ROMÂNIA

Programul Phare 2002
“Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment”

MI N IST ER UL

JU S

IE I TIŢ

Manual de Bune Practici în Insolvenţă

1

2

Manual de Bune Practici în Insolvenţă

3

Manualul a fost realizat de către un consorţiu condus de

PwC

4

Lucrarea de faţă a fost redactată în contextul proiectului Phare „Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei privind falimentul”, proiect care a avut ca rezultate principale crearea unei noi Legi a insolvenţei, cu scopul declarat de a accelera, simplifica şi uniformiza această procedură, precum şi crearea unui program informatic de gestionare a dosarelor de insolvenţă la instanţe precum şi un Manual de Bune Practici, lucrarea de faţă care îşi propune să ofere practicienilor în insolvenţă cât şi justiţiabililor un material care să adreseze materia insolvenţei mai puţin din punct de vedere doctrinar şi mai mult din punct de vedere practic. Noua Lege a insolvenţei se află în stadiul promulgării la data trimiterii la tipar a acestei cărţi, toate trimiterile la lege din lucrare fiind făcute în raport de forma proiectului Legii privind procedura insolvenţei aşa cum a fost el aprobat de parlamentul României în data de 14 martie 2006. Manualul de Bună Practică conţine, de asemenea, formularele standardizate care urmează a deveni împreună cu acesta, obligatorii, după intrarea în vigoare a noii Legi şi aprobarea lor prin ordin al ministrului justiţiei. Nu în ultimul rând Manualul conţine şi o serie de speţe rezumate, în general considerate ca reprezentând soluţii temeinice şi reprezentative. Pentru elucidarea chestiunilor de natură economică ce apar procedurii de insolvenţă, care nu sunt tratate în acest recomandăm şi parcurgerea cărţii „Noţiuni de economie procedurii de insolvenţă”, scriere redactată şi tipărită în aceluiaşi program Phare. în cursul manual, aplicate contextul

Fără îndoială acest manual este doar o primă propunere făcută comunităţii profesioniştilor activând în domeniul insolvenţei, fiind de aceea perfectibil şi într-o aşteptată evoluţie. Pentru a rămâne de actualitate, acesta va necesita în orice caz o revizuire periodică, aceasta urmând să ţină seama atât de modificările ulterioare ale Legii cât şi de evoluţia practicii judecătoreşti. Forma actuală a Manualului este rodul efortului comun al experţilor Consotium-ului condus de PricewaterhouseCoopers, aflaţi în coordonarea prof. dr. Ion Turcu, care au integrat în forma finală a materialului şi cele mai interesante şi judicioase sugestii primite din partea judecătorilor sindici, grefierilor şi practicienilor în insolvenţă, sugestii pentru care le mulţumim.

5

6

Cuprins Titlul I - Manual de Bune Practici ………………………………………... 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 Introducere ………………………………………………………………….. Aspecte generale ……………………………………………………………. Persoane sau organe care au anumite atribuţii în cadrul procedurii ……………………………………………………………………. Dispoziţii comune ……………………………………………………………. Instanţa judecătorească …………………………………………………….. Judecătorul-sindic …………………………………………………………… Adunarea creditorilor ………………………………………………………... Comitetul creditorilor ………………………………………………………… Reprezentantul membrilor sau asociaţilor/acţionarilor/Administratorul special ………………………………………………………………………… Administratorul judiciar/Lichidatorul ……………………………………….. Experţii ………………………………………………………………………... Procedura simplificată ……………………………………………………. Debitorul subiect al procedurii simplificate ………………………………... Participanţii …………………………………………………………………… Intrarea în procedura simplificată ………………………………………….. Efectele deschiderii procedurii simplificate ……………………………….. Situaţia actelor juridice ……………………………………………………… Primele măsuri ……………………………………………………………….. Măsuri premergătoare lichidării în procedura simplificată ………………. Procedura simplificată – Falimentul ……………………………………….. Închiderea procedurii simplificate de faliment ……………………………. Cererile introductive în Procedura Generală de Insolvenţă ………... Definiţie ……………………………………………………………………….. Debitorii cărora li se aplică procedura generală ………………………….. Cererea debitorului ………………………………………………………….. Cererea creditorilor ………………………………………………………….. Alte cereri …………………………………………………………………….. Criterii pentru aprobarea/respingerea cererii introductive ………………. Efectele deschiderii procedurii ………………………………………….. Hotărârea de deschidere a procedurii şi opoziţia creditorilor …………… Recursul împotriva Hotărârii de deschidere a procedurii de insolvenţă .. Suspendarea tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare împotriva debitorului …………………………………………………………………….. Cererea de valorificare imediată a obiectului garanţiei ………………….. Suspendarea termenelor de prescripţie …………………………………... Interzicerea curgerii dobânzilor …………………………………………….. Interzicerea transmiterii părţilor sociale sau acţiunilor …………………... Continuarea activităţii curente ……………………………………………… Ridicarea dreptului de administrare ……………………………………….. Posibilitatea compensării directe între creditor şi debitor ……………….. Înstrăinarea bunurilor debitorului libere de orice sarcini ………………… Înregistrarea în tabel a tuturor creanţelor la valoarea acestora în lei ….. 7 ..… 15 ..… 15 ..… 15 ..… 18 ..… 18 ..… 19 ..… 23 ..… 25 ..… 29 ..… 32 ..… 33 ..… 44 ..… 48 ..… 48 ..… 49 ..… 52 ..… 56 ..… 58 ..… 59 ..… 61 ..… 61 ..… 63 ..… 67 ..… 67 ..… 67 ..… 70 ..… 76 ..… 78 ..… 79 ..… 81 ..… 81 ..… 82 ..… 84 ..… 86 ..… 87 ..… 88 ..… 89 ..… 90 ..… 91 ..… 93 ..… 94 ..… 94

6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15 15.1 16

Situaţia unor acte juridice ale debitorului …………………………… Măsuri corective privind activitatea debitorului în perioada suspectă …. Regimul actelor juridice anterioare începerii procedurii …………………. Primele măsuri ……………………………………………………………… Notificări ………………………………………………………………………. Întocmirea tabelului definitiv de creanţe …………………………………... Reorganizarea ………………………………………………………………. Definiţie ……………………………………………………………………….. Planul de reorganizare ……………………………………………………… Procedura de reorganizare …………………………………………………. Măsuri premergătoare lichidării …………………………………………. Dispoziţii generale privind intrarea în faliment ……………………………. Identificarea, conservarea şi recuperarea bunurilor ……………………... Falimentul …………………………………………………………………… Tabelele de creanţă …………………………………………………………. Efectuarea lichidării …………………………………………………………. Raportul şi planul de distribuire ………………………………………… Raportul de distribuire ………………………………………………………. Planul de distribuire …………………………………………………………. Închiderea procedurii ……………………………………………………… Închiderea procedurii de reorganizare …………………………………….. Închiderea procedurii de faliment ………………………………………….. Răspunderea organelor de conducere ………………………………… Cercul persoanelor vizate …………………………………………………... Condiţiile necesare admiterii cererii pentru atragerea răspunderii patrimoniale ………………………………………………………………….. Măsuri asigurătorii, procedura de executare silită a patrimoniului persoanelor prevăzute la art. 138 alin. (1) şi destinaţia sumelor obţinute din executare ………………………………………………………………… Infracţiuni şi pedepse …………………………………………………….. Dispoziţii comune ……………………………………………………………. Infracţiunea de bancrută simplă …………………………………………… Infracţiunea de bancrută frauduloasă ……………………………………... Infracţiunea de gestiune frauduloasă ……………………………………… Infracţiunea de delapidare ………………………………………………….. Alte infracţiuni ………………………………………………………………... Competenţa de soluţionare ………………………………………………… Dispoziţii tranzitorii ………………………………………………………... Interacţiunea cu Codul de procedură civilă ……………………………….. Formulare şi modele ………………………………………………………. Titlul II – Formulare ………………………………………………………… Titlul III – Jurisprudenta …………………………………………………...

..… 96 ..… 96 … 102 … 106 … 106 … 109 … 120 … 120 … 120 … 129 … 132 … 132 … 134 … 138 … 138 … 142 … 147 … 147 … 148 … 153 … 153 … 153 … 157 … 157 … 159 … 162 … 164 … 164 … 164 … 165 … 167 … 167 … 168 … 170 … 171 … 171 … 174 … 181 … 395 … 395 … 395 … 395

17 17.1 17.2

Deschiderea procedurii …………………………………………………… Deschiderea procedurii. Nedepunerea de către debitor a contestaţiei. Consecinţe …………………………………………………………………… Deschiderea procedurii. Litigiu nefinalizat între părţi. Neexigibilitatea creanţei în cazul în care s-a suspendat executarea titlului executoriu … 8

17.3 17.4

17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22

Deschiderea procedurii. Propunere de înţelegere făcută de debitor creditorului pentru stingerea datoriei. Irelevanţa înregistrării de către debitor a unui profit în activitatea sa ………………………………………. Cerere de deschidere a procedurii din partea creditorului. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Excepţia neîndeplinirii procedurii concilierii prealabile conform art. 7201 din Codul de procedură civilă. Solicitarea obligării creditorului la plata cauţiunii. ……………………………………... Cerere de deschidere a procedurii din partea creditorului. Parcurgerea în prealabil a procedurii de executare silită de drept comun. Efectuarea de plăţi nesemnificative de către debitor ………………………………….. Cerere de deschidere a procedurii din partea creditorului. Contestaţia debitorului. Inexistenţa stării de insolvenţă ……………………………….. Cerere de deschidere a procedurii din partea creditorului. Lipsa caracterului cert al creanţei ………………………………………………… Cerere de deschidere a procedurii îndreptată împotriva unui debitor cooperativă de credit. Inadmisibilitate …………………………………….. Cerere de deschidere a procedurii din partea creditorului. Condiţii cu privire la creanţă. Contestaţia debitorului …………………………………. Cererea debitorului de deschidere a procedurii. Opoziţia creditorilor. Cale de atac prealabilă care nu poate fi eludată. ………………………… Creanţe ………………………………………………………………………. Lichidator desemnat anterior şi înlocuit. Onorariu. Decont de cheltuieli. Declaraţie de creanţă ……………………………………………………….. Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare. Natura creanţei garantate printr-o garanţie reală mobiliară asupra unor bunuri care nu mai există în patrimoniul debitorului ……………………………………………………… Contract de cesiune a creanţei. Condiţii ce trebuiesc îndeplinite pentru ca cesiunea să fie opozabilă terţilor ……………………………………….. Tabel definitiv al creanţelor. Contestaţie în anulare. Eroare materială de calcul al duratei penalităţilor ……………………………………………. Creditor cu creanţă prioritară. Respectarea termenului de depunere a contestaţiilor cu privire la creanţele trecute în tabelul preliminar. Respingerea contestaţiei …………………………………………………… Precizare la declaraţia de creanţă. Inadmisibilitate. Motive …………….. Modul de calcul al valorii creanţei. Admiterea contestaţiei ……………… Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Stabilirea valorii creanţei prin actul de control al organului competent ……………………………………………... Obiecţiunile creditorului faţă de tabelul preliminar al creanţelor. Creanţă depusă în termen ……………………………………………………………. Lipsa contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor. Contestaţie la tabelul consolidat al creanţelor. Creditor bugetar ………………………... Pretenţii necuvenite în totalitate şi nelegale ale creditorului. Admiterea în parte a contestaţiei creditorului …………………………………………. Cereri noi de declarare a creanţelor. Dispoziţii speciale. Completarea tabloului creditorilor ………………………………………………………….. Compensarea legală a creanţelor. Respingerea obiecţiunilor creditorului …………………………………………………………………… Tabelul creanţelor. Creanţe bancare. Creanţe bugetare. Creanţe din chirii …………………………………………………………………………… Creanţa AVAB. Consolidare în valută …………………………………….. Declaraţie de creanţă. Repunere în termen ………………………………. Situaţia salariaţilor creditori ………………………………………………… Obiecţiuni la tabelul de creanţe. Admisibilitate …………………………… Creanţă cesionată. Cauţiune ……………………………………………….. Schimbarea denumirii creditorului. Termen ………………………………. Creanţă constatată printr-o hotărâre judecătorească ……………………. Creanţe. Onorariul executorului judecătoresc inclus în cererea de admitere a creanţelor ……………………………………………………….. 9

… 395

… 396 … 397 … 398 … 398 … 398 … 399 … 400 … 401 … 401 … 401 … 401 … 402 … 402 … 403 … 403 … 403 … 404 … 404 … 404 … 405 … 406 … 407 … 408 … 408 … 409 … 410 … 411 … 412 … 412 … 413

18.23

18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12 19.13 20 20.1 20.2

Creanţe bugetare constând în dobânzi şi penalităţi născute după deschiderea procedurii, în ipoteza în care debitorul nu a intrat în reorganizare, ci în faliment. Interpretare a dispoziţiilor Legii nr. 64/1995 şi a Codului de procedură fiscală ………………………………………….. Creanţa cuprinzând dobânda comercială. Mod de calcul ………………. Creanţă a CNAS preluată de către AVAS. Plată făcută valabil către cedent ………………………………………………………………………… Documente doveditoare ale creanţei CNVM …………………………… Opţiunea AVAS pentru înscrierea creanţei atât în lei, cât şi în valută. Inadmisibilitatea majorării creanţei bugetare după termen ……………… Creanţa acţionarului. Calitatea creditorilor bancari ale căror garanţii au fost valorificate de către AVAS …………………………………………….. Creanţă salarială. Condiţii de admitere …………………………………… Creanţe reprezentând daune morale ……………………………………… Excepţii de la verificarea creanţelor ……………………………………….. Completarea declaraţiei de creanţă de către Administraţia Finanţelor Publice după aprobarea tabelului definitiv. Tardivitate. Motivare ………. Verificarea unei creanţe constatate printr-un titlu executoriu. Admisibilitate …………………………………………………………………. Creanţa AVAS preluată de la CAS. Înscriere doar în lei ………………… Consolidarea creanţei AVAS în USD ……………………………………… Reactualizarea creanţei după definitivarea tabloului. Inadmisibilitate …. Creanţă izvorâtă dintr-un contract de închiriere neînscris în CF. Admisibilitate …………………………………………………………………. Creanţe declarate tardiv de către creditorii care nu au fost notificaţi. Obligaţia de verificare a evidenţelor contabile privind lista creditorilor … Creanţă bugetară inferioară pragului de 3.000 euro …………………….. Creanţa fidejusorului ………………………………………………………… Creanţă sub 3.000 euro. Natura subvenţiei acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj …………………………………………………… Creanţă AVAS preluată de la CAS. Consolidare în USD la data preluării creanţei şi la data deschiderii procedurii ………………………... Administrarea procedurii ………………………………………………… Tabelul creanţelor …………………………………………………………… Perioadă suspectă …………………………………………………………... Perioadă suspectă …………………………………………………………... Perioadă suspectă …………………………………………………………... Vânzarea bunurilor de către fostul administrator ………………………… Perioadă suspectă …………………………………………………………... Acţiune pentru anularea actelor frauduloase ……………………………... Contracte în curs de executare. Rezoluţiune …………………………….. Perioadă suspectă …………………………………………………………... Perioada suspectă. Identitate de raţiune pentru vânzări ulterioare ……. Principiul celerităţii procedurii. Incompatibilitate cu suspendarea reglementată de art. 325 din Codul de procedură civilă ………………… Celeritatea procedurii. Cerere de suspendare. Inadmisibilitate ………… Judecător-sindic. Competenţa exclusivă. Consecinţe …………………… Reorganizare ………………………………………………………………... Intenţia debitorului de a proceda la reorganizare. Termenul de decădere de 10 zile …………………………………………………………. Ridicarea dreptului debitorului de a-şi conduce activitatea şi trecerea în faliment. Calitatea creditorului plătit integral ………………………………

… 413 … 415 … 415 … 416 … 417 … 419 … 420 … 421 … 422 … 422 … 423 … 425 … 426 … 426 … 428 … 430 … 431 … 432 … 432 … 433 … 435 … 435 … 435 … 437 … 438 … 439 … 439 … 440 … 440 … 441 … 442 … 443 … 443 … 444 … 445 … 445 … 445

10

137 din Legea nr.2 … 465 … 466 22. Admiterea cererii. Absenţa unei reglementări legale privind votul creditorilor.5 21.. Consecinţe ………………... Distribuire.4 21. Recursul creditoarei motivat pe lipsa diligenţei lichidatorului judiciar în identificarea bunurilor debitoarei ………………. Recurs al creditorului pentru lipsa menţiunii în hotărârea judecătoruluisindic a radierii debitorului …………………………………………………. Onorariu lichidator şi cheltuieli de lichidare …………………. Prioritatea cheltuielilor de conservare şi administrare a bunurilor ……………………………………………………………………….. născute în perioada falimentului ………………………………. Distribuire.9 21. Distribuire ……………………………………………………………………. Nerespectare..... Distribuire. 64/1995. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri.. Recurs formulat de către creditoare motivat pe baza lipsei rolului activ al judecătorului-sindic în pornirea stabilirii responsabilităţii administratorului debitoarei pe baza art. Faliment ……………………………………………………………………… Distribuire.12 21.5 … 468 22.. Recursul creditoarei motivat cu lipsa notificării sentinţei de închidere a procedurii. Închiderea procedurii.10 21. Consecinţe ….11 21. 11 … 446 … 447 … 448 … 448 … 449 … 450 … 451 … 451 … 452 … 453 … 453 … 455 … 456 … 457 … 459 … 460 … 460 … 461 … 461 … 462 … 464 … 464 22. Cheltuielile lichidării şi creanţele ANRS ……………………..14 21. Recurs al creditorului motivat pe lipsa diligenţei lichidatorului judiciar în identificarea unor bunuri urmăribile ale debitorului ……………………………………………………………………. Admiterea cererii.15 21.17 22 22. Plata cheltuielilor în fondul de lichidare ……………………… Distribuire …………………………………………………………………….2 21. Obiecţiuni la planul de distribuire ……………………………. Procedura revizuirii planului. Distribuire..8 21.. Tardivitate …………. Termenul în care trebuie manifestată intenţia de a propune un plan. Distribuire. Distribuire. Nerespectarea dispoziţiei legale. Modificarea tabelului creanţelor în faza distribuirii.1 21.. Vânzare la licitaţie. Răspunderea membrilor organelor de conducere …………………………………………………………………… Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar după distribuirea finală a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei. Diminuare onorarii lichidator cu venituri nerealizate ………..6 21. Plăţi proporţionale în cadrul aceleiaşi categorii …………….. republicată ……………………………….. Distribuire. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri.16 21. Distribuire. Criterii de alocare a cheltuielilor procedurii între creditorii garantaţi şi cei ipotecari ……………………………………………………. Admiterea cererii. Distribuire. Distribuire.1 Planul de reorganizare. Contestaţia la planul de distribuire nu mai poate avea efectul înscrierii creditorului contestatar la masa credală.3 21. Cheltuieli ale lichidării mai mari decât suma de distribuit creditorilor ……………………………………………………………………. Consecinţe.20. Obiecţiuni la planul de distribuire ……………………………. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsa de bunuri în patrimoniul debitoarei. Invocarea compensaţiei legale.4 21 21. Existenţa interesului în persoana recurentului …………………………………………………………………… Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri. Aplicarea unui tratament corect şi echitabil fiecărei categorii defavorizate de creanţe şi fiecărei creanţe care a respins planul.6 … 469 ..13 21... chiar dacă nu a fost notificat .. Condiţii speciale din regulamentul de licitaţie …….7 21. Formularea unei cereri în stabilirea responsabilităţii administratorului unei cooperative meşteşugăreşti …… Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri.3 22. Natura unor debite fiscale cu majorările şi penalităţile aferente. Recurs al creditorului motivat pe lipsa diligenţei lichidatorului judiciar în recuperarea unor creanţe ale debitoarei.4 … 467 22. Planul.3 20. Vânzarea bunurilor ………………………………………………………….

Formularea unei singure declaraţii de creanţe ……………………………………………………………………….28 22. Admiterea cererii de stabilire a responsabilităţii prin consolidarea şi exprimarea creanţei AVAS în valută …………………….. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri. Lipsă de obiecţiuni la planul de lichidare ……………………………………………………………………….17 22. Incertitudinea recuperării creanţelor …………….13 22. Recursul creditorului motivat pe lipsa diligenţelor lichidatorului judiciar în recuperarea creanţelor debitorului ……………………………………………………….27 22. Condiţiile în care poate opera răspunderea .. Cerere de închidere procedurii.. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Societate cu răspundere limitată cu asociat unic.23 22.19 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….12 22.26 22. Recurs. Obiecţiuni formulate cu privire la lipsa diligenţei lichidatorului judiciar în recuperarea creanţelor debitorului şi în formularea unei acţiuni în stabilirea responsabilităţii administratorilor debitorului …………………. ……………………………….22. Existenţa unor acte frauduloase încheiate de debitor înainte de deschiderea procedurii şi în dauna drepturilor creditorului.14 22.24 22.9 22. Admiterea cererii. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei.11 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….7 22.20 22. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri.. Omisiunea judecătorului-sindic de a se pronunţa asupra unei obiecţiuni la raportul final de lichidare.. Recursul creditorului pentru lipsa de diligenţă a lichidatorului judiciar ………………………………………………………… Cerere de închidere procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsă de bunuri.15 22. Cerere de închidere a procedurii pentru lipsa bunurilor din patrimoniul debitorului. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei.18 22. Cesiune de creanţă în favoarea AVAS.29 12 . Condiţiile răspunderii …………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei.8 22. Invocarea lipsei citării ………………………………………………………………………….. Invocarea lipsei diligenţei lichidatorului în readucerea acestor bunuri în patrimoniul debitorului ………………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Închiderea procedurii pentru lipsa bunurilor debitorului …………………. Cerere de închidere a procedurii pentru plata tuturor creanţelor creditorilor. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. … 470 … 471 … 471 … 472 … 473 … 474 … 475 … 476 … 477 … 478 … 479 … 479 … 480 … 480 … 481 … 482 … 483 … 483 … 484 … 485 … 486 … 487 … 488 22.21 22.. Achitarea onorariului lichidatorului ……………… Închiderea procedurii. Cerere de aprobare a transmisiunii universale a patrimoniului societăţii către asociatul unic ………………………………………………………….25 22. Recursul creditorului pe motiv că nu i s-a comunicat raportul final şi nici raportul lichidatorului privitor la cauzele insolvenţei …………………….16 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar după aprobarea raportului final de lichidare. Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsa de bunuri în patrimoniul debitorului.22 Cerere de închidere a procedurii formulată de lichidatorul judiciar pentru lipsa de bunuri în patrimoniul debitoarei.. Condiţiile răspunderii ………………………….10 22... Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….. Admiterea cererii.. Admiterea cererii.

Nerespectarea principiului rolului activ al judecătorului ………………………………………………………………….38 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii asociaţilor debitoarei potrivit prevederilor art.36 22. republicată ……… Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. 64/1995. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….54 22.56 22. Cerere de aprobare a majorării cuantumului cu care administratorii pot fi declaraţi răspunzători ……………………… Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei.34 22.47 22.51 22. Cerere de închidere a procedurii. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….57 Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei. 13 … 489 … 489 … 490 … 492 … 492 … 493 … 493 … 494 … 495 … 495 … 496 … 497 … 498 … 499 … 499 … 500 … 500 … 501 … 501 … 502 … 502 … 503 … 504 … 505 … 505 … 506 … 506 … 507 . Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei.37 22.50 22.33 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….39 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….41 22.31 22.52 22.46 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei..32 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….44 22.53 22.22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….45 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei... Formularea unei cereri de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….49 22. 137 alin. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….40 22.30 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….55 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoare ……………………………………………………. (1) din Legea nr. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….. Cerere de închidere a procedurii pentru lipsă de bunuri.43 22. Problema competenţei de judecare a cererii în stabilirea responsabilităţii ………………………………………………. Formularea unei cereri de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….35 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….48 22.42 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Refuzul admiterii cererii pentru dovedirea existenţei unor cauze obiective privind cauzele insolvenţei …………….. Administrator asociat la o altă societate cu acelaşi obiect de activitate ………………………………………………….

73 22.71 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….62 22.61 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….67 22.68 22.81 22.. (1) lit. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Răspunderea administratorilor limitată la o parte a pasivului ………….. Închiderea procedurii.79 22..80 22... … 507 … 508 … 509 … 510 … 511 … 512 … 513 … 513 … 514 … 514 … 515 … 517 … 517 … 518 … 518 … 518 … 519 … 519 … 520 … 521 … 521 … 522 … 522 … 523 … 523 … 523 … 524 … 525 14 . Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. d) .66 22..84 22.59 22.. Natura răspunderii. Condiţii pentru antrenarea răspunderii administratorului ………………………………………………. Atragerea răspunderii pentru continuarea activităţii …………………….60 22. Atragerea răspunderii ……………………………………………………….69 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….. Atragerea răspunderii. (1) lit..82 22.72 22. Legătura de cauzalitate ………………………….. 124 alin..76 22..78 22. Răspunderea administratorului …….77 22.65 22. d) …………………………. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….64 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Condiţiile antrenării răspunderii ……………………………………………. Atragerea răspunderii pe art. Atragerea răspunderii administratorului în baza art.58 22. Obiecţiuni. Atragerea răspunderii. 124 alin. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………… Închiderea procedurii. Creditorul fidejusor ………………………………. necesitatea probatoriului ……………………………………………………..75 22. Răspunderea administratorilor. 124 alin. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. d) ……………………. (1) lit. Atragerea răspunderii solidare a administratorilor ……………………….70 22. Atragerea răspunderii administratorului.63 22.83 22. Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei ……………………………………………………. Atragerea răspunderii în baza art.22. Prescripţie ………………………………. Atragerea răspunderii doar pentru o parte a pasivului …………………. Răspunderea pentru plata integrală a pasivului …………………………. Obiecţiuni..74 22. Atragerea răspunderii prin obiecţiunile la sentinţa de închidere a procedurii ……………………………………………………………………...85 Cerere de stabilire a responsabilităţii membrilor organelor de conducere ale debitoarei …………………………………………………….

societăţile cooperative. după 30 de zile de la scadenţă. f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. datoriile exigibile angajate. e) şi h). nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori.1 Art. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice. 4. societăţile comerciale. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti. 4 (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege. (2) lit. (1) care nu au prezentat documentele prevăzute la art. Debitorul este o persoană fizică sau persoană juridică de drept privat care face parte dintr-una dintre categoriile prevăzute la art. b) asociaţii familiale.şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. 2. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor. 2 Scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă Art. 28 alin. atunci când debitorul. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite. 3. 2. (1) lit. grupurile de interes economic. Art. 1 (1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă. cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. Averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale – inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei – care pot face obiectul executării silite. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului d) debitori ce fac parte din categoriile prevăzute la alin. în termenul prevăzut de lege. la scadenţă. 3. organizaţiile cooperatiste. inclusiv cele privind notificarea. (1). societăţile agricole. c) şi d): 1. în condiţiile reglementate de Codul de procedură civilă. b). administratorul nu poate fi găsit. Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită.Titlul I 1 1. Procedura colectivă este procedura în care creditorii recunoscuţi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor în modalităţile prevăzute de prezenta lege. cu excepţia celor prevăzuţi la alin. 3 Introducere Manual de bune practici Aspecte generale În înţelesul prezentei legi. e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive. convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau lichidator vor fi suportate din averea debitorului. 2. 1 al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. 6. 15 . 4. 3. Art. Art. 5. 5. 1 (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una din următoarele categorii: a) comercianţi persoane fizice acţionând individual. termenii prezentaţi în acest articol se definesc după cum urmează: 1. c). c) comercianţi ce fac parte din categoriile prevăzute la alin.

predictibilitatea şi accesul facil la remediile oferite de aceasta. (4) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului.N. Să asigure premizele recunoaşterii reciproce a cazurilor de insolvenţă transfrontalieră. în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor ce desfăşoară activităţi economice. după caz. (8) U. prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 21 alin. Să asigure maximizarea valorii debitorului prin oferirea posibilităţii de reorganizare. va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi la instanţele judecătoreşti pe lângă care funcţionează registrul societăţilor agricole.R. scopul legii este atins în cazul realizării unui echilibru între nivelul de recuperare a creanţelor şi timpul scurs între data deschiderii procedurii şi momentul distribuiriisumelor. b) majorarea cu 20% a taxelor percepute pentru operaţiunile de înregistrare în registrul societăţilor agricole şi. Să asigure recunoaşterea drepturilor creditorilor şi a unei ordine de priorităţi echitabile şi stabile. (1). b) vor fi achitate la orice unitate bancară în contul menţionat. în contul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. (1) lit. Să asigure un echilibru atent între reorganizare şi lichidare. 121 şi 123. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 20% a taxelor percepute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru operaţiunile de înregistrare.I. (9) Sumele menţionate la alin. Din perspectiva mediului de afaceri importante sunt: transparenţa procedurii de insolvenţă. respectiv registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. pe baza documentelor justificative ataşate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. denumită în continuare U.. În conformitate cu directivele Băncii Mondiale privind procedurile de insolvenţă. de administratorul judiciar. Să ofere un cadru transparent de desfăşurare care să se bazeze pe accesul liber la informaţie a tuturor participanţilor la procedură.. numărul contului şi unitatea la care acesta este deschis şi orice modificări ulterioare ale acestuia. plăţile efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o perioadă de cel puţin 3 luni. Să prevină iniţiativele premature şi mai ales individuale ale creditorilor de a dezmembra şi mai ales de a vinde pe bucăţi activele debitorului insolvent. iar în cursul falimentului. interesul creditorilor poate fi reprezentat şi de păstrarea unor relaţii de afaceri pe viitor cu debitorul insolvent. scopul legii este atins dacă se reuşeşte reabilitarea acestuia şi reîntoarcerea lui la activitate normală. De asemenea. de lichidator. (6) Fondul prevăzut la alin.(2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci. menit să dea cea mai bună soluţie stării de insolvenţă a debitorului. sunt recomandate următoarele caracteristici pentru cadrul legal al insolvenţei corporative: Să beneficieze de o bună integrare în cadrul mai larg al dreptului comercial din teritoriul de aplicare. aprobat de judecătorul-sindic. Din perspectiva debitorului.N. (7) Sumele prevăzute la alin. 1 vor fi virate de către oficiile registrului comerţului. pe bază de dispoziţii emise de debitor sau. 16 . (5) Judecătorul-sindic va putea autoriza. plata din fondul de lichidare a cheltuielilor ce au depăşit bugetul previzionat. 122.P. Din perspectiva creditorilor. (1). se va utiliza fondul de lichidare. alin. alin. Să ofere un tratament egal şi echitabil creditorilor situaţi pe poziţii similare. (1) şi vor fi înscrise în planul de distribuire prevăzut de art. incluzând tratament similar pentru creditorii locali şi cei străini. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art.P. (3) Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.I.R. în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. iar taxele prevăzute la alin. elaborat potrivit art. Comentarii generale: Procedura prevăzută de legea privind procedura insolvenţei este un instrument care se doreşte echidistant între debitorul insolvent şi creditorii săi.

dintre care cele mai importante sunt: Comercianţii persoane fizice şi asociaţiile familiale Societăţile comerciale care. în viziunea legiuitorului. 10/2004.3 Comentarii la art.1. În acest sens decizia de a utiliza fondul de lichidare trebuie însoţită de o precizare din care să rezulte dacă lipsa disponibilităţilor de numerar este tranzitorie sau definitivă.1 Comentarii la art. Legea nr. 1 alin. capacitatea (sau intenţia) de a-şi reorganiza activitatea şi nu prezintă la dosar documentele solicitate la iniţierea procedurii. administratorul judiciar desemnat în cauză având obligativitatea depunerii unui buget de cheltuieli previzionat pe o perioadă de 3 luni ce va fi aprobat de către judecătorul-sindic. În timpul procedurii. semn considerat ca fiind relevant pentru a demonstra lipsa de determinare a debitorului în a se reabilita. în sensul eliminării fazei de reorganizare şi reducerii corespunzătoare a perioadei de observaţie pentru câteva categorii de comercianţi.1. Motivarea acestei măsuri este că nedepunerea cererilor de creanţă în termenul prevăzut de lege echivalează cu o remitere de datorie ce stinge obligaţia şi îl liberează pe debitor.1. 4 Regula generală a acestei proceduri este ca toate costurile ocazionate de desfăşurarea ei să fie suportate din averea debitorului insolvent. 17 . aprobată prin Legea nr. 1. 121 sau art. la data deschiderii procedurii. (1) Legea privind procedura insolvenţei se adresează tuturor comercianţilor persoane fizice sau juridice. 49. respectiv Ordonanţa privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit nr. 1. cheltuielile aferente continuării activităţii curente ar trebui făcute numai în măsura în care respectiva activitate generează un profit operaţional sau există o estimare credibilă asupra faptului că o eventuală pierdere operaţională tranzitorie poate fi recuperată în interesul debitorului şi al creditorilor pe parcursul procedurii. este recomandabil ca acest cont să fie deschis la o bancă care nu este creditoare în procedură. Administratorul judiciar are obligaţia ca prin raportul lunar de activitate să precizeze şi să documenteze cheltuielile efectuate potrivit bugetului previzionat. (2) Legea prevede simplificarea procedurilor de insolvenţă. în ceea ce priveşte contul bancar de lichidare (utilizat în faliment şi/sau procedura simplificată). 1. 123 şi următoarele. 2 Legea privind procedura insolvenţei abordează în mod concursual starea de insolvenţă a debitorului. şi. ca bună practică se recomandă închiderea procedurii şi revocarea hotărârii de deschidere a procedurii.1. mai puţin instituţiile de credit şi societăţile de asigurări care beneficiază de legi speciale.1. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. interzicând acestora urmărirea individuală a creanţelor pe care le deţin asupra averii acestuia. În aplicarea acestei reguli trebuie făcută distincţia dintre cheltuielile de administrare şi conservare a averii debitorului şi cheltuielile ataşate continuării activităţii sale în sensul art. şi anume: principiul celerităţii principiul unităţii şi colectivităţii procedurii principiul maximizării averii debitorului principiul participării active a creditorilor În situaţia în care procedura insolvenţei a fost deschisă la iniţiativa debitorului. Din întreaga economie a normelor legale care alcătuiesc Legea privind procedura insolvenţei se desprind cele 4 principii pe care aceasta se fundamentează. nu au. 1 alin. dar nu se înregistrează cereri de creanţă de către creditori. respectiv. Pentru evitarea conflictelor de interese. Cheltuielile de procedură vor fi suportate din averea debitorului. 278/2004.2 Comentarii la art.4 Comentarii la art. în primul caz sumele utilizate şi recuperate ulterior urmând a fi returnate în fond înainte de a se face orice distribuire conform art.

07.2 Comentarii la art. conform art. 5 alin. 3974 din 27. păstrând o poziţie echidistantă între interesul debitorului şi interesul concursual al masei credale. administratorul judiciar şi lichidatorul trebuie să asigure celeritatea procedurii.) vezi pag. el joacă în procedură rolul de agent al instanţei.04.2004.1 Comentarii la art.2004) vezi pg. Legea nr. în temeiul prevederilor art. 434 din Jurisprudenţă 2. în care sunt incluse numai cooperativele de consum şi meşteşugăreşti. după caz. 4001 din 04. (Curtea de Apel Cluj . Jurisprudenţă 1. (2). (2) suspendarea procedurii insolvenţei în aşteptarea soluţionării altor procese privind averea debitorului. 434 din Jurisprudenţă 18 .Încheierea nr. 147. precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni. ca urmare a înregistrării unei cereri de revizuire.2004) vezi pg. lichidatorul stă în judecată pentru debitor în temeiul art. Comentarii generale: Deşi pe parcursul procedurii. 31/1990 privind societăţile comerciale. judecătorul-sindic. (2) Organele prevăzute la alin. 2 2. Sentinţa nr. (3) şi (4). (2) din Legea privind procedura insolvenţei şi ca urmare nu se aplică în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. 2. precum şi a administratorului judiciar/lichidatorului. 2.1 Art.1. a) din Legea nr. 87 alin. 5 alin. 109/1996 şi. 255 alin. 467 din Jurisprudenţă. 5 alin. (2) Nu doar judecătorul-sindic. 1 din Legea nr. administratorul judiciar sau. Este contrară principiului celerităţii prevăzut de art. aflate pe rolul altor instanţe. (1) lit. 5 (1) Organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti. (Curtea de Apel Cluj . 8.Decizia nr. 5 alin. ci şi Curtea de apel după cum rezultă din art. nu este compatibilă cu principiul celerităţii enunţat în art. 4 din 19. 200/2002 (Tribunalul Brăila.Jurisprudenţă Procedura insolvenţei nu se aplică decât subiectelor de drept enumerate la art. nu şi cooperativele de credit cărora li se aplică procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 325 din Codul de procedură civilă. (1) Persoane sau organe care au anumite atribuţii în cadrul procedurii Dispoziţii comune Instanţele judecătoreşti care aplică procedura sunt judecătorul-sindic şi Curtea de apel.1. Celeritatea procedurilor prevăzute de prezenta lege este esenţială pentru succesul economic al aplicării ei şi de aceea determinarea unei prezenţe active a comitetului creditorilor în procedură reprezintă o atribuţie intrinsecă a judecătorului-sindic. 64/1995.05. 5 din Codul de procedură civilă şi al art. Suspendarea procedurii insolvenţei pe o durată nedeterminată. 6 şi art. republicată. respectiv. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege. administratorul judiciar şi lichidatorul.

în temeiul art.2 2. în copie certificată. Competenţa judecătorului-sindic. organizării logistice a instanţei. 1143 din Codul civil. conform art. inclusiv pentru aspectele care nu sunt cuprinse în art. Decizia nr. B. În vederea soluţionării recursului. aceasta e de altfel şi o cerinţă a termenilor de referinţă ai proiectului Phare în baza căruia s-a dezvoltat această lege – în ceea ce priveşte limitarea numărului acestor secţii aceasta este motivată de faptul că nu toate tribunalele au un volum suficient care să justifice crearea secţiilor în cadrul fiecărui tribunal 1 19 . (Curtea de Apel Cluj Secţia comercială. 9.2. Comentarii generale: Competenţa soluţionării în primă instanţă a proceselor în materia insolvenţei aparţine tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul. 392.2. iar necompetenţa poate fi invocată de orice persoană interesată şi de instanţă din oficiu. 6 din Legea privind procedura insolvenţei este o normă imperativă. 8. sunt de competenţa tribunalelor în a căror rază teritorială îşi are sediul debitorul. de ordine publică. Eventuale conflicte de competenţă pot apărea între două sau mai multe tribunale. Lumina Lex. se trimit la curtea de apel. B. p. p.Considerentele care au stat la baza propunerii au fost următoarele: – crearea unor secţii specializate de insolvenţă este un mijloc de a asigura eficientizarea activităţii din punct de vedere financiar. Art. respectiv în registrul societăţilor agricole 1 sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi sunt exercitate de un judecător-sindic. care conţine doar o exemplificare. cu excepţia recursului prevăzut la art. Judecătorul-sindic este competent să constate şi compensarea creanţelor reciproce ale creditorilor cu debitorul. numai actele care interesează soluţionarea căii de atac. cu excepţia recursului prevăzut la art. selectate de judecătorul-sindic. 442. 6 Instanţa judecătorească Competenţă Toate procedurile prevăzute de prezenta lege. În cazul în care instanţa de recurs consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond va pune în vedere părţilor interesate să le depună. 1999. prevedea ca “Toate procedurile prevăzute de prezenta lege. 11.Secţia comercială. în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Necompetenţa instanţei poate să fie invocată şi de judecătorul-sindic din oficiu. Lumina Lex. astfel cum figurează acesta în registrul comerţului. al pregătirii profesionale. 8 (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. 8. Mutarea sediului debitorului după deschiderea procedurii nu influenţează competenţa tribunalului învestit anterior.1 Comentarii la art. Decizia nr. respectiv în registrul societăţilor agricole.J. Citarea părţilor se face prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. 1562 din 22 octombrie 2002. cu ocazia declanşării procedurii debitorului ce are înfiinţate sucursale cu sediul în altă localitate decât sediul principal şi împotriva cărora s-a cerut de asemenea declanşarea procedurii Jurisprudenţă 1. astfel că nici una din persoanele abilitate nu poate învesti un alt tribunal. Mutarea ulterioară a sediului după deschiderea procedurii nu influenţează competenţa instanţei.2. 11. 2003) Forma textului din proiectul de lege privind procedura insolvenţei . Norma de competenţă stipulată în art. în copie certificată de grefierul-şef al tribunalului. este generală. respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi sunt exercitate de un judecător-sindic”. 442 din 2 noiembrie 1999. 6 Exercitarea competenţei se realizează prin judecătorul-sindic desemnat aleatoriu de preşedintele tribunalului sau de preşedintele secţiei conform art. 2002. aşa cum a fost propus de iniţiator. astfel cum figurează acesta în registrul comerţului.1.1 Art.J. 2000) 2. 2. sunt de competenţa exclusivă a secţiei de insolvenţă a tribunalului ce are sediul în aceeaşi localitate în care se află curtea de apel în a cărei rază teritorială îşi are sediul debitorul. astfel cum figurează acesta în registrul comerţului. (3) Recursul va fi judecat de complete specializate. (Curtea de Apel Cluj .

2 Art. 4. Citaţia se publică şi în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar mai răspândit. iar dosarul va fi restituit judecătorului-sindic.J. În sensul prevederilor art.3. vor lua măsurile de refacere a acestor proceduri. 606 din 16 aprilie 2002. (2) În procedurile contencioase reglementate de prezenta lege. Art. 720^6 din Codul de procedură civilă instanţa este datoare să asigure desfăşurarea cu celeritate a procesului. 95 din Codul de procedură civilă (2) Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei. 483. precum şi comunicarea oricăror acte de procedură. 8 alin. judecătorii au îndatorirea să stăruie prin toate mijloacele legale. 2. domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă. date în cunoştinţa părţilor. notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti.Secţia comercială.3 Comentarii la art. când procedura de citare este legal îndeplinită.2. administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege. pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză. în condiţii de contradictorialitate. (1) se va realiza conform Codului de procedură civilă comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii. Buletinul procedurilor de insolvenţă va fi realizat şi în formă electronică. cu excepţia situaţiei în care sunt specializate mai multe complete. judecata. De asemenea. 149 duce la aplicarea numai a prevederilor alin. 7 (1) Citarea părţilor. Norma derogatorie din art. în ziua următoare sau la termene scurte.n.1. (3) nu coincide total cu dispoziţiile art. În cazurile urgente. convocărilor. 275 din 27 februarie 2004) vezi pg. în măsura în care nu contravin unor dispoziţii exprese prevăzute de prezenta lege. precum şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial sau într-un ziar mai răspândit se fac cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru judecată. p. 137 (actual 138 n.1.Decizia nr. sentinţa atacată cu recurs va fi desfiinţată. a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2002. (3) Citarea prin publicitate prevăzută de alin. succesive. Lumina Lex. (Curtea de Apel Cluj . Pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista 20 Citarea . Judecătorul-sindic este singurul competent să aplice dispoziţiile art.” Judecătorii trebuie să verifice efectuarea procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen şi. Decizia nr.2. nu se poate stabili dacă magistratul care a instrumentat cazul a avut calitatea de judecător-sindic. 2003) În situaţia în care. 8 alin. (1) 2. precum şi pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea părţilor la termen. convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces al căror sediu. vor fi citate în calitate de părţi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare judecătorului-sindic. (Curtea de Apel Cluj . pe baza înscrisurilor din dosar. Comunicarea citaţiilor. 95 din Codul de procedură civilă. În toate celelalte cazuri se aplică dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă. poate continua în şedinţa publică sau în camera de consiliu. (2) şi (3) ale art. 435 din Jurisprudenţă Comentarii la art. 3 29). chiar asupra fondului. cu modificările şi completările ulterioare. preşedintele tribunalului sau completului de judecată va putea reduce acest termen la 5 zile. când este cazul.2. (3) Afişarea. B. 95 din Codul de procedură civilă.) înainte de închiderea procedurii. „Art. în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.2 La instanţa de recurs nu se aplică desemnarea aleatorie a completului.Buletinul procedurilor de insolvenţă reprezintă publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care are drept scop publicarea citaţiilor. în cazurile în care preşedintele tribunalului sau completului de judecată apreciază că o asemenea măsură este necesară. 2. pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii.

notificare şi comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi sunt utilizate. se editează Buletinul procedurilor de insolvenţă. în mod obligatoriu. (7) Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanţelor sunt prezumaţi că au în cunoştinţă termenele prevăzute la art. (5) Formatul şi conţinutul-cadru ale actelor care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare. procedura notificării prevăzută de art. a hotărârilor judecătoreşti în Buletinul procedurilor de insolvenţă. citarea părţilor şi notificările oricărui act de procedură se vor efectua. după caz. (9)Publicarea actelor de procedură sau. În cazul în care aceste termene vor fi depăşite. c). 108. publicaţie editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. verificată de către administratorul judiciar cu registrele contabile ale debitorului. 28 alin. 109. de regulă. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. convocare. administratorul judiciar are obligaţia notificării părţilor implicate în procedură a noilor termene stabilite de către judecătorulsindic.2. acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. 2. (4) În cazul în care debitorul este o societate tranzacţionată pe o piaţă reglementată.1 F0070: F0071: Formulare recomandate Citaţie înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă Comunicare şi dovada de comunicare înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă Citaţie după deschiderea procedurii de insolvenţă Comunicare după deschiderea procedurii de insolvenţă Dovada privind îndeplinirea procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare prin Buletinul procedurilor de insolvenţă d– Exemplarul 1 Dovada privind îndeplinirea procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare prin Buletinul procedurilor de insolvenţă– Exemplarul 2 Referat pentru semnalarea cererilor informe F0065: F0066: F0067: F0068: F0069: 21 . convocărilor şi notificărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti după deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege. (6) Notificările. (1) lit. Comentarii generale: În toate situaţiile. convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului.2. după caz. (8) În vederea publicării citaţiilor. cu excepţia cazului în care sarcina notificării aparţine altor organe care aplică procedura. judecătorul-sindic va comunica Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii. de la data publicării acestuia. de toţi participanţii la procedură. citarea. şi nu vor mai fi citaţi. convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la proces. 62 sau 107.prevăzută la art. Prin notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă şi notificarea tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor pentru înscrierea depunerii cererii de admitere a creanţelor. după caz. toate părţile sunt prezumate că au în cunoştinţă termenele stabilite de judecătorul-sindic prin sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă. prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

b) sentinţa prin care se decide intrarea în procedura simplificată. republicată. în copie certificată. în situaţia în care dispoziţiile a căror neconstituţionalitate se invocă au făcut obiectul cel puţin al unei decizii pronunţate de Curtea Constituţională Art. făcută în temeiul art. 33 alin. iar cererea de recurs trebuie depusă la instanţa unde funcţionează judecătorul sindic care a pronunţaţ hotărârea ce se atacă. Aceste secţiuni ar putea fi următoarele: 2 Avram Aurică.2. dacă legea nu prevede altfel. Comentarii generale: Aplicarea prevederilor Codului de procedură civilă în procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei acolo unde acestea tind să fie în totală contradicţie cu principiile legii şi mai mult acolo unde legea a prevăzut implicit derogarea de la acestea (vezi art. Citarea părţilor se face prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. În consecinţă.3 Art. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă. selectate de judecătorul-sindic. hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs. c) sentinţa prin care se decide intrarea în faliment. criteriile de apreciere fiind întotdeauna principiile procedurii de insolvenţă. 2. cu menţiunea că în cazul în care instanţa de recurs consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond. Ar fi recomandabil ca modalitatea de trimitere a dosarului la instanţa de recurs să 2 constea în structurarea dosarului pe secţiuni . În vederea soluţionării recursului. ci doar actele care interesează soluţionarea căii de atac. selectate de judecătorul sindic. 122 alin. numai actele care interesează soluţionarea căii de atac. (3). (7) Prin derogare de la art. (3) Recursul va fi judecat de complete specializate. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi dosar. În cazul în care instanţa de recurs consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond va pune în vedere părţilor interesate să le depună. dar care sunt incompatibile cu procedura de insolvenţă. potrivit art. formator în cadrul programului Phare – „Recursul în procedura insolvenţei” 22 . în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. d) sentinţa de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe. aplicarea prevederilor Codului de procedură civilă. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie câte un singur dosar. sub sancţiunea anulării. 8 Căi de atac (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii. se trimit la curtea de apel în copie certificată de grefierul-şef al tribunalului. (5) din Legea nr. 25. în copie certificată de grefierul şef al tribunalului. după casarea hotărârii în recurs. (4) Prin derogare de la prevederile art. poate pune în vederea părţilor interesate să le depună în copie certificată. 12. cu modificările şi completările ulterioare. 29 alin. făcută în temeiul art. (2) – (6) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii. 12 (2) Dispoziţiile art. 20 alin. 107. judecătorul-sindic va putea să nu dispună suspendarea cauzei. 8 alin. 26) apare ca o măsură „forţată” în totală contradicţie cu principiile procedurii de insolvenţă. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic: a) sentinţa de respingere a contestaţiei debitorului.1 Comentarii la art. (4). cu excepţia situaţiei rejudecării. pronunţată în condiţiile art.2. este opera judecăţii fiecărui magistrat. La instanţa de apel se trimite nu dosarul primei instanţe. (5) Prevederile alin. acolo unde legea nu cuprinde o derogare expresă. dacă legea nu dispune altfel.2.3. Judecător Curtea de Apel Bucureşti. în mod corespunzător fazei procedurale în care s-a pronunţat hotărârea atacată.302 Cod de procedură civilă. 300 alin.

6) şi dacă s-ar aplica normele Codului de procedură civilă privind incompatibilitatea. unităţii şi colectivităţii guvernate de prezenta lege.3. 25) sunt inaplicabile judecătorului-sindic care a pronunţat o hotărâre într-o etapă a procedurii insolvenţei şi care. 53 din Legea nr. de intrare în faliment atât prin procedura generală cât şi prin procedura simplificată. Aproape toate tribunalele au un număr restrâns de judecători-sindici (2 . recursurile declarate împotriva aceleiaşi hotărâri date de către judecătorul-sindic. republicată. judecătorul-sindic este nominalizat de preşedintele tribunalului. în scurt timp s-ar ajunge ca toţi judecătorii-sindici să devină incompatibili în toate dosarele acelei instanţe. 2. vezi şi comentariile la art. incluzând în fiecare secţiune tipul de formular/model corespunzător perioadei din procedură.3. pentru continuarea procedurii. 11 (1) Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic. este dator să efectueze în continuare actele de procedură pe care le impune desfăşurarea şi finalizarea procedurii. în temeiul art. Comentarii generale: În fiecare caz.1 Art. 304/2004. 9 Repartizarea cauzelor având ca obiect procedura prevăzută de prezenta lege judecătorilor desemnaţi ca judecători-sindici se realizează potrivit art. în sistem informatizat. 12 • • • • • • • • • • • Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind incompatibilitatea şi abţinerea (art. 9 Potrivit art. 2. fără a se dezînvesti în dosar prin pronunţarea unor hotărâri care sunt în competenţa lui. Comentarii la art. 53 din Legea nr. 149din Cap.2. „judecătorul care a pronunţat o hotărâre într-o pricină nu poate lua parte la judecata aceleiaşi pricini în apel sau în recurs şi nici în rejudecare după casare” Instituţia incompatibilităţii nu funcţionează în următoarele situaţii când judecătorul-sindic este membru al completului de judecată în recurs judecătorul-sindic judecă aceeaşi cauză după casarea hotărârii şi trimiterea spre rejudecare 2. se va urmări constituirea unui singur dosar ce va fi înaintat Curţii de Apel. în cadrul prezentei legi. 304/2004 privind organizarea judiciară. după caz. Procedura în sine conduce la premisa că judecătorul-sindic este competent să soluţioneze toate conflictele care apar în derularea procedurii.3. sunt: a) pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi. republicată. în mod aleatoriu.2 Art. 23 Atribuţii Judecătorul-sindic Desemnare . Dispoziţii tranzitorii. Având în vedere principiile celerităţii. În acest sens.3 2. 24 din Codul de procedură civilă.2 Comentarii la art.Deschiderea procedurii Actele debitorului Participanţii la procedură Perioada de observaţie Actele frauduloase Tabele de creanţă Procedura simplificată Reorganizarea Falimentul Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere Închiderea procedurii În Anexa 2 prezentăm detaliat propunerea de structurare a dosarului de instanţă pe secţiunile menţionate mai sus. departe de a deveni pentru acest motiv incompatibil. 24.

g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă. sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. Comentarii generale: Caracterul exemplificativ al enumerării rezultă din adjectivul „principalele”. cât şi în cazul celei simplificate. de către adunarea creditorilor. 16 (6) În cursul derulării procedurii judecătorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. În consecinţă pot fi adăugate şi alte atribuţii care decurg din efectuarea procedurii. judecătorul-sindic va ţine cont de toate ofertele de servicii depuse de către practicieni. Remuneraţiile vor fi plătite din contul prevăzut la art. care va administra procedura până la confirmarea sau. (2). motivată prin sentinţa de deschidere a procedurii. dintre practicienii în insolvenţă care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei. după caz. 11 alin. de cererile în acest sens depuse de creditori. k) soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de întrerupere a procedurii de reorganizare judiciare şi de intrare în faliment. stabilirea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician în insolvenţă precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă.b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii. 10 În îndeplinirea îndatoririlor sale.3. 2. prin încheiere. 138. 4 alin. a lichidatorului. judecătorul-sindic va putea desemna. după votarea lui de către creditori. Art. confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor. persoane de specialitate. în mod excepţional. a administratorului judiciar sau lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor.1 Comentarii la art. dacă cererea introductivă îi aparţine. (1) lit. după caz. după caz. înlocuirea sa. potrivit art. după caz. judecarea opoziţiei creditorilor la deschiderea procedurii. d) confirmarea prin încheiere.143-147. f) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. debitorului. anterioare deschiderii procedurii. a) Se aplică atât în cazul procedurii obişnuite. atâta timp cât judecătorul-sindic are un control nelimitat în ceea ce priveşte legalitatea actelor şi operaţiunilor efectuate în cadrul procedurii. 24 . m) judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor. şi. n) pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii. în conformitate cu criteriile stabilite prin hotărâre a Guvernului. prin încheiere. e) înlocuirea. i) judecarea contestaţiilor debitorului. j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau. (2) Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. h) judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial. dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de aşi administra averea. de debitor. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori. a administratorului judiciar sau lichidatorului. În vederea desemnării provizorii a administratorului judiciar. c) desemnarea. de lichidare.2. stabilindu-le şi remuneraţia . l) soluţionarea contestaţiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau lichidatorului. Art. ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator. a administratorului judiciar provizoriu sau. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar sau lichidatorului sau. pentru motive temeinice. prin organele acestora.

dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. 19 alin. (1). iar atunci când acestea nu există ele vor fi suportate din fondul de lichidare sau. după caz. un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul U.4 F0010: Formulare recomandate Notificarea registrelor în care este înregistrat debitorul privind schimbarea administratorului judiciar/lichidatorului în cadrul procedurii de insolvenţă Model pentru încheiere Model pentru sentinţă comercială Adunarea creditorilor Dispoziţii privind convocarea adunării creditorilor F0057: F0058: 2. după caz. etc. în vederea desemnării unui practician înscris în UNPIR judecătorul-sindic va avea în vedere industria din care face parte debitorul. ultima frază: „În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă. 25 . părţile fiind îndreptăţite să solicite lămuriri şi să pună întrebări. În cazul desemnării administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului dintre practicienii care au depus la dosarul cauzei oferte de servicii. după caz. secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau.2.3.3.4. 11 alin. numărul de salariaţi.2. judecătorul-sindic va desemna provizoriu. oferta. 10 Judecătorul-sindic.3. Oferta financiară În cazul în care nu se depune ofertă se aplică prevederile art. Bune practici: Judecătorul-sindic va trebui să efectueze o analiză între oferta tehnică şi financiară a fiecărui practician ce a exprimat un interes în administrarea procedurii.2. 4 alin. Încheierea de desemnare va cuprinde punctele asupra cărora persoanele de specialitate urmează să se pronunţe şi termenul până la care urmează să primească punctul de vedere. Remuneraţiile vor fi plătite în conformitate cu art. având un control nelimitat în ceea ce priveşte legalitatea actelor şi operaţiunilor efectuate în cadrul procedurii. 2. remuneraţiile vor fi suportate de către partea interesată. a lichidatorului. c) Textul se aplică nu numai pentru desemnarea provizorie iniţială ci şi pentru confirmarea desemnării ulterioare sau a celei definitive.I. (1) lit.În astfel de cazuri. (1).2 Comentarii la art. 2.N. iar atunci când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti.2. 13 (1) Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de către administratorul judiciar sau.1 Art. de către lichidator. Redăm mai jos câteva criterii pentru evaluarea ofertelor: Experienţă în domeniul insolvenţei Experienţă generală în industria din care face parte debitorul Numărul de persoane propuse a fi desemnate pentru administrarea procedurii Experienţa persoanelor propuse a fi desemnate pentru administrarea procedurii Suportul logistic şi organizatoric Valoarea sumei de asigurare prevăzută în poliţa de asigurare pentru răspunderea profesională Lista dosarelor aflate pe rolul instanţelor în care sunt numiţi/angajaţi/subcontractanţi. la cererea părţilor ori din oficiu persoane de specialitate în domeniul respectiv pentru care se solicită expertiza persoanelor desemnate. judecătorul-sindic va trebui să facă o analiză a ofertelor depuse având în vedere unele criterii de evaluare a ofertelor.P.R. Punctul de vedere va fi prezentat în camera de consiliu sau în şedinţă publică. în cazul în care proba a fost solicitată de parte.3 Comentarii la art.4 2. până la prima adunare a creditorilor. va desemna.

2. (1) – (5) Ordinea de zi.1 Comentarii la art. documentele doveditoare privind convocarea trebuind să fie depuse la dosarul instanţei cel târziu o dată cu procesul-verbal al adunării. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă. 14 alin. Comentarii generale: Convocarea adunării creditorilor este în atribuţia practicianului în insolvenţă. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. Prima şedinţă a adunării creditorilor va fi convocată la termenul prevăzut de art. convocarea va fi tot în sarcina practicianului în insolvenţă. Bune practici: 1. (1) Indiferent de partea căreia îi aparţine iniţiativa convocării adunării creditorilor. 13 alin. Scrisoarea prin care se exprimă votul. În prima adunare a creditorilor administratorul judiciar va putea propune creditorilor un termen mai scurt pentru convocare.1. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. căruia i s-a încorporat.1. creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. precum şi un centralizator privind votul vor însoţi procesul-verbal al adunării creditorilor. Data primei adunări a creditorilor va fi cuprinsă în notificarea de deschidere a procedurii făcută de administratorul judiciar. votând pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. 13 de către administratorul judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului (5) La şedinţele adunării creditorilor vor putea participa doi delegaţi ai salariaţilor debitorului. cu procură specială şi autentică sau. Art. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de către Comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor deţinând creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a acestora. ori certificată şi atestată de către un avocat. împuternicirile/delegaţiile celor prezenţi. doar dacă la şedinţa adunării creditorilor participă toţi creditorii notificaţi de administratorul judiciar conform listei depusă de debitor. 26 . care va fi trimisă prin poştă cu confirmare de primire. în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice. semnătura fiind legalizată de notarul public.4.4. semnată de creditor. pentru fiecare adunare. Termenul până la care trebuie să fie efectuată convocarea: cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei adunării creditorilor. Modalitatea de convocare: Buletinul procedurilor de insolvenţă. (3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi. cu excepţia cazului în care la şedinţă participă titularii tuturor creanţelor. (4) Dacă legea nu interzice în mod expres. bazată pe un certificat calificat valabil. 14 (1) Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedinţei. practicianul în insolvenţă va prezida adunarea şi va asigura întocmirea procesului-verbal şi redactarea hotărârilor adunării.(2) Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevăzute expres de lege şi ori de câte ori este necesar. sau înscrisul în format electronic. 2. 2. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator.2 Comentarii la art. Şi în cazul în care convocarea se face din iniţiativa comitetului creditorilor sau a unei părţi a creditorilor.

3.2 Art. 2.7. membrii comitetului creditorilor.1 F0024 F0026 2. la dosarul cauzei în secţiunea corespunzătoare fazei procedurale.2.4.4.4. după caz. precum şi de administratorul judiciar sau de lichidator.1. Comentarii generale: Procesele-verbale ale şedinţelor adunării creditorilor se vor depune. cronologic. 14 Formulare recomandate Împuternicire de participare la Adunarea Creditorilor Convocatorul Adunării Creditorilor Şedinţele adunării creditorilor (6) Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal care va fi semnat de preşedintele şedinţei. (1) – (3) – Vezi Cap. prin grija administratorului judiciar/lichidatorului.Bune practici: 2. Bune practici: La şedinţele adunării creditorilor trebuie să participe şi debitorul atunci când nu i s-a ridicat dreptul de administrare.4.3.4.3 Desemnarea practicianului în insolvenţă de către adunarea creditorilor 2. 19 alin.2 Alegerea comitetului creditorilor 27 . Procesul-verbal va fi depus.3 2.1 Formulare recomandate Proces-verbal al Adunării Creditorilor Registrul Deciziilor Adunării Creditorilor Rolul şi atribuţiile adunării creditorilor Desemnarea şi/sau schimbarea administratorului judiciar sau lichidatorului Art.4. la dosarul cauzei în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării creditorilor.3 F0023 F0022 2. 2. în timp ce în secţiunea privind participanţii la procedură se vor reţine deciziile adunării creditorilor într-un registru de decizii.

59 alin.7. 9. 2. şi d) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat.1 Dispoziţii generale privind intrarea în faliment Art. 16 alin.3 Desemnarea practicianului în insolvenţă de către adunarea creditorilor Art. (1)) • Rapoarte lunare şi trimestriale • Raportul privind modalitatea de vânzare 2. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor. prin valoare.3.4.4 Votarea planului de reorganizare Art. De asemenea. în condiţiile stabilite la art.4 Art. respectiv: • Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului. Pentru ca deciziile luate să fie bazate pe o bună înţelegere a situaţiei.4 Procedura de votare a planului de reorganizare 2.4. legea atribuie comitetului creditorilor rolul de a prezenta punct de vedere şi recomandări în faţa adunării creditorilor.2 Desemnarea Comitetului Creditorilor de către adunarea creditorilor 2. (4) şi art. 101. 60 – vezi comentariile de la Cap 9.5 Votarea propunerii de vânzare în bloc a averii debitorului. 100 – Vezi Cap. a creanţelor prezente. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv. 8. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. precum şi şansele sale de reorganizare (art. aşa cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. (3) – Vezi Cap. 59 alin. 101 – vezi comentariile de la Cap. 15 (1) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială. membrii adunării creditorilor vor avea la dispoziţie rapoartele corespunzătoare ale practicianului în insolvenţă. 19 – vezi comentariile de la Cap 2.3.2.2. 1 şi art.3 Votarea propunerii administratorului judiciar de intrare direct în faliment a debitorului Art.3. 60 – Vezi Cap. Art. 8. b) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare. iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor unei majorităţi. şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului şi un număr de membri ai comitetului creditorilor care reprezintă majoritatea simplă a acestora.5 Confirmarea planului de reorganizare Modalitate de vot 28 .1 Dispoziţii generale privind intrarea în faliment 2. c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat. valoarea creanţelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar. la faliment Comentarii generale: Adunarea creditorilor este convocată pentru a decide în toate aspectele importante ale procedurilor prevăzute de lege.Art.4. astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. (2) Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin.5. 99 alin.4. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat.

2. prin valoare. judecătorul-sindic trebuind să se asigure că există o bună reprezentare a creditorilor chirografari în comitetul creditorilor. la această regulă existând trei excepţii. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalţi membri ai comitetului. (5) Dacă nu se va obţine majoritatea necesară. Modele recomandate Încheiere de desemnare a Comitetului Creditorilor Desemnarea comitetului creditorilor de către adunarea creditorilor Comitetul creditorilor Desemnare de către judecătorul-sindic 29 . 15. (1) şi (2) O dată cu depunerea fiecărui tabel indicat în alin. 15 alin.7 creditori dintre cei cu creanţe garantate.5. (2). se va menţine comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. 2. 16 (4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor. practicianul în insolvenţă va depune la dosar şi un tabel corespunzător pentru calculul votului în adunarea creditorilor. judecătorul-sindic va desemna. prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor. (2) Desemnarea se va face prin încheiere. 19). cea a votului asupra recomandării administratorului judiciar de a se iniţia procedura falimentului asupra averii debitorului fără a se mai aştepta propunerea unui plan de reorganizare (art. judecătorul-sindic va consemna prin încheiere modificarea componenţei acestuia.2 Art.bugetare şi chirografare cele mai mari. iar în lipsă. În toate cazurile în care adunarea creditorilor se exprimă asupra unui aspect al procedurii prin vot. în raport cu proporţiile cazului. 2. aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari.1 Comentarii la art. (4) să fie respectate în toate fazele procedurii. 16 (1) Judecătorul-sindic va desemna. de aceea. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii. Numărul membrilor comitetului va fi corelat cu complexitatea cauzei şi cu structura pe categorii de prioritate a creditorilor din procedură.1 F0013 2. un comitet format din 3 .5 2.4. un preşedinte al comitetului creditorilor. pe baza propunerii creditorilor.Comentarii generale: Condiţiile în care votul în adunarea creditorilor este considerat valabil sunt cele prezentate în art. care se oferă voluntar. Comentarii generale: Legea presupune o implicare activă şi decisivă a comitetului creditorilor în buna aplicare a legii.1.5. după întocmirea tabelului preliminar de creanţe. 101).5.4. numirea comitetului creditorilor cât mai devreme în procedură este foarte importantă. (3) Pentru necesităţile procedurii. 60) şi respectiv cea a votului asupra planului de reorganizare admis de judecătorul-sindic (art. cea a votului privind numirea practicianului în insolvenţă (art. ţinând cont că rolul principal al comitetului creditorilor este urmărirea interesului concursual al creditorilor şi. comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. astfel încât criteriile de la alin.1 Art. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana preşedintelui astfel desemnat.

e) să solicite. motivat. (1) Atribuţiile Comitetului Creditorilor Activitatea comitetului creditorilor se centrează pe ideea că. f) să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial.5. făcute de debitor în dauna creditorilor.2.Comentarii generale: Numirea Comitetului creditorilor de către judecătorul-sindic se face în baza tabelului preliminar de creanţe.1 Comentarii la art. (5) În cazul în care nu se obţine pentru numirea unui nou comitet al creditorilor majoritatea prevăzută de art. 16 alin.3 Art. (5). 2. În conformarea comitetului creditorilor trebuie ţinut cont de două aspecte esenţiale bunei funcţionări a acestuia: Disponibilitatea creditorului de a participa la activitatea comitetului Cooptarea creditorilor care deţin majoritatea valorică în grupa lor de prioritate. d) să întocmească rapoarte pe care să le prezinte adunării creditorilor privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună. principalul rol al comitetului creditorilor este acela de urmărire a interesului concursual al creditorilor participanţi în procedură. 17 (1) Comitetul creditorilor va avea următoarele atribuţii: a) să analizeze situaţia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire la continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse.2 Comentarii la art.5. 15 sau când adunarea creditorilor decide să reconfirme comitetul creditorilor numit de către judecătorul-sindic. astfel încât interesul lor în procedură să fie semnificativ. 30 . şi alte măsuri. 2. 47 alin. ridicarea dreptului de administrare al debitorului. să le analizeze şi dacă este cazul să facă contestaţii la acestea.5. c) să ia la cunoştinţă rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator. 2. comitetul creditorilor nu este schimbat. b) să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiţiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri. Comentarii generale: Pe parcursul procedurii. 2. sumele necesare pentru procedură sunt suportate din sumele generate din averea debitorilor la care creditorii sunt îndreptăţiţi şi de aceea este în interesul lor să urmărească şi să decidă asupra modului în care aceste sume sunt cheltuite pe parcursul desfăşurării procedurii.3. 16 alin. Bune practici: În ceea ce priveşte onorariul administratorului judiciar/lichidatorului. urmând ca în prima adunare a creditorilor aceasta să desemneze un alt comitet al creditorilor. (4) Bune practici: Se recomandă ca în comitetul creditorilor să fie cooptaţi creditori care corespund cerinţelor şi se autopropun pentru acest rol. acesta trebuie relaţionat în mod direct cu complexitatea activităţii de administrare a averii debitorului desfăşurată în vederea maximizării recuperării creanţelor de către debitori. în temeiul art.5. atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. la limită.2. 17 alin.1 Comentarii la art.

după caz. după ce. ori de câte ori este necesar . depinzând de faza procedurală. 2. precum şi hotărârile luate.4.3. (6) Împotriva acţiunilor. (3) Formulare recomandate Convocatorul Comitetului Creditorilor Şedinţele Comitetului creditorilor.4. măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor.1 Comentarii la art.4 Art. ori a cel puţin doi dintre membrii săi.5. dar acestea vor fi semnate de toţi membrii prezenţi ai comitetului şi vor fi comunicate şi membrilor care nu au participat la şedinţă.5.2 F0028 2.5. orice creditor poate formula contestaţie la adunarea creditorilor. cum se întâmplă în cazul adunării creditorilor. 17 alin. Modalitatea de vot Bune practici: Este obligaţia administratorului judiciar/lichidatorului să întocmească şi să depună la instanţă procesele-verbale ale şedinţelor comitetului creditorilor. 2. să conteste măsurile luate de aceştia. atunci când este cazul. (2) Bune practici: Comitetul creditorilor se va întruni ori de câte ori se va considera necesar.5 Art.5. la cererea administratorului judiciar sau lichidatorului.. în prealabil. dar cel puţin o dată pe lună pentru a discuta rapoartele prezentate de administratorul judiciar/lichidator. astfel încât să fie în măsură să analizeze în timp real acţiunile acestora.17 şi următoarele Modalitate de convocare a Comitetului Creditorilor 2.5. Comentarii generale Pentru buna desfăşurare a activităţii comitetului creditorilor şi pentru asigurarea caracterului concursual al procedurii. .5. 2.2. deciziile se vor lua în cadrul comitetului cu majoritatea numerică. Comentarii generale Există o anumită simetrie între rolul comitetului creditorilor în situaţiile de insolvenţă a debitorilor lor şi rolul administratorilor societăţilor comerciale. 17 alin. şi nu cea valorică. iar soluţia adoptată de acesta nu răspunde intereselor creditorului.1 Comentarii la art. în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură.5. 17 (3) Deliberările Comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului judiciar/lichidatorului şi vor fi consemnate într-un proces-verbal care va reţine pe scurt conţinutul deliberărilor. se va abţine de la vot. 31 . 17 (2) Comitetul creditorilor se întruneşte lunar şi.2 F0007 Formulare recomandate Cererea Comitetului Creditorilor în aplicarea atribuţiilor prevăzute de art. şi eventual. (4) Deciziile Comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia. a sesizat Comitetul creditorilor cu privire la măsurile contestate. datorită interesului propriu. (5) Dacă un membru al Comitetului creditorilor se află. dar bazată pe argumentaţia comitetului care trebuie să prezinte aspectele procedurii şi din perspectiva creditorilor mai puţin favorizaţi. care va avea decizia finală.

după confirmarea planului. (2). Atribuţii Formulare recomandate Formular de vot prin corespondenţă Proces-verbal al Comitetului Creditorilor Reprezentantul membrilor sau asociaţilor/acţionarilor/Administratorul special .4 F0025 F0029 2. Administratorul special este reprezentantul desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor debitorului. administrator special. să documenteze şi acţiunile întreprinse pentru a pune aspectul incriminat în discuţia comitetului creditorilor. 33 alin.2. (6) Bune practici: Creditorii nemulţumiţi de activitatea comitetului creditorilor vor trebui ca o dată cu sesizarea în acest sens a adunării generale. După ridicarea dreptului de administrare. pe cheltuiala acestora. d) propune un plan de reorganizare. în termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau. să efectueze. în numele şi pe seama acestuia.2 Comentarii la art. în conflict de interese atunci când se vor discuta rapoartele de evaluare ale unor active care servesc drept garanţie acelor creditori. participă la inventar. c) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. 17 alin.3 Comentarii la art. 3 26. la judecarea acţiunilor prevăzute la art. Este de înţeles că. 28 alin. după caz. f) după intrarea în faliment. un reprezentant. sub supravegherea administratorului judiciar. 2. primeşte raportul final şi bilanţul de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului. debitorul este reprezentat şi condus de administratorul judiciar/lichidator. spre exemplu. h) coroborat cu art.5. după caz. (1) lit. actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. e) administrează activitatea debitorului. pe seama debitorului. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator. din considerente de rapiditate a realizării creanţei garantate. b) participă.1 Art. Creditorii garantaţi se vor afla. care să reprezinte interesele societăţii şi ale acestora şi să participe la procedură.5.6 Art. g) primeşte notificarea închiderii procedurii. aceşti creditori vor fi tentaţi să accepte cea mai mică valoare la care le este acoperită creanţa. persoană fizică sau juridică.6. de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea. 32 Desemnare.5. persoană juridică. 2. Adunarea generală a acţionarilor.5. semnând actul. 79 şi 80. iar mandatul administratorul special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor.5. (4) şi (5) Un creditor membru al comitetului creditorilor va fi considerat în conflict de interese atunci când în aspectul discutat el are un interes contrar interesului concursual al masei credale. 17 alin. în calitate de reprezentant al debitorului. şi să nu ţină cont de faptul că este în interesul celorlalţi creditori obţinerea unui preţ superior valorii creanţei garantate de activ. (2) Administratorul special are următoarele atribuţii: a) exprimă intenţia debitorului de a propune un plan. adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului persoană juridică va desemna. 2. pentru desemnarea administratorului special. potrivit art.5. 18 (1) După deschiderea procedurii. asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar sau de lichidator.

desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. autorizat în condiţiile legii.7 Art. în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare. Organele statutare pot alege să păstreze în această poziţie unul dintre administratorii existenţi sau să numească un administrator specializat în conducerea în situaţii de criză. precum şi un practician în insolvenţă.întocmirea şi semnarea inventarului. administratorul social. aplicându-se. 2. practician în insolvenţă. Formulare recomandate Proces-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor Administratorul judiciar/Lichidatorul 33 . evaluarea bunurilor din averea debitorului. dar desigur nu acelaşi care reprezintă debitoarea. 21. 3 27. 25 în cadrul procedurii de faliment. art. 2. 18 alin. efectuarea lichidării etc. Pentru a nu exista confuzii între atribuţiile administratorului special şi cele ale administratorului judiciar. 20. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator.1.1. 23 şi art. Art. În fazele procedurii în care îi este ridicat debitorului dreptul de administrare. trebuie subliniat că administratorul special reprezintă interesele debitorului în cadrul procedurii de insolvenţă. 102 alin. 19. Lichidatorul este persoana fizică sau juridică. un asociat sau acţionar. 24 (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment. 28. pe când. judecătorul-sindic va desemna un lichidator. pentru a evita un conflict de interese. Potrivit reglementărilor cuprinse în art. (1) Bune practici: În cazul în care procedura este deschisă la cererea debitorului care urmăreşte să-şi reorganizeze activitatea. cât şi în cea simplificată. având aceleaşi atribuţii ca şi administratorul special.Comentarii generale Pentru buna desfăşurare a procedurii conducerea statutară a debitorului persoană juridică va desemna un administrator special care să reprezinte interesele debitorului în procedură. autorizat în condiţiile legii. atât în procedura generală. în relaţiile cu terţii. Administratorul special desemnat poate fi o persoană fizică sau juridică. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. administratorul special va avea rolul de a reprezenta în procedură interesul asociaţilor/acţionarilor debitorului.2 F0011 2.6. (5). debitorul persoană fizică urmând a se reprezenta singur în cadrul procedurii. Rolul administratorului special este esenţial şi în situaţiile în care pot interveni conflicte de interese între debitor şi administratorul judiciar/lichidator . 18. (2) Atribuţiile administratorului judiciar încetează la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic. Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. (3) Poate fi desemnat lichidator şi administratorul judiciar desemnat anterior. în mod corespunzător.1 Comentarii la art. adunarea generală a asociaţilor debitorului va numi administratorul special odată cu aprobarea hotărârii de reorganizare judiciară. practician în insolvenţă. 22.6. Alegerea unui administrator special experimentat este foarte importantă mai ales în situaţia în care debitorul doreşte să propună şi să desfăşoare un plan de reorganizare. în situaţia debitorului persoană fizică nu se poate desemna un administrator special.

persoană fizică sau persoană juridică. cenzor sau reprezentant al unui comerciant. . administrator. În ofertă. dintre practicienii în insolvenţă care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei a administratorului judiciar provizoriu sau. republicată. potrivit art.P. înlocuirea sa. precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. director. pct. c) persoanele fizice sau juridice având calitatea de lichidator (expert în insolvenţă).R. după caz. în condiţiile legii. (7) În situaţiile prevăzute la art. republicată. Nu poate fi desemnat administrator judiciar sau lichidator persoana fizică care. până la prima adunare a creditorilor. persoană juridică. următoarele categorii de persoane: a) persoana fizică ce are calitatea de fondator. 6 şi 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.N.2 Art. director. republicată. judecătorul-sindic va Desemnarea de către judecătorul-sindic 3 Forma textului din proiectul de lege privind procedura insolvenţei. administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de abţinere. nu poate fi fondator. cu modificările şi completările ulterioare. cărora le sunt aplicabile prevederile art. care se aplică în mod corespunzător. judecătorul-sindic va desemna provizoriu. persoana interesată poate iniţia procedura recuzării. 2. să diminueze. stabilirea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite prinlegea de organizare a profesiei de practician în insolvenţă.” 34 . care va administra procedura până la confirmarea sau. privind societăţile comerciale.7. (9) Este interzis administratorului judiciar.7. conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă. un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul U. 31/1990 privind societăţile comerciale. În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă.2. administrator. aşa cum a fost propusă de iniţiator prevedea ca „Nu poate fi desemnat administrator judiciar sau lichidator persoana fizică care. 31 / 1990.27. de către adunarea creditorilor. cenzor sau reprezentant al unui comerciant. potrivit legii. administrator. . 138 din Legea nr. în mod direct sau indirect. (8) Înainte de desemnarea sa administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională. nu poate fi fondator. sub sancţiunea revocării din funcţie şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate. 3 (6) Sunt incompatibile cu calitatea de lichidator (expert în insolvenţă) . inclusiv reprezentantul acesteia. resursele şi disponibilitatea de a gestiona dosarul în care doreşte să fie numit.6 şi art. prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. 6 şi 138 din Legea nr. practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. persoană fizică sau juridică. În cazul neconformării. potrivit legii. potrivit art. 149 din Legea nr. persoană juridică. În vederea desemnării provizorii a administratorului judiciar. . va trebui să fie compatibil la momentul desemnării şi să demonstreze abilitatea. după caz. potrivit art. cenzor sau reprezentant al unui comerciant.1 Art. (5) Administratorul judiciar. trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă. 1-9 din Codul de procedură civilă. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii administratorului judiciar pe perioada exercitării calităţii sale. motivată. a lichidatorului. 31/1990 privind societăţile comerciale. la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie după poliţa de asigurare profesională. Comentarii generale Practicianul în insolvenţă.I. persoană juridică. 11 c) desemnarea. prin sentinţa de deschidere a procedurii. 19 Criterii de desemnare a administratorului judiciar / lichidatorului (1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv. b) executorii judecătoreşti.

Judecătorul-sindic va sancţiona cu amendă judiciară de la 500 lei la 1000 lei necomunicarea în termen a refuzului. Cum şi practicianul devine la rândul său un creditor al procedurii. să existe un raport echitabil. judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. fără motive temeinice. prin încheiere motivată. O astfel de abordare va îndepărta riscul ca administratorul judiciar să fie interesat mai degrabă de lichidarea decât de reorganizarea debitorului. Principalele motive considerate drept acceptabile pentru refuzul justificat al practicianului privind desemnarea în calitatea de administrator judiciar sunt: Situaţiile de incompatibilitate Gradul de acoperire cu dosare şi complexitatea acestora Neajungerea la o înţelegere cu comitetul creditorilor cu privire la condiţiile numirii (inclusiv cuantumul şi structura onorariului) 35 . Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de consiliu. judecătorul-sindic. 11 alin. (1). după caz. din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor.1 Comentarii la art. judecătorul-sindic trebuie să ia în considerare ofertele depuse în acest sens de către practicienii în insolvenţă la dosar şi să analizeze disponibilitatea practicianului şi a echipei acestuia să gestioneze dosarul cu celeritate şi competenţă.f) şi h) la termenele prevăzute la art. In acest caz. 19. fără motive temeinice. sunt aplicabile dispoziţiile art. cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. Art. pentru motive temeinice. acesta are obligaţia de a notifica instanţa în termen de 5 zile de la comunicarea sentinţei de numire. de urgenţă. 27. art. Art. dacă cererea introductivă îi aparţine.ţine cont de toate ofertele de servicii depuse de către practicieni. (1) Judecătorul-sindic va fixa nivelul onorariului în conformitate cu prevederile hotărârii de Guvern în materie. iar în cazul deschiderii procedurii simplificate va desemna un lichidator provizoriu. a) . c). (2) sau se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. 28 alin. acesta are obligaţia de a notifica instanţa în termen de 5 zile de la comunicarea sentinţei de numire. 28 alin. (2) În orice stadiu al procedurii.2. a lichidatorului provizoriu. (1) lit. Desemnarea se va face în conformitate cu art. 28 alin. şi onorariul administratorului judiciar din reorganizare. Art. Judecătorul-sindic va sancţiona cu amendă judiciară de la 500 RON la 1000 RON necomunicarea în termen a refuzului. Comentarii generale La desemnarea administratorului judiciar provizoriu sau. 32 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. 34 Prin sentinţa de deschidere a procedurii generale judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar. judecătorulsindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale iar. Bune practici: Un principiu care trebuie avut însă în vedere la fixarea onorariului este acela că nici un creditor nu va primi în perioada de reorganizare mai puţin decât ar primi în caz de faliment. 34 alin. 2.2 Comentarii la art. 22 (1) În cazul în care un practician în insolvenţă desemnat refuză numirea.7. h) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute de art. (2). dacă prin declaraţia făcută conform art.7. de debitor.2. 19 alin. 2. trebuie ţinut cont ca între onorariul lichidatorului. 11 lit. îl poate înlocui pe administratorul judiciar. (1) lit. după caz. 22 Bune practici: În cazul în care un practician în insolvenţă desemnat refuză numirea. (1) lit. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi în situaţia prevăzută de art 34. c) coroborat cu art. de cererile în acest sens depuse de creditori şi. în situaţia de faliment al debitorului.

2. 19 (2) La recomandarea comitetului creditorilor. la acelaşi onorariu sau la un onorariu negociat. 20 (1) Principalele atribuţii ale administratorului judiciar. aceasta va fi stabilită de către judecătorul-sindic pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvenţă. care va soluţiona. solicitând. şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. Rolul Administratorului Judiciar Rapoartele din perioada de observaţie Desemnarea practicianului în insolvenţă de către adunarea creditorilor 36 . 1084 din Codul de procedură civilă amenda şi despăgubirea se stabilesc prin încheiere executorie. judecătorul-sindic.Potrivit art. motivat. într-un termen stabilit de acesta. ocazie cu care aceştia fie reconfirmă numirea făcută de judecătorul-sindic. şi de aceea creditorii care au votat împotrivă pot contesta numirea numai pe considerente de nerespectare a prevederilor legale privind desemnarea. 2. dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinţa de deschidere a procedurii. nu şi pe considerente de ordin comercial. în termen de 3 zile. 4. decizia prevăzută la alin. sunt: a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 3) Creditorii pot contesta. prin încheiere. (4) Dacă în termenul stabilit la alin.4 2. în cadrul prezentei legi. Comentarii generale Creditorii sunt cei care trebuie să ia decizia privind desemnarea practicianului în procedură ţinând cont de echilibrul între dificultatea procedurii. în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior. (3) decizia adunării creditorilor nu este contestată. dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. la judecătorul-sindic. stabilindu-i şi remuneraţia. Bune practici: Între comitetul creditorilor şi administratorul judiciar/lichidator să fie încheiat un protocol prin care să se stipuleze clar atribuţiile practicianului. fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. Împotriva încheierii executorii se va putea face numai cerere de reexaminare.1 Art. Cum în toate situaţiile onorariul practicianului are prioritate superioară celorlalte creanţe. de urgenţă şi deodată.4. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic. va solicita adunării creditorilor desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. să se revină asupra amenzii sau despăgubirii sau să se dispună reducerea acestora. sub rezerva desemnării prin vot de către adunarea creditorilor. nivelul recuperării aşteptate al creanţelor lor asupra averii debitorului şi nivelul onorariului practicianului. va desemna administratorul judiciar propus de creditori. fie pot să numească un alt practician. care se comunică celui obligat. creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator. toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul judiciar/lichidatorul propus de creditori sau. (2). 28 şi art. pe motive de nelegalitate. deducându-se corespunzător din sumele de distribuit. criterii pentru evaluarea activităţii acestuia. Decizia de numire se ia în prima adunare generală a creditorilor.7. dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. este normal ca decizia asupra numirii practicianului să aparţină majorităţii valorice a creanţelor. Ca bune practici se recomandă ca ofertele practicienilor să fie analizate de comitetul creditorilor care să le şi negocieze cu practicienii. În cazul în care remuneraţia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. după caz. numărul şi calificarea personalului din organigrama debitorului care urmează să fie angrenat în procedură. precum şi nivelul estimat al cheltuielilor şi retribuţia acestuia.7.7.3 Art.

22 decembrie 1989 10. Analiza notificărilor formulate în baza Legii 10/2001 . Administratorul judiciar va efectua o analiză detaliată a activului şi pasivului debitoarei şi a documentelor aferente.1. respectiv dacă aceasta a fost susţinută din surse proprii sau a fost susţinută din credite acordate de bănci. Analiza contului de profit şi pierdere în istoric (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii) 6. 2. 20 lit. 35 cu prevederile art.7.7. 138 .2 Comentarii la art. 28 şi art.1 Comentarii la art. Analiză resurse umane . se vor lua în considerare informaţiile financiare avute la dispoziţie pentru perioada ulterioară ultimului bilanţ contabil) 4. într-un termen stabilit de acesta. administratorul judiciar va corobora analiza documentelor depuse conform prevederilor art. 7. a) În elaborarea raportului privind intrarea societăţii în procedura simplificată prevăzută de prezenta lege. Prezentarea cauzelor intrării în stare de insolvenţă 14. e) alin.1.4. Analiza posibilităţii de reorganizare 15. Indicatori financiari şi evoluţia acestora (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora. în condiţiile art. analiza vânzărilor. (2).) 8.privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 . în vederea stabilirii existenţei sau nu a premizelor încadrării faptei administratorului debitoarei la lit. 1 alin. 138 din lege sunt următoarele: 1. a contractelor etc. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar Comentarii generale În exercitarea atribuţiilor sale în perioada de 60 de zile de la deschiderea procedurii administratorul judiciar trebuie să întocmească două rapoarte esenţiale pentru continuarea ulterioară a procedurii pe care trebuie să le depună în termenele legale la dosarul cauzei şi să le comunice membrilor comitetului creditorilor. 37 .b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă. numirea administratorului. evoluţia şi structura capitalului social a debitorului (dacă există date se va prezenta şi un scurt istoric al debitorului) 3.4. 138. Analiza activităţii comerciale desfăşurate (după caz se va face referire la marketingul societăţii. Analiza litigiilor: • Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât • Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant 9. Administratorul judiciar va convoca comitetul creditorilor pentru a discuta concluziile acestor rapoarte în vederea pregătirii adunărilor creditorilor. premize avute în elaborarea raportului) 2. Preambul (legislaţia aplicabilă. Analiza indicatorilor bilanţieri în istoric (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii) 5. (1) art. 2. în condiţiile art. iar dacă acesta este mai vechi de 12 luni. b) Principalele capitole care se vor analiza în cadrul raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora.evoluţie 12. Concluzii Administratorul judiciar va analiza indicatorii de stare bilanţieri în vederea stabilirii modului în care a fost susţinută activitatea comercială. Obiectul de activitate. precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. Organizarea (Organigrama) funcţională şi de conducere a debitorului 11. Analiza situaţiei patrimoniale (se va face analiză pe bilanţ contabil. 20 lit. Analiza obligaţiilor/nivel de îndatorare/surse 13.

în aceleaşi condiţii dar în condiţii financiare mai avantajoase pentru debitor. (1) art. în vederea stabilirii gradului de certitudine în recuperarea creanţelor se va analiza modul în care acestea au fost securizate şi dacă documentele emise. a) alin. 21 reprezintă principalul instrument de monitorizare de către instanţă şi comitetul creditorilor a activităţii practicianului în insolvenţă pe parcursul procedurii. c) alin. 138. utilităţi. Baza de raportare este luna întreagă. În vederea stabilirii cauzelor care au condus la imposibilitatea susţinerii activităţii din surse proprii se va efectua o analiză a creanţelor societăţii privind modul în care echipa managerială a încheiat contractele cu clienţii şi a asigurat siguranţa recuperării acestora (lit. Se vor analiza contractele încheiate cu diferiţi furnizori de materii prime.2 Art. 21 (1) La fiecare termen de continuare a procedurii.4. cu modificările şi completările ulterioare (lit. De asemenea. (1) art. 138. (1) art. 138). Cu privire la o posibilă redresare a societăţii aflate în stare de insolvenţă. pentru a putea decide dacă există premize ca fapta administratorului debitoarei să poată fi încadrată sau nu la lit.În situaţia în care în desfăşurarea activităţii sale debitorul a angajat credite se va analiza dacă a fost respectată destinaţia acestora. 82/1991. d) alin. b) alin. aceasta va putea fi propusă doar în următoarele situaţii: există premise viabile în vederea elaborării unui plan de reorganizare dacă societatea are datorii la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale acestea pot fi reeşalonate clienţii şi furnizorii debitorului sunt de acord să continue relaţiile comerciale cu debitorul identificarea de noi clienţi şi furnizori identificarea unei pieţe sigure de desfacere a produsului finit există bănci disponibile de a credita debitorul pe perioada planului de reorganizare disponibilitatea acţionarilor în finanţarea producţiei debitorului existenţa unor surse financiare care să susţină activitatea debitorului existenţa unor surse de autofinanţare (vânzarea unor imobile şi/sau mijloace fixe aflate în proprietatea debitorului care nu mai sunt necesare în vederea continuării activităţii de producţie. Comentarii generale Rapoartele lunare prevăzute la art. precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. prin compararea ofertelor acestora cu ofertele financiare ale unor terţi care ofereau aceleaşi servicii. administratorul judiciar va prezenta judecătorului-sindic un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile. Dacă situaţia o impune. (lit. administratorul judiciar va putea stabili dacă activitatea managerială a fost defectuoasă şi dacă există persoane a căror activitate a contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă în sensul art.7. au fost întocmite conform Legii contabilităţii nr. respectiv facturile. Din concluziile celor menţionate mai sus. avizele de expediere a mărfii. Raportul lunar de activitate serveşte următoarelor scopuri principale: Posibilitatea verificării de către judecătorul-sindic şi de către Comitetul creditorilor a încasărilor şi a plăţilor efectuate în luna respectivă Verificarea de către judecătorul-sindic şi de către Comitetul creditorilor a îndeplinirii obiectivelor propuse prin planul de reorganizare 38 Rapoarte privind administrarea procedurii de insolvenţă . raportul putând cuprinde mai multe luni. închirierea unor imobile în care în prezent nu se desfăşoară activitate de producţie) existenţa unui management care să ducă la îndeplinire planul de reorganizare 2. pentru descrierea tabloului de finanţare a ciclurilor de exploatare se poate recurge la calcularea unor indicatori de finanţare şi de exprimare a stării echilibrului financiar al firmei. 138). (1) art. Prin analiza tuturor contractelor comerciale încheiate se urmăreşte stabilirea provenienţei blocajului financiar care nu i-a mai permis respectivei societăţi intrate în procedura Legii privind procedura insolvenţei achitarea datoriilor exigibile. servicii etc. 138).

corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective. asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică. Acţiuni întreprinse de Administratorul Judiciar (supravegherea operaţiunilor financiare. (1). Solicitări ale Comitetului creditorilor 3. Încasările efectuate în luna de raportare 7. Activitatea desfăşurată de debitor în perioada de raportare după caz a. orice altă operaţiune desfăşurată în perioada de raportare cu ataşarea actelor respective 6. în funcţie de cuprinsul raportului menţionat la lit. închirieri efectuate conform planului de reorganizare cu ataşarea actelor încheiate c. respectiv în parte. premize avute în elaborarea raportului) 2. operaţiuni administrative e. Programul şedinţelor adunării creditorilor şi activitatea aferentă a acesteia 10. a activităţii debitorului. în acest ultim caz.4. 2. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 28 alin. Programul şedinţelor Comitetului creditorilor şi activitatea aferentă a acestuia 9.cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului. Plăţile efectuate în luna de raportare 8. Concluzii/solicitări 2. operaţiuni comerciale d. 20 … c) întocmirea actelor prevăzute la art.2. e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. Analiza notificărilor formulate în baza Legii 10/2001 12. Managementul debitorului 4. 94. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant 11. f) conducerea integrală. 39 .7. când acestea au fost prezentate de debitor.3 F0014 Formulare recomandate Formular pentru depunerea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar/lichidator în procedura de insolvenţă Alte atribuţii 1.1 Comentarii la art. în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale.7. 21 alin. prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor. numirea administratorului judiciar/solicitările dispuse de către judecătorul-sindic în ultima încheiere.4. vânzări efectuate conform planului de reorganizare cu ataşarea actelor încheiate b.7. g) convocarea.4.4 Art. d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului. precum şi verificarea.Verificarea de către judecătorul-sindic şi de către Comitetul creditorilor a derulării activităţilor de lichidare în faliment Punerea la dispoziţia Comitetului creditorilor şi a judecătorului-sindic a actelor care au stat la baza încheierii tuturor tranzacţiilor 2. (1) Bune practici: Principalele capitole care se vor analiza în cadrul raportului lunar de activitate sunt următoarele: Preambul (legislaţia aplicabilă. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât b. verificarea modului în care debitorul şi-a respectat obligaţiile asumate prin planul de reorganizare) 5. Litigii a.

k) verificarea creanţelor şi. i) în vederea constatării existenţei sau inexistenţei bunurilor în averea debitorului. 28 şi art. Totodată acesta va supraveghea respectarea de către societatea aflată în procedură de reorganizare conform prezentei legi a tuturor obligaţiilor asumate în planul de reorganizare. situaţie în care asupra acestuia se deschide procedura simplificată. administratorul judiciar constată: că în averea debitorului sunt fonduri insuficiente pentru onorarea acestora că au fost încheiate în interesul personal al fostului administrator existenţa unor terţi care oferă aceleaşi servicii cu cele ce fac obiectul contractelor menţionate mai sus. are pe parcursul procedurii rol de agent al instanţei. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. situaţie în care conducerea activităţii debitorului este preluată corespunzător de administratorul judiciar. precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. contracte de închiriere etc. a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta.7. j) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor. administratorul judiciar va întocmi o notă de fundamentare în care va prezenta date despre debitorul respectiv. administratorul judiciar va trebui să procedeze după numire la inventarierea tuturor bunurilor aflate în proprietatea debitorului. j) în situaţia în care din analizarea contractelor încheiate între debitor şi terţi cum ar fi furnizori de materii prime. furnizori de utilităţi. descărcarea fidejusorilor. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor.h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului.1 Comentarii la art. dar în condiţii mai avantajoase pentru debitor că derularea unor contracte nu mai este necesară dată fiind procedura în care se află debitorul va proceda la denunţarea parţială sau totală a contractelor încheiate de debitor. urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii. 5. d) administratorul judiciar poate întocmi planul de reorganizare în nume propriu sau în colaborare cu o altă parte îndreptăţită de lege să depună un astfel de plan. pe care o va propune spre aprobare comitetului creditorilor sau adunării creditorilor după caz. situaţia juridică. pentru aceasta putând angaja avocaţi. l) încasarea creanţelor.. i) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. încheierea de tranzacţii. motivul încheierii tranzacţiei cu discount/cesiunii de creanţă şi modalitatea de plată. ca de altfel şi lichidatorul. e) în cadrul procedurii prezentei legi administratorul judiciar va proceda şi la supravegherea operaţiunilor financiare care se va efectua printr-o analiza săptămânală a încasărilor şi plăţilor efectuate de către societatea aflată în reorganizare.4. 20 lit. valoarea creanţei. m) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic. 2. renunţarea la garanţii reale. formularea de obiecţiuni la acestea. 40 . 35 în situaţia în care debitorul nu le-a depus la termenele prevăzute de lege.n) c) administratorul judiciar este în poziţia de a încerca să refacă documentele prevăzute de art.4. (vezi Cap.9 Ridicarea dreptului de administrare) g) este recomandabil ca administratorul judiciar să stabilească împreună cu comitetul creditorilor un program al adunărilor creditorilor care să ţină cont de caracteristicile procedurii. descărcarea de datorii. atunci când este cazul. f) pe perioada de observaţie judecătorul-sindic poate hotărî ridicarea parţială sau totală a dreptului de administrare a debitorului. m) cu privire la încheierea de tranzacţii cu discount şi/sau a unor cesiuni de creanţă. Comentarii generale Administratorul judiciar. c) .

5 Art.7. c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. 2. Încheierea de înlocuire se pronunţă în camera de consiliu.1 Comentarii la art.7.000 lei la 5. (3) Judecătorul-sindic va sancţiona administratorul cu amendă judiciară de la 1. (3) şi (4).7. (2) şi (3) (2) Exemple de motive în baza cărora poate fi schimbat un administrator judiciar: Nedepunerea raportului conform art. (4) Dacă prin fapta prevăzută la alin. urmează a 4 5 se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 25 Principalele atribuţii ale lichidatorului. să-l oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. Încheierea dată de către judecătorul-sindic în ceea ce priveşte confirmarea tranzacţiei este cu recurs în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia. sunt: b) conducerea activităţii debitorului. aceasta se va încheia sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic.000 lei în cazul în care acesta. e) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor. Rolul lichidatorului 41 . 21 Nedepunerea raportului conform art.În situaţia în care comitetul creditorilor sau adunarea creditorilor acceptă propunerea administratorului judiciar cu privire la încheierea respectivei tranzacţii/cesiuni de creanţă. 22 alin. inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor. (2) – (5) (2) În orice stadiu al procedurii.5 F0055 F0056 Formulare recomandate Formular general pentru cerere Formular general pentru depunerea documentelor la registratura tribunalului Sancţiuni 2. de urgenţă. din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor. d) aplicarea sigiliilor. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. 31/1990. (3) Prin simetrie cu modul de desemnare. judecătorul-sindic va consulta comitetul creditorilor cu privire la intenţia de a înlocui administratorul judiciar 2. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. 25 Neîndeplinirea planului de reorganizare (documente care să ateste culpa sau dezinteresul administratorului judiciar) Identificarea unor acţiuni ale administratorului judiciar care au condus la imposibilitatea realizării planului de reorganizare Identificarea unor acţiuni efectuate de către administratorul judiciar care au condus la deteriorarea unor active aflate în patrimoniul debitorului cauzând astfel un prejudiciu societăţii aflate în procedură în cadrul prezentei legi.1. republicată şi modificată. a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta. nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic.7. cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. judecătorul-sindic va putea. în cadrul prezentei legi. prin încheiere motivată. Comentarii generale Administratorul judiciar are răspunderea administratorului prevăzută de Legea nr. 2.5. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. (5) În cazul amenzilor şi al despăgubirii prevăzute la alin. pentru motive temeinice.4. din culpă sau cu rea-credinţă. judecătorul-sindic. 22 alin. (1). 108 şi 108 din Codul de procedură civilă. la cererea oricărei părţi interesate. îl poate înlocui pe administratorul judiciar.6 Art.

j) încheierea de tranzacţii. contractul de închiriere în care debitorul este locator – nu va putea fi desfiinţat de administratorul judiciar/lichidator. rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii. o astfel de creanţă va putea fi înregistrată în tabelul de creanţe 42 . contractul care prevede plăţi periodice din partea debitorului – vor putea fi menţinute sau denunţate în funcţie de opţiunea administratorului judiciar/lichidatorului. g) urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului. formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului. va proceda la denunţarea parţială sau totală a contractelor încheiate de debitor.f) verificarea creanţelor şi.1 Comentarii la art. d) lichidatorul poate propune creditorilor efectuarea unei cheltuieli din averea debitorului în vederea asigurării bunurilor aflate în proprietatea acestuia. l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. 2. i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi. (b) . Comentarii generale În cazul intrării direct în faliment (procedura simplificată) atribuţiunile lichidatorului trebuie completate corespunzător cu cele ale administratorului judiciar. contracte de închiriere etc.va fi socotit executat de vânzător şi în consecinţă nu va fi supus opţiunii administratorului/lichidatorului de menţinerea sau denunţarea contractului 3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil în care vânzătorul şi-a reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării . Tipuri de contracte care pot fi întâlnite în această etapă 1. descărcarea fidejusorilor. modificările presupun acordul instituţiei de credit şi al creditorilor 2. astfel încât aceasta să asigure echivalenţa viitoarelor prestaţii. Lichidatorul va urmări cu precădere recuperarea datoriilor societăţii în faliment. renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic. dar în condiţii mai avantajoase pentru debitor că derularea unor contracte nu mai este necesară dată fiind procedura în care se află debitorul.6. pentru aceasta putând angaja avocaţi h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului. e) în situaţia în care din analizarea contractelor încheiate între debitor şi terţi cum ar fi furnizori de materii prime.7. menţinerea unui contract cu prestări periodice. descărcarea de datorii. contractul va fi desfiinţat automat ca deschidere a procedurii 5.1. contractul de credit – se pot modifica clauzele. formularea de obiecţiuni la acestea precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. atunci când este cazul. 25 lit. constând în plăţi datorate de debitor nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator să facă plăţi restante pentru perioadele anterioare începerii procedurii. cu excepţia cazului în care în contract s-a stipulat astfel. formulând acţiuni în instanţă dacă respectivul debitor nu înţelege să-şi achite datoriile faţă de aceasta şi vânzarea activelor aflate în proprietatea acesteia.(l) b) în procedura falimentului lichidatorul va fi cel care va conduce întreaga activitate economico-financiară a debitorului în funcţie şi de specificul acestuia. lichidatorul constată: că în averea debitorului sunt fonduri insuficiente pentru onorarea acestora că au fost încheiate în interesul personal al fostului administrator existenţa unor terţi care oferă aceleaşi servicii cu cele ce fac obiectul contractelor menţionate mai sus. contractul de muncă sau contractul de închiriere în care debitorul este locatar va putea fi denunţat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz prevăzute de legislaţia muncii şi legislaţia civilă 4. furnizori de utilităţi.

6. Bune practici: Prezentăm mai jos principalele capitole care se vor analiza în cadrul acestui raport: 1. 116 din prezenta lege. Preambul (legislaţia aplicabilă. motivul încheierii tranzacţiei cu discount/cesiunii de creanţă şi modalitatea de plată. în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă. numirea lichidatorului. Conform art. i) după inventarierea şi evaluarea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului. situaţia juridică. Obiectul de activitate. formator în cadrul programului Phare – „Oportunitatea menţinerii sau denunţării unor contracte” 43 . lichidatorul va întocmi o notă de fundamentare în care va prezenta date despre debitorul respectiv. licitaţie publică sau o combinaţie a celor două. contractul de leasing – dacă utilizatorul debitor este supus unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment. premize avute în elaborarea raportului) 2. după luarea în posesie. numai în situaţia când acest raport nu a fost întocmit anterior de administratorul judiciar. 138 din lege. creditorul va putea să îşi exercite dreptul de a-şi satisface creanţa cu bunul afectat garanţiei. şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta. aceasta se va încheia sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic. valoarea creanţei.1 Comentarii la art. Raportul asupra cauzelor care au dus la încetarea de plăţi 2. această opozabilitate se concretizează în dreptul locatorului finanţator de a-şi recupera bunul. 25 … a) examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura simplificată. Acest raport va fi prezentat spre aprobare adunării creditorilor ulterior primirii recomandării comitetului creditorilor.2 Art. creanţele pentru despăgubiri se înregistrează tot în dosarul de insolvenţă. membru UNPIR. Încheierea dată de către judecătorul-sindic cu privire la confirmarea tranzacţiei este cu recurs în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia.6. evoluţia şi structura capitalului social a debitorului (dacă există date se va prezenta şi un scurt istoric al debitorului) 4 Viorica Munteanu. în condiţiile art. 25 lit. lichidatorul va elabora un raport în care va propune metoda de vânzare a acestora şi va prezenta considerentele care au condus la alegerea respectivei metode. 2. 138 din lege. În situaţia în care comitetul creditorilor sau adunarea creditorilor acceptă propunerea lichidatorului cu privire la încheierea respectivei tranzacţii/cesiuni de creanţă. 138 din lege. j) cu privire la încheierea de tranzacţii cu discount şi sau a unor cesiuni de creanţă.7. Comentarii generale Urmare iniţierii procedurii simplificate. În toate cazurile de denunţare a contractelor.7. a administratorului judiciar/lichidator. în condiţiile art. prin vânzarea în condiţiile legii. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. drepturile reale ale locatorului finanţator asupra bunului utilizat sunt opozabile judecătorului-sindic. lichidatorul va elabora un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora.6. vânzarea bunurilor din averea debitoarei se poate efectua prin negociere directă. pe care o va propune spre aprobare comitetului creditorilor sau adunării creditorilor după caz. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. (a) Lichidatorul va elabora un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora. dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar. fără a fi necesară intervenţia 4 judecătorului-sindic.2.

e) alin. c) alin. Analiza litigiilor a. (1) art. Analiza indicatorilor bilanţieri în istoric (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii) 5. 10. Concluzii Lichidatorul va analiza indicatorii de stare bilanţieri în vederea stabilirii modului în care a fost susţinută activitatea comercială. cu excepţia cazurilor în care s-a stabilit că acestea vor fi achitate din fondul constituit conform art. cu modificările şi completările ulterioare (lit. Prin analiza tuturor contractelor comerciale încheiate se urmăreşte stabilirea provenienţei blocajului financiar care nu i-a mai permis respectivei societăţi intrate în procedura Legii privind procedura insolvenţei achitarea datoriilor exigibile. lichidatorul va putea stabili dacă activitatea managerială a fost defectuoasă şi dacă există persoane a căror activitate a contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă în sensul art. în aceleaşi condiţii dar în condiţii financiare mai avantajoase pentru debitor. (1) art. 138).Analiza situaţiei patrimoniale (se va face analiză pe bilanţ contabil. d) alin. Lichidatorul va efectua o analiză detaliată a activului şi pasivului debitoarei şi a documentelor aferente. au fost întocmite conform Legii contabilităţii nr. respectiv dacă aceasta a fost susţinută din surse proprii sau a fost susţinută din credite acordate de bănci. respectiv facturile. b) alin. În situaţia în care în desfăşurarea activităţii sale debitorul a angajat credite se va analiza dacă a fost respectată destinaţia acestora. Experţii 3. Indicatori financiari şi evoluţia acestora (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii) 7. 2. Numirea şi nivelul remuneraţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor. Analiza notificărilor înregistrate de debitor în baza Legi 10/2001. 82/1991. în vederea stabilirii gradului de certitudine în recuperarea creanţelor se va analiza modul în care acestea au fost securizate şi dacă documentele emise. 138. în vederea stabilirii existenţei sau nu a premizelor încadrării faptei administratorului debitoarei la lit. avizele de expediere a mărfii. Analiza activităţii comerciale desfăşurate (după caz se va face referire la marketingul societăţii. Dacă situaţia o impune. pentru descrierea tabloului de finanţare a ciclurilor de exploatare se poate recurge la calcularea unor indicatori de finanţare şi de exprimare a stării echilibrului financiar al firmei. În vederea stabilirii cauzelor care au condus la imposibilitatea susţinerii activităţii din surse proprii se va efectua o analiză a creanţelor societăţii privind modul în care echipa managerială a încheiat contractele cu clienţii şi a asigurat siguranţa recuperării acestora (lit. utilităţi. De asemenea. (1) art. 44 . Din concluziile celor menţionate mai sus. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât b. pentru a putea decide dacă există premize ca fapta administratorului debitoarei să poată fi încadrată sau nu la lit. servicii etc. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant 9. analiza vânzărilor. Analiza obligaţiilor/nivel de îndatorare/surse 13. a) alin. Organizarea (Organigrama) funcţională şi de conducere a debitorului 11. 138. prin compararea ofertelor acestora cu ofertele financiare ale unor terţi care ofereau aceleaşi servicii. 138). 23 În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. (1) art. administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate. 138). iar dacă acesta este mai vechi de 12 luni.) 8. Analiza resurse umane. 138. (1) art. 4 din prezenta lege.evoluţie 12. Analiza contului de profit şi pierdere în istoric (pe 3 ani în urmă de la data deschiderii procedurii) 6. a contractelor etc. se vor lua în considerare informaţiile financiare avute la dispoziţie pentru perioada ulterioară ultimului bilanţ contabil) 4. Se vor analiza contractele încheiate cu diferiţi furnizori de materii prime. (lit.8 Art.

debitorul. în care nu există experţi autorizaţi. valoarea de lichidare sau valoarea de recuperare. 2. evaluarea pe elemente singulare de patrimoniu urmând a fi făcută doar în cazul identificării unor bunuri a căror valoare este maximizată numai în cazul unor tranzacţii separate (ex. comitetul creditorilor) fiind îndreptăţite să pună şi ele întrebări.1 Comentarii la art. judiciar. va fi preferată evaluarea patrimoniului în bloc sau pe active componente. Experţii care vor efectua evaluarea patrimoniului debitorului vor fi selecţionaţi numai dintre membrii ANEVAR. După caz. evaluarea acestora va fi realizată de experţi specializaţi şi atestaţi pe domeniul respectiv. pietre preţioase şi bijuterii. respectiv cele care participă la realizarea obiectului de activitate al debitorului şi activele complementare. Evaluarea activelor din patrimoniul debitorului Evaluările făcute de experţii ANEVAR vor fi elaborate numai în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare elaborate de IVSC. comitetul creditorilor) ori din oficiu.) evaluarea acestora va fi făcută de experţi specializaţi. Astfel. va numi. Punctul de vedere va fi prezentat în camera de consiliu sau în şedinţă publică. terenuri libere. În cazul în care evaluarea patrimoniului va necesita angajarea mai multor experţi care să acopere ariile de expertiză menţionate rezultatele evaluării vor fi prezentate în rapoarte separate. stocuri. 23 Evaluarea patrimoniului debitorului Evaluarea are ca scop estimarea valorii de lichidare a patrimoniului debitorului. în principiu. Evaluarea activelor cu caracter special din patrimoniul debitorului În cazul existenţei unor active al căror specific este în afara ariilor de expertiză specifice ANEVAR (ex.Comentarii generale În cadrul unei proceduri de faliment principalele domenii care necesită angajarea unor experţi independenţi sunt: evaluarea patrimoniului debitorului. este de preferat ca valoarea estimată să fie valoarea de piaţă. valorile estimate să fie. la cererea părţilor (creditori.). vor putea fi folosite şi alte tipuri de valori. Experţii vor fi selecţionaţi în funcţie de specializarea lor. mediu. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi judecătorulsindic va putea solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv. De asemenea şi în cazul evaluării unor bunuri imobile care aparţin patrimoniului naţional sau care au în componenţa lor fie elemente arhitectonice deosebite sau lucrări care pot fi considerate “de artă” este recomandabilă consultarea unor experţi specializaţi şi atestaţi în domeniu. active financiare etc. părţile (creditorii. antichităţi etc. În domeniile strict specializate.8. contabil. în urma analizei făcute de evaluatori. După caz expertul/experţii vor face o analiză a structurii patrimoniului pe elemente componente şi vor colabora la identificarea activelor de bază. picturi.: obiecte de artă. 45 . În cazul în care patrimoniul include elemente care nu sunt specifice ariilor de specializare a membrilor ANEVAR. când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa/judecătorul-sindic consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti. însoţite de o scrisoare de transmitere care va prezenta sintetic valorile estimate semnate şi ştampilate de către expertul/experţii care au participat la elaborarea acestuia.) În acest sens în estimarea valorii de lichidare a patrimoniului se va avea în vedere componenţa acestuia din punct de vedere al bunurilor incluse faţă de existenţa cererii şi ofertei pe piaţă pentru respectivele bunuri. în timp ce în cazul bunurilor care se tranzacţionează rar pe piaţă sau chiar deloc sau a bunurilor aflate într-o stare avansată de degradare. tehnic. în cazul bunurilor pentru care există o piaţă activă.1.: proprietăţi imobiliare. unul sau mai mulţi experţi. cât şi pentru varianta în care vânzarea acestuia se va face pe active sau chiar “la bucată”. bunuri mobile. 1.1. Potrivit Codului de procedură civilă. respectiv cele care nu participă la realizarea obiectului de activitate al debitorului şi care pot face obiectul unei valorificări rapide. mărci filatelice. Decizia privind tipul de valoare utilizată este la latitudinea evaluatorilor. astfel încât să fie acoperite toate ariile de expertiză (ex. imobile cu caracter rezidenţial etc. stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. 2. Valoarea de lichidare a patrimoniului va fi estimată atât pentru varianta unei vânzări în bloc a patrimoniului. Având în vedere necesitatea minimizării cheltuielilor de lichidare în scopul maximizării sumelor care vor fi distribuite creditorilor. atestaţi în domeniu.

după o activitate de marketing corespunzătoare. Valori utilizate în evaluarea patrimoniului Tipurile de valori aplicabile în evaluarea patrimoniului societăţilor aflate în insolvenţă sunt cuprinse în standardele internaţionale de evaluare IVS 1 şi IVS 2. valoarea de piaţă poate să reflecte o plajă de estimări individuale a valorii de investiţie sau a valorii subiective a unui activ particular. cu excepţia terenului. valoarea de vânzare forţată. aceasta poate fi egală cu valoarea realizabilă netă. Conceptul presupune evaluarea unei întreprinderi care-şi va continua activitatea şi a cărei valoare de exploatare continuă poate fi alocată pe părţile sale componente. În ultimul caz. fiind conştienţi de dezavantajul vânzătorului. Aceste valori sunt prezentate în standardul IVS 2. Valoarea de exploatare continuă. Valoarea de lichidare sau valoarea de vânzare forţată. Conceptul valoarea de investiţie sau valoarea subiectivă nu trebuie confundat cu valoarea de piaţă a unei investiţii imobiliare. Conceptul de valoare de piaţă şi definiţia valorii de piaţă ca bază de evaluare sunt prezentate în standardul IVS 1. În orice situaţie. membri ANEVAR 3. Valoarea unei întreprinderi în ansamblul ei. fie datorită faptului că nu au o piaţă activă. elementele incluse sau excluse trebuie să fie identificate. Acest tip de valoare se referă strict la valoarea cu care o anumită proprietate contribuie în întreprinderea din care face parte. Aplicarea în evaluare a acestor standarde este obligatorie în România.În funcţie de necesităţile impuse de derularea procedurii de faliment lichidatorul va proceda după caz la angajarea experţilor pe domeniile menţionate în cazul unor arbitraje. (NU se iau în considerare costurile de vânzare/cumpărare sau taxele asociate). câteva dintre valorile mai des întâlnite fiind prezentate în continuare. ce se aşteaptă să fie generate din utilizarea continuă a unui activ şi din cedarea lui la sfârşitul duratei de viaţă utilă. contestaţii etc. fără a avea în vedere cea mai bună utilizare a proprietăţii sau suma de bani ce poate fi obţinută în urma vânzării sale. în particular poate implica. Valoarea de piaţă este definită ca fiind suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată. într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv. Valoarea unei proprietăţi. astfel determinată. litigii. la data evaluării. nu reflectă valoarea sa de piaţă. între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât. Valoarea de utilizare. grup de investitori sau entitate care au obiective de investiţii şi/sau criterii identificabile pentru efectuarea investiţiei. Această situaţie conduce la utilizarea în cadrul evaluării a altor tipuri de valori ca baze de evaluare. reflectând astfel contribuţia acestora la valoarea totală. Acest concept subiectiv face legătura dintre o proprietate anumită şi un anumit investitor. specificată în definiţia valorii de piaţă. în a doua situaţie prin scăderea costurilor de vânzare din valoarea de recuperare brută. Este valoarea proprietăţii pentru un anumit investitor sau pentru o categorie de investitori sau pentru obiective (scopuri) de investiţii identificate. Valoarea de investiţie sau valoarea subiectivă este asociată cu valoarea specială. definind cadrul unei evaluări şi din acest motiv sunt aplicabile şi în cazul particular al evaluării patrimoniului societăţilor aflate în insolvenţă. Suma care ar putea fi primită. Ca urmare. din vânzarea unei proprietăţi. Valoarea de recuperare. Definiţia dată de contabilitate valorii de utilizare este valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar. în mod rezonabil. prudent şi fără constrângere. dată mai degrabă de valorile materialelor pe care le conţine decât de continuarea utilizării. fără a necesita reparaţii sau adaptări speciale. Aceste standarde au un caracter general. Valoare de investiţie sau subiectivă. conceptul valoare de 46 . În marea majoritate a cazurilor de evaluare pentru proceduri de insolvenţă se întâlnesc situaţii în care conceptul de valoare de piaţă nu este aplicabil cel puţin pentru o parte din bunurile debitorului sau chiar pentru tot patrimoniul acestuia fie datorită unor aspecte specifice procedurii de faliment. de asemenea. în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză. Valoarea de investiţie sau valoarea subiectivă a unui activ al proprietăţii poate fi mai mare sau mai mică decât valoarea de piaţă a acelui activ. de preferinţă. un vânzător obligat să vândă şi un cumpărător sau nişte cumpărători care cumpără. într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară. Poate fi redată în formă brută sau netă. Valoarea pe care o anumită proprietate o are pentru o utilizare specifică şi pentru un anumit utilizator şi de aceea nu este în relaţie cu piaţa. În unele ţări. dar valoarea unei componente. Totuşi. În cazul unor bunuri mobile de mare complexitate şi strictă specializare cum ar fi navele fluviale şi maritime şi aparatele de zbor evaluarea acestora va fi elaborată numai în baza unor rapoarte de inspecţie efectuate de experţi tehnici sau inspectori autorizaţi în domeniul respectiv şi care sunt.

în directă legătură şi cu modalităţile de vânzare: 1. mai degrabă decât pieţei în general. Evaluatorul trebuie să se asigure că şi criteriile utilizate pentru evaluarea unor astfel de proprietăţi sunt diferite de cele utilizate pentru estimarea valorii de piaţă. Propunerile privind modalităţile de vânzare sunt formulate în baza scenariilor de evaluare.Aceste active se vând. reprezintă o formă particulară a valorii speciale. Ele se tranzacţionează ca bunuri excedentare societăţii iniţiale sau devenite excedentare în cadrul societăţii reorganizate. Cele mai des întâlnite tipuri de valori în procedura de insolvenţă sunt valoarea 5 de piaţă şi valoarea de lichidare. Valoarea de asigurare. 2. de exemplu cu una învecinată. Evaluarea societăţii în insolvenţă separată pe active fără menţinerea obiectului de activitate iniţial În această situaţie limită activele societăţii se tranzacţionează individual bucată cu bucată sau grupate pe criterii care NU au legătură cu funcţionalitatea în comun. grupate sau individual cu sau fără menţinerea obiectului de activitate iniţial. de exemplu. Din practica procedurii de insolvenţă s-au cristalizat 4 scenarii alternative pentru evaluarea activelor unei societăţi în insolvenţă. Valoarea specială ar putea fi asociată cu elemente ale valorii de exploatare continuă şi cu valoarea de investiţie. Valoarea proprietăţii dată de unele definiţii conţinute într-o poliţă sau contract de asigurare. Valoarea specială poate proveni. Evaluarea societăţii în insolvenţă separată pe active cu menţinerea parţială a obiectului de activitate iniţial Societatea este separată în: a) active care participă la realizarea obiectului de activitate al societăţii şi pentru care există posibilitatea vânzării cu menţinerea obiectului de activitate iniţial Aceste active se vând în ansamblul lor cu menţinerea obiectului de activitate iniţial . în ansamblul lor.ca parte integrantă a unei celule productive/a unei subdiviziuni independent funcţionale din societatea iniţială sau din cea reorganizată. adică valoarea suplimentară rezultată din contopirea a două sau mai multe participaţii la proprietate. Scenarii de evaluare şi modalităţi de vânzare Legea privind procedura insolvenţei prevede la art. Valoarea din fuziune. Evaluarea societăţii în insolvenţă ca un tot unitar Patrimoniul societăţii se vinde ca un tot unitar. funcţionale sau economice a proprietăţii cu orice altă proprietate. după caz. pe o piaţă secundară specifică fiecărui bun Expertiza de mediu În cazul unei necesităţi exprese. cum ar fi intenţia de continuare a activităţii debitorului şi în timpul procedurii de faliment. 115 că raportul de evaluare va fi însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare Aceste propuneri se bazează pe analizarea patrimoniului debitorului urmată de elaborarea unor scenarii în baza cărora se realizează evaluarea. formator în cadrul programului Phare – “Tipuri de valori în procedura insolvenţei” 47 . sau subiectivă. fiecare activ al unei societăţi în insolvenţă poate îmbrăca oricare “tip de valoare” – în sensul definiţiilor cuprinse în Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS 1 şi IVS 2). cu alte cuvinte. sau unui potenţial cumpărător sau utilizator al proprietăţii. membru UNPIR. administratorul judiciar va angaja un expert de mediu pentru elaborarea expertizelor specifice în vederea asigurării unei derulări corespunzătoare a procedurii de lichidare. Din punct de vedere practic. 3. activele sunt evaluate pe baza potenţialului de valorificare individuală (vânzare ordonată). Activele sunt evaluate pe baza contribuţiei lor la valoarea totală a societăţii. ca urmare a asocierii fizice. valoarea specială este aplicabilă numai unui cumpărător cu interese speciale. peste valoarea de piaţă. prin prezentarea clară a oricărei ipoteze speciale utilizate. pe o piaţă secundară. activele sunt evaluate pe baza potenţialului de valorificare individuală (vânzare rapidă). în condiţiile expirării autorizaţiei de mediu sau a existenţei în patrimoniul debitorului a unor substanţe cu potenţial poluant ridicat. Este un supliment de valoare care poate fi aplicabil unui anumit proprietar sau utilizator. 5 Dunăreanu Mihai.exploatare continuă poate fi aplicat numai pentru proprietatea care reprezintă o parte a unei întreprinderi sau entităţi. activele sunt evaluate pe baza contribuţiei lor la valoarea ansamblului funcţional (viabil) b) active în exces . Valoarea specială. Un termen legat de un element extraordinar al valorii. cu sau fără menţinerea obiectului de activitate iniţial.

după caz. 1 alin. şi/sau a căror acte constitutive/ documente contabile nu pot fi găsite (care nu respectă obligaţiile referitoare atât la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiar-fiscale în conformitate cu dispoziţiile legale)/ a căror administrator nu poate fi găsit/ a căror sediu nu mai există ori nu corespunde adresei din registrul comerţului • la debitorii persoane juridice de drept privat – comercianţi sau necomercianţi – care nu prezintă în termen legal documentele prevăzute la art. în majoritatea covârşitoare a cazurilor având şi un volum restrâns de activitate. b). Comentarii generale Condiţiile de deschidere a procedurii simplificate se referă în general la trei mari categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă. 1 alin. (1) şi îndeplinesc una din următoarele condiţii: 1. 2 lit. e. e) şi h). 25 Debitorul subiect al procedurii simplificate Procedura simplificată de faliment se aplică debitorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.3 Procedura simplificată Necesitatea introducerii unei proceduri simplificate de faliment direct a fost impusă de raţiuni ce ţin de eliminarea procedurilor administrate sub vechea reglementare (Legea privind procedura insolvenţei). 28. 2. (1) lit. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului. Procedura simplificată reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. c. c) şi d). o cifră de afaceri redusă. c) comercianţi ce fac parte din categoriile prevăzute la alin. Art. fie după o perioadă de observaţie de maximum 60 de zile. perioadă în care vor fi analizate elementele arătate la art. Nu în ultimul rând. 48 . procedura simplificată înseamnă numai procedura de faliment. 1 (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una din următoarele categorii: a) comercianţi persoane fizice acţionând individual. fără a parcurge perioada de observaţie. b.1. d) debitori ce fac parte din categoriile prevăzute la alin. b) asociaţii familiale.1. un activ total redus/un număr de salariaţi restrâns.1 Art. extrem de complexe şi consumatoare de timp şi resurse. f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. 3 25. 28 alin. 3 pct. 3. h din lege Condiţiile de deschidere a procedurii simplificate vizează deopotrivă şi categoria comercianţilor persoane juridice care au fost dizolvate anterior formulării cererii introductive. lit. 4. respectiv • la debitorul persoană fizică acţionând individual sau în asociaţii familiale şi • la categoria comercianţilor persoane juridicecare nu deţin nici un bun în patrimoniul lor. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor. sau. (2) intră direct în procedura de faliment fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei. (1) care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 3. sau care nu au nici o şansă de reorganizare în cadrul procedurii astfel instituite. (4) din acelaşi act normativ (ipoteză în care perioada de observaţie va dura maxim 50 de zile). În optica prezentei legi. (1). c). 3.1 Comentarii la art. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite. 54 alin. dreptul de reorganizare al debitorului fiind exclus. administratorul nu poate fi găsit. (2) din lege. şi implicit de reorganizare. constituie subiecte ale procedurii simplificate şi debitorii comercianţi sau necomercianţi care şi-au declarat intenţia de intrare în faliment . cu excepţia cazului în care intrarea în procedură a intervenit în condiţiile art. în termenul prevăzut de lege. alin. 1 alin.

cât şi.1. (1) din lege. (2) lit. manifestarea de voinţă a debitorului exprimată în sensul arătat fiind suficientă şi necesară pentru ca judecătorul-sindic să dispună intrarea acestuia în procedura simplificată. cu particularităţile prevăzute de acest act normativ. menţionate în cuprinsul art. în mod anticipat. după caz. În mod corespunzător procedurii generale administrate conform actualei reglementări. care în ultimii 5 ani precedenţi pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii au mai fost supuşi unei astfel de proceduri. (1) lit.2.64/1995. pot fi subiecte ale procedurii simplificate doar persoanele juridice de drept privat.2 3. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator. de asemenea. aceasta trebuie să indice intenţia debitorului de intrare în procedura simplificată/de faliment. după caz. sau ale asociaţilor/acţionarilor acestuia după cum acestuia i-a fost sau nu ridicat dreptul de administrare.1 Comentarii la art. 28 alin. indiferent că au constituit subiect al unei proceduri de reorganizare. şi cea reglementată de Legea nr. regimul reprezentării. pentru desemnarea administratorului special.. 1 alin. întrucât ele se exclud reciproc şi în consecinţă nu se completează 6 una cu alta. după caz. nu şi de drept public. 3 26. 3.2. de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea. 3.1. Referitor la categoria persoanelor juridice societăţi comerciale..31/1990 cu particularităţile specifice societăţilor comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. republicată. 31/1990. textul legal menţionat se aplică tuturor formelor juridice de societăţi comerciale reglementate de Legea nr. comercianţi şi/sau necomercianţi. f). asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar sau de lichidator. ce înlocuieşte Adunarea Generală a Asociaţilor/ Acţionarilor debitorului persoană juridică. formator în cadrul programului Phare – „Transmiterea universală a patrimoniului societăţilor cu răspundere limitată către asociatul unic.2 Comentarii la art. de faliment. în termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau. sau a Legii nr. atât persoanelor fizice acţionând individual sau în asociaţii familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. Cât priveşte declaraţia debitorului de intrare în procedura falimentului. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din lege. după caz. Adunarea generală a acţionarilor. în cadrul procedurii falimentului” 49 . 6 Farkas-Hegyi Piroska. să efectueze. Administratorul special este reprezentantul desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor debitorului. cea reglementată de Legea nr. persoanele juridice dizolvate anterior formulării cererii introductive în baza Legii nr.h din lege. a intereselor debitorului persoană juridică în cadrul procedurii. 3 pct. sub incidenţa procedurii simplificate de faliment. 26 Participanţii Administratorul special Administratorul special – persoană fizică sau juridică – reprezintă o nouă instituţie în procedura insolvenţei. actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.1. 31/1990. Judecător Tribunalul Mureş. nu sunt în drept să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară debitorii persoane juridice. 1 alin.3.1 Art. Practic nu există posibilitateaaplicării concomitente a celor două proceduri de lichidare . persoanelor juridice. republicată. în condiţiile dispoziţiilor art. persoană juridică. Prevederile referitoare la instituţia administratorului special incidente în cadrul procedurii simplificate reglementează. coroborate per a contrario cu dispoziţiile art. în egală măsură. (2) Procedura simplificată de faliment se aplică.30 din lege. în numele şi pe seama acestora. ori doar al unei proceduri închise în perioada de observaţie Nu fac excepţie în acest sens nici debitorii faţă de care procedura a fost închisă conform art. 359/2004 (pentru nepreschimbarea certificatelor de înregistrare ori pentru alte cauze) intră. Totodată. 134. alin.

şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. astfel cum sunt acestea prevăzute la art. anterior intrării în procedura simplificată. 34 Administratorul judiciar în procedura simplificată Intervenţia administratorului judiciar – pendinte momentului intrării debitorului în procedura simplificată de faliment . Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. sunt: a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 19 alin. şi din interpretarea per a contrario a prevederilor art. într-un termen stabilit de acesta. de către judecătorul-sindic. coroborat cu art. perioadă în care acesta va supune aprobării judecătorului-sindic raportul de 30 de zile. 3. în cazul deschiderii procedurii simplificate de faliment în condiţiile art. 33 alin. Comentarii generale Toate atribuţiile administratorului judiciar. 3 27. (2) lit.1) 3. Desemnarea se va face în conformitate cu prevederile art. c) coroborat cu cele ale art.4. 20 din lege. Astfel. vor fi îndeplinite în mod corespunzător procedurii generale. până la momentul intrării în procedura simplificată de faliment. 27 coroborat cu art.2. cu aplicarea corespunzătoare şi a comentariilor la acestea. dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. a sentinţei de intrare a debitorului în procedura simplificată de faliment.are loc doar în ipoteza în care cererea introductivă a fost formulată şi promovată de către unul sau mai mulţi dintre creditorii debitorului. Tot astfel. 1 alin. 54 alin.2. în maxim 20 de zile de la depunerea raportului. (1).2. în cadrul prezentei legi. aceasta a fost deschisă prin sentinţă conform art. potrivit art. 20 (1) Principalele atribuţii ale administratorului judiciar. autorizat în condiţiile legii. fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale.2 Art. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.(a se vedea pct. 11 alin. 35 din lege. 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. teza a II-a. conform ofertelor depuse în acest sens la dosarul aflat pe rolul instanţei. iar în cazul deschiderii procedurii simplificate va desemna un lichidator provizoriu. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. (1) lit.3. 3 pct. deşi cererea introductivă a fost înregistrată de creditori. Este deopotrivă exclusă intervenţia administratorului judiciar în cadrul procedurii simplificate de faliment în situaţia în care. (6).Aceste prevederi urmează a fi coroborate cu cele reglementând efectele deschiderii procedurii simplificate de faliment. 3. având în vedere că prin încheierea de intrare în această procedură judecătorul-sindic numeşte un lichidator.1 Comentarii la art. 33 alin. (4) din acelaşi act normativ. până la momentul pronunţării. 34 Prin sentinţa de deschidere a procedurii generale judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar. practician în insolvenţă.2. (4) din lege. pronunţarea sentinţei de aprobare a raportului şi implicit de intrare a debitorului în procedura simplificată putând avea loc doar în cadrul şedinţei convocate în acest sens. Art. Atribuţiile administratorului judiciar în procedura simplificată 50 . prin sentinţa de deschidere a procedurii (generale) acesta fiind numit în mod provizoriu de către judecătorul-sindic. d). mandatul administratorului judiciar va fi de maxim 50 de zile. 28 şi art. Implicarea administratorului judiciar în cadrul procedurii simplificate de faliment – pendinte ori deficiente momentului deschiderii procedurii – este exclusă atunci când aceasta a fost deschisă la solicitarea debitorului însuşi. mandatul administratorului judiciar poate dura maxim 10 zile.3 Art.

107 alin. 25 Principalele atribuţii ale lichidatorului. confirmarea. 107 alin. D. care cuprinde şi prima analiză a situaţiei juridico-economice a debitorului. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. este numit prin Încheierea de intrare a debitorului în procedura simplificată de faliment. 3. astfel cum este acesta definit la art. conform art. pe administratorul judiciar numit în mod provizoriu prin sentinţa de deschidere a procedurii. desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. după caz. va numi în cauză un lichidator. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. autorizat în condiţiile legii. (1) lit. sau.3. 33 alin. judecătorul-sindic să dispună intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment. practician în insolvenţă. (6) teza a II-a. 34.3. judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: (…) c) în cazul procedurii simplificate. conform art. în cazul persoanelor juridice). constă în întocmirea. în ipoteza aprobării concluziilor astfel consemnate. 25 în cadrul procedurii de faliment. şi având în vedere că sentinţa privind intrarea debitorului în procedură (/simplificată) poate fi suspendată de instanţa de recurs (conform art. 107 (2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment. Comentarii generale Lichidatorul. 32 alin. în cadrul prezentei legi. după caz.2.2. (5). Întrucât toate hotărârile judecătorului-sindic sunt supuse recursului. 28 din lege. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 3 28 Lichidatorul este persoana fizică sau juridică. judecătorul-sindic va confirma. (1) lit. conform art. în termen de maxim 30 de zile de la desemnarea sa.1 Comentarii la art. sunt: a) examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura simplificată. 3 pct. mandatul administratorului judiciar va fi prelungit până la momentul în care sentinţa judecătorului-sindic privind intrarea în procedura simplificată devine irevocabilă. D. e) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor.5 Art.4 Art. a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta. prin Sentinţa de intrare în procedură. c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. 8 alin. urmând ca. (2) sau art. (1) teza a II-a. 51 Atribuţiile lichidatorului în procedura simplificată Lichidatorul în procedura simplificată de faliment . b) conducerea activităţii debitorului. şi numirea concomitentă a unui lichidator. 20 alin.2. Raportul de 30 de zile întocmit de administratorul judiciar urmează a fi înaintat judecătorului-sindic şi supus dezbaterii creditorilor care au înaintat cererea introductivă şi debitorului (prin administratorul special. conform art. Art. 19 alin. cât şi în cea simplificată. atât în procedura generală. d) aplicarea sigiliilor. 54 alin. 3. atunci când cererea introductivă a fost formulată şi promovată de către debitor. a raportului prevăzut la art. în calitate de lichidator a administratorului judiciar desemnat conform art. şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta. 138. (1) lit. inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor. 20 alin. a) Principala atribuţie a administratorului judiciar. În cazurile de deschidere a procedurii simplificate de faliment la cererea creditorilor. în calitate de lichidator. a) din lege. (1) lit. coroborat cu art. dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar. întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă. b)). (5) lit. anterior intrării în procedura simplificată de faliment. în raport cu situaţia de fapt. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor.

(2). 3. j) încheierea de tranzacţii.f) şi h). (2) Dacă debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. se aplică în mod corespunzător procedurii generale.3. h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului. dacă nu o va face. în vederea stingerii datoriilor sale.. descărcarea de datorii. încasarea creanţelor. a averii. se prezumă că debitorul este de acord cu iniţierea procedurii simplificate. dacă prin declaraţia făcută conform art. (2) sau se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. în procedura simplificată de faliment. 28 alin.f) verificarea creanţelor şi. Intrarea în procedura simplificată Cererea debitorului 52 . renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic.) iar. în tot sau în parte. 1 alin. (2). k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. pentru aceasta putând angaja avocaţi. (1) lit. l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic.3 3. a) . caz în care judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de intrare în procedură simplificată conform art. Art. g) urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului. particularitatea constând în faptul că acesta reprezintă întotdeauna interesele debitorului.. (2) lit. c) sau d). dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. va putea înregistra acea informaţie la tribunal. în termen de 10 zile. (1) lit.1 Art. h) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute de art. Comentarii generale Atribuţiile lichidatorului. judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi.. conform unui plan.f) şi h) la termenele prevăzute la art. 28 (1) Cererea debitorului va trebui să fie însoţită de următoarele acte: (…) h) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare. (1) lit. 32 (1) (. atunci când este cazul. 28 alin. formularea de obiecţiuni la acestea precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului. descărcarea fidejusorilor. cererea sa va fi considerată o recunoaştere a stării de insolvenţă a patrimoniului său. a) . 1 alin.. rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii. atribuţiile administratorului special/ administratorului judiciar încetând la momentul stabilirii atribuţiilor sale de către judecătorul sindic. 28 alin.

Comentarii generale Intrarea în procedura simplificată de faliment la cererea debitorului are loc sub rezerva întrunirii a cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 32 alin. (1) din lege, respectiv: • depunerea declaraţiei debitorului de intrare în procedura simplificată, anexată cererii sale introductive, sau în maxim 10 zile de la introducerea cererii sale ,conform art. 28 alin. (1) lit. h), • nedepunerea actelor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a-f şi h în termenul legal de 10 zile de la introducerea cererii sale (aceasta valorând recunoaştere de către debitor a stării de insolvenţă a patrimoniului său/ declaraţie a debitorului de intrare în procedura simplificată); • nedepunerea declaraţiei de intrare în procedura simplificată/ în faliment, coroborată cu imposibilitatea acestuia de a beneficia de reorganizare (prezumţie); • nedepunerea declaraţiei de reorganizare (prezumţie); şi/sau încadrarea în una din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2), . Asupra cererii debitorului privind deschiderea procedurii simplificate judecătorul-sindic se va pronunţa prin încheiere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 32, alin. (2) din lege numind totodată şi lichidatorul ce urmează a administra proceduraPrevederile art. 28 alin. (1), (2) şi (4), art. 30 şi art. 34, precum şi comentariile la acestea expuse în cadrul procedurii generale se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii simplificate. 3.3.1.1 Comentarii la art. 28 alin. (1) şi (2)

Atunci când debitorul îşi manifestă intenţia de intrare în procedura simplificată, prin declaraţia anexată cererii sale introductive, sau în maxim 10 zile de la momentul introducerii cererii sale (conform art. 28 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) al aceluiaşi articol), judecătorul-sindic va dispune, prin încheiere, intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, numind totodată şi un lichidator. Oportunitatea intrării debitorului în procedura simplificată nu este lăsată la aprecierea judecătorului-sindic (ca în cazul formulării cererii de către creditori), întrucât lipsa declaraţiei debitorului de intrare în procedura simplificată/în faliment, coroborată cu imposibilitatea acestuia de a beneficia de reorganizare, şi/sau nedeclararea intenţiei sale de reorganizare, valorează prezumţie de intrare în procedura simplificată. Declaraţia va fi semnată de către debitorul persoană fizică/de persoana din iniţiativa căreia a fost înfiinţată asociaţia familială/de persoana care, potrivit actului constitutiv al societăţii, are calitatea de reprezentant legal al societăţii, aceasta din urmă fiind, de regulă, administratorul judiciar al societăţii. 3.3.1.2 Comentarii la art. 32 alin. (1) teza a II-a

Pentru ca judecătorul-sindic să se poată pronunţa în sensul admiterii cererii debitorului şi dispunerii deschiderii procedurii simplificate de faliment este imperativ necesar ca, pe lângă manifestarea voinţei debitorului prevăzută la lit. h) a art. 28 alin. (1), acesta să depună în probaţiune toate documentele legal prevăzute, sub sancţiunea respingerii cererii sale. Astfel, pentru identitate de raţiune, nedepunerea de către debitor a actelor prevăzute la art. 28 alin. (1), în termenul prevăzut la art. 28 alin. (2), valorează declaraţie a acestuia de intrare în procedura simplificată de faliment/ recunoaştere a stării de insolvenţă a patrimoniului său. Manifestarea de voinţă a debitorului în sensul intrării acestuia direct în procedura simplificată de faliment poate avea ca temei şi simpla cunoaştere a criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege, referitoare la calitatea, la starea patrimoniului său, sau la situaţia sa juridică, şi aprecierea îndeplinirii acestora. 3.3.1.3 F0001 Formulare recomandate Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de debitor

53

3.3.2 Art. 28

Situaţia reconstituirii de către lichidator a documentelor prevăzute de art. 28 alin. (1) lit. b), c), d), e) şi i)

(2) Dacă debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - f) şi h), va putea înregistra acea informaţie la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi considerată o recunoaştere a stării de insolvenţă a patrimoniului său, , caz în care judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de intrare în procedură simplificată conform art. 1 alin. (2) lit. c) sau d). Art. 35 În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 33 alin. (4) sau (6), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1). Art. 44 Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie administratorului judiciar sau, după caz, lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Art. 55 Ulterior intrării în procedura simplificată, în cazul în care documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b),- e) şi i) nu sunt prezentate de către debitor, lichidatorul desemnat va reconstitui, în măsura posibilului, acele documente, cheltuielile astfel efectuate urmând a fi suportate din averea debitorului. Comentarii generale Prevederile coroborate mai sus arătate sunt incidente deopotrivă în ipoteza deschiderii procedurii la solicitarea creditorilor sau a debitorului, finalitatea acestor dispoziţii constând în respectarea principiului administrării cu celeritate a procedurilor,şi implicit, salvarea cheltuielilor pe care le implică procedurile astfel administrate, dar şi a timpului astfel alocat. 3.3.2.1 Comentarii la art. 28 alin. (2), art. 35, art. 44 şi art. 55

Coroborarea sistematică a dispoziţiilor legale mai sus arătate ne indică faptul că neconformarea debitorului la obligaţiile astfel stipulate va avea ca efect pronunţarea, de către judecătorul-sindic, a încheierii/sentinţei, după caz, privind intrarea acestuia în procedura simplificată de faliment. Momentul intrării debitorului în procedura simplificată va fi marcat, după caz, de pronunţarea Încheierii de admitere a cererii debitorului însuşi, sau, în ipoteza solicitării deschiderii procedurii de către creditori, de pronunţarea Sentinţei de deschidere a procedurii, în condiţiile art. 33 alin. (6) teza a II-a sau art. 54 alin. (5) din lege. Dată fiind importanţa documentelor prevăzute la lit. b), c), d) şi e) ale art. 28 alin. (1) pentru derularea în bune condiţii a procedurii, nedepunerea acestora de către debitor la dosarul cauzei va avea efectele după cum urmează: Obligaţia de reconstituire, de către lichidator, în măsura posibilului, a actelor/documentelor/informaţiilor aparţinând debitorului, cheltuielile aferente fiind suportate din averea debitorului, cu aplicarea prevederilor art. 138, alin. (1), lit.d),; Stabilirea de către judecătorul-sindic, în sarcina creditorului declanşator sau a administratorului judiciar desemnat, a unei serii de îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea probelor cu înscrisuri, relaţii scrise, solicitarea la interogatoriu a persoanelor identificate ca făcând parte din administraţia societăţii şi solicitarea asistenţei şi concursului acestora la efectuarea actelor de procedură, precum şi orice alte demersuri necesare soluţionării cauzei;(art.56 din lege) Posibilitatea solicitării, de către administratorul judiciar, a oricăror informaţii necesare de la autorităţile care deţin sau ar putea să deţină informaţiile solicitate.(art.58 din lege) În aplicarea coroborată a prevederilor mai sus indicate, nu interesează dacă debitorul este persoană fizică sau juridică, precum nu interesează nici faptul dacă acesta se încadrează şi în celelalte criterii prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege.

54

3.3.2.2 F0010

Formulare recomandate Notificarea debitorului în temeiul art.35 privind depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art. 28 Cererile creditorilor

3.3.3 Art. 3–

8. Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat şi i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelul definitiv al creanţelor contra debitorului şi care are dreptul de a participa şi vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat sau notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege; Art. 3– 12. Valoare prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 10.000 lei, iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii pe economie; Art. 33 alin. (6) teza a II-a (...) În cazul în care din declaraţia debitorului, făcută până la data pronunţării sentinţei, rezultă că acesta se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate. Art. 54 (1) Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. (2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, în consecinţă, trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare şi propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, o dată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare. (3) Judecătorul-sindic va supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura simplificată, dezbaterii părţilor într-o şedinţă publică care va avea loc în maximum 20 de zile de la primirea raportului administratorului judiciar. (4) În cadrul şedinţei de judecată prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic, după ascultarea părţilor interesate, va da o sentinţă prin care va aproba, sau va respinge, după caz, concluziile raportului supus dezbaterii. (5) În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. (4), judecătorul-sindic va decide, prin aceeaşi sentinţă, intrarea în faliment a debitorului în condiţiile art. 107 alin. (1) lit. D. Comentarii generale Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment poate avea loc – atunci când cererea introductivă a fost formulată de creditori -, la momentul soluţionării acesteia prin Sentinţă a judecătorului-sindic, dacă debitorul depune, până la data pronunţării Sentinţei, o declaraţie din care să reiasă că se încadrează în una din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2), şi/sau că a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. În caz contrar, şi în condiţiile în care administratorul judiciar desemnat constată că debitorul se încadrează în unul dintre criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2) din lege, intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment se va produce la propunerea administratorului judiciar, ca efect al aprobării, de către judecătorul-sindic, a concluziilor raportului de 30 de zile întocmit de administratorul judiciar şi supus dezbaterii părţilor interesate în şedinţa convocată în termenul de maxim 20 de zile de la primirea raportului.

55

3.3.3.1

Comentarii la art. 33 alin. (6) teza a II-a

Atunci când, urmare a comunicării, de către judecătorul-sindic, a cererii formulate de creditori, în termenul de 48 de ore de la înregistrarea acesteia prevăzut la art. 33 alin. (1) din lege, debitorul recunoaşte existenţa stării de insolvenţă, şi, cumulativ, depune declaraţia conform căreia acesta se încadrează în una din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv că a mai beneficiat de reorganizare în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunţa sentinţa de deschidere a procedurii simplificate de faliment fără a mai dispune intrarea debitorului în perioada de observaţie. 3.3.3.2 Comentarii la art. 54 alin. (1) – (5)

Raportul pe care administratorul judiciar este ţinut să îl întocmească în maxim 30 de zile de la desemnarea sa, reprezintă prima analiză efectuată de către acesta asupra situaţiei economice şi juridice a debitorului. Raportului îi vor fi anexate în probaţiune toate actele şi documentele doveditoare, având în vedere că sentinţa judecătorului-sindic de intrare a debitorului în procedura simplificată va fi întemeiată atât pe susţinerile dovedite ale administratorului judiciar, cât şi pe cele ale părţilor interesate, respectiv ale creditorilor, care au depus cererile introductive, şi ale debitorului (prin administratorul special, în cazul persoanelor juridice), notificaţi anterior şedinţei publice convocate în acest sens. Prevederile art. 8 alin. (5) lit. b) se aplică în mod corespunzător în ambele ipoteze mai sus arătate. 3.3.3.3 F0009 Formulare recomandate Formular pentru depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art. 28 coroborat cu art.35 Efectele deschiderii procedurii simplificate Ridicarea dreptului de administrare al debitorului

3.4 3.4.1

Art. 107 (2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; Art. 47 (4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. Comentarii generale Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment implică şi ridicarea dreptului său de administrare, precum şi dizolvarea debitorului persoană juridică, stare de fapt şi de drept care va fi comunicată de către lichidator creditorilor notificaţi conform art. 61, debitorului, oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea de menţiuni. Prevederile art. 48 alin. (1) şi 2 se aplică în mod corespunzător. 3.4.1.1 Comentarii la art. 107 alin. (2) lit. a) şi art. 47 alin. (4)

Potrivit prevederilor coroborate mai sus indicate, o dată cu intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, acestuia i se ridică ex lege dreptul de administrare, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, fără a mai fi necesară formularea unei cereri în acest sens din partea creditorilor, a comitetului creditorilor, ori a administratorului judiciar. În mod corespunzător procedurii generale, după momentul ridicării dreptului de administrare al debitorului, mandatul administratorului special încetează acesta având atribuţii de reprezentare doar în ce priveşte interesele asociaţilor/acţionarilor, în timp ce

56

întreaga activitate de reprezentare şi de coordonare a conducerii debitorului este preluată de lichidatorul numit/confirmat. 3.4.1.2 F0035 Formulare recomandate Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment Reprezentarea debitorului exclusiv de către lichidator

3.4.2

Art. 107 (2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: (…) c) În cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitate de lichidator, a administratorului judiciar desemnat conform art. 19 alin. (2) sau art. 34, după caz. Comentarii generale În virtutea caracterului esenţial al procedurii insolvenţei – celeritatea-, în cazul intrării în procedura simplificată de faliment, se impune confirmarea în calitate de lichidator, a administratorului judiciar desemnat anterior (în ipoteza formulării cererii introductive de către creditori, conform art. 54 alin. (4)), cu excepţia cazului în care acesta nu a fost numit direct, conform art. 32, alin.(1) sau art. 33, alin. (1) şi (6). 3.4.2.1 Comentarii la art. 107 alin. (2) lit. c)

Potrivit prevederilor art. 107 alin. (2) lit. c), indiferent dacă debitorul intră în procedura simplificată de faliment ca efect al admiterii cererii sale introductive, sau la solicitarea unuia dintre creditorii săi, ori la propunerea administratorului judiciar, drepturile şi interesele acestuia în cadrul procedurii astfel instituite vor fi reprezentate exclusiv de către lichidator. Numirea prealabilă a unui administrator judiciar nu este necesară, întrucât procedura simplificată nu presupune parcurgerea unei perioade de observaţie, cu atât mai puţin de reorganizare, cu excepţia cazului în care intrarea în procedură a avut loc conform art. 54 alin. (4), când mandatul administratorului judiciar va dura maxim 50 de zile de la desemnare. Trebuie de asemenea menţionat faptul că, dacă creditorii consideră necesară desemnarea altui practician în calitate de lichidator al debitorului subiect al procedurii simplificate, se aplică corespunzător prevederile art. 19 alin 1 şi 2 privind desemnarea practicianului de către adunarea creditorilor. 3.4.3 Art. 47 (7) De la data intrării în faliment, debitorul va putea desfăşura doar activităţile ce sunt necesare derulării operaţiunilor lichidării. Art. 49 (1) Pe perioada de observaţie, debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, după cum urmează: b) sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Comentarii generale Continuarea desfăşurării activităţii în această etapă procedurală nu are nici o raţiune, ţinând cont de specificul acestei proceduri şi de faptul că, în procedura simplificată, reorganizarea este exclusă. Singurul argument al continuării activităţii sub conducerea în tot a administratorului judiciar, este acela al închiderii controlate a afacerii debitorului şi punerii în conservare a activelor, cu minimizarea pierderilor aferente acesteia. Încetarea sau reducerea la minimul necesar a activităţii

57

3.4.3.1

Comentarii la art. 47 alin. (7) şi art. 49 alin. (1) lit. b)

Potrivit dispoziţiilor coroborate mai sus arătate, ca efect al intrării debitorului în procedura simplificată de faliment şi al ridicării dreptului său de administrare, întreaga activitate a acestuia va fi condusă/se va desfăşura conform principiului rentabilizării maxime a averii sale, astfel: de regulă, activitatea debitorului încetează complet şi imediat, acesta găsindu-se în imposibilitate de a mai desfăşura activităţi curente; prin excepţie, activitatea debitorului va mai putea fi desfăşurată, însă sub rezerva ca aceasta să fie redusă la minimul necesar evitării/reducerii pierderilor, funcţie de specificul respectivei activităţi desfăşurate; Cazul particular în care activitatea debitorului mai poate continua şi după deschiderea procedurii, conform art. 47 alin. (7), este cel prevăzut la art. art. 109 alin. (2), reglementând posibilitatea continuării activităţii de către debitor în ipoteza intrării acestuia în procedura simplificată de faliment, ca efect al aprobării propunerii administratorului judiciar, conform art. 54 alin. (5) din lege. Astfel, atunci când, până la pronunţarea sentinţei de deschidere a procedurii, de către judecătorul-sindic, debitorul şi-a continuat activitatea (în condiţiile mai sus arătate), lichidatorul confirmat va ţine cont, la întocmirea tabelului de creanţe, şi de creanţele născute în perioada de observaţie, având prioritatea prevăzută la art. 123 pct. 3. 3.5 Situaţia actelor juridice

Toate aspectele prezentate la Cap. 6 Situaţia unor acte juridice se aplică corespunzător şi în cazul Procedurii Simplificate. Art. 86 (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare , în procedura simplificată,precum şi în cazul intrării în faliment în procedura generală, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă, de către lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. Comentarii generale În procedura simplificată de faliment, desfacerea contractelor individuale de muncă se va face în regim de urgenţă, cu respectarea preavizului de 15 zile, dar fără a parcurge procedura de concediere colectivă, respectând astfel principiul celerităţii care guvernează întreaga procedură simplificată. 3.5.1.1 Comentarii la art. 86 alin. (6)

Prevederile de mai sus reglementează una din excepţiile legale de la prevederile dreptului comun, respectiv de la dispoziţiile art. 68 şi art. 70 alin. (1) – (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, referitoare la condiţiile prevăzute de lege pentru ca “actul” de concediere să fie considerat colectiv, precum şi la cele reglementând obligativitatea notificării proiectului de concediere colectivă, în termenul legal de 30 de zile, către Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă, către Inspectoratul Teritorial de Muncă, precum şi, după caz, sindicatului unităţii, sau reprezentanţilor salariaţilor; Astfel, în considerarea respectării principiului celerităţii procedurii astfel instituite, al rentabilizării maxime a averii debitorului, care presupune şi încetarea, sau reducerea la minimul necesar a activităţii acestuia, precum şi din întreaga economie a dispoziţiilor referitoare la atribuţiile şi la rolul lichidatorului în procedură, dispoziţiile Codului muncii mai sus arătate nu vor fi incidente în cauzele ce fac obiectul Legii privind procedura insolvenţei.

58

3.6 3.6.1 Art. 61

Primele măsuri Notificări

(1) În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. c) ori, după caz, în condiţiile art. 32 alin. (2), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole sau altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregisttrat, pentru efectuarea menţiunii. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Art. 62 (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 32 alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; c) termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile, pentru procedura generală, sau respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut la lit. b); d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile în cazul procedurii generale şi respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c); e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor care va avea loc în maxim 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c). (2) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile. Art. 109 (1) În cazul intrării în faliment prin procedura simplificată, lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului şi, în cazul debitorului persoană juridică, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor notificaţi conform art. 61, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. În cazul în care este justificată majorarea în sensul art. 62 alin. (2) a termenelor de afişare a tabelului preliminar, prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. c) şi de definitivare a tabelului creanţelor prevăzut de art. 62 alin. 1 lit. d), noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. (2) În cazul în care până la aprobarea propunerii administratorului judiciar, prevăzute la art. 54 alin. (4), debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat activitatea, lichidatorul va notifica, în termen de 5 zile de la data intrării în faliment, creditorii deţinând creanţe asupra debitorului având prioritate conform art. 123 pct. 2, născute în perioada de observaţie, solicitându-le să înscrie, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cereri de creanţă însoţite de documente justificative. Notificarea va cuprinde şi termenele de afişare a tabelului preliminar, prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. c) şi de definitivare a tabelului creanţelor prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. d), aşa cum au fost cuprinse şi în notificarea prevăzută de art. 61 alin. (1) sau alin. (1) al prezentului articol, după caz. Dispoziţiile alin. (2) şi (3) ale art. 61 se aplică în mod corespunzător. 3.6.1.1 F0038 Formulare recomandate Notificarea deschiderii procedurii. Adunarea creditorilor. Termene

59

F0016

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul definitiv al creanţelor

Comentarii generale Prevederile coroborate ale art. 61 alin. (1) şi art. 62 alin. (1) şi (2) sunt incidente şi debitorilor care urmează să intre în procedura simplificată, exclusiv în ipoteza în care procedura (generală) a fost deschisă la cererea creditorilor, în condiţiile art. 54 alin. (5). Aceste prevederi se aplică în mod alternativ, în perioada de observaţie, până la momentul pronunţării, de către judecătorul-sindic, a sentinţei privind intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, moment în care vor fi incidente prevederile art. 109 alin. (1) şi (2). 3.6.1.2 Comentarii la art. 61

Atunci când intrarea în procedura simplificată are loc conform prevederilor art. 54, alin. (4) şi (5), prevederile art. 61 din lege, precum şi comentariile la acestea expuse în cadrul procedurii generale se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii simplificate de faliment. Notificarea comunicată de către administratorul judiciar, creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole sau altor registre se va face, de asemenea, cu celeritate, în considerarea respectării principiilor privind transparenţa procedurii instituite împotriva debitorului şi a opozabilităţii faţă de terţi. 3.6.1.3 Comentarii la art. 62

În procedura simplificată, termenele pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor, precum şi pentru definitivarea acestuia sunt reduse la jumătate faţă de termenele din procedura generală, în mod corespunzător. În logica lucrurilor, întreaga procedură este simplificată, începând cu perioada de observaţie şi continuând în cadrul procedurii simplificate a falimentului propriu-zisă. Astfel, în procedura simplificată, termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, în mod similar procedurii generale. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor nu va depăşi 15 zile de la expirarea termenului pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. Termenul pentru definitivarea şi afişarea tabelului creanţelor nu va depăşi 15 zile de la expirarea termenului pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor. Prima şedinţă a adunării creditorilor va fi convocată în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de verificare a creanţelor şi întocmire a tabelului preliminar al creanţelor, deci anterior definitivării tabelului de creanţe. Notificarea se va publica, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie. În cazul creditorilor cu sediul/domiciliul în străinătate, dacă aceştia au reprezentanţi în ţară, notificarea va fi transmisă acestora din urmă. Prevederile art. 76 alin. (1) şi (2), precum şi cele prevăzute la art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Notificările vor cuprinde toate datele referitoare la încheierea/sentinţa civilă prin care a fost deschisă procedura reglementată de Legea privind procedura insolvenţei, precum şi date privind dosarul aflat pe rolul tribunalului şi numele/denumirea practicianului în insolvenţă desemnat în vederea administrării procedurii. Obligaţia notificării debitorului, precum şi creditorilor, se va face de către administratorul judiciar imediat ce acestuia i-a fost comunicată hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei, promptitudinea îndeplinirii acestei atribuţii fiind justificată de respectarea principiului desfăşurării cu celeritate a procedurii astfel instituite. Comunicările oficiale către oficiul registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole/sau altor registre referitoare la deschiderea procedurii (generale) împotriva unui debitor se va face, de asemenea, cu celeritate, în vederea înscrierii, în aceste registre a menţiunilor corespunzătoare. In toate cazurile, sub rezerva aplicării prevederilor art. 109, alin. (1) din lege, în procedura simplificată termenele procedurale nu pot fi prelungite decât în mod excepţional.

60

3.7 3.7.1

Măsuri premergătoare lichidării în procedura simplificată Întocmirea inventarului

Art. 113 (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenţa comercială, arhiva, dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaţiei, contractele, mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului. (2) În situaţia prevăzută la art. 55, inventarul bunurilor debitorului se va face după obţinerea relaţiilor scrise privind situaţia bunurilor debitorului. Dacă în urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. 56 – 58, administratorul judiciar nu identifică nici un bun, inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autorităţile relevante. Comentarii generale Inventarul în procedura simplificată se va desfăşura având în vedere că majoritatea debitorilor supuşi acestei proceduri nu deţin bunuri în patrimoniu/au o sferă de activitate destul de restrânsă/au fost dizolvaţi anterior cererii introductive/nu au nici o şansă de reorganizare. 3.7.1.1 Comentarii la art. 113

Prevederile generale, referitoare la întocmirea inventarului asupra bunurilor aflate în averea/patrimoniul debitorului, precum şi comentariile la acestea expuse în cadrul procedurii generale, se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurii simplificate. În ipoteza în care lichidatorul nu identifică bunuri, inventarul se va încheia pe baza comunicărilor scrise obţinute de la autorităţile publice, ca efect al respectării prevederilor art. 55 coroborat cu art. 113 alin. (2) din lege. 3.8 3.8.1 Procedura simplificată – Falimentul Particularităţi de notificare

Art. 109 (1) În cazul intrării în faliment prin procedura simplificată, lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului şi, în cazul debitorului persoană juridică, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor notificaţi conform art. 61, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. În cazul în care este justificată majorarea în sensul art. 62 alin. (2) a termenelor de afişare a tabelului preliminar, prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. c) şi de definitivare a tabelului creanţelor prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. d), noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. (2) În cazul în care până la aprobarea propunerii administratorului judiciar, prevăzută la art. 54 alin. (4), debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat activitatea, lichidatorul va notifica, în termen de 5 zile de la data intrării în faliment, creditorii deţinând creanţe asupra debitorului având prioritate conform art. 123 pct. 2, născute în perioada de observaţie, solicitându-le să înscrie, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cereri de creanţă însoţite de documente justificative. Notificarea va cuprinde şi termenele de afişare a tabelului preliminar, prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. c) şi de definitivare a tabelului creanţelor prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. d), aşa cum au fost cuprinse şi în notificarea prevăzută de art. 61 alin. (1) sau de alin. (1) al prezentului articol, după caz. Dispoziţiile alin. (2) şi (3) ale art. 61 se aplică în mod corespunzător. (3) Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii. (4) Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 76.

61

Comentarii generale O dată cu intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, lichidatorul va proceda în mod corespunzător la comunicarea notificărilor, conform art. 61 din lege, către creditori, debitor şi oficiul registrului comerţului, registrul societăţilor agricole sau alte registre, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (2). Totodată, în ipoteza în care debitorul şi-a continuat activitatea până la intrarea în procedura simplificată – conform art. 54 alin. (5) -, lichidatorul va proceda şi la notificarea creditorilor titulari de creanţe născute în perioada de observaţie, înregistrând creanţele acestora în tabelul preliminar de creanţe, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 61, alin. (1) sau art. 109, alin. (1), teza a II-a, după caz. 3.8.1.1 Comentarii la art. 109

Notificările adresate creditorilor vor cuprinde menţiuni referitoare la intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, la ridicarea ex lege a dreptului său de administrare, precum şi a dizolvării acestuia, în cazul debitorilor persoane juridice. Spre deosebire de notificările prevăzute la art. 61 alin. (1), cele prevăzute la art. 109 alin. (1), şi (2) vor fi comunicate, de către lichidator, indiferent dacă procedura a fost declanşată la solicitarea creditorilor sau a debitorului însuşi. Particularitatea acestor notificări constă, pe de o parte, în precizarea expresă, de către lichidator, a necesităţii prelungirii, în baza art. 62 alin. (2), a termenelor prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) şi d), respectiv a termenelor de întocmire şi afişare a tabelului preliminar de creanţe, precum şi cel de definitivare a tabelului astfel întocmit. Precizarea mai sus arătată va fi făcută de către lichidator în ipoteza în care, ulterior deschiderii procedurii generale la cererea creditorilor, în perioada de observaţie administratorul judiciar desemnat a comunicat notificările specifice procedurii simplificate (în considerarea termenelor reduse la jumătate faţă de procedura generală), iar o dată cu intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment, prelungirea acestor termene se dovedeşte a fi necesară. Astfel, funcţie de stadiul procedurii, notificarea va cuprinde şi menţiuni cu privire la necesitatea prelungirii (cu maximum 15 zile) a termenelor comunicate anterior, în cadrul perioadei de observaţie. Pe de altă parte, în ipoteza în care, în cursul perioadei de observaţie, debitorul şi-a continuat activitatea curentă, lichidatorul va fi ţinut, în termen de 5 zile de la data intrării în faliment, să notifice creditorii deţinând creanţe asupra debitorului născute în perioada de observaţie, cu privire la posibilitatea înscrierii de către aceştia, în termen de 10 zile de la primirea notificării, a cererilor lor de creanţe. Întrucât în cadrul procedurii simplificate de faliment nu se întocmesc tabele suplimentare – preliminare şi definitive -, şi nici tabele consolidate, notificările adresate creditorilor vor cuprinde şi aceste menţiuni. Notificarea adresată debitorului va trebui să cuprindă toate menţiunile referitoare la intrarea sa în procedura simplificată de faliment, la ridicarea ex lege a dreptului său de administrare, precum şi la dizolvarea acestuia, în cazul debitorilor persoane juridice, cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt. Cât priveşte notificările adresate debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole, acestea au rolul încunoştinţării părţilor şi persoanelor interesate despre noua situaţie juridică a debitorului şi a efectuării menţiunilor în mod corespunzător. Toate notificările vor cuprinde în mod corespunzător datele complete referitoare la încheierea/sentinţa comercială prin care a fost deschisă procedura simplificată, precum şi numărul dosarului aflat pe rolul tribunalului şi numele/denumirea practicianului în insolvenţă desemnat în vederea administrării procedurii. Bune practici: Evidenţele contabile trebuie întocmite în conformitate cu Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale (OMFP 1376/2004), care, pe lângă aspectele de monografie contabilă, au drept scop stabilirea sarcinilor fiscale rezultând din activitatea de lichidare a patrimoniului şi încetarea activităţii debitoarei. În această fază, activităţile comerciale curente ale debitoarei se simplifică mult, reducându-se practic la operaţiunile legate de: inventarierea activelor şi pasivelor debitoarei, vânzarea patrimoniului şi plata creditorilor, ţinerea unor evidenţe speciale de încasări şi plăţi, ceea ce atrage implicit şi o reducere substanţială a volumului înregistrărilor

62

concomitent cu radierea respectivilor debitori din evidenţele în care aceştia sunt înscrişi.1. membru UNPIR – „Aspecte practice referitor la obligaţia în procedura simplificată a refacerii şi ţinerii în continuare a contabilităţii debitoarei la care nu se mai găsesc actele contabile” 63 . din lege. în cazurile în care nu se pot identifica bunuri în averea debitorului sau bunurile identificate nu pot acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu avansează sume de bani.a) şi b) şi art. Prin excepţie. în condiţiile art. 3. (2). 131 din acelaşi act normativ. (1). 3.c). este cel prevăzut la art.contabile. alin. valorificarea creanţelor şi încasarea creanţelor recuperarea unor sume prin anularea unor tranzacţii patrimoniale din perioada suspectă recuperarea unor sume de la persoane fizice responsabile în caz de bancrută simplă sau frauduloasă 7 distribuţia sumelor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe către creditori 3. c) pct. Conform prevederilor art. coroborat cu art.8. 131 alin. 131 În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege. 7 Nicolae Gherănescu. 1 alin.1. aplicabil tuturor comercianţilor persoane juridice care nu deţin nici un bun în patrimoniul lor. perioada de raportare fiscală este extinsă la toată durata lichidării şi nu la anul calendaristic. 134. Principalele activităţi ce trebuie realizate de lichidator şi care ar trebui să se oglindească în înregistrările contabile ale debitoarei inventarierea bunurilor din patrimoniu inventarierea creanţelor istorice ale debitoarei faţă de terţi şi cele împotriva debitoarei inventarierea creanţelor împotriva debitoarei născute împotriva debitoarei inventarierea drepturilor şi obligaţiilor viitoare ale debitoarei decurgând din continuarea sau încetarea unor contracte comerciale vânzarea bunurilor. (2) lit. alin.(2). este aplicabil tuturor debitorilor – comercianţi persoane juridice care întrunesc condiţiile legale.1.1 Închiderea procedurii simplificate pentru lipsa/insuficienţa bunurilor Art.(1) şi (2). art.1 Comentarii la art. alin. (5). 1 alin. în orice stadiu procedural. Indiferent de temeiul închiderii procedurii simplificate de faliment prin încheierea/sentinţa de închidere judecătorul-sindic va dispune radierea debitorului de la registrul relevant de înmatriculare. 132.1 Cazul particular de închidere a procedurii simplificate de faliment prevăzut la art.1 din lege -. constă în evitarea tergiversărilor care apar în practică legate de măsurile întreprinse în scopul obţinerii acestor informaţii. c) pct. judecătorul-sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii. cazul particular de închidere a procedurii simplificate – raportat la prevederile art.9.2 F0038 3. 131 alin. lit. coroborat cu art. pct. închiderea procedurii simplificate de faliment operează în mod corespunzător închiderii procedurii generale. respectiv: cele referitoare la calitatea debitorului şi la lipsa totală a bunurilor din averea sa.9 Formulare recomandate Notificarea deschiderii procedurii de faliment către creditori Închiderea procedurii simplificate de faliment De regulă. 107 alin. lit. 133. prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. Comentarii generale Raţiunea închiderii procedurii.1. (2) lit.9. (1).

respectiv procedura va fi închisă doar ulterior parcurgerii procedurii de executare silită împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată sau. şi în ipoteza în care în averea debitorului există bunuri. autorizată prin sentinţă de către judecătorul-sindic. după caz. procedura se închide numai după lichidarea completă a activului. respectiv totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale – inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenţei – care pot face obiectul executării silite. membrilor.. respectiv cele în care actele constitutive şi/sau documentele contabile nu pot fi găsite şi/sau administratorul nu poate fi găsit. cumulativ. închizând procedura. sau persoana fizică după caz. (2) lit.. sau la închiderea procedurii simplificate.Prin excepţie. 3. atunci când se constată că bunurile din averea debitorului sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative (. judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii de faliment şi de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime. Art. judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă..2 Art.1. prin executorul judecătoresc.9. în condiţiile reglementate de Codul de procedură civilă. 32. prevederile acestui text de lege se aplică cu respectarea prevederilor art. considerându-se că nici în această ipoteză scopul procedurii nu poate fi atins. Cât priveşte închiderea procedurii simplificate pentru celelalte situaţii prevăzute la art. 132 (2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final. 134 (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor. urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor corespunzător cotelor de participare la capitalul social. după caz. având ca premisă analiza efectuată cu ocazia raportului pe care administratorul judiciar este ţinut să îl întocmească în cele 30 de zile de la desemnarea sa. 2 din lege. solicită acest lucru în termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special.). 55 din lege. b) în toate celelalte cazuri. nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare). iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora. după caz. Art. când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă.2 F0047 Modele recomandate Sentinţa de închidere a procedurii în cazul lipsei bunurilor din averea debitorului Închiderea procedurii simplificate pentru celelalte situaţii prevăzute de lege 3. 126 din acelaşi act normativ. în condiţiile art. (1) din lege. şi pusă în executare de lichidator.. Atunci când debitorul aflat sub incidenţa prezentei legi este un grup de interes economic. cu respectarea prevederilor referitoare la închiderea procedurii generale. 131 alin. 1 alin. Bunurile aflate în averea debitorului sunt cele indicate la art. c). procedura simplificată de faliment va fi. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziţia asociaţilor sau persoanei fizice. închisă în baza art. în cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice. iar bunurile aflate în patrimoniul acestora nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanţelor. dacă judecătorul-sindic constată. procedura va fi închisă ulterior îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art.9. Prin coroborarea celor două temeiuri legale mai sus arătate. de asemenea. 3 pct. Închiderea procedurii în baza prevederilor coroborate mai sus arătate se face în baza unui raport/cerere înaintat(ă) judecătorului-sindic de către lichidator. procedura simplificată nu se aplică automat. ci doar sub rezerva întrunirii şi a unei/ altor condiţii legal prevăzute în acest sens. o societate în nume colectiv ori în comandită (simplă sau pe acţiuni). la expirarea termenului pentru 64 . şi/sau obţinerea informaţiilor necesare de la autorităţile competente. sediul nu mai există ori nu corespunde adresei din registrul comerţului. 133 Dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute. însă acestea sunt insuficiente (pentru a acoperi cheltuielile administrative şi. În urma unei cereri a lichidatorului.

intenţia de intrare în procedura simplificată. raportul/cererea de închidere a procedurii în baza acestui text de lege va fi înaintat(ă) judecătorului-sindic de către lichidator. (2) referitoare la persoana debitorului. Raportul/Cererea de închidere a procedurii simplificate de faliment în baza acestui text de lege va fi înaintat(ă) judecătorului-sindic de către lichidator. având ca premisă întreaga sa activitate de administrare a procedurii falimentului astfel instituită. închiderea procedurii va avea ca efect şi radierea debitorului din evidenţele registrului comerţului/registrului agricol sau alte registre. va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. însă. aceste prevederi pot primi aplicabilitate şi în ipoteza în care debitorul. termenele reduse la jumătate etc. Dec. pe de o parte. la expirarea termenului legal de depunere a cererilor de admitere a creanţelor (de 60 de zile de la deschiderea procedurii). îşi arată. 582/14.11. având o creanţă exprimată în lei.în termen de 30 de zile de la notificarea adresată de lichidator -. această regulă fiind valabilă şi în cazul procedurii simplificate. majorând–o corespunzător modificării cursului leului în raport cu dolarul.2.2 Comentarii la art. În ambele situaţii prevăzute la lit. şi raportul final.). în Revista de Drept Comercial nr. bunurile rămase în averea debitorului trec în proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor. 8 Curtea de Apel Cluj . nr. anexat cererii sale introductive.S. 41 (fost art. în proporţia reprezentată de procentul deţinut în capitalul social. 3. că nu s-a depus nici o cerere. 65 . având ca premisă activitatea sa de administrare a procedurii falimentului. ulterior acestui moment. teza a II-a). de către toţi asociaţii debitorului persoană fizică sau juridică. 133 Închiderea procedurii în baza dispoziţiilor legale mai sus arătate se face doar sub rezerva solicitării închiderii procedurii .9. a) şi b).Turcu – Închiderea procedurii insolvenţei.2001. adm. 133 (fost art. după ce a încasat-o. supusă incidenţei prevederilor art. şi a parcurgerii tuturor etapelor procedurale astfel prevăzute. şi îndeosebi procedurile de valorificare a (tuturor) bunurilor din averea debitorului şi de încasare a creanţelor. 8 În practică s-a arătat că aplicarea dispoziţiilor art. distribuţiile parţiale şi finală a sumelor astfel obţinute între creditori. 3. I.10. 132 alin. 37). (1).9. 1 alin. com. Închiderea procedurii simplificate conform art. aflat în stare de insolvenţă (sau faţă de care apariţia stării de insolvenţă este iminentă). şi-a recalculat creanţa. (2) În mod corespunzător închiderii procedurilor generale de faliment în baza prevederilor mai sus arătate (la care în procedura generală pot fi coroborate şi cele prevăzute la art.1 Comentarii la art. distribuţiile parţiale a sumelor astfel obţinute între creditori. dispoziţiile legale mai sus arătate sunt aplicabile în mod corespunzător şi procedurilor simplificate de faliment. sub rezerva considerării tuturor dispoziţiilor legale speciale incidente (art. 132 alin. 119 din Legea privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului) nu poate fi împiedicată de împrejurarea ca un creditor chirografar. şi de cont.2. 9/2003. 133 lit. p. după caz. deschise şi administrate direct sau din perioada de observaţie.. şi îndeosebi procedura de valorificare (parţială) a bunurilor din averea debitorului şi de încasare a creanţelor. lichidatorul numit constată că nici unul dintre creditorii acestuia nu înţelege să-şi declare creanţa în cadrul procedurii astfel instituite. În mod similar. pe de altă parte. a) din lege implică şi faptul că. şi rapoartele întocmite cu aceste ocazii.înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Comentarii generale Întrucât legea nu distinge. consemnarea în bancă a fondurilor nereclamate. În acelaşi context.

9. 3. 134 alin. (1) mai sus arătate se aplică doar dacă la masa credală a debitorului nu există nici creanţe care se înscriu din oficiu în tabelul creanţelor.4 F0044 Modele recomandate Sentinţa de închidere a procedurii în cazul acoperirii tuturor creanţelor chiar dacă bunurile din averea debitorului nu au fost lichidate în întregime Sentinţa de închidere a procedurii în cazul în care nu s-a înregistrat nici o cerere de creanţă în termenul prevăzut pentru înregistrarea cererilor de creanţă Sentinţa de închidere a procedurii după achitarea tuturor creanţelor F0045 F0046 66 . excepţie făcând ipoteza în care. (1) În mod similar procedurii generale. Per à contrario.2.3. o dată cu cererea sa.3 Comentarii la art.2. Deşi legea nu prevede. 7 teza a II-a. conform art. contrar caracterului colectiv al procedurii instituite în baza legii. închiderea procedurii simplificate de faliment în baza prevederilor de mai sus primeşte aplicabilitate exclusiv în ipoteza în care aceasta a fost deschisă la cererea debitorului. până la expirarea termenului de depunere a cererilor.9. prevederile art. creditorul şi-a înregistrat şi cererea de admitere a creanţei sale în dosarul aflat pe rol). în condiţiile art. respectiv salariile sau alte drepturi izvorâte din raporturile de muncă. creditorul declanşator a fost achitat integral. 134 alin. judecătorul-sindic nu va putea dispune închiderea procedurii şi revocarea hotărârii (sentinţei) de deschidere a procedurii în ipoteza în care aceasta a fost deschisă la cererea unui creditor (întrucât se consideră că. 27 din lege. Raportul/cererea de închidere a procedurii simplificate de faliment în baza acestui text de lege va fi înaintat(ă) judecătorului-sindic de către lichidator. 3 pct.

de uniuni şi de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti. sau separat. 4. Comentarii generale Această definiţie este menită a stabili distincţiile dintre procedura simplificată şi procedura extinsă de insolvenţă. în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura de faliment. pentru o mai bună sistematizare. sunt organizaţii ale cooperaţiei meşteşugăreşti unităţile proprii create de cooperative. 2. Cererile introductive în Procedura Generală de Insolvenţă sunt cererile pentru deschiderea procedurii insolvenţei formulate de debitor sau de către creditori împotriva persoanelor juridice menţionate la art. precum şi Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti. Decretul-lege nr. menţionate în cuprinsul prezentului alineat. uniunile de cooperative meşteşugăreşti. precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. intră. societăţi pe acţiuni. 4. organizaţiile cooperatiste. 1 (1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă. Regimul juridic al societăţilor agricole este reglementat de Legea nr. 1 alin. societăţi în nume colectiv şi societăţi în comandită simplă. 1 alin. Cererile introductive sunt aceleaşi şi în cazul procedurii simplificate. societăţile agricole. doar în reorganizare judiciară sau doar în faliment. după perioada de observaţie. succesiv. Procedura generală reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege. 6. societăţi în comandită pe acţiuni.1. (1) din lege. iar regimul grupurilor de interes economic de Legea nr. 67 . c) şi d): 1. 66/1990 include în această categorie cooperativele meşteşugăreşti şi de invalizi. 31/1990. acestea vor fi prezentate distinct atât în cazul procedurii generale. (2) lit.4 4. prin care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. societăţile comerciale. De asemenea.1 Cererile introductive în Procedura Generală de Insolvenţă Definiţie Art. cât şi în cazul procedurii simplificate. republicată. În privinţa societăţilor comerciale. 26 (1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori.2. grupurile de interes economic. (2). 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. cu excepţia celor prevăzuţi la alin.1 Comentarii la art. 4. 5. textul legal menţionat se aplică tuturor tipurilor de societăţi comerciale descrise în Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice. şi anume societăţi cu răspundere limitată. comercianţi şi necomercianţi. 3 24. fără a le îndeplini simultan şi pe cele de la art. cea generală. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. aşa cum a fost ea cunoscută anterior recentei modificări legislative. 1 alin. În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste. Art. 1 alin. societăţile cooperative.2 Art. (1). (1) Debitorii cărora li se aplică procedura generală Procedura generală a insolvenţei se aplică numai persoanelor juridice. însă. 3.

utilaje.asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de producţie. animalelor şi altor mijloace aduse în societate. cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi. precum şi de a pescui. 97 din 6 mai 1991.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultură. le vor fi 68 . conserva. pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor de transport desfăşurate de membrii cooperatori. e) societăţi cooperative de locuinţe . utilizarea de maşini şi instalaţii. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură publicată în Monitorul Oficial al României nr. repara. Legea nr. Legea nr. la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori.În condiţiile în care actul normativ menţionat nu cuprinde dispoziţii speciale referitoare la falimentul acestor persoane juridice. sociale şi culturale ale membrilor cooperatori. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit. Nu fac obiectul acestei legi cooperativele de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit. i) societăţi cooperative de alte forme. de comercializare a mărfurilor.asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi către terţi. Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice. la care se adaugă unităţile proprii create de cooperative. de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare. de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole. direct sau indirect. fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi. de a produce. în scopul promovării intereselor economice. de executare de lucrări şi prestări de servicii. cu modificările ulterioare. care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja. cumpăra.asociaţii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă. exploata. ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi. Societăţi agricole Regimul juridic al societăţilor agricole este reglementat de Legea nr. g) societăţi cooperative de transporturi .asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora. în conformitate cu principiile cooperatiste şi se pot constitui în una din următoarele forme: a) societăţi cooperative meşteşugăreşti . constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea.Cooperativele de consum şi cooperativele meşteşugăreşti În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste. uneltelor. întreţine şi cumpăra echipamente. b) societăţi cooperative de consum . care sunt reglementate prin lege specială. 172 din 28 februarie 2005) a abrogat o parte însemnată din prevederile acestor acte normative. renova şi administra locuinţe pentru membrii lor cooperatori. Exploatarea agricolă poate consta din: organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare. stabilind că societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat. având ca obiect exploatarea agricolă a pământului. de uniuni şi de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti. prelucra şi distribui produse piscicole. h) societăţi cooperative forestiere . f) societăţi cooperative pescăreşti . care contribuie. d) societăţi cooperative agricole .Potrivit acestui act normativ. după caz. acestea au fost înfiinţate în baza a două acte normative principale: Decretul-lege nr. 66/1990 care includea în această categorie cooperativele meşteşugăreşti şi de invalizi. Ulterior. c) societăţi cooperative de valorificare . precum şi Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti. ambarcaţiuni de pescuit. uniunile de cooperative meşteşugăreşti. aprovizionarea. pentru membrii cooperatori şi pentru terţi. instalaţii. precum şi realizarea de investiţii de interes agricol. regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii cooperatori. prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte asemenea activităţi. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (publicată în Monitorul Oficial al României nr.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori. societatea agricolă este o societate de tip privat.

Societăţile comerciale dizolvate pot fi subiecte ale procedurii insolvenţei până în momentul finalizării operaţiunilor de lichidare şi radierii ei din registrul comerţului. Pentru a desfăşura activitate economică în forma asociaţiei familiale. Sucursalele societăţilor comerciale nu au personalitate juridică şi prin urmare nu pot fi subiecte ale procedurii insolvenţei. Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial. dacă sunt îndeplinite condiţiile legii la nivel global. 56 din Legea nr. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. în condiţiile stabilite de Legea privind procedura insolvenţei. Asociaţiile familiale se pot înfiinţa la iniţiativa unei persoane fizice şi se constituie din membrii familiei acesteia. 260 alin. însă ca oricare altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice. 218 „grupul de interes economic. Prevederile alin. Filialele societăţilor comerciale au personalitate juridică distinctă deci pot fi subiect al procedurilor de reorganizare judiciară sau faliment. Grupuri de interes economic Reglementarea legală a grupului de interes economic este realizată prin Legea nr. Dizolvarea nu împiedică deschiderea procedurii de faliment deoarece art.” Alte persoane juridice În ceea ce priveşte restul categoriilor de persoane juridice. Activitatea grupului trebuie să se raporteze la activitatea economică a membrilor săi şi să aibă doar un caracter accesoriu faţă de aceasta. fără a desfăşura activităţi economice. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. 118 din acest act normativ defineşte grupul de interes economic ca fiind o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. 31/1990. Art. prevenirea şi sancţionarea corupţiei (publicată în Monitorul Oficial al României nr. care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. În cazul celorlalte neregularităţi enumerate la art. dar din alte motive decât neînregistrarea la registrul comerţului. Numai în măsura în care vor efectua activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul principal. După dizolvare societatea nu mai poate funcţiona şi îşi păstrează personalitatea numai pentru necesităţile lichidării. legiuitorul impune două condiţii cumulative: să fie subiecte de drept privat şi să desfăşoare activităţi economice. persoanele fizice trebuie să 69 . iar numărul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20. vor putea intra în domeniul de aplicare a legii. se va declara nulitatea societăţii şi apoi dizolvarea. (4) din Legea nr. aflat în stare de insolvenţă. procedura se poate deschide împotriva societăţii fondatoare. republicată. astfel că o societate dizolvată nu poate fi subiect al procedurii de reorganizare. Conform art. Asociaţiile de societăţi cooperative. republicată. deci societatea nu poate fi subiect al reorganizării. aşa cum nici deschiderea procedurii împotriva societăţii mamă nu are efecte asupra filialei. constituită pe o perioadă determinată. ele făcând parte din structura organizatorică a societăţii fondatoare. mai exact a procedurii simplificate. deoarece sunt constituite ca persoane juridice non profit ce au rolul de a sprijini cooperativele afiliate. 279 din data de 21 aprilie 2003). căreia îi revin obligaţiile sucursalei. asociaţiile profesionale şi uniunile judeţene sau naţionale nu pot fi subiecte ale procedurii insolvenţei. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective. Singura excepţie este. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. În cazul societăţilor comerciale nelegal constituite trebuie să facem distincţia între societăţile neînmatriculate şi societăţile nelegal constituite. 31/1990. dar se poate declanşa procedura falimentului .aplicabile prevederile legii generale în materia insolvenţei. În cazul încetării de plăţi la nivelul sucursalei. când societatea mamă are faţă de filială calitatea de asociat cu răspundere nelimitată. (1) se aplică indiferent de calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului de interes economic. cu modificările ulterioare. va fi supus procedurii reorganizării judiciare şi falimentului. iar în raporturile cu terţii asociaţia este reprezentată de persoana din iniţiativa căreia s-a înfiinţat sau de persoana împuternicită de aceasta. prevede că lichidarea nu împiedică deschiderea procedurii de faliment.procedura simplificată. şi anume Legea privind procedura insolvenţei. fără a avea efecte asupra societăţii mamă. Societăţile neînmatriculate nu pot fi supuse procedurii de lichidare datorită lipsei personalităţii juridice şi inexistenţei juridice a debitorului.

numai Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare mai are calitate procesuală pentru a introduce cereri împotriva persoanelor aflate sub supravegherea şi controlul său Eliminarea din această categorie a Băncii Naţionale a României şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a avut ca temei faptul că insolvenţa persoanelor aflate sub controlul acestor instituţii beneficiază de un cadru legislativ special. 28 alin. (1) lit. toate opoziţiile. 29 (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită. (1) lit.Nicoleta Ţăndăreanu. în termen de 15 zile de la notificare. a) . au calitatea de a le reprezenta. Art. în forma actuală a legii. şi împotriva lor. debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii. a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului. 9 Dr. 27 judecătorulsindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale. iar. sau nu depune documentele prevăzute de art. 61. astfel că intră în domeniul de 9 reglementare al Legii privind procedura insolvenţei. în ambele sale forme – reorganizare judiciară şi faliment poate fi deschisă numai la cerere. derogator de la dreptul comun reprezentat de Legea privind procedura insolvenţei. potrivit actelor constitutive sau statutelor. în mod corespunzător. iar calitate procesuală activă în acest sens au numai creditorii şi debitorul. printr-o sentinţă.obţină autorizaţie şi să se înregistreze în registrul comerţului. de către debitor. (1) Procedura insolvenţei. este eliminată posibilitatea tribunalului de a se autoinvesti cu soluţionarea unor cereri pentru deschiderea procedurii insolvenţei.1 Art. cu rea-credinţă. 31 . (2) O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată sau împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandită din care face parte. Judecător Curtea de Apel Craiova. 28 alin. În cazul în care. 4. persoană fizică sau juridică. acea cerere nu va fi considerată ca fiind făcută şi de asociaţii cu răspundere nelimitată sau.f) şi h) la termenele prevăzute la art. în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. h) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată. judecătorul-sindic va ţine. în privinţa cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.33. după caz. Art.2 Comentarii la art. lichidatorului să efectueze notificările prevăzute de art. Codul de procedură fiscală prevede în mod expres obligaţia organelor de executare de a formula cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva persoanelor fizice şi juridice pentru creanţele bugetare neachitate la termen 4.3. în termen de 10 zile. (2) Va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar. 27 (1) Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi. reglementată de Codul comercial. (2). Faţă de procedura anterioară.2. În acelaşi timp. De asemenea. creditorii se opun deschiderii procedurii. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. în urma căreia va soluţiona.. în condiţiile art.1. 1 alin. 28 alin. 32 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. 26 alin. (2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul va dispune administratorului judiciar sau.3 4. (4) Introducerea prematură. pentru prejudiciile pricinuite. formator în cadrul proiectului Phare – “Domeniul de aplicare al procedurii insolvenţei” Cererea debitorului Conţinutul cererii debitorului 70 . deodată. sau se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. (2). (1) şi (2) se aplică. dacă prin declaraţia făcută conform art. (3) Prevederile alin. Admiţând opoziţia.

Cererea debitorului se semnează de reprezentantul statutar. care se poate constata prin câteva elemente: perspectiva acumulării de datorii în următorul interval de timp şi absenţa surselor de lichidităţi pentru acoperirea lor. de previziune. nefiind perspective de redresare. cu consecinţa calificării cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematură. În ipoteza prevăzută la art. 27 alin. chiar dacă asemenea propuneri există. existenţa unor stocuri de marfă nevandabilă care determină blocări de cash pe termen nedefinit. cererea va trebui să aibă la bază şi hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor luată în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de Legea nr. cât şi cererile unor creditori pentru deschiderea procedurii. numai în cazul în care puterile acestuia nu sunt depline şi nelimitate. bazându-se pe metodele actuale. la cererea debitorului sau a creditorilor. Pe de altă parte. Renunţarea ulterioară la judecată a debitorului care a cerut deschiderea procedurii nu are ca efect împiedicarea continuării procedurii. cât şi introducerea tardivă de către debitorul persoană fizică ori de către reprezentantul persoană fizică al debitorului persoană juridică sunt incriminate sub calificarea juridică de infracţiune de bancrută simplă şi sunt pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. 27 alin. (1) fiind o mai gravă formă de manifestare a tardivităţii. 27 din lege. 31/1990. ştiinţifice. 71 . inclusiv pe raportarea privitoare la evoluţia fluxurilor de numerar – obligatorie.3. în cazul prematurităţii. sesizarea instanţei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei trebuie să respecte termenele legale prevăzute de art. (1) nu pretinde rea-credinţă şi în ipoteza tardivei sesizări. Astfel. trebuie verificate limitele mandatului de reprezentare conferit şi.1 Comentarii la art. În cazul în care au fost înregistrate atât cererea debitorului. 27 alin. pentru cererile introductive formulate de debitor. debitorul nu le poate onora. În condiţiile în care legea nu prevede. prin dispoziţiile alin. Deschiderea ulterioară a procedurii. Legiuitorul sancţionează „atât abuzul grav.judecătorul-sindic va putea păstra deschisă procedura insolvenţei. Comentarii generale Debitorul nu va formula cerere de deschidere a procedurii insolvenţei cu scopul de a tergiversa procesele aflate pe rol sau pentru a împiedica executările silite pornite de creditori în mod individual.are posibilitatea de a anticipa iminenţa deschiderii procedurii insolvenţei. ipoteza neintroducerii cererii. scadente şi imposibil de achitat în termenele convenite. Reauacredinţă a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenţei. ci persistă de cca. nu va putea modifica data apariţiei stării de insolvenţă. din neglijenţa sa voită. sau va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii. conform standardelor internaţionale de contabilitate. somaţiile primite de la creditori care refuză acordarea oricăror eşalonări la plată sau. 30 de zile. respectiv dacă acesta este deja în insolvenţă sau apariţia stării de insolvenţă este iminentă. Aprecierea apariţiei stării de insolvenţă trebuie făcută de debitor. ceea ce debitorul trebuie să aprecieze este iminenţa apariţiei stării de insolvenţă. judecătorul-sindic va fi chemat să aprecieze starea de insolvenţă prin raportare la nivelul creanţelor contractate de debitor. ţinând cont de elemente precum: lipsa de disponibilităţi băneşti pentru achitarea datoriilor exigibile. contrar obligaţiei prevăzute în art. necesitatea existenţei unui cuantum minim al creanţei. 4. lipsa de lichidităţi nu se datorează unei jene financiare momentane.1. sub forma calificată a relei-credinţe. (1) al art. În acest caz. şi anume în termen de 30 de zile de la momentul apariţiei stării de insolvenţă. Textul art. atât neintroducerea. a sesizării tribunalului. pe baza cererilor de admitere a creanţelor înregistrate de creditori. republicată. cât şi întârzierea. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulata de debitor. ca parte a situaţiilor financiare contabile . şi de actul constitutiv. de regulă administratorul special al societăţii. Administratorul debitoarei are obligaţia de a se comporta ca un bun gospodar şi. (2) din lege. adoptate în România cu începere de la 1 ianuarie 2006. 27 Argumentele invocate în cererea introductivă se vor selecta în funcţie de situaţia concretă a debitorului. lipsa perspectivei de a semna contracte etc.

prin efectul paralizant al dispoziţiilor art. necontestate sau contestate.3.2 Art. cererea debitorului fiind calificată ca prematură.143 Interesele creditorilor sunt prejudiciate atât prin întârziere. în nume propriu şi în calitate de comerciant. 36 () . prin agravarea stării de 10 insolvenţa. sau va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii.1. judecătorul-sindic va putea păstra deschisă procedura insolvenţei. 4. ea nu poate fi considerată ca fiind făcută şi de asociaţii cu răspundere nelimitată sau împotriva lor.1. arătându-se suma. asociaţii cu răspundere nelimitată nu sunt comercianţi. d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. 29 Cele trei aliniate ale art. dacă cererea este făcută de un asociat răspunzător nelimitat. Bucureşti 2005 p. iar principala raţiune a acestora rezidă în faptul că. Deschiderea ulterioară a procedurii. 27 sau 30 din lege. Judecarea opoziţiei este de competenţa judecătorului-sindic căruia i-a fost repartizată soluţionarea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. cauza şi drepturile de preferinţă. În cazul în care apreciază opoziţia formulată de creditori ca fiind întemeiată. lichide sau nelichide. 32 Calea de atac împotriva încheierii de deschidere a procedurii la cererea debitorului este opoziţia şi nu recursul.299. pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate. 4. oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie.2 Comentarii la art. balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii. în dreptul român. Recursul creditorului împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a deschis procedura la cererea debitorului nu poate fi admis dacă creditorul nu a făcut opoziţie prealabilă şi invocă în recurs numai absenţa şanselor de redresare a debitorului.4 F0002 F0007 Formulare recomandate Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor Opoziţia creditorului împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului Documentele care trebuie să însoţească cererea debitorului 4.1. 29 sunt menite a preciza efectele produse de cererile formulate de debitori în cazul societăţilor în nume colectiv şi în comandită. pentru motive cum sunt: declaraţia falsă a debitorului în sensul că acesta a format obiectul procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei în ultimii 5 ani. pentru datoriile proprii ale asociatului respectiv. c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor. la cererea debitorului sau a creditorilor.3. Creditorii vor putea invoca prin opoziţia formulată neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. cererea nu va produce efecte asupra societăţii ca persoană juridică distinctă. 10 Ion Turcu – Falimentul – Actuala procedură – Tratat. 28 (1) Cererea debitorului va trebui să fie însoţită de următoarele acte: a) bilanţul certificat de către administrator şi cenzor (auditor).3. De asemenea. Lumina Lex. cât şi de prematuritate. 4. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile. Aceleaşi prevederi se aplică în mod corespunzător cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. nu va putea modifica data apariţiei stării de insolvenţă.3. Astfel. 72 . b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului. spre deosebire de dreptul francez. sau este introdusă de creditori. prematuritatea sau reaua-credinţă a debitorului etc. scadente sau nescadente. Ed.3 Comentarii la art. după cum rezultă din textul acestui articol. ediţia a V-a completată şi actualizată. atunci când cererea este făcută de societate ca persoană juridică.

infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. în termen de 10 zile. Debitorul nu va omite cu bună-ştiinţă furnizarea unor date importante cu privire la bunurile mobile din patrimoniul său şi care ar fi de natură a afecta în orice mod dreptul de 73 . după caz. (2) lit. respectiv înainte ca debitorul să fi reuşit închiderea situaţiilor financiare ale lunii precedente. împreună cu balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii şi cu copii de pe registrele contabile curente. el va putea înregistra acea informaţie la tribunal. a averii. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. indicând numărul de inventar al acestora. în termen de maximum 10 zile de la înregistrare. Comentarii generale Neanexarea. 1 alin. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. Art.21/1996 şi că administratorii. k) o declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat. 28 Toate documentele menţionate în cuprinsul acestui articol vor fi depuse de debitor la tribunal. oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social. persoane juridice. conform unui plan. În cazul în care cererea introductivă este înregistrată la tribunal în prima parte a lunii.21/1996. de către debitor. delapidare. (1) are drept consecinţă deschiderea procedurii simplificate. mărturie mincinoasă. la cererea de deschidere a procedurii. dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. 4. a) . (2). în copii certificate de reprezentantul legal al debitorului şi purtând ştampila societăţii.2. care în ultimii 5 ani precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii au mai fost supuşi unei astfel de proceduri. înşelăciune. a asociaţilor cu răspundere nelimitată. Debitoarea nu va anexa cererii introductive orice bilanţ contabil. în tot sau în parte. (1) lit.3. cererea sa va fi considerată ca declaraţie a debitorului privind existenţa stării de insolvenţă. 30 Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii. caz în care judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de intrare în procedură simplificată conform art. 28 alin. pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită. Vor fi menţionate eventualele sarcini şi modalităţi de care sunt afectate bunurile debitorului. c) sau d).un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise . se prezumă că debitorul este de acord cu iniţierea procedurii simplificate.e) o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie. f) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii. l) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau. faliment sau de reorganizare. Debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile mobile aflate în patrimoniul său la data formulării cererii introductive privind deschiderea procedurii insolvenţei. în dosarul constituit pentru soluţionarea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. . abuz de încredere.1 Comentarii la art. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. i) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii. h) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată. Bunurile imobile se identificată prin datele din registrele de publicitate imobiliară. a documentelor prevăzute de art. în vederea stingerii datoriilor sale. gestiune frauduloasă. ci numai bilanţul contabil certificat de către administratorul judiciar şi cenzor (auditor). Debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile imobile aflate în patrimoniul său la data formulării cererii introductive privind deschiderea procedurii insolvenţei. la cererea introductivă va fi anexată balanţa de verificare pe luna anterioară. din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. după caz. dacă nu o va face.f) şi h). în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. (2) Dacă debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. j) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori.

nu au fost închise până la momentul respectiv. după caz. se va include lista activităţilor curente desfăşurate şi modul de finanţare a cheltuielilor ataşate acelor activităţi. creanţe reprezentând penalităţi câştigate în instanţă împotriva debitorului). debitorului îi revine obligaţia de a prezenta un plan de afaceri. bunuri deţinute cu titlu de închiriere). bazat pe activitatea sa curentă. respectiv numele şi prenumele/denumirea. acesta va trebui să indice succint modalităţile prin care apreciază că scopul său poate fi adus la îndeplinire. În ceea ce priveşte activităţile curente pe care intenţionează să le desfăşoare. debitorul va anexa o listă a membrilor grupului de interes economic sau. În cazul în care. În premisele planului de afaceri anexat. persoana de contact. Debitorul va depune diligenţe inclusiv pentru a prezenta instanţei un certificat eliberat de oficiul registrul comerţului care să confirme structura declarată de debitoare. Debitorul va indica toate datele de identificare ale acestora. privind perspectivele de reorganizare ale debitorului. Debitorul nu va omite cu bună-ştiinţă menţionarea unor creditori ale căror creanţe. pentru a se evita abuzurile ulterioare din partea unor creditori. Debitorul va prezenta lista completă a creditorilor. efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora. Debitorul va include în această listă conturile bancare operaţionale la data formulării cererii introductive. bunuri care. Un element important în aprecierea caracterului cert al creanţei este reprezentat de confirmarea soldurilor de către furnizori în cadrul procedurii de inventariere anuală. mai ales atunci când valoarea creanţelor de încasat este semnificativă în raport de pasivul neacoperit. Debitorul va prezenta lista completă a plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate în perioada “suspectă” de 120 de zile anterior înregistrării cererii introductive. 74 .proprietate al debitorului asupra acestora (de exemplu. 6 din lege. cum sunt cele menţionate în art. asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente. din care să reiasă că nu va prejudicia interesele creditorilor existenţi. dar şi alte măsuri adecvate pentru realizarea unui plan de reorganizare. cum ar fi: continuarea activităţilor contractate conform obiectului principal de activitate. 95 alin. 14 din lege. în sensul art. Comerciantul persoană fizică va face menţiune atât despre bunurile şi conturile bancare prin care îşi exercită comerţul. deşi nu mai sunt operaţionale în mod curent. în cursul normal al comerţului său. pe cel puţin 6 luni. deşi se găsesc în custodia debitorului. deşi nu sunt înregistrate în contabilitatea debitorului. prin declaraţia întocmită conform prevederilor art. adresa/sediul social. existenţa unor stocuri de marfă în curs de expirare. dar şi conturile care. debitorul va trebui să indice în principal sursele de provenienţă ale resurselor financiare pentru susţinerea realizării planului. 80 din lege. cât şi despre cele proprii. cum ar fi. eventuale executări silite iniţiate de creditorii garantaţi în mod individual înainte de înregistrarea cererii introductive. debitorul optează pentru reorganizarea activităţii. în condiţiile în care este constatat prin hotărâri judecătoreşti irevocabile (de exemplu. În cazul debitorului grup de interes economic. în principal. activităţile curente reprezintă actele de comerţ şi operaţiuni financiare efectuate de debitor în perioada de observaţie. 3 pct. Debitorul trebuie să informeze din timp asupra operaţiunilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare. Debitorul va prezenta şi lista clienţilor neîncasaţi. 28 lit. Debitorul va indica atât conturile deschise în România. 59. cele cuprinse în art. în perioada de observaţie. În acest sens. În categoria “transferurilor patrimoniale” vor fi incluse. Conform art. a asociaţilor cu răspundere nelimitată din cadrul societăţilor comerciale care îmbracă formele menţionate mai sus. dar fără a fi limitate la acestea: (a) continuarea activităţilor contractate conform obiectului de activitate (b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora (c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente Debitorul va prezenta lista completă a activităţilor pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie. h). precum şi vechimea acelor creanţe şi eventualele litigii aferente. au caracter cert ce nu poate fi contestat. după caz. Declaraţia privind modalităţile pe care debitorul le are în vedere pentru reorganizarea activităţii este menită a da administratorului judiciar posibilitatea unei analize judicioase. societate în nume colectiv sau societate în comandită. cât şi cele deschise în străinătate. acesta nu deţine un drept de proprietate asupra acestora sau. astfel cum aceştia figurează în evidenţele contabile ale debitorului la data formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.

În condiţiile în care reprezentantul debitorului nu poate declara pe proprie răspundere decât cu privire la fapta proprie şi la fapta debitorului pe care îl reprezintă. 28 75 . Acest document va fi prezentat în copie certificată de debitor pentru conformitate cu originalul. declaraţia privind fapta celorlalţi administratori.2 Comentarii la art. 134 nu are drept efect considerarea faptului că debitorul ar fi beneficiat de efectele procedurii şi pe cale de consecinţă acestuia nu i se aplică restricţia menţionată în cuprinsul prezentului articol. şi va trebui să cuprindă menţiuni referitoare la absenţa unei condamnări definitive pentru infracţiunile menţionate. certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. k). 28 lit. 30 Conform acestui articol. directorilor şi asociaţilor debitorului. 28 Notificarea debitorului în temeiul art. Cu toate acestea. respectând aceleaşi cerinţe de formă (înscris autentificat de notar sau certificat de avocat).3.2. în forma specificată de lege (înscris autentificat sau certificat de notar). alternativ cu prezentarea unui certificat care să confirme acest lucru. Prin urmare. În cazul în care reprezentantul legal al debitoarei nu deţine nici un fel de informaţii referitoare la eventuale condamnări ale acestor persoane. în intervalul de 5 ani de la cererea precedentă. Textul legal menţionat se referă la reorganizare în toate formele sale . un astfel de debitor are dreptul să introducă.3 F0003 F0008 Formulare recomandate Formular pentru depunerea documentelor prevăzute de art.fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului. j). 28 lit. Dacă cererea a fost acceptată şi debitorul a parcurs cu succes procedura de reorganizare credem că termenul se calculează de la data admiterii cererii de deschidere a procedurii anterioare. În cazul în care cererea de deschidere a procedurii insolvenţei este introdusă de către un creditor. cât şi a administratorilor. închiderea procedurii insolvenţei în baza art. nu au acces la procedura de reorganizare judiciară debitorii care în ultimii 5 ani precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii au mai făcut obiectul procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei.Declaraţia debitorului menţionată la art. doar o cerere de declanşare a procedurii falimentului.2. Se consideră că una din raţiunile interdicţiei ar consta în descurajarea debitorului a apela la remediul Legii privind procedura insolvenţei printr-un demers de concurenţă neloială faţă de mediul de afaceri. acestea vor putea fi chemate să prezinte câte o declaraţie personală în acest sens. indiferent dacă cererea introductivă a fost înaintată de către debitor ori de către creditor. În ceea ce priveşte declaraţia pe proprie răspundere menţionată la art. nemaiputând beneficia de facilităţile oferite de parcurgerea procedurii reorganizării. fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare. directori/asociaţi va trebui făcută sub rezerva certificării numai a informaţiilor despre care are cunoştinţă la data semnării declaraţiei. aceasta este întocmită de reprezentantul legal al debitorului. dacă este cazul. Debitorul va anexa cererii introductive. 35 privind depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art. ca un mijloc de presiune asupra debitorului care a întârziat plăţile. eliberat de registrul societăţilor agricole sau de oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social al debitorului. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. dreptul debitorului de a beneficia de procedura reorganizării judiciare nu este afectat. atât a debitorului. 4. 4. trebuie să îmbrace forma înscrisului autentic sau a înscrisului certificat de un avocat.3. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de lege. fiind pe cale de consecinţă respinsă. într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererii introductive.

o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor.4 4.1 Art.000 lei. (4) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar. (4) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă. Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea. Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat şi i-a fost admisă. celelalte eventuale dosare aflate pe rol. poate introduce o cerere introductivă în care va preciza: a) cuantumul şi temeiul creanţei. procedura generală. (3) Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor. fie să recunoască existenţa stării de insolvenţă. în termen de 15 zile. tribunalul va verifica. 33 (1) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei. d) declaraţie privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului. de 6 salarii medii pe economie. inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic. de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor. o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelul definitiv al creanţelor contra debitorului şi care are dreptul de a participa şi vota în adunarea creditorilor. c) existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor sale. Dacă cererea va fi respinsă. 3 Cererea creditorilor Creditorul îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii 6. pentru a putea fi introdusă cererea creditorului.4. judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze. judecătorul-sindic va comunica cererea. la o bancă. Au calitatea de creditor. vor fi conexate la acelaşi dosar. Art. (3) La cererea debitorului. va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 12 Valoare prag reprezintă cuantumul minim al creanţei. printr-o sentinţă. situaţie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditori deţinând împreună sau separat minim 20% din valoarea masei credale şi numai 76 . el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară. 8. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. în total sau în parte. în mod expres. Prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă. cu acelaşi obiect. de a fi informat sau notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. fără a depune personal declaraţiile de creanţă. din oficiu. debitorului. 7. în condiţiile prezentei legi. cel puţin la nivel de principiu. îi va respinge contestaţia şi va deschide. (2) În termen de 10 zile de la primirea copiei. Art. salariaţii debitorului. modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare. de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului.4. Acesta este de 10. la data înregistrării existenţa dosarului pe rol. Prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat. debitorul trebuie fie să conteste. cererea introductivă va fi respinsă. Dacă debitorul contestă starea de insolvenţă iar contestaţia sa este ulterior respinsă. dacă cererea lor va fi admisă. lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. iar pentru salariaţi. caz în care va trebui să precizeze. instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului. în copie. b) existenţa unei garanţii reale constituite de către debitor sau instituite potrivit legii. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii prag prevăzută de prezenta lege. 31 (1) Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă.

31 Neplata la scadenţă a datoriei.. rezultă că acesta se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. În cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti care să ateste obligaţiile părţilor. nici în privinţa existenţei lor.3 Comentarii la art. avize de expediţie. Cererea de conciliere directă prevăzută de art. facturi fiscale acceptate de debitor. în sensul existenţei sale neîndoielnice şi a cuantumului cert (având expunere monetară). 1 alin. indiferent de natura acesteia (comercială sau necomercială). 720 din Codul de procedură civilă nu este necesară în cazul cererii creditorului privind deschiderea procedurii insolvenţei. Comentarii generale Creditorul nu va utiliza procedurile prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei pentru a obliga debitorul să procedeze la achitarea cu prioritate a creanţei sale. 4. 6 Textul acestui articol stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească creanţa deţinută de creditor asupra averii debitorului pentru ca cererea privind deschiderea procedurii insolvenţei să poată fi admisă.1.1 Comentarii la art.3 pct. împlinirea acestui termen dă naştere prezumţiei de insolvenţă şi permite creditorului să constate această situaţie şi să înregistreze la tribunal cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii. făcută până la data pronunţării sentinţei.1. (6) Dacă debitorul nu contestă în termenul prevăzut la alin.4. fiind vorba de o stare de fapt a patrimoniului debitorului. cât şi prin înscris sub semnătură privată (de ex. În caz contrar. (7) Prin sentinţa de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului.4. contract bancar de credit). Creanţa trebuie să fie certă. (2). (1) şi respectiv art.12. nu mai este necesară depunerea restului înscrisurilor “primare” în baza cărora această sentinţă a fost pronunţată. bilet la ordin/cec/cambie învestite cu formulă executorie.4. evitând astfel formalităţile costisitoare ale executării silite individuale.2 Comentarii la art. Efectuarea unor plăţi modice. faţă de creditorul reclamant sau faţă de alţi creditori nu este de natură a înlătura această prezumţie. titlu executoriu emis de organele fiscale). o eventuală sentinţă definitivă trebuie analizată coroborat cu restul elementelor din probaţiune. (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă. să efectueze notificările prevăzute de art. după caz. 61.1. 77 . Dovada se face cu orice mijloc de probă. declanşează automat curgerea termenului de 30 de zile calendaristice. dacă aceasta este irevocabilă. Însă neplata trebuie să constituie rezultatul incapacităţii debitorului de a plăti datoria cu sumele de bani disponibile. decât în cazul în care acest element este coroborat cu altele de natură a conduce la concluzia că debitorul nu se află în stare de insolvenţă. 3 pct. dar şi orice alte înscrisuri necontestate de debitor. (2) că ar fi în stare de insolvenţă şi îşi exprimă intenţia de a-şi reorganiza activitatea.).dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan până la termenul stabilit la art. 4. nesemnificative. judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate. 4. Dovada caracterului cert al creanţei se poate face atât prin titlu executoriu (hotărâre judecătorească. procese-verbale de predare-primire a mărfii etc. nici în ceea ce priveşte cuantumul acestora (contracte comerciale. judecătorul-sindic va da o sentinţă de deschidere a procedurii generale. respinge cererea creditorilor care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. lichidă şi exigibilă (asupra cărora se pot ridica pretenţii) şi să se încadreze în valoarea pragului stabilit de art. În cazul în care din declaraţia debitorului. 59 alin. 33 Termenul de contestaţie de 10 zile este un termen procedural şi se calculează pe zile libere. 60 alin.

M. societăţile de asigurări. evitând îngreunarea situaţiei creditorului prin obligarea la blocarea unor fonduri însemnate. organismele de plasament colectiv.5. dispunându-se deschiderea procedurii insolvenţei. b) încălcarea oricărei condiţii sau restricţii prevăzute în autorizaţia de funcţionare.V.4. acest termen de contestaţie nu este susceptibil de repunere în termen. În situaţia constatării unor disfuncţionalităţi majore. Cuantumul cauţiunii poate fi stabilit la cel mult 10% din valoarea creanţelor (cuantum stabilit prin raportare la nivelul cauţiunii din Codul de procedură civilă).33. Bune practici: Plata cauţiunii este menită a preveni abuzurile din partea creditorilor. 4.1. el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.N.N.V. Decizia privind instituirea administrării speciale va fi publicată în Buletinul C. c) administrarea necorespunzătoare a instrumentelor financiare şi fondurilor aparţinând investitorilor. Cauţiunea va fi restituită creditorului deponent în cazul respingerii contestaţiei debitorului. care ar putea utiliza procedura insolvenţei ca un mijloc de presiune pentru a obţine recuperarea cu prioritate a creanţelor.N. În termen de maximum 60 de zile de la numire. Dacă debitorul formulează contestaţie. va putea solicita dizolvarea consiliului de administraţie al entităţilor autorizate. numită de C. 35 Alte cereri Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 4.4 F0002 F0009 Formulare recomandate Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor Formular pentru depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art. Administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administraţie al entităţii autorizate supuse regimului de administrare specială şi stabileşte măsuri pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul investitorilor şi al altor creditori. un raport scris cu privire la situaţia financiară a entităţii autorizate şi anexează 78 . C.Sancţiunea nerespectării acestui termen este respingerea contestaţiei ca tardivă. precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare. administrarea specială va fi realizată de o persoană fizică sau juridică specializată. şi în 2 cotidiane de difuzare naţională. Judecătorulsindic va indica şi banca la care trebuie depusă suma de bani cu titlu de cauţiune. însă judecătorul-sindic este chemat să aprecieze nivelul acesteia în raport cu proporţiile cazului şi cu riscurile anticipate. în condiţiile art. 265 din acest act normativ. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital (Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 29 iunie 2004). 28 coroborat cu art. directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinovaţi de: a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de C. C.V.M.V. Conform art.M. în condiţiile în care acesta suferise deja un prejudiciu prin neîncasarea la scadenţă a creanţei. În lipsa unei cereri justificate a debitorului.1 Conform Legii nr. care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune în pericol buna funcţionare a pieţei de capital..V.5 4.M.M. administratorul special prezintă C.V. ci unul de decădere.M. alte instituţii financiare autorizate şi reglementate.N. Debitorul depune contestaţia la instanţa care este competentă să soluţioneze cererea introductivă şi care i-a comunicat copie după cererea creditorului. precum instituţiile de credit. societăţile de administrare a investiţiilor. Precizare privind data de la care curge termenul de 15 zile pentru depunerea cauţiunii .N. în condiţiile în care nu este un termen de prescripţie extinctivă. fondurile de pensii. judecătorul-sindic nu va putea obliga creditorii din oficiu la plata unei cauţiuni. instituie măsuri de administrare specială în situaţia în care constată că o entitate autorizată se află în situaţia de a deveni insolvabilă sau în situaţia în care oricare dintre administratorii judiciari. societăţile de servicii de investiţii financiare. prin entităţi autorizate se înţeleg acele entităţi care sunt autorizate să opereze pe pieţe financiare.N.de la pronunţarea/comunicarea măsurii luate de către judecătorul-sindic. însă contestaţia este respinsă ulterior. În sensul acestei legi.

conform reglementărilor C. după o perioadă de 5 ani. b) retragerea autorizaţiei entităţii reglementate.2. care implică aplicarea unor reglementări emise de C. Partea I.V. 297/2004. 863 din 26 septembrie 2005) prevede: „Organul de executare este obligat ca pentru creanţele fiscale datorate de comercianţi..N.M. În cazul iniţierii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului nu este necesară întrunirea condiţiilor prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei Instanţa competentă să soluţioneze cererea C.N. (4). În absenţa unor dispoziţii speciale derogatorii de la dreptul comun.V.M. în scris şi/sau prin presă. C.V. Eventualele sume rămase vor fi virate la bugetul de stat. aflată în una dintre următoarele situaţii: a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilităţile băneşti proprii.5. În situaţia în care nu sunt îndeplinite aceste cerinţe.M. ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară a entităţii autorizate aflate în administrare specială. Desemnarea lichidatorului de către tribunal se va face cu acordul C.M. C.6 Formulare recomandate Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor Criterii pentru aprobarea/respingerea cererii introductive Art.V. 92/2003 a fost republicată în Monitorul Oficial al României. tribunalul.N.1 F0009 4. lunar.N. asupra prelungirii activităţii administratorului special.5..V.M. constată.M. situaţia recuperării creanţelor. 4.N.N. În cazul în care C.documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor. 4. Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final. având la dispoziţie fie posibilitatea iniţierii procedurii lichidării administrative. cooperative de consum ori cooperative meşteşugăreşti sau persoane fizice să ceară instanţelor judecătoreşti competente începerea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.V.V. că entităţile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în cerinţele de supraveghere prudenţială. pe baza raportului administratorului special.M.” Cererile organelor fiscale privind începerea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului se vor înainta instanţelor judecătoreşti şi sunt scutite de consemnarea vreunei cauţiuni. evaluarea situaţiei financiare a respectivei entităţi autorizate. societăţi comerciale. în sensul că entităţile autorizate nu s-au redresat.N. va decide.V.N. Hotărârea va fi comunicată.2 Ministerul Finanţelor Publice Articolul 172 din Codul de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr.V. autorizaţia de funcţionare a entităţii reglementate va fi retrasă.N. pe o perioadă limitată. În înţelesul Legii nr. în condiţiile legii.V.M. măsurile de administrare specială vor înceta.N. În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special. Legea privind procedura insolvenţei se va aplica cererilor privind deschiderea procedurii insolvenţei formulate de organele fiscale de executare. În urma unei cereri a judecătorului-sindic.M. oficiului registrului comerţului.N. costul menţinerii activelor şi situaţia lichidării debitelor. (5) şi (6) 79 . în calitatea sa de autoritate de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital. dacă este cazul. În situaţia prelungirii activităţii.V. C. judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere şi opinia C. nu decide asupra prelungirii activităţii administratorului special. iar C. de iniţiere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului entităţilor autorizate este tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul respectivei entităţi. C. fie sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.M. administratorul special va prezenta. în conformitate cu prezenta lege şi reglementările C. tribunalul va da o hotărâre de închidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.V. nr. când toate fondurile sau bunurile din averea entităţii autorizate aflate în faliment au fost distribuite şi fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului.M. 33 alin.. insolvabilitatea reprezintă acea stare a entităţii autorizate.M. În îndeplinirea atribuţiilor lor. tuturor creditorilor debitorului. şi lichidatorului..N. în cel puţin 2 cotidiane de circulaţie naţională.

şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan în termenul prevăzut de art. 3 pct. 6 ţi pct. îi va respinge contestaţia şi va deschide. Admiterea cererii creditorului concomitent cu respingerea contestaţiei debitorului. 6 coroborat cu art.1 80 . 33 În baza prevederilor art. judecătorul-sindic va da o sentinţă de deschidere a procedurii generale. 386 din Jurisprudenţă 3.2003) vezi pg.) vezi pg. nu poate fi acceptată atâta timp cât pe calea executării silite s-a constatat că debitoarea nu deţine lichidităţi. 5. necontestată de debitor. iar creditorul este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii generale.12. prin care insolvabilitatea este motivată de existenţa unui profit. (Tribunalul Bacău.12 din lege nu sunt îndeplinite. se află într-una dintre situaţiile menţionate în art. Sentinţa nr. făcută până la data pronunţării sentinţei. 398 din Jurisprudenţă 4. Respingerea cererii creditorului. situaţie în care judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate. 4.(4) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă. Debitorul nu poate invoca. atunci când debitorul dovedeşte faptul că nu este în stare de insolvenţă. (2) din lege sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii.12 din lege sunt îndeplinite. 140/S din 11. necontestată de debitor. respectiv creditorul este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. 31 coroborate cu art. Admiterea cererii creditorului concomitent cu respingerea contestaţiei debitorului. 6. 60 alin. nu este considerată ca fiind certă şi nu poate constitui temei pentru deschiderea procedurii insolvenţei. astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. (Tribunalul Brăila. 33. rezultă că acesta se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art.2003.1. 6 şi pct. 386 din Jurisprudenţă 4.Sentinţa nr. 1 alin. 3. situaţie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deţinând împreună sau separat minim 20% din valoarea masei credale. 31 coroborate cu art. 59 alin. 2. care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.08. (1). Respingerea cererii creditorului şi admiterea concomitentă a contestaţiei debitorului.10. (Tribunalul Cluj . 720 Cod de procedură civilă nu poate fi reţinută.10. (Tribunalul Cluj . 33 din Legea privind procedura insolvenţei. În cazul în care din declaraţia debitorului. 4467/C din 16. Comentarii la art. Respingerea cererii creditorului pentru nedepunerea cauţiunii. iar creditorul reclamant nu este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.Sentinţa nr. printr-o sentinţă. (2) că ar fi în stare de insolvenţă şi îşi exprimă intenţia de a-şi reorganiza activitatea. Admiterea cererii creditorului. excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de o cerere anterioară introdusă de acelaşi creditor şi respinsă pentru neplata cauţiunii prevăzute de art. atunci când constată că debitorul este în stare de insolvenţă. Sentinţa nr. atunci când constată că cerinţele prevăzute de art. respectiv art. 1 alin. 3 pct. Creanţa invocată de creditor în cererea de deschidere a procedurii. (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă. dacă judecătorul-sindic stabileşte că cerinţele prevăzute de art. pentru că procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei nu impune această condiţie. procedura generală.2003) vezi pg. 389 din Jurisprudenţă 2.2003. 4711/C din 30. respinge cererea creditorilor. Jurispudenţă 1. (2). judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate. bunuri mobile sau imobile care să acopere datoria faţă de creditor. prin contestaţia formulată împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. Contestaţia debitoarei la deschiderea procedurii de insolvenţă.6.) vezi pg. excepţia neîndeplinirii 1 procedurii concilierii prealabile prevăzute de art. 31 din Legea privind procedura insolvenţei. 3 pct. De asemenea. 2131 din 18. atunci când constată că debitorul este în stare de insolvenţă. (6) Dacă debitorul nu contestă în termenul prevăzut la alin. constatată prin facturi fiscale neacceptate de către debitoare şi fără alte documente din care să rezulte recunoaşterea creanţei de către debitor. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii. Creanţa pretinsă de creditor nu este exigibilă dacă s-a dispus suspendarea titlului executoriu datorită introducerii unei contestaţii în anulare. judecătorul-sindic poate pronunţa următoarele hotărâri: 1.

respinge cererea creditorilor. judecătorulsindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale. rezultă că acesta se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. Dacă debitorul contestă starea de insolvenţă iar contestaţia sa este ulterior respinsă. Creditorul care se opune poate invoca numai neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. Art. cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. 94 alin. (2) În termen de 10 zile de la primirea copiei. debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. dacă cererea lor va fi admisă. a) . 32 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. (1) lit. îi va respinge contestaţia şi va deschide. 28 alin. Nu poate fi utilizat direct recursul. Cauţiunea va fi restituită creditorilor. 61. judecătorul-sindic va da o sentinţă de deschidere a procedurii generale. Comentarii generale: Opoziţia este calea de atac prealabilă şi obligatorie. fie să recunoască existenţa stării de insolvenţă. judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze. 33 (1) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei. 35 În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 28 alin. în copie. iar dacă prin declaraţia făcută conform art. 27 alin. să efectueze notificările prevăzute de art. (1). (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă. dar termenul curge faţă de toţi creditorii de la publicarea notificării în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 28 alin. 33 alin. o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. (6) Dacă debitorul nu contestă în termenul prevăzut la alin. care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. situaţie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditori deţinând împreună sau separat minim 20% din valoarea masei credale. debitorul trebuie fie să conteste. judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate. În cazul în care din declaraţia debitorului. sau se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. Dacă cererea va fi respinsă. cererea introductivă va fi respinsă. Debitorul care recunoaşte starea de insolvenţă poate să depună un plan de reorganizare în condiţiile art. printr-o sentinţă. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan până la termenul stabilit la art. în termen de 15 zile. ci şi de cei care nu au fost notificaţi. 27. făcută până la data pronunţării sentinţei. (1) lit. (2). judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului. debitorului. la o bancă.1 Efectele deschiderii procedurii Hotărârea de deschidere a procedurii şi opoziţia creditorilor Art. (7) Prin sentinţa de deschidere a procedurii. 27. (1) lit. 28 şi 30. (2). (2) că ar fi în stare de insolvenţă şi îşi exprimă intenţia de a-şi reorganiza activitatea. 1 alin. (4). procedura generală. judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. (2). (1) şi respectiv art. (4) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă. a). Art. (4) sau (6). după caz. Exemple: prematuritatea şi reaua-credinţă prevăzute de art. 1 alin.5 5. 60 alin.f) şi h) la termenele prevăzute la art. Opoziţia poate fi înregistrată nu numai de creditorii notificaţi. h) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute de art. Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea. 28 alin. judecătorul-sindic va comunica cererea. potrivit art. (3) La cererea debitorului. el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară. 59 alin. 81 .

şi nu recursul. Recursul creditorului este inadmisibil dacă recurentul nu a înregistrat opoziţie prealabilă. 107. d) sentinţa de soluţionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe. 1190 din 3 septembrie 2002. Citarea părţilor se face prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. 122 alin. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel.1. 61 alin.2 F0004 Modele recomandate Încheierea de deschidere a procedurii generale/ simplificate de insolvenţă la cererea debitorului Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorului necontestată de debitor Sentinţa de deschidere a procedurii creditorului contestată de debitor Formulare recomandate Formular general pentru contestaţie Recursul împotriva Hotărârii de deschidere a procedurii de insolvenţă Recursul debitorului insolevenţei la cererea F0005 F0006 5. 33 alin. p. de competenţa curţii de apel. în baza art.2 5. 2003) 5. (Curtea de Apel Cluj . (5) Prevederile alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă. dacă legea nu prevede altfel. de competenţa judecătorului-sindic. Decizia nr. B.1. c) sentinţa prin care se decide intrarea în faliment. 848 din 16 martie 2004) vezi pg.1. 300 alin. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii. 8 (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. în copie certificată.Decizia nr. Calea de atac împotriva încheierii de deschidere a procedurii la cererea debitorului este opoziţia. (3).1 Comentarii la art. (3) Recursul va fi judecat de completele specializate. 391 din Jurisprudenţă 2. b) sentinţa prin care se decide intrarea în procedura simplificată.3 F0059 5. (4) Prin derogare de la prevederile art.J.1. În vederea soluţionării recursului. 11. (1)).1 Art.2.1. în copie certificată de grefierul-şef al tribunalului. (Curtea de Apel Cluj . În cazul în care instanţa de recurs consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond va pune în vedere părţilor interesate să le depună.1. Jurisprudenţă 1. numai actele care interesează soluţionarea căii de atac. făcută în temeiul art. (4). Lumina Lex. 2002. selectate de judecătorul-sindic. cu modificările şi completările ulterioare.Secţia comercială. hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs. făcută în temeiul art. Îndată ce procedura este declarată deschisă administratorul judiciar trebuie să se asigure că nici un partener de afaceri al debitorului nu intră sau rămâne cu acesta în relaţii de afaceri fără a fi avertizat de faptul că debitorul a devenit subiect al procedurii de insolvenţă. 394.5. 33 Notificarea constituie o atribuţie a administratorului judiciar (art. 82 . pronunţată în condiţiile art. se trimit la curtea de apel. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic: a) sentinţa de respingere a contestaţiei debitorului.

unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. creditorii se opun deschiderii procedurii. 302 – recursul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. 61. 302 – cererea de recurs va cuprinde. care pot refuza livrarea de marfă. la cererea debitorului sau a creditorilor. deodată. sub sancţiunea nulităţii. o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar. după caz. lichidatorului să efectueze notificările prevăzute de art. în termen de 10 zile. b) indicarea hotărârii care se atacă. Plata creditorului declanşator în faza de recurs nu are drept consecinţă admiterea recursului în cazul în care. efectuarea de plăţi. la jumătate din valoarea taxei judiciare de timbru achitată în primă instanţă. cât şi aspecte de fond. următoarele menţiuni: a) numele. inexistenţa stării de insolvenţă etc. În cazul în care. Dacă recurentul locuieşte în străinătate. Admiţând opoziţia. sau obţinerea de finanţări). debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii. numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice. art. Termenul pentru depunerea motivelor se socoteşte de la comunicarea hotărârii.2. c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau. după caz. până la momentul soluţionării recursului. codul unic de înregistrare sau. după caz. toate opoziţiile. 303 – recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înlăuntrul termenului de recurs. după caz. instanţa de recurs va soluţiona de urgenţă această cerere.2 Recursul creditorilor Art. judecătorul-sindic va putea păstra deschisă procedura insolvenţei. Reaua-credinţă a debitorului trebuie dovedită de creditorul care se opune la deschiderea procedurii insolvenţei. nu va putea modifica data apariţiei stării de insolvenţă. 8 În cazul în care debitorul formulează recurs împotriva hotărârii judecătorului-sindic privind deschiderea procedurii insolvenţei şi cere deopotrivă suspendarea executării acestei hotărâri. cu consecinţa calificării cererii debitorului de deschidere a procedurii ca fiind prematură. faptul că debitorul este obligat să înscrie menţiunea „în insolvenţă” pe toate documentele care emană de la societate are un impact deosebit în activitatea comercială. menţiunea că motivele se vor depune printr-un memoriu separat. sub sancţiunea nulităţii. 5. sau va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii. a admis cererea creditorului. în condiţiile în care consecinţele aplicării hotărârii pentru un debitor a cărui activitate este în curs de derulare poate produce consecinţe deosebit de grave (de exemplu. d) semnătura. lichid sau exigibil al creanţei. în termen de 15 zile de la notificare. 83 . domiciliul sau reşedinţa părţilor ori. susţinute şi prin contestaţia formulată. Prin recursul formulat. vechimea creanţei. pentru persoanele juridice. chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte.1. printr-o sentinţă. asupra cocontractanţilor. 1 art. Cererea de recurs va respecta cerinţele de formă prevăzute de Codul de procedură civilă: art. debitorul va putea invoca atât aspecte precum imposibilitatea de a-şi formula apărarea în faţa instanţei de fond datorită îndeplinirii necorespunzătoare a procedurii de citare. 5. există şi alţi creditori care au intervenit în procedură şi care au invocat pretenţii faţă de debitor. (2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul va dispune administratorului judiciar sau. Deschiderea ulterioară a procedurii. conform prevederilor legale în materie.2. cum sunt cele referitoare la caracterul cert.Comentarii generale Debitorul poate formula recurs împotriva hotărârii privind deschiderea procedurii insolvenţei în cazul în care judecătorul-sindic a respins contestaţia formulată de acesta şi. în urma căreia va soluţiona. Cererea se va timbra. 32 alin.1 Comentarii la art. Soluţia recomandată este respingerea recursului şi trimiterea dosarului spre soluţionare judecătorului sindic în vederea închiderii procedurii. concomitent. denumirea şi sediul lor. codul fiscal şi contul bancar. va arăta şi domiciliul ales în România. precum şi. judecătorul-sindic va ţine.

respingerea cererii debitorului privind deschiderea procedurii insolvenţei. Administratorul judiciar şi/sau lichidatorul va formula cereri de suspendare a acţiunilor existente pe rolul instanţelor de drept comun având ca obiect realizarea creanţelor faţă de averea debitorului. 32 alin. apă. cu excepţia situaţiei în care instanţa a cărei hotărâre este recurată. 5. 5. 84 . de către furnizorii de servicii.nu are dreptul.electricitate. 5.3. servicii telefonice sau altele asemenea . pe fond. gaze naturale. Creanţele acumulate pentru conservarea activelor vor avea poziţia prevăzută de art. în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv potrivit legii. 8 se aplică în mod corespunzător. 38 Orice furnizor de servicii . se justifică.2 F0060 5. să schimbe. în cazul în care. 123 pct. judecătorul-sindic va dispune comunicarea acesteia către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. (modificare a Codului de procedură civilă prin Legea nr. Dispoziţiile art. (2) Creditorul care a formulat opoziţie împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care acesta a admis cererea debitorului şi a dispus deschiderea procedurii insolvenţei poate formula recurs împotriva hotărârii prin care a fost respinsă opoziţia formulată conform art. casarea sentinţei civile pronunţate în primă instanţă de judecătorul-sindic şi. 37 În vederea aplicării prevederilor art.2. b) admiterea recursului creditorului. 36 De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. 38 este menţinerea averii debitorului în starea în care se afla la data deschiderii procedurii.1 Comentarii la art.1 Comentarii la art. 36. după rejudecare. 219/2005). Comentarii generale: Potrivit textului de lege arătat. ca instanţă de recurs împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorulsindic. prin hotărârea de deschidere a procedurii. Art.3 Art. cât şi în reorganizare. casarea sentinţei civile şi rejudecarea cauzei pe fond de către curtea de apel. De aceea este contrară scopului legii sistarea furnizării de utilităţi şi servicii către debitor. interdicţia sistării. 36 – 38 Formulare recomandate Formular general pentru cerere de recursi Suspendarea debitorului tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare împotriva Scopul dispoziţiilor art. menţionând totodată numărul dosarului de administrare a procedurii reorganizării judiciare şi falimentului în cadrul căruia creditorii pot formula eventuale cereri de înscriere a creanţelor lor. economic. c) respingerea recursului debitorului sau al creditorului ca neîntemeiat/nelegal/inadmisibil şi menţinerea sentinţei civile pronunţate de judecătorul-sindic în primă instanţă. va putea pronunţa următoarele hotărâri: a) admiterea recursului debitorului. schimbării ori refuzării.1. Art. a serviciilor către debitor sau către averea sa. tocmai pentru a nu compromite posibilitatea unei viitoare reorganizări. 1.Comentarii generale Curtea de apel. să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. continuarea activităţii debitorului şi anterior votării planului de reorganizare. nu a intrat în cercetarea fondului sau judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată.2. această modificare (cu privire la producerea acestui efect şi în perioada de observaţie) s-a impus pentru a se asigura. se aplică atât în perioada de observaţie. 32 alin.2. (2). în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare.2.

1. iar executarea silită se suspendă. p. (ÎCCJ . 3. efecte şi cu privire la cererile de poprire asupra fondurilor băneşti din contul bancar al debitorului. Suspendarea acţiunilor judiciare sau extrajudiciare în baza art. 123 din lege.J. Suspendarea legală produce. 6 din Legea privind procedura insolvenţei care atribuie întreaga competenţă judecătorului-sindic şi în raport de art. B. vor invoca . Efectul suspendării prevăzut de art. 36 nu se confundă cu suspendarea judecării cauzelor în baza prevederilor art. În cazul în care o societate comercială este supusă concomitent procedurii reglementate de Legea privind procedura insolvenţei şi executării silite de drept comun. 243 pct. (Curtea de Apel Cluj . la dosarul de insolvenţă. iar în România majoritatea băncilor nu fac deosebirea între calitatea de creditor şi cea de depozitar al fondurilor debitorului. prin hotărârea de deschidere a procedurii. 12/2000. trebuie verificate zilnic plăţile efectuate pentru a preîntâmpina acest risc. 242 şi următoarele din Codul de procedură civilă. 36) cât şi art. 42 (actual art. BJ 1990 . 103 din 2 martie 1999. (CSJ . 196) 2. Atât art. 1990 . Dec. 36 din Legea privind procedura insolvenţei şi art. 36). B. închiderea acestora. banca ce ţine contul curent (“colector”) al debitorului trebuie să nu fie o bancă înscrisă în tabelul creanţelor. dacă aceasta este şi creditoare a debitorului. Ca regulă de principiu. 1 şi 3. Decizia nr. solicitându-le acestora deblocarea conturilor. Dacă contul rămâne la aceeaşi bancă. în practica occidentală.restrictiv şi literal -. cu caracter general. p.2003. garanţilor fidejusori sau persoanelor care au garantat prin cauţiune reală executarea obligaţiilor debitorului. 36) nu se aplică acţiunii pentru anularea transferului unui imobil de la o societate comercială la o instituţie de credit în schimbul unor acţiuni ale acesteia (CSJ . 1072 din 19 martie 2002. com. în acest sens. Efectul suspendării nu se produce cu privire la actele de executare silită care au fost finalizate anterior deschiderii procedurii. nr. Jurisprudenţă. Bune practici: Administratorul judiciar va schimba banca la care debitorul are deschis contul principal. 5 din Codul de procedură civilă se vor perima conform art. Cererile de chemare în judecată sau de executare silită cu privire la care operează suspendarea vor fi înregistrate la tribunal.S. nr. totodată. doar prevederile art. deoarece există riscul ca banca să continue să preleveze din contul acesteia sume de bani în contul ratelor de credit restante. 388). se aplică dispoziţiile art. Dec. Decizia nr.Aceleaşi demersuri trebuie efectuate de către administratorul judiciar/lichidator cu celeritate şi în ceea ce priveşte suspendarea actelor de executare silită aflate în curs la data deschiderii procedurii şi care ar permite satisfacerea cu prioritate a unui creditor în detrimentul celorlalţi prin nerespectarea ordinii de prioritate prevăzute la art. 3642 din 12 iunie 2001. p. Drept urmare. precum şi transferarea soldului conturilor deschise la respectivele unităţi bancare în contul lichidării debitorului şi.S. 36) care nu admite excepţii.J. de fond sau de recurs.S. conform art. com. 85 .... 36 din Legea privind procedura insolvenţei. art. Ambele soluţii sunt discutabile în raport de dispoziţiile art. Cererile de chemare în judecată contra debitorului. 45 (actual art. com. administratorul judiciar va adresa. p. 3505 din 8 octombrie 1998. prin ridicarea popririlor instituite asupra acestora de către creditorii societăţii. Notă. Suspendarea nu operează faţă de cererile şi procedurile de executare silită contra codebitorilor. cereri tuturor băncilor la care debitorul are conturi deschise. RDC nr. 39) conţin dispoziţii legale având ca scop menţinerea averii debitorului în starea existentă la deschiderea procedurii. a cărui judecată a fost suspendată. 1999. în motivarea hotărârilor de soluţionare a cererilor/excepţiilor de suspendare. 42 (actual art. 250 alin.Secţia comercială. 453). Buletinul casaţiei 2005. măsura suspendării. 42 (actual art.2003. 2 şi art. p. Efectul suspendării legale şi cu privire la cererea de poprire asupra fondurilor băneşti din contul bancar al debitorului. Decizia nr. Nici în cazul litigiului având ca obiect anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate al debitorului (CSJ . 252 din Codul de procedură civilă. 402 din 3 februarie 2004.Secţia de contencios administrativ. 42 (actual art. în sensul că instanţele. concomitent. 4. 10). Efectul suspendării se produce în temeiul legii şi se constată în fiecare dosar separat de către instanţa sau organul de executare la care se află dosarul şi nu este necesar să fie dispusă. 452). 248 alin.

121 alin. datorită: a) diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă. ori drept de retenţie. a bunului asupra căruia poartă garanţia sau dreptul de retenţie. cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. precum: a) efectuarea de plăţi periodice în favoarea creditorului. determinată de un evaluator conform standardelor internaţionale de evaluare. În ipoteza în care. ca urmare a acumulării dobânzilor. a celorlalte elemente. c) novaţia obligaţiei de garanţie prin constituirea unei garanţii suplimentare.1 Comentarii la art. în cadrul procedurii. respectiv. pentru reducerea capitalului creanţei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintro creanţă cu rang inferior. 5. Comentarii generale: Prevederile textului de lege mai sus arătat reprezintă o limitare a regulii suspendării legale instituite la art. în una dintre următoarele situaţii: A. A ale acestui text de lege.118 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute de art. respectiv a titularilor de creanţe garantate cu ipotecă. B. 116 . pe parcursul procedurii. stabilirea ordinii garanţiilor (dacă bunul este grevat de mai multe sarcini succesive). 36 cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată. b). dacă administratorul judiciar/debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite a oferi o protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului. în ipoteza în care aceştia îşi exercită dreptul de urmărire individuală a bunurilor şi primesc acest acord. reale sau personale. c) lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. 1. la votul în Comitetul creditorilor ei ar trebui să se abţină de la vot. atunci când nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei. (3) Reclamantul într-o cerere de ridicare a suspendării trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. valoarea bunurilor rămase nu se diminuează. rămânând debitorului/administratorului sau altei părţi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi. majorărilor şi penalităţilor de orice fel şi. judecătorul-sindic va trebui să îi dispună administratorului judiciar să analizeze dovezile aduse în probaţiune de către reclamant. A. atunci când valoarea obiectului garanţiei. în favoarea anumitor creditori.5. 36 din lege. respectiv: valabilitatea creanţei şi a garanţiilor constituite asupra bunurilor debitorului. 39. dacă sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. a) obiectul garanţiei nu prezintă o importanţă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare propus.4 Art. (1) lit. pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior.4. (1) lit. B judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor. respectiv. este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi părţilor de creanţe garantate cu acel obiect. de orice fel. majorărilor şi penalităţilor de orice fel la o creanţă garantată cu rang superior. poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării menţionate la art. (1) pct. iar prin desprinderea şi vânzarea lui separată. 39 Cererea de valorificare imediată a obiectului garanţiei (1) Creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipotecă. (1) lit. unul dintre creditorii deţinând o creanţă garantată formulează una sau mai multe cereri de ridicare a suspendării legale. 86 . pentru satisfacerea dobânzilor.1. Având în vedere alternativa conferită creditorilor deţinând creanţe garantate cu ipotecă (…). ori prin substituirea obiectului garanţiei cu un alt obiect. în baza prevederilor mai sus arătate. gaj sau altă garanţie reală mobiliară. 39 Evaluarea bunului care constituie obiectul garanţiei se va efectua în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare. de orice fel. în condiţiile textului art. gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie. b) diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior. b) efectuarea de plăţi periodice în favoarea creditorului. (2) În cazurile prevăzute la alin. b) obiectul garanţiei face parte dintr-un ansamblu funcţional.

administratorul va verifica dacă soluţiile propuse de debitor sunt realiste. 1322. 121 alin. în măsura în care nu aduce atingere drepturilor legitime ale altor creditori.5. vânzarea sa nu poate avea loc. nu la cea care mulţumeşte numai pe creditorul garantat (valoarea creanţei acestuia). Codul civil şi jurisprudenţa recunosc acest drept: vânzătorului care nu a primit preţul (art. Din aceste cazuri particulare s-a desprins principiul conform căruia dreptul de retenţie există în favoarea oricărui deţinător al lucrului care posedă faţă de debitor o creanţă. Având în vedere caracterul concursual al procedurii instituite împotriva debitorului. ori de câte ori există o conexitate certă şi evidentă între creanţă şi lucrul deţinut. iar creditorii chirografari se opun vânzării bunului. 40 vor fi înregistrate la tribunal. În aceste din urmă cazuri.dacă există sau nu o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate raportat la obiectul garanţiei. acest text de lege se impune a fi aplicat în mod restrictiv.2 F0030 Formulare recomandate Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi valorificarea imediată a bunului supus garanţiei Suspendarea termenelor de prescripţie 5. Practicianul în insolvenţă nu va formula asemenea cereri în cazul acţiunilor sau măsurilor de executare silită care şi-au epuizat efectele. nici a celor care sunt exercitate 87 . cum ar fi.şi la art. ca o măsură de “compensare” în favoarea creditorilor faţă de efectele suspendării legale.1 Comentarii la art. ca fiind cereri pentru înregistrarea creanţelor.4. (3) din lege. excedentul urmând a fi alocat satisfacerii creditorilor chirografari. 1323). cumpărătorului imobilului (art.5 Art. 40 din lege. 5. hotelierului şi transportatorului (1730).în alte condiţii . este important ca vânzarea acestor bunuri să se facă la valoarea lor cea mai înaltă (ridicată). Deoarece există însă interconectări între distribuţia pentru creditorii garantaţi şi cea pentru creditorii chirografari. ci şi terţilor. cererea creditorului va putea fi respinsă dacă administratorul sau debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite a oferi o protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului (plăţi periodice. datorită motivelor enumerate la lit.1.). În acest sens. garanţii suplimentare etc. consacrată . 36 din acelaşi act normativ. precum şi drepturilor de retenţie aparţinând creditorilor care au dobândit o creanţă legată de un bun. chiar dacă bunul nu este determinant pentru planul de reorganizare. 5. la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii. organizatorul târgului de automobile care nu şi-a încasat taxele de intrare etc. 36. celui care a încorporat o muncă în repararea sau revizia lucrului. B. expozantul care nu şi-a primit taxa de participare la expoziţie. 40 Acţiunile cărora li se aplică dispoziţiile art. inclusiv administratorului judiciar sau lichidatorului. de exemplu. 1441. Dreptul de retenţie este opozabil nu numai debitorului. se presupune că în cazul în care preţul de vânzare obţinut excede această valoare. Deoarece Legea prevede că o astfel de vânzare poate avea loc numai dacă valoarea bunului este complet acoperită de valoarea creanţei garantate. chiriaşului evacuat. Baza teoretică a acestei posibilităţi acordate creditorilor garantaţi. depozitarului care a efectuat cheltuieli în legătură cu lucrul (art. în dosarul de insolvenţă. o reprezintă posibilitatea acordată acestora de a-şi satisface creanţele cu prioritate din vânzarea bunurilor afectate garanţiei lor. 40 Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la art. cumpărătorului al cărui titlu a fost rezolvit (art. 1619). după caz. Comentarii generale: Potrivit dispoziţiilor art. Textul se aplică numai garanţiilor reale mobiliare sau ipotecilor. 1377). 1618. 1444). se suspendă şi curgerea termenelor de prescripţie a acţiunilor judiciare prevăzute la art.1. motiv pentru care consultarea comitetului creditorilor va fi necesară. judecătorul-sindic va verifica dacă soluţiile propuse de administratorul judiciar sunt realiste sau.

la momentul înscrierii în tabelele de creanţe şi/sau în programul de plăţi în reorganizare. dacă contractele încheiate cu privire la cele din urmă nu prevăd altfel. creanţele garantate. mai sus menţionat. majorărilor etc. (3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare. (b) parţial garantate. acestea curg numai pentru creanţele garantate integral şi pentru părţile garantate . (4) echivalează cu interzicerea de către lege de acordare de credite purtătoare de dobânzi. B. (1).cu ipotecă. după caz. Existenţa unei părţi negarantate a creanţei este identificată prin calculul aritmetic al diferenţei între B şi A. Corecta aplicare a dispoziţiilor art. (c) integral garantate. 41 (1) Nici o dobândă. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. cât şi celor care s-au născut după deschiderea procedurii.6. 41 alin. Suspendarea prevăzută la art. (2) al art. cât şi celei generale în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. gaj. A. Astfel. 5. (1) sunt cele fără garanţii reale ori drept de retenţie de orice fel.din creanţele parţial garantate . numite generic accesorii. (4) Nici o dobândă. dar nu mai mult decât valoarea totală a creanţei garantate de acea garanţie. codebitori nu beneficiază nici de descărcarea de obligaţii prevăzută la art.contra unei persoane având calitatea de codebitor solidar cu debitorul subiect al procedurii 11 reglementate de Legea privind procedura insolvenţei . 275. 11 I. 42 nu au efect faţă de codebitori sau faţă de fidejusori. Trebuie menţionat faptul că prevederea alin. cuantumul creanţei la data cererii de deschidere a procedurii. evaluarea bunului la data constituirii garanţiei sau reevaluarea la data înregistrării creanţei sau la data verificării creanţei sau preţul obţinut din vânzarea bunului. La distribuţia preţului garanţiei. reglementând regimul dobânzilor. de valoarea evaluată a garanţiei. la valoarea garanţiilor. inclusiv creanţele bugetare. după caz. 5. 88 . nu vor putea fi adăugate creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii. creditorul garantat va fi îndreptăţit să calculeze accesoriile la creanţa garantată până cel mult la data vânzării bunului. (1) şi (2) se aplică corespunzător pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăţi. 41 se aplică atât creanţelor născute anterior deschiderii procedurii. 136. iar la momentul distribuţiei de preţul la care s-a vândut respectiva garanţie. Părţi negarantate sunt acelea care exced faţă de valoarea sau preţul bunului.1. Ed. majorările sau penalităţile de orice fel ori cheltuielile accesorii la creanţele născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu prevederile programului de plăţi. Turcu – Procedura insolvenţei comercianţilor – Tratat. (2) Prin excepţie de la alin. la data intrării în faliment. Elementele de determinare a excedentului sunt: A. numite generic accesorii. cu condiţia ca preţul bunului să fie corespunzător mai mare decât valoarea iniţial evaluată. 41 Interzicerea curgerii dobânzilor Creanţele faţă de care operează dispoziţiile art. 40. Comentarii generale: Unul din principalele efecte ale deschiderii procedurii reglementate de Legea privind procedura insolvenţei este cel prevăzut la art. Data la care se produce îngheţarea dobânzilor. Dispoziţiile art. 32. Lumina Lex Bucureşti 2002. în situaţiile în care activitatea debitorului nu se reorganizează. este data deschiderii procedurii (art. 39 alin. . pag. evaluată în conformitate cu art. la distribuţie se va ajusta corespunzător raportul dintre partea garantată şi cea negarantată a creanţei. În cazul în care preţul va fi inferior valorii evaluate. 33) sau data vânzării bunului pentru creditorii garantaţi (alin.1 Comentarii la art. în interiorul procedurii. ca şi aceea prevăzută la art. nu vor putea fi adăugate creanţelor născute ulterior datei deschiderii procedurii simplificate. Aceşti garanţi sau. garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel. 41 presupune tripla distincţie: (a) negarantate. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. ele fiind însă limitate superior. (1) lit. În cazul în care planul eşuează prevederile alin. nici faţă de persoanele care au consimţit o cauţiune reală pentru garantarea executării obligaţiilor asumate de codebitori faţă de creditori. 41 din lege. se înscriu în tabelul definitiv şi/sau în tabelul definitiv consolidat. dobânzile.6 Art. majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente creanţelor născute după deschiderea procedurii.

442. În sensul acestor prevederi legale. p. deoarece Legea privind procedura insolvenţei cuprinde norme derogatorii de la aceste dispoziţii. Jurisprudenţă 1. administratorul judiciar/lichidatorul nu va accepta calcularea unor majorări şi penalităţi decât conform textului legal. a cuantumului dobânzilor aferente creditului bancar garantat prin ipotecă. în foaia de sarcini a cărţii funciare. 157 din 24. În ceea ce priveşte bugetul. 45 (actual art. în registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate electronic. 42 (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. o nouă inscripţie ipotecară. prin implicarea celorlalte firme din grupul din care face parte debitorul. 981 din 18 iunie 2002. 41). Problema dacă majorările şi penalităţile la buget născute după deschiderea procedurii au prioritatea prevăzută la art. 2002. 41) Menţionarea ulterioară.Secţia comercială. 2003) 2.Stoparea calculului dobânzilor operează numai faţă de debitor. fără acordul judecătorului-sindic. 398 din Jurisprudenţă 5.cele accesorii conservării şi administrării bunurilor (impozite şi taxe pe teren şi clădiri. B. iar în caz contrar are dreptul la dezdăunări). (1).cele care privesc continuarea activităţii în contextul reorganizării (TVA. 123 pct. este interzis administratorilor debitorilor persoane juridice. 33. 41 alin. Raportat la prevederile imperative mai sus arătate. impozite şi taxe asupra salariilor pazei etc. deţinute de debitorul care face obiectul acestei proceduri. o altă posibilă interpretare neputând duce decât la acceptarea "îndeplinirii exacte" a obligaţiei (creanţei) faţă de toţi creditorii debitorului. Cât timp nu se dovedeşte că valoarea imobilului ipotecat este inferioară cuantumului creanţei declarate. nu şi faţă de codebitorii solidari sau fidejusori care nu sunt supuşi procedurii.7 Art. Decizia nr.06. (potrivit cărora creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei.121). Creanţele bancare produc în continuare dobânzi. (Tribunalul Dolj. 1073 din Codul civil. 41. 2. 123 pct.2003) vezi pg. 45 (actual art. 123 pct. Sentinţa nr. Există o practică de transferare a activităţii dacă nu şi a activelor debitorului insolvent către firme asupra cărora acesta exercită control. impozit pe profit etc. nu constituie.J. Comentarii generale: Interdicţia prevăzută în textul de lege mai sus arătat constituie o măsură asigurătorie şi legală. justificată de “garantarea” plăţii unei părţi a pasivului. (2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes. 3 va fi clarificată după cum urmează: .) au prioritatea prevăzută la art. creditorii bugetari nu pot calcula majorări după data deschiderii procedurii. administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să verifice şi să se pună de acord cu creditorii prevăzuţi la acest text de lege asupra calculului acestor accesorii şi să actualizeze tabelul creanţelor înainte de fiecare distribuire. 123 pct. Lumina Lex. Interzicerea transmiterii părţilor sociale sau acţiunilor 89 . sub sancţiunea nulităţii. 45 mai sus arătat. 1. nu sunt incidente în textul Legii privind procedura insolvenţei întrucât acestea nu fac nici o distincţie între diferitele categorii de creditori (garantaţi ori chirografari şi bugetari). (Curtea de Apel Cluj . 1 sau art. garantată prin ipotecă. în sensul de nouă constituire de garanţie reală. în pofida dispoziţiilor privind colectarea creanţelor bugetare. dispoziţiile art. să înstrăineze. dobânzile se calculează în continuare. 3.) au prioritatea prevăzută la art. impozit şi taxe ale salariaţilor angajaţi în producţie. Planul de reorganizare poate conţine prevederi derogatorii de la norma prevăzută de art. până la achitarea integrală a debitului. în nici un caz. . fiind aplicabile dispoziţiile art. acţiunile ori părţile lor sociale sau de interes. nefiind operante dispoziţiile art. potrivit alin. urmată de ruperea legăturilor de afiliere prin vânzarea participaţiilor în acele firme. deci la completarea sau la eliminarea din lege a art. care să intre sub incidenţa art.

Art. dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. 46 (actual art. după cum urmează: a) sub supravegherea administratorului judiciar. 175.1. prin înscrierea menţiunii în registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate electronic. p. deoarece dispoziţiile art. (3) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanţii. va refuza vizarea/înregistrarea/ştampilarea unor documente de cesiune şi va sesiza de îndată judecătorul-sindic atunci când constată că este îndeplinită ipoteza alin. b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora. în cursul normal al comerţului său. 42) au ca obiect numai înstrăinarea acţiunilor sau părţilor sociale efectuată după deschiderea procedurii. (2) Actele. Ca bune practici. h) şi nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. debitorul va. putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi. (1) lit.8 Art. Sancţiunea nerespectării interdicţiei este nulitatea actului de înstrăinare. care se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente. c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente. 28 alin. 2001) 5. perioadă în care creditorii trebuie să se decidă dacă acceptă sau nu planul de reorganizare propus. încheiat anterior deschiderii procedurii. judecătorul-sindic va dispune. în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. Lumina Lex. Decizia nr. fără acordul prealabil al judecătorului-sindic. se va ţine seama de prevederile art. Măsura indisponibilizării se aplică atât în procedura simplificată. Pentru a preveni încălcarea interdicţiei. 80) drept acţiune pentru anularea unui act fraudulos. 2000. indisponibilizarea acţiunilor sau a părţilor sociale. prin sentinţa de deschidere a procedurii sau printr-o hotărâre ulterioară.1 Comentarii la art. 49 (1) Pe perioada de observaţie. (Curtea de Apel Cluj . dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare în sensul art. 6. În cazul în care debitorul nu îşi declară intenţia de reorganizare. 42 De la data deschiderii procedurii se interzice administratorilor societăţii debitoare să înstrăineze. acesta va convoca o şedinţă a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. Competenţa judecării acţiunii în anulare aparţine tot judecătorului-sindic. B. Jurisprudenţă 1. vol. De asemenea. Este greşită calificarea cererii conform dispoziţiilor art. conform obiectului de activitate. în exercitarea atribuţiilor de supraveghere de administratorul judiciar. b) sub conducerea administratorului judiciar. (1) vor putea fi autorizate. operaţiunile curente trebuie să se desfăşoare în sensul pregătirii închiderii controlate a afacerii într-un mod 90 Continuarea activităţii curente . 561 din 7 noiembrie 2000. 39 referitoare la acordarea unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate. 3 14. operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin.5. administratorul judiciar/lichidatorul va publica în Buletinul procedurilor de insolvenţă un anunţ corespunzător şi va anunţa Bursa de Valori Bucureşti asupra retragerii de la tranzacţionare a titlurilor deţinute de conducerea societăţii debitoare. cât şi în procedura obişnuită.Secţia comercială. (1) al art. acţiunile sau părţile sociale deţinute de debitor în capitalul altei societăţi. Comentarii generale: Debitorul care intenţionează să se pună sub protecţia legii în vederea reorganizării activităţii sale va trebui să definească fără echivoc operaţiunile curente „business as usual” pe care trebuie să le desfăşoare astfel încât interesul creditorilor să nu fie prejudiciat în perioada de observaţie. conform dispoziţiilor art. 42. atunci când are suspiciunea că acţionarii debitorului în calitate de administratori de facto au contribuit la instaurarea stării de insolvenţă. II.J. 60 (actual art. cum ar fi: a) continuarea activităţilor contractate. Activităţile curente reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni financiare efectuate de debitor în perioada de observaţie. administratorul judiciar/lichidatorul).7.

de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea . (5). (5) Creditorii. într-o şedinţă la care vor fi citaţi.În cazul ridicării dreptului de administrare al debitorului.constând în dreptul de a-şi conduce activitatea. din care să reiasă faptul că. cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare ale cocontractanţilor. 91 Ridicarea dreptului de administrare . în varianta propusă de continuare a activităţii. Creditorul sau după caz administratorul judiciar care intenţionează să propună un plan atunci când debitorul nu îşi exprimă această intenţie trebuie să prezinte o analiză a acestor operaţiuni. vor fi acceptate şi înscrise la prioritatea prevăzută de art. nu se înregistrează o majorare a obligaţiilor debitorului astfel cum au fost ele înregistrate la data deschiderii procedurii. 5. 47 (1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare . 49 din prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic. în tot sau în parte.dacă acesta nu şi-a declarat.8. comitetul creditorilor şi administratorul special. neconsiderate drept aparţinând activităţilor curente şi/sau nefăcând parte din activităţile cuprinse în planul de reorganizare. vor fi achitate fără ca aceasta să fie considerată o încălcare a ordinii de priorităţi. (3).1 Comentarii la art. are următoarele efecte importante: Creanţele curente (nescadente şi/sau în termen). 28 alin. Creanţele născute după deschiderea procedurii şi catalogate drept curente. operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. coroborată cu prevederile art. conducerea acestuia este preluată de administartorul judiciar sau de lichidator. (4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare. în caz de faliment. 3 30. după caz. 46 (1) În afară de cazurile prevăzute de art. (1) sunt aplicabile şi bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. (1) lit. (3) Judecătorul-sindic va putea ordona ridicarea. 112 alin.9 Art. la înregistrarea în tabelul suplimentar. 123 pct. h) sau. intenţia de reorganizare. (2) Debitorul şi/sau.eficient din punct de vedere economic. a dreptului de administrare al debitorului o dată cu desemnarea unui administrator judiciar. Art. în sensul reducerii la minim a pierderilor asociate închiderii operaţionale. ca fiind făcute în dauna creditorilor conform art. înregistrate ca atare la data deschiderii procedurii. prevederile alin. administratorul judiciar sunt obligaţi să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările. (6)). după caz. Creanţele născute ulterior datei deschiderii procedurii. ale art. vor fi considerate.3chiar dacă nu se confirmă un plan de reorganizare.1. în caz de faliment. 82. 5. administratorul judiciar. 49 Recunoaşterea pentru activităţile debitorului a statutului de activităţi curente. Administratorul judiciar va solicita debitorului să facă o identificare precisă a acestor activităţi pe care acesta intenţionează să le desfăşoare după deschiderea procedurii şi va cuprinde în rapoartele sale lunare şi trimestriale un capitol privind desfăşurarea şi cheltuielile ataşate acestor activităţi. având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate. după caz. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. toate actele. Art. Ridicarea dreptului de administrare atrage suspendarea mandatului administratorului special sau al consiliului de administraţie al debitorului. 33 alin. plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii. indicând totodată şi condiţiile de exercitare a conducerii debitorului de către acesta. în condiţiile art. (6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile cererea prevăzută la alin.

potrivit prevederilor de mai sus.1. acesta mai poate beneficia de dreptul său de administrare. mai beneficiază de dreptul de a face anumite contestaţii. (Curtea de Apel Cluj . Constatarea nulităţii trebuie să se facă în condiţii de opozabilitate faţă de persoana cu care s-a încheiat actul. a debitorului îi revine. 47 În cadrul perioadei de observaţie. 33 alin 6. 87 alin. 28 alin. 81 etc. 5 din Codul de procedură civilă modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. regimul reprezentării intereselor debitorului în cadrul procedurii. (1) lit. de natură să prejudicieze drepturile şi interesele creditorilor. după cum este vorba de interesele membrilor/asociaţilor/acţionarilor sau ale terţilor. prin administratorul special desemnat. a) şi b) din Legea 92 . calitatea procesuală.(7) De la data intrării în faliment. Este legală sentinţa judecătorului-sindic prin care s-a dispus radierea ipotecii înscrise asupra imobilului proprietatea debitorului. caz în care interesele debitorului în procedură urmează a fi reprezentate de către administratorul judiciar urmând ca acesta să preia şi coordonarea conducerii executive a acestuia (parţial sau total). conform art. 2004) 5. (1) lit. în condiţiile în care debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare. cât timp debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare. 80 şi art. Tot astfel. după caz – la solicitarea creditorilor. 592 din 8 aprilie 2003. a comitetului creditorilor sau a reprezentantului membrilor/asociaţilor/acţionarilor. la cererea asociatului unic. dreptul de administrare al acestuia încetează de drept. Lumina Lex. pentru o datorie personală. h) sau ale art. 249 alin. Astfel. este necesară citarea acelei persoane. sau atunci când realizarea unui plan raţional de activitate este foarte puţin probabilă. p. în calitate de organ de supraveghere a operaţiunilor de gestiune a patrimoniului său. de actele autorizate de judecătorul-sindic.9. pe de o parte debitorul. aceştia – în mod individual sau prin comitet – pot adresa judecătorului-sindic o cerere în vederea ridicării dreptului de administrare al debitorului şi/sau a intrării acestuia în faliment. Lumina Lex. Decizia nr. o dată declanşată procedura generală. Tot astfel. 19 alin. în condiţiile art. şi de administratorul judiciar numit/desemnat. în funcţie de împrejurarea dacă acestuia i-a fost ridicat sau nu dreptul de administrare. în termeni foarte concişi. participă în calitate de pârât la judecarea acţiunilor prevăzute la art. activă şi/sau pasivă. Jurisprudenţă 1.1 Comentarii la art. interesele sale fiind reprezentate de administratorul special – persoană fizică sau juridică – numit de organele sale statutare.9. Decizia nr. De asemenea. pentru opozabilitatea hotărârii judecătorului-sindic. atunci când activitatea debitorului generează pierderi continue. dreptul său de administrare va putea fi ridicat.1. (1) lit.diferit.Secţia comercială.. art. Comentarii generale: Prevederile de mai sus. 397. 18 alin. (1) lit. ale art.Secţia comercială. după deschiderea procedurii. 28 alin. Prima excepţie este reprezentată de dispoziţiile art. p. 46 alin. 395. după caz. (Curtea de Apel Cluj . după caz. 246 alin. activitatea de coordonare a conducerii sale executive fiind îndeplinită de către lichidator. reglementează. La momentul intrării debitorului în procedura falimentului. 2004) 2. (3). În situaţia în care se cere anularea unui act juridic încheiat de debitor cu o terţă persoană.2 Comentarii la art. ori nu a (fost) propus şi confirmat un plan de reorganizare. 49 şi cea de-a doua.în instanţă . BJ 2003. e). iar raportat la interesele terţilor (şi implicit ale creditorilor). BJ 2003. coroborate cu cele prevăzute la art. în termenii prevederilor art. 46 Există două excepţii de la regula nulităţii actelor. 584 din 8 aprilie 2003. 138/2000. în cazul introducerii acestor acţiuni de către creditori. 33 alin 6. (1). Pentru aplicarea dispoziţiilor art. (1) şi (4) şi art. 46 debitorul şi administratorul judiciar desemnat trebuie să întocmească şi să actualizeze lista actelor şi operaţiunilor posterioare deschiderii procedurii. 5. interesele debitorului vor fi reprezentate . h) sau. de către judecătorul-sindic – în tot sau în parte. operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitor conform art. art. debitorul va putea desfăşura doar activităţile curente ce sunt necesare derulării operaţiunilor lichidării.

(6). Concomitent. după caz. contrare drepturilor şi intereselor creditorilor. în orice moment al procedurii. referitoare la desfăşurarea. (1) lit. respectiv situaţia în care creditorii şi debitorul au creanţe şi datorii reciproce. Administratorul va supraveghea actele debitorului chiar dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de administrare.3 F0035 Formulare recomandate Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrare în procedura de faliment Notificarea pentru indisponibilizarea sumelor din conturile debitorului Posibilitatea compensării directe între creditor şi debitor F0012 5. republicată. care constă în dreptul de a-şi conduce propria activitate. în condiţiile art. Dezinvestirea se produce fie prin efectul legii. 5. sau atunci când realizarea unui plan raţional de activitate este foarte puţin probabilă. intenţia de reorganizare. a). conform art. 93 . (1) din acelaşi act normativ. după cum rezultă din art. (5). 20. “Gestionarea” în comun cu administratorii a ştampilelor societăţii. în condiţiile art. 47 alin. fie prin hotărârea judecătorului-sindic. Administratorul judiciar va solicita/propune instanţei ca. de către debitor. Prevederile textelor de lege de mai sus sunt în acelaşi timp concordante şi cu cele prevăzute la art. 48).nr. Concluzionând. 34).10 Art. 33 alin. 47 alin.1. născute anterior deschiderii procedurii. Prin efectul legii. judecătorul-sindic poate dispune aceeaşi măsură. dezinvestirea se dispune sau din oficiu sau la cererea creditorilor sau a altor persoane autorizate (odată cu desemnarea administratorului judiciar. 47 alin. persoanele interesate vor putea adresa judecătorului-sindic o cerere în vederea ridicării dreptului de administrare al debitorului şi/sau a intrării acestuia în faliment. 114 alin. 107 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei. art. dacă debitorul nu şi-a declarat. dacă i se acordă dreptul de a conduce parţial activitatea debitorului. 49 alin. în consecinţa încheierii prin care se decide intrarea în faliment. a registrelor (cu numere) de intrare/ieşire a corespondenţei. (4) şi art. precum şi a formularelor cu regim special. dezinvestirea se realizează: prin deschiderea procedurii. atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. la cererea persoanelor prevăzute de art. judecătorul-sindic va dispune blocarea conturilor bancare ale debitorului (art.9. Prin hotărârea judecătorului-sindic. art. conform art. Comentarii generale: Dispoziţiile prevăzute de acest text de lege vizează cu prioritate interesele creditorilor chirografari şi esenţialmente drepturile de creanţă ale acestora (nu şi drepturile reale). dezinvestirea debitorului reprezintă pierderea dreptului de administrare a averii. să se precizeze foarte clar limitele puterilor sale. 52 Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa. În orice moment al procedurii. conflictele de competenţă între administratorul judiciar şi administratorul special numit de acţionari vor fi/trebuie rezolvate de către judecătorul-sindic care va putea cere punctul de vedere al Comitetului Creditorilor. 31/1990. 25 şi art. Pe de altă parte. (1). a activităţilor curente în perioada de observaţie. h). (2) lit. prin măsuri cum ar fi: Contrasemnarea/avizarea actelor de o anumită importanţă. şi de a dispune de bunurile sale. 28 alin. administratorului judiciar/lichidatorului. atunci când continuarea activităţii debitorului generează pierderi semnificative.

per à contrario. în reorganizare sau în faliment. fără ca legea să prevadă vreo restricţie cu privire la momentul.1. planul de distribuire. precum şi ordinele de plată cu care a fost plătit creditorul ipotecar. Imobilele închiriate vor fi vândute având chiriaşii înăuntru. pe motiv că nu are acordul creditorului ipotecar. respectiv a adjudecatarului (funcţie de modalitatea de vânzare a bunurilor debitorului). la data deschiderii procedurii. plata se face după prezentarea cărţilor funciare libere de orice sarcini. Singura condiţie impusă de lege vizează observarea.1 Comentarii la art. 5.12 Art. 49 privind activităţile curente ale debitorului. de orice fel. în cadrul procedurii de vânzare a bunurilor debitorului. garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie. 53 Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator. 69 (2) Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei. 52 Potrivit prevederilor mai sus arătate. 5. vor fi radiate.5.1. garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie.10. compensarea prevăzută de art.1 Comentarii la art. ori măsuri asigurătorii. prin grija administratorului judiciar/lichidatorului. organul de carte funciară nu va putea refuza radierea ipotecii. Cu excepţia situaţiei în care creanţa născută înainte de deschiderea procedurii cade sub incidenţa art. din registrele de publicitate (mobiliară sau imobiliară) în care sunt identificate bunurile înstrăinate. În acest caz. cererea de compensare trebuie făcută în termenul de înregistrare a cererilor de creanţă în tabelul preliminar care va fi modificat/completat în mod corespunzător. generale ori speciale. În ipoteza în care se procedează la radiere. toate formalităţile necesare privind intabularea proprietăţii asupra bunurilor vândute în favoarea cumpărătorului/adjudecatarului şi a radierii tuturor sarcinilor aferente acestora. având în vedere că i se prezintă o hotărâre a judecătorului-sindic executorie şi irevocabilă. precum ipoteci. în cadrul procedurii. a prevederilor imperative în materie de compensare legală. administratorul judiciar/lichidatorul va efectua. de orice fel. ca dată de referinţă la care toate creanţele exprimate în valută sunt îngheţate în lei. noul proprietar preluând de la debitor contractul de închiriere în condiţiile de preţ şi de termen existente.11. ulterior momentului deschiderii procedurii de insolvenţă. precum ipoteci. 52 nu poate opera între creanţe născute înainte şi după deschiderea procedurii. 5. Astfel. Bune practici: În cazul modalităţilor de plată mai elaborate. În toate cazurile de compensare reciprocă a creanţelor născute înainte de deschiderea procedurii. orice creditor poate solicita compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa. administratorul judiciar va trebui să depună la biroul de carte funciară. la cererea cumpărătorului. toate sarcinile. în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege. sunt dobândite libere de orice sarcini. rezultă că aceste compensări pot interveni în orice stadiu al procedurii. la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii.1. în care compensările pot opera.1 Comentarii la art. Înregistrarea în tabel a tuturor creanţelor la valoarea acestora în lei Înstrăinarea bunurilor debitorului libere de orice sarcini 94 .12. 5. în copie. 69 Raţiunea acestui text de lege constă în stabilirea datei deschiderii procedurii. pe cheltuiala debitorului. ori măsuri asigurătorii. 53 Prevederile acestui text de lege ne indică faptul că.11 Art. spre exemplu contul “escrow”.

(2) din lege. conform principiului potrivit cu care o normă generală nu poate deroga de la o normă specială decât în mod expres. de manieră că orice alte dispoziţii contrare reprezintă “adăugare” la textul Legii privind procedura insolvenţei nepermisă conform principiului legalităţii. Prevederile textului de lege mai sus arătat au caracterul unei norme speciale. prin aceasta nefiind contestate nici cuantumul creanţei şi nici ordinea de prioritate solicitate de creditorii deţinând astfel de creanţe. prin urmare. 95 .Înregistrarea creanţelor exprimate sau consolidate în valută la valoarea acestora în lei. care se aplică cu prioritate faţă de prevederile oricărui alt act normativ. dispoziţiile mai sus invocate nu contravin celor prevăzute la art. la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii nu valorează/presupune “verificarea” acestor creanţe. 66 alin. producând efecte depline faţă de toţi creditorii bugetari care deţin creanţe exprimate ori consolidate în valută.

nemairezistând presiunilor anumitor creditori. se instituie o prezumţie relativă de fraudă în dauna creditorilor. Ea nu se extinde la terţul dobânditor sau sub-dobânditor. averea debitorului poate prezenta un aspect dezolant. XVIII poetul britanic Charles Churchill „Şi astfel falimentul. în conformitate cu ordinea de prioritate reglementată de art. 80. 79 şi art.85 (4) Prezumţia de fraudă se păstrează şi în cazul în care. Nimmer). (6) Au calitate procesuală pasivă în acţiunile în anulare prevăzute de art. precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale. 77 . administratorul judiciar va putea menţine contractele de credit. White. astfel încât acestea să asigure echivalenţa viitoarelor prestaţii. Art. în cazul prevăzut de art. (1) lit.2. 121 şi art. Art. în vederea unei redistribuiri a activelor. prin abuz de drepturi procesuale. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acţiune. cât şi în cel al averii creditorilor. Prezumţia poate fi răsturnată de către debitor.80. 79 şi art. Averea debitorului nu se confundă cu patrimoniul debitorului. respectiv. Art. 77 Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi. îi favorizează. Art. la deschiderea procedurii. . Art.93 este reîntregirea „averii” debitorului. (5)Legitimarea procesuală activă în acţiunile în anulare reglementate de art. comitetului creditorilor. cocontractantul său. 81 alin. debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care se referă art.1 Situaţia unor acte juridice ale debitorului Măsuri corective privind activitatea debitorului în perioada suspectă Art. Modificările vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor. care a beneficiat de prioritatea informării asupra iminenţei insolvenţei. lichidatorului iar. inclusiv pentru recuperarea creanţelor. 79 si 80 aparţine administratorului judiciar şi. Debitorul va fi citat în calitate de pârât prin administratorul special. după caz. „Debitorul la pândă trişează cu plăcere. 80. în dispreţul principiului egalităţii” (Françoise Pérochon. Din art. după caz. la care se referă art. prin „grija” debitorului.” Scopul normelor legale cuprinse în art. Régine Bonhomme). cât şi în cele de faliment prevăzute atât de procedura generală. dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. cât şi de cea simplificată. cu acordul cocontractanţilor. tihnit şi sănătos. se scaldă-n bogăţia din vreme protejată. 20 alin. dar nu cuprinde şi datoriile debitorului. 86 (3) Pe parcursul perioadei de observaţie. debitorul şi. fiind vidată de orice active. Aşa cum remarca sarcastic în sec. 96 . lichidatorul poate introduce la judecătorulsindic acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. sunt scutite de taxele de timbru. fie că. în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 81 (1) Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. Uneori. dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. şi mai banal. poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. care va verifica dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului. 79 Administratorul judiciar sau. 3 rezultă că averea cuprinde numai bunuri şi drepturi patrimoniale. 123. fie că încearcă să-ţi „salveze mobilele” şi să organizeze insolvabilitatea.6 6. Comentarii generale: Ceea ce americanii denumesc „zona crepusculară”. iar francezii „perioada suspectă” este o perioadă de timp care precede deschiderea procedurii şi în care „debitorii şi creditorii disperaţi sunt tentaţi să găsească modalităţi de a-şi îmbunătăţi situaţiile” (James J. b). 80. (3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile art. 79 si art. Nici debitorii francezi nu fac excepţie. Raymond T. 79 şi art. 78 Măsurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică atât în cazurile de reorganizare judiciară. sau să le modifice clauzele.

că îi prejudiciază pe creditori. 79). 80 şi art. 79 sunt următoarele: este facultativă pentru administratorul judiciar/lichidator. Buletinul Jurisprudenţei. 79 şi 80. 1979 din 10 decembrie 2002. Jurisprudenţă 1. „Perioada suspectă” variază între 3 ani şi 120 de zile. Lumina Lex. 77 . ocrotite prin normele legale. 80 pot avea ca obiect numai acte ale debitorului încheiate anterior deschiderii procedurii. această omisiune nu poate produce efecte în dauna intereselor şi drepturilor subiective ale participanţilor la procedură. la fel ca şi ceilalţi creditori. Subdobânditorul bunului va fi tratat ca şi persoana care a fost parte în actul încheiat cu debitorul.2 Comentarii la art. „zona crepusculară” cuprinde cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. mai mult. 79 pentru că numai la acel moment se poate face dovada pasivităţii practicianului în insolvenţă. Trăsăturile caracteristice ale acţiunii reglementate de art. b). 167/1958. Pentru administratorul judiciar/lichidator introducerea acestor acţiuni este facultativă. 2002. Măsurile reglementate de art. p. Partenerul contractual de bună-credinţă. Ele sunt numai limite legale ale „perioadei suspecte”. actul atacat să fie păgubitor pentru creditori. Comitetul creditorilor poate să introducă o astfel de acţiune la judecătorul-sindic. 2003. ca de altfel toate acţiunile introduse de către aceştia în cadrul procedurii de insolvenţă. în scopul de a leza creditorii şi de a obţine pentru sine sau pentru altă persoană un folos necuvenit. 6. Dacă judecătorul-sindic a omis să pronunţe o hotărâre prin care să dispună deschiderea procedurii.1. este suficient să se facă dovada faptului că debitorul a fost conştient. De regulă. După anularea actului de către judecătorul-sindic. 6.Secţia comercială. De aceea.nici bunurile exceptate de la urmărire silită (art. 20 alin.1 Comentarii la art. în vederea judecării de către judecătorul-sindic.93 se pot lua atât în procedura generală. (Curtea de Apel Cluj . cât şi în procedura simplificată. comitetul creditorilor poate să introducă o astfel de acţiune la judecătorul-sindic. 62. în momentul încheierii actului.1. se calculează tot de la data deschiderii procedurii. 81 Acţiunile reglementate de art. valoarea se întoarce în averea debitorului. fără a se mai cerceta încadrarea în termenele prevăzute în notificarea reglementată în art.409 din Codul de procedură civilă). Nu este necesară dovada dolului. Acţiunile reglementate de art. şi nu obligatorie (art. 81 au ca obiect numai acte ale debitorului anterioare deschiderii procedurii. poate fi introdusă numai în termen de 1 an de la data expirării termenului pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 79 Actele frauduloase sunt cele săvârşite cu rea-credinţă.1. Duratele de timp de mai sus nu sunt termene de prescripţie. dar este posibilă şi săvârşirea de către debitor singur. dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. Acţiunile introduse de administratorul judiciar sau lichidator în acest scop beneficiază de scutire de taxe de timbru. va putea să-şi înregistreze creanţa în dosarul de insolvenţă. (1) lit. Comitetul creditorilor poate să introducă acţiune şi după expirarea termenelor prevăzute de art. Pentru a se reţine frauda este suficient să se facă dovada faptului că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 451). 97 . 79 şi 80 şi/sau că debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care se referă art. iar termenul pentru înregistrarea acestor acţiuni la tribunal. actul prejudiciază drepturile creditorilor prin intermediul fraudei. se săvârşeşc cu complicitatea altei persoane. dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. aceste durate nu sunt susceptibile de întrerupere sau suspendare pentru cauzele prevăzute în Decretul nr.1. 406 . în pasivitatea administratorului judiciar/lichidatorului. care nu a fost complice la fraudă. De asemenea. pentru a se putea reţine frauda. Decizia nr. nici termene procedurale. 79 şi de art.

11. după caz. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Sentinţa nr. b) cu un membru sau administrator. dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. cum ar fi: legătura de rudenie dintre cumpărător şi vânzător. respectiv o societate agricolă. Durata de 3 ani nu este termen de prescripţie. cunoaşterea de către părţi a probabilităţii încetării plăţilor. încheiat de către fostul administrator cu o societate reprezentată tot de acesta. după caz.2003) vezi pg. 4. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting). din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor. 1745 din 10. 5. atunci când debitorul este un grup de interes economic. vezi pg. 2850 din 12. pentru a încuviinţa acţiunea în anularea transferului. atunci când debitorul este respectiva societate în comandită. Este nefondată critica recurentului în sensul că judecătorul-sindic nu a cercetat existenţa eventuală a unor cauze de suspendare sau de întrerupere a termenului de 3 ani calculat anterior deschiderii procedurii. ci reper pentru delimitarea perioadei suspecte.2003) vezi pg. a situaţiei economice degradante a debitoarei. acţiunea de recuperare a bunului de la subdobânditor este însă condiţionată de neplata preţului şi de faptul că acesta avea la cunoştinţă de anulabilitatea transferului iniţial. sau a devenit.11. 80 (1) Administratorul judiciar sau. 1053/LC din 23. realizate în baza unui contract financiar calificat. în nume colectiv sau cu răspundere limitată.2003. (2) Următoarele operaţiuni. g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. 473 din 22 martie 2005.Decizia nr. cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile.2. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.04. (Tribunalul Satu Mare .1. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. a obligaţiilor faţă de creditori etc.Sentinţa nr. dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer. încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită. 80 are loc în cazul vânzării sub valoarea reală a bunului urmată de revânzarea acestuia la preţ triplu peste numai 3 zile. 429 din Jurisprudenţă Contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil. în baza art. în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. să fie anulate şi prestaţiile recuperate. dacă sunt în dauna creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori. este lovit de nulitate pentru cauză ilicită – diminuarea activului societăţii în faliment.) vezi pg. e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară. pe baza circumstanţelor care dovedesc intenţia părţilor de a frauda interesele creditorilor. (Tribunalul Hunedoara. 431 din Jurisprudenţă Este anulabilă. realizate de debitor prin următoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit.2 Art. cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul vor putea. vânzarea unui bun înaintea deschiderii procedurii. debitor în sensul prezentei legi. lichidatorul poate introduce la judecătorulsindic acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate. ulterior. f) plăţile anticipate ale datoriilor. (Tribunalul Harghita. cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă sau de a frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate. sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar. 79 din Legea privind procedura insolvenţei. (Curtea de Apel Cluj . 432 din Jurisprudenţă Anularea unui contract de vânzare-cumpărare în baza prevederilor art. de asemenea. c) acte încheiate. Sentinţa nr. 79. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia. 98 . 430 din Jurisprudenţă Anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi 6. 3. înregistrată cu mai mult de 3 ani faţă de data deschiderii procedurii.

Două raţiuni justifică anularea acestor contracte. iar libertatea lui contractuală este repusă în discuţie. din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor.1. deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale. în privinţa şanselor de care ar trebui să se bucure în temeiul legii. 80 alin. 79. Comentarii generale: Toate acţiunile în anulare reglementate de art. 80 alin. constând în pierderea unei valori sau în ruperea echilibrului dintre creditori. efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment. 99 . (1) lit. 79.1. b) Debitorul poate să fie generos sau păgubos numai în condiţii de executare impecabilă a obligaţiilor proprii şi de plată integrală a datoriilor sale. În situaţii de criză. când fondurile disponibile nu-i mai ajung pentru a-şi plăti datoriile exigibile. Prin operaţiuni comerciale se înţeleg nu numai actele de comerţ obiective. după caz. • actul a fost încheiat de debitor în perioada suspectă. Art.1 Comentarii la art. • acţiunea poate fi exercitată numai în termenul de prescripţie prevăzut la art. efectuate între perioada de reorganizare (data confirmării planului de reorganizare) şi intrarea în faliment. efectuate în „perioada suspectă” de 3 ani anteriori deschiderii procedurii. se referă atât la bunuri mobile. conform cerinţelor de validitate prevăzute de Codul civil: • principiul ordonării rangului creditorilor.1. făcut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale curente. societate agricolă. vor fi anulate. Nu sunt vizate de art. cu excepţia celor pentru care există acordul creditorilor. 112 (2) Actele cu titlu gratuit. Dispoziţiile art. ci şi operaţiunile privind imobilele cuprinse într-un fond de comerţ. 6. a operaţiunilor obişnuite ori a celor raportat la care cocontractantul a fost de bună-credinţă la momentul încheierii actului şi dovedeşte acest fapt. 6. cât şi la bunuri imobile. renunţărilor la drept fără contraprestaţie şi iertărilor de datorie. mecenatul şi sponsorizarea. cu răspundere limitată sau. cum sunt comodatul. societate pe acţiuni. luxul de mai sus nu-i mai este îngăduit.2. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. Transferurile cu titlu gratuit. dar în realitate interesate. societate cooperativă. atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni. Art. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. • dezechilibrul vădit este un indiciu că acel partener contractual şi-a creat o situaţie privilegiată. 80 alin. după caz. 80 alin. este contrazis de contractele dezechilibrate. a celor care au fost prevăzute în plan.c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori. de comitetul creditorilor. care s-au încheiat aparent valabil.2 Comentarii la art. a): Raţiunea textului constă în incompatibilitatea actelor cu titlu gratuit cu incapacitatea de plată a datoriilor exigibile. 112 alin. sunt nule. Toate acţiunile de acest fel sunt de competenţa judecătorului-sindic. (2) Aceste prevederi instituie prezumţia potrivit căreia actele cu titlu gratuit. un avantaj exagerat. celelalte acte efectuate în acest interval fiind prezumate ca încheiate în frauda creditorilor şi vor fi anulate. (1) lit.3 Comentarii la art. (1) lit. care guvernează procedura insolvenţei. în situaţia prevăzută la art. 82 Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial. (1) lit. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică. a) transferurile cu titlu aparent gratuit. d) cu un administrator.2. • acţiunea în anulare poate fi exercitată numai de administratorul judiciar/lichidator şi. a) sunt aplicabile şi donaţiilor deghizate. 6.2. 80 se bazează pe aceleaşi premise: • prejudiciul suferit de toţi creditorii sau de o categorie de creditori sau chiar de către un singur creditor.

80 alin. în dauna celorlalţi creditori. 6. înaintea celor exigibile.2. (1) lit. 6. 6. care a profitat în acelaşi timp şi de poziţia deţinută în societate. ca urmare a acestui transfer creditorul partener primeşte o sumă mai mare decât cea cuvenită în cazul repartizării produsului lichidării în procedura falimentului.1. c): Specificul acţiunii.1.8 Comentariu la art. în „perioada suspectă” din preajma deschiderii procedurii. în „perioada suspectă” de 120 de zile. Cu atât mai mult se justifică introducerea acestui tip de acţiune atunci când actele au fost încheiate după data deschiderii procedurii. partea supravieţuitoare poate cere compensarea bilaterală a relaţiei cu debitorul şi recunoaşterea rezultatului compensării bilaterale.2. în anticiparea intrării sub incidenţa legii insolvenţei.5 Comentariu la art. Raţiunea textului este tot prezumţia de favorizare a unui creditor în dauna celorlalţi. pe parcursul procedurii. comparativ cu ceilalţi creditori. (1) lit. (1) lit. devenind creditor cu garanţii.2. 6. f) urmăreşte să lipsească de efecte asemenea acte de favoritism. actul se încheie în preajma deschiderii procedurii. 80 alin. f): Deşi insolvent. şi de informaţiile la care avea acces despre posibila declanşare a procedurii.amendat în dauna creditorilor. şi nu aleatoriu.2. constă în existenţa unui concert fraudulos între debitor şi partenerii săi. Administratorul judiciar are obligaţia ca în cazul în care rezultatul compensării plasează cocontractantul debitorului în poziţia de creditor al procedurii. 41 interzic constituirea de garanţii în favoarea creditorilor după deschiderea procedurii. 80 alin. în raport cu cele precedente şi consecutive. (1) lit. prin acest act partenerul a fost favorizat. b. Acţiunea reglementată de art. „în perioada suspectă”. plătind datoriile nescadente.4 Comentariu la art. 80 alin. de a verifica în ce măsură contractul nu a fost încheiat . în prejudiciul creditorilor. debitorul devine şi incorect.2. (1) lit.2. 80 alin.7 Comentariu la art. Scopul normei legale este de a oferi instrumentul necesar lipsirii de efecte juridice a manevrei unui creditor chirografar care tinde să-şi amelioreze poziţia. contractul să fie comutativ. textul art. (1) lit.1. pentru a obţine un folos injust. obligaţiile asumate de debitor în această operaţiune să fie vădit disproporţionate faţă de contraprestaţia celeilalte părţi. 6. dezechilibrul vădit să fie în detrimentul debitorului. cu puţin înainte de deschiderea procedurii.9 Comentariu la art. e): În timp ce dispoziţiile art. 80 alin. 100 . 80 alin.Condiţiile pentru anulare sunt următoarele: a. (2) În situaţiile enumerate la literele a) – d) se prezumă că operaţiunile păgubitoare pentru creditori au fost posibile datorită abuzului persoanei interesate.1. toţi fiind animaţi de intenţia de a-i leza pe creditori prin sustragerea unui bun din sfera celor urmărite în temeiul gajului general al creditorilor. c. transferul este justificat prin stingerea unei datorii a debitorului născută anterior perioadei de 120 de zile. g) În cazul în care debitorul a fost parte într-un contract calificat privind asumarea unor obligaţii prin apelarea la instrumente derivative. e) reglementează acţiunea pentru anularea constituirii ori perfectării unor garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.1. (1) lit.6 Comentariu la art.1. d): Trăsăturile specifice ale acţiunii sunt următoarele: actul realizează un transfer de proprietate. 80 alin. 6.

aceea ca terţul subdobânditor să nu fi plătit valoarea corespunzătoare a bunului (ci eventual. 84 (1) Administratorul judiciar.1. în favoarea averii debitorului. (2) În cazul în care subdobânditorul este soţ. (1) şi (2). 82 Activitatea normală/curentă trebuie înţeleasă în sensul art.2. în registrele de publicitate aferente. 49 alin. va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau. În principiu.1. dacă bunul nu mai există. Art.1. 3 pct. o valoare derizorie). 6. chiar dacă ar fi întârziere faţă de termenul consacrat declarării creanţelor. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului. în lipsa acestora. în toate cazurile. (2) Terţul dobânditor. 6. (2) O persoană obţinând un titlu sau dobândind o garanţie ori un alt drept real asupra bunului respectiv. se prezumă relativ că acesta a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin.6.1 Comentarii la art.11 Formulare recomandate F0031 Cerere pentru anularea transferurilor patrimoniale frauduloase către terţi şi restituirea bunurilor înstrăinate Restituirea bunurilor înstrăinate de debitor sau restituirea valorii acestora 6. 84 Bunul sau valoarea pot fi recuperate şi de la terţul subdobânditor. 14 şi art. 80. va avea împotriva averii o creanţă de aceeaşi valoare. În lipsa bunurilor. (1) lit. Reaua-credinţă a terţului dobânditor trebuie dovedită. şi creanţa lui nu este considerată tardivă. terţul va restitui.3. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. Admisibilitatea creanţei este însă condiţionată de buna sa credinţă. Terţul dobânditor cu titlu gratuit. Art. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor. va avea titlul sau dreptul său condiţionat de dreptul de a fi recuperat bunul. de bună-credinţă. În locul bunului care nu mai există. după efectuarea unei astfel de notări. 85 (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea introduce acţiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat. se va restitui valoarea bunului la data transferului efectuat de debitor. (3) Terţul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credinţă va restitui bunurile în starea în care se găsesc. precum şi fructele percepute. Dobânditorul cu titlu gratuit de rea-credinţă va restitui întreaga valoare primită şi contravaloarea fructelor percepute. restituirea se va efectua în natură.1. În caz contrar. terţul dobânditor devine creditor al averii şi al debitorului. va plăti suma reprezentând valoarea cu care s-a îmbogăţit. din oficiu. 83 Efectele acţiunii diferă în raport de situaţia concretă.2 Comentarii la art. va restitui diferenţa de valoare cu care s-a îmbogăţit. 6. 83 (1) Terţul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial. alături de ceilalţi creditori.3 Art. Nu va obţine această satisfacţie terţul dobânditor la care se referă art. o condiţie obiectivă.2. 80 alin. iar.10 Comentarii la art. Dacă s-a transferat un bun care există. cu două condiţii cumulative: a. cu condiţia ca terţul să fi acceptat transferul cu bună-credinţă şi fără intenţia de a-i împiedica. 101 . întreaga valoare. întârzia ori înşela pe creditorii debitorului. c). (1). va restitui bunurile în starea în care se găsesc. În caz de rea-credinţă.1.3. terţul dobânditor pierde creanţa sau bunul rezultat din repunerea în situaţia anterioară. anulat conform art.

menţinerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator să facă plăţi restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului.1 Art. în momentul dobândirii. Modificările vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor.3. 6. 80 şi 81. (4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării. cât şi în cel al averii creditorilor. 86 (1) În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului. Criterii de menţinere sau renunţare . sau să le modifice clauzele. de către lichidator. contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă. (1). cotate pe o piaţă reglementată de mărfuri.b. în termen de 30 de zile. o acţiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către contractant împotriva debitorului. (7) Într-un contract prevăzând plăţi periodice din partea debitorului. fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. (5) Un contract de muncă sau de închiriere. administratorul judiciar va putea menţine contractele de credit. administratorul judiciar/lichidatorul poate să menţină sau să denunţe orice contract. arhiva electronică. precum şi în cazul intrării în faliment în procedura generală. o condiţie subiectivă: terţul subdobânditor să fi ştiut sau să fi fost obligat să ştie. 84 instituie prezumţia de cunoaştere a acestei situaţii dacă subdobânditorul este în relaţia prevăzută la acest alineat. servicii şi instrumente financiare derivate. închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. el va putea recupera preţul prin înscrierea creanţei sale în tabelul de creanţe.1. 6. el va trebui să ia măsuri să se plătească din averea debitorului întregul preţ datorat în baza contractului. unei notificări a contractantului. (6) Prin derogare de la prevederile Codului muncii.3 Comentarii la art. vândut debitorului şi neplătit de acesta. Dacă administratorul judiciar/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat.2 6. şi scadenţa sau perioada se termină după data deschiderii procedurii. Art. Art. atâta timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu este încă la dispoziţia debitorului şi nici alte părţi nu au dobândit drepturi asupra lui. la o anumită dată sau într-o perioadă determinată de timp.) cu privire la iniţierea acţiunii de anulare a transferului patrimonial. pentru ca acesta să efectueze notarea. astfel încât acestea să asigure echivalenţa viitoarelor prestaţii.2. 85 Administratorul judiciar va notifica registrul relevant (biroul de carte funciară. prin care i se cere să opteze pentru menţinerea ori denunţarea contractului. (3) Pe parcursul perioadei de observaţie. 87 Dacă un bun mobil. 88 Dacă debitorul este parte într-un contract cuprins într-un acord master de netting prevăzând transferul anumitor mărfuri. se va efectua o operaţiune de compensare bilaterală a tuturor contractelor cuprinse în acordul master de netting respectiv. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să răspundă. va putea fi denunţat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. în procedura simplificată. În acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui să restituie debitorului orice avans din preţ. în lipsa unui astfel de răspuns. că transferul dintre debitor şi primul dobânditor este susceptibil de a fi anulat pe calea acţiunilor reglementate de art. vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului. Pentru astfel de plăţi pot fi formulate cereri împotriva debitorului. Lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. cu acordul cocontractanţilor. acesta fiind socotit denunţat. atunci vânzătorul îşi poate lua înapoi bunul. (2) al art. 102 Regimul actelor juridice anterioare începerii procedurii Analizarea contractelor aflate în derulare. în calitate de locatar. (2) În cazul denunţării unui contract. titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare. alin. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat. CNVM etc.

după deschiderea procedurii. 93 (1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă. (1) se aplică. a expirării termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor sau a respingerii contestaţiei debitorului împotriva acestei cereri. 89 Dacă un comisionar. scăzând din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. O situaţie specială o prezintă contractele cu personalul salariat. potrivit ultimei situaţii financiare aprobate. 91 Faptul că un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedură nu va desfiinţa contractul de închiriere. la data înregistrării cererii introductive. Termenii textului („menţinere” şi „denunţare”) nu sunt întâmplători. care deţine titluri pentru bunuri ce urmează a fi primite ori pentru marfă. şi va fi înscrisă în tabelul de creanţe. Cu toate acestea. în cazul membrilor societăţilor cooperative şi ai grupurilor de interes economic. proprietarul va avea dreptul să-şi recupereze bunul. 92 Administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunţe un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. Art. Menţinerea acestor contracte poate fi utilă şi chiar vitală. mai ales dacă se are în vedere că unele creanţe născute după deschiderea procedurii sunt prioritare în raport cu cele precedente. datorită componentei sociale. sub aspect economic. Art. el nu va fi îndreptăţit la înscrierea creanţei în tabel. dacă ceilalţi asociaţi sunt de acord. Pe de altă parte. continuarea executării unor contracte ar putea majora pasivul debitorului. cu valoarea pe care marfa o avea la acea dată. dar a pierdut ulterior posesiunea. devine subiectul unei cereri introductive. în afară de cazul în care creditorul acceptă efectuarea prestaţiei de către o persoană desemnată de administratorul judiciar/lichidator. Comentarii generale: La data deschiderii procedurii. 90 (1) Dacă un debitor deţine marfă în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparţine altuia. proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă în tabelul de creanţe.iar diferenţa rezultată va trebui să fie plătită averii debitorului. chiriaşul poate evacua clădirea şi poate să ceară înregistrarea creanţei sale în tabel sau poate deţine în continuare imobilul. (2) Dacă la una dintre datele menţionate la alin. debitorul se află de cele mai multe ori. În acest caz. iar prin menţinere. în afară de cazul în care debitorul are un drept de garanţie valabil asupra bunului. dacă este o obligaţie a averii debitorului. ci continuarea depinde de opţiunea administratorului judiciar/lichidatorului. administratorul judiciar/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate. dacă aceasta este creditoare. deoarece debitorul nu şi-a îndeplinit şi nu este în măsură să-şi îndeplinească propria obligaţie. acelaşi administrator judiciar îşi impune propria voinţă de a continua executarea contractului. societate în nume colectiv. Prin subterfugiul denunţării se oferă administratorului judiciar o scuză legitimă de a rupe relaţia contractuală neconvenabilă. Dacă chiriaşul alege să continue a deţine imobilul. Art. 103 . ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. Art. Datorită acestei diversităţi de situaţii. mai ales a contractelor cu furnizorii. în mod corespunzător. într-o reţea de raporturi contractuale în curs de executare. Înlocuirea rezilierii cu denunţarea se explică prin neîndeplinirea cerinţelor Codului civil pentru reziliere. administratorul judiciar/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriaşului pe timpul închirierii. Dacă debitorul este în posesiunea mărfii la acea dată. (2) Prevederile alin. (1) marfa nu este în posesiunea debitorului şi el nu o poate recupera de la deţinătorul actual. contractele în curs de executare nu continuă automat. sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat. societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acţionarul unei societăţi pe acţiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăţi. comitentul va fi îndreptăţit să-şi ia înapoi titlurile ori marfa sau să ceară ca valoarea lor să fie plătită de către comisionar. în cazul reorganizării. în afară de cazul în care chiria nu este inferioară chiriei practicate pe piaţă. cu beneficiarii şi cu băncile. Art. proprietarul va fi îndreptăţit să aibă creanţa înregistrată în tabelul de creanţe.

tranzacţionat pe o piaţă reglementată. 86). sau prin lichidator. acţiuni sau instrumente derivative. 86 şi art. de încadrarea sau nu a operaţiunii în categoria operaţiunilor curente sensul art. Administratorul judiciar/lichidatorul este suveran în opţiunea între menţinere sau denunţare. ci creanţele cu acest titlu vor fi înscrise în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitorului. şi va fi acordat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. (4). iniţiativa iniţierii returnării lor la furnizor aparţine furnizorului care va suporta şi cheltuielile ocazionate. Contractul de credit bancar poate fi menţinut în aceleaşi condiţii ca şi celelalte contracte. (1) al art. Denunţarea contractului se poate realiza sau din iniţiativa administratorului judiciar (art. după caz. (3) – (6) ale art. (1). 86 alin.2. interesul pe care contractul îl prezintă pentru continuarea activităţii debitorului.93). Alte norme sunt aplicabile numai unor categorii de contracte (alin. (1) sau alin. 86 Menţinerea sau denunţarea se raportează la contractele în curs de executare. Contractele de muncă sunt supuse termenelor legale de preaviz pentru denunţare. 90 alin. după cum rezultă din art. (1).2.2. dar măsura este atacabilă la judecătorul-sindic conform art. (1) şi (2) din art. situaţii în care nu se vor mai parcurge etapele concedierii colective. 6. 87 . conform alin. dar modificarea clauzelor presupune acordul instituţiei de credit. Alin. a cărui scadenţă este ulterioară datei deschiderii procedurii. 86 fiind de ordine publică. 49 alin. 104 . în cazul în care ulterior exprimării unei astfel de cereri debitorul solicită cu acordul administratorului judiciar. 86 alin. Asumarea implică executarea fermă a contractului de către debitor. aducerea bunului în averea sa. Plăţile periodice restante nu vor fi plătite de debitor la data menţinerii contractului. creanţa pentru despăgubiri se înregistrează tot la dosarul de insolvenţă (alin. iar denunţarea îl expune la daune-interese. diferenţa netă pozitivă se încasează în averea debitorului. 87 În situaţia bunurilor achiziţionate de debitor. furnizorul va fi îndreptăţit la considerarea creanţei sale drept creanţă curentă în sensul art.1. 86 sunt de aplicaţie generală. Soluţia este diametral opusă în cazul bunurilor mobile. (1) fraza I) sau din iniţiativa părţii contractante (fraza a II-a). Contractele de închiriere vor fi denunţate cu respectarea preavizului legal. 49 alin.1. O consecinţă a acestui fapt este aceea că. De exemplu. şi nu este supusă dispoziţiilor art. vânzarea unui bun imobil cu rezerva proprietăţii până la plata integrală a preţului este integral executată de vânzător.6.1.1 Comentarii la art. 6. 6.4 Comentarii la art. este nulă clauza contractuală contrară. (2) după caz.2 Comentarii la art. (2) al art. În situaţia în care comisionarul era angajat pentru a achiziţiona valori sau bunuri pe care nu le achiziţionase la data cererii introductive. Ordinea de prioritate va depinde. (1).2. Criteriul opţiunii este maximizarea valorii averii debitorului. 20. 89 Legea oferă comisionarului (creditor al debitorului insolvent) posibilitatea de a alege între alternativa cererii de a i se returna bunul şi a introducerii unei cereri de creanţă pentru valoarea bunului. Norma legală din alin. (1).3 Comentarii la art. în timp ce diferenţei negative i se va acorda în tabelul de creanţe poziţia corespunzătoare nivelului de garantare şi încadrării ei drept operaţie speculativă sau curentă în sensul art. 88 În situaţia existenţei unui contract al debitorului cu mărfuri. în cazul continuării activităţii debitorului în perioada de observaţie. În cazul denunţării contractului. comisionarul nu are decât alternativa înscrierii creanţei.1. cu excepţia procedurii simplificate şi a falimentului. neachitate de acestea şi aflate încă în tranzit la data deschiderii procedurii. pentru a se verifica dacă satisfac deopotrivă interesele debitorului şi ale creditorilor. 49 alin. precum şi aprobarea comitetului creditorilor. fiind excluse contractele integral executate şi cele substanţial executate.

contractelor de închiriere neaplicându-li-se prevederile art. chiar dacă respectivul imobil se vinde. articolul are aplicabilitate numai în situaţia în care după deschiderea procedurii debitorul nu intenţionează să-şi mai continue activitatea. numărul asociaţilor s-a redus la unul singur.5 Comentarii la art. 229 din Legea nr. 93 Conform art. Este evident faptul că în eventualitatea în care astfel de cheltuieli exced preţul chiriei. Tocmai de aceea. şi nu la înscrierea sumelor în tabelul de creanţă.1.” Este evident din cele de mai sus că doar în cazul în care debitorul se află în procedura falimentului sau în procedură simplificată şi în acelaşi timp îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 31/1990. (2) Se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi. 31/1990.6. O atenţie deosebită la restituirea mărfii trebuie să o dea practicianul în insolvenţă eventualelor avansuri sau altor avantaje făcute de debitor consignantului în legătură cu preţul bunului. datorită acestor cauze. el nu este îndreptăţit decât la deducerea din chirie a respectivelor cheltuieli.1.9 F0032 Formulare recomandate Notificarea denunţării unui contract 105 . 91 În cazul în care nu există motive contractuale de terminare a contractului de închiriere al unui imobil din averea debitorului insolvent. republicată. dacă acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar. 6. 228 din Legea nr. excluderea.1. situaţiile în care falimentul asociatului atrage de drept dizolvarea societăţii sunt după cum urmează: „(1) Societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul. 53. decizia privind participaţiile debitorului în alte societăţi comerciale trebuie făcută luându-se în considerare principiul maximizării averii debitorului. 90 Situaţia debitorului consignatar este similară cu cea a debitorului comisionar pentru situaţia în care titlul sau marfa se află în posesia sa. el se va vinde grevat de contractul de închiriere.6 Comentarii la art.1. 80 lit. practicianul în insolvenţă trebuie să analizeze contractul în sensul art. 6. şi în special în reorganizare. incapacitatea.2.1. În toate celelalte cazuri. 6. dacă chiriaşul alege să rămână în contractul de închiriere chiar şi în situaţia în care debitorul nu se poate achita de obligaţiile de întreţinere a imobilului prevăzute prin contract. când. 6.2. b) şi/sau c).2. republicată.8 Comentarii la art.7 Comentarii la art.2. (3) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică şi societăţilor în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni. 92 Admiţând că un contract de prestare a unor servicii specializate sau cu caracter strict personal aflat în derulare la data deschiderii procedurii este un contract rezonabil din punct de vedere comercial (alternativ aspectul ar cădea sub incidenţa articolului 80).2. se poate vorbi de dizolvarea de drept a societăţii în care este asociat.

Faţă de această dată se stabilesc o serie de elemente importante cum ar fi: Termenul faţă de care încetează curgerea dobânzilor şi a altor accesorii ale creanţelor negarantate. de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri. precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor.1. notificarea va fi trimisă acestora din urmă. 32 alin. (3) Notificarea prevăzută la alin. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor. b). c). 62 (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limită de depunere. prevăzute la alin. 7. 28 alin. c) ori.7 7. care nu va depăşi 30 de zile în cazul procedurii generale şi respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate. 7. (1). Notificarea deschiderii procedurii şi înregistrării cererilor de admitere a creanţelor 106 . 28 alin. (4) sau (6). 33 alin. (1) al art. c) termenul de verificare a creanţelor. administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor. pentru procedura generală. Data deschiderii procedurii reprezintă: a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii. (1) lit. care nu va depăşi 30 de zile. (1) se va realiza conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica totodată. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară. precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. Termenul la care se raportează tabelul definitiv de creanţe. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii. 3 4.2 Art. pentru efectuarea menţiunii. 61 (1) În urma deschiderii procedurii. 32. după caz. care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. c). registrului societăţilor agricole sau altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat. în conformitate cu art. (4) sau (6). în condiţiile art. pe cheltuiala averii debitorului. a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii. debitorului şi oficiului registrului comerţului sau. debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. (1). în condiţiile art.1.1 Comentarii la art. precum şi în derularea ulterioară a activităţii debitorului. 33 alin.1 Primele măsuri Notificări Art. Termenul faţă de care se raportează cei 5 ani în interiorul cărora nu se mai poate face o a doua cerere de reorganizare. 35 În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. după caz. Art. Termenul la care se raportează programul de plăţi în reorganizare. 4 Data deschiderii procedurii este de importanţă crucială în stabilirea masei credale. Art. e) locul. b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii. data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor care va avea loc în maxim 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. data pronunţării sentinţei judecătorului-sindic prevăzută la art. Termenul limită al „perioadei suspecte” etc. într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. de către creditori. sau respectiv 15 zile. prevăzut la lit. 32 alin. de la expirarea termenului prevăzut la lit. pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor. în cazul procedurii simplificate. întocmire. data pronunţării încheierii. (2).1. potrivit art. 3 pct. d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor.

în baza listei depuse de debitor. administratorul judiciar va comunica această notificare atât către oficiul registrului comerţului sau. 4 din Hotărârea Guvernului nr. judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. convocări. Pe lângă aceste măsuri de publicitate. cât şi creditorilor cuprinşi în lista depusă de debitor.06. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instanţelor. astfel încât. dar şi către Serviciul de Carte Funciară şi Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în raza cărora se găsesc bunurile debitorului. c) şi d) cu maximum 30. administratorul judiciar va emite notificări creditorilor cuprinşi în această listă. sediul. d) denumirea. (1) lit. 1187 şi nr. vor fi publicate: citaţii. c) numele şi prenumele/denumirea. 474/03.1. administratorul judiciar va transmite notificări şi către administraţia financiară.2005). spre a se face menţiune. Referitor la aprobarea procedurii de comunicare a actelor de procedură. Comunicarea se va face prin fax. registrul societăţilor agricole.2005. domiciliul/sediul. administratorul judiciar va notifica deschiderea procedurii atât debitorului. În vederea asigurării opozabilităţii faţă de terţi a deschiderii procedurii. codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului al debitorului. b). 1188/23. 61 Această notificare se va trimite de către administratorul judiciar numit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii. Acest act normativ prevede că. respectiv 15 zile. casa judeţeană de asigurări de sănătate şi inspectoratul teritorial de muncă.2. etapele. autorităţilor 12 sau instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii. codul de identificare fiscală al persoanei care întocmeşte notificarea. codul de identificare fiscală al destinatarului notificării. precum şi în vederea editării Buletinului. 460 din 19 mai 2005 privind conţinutul. organe care aplică procedura insolvenţei şi categoriile de acte prevăzute mai sus. publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment (publicată în Monitorul Oficial nr. numărul şi data emiterii notificării. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. în acest Buletin. b) instanţa judecătorească şi sediul acesteia. 460/19. Buletinul este structurat pe judeţe.2005. Îndată după deschiderea procedurii insolvenţei.2. 63 Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei.(2) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice. firme. Conform art. f) menţiuni specifice în funcţie de actul de procedură care este notificat. după caz. pentru ca aceştia să îşi declare eventualele creanţe în timp util şi a evita eventualele contestaţii ulterioare. 12 În aplicarea prevederilor acestui articol se va ţine cont de tipul hotărârii de deschidere a procedurii 107 . De asemenea. elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină notificarea sunt următoarele: a) numărul dosarului. au fost emise ordinele ministrului justiţiei nr. 35 Depunerea de către debitor a documentelor prevăzute de art. destinatarul notificării şi de etapa în care se află procedura insolvenţei. 27 din lege.08.2 Comentarii la art. inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate. poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau prin orice alt mijloc care să permită verificarea datei şi confirmarea primirii notificării de către creditor. condiţiile de finanţare. 28 este menită a oferi administratorului judiciar informaţiile necesare cu privire la creditori. domiciliul/sediul.1. 7. Art. 15. 3 pct. e) numele şi prenumele/denumirea. 7. notificări şi comunicări ale hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti care aplică procedura de reorganizare judiciară şi faliment şi ale altor documente prevăzute de lege.1 Comentarii la art. indiferent dacă cererea introductivă privind deschiderea procedurii insolvenţei este formulată de către debitor sau de unul dintre creditori.05. în baza art.

7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară). În ceea ce priveşte comunicarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti care aplică procedura insolvenţei şi a altor documente prevăzute de lege. în procedura generală. e) numele/denumirea. adunarea creditorilor nu se va fixa pe timpul unui termen de judecată. Termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii. nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.1. 5 prevede că acestea trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: a) numărul dosarului şi data emiterii comunicării. Termenul pentru afişarea Tabelului definitiv al creanţelor nu va depăşi. b) instanţa şi sediul acesteia. administratorul judiciar va face menţiune inclusiv locul şi ora la care adunarea este convocată. după caz. deoarece la şedinţele adunării creditorilor nu pot participa decât creditorii debitorului. 62 În cazul în care procedura este deschisă în urma cererii formulate de către debitor. afişarea şi comunicarea Tabelului preliminar al creanţelor.2. sediul. întocmirea. după caz. precum şi termenul pentru soluţionarea acestora. domiciliul/sediul.4 Comentarii la art. codul de identificare fiscală al destinatarului comunicării. aceste şedinţe neavând un caracter public.2. codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului al debitorului. g) alte menţiuni. 108 . notificarea va cuprinde şi termenul în care creditorii vor putea formula eventualele opoziţii. Termenul pentru verificarea creanţelor. afişarea şi comunicarea Tabelului preliminar al creanţelor. Şedinţa Adunării Creditorilor va fi convocată într-un termen situat în maxim 5 zile de la expirarea termenului de verificare a creanţelor şi întocmire a Tabelului preliminar al creanţelor. care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. cât şi cele ale bunurilor imobile/mobile pentru a facilita identificarea corectă de către respectivele autorităţi a bunurilor afectate garanţiei şi în privinţa cărora este necesară efectuarea menţiunilor. art. 99/1999. 7. 63 Comunicarea prevăzută de art. Titlul VI. Pentru regiunile în care nu a fost definitivată procedura de introducere a sistemului cadastral şi în care funcţionează registrele de inscripţiuni şi transcripţiuni. În cazul în care se consideră oportună organizarea adunării la tribunal. d) denumirea. Având în vedere importanţa primei Adunări a Creditorilor. 30 de zile de la expirarea termenului pentru verificarea creanţelor.g) alte menţiuni. şi Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. În privinţa bunurilor mobile afectate de garanţii. domiciliul/sediul. 63 se va face către Serviciul de Carte Funciară de pe lângă judecătoria în raza căreia se află bunurile imobile (în condiţiile Legii nr. în procedura generală. pentru a nu afecta şedinţele de judecată. f) obiectul comunicării. aceasta poate fi ţinută la tribunal. numele şi prenumele/denumirea. întocmirea. comunicarea se va face către autorităţile care gestionează aceste registre. comunicarea se va face către Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare conform Legii nr. 350 din 18 martie 2004 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare). h) semnătura şi parafa/ştampila persoanei fizice sau a persoanei juridice care întocmeşte şi transmite notificarea. h) parafa preşedintelui instanţei judecătoreşti şi semnătura grefierului. 802/1999 (modificat şi completat prin HOTĂRÂRE Nr. c) după caz.1.3 Comentarii la art. codul de identificare fiscală al persoanei care efectuează comunicarea. Administratorul judiciar va menţiona atât datele de identificare ale debitorului. Prin notificarea transmisă. 7.

3 6. inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate. pe măsură ce se găseşte în posesia mai multor informaţii.5 F0015 F0016 7.2.2. 46 din lege.2. 28) sau îndată după ce administratorul judiciar a descoperit existenţa bunurilor supuse transcripţiei. 28 incumbă direct din lege. Transmiterea notificării se va face de către administratorul judiciar îndată după comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei. să le completeze în mod corespunzător. administratorul judiciar va menţiona în notificare toate numerele de carte funciară şi numerele topografice/cadastrale.3. 63 menţionând date cât mai complete despre debitor şi bunurile acestuia. Administratorul judiciar va face comunicarea îndată după pronunţarea hotărârii de deschidere a procedurii (în cazul în care debitorul a prezentat toate informaţiile prevăzute de art.1. autorităţile şi instituţiile abilitate să efectueze aceste menţiuni să transmită la dosarul cauzei confirmarea efectuării menţiunilor prevăzute de lege.7 F0003 7. În cazul în care debitorul a prezentat o parte din documentele prevăzute de art. lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. informaţiile prezentate de debitor în lista bunurilor mobile şi imobile referitoare la eventualele garanţii care grevează bunurile aflate în patrimoniul său primesc o importanţă deosebită. în cazul bunurilor imobile. salariaţii debitorului. iar în cazul bunurilor mobile înregistrate la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 33.6 Formulare recomandate Notificarea deschiderii procedurii Adunarea creditorilor. administratorul judiciar va menţiona în mod expres în notificare necesitatea prezentării numai a documentelor constatate lipsă. 28 Întocmirea tabelului definitiv de creanţe Conţinutul cererii de creanţă a creditorului 109 . În cazul în care administratorul judiciar nu se va afla în posesia tuturor informaţiilor necesare pentru identificarea corectă a tuturor bunurilor mobile/imobile. Analiza documentelor vizate de art.1. Deşi legea nu prevede. fără a depune personal declaraţiile de creanţă. 28 Deşi obligaţia prezentării documentelor financiare şi a documentelor prevăzute de art. este necesar ca în notificare să fie cuprinsă solicitarea ca instanţele. va menţiona numărul avizului de înscriere a garanţiei. de către foştii administratori judiciari ai debitorului. 7. 7. Formulare recomandate Formular pentru depunerea documentelor prevăzute de art. Prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă. după deschiderea procedurii. având în vedere şi incidenţa prevederilor art.2 7. Au calitatea de creditor.2. urmând ca. în condiţiile prezentei legi. instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului. Termene Cererea de înscriere a creanţei în tabelul definitiv al creanţelor Comentarii la art. în mod expres.1 Art. acesta va transmite notificarea prevăzută la art.1.28 este cuprinsă în subsectiunea 4. necesitatea emiterii acestei notificări este justificată de celeritatea specifică derulării procedurii prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei. Obligaţia îndeplinirii acestei formalităţi revine administratorului judiciar.Astfel.2. 7. Importanţa comunicării este dată de necesitatea asigurării opozabilităţii faţă de terţi a deschiderii procedurii şi evitarea modificării situaţiei juridice a bunurilor respective. În acest context. Prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat.

2. cererile de creanţe vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului. 3. ale căror creanţe sunt curente la data deschiderii procedurii precum şi creanţe noi . (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. 13. Art. titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. (1) lit. de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor. Art. Creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garanţii faţă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoţite de drepturi de retenţie. (1) se aplică. domiciliul/sediul. (2) Prevederile alin. Art. 65 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizării şi falimentului. ulterior închiderii procedurii. Creanţe garantate sunt creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori. este decăzut. suma datorată. titularilor de acţiuni la purtător. din următoarele drepturi: 1. vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul 13 fixat în sentinţa de deschidere a procedurii. sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase. 11. de a fi informat sau notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. contribuţii. (3) Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. precum şi accesoriile acestora. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidator. inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic. o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelul definitiv al creanţelor contra debitorului şi care are dreptul de a participa şi vota în adunarea creditorilor. total sau în parte. ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. (5) Sunt considerate sub condiţie şi acele creanţe care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal. 64 (1) Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile.8. precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. 10. de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului. 7. b). taxe. indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale garanţiilor reale. în mod corespunzător. de orice parte interesată. Creanţele salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitor şi angajaţii acestuia. (4) Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege. Creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat şi i-a fost admisă. dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării creditorilor. care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare. temeiul creanţei. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. amenzi şi alte venituri bugetare. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând. Creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite. 76 (1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 9. toţi ceilalţi creditori. precum şi la exercitarea votului în adunarea creditorilor. 62 alin.aferente activităţilor curente în perioada de observaţie. 13 În aplicarea prevederilor acestui articol se va ţine cont de tipul hotărârii de deschidere a procedurii 110 . pe cale de acţiune sau excepţie. cât priveşte creanţele respective.

obligaţiuni etc. În cazul în care documentele justificative ale creditorului sunt reprezentate prin titluri de valoare la ordin sau la purtător (cambii. Raţiunea instituirii acestei derogări a legiuitorului este aceea că aceste creanţe beneficiază de un grad de certitudine foarte ridicat. o eventuală sentinţă definitivă trebuie analizată coroborat cu restul elementelor din probaţiune (contracte. cecuri. conform art. vor putea formula cerere pentru admiterea creanţei.2 Comentarii la art. adică printr-un înscris doveditor. 127 din lege. Chiar şi creditorii ale căror creanţe nu sunt constatate printr-un titlu. sunt creanţe sub condiţie şi creanţele care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după parcurgerea procedurii de executare silită împotriva unui codebitor principal. după cum am arătat mai sus [comentariile de la art. lichidă şi exigibilă.1. 2 din lege. la orice repartiţie de sume între creditori. 64 La fel ca şi creditorii bugetari. pe lângă creanţa certă. din raţiuni de prudenţă.1. Conform art. 46 din Codul comercial. şi cele sub condiţie. trebuie precizat şi faptul că. proba obligaţiilor comerciale se poate face prin orice mijloace de probă. În cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti care să ateste obligaţiile părţilor. se consideră infracţiune fapta persoanei care. 65 Potrivit prevederilor acestui articol. Deşi textul nu prevede în mod expres.) În cazul în care creanţa este garantată cu bunuri mobile şi/sau imobile din averea debitorului se va depune extras de carte funciară pentru bunurile imobile şi extras din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. De asemenea. astfel salariaţii sunt scutiţi implicit şi de obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar stabilite de lege pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. nimic nu împiedică salariatul nemulţumit de nivelul creanţei cu care a fost înscris în tabelul preliminar al creanţelor să conteste înscrierea făcută de administratorul judiciar pe baza evidenţelor contabile. salariaţii beneficiază de o poziţie chirografară privilegiată. nu mai este necesară depunerea restului înscrisurilor “primare” în baza cărora această sentinţă a fost pronunţată. care să nu fie mai vechi de 30 de zile. vor fi admise provizoriu la masa credală. deoarece. salariaţii nu trebuie să formuleze cereri de admitere a creanţelor. În accepţiunea legii. dacă aceasta este irevocabilă. în cazul în care creanţa nu este constatată printrun titlu. Administratorul judiciar va face menţiunea pe originalul titlului despre prezentarea acestora. la această ordine de prioritate vor fi înregistrate drepturile salariaţilor provenite din raporturi de muncă Desigur. deci afectate de o condiţie nerealizată la data deschiderii procedurii. Creanţele nescadente. posesorii acestora pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de administratorul judiciar. nivelul obligaţiilor datorate de debitor propriilor salariaţi fiind stabilit cu uşurinţă pe baza evidenţelor contabile.2.). 146 din lege. 111 .2. solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului. cererea de admitere a creanţei trebuie să conţină elementele menţionate la alin. şi pe care vor voi să le înscrie în tabelul de creanţe. ci numai în condiţiile art. cu dreptul de a vota pentru salarii şi alte drepturi băneşti. În acest context. la fel ca şi creditorii din restul categoriilor. inclusiv cu martori.7. Drepturile salariaţilor în procedură sunt protejate şi prin prezenţa în adunarea creditorilor a 2 reprezentanţi ai salariaţilor. şi alte creanţe care nu întrunesc aceste trei condiţii. sancţiunea în acest caz fiind închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă. prin extinderea creanţei iniţiale. creditorul va putea uza de orice mijloace de probă prevăzute de Codul comercial în susţinerea pretenţiilor sale. 7. împreună cu documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. Creditorii îndreptăţiţi să ceară deschiderea procedurii (declanşatori) vor putea fi în situaţia de a mai deţine. În caz contrar. 123 pct. neexigibile. astfel încât îngreunarea rolului instanţei prin înregistrarea unor sute sau chiar mii de cereri din partea salariaţilor nu îşi găseşte rostul. 1. titlurile să fie prezentate din nou în original. în nume propriu sau prin persoane interpuse. 64].1 Comentarii la art. bilete la ordin. dar nu vor participa la distribuiri în aceeaşi măsură ca şi restul creanţelor. precum şi la exercitarea votului în adunarea creditorilor. facturi etc. în baza căreia s-a deschis procedura. potrivit art. urmând ca. În plus.

cu excepţia: i) creanţelor constatate prin titluri executorii.1. ADS. În acest sens. creditorilor sau administratorului judiciar împotriva aceleiaşi creanţe. dar nu şi irevocabil. 76.2.4 F0017 Formulare recomandate Formular pentru depunerea tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Temeiul creanţei 7. aceste creanţe pot fi contestate de administratorul judiciar.2. contribuţii. cum sunt APAPS. Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat etc. dacă creanţa este constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie. 66 Administratorul judiciar este obligat să procedeze la verificarea tuturor creanţelor cuprinse în cererile de admitere a creanţelor formulate de creditori. penalităţi şi penalităţi de întârziere. AVAS. respectiv dacă titlul constatator al creanţei este executoriu. respectiv dobânzi. director comercial etc.2. 66 alin. este o 112 . cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii.1 Comentarii art. Comentarii generale: Principiul instituit de legiuitor este acela al verificării tuturor creanţelor de către administratorul judiciar. de-a lungul timpului. Invocarea se va putea face pe cale de acţiune sau de excepţie. (3) Toate creanţele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor. prin analizarea documentelor depuse de creditori corelate cu datele existente în evidenţele contabile şi comerciale ale debitorului. (3) în sensul că toate creanţele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor. Legiuitorul nu a prevăzut un termen în care orice parte interesată poate invoca sancţiunea decăderii. Această sancţiune nu se va aplica în cazul în care procedura de notificare a creditorului nu a fost realizată conform legii. amenzi şi alte venituri bugetare. 76 Sancţiunea nerespectării termenelor pentru înscrierea creanţelor conform notificării adresate de administratorul judiciar conform art. 7. 7. taxe. un rol important îl au foştii reprezentanţi ai debitorului (contabil-şef. regula este aceeaşi. deci şi creanţele altor instituţii şi autorităţi ale statului. ii) creanţelor bugetare rezultate dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. administratorul judiciar sau creditori. În sensul Legii privind procedura insolvenţei în categoria creanţelor bugetare sunt incluse creanţele izvorâte din impozite. creditori sau debitor. Prin urmare. 61 este decăderea creditorului din drepturile menţionate în art.2. pentru a se evita situaţiile în care o hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată de o instanţă de contencios administrativ şi care beneficiază de autoritate de lucru judecat să fie contrazisă printr-o sentinţă pronunţată de judecătorul-sindic în soluţionarea unei eventuale contestaţii a debitorului.1.) care. însă în termenul prevăzut în legile speciale. administratorul judiciar este obligat să verifice corectitudinea pretenţiilor formulate de creditori.3 Comentarii la art.2. au ţinut relaţia cu creditorii şi care pot oferi informaţii utile cu privire la caracterul justificat sau nu al pretenţiilor creditorilor. precum şi accesoriile acestora.7. administratorul judiciar sau creditori. ANRS. însă evident acest termen nu va putea depăşi data închiderii procedurii. În acest sens.2 Art. dar nu şi irevocabilă. administratorul judiciar va analiza creanţa ţinând cont de eventualul recurs declarat de debitor anterior deschiderii procedurii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. 66 (1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege. În acest caz. Prezumţia instituită prin art.

care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanţe. administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de la debitor. rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. (2) Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei. care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării. Procedura de verificare a creanţelor este complexă. poate avea creanţa înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. până la achitarea integrală a creanţei sale. 67 Analiza declaraţiilor de creanţă Verificarea cererilor de admitere a creanţelor şi a documentelor depuse de fiecare creditor în parte este o obligaţie care incumbă administratorului judiciar. scăzându-se din suma ce este datorată. în cazul în care analiza actelor depuse împreună cu cererea de admitere a creanţei nu permite formularea unei opinii clare asupra legitimităţii. în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului. informaţii şi documente suplimentare. dar preţul obţinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. însă. vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. orice distribuire de sume pentru astfel de creanţe se va face cu respectarea dispoziţiilor art. concură la masa credală. Art. În acest caz. în sensul că va purta discuţii cu creditorii şi va solicita acestora lămuriri suplimentare şi documente justificative ale pretenţiilor formulate. 7. Legitimitatea reprezintă însuşi «fondul dreptului de creanţă al creditorului. înainte de înregistrarea unei cereri de admitere. valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. va depăşi totalul sumei care îi este datorată. verificarea trebuie să aibă un caracter amănunţit şi este menită să permită stabilirea legitimităţii. respectiv 14 validitatea actului sau faptului juridic pe care se bazează» .3 Art. creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească. 71 (1) Un creditor care. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia un drept de garanţie. valorii sau priorităţii creanţei. la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii. p. în toate acţiunile cu debitorii. dacă consideră necesar. iar administratorul judiciar va avea un rol activ. (2) Un codebitor sau un fidejusor. Art. cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului. Art. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. proporţional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat. Lumina Lex 2001. pentru a face posibilă realizarea garanţiei sale. a primit o plată parţială pentru creanţa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului.2. 266 113 . 125. până va fi complet acoperită.prezumţie simplă. 67 (1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea. care vor fi reînscrise ca fonduri în averea debitorilor. care poate fi răsturnată prin modificarea creanţei pe calea contestaţiei din partea uneia din părţile îndrituite în acest sens.1 Comentarii la art.3. Ed. va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. va putea să poarte discuţii cu fiecare creditor. valorii exacte şi a priorităţii fiecărei creanţe. vor fi înscrise în tabelul de creanţe cu întreaga lor valoare. 70 O creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală. (1). Nici o reducere a sumei creanţei prevăzute în tabelul de creanţe nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creanţe ale debitorilor. 68 Creanţele negarantate şi părţile negarantate ale creanţelor garantate. solicitându-i. acesta va trebui să restituie sumele primite în plus. 69 (1) Creanţele constând în obligaţii. în cursul falimentului.2. care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită. 7. 14 Radu Bufan – Reorganizarea judiciară şi falimentul. până ce creditorul a fost deplin satisfăcut. Art.

Diligenţele pe care administratorii judiciari din cele două proceduri trebuie să le întreprindă sunt cu atât mai mari cu cât este cunoscută dificultatea cu care se poate obţine în justiţie recuperarea sumelor achitate cu titlu de plată nedatorată – procesele pot dura luni sau chiar ani de zile.4 Comentarii la art. sunt garanţii fidejusori. 68 În cazul creanţelor negarantate şi a părţilor negarantate din creanţele garantate. 7. care nu sunt scadente la data înregistrării la tribunal a cererii de admitere a creanţelor. apreciem că în prezent nu mai există nici o posibilitate legală pentru a înscrie o creanţă în valută în tabelul de creanţă al debitorilor supuşi prevederilor acestei legi. p. datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au originalele titlurilor. 7. titluri de credit negociabile la bursă etc. 15 E.3 Comentarii la art. până la stingerea integrală a creanţei. 127 din lege care include în categoria sumelor care trebuie consemnate (provizionate) cu ocazia distribuirilor parţiale a următoarelor sume: 1. şi în situaţia în care procedura insolvenţei unuia dintre codebitorii solidari este deschisă. sume proporţionale. sume proporţionale. suma proporţională cu procentul pe care creanţa lor îl deţine în categoria creanţelor respective. în cazul în care ulterior este deschisă procedura insolvenţei şi împotriva celui de-al doilea codebitor.2. giranţii şi avaliştii biletelor la ordin. 123. indiferent de natura creanţei ori de numele sau calitatea creditorului. 291-292. în cazul insuficienţei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanţelor cu acelaşi rang de prioritate. dar nu le-au prezentat. rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului. Antonescu. 125 din lege. (în cel de-al doilea caz). 3. 1931. În consecinţă. Înscrierea creanţei creditorului la întreaga valoare în fiecare procedură până în momentul în care aceasta este acoperită integral este menită a oferi creditorului o garanţie în plus în sensul încasării integrale a creanţei sale. 114 . potrivit ordinii prevăzute la art. pe calea promovării unor acţiuni în justiţie împotriva creditorului respectiv. acestea sunt supuse restituirii. Prin urmare. (2) din Legea privind procedura insolvenţei. în sensul Legii insolvenţei. creditorul nu va putea însă să obţină şi să păstreze mai mult decât cuantumul total al creanţei sale. cele mai des întâlnite categorii de debitori solidari. respectiv plăţi indexate.2. pentru a putea urmări gradul de îndestulare al creditorului şi a evita efectuarea oricăror plăţi care să depăşească cuantumul total al creanţei datorate. administratorul judiciar va proceda la înscrierea acestora în tabelul creanţelor cu întreaga valoare. 2. 69 alin.3. 69 Asemenea creanţe se pot referi la obligaţii de a da sau a face pentru mărfuri fungibile sau prestaţii în natură (în primul caz). 70 În relaţiile comerciale.3. cu respectarea procedurilor prevăzute de lege în acest sens. sunt totuşi făcute. De asemenea. faţă de dispoziţiile art. iar creditorul a obţinut recuperarea unei părţi a creanţei sale în cadrul acestei proceduri. partea a II-a. cambiilor şi cecurilor. datorate creanţelor admise provizoriu. timp în care creditorul datornic îşi poate înceta existenţa.3. în acest context devin aplicabile şi prevederile art. datorate creditorilor ale căror creanţe sunt supuse unei condiţii suspensive care nu s-a realizat încă. “Explicaţia acestei facultăţi conferite debitorului se fondează pe argumentul ‘per a contrario’. sume proporţionale. creditorul va declara întreaga creanţă şi în această procedură. În cazul în care asemenea plăţi. 15 situaţie ce n-ar permite niciodată realizarea integrală a creanţei. În acest sens.2 Comentarii la art. Prin distribuirile făcute în toate aceste proceduri. titularilor din respectiva grupă de prioritate li se va distribui pro rata.7. şi anume: titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară.2. 4. Falimentul. peste nivelul total al creanţei datorate. este necesară colaborarea dintre administratorii judiciari ai tuturor debitorilor solidari. însă distribuirile de sume din cursul procedurii falimentului pentru astfel de creanţe se vor face cu respectarea regulilor instituite de art. pentru a evita eventuale abuzuri din partea creditorilor. Bucureşti.

anterior deschiderii procedurii insolvenţei.5 Art. suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul judiciar. precizând totodată şi motivele. înregistrarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor Criterii pentru admitere sau respingere . rangul acesteia şi motivele pentru care creanţele au fost trecute parţial în tabel sau au fost înlăturate. afişat de grefă la uşa instanţei.2. respectiv dacă aceste creanţe sunt chirografare.5 Comentarii la art. codebitorul sau fidejusorul debitorului care au constituit un drept de garanţie asupra bunurilor debitorului. garantate. 72 (3) Tabelul preliminar va fi.3.7. (2) La creanţele garantate se vor arăta titlul din care izvorăşte garanţia. sub condiţie sau nescadente.4 Art. precizând că sunt: chirografare. administratorul judiciar va solicita creditorului precizarea creanţei şi depunerea de documente justificative înainte de întocmirea şi afişarea Tabelului preliminar. concură la masa credală. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare referitoare la cuantumul creanţei sau dreptul de preferinţă pretins. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. creditorul a primit o plată parţială din partea unui codebitor solidar sau fidejusor al debitorului. cu priorităţi. administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului. cu priorităţi. până la achitarea integrală a creanţei sale. (4) O dată cu afişarea tabelului. sub condiţie sau în litigiu. scadente. creditorul va fi îndreptăţit să formuleze cerere de admitere a creanţei numai pentru diferenţa de creanţă neîncasată. În acelaşi spirit de asigurare a satisfacerii integrale a creanţei creditorului comun este şi alineatul 3 al art. administratorul judiciar va proceda la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor. rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. scăzându-se din suma ce este datorată acestuia de codebitorii solidari. acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora.2. dreptul său de garanţie comportându-se ca un drept de rang inferior faţă de cel al creditorului comun. totodată. 3 16. În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. însă preţul obţinut din vânzarea bunurilor garantate va fi atribuit cu prioritate tot creditorului. După afişare. menţionând în cuprinsul acestuia toate observaţiile făcute cu privire la creanţele declarate de creditori. 115 Întocmirea. şi va fi comunicat debitorului. Codebitorul solidar sau fidejusorul care a făcut plata către creditor. sub condiţie sau nescadente şi arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului. astfel încât acesta va putea cere să i se plătească. curente. Creditorul comun va avea prioritate în procedură. de natură a impieta asupra celerităţii derulării procedurii. 7. ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar sau înlăturate.2. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor. Comentarii generale: După parcurgerea procedurii de verificare a creanţelor. garantate. întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare. 71 În cazul în care. Tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute înainte de data deschiderii procedurii. va putea fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului pe poziţia de prioritate imediat inferioară celei pe care se găseşte creditorul. dacă. creditorii înscrişi în tabelul preliminar pot participa la adunările creditorilor. potrivit convenţiilor şi înţelegerilor părţilor este îndreptăţit la restituire. Importanţa acestor clarificări preliminare este cu atât mai mare cu cât astfel sunt eliminate eventualele contestaţii ulterioare ale creditorilor. 7. 71. În cazul procedurii simplificate în acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment. cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului. Art. astfel. 72 (1) Ca rezultat al verificărilor făcute.

(4) Dacă se admite creanţa fără dreptul de preferinţă pretins. a creditorului care deţine creanţa contestată. pentru definitivarea tabelului de creanţe atât în procedura generală. membrilor comitetului creditorilor şi a oricărei alte părţi interesate. dol sau erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă. cât şi repartiţiile. Art. cunoscând cel mai bine obligaţiile de plată ale societăţii.Comentarii generale: Administratorul judiciar va prezenta Tabelul preliminar judecătorului-sindic spre vizare. la masa credală. şi până la închiderea procedurii. deoarece acesta. în tot sau în parte. (3) La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe. (2). după caz. prevăzut la art. chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanţii. 72 Tabelul preliminar al creanţelor va fi afişat «la uşa instanţei». (2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită. (5) Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinţă contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanţe. printr-o singură sentinţă. administratorului judiciar/lichidatorului.5. cât şi în procedura simplificată. În cazul creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar sau înlăturate. 73 alin. respectiv la avizierul care trebuie organizat de către fiecare tribunal care judecă litigii în materia insolvenţei.6 Art. eventual. atât în ceea ce priveşte deliberările. creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar al creanţelor. este cel mai în măsură să analizeze corectitudinea verificării creanţelor făcute de administratorul judiciar şi. să formuleze contestaţii la acestea. 7. în cazul descoperirii existenţei unui fals. judecătorul-sindic va soluţiona deodată. după citarea contestatorului. în acest din urmă caz. precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. dacă acesta nu este chiar contestatorul. asigurând în acelaşi timp securitatea afişărilor Comunicarea tabelului preliminar al creanţelor către debitor se va face de către administratorul judiciar prin intermediul administratorului special.2. în mod provizoriu. Comunicarea se va face prin fax. creanţele. prin sentinţa de deschidere a procedurii. orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv al creanţelor. 75 (1) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Spaţiul de afişare trebuie să fie corespunzător volumului de documente care trebuie afişate.1 Comentarii la art. 73 (1) Debitorul.2. (2) Judecarea contestaţiei se va face de judecătorul-sindic. 116 .5. administratorul judiciar va comunica acestora o notificare în care va preciza şi motivele care au justificat luarea acestor măsuri. toate contestaţiile.2 F0019 Formulare recomandate Formular pentru comunicarea tabelului preliminar al creanţelor către debitor Procesul-verbal de afişare a tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Notificarea depunerii tabelului preliminar al creanţelor Contestaţii la Tabelul Preliminar al Creanţelor F0018 F0020 7. 7.2. poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau prin orice alt mijloc care să permită verificarea datei şi confirmarea primirii notificării de către creditor. judecătorul-sindic poate să admită.

însă numai în cazul descoperirii de către creditor. judecătorul-sindic va considera că este necesară administrarea unor probe. judecătorul-sindic va putea declara creanţa sau dreptul de preferinţă contestat ca admis numai provizoriu. În cazul în care actul de control emis de organul fiscal. 73 Deşi administratorului judiciar îi revine obligaţia de a notifica în mod expres numai pe acei creditori ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost modificate sau înlăturate faţă de cele cuprinse în cererile de admitere a creanţelor. De asemenea. creditorii vor putea formula contestaţii împotriva înscrierii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv al creanţelor.(3) Până la judecarea irevocabilă a contestaţiei. judecătorul-sindic poate să admită şi acele creanţe. prin administratorul special. Admiterea creanţei fără dreptul de preferinţă pretins are drept consecinţă înscrierea acesteia în categoria creanţelor chirografare şi participarea la distribuire în concurs cu creanţele din această categorie.2. în procedura generală. până la soluţionarea definitivă a contestaţiei. oricare creditor şi/sau debitorul pot formula contestaţie împotriva acestor creanţe. poate formula contestaţie împotriva creanţei înscrise de către ceilalţi creditori. Debitorul. întocmirea unei singure hotărâri care să le cuprindă pe toate prezintă o serie de dezavantaje: exercitarea căii de atac a recursului de către unul dintre creditori are drept consecinţă lipsirea acestei hotărâri de caracterul irevocabil pentru mai multe luni. în cazul în care organul fiscal cuprinde în cererea de admitere a creanţei şi pretenţii care nu au fost cuprinse în acte de control necontestate. asemenea contestaţii formulează creditorii chirografari împotriva drepturilor de creanţă ale creditorilor garantaţi şi care.6. în mod provizoriu. caracterul „esenţial” al erorii este dat atât de gravitatea consecinţelor sale. administratorul judiciar va consemna. ar obţine satisfacerea creanţei lor în mod prioritar şi în defavoarea creditorilor chirografari. În situaţia în care. În practică însă.2. respectiv din sumele obţinute din vânzarea bunurilor neafectate de garanţii. în tot sau în parte. oricare dintre creditori care. eliberarea de copii de pe această hotărâre va presupune costuri mai ridicate datorită numărului mare de pagini pe care o asemenea hotărâre le conţine etc. nu au fost contestate de aceasta. prin această modalitate. chiar dacă majoritatea creditorilor agreează conţinutul sentinţei. 75 Ulterior înregistrării la tribunal a tabelului definitiv al creanţelor. 7. pentru soluţionarea unora dintre contestaţii. 7. 61 şi 62 din lege. dol sau erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă. poate contesta creanţele atât sub aspectul cuantumului sumei admise. Judecătorul-sindic va proceda la soluţionarea tuturor contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor deodată. cât şi de imposibilitatea prevederii acestora.1 Comentarii la art. cu 10 zile înainte de data stabilită prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe. administratorul judiciar va face toate demersurile de a soluţiona pe cale amiabilă divergenţele de interpretare dintre el şi creditori privind înregistrarea acestora în tabelul preliminar. 117 . analizând tabelul creanţelor afişat la uşa instanţei sau existent la dosarul privind administrarea procedurii insolvenţei. însă termenul de contestare nu a expirat. în cazul unui număr mare de contestaţii. urmând ca ulterior să fie reluată procedura de administrare a probelor şi de analizare a creanţelor admise în mod provizoriu. cât şi al ordinii de prioritate. De regulă. a: existenţei unui fals.2 Comentarii la art. orice creditor poate înainta o asemenea contestaţie în locul debitorului care nu a manifestat diligenţele necesare în acest sens. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este prevăzut în Notificarea întocmită conform art. ceea ce ar întârzia soluţionarea tuturor contestaţiilor. partea ce s-ar cuveni acelei creanţe. ulterior definitivării tabelului creanţelor. dacă are cunoştinţă despre faptul că înscrierea este neconformă realităţii. În caz de vânzare a bunului asupra căruia poartă garanţia contestată (înlăturată). dar nu mai târziu de data închiderii procedurii. printr-o singură sentinţă. Termenul stabilit de lege pentru înregistrarea la tribunal a contestaţiilor expiră.6. prin care au fost stabilite obligaţii de plată în sarcina debitorului. Comentarii generale: Pentru a evita prelungirea procedurii.

înregistrarea şi afişarea Tabelului definitiv al creanţelor A se vedea Modelul de Tabel de creanţe ataşat în Anexa 1 Jurisprudenţă 1 Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare. Din momentul înregistrării tabelului definitiv. Art. 73. de îndată.7 Art. De asemenea. de regulă. judecătorul-sindic are la dispoziţie varianta declarării creanţei sau dreptului de preferinţă contestat ca admis provizoriu. grefierul nu verifică dosarul de faliment în afara termenelor procesuale.unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute (de exemplu. Natura creanţei garantate printr-o garanţie reală mobiliară asupra unor bunuri care nu mai există în patrimoniul debitorului. dolului sau erorii nu se datorează culpei sau lipsei de diligenţă a creditorului contestator. Cum fidejusorii au achitat integral creanţa băncii. vor fi trecuţi în tabloul creditorilor şi în planul de distribuire.2. prin contract înregistrat la Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare. 92 din 30 martie 2005) vezi pg. în temeiul art. (2) După înregistrarea tabelului definitiv. 64/1995.7. 85 alin. numai titularii creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. ci între termenele de judecată. 7. 97 din 21 ianuarie 2004) vezi pg. la tribunal şi va avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului. Comentarii generale: Administratorul judiciar va trebui să înregistreze la tribunal. 423 din Jurisprudenţă 118 . în acest caz. suma admisă şi rangul de prioritate al creanţei. până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei asupra acestuia.2. (Tribunalul Arad . administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra. (Tribunalul Vrancea . prioritatea şi situaţia . numai creditorii înscrişi în tabel vor putea participa la votul asupra planului de reorganizare şi la orice repartiţii de sume în caz de faliment. să fie trecuţi în tabelul de creanţe cu suma pe care au plătit-o. nu mai există în patrimoniul debitorului. 3 17. o hotărâre judecătorească pronunţată în străinătate).1 F0017 Formulare recomandate Formular pentru depunerea tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Întocmirea.Sentinţa nr. acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu art. Dacă bunurile asupra cărora s-au constituit garanţii. precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. creanţa va fi înscrisă în tabelul preliminar drept creanţă chirografară şi nu drept creanţă garantată. arătând suma. tot administratorului judiciar îi revine obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a se asigura că tabelul definitiv al creanţelor este afişat de grefier la avizierul tribunalului.garantată sau negarantată . Astfel de diligenţe sunt necesare îndeosebi atunci când tabelul definitiv nu este înregistrat la tribunal la termenul de judecată din cadrul dosarului de faliment. Această variantă este preferabilă mai ales în cazurile în care sumele în cauză sunt nesemnificative şi nu pot altera votul creditorilor la planul de reorganizare. în cel mai scurt termen posibil după soluţionarea irevocabilă a tuturor contestaţiilor la cererile de admitere a creanţelor. Creditorul va putea formula aceste contestaţii ulterioare numai în cazul în care întârzierea în identificarea înscrisului hotărâtor sau în stabilirea incidenţei falsului. 392 din Jurisprudenţă 2 Fidejusorii care au garantat cu apartamentul proprietate personală un credit bancar acordat debitoarei au dreptul. 7. tabelul definitiv al creanţelor. 74 (1) După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate.Sentinţa nr. În acest tabel se arată suma solicitată. Prin tabelul definitiv de creanţe se înţelege tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii. în condiţiile în care. (2) şi (3) din Legea nr. Pentru a se putea edifica pe deplin asupra susţinerilor creditorului contestator.a fiecărei creanţe. administratorul judiciar va trebui să informeze grefierul despre înregistrarea tabelului definitiv şi necesitatea afişării acestuia.

determină de asemenea respingerea opoziţiei creditorului. Compensarea parţială a creanţelor. acceptată de lichidator ulterior depunerii raportului asupra căruia s-a formulat opoziţia. (Tribunalul Dâmboviţa . 397 din Jurisprudenţă Solicitarea fondatorului referitoare la daune morale trebuie sprijinită pe o hotărâre judecătorească. 31/1990 care îndreptăţeşte pe fondatori la a solicita daune în caz de dizolvare anticipată a societăţii nu impune o obligaţie în sarcina societăţii în lipsa unei hotărâri judecătoreşti care să aprecieze asupra temeiniciei daunelor. Textul Legii nr. 412 din Jurisprudenţă 119 . 9 din 22 ianuarie 2003) vezi pg.Sentinţa nr.3 4 Îndeplinirea condiţiilor legale privind compensarea creanţelor determină aplicarea de drept a acestui mijloc de stingere a creanţelor. 59 din 29 martie 2005) vezi pg. (Tribunalul Alba .Sentinţa nr. fără a fi necesară vreo apreciere din partea judecătorului-sindic.

59 alin. judecătorul-sindic poate scurta. de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor. şi care cuprinde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora. mărturie mincinoasă. . b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii. Art.1 Reorganizarea Definiţie Art. perioadele prevăzute la alin. b) administratorul judiciar.8 8. 22. cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului. 8. pentru motive temeinice. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 33 alin. şi potrivit art. Reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului persoană juridică în vederea achitării datoriilor acestuia conform programului de plată a creanţelor. (2). abuz de încredere. cu condiţia de a-şi fi manifestat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. cu aprobarea adunării acţionarilor/asociaţilor. (1). b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume. din dispoziţia judecătorului-sindic. dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanţa respectivă sau prin legi speciale. gestiune frauduloasă. 21/1996. ca urmare. este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanţe. 21/1996. (6). în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe. potrivit art. implementarea şi respectarea unui plan. . 3 21. numit plan de reorganizare. care poate să prevadă împreună sau separat: a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului. directori şi/sau asociaţi au fost condamnaţi definitiv pentru: bancrută frauduloasă. aprobarea. c) valoarea actualizată cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României. (1) conduce la decăderea părţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi. la trecerea. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. 59 alin. c) unul sau mai mulţi creditori care şi-au anunţat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. dacă procedura a fost declanşată de acesta. sau ai cărui administratori. înşelăciune. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. (2) La cererea oricărei părţi interesate. delapidare.2 Art. într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererilor introductive. prin raportare la tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare. cu condiţia formulării. Prin program de plată a creanţelor se înţelege tabelul de creanţe menţionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor. a intenţiei de reorganizare. în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. Procedura de reorganizare presupune întocmirea. 94 (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: a) debitorul. c) restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului. în cazul în care procedura a fost deschisă urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. la faliment. Categoria de creanţe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanţe pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanţele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creanţei. deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv. b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social. (2). 3 20. Planul de reorganizare 120 . 28.

desemnare şi înlocuire a administratorilor şi directorilor. iar în măsura în care prevederile planului sunt agreate în prealabil cu debitorul. 94 (3) Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. în condiţiile în care administratorul judiciar sau creditorii nu au intenţia depunerii unui astfel de plan.2 Art. la momentul depunerii de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele ce au condus la starea de insolvenţă a debitorului.2. 94 alin.1 a) Comentarii la art. 8. un astfel de plan prevede continuarea activităţii debitorului la finalul perioadei de reorganizare. (1). b) plan de reorganizare depus fără acceptul debitorului Este cazul planurilor de reorganizare depuse de către creditori deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv. dacă aceasta a fost dovedită în urma contestaţiei debitorului la cererea introductivă a creditorului. (6). în cazul în care debitorul nu propune un plan sau planul propus oferă o recuperare mai redusă a creanţelor creditorilor. socotiţi de la data confirmării. Oricare dintre părţile interesate în a propune un plan de reorganizare trebuie să îşi manifeste această intenţie în mod explicit. 8. Art. legea permite scurtarea termenelor în anumite condiţii. 95 alin. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani. Acest tip de plan poate prevedea modificarea structurii acţionariatului. De asemenea. în conformitate cu prevederile art. debitorul care constată dificultăţi în desfăşurarea activităţii sale şi identifică drept şansă optimă de redresare a afacerii propunerea către creditori şi aplicarea unui plan de reorganizare în conformitate cu Legea privind procedura insolvenţei trebuie să pregătească acest plan şi să îl discute cu toate părţile implicate înaintea depunerii propriei cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă. fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare. cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică.Comentarii generale: În mod ideal. (2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanţelor. iar dacă acest lucru se întâmplă el este rodul unui proces de negociere între vechii şi noii acţionari. 121 Conţinutul planului de reorganizare . iar structura acţionariatului nu cunoaşte modificări semnificative faţă de situaţia întâlnită la momentul deschiderii procedurii. cel depus de administratorul judiciar sau creditori. În acest mod este evitată prelungirea intervalului de timp între momentul afişării tabelului definitiv al creanţelor şi momentul exprimării votului asupra planului de reorganizare. În general. (2). cât şi încetarea activităţii debitorului la finalul perioadei de reorganizare. În forma actuală a legii debitorului i se refuză dreptul de a mai depune un plan în cazul în care nu îşi recunoaşte starea de insolvenţă.2. Experienţa a arătat că în covârşitoarea lor majoritate planurile de reorganizare care au avut succes au fost propuse de debitor. inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie. prin care aceştia doresc să asigure o recuperare a creanţelor lor superioară celei pe care ar obţine-o prin planul depus de debitor sau administratorul judiciar sau în cazul falimentului. (4) şi (5) Planul de reorganizare se poate încadra în următoarele categorii: plan de reorganizare depus cu acceptul debitorului În principiu. 95 (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului. astfel încât să creeze premise pentru o perioadă de observaţie cât mai scurtă.1. avându-se în vedere dificultăţile inerente cu care debitorul se confruntă pe parcursul perioadei dintre deschiderea procedurii şi aprobarea unui plan de reorganizare şi faptul că prelungirea acestei perioade de incertitudine poate reduce semnificativ şansele de redresare ale debitorului. în această categorie se încadrează planul de reorganizare depus de debitor.

sau al persoanelor menţionate la lit. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. D. d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe. b) în caz de faliment membrilor sau asociaţilor/acţionarilor debitorului nu li s-ar cuveni nimic din distribuire. valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului. în condiţiile prevăzute de Legea nr. separat sau în bloc.(4) La recomandarea administratorului judiciar după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. şi de la Legea nr. această perioadă va putea fi extinsă. b) de determinare. 297/2004 privind piaţa de capital. dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) planul propus de debitor oferă o recuperare mai redusă a creanţelor debitorului. (6) Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice. operaţiunile cuprinse la acest punct sunt considerate operaţiuni exceptate în sensul art. în condiţiile legii. membrii grupului de interes economic. penalităţii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale. sau distribuirea acestora către creditorii debitorului. (1) din acea lege. şi c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni. de către debitor. G. libere de orice sarcini. K. 205 alin. L. 39 alin. în beneficiul creditorului garantat. 31/1990 privind societăţile comerciale. precum şi modificarea ratei dobânzii. a unei distribuţii corespunzătoare a votului între aceste categorii. (2) din Legea nr. cu acordarea obligatorie. c) membrii sau asociaţii/acţionarii debitorului refuză să participe la planul propus de creditori. în condiţiile legii. al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise. B. dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi dintre creditorii aflaţi în sold la acea dată. păstrarea. 205 alin. în întregime sau în parte. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare. a unei garanţii sau protecţii echivalente. (6) lit.. prelungirea datei scadenţei. C şi D a unor prevederi. (3). acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic. 98 alin. J. b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora. 297/2004 privind piaţa de capital. E. c) dacă şi în ce măsură debitorul. 297/2004 privind piaţa de capital. . şi de Legea nr. constituite anterior sau ulterior confirmării planului. C. cum ar fi: A. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. fuziunea debitorului. 31/1990 privind societăţile comerciale. Prin excepţie de la prevederile art. I. 122 . inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa. în conformitate cu prevederile art. de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorării obligaţiei de plată a dividendelor. planul de reorganizare nu poate prevede conversia creanţelor bugetare în titluri de valoare. în condiţiile prevăzute de art. în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare. a conducerii activităţii sale. c). a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot. planul propus de creditori poate propune modificarea fără acordul statutar al membrilor sau asociaţilor/acţionarilor debitorului a actului constitutiv. C şi D. cu cel mult încă o perioadă de un an. F. (2) lit. în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. este necesar acordul expres. . lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face potrivit art. 116 – 120. asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere. în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului. H. prin derogare de la alin. (5) Planul de reorganizare va menţiona: a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate în sensul legii.persoană juridică . cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. J. modificarea sau stingerea garanţiilor reale. în scris. inserarea în actul constitutiv al debitorului . modificarea actului constitutiv al debitorului.

în baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare care se va publica în Monitorul Oficial al României. În conformitate cu prevederile art. Art. acesta verifică completitudinea planului. ale căror interese pot fi eventual afectate de prelungirea perioadei de reorganizare. 41. 95 alin. 96 (2) Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte.2. este necesar a fi obţinut acceptul titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii de insolvenţă. şi nu fezabilitatea acestuia. majorări şi penalităţi sunt calculate.2 Comentarii la art. 8. 123 . la termenele şi în condiţiile stipulate în contract. în prealabilul admiterii la vot de către judecătorul-sindic a oricărui plan de reorganizare depus la grefa tribunalului. În condiţiile în care se consideră necesară prelungirea perioadei de reorganizare. 97 Nu se consideră modificare a creanţei sau a condiţiilor de realizare a acesteia situaţia în care planul propus prevede revenirea la condiţiile de realizare a creanţei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiţiilor respective. în timp ce pentru creanţele bugetare născute pe parcursul perioadei de observaţie şi/sau a perioadei de reorganizare.2. acest lucru se realizează în urma consultării creditorilor aflaţi în sold la momentul cererii de prelungire. 94 alin. partea a VI-a. Pe lângă creditorii care au participat la votul asupra planului şi ale căror creanţe au fost doar parţial plătite până la momentul cererii de prelungire. Art. (3) Legea prevede două categorii mari de planuri de reorganizare: Planuri bazate pe reducerea activului debitorului (respectiv lichidarea parţială sau totală a acestuia) în vederea achitării în totalitate a creanţelor restante sau Planuri care prevăd reorganizarea operaţională şi/sau financiară a debitorului având drept urmare o restituire a obligaţiilor faţă de creditori în cuantum cel puţin egal cu cel la care s-ar fi îndestulat aceştia în cazul în care asupra debitorului s-ar fi iniţiat procedura de faliment. 95 alin. cu excepţia cazului în care deţinătorul unei creanţe din categoria respectivă consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa. care conduce la accelerarea plăţii întregului rest al împrumutului. (1) la (5) Structura planului de reorganizare trebuie să includă cel puţin următoarele elemente: 1) Informaţii generale referitoare la debitor Structura acţionariatului la momentul declanşării procedurii de insolvenţă şi eventualele modificări propuse prin plan Managementul societăţii Pieţe pe care acesta acţionează 2) Prezentarea activului societăţii debitoare Prezentare generală Necesarul de investiţii Previziunea recuperării creanţelor deţinute 3) Evaluarea patrimoniului. până la achitarea acestor obligaţii restante în conformitate cu actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. Comentarii generale: Având în vedere faptul că. pentru creanţele negarantate aflate în sold la deschiderea procedurii de insolvenţă calculul de majorări şi penalităţi este îngheţat la momentul declanşării procedurii. (2). cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui împrumut.1 Comentarii la art. 8.(8) Înregistrarea menţiunii în registrul comerţului va fi solicitată de administratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. (5) şi (6). o atenţie deosebită trebuie acordată redactării planului. prin includerea în conţinutul acestuia a tuturor elementelor prevăzute la art.2.2.

2.2. prin administratorul special. 4) Surse de finanţare pe perioada reorganizării Finanţare prin aport de numerar Finanţare prin apelarea la credite bancare Finanţare prin vânzarea unora dintre activele debitorului În cazul în care aportul de capital se face într-o societate listată pe piaţa de capital şi prin efectuarea acestui aport unul dintre acţionari depăşeşte neintenţionat pragul de control. Modalităţile pe care le au la dispoziţie pot fi printre altele: Majorarea capitalului debitorului cu creanţele lor care să le dea un drept de deţinere cel puţin egal cu nivelul recuperării în caz de faliment şi vânzarea ulterioară a participaţiilor Acceptarea unei majorări de capital făcută de un terţ astfel încât acesta să capete controlul asupra debitorului etc. Programul de plată a creanţelor trebuie ajustat în mod corespunzător.Programul de plată a creditorilor 6) Previziunea situaţiilor financiare ale societăţii debitoare pe perioada reorganizării Contul de profit şi pierderi Situaţia fluxurilor de numerar 8. prin oferirea unei recuperări cel puţin la fel de mare ca în situaţia falimentului. la registrul societăţilor agricole şi va fi comunicată debitorului. Publicarea şi comunicarea planului de reorganizare 124 . Categorii de creditori Modalităţi de acoperire a datoriilor . şi în vederea maximizării recuperării creanţelor lor pot lua hotărârea facilitării unei preluări ostile a controlului asupra debitorului a unor entităţi capabile să contribuie la redresarea debitorului. (2) din Legea nr. 8.Scopul evaluării este asigurarea premiselor pentru aplicarea unui tratament corect şi echitabil fiecărui titular de creanţe.3 Art. (7) În aplicarea prevederilor art. se consideră că deţinătorii acestor creanţe consimt un tratament mai puţin favorabil pentru creanţele lor. la care ceilalţi acţionari nu au vrut să achieseze. el nu va fi. administratorului judiciar şi comitetului creditorilor.3 Comentarii la art. atunci când asociaţii la capitalul social al debitorului şi-au pierdut interesul economic în continuarea activităţii debitorului. (7) creditorii pot propune un plan de restructurare prin care.2. 96 alin 2 În cazul debitorilor care au încheiate convenţii de eşalonare a obligaţiilor bugetare sau acte adiţionale la convenţii de credit. 297/2004 privind piaţa de capital. 5) Pasivul societăţii Tabelul creditorilor. 8. Estimarea valorii imobilizărilor corporale trebuie făcută în cazul a două situaţii distincte: În condiţiile continuării activităţii În condiţiile opririi activităţii şi a vânzării în lichidare a bunurilor În cazul în care nivelul de recuperare al creanţelor prevăzut iniţial de către autorul planului de reorganizare se dovedeşte a fi inferior celui ce ar fi obţinut în condiţii de faliment. prin care cuantumul datoriilor este redus sau plata acestora rescadenţată.2. 95 alin. 95 alin. după caz.2. Pe cale de consecinţă celelalte creanţe din aceeaşi categorie nu trebuie reduse sau rescadenţate în mod similar. prin excepţie de la prevederile art.4 Comentarii la art. obligat să facă o ofertă publică celorlalţi acţionari deoarece el şi-a luat un risc în demersul de redresare al debitorului. privitoare la reeşalonarea creditelor bancare. 98 (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la oficiul registrului comerţului sau. 205 alin.

a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului că este admisibilă votarea prin scrisoare. cu respectarea art. (1) şi în care planul va fi admis sau respins de judecătorul-sindic.2. judecătorul-sindic va verifica completitudinea planului. 74 alin. De asemenea. planul trebuie comunicat tuturor părţilor interesate în cel mai scurt timp de la depunerea sa la grefa tribunalului. judecătorul-sindic va fixa un termen maxim până la care acestea pot fi depuse. În cazul în care se constată că unele dintre aspecte lipsesc din plan. în sensul prevăzut de art. în eventualitatea în care elementele prevăzute pentru acoperirea pasivului sunt foarte complexe. care conţine toate informaţiile prevăzute de prezenta lege. exprimarea votului asupra tuturor planurilor de reorganizare depuse. judecătorul-sindic va decide publicarea unui anunţ referitor la propunerea planului în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Judecătorul-sindic poate să ceară unui practician în insolvenţă să-şi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului. în perspectiva votării acestuia.4. 8. În cazul admiterii la vot a planului. înainte de admiterea lui. este recomandat ca judecătorul să solicite administratorului judiciar efectuarea acestei analize. Totodată. 98 (2) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţă. în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal. în cadrul aceleiaşi şedinţe a Adunării Creditorilor oferă posibilitatea creditorilor de a vota planul considerat cel mai favorabil.3 F0034 . dar numai în condiţiile în care acesta din urmă nu a participat la redactarea vreunuia dintre planurile de reorganizare depuse. 8.1 Comentarii la art. 8. cu indicarea celui care l-a propus. cât şi pentru eficientizarea procesului de analiză. judecătorulsindic poate stabili un termen scurt pentru completarea planului. la care vor fi citaţi cei care au propus planul şi persoanele menţionate la alin. precum şi a datei de confirmare a planului.2 F0033 Formulare recomandate Formular pentru depunerea planului de reorganizare la grefa Tribunalului Modele recomandate Încheiere de admitere a planului de reorganizare 125 8. De asemenea. care va avea loc în maximum 15 zile de la data exprimării votului asupra planului. În urma comunicării planului tuturor părţilor enunţate în lege sunt create premisele convocării de către judecătorul-sindic a şedinţei în care respectivul plan va fi admis sau după caz respins. Dacă mai multe planuri de reorganizare au fost depuse şi admise.4. astfel încât votarea planurilor admise să se facă în aceeaşi şedinţă a adunării creditorilor. judecătorul-sindic poate cere părerea unui expert practician în insolvenţă autorizat. administratorul judiciar va propune judecătorului-sindic data la care va convoca o singură adunare a creditorilor în care aceştia îşi vor exprima votul asupra tuturor planurilor admise. (2).2. (3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părţile legal îndreptăţite. (4) Dacă au fost exprimate mai multe intenţii de depunere a unor planuri de reorganizare.4 Art. un extras din planul de reorganizare va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În scopul minimizării cheltuielilor.4. acesta este confirmat de judecătorul-sindic. după audierea persoanelor citate. ţinându-se cont de faptul că. în vederea eficientizării procedurii de vot şi a evitării prelungirii perioadei de observaţie. chiar dacă şi alt plan de reorganizare primeşte aprobarea creditorilor. 95.2. 98 Admisibilitate de către judecătorul-sindic În vederea admiterii planului de reorganizare. în cazul aprobării prin vot a planului propus de debitor.2. în termen de 5 zile de la admitere.Comentarii generale: În vederea luării la cunoştinţă a prevederilor planului.

99 (1) După admiterea planului. 96 alin. în sensul legislaţiei pieţei de capital. comunicate prin orice mijloace şi înregistrate la tribunal şi la administratorul judiciar/lichidator.2.5 Art. 8. c) ceilalţi creditorii chirografari. în sensul art. împiedică acordarea unui tratament favorizant pentru titulari de creanţe al căror vot poate asigura acceptarea planului de către categoria de creanţe din care acestea fac parte. compusă numai din acele creanţe chirografare care. 49 alin. precum şi a datei de confirmare a planului. 96 alin.5. (3) Următoarele creanţe constituie categorii distincte de creanţe. c) creditorii chirografari stabiliţi conform art. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar convocarea adunării creditorilor şi a debitorului într-un termen cuprins între 20 şi 25 de zile. 126 Confirmarea planului de reorganizare . 96 Procedura de votare a planului de reorganizare (1) În vederea administrării eficiente a procedurii. 14 şi art. (1) şi (2). administratorul judiciar va pregăti un tabel conţinând toate creanţele acceptate pentru vot. controlează. (1) se vor înscrie creditorii ai căror creanţe curente au continuat să fie achitate în perioada de observaţie pentru continuarea activităţii curente în sensul art. (5) Categoriile care. coroborată cu obligativitatea acordării prin plan a unui tratament corect şi echitabil fiecărei creanţe defavorizate. dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului. 96 alin. nefiind necesară votarea planului de către aceştia. (1) şi art. Lista acestor creanţe trebuie confirmată de administratorul judiciar. 3 pct.2. (4) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de către o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie. pot participa la şedinţă. care nu va depăşi 15 zile de la data exprimării votului asupra planului. (2) Fiecare creanţă beneficiază de un drept de vot.1 Comentarii la art. Acceptarea planului prin votul dat de majoritatea absolută din valoarea creanţelor unei categorii. 100 Pe baza tabelului definitiv al creanţelor împotriva debitorului. (1). Tabelul va menţiona voturile primite în scris. În grupa prevăzută la art. care votează separat: a) creditorii cu creanţe garantate. dar nu mai înainte de afişarea tabelului definitiv al creanţelor. Absenţa de la vot a titularilor de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan nu are nici un impact asupra confirmării planului. (2) Judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar. (3) Acţionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. planul poate desemna o categorie separată de creanţe. Art. în detrimentul altor creditori din aceeaşi categorie. a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului că este admisibilă votarea prin corespondenţă.2. 100 (1) La începutul şedinţei de vot. b) creditorii bugetari. grupate în categoriile de creanţe cărora le aparţin. a cuantumului creanţei şi a ponderii pe care fiecare creanţă o deţine în totalul categoriei. cu menţiunea tipului categoriei de creanţe (defavorizată/nedefavorizată). administratorul judiciar va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris.6 Art. sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul. publicarea unui anunţ referitor la propunerea planului în Buletinul procedurilor de insolvenţă.8. direct sau indirect. 49 alin. cu indicarea celui care l-a propus. în termen de 5 zile de la admitere. cu condiţia legalizării semnăturii creditorului de către notarul public. (1) aparţinând furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiţi. 8. pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanţe din care face parte creanţa respectivă. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

Totodată. rolul principal este transferat către creditori. se recomandă reprezentarea creditorilor persoane juridice de către persoane cu o bună înţelegere asupra planului de reorganizare şi având putere de decizie şi de reprezentare. la sumele acceptate în tabelul definitiv al creanţelor şi ponderea pe care fiecare creditor o deţine în categoria de creanţe căreia îi aparţine. prin grija administratorului judiciar. urmată de publicarea anunţului referitor la propunerea planului în Buletinul procedurilor de insolvenţă. care îşi exprimă votul în şedinţa adunării creditorilor convocată în acest scop. 100 alin. pe cheltuiala solicitantului.7 Condiţii pentru confirmare Art.6. debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul său. Confirmarea planului de reorganizare de către creditori se realizează în urma acceptării acestuia prin votul pozitiv exprimat de creditori în conformitate cu prevederile art. 100 alin. Este recomandat ca şedinţa Adunării creditorilor să fie organizată într-o altă locaţie decât în instanţă. planul se consideră acceptat dacă categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanţelor a acceptat planul. (2) Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului. 101 alin. 15 după admiterea de către judecătorul-sindic a planului. se prezumă luarea la cunoştinţă de către creditori a planului şi a momentului votului. 99 Prin coroborare cu art. Comentarii generale: Decizia aprobării planului de reorganizare aparţine adunării creditorilor. Ulterior depunerii la dosarul cauzei. Toate termenele cuprinse în convocarea privind planul de reorganizare vor fi considerate în cunoştinţă. cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi dintre cele menţionate la art. în termen de 15 zile. 101 (1) La data stabilită. administratorul judiciar va verifica voturile înregistrate prin scrisoare şi va pregăti un tabel al creditorilor. În toate cazurile. nefiind necesară efectuarea unei notificări ulterioare către aceştia a şedinţei de vot. dat fiind numărul semnificativ de creditori care pot lua parte la aceste şedinţe. indiferent dacă există şi alte planuri de reorganizare aprobate. un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic. judecătorul va confirma planul de reorganizare aprobat de creditori.2. (1). 8. Dacă planul propus de debitor a fost aprobat prin votul creditorilor. (3) acceptă sau sunt socotite că acceptă planul. Procesul-verbal va fi depus.2. la tipul categoriei (defavorizată/nedefavorizată). La expirarea termenului de 5 zile anterior datei fixate pentru exprimarea votului. care să conţină informaţii referitoare la categoria în care fiecare dintre aceştia se înscrie. la dosarul cauzei în termen de 2 zile lucrătoare de la data Adunării creditorilor. C. B. în timp ce competenţele judecătorului-sindic se limitează la a lua act de hotărârea creditorilor şi a confirma planul de reorganizare aprobat de aceştia. 8. (4) şi art. în cazul în care sunt doar două categorii.1 Comentarii la art. judecătorul-sindic va dispune intrarea în faliment. cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan.(4) Din momentul publicării. precum şi de administratorul judiciar. dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: A. toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă despre plan şi data de exprimare a votului. După admiterea planului pentru supunere la vot şi a publicării din dispoziţia judecătorului-sindic a anunţului referitor la propunerea planului în Buletinul procedurilor de insolvenţă. acesta este confirmat. 127 . În cazul în care nici unul dintre planurile de reorganizare admise la vot nu sunt aprobate de creditori. Deliberările şi hotărârile Adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal care va fi semnat de membrii Comitetului creditorilor. cât şi durata necesară pentru dezbaterile şi analizele desfăşurate în cadrul acestora.

în condiţiile respingerii planului de către titularii uneia dintre categoriile de creanţe are drept efect actualizarea Programului de plată al creanţelor. în condiţiile art. împotriva codebitorilor şi fidejusorilor debitorului. După confirmarea unui plan de reorganizare. În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului sau unei executări silite. (3) Dacă nici un plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan. (2) Creditorii conservă acţiunile lor. creditorii chirografari ar fi reuşit o recuperare totală sau cel mai probabil parţială a creanţelor lor. nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 100 alin.8 Efectele confirmării Art. Având în vedere că un singur plan de reorganizare poate fi confirmat. (3). Acceptarea planului de către creditori. (1). Planul trebuie să precizeze în programul de plăţi cum va fi asigurată această plată. nefiind permisă propunerea unui plan alternativ şi pe cale de consecinţă abaterea de la planul confirmat putând conduce automat la declanşarea procedurii de faliment. a expirat. în cazul în care mai multe planuri de reorganizare sunt votate de creditori. admiterea. activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător. creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul. (4) Remuneraţiile persoanelor angajate în temeiul art. la nivelul pe care l-ar primi în cazul falimentului. 107 şi următoarele. al art. comparativ cu situaţia falimentului. Această prevedere are o implicaţie deosebită în asigurarea către creditorii chirografari a unui tratament corect. este necesar ca aceştia să poată obţine acelaşi nivel al recuperării şi în cazul confirmării unui plan de reorganizare respins de o categorie de creanţe de rang superior. (5) Plata va putea fi făcută trimestrial. în scopul asigurării unui volum de plăţi superior decât în condiţii de faliment către titularii de creanţe defavorizate. 8. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. 23. 94. planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva debitorului. (3) şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut. pentru întreaga valoare a creanţelor. 10. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedică propunerea. 102 (1) Când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare. chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. după caz. judecătorul-sindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului. 24 şi al art. în condiţiile art. alte termene de plată.2. al art. astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. Comentarii generale: Planul de reorganizare trebuie să ţină cont de valoarea evaluată a patrimoniului societăţii. În condiţiile în care. în vederea ajustării sumelor ce urmează a fi plătite titularilor de creanţe din categoriile de rang inferior celei care a respins planul. în faliment.b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale. votarea sau confirmarea oricărui alt plan. cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta. al art. care ar putea respinge planul. în scris. este recomandabil ca judecătorul-sindic să aprobe planul de reorganizare depus de către debitor. Pentru executarea silită a acestor creanţe. pe bază de acte legale 128 . 98 alin. 19 alin. de lege. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinţa de confirmare a planului. desfăşurarea activităţii în conformitate cu prevederile acestuia este un factor critic pentru supravieţuirea societăţii debitoare. nici o categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate.

rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului. De asemenea. potrivit art. 129 . Planul de reorganizare trebuie să indice sursele de finanţare a onorariilor administratorului judiciar şi a oricărui alt expert utilizat în sensul prevederilor prezentei legi. În absenţa confirmării unui plan de reorganizare.8. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau administratorul judiciar. după caz.3.3 8. şi să propună. după caz. după caz.oricare dintre creditori sau administratorul special. 8. Respectarea obligaţiilor asumate nu poate fi selectivă.Comentarii generale: În urma confirmării unuia dintre planurile de reorganizare depuse. motivat. al căror mod de calcul a fost în prealabil stabilit de către judecătorul-sindic sau de către adunarea creditorilor. în cazul în care nu s-a convenit altfel. (1). debitorul având sarcina de a îşi reorganiza propria afacere atât din punct de vedere operaţional. modul în care pe parcursul perioadei analizate acesta a respectat prevederile planului de reorganizare. (4) care va fi avizată de către comitetul creditorilor. 102 alin. Comentarii generale: Raportul trimestrial prezentat trebuie să reflecte situaţia financiară a debitorului. (2) De asemenea. cu respectarea Programului de Plată a Creanţelor. în urma respingerii oricărui plan propus sau a nedepunerii de niciuna dintre părţile legal îndreptăţite a unui plan în maxim 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor. dar şi din punct de vedere financiar şi investiţional. administratorul judiciar va trebui să prezinte. remuneraţia acestora va fi făcută trimestrial. în vederea recuperării acestora. În condiţiile în care persoanele anterior menţionate nu acceptă în scris alte termene de plată. Comitetul creditorilor are competenţa de a convoca adunarea creditorilor. raportul trebuie să prezinte şi sumele datorate administratorului judiciar. trimestrial.1 Comentarii la art. iar termenul limită de depunere nu a fost scurtat. a intrării în faliment.2. judecătorul-sindic va decide intrarea în faliment. precum şi efectele acestora. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor. orice creditor. debitorul este obligat să se conformeze fără întârziere prevederilor acestui plan. 102 Indiferent de nivelul de recuperare al creanţelor prevăzut de planul de reorganizare în Programul de plată a creanţelor. solicitare asupra căreia judecătorul-sindic va hotărî printr-o încheiere. (3) În termen de 5 zile de la şedinţa comitetului creditorilor menţionată la alin. în scopul informării tuturor creditorilor asupra stadiului procedurii şi situaţiei financiare a debitorului.1 Procedura de reorganizare Raportul privind situaţia financiară a debitorului Art. şi alte măsuri. în condiţiile în care administratorul judiciar sau/şi creditorii şi-au manifestat această intenţie anterior datei depunerii raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă. administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor. în vederea consultării rapoartelor. rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului. care are un drept asupra unui codebitor sau fidejusor. administratorul judiciar va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii. 8. pentru diferenţa nerecuperată de la debitor. Orice abatere de la prevederile planului confirmat poate determina solicitarea de către administratorul judiciar .comitetul creditorilor. sume plătibile trimestrial. îşi poate urmări acest drept integral sau. 106 (1) Debitorul prin administratorul special sau. motivul eventualelor abateri şi măsurile ce au fost luate pentru preîntâmpinarea efectelor negative. iar debitorul sau. cât şi mai ales modul în care debitorul a efectuat plăţi către creditori.

adunarea creditorilor având prerogativele de a schimba lichidatorul numit.3.8. (1). mai puţin cota încasată în cursul reorganizării. În cazul în care cererea este depusă de către debitor sau administratorul judiciar.3. asociaţii şi membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitoarei. debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat. precum şi administratorul special poate solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment. administratorul judiciar. (3) Debitorul va fi obligat să îndeplinească. debitorului îi este automat ridicat dreptul de administrare. comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori. 107 şi următoarele. 8. fie încetarea reorganizării şi trecerea la faliment. astfel cum au fost prezentate în planul confirmat. care va dispune asupra acesteia. simultan fiind numit un lichidator. născute între momentul intrării în perioada de observare şi intrarea debitorului în faliment. 105 (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale. în scopul evitării acumulării unor pierderi care să determine reducerea averii sale. 8. (2) Pe parcursul reorganizării debitorul va fi condus de administratorul special. titularii creanţelor participă la distribuiri cu valoarea acestora. în condiţiile prevăzute la art. acesta poate solicita el însuşi intrarea în faliment. Comentarii generale: În cadrul procedurii de reorganizare dreptul de administrare al debitorului nu este ridicat. motivat. Cererea oricăreia dintre părţi de intrare în faliment va fi analizată de către judecătorulsindic. (2) Înregistrarea cererii menţionate la alin. b) şi c). (2) lit.3. a modului în care aceasta se desfăşoară în conformitate cu angajamentele asumate prin planul de reorganizare. termenul de judecată acordat de judecătorul-sindic trebuie să permită convocarea unei adunări a creditorilor. 103 (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare. a respectării programului de plată a creanţelor şi raportarea trimestrială către judecătorul-sindic şi comitetul creditorilor a situaţiei financiare a debitorului.2 Conducerea activităţii debitorului Art. În condiţiile dispunerii de către judecătorul-sindic a încetării reorganizării şi trecerii la faliment. 130 . Comentarii generale: În condiţiile în care debitorul identifică imposibilitatea realizării obligaţiilor asumate prin plan. printr-o încheiere. cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute în lege şi în planul de reorganizare. în condiţiile prevăzute la art. sub supravegherea administratorului judiciar. 110 În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. schimbările de structură prevăzute în plan. administratorul judiciar având rol în supravegherea activităţii debitorului.3 Trecerea de la procedura de reorganizare la procedura de faliment pentru nerespectarea planului de reorganizare Art. în condiţiile art. care să analizeze cererea depusă. În cazul unei decizii de intrare în faliment. (1) nu suspendă continuarea activităţii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei. până când judecătorul-sindic va dispune. în condiţiile art.1 F0035 8. fie încheierea procedurii insolvenţei şi luarea tuturor măsurilor pentru reinserţia debitorului în activitatea comercială.4 Formulare recomandate Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment Intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare Art. 107 alin. Acţionarii. 19 alin.3. creditorii nu au posibilitatea reajustării creanţelor acceptate în tabelul definitiv de creanţe şi eventual modificate prin planul de reorganizare. aceştia având doar posibilitatea depunerii unei noi declaraţii de creanţă pentru creanţele neachitate. 107 şi următoarele.3. fără întârziere.

(2) Actele cu titlu gratuit. Acelaşi tratament este aplicat şi actelor efectuate care exced sfera activităţii curente a debitorului şi nu au fost aduse la cunoştinţă judecătorului-sindic şi după caz creditorilor. 131 . 110 În condiţiile în care titularii de creanţe au acceptat reducerea cuantumului acestora în prealabil de confirmarea planului de reorganizare. (2).4. (1) şi (2) şi pe cele permise de planul de reorganizare. (3) Celelalte acte efectuate în intervalul prevăzut la alin. orice acte cu titlu gratuit îndeplinite pe perioada reorganizării sunt anulate. 8. 8. creditorul garantat îşi menţine garanţiile reale şi personale împotriva averii debitorului. sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate.3. un factor critic în acest sens îl constituie definirea clară a activităţii curente a debitorului. cu excepţia cazului în care cocontractantul dovedeşte buna sa credinţă la momentul încheierii actului. aceştia nu mai au dreptul să solicite plata întregii creanţe înscrise în tabelul definitiv al creditorilor.Art.3. creditorii procedurii de reorganizare vor participa la distribuirile de sume cu cuantumul creanţelor înscrise în tabelul definitiv al creanţelor şi neachitate pe parcursul perioadei anterioare intrării în faliment şi a eventualelor creanţe născute ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă. Plăţile efectuate ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă şi care nu se înscriu în condiţiile de desfăşurare a activităţii curente sau nu sunt prevăzute explicit prin planul de reorganizare pot fi anulate. 111 În eventualitatea intrării în faliment. indiferent dacă acestea existau constituite la momentului declanşării procedurii de insolvenţă sau ele au fost constituite pe parcursul perioadei de observaţie şi considerate ca forme de garantare a obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare. 49 alin.2 Comentarii la art.1 Comentarii la art. ci numai cuantumul agreat prin plan. efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment.3. 112 (1) Creditorii nu sunt obligaţi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării.4. astfel încât acestea să se înscrie în condiţiile prevăzute de lege. spre aprobare. Comentarii generale: Ordinea de prioritate a creanţelor existente la data declanşării procedurii de insolvenţă şi care nu au fost achitate integral pe parcursul reorganizării nu cunoaşte modificări în urma intrării în faliment. exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispoziţiilor art. Drept urmare. 112 În cazul intrării în faliment. dacă se dovedeşte efectuarea lor în frauda creditorilor. sunt nule. cât şi supravegherea atentă de către administratorul judiciar a plăţilor efectuate de acesta.4. 8. Art. 111 Garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. În scopul protejării intereselor creditorilor.3 Comentarii la art.

Indiferent de rezultatul votului. Art. (3) În cazul aprobării de către adunarea creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevăzută la art. administratorul judiciar îi va informa pe creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris cu privire la propunerea de intrare în faliment a debitorului în procedură generală. 94. în condiţiile prevăzute la art. dacă. prin încheiere. judecătorul-sindic va dispune. a contestat că ar fi în stare de insolvenţă. 59 alin. 62 alin. (2) prin votul titularilor a cel puţin două treimi din creanţele prezente la vot. prin sentinţă sau. în procedura generală. Art. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau. 59 alin. sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat. în termen de 3 zile de la primirea raportului. după caz. prin sentinţă. intrarea în faliment a debitorului în condiţiile art. C. în acest caz. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat. a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată. (2) va fi supusă aprobării adunării generale a creditorilor la prima şedinţă a acesteia. a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic. deţinând împreună peste 20% din creanţele cuprinse în tabelul preliminar. b) debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare sau. 59 alin. 107 (1) Judecătorul-sindic va decide. (1) lit. 59 alin. (2). acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie cel propus de debitor. debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare. 59 (2) În cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. (1). în termenul legal. pe cheltuiala solicitantului. prin raportul său administratorul judiciar arată că activitatea debitorului este reorganizabilă. Art. la cererea debitorului. fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 132 . (1) lit. (4) Prevederile alin. D. la registrul în care este înmatriculat debitorul şi va fi comunicată debitorului. prevăzută la alin. până la data şedinţei adunării creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. 107 alin. cu indicarea datei adunării creditorilor.9 9. în cazul în care. pentru acoperirea pasivului. un plan de reorganizare a debitorului. 1 alin. şi c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare. la cererea creditorului de deschidere a procedurii. (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la alin. motivele care nu permit reorganizarea şi. e). 3 23. (4). într-un termen de maxim 10 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. Prin procedura falimentului se înţelege procedura de insolvenţă concursuală şi colectivă care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia. (4) Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului. (3) În cazul în care. în condiţiile art.1 Măsuri premergătoare lichidării Dispoziţii generale privind intrarea în faliment Art. propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul sau mai mulţi creditori. va propune intrarea în faliment. judecătorul-sindic va decide. în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale. (2). 60 (1) În cadrul şedinţei adunării creditorilor prevăzute la art. B. (5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment. la care se va supune votului adunării creditorilor propunerea administratorului judiciar şi punctul de vedere al comitetului creditorilor asupra acesteia. raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori. 32. publicarea unui anunţ referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolvenţă. îşi anunţă intenţia de a depune. (1) . după caz. (2). colaborează la întocmirea acelui plan. (1) la sediul său. după caz. intrarea în faliment în următoarele cazuri: A. (2) Adunarea creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar. sau dacă intenţionează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul sau mai mulţi creditori.(3) nu se aplică pentru raportul prevăzut la art. prevăzută la art. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite. iar contestaţia a fost respinsă de judecătorul-sindic.

după caz. 46 alin. (2). potrivit art.1 Comentarii la art.D. 54.1. 54 alin. 19 alin. (3) În cazul intrării în faliment. b) în cazul procedurii generale.3 F0036 9. (2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment. de art.1. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. în ceea ce priveşte creanţele născute între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment. dispoziţiile art. judecătorul va pronunţa hotărârea de intrare în faliment a debitorului. menţionată la art. 60 alin. creditorii au posibilitatea de a decide asupra oportunităţii depunerii unui plan până cel târziu la data raportului privind cauzele încetării de plăţi prevăzut la art. 94. încheierea sau. desemnarea unui lichidator provizoriu. 59 alin. în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale. 59 şi art. f) notificarea intrării în faliment. 1. 62 . precum şi procedura de admitere a acestora. până la închiderea procedurii de faliment. 60 La recomandarea administratorului judiciar. (2) sau. dacă cel puţin 66. sau art. în calitate de lichidator a administratorului judiciar desemnat conform art. în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului. adunarea creditorilor va putea să decidă intrarea în faliment a debitorului fără ca acesta să mai poată depune un plan. (2).1. 107 În cazul în care debitorul nu îşi exprimă în temeiul prevăzut la art. intrarea debitorului în faliment.1. d) termenul maxim. confirmarea. 109 alin. cu toate acestea. 9.1. (5).1. 34.2 Comentarii la art.1. sentinţa va indica şi termenele prevăzute la art. după caz. şi predarea către lichidator. dacă este necesar. dacă creditorii deţinând 20% din totalul creanţelor îşi anunţă intenţia de a depune un plan alternativ planului debitorului. 108 alin. c) în cazul procedurii simplificate. cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. e) întocmirea. 32 intenţia de a propune un plan de reorganizare şi. a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment. după caz. votul pentru intrarea directă în faliment nu va fi luat în considerare şi perioada de observaţie va continua.67% dintre creditori aprobă o astfel de recomandare. de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale. împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii. (4) După intrarea în faliment în procedura generală. potrivit raportului întocmit de administratorul judiciar conform art. (1) sau art. precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia. judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dacă această decizie nu este luată.76 vor fi aplicate. în mod corespunzător. debitorul nu se încadrează la minima dintre situaţiile prevăzute la art. (3).4 F0037 Modele recomandate Sentinţa de deschidere a procedurii falimentului Formulare recomandate Notificarea registrelor în care este înregistrat debitorul privind intrarea în procedura falimentului 133 . (5) Debitorii intraţi în procedura falimentului îşi acoperă pierderile anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit din profiturile impozabile obţinute în toată perioada. după caz.1. de către administratorul judiciar. de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator. 9. 9. (1) şi să depună un astfel de plan în termenul prevăzut la art.

lichidatorul va angaja un expert evaluator. Dacă debitorul nu se va prezenta. pe cheltuiala averii debitorului. ia în posesie bunurile. de debitor. (6) În timpul acţiunii de sigilare. pe măsura desfăşurării inventarierii. Dacă în urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. (2) În situaţia prevăzută la art. numai de către lichidator. depozitele. b) registrele de contabilitate. c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp. (5) Documentele întocmite de alte tribunale. devenind depozitarul lor judiciar. dacă judecătorul-sindic dispune astfel. care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităţile de conservare cerute. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. arhiva. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator. conservarea şi recuperarea bunurilor Identificarea bunurilor. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenţă. Ori de câte ori este necesar. cât şi ca unul sau mai multe ansambluri în stare de funcţionare. 113 (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. în vederea sigilării de urgenţă a bunurilor. vor fi trimise judecătorului-sindic. În cazul în care debitorul deţine bunuri la terţi acestea trebuie recuperate. d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune la bancă în contul averii debitorului. dacă este cazul. sigilarea. fără a aplica sigiliile. 115 (1) Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului şi să indice valoarea lor aproximativă la data inventarului. În toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar. având însă în vedere costurile aferente (decizia asupra destinaţiei bunurilor trebuie luată pe baza criteriilor economice).2. precum şi acţiunile ori alte titluri de participaţie ale debitorului. el nu va putea contesta datele din inventar. corespondenţa comercială.9. (4) Când debitorul are bunuri şi în alte judeţe. Art.). inventarul bunurilor debitorului se va face după obţinerea relaţiilor scrise privind situaţia bunurilor debitorului. dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaţiei. Tot legate de protecţia bunurilor sunt şi activităţile de conservare a acestora care sunt în anumite cazuri esenţiale pentru protejarea valorii bunurilor în cauză. certificând că sigiliile au fost aplicate. administratorul judiciar nu identifică nici un bun. Înaintea însă de angajarea unor astfel de cheltuieli suplimentare (pază şi conservare) este necesară întocmirea unor estimări referitoare la riscurile la care sunt supuse respectivele bunuri (deteriorare. judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele judeţe. (2) Lichidatorul. mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului. Comentarii generale: Măsurile premergătoare lichidării referitoare la identificarea. furt etc. precum şi la valoarea estimată a se recupera în urma valorificării lor. Cu aprobarea comitetului creditorilor. contractele. spre a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare.1 Identificarea. folosind angajaţii debitorului (acolo unde este posibil. Art. 55. aceştia posedă calificarea necesară etc. lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor. prin administratorul special. 114 (1) Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi. protecţia bunurilor trebuie să fie asigurată prin pază. iar dacă acesta nu participă la inventariere. conservarea şi recuperarea bunurilor reprezintă o etapă importantă a procesului de lichidare prin care se urmăreşte identificarea şi punerea în siguranţă a bunurilor (preluarea controlului asupra acestora) şi totodată stabilirea valorii orientative a acestora pe care să se fundamenteze analizele şi în consecinţă deciziile iniţiale ale lichidatorului care au ca bază valoarea activelor.2 9. pentru evaluarea bunurilor atât separat.) sau angajând societăţi de pază specializate. 56 – 58. inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autorităţile relevante. birourile. 134 . magaziile. conservarea şi inventarierea bunurilor Art. în vederea evitării înregistrării unor pierderi (valoarea de vânzare mai mică decât cheltuielile de pază şi conservare).

paza acestora este asigurată şi/sau o evidenţă strictă şi controlabilă a mişcărilor respectivelor bunuri este ţinută de sau sub controlul lichidatorului). Scoaterea documentelor din evidenţa fondului arhivistic se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor fondului arhivistic şi cu avizul dat de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Dispoziţiile Legii privind procedura insolvenţei se completează cu prevederile Legii nr. totodată. asupra posibilităţilor de reorganizare a activităţii etc. 9. Aceasta nu înseamnă că această cerinţă nu îi este aplicabilă şi anterior acestui moment (vezi comentariile de la art.2. dacă este cazul) urmând ca acestea să fie predate terţilor în cazul în care aceştia nu au datorii faţă de debitor. urmat de o cât mai rapidă inventariere.). 135 . În unele judeţe. care să fie utilizat de către acesta în toate cazurile societăţilor aflate în procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei. Multe societăţi nu au un nomenclator întocmit de către creator şi aprobat de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. precum şi asupra cheltuielilor generate de păstrarea bunurilor peste acest termen. Având în vedere lucrările pe care administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să le efectueze pornind de la fondul arhivistic al debitorului (cum ar fi întocmirea rapoartelor asupra cauzelor intrării în starea de insolvenţă. Obţinerea custodiei asupra fondului arhivistic se face numai din punct de vedere al posesiei de fapt a acestuia. Din momentul inventarierii lichidatorul este răspunzător pentru bunurile aflate în averea debitorului. administratorul/lichidatorul va trebui să ia măsura trecerii sub controlul său a spaţiilor în care se păstrează documentele societăţii şi. III secţiunea I din Legea nr. conservare etc. obţinerea controlului asupra acestuia. 113 Este cerută punerea sub sigilii a tuturor bunurilor şi informaţiilor deţinute de către societate.). mai puţin cele ce (din motive de perisabilitate) trebuie valorificate cât mai repede sau acele bunuri cu care se operează (registrele de contabilitate) sau asupra cărora trebuie operat (numerar sau titluri de valoare etc. Această abordare alternativă trebuie avută în vedere şi în cazul în care volumul de activitate necesar pentru finalizarea activităţii de sigilare face ca aceasta să se întindă peste o perioadă de timp semnificativă. Prevederile speciale ale cap. mai ales în cazul în care aceste bunuri necesită efectuarea unor cheltuieli de pază. Cu privire la conţinutul fondului arhivistic. pentru a preveni pierderea sau deteriorarea acestora. cheltuieli ce ar urma să fie recuperate de la acesta.1.2. 111). Cerinţa de punerea sub sigilii a bunurilor trebuie în anumite cazuri interpretată diferenţiat: chiar dacă bunurile nu trebuie sau nu pot fi valorificate imediat pot exista cazuri (cum ar fi necesitatea practică de continuare a activităţii) în care sigilarea nu este posibilă (ori nu este recomandabilă). vor rămâne în continuare răspunzătoare persoanele care erau responsabile de gestionarea acestuia la intrarea societăţii în procedură. 16/1996 privind Arhivele Naţionale sunt cele care reglementează cadrul de realizare a evidenţei fondului arhivistic al unei societăţi Evidenţa este ţinută în conformitate cu nomenclatorul întocmit de către creator şi aprobat de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. este crucială. va solicita administratorilor predarea tuturor documentelor pe care aceştia le deţin. Aceasta face ca oricând să poată fi reconstituit un inventar la momentul iniţial (momentul la care ar fi trebuit să aibă loc sigilarea bunurilor). până la realizarea inventarierii. În astfel de cazuri este necesară notificarea proprietarului bunurilor referitor la un termen rezonabil până la care trebuie să ridice bunurile în cauză. 114 Prevederea referitoare la luarea în posesie a bunurilor trebuie înţeleasă în sensul preluării controlului acestor bunuri. În astfel de cazuri această cerinţă legală urmează să fie satisfăcută în cazul în care lichidatorul poate să facă dovada că a luat acele măsuri care să dovedească în mod rezonabil că a preluat controlul asupra bunurilor (de exemplu.2 Comentarii la art. 16/1996 privind Arhivele Naţionale Imediat după deschiderea procedurii. Bunurile care aparţin terţilor trebuie identificate şi inventariate (sigilate.1 Comentarii la art. în urma selecţionării. direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale au propus întocmirea şi aprobarea unui nomenclator general al lichidatorului.9. Notificarea terţilor despre astfel de bunuri urmează a fi făcută cât mai repede posibil.1.

În cazul fondurilor arhivistice care au un grad mare de accesabilitate (de ex. este importantă prevederea transferului dreptului şi obligaţiei de accesare a fondului arhivistic către acesta. inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul de păstrare. În cazul în care nu există un continuator al acestuia. se poate face contra cost. 16/1996 sunt cele care reglementează cadrul de realizare a selecţionării fondului arhivistic al unei societăţi. Selecţionarea se realizează în conformitate cu nomenclatorul întocmit de către creator şi aprobat de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. III secţiunea a II-a din Legea nr. păstrarea se face de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale şi de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau direcţiile judeţene ale acestuia. Numai după aprobarea procesului-verbal de selecţionare se vor putea distruge documentele propuse spre eliminare. IV din Legea nr. Prevederile speciale ale cap. regula este că păstrarea documentelor cu valoare istorică şi a celor cu valoare practică se face de către continuatorul activităţii acestuia. proprietarul spaţiului în care debitorul şi-a desfăşurat activitatea. O altă soluţie ar fi o procedură simplificată de predare in corpore a întreg fondului arhivistic. după lege. agreate de Arhivele Naţionale pentru realizarea unei astfel de lucrări. vor fi păstrate de către creatorii şi deţinătorii de documente. Păstrarea fondului arhivistic se realizează în spaţii special amenajate. În cazul societăţilor fără patrimoniu. nu se precizează care este situaţia fondului arhivistic. în baza cărora se eliberează copii. aşa cum este el găsit de către administrator/lichidator. potrivit legii. dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant. certificate şi extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor. Alternativa la predarea fondului arhivistic către continuatorul activităţii este predarea spre păstrare unei societăţi specializate în acest sens. 16/1996 sunt cele care reglementează cadrul de realizare a păstrării fondului arhivistic al unei societăţi. Documentele cu valoare practică. copii şi extrase).Prevederile speciale ale cap. Arhivelor Naţionale sau direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. cele după care se eliberează numeroase certificate. Atât Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. 16/1996 sunt cele care reglementează cadrul de folosire a fondului arhivistic al unei societăţi. certificate. În cazul desfiinţării unui creator de documente. Eliberarea de certificate. ceea ce face ca în practică lichidatorii să trebuiască să apeleze la primele două soluţii amintite (continuatorul activităţii sau o societate specializată). Anumite documente se depun spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. poate fi asimilat continuatorului activităţii societatea care a cumpărat cea mai mare parte a activelor debitorului. O soluţie ar fi crearea unui fond din care să fie suportate astfel de cheltuieli. cât şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau direcţiile judeţene ale acestuia se confruntă cu probleme majore în preluarea fondului arhivistic de la societăţile care se desfiinţează din motive legate în principal de lipsa de spaţiu. fizice sau juridice. Procesul-verbal de selecţionare va fi înaintat spre aprobare Comisiei de selecţionare a Arhivelor Naţionale sau a direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. 136 . de exemplu. copii şi extrase de pe documentele pe care le creează şi le deţin. nu există resurse pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de gestionare a fondului arhivistic. În cazul desfiinţării unui deţinător de documente. III secţiunea a III-a din Legea nr. Nu se precizează care este situaţia celorlalte documente din fondul arhivistic. din această categorie) mai sunt totuşi necesare procedurii de lichidare. Este recomandabilă folosirea unor persoane. acestea se pot vinde unor firme specializate pentru păstrarea şi folosirea fondurilor arhivistice. la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice. Prevederile speciale ale cap. copii şi extrase de pe documentele pe care le creează şi le deţin. În cazul predării fondului arhivistic către continuatorul activităţii. având însă în vedere costurile aferente. Comisia de selecţionare a creatorului/deţinătorului fondului arhivistic va hotărî printrun proces-verbal de selecţionare care sunt documentele propuse spre eliminare. În funcţie de situaţia de fapt. Selecţionarea fondului arhivistic se va face sub stricta supraveghere a lichidatorului: acesta. societatea care a preluat personalul debitorului etc. Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să elibereze. Este preferabil ca fondul arhivistic să fie predat continuatorului activităţii societăţii care se desfiinţează. este cel mai în măsură de a decide care dintre documentele selecţionate în vederea eliminării (făcând parte.

Având în vedere că de multe ori. acest lucru necesită un interval de timp apreciabil datorită lucrărilor de evaluare laborioase.2. acolo unde se pune problema evaluării ansamblului sau a unor mai multe ansambluri în stare de funcţionare.9. ceea ce duce la scăderea cheltuielilor de lichidare şi în consecinţă la creşterea cuantumului sumelor disponibile a fi distribuite către creditori. urmând ca această informaţie să fi adăugată ulterior. Acest lucru se poate realiza prin obţinerea unor valori de vânzare în cazul menţionat mai mari decât la vânzarea individuală a bunurilor şi/sau prin scurtarea duratei procedurii. Această ultimă parte (referitoare la evaluarea ca unul sau mai multe ansambluri în stare de funcţionare) este necesară acolo unde debitorul mai desfăşoară activitate sau unde există premise ca activitatea să fie reluată. se impune practic semnarea inventarului fără ca acesta să cuprindă valoarea aproximativă a bunurilor. ceea ce ar putea să ducă la vânzarea bunurilor ca unul sau mai multe ansambluri în vederea creşterii cuantumului sumelor recuperate.3 Comentarii la art. 137 . dacă este cazul. 115 O cerinţă foarte importantă a acestui articol este cea referitoare la evaluarea bunurilor atât separat cât şi ca unul sau mai multe ansambluri în stare de funcţionare.1.

Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului. (3). Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate. 107 alin. De asemenea. pentru efectuarea menţiunii. e). cele din domeniul sportului) şi cele locale foarte mici. De asemenea. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. b). etapele. excluzând publicaţiile naţionale de profil (de exemplu. acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. Comunicarea notificării se va face către toţi creditorii menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar conform art. în concordanţă cu programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia. (2) lit. b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la alin.1 Falimentul Tabelele de creanţă Creanţele înregistrate după deschiderea procedurii – Notificări 10. a). afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora. (3). urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat. d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat. Comentarii generale: Persoana care trebuie să efectueze notificarea prevăzută la art.05. poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau prin orice alt mijloc care să permită verificarea datei şi confirmarea primirii notificării de către creditor. publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment (publicat în Monitorul Oficial al 138 . pentru definitivarea tabelului suplimentar. întocmire.10 10. pe cheltuiala averii debitorului. 61 se aplică în mod corespunzător. Notificarea se comunică prin fax. de modificat în textul legii c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor. zonal sau local. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment. Art. precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat. după caz. 19.procedura generală. ca o măsură pentru asigurarea opozabilităţii deschiderii procedurii faţă de toţi creditorii. care va fi de cel puţin 10 zile înainte de data stabilită. 107 alin. lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar. în vederea întocmirii tabelului suplimentar. b). care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. condiţiile de finanţare. care. 460/19. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. 108 (1) În cazul intrării în faliment . 107 alin. Lichidatorul va proceda de asemenea la publicarea notificării.1 Art. (2) lit. într-un ziar de largă circulaţie. 3 18. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la alin. 108 este practicianul în insolvenţă desemnat ca lichidator în condiţiile art. prin încheierea de intrare în faliment. În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. (2) şi (3) ale art. considerat reprezentativ. e) şi care cuprinde numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment. Aprecierea caracterului de „largă circulaţie” al ziarului revine lichidatorului. notificarea va fi comunicată debitorului şi oficiului registrului comerţului sau după caz registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat pentru efectuarea menţiunii privind trecerea societăţii în procedura de faliment. cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. menţionată la art. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. debitorului şi oficiului registrului comerţului sau.2005 privind conţinutul. Dispoziţiile alin. precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. poate alege să facă publicitatea în orice ziar naţional.1. (2) lit. adresând în acelaşi timp solicitarea acestor instituţii în sensul de a comunica la dosarul privind administrarea procedurii faptul că menţiunea privind trecerea în faliment a fost efectuată.

108 alin. termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului trebuie să fie de maximum 45 de zile de la data intrării în procedura falimentului. Chiar şi creditorii ale căror creanţe nu sunt constatate printr-un titlu. adică printr-un înscris doveditor. Invocarea se va putea face pe cale de acţiune sau de excepţie. În conformitate cu modificările terminologice introduse prin noua lege a insolvenţei. pentru verificarea acestora. afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar. notificarea va fi transmisă acestora din urmă. notificarea creditorilor conform art. din considerente de celeritate a derulării procedurii. prin hotărârea de intrare în faliment. 74 alin. afişarea şi comunicarea Tabelului suplimentar al creanţelor nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. 108). vor putea formula cerere pentru admiterea creanţei. În stabilirea acestor termene. Reprezentanţii în ţară ai societăţilor străine pot fi identificaţi şi cu ajutorul organelor fiscale din România. Termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanţelor şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului pentru verificarea creanţelor şi întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar.României nr. acesta va include în notificare toate termenele stabilite de judecătorul-sindic prin hotărârea de intrare în procedura falimentului pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor.1. 474/03. inclusiv cu martori. 76. precum şi pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat. În cazul creditorilor cu sediul/domiciliul în străinătate. Astfel. lichidatorul va asigura publicarea notificării şi în acest Buletin.1. 7 coroborat cu art. (1) şi (2) Lichidatorul va transmite notificarea numai acelor creditori ale căror creanţe sunt născute în perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii şi data intrării în procedura falimentului.1. Creditorii vor putea formula contestaţii numai cu privire la creanţele născute după deschiderea procedurii şi înscrise în tabelul suplimentar întrucât lichidatorul nu mai poate face verificări în ceea ce priveşte creanţele înscrise deja în tabelul definitiv în condiţiile art.06. Creditorii vor depune la tribunal contestaţiile cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită. pentru întocmirea.1 Comentarii la art. 108 este decăderea creditorului din drepturile menţionate în art. care vor comunica lichidatorului numele/denumirea şi datele de identificare ale reprezentanţilor fiscali în România ai acestora. denumirea Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment a fost schimbată în Buletinul procedurilor de insolvenţă. (2) lit. Această sancţiune nu se va aplica în cazul în care procedura de notificare a creditorului nu a fost realizată conform dispoziţiilor legale (art.2005). dacă aceştia au reprezentanţi în ţară. 107 alin. b). 10. deoarece. (1) exceptând cazul în care cuantumul acestora a fost modificat datorită plăţilor efectuate după data afişării tabelului definitiv sau după data confirmării planului de reorganizare conţinând programul de plată a creanţelor. Sancţiunea nerespectării termenelor pentru înscrierea creanţelor conform notificării adresate de administratorul judiciar conform art. 10. întocmirea. însă evident acest termen nu va putea depăşi data închiderii procedurii. conform art.2 Formulare recomandate F0038 F0039 Notificarea deschiderii procedurii de faliment către creditori Cererea de înscriere a creanţei în tabelul definitiv consolidat 139 . Ca bune practici. De asemenea. judecătorul-sindic va ţine cont de anumite termene-limită prevăzute de lege. Legiuitorul nu a prevăzut un termen în care orice parte interesată poate invoca sancţiunea decăderii. pentru depunere la instanţa competentă a contestaţiilor la tabelul suplimentar. pentru definitivarea tabelului suplimentar. proba obligaţiilor comerciale se poate face prin orice mijloace de probă.1. 46 din Codul comercial. Termenul pentru verificarea creanţelor. 108 trebuie îndeplinită de lichidator în termen de cel mult 15 zile de la desemnarea acestuia de către judecătorulsindic în condiţiile art.

Tabelul suplimentar se întocmeşte în Procedura generală. acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. inclusiv creanţele bugetare (izvorând din taxe. cu respectarea dispoziţiilor art. impozite.3. în mod corespunzător. Contestaţiile la tabelul suplimentar vor fi soluţionate de către judecătorul-sindic. li se aplică. cuantumul şi prioritatea fiecărei creanţe în vederea întocmirii tabelului suplimentar.10. dacă sunt născute după data deschiderii procedurii. 3 pct. (2) lit. 108 (3) Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului. Mai mult. 110. 10. (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva averii debitorului. afişat şi comunicat de către lichidator. 76. ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii. al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv al creanţelor sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare. (6) Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii. sau după caz. Comentarii generale: Lichidatorul va analiza toate creanţele asupra averii debitorului. care după finalizare este depus la tribunal. b).1. a). după deschiderea procedurii Falimentului. al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv al creanţelor sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare.1. amenzi penale şi contravenţionale datorate bugetului de stat sau celui local). inclusiv cele bugetare.1. sau după caz. 10. motiv pentru care nu mai pot fi supuse unei noi verificări cu excepţia cazului în care cuantumul acestora a fost modificat datorită plăţilor efectuate după data afişării tabelului definitiv sau după data confirmării planului de reorganizare conţinând programul de plată a creanţelor. (2) lit. 66 şi 67 se aplică în mod corespunzător]. cât şi suma 140 . prevederile art.3 10. b).1 Criterii pentru admiterea sau respingerea cererilor Comentarii generale: În cazul în care informaţiile puse la dispoziţie de către creditor nu sunt suficiente pentru ca lichidatorul să se poată pronunţa asupra admiterii sau respingerii creanţei acestuia. (2). [comentariile făcute cu privire la art.1. 74 alin. existente la data intrării în procedura falimentului. ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii. care nu depun cererea de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin.2 Analiza cererilor de admitere a creanţelor suplimentare Art. existente la data intrării în faliment. În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. Importanţa clarificării tuturor aspectelor potenţial litigioase înainte de afişarea Tabelului suplimentar al creanţelor este menită a evita contestaţiile ulterioare menite a afecta celeritatea care trebuie să guverneze procedura falimentului. (4) Creanţele admise în tabelul definitiv de creanţe.2. notificarea şi înregistrarea Tabelului Suplimentar al creanţelor Comentarii generale: Conform definiţiei date de art. şi cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii. în condiţiile art. lichidatorul va întocmi tabelul definitiv consolidat care conţine toate creanţele admise împotriva averii debitorului. titularii acestor creanţe vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichidator (greşit în lege) în tabelul suplimentar prevăzut la alin. iar în funcţie de soluţiile pe care le pronunţă acesta. Scopul verificării creanţelor este de a stabili legitimitatea. 18. (2) lit.1 Tabelul Suplimentar al Creanţelor Întocmirea. născute după data deschiderii procedurii. 108 alin. creditorii ale căror creanţe au fost înscrise în tabelul definitiv sau în programul de plată cuprins în planul de reorganizare sunt îndrituiţi să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă înscrise în tabelul suplimentar întocmit conform art. nu vor mai fi supuse verificării. lichidatorul va avea un rol activ în sensul că va convoca creditorul solicitând acestuia să completeze documentaţia şi să furnizeze orice informaţii relevante. Creanţele înscrise în tabelul definitiv al creanţelor beneficiază de autoritate de lucru judecat.

3 pct.3. precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. mai puţin cota încasată în cursul reorganizării.1. (1) şi (2). Tabelul suplimentar şi Procesul-verbal de afişare vor fi vizate de judecătorul-sindic şi vor fi depuse de lichidator şi la dosarul privind administrarea procedurii falimentului. Spaţiul de afişare trebuie să fie corespunzător volumului de documente care trebuie afişate. în funcţie de soluţiile pronunţate de către acesta pentru fiecare contestaţie în parte. 107 lit. Conform art.1 Formulare recomandate F0017 Formular pentru depunerea tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă 141 .4 Art. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă.2 Formulare recomandate F0017 Formular pentru depunerea tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Procesul-verbal de afişare a tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Contestaţie împotriva tabelul preliminar/suplimentar de creanţe Notificarea depunerii tabelului suplimentar al creanţelor Tabelul Definitiv Consolidat al Creanţelor F0018 F0021 F0040 10. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. când titularii creanţelor participă la distribuiri cu valoarea acestora. asigurând în acelaşi timp securitatea afişărilor pentru o perioadă de minim două săptămâni. actele cu titlu gratuit. şi actele cu privire la care cocontractantul dovedeşte buna sa credinţă la momentul încheierii actului. Creditorii nu sunt obligaţi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării. În cazul în care nu au fost formulate contestaţii. Tabelul suplimentar se definitivează şi devine Tabelul definitiv consolidat. Comentarii generale: Tabelul definitiv consolidat este întocmit de către lichidator după soluţionarea de către judecătorul-sindic a contestaţiilor la Tabelul suplimentar. Garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. respectiv la avizierul care trebuie organizat de către fiecare tribunal care judecă litigii în materia insolvenţei. 19 Tabelul Definitiv Consolidat al obligaţiilor debitorului cuprinde atât totalitatea creanţelor acceptate în Tabelul Suplimentar. c). 10.1. 10.acceptată şi rangul de preferinţă. actele permise de planul de reorganizare. astfel cum au fost prezentate în planul confirmat. sunt nule. În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment. 49 alin. cât şi creanţele născute după data deschiderii procedurii admise în urma soluţionării unor astfel de contestaţii. faţă de care nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu dispoziţiile art. 110 din lege reglementează situaţia intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. Cu toate acestea. în concordană cu programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia. De la această regulă legiuitorul a instituit trei excepţii: actele făcute cu respectarea dispoziţiilor art.4.1.3 (17) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate. Celelalte acte efectuate în acest interval de timp sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate. urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat. Tabelul suplimentar va fi afişat de grefier «la uşa instanţei». Art.

10. pentru care un cumpărător oferă un preţ nedefalcat pe bunurile componente. pe parcursul inventarierii.1 Comentarii la art.sau individual. sau va utiliza. persoană fizică sau juridică. şi nu unor factori externi. bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual. raportului dintre activul şi masa pasivă a debitorului sunt stabilite clar. altfel spus. Bunurile vor putea fi vândute în bloc . lichidatorul va prezenta şi regulamentul de vânzare corespunzător. Pentru maximizarea valorii averii debitorului.F0018 Procesul-verbal de afişare a tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Efectuarea lichidării Dispoziţii generale 10. asumându-se implicit faptul că lichidatorul va face toate demersurile care îi stau la îndemână pentru a identifica cât mai mulţi potenţiali cumpărători pentru aceste active. negociere directă sau o combinaţie a celor două. odată cu propunerea de vânzare. În aceste condiţii. Decizia iniţială privind alegerea uneia din cele trei modalităţi de vânzare între vânzarea în bloc. trebuie să plece din analiza a două aspecte: Nivelul de încredere în faptul că pentru activitatea pentru care au fost constituite activele există cerere pe piaţă şi. se înţelege o parte sau toate bunurile debitorului. (4) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cât posibil. pe cale de consecinţă. va trebui să determine o imagine cât mai fidelă a activului şi pasivului debitorului. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. În acelaşi timp. Valoarea de utilizare alternativă a proprietăţii industriale. legea doreşte să introducă expres o foarte mare flexibilitate în alegerea metodei de vânzare a proprietăţilor. pentru a evalua bunurile din averea debitorului. cât şi din perspectiva modului în care ele vor putea fi valorificate. 116 Inventarierea bunurilor debitorului constituie etapa imediat premergătoare lichidării. ca ansamblu funcţional. Comentarii generale: După ce lichidatorul afişează tabelul definitiv consolidat. Lichidatorul va prezenta şi regulamentul de vânzare corespunzător. respectiv licitaţie publică. starea de insolvabilitate sa datorat unor factori interni respectivei activităţi. lichidatorul va face toate demersurile de expunere la piaţă. ca un ansamblu în stare de funcţionare şi vânzarea pe bucăţi. va fi aprobată de adunarea creditorilor.1. cu acordul comitetului creditorilor un evaluator propriu. 142 . În condiţiile în care unul dintre rolurile axiomatice ale lichidatorului este maximizarea valorificării activului debitorului. ţinând cont de condiţiile specifice trecerii la închiderea operaţională.ca un ansamblu în stare de funcţionare . maşini şi echipamente.2. într-o formă adecvată. pe baza propunerii lichidatorului şi a recomandării comitetului creditorilor. este aprobată de către adunarea creditorilor. cât şi în bloc. Metoda de vânzare a bunurilor. imobile. estimarea valorii pe care aceasta ar avea-o din perspectiva schimbării domeniului de activitate în care să opereze. Principalele active. prin bloc. În special în cazul proprietăţilor industriale.2 10. lichidatorul. respectiv licitaţie publică. Metoda de vânzare a bunurilor. în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. negociere directă sau o combinaţie a celor două. necesare pentru desfăşurarea unei afaceri. pe baza propunerii lichidatorului şi a recomandării comitetului creditorilor.2. (2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Raportul de inventariere şi evaluare a averii debitorului în ansamblu şi pe bucăţi vor constitui principalul instrument de decizie cu privire la strategia de vânzare. 116 (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic. asistat eventual de expertul evaluator. (3) Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator. a acestora. se poate trece la lichidarea bunurilor care se află în patrimoniul debitorului în vederea satisfacerii creanţelor înscrise în tabelul definitiv consolidat în ordinea de prioritate prevăzută de lege.1 Art. şi mijloace de transport vor fi analizate pe fişe individuale atât din perspectiva tehnică.

Raportul de inventariere şi evaluare a averii debitorului în ansamblu şi pe bucăţi va constitui principalul instrument de decizie cu privire la strategia de vânzare. descrierea bunurilor. Această valoare va trebui adusă la cunoştinţa creditorilor pentru ca aceştia să se poată exprima din timp asupra modului în care preţul se va împărţi între distribuţia pe art. 121 şi cea pe art. c) vânzarea la licitaţie. În acest caz. sarcinile de care grevează bunurile. şi pentru autorizarea vânzării în bloc a creanţelor deţinute de debitor împotriva unor terţe persoane. (2) Raportul prevăzut la alin. (4) Dacă adunarea creditorilor aprobă raportul. Art. evaluarea bunurilor atât individual. cu precizarea condiţiilor minime ale contractului. să fie revizuite sub aspectul metodelor de vânzare instituite de prezenta lege. Un alt aspect foarte important care trebuie avut în vedere este existenţa unor garanţii pe o parte a proprietăţii industriale care se vinde în bloc. modalităţile de vânzare. precum şi. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului. adunarea creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă preţul minim iniţial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor. lichidatorul poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor. fără cumpărător identificat.2 Vânzarea proprietăţilor debitorului Art. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport în care vor fi indicate. cât şi în bloc. 118 (1) Imobilele vor putea fi vândute direct. pentru a evalua bunurile din averea debitorului.2. cum ar fi preţul şi modalitatea de plată. sens în care lichidatorii vor avea în vedere la momentul angajării expertului evaluator ca acesta să fie autorizat pentru efectuarea de evaluări de afaceri şi nu de bunuri. 123. în urma propunerii lichidatorului.O astfel de analiză trebuie făcută de un expert evaluator specializat în evaluarea întreprinderilor de acel fel.(4) se aplică. precizându-se şi sarcinile de care.. persoană fizică sau juridică. în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. sau va utiliza. să arate sarcinile de care este grevat şi să indice pasul de supraofertare şi data până la care. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc. eventual. (3) Lichidatorul va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data şedinţei comitetului creditorilor. aprobată de adunarea creditorilor. după cum urmează: a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat. însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. Deoarece preţul aferent acelei părţi se va distribui către creditorul garantat şi numai diferenţa se va distribui spre restul creditorilor. 117 (1) În cazul propunerii de vânzare în bloc. descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună. cu acordul comitetului creditorilor un evaluator propriu. 10. în mod corespunzător. eventual. Potenţialii cumpărători pot fi interesaţi mai mult de valoarea afacerii care nu este echivalentă cu valoarea totală a bunurilor debitorului. Ar fi recomandabil ca raportul expertului evaluator să cuprindă următoarele capitole: elementele de identificare a bunurilor. sunt acceptate supraoferte. judecătorul-sindic va da. dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare. (2) Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară. iar dacă preţul minim nu se poate obţine. printr-o încheiere. încuviinţate deja de judecătorul sindic şi creditori la data apariţiei legii privind procedura insolvenţei. b) vânzare prin negociere directă. în caz de aprobare a vânzării. în raportul de evaluare va trebui să se evidenţieze valoarea garanţiilor raportată la valoarea totală a activului. Bune practici: În practică recomandăm ca regulamentele de valorificare a bunurilor. (1) . unde va putea fi studiată de orice altă parte interesată. fără a-l obliga însă pe lichidator să le ia în considerare. în condiţiile propuse în raport. (5) Prevederile alin. cu precizarea preţului minim propus. înştiinţându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului şi a procesului-verbal al şedinţei comitetului creditorilor privind raportul. lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator. 143 . În acest sens. sunt grevate.

bazată pe o serie de parametri adecvaţi domeniului de activitate respectiv şi condiţiilor pieţii raportaţi la durata de timp până la care se apreciază că poate efectua valorificare în fiecare variantă analizată în parte. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic. Ca bune practici. Controlul de legalitate exercitat de judecătorul-sindic va consta în a urmări respectarea dispoziţiilor legale ce preced sau însoţesc momentul aprobării raportului. Art. numai după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de lichidator în ziar a anunţului privind condiţiile de supraofertare. După obţinerea aprobării din partea adunării creditorilor asupra modalităţii de vânzare. Aşa cum am arătat anterior.2. abordarea unor investitori identificaţi şi cuprinşi într-o listă scurtă etc.(3) Lichidatorul va convoca o adunare a creditorilor. şi de aceea ea poate fi subiectul unor litigii între creditorii garantaţi şi ceilalţi creditori. Comentarii generale: În condiţiile în care unul dintre rolurile axiomatice ale lichidatorului este maximizarea valorificării activului debitorului. procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate şi va fi înscris. lichidatorul va întocmi un memorandum de prezentare a proprietăţilor şi va stabili strategia de publicitate (mare publicitate. vânzarea va putea fi făcută. lichidatorul poate propune adunării creditorilor ca aceasta să delege competenţe de aprobare a ajustărilor la strategie pe care lichidatorul le poate propune după verificarea pe piaţă a propunerii iniţiale de vânzare.2. în special a celor industriale. legea doreşte să introducă expres o foarte mare flexibilitate în alegerea metodei de vânzare a proprietăţilor. asumându-se implicit faptul că lichidatorul va face toate demersurile care îi stau la îndemână pentru a identifica cât mai mulţi potenţiali cumpărători pentru aceste active. menită să întârzie finalizarea procedurii şi să diminueze în ultimă instanţă recuperarea creanţelor. utilizarea unor canale de publicitate specializate. ca pe o piaţă eficientă să propună o licitaţie dintr-o valoare evaluată printr-o metodă de comparaţii de piaţă.). abordarea de bune practici este ca lichidatorul. Art. În cel de al doilea caz. Faţă de această situaţie. o rezolvare clară. 117 alin. a rezultatelor evaluării şi a opţiunilor strategice decelate. 120 (1) Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare. pentru a se evita tergiversarea procedurii prin întoarceri repetate la adunarea creditorilor pentru aprobarea vânzării. (2). lichidatorul va comunica şi se va consulta cu comitetul creditorilor şi acolo unde este cazul cu creditorii garantaţi cu respectivele imobile. în termen de maximum 20 de zile de la data propunerii. (2) Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaţie publică. 4 alin.1 Comentarii la art. 119 Valorile mobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii 297/2004 privind piaţa de capital. în tot acest demers. cu foarte rare excepţii. notificând propunerea administratorul special. sub sancţiunea nulităţii. 10. dovedirea „necesităţii sau utilităţii învederate” se face printr-o analiză de oportunitate a variantelor de valorificare a proprietăţilor. cum ar fi: 144 . valoarea evaluată este de aşteptat să aibă un caracter mai mic de încredere. un element foarte important la o vânzare în bloc este negocierea proporţiei din preţ care se alocă părţii (lor) din proprietate care au fost puse drept garanţii. să propună metoda negocierii directe. Trebuie înţeles că această problemă nu are. creditorilor cu garanţii reale asupra bunului. în registrele de publicitate imobiliară. (4) Ulterior aprobării de către adunarea creditorilor. în cazul imobilelor. (1) – (5) Din perspectivă economică. în timp ce pe o piaţă ineficientă sau în cazul unei proprietăţi specializate şi care se tranzacţionează mai rar sau chiar deloc. titularilor unor drepturi de retenţie de orice fel şi comitetului creditorilor. asistat eventual de un evaluator să ofere o argumentaţie independentă cu privire la modul de împărţire a preţului între creditorii garantaţi şi cei negarantaţi încă din raportul pe care îl prezintă în conformitate cu alin. el va putea spre exemplu. Depinzând de răspunsul pieţei receptat de lichidator în timpul tatonărilor iniţiale. sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. după care va testa interesul pieţei pentru respectivele proprietăţi. supunând votului adunării creditorilor propunerea de vânzare. pe baza informaţiilor culese în timpul inventarierii. motiv pentru care.

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 . şi anume lichidatorul să solicite judecătorului-sindic să constate că raportul a fost aprobat tacit. În practica judiciară din domeniul insolvenţei. membru UNPIR. menţiunea referitoare la publicarea unui anunţ privind condiţiile de supraofertare şi menţiunea că vânzarea nu va putea fi făcută decât după 30 de zile de la publicarea acestui ultim anunţ. şi nu s-a înregistrat nici o contestaţie împotriva raportului. Ca bună practică. Toate metodele de vânzare au anumite probleme comune. dublat de o publicitate mai intensă decât cea a executorilor care o fac doar facultativ obligativitatea depunerii unei garanţii de cel putin de 10% din preţul de evaluare stabilirea termenelor pentru ţinerea licitaţiei/supraofertare preţul de la care începe licitaţia este preţul de evaluare/preţul de vânzare în cazul supraofertării conţinutul procesului-verbal de licitaţie 16 Avocat Carmen Popa. în cazul în care este identificat prin negociere directă un cumpărător care promite să facă achiziţia la un preţ ferm.2. considerăm că suntem în prezenţa „aprobării tacite”. Bune practici: Este recomandabil ca propunerea de vânzare formulată de lichidator să conţină pasul de supraofertare. formator în cadrul programului Phare – “Compatibilitatea dintre normele cuprinse în Codul de procedură civilă şi Legea privind procedura insolvenţei în materia vânzării” 17 Ing. iar condiţiile minime ale vânzării sunt clar explicitate dacă au fost respectate termenele legale de convocare a adunării creditorilor 16 dacă votul a fost exprimat în cvorumul şi cu majoritatea cerută de art.Ioan Rogojan. 118 În cazul vânzării imobilelor.dacă s-a efectuat inventarierea dacă angajarea evaluatorului a fost aprobată de comitetul creditorilor dacă raportul cuprinde menţiuni complete privind descrierea. membru UNPIR Maramureş – „Strategii de vânzare în procedura de insolvenţă” 145 . sarcinile asupra bunurilor dacă metoda de vânzare propusă în raport este prevăzută de lege. în cazul inactivităţii creditorilor. 15 Bune practici: Votul privind modalitatea de vânzare în bloc a activelor debitorului se va desfăşura cu respectarea condiţiilor de cvorum şi de majoritate prevăzute la art. s-au adoptat cu caracter obligatoriu reglementările cuprinse în Codul de procedură civilă referitoare la: conţinutul publicaţiilor de vânzare locul de afişare a publicaţiilor de vânzare.22 decembrie 1989 radierea sarcinilor post vânzare Metoda de vânzare prin negociere directă este adecvată pieţei actuale atunci când oferta depăşeşte cererea.2.2 Comentarii la art. când nici la a doua convocare a adunării creditorilor nu este întrunit cvorumul de 30%. evaluarea. lichidatorul va supune respectiva propunere de vânzare acordului judecătorului-sindic şi al creditorilor garantaţi. cum ar fi: existenţa/inexistenţa titlului de proprietate existenţa/inexistenţa unor drepturi de proprietate intelectuală sau altor sarcini revendicarea imobilelor conform Legii nr. 15. În acest fel s-ar evita situaţiile de blocaj care ar conduce la încălcarea principiului celerităţii. Etapele vânzării prin negociere directă sunt: întocmirea raportului de evaluare publicitate pe o piaţă considerată ţintă colectarea expresiilor de interes din partea posibililor cumpărători negocierea cu fiecare parte interesată selectarea celei mai bune oferte şi încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzarecumpărare în care este prevăzut modul de continuare a procedurii supraofertarea 17 încheierea contractului de vânzare-cumpărare 10. ca fiind preţul minim de plecare pentru o licitaţie de supraofertare în care promitentul cumpărător identificat va avea drept de preferinţă.

Sentinţa nr.2003) vezi pg. Atunci când vânzarea imobilelor se face prin licitaţie publică.2.2. etc. care pot fi terenuri. după definitivarea tabelului creanţelor să se supună aprobării adunării creditorilor o micşorare a preţului de vânzare a bunurilor evaluate din averea debitoarei. Procesul-Verbal de Adjudecare reprezintă titlu de proprietate. instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit încadrate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în această categorie. 452 din Jurisprudenţă 146 . 2205 din 27. (Tribunalul Satu Mare. fiind suficient.2.N. pentru înscrierea în registrele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate asupra respectivului imobil în favoarea cumpărătorului.10. Jurisprudenţă 1. • situaţia juridică a activelor • condiţii de participare la licitaţie. în consecinţă. (Sentinţa nr.M.: Vânzarea (în bloc) nu trebuia aprobată de către toţi creditorii societăţii. sumele obţinute ca urmare a vânzărilor efectuate. 10. 565 din 14 aprilie 2003 – Tribunalul Harghita) vezi pg.3 Comentarii la art. stocuri.mijloace fixe de natura utilajelor sau obiectelor de inventar. 453 din Jurisprudenţă 2. şi în situaţiile prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei. se recomandă ca regulamentul de vânzare întocmit de lichidator să cuprindă următoarele • date despre bunurile ce fac obiectul vânzării. iar dovezile privind plata acestor sume în contul de lichidare vor fi depuse în copie la raport. obligaţiunile. iar regulamentul nu a fost contestat sub acest aspect înaintea licitaţiei.4 Comentarii la art. deoarece în regulamentul de licitaţie aprobat de către creditori şi confirmat de către judecătorul-sindic se prevedea expres clauza de preferinţă la preţ egal. la preţ egal.predarea bunurilor adjudecate după achitarea preţului De asemenea.V. 119 Valorile mobiliare pot fi acţiunile. creanţe. Obs. s-a dispus reluarea formalităţilor de vânzare menţinându-se preţul din oferta iniţială urmând ca. Este valabilă vânzarea făcută către unul din licitatori. construcţii. documente necesare pentru participanţi • detalii despre comisia de licitaţie şi despre desfăşurarea licitaţiei • informaţii privind procedura ulterioară desfăşurării licitaţiei 10.2. dacă acesta a plătit integral preţul oferit. Valorile mobiliare deţinute de debitoare pot fi vândute numai prin intermediul societăţilor de servicii de investiţii financiare sau al altor intermediari autorizaţi de C. Reducerea de preţ pentru vânzarea bunurilor debitoarei nu a fost unanim acceptată de către creditorii înscrişi pe tabelul datoriilor debitoarei. ci doar de către toţi creditorii garantaţi şi majoritatea absolută a celor chirografari conform textului în vigoare la data sentinţei. 120 Raportul de activitate al lichidatorului va detalia toate operaţiunile de lichidare efectuate.

(3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan. un inventar al principalelor repere ale lichidării. Creditorii nemulţumiţi de plăţile efectuate pot contesta aceste operaţiuni prin contestarea Raportului lunar de activitate. Comentarii generale: Practic trimestrial. Raportul de distribuire fiind un element extrem de important al procedurii de lichidare trebuie să se refere doar la procesul de distribuire în sine (considerente.Această secţiune trebuie să realizeze o prezentare a cadrului general de realizare a distribuirii. cu debitorul şi cu creditorii o şedinţă în care va soluţiona.. ceea ce înseamnă că pentru contestarea onorariului încasat de lichidator au această cale.) să nu fie justificată din punct de vedere practic efectuarea unor distribuţii. Din acest punct de vedere este recomandabil ca plata remuneraţiei lichidatorului şi a celorlalte cheltuieli. procedură de plată etc. precum şi disponibilităţile de care dispune debitorul la data efectuării distribuirii. O astfel de formă poate fi constituită din notificarea directă a principalilor creditori şi o notificare prin presă a celorlalţi creditori. lipsa unor încasări semnificative etc. 123 pct. 123 pct. prevăzute la art. Nu este necesar ca onorariul lichidatorului să aibă altă cale de aprobare decât cea aferentă celorlalte cheltuieli de lichidare. încasări şi plăţi – Această secţiune va prezenta un tablou succint al încasărilor şi plăţilor efectuate în cadrul procedurii de lichidare. (4) În termen de 20 de zile de la afişare. judecătorul-sindic va ţine cu lichidatorul. Apreciem ca în astfel de perioade cu acceptul comitetului creditorilor să nu se procedeze la întocmirea Raportului de distribuire. Considerente specifice . 1. al cărui structură şi conţinut este dezvoltat în altă secţiune şi un Raport de distribuire a cărui structură este prezentată în această secţiune. Opinia noastră asupra Raportului de distribuire este că acesta ar trebui să aibă următoarea structură: Considerente generale . calculate de la data începerii lichidării şi cuprinse într-un program de administrare a lichidării care trebuie întocmit în 30 de zile de la numire. (2) Pentru motive temeinice. Referitor la notificarea creditorilor cu privire la Raportul de distribuire apreciem că în cazul unui număr semnificativ de creditori. 1. lichidatorul va întocmi două rapoarte. sume. prin sentinţă. socotit de la începerea lichidării. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. Disponibilităţi. de urgenţă. plata sumelor distribuite.) Dacă în Raportul de distribuire ar fi inclus şi onorariul lichidatorului atunci o contestare a distribuţiei ar putea induce o confuzie asupra posibilităţii de plată a onorariului. Raportul va prevedea şi plata remuneraţiei sale şi a celorlalte cheltuieli. menţionate la art. O copie de pe contestaţie se comunică. 147 . respectiv o prezentare a motivelor şi criteriilor avute în vedere şi care stau la baza realizării distribuirii. Trebuie reţinut faptul că pot exista perioade de timp în care din diverse motive (litigii. 122 (1) La fiecare 3 luni. deodată. alte plăţi sunt oricum prezentate lunar în Raportul lunar de activitate. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuire între creditori. şi nu în Raport de distribuire din următoarele considerente: Toate plăţile şi încasările efectuate de către lichidator incluzând deci şi Onorariul lichidatorului. lichidatorul să solicite judecătorului-sindic şi/sau comitetului creditorilor acceptul pentru forme de notificare mai simple. să fie prezentate în Raportul lunar de activitate. judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau poate scurta termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuire.1 Raportul şi planul de distribuire Raportul de distribuire Art. lichidatorului. în termen de 15 zile de la afişare. O copie de pe raport şi o copie de pe planul de distribuire vor fi afişate la uşa tribunalului. toate contestaţiile. Un Raport lunar de activitate.11 11.Această secţiune trebuie să realizeze o prezentare a cadrului specific al distribuirii ce se realizează.

creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare. în cazul falimentului. 23 şi art. prevăzute la art. Planul de distribuire (Distribuirea nr. potrivit naturii lor. Art.1 Art. în contul averii debitorului. 102 alin. dobânzile.2 11. precum şi cheltuielile. (1) rezultă o diferenţă în plus. de orice fel. în favoarea creditorului. informaţiile necesare a fi comunicate de creditori (conturi. taxe. (1). adrese etc. taxele. (1). creditorii vor avea. 11. 4. creanţele creditorilor garantaţi. …) – Acesta reprezintă o succesiune de tablouri întocmite astfel încât să asigure prezentarea într-o manieră cât mai transparentă a evoluţiei tabelului de creanţe. creanţele bugetare 148 . inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri. gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie. art. art. 123. Termenul. aceasta va fi depusă. acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii. condiţiile şi modalitatea de plată a sumelor distribuite – Această secţiune trebuie să asigure prezentarea calendarului de efectuare a plăţilor. 2. pentru diferenţă. 2. precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 24.1. 10. grevate. cu dobânzile şi cheltuielile aferente. (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate. prin grija lichidatorului. art. art. Plata sumelor distribuite creditorilor conform distribuirilor precedente. creanţele izvorâte din raporturi de muncă 3. (3). şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 10.) pentru a face posibilă efectuarea plăţilor.1 Formulare recomandate F0012 Formular pentru depunerea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar/lichidator în procedura de insolvenţă Procesul-verbal de afişare a raportului privind fondurile obţinute din lichidarea şi din încasarea creanţelor precum şi a planului de distribuire între creditori Planul de distribuire Dispoziţii generale F0050 11. 24 şi ale art. (4). 19 alin. precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. Structura Planului de distribuire este prezentată într-o secţiune următoare. 19 alin. vor fi distribuite în următoarea ordine: 1. 41. dacă aceasta este necesar pentru a împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii. precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii. creanţele reprezentând creditele.2. 121 (1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului. timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective.1. respectiv a operaţiunilor efectuate asupra tabelului de creanţe. timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. în următoarea ordine: 1. 23. (3) Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă. cuprinzând tot capitalul. făcută înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. majorările şi penalităţile de orice fel. art. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. de ipoteci. sub rezerva celor prevăzute la art. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea bunului supus garanţiei sale. 123 Creanţele vor fi plătite. 98 alin.Obligaţii curente neachitate – Această secţiune are drept scop cuantificarea sumelor necesare a fi constituite drept rezerve din disponibilităţile debitorului atunci când se stabileşte valoarea sumei ce poate fi distribuită.

108 alin. reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanţa lor îl deţine în categoria creanţelor respective. Preţul de vânzare se alocă în primul rând pentru acoperirea debitului de bază şi ulterior pentru dobânzi şi alte cheltuieli. cele rezultate din livrări de produse. împotriva grupului sau societăţii.2. 8. cota parte din costurile generale de administrare a debitorului etc. Din aceste costuri nu trebuiesc omise onorariul lichidatorului. judecătorul-sindic va autoriza executarea silită. b) creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit. Art. 123 În stabilirea sumelor cuvenite creditorilor garantaţi o atenţie deosebită trebuie acordată calculelor matematice de determinare a costurilor de derulare a procedurii care trebuiesc acoperite din preţul încasat din valorificarea bunului ce a constituit garanţia creditorului. 126 În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanţelor. 11. (1) pct. titularii acestora vor primi o cotă falimentară. cu condiţia ca aceste dobânzi să fie calculate doar până cel târziu la data vânzării bunului 149 . împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată sau. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale.1. Art. după deschiderea procedurii. potrivit ordinii prevăzute la art. care va fi pusă în executare de lichidator. d). În cazul creditorilor garantaţi care sunt îndreptăţiţi la calcularea de dobânzi pentru perioada de lichidare trebuie făcute câteva precizări cu privire la calculul dobânzilor. creanţele subordonate. 9. prin executor judecătoresc. respectiv: Dobânzile pot fi calculate doar până cel târziu la data vânzării bunului ce constituie garanţie. pronunţând o sentinţă definitivă şi executorie. 124 Sumele de distribuit între creditori în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă. (2) lit. prin tabelul menţionat la art. în următoarea ordine de preferinţă: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social. Altfel spus un creditor garantat este îndreptăţit a calcula şi încasa dobândă pentru creanţa sa. dacă acesta este persoană fizică. ajustat cu costurile prevăzute la alin. 1. alte creanţe chirografare. Această diferenţă nu poate cuprinde decât parte din capital şi eventual dobânzi calculate până la data deschiderii procedurii. după caz. nu acoperă în întregime creanţa creditorului garantat. acesta va avea pentru diferenţă o creanţă chirografară. prestări de servicii sau alte lucrări. Art. doar cu respectarea următoarelor limite: În cuantum de până cel mult la nivelul valorii totale a preţului încasat pentru bunul constituit garanţie. alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă. cu cheltuielile şi dobânzile aferente. respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor. 121 şi art. 6.1 Comentarii la art. (2) În cazul insuficienţei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanţelor cu acelaşi rang de prioritate. 125 (1) Titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere. cota parte din costurile de salarizare aferente personalului angajat al debitorului. Pe baza regulii prezentate la aliniatul precedent. în cazul în care preţul încasat pentru bunul constituit drept garanţie. după caz. precum şi din chirii.5. membrilor. ajustat cu costurile prevăzute la alin. în condiţiile legii. 1. 7. creanţele reprezentând credite bancare. ori. (1) pct. de către un membru al grupului de interes economic. 123.

2. sume proporţionale datorate creditorilor ale căror creanţe sunt supuse unei condiţii suspensive care nu s-a realizat încă. Tabelul definitiv de creanţe 1. (3)) trebuie avute în vedere câteva aspecte. respectiv a operaţiunilor efectuate asupra tabelului de creanţe. În aceste condiţii apreciem că planul de distribuire ar trebui să cuprindă următoarea succesiune de tabele: 1. sume proporţionale.4. acesta nu mai poate fi îndreptăţit la dobânzi calculate de la această dată până la data vânzării bunului respectiv. 2. Din considerente de ordin pragmatic lichidatorul va trebui să aprecieze dacă va constitui câte un cont de depozit pentru suma cuvenită fiecărui creditor în parte sau va deschide un singur cont de depozit pentru toate sumele distribuite.3. Comentarii generale: Distribuirea preliminară Sumele distribuite creditorilor dar neplătite datorită unor condiţii suspensive vor fi consemnate în conturi de depozite. sau cu creanţe sub condiţie suspensivă şi care au luat parte la distribuire. rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului. În ambele situaţii lichidatorul trebuie să aibă în vedere următoarele: Indiferent dacă lichidatorul va decide constituirea unui depozit pentru fiecare sumă restricţionată în parte sau un singur depozit pentru toate sumele restricţionate. lichidatorul va trebui să prezinte în rapoartele de activitate o situaţie centralizatoare a acestor sume. dar nu le-au prezentat. Dobânda acumulată de la data constituirii respectivului depozit până la plata efectivă a acestuia către creditor. 121 alin. sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă.2. Bune practici: Prezentarea planului de distribuire recomandăm a fi făcută prin întocmirea unei succesiuni de tabele care să asigure prezentarea într-o manieră cât mai transparentă a evoluţiei tabelului de creanţe. datorate creanţelor admise provizoriu. 127 Cu ocazia distribuirilor parţiale următoarele sume vor fi provizionate: 1. Tabelul creditorilor – sume rămase după efectuarea acestei distribuiri 150 .5.2 Distribuţia preliminară Art. Tabelul creditorilor – ajustări aduse tabelului definitiv de creanţe 1. sume proporţionale.Bune practici: În cazul în care creditorului garantat îi vor fi distribuite sume de bani înaintea vânzării bunului asupra căruia are constituită garanţia (art. dar a căror plată este restricţionată. 128 Pentru creditorii cu creanţe înscrise în tabelul consolidat definitiv de creanţe. Tabelul creditorilor – sume distribuite în prezenta distribuire 1. într-un cont special de depozit. datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au originalele titlurilor. Pentru suma alocată creditorului garantat înaintea vânzării bunului constituit garanţie în favoarea sa. 11. respectiv: Suma alocată creditorului garantat trebuie determinată pe baza unui raport de evaluare a garanţiei sale astfel încât să poată fi determinată pe baza unei aprecieri prudente valoarea maximă care-i poate fi alocată creditorului garantat. cărora li s-au alocat sume numai parţial. Aceste conturi de depozite vor fi deschise de lichidator pe numele debitorului.6. Tabelul creditorilor – sume distribuite până la data prezentei distribuiri 1. 4. 3. până ce situaţia lor va fi lămurită.1. Art. Tabelul creditorilor – sume rămase după ajustarea tabelului definitiv şi distribuirile efectuate până la această distribuire 1.

De asemenea. iar extrasul de cont. de evaluare etc. Art. Ele vor putea fi folosite în condiţiile art. (3) Creanţele care la data înregistrării raportului final vor fi încă sub condiţie nu vor participa la ultima distribuire. distribuiri. 129 (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. această secţiune poate cuprinde un breviar al tuturor rapoartelor realizate pe parcursul procedurii (rapoarte de activitate. Comentarii generale În vederea închiderii procedurii apreciem că ar trebui parcurse două etape.11. operaţiuni etc. dacă este cazul. Încasări şi plăţi – această secţiune trebuie să prezinte o reconciliere pe grupe de surse şi destinaţii a tuturor sumelor încasate şi plătite de debitor de-a lungul perioadei de lichidare. Gestiunea arhivei aferente activităţii de lichidare. (2) La data şedinţei. Aceste propuneri se referă la: Utilizarea sumelor rămase în contul de lichidare a căror distribuire către creditori nu este justificată din considerente de ordin pragmatic (sume mici comparativ cu costurile de alocare şi plată). 130 După ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului. îl va aproba sau va dispune. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. O etapă ar trebui să fie constituită de prezentarea într-un raport a unui set de propuneri de realizare a închiderii procedurii. toate obiecţiunile la raportul final.2. după cum urmează: Activitatea lichidatorului în procedura de faliment – această secţiune trebuie să cuprindă o listare cronologică a principalelor evenimente (vânzări. 4 alin. copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. de inventariere. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. Orice alte decizii necesare realizării închiderii procedurii de faliment. de distribuire. 151 . Se recomandă ca structura acestui raport ar trebui să fie constituită din următoarele secţiuni: Activitatea lichidatorului în procedura de faliment Încasări şi plăţi Acoperirea masei pasive Situaţii financiare finale Bune practici: Ca bune practici recomandăm ca secţiunile raportului final de activitate să fie dezvoltate. prin încheiere. modificarea corespunzătoare a acestuia.) ale procesului de lichidare.3 Distribuţia Finală Art. O a doua etapă se referă la prezentarea efectivă a Raportului final de activitate şi a Situaţiilor financiarefinale Raportul final de activitate trebuie să cuprindă în principal o prezentare succintă a întregii activităţi de lichidare. lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale. tranzacţii. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de către cei îndreptăţiţi la ele vor fi depuse de către lichidator la bancă.). costuri în excesul acestor sume etc. lipsa de interes a creditorilor. în contul averii debitorului. Modul de întocmire a situaţiilor financiare finale . (4). prin care se poate reconstitui întreaga activitate desfăşurată în perioada de lichidare. la tribunal. Utilizarea sumelor distribuite şi neplătite creditorilor din considerente obiective (neidentificarea creditorilor. judecătorul-sindic va soluţiona.). Parcurgerea acestei etape preliminare o considerăm oarecum obligatorie pentru a putea evita intrarea în cercuri vicioase legate de posibilitatea de luare a deciziilor finale de lichidare.

Fostul administrator al societăţii nu face parte din persoanele îndreptăţite să formuleze contestaţii la planul de distribuire.) vezi pg. incluzând situaţia patrimoniului.11. Creanţa Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat este asimilată cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului. (Tribunalul Neamţ. respectiv: Una ca urmare a lichidizării întregului activ şi plăţii integrale a disponibilităţilor.Acoperirea masei pasive – această secţiune trebuie să cuprindă un tablou sintetic care să prezinte: Sinteza tabelului de creanţe pe rang de prioritate Sinteza sumelor distribuite creditorilor. 111 din 21. Altfel spus un bilanţ în care activul este egal cu zero iar datoriile sunt egale cu valoarea în modul a capitalurilor proprii. chiar şi către cei garantaţi se face după plata cheltuielilor de conservare şi administrare a bunurilor din averea debitorului. Sentinţa nr.2.01. O interpretare constructivă şi de utilitate. A doua operaţiune constând în întocmirea situaţiilor financiare finale în care activul şi pasivul sunt egale cu zero. 439 din Jurisprudenţă 2.1 Modele recomandate F0043 Sentinţă de închidere a procedurii în cazul îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul de reorganizare 11. dar care are în anexă înregistrările contabile efectuate pentru acoperirea pasivelor rămase în urma epuizării întregii mase active.2 Formulare recomandate F0042 Proces-verbal afişare a Raportului final şi a situaţiilor financiare finale Jurisprudenţă 1.2003. Distribuirea sumelor către creditori. Situaţiile financiare finale reprezintă sfârşitul procesului de lichidare şi este recomandabil a fi prezentate creditorilor împreună cu politicile contabile şi notele explicative. legal reglementată.) vezi pg. Sentinţa nr. a cerinţei legale de prezentare a situaţiile financiare finale ne determină să apreciem că acestea trebuie privite ca o succesiune de două operaţiuni. (Tribunalul Brăila.3. 11. creditorul ipotecar este plătit după achitarea cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor. 444 din Jurisprudenţă 152 . 172/F din 29. contul de profit şi pierdere. Noţiunile introduse de „situaţii financiare finale” au o definiţie ţi o structură cunoscută. situaţia fluxurilor de numerar şi situaţia modificării capitalurilor.2. care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii. pe rang de prioritate Procentul cuvenit fiecărei categorii de creditori Sinteza sumelor rămase neacoperite Tabelul analitic al pasivelor rămase neacoperite Situaţiile financiare finale – interpretarea extrem de strictă a cerinţei legale ne duce la interpretarea că situaţiile financiare finale prezintă un tablou financiar în care nu există decât un total activ egal cu zero şi un total pasiv egal cu zero.3.2003.

Dacă o procedură începe ca reorganizare.1. 106 alin.1 Închiderea procedurii Închiderea procedurii de reorganizare Art. (2) lit. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziţia asociaţilor sau persoanei fizice. solicită acest lucru în 30 de zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special. b) în toate celelalte cazuri. Sentinţa va fi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 133 Dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute. În urma unei cereri a lichidatorului. judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii de faliment şi de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime. 12. adresată judecătorului-sindic. Art. (2). Art. aceasta va fi închisă în conformitate cu alin. în condiţiile art. 131 În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege. legal făcute asupra averii debitorului. Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi anexat cererii de închidere a procedurii debitorului/administratorului judiciar. iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse. dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. în cazul în care toţi asociaţii persoanei juridice. (1). Cu toate acestea. 32. Comentarii generale: Închiderea procedurii de reorganizare a activităţii debitorului ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin plan se va face ca urmare a confirmării raportului trimestrial al administratorului judiciar prevăzut la art. în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat. după caz. 153 . îşi vor produce efectele. operaţiunile de administrare. administratorul judiciar. că nu s-a depus nici o cerere. închizând procedura. printr-o sentinţă. 132 (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă. 132 (2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final. (1) calculată conform art.1 Modele recomandate F0043 Sentinţă de închidere a procedurii în cazul îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul de reorganizare Închiderea procedurii de faliment 12. închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. membrii comitetului creditorilor şi se va pronunţa printr-o sentinţă asupra cererii. va pronunţa o sentinţă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. dacă judecătorul-sindic constată. 134 (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor. urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaţilor/acţionarilor corespunzător cotelor de participare la capitalul social. judecătorul-sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii. 137.1. (1) de către comitetul creditorilor şi subsecvent de către adunarea creditorilor care va vota cu majoritatea de voturi prevăzută la art. la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. procedura se închide numai după lichidarea completă a activului. a). judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă. (2) În cazul prevăzut la alin. iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora.12 12. 15 alin. când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. 15 alin. sau persoana fizică după caz. dar apoi devine faliment. prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. Art.2 Art. Judecătorul-sindic va cita debitorul.

1 alin. administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură. după caz. 131 Articolul are aplicabilitate: La închiderea procedurii simplificate deschise datorită lipsei bunurilor în sensul art. fie în perioada de observaţie fie în faliment. Bune practici: În vederea stabilirii momentului oportun pentru închiderea procedurii conform art. precum şi a organelor care aplică procedura. în situaţia în care valoarea bunurilor identificate este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale procedurii. (2) Pe data confirmării unui plan de reorganizare. Această a doua situaţie poate interveni. acţionari sau asociaţi. 154 . 136 Prin închiderea procedurii judecătorul-sindic. însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri frauduloase. Debitorul persoană fizică este descărcat de obligaţii doar dacă nu a fost găsit vinovat de bancrută frauduloasă şi/sau nu a fost beneficiarul protecţiei Legii privind procedura insolvenţei în ultimii cinci ani anteriori deschiderii respectivei proceduri. se va utiliza fondul de lichidare. 131.Art. judecătorul-sindic sau practicianul în insolvenţă vor informa creditorii asupra acestui aspect şi le vor solicita să avanseze sumele necesare pentru această categorie de cheltuieli. registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat. judecătorul-sindic va lua în considerare şi dispoziţiile art. debitor şi averea lui. 3. cu excepţia cazului prevăzut la art. potrivit cărora în lipsa disponibilităţilor în contul debitorului. În această apreciere. debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment. ulterior unui vot asupra raportului de 30 de zile prevăzut la art. 137 (1) Prin închiderea procedurii de faliment. 12. 135 Sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului sau. În cazul în care constată că nu mai sunt bunuri nici pentru acoperirea cheltuielilor administrative. De asemenea. înainte de a se pronunţa asupra închiderii procedurii în temeiul art. Datorită acestui efect sentinţa de închidere a procedurii trebuie notificată tuturor creditorilor înscrişi în tablourile relevante prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. (3) Descărcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaţii a fidejusorului sau codebitorului principal. Efectul identificării unei astfel de situaţii va fi trecerea debitorului în procedura simplificată corespunzător fazei procedurale în care se găseşte la acel moment. 76 alin. conform art. judecătorul-sindic trebuie să aprecieze în prealabil dacă creanţele creditorilor şi cheltuielile administrative nu pot fi acoperite fie ca urmare a executării silite asupra bunurilor asociaţilor cu răspundere nelimitată sau a membrilor grupului de interes economic. creditori. 54 prin care nu se decide intrarea în procedura simplificată. judecătorul-sindic va solicita practicianului să facă în permanenţă un raport între cheltuielile administrative şi activul debitorului. Prin sentinţă. conform art. 138 şi următoarele. Art. (4) din lege. (1) pct. cât şi autorităţilor de registru şi direcţiei teritoriale a finanţelor publice. Comentarii generale: Închiderea procedurilor prevăzute de prezenta lege atrage după sine descărcarea de obligaţii a tuturor părţilor implicate. 131. pentru efectuarea menţiunii.1 Comentarii la art. judecătorul-sindic dispune şi radierea debitorului din registrul comerţului sau din registrul societăţilor agricole. c). La închiderea procedurii generale. 126. debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. 4 alin. (2) lit.1. fie ca urmare a antrenării răspunderii persoanelor din conducere. în astfel de situaţii el va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii.2. după caz. titulari de garanţii. Art.

atât cea simplificată. chiar în cazul în care nu au fost depuse cererile de creanţă în termen. Or. În temeiul legii această categorie de creanţe nu trebuie declarate fiind înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar/lichidator.1. este necesar ca procedura să continue. (2) Închiderea procedurii în baza art.2.4 Comentarii la art. Prin coroborare cu art. respectiv a registrului societăţilor agricole/sau alte registre şi către direcţia teritorială a finanţelor publice se face după cum urmează: În cazul închiderii procedurii de faliment.6 Comentarii la art. pentru radierea societăţii din evidenţe În toate celelalte cazuri pentru efectuarea menţiunii privind reluarea activităţii normale şi a ieşirii de sub protecţia Legii privind procedura insolvenţei. 133 Articolul are aplicabilitate pentru: Debitorul comerciant persoană fizică autorizată Debitorul. transferarea bunurilor în proprietatea indiviză a acţionarilor/asociaţilor debitorului. (2) lit. pentru a fi distribuite sumele corespunzătoare acestei categorii de creanţe.1. 12. 132 alin. c).5 Comentarii la art.7 Formulare recomandate F0010 Notificarea registrelor unde este închiderea procedurii de faliment înregistrat debitorul privind 155 . 76 alin. 61 şi care nu au depus cerere de creanţă sunt decăzuţi din dreptul de a-şi urmări creanţa împotriva debitorului după închiderea procedurii. (2) Raportul final va cuprinde următoarele documente: Raportul de distribuţie final care va preciza sumele care rămân irevocabil neachitate Situaţii financiare finale Raportul final al lichidatorului prevăzut la art. (1) Bune practici: Închiderea şi revocarea procedurii poate avea loc în condiţiile art. 134 alin. 15 alin. ai cărui asociaţi/acţionari solicită judecătorului-sindic închiderea procedurii.2 Comentarii la art. în proporţia reprezentată de procentul deţinut în capitalul social.2. 15 alin. 12. 12.2. 134 alin. 12. 129 alin. 134 alin. 134 alin.1. creditorii notificaţi conform art.3 Comentarii la art. 12.1. (1) trebuie să fie aprobat de către comitetul creditorilor şi subsecvent de către adunarea creditorilor care va vota cu majoritatea de voturi prevăzută la art. şi pe cale de consecinţă nu i se aplică restricţia de a nu putea să depună un plan de reorganizare în următorii cinci ani ulteriori respectivei sentinţei de închidere a procedurii. (1) nu are drept efect considerarea faptului că debitorul ar fi beneficiat de efectele procedurii.2.12. persoană juridică. (1) numai după ce administratorul judiciar depune dovada îndeplinirii procedurii de notificare a creditorilor cuprinşi în lista prevăzută la art. cât şi cea generală. (1). 28 alin. a). (1) calculată conform art. (1) lit.1.2.1. procedura va continua dacă există creanţe salariale. 135 Notificarea către registrul comerţului. În acest caz. În cazul închiderii procedurii urmare a îndeplinirii unui plan de reorganizare se va face o menţiune privind data la care a fost confirmat respectivul plan de reorganizare.2. efectul închiderii procedurii este acela de radiere a debitorului de la registrul comerţului. Însă.

Pentru a se putea constata că operează în temeiul legii. 470 din Jurisprudenţă 3. motivat de lipsa diligenţei lichidatorului în recuperarea creanţelor debitoarei. 155 din 15. 371 din 08.) vezi pg. deoarece lichidatorul nu a atacat cu acţiune în anulare actele frauduloase încheiate de debitor cu un terţ în dauna drepturilor creditorilor. republicată.05.1. Decizia nr.8 Modele recomandate F0044 Sentinţă de închidere a procedurii în cazul acoperirii tuturor creanţelor chiar dacă bunurile din averea debitorului nu au fost lichidate în întregime Sentinţă de închidere a procedurii în cazul în care nu s-a înregistrat nici o cerere de creanţă în termenul prevăzut pentru înregistrarea cererilor de creanţă Sentinţă de închidere a procedurii după achitarea tuturor creanţelor Sentinţă de închidere a procedurii în cazul lipsei bunurilor din averea debitorului F0045 F0046 F0047 Jurisprudenţă 1.societate cu răspundere limitată unipersonală .expres şi implicit . Instanţa a admis recursul creditoarei la hotărârea de închidere a procedurii pentru lipsă de bunuri. Dacă există această confuziune.de a avansa sumele necesare promovării unor acţiuni de recuperare a creanţelor debitoarei contra propriilor debitori.2005. este obligatoriu să fie dovedită confuziunea de patrimonii între asociatul unic şi societate. nu a comunicat planul de distribuire final şi nu a convocat şedinţa adunării creditorilor. Refuzul creditorilor .2. urmat de refuzul instanţei de a avansa sumele din fondul de lichidare.) vezi pg. 468 din Jurisprudenţă 156 . Decizia nr. 236 din Legea nr.03. după dizolvarea societăţii prin faliment. conduce la închiderea procedurii în baza prevederilor art.12. 131 din Legea privind procedura insolvenţei. 31/1990. lichidatorul este obligat să notifice transmisiunea creditorilor societăţii şi creditorilor personali ai asociatului unic. transmisiunea universală a patrimoniului debitorului . Încheierea nr. (Curtea de Apel Cluj.2003) vezi pg. 672 din 22.către patrimoniul asociatului unic în temeiul prevederilor art.2005. 461 din Jurisprudenţă 2. (Curtea de Apel Bucureşti.02. (Tribunalul Alba.

1 Răspunderea organelor de conducere Cercul persoanelor vizate Art. martori etc. se aplică membrilor organelor de conducere şi de supraveghere ale persoanelor juridice care sunt enumerate la art. legiuitorul nu a mai limitat responsabilitatea doar la administratorii judiciari. precum asociaţii sau fundaţii. ori persoane juridice civile etc. cum era prevăzută în reglementările anterioare. În ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a cererilor de antrenare a răspunderii . ajuns în stare de insolvenţă.. precum şi. IV din lege. Cererea privind antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere trebuie să fie introdusă în termenul de prescripţie instituit de art. legea nu dispune cu privire la identitatea acestor persoane. respectiv pentru membrii organelor de conducere ale altor tipuri de persoane juridice. aceasta revine. după caz. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de deschidere a procedurii. aceasta este de regulă fundamentată pe datele şi informaţiile furnizate prin raportul administratorului judiciar/lichidatorului. identificarea exactă a acestor persoane. În ceea ce priveşte categoria persoanelor răspunzătoare. alte înscrisuri. Recurgerea la datele cuprinse în raportul administratorului judiciar/lichidatorului se dovedeşte a fi utilă şi datorită faptului că acesta cuprinde o analiză complexă a situaţiei economice a societăţii din ultimii 3 ani anteriori declanşării procedurii de insolvenţă. respectiv în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariţia stării de insolvenţă. registrele contabile ale societăţii.b si respectiv art. 157 . ci a extins categoria persoanelor răspunzătoare la orice persoană care a contribuit la ajungerea în stare de insolvenţă a societăţii. 138 (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului. persoană juridică. precum şi dovezile pe care se sprijină cererea (de exemplu: raportul administratorului judiciar sau al lichidatorului. 138 alin. reglementată de cap. cauzele şi împrejurările care au condus societatea în această situaţie. prin una dintre următoarele fapte … … Comentarii generale: Procedura antrenării răspunderii pentru ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă.a) din lege . 1 are un caracter limitativ. prin faptele lor. în afara membrilor organelor de conducere şi de supraveghere ale debitorului. precum şi instanţa din oficiu vor putea ridica.judecătorului sindic. grupurilor de interes economic.). Atât în situaţia în care cererea privind antrenarea răspunderii este introdusă de administratorul judiciar sau lichidator. părţile interesate. respectiv persoanele care. Referitor la antrenarea răspunderii altor persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă. persoanele care. Cererea de chemare în judecată formulată în scopul antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere. în reglementarea actuală a legii. 1 din lege. pe tot parcursul judecării cauzei. trebuie să cuprindă în mod expres. acesta trebuie să fie sesizat în acest sens de către administratorul judiciar saulichidatorul . indicat la art.cu indicarea faptelor ilicite pentru care ar putea fi angajată răspunderea personală patrimonială a persoanelor menţionate la art. au condus la apariţia stării de insolvenţă. au exercitat totuşi atribuţiile acestei funcţii. în această categorie pot fi incluse şi persoanele acţionând în calitate de “administratorul de fapt” al debitorului.25 lit. directori. acţiunea pentru stabilirea răspunderii nu va putea fi introdusă în alte cazuri.139 din lege.20 (1) lit. societăţilor agricole. cenzori. cât şi în procedura simplificată respectiv: societăţilor comerciale indiferent de formă. Pentru ca judecătorul-sindic să poată pronunţa o hotărâre prin care să dispună antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere şi de supraveghere şi/sau a altor persoane care prin activitatea lor au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă. societăţilor cooperatiste. Datorită faptului că enumerarea din art. astfel încât. să fie suportată de către membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. excepţia de necompetenţă a instanţei privind soluţionarea cauzei.13 13. astfel încât nici un alt judecător nu va putea să treacă la judecarea unei astfel de cereriÎn cazul în care această cerinţă nu este respectată. faptele pentru care sunt considerate a fi responsabile. fără a îndeplini condiţiile legale. (1). cât şi în cazul în care cererea este introdusă de comitetul creditorilor. atât în cadrul procedurii generale de insolvenţă. precum şi a altor persoane care prin activitatea lor au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă.

Administratorul judiciar/lichidatorul va analiza de asemenea existenţa legăturii de cauzalitate dintre eventuala faptă a persoanei care făcea parte din organele de conducere ale debitorului şi starea de insolvenţă în care acesta a ajuns. urmărind de regulă deturnarea activităţii de la realizarea scopului pentru care a luat fiinţă societatea şi satisfacerea unui interes personal sau a unui terţ. acesta nu va fi scutit pe parcursul procedurii să completeze raportul cu faptele ce ar putea atrage răspunderea membrilor organelor de conducere şi să analizeze faptele sub aspectul legăturii de cauzalitate dintre faptă şi răspundere. nu pot fi analizate toate faptele prevăzute de art. a)– g). la ajungerea debitorului în încetare de plăţi . în condiţiile legii. în baza atribuţiilor de reprezentare şi gestionare. (1). chiar dacă ar exista o convenţie contrară şi mandatul lor rezultă dintr-un contract de muncă cenzorii debitorului. republicată directorii executivi ai debitorului în virtutea atribuţiilor lor de a executa operaţiunile societăţii. 31/1990. Analiza va cuprinde cel puţin perioada „suspectă” de 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei. în care se poate cere anularea actelor şi transferurilor patrimoniale frauduloase. 31/1990 . 163 din Legea nr. Administratorul judiciar/lichidatorul va analiza oportunitatea angajării răspunderii personale patrimoniale a membrilor organelor de conducere şi de supraveghere ale debitorului prin raportare la toate faptele enumerate de art. se poate apela la forma de răspundere civilă delictuală generală 18 în baza Legii nr. administratorul judiciar/lichidatorul va solicita informaţii actualizate de la oficiul registrului comerţului în raza căruia îşi are sediul debitorul. conform art. (1) lit. au atribuţii de supraveghere a gestiunii. 70 şi 71 din Legea nr. dar şi analiza circumstanţelor economico-financiare cu care societatea debitoare s-a confruntat. . 31/1990. republicată. Pentru delimitarea cercului persoanelor vizate. respectiv pentru identificarea membrilor organelor de conducere ale debitorului din ultimii 3 ani. 31/1990.de exemplu administratorul de fapt care desfăşoară activităţi specifice funcţiilor de conducere şi control.. 158 . formator în cadrul programului Phare– „Răspunderea membrilor organelor de conducere”. 138 alin. acţionând individual sau în cadrul unui consiliu de administraţie. Ca alternativă. republicată. verificarea întocmirii şi ţinerii evidenţelor contabile şi de a controla inopinat gestionarea lichidităţilor societăţii. la data întocmirii raportului de către administratorul judiciar/lichidator. nu se poate pune în discuţie atragerea răspunderii patrimoniale a membrilor de conducere. ci şi atunci când a constituit numai o condiţie favorizantă. ci pentru săvârşirea unor fapte cu caracter ilicit. orice altă persoană care a contribuit prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. Judecător Tribunalul Bucureşti. 138 alin. care. fără a fi însă respectate condiţiile de formă prevăzute de lege pentru intrarea în această funcţie Membrii organelor de conducere nu răspund pentru o simplă incapacitate managerială. astfel că în practică există tendinţa de a califica această formă a răspunderii ca având caracter delictual în toate situaţiile. conform art.sub condiţia respectării termenului de prescripţie indicat la art. De asemenea. În cazul în care. 152 din Legea nr. dacă suntem în prezenţa unei fapte ilicite care a creat un prejudiciu nesemnificativ faţă de cifra de afaceri a debitorului şi de la care a trecut suficient de mult timp încât se poate aprecia că nu a avut nici o influenţă asupra declanşării procedurii de insolvenţă. 138 din lege.139.Bune practici: Raportul va trebui să cuprindă analiza concretă a conduitei foştilor membri ai organelor de conducere şi de supraveghere ale societăţii debitoare şi/sau a oricărei alte persoane care ar fi putut contribui prin faptele sale la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă. Sunt îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii nu numai atunci când săvârşirea faptei a constituit o condiţie determinantă a ajungerii debitorului în încetare de plăţi. Pot fi declaraţi răspunzători administratorii debitorului. 18 Ionela Ghiugan. conform art.

în scopul întârzierii încetării de plăţi. Art. întrucât. sunt susceptibile de a conduce la aplicarea prevederilor art. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor. în dauna celorlalţi creditori. 138 alin. în ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. d) au ţinut o contabilitate fictivă. să fie suportată de către membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. prin cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale trebuie să se dovedească condiţiile întrunirii elementelor răspunderii civile delictuale. cu atât mai mult cu cât termenul prevăzut în textul legii este “a contribui”. f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. 139 Acţiunea prevăzută la art.13. şi nu cel de “a cauza” (starea de insolvenţă). 138 se prescrie în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariţia stării de insolvenţă. în interes personal. respectiv ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. c) au dispus. fapta ilicită. doctrina este unanimă în aprecierea caracterului limitativ al enumerării cuprinse în art. dispozitivul hotărârii pronunţate de către judecătorul-sindic va trebui să conţină menţiuni referitoare deopotrivă la persoanele cărora le este imputabilă ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă. În cazul în care cererea de antrenare a răspunderii este admisă. precum şi măsura (procentul) în care persoanele responsabile vor fi obligate să repare prejudiciul cauzat şi să suporte o parte sau întreg pasivul neachitat. ajuns în stare de insolvenţă. prin una dintre următoarele fapte :: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia. sub acoperirea persoanei juridice. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de deschidere a procedurii Comentarii generale: Pentru ca judecătorul-sindic să se pronunţe asupra antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere şi/sau a altor persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă. aceasta presupune nu doar imposibilitatea temporară de plată a creanţelor. faptele care au determinat. au concurat şi/sau au contribuit la starea de insolvenţă. 159 . indiferent dacă acestea reprezintă o cauză directă a prejudiciului sau doar o condiţie prilej pentru săvârşirea faptei ilicite. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni. Drept urmare. (1). de regulă. pasivul acesteia. Raportat la fapta ilicită. toate actele efectuate/săvârşite de membrii organelor de conducere şi/sau de orice altă persoană prin intermediul cărora aceştia “au contribuit” la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă. în mod fictiv. persoană juridică. 138 (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului. (2) Aplicarea dispoziţiilor alin.2 Condiţiile necesare patrimoniale admiterii cererii pentru atragerea răspunderii Art. (1). 138 alin. Prejudiciul constă. şi imposibilitatea de satisfacere integrală a respectivelor creanţe. respectiv: prejudiciul. respectiv în lipsa sumelor disponibile pentru plata obligaţiilor exigibile către aceştia. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit. Răspunderea patrimonială a membrilor organelor de conducere şi/sau a altor persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă nu poate fi angajată fără a exista o legătură de cauzalitate dintre fapta ilicită săvârşită de persoanele vizate şi prejudiciul produs. pentru creditori. ci. Această stare de fapt şi de drept este prejudiciabilă pentru creditori. judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului. legiuitorul stabilind în mod expres şi exclusiv categoriile de fapte ilicite pentru care membrii organelor de conducere ale persoanei juridice şi/sau alte persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă pot fi trase la răspundere. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. b) au făcut acte de comerţ în interes personal. şi aceasta. aşa cum a rezultat din practica procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

138 alin. deşi sunt vădit prejudiciabile. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege. într-o utilizare frauduloasă. d) Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive. cheltuielile de protocol etc.1 Comentarii la art.1. însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile. creează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi.2.1. dosirea unor documente contabile sau neţinerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările imperative ale Legii contabilităţii.4 Comentarii la art. 33 din lege. din punct de vedere financiar. 13. conform art.13. Intră în această categorie de fapte ilicite: încheierea unui contract de închiriere referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei. a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii. utilizarea fondurilor provenite din credite pentru transferuri în interes personal sau al unor societăţi în care conducătorii debitorului deţin participaţii. indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni. plata unor dividende fictive. (1) lit. a) Activitatea de folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte persoane. Astfel. şi nu în interesul societăţii. 13.1. deplasările în străinătate. fără să existe pentru acest fapt motive justificative. (1) lit. 138 alin. (1) lit. pentru patrimoniul societăţii. Intră în această categorie de fapte: obţinerea unui împrumut bancar. rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor existenţa contabilităţii de gestiune evidenţa contabilă analitică 160 . pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii.2.1. situaţiilor financiare anuale/semestriale etc. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste persoane în care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana responsabilă este membru al organelor de conducere. presupune săvârşirea acelor faptele ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc. Bune practici Practicianul va verifica: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii depunerea declaraţiilor fiscale.2.2 Comentarii la art. (1) lit. 138 alin. contravenţii sau simple delicte civile. practicianul în insolvenţă va verifica: respectarea destinaţiei creditelor bancare contractate de către societate. modul de justificare a cheltuielilor privind mijloacele de transport. 13. fără ca pentru aceasta să existe motive serioase.2. de către unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte persoane. în folosul propriu. cu scopul de a obţine câştiguri personale.3 Comentarii la art. fizice sau juridice. respectiv în interes propriu sau în interesul unei terţe persoane. se înţelege acel ansamblu de activităţi care. 138 alin. telefoanele mobile. c) Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă. sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere. efectuarea unor acte de comerţ în interes propriu. dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul pieţei. b) Prin efectuarea unor acte în interes personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu.

sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul scadenţelor/clauzele contractuale/etc. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege. motivele diferenţelor dintre tabelul de creanţe şi evidenţa contabilă a creditorilor/furnizorilor 13.1. intră în această categorie de fapte ilicite orice împrumut de sume contractat în condiţii mai oneroase decât condiţiile pieţei (de exemplu la o dobândă mult mai ridicată decât cea de pe piaţă). au creat în dauna celorlalţi creditori un dezavantaj. (1) lit.1. 139 Termenul de prescripţie special al dreptului de a cere judecătorului-sindic atragerea răspunderii membrilor de conducere este de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana răspunzătoare.2. în luna precedentă ajungerii societăţii debitoare în stare de insolvenţă. plătind sau dispunând plata cu preferinţă a unui creditor. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege. prin care se realizează dispariţia unor acte contabile justificative. falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinaţiei bunului sau al naturii bunului intrat în patrimoniul societăţii etc.13. practicianul în insolvenţă va verifica: dacă plăţile din luna anterioară au fost făcute faţă de furnizorii de utilităţi. 13. Intră în această categorie faptele ilicite. în vederea evitării sau amânării declanşării procedurii insolvenţei. 138 alin. stocurilor etc. în scopul întârzierii încetării de plăţi. folosesc mijloace în care prestaţia societăţii conduse de aceştia este în mod vădit disproporţionat de mare faţă de cea oferită în schimb. comparativ cu evidenţa contabilă a mijloacelor fixe.2.. iar acest moment ar putea coincide cu data publicării raportului privind cauzele care au determinat starea de insolvenţă. Intră în această categorie de fapte ilicite: falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligaţii inexistente sau păstrarea unor datorii deja plătite. a pasivului înţelegem orice fapte ilicite de natură contabilă prin care se măreşte în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. comparativ cu dobânda pieţei.1. (1) lit.1. condiţie esenţială pentru menţinerea în activitate a societăţii. practicianul în insolvenţă va verifica: ratele dobânzilor la creditele angajate de societate. veniturile conducătorilor în această perioadă 13. Cu titlu de exemplu.5 Comentarii la art. e) Prin faptele de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înţelege acele fapte ilicite de natură contabilă prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinaţia lor normală ori sunt ascunse terţilor. Prin mărirea. g) Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de conducere.6 Comentarii la art. f) Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege. În acest fel ar creşte şi diligenţa creditorilor păgubiţi prin conduita membrilor organelor de conducere şi sar asigura şi o siguranţă a celor implicaţi în conducerea unei societăţi falite. se înţelege săvârşirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere.2.7 Comentarii la art. 138 alin. 138 alin. 161 . practicianul în insolvenţă va verifica: inventarul realizat la preluarea administrării societăţii/la desemnare.2.8 Comentarii la art. (1) lit. vânzările/casările de mijloace fixe din ultimii ani. în mod fictiv. respectarea normelor bancare de creditare/prudenţiale.

art. (1). asupra tuturor bunurilor aflate în patrimoniul persoanelor responsabile pentru ajungerea societăţii în insolvenţă. (1) vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate. De asemenea. după caz. la momentul punerii sechestrului. luarea acestei măsuri va putea fi dispusă şi din oficiu de către judecătorul-sindic. Art. întrucât legea nu conţine o dispoziţie contrară. 162 . 138 alin. De regulă.3 Măsuri asigurătorii. (1) şi destinaţia sumelor obţinute din executare Art. nu se poate cunoaşte cu exactitate valoarea pasivului care va trebui să fie suportat de către persoanele responsabile. (1) se efectuează de către executorul judecătoresc conform Codului de procedură civilă. prin intermediul unui executor judecătoresc. comitetul creditorilor. 142 (1) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art.1.2 Comentarii la art. în faza de reorganizare. au contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. şi/sau a altor persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă.3. în caz de reorganizare. completării fondurilor necesare continuării activităţii debitorului. pentru completarea sumelor necesare reuşitei reorganizării. în ipoteza în care cererea de instituire a sechestrului asigurător este admisă. în vederea dispunerii aplicării măsurilor asigurătorii. procedura de executare silită a patrimoniului persoanelor prevăzute la art. acoperirii pasivului Art. fără a fi necesară.1 Comentarii la art. precum nu se cunoaşte nici partea (procentul) pentru care fiecare persoană va fi declarată responsabilă. va avea aplicabilitate regula generală. va putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmărite conform art. în temeiul tabelului definitiv consolidat pus la dispoziţia sa de către lichidator. sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc. 138 alin. (2) După închiderea procedurii falimentului.13. 13.(3). 140 Sumele depuse potrivit art. în conformitate cu prevederile prezentei legi. existenţa unui act scris sau a unei creanţe exigibile ori depunerea unei cauţiuni de către creditor. fără citarea părţilor. Fixarea unei cauţiuni de 10% din valoarea pretenţiilor este obligatorie.138. 140 În condiţiile în care cererea de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere va fi admisă. sumele de bani ce vor rezulta din executarea patrimoniului membrilor organelor de conducere şi/sau a altor persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă intră în averea debitorului şi sunt destinate. 141 (1) Odată cu cererea formulată conform art. o dată cu introducerea acţiunii în stabilirea răspunderii membrilor organelor de conducere. 138 alin. Referitor la procedura de soluţionare a cererii de aplicare a sechestrului asigurător. reclamantul trebuie să solicite aceasta prin cererea de chemare în judecată formulată în sensul aplicării dispoziţiilor art. iar în caz de faliment. 141 În cadrul procedurii de soluţionare a cererii de antrenare a răspunderii persoanelor care. 138.(l) sau. (2) Cererea de măsuri asigurătorii poate fi formulată şi ulterior introducerii acţiunii prevăzute la art. în lipsa unei solicitări exprese din partea reclamantului. după caz. În acest sens. spre deosebire de prevederile dreptului comun. 138 alin. 13. reclamanţii trebuie să depună toate diligenţele necesare pentru ca judecătorul-sindic să ordone luarea acestor măsuri asigurătorii asupra patrimoniului persoanelor vizate. 138 alin.3. prin faptele lor. potrivit căreia judecarea cererii de aplicare a măsurilor asigurătorii se face în Camera de Consiliu. judecătorul-sindic dispune din oficiu luarea măsurilor asigurătorii. pentru plata creanţelor creditorilor. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. în acest sens.1. în caz de faliment. judecătorulsindic va putea dispune luarea de măsuri asigurătorii pentru a evita insolvabilitatea patrimoniului persoanelor susceptibile a fi responsabile. raţiunea acestei practici constă în faptul că. Cu toate acestea. 138 alin. iar.

504 din Jurisprudenţă 4.3 Comentarii la art. 142 Potrivit prevederilor acestui text de lege. nepublicată) vezi pg. dispune antrenarea răspunderii personale patrimoniale a membrilor organelor de conducere şi/sau a altor persoane care au contribuit la ajungerea persoanei juridice în stare de insolvenţă.03. în condiţiile în care judecătorul-sindic. În situaţia în care toate activităţile şi operaţiunile de angajare a societăţii au fost efectuate de unul dintre administratori.02. a prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate dintre acestea. 511 din Jurisprudenţă 163 . nepublicată) vezi pg.03. executorul judecătoresc va proceda. Sentinţa nr. respectiv la organizarea şi la desfăşurarea procedurii de vânzare la licitaţie. (Tribunalul Satu Mare. prin hotărârea pronunţată.2003.2005. Decizia nr.13. nu reprezintă o încălcare a legislaţiei în vigoare şi nu dovedeşte contribuţia acestuia la ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă. (Tribunalul Sibiu. 493 din Jurisprudenţă 3. având acelaşi obiect de activitate cu debitoarea. Faptul că unul dintre administratorii societăţii debitoare este asociat la o altă societate comercială aflată în procedură de lichidare. 137 (art. Întrucât este posibil ca asupra bunurilor acestor persoane să fi fost deja luate măsuri asigurătorii. Nu este suficientă invocarea faptelor de care se face vinovat administratorul societăţii debitoare pentru atragerea răspunderii.2005. Sentinţa nr. de regulă.2005. (Tribunalul Brăila. 108 din 08. 206 din 28. 1867 din 07. Jurisprudenţă 1. iar creditorii nu au ridicat această problemă în urma comunicării raportului final sau în cadrul adunării creditorilor convocate pentru discutarea acestui raport. executarea patrimoniului acestora se va desfăşura potrivit reglementărilor referitoare la executarea silită indirectă din Codul de procedură civilă în vigoare la data executării. conform prevederilor art. 142 din lege. singurul răspunzător potrivit art.3. nepublicată) vezi pg. 138 din Legea privind procedura insolvenţei) este administratorul care a semnat documentele comerciale în numele şi pe seama debitoarei. el fiind şi semnatarul tuturor documentelor privind activitatea societăţii debitoare. (Curtea de Apel Alba Iulia. Instanţa a reţinut că angajarea răspunderii membrilor de conducere se poate realiza cel mai târziu până la momentul pronunţării asupra închiderii procedurii. cei interesaţi trebuie să facă dovada existenţei faptei ilicite. iar în ceea ce îl priveşte pe celălalt administrator nu s-au produs dovezi din care să rezulte că a făcut acte de administrare faptică efectivă. 47 din 11. Sumele de bani obţinute din aceste vânzări vor fi folosite în conformitate cu prevederile art. 483 din Jurisprudenţă 2. Sentinţa nr. nepublicată) vezi pg.11. doar la stabilirea datei. 141 din lege. cu acte juridice sau alte probe admise de lege.1.

g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor. alin. (1). 138 din lege enumeră. 14.1 Comentarii la art. 14. Revista de Drept Comercial nr. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. (1) Prin această infracţiune sunt incriminate următoarele fapte ale debitorului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al persoanei juridice debitoare: a) neintroducerea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. în dauna celorlalţi creditori. (1). cenzori şi de orice altă persoană – care au contribuit la ajungerea debitorului în această situaţie. Astfel. în mod fictiv. 143 alin. b) introducerea tardivă a cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. p. 27 din lege. d) au ţinut o contabilitate fictivă. Cu toate acestea. respectiv angajarea răspunderii patrimoniale nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni. o astfel de represiune este incidentă şi în materia insolvenţei. (1). 1/2005. 138 (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului. ajuns în stare de insolvenţă -administratori judiciari. 138 prevede în mod expres că aplicarea alin. c) au dispus. săvârşirea unor fapte cu un pericol social ridicat. Comentarii generale: Art. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit. b) au făcut acte de comerţ în interes personal. Caracterul tardiv al cererii introductive se raportează la prevederile art. prin una dintre următoarele fapte : a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. atrage răspunderea penală a persoanelor vinovate. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. a unor infracţiuni. (2) al art. şi anume creşterea pasivului societăţii şi micşorarea dreptului de gaj general al creditorilor. a cererii de deschidere a procedurii în termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni. de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. 27. directori. faptele care atrag răspunderea patrimonială a membrilor organelor de conducere ale debitorului. la alin. în interes personal. de regulă în interesul personal al reprezentanţilor organelor de conducere ale debitorului. să fie suportată de către membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. 19 Doctrina reţine că incriminarea acestor fapte se datorează efectului pe care acestea îl generează. 143 (1) Constituie infracţiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă.2 Infracţiunea de bancrută simplă Art. pasivul acesteia. care stipulează în mod expres faptul că debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să 19 Viorel Paşca – Consideraţii privind răspunderea patrimonială pentru declararea prematură sau tardivă a insolvenţei comerciale.14 14.1 Infracţiuni şi pedepse Dispoziţii comune Art. prin una din faptele enumerate la alin. f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. 31. sub acoperirea persoanei juridice. 164 . ajuns în stare de insolvenţă. persoană juridică. (2) Aplicarea dispoziţiilor alin. persoană juridică.2.1. în scopul întârzierii încetării de plăţi.

sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. ci şi în raport de durata întârzierii. b) din lege). Pentru a cere deschiderea procedurii conform art. Latura obiectivă este caracterizată printr-o inacţiune care este incriminată datorită existenţei normei legale care obligă la acţiune. Interesele şi drepturile creditorilor sunt cele care reprezintă valorile sociale ocrotite Latura subiectivă poate fi manifestată prin ambele forme de vinovăţie. datoriile exigibile angajate. Neintroducerea cererii. acesta are posibilitatea de a adresa tribunalului o asemenea cerere. 27 stabileşte şi un termen maxim. deşi autorul putea şi trebuia să îl prevadă. Legea nu defineşte această sintagmă şi lacuna reprezintă un potenţial ridicat de interpretare contradictorie. Intenţia va fi caracterizată prin urmărirea rezultatului de prejudiciere a intereselor şi drepturilor creditorilor sau prin acceptarea conştientă a eventualităţii producerii acestui rezultat. 143 (2) Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu pedeapsa de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifică. nu şi în cazul sesizării tardive. În ceea ce priveşte debitorul aflat în stare iminentă de insolvenţă. este egal sancţionată cu întârzierea. civilă şi penală. la scadenţă. în fiecare caz concret urmând să fie determinată forma vinovăţiei. debitorul dispune de două posibilităţi: a) poate formula o astfel de cerere în cazul în care apreciază că apariţia stării de insolvenţă este iminentă. Calitatea de subiect activ al infracţiunii de bancrută simplă o au numai persoanele care au dreptul de a reprezenta debitorul şi care astfel ar fi avut şi posibilitatea de a întocmi şi înregistra la tribunal o cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei. fiind o formă mai gravă de manifestare a tardivităţii. 14. 143 se instituie obligaţia debitorului aflat în insolvenţă de a cere tribunalului să fie supus dispoziţiilor acestei legi.. ca şi un administrator judiciar persoană fizică ce acţionează în nume propriu. 1 lit. rea-credinţă nu este pretinsă decât în ipoteza cererii premature. are aceeaşi răspundere. Pasivitatea este sancţionată pentru că lezează drepturile creditorilor prin agravarea pasivului ca urmare a întârzierii şi ca urmare diminuarea posibilităţii de stingere a datoriilor. Subiectul infracţiunii este sau debitorul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. 27. cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei (a se vedea în acest sens şi definiţia din art. Simplificând s-ar putea transforma reperul obiectiv (apariţia . incompatibil cu statul de drept. b) este obligat să înregistreze cererea în termen de maxim 30 de zile de la data apariţiei stării de insolvenţă. Fapta nu poate fi săvârşită de alte persoane decât cele două menţionate în textul pe care îl comentăm. reprezentantul permanent.) într-un reper subiectiv: cunoaşterea efectivă sau prezumţia de cunoaştere de către administratorul judiciar cu diligenţă medie. intenţia şi culpa. persoana fizică. 27. ceea ce permite instanţei să considere ca fiind lipsită de pericol social o întârziere de scurtă durată şi să individualizeze pedeapsa nu numai în raport de. Textul nu distinge cu privire la durata întârzierii. Delictul de bancrută simplă atrage evident răspunderea patrimonială în afara răspunderii penale. Prin dispoziţiile art.3 Infracţiunea de bancrută frauduloasă Art. Momentul de la care se calculează termenul este exprimat prin sintagma „apariţia stării de insolvenţă”. În cazul unui administrator judiciar persoană juridică. de la apariţia stării de insolvenţă pentru înregistrarea cererii la tribunal.. Alin. de 30 de zile. Forma intenţiei. 165 . Simpla apariţie fără percepţia efectivă sau prezumată nu credem că ar putea iniţia curgerea termenului. în condiţiile art. Forma de vinovăţie a culpei va fi prezentă în acele situaţii în care urmarea dăunătoare descrisă mai sus a fost prevăzută dar greşit reflectată în conştiinţa autorului sau atunci când rezultatul nu a fost prevăzut.adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor Legii privind procedura insolvenţei în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. În cazul neintroducerii cererii este irelevantă durata întârzierii. atunci când dovedeşte că nu va putea plăti. (1) al art. 3 pct.

143. 143 alin. se săvârşesc asupra bunurilor sau valorilor ori a datoriilor proprii. sume nedatorate. 166 . în cazul gestiunii frauduloase este pedepsită şi tentativa.1 Comentarii la art. Spre deosebire de infracţiunea prevăzută de art. În plus. (2) poate fi săvârşită de orice persoană. sau ascunderea unei părţi din activul averii acestora. fapte ce se aseamănă cu cele din art. art. Spre deosebire de infracţiunea prevăzută la alin. 14. 257 (ascunderea. iar pedeapsa nu este prevăzută în textul de incriminare. Atunci când intenţia autorului este orientată spre obţinerea unui folos material pentru sine sau pentru altul. 143 alin. 258 alin. în alt act sau în situaţia financiară. 257.1. 282 care are acelaşi conţinut şi aceeaşi calificare juridică. 143 se comite cu privire la bunurile din averea debitorului. infracţiunea de bancrută frauduloasă presupune că făptuitorul trebuie să aibă. cu condiţia ca partea să fie însemnată se va aprecia în concret prin raportarea părţii înstrăinate la întregul averii debitorului. fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor. (2) lit. 1 alin. deteriorarea sau distrugerea bunurilor sau valorilor ori invocarea datoriilor fictive).b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului. textul se referă la actele frauduloase prin care o parte însemnată din active este înstrăinată. incriminarea făptuitorilor trebuie să se întemeieze strict pe încadrarea faptei în modalităţile prevăzute de literele a). 1) Descrierea infracţiunii de bancrută frauduloasă prezintă o evidentă asemănare cu infracţiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. acest scop reprezintă o agravantă prevăzută de art. 31/1990. (2) din art. Specificul textului art. 143 din Legea privind procedura insolvenţei. c) înstrăinează. în frauda creditorilor. Latura subiectivă este caracterizată prin fraudarea creditorilor. (1) pct. 2) Infracţiunea de gestiune frauduloasă în varianta simplă şi în cea calificată sunt descrise în latura lor obiectivă în art. (2) din lege. în caz de insolvenţă a debitorului o parte din active. acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. la data săvârşirii faptei. 143 al Legii privind procedura insolvenţei se raportează la subiectul infracţiunii: administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului ori orice reprezentant sau prepus al acestuia. alin. (1) şi (2) al Codului penal în vigoare de la 29 iunie 2005. intenţia fiind astfel orientată spre un scop concret. 143 alin. Potrivit reglementării actuale a prevederilor din Legea privind procedura insolvenţei privind bancruta frauduloasă. (2) din Legea privind procedura insolvenţei. Deosebirea dintre cele două infracţiuni constă în aceea că faptele descrise de art. în privinţa descrierii faptei din compunerea laturii obiective. republicată. b) şi c) ale alin. 2 şi 3. Latura obiectivă are 3 variante: falsificarea. (b) şi (c). 3) Latura obiectivă constă în provocarea. reprezentarea stării de insolvenţă a comerciantului şi faptul că acţiunile sale au drept consecinţă fraudarea creditorilor debitorului. sustragerea sau distrugerea evidenţelor debitorilor prevăzuţi la art. cu rea-credinţă a unor pagube altor persoane de către cel ce administrează sau păstrează bunurile din averea debitorului în calitate de administrator judiciar sau lichidator sau de persoană cu calitate de reprezentant sau de prepus al acestuia. fapta incriminată la alin. (1). 258 din Codul penal şi art.143. ci în Legea nr. în scopul de a prejudicia creditorii. în timp ce fapta prevăzută de art. prevăzută de art. prezentarea ca reale a unor datorii fictive în registrele aceloraşi debitori sau în situaţia financiară (bilanţ) cu scopul de a diminua valoarea activelor şi de a-i prejudicia în acest mod pe creditori. înainte sau după deschiderea procedurii.3. (2) Ca urmare a analizei faptelor enumerate în art.

folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. (1) şi (2) se pedepseşte. dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.5. 144 Prin incriminarea infracţiunii de gestiune frauduloasă s-a urmărit realizarea unei protecţii sporite a bunurilor care aparţin debitorului. precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia. trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei chiar dacă nu este realizat. precum şi de reprezentant sau prepus al acestora. comitet de direcţie) însărcinat cu atribuţii privind administrarea averii debitorului sau o altă persoană mandatată să reprezinte persoana juridică sau fizică ce a fost numită administrator judiciar sau lichidator în condiţiile legii. fungibile sau nefungibile aflate în averea debitorului la momentul preluării în administrare de către administratorul judiciar sau lichidator.1 Comentarii la art.4.1 Comentarii la art. (1) şi (2) se pedepseşte. 167 . (2) al art.1. se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani. indiferent dacă este vorba despre practicianul în insolvenţă . Calitatea de reprezentant al administratorului judiciar persoană juridică o poate avea orice membru al organelor sale de conducere (consiliu de administraţie. 214 alin. precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia. valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. respectiv dobândirea unui folos material. prevăzută la art. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. Obiectul material al infracţiunii îl constituie bunurile mobile şi imobile.1. diminuând valoarea economică a bunului prin folosirea lui.5 Infracţiunea de delapidare Art. atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. respectiv scoaterea bunului respectiv din averea creditorului insolvent şi trecerea lui în proprietatea administratorului judiciar/lichidator/prepus/reprezentant al acestuia. 144este calificat prin calitatea de administrator judiciar ori lichidator al averii debitorului. 1 din Codul penal. corporale sau incorporale.14. prevăzută la art. 144 prevede forma agravată a infracţiunii de gestiune frauduloasă. 14. 144 (1) Infracţiunea de gestiune frauduloasă. (2) În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave. Scopul. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.4 Infracţiunea de gestiune frauduloasă Art. se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani. prin obligarea administratorului judiciar/lichidatorului ori reprezentantului sau prepusului acestuia la depunerea tuturor diligenţelor în activităţile pe care le desfăşoară pentru a nu prejudicia patrimoniul societăţii debitorului şi implicit interesele creditorilor. 214 alin. Subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 2 din Codul penal. Subiectul pasiv al infracţiunii prevăzute de art. Alin.persoană fizică sau juridică. 145 Elementul material al laturii obiective se poate realiza prin una din următoarele trei acţiuni alternative: a) însuşirea. Prepus al administratorului judiciar sau al lichidatorului este orice angajat al acestuia pe bază de contract de muncă sau de prestări servicii cărora i se încredinţează atribuţii de administrare sau gestionare a comerciantului insolvent. (2) Infracţiunea de gestiune frauduloasă. 145 (1) Însuşirea. 144este societatea debitoare căreia îi aparţine bunul sau universalitatea de bunuri încredinţate făptuitorului. b) folosirea presupune întrebuinţarea temporară a bunului în interes personal al administratorului judiciar/lichidatorului sau a altei persoane. precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani. pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 14. 14.

cauzate vreuneia dintre unităţile la care se referă art. prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 3. Urmarea imediată a infracţiunii de delapidare constă în pricinuirea unei pagube şi totodată în încălcarea normelor privind îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de administrare/lichidare. Potrivit alin.000. cu o notă specifică. Calitatea de subiect activ al infracţiunii de delapidare o are numai administratorul judiciar/lichidatorul. lichidatorul sau orice reprezentant sau prepus al acestora. (2) al art. Obiectul material îl pot constitui doar banii. alte valori sau bunuri mobile pe care le gestionează administratorul judiciar. având ca rezultat păgubirea averii debitorului. 301/2004). corporale. 20 sau art. administrator judiciar. 107 alin. în nume propriu sau prin persoane interpuse.000. infracţiunea de delapidare este mai gravă în cazul în 20 care fapta a avut consecinţe deosebit de grave . mai puţin folosul obţinut şi însuşit de administratorul judiciar. Însuşirea se poate realiza prin consum.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activităţii. şi predarea acestui bun în folosinţa altei persoane. 144 identic cu textul art. 159 ori altei persoane juridice sau fizice. precum şi orice reprezentant sau prepus al acestuia. în condiţiile prevăzute la art. 214 din noul Cod penal. directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului. urmată de reîntregirea masei falimentului cu valorile traficate. Prin bani se înţelege atât moneda fiduciară cât şi moneda scripturală şi cea electronică. obligaţiunile. lichidator al averii debitorului. Art. Subiect pasiv al acestei infracţiuni este comerciantul aflat în stare de insolvenţă a cărui avere este administrată de către administratorul judiciar sau de lichidator. întrebuinţare sau înstrăinare. Pot fi asemenea activităţi depunerea unor sume de bani rezultate din lichidare într-un depozit bancar deschis pe numele administratorului judiciar şi însuşirea dobânzilor. pe lângă scoaterea bunului din avere. în general. 14. 168 .c) traficarea de bani. urmată de întrebuinţare. Prin „alte bunuri” se înţeleg bunurile mobile. Drept urmare calitatea de parte vătămată şi implicit dreptul de a se constitui parte civilă o are societatea comercială. Folosirea presupune o primă separare de averea debitorului. 145. privind autorul. 160 din Codul penal (Legea nr. societatea agricolă.6 Alte infracţiuni Art. grupul de interese economice sau persoana fizică aflate în stare de insolvenţă şi a căror avere este administrată de administratorul judiciar sau lichidatorul numit de judecătorul-sindic. (2) lit. 2) Obiectul material. c) şi din Legea privind procedura insolvenţei. Traficarea presupune. indiferent de valuta în care este exprimată. de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic. învestirea lor temporară în activităţi bursiere etc. folosirea sau traficarea bunurilor din averea debitorului. 146 Fapta persoanei care. valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează administratorul judiciar/lichidatorul averii debitorului. Prin valori se înţeleg cecurile. biletele la ordin şi cambiile. în interesul propriu sau al altei persoane. persoană juridică. solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. valori sau alte bunuri din averea debitorului. în condiţiile prevăzute de art. cu valoare economică. organizaţia cooperatistă. directorului. precum şi reprezentantul sau prepusul acestuia. În acelaşi timp însă. 3) Autorul este administratorul judiciar sau lichidatorul care a preluat averea debitorului. Această operaţiune se realizează prin folosirea temporară a unor bunuri în scop speculativ pentru a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material. calitatea de subiect pasiv o au şi creditorii comerciantului insolvent al căror drept de gaj general este diminuat prin fapta păgubitoare a administratorului judiciar/lichidatorului sau a reprezentanţilor/prepuşilor acestora. bani. precum şi valorile mobiliare. pe care le gestionează sau le administrează. în schimbul unui beneficiu. 147 Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului. 20 Conform art. 1) Delapidarea este descrisă în art. reprezentant sau prepus al acestuia. administratorului judiciar sau lichidatorului. 4) Elementul material al laturii obiective constă în însuşirea.

14. administratorului judiciar sau lichidatorului aceste documente sau obstrucţionarea. a demersurilor acestora pentru a-şi procura documentaţia menţionată mai sus. În art. fapt care diminuează gajul general al celorlalţi creditori.6. în condiţiile neachitării datoriilor debitorului faţă de aceasta. în cadrul procedurii descrise mai sus. interpretarea acestui text legal ar putea conduce la interpretarea că orice cerere de admitere a unei creanţe care ar fi respinsă ar avea la bază o creanţă inexistentă. 64 . caracter care este afectat de conduita comerciantului insolvent care.66 sunt descrise modalităţile de redactare a tabelului preliminar şi a tabelului definitiv al tuturor creanţelor. a) . prin faptele lor. Textul incriminator urmăreşte producerea unui efect inhibitor asupra debitorilor care ar încerca această manevră pentru a împiedica sau întârzia desfăşurarea procedurii. respectiv de buna sau reaua-credinţă a acestora. cu rea-credinţă. mai ales când prin aceste acte se instituie garanţii reale asupra unor bunuri din patrimoniul debitorului. textul nu se aplică nici creanţelor prescrise extinctive.2 Comentarii la art. În funcţie de particularităţile speţei. sau în sensul că ea s-a stins. solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente. iar procedura de solicitare de către creditori a înscrierii creanţelor. refuzul contabilului. rezultă că fapta constituie infracţiune numai dacă cererea se referă la o creanţă total inexistentă.35. Această interpretare restrictivă trebuie evitată. această cerere va trebui să fie însoţită de actele prevăzute în art. comite infracţiunea prevăzută de art. Din termenii utilizaţi. documentele şi informaţiile prevăzute la art. nu poate fi considerată infracţiune formularea unei cereri de declarare a unei creanţe întemeiată pe o evidenţă contabilă neconformă cu realitatea datorită unor erori de înregistrare a documentelor contabile. În condiţiile în care legea nu defineşte „creanţa inexistentă”. pot fi considerate motive justificate de neprezentare sau amânare a prezentării documentelor prevăzute de art. 33 instituie obligaţia debitorului de a depune aceleaşi acte. autorul cererii cunoscând situaţia reală. din diverse motive. urmând ca aprecierea faptei să se facă în raport de reaua-credinţă a debitorului. 169 . 64 .f) sau împiedicarea acestora. a cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvenţa debitorului şi identificării persoanelor care au condus. Prin urmare. la apariţia acestei stări.1.6. 146 Infracţiunea prevăzută de acest articol incriminează înfăţişarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrele debitorului sau în alt act de sume nedatorate. 1) În situaţia în care instanţa este învestită cu cererea debitorului. “creanţă inexistentă”. nu pune la dispoziţia judecătorului-sindic/administratorului judiciar/lichidatorului documentele necesare analizării. 147. Incidenţa acestui text de lege trebuie analizată în funcţie de caracterul justificat sau nejustificat al refuzului.76 din Legea privind procedura insolvenţei Persoana care. 28 fapte precum: distrugerea arhivei într-un eveniment de forţă majoră. dispoziţiile art. în nume propriu sau în numele altuia. de a pune la dispoziţia reprezentanţilor debitorului actele contabile. de inexistenţă a creanţei. în sensul că nu a existat niciodată o asemenea creanţă. (1) lit. fapt dovedit prin corespondenţa purtată în acest sens etc. 14.1 Comentarii la art. 146. 28 alin. erori care sunt remediate în urma confruntării evidenţelor contabile ale debitorului şi creditoarei. de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. în ambele ipoteze. Astfel. constituie infracţiunea menţionată de art. 28. precum şi verificarea acestor cereri şi soluţionarea contestaţiilor în legătură cu această procedură sunt reglementate la art. 147 Introducerea în textul Legii privind procedura insolvenţei a acestei infracţiuni a fost determinată de caracterul de celeritate a procedurilor judiciare prevăzute de această lege. persoană fizică sau juridică. iar atunci când creditorul a cerut deschiderea procedurii. cu rea-credinţă. de către aceştia.1. nici cuantumului nejustificat majorat al creanţei existente. dovedit printr-un certificat eliberat de autorităţile competente. Refuzul debitorului persoană fizică sau refuzul reprezentantului debitorului persoană juridică de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic.

tribunalului în raza căruia îşi are sediul debitorul în insolvenţă. 170 . Desigur. deşi acesta este un principiu care guvernează atât procesul civil. Deşi legea menţionează în mod expres necesitatea soluţionării „cu celeritate” a plângerilor. în cazul în care se va dovedi că plângerea creditorului a fost formulată cu rea-credinţă. cât şi pe cel penal. 14.1 Comentarii la art.7.7 Competenţa de soluţionare Art. 147 Plângerile penale vor fi înaintate de administratorul judiciar/lichidator/creditorii care au cunoştinţă despre incidenţa faptelor care fac posibilă angajarea răspunderii penale în condiţiile Legii privind procedura insolvenţei Competenţa materială şi teritorială de soluţionare a acestora revine. 143 .14. se impune suspendarea acestuia din funcţie până la clarificarea în mod irevocabil a sesizării formulate. cu scopul de a obstrucţiona administratorul judiciar/lichidatorul în demersurile sale din cadrul procedurii insolvenţei.147 se judecă în primă instanţă de tribunal. cu celeritate. în practică pronunţarea unei hotărâri irevocabile în această materie durează mai multe luni sau chiar ani. În cazul plângerilor penale formulate de creditori împotriva administratorului judiciar/lichidatorului. 148 Infracţiunile prevăzute la art.1. în primă instanţă. creditorul va putea fi obligat la plata de despăgubiri către administratorul judiciar/lichidator.

3 al Legii privind procedura insolvenţei care limitează obiectul procedurii la averea debitorului. instituţia recuzării (art. Aproape toate tribunalele au un număr restrâns de judecători-sindici (2 . În opinia pe care o considerăm corectă. 37). Şi în aceste situaţii există o dilemă în privinţa compatibilităţii cu principiile procedurii insolvenţei. însă. altfel explicabile prin „conflictul” dintre fundamentele Legii privind procedura insolvenţei care sunt de sorgintea dreptului comun şi Cod. 149 Numeroase aspecte şi momente procedurale ridică semne de întrebare cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor Codului de procedură civilă. de exemplu. în sensul că aceste categorii de persoane vor fi urmărite silit de către executorul judecătoresc. 6 al Legii privind procedura insolvenţei – instanţa sediului debitorului. 27). Unele instanţe. 2) O problemă de executare silită este urmărirea co-debitorilor şi a garanţilor fidejusori. 149 enunţă principiul priorităţii aplicării normelor Legii privind procedura insolvenţei în raport cu normele Codului de procedură civilă. 1) Astfel. În ambele cazuri. în cazul în care un debitor este urmărit concomitent în procedura reglementată de Legea privind procedura insolvenţei şi în procedura executării silite reglementate de Codul de 171 .15 15. de către lichidator. contrar scopului lor. cu succes. dispoziţiile Codului de procedură civilă privind incompatibilitatea şi abţinerea (art. în cadrul procedurii falimentului. cu cele ale Codului de procedură civilă. presupune nu numai înlocuirea judecătorului-sindic. de exemplu. în scurt timp s-ar ajunge ca toţi judecătorii-sindici să devină incompatibili în toate dosarele acelei instanţe. Aceleaşi efecte perturbatoare se produc şi în cazul admiterii unei cereri de strămutare.1. instituţiile strămutării şi recuzării sunt utilizate. cu consecinţa trimiterii dosarului la un tribunal care nu mai este cel prevăzut de art. Situaţia se complică atunci când recuzarea priveşte pe toţi magistraţii instanţei. departe de a deveni pentru acest motiv. Comentarii generale: Textul art. este dator să efectueze în continuare actele de procedură pe care le impune desfăşurarea şi finalizarea procedurii. au încuviinţat executarea silită asupra acestor bunuri. a normelor Codului de procedură civilă privind strămutarea (art. 25) sunt inaplicabile judecătorului-sindic care a pronunţat o hotărâre într-o etapă a procedurii insolvenţei. procedura riscă să se împotmolească. 149 echivalând o astfel de confirmare a derogării implicite de la Codul de procedură civilă. este legală numai soluţia aplicată de majoritatea instanţelor. invocând raţiuni de protejare a creditorilor şi de maximizare a valorii averii debitorului. Trebuie însă subliniat faptul că în aplicarea prevederilor Legii privind procedura insolvenţei nu este recomandabilă „forţarea” aplicării Codului de procedură civilă acolo unde Legea privind procedura insolvenţei are prevederi care implicit derogă de la acesta. Practica demonstrează că în cvasitotalitatea cazurilor de acest fel. Codului civil ale Codului comercial român şi ale Legii nr. 3) Textul art.1. 15. pentru respectarea dispoziţiilor categorice şi nesusceptibile de interpretare situate în textul art. la cererea creditorilor. spre disperarea creditorilor şi satisfacţia debitorului. în afara procedurii colective a falimentului. în măsura compatibilităţii lor.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei. Astfel. compatibilă cu procedura insolvenţei. evident.. şi care.1 Comentarii la art. care nu aparţin averii debitorului. pentru că acestea sunt incompatibile cu principiile şi chiar cu textele Legii privind procedura insolvenţei. pentru sabotarea procedurii. situaţia generează dificultăţi grave pentru desfăşurarea normală a procedurii şi de cele mai multe ori. textul art. 149 poate lăsa loc la interpretări neuniforme şi contradictorii datorate impreciziei sale. Este.1 Dispoziţii tranzitorii Interacţiunea cu Codul de procedură civilă Art. ci şi înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului. 149 Dispoziţiile prezentei legi se completează. Această soluţie se impune. pentru continuarea procedurii. 24.6) şi dacă s-ar aplica normele Codului de procedură civilă privind incompatibilitatea. Toate aceste categorii de persoane sunt situate în afara procedurii insolvenţei. precum şi a persoanelor care au oferit cauţiune reală pentru obligaţiile debitorului. incompatibil.

recunoaştere care ar împiedica verificarea creanţei. 33 privind cauţiunea. privind suspendarea la cererea părţilor. 4) Principiul celerităţii enunţat în alin. Chiar dacă cineva s-ar încumeta să realizeze un asemenea obiectiv. 155 din Codul de procedură civilă . Criteriile acestei determinări nu pot fi decât principiile procedurii insolvenţei. com. şi nu trebuie să fie dispusă. 42 (actual art. Această suspendare va opera şi cu privire la poprirea fondurilor băneşti din contul bancar al debitorului. nr. privind suspendarea judecăţii ca sancţiune pentru neîndeplinirea unor obligaţii procedurale. 2000. Efectul suspendării reglementat de art. sub motivul că s-a înregistrat într-un alt dosar. 5 se opune şi aplicării măsurii 1 21 suspendării judecăţii în temeiul art. se va continua executarea colectivă şi se va suspenda executarea individuală. iar executarea silită se suspendă. S. 242 alin. şi de cont. şi de cont. 391. deoarece o recunoaştere care ar excede cuantumului real al creanţei ar prejudicia drepturile celorlalţi creditori. 3) Efectul suspendării prevăzut de art. (2) al art. este opera judecăţii fiecărui magistrat determinarea textelor Codului de procedură civilă incompatibile cu procedura insolvenţei. De asemenea.S. de judecătorul-sindic. deoarece o asemenea cerere de suspendare contravine dispoziţiilor art. (3) al art. este o misiune imposibilă determinarea cu precizie a articolelor şi alineatelor din acest cod care sunt incompatibile cu procedura insolvenţei.. 40 al Legii privind procedura insolvenţei.219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. caracterul colectiv al procedurii se opune aplicării principiului disponibilităţii în sensul recunoaşterii creanţei de către debitor. referitor la nedepunerea informaţiilor de către debitor. Editura Lumina Lex. adm. Concluzia care se desprinde din analiza acestor cazuri particulare este următoarea: Faţă de numărul important al articolelor care alcătuiesc Codul de procedură civilă (peste 700 articole).J. C. se aplică dispoziţiile legii speciale. O altă sancţiune similară este aceea prevăzută de alin. Curtea de Apel Cluj . Curtea de Apel Cluj . 3505 din 8 octombrie 1998. RDC.procedură civilă. Jurisprudenţă 1) În cazul în care o societate comercială este supusă concomitent procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi executării silite pornită pe calea dreptului comun. administratorul/lichidatorul este abilitat să diminueze creanţa contestată sub cuantumul recunoscut de debitor. s-a concluzionat că este necesar ca suspendarea să fie cerută de toate părţile participante la procedură. în dosarul de reorganizare sau de faliment. 36 din Legea privind procedura insolvenţei) se constată în fiecare dosar. În absenţa unei determinări a acestor principii prin textele Legii privind procedura insolvenţei misiunea revine deopotrivă jurisprudenţei şi doctrinei. 134 din 22 martie 1999. În consecinţă. (2) al art. 4/2000. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă 172 . adm.. p. Dec. Dec. de către instanţa învestită cu judecarea unei acţiuni sau de către organele de executare silită. nr. 21 Codul de procedură civilă astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 1 din Codul de procedură civilă. Dec. BJ 1999. 132. 5) Cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. În consecinţă.S. nr.S. (1) pct. com. 244 pct. BJ 1999. com. 1 din Codul de procedură civilă. În procedura reglementată de Legea privind procedura insolvenţei o sancţiune similară este prevăzută de alin. Acelaşi caracter colectiv al procedurii impune conexarea tuturor cererilor contra debitorului. 42 (actual art. p. 40 al Legii privind procedura insolvenţei se constată în fiecare dosar de către instanţa învestită cu judecarea unei acţiuni sau de către organele de executare silită şi nu este necesar să fie dispusă. După ce a rămas irevocabilă sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. de către judecătorul-sindic. cu caracter general. 28. 2000.. nr. datorită caracterului colectiv al procedurii. nu mai poate fi admisă cererea debitorului de suspendare a procedurii în temeiul art. 103 din 2 martie 1999. 2) Efectul suspendării legale prevăzut de art. o acţiune în anulare a titlului de creanţă al creditorului. concluzia ar fi valabilă o perioadă scurtă pentru că ambele acte normative fac obiectul unei dinamici legislative accentuate. cu caracter general. atât de debitor cât şi de toţi creditorii. 36 din Legea privind procedura insolvenţei) se produce şi cu privire la judecarea cererilor de poprire asupra fondurilor băneşti din contul bancar al debitorului. 388. p. Editura Lumina Lex.

adm. 1 din Codul de procedură civilă. adm. vol. ca fiind cereri de înregistrare a creanţelor. 2004. Editura Lumina Lex. Datorită caracterului colectiv al procedurii. vol.. o acţiune pentru anularea titlului de creanţă al creditorului. nr. com. Notă: Vor fi însă aplicabile dispoziţiile art. com. nr. pentru corecta aplicare a dispoziţiilor art. 2001. 242 alin. Editura Lumina Lex. (3)) din Legea privind procedura insolvenţei. BJ 2000. 244 pct. adm. 33 alin. Dec. Curtea de Apel Cluj . (2)) şi 38 alin. administratorul judiciar/lichidatorul poate diminua creanţa contestată sub cuantumul recunoscut de debitor. 64/1995 (actual art. 173 . Curtea de Apel Cluj .S. Editura Lumina Lex. II. 149. cât şi de toţi creditorii. com. 2001. p. Dec.S. 36 al Legii privind procedura insolvenţei) Curtea de Apel Cluj . 42 din Legea nr. 1994 din 11 noiembrie 2003. condiţia ca suspendarea să fie cerută de toate părţile din proces. com. toate cererile creditorilor trebuie să fie reunite în acelaşi dosar al tribunalului.. În consecinţă. Curtea de Apel Cluj . II.S. 321 din 20 iunie 2000. 141. Dacă s-a deschis procedura într-un dosar. Curtea de Apel Cluj . atât de debitor. 451 din 20 septembrie 2000. 2 din 11 ianuarie 2000. p. (2) (actual art. şi de cont. Procedura insolvenţei fiind colectivă. Dec. Încheierea de suspendare care nu menţionează obligaţia neîndeplinită este nelegală şi trebuie să fie desfiinţată pe calea recursului. într-un alt dosar. p. 143. II.. adm. nr. şi de cont. nu poate funcţiona în procedura colectivă şi concursuală a insolvenţei. 2001. adm. p. şi de cont. în acelaşi dosar. cererile celorlalţi creditori cu acelaşi obiect vot fi conexate. 145. 1 din Codul de procedură civilă. 2001. nu poate fi legal admisă cererea debitorului de suspendare a procedurii în temeiul art. nr. Editura Lumina Lex. Caracterul colectiv al procedurii impune. II.S. BJ 2003..S. deoarece o recunoaştere care ar excede cuantumul real al creanţei ar prejudicia drepturile celorlalţi creditori.4) 5) 6) 7) După rămânerea irevocabilă a sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei. Dec. BJ 2000. care ar împiedica verificarea recunoaşterii creanţei de către debitor. 33 alin. Dec. 155 din Codul de procedură civilă. 28 alin. 59 din 8 februarie 2000. deoarece s-ar încălca dispoziţiile art. Editura Lumina Lex. BJ 2000. sub motivul că s-a înregistrat. com. în absenţa contestaţiei debitorului. BJ 2000. p. 338. 1 Principiul celerităţii se opune aplicării măsurii suspendării judecăţii în temeiul art. principiul disponibilităţii.. (1) pct. vol. nr. la cererea creditorului. vol. (4) (actual art. şi de cont. şi de cont.

28 Formular pentru depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art. 35 Notificarea registrelor în care este înregistrat debitorul privind schimbarea administratorului judiciar/lichidatorului în cadrul procedurii de insolvenţă Proces-verbal al Adunării Generale al Acţionarilor Notificare pentru indisponibilizarea sumelor din conturile debitoarei Incheiere de desemnare a Comitetului creditorilor Formular pentru depunerea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar/lichidator în procedura de insolvenţă Notificarea deschiderii procedurii. Termene. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul definitiv al creanţelor Formular pentru depunerea tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Procesul-verbal de afişare a tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă Formular pentru comunicarea tabelului preliminar al creanţelor către debitor Notificarea depunerii tabelului preliminar al creanţelor Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor 174 5 6 7 0005 0006 0007 8 0008 9 0009 10 0010 11 12 13 14 0011 0012 0013 0014 15 16 17 0015 0016 0017 18 0018 19 0019 20 21 0020 0021 .35 privind depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute de art.16 Nr crt 1 2 3 4 Formulare şi modele Denumire formular/model Număr formular standardizat 0001 0002 0003 0004 Număr formular model Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor Formular pentru depunerea documentelor prevăzute de art. 28 Încheierea de deschidere a procedurii generale/simplificate de insolvenţă la cererea debitorului Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorului necontestată de debitor Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorului contestată de debitor Opoziţia creditorului împotriva încheierii de deschidere a procedurii de insolvenţă la cererea debitorului Notificarea debitorului în temeiul art. Adunarea creditorilor. 28 coroborat cu art.

Nr crt 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Denumire formular/model Număr formular standardizat 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 Număr formular model Convocatorul Adunării Creditorilor Împuternicire de participare la Adunarea Creditorilor Proces-verbal al Adunării Creditorilor Vot prin Corespondenţă Registrul de Decizii ale Adunării Creditorilor Cererea Comitetului Creditorilor în aplicarea atribuţiilor prevăzute de art.17 şi următoarele Convocatorul Comitetului Creditorilor Proces-verbal al Comitetului Creditorilor Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi valorificare imediată a bunului supus garanţiei Cerere pentru anularea transferurilor patrimoniale frauduloase către terţi şi restituirea bunurilor înstăinate Notificarea denunţării unui contract Formular pentru depunerea planului de reorganizare la grefa Tribunalului Încheiere de admitere a planului de reorganizare Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment Sentinţa de deschidere a procedurii falimentului Notificarea registrelor în care este înregistrat debitorul privind intrarea în procedura falimentului Notificarea deschiderii procedurii de faliment către creditori Cererea de înscriere a creanţei în tabelul consolidat definitiv Notificarea depunerii tabelului suplimentar al creanţelor Procesul verbal de afişare a raportului privind fondurile obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe precum şi a planului de distribuire între creditori Proces-verbal de afişare a Raportului final şi situaţiile financiare finale Sentinţă de încheiere a procedurii în cazul îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul de reorganizare Sentinţa de închidere a procedurii în cazul acoperirii tuturor creanţelor chiar dacă bunurile din averea debitorului nu au fost lichidate în întregime Sentinţa de închidere a procedurii în cazul în care nu s-a înregistrat nici o cerere de creanţă în termenul prevăzut pentru înregistrarea cererilor de creanţă Sentinţă de închidere a procedurii după achitarea tuturor creanţelor Sentinţa de închidere a procedurii în cazul lipsei bunurilor din averea debitorului 175 31 0031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 42 43 0042 0043 44 0044 45 0045 46 47 0046 0047 .

Exemplarul 1 Dovada privind îndeplinirea procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare prin Buletinul procedurilor de insolvenţă efectuată de administratorul judiciar/lichidator .Nr crt 48 49 50 Denumire formular/model Număr formular standardizat 0048 0049 0050 Număr formular model Notificarea registrelor în care este înregistrat debitorul privind închiderea procedurii de faliment Citaţie .Exemplarul 2 Formular general pentru cerere Formular general de depunere a documentelor la registratura tribunalului Model pentru încheiere Model sentinţă comercială Formular general pentru contestaţie Formular general pentru cerere de recurs Referat pentru semnalarea cererilor informe 51 52 53 0051 0052 0053 54 0054 55 56 57 58 59 60 61 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 176 .înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă Comunicarea şi dovada de comunicare a hotărârii comerciale înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă Citaţie după deschiderea procedurii de insolvenţă Comunicare după deschiderea procedurii de insolvenţă Dovada privind îndeplinirea procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Anexa 1 177 .

178 .

179 .

180 .

Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Tribunal: ______________________ Secţia: ________________________ 2. Informaţii despre debitor Nu Da 181 .Titlul II Formulare Formular 0001 Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI FORMULATĂ DE DEBITOR Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1. 27 din Legea privind procedura insolvenţei solicităm deschiderea procedurii insolvenţei.Administratorul debitoarei: ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresa/Sediul:__________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Adresa de corespondenţă (dacă diferă de cea de mai sus): _____________________________ _____________________________ Alte denumiri anterioare ale debitoarei persoană juridică: _____________________________ Adresa/Sediul:__________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ 4.Administrator special: ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresa/Sediul:__________________ ______________________________ Nume purtate anterior de persoana Tel/Fax:_______________________ fizică: ________________________ Email:_________________________ 5.Debitor: ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: (Loc pentru viză Registratură) 3. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea: În temeiul art. Depunem plan de reorganizare o dată cu prezenta cerere Număr total de file Intenţionăm să depunem un plan de reorganizare în termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii Nu Da 6.

1.000 RON RON RON RON 6.000 20. Locaţia principalelor active ale debitorului (dacă diferă de cea unde se află sediul social al debitorului): 6.000 RON RON RON RON 7.Natura datoriilor: Necomerciale Comerciale 6.001 Peste RON 1.000 20. Debitorul a mai depus cerere pentru deschiderea procedurii sau a mai făcut obiectul unei cereri asemănătoare din partea creditorilor în ultimii 5 ani precedenţi: Numele instanţei Număr Data: unde a fost dosar: Z Z L L A A A A depusă cererea: 182 .500.6.001 1.000.2.7.Valoarea estimată a datoriilor: 0.000.000.000 500.Numărul de creditori estimat de debitoare: Peste 1-15 16-49 50-99 100-199 200-999 1000 6.500.000 1.000.Tipul debitorului: 6.Sucursale/Filiale/P uncte de lucru: (dacă spaţiul este insuficient anexaţi lista la prezenta cerere) Denumire Adresa Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Societate în nume colectiv Societate în comandită simplă Societate în nume colectiv Societate cooperativă Organizaţie cooperatistă Societate agricolă Grup de interes economic Asociaţie familială Comerciant persoană fizică acţionând individual Altă persoană juridică de drept privat ce desfăşoară şi activităţi economice 6.000 1.3.500.500.001 1.6.001 1.500.4.000.000.001 Peste RON 1.000 2.000 500.Valoarea estimată a activelor: 0.000.Estimări ale debitorului privind fondurile care pot fi obţinute prin lichidarea bunurilor: Debitorul consideră ca fondurile vor fi suficiente şi pentru acoperirea creanţelor chirografare Debitorul estimează că sumele obţinute nu vor fi suficiente pentru a acoperi creanţele chirografare 6.000 2.000.500.001 1.8.5.

certă creditori diverşi etc.Tipul datoriei Suma Condiţii pentru creanţa (RON) corespondentă Obligaţii izvorând din raporturi de muncă. prestări servicii.1. Cereri depuse de altă societate sau împotriva altei societăţi din grupul de interes economic din care face parte debitorul aflate pe rolul altor instanţe: Numele Număr Data: debitorului: dosar: Z Z L L A A A A Instanţa: Numele debitorului: Instanţa: Numele debitorului: Instanţa: 9.Motive: Societatea se află în stare de insolvenţă insolvenţă este iminentă Apariţia stării de Număr dosar: Număr dosar: Judecător-sindic: Data: Z Z L L A A A A Judecător-sindic: Data: Z Z L L A A A A Judecător-sindic: Datoriile subscrisei societăţi comerciale neachitate la scadenţă se ridică la suma totală de ________________ RON/EUR/USD din care: 9. certă inclusiv contribuţiile sociale aferente lichidă acestor drepturilor salariale neachitate exigibilă pentru cca.8.2. ________ salariaţi: Obligaţii bugetare: certă lichidă exigibilă Obligaţii către furnizori. inclusiv cheltuieli şi certă chirii aferente: lichidă exigibilă Datorii către asociaţi/acţionari cu titlu de certă dividende neridicate/credite acordate lichidă societăţii: exigibilă 9. Sume disponibile Declarăm că nu avem alte surse pentru acoperirea datoriilor scadente/iminent scadente Dovada sumelor disponibile (Anexate): Extrase de cont Declaraţie pe propria răspundere 183 .: lichidă exigibilă Credite bancare.

adresă. . după caz. 10. după caz.9 Lista membrilor grupului de interes economic sau.certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social .10 Declaraţia prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată. 10. a asociaţilor cu răspundere nelimitată.3 Contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii 10. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. lichide sau nelichide.12 Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.nu s-a depus certificatul de înmatriculare 184 x– depus Nr. Documentele anexate care însoţesc cererea debitorului conform art.2 Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii 10.5 Datele din registrele de publicitate pentru bunurile grevate 10. necontestate sau contestate (nume. 10.certificat de la registrul societăţilor agricole ori. vă rugăm să admiteţi cererea astfel cum a fost formulată şi să dispuneţi DECLANŞAREA PROCEDURII INSOLVENŢEI împotriva subscrisei societăţi debitoare. însoţită de: . valoarea creanţei. cauza şi drepturile de preferinţă) 10. în tot sau în parte. Pentru toate considerentele menţionate mai sus.4 Lista completă a tuturor bunurilor debitorului. 28: Document 10. scadente sau nescadente. pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită 10.6 Lista creditorilor. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile 10. de file . în vederea stingerii datoriilor sale.Pe cale de consecinţă.8 Lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie 10.7 Lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. apreciem că toate motivele mai sus arătate sunt în măsură să ateste starea de insolvenţă în care se află subscrisa societate. conform unui plan.11 Modalităţile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii (descriere sumară) 10. a averii.1 Bilanţul certificat de către administrator şi cenzor (auditor) 10. oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie. intrare în procedura de faliment intrare în procedura de reorganizare.

. reşedinţa părţilor). . Astfel. abuz de încredere.datele de identificare pentru persoane fizice (numele. gestiune frauduloasă. numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice. contul bancar). 242 din Codul de procedură civilă. conform art. şi că administratorii. codul fiscal. Atenţie! Cererea va trebui să îndeplinească şi toate condiţiile prevăzute de art.13 Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. delapidare.10. înşelăciune.112 din Codul de procedură civilă referitoare la conţinutul unei cereri de chemare în judecată. Cererea prin care debitorul solicită deschiderea procedurii insolvenţei a fost standardizată prin formularul 0001. domiciliul. Motivele pentru care consideră că este în stare de insolvenţă sunt detaliate în anexa la prezentul formular. Judecata în lipsă şi taxe de timbru: Solicităm judecarea cauzei şi în absenţa noastră de la dezbateri.reprezentantul părţii (numele şi calitatea reprezentantului.datele de identificare pentru persoane juridice (denumirea persoanelor juridice. Taxa de timbru şi timbru judiciar: 12.14 Certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise 11. 21/1996. elementele de bază obligatorii pe care trebuie să le cuprindă orice cerere introductivă sunt următoarele: . în ultimii cinci ani anteriori deschiderii procedurii 10. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. sediul persoanelor juridice. atunci când reprezentantul părţii este avocat) 185 . . domiciliul ales în România pentru reclamantul care locuieşte în străinătate. 21/1996. Semnătură şi data: Achitate (anexăm dovadă de plată) Numele şi prenumele reprezentantului debitoarei: ________________________________________________ În calitate de: Avocat Consilier juridic CUI/CNP Administrator Altă calitate: _________________________ Z Z L L A A A A (Data) (Semnătură şi ştampila) Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0001 se completează de către debitor sau de către reprezentantul acestuia în cazul în care acesta apreciază că se află în stare de insolvenţă sau că starea de insolvenţă este iminentă. mărturie mincinoasă. numele avocatului şi sediul profesional al acestuia.

fără drept. De asemenea. cererea se va înregistra şi i se va acorda debitorului un termen scurt. Debitorul este subiectul de drept care solicită deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de el şi care va constitui obiectul dosarului de insolvenţă. Administratorul poate să fie o persoană fizică sau juridică. cu menţiunea că. motivele pe care se întemeiază cererea (motive de fapt şi motive de drept). debitorul este o persoană fizică sau persoană juridică de drept privat făcând parte dintr-una dintre categoriile prevăzute de lege şi al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. debitorul trebuie să completeze în mod corect întregul formular. În cazul încălcării interdicţiei anterioare. În concepţia Legii nr. Astfel. până la termenul acordat. 1. Mai mult. În temeiul art. urmează să facă completările sau modificările necesare. Administratorul debitoarei Atenţie! Acest punct al formularului 0001 se completează numai dacă debitorul care depune cererea introductivă este o persoană juridică. ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii. În cazul în care debitorul doreşte ca actele procedurale sau de procedură să-i fie comunicate de către instanţă sau de către administratorul judiciar/lichidator la o altă adresă decât cea corespunzătoare sediului social. Sancţiune. la înregistrarea cererii debitorului. la consiliile de administraţie şi la organele de conducere similare acestora. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. afară de restricţiile arătate în actul constitutiv. 70. administratorul este organul executiv al societăţii comerciale. debitorului i se vor comunica în scris lipsurile ei. semnătura. Numărul de dosar va fi completat de personalul registraturii. 71. Pentru fiecare din aceste elemente există în formular puncte corespunzătoare în care debitorul poate să indice toate datele şi informaţiile necesare şi să arate probele depuse în susţinerea cererii sale.obiectul cererii. În cazul în care cererea a fost primită prin poştă. probele/dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere (probele înscrisuri se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul). 2. societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune. - 186 . Adresa de corespondenţă. 3. respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul.În cazul în care obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul acordat. Atunci când se acordă termen. administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. atunci va pune în vedere debitorului să-şi completeze. îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii. se va face menţiunea că neîndeplinirea în acest termen a obligaţiilor privind completarea sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecăţii . judecătorul sindic va suspenda judecata. Totuşi. potrivit art. 6 din Legea privind procedura insolvenţei. pentru a se evita întârzierea soluţionării cererii sale. cererea introductivă a debitorului se depune la instanţa competentă să soluţioneze cererea acestuia. astfel cum figurează acesta în registrul comerţului. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege. Date privind dosarul Debitorul sau reprezentantul acestuia va completa numai spaţiile libere privind denumirea tribunalului şi a secţiei la care depune cererea introductivă. Administratorul care. administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii. De aceea. Debitorul trebuie să completeze cererea de îndată. 31/1990. sau să-şi modifice cererea precum şi să depună cererea şi copii certificate de pe toate înscrisurile pe care îşi întemeiază cererea. în temeiul art. respectiv în registrul societăţilor agricole. In cazul în care cel care primeşte şi verifică cererea constată că lipseşte oricare dintre elementele enumerate anterior. va indica această adresă la rubrica denumită „Adresa de corespondenţă”. atunci când completarea nu este posibilă.

În cazul în care a depus un asemenea plan. Motive Sesizarea instanţei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei trebuie să respecte termenele legale prevăzute de art. Aprecierea apariţiei stării de insolvenţă trebuie făcută de debitor. . Această rubrică va fi completată cu informaţiile necesare numai pentru debitorul persoană juridică în cazul în care a fost desemnat un administrator special în condiţiile legii. să efectueze. precum: . constituit pe o durată determinată. va bifa căsuţa corespunzătoare depunerii sau nedepunerii odată cu cererea introductivă a unui plan de reorganizare.lipsa de lichidităţi nu se datorează unei jene financiare momentane ci persistă de cca. debitorul nu mai are dreptul de a depune plan de reorganizare. debitorul va indica şi numărul de file al acestuia. De asemenea. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea La punctul 5 al formularului 0001 debitorul va face referire la articolul din Legea privind procedura insolvenţei pe care îşi întemeiază cererea introductivă. şi anume în termen de 30 de zile de la momentul constatării stării de insolvenţă. chiar dacă asemenea propuneri există. 6. persoană juridică. În caz afirmativ. 9. În cazul în care debitorul face parte dintr-un grup de interes economic.lipsa de disponibilităţi băneşti pentru achitarea datoriilor exigibile. actele de administrare necesare în perioadele din procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea. 8. 5. precum şi a rezultatelor activităţii acestora. ţinând cont de factori. debitorul va completa rubricile de la prezentul punct. Cereri depuse de altă societate sau împotriva altei societăţi din grupul de interes economic din care face parte debitorul aflate pe rolul altor instanţe Grupul de interes economic reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. Administrator special Administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului. 30 de zile. Debitorul va bifa căsuţa corespunzătoare sau va completa spaţiile libere conform datelor pe care le deţine şi a estimărilor pe care le poate face la data depunerii prezentului formular. nefiind perspective de redresare. în scopul înlesnirii şi dezvoltării activităţii economice a membrilor săi.somaţiile primite de la creditori care refuză acordarea oricăror eşalonări la plată sau. în numele şi pe seama acestora. debitoarea nu le poate onora. acesta trebuie să completeze şi rubricile privind informaţiile referitoare la activitatea sa şi care sunt cerute prin prezentul formular. în cazul în care debitorul are intenţia de a depune un plan de reorganizare. Este supus aceloraşi condiţii de înregistrare la Registrul comerţului ca şi societăţile comerciale. În funcţie de situaţia concretă. al căror număr de membri nu poate depăşi 20. 187 . 7. Debitorul a mai depus cerere pentru deschiderea procedurii sau a mai făcut obiectul unei cereri asemănătoare din partea creditorilor în ultimii 5 ani În cazul în care debitorul a depus o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei sau a mai făcut obiectul unei cereri asemănătoare din partea creditorilor luând în considerare o perioadă de 5 ani precedenţi depunerii prezentului formular. care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. va face verificările necesare pentru a afla dacă una dintre societăţile din cadrul grupului se încadrează în ipoteza de la punctul 6. şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. . după cum va depune sau nu planul la 30 zile de la data depunerii tabelului definitiv. debitorul va completa cu informaţiile necesare rubricile de la prezentul punct. 27 din Lege.4. Grupul se constituie ca persoană juridică cu scop patrimonial. acesta va bifa căsuţa corespunzătoare. Informaţia este necesară pentru că în caz afirmativ. Informaţii despre debitor În cazul în care debitorul completează acest formular.

an fabricaţie. bunuri care. valori mobiliare. nr. 27 alin. 10.82/1991 (republicată) şi a Legii nr. debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile mobile aflate în patrimoniul său la data formulării cererii introductive privind deschiderea procedurii insolvenţei. Clasificarea pe categorii a datoriilor debitorului poate să îi ofere judecătorului sindic o imagine asupra structurii creditorilor debitorului. 10. indicând numărul de inventar al acestora. Debitorul nu va omite cu bună-ştiinţă furnizarea unor date importante cu privire la bunurile din patrimoniul său şi care ar fi de natură a afecta în orice mod dreptul de proprietate al debitorului asupra acestora (de exemplu. iar în coloana a treia va trece numărul exact de file al fiecărui document depus la această data depunerii cererii sale introductive. numerele cadastrale/carte funciară/registrul de inscripţiuni şi transcripţiuni.4. de exemplu: pentru autoturisme se va specifica tipul autoturismului.2. Când cererea este depusă de o societate comercială. suprafaţa construcţiilor. precum şi vechimea acelor creanţe şi eventualele litigii aferente. existenţă unor stocuri de marfă în curs de expirare. 188 . cu excepţia celor indicate prin dovezile depuse odată cu cererea introductivă şi care vizează sumele disponibile pe care le are debitorul. deşi se găsesc în custodia debitorului.1. în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. Documentele anexate care însoţesc cererea debitorului conform art. 10. Atenţie! Documentele din anexă vor fi prezentate în copie certificată de debitoare pentru conformitate cu originalul. La punctul 9. (2) din Lege. ceea ce debitorul trebuie să aprecieze este iminenţa apariţiei stării de insolvenţă. debitorul trebuie să bifeze fie căsuţa prin care indică faptul că nu are surse pentru acoperirea datoriilor scadente.). făcând o apreciere a majorităţii datoriilor din categoria respectivă. după caz. dar şi orice alte informaţii relevante şi utile identificării cât mai exacte a acestora. utilaje/echipamente etc. la cererea introductivă va fi anexată balanţa de verificare pe luna anterioară. indiferent dacă sunt mobile sau imobile.2. compania la care sunt deţinute.se va menţiona categoria în care bunul mobil se încadrează (autovehicul. eventuale executări silite iniţiate de creditorii garantaţi în mod individual înainte de înregistrarea cererii introductive.1 se va indica suma totală la care se ridică datoriile din categoria respectivă. în funcţie de situaţia de fapt. Se va anexa balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii. după caz. 28 În coloana 1 sunt indicate toate documentele pe care debitorul este obligat să le depună în anexă la prezentul formular. 10. suprafaţa terenului. dacă există construcţii ridicate pe teren. înmatriculare. 10. care se poate constata prin câteva elemente: perspectiva acumulării de datorii în următorul interval de timp şi absenţa surselor de lichidităţi pentru acoperirea lor. destinaţia terenului (agricol/intravilan). La coloana a doua de la punctul 9. În coloana a doua debitorul va bifa numai căsuţele corespunzătoare documentelor pe care le depune în anexă la formularul 0015. lipsa perspectivei de a semna contracte etc. se va menţiona adresa la care acestea sunt situate. Bilanţul contabil anexat trebuie să fie certificat de administratorul debitoarei şi de cenzor (auditor). În cazul bunurilor mobile. Starea de insolvenţă poate fi apreciată şi dacă se face un raport între totalul datoriilor debitorului şi sumele disponibile ale acestuia. În cazul în care cererea introductivă este înregistrată la tribunal în prima parte a lunii.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată).3. pe fiecare filă a înscrisurilor depuse în copie certificată va fi aplicată ştampila entităţii respective. respectiv înainte ca debitorul să fi reuşit închiderea situaţiilor financiare ale lunii precedente. bunuri deţinute cu titlu de închiriere). În cazul bunurilor imobile. inclusiv lista clienţilor neîncasaţi.În ipoteza prevăzută la art. mai ales atunci când valoarea creanţelor de încasat este semnificativă în raport de pasivul neacoperit. Se va anexa contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii. pentru utilaje şi alte bunuri mobile specifice activităţii desfăşurate de debitor se va menţiona numărul din registrul de inventar. existenţa unor stocuri de marfă nevandabilă care determină blocări de cash pe termen nedefinit. orice alte date utile pentru identificarea imobilelor. Lista bunurilor debitorului va fi prezentată într-o formă de natură a oferi informaţii complete cu privire la acestea. Debitorul va prezenta şi lista clienţilor neîncasaţi. acesta nu deţine un drept de proprietate asupra acestora sau.Se va face menţiune despre specificaţiile bunului mobil. pentru acţiuni se va specifica numărul acestora. In coloana a treia se vor bifa căsuţele corespunzătoare.

efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. după cum urmează: a) acte de transfer cu titlu gratuit. în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. În cazul în care bunurile mobile sau imobile ale debitorului sunt grevate de sarcini. număr. Comerciantul persoană fizică va face menţiune atât despre bunurile şi conturile bancare prin care îşi exercită comerţul. nu au fost închise până la momentul respectiv. în Cartea Funciară/registrul cadastral sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare). care va cuprinde numele şi prenumele/denumirea completă a acestora. băncile la care acestea sunt deschise. menţionând următoarele aspecte: data (an/lună/ziua) în care plata/transferul patrimonial a fost efectuat. drept de retenţie etc. destinaţia plăţii şi considerentele care au stat la efectuarea acesteia de debitor. f) plăţile anticipate ale datoriilor. după caz. garanţiile care însoţesc respectiva creanţă (ipotecă. împreună cu adresa completă a acestora.). 80 din Lege. precizarea dacă sunt deschise în RON sau în alte valute. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting). apartament). sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar. durata contractului şi condiţiile de răscumpărare (în caz de încetare a leasingului). 10. elementele necesare localizării acestora (ţară. În cazul bunurilor deţinute în leasing. orice documente justificative (contracte/facturi fiscale etc) care justifică plata sau transferul patrimonial efectuat. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. dar şi conturile care. judeţ. Debitorul va anexa şi lista conturilor prin care îşi rulează conturile (codurile IBAN). Debitorul va include în această listă conturile bancare operaţionale la data formulării cererii introductive. Debitorul va indica atât conturile deschise în România. indicând numele şi prenumele acestuia pentru persoanele fizice şi după caz denumirea pentru persoanele juridice. cuantumul creanţei faţă de fiecare creditor în parte. în ţară sau în străinătate. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. cât şi despre cele proprii. cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile. nivelul creanţei pentru care poartă garanţia. scadentă sau nescadentă. orice alte observaţii cu privire la creanţă. De asemenea. debitor în sensul prezentei legi. e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară. gaj. Este necesar a se face menţiune referitor la eventuale litigii (de exemplu revendicări) cu privire la bunurile menţionate şi contractele de închiriere care le afectează. valoarea plăţii/transferului patrimonial efectuat. privilegiu.5. 10.7. dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer. luând ca referinţă data înregistrării cererii introductive de către debitor.6. deşi nu mai sunt operaţionale în mod curent. sau a devenit ulterior. în principal. dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. cu intenţia de a ascunde/ întârzia starea de insolvenţă sau de a frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate. necontestată sau contestată.10. se va face menţiune despre aceste sarcini. eventuale clauze speciale) şi anexarea documentelor doveditoare privind îndeplinirea formalităţilor necesare conservării garanţiilor (înscrierea. la această rubrică vor fi specificate eventualele tranzacţii încheiate între creditor şi debitori cu privire la creanţă. cât şi cele deschise în străinătate. cu precizarea garanţiilor constituite (contracte. cele cuprinse în art. g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de doi ani anteriori datei deschiderii procedurii. Debitorul va anexa o listă completă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în perioada “suspectă” de 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. realizate în baza unui contract financiar calificat. se va preciza tipul leasing-ului (financiar sau operaţional). c) acte încheiate. cauza (provenienţa) creanţei cu referiri la contractele/facturile fiscale sau la orice alte documente care stau la baza respectivei creanţe. stradă. localitate. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia. În categoria “transferurilor patrimoniale” vor fi incluse. 189 . beneficiarul plăţii sau transferului patrimonial. respectiv dacă aceasta este certă sau sub condiţie. precizând durata pentru care respectivele contracte au fost încheiate şi nivelul chiriei. Se va anexa lista creditorilor. anterior înregistrării cererii introductive. în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită. lichidă sau nelichidă.

În premizele planului de afaceri anexat. în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale. pentru a desfăşura o activitate comercială. În ceea ce priveşte activităţile curente pe care intenţionează să le desfăşoare . pentru realizarea unor beneficii şi împărţirea lor. b) cu un membru sau administrator. să fie anulate şi prestaţiile recuperate. 3 alin. va exista posibilitatea ca o parte din activităţile indicate de debitor ca urmând a se desfăşura în perioada de observaţie să se desfăşoare de fapt anterior deschiderii procedurii. deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale. societate cooperativă. Activităţile Curente reprezintă actele de comerţ şi operaţiuni financiare efectuate de debitor în perioada de observaţie. în cazul asociaţilor comanditaţi. a asociaţilor cu răspundere nelimitată. de asemenea. 190 . după caz. pe baza deplinei încrederi. nelimitat şi solidar (asociaţii comanditaţi) sau în limita aportului lor (asociaţii comanditari). precum şi al îmbunătăţirii activităţii respective. care pun în comun anumite bunuri. Se va anexa lista membrilor grupului de interes economic sau. în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. Se va anexa lista activităţilor curente pe care debitorul intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie pentru a evita abuzuri din partea creditorilor. se va include lista activităţilor curente desfăşurate şi modul de finanţare a cheltuielilor ataşate acelor activităţi. cum ar fi. Conform art. care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuţii reprezentate prin acţiuni. atunci când debitorul este un grup de interes economic.14 din Lege.8. d) cu un administrator. în perioada de observaţie. cu răspundere limitată sau. prin urmare. dacă sunt în dauna creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori. după caz. Grupul de interes economic este constituit în temeiul Legii nr. societate agricolă. după caz. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. în scopul împărţirii beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale. dar fără a fi limitate la acestea: • continuarea activităţilor contractate. după caz. provenienţa resurselor financiare pentru realizarea acestora. pe cel puţin 6 luni. în nume colectiv sau cu răspundere limitată. prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor. după caz. şi numai în limita aportului lor. dacă este cazul. bazat pe activitatea sa curentă din care să reiasă ca nu va prejudicia interesele creditorilor existenţi. respectiv o societate agricolă. 10. conform obiectului principal de activitate • efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora • asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente Lista va menţiona şi momentul la care debitorul apreciază că respectiva activitate urmează a fi desfăşurată. pe baza deplinei încrederi. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni. pentru a desfăşura o activitate comercială. şi care răspund pentru obligaţiile sociale nelimitat şi solidar. societate pe acţiuni. Societăţile în comandită simplă sunt constituite prin asociere. în cursul normal al comerţului său. Debitorul va menţiona şi justificarea desfăşurării respectivei activităţi şi. pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită. a două sau mai multor persoane. constituită pe o perioadă determinată. încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul vor putea. din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor. a două sau mai multor persoane. în cazul în care pronunţarea hotărârii privind deschiderea procedurii este amânată pentru mai multe termene de judecată. atunci când debitorul este respectiva societate în comandită. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică.(2) Următoarele operaţiuni.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. 10.9. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. în cazul asociaţilor comanditari. debitorului îi revine obligaţia de a prezenta un plan de afaceri. care pun în comun anumite bunuri. Aprecierea datei nu se poate face însă decât raportat la momentul înregistrării cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. Societăţile în comandită pe acţiuni sunt constituite prin asocierea mai multor persoane . Răspunderea membrilor grupului de interes economic este nelimitată pentru obligaţiile grupului şi solidară în raport cu terţii co-contractanţi. Societăţile în nume colectiv sunt constituite prin asocierea. c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori.

a averii. Se va anexa declaraţie pe proprie răspundere prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare.14 Un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor imobiliare sau a altor instrumente financiare emise. În cazul în care debitorul nu achită taxa judiciară de timbru la momentul înregistrării cererii. proc. conform unui plan. Taxa de timbru şi timbru judiciar. cu toate acestea pricina se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. 6 din Lege. 95 al. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. Conform art. Declaraţia poate fi înlocuită printr-un certificat eliberat de registrul societăţilor agricole ori. g). partea care apreciază că din diferite motive nu se poate prezenta personal sau prin reprezentant la judecata cauzei trebuie să ceară prin cererea introductivă de instanţă sau oral în faţa judecătorului soluţionarea cererii sale în absenţa sa. pentru a evita sancţiunea suspendării judecăţii. privind perspectivele de reorganizare ale debitorului. delapidare. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. Declaraţia trebuie să fie autentificată la notar sau certificată de avocat. mărturie mincinoasă. dar şi alte măsuri adecvate pentru realizarea unui plan de reorganizare. 28 lit. Recipisele care atestă plata taxei judiciare de timbru (chitanţe sau ordine de plată) se vor anexa în original. Atenţie! Cuantumul taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar se modifică periodic prin legi speciale. 21/1996. 11. în cazul în care îl trimite prin poştă. în sensul art. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. cum sunt cele menţionate în art. dacă este cazul. . 10. instanţa va suspenda judecata sau când amândouă părţile o cer sau dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. are calitatea de reprezentant al societăţii. Potrivit alin. abuz de încredere. Cu alte cuvinte. 242 C. potrivit actului constitutiv al societăţii.. pentru a evita aplicarea sancţiunii anulării acesteia de către judecătorul-sindic ca netimbrată sau ca insuficient timbrată. şi dovada achitării taxei judiciare de timbru. înşelăciune. Debitorul va face menţiune cel puţin cu privire la modalităţile principale de reorganizare. gestiune frauduloasă. în tot sau în parte. acesta va face o descriere sumară a modalităţilor de reorganizare a activităţii prin care apreciază că scopul său poate fi adus la îndeplinire. debitorul optează pentru reorganizarea activităţii. respectiv restructurarea activităţii. civ. Se va anexa declaraţia pe proprie răspundere a debitorului din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. 10. Declaraţia se va semna de persoana care. Judecata în lipsă şi taxe de timbru Judecata în lipsă. şi că administratorii.10.Această rubrică se va completa numai în cazul în care forma juridică a debitoarei este una dintre cele menţionate mai sus. Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. În acest sens. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. în vederea stingerii datoriilor sale. În cazul în care. de regulă administratorul societăţii. 21/1996.11. restructurarea activităţii însoţită de vânzarea unor bunuri din patrimoniul debitorului sau vânzarea tuturor bunurilor debitoarei. debitorul va trebui să indice în principal sursele de provenienţă ale resurselor financiare pentru susţinerea realizării planului. Declaraţia privind modalităţile pe care debitorul le are în vedere pentru reorganizarea activităţii este menită a da administratorului judiciar posibilitatea unei analize judicioase. 54. 10. astfel încât este recomandabil ca debitorul să verifice nivelul acesteia înainte de a înregistra cererea sa introductivă. 10. în cazul în care nu poate să participe la proces. 191 . prin declaraţia întocmită conform prevederilor art.12. 10. Debitorul va achita la momentul depunerii cererii şi taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar sau va ataşa la prezentul formular. oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social.13. în sensul că acestea urmează a fi achitate. până la primul termen de judecată. după caz. 2 din acelaşi articol. acesta va bifa căsuţa corespunzătoare.

La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea (zi. lună. 192 . an).12. semnează şi depune cererea (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). debitorul sau reprezentantul debitorului va data. De asemenea. semna şi ştampila cererea introductivă. Reprezentatul debitorului va completa rubrica sau va bifa căsuţa corespunzătoare calităţii în care completează. Semnătură şi data Se vor menţiona toate informaţiile privind reprezentantul debitoarei solicitate prin prezentul formular şi se va bifa căsuţa corespunzătoare calităţii pe care acesta o are şi în temeiul căreia este îndreptăţit să semneze cererea introductivă a debitorului.

Creanţă garantată prioritară Selectaţi dacă deţineţi o art. Ataşaţi la această cerere calculul detaliat al oricărei sume suplimentare. Taxa de timbru şi timbru judiciar: Achitate Urmează a fi achitate Intenţionăm să propunem un plan de reorganizare Intenţionăm să participăm la un plan de reorganizare Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 7. 2 creanţă garantată Selectaţi dacă aveţi o art. 5 art. 123 pct. 123 pct. Debitor : 3. 123 pct. 31 din Legea privind procedura insolvenţei Adresă/Sediu: __________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ 6. 3 Valoarea garanţiei: _________ creanţă chirografară art. 6 193 . Temeiul în fapt al cererii introductive a creditorului: Subscrisa/subsemnatul sunt titulara/ul unei creanţe care prezintă următoarele caracteristici: Valoarea totală a creanţei la data întocmirii cererii: ___________ ___________ ____________ ____________ (negarantată) (garantată) (prioritară) (Total) (Dacă o parte din creanţă este garantată sau prioritară completaţi şi punctele de la 8 si 9.Formular 0002 Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI FORMULATĂ DE CREDITOR 1.) Selectaţi dacă valoarea totală a creanţei include dobânzi sau orice alte sume adăugate la valoarea iniţială a datoriei. Creditor : ______________________________ _____________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresă/Sediu: __________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ 5. Creanţă chirografară 8. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea: art. Date privind dosarul Număr dosar: ___________________ Tribunal: ______________________ Secţia_________________________ (Loc pentru viză registratură) 4. 123 pct. 123 pct. 4 Descrierea obiectului garanţiei: prioritară art. 9.

Creanţă negarantată ____________________________________ Selectaţi dacă : Creditorul deţine o creanţă negarantată. Valoarea totală a creanţei depăşeşte valoarea garanţiei 11. Procedura de citare se va efectua la: ______________________________________________________________ (numele şi prenumele sau denumirea reprezentantului) Calitatea reprezentantului: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ___________________________ Adresa: _______________________________________________________ ______________________________________________________________ 14.Proprietate imobiliară Echipamente Vehicule Altele__________________ 10. Scadenţa creanţei Precizăm că data scadenţei pentru creanţa pe care o deţinem împotriva debitoarei menţionate mai sus a fost la data de: Z Z L L A A A A iar debitorul a încetat plăţile faţă de noi de mai mult de 30 de zile. 12. Documente justificative: Ataşate la prezenta se află motivele cererii de creanţă precum şi copii ale documentelor justificative (Anexa 1): instrumente de plată fără numerar comenzi facturi contracte hotărâri judecătoreşti contracte de garanţie tabel de calcul dobânzi şi penalităţi ___________________________ _________________________ Număr total de file 13. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare. 15. din care unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare cu debitoarea. Semnătură şi data: Nume şi prenume reprezentant creditorului: ______________________________________________________________ Calitate: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ___________________ ______________ Data: Semnătura şi ştampila Z Z L L A A A A 194 .

datele de identificare pentru persoane fizice (numele. celelalte eventuale dosare aflate pe rol. respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul debitorul.probele/dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: (probele. contul bancar). În cazul în care cererea a fost primită prin poştă. .Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0018 se completează de către creditor în scopul înregistrării unei cereri pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului. Pentru fiecare din aceste elemente există în formular puncte corespunzătoare în care creditorul poate să indice toate datele şi informaţiile necesare sau să arate probele depuse în susţinerea cererii sale. astfel cum figurează acesta în registrul comerţului. până la termenul acordat. De asemenea. la data înregistrării.reprezentantul părţii (numele şi calitatea reprezentantului. Numărul de dosar va fi completat de personalul registraturii. codul fiscal. Date privind dosarul Creditorul sau reprezentantul acestuia va completa numai spaţiile libere privind denumirea tribunalului şi a secţiei la care depune cererea introductivă. . 195 . . 4 al art. 1. Sancţiune. In cazul în care cel care primeşte şi verifică cererea constată că lipseşte oricare dintre elementele enumerate anterior. alin. cererea se va înregistra şi i se va acorda creditorului un termen scurt. sediul persoanelor juridice. Loc pentru viză registratură Registratura tribunalului va aplica ştampila cuprinzând numele instanţei şi data la care cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei (formularul 0018) a fost înregistrată la instanţă.motivele pe care se întemeiază cererea (motive de fapt şi motive de drept). toate cererile de deschidere a procedurii se conexează la cererea formulată de debitor. cu acelaşi obiect. . 6 din Legea privind procedura insolvenţei. cererea introductivă a creditorului se depune la instanţa competentă să soluţioneze cererea acestuia. sau să-şi modifice cererea precum şi să depună cererea şi copii certificate de pe toate înscrisurile pe care îşi întemeiază cererea.datele de identificare pentru persoane juridice (denumirea persoanelor juridice. atunci când reprezentantul părţii este avocat) . judecătorul sindic va suspenda judecata. numele avocatului şi sediul profesional al acestuia. 2. caz în care va fi folosit formularul 0015. Acest formular NU se va utiliza în cazul cererilor pentru deschiderea procedurii insolvenţei formulată de debitor. vor fi conexate la acelaşi dosar. atunci va pune în vedere creditorului să-şi completeze.obiectul cererii. Creditorul trebuie să completeze cererea de îndată.112 din Codul de procedură civilă referitoare la conţinutul unei cereri de chemare în judecată. Atunci când se acordă termen. 3 prevede că în situaţia în care între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor. creditorului i se vor comunica în scris lipsurile ei. atunci când completarea nu este posibilă. domiciliul. reşedinţa părţilor). nesoluţionate încă. domiciliul ales în România pentru reclamantul care locuieşte în străinătate. elementele de bază obligatorii pe care trebuie să le cuprindă orice cerere introductivă sunt următoarele: . tribunalul va verifica. Art. respectiv în registrul societăţilor agricole. Totuşi. 31 prevede că dacă există o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori. semnătura. din oficiu. numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice. Atenţie! Cererea va trebui să îndeplinească şi toate condiţiile prevăzute de art. se va face menţiunea că neîndeplinirea în acest termen a obligaţiilor privind completarea sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecăţii .înscrisuri se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul). Astfel. Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar. 31 alin. În temeiul art. va dispune conexarea. existenţa dosarului pe rol. urmează să facă completările sau modificările necesare. la înregistrarea cererii creditorului. cu menţiunea că.În cazul în care obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul acordat.

creditorul va completa. De asemenea. sau o persoană juridică. Se vor completa toate spaţiile libere cu datele de identificare ale creditorului. după caz. lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. creditorul îndreptăţit să deschidă procedura insolvenţei este definit ca fiind creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă. eventual va ataşa şi un extras de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste corectitudinea acestor date şi care să faciliteze identificarea debitorului şi îndeplinirea corectă a procedurii de citare în cadrul soluţionării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.000 lei. Creanţa garantată Această rubrică se va completa numai în cazul în care creditorul deţine o creanţă garantată asupra averii debitorului. prin debitor se înţelege o persoană fizică acţionând individual. Taxa de timbru şi timbru judiciar Creditorul va achita la momentul depunerii cererii şi taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar sau va ataşa la prezentul formular. Recipisele care atestă plata taxei judiciare de timbru (chitanţe sau ordine de plată) se vor anexa în original. vehicule sau alte bunuri din averea debitorului. 196 . în cazul în care îl trimite prin poştă. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. echipamente.31din Legea privind procedura insolvenţei. astfel încât este recomandabil ca creditorul să verifice nivelul acesteia înainte de a înregistra cererea. al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. în sensul că acestea urmează a fi achitate. sau în asociaţii familiale. 4. şi anume proprietate imobiliară. de 6 salarii medii pe economie. În acest caz. 8. numai în cazul în care asemenea sume sunt adăugate în cuantumul total al creanţei declarate. Temeiul de drept Cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei este formulată de creditor în temeiul art. Atenţie! Cuantumul taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar se modifică periodic prin legi speciale. 5. Temeiul în fapt al cererii introductive a creditorului Creditorul va indica cuantumul exact al creanţei pe care o deţine asupra averii debitoarei şi pentru care solicită deschiderea procedurii insolvenţei împotriva acestuia. Dacă o parte a creanţei este garantată sau prioritară. ca persoană fizică autorizată. până la primul termen de judecată. şi rubricile 8 si 9 din prezentul Formular. acesta va bifa căsuţa corespunzătoare. iar pentru salariaţi. Înscrierea sumei reprezentând creanţa se va face în spaţiul liber din dreptul categoriei creanţei corespunzătoare (negarantată. legea prevede un cuantum minim al creanţei pentru a putea fi introdusă cererea împotriva debitorului denumită valoare prag şi care este de 10. Creditorul va bifa căsuţa corespunzătoare intenţiei sale de a propune un plan de reorganizare al debitorului sau de a participa la un asemenea plan. Creditorul va completa toate rubricile.Potrivit Legii privind procedura insolvenţei.3. Creditor Formularul 0018 va fi completat de creditorul care se consideră îndreptăţit să deschidă procedura insolvenţei. Creditorul va trebui să completeze toate rubricile cu datele complete de identificare ale debitorului. 7. respectiv va indica valoarea garanţiei şi va bifa căsuţa corespunzătoare obiectul garanţiei. conform specificaţiilor din cuprinsul formularului. conform specificaţiilor din dreptul acestora. în cazul în care este propus de ceilalţi participanţi la procedură. şi dovada achitării taxei judiciare de timbru. 6. pentru a evita aplicarea sancţiunii anulării acesteia de către judecătorul-sindic ca netimbrată sau ca insuficient timbrată. garantată şi/sau prioritară). În cazul în care creditorul nu achită taxa judiciară de timbru la momentul înregistrării cererii. creditorul va ataşa la cerere modul de calcul detaliat al oricăror sume pretinse suplimentar faţă de valoarea iniţială a creanţei. precizând totodată cuantumul total al creanţei. Creditorul va bifa căsuţa corespunzătoare precizării dacă valoarea totală a creanţei include dobânzi sau orice alte sume adăugate la valoarea iniţială a datoriei.

indicând ordinea de prioritate a acestei creanţe raportat la prevederile art. 10. 15. Documente depuse Se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor depuse (instrumente de plată fără numerar. La rubrica dată se va respecta ordinea zi. 197 . iar unde este cazul se vor respecta dispoziţiile Codului de procedură civilă privind certificarea în conformitate cu originalul. creditorul va putea solicita prin cererea introductivă ca procedura de citare să fie îndeplinită la sediul/adresa reprezentantului desemnat. semnat şi ştampilat de creditor sau de reprezentantul creditorului. precum şi numărul de file. 5 sau 6 din Legea privind procedura insolvenţei. lună. Dacă este cazul. Număr exemplare depuse Cererea introductivă va fi depusă în două exemplare.123 pct. decizii judecătoreşti. formularul va fi datat. 13. unul pentru a rămâne la dosar şi unel pentru a fi comunicat debitorului. 11. este necesar ca reprezentantul creditorului să bifeze căsuţa corespunzătoare calităţii pe care o are şi în temeiul căreia are dreptul de reprezentare a creditorului (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). Creanţa chirografară prioritară Această rubrică se va completa numai în cazul în care creditorul deţine o creanţă chirografară prioritară asupra averii debitorului. 14. Procedura de citare După caz. contracte de garanţie. an. comenzi. contracte. alte documente). facturi. 12. Scadenţa creanţei Creditorul va indica data exactă a scadenţei pentru creanţa pe care o deţine împotriva debitoarei. Sub sancţiunea nulităţii. Creanţa negarantată Această rubrică se va completa numai în cazul în care creditorul deţine o creanţă negarantată asupra averii debitorului. 4. precizând totodată că debitorul a încetat plăţile faţă de creditor mai mult de 30 de zile.9. tabel de calcul dobânzi şi penalităţi. Semnătură şi dată Creditorul sau reprezentantul acestuia va completa toate spaţiile libere de la acest punct cu informaţiile care sunt solicitate prin denumirea rubricii prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. 2. Creditorul va bifa căsuţa corespunzătoare situaţiei dacă acesta deţine o creanţă negarantată sau/şi dacă valoarea totală a creanţei depăşeşte valoarea garanţiei.

Lista completă a tuturor bunurilor debitorului. Lista creditorilor. scadente sau nescadente. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile.Administratorul special: 1.Debitor: _____________________________ _____________________________ (nume şi prenume sau denumire) (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediu __________________ _____________________________ CUI/CNP: Adresa/Sediu__________________ _____________________________ CUI/CNP: Tel/Fax:______________________ Tel/Fax:______________________ Email:________________________ Email:________________________ 3. _________ în data de _____________________ Număr total de file 4. 28 din Legea privind procedura insolvenţei solicităm să luaţi act de depunerea următoarelor documente În completarea documentelor depuse prin cererea înregistrată sub nr. 198 .3.28 FORMULAR PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTELOR PREVĂZUTE LA ART. valoarea creanţei. Documentele anexate conform art. garanţii) xdepus Nr. Datele din registrele de publicitate pentru bunurile grevate 4. izvorul creanţei.2. Lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. 4. 2. necontestate sau contestate (nume.1.Formular 0003 Formular pentru depunerea documentelor prevăzute la art. de file 4. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea: În temeiul art. adresă. lichide sau nelichide. oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie. 28 (Procedură iniţiată LA CEREREA DEBITORULUI) Date privind dosarul: Număr dosar: _______________________________ Tribunal: ___________________________________ (Loc pentru viză Secţia _____________________________________ registratură) Judecător sindic: _____________________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare Notă: Acest formular NU se completează în cazul procedurilor iniţiate din cererea creditorului.4.5. scadenţa. 28: Document 4. Bilanţul certificat de către administrator şi cenzor (auditor) Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii Contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii 4. caz în care se foloseşte Formularul 0031.

4.10.1 certificat de la registrul societăţilor agricole ori. a asociaţilor cu răspundere nelimitată (dacă este cazul) 4. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă.7 Lista membrilor grupului de interes economic sau. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. după caz. 4.11 Declaraţia pe pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr.6. înşelăciune. gestiune frauduloasă.1. Lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie 4. 21/1996. delapidare.11. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive 4. a averii. după caz. mărturie mincinoasă.11. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii 4.9. în vederea stingerii datoriilor sale 4. 21/1996. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. în tot sau în parte. şi că administratorii. Semnătură şi dată: Calitate: Nume şi prenume reprezentant debitor: Avocat ________________________________________ Consilier juridic ________________________________________ Administrator Altă calitate: _______________ CUI/CNP Data: Z Z L Semnătură (şi ştampilă):_____________________ L A A A A 199 . Certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise 5.8 Declaraţie pe proprie răspundere prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare.2 certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social 4. Modalităţile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii (descriere sumară) 4. conform unui plan. abuz de încredere.

3.1. Conform art. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. 2. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. indiferent dacă sunt mobile sau imobile. Acest formular NU se completează în cazul procedurilor iniţiate la cererea creditorului. În cazul bunurilor mobile. Se va anexa contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii. 4. suprafaţa construcţiilor. actele de administrare necesare în perioadele din procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. purtând ştampila societăţii. al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. indicând numărul de inventar al acestora. dacă există construcţii ridicate pe teren. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului special se vor completa cu exactitate. debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile mobile aflate în patrimoniul său la data formulării cererii introductive privind deschiderea procedurii insolvenţei. să efectueze. respectiv dacă anexează toate documentele prevăzute de Lege sau dacă anexează numai documente în completare la cele depuse împreună cu cererea introductivă. denumirea tribunalului. Administratorul special În cadrul procedurii de insolvenţă. Bilanţul contabil anexat trebuie să fie certificat de administratorul debitoarei şi de cenzor (auditor). respectiv înainte ca debitorul să fi reuşit închiderea situaţiilor financiare ale lunii precedente. a-f şi h va putea înregistra acea informaţie la tribunal în termen de 10 zile.28 din Legea privind procedura insolvenţei Debitorul va bifa căsuţa corespunzătoare documentelor depuse. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul.82/1991 (republicată) şi a Legii nr. menţionându-se totodată numărul dosarului constituit. inclusiv lista clienţilor neîncasaţi. dacă debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii (introductive) de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. la cererea introductivă va fi anexată balanţa de verificare pe luna anterioară. ca persoană fizică autorizată. după caz. Lista bunurilor debitorului va fi prezentată într-o formă de natură a oferi informaţii complete cu privire la acestea. Se va anexa balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii.2. 28 alin. 1 lit. 4. în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. Documentele Se vor bifa căsuţele corespunzătoare documentelor depuse. în copii certificate de debitor/ de reprezentantul legal al acestuia şi. numerele cadastrale/carte funciară/registrul de inscripţiuni şi transcripţiuni. prin debitor se înţelege o persoană fizică acţionând individual. Documentele vor fi depuse conform prevederilor Codului de procedură civilă. 1. 4. se va menţiona adresa la care acestea sunt situate. persoană juridică. precum şi numărul de file corespunzător fiecărui document anexat. dacă este cazul. orice alte date utile pentru identificarea imobilelor.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0017 se completează de către debitorul care a depus anterior cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi se înregistrează la tribunalul competent să judece cererea. caz în care se foloseşte Formularul 0035. În cazul în care cererea introductivă este înregistrată la tribunal în prima parte a lunii.se va menţiona categoria în care 200 . 2. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. respectându-se distincţiile între debitorul persoană fizică şi debitorul persoană juridică. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea Depunerea documentelor se face în temeiul art. sau o persoană juridică. în numele şi pe seama acestuia. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale debitorului se vor completa cu exactitate. În cazul bunurilor imobile. inclusiv anul.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată). suprafaţa terenului. sau în asociaţii familiale. destinaţia terenului (agricol/intravilan). prin administrator special se înţelege reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului.

4. bunuri deţinute cu titlu de închiriere). precum şi vechimea acelor creanţe şi eventualele litigii aferente. dar şi conturile care. după caz. care va cuprinde numele şi prenumele/denumirea completă a acestora. gaj. se va preciza tipul leasing-ului (financiar sau operaţional). cu precizarea garanţiilor constituite (contracte. drept de retenţie etc. lichidă sau nelichidă. respectiv dacă aceasta este certă sau sub condiţie. luând ca referinţă data înregistrării cererii introductive de către debitor. În cazul bunurilor deţinute în leasing. menţionând următoarele aspecte: data (an/lună/ziua) în care plata/transferul patrimonial a fost efectuat. nr.). cât şi despre cele proprii. Debitorul va include în această listă conturile bancare operaţionale la data formulării cererii introductive.5 Debitorul va anexa o listă completă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în perioada “suspectă” de 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. număr. localitate. cele cuprinse în art. în Cartea Funciară/registrul cadastral sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare). se va face menţiune despre aceste sarcini.Se va face menţiune despre specificaţiile bunului mobil. acesta nu deţine un drept de proprietate asupra acestora sau. Debitorul va prezenta şi lista clienţilor neîncasaţi. Debitorul va indica atât conturile deschise în România. pentru acţiuni se va specifica numărul acestora. eventuale clauze speciale) şi anexarea documentelor doveditoare privind îndeplinirea formalităţilor necesare conservării garanţiilor (înscrierea.4. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. destinaţia plăţii şi considerentele care au stat la efectuarea acesteia de debitor. precizând durata pentru care respectivele contracte au fost încheiate şi nivelul chiriei. elementele necesare localizării acestora (ţară. compania la care sunt deţinute.3. an fabricaţie. 201 . judeţ. pentru utilaje şi alte bunuri mobile specifice activităţii desfăşurate de debitor se va menţiona numărul din registrul de inventar. eventuale executări silite iniţiate de creditorii garantaţi în mod individual înainte de înregistrarea cererii introductive. dar şi orice alte informaţii relevante şi utile identificării cât mai exacte a acestora. 80 din Lege.bunul mobil se încadrează (autovehicul. valoarea plăţii/transferului patrimonial efectuat. înmatriculare. cauza (provenienţa) creanţei cu referiri la contractele/facturile fiscale sau la orice alte documente care stau la baza respectivei creanţe. după cum urmează: a) acte de transfer cu titlu gratuit. precizarea dacă sunt deschise în RON sau în alte valute. băncile la care acestea sunt deschise. Se va anexa lista creditorilor. mai ales atunci când valoarea creanţelor de încasat este semnificativă în raport de pasivul neacoperit. necontestată sau contestată. deşi se găsesc în custodia debitorului. 4. stradă. orice documente justificative (contracte/facturi fiscale etc) care justifică plata sau transferul patrimonial efectuat. în ţară sau în străinătate. de exemplu: pentru autoturisme se va specifica tipul autoturismului. garanţiile care însoţesc respectiva creanţă (ipotecă. cât şi cele deschise în străinătate. cuantumul creanţei faţă de fiecare creditor în parte. De asemenea. În cazul în care bunurile mobile sau imobile ale debitorului sunt grevate de sarcini. anterior înregistrării cererii introductive. sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar. Comerciantul persoană fizică va face menţiune atât despre bunurile şi conturile bancare prin care îşi exercită comerţul. orice alte observaţii cu privire la creanţă. împreună cu adresa completă a acestora. bunuri care. În categoria “transferurilor patrimoniale” vor fi incluse. existenţă unor stocuri de marfă în curs de expirare. indicând numele şi prenumele acestuia pentru persoanele fizice şi după caz denumirea pentru persoanele juridice. Este necesar a se face menţiune referitor la eventuale litigii (de exemplu revendicări) cu privire la bunurile menţionate şi contractele de închiriere care le afectează. deşi nu mai sunt operaţionale în mod curent. apartament). privilegiu. Debitorul nu va omite cu bună-ştiinţă furnizarea unor date importante cu privire la bunurile din patrimoniul său şi care ar fi de natură a afecta în orice mod dreptul de proprietate al debitorului asupra acestora (de exemplu. după caz. valori mobiliare. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 4.). utilaje/echipamente etc. nu au fost închise până la momentul respectiv. în principal. nivelul creanţei pentru care poartă garanţia. durata contractului şi condiţiile de răscumpărare (în caz de încetare a leasingului). scadentă sau nescadentă. la această rubrică vor fi specificate eventualele tranzacţii încheiate între creditor şi debitori cu privire la creanţă. beneficiarul plăţii sau transferului patrimonial. b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită. Debitorul va anexa şi lista conturilor prin care îşi rulează conturile (codurile IBAN).

în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. 4. cu intenţia de a ascunde/ întârzia starea de insolvenţă sau de a frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate. deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile. prin urmare. după caz. Activităţile Curente reprezintă actele de comerţ şi operaţiuni financiare efectuate de debitor în perioada de observaţie. c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori. În ceea ce priveşte activităţile curente pe care intenţionează să le desfăşoare .6 . societate agricolă. în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.Se va anexa lista activităţilor curente pe care debitorul intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie pentru a evita abuzuri din partea creditorilor. realizate în baza unui contract financiar calificat. dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer. atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni. încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul vor putea. în cursul normal al comerţului său. Debitorul va menţiona şi justificarea desfăşurării respectivei activităţi şi. din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor. sau a devenit ulterior. precum şi al 202 . în cazul în care pronunţarea hotărârii privind deschiderea procedurii este amânată pentru mai multe termene de judecată.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. În premizele planului de afaceri anexat. dar fără a fi limitate la acestea: • continuarea activităţilor contractate. debitorului îi revine obligaţia de a prezenta un plan de afaceri. d) cu un administrator. constituită pe o perioadă determinată.c) acte încheiate. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. în perioada de observaţie. debitor în sensul prezentei legi. dacă este cazul. în nume colectiv sau cu răspundere limitată. b) cu un membru sau administrator. dacă sunt în dauna creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia. 4. cum ar fi. societate pe acţiuni. e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară. dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. atunci când debitorul este respectiva societate în comandită. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting).14 din Lege.7. pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită. bazat pe activitatea sa curentă din care să reiasă ca nu va prejudicia interesele creditorilor existenţi. societate cooperativă. conform obiectului principal de activitate • efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora • asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente Lista va menţiona şi momentul la care debitorul apreciază că respectiva activitate urmează a fi desfăşurată. din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor. provenienţa resurselor financiare pentru realizarea acestora. (2) Următoarele operaţiuni. atunci când debitorul este un grup de interes economic. g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de doi ani anteriori datei deschiderii procedurii. Aprecierea datei nu se poate face însă decât raportat la momentul înregistrării cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. 3 alin. se va include lista activităţilor curente desfăşurate şi modul de finanţare a cheltuielilor ataşate acelor activităţi. pe cel puţin 6 luni. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. de asemenea. va exista posibilitatea ca o parte din activităţile indicate de debitor ca urmând a se desfăşura în perioada de observaţie să se desfăşoare de fapt anterior deschiderii procedurii. după caz. după caz. respectiv o societate agricolă. Conform art. cu răspundere limitată sau. Grupul de interes economic este constituit în temeiul Legii nr. după caz. f) plăţile anticipate ale datoriilor. să fie anulate şi prestaţiile recuperate. prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. Se va anexa lista membrilor grupului de interes economic sau. a asociaţilor cu răspundere nelimitată.

înşelăciune. Se va anexa declaraţia pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. a două sau mai multor persoane. delapidare. Societăţile în comandită pe acţiuni sunt constituite prin asocierea mai multor persoane . formularul va fi datat. şi că administratorii. oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. Societăţile în comandită simplă sunt constituite prin asociere. care pun în comun anumite bunuri.9. cum sunt cele menţionate în art. potrivit actului constitutiv al societăţii. şi care răspund pentru obligaţiile sociale nelimitat şi solidar. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. Această rubrică se va completa numai în cazul în care forma juridică a debitoarei este una dintre cele menţionate mai sus. g). în cazul asociaţilor comanditari. pentru a desfăşura o activitate comercială. Declaraţia privind modalităţile pe care debitorul le are în vedere pentru reorganizarea activităţii este menită a da administratorului judiciar posibilitatea unei analize judicioase. pentru a desfăşura o activitate comercială. Declaraţia se va semna de persoana care. respectiv restructurarea activităţii. în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale. gestiune frauduloasă.îmbunătăţirii activităţii respective. care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuţii reprezentate prin acţiuni. în sensul art. în vederea stingerii datoriilor sale. a două sau mai multor persoane. semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al debitoarei.8. 21/1996. Se va anexa un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. Răspunderea membrilor grupului de interes economic este nelimitată pentru obligaţiile grupului şi solidară în raport cu terţii co-contractanţi. semnează şi depune cererea (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). debitorul va trebui să indice în principal sursele de provenienţă ale resurselor financiare pentru susţinerea realizării planului. 5. acesta va face o descriere sumară a modalităţilor de reorganizare a activităţii prin care apreciază că scopul său poate fi adus la îndeplinire. abuz de încredere. Semnătură şi data Debitorul va completa toate spaţiile libere cu informaţiile care sunt solicitate prin denumirea rubricii sau prin indicaţiile cuprinse între paranteze. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.. restructurarea activităţii însoţită de vânzarea unor bunuri din patrimoniul debitorului sau vânzarea tuturor bunurilor debitoarei. 4. în scopul împărţirii beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale. Se va anexa declaraţia pe proprie răspundere a debitorului din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. 21/1996. care pun în comun anumite bunuri. 28 lit.. 4. în cazul asociaţilor comanditaţi. pe baza deplinei încrederi. 6 din Lege.12. prin declaraţia întocmită conform prevederilor art. în tot sau în parte. pe baza deplinei încrederi.11. Declaraţia trebuie să fie autentificată la notar sau certificată de avocat. dacă este cazul. de regulă administratorul societăţii. nelimitat şi solidar (asociaţii comanditaţi) sau în limita aportului lor (asociaţii comanditari). după caz. 203 . mărturie mincinoasă. În cazul în care. Declaraţia poate fi înlocuită printr-un certificat eliberat de registrul societăţilor agricole ori. 4. pentru realizarea unor beneficii şi împărţirea lor. Sub sancţiunea nulităţii. privind perspectivele de reorganizare ale debitorului. dar şi alte măsuri adecvate pentru realizarea unui plan de reorganizare. 4. conform unui plan. Reprezentatul debitorului va completa rubrica sau va bifa căsuţa corespunzătoare calităţii în care completează. a averii. Se va anexa declaraţie pe proprie răspundere prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. 54. după caz.10. În acest sens. Debitorul va face menţiune cel puţin cu privire la modalităţile principale de reorganizare. 95 al. are calitatea de reprezentant al societăţii. debitorul optează pentru reorganizarea activităţii. şi numai în limita aportului lor. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii 4. Societăţile în nume colectiv sunt constituite prin asocierea.

şi că pasivul său exigibil este de …………. cu sediul în ……………….62/art. Numeşte administrator judiciar/lichidator pe……………. La apelul nominal au răspuns ……………. debitorul……………. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. constatându-se procesul în stare de judecată. Constatând că la data de …………….20/art. 2 din lege.107 din Legea privind procedura insolvenţei. lei. În temeiul art. şi în temeiul art. S-a făcut referatul oral al cauzei..25 din lege. prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă de pe lângă Tribunalul ……………….1 alin.. 32 alin. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului.1 din Legea privind procedura insolvenţei . Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi la data de ………. _________________________ ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de _____________ Tribunalul __________________ Judecător-sindic _________________________ Grefier _________________________________ Pe rol soluţionarea cererii formulată de debitorul ……………. se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege. În temeiul art. se va constata că debitorul este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura generală/simplificată de insolvenţă împotriva sa.. cu o retribuţie de…………………. precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.32 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei. pentru deschiderea procedurii generale/simplificate de insolvenţă.pentru deschiderea procedurii generale/simplificate de insolvenţă.61/art. cu sediul în ………… a solicitat a fi supus procedurii generale/simplificate de insolvenţă. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.. În consecinţă. lei. Dispune deschiderea procedurii generale/simplificate de insolvenţă împotriva debitorului……………cu sediul în ……………. JUDECĂTORUL -SINDIC Asupra cererii de faţă. s-a acordat cuvântul pe fond. 27-30/art. 204 . după care./lipsit …………… Procedura completă. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului……………….34/art..Model 0004 Încheiere de deschidere a procedurii generale/simplificate de insolvenţă la cererea debitorului TRIBUNALUL ________________________ DOSAR NR.. Reprezentantul debitorului …………………….108 din Legea privind procedura insolvenţei. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite cererea formulată de debitorul ………… . care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.107 din Legea privind procedura insolvenţei. În temeiul art. se va admite cererea debitorului. manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea/ de a-şi lichida averea.

în cazul în care apariţia stării de insolvenţă a acestuia este iminentă. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor. balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii.şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la………………. întocmirea. b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului. în caz de neîndeplinire a atribuţiei. Pronunţată în şedinţa publică de la …………………. există instituită atât obligaţia pentru debitor să depună o cerere introductivă în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.4 din Legea privind procedura insolvenţei. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de ………… ora ……la sediul …………. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 27 din Legea privind procedura insolvenţei. 27-30. afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la………………. prezentul formular nu oferă decât un conţinut cu caracter de recomandare şi un format care nu a suferit decât o minoră modificare prin plasarea textului hotărârii într-un chenar. Cererile debitorilor persoane juridice trebuie să fie semnate de persoanele care. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile. O altă serie de condiţii pentru a deschide procedura insolvenţei la cererea debitorului se referă la actele care trebuie să însoţească cererea introductivă a acestuia la momentul depunerii la registratură. respectiv: a) bilanţul certificat de către administrator şi cenzor/auditor. Încheierea de deschidere a procedurii generale sau simplificate de insolvenţă este pronunţată de către judecătorul sindic în cazul în care instanţa a fost sesizată printr-o cerere introductivă din partea debitorului pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi dacă judecătorul sindic desemnat în cauză constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe şi pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la…………….. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului. pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate. 2 din Legea privind procedura insolvenţei. 252 din Legea nr. potrivit actelor constitutive sau statutelor. respectiv art. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. de către administratorul judiciar/lichidator. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la …………. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Tribunalul Grefier Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Având în vedere că pentru redactarea hotărârilor judecătoreşti există deja un format şi un conţinut general recunoscute. au calitatea de a le reprezenta.. 205 .Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului prevederile art. contul va fi deschis de către administratorul judiciar.. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.. In temeiul art. Condiţiile cerute de lege pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă la cererea debitorului Conform art. 1 alin. şi convoacă creditorii debitorului. Acordă termen de judecată la…………………………… Definitivă. cât şi posibilitatea debitorului de a depune cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii insolvenţei.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.

c) sau d). dacă nu deţin nici un bun în patrimoniul lor şi/sau actele şi documentele contabile nu pot fi găsite şi/sau administratorul nu poate fi găsit. sau este introdusă de creditori. i) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii. lichide sau nelichide. în vederea stingerii datoriilor sale.30. 21/1996. Dacă debitorul nu respectă acest termen. caz în care judecătorul sindic va pronunţa o sentinţă de intrare în procedură simplificată conform art. după caz. Art. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. delapidare. g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau. În cazul în care debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. în nume propriu şi în calitate de comerciant. se prezumă că debitorul este de acord cu inţierea procedurii simplificate. 1 alin (2) lit. Aceleaşi prevederi se aplică în mod corespunzător cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii. dacă este cazul. va putea înregistra acea informaţie la tribunal. a averii. pentru datoriile proprii ale asociatului respectiv. f) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii. (1). în tot sau în parte. persoane juridice. scadente sau nescadente. oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie. dacă această declaraţie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. conform unui plan. procedură care a avut drept consecinţă reorganizarea activităţii sale. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. abuz de încredere. dacă cererea este făcută de un asociat răspunzător nelimitat. care în ultimii 5 ani anteriori sentinţei de deschidere a procedurii au mai făcut o astfel de cerere sau au mai făcut obiectul unei proceduri de reorganizare. Condiţiile cerute de lege pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă la cererea debitorului Judecătorul poate pronunţa o hotărâre de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă împotriva următorilor categorii de debitori: a) comercianţi persoane fizice acţionând individual. asociaţii cu răspundere nelimitată nu sunt comercianţi. h) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare. Conform art.c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor.f) şi h). în termen de 10 zile. atunci când cererea este făcută de societate ca persoană juridică ea nu poate fi considerată ca fiind făcută şi de asociaţii cu răspundere nelimitată sau împotriva lor. arătându-se suma. d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. j) o declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar sau certificată de un avocat. c) comercianţi ce fac parte din categoriile prevăzute la alin. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. în temeiul Legii privind procedura insolvenţei. înşelăciune. în dreptul roman. cererea sa va fi considerată ca declaraţie a acestuia privind existenţa stării de insolvenţă. . oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social. De asemenea. cererea nu va produce efecte asupra societăţii ca persoană juridică distinctă. (2). l) să depună certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise . pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită. a asociaţilor cu răspundere nelimitată. sediul nu mai există ori nu corespunde adresei din registrul comerţului. Astfel. după caz. 21/1996. e) o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie. 206 . mărturie mincinoasă. spre deosebire de dreptul francez. gestiune frauduloasă. (1) lit. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. a) . sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori. şi că administratorii. b) asociaţii familiale. cauza şi drepturile de preferinţă. k) o declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. necontestate sau contestate. iar principala raţiune a acestora rezidă în faptul că. 29 precizează efectele produse de cererile formulate de debitori în cazul societăţilor în nume colectiv şi în comandită simplă.

cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existentei premiselor angajării răspunderii acestora. 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. respectiv procedura generală de insolvenţă sau procedura simplificată de insolvenţă. Partea de dispozitiv a încheierii sunt descrise principalele măsuri dispuse de judecătorul sindic privind problema care a făcut obiectul şedinţei de judecată. menţionându-se din nou tipul de procedură care a fost deschisă precum şi datele de identificare ale debitorului. etc. În cazul în care este sesizat printr-o cerere introductivă a debitorului. în termenul prevăzut de lege. precum şi numele şi prenumele judecătorului sindic şi ale grefierului. În partea de motivare a încheierii. c). prevăzută la art. făcându-se menţiune şi despre datele de identificare ale debitorului. 1alin. obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor. 20. Conform art. se face menţiune despre denumirea sau numele şi prenumele acestuia. care nu au prezentat documentele prevăzute la art. dacă au fost respectate drepturile părţilor privind citarea. (1). că debitorul se află în încetare de plăţi la o dată care va fi menţionată în cuprinsul hotărârii şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. Se indică temeiul legal al desemnării administratorului judiciar sau a lichidatorului. precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. 1. data la care a avut loc şedinţa de judecată în urma căreia a fost pronunţată hotărârea. corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective. când acestea au fost prezentate de debitor. după caz. fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. 27-30. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. respectiv va constata că debitorul pe care îl identifică prin denumire sau prin nume şi prenume. (1). tot aici grefierul va consemna: numele. De asemenea. dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. 28 alin. Recomandări pentru redactarea încheierii de deschidere a procedurii Conform formatului standard de hotărâre. 28 lit. Toate aceste date au drept scop să se constate că instanţa a fost competentă. administratorul judiciar are următoarele atribuţii: a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. c) întocmirea actelor prevăzute la art. a solicitat să fie supus procedurii generale de insolvenţă sau a procedurii simplificate. şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. după caz. Se face menţiune exactă referitoare la admiterea cererii debitorului şi se va indica tipul de procedură care urmează să fie aplicată debitorului. judecătorul sindic va lua hotărârea de a aplica unul din cele două tipuri de proceduri şi în funcţie de declaraţia debitorului. 32 alin. dosarul în care a fost pronunţată. 2 din lege. (1). domiciliul sau reşedinţa părţilor. judecătorul sindic va face constatările necesare care să-l îndreptăţească să ia măsura deschiderii procedurii generale de insolvenţă sau a procedurii simplificate de insolvenţă la cererea debitorului. şi prin sediu sau adresă. în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale. în condiţiile art. respectiv la art. 261 din Codul de procedură civilă. b). reprezentarea acestora în faţa instanţei. stabilindu-le şi atribuţiile prevăzute de lege. b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă. într-un termen stabilit de acesta. respectiv deschiderea procedurii generale de insolvenţă sau a procedurii simplificate de insolvenţă. în practicaua hotărârii vor fi trecute datele solicitate de art. 28 alin. lit. f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. respectiv datele privind instanţa care a pronunţat-o. că şi-a exprimat sau nu intenţia de a-şi reorganiza activitatea sau de a-şi lichida averea. 138 din lege. 207 . Se indică temeiul legal al deschiderii procedurii generale sau simplificate de insolvenţă a debitorului şi se arată că judecătorul sindic dispune deschiderea procedurii împotriva debitorului. după caz. numărul hotărârii. într-un termen stabilit de acesta. e) şi h). calitatea în care s-au judecat precum şi numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor.d) debitori ce fac parte din categoriile prevăzute la alin. 28 şi art. Temeiul legal pentru încheierea de deschidere a procedurii generale sau simplificate de insolvenţă la cererea debitorului îl reprezintă art. precum şi verificarea. h) din Legea privind procedura insolvenţei. e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.

108 din Legea privind procedura insolvenţei. e) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor. i) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. g) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor. În temeiul art. formularea de obiecţiuni la acestea. tuturor creditorilor cunoscuţi ai acestuia şi Oficiului Registrului Comerţului. 208 . precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. m) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic. e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii. g) urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului. în vederea efectuării menţiunii prevăzută de art. judecătorul sindic dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. judecătorul sindic desemnat în cauză va stabili şi retribuţia pentru practicianul în insolvenţă care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator. d) aplicarea sigiliilor. renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. încheierea de tranzacţii. l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. j) încheierea de tranzacţii. k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. în raport cu situaţia de fapt. şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă. 94. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. prin Buletinul procedurilor de Insolvenţă de pe lângă Tribunalul pe rolul căruia se află dosarul. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. 25. Prin hotărârea de deschidere a procedurii. în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului. renunţarea la garanţii reale. 138 şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta. şi a existentei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art.61/art. a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta.61/art. j) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. atunci când este cazul. l) urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii. h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. Există mai multe texte legale în Legea privind procedura insolvenţei care prevăd notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar sau de către lichidatorul desemnat în cauză. sau f) conducerea integrală. Conform art.108 din Legea privind procedura insolvenţei. formularea de obiecţiuni la acestea. descărcarea de datorii. respectiv în parte. a activităţii debitorului. i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi. lichidatorul are următoarele atribuţii: a) examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura simplificată. h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului. în funcţie de cuprinsul raportului prevăzut la lit. precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. descărcarea fidejusorilor. dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar. b) conducerea activităţii debitorului. f) verificarea creanţelor şi. a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta.d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. descărcarea fidejusorilor. atunci când este cazul. k) verificarea creanţelor şi. după caz. inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. descărcarea de datorii.

Dispoziţiile alin. lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar. menţionată la art. În cazul în care creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară. precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor. 2. sentinţa va indica şi termenele prevăzute la art. desemnarea unui lichidator provizoriu. în urma deschiderii procedurii. 32 alin. pentru efectuarea menţiunii. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la alin. a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii. data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor care va avea loc în maxim 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. Această notificare este trimisă la dispoziţia judecătorului sindic care va stabili şi termenele cuprinse în notificare. notificarea va fi trimisă acestora din urmă. care nu va depăşi 30 de zile în cazul procedurii generale şi respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate. e) întocmirea. 15 şi respectiv 15 zile. după caz. după caz. 3 al art. b). c) De menţionat este şi faptul că în temeiul art. 108 alin. 46 alin. 62 alin. a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment. în calitate de lichidator a administratorului judiciar desemnat conform art. şi predarea către lichidator. pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor. judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la lit. Conform alin. De asemenea. pentru procedura generală. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment. în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale. 209 . care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii. de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator. b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. e). 62 din Legea privind procedura insolvenţei. de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri. după cum urmează: (1) În cazul intrării în faliment . registrului societăţilor agricole sau altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat. 32 alin. notificarea va cuprinde: a) termenul limită de depunere. De asemenea. de către administratorul judiciar. registrului societăţilor agricole unde debitorul este înmatriculat. (2). de la expirarea termenului prevăzut la lit. 19 alin. menţionată la art. după caz. (2). cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. în condiţiile art. precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia. (3). în funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice. precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. de către creditori. pentru efectuarea menţiunii. 107 alin. 61 se aplică în mod corespunzător. Prevederile art. (2) sau. în cazul intrării în faliment. d) termenul maxim. c) termenul de verificare a creanţelor. 109 alin. de art. (1). care nu va depăşi 30 de zile. 34. (2). c) şi d) cu maximum 30. e) locul. debitorului şi oficiului registrului comerţului sau. (2) lit.procedura generală. 61 din Legea privind procedura insolvenţei. c).Conform art. prevăzut la lit. b) d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor. de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale. (2) şi (3) ale art. în condiţiile art. după caz. pe cheltuiala averii debitorului. sau respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate. împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii. b) în cazul procedurii generale.(1) sau art. în temeiul alin. 28 ori. după caz. c) în cazul procedurii simplificate. judecătorul sindic va dispune ca notificarea să se publice. în procedura generală. încheierea sau. în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului. 107 judecătorul-sindic va pronunţa prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment. însă elementele pe care trebuie să le cuprindă notificarea de intrare în procedura generală de faliment sunt valabile şi pentru notificarea privind intrarea în procedura simplificată de faliment. în vederea întocmirii tabelului preliminar suplimentar. f) notificarea intrării în faliment. administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. întocmire. debitorului şi oficiului registrului comerţului sau. În conformitate cu prevederile art. precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. 107. dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. confirmarea. după caz. 2 din art. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor. 108 se referă cazul în care este deschisă procedura de faliment în procedura generală.

61 alin. 62 alin. De asemenea. Partea a IV-a. aşa cum au fost cuprinse şi în notificarea prevăzută de art. 1 lit. trebuie depuse. c) şi de definitivare a tabelului creanţelor prevăzut de art. în care debitorul este înmatriculat. prevăzut de art. lichidatorul va notifica. (3). 62 alin. În cazul în care este justificată majorarea în sensul art. 61 se aplică în mod corespunzător. Dispoziţiile cuprinse în art. pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României. după caz. debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat activitatea. (2) a termenelor de afişare a tabelului preliminar. d). afişare şi comunicare a tabelului preliminar suplimentar al acestora. Notificarea va cuprinde şi termenele de afişare a tabelului preliminar. prin grija lichidatorilor. în cazul intrării în faliment prin procedura simplificată. prevăzut de art. (5) Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare. peste semnătura judecătorului sindic se aplică ştampila Tribunalului. ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia. (2) Numai după îndeplinirea formalităţilor de la alin.b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la alin. 252 din Legea nr. în cazul debitorului persoană juridică. se aplică societăţilor în lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv şi prin lege. 62 alin. 109 au incidenţă asupra situaţiei în care este deschisă procedura simplificată de insolvenţă. lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului şi. pentru efectuarea menţiunii. 62 alin. (3) În urma efectuării publicării prevăzute la alin. nici o acţiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decât în numele lichidatorilor sau împotriva lor. după caz. (1) al prezentului articol. care va fi de cel puţin 10 zile înainte de data stabilită. (1) lit. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. (1) sau de alin. (4). De asemenea. administratorii continuă mandatul lor. pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat. 31/1990. d). a). În cazul în care până la aprobarea propunerii administratorului judiciar. c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor. în termen de 10 zile de la primirea notificării. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. 210 . (2). după cum urmează: (1) Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social. tuturor creditorilor notificaţi conform art. încheierea este datată şi semnată de judecătorul sindic şi de grefier. d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat. b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinţa care îi ţine locul şi orice act ulterior. se subliniază că încheierea este definitivă şi că poate fi recurată în termen de 10 zile de la comunicare. în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea. c) şi de definitivare a tabelului creanţelor prevăzut de art. cuprinse la art. registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor. chiar dacă în actul constitutiv se prevăd norme în acest scop. 54 alin. Tot prin încheierea de deschidere a procedurii. 61. sunt obligatorii următoarele reguli: a) până la preluarea funcţiei de către lichidatori. la oficiul registrului comerţului. cu excepţia celor prevăzute la art. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b). 62 alin. (1) lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerţului şi vor exercita această funcţie. Astfel. cereri de creanţă însoţite de documente justificative. 233. întocmire. (4) În afară de dispoziţiile prezentului titlu. (2) şi (3) ale art. creditorii deţinând creanţe asupra debitorului având prioritatea dată de art. care ar aduce schimbări în persoana acestora. născute în perioada de observaţie. Sub sancţiunea nulităţii. prevăzută la art. prin încheierea de intrare în faliment. Dispoziţiile alin. 123 punctul 2. în termen de 5 zile de la data intrării în faliment. (1) lit. judecătorul sindic va pune în vedere administratorului judiciar sau lichidatorului regulile generale privind lichidarea societăţilor comerciale. debitorului şi oficiului registrului comerţului sau. solicitându-le să înscrie. (1) lit.

în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. ___________________________ SENTINŢA COMERCIALĂ NR. Dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului…………… cu sediul în …………….. creditorilor…………. 6 din Legea privind procedura insolvenţei...._____________ Şedinţa publică din data de _____________ Tribunal ____________________ Judecător-sindic _________________________ Grefier _________________________________ Pe rol.. În temeiul art. pentru deschiderea insolvenţei împotriva debitorului …………….33 alin. 34 din Legea privind procedura insolvenţei. a fost comunicată debitorului la data de……………şi că nu s-a formulat contestaţie. JUDECĂTORUL -SINDIC Constatând că cererea formulată la……………. În temeiul art. lei. având ca obiect deschiderea insolvenţei. examinarea cererii creditorului …………….Model 0005 Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorului necontestată de debitor TRIBUNALUL __________________________ DOSAR NR. 211 . Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi./lipsit …………… Procedura completă.. 61 din Legea privind procedura insolvenţei. potrivit art.pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului ………………… La apelul nominal au răspuns ……………. creditorul are o creanţă comercială. 20 din lege.33 alin 6 din Legea privind procedura insolvenţei.. cu o retribuţie de…………………. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. stare de fapt dovedită cu……………………… Constatând că... S-a făcut referatul oral al cauzei. lichidă şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de …………………. şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ………………….lei dovedită cu ……………… Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Admite cererea formulată de creditorul ………………. de creditorul ……………. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la …………. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului. 61 din Legea privind procedura insolvenţei. În temeiul art.. cu sediul în………………. după care s-a trecut la soluţionarea cererii. certă. Numeşte administrator judiciar pe……………..

Potrivit prevederilor art. pentru a putea fi introdusă cererea creditorului.. d) declaraţie privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii. afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la………………. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii prag prevăzută de lege. 3 alin.Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor. c) existenţa unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor sale.000 lei. 31 alin. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. 6 din Legea privind procedura insolvenţei prin creditor îndreptăţit să deschidă procedura insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă. Tribunalul Grefier Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Având în vedere că pentru redactarea hotărârilor judecătoreşti există deja un format şi un conţinut general recunoscute. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la……………. contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Valoarea prag reprezintă cuantumul minim al creanţei.4 din Legea privind procedura insolvenţei.şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la………………. Condiţiile pentru deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorului/creditorilor Conform art. poate introduce o cerere introductivă în care va preciza: a) cuantumul şi temeiul creanţei. prezentul formular nu oferă decât un conţinut cu caracter de recomandare şi un format care nu a suferit decât o minoră modificare prin plasarea textului hotărârii într-un chenar. şi convoacă creditorii debitorului. caz în care va trebui să precizeze. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la Banca…………. atunci va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. întocmirea. Judecătorul sindic va face din oficiu verificările necesare şi dacă constată că pe lângă dosarul aflat deja pe rolul instanţei au fost depuse şi alte cereri din partea altor creditori prin care se urmăreşte deschiderea procedurii faţă de acelaşi debitor sau există mai multe cereri introductive din partea creditorilor privind pe acelaşi debitor. cel puţin la nivel de principiu. Pronunţată în şedinţa publică de la …………………. orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzută de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă.. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. de către administratorul judiciar.. lichidă şi exigibilă de mai mult de 30 de zile. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de ………… ora ……la sediul ………….din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. In temeiul art.. b) existenţa unei garanţii reale constituite de către debitor sau instituite potrivit legii. Sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă este pronunţată de către judecătorul sindic în cazul în care instanţa a fost sesizată printr-o cerere introductivă din partea unui sau a mai multor creditori pentru deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva unuia dintre debitorii acestora şi dacă judecătorul sindic desemnat în cauză constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei pentru deschiderea procedurii împotriva debitorului. în caz de neîndeplinire a atribuţiei. Acesta este de 10.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Definitivă. Judecătorul sindic va verifica dacă creditorul a anexat documentele justificative ale creanţei precum şi ale actelor de constituire de garanţii. de 6 salarii medii pe economie. modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare. iar pentru salariaţi. 212 .

data la care a avut loc şedinţa de judecată în urma căreia a fost pronunţată hotărârea. 31 coroborate cu art. De asemenea. legea prevede că în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor. Astfel. atunci când constată că cerinţele prevăzute de art. dacă judecătorul-sindic stabileşte că cerinţele prevăzute de art. precum şi numele şi prenumele judecătorului sindic şi ale grefierului. potrivit art. necontestată de debitor. d) respingerea cererii creditorului şi admiterea concomitentă a contestaţiei debitorului. respectiv deschiderea procedurii de insolvenţă la cererea creditorului. Se face menţiune exactă referitoare la 213 . judecătorul sindic va face constatările necesare care să-l îndreptăţească să ia măsura deschiderii procedurii de insolvenţă la cererea creditorului. cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. etc. De asemenea. atunci când debitorul dovedeşte faptul că nu este în stare de insolvenţă. dacă cererea lor va fi admisă. judecătorul-sindic va dispune comunicarea cererii creditorului/creditorilor. la o bancă. judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii generale în cazul în care debitorul nu contestă că ar fi în stare de insolvenţă în termenul de 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă a creditorului. În termen de 10 zile de la primirea copiei. fie să recunoască existenţa stării insolvenţă. Recomandări pentru redactarea sentinţei de deschidere a procedurii la cererea creditorului/creditorilor Conform formatului standard de hotărâre. Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenţă. îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitorului printr-o sentinţă. domiciliul sau reşedinţa părţilor. 261 din Codul de procedură civilă. În cazul respingerii cererii.Ca măsuri premergătoare şedinţei prin care va soluţiona cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului. Cauţiunea va fi restituită creditorilor. în copie. 3 din Lege nu sunt îndeplinite. a) din lege. Atenţie! Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea.. tot aici grefierul va consemna: numele. calitatea în care s-au judecat precum şi numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor. (1) lit. Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă. judecătorul sindic va respinge cererea introductivă a creditorului. dosarul în care a fost pronunţată. judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze. obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor. atunci când constată că debitorul este în stare de insolvenţă. Partea de dispozitiv a încheierii sunt descrise principalele măsuri dispuse de judecătorul sindic privind problema care a făcut obiectul şedinţei de judecată. va constata că debitorul se află în încetare de plăţi. respectiv va constata că cererea introductivă a creditorului a fost comunicată debitorului şi că nu s-a formulat contestaţie. aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. Toate aceste date au drept scop să se constate că instanţa a fost competentă. iar creditorul reclamant nu este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. în practicaua hotărârii vor fi trecute datele solicitate de art. De asemenea. debitorului. c) respingerea cererii creditorului. o cauţiune de cel mult 10 % din valoarea creanţelor. numărul hotărârii. respectiv creditorul este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. situaţiile posibile după soluţionarea cererii creditorilor de deschidere a procedurii de către judecătorul sindic sunt următoarele: a) admiterea cererii creditorului. 94 alin. iar creditorul este îndreptăţit să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. dacă au fost respectate drepturile părţilor privind citarea. în termen de 15 zile. e) respingerea cererii creditorului pentru nedepunerea cauţiunii. necontestată de debitor. certă. debitorul trebuie fie să conteste. Debitorul care recunoaşte starea de insolvenţă poate să depună un plan de reorganizare în condiţiile art. 33 alin. 31 coroborate cu art. stare de fapt dovedită cu probele (înscrisuri) depuse la dosar de creditori şi va constata că creditorul are o creanţă comercială. 3 din Lege sunt îndeplinite. În partea de motivare a încheierii. Dacă cererea va fi respinsă. respectiv datele privind instanţa care a pronunţat-o. respinge cererea creditorilor. b) admiterea cererii creditorului concomitent cu respingerea contestaţiei debitorului. 2 din Legea privind procedura insolvenţei. lichidă şi exigibilă împotriva debitorului şi care depăşeşte valoarea prag prevăzută de lege. la cererea debitorului. reprezentarea acestora în faţa instanţei.

după caz. m) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic. pentru efectuarea menţiunii. Se indică temeiul legal al desemnării administratorului judiciar. după caz. respectiv în parte. În conformitate cu prevederile art. precum şi verificarea. într-un ziar de largă circulaţie. descărcarea fidejusorilor. 6 din Legea privind procedura insolvenţei. (1). într-un termen stabilit de acesta. n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta. Prin hotărârea de deschidere a procedurii. 28 şi art. 33 alin.admiterea cererii creditorului pentru deschiderea procedurii de insolvenţă făcându-se menţiune şi despre datele de identificare ale creditorului şi debitorului. precum şi întocmirea tabelelor creanţelor. în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului. Conform art. precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. formularea de obiecţiuni la acestea. De asemenea. precum şi datele de identificare ale debitorului. Această notificare este trimisă la dispoziţia judecătorului sindic care va stabili şi termenele cuprinse în notificare. în funcţie de cuprinsul raportului menţionat la lit. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existentei premiselor angajării răspunderii acestora. 138 din lege. stabilindu-le şi atribuţiile prevăzute de lege. se face menţiune despre denumirea sau numele şi prenumele acestuia. a activităţii debitorului. în condiţiile art. într-un termen stabilit de acesta. 28 alin. notificarea va fi trimisă acestora din urmă. (2). în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale. h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. încheierea de tranzacţii. k) verificarea creanţelor şi. după caz. l) urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii. notificarea va cuprinde: 214 . atunci când este cazul. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. Conform art. administratorul judiciar are următoarele atribuţii: a ) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform art. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. 62 din Legea privind procedura insolvenţei. Se indică temeiul legal al deschiderii procedurii de insolvenţă a debitorului. în urma deschiderii procedurii. b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă. În cazul în care creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară. pe cheltuiala averii debitorului. renunţarea la garanţii reale. corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective. i) sesizarea de urgenţă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. 28 ori. dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta. când acestea au fost prezentate de debitor. c) întocmirea actelor prevăzute la art. sau f) conducerea integrală. respectiv art. d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului. administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. descărcarea de datorii. 61 din Legea privind procedura insolvenţei. 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. registrului societăţilor agricole sau altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat. judecătorul sindic va dispune ca notificarea să se publice. 32 alin. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. 20. judecătorul sindic desemnat în cauză va stabili şi retribuţia pentru practicianul în insolvenţă care a fost desemnat administrator judiciar. 94. j) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor. g) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor. debitorului şi oficiului registrului comerţului sau. e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. în condiţiile art.

din care vor fi suportate toate cheltuielile aferente procedurii. pe bază de dispoziţii emise de debitor sau. Sub sancţiunea nulităţii. data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor care va avea loc în maxim 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. de lichidator. convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau lichidatorul vor fi suportate din averea debitorului. d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor. Disponibilităţile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 15 şi respectiv 15 zile. se subliniază că sentinţa este definitivă şi că poate fi recurată în termen de 10 zile de la comunicare. c) termenul de verificare a creanţelor. precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor. de la expirarea termenului prevăzut la lit. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor. peste semnătura judecătorului sindic se aplică ştampila Tribunalului. Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci. de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri. cu menţionarea băncii la care va fi deschis acest cont. 2. de administrator. a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii. care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. de către creditori. De asemenea. 4 din Legea privind procedura insolvenţei. în temeiul art. 4 prevede că toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege. prevăzut la lit. b). inclusiv cele privind notificarea. sau respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate. (1). pentru procedura generală. precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă. c). art. De asemenea. după caz. e) locul. b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la lit. c) şi d) cu maximum 30. 32 alin. 215 . încheierea este datată şi semnată de judecătorul sindic şi de grefier.a) termenul limită de depunere. care nu va depăşi 30 de zile. întocmire. b). c). în funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice. 62 alin. pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor. De menţionat este şi faptul că în temeiul art. în condiţiile art. Judecătorul sindic va dispune şi deschiderea de către debitor a unui cont bancar. Astfel. în procedura generală. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii. care nu va depăşi 30 de zile în cazul procedurii generale şi respectiv 15 zile în cazul procedurii simplificate. iar în cursul falimentului.

JUDECĂTORUL. S-a făcut referatul oral al cauzei. În temeiul art. constatându-se procesul în stare de judecată. fiind îndeplinite condiţiile legale. În temeiul art.. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Respinge contestaţia formulată de debitorul ……………….Model 0006 Sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditorului contestată de debitor TRIBUNALUL ___________ DOSAR NR.. se va respinge contestaţia debitorului.. pentru deschiderea procedurii insolvenţei (procedura generala) împotriva debitorului ………………….. în contradictoriu cu creditorul………… La apelul nominal au răspuns ……………/lipsit ……………….34 din Legea privind procedura insolvenţei. în temeiul art. cu sediul în ……………. Dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului ………………………………………………………………. Procedura completă. Admite cererea formulată de creditorul ………………. în contradictoriu cu creditorul……………. şi a contestaţiei formulată de debitor.SINDIC Asupra cererilor de faţă.. se va desemna Comitetul creditorilor şi se vor stabili atribuţiile acestuia. 216 . cu sediul în ………….. după care. Reprezentantul debitorului ………………..._____________ Şedinţa publică din data de _____________ Tribunal ______________________________ Judecător-sindic _________________________ Grefier _________________________________ Pe rol derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi soluţionarea cererii creditorului ………………pentru deschiderea procedurii insolvenţei (procedura generală) împotriva debitorului…………. se va admite cererea creditorului şi. _____________ SENTINŢA COMERCIALĂ NR.33 alin 4 din Legea privind procedura insolvenţei. Constatând că lista creditorilor a fost întocmită şi depusă ……………………. 33 alin 4 din Legea privind procedura insolvenţei.. se va constata că debitorul este în stare de insolvenţă şi se va deschide procedura insolvenţei împotriva acestuia. În consecinţă se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege. s-a acordat cuvântul pe fond. ……………………………………………………………… Fiind îndeplinite condiţiile legii. Reprezentantul creditorului ……………….

. afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la ……………… Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la ………. admiţând cererea introductivă a creditorului în acest sens.59 alin. în vederea efectuării menţiunii.17 alte atribuţii: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Definitivă... şi convoacă creditorii debitorului. În temeiul art..16 alin. format din următorii creditori………………… Stabileşte următoarele atribuţii pentru Comitetul creditorilor: atribuţiile prevăzute la art...61 din Legea privind procedura insolvenţei Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului……………. în caz de neîndeplinire a atribuţiei. respectiv art...(1). Tribunal Grefier Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0021 se completează de către judecătorul sindic desemnat în vederea soluţionării cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei (procedura generală) împotriva debitorului. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. În temeiul art... în cazul în care debitorul a formulat contestaţie împotriva acestei cereri.(2). de către administratorul judiciar. judecătorul-sindic dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva acestuia.60 alin.Numeşte administrator judiciar pe . Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii.. contul va fi deschis de către administratorul judiciar. În temeiul art. În această situaţie... Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de ……………… ora …… la sediul ………. întocmirea. Acest formular se va completa numai în cazul în care contestaţia debitorului împotriva cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei este respinsă şi.. lei. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor. un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deţinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenţia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. 217 .. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la …………….62 din Legea privind procedura insolvenţei Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creantelor la ……………. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul……………………. precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.1 din Legea privind procedura insolvenţei Desemnează comitetul creditorilor debitorului……………….20 din lege. pe cale de consecinţă.. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la Banca ………din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. cu o remuneraţie lunară de …………….şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la …………………..

atât cu privire la datele de identificare ale creditorului şi ale debitorului. la rubrica „alte atribuţii” orice alte atribuţii delegate Comitetului creditorilor conform prevederilor Legii privind procedura insolvenţei necuprinse anterior. Se vor completa. după prezentarea raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de insolvenţă a debitoarei. precum şi remuneraţia lunară acordată acestuia. Retribuţia stabilită prin încheierea de deschidere a procedurii are. în condiţiile în care judecătorul-sindic nu are posibilitatea să cunoască. în cazul în care aceştia sunt prezenţi în instanţă. numărul încheierii. termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor. toate spaţiile libere cu informaţiile privind datele de identificare (numele şi prenumele/ denumirea) ale tuturor persoanelor cu calitate procesuală în cadrul dosarului astfel constituit. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. respectiv ale creditorului reclamant şi ale debitorului pârât. în această etapă preliminară. respectiv ale grefierului care instrumentează dosarul. de asemenea. inclusiv anul constituirii acestuia. precum şi data şedinţei publice în care aceasta a fost pronunţată.61 si 62 din Legea privind procedura insolvenţei. Încheierea standardizată prin formularul 0021 va fi semnată şi datată de judecătorul sindic care a pronunţat încheierea. respectiv termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Se vor bifa căsuţele corespunzătoare atribuţiilor conferite Comitetului creditorilor. precum şi componenţa Comitetului creditorilor. la termenul de judecată pentru soluţionarea cauzei. În dispozitivul hotărârii. şi de grefierul investit cu instrumentarea dosarului. Incheierea va fi pronunţată de către judecătorul sindic în şedinţă publică şi nu în Camera de Consiliu. Se va consemna poziţia exprimată de reprezentanţii creditorului şi ai debitorului. termenul pentru verificarea creanţelor. În aceste condiţii. un caracter provizoriu. precum şi data primei şedinţe a adunării creditorilor. întocmirea. consemnându-se dacă reprezentanţii acestora au fost prezenţi la şedinţa de judecată sau dacă cauza s-a soluţionat în lipsa părţilor. denumirea tribunalului. cât şi cu privire la administratorul judiciar desemnat în cauză. În cuprinsul încheierii. judecătorul-sindic va stabili termenele procedurale prevăzute de art. afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor. menţionând totodată. cazul în toată complexitatea sa. administratorul judiciar va putea solicita judecătorului-sindic revizuirea onorariului stabilit iniţial. Conţinutul încheierii Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. numele şi prenumele judecătorului sindic. şi va cuprinde ştampila tribunalului pe rolul căruia se afla dosarul privind deschiderea procedurii insolvenţei. Se va completa de asemenea banca la care judecătorul-sindic dispune deschiderea contului debitoarei. 218 .Formularul 0021 NU se va utiliza în cazul în care judecătorul-sindic admite contestaţia debitorului şi respinge cererea creditorului privind deschiderea procedurii insolvenţei. de regulă. se vor completa toate spaţiile libere. termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor. cât şi în dispozitivul acesteia. atât în considerente.

32 alin. În acest sens. Debitor:______________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediul:___________________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:__________________________________ Email:____________________________________ 5. Creditor: _____________________________ _______________________________ (nume şi prenume sau denumire) (nume şi prenume sau denumire) Adresa/ Sediul:___________________ CUI/CNP: Adresa/Sediul:_________________ CUI/CNP: Tel/Fax:_________________________ Tel/Fax:______________________ Email:__________________________ Email:________________________ 4. Administrator judiciar: 2. Motivarea opoziţiei şi probe Ataşat prezentei depunem motivarea în fapt şi în drept a opoziţiei la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei Număr de file precum şi dovezile pe care se întemeiază cererea. Opoziţie În temeiul art.Formular 0007 Opoziţia creditorului împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului OPOZIŢIA CREDITORULUI ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI LA CEREREA DEBITORULUI Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1. 6. formulăm prezenta OPOZIŢIE împotriva Încheierii pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul sus-rubricat în data de Z Z L L A A A A şi prin care a fost deschisă procedura insolvenţei împotriva debitorului menţionat mai sus. depunem următoarele documente justificative: extras de cont alte înscrisuri relevante Număr de file 219 . Date privind dosarul: Număr dosar: ____________________ Tribunal: ________________________ Secţia: _________________________ Judecător sindic:__________________ (Loc pentru viză Registratură) 3. 2 din Legea privind procedura insolvenţei.

denumirea tribunalului. creditorul nu poate intenta recurs împotriva încheierii de deschidere a procedurii înainte de a fi depus la dosar opoziţie. unul pentru comunicare cu debitoarea şi unul pentru comunicare cu administratorul judiciar. judecătorul-sindic care instrumentează dosarul va ţine o şedinţă la care vor fi citaţi administrator judiciar. Au calitatea de creditor. creditorul formulează o opoziţie care a fost standardizată prin formularul 0007 tocmai pentru a-l sprijini pe creditor să respecte condiţiile prevăzute de lege pentru o astfel de cale de atac. printro sentinţă. După 10 zile de la expirarea termenului de depunere a opoziţiilor. inclusiv anul. 1.. Creditor În cadrul procedurii de insolvenţă creditorul este o persoană fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat. însă termenul de 15 zile pentru formularea unei opoziţiei la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului curge faţă de toţi creditorii de la publicarea notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă. cod unic de înregistrare sau cod numeric personal. 8. deodată. în mod expres. salariaţii debitorului. toate opoziţiile. telefon şi/sau fax). în condiţiile legii privind procedura insolvenţei. instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului. fără a depune personal declaraţiile de creanţă.7. Se vor completa de către creditor sau de reprezentantul acestuia toate spaţiile libere privind datele sale de identificare (denumire sau nume şi prenume. 220 . adresa. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. Opoziţia poate fi înregistrată nu numai de creditorii notificaţi de administratorul judiciar desemnat în cauză conform art. debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii. iar această opoziţie să fi fost soluţionată de judecătorul sindic. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 3 exemplare. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. Astfel. în urma căreia va soluţiona. 61 din Legea privind procedura insolvenţei în legătură cu deschiderea procedurii ci şi de cei care nu au fost notificaţi. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. În temeiul acestor motive. Atenţie! Opoziţia este calea de atac prealabilă şi obligatorie împotriva încheierii de deschidere a procedurii de insolvenţă. 2. Semnătură şi data _______________________ ____________________________ (numele şi prenumele reprezentantului legal al creditoarei) (Semnătură şi ştampila) În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ Data: Z Z L L A A A A Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0007 este completat de către un creditor care are o creanţă împotriva debitorului şi care consideră că nu există motive întemeiate pentru care judecătorul sindic ar fi putut să deschidă procedura insolvenţei împotriva debitorului. din care unul pentru instanţă.

Toate înscrisurile depuse vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de creditor sau de reprezentantul acestuia. lună. 221 . Număr de exemplare depuse Creditorul va depune 3 exemplare. adresă. De asemenea.3. datată şi ştampilată în aceleaşi condiţii ca şi formularul de către creditor sau de către reprezentantul creditorului.). Data încheierii va fi consemnată în ordinea: zi. al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. ca persoană fizică autorizată. opoziţia va fi datată. 20. nume şi prenume. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. Dacă este cazul. an. Opoziţie La acest punct creditorul care formulează opoziţia identifică exact data încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului. un exemplar pentru a rămâne la dosarul cauzei. an. sau în asociaţii familiale. Documente justificative Pentru dovedirea opoziţiei sale. Cod numeric personal. 7. practician în insolvenţă. Toate spaţiile libere privind datele de identificare ale administratorului judiciar se vor completa cu exactitate. semnată şi ştampilată creditor sau de reprezentantului acestuia care depune opoziţia la instanţă. lună. 4. Cod unic de înregistrare. Semnătură şi data Creditorul sau reprezentantul acestuia va completa toate spaţiile libere de la acest punct cu informaţiile care sunt solicitate prin denumirea rubricii prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. sau o persoană juridică. 8. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. 6. creditorul va indica pe prima pagină a formularului în căsuţele corespunzătoare şi numărul total de file al înscrisurilor depuse. după caz. după caz. debitorul constituie subiectul de drept faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei. Atenţie! Motivarea va fi semnată. un exemplar pentru a fi comunicat de tribunal debitorului şi un altul pentru a fi comunicat administratorului judiciar desemnat în cauză. debitorul este persoana fizică acţionând individual. mai ales înscrisuri pe care le consideră relevante şi concludente pentru soluţionarea favorabilă a cererii sale. cel care completează formularul va indica în căsuţele corespunzătoare numărul total de file al motivării. Creditorul care completează formularul va indica toate datele de identificare ale debitorului (denumire. 5. creditorul poate depune o dată cu opoziţia orice probe. De asemenea. De asemenea. este necesar ca reprezentantul creditorului să bifeze căsuţa corespunzătoare calităţii pe care o are şi în temeiul căreia are dreptul de reprezentare a creditorului (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). Sub sancţiunea nulităţii. autorizat în condiţiile legii. Creditorul va bifa căsuţa corespunzătoare înscrisurilor pe care le depune la dosarul cauzei. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii. Motivarea opoziţiei şi probe Creditorul va ataşa la prezentul formular motivarea în fapt şi în drept a opoziţiei la încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei precum şi dovezile pe care se întemeiază opoziţia. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. Administrator judiciar Administratorul judiciar este persoana fizică sau societatea comercială. etc.

5. alin.5 Datele din registrele de publicitate pentru bunurile grevate.(1) din lege: 5.6 Lista creditorilor.intrare în procedura simplificată.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.intrare în procedura de faliment 222 .4 Lista completă a tuturor bunurilor debitorului. 35 DIN LEGE (Procedură iniţiată LA CEREREA CREDITORULUI) 1. adresă. 28. 28.3 Contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii. să depuneţi la dosarul cauzei documentele enumerate mai jos: 5. alin. Documentele care trebuie depuse de debitor la dosarul cauzei conform art. 5.33 alin 4 sau 6 şi art. Administrator judiciar: ______________________________ ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresă/Sediu:___________________ Adresă/Sediul: _________________ ______________________________ _____________________________ Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Email:_________________________ 4. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile. 5.2 Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii 5. a asociaţilor cu răspundere nelimitată.7 Lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive 5. 5. 28. Notificare: În temeiul art. Debitor: 3. necontestate sau contestate (nume. oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie. cauza şi drepturile de preferinţă).1 Bilanţul certificat de către administrator şi cenzor (auditor) 5. 5. după caz. 35 coroborat cu art. valoarea creanţei.Formular 0008 Notificarea debitorului privind depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute la art. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Tribunal: ______________________ Secţia_________________________ Judecător sindic: ________________ (Loc pentru viză registratură) Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 2. lichide sau nelichide.8 Lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie.35 din lege NOTIFICAREA DEBITORULUI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR FINANCIARE ŞI A CELORLATE DOCUMENTE PREVĂZUTE LA ART.9 Lista membrilor grupului de interes economic sau. .. scadente sau nescadente.10 Declaraţia prin care debitorul îşi arată intenţia de . pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită 5. ÎN TEMEIUL ART. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. în temeiul art. vă solicităm ca. 28.

11 Modalităţile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii (descriere sumară) 5.certificat de la registrul societăţilor agricole ori. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii 5. 5. 28. a averii. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. în vederea stingerii datoriilor sale. Importanţa completării şi comunicării către debitor a acestui formular rezidă în clarificarea cu celeritate a situaţiei debitorului şi a procedurii sub incidenţa căreia acesta urmează să intre. conform unui plan. Semnătura şi data: ______________________________________________________________ (numele şi prenumele sau denumirea administratorului judiciar) ______________________________________________________________ (numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar) În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ Semnătură (şi ştampila) _______________________________ Data: Z Z L L A A A A Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0030 se completează de către administratorul judiciar numit de judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii. Ipoteza în care debitorul nu se conformează dispoziţiilor legale şi solicitării astfel adresate – în termenul legal de 10 zile de la deschiderea procedurii -. delapidare. gestiune frauduloasă.14 Certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise (dacă este cazul) 6. înăuntrul căruia acesta este ţinut să depună la dosarul cauzei actele/ documentele cerute de lege (conform art. şi că administratorii. înşelăciune. exclusiv în ipoteza deschiderii procedurii insolvenţei la solicitarea creditorilor. . 21/1996. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea.certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social 5. în condiţiile legii (pentru ipoteza deschiderii procedurii la solicitarea debitorului va fi completat Formularul 0017). valorează declaraţie privind starea sa de insolvenţă.intrare în procedura de reorganizare. alin. în tot sau în parte. după caz. Notă: Data completării şi comunicării notificării standardizate prin formularul 0030 nu constituie în nici o situaţie prorogare – în favoarea debitorului . infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 21/1996. mărturie mincinoasă. caz în care judecătorul sindic va pronunţa o sentinţă de intrare în procedura simplificată. însoţită de: . .13 Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. 35 din lege). . abuz de încredere.a termenului legal de 10 zile de la deschiderea procedurii. în condiţiile arătate la art. 223 .. (2) din lege.12 Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.

Reprezentantul convenţional al practicianului va acţiona în numele şi pe seama acestuia . 5. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar se vor completa cu exactitate.în baza unui mandat emis de practician. dacă este cazul. mandat care va fi depus şi la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/alte registre unde debitorul este înmatriculat Sub sancţiunea nulităţii. notificarea va fi datată. denumirea tribunalului. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 28. Comunicarea notificării se va face prin fax. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. purtând ştampila societăţii. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. va fi completată funcţie de statutul juridic al debitorului şi de opţiunea acestuia. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii. în cadrul dosarului având ca obiect administrarea procedurii insolvenţei debitorului. autorizat în condiţiile legii. sau o persoană juridică. ca persoană fizică autorizată. 35 din lege: Toate documentele prevăzute la pct. SRL etc). sau în asociaţii familiale. Documentele care trebuie depuse de debitor la dosarul cauzei conform art.1-5. an. în copie. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. 4.(1) din lege şi menţionate în cuprinsul formularului 0030 vor fi depuse de debitor la tribunalul mai sus indicat. inclusiv anul. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi.9. Notificare Se indică temeiul juridic/ de drept în baza căruia administratorul judiciar a completat şi comunicat debitorului notificarea standardizată prin formularul 0030. Declaraţia prevăzută la pct. şi. semnată şi ştampilată de practicianul în insolvenţă sau de reprezentantul acestuia care trimite notificarea standardizată prin prezentul formular. 20 din lege. prin debitor se înţelege o persoană fizică acţionând individual. practician în insolvenţă. în calitate de administrator judiciar. în respectiva cauză. 6. 224 . 2. alin. 1. al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă (se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile). 3.1 coroborat cu art. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. după caz 5. de manieră că debitorul va fi ţinut a se conforma în mod corespunzător. 5. sunt obligatorii. 5. Practicianul în insolvenţă care trimite notificarea standardizată prin formularul 0030 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului. Administrator judiciar Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. şi 5. Administratorul judiciar va anexa Formularului 0030. şi hotărârea prin care a fost numit. lună. 28. poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau prin orice alt mijloc care să permită verificarea datei şi confirmarea primirii notificării de către creditori.12. în copii certificate de debitor/ de reprezentantul legal al acestuia şi. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul.Toate documentele prevăzute la art. alin.13. Semnătura şi data Practicianul în insolvenţă sau reprezentantul legal sau convenţional al acestuia va completa toate spaţiile libere cu informaţiile care sunt solicitate prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice.8.

caz în care se foloseşte Formularul 0017.Estimări ale debitorului privind fondurile care pot fi obţinute prin lichidarea bunurilor: Debitorul consideră ca fondurile vor fi suficiente şi pentru acoperirea creanţelor chirografare Debitorul estimează că sumele obţinute nu vor fi suficiente pentru a acoperi creanţele chirografare 4. Informaţii despre debitor 4.Debitor: ______________________________ ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresa/Sediul:__________________ Adresa/ Sediul: _________________ ______________________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Email:_________________________ 3. solicităm să luaţi act de depunerea documentelor Integrală În completare Număr total de file 4.1.4.35 (Procedură iniţiată LA CEREREA CREDITORULUI) (Loc pentru viză registratură) Date privind dosarul: Judecător sindic Tribunal: ___________________________________ _________________ Secţia _____________________________________ Număr dosar: _______________________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare Notă: Acest formular NU se completează în cazul procedurilor iniţiate din cererea debitorului.3. 28 din Legea privind procedura insolvenţei. 28.Numărul de creditori estimat de debitor: Peste 1-15 16-49 50-99 100-199 200-999 1000 225 . 28 COROBORAT CU ART. coroborat cu art. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea: În temeiul art. 35 coroborat cu art.2. 2. 4 sau 6 şi art.Administratorul judiciar: 1.Formular 0009 Formular pentru depunerea documentelor financiare şi a celorlalte documente prevăzute la art.Sucursale/Filiale/Puncte de lucru: (dacă spaţiul este insuficient anexaţi lista la prezenta) Denumire Adresa Denumire Adresa 4.Natura datoriilor: Necomerciale Comerciale 4. 33 al.35 FORMULAR DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR PREVAZUTE LA ART.

000 1.2 Balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii 7.000 RON RON RON 4.000 1.4.Valoarea estimată a activelor: 500.000. Documentele anexate care însoţesc cererea debitorului conform art.5.001 1.500. scadente sau nescadente. adresă.001 0.000 1.5 Datele din registrele de publicitate pentru bunurile grevate 7. necontestate sau contestate (nume.000.500.Cereri depuse de altă societate din grupul de interes economic din care face parte debitorul aflate pe rolul altor instanţe: Numele Număr Data: debitorului: dosar: Z Z L L A A A A Instanţa: Numele debitorului: Instanţa: Numele debitorului: Instanţa: Număr dosar: Judecător-sindic: Data: Z Z L L A A A A Judecător-sindic: Număr dosar: Data: Z Z L L A A A A Judecător-sindic: 7.000. valoarea creanţei.001 1.001 2.3 Contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii 7.500. cauza şi drepturile de preferinţă) 7. 28: xNr.000.Valoarea estimată a datoriilor: 500.000 1.4 Lista completă a tuturor bunurilor debitorului.7 Lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive.000 RON Peste 2.000 RON RON RON 1. de Document depus pagini 7.500.000.6.000 RON 5.6 Lista creditorilor.000 RON 1.000 RON Peste 2.1 Bilanţul certificat de către administrator şi cenzor (auditor) 7. 226 . oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie.001 2.000. lichide sau nelichide.000. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile 7.500.Debitorul a mai depus o cerere asemănătoare în ultimii 5 ani: Numele instanţei Număr Data: unde a fost dosar: Z Z L L A A A A depusă cererea: 6.001 0.000.500.

certificat de la registrul societăţilor agricole ori. conform unui plan. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii 7. şi că administratorii.nu s-a depus certificatul de înmatriculare 7. intrare în procedura de faliment intrare în procedura de reorganizare. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă.7. pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită 7. gestiune frauduloasă.13 Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. înşelăciune. a asociaţilor cu răspundere nelimitată. în tot sau în parte.9 Lista membrilor grupului de interes economic sau.14 Certificatul de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise (dacă este cazul) 8. Semnătura şi data: Nume şi prenume sau denumirea debitor: ____________________________ Nume şi prenume reprezentant debitor: _______________________________ Calitate: Avocat CUI/CNP: Consilier juridic Administrator Altă calitate:______________________ Data ____________________________ (Semnătură şi ştampila) 227 .8 Lista activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie 7. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. 7. . 21/1996. mărturie mincinoasă. după caz. . după caz. 21/1996.11 Modalităţile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii (descriere sumară) 7.12 Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social . delapidare. abuz de încredere. . a averii.10 Declaraţia prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată. în vederea stingerii datoriilor sale. însoţită de: .

Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Acest formular se va depune la dosar de către debitor în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii şi va conţine descrierea activelor şi a pasivelor (a creanţelor faţă de debitor) pe baza căreia şi în urma consultării documentelor contabile.28 al. Filiale/Sucursale/Puncte de lucru . în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii.se va arată numărul total de creditori (indiferent dacă sunt creditori cu creanţe reale sau chirografare) estimat de către debitoare prin bifarea căsuţei corespunzătoare numărului de creditori estimaţi 228 . Indicarea soluţiei preconizate de debitor a fi corectă în acest caz se va realiza prin bifarea căsuţei corespunzătoare calcului efectuat de debitor. Administrator judiciar Administratorul judiciar este persoana fizică sau societatea comercială. Debitor Debitorul este o persoană fizică. se bifa căsuţa corespunzătoare depunerii în Completare Totodată se va menţiona numărul total de pagini al documentelor depuse 4.1 din Legea privind procedura insolvenţei) Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului.3.Numărul de creditori estimat de debitoare: .se va indica în funcţie de aprecierea debitorului dacă sumele de bani de care acesta dispune în momentul deschiderii procedurii şi sumele de bani pe care acesta le va dobândi ca urmare a vânzării bunurilor vor fi sau nu suficiente pentru plata creanţelor creditorilor chirografari. practician în insolvenţă. inclusiv anul.se va indica natura datoriilor pe care creditorii le au faţă de debitor prin bifarea căsuţei corespunzătoare naturii datoriei. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul/adresa. iar în acest caz se va bifa căsuţa corespunzătoare depunerii Integrale. 20. acţionând individual sau în asociaţie familială. În situaţia în care debitorul are faţă de creditori atât datorii de natură comercială cât şi datorii de natură necomercială se vor bifa ambele căsuţe 4. o persoană juridică.se va arată în căsuţele corespunzătoare denumirea (firma) şi adresa sediului social al tuturor filialelor şi/sau al sucursalelor. Dacă o parte din documente există deja depus la dosar atunci nu este nevoie decât de o completare a documentelor şi în consecinţă. 1. Debitorul sau reprezentantul acestuia. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. Totodată ataşat la acest formular se vor depune documentele contabile care susţin estimările debitorului şi care în acelaşi timp sunt stabilite expres de lege (art. denumirea tribunalului. 3. Se vor completa toate spaţiile libere privind datele de identificare ale administratorului judiciar. eventual va ataşa şi un extras de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste corectitudinea acestor date. administratorul judiciar şi judecătorul-sindic.2 Natura datoriilor: . SRL etc). orice altă persoană juridică de drept privat al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. 2. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. Informaţii despre debitor 4. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. vor putea preconiza acea procedură de recuperare a creanţelor creditorilor care prezintă cea mai mare şanse de reuşită dintre: procedura simplificată. ori adresa punctelor de lucru al debitoarei 4. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea Dat fiind că temeiul de drept în baza căreia se vor depune documentele fiind menţionată. care depune formularul 0031 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului. 4. sau faliment. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. reorganizare pe bază de plan. autorizat în condiţiile legii. în cuprinsul cererii trebuie arătat doar faptul că aceste documente sunt depuse pentru prima oară la dosar de către debitor.1. după caz.Estimări ale debitorului privind fondurile care pot fi obţinute prin lichidarea bunurilor: .4.

6. destinaţia terenului (agricol/intravilan). numărul dosarului şi data la care cererea de deschidere a fost depusă. Se va anexa balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii. Bilanţul contabil anexat trebuie să fie certificat de administratorul debitoarei şi de cenzor (auditor).6. Documentele anexate care însoţesc cererea debitorului conform art. 7. numerele cadastrale/carte funciară/registrul de inscripţiuni şi transcripţiuni. pentru acţiuni se va specifica numărul acestora.3. În cazul în care cererea introductivă este înregistrată la tribunal în prima parte a lunii. precum şi data (ziua. pentru utilaje şi alte bunuri mobile specifice activităţii desfăşurate de debitor se va menţiona numărul din registrul de inventar. caz în care se va menţiona în mod corespunzător numele şi prenumele (debitor persoană fizică) sau denumirea (debitor persoană juridică). caz în care se va indica numele instanţei (a Tribunalului) care a judecat cererea de deschidere a procedurii. inclusiv lista clienţilor neîncasaţi. instanţa (Tribunalul) care judecă cererea de deschidere. În cazul bunurilor imobile. Lista bunurilor debitorului va fi prezentată într-o formă de natură a oferi informaţii complete cu privire la acestea.82/1991 (republicată) şi a Legii nr. De asemenea. după caz.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată).4. orice alte date utile pentru identificarea imobilelor. în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. În cazul bunurilor mobile. Cereri depuse de altă societate din grupul de interes economic din care face parte debitorul aflate pe rolul altor instanţe: Se completează doar dacă împotriva debitorului există o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă promovată de o altă societate din grupul de interes economic din care aceste face parte. an fabricaţie. se va menţiona adresa la care acestea sunt situate.se va arată valoarea estimată de către debitoare a datoriilor către creditori prin bifarea căsuţei corespunzătoare valorii estimate a datoriilor 5. suprafaţa terenului.se va menţiona categoria în care bunul mobil se încadrează (autovehicul. numele judecătorului sindic.Valoarea estimată a datoriilor: . respectiv înainte ca debitorul să fi reuşit închiderea situaţiilor financiare ale lunii precedente. indicând numărul de inventar al acestora. valori mobiliare. dacă există construcţii ridicate pe teren. în copii certificate de creditor/ de reprezentantul acestuia pentru conformitate cu originalul şi.1. eventuale executări silite iniţiate de creditorii garantaţi în mod individual înainte de înregistrarea cererii introductive. 7. se indică şi numărul de pagini al fiecărui document depus.Valoarea estimată a activelor: . de exemplu: pentru autoturisme se va specifica tipul autoturismului. pe fiecare pagină va fi aplicată ştampila societăţii. dar şi orice alte informaţii relevante şi utile identificării cât mai exacte a acestora.Se va face menţiune despre specificaţiile bunului mobil. anul) depunerii cererii 7. deşi se găsesc în custodia debitorului. indiferent dacă sunt mobile sau imobile. compania la care sunt deţinute.28: Se vor indica documentele care se vor depune la dosar odată cu prezentul formular prin bifarea căsuţei corespunzătoare naturii şi tipului de documentul depus. Debitorul a mai depus o cerere asemănătoare în ultimii 5 ani: Se completează doar dacă debitorul a mai fost supus procedurii insolvenţei în ultimii 5 ani. Debitorul nu va omite cu bună-ştiinţă furnizarea unor date importante cu privire la bunurile din patrimoniul său şi care ar fi de natură a afecta în orice mod dreptul de proprietate al debitorului asupra acestora (de exemplu.4. suprafaţa construcţiilor. bunuri care.5. 7. 7. la cererea introductivă va fi anexată balanţa de verificare pe luna anterioară. existenţă unor stocuri de marfă în curs de expirare. bunuri deţinute cu titlu de închiriere). acesta nu deţine un drept de proprietate asupra acestora sau. utilaje/echipamente etc. Înscrisurile vor fi depuse conform prevederilor Codului de procedură civilă.2. dacă este cazul. debitorul va prezenta datele la zi cu privire la bunurile mobile aflate în patrimoniul său la data formulării cererii introductive privind deschiderea procedurii insolvenţei. după caz.). 229 . înmatriculare.se va arată valoarea estimată de către debitoare a activelor prin bifarea căsuţei corespunzătoare valorii estimate a activelor 4. nr. Se va anexa contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii. numărul dosarului în care s-a deschis procedura. luna.

efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de doi ani anteriori datei deschiderii procedurii. deşi nu mai sunt operaţionale în mod curent. în ţară sau în străinătate. luând ca referinţă data înregistrării cererii introductive de către debitor. mai ales atunci când valoarea creanţelor de încasat este semnificativă în raport de pasivul neacoperit. valoarea plăţii/transferului patrimonial efectuat. orice alte observaţii cu privire la creanţă. cât şi cele deschise în străinătate. f) plăţile anticipate ale datoriilor. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. beneficiarul plăţii sau transferului patrimonial. la această rubrică vor fi specificate eventualele tranzacţii încheiate între creditor şi debitori cu privire la creanţă. 7. precum şi vechimea acelor creanţe şi eventualele litigii aferente. în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. cu precizarea garanţiilor constituite (contracte. Se va anexa lista creditorilor. care va cuprinde numele şi prenumele/denumirea completă a acestora. cu intenţia de a ascunde/ întârzia starea de insolvenţă sau de a frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era la data efectuării 230 . judeţ. cauza (provenienţa) creanţei cu referiri la contractele/facturile fiscale sau la orice alte documente care stau la baza respectivei creanţe. necontestată sau contestată. 80 din Lege. împreună cu adresa completă a acestora. scadentă sau nescadentă. după caz. număr. dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii.).7. băncile la care acestea sunt deschise. se va face menţiune despre aceste sarcini. localitate.5. anterior înregistrării cererii introductive. indicând numele şi prenumele acestuia pentru persoanele fizice şi după caz denumirea pentru persoanele juridice. după cum urmează: a) acte de transfer cu titlu gratuit. Comerciantul persoană fizică va face menţiune atât despre bunurile şi conturile bancare prin care îşi exercită comerţul. 7. drept de retenţie etc. durata contractului şi condiţiile de răscumpărare (în caz de încetare a leasingului). În cazul bunurilor deţinute în leasing. sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar. destinaţia plăţii şi considerentele care au stat la efectuarea acesteia de debitor. elementele necesare localizării acestora (ţară. Debitorul va include în această listă conturile bancare operaţionale la data formulării cererii introductive. Debitorul va anexa o listă completă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în perioada “suspectă” de 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. precizând durata pentru care respectivele contracte au fost încheiate şi nivelul chiriei. orice documente justificative (contracte/facturi fiscale etc) care justifică plata sau transferul patrimonial efectuat. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia. gaj. se va preciza tipul leasing-ului (financiar sau operaţional). efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. eventuale clauze speciale) şi anexarea documentelor doveditoare privind îndeplinirea formalităţilor necesare conservării garanţiilor (înscrierea. c) acte încheiate.Debitorul va prezenta şi lista clienţilor neîncasaţi. în Cartea Funciară/registrul cadastral sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare). lichidă sau nelichidă. b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită. respectiv dacă aceasta este certă sau sub condiţie. nivelul creanţei pentru care poartă garanţia.6. De asemenea. În categoria “transferurilor patrimoniale” vor fi incluse. În cazul în care bunurile mobile sau imobile ale debitorului sunt grevate de sarcini. menţionând următoarele aspecte: data (an/lună/ziua) în care plata/transferul patrimonial a fost efectuat. cât şi despre cele proprii. garanţiile care însoţesc respectiva creanţă (ipotecă. precizarea dacă sunt deschise în RON sau în alte valute. Este necesar a se face menţiune referitor la eventuale litigii (de exemplu revendicări) cu privire la bunurile menţionate şi contractele de închiriere care le afectează. stradă. nu au fost închise până la momentul respectiv. apartament). 7. în principal. Debitorul va anexa şi lista conturilor prin care îşi rulează conturile (codurile IBAN). în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară. cele cuprinse în art. Debitorul va indica atât conturile deschise în România. cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile. dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer. cuantumul creanţei faţă de fiecare creditor în parte. privilegiu. dar şi conturile care. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.

realizate în baza unui contract financiar calificat. atunci când debitorul este respectiva societate în comandită. care pun în comun anumite bunuri. de asemenea. respectiv o societate agricolă. va exista posibilitatea ca o parte din activităţile indicate de debitor ca urmând a se desfăşura în perioada de observaţie să se desfăşoare de fapt anterior deschiderii procedurii. debitor în sensul prezentei legi. Activităţile Curente reprezintă actele de comerţ şi operaţiuni financiare efectuate de debitor în perioada de observaţie. cu răspundere limitată sau. în nume colectiv sau cu răspundere limitată. pentru a desfăşura o activitate comercială. în cazul în care pronunţarea hotărârii privind deschiderea procedurii este amânată pentru mai multe termene de judecată. pentru a desfăşura o activitate comercială. constituită pe o perioadă determinată. În ceea ce priveşte activităţile curente pe care intenţionează să le desfăşoare . Grupul de interes economic este constituit în temeiul Legii nr. societate agricolă. nelimitat şi solidar (asociaţii comanditaţi) sau în limita aportului lor (asociaţii comanditari). a două sau mai multor persoane. d) cu un administrator. prin urmare. conform obiectului principal de activitate • efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora • asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente Lista va menţiona şi momentul la care debitorul apreciază că respectiva activitate urmează a fi desfăşurată. cum ar fi. în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale. societate pe acţiuni.8. se va include lista activităţilor curente desfăşurate şi modul de finanţare a cheltuielilor ataşate acelor activităţi. c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori. pe baza deplinei încrederi. în perioada de observaţie. care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuţii reprezentate prin acţiuni. precum şi al îmbunătăţirii activităţii respective. pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită. după caz. încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul vor putea. Se va anexa lista membrilor grupului de interes economic sau. societate cooperativă. pe cel puţin 6 luni. Debitorul va menţiona şi justificarea desfăşurării respectivei activităţi şi. 3 alin. atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni. Răspunderea membrilor grupului de interes economic este nelimitată pentru obligaţiile grupului şi solidară în raport cu terţii co-contractanţi. atunci când debitorul este un grup de interes economic. a asociaţilor cu răspundere nelimitată. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Aprecierea datei nu se poate face însă decât raportat la momentul înregistrării cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei. a două sau mai multor persoane. Se va anexa lista activităţilor curente pe care debitorul intenţionează să le desfăşoare în Perioada de Observaţie pentru a evita abuzuri din partea creditorilor. pe baza deplinei încrederi.9. bazat pe activitatea sa curentă din care să reiasă ca nu va prejudicia interesele creditorilor existenţi.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. după caz. Conform art. în cursul normal al comerţului său. în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate. 7. sau a devenit ulterior. după caz. dacă este cazul. Societăţile în nume colectiv sunt constituite prin asocierea. provenienţa resurselor financiare pentru realizarea acestora. din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting). În premizele planului de afaceri anexat. dar fără a fi limitate la acestea: • continuarea activităţilor contractate. care pun în comun anumite bunuri.14 din Lege. să fie anulate şi prestaţiile recuperate. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. Societăţile în comandită pe acţiuni sunt constituite prin asocierea mai multor persoane . după caz. pentru realizarea unor beneficii şi 231 . în scopul împărţirii beneficiilor şi care răspund pentru obligaţiile sociale. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. (2) Următoarele operaţiuni. Societăţile în comandită simplă sunt constituite prin asociere. 7. după caz. deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale. prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor. debitorului îi revine obligaţia de a prezenta un plan de afaceri. dacă sunt în dauna creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale ori. b) cu un membru sau administrator.

Se va anexa declaraţia pe proprie răspundere a debitorului din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. Declaraţia privind modalităţile pe care debitorul le are în vedere pentru reorganizarea activităţii este menită a da administratorului judiciar posibilitatea unei analize judicioase. prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea. 95 al.13. oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social. infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. restructurarea activităţii însoţită de vânzarea unor bunuri din patrimoniul debitorului sau vânzarea tuturor bunurilor debitoarei. respectiv restructurarea activităţii. 7. care completează cererea standardizată prin prezentul formular. codul numeric personal al reprezentantului.. 7. în cazul asociaţilor comanditaţi. În acest sens. 7. 232 . semnată şi ştampilată de către debitor sau de către reprezentantul acestuia. în tot sau în parte. debitorul optează pentru reorganizarea activităţii. după caz. La rubrica dată se va păstra ordinea zi. consilier juridic (reprezintă debitorul în temeiul unui contract de muncă). în cazul asociaţilor comanditari. administrator (reprezintă debitorul în temeiul contractului prin care a fost numit în funcţie). în vederea stingerii datoriilor sale. lună. 6 din Lege. din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. abuz de încredere.împărţirea lor. gestiune frauduloasă. şi numai în limita aportului lor. prin declaraţia întocmită conform prevederilor art. respectiv aceea de avocat (reprezintă debitorul în temeiul unui contract de reprezentare). g). Această rubrică se va completa numai în cazul în care forma juridică a debitoarei este una dintre cele menţionate mai sus. an. Se va anexa declaraţie pe proprie răspundere prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare. Declaraţia poate fi înlocuită printr-un certificat eliberat de registrul societăţilor agricole ori. 21/1996. conform unui plan. temeiul reprezentării şi calitatea persoanei care reprezintă debitorul. cererea va fi datată. şi că administratorii.10. 54. delapidare.14 Se va anexa un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise (dacă este cazul) 8. a averii. Declaraţia trebuie să fie autentificată la notar sau certificată de avocat.12. Debitorul va face menţiune cel puţin cu privire la modalităţile principale de reorganizare. 21/1996. 7. după caz. Se va anexa o declaraţie pe proprie răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru falsi sau pentru infracţiuni prevăzute în Legea concurenţei nr. Semnătura şi data: În situaţia în care debitorul îşi exercită drepturile procesuale prin intermediul unui reprezentant se va indica numele şi prenumele reprezentantului său. înşelăciune. dar şi alte măsuri adecvate pentru realizarea unui plan de reorganizare. de regulă administratorul societăţii. mărturie mincinoasă. . Sub sancţiunea nulităţii. acesta va face o descriere sumară a modalităţilor de reorganizare a activităţii prin care apreciază că scopul său poate fi adus la îndeplinire. Declaraţia se va semna de persoana care. şi care răspund pentru obligaţiile sociale nelimitat şi solidar. în sensul art. 28 lit. privind perspectivele de reorganizare ale debitorului. debitorul va trebui să indice în principal sursele de provenienţă ale resurselor financiare pentru susţinerea realizării planului. are calitatea de reprezentant al societăţii.11. 7. directorii şi/sau asociaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru bancrută frauduloasă. În cazul în care. cum sunt cele menţionate în art. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. potrivit actului constitutiv al societăţii.

Date privind dosarul : Număr dosar: _________________ Judecător sindic: _______________ Tribunal: _____________________ Secţia_______________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 2.Formular 0010 Notificarea registrelor în care este înregistrat debitorul privind schimbarea administratorului judiciar/ lichidatorului in cadrul procedurii de insolvenţă NOTIFICAREA REGISTRELOR ÎN CARE ESTE ÎNREGISTRAT DEBITORUL PRIVIND SCHIMBAREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR / LICHIDATORULUI ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ 1. Destinatarul notificării: 3. Notificare: În temeiul art. vă comunicăm că în cauza ce face obiectul dosarului mai sus rubricat s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului desemnat anterior şi VĂ SOLICITĂM ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRU A MENŢIUNII PRIVIND SCHIMBAREA Administratorului judiciar Lichidatorului Desemnat anterior în procedura privind pe debitorul: 5Debitor:_____________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) Sediul social al debitorului:________________________________________ _____________________________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:____________________ Email:_______________________________________________ 233 . ________________ din Legea privind procedura insolvenţei. Administrator judiciar/Lichidator: Oficiul Registrului Comerţului ____________________________ Registrul societăţilor agricole (nume şi prenume sau denumire) alte registre în care debitorul este Sediu/Adresa__________________ înregistrat CUI/CNP: Sediu _______________________ ____________________________ Tel/Fax:______________________ Tel/Fax:______________________ Email:_______________________ Email:________________________ 4.

