.

-

n

.;.

-

T

:::

RasA
I

6

fl .-, +t
@)

r--

t

RasA r--3----,
~

t
i

&.

pt

*
II

:;
x x
n

~ ~

~
_;

:; :i :i i i:=:~ ~
x .,
n
n

iii
"11 "11
n
_Ii

)I

:i
"11

"11
n

"11
.o:
_Ii

"11

......
I

x

n

;:;
n

n

_;_

x

n

n

.

-0

A

;.

x

~

x

n

~

n

_o.

n

_;;

n

-"

_o.
.

.n

....

~ ~

-

~

x

-

x

n

~

-

n

~

n

~

_;

-

n

.;.

-

n

_;;

;;

_;;

=>

_;
_D.

.,

_;
_ii

.,

.....
_D.

~
-:
;:;

.,

-

;;

RasA
,----6 -----, ,----6--~

t

T

p

t

T

t

RasA r--- 3 -----,

t
fl .-, +t
~
@)

T

~
j_ "]_

r-3
::::::
...3 ]I

~

* pt
II

~
]I! ]I ]I

i
n

i i i ~~:j ~
x
':

]I!

"111

"111

"11

"11

"11

~ ., L
v

or I

x

A
0

~

~

....

':

x x

n

x x

x

':

~

x

-:

x ~
n

" x ,

~ -: _..,
':

~ .l, _..,
.,
;;

-'l.

-

L

n

~

n

.1,

x ,

~ ,

x

-

-

~

;;

~

;;

;;;

-'l.

~

~

~

~

':

:;

"

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

7

Compases rasgueados E-B7-E

COMP ASES RASGUEADOS (E)
(INTRO)
RasA
I

Oscar Herrero

6

I

6

t i1

fl ~ 1i u .,...
A

t t i1
""II

* t
i1
""ill

t i1

:i :i iii
""ill
""ill ""ill ""ill ""II
n

]I

]I

]I

jJ
""II

]I

]I

jJ
till

]I

""II

""II
n

""II
n

""II

till

till

""ill
n

!

:: ': .,
v

n

':

::
v

n

':
'1

::

n

_..,_

C

~

~
;;

., ~~ ~~
'1

:: ':

n

;; ':

;; ':

,

,
'1

,
'1

,

,
'1

,
'1

~
'1

:; ;;

'1

:; ;;

:; _:; ;; _n

...

;; ':
'1

~
'1

:; ;;

:;

;-

-

./'

n

~ ~
'1

x

'1

" -

;;

n /v

-:
'1

e-,
'1

;;

n

.n,

_<i_

-

»

~
"I '1

n

n

~
'1

n

-

t
fl ~
U

* t
i""i i""i
-i
n n n

I

t

RasA r-- 3 --------,
~
''-

T

t
~

* pt
I-

"i
n

"i
n

iiii
n

:;
n

i
n

..,..
I

A

c ...,

:; -

;;

-

:--' ;;

v

--

::

:: '__.;v

n

x -:

n

;:;

::

n

_;:;

x

n

;;

x
v

x

n

;_

x

_;;_

x

;;

x

!; ,

-x -x - -::
6

:: -

:: ,

RasA
I

6

I

t

101'1'

fl ~

I

I

I

n
::
n

u
.,...
-0
A

i i i iii iii iii i
;;
':
'1 '1


r=-,

::
u


::
':

::
u


rr-.


~

!

;; ;;

'1

...,

-::

::

- -;; ;;

':

x

;;

'1

':

::

;;

'1

:;

::

;;

'1

;;
': ;; , n

::

::
':

':

::
': n ;;

;;

;;
':
-"

::

':

x

;;

;;
':

::

':

::

;;

;;

n ;;

,

,

,

,

n

--

v

':

::
':

;;

v

;;

n

:: -

;;

~n

v

:::

n

':

.

x :: --

,

t
fl ~
,y

--,

_"'_~n

* t
1'1
~

t

T

* pt
~
::II

U

::
n ':
n u

::
n


~

::
n

]I!

~
n
v

""ill
-"-

:: ::
n
v
_1l_

]I

till
_n

~
n

..,..
I

A
C ...,

x

n

':

::

;; ':
n
U

-

'l~n

n

::

n
'1

~
:;
-"-

u

~

:;

'1

:; ;;

'1

:;

'1

~ " :; ~

n

n
v
'1

~

:;

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

8

Composes rasgueados INTRO (1)

RasA
I

6

I

6

* t
ri ri
i
!!
~u

f} ~

+I :i :i
""ill "ill
]I ]I

r1
"ill "ill

,.....-

t.J

:i!
""ill

]I

]I

]I

]I

]I

:i :i
"ill "ill

]I!

n ~u

'-'

"ill

"ill

"ill

"ill

"ill

""ill

"ill

""ill

--,-_

-I:

~
,_

...I

;;
L

L

~

., ., ., ., .,
;; ;; ;; ;;

;;

" ~

" ~ ~

" ~

" ~

., _.., _..,

.,

.~.

_;

_.,_ _.,_
V

':"

::

::

::

;;
L

L

!!

L

!!

L

!!

n

-:

x

::

n n

n u

~
':"

;;

;;

;;

"
U

"
U

':"

" "

-: _..,

n

_.,_

" ~

u

~
L

;;

;;
L

U

,----- ---, 3
f} ~

ttt
~

e

a

ill

+I ~
~ ~
'-'

*

t)

~-I
n

~-I
1\

~

..
v

~

~
n

-~
;:;
u

..
..:;
n


n

..:;

.. .. ..
..:;

=
n

~

~

.....
IS. 0...,
I

-"'-

n

~
;:;

n

J\

-

n

::

-

n

::

;:;

~

:;

;:;

:;

;:;

:;

:;

:: ::
v

~

~ _; ~
v

~ ~
':"
V

!!

~ ~
':"
U

!!

Ras 4
f} ~

t

1

Ras 4

t
i
~
..

1

+I
~
n

~

~


~
n

t)

~
n

~
n

~
n

~
n

~
n.

~

~
n

~
n

"ill

"ill

"ill

"ill

""ill

""ill

""ill

""ill

i"-" '"-'
::

"-"

"T'"

I

A
0

...,

:;

;:; ;:;

x

~
:;
v

::
;:;

::
;:;

.,

_:;_
";

_.,_

!!

:;
v

;:;
v

:;

;; v

..;

;;
V

.,

;;

.,

n

:;

..;

~
:;
v

:; :;
v

~ ~ ..;

::

n

n

;:;

n

n

~

n

~

~

n

_.,_

n

_.,_

n

U

~

..;

~

~ ---" ~

..;

..;

" ~

-

" ~

-

" ~

~
..

..

L

L

~

T

t

T

t

p

t
]I~i~:i
"iII~~~~
II

,

f} ~

+I

t)

~""iII
'-'

~ ~

I.a.

i
::
':"

i
::
':"

i~:; ~
::
':"
L

~
n

~
n

~
n u

~~

.....
I

n

A

.....

~ ~

..;

..;
':"
V

~

..;

~

..;

;;

~

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

9

Compases rasgueados INTRO (2)

Ras 4

t -t
n

1

() ~ i't
~

- -_
-t~-t
~
n

-t
~

-I
n

-t
n

-I
n

-t
n

-t
n

-t
n

-t
n

-t~",
~
n n

-t'-'", ~
n

-

""ill

-

"'T'"

I

~

x

n

n

A

c ...

.,

.,

., ., ... ... ... ... ------.;,

... -

... -

...
T p

t
r-

t

() ~ i't
~

4

r

--,;
p


n
u


.,

!
n

!~, ~
n

or
I

x

n

x

;; ::; -

A

...
c

...
i

::; -

.;,

...

Ras 4

t
~ ~

() ~ i't u q..
n

~

~

...
..,
v

~ ~

-q..
v

q..
n

q..
-:

q..
~

q..
n

q..

q..
~ ...
":
v

q..
~
.;

q-.
n

q~~
':

q---~
':

q---~
':

or A

~
.;,
u

C

...

.,
.;,
V

-:

.,
.;,
V

.,
.;,
V

~

.,
.;,
V

u

..,

':
u

.,

.,
v

:;
v

... ..,

...

.;

v

.;
v

..,

() ~ i't
~
p

-

Pos 4

T

t

p

~~J
4_4

""ill

-

..

I

n
n

-

t

-~-=
=i! ~
n
v

~

or
I

A

...
D

--

..

t:

"
u

:;

"

" :;
u

n

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

10

Compases rasgueados INTRO (3)

R as 4
(j ~
.In

if

t

1

~ ~

~ ~

~
'lII

U

n

n

~

""ill

or

1

:::

n

A

:; ::

:::
":

n

:::

n

:::

-"

~

_n

c ....

..

":

--"'-

:::

n

:::
.:;

n

:::

n

n

'"
...

;;

n

.s:
_A_

::

...

...

~

.:;

.::;

...

T

(j ~
,_V

if

P os 5
.-I

t

u

0

~I

-

t

p

=~ '"

L
~ ... ... " ~ ... ... "

..
;;

-=~~
~

'.

or

1

...
n

A
I") LJ

~

"

" ;;
v

Ras4
~
(j ~

*

-u

'""

~ ~

- - •- ..~ ~
n n n

t

1

Pos 5 Ras 4

r--Clio

~

=~
I)

..
~
_;_ "= _;_
n

Clio::;;

_:::;;

_:::;;

~

~

~

""ill 2

@

x ...
-1:'-

n

:; :; :; x ., ., ., .,
n

" ;;

!:

.,

.,
n

~ ... ~
;;

n

:;
';;

n

~ ... ~
n

n

:::
l>

n

n

n !:

;;

n

__n

_n

=

~

;;

~

'"
;:;
0

:::

n

;;

:::
a

n

;;

:::
a

~

~

:::

"

.s.

;;

;; -=

::: ~

::

::! :!

;:

::

::! :!

;:

..

f'l ,~
t_)

*

1


P

3

4

4 1 2

r-

.~~"'::'~-~--'-

-

II

-

-

-

-

""iII~~~

or

A -0
LJ

I

~
v

..

x
0

n

:::
z;

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

11

Compases rasgueados INTRO (4)

SECUENCIA
(A-E-B7-E)
Oscar Herrero

I'l ~
_L


oW...,

I

I

~

ill
u

~

~

~ p

a

ill

i

r .
P

I i

1_
ill

..,.
/J

..
I:

I

,

...
n
u

.,

-

a

i

ill

i

""ill

... n ~

...
n

,

u

I'l
~

4
J,)r


Picado

... ~
A

#-,J~:J~
...
n

=

-- n

t

1

* pt

:J

-,J

-

~
u

..,..
A

c ...,

...

-

...

u

...

n

-

u

.;
A

... -

u

.;

I'l ~
~

I

I

=P
n

a
n
u

m

i

..
P

I

I


a
ill

I•

'--_!/

i

p

""ill

-

-

..-

""ill

_,
... ,

! A

..,..
C

...

n

~

-

-

v

;,
n
u

... ,

-

I'l ~ +t
~
""ill

* pt

n
u

* Pi'
i;;.
C::;.
n

~

i~~ ~
:.: ,
n

!

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

...

i..
u

u

n

:;

n

:; ;;:

...

12

Secuencia A-E-B7-E (1)

J

(j ~
_j!_

tt

I_.!'!_

"""l

_r:

-

Pos 2
J::

_._~.

U

:4j

~

~ ..,

Picado

.,

-= _!
_]A

_!i

J\

-

-

_A

....
0

-

-

(j ~
~L t)

tt
_::

.. ...

LI

-,J

~

~

~

-

c:;;.

-=
-0

A

....

-

--"

-

... -

~~+i
_L J!_

,-

3 -----,
I

U

:4j

P

i

:4j

P

~

4

""ill

..
3

I
4

..

I

~

4

""ill

:4j

:4j

i
n

""ill

-= _!
_]A
_D_

...

.s:

--"-

-

-

-

-

(j ~
L

tt
:4j

U

~

i

i

~

-

3

=4i

-

""ill

=

11

i

71

.' p ....... .. .'
'

.. '

..

'

.,.
[2

.....

~

-...
..ll..

n

-

-

...

-

... ..'"l.

-

n

.n.

-

--"-

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

13

Secuencia A-E-B7-E

(2)

MELODIAS 7-8-9 (E)
Oscar Herrero

(} ~
t)

,-

3--------, ,-

,-3-----, 3--------,

c:-:
~

p

<:»

__,.

~J
/\ u

*0

-

-

_! _]A _C

....
...,

f'
1\

i

..
..,

r--=
-I

p ..............

.. ....
'

-

""""" ..

I
'I
'
,

..

'

.. ....

-

n
u /\ u

,,~

-~ "
3~

.:4j

~ "

n
u

..,

-

~ "

(} ~
t)

,-

3~

.-

3~

I_M_

..
P

i
_/\ v

..
P

IlL

I

,-3-----, -

* l'
11

=n

-

-

:4j

:4j

-

i

i

~J.
p .........
.'

__,.
.'

~
.'
.'

....
A
0
LJ

n
u It

/\

...

...

/'l_

n

..,_

_..._

n

n

~

-zz--,

_.,_

:; ..,_

n

~

I

6
-,

II ~ ~
'v
t)

r--3---::l
I a I
-L

r--3---::l
I ar""""'T
-I

r--3~
I I""""'T
.-I

I

r""""'T
-I

I a

*

~
LJ

r;
... ...


i m
v
u

m

i

r;
u

i

m

_n_
n u

r
y

fr'
...
Y 1\ u

-

i

m

...

p ..............

."

y

T'

I

A

"-

..,_

.o,

v
"-

~

...

n u

c ....

"-

"

(} ~
t)

+i'

Pos 4 ,-3-----,

.~
.-I

_

.
~

,------3~
"I-

r:--3~

r:-

r--=

~

p

! A.
_C

"T'

~

1> v

-

-

f'
.U

-

i

...

p ..............

2

-3 ..... ..... ..... .....
_n_

I
II

n
v

_"'-

_'7

"

'7

"
V

..._

"'-

Alegrias

"E" (Oscar Herrero)

14

Melodias 7-8-9 (1)

,

(} ~

.._;

'"

J-

_.

~

n

J""

'---

J_-_

......_

~

._
.,

....L

-

Picado
n

".T~~~i
..,
n

v

.,

I

.., -

-"

_.!l.

-

() ~
,-y

lot
#
II

.._;

~~
p

~ q~~ ..

~ _,~ ..

~

~~J? i
~

or

A -0
L..I

v

,;

... -

v

v

...

...

v

., -

n v

..,

-

-

.,

v

* t
~3~
() "j.Io

t

-I±

U

:: ::
p ., .,.
n v

..
_A_

.-

,--3~

I
-

,--3~

:: ::
;;
_n_ n

:;

~J
-"-

~

i
.o,

= ..
-A-

II

=~U -.~
2-2

T"

I

:::

n

A. 0 ...,

:;
n v

.,

x

n

.-

.,

:;
_ll

.,

;;

n

-

~

-"-

-

~
_n_ v -A-

,;

-

;.,

* tt
(} ~
I'

* tt
_.

F=

* t
_.
r--

-U

'"

"-

:: ::
Alzapua ;; :; .,.
_n
n n

• :;

:;

:: ::
x x .,.
n
n

:: ::
1\

~

<:»

.. :: ::
_;

""ill

~

~

i

-

.. ""illi ......
n

II

.... I
f1

n

.,
A

x :;
n

.,.
n

_;

x

......

C

~

x _;

1\

.,.

;;

n

o.

-"

n

-

I)

~

_/'}

-

.,.

~

1\

_;
":"

~~ ~~
.=

n

_ll

-

... -

v

n

--

~~

.,

-

~ ~~ ~

n

1\

n

..,

Alegrias

"E" (Oscar Herrero)

15

Melodias 7-8-9 (2)

FALSETAS (E)
Oscar Herrero

I Falseta 11 fl ~ tt
1L!1

,.
7i
p
3

~

I

@)

7i

~

~

-

r"

i

p
v

! A
0

"T"

....

... ~

... ~

n v

-

... ~

fl ~ tt
@)

7i

3

...

~

#~

r"
.,

n
v

~

3


... ~

n
v

I

"T"

I

A
0

....

.,
,
n

I':,
@)

J,J,

+I --.J

...

<c:>

~

~

:;t

~

<::
... ,

.....
I

A

C

....

... ~

q~

., ~

n
v

n
v

-..

I':, ~ +±
T'

,-3-,

r---- 3-----, r---- 3-----,

r-

r---:
....
'

.-

@)

""

7iJ

7i

#~J
-

~J

q~

r"
n v

-

-

i
n
v

-.
... ,


.... .. ..
'


'

I

....

P .. ··········

"T"

A
0

!

....

--

n

.,

Alegrlas "E" (Oscar Herrero)

16

Falsetas (1)

1 Falseta 21

f1 i.JI H
_I

r---3~

r---3~

oIo!' _

..._
"'III

tJ

p

i

...
p

~

_...

til
_n_ v

..

_...


-"-

n

J P..

..,..
c ...,

n

_I\

~ ,

~

... ~

~

f1~J±
_sy

r-3~

tJ

"'III

..
ft

r-3~

~
til

I

~

i
v

-

f'
" -

-

i

~

_IlL

p

....
I

v

v

ft

A
_C

...

.,

., -

n

~

n

., -

f1 i.JI H
_I_n"\

....
-

tJ

~

til

P

i
n

p


n
u

_...
""ill

...
n

.-I

..

til
n

... n

til

..,..
! A

" ... ~

_ft

~

c ....

,

~ ,

... ~

f1 i.JI +t
@)

r-3~
.-I

r-3~

r-3~
.-I


n

..

""ill

~

i
n
v

..
=::
_..

~ -

r'
_n

i

_, p

! A

"T"

...
c

_._
,

n ~

n
v

v

.,

-

... ~

Alegrfas "E" (Oscar Herrero)

17

Falsetas (2)

/j
L

J,),

+t
""ill

@)

p

i

..
p

r---3~

n

...:
""ill
n

- ...
-"-

_-

v

-

"'T'"

I

A

c ....

~

-

~ ,

~ ,

/j
L

J,),

+t
""ill

@)

...
n
v

~.
v

""ill

...
u

""ill

~

~

~
4
A

14

""ill

..
P
.a.

]

! A

"'T'"

'1

0 ....

n
v

'1

'1

n

-

n

1

ill

,-3~

~

/j

J,),

+t

I

J

I

,-- 3 ---,
J

,-3~

,-

3~

r-;:::-3~

,-3~

@)

f'
n

"'T'"

I

A

_O_

....

---

r'
n

-

p

...

...
n
u

~

... ,

./

.,
":

.,
./

-

/j l'I 1±

~~ ~

..
p

r---

3 ------r

* l'

i

...
p
A

""ill

~

""ill

..
=
n
v
_'1

=
""ill
n
u

~ -.J: = ~ :__.;........... ....... ""ill
P .. ····

..! A
C ....

n
v

.,

x •
'1

n

n n
u

,

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

18

F alsetas (3)

1 Falseta 31

Pos 4

/} ~ tt
@)

,--3-:::J

r--3---,
I

,--3~

~3-----' I l

L -

r

I

j

J

_J

J
-

..

_J

J

~
"T

Picado
I jJ

~

r~r
a:

~ "

r
~
."----"
u

..

A

"
n

t: C

~

a:

_"7

I:

~

/} f~

J,),

tt

J
~

I

l
-

I

-

~

-

-

~

r
"
u n u

...

r---3~
....._

~

---~
""I

"T"

I

~

."

A

0

~

"

""I_

a

/} iii
_fL'!"\_

tt

r-3~

r-3~

~

~

~

--- ---"'

..I

-r-

3 ------,

r-3~
..I_

r-3~

r-3~

<:::

....

_

--""I

--- ---J --"

_"T' I

A ti ...,

c """I

o
u

""I

a:

a.

-

" -

/}
_f~

J,),

tt

r----- 3-----,

r----- 3-----,

r----- 3 -----,

~

~J
u

~

i1J
.-

~

~J
~
"

0{

~

-

-

.J

""ill

"T"

_A 0

!

...,

- :..

-

v

~

...

.o,

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

19

Falsetas (4)

~--------

Pos 4

tJ
@)

WI

i't

r--: 3 -----:l
~

r--- 3 -----,
I

r-3~
1

,--3--,
1

l

r
~

1

.,

J
~
A

_J

J
-

~

.;

)

--~

r
"

-

....
fJ

..
[)

I

"
u

-

A

A

-"-

'"I

--

"

,------3_ tl
,y
.Io!o

+I

J
e

..J

j

,------3_
I

.,

@)

,
A

1

,------ 3
21 41

21
:4j

"

1

I

-

r
..,

"T"

'"I

" -: "

A
0
LJ

-

..,

~ "

.,

~

-

" :'

., ~
u

.,
, "

.I

tl

.Io!o 0l0i'.

+I10l0i' r---3~

,-----3~

,----- 3 ----,

,-----3~
I

r-3~

,-----3~

@)

---

.....
I

.o.

.,

I:::i

A

-

n

~

-

.,

n
u

., -

n

.,

"I-

LJ

-

"

tl
@)

.Io!o

+I

,------ 3 ------,

,------ 3 ------,

.., .., -

---

_,
., -

,------ 3 ------,
LI

~

-:;)

~

~)

.....
I

A
[)
LJ

~
n
u

Alegrlas "E" (Oscar Herrero)

20

Falsetas (5)

1 Falseta 41 Pos 4

,
~

tJ ~ +I

r---3~

""

....
i

....
a
v

* pt ~
-''

'-'

....

...I ....

....
p a
u

....
i
v

I

P

m

p ;:
n

m

p

i

.....
A -0
LJ

I

v

"

"

u

..

~

u

" ~
u

"

v

"

~

..

n v

fl ~ ++
@)

4

Pt

*

1

t
p

* pt
I

0 4 1 3
n

p

t~

._

t~

i

*

"<,

P
"T"

x

n

_l'L _l'L

n

':;

':;
u

-0
LJ

A

.,

~

:;

~ " ":"

n

tJ ~ H
@)

3 2

r---3~
4L

* pt ~
a
n

I

---

t

1

2

3

4

P

i

m

p
_n_ n

P

a
n

m

i
n
v

p
»r

i
u

"T

I

JJ -0

A

"

_..,_
.a.

"

..

s:
n

"

~ ~

._

fl ~ ++
U

4

pt

*~

~

p

n

-

-

i~
"

-

i
n
v

I

I

pt~

*

....
a
I oJ I

i

m

p
n
v

I .....

A -0
LJ

n

.,

.:, ;..

;:;
a
v

n

...

~

Alegrias

"E" (Oscar Herrero)

21

Falsetas (6)

fu tt
U
1

,--3---,

* P1'
P

---'-'

"-

P

i

ill

a
n

P

a
u

ill

i
v

P
n n

i
n
v

-=I
A
D

n
u "

x
~

:;

x

n
n

...,

-

"

~

Pos 8
f'j;,J, 1'[
.~j!_

Pos 7

*
P
n v

u

~

P l'

*

* P1'

~I
..._.-~

_ft

u

n

~

;)

,un
'v

::

:;
n

;;

~

f'j

ill

*
I
P

,--3---,
14

* P1'
p

u
"T"

---~

1

~

i

ill

a
n

I
P
;;

a

ill

-

i
n

P
v n v

-

i

n

v

_!_

A

e

u

....
0

.
'

;;

:;

::

::

n

v

:;

v

"

"

"

.=

f'j;,J, 1'[
U

4

T_

* p1' I

-- I


P i
ill


a .......
u

P

<.:»

-

-

i
.....................

r~ =±
'"

! A
_D.

.....

....

"

-

..

:;

::

;;
u

"

o

~
n

n

"

-

n

"
v u

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

22

Falsetas (7)

JlH

fl

Pos 4
,I,j.

.for

CH

r--3-----,

Pi'

*

1

~
'-"

~

tJ

1

--P a
n
v

~
m i
n
v

P

i

m
n

a

P

P
-" v

i
ft U

.....
-0

v
I"'L

::

n

~

_A

x

-" v

A

....

v

tl
tJ

,I,j.

11

* P i'
P
n

1

~

Pi'
J

*
<,

P

~

1

~

~~

*

0 4 3

"T"

x

n n

_A_

n

_l1

LL

A -0

u

....

-7

"
v

.,

_A_

~

--"-

tl
tJ

3
,I,j.

+f

2

-3-----!
14

Pi' ~
J

*

1

~

~

2

1

4

I P

-

i

m

a
n v

p
n

P

a
n
v

m

i
-"v

P
_.:z_

i
ft

"T"

~

n

J

A
D
L.I

"

~
v

..

_.:z_

v

v

~

_r.

-

'"

tl
tJ

,I,j.

.for
H

4

p

---P i'

*

__[""'"""
_IlL

1

I
L

P i'

*

~

..
_I\

~

-

~

--I
Falsetas (8)

i

m

a
v

P
n
_.J::_

ft "T"

I

~
n
v
~-

n

v
_l1

-0
L.I

A

~

n

v

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

23

fJ
_['"'
t)

J,f

+t
I

,-3---,
fIIL_

* pt ~
"'-"

p

i

ill

a
n v

p

p

a
n

ill

i
n

p
n

.....
i
n

"T"

n

A
_D

.....

.v

~

_A_

x

n

x

n

n

v

~

Pos 6

fJ
t)

J,f

+t

4

*
i
p

* pt
r
~

t

1

1
~
:4j

* pt

~

p

_.....
A
--"'-

r

n v

;; ;;
v

n

x

;; .,

n

n

~

~

v

....
0

_fJ
t)

J,f

+t

,-3---,

* pt ~
"'-"-

Pos 4

p

i

ill

a
n v

p ::; :;
n

p ::;

a
n v

ill

i
n v

P
n

i
n v

_"'I""

n

I

A

0 ....

~

.a:

~

n v

_._

_._

fJ
t)

J,f

+t

Y2 II{~
D

Pt
L

*
J::-,

~

I
n

Pos 7

p

-

...~
v n

-

-~

-=_O

~
_.i_ v

n

A

....

.;
<;

,"7

<;

---Falsetas (9)

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

24

Pos 6
f) ~ ++

Pos 4

tJ

..
u

~

~

.~
_A_ J::_

--___ .._
.a. .a.

"T'"

I

A

D

,.

LJ

~

v

,.

~

u

'"

"7

n

~

~

,.

-------

------

._______

~

Pos 2
()
fnll

~

++
I

II II

U

J


~

-.t •
~ .,
->

__, ~
.,
-<; n

-:J ~
_l\

~

.....
A "0" ...,
I

~~

~
~
-2-

=-'
t:::::"
.A

--"-

Foto: Ricardo Marquez Oscar Herrero, 1978

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

25

F alsetas (10)

I'-------' 51 ~ 3----, Falseta Pos 6
I'l itJr it.
I

r-----: 3---J

.-3----.

.-3----.
r-

.-3----.

.-3----.

~

""ill

i

p

P
"T" n u

P

i
u

P
n u n v u

A D

...

!

"7

n

v

"

"7

n v

n v

n

n v

n v

n

n

"7

I

fl

J,J,

....

+t r---3~ ' ....

I

I

._,

~ i

• p

I _,,,...

@)


n u n u n u

-n

r'

'T'

n u
0

A

D

...

!

c

"7

n
v

"7

.

"7

u

"

I'l J,J, 11
~

~
~""iII

""ill

r---3~

r--3~

-

Pos 4 r---3~

_,
~
p


P
i
ill

p

a

ill

-P

,
i
ill

a

ill

'T' 0

n
u 0

A

D ...,

~

.."7

~
v

~

I'l itJr
~

r--3----, it ~ r I
~

1

ill

r--3~

a

ill

a
1

ill

-

I

I

r
n u
"7

-

I

._
-

l

I

I

r--3 ~
I

-

P

p

....,

r--3----,
I I

i

ill

a

I

I

r
n
u

-

r'
"
u 0 v 0

n

"T

p r::

I

v

...

