JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Tahun : Ujian/Peperiksaan/Modul : Bil Tajuk Konstruk P 1 Hasil Pembelajaran Pengetahuan

dan kefahaman P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nilai Jumlah Kefahaman Apl Ana Sin. Peni. Amali ( Menterjemah )

Jumlah Instrumen

menghubungkaitka P 1 Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemahiran Intelektual Nilai K A A Si P A p n e i Jumlah 1 1 / 1 1 /2 1 / 3 / 1 . Menerangkan cara kemendarian spesies haiwan 3. Memahami n Hidupan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan Aras 1 2. Menghubungkait ciri khas haiwan dengan kemandirian spesiesnya 5. Menerangkan cara kemendarian spesies tumbuhan Aras 2 4.Contoh JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Sains Tahun : 5 Ujian/Peperiksaan/Modul : Ujian Bulanan 1 2005 B il Bidang Konstruk Pembelajar an Hasil Pembelajaran Kemandiria 1.

Meramalkan cara hidupan bermandiri dalam situasi baru Jumlah Instrumen 4 1 /5 2 O 2 o 1 o 5 Objektif .n ciri khas tumbuhan dengan kemandirian spesiesnya Aras 3 .

Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 1 000 000 .JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Contoh Mata Pelajaran : Matematik Tahun : 5 Ujian/Peperiksaan/Modul : Ujian Bulanan 1 2005 B il Bidang Konstruk Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nombor bulat Aras 1 hingga . Mencerakinkan sebarang nombor hingga Pengetahuan dan kefahaman P 1 P 2 / 1 / 3 /2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nila Jumla i h K A A Si P A p n e i 3 1 /4 /5 4 . Menama dan 1 000 000 membilang sebarang nombor hingga 1 ooo ooo dalam urutan . Menulis sebarang nombor hingga 1 000 00 dalam angka dan perkataan Aras 2 .

Membanding nilai sebarang nombor hingga 1 000 000 . Menyelsaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian Jumlah Instrumen 2 o 1 o /6 /7 2 / 8 / 9 5 1 o o 9 Objek tif . membundar sebarang nombor kepada puluh.ribu .1 000 000 . Menggangar kuantiti Aras 3 .puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat .ratus.

Peni.JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mata Pelajaran : Tahun : Ujian/Peperiksaan/Modul : Bil Tajuk Konstruk P 1 Sub Tajuk Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P 2 3 4 5 6 7 8 P 9 Kemahiran Intelektual Nilai Jumlah Kefahaman Apl Ana Sin. Amali ( Menterjemah ) Jumlah Instrumen JADUAL SPESIFIKASI UJIAN .

Perancangan menu Aras 1 .menerangkan pengertian diet seimbang .menerangkan faktor utama dalam merancang diet seimbang . Diet seimbang Aras 1 .mengenal pasti tabiat makan yang sihat b. 1/2/3 Pilihan : 1/2/3/4 Ujian/Peperiksaan/Modul : Pertama Tahun 2005 Bil Tajuk Konstruk Sub Tajuk a. Kemahiran Intelektual Apl An Sin Pen Ama a i li Jumlah Catatan 2.menerangkan pengertian menu .menerangkan tujuan merancang menu .Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan .1 Pemakanan dan pengurusan sajian / 1 / 5 / 2 3 / 3 / 4 2 .menerangkan factor yang Pengetahuan dan kefahaman P P P P P P P P P Kef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .menyenaraikan prinsip asas diet seimbang .

mempengruhi perancangan menu e.Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan.menghia s.menghidang dan pengiraan kos sarapan pagi Jumlah Instrumen 2 2 O / 6 / 7 / 8 3 3 1 8 .Penyediaan dan penyajian makanan Aras 1 .Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan .Menyedia .memasak.minum pagi dan minum petang .

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Bil Tajuk Sub Tajuk Konstruk P1 P2 P3 Pengetahuan P4 P5 P6 P7 P8 P9 Kefahaman K1 K2 K3 A Kemahiran N T P R Aras S T Jumlah Jumlah Instrumen JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… .

Kertas 1 Bil Tajuk Konstruk P1 P2 P3 Sub Tajuk Pengetahuan P4 P5 P6 P7 P8 P9 Kefahaman K1 K2 K3 Kemahiran A N T P Aras R S T Jumlah Jumlah Instrumen JADUAL SPESIFIKASI UJIAN .

Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Kertas 2 Konstruk Bil Tajuk P1 P2 P3 Sub Tajuk Pengetahuan P4 P5 P6 P7 P8 P9 Kefahaman K1 K2 K3 A Kemahiran N T P R Aras S T Jumlah .

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Matapelajaran ………………………………. Kertas 1 Bil Konstruk Sub Tajuk Tajuk P1 P2 P3 Pengetahuan P4 P5 P6 P7 P8 P9 R Aras S Jumlah T .

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Ujian/Peperiksaan/Modul…………………… Kertas 2 Konstruk Bil Tajuk Sub Tajuk Kefahaman Kemahiran R Aras S T Jumlah .

mensintesiskan ma dan pengelasan kesanya ke mikriorganisma atas hidupan 2. / 1 / / / / / /4 / / . 3. Mengaplikasikan pengetahuan tentang peranan mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan harian. Menganalisis kesan faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma.Contoh JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Tahun 2005 Matapelajaran : Sains Ujian …………1………… Tingkatan 4 Konstruk Bil Tajuk Sub Tajuk P1 P2 P3 /2 /3 P4 P5 Kertas 1 P6 P7 P8 P9 K1 K2 K3 Aplikasi Kemahiran Analisis / Jumlah Sintisis 1 Mikroorganis 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful