P. 1
neoiagones 02.09.2011

neoiagones 02.09.2011

|Views: 220|Likes:
Published by AlexThemelis

More info:

Published by: AlexThemelis on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2011

pdf

text

original

ÉÄÑÕÔÇÓ

:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Áñ. Öýë ëïõ 4469
ÔÉÌÇ 0,80 Åõñþ
 ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
ÍÝïé
áãù íåò
ÇÐÅÉ ÑÏÕ
Κατανυκτικός ο εορτασµός
και η περιφορά της εικόνας
του Οσίου Συµεών του Στυ-
λίτη στην Κορύτιανη
Ιωαννίνων
ÓΕΛ. 13
Πάνω από το εθνικό 
ποσοστό τα Γιάννινα
Μείωση τζίρου 30%
στις εκπτώσεις 
4 Η αγορά συνεχίζει
χωρίς... παζάρι στην
πόλη και ενδεχοµένως
αυτό οδηγήσει σε δια-
τήρηση χαµηλών τιµών
ΣΕΛ. 5
Άρχισαν 
και οι καταλήψεις
Τριήµερη αποχή αποφά-
σισαν τα µέλη ∆ΕΠ του
πανεπιστηµίου      ΣΕΛ. 5
Βετεράνοι του ΠΑΣ 
και του ΠΣΑΠ τη ∆ευτέρα 
στο «Ζωσιµάδες»
Φιλικός αγώνας 
για τη «Φλόγα»  ΣΕΛ. 8
Πρόγραµµα «Καλλι-
κράτης» µε 152 εκ.
ευρώ στο ΕΣΠΑ
∆ιοικητική και
ψηφιακή στήριξη
των δήµων    ΣΕΛ. 4
Εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ
Ο δήµος Ιωαννιτών
αποκτά ΚΗΦΗ
4 Θα φιλοξενεί
τριάντα ηλικιωµέ-
νους, ενώ δηµι-
ουργούνται πέντε
νέες θέσεις εργα-
σίας, όπως ανα-
κοίνωσε ο Φ.
Τσουµάνης   ΣΕΛ. 14
Τη ∆ευτέρα στα Γιάννινα, εξέλεξε εκπροσώπους η Πρέβεζα
Κάλπες για ΠΕ∆ στα δηµοτικά συµβούλια 
Πιθανή η στήριξη από το ΠΑΣΟΚ του Φ. Φίλιου για την προεδρία της ΠΕ∆ Ηπείρου    ΣΕΛ. 4
Η Επιτροπή κατοίκων της Σιαράβα επανήλθε για τα µαγαζιά
Στην Πολεοδοµία
για παρανοµίες
4 Eνώ ο δήµος ξανακλείνει καταστήµατα για σωρεία παραβάσεων µε τη µουσική
και όχι µόνο, σε όλη την πόλη µη εξαιρουµένων αυτών στη Γαριβάλδη...
Μπορεί στην επικαιρότητα να είναι η ισχύς του αυξηµέ-
νου ΦΠΑ 23% στα καταστήµατα εστίασης, µε την αντιπα-
ράθεση ιδιοκτητών και υπουργείου Οικονοµικών, ωστό-
σο στα Γιάννινα ισχύουν τα...παλιά, συνήθη και εν πολ-
λοίς  άλυτα  προβλήµατα  µε  τη  λειτουργία  πολλών  από
αυτά.
Η  Επιτροπή  Κατοίκων  της  περιοχής  Σιαράβα  επανήλθε
χθες  στο  προσκήνιο  µε  νέες  καταγγελίες  (ουσιαστικά
παλιές που δεν απαντήθηκαν) για τη...δράση ορισµένων
επιχειρήσεων στην οδό Γαριβάλδη, ως προς την ηχορύ-
πανση, τα φουγάρα και τα στέγαστρα. Επέλεξε την υπη-
ρεσιακή οδό µε έγγραφο (29 Αυγούστου) προς την Πολε-
οδοµία του δήµου. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη η επίδο-
ση εγγράφων (αποφάσεων της αρµόδιας Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής) από το δήµο σε µαγαζάτορες που ειδοποι-
ούνται  ότι  θα  σφραγιστούν»  τα  µαγαζιά  τους  για  20
µέρες,  λόγω  παραβάσεων  που  συµπλήρωσαν  µε  την
έλλειψη  άδειας  µουσικής  και  παραβίασης  του  ωραρίου,
δηλαδή µετά τις 2 τα ξηµερώµατα...  ΣΕΛ. 3
Γκολ και καλό θέαµα στην Κρανούλα  ΣΕΛ. 15
Κάποτε πρέπει να αλλάξει 
και η Ελλάδα ΣΕΛ. 2
ã í þ ì ç ãíþìç
Στον Τσαµαντά Φιλιατών
«Μπλόκο» σε 381 κιλά
χασίς που µετέφεραν
τρεις Έλληνες      ΣΕΛ. 7
Για την επιβίωσή τους 
και τη «∆ωδώνη»
Oι κτηνοτρόφοι
συντονίζουν τον
αγώνα τους ΣΕΛ. 3
Θες  να  καταλάβεις  τι  σου
γίνεται.  Να  αποφασίσεις  πως
πρέπει  να  φερθείς.  ∆ιαβάζεις
σχεδόν  ό,τι  γράφεται.  Χιλιάδες
απόψεις,  χιλιάδες  απόψεις,
πολλή αµηχανία.
Αισθάνεσαι  πολιτικά  παγι-
δευµένος.  Το  κράτος  σε  έχει
προδώσει και κλέψει. Αυτοί που
τώρα µιλούν, είτε είναι παρασυρ-
µένοι  από  την  οργή  τους  και
θέλουν να το διαλύσουν µια ώρα
αρχύτερα  µπας  και  πάνω  στην
αλάνα  θεµελιωθεί  κάτι  υγιέστε-
ρο, είτε είναι οι ίδιοι που µιλούν
πάντα,  εναλλάσσοντας  ρόλους
εξουσίας, ανάλογα µε τα γούστα
του κοινού.
Είσαι  µε  τους  πρώτους  και
απεχθάνεσαι  τους  δεύτερους.
Αλλά  αισθάνεται  ότι  κανένας
από  τους  δύο  δεν  έχει  τη  λύση.
Η  «Επανάσταση»,  η  «Άµεση
∆ηµοκρατία»  κ.λ.π.  που  λένε  οι
φίλοι σου είναι ωραία, ουτοπικά
τροχιοδεικτικά, που σε γεµίζουν
ενθουσιασµό  και  ζέση  ανθρω-
πιάς  –  αλλά  όταν  γυρνάς  σπίτι
σου,  ξέρει  ότι  ούτε  επανάσταση
θα  γίνει,  ούτε  νέα  κολχόζ  θα
χαραχτούν  στα  Τουρκοβούνια.
∆εν τους το λες για να µην τους
κόψεις  τη  φόρα  και  για  να  µη
γίνεις  εντελώς  αντιδηµοφιλής.
Αν και, κατά βάθος, το ξέρουν κι
αυτοί.
∆εν  θες  να  ακούσεις  καν  τις
«λύσεις»  όσων  είναι  συνυπεύθυ-
νοι  για  τη  σηµερινή  παρακµή.
Το  σηµαντικότερο:  δεν  ξέρεις  τι
θα ήταν λύση. Να πάρει παράτα-
ση  ζωής  αυτή  η  Οριζόντια  και
Κάθετη  Αποτυχία  που  λέγεται
ελληνικό κράτος; Να «εκσυγχρο-
νιστεί»  το  είδος  ψευδοδηµοκρα-
τίας  που  ευνοεί  την  αδικία  και
την  αµορφωσιά;  Αυτό  το  σύστη-
µα  σκέψης  που  οτιδήποτε  αγα-
πάς, βαθιά µέσα σου, το θεωρεί
γραφικό – αν όχι γελοίο;  ÁÍ.ÄÅ.
2     ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου 2011 
Μάµαντος, ∆ιοµήδους, Ιωάννου Νηστ.
Προβλέπεται αίθριος
καιρός  µε  τοπικές
νεφώσεις  το  µεσηµέρι
και το απόγευµα. 
Άνεµοι  βόρειοι
βορειοδυτικοί  3  µε
5 µποφόρ. 
Θερµοκρασία  σε
µικρή άνοδο.
¢ñôα:  Αίθριος.
ÂñÜäõ: Αίθριος.
Çãïõ  ìå  íß  ôóá:
Λίγο  νεφελώδης.
 ÂñÜäõ:  Λίγο
νεφελώδης.
Éù  Üí íé íá: Λίγο
νεφελώδης.  ÂñÜäõ:
Λίγο νεφελώδης.
ÐñÝ âå  æá: Λίγο
νεφελώδης.  ÂñÜäõ:
Λίγο νεφελώδης.
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìå ñá
 Í.   ÁÑÔÁÓ
 Í.   ÐÑÅÂÅÆÁÓ
 Í.   ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
 Í.   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ 25
0
Ýùò 32
0
C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 21 Ýùò 34
0
C
ÉÙÁÍÍÉÍA 21
0
Ýùò 34
0
C
ÐÑÅÂÅÆÁ 22
0
Ýùò 32
0
C
Ùò äéá öõ ãÞ... ùò áíôß äï ôï
Ζεις ιστορικές στιγµές. Το
διαισθάνεσαι, διότι δεν
έχεις ιδιαίτερη εµπειρία
ιστορικών στιγµών. Η ζωή
σου κύλησε µάλλον πλαδα-
ρά – το Πολυτεχνείου το
έζησες σαν µια αντανάκλα-
ση στην Επαρχία. Τώρα,
όµως, αισθάνεσαι ότι κάτι
πάει να ξεθεµελιωθεί.    ÁÍ.Ä.Å
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÃÅÍÉÊÏ ÊÑÁÔÉÊÏ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
×ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ, ôçë.
2651080111
08.30 Ýùò 14.00 êáé 17.30 Ýùò ðñùß
Παπαηλία Άρτεµις
Ν. Ζέρβα 37, τηλ. 35304
08:30 έως 22:00
Παπαδιώτης Ελευθέριος
Χρ. Κάτσαρη 27, τηλ. 76377
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ
ÍÝïé áãþ íåò ÇÐÅÉÑÏÕ
Éäéï êôÞ ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäü ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, Äéåõ èõ íôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, Ρεðïñ ôÜæ - Ýñåõ íá: Αλέξανδρος Θεµελής, Ðïëé ôé óôé êÜ êáé Ýíèå ôá:
¢ííá ÄåñÝ êá, Áèëç ôé êό ρεπορτάζ: ÃéÜí íçò Ãéáí íÜ êçò, Áíôá ðï êñé ôÞò Èåóðñù -
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëé äï ðïß ç óç: ¼ëãá Æáëá âñÜ - Êáñá óÜâ âá, Ãéþñ ãïò
Óïå ëå ìÝ æï ãëïõ, Íïìé êüò Óýì âïõ ëïò: ÌÜñéïò Ãéáí íÝ ôáò
Ïé « ÍÝïé Áãþ íåò» ôõðþ íï íôáé óôï ôõðï ãñá öåßï
ôùí «Çðåé ñù ôé êþí åêäü óå ùí»
Ãñá öåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞ óéá óõí äñï ìÞ: 150 åõñþ
Ôñá ðå æþí, ïñãá íé óìþí, äÞìùí êáé íïìé êþí ðñï óþ ðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñá ðÜ íù ôéìÞ äåí óõìðå ñé ëáì âÜ íå ôáé ï ÖÐÁ 6,5%
ÔçëÝ öù íá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.ne oi a go nes.gr
e-mail: nago nes@io a.forthnet.gr, info@ne oi a go nes.gr
Η άρνηση, για την εφαρµογή των νόµων που διαπιστώνουµε
στη  χώρα  είναι  µια  πράξη  αντίστασης  ή  µια  παραβίαση
του νόµου για συντεχνιακά ή προσωπικά οφέλη.
Είναι στάση για να λυθούν προβλήµατα ή πολιτική σκοπιµό-
τητα κι εκλογικές βλέψεις.
Είναι πράξη ενός ώριµου λαού που αντιδρά σε πωλητές που
προστατεύουν το σαθρό οικοδόµηµα που έφερε τη χώρα
και τους περισσότερους έλληνες στη χρεοκοπία.
Ή  είναι  αντιδράσεις  µειοψηφιών  που  επιµένουν  στη  διατή-
ρηση κεκτηµένων που προήλθαν από πολιτική συναλλα-
γή.
Η κυβέρνηση στην οικονοµική διαχείριση µε τα προγράµµα-
τα που υπέγραφε µε την τρόικα να εφαρµόσει είναι σαφές
ότι έχει πολλά προβλήµατα που µεταφέρονται σε όλους
µας.
Στον  τοµέα των  µεταρρυθµίσεων  όµως  η  προσπάθεια  είναι
υπαρκτή παρ’ όλες τις αντιδράσεις.
Θέλουµε πραγµατικά η πλειοψηφία της µεταρρυθµίσεις στην
παιδεία,  στην  υγεία,  στο  φορολογικό  νόµο,  στο  ενιαίο
µισθολόγιο,  στην  απελευθέρωση  των  επαγγελµάτων,
στην αγροτική, πολιτική. 
Η κάθε οµάδα που θίγεται από τις αλλαγές, που γίνονται για
το συµφέρον των πολλών, όπως λέει η κυβέρνηση, προ-
σπαθεί,  να  σταµατήσει  ότι  επιχειρείται,  προβάλλοντας
κυρίως ως επιχείρηµα επίσης το λαϊκό συµφέρον.
Είναι έτοιµη η χώρα να παραδεχθεί ότι στραβά αρµενίζαµε
και  ότι  ήρθε  η  ώρα  για  αλλαγή  πορείας,  έστω  και  υπο-
χρεωτικά.
Η οικονοµική κρίση και η ανεργία είναι ότι χειρότερο µπο-
ρεί να συµβεί στα νοικοκυριά και αυτό δεν αφήνει περι-
θώρια για «πατριωτική» αντιµετώπιση των θεµάτων.
Τα  πράγµατα  ίσως  θα  ήταν  διαφορετικά  εάν  διαφαινόταν
από κάπου φως, ότι κάτι διορθώνεται και ότι κάτι αλλά-
ζει. Αντίθετα είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι το πρόγραµ-
µα είναι λάθος.
Είναι  πράγµατι  έτσι;  Ή  είναι  µια  ακόµη  παραπλανητική
πολιτική  από  την  αντιπολίτευση,  όπως  γινόταν  κάθε
φορά για να αλλάζει η κυβέρνηση.
Οι µεγάλοι φόροι είναι γνωστό ότι φέρουν ύφεση, ενώ αντί-
θετα  η  οικονοµική  εφορία  γεµίζει  τα  κρατικά  ταµεία.
Αυτά  σε  χώρες  οργανωµένες  όπου  η  φορολογία  είναι
κανόνας, στην Ελλάδα όµως κανόνας είναι η φοροδιαφυ-
γή,  που  υπάρχει  λόγω  της  κρατικής  αδυναµίας,  των
πραγµατικών  ελέγχων  και  λόγω  της  ελληνικής  αγοράς
που  πάντα  ήταν  ανεµική,  κρατικοδίαιτη,  στηριγµένη  σε
δανεικά και στον «αέρα».
Ο κύκλος είναι δύσκολο να σπάσει και να δηµιουργηθεί και-
νούριος. Μέτρα λανθασµένα είναι σίγουρο ότι θα υπάρ-
ξουν. Αλλά κάποτε η χώρα πρέπει να δοκιµάσει και τον
άλλο τρόπο διαβίωσης «σύµφωνα µε το πάπλωµα» όπως
έχουν  κάνει  πολλές  χώρες  και  µετά  από  οµαδική  δου-
λειά  και  ενδιαφέρον  έχουν  ωφεληθεί  όλοι.  Καιρός  να
αλλάξει και η Ελλάδα, ανεξάρτητα από ποιος κυβερνάει
ή θα κυβερνήσει. Βαγγέλης Αθανασίου
Κάποτε πρέπει 
να αλλάξει και η Ελλάδα
ã í þ ì ç ãíþìç
ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ  3
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Σε µία σειρά ενηµερωτικών συγκεντρώσεων προχωρά
ο  Πανηπειρωτικός  Κτηνοτροφικός  Συνεταιρισµός  εν’
όψη  της  νέας  γαλακτοκοµικής  σαιζόν  που  έρχεται  µε
φόντο τα αυξηµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
κτηνοτρόφοι και τις εξελίξεις στο θέµα του ιδιοκτησια-
κού της ∆ωδώνης.
Η  αρχή  γίνεται  αύριο  Σάββατο  3  Σεπτεµβρίου  και
ώρα 12 π.µ. στο Λούρο Πρεβέζης, ενώ ανάλογες συγκε-
ντρώσεις θα πραγµατοποιηθούν την Τρίτη 6 Σεπτεµβρί-
ου  και  τη  ∆ευτέρα  12  Σεπτεµβρίου  στην  Φιλιππιάδα
Πρεβέζης,  την  Παρασκευή  9  Σεπτεµβρίου  στην  Ηγου-
µενίτσα  και  την  ∆ευτέρα  12  Σεπτεµβρίου  στην  Μπαλ-
ντούµα.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κτηνοτρόφοι καλούν
στις  15  Σεπτεµβρίου  και  ώρα  12  π.µ.  όλα  τα  σωµατεία
των εργαζοµένων της περιοχής και των Συνεταιρισµών
που  δραστηριοποιούνται  στο  αγροκτηνοτροφικό  χώρο
σε σύσκεψη στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, προ-
κειµένου να συζητήσουν και να συντονίσουν την δράση
τους  ενάντια  στην  πρωτοφανή  επίθεση  που  δέχονται
από την κυβέρνηση.
«Πιστεύουµε ότι µε τον αγώνα µας όπως µέχρι σήµε-
ρα  καταφέραµε  να  αποτρέψουµε  τα  σχέδια  της  Κυβέρ-
νησης  και  της  ΑΤΕ  για  ξεπούληµα  της  ∆ωδώνης  µπο-
ρούµε παράλληλα µε τις ενέργειες της ΕΑΣ Iωαννίνων
να  αποτρέψουµε  την  διάλυση  της  Κτηνοτροφίας  µε
τιµές  που  να  καλύπτουν  το  κόστος  παραγωγής  και
µέτρα στήριξης της πρωτογενής παραγωγής και όχι επι-
κοινωνιακά τρικ που επιχειρεί η Κυβέρνηση. 
Επικοινωνιακά  τρικ  όπως  αυτό  µε  το  ηπειρωτικό
καλάθι που ήρθε να µας παρουσιάσει ο Γ. Γραµµατέας
του Υπουργείου αλλά δε µας είπε τι θα βάλουµε µέσα
σε αυτό το καλάθι, αλλά και τη διανοµή 3 εκ. στρεµµά-
των  γης  σε  αγρότες  τη  στιγµή  που  60  εκ.  στρέµµατα
µένουν ακαλλιέργητα.
Μόνο τα επικοινωνιακά τρικ την ενδιαφέρουν και όχι
η  αγροτική  παραγωγή  είµαστε  αποφασισµένοι  να
πάρουµε τις τύχες µας στα χέρια είναι ό µόνος δρόµος
να δώσει απάντηση στο αδιέξοδο που έχουµε φτάσει»,
τόνισε  ο  εκπρόσωπος  των  κτηνοτρόφων  Μιχάλης  Τζί-
µας  καλώντας  τους  συναδέλφους  του,  τις  Ενώσεις  και
τους  εργαζοµένους  σε  κοινό  µέτωπο  µε  στόχο  να  µην
καταστραφεί η αγροτική παραγωγή στην περιοχή µας, η
οποία, όπως σηµείωσε, είναι µοναδική λύση για διέξο-
δο από την κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα µας.
Συνεδρίαση της ΠΕΚ στα Γιάννινα
Στο µεταξύ τη ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου στη 1 µ.µ. στην
αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΣ Ιωαννίνων  θα συνεδριά-
σει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης
Κτηνοτρόφων,  µε  κεντρικό  θέµα  τη  µη  ιδιωτικοποίηση
τη  ∆Ω∆ΩΝΗΣ,  αλλά  και  τις  τιµές  στο  γάλα  από  τις
γαλακτοβιοµηχανίες  καθώς  και  την  διατήρηση  του
ΕΛΟΓΑΚ ως αυτόνοµου οργανισµού.
Μπορεί στην επικαιρότητα να είναι η ισχύς του αυξηµένου
ΦΠΑ  23%  στα  καταστήµατα  εστίασης,  µε  την  αντιπαράθεση
ιδιοκτητών και υπουργείου Οικονοµικών, ωστόσο στα Γιάννινα
ισχύουν τα...παλιά, συνήθη και εν πολλοίς άλυτα προβλήµατα
µε τη λειτουργία πολλών από αυτά.
Η  Επιτροπή  Κατοίκων  της  περιοχής  Σιαράβα  επανήλθε
χθες  στο  προσκήνιο  µε  νέες  καταγγελίες  (ουσιαστικά  παλιές
που δεν απαντήθηκαν) για τη...δράση ορισµένων επιχειρήσε-
ων στην οδό Γαριβάλδη, ως προς την ηχορύπανση, τα φουγά-
ρα και τα στέγαστρα. Επέλεξε την υπηρεσιακή οδό µε έγγραφο
(29 Αυγούστου) προς την Πολεοδοµία του δήµου. Ταυτόχρο-
να  είναι  σε  εξέλιξη  η  επίδοση  εγγράφων  (αποφάσεων  της
αρµόδιας  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής)  από  το  δήµο  σε  µαγα-
ζάτορες  που  ειδοποιούνται  ότι  θα  «σφραγιστούν»  τα  µαγαζιά
τους  για  20  µέρες,  λόγω  παραβάσεων  που  συµπλήρωσαν  µε
την  έλλειψη  άδειας  µουσικής  και  παραβίασης  του  ωραρίου,
δηλαδή µετά τις 2 τα ξηµερώµατα...
Η  κατάσταση  γενικά  στην  πόλη  µε  την  ισχύ  της  κανονιστι-
κής  απόφασης  έχει  βελτιωθεί,  όµως  δεν  λείπουν  οι  παρανο-
µούντες  εκ  συστήµατος  και  η  δηµοτική  αρχή  οφείλει  να  µην
κάνει ... εκπτώσεις και διακρίσεις.
Ηχορύπανση, φουγάρα, στέγαστρα..
Η Επιτροπή µε τις υπογραφές κατοίκων, απευθύνεται στον
προϊστάµενο  της  Πολεοδοµίας  ως  αρµόδιας  για  σειρά  προ-
βληµάτων και παρανοµιών που δεν έτυχαν παρέµβασης, παρά
τα  δυο  υποµνήµατα  προς  τον  πρώην  και  τον  νυν  δήµαρχο,
όπως σηµειώνει.
Το πρώτο που θίγει η Επιτροπή είναι το γνωστό της ηχορύ-
πανσης,  κατονοµάζοντας  πέντε  καταστήµατα  της  οδού  Γαρι-
βάλδη.  «Η  ηχορύπανση  προκαλείται,  όχι  µόνο  από  τα  πέντε
καταστήµατα µε τη µουσική, αλλά και από τα πελώρια µηχα-
νήµατα  κλιµατισµού  και  εξαερισµού  τα  οποία  έχουν  αναρτή-
σει τα πιο πολλά καταστήµατα στις πίσω πλευρές των κτιρίων,
στα οποία λειτουργούν», προσθέτει η Επιτροπή και δεν παρα-
λείπει  να  αναφερθεί  και  στα  φουγάρα  και  τους  αεραγωγούς
που ρυπαίνουν τα σπίτια τους και δεν τους επιτρέπουν να ανα-
πνεύσουν καθαρό αέρα.
Θέτουν και θέµα αισθητικής µε τους πελώριους µεταλλικούς
αγωγούς πίσω από τα πιο πολλά καταστήµατα της οδού Γαρι-
βάλδη και οι οποίοι, όπως σηµειώνουν οι κάτοικοι, κακοποι-
ούν βάναυσα την εικόνα της περιοχής (οδοί Γαριβάλδη, Ζαλο-
κώστα, Μετσόβου, Γιοσέφ Ελιγιά, Αετορράχης, Άννης Κοµνη-
νής, κ.λπ.).
Άλλο σοβαρό θέµα που θίγει η Επιτροπή είναι οι χαρακτη-
ριζόµενες από την ίδια, ως αυθαίρετες κατασκευές-προσθήκες
από πολλά καταστήµατα, (σε δυο µετά το υπόµνηµα προς τον
σηµερινό  δήµαρχο)  όπως  τα  πελώρια  προστεγάσµατα  κατα-
σκευασµένα µε πάνελ που στηρίζονται µε σταθερές σιδηροκο-
λώνες στο πεζοδρόµιο, (τέντες κ.λπ.) οι χώροι που τοποθετή-
θηκαν τα µηχανήµατα εξαερισµού, κλιµατισµού κ.λπ., αλλοίω-
σαν τις προσόψεις των κτιρίων, της περιοχής Σιαράβα, η οποία
είναι  τµήµα  του  ιστορικού  κέντρου  των  Ιωαννίνων,  το  οποίο
προστατεύεται  από  ειδικούς  νόµους  και  Υπουργικές  αποφά-
σεις. Τα µόνιµα στέγαστρα απαγορεύονται από την νέα κανονι-
στική...
Υπενθυµίζει  η  Επιτροπή  και  την  αναφορά  τον  Ιούλιο  του
2010 στον εισαγγελέα Πρωτοδικών µε αίτηµα να επιληφθεί για
να  εφαρµοστούν  από  τις  υπηρεσίες  τα  νόµιµα,  αλλά  χωρίς
αποτέλεσµα. Ακόµη αναφέρεται και στην γνωστή υπόθεση µε
κατάστηµα που είχε δυο άδειες και «σφραγίστηκε» µεν, αλλά
λειτούργησε  µε  την  άλλη,  αφού  ο  δήµος  δεν  ικανοποίησε  το
αίτηµα για ενοποίηση των δυο µαγαζιών που είναι µεσοτοιχία,
η οποία αφαιρέθηκε...
Με  τις  σχετικές  φωτογραφίες  πριν  και  µετά  η  Επιτροπή
καταγγέλλει  εκ  νέου  την  µετατροπή  της  εισόδου  στο  πάρκο
Κατσάρη σε χώρο για τραπεζοκαθίσµατα, αφού µετά το 2008
αφαιρέθηκαν οι µπάρες που υπήρχαν.
Εκτός του εγγράφου προς την Πολεοδοµία η Επιτροπή απέ-
στειλε  στα  ΜΜΕ  και  σε  αρµόδιες  υπηρεσίες  και  φορείς  κι
άλλο υλικό µε καταγγελίες και προτάσεις, πάντα για την περιο-
χή Σιαράβα. Χ. Καζάκος
Η Επιτροπή κατοίκων της Σιαράβα επανήλθε για τα µαγαζιά
Στην Πολεοδοµία για παρανοµίες 
4 Ενώ ο δήµος ξανακλείνει καταστήµατα για σωρεία παραβάσεων µε την µουσική 
και όχι µόνο, σε όλη την πόλη µη εξαιρουµένων αυτών στη Γαριβάλδη...
Για την επιβίωση τους και τη «∆ωδώνη»
Οι κτηνοτρόφοι συντονίζουν 
τον αγώνα τους
4 Κοινή σύσκεψη µε σωµατεία εργαζοµένων
και συνεταιρισµούς στις 15 Σεπτεµβρίου 
στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Καθηµερινά 09:00 - 14:00 και 18:00 - 21:00
Επενδυτική
ευκαιρία
Πωλείται, επαγγελµατικός
χώρος στην περιοχή
της Σκάλας 130µ2
νοικιασµένος σε
επιχείρηση διασκέδασης.
Πληροφορίες 6973806016
6979933824
Το...βιολί τους µε τη µουσική, 
λουκέτα εν όψει
Κι ενώ η Επιτροπή κατοίκων της Σιαράβα επανήλθε, ο
δήµος Ιωαννιτών έχει πολλή δουλειά και όσο κι αν βελ-
τιώθηκε  κάπως  η  κατάσταση  στη...  νυχτερινή  ζωή  της
πόλης.  Πολλά  µαγαζιά  συνεχίζουν  ...το  βιολί  τους  ως
προς τις άδειες µουσικής και την παραβίαση του ωραρί-
ου για µουσική, δηλαδή για τη θερινή περίοδο µετά τις
2 τα ξηµερώµατα. 
Στο  τέλος  Ιουλίου  ο  δήµος  έλαβε  δια  των  αρµοδίων
οργάνων του αποφάσεις για  νέα «λουκέτα», 20ήµερα τα
περισσότερα, αφού οι παραβάσεις είναι πολλές και υπό-
τροποι οι παραβάτες. 
Το περίεργο είναι ότι κάποιοι δεν ζητούν άδεια µου-
σικής θεωρώντας ότι καλύπτονται από την εισφορά που
πληρώνουν  στην  ΑΕΠΙ  ή  πιστεύουν  ότι  δεν  θα  έχουν
πρόβληµα και χωρίς άδεια.
Πρόκειται για µαγαζιά σε πολλές περιοχές της πόλης
(υπάρχει  και  αλλού  πρόβληµα,  έστω  κι  αν  δεν  αναδει-
κνύεται) και δεν εξαιρείται η Γαριβάλδη όπου ξανακλεί-
νουν  τα  ...γνωστά  και  µάλιστα  κάποιοι  αντέδρασαν..
.άσχηµα, αµφισβητώντας τις παραβάσεις τους.
Θυµίζουµε  ότι  στο  προηγούµενο  µαζικό  κλείσιµο
καταστηµάτων  υπήρξε  σκληρή  αντιπαράθεση  µε  κατα-
στηµατάρχες για το «σφράγισµα» και δηλώσεις περί επι-
λεκτικής  µεταχείρισης  µε  τη  δηµοτική  αρχή  να  απαντά
ότι εφαρµόζει το νόµο και την κανονιστική απόφαση.
Και µε τα τραπεζοκαθίσµατα υπάρχει θέµα, οι χώροι
που  καταλαµβάνονται  συνήθως  είναι  µεγαλύτεροι  από
τους µισθωµένους και επιτρεπόµενους.
Μέχρι  τις  9  Σεπτεµβρίου  καλούνται  τα
δηµοτικά  συµβούλια  να  εκλέξουν  τους
εκπροσώπους  τους  για  τις  γενικές  συνελεύ-
σεις  των  Περιφερειακών  Ενώσεων  ∆ήµων,
µετά την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερι-
κών που αλλάζει τις ηµεροµηνίες του σχετι-
κού προεδρικού διατάγµατος και πάει περί-
που 10 µέρες πίσω όλη τη διαδικασία. Έτσι
η Γ.Σ των ΠΕ∆ πρέπει να γίνει µέχρι τις 19
Σεπτεµβρίου  και  της  ΚΕ∆Ε  στις  30  του
µήνα, αν και υπάρχει «διαφωνία» της απερ-
χόµενης διοίκησης της ΚΕ∆ΚΕ που ζητά να
γίνει στις 6 Οκτωβρίου.
Στην Ήπειρο οι εκλογές για την συνέλευ-
ση  της  Περιφερειακής  Ένωσης  ∆ήµων  θα
γίνουν  βάσει  της  απογραφής  του  2001  και
όχι  της  φετινής.  Η  Γενική  Συνέλευση  της
ΠΕ∆  Ηπείρου  θα  αποτελείται  από  125
εκπροσώπους, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
θα  έχει  21  µέλη,  εκ  των  οποίων  οι  12  θα
είναι ∆ήµαρχοι. Αυτοδίκαια µετέχουν και οι
18 δήµαρχοι στη συνέλευση.
Μόνον  ένας  δήµος  στην  Ήπειρο,  Πρέβε-
ζας,  εξέλεξε  εκπροσώπους  πριν  την  εγκύ-
κλιο  και  την  ερχόµενη  ∆ευτέρα  στη  µία  το
µεσηµέρι θα συνεδριάσει εκτάκτως το ∆ηµο-
τικό  Συµβούλιο  Ιωαννίνων.  Μοναδικό  θέµα
της συνεδρίασης είναι «εκλογή εκπροσώπων
του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Ιωαννίνων  στη
Γενική  Συνέλευση  της  Περιφερειακής  Ένω-
σης ∆ήµων Ηπείρου».
Από το δήµο Ιωαννιτών θα εκλεγούν συνο-
λικά  30  εκπρόσωποι,  πλην  του  δηµάρχου
που µετέχει αυτοδίκαια και τα 3/5 θα προ-
έρχονται από την πλειοψηφία. Με ξεχωριστά
ψηφοδέλτια  η  εκλογή  για  πλειοψηφία  και
µειοψηφία.
Οι εκπρόσωποι του δήµου Πρέβεζας
Την  Τετάρτη  το  δηµοτικό  συµβούλιο
Πρέβεζας  εξέλεξε  τους  9  εκπροσώπους
του.
Από  την  παράταξη  της  πλειοψηφίας
εξελέγησαν    πέντε  δηµοτικοί  σύµβουλοι,
όσοι  ήταν  και  οι  υποψήφιοι.  Οι  παρόντες
που  ψήφισαν  ήταν  13  και  εκλέχτηκαν  οι,
Αναγνώστου  Νικόλαος,  Βαρτελάτου  Στυλια-
νή,  Ροπόκης  Ευάγγελος  που  πήραν  από  13
ψήφους  και  Κατσιπανέλης  ∆ηµήτρης  και
Πιπιλίδης Λάζαρος που πήραν από δώδεκα
ψήφους.
Από  τις  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης,
εκλέγονται  τέσσερις  αντιπρόσωποι.  Οι  δύο
από  την  µείζονα  και  οι  άλλοι  δύο  από  τις
υπόλοιπες τρεις . 
Από  την  «∆ηµοτική  Ανανεωτική  Κίνηση
Πρέβεζας» υπήρξαν τρεις υποψήφιοι για τις
δύο θέσεις. Πρώτος µε επτά ψήφους αναδεί-
χθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Στέργιος
Γιαννάκης  και  ισοψηφήσαν  στη  δεύτερη  µε
έξι  ψήφους,  οι  Παύλος  Σαραµπασίνας  και
Γιώργος Τσαγκάρης. Από την κλήρωση που
ακολούθησε αναδείχθηκε ως εκπρόσωπος  ο
Παύλος Σαραµπασίνας.
∆ύο υποψήφιοι για µία θέση υπήρξαν και
από την Λαϊκή Συσπείρωση. Η παράταξη θα
εκπροσωπηθεί  τελικά  από  τον  Ευάγγελο
Τσοβίλη ο οποίος έλαβε δύο ψήφους έναντι
µίας που είχε ο Ιωσήφ Σπυράκος.
Οι  παρατάξεις  «Ανάπτυξη  Τώρα»  και
«∆ηµόσιος Χώρος Πρέβεζα, Λούρος, Ζάλογ-
γο»  θα  εκπροσωπηθούν  µε  τον  Γιώργο
Νίτσα.
4   ÑEÐOÑÔÁÆ
Τη ∆ευτέρα στα Γιάννινα, εξέλεξε η Πρέβεζα
Κάλπες στα δηµοτικά συµβούλια για εκπροσώπους στην ΠΕ∆
Πιθανή η στήριξη από το ΠΑΣΟΚ του Φ. Φίλιου για την προεδρία της ΠΕ∆ Ηπείρου
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Καταγγέλλει το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»
Αντιδηµοκρατική η συγκρότηση της Ένωσης Περιφερειών 
Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» µε επικεφαλής τον περιφερειακό σύµβουλο
Γιάννη Παπαδηµητρίου, καταγγέλλει ως  απαράδεκτο και αντιδηµοκρατικό το πλαίσιο,
µε το οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συγκροτήσει την «Ένωση Περιφερει-
ών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)». 
Όπως επισηµαίνει σε σχετική ανακοίνωση, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 74/2011, που
θεσµοθέτησε,  αποκλείει  όλες  τις  δυνάµεις  πέραν  των  δύο  µεγάλων  παρατάξεων  του
δικοµµατισµού όχι µόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και από τη Γενική Συνέλευ-
ση της ΕΝΠΕ. «Πρόκειται, τονίζει,  για πλήρη αλλοίωση της λαϊκής βούλησης, η οποία
ξεκίνησε από το εκλογικό σύστηµα του Καλλικράτη και ολοκληρώνεται σήµερα µε την
εκλογή του συλλογικού οργάνου των Περιφερειών».
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, βασικός στόχος είναι ασφαλώς η «ενοχλητική» παρου-
σία των παρατάξεων της Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας. «Για να πετύχει
τον  εξοβελισµό  τους,  το  Π.∆.  περιέχει  οφθαλµοφανείς  αντιδηµοκρατικές  διατάξεις,
όπως η υιοθέτηση διαφορετικών εκλογικών µέτρων κατά Περιφέρεια αλλά και η αυτο-
δίκαιη  συµµετοχή  των  διορισµένων  Αντιπεριφερειαρχών  στη  Γενική  Συνέλευση,  που
αλλοιώνει  τον  συσχετισµό  των  δυνάµεων»,  υποστηρίζει  η  παράταξη  και  ζητά  τη
συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης από όσους και όσες περιφερειακούς συµβούλους
έχουν εκλεγεί.
Οι εκλογές για την Ένωση Περιφερειών
Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει εκλεγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας, ενώ έως τις 16 Σεπτεµβρίου θα πρέπει να εκλεγούν οι εκπρόσωποι του
κάθε Περιφερειακού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. και µέχρι τις 15
Οκτωβρίου το 25µελές (13 περιφερειάρχες και 12 περιφερειακοί σύµβουλοι και Αντι-
περιφερειάρχες) ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. 
Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. θα αποτελείται από τους εκπροσώπους των µελών
της, οι οποίοι είναι οι Περιφερειάρχες, οι άµεσα αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες, οι Αντι-
περιφερειάρχες  που  ορίζονται  µε  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  και εκπρόσωποι  των
περιφερειακών συµβουλίων ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε περιφέρειας. 
Κάθε περιφέρεια εκπροσωπείται µε έναν άτοµο για κάθε 75.000 κατοίκους. 
Για τον υπολογισµό των εκπροσώπων διαιρείται ο συνολικός πληθυσµός της Περιφέ-
ρειας µε το 75.000 και το ακέραιο µέρος της διαίρεσης αποτελεί τον αριθµό των εκπρο-
σώπων.  Σε  περίπτωση  που  το  υπόλοιπο  της  διαίρεσης  είναι  µεγαλύτερο  ή  ίσο  των
37.500 κατοίκων τότε η περιφέρεια εκπροσωπείται από έναν επιπλέον εκπρόσωπο.
Η Ήπειρος θα έχει επιπλέον πέντε συµβούλους στη Γ.Σ της ΕΝ.Π.Ε µε βάση τον πλη-
θυσµό της.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Καλλικράτης», που στοχεύει
στη  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας  των  Οργανισµών
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  τη  ψηφιακή  αυτοδιοίκηση  και  την
ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναµικού,  πρόγραµµα  συνολικού
προϋπολογισµού 152 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα χρηµατοδο-
τηθεί από το ΕΣΠΑ, παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών
Χάρης Καστανίδης. 
Ο υπουργός είπε ότι το πρόγραµµα θα ξεκινήσει άµεσα και
θα διαρκέσει ως το 2014, ενώ σηµείωσε ότι αποτελεί αφετηρία
για  τους  δήµους  και  τις  περιφέρειες,  προκειµένου  να  κινητο-
ποιήσουν τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου. 
Όπως τόνισε ο κ. Καστανίδης, «οι δήµοι και οι περιφέρειες
πρέπει - και µπορούν - να συγκροτήσουν τοπικά και περιφερει-
ακά  σχέδια  ανάπτυξης,  δίνοντας  απάντηση  στο  πρόβληµα  της
ανεργίας, αλλά και της ανάπτυξης».
Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα,  που  έχει  τέσσερις  άξονες,
αφορά  την  Οργανωτική  και  λειτουργική  αναδιάρθρωση  -  βελ-
τίωση της διοικητικής ικανότητας (προϋπολογισµού 44,3 εκατ.
ευρώ), την ηλεκτρονική διακυβέρνηση - ψηφιακή αυτοδιοίκηση
(65 εκατ. ευρώ), την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού (38
εκατ. ευρώ) και την υποστήριξη της εφαρµογής του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος (4,5 εκατ. ευρώ).
Επίσης, ο κ. Καστανίδης δήλωσε ότι σύντοµα θα µπορεί να
παρουσιάσει ένα µεγάλο πρόγραµµα για την καταπολέµηση της
ανεργίας, που καταρτίζεται σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ. Πρό-
κειται για το πρόγραµµα της αυτεπιστασίας στους δήµους, που
προβλέπει την υλοποίηση µικρών έργων από εργαζόµενους οι
οποίοι θα απασχοληθούν µόνο µέχρι 135 ηµέρες το χρόνο για
συγκεκριµένο έργο.
Το  επιχειρησιακό  πρόγραµµα,  ύψους  3  δισ.  ευρώ,  για  την
ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη των τοπικών αγο-
ρών  στους  δήµους  στοχεύει  να  καλύψει  σε  βάθος  τριετίας
µέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. 
Ο κ. Καστανίδης τόνισε ότι θα πραγµατοποιηθεί υπό την επί-
βλεψη του ΑΣΕΠ και πως η επιλογή των απασχολούµενων στο
έργο θα γίνεται από τους καταλόγους του ΟΑΕ∆ µε διαφανείς
διαδικασίες και αντικειµενικά κριτήρια. 
Πρόγραµµα «Καλλικράτης» µε 152 εκ. ευρώ από ΕΣΠΑ
∆ιοικητική και ψηφιακή στήριξη των δήµων 
4 Στόχος να αναλάβουν οι ΟΤΑ ρόλο στην αντιµετώπιση της ανεργίας µε σχέδια ανάπτυξης
Με Φίλιο το ΠΑΣΟΚ 
για την προεδρία της ΠΕ∆;
Ο Τοµέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ έλαβε αποφά-
σεις για τα πρόσωπα που θα στηρίξει τόσο στην προ-
εδρία  της  Ένωσης  Περιφερειών  (τον  περιφερειάρχη
Αττικής  Γ.  Σγουρό  και  όχι  τον  Π.  Τατούλη)  και  στις
ΠΕ∆.  Σύµφωνα  µε  το  aftodioikisi.gr  για την ΠΕ∆
Ηπείρου είναι πιθανό να στηρίξει την υποψηφιότητα
του ∆ηµάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου.
ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Και η αγορά των Ιωαννίνων δεν αποτέλεσε
εξαίρεση  από  την  γενική  µείωση  του  τζίρου
στις θερινές εκπτώσεις που έληξαν προχθές.
Φέτος  η  µείωση  έφτασε  σε  επίπεδο  χώρας
στο  25%  από  15%  πέρυσι  και  στα  Γιάννινα
εκτιµάται ότι κυµάνθηκε στο 30%, σύµφωνα
µε  τον  πρόεδρο  του  Εµπορικού  Συλλόγου
Γιώργο Νταλαµάγκα. Υπάρχουν για το επόµε-
νο  διάστηµα  οι  προσφορές,  θα  επιχειρηθεί
µια  κοινή  στάση  των  εµπόρων,    λόγω  του
γεγονότος  ότι  δεν  υπάρχει  το  ...  αντίπαλο
δέος  του  παζαριού,  αλλά  ως  πρόταση  ως
τώρα από τον Σύλλογο.
Σε  επίπεδο  χώρας  η  µείωση  τζίρου  σε
εκπτώσεις είναι η µεγαλύτερη της τελευταίας
τριετίας,  σύµφωνα  µε  τα  στοιχεία  της  Εθνι-
κής  Συνοµοσπονδίας  Ελληνικού  Εµπορίου
ενώ  σε  ορισµένες  περιοχές  η  πτώση  έφτασε
µέχρι και το 60%.
Σε  σύγκριση  µε  πέρυσι  και  ανά  κλάδο  τα
ποσοστά  µείωσης  είναι  σηµαντικά,  έπιπλα,
οικιακός  εξοπλισµός  και  ηλεκτρικά  είδη  -
14%, καλλυντικά, φαρµακευτικά -13%, ένδυ-
ση,  υπόδηση  -10%,  βιβλία,  χαρτικά  είδη  -
10%.
Συνέχεια µε προσφορές
Τα  παραπάνω  στοιχεία  προκύπτουν  από
έρευνα  του  Ινστιτούτου  Ερευνών  της  ΕΣΕΕ
(ΙΝ.ΕΜ.Υ)  σε  84  Εµπορικούς  Συλλόγους,
όλης  της  χώρας  για  την  πορεία  των  θερινών
εκπτώσεων.
Η ΕΣΕΕ εκφράζει σε σχετική ανακοίνωσή
της την εκτίµησή της ότι, όπως και στο παρελ-
θόν, οι περισσότερες εµπορικές επιχειρήσεις
θα διατηρήσουν τις
κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς
εκπτωτικές τιµές, το
µεγαλύτερο διάστη-
µα  του  Σεπτεµβρί-
ου, χρησιµοποιώντας τα δεκαήµερα προσφο-
ρών, όπως άλλωστε προβλέπεται από το σχε-
τικό νόµο 3377/05.
∆ηλαδή  µπορούν  να  κάνουν  προσφορές
στο  50%  των  ειδών  που  διαθέτουν.
Η  χρήση  των  πιστωτικών  καρτών  τη  θερινή
περίοδο  περιορίστηκε  στις  περιπτώσεις  άτο-
κων δόσεων ή σε συνδυασµό µε µετρητά, ενώ
γενικά ήταν και πάλι µειωµένη, γεγονός που
συνεχίζει να οφείλεται στην υπερχρέωση των
καρτών  των  καταναλωτών  και  φυσικά  στα
υψηλά επιτόκια χρέωσης.
Χαµηλές τιµές, αλλά...
Για την αγορά των Ιωαννίνων το καλοκαίρι
δεν ήταν καλό, περιορίστηκαν οι αγορές από
τους  καταναλωτές,  παρά  τις  χαµηλές  τιµές
που προσφέρθηκαν. 
«Ο  καταναλωτής  δεν  έχει  ψυχολογία  µε
όσα  συµβαίνουν  καθηµερινά  µε  νέους
φόρους,  περικοπή  εισοδηµάτων,  έκτακτες
εισφορές,  ανεργία  και  αβεβαιότητα  για  το
µέλλον  και  τα  χρήµατα  που  ούτως  ή  άλλως
είναι  περιορισµένα,  καλύπτουν  πρωτίστως
άλλες  ανάγκες»,  σηµειώνει  ο  πρόεδρος  του
Εµπορικού  Συλλόγου,  εξηγώντας  ότι  η  κίνη-
ση µπορεί να φαίνονταν αυξηµένη, οι αγορές
προϊόντων όµως ήταν λιγότερες από πέρυσι.
Μεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετώπισαν οι επι-
χειρήσεις  που  πωλούν  µηχανήµατα,  εξοπλι-
σµό  σπιτιών  και  είδη  που  δεν  αποτελούν
εύκολη  αγορά,  λόγω  κόστους.  Στην  ένδυση
και  υπόδηση  που  αποτελεί  τον  κύριο  όγκο
των καταστηµάτων ήταν καλύτερη η κατάστα-
ση, όµως η µείωση του τζίρου δυσκόλεψε την
κατάσταση και δεν φαίνεται πως θα αναστρα-
φεί το κλίµα στην αγορά.
Οι  τιµές  σε  ρούχα  και  παπούτσια  ενδεχο-
µένως  θα διατηρηθούν χαµηλές µε προσφο-
ρές  που  γίνονται.  Πάντως  πολλές  επιχειρή-
σεις  αντιµετωπίζουν  πρόβληµα  ρευστότητας
και τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
Χωρίς παζάρι φέτος
Κάθε χρόνο µετά τις εκπτώσεις στήνονταν
παζάρι στην πόλη, στην Ανατολή και κυρίως
στο  Πέραµα.  Φέτος  δεν  θα  γίνει  κανένα
(µόνο στους Νεγράδες του δήµου Πωγωνίου)
µετά την απόφαση του δηµοτικού συµβουλί-
ου και την τήρηση της δέσµευσης της δηµο-
τικής αρχής, γεγονός που χαιρετίζει ο πρόε-
δρος  του  Εµπορικού  Συλλόγου.  Όµως,  αυτό
το γεγονός εκτός της ευχαρίστησης και ικανο-
ποίησης στον εµπορικό κόσµο, αποτελεί και
µια  ευκαιρία  να  διαθέσουν  τα  καταστήµατα
προϊόντα σε προσιτές τιµές για να προσελκύ-
σουν τους καταναλωτές.
Υπάρχει  η  σκέψη  στο  ∆.Σ  του  Εµπορικού
Συλλόγου να επαναφέρει παλιότερη πρόταση
που  δεν  βρήκε  ανταπόκριση  στα  µέλη  του,
για  προσφορές  από  όλα  τα  καταστήµατα  για
ένα  δεκαήµερο,  όχι  κάτι  σαν...αντιπαζάρι,
αλλά ως µια κίνηση να τονωθεί η αγορά και
χρήµατα που θα κατέληγαν σε ένα παζάρι να
καταλήξουν  στα  µαγαζιά  που  τα  έχουν  ανά-
γκη  και  οι  καταναλωτές  να  επωφεληθούν  µε
φθηνότερες  αγορές.    Βέβαια,  η  ιδέα  είναι
καλή, µένει να εφαρµοστεί κιόλας.
Στα σχέδια του Συλλόγου είναι να προωθή-
σει  ενέργειες  που  θα  επιτρέπουν  και  στους
εµπόρους να διαθέτουν µε χαµηλές τιµές τα
είδη  τους  κάποιες  φορές  το  χρόνο    σε  µια
µόνιµη  εγκατάσταση,  όπως  έχει  προτείνει  ο
δήµος.
Η  αγορά  αναµένεται  να  κινηθεί  κάπως  µε
το άνοιγµα των σχολείων, αν και τα χρήµατα
που θα δαπανηθούν από τους γονείς δεν ανα-
µένεται να είναι πολλά.
Πάνω από το εθνικό ποσοστό τα Γιάννινα
Μείωση τζίρου 30% στις θερινές εκπτώσεις 
4 Η αγορά συνεχίζει χωρίς...παζάρι στην πόλη και ενδεχοµένως 
αυτό οδηγήσει σε διατήρηση χαµηλών τιµών. 
4 Ο Εµπορικός Σύλλογος θα επαναφέρει πρόταση στα µέλη του για προσφορές, 
αλλά και για διάθεση ειδών στη διάρκεια του έτους, σε µόνιµη εγκατάσταση
Ρεπορτάζ
Χρήστος Καζάκος
Λύση στο πρόβληµα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών
Πρέβεζας  ζήτησαν  εκπρόσωποι  του    σωµατείου  από  τον
Υπουργό    Αγροτικής  Ανάπτυξης  Κώστα  Σκανδαλίδη  στη
συνάντηση που είχαν χθες το µεσηµέρι.
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων συνοδευόµενοι από τους
βουλευτές  ∆ηµήτρη  Τσουµάνη  και    Βαγγέλη  Παπαχρήστο
καθώς    και  τον  πρόεδρο  του  Εργατικού  Κέντρου    Χρήστο
∆ηµόπουλο  συναντήθηκαν µε τον Υπουργό του εξέθεσαν το
πρόβληµα  που  αντιµετωπίζει  η  επιχείρηση  και  ζήτησαν  την
παρέµβαση του 
Ο  Υπουργός  κατέγραψε  τα  όσα  του  ανέφεραν  εργαζόµενοι
και  φορείς  και  ζήτησε  ένα  χρονικό  περιθώριο  προκειµένου
να      κάνει  και  ο  ίδιος  τις  επαφές  του  µε  τα  αρµόδια  υπουρ-
γεία.
Εκείνο  που  επεσήµανε  στην  αντιπροσωπεία  της  Πρέβεζας
είναι ότι αυτή την στιγµή υπάρχουν άλλες  τέσσερεις Ενώσεις
σε όλη την χώρα που βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάστα-
ση και θα  αναζητήσει µια συνολική  λύση στο αδιέξοδο
Η  επίσκεψη    στον  κ.  Σκανδαλίδη  εξάλλου  είχε    ως  στόχο
την ενηµέρωσή του Υπουργού για την κατάσταση που επικρα-
τεί σήµερα στην ΕΑΣ   µε την ελπίδα ότι κατανοώντας τα προ-
βλήµατα θα «πιέσει» την  Αγροτική Τράπεζα για  την χρηµα-
τοδότηση της    Συνεταιριστικής Οργάνωσης .
Οι  εργαζόµενοι  επέστρεψαν  χθες  αργά  το  απόγευµα  στην
Πρέβεζα και τις επόµενες ηµέρες θα καθορίσουν τις  κινήσεις
τους αφού πρώτα  γίνει γενική συνέλευση όπου θα  ενηµερώ-
σουν  για τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση µε τον  Υπουργό.
Εργαζόµενοι, βουλευτές και Εργατικό Κέντρο
Ζήτησαν λύση για την ΕΑΣ από τον Κ. Σκανδαλίδη 
 ×ÑÙÌÁÔÁ -   ÂÅÑÍÉÊÉÁ -   ÌÏÍÙÔÉÊÁ
Åñãï óôÜ óéï: 8  ï  ÷ëì.  Å.Ï. Éù  áí íß íùí - Áèç íþí
 Ôçë.: 2651092192,  fax: 2651092882
Nέο Nissan Micra
Με µια µατιά
Μικρό µε χώρους για όλα
Με πολύ οικονοµικό κινητήρα (4,3lt/100km)
Στο στάνταρ εξοπλισµό 6 αερόσακοι και ESP
Κορυφαία περιφερειακή ορατότητα στην κατηγορία
Από 9380€ ! (Με απόσυρση)
6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Γιάννα Καλλή ΕΠΕ
5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001
6    Ó×ÏËÉÁ -   ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας
Ανάδειξη αναδόχων 
για πέντε έργα στην Π.Ε Άρτας
Τους αναδόχους πέντε έργων που αφορούν την Περιφερει-
ακή Ενότητα Άρτας ανέδειξε στη χθεσινή της συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται
για τα εξής:
-Αποκατάσταση  αναχώµατος  ποταµού  Λούρου  στη  θέση
«Θολή  –  Άγιος  Νικόλαος» προϋπολογισµού  50.000  ευρώ.
Ανάδοχος αναδείχτηκε ο Ευάγγελος Χουλιάρας.
-Καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Ζούτου και αποστραγγιστι-
κής τάφρου Λιµίνης, προϋπολογισµού 70.000 ευρώ. Ανάδο-
χος ο Ιωάννης Γαλάνης. 
-Εκβάθυνση αυλεµόνα  Αίβαρου και τάφρου Αίβαρου Αγ.
Ονούφριου  Ιχθ.  Λογαρού, προϋπολογισµού  30.000  ευρώ.
Ανάδοχος η Ε.Ε. Απόστολος Γιαννούλης και ΣΙΑ.
-∆ιάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυ-
λου Κρυονερίου, προϋπολογισµού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος
ο Παναγιώτης Κατερός. 
-Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού δικτύου, προ-
ϋπολογισµού  100.000  ευρώ.  Ανάδοχος  ο  Ευάγγελος  Τσου-
µάνης. 
Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε τη δηµοπράτηση
του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού
οδικού δικτύου» µε προϋπολογισµό 100.000 ευρώ. 
Αποκατάσταση ζηµιών 
σε επαρχιακούς δρόµους της Πρέβεζας
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε και τη
δηµοπράτηση  έργου,  προϋπολογισµού  150.000  ευρώ,  για
βελτίωση  - συντήρηση – αποκατάσταση ζηµιών σε τµήµατα
του  επαρχιακού  και  βασικού  οδικού  δικτύου  της  Π.Ε.  Πρέ-
βεζας. Συγκεκριµένα εργασίες πρόκειται να γίνουν στην 3
η
επαρχιακή οδό (τµήµα Κανάλι – Καστροσυκιάς) και σε τµή-
µατα της 10
ης
επαρχιακής οδού. 
Από τον 65χρονο  Ε. ∆ήµα στο σπήλαιο Θεόπετρας
Νέα απόπειρα για τον θησαυρό του Αλή Πασά
4 Την προηγούµενη φορά το γεωτρύπανο βρήκε νερό...
Απόλυτα  βέβαιος  ότι  αυτή  τη  φορά  θα  ανακαλύψει  το
θησαυρό  του  Αλή  Πασά  επιστρέφει  στους  Αγίους  Θεοδώ-
ρους Τρικάλων, ο 65χρονος επίδοξος χρυσοθήρας Ευάγγε-
λος ∆ήµας.
∆ηλώνει, µάλιστα, πως αφού τον βρει, θα τον προσκοµίσει
στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας,  αφού,  όπως  λέει,  ο  αµύθητης
αξίας  θησαυρός,  που  κατά  πάσα  πιθανότητα  χρονολογείται
από  την  εποχή  της  τουρκοκρατίας,  µπορεί  να    «γλιτώσει»
οικονοµικά τη χώρα.
Την  τελευταία  φορά,  πάντως,  πριν  από  έντεκα  µήνες,  το
γεωτρύπανο  έφερε  στην  επιφάνεια  µεγάλη  ποσότητα  νερού
αντί του θησαυρού του Αλή Πασά προς τέρψιν των αγροτών
της περιοχής!
Ο Ελληνοαυστραλός, που συνεχίζει να πιστεύει ακόµη ότι
στην  περιοχή  και  στο  συγκεκριµένο  σηµείο  υπάρχει  ο
θησαυρός, θα επιστρέψει, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τις
επόµενες µέρες προκειµένου να συνεχίσει τις έρευνες, έχο-
ντας  εξασφαλίσει  όλες  τις  νόµιµες  σχετικές  άδειες  από  τις
αρµόδιες υπηρεσίες. 
Η καταγωγή του είναι από τη νότια Εύβοια, ενώ επί 40 χρό-
νια  ζούσε  στην  Αυστραλία,  όπου  εργάστηκε  ως  µηχανικός-
ηλεκτρολόγος. 
Έχει σκάψει νόµιµα και σε άλλα µέρη της χώρας, ενώ για
άλλη µια φορά το επίκεντρο στο νέο «κυνήγι θησαυρού» που
ξεκινά σε λίγες ηµέρες θα είναι το Σπήλαιο της Θεόπετρας.
Όλα, λοιπόν, είναι έτοιµα για έναν νέο … «κίτρινο πυρετό»
στην περιοχή, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης.
Kαλό νέο
Οι  αρµόδιοι  ελεγκτικοί
µηχανισµοί  εξακολουθούν  κι
ανακαλύπτουν  πεθαµένους  που
παίρνουν  σύνταξη.  Αυτό  καλό
νέο!
Σε  λίγο  καιρό  δεν  θα  παίρ-
νουν  συντάξεις  ούτε  οι…
ζωντανοί!
Το αλίευσα από το αρχείο της εφηµερίδας τα «ΝΕΑ».
Ήταν Αύγουστος του 1968, πριν από 43 χρόνια.
Μεταξύ  του  τότε  υπουργού  Συντονισµού  Ν.  Μακαρέζου  και
του  εκπροσώπου  της  εταιρείας  «Μακντόναλτ  Κοντστράξιον
Κόµπανυ»  Μανντόναλντι  υπεγράφη  συµπληρωµατική  συµφω-
νία… για την κατασκευή νέας εθνικής οδού µήκους 740 χιλιο-
µέτρων και αξίας άνω των 150.000.000 δολαρίων.
Η  Ηγουµενίτσα  –  ειπώθηκε  –  θα  καταστεί  η  νέα  πύλη  της
χώρας  προς  τη  ∆ύση,  χάρις  στην  αναβίωση  της  «Εγνατίας»
οδού της Αρχαιότητος.
Τότε  ανακοινώθηκε  ότι  το  έργο  θα  περατωθεί  εντός  πενταε-
τίας.
Από τότε µετράµε… πενταετίες.
Εντός πενταετίας
«Υπάρχουν ακα-
δηµαϊκές δυνά-
µεις που ενδια-
φέρονται να δια-
τηρήσουν τα
προνόµιά τους
έστω κι αν διαλυ-
θούν τα πανεπι-
στήµια»
Το µέλλον των πρωτοετών
Από  τη  ∆ευτέρα όσοι
αποφοίτησαν  τα  λύκεια
και πέρασαν τις φριχτές
δοκιµασίες  των  πανελ-
λαδικών,  βρίσκονται
ήδη  στο  πρώτο  έτος
κάποιας  σχολής  στα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Άφησαν πίσω τους τις
ατέλειωτες  ώρες  του
φροντιστηρίου, την ψυχοφθόρα επανάληψη, το βάρος των εξετάσεων κι
ετοιµάζονται για µια νέα ζωή.
Όσοι πέρασαν σε άλλη πόλη, µακριά από τα πατρικά τους σπίτια, ανα-
ζητούν ήδη στέγη και τη στοιχειώδη επίπλωση τρέχοντας από πολυκατά-
στηµα σε πολυκατάστηµα.
Οι γονείς φορτώνουν τις κάρτες µε έξοδα.
Όταν περάσει η ένταση των πρώτων ηµερών θα αρχίσουν να καταλαβαί-
νουν καλά τι τα περιµένει.
∆εν είναι βλάκες τα παιδιά.
Ξέρουν  ότι  όταν  θα  πάρουν  το  χαρτί  στα  χέρια  τους  δεν  θ’  ανοίξουν
πόρτες κι αγκαλιές να τα υποδεχτούν.
Το πανεπιστήµιο ετοιµάζει πακέτα για την ανεργία.
Πριν φτάσουµε όµως εκεί πρέπει να βρουν τα πανεπιστήµια ανοιχτά.
∆εν είναι καθόλου βέβαιο.
Πολύ  φοβάµαι  ότι  σύντοµα  θ’  αρχίσουν  καταλήψεις  και  κλεισίµατα
πανεπιστηµίων.
Υπάρχουν ακαδηµαϊκές δυνάµεις που ενδιαφέρονται να διατηρήσουν
τα προνόµιά τους έστω κι αν διαλυθούν τα πανεπιστήµια.
«Θα  δούµε  κοινωνικούς  αγώνες  που  δεν  τους  έχουµε  ξαναδεί»  µας
προειδοποίησαν πρυτάνεις και πρόεδροι των Τ.Ε.Ι.
∆εν αντιλέγω.
Να βρουν οι πρωτοετείς τα πανεπιστήµια κλειστά επειδή τα πράγµατα
είναι πολύ άσχηµα, το καταλαβαίνω.
Να πάνε κι αυτοί να φωνάζουν, να µουντζώσουν, να γιουχάρουν µαζί
µε τους παλαιότερους.
Όχι όµως και για τη σύνθεση των συµβουλίων διοίκησης και τον τρόπο
εκλογής των πρυτάνεων. Πάει πολύ!
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ìå ôïN... Íßêï Æáñ ìðá ëÜ
Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr
Σε τριήµερη αποχή από τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκο-
ντα  αποφάσισαν  να  προχωρήσουν  τα  µέλη  του  Συλλόγου  ∆ΕΠ  του
πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων, µετά την ολοκλήρωση της πρώτης Γενι-
κής  Συνέλευσης  του  Συλλόγου  που  έγινε  για  πρώτη  φορά  µε  την  νέα
σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι καταλήψεις σχολών έχουν ήδη αρχίσει και στα Γιάννινα από τους
φοιτητές που αντιδρούν στις αλλαγές που έρχονται, κάτι µε το οποίο
όµως ο Σύλλογος των µελών ∆ΕΠ δε φαίνεται να συµφωνεί, ωστόσο και
οι καθηγητές προτίµησαν να απέχουν των καθηκόντων τους σε ένδειξη
διαµαρτυρίας,  παρά  τα  όσα  υποστήριξε  ο  νέος  πρόεδρος  του  Συλλό-
γου, Άγγελος Ευαγγέλου, ότι δηλαδή θα προτιµούσε ο αγώνας να συνε-
χιστεί µε τα πανεπιστήµια ανοιχτά.
Ξεκίνησαν οι καταλήψεις
Ήδη από χθες το τµήµα Μηχανικών Υλικών, το Βιολογικών Εφαρµο-
γών και το Φυσικό βρίσκονται υπό κατάληψη µε αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των φοιτητών.
Ανάλογες αναµένεται να είναι και οι αποφάσεις και σε άλλα τµήµα-
τα που είτε συνεδρίαζαν χθες είτε θα συνεδριάσουν τη ∆ευτέρα.
Ο  νέος  πρόεδρος  του  Συλλόγου  Μελών  ∆ΕΠ,  Άγγελος  Ευαγγέλου,
πάντως δηλώνει κάθετα αντίθετος στην λογική του αγώνα µε τα πανε-
πιστήµια κλειστά.
«Οι καταλήψεις γίνονται από φοιτητές και εµείς δεν παρεµβαίνουµε
στον  τρόπο  που  θα  αγωνιστούν  για  την  προάσπιση  των  δικαιωµάτων
τους και την ιδεολογική θέση που έχουν απέναντι στην ανωτάτη εκπαί-
δευση  και  την  πολιτική  που  ακολουθείται,  αλλά  δεν  τις  ενθαρρύνου-
µε», είπε χαρακτηριστικά λίγη ώρα πριν ολοκληρωθεί η Γ.Σ. το Συλλό-
γου για να εξηγήσει τη στάση αυτή λέγοντας πως τα µέλη ∆ΕΠ πιστεύ-
ουν ότι πρέπει να αγωνιστούν για την ανατροπή του νέου νόµου µε τα
Πανεπιστήµια ανοιχτά, κάτι που, όπως αποδείχτηκε στην πράξη µάλ-
λον δεν έτυχε κοινής αποδοχής, αφού η απόφαση των καθηγητών ήταν
µια τριήµερη αποχή από τα καθήκοντά τους, πιθανότητα από τη ∆ευ-
τέρα µέχρι και την Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία δηλαδή µέχρι
την οποία το πανεπιστήµιο έχει αναστείλει την εξεταστική.
Παρόλα  αυτά  η  άποψη  του  κ.  Ευαγγέλου  ήταν  διαφορετική  αφού
σύµφωνα µε τις δηλώσεις του εµφανίστηκε κάθετα αντίθετος στο κλεί-
σιµο του πανεπιστηµίου.
«Έρχονται νέοι φοιτητές και δε θέλουµε να µπουν σε ένα κλίµα κλει-
στών  πανεπιστηµίων  και  να  αποθαρρυνθούν  από  την  πρώτη  τους
επαφή µε τα πανεπιστήµια. Θέλουµε να µπουν σε ένα αγωνιστικό πανε-
πιστήµιο  που  διεκδικεί  ένα  καλύτερο  µέλλον  µε  όλους  του  νόµιµους
τρόπους οι οποίοι δε θίγουν τη λειτουργιά των πανεπιστηµίων», τόνισε
ο κ. Ευαγγέλου.
«Ναι» στις αλλαγές, αλλά στη σωστή κατεύθυνση
Η στάση του Συλλόγου απέναντι στο νέο νόµο έχει εκφραστεί πολ-
λές φορές, τόσο από τα µέλη του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, όσο και
από το σύνολο των καθηγητών του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Η χθεσινή Γενική Συνέλευση απλά επιβεβαίωσε την αρνητική θέση
απέναντι στο νέο νόµο, µε τον κ. Ευαγγέλου να επισηµαίνει πως η ακα-
δηµαϊκή  κοινότητα  συµφωνεί  πως  ο  ισχύον  νόµος  έχει  κάνει  τον
κύκλο, εκπλήρωσε το ρόλο που είχε να παίξει και χρειάζεται ριζικές
τροποποιήσεις για να οδηγήσει σε νέα αναβάθµιση τα ελληνικά πανε-
πιστήµια.
Συµπλήρωσε όµως ότι οι αλλαγές που έρχονται µε το νέο νόµο, δεν
οδηγούν στην αναβάθµιση αυτή, αλλά αντίθετα υποβαθµίζουν τα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, αφού δε λύνουν τα προβλήµα-
τα  που  υπάρχουν  και  προσανατολίζουν  την  τριτοβάθµια  εκπαίδευση
προς τις αγοραίες ανάγκες.
«Αντιδρούµε γιατί θα καταργηθεί ο ρόλος µας ως δηµόσιοι λειτουρ-
γοί και ερευνητές. Εµείς θα αγωνιστούµε για ένα νόµο σύµφωνο µε τις
κοινωνικές, επιστηµονικές και ακαδηµαϊκές ανάγκες που να µην περιέ-
χει στοιχεία που επιτρέπουν την διαπλοκή στην οποία µερίδα πανεπι-
στηµιακών  έχει  εµπλακεί  βρίσκοντας  παραθυράκια  µε  τον  παλιότερο
νόµο», υπογράµµισε ο κ. Ευαγγέλου. Αλ. Θεµελής
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ  7
ÍÝïé Áãþ íåò, ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2007 ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Η διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων χασίς από
την Αλβανία προς τη χώρα µας «επιβεβαιώθη-
κε»  για  άλλη  µια  φορά  χθες  το  πρωί  στη
Θεσπρωτία  και  ειδικότερα  στον  Τσαµαντά
Φιλιατών, όπου συνελήφθησαν τρεις Έλληνες,
µια  γυναίκα  µάλιστα  ανάµεσα  τους,  να  µετα-
φέρουν  381  κιλά  χασίς  µε  προορισµό  την
«αγορά» της Αθήνας. 
Οι αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών  Ηγουµενίτσας  εντόπισαν  τα  ξηµερώ-
µατα  δυο  αυτοκίνητα  να  κινούνται  ύποπτα
στην περιοχή κοντά στα σύνορα. Με συντονι-
σµένη επιχείρηση έστησαν µπλόκο στο δρόµο
και  έκαναν έλεγχο  στο ηµιφορτηγό που οδη-
γούσε 48χρονος και επέβαινε 43χρονος. 
Ήταν φορτωµένο µε 308 δέµατα τοποθετη-
µένα  σε  13  ταξιδιωτικούς  σάκους,  συνολικά
381  κιλά  χασίς  το  φορτίο  του  το  οποίο  και
κατασχέθηκε και συνελήφθησαν οι δυο µετα-
φορείς. 
Το  δεύτερο  αυτοκίνητο  είχε  ρόλο  προπο-
µπού, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα και
το  οδηγούσε  η  γυναίκα  της  παρέας  η  οποία
επίσης συνελήφθη.
Τα  δύο  αυτοκίνητα  κατασχέθηκαν  ως  µέσο
µεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ επιπλέον
κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Προανά-
κριση διενεργείται από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών  Ηγουµενίτσας.  Οι  συλληφθέντες    θα
οδηγηθούν    στον  Εισαγγελέα  Θεσπρωτίας
κατηγορούµενοι για κατοχή και εµπορία ναρ-
κωτικών.
Στον Τσαµαντά Φιλιατών
«Μπλόκο» σε 381 κιλά χασίς που µετέφεραν τρεις Έλληνες
4 Γυναίκα µε δεύτερο αυτοκίνητο είχε ρόλο προποµπού
Ενώ άρχισαν οι καταλήψεις από φοιτητές
Τριήµερη αποχή αποφάσισαν τα µέλη ∆ΕΠ του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Συνελήφθησαν στην Ηγουµενίτσα
Ιρακινοί µετέφεραν Αφγανή 
µε 4 ανήλικα παιδιά
4 Είχαν εισιτήρια για Ιταλία και δυο
κλεµµένα  διαβατήρια Ολλανδίας
Συνελήφθησαν  το  βράδυ  της  Τετάρτης  στο
1ο  χιλιόµετρο  της  Εθνικής  οδού  Ηγουµενί-
τσας - Πρέβεζας, από αστυνοµικούς της Οµά-
δας  ∆Ι.ΑΣ  Ηγουµενίτσας,  δύο    διακινητές,
υπήκοοι  Ιράκ ηλικίας 31 και 28 ετών και µία
µη νόµιµη µετανάστης µε τα τέσσερα  ανήλικα
παιδιά της , υπήκοοι Αφγανιστάν. Είχαν µάλι-
στα  έτοιµα  τα  εισιτήρια  για  να  ταξιδέψουν  µε
πλοίο προς Ιταλία και διέθεταν και δυο κλεµ-
µένα  διαβατήρια  Ολλανδίας!  ∆υστυχώς  για
αυτούς το ταξίδι δεν έγινε ποτέ...
Ειδικότερα,  οι  αστυνοµικοί  της  Οµάδας
∆Ι.ΑΣ  Ηγουµενίτσας εντόπισαν τον 28χρονο,
να  οδηγεί  Ι.Χ.Ε.  αυτοκίνητο,  στο  οποίο  επέ-
βαιναν  ο 31χρονος και οι πέντε  µη νόµιµοι
µετανάστες. 
Από  τον  αστυνοµικό  έλεγχο  διαπιστώθηκε
ότι ο 28χρονος  διέθετε επτά ακτοπλοϊκά εισι-
τήρια  καθώς  και    δύο  κλεµµένα  διαβατήρια
Ολλανδίας    (για  τον  ίδιο  και  την  διακινούµε-
νη),στα  οποία  ήταν  επικολληµένες  οι  φωτο-
γραφίες τους, µε σκοπό να µεταβούν στην Ιτα-
λία. Ο οδηγός του οχήµατος δήλωσε ότι  προ-
µηθεύτηκε    τα  κλεµµένα    διαβατήρια  Ολλαν-
δίας  από τον 31χρονο,  έναντι τριών χιλιάδων
ευρώ.
Επιπρόσθετα  προέκυψε  ότι  το  αυτοκίνητο,
που οδηγούσε ο 28χρονος διακινητής, έφερε
πινακίδες  κυκλοφορίας,  για  τις  οποίες  είχε
δηλωθεί κλοπή στο Τµήµα Ασφάλειας Ακρο-
πόλεως.
Το  αυτοκίνητο,  τα  πλαστά  ταξιδιωτικά
έγγραφα  καθώς  και  τα  ακτοπλοϊκά  εισιτήρια
κατασχέθηκαν    από  το  Τµήµα  Αλλοδαπών
Ηγουµενίτσας  που  διενεργεί  την  προανάκρι-
ση.    Οι  συλληφθέντες  θα  οδηγηθούν  στον
Εισαγγελέα  Θεσπρωτίας. 
Στην Πέρδικα Θεσπρωτίας
17χρονος  Αλβανός έβγαζε... 
µεροκάµατο  από εκκλησία 
Τακτικός ...επισκέπτης του Ιερού Ναού Αγίου
Αθανασίου  Πέρδικας  Θεσπρωτίας  είχε  γίνει
17χρονος  Αλβανός,  αλλά  την  τέταρτη  φορά
που µπήκε και έκλεψε χρήµατα, δεν γλίτωσε.
Η  δράση  του  (είχε  και  Έλληνα  συνεργάτη  σε
άλλες ...επισκέψεις) τερµατίστηκε προχθές το
µεσηµέρι, όταν συνελήφθη από αστυνοµικούς
της  Υποδιεύθυνσης  Ασφάλειας  Ηγουµενί-
τσας, για κλοπή. Τις πρώτες πρωινές ώρες της
Τετάρτης,  ο  17χρονος  µπήκε    στον  Ιερό  Ναό
Αγίου Αθανασίου Πέρδικας από ανασφάλιστη
κεντρική  πόρτα  και  έκλεψε    από  το  παγκάρι
πενήντα  ευρώ. ∆εν ήταν όµως η πρώτη φορά.
Όπως  προέκυψε  από  την  αστυνοµική  έρευνα
το  τελευταίο  χρονικό  διάστηµα  ο  17χρονος
από  κοινού  µε  21χρονό  ηµεδαπό,    µπήκαν
τρεις   φορές στον ίδιο  Ιερό Ναό αφαιρώντας
απροσδιόριστο  χρηµατικό  ποσό.  Ο  συλλη-
φθείς  θα οδηγηθεί  στον Εισαγγελέα Θεσπρω-
τίας. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Ηγουµενίτσας.
Από τη Γενική Συνέλευση των µελών ∆ΕΠ
Πρόκειται  για  ένα  από  τα  παιχνίδια  του
«Μαραθώνιου Αγάπης» που θα βρει… αντι-
µέτωπες τις οµάδες του ΠΣΑΠ και του Συν-
δέσµου Βετεράνων του ΠΑΣ Γιάννινα. 
Η  διοργάνωση  γίνεται  µε  πρωτοβουλία
του  ∆ήµου  Ιωαννιτών  και  της  Κοινωφελούς
Επιχείρησης  Περιβάλλοντος,  Πολιτισµού,
Νεολαίας και Άθλησης. Τα έσοδα όπως έχει
ανακοινωθεί θα διατεθούν για την ενίσχυση
της  «Φλόγας»,  του  Συλλόγου  Γονέων  Παι-
διών µε νεοπλασµατική ασθένεια. 
Χθες ο πρόεδρος της επιχείρησης, ∆ηµή-
τρης  Παπαδόπουλος,  η  εκπρόσωπος  της
«Φλόγας»  στα  Γιάννινα  Ευανθία  Καρρά,  ο
παλαίµαχος  του  ΠΑΣ  Γιάννινα  Θανάσης
Χαρίσης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Στα-
δίου,  Γιώργος  Κρανάς  απεύθυναν  κάλεσµα
στο  γιαννιώτικο  κοινό  να  στηρίξει  µε  την
παρουσία  του  την  προσπάθεια  αυτή  δίνο-
ντας βροντερό παρών στο γήπεδο.
«Την  ∆ευτέρα  πραγµατοποιείται  ένα
σηµαντικός  αγώνας.  Στόχος  είναι  η  ενίσχυ-
ση  της  Φλόγας.  Ο  ∆ήµος  Ιωαννιτών  και  η
Κοι νωφε λής
Επι χεί ρηση,
δείχνουν  µε
τον τρόπο αυτό
την  βούλησή
τους  να  στηρί-
ξουν όσους έχουν πραγµατικά ανάγκη. ∆εί-
χνουν  την  κοινωνική  αλληλεγγύη.  Ευχαρι-
στούµε όλους όσους βοήθησαν για τη διορ-
γάνωση  αυτή  και  καλούµε  τους  Γιαννιώτες
να  δώσουν  το  παρόν  στο  γήπεδο»,  ανέφερε
ο  υπεύθυνος  του  τοµέα  αθλητισµού  του
∆ήµου ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος. 
Ένα  µεγάλο  ευχαριστώ,  απηύθυνε  στο
∆ήµο Ιωαννιτών η εκπρόσωπος της Φλόγας
Ευανθία Καρά για την πρωτοβουλία διοργά-
νωσης  του  αγώνα  και  την  διάθεση  των  εσό-
δων. 
«Η  Φλόγα  αγωνίζεται  για  τα  δικαιώµατα
των παιδιών στην υγεία και τη ζωή. Από την
Ήπειρο,  παιδιά  250  οικογενειών  έχουν
αποθεραπευτεί.  Η  φιλοξενία  των  παιδιών
αυτών  γίνεται  στον  ξενώνα  που  υπάρχει
στην Αθήνα. Και ο ξενώνας χρειάζεται χρή-
µατα  για  επισκευές.  Καλούµε  όλους  να
δώσουν  ένα  δυνατό  παρόν  στον  αγώνα  και
ευχαριστούµε θερµά το ∆ήµο Ιωαννιτών για
την πρωτοβουλία του», ανέφερε η κ. Καρρά. 
Τα παιδιά της Φλόγας, είναι παιδιά όλων
µας,  ανέφερε  χαρακτηριστικά  ο  πρόεδρος
του  Συνδέσµου  Βετεράνων  του  ΠΑΣ  Θανά-
σης  Χαρίσης  και  ζήτησε  από  τον  φίλαθλο
κόσµο  της  περιοχής  να  αγκαλιάσει  και  να
στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. 
Ευαίσθητη  σε  τέτοιου  είδους  πρωτοβου-
λίες,  η  Επιτροπή  ∆ιοίκησης  του  Εθνικού
Σταδίου  στηρίζει  την  διοργάνωση.  «Προ-
σφέρουµε κάθε υπηρεσία ώστε να στηριχθεί
ο αγώνας αυτός. Συγχαίρουµε το δήµο Ιωαν-
νιτών  και  την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  για
την  πρωτοβουλία  αυτή,  πρωτοβουλία  που
καταξιώνει», σηµείωσε ο κ. Κρανάς.
Στον  αγώνα  θα  είναι  παρόντες  όλοι  οι
βετεράνοι του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ εκ µέρους
του  ΠΣΑΠ  θα  παραστούν  οι:  Φραντζέσκος,
Γιαννακόπουλος,  Μπορµπόκης,  Λάκης
Παπαιωάννου,  Λαγωνίδης,  Καπετανόπου-
λος, Ατµατζίδης, Καραισαρίδης, Βαµβακού-
λας,  Ξανθόπουλος,  Αλεξανδρίδης,  Κιζερί-
δης, Μάντζιος Άκης,  Βελέντζας κι άλλοι. 
Βετεράνοι του ΠΑΣ και του ΠΣΑΠ τη ∆ευτέρα στο «Ζωσιµάδες»
Φιλικός αγώνας για τη «Φλόγα» στα Γιάννινα
Οκτώ  ακτές,  βραβευµένες  µε  το  ∆ιεθνές  Πρόγραµµα  Περι-
βαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Ενηµέρωσης  και  Ευαισθητοποίη-
σης «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», αποσύρθηκαν από τους καταλό-
γους του 2011, εθνικούς και διεθνείς, και έχασαν το βραβείο
τους,  επειδή  δεν  πληρούσαν  τα  αυστηρά  κριτήρια  του  Προ-
γράµµατος όπως διαπιστώθηκε από τις επιθεωρήσεις κατά τη
διάρκεια  του  φετινού  καλοκαιριού.  Μεταξύ  των  ακτών  είναι
και  οι  δύο  του  δήµου  Πρέβεζας,  το  Μονολίθι  και  η  Κυανή
Ακτή. Έτσι στα παράλια της Πρέβεζας απέµεινε µόνο η Λού-
τσα να κυµατίζει η «Γαλάζια Σηµαία» κι άλλη µία στη Θεσπρω-
τία σε ότι αφορά την Ήπειρο.
Τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστι-
κή  Επιτροπή  του  Προγράµµατος  διαπίστωσαν  µεν  την  πολύ
καλή ποιότητα των Νερών Κολύµβησης στις υπόψη ακτές αξιο-
λόγησαν  όµως  τις  σοβαρές  ελλείψεις  στην  επιβεβληµένη
παροχή  υπηρεσιών  προς  τους  λουόµενους  και  επισκέπτες,
στην  τήρηση  των  κριτηρίων  του  βραβείου  «ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ» που αναφέρονται σε καθαριότητα, ορθή πληροφό-
ρηση, ασφάλεια λουοµένων και επισκεπτών και δράσεις προ-
στασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου.
Κατάλογος των ακτών από τις οποίες αφαιρέθηκε η «γαλά-
ζια σηµαία»:  
• Μάλεµε – ∆ήµος Πλατανιά – Χανιά
• Πέτρα – ∆ήµος Λέσβου – Λέσβος
• Άναξος – ∆ήµος Λέσβου - Λέσβος
• Καλάµια – ∆ήµος Κορινθίων – Κορινθία
• Μαυροβούνι 3 – ∆ήµος Ανατολικής Μάνης – Λακωνία
• Κουµπάρα – ∆ήµος Ιητών – Κυκλάδες
• Μονολίθι – ∆ήµος Πρέβεζας – Πρέβεζα
• Κυανή – ∆ήµος Πρέβεζας - Πρέβεζα
Σύµφωνα  µε  τους  όρους  του  Προγράµµατος  «ΓΑΛΑΖΙΕΣ
ΣΗΜΑΙΕΣ», οι παραπάνω ακτές δεν µπορούν να είναι υποψή-
φιες για βράβευση τη επόµενη χρονιά.
Πηγή: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Για ελλείψεις σε υποδοµές και όχι για ποιότητα νερών
Υποστολή «Γαλάζιας Σηµαίας» από δυο ακτές της Πρέβεζας
4 Η αφαίρεση του βραβείου δεν αφορά πρόβληµα µε την ποιότητα 
µε τα νερά και συνολικά οκτώ ακτές στη χώρα έχασαν τη σηµαία τους
Ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάµεσα
στους βετεράνους  του ΠΑΣ Γιάννινα και αυτούς
του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων
Ποδοσφαιριστών θα διεξαχθεί την ερχόµενη
∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου στις 4 το απόγευµα στο
εθνικό στάδιο «Ζωσιµάδες», τα έσοδα του οποί-
ου θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Φλόγας».
Το εισιτήριο είναι πέντε ευρώ ενώ όλα τα παιδιά
των δηµοτικών σχολείων θα µπορούν να παρα-
κολουθήσουν το παιχνίδι δωρεάν, µε την προϋ-
πόθεση ότι θα συνοδεύονται από τους γονείς
τους. 
Στιγµιότυπο από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου
Νυχτερινή  παρέλαση  σήµερα  στην  παραλία  της
Πρέβεζας, µε κατάληξη στο Βενετσιάνικο Ρολόι, στην
καρδιά της πόλης.  Επίσηµη υποδοχή της βενετσιάνι-
κης  αντιπροσωπείας  από  τις  ∆ηµοτικές  Αρχές  της
πόλης περιλαµβάνει το δεύτερο µέρος της καθιερωµέ-
νης  ήδη  από  το  1975  «Γιορτής  της  Σαρδέλας».    Πρό-
κειται για µια πρωτότυπη – σπονδυλωτή γιορτή, ) που
διοργανώνουν  ο ∆ήµος της Πρέβεζας σε συνεργασία
µε την «Culturenet και η οποία θα επιχειρήσει να µας
ταξιδέψει 3 αιώνες πίσω, στην περίοδο της Β  Ενετο-
κρατίας  στην  Πρέβεζα  (1718-1797)  και  η  αυλαία  του
διηµέρου  των  εκδηλώσεων  θα  ανοίξει  σήµερα  στις
9:30 το βράδυ. 
Αύριο  Σάββατο  οι  εκδηλώσεις  µεταφέρονται  στις  8
το  βράδυ  στο  Κάστρο  του  Παντοκράτορα,  όπου  στο
χώρο  έξω  από  το  Κάστρο,  οι  «Φίλιπποι  Ναυπάκτου»
θα παρουσιάσουν µεταξύ άλλων, ασκήσεις µε ακόντια
σε στόχους, ασκήσεις ξιφασκίας πάνω στα άλογα κλπ.
Στο  χώρο  εντός  του  Κάστρου  θα  στηθεί  ένα  λαϊκό
πανηγύρι,  που  θα  ξεδιπλώνεται  σε  διάφορες  γωνιές
του και το οποίο νοερά θα µας µεταφέρει στην Πρέβε-
ζα του 18ου αι.:
Βενετσιάνοι  στρατιώτες,  φιγούρες  της  Commedia
del’  Arte,  Καραγκιόζης,  κανταδόροι,  χορωδοί,  µελω-
δίες  εκείνης  της  εποχής,  καθώς  και  εδέσµατα  της
παραδοσιακής  τοπικής  κουζίνας,  θα  γυρίσουν  πίσω
το χρόνο, για µικρούς και µεγάλους!... 
Για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης θα ταξιδέ-
ψει  στην  Πρέβεζα  ο  πανευρωπαϊκός  πολιτιστικός
φορέας της Βενετίας που εξειδικεύεται στις ιστορικές
αναπαραστάσεις µε αντιπροσωπεία 8 ατόµων. Επίσης
θα συµµετάσχουν ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής
Νίκος  Γράψας  µε  τετραµελές  µουσικό  σχήµα,  η  σκη-
νοθέτης και ∆ηµήτρης Σιούντας µε το σχήµα «Χωρίς
αυλαία» σε θέατρο δρόµου, οι «Φίλιπποι Ναυπάκτου»
µε  5  άλογα  και  ιππείς  που  ασχολούνται  µε  έφιππες
πολεµικές τέχνες, η χορωδία της Πρέβεζας ‘Αρµονία»
ο Σύλλογος Αµπαλί Πρέβεζας, ο αγροτικός γυναικεί-
ος  συνεταιρισµού  Θεσπρωτικού  «  Η  µικρή Λάκκα
Σούλι» και ο Σύλλογος Ελεύθερων Αλιέων Πρέβεζας.
Σήµερα και αύριο στην Πρέβεζα 
Γιορτή σαρδέλας µε… βενετσιάνικο άρωµα 
Ρεπορτάζ:
Αλέξανδρος Θεµελής
8   ÅÉÄÇÓÅÉÓ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Την περιοχή της Καµαρίνας επισκέφτηκε την Τρίτη  ο
Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου µαζί µε
κλιµάκιο του ΕΛΓΑ Ιωαννίνων προκειµένου να συνοµιλή-
σει  µε  τους  κατοίκους  της  πληγείσας  περιοχής  από  την
πυρκαγιά και να προωθήσει τη διαδικασία των αποζηµιώ-
σεων.  Συγκεκριµένα  τον  κ.  Στράτο  Ιωάννου  συνόδεψαν,
εκτός  από  το  κλιµάκιο  του  ΕΛΓΑ  Ιωαννίνων,    ο  ∆/ντής
της  ∆/νσης  Αγροτικής  Οικονοµίας  και  Κτηνιατρικής  Γ.
Αυγέρης  και  άλλα  στελέχη  της  Π.Ε.  Πρέβεζας.  Στόχος
του  κ.  Ιωάννου  η  επίσπευση  των  διαδικασιών  για  την
άµεση αποζηµίωση των πληγέντων. ∆όθηκαν οδηγίες για
τον  τρόπο  καταβολής  και  τη  διαδικασία  υποβολής  των
δικαιολογητικών.
Ο κ. Ιωάννου δήλωσε: Αυτό το καλοκαίρι έγινε µια υπε-
ράνθρωπη προσπάθεια για την πρόληψη των πυρκαγιών,
τόσο  από  την  Πυροσβεστική  όσο  και  από  την  υπηρεσία
της  Πολιτικής  Προστασίας  και  τους  άλλους  εµπλεκόµε-
νους  φορείς.  Οι  πυροσβέστες  µας  έδωσαν  τον  καλύτερό
τους  εαυτό  και  µε  αυταπάρνηση  κατάφεραν  να  περιορί-
σουν  τις  ζηµιές  στο  ελάχιστο  δυνατόν.  Από  την  πλευρά
µας, είµαστε στο πλευρό των πληγέντων και θα κάνουµε
ότι  είναι  δυνατόν  για  να  διευκολυνθούν  στη  διαδικασία
των αποζηµιώσεων. Γι’ αυτό καλέσαµε άµεσα το κλιµάκιο
του ΕΛΓΑ, ώστε να µη χαθεί ούτε µια µέρα» 
Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας στους πυρόπληκτους της Καµαρίνας
«∆ραµατική»  θα  µπορούσε  να  χαρα-
κτηριστεί η προχθεσινή συνεδρίαση του
∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  σε  ότι  αφορά
τουλάχιστον  την  παραδοχή  του  ∆ηµάρ-
χου  της  Ηγουµενίτσας  ότι  ο  ∆ήµος  δεν
µπορεί  να  λειτουργήσει  περαιτέρω,  µε
τις  οφειλές  προς  πάσα  κατεύθυνση  που
υπάρχουν,  εάν  δεν  προχωρήσει  στη
σύναψη  δανείου.  Τελικώς…πέρασε  η
πρόταση  του  κ.  Κάτσινου,  ο  οποίος  θα
ξεκινήσει συζητήσεις για τους όρους και
τις  προϋποθέσεις  σύναψης  δανείου  µε
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
ή όποιο πιστωτικό ίδρυµα.
Η  συζήτηση  διεξήχθη  σε  υψηλούς
τόνους, παρουσία και εργαζοµένων που
αντιµετωπίζουν  πρόβληµα  ήδη  από  τη
θητεία  της  πρώην  ∆ηµοτικής  Αρχής,
κυρίως  συµβασιούχοι,  που  ζητούσαν
επιτακτικά τη σύναψη δανείου από πλευ-
ράς ∆ήµου, ώστε να λάβουν και εκείνοι
τα οφειλόµενα.
Η  µείζονα  Αντιπολίτευση  και  συγκε-
κριµένα  ο  επικεφαλής  της  κ.  Γιόγιακας,
απείχε  της  ψηφο-
φορίας  τελικώς,
χαρακτηρίζοντας
µη  σύννοµη  την
όλη  διαδικασία
και  ζητώντας  πρώτα  να  υπάρξει  οικονο-
µοτεχνική  µελέτη  που  θα  προβλέπει
πως θα κατανεµηθεί το ποσό του δανεί-
ου, τονίζοντας ότι ο ίδιος θα τάσσονταν
υπέρ  µόνο  ενός  δανείου  για  την  εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων προς τους εργα-
ζοµένους.
Όπως  διευκρινίστηκε,  τόσο  από  το
∆ήµαρχο  κ.  Κάτσινο,  όσο  και  από  τον
αρµόδιο  επί  των  οικονοµικών  Αντιδή-
µαρχο κ. Τσώλη, το θέµα ήρθε στο προ-
χθεσινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε σκοπό
να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να πάει
σε  συζητήσεις  µε  το  Ταµείο  Παρακατα-
θηκών  και  ∆ανείων  ή  όποιο  πιστωτικό
ίδρυµα. ∆εν επρόκειτο δηλαδή για λήψη
απόφασης  για  σύναψη  δανείου  άµεσα,
κάτι που έτσι και αλλιώς δεν προβλέπε-
ται, αφού βάση της προβλεπόµενης δια-
δικασίας, κάθε δάνειο πρέπει να περνά
από την Οικονοµική Επιτροπή, η οποία
και θα το φέρει προς ψήφιση στο ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο.
Αδυναµία λειτουργίας 
Στην  εισήγησή  του  ο  ∆ήµαρχος  της
Ηγουµενίτσας κ. Κάτσινος παραδέχθηκε
ότι η κατάσταση του ∆ήµου είναι τέτοια,
ώστε  να  αδυνατεί  να  συνεχίσει  να  λει-
τουργεί, εάν δεν ληφθεί δάνειο.
Όπως  εξήγησε,  οι  οφειλές  του  πρώην
∆ήµου Ηγουµενίτσας, αλλά και των ∆.Ε
είναι  τέτοιες,  ώστε  να  µην  υπάρχει
κάποια  άλλη  λύση.  Υπάρχουν  υπέρο-
γκες υποχρεώσεις σε µισθούς, υποχρεώ-
σεις  σε  εργολάβους,  προµηθευτές,
εµπειροτέχνες, τις οποίες µε τα σηµερι-
νά  δεδοµένα,  ο  ∆ήµος  αδυνατεί  να
καλύψει, µε τα υπάρχοντα έσοδα, τη µεί-
ωση της ΣΑΤΑ κλπ.
«Ο  ∆ήµος  είναι  στα  όρια  της  λειτουρ-
γίας  του»,  η  χαρακτηριστική  φράση  του
∆ηµάρχου που αποτυπώνει µε τον καλύ-
τερο  τρόπο  την  κατάσταση,  ενώ  ο  ίδιος
µεταξύ σοβαρού και αστείου, επεσήµανε
πως  «ο  πρώτος  επισκέπτης  καθηµερινά
είναι ο δικαστικός κλητήρας». Ενώ υπάρ-
χουν  ήδη  αποφάσεις  για  κατασχέσεις,
όπως  παραδέχθηκε,  σηµειώνοντας  επί-
σης,  ενδεικτικό  της  οικονοµικής  συγκυ-
ρίας, ότι έχουν δοθεί χρήµατα, τόσο από
τον ίδιο, όσο και λοιπά µέλη του σχήµα-
τος,  για  ασφαλιστική  και  φορολογική
ενηµερότητα του ∆ήµου.
Το σύνολο των ∆ηµοτικών Συµβούλων
της  πλειοψηφίας  συµφώνησαν  µε  το
∆ήµαρχο, ψηφίζοντας υπέρ της εξουσιο-
δότησής του, ώστε να κινήσει τις πρώτες
ενέργειες για τη σύναψη δανείου.
«Να  ανοίξουµε  το  θέµα  της  λήψης
δανείου», η φράση του Αντιδηµάρχου κ.
Τσώλη, ο οποίος εξήγησε την αναγκαιό-
τητα που υπάρχει, µιλώντας µε στοιχεία
και σηµειώνοντας ότι ο ∆ήµος µόλις την
Τετάρτη  πήρε  τη  ΣΑΤΑ,  ύψους  µόνο
320.000 ευρώ. Ενώ σε έντονο τόνο, αφή-
νοντας σαφή υπαινιγµό για την προηγού-
µενη ∆ηµοτική Αρχή µίλησε για χρέη σε
εκατοντάδες προµηθευτές, φυσικά εργα-
ζοµένους, εργολάβους, αλλά και πρώην
αυτοδιοικητικούς  (το  ποσό  µόνο  γι’
αυτούς φθάνει τις 400.000 ευρώ).
∆άνειο µόνο 
για τους εργαζοµένους 
Ο  επικεφαλής  της  Αντιπολίτευσης  κ.
Γιόγιακας,  µίλησε  για  διαδικασία  που
δεν έχει γίνει σωστά και η οποία θα πρέ-
πει  κατά  πρώτον  να  περάσει  από  την
Οικονοµική Επιτροπή, ειδάλλως ζήτησε
την αναβολή της, κάτι το οποίο δεν προ-
χώρησε.
Ο  κ.  Γιόγιακας  τόνισε  πως  ο  ίδιος  θα
στήριζε  µόνο  τη  λήψη  δανείου  για  την
αποπληρωµή  των  υποχρεώσεων  προς
τους  εργαζοµένους,  αλλά  προϋπόθεση
για  να  το  κάνει,  θα  ήταν  η  παρουσίαση
οικονοµοτεχνικής  µελέτης,  µε  τα  στοι-
χεία,  τους  όρους,  τις  προϋποθέσεις  για
το δάνειο αυτό. Ο ίδιος δεν ψήφισε, απέ-
χοντας  από  τη  διαδικασία,  σε  αντίθεση
µε  το  µεγαλύτερο  µέρος  των  ∆ηµοτικών
Συµβούλων  της  παράταξής  του  που
τάχθηκαν υπέρ της άµεσης λήψης δανεί-
ου, κατά βάση για τις υποχρεώσεις προς
τους υπαλλήλους του ∆ήµου.
Αρνητικός ο ∆ώρης ∆ήµας
Όπως  άλλωστε  αναµενόταν,  από  τη
στιγµή που ο ίδιος είχε καταψηφίσει τον
προϋπολογισµό  του  ∆ήµου,  ο  επικεφα-
λής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. ∆ήµας,
τάχθηκε  κατά  της  λήψης  δανείου,  λέγο-
ντας  ότι  «δεν  θα  λυθεί  µε  ασπιρίνες  το
πρόβληµα».
Η λύση σύµφωνα µε τον κ. ∆ήµα είναι
η διεκδίκηση και για το λόγο αυτό ζήτη-
σε την έκδοση ψηφίσµατος για την έναρ-
ξη ενός διεκδικητικού αγώνα.
Οι απόψεις
Απ’  όσους  τοποθετήθηκαν  κατά  τη
διάρκεια  της  συζήτησης,  οι  περισσότε-
ροι  συµφώνησαν  στη  λήψη  δανείου  για
την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του
∆ήµου.
Ο  Αντιδήµαρχος  κ.  Κάτσιος,  είπε  ναι
στην  εξουσιοδότηση  του  ∆ηµάρχου  για
κατάθεση αιτήµατος στο ΤΠ∆, ενώ και ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζάνης, τάχθη-
κε  υπέρ  της  πρότασης  Κάτσινου,  µε
δεδοµένη  την  οικονοµική  συγκυρία  και
την ανάγκη να πληρωθούν οι εργαζόµε-
νοι.
Η  ∆ηµοτική  Σύµβουλος  της  πλειοψη-
φίας κ. Σαµίου ζήτησε σωστό σχεδιασµό
και  κατανοµή  των  χρηµάτων  όπως  πρέ-
πει, ενώ ο Αντιδήµαρχος κ. Γιαννούλης,
αν και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπέρ των
δανείων,  µε  την  εικόνα  του  ∆ήµου  και
την οικονοµική του κατάσταση, δεν µπο-
ρεί  να  γίνει  διαφορετικά.  Ενώ  και  ο
∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ.  Γιανέλλος
κινήθηκε  στο  ίδιο  πλαίσιο,  για  έναρξη
διαδικασιών λήψης δανείου.
Από πλευράς αντιπολίτευσης ο ∆ηµο-
τικός  Σύµβουλος  κ.  Πάκος  είπε  ναι  σε
άµεση  σύναψη  δανείου  µε  σκοπό  να
λάβουν οι εργαζόµενοι τα χρήµατά τους,
κάτι µε το οποίο συµφώνησε ο κ. Βαλλά-
κος, ενώ διαφοροποιήθηκε ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος του ∆ηµο-
τικού  Συµβουλίου  κ.  Γκίκας,  ο  οποίος
συµφώνησε µεν στο να βρεθούν χρήµα-
τα, αλλά όχι µέσω δανείου.
Ο δήµαρχος θα συζητήσει µε το Τ.Π.κ.∆ τη σύναψη του
Ο δήµος Ηγουµενίτσας αδυνατεί να λειτουργήσει χωρίς δάνειο 
4 Ενστάσεις από την µείζονα µειοψηφία για τους όρους, αίτηµα για οικονοµοτεχνική
µελέτη και αποχή από την  ψηφοφορία. Αρνητική η  ελάσσονα µειοψηφία
4 Ακυρώθηκε ο διαγωνισµός για το κάµπινγκ του  ∆ρεπάνου
Ακυρώθηκε ο διαγωνισµός για το κάµπινγκ ∆ρεπάνου
Μετά από συζήτηση σε υψηλούς επίσης τόνους, στο 5ο θέµα της ηµερή-
σιας διάταξης, το οποίο η ∆ηµοτική Αρχή επανέφερε στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο,  από  τη  στιγµή  που  δεν…τελεσιδίκησε  σε  προηγούµενη  συνεδρίαση,
ακυρώθηκε ο τρέχον διαγωνισµός για το κάµπινγκ  ∆ρεπάνου.
Η αντιπαράθεση υπήρξε έντονη µε αρκετές στιγµές έντασης µεταξύ συµ-
βούλων πλειοψηφίας και µειοψηφίας, ενώ και η ψηφοφορία διήρκησε αρκε-
τά λεπτά της ώρας.
Ωστόσο το σηµαντικό είναι η ακύρωση του διαγωνισµού και αυτό που κρα-
τάµε, µε τις απόψεις να ποικίλλουν, ενώ µένει να φανεί αν θα εγκριθεί από
την Περιφέρεια.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ρεπορτάζ:
Παναγιώτης Ρίζος
Βιολογικό ψωμί
10   ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Για    ανευθυνότητα,  ανικανότητα,
σκοπιµότητες  πολλών  παραγόντων
καθώς και η για έλλειψη ουσιαστικού
εκπαιδευτικού  προγραµµατισµού
κατηγορεί  µε  ανακοίνωση  της  την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας, η ΝΟ∆Ε Ιωαννίνων της Ν.∆ και
ειδικότερα  ο  Κύκλος  Πολιτικής  ∆ρά-
σης Μορφωτικών Υποθέσεων, τονίζο-
ντας  σε  σχετικό  δελτίο  τύπου  ότι  όλα
αυτά  δηµιουργούν  κλίµα  αναστάτω-
σης στην Ελληνική κοινωνία. Η ΝΟ∆Ε
αναφέρεται  στις  πανελλαδικές  εξετά-
σεις,  στις  αποσπάσεις  εκπαιδευτικών
και στα βιβλία που θα λείψουν από τα
σχολεία.
Για την εισαγωγή σε ΑΕΙ 
µε βαθµολογία 2...
Η  πολυδιαφηµισθείσα  κατάργηση
των  µετεγγραφών  και  η  δηµιουργία
ειδικής  κατηγορίας  υποψηφίων  για
τους  πολυτέκνους  είχε  ως  συνέπεια
να  διαµορφωθούν  άνισοι  όροι  συνα-
γωνισµού µεταξύ των υποψηφίων. Για
να  γίνει  αντιληπτό  το  µέγεθος  του
προβλήµατος,  αρκεί  να  σηµειώσουµε
ότι  δόθηκε  η  δυνατότητα  να  εισαχθεί
κάποιος  υποψήφιος  από  την  κατηγο-
ρία των πολυτέκνων µε βαθµολογία 2
στη Φιλολογία Αθήνας, όταν ο τελευ-
ταίος  της  γενικής  σειράς  µπαίνει  µε
17,5.  Μπορεί  τελικά  να  ήταν  πολύ
δύσκολο  για  την  κυβέρνηση  του
ΠΑΣΟΚ  ακόµα  και  να  οργανώσει
σωστά  τις  πανελλαδικές  εξετάσεις.
Της  ήταν  όµως,  πολύ  εύκολο,  όπως
αποδείχθηκε,  να  τις  µετατρέψει  σε
φιάσκο.
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών
Για πρώτη φορά τα τελευταία τουλά-
χιστον  30  χρόνια  η  πρώτη  φάση  των
αποσπάσεων  από  νοµό  σε  νοµό  ολο-
κληρώθηκε µια ηµέρα πριν την έναρ-
ξη του σχολικού έτους και ταυτόχρονα
δόθηκαν οι λιγότερες αποσπάσεις των
τελευταίων  ετών.  Αποτέλεσµα  αυτού
είναι εκπαιδευτικοί µε 3 παιδιά, µε 2
παιδιά,  µε  σοβαρά  προβλήµατα  υγεί-
ας,  µε  χρόνια  υπηρεσίας  να  βρεθούν
µακριά  από  τις  οικογένειές  τους  µε
πολλαπλές επιπτώσεις στην προσωπι-
κή και οικογενειακή ζωή τους.
Ποιος ευθύνεται για τα βιβλία;
Η πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας
οφείλει  να  εξηγήσει-απαντήσει  στους
µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς:
- Γιατί όλα τα σχολικά βιβλία δεν θα
είναι στην ώρα τους στα σχολεία;
- Ποιος ευθύνεται;
- Θα αποδοθούν ευθύνες;
- Θα γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί
κάτω  από  ποιες  συνθήκες ακυρώθη-
καν  οι  δύο  διαγωνισµοί  για  την  προ-
µήθεια  χαρτιού  ,  ύψους  εκατοµµυ-
ρίων ευρώ;
- Γιατί δεν υποχρεώθηκαν σε παραί-
τηση οι υπεύθυνοι γι αυτή την πρωτο-
φανή κατάσταση;
«Η  όλη  διαδικασία  των  αποσπάσε-
ων, σε συνδυασµό µε τους µηδενικούς
διορισµούς,  την  έλλειψη  βιβλίων,  τη
λήψη  µιας  σειράς  αντιεκπαιδευτικών
µέτρων,  αλλά  και  την  οικονοµική
αφαίµαξη των εκπαιδευτικών, θα πρέ-
πει  να  προβληµατίσει  όλους  µας  και
να αφυπνίσει συνειδήσεις για να στα-
µατήσει  ο  κατήφορος  της  δηµόσιας
εκπαίδευσης», καταλήγει η ΝΟ∆Ε της
Ν.∆.
Για να τα παίρνουν 
όσοι έχουν τα κριτήρια
Σε ενιαία ηλεκτρονική 
πλατφόρµα οι δικαιούχοι 
προνοιακών επιδοµάτων
Σε καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών
επιδοµάτων σε µια ενιαία ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα θα προχωρήσει το υπουργείο Υγείας,
µε στόχο να λαµβάνουν τα επιδόµατα µόνον
όσοι  τα  δικαιούνται,  ανέφερε  ο  αρµόδιος
υφυπουργός  Μ.  Μπόλαρης  µιλώντας  στο
ραδιόφωνο της ΝΕΤ. 
«∆υστυχώς για τη χώρα, η προνοιακή πολι-
τική και τα επιδόµατα τα οποία δίνει η πολι-
τεία  φαλκιδεύτηκε  πάρα  πολλές  φορές,  έτσι
ώστε  άτοµα  που  δεν  έχουν  τα  κριτήρια  που
λέει  ο  νόµος,  τις  προϋποθέσεις  που  θέτουν
οι  διατάξεις,  να  παίρνουν  προνοιακά  και
άλλα  επιδόµατα,  προκαλώντας  αιµορραγία
στα  υπουργεία…  Η  πρόταση  από  το  υπουρ-
γείο  Υγείας  είναι  δηµιουργία  ηλεκτρονικής,
ψηφιακής πλατφόρµας, στην οποία θα κατα-
γραφούν  όλοι  όσοι  δικαιούνται»,  τόνισε  ο  κ.
Μπόλαρης.
Ειδική µοριοδότηση
εποχικών πυροσβεστών
Ειδική  µοριοδότηση  σε  εποχικούς  πυρο-
σβέστες, η οποία θα ισχύει για κάθε διαγωνι-
σµό  που  θα  προκηρύσσει  το  πυροσβεστικό
σώµα, θα προβλέπεται σε ν/σ του υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη για τον εθελοντι-
σµό,  το  οποίο  θα  καταθέσει  τις  επόµενες
µέρες η κυβέρνηση.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη,  Χρήστος  Παπουτσής,  µε  αφορµή
επίκαιρη  ερώτηση  της  βουλευτού  του
ΣΥΡΙΖΑ,  Λίτσας  Αµµανατίδου,  σχετικά  µε
συµβασιούχους  πυροσβέστες,  οι  οποίοι  δεν
είχαν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για τις
προσλήψεις  που  θα  γίνουν  τώρα  στο  πυρο-
σβεστικό σώµα.
Από την ΝΟ∆Ε Ιωαννίνων της Ν.∆
Κριτική στο υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή 
σε ΑΕΙ µε βαθµό 2, αποσπάσεις και βιβλία
Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥΛΑ
Ψυχολόγος ΑΠΘ - σύµβουλος ζευγαριών
Συντονίστρια - εκπαιδεύτρια
σχολών γονέων (εξελικτικό σύστηµα
Μαρίας Χουρδάκη)
Επιστηµονική συνεργάτιδα Γ’ ψυχιατρι-
κής κλινικής νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
Θεσ/νίκης
Πουλίτσα 3 & Κουγκίου
(πίσω από τα δικατήρια)
Τηλ. 6974022088 (δέχεται µε ραντεβού)
ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602
ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΑΚΚΑΣ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Καθηµερινά 9:00 µε 14:00
και 18:00 µε 21:00
Σαλαµάγκα 4, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Ôçë. 2651026068, 6972356409
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
Κέντρο κινητικής
και φυσικής αποκατάστασης
Συνεργασία µε όλα τα ταµεία
Γ’ Σεπτεµβρίου 25 - Ανατολή
Τηλ. 2651115015, 6945175739
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 31
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510
email: geokourgias@yahoo.gr
∆ευτέρα - Παρασκευή
Πρωί 08:00 - 14:00
Απόγευµα 18:00 - 20:30
Σάββατο 09:00 - 13:00
Τετάρτη απόγευµα κλειστό
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
∆έχεται καθηµερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευµα µε ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ -
ισόγειο
Ôçë. 2651072422
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ∆ΟΥ -
ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ
Χειρούργος οδοντίατρος
Λεύκανση µε το σύστηµα ΖΟΟΜ 2 (usa)
Ψηφιακή ακτινογραφία
Αισθητική οδοντιατρική
∆αγκλή 7
Ôçë. 2651029328
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797
ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý
ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640
ΕI∆ΗΣΕΙΣ - ∆IAKHΡΥΞΕΙΣ 11
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 10410 Κόνιτσα 31/8/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνι-
σµού για την παροχή υπηρεσιών: «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Κόνιτσας για το σχολι-
κό έτος 2011-2012»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό για τη µετα-
φορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου
Κόνιτσας για το σχολικό έτος 2011-2012, συνολικής προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης 163.165,12 ευρώ, συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 28 Σεπτεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και
από ώρα 10:00 µέχρι 11:00 (ώρα λήξης παραλογής προσφορών), στα
γραφεία του ∆ήµου Κόνιτσας (αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου - 2ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά δροµο-
λόγιο για όσα δροµολόγια ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαµβάνο-
νται στο σχετικό παράρτηµα της διακήρυξης, προσκοµίζοντας την αντί-
στοιχη εγγυητική επιστολή.
0 χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της
και µέχρι την περαίωση του έργου της µεταφοράς των µαθητών.
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισµού
διατίθενται και χορηγούνται µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου
εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης.
Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο µέχρι πέντε
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κόνιτσας (πληροφορίες
Βασίλειος Κωστάκης τηλ. 2655360339-326),
Ο ∆ήµαρχος
Παναγιώτης Γαργάλας
Πρόσκληση Έκτακτης Συγκέντρωσης
των µελών του ΙΣΙ
Καλούνται τα µέλη του ΙΣΙ τη ∆ευτέρα 5/9/2011 και ώρα 20:00 σε
έκτακτη συγκέντρωση στα γραφεία του ΙΣΙ µε θέµα:
Συζήτηση επί των προτάσεων του υπουργείου Υγείας για την έναρ-
ξη λειτουργίας του ΕΟΠΥ.
Από τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων
Ελεύθερο Βήµα 
για τους Ερασιτέχνες ∆ηµιουργούς
Το  Πνευµατικό  Κέντρο  ∆ήµου  Ιωαννιτών  εγκαινιάζει
κύκλο  εκδηλώσεων  µε  τίτλο  «Ελεύθερο  Βήµα  για  τους
Ερασιτέχνες  ∆ηµιουργούς»,  στον  οποίο  καλούνται  να
συµµετάσχουν  οι  ερασιτέχνες  εικαστικοί  της  πόλης  των
Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής. 
Τα έργα των καλλιτεχνών θα εκτεθούν στον εκθεσιακό
χώρο του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ιωαννιτών. 
∆ιάρκεια  του  κύκλου:  9  Οκτωβρίου  –  29  Νοεµβρίου
2011. 
Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι  να  καταθέσουν
φάκελο  µε  βιογραφικό  σηµείωµα  και  φωτογραφίες  των
έργων τους στο Πνευµατικό Κέντρο, Αγίας Μαρίνας 55,
8-3  το  µεσηµέρι  καθηµερινά.  Πληροφορίες:  26510
83940. 
Έναρξη µαθηµάτων  
Ιστιοπλοΐας για παιδιά
Ο «Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Ιωαννίνων» οργανώνει φθινο-
πωρινή περίοδο µαθηµάτων ιστιοπλοΐας για παιδιά στη
Λίµνη  των  Ιωαννίνων.  Τα  µαθήµατα  αρχίζουν  σήµερα
Πέµπτη  1  Σεπτεµβρίου,  στις  17:00, στο  Λεµβαρχείο
αριθµ. 11 του Ε.Α.Ν.Κ.Ι. (είσοδος κλειστού γυµναστηρί-
ου του Ε.Α.Ν.Κ.Ι.), όπου θα γίνουν και οι εγγραφές των
ενδιαφεροµένων.  
Στα  µαθήµατα  µπορούν  να  συµµετέχουν  παιδιά  ηλι-
κίας από 6 έως 14 ετών καθώς και έφηβοι. Η εκπαίδευση
των  παιδιών  γίνεται  µε  σκάφη τύπου  Optimist και  των
εφήβων  µε  σκάφη  τύπου  420.  Τα  µαθήµατα  έως  τις  12
Σεπτεµβρίου (έναρξη της σχολικής χρονιάς) θα γίνονται
κάθε  Πέµπτη  και Παρασκευή  από  τις  17.00  έως  τις
20.00,  ενώ  µετά  τις  12  Σεπτεµβρίου  κάθε  Σάββατο  και
Κυριακή από τις 11.00 έως τις 14.00. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να απευ-
θύνεστε στα τηλέφωνα 2651 008 374 ή 6977 552 979.
Εγγραφές στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας
Συνεχίζονται για το σχολικό έτος 2011-2012 οι εγγρα-
φές στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) Ιωαννίνων
που θα λειτουργήσει για 10
η
συνεχή χρονιά στη ∆/νση:
Κωνσταντινουπόλεως 1, στο κτήριο του Μουσικού Γυµνα-
σίου,  2
ος
όροφος.  Επίσης,  λειτουργεί  Παράρτηµα  του
σχολείου  στην  Ηγουµενίτσα,  το  οποίο  στεγάζεται  στο
κτήριο του Κ.Ε.Ε. Ηγουµενίτσας, στη Νέα Σελεύκεια. 
Το  Σχολείο  ∆εύτερης  Ευκαιρίας  απευθύνεται  σε
άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, που τελείωσαν το
∆ηµοτικό  και  δε  φοίτησαν  καθόλου  στο  Γυµνάσιο  ή  το
εγκατέλειψαν  πριν  το  τελειώσουν.  Η  διάρκεια  φοίτησής
τους στο σχολείο είναι 18 µήνες (δύο διδακτικά έτη).  Το
ωράριο  είναι  απογευµατινό  (4.30-8.30)  µε  ωρολόγιο
πρόγραµµα 25 διδακτικών ωρών την εβδοµάδα και παρέ-
χεται απολυτήριος τίτλος ισότιµος του Γυµνασίου. 
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων για εγγραφές
στο  Σ∆Ε  Ιωαννίνων  και  στο  Παράρτηµα  της  Ηγουµενί-
τσας,  µπορείτε  να  απευθύνεστε  στα  τηλέφωνα:
2651065187  και  6932247353,  καθηµερινά  εκτός  Σαβ-
βάτου και Κυριακής και ώρες: 5:00-7:00µ.µ.
Ο Ορειβατικός στην χαράδρα «Βικάκι»
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων θα πραγµατοποιή-
σει την Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου διάσχιση της χαράδρας
«Βικάκι».
Η πορεία είναι διάρκειας 5 ωρών (Α’ κατηγορίας) και
µπορούν να συµµετάσχουν και αρχάριοι.
Η πορεία έχει αφετηρία την µονή Ρογκοβού και τερµα-
τισµό το χωριό Βίτσα.
Αναχώρηση 7:00 π.µ. από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Αρχηγός:  Γιώργος  Τσάµπας  Υπαρχηγός:  Γαρυφαλιά
Μπέλλου.
Πληροφορίες - δηλώσεις συµµετοχής στα γραφεία του
Ορειβατικού  Συλλόγου,  28ης  Οκτωβρίου  17Α  (εντός
στοάς)  καθηµερινά  7-9µµ.  Τηλ.  26510-22138.
http://www.orivatikos.gr. 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
∆ΠΠ-Η/Περιοχή Ιωαννίνων
ΑΡ./ΗΜ.: ΠΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ 338/1.9.11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνι-
κές εργασίες της ∆ΕΗ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος ως κάτω-
θι:
α) Το Σάββατο, 03/03/2011. από ώρα 17:00 µ.µ. έως 18:00 µ.µ. στο
Νεοχωρόπουλο και στο Κάτω Νεοχωρόπουλο.
β) Την Κυριακή 04/09/2011, ως εξής:
1. Aπό ώρα 08:00 πµ έως 05:30 πµ στις περιοχές: παλιά Ε.Ο. Ιωαν-
νίνων - Ηγουµενίτσας στο ύψος των επιχειρήσεων Νικολαϊδη, ΚΕΜΠΕΡ
ΕΛΛΑΣ, Τασιούλα, Μεταλλοβιοµηχανία SPIDER, Μπουρδούκη, τµήµα
Μαρµάρων, ∆ροσιά, Πεντέλη, Αµπέλια Μαρµάρων, Προφήτη Ηλία Μαρ-
µάρων, Άµµος Σταυρακίου, Άσυλο Ανιάτων, Καρδαµίτσια, Σταυράκι,
Λαχαναγορά, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Κάτω Μάρµαρα, Νέες Εργατικές
Κατοικίες Μαρµάρων, πρατ. υγρών καυσίµων Ντούρου, ∆ορυµπετάν,
ψυγεία Παπαϊωάννου, Φυλακές Σταυρακίου, οδός Παπαθωµά- Μέκαλη,
οδός Άρη Βελουχιώτη και παρόδους, οδός Εφύρας, περιοχή Ζευγάρια,
περιοχή ΟΤΕ Περιβλέπτου, Φοιτητική Εστία ∆οµπάλης, Ιερό Ναό Περι-
βλέπτου.
2. Από ώρα 08:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ. στο Κάτω Νεοχωρόπουλο,
πέριξ της αποθήκης Αγροτικής Τράπεζας και Μέκαλη, οδοί Ασηµακο-
πούλου, Περιβλέπτου, Μάνου Κατράκη, Μ. Μαυρογένους, Σωκράτους,
Λάρνακας, Αγ. Κωνσταντίνου, Λέλας Καραγιάννη και παρόδους.
3. Από ώρα ώρα 12:00 µ.µ. έως 12:30 µ.µ. στο Κάτω Νεοχωρόπουλο
και στο Νεοχωρόπουλο.
4. Από ώρα 12:30 µ.µ. έως 14:15 µ.µ. στις περιοχές: Γαρδίκι, τµήµα
Ελεούσας πέριξ του Ι.Ν. Φανερωµένης, τµήµα ΒΙ,ΠΕ. πέριξ των επιχει-
ρήσεων ΑΚΡΟΓΚΑΖ, ΚΑΡΥΠΙ∆Η, ΜΥΛΟΙ ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆Η, ∆ΑΒΟΥΤΗ-
ΜΑΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ, ΒΙΟΤΑΛ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ,
ΚΑΤΣΟΥΡΑ, ΜΠΕΡΡΗ, ΜΗΛΙΩΤΗ, ΖΑΡΜΠΑΛΑ, ΣΟΡΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
Σ∆ΟΥΚΟΥ, ΓΟΥΣΗ, LCSC, ΜΕΝΤΗ, ΑΣΛΑΝΗ, ΤΣΑΝΟΥ, ΞΥΛΟ∆ΟΜΙΚΗ,
VERILOG, ΝΙΚΑΣ, ΜΕΚΑΛΗ, ΜΠΟΥΡΗ, ΡΑΠΤΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΗΤΟΥ,
ΤΖΙΑΛΛΑ, ΤΖΙΜΑ, ALLUEXPERT, ACRATA DIGITAL, ΜΠΟΥΓΙΑ, πτηνοτρο-
φείο και πτηνοσφαγεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν το
χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω.
Γι’ αυτά το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆ΕΗ θα πρέπει
να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. ‘Ετσι για λόγους ασφάλειας
απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου
ακόµα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχη-
µάτων. Ζητάµε την κατανόηση των καταναλωτών µας για τις παραπάνω
αναπόφευκτες διακοπές.
Από τη ∆ΕΗ Α.Ε.
18η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ιοργάνωση: Σύλλογος Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ιωαννίνων
ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου
Ώρες λειτουργίας έκθεσης
10:00 – 16:00
Εµπιστευθείτε τα φροντιστήρια
µε το σήµα PALSO
12  ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÍÝïé Áãþ íåò, ÔÅÔÁÑÔÇ 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2007 ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
AΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Από τις πιστωτικές κάρτες
εντός 5 λεπτών, µε ή χωρίς υπό-
λοιπο, υπέρβαση ή τρίµηνη
καθυστέρηση ανεξάρτητα υπερ-
δανεισµού ή Τειρεσία µόνο µε
την ταυτότητά σας
Μέχρι 48 άτοκες τραπεζικές
δόσεις
Εγγυηµένη εξυπηρέτηση µε
υπευθυνότητα & εµπιστοσύνη
Καθηµερινά και Σαββατοκύρια-
κα
κ. Γεωργίου τηλ. 6988888850 -
6988888804
Ερχόµαστε στο χώρο σας
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται νεόδµητη
µεζονέτα 117 τ.µ.
µε υπόγειο 62 τ.µ.
κλειστό πάρκινγκ
στο λόφο Κατσικά
Μόνο 165.000
ευρώ
Τηλ. 2651022717
Ðùëåß  ôáé  äéá ìÝ ñé óìá  116    ôì
 åðß    ôçò    ïäïý    Ãåùñ.  Âáóé ëÜ -
êïõ  11   óôçí  Çãïõ ìå  íß ôóá.
 Ôçë 6946318159
Ðùëïý íôáé  áíå îÜñ ôç  ôåò
ðïëõ  ôå ëåßò äéþ ñï öåò ìïíï  êá -
ôïé êß åò  (ìáé  æï  íÝ ôåò),  100   ì2
 êáé   Üíù  óôï   Íõäñß Ëåõ êÜ  äáò,
 ìå ðáíï ñá ìé êÞ  èÝá   óôï Óêïñ -
ðéü,  Ìåãá  íÞ óåé    ê.ë.ð,    êáé    ç
êáèå ìßá  äéá èÝ ôåé:  éäéü êôç ôï
ïéêü  ðå  äï ðåñß  ðïõ  äýï óôñåì  -
ìÜ ôùí    êáé    Üíù,  ðéóß  íá    ãéá
ìåãÜ ëïõò,  ðáé äé êÞ ðé óß íá,
ôæá  êïý  æé, ðÜñ êéíãê  êáé  ôæÜêé.
 Ôçë.  6945495293,  69485
87895,  2651085403   Þ
40315.
Ενοικιάζεται  3άρι  στην  Ανα-
τολή, καινούριο, Κ. Καραµαν-
λή  44,  τηλ.  68963,
6947569673  (31/8)
Ενοικιάζεται δυάρι σε κεντρι-
κή περιοχή  (Λεωφ.  ∆ωδώ-
νης),  πλησίον  στάσης  αστι-
κού  ΚΤΕΛ  για  Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων  και  ΤΕΙ.  Τηλ.
26510 40906. (24/8)
Eνοικιάζεται διαµέρισµα
95τ.µ. σε νεόδµητη οικοδοµή
στα  Καρδαµίτσια  Ιωαννίνων
επί της οδού Φιλικής Εταιρεί-
ας 67, 2ος όροφος µε πάρκιν-
γκ. Τηλ. 26570 71260 - 6979
118036.
Eνοικιάζεται 5άρι lux,  140
µ2  µε αυλή στη Νεοκαισά-
ρεια  Ιωαννίνων.  Τηλ.
2651092971,  6946719293
(20/1)
Ενοικιάζεται  3άρι,  80  τ.µ.,
στη  Νεοκαισάρεια.  Τηλ.
2651091542  (4/5)
Ενοικιάζεται  3άρι  µε  αποθή-
κη και πάρκινγκ στους Αµπε-
λοκήπους,  Καζαντζάκη  1
δίπλα  στα  σχολεία  κάτω  από
την  εκκλησία.  Τηλ.
2016919397, 69757 86002.
Ενοικιάζεται  3άρι  διαµέρι-
σµα  απέναντι  από  Σχολές
ΟΑΕ∆,  αυτ.  θέρµανση.  Τηλ.
2651045580,  6987989623
(3/5)
Eνοικιάζεται χώρος για επαγ-
γελµατική στέγη σε κεντρικό
σηµείο  στα  Ιωάννινα  (κοντά
στα  δικαστήρια).  Πληρ.  µόνο
καθηµερινές  στο  τηλ.
2651076900,  κα  Χρυσαυγή.
(19/12)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέ-
ναντι  από  την  Μητρόπολη,
στη γωνία των οδών Ιωαννίδη
1 και Μητροπόλεως,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  για  ένα  φοι-
τητή  ή  φοιτήτρια  γκαρσονιέ-
ρα 3ου ορόφου, 40 τ.µ. καθα-
ρά, µε δύο χώρους (κρεβατο-
κάµαρα  -  καθιστικό  και  κου-
ζινοτραπεζαρία,  µε  µπάνιο),
ήσυχη, σε οικογενειακή οικο-
δοµή,  µε  θέα  όλων  των
χώρων (ακόµη και του µπάνι-
ου)  στη  λίµνη,  δίπλα  σε
στάση  για  το  πανεπιστήµιο.
Τηλ. 6932624885 κ. Γιάννη
Åíïé êéÜ æå  ôáé  äéá ìÝ  ñé óìá
ôñéÜ ñé 70  ô.ì. ìïíï êá ôïé êßá ( -
áõëÞ  ðåñé  öñáã  ìÝ íç   ãéá  ãêá -
ñÜæ)   ìå  áôï  ìé êü  êáëï  ñé öÝñ,
çëéü  ëïõ óôï,   èÝóç  ÌÜôóé êá
Éù  áí íß íùí,   ïäüò  Óôñá ôÜñ ÷ïõ
ÐáðÜ  ãïõ  14    Þ  Ðáì  âþ ôé  äïò
15.   Ôçë. 26510 36066.
Åíïé êéÜ æå ôáé  éóü ãåéïò   ÷þñïò
73   m2  êáôÜë ëç ëïò   ãéá  åðáã  -
ãåë  ìá ôé êÞ  óôÝãç   Þ ãñá öåßá   ìå
áõôü  íï ìç èÝñ ìáí óç   óôçí  ïäü
 Ë.   ÁÊÑÉÔÁ  57,  ðëç óß ïí    ÉÊÁ
Éù Üí íé íá.  Ôçë. 26510-37149.
Åíïé êéÜ æå ôáé  ôñéÜ ñé  äéá ìÝ ñé -
óìá  85 m2   óôçí   ïäü    ×.
 ÔÑÉÊÏÕÐÇ  41/4  ïò  üñï öïò.
 Ôçë.  6932  398937  &  210
2134311.
Åíïé êéÜ æå ôáé  éóü  ãåéï  ôñéÜ  ñé
84    ì2,   óôçí   ïäü  Åöý ñáò,  4  ç
ðÜñο äïò,    áñ.  5.  Áõôü íï  ìç
èÝñ ìáí óç.    Ôçë.
6944816030.
Åíïé  êéÜ  æå ôáé    äõÜñé  êáé  íïý  -
ñéï    ìå  áõôü  íï ìç  èÝñ ìáí  óç,
 ÷ùñßò  êïé  íü ÷ñç  óôá    óôï
 êÝíôñï  Áíá ôï  ëÞò.   Ôçë.
26510-43774 6944371366
Εíïé êéÜ æå ôáé    óðßôé  áíå îÜñ  ôç -
ôï   óå êåíôñé êü   äñüìï  ôùí Éù  -
áí íß íùí    ãéá  öïé ôç ôÝò.      Ôçë.
6978175682.
Åíïé  êéÜ  æå  ôáé  êáôÜ  óôç ìá  80
 ì2  ìå áíôß óôïé ÷ï ðáôÜ ñé, êáé  -
íïý ñéï,   ãéá  åðáã ãåë  ìá  ôé  êÞ
 óôÝãç,  Ìðé æá íßïõ  29,    ôçë.
2651033757  êáé 38335.
Πωλείται αγρόκτηµα 8 στρεµ.
στην  περιοχή  Αργυρότοπος
(Φασκοµηλιά  Σκορπιώνα)
Ηγουµενίτσας.  Τηλ.  6974
228325. (24/8)
Πωλείται οικόπεδο  1225  τ.µ.
στην  Μπάφρα,  άρτιο  και
οικοδοµήσιµο.  Τηλ.
2651041761   (4/5)
Πωλούνται  3  συνεχόµενα
οικόπεδα  στο  ∆.∆.  Βράχος  -
∆ήµος  Πρέβεζας  900  τ.µ.
έκα  στο  200  µέτρα  από  τη
θάλασσα.  Τηλ.  004917
17446662,  26510  76900
(11/1)
Ðùëåß ôáé  áãñü êôç ìá  Ýêôá óçò
7  óôñåì ìÜ ôùí    óôçí  áñé óôå  ñÞ
 ü÷èç   ôïõ  ðïôá  ìïý  Âïú äï  ìÜ -
ôç.   Ôçë. 2657041508, âñá äõ -
íÝò   þñåò.
Ζητείται  κοπέλα  για  εργασία
σε  καφετέρια  περιοχή Κατσι-
κά  (Εθνικής  Αντιστάσεως
131).  Τηλ.  6946189576.
(24/8)
Ζητούνται  3  άτοµα  (άνω  των
22  ετών) για  εργασία  από  το
χώρο τους, µέσω Η/Υ. Μερι-
κή  ή  ολική  απασχόληση.
Πληροφορίες  στο  τηλ.
6975593625  ή  στο
www.time-for-money.gr.
Ζητείται  καθαρίστρια  για
µόνιµη  εργασία  στο  Suites
Hotel Apartments.  Νόµιµες
αποδοχές -  ασφάλεια.  Τηλ.
26510  44633-4,  βιογραφικά
στο φαξ: 2651045437.
Áðü  ðëõ íôÞ ñéï  áõôï  êé  íÞ  ôùí
æçôïý íôáé õðÜë ëç ëïé ìåñé  êÞò
áðá ó÷ü ëç  óçò.   Ðëçñ.    Ôçë.
6979203175   êáé  26510
64949.
Æçôïý  íôáé  óõíåñ  ãÜ  ôåò: 1)
 ÊÜíôå   ÔÙÑÁ   ôï  êáë ëß ôå  ñï
 Deal    óôï   ÷þñï   ôçò  åñãá óß  áò.
 Ãßíå  áíå  îÜñ  ôç ôïò  óõíåñ  ãÜ ôçò
 ìáò   ãéá  ìåãÜ ëá   êÝñäç    êáé
ãñÞ ãï  ñç ðñï  óù ðé êÞ Ýêðëç îç
 óôï   ÷þñï  ôçò õãéåé  íÞò äéá ôñï -
öÞò.  ÐáñÝ  ÷å ôáé  åêðáß  äåõ  óç.
 Ôçë. 6931818549.
2)  Çìé á  ðá ó÷ü  ëç óç   ÁÌÅÓÁ
 óáí  äåý ôå  ñç  äïõ ëå  éÜ   ãéá
 Ýîôñá  åéóü  äç ìá    óå  áíå  îÜñ  ôç -
ôç  óõíåñ ãá  óßá   ìå  ìåãÜ ëåò
äõíá ôü ôç ôåò  åîÝ  ëç  îçò   óôï
 ÷þñï  ôùí ðñïú  ü íôùí õãéåé  íÞò
äéá  ôñï  öÞò.
3)  ÁÌÅÓÁ  ùò  Þ  êáé  Üíù  ôùí
30   åôþí   ìå ðñïû  ðç ñå óßá óôå  -
ëÝ ÷ïõò åðé  ÷åé  ñÞ  óå ùí   ãéá áíå  -
îÜñ  ôç ôç  óõíåñ ãá  óßá    óå  áíá -
ðôõó óü ìå íç  åðé  ÷åß ñç óç.
Äõíá ôü ôç ôåò  áíÜô ðõ  îçò   óå
ÅëëÜ  äá  êáé åîù  ôå ñé êü.    Ôçë.
6931818549.
Æçôåß  ôáé  óõíåñ  ãÜ ôçò  25-35
 åôþí   ãéá  åñãá óßá   ùò  åîù ôå ñé -
êüò  ðùëç ôÞò. Ðñïû ðü èå óç
 Üäåéá  ïäÞ  ãç óçò,  áðü  öïé  ôïò
ëõêåß ïõ  ôïõ  ëÜ  ÷é óôïí,  åêðëç -
ñù ìÝ íç  óôñá ôéù ôé êÞ    èçôåßá.
Åðé èõ  ìç ôÞ  ðñïû ðç ñå óßá    êáé
ôå÷íé  êÝò ãíþ óåéò.  Ôçë. åðé  êïé -
íù íß áò 6947 944470. Äåõ ôÝ  -
ñá-Ðá ñá óêåõÞ 10:00-15:00.
ZHTOYNTAI  âïç èïß  êïì ìþ -
ôñéáò   ìå   ìéóèü,  áóöÜ ëé óç,
ìðü íïõò    êáé  ðñï ï ðôé êÝò
åêðáß  äåõ  óçò   ãéá  åñãá óßá    óå
êïì  ìù  ôÞ ñéï.  Æçôåß ôáé  åðß  óçò
ìáíé êéïýñ-ðå íôé êéïýñ    ìå
åìðåé ñßá.   Ðëçñ.   óôï   ôçë.
6974/917176.
Θέλετε  να  κερδίζεται  χρήµα-
τα  άµεσα  και  απλά  γίνεται
ανεξάρτητος συνεργάτης στον
όµιλο  εταιρειών  nwa,  χωρίς
καµία δέσµευση.  Τηλ.
6971802761   (15/3)
Μητέρα  δύο  παιδιών,  από-
φοιτη Ελληνικού Λυκείου, 47
ετών  αναλαµβάνει φύλαξη
παιδιών  µε  φροντίδα  και
υπευθυνότητα,  πρωινές  ώρες
και  εντός  πόλεως  Ιωαννίνων
άριστες συστάσεις από προη-
γούµενες  υπηρεσίες.  Tηλ.
697860852
Μάστορας (καλουπατζής)
ζητεί  εργασία.  Τηλ.
6974236341   (2/8)
Πωλείται τριφύλλι,  χόρτο,
άχυρο.  Τρακτέρ,  καρότσα,
χορτοκοπτική,  χορτοκοπτική
πρέσσα  και  συλλέκτης.  Τηλ.
6932396375  (6/11)
Πωλείται σε τιµή εξαιρετικής
ευκαιρίας επιχείρηση βιβλιο-
πωλείου  -  χαρτικών  στο
κέντρο της πόλης και µε εξα-
σφαλισµένη  πελατεία  λόγω
συνταξιοδότησης.  Τηλ.
2651028024,  6932656870
(15/3)
Αρσενικό πεκινουά  όµορφο
και  φιλικό  αναζητά  θηλυκό
για  διασταύρωση.    6939  23
13 02   (1/3)
 Ôï  ãñá  öåßï  åñãá óß áò  Ðáðá -
âñá ìü ðïõ  ëïò   Íßêïò    óáò
ðáñÝ  ÷åé  ðñï óù  ðé êü  åðé ëåã  -
ìÝ íï   ìå  áõóôç ñÜ  êñé  ôÞ  ñéá,
óõóôÜ  óåéò    êáé  ðñïû ðç ñå óßá
 ãéá  ïéêï  âï ç  èïýò,   baby  sit -
ters,  öñï íôß äá  çëé  êéù ìÝ íùí
áôü ìùí,  íïóç ëåý  ôñéåò,  êáèá  -
ñß óôñéåò,  õðÜë  ëç ëïé  îåíï äï -
÷åß ùí  -  åóôéá ôï ñßùí,  åñãÜ ôåò
 êáé ëïé  ðþí åéäé  êï ôÞ ôùí. Áôôé  -
êÞ-  åðáñ  ÷ßá  Åîõ ðç ñÝ ôç óç
 üëï  ôï 24 ùñï. Erga sia  center
 ôçë.   êÝíôñï: 210-5226000 
Kαθηγητής φυσικής  παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα φυσι-
κής  και  µαθηµατικών  σε
µαθητές γυµνασίου και λυκεί-
ου  καθώς  επίσης  και  στο
µάθηµα  Ανάπτυξη  Εφαρµο-
γών  σε  προγραµµατιστικό
περιβάλλον.  Τιµές  προσιτές.
Τηλ. 6977936042.   (2/9)
Χηµικός του πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, µεταπυχτιακό στο
πανεπιστήµιο  Ιωαννίνων,
παραδίδει µαθήµατα  χηµεί-
ας  -  βιολογίας  -  φυσικής  -
µαθηµατικών  σε  µαθητές
γυµνασίου - λυκείου. Επίσης
αναλαµβάνει  παιδιά  δηµοτι-
κού  για  µελέτη.  Τηλ.
6980797436 (31/8)
Καθηγητής  χηµικός,  παραδί-
δει  µαθήµατα  σε  µαθητές
γυµνασίου  -  λυκείου.  Τηλ.
6958450482   (31/8)
Ðôõ  ÷éïý ÷ïò  ïéêï íï ìï ëü  ãïò
 ìå  åìðåé ñßá  ðáñá  äß äåé  éäéáß  -
ôå  ñá  ìáèÞ ìá  ôá.    Ôçë.
69745505999. 
Πτυχιούχος  ΑΕΙ  µε  µεταπτ.
σπουδές  στη  δισλεξία  παρέ-
χει ενίσχυση στη µελέτη όλων
των  µαθητών  δηµοτικού  -
γυµνασίου.  Τηλ.
6936736684  (31/8)
Ðáñá äß  äï  íôáé  éäéáß  ôå ñá
ìáèÞ ìá  ôá  ðïëù  íé êþí   áðü
Ðïëù íß äá  êáèç ãÞ ôñéá.  ÔéìÝò
éäéáß ôå ñá  ðñï óé ôÝò.  ÔçëÝ öù -
íï  åðé  êïé  íù íß  áò:
6992861414
Ôåëåéü öïé  ôç  öïé ôÞ  ôñéá    ôïõ
ôìÞ ìá  ôïò  Öéëï ëï ãß áò   ôïõ
Ðáíå ðé óôç  ìßïõ  Éù  áí  íß  íùí
ðáñá  äß  äåé  éäéáß  ôå ñá  ìáèÞ ìá -
ôá åëëç íé êþí   êáé áããëé  êþí  óå
ìáèç  ôÝò  Äçìï  ôé êïý  -  Ãõìíá -
óßïõ- Ëõêåß ïõ.   ÔéìÝò ðñï  óé -
ôÝò.    Ôçë. 6947518877
Ðôõ ÷éïý ÷ïò  öéëï ëï  ãß  áò
ðáñá  äß  äåé  éäéáß  ôå ñá  ìáèÞ ìá -
ôá    óå  ìáèç ôÝò  Ãõìíá  óßïõ  -
Ëõêåß ïõ.   ÔéìÝò  ðñï  óé ôÝò
(ôçë. 6997119263
Áðü öïé ôç öïé ôÞ ôñéá ìáèç  ìá -
ôé êþí  ðáñá  äß  äåé éäéáß  ôå ñá
ìáèÞ  ìá ôá  óå ìáèç ôÝò äçìï  ôé -
êïõ-ãõ  ìíá óßïõ    êáé   Á’  Ëõêåß -
ïõ.    ÔéìÝò  ðñï óé ôÝò.   Ôçë.
6946  352368  /  6943
112424
Ôåëåéü öïé ôç    ôïõ  ôìÞ ìá  ôïò
Öéëï ëï ãß áò  ôïõ  Ðáíå  ðé óôç -
ìßïõ  Éù  áí  íß  íùí  ðáñá  äß äåé
éäéáß  ôå  ñá  ìáèÞ ìá  ôá   êáô’
 ïßêïí   óå  ìáèç  ôÝò  Äçìï ôé êïý
(Ãëþó  óá-É  óôï  ñß á-Ìå ëÝ ôç)   êáé
Ãõìíá óßïõ  (Áñ÷áß  á-É  óôï  ñßá).
 Ôçë. 6955103676.  
Παραδίδονται µαθήµατα
Αραβικής  γλώσσας,  καθοµι-
λουµένης και γραπτής. Χορή-
γηση πτυχίου γλωσσοµάθιας.
Τηλ. 6937693960.
Πωλείται  Πεζώ  206,  1400
κ.ε.  µοντέλο  2004,  πρώτο
χέρι µε 63.000 χλ., περασµέ-
νο  ΚΤΕΟ,  full  extra,  σε άρι-
στη κατάσταση,  δεκτός κάθε
έλεγχος,  τιµή  4.450  ευρώ
µετρητοίς. Τηλ. 6976007169
(2/8)
Πωλείται Fiat Seicento 1.100
κ.ε.  µοντέλο  2003,  43.000
χλµ. πρώτο χέρι. Τιµή 2.950
ευρώ.  Τηλέφωνο  6937989280
(2/8)
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Πωλείται οικόπεδο 2.000
τ.µ.  στο Μπιζάνι,  εντός
οικισµού,  εντός σχεδίου,
άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Τηλ. 6972777454
Καθηγητής  φυσικός  µε
εµπειρία  παραδίδει  ιδαίτε-
ρα  µαθήµατα.  Τηλ.
6946466072  –  26510  -
78961
ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ
Ζητείται απόφοιτος
ΤΕΙ  Αισθητικής  για
πλήρη απασχόληση σε
κέντρο  αισθητικής  στα
Ιωάννινα. 
Προσφέρονται:  ικανο-
ποιητικό  πακέτο  απο-
δοχών, ασφάλιση, εξαι-
ρετικό  περιβάλλον
εργασίας,  δυνατότητες
εξέλιξης.
Για  περισσότερες  πλη-
ροφορίες  οι  ενδιαφε-
ρόµενες  παρακαλού-
νται  να  καλέσουν  τον
αρ.: 6936 162 004
Ενοικιάζεται  διαµέρι-
σµα  3άρι,  70  τ.µ.  µε
αυτόνοµη  θέρµανση,
1ος όροφος, Πολυξένης
Μολυβάδα  7,  τηλ.
2651030506
ÄÉÁÖÏÑÁ
Κατανυκτικός  ο  εορτασµός  και  η
περιφορά της εικόνας του Οσίου Συµε-
ών του Στυλίτη στην Κορύτιανη Ιωαννί-
νων.  Πέντε  ιερείς,  µεταξύ  των  οποίων
και  η  ευγενής  φιγούρα  του  ταπεινού
Αρχιµανδρίτη Χρισοστόµου, λειτούργη-
σαν  τον  σεπτό  ναό  του  Οσίου  Συµεών.
Ακολουθήσαµε την λιτανεία στα σκοτει-
νά δροµάκια  του χωριού,  αµέσως  µετά
από  δυνατή  βροχή,  ασπαστήκαµε  την
εικόνα του Στυλίτη οσίου,  πήραµε από
τα  χέρια  του  πατρός  Χρισοστόµου  τον
ευλογηµένο  γλυκό  άρτο,  και  ακούσαµε
στον αύλειο κατάµεστο χώρο της εκκλη-
σιάς  τον  βίο  του  οσίου,  µε  λόγο  κατα-
νοητό:
«Ο  όσιος  Συµεών  ο  στυλίτης  (ο  πρε-
σβύτερος  ή  «ο  εν  τη  µάνδρα»),  που
τιµάται  από  την  Εκκλησία  µας  την  1η
Σεπτεµβρίου,  είναι  ο  πρώτος  γνωστός
µοναχός που ασκήτεψε πάνω σε στύλο.
Γεννήθηκε  γύρω  στα  389  στο  χωριό
Σισάν,  στα  όρια  Συρίας  και  Κιλικίας.
Ήταν  βοσκός  των  πατρικών  προβάτων,
όταν γνώρισε κάποιους ασκητές, πόθη-
σε  εξαιτίας  τους  τη  µοναχική  ζωή  και
ήρθε σ’ ένα µοναστήρι, στο χωριό Τελε-
δάν,  όπου  έζησε  δέκα  χρόνια  (403-
413)  µε  αυστηρότατη  άσκηση.  Ύστερα
έζησε  έγκλειστος  τρία  χρόνια  σε  µια
σπηλιά,  κοντά  στην  Αντιόχεια,  και  στη
συνέχεια  πήγε  στο  χωριό  Τελάνισσο,
όπου ασκήθηκε αλλά τρία χρόνια σ’ ένα
σ πι τ ά κ ι .
Τ έ λ ο ς ,
α π ο σ ύ ρ -
θηκε  στην
κ ο ρ υ φ ή
ενός  λόφου  και  περιορίσθηκε  σ’  έναν
µικρό  κυκλικό  περίβολο  («µάνδρα»),
φτιαγµένο  µε  µιαν  αλυσίδα  είκοσι
πήχεων.  Η  απίθανη  αυστηρότητα  της
ζωής  του  και  το  θαυµατουργικό  χάρι-
σµα  συγκέντρωναν  γύρω  του  πλήθη
ανθρώπων, που του προξενούσαν µεγά-
λη ενόχληση. Για αυτό άρχισε ν’ ανεβαί-
νει σε στύλους ολοένα και ψηλότεροι. Ο
τελευταίος, όπου έζησε πάνω από είκο-
σι χρόνια, είχε ύψος 16 – 18 µ.                                                                                                          
Ο  όσιος  αφιέρωνε  το  µεγαλύτερο
µέρος  του  εικοσιτετραώρου  στην  προ-
σευχή. Έτρωγε ελάχιστα. Ήταν συνεχώς
όρθιος, χωρίς προφύλαξη από τον ήλιο,
τη  βροχή,  τον  άνεµο  ή  το  κρύο.  ∆υο
φορές την ήµερα διέκοπτε τον ασκητικό
του  κανόνα  και  νουθετούσε  το  λαό,
µεριµνούσε  για  τούς  αρρώστους  και
τούς  δυστυχισµένους,  έκανε  συµβιβα-
σµούς  διαφορών,  έλυνε  προβλήµατα
και  µετέστρεφε  στη  χριστιανική  πίστη
τούς  αλλόδοξους  που  πρόστρεχαν  σ’
αυτόν µαζί µε τούς χριστιανούς απ’ όλα
τα σηµεία τής Ανατολής και τής ∆ύσης.
Κοιµήθηκε  το  459  και  κηδεύτηκε  από
τον  πατριάρχη  Αντιόχειας  Μαρτύριο
στη  µεγάλη  εκκλησία  της  Αντιόχειας.
Στο  εκπληκτικό  Ιεραποστολικό  έργο,
που,  όσο  κι  αν  φαίνεται  απίστευτο,
πραγµατοποίησε  από  την  κορυφή  του
στύλου του ο αυστηρός αυτός ασκητής,
θα  αναφερθούµε  στις  επόµενες  γραµ-
µές,  σταχυολογώντας  τα  σχετικά  απο-
σπάσµατα  από  την  «Φιλόθεο  Ιστορία»
του  Θεοδώρητου  Κύρου,  τον  ελληνικό
βίο του οσίου, γραµµένο από τον µαθη-
τή  του  Αντώνιο,  και  τον  συριακό  βίο
του.                                                
Η  φήµη  του  οσίου  απλώθηκε  γοργά
παντού. Όλοι, κι από τα κοντινά κι από
τα  µακρινά  µέρη,  έτρεχαν  κοντά  του.
Άλλοι  έφερναν  παράλυτους,  άλλοι
ζητούσαν  να  γιατρέψει  αρρώστους,
άλλοι  παρακαλούσαν  να  µεσιτέψει  στο
Θεό  για  ν’  αποκτήσουν  παιδιά.  Μετά
την  ικανοποίηση  των  αιτηµάτων  τους,
έφευγαν  γεµάτοι  χαρά.  Και  διαλαλώ-
ντας  τις  ευεργεσίες  που  δέχτηκαν,
έστελναν  στον  όσιο  πολύ  περισσότε-
ρους ανθρώπους, που ζητούσαν κι εκεί-
νοι  τα  ίδια.  Έτσι,  καθώς  άρχισαν  να
καταφθάνουν  από  κάθε  στράτα  σαν
ποτάµια οι προσκυνητές, σχηµατίστηκε
σ’ αυτόν τον τόπο ένα ανθρώπινο πέλα-
γος, που δεχόταν από παντού ποτάµια!
Όχι µόνο ντόπιοι ούτε µόνο Χριστιανοί,
αλλά  και  Ισµαηλίτες  και  Πέρσες  και
Αρµένιοι  και  Ίβηρες  και  Οµηρίτες  κι
εκείνοι που κατοικούν ακόµα πιο βαθιά
µαζεύονταν  στο  ασκητήριο  του  οσίου.
Ήρθαν  και  πολλοί  που  κατοικούσαν
στα πέρατα της ∆ύσης, Ισπανοί και Βρε-
τανοί  και  Γαλάτες.  Όσο  για  την  Ιταλία,
λένε πως ο Συµεών είχε γίνει τόσο περι-
βόητος  εκεί,  ώστε  κρεµούσαν  µικρές
εικόνες  στις  εισόδους  όλων  των  εργα-
στηρίων,  για  να  παίρνουν  απ’  αυτές
προστασία και ασφάλεια.                                                                      
Ήταν  αµέτρητοι,  λοιπόν,  όσοι  έφτα-
ναν  και  ζητούσαν  να  τον  αγγίξουν,  ν’
ακουµπήσουν  µόνο  την  άκρη  του  δερ-
µάτινου  χιτώνα  του,  πιστεύοντας  πως
έτσι  θα  έπαιρναν  κάποια  ευλογία.  Ο
άγιος, όµως, ένιωθε πως δεν ήταν άξιος
ν’ απολαµβάνει τέτοια τιµή. Τον κούρα-
ζαν, άλλωστε, όλα αυτά. Έτσι, σοφίστη-
κε ν’ ανέβει σ’ έναν στύλο. Το ύψος του
ήταν στην αρχή µικρό, έξι πήχες. Αργό-
τερα ανέβηκε σε άλλον πιο ψηλό, ύστε-
ρα  σε  ψηλότερο  και  τέλος  σ’  έναν  που
έφτανε  τις  τριάντα  έξι  πήχες.  Γιατί  το
έκανε  αυτό;  Επειδή  λαχταρούσε  να
πετάει  στα  ουράνια,  ελεύθερος  από
καθετί  γήινο.  Και  επειδή,  φωτισµένος
από  το  Θεό,  στόχευε  στην  ωφέλεια  και
τη  σωτηρία  πολλών  ψυχών.  Βλέπετε,
όσοι  δεν  πείθονται  µε  λόγια  και  δεν
ανέχονται  τα  κηρύγµατα,  σαγηνεύονται
από τα παράδοξα θεάµατα. Το παράδο-
ξο τραβάει όλους και τους αναγκάζει να
το  προσέξουν,  προετοιµάζοντας  τους
έτσι  και  στο  να  διδαχθούν.  Έτσι  έγινε
και  µε  τον  όσιο  Συµεών.  Το  παράδοξο
θέαµα που παρουσίαζε ανεβασµένος σ’
έναν ψηλό στύλο, τραβούσε αµέτρητους
περιέργους,  που  ήθελαν  να  πληροφο-
ρηθούν  γιατί  αποµακρύνθηκε  από  τον
κόσµο µε τέτοιον τρόπο. Με την αφορ-
µή αυτή ο όσιος τους δίδασκε και τούς
κήρυσσε  το  λόγο  του  Θεού,  µεταστρέ-
φοντας  πολλούς  από  την  απιστία  στην
πίστη και από τα έργα της ανοµίας στα
έργα της ευσέβειας. Ίβηρες και Αρµένι-
οι  και  Πέρσες,  όπως  είπαµε,  απαρνιό-
ντουσαν κάτω απ’ το στύλο την προγονι-
κή  τους  πλάνη  και  δέχονταν  την  θεία
αλήθεια µε το άγιο βάπτισµα. Οι Ισµαη-
λίτες, µάλιστα, έφταναν σε οµάδες, δια-
κόσιοι,  τετρακόσιοι,  κάποτε  και  χίλιοι.
Με  βοή  αποκήρυσσαν  την  πατρική
τους θρησκεία, έσπαζαν τα είδωλα που
λάτρευαν  πρώτα,  εγκατέλειπαν  µια  για
πάντα  τα  µυστηριώδη  όργια  τής  Αφρο-
δίτης και απολάµβαναν τα θεία µυστή-
ρια του Χριστού, αφού άκουγαν από το
αγιασµένο  στόµα  του  στυλίτη  σωτήριες
διδαχές.                                                             
Ο Θεοδώρητος Κύρου, σύγχρονος και
γνώριµος  του  οσίου,  περιγράφει  συνο-
πτικά  το  κοινωνικό  και  αποστολικό
έργο  του:  «Νουθετώντας  (το  λαό)  δυο
φορές την ήµερα, πληµµυρίζει τ’ αυτιά
των  ακροατών  µε  τα  χαριτωµένα  λόγια
του  και  τους  προσφέρει  όσα  το  Άγιο
Πνεύµα  διδάσκει.  Προτρέπει  να  στρέ-
φουν το βλέµµα στον ουρανό, να πετά-
νε  αφήνοντας  τη  γη  και  να  οραµατίζο-
νται  τη  βασιλεία  των  ουρανών,  να
φοβούνται την κόλαση και να περιφρο-
νούν  τα  γήινα,  προσµένοντας  τη  µέλ-
λουσα  ζωή.  Μπορεί  να  τον  δεις  να
δικάζει,  βγάζοντας  σωστές  και  δίκαιες
αποφάσεις. Όλα αυτά τα κάνει µετά την
ακολουθία  της  ενάτης  ώρας.  Γιατί  όλη
τη νύχτα και τη µέρα, ως την ενάτη ώρα
προσεύχεται.  Ύστερα  από  την  ενάτη
ώρα,  προσφέρει  πρώτα  τη  θεία  διδαχή
σ’ όσους βρίσκονται εκεί, και στη συνέ-
χεια ακούει το αίτηµα του καθενός. Και
αφού  θεραπεύσει  µερικούς,  λύνει  τις
διαφορές  όσων  φιλονικούν.  Γύρω  στη
δύση  του  ήλιου  αρχίζει  πάλι  να  προ-
σεύχεται. ∆εν παραµελεί όµως, να φρο-
ντίζει  και  για  τις  άγιες  Εκκλησίες.
Άλλοτε  πολεµάει  την  πλάνη  των  ειδω-
λολατρών,  άλλοτε  συντρίβει  τη  θρασύ-
τητα  του  Ιουδαίων,  άλλοτε  διαλύει  τις
οµάδες των αιρετικών. Και όλα τούτα τα
κατορθώνει  είτε  στέλνοντας  γράµµατα
στο  βασιλιά,  είτε  εµπνέοντας  στους
άρχοντες το ζήλο για το Θεό, είτε παρα-
κινώντας και τους επισκόπους ακόµα να
φροντίζουν  περισσότερο  για  το  ποί-
µνιο».  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13
ÍÝïé Áãþ íåò, ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2007 ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Κατανυκτικός ο εορτασµός και η περιφορά της εικόνας 
του Οσίου Συµεών του Στυλίτη στην Κορύτιανη Ιωαννίνων
Ρεπορτάζ από την Κορύτιανη:
Άννα ∆ερέκα
KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568
Ώρες λειτουργίας: 
∆ευτ.-Παρ.: 09:00-14:00
∆ευτ.-Τετ.: 18:00-20:00
Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-21:00
Την  ένταξη  του  Κέντρου  Ηµερήσιας
Φροντίδας  Ηλικιωµένων  του  ∆ήµου
Ιωαννιτών στο ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε χθες
ο  υπεύθυνος  του  τοµέα  κοινωνικής
πολιτικής  και  πρόεδρος  του  Οργανι-
σµού  Κοινωνικής  Προστασίας,  Αλλη-
λεγγύης  και  Προσχολικής  Αγωγής
Φίλιππος Τσουµάνης. 
Με  την  εξέλιξη  αυτή  δικαιώνεται  µία
ακόµη µεγάλη προσπάθεια που έκανε η
διοίκηση του Οργανισµού προκειµένου
να  καλύψει  ένα  τεράστιο  κενό  στον
τοµέα  της  κοινωνικής  πρόνοιας  και  να
δηµιουργήσει µία δοµή την οποία έχει
απόλυτη ανάγκη η πόλη και που συστή-
νεται για πρώτη φορά στο δήµο Ιωαννι-
τών. 
Το  ΚΗΦΗ  θα  χρηµατοδοτηθεί  µε  το
ποσό των 302.000 ευρώ ετησίως και θα
φιλοξενεί  αρχικά  τριάντα  συµπολίτες
µας, που έχουν απόλυτη ανάγκη ηµερή-
σιας φροντίδας και κοινωνικής ένταξης. 
Το  χρηµατοδοτούµενο  πρόγραµµα
έχει  διάρκεια  µέχρι  τις  31/12/2012,
αλλά υπάρχει προοπτική για την ανανέ-
ωσή του και για τον επόµενο χρόνο.
Ο χώρος όπου θα στεγαστεί το Κέντρο
έχει  βρεθεί  –πρόκειται  για  κτίριο  στην
οδό Χρηστοβα-
σίλη-  και  ήδη
ξ ε κ ί ν η σ α ν
εργασίες  δια-
µόρφωσής του.
Με  την  λει-
τουργία  του  θα  δηµιουργηθούν  και
πέντε ακόµη θέσεις εργασίας.
«Από  τον  Οργανισµό  Κοινωνικής
Προστασίας έχουν δηµιουργηθεί µέχρι
σήµερα  74  νέες  θέσεις  εργασίας.  Το
γεγονός  αυτό,  λόγω  της  γενικότερης
κατάστασης που επικρατεί είναι ιδιαίτε-
ρα  σηµαντικό.  Παράλληλα,  ο  Οργανι-
σµός  έχει  υποβάλλει  πρόταση  για  172
θέσεις, µέσω του προγράµµατος κοινω-
φελούς  εργασίας.  Κάνουµε  µία  µεγάλη
προσπάθεια και σύντοµα θα είµαστε σε
θέση  να  λειτουργήσουµε  τα  δηµοτικά
ιατρεία  αλλά  και  το  κοινωνικό  πολυκα-
τάστηµα»,  υπογράµµισε  κατά  τη  διάρ-
κεια  συνέντευξης  τύπου  ο  Πρόεδρος
του Οργανισµού Φίλιππος Τσουµάνης. 
Έτοιµοι οι Παιδικοί
Ο κ. Τσουµάνης αναφέρθηκε και στο
θέµα  των  παιδικών  σταθµών,  οι  οποίοι
ξεκινούν  την  λειτουργία  τους  την  ερχό-
µενη ∆ευτέρα. Από τον Οργανισµό έγινε
όλη  η  απαραίτητη  προετοιµασία  –προ-
σλήψεις  προσωπικού,  αποκατάσταση
κτιριακών  προβληµάτων,  προµήθεια
εξοπλισµού-  ώστε  η  έναρξη  της  νέας
χρονιάς να γίνει οµαλά και χωρίς κανέ-
να πρόβληµα. 
Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς  του  ∆ήµου  θα  φιλοξενηθούν
1165 νήπια ενώ µέχρι το τέλος Σεπτεµ-
βρίου  θα  κλείσει  η  εκκρεµότητα  µε
άλλα 181 παιδάκια, ώστε να µην µείνει
κανένα εκτός παιδικών. 
Με  πρωτοβουλία  του  Οργανισµού,
όπως  έκανε  γνωστό  ο  κ.  Τσουµάνης,
συγκροτείται  Επιστηµονικό  Συµβούλιο
το οποίο θα καταρτίσει το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα  και  θα  προγραµµατίσει
σεµινάριο για το προσωπικό των παιδι-
κών  σταθµών  αλλά  και  για  τους  γονείς
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλ-
ληλα καταρτίστηκε από διαιτολόγο- δια-
τροφολόγο ενιαίο µενού για όλους τους
παιδικούς και βρεφικούς σταθµούς. 
Ο κ. Τσουµάνης έκανε ειδική αναφο-
ρά  στο  πρόβληµα  που  ανέκυψε  στους
παιδικούς σταθµούς Κιάφας και Καλού-
τσιανης,  οι  οποίοι  δέχθηκαν  περίπου
εφτακόσιες  αιτήσεις,  τις  µισές  δηλαδή
από το σύνολο που υποβλήθηκε.
«Ήταν  αδύνατο  να  καλυφθούν  όλες
αυτές, άλλωστε δεν µπορεί ο µισός πλη-
θυσµός  της  πόλης  να  διαµένει  στις
συνοικίες  Κιάφας  και  Καλούτσιανης.
Αξιολογήσαµε  όλες  τις  αιτήσεις  και  οι
εγγραφές έγιναν µε βασικό κριτήριο τον
τόπο κατοικίας ή εργασίας των γονιών»,
υπογράµµισε ο κ. Τσουµάνης. 
14  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Το νέο ∆.Σ. της Λέσχης Λάϊονς Ιωαννίνων
Ανέλαβε τα καθήκοντά του το νέο ∆.Σ. της Λέσχης Λάϊονς Ιωαννίνων, «Σελ-
λοί». 
Η σύνθεση του ∆.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Μαρία  Στρατσάνη,  Φιλόλογος  -  ∆ιευθύντρια  Πνευµατικού
Κέντρου ∆ήµου Ιωαννιτών.
Γραµµατέας: Αλίκη Στεργίου, Πολιτικός Μηχανικός.
Ταµίας: Πάνος Νικολαΐδης, Φυσικός.
Α’ Αντιπρόεδρος: Ελένη Παγκρατίου, Αρχιτέκτων - Καθηγήτρια Εφαρµογών
ΤΕΙ Ηπείρου.
Β’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Ιστορικός – Αναπλ. Καθηγη-
τής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Βοηθός Γραµµατέα: Καίτη Παναγιώτου, Συνταξιούχος Τραπεζικός.
Βοηθός Ταµία: Μαίρη Καρπούζη, Ασφαλίστρια.
Κοσµήτωρ: Μάνθος Πάλλας, Πολιτικός Μηχανικός.
Τελετάρχης: Ντίνα Τσιότα, Μηχανολόγος Μηχανικός.
Πρόεδρος Επιτροπής Μελών: Τούλα Ντόκου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός. 
«Ιντερνετισµός» και παχυσαρκία, είναι οι δύο σύγχρο-
νες  ασθένειες  που  µαστίζουν  παιδιά  και  εφήβους.  Εξή-
ντα  οκτώ  παιδιά  προεφηβικής  ηλικίας  βρίσκονται  αυτή
την περίοδο στο στάδιο της απεξάρτησης από «Ιντερνετι-
σµό», ενώ για την παχυσαρκία σε πανελλήνια µελέτη που
έγινε,  ένα  στα  τέσσερα  παιδιά  στην  ηλικία  των  7  ετών
είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.
Με αυτά τα θέµατα και άλλα που αφορούν τα παιδιά,
θα ασχοληθεί το 3ο Παιδιατρικό Παιδοπνευµονολογικό
Συνέδριο,  που  πραγµατοποιείται  από  τις  8  -11  Σεπτεµ-
βρίου στα Γιάννινα.
Εικονική πραγµατικότητα
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
του  συνεδρίου,  επίκουρο  καθηγητή  Παιδοπνευµονολο-
γίας Χάρη Κατσαρδή, το πρόβληµα του «Ιντερνετισµού»,
λαµβάνει  ανησυχητικές  διαστάσεις.  Χαρακτηριστικό
είναι  ότι  το  πρώτο  εξάµηνο  του  2011,  υπάρχουν  τόσα
περιστατικά παιδιών όσα σχεδόν ολόκληρο το 2010.
Τα  παιδιά,  ανέφερε  ο  καθηγητής,  που  πάσχουν  από
την ασθένεια αυτή, ζουν σε µια εικονική πραγµατικότη-
τα  και  χάνουν  την  επαφή  µε  την  ζωή.  Τα  περιστατικά
κατάθλιψης  και  η  τάση  αυτοκτονίας  στους  εφήβους
κυρίως,  όπου  η  συµµετοχή  του  «Ιντερνετισµού»  είναι
σηµαντική, αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
Παχυσαρκία και άσθµα
Η παχυσαρκία είναι µια άλλη ασθένεια που πλήττει τα
ελληνόπουλα. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, µέχρι την
ηλικία  των  7  ετών,  δεν  κάνει  διακρίσεις  και  αφορά  εξί-
σου τα αγόρια και τα κορίτσια. 
Όπως  ανέφερε  η  καθηγήτρια  Παιδιατρικής  Χρυσούλα
Μπακούλα,  τα  δεδοµένα  αλλάζουν  στην  εφηβεία,  όπου
µόνον  ένα  στα  τέσσερα  κορίτσια  είναι  παχύσαρκο,  ενώ
στα αγόρια παραµένουν τα µισά.
Το παιδικό άσθµα είναι ένα άλλο µείζον θέµα, που θα
απασχολήσει τους συνέδρους, καθώς ταλαιπωρεί το 15-
20% των παιδιών. Σύµφωνα µε τον κ. Κατσαρδή, παρά το
γεγονός  ότι  σήµερα  υπάρχουν  στην  θεραπευτική  φαρέ-
τρα  πλήθος  αποτελεσµατικών  φαρµάκων,  σε  ποσοστό
60% το άσθµα, ελέγχεται πληµµελώς. 
Σηµαντικό κεφάλαιο του συνεδρίου, αποτελεί το θέµα
των αλλεργιών στα φάρµακα, καθώς και το θέµα της µη
συµµόρφωσης. 
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Παιδοπνευµονολο-
γικό - Παιδιατρικό Τµήµα του νοσοκοµείου «Η ΕΛΠΙΣ»,
µε  τη  συνεργασία  της  Πανεπιστηµιακής  Παιδιατρικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιά-
τρων.
Θα συζητηθούν σε Παιδιατρικό συνέδριο στα Γιάννινα
Ο «Ιντερνετισµός» και η παχυσαρκία, 
σύγχρονες ασθένειες για παιδιά και εφήβους
Εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ
Ο δήµος Ιωαννιτών αποκτά ΚΗΦΗ
4 Θα φιλοξενεί τριάντα ηλικιωµένους, ενώ δηµιουργούνται πέντε νέες θέσεις εργασίας
Ο πρόεδρος του Οργανισµού Κοινωνι-
κής Προστασίας του ∆ήµου Ιωαννιτών,
Φίλιππος Τσουµάνης
Ρεπορτάζ:
Αλέξανδρος Θεµελής
Εγγραφές στο τµήµα στίβου του «Σπάρτακου»
Το  τµήµα  στίβου  του  Αθλητικού    Οµίλου  «Σπάρτακος»  που  επανασυστάθηκε  πριν  από
ένα περίπου χρόνο, άρχισε από χθες τις προπονήσεις τόσο για τους παλαιούς αθλητές και
αθλήτριες,  όσο  και  για  νέους,  στο Πανηπειρωτικό  Στάδιο  (Ανατολή)  και    καλούνται  όσα
αγόρια και κορίτσια (όλων των ηλικιών) επιθυµούν να µάθουν τα µυστικά των αγωνισµά-
των του στίβου, αλλά και να πρωταγωνιστήσουν αργότερα, να πλαισιώσουν το τµήµα του
συλλόγου των ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, 
Εγγραφές και πληροφορίες καθηµερινά στο χώρο προπόνησης (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ) από
18.00  –  20.30  µ.µ.,  στην  προπονήτρια  του  συλλόγου  κ. Χρυσάνθη  Σπυριδάκη  –  τηλ.
6978857656.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Με µεγάλη συµµετο-
χή  παιδιών  ξεκίνησε
από την 1η Σεπτεµβρί-
ου  2011  η  Ακαδηµία
Π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ
«ΕΛΠΙ∆ΕΣ»  τις  προ-
πονήσεις  για  την  νέα
Ποδοσφαιρική  Περίο-
δο 2011-2012. Η κατά-
κτηση  του  Προπαιδι-
κού  Πρωταθλήµατος
2010-2011  της
Ε.Π.Σ.ΗΠ.  από  τις
« Ε Λ Π Ι ∆ Ε Σ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  αφενός
µεν  δίνει  µεγάλη  ικα-
νοποίηση στα παιδιά, τους γονείς και τους προπονητές της ακα-
δηµίας  «ΕΛΠΙ∆ΕΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  αφετέρου  δίνει  δύναµη  στους
προπονητές της Ακαδηµίας να εργαστούν ακόµη καλύτερα και να
τη φτάσουν ακόµη «ψηλότερα».
Ξεκίνηµα για τις Ακαδηµίες 
των Ελπίδων Ιωαννίνων
Ξεκινάει  από
σήµερα  η  νέα
σεζόν για τα τµήµα-
τα  υποδοµών  του
µπάσκετ  του  ΠΑΣ
Γιάννινα,  όπως
ανακοινώθηκε  από
τη  διοικούσα  επι-
τροπή.  Η  πρώτη
συνάντηση θα γίνει
στις 5 το απόγευµα
στο  κλειστό  γυµνα-
στήριου του Λυκεί-
ου της «Ζωσιµαίας»
και  στόχος  για
φέτος  είναι  η  συµ-
µετοχή  κάποιων
τµηµάτων  σε
π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς
φάσεις.
Σήµερα η πρώτη συνάντηση 
για τις Ακαδηµίες µπάσκετ του ΠΑΣ
Ένα όµορφο απόγευµα πέρασαν
οι 300 και πλέον φίλοι του ποδο-
σφαίρου που πήγαν στην Κρανού-
λα  για  το  φιλικό  παιχνίδι  της
∆όξας µε τον ΠΑΣ Γιάννινα. Τελι-
κό  σκορ  2-3  για  τους  «κυανόλευ-
κους»,  σ’  ένα  µατς  που  είχε  πολ-
λές  ευκαιρίες,  5  γκολ  και  δύο
δοκάρια, ενώ υπήρξαν και κάποια
ποιοτικά διαστήµατα από τις δύο
οµάδες, µε µόνο κουραστικό διά-
στηµα από το 55’ ως το 80’ που οι
πολλές  αλλαγές  χάλασαν  λιγάκι
το ρυθµό του παιχνιδιού. 
Από την οµάδα της Κρανούλας
εντυπωσίασε  το  νέο  µεταγραφικό
απόκτηµα  από  τον  Ηρακλή,  ο
Ανέστης  Χατζηλιάδης,  από  τα
πόδια  του  οποίου  δηµιουργήθη-
καν πολλές φάσεις, ενώ και ο Γιά-
κος ήταν σε µεγάλα κέφια και τρο-
φοδοτήθηκε αρκετά. 
Από πλευράς ΠΑΣ Γιάννινα δεν
υπήρχε  συνεχώς  η  απαιτούµενη
αυτοσυγκέντρωση, µε αποτέλεσµα
να  µη  βρίσκει  εύκολα  ρυθµό  η
οµάδα.  Πάντως  η  παρουσία  του
Κουέβας  µε  τα  δύο  γκολ  ήταν
σηµαντική, αφού θα τον βοηθήσει
ψυχολογικά  να  αρχίσει  να  µπαί-
νει  καλύτερα  στο  κλίµα  της  οµά-
δας. 
Γκολ και φάσεις
3’ Ο Γεωργίου έβγαλε την ωραία
πάσα  στον  Ντε  Βινσέντι  κι  αυτός
µε  σουτ  άνοιξε  το  σκορ  για  τον
ΠΑΣ Γιάννινα!
6’  Κόρνερ  από  δεξιά  για  την
Κρανούλα  µε  τον  Χατζηλιάδη,
κεφαλιά  του  Ράφαελ  Κρολ,  ο
Κηπουρός  «απογειώθηκε»  στον
ουρανό της εστίας του και έδιωξε
σε κόρνερ. 
10’  Παράλληλη  σέντρα  του
Χατζηλιάδη, η µπάλα έφτασε στο
δεύτερο  δοκάρι  στον  Γιάκο  που
από τη µικρή περιοχή προσπάθη-
σε  να  προωθήσει  την  µπάλα  στα
δίχτυα  µε  το  στήθος,  όµως  ο
Κηπουρός  ήταν  δίπλα  στην
µπάλα και πρόλαβε να την µπλο-
κάρει. 
19’  Ο  Ρόβας  επιχείρησε  ένα
καλό σουτ έξω από την περιοχή η
µπάλα  έφυγε  λίγο  πάνω  από  το
οριζόντιο δοκάρι. 
35’  Σέντρα  του  Χατζηλιάδη,
πλασέ  του  αφύλακτου  Καµίλ
Κρολ από τη µικρή περιοχή και 1-
1 για την Κρανούλα! 
40’  Ωραίος  συνδυασµός  από
Μπεσέρα, Ανδράλα, Μπακαγιόκο
και Γεωργίου, ο τελευταίος σούτα-
ρε στην κλειστή γωνία του Καρα-
θανάση  που  έδιωξε  ασθενώς  η
µπάλα βρήκε στο δοκάρι του και
πέρασε κόρνερ. 
48’  ∆υνατό  σουτ  του  Μπεσέρα
στο δεξί «παραθυράκι» της εστίας
του  Καραθανάση  που  «απογειώ-
θηκε»  και  µε  διπλή  προσπάθεια
µπλόκαρε. 
52’ Βαθιά µπαλιά του Γκαρόζη,
ο  Νάνος  µπήκε  στην  περιοχή,
πλάσαρε  από  πλάγια  θέση  τον
Ταµπάση που ενστικτωδώς άπλω-
σε  το  πόδι  του  και  έδιωξε  την
µπάλα. 
72’  Ο  Παπαβασιλείου  έφευγε
σε τετ-α-τετ, έκανε το πλασέ, όµως
η  µπάλα  κόλλησε  στα  πόδια  του
Μιχαήλ και πέρασε σε κόρνερ. 
84’  Ο  Γκέγκας  επιχείρησε  ένα
σουτ  εκτός  περιοχής,  η  µπάλα
βρήκε στο δοκάρι του Καραθανά-
ση  και  στην  επαναφορά  ο  Κουέ-
βας  µε  το  στήθος  την  προώθησε
στα δίχτυα.
85’  Σέντρα  του  Ιωάννου,  κεφα-
λιά του Κεϊτά έπεσε ο Καραθανά-
σης και έδιωξε µε υπερένταση στη
δεξιά του γωνία σε κόρνερ. 
86’ Ο Γκαρόζης εκµεταλλεύτηκε
λάθος του Κεϊτά έφυγε σε αντεπί-
θεση,  πλάσαρε  ψηλοκρεµαστά
τον Ταµπάση και ισοφάρισε σε 2-
2.
90’ Ο Τζάνης πέρασε την κάθε-
τη  πάσα  στον  Κουέβας,  αυτός
πρόλαβε στην έξοδο τον Καραθα-
νάση,  πλάσαρε,  η  µπάλα  βρήκε
στο  αριστερό  κάθετο  δοκάρι  και
κατέληξε  στα  δίχτυα,  δίνοντας  τη
νίκη στον ΠΑΣ µε 2-3.
Οι συνθέσεις των οµάδων
∆όξα  Κρανούλας: Καραθανά-
σης,  Χατζηλιάδης  (38’  Ναβρόζο-
γλου),  Χήρας,  ∆ιαµάντης,  Κοτσί-
νας,  Ρόβας,  Ράφαελ  Κρολ,  Καµίλ
Κρολ,  Γιάκος,  Θρασκιάς,  Γαϊδαρ-
τζής 
Στο β’ ηµίχρονο έπαιξαν και οι:
Νάνος,  Γκαρόζης,  Παπαρούνας,
Παπαβασιλείου, ∆άσκαλος. 
ΠΑΣ  Γιάννινα: Κηπουρός,
Πατσατζόγλου, Κώτσιος, Μιχαήλ,
Τζηµόπουλος,  Ανδράλας,  Κυριά-
κος, Γεωργίου, Ντε Βινσέντι, Μπε-
σέρα, Μπακαγιόκο 
Στο  β’  µέρος  έπαιξαν  οι:
Ταµπάσης,  Μιχαήλ,  Βάντερσον,
Πάντος, Τζηµόπουλος (73’ Οικο-
νόµου),  Κεϊτά,  Ανδράλας  (74’
Τσάνης),  Τζάνης,  Κυριάκος  (77’
Ιωάννου),  Μπεσέρα  (77’  Γκέ-
γκας), Κουέβας.
ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giangiannakis1@gmail.com
Γκολ και καλό θέαµα στην Κρανούλα
✐ Το  πιο  µίζερο  µεταγραφι-
κό  παζάρι  όλων  των  εποχών
ήταν  αυτό  που  µας  πέρασε  για
τις  ελληνικές  οµάδες.  Αν  εξαι-
ρέσουµε  τον  Ολυµπιακό  που
είχε  τα  εξασφαλισµένα  χρήµα-
τα  των  οµίλων  του  Champions
League,  αλλά  και  τον  πανίσχυ-
ρο  Μαρινάκη  στην  προεδρία,
όλοι  οι  υπόλοιποι  κινήθηκαν
σε πολύ χαµηλά µπάτζετ, αφού
θα  είναι  µια  πολύ  δύσκολη
χρονιά για όλους σε οικονοµικό
επίπεδο,  µε  τις  χορηγίες  να
περιορίζονται  δραµατικά  στις
περισσότερες  περιπτώσεις  και
τον ΟΠΑΠ να µην είναι εξασφα-
λισµένος ακόµα ως χορηγός.
✗ Από  την  κρίση  δεν  ξέφυγε
ούτε ο ΠΑΣ Γιάννινα, που αυτή
τη  στιγµή  δεν  έχει  πάρα  πολ-
λούς  χορηγούς  και  ακόµα  δεν
έχει  εξασφαλίσει  ούτε  καν  το
βασικό  χορηγό  της  φανέλας,
όταν  άλλες  χρονιές  υπήρχε
µεγάλη  ζήτηση  για  µια  θέση
πινακίδας  στο  γήπεδο  ή  στη
φανέλα και το σορτσάκι που τα
τελευταία  δύο  χρόνια  είχαν
παντού χορηγίες. 
☞ Βέβαια  αυτό  δεν  στάθηκε
εµπόδιο  στον  κ.  Χριστοβασίλη
να  πραγµατοποιήσει  δύο  από
τις πιο ακριβές µεταγραφές της
σύγχρονης ιστορίας του συλλό-
γου, αποκτώντας τους Ζαϊρί και
Μπουζίντ. 
✐ Ο  φίλαθλος,  πάντως,  θα
µένει  πάντα  ανικανοποίητος.
Έγιναν  ως  τώρα  10  µεταγραφές
και απ’ αυτές στην πρώτη ενδε-
κάδα του πρωταθλήµατος έπαι-
ξαν  οι  Φέγκρους,  Μπουζίντ,
Λίλα  και  σαν  αλλαγή  πέρασαν
οι Ζαϊρί και Γεωργίου που όταν
θα είναι 100% έτοιµοι θα µπο-
ρούν να χαρακτηριστούν «ενδε-
καδάτοι». Επίσης αναµένεται να
αποτελέσει  βασική  λύση  και  ο
Μπεσέρα. 
✗ Οι  Ταµπάσης,  Χουτ  και
Βίλα  δεν  αποκτήθηκαν  για  να
είναι  οι  βασικές  επιλογές  του
προπονητή,  αλλά  για  να
δώσουν  εναλλακτικές  λύσεις
στην  πορεία  του  «µαραθωνίου»
και  τέλος  υπάρχει  και  η  περί-
πτωση  Κουέβας  που  προς  το
«παρών»  περνάει  µια  φάση
αµφισβήτησης για το αν µπορεί
να  βοηθήσει,  αλλά  δεν  πρέπει
σε  καµία  περίπτωση  να  υποτι-
µηθεί  και  να  θεωρηθεί  ως  παί-
κτης  που  δεν  θα  αξιοποιηθεί
προσεχώς.
☞ Σε  γενικές  γραµµές  οι
µεταγραφές  εξυπηρέτησαν  το
στόχο  τους,  αφού  αφενός  επι-
τρέπουν να στηριχτεί ο ΠΑΣ σ'
έναν  περσινό  βασικό  κορµό
(σ.σ. κάτι που δεν έγινε πριν 2
χρόνια  µε  αποτέλεσµα  να
έρθουν  οι  γκρίνιες  στα  αποδυ-
τήρια),  αφετέρου  δυνάµωσαν
τον ΠΑΣ σε κάποιες θέσεις που
είχε  αδυναµίες.  Βέβαια,  δεν
µπορούµε ακόµα να µιλάµε για
πληρέστατο  ρόστερ,  αφού  λεί-
πει ένας ακόµα γκολτζής επιθε-
τικός  κι  ένας  αριστεροπόδαρος
αµυντικός.
✐ Είναι  παίκτες  που  έχει
ζητήσει  κατ’  επανάληψη  ο  Ντε-
µόλ  και  σίγουρα  υπάρχει  θέµα
µε την καθυστέρηση που παρα-
τηρήθηκε.  Είναι  κατανοητό  ότι
τέλη  Αυγούστου  πέφτουν  οι
τιµές,  αλλά  στις  31  του  µηνός
έπρεπε  οι  Χριστοβασίλης  και
Αγγελής  να  είχαν  2-3  έτοιµες
επιλογές  για  την  περίπτωση
που  προκύψει  θέµα  σαν  αυτό
του Μπαγκαγιόκο.
✗ Υποχρεωτικά  τώρα  ο  ΠΑΣ
θα  αναζητήσει  ελεύθερο  ποδο-
σφαιριστή.  Επιλογές  σίγουρα
θα υπάρχουν, αλλά το δύσκολο
είναι  να  βρει  πλέον  έτοιµο
ποδοσφαιριστή  από  πλευρά
φυσικής κατάστασης.
 ÃÉÁÍ -  ÃÉÁÍ
ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ
Στις  δηλώσεις  του  µετά  το  τέλος  του  αγώνα  ο  κ.  Ντεµόλ
µίλησε µε τα καλύτερα λόγια για την Κρανούλα και την οµάδα
που  έχει,  ενώ  στο  ζήτηµα  των  ηµερών,  τόνισε  ότι  προς  το
παρόν δεν έχει νέα ενηµέρωση για την περίπτωση Μπαγκα-
γιόκο, αλλά ο ΠΑΣ θα αναζητήσει κάποιον επιθετικό µε ηρε-
µία το προσεχές δεκαήµερο.
Ο κ. Ζώης ευχαρίστησε τον ΠΑΣ για την παραχώρηση των
Γιάκου και Παππά και τόνισε ότι δεν µπορεί η οµάδα του να
κάνει σχεδιασµό µε όσα συµβαίνουν στα ελληνικά πρωταθλή-
µατα. Παρ’ όλα αυτά οι µεταγραφές ολοκληρώθηκαν, εκτός κι
αν υπάρξει κάτι το πολύ εξαιρετικό. 
Στεφάν Ντεµόλ: «Θα πάρουµε επιθετικό»
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ìå ôïí Χρήστο Καζάκο.
Έτσι έµεινε µόνο η Λούτσα στο νοµό
Πρέβεζας και άλλη µια ακτή στη
Θεσπρωτία µε την σηµαία αναρτηµέ-
νη...
∆ρέπανο εξαρχής...
και  δάνειο
Το δηµοτικό συµβούλιο Ηγουµενί-
τσας αποφάσισε να ακυρώσει τον σε
εξέλιξη,  εδώ και δυο χρόνια, διαγωνι-
σµό µίσθωσης του κάµπινγκ στο ∆ρέ-
πανο. Είδηση αυτή, αφού η δηµοτική
αρχή παρόλο που δεν υπήρχε αποτέλε-
σµα δεν το έπραξε νωρίτερα. Κάλλιο
αργά, αλλά για το επόµενο καλοκαίρι... 
Στη λήψη δανείου καταφεύγει ο
δήµος, αφού οι οφειλές και σε εργαζό-
µενους, ιδίως παλιούς συµβασιούχους
είναι πολλές, όπως και σε τρίτους. 
Εµπορευµατικό, 
µήλον της έριδος...
Πολλά χρόνια πίσω πρέπει να πάει
κανείς για να βρει την έναρξη των δια-
δικασιών για ίδρυση εµπορευµατικού
κέντρου στη Θεσπρωτία, για να αξιο-
ποιηθεί µε την Εγνατία και το λιµάνι
Ηγουµενίτσας. Το Νεοχώρι Παραµυ-
θιάς και νυν δήµου Σουλίου είχε επι-
λεγεί να το φιλοξενήσει, ξοδεύτηκαν
χρήµατα για µελέτες και στον...τόπο τα
βιολιά. Ώσπου ήρθε ο Οργανισµός
Λιµένος Ηγουµενίτσας (επί διακυβέρ-
νησης Ν.∆) να αλλάξει...ρότα και να
πάει προς Βασιλικό του δήµου Ηγου-
µενίτσας τότε και τώρα µε τον «Καλλι-
κράτη», το κέντρο. 
Αποτελεί έτσι ...µήλον της έριδος
ανάµεσα στους δυο δήµους µε...διαιτη-
τή τον ΟΛΗΓ, δηλαδή το κράτος που
ξόδεψε για το Νεοχώρι και τώρα πάει
αλλού. Στον πάτο δεν θα δούµε εµπο-
ρευµατικό, όπως το πάνε, χωρίς να
φταίνε οι δήµοι, ιδίως ο δήµος Σουλί-
ου. Ίδωµεν...
Μακάβρια προσφορά...
Σε εκδήλωση της τοπικής οµάδας
ποδοσφαίρου και του Μορφωτικού
Συλλόγου στο χωριό Φήκη Τρικάλων
και όταν κλήθηκαν οι τοπικοί επαγγελ-
µατίες, να δώσουν τις δικές τους προ-
σφορές, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες
εκδηλώσεις, ιδιοκτήτης γραφείου τελε-
τών παρέδωσε επιταγή 500 ευρώ. 
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επι-
κοινώνησε µε το συγκεκριµένο γρα-
φείο τελετών, οι υπεύθυνοι επιβεβαίω-
σαν την πληροφορία, τονίζοντας µάλι-
στα πως το συγκεκριµένο ποσό φτάνει
για να καλυφθεί ένα µέρος µιας κηδεί-
ας. Ο «τυχερός» του λαχνού πάντως
αναζητείται από όλους όσοι βρέθηκαν
στην εκδήλωση.
Μέσα στη ζωή είναι όλα, αλλά τέτοι-
ες προσφορές να λείπουν...
Προσφορές 
και χωρίς παζάρι;
Άλλοτε, θέλοντας και µη,  τα µαγα-
ζιά έκαναν προσφορές µετά τις θερι-
νές εκπτώσεις, λόγω παζαριών στα
Γιάννινα και πέριξ αυτών. Φέτος που
το παζάρι ..πήγε στους Νεγράδες θα
κάνουν ή δεν υπάρχει ...αντίπαλον
δέος;
Ο  τζίρος έπεσε στις εκπτώσεις, ο
κόσµος δεν ψώνισε όπως παλιά γιατί
δεν έχει να ξοδέψει και ίσως οι προ-
σφορές, αλλά σε είδη καλά και όχι για
να ξεφορτωθούν τη...σαβούρα, να είναι
Το «ΕΛΛΑ∆Α» χάθηκε;
Καλό και αναγκαίο το επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Καλλικράτης» µε ...προίκα
152 µιλιούνια από το ΕΣΠΑ, για να
οργανωθούν διοικητικά οι δήµοι και
ψηφιακά βέβαια, ώστε να παίξουν ρόλο
στο χτύπηµα της ανεργίας, αλλά η
αυτοδιοίκηση περιµένει και τον διάδο-
χο του «Θησέα», το πρόγραµµα
«ΕΛΛΑ∆Α». Προσεχώς τα πολλά, τώρα
προέχει η οργάνωση και όσοι µπορούν,
υπάρχει το ΕΣΠΑ. Όσοι δεν, ανακυκλώ-
νουν τη φτώχεια τους και περιµένουν
τα προγράµµατα για έργα αυτεπιστα-
σίας, αφού µε ΣΑΤΑ ούτε λάµπες δεν
αλλάζουν...
Κάλπες στα δηµοτικά 
συµβούλια
Μια εβδοµάδα περιθώριο έχουν οι
δήµοι για να εκλέξουν εκπροσώπους
για τη Γ.Σ των Περιφερειακών Ενώσεων
(ως τις 19 του µήνα η συνέλευση)  και
ήδη στην Ήπειρο ο δήµος Πρέβεζας το
έπραξε, πριν µάλιστα εκδοθεί η εγκύ-
κλιος για παράταση και την ερχόµενη
∆ευτέρα θα εκλεγούν οι 30 του δήµου
Ιωαννιτών, από τους 41 συµβούλους,
πλην του δηµάρχου.
Να δούµε αν θα δοθεί κάποια θέση
της µειοψηφίας στις µικρές παρατάξεις,
µόνο αυτό έχει ενδιαφέρον.
Κόντρα για την ηµεροµηνία
στην ΚΕ∆Ε
Στις 30 Σεπτεµβρίου λέει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών οι εκλογές  για διοίκη-
ση της ΚΕ∆Ε, στις 6 Οκτωβρίου απαντά
ο απερχόµενος πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ
Ν. Κακλαµάνης και απειλεί να µην
µετέχει η «γαλάζια» παράταξη στις
εκλογές (που δεν µπορεί να κερδίσει,
όµως...). Απάντησε ο υπουργός Εσωτε-
ρικών εµµένοντας στην ηµεροµηνία της
εγκυκλίου που υπέγραψε και µένει να
δούµε αν θα γίνει σήριαλ η Γ.Σ της
ΚΕ∆Ε την ώρα που µένει ακέφαλη η
αυτοδιοίκηση σε επίπεδο συλλογικό
και συνδικαλιστικό. 
Καταλήψεις οι µεν, αποχή
οι δε...
Σε τρία τµήµατα του πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων άρχισαν καταλήψεις και η
Γ.Σ του Συλλόγου Μελών ∆ΕΠ αποφά-
σισε τριήµερη αποχή από 5-7 Σεπτεµ-
βρίου. Για τον νέο νόµο αυτά, αλλά
έχει προηγηθεί η απόφαση της Συγκλή-
του για αναβολή της εξεταστικής περιό-
δου από χθες µέχρι και 7 του µήνα.
Με απλά λόγια η αποχή δεν έχει
νόηµα, οι καταλήψεις όσο διαρκεί η
αναβολή, επίσης.
Με ανοιχτά ή κλειστά ΑΕΙ και ΤΕΙ
θα υποδεχθούν οι παλιοί τους νέους
φοιτητές;
Ερώτηµα προς απάντηση το επόµενο
διάστηµα.
«Κόκκινη» σηµαία, από
«γαλάζια»
Αφού πέρασε το καλοκαίρι και είδαν
οι αρµόδιοι τις ελλείψεις, αφαίρεσαν τη
«Γαλάζια Σηµαία» από οκτώ ελληνικές
ακτές, όχι γιατί υπήρξε πρόβληµα µε
την ποιότητα των νερών, αλλά για
ελλείψεις σε υποδοµές και µέτρα ασφα-
λείας. 
Οι δυο από τις οκτώ ακτές που
...είδαν «κόκκινη κάρτα» είναι του
δήµου Πρέβεζας, το Μονολίθι και η
Κυανή Ακτή. Το κακό είναι ότι του
χρόνου δεν µπορούν να είναι υποψή-
φιες για νέα βράβευση, αλλά αυτό είναι
το λιγότερο, τουλάχιστον τα νερά είναι
Καφές, ποτό, φαγητό µε ΦΠΑ 23% από χθες, οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων εστίασης αντιδρούν,
πανελλαδικώς, στα Γιάννινα δεν φαίνεται να απειλούν µε άρνηση πληρωµών προς το δηµόσιο,
αλλά το υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ, ζητά να
... πειθαρχήσουν άπαντες για να αποκτήσει έσοδα το κρατικό ταµείο και να βγει η χώρα από την
οικονοµική κρίση. Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ από όσα πωλούν τα µαγα-
ζιά και ήρθε το 23%, αν αποδίδονταν δεν θα ερχόταν... 
Ποιος θα πληρώσει πάλι; Ρητορικό το ερώτηµα, ο καταναλωτής, ο οποίος καλείται από το
υπουργείο να ζητά αποδείξεις (αυτές που δεν µετρούν για επιστροφή φόρου, πλέον) εκτός κι αν
κόψει και τον καφέ και µια έξοδο που έµεινε...
Να απορροφήσουν όλη την αύξηση οι µαγαζάτορες...χλωµό το βλέπω.
ÍÝïé Áãþ íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ÍÝïé
áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
Οι ει δήσει ς πρώτες στο www. neoi agones. gr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->