"

u "

c

r

26

n

Alegrias

"E" (Oscar Herrero)

F alsetas (11)

Pos 4 fl
,y itJ!

tt

r---3~

2
....,;

I

I

I a

I

,--3----.

~


n v

_ _p ..

-


a
u

r--- 3-----J

i

ill

r--3::=--,

IV

_I"""

-

..,

P

i

ill

i

ill

ill

i ~

i

• p

• p

......
A 0-

_.A_

~

v

~

v

~ v

"

~

u

~

fl

I,J,

,--3~

,'"'
~ i ......
I ill

r:»
4--4

IV

,._

.-~ i

3 ------,

r--3 ~

l___3__j

a

.. --

i

ill

ill

-

-

r-::::=:::- 3------,
J""'"

i

~

-

.,
P
i


~

-

.
=-,-"
~~
L

J

p

ill

=~ ~
.L n

n
v

-.-;
U

A

"

~
"
A V A

,;
u

-

..

~

..
L

fl
~
'Y

itJ!

tt

I

I

r--3----,
I.

::::~
J

i

ill

A

...

-.
p

I

r---3~
ill

r---3~
ill I

i

a ,..
v

i

ill

i

......
[:j

A

I

~ "

r:
v

...

"

I>

~

C

c

fl
lr_

itJ! +±

I

I

I

~

r
..., "
u

_

_
,..
-:

_....

r
--'1

-. _t
"
L

r--- 3 ~

r--3~

r-

_

_ _
.-l

....._

......I
a

I


...

... p
.,_

p

i

ill

I ......

I

""0

A

~

-

~ "

:-

_n

-

A

.

,..
v

,..
u

,..

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

27

Falsetas (12)

f).-.

+t ~ r--3-----,
I I

3 2 1-

-

4 1

3~

2 1

31

~
v

@)


v

"'T'"

A
0

!

--

.. - ---'-'
4 2 3

.1' V

1

*~

-:::"'-'

...

n

~

-

n
v

"

:;

" :;

..,
A

"

"7

"
t:

.;

v

"

f).-.+t~
@)

~ ~ ~

~

~--'::~--'::

~~

..

..-

~

4-4

~


-

-

".
I

Pos 2


~

-

---""ill

)

-

~
n

n v

" -

... ~

... -

.'-....J

() ~ if
~j.I'

_

1'-

-f"-

1*-

" n
t:

@)

n

_"T

..,

..,
A

"

-

v

t:

"7

t:
V

...

n

"

"

A 0 ...,

-

"

() ~ if.
@)

• •
---.J ~ ~ ~

t
I

1

* Pi'

=

~

~
x
v

-.J

...

.....
A
C

...,

-

"

-

x -:

n

A

"

n

...

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

28

Falsetas (13)

1 Falseta 61

~Ji
f)

~3~
i..-.J

_[ ...._ J ~
i
ill

-

J

I

l

.

~

r--3~

rJ
p

-I

J

_l -]_

__,_

~

r
rr-;
--"...A

r
_ft


~

111

p

i

ill

a
...A

i

ill

-=A

~

...
0

--"

...
--"-

...A

...A

-

p

t
(J j.f_
--"
f)

Ji

r-3-----,

..
4 3

p

p

II
_1*:_ ~

_._

t

r-3-----,
......_

...

t
~

r-3-----,

-1 1

4 4

r
1
~
_.!)_

r-3-----,

J

r.l_

3 -----,

I

J

I

I
~

"T"

A

...
C

!

-

...

:;

~

-

-

;;

~

s: ~

~ ~

~ '"
<; ....-!_

-

IV 1lJ! 11
f)

r-3-----,

~--=

~

J 1J

r-3-----,

II
r;:::--3~

J

..1

]

L--3____J

r~r
~ _.--........... ~ '"

1 .J J-..., J

r-3-----,

r
...::::= t:::
"7

"7

I.,...

! A

'"

_Q

...

-

---~

_A_

.._

_!l_

(J ~
f)

+t

I1't_

J 1J
t
~ ~
t:

J~
~ ~

J

.r:

JJ

J

r::;::3~ I

--,

,---

3 -----,

,--- 3 -----,
__,_ _...

r
t:

"T"

_!_

A
C ...,

--29

r
~ ~

~~

~
.o,

_,>

~

-

...

-

...A

~

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

Falsetas (14)

fl ~ ~
r_

r
~
n

31

--

.J

J

-

I

l

r--3~
I

r--3~

tJ

r
L

r
V

--

r--= ~

.......;

I

I

.

.,...
b
A

~
"-'

~


~
n

""ill

!

~

L

~

.....

...

n

-

-=

~
n

-v
ft

v

~

ft

v

t
(j ~
Ir~

p

p

+t

r--3~

t

•••

r--3~

tJ

4 3

I I
L

~ ~

L

~
4 4

r--3~

t

p

YzV
!'- !'-

_J

P

r--;
i

I _J

~

_J

n"]_ -_J
t:


~
ft

ill

a

i

ill

.,...
I

~

L

A

·0

....

..
V

--.;T

~ '"

'"

'"

-

Pos 7
(j ~ tJ

+t

q~~
-

!'- ~

.J

J _....

I

.-I

,

I

I

I

I

I


~
IV J

r~r_
n n

t
[

...I

-F

r
...

r

f!#_F:
...
v

...
~
v

..

n

...
y

'"

~
v

YzIV

r_
~

(j ~

+t
_....


p p

al

-

<:.:»

i

ill

a

ill

.,...
! A


-

ill
n u

~
i p~ p

...

~

n u

.....
D

...

... ...

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

30

F alsetas (15)

RE~t\ TES (E)
Oscar Herrero
p
ill

t
tJ ~ i±
f~
_h_

t.J

liI

""ill

""ill

"ill

.. ..
n
_I\ v

- ..
...

l'

T

l'
I-

p

t

RasA
-,-

p

ill

3 ------,

t
I-

l'
~
1...---.-I

~S i i~~ ~
u

$i ii
;::
n

I

-

i:=:i ~
::: :::
n

"ill

..,..
_!_

n

n

~
:; ~

~

A

C ....

:; :; :; :; ... .

...

~ ~

...

~

...

:::

.
n

:::
':" -"-"'-

'!

;::

n

;::

;::

" _:Il

" ':"
it

" ':"
_n

x
':"

.

n u

x
1

n
'1

~

~

x p

. "

RasA

f.LJt i±
t.J

3

1

r----- 3 ----r
liI liI

I

t
11

#-..

-... .

x..
3

<:.:» 3

os

q:JI

'""ill

q:JI

'-..
u

qi

'""ill
n u

c:;.
u u

u u

n

_"T"

I

A

c ....

"
u

u

r

o:

" :;
Il

" ~ _n

:;
n

...

:; ;;

...

tJ ~ i±
r~

l'

1

1

~

*

t

t.J

""iII~~

~

..
;:
n

..
;:;
n

l'

1

p

*

t
~ ~..

1
., ::: .

~~~~i
~~
n

..
3

.....
I

A

[)

....

~ .,

;::

n

.,

~

u

'"

~

!;

:::
n

tJ ~ +t
T'

* p1'
q..
""ill

t.J

u

...
u

~

i~~ ~
":'

~
::z:;;.
c;;.
n

LI

.... I
A [) ....,
_.,_

n

_"

u

:;_
o.

x ~ .,

~

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

31

Remates (1)

,'"'
@)

tl

J,J,

*
""ill

=
""ill ""ill

-'-~7
n

~" -.-~

"

-.-

I jJ

..,.

..

C

... ~

... ~

~

~ ----..;

n v

---

.... ~

~

--* Pi'

n v

------ ~ ~

... ~

tl
r '"' @)

J,J,

*
#~~
~"
~~

* Pi'

II

*i
n

7:;.
c:;.

-=_!_
A
C ...,

*
.,

n

:;
':"
n

n
v

x ~ ...
:;
_n_

n

.,

tl
_L

J,J,


"n

@)

Picado
n /v

--., ~

n

~----,

1

),;.,._~r:-~-f'--;),

3

4

3

~-----,

1

! A

..,..
...,

_C_

-

.,

..

~

n

~

_ft

..

n

1LJ;, if
_L

"
., ~
n

LI

@)

---

-J

~

-:J

~

=

c;; •

..,..
_!_

v

A

.,

~

c ...,

...

...

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

32

Remates (2)

LLAMADAS (E)
Oscar Herrero
p p m p

tl
t_)

J,J,

+t

~

.,

~
n v

t

ill

l'

t

l'

* p1'

t
-II

1

~~

q--- ............................
., ... ~ "
v

p ..........
I fj -I:
L-

q~~
_;_ _;_ -:

i::::::j ~id
~

---

~~ ~ ~ ~

-I!~j
':"

---

~
l.-

-II
:: ... .:. ...
ft

...
v

~ ~

.,

v

x x .z
n

-"

-"-

'>..

-

.s.
~

_;_ _;_

..n.

-

.... _;_

-

.:. ...

l'
fJ ~ +t
tJ
"111

.. ..
n

Alzapua
"T"

"111

="--'


n


n

:;jj

0

_

..
...n
...!1. ...d.


n

t

1

* p1'
~

:;j

_

-

-

_,
x
...
u

~~
_;_

A

!
L

~

n

.,

_..,_

....n
_..,_

-:

0
LJ
lV
V

-

.:. ...

~

T

Pos 6

l'

fJ ... ~ I
t_)
.Y

++

,..._
-

t

P

T

l'

p

,........
_

t
~
"'-""

T

l'

:;
n

_

n

.. =.:» ..
_ _
:--'~

_. ..... _.
"III

,..._

t

P

T

l'

,........t
-

p

l'

1

- "'-""_ -_
~
n

_ s
...a
_;;_

"111
n

-

"111~
..ll.

=
..n.

"111~~

=

=

'q~
3 1

.....
I

A
0

;;
"7

'"
0

x

n

.....

n

...n.

..,

;; ;;

;:: ;; ;;

_;;_

x

-r

_;;_ ...-i

x s.
.z,
....Ii

n

;::

..n.
_;;_
_i_ ;::

..n.
_;;_

_i_
.o,

~ ::: ...
;!

"

...n.

....0..

..n.

Pos 6

fJ ~ 11
t_)
.Y

l'
"1114 3
I
n

t
"I,

1

l'

1

T

t

P

t

l'
--"'_'S

T

'q..
-

<:..»
n A

~

~

:;
n

-

_'S

n

:;
__;;_

_~-~~

~ ~~
....n
_;;_
__;;_
...n.
n

i

~

"T"

n

-0"

A

'"
I-

.....

.,
A

_;;_ _;;_

;; ;;

x ;;

_;-

....i
on.

..ll.

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

33

Llamadas (l)

tl
~

itJI

*
i
""ill
n

i
""ill
v
v

i
""ill

j

-.
v

~

~

~
;;

~~1~1~i
~~~
;;

-r

b

A

!

~

::

x
v

.....

:;
v

~
;;

;;
;;

~

...

:: ...

x

;;

~
;;

x ...

::
--zc

..

