P. 1
Ovidiu Dragos Argesanu de La Sex La Indumnezeire

Ovidiu Dragos Argesanu de La Sex La Indumnezeire

|Views: 1,497|Likes:
Published by edia64

More info:

Published by: edia64 on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU •

KARMA ~I DREPTUL DIVIN TREZIREA SPIRITUALA ~I CON~TIINTA DE SINE DE LA SEX LA iNDU"MNEZEIRE
,
".

~

.. ..

"

..
"
'

Au aparut in colectia DAO PSI:

ARGESANU
I

OVIDIU-DRAGO$

OvtDIu-DRAGO~ ARGESANU Devenirea Atacul PSI Ana ruboiului PSI Ana rizboiuIui PSI - Protectia REIKI: intrc miqi rc:alitatc Balchis2000: Parola nDumnczcu" Cele 7 peceti
,, \

KARMA SI DREPTUL DIVIN • TREZIREA SPIRITUALA~I CON~TIINTA DE SINE

JEREMY NARBY

Sarpclc: cosmic: ADN-ul ,i originilc: cunoasterii
jASONSHllLMAN

---

Vmdc:carc:a prin Cabala - Calea trezirii suflerului

DE LA SEX LA iNDUMNEZEIRE
Conferinte

JITrE Km.1AR lARsEN
KUNDAUNI: Poarta cltrc: inalta con~tic:nt-i RIsvAN-Vun Rusu
Dictionar de simboluri Compc:ndiu ilustrat de Reiki
CONSTANTIN GHEORGHlTA

T erapia spirituala - ghid practic
VLAD T. PoPESCU Ircalitatca unc:diata

DIANESrnN

Cala Rcilci

IiAMILTONBEAZlEY

FiJi regrete

DAO PSI

f'

I
Dtscriena

."1';

~.r.
. I.

. 'r"

, i'

OP a Bibliotecfi Nationale a Rominiei
OVIDI1J.DRAGOS

I

.

,. L

1"

i

,~
", ,.

AR~Al\'U,

'I

.
,
I

Karma Ii drrptul dhin. Trnire2 spiritual1 Ii nnlltiinta de siDe. De" sex b indumneuire: conferinte I O\idiu-I>ragoJ Argqanu. - B~: DAD PSI, 2009

ISBN 978--97J..88920-6-4 159.961

1

j

1

!

j

",
I

I

e Ovldfu·Or.lgoJ

Arl;~nu.

2009
"

.

(SBN978·973·08920.6-4

Editnra O~O PSI Librarta onUne;v'W\v.daopslro Redaaia: dao@sfatIDl!. nffire@daoDsi.ro Dfstributie, tel/fa::: 021/3305766
Mobil: 0723.027507; 0729.818.044 Cursuri Reiki: 0723.027587

Nota asupra editiei
Prezenta lucrare aduna textele conferintelor sustinute

TIparitJa

s.c. TJPARG

SA

de autor pe parcursul anului 2009. Dupa transcriere, textul a fast pastrat rnai aproapc df: inregistrarea audio, efectuandu-se tacit dear corecturi ce permit 0 rnai buna lectura. In anurnite locuri, transcrierea a fast irnposibila, mai ales in cazul inrerventiilor din sald, drept care de au fast rnarcate ca atare,

cat

·I

Prima conferlnfa

KARMA SI DREPTUL DIVIN ,

E 0 chestie de marketing ca sa vad ce vreti voi, Ce asteptati voi de la intelegerea notiunii de drept divin? Ce vreti Val sau ce asteptati voi de la aceasta conferinta - conferinta, rna rag. zici d e conferinta CC a PCR. l-am pus un titlu, nu am stat sa analiza practic ce Inseamna, Deci, nti.'intere.seaza sa stiu de ce ali venit voi aici, Ce ~teptatit_

(Din sala: Iubina...) Dom'Ie, iubirea mai in particular. asa.; poate iubiricile, ~ iubirea divinal Da, deci ideea este ... ~ vrea ca fiecare dintre voi
- asta imi doresc eu, dincolo de restul, de partea mercantila a lumii - sa plecati de aici cu un nou sistem de gandire, Acest sistern de gandire va da posibilitatea sa. va schirnbati propriile destine, adici sa lntelegeti ci exista un destin trasat, dar d poate fi schimbat, Sa stiti ci exista niste programe, dar sa stiti cj a sa puteti sa le schirnbati. Chiar dad multi dintre voi a sa de:scoperiti prograrne si a sa ziceti "mai stau un pic, d e bine, ~I e cald, $i e corned". pane din val sper cat la un moment dar, sa \'a De ce sa va schirnbati? Nu pentru mine. Nu imi faceti a favoare. Prin simplul fapr ca le enunt, pentru mine e desrul, era suficient sa le scriu pc ndt~ Dar m-arn gjndit ca, dad eu am dob indit ceca ce se chearna echilibrul interior si stiu cit rn-a costa 53·1 dobdndesc, voua 0 sa va fie mai simplu. Haideti sa lntelegeti cum am aiuns eu la conceptul de drepr Divin. N-am plecat de la ideea asta ~inu rn-am glndir vreodata

schimbati,

<

',

.......

"-.~,.~

fd de' detectiv de hotel adlca "L' ·':p~.~:treb:~i~.:sailta~i laiut . ... . ~, -,~ ..... :',. ,~:,fl~·P~~5. .. f .''.,.•.. ·,ri.".~.Ca.··.re.·.·, a..t.. •.'.~a.·.·6e. '.·n'•.•c' ·.·e. .i,·. . ....•..,' .." ".'."" ' ' ' :' .' .'. ,."'" ' : ', ' .. ,. D .. ..•.·'.. p e,.·.' ..•.... ... ..·...··.' · ' · :"cu tisuPti1Vtgh~p~~o~, ··:S7~",':.0 .. '~""" ,,'..'"a',me· enl ,';, ..'o:'i: ~ .:.~'t!, ~i:' ··'·mmt,:'''i ouf{' l; ,':'nUn~o'nWitideadvm~tid,e~~aa7~~i.chiarnu p()tsa ~~t,lar;: .. " ,;,', .···i~"sa,sp1;1n a$a~~.6i~e.~\lnf~nerg06g~~'care'itri~uJuInJna;' .:::::, !," .' ·',>.m> o'·m·· m.... .-""':,""',.',"'p~lcb'. ·,~.• o. vo.',·CeJ~'"'iji~.teri,o,a",~;_:~"upl"a" ,,'am.- t/' " ~,' . ", "0 c,u. IIl:.:Yc, . ,d,.efJ, ::','. " '.>,., " ;'; .. , • '·';i, " '-"WI _ ,.,. _.. . ', nintartele ,.", rna iale 'cumsunt ,,"~ .""!Og ~'d' lS.a;aeo,'..dUDun, ', ":"". ,'_ ,,'",am.,.I.: ", . ". >c.m'! .,. . 'lhtorii fa band $i le platesc; ded SFlnt un,om nonn01l-,-0 voce/.:·, •. ,'.·.'(}';~.ts·.a:~i,~·~~t~.:~ . J~i~.~ ;d~~I~Fi!1ajl'!t~o.ara..~.~i ..e#5~a~V~ta~· "~":~,: , :' intcriom mi-a zis: .estc timpul sa!pJec, ci ti·ai terminat trea~a': !::::~,f~c!Jl!rn!f1~}n~en'O~~,$I:~t:p~~-I~~~~~ertind~A~tin;_.,~: ... ;. ~ ·Peaici·•• ~:ceo'safac?·;.Osa te,bCt:t~~~deoameni.~ "".:" .', ,P~i~~Je:,~~~:~~~_le.~,~~, ...~ ~~.~~ -, ~eu.;~~~~~~:~~~e~r~p~ .' , .. ~ .o-m,.'..'s....... t'&. ... .... i.n . O .. m·once;:I".~ ...: >,, . -:J- ." t. '. ~....oa.~,~ . a ascul.t1voc~,J inten~, m.t.Care cs.t,e. t. ,.tal a ' ", - 'DIV1n ~. ~. L: .,:. ... _. '., '.'Este_·": '.' cDotradiqie oi lumea reaIL.oifetenta insa. Intre un ml~at'l.un.· . . ",/,~,Hillt sa.,,'asta am.lncercat sa Ya'explic cum am ajuns eu Ia . '.:·nebwt'6tediniiiaiuJ.n1ai ~tes~pVerifia:Ce-i~Ceprin'riunt~ ..' •. f ., de'citepti Dj'vin:Adic~"5ptli"1d ~ ac'~tl~Crut ci .miit . , . i: i'$ am pleat awl, in miezul noptii, in mieiul'nuiltii·'Si 'de .' .. '. . ~Cti~e~ fi,~~~J.~ar~al~ ~ ,s'unt'm~u~bj)e $i ~nt dece-' Ca p~ ~!Jj~ '. a doUa zi am inceput. Flccam t~pie; dar Scearn'af3!'pe 101p~~~<~,\ : ,., .- )~\li~e: 'de,~.PciJnaYerificrp~~e~~.in~.d)i~.~.'~au ituA~piul-. '. s W. A~ dCs~ ?riclnd.~ ~. ~lic s3ri1C,,~;rapie p~ci~H?~~\'\~";';',:,'; p~. ': , pe fa clinica de copu, de psihiatrie mfantil~ aveam VOle, dar nu ~',. :,~~S I?tt; ~ ttppo~~ ~~i y~ ~~u.~~ ~m~ .~~p!?! s~~~c~ ~ . '. ·~t;:imi _. esisten fa din astaJ Si am p. lecatacisa.')Si-a'doila '.",~I/ xi ~ <n~,Viil~lciii~i!a~la·mb~:ri.:mrs·· cavreal·s~··'lece·ll~'wi'vru;'de~' . une- , ~P'" P,,, . ,cattIgam ,~ . ,"'., .., ,~·',J~,'i'~ ""'P"."l'-.'j ,,. amiriceputS1m~cesc. Tman~ contcl peatunciCiari1:platl cu :.:.:. ..~' ".~~::~~~~~~r~~~,E~.~'.:·~~,~~f~~~~l.:~~~19.~-~Qq.,dfe~;:fU.tc~ 't .. . Iri . 70 ~~ pe.l~~ ~a:Put~ ~a'ocup d~:oamen~.~<··"·: :'f~·\\'~',:>n~~i,:~~~sW~01,~:s~'pJ~~e;~~'~~~ti~;~~,~e~v~~~~.~Pf~p~llur~~: '.. ~de.JaradiestezIet deaputeamsa.masor~'l asa roc 0 para- ." !:~ ';' Dl"m:'D01ca'aredrept DIVln; mbaru, la 200d~'cum~'poatesa .. . ··lcIi intremasuratMre~mmiiitoareadieptului Divin in once.; .' ::":-':~'.~ !··~=ce.peun·v~·de·Cn;3ziera-cu60ride euro? 'Nu~:Sfnii vol"plC!Ci!.,..' ..:p 2m in~es ~ dinmomeni:ce~g70 ~e'~Uro pe.hi~a;drep- . (" ~;>,~' .~.~.. ;;;.Da~~:wi'.orePt ~Yiiide',30()"de:eWu ii"sunt ~erde servi- . . ~ D .." .'tIll m~ Divin mede70 de euro peluna; ,*31tfd:.qfi~tigat - ~.~:·~->:(~::#ii'Jaup·p.~i(~car; ppt.'saacced'la~ fuilCfie~perioara: aca nu , . g "" ','. ,7000~ B~~ anmci am intttbat ci oria: omnonnal';cafeeSte :<:: ani'"~i1l1'DMiipentriJ bariii respeCtiVi?NianiaCti.De ce? Peri;.' . " _. ,~'m@1)Mn~Eviden~en de 70 PeJuit3.J-::, ;1: 1.:: :~':':'\~ . :,·;;,·tnf'Ci~e~~mi"a cl'nir.trcp,u",~~salfii(acol~.~Trebhl~isaiiiaco]o.: · Ii ' ~~, Si lui ~ ~ intrclla~ ee leg3tUraare ana cu divinitat~, Pai., , .' . ~de qti~~a"~esc4izi cafe 'ti"se 'a~thJ(L ~irub, iriS~~_; ci__ . ~ ~cntru~. am inccp~~s1am'pacienJ; ~ilVeaID, ati~apacienti . , aSta. ~buie s~i"rocrp~a 13~a"sira~p~ ceea ce Ii ~e in'g:idui6..'.' . .~clndiIni atirigeamcola de 7Qde:euio.pelunL.ZiC;·biriet ,'" .' ~:.;!..0 s3'plecanf un'plc deIa notiune3~de karma ci sa iiltelegeti . ,:".: bine.·.du.~lAdi~·#Itu;s~~bin'eJiqtiiOaceb~i cala? " ,de ceaveti un 'aDum~'d~pt Divin. ~ .incii~ 'dataca sa,se int~ . ·'i.:·,;..,·;:.$i~ci am'~tPa#t"mida~'de,fapt,'.c:Wtao limita Ii ",:-' Jcagadece e'irhp6rt,ah"t stititi'as~c.Pdltru cl,in·momen~Iin. ,':.'J:';;;':;i"~~ ~~:duar~ca' ~ti teiapeut; , ;.~:,:,.r§F·$~.ii Va' a~e~voie ~i voie fj.~:... ',',I,' i. .'.:~~d.~m~~~~~~~~~~~I,~.~ti~rof~~r", ' '",:",,:I';i,~~·~H.~utj~ ~aa~~~~erila"~rno~~:~?f+tIa an~lte stru ,'; I: :'1;: '"~',;n"poIi~.d,,~ca t1tp,~,~!3 ~ ~~fDIV1D,m'D~L,'li':_rl'~~' ':.;~f~~:~~:.~~~~,~":~:·~'~Jcgeti·:~~ ..~die,,~en.*}l.,Ce,~~~pm ..spate~~~: ! '" Yi ~ ~cl ~ am aJUIlS caut ce este acda un.: , ,; ~ ..:;,1.~';;:;,:;,mseamnakariria?.. airila are mill mtilte definjPlt dareu am sa va . sa K

'-;,..' .........~,.,'".,'',..··'·:-'mm: 'un ':

, NU:iert~:'

...• ,.,.,'.iJi',·'~~~·§fu!~'¥'s§i~:'~':\
1 '

..·.sati'i~(;·' .,"." ".' '.' '<.' I"".~'tt·" peJ]oJllatii~ ' . ....
I,
r ! .:

iVt,

0,' ;; ..

",0,

L

"I

I

:.:

fuW.

"'.,"

1:

"

a., ,..

-I-

'"

~.

~

'.

I

I .'

,i, ~ I

J. ,

(I.'

:..
~

~ '.';
.. ,~ ~ • ~

_"

L

L

,

~

,...

t

~

.

I

"",

r

'ii6~unea

g~~~~;1~~·t~aH(~~,~~~'I~!~e~l i~:. ." ~?:'~~ !~P9~~?::' ;': ~'.; ;,~~
-r, ,~"'.,,-,"·.)~,

-v-

r,:

I.

"-

:~~¢

i

PT#.:~p~;lIi'~tfriaJ:~

iri~ce' s~~iu' af]~~~,ce

~en~av~~

.1,1

"'!~~~'~~~'~~~i~~~~fli~illlH~~lt\%r~\i\~~"'~'~~~f, fi~r~~r .~~ fi~'~~.
I '..,
,I

ctun,

I

,'.',.

,-,'I

10

OVIDJU-DRAGOS

ARGESANU

~

~1

Karma ,i drlptul Jif1i~

'II

niste energii, fiecare ali trecut prin niste experiente, A~este ~eriente pe unele le-ati trecut cu bri~! pe a!t~le ~u. In ?mpul as~ ap creeat niste energii, Aceste energu, pozmve ~I negative, creeaza panala unna ceea ce sunteti la ora actualt ". Daca sum a energiilor pozitive $i negative este spre plus. se cheama dharma. Daci suma energiilor pe care le-ati creeat in alte vieti este pc minus, se chearna karma, In fiinctie de surnele acestor energii, creste sau scade dreptul Divin. Vreau sa va spun ceva: nu are nici 0 importanta daca ali Bcut bine sau nu in nurnele lui Dumnezeu, in alta viata. Dad ali fust cruciati ~iati luptat pe:ntru crestinism, dar in timpul 1st;] ati ornordt femei musulrnane ~i copii, asta nu va exonereazl de: karma de a fi ucis. Aaa, ca 0 sa aveti un ajutor In plus de: la Mantuitor, Treime, da, dar vina dmane. E important? DOl, 0 sa vedeti case lntretaie in viata voastri toate erperientele pe cart: le-ati a;rut in vietile trecute, Si sunteti 0 sum;' de erperiente, Ceea ce se Intlmplii in jurul vostru este 0 oglindl a experientelor voastre trecute, Pe uncle le treceti uJor, pentru dle-ap mai trecut, derepeut le repetati pe to ate, ba o sl. picati chiar unele dintre cele pe care le-ati trecut, ca asa se inumpll- asa-i in tenis - dar de repetat se repeta toate, In ceea cc priveste karma cu care veniti, fiecare are energia lui, fiecare are energia lui care sti $i ii da putere interioara, fiecare arc: 0 vanta astraIa - $i 0 sa discutam $i despre asta, cum varsta astr.tU ip influcntc:.tta sau nu viata, Fiecm: vine $i se naste dintr-un neam $i apan: karma de neam care iJi influenteaza viata si, ca sa schimbi \iaf,a U, schimbi karma lntregii tale familii, Pentru cit vrei nu vrei, subcunstientul de familie te influenteaza, vrei nu vrei, suhpersonalititile materne $i paterne existl in tine ~i se manirem prin tine. Si dincolo de asta esti tu. ~a ci, schimbandu-te tu, automat ip schimbi neamul, deci familia. Schimband familia, schimbi poporul. Se spune ca un caIugar care se mantuie, i$i m.intuie tot neamul, De cd Pait dad se mantuie, lnseamna ca a raolvat ,i karma de nearn. Nu numai pe a lui personaia. ci toam k.uma de neam. Si de ~\1tas~ ~tit:i d emu familii luminoase,

familii mai lntunecate, pentru ca depinde foarte rnultce karma" are nearnul respectiv, .' ;, .,. ~. .. Hai, sa lncepem eu Inceputul, Si 0 sa lncepemcu.dreptul de a te naste, Stiti, mi se pune roarte frecve:nt lntrebarear "De ce rni-arn ales eu parintii a$tia?" Sa stiti ci a-ti alege pdrintii este.valabil de la cerul 8 Incolo ... 7 virgula ceva, 8. De ce dear cu valori rnari poti sa-p alegi pdrintii] Pentru simplul motiv ti, cu cit ai valorile mai mari, cu atat accesul tau in banca de: date a lui Dum.nezeu este mai mare, eu atat unirea ta cu Dumnezeu este mai mare si, automat, daca te-ai unit eu Durnnezeu ai acces la cunoasterea Divina si ceca ce faci, faci, cum a1tfc:l?, in Dumnezeu. Deci, alegerea parintilor nu se face de catre spiritele care sunt mai jos de: acel nivel, Pana la urma nici n-arc: importanja valoarea, eu nu va dau decit niste indicii, iar voi, in timp, sa verificati ce spun. Eu nu va spun sa rna credeti, ba, din contra, vedeti cl vii mintfioricum'ti·maj.arunc.ni~te R:ilu[e pana 1:1 sfaqit. De ee? Pentru cl rna intereseaza sd.intelegeti voi. Ceea ce am lnteles eu, este valabil pentru mine, nu e valabil pentruvoi. Pentru voi este valabil dad lntelegeti voL. Revenind, ~iaici dadearn exernplul eu clienta mea care e psiholog ~iare un baietel - cei care fac cursuri eu mine stiu despre faza asta - si arc: un baietel pe care eu it iubesc. Este un tip care in alta viap. afost samurai. Este un copil pe care eu nu l-am vazut niciodata r.izand, deci nu rdde niciodata, zarnbeste asa in coltul gurii, e series tot tirnpul, ii bate pe verii lui si pc: frate-sau de ii usuci. Si, intr-o zit maid-sa ii zice, dupa ce el i-a spus ca e 0 "poarca de mama", rna reg: "Dad eu sunt atat de rea, de: ce ai venit la mine?" Iar el i-a raspuns foarte simplu: "Pentru c3 numai tu em acolol" Deci, in dreptul Divin, cu privire 141 alegerea parintilor, eu cit esti rnai jos, posibilitatile iri scad. Cu cat e~ti mai sus, posibilitatile cresco Adici, pop sa, te nasti in. Romania, pori sa te nasti in Statele Unite. poti sa te nasti in Japonia, sau poti sa te nasti pe o insula de pe nu $tiu uncle. dar asta depinde de ceea ce ai Brut
tu altadata.

.

12

O\·lDlu-DR.!'t.GOS

ARGE5ANl!

Karma si Jrtplul Jivin

13

s.1 va spun ceva: acurn, sincc:~, am inc~rcat sa a~un aici persoane care pot sa-si aranjeze luc~n~e nu~al. pcnt~ v~ata ana. Dar sa $titi ca scopul meu nu este sa va aranjatt n~mal viata asta bine, ci sa \-3 invat sa va aranjati $i pe viitor, p".unnprr. Mj rug. poate c.i e prea mult, dar, intotdeauna, ca sa obtii puttn, treRevenirn. Deci dreptul Divin de a te naste. Sl stiti c.i se stj la rand 13 intrupare pentru c.a suntern invidiati de: ingeri d ne nastern, ci darul nasterii este ertraordinar. Cj nasterea in sine este 0 coborare, cd nasterea in sine este 0 cadere, d nasterea in nne este 0 transformare din ce? Ascult ... Nuu, rna refer la mvel spiritual Din Inger in $arpe. Gresesc? Mi rog. 0 sa va ganditi la treaba as' a. Deci, pon sj fti la. nivel de cer 10, dar, cmd te-ar niscut, in ce te-ai tr.:msformat? In $arpe. Scurr, sinele tau Glpita fonna de sarpe kundalini, d nu se poare altfel, Fiecare nastere este 0 coborare si 0 crdere. Ce-ti ram.in in tine? Stiti ce-ti raman in tine? Nuu, 13 nivelul sarpelui, ce ramane in tine? .. Pli, sarpele e sinele. lrforrnatiile pozitive $i negative: din aha "ata. Adid tot ce se "lse$te: la nivelul de mernorie kinesrezica, Oro. n se ia ce? Intet..:pciunea. ti se ia sau lti ramane? An~ Ti se ia ci te nasn prost, nu? Sau 5-.1 nascut cineva inrelept? Nu am gislt inca vreunul care ~ lie. Deci, nu ai intelepciune, nu ai bunatate, nu ai blmdete, nu ai nimic. Niei macar sa faei pe nne nu stir prea bme, Si asta se invata. Deci, idee este d in morncnrul nasterii ti se iau toate darunle DI\1ne. Ele raman, R..imin undeva? Unde? La nivel de supraconsnent, la rnvel dc 5upraeu, deci ele raman la nivel de supraeu. Se naste ornul. hi las.l sus tot bagaiul pozitiv - TOT b2PlUI pozmy - ~t se transforrna in sarpe ~ise intrupeaza. Buun. R..imine in iurul lUI ceva? Ceva pozitiv? .. Ramane, rimine La nrvel de Sane. Deci raponulluminHntunerie - EBF-ul - rarnane la ruvel de Sine, dupa energia benefice fundamentala itl d~ ~e211U dad un om e bun sau nu - la nivclul ala. T Data lum~ m..lsom EBF-ulla fiI\'d de om, ~a cum it vedem noi, dar e Im?Orunt 1.1 myel de Sme. la nivd de ~arpe k.-undalini - aeolo

5i vreau

iI rnasori pe am - pentru d aia este iubirea. Pot
iubirea, ea am, de la nivclul

sa manifest
mea. E

asta, dar asta nu e iubirea

iubirea Divina. Adevarata iubirc, deci, Exists iubirea Divina, dar exista ~iiubirea manifestata din iubirea personal a - $i aia este iubirea la nivel de Sine. Buun, ii raman prograrnele pozitive. Dar, dupa ce 0 sa i se ia torul, la nivel de Sine ii rarn.in si programele pozitive $i cele negative. 5i apar prograrnele 101 nivel de sutler. Cum sunt facute prograrncle la nivel de suflet? De ce va spun asta? Ca sj vcden cum se modifies prograrnele la nivel de suflet $i de ce. Deci, exista prograrnele pozitive de la nivel de sufler, da? Cine irnplementeaza prcgrarnele pozitive la nivelul suflctului? EI, ursitoarele ... Normal cj Divinitatea. Durnnezeu, Asadar, pana 13 uruu, un om este un raport intre programele implementate de Dumnezeu si prograrnele implernentate de cine? .•. De demon. Avern in noi ~i rograrne pozitive ~iprograrne p negative. Buun. Se naste cop[ch]ilu'. Credeti ca este important cum se naste? Prin cezariana sau ... De ce e important? Pai, haideti sa va explic ceva: unul care nu vine dintr-un cer mare nu-si va dori sa se nasca prin cezariana si niei nu poate cere asta. Si stiti de: ce? Pentru cj ceea ce-ti da puterea de a te naste - r.iutarca Jia interioara - nu este binele. 5i arunci 0 sj vedeti cj rnai tot! copiii care vin din ceruri mari se nasc prin cezarian.i. De ce e irnportant? Pentru d dad 0 sa verificati in cazul femeilor gra vide d JU un copil care este din cer mare, puteti sJ [e spuneti de la inceput: "du-te si programeaza-te pentru cezariana", cj Jltfe! S(j in trav.iliu 12 are d ala nu iese, d nu vrea. V.i e clar de cc e important? Si arunci stii de la inceput d e d-ala puturosul, care vine de sus Lui ii convine, c.i la cezariana in J minute: I-J scm, nu ~tj cu orele, Si 0 sa vedeti. Eu J~J am fJcut. vj spun JS(J din proprie C.'(perienta si din terapie, Buun. De ce e important un copil d-.ista? Un copi! CJrc \'Ine din eer mare vine eu un drept Divin m.ue. 5i. automJt, dare ni$te programe pozitive pc sut1er, care tin indusI'" de ureplul
.~

buie sa ceri mult.

..

14

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Karma sidrtjllul 'Jiv;,t '
arum ii este frica sa se culce cu barbatu-sau de taml sl trtiramana insardnata. l-a ramas frica de: altiidata; ,' M;\ rog, n-arc irnportanta. Celt este ca... de ce a fan nacrd

iti comD-· • b an.i Un copil care vine din cer mare ;I schimba d' p.,n 10 ,,_ . tul ;VJ'n inclusiv ne ca pannte, DOl. Este una mtre p Iet d n:p D " " , ". . di 'uan e d e..a schimba dreptul Divin - copiu care dvm inI "1 rnod aI . ' ceruri mari, Fiecare cepit se naste cu dreptul lui ~1 acest r:P~ ninfluenteazl inclusiv pe al.; (din saJi: p( al mama sau,al tata/lId) ... pc am bii Care aduce mai multi bani acasa, pe ala il influenteaza II. _ . _ • mai mull N-an: importanta ... mama daca naste ~I.sta ~ca.sa.:. n-arc ce sa influenteze. Deci, el arc nevoie de ce? Haideti, sa va sp~n ceva: copiii care yin din ceruri maoriau tre~t pnn ~uhe, ~n~ alea, prin alea, $i Oleumvor educatie. Educatia necesird ba_m. SI anmci 4i aleg - de obicei - parinti can: pot sa le ofere aceasta educatie $i e firesc sa fie asa, Sa stiti d sarkia nu este 0 dovada, de evolutie spirituals. Sa tin eli rninte treaba astal Fap~1 d ,l~dla ,e slr.1ti, sau ti Tibetul e sarac, nu inseamna evolutie spirituala, Dar nici nu Insearnnd ci, daca se ;,raie$te: rnai bine prin Statele Unite, acolo sunt foarte evoluati spiritual. Exista 0 calc: de mijloc, Buun. Se: naste copilul. Va spun de ce am ajuns la aceasta concluzie, La un moment dat mergeam in pare. Si sunt copii em au absolut tot ce i$i doresc, cc jucarie hi doresc, ~isunt copii QfC nu au acest drept, Cum iti dai SC!4ma ci it au sau nu il au? Plio e dar ti dad nu au jucarii, lnseamna ci nu il au. Vreau sa va erplic un lucru foarte dar: dad ai drept Divin La ceva, il ai; d4ti nu, nu-I ai, C.ind it ai? Cand ti-l da Dumnezeu, o sl vorbim $i despre planurile lui Durnnezeu, care nu inseamna cl sum in opozitie ell dreprul Divin. Pentru ci, dad ar fi S3 analizam, de exemplu, nasterea Sfantului loan Botezatorul in raport cu nasterea Mintuitorului, 0 sa vedeti d sunt nisre chestii care sum destul de dr.igute. Dar ana nu lnsearnna ti parintii lui nu au avut drept Divin La un copil, Asta inseamna ci, in Plan Divin, cl trebuia sa se nasci atunci cand s-a nascut, Hai sa vorbim si desprc asta. Bun. Ow, nasterea, Stili ti la un moment dat, cand s-a nascut 10m Boteznorul, mama lui avea vreo saizeci de ani - era la menopauza, dad vreti sa stiti. l-am studiat arhiva ... Stili ce e ddgul? a doamnOi respectiv3, in viata asU, e la menopauza ~i

Nu insearnna ca pdrintii lui erau padto~i sau cl nu ave;nJ d:.e;:;-tul Divin 101 copii, ei d - in Planul Divin - loan BotalfDruJ teebuia sa fi fast apropiar ca varsta de Mantuitorul, pentru d ei J-Zl iucat irnpreuna, rna rag, s-au cunoscut, au copilarit oarecurn ir.:r preuna, deci s-au cunoscut foarte bine. Numai d. din punet de vedere al evolutiei celor doua neamuri, s-a prod us a discrepantz. Adica sunt lucruri care s-au produs intr-un tirnp mal rapid pe calea Mantuitorului si niste lucruri care s-au pradus lntr-un timp rnai lung pc: calea Sfantului loan Botezatorul. Si arunci a ap.irut aceastd discrepanra de varstii lntre parinti, pentru d Maica avo saisprezece ani $i Elisabeta _o marna lui loan Botezatorul - avea saizeci de: aniDeci-era-o -diferentii de patruzeci $i cc:va de: ani lntre neamuri ca sa-s:-unc:asca. Dar, rna rag, asta e 0 chestie de arbore genealogic, de rnulte lucruri care intervin la un moment dat in Planul Divin in ceea ce priveste nasterea unui spirit supe-rior. Nasterea spiritelor superioare se face dupa niste Iegi fame clare. Deci, 101 fel ca si a oarnenilor sirnpli, numai cj la spiritele superioare intervin mult mai rnulte energii, De ce? Pentru ca. de obicei, un spirit superior vine din ceruri de mai sus si arunci calea lui de coborare este mai lunga si mai laborioasa. EI se irnbraca in
mai rnulte structuri lnainte sa se intrupeze. Este ceva rnai deosebit, Si rna refer inclusiv 101 nasterea Mdntuitorului. dar si 13 nasterea lui loan Botezatorul.

Revenim 101 dreptul Divin al copiilor. Ei au niste programe: toti copiii au niste programe cu dreprul in ceea ce ... d~e,i, cu absolut tot ceea ce au voie sa faca. La nivel de sutler, sa ~Utl cj sum trecute toate programcle voastre. Absolut tot. Si aici a sa .vedefi pericolul diferitelor forme 'de manip~l~re Jct.uala ~Jre implementeaza programe la nivel de strucrun, inclusiv Ia nivel de SN: Pentru ca interfere ell Planurile Divine. Si aiei a sj vedern NL~-u~ ~i ulte altele cu care nu sunt eu_intru totul de Jeor~, m au toate pragrarnele pozirive la nivel de sutler. Ce se Inrdrnpla:

~eCl.:~

I,

.'.:

,":

16

QVIDIU-DRAGOS

ARGE5ANU

Karma ,i drtpilli dioin.

17

Cum pierde din suflet] II pierde. De ce] Pentru ci c:I face parte dintr-un subconstient de familie. In subconstientul de familie sunt 0 mama ,i un tara; fiecare cu belelele lui; mama face avorturi, taW cald pc: langa. Ce se intampJa.? Pai, avorrurile pierd din suflet, pierd din SN. Prineipiul prin care se pierde din SN e foarte simplu: 0 Iemeie ramane lnsdrcinata, clnd ramane insarcinaU copilul ala 5C: dezvolta ill L<impurile ei, el isi ia din energia, din structurile, din SN-ul rnamei, iarcind este avortat plead odata cu tot ce $1-01 luat, Automat, mama pierde din SN, din suflet, Pierund din suflc:t, pierde din programele pozitive inscrise in suflet $i atunci, ce pierde? Dreptul Divin. Tatal cum pierde] Baictii sunt eu fetele, da? Si rnai polenizcaza pe aici, mai polenizeaza pc:acolo, dar 101 nivel de sperma, de spermatozoizi - vorbesc foarte srrios, Bra niei 0 gluml - exista, fiecare spermatozoid are toate structurile unui am. Are indusiv SN. Automat, clnd un barbat polenizeaza pe ici, pe colo, pierde din SN. Si ce se intampla la nivelul lntregii farnilii] Se produce a pierdere de:5N, 0 pierdere de: programc pozitive, Si dispar anumite drepturi; drepturi Divine in - cl ne afecteazd eel mai mult - in bani, fericire, s.inatate etc. Cc: se intampla.? Apa bali, apar certuri, 3pM - de: cc? Pentru ci SN-ul e eel care pastreazd echilibrul p armenia, este Durnnezeul dintr-un am si este Durnnezeul dintr-o familie, Pierderea de:5N duce ia tot ~c: insearnna negativ, adid nefericirea, lipsa de: bani, boala, accidentele, ura etc. Copilul ce face - chiar fiind, venind din ceruri man? Incearel sa suplimenteze pierderile de:SN ale parintilor, Cu ce:?Cu sufletul lui. Si ce se int1mpla cu copilul? Se lmbolnaveste. Si uite de ce apar problemele de:bali la copii, chiar dad el nu avea inscris in prograrnul lui karmic boala, Bun. Se lrnbolnaveste, T rece 0 perioada de: timp. 5e ispaseste, pentru d. el ~rc:ia din karma de familie, se ispaseste ~e:de.apu respecnva, I se reface SN-ul, se face: bine, Incepc: 0 pen.o.adabuna...Jar apare 0 prostie de genul aSla, iar cade ~itot asa, S~ arum ~:;mde ce se pierde, Cine: decide: pana la urma ce se pierde, ~utJ. Dumneaeu. Pentru ci Dumnc:zeu, care este un Tip

extraordinar - se spuneca e un seffoarte bun - in nici un caz nu vrea sa te distruga, Si, inainte sa epuizeze toate modalintile deeu $t1U - plata, r3scumplrare, 01$3, iti ia din lucrurile care sunt rnai usor de dus, adica banii si dupa aceea sanabtea, prin bali $i accidente. Si culrnineaza eu decese ale persoanelor dragi - 3513 este culrnea platii intr-o problema karrnica. Bun. Acum trebuie sa intelegeti ci poti sa ai in programul karmic rnoartea cuiva. De: ce? Ca sa te schimbi. Hasdeu 5-3 schimbat dupa ce a rnurit Iulia. Fiecare avern pe cineva pc care am ingropat ca 5a ajungern sa ne schirnbarn la un moment dar rna refer la cei mai caposi, Nu a faci? Se inrampla. 0 (aci? Tot se intdmpla. Pentru d e firesc, Stifi, 101 un moment dat se duce 101 Buddha 0 femeie careia ii murise baiatul si zice: "Tu, care CHi atdt de bun, invie-mi copilul!" Iar el r.ispundc:-,.Bine,.dar.du-te: $i adu-mi apa dintr-o casa unde n-a murit nimeni", Si 5-01 dus sa caute, $i a cautar, ,i a ciu13t, si tot dadea peste case de oarneni unde rnurise cineva, ba a bunica, ba ..• Ca nimeni n-are pe cineva pe care sa nu-l fi ingropat. Si e evident ci nu l-a inviat. Ca sa lntelegeti ci pana si lnvierile Iacute de: Mantuitor au fast facute pentru ca sa credern, nu pentru d ar fi necesare. Au fast necesare in clipa respective pentru Col noi sa intelegem ea exista a lume dincolo, ci se poate, ca viata in trup este 0••.- dar nu in sensul de minune. Nu in sensu! de a ajunge sa ne lnchinarn la rninunile facute de El. Nu asta si-a dorit, Si-a dorir sa lntelegem ca exista 0 viata dincolo de moarte, Si-a dorit sa intelegem d Dumnezeu poate orice. Si-a dorit sa intelegern ca putem face once dad noi credent in El. Nu sa ajungern sa ne lnchinarn la ce a facut, nu asta era solutia si nu asta si-a dorit EI. El si-a dorit altceva, EI a zis: "Cine crede in Mine, aces tea ~i rnai mari dedt aces tea va tace". N-J zis rnai putin: "Stati un pic, eusunrFiul lui Sefu' ~inumai Eu am voie". A zis: ..rnai man decdt acestea ..... Asa Cii invatati sa v;i deschideti min tea si s;i inrelegeti principiile care guverneazd acest Univers, aceasta lurne. Lurnea spiriruala este ca ~i cum te-ai duce intr-o rara nou;i. T ~ duei intr-o tara

.

18

OVIDru·DRAGOS ARG£SANU

..

"

'

':-,: ~',;.:.:' . . "', ;Karm~ I~Jrtptu! divin

--

,
'1."'-

-',
"

. 19

"

noua, ea are legile ei - dad nu le stii, platefti. Am 0 arnenda penaLiprin Lctonia, credo Aveam la mine detectorul radar. il aveam in bord, nu-l foloseam, dar 101 ei n-ai voie a~aceva, Si n-am stiut, .Ave~ detector radar?~,Zic; "DOl·. A,a ci, asta ca sa lntelegeti nu te scull nimeni ca nu ,tilJn lurnea spirituals, e important sa stii, Faptul de a nu sti nu este 0 scull. Ai 0 via~a.ca sa afli, a sa te Intrebe: .,Ai Inteles ceva din viata asta?· Si tu 0 53 zici: "Stai un pic; d am avut de crescut copii, am avut servici, am avut, .... Nu e 0 scuza. Astea nu sunt scuzel . Bun. Revenim, Va spuneam cum 5C pierde dreptul Divin aJ unui copil. Pe acelasi principiu se pierde dreptul Divin OIl

unui: om ,i ii. refac incl wiv SN-ul, inseamna'cl'cu am treaba cu Iilu] pe care l-a tacut omul respectiv $i eu it pJatc:s~' ':. . .Pormele de plata, 101 fel, La fel, Insernnand rugaciune ;i post pelerinaje etc, E importanti refacerea de SN-uri? Oa. Pai, ce inseamnd dacl imi refac SN-ul? ea se reface dreptul Divin, in ceea ce am avut pana acum. Dreptul asta Divin poate sa fie acelasi, mai mare sau mai mic. Daci ai f.lcut 0 tampenie, nu mai ai acelasi drept Divin dnd te lntorci, 0 iei iara$i de 101 zero. De ce? Pentru ca n-ai stiut sa apreciezi ceea ce ai primit ,i ai renuntat in favoarea alter lucruri care ti-au placut fie. Existi'i un drept Divin in orice, ·Aaa!!! Vreti sa vorbim un pic ,i despre 0 aIta forma de refacere '3"dreptului,Divin?~~~ti care? Zeciuiala. Este a forma de refac~re a dt:eptuh~i Divin in ,b~r~i. crestere a dreptului Divin O~ i_Ii b~Ili;Deci, s~.poate reface, se poate 'cre~te dreptul Divin pe
principiul zeciuielii.' Se poatecreste

.

negru. Sau alte fapte bune: initieri, propovaduire,

parinfilor. Sunt greselile acute impotriva vietii, sunt greselile impotriva Duhului Smnt, astea ln5eamna, de fapt, pierderi de SN. Pe asta 5C: lupta, de fapt, ~ul; oarnenii, pe SN. Ai pierdut SN·ul. Cum H recuperezi] (Din saU: Filpil Inou: ..) Cd! Nu e destul, Cam catc fspte bune ar trebui sa faci ca sa

au.

pUtqtc:? T erapeutul, . . ·.In Rciki se face refacere de:SN, principiul este acela,i.;;. tu plalqtI.. De f3pt, ce sc: indmpll? In momentul in care:MC strhcturi1~

spovedit, preotul ti-a dat un canon sa-l platesti, l-ai platit, deci tiai inch~a~ datnriile cu banta. Si atunci ai dreptul s3-ti refaci structunle. va e dar? ~a ai voie, Nu cum se face 101 noi, 101 ora ~au~~ P~tru d ~dw ~: exemplu, nu esti spovedit ~iprimesti ~pa~la, ce faa? Stltl ce se intampla cu SN-ul ala? n ia raul. Sa atunci, de asta, in ortodcrie, cineva care se impana~e~te cu ne\TCdnici~ f.tce furt de cele sfinte. Pentru d, de fapt, tu iei SN-ul dar ~·aI drep~lla d. Si ~tunci, ti-l ia Iilul pentru ci in rno- . mentul ln care te ampW'eftl, ala e in tine ~i ia ca are voie, U Rcl:J.cereade structuri se mai poate face in radiestezie prin rcf.tcerea de:SN • D aca mtervn reraci SN·ul in radiestezie, ' cine .' ... r.... •

ortodosia, In ortodorie, refacerea de suflet, refacerea de structuri se face prin impWfallic·_ trupul ,i sangele Mantuitorului. Dar, in ce fd? Jnmomentiil Incare ai un pdcat, te-ai dust l-ai

recuperezi! Ded,

va spun, este 0 cale feme Iaborioasa,

Aici apace

.

:

.

,1

asta? Evreii, hi ternplu, DOl. Nu zic data ~ bine sau clu, eu spun' cum se face. Si de ce zeciuiala? Pai,. foarte simplu: lntr-un ternplu se 10 energie, aceas'ta energie pro-: ~ duce 0 plata, aceasta plata este 0 plata karmici, Si in momentul in care se plateste ell bani, deci cu efort, .. Banii ce inseamnd, de fapt? Efort. Ma refer 101 banii obtinuti pe cli cinstite, Noi vorbim de drept Divin, nu de furturi, smenuri $i alte chestii. Deci, orice efort de a obtine niste bani, este rasplatit in rnornentul in care acesti bani sunt dati 101 0 mandstire sau 101 un ternplu. (Din sala: La lin azil dt bdtrdni, nu-i bind) Ideal este sa-i dai acolo unde vrea Durnnezeu. De ce? Tu poti sa-i dai 101 un azil de biitr.1ni, e perfect. Dar stii tu dad acel azil de biitcini arejdreptul Divin sa-i prirneasca? Si-atunci, evreii sunt destepti din puncfulasta de vedere pentru d ei dau banii nu 101 un azil de biitnini, ei dau bani la tempJu. Ternplul trirnite banii uncle considerd el d trebuie sa se duca. Pentru d dad eu - de exernplu - dau bani unui om care nu are drepr Divin pentru bani, nu fac un lucru bun, fac un lucru prost. 0 fonna de seadere il dreptului Divin este aceea de a cla cuiva un lucru pc:

de animale::'Cine;face

dreptul Divin. prin jertfde:

produce:

....

.t

20

QVlDlU-DRAGOS

ARGESANU

. Karma 'Ii dreptul divin

care nu-l merits, Lasati mila la 0 pane. Asta este de fapt eel mai greu, Sa ajungi la nivelul la can: dai cui trebuie, cat trebuie, clnd trebuie, d vrea Durnnezeu. Eee, asta e 0 etapd superioara! Pentru Inceput, bine e sa invatali radiestezie, sa invata~ sa rnasurati, Pe unna sa aveti 0 relatie personals cu ingerul pazitor, Si, nu in ultimul clnd, sa ciutati relatia personals cu Iisus $i sa facc:ti etta ce rice E. Asta este rnai greu, pentru ci poti sa ai irnpresia d ai si s.i nu ai, Cine poate sa certifice asta? Cornportarnenrul. Ma gandeam $i eu. Deci, pe mine - stiti ce e dragut, cl nu m-au indfat preotii ortodocsi 0 relatie personals cu Hristos, Si povestearn cl nu rna glnclc:am vreodata d poti sa ai 0 relatie personaU cu Iisus, desi e scris in toate cartile $i atat de: evident indt ili vine sa te urei pe pereti. Cdnd vine Iisus $i zice: "Eu vin la usa ta $i bat", clod spune: El: "Nimeni nu ajunge 141 Tatal decir prin Mine", clnd spune El: "Ori de dre ori doi oarneni vorbesc in numele Meu, sunt si Eu cu ei", de fapt, lti spune cJ. El e prezent,
Da?

Evident cl e 0 cale lunga, Eu va spun in perspectiva cum se poate face, in rest depinde de voi. A accepta, ma rag. it aVe3 0 relatie cu Iisus, nu exclude legile karmei, Nu te exonereaza, adicl nu te elibereaza de legile karrnei. Tot trebuie s3. treci prin ele, tot trebuie sa platesti ceea ce ai de platit si tot trebuie sa se intlmple ceea ce trebuie sa se intdrnple plnl 101n moment dat, Penrru d u nu se poate altfel! Revenirn la suflet. Se practicau jertfele de animale, cu SN-ul 141 templu, ~ioate astea pentru cresterea dreptului in orice. DC$i t e Ioarte frumoasa, 0 alta forma de crestere J dreprului Divin, ingaduita de Dumnezeu si in conforrnitate eu legile Divine si pamantene, este casatoria. Adica uneste Doamne-Doarnne un bou cu o belea. Boii cu banii $i beleaua Coo. rna rog. De ce? Pai,
[carte simplu.

.

21

Totul e sa stii sa auzi. Si totul a pleat de 141 un man: judtor american de baseball.

Butonam. Eram pe vremea aceea .stagiar 141 Spitalul 9, pe clinics de: aia suparatii. Si venearn acas~ la pranz, sa mananc. Si butonam. Si am V3.zut un jucltor de baseball care la un moment dar este intrc:bat cum de a ajuns ~ de bun. Si el a raspuns ca l-a Bcut Hristas. Si rna uit la el si zic: ..Asta e nebun". Dar intdlnisern in spital tot ce inscamnl ddiruri rnistice si mai stiu eu ceo Si era un tip ds3torit, avea cop ii, deci era sanatos la cap dad te uitai la d. Si a lnceput sa povesteasca cum avea 0 relatie permnali cu Iisus, de mie. Si tot ce acea, intreba rnai inUi "cum ar fi bine ~ ...Si a urmat ~ceasta linie, Si atunci rn-a preocupat dad este posibil sau nu. SI este posibil! La un moment dat, .. E greu de Scut? Da, De ce? Pentru d. apare ispita, oricum. Si apare. Si nu ~ frumoasa ddac. Dar la un moment dat poti sa discemi intre I~ $i aii .uc luminii, a s.i nu-i spun intuncric; intn: lumina ~ $1 unu can: ~ fae: d sunt lumina. Si in mementul respectiv pop sa disc:ani intre cde daua.

r:H

Dar rnai.vreau sa intelegeti un lucru: am constatat ca Doamne-Doamne are ~i £1 febletile Lui:Si. evident, ca s-a intlmplat sa nu fiu eu ~Celil. Si nu mi s-a parut corect mornenrui in can: cineva, dear pentru d - bine, dupa aia am Inteles de ce ~i0 sa va explic cum judeci Dumnezeu - zfunbea gales si fiumos, era ascultat mai bine decit mine, care rna chinuiam. Si nu mi se parea corect, dar e corect. Pentru ci 0 sa vedeti ca in Planul Divin ~i in relatia personala cu Durnnezeu, Dumnezeu ia in considerare nu doar faptul d esti Dragos Argesanu in viata asta, ci tot ce ai f.icut in toate vietile talc, bun sau rau. Raul, mai putin, deci nu ia in seama raul. Dar binele pe care l-ai facut vreodata, conteaza in fata lui Durnnezeu. Deci, Dumnezeu va avea intotdeauna a - hai sa-i spunern relati« mai speciald - cu cei care, intr-un fel sau in altul, i-au slujit altadata. Si e firesc sj fie asa. Si mi se pare corect. Eu privesc din punctul celui care am fost si lrnpotriva Lui in vietile mele. Deci, am fost de arnbele parti ale baricadei si le cunosc pc ambele. Si "li se pare corect cu~. face. Si, drept urmarc, sa zicem ca beleaua nll are drept Dlvm, n-ar avea drept Divin nici macar in toaleta publica din pare pentru cdc facute in viata as13. dar altadata cine $tie cc a facut cerect din punct de vcdere Divin. Si atunci. Deamne-Doamne, pentru ceea ce a {acut

22

OVIDIU-DRAGOS

ARGE5ANU
0

Karma Ii Jrtplul Jivin

23

Intalneste sau iI inuJne$te cu a anumita persoana si, in felul asta, prin casatorie, prin taina cununiei, unul capata drepturi Divine pe care nu le-ar avea, Deci, desi n-ar avea voie 53 se plimbe nici prin parcuJ Libertitii, da? prin casatorie se duce in Caraibe, Honolulu, Bahamas. De cd Pentru ci Doamne-Doamne, acolo Sus. il iubeste, sau a iubeste, Vorbesc foarre series, eu nu glurnesc. Si nu va zic sa rna credeti, Eu va zic sa studiati problema. Odata am cunoscut un cuplu. Ea era genul de om facut 53 seoata bani din piatra seaci, dar tara nici un scrupul, el, asa, cu un IQ mai mie decat 011 lui George Bush, dar [e mergea bine 101 un moment dat, Si eram curios ce $1 cum. 5i se despart, iar ea pierde tot, Si rna intreb: "De cd" Si maser $i descopar ca dreptul DiY1n in bani era al lui, iar in mornentul in care s-au desparrit ea a pierdut dreptul acela Divin pe care il cipatase prin dsltoric, Si se poate intlmpla a$a ceva, Si poti sl obtii orice fd de drept Divin prin taina dsMoriei. Lucru nu foarte frumos, dar adevarat, $i veritabil, si acceptat din punct de vedere Divin. Mai deparre, Trecem un pic peste drepturile Divine obtinute cu japca, adici prin tot ce Insearnna Incalcarea legilor Divine,

aJudara. desi in viata asta nu are acest drept Divin,

rna refer la furt, rnagie, ce vreti voi.

Puterea unui am este data inclusiv de numarul anirnalelor pe care le are in curte, de nurnarul copiilor pe care ii are. Puterea unui om consta in toate as tea, si atunci oamenii Care la un moment dat s-au dezvoltat si au rnuncit, si au tras, ~i au Brutt si au avut aceasta putcre interioara de a crcste herghelii de cai sau de animale, intotdeauna vor avea 0 putere interioara care va fi in rezonanta cu masina pe care a conduc. Stiti cart! este rezonanta mea la ora actuala, 13 masina? Am voie sa imi iau rnasina de a rnie de cai putere, Am voie, dar nu inseamna ca 0 iau. Adid, nu e vorba ca am voic. Am voie sa am 0 mie de cai, deci surna tuturor rnasinilor rnele face a mie de COli. (Din sala: Alai hint ud luati 0 berghr/itf) Nu, aia a fost. Tine de trecut. Incercafi sa nu mai fili tributari trecutului. Da, sa ~titi ca la un moment dat rn-a batut rau gandul sa irni iau cal. Deci, stiti cum? Suferea sufletul in mine ci n-am un cal. Dar mi-arn dat searna di 3$ fi anacronic. Si unul din lucrurile pe care trebuie sa le lnveti este sa lasi lucrurile sa curga spre viitor, Ce a fast, a fast. Si sol nu mai rarnaneti tributari trecutului. Pana $i acest drept Divin se poate creste in tirnp, in tot ce lnseamna masina $i tot ce vreti voi, in evolutie personala, in
cresterea puterii interioare. ana?

Pofrirn? Leasing-ul, nu. Eo forma ingaduita de Durnnezeu. Oro. leasing-ul este a forml de a avea un drept Divin pe care nu pOD sa-l ai in mod normal, pentru ci nu ai dreptul Divin la banii respectivi, dar ai dreptul la masina respective. Deci, asa sunt si eu - am avut masina, inainte de a avea banii. Dreptui meu Divin in bani era mai mic decit era valoarea rnasinii, dar aveam dreptul Divin la masina, Haideri sa va spun ceva: stiti cum este cu dreptul Divin apropo de ma$ina? E un paradox, Dreptui Divin legat de ~ini tine foane mult de anirnalele de cornpanie pe care le-ati avut vreodau $i de animalele pe care le-ati crescut, Si in-

5titi cum am inteles treaba

La un moment

dar, dnd

totdeauna unul care a fost geambas si a crescut cai va avea un drept Divin la 0 ma$inl de putere rnai mare decit are unul care a crescut capre sau gain i Vorbesc foane series! Sa va spun si ... de cd

am luat eu masina, instructorul rneu - Gdu Icnescu-Cristea mi-a zis: "Eram atat de curios solvad cine si-a luat Subaru de 280 de cai", Pentru cj ei stiu ca in momentul in care un am isi cumpara 0 masina, rezoneaza cu ea. Pentru ca altfel nu poti sa a iei, pentru d nu poti. Nu iti vine. Nu poate sa Iti vina decit masina pc care a conduci. Si, i.n functie de masina pe care 0 con~ duce un am. poti sa iti dai se~ma inclusiv de caracterul lui. Ce-I place. Chiar $i de cei care conduc Lamborghini. N-are impor~ tanta! Pentru tine poate sunt mafioti, pentru mine sunt oarneru care au un rol. Sau crezi ca n-arn tost mafiot niciodata? Stiti, tcata lurnea vrea un rol de Iisus Hristos. Nu. MJi sunt ~i altfel de roluri. Si sunt greu de dus. Nu i~seamnj d s~nt . --neapiirat buni. Dar faprol d ...A~adar, pilterea Inleno.lfj nu flOt"
._

.

14

OVlDru-DIlAGOS

ARGE.SANU

".. Karma Ii drtplliI dioin: , ,

,

.

de ciu s.1U de bine, tine de puterea mterioara. Peate sa fie on inspre bine, ori inspre Jiu. Cind unul are un Lamborghini $i 0 suplne$tt, Insearnna ci are 0 putere interioara mare. Nu cl e bun s.1U Jiu. DeC. el poate s.a fie $i in Mafie, poate sa fie $1 in Politie, N·m: importanta. Eu spun doar ci are putere interioara II12tt. Peate sa fie Ji \"rijitor. $1po pi. Plnl la urrna este irnportmu. puterea interioara; valoarea in modul. _0 sa faccm 0 sesiune de Intrebari la sfaf$it!... Revenim, Deci asta tine de puterea interioara care are la r.indul ei.; De cine fine puterea interioar.i? De Sine. Sinele este in concordantl cu suflerul pentru cl nu poti sa ai un Sine mare ~i un suller mic. Sau poti sa ai, dar nu prea merge. pentru ci, cu cat este Sinele mai mare. cu atar SN-ul este mai mare, Ca altfeJ nu se poate, nu te mi$d. SN-ut, sufletul, este motorul vietii, deci automat 0 persoani cu vanta asnala mare va avea - chiar dad nu este ea foarte buna - un suflet mai mare decit 0 persoana cu dou astnU mid. Mi lntorc un pic 1.: dreptul de 3 naste $i de a te naste, Dreptul de .1 naste, Orice organism - rna refer la fernei sau la b3rba~ - este apt pentru procreere, corect] Cind un organism nu mai poate s.i procreeze? Caid CC\"3 s-a Intimplat, Si am discutat despre cazul in cue Dumnezeu nu vrea sa nasti, pentru ci are alt plan, da? OM exist; cazurile Ji blocaiele datorate oamenilor am referitor la dreptul Divin de a avea copii si de a naste, Si aici intervin, ce? Cauze de alddati. Peate sa fie un viol cauza unei ncriIiuti? Da, Peate s.i fie 0 persoana - ca S3 inrelegeri cum vin si cum se rufr.ing in \-ia141oastr.i lucruri de alddara - care in alte n ~.~ fon. sa zicem, VI'Jci, ,i a preparat potiuni pentru lepadat copn, sau ca s.i nu r.imii ins3rcinati. Peate 53 fie cauza unei inf~jtili din viata astl? Da, Sau, sa zicern, am fost cavaler in O~~ T~pliailor si am aiuns pma la lerusalim $1am ornorat cop.u din pantecele mamdor. Peate sa fie cauza unci sterilirap? Sau II unci infatiliuti la barbati? Dil.. ._ ~ritc: auz.a de infotilitate, oria: incapacitate de a face: capil, Me SIgut drept caw - mai pUlin atunci dod este: Planul Divin

at nasterii •.ma reg -

an: drept cauzl 0 ~Clla fa;a de copii, Beutl in alta via~a. Daca avern un medic care a fost ginecolog ,iin viafa asta a facut mii de avorturi, care sunt sansele ca in via~a urtrJatoare sa se nasca ferneie $1sa nu faea copii? Foarte man. Asta ca il intelegeti de ceo Pentru ca principiul este foarte sirnplu, Sunt ginecolog $i am trei rnii de avorturi, am crecat 0 energie, un nor irnens energetic negativ, care ce program are? Copii, organ genital, ferneie. Si unde se va duce in viara urrnatoare? Va ramane in structurile rnele. Eu, ca barbat, dad 0 sa fiu barbat, 0 sa rezonez cu femei care sunt infertile, sau-rna va afeeta pe mine, voi fi steril. Sau, daca sunt fi:rnc:ie, sigur acel nor va veni si, unde se va grefa? La nivel de chakra [-II. pentru cj vine de jos, Deci, tot ce am gresit noi in alte vieti si toate energiile negative pe care le-arn creat in alte vieti, sunt la nivel de magma. in momentul in care imi scad clmpurile din cauza unor pacate, a stressului, a mancarii gresite, sau rnai stiu eu ce, ,i mi se reduc cimpurile, energia respectiva intra prin picioare sau prin chakra radacinii in corp $i blocheazi structurile de jos in sus. Va e dar? Bun. Asta a propos de dreptul de a naste si de a se naste, Trecern mai departe, Am vorbit de dreptul Divin al copiilor. Existd un drept Divin al copiilor Ia scoli, 141gradinite, la jucarii.Ia diferite lucruri, la excursii etc. Si care scade in functie de parinti $i de ei lnsisi. E bine, e rau, este, Eu nu zie d e bine sau rau, Eu va ofer un ghid de conduita prin lurnea asta, Nu stiu dati e bun sau nu. Se spune ci Napoleon, cand a facut Codul Civil, l-a f.icut in nu stiu cate saptamani)n trei s5.ptamani, Si a ram as panj azi. Nu sunt Napoleon, darincerc s.i pun bazele unui cod de drept Divin ca sa stiti cum functionarn in lurnea asta. Si va spun si de ce: sunt un individ care am raracit extraordinar de mult pentru ci nimeni nu stia de fapr ce vrea. Si 0 sa vedeti d aceeasi tapta, din punct de vedere Divin, poate sa iti aduca bonus ~itot ea, din punct de vedere Divin, poate sa te darnneze. Asta este ~ar.tdoxul! Pentru ca. daca ar fi sa luarn legea, rna refer la legile date de Moise. de al,ii. dad ai omo~t un om, v~j fi omorat, careet? ~a
",

.

26

QVlDru.DRAGOS

ARGE5ANU

Karma ',; drtplul diuin

27

ar fi din punct de vedere Di~i~. Deci legea nu e co~~cta. Si atuno,. ce 1 est ~ corecta] . Stiti care este legea corecta. .... Este ege .. ,.. t· e 100% adevarata! Si nici asta nu este chiar 100% t una "care es .~ Spune Iisus la un moment dat 0 c hesti extra r' dimara or ad evarata. ., esne I apropo de post, de rugaciune - si mi.~ ZI:'-O cmeva retentor a incalcarea postului - "nu tot eel ce zice Doarnne-Doamne ~e mantuie. ci acela care face voia T atalui Meu". Care ~ voia Tatalui? Voia Tatalui poate sa fie, 141 un moment dat, once, In cazul lui Lot - cu Lot s-au culcat fetele lui clnd l-au irnbatat -, care a fost voia Tatalui sau nu? Nu vreau sa cornentez Biblia, A$a ci nu luati d exist3 bine si rau ,i wsta legi, Pana 101 urma este

ascultarea de Durnnezeu, La un moment dat am avut un rncci cu domnul Comandar $1mi-a zis 0 chestie 141 care rna gandesc de vreo trei ani, pattu chiar, 5i mi-a zis: "Fenci,i ... Este una dint.re .ferici~i, pard a zecea, dar se term ina cu ceva de .ge~ul "Ifolm~J~d din pricina Mea", Bait mintindl E vorba de minciuna $1 $UP cl demonul este fiul minciunii. Iar el spune ..fericiti cei care ••, pac, pa~ pac, •. mintind din pricina Mea",Si zic: "Cum vine asta?" 5i dupa ala vine pilda Sf. Antonie eel Mare care salveaza un om mintind, Adid, vine illharul, rna reg, nu era politia, dar era potera pe urmele lui. 5i Anronie este intrebat, fiind recunoscut ca mare pustnie $i mare drept: .I-ai vazut?" Si isla era dupa u~a, dar a xis .nu·. Ma reg, l-a salvat, l-a transformat in pustnic si l-a manruit, Mi-a trebuit ceva timp sa inteleg ci nu intotdeauna in planul Divin, luaurile pot fi ecute dupa legile Divine. Din pacate. Adici,1a fd ca in orice stat; orice stat are $i comando-uri care au un drept legal, dar nu Divin, sa fuca anumite lucruri, sa ucida. Nu Inseamna ci, din punet de vedere Divin, este corect, dar, din puna de vedere legal, sunt necesare, As13 incerc sa Vii explic, A$a ~ pe parcurs, a sa vedeti ce lnseamna, .• T oti platesc, asta e paradomL Am~ii plitescl Idea e in fdul urrnator - si vorbim despre impas, Impasul este un moment in care ai de ales lntre doua rele ,i, orice ai alege
II

pc moment, tot e rau, dar e important cat in perspective, ceea ce alegi tu sa fie bine, Aia este rnai greu de Bcut! ~i cine poate sa spun a asta? La inceput, nirneni. Esti doar tu cu Durnnezeu, Si Ill. faei alegerea. Si asra te deterrnina pe tint ca spirit; alegerile importante te determina COl spirit, nu faptul d te trezesti dirnineata ,i spui "rna spal pc: dinti, sau nu rna spal pe dinti" -'aia e 0 problema de igiena personals. Ceca ce te dererrnina pe tine ca spirit este un moment in care lntr-adcvar esti tu si atlt. Ceca ce face ca un om, la un moment dat, .. Aaa, care este diferenta? Pai, 0 sa spuneti, da, pot sa ucid in slujba lui Durnnezeu. Corect! Cruciatii, Stefan eel Mare, Vlad
Tepes Ilie, Au facut-o, dar, facolnd-o in/sub Dumnczeu ce s-a intamplat? ['41 ajutat Durnnezeu sa si ispaseasca, dar tot au trebuit sa ispaseasca. Adica, sa nu credeti d facand 0 tampenie, chiar data 0 faci pentru ca e$ti constient ca, in perspective, in Planul Divin este bine, nu lnseamna ca nu 0 platesti, ba 0 platesti. Orice

sunteti invatat] prin biserica faptul ca Durnnezeu este dear bun. Durnnezeu este si bun, dar este si drept, Durnnezeu este eel care ... Sti~i, rna uitarn pe drum si, uitandu-ma pe drum, mi-arn dat searna d sunt oarneni care sufera si oarneni care sunt fericiti, Cine, pana la urma, ingaduie treaba asta? Dumneze~. Asta it face bun sau rau? Nu stiu. Stiu doar d intotdeauna exrsta un plan $i intotdeauna exista 0 lca~za a tuturor I~crurilor. $i, pj~a 141 urma, fiecare om si-a determinut curnva, din trecut, starea In care se afla, Si 0 sa vedeti ca nici macar magia, indiferent dt este ea de: urata ~ide neagra, nu afecteaza decat in rnasura in care ai a plata de faeut din p.unct.de vedere ~rmic .• )stai sj te ~jnd.e~ti clnd vine cine va 141 nne $1 e legato Pal. dc cando De douazeci de .~, ani. Bun. Si. ce, Durnnezeu nu era pc ~olo, sau tim~ de de: ani"ttavut treaba? Si, dad Dumnezeu l-a lasat timp

gre~'eaIa se plateste, dar diferenta este ea intr-un caz te ajuta ~ie t sustine Durnnezeu, in alt caz esti singur, pentru ca tu ai ales sa fii singur. o sa imi spuneti: "Cum vrea Dumnezeu raul?" Pentru c:i

cs

'dou:ucd

.'

28

OVlDlU-DJlAC05

ARGESANU

Karma Ii Jrtplul Jiv;n

29. ",
.
r,

de doulm:i de ani d 5C chinuie, credeti ci nu putea
pc: CnC'\-a are s.L

sa gaseasd.

"tOOp3

•••
Rerenim la familie, a imi place.jmi place: sa povestese despre, M-am cis.itorit nici fuaru: Wzi~. ~ici foarte d.~~e. Am considerat eu d e bine pc Ia douizeci $1 sase de am. EVident ci nu am fort niciodad pregstit sa fiu 50f. taU si, rna rog, nici nu cred ci 0 sa fiu 1.1 vreo varsta. dar asta e alta problema $i tine de
snuctura mea perscnali, Unul dintre Iucrurile pe care v: trebui sa Ie acceptati este snuctura vo.utri. Credeti ti eu .1$ putea fi vreodata un bun familist, un bun taU $i un bun sot? Nu. Nu, $i rni-au trebuit doulzcci de ani ca sa inteleg treaba asta $i am lnteles si am acceptat, Deci, nu se poatel Dintr-un cal de curse, n-o sa faci niciochtl 0 mhtoagL Scuze, n-am \7\11 sa fac aceasta paralela - in sensu! d nu era cal de curse, era car .1e lupti. Deci, nu poti sa facio d n-ai cum. EI \"a fi tot timpul altfel, tot \'01 r.imane ,I tot va simr' Ji mirosul de praf de p~cl si tot se va duce $1nu poti sa-I faci... (Din saU: /Uigdciunt4 mama" schimha struaura ADN-u/ui ctJpilubU_) DJ.. ADN-ul este 0 parte: informationald 1.1nivel fizie. Dar struaura intc:nU a unui om si cea intima a unui spirit nu 0 poate schimba, in veci, nimeni, Aia poate fi cizelatl, $lefuita, pori sa-i dai orice forma. dar din mat nu pop sa faci bici, Cunesc pe altii mult mai buni decit mine $i ii apreciez penuu d eu nu pot s-o fac, $i nu stiu s-o fac, $i am renuntat s-o mai be. Dar, ca idee, incc.rc sJ \-3 aplic: eu ii apreciez foarte mult pe cei are stiu s-o fad, dar eu nu pot. M-am straduit, Ma rog, n-are importaniJ,; d nu 2SU e important. rut c.opiluL Si in momc:ntul in care plimbam copilul, eram un pacberde nervi. de draci, adici, Evident d rezona foarte mult cu strucnui rna sa plimb c.opilul in tirucior. Sit mergind pe strada, am tizut 0 ruroan.i care i$i plimba dldul fi zic: ..Uite-o $i pe

Revenim la drc:pturile Divine, Si rn-am cisatorit. Si Sea nas-

asta, in lac sa plimbe $i ea copil, i$i plimbajaVra·. E~den4_~ se intampll - d 3$.1 face Doamne-Doamnesi'cleste plinde .. glume - sa divortez ~i sa-mi cumpiir un clin~ Plimbam cl~d~L" Si void 0 cucoand care avea 0 pisica si zic: ..Uite-o $i p-asta.in·loc sa hi ia un cline. cl e asa..., cl e pe din colo ...• si-a luat pisicl·. Moan: citeaua. imi iau 0 pisica, De fapt, nu mi-sm luat. M-am trezit cu 0 pisica, Bun, asta ca sa vedeti ce inseamna sa-i judeci pe altii. Acurn, nu rnai iudec pe nimeni - am si dine, am si pisica, Evident. avand dine ~ipisica, am inceput sa studiez natura clinc:lui $i a pisicii in raport cu stapanul. Si, in general, a animalului de companie in rapon eu st:lpanul. Si exista 0 legatura de inteligenta, afectiune, $mechereala. Deci, cateaua lui tara era de o srnechereala extraordinara - eu n-arn rnai vazut asa ceva! Si aici intervine transferal. De ce] Orice se face in universul asta. se face pe principiul rezonantei. Ne inUlnim pentru ci rezonam_ Sunteti aici pentru cl ati rezonat cu mine. Faceti anumite cursuri pentru di rezonati cu de. Va ci.satorifi cu persoane pentru ci rezonati cu de, va despartiti pentru cl nu rnai rezonati cu de. Aveti un cline - $i aici voiam sa revin, Ia animalul de companie - aveti un animal de companie pentru d rezonati cu el. Sit dad la lnceput aveti un animal intr-un anurne fel, 0 sa vedeti d., pc rnasura ce va schimbati, inclusiv anima lul vostru de cornpanie SI: modified, in functie de cum va schirnbati voi. Bine, dinde rneu tot nehun e. dar asta este alta treaba. Nu e nebun, e doar ... altfel. Eee, ideea este in felul urmator. De ce e important? Pentru d voi'lcres~jn.du-l, voi~.hr.i~indu.l, f'.I. traind in campurile voastre, capata dih informatiile s~structurile vo~· tre adica, de la nivelul Sinelui vostru, eel mat profund. la din dnrintele voastre, ia din defecrele si caliratile voastre - voi vj
schirnbati

un

-

Pai, va intereseazal Si asta 0 sa placa si rnai mult Bi~eric~i?rtod~~e: ,rnorn~nt.ul in care "'_. _!l.ci privim viata din perspecnva z!lel de mal~e. Asta t~l ~o~e~te demiliarde d.c..ani si eu nu rna gandesc de~at cum sa-rru platesc

o sa 'spuneti: nee rna intereseaza?"

ei se schimba. Cainele, pisica, se schimba,

.~

30

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Karma si dreptu! diiJ;n In orice fel de carciuma!

'I

31

maine intretinerea sau leasing-ul Iii masina, Dar daca intretinerea sau leasing-ul la rnasina va preocupa, 0 sa aveti problema asta pan a la sfininrl vietii voastre, desi nu va doresc treaba asta. Tot etta a= faceti si tot ceea ce inralmf} arum 0 sa intalniti peste miliarde de ani. Si orice animalu] pe care il crestcti acum, 0 sol-Iintllniti peste miliarde de ani; si iubirea pe care i-ati dat-o acum, 0 5-0 inralniti peste rniliarde de ani - dnd el va f om. Si daca veti fi destul de lntelepti, 0 sa volrecunoasteti anirnalele de cornpanie. Stiri, chestia asia am invatat-o de la 0 tipa a carei sord - nu stiu la a dta Incarnate ca om era - ii fusese maimuta de cornpanie, Si la un moment dat rna Intreaba: ..Dar de ce ii spun eu sora-rni, rnaimuto]" Era mai mid decit ea, evident. "Tot tirnpul ii spun rnaimuto in sus. mairnuto in ios." Si zic: "Ia. uita-te dupa a·. Si s-a vazut, rna rag, era rnai bogata, ca avea 0 mairnuta animal de companie, Vi se pare logic ti se relntdlnesc spiritele respective? Evident, pentru d etlstl principiul rezonantei, Si principiul rezonantei face ca oamenii 53 se lntdlneasca, indiferent d se urasc, sau 5C iubesc, Si ceca ce ne face sa ne intalnirn unii cu alpi. este acest principiu al rezonantei si anurnite train comune pe care le-arn avut vreodau, ~a ci aveti grija de anirnalele voastre de cornpanie pentru d 0 slle relntalniti, Educaji-le, pentru ci defectele lor de: acurn a sl \·j.unnarc:a.sci peste ani. Adid, un cline pe can: l-am barut -~ $1 pe care l-am im-a~t sa rupa, sa stiti ci se va rnanifesta fa,a de: mme, altidata. 0 fiaci pe can: am format-e arum se va manif:su, n:~tiv la mine. aludata. Nu stiu dad e bine 5du rau. Si nu va ~c, lOti 0 dati, sj, rna crederi, E un studiu al meu. Nu stiu dao ~e adevarat, poate d e fats. Voi verificati-L. (Dm sal.i: Sf poau mnCJl17Ul?Din om in animal?) • • ~a. poat: ,i d,in am in animal. Singurul caz pe care l-am mtalnit.dm om m ~Illmal- doua, de Capt- este acela al unei tipe care a aJum al coo I" In u I' ul hal, a mum" din coma alcoolici '. Ita. tun $1. ~'1 ~uupal intr-un cline. E adevarat, Si vreau sa spun ca acel came, m momentul .. care 3J'ungc:ain fata una carclUm I, intra in .•. . .. . .. . O. ~ m c:arounu. nee carcum:;.. vede .. 1 sc laceau 0 ch"' man ... mtril. · n:. ..... 11 ~l

s:

Dintr-alea rnisto, care miros a bere acrita, d-astea ii placeau, E unul dintre putinele aemple.'· In general, orice dezurnanizare, adici orice pierdere a constiintei de sine. orice pierdere a urnanitatii, rna refer la alcoolici cronici, la drogati - cei in ultimul stadiu, nu d mai e constient $i si-a facut din greseala 0 supradoza, nu, rna refer la jia care nu mai stiu de: ei -, a$tia toti se pot, la un moment dat, intrupa in animale. Aceasta este 0 rnodalitate de involutie umaria. Revenim, Am vorbit despre dreptul Divin in anirnalcle de cornpanie, Fiecare om are un .drept Divin in animalul de: cornpanie, Pori sa nu-l ai, Pentru ca, sa stiti, un animal de cornpanie ifi aduce niste clipe fericite si niste bucurii la care nu ai acces dad. nu ai acest drept,' Pierderea dreptului Divin de a avea un animal vine de la a viat3 in care am fost, nu stiu ce, vanator. sau hingher, sau mai stiu eu ce, ~iam chinuit animale, tn viata urmatoare am sansa sa fiu cd .Medic veterinar, De ce? sa imi r.iscumpiir vina fata de animale. Mai departe. Am vorbit despre dreptul Divin in bani. Am vorbit d se poate rascumpara prin zeciuiala, post negro etc. Am vorbit d se poate masura. Ce voiam sa va spun? Nu fac apologia radiesteziei, dar sisternele de rnasurare sum bune. Sisternele de masurare ca a forma de ghidare a voastra in viata, sunt bune. Sunt chiar OK. De ce? Pai, pentru ca nu prea ai cum sa re ghidezi prin lumea spirituala - suntern babe oarbe si surde, Si, fiind babe oarbe si surde, avern nevoie la un moment dat de 0 indrumare, de ceva, de 0 drja, de 0 legarura cu spirirualitatea, Si radiestezia este a forma de legatura cu spirirualitatea. M.i rag, rnai erau rablele cu litere etc, Nu inseamna vraiitorie! Si preotii au sernnele lor. Sa stiti c;i pana si ei se ghideaza dupd semne, sau dupa carti, sau dupa ce sirnt. Sunt, de fapt, a modalitate de a decripta niste mesaje ascunse in lurnea de dincolo. Eu nu cred ca este un pacat. Pacat este ce faci cu de! Nu relatia personal a , cu ele, U$a ne este inchisa, da. Dar tot acea U$J ni sc poate deschide ···"ae·dincolo. Cand? Cand meritlm. De Pentru ca SJ nu durt'm

.

...

c~?
.'

32

OVlDlU-DRAGOS

ARGESANU

Karma si dreptul dluin " ,

33

i
'

,

'-

"

'

,

cu noi mizeriile noastre, Dar se poate deschide cand hotaraste Durnnezeu, Rclapa personald cu spiritele nu este considerata a greseals in masura in care nu deranjez lumea spirituals si fae totul in acord Divin, in Dumnezeu, Si Solomon a tinut patruzeci de zile de post negro, da? Si a ajuns la Dumnezeu. Si a fast lntrebat: "ee vrci?" Si a zis: "lnJdepciune·. Si a dpatat putere asupra duhurilor. Pai, daca a dpabt putere asupra duhurilor, ce credeti ca acea eu ele? Stia d c:xista duhuri de sus, duhuri de 105. Stia cl exista duhurile luminii ~iduhurile lntunericului, Stia sa vorbeascd si eu uncle, si cu celelalte. Pai, cum ne dam seama? Din rugaciunea lui Solomon, care spune: "Doamne: trirnite din fata tronului Tau lntelepciunea", Cine e Intelepciunea asta] Sunt lngerii din fata tronului, care sunt serafirnii ~iheruvimii. . Dar la fel de bine ~tia 53 foloseasca ~iduhurile de j, '. Duhurile plmantului. Pai, cum ne dam seama? Pai, d;]ca nu-l interesa, nu murea sarac, Eu nu rnai stiu; a devenit intelept dnd a 3\'Ut cdc 0 mie de femei sau inainte? Asta e singura mea dilerna. lnainte a fast lntelept si a avut 0 rnie de fernei, sau a trebuit sa aiba 0 rnie de femei ca sa devina intelept? Aici n-am lnteles, Nu e foarte clar, Lumea ortodoxiei spune ci - asta e in {;ulisele'ortodoxiei el a innebunit la sfaqitul vietii pentru cl. dupa ce s-a intdlnit cu regina din Saaba, dupa ce s-a cuplat cu regina din Saaba care, la rindul ei, s-a cuplat cu mai multi, el a inchinat un templu zeitei Isis. Adici, cui? Adia, principiului feminin. De fapt, 5-01 desteptit, nu s-a timpit Si-a dat seama ci templul iudaic il prearnareste numai pe Dumnezeu Tatal. Si-a dat seama cl nu este complet lUd nu apare Ji principiul feminin in Divinitate $i n-a facut altceva decit sa manifeste un echilibru; sa-i inchine un ternplu $i ~~. ci Isis.~c reprezentarea in plan spiritual a principiului femr:l1n~3 Maicii Domnului. Si asta a fast tot. DA1?-Uniispun1ci, dad esn prea Intelept, tJti nebun...

I; -

Aveam la un moment dat un maestru, care este ,i maestru de qi gong, $i cram eu plecat prin tara $i rna suna. E~ foarte suparat, Si zice: "Drago$, sunt cam neseriosi a$tiil din Bucuresti" .. EI, fiind radiestezist grad mare, 7 sau 8. Ii zic: "Pli, de cd" Si el zice: "Pai, am organizat un curs 13 Bucuresti si s-au anuntat nu stiu dti si au venit numai 16. Si rn-au f.icut sa bat drumul.,." Ii zic: "Ti-ai masurat dreprul Divin in bani?" El: ..Nu". Eu: "Ti-ai masurat dreptul Divin in cursanti?" El: ..Nu". Eu: "Ja mascara! Cit ai?" EI: ,,16", De ee va spun treaba asta? COl 53 intelegeti ca dreprul asta Divin, indiferent ca e yorba decursanti, de verba de bani, d e yorba de initieri, de ceea ce primiti voi, este un drept Divin lngaduit de Durnnezeu, Ca sa intelegeti cum functioneaza principiullui MO$ Cnciun. Eu am fast un pic lmpotriva lui Mos Craciun, ,ti~? Dorn'Ie, e. a sarbatoare. care nu prea arc: legatura cu crestinisrnul. Si,]a un moment dar, statc:am 13 cabinet $i vine cinc:va - dar. dacd rna eredeli, nu stiu cine -lil mine $i imi aduce un Mos Craciun in forma de lumanaricl, un brad in forma de lumandricd si sase lngerasi in fonna de lumdnarica. Si mi i-a dat in punga, Si eu i-arn scos din punga ~ii-arn pus pe masd, Si i-arn aranjat, Si rna uitam la ei - sriti, apace dilema asta in legdtura cu adevarul: e bun adevarul, nu e bun adevarul; e bine sa-l stirn, nu e bine sa-l stirn ... Eu va tin de yorba, dar, de fapt, va fac niste programe la nivel subliminal - in gluma se pot spune rnulte adevaruril Statearn si rna uitam la Mos Craciun $i mi-arn dar searna d. pana 101 urma, este a sarbatoare frurnoasa. Ca, pjna 101 urma, sirnt lumina si vad lumina. Ca.este ingaduitd de Dumnezeu. Dupa aceea, am inceput studiez substrarul eu chestia eu Mos Craciun. Si substratul chestiei cu MO$ Craciun este ornul. Copilul - ornul; bucuria - fericirea; sarbatorile - Dumnezeu, Dumnezeu care e preocupat de fericirea noastrd. Si cd, pjna 101 urma, este un adevar in existenta lui Mos Craciun, Si 0 S;) va spun ~i e ce? Pentru Cat dincolo de faptul, d tu dai jucarii copi~ d ----Hor tiii., in realitare tu le iei ce este ingaduit de Dumnezeu. POf! ,.

ia

I

.~

,

.
3S

QvrDlu-DRAGOS

ARGESANU

Karma Ii Jrtplnl dioin '

sa le iei altceva? Nu. De cd Pentru c3 n-ai banii,~pentru ca nu-ti vine, Bine, dupa aia mi-a aparut ideea de ce tara mi-a luat de fiecare dati de MOf Craciun cite 0 pijama, dar asta e partea Dar exista dreptul Divin, vorbesc foarte series, al fiedrui copil, can: se manifesta prin cine, pan! la urma? Prin parinti, Parintii pot sa aduci copilului, cd Cc: lngaduie cine? Mos CIi· ciun, can: fiind cine? Durnnezeu, Va e dar? A propos de drept Divin. La. un moment dat, eu am avut mai mulre relatii, Asta e viata meal Si rn-a frapat un anume aspect: eu zic d runt acelasi, stiti, dar in fiecare relatie rn-arn manifestat altfel, Uncia am putut sa-i cumpar inel cu d-ala, rna mg, zirconiu; alteia am putut sa-j iau a geacl din puf de pinguin ~i lteia a nu-mi venea sa-i cumpar nici macar un buchet de: flori. Dar din suflet nu putearn, rna durea sufletul. Si rna g-jnde:arn: "Sunt eu ne:bun? Sau ceva se intarnpIL.· Ca nu m-arn schimbat asa; chiar ~ sa te schimbi nu se poate; eu am rarnas acelasi, De ce nu pot acelei persoane sa';' cumplr un buchet, rna scremeam. Si singurele mornente in C3.J"e putearn sa-i iau flori, erau la rnomentele mario Si, normal. fiind obisnuit sa rna analiza din punct de vedere personal, zic d ceva se intimpla: ori, unu, sunt suparat pe persoana rc:spectiva, si, da, erarn suparat, dar nu a13t incat sa nu pot sa-i iau un buchet de flori, si, doi, dreptul Divin, Nu avea dreptul la asa ceva. Deci, ea nu avea dreptul la acel buchet de flori, Si. a sa vedeti d, in momenrul in care: ~i si vrei sa urmezr dreprul Divin, esti ca un trarnvai pe sine. Dad, la inceput, in legile karmei, te fredonezi din stanga in dreapta si din dreap~ in stanga. in mornentul in can: intri pc: legile Divine ~i urmezi un drept Divin nu mai pori sa fad ce vrc:i. . ~~ici,poti 53 le iei copiilor tai ceea ce au voie si trebuie sa I: 10 .a, dad nu le iei, 0 furl. Poti sa dai celor din jur ceca ce au ~ "'Ole~ dad n-o faci, 0 furi; dad faei peste, 0 furi. De ce? Ca sa tnlde~ CU'c: este principiul dreprului Divin. Si atunci? . Bine, sa stiti d se simplifica lucrurile, Sa zicern c3. e ziua CUJVa. Intn:b: .Ce are voie?" "Ana." Vorbesc fcane series. Si a
a doua.

sa vedeti ~.' in ~omentul in care: faceti ce trebuie din punct de vedere DIVIn, vise deschid alte usi, Pentru ca totul pJc;1c3 spre urmatorul pas. Irnplinirca dreptului Divin in relatiile noastre interurnane va deschide dreptul Divin in ce? In cunoastere, Pentru cl nirneni n-o sd-ti dea acces 1.1BOS (biroul de documente se. crete} dad stie ca esti hot. Nu? Coreet! Deci, tu, ca sa ai acces in banta de date a lui Durnnezeu, 13 nivelul cunoasterii spirituale superioare, trebuie sa dernonstrezi ca C$tI dispus sa-l irnplinesti, nu sa-I accepti, ci sa-I implinesti tu. Pentru cJ. dreptul ala Divin nu se rnanifesta numai relativ 1.1 dusrnani si cunosrinte, ci $i la nivelul celor apropiati, pc: care ii iubesti, Adica nu rnai poti sa-i oferi orice unci persoane pe care o iubesri, nu rnai pori d-i oren decat ceea ce are ea voie. Dumnezeu n-o sa-ti dea niciodata mai mult decit ai voie, ttl da cit considers EI ci ai voie, dar in dreptul tau Divin. La copiii tai, la r'milia ta, la cei pe care ii apreciezi si nu poti sale dai rnai rnult, .-. pcntru ca, dad Ie dai mai rnult, platesti. In momentul in care: ai lnteles cum este cu dreptul Divin, abia dupa aceea ai acces 1.1un plan spiritual superior si aici intervine dreptul Divin in cunoastere spirituala, Pentru cj vreau sa va spun ceva. Acum, ca va vorbesc, eu am acces la 0 anurnita zona a bancii, rna rag, a cunoasterii Divine. Dar cand ies de aici, nu mai am acest acces. De ce? Pentru d asa este facuta aceasta minune care este lurnea spirituald, Ai accesul in mornenrul in care ai voie, nu oricind si nu 1.1orice ora. Nu intri acolo ca in bibliotecile publice. Pana si bibliotecile au zone in care nu intra oricine. Si orice minister si orice lueru are zona uncle nu intra decdt anumite persoane. A~a e si la Durnnezcu. 0 sa-m: spuneti ci: "De ce e important?" Pqi, e important, pentru d atjta timp cit nu aveti acces acolo, sunteti sub unii care au acces, Problema nu este sa aveti acces asupra ahara, ci sa aveti acces acolo. o sa enunt un lucru: "Usati prostiile eu libertatea ~i eu liberul arbitru! Nu exista nici libertate, nici liber arbitru absolutl" Astea sunt povesti, Libertatea absolutj nu e;ostJ pentru cj oricum ~ti intre demoni $i ingeri. in momc:ntul in care ti-Ji ales

....

36

OVIDlU-DRAGOS

ARGESANU

Kanna 'sfJrtplu! Jivin

,~i,

37

o cale, nu rnai ai libertate absolutd pentru ci esti tributar clii pe care ai ales-o. Deci, libertate absoluta nu cxista.! In ceea ce priveste liberul arbitru. Singurul liber arbitru pe care puteti 5a-l rnanifestati este alegcrea intre lumina $i intuneric. Aut! Punct, Odata ce ati ales. s-a incheiat $i cu asta, Deci, nu VlUU sa va dezamagesc, Va feresc de plictisul $i timpul pierdut in a judeca asupra acestui concept. Puteti sa judecati, n-am nimic lmpotriva, Voi alegeti si, dupa aia, vedeti voi. Indiferent ce, N-art importanta. Dar lasali prostiile Ia 0 parte. Aveti tot atat Iiber arbitru cit aveti sa zburati in spatiu acurn. Bun. A propos de nastere. In mornentul in care nu ai dreptul Divin de a naste $i infiezi un copil poti 53-ti ispl$e$ti prin asta paeatul de a fi gresit fata de copii si, in momentul respectiv, sa capeti dreptul de a naste, Sunt Marte rnulte cazurile de persoane care sunt infertile, infiaza copii si, dupd adoptie, r.iman lnsarcinate, Cunosc un caz: 0 doamna care avea jumatate de ovar, deci nu unul $i jurnatate, ci door jurr-.abte.. Si a ramas insamnat3 dupa cc a infiat un copil, COl sa $titi cl se poate, Asta referitor 101 dreptul Divin in eopii. o sa vorbim un pic despre dreprul Divin in sex. Banuiesc ci este preocupata mulra lume de asta. Ce inseamna lipsa dreprului Divin in sex? Inseamna top pacientii psihiatrici, acestia nu au drept Divin in sex. Ori runt exacerbati, 1%, ori 99% n-au nici un fe1 de drept Divin in sex. Si asta este una din cauzele nebuniei lor. 0 supralncarcare energetics si care are 0 conotatie bnnici, evident, si 0 legatur.i cu raul. La pacientii psihiatrici este 0 pierdere totala a legaturii cu Dumnezeu, In psihiatrie se spune dar ci - profesorul spune psihiatrul este eel care trebuie sa iJ dud de mana pe pacient pan a dnd regise$te calea cu Dumnezeu, Nu el a spus-o, ci 0 psihia~ ~ar ~t pe ~colo. Ea spune ci trebuie sa te porti cu pacientul psihiatric ca ~J cu un copil. Iar 0 alta psihiatr:i spune ci el este plrisit de Dumnezeu, iar psihiatrul trebuie sa-l dud de mana pitli ~d Dumnezeu il ia din nou sub aripa Lui. Acurn sa nu inldegep d e Durnnezeu un nasol $i ci l-a lisat pe ala, bietul de

.el, in ospiciu. Nu. EI a ales sa se rupa de Dumnezeu, orgoliu, din C3UZ3 unor lucruri, din cauza unui Plan DiVid datoritaunor lueruri pe care el le are de schirnbar inauntrullui: eu"! se po~t~ remedia? Greu. Dreptul in sa poti sa-I pierzi fie datont.i unur luramant de altadata, cand n-ai Inteles saul ~i l-ai considerat un pacat - asa cum toti suntern lnvdtati ca saul este un pdcat - da? Ca e de la diavol. A$a ati fost invafati. Nurnai ci sexul a fost inventat de Doarnne-Doamne. Stiri, apararul sexual l-a mcut tot El. EI ti-o da, El ti-o ia. Cdnd? La un moment dat, E un eip. E un program. Si face e1ie $i s-a incheiat. Stiti, ci exista expresia, Mie rni-a placut ca printre baietii de 13 brigada se
spunea: faci, nu faci, tot ii trece vrernea, E preprogramata.

din

Stiti ce e dragut aid? Barbatii sunt foarte orgoliosi si foarte mdndri de: dimensiurri $i. in rnomentul in care afli, de fapt, ci chestia legata de dimensiuni este data de Dumnezeu, inclusiv . asta e preprograrnata de Doamne-Doamne, in fimctie de anumite aspecte ale vieJii pe care trebuie sa le lnduram, Dad are or. goliul prea mare. ii da un pic rnai mic - vorbesc foarte serios pentru cii e 0 scoald si asta 3 barbatului. E 0 $e0313 a noastra, Pentru noi, barbatii, e chestia asta, pentru doarnne e carpul - rna rag. daca are 90-60-90. e perfect. data nu, are 0 problema relativ la ea insa$i. Dar to ate plead de la acest drept Divin, Exista un drept Divin in 01$01 ceva $i tine foarte rnult $i de ceea ce ai tacut altadara. Un exernplu: calugaria este 0 forma de acurnuluare si de stocare si de strarnutare a energiei sexuale, care se manifesta, in tirnp, in ce? 0 ai, sau nu 0 ai, Sa zicern, in viata asta, din cauza unei deceptii in iubire, rna hotarasc sa rna calugaresc. Asa, energia sexuala nu 0 mai folosese $i1mii Inchid, rna blochez, rnai stiu eu ceo Ce se lntdrnpla eu aceasta energie sexuala $i cum te va determina in viata urmatoare? Dad fac asta din punct de vedere Divin, dad rna due $i rna calugaresc si raman in manastire, 0 sa am. Desi, se poate sa fie potenta mai mare, dar s-ar putea ca juramdnrul castitarii sa rna urmareasca in viata urmatoare $1sa deaf rna rog, "" .chestii de baieti, ejaculari precoce etc.•, dar se poate intdrnpla.
I 1<1:,"-,,,....... ,.~

.....

~~

38

OVIDIU-DRAG05

ARGEMNlJ

Karma Ii dreptul diuin

39

Bun. Ce se intampla cu exacerbarea vietii sexuale? Sa zicern c.i uzezi prea muh de ea in viata asta, ca Ierneie sau ca barb at. Vi.lJ.3urmatoare cum va fi? (Patlzd.) Pentru d ai gresit fara de sex. Deci, depinde cum il folosesti, E [oarte important modul in ore folosesti un dar cart Ji s-a dat. II folosesti intre parametn, e OK. Nu il [olosesu intre paramctri? Platesti. Prin ce? Prin accl lucru. Deci, orice ocazie imsita ~i atata se pedepscste. Glurnesc: r Dar principiile S( respects. Ajunge cu sexualitatea azi, Poti sa renunti 1.3un dar Divin? Sinuciderea cste 0 forma de renuntare 13 darul Divin .11vietii si •.1 pedcapsa maxima. Dar pori s,3 renunti constient 1.1un dar Divin? Oil. Am voie? Da. Spun despre renuntarea [a anurnite daruri spirituale. De ce? Nu pot sa le due. Vad si nu pot sa vad uratenia lurnii ~iatunci m.i rag la Dumnezeu: "Doilmne, lnchide-rni ochii, c.1 nu pot sa vad ceea ce "ad". Ma asculta Dumnezeu? Da. Pot sa renunt 1.1darul auzului] Da, SI: poate. Dar se poate si S3'P dea un dar pe care sa nu-l poti duce ca sa lntelegi cl esti lirnitat uman. $i atunci iti recunosti neputinta. Si asta 5C: nurneste srnerenie! Adrnitand d ai putea 5.3. vezi viitorul alar tai, Si iti da Doamne-Doarnne si vezi accidentele si alte alea, crezi d ai putea 53 1 duei? Si arunci, ai putea si renunti la d? 0.1. Deci, se pune problema sl poti sa duci ceca ee II se ofed. Bine, dad ai ambitie, pjna la urma te obisnuiesti, Eu, de exernplu, nu vreau sa vad, eel punn in clipa de fal<i. in nici un caz, Gjnditi-va d veniti cu reate gfulduriJe voastre, eu toate frumusetile de dilerite culori~. ~u sunt cu~os sa vad in clipa de fala. Si arunci nu poti s:i v~ ~d conduci rnasma, nu pop sa vezi cmd mergi prin trafie. Mai bine sa nu veri! Si atunci, zici: ..Lasa-rni rnie putina perdea pe ochi, d e bine".
9

.. ~.ai. dep~ne. Activiulile energofage 0 sa trebuiasca sa Ie gas~ll VOl. ~dlc.a activitaple can: va scad lumina si dreptul Divin, <?nce rnuiune personals indeplinita va creste dreptul Divin. Misiune personals nu inseamna neaparat terapie $i initieri. Misiune

personala poate sa fie relatia eu 0 perscana; stau intr-o relatie penrru d vrea Durnnezeu - aia poate sa fie misiune personala, Pot sa stau la un scrviciu, Nu suport ee rnuncesc, sa zicern. Si stau acolo (;1 rnisiune personala. Si se pune ce? jertfa, jertfa este tot ceca ce nu-ti place sa facio Adid, vine unul care e vegetarian si tine $i cI postul ortodox, Pentru el nu e 0 jertfa. Pcntru el, [crtfa ar f ~;i vina la mine 1.1 masd si sd-i dau salarn de Sibiu. Ai inteles? Deci, ierrfa este ceca ce nu poti sa faci! Nu poti sa faci sex, faci sex. Nu poti ~j mananci came. mdn.inci came. Este inversul! Icrtfa sc chearna lucrul pc care nu poti 5a-1 [aci, dar il faci pentru Durnnezeu. Aia se chearna jc:rtfa! Trebuie sa va fie foarte dar: jertfa este un lueru pc: care il faci pentru Dumnezeu, dar nu-ti place. Si atunci, indeplinirea rnisiunii personale fata de un spatiu, 0 persoana, un grup, 0 meserie, a tara. Peate ci nu-mi place sa traiesc ln Romania, dar stau aici Cil rnisiune personala, speranta ca. poate, Doamne-Doamne 0 sa mi dea si rnie 0 coliba in Bahamas. Nu sunt fan. glurnesc! Ca idee, a inceput sa imi placa sa stau in tara asra. Nu de mult tirnp, de vreun an de zile, de dnd rna preurnbiu pc: c0 clauri, Mi-arn dat searna ca avern 0 super-tara. Am ajuns la Ciucas, noaprea. Ningea pe lac. 0 [eerie. Un restaurant pe rnarginea lacului. 0 frurnusete de tara avern. V-afi gandit la intrebari? Exista posibilitatea sa pierzi drepturi Divine pozitive. De exernplu, pc campioni li face Dumnezeu, Corect? Dar mai trebuie sa si rnunceasca. Deci, pori s.i ai dreptul Divin inscris in SN de a fi campion in orice. Campion nu inseamna neaparat cj tragi cu arcul, sau la paralele. Campion insearnna as intr-un anumit domeniu. In dorneniul tau: as in calculatoare etc. Dar mai depinde si de rnunca til si de ce altceva? De ispite. De lucrurile care te fac sa deviezi de la drumuJ tau, de la ceea ce consideri si ceea ce e important pentru tine in a deveni as. Poti sa fii as in rnoda? Poti.]n hair-styling? Pori. in absolut orice domeniu. Pori ~.itii JS

in

9

9

40

OVlDlU~DRAGOS

ARGESANU

:.K~rmq ,;drtplu/tliuin .'I.

- 41

in masai, in terapie? Pori, Poti sa fij as in rneseria ta, fie ci esti politist, fie: cl esti doctor? Poti. Deci, sa zicern d nu m-am nascut cu darul asta; nu m-arn nascut cu programul de a fi un as, rn-arn nascut vitel. Si torusi, dad eu muncesc consecvent, pas dupa pas, moment dupa moment, ,i ten ace, pot sa capdt acest drcpt Divin de a fi as in rnese-

ria mea. Pentru ci Dumnezeu face si bogatii si saracii, si lnvingatorii $i lnvinsii. Crezi ci pot fi un lnvingator dad nu e si Dumnezeu <leola? Sa fim seriosi! sa imi spuneti: "In lumea noastra, se mai poate, ca mai clJtiga Ji cei care nu merita .. Ca asa e in lumea noastra", Dar eu vorbeam de: drept Divin. Si atunci, ideea este: stabiliti-vs telul, ce vreti voi. In ce vreti voi sa excelati, poate sa fie orice, $1in familie, In ce vreti voi. Si, dupl aceea, lasati pe Dumnezeu !'a va conduca pasii catre telul vostru, Pentru d vreau sa va spun ceva: Dumnezeu nu ne vrea idioti, irnbecili si oi; Dumnezeu are nevoie langa EI de lntelepti, nu de:nebuni, de oameni constienti de ei insisi, capabili saia de-

o

barbierit si ~m sters-o", iar pe unul ll.ia benga, moare pestrada sau face un infarct la piata. Fiecare are dreptul.lui in amuri, .. : In cartile de rugaciuni scrie: ilDoamne, dezvaluie-mi .clipa dinaintea _mortii", Adica, se spune sa te anunte Dumnezeu Inainte de a rnuri, special ca sa te pregatesti pentru trecere, Si asta este un drept Divin care se d~tigj greu, Adicd, daca a sa fie sa-l :a$tigati - acurn, fiecare dintre voi aveti dreptul cat se poate de uman de a mun fad sa aveti habar de VOl -. va doresc sa aiungeti la nivelul la care 0 sa stiti exact clipa mortii voastre, 0 sa va puteti pregati de ea si 0 sa va bucurati de ea. Pentru ca una este sa mori ,i sa hi para rau, si alta este sa mori si sa iti para bine. Sunt doua lueruri complet diferite, Si asta presupune intelegerea rnortii,
lntelegerea fenomenului, acceptarea lui si stapanirea lui. Stapjnirea mortii este acceptarea ei, Col ~i isus - hai, pe cruce! Deci, tu I ti-o accepti pe a tao De ~e? Pentru ca, din punct de vedere Divin, asa este bine pentru tine ~ipentru cei din jur,

ozu majore,

Stiti ce am patit odata? La Uf3 mea a venit a pisicura, 0 frornusete: mid. alb cu negro. Si zie - stiti cum e, cind lti intra pisica in casa, a lasi - hai, ti n-o las arum, c3 nu am mancare, rna due sa-i iau boabe $i ii dau drumul clnd rna intorc. Si cmd m-arn Inters, am vazut-o tau pe asfalt, Mi-a stat inirna. Si arunci, Dumnezeu mi-a zis: .Iu te superi pentru a pisici? Si Eu trebuie sa ian dedziile astea in fiecare dipa", Asta e deosebirea intre mine Ji Dumnezeu, E1ia decizia vietii si a mortii; a nasrerii si a mortii fiedruia dintre noi. Si mai avem pana aeolo. Prima e acceptarea acestor VC$ti si, dupa aia, determinarea, Vreau sa vorbim despre dreprul Divin in a muri. Ca vorbeam de dreptul Divin in nastere, N-am terminat cu dreptul Divin. Dar emu un drept Divin chiar ~i in moarte, Unul are ~reptul Divin sa mom in pal, cu familia in jurul lui, ell copiii, ,.. sa b spuna: .Mai. copii, vine unchiul dupa mine ' vine lata J le VIne unica, au venit sa va salute, la ora de. .. am plecat, m-arn
~
~"
'I ~~_

Durnnezeu nici nasterea si nici moartea nu le scoate din context. S-a nascut Argesanu, dar s-a nascut lntr-o familie, dintra marna. cu un tata, lntr-un eras, cu niste frati, sau lntr-un spatiu, Deci, nu exista seas din context. Nasterea ~i moartea unui am sunt in contextul vietii lui. Deci, toate sunt legate lntre ele, nu le mai despartiti. Si exista un drept Divin inclusiv in a muri. Si poate ca a sa avern chiar posibilitatea ca, la un moment dat, sa ne alegern cum vrem sa trecem in lurnea cealalta, Vorbesc foarte series. Si cred ci poti sa faci treaba asta in momentul in care ai inteles, in care te-ai eliberat de karma, in mornentul in care lti indeplinesti misiunea personal a si faci sa ajungi 101 ace! nivel si sa spui: "Doamne, ered d rni-am terrninat ce aveam de facut $i e tirnpul sa plee". Si atunci trimite Doarnne-Doarnne dupa nne. Restul - dnd 0 da Dumnezeu! . ,: inca un lucru seun - magia este 0 forma de irnplernenrare a drepturilor Divine pe pamant, Magia nu incalca dreprurile Divine; este a fonna prin care se aranjeaza dreprurile Divine pe planeta. Adicl. in momentul in care, sa zicern, am gresit destul de flagrant,
.t
h., .............

'f.

..,

OVJDtU-DRAG05

ARGESANl'

Karma ti Jrtplul Jivin

43

una dintre modalitatilc prin care mi se poate lua dreprul Divin la bani, iubire, sex etc., paate sa fie magia. Deci, nu mai dati vina pc magic, d rnagia v-a luat sporul, Voi v-ati pierdut sporul, iar modalitatea in care a fast luat sporul, ca drept Divin, a fost rnagia. Va e dar? Nu mai dati vina pe rnagie! intrcbati-va care e dreptul vnstru Divin, unde l-ati pierdut. Pentru d, in rnornentul in care realizati treaba asta, se gisesc $i caile ca sa-l recapatati. [ntrebari? . : I Daca.scap d e rnagie ,.... R: Dad ai scipat de magic, lnsearnna d ti-ai recasngat dreptul, fie d e verba de sanatate, bani, altceva. I: Si inchizitia? R: P.ai,inchizitia nu pot sa zie ca a facut fapte bune, dar a fost o forma de pastrare a dogmei si a diseiplinei. Stiti ce se intjmplj? A fost 0 fonna de a civiliza oarnenii. De ce? Pentru ca a impus, oarecum, crestinismul cu iapca. Pentru cl i-a rupt un pic de chestiile vechi. A a.cut~ cam ... nu dur, a facut~ chiar nasal. Deci, a ficut-o abuziv, dar arc $i 0 pane poziriva, $i anurne ca, hai i zicern, a eliberat de niste ritualuri pagane. Nu fac apologia inchizitiei, Dar cred d Cr;J un rau necesar. Dad nu era un rau necesar, nu ar fi eristat, Sunt comins c.i 3 existat vrajitorie. Sunt absolut comins d a existat vraiitorie! Sunt absolut eonvins ca sub acuzatil de vrajitorie au fast amman si oameni care n-aveau niei 0 legawri. cu \'Tijitoria, dar asta este partea a doua. Stiri c3 orice sistern are. plnll.a urrns, si probleme de genul asta. Dar sunt convins d a rezolvar si probleme care chiar tineau de vrajitorie, putea sa :ajungi acolo dad nu lngaduia Dumnezeu? Crezi d putea sol fie cine v ;'! chinuit wa ingaduinfa lui Durnnezeu? Crezi d putea sol fie cineva an in foe ingaduinra lui Durnnezeu? Si, daci e asa, nu crezi d. a eristat 0 problema de plata karmici de alta data? Pentru d inchizitia a fast intre anii 150G-1700 ... cat? (Din sala: 1208-IB34 .•.) E, ia, gmdeste-te ce s-a intimplat pc: vrernea unui Nero? Ce s-a in tam plat inainte? Ce chinuri practicau popoarele

1: Si victirnele colaterale? R: Crezi ci cineva care a fast osmdit de inchizitie

ara

asiatice] .Nu se ~oatc lntampla ca toti cei care: au ajuns sa fie arsi ~e rug sa fi platit, de fapt, karmic, 0 chestie pe care: ei in~i~i au f.icu~~ la un moment dat? Nu stiu, dar se poate, E 0 supozitie, I: 51 ternplierii? 5i ternplierii au tacut 1.1fel, E adevarar, " I: SI rnasonii? R: Haidcti. .sa faeem 0 difercnt.1 intre masonerii si rnasonerii ., . mtre aSOCIJtll $1 asociatii, De unde a plecat ~iunde s-a aiuns, Sa ~liti.Cii. prima rnasoncrie J plecat de 1.1 constructia ternplului evrC:1C:SC,nu? Cum II chCIl1.1) Hiram, OJ. Hiram, care J fest $i arnantul reginci din SaJbJ: Cl asa a fost: Solomon s-a culcat eu doarnna si doamna 5-J culcat cu Hiram, Iar secretele pc care le-a aflat doamna de la Solomon .IU ajuns la Hiram. Si Hiram a neut initierile pe cdc trei - regina din Saaba, care este alias Balchis. De asta, rnulte dintre masonerii se inchina reginei Balchis, preotesei de fapt, ca era preoteasa. Ideea este d a fost tot un fel de initiere, N-a avut nici 0 componenta negativa, ba chiar una pozitivii. Ca si contrapondere la ritualurile iudaice. Gandi~-vj ca oarnenii au descoperit la un moment dat d nu ai cum sa te lupti cu un evreu, din punct de vedere a] business-ului, ca te face. N·ai cum. Si-au dat searna ci este altceva. SI arunci au inteles practicile evreiesti a propos de jertfele de animale, a propos de templu, de imprumutul la ternplu; de suflet dat la templu, ~i dadeai bani pinj dnd ... A propos de entitatile care-i sluiesc pe preoti - rabinii sum preoti in veac dupa rjndui~la lui, Melchizedeck, Deci, a propos de accesul la lumina, a propos de Melchizedeck, ~itot J~J. Si, dupa aia, au trecut de partea asta - preotia lui Hristos care este alias Melchizedeck, 5i au transferar toate secretele esorerice iudaice in partea de masonerie, ca 0 balanta. r.inj dnd? pjnj dnd le-au dat foe ... Ma rog, regele Franrei ... Dar, initial, au aparut Col 0 reactie la lurnea spirirual.i, la lurnea Sionului,la lurnea puterii Sionului.ieare se bJZ.I pc ce? Pe lntelepciunea lui Solomon, pe tainele duhurilor, pc tot cc venea de la proorocii evrei; d, ei au' strut sa-si pdstreze cunoastere.i . .'

!t:

.

.

,

44

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

,;Karm'a Ii artptult/ivin'

.

.
r:

4S

i
!
I ~

spirituals. Se fae initieri, La e~ ar:nata est~ a initiere, ~u vo~csc de agentii guvemamentale. E! stru, Au tainele duhunlor din familie, Ceea ce voi lnvatati acurn, ei afla de la mama lor p'~na la vanta de fap~ni. Afi inteles? ~ Decl. 103 ei nu e 0 problema transfonnarea omului in animal. N-au nici 0 problema. Noi avem 0 problema, ca ortodocsi. Ei n-au problerne cu relncarnarea, n-au nici una. Ei stiu ~i ii cauta pe prooroci sa vada unde s-au nascul. Stiati? Evreii. Ii cauta, ia, sa vedem pc unde 5-03 nascut ala, ce vrei tu de 101 noi. 5tie dar fiecare lucru. Si au linii, au datele ... I: De ce nu deveniti marturisitor, cu forta dernna de urmat Ji de respectat, pentru sfintit rornanii, de: ce nu ati rarnas eu ei? R: Eu? Stii, la un moment dst spunea Hristos: .Lumea Mea nu e aici, Impar3tia Mea nu este asta". Nu rna intereseaza. 51 spun $i de ce nu rna intereseaza unu, am incercat sa fae treaba asta $; nu am vrut sa patese ca Stefan eel Marc. Cicd, de ce a murit Stefan eel Marc, e 0 gluma, $i nu vreau, Sunt moldovean pc jurnatate $i nu poate sa zid nirneni cl am vreo ... Ideea e in felul urmaton eu nu cred in rnase. Eu cred in individ. Eu, ca forrnatiune, sunt liberal, nu democrat. Eu cred in mine. ca individ, $i in Dumnezeu, Sau in Durnnezeu si in mine. Dar, ca sl lntelegeti, eu am ajuns, sa zicern, sa inteleg, dt de cat, ce lnseamna Divinitatea, dar nu cred in forta rnasei pentru ci-rni dau seama d masa e manipulabila, 5i clnd nu este masa manipulabila? C3nd runt indivizii constienti de ei lnsisi. Deci, panl

Ideea este in felul urmatort cred clvaml'rile sunt aate de subconstient. Eu am inteles principiul 5ubc'on~tientultiiin urmatorul fel: eu sunt un rod al subconstientulul rneu, M:I.~itest in exterior ceea ce am la nivel de subconstient, adicl tot ce

inseamna informatie, bine ~i rau. la nivel de subconstient,

fi altii] Cand baza se va schimba si va da nastere si va ridica varfurl dernne de baza lor. Eu nu pot sa schirnb vartul si nu rezolv nimic dad schimb varful. Eu pot sa ajut la ernanciparea si cresterea gradului de constiinta de sine $i 101 evolutia spiriruala a masei. Aut. Astlma stradui sa fac, dar asta nu este numai atributul meu, asta este $i treaba celorlalti, si a voastr.i, si a tutumr celor
care cautd 0 cale spirituals. Hai, sa va spun ceva.~c punc prea mult pret r= nimicuri)Dc exernplu, pc mine nu rna intereseaza daca un ministru are doua arnante. Decat sa fie casatorit si sol fie un frustrat sexual, d nu se rnai culci cu nevasta de treizeci de ani, $i din cauza asta e nerves si vine la serviciu si da de parnant cu toti ... Mai bine are trei amante si face lucrurile asa cum trebuie. Nu comparati planul spiritual si nu suprapuneti planul spiritual cu planul politico-economic, cj inca nu au legarura, Eu sper sa ajungem la mornentul Ia care vor avea legarura ~ise vor suprapune, dar, deocarndata, sunt paralele si in oglinda, N-au nie.i a lc:gatura. 5i atunci, pc mine rna interese~, l~ o~ actuala, sa vma indivizi care i$i fae treaba lor cum trebuie, indiferent de natura lor umana cii e homosexual, cl e ... , nuIt rna intereseaza treaba . ..... -. asta,doar sa~~ifad jobul lui ~a cum rrebuie, . I

PoporuJ roman are un subcnnstient si el a determinat pe cine? Pe asta, badaran. cioban, (Din sail: Ati 110r/1ilde (lftg(Ttd intre doud t'Tt ... ) Nu e vorba de alegerea intre doua ere, eu spun dear principiul care guvemeaza lumea, Nu rna inrereseaza restul, Si atunci, eu, ca(~a schirnb varful, trebuie sol actionez asupra rnasei, asupra bazei~aza deterrnina ylrful, nu v.irful baza.~i atunci, problema nu este de schirnbare ~ de sageti catre aia, d pe aia n-ai cum sa-i schirnbi, ca asa sunt, Ei sunt acolo pentru ca asa sunt, Cind vor

I
:

i

la urma, pentru ridicarea masei ce trebuie sa fae? Sa ridic individul! A$a ci chestia cu ridicarea nearnului Rornaniei, Romania, nu nU intereseaza, Ala va fi rezultatul dad voi reusi sa constientizez individuL Si atunci, pe mine cine rna preocupd? Cine e in faf', mea, Nu rna preocupa poporul roman per total - n-arn nici 0 trc:aha! (Din saLi: .MdJuraP azJuz lIiJrt bism·cd. ..) 51 mawr biserica] Eu ~ matura biserica, .. (Din saIl: Arunazti sdUI; CJl JdgliIi/i tcouL)

.~ ..

,
,
I

,

46

OVIDIU-ORAGOS

ARGESANU

'I'"

Karma Ii Jrtpllli Jivin ' '
"",' "", "

47

Pe tine te intereseaz.i dad

un chirurg e casatorit,

sau nu e

c.isatorit. sau e gay? Sau dad are m~na buna, s~u ~u? . (Din sala: DlUii art acas fa lumina Dubului Slant ... Jaw art

tnseamna cii cineva e de vina, Cii iila n-a vtllt s-ri ornoare, sa fim seriosi, ca are 3 kg - nu s-a g;1ndit elca 0 om.oara pC: marna-sa,
Deci, dad moare, rnoare pentru cii asa i-a lngdduit Dumnezeu,

bar.••ilia auI...)

E. ei! Harul it toarna Durnnezeu, se spunc, si in ~lcioarele de: lut, si in cdc: de aur, E treaba IUJ Durnnezeu. Ma uuarn, asa,

unele din cdc: mai frumoase melodii sunt facute: de unul de genul celui de la Queen, Freddy Mercury, $i de la Modem Talking, ca eu am crescut pe rnuzica de la Modem Talking si Queen, ~i md c am descoperit c.i ton sunt homosexuali, am zis: "Frate, in ce ~ci m-am bagat". Dar nu rna deranjeaza. De ce? De rnultc ori, Dumnezeu lngaduie omului respectiv ~n pacat, s.E..et~ ca 5~ ~~ si-o ia in caPt sa SI: smereasca, Pentru cl m rnomentu respecnv lp dai seama cl harul nu e al lui, ci c: de la Dumnezeu, Si e treaba Lui Dumnezeu, pana la urma, u.. de si cui i-l da. Ca Durnnezeu n poate sa-I dea oricui. Nici Mozart n-a fast vreun minunat ca om. Din cite stiu eu, n-a fast deloc an rninunat. Si a avut har. Peate cl era. mai curat $i rnai dogmatic celalalt, Salieri, dar asta nu l-a Bcut geniu, Si arunci, geniul it pune Dumnezeu unde vrea c:l si uncle:considera El in Planul Lui. Pilla burma, este ideal sa SI: suprapuna planurile spirituale, dar rnai e pina anmci. Nu e treaba mea. Treaba mea este sa va invlf 0: stiu, $i ce pot, $i ce am vazut cu. Peate gresesc. Accept rugestii $i reclarnatii, I: Spuneti-ne ceva despre copilul care i$i ornoara mama atunci cind se naste ... De ce mama moare la nasterea copilului? R: Cum adid i$i cmoara mama? Am zis ci viata si rnoartea sunt in mainile Lui Dumnezeu, Deci, faptul ca 0 mama e in pragul mortii la momenrul nasterii, de cele mai rnulte on se datoruti vinei ei proprii. Existi 0 inter-relatie intre copilul care se naste si mama care moare, E dar ci si copilul care se naste va trii toa13 "up cu culpa de a-i fi murit mama. in alta ordine de idei, ea. dand nastere unui copil, e dar cl si-a ispasit 0 karma si, rnurind in acea clipa, are 0 alta ispasire, Da, Pentru ci a ~cut ilccl copil $i a munt. Da., astea sc intampla in legile kannc:i. Nu

Hai, sa va explic, Voi sunteti niste initiati - rnarea rnajoritate de aici, Moartea nu 0 deterrnina si nu 0 hotaraste un medic. Deci, daca veti vedea c;i nu stiu ce medic a refuzat a intemare si ala a murit - asa i-a venit medicului sa refuze internarea - omul ala a rnurit pentru d asa a hotarat Dumnezeu si asa a hotardt
Durnnezeu ca rnedicul respectiv sa reactioneze, pentru dare el ceva de platit. Ca nimeni nu pica in treaba asta nevinovat, A propos de Ciomu. De ce s-a intdmplat treaba asta si de ce a ingaduit
Durnnezeu nevasta-sa, treaba asta, e dar si pentru Ciomu.

en e 0 lectie $i

pentru el, si pentru

Dar adevarul.; ~iaici se pune problema de judecata. Eu nu-rni permit sa iudec pentru ci nu lntotdeauna am datele necesare sa judec un lucru. Deci, eu nu pot sa spun: ;,Ciomu a fast vinovat , sau ala a fest nevinovat", Sthi voi ce s-a Intarnplat in alte vieti? Stiti voi ce i-a mcut ala lui Ciomu in alta viat;i? Stiti voi dad Ciomu nu a fost eunuc la pal at? ~i el, pacientul, a fost ala care umbla cu cutirul? Deci, nu stiu! Cine ~tje asta? Durnnezeu. Este judecat dupa legile oame;Ulor, da(;u nu-rni permit sa iudec, In Tibet exista 0 chestie. Detinutii erau tinuti in Ian tori, la picioare, Sit la un moment dat, trecea un maestru si a fast intrebat, pentru ci toata lurnea le dadea apd: "Bine. dar sunt niste crirninali", ~i rnaestrul zice: ..Nu stii niciodata cind esti in loeul lui". Tin~~'[isus a fost si in lanturil Si era Iisus, Si s-a Intarnplat, !. '. Deci, a propos de asta, nu stii niciodata. Si dad nu stii dnd esti colo sau dincolo, Daamne fereste! La un moment dar, vine la mine un politist care a fost condamnat pentru d era in rnasina
politiei, _ merges in spatele unui carnian care transporta
tevi,
0

-prudenta darners

teava a cazut din carnion $i l-a ornorat pc eel care sta~ca. in dreapta, Si el a fost anchetat ~i onda~~a~ pentru ?mor p'~lnrrnc

.....

prea aproape

de camlOn. Deel, nu

~tl1.

S.ut:

.~

48

QVIDIU.DRAGOS

ARGESANU

Karmati duptul dioin

49

unul in fall, noaptea, Habar nu ai; Oleum esti aici, a~m ~$ti ~incolo. Cine hotaraste asta] Doamne-Doamne. Poti sa ajungi la inchisoare f"ar.i voia lui Dumnezeu? Nu. (Din sata; Asta lnseamnd ca nu trebui« sa jim supdrati pr Dumneuu ...) Pai, asta e ideea, Deci, ideea este sa la$i sa se iudece dupa legile umane, dar de ce sa fii suparat, d nu inteleg? Vrei sa fii si tu suparat pc cineva si nu peril. .. (Din saIl; Rtftritor la Iisus can.fiind pr cruet, a zis: .. Tatd, dr a

m-ai pardsit?- A fou ca un "pro:, dea ca 0 supdrare...) R: Nu, a fost natura urnana din el care a tipat, Nu a fost supararea pe Tatal, a fost natura urnana. SO;] sirntit parasit de
Durnnezeu $i lipsit de Dumnezeu. Si era lipsit de Durnnezeu pentru d pe cruce a ram as ernul Iisus, nu Dumnezeul Iis~s. A ramas trupul si ornul Iisus. Si arunci era dar Cd era parasit de Dumnezeu. Dar asta trebuia sa se lntdmple pentru fiecare din noi. Deosebirea e d pana $i la El a trebuit sa se lntample. 0 sa vedeti, la un moment dat, d viata noastr.i este oarecurn preprograrnata. Si este foarte important sa acceptati $i 0 sa descoperiti d aCc.1Sti maestrului este acceptarea. nu sehimbarea. Si dad este schimb~~ta este in Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu ~in Planul Lui Dumnezeu. i

6k'JI.

•••
Stiti, existi niste legaruri a propos $1 de astrologie, $i de ora. $i de timp, cart se ba.zeati pe principiul rezonantei, Exista niste adevaruri - nu sunt eu foarte fan al astrologiei sau numerologiei - $i I! foarte importanta ora la care te n3.$O, pentru ci a sa vedeti d fiecare ora str.ijuiti de un Arha el i te nasti sub protectia unui Arhanghel, Fiecare ora este sub un Arhanghel, Automat, nasterea 51! inilinpla in timpul serviciului lui. Si arunci, reate lucrurile sunt clnduite de Dumnezeu intr-un anume fel. Si sunt

-----

Bcut p~tru evolutia noastra, atdta timp cit este flait ne dezvoltam ea spirite, are conotatie pozitiva, . . (Din sala; Dar azarianai; .:... , R: Nu, nici macar cezariana nu 0 poti face cand vrei tu. Amandoi copiii mei s-au nascut prin cezariana, Si am rnasurat dnd este data optima eu vreo luna inaintc. 5i nca dar data de ... - nu rnai stiu care data, adica stiu care data, dar n-o spun - bun, rni-a dat data copilului. Cand am ajuns acolo, vine doctorita: ..At pai, nu pot sa asist nasterea arunci, c3 am nu stiu ce, 0 rnutam cu doua zile inainte". Noi zicem: "OK". Numeroloaga - d avern o prietena care e nurnerolog - zice: "Pfoaa, ce data ati aleees, cea mai prcasta data". ~i se intampla urrnatorul lueru: intra in refacere spitalul, iar pe data respective spitalul era inchis, si sea ndscut clod am masurat noi ci era OI<., la alt spiral. Punct, .Si a propos de ora, masurarn ora. T rebuia sa se nasca la ora 10 ~i 10. Sc: deschid niste canale de energie, vine spiritul pe pamdnt, Si masor- 10 $i 10. Doctorita nu mai are rabdare: ,.Nu, cl Incepem". Era ora 10. Stip cit a durat pana clod i-a farot rahianestezista? 10 minute. Karma ei, a neveste-rni, d i-a ciutat ceva pc: acolo pana a nimerit, Asta ca sa intelegeti cj totul se intarnpia in momentul in care trebuie, Adevaratii ehirurgi $titi ce fae? Stau, stau, stau. Au a legatura, a propos de Duhul, ~iJjmt - acurn e momentul! La saIl! Pai, srati un pic, ca nu rn-arn epilat, ca nu ... Acum! Vorbesc series, jia sunt adevaratii chirurgi! Exista un moment ... Ati citit Ecleziastul? Scrie ca exista un moment pentru orice: exista un moment pen· tru a _~i, p~nt~ a m~ri; exista un moment pentru J iubi $i a despaflJ; exista un moment pentru fie care lucru. T otul este sa descoperi, iar acest lueru sa'se intarnple in Dumnezeu, Adica, in

6tsa

t:

Chi! Adica, in Lumina!
in care incepi sa sirnti, simti c~n~ e~ti in Lurniesti in afara ei. Si arunci, ori.ce ~aei, d~d. in Lumina ~$ti ~l esti conectat la universul de energle $1 Lumina In mornentul respectiv, esti in Oumnezeu si actionezi conform lui Dumnezeu. Si tot ce faci, conform lui Dumnezeu, nu este pacat! Peate cere

impcrtante toare, Putern sa le studiem? Da. Putem ,
.[

sa aflam

~!ri cdnd

in mornentul

de

cd Oil. Putcm sa gasim indicii relativ la noi, ce avem de invatat in v iata asta, ce ni S-3.intlmplat alta dati? 03.. Aclra limp cit este

1

50

QVtoru-DRAGOS

ARGESANU

Karma ,i dTtplul tfivin esti ~~~

51

.i
I

j

r,
I

l: ,
I

!'

pleat din punetul de: vedere 011 legilor oa~enilo~, ~a.r n_u din punctul de vedere 011 lui Dumnezeu. 51 atun~', ttJ g~se$te Dumnezeu $1iertarea in plarml de lege al oarnenilor. Adica: sa zicern d eu am men pc Planul Divin si am men; in Lumina ~i n-am respectat nici 0 lege ortodoxa, d nu rn-a interesat, La sfrnitul vietii ce se intarnplii? IUnduic: Doarnne-Doarnne, vine taica-popa, rna spovedeste, rni se intarnpla nu stiu ce, mai platesc cite ceva, mai runt ciliva prin jurul meu $i... la revedere! Ali lnteles ce lnseamna sa fii in Durnnezeu? Se randuie toate cum trebuie, Asu e deosebirea. Cand apare schisms si bal:mucul? Cand iesi din Durnnezeu. and art putere raul. De: ce art putere raul? Pentru d i-o dai tu. Cum i-o dai? Prin sc:n~le. in~netde $i gJ.J1durile tale gresite. In mornentul respc:rov intervine raul. Dar, dacl tu esti OK $i esti in Lumina. este perfect, Problema este sa pOD sa vezi lurnea prin ambele: si prin lumina, $i prin Intuneric. Cl in Durnnezeu poti sa fii ~ in lumina $i in lntuneric; nu iesi din Dumnezeu. Totul e sa fii in Chi - in energia lui Durnnezeu. (Din sala: Despre dria ou ... ) R: Dfja flu-ul poate sa fie: un loc in care am mai trait odata din punet de vedere karmic, Am 0 doamna care: s-a dus in Paris, au rat~cit drumul Sprt Luvru $i ea si-a dus tot grupul, desi nu fusese niciodata in Franta. A zis: ItHaidet"it pc: Olio cl va duc eu". 5i dupa aia s-a gandit: ..Dar eu n-am fest niciodata in Franta!" Q_;1J"~'d~uL Asta poate sa-ti dea a senzatie de deja VII - ai mai trait lntr-o alta tar.\ si te duci acolo ca 101 tine: acasa. 0 alta senzatie de dria ou poate sa fie: - pentru ci, intr-adevar, atunci dnd te nasti lti vezi viata de la un capat 101 altul si, vazandu-fi vUfa de: la un capat la altul, se poate intimpla sa iti ramana &.in· run in momentul nasterii, iar acele fuinturi raman 101 nivel de subconstient; raminand 101 nivel de subconstient se pot transmite la nivd constient prin samn. Transrnitandu-se prin sornn se pone intlmpla sa fie:adevarat, Mai sunt de 101 demon, rnai sunt rnulte altele, Se poate intimpla sa fie 0 ispita a dernonului, pentru d demonul poate sa lncerce sa lsi bati joe creindu-ti iluzia cl

marc, initi~t si Oleum,. de rapt. ine~pi s(vc:zi ~iit~nJl. Se Deci, sunt mal multe motive pentru care: poti sa 011 senzatia de dqa VII. (Din sail:. Ar puteafi trimise ca niste jalaane ••• ... ) ..' . R: Am Zl~ .ca ~ot sa ~e niste ialoane, dar pot sa nu fie jaloane, Cum rti dai searna: Greu. Si de multe ori prin multe, multe, multe ... Un lucru va sfatuiesc: nu dati crezare in totalitate 100%, jaloanelor lstora! Adica, sa nu devina modul vostru In ca~ .sa va ghidati in viata. Dcci, pot sa fie niste jaloane, pori sa te rei dupa de - rnai muir sau mai put in - dar nu in totalirare. Va multumesc ca ati venit! Spcr sa va fie de folos! Nu stiu in ce masurd am putut sa ating toate ... (ApiallZtfimI11l0tlJt.) 0 sa imi creased ego-ull Vreau sa va masurati dreptul Divin, dupa ace35t:i Seam. pc diferite planuri.
p.oate mt~mpla.
I;
.I

'1
I'

.....,

.'