;;

t tx». J±
@)

1

*

t

1

p

RasA

*

{,

qq::
n

1
x .,.
n

1~~ ~
:: ..
n

..
-

r---3----,

p

~
it

~ ~ v

-.
.:;
:: v

:JII!

:JII!
til

~~i~i
~ ~ -v
:;
n

_JI

! A
L..I

-r

v

0

., ~
v

n

"

:; .,.

.-

.:;

:: v

...

.-

tl '''''_itJI
~

*

T

t

T

t

* pt

p

T

~

t

p

T

~

t

p

T

~

t

p

~

T

t
I.&_

::iI! ""ill'
n

:i!
""ill'
n

1 i~~ ~
n

i 11i i i 1
v

l-r

A
0
L..I

!

:: .,. .,
v

x
v v

.,
;;

;;

~
;;

x

~

::
;; ...
n

..

v

:: ...

:;

:.

:: ..
L

v

~ ~ ...
--z;

::L

~

::-:: ... "
L

n

::::L

:: .,. ...
v

~

n

L

~

-z;

"
--z;

tl
~

itJI

+I

I

3

Pt

*

Pt

*
i;.
c:;.

-.
n

-.

-:J_

1
n

n

"T"

n

;;

A

c ....

"

-

.. "

n

"
34

n

::

.:;

Alegrias "E" (Oscar Herrero)

Llamadas (2)

FINAL (E)
Oscar Herrero

Ras4

t

I'l

J,J,

~

"

_.

@)


" _; ;;;
;:;
v

-~
n

=n


~
n

~
n

:;,
n


-"

~
_a

~

:; :; ;:;
v

1

t

1

Ras 4

t r---i i i
':Ii
_':Ii _':Ii

i

~
_ft

...
i
u u

.. .. ... .. .. ! ! .. ..
i
)I

:iii
.o.
u

-

-

-=_!_
A

....
C

;:;

;:;

;:;
v

:; ;:;
v

:; ;:;
v

~

:; ;:;
v

~

:; ;:;
v

.. ..
::
v

_n

:; ;:;

:; :; ;:;
v

;;

:; :; ;:;

~

u v

;; v

!;

..;

:;
n

..;

~ " :;
n

x

_a

;;

n u

n u

_l\

-:

v

u

" :;
n

:; ;;

..;

..;

!;
v

;;

:; ;:;
v

..;

!;

..;

..;

;:;
v

;:;
v

!;
n v

T

l'

p

t

T

l'

t

p

Ii
N°2
~
@)

2

2

~

!!
IV V t b,,,
J.
'i

II
IV
p

V I'l_j.l ~

.. -- .. ..
~
" ;; ;;
;. ...

RasA r-3---,

.
~
;. ...

~

T

l'
~

T

~

~L'"

~

t

RasA

_n

• -"

..

••

~
" ;; ;;
;;, ;.

~
" ;; ;;

~~

q•
s: -"-"-

... -.
s: ~
A_

.. - ... .. .. .. ..
....................
~ ~

_

.
::I

_. _.~
_':Ii

-

J;

--

-:

-

':Ii

...
p

..

I

" ;; ;;

:::
;;,

r::

C

...

;. ...

u

::

.. ~ ..
.; ;. ... ;.
v

.z,

-;_

...

:;

" :; :; :; """

-:

...

A

-:

"-

-"-

~
:;
,;

~

:;

:;

:;

:;

I'l ~ f±
'-.:Y'

* rt
"I

* rt
"43
1

-!t

r
_II _II

t

r

@)

q--4
3
1
n

...
v

tI! ~

~

...
i
~ ...
:; ;;

.. ..
i i
::
...
-:

_-

r: •

7,;.
c:;; •

II

....
I

A

_C_

....

:; :; :; v

::
v

::
v

x

::
v

~
..;

...

... 35

..;

"

n

:; ;;
v

:; ;:;

~.·2'grfas "E" (Oscar Herrero)

Final (1)

T

t
_lJ ~ ~

11

=
i
""ill
n

P

~

T

t

t

1

*
4 1 3

t

1

*

-

p

T

~

t

t
J.

1

*

i
""ill

i
till n
u

~q=:
;;

~~~ ~

~~~ ~
n

~~! ~
n

qq=:~
n

2 :

.....
A

!

x ~
n

n

C ...,

;;

.., ~

.., ~
;;

"

-:

..,
v

n

~
;;

!';
v

~

;;

~ ~

;;

~ ~

;;

~ ~

;:;
v

~

t
fJ ~ 11
~
y

1

RasA
r---3_

p

~=:
'-'

~.
qq=:~
n

*
~

i~i
n

-

~

::ill
""ill
n

::ill
""ill
n

::iI!
till
n

i;.
u'
n

.....
I

::
;_

A

':"

x x

;:

[) ...,

..-

_:::

~
;;

"
..,

x

~
;;

"
..,

x

"
..,
.~

x

;;

.., ~
;;

"

fJ ~ 11
.

pt

*

p

YzIV
1'--'1
""ill

~ ~


Alzapua

~

-=:_J ..
n

.....
A

!

:;

n

c ...,

~ ~

~ ~

x

--~ ~ ~ ~ ~ ~
;;

~ ~ ~


m

~

~~

tfI._

~tfI._

i

a

i

m
C

i

-2
3 1

4

-

n
v

-

..,

~

... ...

...
~ ...
n

'"

..

C

~ ~

* pt
,
~

p

~

* pt
4-

fJ

J,J,

11

~ -~--=-

4 3
2

""ill 4 3 I
u

""iII~

-

.....
A

v

~

I

3""i11~ I
u

!

n

c ...,

"

..,

-

..,

36

;: ;:

n

..
Final (2)

Alegrias "E" (Oscar Herrero)