~
,.,

Trezirea spiriluald ti to1i#iinfa de sine

S3

A doua conferlnfo

TREZIREA SPIRITUALA 51 CONSTIINTA DE SINE • •
~aptt centri)a~puri. sub fonna foitcl?r de cea~j ~~

mijlocul carora se afla Sinele. Sinele este caU2.41~l scopul vietu. Sinele este eel care se afla pe aceasta planeta ca 5j-~i ia lectiile de viall. Sinele este totul. Pentru el, Durnnezeu a jertfit totul. Fiecare dintre voi aveti acest Sine, Sunteti voi. Acest Sine pe care, rna rog. unii - printre care rna nurnar si eu, ca nu tori suntern de acord asupra acestui sistern - il identified cu Sarpele Kundalini, care este lncolacit la baza coloanei ~i doarme. 99,99% din oameni dorm. Vorbesc series! E1este eel la care se aflj memoria kinenezica, el este eel ce poard informatiile din alte vieti, cl este eel arc are progr.une pozitive si negative, care st: manifesta in jurul vostru, in viata asta, Datorita lui vi se deterrnina viata, In iurul lui este construit un univers pcntru fiegre - va dati seama ce important este fiecare om. Pentru fiecare am, universul este construit ca 0 oglinda a Sinelui lui. Nevasta, copilul, tatal, manu, seful, rncntorul sum oglinzi ale voastre, ~iala nasolul, ~i ala bunut, Torul in fimctie de fatetele pe care voi le aveti la nivel de sine. cu programele cu care: veniti de altadata. Attst Sine are $i 0 culoare, 0 dimensiune, 0 varna astrala, ~ insemnand cite lntrupari a avut in mornentul de fata: sunt persoane care yin de pc alte planete, sunt persoane care s-au nascut pc planeta asta, In functie de asta, au 0 vanta astrala care se poate mirun. In functie de prograrnele pe care le au inauntru,

serpii k~~dalini 3U culori. Cum va fi unul cue ar;progianie seruale? (Om saIl: ROIU •••) Ohooo, ce simplu el Cum va fi unul care are prograrne de bataie? Verde, sau maron, sau negru, sau albastru, d. sunt unii care vin cu prograrne de Arhanghcli. Asta inccrc sa va explic, cl existi chiar $10 culoare a Sinelui nauru $i cei care au ochii deschisi - nu e cazul rneu - reusesc s;i il ,i vadJ 13 CUloare - acum sa nu veniti sa rna intrebati: "Oaf eu ce culoarc am]", ca nu stiu, $1,sincer, nu sunt deloc inreresat, Nu e problema mea, e problema voastra ce culoare aveti si de unde veniti, Jj.cest Sine se intrup,taZj.. intra in tirnpul acrului sexual. arc fonna sperrnatozoidului, fecundeaza ovulul si apare celula ou. Pe la 3-4 luni se formeaz; niste prograrne, sunt nisre programe la nivel de ADN, $i apare ornuletul respectiv. Prograrne care pot fi influentate de multi factori, foarte multi factori: simplul fapt de a te naste pc: un parndm iii determine aspectul, simp lul fapt ci te nasti din anumiti parinti, iii deterrnind aspectul, simplul fapt ci. in momentul nasterii tale, sau cu 0 zi lnainte, s-a produs 0 explozie solara, sau in timpul sarcinii au avut loc explczii solace, sau a sarit in aer Cernobllul, sau mal stiu eu ce factori climatici, determine si modifies aspecrul nostru. Teate, Alimentatia, fumatul, bauturile, toate ne afecreaza 101 nivel de structuri - in tirnpul in care suntern in pantecele marnei, Buuun. ~ci: pe I~3~ lun~ :~bo~ Duhuf)=c~uhul? Duhul reprezinta entitatr, enntan spirituale cafe coboara de 101 ingeri - dintr-aia asa cum ii vedeti voi pe Capel a Sixtina, grasuni si cu aripi - care raman in stadiul de bebe, iar pc masura ce cresc si se modified vin $i se!.schimba aceste strucruri, Cine hotaraste -. treaba asta? Dumnezeu. In 'functie de ce? De Planul Divin eu fiecare dintre oameni. Bun. Ce se intarnpla? Ce este omul, de tapt? Omul este un
conglomerat de programe. Adica sunt prograrne irnplernentate de Divinitate, care tind sa traga ornul spre unitatea cu Durnnezeu,

$i sunt pmgramele negative. prograrnele karmice, programele irn.__plernentate de ingerii pazitori ai karrnei, care tind sa afunde omul lnlntuneric, Lupta se da 101 nivelul energetic. 101 nivelul ADN-uiul,
r, ,

.~

QVIDIU-DRAGOS

ARGE5ANU

Trezireu spiritualtI siconltiinra tit tine

S5

1;

acolo, g_c:na, care Ian ivelul spiritual - Oil: mai modified un pic .. c. este, de fapt, 0 dischera pc: care 51! ana inlO~afl.I.. . Bun. EI creste ... Sa va fie clar, la cei mat multi oameru, doarme. Momentul trezirii, cauza trezirii nu tine nici de mine, niei de voi. Cine hotara.~te treaba asta? Durnnezeu. De ce Dumnezeu? Pentru d d muta cu albele. Nu stiu dad va e dar, stiti? El hicreaza cu albele. La sah, primul care rnuta e albul ~iatunei d decide cine hotaraste rrezirea spirituala. Evident, modurile in care se trezeste un am sunt diverse, fiecare se trezestc la momentul lui, in felul lui, specific 'ui, situatiei lui, conditiei lui, nevoilor lui spiriruale. Exista rnagia care poate sa determine trezirea spiritualr, exista un $OC psihic care poate sa determine trezirea spirituala, exista un soc emotional care poate 53 determine trezirea spirituals, cxistj scoli cart due la trezirea spirituala - vezi yoga si asanele -, exista scoli ortodoxe, vezi manastirilc care due la trezirea spirituala. Fieciruia, in fimctie de cum i-a lngaduit Dumnezeu. Ceca ct duct la trezire, a s.i vedeti, are man: legatura cu sexualitatea, cu abstinenta sexuala, fie cl e acceptata, fie cl e liber consfinriu sau este impusa, adica esti in perioada aia de "n-ai cu ce si n-ai cu cine". Stili cl fiecare are a perioada de asta. Sau "ai cu cine, ai cu ce $i n-ai unde" - $1aia este a perioada. Deci, sexualitatea, de cd Pentru d energia sexuala, sau fnergia telurid,Jste motorul vietii in plan material.lmi pare rau trebuie sa fac afirmaria asta, dar asta e realitatea, Motorul vietii in plan fizic este ~r~ sauala~mbinati, evidcnt;\:u.energia Divina. Hai sa ~Jc~m ca materia reprezinta energia sexuala, Sfintenia presupune elirninarea energiei sexuale din rnaterie si atunci nu mai putrezeste, Bun, mai departe! In ceea ce priveste trezirea, cum se rnanifesu e.a? Pai, sum rnai rnulte feluri de manifestare a trezirii: se poate manifests ca 0 durere de spate, inexplicabila, n-arn ridicat nimic $i m-am trezit intr-o zi ti rna doare ingrozitor spat de. De multe ori, sarpele kundalini - am inUlnit asta de rnulte ori - poate La a ia pe picior in ios ~i tunci apare ca 0 fonna de nevralgie de a sciatica. Se duct omul, face un RMN, vedc ci discul e la loc. i se

ca

spune: ~~om~ul.e, nu stim ce ai, n-ai nimic, ia $i tu ceva acolo, nurofen $t mal $UU eu ce". Ce trebuie Bcut? Ridicat lnapoi, BuunJ Se trezeste si incepe sa. dea anurnite stan, se schimbd comport~mcntul. Problema trezirii este schimbarea cornportamentu,lul unui om. Din eel mai cuminte ~i scultator am poate a sa devina 0 fiara, din pacatc ... Peate sa inceapa sa aibii iluzii, poate sa inceapa sa aiba auzenii, vedenii, poate chiar sa vada ce spune, dar nimeni sa nu-l inteleaga. Peate sa·i creases anurnite senzatii, capacitatea de a mirosi, se poate arnplifica tot. Se pot exacerba, de: exernplu, dorintcle sexuale, Se poate sa descoperi cu stupoare c-i ru, de fapt, n-ai fost niciodata hctcro $i ca, rna rag. ti-au placut ceilalti, Vorbesc foarte scrim si e tragic, dar adevarat! Si omului respectiv trebuie sa-i explici. • La un moment dar, trebuie sa fa~i 'deosebire/intre rrezire., ,i pacal. Da? Trezirea spiritual a presupune orientarea instinctului sexual intr-o directie; si asta poate sa fie C~at omul ala - de obicei - asa r.irnane. Rar se ... cd muIt, devin bisexuali, Mi-a trehuit ceva tirnp, adica, rna rag, nu stiu, nu e foarte dragu] sa-fi spund un barbat ca te iubeste. Am prirnit si declaratia asta, asa d de asta vii spun. Si reacria mea a fost foarte ciudara, foarte dura, dar nirneni nu mi-a gjsit un raspuns. Am rners la un duhovnic al rneu care era tot leal, adici tot ucenic al lui Argatu, si i-arn spus: nDomnult:, arn prim it 0 declaratie de iubire de la un barbat". Si a ficur ochii man: Jh, e un demon!" Exista $i d-astia, dar nu e cazul. Nu inrotdeauna - stiti, noi dam vina pe demon. -, dar nu intotdeauna demonul este de vina. Mai suntern si noi. Stiti'pilda aia eu oul? Cica era unul in post si s-a gdndit d ar putea sunteze posrul ~inu avea decat 0 lumanare; si a luat 0 lingura, a pus oul in Iingura $i il cocea la lurndnare.Ia candela. Si a intrat rnai mare le lui si l-a intreabat: faci aici?" "Dracul rn-a pus", si dracul era dupa colt. .Eu? Nici nu rn-arn gandit la asa ceva." Nu intotdeauna putern da viru pe rau, In alta ordine de idei, in legdtunl cu imodul in care se rnanifata raul ap~r~ problema fiecarui individ. Prin noi, pentru cj noi perrnitem niului sa se maniteste prin noi, gaSe$le cI, de tapt,

sa

nee

.'

j

"1

.'
Trezirea lpiriluald Ii tonjliin(a tit sint
57

S6

OVlDru-DRAGOS

ARGESANU

I

!
I'
i' I)

r

portite, dec le avern arnlo. D~r:i nu le ai, nu te poate ispiti, dad le ai ,lnsearnna ci esti vulnerabil. SoJu~a este sa le gasc$ti $1sa le rezolvi, d le accepti, sa te iubesti asa cum esti ell belelele si cu problemele tale. Plna la urrna~mul, asa cum it vedeti voi p~ strada. suna foaneJlclt-1i-nu-o-d_pbca la foarte rnulta lurne, deci, ornul este urf~E~chimie-ffiarte frumos creat, Si criminalii in serie sunt niste robotei care au ... $i bifeaza stii? Pe ala l-am luat, pc: ala l-am luat ... Si dupa aia i$i da drumul. Deci, el hi indeplineste rnenirea - asta nu insearnna d nu mai trebuie sa-I aut, dar el hi lndeplineste menirea, Nimeni nu poate sa moar.i decat dad ingaduie Durnnezeu dei, altfel, nu ai fi acolo, ai fi in alta parte decat esti, La un moment dat rna suna eei de la 0 televiziune, $i zie: "Stiti, avern 0 crima suspects, nu vreti sa ne ajutati?" Zie: "Nu!" "Cum, dornnule? Pli, a murit un om." "Problema lui. "Domnule, noaptea, b. ora 12, a murit pe drum" "Nasol. putea sa moara la 12 ziua." Si au zis: ..Pai. de ce nu vrc:li?" ..Dornnule, care este probabilitatea ca doi oameni sa se lntalneascl noaptea, pe 0 stradd neluminata, ca sa ii dea unul altuia in cap?" Va dati seama d e in spale. Dad e un criminal care: a fost decis sl-I fad. a planuit-o din timp, Credeti d. Durnnezeu nu $tit? Cl nu vedea ce se intirnpla? Si a ingjduiL Ca trebuia prins,

-

inrarnpla in viara noastra este ca 0 lncercare de redobandlre a Paradisuluipierdur, 3 Iubirii Divine. "', " ;,'" l29amoele i$i doresc iubire, tandrete, mangliere; domnii .... aici s-a pennutat in dorinje sexuale, ca sunt mai instinctuali, Nevoia de afeqiunc:, de ingriiire, de tandrete, toat5 lumea 0 are, $1fiarele 0 au. Nu a sa vedeti nici un leu caruia sa nu-i placa sa
fie mangaiat pe ccarna. Corecr? Am vazut odata a brnasca testoasa care statea sa 0 rnangai si venea la mangdiat: eu credearn d to ate chestiile astea cu singe rece, sunt. .. Ei, asta venea sa 0 mangai pc: cap. ErarnIa un rnagazin - vorbesc series - si am rarnas surprins; credearn c.1 nurnai ... Dar ou, toate vietuiroarele au nevoie de afectiune $i ingrijire. Si dela asta plead totul - asta n: fa~e si p.utemi~i. dar si :-ulncrabili.~e ce vulnerabili Penrru ca e$11manipulabil. Daea at datorii la stat, 101 anci, nu prea rnai b iii ce sa zici impotriva sefului, ci te d5. afm - e 0 forma de educatie, I~veti sa-ti tii gunta. Nu 0 fii, lnveti din problerne.

II

asta e partea a doua, a pot folosi rnijloacele paranorrnale pentru identificarea acestora, da, $; e corect, Dar cu. in mornentul respecnv, nu aveam voie sa fac nirnic, Si aici intervine dreptul de a interveni, d ivi de a interveni intr-o situatie data. Ce sunt evoilo/Sinclui? Pentru ca veri vedea ca totul in univers, i~ !urnea noastra, se.bazeaza pe(nevoie>Nevoia de a minca, ~ev# de a bea,~~e a face drago51e, ~ de a te davolir, nevoia de 3._. Ce sum aceste nevoi] Sum derivate. Cd.ta. eu Paradisul pierdut, deci cu clderea,~e am pierdut?

, De multe ori rn-arn lntrebat: nDe cd" Eu n-arn f.icut nimic, •• Din faptul ci eu sunt asa, un fel de catdr, si trebuia sa rna due lntr-un anurne felt mi-arn dat seama ca seful, ca, DoamneDoarnne, te impinge catre ... Si rna gandeam d de ce trebuie sa fac eu asta? Ca sa inteleg principiile. ~rif!9£iile care guverneaza lurnea ~i care ne guverneaza pe tori. Ca idee, nevoia de iubire ne face. de fapt, sa tindern catre
Dumnezeu, imi pare ciu c.1 dernontez un mit, stiti, dar rna indoiesc cii 0 sa dobanditi iubirea pe planeta asta, imeiegere, prietenie, afectiune, da. Dar iubirea aia la cart: tinje~te toata lurnea, rna indoiesc. SI am sa va spun si de ceo in cazul in care 0 gasesti, nu te mai intereseaza nirnic, pentru ca aceasta iubire este ... E unitara! E 0 sfera. Si atunci nu rnai ai nevoie de nimeni si de nimic, ~i ce se lntampla? Nu mai inveti. Si atunci cine ingaduie sol tie sparta 0 sfera? Dumnezeu, Pentru caDurnnezeu pune foarte mult pret pt;.$epala. pe evolutie, pe intelegere, pe principiu, pc con~tienrizare~e fapt •. nor sunte_m i~d~gostiti ,de iubire)s~? pretextul ca iubiin 'pe' cmeva, de fapt mQml sentlrnentul IUbln!
"

luhirca Divina! Am pierdut tot accesul la Divinitate, prin Divinitate lntelegand absolut orice, Si atunci, cu ce ramanem? Cu 0 nosulgie. cu nosuJgia Paradisului pierduL Si, de fapt, tot ce se

58
care ne lnfloreste

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Trezirea spirillla14/i fonjliinla

dt s:{nt
.'

.59 .

!; i

in suflet in momentul in care apare cineva in viata noastr.i si ne trezeste ace! ceva. Ni se deschide inirna. _ Vre4U sa va spun d un om care c~telfiresc' in PlanulIubirii nu va fi intdes de nimeni $1 va fi ronsiderat nebun. Hai sa faeem un exercitiu de logics. care este manifestarea iubirii in plan fizic? BiIbatii vor rice ,.saul". Nu, Atin__g~_~, l1}_~n~iere~,5~l}ltul. Stiti db un moment d34 intr-una din Evanghelii, apare ca Iisus a sarutat pc:cineva, pc:Maria din Magdala, Nu stiu dad a facut-o sau nu, Dar dad El manifesta $i iubirea in plan fizic, sigur a facut-o. Nu confimdati iubirea cu saul. eu vnrbearn de atingcre $i de iubire, Da? Masaiul este 0 fonn! de rnanifestare a iubirii, nu arc compcnenn scxuala. Da? Deci, once nu are cornponenta sexuala, chiar ~i ia este 0 manilestare a iubirii intr-un anumit cadru, a • Ce se intampJa? Pe parcursul evolutiei personale, te apropii ~O 53 vezi .d nevoile tale: s~d~nevoia de. iubire, nevoia de mancare, ncvoia de sornn, nevoia nevoia de .... rn;:oia de:atingere sa;aua; de sa. Nu confundari asta cu un blo~j data rat unui program indus, autoindus, datorat unci problerne relativ la iubire $i sa. Eu vorbesc de apropierea de: Durnnezeu. In momentul in are toti centrii energetici functioneaza corect, la parametri divini. • Dad iei un om si it ridici direct de la nivelul lui la nivelul Divin, nu rezista, De asta maser inainte sa va fac initieri - ee aveti voie 51 faceti. 5a? Stiti d e alta pilda: era un dlugar, un pustnic, $1,la un moment dat, rna rog, era singur, iar Dumnezeu u trimite un Inger sa-i tina de ucit. 5i prima cara clnd a venit ingerul b d in chilie, starea cu capul in j05; apoi a inceput 55.-$i fad treaba in genunchi, apoi s-a ridicat in picioare, In general, apropierea de Divinitate, la primul contact, este f4~cinant3. - ca 53. nu zic innebunitoare. De asta nu ni se del,dluie: Dumnezeu $i de 351.3 nu ne trezim intr-o zi: ..Eu sunt El",1§,.,Eu ~t". cs n-am rezista, Mi-a trebuit ceva rimp si inteleg treaba asta, pentru d ~i eu cram pI! principiul .domnule_ de:ce ne tine Doamne-Doarnne asa, in umbra?" Nu pentru El, pentru noi, din grija pentru noi.

C

Ati citit SJd,$illlI copildritt'? A lui ..• nu mai cum it chema, ' Sinele siUrnbra. Ce este Umbra? Umbrn este e.nergia negativ; pI! care 0 am; intunericul pe:care un am it aduna lntr-o viapi, E firesc sa ave:m? Da. In radiestezie, este raporrul EBp·_ partea. negativa a EBF-ului. Este ideal sa avern Lumina mai mare decit Umbra. Dar asta nu ne face buni' Si niei Umbra mai marc dedit Lumina nu ne face rail Sa va fie foarte clara treaba asta! Problema este ce ~ac eu, nu aecesul pe care ,i1 am. A.ccesul la Lumina ~u te face: mal bun, accesul la lntuneric nu te fiee neaparat mal rau. ~en~ ca, pana la urma, se ~e problema stlpaniriLpropriil,o,r mstmcte, sau re:zolvaI£!! propntlor instincte, sentirnente si ganduri. Sa intclegV'_g!ltru,~e si se intampla lucrurile, Rapertul Lumina/Umbra te duce intr-un anumit loc dupa rnoarte. 0 sa spuneti: ..Bine, bine, $i cei care au Umbra mare?" Pai, in rnomentul in care tu ai Umbra mare, dar ai mcut mult bine, acea Umbra se transforms in Lumina. iar aceasta trans form are se chearna rransformarea ying-yang pe care a 5-0 g;isi~ dad 0 sa . faceti qi gong. Asta este principiul rnaestrilor de arte martiale, este principiul a tot ce lnseamnd spiritualitate orientale. Adid 101 saolini, la dlugarii tibetani, ei se deschid citre intuneric. Deschizindu-se titre Intuneric, filtreaza intunericul, se roaga si il transforma in Lumina si lsi cresc Lumina de 1.1nivelul Intunericului lor. Maestrii de arte rnartiale ce fac? Se bat, acolo i~i manifesta toate supararile, frustrarile. Maestrul rneu de arte martiale rni-a zis: "eea rnai mare vics·· ~.torie asupra mea a fast atunci'cind un betiv s-a luat de sofia mea. in trarnvai, si am ales sa cobor", Si am intrebat: "Ce faceafi pina atunci?" tiLe luarn capetele jos." Orgoliul l-a lasat la 0 parte, puterea a lasar-o 101 0 parte, ca e foane usor sa lovesti in momentul in care stii d nu ai nici 0 ~ansii sa fii lovit, DOl?Si arunci e foarte important sa stapanesti ..·..c'!.~i:aenergie care vine din tine. De asta.ide multe ori, multi dintreinaesrrii.de arte martiale, la sfu~~ vi~i, se apuca si fac tai chi ~imerg pc Lumina, COl sa'ccntrabalanseze Intunericul pe care II au lnauntru, La multi, Intunericul se .tr.lnsforma in Lumina.

,tiu

6

60

OVlDru·DRAGOS

ARGESANU

Trezirea spir'ilt/ala ,i con{l;inla Jisint·

61

dupa moarte. Deci, am aflat d fiecare Sine are 0 Umbra, fiecare Sine are a Lumina. Acum lncerc sa va invaf sa vedeti lucrurile si viata din perspectiva Sinelui - voi ari V3ZUt, panl Oleum, lucrurile si viata si pe Dumnezeu din perspective cui? A constiintei. Constiinta, sa stiti, este 0 forma de manifestare a Sinelui. Dupa moarte, Sinele dispare, deci centrii energetici inferiori dispar, iar ei se suprapun centrilor energetici superiori $i atunci omul devine am. Dar Sinele dispare dupa moarte. Oro, noi ne aflam 101 un moment dn, sub forma unor viermisori, in pupa. Pupa asta are forma de am, can: dupa moarte se transforma in flururi sau molii. Piecare cum alege, Vorbesc foarte series, Tot capeti niste aripioare pc acolo, dar la unii sunt rnai de iiliac, 101 unii sunt mai albicioase, fiecare cu ale lui. La un moment dat, vine 101 mine un nebun ($i o sa vorbim $1 ce e cu evolutia spiriruald $i cu altele), $i zice: "Domnule doctor, am 0 problema." Zic: "Cc problema?" "Domnule, eu va vad alb, 01$01..... "Dar vezi $i niste aripi negre?" o sa vedeti d pina $i vibratia, pc mlsur.i ce creste - pana sa creasd - an: 0 culoare mai inchisa. esti asa, rnai rnurdarel. Si, in tirnp, pc masur.i ce faci bine, se schirnba inclusiv treaba asta, se poate schimba rapid. Am vazut a schimbare rapida de genul asta, la 0 perscana lntr-o situatie critica, a ales sa nu fuci voia lui Dumnezeu $i a dzut si s-a transformat direct. Dar Doarnne-Doamne e bun si i-a mai dar 0 $ansa. Buun! Sinele $i prograrnele karmice. Va spuneam ci tot ce avern bube se ana la nivel de Sine. Tot ce avern bube se transeriu unde?

preotii rnei, Ei, fiind crescutl in Altar, ce a'awt?Acces 101 Lumhia. . . C~ ~ transces? Deci, da~ a ~cut din copillrie pani 13 ~aisprezcce am 10 Altar, nu credeti ea I 5-01 schimbat a~J. un pic, ADN-ul, ca sa poata sa dea nastere Mantuitorului? Si la un moment dat a F.irut acel die - did - care a flcut-o capabila sa r.1miiti irisli~i~ n~t~ de 101 Duhul, - care, de fa pt. este a energie si un program. Sml, spermatozoidul este tot 0 energie ~iun program. dar calea de intrare este alta. De 101 Duhul este alta. Incerc sa va spun ca nu exista rninuni, Lasati-va mintile deschise, nu luati de bun!i cc spun en! Chiar nu vreau asta, eu nu va spun 53 credeti ce V3 spun eu, ci 53 rna verificati. Dad rna verificati $i g3sifi argurnente si contraargumente, inseamna d rni-am indeplinit misiunea. Dad luati de buna, lasati-rna ... Duceti-va 101 altii, Da? (Nu-rni place sa stau aici, stiti de ce? La un moment dat, eram intr-o biserici ~i era un preot in Altar, in Amvon, ~ia lnceput sa blesterne ... Si nu mi-a placut postura, ~inu imi place postura asta - sa fiu sus, dar, rna rog, mai trebuie sa si filmati.) Revenim un pic 101 program. Deci, prograrnele astea karmice exista, se transcriu 101 nivel de Sine, preluarn din programele
karmice si din defectele cui? ~~ _E.arintilor. Deci, uitati-va bine 101 parintii vostri - nu dati vina pe ei: tata J fost betiv, mama a fast mai stiu eu cum -, de vedere al partilor

ca ei, de fapt,
masculine

sunt oglinzile voastre din puncr ~ifeminine din voi, Deci, dad

In

ADN. Tot ce avem bube se manifesta

in plan

fizic, Deci sensibilitatile noastre, ale bolilor, au, de fapt, 0 conotatie spiriruala, Nu aistl cl eu am nu stiu ce si sum vreun sfant incarnat, Sa vi fie dar! Dumnezeu a Bcut ernul perfect. Dati ornul este perfeet, atunci AQ__N~I'Ii ~eti~ct. Si, ca dovada a principiului nasterii Mintuitorului este faptul ca Maica a fost crescuta in
Altar. A fan singura can: a avut acces la ditile sfinte - asta nu vi se mai spune, dar. mg. va spun eu. De unde stiu eu? De 101

0 problema eu alcoolul: dad mama tJ n-a fast foarte cuminte, ai ~ problema cu alrele pentru cj altfel nu te-al fi nascut din ea - universul se manifests pe principiul re-

tatal tau a fost betiv, ti

zonantei:

ili place

sa

cercetezi,

a

sa

te lovesti de cercetatori:

lti

rna

cine se asearnana, se aduna, asa ca faptul d sunteti aici nu mi se datoreaza intru totul numai mie, ci pentru d aveti in voi aceasra rezonantatu mine si cu tejna de astazi. De ce? Habar n-arn! Aia nu e problema mea, e problema voastra .

sa aplici, a sa te lovesti de cei care aplica; iti place sa experirnentezi, 0 sa te lovesti de eel care experimenreaza, E tiresc,

~

62

OVlDIU-DRAGO$

ARGESANU

Trezirea spirilualii ti COItSliinladesin« Ce programe mai gilsesda nivel de sine?Jur.iminte de'~titate. Ma afecteaza un jUTiimant de castitate? Da, De ce? Pentru ca inseamnii ca, la nivel de Sine, eu percep sexnl C1 pc: ce?o Cape un pacat. Ce lnsearnna asta? Irnpotenta, ejaculare precoce sau frigiditate. vs e dar cum se transpune in planul vietii acruale 0 problema din alt50 viata? Cum se manifests jurarnantul de saracie? Fug banii de nne ca apa de pe gasca. Dar trebuie sa-I descoperi. Cum se manifests iurarnanrul de obedienta? Stiti ce e aia?
Obedienta insearnna ascultarea ncconditionata. Am avut asa ceva. Deci, am avut rrorocul cd l-am intalnit in momentul in care aveam cunoastere - ca dad imi spunea sa stau in cap, stdtearn in cap - si rni-a trebuit ceva timp. Eu nu zic cj 0 sa va fie usor, pentru d vor veni reate trecururile astea peste voi, la un moment dat, dar de asta sunt maestri printre voi, ca sa vii lndrurne prin hat1$ul asta. Evident ci, lntre timp, 0 sa va lmputinati, Glumesc, Eu va doresc tuturor sa lntelegeti cine sunteti $i ce aveti de Bicut pe planeta asta. .. Credeti ci, dati am fast prnstituata in alta viatii, lmi modi,fica eomportamc:ntul in viata astJ? (Din sala: Da.) Cum? Cine rna recunosc? Dernonii, care sunt ingerii pazitori ai ka-;;ei si care fae tthmmm ... hrnrnmm". Asa fae: "Asta-i doarnna". Te ~ecunosc'· du~~i, vorbesc series, spun: ..Aha, asta-i fata aia bun a". Pe fapta asta se bazeaza atractia sexuala, Una care nu stie, nu va atrage deloc, in schirnb, alta persoana care a avut in activitatile ei din alte vieti'treaba asta, va sti, La ce duce treaba asta? La 0 gram ada de necazuri ale ei si ale altora pe Janga. Mai ies si alte chestii, cat deh, inveti din experienta, Se poate rnanifesta vorbesc foarte series - rna rug, eu vorbesc ~i entru cei care devin p terapeuti si sunteti multi aici si trebuie sa va luati din aceasra conferinta lucrurile care va afecteaza pe voi, nu pe mine. Deci, dad am fast prostituata il1 "alta viata, am doua posi._llilitati - gri am 0 exacerbate a instinetului sexual, $i atune) (am ...... .. . o prietena en care nu rna poate banui rurneru c.i am ceva pentru d are saizeci $i noua de ani, care mi-a ~is dnd rn-a vazur prima , oam - eu, euminte. rna rog. scrisesem' Alaml PSI - s-a uitat 13

Nu tic transfer de raspundere, dar Incerc sa va fac constienti d fiecare luau care se inlampla in jurul vostru - d ti se deschide a u$i, d ti se lnchide a U$3 - are 0 conotatie in sufletul tau. Si trebuie sa lntelegi de ceo Cel mai bine, dar, stie Durnnezeu, Dar Dumnezeu nu-ti spune pentru ci, in jocul asta care se nurneste \iata pe pamant, sunt niste reguli. Dumnezeu ~.u Inlervi~e, dc~ monul nu intervine decit in $i prin am. Chestii eu soptitul lUI Durnenzeu in ureche, ai voie numai de la un anumit stadiu incolo; adid de la a anurnitd card $1nici nu-i foarte bine. Pentru
d ce

zi,

a noi

conteaza, pana la urma, esre viata - viata voastra de zi cu ne gandim foarte muit 101 scop $i pierdern din vedere
Da?

prezentul, la viitor,

5i asta

ne face

!.a ~~

Clipa, rnornentul.

Poti sa ratezi un lucru pentru d ai ratat ¥pa, d te glndeai deja

Si atunci,

nu pierdeti Ioarte mult timp eu viitorul.

M-a sunat astazi 0 doarnna: "Dar previziuni faceti?" Am zis: ,.Azi, nu" _ Nu stiu ce voia sa 111.1 lntrebe, probabil de cutrernur, de: la modi. Buun! Ce programe gasirn la nivel de Sine? Paptul ca am fast alcoolic in alta viala este la nivel de Sine? Credeti ci da sau nu? (Din sala: Da.) Si atunci, apare ispita alcoolului, sau 0 reactie violenta relativ la alcool? DOl.deci orice reactie violenta relativa la un lucru - u va fie foarte dar, deci pe mine rn-a deranjat ca ala era homosexual, hmmm ... Am inceput s50rna gandesc care din jurul meu mi-au fast prieteni, Sansa mea este d rnulte s-au nascat femei, Vorbesc foarte serios. On de cite on te deranjeaza un luau, ci e papa, cl e... Vreau sa va spun ceva: exista a reactie ;advenl (asta e 0 tema de gjndire pentru acasd) a celor care au fost preoti relativ la biserica, Am descoperit-o eu la copii - nici nu se due pe la biserica, Nu va spun ce am descoperit si de ce - nu fac treaba asta, d nu e treaba mea -. e treaba voastra sa aflati. Dar lot ce pot sa spun este d (l~ reaqie advaU 13 un lucru irueamna d~eti prograrnul n:lJtiVIa acelJ~cru, ulse~3 ca l-afi fa~ut. Puna. UraL Stiu, dar n-arn venit ~ va spun lucruri frumoase $i mie imi place. I ': .

OVIDJU-DRAG05

ARGESANU

Trezirea spiritlla/a Ii conillinia

at sin«

65

~iatunci, raman aceste programe pe care le lntalnesti in practica, Deci, n-arn zis d a sa va spun luc.ruri frumoase. Sinele este pe planeta an .. pentru d a gresit, nu pentru cj e un rninunat. ~i tori are se nasc, mai putin Hristos - ci El este altceva - tali care se nasc, se nasc p~~~ d au 0 p:.oblema - indiferent ca sunt s~ti din ce~1 ~e, ~d~ i'!_ gandirea lor, il) deciziile pc care Ie iau, pentru ci, la un itran{alt dat, Doamne-Doarnne, ii:olo sus, te intreaba: .Ce parere ai despre treaba asta?" Si tu zio: ,.lhi, sa-i mierlim pe toti". Atunei, Doamne-Doarnne zice: ~u, histi, treci p~ p.im~t sa v~i .cum C viata."). . Vorbesc senos - $1 atunci (si vom vorbtcand ajungern sa vorbim $i despre asta cu Sinele, varsta astrala), nu toti care se rase runt rai, sunt burn. dar va spun eu ci cei care sunt buni sunt rnai di, pentru ci au impresia ci lor Ii se cuvine orice. Sunt cele dow extreme - au negri, negri, care au impresia ci li se cuvine once si d sunt nedreptatiti de 50W $1aia care au Lumina $i care au impresia d Ii se cuvine orice, ci ei vin de undeva de sus $i ea lumea trebuie sj Ie bau mjtanii. lar clnd 5C nasc, tcapa, ea vine un.u a mine $i le-o cU in frai. Sa $rip d cu fiicci mde i-am dat-o in frezl inainte de a se na$te pentru d ea f3cea ee voia COl COl spirit. $i deterrniru..__

mine: .Dmgo$, tu C$tJ ca tara. ..Curn a di - COl tata. ~ Ohl.rca, ..T atalui meu ii placea $i gaura de 141. cheie." Deci, rni-a dat 0 palma, stiti, ea e 0 tipa care spune torul in fata_ Ma rog, ana era mai dernult.; M-am mai schirnbat intre timp - un pic, nu rnult. Am mal evoluat, cica! Bun, de ce va spun treaba ana? Vin la mine un COl si un el o ea $i un el, de fapt - rna rog, poate pc undeva e un ea ...• $i COl vine $i imi spune: ..Dornnul doctor, ana nu poate sa-rni faea nimic, eiaculeaza precoce" .Incep sa caut cine e de vina si intreb: ..Mai, dar in alte relatii cum?" "Domnulc, in alte relatii sunt OK, dar numai cu ea am 0 problems". ~i.d.nd masor, ea a fost fata buna, prostituata, iar prostiruatele ce au? Aveau un program. deci hi fkuse la un moment dat un program astfel incit sa determine barbatul cu care se culca sa termine mai repede, d timpul C bani.
< -

.' ~tja .ma~ determina viata ta. Adica, educatia lor ~iviata, nu psihic, fizu:! PE..pl~n~t~.asta 51: ~ai vdnd o~meni, nu psihiCtfizic.~ti ia .copilul de aicr $1 11 duce dmcolo, deci, practic, prostitujie pe bani. ~te un .fe.nome~; p~ pianeta asta avcti si discutii despre spiritualttate,.!1 hturghu de cer mar~ •.~~ aveti $1l~mea interlopa. J.Tri(I2) te ducI: I(J~ te trag~ ata~. te trage ~I ce trage ata? Si'llele. Te duel ~ rezonezi. Faci COl Ivan Turbinca - s-01 dus in cer $1 cica: ..Aaa. 3$tia aici dnta, trornpete, chestii", rna rag, nu i-a pla-

M~l.rrnaginati-va ea p'e planeta asta se mai tcrtureazi,

cut. S-a dus ios, aici bautura,

temei. Ati inteles? Fiecare

SI:

duce

acolo unde rezoneaza.
De ce este irnportanta 'r.\r.;u "J~itrala? Pentru d oarnenii cu vanta astrala marc put determina multe lucruri. Sinele asta cu vanta astrala mare, care se rnanifesta printr-un $arpe marc, mare,

9b

mare 13 un anum it nivel spirituaL. La un moment dar am intalnj! 0 fetit~ can: 51:. ~uClU!l,(se ~ucura cl rna ved~a 1nghilea "cu totul.Ia nivel de Sine, Fac~ dintr-odata guru man: si rna f.ieeam mic $i ziceam: tolar sunt in zona, cind 0 sa imi dea drumul", Se bucura ci m~ vede, ca Sinele ei facea ..hap" ~i rna trezearn inchis, deci nu mai pureai sa mai faei nirnic,- atdr de mare este diferenta, La nivel de: Sine, poate sa fie foarte marc. De asta apar incompatibilitarile intre barbati si fernei. Un barbat cu 0 vlrsta a5trala mica nu poate fi compatibil cu 0 f~mete: cu varsta astrala mare, decdt pentru 0 perioada mai SCUTt;) de nrnp. De ee? Pentru ca..... ssssup!" Si ramane 01$01, tras ca prin inel, Ca e mare si trage tot din tine si ramane asa si te uiti cu oehii galesi si goi; $1spui: ..Unde esti? Uuu ..... ~i nevasra-sa. Cu e
in transferul asta de Sine, 101 rnornentul actului sexual. se manifesta Sinele nostru. Da? Dad un individ de vdrsta astrala mica are 0 legatura cu cineva cu vdrsta astrald mare si sunt totul. Pentru

ca

lrnpreuna, gl mie va r;i~an(in):e1 mare. Este 0 regula - imi pare rau, Si $tII clod te oezlegi?l::5upa vreo 24-48 de are, dad stil, clod $tii. A$a ci nu e foarte dragut intotdeauna. DOl? L'" Mai apare un fenomen 101 nivei de Si~e. Voi. $1in general came"--nii.nu vreau sa zic cii voi in mod special. oamenii se ideotifid
1 ••

....

"

66

OVIDru-DRAGOS

ARGESANU

.

,

Trezirea spiritual41i tonttiinta Jt tinr

67

II, :: \
I, ; '

i;

:'
I:
i

:,

"i ~
:

I.
I

,I

i

,I :

cu eonstiinta lor. Vine la tine un am $i spune: "Stiti, eu am fast o persoana fericita, vesela, rninunata $i dintr-odata - asociaza cu CC\"a, ori clnd te-am cunoscut pe tine, on clnd am facut Reiki, ori clod s-a inclmplat nu stiu ce - nu m-arn mai bucurat de nimic". Sunt mai rnulte cauze care pot sa dud la depresie: una e pierderea de SN - de suflet, bun, nu e cazul sa vorbim de pierderea de suflet prin magie, prin transfer, prin avorruri sau rnai stiu eu ce; vorbim de Sine. Nul Exista posibilitatea COl acel om sj se trezeasci $i eI ca fond sa fie cum? Depresiv. Deci, exista doua manifestlri ale Sinelui: nevroticul si psihoticul - deci, ori rozanevroza, on psihoza! Eu, evident d sunt un depresiv. Nuuu, glurneaml Ca fond, eu sunt agresiv, deci am doza asta. Dar fiecare are doza lui. Aici apar problemele camenilor care, la nivel de Sine, nu si-au dorit sa naiasca, indiferent din ce CC:f vin. Sunt oameni care yin din ec:r marc $i pc: care: i-a trimis Do.uTmc:-Doamne pe pamant $i care: considers cl traiul pc: pamint e 0 pedeapsa, Ei nu considers d a trli pe planets Pam ant este 0 binecuvmtare! A wi pc: planeta Pamant poate sii te fad din soldat, maresal, Depinde de tine, de smgele pe care il ai, DOl? Si arunci, ce fad Pentru cl nu le eonvine cl s-au nascut, i$i baga strimbe; si cum i$l bagi stclmbe? .,Pli, dad barbarul ala cu care m-am intilnit mi-a Bent asta, iar ala mi-a Beut asta", cdnd, de fapt, ea ii atrage pe toti bubosii, A venit azi 0 tipa, foarte simpatici, la cabinet; zice: .,Domnule dOCi~ trei ani de psihoterapie $i psihanaliza $i toate mea, in lac sa rna aiute, mai r.iu m-au incurcat". E gresit, 0 sa 0 ajute rnult in perspectiva, .,Dar eu nu stiu de ce atrag toti bubosii p toti nasoii din lumea interlopa, .. Deci, nu de oriunde, din lumea interlopa ii atr.igea. .Eu nu Inteleg cum de reusesc sa atrag, " "Pai", zic ,.rnonezi en cia. La orice se gandise, dar la asta nu. Si poti 13 verifici, cit iti doresti tu sa fii cu un barbat pe minus. Si atunci, ce face? Atrage persoanele cu care: nu poate sa fie, special ca u"$i justifice singuratatea in fata propriei constiinte .,Doamne, eu am incercaat. dar uiteee." A$a Bceam eu cu femeile .d aia e, aia e...". Dar stai, rna, ca e $i el, chiar O1$a, nid

una .nu se potriveste? Inseamna ea ai a buba, a buhicl- accepfi bubl.ca. ~~rb~c seno~. Adica, principiul cauta nod in papura se m~I1Ifest01 I.a.mvel. de Sine. A$a ca, dad voi clutap nod in papwa, V?l sunteti In primul rand vinovati - nu vinovati, nu cauum vma, nu caut 0 vina acum, nici in mine, nici in voi, ci lncercam sa deslusim ce este in interiorul nostru. Pentru cei care au rnai facut psiho $i alea, alea, Sinele este
Sinele este copilul din noi care trebuie educat. Lupta lrnpotriva Sinelui _ asa cum exista religii care sunt gresite. De exemplu, in rnahomedanism (nu e gresit, cj $i mahomedanismul are partile lui bun e) se spune .,Micul Jihad. este irnpotriva necredinciosilor, Marele Jihad este impotriva Sinelui", ceea ce este gresit, in mopartea nerefulara a constienrului care exista acolo.

men~.n care eu rna luptcuSinele meu, eu cine rna lupt? Cu mine. eci, d~cl. rna lup~ eu mine,. am vreo ~ans;i sa cl$tig:_) . .... 0. oarnna vine la mme, 101 cabinet, stoarsa de vlaga ~irna intreaba: ttDar de ce am probleme?" Si incep sa caut, Se poate mdsura energia de 101 nivelul Sinelui, avea a energie la nivelul Sinelui de vreo 30%, deci era mai 3$3, mai pe rnoarte, rnai intr-un picior. Si a intreb: "Dar ce faceti?" "Eu? nirnic." "Ce faceti pentru Dvs.? Va plac dulciurile?" .,Da." .,Mancati dulciuri?" "N u." "ee va place sa faceti?" IINu stiu ce." .,Si ce lucrati?" Conrabilitate, sau nu stiu ce lucra. Aha. deci, tot ce facea era ~isi dadea singur.i in l dinti - bang, bang, bang. Si se intampld urmatorul lucru: ala dad e rnai mic, O1$a, se imbolnaveste: si unde trans par bolile? La nivelul structurii fizice. La cei rnai mario se intdrnpla altceva: se r.izvr.itc$te - deci, nu-i dai sex, nu-i dai si lui a praiirurica, nu-i dai lugu, lugu - la un moment dat se supara si it] sta impotriva. Si zici am F.icut proiectul asta $1dnd sa-l fac, sea sucir tot, si zici .cred cl am farmece". !. .' Ideea este ci nu au farrnece toti - exista si astea, dar nu in procentaj asa de mare cum se crede, Dar, pjna sa-i explici ca, stai un pic, ci mai sunt $1altele, nu poti sa-i explici ca ai un program la nivel de Sine cl face ochii mario asa. in mornenrul in care Sinele nu este muhumit, e Col magarul lui Buridan - sau cum iI
I

.....

68

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Trezirea spiriluald Ii '~nlliinla dt sine

69

chema - stiti, nu i-arn dat sa mananee si dnd se invatase, al naibii, 3 murit, De aceea, panl si educatia la nivel de Sine. educatia in rnanastire - parintele meu duhovnie spunea: "Aduni ornul $i il iei asa, a cotl; a cotl. a cotl"; d eu cram asa - asta-i bine, asta-i r;1U - $i speriarn pe teata lumea. Ornul nu trebuie sa fad de pedeapsa un lucru, trebuie sa fad pentru d iubeste pc Durnnezeu, pentru ca daca tu te duei la Durnnezeu de'frid: frica n-are nici 0 l~a_tu__racuTUJmea $U1U pon sa evoluezi. Daca mie mi-c [rid ei bumnezeu 0 sa rna ball d respir, cl aia, n-o sa pot sa ajung niciodata la Durnnezeu. Friea mea rna va epri sa aiung la Durnnezeu. Ml Ingaduie a doamna sa rna aprnpii de ea dad mie rni-e frid de ea? N-ai cum.~ este un sentiment. 0 energie, un bloca] energetic. care nu tine de noi - este exterioara - $i care 51a intre mine si 0 persoana; intre mine $1lndeplinirea unci misiuni; lntre mine si evoluria mea spirituals sta frica. Orice frieL, Ati eitit Telifas levi - nu poti sa ajungi man: maestro dad tic ti-c fricl de g;indaci. Sau de soareci, sau de coropisnite, sau de ce rnai vreti voi, sau de dini, sau de apa. sau de foe. sau de. sau de.; Nu poti! Pentru ca toate fae parte din natura, fac parte din Dumnezeu $1 nu poate sa-ti fie frid de Dumnezeu, Dad poC fuca de Dumnezeu, ai 0 prabl~ o ruptur.i Intre tine 'ilDumneuu. Va e dar? Mol rag, la mine e un tic verbal, asta cu ,.va e dar". In general, eei cu varsta astr.lla mare sunt rnai constienti de ei lnsisi; au prognrne pozitive, au trecut prin niste situatii pe care le-au rezolvat, si arunci, la cit chiar $i deciziile se iau rnai user si opau posturi de conducere, pentru d ei au inscrise in ei niste adevaruri pe care le-au experimentat in alte vieti. Oa? Ei au funqii de conducere, sunt sefi etc, in general. clnd e un idiot ~ef- $i acurn suntern in pi in avant - $i oameni cu varste astrale rnici, nu poate s.i iasa nimic bun. Pentru d varsta astrald mica lnsearnna sensibilitate mare, lnsearnna conectare la subconstientul colectiv si nu poti sa 0 stiipanesti pentru d esti mid ~i aninci, ce face? Te domina. 5i ce iti amplifica? Instinctele. Mii ro~ mal OPfe$ti masina. mai coboar.i ministrul.
...,..,. ....

Trezi~a mea. v-arn zis, a fost foarte dr.iguta, rna gandeam Ia rnulte, Eee, ideea este cj fiecare am se trezeste in functie de cum este: el lnsusi: pe ~nii ,ii a~~cl pljnsu~. unii incep sa vadd, altii incep s;i.j agite pc ceilalti, altii nu se mal potrivesc cu loeul in care se nasc, fa~ilie, copii etc. N~e sa Ie sperli - binc, dad esti eu cap $1 pop, se poate sa treci peste asta; nu este obligatoriu ,;j rc intdmple asta, sa 5C dernoleze universul. AMa este valabil, in general, pentru oarnenii ell varsta astrala mid; cu cei care au karme de platit etc. $i care. rna rag, au niste parcursuri mai haotice sau ni se par noui, in viafa. Dar. de fapt, parcursurile astea haotice sau care noua sau celor din jur Ii 51: par haotice, au de fapt, un scop pozitiv - sa-p iei lectiile de care ai nevoie tu dm locul respcctiv, Sentimentele de culpa la nivel de Sine sunt mai proaste declt pacatul insusi, A .propos de friea, revin un pic. se spune intr-un proverb roman ca, mai grea declt moartea, e [rica de moarte. La nivel de Sine. totul capata alte conotatii; adica, ceea ee este rnic, pare minor la nivelul nostru, este major inauntru si tot ce este minor inauntru poate sa fie major in afara. Va dau un exernplu: odata faceam terapie Si am descoperit un centru energetic blocat, am masurat si nu avearn voie sa il deblochez. Zie: "Eeeh, it deblochez, ce poate sa mi se intdmple?" Deci, rni-a bubuit viata. Pentru ca energia aia pc care 0 scoti capara alte valente in lurnea noastra; de la tevi spartc, becuri, toate, cerruri interminabile ell parintii, iubita, deci, toate de la un centru energetic care era blocat. Asa ca sa nu aveti impresia cj dad un lucru este mic, este neaparat fIllc. Un lucru mic poate sa fie al naibii de
,I

Mai departe, T~in:a spirituala. Trezirea spirituala vapoate'da un adevar rnversat, lncepi sa vezi lurnea ca printr-o sticll. murdara,

mare. ~i invers, . . va spun earn ca prcgrarnele oamenilor care nu si-au dorit

sa

,-

se nasca se rnanifesta prin boli autoirnune, inclusiv scleroza multipla - bolile autoimune, gen lupus, rna rag, nu imi vin acum in minte, Da? Deci, oamenii respectivi Iabrica anticorpi ca sa se distiuga pe ei lnsisi, ~i atunci, care este tratamentul pentru persoana

....

70
QVJDIU·DRAGOS ARGESANU

Trezirea spiri~uitlt1Ii conitiint« desin«

71

I;
i ,

I;
1:
<

I

II
, I I

II

I!

I

respcctiva?Drag_ostea yim; sa li lnveti sa traiasca ~i a se bUCUTC de s de ';01la. Astl este tratarnentul de electie. Trezirea spirituala poate sa fie 0 schisms; deci, Sinele sa vrea hais, iar rnnstiinta sa vrea cea. Asta e cea mal nasoala chestie, ruptura dintre Sine si constiinta, care este constiinta Sinelui, dar care are ca factori educational; lroala, biserica, parintii, au toeducatia etc. Pe parcursul asta, cea mai buna este consilierea, pentru d ornul trebuie sa intdeaga ce i se intampla. Oricum, dad se duce, multi nu stiu ce i se intarnpla. Si arunci, ori ii baga pc medicatie, (tepinde de imdevine } in general medicii sunt mai ingaduitori cu mediul intelecrual, e intelectual $i are bani, il trateaza; e mai.; - e vina noastrd - ana e adevarul. E rnai de 101 li da medica tic. E adevarat d, pentru a-i exphca ornului ce i se lntampla, trebuie sa aiba 0 baza de date ornul respectiv. In general, oarnenii de 101. nu 0 au, neavmd-o, alegi rnedicatia can: este suportiva tan - deci, se da special ca sa tread peste acel fenomen. Omulzice "Domnule, stii, a$ vrea sa fiu cum erarn lnainte", Nu se. rnai poate! Trezirea spirituala este ireversibila, Nu e cl a venit seara, rna cule $i rna trezesc a doua zi cl nu imi place. Una dintre rnanifesurile - a propos de trezirile 5piritu~i f1tp.wl£a..5inc:1.yi nu·i place viaE lui. este donnitul mul~ecj. oarnenii care spun: .Domnul~ sunt obosit, sunt oboiit, .. rn-a muscat musca tete., $i el doarme $113 pranz, $i dimineata, si seara, si 101 serviciu, $I in nu$inl- clod, de fapt, este 0 fonna de negan: a realitarii, nu-i place realitatea lnconjuratoare. Nu stiu dad ii aplici - adica stiu -, nu intotdeauna daca ii explicit a $i accepts. Si noi - sa stiti, ca terapeuti - facem cileodau multe greseli, A venit astazi un tip ciruia i-a zis Valeriu Papa d intr-un an i se termina problemele, i-a zis nu stiu care: all terapeut d intr-un an i se termina problemele, iar acurn e dupa sapte ani. Si i-am zis, irni pare r.1U, eu n-arn sa-ti zic di lntr-un an ti se termini tcate problernele, dar trebuia sa te duci 101 psihiatrie sa-ti iei niste rnedicamente, ca nu merge. A fast dercumpanir, dar nu aveam alta solutie. nu ajungeam la d.

tara.

"Cum, dornnule, mi-a zis ci tnrr-unan," Erasetat 'pe' un an. Inte!~geti? Si atunci, esti obligat 501-) treci"Pemedicatie special ca sa-s reduc anurnite, rna rag, valori ale receptcrilcr Ii a.tot ce tine de receptori si rnediatori chimici. Si abia, dupa ala, dupa vreo doua saptarnani de rnedicarie, pot sa ajung la el $i sa·i zic: "bai, stai sa·ti explic ce ti S·J lntarnplat", cj altfel nu aiung. Nu ajung 101 el. Sa nu credeti ca n-arn picat si eu in tcntatia asta de a fi marele doctor care rezolva cele mai dure cazuri, Jar mi-a trecut, cl rni-arn dat searna cd nu se poarc, Voi ddeti, dar e destul de nasol clnd a ia cineva asa, rara, si face tot felul de ghidusii de care iti sti mintea in loc, Si n-ai ce solfaci, dedt internatul. Peate fi indusa? DOl. dar trebuie sa fie un teren slab - nu oricine poate fi innebunit. De ccle mai multe ori, a ajunge in ospiciu inseamna o problema personala.:lJndeva 0 buba, un die. Nu se poate, ci nu poti sa rezonezi cu spitalul, Rezonezi cu spitalul pentru ca ai un program. Va e elar? . "Nu e foarte dragu] sa te trezesti brusc, e foarte bine cand se trezesc oarnenii pe parcurs. Si atunci, oamenii can: sunt obligati sa aiba a ahstinenta prelungita, fonuita de, rna rog - nu-si gasesc un partener, nu aia, nu au a educatie, ne bate Durnnezeu etc. reduc ratia alimentara. Punct,

II

Sthi experirnentul facut de nernti? N·ati citit si voi ce au facut nerntii in al Doilea Razboi MondiaI? Au facut tot fclul de experimente: 101 un moment dar erau prizonierii rusi de 0 pane $i fetele rusoaice de alta pane, intre ei un gard de sarm.l si sareau n1$U la fete. l-au impuscat, i-au electrocutat, lot sareau. Se intrebau: "Ce ne facem?" "injum3t3rim ratia alirnentara." Dupa vreo luna, nurnarul celor care sareau garduI, a scdzut. Si ce-au facut? Au redus ratia alirnentara, Nu rnai sarea nimeni. . Nu stiu dad va e dar? ASta e motivul pentru care in manastiri nu e voie: oua, br.1nza, lapte; pentru ca n-ai din ce sa faci hormoni. Nu ai din ce sa iei programe sexuale, d in came e.xi.~!3L_ ce?~rograme sexu.ak. ci sunt anirnalute care se... Glnditi-v.l d once program care exists 101 nivel macro, exista la nivel micro,
.t

I)
'II

I
~

I','

72

OVIDIU·DRAGOS

ARGESANU

Trezirea spirituaitI Ii totiitiintitJt'~int

13

da? Deci, dad. mananc Yati, 0 sa aiba toate programde;J!!ca. mananc J!o~, 0 sa aiba reate prngramele; dad mananc oaie, mid, 0 sa aibl toate prograrnele are indud programe sexuale pe care, ce faa? Le asimilezi. De asta nu sunt foarte fan al vaccinelor - dornnule, d. trebuie sa facern vaccin, cii trebuie sa... ca sunt impotriva cancerului sau mai stiu eu ceo Dornnule, mie imi iese d. nu sunt bune! Alea Iti baga la nivel de ADN, la nivel de puri, la nivel de structuri, niste programe. Stiu eu ce programe au iia iniiuntru? Stiu eu la ce nivel a ajuns rnedicina actuala cu vaccinurile lor? Si ce face din noi? Si noi? I~ghitim ca pc:licanii, de ce? Pentru d avern niste somitati care sunt ignorante. Avern, citeodata, profesori care nu-si vad de lungul rneseriei lor, adica sa vada si ei ce e dincolo. Principiul transferului energetic ... Sl stiti d s-a luat Prerniul Nobel pentru el, in 2002, cred, de un psihanalist care demonstra principiul transferului energetic si nu nurnai al energiei, al tuturor celorlalte, sentimente, instincte. A renunjat la psihanalizi, iar arum se ocupa cu experirnente pe soricei, e foarte rnisto. La un moment dat, te saturi de terapie, cl nu rnai e nirnic nou inm cineva in cabinet si stii exact ce vrea si ce are, si ce ii trebuie, $i daca poti sa iI ajuti - nu mai e interesant. Acesta este principiul transferului energetic ~i nergie exista S1in produsele pe care e le mincim ~icare sum tratate ehimic sau iradiate. acurn mancap tot ce inseamna porumb $i paine iradiata, Culturile alea mari nu sum date cu gci.u salbatic - asta ca sa stiti, e greu sa gasesti hpna n,anuJILArati bine, dar nu sunt OK si ne modifies genamul. Alirnentatia asta iradiata si asa, $i asa, ne modifier genornul in timp - genornul urnan, per total. Evident, d apar si modificiri 101nivel de Sine. Pai, de cd Foane sirnplu: d exista 0 interdependenu lntre ADN si Sine, corp si Sine. Se modifica corpul, deci se modifies Sinele: se modifies Sinele, se rnodifica si corpul - deci, sunt in legltur.i uncle cu altele. Nu \-a vorbesc eu de tr.1nsfc:rul de sine ..• sau, pot sa vorbesc

PARTEAA

DOUA

Etapele evolutiei spiriruale sunt foarte simple - sarpele se
trezeste, bang, buimac; nu stie ce e cu el, ce l-a apucat, Nestiind , ce 1·01 apucat, incepe sa-si fad ordine in viata, nu are nici un fel de criteriu, decdt alea pc: care le-a invatat, sau care sunt la nivc:lul interiorului lui - si e 0 bulibaseala peste tot. In tirnp, lncepe sa se ordoneze viata lui; pe mdsura ce se ordoneaza, lnseamna d a ajuns la un nivel karmic. Cand lsi rezolva la nivelul asta karmic - care presupune rclatii cu cameni, cu bani, tara, planeta, eI insu~i etc. -. cind i$i rezolva problema ast~~-eeface? Seprodue~ un salt 13 alt nivel, In general. penile de 1... nivelul chakrelor sunt inchise si atunci apar durerile, de spate - fara explicatie - undeva, intre omoplati, la nivelul asta, rna doare aici, e ca un junghi, se plirnba, se muta. Mai tineti minte poza aia in care ziceau ~tia d prin fetita aia se mi~cl un sarpe? Ceva de genu I ;ista, numai ca nu e vizihil - uite-l, uite-l - nu-l vede toata lumea, Si atune, ce trebuie? Sa i se dea drumul mai sus. Cum poti sa faci singur asta? Prin ru - cjune i ost. Cresterea vibratiei duce, Ia un moment dat, Sine e 101 alt nivel vibrational si atunci trece mai usor de nivelul energetic al chakrei respective. Aici intalneste 0 aira karma, 0 alta structure - ~titi cum suntern, deci sunt ca niste retaiil si, ~and urci la e.taj~l1frmat~r, intjl~e~ti al~e ite ~i incepi sa ~~OIVl: ura cu ala, iubirea cu ala, relatiilc cu ala, sexul cu per· soana respectiva etc. Urci la eta"ul urmatqr, am rezolvat-o, pjnj dnd? Pana ajung la nive ul Florii de Lotus. Cum se rnanifesra? Pai, pot sa apara dureri de stornac, pot sa apar.i dureri de inirna - ai senzatia d muses din inirna, se poate intdmpla treaba asra, dar nu inseamna ca ai facut infarct, ei ponte sa fie pur ~isirnplu, o trezire spirituala. Sau iti cia dureri de spate, in tunctie de uncle se duce, ca el - arnetit cum e - nimereste aiurea. Peate ram.ine blocat intr-un lac; in loeul in care rarndne, Sinele produce probleme, Deci, a rarnas cantonat la nivelul ala - sa zicern, la nivelul stornacului, ai ulcer etc., etc~ :- de ee? Pentru cj d - ca

cam·

cs

desp~ asu...

;
I'

:!

i

.....

7~

OVIDlv-DItAGOS

ARGESANU

Trezirea spirilualJ ,i coniliinta

at sblt

7S

si conotatie - nu este pozitiv: el lsi capata pozitivitatea pe masura ce urd.. Deci, oriunde ramane. produce problerne; nu la toata lumea ci, v-am lis, unii sunt mai bunuti la nivel interior. Se urea la nivel de gat. la fel, ramane blocat aici ca un guler - de rnulte on, poate sa fie innodat, asa are sal doarnna; dupa aia urea Id nivel de chakra VI. Aici, la mornenrul respectiv, apar problerne: adid., apar auzeniile - se p~t 4.eschide urechile spintuale si poti auzi lumea de dincolo - e ca atunei cj_n_dreglezipostul la un radio 5e aude piuituU!a, apoi lncepi sa auzi - urat, urat;i senzatie. vs spun d se poate intampla, e bine 53 recunoasteti si e bine sa trirniteti unde rrebuie, la cineva care stie - Slava Domnului, sunt oameni care, la ora actuala, $i sunt multi can: stiu de treaba asta, precum $i medici psihiatrici can: stiu, Si rlnduie fiecare sa ajunga. unde considers Dumnezeu. Cham a VI-a si, dupa aia, aiunge in VII; si dnd ajunge in VI1_dcvinc_ UI1 ~Iibe:rat de kal1!li. Sunt cei care, la un moment dat, se elibereaza si pot deveni catatonici - e plecat, nu rnai vrea el sa stea pe planeta asta, nu-i place $i eVildem. Am avut un C3Z de genul asta. Lumea de dincalo e mult mai interesanta decit lumea noastr.i, iar $lOU sa aduci pe cineva in trup care a iesit $i care nu este initiat, e al naibii de grea, doar dad it legi acolo. Aici, se pune problema pana la ce nive! am voie sa imervin: in ce masur.i am voie sau nu sfleg pe onCV3 sa r.imana in eorpullui. Asta face pane din deonrologia, nu medicala, d n-are niei 0 legarura cu medicina sau psihiatria sau psihologia, din deontologia unui terapeut can: se considers bun. Greu, foane greu de luat a decizie de genul ana. 5i aici intervine un lucru care este elementar: dreptul !_?i,;n - trebuie s-o faci, ai voie s-o faci, si n-ai incotro $i ttebuie: 5~ faci, Bine, bine, dar de unde stii tu daca ai acest drept? Eec, a..;i inten'inU'daPa 14 Eer50naia cu Dumnezeu, ca terapeut, Pentru d abuzuri SI! pot face - ganditi-v.i ci dupa scoaterea unui om in afm dmanc: ca 0 carcasa goala, E adevarat cl pe cei eu voirste astrale nu pOli sa-s scoti, indiferent cat e$ti tu de rcapm. Dar cei m;ti micuti. a$.3. cam ca mine, mai mc:rg agatati.

,i

mm

Eu, 'celor carora le fac asta, va dati seama dIe doresc tot binele pe care il stiu, ' .. .'. DJ!t pacatc. in ortodoxie, Sarpele Kundalini este ldentificat cu r.iul din am si e alto it bine - i se da peste dinti, C1 141 coasa, V~esc serios. Far.i sa se inteleaga ca, de fapt, el trebuie educat; se ocupd foarte muir de: spiritualitate, de partea constientd, dar nu inteleg ca. de fapt, tu trebuie 5.1 te ocupi de partea de i05. De cd Pai, daca nu rezolvi problema de la nive] de Sine, spiritul respectiv, indiferent la ce nivel aiunge, e obligat sj se inroarca, an: prnbleme nere~olvate cu sexul. «:redeti C.1 poate S3 stea in ccr?) Nu, trebuie sa se intoarca. Ale problerne de neiertari, poate sj r.imana in ecr? Nu, se lntoarce. Deci, toti sunt obligati sa se intoarca, la un moment dar, daca in interiorul lor a rnai rarnas unul! Deci, aeolo nu merge, nu exista cl rna due acolo ~ieu am pete, cl sunt un dalmatian eu 0 pata sau rnai rnulte, nu exists acolo e ori, ori. Mit refer la Sinele Divin, in rest e ierarhie, Or tendinta ierarhiei la sfaqitul universului material este sa se uneasci intriF Sine Divin. Ma rag, 0 sa vorbim de unde provc:nim. t,!n alta o~ine de idei, eu nu sunt fan Bivolaru.~u 1 3m cunoscut in vtata asta, personal; poate am sa rna due pe la el, in periplurile mele ... Nu $t1U, glurnesc! Dar am incercat sa studiez ce se intampla si ce se £lcea acolo. Ca peste tot, sunt multi oarneni - unii, in tirnp, devin constienti de ei in~i$i, iar altii rarndn robotei. Nu sunt de acord eu ce a raeut el - d a trirnis tete, sau stiu eu ce a £lcut. rna rog. si cotizau - problema lui. Dar, va dau 1!_nexemplut doal!1nc:lor, haideti sa va spun ceva: aveti nevoi sexuale, nu puteti sa vI 'Ie:impliniti ca sunteti niste doamne. Ce faceti? Dar nu la nivelul d din dnd in cand, irni aduc si eu aminte d exista sex, nu. Aia care nu te lasa sa dormi ~i nu te lasa sa rnanfmci. 0 sa tineti post - n-ati stiur de treaba asta -. 0 sa va duceti la un grup de genul asta. E bine? Dornnule, eu nu judec prin bine si prin r.iu. Dar e dar d eu nu am ajuns in secta lui. , deci e clar c3 eu n-arn rezonat eu ea. Cine a ajuns. a rezonat. E '-CIardi cine a ajuns acolo, a avut a problema relativ 13 sexu.:!!i . tate. Deci~in maSUril in care,la nai, nu e iegalizata prmtitulia; in
9

76

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Trezirea $piritua14 Ii c01ljliiizla'Jt';int

77

rndsura in care 0 doarnna nu i~i poate lua un domn de companie pcntru ci noi avern ~i$te educatii; in. rnasura in car:. ~~ e~ista masai erotic $i rnai $t1U eu ce, runt de judecat oarnenu ala ca au aiuns acolo? Nu iudtc.atLru:i!1 prisrna celui care are pe cineva acasa si ii da un ghiont $i zice 9O~tii, lugu-lugu, azi a~ vrea $i eu", Ju~caJi P!inj?risma alu.ia ca~~e .singur: singu~ $i, d~d ii vede p~ aia cart se pupa la televizor, II vine sa 101 televizorul In brate. Atl inteles] Si atunci, era firesc sa fie treaba asta. Peate fi cineva judecat ci face sex in grup? Problema lor. Se spune d, cu cit mai multi, cu atal mai bine, Nu stiu, Deci, nu rna intcrcseaza. Eu sunt pe principiul sa ~i~a:i las s; pc altii sa tcliascl_$i sa lnteleg, Aa01, dad lncepi sa faci apostolat, incepi sa racolezi oarneni, lncepi sa·i duci tu - d au rnai fost oarneni care au fast drogati si SUPU$; 1010 chestie de genul asta -, eu aia nu sunt de acord, cl aia incalca liberul arbitru, Dar, sa stiti d liberul arbitru se incalca in rnulte locuri. Va spuneam ca, la un moment dat, a venit la mine 0 tipa, doctorita, Noi, doctori.1.suntem mai dczinhib_:fi .. nu avem 0 problema sadfscutam despre .15t.1. Zice: ..Bai, am a problema". ..Ce problema ai?· ..De la un tirnp nu rnai am chef de nimic." ..Cum nu mai ai chef de nimic? Eee, de clnd?" Zice: ..Pai, am fost 101 un preot" ... Ce vrei sa faci?" 90Ma due sa rna irnpartasesc." Art:. douazeci $i $3SC de ani, eo tipa foarte normala, si atunci, am verificat: Sinele e in ea? Nu. Stiti unde era? In manastire. Dar nu ststea de bunavoie, d pori sa stai in manastire cit vrei tu si dt lti place acolo si ip raman sufletul si Sinele 141mdnastire. Era legat, Ceea ce nu este co rect, Sunt maestri care fac treaba asta, runt preoti care fac treaba asta, sunt mai stiu eu ce rnentori care fac treaba asta, ceea ce nu este corect, Mai este adevarat ca - dad eu, de exemplu, dintr-un anurnit puna de vedere sunt superior, pot si am voie sa indue anumite lecruri, $i ei la feL Pentru d aici se merge pe principiul ierarhiei au de mai sus poate sa ip dicteze, Dar, dad eu sunt treaz.i, Sthi, la un moment dat nu rna mai ducearn la manastire, pentruci ei 5e apUQU sa citeasd Psaltirea $i ttigeau structuri din mine ~i u n

rna ducearn, de-al naibii. Si am fost intn:bat: .. ce nu vii?": ..In mornentul in care 0 sa rna sunati si 0 sa spunefi:.bai. vino,d vrem sa vorbim cu tine, 0 sa vin, dart daci rna trageti 41$a: u nu vin," e Deci, trebuie sa-,i dai searna de structura asta, Cum iff dai seama ca nu exista Sinele in tine? Avearn un rnaestru de arte martiale foarte bun, pe Kansoia - sensei Kansnia, nu stiu c3fi dani are acurn 9, 10, 12, habar nu am -. si faceam un stagiu la Antilepa $1 nu-rni iesea nimic. Pentru cl in Sine exista memoria kinestezica: eondusul, artele rnartiale, dansul, sexul sunt la nivel de Sine. Si~c .., Si il vad pe aSla d opreste, erau vreo 150 de oarneni, ii opreste pe toti, se duce in cere $i face asa, se bate cu dosul palrnei, la spate, in zona lombard. II fin minte $1 Oleum:..rna. ce face asta?" Si dnd m-arn uitat mai binc la mine, Sinele meu nu era in mine, ca sa stiti ca asta mai pleaca si de bunavoie, chiar daca esti constient. Pot sa stau sa va vorbesc, dar sa fiu plecat 13.... Sunt oameni care hi dau searna de rreaba asta, Fac 0 paranteza, Aveam un profesor in liceu -141 Magurele am Bent eu, la MF4 -, directorul de acolo, care era securist, dar era un om extraordinar, Si rna vedea ci eu ... Si zicea: ..Arg~anu, mail baiatule, stai cu noi". Ma uitam fix. alti profesori nu-si dadeau seama, rna uitarn fIX i~ ochii lui, dar erarn pa. Si zicea: .,Arge~anut rnai, baiatule, stai cu noi", Revin. Si rn-arn uitat dupa Sinele meu $1ce crezi ca racea? Statea bine-rnerci in bucdtarie cu soacra - nu era soacra-rnea, d nu rn-am casatorit cu tipa respectiva -, dar de ... in general oarnenii fac prostii pentru c3 nu lnteleg si sunt ignoranti. nee cauta asta la treizeci de ani sa se zbenguie, sa dea din brute pe acolo?" Si atunci, ce s·a gandiL d prin descintec te ponte scoate, Deci, se poate lega Sinele, se poate senate. Cum? Am zis prin rnotricitatea ta; eu dau purnni prin aer - cand dau picioare prin aer, nu asa, imi dau seama ca nu sunt in mine ~iin.~ s~ m_acal,lS De ce? Nu am mea unit con~tientul cu Sinele. Dr: ce nu l-am unit? Habar nu am! Ma lasa Doamne-Doamne rupt, asa. Este adevarat ca dad e unit, pe mdsuni ce e bubuit Sinele, decibu~it.Jegatt ars, ar ie~i la nive! tizic. Pe dnd, dad il bU~t.:~tc:
.. ,

De

78

OVIDIU-DRAGOS

ARGE~ANV

Trezirm spirituald ti constiinta

at sine

79

pc:d. dar nu e in rnrne, nu i~i apare ~iml( ~anivel de trup, Magia se face la nivel de Sine, la nivel de carnpun, la nivel de sutler. Evolutia Sinelui ~icresterea gradului de consriinta a Sinelui ~i tot ce inseamna educatie, Sf face prin ceca CC Sf cheama cxpunerc.1~ Viata va expune, de ~apt, la stirnulii ~arc va deran: )caz.i. 5i e firesc sa fie a~a! Deci, daca am 0 problema nerezolvara in mine, in exteriorul mcu se va lntarnpla exact acellucru care rna deranjeaza. Este exact pc principiul0!f a ti-efrtcd, dr 11It1 nu JCIlrl.~, De ce? Dad mie mi-e (rid de un lucru, inscamna Gl eu am pro~ca acel lucru sa se intarnple in mme. 5i atunci, cum pot sa seap? Stiti cum pot !la seap? P~n rugauunc. Plni'i dod) p.jna_ dnd disparc fuca, Pnn trimitcrea lumimi catrc problema respectiva. Pana dnd? Pana dnd _dlsparc fop. Dad trebuic sa se intdrnple, a propos de cutrernur, tot ala e. Pana la urma important nu e dad c cutrernur, important e unde esti. Ca pot sj fiu in padure c.ind e cutrernurul, si sa culeg fragi ~imurc; dar pot sa fiu intr-un zgjrie-nori, sau pot sa fiu intr-un bloc eu bulina, sau PO[ sa mor pentru ca, pur $i simplu, imi cade 0 grinda in cap. Deci, nu este obligatoriu sa.., $i atunci, laS;]fi chestia cu eutrcmurul. Col pc ala nimcni - tineti rninte treaba asta! -, nirncni nu il poate prevedea, Cand s-a hotarfit Doarnne-Doamne sl ne ia maul, n-o sa-rni spuna nici rnie, nici tic. Sc poate venfica? Da, Cu citeva zile inainte, cad ca si dirnensrune nodurile Hartman - ai vazut ci scad patru virgula nu stiu cit. Jar cand au ajuns la trei, deja ne zguduie bine. Simplu. Solutia care e? Dornnule, il pun em pe unul sa verifice: ia, verified in fiecare zi cum sunt nodurile Hartman. Bun, ~i la zice "sum 3 a \'ITgulj nu suu ce", si il trimitern la unul care srie sa le dilate si spunem "ia, dilatj tu nodurile Hartman si Bern-Hartman" si se rezolva problema cutrernurului. Q Dumnezeu nu vrea sa ne ornoare, suntem 0 pepiniera VOl intr-o pepiniera vreti sa va mom rasadurile] Avcti a pepiniera ru olanrute, vreu sj va rnoara rasadurile - bun, prost, cum e c:I acolo - il mal stramb, rnL. rnai merge 1.1gramada. CreazJ. un dmp care ii alut.l pc eCllahi sa. se dezvolte, d $tifi ci trebuic 0

mare rnasd ca sa iasa niste vilrfuri. Si chiar ~i el de jos are rolul e lui de 1.1baza ca sa il aiute pc ala sa creased, deci, nu poate sa existe seful de la, rna rog, film subalterni. Nu putern fi toti ~efi ~i atunci ficcare arc rolul lui acolo - ferneia de serviciu, portarul. Ali inteles? Dcci, nu trcbuie s~ifie pepiniera asta plind numai de lastare minunate. Nu cJ as fi vreunuI - nu asta e ideea? Eu am trecut prin toate fazele. Atunci vcti invata sa respectati pc tiecare om; il respecti pe ala care rnatura, pc .-il.l care iti spala rnasina si pe ala care iti vinde painea - pentru ra nu se ponte altfcl - si pe ala care te serveste 1.1 masa, pc rnenajera care hi face curat, rna rag, dad ai, si pe, $i pc, ~ipe ala care vinde tichete, Clar. Nirneni nu e mal prcsus de altul, Sum roluri; ceea cc ai Iacut in alte vieti, iti da un rol rnai bun - in fuctie de rneritele personale si cum le-ai indeplinit pc altele, Asa ca, nu intotdeauna eel care este in varf, e neaparar rau - are $i el mentcle lui personate. ca altfel nu era. Noi ne luam de to ate defectele celor de sus - rna rag, d e rnic, d c chel -, dar dad este acolo, este pentru ca rnerita, d altfel as fi eu sau altul. Undeva are un merit, d doar nu au fugit toti si a ramas el singurul care a vrut sa fie ceva, De multe ori, 0 problema de 1.1nivelul Sinelui se ponte somatiza, Adica, te doare capul. De ce? Pentru ci, de fapt, nu iti place mesena pe care 0 faei; te enerveaza ceca ce taci: ai crize de nervi - de fapt nu te deranjeaza aia, te deranjeaza altceva. De rnulte on sornatizarea unei probleme - rna doare un picior, rna doare ficarul, rna doare inirna, rna doare stornacul - este in realitate sornatizarea unci problerne de 1.1nivel de Sine. Daca vreau sa elirnin boala, nu e destul daca ii dau aluia inhibitor central. Eram plecat in japonia si pc catelul meu, ma rag, se gjndeste doctorita sa-l opercze, d avea un singur au ~i unul ram.isese inauntru. Si zice: "M-am uitat la ecograf si nu e bine, sc cancerizeaza, trebuie sa-l scot". Zie: "Bun"_ L-a scos. Problema nu e ca l-a scos pc ala, problema este d l-a Si,:OS si pc cel.ilalt. Si a ramas COl in baneul eu Zam, fara bile, ~i nu voia sa mai man,incc_ Zice: "Vornita tot, nu vrea sa bea nici·jpa, nu vrca niei aia~, d,lI

-'

,-

,
,-

80
,I
'i

OVIDlu-DRAG05

ARGE5ANU

Trezire» Jpiril~ara ,; (onlliinla dt sint

.

81

1
,i ,

I

I

I I

I' :
:

el, ioauntrullui, 1.1nrvel de Sine era suparat, Si sa nu credeti c.1 nu trebuie 0 mund de lamurire inclusiv 1.1.. vorbesc de ani. malute. Si va mai dau un exernplu. l-am explicat: ..Stai linistit, ti daca vrea Doamne-Doamne, clod re faci marc, si te faci om, stai sa vezi ce, d. nu e chiar asa, ba e foane: bine d pe undeva ai scapat de a problema". Cmd am facut treaba asta, imi pove:slea doctorita: "Clnd m-arn dus acasd statc:a lat, nu misca, se ducea pisoiul $i statea lipit de: el", Cdnd rn-am dU5 aead voia sa i-o traga pisoiului, desi n-avea cu ce ... Deci, se poate sornatiza 0 problema, a suferinta de la nivel de Sine - asta poate sa 51: rnanifeste inclusiv la anirnale. Exernplu: rata pisica sora-rni ~iace sase pui, unul rnoare, iar pisica mieuna f incontinuu ... Mai, nu stim ce: 5a mai facem ca rniauna asta incontinuu; probabil cl iI cauti pe pisoiul ala." Vn:au sl spun cl fiind conectat la eat 1.1nivel mental, i-arn explicit ca puiul ei e bine, d e plecat, cl 0 sa se intoarca, d. daca s-a nascut din ea, a sa mai fad pui si altadata, la-la-la, .. Bine, ea nu percepe ganduri sau rnari idei despre Sine, dar undeva se face clic-ul ala si intelege. Din momentul respectiv, n-a mai mieunat ~isi-a vazut de puii ei, DeO, zile lntregi a rnieunat! Pentru cl si-a pierdut puiul. 0 sa vedeti animale can: hi pierd puii $i rag dupa ei sau mugesc ... sau necheaza ci le-a murit un pui - trebuie facut si cu de, sa le explici la nivel mental - e ideal 53 pui mana pc: ele - d este ok $1 d puiul este unde: trebuie $i ci se va lntoarce, si se linistesc la nivel de Sine. Sornarizarea problemeJor poate consta si in lucruri pe care noi le credearn uitate, Aditi, a suparare pe cineva - ai zis d. l-ai uitat cl nu stiu ce ri-a f.lCU[ - si, de fapt, e un vierme care made lnauntru, si made, ~iroade, si incepe 53 aiba probleme ~iaia, $i aia, $i rezolva aia, si-l dcare $i aia, $i tot asa, De obicei, asa SI: inclmpU. nu e a singuri. boala; rezolva a problema, il ia alta. Sit de f;ap~ La nivd de Sine, omul respective suparat. Si ce pop sa fuei? Sa-i scoti incon$uent Sinde ... Ba, tu e$ti suparatt suparata ca nene.a ala pea facut aia; daamna aia li~aBcut aia - cine fiecare ce ,i-a acut-, $i 0 S3zid .nu e adevarat" $i tu insi$ti .hai, rna, cl_ .•

hrnm~·. Si dintr-odata incepe sa planga. Dece? Pentru ca ai des.~pent buba care este in interior $i can: se mariifesta prin plms, ras.nerves, enervare, In momentul in care ii spui cuiva rna tu e$~ cam tolomac" si el se enerveaza, lnsearnrra ca e? Varbesc senos! Pentru ca dad el e constient., -,,.,-- .. ~.a, trebuie ~a vorbirn des pre constiinta propriei valori si d~pa ala dc:s~re v~ndecarea Sinelui, Un pic, nu rna ocup eu de V1n~ecarea SI~eI~I, d~r va dau niste date necesare sa ajungeti la Emil pentru ca rrue rm-a falosit aceasta idee, chiar dad el nu stie ca am ~relu~t-o.' A~ auzit asa, 0 pds;irid, era pc: nell despre refa-

cerea S~nel~I, $1 rna-am dat searna ca am pierdut din Sine - ~I a sa vorbirn $1 despre cum se pierde din Sine. Revenirn tot la sex?! Buuun! Facern ce Iacern ~i ajungern tot acolo ... Deci, nu e... imi pare rau, cercetati si 0 solvedeti ... Stifi, Schopenhauer avea un citat cu ghilirnele pc: care mi l-am extras eu clnd erarn prin clasa a patra - in clasa a patra rn-am hotaclt eu sa citesc rnarii filosofi. Si avea unul despre actul sexual care sp,':1nea asa: .Orice ai facet aetul sexual iese 101 suprafata; este tm~a. ~turor glumelor, toate ironiile, toate supararile, toate nefericirile due 101 actul sexual". Vorbesc foarte series! Asta spunea Schopenhauer si vreau sol va spun ca au trecut ceva ani de dnd eram eu prin clasa a patra, a cincea, a sasea, cred ca a cineca, cj erarn prea rnic intr-a patra - fjcearn arte martiale -, ind nu i-arn gasit contra-argurnenre. Punct. Deci, eu am incercat sa-l combat. N-a mers. Viata rni-a dernonstrat colornul ala avea dreptate, chiar daci n-a fost fcarte fnlincs si foarte fair-play. Unde rarnasesern? La constiinta valorii. Respectul de: Sine si o sa vorbirn si de lepadarea de Sine. Ce zice ortodoxia, cste a chestie care se pare ca se cam bate cap in cap. Respectul de Sine inseamna constiinta propriei valori: spune-mi cum te irnbraci si ce hi iei pe tine si imi dau seama ~"daea te respecti sau nu. Deci, dad urnbli eu $o~oni, eu eioc.Jp. de ~aJa1t3ie.rt, eu un tricou d-ala cu guJ~i negro - hehe! lricou alb ':"",~rna rog, inseamnii cj nu tc:respeqi. Stiri d una dintrc formcle ~epresiei este momentul in care un om ~u mai este ingrijit. Bine,

82

OVIPIl'-DMGOS

ARGF.5ANU

Trezirea spirituald

ti conttiinta dt sine

83

nu vorbesc de cei care tree prin faze initiatice care prempun smerenia trupului. Deci, dad eu vrcau sa rna srneresc fizie, ca trup, n-o sa rna apue sa rna imbrac de la Dolce&Gabana si de la Zara. Deci, eu rna imbrae ea sa nu-mi fie fng - ba, poate mai scot un pic din de ca sa-rni tie un pie de frig. Aia sc c hearna, cc ~ Penitenta. Nu insearnna d rna auroflagelez aeum, irni iau $i m.l dau eu carlige d-alea pe spate $i rna bat - aia e nebunic, e alta extrema a nebuniei. Eu vorbesc de Sine. Cand r verba de srnerenie, exisla doua tipuri de srnerenie: a trupului u a sufletului. A sufletului vine dnd faci ascultare neconditionata - sa zicern in rnanastire. Iar smerenia rrupului inseamna c.i nu te mai intereseaza cu ce te irnbraci, nu te intereseaza cu ce re dai, Da? Nu pot dedt cu Coco Chanel no. 5 sa rna dau, d imi !ita inirna dad nu rna dau, asta e a bubica la cap. trebuie 51 intelegeti, Cmd ai chestii d-astea cum ci nu rna dau dedt cu uo anumit tip de parfurn, d lla lmi place. ai 0 bubica la cap de care. ideal ar fi sl scapati. Eu nu zic, trebuie sa trliasca si crearorii de moda $i crearorii de parfumuri, dar aici vorbim de evolutie spiriruala. Asta nu insearnna d eu rrebuie sL. Mi-J povestit cineva ci a avut 0 colega indianca si d asta nu se spila niciodata ca sa nu-si distruga nu stiu ceo Si d s-a dezbraat odara, 1a un rnagazin, Gl sa-si cumpere un sacou si d.nd si-a dat sacoul jos, asta a lesinat. Efectiv, a lesinat. Deci, nici extrema aia a smereniei, va mg!!! Adici, nu este corect sa deranjez pe cei din jur cu zernurile rnele. Imi pan: rau! Avearn un prieten care avea 0 iubire foarte mare fat a de am - dad a luptat pe strada ~ia fast luptator de strada, va dati searna - si spunea "arnul e 0 masina de Bcut zemuri". Dar era puncrullui de vedere de la nivel de Sine si stiti ce mi-a placut la d? a dincolo de alti mart maestri, el zicea: ,.Bai, eu sum nebun; dar cum sa fiu sanatm dad mama. clnd rna batea, rna dadea eu capul de pereti] Ce putea sa iasa din mind" Sit in nebunia lui. a aiuu pe maidoSa; d.nd a pi cat 101pat, aSla ii dueea plosca. Si il d.aduse eu capul de pereti - asta (-:t facut sa mU$tc de git. de cap,

de lot ce se putea $1sa c3$tige lupte pe strada, Nu in Romania. Dar avea 0 doza de constiinta de Sine extraordinara care mie rni-a placut. 5i zicea: ..Eu sunt nebun, dar cum putearn sa fiu normal?" Care era terna? Am divagat, fili si voi atenti la apd, Constiinta propriei valori? De ce? Oamenii care nu se iubcsc pc ei insisi - deci iubirea de Sine, Ia asta mj refer. constiinta proprici valori, respecrul de Sine, constiinta propriei valori - nu sunt iubiti nici de ceilalti. Se spune cj eel rnai iubiti oarneni sunt cei care se iubesc pc ei insisi eel mai mull. De ce? Pcntru d proiecteaza iubirea lor fafj de ei insis]. Cele mai alectatc, in cazu] asta, sunt femeile. Nu se iubesc pe de insele, au programe de neiubire relativ la ele insele, si astea fac sa pice in alte extreme: dnd vor S;l fie mot ?i sa iasa in evidenta. Deci este 0 extrema a neiubirii de sine. Buun. Cum se poate rezolva asta? Cresterea constiintei de Sine a propriei valori se poate face prin cunoasterea de Sine, deci stiu cine sunt, imi analizez trupul, suflerul, energeticul. Sit in momentul in care aflu ci eu sunt minunat, creat de Dumnezeu • cu toate defectele rnele - cj toata lumea are ... rnamaa, am vazut niste chestii in Japonia de iti sta rnintea in lac, voiarn sa fae a cane, dar rni-a trecut. Deci, cateodara nu-ti vine sa crezi ce at facue. Ce-ar fi sa traiesti intr-o zi - nu e cazul meu - ~isa ani d ai fast Menghele si sa afli tot ce ai [;lcut (e ala care facea experiente pe copii). Nu e dcloc dragur, dar sa nu credeti ca ei nu au voie s.i se intrupeze; in Planul Divin au si ei un lac pe acolo, cine stie ce mare genetic ian 0 fi acum si pune in practica. Ei, ganditi-va c.i 0 sa gasi~i si surprize neplacute despre voi. Despre viol uri. Si problema trezirii spirituale cste d te face SJ simti un Iucru ca si cum l-ai trai acurn; deci, un lucru pc care l-ai trait ca un viol, ca 0 crirna - i-arn luat capul -, in mornentul in care se produce trezirea spirituals. 0 simti ura, frica, debandada respectiv.i, deci ce s-a inramplat in rnornentul respecti .... ca ~i cum ar ti prezenta. De asta, de obicei, tot ce irrsearnn.i trezirea Sinelui 5i conectarea'ta energiile telurice - d tOI f:C S-J intampl;lt rau estt'
"

de u~c~i.

I

84

QVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Trezirea spi,ilualtIli tonllii"la' dt'sint

_'85

in teluric, in magma - se face sub supravegherea unui rnaestru, yoghinii 0 fac numai in asane ~i cu regirnul Oshawa, deci exlsti asane speciale care deschid chakra rad;kinii catre chakra parnanrului, care elibereaza 101 suprafata energiile din magma. Ei, aceste energii, dad nu esti in pmt, te: pot face sa devii un posedat; re pot face:sa ucizi, sa re sinucizi, sa aiungi nebun. De asta e nevoie, de: rnulte ori, de un maestro care a trecut pe: acolo. Toti au trecut prin nebunie. Si Buddha - cititi viata lui Buddha -, ~iIisus - da, cand e pe rnunte si ii spune demonul ,,53ri!·,nu lnseamna d a avut ginduri de sinucidere? Credeti ca 101 oamenii normali le vin altfel gandurile de sinucidere? Sari, ca te tine Doarnne-Doarnnel Si ..booori! V3 e dar? Deci, noi trecem prin aceleasi ispite prin care a trecut ~iIisus, $i Buddha, $i orice
mare initiat,
I'
"

II:
'

i

I

I

I'

"

i

Nu este diferit fata de alpi, doar ca ei au trecut. Cam putin! Sinele, Revenirn la Sine. Vindecarea Sinelui, Aaaa, cum se poate aiunge 53 te iubesti pe tine insuti? Incepi sa-ti oferi ceea ce-ti place. Si a sa vezi, tot doarnnele ... bine, depresive. Si incep $i lntreb: ..Ond ai Bcut ultima aara ceva care iti face placere: 53 zicern sa te plirnbi prin pare?" "Pai, n-arn rnai fast. ..• ..Csnd ai trieatat? Clnd ai vazut un film in mall? Cdnd ai arut... and ai acut ... Ce-ti place 53 faci?" ..Pdi, n-arn mai ... " Si tratamentul, sa stiti, 3$01 este: ce-i zici? "Ce iti placea sa faci dnd erai mai asa, mai tinerica?" "Pai, imi placea sa dansez." "Du-te, rnai, 13 un d-asta de dansuri - cum se chearna ... 101 Dansez pentru tint, rna rag - du-te sa lnveti sa dansezi. Vorbesc foarte series! Si aia iti elibereaza tensiunile acumulate 101 nivel de Sine. "Ce faci, i1 Ur3.$o? Du-te 101 0 5aU de arte martiale, uite, lti pun em un sac cu chipullui domnul si da-i 13 freza pana iti trece. S~la un moment dat, te saruri; cit 0 sa-i dai in freza, in sac? Stiti d asa aeeau [aponezii? hi puneau chipul sefilor pe sac; era un lac ca s2 proiecteze energia negativa, supararile si tensiunile acumulare la nivel de personal, au facut sali cu saci de box si acolo aveai un lac unde puneai poza. Si puneai poza $i te duceai $i dldeai la 53C $i dupa aia te rc:llXili. E bine? Nu e bine. Dar,

cred ...

pentru incep.ut,. ca tera?!e - dar panii ajunSi ~a~lfad pe ala :sa-l iubeasca, mal bine ... an inteles] '; " ,.. . Si inc:~i 53 hi oferi lucruri care iti plac: 0 priijiturl~o biju~ tend, 0 hamul3, a ... 0:.. 0... - lucruri care te.fac sa te sirnti importa?~_ In momentul In care nu-ti rnai of en nimic si nu-ii aeOIZI Impo~a?ta si renunti complet la tine, csti pol; esti gab de p~e~~. ~ecl, 11505 n-ar fi putut sa traiasca - nu cred ci ar fi putut sa tralasca - dad se lepada de Sine cornplet pentru ci - stiti ce lnsearnna lepadarea de Sine? Nu rna mai intereseaza ce se imampia in jurul rneu $i ccilalri 51' orupa de tot ce am nevoie. Ci nu-i dii Durnnezeu din rer, cineva avea nevoie sa-i dea sa mandnce _ bine, nu avea EI nevoie de rndncare, n-avea EI nevoie de irnbr.1ciminte - dar ceilalti se ocupa de restul, Ce insearnna, de fapt, lepadarea de Sine de care vorbeste ortodoxia si crestinismuli Lepadarea de Sine inseamna sa cunosc Sinele meu, sa stiu cine sunt $i,la un moment dat, sa realizez ci Dumnezeu stie mai bine decdt mine, Lepddarea de Sine nu se retelii Ia negarea mea, ci la unirea vointei mele cu vointa Divina, Kant spun eat 101un moment dat, 0 chestie foarte frurnoasd .a vointa buna determina 0 constiinta buna", Deci, un am este rezul tatu I propriei vointe; dad tu ai a vointa buna, la un moment dat vei ajunge sa te unesti cu Dumnezeu; dad tu ai 0 vointa proasta $i tot vezi in negru ~i faei negru, ce a sa faci? 0 sa ajungi sa nu te unesti eu Durnnezeu. Si atunci, solutia este sa imi coordonez vointa in asa fel incat sa se suprapuna perfect vointei Divine. Si ce se Intampla? Traiesc in Durnnezeu. Si arunci, ce am Brut? M-am unit eu Sinele Divin din care provenim eu [alii. Buun, ce zicearn eu cii va rnai spun? Terapia de vindecare

mai

Iiza, De ce? Pentru ca de se due la nivelul de Sine. Tot ce
lnseamna psihorerapie si psihanaliza si, la ora actuala, toare formele de terapie de genul asta te due la nivel de Sine, iti scnt rnaculanrra. eli noi avern rnulte idei in cap, multe energii care se datoreaza cui? FiJ!l1~lor p~ care Ie-am viizut - di sunt aeumu!ate

Exista

0

forma de terapie a Sinelui - psihoterapia, psihana-

'I
I ;t

j

86

Trtzirta ;pirilUaitl ,;'cOnlliin(a d« sin~ Aia·este
0

, 87

,I
I

1

i: f.' f
L
I

I" I'

J

I
::i
::

~

I:~ . !
~

iI: I"

i~
I

I',' '.:1
;,
i}!

!

.

i

i Iii,[
\,
! ~

"I
i
•'

I

r:

i
1

i
i

it
~ .

:I ; . It ,'
1

·1

,I II
1 I

\ I

I

in interior -, cartilor pc care le-arn citit, Stili, una din problernele _ a propos de (U sunt Alana Alagdtzlma - este d exiSLl posibilitatea sl vezi un film despre Maria Magdalena si sa te crezi ea. Cand pot sl fiu, sau cum sunt? In momentul in care 51: elibereaza tot ce ai acumulat tu in viata asta, prin citit, vazut la televizor, sau trait.Iar de: asta se ocupa psihoterapia si tot ce tine de: conectarea de Sine. De abia atunci poti sa vezi ~i iungi 141 nivelul la can: intelegi care a runt problemele tale din alte vieti. Deci, prima oara n:zolvi problemele din viata asta, relatiilc din viata, relatiile eu parintii, te eliberezi de subpersonalitatile materna $i paterna, te eliberezi de ginduri. idei, filme etc., ceca ce am vazut eu ~imai stiu eu cum, si ajungi 141 tine lnsuti. Abia atunci un om este teoretic pregatit sa stie cine a fost $i ce a fost Asta se obtine prin drept Divin. Regresiile din vietile trecute se fac dear cu accept Divin. Mai vine cineva la mine $i zice: ,.Am auzit d faceti regresii", Zic; .041-. "Vrcau sa stiu si eu a: am fost." Ca ~icum te duci Pe autostrada Soarelui $i vezi acolo ce-ai facut Nu se poate asa ceva, De ce? In momentul in care: eu intru lntr-o viata trecuta, a Sinelui men, eliberez toata energia au.U acolo - buna sau rea. Hai, ci dad esti bun si ai fest pustnic si ai stat in virful muntclui $1te-ai uitat la floricele $1la altele, e perfect! Dar dad ai fast calau, sau mai stiu eu a: ai fost, credeti ti e dragut sa eliberezi toata energia aia? Sau dad te-a chernat Vlad Tepes - deci, nu stiti ce probleme au spiritele care au legatur.i cu Vlad Tepes, Stiti ce probleme .au? Top au probleme de anus; adica fae 0 rectocolita hemoragica si nu sriu ce au, $i le curge sange din popou. Vorbesc foarte series, AU a fast viata lui - nu-l eondamn, nu-l fericesc in misur.t in care pot. iI ajut, Deci, intotdeauna tot ce ai facut in altc vieti poate avea repercusiuni in viata asta. M2i departe, Ce lnseamna refacerea de Sine? Se intdrnpla urmitorul fenomen si 0 sa trebuiasci sa va gindi~i la asta, pentru d 12un moment dat eu am facut foarte multe initieri ~i ram c ~ - in sfcrc: inalte - ceva nu era in ordine $i am auzit d e refacere de: Sine:. Gand faci iniperi, $i mai ales a initiere: in Reiki aU e su£lul dr.lgonulu~ da, rna rog. clnd va su£la cineva in cap.

e~e~e

care pleaci de 101 nivcl de Sine pe care tu, ca

maestnJ~ 0 plerz~. Aceeasi energie care se poate pierde prin sex, este 141 nivel de Sine. Este 101 nivel de toate structurile, Loairiie in care ai iubit, ai suferit, ti-ai dar sangcle. in tara asta sau in alte tari, sunt cu suflet de-al vostru si, 101 un moment dat, 0 sa ti-ebuiasci sa va duceti sa va recuperati SN-ul. Eu sper sa fie in viata asta pe.ntru voi - nu este obligatoriu, dar unii rnai au 0 viata, altii au mal rnulte, nu asta e important. Dar e dar ca trebuie sa va . refaceti structurile ~idin viata asta; la un moment dat 0 sa trebuiasca sa va luati energiile pc care le-ati lasat oriunde, Si, de fapt, refacerea de Sine inseamnii sa-mi adun energiile pe care: le-arn dat ca forma de plata karmica, cii le-arn dat d am iubit, cl le-arn dat d am ur.it, d am ucis, cit d... la un mosi, ment dat, trebuie sa mi le reiau. Va e dar? (Din sala .••) : " .It! ~u._. nu inteleg, hai, $a zicern ci SN-ul este 0 energie mai de maici?.. Dar ~it.!.~iputea sa te apuci sa recuperezi SNout. t . . (Din sala. ..) -_ "" R: .N.u .~d, pennu-d asta presupune ci exista atribute specilice Trinitatii, ceca ce este gresit, Dumnezeu e un Tot E adevarat ci suna frumos: noi suntern femei, noi suntern eu Maica, Maica poate sa fad asta, Dar nu se poate, pentru ci Maica nu este 0 unitate de Sine separata; ea face parte din Trinitate, Asadar, Dumnezeu poate sa fad asta, Dumnezeu - T ata si Mama. Ci n-o sa faca Maica Tara acceptul Tatalui. E ca $i dnd ai zice ca in
cer e
0

schisms si

ca Dumnezeu

vrea una, iar Maica vrea alta -

ori Trinitatea e un Tot si actioneaza ca un Tot, deci ceea ce vrea Tatal e ceea ce vrea Maiea si e ceea ce vrea Fiul. La nivelul Divin. Ca exista subnivele unde, la aceeasi chestie, la care nu se intampia asa ceva: da-rni de exernplu un sulmivel la care la aceleasi Trinitati la care nu se lntarnpla asa! Familia. Este 0 expresie J Trinitapi Divine: mama, tatal $i eopilul - nu inseamna cj sunt intotdeauna de aeord f' este. 0 oglinda imperfeeta a cerului. Dar nu atribuim imperfecpune,\ oglinzii noastre rdativ a femeii $i a barbatului eu Divinitafi, da? Cl Ei sunt perfeqi.

88

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Trezirea spirilual4 sf conSliinla

at sin.;

89

I

,.

I,!i
j : :.!
l.
j\
I ~-

!

,

~
I I.

t ;'

!

Deci, - ~j cu asia ca 0 concluzie, apoi imi puneti intrebari scopul Sinelui a fost reintoarcerea pentru ca Sarpele Kundalini ce este? Ingerul dZUL Ingerul caruia i 51! iau toate calitatile divine: Intelepciune, frumusete, blmdete, iubire, tcnacitate, curaj, toate calitatile divine se transforms in sarpe, T ransformandu-se in sarpe, ce face? Este obligat sa se nasca. Prin nastere, ce face? Experimenteaza viata $i ana ce e bine $i ce e rau. Prin mantuire el ce face, de fapt? Ce insearnna manruire? Accede la un Plan Divin superior. fiecare cu planullui - planul unui om nu este acelasi cu planul meu. Oa? Fiecare are planullui Divin, deci mantuirea nu este aceeasi pentru toti, ne ducem si cantam toti in cor ..slava·. Eu nu le am pc astea cu cintatul $i ml indoiesc d 0 sa rna puna pe mine Doarnne-Doamne acolo sa cint, dad ajung, Fiecare are atriburele lui specifice, in functie de ce stie sa fad - vol dati searna ci eu sunt un baiat bun $i rna trirnite Doarnne-Doarnne ca delegat, ca diplomat prin universurile unde este r.izboi. Deci, ca sa va fie dar. faci ceea ce rezonezi, Oa? Si ce lnsearnna, de fapt, evolutia? Intoarccrea la Sinele Divin - esre un cere. Cu ce? Cu tot cu constiinta, Am vazut d a scris profesorul Constantin - a scm clteva carri, de care eu nu stiam - $1am vazut ultimul volum din nu stiu cum se chearna si vorbea chiar despre treaba asta, despre lntoarcerea la Sinele Divin. Ceca ce pentru un profesor, general. doctor, academician este 0 chestie, Profesorul, cum il cherna, Constantin Dumitru este eel are a Scr1S Inldigm(a matmn, Cautati Inltligmla materia si 0 sa dati de el ~i0 s.j dati de cartile lui; $i este un tip, un om care a srudiat efectiv si fenomenele, si coborarea Lurninii pe Biserica Onodoti la lerusalim, deci este genul de am care a abordat stiintific tot ce inseamna cunoastere, Vorbe;c foarte series. Deci, cauza si scopul vietii este Sinele, Intrebari? 1; Cum pot sa tau energia.; R: Cum poti sa dai energia? I; Sa iau... R: Nuu, cum pot sa daul Prin intentie; intentia este aceea de a da, deci cum pot s-o preiau? Tot prin intentie, Vreau s-o iau,

Sau vreau sa fac un exercitiu, imi imOl~nez·cum i~ mana mea e o pompa care absoarbe toata energia pe care am pierdut-o in locul respectiv, Ma uit la filme d-alea cu rnonstri, vorbesc series, Mai glumesc, dar e 0 chestie serioasa, Deci, trebuie sa va preluati energiile pe care le-ati pierdut, pc: care le-ati dat; pentru cd dai energie oamenilor care nu menta, dai energie namenilor care nu se folosesc de sufletul tau, dai oarnenilor care n-au nevoie de:iubirea ta si tu pierzi, 5i pierzi, si pierzi pana dnd? Cd e lirnitat. E adevarat ca,la un moment dat, dad te conectezi 101. Durnnezeu, . poti sa dai, dar din tine - iubirea ta din tine este lirnitata, pentru cd noi suntem lirnitati. I: Considerati ca putern sa avern intentia ~~preluarn numai energia benefice eu acceptul Sfintei Treimi? Mi sc: pare normal sa, ai acceptul Sfintei Treirni si Ingaduinta ei ca sa preiei si sa-f_i recuperezi SN-ul plin de: Iubire Divina, de Lumina Divina 100%, puritate 100%, .. ~:.: .R: Eu nu .suntasa de complicat, eu zie sa vina la mine cine are de luat din zona cu J ui Durnnezeu si... hai, sa va spun ceva: eu am observarun lucru - ca lucruri foarte elaborate .., Stiti cum este tancul rusesc? Tancul rusesc mergea pe nisip, prin noroi, prin £rig, prin gheata, n-avea nici pe naiba, de ce? Era brut. rna! T aneul nemtesc era 0 bijuterie; dar. dad intra un fir de praf unde trebuia, la revedere, Si atunci, eu sunt pc principiul d .,domnule. ca sa ajung in punctul D, prefer sa fiu Col tancul rusesc decit ca tancul nerntesc - arani frurnos, dar e nasal dad sta pe loc", Si atunci, eu zic ci e yorba de intentie, iar intentia insearnna in primul rand non 110Ctrt. deci sa nu faci rau, Dad eu am in tentia sa imi recuperez SN-ul fara sa fae ceva rau acolo, ci punand ceva in schimb - ca dad iei, trebuie sa dai (eva in schimb atunei e dar ca nu fae rau. i: in momentul dnd preiei, poti sa preiei acele energii reziduale care cu formele tale gand tu le-al Iasat acolo ... de ce sa nu le trimit in univers ... R! Coreet, dar fii !atenrn: dad le-arn lasat acolo, tot c: bine data le preiau, cii am posibilitatea sa le reanalizez. Ti-ai vazur

~.a vota'

90

OVIDIU-ORAG05

ARGESANU

Trezirea spirilualil ti (onSliin,ia Jt sine

91

vreodata norite din trecut, ai tinut vreun jumal? Bun. Eee, in
. ~.

I. ,I

'x

~

,

t;

j

'i

momenrul in care ili reanalizezi jurnalul, descoperi lucmri bune ~j lucruri rele - te ajuU treaba asta in evolutia ta? Da, deci, automat, chiar dad preiau energiile rnele - dar le preiau cu energii negative pc care le avearn eu atunci, (A propos, oricine da din mergiile lui, indiferent dad e verba de initieri, sa sau mai stiu eu ce, automat da si din prograrne negative ci nu sun tern sfinti, nu suntern Hristos.) Aia care au avut sanse sa fie initiati de Hristos, lb da - au avut programe negative: $i a venit Duhul Sfant si au devenit curati 100%. Dar noi, care primim initieri de la oarneni care sunt oarneni, preoti care sunt preoti, automat ci preluam $i energii negative. Dar in noi raman care? Cele cu care rezonarn - deci, problema nu e a lui, problema e tot a mea. lndiferent dad se intore cu energii negative, energiile pe care le-arn dar $1informatiile pe em: le-arn dat eu, pot S3 le transform in pozitiv. (Din saIL.) R: Deci, 0 secunda - asta lnseamna mentalizare, Ceea ce spui ru inseamra d. la nivel biosic te ocupi $i Incepi 53 fad energiile sa fie pozitive. Nu rna intereseaza treaba asta. Ele vin, fiind in mine. ies la supraf.Jta. Iesind la suprafata. am timp sa le analizez. Dad sunt pe:calea corecta, le elirnin. Daci ind. mai am bubite la cap, r.inUn in mine si, in perspective, trebuie sa le rezolv, Dad Ie analiza degeaba $i stau in cazernata - da, rn-am inchis $i stau in cazemara - $i vin energiile negative, $i eu incep sa trag? Eu nu rna schimb. Pe cind, eu ce fac? 0 sa cititi Yiata pdrinttlui Cleopa care La. un moment dat spunea d d nu se prntejeaza si spovedea: "Lasa s.i vIDa raul peste mine, ca sl vad $i eu ce mai am de ... Indreptat". Ai inteles ce vreau sl spun? Deci, dad eu stau in transee si sunt tot timpul in lupta eu raul. nu reusesc sa rna sehirnb pe mine. Pe clod, dad accept raul si il schimb din mine. arunci evoluez, I: Credep d toata lumea ••. Poti sa preiei din ... R: Nu e foarte bine sa preiei, sa treci peste toata lumea pe
an: 0 cunosti, fad accept, De ce? Sfinta Liturghie e a taina; este

a metoda prin care sunt cititi oarne:nii respe:ctivi in eer. Dad

ornul respectiv nu este pregatit sa se Intoarca in cer ii fad r3U Pc:n~. ci l~mina pe ~re 0 primeste se trans forma· in negativ: DCCl, 11 fact bube, IU u creezi probleme. It lntrebi vrei?1I bine,' De cite ori? De trei ori - nici rndcar 0 vesnicie - de trei orl l-am in~bat, la r~veder~! Daca nu vrea, nu tree. Dar nu trec.pe oncme '. In pnrnul rand ca e pacat sa dai rnargaritare la porci si, in al doilea rand, poate ca nu c nirneni pregatit sa primeasci lumina respectiva. Si atunci, ce fac? Ea po ate sa se dud oriunde este bine prirnita, I: Dar intentia mea din acel moment, dUSJ la iubire; neconditionara, devine neinteresata $i... fara cornpasiune ... Adica nu este ... spirituala, c3 imi asurn riscul ca vreau Iormele lor gand, problem de lor ... _ ~R; Oat dar ai dreptul sa faci asta dad ai a familie si un copil? Ai dreptulsa cada.asta.pe ,ei? Ai dreptul sa faei treaba asta in conditiile in care.Iucrezi intr-un serviciu cu niste colegi si mananci cuei? De ce sa plateascd ei? In momentul in care esri singur ~iesti pustnic, pot) sa faci treaba asta, dar in momenrul in care eu traiesc lntr-un serviciu, intr-o familie si am niste copii, g;inde~te-le ca eu impart toata energia asta negative tuturor celor din jur; asa d felul rneu de a fi bunut, sau mai stiu cum, se poate transforma intr-o pedeapsa scurnpa si in mornentul in care se poate intdmpla ca - chiar sub pretextul iubirii si dreptatii - de £apt, sa le-o tragi la toti ca la UI1i. inlelegi? Mi-ai adus arninte: vine la mine 0 doarnna - numai iubire, numai iubire - doua spete; bun, doamna respective s-a trezit $i traieste in iubire, Si-a dat seama ca nu rnai poate sa tr.iiasca cu sotul cit rna rog. dar si-a adus un prieten acasd si traieste in iubire si armonie eu ala. in limp ce sotul e acasa, Bun, ~iii spun: ..Uncle e iubirea si eompasiunea?" "Eu iubeeesc .," Perfect, ornul rcspec· tiv care te aude pc: 4ne fadnd sex cu respectivul, in cazul .1staiubirea este a forma de pedeapsa, Este a forma de razbunare relativ la persoana respective. in'momentul in care ai constientizat asta, poti sa folosesti dreptatea ca pe 0 arma - baaang, pdcatosilor! !;Ie: I: Ce Insearnna moralitate?

92

OVIDIlJ-DRAGOS

ARGESANU

Trezirea ·spirituald si conlliinla dt sine

93

R: usa moralitatea ... I: Dar de ce? E important! Nu poti sL. eu asa credo R: Moralitatea este 0 forma prin care oarnenii isi ascund adevaratele train $1 adevaratele dorinte. Sub pretextul moralitatii, in realitate sunt toti niste frusrrati sexual, niste egoisti, niste dogmatiei, niste, niste ... Nu mai vreau sa enunt, pentru cj stiu C.1 am fost acolo ... Pldto$ilor! Voi nu tineti post!" 5i in mine, de fapt, ardeau rnulte dorinte pc carr le-arn descoperit mai tkiiu. 5i atunci, cart e rnoralitatca? In general, oamenii care trambitcaz.l eel mai tare despre moralirate, s~ stii ca sunt cei mai imarali. I: Dar de ce sa invat Tainele Cununiei, atjta limp cat moralitatea ... R: Sincer, eu cu T aina Cununiei am 0 problema. De ee? Pol sa platesc la Sfanta Liturghie, dar nu e bine, cl mai calc pe Jjnga. Fii atenta. I: Sunteti de acord d in Taina Botezului si Taina Sfintei Lirurghii, Lumina Sfantului Duh curge prin tine. Atunci, ce fuci? R: Auzi, dar n-ar fi bine ~.jfiu in T aina Sfintei Lirurghii de fiecare data dnd fae dragoste?

I: Da.

R: Cu alta ...
ce cu alta? R: Auzi, am mintit d este buba mea, stii. Unu: din cate am v,izut eu, T aina Sfintci Liturghii esre departe de a fi ceca ce trebuie la un moment dat. In general, oarnenii se clS.1toresc din eu rotul alte cauze si din eu torul alte motive decit iubirea: dupa aia aiung !>.1 fie - dad aiung sa fie prieteni, ceca ce este ideal, dar am lntalrut, este foarte bine sa fad lucrurile irnpreuna, este ideal, dar e foarte rolf - in general, aiung S.1isi fie dusrnani unii celorlalti. $tii de ce? Pentru d aceasta casnicie, asa cum este ea faeut.1 acum, este, de fa pt. 0 modalitate de omorat, lei doi serpi, ai pus vreodata doi bondari intr-un borean? Deci, doi bondari intr-un borcan vor aiunge sa se ornoare pentru ca sunt inchisi, Ii se cir-este libertatea, Casnicia, casatoria, asa cum este conceputa 101 momentul actual, este 0 forma de legare. Deci, pe mine - nu stiu

I: P,ii, de

dad 0 sa rna mai pedepseasca 0 d.1ta Seful, sa rna mal clsiitoresc vrco9ata - dar nu rna mai prinde nirneni. I: Atentie, avcrn liberul arbitru creat de Santa Treime, exist.1 foarte mU~li dintr: noi care rugarn sa se dea soarta legata de Sfanta Treime, astfel incdt nivelul nostru energetic. al structurii noastre ADN. 5.1 urce eu dou.i nivcle energctice ... R: Hai, SJ iti spun. Stii de ce nu cred? Nil rn'O hi spun de ce: pentru ca suntern irnperfecti. 5i orice casnicie cste unirea a dous chestii irnperfecte, care nu ponte sa fie perfect.i' Am 5.1 0 eer la Sfanta Treimc in rnornentul in care eu am S.1 fiu perfect. am sa rnerg pe nori ~iam sj zic "Do,tmne, da-rru jumatatea mea in timp ce zbor". Dar atata timp dt eu sunt constient de irnperfectiunile mele, si sunt consticnt de imperfectiunile rnele, c.i am vazut mii, nu? I: Mii?! R: Dol••. 10 doamne pc: zi, 50 de doarnne pe sap timan ii, 200 pe luna. In momentul in care le lntalnesc de eel putin cinei ani, am citeva mii. Bun. Automat, in mornentul in care unesti doua chestii imperfecte, nu poate sa iasa ceva perfect. De ce? Va dau un exernplu foarte sirnplu: yin eu - Dragos Argesanu - eu karma mea, e minunata karma, eu energia din spate si energia din teluric, da? 5i vine doamna cu karma ei, eu energia ei din teluric, ell mai stiu eu ce - poate ea si-a rezolvat $i esre iubirea intruchipata - ce 0 sa fae? Ce se va intampla? Prin doarnna de lang.} mine mi se va rnanifesta toata karma mea. Pai, ce? Sunt ncbun s-o am in casa? Las-e afara. Eu spun clar: eu m-um gandit mutt, deci, intre astea doua, eu aleg pustnicia, Scurt. Deci, dad ar ft SJ rna casatoresc, maine rna due in m.inastire. Zic "doamn.1 eu am plecat", am inch is chskra riidjcinii ... si S-J incheiat cornedia. Deci, dar! Doar dad in Plan Divin mai trebuie S.1mai tac vreun bebe, i: Pai, asta este, ca ai cunoasrere ~itrebuie sj alegi ... R: Atunci, fac ascultare! Dar, iti dai searna d do.imna respectiva trebuie S.1 fie ceva ca 5.1 poata sa reziste ea langj mine. i: La un nivel energetic superior poare sj ...

5'

I
.1 'i

~ 1

94

QVlDJU-DRAGOS

ARGE5ANU

Trezirea spirilua/ali,~nlliinla

at tint

95

J:

:r

"!,

I
;:i
I

Ii

Ii

;,
i' I'

,

:, I
,

"

I I, ~ ~+•

I'i!:
,I,

!)
,

I~

J

,

,

'l

,I
,,

,

It: Nu se poate. Pai, hai sa iti spun de ce nu se poate: dad irni este superioara, 0 sa fiu in fro or? Ca iarna nu-i ca vara, Pai, da! Si atunci, cum pot sa rna potrivesc - dad spui ci este yorba de cisatoria de care spui tu din punet de vedere Divin? Din punet de vedere 31 iubirii? Deci, asta, ce-rni SPUt tu, nu poate sa fie dedt o casatorie karmica sau rnisiune personals. Doarnnc-Doarnne rice "trebuie sa se nasci un eopil din c.isatorie $i la-la...; Argesene, imi pm: rau, te-am analizat, nu se poate, trebuie s-o iei pc doarnna de 50af;\-. 5i eu rna due si 0 sa rna due asa langa, gandindu-ma care a sa fie prima dupa. I: Eu pot sa zic d 0 sa fie... R: Hai sa iti zic ceva: ~i u am senzatia asta! Dar stii cum fug? e I: Stiti cite marne suntern aici, in sail? Majoritatea, Copii trebuie sL. e important. It: In moralitate. Pai, nu pot sa le am pe toate, Da. Moralitatea, deocamdata, rnai lucrez Ia ea. Din punctul rneu de vedere, pa. Deci, aisra misiuni personale, misiuni la nivd de Sine. Si alea nu lnrotdeauna fac parte din eeea ce-ti doresti tu ca individ, Eu nu rni-am dorit treaba asta, dar am inteles de ceoSi am sJ merg cat o sl se po.ara $i ce-o sa mi se lnrample. In ceca ce priveste casniciile, prima am mcut-o prin liberul arbitru, a doua era misiune personals $1poate in a treia sa nirneresc iubirea, dar rna indoiesc. Eu cred d - cunoscindu-ma pe mine - va fi 0 alianta. J: Misiunea personals nu se poate transforma in iubire? R: Vi rnultumesc! Mi-e frid cind va veni, iubirea. E adevarat ci am cerut 13 Doarnne-Doamne indusiv ideea de a ajunge Inger 3.1 iubirii. Stii cum e cu rnasinile de cusut F.icute la Cugir? Oricum le-aiasarnbla, tot rnitraliera ies, Deer, eu Inger at iubirii nu rna vdd. I: Crederi in munca poporului roman; sunteti un rnarrurisitor pentru Romania, atunci? R: Cred in munca poporului roman. cred in educatie, dar panj va educati voi, eu rna plictisesc ingrozitor. I: Mama, prin vibratia rnamei copilul se poate schirnba ... R: Pai, eu de: marne: rna oeup?
'~"~L

I: Dad ne puteti explica relatia evolutie spirituala - autoritate - libertate.; " . R: Evolutia spirituals presupune ascultare cu autoritate ~i acceptarea autoritatii duce la dezlegarea de problernele karmice, ceea ce duce la libertate. Deci, tu ai libertate cu adevarat, abita timp cit nu gresesti, I: Clnd respecti regulile ... R: Cand ai gresit, deja nu rnai ai libertate Evolutia presupune ascultare neconditionatd, supunere, intelegere si, dnd ai lntelegere, deja apare iubirca. Pentru d intelegi Planul Lui Dumnezeu; prima oara te pune sa asculti $1incept sa asculti. Dupa ain incep sa ti se descopere d dad asculti se lntdrnpld aia, $i aia, ~idescoperi Planul Divin. hi dai seama de frumusetea Planului Divin ,i dupa aia lncepi sa-L iubesti pc Dumnezeu, , I: Si sa te simti'Iiber ... R: Si sa te sirnti Iiber, Dupa aia iti dai searna clod te agata raul. Catccidat.i se lngaduie sa pacatuiesti, De ce? Ca sa inveti ce inseamna sa fii legato Si, pe rnasurd ce gresiti - eu de 3513 gresesc ca sa nu rnai.; - 0 sa vedeti cii Durnnezeu iti lngaduie dteodata sa gresesti Cit sa-fj dai searna d esti am si Col sa-ti dai searna ci trebuie sa te smeresti. Adica, rnai nasal dedt tot e orgoliul. Si exista un orgoliu al celor care II servesc pc Durnnezeu si atunci, Doamne-Doarnne ii srnereste. Ce le ia? Le ia toata constiinta si ei incep sa faea toate prostiile si dupa ce fae prostiile stau si se gandesc "frate, le-arn ficut pe toate si noi condamnam!" Si se Intampla, Daca esti destul de constient si nu vrei cj te indpatanezi sa nu faci, n-ai sa lntelegi niciodata omul. Si repet scena de la Parintele Argatu, de la rnasd - in mornentul in care participarn la exorcizari si cram foarte d.lrat,'dar irni pierdusem pe drum iubirea. Mi-a zis: "Du-te. dar iti va fi greu sa te intorci". Dar nu mi-a zis nul Am zis "rna lntorc in lurne", ardt am zis. Lume!

'

..,

,

97

!

A treJa conferlnta

DE LA SEX LA iNDUMNEZEIRE

~. :

I!

.

! ',:

Sa lntelegeti d cxista programe. d pana la urma ~iplacerea este un program, cj ea va afecteaza viata sau are impact asupra vietii voastre .;uata timp dt exista aceste programe prin voi. Aceste prograrne pot fi sublimate. folosite, stopate, blocatc: etc .• rocrnai pcntru d exista a energie $i a informatie. Ma intereseaza ca la sBf$it sa lntelegeti d puteti _ dad doriti _ sa va stapanili propria sexualitate, ,ca puteti sa nu fiti robii ei, d energia sexuala esre a forta, ba, pot sa va spun d este cea mai marc: furta din Universul Material, este foI'f:l.vietii. Are 0 componenta .::livina, dar arc: a cornponenta rnai marc: are e demonici si ci, pina la urma, ceca ce ne diferentim de alte fiinte rnateriale care traiesc pe aceasta planeta, este faptul d putem sl a coordonam, sa 0 stipanim. o sa lntelegern, sper, de unde vine $i cum se manifesta ea. 0 51 intelegem ci ea se poate suprima $i ci poate fi folosita in rnai rnulte sensuri, Deci, in primul clnd, voiarn S3... la ince:put voiarn sa faL.putin misto si sa va chern la 18:69 si sa scriu pc: invitatie .n-am documentar pentru OV'5.", dar sa stiti d intentia mea nu em _ sa zic sincer _ una cu torul altruista, Eu, C1 si fond, consider saul a chesne foarte aproape de., adica, 0 chestie inferioara, Stiu d su.nl ciudat spma prin gura mea, rnai ales celor care rod cunosc, ml cunosc a maestru $i nu numai, dar asta e realitatea, nu pot sj fug de: etta ce credo Drept urmare, eu pc: planets asta stateam si rna gmdeam de ce rn-a trimis Doamne-Doamne $i este faptul ci pot sa fiu foarte obiectiv si farj sa fiu implicit inrr-un srudiu ~i pot

scxuala si tot ce fine de sexualitate

sa truesc un luau ~i ot sa fae un lucru, dar sa·mi pastrez,' totusi, spip ritul de cercetator viu. E bine, e rau, nu stiu, ast:i sunt, cu asta defilez, Si atunci vern incepe, COl sa stirn cine sun tern. tn primul rind, vreau sa va spun de uncle mi-a plecat aceasta idee: rni-a plecat in anul I - eram in facultate - avearn cursuri de fiziologiesi, evident .: intotdeauna am fost un curios - m-arn uitat sa vad ce scrie despre sex, care face parte din fiziologia omului. Si crc:d d era un paragraf atata, de 10-15 r.induri. Mai tarziu, prin anul VI, au seas cei de la Targu Mures a carte scrisa de tot staful, rn.i rag, un cornplet de oarneni de acolo, 0 carte care se intitula Sexualitatea 11mana _ destul de bine pusd la punct. Si poate nu stiti, dar clitorisul a fost studiat acurn vreo 2-3 ani. Acum 2-3 ani, deci, pana atunci nu s-a gandit nimeni. Si s-a descoperit cj e altceva decit se credea. Deci, ca sa intelegeti ce in urma suntern cu tot
ce lnseamna studiul relativ la sexualitate,
, . Bun! Evident- e.f preocuplri1= 'c('lativ,la sexualitate le ai de mic copil - nu-ti deseoperi propria sexualitate. Si plecam cu stiu cl este foarte putin, stiti am asa... o problema -. sa ~ti~ci nu diferim cu nimic de anirnale, din pacate. Nu cred ci va spun un lucru nou. Dar in cei treizeci si trei de ani de dnd studiez eu saul - c.1 l-am descoperit pc: la sapte ani _ pot sa afirm d nu e.xista nici 0 diferenra intre noi si anirnale, Din pacate ... Din fericire.; Asta e realitatea, Vrern, nu vrern, suntern oarecum conditionati pe aceasta planeta si avern rnulte pragrame care.ne aseamana foarte mult cu anirnalele. Si n-ar trebui sa ne fie rusme sa srudiern propria sexualitate, ca si cum ~r vo~a de 0 specie. ~ putea sa va dau a definitie a sexului din mal multe ~uncte de vedere. Din punct de vedere fiziologic - este un act pnn care se realizeaza reproducerea unei specii - J s_peciei ~oastre. ~in punct de vedere Divin, insd, sa stiti d se.:m~)tatea, $1 rna refer 10: dusiv la sexualitatea anirnala, este un act din care s-a Iuat toara iubirea, Regret! Asta esle concluzia I~ c~r~ am aj~~s eu; daca a S3 aiungeti 53 rna contraziceti, n-am .mmlc I":,potnva, dar pentru tudia cat am srudiat eu. Adica, rn-a mteresat foarte mult as~ vep s . 1 .. I' . ~i m luat tot ce se poate lua $i e probat ~l de urnea spmtua a, ~t a

?

.... t'

98
fi

OVIDIU-DRAGOS

ARGE5ANU

, Dt/ast~

lalnilu;;'n'iZlirt' ..~.

I

'

I

r.,

I

99

r
If

Ii

1'1

Ii

I;

'I

ingerii au sex - eo Intreaga poveste $i nu spune nimeni dati ingerii au sex - pentru c.1 c foarte important dad ingerii au sex 5~U nu. Si nu am decir un citat, penrru d restul 5-.1 scm, dnd "Ingerii S4U Oamenii S4U Fiii Omului", e in Biblie scris, nu vorbesc din povestile lui Argesanu, da?, "... s-au cuplat cu ferneile oamenilor $i au aparut uriasii". Existenta uriasilor e probata, s-au gasit, rna
rog, e
0

veti psi existents sexualitatii. M-a interesat Ioarte mult dad

de 0 entitate plane tara, de un Dumnezeu al planetei,' Pentru cl albul a invins, albul a rnutat. Da? Aparitia anirnalelor si modul de lnmultire ai lor este ,0 forma pc: care Dumnezeu a creat-e pentru ca din Universul Spiritual - adica Iaduri, in Universul Material - adica zona dintre Iaduri ~iCeruri - S.1 apara viata, Deci, viata terestra, viata mate-

intreaga poveste, exista,

c:'

cert.

riall se ana la lirnita dintre Ccruri $i Iaduri. Dad luati existenta
omului - cum a fost creat - veti vedea d el t"'itr. neat lntre Suflarea lui Dumnczeu $i tlrinl. Tlrjna reprezent.ind, de fapt, entitatea spirituals malefica. De ce entitatea spirituals malefica? Dad studiati tot ce tine de Feng Shui - de arta chinezeasca veti vedea d la nivelul fiecarui, ml rag, in interiorul pamanrului exista dragonii. M-a intrebat cineva ce sunt dragonii. Caderea Luciferica a f.icut.~il ingeni sa ,\t transforme in ee? Crestinilor! Nu in demonil In' serpil Care lnsearnna altceva decdt demoni. ~i mai ce? Balauri. Ca ii spun balauri, ca ii spun dragoni, Nu degeaba, sa stiti, ci povestile romanesti sunt pline de existenta uncr balauri cu unul, doua, trei capete etc. in intelepciunea populara exista aceasta recuncastere a raului sub forml de dragon. Nu e verba de demon - rna refer la ala eu coada si... Asta e altceva, vom vorbi si despre asta. Bun. Problema acestor entirati nu este d cle sunt rele; uncle sunt rele, e adevarat, dar ele au 0 singur.i problema - nu au constiinta binelui ~ia raului, Dar sunt educabile. Cand vorbirn de dernoni, nu vorbim de entitati educabile pentru d au ales raul. Bun. Au cazut. Veti vedea d la baza fiecarui animal este un sarpe kundalini care se transforrna in anirnalul urrnator. yenirea lui - orice coborare pc planeta Pamdnt este 0 alt.i transtormare in ~arpe - si in fiecare dintre voi, chiar dad ati tost oameni in .aJte vieti, ati renascut, v-ati rransformar in sarpe, in sperm~.to~01dul acela, ali trecut pe acelasi canal prin care trec:ti eu totu: ~I unul dintre lucrurile pe care as dori sale Iasari este falsa pudoare, pentru di toti ati venit pc: aceeasi lead, sriti? Dupa care s-a produs fonnarea ernbrionului.

,

i
I

!;

i;

i
I

:
I'

Cum s-au cuplat? Habar n-arn, dar crcd, torusi, cj respectivii erau dotati ell ceva organe sexuale pentru d altfel n-ar fi putut sa procreeze. Sau exista posibilitatea diviziunii celulare sub influenta unei energii - si asta credo Ca Lumina poate sa produca o diviziune celulars - $i asta cred. C.i se poate transmute 0 energie $i d se poate fonna un lant ADN - $i asta credo Deci, exista foarte rnulte posibilitati, nu poti sa le excluzi pe reate d n-ai cum; nici existenta sexului, nici posibilitatea ca 0 energie sa fie transformatd pur ~isirnplu intr-un lant ADN si sa produd un anumit program - chiar nu pori sa excluzi toate astea, Bun, dar asta c mai punn important! Am putea sa luarn de la inceput - cum a aparut saul. Haideti, sa luarn caderea Luciferica, Aceasta a dus la forrnarea celor dou.i parti ale Universului Spiritual - Lumina: ingerii Lurninii.jnrunericul: Ingcrii lnrunericului. Evident d pa~ea de lnruneric este tat parte din Dumnezeu, dar acolo exists Ingerii lnranericului, Bun! Ce re faci? Trebuie sa te pui un pic in pielea lui Dumnezeu. In tine aistl cancerul, Ce faci cu c:l? T rebuie sa faei ceva cu d pentru ci d exista. Nu pori sa i1 negi - p5na aici e impicipa mea, dincolo nu rna mai intereseaza. Pentru ca toate aisti. in Dumnczcu - existi si diavolul. Si arunci, ce era de f.kut? Demonul it fost un Inger, da? Arhanghelul Mihail - cele doua treimi de ingeri, De aici au aparut planetele, sisternele solare. Fiecare planeta este 0 entitate malefica lnconjurata de altele benefice. Fiecare planets este 0 entitate negativa care, In realitate, arc 0 proprie constiinta de sine. Fiecare planeta este str.1juita

II

i'

!

.....

I

I

t
I'

I, ..

100

OVlOru-DRAGOS

ARGESANU

Dt fa stx la Indumntztirt ..}

101

; .

1

~: ~ I

··1
,

"
:
I •

, , j ~ ~
~
I

I

,

.: I
I

Dar orice coborsre pc planeta Parnant - si rna refer la coborsre in sensul nasterii noastre, nu a Mantuitorului care este altceva, 0 sa vorbim si despre asta, este, de fapt, 0 coborare. Fiecare \;ata pc: care 0 lncepeti va lasa la 0 parte tot ce s-a intlmplat altldat.i $i trebuie sa va luati viata de la inceput. Ca aveti bonusuri, ci aveti calitati deosebite, d aveti atuuri de altadata, clu-uri, ajutor divin, protectii divine, da; d aveti 0 karma, c.i aveti problerne, c.i aveti piedici de altadata, da; dar toata lurnea o ia de la inceput - unii plead en bonusuri, altii plead eu handicapuri, dar toat.i lumea 0 ia de la zero. Va e clar? T oata lurnea porneste iocu! vietii din nou, de la inccput. E important sl stiti treaba asta. De cd Pentru cj sunt 0.1' meni care se nase ell aru-uri spirituale - rna refer 1.1 daruri divine etc. - $i care nu stiu sa le foloseasci ~i sunt oarneni care vin eu probleme rnari, dar care stiu 13 le foloseasca. Ei, $i 13 sfaT$itul vietii, yeti constata ca unii care au venit ca ..neica nimeni" pe lumea asta, pentru d aveau in spate belele cit casa, vor ajunge mult mai departe decit voi. De multe ori 0 karma nasoala poate fi motorul unci Indumnczdri pentru un om. Tot ce pot sa spun este d, cei care au valori bune, trag mita de coada, Deci, asta va spun din proprie apcrienfa uitandu-rna la cei din [urul rneu. Nu fac nimic din considerenrul d merita totul. Eu sunt de acord, ei vin de sus si au valori fame bune, Emerita ca lurnea asta sa le ofere flori si, rna rog, dar nu evolueaza. in schimb, cameni care lin cu karme nasoale, can: constientizeaza $i i~i doresc intoarcerea la Dumnezeu, revin in farta titre Lumina. Vreau s.i va spun ceva: la un moment dat a existat un mare maestru - it cherna Maitreya, rna amuzam d. este filmat cursul meu $i poate 0 sa aiunga ~odata la unul precurn, rna rog, n-are importanta - era profesor de: psihiatrie, Si in rnomcntul in care Maitreya vorbea cu noi ci suntern 0 planets inferioara si ca ar fi trebuit s.i trecem dernult la alta evolutic spirituall, respectivul profesor de psihologic: spunea d cue schizofrcn. Deci, c ingrozitor. Omul ala a ajuru la ceru1 8.1 - nu $tiu cali dintre noi "or ajungc: 101 .:led 8,1 - nu rna refeream la profcsor. ci la

Mai~a.. Maitreya a plecar, <istamai trai~te, din pacate, ,i rnai apace $1 cateodatl 101 tc:levizor. .. _ Bun. Revenind. Deci, nasterea, saul a apl~t $i esteo cr~tje divina;.o fonna prin care se deschid porti $i cltre Lumina $i cltre Intuneric $i care permit aparitia pe Planeta asta a unor entiUti spirituale care se incarneaza, Panii aici e simplu? lmi dau seama? Problema este urrnatoarea: rnotivul pentru care este greu ceeea ce facern, este ca odata cu nasterea se produce uitarea. Adica. odata cu caderea, odatii cu coborsren, orice individ care se naste - indiferent din ce Cer vine - isi pierde darurile divine. Deci, va avea rnai putin toate darurile divine si, drept urmare, ce va avea mai putin? Inreligental Asa Cii asta este motivul pentru care ne nastern rute; unii rarndnern, altii rnai crestern! Deci, ne las am in Cer absolut tot. Gii rna intreba unul "daci toata lurnea e pe Piirnant, cine C:. in Cerr'" Dom'le, Supraeul ramane acolo; aici vin doar niste terminale de )01 calculatoare, nu tot. Ei, ne nastern, ne pierdem constiinta de sine! Ne r.imane ceca ce este negativ; cind te nasti, raman cele mai negative pmgrarne ale tale. Va e dar? Ga e foarte simplu: daca mi se ia binele din mine, ce ramane clod cobor? Raul. De ce? Tocmai ca sa it schimbi. Si rna nasc, Si ce se intarnpla? Ma nasc in loeul in care rezonez, in tara in care rezonez, in familia in care rezonez, invat limba cu care rezonez, religia eu care rezonez. Asta este motivul pentru care 99% dintre oarneni nu au constiinta de sine - pentru ca ne nastern faea ca. Ne nastern fara ea pcntru cj Dumnezeu ne-o ia. Eu m-arn gandit intotdeauna ..Rji, Doarnne, dar e cuser a$a? Sa ne lasi (;ira sa stirn de noi?" Si este. De ce? Pentru ca, Iuandu-ti constiinta de sine, de fapt, Durnnezeu te lasd sa faei toate prostiile pc care, dad ai avea-o, nu le-ai lace. Da drumul, de fapt, sa sc rnanifeste tor raul din tine. Si, la un moment dat, te trezeste, pacl Si te uiti e~ ai faeut si zici "aDieu, cum am putut eu sa fac asta?", dar. de fapt, erau in tine, Durnnezeu nu a Ilsat dccit sa se manifeste. Si in cerci sa-ti reconsiden atitudinea. De obieei, Dumnezeu te lasa sa faei eeea ce condarnni - pentru d
I •.•• • .'.

101

QVIDJU-DRAGOS

ARGE5ANU

Del« sex fa /riaumntztirt

'

exact ceea ce condarnni e in tine. Nu ai cum can damna, dad n-ar fi in tine. Dad n-ar fi in tine, nu te-ar deranja, Deci, panii la urma, dad tu li faci pc altii tute, esti un pic de tuta. E valabil si pentru mine, nurnai d eu stiu d sunt in anurnite lucruri - adica lmi recunosc lirnitele, nu pc toare ci, deh, n-as mai fi rnaestru .. , Mai departel Totul e stabilit de sus, stiti, Si sexul - deci, dad urasc femeile ca spirit. stiti d am foarte mari sanse m.i

:!

l

! ." ,
.'

,

II!'
I "

,"
i

'

I

l

i

r.

'.

!

~

~ .

i'

nasc ferneie. De ce? Pai, e foarte simplu: cu ce a sa rezonez? Cu tot ce inseamna program ferninin, d le urasc. Pacl Le apropii, Ce a sa se inclmple? 0 sa rna duc exact pc prograrnele feminine. Deci, sansa sa rna nasc ferneie este eu atat mai mare eu cat urasc mai rnult femeile, Asta e motivul pentru care exista rnai putini blrbati care urasc ferneile dedt fernei care se urasc mai mult pc de insele, E un paradox, dar creal! Multe dintre ferneile si doarnnele de asrazi, de fapt sunt blrbati nascuti fernei. Sa vada ce bine e sa fii femeie; sa lnvete ce greu e sa fii ferneie; care sunt avantaiele sa fii ferneie; care sunt dezavantajele; sa se comporte ca femei; sa fie femei, 5i ana este arnuzant. Bine, sunt si cele rnai bune doamne, sa stitil.; Bamapi! Adica, intotdeauna a doamna care c spirit rnasculin va sti mult rnai bine sa sarisfaca un barbat deca 0 femeie-ferneie. 5i invers, evident - reciproca este valabili. 5i se intimpll treaba ana. 51 a sj vedeti familii in care d este feminina $1dl cu matura, gate$te, face, drege - parol d'boneur $i ea este genul soldat, genu I de afaceri cu costum, cu valiza genul li.a - "asta nu-i bine, asta e rau". Nu se poate sa nu aveti eremple in jurul vostru, cl de asta rna si bazez pe exernple, sa Ie recunoasteti ia un moment dat. 5i sa intelegeti ca ana e un spirit feminin, ista este un spirit masculin - $i a sa vedeti d fiecare are problemele lui. Pentru mine, top sunt oarneni. lncerc sa privesc dincolo de semalitatea unci persoane, sa vad omul din el ca sa-mi dau seama c.c probleme are. In rest, r.imane doar sa si Ie rezolve fiecare. Bun, mai departe. Am vomit desprc: originea sc:.xului, deci saul este crealir: divini. Este modul prin care: Dumnezeu a ales u s.r: inmulre:&.a animalele; este a forma de descitusarc a energiei
"'_"

sa

sa

sa

'.

ura pana la urma - si, totodata, apar primele forme 'de iubire ,i fiara isi iubeste puii, deci este prima forma de rnanifestare 3 iubirii,' a instinctului rnatern, chiar cea rnai de ios, indiferent ca sunt anornalii, ci sunt anirnale care isi mananca puii, dar nu toate,
Ce deterrnina aceasta atractie sexuala? Atractia de sex. Trebuie S3 lntelegeti rotul ca pc 0 lege a atractiei, prograrne care exista lntre noi, programe de atractie stiti nu intotdeauna relati-

sexuale special facuta pentru procreere, dar ,i pentru pas~ armnniei, da? Ganditi-va la lei - tata fOrtai ala agresivitate, all

:

ile ca si atractie sexuaia au ca si cornponenta iubirea. Peate sa fie ura. Stiu d se da tot timpul vina pe demon; dernonul e de vina! AI naibii, asta e de: vina pentru tcate! Pai, nu e 3$3! Noi avern niste programe in noi, programe care ne fac sa rezonarn cu un anum it tip de persoane. Aceste programe le avern din alte vieti sau, pur $i simplu.ine-arn nascut cu ele pana au aparut entitati spirituale, Aceste prograrne msra si asta determina atractia. Existd sau nu exista atractie sexuala, Adica, cum s-ar spune in Iirnbaj mai neaos "dansa n-are creier"; nu poti sa 0 eoordonezi - exista sau nu exista aceastfi atractie. ~ putea spune ci exista un chimism, 3$ putea spune cj exista a energie, dar realitatea este ca apare ca a diferenta de potential. Si am sa va spun imediat de ce este foarte important: asla este rnativul pentru care cuplurile ajung sa nu mai aiba atractie sexuala,
Pentru

Sa

ca

ca odata

ce se produce

arrncnizarea, traiesti ...

5i

mai irni

plac si cuplurile alea care muncesc irnpreuna ~iIa birou, alora nu le dau mai mult de doi ani. Pai, de ce? Pai, mai, daca mananci cu aceeasi persoana, donni cu aceeasi persoana, rna mg, ce mai faci cu aceeasi persoana, unde sa rnai existe diferenra de energie care sa produca atractia celor doua. inchipuiti-va d exista doua tipuri de energie - 0.n, yang; masculin si feminin; portocaliu $i bleu, da? Si care se atrag .: Pai, dad totul e un amalgam, nu mai are uncle sa existc aceasta atraqie. Se sufod reciproc ~idispare. Plus ca, acum, la ora actuala - $i 415141 este a alta ineprie - toata lumea e in dutarea orgasmului ... Ai orgasm? Am avut doua. Ai?" Fetde. mai ales,
'~

...

I.. ;'
104
OVlDlu-DRAGOS ARGESANU

I
vorbesc Intre de, bine, la roafor acolo ... la epilat. De unde stiu? Pai, de la baieti; am ochiul $i urechea formate? Ce produce treaba asta] Orice orgasm - tineti rninte - duce la spolierea organ ismului de energiile divine si, mai ales; de cele sufletesri. Adic.i. dad aista un dram de iubire in suflet, si 0 faci $1dirnineata $1 la pclnz $1 seara, sansa d scapi de orice inseamna atractie sufleteascl, care este tot 0 energie, creste exponential. Si sansa S3 te saruri devine certitudine. Si ce era iubire se duce $i nu stii de ce: bi, l-am iubit, dar... Mai ales noi (harbalii) avern problema asta, pentru ci noi avem mai rnulte orgasrne. Si atunci se duce, Doarnnele nu runt foarte arente ro treaba asta $i e foarte bine d sunteti aici. Pentru ci domnul, dad elimina acele energii sufletesti are fac sa va iubeasca, s-ar putea sa nu va mai iubeasca. 0 sa spuneti ,.nu se poate, d iubirea e...- Sanchi! Iubirea este 0 atractie energetica la nivel de chakra IV. iar sexualitatea este 0 atractie energetica la nivel de chakr.i II. Cum de-aici (cap, minte) nu prea pot sa iubesc, nu am decit doua variante: prima e specifid femeii - am vrut sa imi iau un tricou rnisto, l-am primit de la 0 prietena, dar era prea de tot sa vin cu el, e eu un domn $i 0 doamnl- doamna are inima b locul ei, domnul 0 are mai josda, dar inima doarnnei e neagra $i inima domnului e alba. Deci esre yin-yang, Si am zis d torusi nu pot sa vin cu d. Dar asta este 0 realitare, Sa stiti d sunt tot programe. Yeti spune: ..Bine, bine $I cind nu este iubirea un programj" Mai caut. Probabil in momentul in care cunosti un om aLlt de bine, incit il iubesti eu toate defectde lui; in momentul in care ii cunosti unui om umbra $i iti place umbra lui. Nu stiu; am sa rna rnai gandese. Deci, saul are a si componenta energie $i informatie. 0 sa Imi spuneti d nu e adevarat, ci eu bat dmpii. Hai, sa va spun ceval Sunt erperiente acute $ivine la mine cite 0 doarnna - mai muh doamne - $i imi spune: ..Dom'le, de ce eu nu sunt cu nimeni? a runt mai frumoasa decat alea, sunt rnai desteapta decat OIJea. am ,i bani. De ce eu nu sunt cu nimc:ni?" Si eu ii spun: ~ vedc:ti cum ar.lt3 0 cile3 in aJduri?" ..Oa." liE incojurati de dini.· .Da.... 'pentru d emite pc chakr:t :1 II-a ,i atrage.,"

I
Dda

ux fa InJumntZt;rt

.

IDS

I'

:.

1,~. ,~ :i
r

I I

t:

: , ,~ ,

:I

, dt

:~
! \, ,t II

~ .

!:

Deci, at:actia.s~ala are C3 $i compon~rita~emiSia c'neigiilor sexua~e.,Daca vret~ sa Intelegeri lurnea asta, trebule'sa tiecep peste ~rgohul ~~ su.nte~l dum~ez~i~ acestei planete.sica sunteti superiorul oncarul.anlmal. Sa snn ca cele mai marl descoperiri s-au . , . ~cut pe $Oa~el, nu pe ~a~eni $i dupd aia au observat case ~plici $. la oarneru. Sau pc cdini, sau pe maimute. In al Doilea Razboi Mondial au avut sanse sa fad experienje pro nnrneni, dar, in rest, nu s-au facut. 5i in dte un sanatoriu dintr-ala comunist din Rusia, dar in rest, nu. Si de asta va spun, d toate experientele s-au Bcut pe anirnale si au observat ca prograrnele lor sunt 011 naibii de asernanatoare eu ale noastre. Bun. Ce face catelusa? Emite pe chakra a II-a si aceasta ernisie se duce ... unde? Stiti Ia cc disranra se duce? T oatd lumea zice d un cline simte mirosul de la 2 krn, Bai, asta e barba! Ceca ce simte el este d impresioneaza energia pc care 0 emite ea pe chakra a II.:.a. Sirnte di ii t:remur.i ceva aeolo jos $i lui $i 0 ia pe firul apei, Ati lnteles? De fapt, ernisia chakrei a II-a a ei duce la imprc:sionarea chakrei a II-a a lui. La rei este ~i la oameni. fmi pare rau, dar asta e realitatea, Si atunci, 0 doarnna sau un damn care nu ernite pe chakra a II-a, nu va atrage niciodata sexual. Conditia ca 5a atragi sexual. este sa emiti pe ehakra a II-a. E bine sa erniti pe chakra a II-a? E firesc sa erniti pe chakra a Il-a, Dar asta va impresiona evident - sa stiti ca eu am inchisa chakra a II-a, rna rag, 0 inchid ... De Cf"? Odata putern face un experiment sa vedern ce inseamna sa emit pe chakra a II-a, ce inseamna sa emit pc: IV, sa emit pe VI. Sa stiti d eu raman acelasi, n-am 53 fiu irnpresionat, dar pe voi soar putea sa va irnpre• I' , . sioneze. Asta nu este neaparat vina mea. Mi se mai spune d eu rnanipulez sexual. Nu, eu emit. Punet. N-o fac cu intentia de a face ceva, Dar dad energia pe care 0 emit eu - care poate sa fie de la once nive! - rezoneaza la un moment dat eu pragramele clumncavoa5tr.i sexuale, poate sa induca 0 asemenea parere. Si atunei, nu inseamna d sunt eu vinovat. sau cl sunteti voi vinovati .. :
'

...

106

OVIDIU-ORAG05

ARGE5ANU

Dt 111 ~x/111ndunintztiTi> J
'I'
,'II

,

"",

.. 107

Si rni-a venit un prieten "Bai, stii ci am fost I. jasmuheen, - ..Si?- "Pai, rna. m-arn simtit arras de ea.,.... Si? Care-i problema]" ..Pai, are vreo 60 de ani, ce-s nebun? ... Si am vazut cl ea ernitea pe VI $i pc II. Emitand pc
A venit odata jasmuheen.

i .':

I.

'~

'.,

i ~L:
~ "
,

(';~
,

. .

..

VI si pe Il evident d irnpresiona chakrele sexuale ale barbatilor, E bine, e r3u? Nu e bine, nu e r3U - este. A rezonat cu ea. Era bine $i firesc u fad asta pentru cl COl se referee 101. constiinta de sine $i trezirea spirituals $i atunci era automat sa indues niste programe la nivel de chakra a II-a, Chiar daca prima oara am injurar-e, rni-am dat searna d asa trebuiasa fie. Ca idee! Deci, nu intotdeauna uii h.ieru C3!!._5C intim pla, se Intampla pentru d cineva ,,'a vrea raul - ca in 6ancul ala: nu oricinc te salveaza, hi vrea binele, nu oricine iti face rau, hi vrea raul. Si atunci, in mornentul in care simtiti 0 atractie vis a vis de 0 pcrsoma, nu este obligatoriu cl ala a vrut sa a aibl, ci trebuie sa cautati d, pc undeva, acea persoana a rezonat cu ceva din voi, Deci, dad maine m-as simp arras de 0 doarnna.de saptezeci de ani, m-OQgindi cl am 0 problema. Ali lnteles? Sau de un copil, sau de 0 patrupeda, A$ sti ci am 0 problema, eu - personal. Pentru ca imi dau searna cl problema nu este, ci d. am rezonat
cu acea chestie,

\.

Incerc sa va explic cl ceca ce se int:impi5, in jurul vostru este, de fapt, 0 oglinda a ceca ce se int:irnpla in interiorul vostru. Putern sa analizam ce se intarnpla aici: sunt rnult mai multe femei decit barbati, De ce? Pentru ci sunt mult mai multe fernei preocupate de spirirualitate deca barqa~ii",; pentru d sunt mult mai multe femei capabile sa spuna ci au problerne, sau ci le intcrescaz3, decit barbatii; pentru'ca de obicei femeile sunt capabile u spuna ca nu stiu ceva despre sex, pe clnd barbatii "$tiu tot". Si se simt ofensati, Este unul din atributele yang - ne e greu sl recunoastem d nu stim, MJi departel A propos de energia sexuala: este surna tuturor cnergiilor lngerilor wuti odata cu Lucifer. E mare? E al naibii de mare. De asta, a face dragoste, a face sex e 0 chestie foarte complerl are impiid. sa $uti, $i Cernl. Simplul [apt - deci, pentru '.

n~i es~c ~ ~esdircare,.~ e duminicl ~in-avern ce face, c: 0 lmplirure a I~blm pentru unn, estesporr national, este 0 forma de terapie, o au $1 doarnnele, va spun "am facut sex, m-am culcat cu 'el ,i, rnultumesc, rn-a scapat de fibrom". Deci, asta a fos.d.N~afost extraordinar, dar, datorita lui, am scapat de fibrom," Deci/am auzit-o p-asta! Deci, nu suntem nurnai noi, mai sunt si doamnele cu idei de genul asta, Bun. Ca sa intelegeri cat e de puternicd aceasta energie, problema nu este cl nu am energie, ci problema este de conectare $i deconectare. Dad vreau sa am acces la energia sexuala, rna conectez la aceasta energie. Dad nu vreau, rna deconectez de la ea. E irnensa. Bun, Ce se intdmpla? Pai, va dau un exernplu: eu, dnd erarn in manistire si evident d avearn 0 problema cu sexualitatea, cl nu te invata nimeni acolo, nu lti spune nirneni nimic, imi spunea un tip ..dorn'le, a fast un sarit care facca baie cu femeile", Si rna ~ndeam cum a fast ala sant si f.icea baie cu ferneile asa, Si mi-am dat searna ca era firesc ca; in momentul in care a lnceput sa sUpaneasci energia sexuala, a eliminat prograrnele relativ la sa, la un moment dat sa ajunga sa nu rnai rezoneze $1sa nu mai simti atractie sexuala. Bun. Acum, e a diferenta intre a face treaba asta - pentru cj lntelegi ee inseamna sexul, ai inteles ca este firesc, n-ai nici 0 problema ca toti ceilalti sa fad sex. dar tu vrei sa treci la un alt nivel spiritual - ~ia con damna sexul, dnd consideri saul un pacar, cand consideri Cii toti ceilalti (care fae asta) sunt niste animale. Aiei e a problema. 5i multi dintre - si a sa mi-o iau pentru afirmatia asta - cei care sunt considerati sfinti sunt, de fapt,
niste frustrati sexual. Pentru d n-au intelcs ce lnseamna sexul, pentru d n-au inteles d energia sexuala exista si va exista edt va exista Universul material, d energia sexuala este pane din Divinitate, 0 forma alterata a iubirii, $i sunt obligari sa se nasd spe-

001.1 a sa-si rezolve problernele sexuale. Ca multi dintre calugarii c d'e altadati au prograrne de castitate - ~i0 sa vorb.im aic! despre probleme de frigiditate' $i impotenta - ca multi au eJaculare

.

I

I

!"I';:

,

108

OVIOJU-DRAGOS

ARGESANU

.

:'.-.:"_:._;

-,

. Del« sa 1~lntlu",~~ejrt

109

precoce pentru ci, de fapt, in interiorul lor considers saul un pieat. Si suntem obligati sa ni le rezolvarn. Vreau sa va spun ceva: nu aveti ce cauta in Cerul 10 pana nu va rezolvati problemele sexuale, N-aveti ce cauta pana clnd nu lntelegeti seml, pana nu it acceptati, pana nu lntelegeti oarnenii, chiar ce fac ei prost - nu aveti ce cauta acolo. Nu exista. Cand am citit in Biblie d in Cer sunt sfinti care cer razbunare, .. Razbunarel Cum poate sa fie razbunarea un atribur divini Ce are iubirea cu razbunarea? inseamna d nu sunt complet; lnseamna ci nu am ajuns la nivel de Cer 10. Si sa vl dau un exemplu: l-ati auzit vreodata pe Hristos d cere razbunare? Never. Asta inseamna Cer 10. In mornentul in care exisra un motiv pentru care te consideri indreptatit sa- fii razbunat, n-ai ce ciuta in Cer 10. Indifercnt ce: ti se face, indiferent ce ti se intdrnpia tie, familiei, oamenilor pc Cone ii iubesti. Bun. Dar nu asta e ideea, Vorbeam'de sex COl energie, Deci, aveti acces la toall energia scxual3. can: tine de tot ce tine: de L . Pop sa pierzi! Da. Ai acces 101 asta oriclnd? Da, E util sa 0 inmagazinc:zi? Inmagazinarea energiei sexuale prin abstinenta $; continenta sexuala duce la cresterea tuturor performantelor: ~i fizice, si psihice $i spirituale, Ori la nebunie, Pli, asm e paradoxul, De: cc:?Foanc: simplu: in momentul in care practici continenta, S3U abstinenta sexuala - cum e cazul calugarilor sau al yoghinilor (n-am Bcut yoga, nu-l cunosc pc: Bivolaru, trebuie sa spun ca sa nu aparL. nu ci nu mi-ar fi placut, am sa ma due in Danernarca sa-! cunosc, n-am nici a problema sa-I cunosc, e un om de la care: poole: am ceva de imoilat). Deci, pentru ci am incercat sa analiza sl vld ce bee: fiecare dintre parti - uncle le-arn facut alta data, de: fapt am fast $i calugar, si yoghin in alta viap si poate de asta nu mea arras nici una nici alta. Abstincnt:a sauala ce face? Manana si ce faci? Aceasta in ce se transforma] In energie si este mmagazinata un de? Stiti ce creste odata cu mmcarul! In afm de burta ... SK-ul - sarpele Kundalini, Stip cum scade SK-ul? Prin sex, prin orgasm. Stip de ce scade SK-ul prin orgasm? Pait nu se elimina SK-uri mai mici?
}_

Nu cs.te un tot .m?i mare: care este fOnt1~~din paTti mai mid? Si atunci, ~u s~ elimina parti mai mici? Deci, automat se pierde din puterea mtenoara, din puterea SK·uiui. Va e dar? Deci, SK·ul acela ce contine, Sarpele Kundalini? Contine memorie kinestezica, " ccntine tot ce fine de reflexe, contine tot ce tine de putere interioara. Automat, prin orgasm pierzi din puterea interioar.i. Va e dar? De asta yoghini practice continenta, deci ei nu au orgasm sau, dad au orgasm, il au interior. Desi eu, sincer, 0 consider 0 forma mai egoista pentru ca transferal de energie si substante care: se produce in actul sexual poate sa fie benefic si pentru tine ~i entru persoana de langa tine. Jar continenta este 0 forma pe p care eu 0 consider un pic egoista. Deci, dad - rna rag. vom discuta la arrnonizare, Dar asta este opinia mea. Calugaria are C3 ,i scop - in diugarie ce fad? -, nu rnananci came, deci automat energia pe: can: 0 asimilezi este de vibratie rnai mare. SK-ul existl ill toate tipurile de alimente, sii-$titit la nivel micro. Ma rog. $titi rum este - inchipuiti-va cum sunt papusile alea rusesti (Matrioska), ei, 13 un nivel mai mare exista entitati, in entitati, in entitati, Da? Si orice entitate mai mare e fermata din entitati rnai rnici, ca si orice: Inger mare - sa zicem. Maicii i-a aparut Arhanghelul Gabriel. Pai, Gabriel era format din rnilioane si milioane $i miliarde de entitati rnai mici care sunt ingeri. Ati inteles ce vreau sa va spun? Oaf era un arhanghel. Asa si eu demonii, pe acelasi principiu sunt si dernonii. Un SK mare e formal din rniliarde de miliarde de entitati rnai miei. Si tot asa in jos. Cat? Infinit in jos, infinit in sus. Nu exista 0 lim ita. E 0 lirnita pentru noi pentru ci, la un moment dat, nu ai unde sa ajungi, La un moment dat te plictisesti sa mai rnergi pentru ca se face ziua. Deci, automat, transferul de energie $i informatie se produce si la nivelul acesta. Si de asta e lngaduit de Durnnezeu. Si de asta exista un moment de la care, pe masur;i ce 0 sa evoluati, veri vedea d nu rnai merge clnd, oricind, eu oricine. E bine, e ciu? Estel De ee duce la inmagazinarea si la cresterea performantelor fiziec:? Pentru simplul motiv cl energia asta da puterea inferioara

110 care se rnanifesta in plan fizie. Cu cit SK-ul este rnai mare, cu atat puterea flZiti este rnai mare. Ma refer 101 puterea energetica. Ca asa, pori sa ifi cresti rnuschii $1 sa te umfli, dar asa nu vei fi niciodata la fel de puternic ca unul care are putere interioara mille. Vorbim un pic: despre so: $i sine. ci tot suntern la SK. Sin de, da - aici apare problema - si problema trezirii spirituale, Sa ~titi d fiecare individ art, inca de 101 nastere, propriile prograrne sexuale. Unii - programe feminine, altii - prograrne masculine, unii -Ie pot avea pe amandoua, in funcrie de ceea ce a fmt el alte dafi. Peate avea atractie scxuala titre un gen sau catre altul, Esre important, pentru ci trezirea spirituala.; Deci, tu poti avea niste programe pan a la un moment dat, ~icare sunt dt se poate de firesti, norrnale: te clsato~ti, ai farnilie, ai copii; si ai niste prograrne, pac, pac, pac -~i.la un moment dar, se produce trezirea spirituals. Trezirea asta spirit\1alii poate sa exacerbeze instinctul sexual, sau sa faci sa dispara cornplet acest instinct, Si ornul vine la tine $i spune "dom'le, eu am fast normal panii la data de- ••, dar dupa aia s-a lntdrnplat ceva". :Si aici fie sunt doamne care au fast cit se poate de cuminti, de familie, de casii, de etc., $i dintr-odara 0 iau rara, ~1nu stiu niei de de ce; fie sunt persoane cue au avut 0 viata normals si a parut ca au 0 sexualitate normald, iar dintr-odata nu mai vor nirnic, nu rnai simt nimic, le e sill de tot, Astea sunt programe cu care venim de altidati. Si incep sa se manifesre odatl cu trezirea spirituala, Va dati seama ci eu, ca terapeut, aud rnulte, Si e ciudat sa fii ferneie, sa vii acm ~isl-l vezi pe barbatu-tau cu cineva. Si sa-I gase~ti cu ~n bamal Nu prea ~ rum sa lupri cu un barbat, ca ferneie. Sau

D« la sex la Indumntztirt

, 111

,
;,:

,
I' I .,

,

l, " i I'
I

mvers.

Se poate intampla, vorbesc foarte series. Eu nu zic d e firesc, dar face parte din viJta. Chestia aia cu iadul, lasati povestile astea, Dumnezeu e un destept, Paprul cl unii n-au inteles ~iunt ei mai cretinuti, r n-an: importanta. Dar nu poti, pentru c.3 un am se iudeca in co ntexru 1 tuturor vietilor lui. Pentru cat daci este un om care este la prima intruparc:. dupa 0 viala de femcie ~in viata ast! e bamal. ~i u trecut 30 de ani, sau i a

up :l$J:

10 ani. de cind s-a intrupat ultima oara, sansa sa aiba atractie cam: acelasi sex este foarte mart. Cine it va judeca? Instinctu'l sexual sa stiti, este foarte puternic, Foarte, foarte, foarte puternic, A~ zis-o preoti ca lurnea, pc: parintele Cleopa l-ati citit? Pelerinul roman, lupta lui cu dernonul sexului, cand J zis parintele Cleopa: "M-ai invins. Doarnne, ajuta-rnd ca rn-a invins!" Deci, a dansat descult pe carbuni si degeaba. Adica, e (eva! Nu era fachir, Deci, instinetul sexual e foarte puternic. Oa? Ce mai voiam eu sa va spun despre Sine. Sansa ca un am sa se schirnbe e Ioarte mare dupa trezirea spirituala, Sansa ca eI sa-~i schimbe atractia sexuala e foarte mare dupa rrezirea spiriruala. Si, in momentul in care el se trezeste, devin active toate programele de aitadata. Cum va fi a doarnna care in alta viata a fost arnazoana? Sa ~tiii c;i am avut 0 doarnna - 0 doamna destul de celebre - la cabinet, car~' a fost amazoana. Si i-arn Z1S. S-a c5s3tOriL Trc:buia sa-~i ia pc: cineva, M-a intrebat: ",Si ce 0 sa fae? 0_ ~astau singur.i? 0 sa-mi iau ~i eu pe unul." ",Ia-ti!" In ceea ce priveste sc:xul ~i dragostea. Care este problema lntre noi $i diferenta lntre noi (barbatii) ~i fernei? Pai, foarte sirnplu: e diferenta de program, de modul in care suntern prograrnati, in mod firesc, un barb at normal - deci, doamnelor, daca vreti un barbat normal, este un barb at care polenizeaza tot, acela e normal - programul unui barbat normal este sa fad dt mai multi copii. EI se poate opune prin educatic, religie erc., sau po ate sa 0 faca. E libera lui alegere. Dad se poate stap.ini, ml rog. Dar asa sun tern prograrnati, reprograrnati, Dupa aia apar niste insusiri care se datoreaza evolutiei spirituale, Si aici apar barbatii care mai sunt capabili si de un pic de iubire, Nu mult, un pic. Dar, ca fond, ca barbat, deci un barbat dintr-acela care e sanatos, [oarte potent - parol d'boneur - sigur arc program de polenizator, Deci, astea nu sunt spuse de mine, sunt Bcute studii. Si ~ti~d potenta cea rnai mare 0 au nu barbatii care au osingura ferneie. Sa va iasa din cap chestia asta! Dad vreti un barbat potent Unga VOl, n-averi decdt sa ii dati drumul ~ipe la ve4ni(e) pentru ca dac;} il tincti Janga voi, ~i-o pierde ~ie tiresc sa
,,,.
~,.--.,_-

,,_." .. '\
-

:

112

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

De fa SIX fa Indumtuzeirt

,"!

113

,

:1 li

~ ~

-

,

.,/:
....

'IiI,

1
I;"
I :,

:

[].

1«· if'
'.'

I

'H' '.
J :
~

~
I.

i

!!
,I

~•

I

,.

I_

:

., ~ ..._. I

I

,,iH, "
,
I
I

!il
~ '.

fie asa, Eu nu vorbesc de yoghini ell care: este alta mancare de peste: eu vorbesc de oarnenii normali, Nu vorbesc de cei care nu fac dragoste in posturi ~iin zilele ell sot. $1 in zilele fara sot,' fi in zilele cu rosu, $i in zilele cu negru, si in zilele cu cruce sau ara cruce, si in toate zilele alea. Eu vorbesc de viata fireascd, urnana, normals, tara rnulte chestii de genul acesta. Si s-a descoperit ~ au mult mai mult randarnent. Nu barbatii care tree din fernei in femei - ci aia sunt obositi - ci barbatii care au 0 sotie si eel putin o amant:i..N-am zis-o eu, sunt studii acute. De ce? Pai, hai sa va spun ceva: agresivitatea este data de testosteron: testosternnul exista auta timp cat este secretat: dnd apare burta, insearnna ci secretia scade; ati inteles] De asta se spune ca burta este un monument inchinat soldatului clzut ... Vrern, nu vrc:m eu lncerc sa fac buna -, rna rog, astaface parte din viatd. De ce? Haideri sa va spun de ce fac birl;1tii burta! Fcarte sirnplu, doamnelor. cine gate$te in casa? Ferneile. Ce de energie bagJ in man care? Yin. Ce fel de energie mananci barbatul? Yin. Azi yin, maine yin. poimaine yin. yin, yin, yin sarnd. Si ee i se intampla? Yin-ul acesta ii tr.msfonna tot, indusiv honnonii. Si ce \"3 deveni? Dintr-o fonna androida, sau cum este, va deveni una gino: ii cresc sanii, va face burti. Vorbescseriosl Clumiti, Eu nu mananc de oriunde. Deci, dad merg sa manfinc la restaurant ,i simt ti e femeie la bucatarie, eu nu mandnc. E verba d. eu am nevoie de yang, nu de yin. Eu nu vreau sa se supere nirneni, ci unele prietene de ale rnele se supar.i, altele si-au dat searna ti asa sunt. Dar refuz sa mananc. Mi-ajunge ci trece varna ~ialea, alea, mai imi iau si yin de la tine. Dad bucatarul e yin, e nasol. II pui sa tipe, Si dad tipa ascutit, nu rndnanci de acolo. EI trebuie sa tipe gros, Voi radeti. dar 0 sa vedetil Deci, fiti atente, doamndor! Dati vreti S:3·itaiati domnului eraca, ii dati de mancare in fiecare zi ,i cit mai bine, si, intr-un an, doi, 5-2 dus. Toate structUrile lui sunt afectate - vorbesc serios - de yin.w pe C3It il aveti voi, adici ..va fi cotropit". Va fi cotropit ,i nu va mai fi bamal Foarte bine, puteli face cu el ce VfCti. dar nu va mai fi harbaL

rei

(Din sala: De fa mint ai mdncal/) ','. T~ stii .C? esti barbat, ~in mana ta manane, stiu c1 lmicresc mU$~h~.~tl mtel~s c,urn vine treaba asta? Ded, e foarte importanta $~~hrnentatla $1 tot, asta a propos de viata unworn. Sup ca - asta nu stiu dad e anecdota, dar am auzit-o de la tara - la evrei, din dnd in cand, ei nu i~ifae concediile lrnpreuna, El plead in concediu, ca plead in eonccdiu. Cand ea pleaca in concediu, evident ea ii aduce menajera. Mal asa, Vine doua saptarndni, plead. Evident ca, din punet de vedere Divin ... Stii cum. e eu legile astea? Eu nu mai cred in ele, Si va spun de ce nu mal cred in ele, pentru d am luat Biblia si ori e ceva gresit, ori sunt eu gresit, Da? II avern asa: pe Avraarn, Sara si Rasela sau rnai stiu eu pc care. S-a culcat si cu nevasta, si eu sclava, ,i cu aia $i eu aia, $i a aparut, rna rag. Deci, pana la urma, rezultatul este eel important. Nu eu cine. Dad iese ceva acolo cu ochi, e bine, Inseamna d n-ai muncit degeaba si nu e pacat, Dad 0 fad fara sa iasa ceva, e pacat, Dati iese ceva si face ..oae!" e bine, Nu stiu, Vom tnii ~i;vom vedea, Nu mi se pare, nu vad asa, 0 sa vedern la sfa~itu] vietii, pana 101 urma. A propos de prograrne. Prograrne interioare, Nu stiu dad v-arn spus, nu e foarte draguta, dar am facut-c si pe asta. La un moment dat, a venit la mine 0 maestra - am faeut asa eu mai multe - si rn-a intrebat: "Cum sa-mi descopar un program interior, negativ", Am stat si m-arn gandit 5i dintr-odata mi-a bubuit rnintea ~i am zis: "Pune·te in patru labe." "Cum, aiei, in cabinet?" "Da." "E$ti nebun." "Ma, Jasa, rna asculti? Ai incredere in mine?" "Da." Si s-a asezat. Eu fiind la birou. Si, in timp ce statea, zic: ",nchide ochii. Ce simti?" ..Ma sirnr ingrozitor." "Cum?" "Umilitii." "Si rnai cum?" "injosita." "Da-te 101 0 parte." Se pune baiatul. Si rna uitam la ea. nCe crezi d sirnr?" Se ud la mine: "Nimic. De ce nu te dcranjeaza?" "Pentru ca e 0 pozitie." Te simti lnjosit, umilit, dad te simri tu ca alare; nu tine de o pozitie, de 0 stare, sau de 0 persoana. Pori sa iti dai seama de programele negative din tine, pe masur.i ce te pui in situJtiile Care te fae sa te simti. In momentu) in care stau intr-un J.nume
\1

!1
. :':+

"

,'I .,
';1

"

114
I

OVIDJu-DRAGOS

ARGESANU

D« fa sexfa InJumntztirt"

115

J"
L

I. :;;,:
I·,
I •.

I,

;.'

,
"

I

~ )

I

i
,'.\ j
I

.I

fd $1rna sirnt lnjosit, problema nu este de starea respectiva, ci de ceca ce sirnt eu $1 arunci pot sa le anihilez, In mornentul in care sirnti in tine frica, urnilinta, neplacerea, dispretul, toate astea, astea sunt problemele tale interioare pe care tu trebuie sa le rezolvi, N-are importanta pozitia in care stai, De fapt, ca $1acesta este un exemplu dur, dar pc: care nu-l veti uita niciodata era un exernplu in rugaciunea broastei, in Antonie ... nu stiu cum U chema, si unul se culca cu picioarele la rasant, iar celalalt il spune: .Curn poti sa te culei cu picioarele spre Durnnezeu?" A propos de est, vest, C3 altarul trebuie sa fie spre est, astea sum povesti. Hello! 0 sa piece naveta spatiala, 0 sa aveti soarele in spate: $i pamanrul acolo, unde veti pune altarul? La est. La estul cui? Intc:legefi cite cretilenii sunt in lumea noastra? Care: e estul unci navete spatiale? In functie de cd'9e: Big Bang? Deplasarea un ivc:rsului este incolo, iar incolo e estul? Si 0 sa imi pun A_ • ..,,' a 1taro I•.. Astea sunt tampemnt Aaa, dad rna refer 101 Durnnezeul planetei, da! E corectl Dar d2ci rna refer la Dumnezeul intregului univers, la Arhitecrul universal - cum zic masonii - SOlU la Durnne:zc:ul T atdl, sau la T aill celor a mie de: lucruri - cum spun chinezii - nu exista est. Bun, revenind: iar acesta ii spune:: ..Pune-ma cu picioarele acolo unde nu ex1sU Dumnezeu". Si s-a incheiat, De:CI, nu exista o pozitie prin care: s.1 exprirn ceva vis a vis de divinitate, ci 0 stare. Dad nU lmpiedica, Deci, daca rna due intr-o rnanastire, oricare ar fi ea; dad rna due la budisti si trebuie sa stau intr-un picior, StAU intr-un picior; dad rna due 13 catolici si trebuie sa stau asa, stau asa; dati rna due 13 mahornedani si trebuie sa stau cu picioarele stranse sub mine: si sa rna descalt, 0 sa rna descalt; dad m.i duc la onodocsi sitrebuie sa hat rriatanii, bat matanii - cite vreti voi - $i duminica, si cind v«ti voi. Pentru ci asta tine: de ceea ce se cheama smerenia trupului - trupul tau nu are probleme in a face ceva. In momentul in care: descoperiti ca trupul vosrru are: 0 problema in a face ceva, lnseamna ca aveti 0 problema $i niste rezistente interioare, Va e dar ce va spun? in a f.lce ceva vis a vis de: o~cc si oricine:. Adici, pot sa 0 fae; aleg 53
I

nu 0 fac, dar pot sa 0 fac. Data, nu pot sa 0 fae atunci 0 ~roblema. Adi:a. dad rni-e gre:u sa ingenunche~ in rata urrei icoane, e dar COl am a problema, Dar asta nu lnseamna cii dad ingenunchez in fata ei, lnseamna ca sunt credincios, Va ~ dar? Nu eon fun dati lucrurile fizice cu cele care tin de interior ~ide spiritualitate, A propos de doarnna, da, era rnaestra, nu de J mea, ci din al,te .pa~i, si nc~a si qi gong, $i yoga, si de asta nu i s-a pdrut rurruc ciudat c3 t-arn zis s3 fad asa ~ipe din colo. Si dupa aia J lnteles. Eu de ce i-arn spus sa fad asta? Pentru d asta era chestia care 0 deranja eel rnai muir - sa stea in genunchi in rata unui barbat -, hmm, si nu inseamna nimic in realitate. Da? .. Chestii de posturi. Dad ingc:nunehc:zi in fata unui ... ingenunchezi in futa lui Dumnezeu, Eu nu trebuie sa ingenunchc:z lnfata lui Dumnezeu; crezi' ci Dumnezeu nu mai poate el ci staueu in genunchi? Credeti Ip II intereseaza ca Argesanu sa stea in genunchi in rata Lui? Astea sunt chestii pe care le credern noi. Noi credern cat dad cuiva ii este gre:u sa stea in ge:nunehi ... Dar sunt proiectiile noastre. Nu existd asa ceva, in relatia personala cu Dumnezeu, tu pori sa stai oricurn, pentru d pentru EI nu c:xista sus sau ;05; pentru line exista sus sau ios: pentru EI nu exista, A ingenunchea nu se refera la a ingenunchea fizic, ci la smerenia interioara, la acceptare, la ascultare.Ia dorinta de a face bine. Nu la a lngenunchea fizic - aia este a forma; e adevarat d in momentul in care intri intr-o rnanastire si intri intr-un program este 0 forma prin care este indoit spiritul - coreet! Dar asta - stiti versetul din Psalmi, .,duh urnilit, inirna infcinta $1smerita, Dumnezeu nu 0 va urgisi", Oricine are duhul urnilit, inima intTantl si smerita, va putea sa ingenuncheze sau sa stea cum vreti voi. Va e dar? Pentru d pentru el nu este 0 problema. Dar nu oricine ingenuncheaza. bate roamnii si se dj eu capul de icoane, si rnai spune rugaciuni, . ,_.~. lnseamna ci are duhul urnilit, inirna infcint;) ~ismerita. Clar?
nu inseamna Vreau sl

am

ca asta e divinitatea. va spun ceva: oricine

116

OVJDJU-DRAGOS

ARGESANU

De la Stx' fa Indumntztirt ,.

117

;!. It,"

Ii' ;1' II .
I

L

1 .: ~

I: :.
I ..

j i ! •. ~
i
Ii , .!
I

I

\

i

, ·;i

.!

i

Deci, oricind vreti sa vedeti cum sunteti, raportati-va ta acest PJS.aj - ba, sunt a~a? De ce? Pentru ci, dati nu ai asta, iti da viata ca 13 coasa. Nu Durnnezeu, a viatal Adici in dinti, adica exact cum nu-ti com-inc, exact cum nu-ti place. Si trebuie sa ri-o asurni, ip convine, nu-ti convine, asta e. Saul ti lumina intmoard Exista 0 lumina interioar.i. Fiecare om are lumina lui interioar.\. De a:? E fnarte importanta chestia cu lumina interioara. Am ,'hut yoghini - dupa a: a fugit Bivolaru, multi au venit $i pc: 101 mine - cirora le masuram lumina interioara ~i am descoperit cu stupoare d 0 aveau mai mare dedt cea a multor cllugari. Ml lntrebam de ce, pentru numele lui Dumnezeu] Unde este problema? De a: erau unii - nu top, ~ nu credeti cl incepusera 53 fad sa in grup, sau asa rev. - care rredeau in yoga C1 intr-o cale spiriruala, nu 0 propovaduire. E, din purictul meu de vedere, laborioasa, complicata, cornplexs $i duce lipsl de adevarari maestri, Amlo nu pop sa gresesti; runt asane can: lti deschid chakra telurici $i "inc: peste tine tot trecutul pc: can: l-ai avut vreodata $i in momenrul respectiv ai ajuns in spital. Deci, nu sunt de acord, pentru cl i~ trebuie niste maestri adevarati. Eu nu cunosc, Mai era Mario Vasilescu, nu mai stiu a: face. Ma rog, ca idee, nu sunt foarte fan; e lunga, laborioasa, iar evolutia se face pe un timp foarte lung - adici a$tia erau oarneni care aveau 10-15 ani de yoga. dar aveau 0 lumina interioara de 60-70, care este foarte mare, Si atunci rna intrebam de ceo Aici intervine faptul d lumina interioar.i este data de ceea ce rnananci - adid, hrans vie, tot ce tine de lumina, legume, fructe pmaspete etc. - tine de relatia personala cu divinitatea - si aici este 0 problema. stiti de ed Pentru cd tifac un luou pe care noi nu-l faam. Consacrarra. Consacrarta lnseamnd salli tLiruitlti lui Dumnezeu fruadr aaiunii tale, aricarearfi ttl fit ca t oosba de munai, de ",gdaunt. tU mulilJIlit, S4lI tit dragrJsltafizicti. Si asta lnseamnd 0 relati« pmomzld QI Dumneuu. In alta ordine de idei, cei care sunt cu adevarat si fac yoga niciodau nu vor face dragoste fWd dad nu Ii se deschide sufletul
.&.

- chakra inimii. Parol d'bonmr, cl stiul Nu. Cei cu ildc:vara~ repet, nu fae. .. .: ",,:," ,~. , _, Noi nu suntern asa, irni pare raul Nu-i a$a? Noi, blrbafii, facem asta dad ni se dcschid chakra a II-a si I, iar doarnnele - am chef, n-arn chef, dar mai bine stau si scap repede, Imi pare rau! Menralitatea cu Moralul e mai scurt" nu e de la mine. Va pun pc taper tot, asrazil DOl? Pai, de ce? Pai, decdr sa rna mai dezbrac ... am rezolvat repede si mi-arn vazut de treaba, Parol! N-am zis-o cut Ali lnteles? Asta este realitatea actuala a noastra, Lumina interioara. Ce se intarnpld cu lumina interioard? Sa $titi cat in functie de ceea ce faci, dad faci dragosre, adica dad te iubesti, sau faci sex, poate creste sau scadea. Ce insearnna a face dragoste $i a face sex? Aici e 0 inrreaga poveste, a propos de dragostc: si de sex. In mornentul in care se deschid centrii energetici superiori - adici 5C fack dragoste. In mornentul in care se deschid centrii energetici inferiori, se face sex. in momentul in care se desehid centrii energetici superiori, Ia sa~it, oamenii vor avea lumina rnai buna decit 101 inceput, In momentul in care se urmareste doar frecarea, vor avea lumina interioara mai mica, Stili ce e paradoxal? Nu intotdeauna este legat de pozitii sau alte chestii, ci de traire, de trairea interioara, spirituala, de trairea inimii. Asta este motivul pentru care lesbienele si hornosexualii nu pot sa faea sex in Dumnezeu si nu exista. De ce? Pentru ca nu participa centrii energetici superiori - chakreJe superioare. Interdeanna, chakrele superioare la hornosexuali sunt blocate, Asta va spun pc:ntru c;i am avut rnulte cazuri sa vad, sa-i ajut, sa-i sustin si sa-i invat. Deci, imi pare rau, din punct de vedere divin - chiar daca eu accept - oarnenii, in cursul evolutiei lor spintuale, pot fi barbati in trupuri de fernei si femei in trupuri de barbati dragostea sau iubirea pc care 0 au pentru 0 persoana de acelasi sex nu poate avea binecuvantare divina. Imi pare rau! Deci am studiat fenomenul $i asta este concluzia la care am aiuns du;a ani buni de studiu. Chakrele 5Upe~~Jre, 13 oarneni~ respectivi, sunt blocate. Sl stiti cd, de fapt, mci nu exIStj ca $1 centri energetici. Si asta din cauza sexului oral. A! Cd, rna rag,

°

118

OVJDIU-DRAG05

ARGESANU

De fa sti fa Indumneztirt.

1

119

1':
I

II " ~I , I,;' .
j

V:;
'1 .
I,

'

i,

!i'
.'

.

d,-.~.
-.

-i

.

,',

\

.:'
.~

II"
~' ..

j~

Ill~:
,!

Ii:'.~

,1,

I,(i
(I
I
1

I' -

1 ij

I," ij

l•
I

:,J

cum e Ia heterosexuali, ci 51: intampla, nu e 0 chestie, se refac structurile, Dar in rnomenrul in care este numai asa ceva, sau cazul semlui anal. nu poti sa ai conotatii pozitive. Start d nu am ajuns la adanrul problernelor noastrel Deci,lumina interioara scade la hornosexuali, in timpul sexului oral $1- rnai ales - dad are loc orgasm in timpul sexului oral, automat se pot scadea ceruri. Adici, pot; sa fii 13 un Cer 9 $i sa ajungi la un Cer 7. odata. Pe mine rn-a preocupat foarte rnult, eu am citit cartile $1pe Sfintii Parinti si, printre pilde, era pilda unui pustnic care a trait, a trait, a trait, jar la un moment dal a venit 0 doarnna si, rna reg, s-a Intarnplat, 5i dupa vreo 2-3 zile a rnurit, Ba, zic, IOce balamuc, dupa ce sui at3fia ani singur, I~ la, I~ te impiedici si tu 0 data ~i rnai $1 mort. Care-i cauza? Care-l cauza pentru care a murit? De CC il murit? Se intampJa urmdtorul renomen: in momc:ntul in care ai 0 perioada dintr-asta de ... - a propos. am persoane, doamne care sunt curate, au 0 perioada de abstinenta fortata, fortuitl de viata.Iume etc, $i de nu hi dau seama, dar in timpul asta de au evoluat din punct de vedere spiritual si si-au crescut lumina interioara, dar de isi doresc cu tot dinadinsul (am avut odata a prietena care: zicea IOnu mai scap $i eu de fecioria asta" $i a sci pat, dupa care: si-a luat-o rau de tot; nu lntelegea d asta e 0 chestie care te protejeaza), Deci lumina asta e 0 chestie care: te prote:jeazi.ln momenrul in care se produce 0 armonizare ~idad. rn1 rog, se rnai si intimpla si dad iti faci arrnonizarea cu cineva are este de lumina interioara rnai mica, automat cazi, Cazand, aiungi la nivelul gmdurilor nu foane dragute; $i aici pot aparea, in functie de nivelul la care ai fost, pan.3 la dorinta de sinucidere, mahnire, dorinta de a nu mai tr.ii, sentimentul de culpabilitate, Evident d pop scipa repede de el da:8 perseverezi, 5i atunci rna intrebarn ce amrrne determina treaba asta, 5i nu e cillo $i nu e Dumnezeu, pentru ci oricine se poate lntoarce. Ci 0 proana educatie ~ Si acea proasti educatie crestina consta in f.tptul ci de multe ori suntem lasati sa credc:m ci c:xista pacate de noaul $i d nu mai ai ienare $1,dad este ceva grc:u de: acut $i
,.,

- ~..
.~

de vindecat - asta va spun eu pentru cl m-arn lovit de eli: - este sa-i explici unui om coi Durnnezeu poate ierta mai mult dedt puteti sa F.!.cetivoi rau. •. Pentru nurnele lui Durnnezeul Aveti un dine, $i lntr-ozi ciinele scapa si 0 aranjeaza pc cateaua vecinilor, va 5upara~ pe c:l? Da sau nu? Si atunci, eum ar putea Durnnezeu care este a fiinta cu muir superioara mie, sa se supere pe mine? 0 sa zica "cine. rna. Argesanu?" cu vecina ... n-arn inca vecina, dar ... Cum s-ar putea supara pc mine? 0 sa zica "uite-I si p-asta! inca nu si-a revenit cu capul. II mai iasarn". Ganditi-va d Dumnezeu este un tip intelept, bun, ingaduitor, bun mentor, bun psiholog, "Ce-i facern lui Argesanu ca sa scape de fernei? ii dam cat mai muhe!!! pana se sarura", A~i lnteles? Asta e ca ~ichestia ala cu ciorba de: burta, hi place ciorba de burta? Da. Mananca dimineata.Ia pclnz $i seara, Cat 0 sa manana? Ali lnteles? Sunt cele doua forme: ori renunti definitiv, ori mananci pana Ii se face rau. Si la revedere! .; Revenind la lumina interioara. Este importanta pentru ci veti intra in anurnite relatii ca misiune personald, ca forma de plata karrnica etc. si asta va va influenta viata, $i va va influenta parametric. Influentandu-va viata si pararnetrii, yeti aiunge in alte feluri, jar voi trebuie sa va pastrati ceea ce se chearna ce? Sratomicia in gandire. Deci, dad vrei sa... Stiti, dnd esti in lumina, e foarte frurnos sa crezi in Dumnezeu, in Sfmra Treime. in toata lumea, dar, ia sa ti-c iei si sa fii in fundul Iadurilor? Si sa vezi dupa aia, in ce mal crezi? Mai crezi? Mai este? Nu poti sa iti dai searna decit dnd esti acoin. Si, vrei, nu vrei.Ia un moment dat, ti se lngaduie treaba asta. Si pentru smerenia tat nu te lasa Doamne-Doamne sa pici si ca sa ip testezi credinta, Nu e bine, nu e rau - este! Ideea este in felul urmaror: dad incercati sa nu rnai priviti ce va sfrtuiesc eu; a privi lucrurile prin bine ~ir.iu este gresit si prost, prin bine ~l pleat este gresit si ,prost. P~nlru ci ~umne~eu nu judeci a$a; Dumnczeu juded pnn neceSltat~. DecI, dad tau '~oata Biblia $; vad d evreii au ras teate neamunle peste care au
I,

~ '1
J

120
trecut,

OVIDJU-DRAGOS

ARGESANU

De fa sex fa

InJumnlZtirt

~!

121

Ii":· : ,'
I.',: J i; l' Ii ,iii .

I'

I

'

'

I,

,

I i! t \.' i
I

.1:

l

'I

Ie-au malJiifit. Corect! Deci, n-au mai lasat nimic in viara. Era 0 necesitate, Minunile au fost 0 necesitate. Dumnezeu juded prin necesitate, Ce rnutare trebuie sa fact la un moment dat pentru ca. in perspectiva.Jucrurile sa fie bune, Ari inteles? E, in ceea ce priveste treaba asta, n-am sa evit raspunsul.· E adevarat cl sunt informatii $i energii care se duc la nivelul celuilalt, Nu este cea rnai bun a forma, pdcatul ram.ane la fel, dar citeodata exista ceea ce se cheama impasuri si atunei poti alege intre a face sau nu un luau. Pot 53 spun d ceea ce alegi te determina ca spirit $i ea maestro si ca am. Aut In rest, fiecare va face ceca ce ii dicteaza propria constiinta, Transferul, Semi ~itransferul. Prin sex se transfers in formatie $1energie.Informatia poare sa fie pozitiva ~i egativa, Deci, n prin sex se poate face transfer $i de informatie pozitiva si de negativa. Nu e bine, nu e r!u - 'este! E foarte important de stiut, este 0 fonna prin care arrnonizarea - ·c£ea ce produce transferal, este armonizarea - a forma prin care se poate transfers Ioarte mulu informatie la nivel subliminal. I La un moment dat, cram in spital, $i unul din profesori se cuplase cu a rezidenta, Dear d prnfesorul avea vreo 60 de ani si ea avea vreo 30 de 30L 5i toata lumea era suparata pe: profesor si le-arn zis ..bai. fratilor, in lac sa ziceti merci d lnvata direct de: la sursa". Haideti, sa va spun ce se Intampla: in mome:ntul apropierii seruale, dod se produce armonizarea, se produce ca 0 subpersonalitate care r.imane in persoana mai mid. Evident d profesorul era 0 subpersonalitate foarte mare si, automat. cand s-a cuplat cu doamna .doftor". i-a dat sa invete din subpersonalitatea lui si asta a Bc:ut-o sa lnvete mult mai rapid ceca ce avea de: invatat. E pleat? DOl,dar 0 sa se spovedeasca, ii da un canon TauI nosuu de 3 ori - ~i ata.. g .1 V-am lis: eu incerc sa iudec prin prisma rezultatului. Ii las pe altii 53 judece prin bine $1rau, Nu rna intereseaza, 5i, plus ci wd ea a vrutl Bine, 5e punca problema d. d ave:a capaciratl prin

""

care. rna mg. sa induca, sa prcdues, dar. pana la urmd $i ea putea sa zid nu din interiorul ei, .. . Sa stiti ci nirneni nu poate face:nimic dad nu exista ceva de: care sa te: agati. Nu se poate, Puteti sa spuneti ce vreti, Nu cred cl rna voi lndragosti de vreun barbat vreodata, Nu credo Mai $tii? Poate descopar lucruri noi des pre: mine. dar pan a acurn - la 40 de ani - nu rni-a f.'icut cu ochiul nici un dornn, rna indoiesc. ~a cl rna indoiesc cj ar putea cineva sa imi indued vreo iubire fata de un barbat; sa irni tresalte inima dnd vad un damn, 101 du~?, nu credo Vrc:o doarnna, doua - da! Sau vreo capra, nu cred? Stiti. ca in bancul eu capra: naufragiaza mai multi pe 0 insula ~i nu aveau decat niste capre si a~tia, la un moment dat, si-au vazut de treaba, iar unul zice "bai, ce-ati facut voi, ca eu nu rnai pot?", ..pai, noi cu caprele", ..hai, mai, rna lasati, cei eu n-as face asa ceva" ... dorn-le, asta el", La tin moment dat, zice ..nu se mai poate, rna dud". Se duce $i ii vc:dc:pe ceilalti clzand ~iIi lntreaba ..de:ce cldc:ti. bai?", ~ai luat-o pc: cea mai ur.lta!" ? Ma rag. criteriile de frumusete variaza de 101 persoana 101 persoana, Intelegeti] Deci, astea nu pot fi induse decdt dad ai in tine o informatie de genul asta. A propos de asta, am avur $i pacienti, am avut unul care si-a cumparat oi si a venit nevasta-sa pe neanuntate, iar el avea treaba cu 0 oaie. 5i l-a intern at la spital, 1019. Toata lurnea fugea de el de pad ar fi fost ciumat. Si eu l-am luar "hai cu rata sa starn de yorba; sa imi spui cum a fost cu domnisoara". Vreau sa spun d am f.'icut atit misto, ca si-a revenit. T oata lumc:a se uita asa ciudat la mine ca eu mergearn cu omul. Pdi, pana la urma, dad 0 luarn asa] - stricto-sense. Bun. deci ca 0 concluzie - in timpul actului fizie are loe transfer de informatie $i de energie. Asta trebuie sa stiti. Vreti, nu vreti, orice armonizare cu orice persoana va duceti, rna rag, n-ati F.icut~ dernult, rnergeti la 0 discoteca, v-a vazut cineva, va duceti si... aceasta armonizare se duce in toare structurile voastre. Foarte rar nu te afecteaza; trebuie sa ai un dmp atat de putemic incat sa fie-cu mult rnai puternic dedt 011 persoanei cu care te
.'

.... ~ !.,... -

I

~: .... ,_..

f~I
.

"1

.:
.. I.

",:

I"

122

OVIDJU DRAGOS
6

ARGESANU

!I

.,

culci, astfel incit sa nu lti afecteze structurile tale. Dar, in rest, orice armonizare lti afecteaz3 structurile, Motiv pentru care dad e \-'TeO doamna cu multa iubire, ii spun "mai lasd-rna, tu, ci nu simt nevoia sa rna urnplu, asa, cu iubire dintr-odata". Glurnearn, dar asta este adevarul. E foarte important, exact COl ceca ce mananci, te determina, Armonizarea duce 101 transfer de inforrnatie si energie $i trebuie sa va ganditi 101 treaba asta. Armonizarea seruala duce la creare de stringuri. deci, de legaruri permanente intre tine si persoma cu care te-ai culcat ~i are se taie numai dupa ce ti-ai platit c din punct de vedere divino Preorul poate taia, prin spovedanie, prin terapii energetice se pot raia aceste legaturi, De exemplu, vin multi 101 mine: "dahl-Ie, nu-l rnai iubesc", ..$i?·, ..nu pot sa ml despart de el", ..$i?", !til urasc, imi vine sa-l omor, dar nu pot sa plec" .faT el 13 fer ,,$1eu 0 ur.ise pe ea, dar nu pot sa rna despart de ea", Bun, $1 iiThtreb "cum stati cu sexul _I), 10 orai .... d" , "ana.I)" , ..d" , "all'. 109hitit]" , ..d" P;11,• mornena a ltlt. a. tul ala nu se intamplii un transfer de substanta de la nivelul unui spirit la nivelul altui spirit, corp? Nu r.imam:·o pane din persoma respectiva acolo? Si atunci, desprinderea celor doua entititi. cc:Ior doua trupuri se face prin rearanjarea energiilor intre de. Suna urad Dar asta e realitatea! Trebuie sa vedeti lucrurile si din puna de vedere energetic; faprul cl ati f.icut sex si v-ati dus $i v-ati spalat, nu rezolv-a problema energetica si nici pe cea spiriruala, Ca sa stiti sa venin 101 mine, 1 500 sedinta, se rezolva? Sau \"3 duceri la taica-pnpa, in genunchi, spovedanie, va mai da dou.3. cruci in cap - cum de ti-ai permis sa pacaruiesti in Sfmtul Post al Maicii - ci, Maica - draguta, nu stie cum suntern, Deci, va spun - orice relatie semala produce srringuri: stringurile trebuie tfutc:., trebuie aduse energiile lnapoi. In cimpul actului semal se transfer.i din toate strucrurile, din toate cimpurile, din SN+uri, iar cei care. rna rag, au activate alte structuri - strucrutile superioare - dau $i din acestea, ceea ce e hine, rna rog, pentru resrul, Dar e yorba sa $tip ce faceti, ti nu e asa de simplu. De asu c: ideal sa ajungi la nivdulla care: sa nu faci treabJ asta dad
,
!i
.1 .,._ I" .'' . ;

zonat cu ea. Oar misiunea lui personala este sa trezeasca oarnenii Si dadeam urmatorul exernplu: doarnnelor, nu exista bordeluri; dornnilor, nu exista bordeluri, DOl? Dar ai nevoi sexuale foarre mario Am cunoseut odata a dornnisoara cu nevoi sexuale foarte mario $i dnd mi-arn dar searna, rn-a apucat clsul. SI ea, draguta, mi-a zis ,.e usor sa razi, dar nu stii cum e". Bun. aveti nevoi sexuale. Si ce faceti? Sunteti mai rnulte, barbati cam putini - $i aia, rna rag. no comment. Am zis cj 0 sa trebuiasci sa fae un curs special pentru barbati - dar asia altidatlsa ii invat cum sa fie. Pe cuvoint! ~a. ce facc:ti? Si atunci? E 0 energie, sa stiti, E 0 energie $i o frustrare care ajunge la nivel de egregor. Deci, faptul ci tu esti un frustrat sexual nu e 0 problema - cl sunt multi - dar sa faa o suma de frustrari, ccrnplexe, toate astea sexuale. Bun. Care este solutia? Sexul, imi pare rau. Ca nu e alta. Ca nu pot fi toti pusi sa posteasca ~j sa faea matanii. Nu sunt toti obligati sa 0 fad. fiecare are calea lui spirituala si fiecare are lectiile lui de viata; unul trebuie sa invete abstinenta, alrul trebuie sa invete sexul, fiecare trebuie sa isi rezolve problema lui. Si atunci a aparut acest Bivolaru. Sa stiti c3 am studiat fenomenul si am fast - de deparre, ci nici macar in spirals n-arn fost, ei rni-au propus sa fiu, dar nu, de la var£: dar nu rezonez. Si atunci apare un asernenea sistern care, de fapt, sa stiti ci este pozitiv pentru d biserica ~icrestinisrnul, 101 ora actuala, a dat nurnai frustrati sexual. Mi-este foarte greu sa fae rerapie pc 0 persoana dogmatica. Si multe, si veri vedea, multe fernei se ascund ~i i ascund frigid ita tea in spatele credinrei - aaa, e post, eu nu h fae sex. Dar, de fapt, ea nu ar face nici dad s-ar da liber, Stiti d francc:zii aveau 0 zi din cele 365 dnd aveai voie oriee in rnserica.

Sexul si trezirea spiritllaid ,.' SI aici revenirn 101 dl. Bivolaru. Eu nu i1 fericesc pe Bivolaru pentru d. a avut 0 rnisiune foarte ingrata. Bine, e dar cl a re-

nu ai ~co~, adie~ daci n? iti ingaduie lngerul tlu,pazitor~,Sati cl er n~ snu ce e .ala~ Stiu $i ei, Asa cit aveti grija ce energte $1 informatie clpatall pnn una-alta. ....'

~d7~

101 ivel de chakra 2. n

.

,-----124
Ovmru-DRAGOS ARGESANU

Dela sa la InJumntztirt

125

P
r

;-'-1
e "1

L· .

I,. "

.

i

!

I.

~.

"1 ;
f:f.:
{

. .

Nu rnai stiu unde, in ce biserica. Era 0 biserica dintr-asta catolic; ,i 0 dati pe an, urgie, nene, Dar 0 data pc:an! Si acolo, care, cum, pc cine prindea. Deci, aia este 0 fonna de defulare, Si inchipuiti-va ca se adund, se aduna, ~icam tata frustrare poti sa aduni in 2. 3, 4, 5 ani d nu te invata nimeni sa lti sublimezi energia sexuala, V-a invafat cineva dintre preotii vostri] Sa va ziti, stai un pic e1 energia sauala trebuie sa aia, Ti-a zis nu, tii post negro ~igata, bati 10 matinii. Si atunci, devenirn niste frustrati ,i niste cornplexan. Si va spuneam, Spitalul 9 e plin de d-Iia care nu fac sex, nu de cei care fac prea mull. Dintr-aia n-am vazut nici unul - a5ta era, cu oile, dar, rna rag. Dar era plin de oarneni can: nu fac sex. Si arunci, nu e firesc sa rna intreb "bli, dar dad in spital sunt cei care nu fac sex, in pamaie sunt cei care nu fac sex, ce lnsearnna nonnalitatea? Ce inseamna divinul]" Divinul insearnna d ai voie sa facio -~ Intr-una din cartile parintelui Arsenic Boca scrie: este intrebat cum este cu saul Ji el zice ..nici abuz, nici refuz", la care cei cart au Bcut cartea au adaugat - cl nu este spus de parintele Arsenic Boca pentru cl era medic, iar ca medic nu putea sa fie un dogmatic - deci, biserica a adaugat "in sfmta familie", "in cadrul sfintei familii". Bai, pai, dad ar trebui sa faci sex dear in cadrul sfintei f.mtilii... s-a incheiat, Aaa, cl in tirnp trebuie sa ajungern la nivelul Ila, da. Ca in tirnp trehuie sa aiungem la, .., da. Dar nu pop sa U pui pe ala, din prima, sa fie... Am un prieten si astl a fast obisnuit sa aiba 3 fernei pe zi! .Mi. tu esti nebun - zic - eu n-arn ajuns 13 performanta asta, rum 3 pe zi?" .Pai, da, d erau zile in care aveam si rnai multe. Si Oleumrn-am insurat," ..Si?" ... Si Oleum am ajuns la una pc: sapUmW·. Adid, orice lucru se face gradat, In alta ordine de idei, bun, aiurigi 13 30 de ani si te duci la biserica, Nimeni nu ti-a dat un manual de lntrebuintare, sau cum se bee. Si ajungi acolo si incepe sa spuna "pai, dad ai Bcut aia, n·ai vaie 17 ani sa te imp~eJti. dad n-ai Eacut ailaltl. n-ai voie 10·. p~ pune-rna in lema cu legile. Ca dad rna pui in tema

dupa ce le-arn lncilcat, e earn tarziu. Si atunci intervine altceva De fapt. fiecar: .om trebuie luat de la nivelul Iui. Din pacate, n~ av~m duh?vnJel de..genul asta. "Tu? - te uiti 101 1- nu ti-ai tere rrunat, mal du-te, VII peste 2 ani". .. . ~u ~u intde~e3m. Erarn la parinrele Argatu, stdtearn m~i multi. ~I era ~n Up, era constructor - ccnstruia prin Siria, au. tostrazi, nu snu ee facea - si, baiat bun, tot timpul venea si SI: spovedea. Si parintele radea. Asta. rna rag, pc: vrernea aia radea tot, Si eu nu intelegearn "rna, cum?". Mi-au trebuit ceva ani sa Inteleg, Am Intalnit un preot care tot se ducea la parintele Argatu ~iii zicea "parinte, cum sa rna fae eu preot ci rnie imi plac femeile?" Si parintele Argatu i-a zis "Iasa. ca-ti trecel". Teate tree. in tirnp, Dar in timp! Aceasta evolutie, aceasta indumnezeire, aceasta renuntare la•., aceasta deprograrnare se face in tirnp, nu dintr-odata, , ' In alta ordine de idei, veti vedea ca orice relatie sexuala face sa scada agresivitatea - nu vorbesc de sado-rnaso, bice ~i catu$e -, vorbesc de' atingere, rndngdiere, ce e parte frumoasa, nu de sadici, Deci, scade agresivitatea. Exista lipsa de activitate sem·ala. creste agresivitatea, ~d ci, sa nu te superi daca iti spune cineva - in azul in care tipi - ci ar trebui ca sotul tiu sa aiba grija mai multa de tine. Ca, pe undeva, e un adevar, Orice frustrace sexuala duce la cresterea agresivitatii. Dar cresterea agresivitatii duce la trezirea kundalini. De exernplu, cum faceJu yoghinii - abstinenta, continents sexuala duce la trezirea sarpelui kundalini care duce automat Ia rnarirea lui, la trezirea lui, in timp, dnd randuie Dumnezeu, la nivelul lui. De ce la nivel sexual? Vreau sa va spun ceva: un yoghin care evolueaza din punct de vedere spiritual, nu va cadea, d el a fost pe acolo ~inu it mai intereseaza si el creste asa. Un crestin, in schimb, care rnai lntai se duee la Durnnezeu, ajunge la un anumit nivel ~idupa aia descopera sexul si trebuie sa se intoarca, va fi bubuit. Scurt! Pentru d el nu stie drumul ~i trebuie sa it lnvete, De asta este gre$it sa conditionezi un om care are 20 $i eeva de ani. 30 ~i ceva de ani $i este in floareJ viefii lui sc:xualet $i il avut 0 viJta. sexualii nonnala, ~iii zici ,,~tii,de acum

;j

~.r

_. - ~ I,~ i.

-,
,

.

126

OVJDJU-DRAGOS

ARGESANU

o, la

SiX

fa lnJ~~n'tztirt·

127

"
If'

:1

i

..
,

'~,1!
~

,

I:·!
I'

I,

,.

I

i'

i!

nu mai faci sa d e pacat". II spargi in doua. Adlti, faa urmstoarea chestie: eu, in mine, am nevoi sexuale, iar tu, dintr-odata, lrni bagi un program - e gresit. Ce fae? Ii pun capac si ajung sa Ie neg, Si ce se intampla? Ma rupi in doua. Schisrna e produsa de duhovnici prosti. Si stiti ce se intampla? Creste, creste, creste in lumina, sexualitatea lui ramane undeva asa si spun ceca ce am spus lit multi lurne - esti rupt i~ d~ua, trei! Ce inseam~a? Cand tri negi semalitatea ai suflerul $1 mmtca rupte de sexualltat~ care este un centru de putere. Cand ai mintea rupta de sutler, al rupt 31 doilea centro de putere. Asta am patit eu in manl~tire, panl clnd intr-o zi DoarnneDoarnne rni-a trimis 0 fata si s-a uitat la mine: "e$ti rupt", "cum sunt rupt]", ..iti negi sexul", ..eu? - -noi suntern barbati - rna lilfi?-. Si mi-au trebuit ani ca sl imi dau searna cj avea dreptate, Si stiti d esti obligat Cit sa evoluezi, sa ajungi la 0 limits pac! - d dupa aia se intreaba de ce nurneri mai departe, unii, cu evolutia lor spirituals, Ajungi la 0 limita si te-ai plafonat, de ee? Pentru d nu ai ce-ti trebuie - energia SCXll.lll ca furta rnotrice si esti obligar u te intorci. 5i du-te lnapoi. 5i e ~u al naibii. T e. unesti $i abia dupa aia incepi sa evoluezi ell totul. Da? Greu. 51 asta e greu, Dar altfel nu se poate, Deci, agresivitatea, sa stiti, d bisericile si catolice, si ortodoxe, si protestante, in general biserieilor crestine se datoreaza frustrarile seruale. Mulre ingaduite de Durnnezeu. Cruciatii, Ordinul Cavalerilor, Malta, Ternplierii practicau jur.lmantul castitatii si jurammrul saraciei. Ana insearnna d nu mai faceai sa; ana inseamna d femeia era papusa diavolului ali auzit tennenul? Pai, e 0 'tampeni.:. Dar ganditi-va cat a propovaduit biserica ideea ana: Bineinteles, ferneilor Ii se spunea inven - ci barbatul e plpu$3 diavolului, prin el vine diavolul. Corea. Si a creeat a:? Frustrare, Care 3 dus 13 ee? La razboaie, A vrut Dumnezeu ana? Nu credo Dar a lngaduit-o. De ce? Pdi, pentru d dad vrei sa vezi cu adevarat cum e un om - sa vezi pc unde e span un cau.cue, il umfli bine cu aer - deci. cu '4t est~ mai frustral un am, Cll atat va manifesta din oJ suparanle. 51
'.

_

atunci, pompezi in el - pac, pac, pac - $i lncepe sa se sparga. Este 0 metoda care se practica $i in psihotc:rapie. II dc:scarci,:ii explicit it incarci la lac si vezi pe unde busesre, 11descarci, ii explici, il incarci la loc - se practica si in duhovnicie. Si asa zicea si parintele D050ft.:i "ii lipesti gaurile". Si dupa aia i~i searna dai pe uncle curge $i iI lipesti. Va e clar? Existl 0 pilda foarte rnisto a unui lama tibetan: se spune d lama asta tibetan, la un moment dar, statea si se ruga pe piatra _ v-arn zis aia cu magarul? - $i era a tipa, 0 fata care spala rufe in r.iu, aplecatd, normal - vezi, de cand exista rnasina de spa lat. am scipat de 0 fantezie sexual a - si dintr-odata, asta s-a rcpezit peste fata si, rna mg. Asta, speriata, dnd l-a vazur p-asta cu parul valvoi $i tuleo! in sat. S-au intrunit batrdnii satului: "cine a fost, care a vrut sa?", ..pai, unul care statea pe piatra" ... pai, ala e lama nu stiu care, ala e un smnt, a avut el un motiv pentru care sa fad treaba asta" - nu, COl sa vedeti cum Sf judecal - ..du-te inapoi si pune-te in pozitie", Se duce fata inapoi, merge la lama si jj cere iertare d n-a stat. $i ii spune lama ..prea tarziu". Ce s-a intamplat? Zice "vezi tu ~ia doi mdgari de aeolo?" ... da", ..in satul nu stiu care a murit un hogatas: bogatasul asta n-a stiut dedt petreceri ~ifernei si pentru ci a rarnas la nivelul jla sexual, atdta stia; eu rn-arn gandit sa ii dau drumul prin mine si sa se nasca om, dar s-a rezolvat" - se nastea magar. Evident, asta e conform credintei ortodoxe. Sa stit: ca meternpsihoza exista. Poate sa vina on cine sa imi spuna, once individ care, din punet de vedere al constiintei care cade ca om, deci, devine animal. cade pc 0 treapta inferioara . Rar se lnrarnpla, dar se lntampla. Adica, sansa COl un om sa se nasca animal este: alcoolici, drogati - Jia care nu mai stiu cum ii cheama, au foarte man sanse sa se nasca anirnale. Tineti minre treaba astal Pentru ca veti veni si imi veri spune ,,$lip, am vazut un cline $1are 0 privire atdt de uman.i'', se poate inrarnpla sa fie d~a dreprul un fast om. Vorbese. fOJ~e serios!. . . \. Evident ca nu suna [oarte blOC::1 poate Col VIne In contra$ dictie cu eredinfde voastre $i eu crc::dinta voastra actuala, dar eu

128

OVlDJU·DRAGOS

ARGESANU

De fa sa fa lnJu",tuZlirt"

,

129

.

'.)

-. ~~ ,
.

nu va zic s.i ml credeti, Viata va. va confinna sau infirrna ceea ce spun. Saul continent duce la cresterea sarpelui kundalini, sau abstinenta sexual!, carr duce la posibilitatea trezirii $i automat cresterii constiintei de sine si a trezirii spirituale. SU1Il,; odnta astrald E foarte irnportanta vanta astrala, Evident cl 0 persoana care - mi-a venit azi la cabinet 0 dornnisoara care rn-a lntrebat .eu de ce sunt singura?", "pai, pentru ca esti bltrana. lnauntrul tau, pentru d ai de doua ori vanta mea astrala, pentru cl nu te intereseaza saul, pentru ca esti satula de tot ce lnseamna sex, automat nu emiti pc: cl:,aktot2.pentru d ai avut zeci de farnilii, nu stiu clti copii $i nu mai esti CU{joas.1sa ai familie $i copii in viata asta". Punct. Dorinta de a avea familie: este un program; dorinta de a facc copii este un program. In rnornentul in care vezi cl c:xisti in tine dorinta a.sta de a avea cop ii, poate s.1 fie: un program divino poate u fie un program karmic. .Bun, - zice ea - ~ ce rna ae?"", ..pli, sui putin pe fundul tiu, inveti, incc:rci 53 te: cauti sa vezi cine: esti, si dupd aia te supui pianurilor divine in ceea ce priveste; cu cine te mariti, ce copii faci: dar nu iti sui impotriva! Pentru ci dad ai astrala mare, te pop impotrivi s.i te mariti, si incepi sa ii spui". Si rna intreaba .bine, dar de ce au plecat toti?", "pentru ci i-ai expediat". Cu cit ai vmu astnl1 nui IIUre, stiti cum ricoseaza? Ca nucile in perete! Nu-J vrei; dintr-odata, sti, sci.. sti, te calci pe bataturi $i zici ..ia, du-te tuuuu 1.1 mama. ta". A datu zi nu stii de ce: si-a Bcut bagajul, desi tu ai gmdit-o dear; si el cu bagajul la U$3 si plead la ma-u nestiind nici d de ce, Pentru ci tu l-ai trimis la mama lui ~i i-ai ~I un gind rut de bun, htcit d si-a I03t frumos bagajele $i a plecat, Nu e el de vina pentru ci dad tu ai 0 astrala mare, de obicei, cdililt, evident, art 0 \-MsU amala mai mid. Sa ~ti d runt fume putini barbati cu vinte amale: rnari. Eu nu runt un om cu vmta a.strala mare. c:u mi-am crescut" prin . aID02$terc:..ln genc:ral. au rinte astrale mici $i atunci zboari. Si

le induceti treaba asta, $i ii expediati, $i apoi Va lntrebati "dar.mie de: ce?", "pai, dad nu vrei? Nu intra-, . Nu rnai vorbirn de prograrne de castitate d dad ai iqa $i ai fust $i calugarif3 ~inu mai vorbesc de prograrnele de amazoana ., deci, arnazoanele sunt castratoare! Stiti ce lnsearnna castratoarei Inseamna ca, cu sabia, la nivel astral, iti da bilutele 105 $i normal ci...nimic. Nici dad sufli, nu sc urnfla. Nirnic. Si dupa aia te intrcbi "dar. de ce eu?" Pentru c;i ai atdta ur;i sau suparare acurnulata 13 nivel interior, indt sirnpla idee de 3 se apropia de tine, zang. Si once lovitura la nivel astral, la nivelul organelor sexuale se traduce in plan fizie prin Iipsa, E firesc. Ceca ce nu lntelegeti voi, doarnnele castratoare, e d ce 5C: intlmpla la nivel astral- dimensiuni, alte calitati, duritate, rna rag, fezabilirate - tcate astea sunt atribute divine. Deci, pana $i caracteristicile 35te3 de noi, masculii, suntern foarte fericiti $i foartemandri. sunt lngaduite de: Dumnezeu. Si atunci, Jasati·j pe dornni necastrati, ci dad il castrezi pe unul, iJ castrezi pe al doilea, it castrezi pe al treilea, ti se duce buhul si se uita cu eoada ochiului si te ocolesc pe strada cealalta $i tin si rndinile 3.$01 ca sa

care

nu

li se incimple

nirnic.

varsla

varsu

;

Sunt fernei care, 101 nivel astral, sunt suparate rau pe barbati, Rau! Trebuie sa aveti grija de asta. Varsta astrala e importanta pentru d da experienta sexuala. Un am cu varsta astrala mare nu va fi preocupat de sex ca unul cu varsta astrala mid pentru d die-a trait - dorn-le dad ai facur sex pe 2 planete, dte 4 miliarde de ani pc fiecare, credeti d mai ai vreo enigma? Si yeti vedea d persoanele cu vjmj astrala mare au 0 viap sexuala asa ... 0 data la 2 saptarnini, 0 luna, J luni, e perfect. Pe clod, cei cu vanta astrala mica - ca iepurasii, h~m. sterii - stiti ca harnsterii n-au sirntul ~iincep de jur irnprejur, unde nimerc:sc ... undeva, rna rag, nirneresc ei undeva - ei au urechile 35m e avantajul. (Din saU: Ne poucsteai de cdplIld.). .,....

man,

Nu dpu~a! Deci, planeta asta e mmuna~a. Haldep,

. . . spun ceva: e plo$nita. Mai, DumnezeuI

Sol ~a aceste. pIanete este plIO

........ '.1
:

.

130
OVIDIU~DRAGOS ARGESANU

, Ddastx la'lnduhtniztir/

J

131

de umor! Plosnita, poate nu stiti, este un eI ~i0 ea. Ea are niste organe seruale, EI are un organ somal. Numai ca, organul sexual al rnasculului este sub (orma de palos en doua tai$uri - bun baiat! Ideea este ca el nu are simtul gaurii si neavand sirnrul gaurii, penetreazi unde nimereste, iar in locul in care penetreaza, se forrneazl un organ sexual. Deci, orice femela, iti dai seama de citi parteneri a avut, in functie de nurnarul de organe sexuale bune fcmei, va dati seamal Una cu experienta cu vreo 5. 6, 7 organe semale. Dar. haideti, sa va spun cc rni-a placut mie. Slifi unde am citit despre asta? Cartea cilila 51! numea Fumiale - nu mai stiu cine a sens-e - 0 cane SF en furnica 1008 sau nu mai stiu cit era ea ~i descrie foane misro (au cu ... Dar gandifi-va ca acest animal nu e creatia dernonului, e creatia lui Dumnezeu. De ec? Habar nu am, dar probabil cl masculul ala e frustrat sexual si fernela e un fd de masochista, dar nu imi dau seama. Cert este c.i e foarte interesant, Col pe ae~sta planeta, in lumea asta rninunata in care ni se vorbeste de abstinentd sexu;-li, Dumnezeu a creat un asernenea animal. Nu poate sa fie: creatia demonului pentru ca animalele sunt, in exclusivitate, creatie divina. Dar cineva a avut mult umor. (Din saIl; aua tiaprr upgradare ... ) Nu credo Nu aista upgradare la nivelul asta pentru d. nu mai este cornpatibih en viata, Deci, dc:monul poate sa creeze defecte in a distruge, nu in a perpetua, Ori, alea, slava Dornnului, tr.Ucsc de miliarde de:ani. Deci, nu exista, E dar ci este 0 creatie. Nu foarte dcigura din punctul nostru de: vedere, dar foarte eficienta, nu necesiu cfon. . Spuneam c.i - aici este 0 a!t,j chestie care n-o sa va placa p anume paralela intre cerurile superioare, chakrele omului, trinitatc.a din am si iaduri, Dar am sa v-o spun! Chiar daca n-o sa va placi $i 0 sa ma.; Intotdc.auna m-arn gandit de: ce tot ce am citit, cand imi aparea un semn al lntrebarii, am pastrat Intrebarea undeva. Daca 3$ citi Boccaccio, ali citit Boccaccio? Cu bagarul dracului in iad? I;a un c.iJugar care se' juca cu 0 fecioara si din cind in clnd se

jucau ~c:-a bagatul dracului in iad. Bun; Si am stat 53 rna glndesc daca $) pe unde este adevarul. ,'.,.' . . I?o~'le. ca spc:~atozoizii pot fi identificaticu serpli kuitdalini, rm se pare: logic: ca organul genital al ferneii repc:zinta 0 poarta, cu asta suntern toti de: acord: unde duce poarta asta, asta putem discuta, 5e: intampla urmatorul fenomen - ar trebui sa srudiati kabala, repet - si veti vedea d exista cele 3 trinit.iti, cele J triunghiuri dintr-un om: cer superior care reprezinta constiinta, divinitatea, apoi suflctul - la nivelul inimii si triunghiul de jos care: reprezinta sinele omului. Poarta de jos e poarta spre iad, Va e clar? Adica, centrul acela energetic care ar fi chakra radjcinii este, de (apt, poarta pe unde intra raul. De asta e irnportanta

fecioria pentru cJ. nu permite raului sa - deci, noi toti sunte:m oglinzi ale divinitatii, facuti pupa chipul $i asernanarea lui Dumnezeu, avern in noi toate atributele divine. In momentul in care ai fecioria, poarta dinspre iad este inchisa. In momentul in care 0-0 mai ai, se deschide. Va e dar ce va spun? Problema este urmiit()area: in functie de vibratia pc: care 0 aveti, rezonati eu anumite dimensiuni chiar $i din punctul asta de vedere, Adica, chiar si 101 nivelul chakrelnr exista subdirnensiuni - fiecare chakra are eel putin 7 subculori, 7 nuante, fiecare nuanta lnseamna 0 alta dimensiune. De ce va spun asta? Pentru cj puteti folosi treaba asta ca 0 fonna de acurnulare de energie si de sublirnare sau puteti folosi treaba asta ca pc 0 elirninare de energie negativa. Peate d acurn nu va intereseaza, doarnnelor, pentru cj acum sunreti tinere, aveti ciclu, Dar in mornentul in care veti ajunge la menopauza $i "va iarta Durnnezeu" - stiti d asta e expresia 101 tara! In ace! moment vor incepe acumularile si sa stiti cJ bufeurile se datorem acumularilor. Dad nu ati avea aceste acurnulari de energie,
n-ati avea bufeuri. va trebui sa invatati sa va folositi centrii ~tia energetici ca sa elirninati energii negative. in timp. Sa

Si arunci

...

-' .

ii blocati si

sa li deblocati

in functie

de cum aveti nevoie .

..

:

1

132

OVIDru·DRAGOS

ARGESANU

Dt fa StX fa lndumntztirt'

133

)) ; ~,
~: : ~I

~ ~.
l~ 1

"'.

)1

~,
1

!

I,
r, I' ,I

I"~ ,

Dad ii blochez, ce se intampla? Pai, imi distrug structura fizica. blocarea energiei din chakra I, II duce automat 101 ce? Se distruge sistemul muscular, 0505, ligarnente etc., deci, niei n~ pot 5~ blochez, nici nu pot 5;) las cornplet deschisa. Panl sa ajungeti voi 101 nivelul sa stati cu toti centrii deschisi pentru cl nu mai poate nirneni sa Intre pe ei pentru cl sunteti in esenta pozitive, sunteti lumina - rnai va! Si 0 sa trebuiasca S3 invatati sa folosiri ern trii l~tia. In aJti ordine de idei, poate d eu vorbesc rnulte limbi straine, dar dad unul dinrre voi intelege ce spun, imi indeplinesc rnenirea. Eu runt convins ca vor intelege rnai multi. In alta ordine de idei, mi s-a lntarnplat urmatorul fenornen: mi s-a parot d unii vin 101 cursurile rnele degeaba, Si mi s-a parut ca lurnea! Bai, a~tia pierd timpul pc aici. 5i 101 un moment dOlt m-am dus la un raliu $i rn-arn intalnil eu un maestro de-al rneu. N-aveam niei un chef sa stau de yorba eu cineva, chiar rna gdndearn d iar vine careva si rna Intreaba cum se face Cho Ku Rei invers, d mor, $1rn-a luat cu rnasina, timp ce mergearn cu masina, imi zice: ..Stii, tu ai reprezentat un moment de cotitura in viata mea; stii cum erarn eu lnainte sa te cunosc pc tine? Hai, sa in explic." Si 0l$3 se descria pe el... Si uite, am F.icut asta, ~i sta". a Era verba de doi ani. Un om care mi s-a parut atat de anost, pe care nu l-am bagat niciodata in searna. Vina mea. Mea culpa, cen~a in cap, sac, rna duc acasa arum. 5i ca sa descopar ci omul 11a chiar a inteles ceva din ceca ce am spus cu. Si in momentul respecnv rni-am dat searna ci nu trebuie sa vorbesc pentru unii, ci pentru toti, ca nu stii niciodata cine lntelege. Eu, nu, poate Durnnezeu, Si de asta, poare citeodata sar calul si explic lucruri pe care at trebui sa. le spun unora asa-zisi mari, dar am surpriza sa. fie cameni pe care nu i-am bagatz niciodata in seama si care inteleg, Si asa ci, 0 sa spun tot ce imi vine sa spun, indiferent ca pare ciudat sau nu, d poate cindva, cineva va vedea dvd-ul peste 1000 de ani. $1va intelege, Glumesc! A propos de feciorie. Deci, fecioria este 0 bariera intre tine c.a $1om, intre structuri!e tale $1anticeruri. In momentu! in eare

tn

nu rnai dai drumul raului. Nu e rau cl vine r.lul, e r.lu dad nu poti sa it 5tapane~ti. De ce este fecioria un dar pentru eel care 0 ia, habar nu am. Tot ce pot sa va spun este cl am clut3ttiar printre tehnicile de crestere a potentei in China este culcatul cu o fecioara - de asta sunt bine pUtite fccioarele in zona aia, De asta se due si hi curnpara fetite thailandeze pentru cresterea potentei. De ce, habar nu am. Nici nu rn-arn straduit sa aflu. Cert este ca fecioria este un dar divin care se dobdndeste dupa 7 ani de abstinenta sexuala. In rnornentul in care exista cineva care aiunge la nivelul la care sa i se ofere fecioria, de asta in magie, vaduvele sunt foarte bune, vdduvele de multi ani pen· tru cl sunt vaduve si ajung fecioare - sunt puternice impotriva raului. Asupra fecioarelor, feciorilor nu are putere dernonul. Deci, cu cat esti mai curat, cu iItat raul nu are putere asupra tao Nu uitati cl nasterea lui Iisus era din fecioara. De asta era depus jur.lmantul castitatii pentru cl fecioria, in timp, iti da putere spirituals, nu lasi raul sa se manifeste prin tine. Fecioria este 0 stare spirituala, Nu inseamna ci daca 0 fae altfel ••• si de asta, se poate ca 0 baba, vaduva de la tara, sa aibd rnai mult leac decit un papa artodox. Penrru d. atata timp cit eI rnai sta pe doarnna preoteasa, nu prea are de unde sa mai aib.1 putere, Chiar daca exists taina casatoriei, chiar dad, chiar dad. Ntz! Am verificat. Fecioria, ar trebui S.1 renuntarn la ea in ruorncntul in care vrea Dumnezeu, Nu cind vrem noi. Desi este darul divin catre noi, catre voi, ideal ar fi sa dai fecioria dnd vrea Durnnezeu, nu clod vrei tu. Saul'; demonii

Exista dernonii sexului. Fnarte rnisto. Exisra doamne care au probleme de frigiditate pentru d altJ.?at,a s.-au oeupat d~ rn~gie ~iau legat dernonii sexului si i-au folosit $1 din cauza as~a, 10 viata asta, ~tia fug de ele Col dracu' de tarnaie. Legarul S~~J~I. potentei poate sa ducat in viata asta, la irnporenta sau la fngldlta~e. Ati vazur, au grecii un zeu - un demo~ cu un pem\ foa~e mare, cum it cheama? A$a, ala. E unul alb ~I unul negro, trebUJe

134

OVIDJU·DRAGOS

ARG£SANU

Dt fa

'sex fa litJumntztirt'

135

Nu v-am spus ce am parit? M-a sunat la un moment dat a doamna ,.runt la hotel", "da?", "va astept", "da, am seminar. astazi nu pot". Vine doamna la seminar. Vine: si cind' rna vede "dvs. sunteti domnul Argesanu?", "da'" "crecleam cl sunteti mai in vanta·, "cit bine, nu", "v-am adus un cadou", Pe vrernea aia eram cisatoriL Si irni iau pacherul, iI duc aC3Sa $i iJ pun pe rnasa, in sufragerie.]] deschid, Si din hartie imi apare un demon dintr-Ila LU 0 aia mare de: tot, alba. Soacra-rnea se face livida, Eu - misrol Mai scot din alll harrie un d-ala mare. negru tot. cu a aia mare, neagr.l. Soacra-mea a fugit. Bur.
Saul

sa va spun.

p karma

De:multe ori, relatiile seruale au 0 conotatie karrnica, Exists atractii semale pe:care: le-ati CTC2t .3lradatl. Suntem obligati ca in viata asta s.au in cit mai seun timp s.iJe: rezolvarn, De multe on aistl relatii in care: trebuie sa intri, sunt relatii in care: nu poti sa nu intri, sunt relatii in care: trebuie sa faci ca Ileana Cosdnzeana: $titi cum era. cu calul, L-a Intrebat pe cal "ce si fae? Sa 0 iau sc nu pe Cosmzeana]", Calul, lntelept - singurul, de fapt, intelept - i-a zis "dati 0 iei, 0 sa iti para rau; dad nu 0 iei, 0 sa lti para $i mai ,au ~a, ca si in "lata actuala - tr.iie$ti viara, hi pare rau; nu ti-o trii~ti, lti pare: $i rnai rau. Deci, oricum Iti pare rau. 5i atunei trebuie sa hi para cit mai putin rau. Nu, arum glum esc. Exisu relatii care sunt karmice: relarii sexuale, de iubire, de cis.itorie, relatii parinti-copii, relatii de: ura, de: parteneriate, de asocieri, de ce \TeP voi. Si de: trebuie sa se intdmple, Dad nu innati.ou le rezolvati, Si trehuie sa stai acolo pjna clnd faci absolut tot ce trebuie C3 sa poti sa plea linistit, irnpacat ci ai Eacut tot ce S~ putea. Adica, sa poti spune da, dorn'le, in fata propriei tale constiinre ~i lui Dumnezeu, cl ru ai Brut tot ce se putea ~i a d. din puna de vedere divin, qu rnai ai nimic de rezolvat. Nu peste tot poate aparea iubirea, Ar fi ideal. Stiti, cum zicea, pard Steinhardt a zis .d.1ci nu putem sa fun buni, rnacar sa fim politi cop·. In str.iinatate nu g;ise~ti bunatate, dar gas~ti politete. Noi ou avem niei politetc:. dar nici bunatate. Ce:a ce e: tragic. Nu vorbesc de a fi buni, ci de a fi politico$i unii cu altii. A fi politicos
A • ·IP"

inse:am~a sa il rc:sp.~et pe: eel de lang;} mine: crezurile, ciJno;qtere:J, .. omul din el, prostiile - e el tura, asa cum e - dar 11respect ~illaccept ci asa a ales el sa fie. Mai avern pana atuncil.·, ., Si aici, lipsa dorintei sexuale este karmica, De: ce? Pai, foarte simplu: firesc este sa ai dorinta sexuala. Suntern anirnale, da? Ali vazut: papadia, pfuuul face pui. Omul nu face.pui asa, Dar firesc este sa faea pui, Ca sa fuca pui trebuie sa fie $i fertil si potent adici, sa aiba ce? Dorinre sexuale care sunt firesti. De ce? Plio d;1c;i pap - care: sunt hormonii care dau ce? Dorinta sexuala, Corect? Deci, normal. ftziologic este sa am dorinte sexuale. Va spun treaba asta ca sa nu mai credeti altceva, Am unii care se simt vinovati - a venit 0 doarnna foarte draguta care avea 50 si d~ ani si careia i-arn facut initiere pe sham balla, pe nu stiu ce si zice "domnu' doctor, am avut ganduri dintr-alea", "adica, de care, doarnna]", "pai, dintr-alea cu sex", ,,$i? care-i problema?", "damnu' doctor, sunt ferneie hatr.1niL. rum S3.•• eu?", t,doamna, dar ati fast tan3r.i?~, ..da", ~i ati avut ganduri d-alea]", "daaaa", ..pai, $i alea unde stint] n-au ramas acolo in dvs.? le-ati rucltat?", "nu". "pai si alea nu ies la suprafata?", Teate dorintele noastre sexuale pe care le-arn avut, fanteziile, filrnele - tot ce am vazut, raman aeolo si deodata ies la suprafata. E firesc !iii ai dorinte sexuale, e firesc si natural sa ai fantezii sexuale - rna rag, unii se excita la un chilot, un sutien, problema lor, astea ies un pic in afara normalitatii - dar e firesc sa le ai, Problema e dad nu le ai. Aaa, le am si invdt sa le stapdnesc, Ie am $i invat sa Ie sublimez, e una. Am consultat 0 tipa care spunea "la mine, moarta" - fusese violara. Deci, nu exista. Inchipuiti-va ca organul sexual e ca 0 antend care cand primeste stimulul zbdrnaie. Dad este stirnul si celalalt nimic, e defect. Aa, eu opresc energia, inchid chakrele si nimic - aia e altceva. Sau l-am lasat inchis - am un prieten care e cilugar si am intrebat "cum faci cu energia sexuala?" si m-arn prins d avea blocata chakra radacinii si e~ li.ni~tit. N-ai ni~i 0 treaba, poate sa vina orieine sa danseze, m~I1lc Dar avea nlste .. problem~ fizice. Oaf, ca idee, ca sa inrelegep - ala e altceva.
J• .• ,.:_,_. r

I,

I~

r
136
OVIDlU-DRAGOS ARGESANU

De la sex la InJumntZlirt·

137

l---.

Dar, dad ell nu simt, e 0 problema. Dad am boli la nivelul organelor seruale, inseamna ci am 0 problema. Femeile 'CU infCCliilecurente genitale e dar ci au probleme. Nu vorbesc de doamnele de pc centura, alea n-au, In general, ferneile care au infectii curente genitale, au problerne relative la propria sexualitate, acceptarea propriei sexualitati .i acceptarea sexualitatii partenerului. Vine 0 doamna 13 mine si zice "eu de ce sunt singura?", Zie .auzi, pdi, dad atunci clnd 0 vezi pe dlnsa. zici ca seamana cu o molusca, d seamana cu asa $1inchizi ochii $i.•. cum sa se apropie cineva de tine?" Si aici apar cele dous tipuri de doarnne: runt doamne care cind pun maJ}al~te; sunt doamne care cind pun mana. scade. Si asfa de.n.atura interioara. Dad creste, inseamna cl circuJa energia dinsprc: dansa spre asa, dad scade, lnseamna d fuge ci asa, Foarte simplu! Si zice "ee sa fae? ajuta-ma, te rog", "Cc:e3 ce hi trebuie tie. •.- $i asta am vazut-o la arnericani, de fapt, nu americanii, ci nordicii sunt mai apropiati de chestia cu serualitatea, statearn $i rna gandc:am cl au 0 atitudine foarte sanitom. COl sa nu zic cea rnai sanatoasa, vis a vis de sexualitate. Tarilc nordice, Au si fost obligatio stiti, frigul, berea. La ei nu eo problema sa nu faci, e 0 problema sa faci, La noi, mai exista momentul in care e 0 problema sa nu faci, Va veni vrernea cind va fi 0 problema sa facio Dar americanii au inventat ceea ce se numeste iubirea suragat, Adici, un get de masai, dar nu ate un masaj thai pentru ex' citatii $i mal stiu ell ce, ci 0 fonna prin care te invata sa accepti dragostea fWd $i sa mlngii. Pcntru nurnele lui Durnnezeu, stiti ci avem 0 problema. nimeni nune-a invatat sa mdngaiem. Mi-a zis mie, odata, 0 doamna _. vornhm ci lesbienele se sirnt bine lntre ele, iar ea mi-a replicai .pai, daci voi nu $titi sa 0 faceti". Dom'le, pii dad nu ne invati nimeni? imi pare: rau, Stiri, aici, vinm-au tot [emeia e, P.ii. haideti sa va erplic de ce, Eu am zi.s d sunt.em noi de:vin.i.. Dar, pana hi. urma, noi suntem educati de numde nOlStre; dad aVaIl 0 mama care: are complc:xc: sc:xuaJe serion.:. sigur VQID fi ni$te complaap se:xuali. De tatii nO$tD. ~.

~nc:

-

~ai p~tin. Su~t:m. ~~cati d~ ferneile noastre pe care: le intM- . rum pnrna data. mtaiast data $1 pentru prima oan dad 0 feineie nu iti spune ce trebuie sa faci... daca n-avern rnanualul. Trebuie sa facern un manual. Mi-e venit 0 idee: - scriu 0 alta carte. Dad nu stii ce sa fuct? Si aveti $i prostul obicei ca nu spuneti "nu imi place, nu vreau, acolo nu". Si atunci, el crede cj e bine, Da, tati. esti un minunat! Si eI rarnane cu impresia cj e rotul bine si ea _ va spun ci asta e sisternul. EI si-a filcut treaba, e rnulturnit, Ea, ee, asta e! a rnai trecut 0 zi. in timp, se: deraseaza cornplet, se gmdeste ce cumparaturi mai are de f.lcut maine, nu rnai participa. Dupa aia, lncepe sa 0 enerveze "ce face asta? Ma rnai line mule'. Dupa aia, i$i schimba atitudinea si se supara pe propria persoana ..proasta sunt, iar stau, niciodata nu spun nu, dar plna 141 urrna a trecut", deci se autoculpabilizeaza, dupa aia ajunge la nivelul 141 care se blameaza, se scuipa in oglinda $i intra in extrema cealalta si incepe sa simta agresivitate vis 3 vis de: el, Si s-a lncheiat, Si asta pentru ...i C3 nu a putut sa spuna nu. Sau nu a putut sa spuna ce ii place $i cum li place. ci vom ajunge $i acolo. Barbatii nu stiu, dar pot sa vorbesc despre obiectele studiuJui rneu. Asa ci, doamnelor, dad VOl nu spuneti ci nu e bine, dad voi nu spuneti ci mai trebuia inca 0 jumatate de ora, nu 5 minute cum voiai tu, dad. voi nu spuneti ca etc., nu e vina noastr.i. Corect este sa spuneti "$titi ce, a facem penu u arnandoi, nu nurnai pentru tine". Bindnteles d nu imi con vine ca barbat, dar asa e filmul. Suna ca v-arn cam bagat in sedinta. Sc:xul poate sa fie a plata karmica, v-arn zis. Sit de multe on, e mai bine sa platesti prin asta decit prin altceva, Si pan a 141 urma poate sa fie chiar placut - mi-a zis 0 tipa, odata ..rna, aveam 0 treaba cu d. s-a rezolvat, sunt libera, 101 revedere". Md rag, de gustibus ... fiecare ofer.i ce trebuie. Deci, se poate intimpla. . . Vorbearn de schisma sexuala. Aici fine de educatie $i de .... "condur interior. Sa zicern ca am 0 educatie intr-o viata cum e a noastJi _ saul liber, irni place. fac, cum, oricurn - si apare: I trezirea spirituala in care am progra~ele ric ~as~t:ltc .~iapare sChisma: 0 parte din mine care face ca J.$as·a mvatat $1 a parte

138
din mine care blameaza ci e pacat, ci e etc. Si asa se produce a schisma sexuala. Cum se rezolva? Negocieri. iei un avo tat. Glumesc, Evident, prin negociere. Negocierea nu insearnna fae in ~ fd in sl impac $i capra si varza, Nu se poate altfel, Nu o faceti, ramane schisma, Le uniti, ajungeti ca fiecare parte sa

De fa sex fa Indumn'eztire
'~,

139
....
'

hi

eat

mai lase de la ea, vl uniti si deveniti un tot. Asta este a schisms
datoratl

Ih~ iF:;
'

,

trezirile $i actualizarile karmice, de exemplu, vin energii care sunt energiile tale dintr-o altl viall in can: tu te-ai prostiruat si energii care hi vin dintr-o alta viall in care ai fost cilugir - e lngrozitor. Dar c posibil ,i se va Intampla multora dintre voi. Si nu srii ce sa fad: iti vine sa te spinzuri cl ti-o pui $i te urci pe pereti dad nu ti-o pui. Ce=fuci? Si nu se rezolva prin spovedanie.Imi pare rau ci n-arn ce 53 spovedesc, ci sunt energii create al~daU $i nu stiu sl dezlege decit pe cele create in viata ana. Nu cunosc un preot sa te dezlege de energiile si blesternele
care

problernelor Si dupl a13apar

seruale.

cu en.ergia - nimic nu se ~ierde, nimic nil se cl1tiga, totul se tfans.; . forma - dar pe undeva, extSta structurile, energiile, lumina cue stau I~b~ tu~~r l.ucru~lor. EI i-a spus energia orgonici sau energia vietn, d?ca tm blOC, r~lIntc, repet, nu rnai stiu exact cum i-a spus d. Sunt atatea denurniri pentru energia chi, incat sunt, .. Ei, in ceca ce priveste chestia asta ~ifuga, este a forma de
pierdere energetics. De fapt nu este 0 pierdere cnergetica, ci 0 eliminate energetics, cand, cum ~ipentru ce, asta ar fi bine nu decidem noi, Pot sa va spun d sunt mornente in care nu este bine sa faci asta, sau este bine sa faei asta, Important este sa lti alegi mornentul. Fiind conectat 101 divinitate, poti sa faci dragoste in Dumnezeu si stii exact ce anume si cum anume. Evident ca dad faci cum vrei tu, iese prost. Asta a propos de, si de obsesia orgasmului care este 101 ora acruala. Nu este aSla sensul.

.

sa

sa

iti vin

de altldatl.

Suprapunerea

platilor karmice creaza un

Va vorbeam de impotents $i frigiditate. De rnulte ori, irn$i frigiditatea sunt datorate unor blocaje energetice, la nivel interior se blocheaza centrii energetici. Blocarea centrilor
potenta energetici

11· If' .:
It,
i

II.~':
'" ~. f t+--~
II .
,

balamuc. Vorbeam despre sex $1despre orgasm. Haideti sa va spun 0 f.lza. Vreau sl spun ci dad n-as h citit foarte mult din tot ce s-a scris in psihologie, n-as fi inteles foarte rnulte lucruri. Deci, va recomand sl cititi tot ce apare Scr1S despre psihologie. Dar, printre
altele, clnd am clutat eu despre sa si orgasm, am gisit cartea lui Wilhelm Reich, pard, care se cherna Funaia orgasmuilli, datorita careia am descoperit rnulte chestii care sunt interesante. Si el avea teoria orgonica, parca, - el a murit in spitalul de nebuni, dar pentru d i-a fost indus, nu pentru cl era nebun - el a spus un luau foarte misto, $I anurne ti .. UbivcrnJl este rezultatul unui orgasm cosmic". Evident, nu esre noua, Risvan scrie in cartea lui d in una din legendele, traditiile astea indiene sau mat stiu eu ce, 5C vorbeste despre orgasmul cosmic. Dar dad plecam de la premisa d suntem univers in univers si dumnezei in dumnezei, este cit se poate de simplista toad chestia, De ce \'3 spun ttqba asta? Pentru ca intelegeti ci Ji in sus.Ji in ios sunt struauri asta a propos dc:.ce se iri"clmpla

sexual. Nu e bine, nu e r.fu - este, Trebuie descoperita cauza, Cauza arc componenta sexuald: un viol, a idee gresitd vis a vis

duce la incapacitatea

de a reproduce,

de a face actul

{.
1,· .J
l,
"

t,

de propria sexualitate, 0 idee gre$ita vis a vis de sexualitatea celorlalti, neiubirea fata de tine si fata de tot ce insernni tu. Sa ~ti,i ca SN, suflet exists si in organul sexual, pentru cj altfel nu ar f deci, divinitate in strictul sens exista la nivelul fiecarui organ, d este densitate rnai mare sau rnai mica, asta este altceva, Dar exista, cauza a frigiditatii poate fi violul. 0 cauzd a frigiditifii si J impotentei poate fi abuzul sexual.

a

I~
:
,"

aSemanatoare,
'.

sa

.."

fenomen: exista 0 parte din mine care accepts casatoria Col avand 0 componenta divina ~iexista 0 parte care nu poate sa zid ca ii place foarre mult. De ce? Pentru '- inseamna 0 legare. E frurnes dnd se spune d prin ta.na cisaci liioriei doi devin unul, dar cei doi au constiinte proprii, nu devin runul - sunt doi indivizi intr-un borcan, doi indivizi lntr-o camerii• Si aici apare ceea ce se cheami - afi auzit de sindromul
l

Saul Ii cdsnida Se intampld urrnatorul

;

.

140

OVIDIU·DRAGOS

ARGESANU

Dllastx,lalnJu'mntztirl

141

de lift?A fast descoperir de americani in mornentul in care: oarnenii mnme.au in lift. Deci, ramane.au de exernplu vineri dupa-amiaza ri ii scoteau luni $i multi dintre ei erau morti,ci se om~,rau in~ ei, Aiung sa 4i spuna unii altora, aiung sa ~e [udece ,U~ll pc=~~tll. din cauza claustrofobiei se pare d nu mill au aer $1 mcc=p sa se omoare intre ei, bine nu se ornorau, dar cit pc ceo Si de asta l-au denumit sindromul de lift. Ideea este ci orice casnicie sufcci de sindromul de lifi, dar C5tC educativa. Mai tineti minte filmul ala ell un alb $i un negro care erau legati cu catuse $i evadeaza din lnchisoare] Pe principiul ala e. Dad Dumnezeu rna vrea legat, rna leg. dar nu :!$lepta sa rna bucur de ast_a.Nu cred ~ 0 casatoric JX1:lte51 va dea fericirea ~i u.cred ci ill poate of en ceva, N-am n vazut pc cineva fericit, .~ ".' Pana la unna ds.citoria e 0 fonna de educatie ca $1 cilugdria, C2 tot ce lnseamna planeta asta $1trebuie sa ri-o asumi, Am fost la 0 nunta, N-aveam niei un chef de nunta $1,rnai ales. DoamneDoarnnc: stie cam cit iubesc eu cls3toriile. Si pana 101 urma m-arn dus la nunta. Sau credeti cl exista nunti cu alai asa ~icu manele $ipe alte planetei Ma rog. cum crede~. Si,sta:eam pe scaun, eviden, $i beam 0 cola ci erarn cu masma $1 oncum nu aveam de gind sa stau la nunta respectiva, Si rna uitarn la copii, la eei car,e s-au c:is3torit. S1 rna intreham ce caut eu aiei, in schema asta, SI, b un moment dat, am descoperit ci in planul existentei fiecaruia, e fame bine sl fie. sa treci prin asta, dar nu foarte des. Sa vezi cum e. E 0 erperienta care te poate ajuta in evolutia tao E o. ~~ perienta care te poate face sa intelegi anumite aspecte ale Vlet!l $i d - ba, pana la urma, nu imi pare riu d am f.icut-o. Dar, atat - Cl erperienta, Adid pentru mine easaloria si divortul au fast pe acelasi plan, nu e a problema, Intdegc:p? Deci, tot a ~pe~ rienta, Dar nu dd nimic $i frumos $i divin in asta, sa rna rerte Dumnezeu, Asta simt, asta credo Imi arog dreptul ca sa imi schimb aceasu parere dad val descoperi, dar ma indoiesc ci in 40 de ani. Mulu: dintre cis3torii 5C bazeaza, sa stiti, la nivel de sine, pe ur:i. Multe dintre cisatorii se unesc, ii uneste DoamneDoamne in acelasi'loc $i ii obliga sa i~i rezolve problemele>- se

nurneste expunere la stimul ~iau acut~ $i englezii in pusclrii clod i-au pus pe catolici si pe protestanti in aceleasi celule, Stiii? Stiti ci aia se ornoard lntre ei si acum. Si i-au arestat pe Iideri $i i-au pus intr-o celula. Sit dupa 0 perioads de timp - au incc:rcat sa 51! omoare, se bateau - au inceput sa spuna d au fost niste idioti ci au putut sa considere c;i ceilalti nu sunt oameni, Pe principiul alta este si dsataria. Din puncrul meu de vedere. Repet, Eu va doresc, dar deocarndata pana si experientele voastre imi dernonstreaza teo ria mea. Dad experientele voastre din viitor, imi vor infirma teo ria. voi fi primul care 0 voi dardrna, Dar, deocarndata, sa rna ierte Dumnezeu! Cand va veni sa imi spuna vreuna, radiind ... sunt cea mai fericita, maine mar si am fast fcricitj to aU viata", credo Pana arunci, nu. Liber!!! E zece? La revedere!'!

....

Voi sunteti gala? O.IC Vom relua un lucru: eu nu am realizat - nu mi-am revazut prima parte, poate d I: vina mea, dar nu cred ci v-arn explicat ce anume produce sexualitatea: ce anume stl la baza sexualitatii v-ati intrebat vreodata? Ce este in realitate sexualitatea? Sexualitatea este un program. Capacitatea de J sirnti placere sexuala este un program, Capacitatea de a induce placere sexuala este un program. Cine produce aceste programe si in ce rndsura sunt schimbate? E dar ca placerea sexuala este data de interactiunea bine - rau. Interactiune Divinitate - demon. Interactiunea lngerii pazitori ai karmei - lumina. Imaginati-va organismul urn an ca a sfed si in a~easti sfcra a parte de a anumita culoare este reprezentata de sexualitate, Putern sa le numim entitati pentru cj au - a~east~ '.~~panc:de sexualitate are cdc trei componente ale absoI~t oncarur lucru: componenta materials - organele sexuale, ne~ll; comp~· nenta energetics - canalele de energie care ~~te~ma sau pnn ._.. ':care 51: transmit senzatiile; si cornponenta spirituala,

r

142

OVIDIU-DRAG05

ARGESANU

Dt fa sex fa Indumntztirt'

.

143

Problema este in ce mlisur3 placerea este Divina sau demonica, Snu d este poate mult prea mult pentru unii dintre voi, Mangaierea este Divins sau dernonics] De ce e Divina? Pentru de 0 rnanifestare a iubirii in plan fizic. Problema este eli noi nu stim limirele in plan fizic ale iubirii ~i ale iubirii Divine. Nu ne-a invatat nimeni. Pai, de ce? Paj nu rna poate invata pe mine un cllug3r cum sa rna port cu 0 ferneie. Pentru d nu an: cum. Nu cunoaste obiectul muncii, Nu poti sa dai sfaturi sexuale, tu, cllugar. Esti de 101 4 ani in manastire, n-ai vazut 0 femeie dedt clnd mergea cu rnasina pe strada, i-ai vazut baticul ~isa vii sa dai sfaturi unor tineri cl~at9ri':i. o~ spuna ca e inspiratie de la Duhul stant DOl,e inspiratie de la.Duhul Sfant. Dornnule, dar dad tu n-ai trait, nu poti Intelege. Nu poti sa intelegi decit lucruri pe care le-ai trait tu. Ala, un preot rnirean poate da sfaturi, dar in nici un caz un preot dlugar. ~a ci, voi, cei care mai vreti s.i aveti 0 viafa in lumea asta, a rnirenilor, v3 sf3tuiesc ca, daca vreti sa va luati duhovnici, 53 va luati preoti mireni pentru ca sunt preoti ca.satoriti si au alta cptica asupra sexualitatii, Revenind, Exista niste progr.tme. Stiti 101 ce nivel? La. rnai rnulte niveluri, dar importante sunt prograrnele de 101 nivel de Sine - exisu programe la nivel de Sine. deci Sarpe Kundalini; wsta progr.tme 1:1nivel de SN, deci 101 nivel de suflet imp lementate de Dumnezeu si exista programe la nivel fizic, evident. la nivel de clmpuri. De ce sunt foarte importante? Pai. yeti vedea d la un moment dat apare 0 contradictie lntre programele de la nivd de Sine cu programele care sunt 101 nivel de suflet, Si aici apare 0 schisrna sexuaJa - 90% dintre oarneni 0 au. Hai, nu 90 ... 95 - glumesc, dar foarte muiu lu~e 0 are. Si aici intr.im unde voiam sa vorbesc un pic despre - imi pare rau, dar la asta am aiuns data trecud - 101impotents si frigiditate. Cauzele impotentei si frigiditatii, Sa stiti ci in rnarea lor rnaioritare, cauzele sunt aceleasi, numai ci fiecare in planul lui. Ce Inseamna impotents sau frigiditate? inseamna ci pe undeva aero) sexual nu poate avea lac din varii motive. Si veti descoperis- ci de asta revin 101 programele la nivel de sine - ti exista persoane
t.

care - la mine ~in .o~menii respectivi pc~iru, dl .pot sa~ ii dezarnorsez - ~ecl: exista persoane care au (s-ar putea sa fi repetat treaba as~a, ~dl~a sa 0 fi s~us-o in prima parte) iuraminte de castitat~. Un Jur.tmant. de castlta~e ce lnseamna? Un jurarndnt in rata LUI.Dumnezcu ca tu nu vel face sex niciodata, juramintele de' casntate ~unt d~ pe vreme.a lui Hipocrar - stiti d a fi medic. presupun.e~ Juramant de castitate. Ati citit iuramdntul lu! Hipocrat eel. ongm~l: jurarnantul original spune ca eu - COl medic - nu VOl avea niciodata relatii indiferent de ce parte ferneiasca sau barblteasca este pacientul, deci n-aveai voie nici eu dornni, nici eu doarnne. Vorbesc foarte series! Una din conditiile pe care trebui~ sa 0 in~e~lineasca rnedicii de pe vremea lui Hipocrat era castltatea: ~melOteles col ~sta s-a pierdut in timp. Din punct de vedere spiritual, nu este bine, Dintr-un anurnit punet de vedere .. Revenind. Deci, va dad searna d exista jUr.iminte de castitate de pe vremea - daca 0 persoana a fast medic pe vremea lui Hipocrat, automat are juramfint de casritate, Ce se intampla? Acest juramant de castitate este 0 energie, Orice energie, 13 un moment dat, poate bloca niste canale energetice. Si atunci, ori se intarnpla d stimulul energetic nu ajunge la organ, fie este amplificat, Ganditi-va cam cum poate sa traiasca actul sexual 0 perscans care a fost calugar si pentru care actul sexual echivala cu iadul. EI, 101 nivel interior, [udeca in felul urmaror: dad stau 5 minute, stau 5 minute in iad: dad stau 0 ora, stau doua are in iad. 5 minute nu se compara eu doua ore, deci mai bine 5 minute, sau 2, rna rag. . Acum rna refer la cei care vor practica terapia SJU psihoterapia: veri vedea d ejacula rea precoce, in cazul barbatilor, de cele rnai rnulte ori are la baza 0 asernenea problema - un iuramant de castitate de altadatd, '" ., Sa stiti col nu irni face 0 foarte marc placere sa discur despre .'~ ~ta - prefer sa discut despre indumnezeire - dar in practica tera.. " .peuticd exists asa ceva $i este bine sa stiti pentru d - la un moment dat cine stie din ee rnotiv, fetele vorbesc intre ele si zic
este bine.
I •

144

QVIDIU·DItAGOS ARGESANU
I: .

·De fa Str la InJu';'ntztiTl'· la Indumnc:zeire. adicl ~furinw

.. 145

!. -~'~ ~
... I· .

•domnul meu nu rnl tine decit 2 minute- - atunci stiti macar ce se poate intimpla $1 unde s.i iJ trimiteti, E foarte important sa stii unde s.i trimiti un om sl se vindece, ., Bun. Deci, unul este juramlntul de castitate, Juramantul de castitate poate fi eel 011 Cavalerilor Ternplieri, Ordinul' de la Malta, deci multe ordine care Bceau juramantul castitatii, Deci, d datiseama d runt oameni care au 0 dOll crescuta de agresivitate pe care nu si-o pot manifest! din punct de vedere sexual. Ace~i luau este valabil Ji pentru femei, numai cl un iur.immt de castitate fatut de femei in4lta viata se rnanifesta prin lipu pllcerii. Dar stiti ce e dragut? Problema este urmatoarea aaa, ,i am sl \-;1 rog sa nu mai faceti astal A venit odata la mine o doamnl cu f~ele ei .: a tinut spcpal sa mi le aduca - dar nici una nu era pregatita sa rna vadl, deci amlndoua ar fi trebuit sa ",inl la mine peste \'TeO 10 ani. Eu, rna rog, n-am nici 0 prebleml sa spun cu 10 ani mai devrerne ceea ce arn de ~rus, dar nu stiu cUd Ie face bine - vom vedea peste 10 ant. AJlc1 - un orr. trebuie sl fie pregltit s.i primeasca 0 informatie: daca nu t: pregatit, n-o va asirnila, n-o va lntelege, poate chiar sa ii faea rau - asta se nurneste smintire in ortodoxie. Si se poate intdmpla CJ un om can: deanne sa aibl programe cit se poate de normale $i de naturale, implementate de Doamne-Doarnne, si la un moment dat, cind apace trezirea spirituala, sa descopere cl, de fapt, nu ii mai place deloc saul Ji vine si iti spune "domnule, dar mie mi-a plrcur; eu am fast OK- In realitate, a exprimat niste pro· grame implementate in suflet de Doamne-Doamne ca sa vada rum e, dar cind se produce trezirea spiriniala, lnchipuie-ti ci on te trezqti un sufle:t de clIugar lntr-un trup de, rna 109, prostiruau - C1 53 nu-i spun altfel-' • ori invers - un suflet de prostituaU intr-un ttup de:cilugar. ceea ce e foarte nasol. Si apace aceasta schismi.. E ingiduiu divin? DOl.De ce e ingaduiti divin? Pentru ci acemi schisma intre constiinta ~isine, lntre ingerul pazitor $i

unui om in Inger etc, care: sunt ierarhiile spirituale ceresti, paradoxal, eu ajunsesem in rnlnistire,

hlj,metUnorfozarea

5in~lui

Deci, e important saul? Da, De ce? Pai, foarte simplu -

erarn la PmnteleArgatu~

pare

'

rnCClm exorcizari si erarn foarte plin de: mine $i de curaleitia mea

spirituala, $titi? Si Ooamne-Doarnne care: nu doarme, rna rag a rnurit parintele - $i de Sfintii Arhangheli am cunoscut 0 fau care s-a uitat la mine $i mi-a spus "tu esti rupt", "de unde?", "de: aici", Si rni-a ararat de: la brau in [os - de ce? Pentru cl eu negam saul. E unul din lucrurile care: se face gresit, la ora actuala, in manistiri - negarea sexualitatii: ei nu fac sublirnarea sexualitatii, ci negarea ei, Negarea sexualitatii este gresitd pentru d un om este format ca 0 trinitate, este dupa chipul si asernanarea lui Dumnezeu. Deci, dad eu rna mp de aici (n.r. de 101 brau in ios), nu sunt altceva decit 0 persoana care nu este completa; nu sunt osred. Solutia este sa ajurig la nivelul Ia care unesc cei trei centri energetici, cdc: treitan tien-uri, cele trei triade, Cele trei tan rien-uri apar in qi gong, cele trei triade apar in arborele vietii ideea este sa ajung sa Ie un esc $i sa devin sfera.. Abia atunci - si vorn discuta despre O1st01, 5 minute. la sf.if$it, despre In dumnezeire - pai, nu stiti c3 viata noastra este 99% sexualitate $i 1% Indumnezeire, ci dad ai ajuns )01 indumnezeire s-a lncheiat cu restul? Abia atunci, rand devii sfer.i, lnsearnna d te-ai Inters 101 Unu, 101 Durnnezeu, 101 Unitatc:! Dar asta se face in timp. Evident ci in mornentul in care: apare Sinele si se manifesta - fie impotenta, fie frigiditatea - se strica tot_ e~hi~i~r:'l u,ne! familii, E ingaduit de: Durnnezeu? Da, pentru ca sa ~t1P COl e..us~ a c:xperienta a casatoriei si 0 exp.erie:nra a .divo~lu1 '. Tre:bu~e sa triiasci si avocatii - Dumnezeu i-a creat $1 pc: er - chiar daca nu
s-ar ZlCe ••_

.

sine, Dee C1 sinele sa evnlueze, ScopuJ vietii este evolutia sindui $i a Ingeriler, d Ji ei evnlueaza pc: pareursul Yietii unui om. Dar importanti este evolutia sinelui, deci de: la nivelul de SaJP~~dalini

.,._'.~_Statetlm·$i rna gandc:arn -101 un moment d~t, a~ alum pe 101 , Ploiesti 101 un tribunal, cu carnerul de sofer - ~1 rna intrebam ce aut eutaici. Evident, dosarul nu era unde trebuia, era 0 ~~J~a
deoarnenicare se misca pe acolo, iar eu stiteam deta$a~$1 rna m:

.

....

frebam ..dar ce caut eu aid?". De (apt, eram acoIn sa mreleg ca

146

OVIDIU-DRAG05

ARGESANU

Dt lit Stx fa InJumntziirt

147

fiecare om are 0 utilitate in viata asta, Si de asta exista $i divorturi si cisatorii, ~i rocese pentru ci trebuie sa fie si grefieri, si iudecap tori, $i avocati, Si preoti, $i diaconul, si corul care canta in 'biserid - aditi toata lumea trebuie sa traiasc.i din ceva $i curnva. Si astea sunt lngaduite de Durnnezeu. InJdcpciunea este nivelul la care aiungi sa stii foarte exact unde trebuie sa te duci - cj te duei la proces sau te duci la cisatorie. rna rog. $i sa 0 accepti ca pe un dar divin, Dar 5.i stii cu adevarat care este darul divin - ail estc

scad ca nu cumva sa se lase atinsa de baie~ acolo! Daca j~ face asta de la varsta de 5 la 12 ani. poti sa vii la eel mai mare terapeut, Aaaa, doar dad vrei tu si gase$t1 in tine puterea sa te schimbi. Asta este vindecabila? Dol. Alta metoda estc regresia in vietile trecute, Metoda asta te aduce in situaria sa vezi ce s-a intamplat, dnd $i ell cine s-a intamplat - e 0 chestie foarte nasoala. Mie mi s-a lntamplar urrndtorul lucru: am faeut a regresie - deci, nu suportarn 0 ripa, imi venea sa 0 bat - $i descoperisern cj in altl viata imi fusese nevasta. Erarn prin Rusia $i mergeam eu 0 sanie trasd ~ine-au prins niste - intotdeauna am fost incapafanat, rn-am considerat un fel de Gigi rnuschi, dar Doarnne-Doarnne nu doarme - deci, ne-au prins niste talhari si rn-arn uitat asa fru mos , rn-au lasat sa rna $i uit. Dar, de (apt. supdrarea mea pc COl era supararea mea pC mine. Pentru cl n-arn putut sa impiedic asta, pentru cj am gresit clnd am plecat - era dar di nu ai voie sa pleci seara, rni-am zis "mie nu mi se intlmpl3 asa ceva" - si rni-arn Iuat-o. Si tr.iie~ti langa tine cu ferneia care se uita fa tine $i nici ea nu e foarte bucuroasa d eel mai bun barbat nu a putut sa 0 ajute - asta e asa un de ghinion. Si ai niste sentimente foarte dragute reciproce. Sentimentcle de culpa, de culpabilitate care apar fie d s-a lntarnplar, fie cit nu ai putut sa intervii la un moment dat si care pot fi motorul unor lucruri cat de cat OK. Din cauza asta m-arn apucat sa fac arte rnartiale ca sa nu rnai am problerne. Nu stiu dad c: bine sau rau, dar asta a fost rnotivatia 101 un moment dat in viata asta, Pentru d se repeta - erarn rnici, eram eu eu lnca cineva, eu vara-mea - si au venit niste tigani si au pus mana pe un sin si ala cideJ. Ce era S3 fae? Erarn cu doua capete rnai rnic, ea radea. Si mi-am zis rnie nu mi se va mai intampla asta". Nu este 0 solutie asta, Solutia este sa nu aiungi in situatia sa se si intarnple. S~ ajungi in situatia sa se intample in, c~z~l in c~~~ tu "" int:l~g, ,.,3Dumite-iutmri - si anurne d pop sa al ru grua de .t1n.e oncat, dad nu are grija Dumnezeu, degeaba. D~r s.e poate !nta~pl~. j:_' Un alt motiv pentru care se paate m~ampl~ sa e:mt_c m~\~potenta sau frigiditJtea este magia pc: care al praetleat-o altadata.

,. ',.

cu adevarat 0 etapa superioara, Alta cauza a frigiditatii si a irnpotentei este violul din alte vieri, Si am avut cazuri - din pacate -, in care exista repulsie vis a vis de acrul sexual, iar asta se datoreaza de cdc rnai rnulte on unui viol de altadata. Cc se poate face? Asra depinde toarte mult de persoana care este implicata penpu d dad persoana vrea sa se vindece, ii glse$ti modalitatea prin care sa se vindece; dad nu vrea, nu ai ce sa li fuci. De ce violul de altadata? Plio este dar cl apare repulsie vis a vis de actul sexual, aparc: repulsie vis a vis de atacator, de agresor, apare 0 url, dispret, dezgust vis a vis de atacater, de propria persoana etc. Tot acest cumul de sentirnente negative face ca persoana respectiva sa nu poata avea un act sexual normal, Cum se scapa de asa ceva! Tot ce pot sa va spun este ea am avut cazuri in care n-am rezolvat nimic, Am cunoscut 0 persoana care era casatoriu de vreo 5-6 ani. traia cu barbaru-sau ca frate si sora. face.au baie impreuna, se jucau impreuna, dar totul pina la penetrare - in mornentul respectiv ea intra in criza, Dar nici nu voia sj se vindece, Pentru cj in mornentul in care vrei sa te vindeci, incepi sa cauti 0 rnodalitate sa 0 faci, Ea considera d lsi pierde din putere, cj ii ia din puritate, Evident ci avea 0 privire gre~i~ain.ceea ce priveste dragostea £1zid Intre barbat $i femeie - considera cl este rnurdarita ~i e cons

reI

sidera superioara ruturor ferneilor care fac ana. Deci, tine de orgoliu, Ave.a 0 bunid care toata copilaria 0 pisase Ia cap ca nu cumva s.i fad asta cu vreun barbat - in fiecare: sear.i - ci 0 murd;irqte $i ci 0. ~i i o. Deo, aveti grija de ceea ce ii invara burncii c pc copUi VO$tri d e dczastnl! Deci, a burnd ce ii spunea in fiecare

..,..

"

148

OVIDIlJ-DRAG05

ARGE5ANU

De fa sex fa Indumneuire
De ce? De ce nu? Si solutia lucru.

149 un

i~ .,.

..
"

l" ! ~:

H

~·.l oil
j

-.
,

J

.,

'.:'

"

I'

iL ....

_

,.:~!
':

;)

., , !
l

refer in general la fernei - $i barbatii, dar ei s-au ocupat mal putin de asta - la legarea dernonilor sexului. Ati vazut regii greci? E unul care cue reprezentat de un demon care are un penis marc-mare de tot. Este un zeu la ei. MJ. rog, asa sunt demanu SCXUIUl. Exist.a doamne care in alte vieti s-au oeupat eu legatul de a~a ceva. Ocupandu-se de asa ceva in viata trecuta, evident ci fug barbatii de de ca dracul de: tamaie. 5i se intarnpla ~I am cunoscut cazun, Nu vorbesc de barbati care au citit rnolittele - alta problema, pemru d dad tu ai trimis in iad dernoru al SCXUIUl. in viata urrnstoare S-3r putea sa nu te mal recunoasca nKI unuL ExistJ. mulre cazuri care nu sunt chiar OK. Problema este de integrarc in strucrurile tale, de armonie, de rnornentul optim pentru oriee lucru - nirneni nu ne invata dnd, cum, cu cine trebuie tleut asta. Nu te invata nimeni, ,si atunci, aiei este 0 zona - degeaba V11 la mine - deci, am 30 de ani. Ml rog, n-arn 30, dar sa zicern d la 30 de ani sunt femeie, dupa ce am faeut 4 avorturi, dupJ. ce le-arn fjcut pe toate, ajung la un prcot cllugir $1 incepe sa imi spurn ar3tjndu-rm rnolifielrncul sau ..... nu ai voie sa faci asta". Plio arum imi spui asta? Dupa ee le-arn facut pe toate? Cine e de "n.a? Deocarndata n-arn nici 0 vina cu. Nu poti sa rna judeei oleum, dupa ce m-am invatat intr-un anurne fel. 5i aiel intervin alte [udecati. Ca au dreptate. Sl stiti cj au dreptate cj am luat fiecare lege s.j vad de ce sunt adevarate, de ce nu sunt, de ee e bme, de ce e rau. 51 in mare sunt adevarate, se verifier din punet de vedere energetic Si vibrational - deci au explicatii energetice, mol rog. legile dale, canoanele apostolilor in ortodoxie. Dar, degeaba dad rm le spui cind e tarziu si nu imi dai nici solutie. Adici, da-rni 0 sclutie la treaba asta, da-rni o alternativa. 5i cred d foane multi dintre noi suntern in siruatia asta, Am deschis ochn si aveam acolo adunate stiva si nu lti da nirneni solutn, Sui, J 7 ani nu ai voie sa re impartasesti - rnerci, nici nu stiu ce e ala. rrue, ca simplu om, imi trebuie vreo 3 ani ca sa lnteleg ce inseamnj impird$ania. Aici se pune problema de soluJii.

Si aici rna

in cazul in care s-aintlmplat

Vo~eam de magic. 0 alta cauza este rnagia din viata prezmti. Se pracnca la ora actuala. Cine nu a trecut prin ,.sa zboare Ia intrare", nu stie d se poate. Exista blesternul acesra tiganesc $1este foarte interesant. Exista multe lcgaruri. De fapt, sa stiti ci este principalul mod prin care un barb.it poate sa lnteleaga magia. Nu stiu dad nu singurnl. Pentru e.i d.lc.l unui barbat ii legi sporul - hrnrnrn, dad iI doare capul - hmrnm, dar daca ceva nu rnai functioncaza si a functional la pararnetri oprirru, sigur incepe sa se caute, incepe sa vada de ce, dar, in rest, nu iI intereseaza - poate sa moara. Spirirualirare.i devine interesant i in momcntul in care nu ii rnai functioneaz.i ceva: Stiti c.1 prima aparatoare pentru organele genirale a 105t 10ventata pe la 1800 - la cricket, prima cased, 141 1900 - deci, va dati seama cc este eel mai important lucru pentru noi - capul, evident Asta e realitatea, vrem, nu vrern, nu trebuie sa ne supararn. Magia inseamna blocarea centrului 1 - .11chakrei radacinii, centrul 2 - cham 2. Si aceasta blocare duce la - nu neaparat, Mai sunt legaturi care se fae 141 nivelul penisului, se fae si la nivelul testiculelor - 0 grarnada de tarnpenii se g.isesc in rnagie. Deci, una din cauzele irnpotentei ~ifngidit.ifii este rnagia. Asrea sunt de baza: castitatea de alt.idata, ori magia pc care ai facut-o altadata, ori acte rnagice din viata asta, on vt olul. E important? Da, Sa stiti ca este destui de trecvent. Evident d este rnult mai vizibil la barbati pentru d esrc coit se pnate de clar. la doamne? Doarnnele pot trai dt se poate de bine $1 s.i rnimeze. pana, rna rog, noi, barbatii nu ne darn searna oricum, Mai departe. Sexul si casnicia. .. Pe mine rn-a preocupat toarte mult de ce casrucu alrereaza sexul. Fara sa vreau, am urrnarit statistic problema. Nu la mine in general. in JUT. $i eel rnai bine a e~pnmat-o un .c~leg ,de t~cultate clod erarn student 1.1constructu ~I care: 5-.1 casatont pnmul din grupul nostru - am fost impre:un~ in armata - ~.i ra ~rdelean. e Si rna lntalnesc cu el pc: pod, in Timisoara - pn mmte $1 acum -

on

OVlDIU·DRAGO.5

ARGESANU

De fa sex la Intlumntuire.>

151

.. -

1,·,1' ,'.

':··.·1\ ... ~

:".

il.
I
1
>

~ . ': i
I

si il intreb ..ba. cum e casatorir?", dar el ..aaa, pai, nu-i rnai bine, da-i rnai rar...". Lucru care rni-a ramas in rninte: de cc nu e rnai bine $i de ce e rnai rar. Teoretic ar trebui sa fie: te-ai casatorit. e jurnatatea ta, torul trebuie sa fie cu srelute, cu etc. De ce e rnai rar? Pentru simplul rnotiv d - eu va spun parcrea mea, eu nu spun sj rna credent eu zic sa cercetati toate si sa alegeti val ~t sa va oiutati propriile voastre raspunsuri, eu vj spun concluziile la care am ajuns eu - dsatoria. din punet de vedere divin, duce la unire, Chestiile alea care plead de 13 inelele care plead de 13 0 mana 13 alta, de la frunte la mana. de fapt, reprezinta 0 legare, nu? Un bou de a belea. Nearn Zi5-O eu - intelepciunea populara. Nu are irnportanta care e boul, care e beleaua, ccrt este cj sunt impreuna intr-o galeaU. Fiind irnpreuna intr-o glleat3. ce se produce? Oamenii 3$tia manand impreuna, dorm impreuna - se produce armonizarea, Delara ce Sf! produce armonizarea, dispare a:? Atractia. Pai, dad doi se unesc, unde e atraqia? Deci dad se unesc si devin unul, de un de sa rnai fie atractia] Exista, vreau sa volspun - exista la nivel de sutler - iubirea care determina atractia sexuala, Vom vorbi putin si despre iubire carepleaca din suflet si care I.a noi aiunge prin alte patti si a.istJ atractie sexuald pura. Deci, ceea ce dispare este atractia SCXUJ13 pura - tocmai ci se produce armonizarea - si, automat ci energiile alea care fae ca doua entirati 53 se atraga, se armonizeaza si puffi'! Devin neutre, Evident d runt neutre, dar tor rnai au energii sexuale care isi cauta arractia unde? La vecini - cei mai apropiati, glurnesc, la altii. Pentru ci auu rirnp cit ai prograrne sexuale in tine si esti un am normal, e firesc sa ai atractie sauaU fafa de ceva sau cineva, o s..i imi spuneti ..de ce barbatii, torusi? ferneile r.imjn cu atractia sexuala rnai muir timp decir barbatii," Pentru simplul rnotiv d femeile au mai rat orgasm si d prin orgasm se pierd acele energii em: determina atractia, Punct, Solutia care ar fi? Sa nu. Sa practici saul continent. .I Gmditi-\·,i la un luau: orgasmul - ce produce? Eliminarea unor energii. Apa.re auaqia sauall. apare excitatia. se produce 0 incirc:2.re alergctid.. In momentul orgasmului ce 51! inclmpla?
"
l

S~ deten.sioneaz3: Ene~ia aia care a prod us atractiase elimina, SI atunci, ce r.lmane? Nlrnic.. . Sa ~tiri C<i energiile sufletesti, cnergiile iubirii suflet~ti se pierd pnn orgasm. Sorry. Eu repet - nu zic sa rna credeti, .' Bun. Ele se refae. Corect, Se pot reface. In timp, . Dar asta presupune acurnulare. 5i ce se inrjrnpla in rnomentul in care dispar cnergiile sullctesti? Raman cei doi indivizi singuri, fara cnergia ~iiubire.i divina. Si ce incepe? Karma. Chinul. Si se chinuie unul pc altul $1spune: "cum l-am iubit eu pe tjrnpitul asta?". Deei, nu vorbesc de doarnnelc care plead la drum direct eu ideea. Mi-au venit doarnne, nu una, nu client .. nu sunt pacienti, sunt clienti la ora acruala - $i zic ..cum, domnul doctor. nu mi-arn gasit si eu prostul rneu?". Eu fiind b.irb.n. "Cum toate i~i gasesc si n-arn si eu prostul meu acasa?" Deci nu a ajuns la conduzia asta traind langa el, stiti? Ea plead din stan ell ideea asta, Pait cum poate sa evolueze 0 relatie de genul acesta decit minunat, Asta e ideea! Si atunci raman prograrnele la nivel de sine, Si eu zic: cdnd apart: iubirea aia - la, la,la - asta e iubirea divina; asta e iubirea aia care va face sa ramanetl insarcinate. Jar dincolo, dnd se duce asta, ramane sinele. Si atunci incepe: care pc care calca pe picior in biserica; care pe care domina. Pai. dol, pentru d sriti ce se intampla? Fiecare individ - vreti, nu vreti - asa este. A$a este lumea pe principiul ierarhiei spiritualc si exisra tendinta de J domina lntr-un fel sau altul, de a se rnanifesta. Dad nu ai inrelepciunea sa il lasi pe celalalt din cand in dnd 5j se manifcste, sub 0 fcmnoi sau alta, il distrugi. Poti sa pui presiune pe el, s.i se maniteste am fost aeuzat d sunt rau, dar putin rna intereseaza, eu am fikut-{) didactic. Pori sa pui presiune pe un am, special. CJ IJ un moment dat sa explodeze - deci, rni-a placut .tr~aba .ISlJ. . r' Sunt oarneni care au, de exernplu. relatii toarte proaste cu tatii, ~i tunci ... luat in gud ea la coasa, stiti. Acestia sunt aua tomat timorati $i toata puterea lor spirituaUeste JScuns.l undeva intr-un cotIon ~i u 0 pot manitesta. Bun, $1 atunel pe el trcb.ulc n .pUS3 prCslu~et presiune, presiune pjnj dnd 5e sparge bubolul.

'I .,

I

, I,

I'

I

I

152

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

De la

ItX

fa lnJuinn~zlirt _.'

153

'II.
. 1.

['1 it:'
I

r:
1

IlI;,;., ·
, ,
;.

"' I, :

;I ,)

,

J

j

<

.,

j

t

,

"

Este un moment extraordinar pentru un terapeut clnd reuseste sa product asta - sa sparga un buboi - p~ntru ~ a~e"laeste j~~ cepurul vindecirii, Peate sa te urasca pe nne ca individ, dar $t1I d omul acela se va vindeca. Ei, pe acelasi principiu se merge $i in viata $1relatia unui om cu altul. Se unesc cei doi indivizi, la un moment dat se consurna iubirea divina dintre cei doi - deci programele irnpuse de divinitate ca eei doi s.i se clsatorea5ca (Doamne-Doamne zice ..N... tu... lmpreuna"), vin inelele pe degete, dupa aia se unesc ... zuuup, habar nu au cine sunt, nu stiu de ce sunt irnpreuna, se lovesc ca trenurile, apare iubirea - coup tit Joudrr - se casatoresc, rezolva problema aia, cu SN-ul, cu programele sufletesti de iubire, si in momentul respectiv raman ei. Eu aveam 0 expresie: in luna de miere te duci eu lumina si sui 0 viaf3 cu umbra. 5i asta e realitateal De aceea trebuie sa ili placa umbra omului cu careesti, adica, pe principiul: un batrdn, intr-un sat - pe care l-am apreciat roane mult desi sunt suparat pe el pentru ci este descdntator, si rni-a trebuit ceva tirnp sa tree peste d - spunea asa "domnule, dad hi place un cal, ~ti ~Ia~e $~ naravul", Doarnnelor, da? E valabil si pentru barbati. 51 tmeti minte d luati calul cu tot cu narav, adica nu pori face dintr-un cal de ciruti. unul de curse, $1 niei invers, II iei pentru ceea ce apreciezi la el. Asta e valabil si pentru doamne, nu pori sa inhami 0 iapa. de rasa la aruta. Nu merge, 0 strici. Sa 0 vezi cu sort, cu manecile suflecate spaIiod parchetul pentru ci nu merge. Nu d nu ar fi 0 imagine frumoasa, dar pentru 5-10 minute, nu cred d rezista ea rnai mult, Deci, ca idee. Fiecarui om trebuie sa ii vezi exact potentialul, 5i fiecare om este ideal sa se manifeste la nivelul la care poate d. Altfel, it strici. 1n momentul in care pretinzi de la un om altceva decit poate el, s·a Incheiat, 5i nu plecati de la premise d oamenii se schirnba nn! Se schimba clad vor ei, $i asta in mid masura! Adici trebuie sa fip foarte transanti: are calitatile astea, are defeetde astca; imi plac sau nu imi plac; pot 53 truesc cu ele sau nu. Dar nu plecati de fa premisa d oamenii se sehimba. Gre$it! Niciodatil E 0

surpriza plkuta cind se schimba cineva $i pentru mine dintre cei pe care ii cresco Dar astea sunt rarita~i.lnrest, defectele se accentueaza in timp. Mai departe. Va spunearn cJ. prin armonizare, automa'4se schimba relatia sexuala. Va spunearn de sex. .. De ce se inseala sotii unii pc altii? Aaa, ca barbat va pot spune din proprie experienta. Sunt multe motive. Dar adevarul este nevoia de varietate. Adevarul cste d, la un moment dar, ca barbat, ai senzatia d iti pierzi potcnta $i ai ncvoie de 0 confirmare. De fapt, statistic s-a dovedit d barbatii care au eel putin 0 arnanta sunt, din punet de vedere profesional, rnai buni dedt cei care au dear nevasta, Aia sunt frustratil imi pare rau, dar asta e realitateal 5i e firesc sa fie asa pentru d orice lucru care te ingradeste, nu poate sa creeze dedt frustrare. imi veti spune "de ce nu poate sa fie fericit?" De aial Pentru c3 foan~ rar se jntampl~ ca doi oarneni sa se casatoreasdi in momentul m care sunt tren spiritual. Si atunci, incornpatibilitatea apare in momentul trezirii . Aut~mat apare. Si aici apare incompatibilitatea, spuneam cu. datorita varstei astrale, datorita fizieului, sunt multe. Una dintre cauze este incornpatibilitatea fizid - asta insearnna ca dirnensiunile nu corespund nici pentru unul, nici pentru altul. E cineva de vina? Nu. Exista posibilitatea $i acesta e unul dintre motivele pentru care apare plecatul p~ aloituri.si unul dintre motivele divortului, Incompatibilitatea fizld - on.e p.rea~ . rea E frecventa? Da. De ce nu iti dai seams ~ Pal, sa va on c: p '. . ibils spun ceva: dad iti iei de nevastii.o fecloarJ: eS~,efoarte PO,SI, 1a incornpatibilitatea pentru d nu at de undes~ ~tll cum e - ~ICI tu, nici ea. Evident ca - dad exista aceasta posibilitatc - pe ea mcep~ sa 0 doara capul, incepe sa fie indispusa. $i p.inl ~a, nTIl tot pleaci U barbatul. 0 sa spuneti: de ce nu sta? Pe~tru ca 1.mpulsul sexual este " este una diintre ce Ie mal" man' forte . Energra ,sexuala . foarte pu'. temicn instinetul sexual este foarre puterruc; dom!narea mstt~e~ tului s~aLpresupune 0 evolutie spiritual~ - dommarea, energlel ,.... sexua Ie sa 0 d omml tu p'" ea nu ea pc flne. Dar dommare nu ::".. ". :' '-,
t

154

OVIDIU-DRAGOS

ARGE5ANl'

De fa iti fa InJuinntui,eL!

.

ISS

·,
I

..,

I

I:'

:

inseamna negare, insearnna sublimate - vorn ajunge SI la sublimarea seruala. 5i atunci, se rup, Deci, una dintre cauze. Dupa aia, faptul cit rna mg - barbatii au 0 idee destul de ciudata: nu faa cu nevasta ceca ce faei cu amanta, Adici ne plac anumite Iucruri, dar dupa aia nu ne rnai place daca nevasta noasua pupa cop iii - ceca ce e desrul de ciudat, dar e 0 realitate. Nu ne puce. dar asta e - .ista e adevarul. 5i atunci, de rnulte ori, bi tin amantele doar Col sa isi satisfaca fanteziile sexuale. Evident cei nevestele rufer.i pentru ci uncle ar avea nevoie de: fanteziile sou' ale respective - ceea ce: se traduce: in terapie in felul urrnaror. Mi-a venit odata 0 pacienta cu care m-arn irnprietenit - nu foarte mult inca sa am vreo ~ba cu ea, deci nu. Era la a dOUJ sau a uri. tentativa de: cis.itorie, Este ca a rnimoz.i, Jdid. trumusica, wan: 0 frumusete cart indeparteaza un barbat; de ce? pentru ci ai senzatia ci em int.mgibil.i. 5i .. ne: la mine la terapie i eu em: runt un bliat bun si recuriOlcut pentru fdul meu de a fi cu tact - si imi ria: ..stii. am anulat cls.itoria", ii zic ..nici .ista n-a reusit sl te punl in genunchi odata?", imi zice ..niei asta.; Si runt toti asa de prosti., ". Inti pare du, dar citeodata e nevoie si de: ;1.5t.3. Aiel se pune problema dorninarii si, de multe ori, oamenii care domina la randul lor au nevoie s.3 fie: dominati eel putin din punct de: vedere

sexual, Eu va spun tcate prostiile si am s.i le spun .3..Stizi - sa stiti ci
mi-arn Bcut din sa un obiect de studiu pentru ci ;1$3 am venit cu programul isu in \-Uf3 asta (deci, nu vreau sj zic ci pentru prinu oar.i mi-arn zis .,ce naiba, pentru OlSU5C ornoara toti j~ti3". dar m.i rog), De cr? Pentru ci pc: mine rna intereseaza ca la un moment dar u \,.a intelegeu pe VOL Nu puteti evolua daca nu va intdegrti. dati nu \"01 acceptati, daci nu ti iubiti cu defectele pe: arc: Ie .1"eti. Da, $i ,'om desPn: to.lte tipurile: de sa.. Stiteam ~i rni g;;indeam .nili. dar de a: Doamne-Doarnne.., mil. e un Tip an: e de:ftqlL_ ingaduie. t011qi 0 casatorie intte doi indnUi CUe runt incompaubili sexual-, Mi Sl: pare cu1rnea dutitii. 54 de: Capt. nu c:. PW Ja UTIIta devine: un fd de cilugane

,·om

" ....

in doi. 5i fiecare e pus in situatia de a sublima energia sauala nurnai ca nu te invata nimeni, Stiti ce se intampla in prima cu cei care: vor sa hi rarnana credinciosi unul altuia? Incepsl alerge, sa lsi consume: energia, sa fad span, 51: duc 1.1saU. $i fac span, ~itranspira, $i fae bazine:, ~i fac $i aia, $i fae ~i ia, Si bicia cleta, si aia. Si fae rnuschi. 5i la un moment dolt - $titi cum e cu Bull "dar rnai da-o ineolo de constiinra". Si tot se intjmpla, Problema este sa accepti c.i ti se poate intdrnpla. Nu sa a faci neaparat, Va spun d este obligaroriu. Nu fac apologia inselarii . Poti foarte bine sa stat cat se poate de linisrit fara sa inseli. 5i nici apologia despartirii, Mi-a zis a ripd foarte bine treaba asta. Vine $i imi spune ..stii, sunt casjtorira" ... felicitari" (am vrut sj ii spun ccndoleante, dar ... m.i rag), ..dar am 0 problema: rn-arn indragostit de alt barbat", zie ..nasal de tine", "~ice fac?", "pii, poti sa te desparti", ..pai, da" - zice ea "m-am indr.igostit de 15m, dar dad imi trece si pe urma rna indr.igoste:sc de altul, ce fac?-. Hmmm, mi s-a parut logici gandirea ei. Si zie "pe:rfect, sui 0 perioada, veri dad iJi trece ~idad nu iti trece" - ~tiJi cum e proverbul franca ..gripa si dragostea se vindeci numai 1.1 pat", Si gata, E bine, e rau? Haideti sa va spun - nu discut despre bine ~i rau. Vreau sa va spun ca decat sa ajungeri 1.1batrmete niste frustrati sexual si cu regrete d nu ati facut nu stiu rnai ce, mai bine ajungeti niste batrani care ati rrecut prin toate experientele pe care le considerati pe unele bune sau rele si pe care mai bine vi le platiti. Orice, dar frustrarea si negarea, nu. Nu vj pot scapa de frustrare, nu va pot - adica, rna rog, pe unele doarnne poate d da, Nu va pot scipa de negari. vs pot dezlega de pro~liile pe care le faceti, eu, un preot sau cine stie ce are legarura ~I sne sj dezlege a prostie pe care ati fJcut-<l. Dar nimeni nu vj poare dezlega de regrerul de a nu fi ficut 0 prosti~. . Am avut sansa de profesori foarte bum. Unul spu~e:a.".dom' nuIe:, decat sa iti para rau d n·ai facut un ~ucru: mal b!ne 10. p~~ r.iu clI-ai ecut", Pentru c.i tu nu mai pop da umpul mapOl sa I! - fa • C o.cut e bun Brut - asta e:! Bine. arum nu ml apue SJ 0. e e Id ... . f.... ... fi d ':,. ornor oamero sa void cum e, Dar dad nu 1-.11arut $1 tl·al .. ant

F.tZl

~, .~

;' :'j
·... ,.: :.:.11 :.'.:.'.:.':j! :-;;,J
'-'I

156

QVIDlU·DRAGOS

ARGESANU

De fa sex fa

InJum.ntztirt,.

157,

j'.';.
<_

..
.'

:

'··1' '
'

sa it facio ~ie trezesti la 60 de ani ti t ci ai "rut si tu sa vezi rum e sarutul
lucrurile

:~' ij-"i_L::
,r
J.:'

:1

iti flencane proteza in gura $i frantuzesc, ala e 0 problema. ~a He spunea un profesor de-al nostru ..domnule, e bine Col

, - ~!
~i J

I, 1"'1~:.

'. p'

:1

,"it

~ I\

1I ~

,rq.
::"1- t

jf

JI

",

' .. 1

ideea si fantezia, V-am zis: nu fae apologia irnplinirii fanteziilor sexuale, pentru ci sunt niste energii care aista 13 nivel teluric $i care nu sunt de la Doamne-Doamne, DOl? l-ai dat drumul in tine. hi face loc, apJ.!'t dorinta. Este pe pricipiul exact OIlrizboiului nevazut, dar dati a intrat lnauntru, greu 0 rnai scoti, Deci, dacd a aparut 0 dorinta sa faci un lucru, foane greu rnai scapi de ea. Ati inteles? Pentru c.i intd la nivelul tuturor structurilor. Aaa, trebuie sa rna intorc inapoi la irnpotenta $1frigiditate. Una. dintre cauzele impotentei este saul oral. De ce? Pentru ca ceea ce face sa aisle placerea, este diferenta de potential. Cu cat diferenta de potential este mai mare, cu aut placerea este mai
mare. Evident ti diferenta denivel lntre doua chakre 2 este rnai mid decat intre 0 chakra 2 si 0 chakra 5-6. Ali lnteles ce vreau sa va spun? Deci, la un moment dat, intotdeauna semi oral va fi mai placur dedt saul normal, Nu mai vorbesc de orgasmul in urma semlui oral, samd. Ana duce 101 epuizarea tuturor energiitor sufletqti. De cc? T ocmai datorita diferenfei de potential. Dc:

rna.. rni-a disparut

e!- ... iti spun ceva: daea ajungi sa-f.tei cu dour femei carora le place cu adevarat, 0 sa ai 0 problema", ..de cei", ..ai sa fii in plus". Si vreau sa va spun d mi-a trecut, Chiar si in mornentele cele

care esti, Si nu pentru toti e tarziu. Sa va ganditi foarte bine. Vreri sa faceti un lueru? Haideti s~ va spun ceva: ca orice barbat, evident ci faci pane din suhconstienrul colectiv si ajungi 13 fantezia sa faci sex cu doua fernei, corect? Vreau sa va spun ceva - nu stiu dati e in premiers, cred ti am rnai zis cuiva - am ajuns in situatia sa fac sex cu doua kmei. Si stiti ce am Brut? Am fugit repede. Aveti cuvantul rneu de onoare! Si stiti de ed Pentru ca la un moment dar, 0 prietena de a mea zice ..tu ce fanrezii ai]", ..pai, uire, sa fac sex cu doua fernei" ... bai, esti aut de obisnuit COl orice barbat' ... da, rna, asta

sa fie Bcute

la mornenrul

respectiv"

, la rnomentul

la

asta, chakrele superioa.re - $i aid rni se pan: ca am spus data trecutd - ale hornosexualilor sunt blocate, Si nu au acces ]01 Lumina prin chakrele superioare, trni pare raul Nu cred ci Dumnezeu poate binecuvanra casatoria intre doi hornosexuali. Nu am nici o problema cu hornosexualii, nici cu lesbienele, V-am zis, cain Bandy "n-avem nimic irnpotriva dad e $i un barbat sa priveasca", deci nu am nici 0 problema. Ganditi·va d intr-un 69. automat chakrele superioare 51: inchid pentru d presupune scoaterea in afara J lui Durnnezeu. Deci, nu mat e Durnnezeu acolo! Decat prin SN care este in ei, In sufletul care este in ei, Chakrele superioare nu se mai deschid pentru ca ai chakra 2, chakra 1. cham 2, cham 1. Sj va fie foarte clar, Vvarn zis: nu rna credeti, verificati. Repet: nu am nici 0 problema cu cei care sunt hornosexuali: nici nu imi pare .-ju, niei nu lrni pare bine pentru ei - consider ti este 0 etapa din viata lor. o ctapa a transformarii lor, pentru ti este 0 etapfi in care tu inveti iti manifesti sexualitatea de un anurnit gen. Pentru d, pana la urma, veti vedea catoti suntem yin-yang. Si 13 mine, ~titi cl femeia din mine e mai: ceva decit barbatul] Am masurat eu din trecut si am venit foarte yin in viata asta $i a trebuit sa fae multe activitati yang ca sa echilibrez. Dupa aia, am facut prea mult yang Col sa fiu 50-50. Deci, ii lnteleg perfect. Dar este un moment 011 trecerii lor. Vreau sa va spun ceva: pentru mine, ca maestru, imi este absolut indiferent la terapie d este verba de un homosexual care face sex oral sau este 0 doarnna care face sex oral - curatarea se face la fel ~idernonul e acelasi. Nu stiu dad va e clar, Principiile runt aceleasi, De asta va spun: nu am probleme de genul asta. Dar trebuie sa intelegern anumite lucruri. Dupa aia , omul este faeut dupa principiul divin: ai a gur.i ~i f • ai un fund. T oti avem. Deci, automat, daca vii irnaginati cj fiecare dintre orificiile respective sunt porti - pai, hai sa spunern! _Gum este poarta pe care intra alimentele. de undeva, in. O.K. este neutra, pozitiva sau negaciva. Dar esre dar ca anusul este 0 poarta catre 0 zona unde ce exista? Groapa de gunOl, careet?

sa

~,

..

-.......

158

OVlDlu-DRAGOS

ARGE5ANU

o, la sex la InJumntzt;rt
stii ce i~ p}~c~, cum
51!

."

159

Deci, am cham superioara care reprezinta Lumina si chakr.i inferioara care reprezinta zonele de energie joas.i. Automat orice energie pe care 0 trimiti in zona respective, va face sa ajunga intr-o zona de energie joasa. Deci, nu ai cum sa cresti pozitiv. Nu m,1 contrazic clnd spun d in anumite mornente de armonizarc, dar nu pot sa fiu de acord. Ma mg, poate fi placut pentru unii, poate sa fie ~i mai stiu eu ce, dar asta nu lnsearnna c.1 este O.K.. asta sa \'a fie dar! Orice act trebuie privit prin perspective celor

trei lurni: rnateriala, energetics ~i spirituala. Ce se Intarnpla: la un momen! dar, avearn un colcg de munca foanc::dragutel, fusese fotbalist, era blond cu ochii albastri $i it iubeau foarte rnult tip:!e::d~ la un restaurant - ii aduceau de mancare $i lugu-lugu, fizic "bai,-d~r de ce nu?", "am 0 nevasta", ,,$i ce dad ai nevasta?", "pai, dad rna cule cu ele nu 0 sa imi rnai placa de::nevasta-mea", Si am incc::rcat S3 inteleg cum vine treaba ana. Poarte sirnplu. Sa stiti, dc::ci tori suntern yin-yang. Bun. In momenrul in care apare un cuplu, apart un yin si un yang. c::xistl aceasta relatie barbat-femeie, In momentul in care barbatul se culci cu alta ferneie, se armnnizeaza cu ea, ce se intimpll cu yin-ul lui? Sc::va schimba? Deci, un barbat este si el yin-yang, da? In rnomenrul in care se armonizeaza cu alta ferneie, yin-ul lui 5C va schirnba S.1U nu? Se va modifica si ce va prdua? Din yin-ul femeii celei de a doua, Stiti ca acest yin se va opunc:: prirnei fernc::i? Si va aparea o bariera, un baraj intre el si prima ferneie. E foarte simplu. Va dati searna daca sunt rnai multc::.Va dati searna dad sunt mai multi barbati sau un bdrbat, lnrotdeauna va aparea o bariera intre cc::idoi. E un camp energetic. E un camp cu un alrul ~i a aparea acea bariera la mijloc. v Si V2 aparea bariera dintre cele doua spirite, Vin unii si intra amandoi. a Intreb pe ea ,,$tii care sunt zonele tale erogene?", .da". II intreb pe el ..stii can: sunt zonele erogene ale c::i?",..nu". Deci, va dati seama cine a ajutat-o sa i$i descopere zonde erogene penttU d nu a re::u$itsingum. Si atunci i-am explicat .da~ tu care ai fast cisatorit aUla timp cu c::a ~i u n .... -

- --

poate ~ntoarce la tine, intrc: tine $ibarbatul respC:C~I~. _$1 ~sta e, t~t. Decl, scuza-ma, chiar nu avearn nimic,: . Stl.tI ~a ~clmphmrea. sexuala este un metiv care este ing.iduit chiar $1 biblic, pentru divert, pentru despartire, Dar asta nu 51: prea sp~ne in ortodoxie, Ca, de cxemplu, dad - 53 zicern ca"ea tot zice "rna doare capul, rna doare capul" si e] calca pc ala. turi,. nu e vina lui. ~i invcrs. Dar asta nu 5C prea spune cum ci motivul este asta. Dintr-un anurnit punct de vedere, in rnornen~I .in care: te casaroresti, apare dreptul Jsupra celuilalt, dreptul divin care e cam nasal. Adica, I: scm hdrbatul are drept asupra truptduifrmeii, iur!rllltia 1Ir( drept asupra trupului bdrbatului. Ajjj, sunteti nebuni? Ali inteles? inseamna drept! Stili ce insearnna drept? Bine, nu cj te arde cu tigara sau te taie cu lama - nu in sensul ana. E verba din punct de vedere fizic, sexual. Este voie! Asta nu prea se spunc:. Nu stiu daca e bine sau rau. . Voi aborda putin problema sexualitatii la copii, Am intalnit foarte rnulte cazuri de copii, va voi spune: citeva din de. Baiat internat Ia psihiatrie infantile, la ..Grigore Alexandrescu" I posedat, Eu ar fi trebuit sa iI due la exorcizare. Ma duc la asta acasa, se uiti la mine, se face mic, se lnvartea un pic prin casd si, la un moment dat, vine si zice "vrei sa lti desenez Titanicul?", "da". Ia 0 foaie de hartie si imi face Titanicul din mernorie. Deci, mi-a stat inima. Si vine marusa lui - copilul avea vreo 13 ani, nu stiu exact - care l-a descoperit d se uita pe la vera-sa, pc gaura cheii si Sf masturba, Si l-a dus la doctor. Niste idiori! Si Jia, doetorii, rnai idioti - i-au dat medicarnente! 0 lume de cretinil Luat baiarul, dus la 0 tata. Rezolvat. Vazut. Cit? 0 dat.i pe saptamaru ifi' ajunge? De doua ori? Si il face om normal. Nu rna intereseaza ce zice biserica ~iva spun de ceo Nu poti sa il faei sfant de azi pe maine. Problema este indumnezeirea omului, sfintenia lui. Pai, dad lui ii arde de vara-sa goala, sub , -:dus, pat sa il inva] eu Biblia ~ide Hristos? ~u trebuie sa fie" in echilibru ca sa il pot educa? Nu trebuie sa alba ce, art' ne"'~le: rOaca vaua. va e foame ~iva ghioraie matele, Jvel1 tlmp sa va l ~uceti la'Liturghie ~i 01 auziti predica lui lata-papa "mama, niSle 5

]60

OVfDJU-ORAGOS

ARGESANU

De fa sex fa

InJumntZtirt ..

161

mic:i $i niste pui, niste pulpe, $i niste spaghetti, $i niste tortelini .." Hai, rna, rna lasil Cu buna gaala nu te pori gandi 101 Dumnezeu! Lihnit de foame, nu. Si clnd ti se... $i te trezesti cu ea pana la gat, numai 101 Dumnezeu nu te gande$ti. Telefon, disperat, era de 13 Oradea: .Dragos, avern 0 retifa cart se masturbeaza." "Ce varsta are copila?" ,,5 ani. "Usafi--o in pace!" Boala psrintilor, deci 0 duceau 101 psiholog pe copila. Eu am zis ci poate sunt eu nebun - 0 sun pe 0 prietena de a mea cart e de psihiarrie inf.mtila (cl avern si noi grupul nostru), Zie: "B~ uite,.am un caz, ce facern?" "L1safi-o in pace cl ii trece; cind se face mare si da de dansa, ii trece; dad nu 0 ajuta Domnul, se rezolva singura", Scurt. Exacerbarea: sunt copii la care instincrul sexual este exacerbat. Nu ii certati, sBtuiJi-i sa nu fad asta chiar in public "nu te fieci chiar in mijlocul drurnului, in pare - mai bine acasa, in baie, nu e bine sa te vada to au lurnea ca nu te intelege, tata te intel ege" . Deci, exist3. sexualitatea exacerbara, iar problema est in felul urmator: exacerbarea sexualitatii la copii care poate fi datorata unci insuficiente igiene locale - mai ales 101 fetite dati nu fac baip in fiecare seam, dar apar unele, altele - $i incep sa Ie mmance. incep sa se scarpine si uite asa. Si le apuci hafaiala pe rnarginea de la fotoliu. Vorbesc foarte series. Nu am nici 0 problema $i nu trebuie sa aveti nici 0 problema. Era un politician care a zis ceva de masturbate "hai. dorn'le, cine nu s-a masrurhar niciodaci" - rna rog, era pe 101 televizor, l-au dar m afm din partido Asta e realitatea! Ml uitam de curiozitate: I-au dat afar.i pe ala pe care l-au prins cu secretara, I-au lnjurat pe ala ci se rnasturba si era camera, bait dar in tara asta nu pop sa faci nimic, Nici normal, nici anormal- n-ai voie nimic, Adid eu, dad runt politician, sex - nimic? Nimiruta, nimicuta! Sau numai Plesu are voie cu ministrele lui. Sau sa nu te princU? Sa ai grija sa nu te prinda? Pai, de ce sa imi fie teama ci rna prind? Ce fae? Fac ceva impotriva cui? Nu e corect, Modul in care este prezentata serualitatea este jignitor: fie se U 0 tuta care:!'Iu stie nirnic despre sex daar pen~ g a
II

cunoscut organul. rnai de aproape, fie este n~gareasi::xtialitatii. Extremele, StrualUalta este un 1I1CTUormal. Punct.'· n r Nu sunt curios sa vad bomosexuali la televizor nici filme cu h.omo5ex~ali. ~u rna intereseaza. Dar nici sa matascund dupa ala cum COl vezi Doarnne, stai un pic. Avearn un coleg in armata. Beam brornura si cram linistiti= eu beam doua cani de ceai - si iI intreb pe asta "bine, dar tu?", "eu n-arn baut ceai niciodata", "pai, si?", ..~ila drapel, si la pastu15, si la ..... - deci el punctasc toate locurile. Bravo rna! Eu am zis ci e rnai cam ad, dad tot e ceiutul, irni beau ceaiul $i stau Iinistit, calm - rn-arn lngrasat, aveam 10 kile in plus. avearn pernute in palma - am zis cl decit s.i mar pe garduri, rnai bine linistit. Si ana! Dar la sfaJ1itul arrnarei ne-a spus. Revenind, Si tipul era dus 101 ospiciu, deci dad era nevoie de ceva, te due 101 0 fata. . Sd imi aduati aminte s4 uarbesc despre draguslta surogal. desprt

principiik americane.

I

. Se rezolva, Sa duci un .copil in ospiciu, la 13 ani, in psihiatrie = l-ai distrus. Intalne~te 0 fata care ii zice "cc barbat bun esti, la 13 ani esti super tare", a facut din el om pentru ci a stiut sa ii spuna la mornenrul respectiv cat de bun e. Dar asa ne pricepern noi sa distrugern oamenii! Deci, sexualitatea la copii - nu va fie team a, se poate intimpla oricui.
Sexualitatea

sexualitatea din strictul punct al procreerii. E dar in timp. E dar d potenta, in rimp, scade. De ce? Stressul. alimentatia, tot ce insearnna alcoolul - deci, berea contine elernente care prin disociere creaza niste substante asernanatoare hormonilor feminini si asta e unul din morivele pentru care la popoarelc: nordiee consumatoare ~e bere, barbatii devin rnai putin potenti, iar cei din zona rnediteraneana care consuma mai mult yin sunt rnai patenri. Deci e verba de ali, mentatie, de schirnbarea acestui mod. Asta e unul. Doi - e vorba ci devenim comozi. Cornoditatea $i ci lipsa ac~'.~ \!tivitlpi fizice - stiti ci lipsa ei inchide chakra I? Ceea ce deschide
ci vorn avea problerne

Hai

sa privim

poate fi privita din rnai multe puncte de vedere,

r ..

...

)61

OVIDJu·DRAGOS

ARGESANU

De la sex la InJ,,;';nt"ztirt'

.i

163

cham I este activitatea fizira, Lipsa sportului inchide cham I. Asta este un alt rnotiv, ' Si atunci, vorn avea problerne. De ce? Automat tot ce se intampla in jurul nostru lupta impotriva potentei si a genomului uman. Genomul urnan se altereaza. Sun a crud, dar faptul d noi crestern copii cu problerne, faptul d lasIim in viata copii cu problcme.faprul cd etc., nu face decit sa altereze specia urnana. Asta e 0 realitate cruda, Faptul d nu rnai c:xista 0 selectie naturals, altereaza specia umaria. Eu Inteleg, este urnan. Dar dad se naste un copil care are 600 gr.? 1m; yeti spune ca ar fi nedrept s;\ ll lasi sa rnoara, Natural ar fi sa il lasi sa moara:.yJ. voi povesti ceva ca nu e chiar asa si totusi e asa. Din punet de vedere natural, eI nu ar supravietui, on legea naturals a fost faeuta special ca sIi selecteze indivizii putemici. Deci, noi ca $i rasa nu facem altceva decdt - rna gandeam intr-o zi, sriti d la noi, legea proteieaza incapabilii, ii protejc:aza pe cei slabi din punct de vedere natural - sa ii ajutarn pc: mc:u copil - care sa zicem di e mai slab - sa nu aiba aceleasi drepruri cu ale unui copil care este mai purernic, Dar asta inseamna sa contravin legilor naturii si se platesc in timp. Sa 11afit Joant dar cd tot ala a facem noi, din punct de oeder« al
ci nu rni-ar conveni a propriul

• De .~sta eu su.~t lmpotriva multora dintrevaccinuri ·p~ntru .ca nu stn ce rnutatn fact nu stu ce repercusiuni vor fi asupra genarnului peste 20-30 de ani. nu stii cum va influenta specia urnana,
nu sunt de acord ca poporul roman sa fie teatru de lncercari rnedicale. Stiti ca noi suntern? Asta va spun clar: in spitalele din Romania se incercau toate rncdicarnenrele psihotrope, Stiu pentru ca se faccau pc vrernea dnd cram medic. Se faceau la noi ~iin lurnea a trcia. Eu nu sunt de acord cu asa ceva. Sau puteti fi de acord voi, sti vti fad voua sau copiilor vostri, dar copiilor mei, nu. Eu rna ridic si spun: Nu! Cu toata cunoasterea si puterea de care sunt capabil. Nu! Deci, dad vreti sa fiti a rnasd in care se fac experirnente medicale, nu aveti decat, Si problema 0 constituie rnedicii

Si eu

romdni, sii stiti! kltdicii care pentru cdteua milioane delei in plus, SUItt displl'; - dai.fac 0 afirmatie cart estejilmatdl- dai, pentru cd/tva milioane dt lei, stint dispusi sa inara, sa experimenteze medicamente pe oameni normali. Si asta stiu. c: pacat di meseria asta este
Din pacate, rnedicina rornaneasca an: foarte rnulte lacune. SI 0 rnesene nobila, iar eu mi-arn ales-o pentru ca din punetul meu de vedere, medicul era rnai prcsus decit preotul. Eu, deci asa am crescut eu - pentru mine rnedicul era superior unui preor, Nu e! Acum judec altfel. Dar era superiorul unui preot. Si nu mai c. De asta, lnainre - voi care aveti cuncastere, voi care aveti capacitatea de a verifica anurnite inforrnatii, voi care aveti capacitatea de a determina anumite lucruri verificati medicarnentele. vaccinurile care se irnplernenteaza in acest nearn. Pe mine nu rna intereseaza d vrea rninistrul, nu m.i intereseaza ca vrea nimeni - nu dau doi bani pc cunoasterea lor nici macar a celor de la "Institutul Victor Babes" pentru d ha.baf nu au pe ce lume traiesc. Da? Deci, veriticati tot. S~nu nu~al c:

cei slabi

sa aiba

aceleasi drepruri ca si cei rnai puternici. Evident

naiuni, estr grqiUi 'llOm selcaa inditnzi din ce ;11ct mai slabi din pU11CI tit uedet«jizic. psibic; spiritual. Pun ct. Eu rn-arn nascut la sarbi. Nu stiu dad e chiar frumos ce va spun: la sami, copilul era luat, pus pe 0 masa si lasat acolo, Dad supravieruia nu stiu cit tirnp, ed viabil, dad nu, nu se uita nirneni la d. Era 0 lege naturals. l-am spus asta unui tip care era antrenor de ane rnartiale care rni-a zis ,,~tii. eu rn-am nascut la 7 luni, dad era dupa mine. eu trebuia sa fiu mort", Si are drepUte. Dar asta nu inseamna d sunt eu minunat ca ~i specimen, adid ti nu rna lntelegeti gresit, Dar dad ar fi sa judec din punet de vedere at spea;.i. lot ceea ce facem noi, este gre~it. ~
• r _.-

verificati, sustin,
" ,

facefi prograrne

irnpotriva.

Eu

va dau VOle, ba chiar va

b' d Bun. Trecern rnai departe. Sexul - am vor It es!,re procreE cl . I nu are numai notiunea de procreate. Dar sexul are. ar a sexu ." . di . bi Bra iubire n-are nici 0 ... De ce? Se spune ca copiu ruscun In III Ire

164

OVIDlU-DRAGO~

ARGESANU

165 Sa stiti cl tirulatura de lucratoare- cum e~?~ ecologice _ ' cum avea nea acela de: 13 Iasi - pc: undeva se aseamana. Penr.rU ca de cc: fae? Dornnule, dnd 5C: duce? - recunosc ci nu a~avut aceasta chestie si in afar.i de faptul c;i am stat de vorba )3 masd cu de, n-arn avut alta treaba, nu stiu, n-arn rezonat, De verba am stat cu rnulte, si dansatoare $i toate tipurile de fete, dar mai mult nu pot sa va spun - v-as mimi. Si reate voiau, 101 un moment dat, sa se retraga, sj lsi f.1ca 0 familie si sj fad copii. Deci, o vedeau ca pe 0 etapa din viata lor. clnd i~iac damblalele, menf drele si tot ce le trece prin cap, isi strang bani, apoi se retrag undeva, hi fac familie, i~i iau un prost - rna reg, si fac copii. Vorbesc series. Nu chiar toate, dar 90%. Sunt utile? 001. E utila mesena asta? DOl. Pai, cu baiarul acela de 13 ani ce fae? De: asta ne sunt superioare popoarele nordice, Stiti cl dacl pc: f.lta 0 mananci mai devrerne, vine: la un tip care se ocupd cu 3.$3 ceva, vin parintii - ci pana la 0 anurnita vanta ai voie: cu acordul parintilor - te ia, hmm .•. acesta e &urnos? Acesta iti place? Hai, Asta e f.lra. Analizele lui, analizele 0. Te reg! Nu e bine, nu e ciu. Stiu ca, din punet de vedere crestin, nu e foarte bine sau frurnos, dar noi vorbim de sanatatea unui am. Nu toti au nevoie de asta. Dar ce te faci cu ei? Pe mine nu rna intereseaza de aia care pot sta in genunchi sase ore. Aia s.1 se dud la biserica, Pe mine rna intereseaza restul - cei care au problerne . Ce te faci cu ei? Si lor trebuie sa le dai aceasra alternativa. Si este o alternativa. V-am zis: dincolo de bine si de rau. Eo altemativa lngaduita de Dumne:zeu. E frumoasa? Hrnrnm. Ar fi .mai bine altfel? Da, dar stiti cum e: pe vrerne de secetd e buna $1 0 pl~a,e cu pierre. Sunt de acord eu? Eu - pers?~a1-. da. Nu pentru ml~eDar ce te faci? Esti urat, plin de cosun ~I strarnb. DOl, se poate 10tampla. Si eI ce face? Sau invers - doamne~e? C: fu::i? Stai pjna faci p~nza de paianjen. 5i degeaba, ca dorinta .~mane:, s~ tra~s· forma in frustrare. in agresivitate, se transforrn~ m (eva .~u - m~ , .:I u...lcti tot sa 0 invidiezi pe aia d e eu cmeva, d. 11 dore~t~ cep I 5" '''1 , I" . S1 .:I U da ma$ina peste ea Col sa fiu ell cu e ~l tot a$3. .,mam_", n . ;I aronci, care: este binde care r.izbatc: dm asta.

Si este adevarat, Ce inseamna eopii nascuti in iubire? Inseamna cl sunt copiii care se nasc in rnomentul in care sunt deschise toate chakrele, toti centrii energetici. Dornnule, prin frecare se deschide unul sau doi centri energetici, cind mai apart: si iubirea, se deschide inca unul $i cind mai apare $i constiinta, adica dorinta arnandurora, se deschid toti centrii energetici, Evident ci la formarea acelui copil intervin energiile de reate tipurile: $i cele sexuale, $i cdc: sufletesti, si cele rnentale. De: asta,
sunt rnai frumosi. in mornentul in cart un copiJ se naste din iubire, va avea cu totul abe valori fala de ale unui copil care s-a nascut din parinti beti, Oro, va dau exernple extreme: ca sa intelegeti, Ca nu degeaba se spune .~d ci te-a arut rnaica-ta Ja betie", sau taica-tau, sau c;l erau arnsndoi beti, De :lSta.-Coisunt niste structuri - structuri superioare - iii! 101 betie, alea de: sus"ilint paull. So:zJ Ci1 pro/ail Mai, haideti sa \"3 spun ceva: sc::xul ste cea mai veche rneserie e din lume, Mai, $i eu nu void pe: Doarnne-Doamne - e adevarat ci au fost Sodoma si Gomora, dar acesta 3 fost un exernplu pentru d 3 promis d. nu va rnai face asta niciodati. Si sa stiti ca. sexul exista a $i profesie $i inainte $i dupa, Am observat 0 chestie trecind, mlsurind $i verificind - fume rar gise:$ti cite 0 doarnna S4U cite un damn care sa fi avut vieti in care a fest plin de virtuti - adici in care ea 3 fest 0 santi sau 0 pustnici. De cele mai rnulte on. vietile astea de pusmic, calugar altemeaza cu vieti de curva rna rog, prnstituata, De ce? De-aia, Pai, e foarte sirnplu, doarnnelor p domnilor. este dar d 0 persoana care an: 0 dorinta sexuala exacerban, deci nevoile semale foarte mari, nu va putea tr.ii in santa uinl a cisltoriei. a nu poatel q Dumnezeu ne iubeste pe tori, p atune daci te Dumnezeu hi ingaduie sa te si scarpini, Si asa a aplrut acc.asti meserie, Vorbesc foarte series: dornnule, cUd nu ai - sa lim sc:rio~i - nu poti sa 0 f.lci daci nu ai ceva ~inu iJi $i place:. a nu se poate:. Nu pot sa vornesc din propria aperien~ diU nu se:poate. Stip., am stat de: vorna ru f~te1e- dincolo de bani. dincolo d~ nevoi - trebui~ sa fij facut pc:otru:ij3 ceva. Ca nu se: poJte.

-; ,.

•I
.,
"

I

mmanca.

i
1

"

.'

I,).' Jj·,··";.···f"" '·'· :",
J"
I:'~

I I~
.1

I

1 I~I

,-:.~

,!

,I

.. 1, ..
;I

!

I ~.: ':: ~• ': : •

••

166

OVIDlU·DRAGOS

ARGESANU

De la sex fa InJumntztiTt '.,
la$.i 0 perioada detimp·flr.i. sub diferite pre-' texte, ~llDce~l sa observi - $OU. nu a fost foarte dr.igut, dar n-aveam cum a~tfel - mcepe sa creasca - $ti~i cum sunt oalele sub presiune] ~a? .SI incep~ sa apara agresivitatea, in cepe: sa apm tot. fiustrarea, rurruc nu mal e bun, farol sa consticntizeze - pur $i simplu dus cu zaharelul, lasi timpul sa treaca. Ei, actul sexual este cum e capacul de la oala de: presiune. Dupa aia am inteles - srudiarn rnedicina chinezeasca si aici aVCJU chiar pozitii pentru actul sexual (pe asta nu am experirnentat-o d nu am fast foarte curios), dar este logic pentru ca orice organ, din punct de vedere 011 medicinii traditionale chinezesti, arc punctc de retlexie exact cum sunt punctele pe intreg corpul $i automat .lparc deblocarca sexuala. Deci, poate fi practical ca forma de terapie, Din pacate, sau nu stiu dad din pacate, dar noi, ca $i popor, suntem un popor destul de incuiat, Ceea ce nu se intelege la noi este faptul cl nu pori sa fii sfant dintr-odata, eft pentru a ajunge sfint, lti trebuie niste etape pe care sa le parcurgi. Si nu renuntarea la sex este eel mai important lueru. Mai irnportante dedit renuntarea la sex care. oricum, renunta ella tine de la a anumita varsta, sunt: invidia, ura, neiertarea, mania. lacomia. zgircenia. Deci sunt mult rnai rnulte de schirnbat in timp decit renuntarea la sex. Din punctul rneu de vedere puteti sa lasati sexul ultimul. Dacd v-ati rezolvat celelalte probleme si v-a rarnas sexul, ';.1 tree eu dineolo. Iau barca ~i a tree Stixul. Vorbesc foarte series, v Voi rezolvati-vd celelalte probleme, lasafi asta eu sexul. Rezolvati-va problemde de neiertare vis a vis de voi, doarnnele, in primul rand; de neiubire fata de corpul vostru, de neacceptare fata de propria sexualitate, de ura fata de ceilalti, fata de Dumnezeu, viata, tanti Aglaia - astea rezolvati-lel Lisati sexul ultimul. Mai user scapi de sex decaf de fumat. Va spun eu! l-am spus unei doamne dad ar fi sa alegi intre sex ~ifurnat, ce alegi?", ea a ales sexul asta a fost dragut. Dar sa stiti d. de cdc rnai mulre on. e mai ~eu de renuntat 101 turnat decat .Ia sex. pacJt~J e ~a.i mic l~ ca demon. E diferenra foarte marc. SI asta 0 spun chiar $1 pildele crestine mai usor scapi de bolouan decdt dt pietrialr mid. Voi scipati
0

Deci, saul ca profesie este 0.1<.. - imi convine sau nu, ii convine bisericii sau nu, trebuie sa a accepte la un mornentdat, Si nu e treaba bisericii - eu nu lnteleg de ce se baga biserica in toate ci nu e treaba ei sa stabileasca dad prostitutia trebuie legalizata sau nu - treaba ei este sa se ocupe de noi, de calea noastri 'pre Dumnezeu, nu cu cine mi-o trag eu, Treaba ei e s.i se ocupe de calea cui orea sa mearga spre Durnnezeu! Cu indrumarea celor care vor sa mearga spre Dumnezeu, nu cu san3tatea mintala, Si in nici un caz sanatatea rnintala inseamna abstinenta, decit celor care pot sa 0 practice, dar sunt unii care nu pot, iar lor le trebuie sex. Cmd ii aud pc a~ - cum pori 53 fii mare duhovnic ~i53 spui ci nu e nevoie de discoteca? Trebuie sa fii cretin. Cum poti sa spui ti nu e nevoie de restaurante pentru d sunt locuri ale pierzaniei? E nevoie de tot ceca ce este cl altfel, n-ar fi! T oate sunt lngaduite de Durnnezeu pentru ca oarnenii sa aleaga calea lor spirituala, Am fost prin tot ce se poate: $i prin discoteci, $i prin cluburi, $i prin baruri. La un moment dar mi-a trecut, dar intr-o clapa a vietii mele am fast sa 0 vad si pe asta, Mi-a folosit? D~ am intilnit oameni speciali acolo - oameni cum n-arn intalnit prin biserici, N-am intilnit. Si rna intrebam $1eu ce caut pe acolo, dar uire ci am descoperit calitate umaria in locuri in care lti statea mintea in loc. Calitate umana in locuri unde erau recuperarori, Si am descoperit-o, A propos de Maria Magdalena - eu nu cred si nu tin rninte s.i se mai aucU de vreunul dintre rabinii din SinoduJ care I-a eondamnat pe Iisus, in afar.i de Ana si Caiafa, Mai stiti voi pc vreunul rum iJ chema] Dar de Maria Magdalena ati auzit, Bine, ea nu era prostiwati. Sau de adultera? Tineti rninte - aia inseamna calitate umaria unde nu te astepti, Bun. Mai depane, St:nJ ca terapir

dad p~.odo~~na

Nu e fcane dragur, dar eu am erperimentat foarte rnulte, Am facut-o a sa invaf. n-am facul-o niciodati sa be r.iu. Am Incerat sl invaf si am "nir sa void ce se intfunpla dn~.;:- de c:xemplu: '.

s.

168

OVIDIU-DRAGOS

ARGESANU

Dt fa

SIX

fa Indumntztirt

169

-,'

I'

I, " "

.

i.

,

! '".
-,

~ .~.
" "

de pietricele mid. In relatia cu ceilalri conteaza mai putin saul decit modul in care te raportezi la ei. Americanii scosesera 0 forma, $i anurne despre dragostea surogat, Si vreau sa spun cl rn-arn uitat la un episod dintr-ala $i mi-a picat fata, Can: era ideea: era 0 tipa care faeuse indusiv psihologie $i invafa barbatii sa mangaie. Deci, totul pana la sex. Mangaierc. Si explica de ce: pe noi nu ne invala nimeni sa mangiiem. Nu stirn sa mangaiem. Bine, din cauza stresului, problernelor, 13,13,la, uitam '30 facemj trebuie sa plecarn, sa. sa, sL. de rnulte on ca sa ne rupern de un lac. Dar uitarn sa mangaiem sau nu stim sau nil am invatat niciodata, Si ei au scos ca metoda de ter.ij)ie numita dragoste surogat. De £apt. este un masaj care are components ootid de descoperire a puncrelor sexuale, de descoperire a celuilalt, de descoperire a modului in care sa iJ descoperi pc celalalt. Era yorba de ambient, era vorba efectiv de atingere, Sunt de acord, nu sunt de acord, Sincer] Recunosc cl am oarecare lacune, Barb3~i nu vor recunoaste niciodata treaba asta pentru ci noi Ie stim pe toate, Dar asta se vede in relatia cu celalalt si, rnai ales. cu femeile, Nu stim sa ne mingaic:m copiii, nu stim sa ne comportim cu copiii nO$tI1, ni se pare ciudat sa ne luam baiatul in brate sl il pupam. cs e bliat. Avem niste gargauni dintr-astia in cap cu care am crescut .lasa-l ci e: barb at" . Si pina la urma, top avem nevoie de mangiim $i de iubire si, cateodata 51 nc: mmgiie cineva pe: cap. Si nu stim sa facem treaba asta, Dad va spun .unde va duceti maine: sa va lnvete eine:va sa il mangaiati pe eel de langa VO!?U ••• hrnmm, nu are cine:. Corecrr Si dad imi veti spunc: ca stiti, imi pare rau, dar imi lngaduiti siL. d $i voi aveti citc:va lacune rnai mult sau rnai putin mai man decit ale:mele, Pentru ci nimeni nu ne inva~ sa mang;iic:m. Aaa, restul se lnvata in doi cit timp cxlSti bunavointa din partea amindurora. Mingiiere:a - $i asta se poate: invafa in doi dad crista disponihilitate; dar pentru asta trebuie sa fij deschiS-$rs;f dai b 0 pane: tot a; ai invitat p~na acum ci nu':l"fiumos ci nu
J

e:b~ne••ci e rau. - sa fi.i dispus sa lnveti sa ve:zi $i sa acceptl ci ai de: mvatat tot tirnpul In orice domeniu. Sa vorbim un pic despre abstintenta $i contintenta. V.am vorbit data trecuta despre de? DOl. Yom vorbi despre ahstinenta si sexul continent. Abstinenta inseamna torala Jipsa a sexului. Sunt oarneni care aleg ca $1cale spirituala abstinenta, deci Iipsa oricarei forme de act sexual. oricirei fonne de atingere. E bine, e niu - nu e treaba mea. Sa $titi ci este a (anna de plata karrnica. De ce? Pai, ce hi lipseste? Iubirea. Lipsa iubirii este a forma de plata karrnica. Veti vedea - ce: Ie lipseste puscariasilor? E dar ca Ie lipseste iubirea fizica, poate ca sc:xul nu, dar iubirea fizica si rndngaierea clar, Ce Ie:lipseste celor care: sunt in ospiciu? Si sexul $1mangaierea fizicl. Deci, toate: formele de: pedeapsa exclud atingerea, de:ci mangaic:rea Ia nivel fizic. I Mang;iic:rc:a este 0 fonna de manifestare a iubirii, de:ci este un fel de bonus. Corect?_Daca nu ai parte de:asa ceva, trebuie sa te intre:bi .eu ce am gresit de nu mi se da voie sa?". Vorbesc foarte: series. Ori prea rnult, ori am negat - sunt cele doua variante: ori am ficut prea mult in alta viata 5i rni S-J luat in viata asta, ori am gresit mental relativ la asta, am lntrebuintat gresit

n..Univers

o tipa care a fost prcstituata in alta viata ~i.1 facut sex pe bani, in viata asta va avea rnai mult sex S.1U mai putin - dad nu curnva dc:1oc? Va e dar? Ii scade dreptul divino Ai un drept divin in ce:va, iar dad l-ai intrebuintat prea multo iti ia din ce aveai voie. Se poate recastiga? DOl. Cum? Prin iubire neconditionata, Abstinenta este buna? DOl. De ce? Sa va spun: in tirnpul abstinentei, prin roata energia pe care 0 mana~c~. de fapt, c.re$8te Sarpele Kundalini, creste Sinele, creste S~IfI~U~ omulUl: In

treaba asta.

statutul este facut pc: urmatorul pnnclplu: 0 entitate \~ creste ~i'incepc: sa se divida. Ati vazut: celulele fac asa•.b~ete.riile 3~aJ animalele fae asa, oamenii fac a~a.- cresc, se divid $1 tot

", me

3$3. La

nivc:1 spiritual este la fel - un spint creste, creste, creste,

t.

.

"

;'

;':.

il

)70

OVlDlU·DRAG05

ARGESANU

Dt la se» la Indumntztirt
,

171

apoi lncepe sa se divida. Acesta este scopul si evolutia pentru ca 13 un moment dat sa se intoarca in acelasi loc, in aceeasi unitate. Odata cu abstinenta, Sinele ornului creste - in functie de ali menu tie, vibratia la nivel de sine se modi fica. E dar ca dati mananc gorgoase - legume. patrunjel si ridichi - voi avea alta vi, bratie decal dad mananc came. in rnanastiri, abstinenta face sa creases Sinele ca nivel de vibratie. De ce se scoate carnea? T ocrnai pentru ti aceasta, ca nivel de cnergie negativa, produce secrepe de proteine care produc honnoni $i care: crcsc necesitatile sexuale, Prin alirnentatie de tip vegetarian ~i ai putin lapte, scad m
,,
~

i.
•I

: r .'

~.

\

.. ;

nevoile sexuale •. plus-ca-re eliberezi de prograrnele sexuale, Eliberandu-te de programele seitlale, te umpli de ce anurne? lubirea sexuala 101 ce nivel este? 1-2. lubirea divina la ce nivel este? 4. Deci, automat, dad scazi una, creste cealalta. Se transforma. de fapt, energia sexuala in energie sufleteasci si in gandire. In qi gong - dad tin bine rninte - avem: chi, shen $1shi shen: chi-ul este la nivel 2 care se transforma in shen, dupa care se transforms in shi sheri. In orice caz, asta este ierarhizarea fiecare energie transcede de la 0 etapa la alta, in functie de evolutia spirituals. Evident cl superior este un individ care are cea mai inalti fonna de: vibratie, dar asta nu inseamna ca le exdude pe: celelalte, le are, dar in mai mica rnasura, in mai mica cantitate. Deci, pe masura ce cresti COl asta (n.r. sus), scazi COl aia
(n.r. jos)? Un marc: maestru - nu ii dau numele - a acut 0 demonstratie, lncercsnd sa rna contrazica, spunand ca Lumina nu este contrara potentei $i a pus man:f~i a produs erectie unui barbat. Eu nu am erperirnentat ana niciodata - sa produc erectie unui barbal folosind propria mea lumina, dar el se pare ci avea 0 oarecare: erperienta, Nici rnacar nu m-am gandit cl 01$ putea sa produc erectie unui barbat, Unci femei, da - mi-a trecut prin minte - dar unui barbat, niciodata. Dar rna voi gandi si 13 asta - nu vrc:au 11 fiu mal preios decit rnarii maestri, Calea spre IDdumnezeire trece prin abstinenta- Absrlneiiia poate fi voiU sau nevoita, Cea voita inseamna ci eu incerc sa nu

~~i .01$3 si irni vsd ~e partea spirituala a lucrurilor: da~ veii ClU. :etl ob~e~a ~a eel ~a.re se, oeupau fie de traducere de d.qi, fie COl au scm earn de spiritualitare, in perioada in care scriau, SI! aflau in perioada de abstinenta - de obicei, ar trebui sa dureze in jur de 40 de zile ca ceca ce scrii sa fie de 101 Duhul; veti vedea ci rnarii sportivi au avut mari perioade de abstinenta. Si vorbim de abstinenta sportivilor pentru ca energia sexuala iti dJ. agresivitate. iti da putere morrice, putere de 101 nivel de Sine - numai un cretin poate sa duel sportivii intr-un cantonament lrnpreuna eu nevestele. Jesus Clay facea sex la 0 distanta de un an de zile lnainte de un meci - intre partida de sex ~i neci dura un an de r zile, E adevarat d si-a prdjit neuronii pentru d energia pe care si-a inmagazinat-o in fiecare zi de antrenarnent - nu degeaba is-a lntamplat cu boala Parkinson - dad ii dai drumul, lti poate arde neuronii, ifi distruge tot ce ai acolo, dar altfel, nu c:xista $i nu ai

rae:

rezistenra interioara, Prin sex se pierde orice energie renala, energie sufleteasca,

energie la nivel de Sine-te descarca, nu te incarci - iar un sportiv trehuie sa facj sex eu peste 4-5 saptamani inainte de un marc: concurs. Marii sportivi stiu treaba asta. Mi-a zis un antrenor, la un moment dat, ..spune-rni rnie cum s5. ii zic unui fotbalist sa stea cuminte?". Sunt oarneni si oameni. Era Gatuso, sau cum iI chema, care cand se uita la tine, te lua eu fiori. Sunt oarneni care sunt foarte lncarcati din punet de vedere negativ ~i u priviri de a fiara - aia nu au dec:it - dar nu toti sunt asa. in cazul sportivilor, ~l trupelor de elita, nici nu se pune problema sexului. Eehilibrul trebuie sa existe - unora le trebuie sex si le este necesar pentru ca sunt prea incarcati, altora trebuie sa Ie spui "tu, n~" - dar ~chilibrulnu inseamna neaparar absrinenta la un spornv, Asta mcer~ sa va fpun. Nu rna contrazic dnd spun treab~ asta. De c~l~ mal multe ori Inseamna abstinenta, rar sunt cazurile de spornvi care au nevoie de sex ca sa se echilibreze .' . :; Yeti vedea ci exists 0 inrer-relatie ~ntre b~aLi ~~sex. a vlJ.fa -1.:1: '.l de obicei este echlvalenta eu sanatarea. Vin Sc:xllal" arrnomoasol,. . ' · mme cu turnori sau noduli la san ~I le spun sotilor d oamne 1a

r !

~.

172

De fa,Ux fa InJllmneze;re.:

173

,
;

.

,I

, ,
"

!
••

L.

-_I

~

j'

' . :. ~. "

..
j

.

r·:-r·
,"; . ~i
.
;

[:1

J'

~~ r; ;: ~~ ~

lO~titi,e vina dvs .• nimic nu deschide mai bine chakra sanului ferneii decst Iimba unui barbat", Se crispeaza domnii dnd Ie spun treaba asta, dar asta e realitateal Nu am de gand 5a as~nd asta, Mangaierea ~isarutul sunt cele rnai bune forme de deschidere OIl unui centru energetic. Ne convine, nu ne convine, asta e realitateal Aaa, ci se poate face ~i ugaciune, da! Sit da, se poate r face $i prin post! Dar. dad tot trairn in lume si in cupluri, trebuie sa stirn $i varianta asta de aspirina a sUacului. Ca nu degeaba i se spune asa, Altceva despre abstinenta: rnni cue un lucru important - ce fat cu energia in tirnpul abstinen,ei?"~Calugarii fac matanii, deci fac erercitiu fizic, deci, automat. transmuta energia sexuala in energie spirituals. Ei postesc, se roaga - automat, sublima energia scxual.a in altceva. Ati Inteles] Sti~ ce energie se e:mite:in mornenrul in care dnfi? De 101e c nivel se elibereaza energiile] De la toate nivelurile, Eu rna refer de mamcntul in cue clnti fa strana, nu clod cinti beat pe strada dar chiar si atunci, tot de 101 ivel de Sine emiti energie, sa stiti, n numai d natura vibratiei este cu totul alta. Si atunci, clod cint1, automat transmiti energie, Si dad 0 faci si la un nivel mult rnai marc:, re simti epuizat inclusiv fizic, prin simplul fapt de a vorbi sau a dora. Credeti ci sexul poate fi un lucru care te ajuta la mantuire? Sau care te lmpiedica la mmtuirei' Amandoud sau fiecare in pane? Asu este 0 lntrebare cu talc. Problema este cum 0 faei: dad 0 faci in Dumnezeu, te va urea; dad 0 faci in afara Lui Dumnezeu, te va cobori este 'deosebirc:a intre dragoste $i sa. Qteodata nu ai voie $i ar fi ideal sa nu ai voie sa faci sc:x, ci numai dragoste, Pentru d atunci lnsearnna ci esti in Dumnezeu ,i nirnic nu e pkaL Pentru cl nu poti sa faci timpenii mari in Dumnezeu, nu lti vine. Saul, in anumite conditii, poate fi 0 cale titre Cer sau 0 cale catre lad - relatia, actul sexual in sine. Ccea cc Ie diferentiw pc cele doua estc: iubirea - mod~Laun a fad. intentia cu care 0 facio ..... Send Ii IumnIL"Am vomit? Da.

ana

Sexul si manipularta , ' . .. . Peate fi folosit saul ca forma de manipularer DOl. H~jdeti sa va spun ~ane cla~! Doamnc:lor, in momentul in care: fareti un lu~ ca_sa ~t~gell s~xu~lt,manipulati. Dad lmispuneti d purtall fusta rmru, ~oc~n CUI ~I un decolteu rnai larg pentru ca asa va place" este ,0 rrunciuna. SI va puteri rninti pe voi. Realitatea este cl acnonan ca a s~peT-oferta de toarnna. Mie imi place sa le spun asta doarnnelor, $1 sun,t foarte dragut! A venit 0 tipa la cabinet. Avea un tncou mulat $1 nu avea sutien, IMam zis ..Ai venit sa mi-o pui? Tinand cant de faptul ca sunt barbat si ai venit asa la mine. nu pot decat 5;\ rna gandesc la faptul ca vrei sa rna atragi si atunci lnseamna cl vrei sa fii cu mine. Eu sunt dispus. Tu esti?"... Nearn sa mai vin", "Ma bucur!". Deci, chiar dad suntern maestri spirituali, mai avem $i noi doze de sexualitate in noi $i rnai treziti cate un fiar rnai mic sau mai mare - ~iatunci, aveti grija $i de noi. Dad faceti treaba asta nu a faceti pentru cl va place VQUa, ci 0 fuceti ca sa placeti, Cuiva.Nu stiu cui, dar cuiva sigur. Si este bine sa fiti constiente de 3513. In momenrul in care va lmbracati alaptor, nu degeaba se spune cd o cauti cu lumdnarea. Pentru ca asa e. Dad vrei sa nu te vada nirneni, iti pui un sac in cap si niste cenl1$3 sau te imbraci decent. Dar dad vrei sa atragi, e dar ci te imbraci lntr-un anurne fel. Afi vazut d in perioada irnperecherii, anirnalele i~i schimba un pie din penaj, din alura, lsi schimba ceva tot ca niste super oferte. E bine sa stiti ca sunteti asa, De ce? Mdcar sa stiti ce se intarnpla cu voi, nu de alta. De rnulre ori, este a metoda prin care subconstienrul itl spune "a~ avea nevoie de altceva". Nu vorbesc despre femeile care au un trend firesc si echilibrat, Sunt doarnne care au niste casnicii care nu sunt foarte bune si, la un moment dat, pica, pica, pica, iar deodata incep sa se aranjeze - eee, arunci apare pericolul! Cand incep sl se aran_jeze, inseamna d devin dispuse $i disponibile, Si rnie nu imi este _. 'jena sa le spun ,,~tii, ar.iti ca 0 super oferta~, "da?", "da", nce -,'. lnsearnna asta?", ..d esti dispusa", "da?", "da, lar problema esteca 3513 c menirea mea -:-sa te fae con$tienta ca asa s~ar putea sa 0 caufi $i s-aT putea sa 0 'gasesti. $i ili doresc sa 0 gasc$ti ca sa te

,

,.

,.

.."!.
'.. I

".;,"

174

I' ,I"

,i


"

' '"
,

.

"
i

OVtDJU-DRAGOS

ARGESANU

De' fa sex lalndumntztire

I.

:
,

'=

::. >. .'

ast3mp~ri·. Ai doua solutii: mergi rnai departe sau te opresti, dar macar stii ce cautio E foarte important sa stiti ce vreti. Initial. subconstientul tiu. Sinele tiu nu iii da niste sernnale chiar corecte, dar in momentul in care incepeti sa aratati ca 0 doamna din "Specii·, plecate 101 vanatoare. atunci devine interesant. Dar voi trebuie sa sesizati clnd ali plecat deja 101 vanatoare. inseamna d este 0 dovada de norrnalitate si sanatate sufleteasca. De obicei, a femeie care a fost depresiva ~i em: in cepe sa arate ca 0 tipa din ..Specii", lnseamna caepe 'calca ~QItcta. V-am zis: clod urnblari ell tricouri, faril sutien, manipulati, sa stiti, Pentru d noi, Bra sa vrern, sun tern atenti 101 eu totul altceva decit dialog. Asta lnseamna ca vii bazali pc slabiciunea noastra - nu e rau. e dreptul vostru. La fel, se poate rnanipula prin ernisii pe centrii energetici. Vreau sa va spun ceva: eu sau oricine, nu cl 01$ face asta Oleum, poate s.i emita pe chakra 2 timp de 100 de ani, daca nu rezoneaza cu nimie din voi, nu apare nici un fel de atractie, ricoseaza. In momentul in care se lntalnesc niste energii, atunci apan: rezonanta, dar asta nu tine de: un singur individ, ci de doi. Nimeni nu va poate induce decit lueruri can: i$i gasesc lacasul in sufletele, mintile si instinctele voastre, Va e dar? Deci.Bsati prostiile astea cu "cineva mi-a Bcut, rni-a indus", ci nu se poate decat dad rezonezi cu de. AJtfc:l, nu, ricoseaza din mine. Principiul rezonantei se aplici inclusiv la rnanipulare. Aici apare sexul ca dependenta, ea si co-dependerita. . Existi dependents sexual!? Existi. E dar d in rnomentul in care te simp bine cu cineva, devii dependent Dependentd inseamna in mornentul in care nu poti renunta 13 ceva, in care devii, efectiv, ca un drogat, in care nu poti spune nu, DM astea sunt cazuri desrul de rare $i nu prea se aplica oamenilor de nivelul n05OU, seaplici mai muir vedetelor, E mult rnai uWr •.ca vedeta, s.i devii dependent sexual declt C3 om .normal, $i atunci nu sunteti in pericol. In etta a: pciyc:~ serul ca magie, este adevarat ca cineva care $tie ,i cuno:qtc: sa folosC3Sc1 energiile, $tie ca prin sex se produce

armonizare, stie ca prin sex e:xista niet·· . di t • I " e energn care se lr.lnsmuta ~n r~ parte: l.ntr·a lJ ~istie ca se poate manipula laacest nivel ar VOl .spu~ ca este u~ pdcat si este un paeat care este pUtit acum sau altadata. Se pracrica? DOl.E util? D m 'I d fi . secreti si spioni ar fi foarte uti] Nu $'( °d .e. ,:lea am agenn • • IU aca te intereseaza sotul tau care este pc .ITB dte: curse a faeut c u t ro Ieur, I anurmte moIn ' mente, p.~ate fi IOte~c:.'iant. ar colse poate? Da, se poate $i nu voi D da detalii pentru ca nu cred col lsta este scopul. Idcea este d ~~atj ell t~~s~erul de energie, se produce si transferul de energii ~I informatii $1. automat, acesta poate sa dea nistc date Sarcina si sexul . . I?in .pun~t de veder: crestin este dat un canon prin care nu al voie ~~ faci s.~ cu. 0 lemeie insarcinarj, T rebuie sa vii explic ceva: $t11cum If I dai searna dad 0 ferneie este sau nu insarcinata? Se masoarJ Gabriella cati rnetri se ana de ea. Dad Gabriel este total suprapus femeii, atunci este 1000;0 sigur lnsarcinata. Dacd este 101 0 jumatate de metro. un metru, samd, nu. Dar clnd se suprapune perfect ferneii, aceasta este lnsdrcinatd. irni pare rau, dar nu cred cii lui Gabriel ii place sexul oral. normal sau anal. Regret. Nu credo Nu l-am intrebat, dar rna indoiesc. in rnamentul in care lncerci sa te culci eu doarnna care este lnsarcinata, Gabriel a tuns-o d lui nu-i plae chestiile astea cu zemuri. Si pleaca. Si ce se intarnpla? Femeia rarnane f<ira protectie divina, filtul rarndne fara protectie divina pana dnd se curata. Stiti cit timp esti necurat dupa ce ai facut sex? 24 de ore. Adica, daca faci sex:dirnineata, faci dus seara, esti curat a doua zi dirnineata. Sunr 24 de ore in care femeia este fara protectie divina si arunci, inter::~~.vine ~i de aia apar bolile asa-zis congenirale, nu genetice gena presupune un defect genetic - congenital insearnn.i 0 enerf giecare intervine asupra genomului in timpul vietii intrauterine, Deci, asa apar bolile congenitale! Nu vorbesc de atacuri psi, d existii si asa ceva; nu vorbesc de magic, d exista si asta, Eu vorbesc stricto-sensa despre sex. Ma veri lntreba: dar de ce, dad este in taina casatoriei? Penrru cj vrern, nu vrern, IlU suntem 100% curari, vrern, nu vrern, in tirnpul actului sexual se transmit

raul

176

/
faci, nu ~c:a.d.enici
0

;-;--

177
valoare, Dad e lui Du~nc:zeu sa faei $1 n~ faa~ .11 mcurcat-o pentru ci ai incilcat voia divinl. Dad nu e .vOla lui Durnnezeu sl faci si faci, iti scad toate valorile, Cia!?
~lmplu.

inclusiv energii negative, "Tern, nu vrern, energiile alea negative
r.imin in cimpul ferneii unde? In eel rnai fericit caz, la nivel de

voia

cham 2.

Si dad

este mai slab. Ce este mai Pentru c4 rtiJdblpld lmpottiua

rirnan la nivel de cham 2. unde se due? Unde slab? Farul, Si acolo lovesc, De ce? snaii - (inl'; minte treaba astal De asta

:;;
,i: • ". 1

~
_

nu este voie, Stiu ti runt unii care zic ea... dar nu e asa, pentru d depinde uti. energie vine, ce vine, de unde vine, cit duce, cat duei tu, cit duce respectivul barbat - sun! multi factori care in fluAditi. cdc noua luni sa stai curninte $i dupa aia sa mai stai cuminte inca 40 de zile si cu inti 0 luna - cam un an ar trebui s! stai cuminte tu, ca barbat $i ea, ca ferneie. Teoretic, Vorbesc foarte series, nu gJumesc. Dacs nu, macar sa. nu termine inluntru ca sa nu rlmina energia aia in camp $i 51 f.ta baie imediat dupa - vorbesc foarte series, Oleum nu mal glumescl Pentru d. nu va doresc sa treceti prin erperienta de a avea un copil cu problerne, Dad moare, nu c nici 0 problema ci f.tci alrul, dar dad. traiesti cu el cu defecte pana fa 20 de ani, cum e? Sa nu ti se miste in pat si sa it sc:himbi cl bee pe el, al? Ce ziceti? Pentru ci sunt defecte de migrare care apar in luna a doua, a treia sau nu stiu a cdta. Merita? Pentru 5 minute. 20 de ani? Sunt luauri can: se descopera dupa ce it naste copilul- am prieteni, medici, care au descoperit asa ceva la copilullor dupa 6 luni de 101 nastere. Si menta? Nu.
curninte. enteaza treaba asta, Ce e de facut? T ecretic, ar trebui

de platile karmice de genul .iSla.
S~neer. ~ulto~

sa fie misiunc personals, 1.1un moment dat.Sau lena, chiar, Peate sa tie plata karmica. Sa va fereasea Durnnezeu
~oate dintre voi care aveati gargauni in cap chiar

' _. ;
I

I

i
'

sa stai

v-ar pierde bine mste pl.iti karmice de genul .iSla. Mi-a zis rnie odata cineva pentru d eu a judecarn d erarn curat si bun $i na! si mi-a zis "da? bun" $i mi-a urat de bine. Si nu c.i s-a irnplinit ca a vrut eat dar a creat prernisele sa vdd cum este si avea dreptate. eu nu stiu tot adevarul. Stxul/i JUbpmonaiittililt pdrintilor Exist.i subpersonalitatile parintilor care se manifests prin noi. Am scris pared de 0 lipa care vine la mine si imi zice "rna. am $i eu 0 problema", "ee problema", "cu toti tipii cu care sunt, toti vor sa inti fad sex oral, iar mie nu imi place; $i rn-a pus pe g;induri ce au 3$tia $i am inceput sa caut". De fapt, ea manifesta subpersonalitatea mamei ei, Mama ei era 0 tipa care avea un SOf asta se incimpla
~a d. incercati

,

;I'·:~ :\
1.,1

sa nu

rnai judecati dad nu stiti tot adevarul. Nici

'."_

E adevarat ti e a intreaga poveste cu spiritele care se nasc $i vin si spirite care. rna rog dar, stricto-sense - de ce sa? Se poate naste un spirit care a ales sa stea 20 de ani in pat. Perfect. Dar de ce 51 se nasci Ia voi? Lasa, sa se nasci 101 altii,

.,~ ... In alta ordine de idei, a propos de valori ~ide SN-uri ~i mai stiu ell ce - cei care iJU cit de cit cunoastere - e foarte importanta vou lui Dumnczcu, 'RVD-ul Daci e voia lui Dumnezcu sa faci,
nu
.-

Va e dar ci nu este chiar O.K. sa fad sex in timpul sarcinii. Deci, rna bazez pe practica terapeutici lunga ~iceea ce va spun,

programe, niste scheme de vizualizare si sa le implineasca. Erau aut de puternice indt se manifestau. De rnulte ori, in viata voastra sexuala, se poate Inrarnpla sj .se manifeste subpersonalitatile parintilor, in cazul baietilor ltatii, in cazul ferelor - marnele. Se poate intdmpla ca, de fapt,
.: ;-.~ 'dorintele unora - exacerbarea dorintelor unora -

clnd era foarte tanar.i - si asta se aseza pe acelasi loe 13 televizor si acolo statea. 5i la un moment dat, s-a scapat ttmi·a~ fi dorit si eu un alt barbat, nu ca asta .11rneu care e ca lernnul Cert este ca toate dorintele, frustr.irile, fanreziile ei sexuale, Ie proiecta pe fata ei, lar ceilalti nu faeeau dedt sa intre in niste
II.

va spun din carti,

sa

tic ma~i-

fcstari ale marnelor care nu au avut curajul sa le puna in pracnca din cauza unci educatii gresite, iar fetele nu fae decit s;i l~ rnanifeste, Adici, pe principiul intr-a fa~ilie este u~ sub:on$tte~t de familie care din cauza d se practlea 0 abstmenta fanara, se

!
\
1

~
"

,

",

17B

OVIDIU·DRAG05

ARGE5ANU

D« fa

ux fa InJumntZliit

179

sa rna Inteleg $i cu. Sa stiti ca lumea spirituala in timpul sexului este [oarte ciudau. Stii cand iti dai seama] Cand lncepi sa vezi - te uiti 101 el $1 zici ..ba, pard nu e el, dar cine e?" • "dar tu cine esti? ... "tu du-te,
buie Saul Ii UTa - mai exact sadismul Ii sado-maso Sadismul $1sado-masochisrnul sunt demonice, sa stiti; sunt forme de r.inirc: , sunt forme de ur.i asupra propriei persoane si , asupra persoanelor alrora, adici: iti manifesti ura fall de propria persoana prin masochism si hi man_ifC$n ura ~'l.e .a~tepcnoan.e d prin sado-maso, prin sadism. Vreti, nu VTCll. s~ $t.Jtl ca sexualitatea are una dintre cele doua cornponente, deci nu se poate alrfd intr-o mai mica sau mai mare masura. Intre: anurnite limite sunt socotite norrnale aceste componente - nu trebuie sa te muste aut cit sa iti lase urme, dat:funt mu~~turi care. dau 0 sen~ zatie placut:ci $1 asta e 0 forina de masochism, pe cand ~tu~c!
vino tu".

umfla, se umfll, se urnfla $i se manifesta pe calea minirnei rezisrente - calea minimei rezistente fiind copiii si, deci, de ce se poate lntampla ca 0 fetira sa aiba exaccrbari sexuale? Pentru ~a mama, de fapt, rnanifesta 0 doza de frigiditate care ~te 0 chestie educaticnala sinu una de fond. Va e dar? E COl 0 mmge care ra· sufll pe unde ii este rnai user. Prin copii. Sirnplu. De rnulte ori, prin barbafi 51! poate rnanifesta agresivitatea tatalui, Dad ~I,un baiat, poate sa fie cit se poate de pa$t::tje, _dar 5C P?atc rnamfcst~ subpersonalitatea paterna si poate fi agrcsiv, dur $1 bldlran. Ce·1 de facut, doamndor? Sa fac diferenja intre de $i sa rna lntelcg eu roti cl de venit-tal vine.Se nianif~~a. nu ai ce face si atunci, tre-

"

,

"

.

~,;:

'r-

clod rnusti este 0 forma de 'sadism, Ele exista lntr-o mal rruca sau mai marc: masura. dar depinde care este limita dintre de. Pma la urma, limita dintre parteneri tine de acceptul arnandumra, Limita general valabila - dom'le e dar ca daca r.iman urme, deja nu e O.K. , dar asta trebuie ca fiecare sa si-c cunoasci, Tot ce pot spune este ci eu in viata mea nu am int3J.~~t~~9.t a singura upa care era d~a dre:ptul masochis~ ~iasb- pentru cl n~ intdegeam ce probleme arc. Si abia dupa un an de: zile mi-am

dat searna ca era 0 manifestan: a unui masoChismc,:" era 'du, era Tau ~i nd am lntrebar-o cum e cu saul dur, mi-a zis cl liplace d foarte dur si cl nu avea pane de el pentru ca este casatoritl cu un tip care e cat se pcate de bunut. E 0 problema pentru cl ar fi avut nevoie sa a batao Deci, in momentul in care si-a gasit unul care i-a tras doud bucati $i care i-a pus un genunchi pe ceara $i nu stiu cc i-a mai facut, i-a indoit mdinile pe la spate $1a legat-o de nu stiu ce, tipa s-a linistit, Asta vine tot dintr-o forma de autoculpabilizare din alte vieti, deci de neicrtare asupra propriei persoane. A propos de sexualitatc $i tarile rnusulrnane. Sa stiti d sunt tari in lurnea asta - si Egiptul pare sa fie una dintre ele, eel putin asa mi s-a SPU5. a venit cineva si rni-a paves tit - exista zone in care femeile sunt mutilate; fetitele sunt mutilate la nastere taiate labiile rnari, cusute, inclusiv seas clitorisul - $i sc mai praetica inca. Eu, din puncrul <ista de vedere, vreau sa spun cl tarile musulmane sunt 0 rusine pentru rasa umaria. Adicl, desconsiderarea femeii ca orneste a problema mondiala. Nu voi milita pentru, dar eu, ca si men tali tate. nu pot fi de aeord cu asa ce~. Din punctul rneu de vedere, este 0 doza de incultur.i crasl spmtuala - tot ce se intampla in fanle musulrnane. Ma refer la rnutil area ferneii, 101 faptul c;i nu Ie vezi. Eram in acroport, in-am intalnit cu un musulman care era cu nevasta-sa - era ca 0 stafie, Prin Helsinki era lmbracata in negru. nu vedeai nirnic. Frate, sa o intalnesti p~ asta noaptea, prin casa: bine, ~jne in v~z~tj ~ise , duce la baie noaptea. Faci infarct. E 0 mtreaga dernenta In tanlc astea, iti sta rnintea in loco Asta este unu~ ~in motive.le pe~tru 'In tarile rnusulmane, m-ar oripila, E adevarar CJ nu care nu mcrg ~ .. '. t" inunat - am fast rnusulrnan mtr-o alta VIJta , am acut t un rm sun hi b · mu 1te Ia viata mea. dar IOU am mai evoluat , m-am mal sc irn at \,
'~

,
;

,.

.

,-

intre timp. I 'BI 1>., I c i t MISA ~ yoga U1 IVO aru. I su- cunos I si in ceca ce pnves e .' ·I d a- stiti Cii am Slat •~i01111 analizat di .• mu t pe B Iva am. ar 5 "( t 1- foarte fa ' el a avut 0 rmsiune persona a ivma - .. c Ii enomenu, I MISA $) .. bi .. - di . intregu Isene1 firmal1e sP re stupoarea B'volaru sa aiba ~I ra .':stezlI nu aceasta a .. a mlSlune Doamne-Doamne 1·'] tnmlS pe I

:

i

180

OVIOIU-DRAGOS

ARGESANU

Dt l~ SIX la Indumntzti;;

,r

181

foarte dragu~ Sa fud trezire spirituals la nivel de chakr.i 2, adici d a preluat toti oarnenii care aveau exacerbate sexuala $i nu numai, si sa ii invete, sa ii educe si sa ii adud la un anumit nivel de culrura 101C4n: sa poatd sa mearga rnai departe, Nu toti cei can: fkeau sa in grup au ramas acolo. Stiti. cred d mult sa in grup au tacut ~i ilia de la Woodsto~ ,i ilia de la Stuff Stock, ,i tori cu toe. toe. toe. Nu zic d toti de la Woodstock. dar e dar ci dupa ce luau pe nas, beau ce putea si nu mai stiau care cu care si se reorganizau - stiti bancul. Mil reg, dar ca idee. -A awt 0 rnisiune foarte ciudata si ceca ce a suparat 101 el it fost faptul d ~cl impotriva rnasonilor, d a avut aulia adepti si faptul d a atras intelectuali. Problema nu este Bivalaru! Problema este Biserica Ortodoxa! Si va spun de ce: dad tu ai 40 de mii de oarneni care sunt in mare parte intelectuali $i se due la Bivolaru, tu ai 0 problema. ca biserica, nu Bivolaru.Inseamna COl tu nu esti in stan: sa atragi oarneni care au creier, Si dad ru, ca Biserica Ortodoxa, nu esti in stare sa convingi pc: nimeni de adevsrul pe care i1 sustii, lasa-te de asta, du-tel Asta e problema, nu Bivolaru. El a acut ceea ce a stiut si se pare ci a i3cut-o bine, Dar dad tu, cu tot adevarul pe care zici d iI ai de dour mii de ani; nu esti in stare 53 convingi niste oarneni de adevarul pc care: iI spui, inseamna ci nu ai nici 0 valoare spirituala $i nu ai nici 0 traire spirituals - sexuala, 0 intelegem; inrelecruala, vax albina; dar spirituals, 13 fel. Ala e problema! Bivolaru a plecat, dar eu nu vad bisericile mai pline de cind a

plecat d.

.

.;

Problema $tili care e? Spre deosebire de Biserica Catolica can: are intelepciunea de a analiza toate fenornenele $i de a da un raspuru. la un moment dat, fenomenelor, ortodoxia trateaza torul de genul asta e demonic; asta t tit fa diavowL Si co asta am lncheiat cu sc:xul. Imi veti spun~. cum e cu Indumnezeirea. Pail vreau sa ~ spun un luau simplu: in momenrul in care !~ fi "rezCilvat veti prnblemele relativ 101 sa, veti-descoperi ci, de Capt, sunteti in Dumnezeu. Indumnezeirea lnseamna sublimarea unci energii, ~.

""""

~nscenderea. Saul tot in Durnnezeu e dar schirnbarea '•. ., , energr 1 sexua Ie • ~nergll di I or I~ ivine, este, de fapt, calea IndumnezeiriL ~~ fae mCI apo'o~ia sexului, nici pc cea a abstinenjei sexua~e, mCI pe cea a contmentei sauale caci despre 3513n-am vorbu. E~ spun doar cj baza spiritului uman - vrern, nu vrern _ e saul $1 cit in functie de ceca ce facern cu sexul asta nai evoludm sau nu din punct d,e v~dere spiritual. Negarea lui este 0 negare a noas~ personala $1 once negare nu duce la nimic bun. Si arunci, solutia este: unu - sa afiu ce preferinte sexuale am, indiferent de natura lor. Stifi, era faza aia cu care e diferenta dintre erotism si perversitate: erotism est: dnd faci sex si te mangai cu 0 pana, perversitarea este cand te mangai cu toata gaina, Pe mine nu rna intereseaza preferintele voastre sexuale, eu spun doar d trebuie sa vi le cunoasteti, Eu nu spun cd trebuie sa faceti sex pe toate drumurile, eu spun cJ e Ideal sa va lntelegeti organismul, necesitatile; Iirnitele; sa va acceptati propria sexualitate, sa acceptati de ce sunteti fernei, de ce sunteti barbati; sa va iubiti ca sunteti fernei sau ci sunteti barbati; sa iubiti partea feminine din voi $i pe cea rnasculina din voi, sa le acceptati pe amdndoua astfel inclt sa coexiste pasnic in voi, amandoud, Eu nu am 0 problema in a primi flori - cineva rn-a injurat: "Cum poti sa primesti flori? Un maestru care prirneste Ilori .," Mai; este partea ferninina din mine pe care 0 accept $i 0 iubesc, este partea aia prin care recunosc ca-mi place sa imi fac rnanichiura, da. Sit sincer, mie rni-e jena, dar am sa rna due sa imi fac manichiura Ia rnanichiurisra - tara se ducea, Deci, esre partea . ferninina din mine care exista: este 0 parte fern inina in mine care rna face sa lmi placa sa rna uit 101 toale si eu a accept. E partea '":' rnascuIina din mine care rna face sa fiu agresiv, sa glndesc, sa rna bal. sa fae multe - mi-o accept. Ma gdndesc la de. imi plac aceste piirti aJ.emele asa cum sunt. Am cam, neglijat partea fe~i~ina init due sa imi fae parul la coafor? Cineva rn-a pozat $1 stateam asa intr-o parte - parca erarn 0 doarnna in asteptare -, dar ?U.ma deranjeaza cl e partea ferninina din mi?e ..De fapt: atu~cl can~ te deranjeazd 0 parte din tine, te der.mlezl tu pc nne ~I te rupl.

182
"J

OVIDIU·DRAGOS

ARGESANU

De fa ItX lti/~dutnnu.tirt .

';

1-

,

183

-r

':

.'!

:"

~-,

; :,

.

,

I'"

..

i.
l

~.
[.
~,

, ,.
,I. _"

.,:.
,! ' e

~. :.

.,
. ,

! :~;.

·1 II
i.

In momenrul in care te iubesti asa cum esti cu defeetde tale, si esti in stare sa ti clzi de defectele ~i de calitatile tale, arunci esti O.K., dar nu trebuie sa ramai doar cu casul, ci sa le schimbi, dar asta e important - sa stiu CX&Ict ce rna bazez, Nu reusesri inpe totdeauna singur. In evolutia mea spirituals, am avurnevoie de un duhovnic, de mai multi, Am avut 3-4 duhovnici de la care am invatat ortodoxie, m-au invatat tot C~ au sriut ei, Am avut nevoie de un maestru de arte rnartiale sa vad lurnea asa cum 0 vede d. Am avut nevoie de: maestru de qi gong sa vad lurnea asa cum 0 vede d. Am aVUI nevoie de inforenergetici 53 vad lumea prin acest aspect - Vlad Rusescu, comandorul - pe care ii respect chiar dad nu suntern intotdeauna pe aceeasi lungirne unda, ii respect pentru ceea ce au Bcut pentru cunoasterea spirituala, Eu nu cred in credinta oarba, nu irni place credinta oarba, Asta este apologia celor care vor sa detina puterea si care vor sa manipuleze, Tineti rninte treaba asta. De cd Pai, cum sa va rnanipulez dad voi stiti, N-am cum. Dad sunteti oi, va pot duce oricum, dar dati sunteti oarneni, nu mai pot sa va due unde vreau eu. Si atunci, stati oi. Plstoritul nu inseamna sa r.imanep oi. Pastoritul este sa deveniti oameni. N-o sa placi nimsnui' Stiti ci a eristat in viata mea un irnpas $i asU a fost nevasta-mea a doua, Si am avut urmatorul impas: dad 0 inval sa rnascare, afla mai multe decat trebuie; dad nu 0 invat, nu irni fac menirea ca mentor. Dec, a: fae? Si am zis: 0 inval $i sa afle clnd va voi Dumnezeu, Si am. invatat-o pentru ci, rna mg, am f.icut $i ell prostiile mele 1aviata mea. Imi pare cau? Nu. Dar asta este problema, d in mornenrul in care ii inveti pe cei din jur, pot alb lucruri despre tine pe care: sa nu le placa, IJi asumi treaba asta, O~ nu ti-o asumi, O.K. - problema til. V-at placea sa mergeti nu stiu unde $i sa iivedeti pe totiniste minwup, dar nimeni nu vrea sa.vorbc:ascl despre partea lui mai asrunsa, despre umbra lui- Neavand cp~j sa vorbeasd despre umbra lui, toli pamn nq~ minuna;i. Hello, suntem pe Pamant. Ml "ede:ti pc: mine in ~, pe U? nor, lc:vitand? Nu. M-am ridicat

e. e tot - ce putm un lucru. Va e dar? Atlta tim cit mai ai un.~mgu~ pacat, stai.legat de Pamant. ~a ca, pana mj~j vedeji unJub~llutInd pe ~~n, lasati-i cu preasfintiile si sfintiile, Si as: e va a I pentru oncme. .
In

la cer? Nu.lnsearnna bin d I·

ca rnai am ceva care rna tine Iegat d e Pamant .,
.t'

e.

p~ ea!cOl ~volutic~ voastre trebuie

sa aveti

curaj

sa va privit:j

de

oglmda. S,a s~unetl f~arte dar ce vreti de la viata. Solutia nu este. sa n.~gatl, el ~j luati ce vreti. Poti sa renunti la glorie - bdi, daca 0 au Nu. pon renunta Ia (eva ce nu ai, Deci, prima conditie ca sa renunn I.a ee~a este Sil ai ace! ceva, Cand spune Iisus "Icapada·te de nne .$1 u~cazj·Mi Mie". presupune doua lueruri: unu - sa te cunosn pc: tme $i, doi - sa renunti la tine. COl sa ma cunosc pe mine. trebuie sa experimentez. Ceca ce te face sa cu. nosti este num~i experimenrul - ,nu trebuie sa merg pjna la c~pdt, dar pot sa expenmentez. Exista un nivel dincolo de care $11U foarte dar ce se poate lntdmpla, dar numai experimenrul imi poate de:monstra ce sunt $i cum sunt. Nu va fie teamd sa traiti! Voi nici nu $ti~ sa traifi! l-am pus pe maestri mei sa scrie pe 0 foaie de hartie tot ceca ce lsi doresc, deci varful, da? Idealul, targetul, telul=- din punct de vedere spiritual, profesional, fizie, urnan, tot. sexual... ~i ... aaa ... aa3 ... mai rnergeau pe drum si inca nu stiau ce vor. Un om care nu are un lei pe un anumit plan este ca 0 corabie care plead dintr-un port f.ir.i nici 0 tinta precise - aaj, dar noi un de mergem? Stabiliti-va targetul: eu vreau sa stiu asta, eu vreau sa invat asta,
eu vreau sa aiung acolo, vreau sa merg in excursie acolo, vreau sa

J,

am atatia-bani pe an, vreau s;i!... Noi ne afldrn in situatia politistului, ..Doarnne, da sa castig la Ioz in plie", dar nu ia Jozul. Stabiliti-va ce vreti voi si, in rnomentulin care vrei ceva cu adevarat, nu numai ru, reate energi, ile corpului tau si, implicit, intreg tot Universul se canalizeaza sa produca acel Iucru, Nu rna inrereseaza dad e bun sau r.iu. Aveti timp sa vedeti dad ceea ce va doriti este bun sau rau, Ar fi ideal sa vreti binele de la ineeput, dar eu $tiu d, pjna ajungeti voi sa vreti binde. e sa vrefi foane mult prost. ~a am Beut $i eu; ~i .$a J

184

OVIDlU-DRAGOS

ARGESANU

.

;'"

-

...._

Ddau.:t 1~!nJum~tZlirtl'

:

...:

·)85 '

am dzut $i la ceilalti,

ca

erperienra rn-a invatat ci nurnai din

I,··

, ..~' .:

;.: :·.1 . ,.:..

greselile personate inveti, rar lnveti din greselile celorlalti _' avocatii ce rna; im·ata din precedente. DOl?Usafi povestilel Puneti mana ,i im-3tati $i traiti. Stili ce veti ajunge? Mai batrani si va va parea rau cl v-ati irosit viata, Si vreau sa va spun ceva: nimie nu este mai pacat decat sa-Ii irosesti viata, timpul. Si dupa aia sj gasili rnotivatii proaste. _ Intn::blri, facem 0 sesiune de intrebari. Exista dorinta 5cxuala ~!1Lumina? Da. Cum poate f pmdusl? Pur $i simplu se inumpla, nu.poate fi produsl. Ganditi-vl ca b. un lucru firesc _ lumina. armonie, iubire - $i el SI! inurnpia pur $i simplu, Cmd vorbesc despre a produce un lucru, deja produce: mentalizarea, presupune intentie. Or dragostea nu presupune intentie, Stin, cit e ceasul? 20, 20 ~i sa,.. Oleum!Nu merge a ap. Dragostea estel und? and simp. Este sau nu este, Problema e ci s-ar putea sa nu fie cu aceeasi persoana .. De4 iubirea este atune $i in momentul respective Cum iti dai searna? Simti, Se deschide chakra inimii. A propos de Misa - momc:ntul deschiderii chakrei inimii este, de fapt, un moment at iubirii sufletesti, OIlubirii divine. Nu stiu cati dintn:: noi facem i sa sau dragoste cind ni se deschide cham inirnii, mai mult decit ci ne minWca. Asta e deosebirea! Cmd faci ci P se, e una. Cand faa d ti se deschide chakra inimii, este altceva. Ideal este sa faci cind runt amandoul. Ana e deosebirea dinrre iubire si sex. Dragostea absoluta presupune.mornenrul in care transcenzi semalitatea $1 iubesti pe toti. oamenii 101 fel, si iubesti toate femole La fd si pe toti barbatii l~ fel - asta nu lnseamna ci te culci cu toti, nu am e ideea.In fiecare vezi chipullui Dumnezeu si in fiecare vezi frumusetea $i atunci nu mai apare cl are 90-60-90 sau ci. are UO de: kg. pur $i simplu ezista, Este evident, Toanai asu face C1 oamenii sa fie a13t de diferiti $i sa poata face dragoste cu diferite chestii,.rna 109. cu diferite penoane:, desi p~_foarte ciudate persoanele respective, dar asta tine de natura sufleteasca, Dumnezeunu ne vede prin prisma prin care privim noi miss-utile; Du~u nu ne: vede cl obiecte sexuale. ne vede

ahfd, ne vede COl un. tOL Iubirea d·lVl·na· , 0 persoana,• Chiar ' c. d ,IIlCC;ta rar ael nu este cea mal frumoasa, sl fie atrlgatoare. Nu vorbesc din punct de vedere sexual: S~ualitatea, imi pare ~uJtine cent ,i de I~~ra. as.ta - ~a ~m senosi. Orice rni-ati spune voi, oneall iubire divina ~I mal snu eu cc: nu hi este indiferenr cum arata a per~oanj .. ~ar es~e c.lar ca, In momentul in care iubesti pe cineva, u iubesti I~C~USIV~I def~c.tde fizice. Asta se poate intampla. • Daea mtr;> cdsnicie un partener in$eala? Da, Gjndi~i·va d in momentul tn, care inseala, in mornenrul respectiv, preia din karma per5o~~el .cu care se arrnonizeaza. Fiind partenerul tau, automat prerei din karma celorlalti cu care a fmt el, Automat v~ne:pest~ tin~ si as,upra copiilor vine - cade pc copii pentru ca el sunt eel mal slabi, dar platesti si tu ca partener chiar daca esti
credincios,

in Durnnezeu - e foarte sirnplu sa taci treaba asta. in momentul in care vrei sa faei dragoste, deschide toate dirnensiunile - dad I! de la Durnnezeu, se lntarnpla, dad nu e de 101Dumnezeu, nu se mai Intdrnpla nimic. Punet. Dumnezeu nu Sexualitatea

Omul lndumnezcit dad mai are nevoie de sex? Pli, stiti ce se intarnpla? Inchipuiti-va ce lnsearnna un om Indumnezeit, Un om Indumnezc:it este mornentul in care it vad eu pe Aivanhov cu parol alb $i barba alba. In momente in care: transcenzi mai ai nevoie de: sex? DOl,it vad stand cu a doamna $i mangaindu.se nu it void neaparat avand penetrari, dar atingere, da. Atingerea poate avea si certd iubire am. sa aiba neaparat co nota tie sexuala . E dar ci Durnnezeu are si valenta sexuala - deci, sexualitatea este 0 chestie care este in Dumnezeu, ca este poarta catre entitatile mai joase, asta e altceva, dar tot in Durnnezeu sunt tori.

.,. are 0 problema cu se.xul nostru $i nici cu sexualitatea noastra, Ba este chiar pro. Evident ci este mult rnai larg dorneniul. Renuntarea la sexualitate nu duce neaparat la Indumnezeire. asa cum nici sexualitatea nu duce neaparat 101 Indumnezeire, dar raportul relativ la sezualitate duce sigur 101 indumnezeire. Modul cum ~j ra~ort~ Ia sex, adici: nici cei care renunta 101 sex nu sunt mal bum; mCI

,

'

,

••

,;::.;'

.j"

186

OVfOlU·DRAGOS

ARGESANU

De
cei can: fac sa continent nu sunt rnai buni; nici cei care fae sex cit se poate de normal nu sunt mai bun! - fiecare are calea lui. Important este ca voi sa va alegeti calea voastrf spre Oumne~eu! Semalitatea este a cale? Da, este 0 cale de cunoastere personals,

ra sex la InJumneZt;rt

", ,187

oame~i, sefi, subalterni, deci, automat sunt pe cales3 e tot. In escnta estc foarte simplu.
Cu drag!

urc.Si'asta

',

_., -.

"

"

',t

"

ii,

cale de: rnanifestare a iubirii. Sa zicem ca 0 femeie uraste barbatii. Ce pot sa-i zie? Intra in relatia cu un barbat, iubeste-l, cunoaste-l, mangaic·J. Am 0 pacienta care: e asa $1 care zice: .. Numai cand rna gandese la asta mi se face scarba, slU, toate 13 un loe". "Vrei sa rna ocup eu de tine?" "Plead de aici!" Si eu rad de ca, iar ea zice: "Oa, cj tic iti convinc ca cizi de mine!" E dar cl are 0 problema. Pori sa iti rezolvi problema Bra 0 '"expunere 13stirnul, stirnulul fiind domnul ~itraiul cu d? Arunci, ce alta solutie ai ca 5;1 scapi de fobia masculului, decit sa trlie$ti eu rnasculul, eu fiara? Expunerea la fiar.i: iI iei de mie, iI cresti, Vorbesc foarte series. Deci, dad ai 0 problema eu saul, ce trebuie sa faei? Sex! Cat? Cat mai mult, Pana clnd? Pana clnd in cepe sj-~ placa, Si atunci ce faci? Renuntii Asta e mistol Deci: nu iti place sa faci sex, incepi sa faei sex, lncepe sa-ti placa, jar dnd incepe sa-ti placa, gata. Asta e modc:lul cl lnseamna ci l-ai inteles. A inceput sa-ri placi, inseamna d esti O.K., inseamna eil s-a deblocat totul si, atunci, trebuie sa renunti, Va e dar? Asta este calea catre orice. Am un blocaj relativ 101ceva, trebuie sa tree peste acel ceva, Csnd am trecut, lnseamna cj s-a rezolvat, Bun. Astept intrebari prin sms-uri, pc: e-mail. Conferinta asta o voi transforma in cane. Dad vreti, voi face 0 parte de intrebari ti rispunsuri relativ Iatoate cele b-ei teme. Cele trei terne sunt un lOt: Karma Ii Dnptul divin, T spirituald ti amttiinta de sine si De fa sa /a Intiumm:uirr - forrneaza un tot, 0 sfw. De fapt, sa stiti ti aut este baza a tot ceea ce trebuie sa stiti ca sa cresteti si sl OCJlCP in Lumina. In momentul in care veti sti sa faceti toate astea - pentru cl dad stiu care este dreptul rneu divin, atunci stiu cum sa Il cresc $1i!1.seamna c3 m-am inteleptit, iar dacam-am . lnteleptit lnseamna ci J'Cl$e5C sa scap de anumite problemc: care rna tin In loc referitor la sa, bani; iubire, relatii, Iemei, barbati,
0

esre

A$,tepl int~~barile voastre COl sa pun lntrebari $i raspunsuri 101 sflT$ltul cartii, O.K. daca nu aveti lntrebari, sa va fie de folos,

raimz

..

1,':"

":,i
1'",," : ..~" :~

I
t.

..

r

;:

I

I
.
'.'.,.',

,

Cuprlns Karma ~idreptul divin Trezirea spirituals ~iccnstiinra de sine De la sex 141 Indumnezeire 7 52
96

.. :

:

"

I,
i

I

$

!
1

j
. ..

i

--~

.--~-

.~
";"

~.

I

i-

.'1,;,;

,.

DE UNDE PROVENIM?
ERNST RIFGATOVICI MULDASHEV

KARONA RISVAN-VLAD Rusu
care eor::;~~:e~t~;n
R.h • direa di

~~
.:'

\

t-

De ce ne uiU.m unii In oehii alrora? Dernardnd cercetarile, am trrat. ~n 'pro~m compu~:riZ3t. capabil sa analizeze parametrii geometno al ochilor, Cd mill mteresant Iueru s-a intamplat intr-o buna zi cmd, introduclnd in program fotografii ale reprezentantilor tuturor raselor lumii, am emu cornputerului sa reeonitruiascl imagines unor ..oehi medii statistici", Ei apartineau rasei tibetanel Am calculat apoi caile de migrare :1 omenirii din Tibet, calcule care, in mod uimitor, au coincis cu datele istorieerDupl aceta am descoperit d fiecare ternplu din Nepal sau Tibet are drept "cane de vizitl· imaginea unor imensi ~i neobisnuiti oehi. Introducind in program irnaginea oehilor respectivi am reusit sl reconstruim aspectul fizie ill posesorului lor, care 5-.1 dovedit a fi 101. fd de neobisnuit, Astfd, datele absolut contradictorii, pe care le-arn cules, pe timpul erpeditiei, de la diversi guru, lama, swami, precum ~idin opere de arti sau texte religioase, au lnceput sa se configureze lntr-un lant tot mai coerent, ducind la constienrizarea tot mai clara a faptului d pe Tern erista un sistem de "asigurare- il ccntinuitatii vietii, sub fomu conservdrii prin "somathi- a exernplarelor urnane, reprezentante ale diferitor civilizatii, amplasare in pesteri de mare addncime - Fondul Genetic al Omenirii, Am reusit chiar sa gisim una dintre aceste pesteri si d obtinem niste informatii de la asa-numitii oameni deosebiti, care lin lunar in acele locuri. Cu ce ne-a fost de ajutor desenul? Ne-a ajutat pentru d acesti oam~i vedeau $i vad in subteran fiinte cu,o inf.ip$are neobisnuita, Iar pnntre acesti oameni crista unul cie se.uhlnl cu eel din desenul nostru - si chiar pc acesta ei it nurneau cu deosebit respect .EL". Cine este ..£1:? Nu a$ putea sa va r.ispund cu ezactitate, dar cred d este ornul Shamballei, In momentul de fatl, cred cu ririe in existenta Fondului Genetic al Omenirii, In afad de asta, in timpul erpeditiei ne-a mai fast dezv.iJuitJ sernnificatia cuvintului ,.Amin!. pe care noi ll rostim de fiecare dau anmci dndincheiem 0 rugaciune.. La finalul acestei analize mi-am dat seama d am lnceput cu adC'dr.u religia ,i u·cred cu tot suflerul in Dumnezeu,

~e In cc,~.lIlargl a utilizarii tehnicilor de:vinde-

.

Reiki, este un fcno;~~nv;~~;:x:s,~~:~~flor ~~ergetice din .C3tegoria Unite sau pe alte mi' .1 . a not In tarl. Daca In Statele . bi f d e eagun m~toda Relkl esre nu numai utilizatl, dar ~I me un am~ntatl (.1 pra~tl(j independent.i din punct de vedere legal, bl~ R1°'."lma explorarea irnplicatiilor medicate ale sisrernelor Reiki
este a
1.1

a rnceput.

5ire;p~

Legislatura face toate eforturile posibile pentru .1 facilita practice a~estor met~d~ co~plementar~ desi, din pacate, inc.i multi medici de dlve~e)specla.hzjn sunt eel putin sceptici in a aplica [sau chiar recoman a un alu.tor ..paramedical", Tocmai in speranta populariz.irii metodelo,r de vl~decarc alternative - in particular a sisternelor Karuna - ~~ decis .sa edu~m acest~ lucrare care se adreseazd atlt practicantilor Relki! cit JI ~eJor tnte~atl. de lrnbogatirea bagajului de cunostinte in ce p?ve~te vtn~~car~a, iubirea, cornpasiunea si iertarea, Simbolurile, meditatiile, utilizarile tehnicilor specifice, incantarile si intondrile Karuna sunt exploatate in aceasta lucrare pe larg, pc dornenii distincte acortU~?u-se 0 atentie sporitd aplicatiilor terapeutice. Totul pentru ~ studentii sa fie m~1t rnai bine informati. PJ.na 101. urrnd, scopul principal al profesorului este sa ii forrneze pe altii sa continue acest drum dificil,. dar plin de lmpliniri, succese si satisfactii, Lucrarea de farl p~zmta., de asernenea, corelatiile necesare ~i,n mod evident, logice i dm~e sisternul de vindecare Karuna ~ilucrul cu Sfintii Arhangheli, s.tudtul aces.tora fiind lmbogatit de ° serie de aplicatii de natura practid deosebit de utile precum ~ide expunerea utilizdrilor practice ale un or rugaciuni si acatiste in scopuri de vindecare. Analiza problernelor de karma nu lipseste nici ea, aceasta fiind strdns leg;ua de aplicariile sistemului tratat in Iucrare. __. Lucrarea se adreseaza in principal studentilor care JU urrnar cursurile de Karuna Reiki, Insa oricine, de 101 simpli ..curiosi" ~ipand 1.1cei fnteresati in lumina, lngeri, arhangheli sau in problerne de karma, poate profita de pe urma acestei lucrari. Cartea de fata poate fi utilizara CJ manual de studiu al sisternului Karuna de catre colegii nostri maestri si profesori la cursurile sustinute de acestia, in rnasura in care, bineinteles, rezoneaza cu tipul de informatie prezentata.

"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->