(2) Cod Procedură civilă. file crt. În susţinerea cererii depunem ataşat următoarele documente: Număr de file: Încheierea din data de_______ Sentinţa comercială nr. actului/Emitentul Semnătură şi data ____________________________________________________________ (Nume. prenume sau denumire administrator judiciar sau lichidator) ____________________________________________________________ (Numele şi prenumele reprezentantului legal al administratorului judiciar/lichidatorului) În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ Semnătură (şi ştampilă):_______________________________________ Data Z Z L L A A A A 234 . conform art.6. Nr. _____ Împuternicire reprezentanţi Declaraţie privind calitatea de practician în insolvenţă Specimen de semnătură Taxă de timbru Timbru judiciar R O N R O N Solicităm comunicarea prin poştă a documentelor care atestă efectuarea înregistrării în: Oficiul Registrului Comerţului Registrul societăţilor agricole Alte registre în care debitorul este înregistrat Solicităm judecarea cererii şi în lipsă. ALTE DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MENŢIUNII Nr.242 alin. şi data Denumirea actului Nr.

autorizat în condiţiile legii. 20. Conform art. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. respectiv ale lichidatorului. în orice stadiu al procedurii. va indica nr. Documente ataşate Administratorul judiciar /lichidatorul va bifa căsuţa corespunzătoare documentelor pe care le depune pentru înregistrarea menţiunii. 235 . Destinatarul notificării Se va bifa registrul unde este înmatriculat debitorul persoană juridică -societate comercială . debitorul constituie subiectul de drept faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei. 5.). debitorul este persoana fizică acţionând individual. 6. şi la toate documentele depuse va indica şi numărul de file. adresă. Se vor completa şi datele privind adresa. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. în timpul falimentului. 2. şi data pronunţării în cazul încheierilor/sentinţelor comerciale depuse. şi se va solicita totodată înregistrarea noului administrator judiciar /lichidator în evidenţele Oficiului registrului Comerţului. va fi aplicată şi ştampila societăţii. Administratorul judiciar sau lichidatorul. respectiv Registrul societăţilor agricole sau alte registre unde debitorul este înmatriculat. 1. Notificare Se va completa temeiul juridic în baza căruia se dispune schimbarea administratorului judiciar /lichidatorului. ca persoană fizică autorizată.22 alin 2 din Legea privind procedura de insolvenţă. 22 alin. nume şi prenume. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. iar Registrele Societăţilor Agricole se găsesc în cadrul judecătoriilor în circumscripţia cărora au sediul societăţile agricole respective. 3. 4. Documentele depuse vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. de telefon/fax şi adresa de email. practician în insolvenţă. De asemenea. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. etc. Oficiul Registrului Comerţului funcţionează pe lângă Ministerul Justiţiei. practician în insolvenţă. 1 coroborat cu art. judecătorul sindic poate dispune prin încheiere înlocuirea administratorului judiciar. sau în asociaţii familiale. denumirea tribunalului. Lichidatorul poate fi înlocuit în aceleaşi condiţii în temeiul art. autorizat în condiţiile legii. al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.2. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii de insolvenţă Lichidatorul este persoana fizică sau societatea comercială. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. după caz. 25. sau o persoană juridică. pentru motive temeinice care au fost invocate de Comitetul Creditorilor sau din oficiu. Se vor completa cu exactitate toate spaţiile libere privind datele de identificare ale administratorului judiciar.societate agricolă. 24 alin. Administrator judiciar/Lichidator Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. inclusiv anul. care completează formularul va indica toate datele de identificare ale debitorului (denumire. etc.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0010 va fi completat de administratorul judiciar /lichidatorul desemnat într-un dosar în urma înlocuirii unui alt administrator judiciar /lichidator şi care notifică Oficiului Registrului Comerţului/Registrului Societăţilor Agricole/altor registre acest fapt. iar în cazul în care practicianul în insolvenţă care trimite notificarea este persoană juridică. respectiv nr. De asemenea.

236 . Registrul societăţilor agricole sau la alte registre unde debitorul este înmatriculat. Reprezentantul convenţional al practicianului va acţiona în numele şi pe seama acestuia . pentru a evita sancţiunea suspendării judecăţii. 2 din acelaşi articol. cu toate acestea pricina se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. partea care apreciază că din diferite motive nu se poate prezenta personal sau prin reprezentant la judecata cererii trebuie să ceară prin cererea soluţionarea cererii sale în absenţa sa. Potrivit alin.în baza unui mandat emis de practician. Conform art. 7. Semnătura şi data Practicianul în insolvenţă sau reprezentantul legal sau convenţional al acestuia va completa toate spaţiile libere de la acest punct cu informaţiile care sunt solicitate prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. se vor completa rubricile privind denumirea documentului depus. reprezentantul practicianului va menţiona şi calitatea pe care o are prin bifarea căsuţei corespunzătoare sau prin completarea rubricii „Altă calitate”. instanţa va suspenda judecata sau când amândouă părţile o cer sau dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. existând şi posibilitatea ca acestea să fie ridicate direct de la sediul Oficiului registrului comerţului. Civ. în cazul în care nu poate să participe la data stabilită de judecătorul delegat de la ORC.. În cazul în care se impun a fi depuse şi alte documente pentru efectuarea înregistrării menţiunii. Proc. mandat care va fi depus şi la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/alte registre unde debitorul este înmatriculat De asemenea. Cu alte cuvinte.Administratorul judiciar /lichidatorul va bifa în caz că optează pentru comunicarea prin poştă a documentelor care atestă efectuarea înregistrării solicitate. data emiterii documentului şi emitentul acestuia. 242 C. precum şi numărul de file incluse. cererea va fi semnată de către practicianul în insolvenţă sau de către reprezentantul acestuia şi dacă este cazul va ştampila notificarea. Sub sancţiunea nulităţii.

în data de _____________. Încheiat astăzi. 31/1990. la care a participat şi administratorul judiciar desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. republicată Vezi anexă: Instrucţiuni de completare ORDINEA DE ZI: desemnarea administratorului special alte puncte pe ordinea de zi propuse de acţionari: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ alte probleme: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR: Participare: La şedinţa Adunării generale a acţionarilor __________________________. orele _______. cu sediul în __________________________ cu ocazia întrunirii Adunării generale a acţionarilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. Z Z L L A A A A din data de: Z Z L L A A A A .Formular 0011 Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor Debitor: ___________________________________________________________ (denumire) Sediul social al debitorului:_________________________________________ ___________________________________________________________ CUI Tel/Fax:__________________________ Email:______________________________________________________ PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR Nr. din Legea nr. s-au prezentat următorii acţionari: _____________________________________________________ (Vezi Anexa) Cvorum: 237 . orele O O M M La sediul___________________. 110 şi urm.

33 alin. în calitate de reprezentant al debitorului. ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitorului ……………………. de a exprima intenţia debitorului de a propune un plan.. 79 şi 80 din lege. Semnături: Administrator judiciar: ____________________________ ________________________ (numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar) (semnătură) Pentru acţionari: (Vezi Anexa) 238 . semnând actul. potrivit art. de a administra activitatea debitorului. de a propune un plan de reorganizare. adunarea generală a acţionarilor hotărăşte cu majoritate de ……………………voturi administratorul special al societăţii în persoana domnului/doamnei…………………în vederea reprezentării intereselor societăţii şi a participării la procedură pe seama debitorului. 18 alin. …………… şi constatând că debitorului societate comercială nu i s-a ridicat dreptul de administrare. (1). la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 1 exemplar pentru __________ şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei. alte atribuţii: __________________________________________________ _____________________________________________________________.. prin sentinţa nr. Număr de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost încheiat în _________ exemplare. în dosarul nr. lit. (2). – Secţia comercială. ……. 28 alin. după intrarea în faliment. 1 exemplar pentru administratorul judiciar. de a primi raportul final şi bilanţul de închidere şi de a participa la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului. de a participa la inventar.. Administratorul special va avea următoarele atribuţii: reprezentarea intereselor societăţii în faţa terţilor. din data de …………. de a participa./prin încheierea din data de …………. dintre care câte 1 exemplar pentru creditorii prezenţi. după confirmarea planului. de a primi notificarea închiderii procedurii. h) coroborat cu art.Discutarea ordinii de zi: (se consemnează poziţia fiecărui creditor şi voturile însumate la fiecare punct de pe ordinea de zi) Hotărâri: DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL: În conformitate cu art. sub supravegherea administratorului judiciar. pronunţată de tribunalul ……………. de a formula contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege.

al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. sau în asociaţii familiale. PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR Rubricile aflate sub titlul formularului privind numărul de proces-verbal. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. Atenţie! Acest formular se completează numai pentru debitorul persoană juridică. ORDINEA DE ZI Având în vedere că formularul 0011 este destinat tocmai pentru redactarea procesuluiverbal al şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor care a fost convocată special pentru desemnarea administratorului special al debitorului. debitorul este persoana fizică acţionând individual. precum şi căsuţa corespunzătoare altor probleme care vor fi discutate în cadrul şedinţei şi care au fost comunicate acţionarilor prin convocator.).Anexa – SEMNĂTURA ACŢIONARILOR CARE AU PARTICIPAT DIRECT SAU PRIN REPREZENTANT LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SC __________________________________ desfăşurată astăzi. etc. sediu. şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. data la care a fost redactat. 239 . În cazul formularului 0011. data. Administratorul special este reprezentantul desemnat de organele statutare ale debitorului. locul unde are loc şedinţa Adunării generale a acţionarilor debitorului sunt completate cu toate datele solicitate în căsuţele corespunzătoare. actele de administrare necesare în perioadele din procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea. Denumirea/ numele şi prenumele acţionarului Numele şi prenumele reprezentantului acţionarului Calitatea reprezentantului acţionarului Semnătura acţionarului sau a reprezentantului acţionarului Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0011 a fost standardizat pentru a oferi un sprijin celui care redactează procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor societăţii debitoare care a fost convocată pentru desemnarea administratorului special în cadrul procedurii de insolvenţă. Cel care completează formularul va indica toate datele de identificare ale debitorului (denumire. vor fi bifate şi căsuţa corespunzătoare altor puncte propuse de acţionari. debitorul nu poate fi decât o persoană juridică pentru că numai acestea poate avea organe statutare potrivit legii. ora. În măsura în care este cazul. ca persoană fizică autorizată. este obligatorie bifarea primei căsuţe de la ordinea de zi. Crt. sau o persoană juridică. în numele şi pe seama acestora. persoană juridică. să efectueze. ___________________ Nr. fiind făcute şi menţiunile corespunzătoare privind conţinutul acestor probleme propuse a fi discutate de acţionari.

În acest sens.la convocările următoare. vor fi bifate toate căsuţele corespunzătoare atribuţiilor administratorului special pe care Adunarea generală a acţionarilor a hotărât să le confere acestuia. De asemenea. vor fi menţionate în cuprinsul procesului verbal şi alte atribuţii stabilite în temeiul hotărârii Adunării generale a acţionarilor. semnătura va fi însoţită şi de ştampila acestuia. Cvorum Condiţiile de cvorum ale Adunării generale a acţionarilor sunt cele stabilite prin Legea nr. În acest sens.DESFĂŞURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR Participare Se vor completa spaţiile libere cu denumirea societăţii ai cărei acţionari au fost convocaţi pentru Adunarea generală care urmează să desemneze administratorul special. trebuie completate spaţiile libere cu numele şi prenumele sau denumirea administratorului judiciar sau cu numele şi prenumele reprezentantului acestuia. Lista cu numele şi prenumele sau denumirea acţionarilor prezenţi va fi ataşată la prezentul formular ca Anexa. numele instanţei care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de lege pentru prezenţa în adunarea generală extraordinară şi pentru luarea hotărârilor. prima hotărâre consemnată în procesul-verbal va fi cea privind desemnarea unei persoane fizice sau juridice în calitate de administrator special. cât şi în vederea reprezentării intereselor acestora în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Atenţie! În cazul administratorului judiciar. atât în vederea efectuării. după caz. acesta reprezentă organele statutare ale debitorului. Deşi administratorul special este desemnat în perioada în care debitorul beneficiază de dreptul de administrare. Vor fi completate toate spaţiile libere de la acest punct din cadrul formularului cu informaţiile privind denumirea debitorului. iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social. persoană juridică. există Anexa la prezentul formular. numărul de voturi care a constituit majoritatea cu care s-a luat hotărârea privind desemnarea administratorului judiciar. Hotărâri DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL Având în vedere faptul că principalul scop al convocării Adunării Generale a Acţionarilor este desemnarea administratorului special al societăţii. potrivit art. Număr de exemplare Se va indica numărul de exemplare în care a fost întocmit procesul verbal. Dacă este cazul. pentru administratorul special. 240 . prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social. Semnături Există două categorii de semnături. sunt necesare: . a actelor de administrare necesare în perioadele din procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea. În primul rând. numele şi prenumele sau denumirea persoanei desemnată ca administrator special. numărul dosarului al cărui obiect îl constituie procedura de insolvenţă a debitorului. dacă este cazul. procesul verbal trebuie semnat de toţi acţionarii care au participat la Adunarea generală a acţionarilor. Astfel. dat fiind că deliberările Adunării generale a acţionarilor prin care a fost desemnat administratorul special au loc în prezenţa practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator judiciar în dosarul cauzei. 31/1990 privind societăţile comerciale. În al doilea rând. numărul şi data sentinţei/încheierii prin care a fost deschisă procedura procedura insolvenţei împotriva debitorului. în numele şi pe seama acestora. . se trece la dezbaterea problemelor care fac obiectul ordinii de zi Discutarea ordinii de zi Cel care redactează procesul-verbal trebuie să consemneze pe scurt punctele de vedere exprimate de acţionari în legătură cu problemele care au fost înscrise pe ordinea de zi precum şi rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. 115. când actul constitutiv nu dispune altfel. iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social.la prima convocare. pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare. procesul verbal trebuie semnat de administratorul judiciar sau de reprezentantul acestuia.

reprezentant convenţional. 241 . sau reprezentant al acţionarului (dacă este vorba de persoană juridică sau de persoană fizică ce şi-a desemnat un reprezentant).) Semnătura acţionarului sau a reprezentantului acţionarului În această coloană se vor trece semnăturile fiecare acţionar (dacă este vorba de o persoană fizică ce nu şi-a desemnat reprezentant). în această coloană vor fi menţionate numele şi prenumele reprezentantului. Nr. administrator. semnătura reprezentantului va fi însoţită de ştampila entităţii pe care o reprezintă. Calitatea reprezentantului acţionarului În această coloană vor fi făcute menţiuni privind calitatea exactă pe care o are reprezentantul acţionarului (avocat. etc. crt.Anexa – SEMNĂTURA ACŢIONARILOR CARE AU PARTICIPAT DIRECT SAU PRIN REPREZENTANT LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR În antetul Anexei vor fi trecute în spaţiile libere toate datele privind denumirea debitoarei. Coloana se completează în funcţie de numărul acţionarilor prezenţi la Adunarea Generală a Acţionarilor. data şi locul când şi unde s-a desfăşurat Adunarea generală a acţionarilor. Atenţie! În cazul persoanelor juridice. Numele şi prenumele reprezentantului acţionarului În cazul în care acţionarul persoană fizică şi-a desemnat un reprezentat pentru a participa la adunare precum şi în toate cazurile atunci când este vorba de acţionar persoană juridică. Denumirea/numele şi prenumele acţionarului Se completează cu următoarele date privind acţionarii care au participat la Adunarea Generală a Acţionarilor pentru care se întocmeşte procesul-verbal: denumirea (dacă este vorba de un acţionar persoană juridică) sau numele şi prenumele (dacă este vorba de un acţionar persoană fizică). consilier juridic.

Notificare: Prin prezenta vă notificăm faptul că prin Încheierea Sentinţa nr. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Judecător sindic: ________________ Tribunal: ______________________ Secţia: ________________________ 2. Semnătură şi data Tribunal ______________________ ______________________ (semnătură şi ştampilă) Grefier _______________________ Data: Z Z L L A A A A ______________________ (semnătură) 242 . Debitor:______________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediul:___________________________________________________ ______________________________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:__________________________________ Email:____________________________________ 5. precum şi obligarea acestora la plata unei amenzi judiciare cuprinsă între 4. Administrator judiciar/Lichidator : ______________________________ ______________________________ (denumire) CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Sediul: ________________________ Adresa/Sediu: __________________ ______________________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Email:_________________________ 4.48 al. În conformitate cu dispoziţiile art.Formular 0012 Notificare pentru indisponibilizarea sumelor aflate în conturile debitorului NOTIFICARE PENTRU -INDISPONIBILIZAREA SUMELOR AFLATE ÎN CONTURILE DEBITORULUII Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1.000 RON. 6. să fie efectuate numai în baza unui ordin expres al administratorului judiciar/lichidatorului.Destinatar: 3.1 din Legea privind procedura insolvenţei.___________ din data de ___________ pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul sus-rubricat a fost deschisă procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei şi a fost dispusă măsura ridicării dreptului de administrare a debitoarei. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat.000 şi 10. dispunem ca toate plăţile din conturile pe care debitoarea le are deschise la unitatea dvs.

inclusiv forma juridică a acestuia (SA. 25 în cadrul procedurii de faliment. 6. 243 . după caz. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar sau. Lichidatorul este persoana fizică sau juridică. autorizat în condiţiile legii. 4. Destinatar Se va completa cu datele de identificare ale instituţiei bancare notificate. după caz. în copie. Personalul specializat al instanţei care completează formularul 0025 va anexa. şi anume amenda judiciară cuprinsă între 4. ale lichidatorului se vor completa cu exactitate. practician în insolvenţă.000 RON şi 10. adresa de email. notificarea va fi datată. codul unic de înregistrare. indisponibilizarea sumelor aflate în conturile debitoarei. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. semnată de judecătorul sindic la rubrica Tribunal precum şi de către grefierul care trimite notificarea standardizată prin prezentul formular. 1. desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. practician în insolvenţă. Notificare Se va completa cu numărul încheierii/sentinţei prin care a fost dispusă atât deschiderea procedurii insolvenţei. respectiv denumirea. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. SRL etc). denumirea tribunalului.1 din Lege. cât şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei şi. telefon/fax şi. inclusiv anul. pe cale de consecinţă. 3.48 al. an. Administrator judiciar/Lichidator Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. sediul. şi hotărârea prin care a fost dispusă măsura indisponibilizării conturilor debitorului precum şi hotărârea prin care a fost numit administratorul judiciar sau lichidatorul. Se va menţiona şi sancţiunea aplicabilă în caz de nerespectare a acestei dispoziţii exprese a judecătorului-sindic. dacă este cazul. Personalul specializat al instanţei care trimite notificarea standardizată prin formularul 0025 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului.000 RON.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0025 se completează de către instanţa pe rolul căreia se află dosarul privind debitorul faţă de care s-a dispus măsura indisponibilizării conturilor acestuia în conformitate cu dispoziţiile art. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. 5. autorizat în condiţiile legii. lună. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. Peste semnătura judecătorului sindic se aplică ştampila Tribunalului. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. o persoană juridică. Semnătură şi data Sub sancţiunea nulităţii. acţionând individual sau în asociaţie familială. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. orice altă persoană juridică de drept privat al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. prin debitor se înţelege o persoană fizică. 2. atât în procedura generală. dacă este cazul. cât şi în cea simplificată.

.Model 0013 Încheierea de desemnare a Comitetului creditorilor DOSAR NR..16 alin. PENTRU ACESTE MOTIVE DISPUNE: În temeiul art.. Astfel..SINDIC: Constatând că a fost depus tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei…………. format din următorii creditori………………… Dă în sarcina comitetului creditorului atribuţiile prevăzute la art. judecătorul-sindic va desemna.. Definitivă. Desemnează comitetul creditorilor debitorului………………. În temeiul art. având următoarea componenţă …………………………………………………… ……………………………………………………… cu atribuţiile prevăzute de art..16 alin. Desemnarea se va face. 17 alin. prin valoare... se va desemna comitetul creditorilor debitorului……………..1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei.17 alin 1 şi alte atribuţii.7 creditori dintre cei cu creanţele garantate.. JUDECĂTORUL ...1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei.. Încheierea de desemnare din oficiu a Comitetului creditorilor este pronunţată de către judecătorul sindic în condiţiile art. după întocmirea tabelului preliminar de 244 . _____________ ÎNCHEIERE Şedinţa publică din data de _____________ Tribunalul _________________________ Judecător-sindic _________________________ Grefier _________________________________ Pe rol derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei privind pe debitorul ……………………………………………. Acordă termen de judecată la…………………………. şi desemnarea din oficiu a Comitetului creditorilor. Preşedinte Grefier Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Având în vedere că pentru redactarea hotărârilor judecătoreşti există deja un format şi un conţinut general recunoscute. prezentul formular nu oferă decât un conţinut cu caracter de recomandare şi un format care nu a suferit decât o minoră modificare prin plasarea textului hotărârii într-un chenar. 16 din Legea privind procedura insolvenţei. Procedura completă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi ……………………. 1 din Legea privind procedura insolvenţei... Cu recurs în termen de 10 de zile de la comunicare. după care s-a trecut la desemnarea comitetului creditorilor... S-a făcut referatul oral al cauzei.. un comitet format din 3 .... în raport cu proporţiile cazului. prin încheiere.. La apelul nominal au lipsit părţile care nu au fost citate... bugetareşi chirografare cele mai mari.

adică va constata că administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat în cauză a depus tabelul preliminar al creanţelor. se subliniază că încheierea este definitivă şi că poate fi recurată în termen de 10 zile de la comunicare. Persoanele fizice vor fi identificate prin nume şi prenume iar persoanele juridice prin denumire. numărul hotărârii. De asemenea. respectiv desemnarea din oficiu a Comitetului creditorilor. respectiv datele privind instanţa care a pronunţat-o. domiciliul sau reşedinţa părţilor. etc. dacă au fost respectate drepturile părţilor privind citarea. un comitet al creditorilor care va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. În partea de motivare a încheierii. judecătorul sindic va putea conferi Comitetului creditorilor şi alte atribuţii care sunt necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestuia. tot în partea de motivare se vor enumera membrii care vor face parte din Comitetul creditorilor. Sub sancţiunea nulităţii. Partea de dispozitiv a încheierii cuprinde principalele măsuri dispuse de judecătorul sindic privind problema care a făcut obiectul şedinţei de judecată. privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună. d) să întocmească rapoarte. aceştia vor putea alege. (5). precum şi numele şi prenumele judecătorului sindic şi ale grefierului. atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. în temeiul art. De asemenea. calitatea în care s-au judecat precum şi numele mandatarilor sau reprezentanţilor legali şi al avocaţilor. dacă este cazul. În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor. Atribuţiile prevăzute de lege pentru Comitetul creditorilor sunt următoarele: a) să analizeze situaţia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire la continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse. încheierea va fi semnată de judecătorul sindic şi de grefier. componenţa acestuia (numele şi prenumele pentru membrii persoane fizice sau denumirea pentru membrii persoane juridice). 261 din Codul de procedură civilă. ridicarea dreptul de administrare al debitorului. făcute de debitor în dauna creditorilor. în practicaua hotărârii vor fi trecute datele solicitate de art. Toate aceste date au drept scop să se constate că instanţa a fost competentă. b) să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiţiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri. să facă contestaţii la acestea. în funcţie de circumstanţele cauzei. f) să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial. dosarul în care a fost pronunţată. c) să ia la cunoştinţă rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator. Peste semnătura judecătorului-sindic se aplică ştampila Tribunalului. motivat. Pe lângă aceste atribuţii. 245 . şi alte măsuri. judecătorul sindic va face constatările necesare care să-l îndreptăţească să ia măsura desemnării Comitetului creditorilor. reprezentarea acestora în faţa instanţei. De asemenea. Se menţionează denumirea debitorului pentru care a fost desemnat Comitetul creditorilor. Conform formatului standard de hotărâre. pe care să le prezinte adunării creditorilor. e) să solicite. la finalul încheierii trebuie menţionată data la care a fost pronunţată. tot aici grefierul va consemna: numele.creanţe. dacă este întrunită majoritatea cerută de lege. De asemenea. 47 alin. data la care a avut loc şedinţa de judecată în urma căreia a fost pronunţată hotărârea. să le analizeze şi. obiectul cererii şi susţinerile în prescurtare ale părţilor cu arătarea dovezilor. precum şi atribuţiile conferite Comitetului creditorilor.

129 alin. de exemplare Document 5. b) art.Administratorul judiciar/ 2. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Tribunal: ______________________ Secţia: ________________________ Judecător sindic:________________ (Loc pentru viză Registratură) Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 3. 122 alin. 1 art. 20 lit. a) art. de file Nr. 21 alin.1 art. În temeiul: art. Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă (60 zile) 246 .1.1 art.1 art. 117 alin. Ataşat prezentei cereri depunem următorul document: Copie pe suport electronic (x= depus) Copie pe suport de hârtie x= depus Nr.Formular 0014 Formular pentru depunerea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar /lichidator în procedura de insolvenţă FORMULAR PENTRU DEPUNEREA RAPOARTELOR ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR /LICHIDATOR ÎN PROCEDURA DE INSOLVENŢĂ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1. fie continuarea periadei de observaţie în cadrul procedurii generale (30 zile) 5. 106 alin. 5.2. Debitor: Lichidator: ______________________________ ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresa/Sediul:__________________ Adresa/Sediul: __________________ ______________________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Email:_________________________ 4. 20 lit.1 solicităm instanţei să ia act de depunerea documentului menţionat la punctul 5.

de lichidator sau de reprezentantul acestora. Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire 5.3.. 2.6.121 alin.5. (1) şi art.123 5. Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. cât şi pentru cele depuse în cadrul procedurii simplificate. Raportul privind modalitatea de vânzare în bloc a bunurilor sau creanţelor debitorului 5. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul.5. 1. Raportul final şi bilanţul general 6. sau în asociaţii familiale. De asemenea. debitorul este subiectul de drept care constituie obiectul dosarului de insolvenţă. după caz. al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. sau o persoană juridică. inclusiv anul.7. Formularul de faţă poate fi utilizat atât pentru rapoartele depuse la instanţă în cadrul procedurii generale de insolvenţă. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. ca persoană fizică autorizată. debitorul este persoana fizică acţionând individual.4. denumirea tribunalului. Raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului 5. Semnătură şi data ___________________________________________________________ (numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar sau a lichidatorului) În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ ________________________ (Semnătură şi ştampilă) Z Z L L A A A A (Data) Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0014 este completat de către administratorul judiciar. în cazul în care practicianul în insolvenţă depune la registratura instanţei unul din rapoartele prevăzute de lege. 247 .

sau. adresă. 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi asupra existentei premiselor angajării răspunderii acestora. în timpul falimentului. autorizat în condiţiile legii. sunt: a ) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform art. Art. într-un termen stabilit de acesta. rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului. dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 4. după caz. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii. dar care nu va putea depăşi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor. 25. Abrevierea CUI este echivalentă cu cod unic de înregistrare. administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor. 20. după caz. Art. administratorul judiciar va trebui să prezinte. în temeiul căruia depune raportul şi solicită instanţei să ia act de depunerea acestui document. 106 (1) Debitorul. şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. eventual. prin administratorul special. etc. Aceste articole care constituie baza legală pentru cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului sunt următoarele: Art. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport în care vor fi indicate. practician în insolvenţă. nume şi prenume. practician în insolvenţă. într-un termen stabilit de acesta. 21 (1) La fiecare termen de continuare a procedurii. trimestrial. iar debitorul sau. 248 . administratorul judiciar va prezenta judecătorului sindic un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile. 3. descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună. rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului. unde va putea fi studiată de orice altă parte interesată.Cel care completează formularul va înscrie la rubricile corespondente datele de identificare ale debitorului (denumire. precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administratrea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. 28 şi art. Ambele abrevieri reprezintă date de identificare pentru persoana juridică şi respectiv pentru persoana fizică. Art. va completa toate spaţiile libere privind datele sale de identificare. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. în condiţiile art. b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă. sunt grevate. autorizat în condiţiile legii. în cadrul prezentei legi. 117 (1) În cazul propunerii de vânzare în bloc. Administratorul judiciar sau lichidatorul.Baza de raportare este luna întragă. Lichidatorul este persoana fizică sau societatea comercială. raportul putând cuprinde mai multe luni. precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. Temeiul legal Administratorul judiciar sau lichidatorul va bifa căsuţa corespunzătoare articolului din Legea privind procedura insolvenţei. precizându-se şi sarcinile de care. iar abrevierea CNP înseamnă cod numeric personal. 20 Principalele atribuţii ale administratorului judiciar. 138 din lege.). Administrator judiciar/Lichidator Administratorul judiciar este persoana fizică sau societatea comercială. după caz. în vederea consultării rapoartelor.

Art. care a fost desemnat în cauză şi care depune raportul va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare tipul de suport pe care a fost depus raportul. Depunerea documentelor în formă electronică este facultativă. Raportul va prevedea şi plata remuneraţiei sale şi a celorlalte cheltuieli. 123 pct. notificarea va fi datată. este necesar să se bifeze căsuţa corespunzătoare calităţii reprezentantului administratorului judiciar sau a lichidatorului (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare a administratorului judiciar sau a lichidatorului). calculate de la data începerii lichidării şi cuprinse într-un program de administrare a lichidării care trebuie întocmit în 30 de zile de la numire. Semnătura şi data Practicianul în insolvenţă sau reprezentantul legal sau convenţional al acestuia va completa toate spaţiile libere de la acest punct cu informaţiile care sunt solicitate prin denumirea rubricilor sau prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. Dacă este cazul. Pentru rapoartele depuse pe suport de hârtie se vor indica în căsuţele corespunzătoare şi numărul de pagini al acestuia precum şi numărul de exemplare depuse. prevăzute la art. lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. 1. 122 (1) La fiecare 3 luni. lună. an. 129 (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. după caz. Sub sancţiunea nulităţii. semnată şi ştampilată de practicianul în insolvenţă sau de reprezentantului acestuia care depune raportul la instanţă. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. 5.Art. 6. 249 . copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. Document Administratorul judiciar sau lichidatorul. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuire între creditori.

TERMENE. din Legea privind procedura insolvenţei. 61 alin. Administrator judiciar: 2. Termene. 28.Formular 0015 Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă. ADUNAREA CREDITORILOR. Debitor:______________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediul: __________________________________________________ ______________________________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:__________________________________ E-mail:____________________________________ 7. Arhiva/registratura instanţei: ________________________________ Adresa: _____________________ (nume. (2) şi art. (1) şi art. (4) sau alin. NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ. alin. Administrator special: 6. art. Notificare: În temeiul art. Adunarea creditorilor. (6). 32 alin. art. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Judecător sindic: ________________ Tribunal: ______________________ Secţia_________________________ 3. după caz. alin. 62.3. 33 alin. Creditor: ______________________________ ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediul:__________________ ______________________________ CUI/CNP: Adresa/Sediul:__________________ ______________________________ CUI/CNP: Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ E-mail:________________________ E-mail:________________________ 4.(1) şi urm. 35 şi art.(1) sau.(2) din acelaşi act normativ. alin. vă notificăm deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului menţionat la pct. 28. alin. prenume sau denumirea ) ____________________________ Număr de telefon:______________ Adresa/ Sediul: ___________________ ________________________________ Programul arhivei/registraturii instanţei:_____________________ CUI/CNP: Tel/Fax:_______________________ E-mail:________________________ 250 . (1) şi/sau alin. (1) şi art.______ din data de ______________ pronunţată în dosarul mai sus rubricat.5 din prezentul formular prin: Încheierea din data de _______ sau Sentinţa Civilă nr. 1. coroborate cu art. Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 5.

Atât Formularul 0032 cât şi documentele solicitate prin prezenta notificare vor fi depuse la dosar sau trimise prin poştă pe adresa instanţei (vezi pct. 9. în copie certificată. Comitetul creditorilor Vă notificăm de asemenea cu privire Componenţa Comitetului creditorilor la faptul că prima Adunare a este: creditorilor va avea loc la: Adresa:_______________________ 1. În cazul în care optaţi să trimiteţi formularul şi documentele prin poştă. _____________________ 6. nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea Dumneavoastră din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. ______________________ __________________________ 251 . Conţinutul notificării: SUNTEŢI INVITAT SĂ FORMULAŢI CEREREA DE ADMITERE A CREANŢEI În vederea depunerii cererii Dumneavoastră de admitere a creanţei. unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. 76. _____________________ Data: 4. alin.36 din Legea privind procedura insolvenţei). _____________________ având ca ordine de zi : prezentarea situaţiei debitorului. _____________________ Ora: _________________________ 7.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. O copie a Formularului 0032 a fost ataşată la prezenta Da Nu În cazul în care nu a fost ataşată o copie a Formularului 0032. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: Data: Z Z L L A A A A În temeiul art. _____________________ 3. 11. Cererii de admitere a creanţei îi vor fi anexate. Adunarea creditorilor: 12. alin. desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului (vezi pct. _____________________ ______________________________ 2.8.6). 10. este necesar să completaţi Formularul 0032 „Cerere de înscriere a creanţei în tabelul definitiv” şi să respectaţi prevederile art. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. puteţi să trimiteţi unul din cele două seturi de documente direct pe adresa administratorului judiciar. puteţi obţine un exemplar de la arhiva instanţei. 6 din prezentul formular) în dublu exemplar. Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de _______________ lei şi de un timbru judiciar de _______________ lei. _____________________ Z Z L L A A A A 5. iar celălalt set pe adresa instanţei. documentele justificative ale creanţei şi ale actelor care atestă constituirea de garanţii. confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 65.

în mod expres. promptitudinea îndeplinirii acestei atribuţii fiind justificată de respectarea principiului desfăşurării cu celeritate a procedurii insolvenţei astfel instituite. 1. Creditor Formularul 0029 astfel completat va fi comunicat de către administratorul judiciar fiecărui creditor menţionat în lista depusă de debitor la dosarul cauzei. 252 .13. inclusiv anul. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru verificarea creanţelor. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. Semnătură şi data ______________________________________________________________ (Numele şi prenumele sau denumirea administratorului judiciar) ______________________________________________________________ (Numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar) Semnătură şi ştampilă:___________________________________________ Data: Z Z L L A A A A Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0029 se completează. în procedura generală. şi în cazul debitorilor care urmează să intre în procedura simplificată. de către administratorul judiciar numit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii. denumirea tribunalului. în condiţiile legii. în condiţiile art. alin. până la momentul pronunţării. 2. indiferent dacă cererea introductivă privind deschiderea procedurii insolvenţei a fost formulată de către debitor sau de unul dintre creditorii acestuia. de către judecătorul-sindic. întocmirea. In sensul legii privind procedura insolvenţei. În mod similar. Formularul 0029 se completează. în condiţiile prezentei legi. 54. prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care pot face dovada creanţei lor faţă de patrimoniul debitorului.(4) din lege. a sentinţei privind intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment. în perioada de observaţie. Administratorul judiciar va adresa creditorilor notificarea imediat ce acestuia i-a fost comunicată hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei. afişarea şi Data: comunicarea tabelului preliminar al Z Z L L A A A creanţelor este: Termenul limită pentru introducerea Data: eventualelor contestaţii la tabelul Z Z L L A A A preliminar Termenul pentru soluţionarea Data: eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al Z Z L L A A A creanţelor este: Termenul pentru întocmirea şi afişarea Data: tabelului definitiv al creanţelor este: Z Z L L A A A A A A A 14.

indiferent dacă aceştia din urmă figurează sau nu în “lista creditorilor” depusă de debitor. 6. 20 din lege. Formularul 0029 va fi comunicat. sau. 4. majorări şi penalităţi etc. Administrator judiciar Administratorul judiciar este persoana fizică sau societatea comercială. în calitate de administrator judiciar. ca persoană fizică autorizată. eventual va ataşa şi un extras de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste corectitudinea acestor date.Formularul 0015 va fi deopotrivă comunicat şi creditorilor bugetari. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. şi anume: DGFP (Direcţia Generală a Finanţelor Publice).(7). naţională sau judeţeană. Arhiva/ registratura instanţei Practicianul în insolvenţă care trimite notificarea standardizată prin formularul 0015 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind adresa şi programul de lucru ale arhivei/registraturii instanţei pe rolul căreia se află dosarul având ca obiect administrarea procedurii insolvenţei împotriva debitorului arătat la pct. Practicianul în insolvenţă care trimite notificarea standardizată prin formularul 0015 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului.. care. sau o persoană juridică. în majoritatea cazurilor. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. Agenţia pentru Protecţia Mediului Inconjurător şi ANRS (Agenţia Naţională a Rezervelor Statului). după caz) au fost preluate de către AVAS Bucureşti. practician în insolvenţă. respectiv introducerea în cauză a noilor titulari de astfel de creanţe. şi subrogarea cesionarilor în drepturile cedenţilor. pană la data controlului.(1) şi art. a cererilor de admitere a creanţelor aparţinând acestora. implicit. SRL etc). anumite categorii de creanţe bugetare (cele aparţinând CAS – Casa de Asigurări de Sănătate. AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului). Comunicarea Formularului 0015 se face în mod individual. şi celorlaţi creditori bugetari. respectiv: ADS (Agenţia Domeniilor Statului). 5.în baza căruia administratorul judiciar este ţinut la completarea şi comunicarea notificării către toţi creditorii (cunoscuţi ai) debitorului. şi hotărârea prin care a fost numit. fiecărui creditor al debitorului. Notă: Urmare a recentelor modificări intervenite. nu sunt reflectate în contabilitatea debitorului. Se va bifa căsuţa corespunzătoare fiecărui caz dat.64. prin debitor se înţelege o persoană fizică acţionând individual. după caz. din lege. 3. Notificare Se va completa temeiul juridic – principal şi subsidiar . după caz. 253 . iar alte categorii (CJ(N)P – Casa Judeţeană (Naţională) de Pensii şi AJ(N)OFM – Agenţia Judeţeană (Naţională) pentru Ocuparea Forţei de Muncă). AFP (Administraţia Finanţelor Publice). al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă (se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile). în copie.5 din prezentul formular. sau în asociaţii familiale. ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) etc. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. în respectiva cauză. Raţiunea comunicării notificării către creditorii bugetari rezidă în faptul că. după caz.3. au fost preluate de către DGFP sau AFP operând. de către creditori. respectiv drepturile salariale şi/sau alte drepturi izvorâte din raporturile de muncă etc. impuse prin legi speciale. Pentru identitate de raţiune. funcţie de persoana declanşatoare a procedurii şi de măsura în care debitorul se conformează dispoziţiilor legale. În conformitate cu prevederile coroborate ale art. Formularul 0015 nu va fi comunicat şi titularilor de creanţe care se înscriu din oficiu în tabelul creanţelor. în vederea facilitării înregistrării. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar se vor completa cu exactitate. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii. iar spaţiile libere privind datele de identificare ale acestora se completează în mod corespunzător. pct. autorizat în condiţiile legii. Administratorul judiciar va anexa Formularului 0029. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. controalele efectuate de aceste autorităţi în procedura de insolvenţă au ca rezultat obligarea debitorului la plata unor sume cu titlu de obligaţii bugetare. alin.

respectiv orice act de natură să susţină cererea creditorului. să efectueze. procese-verbale de recepţie a lucrării.civ. precum şi actele care atestă constituirea de garanţii. 103 C. actele de administrare necesare în perioadele din procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. practicianul în insolvenţă va face menţiunea potrivit căreia cererilor formulate de către creditori le vor fi anexate şi documentele justificative ale creanţelor. extrase de Carte Funciară. 10. Administrator special În cadrul procedurii de insolvenţă. Conţinutul notificării În condiţiile legii. în dosarul arătat. Restricţii pentru creditori Practicianul în insolvenţă va indica. anul) termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. Deşi legea nu prevede.. 8. creditorii aflaţi în imposibilitate obiectivă de a lua cunoştinţă de faptul deschiderii procedurii putându-se.pr. prin notificarea astfel adresată. administratorul special este reprezentantul desemnat de organele statutare ale debitorului. În ambele cazuri. luna. de generală aplicaţie în materia procedurii civile. Notă: Practicianul în insolvenţă va acorda o atenţie deosebită acestui din urmă aspect. 9. în condiţiile legii.7. iar în caz contrar va indica arhiva instanţei de unde acesta poate fi obţinut. practicianul trebuie să verifice dacă suma plătită cu titlu de taxă de timbru corespunde cuantumului actualizat al acesteia. împreună cu documentele justificative aferente. Atenţie! Cuantumul taxei de timbru se modifică periodic prin norme speciale şi de aceea în cazul în care notificarea este trimisă prin poştă. inclusiv menţiuni/ extrase din actele normative incidente. notificarea standardizată prin formularul 0029 cuprinde în principal invitaţia adresată creditorilor debitorului de a depune cererile de admitere a creanţelor acestora (născute anterior datei deschiderii procedurii). atât în procedura generală. acesta fiind reprezentantul debitorului în cadrul procedurii. respectiv imobiliară. poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau prin orice alt mijloc care să permită verificarea datei şi confirmarea primirii notificării de către creditori. stabilit prin lege. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Practicianul în insolvenţă va indica cu precizie (ziua. precum şi sancţiunea nerespectării acestor dispoziţii legale. va putea avea loc în maxim 5 zile de la expirarea termenului de verificare a creanţelor. astfel. având în vedere faptul că termenul de depunere a declaraţiilor de creanţe este un termen de decădere. în numele şi pe seama acestora. întocmire. data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor (care. contracte. hotărâri rămase irevocabile şi investite cu formulă executorie. după caz: facturi. cu bifarea căsuţei corespunzătoare. Practicianul în insolvenţă va indica totodată şi cuantumul taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar pe care creditorii trebuie să le plătească atunci când depun cererile de admitere a creanţelor şi va face menţiunea că dovada achitării taxei de timbru trebuie depusă în original. cât şi în procedura simplificată). şi dispoziţiile referitoare la suspendarea legală a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare împotriva averii debitorului. sens în care toţi creditorii urmează să îşi valorifice pretenţiile (creanţele) exclusiv în cadrul procedurii insolvenţei. Comunicarea notificării se va face prin fax. afişare şi 254 . sens în care practicianul în insolvenţă va anexa notificării şi formularul 0032. 11. contracte de credit şi contracte de garanţie reală mobiliară (precum şi Certificatul de înregistrare în AEGRM). persoană juridică. dar şi a respectării caracterului colectiv şi concursual al procedurii astfel instituite. Practicianul în insolvenţă care trimite notificarea standardizată prin formularul 0029 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale administratorului special. astfel cum a fost acesta stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii (care va fi de maximum 60 de zile de la data deschiderii procedurii. sens în care practicianul în insolvenţă va indica cu exactitate locul. necesitatea acestei menţiuni poartă asupra evitării tergiversării procedurii (prin eliminarea proceselor pe care lear putea intenta creditorii). avize de însoţire a mărfii. Adunarea creditorilor Notificarea standardizată prin formularul 0029 cuprinde şi primul convocator adresat adunării creditorilor. prevala de dispoziţiile art.

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii Practicianul în insolvenţă va indica totodată cu precizie (ziua.comunicare a tabelului preliminar al creanţelor). 13. confirma comitetul desemnat anterior. 14. . 12. 255 . . anul) şi celelalte termene stabilite prin hotărârea de dechidere a procedurii. respectiv: . Comitetul creditorilor Practicianul în insolvenţă va indica componenţa comitetului creditorilor.termenul de definitivare a tabelului creanţelor (întocmirea tabelului definitiv al creanţelor). în condiţiile legii.termenul de depunere a eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor. precum şi ordinea de zi a şedinţei. lună. . funcţie de natura procedurii instituite. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. după caz. an. semnată şi ştampilată de practicianul în insolvenţă sau de reprezentantul acestuia care trimite notificarea standardizată prin prezentul formular. dacă acesta a fost desemnat de către judecătorul sindic. cu bifarea căsuţelor corespunzătoare. notificarea va fi datată.termenul de soluţionare a eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor. Sub sancţiunea nulităţii.termenul de verificare a creanţelor. sau propune numirea/ modificarea componenţei acestuia. Semnătură şi data Practicianul în insolvenţă sau reprezentantul acestuia va completa toate spaţiile libere cu informaţiile care sunt solicitate prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. întocmire. luna. urmând ca în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor aceştia să poată. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor.

______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ 4. (nume şi prenume sau denumire) (ataşaţi documentele relevante). Debitor: ________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP Adresa/Sediul: __________________________________________________ ______________________________________________________________ Tel/Fax:_________________________________ Email:__________________________________ Notă:Acest formular NU serveşte la înscrierea unei cereri de creanţă pentru creanţele născute sau modificate după data deschiderii procedurii. Temei juridic Bunuri vândute Servicii prestate Împrumuturi acordate Vătămare corporală/Moarte accidentală Taxe Data Z Z L L A A A A Fond privat de pensii Drepturi care decurg din raporturi de muncă Obligaţii de întreţinere a unor terţi Obligaţii de întreţinere a familiei debitorului Altele______________________ 256 .Formular 0016 Cerere de înscriere a creanţei în tabelul definitiv al creanţelor CERERE DE ÎNSCRIERE A CREANŢEI ÎN TABELUL DEFINITIV AL CREANŢELOR 1. Date privind dosarul Număr dosar:___________________ Tribunal: ______________________ Secţia ________________________ Loc pentru viză registratură Judecător sindic ________________ 2. 0042 3. Creditor : Există informaţii despre o ______________________________ declaraţie de creanţă depusă anterior. Selectaţi dacă nu aţi primit o CUI/CNP: notificare în legătură cu acest caz. Selectaţi dacă adresa diferă de Adresa/Sediul: __________________ adresa la care aţi primit notificarea. Detalii cont bancar al creditorului: Cont IBAN: Banca: ________________________________________________________ Sucursala: _____________________________________________________ BIC: Această declaraţie înlocuieşte o cerere anterioară: Nu Da 5. Pentru astfel de creanţe utilizaţi Formularul nr.

Data deschiderii procedurii (data de referinţă a tabelului de creanţe): Număr total de file 10.Judecata în lipsă În conformitate cu dispoziţiile art. 9. Documente justificative: Ataşate la prezenta se află motivele cererii de creanţă precum şi copii ale documentelor justificative (Anexa 1): efecte de comerţ (bilete la ordin. Comunicare: Am ataşat exemplarului adresat administratorului judiciar un plic timbrat şi autoadresat în vederea primirii comunicării privind înregistrarea acestei cereri în tabelul definitiv. Suma_____RON art. Semnătură şi data Denumire (numele şi prenumele) creditorului:__________________________ Nume şi prenume reprezentant_____________________________________ În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ Semnătura şi stampila creditorului ____________________________ Data Z Z L L A A A A 257 . 5. Suma_____RON Proprietate imobiliară art. 8. 123 pct. 123 pct. cecuri. Creanţe garantate 8. Dovadă obţinută în instanţă Titlu executoriu DA NU Z Z L L A A A A 8. 123 pct. Suma_____RON Altele____________________ art.Procedura de citare şi comunicare a documentelor se va efectua la: Nume şi prenume sau denumire reprezentant: _________________________ Adresă: ________________________________________________________ Tel/Fax:________________________________________________________ 13. 6. Suma_____RON Descrierea garanţiei: art. Valoarea totală solicitată a creanţei: _____________ _____________ _____________ (RON) (garantată) (chirografară) (Total) Selectaţi dacă valoarea totală a creanţei include dobânzi sau orice alte sume adăugate la valoarea iniţială a datoriei. Suma_____RON Valoarea garanţiei: ________ RON art.2. 2. 7.1. 123 pct. Suma_____RON Echipamente art. Suma_____RON Vehicule art.242 din Codul de procedură civilă vă solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră de la dezbateri. 123 pct. 3. Creanţe chirografare TOTAL _________________ RON Selectaţi dacă deţineţi o creanţă Din care: garantată art. 11. Ataşaţi la această cerere un calcul/inventar detaliat al sumelor solicitate. 12. 4. 123 pct. 8. Suma_____RON Selectaţi dacă aveţi o creanţă: Selectaţi dacă aveţi o creanţă: Sub condiţie____________ RON Sub condiţie____________ RON Nescadentă ____________ RON Nescadentă ____________ RON 9. 123 pct. 123 pct. cambii) comenzi facturi contracte hotărâri judecătoreşti contracte de garanţie tabel de calcul dobânzi şi penalităţi ___________________ _________________________ 6.7.

banca la care acesta este deschisă ori sucursala băncii la care are contul deschis. sub termen sau condiţie). 3. luna. Temei juridic Se va indica temeiul juridic (titlul) al declaraţiei de creanţă prin bifarea căsuţei corespunzătoare. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul precum şi numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. eventual va ataşa şi un extras de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste corectitudinea acestor date.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Această cerere de înscriere în tabelul definitiv de creanţe se foloseşte de către creditorul care are o creanţă de orice natură (garantată. Totodată creditorul va indica dacă dispune în vederea dovedirii existenţei creanţei sale faţă de debitor de un titlu executoriu. derogatorii de la situaţia creditorilor cu creanţe exigibile 258 . caz în care creanţa sa nu va mai fi supusă verificării de către administratorul judiciar. în condiţiile prezentei legi. Detalii cont bancar al creditorului: Se va indica în căsuţele corespunzătoare numărul contului IBAN al creditoarei. luna. Creditorii sau reprezentanţii acestora. orice altă persoană juridică de drept privat al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. acţionând individual sau în asociaţie familială. Creditor : Prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat. cu menţionarea exactă a datei în care s-a depus declaraţia de creanţă anterioară (ziua. În situaţia în care prezenta declaraţie de creanţă este prima. SRL etc). Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. Debitor: Debitorul este o persoană fizică. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. Titularii creanţelor sub termen sau condiţie participă la procedură cu respectarea unor reguli speciale. 2. după caz. Au calitatea de creditor. adresă de e-mail) acesta trebuie să facă menţiune de acest fapt bifând căsuţa referitoare la faptul că această declaraţie de creanţă înlocuieşte o altă declaraţie de creanţă depusă anterior. Data deschiderii procedurii: Creditorul va indica data la care a fost deschisă procedura (ziua. sub termen) faţă de debitor şi care pretinde administratorului judiciar să admită creanţa sa în limitele formulate în prezenta cerere în cadrul tabelului definitiv de creanţe. anul) întrucât aceasta este reperul temporal faţă de care se face aprecierea exigibilităţii creanţei. În cazul în care temeiul nu face parte din cele enumerate expres de prezentul formular. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. valoarea acesteia şi se vor anexa documentele justificate ale cererii. salariaţii debitorului. 1. 4. inclusiv anul. denumirea tribunalului. chirografară. anul). acesta se va indica la subpunctul ” Altele” 6. sub condiţie. precum şi codul BIC al băncii la care este deschis contul În situaţia în care între timp s-a schimbat contul bancar al creditoarei sau alte date de identificare a acesteia (număr de telefon fax. se va bifa căsuţă NU 5. în mod expres. fără a depune personal declaraţiile de creanţă. instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care pot face dovada creanţei lor faţă de patrimoniul debitorului. chirografară. Se vor indica prin prezenta cerere de către creditor natura preconizată a creanţei (garantată. o persoană juridică. care formulează cererea standardizată prin formularul 0032 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului.

Se va menţiona rangul de prioritate al creanţei potrivit art. Se va indica valoarea garanţiei şi natura garanţiei reale. Creanţă garantată. Se va indica valoarea exactă a creanţei. în copii certificate de creditor/ de reprezentantul acestuia pentru conformitate cu originalul şi. Atenţie! Motivarea cererii va fi semnată. 10. Această menţiune este necesară deoarece în cazul creditorilor chirografari după data deschiderii procedurii se opreşte calculul dobânzilor de întârziere. 123 din Legea privind procedura insolvenţei. Se completează de către creditor doar dacă acesta dispune de o creanţă chirografară. Valoarea totală solicitată a creanţei: Creditorul trebuie să indice prin declaraţia de creanţă valoarea totală a creanţei de care dispune la data deschiderii procedurii. 121 pct. Se va menţiona numărul total de pagini al documentelor depuse în susţinerea cererii. vehicule sau alte bunuri mobile). Judecata în lipsă Se vor invoca prevederile art. 8..În cazul în care nu poate să participe la proces. Creanţe garantate sunt creanţele deţinute de creditorii titulari ai unor privilegii însoţite de drepturi de retenţie de orice fel sau ai unor creanţe garantate prin drepturi reale asupra unora sau tuturor bunurilor debitorului. 9. Comunicare: Se va menţiona de către creditor prin bifarea căsuţei corespunzătoare faptul că acesta a ataşat exemplarului adresat administratorului judiciar un plic timbrat şi autoadresat în vederea primirii comunicării privind înregistrarea acestei cereri în tabelul definitiv 11. aceste bunuri reprezentând garanţiile creanţelor.1. cu menţionarea exactă a valorii garantate şi negarantate a acesteia Creditorul trebuie să menţioneze în cerere prin bifarea căsuţei corespunzătoare dacă valoarea totală a creanţei cuprinde sau nu dobânzi de întârziere. În cazul în care acesta nu este exigibilă. deoarece creanţele constatate prin titlu executoriu nu sunt supuse verificării de către administratorul judiciar sau de către lichidator 8. în situaţia contestării dreptului de creanţă solicitat prin cererea de înscriere a creanţei în tabelul 259 . Se completează de către creditor doar dacă acesta dispune de o creanţă garantată. pe fiecate pagină va fi aplicată ştampila societăţii. 8. Dovadă obţinută în instanţă Creditorul trebuie să indice dacă are sau nu un titlu executoriu în dovada creanţei. ale căror creanţe sunt curente la data deschiderii procedurii şi/sau plătite ca şi creanţe curente aferente activităţilor curente în perioada de observaţie. cât şi părţile garantate în valoare egală cu preţul bunului adus în garanţie din care se deduc costurile conservării şi cele ale vânzării. se va bifa căsuţa corespunzătoare şi se va indica dacă aceasta este afectată de o condiţie şi cuantumul creanţei afectat de condiţie.7. Creditorul trebuie să anexeze la cerere calculul detaliat al oricărei sume suplimentare (să anexeze modalitatea de calcul al dobânzilor de întârziere precum şi actul care stă la baza acestor calcule). 1 şi care fac parte din creanţele a căror valoare este insuficient acoperită de garanţie. În situaţia creanţelor parţial garantate diferenţa dintre valoarea totală şi valoarea părţii garantate se constituie în creanţă chirografară. În înţelesul legii privind procedura insolvenţei prin creanţe garantate se înţelege e atât creanţele a căror valoare este pe deplin acoperită de preţul bunului adus în garanţie.242 Cod procedura civilă pentru a asigura judecarea cauzei şi în lipsa părţii de la şedinţă. în sensul art. datată şi ştampilată de către creditorul care formulează cererea în aceleaşi condiţii ca şi formularul. Înscrisurile vor fi depuse conform prevederilor Codului de procedură civilă. dacă este cazul.2. respectiv ipotecă (proprietate imobiliară) sau gaj ori garanţie reală mobiliară (echipamente. Creanţă chirografară Creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit garanţii faţă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoţite de drepturi de retenţie. Documente justificative: Se vor indica motivele cererii de creanţă precum şi dovezile invocate în acest sens prin bifarea căsuţei corespunzătoare copiilor documentelor ce se vor depune ataşate la prezenta cerere.

Se vor completa şi spaţiile referitoare la sediu. La rubrica dată se va respecta ordinea zi. nr. 260 . lună. 13. Semnătură şi data Sub sancţiunea nulităţii. Procedura de citare şi comunicare a documentelor Rubricile de la acest punct se vor completa numai în cazul în care doreşte ca procedura de citare şi de comunicare să se facă la altă adresă decât cea a indicată la punctul 3. Dacă este cazul. an. atât cererea cât şi motivele care vor fi anexate acesteia vor fi semnate. dacă este cazul.definitiv al creanţelor. datate şi ştampilate. pentru a putea asigura corespondenţa ulterioară cu creditorul respectiv. este necesar ca reprezentantul creditorului să bifeze căsuţa corespunzătoare calităţii pe care o are şi în temeiul căreia are dreptul de reprezentare a creditorului (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). de către creditor sau reprezentantului acestuia. această adresă corespunde cu adresa sau sediul reprezentantului creditorului. telefon. partea care apreciază că din diferite motive nu se poate prezenta personal sau prin reprezentant la judecata cauzei trebuie să ceară prin cererea introductivă de instanţă sau oral în faţa judecătorului soluţionarea cererii sale în absenţa sa. De regulă. fax. 12. .

depus file (x= depus) plare 4.(4) coroborat cu art. 3 pct. Ataşat prezentei cereri depunem : Copie pe suport de hârtie Copie pe suport Nr.1. Tabelul definitiv consolidat 261 . de electronic exem x .4. art.Formular 0017 Formular pentru depunerea tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/ lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă FORMULAR PENTRU DEPUNEREA TABELELOR DE CREANŢE ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR / LICHIDATOR ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ Date privind dosarul Număr dosar: __________________________________ Tribunal: ______________________________________ (Loc pentru viză Secţia ________________________________________ registratură) Judecător sindic: _______________________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 2. 18. de Document Nr. 72. 74. Debitor: judiciar/Lichidator: ______________________________ ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: Adresă/Sediu___________________ Adresă/Sediu:___________________ ______________________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Email:_________________________ 3. 74. Tabelul preliminar al creanţelor 4. Temeiul de drept În temeiul: art. art.(1) şi art. Administrator 1.(1). 3 pct. 4. art. alin.(4) coroborat cu art. alin. Tabelul definitiv al creanţelor 4.(1). 107 alin. 72. 107 alin. alin. 19. alin. solicităm instanţei să ia act de depunerea documentului menţionat la punctul 4.2.3. Tabelul suplimentar 4.(1) şi art.

autorizat în condiţiile legii. precum şi numărul dosarului. practician în insolvenţă. până la momentul pronunţării hotărârii de intrare în procedura simplificată). inclusiv forma juridică a acestuia (SA. 25. respectiv se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Administrator judiciar/Lichidator Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. sau o persoană juridică. eventual se vor ataşa documentele care atestă calitatea de practician în insolvenţă. sau în asociaţii familiale. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. 2. SRL etc). Practicianul în insolvenţă care depune documentele conform formularului standardizat 0034 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului. respectiv ale lichidatorului se vor completa cu exactitate. inclusiv anul constituirii acestuia. cât şi în procedura generală. eventual va ataşa şi un extras de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste corectitudinea acestor date. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. funcţie de tipul de procedură instituită împotriva debitorului. după caz. sau de către lichidatorul numit/ desemnat în condiţiile legii. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii. Semnătură şi data: ______________________________________________________________ (Numele şi prenumele sau denumirea administratorului judiciar/lichidatorului) ______________________________________________________________ (Numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar/lichidatorului) În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: _________________________ Semnătură şi ştampilă:_______________________________________ Data: Z Z L L A A A A Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0034 se completează. Date privind dosarul Se vor completa spaţiile libere cu informaţiile privind: denumirea tribunalului. şi de stadiul în care aceasta se găseşte. de către administratorul judiciar desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. prin debitor se înţelege o persoană fizică acţionând individual. Temeiul de drept Se va bifa căsuţa corespunzătoare temeiului de drept în baza căruia administratorul judiciar/ lichidatorul solicită instanţei să ia act de depunerea documentelor conform formularului standardizat 0034. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar. 262 . 20. 3. în timpul falimentului. practician în insolvenţă. 1. ca persoană fizică autorizată. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. Lichidatorul este persoana fizică sau societatea comercială. atât în procedura simplificată (în perioada de observaţie. al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. autorizat în condiţiile legii.5.

În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor.Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului. . urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat. Sub sancţiunea nulităţii. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. se va indica numărul de pagini şi numărul de exemplare în care va fi depus. cererea va fi datată. acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu art. acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. Documentele depuse Se va bifa căsuţa corespunzătoare documentului depus. curente. mandat care va fi depus şi la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/alte registre unde debitorul este înmatriculat Reprezentantul practicianului trebuie să bifeze căsuţa corespunzătoare calităţii pe care o are şi în temeiul căreia are dreptul de reprezentare a practicianului (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). an.. Depunerea documentelor în formă electronică este facultativă.în baza unui mandat emis de practician. Reprezentantul convenţional al practicianului va acţiona în numele şi pe seama acestuia . în concordanţă cu programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia 4.Tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute înainte de data deschiderii procedurii. . La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. În cazul depunerii documentului pe suport de hârtie. 5.Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate. 263 . . În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. cu indicarea suportului folosit. 76. acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. lună. suma admisă şi rangul de prioritate al creanţei.Tabelul definitiv de creanţe se înţelege tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii. În acest tabel se arată suma solicitată. In cazul procedurii simplificate în acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment. semnată şi ştampilată de practicianul în insolvenţă sau de reprezentantul acestuia care depune prezentul formular standardizat. Semnătura şi data Practicianul în insolvenţă sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia va completa toate spaţiile libere cu informaţiile care sunt solicitate prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice sau prin denumirea rubricii. precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. scadente. precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. sub condiţie sau în litigiu.

Tabelul definitiv consolidat Depus la dosar în data de: Data: Z Z L L A A A A 6. Tabelul preliminar al creanţelor 4. 3 pct. 74 alin 1 şi art. 74 alin 1 art. Subsemnatul grefier la instanţa menţionată la pct. 3 pct. Temeiul de drept art. Semnătură şi data: Numele şi prenumele grefierului: _____________________________________ Data: Z Z L L A A A A ____________________________ (Semnătură) 264 .3.1.Debitor: Judecător sindic_______________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 3.1. Tabelul definitiv al creanţelor 4.4.Date privind dosarul Tribunal: ____________________ Secţia ______________________ Număr dosar: ________________ 2.Formular 0018 Proces verbal de afişare a tabelelor de creanţe întocmite de administratorul judiciar/lichidator în cadrul procedurii de insolvenţă PROCES VERBAL DE AFIŞARE A TABELELOR DE CREANŢE ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR/LICHIDATOR ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ 1. am procedat la afişarea Document Nr. 18 art. 107 alin 4 coroborat cu art. de file 5. 107 alin 4 coroborat cu art.Administratorul judiciar/Lichidator: ____________________________ ____________________________ (nume şi prenume sau denumire) (nume şi prenume sau denumire) Sediul/Adresa:_________________ CUI/CNP: Sediul/Adresa:_________________ CUI/CNP: Tel/Fax:______________________ Tel/Fax:______________________ Email:_______________________ Email:_______________________ 4. 19 5. 72 alin 3 şi art. Tabelul suplimentar 4.5. 72 alin 3 art.

desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. ale lichidatorului se vor completa cu exactitate.Tabelul definitiv de creanţe se înţelege tabelul care cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii. SRL etc) 3. 265 . 6. In cazul procedurii simplificate în acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment. precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. . În tabel va fi menţionată atât suma solicitată de către creditor. . cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. 5. an. acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu art. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. se va menţiona şi data la care a fost depus la dosar tabelul care se afişează. lună. . denumirea tribunalului. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare. scadente. Administrator judiciar/Lichidator: Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. 25 în cadrul procedurii de faliment. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. inclusiv anul. curente. Lichidatorul este persoana fizică sau juridică. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. În situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. respectiv: . practician în insolvenţă. precum şi numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar sau. atât în procedura generală.. De asemenea. În acest tabel se arată suma solicitată.Tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute înainte de data deschiderii procedurii. acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă. o persoană juridică. 2. acţionând individual sau în asociaţie familială. orice altă persoană juridică de drept privat al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. practician în insolvenţă. urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat. Semnătură şi data Grefierul va completa toate spaţiile libere cu informaţiile care sunt solicitate prin denumirea rubricii şi prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. suma admisă şi rangul de prioritate al creanţei. în concordanţă cu programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia. 76. cât şi în cea simplificată. desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art.Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului. precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul suplimentar. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. procesul verbal de afişare va fi datat şi semnat de grefierul care procedează la afişarea procesului verbal standardizat prin prezentul formular. Grefierul trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului. Temeiul de drept pe care se întemeiază cererea administratorului judiciar/lichidatorului: Se va menţiona prin bifarea căsuţei corespunzătoare temeiul de drept care întemeiază afişarea tabelului de creanţe corespunzător. acceptate de către lichidator în urma verificării acestora.Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate. autorizat în condiţiile legii. sub condiţie sau în litigiu. Debitor Debitorul este o persoană fizică. Sub sancţiunea nulităţii. 4.Instrucţiuni de completare 1. respectiv. Ataşat prezentului proces-verbal s-a afişat: Se va menţiona prin bifarea căsuţei corespunzătoare documentele care se vor afişa alăturat prezentului proces-verbal. autorizat în condiţiile legii.

Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar Termenul pentru înregistrarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor asupra averii debitorului este cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe.Formular 0019 Comunicarea tabelului preliminar al creanţelor către debitor COMUNICAREA TABELULUI PRELIMINAR AL CREANŢELOR CĂTRE DEBITOR Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1. (3) din Legea privind procedura insolvenţei. Semnătură şi ştampilă:___________________________ Data: Z Z L L A A A A 266 . vă comunicăm tabelul preliminar al creanţelor întocmit în urma verificării cererilor de admitere a creanţelor. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Judecător sindic:________________ Tribunal: ______________________ Secţia: ________________________ 2. respectiv data de: Data: Z Z L L A A A A Tribunal ____________________________________ Grefier. Comunicare Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ În temeiul art.asupra debitorului Tabelul preliminar a fost depus la Tribunalul __________ şi a fost afişat la uşa instanţei la data de: Data: Z Z L L A A A A Tabelul preliminar este depus în anexă şi ataşat prezentului formular 5. Debitor: ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) 3. 72 alin. Administrator judiciar: ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) Adresă/Sediu:___________________ ______________________________ CUI/CNP: Adresă/Sediul:__________________ ______________________________ CUI/CNP: Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ 4.

4. să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor conform art. este cel mai în măsură să analizeze corectitudinea verificării creanţelor făcută de administratorul judiciar şi. tabelul preliminar fiind comunicat debitorului ulterior parcurgerii celorlalte etape procedurale preliminare. precum şi termenul de judecată la care acestea urmează a fi soluţionate. 2. Comunicarea formularului 0033 se va face prin fax. conform formularului standardizat 0030. de către grefierul desemnat în dosarul menţionat. 3. în procedura generală sau în procedura simplificată). Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. cât şi al ordinii de prioritate sau al drepturilor de preferinţă al acestora.se va anexa comunicării standardizate prin formularul 0033 şi tabelul preliminar de creanţe. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi. după caz. Peste semnătura judecătorului se va aplica ştampila tribunalului. precum şi înregistrarea/depunerea la dosarul cauzei a procesului-verbal de afişare. comunicarea va fi datată. ca persoană fizică autorizată. Raţiunea comunicării tabelului preliminar al creanţelor către debitor constă în prezumţia potrivit cu care acesta.73. Administrator judiciar Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică. respectiv întocmirea şi afişarea tabelului preliminar de creanţe. Date despre dosar Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. lună. denumirea tribunalului. Practicianul în insolvenţă care trimite notificarea standardizată prin formularul 0033 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului. 5. Sub sancţiunea nulităţii. Din raţiuni ce ţin de respectarea principiului celerităţii procedurii insolvenţei. de către debitor. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii.62. a notificării. cunoscând cel mai bine obligaţiile sale de plată. 1. practician în insolvenţă. sau în asociaţii familiale. Comunicare Se va completa temeiul juridic (de drept) în baza căruia administratorul judiciar a întocmit tabelul preliminar al creanţelor. Termenul pentru depunerea contestaţiei la tabelul preliminar În condiţiile legii (art. debitorul va putea contesta creanţele înregistrate în tabelul preliminar atât sub aspectul cuantumului sumei admise. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. nu poate fi prorogat în favoarea debitorului. sau o persoană juridică.(2) şi art. poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau prin orice alt mijloc care să permită verificarea datei comunicării şi confirmarea primirii.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0033 se completează – atât în procedura generală. prin debitor se înţelege o persoană fizică acţionând individual. SRL etc). autorizat în condiţiile legii. 20 din lege. se va indica cu exactitate data până la care debitorul căruia îi este comunicat tabelul va putea formula şi depune la tribunal eventuale contestaţii (data stabilită prin hotărârea de deschidere a procedurii. alin. 267 . cât şi în procedura simplificată -. inclusiv anul. ci de la data stabilită în condiţiile legii şi prin hotărârea de deschidere a procedurii. după caz. În acest sens. 73. 109. an. (2) din lege. precum şi a tabelului preliminar de creanţe. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic instrumentează dosarul. în cadrul dosarului.2). al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. respectiv se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. La calcularea termenului pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. precum şi data la care acesta a fost afişat (de grefă) la uşa instanţei. semnată de preşedintele tribunalului şi de grefier. alin. eventual. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar din cadrul Formularului 0033 se vor completa cu exactitate. şi. Notă: Termenul de formulare şi depunere a contestaţiilor de către debitor nu curge de la data comunicării tabelului. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. Se va indica totodată cu exactitate şi data la care tabelul preliminar de creanţe a fost depus la tribunal. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. alin. prin urmare.

Motivele neacceptării creanţei în tot sau în parte sunt cuprinse în Anexă. Notificare : În temeiul art. 5 de mai jos. Valoarea totală acceptată a creanţei: (la data deschiderii procedurii) _____________ _____________ _____________ (garantată) (chirografară) (Total) O parte a creanţei este: Sub condiţie __________RON (RON) Nescadentă _________ (RON) 268 . 4 din Legea privind procedura insolvenţei vă notificăm faptul că tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitorului menţionat la pct. Administrator judiciar: 2. a fost afişat şi poate fi studiat la uşa instanţei la data de: Z Z L L A A A A Creanţa declarată de dumneavoastră a fost acceptată parţial sub aspectul: înlăturată sub aspectul: legitimităţii cuantumului garanţiei priorităţii. În cazul în care veţi formula contestaţie aceasta va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de _________ lei şi de un timbru judiciar de ______ lei. Debitor:______________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediul:___________________________________________________ ______________________________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:__________________________________ Email:____________________________________ . 72 alin.Formular 0020 Notificarea depunerii tabelului preliminar al creanţelor NOTIFICAREA DEPUNERII TABELULUI PRELIMINAR AL CREANŢELOR Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Judecător sindic: ________________ Tribunal: ______________________ Secţia_________________________ 3. Creditor: ______________________________ ______________________________ (nume şi prenume sau denumire) (nume şi prenume sau denumire) Adresă/Sediu:___________________ CUI/CNP: Adresă/Sediu:___________________ CUI/CNP: Tel/Fax:_______________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Email:_________________________ 4. 5.

4. natura creanţei (garantată. 123 pct. Suma___RON. Se va indica valoarea creanţei creditorului care a fost admisă parţial. Suma___RON. Stadiul procedurii: Administrator judiciar (nume şi prenume/denumire):__ Procedură generală Procedură simplificată Reprezentantul administratorului judiciar (nume şi prenume/denumire reprezentant) __________ În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ____________________________ Semnătură (şi ştampilă):_____________________ Data: Z Z L L A A A A Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Această notificare se completează de către administratorul judiciar după întocmirea tabelului preliminar de creanţe şi va fi trimisă numai creditorilor care au formulat o cerere de admitere a creanţei în tabelul definitiv de creanţe şi ale căror creanţe care nu au fost admise sau au fost admise parţial în tabelul preliminar.6. denumirea tribunalului. Semnătură şi data: 9. art. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru depunerea contestaţiei la înregistrarea creanţei dvs. Această notificare serveşte pentru înştiinţarea creditorilor cărora li s-a admis parţial ori i s-a respins creanţa în vederea formulării unor contestaţii. 2. Creanţe chirografare: ___________RON Rangul creanţei chirografare: art. în tabloul preliminar este: Z Z L L A A A A Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al Z Z L L A A A A creanţelor este: 8. 8. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. precum şi prioritatea (rangul) creanţei în cazul creanţelor chirografare. 2 Valoarea garanţiei: _______ RON 6. 123 pct. Suma___RON. respectiv ale grefierului care instrumentează dosarul. 123 pct. care vor fi judecate de către judecătorulsindic. 3.2. art. 7. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. 9. Suma___RON. 123 pct. Creanţe garantate: ______________ RON Prioritate acceptată: Art. Suma___RON. 123 pct. art. art. sub termen. Suma___RON. 121 pct. art.1. inclusiv anul. 123 pct. art. 6. 123 pct. 5. sub condiţie). Suma___RON. chirografară. 1. 7. 269 . art. Suma___RON. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic. 123 pct.

Se va indica de către administratorul judiciar valoarea taxei de timbru şi a taxei de timbru judiciar pe care creditorul este obligat să plătească în cazul în care va trece la contestarea soluţiei date de către administratorul judiciar. Se va menţiona în notificare data (ziua. cuantumul. având menţionată şi motivele acestui demers.2. Practicianul în insolvenţă care trimite notificarea standardizată prin formularul 0035 trebuie să completeze cu exactitate toate rubricile privind datele de identificare ale debitorului. cu indicarea exactă a valorii garantate şi chirografare din creanţă precum şi a rangului de prioritate al acesteia în cazul în care acesta este o creanţă chirografară Se va menţiona totodată (prin bifarea căsuţei corespunzătoare) dacă creanţa este o creanţă sub condiţie sau nescadentă (sub termen) 6. 121 al.1. 5. Debitor: Debitorul este o persoană fizică. luna.. astfel încât este recomandabil ca practicianul în insolvenţă să verifice nivelul acesteia înainte de a trimite notificarea. Notificare Se va menţiona de către administratorul judiciar dacă creanţă creditoarei a fost acceptată parţial (se va bifa căsuţa corespunzătoare) ori a fost înlăturată (se va bifa căsuţa corespunzătoare). SRL etc). 270 . 6. Creanţă garantată Creanţe garantate sunt creanţele deţinute de creditorii titulari ai unor privilegii însoţite de drepturi de retenţie de orice fel sau ai unor creanţe garantate prin drepturi reale asupra unora sau tuturor bunurilor debitorului. cu menţionarea expresă a localităţii/judeţului în care acesta îşi are sediul. Creditor: Prin creditor se înţelege persoana fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat. pentru a evita aplicarea sancţiunii anulării contestaţiei creditorului de către judecătorul-sindic ca netimbrată sau ca insuficient timbrată. anul) la care a fost publicat şi afişat la uşa instanţei tabelul preliminar de creanţe. 121 pct. 1 şi care fac parte din creanţele a căror valoare este insuficient acoperită de garanţie. în numele şi pe seama acestora. 3. instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care pot face dovada creanţei lor faţă de patrimoniul debitorului. cât şi părţile garantate în valoare egală cu preţul bunului adus în garanţie din care se deduc costurile conservării şi cele ale vânzării. În înţelesul prezentei legi se înţelege prin creanţe garantate atât creanţele a căror valoare este pe deplin acoperită de preţul bunului adus în garanţie. actele de administrare necesare în perioadele din procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare 4. în condiţiile prezentei legi.2. În situaţia creanţelor parţial garantate diferenţa dintre valoarea totală şi valoarea părţii garantate se constituie în creanţă chirografară. Au calitatea de creditor. Se va indica valoarea totală a creanţei garantate şi a priorităţii solicitate şi aprobate de către administratorul judiciar în conformitate cu art. Atenţie! Cuantumul taxei judiciare de timbru şi al timbrului judiciar se modifică periodic prin legi speciale. fără a depune personal declaraţiile de creanţă. persoană juridică. datată şi ştampilată de către practicianul în insolvenţă în aceleaşi condiţii ca şi formularul. o persoană juridică. Motivele neacceptării sau acceptării parţiale a creanţei vor fi trimise ca anexă la notificare. acţionând individual sau în asociaţie familială. Valoarea totală acceptată a creanţei Se vor completa locurile lăsate libere cu valoarea totală şi acceptată a creanţei de către administratorul judiciar. Pot contesta soluţia administratorului judiciar doar acei creditori ale căror creanţe au fost admise parţial la tabelul de creanţe sau ale căror creanţe au fost înlăturate. să efectueze. aceste bunuri reprezentând garanţiile creanţelor. orice altă persoană juridică de drept privat al cărei patrimoniu este în stare de insolvenţă. în mod expres. inclusiv forma juridică a acestuia (SA. Motivarea va fi semnată. în sensul art. salariaţii debitorului. Se va menţiona în notificare prin bifarea căsuţei corespunzătoare dacă creanţe creditorului a fost acceptată parţial sau înlăturată în ce priveşte legitimitatea. valoare care este raportată la data deschiderii procedurii. garanţia şi rangul de prioritate al acesteia. Administrator special Este reprezentantul desemnat de organele statutare ale debitorului.

şi sub sancţiunea nulităţii va fi semnată.Se va indica valoarea la care se întinde garanţia creditorului (valoarea peste care creanţe devine negarantată) 6. lună. Se va indica valoarea totală a creanţei chirografare şi a priorităţii solicitate de către creditor şi aprobate de către administratorul judiciar. luna anul) de către acesta Reprezentantul convenţional al practicianului va acţiona în numele şi pe seama acestuia . mandat care va fi depus şi la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/alte registre unde debitorul este înmatriculat Reprezentantul practicianului trebuie să bifeze căsuţa corespunzătoare calităţii pe care o are şi în temeiul căreia are dreptul de reprezentare a practicianului La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor 8.Termenul limită pentru depunerea contestaţiei la înregistrarea creanţei în tabloul preliminar . 271 . ale căror creanţe sunt curente la data deschiderii procedurii şi/sau plătite ca şi creanţe curente aferente activităţilor curente în perioada de observaţie.2-9 7.2.în baza unui mandat emis de practician. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii : Se vor menţiona în conţinutul notificării data limită (ziua. Creanţă chirografară Creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit garanţii faţă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoţite de drepturi de retenţie. luna anul) a următoarelor termene: . ştampilată şi datată (ziua. Stadiul procedurii Se va menţiona (prin bifarea căsuţei corespunzătoare) dacă notificarea privind întocmirea tabelului preliminar de creanţe s-a realizat în cadrul unei proceduri general ori în cadrul procedurii simplificate. an. Semnătură şi data Notificarea va cuprinde în final denumirea sau numele şi prenumele administratorului judiciar sau reprezentantului acestuia. 123 pct. 9. respectiv art.

2 Valoarea garanţiei: __________ RON (RON) 5. 123 pct. 123 pct. 5. 123 pct. 123 pct. 121 alin. 123 pct. Valoarea totală acceptată a creanţei _____________ _____________ (garantată) (chirografară) O parte a creanţei este: Sub condiţie ___________ RON Nescadentă _____________(RON) 272 .1. 8.2. Valoarea totală solicitată a creanţei _____________ _____________ ____________ (garantată) (chirografară) (Total) O parte a creanţei este: Sub condiţie _____________ RON Nescadentă _____________ RON 5. 7. 1 pct. 123 pct. Suma_______RON art. Suma_______RON art. Debitor:______________________________________________________ (nume şi prenume sau denumire) Adresa/Sediul: __________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ Adresa/Sediul:___________________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:__________________________________ Email:____________________________________ 5.Formular 0021 Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR/SUPLIMENTAR AL CREANŢELOR Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 1. 6. Date privind dosarul: Număr dosar: ___________________ Tribunal: ______________________ Secţia: ________________________ Judecător sindic:________________ (Loc pentru viză Registratură) 3. Suma_______RON art. 3. 9. 123 pct. Creanţă garantată. Suma_______RON art. Suma_______RON ___________ (Total) (RON) 6. 123 pct. 2. Suma_______RON art. Administrator 2. 4. Creanţe chirografare__ RON Din care: art. Suma_______RON art. Contestator : judiciar/Lichidator: ______________________________ _____________________________ (nume şi prenume sau denumire) Calitate: _______________________ CUI/CNP: (nume şi prenume sau denumire) Adresa/ Sediul:__________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________ 4. Suma_______RON art. ______ RON Prioritate solicitată: Art.

1. 123 pct. 123 pct. Documente justificative sentinţa civilă/comercială nr. facturi fiscale. irevocabilă şi învestită cu formula executorie la data de _______________________ contracte comerciale. Suma_______RON art. Creanţe chirografare__ RON Din care: art. __________ definitivă. 123 pct. 2 Valoarea garanţiei: _______ RON 6. Suma_______RON art. Semnătură: __________________ __________________ (numele şi prenumele reprezentantului contestator/legal al contestatorului) (Semnătură şi ştampila) În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ Data: Z Z L L A A A A 273 .6. 6.c din Legea privind procedura insolvenţei.108 alin 2 lit. 4. 123 pct. Suma_______RON art. Suma_______RON art.2. 73 alin 1sau art. Contestaţie În temeiul art. Suma_______RON 7. 7. 2. 123 pct. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare. ___ RON Prioritate solicitată: Art. Creanţă garantată. 121 pct. avize de expediţie contractele prin care sunt constituite garanţiile imobiliare/mobiliare alte înscrisuri relevante Număr de file 9. 123 pct. 123 pct. 8. 9. contestăm creanţa înscrisă în tabelul preliminar/suplimentar al creanţelor sub aspectul: legitimităţii cuantumului creanţei felului creanţei garanţiei creanţei ordinii de prioritate Ataşat prezentei cereri vă detaliem conţinutul contestaţiei formulate împotriva tabelului preliminar/suplimentar de creanţe Număr de file 8. Suma_______RON art. Suma_______RON art. 123 pct. 5. 10. din care unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare cu administratorul judiciar/lichidatorul. 3. Suma_______RON art.

25. Valoarea totală solicitată a creanţei Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind sumele solicitate şi se vor bifa toate căsuţele aferente conform ordinii de prioritate solicitate. atât în procedura generală cât şi în procedura simplificată. 61 şi 62. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă. şi în timpul etapei de faliment pentru lichidator. Atenţie! În cazul în care se face contestaţie la tabelul suplimentar de creanţe. număr de telefon şi / sau de fax. Toate sumele vor fi exprimate în RON. 5. nume şi prenume. Debitorul este persoana împotriva căreia a fost deschisă procedura prevăzută de Legea privind procedura insolvenţei. adresa de e-mail. etc. Debitorul. sau o persoană juridică. Atenţie! Termenul stabilit de lege pentru înregistrarea la tribunal a contestaţiilor expiră. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este comunicat creditorilor prin Notificarea întocmită conform art. Persoana care completează formularul va indica toate datele de identificare ale debitorului (denumire. 2. De asemenea.). art. 3. Creditor este oricare dintre persoanele care au depus o cererea de creanţă în dosarul mai sus menţionat. desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. cu 10 zile înainte de data stabilită prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe. sau în asociaţii familiale. prin administratorul special. adresă. ca persoană fizică autorizată. respectiv. poate contesta creanţele atât sub aspectul cuantumului sumei admise. după caz. debitorul este persoana fizică acţionând individual. 4. De asemenea. respectiv art. Contestator (Creditor/Debitor/Altă parte interesată) Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind datele de identificare ale persoanei care formulează contestaţia: nume şi prenume sau denumire. 1.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Cu toate că numai creditorii ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost modificate sau înlăturate faţă de cele cuprinse în cererile de admitere a creanţelor sunt notificaţi. Creanţele a căror valoare este exprimată în altă monedă. inclusiv anul. Administrator judiciar/Lichidator Administratorul judiciar / lichidatorul este persoana fizică sau societatea comercială. oricare dintre creditori poate formula contestaţie împotriva creanţei înscrise pentru oricare dintre ceilalţi creditori. cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul. practician în insolvenţă. creanţele înscrise în tabelul preliminar/suplimentar de creanţe pot fi contestate de orice persoană care justifică un interes privind înscrierea creanţei contestate în tabel. în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii pentru administratorul judiciar. precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. potrivit legii. Altă parte interesată este orice persoană care poate avea un interes legat de înscrierea unei creanţe în tabelul de creanţe. 274 . se vor converti în RON la cursul de schimb al BNR de la data deschiderii procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei. 107 şi 108 din Legea privind procedura insolvenţei. autorizat în condiţiile legii. adresa de domiciliu sau sediul. CUI/CNP. de către administratorul judiciar sau de către lichidator. denumirea tribunalului. al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. cât şi al ordinii de prioritate. atunci singura persoană îndreptăţiţă să formuleze o asemenea contestaţie este deţinătorul creanţei care a fost admisă parţial sau a fost înlăturată din tabelul suplimentar. debitorul constituie subiectul de drept faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei. Se vor completa cu exactitate toate spaţiile libere privind datele de identificare ale administratorului judiciar/lichidatorului. 20 sau.

creanţele bugetare. precum şi cheltuielile. creanţele reprezentând creditele. creanţele subordonate. cât şi părţile garantate în valoare egală cu preţul bunului adus în garanţie din care se deduc costurile conservării şi cele ale vânzării. după cum urmează: 2. creanţele izvorâte din raporturi de muncă. acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii. în următoarea ordine de preferinţă: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social. 6. Contestaţie Contestaţia privind sumele admise în tabelul preliminar/suplimentar al creanţelor poate privi: • Legitimitatea acesteia. atunci când creditorul înscris în tabelul de creanţe nu este adevăratul titular al creanţei • Cuantumul acesteia. 7. cu cheltuielile şi dobânzile aferente. 4. În înţelesul legii privind procedura insolvenţei. creanţele garantate sunt creanţele deţinute de creditorii titulari ai unor privilegii însoţite de drepturi de retenţie de orice fel sau ai unor creanţe garantate prin drepturi reale asupra unora sau tuturor bunurilor debitorului. când bunurile afectate garanţiei sunt altele decât cele solicitate • Ordinea de prioritate. dacă acesta este persoană fizică. O creanţă este sub condiţie dacă existenţa acesteia depinde de îndeplinirea unei condiţii după data deschiderii procedurii de insolvenţă. sau când s-a solicitat o creanţă garantată însă a fost acceptată ca fiind prioritară • Garanţia acesteia. b) creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit. 7. Valoarea totală acceptată a creanţei Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind sumele admise în tabelul preliminar / suplimentar al creanţelor şi se vor bifa toate căsuţele aferente conform ordinii de prioritate admise. cele rezultate din livrări de produse. Creanţă garantată Creanţele garantate sunt acele creanţe indicate la art. când suma admisă este mai mică decât suma solicitată • Felul acesteia. 2-8 sau 9. cu dobânzile şi cheltuielile aferente. alte creanţe chirografare. precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii. creanţele reprezentând credite bancare. Creanţă chirografară Creanţă chirografară este acea creanţă definită conform 123 pct. după caz. dobânzile. alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă.. Se va indica şi numărul de file total al anexei. cuprinzând tot capitalul. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere. se înţelege prin creanţe garantate atât creanţele a căror valoare este pe deplin acoperită de preţul bunului adus în garanţie. O creanţă este scadentă dacă termenul de plată al acesteia s-a împlinit. 5. 121 pct. precum şi din chirii. respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor.1.2 din lege: creanţele creditorilor garantaţi. Creanţele a căror valoare este exprimată în altă monedă. ori. în sensul prevederilor art. 3 pct. 8. 5. prestări de servicii sau alte lucrări. aceste bunuri reprezentând garanţiile creanţelor. 9. şi care fac parte din creanţele a căror valoare este insuficient acoperită de garanţie. de către un membru al grupului de interes economic. 5. Toate sumele vor fi exprimate în RON. Conform art. În situaţia creanţelor parţial garantate diferenţa dintre valoarea totală şi valoarea părţii garantate se constituie în creanţă chirografară.2. 8 din Legea privind procedura insolvenţei. 6. 3. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale. 275 .121 pct. O creanţă este scadentă dacă termenul de plată al acesteia s-a împlinit. când s-a solicitat o creanţă garantată / prioritară însă a fost acceptată ca fiind negarantată. când ordinea de prioritate este alta decât cea solicitată Conţinutul contestaţiei formulate împotriva tabelului preliminar/suplimentar de creanţe va fi ataşat ca anexă la formularul 0043. se vor converti în RON la cursul de schimb al BNR de la data deschiderii procedurii prevăzute de legea privind procedura insolvenţei.O creanţă este sub condiţie dacă existenţa acesteia depinde de îndeplinirea unei condiţii după data deschiderii procedurii de insolvenţă. majorările şi penalităţile de orice fel. 1.

8. Documente justificative Ataşat formularului completat se vor depune toate documentele justificative necesare pentru susţinerea solicitării. Se va indica şi numărul total de file al înscrisurilor depuse ca probă. Înscrisurile vor fi depuse în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul. În cazul în care creditorul este societate comercială, pe fiecare filă a copiilor certificate va fi aplicată şi ştampila societăţii. 9. Număr de exemplare Contestaţia trebuie depusă obligatoriu în 2 exemplare, dintre care un exemplar va rămâne la dosar, iar celălalt exemplar va fi comunicat administratorului judiciar sau lichidatorului, după caz. 10. Semnătura Contestatorul va completa toate spaţiile libere de la acest punct corespunzătoare calităţii pe care o are cu informaţiile care sunt solicitate prin indicaţiile cuprinse între paranteze şi marcate prin litere italice. Reprezentantul contestatorului va indica şi calitatea în temeiul căreia are dreptul de reprezentare a acestuia (calitatea reprezentantului este verificată de personalul registraturii pe baza documentului care atestă dreptul de reprezentare). Sub sancţiunea nulităţii, contestaţia va fi datată, semnată şi ştampilată de contestator sau de reprezentantul acestuia care depune formularul la instanţă, după caz. La rubrica unde se completează data se va respecta ordinea: zi, lună, an.

276

Formular 0022 Convocatorul Adunării Creditorilor CONVOCATORUL ADUNĂRII CREDITORILOR
1. Date privind dosarul: Număr dosar: ________________ Tribunal: ____________________ Secţia_______________________ Judecător sindic:______________ 2. Creditor: _________________
(nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP:

Adresa/Sediul social:___________ ____________________________ Tel/Fax:_____________________ Email:_______________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare Subscrisa/Subsemnatul ____________________________ în calitate de administrator judiciar lichidator desemnat în cauza privind pe debitoarea menţionată mai jos, în conformitate cu prevederile art. 13 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITOAREI:
3. Debitor: ____________________________
(nume şi prenume sau denumire) CUI/CNP: CUI/CNP:

4. Administrator judiciar/Lichidator: ____________________________
(nume şi prenume sau denumire)

Adresa/Sediu: ______________-____ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_______________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare ADUNAREA CREDITORILOR: Adunarea creditorilor va avea loc la: _____________________________ Adresa: ___________________________________________________ Data: Ora: H H M M Z Z L L A A A A

Adresa/Sediu: __________________ ______________________________ Tel/Fax:_______________________ Email:_________________________

Vă rugăm să asiguraţi prezenţa unui reprezentant autorizat să voteze în Adunarea creditorilor problemele aflate pe ordinea de zi, în condiţiile specificate în art. 14 alin. (3) din Legea privind procedura insolvenţei. Astfel, reprezentanţii creditorilor vor depune o procură specială şi autentică sau delegaţie în cazul persoanele juridice şi a creditorilor bugetari, cu care pot face dovada dreptului de a participa la Adunarea creditorilor şi de a vota asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în numele şi pe seama persoanei pe care o reprezintă.

277

Adunarea creditorilor este convocată la iniţiativa administratorului judiciar/lichidatorului la cererea creditorilor care deţin creanţe în valoare de peste 30% din valoarea însumată a acestora. la cererea Comitetului Creditorilor ORDINE DE ZI alegerea sau numirea comitetului creditorilor analiza rapoartelor întocmite de comitetul creditorilor alegerea unui administrator judiciar care să înlocuiască administratorul judiciar numit de judecătorul-sindic raportul lichidatorului privind modalitatea de vânzare a bunurilor debitoarei alte probleme: ____________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: administratorului judiciar lichidatorului Comitetului Creditorilor, prin reprezentant _______________________ la adresa menţionată în prezentul Convocator. Semnătură şi data ________________________________________________
(Nume, prenume sau denumire administrator judiciar sau lichidator)

________________________________________________
(Numele şi prenumele reprezentantului legal al administratorului judiciar/lichidatorului)

În calitate de: Avocat Consilier juridic Administrator Altă calitate: ________________ Semnătură (şi ştampilă):____________________________ Data: Z Z L L A A A A

278

Instrucţiuni de completare
1. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului, inclusiv anul, denumirea tribunalului, cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul, precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. 2. Creditor Se va completa cu datele de identificare ale creditorului. Creditorul este persoană fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat în mod expres instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului în condiţiile prezentei legi. 3. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă debitorul este o persoană fizică acţionând individual, ca persoană fizică autorizată, sau în asociaţii familiale, sau o persoană juridică, al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile Administratorul judiciar sau lichidatorul după caz, care completează acest formular va indica toate datele de identificare ale debitorului (denumire, nume şi prenume, adresă, etc.). 4. Administrator judiciar /lichidator Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 20 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare. Lichidatorul este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. 25 în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată. Toate spaţiile libere privind datele de identificare şi de contact ale administratorului judiciar sau, respectiv, ale lichidatorului se vor completa cu exactitate de către practicianul în insolvenţă desemnat în cauză. Adunarea Creditorilor Se vor oferi date exacte privind locul şi ora desfăşurării şedinţei Adunării Creditorilor, precum şi modalitatea de convocare a acesteia. Se va sublinia obligativitatea condiţiilor prevăzute de art.14 alin 3 şi anume reprezentanţii creditorilor vor depune o procură specială şi autentică sau delegaţie în cazul persoanele juridice şi a creditorilor bugetari, care să le ateste calitatea pe care o deţin. Ordinea de zi Se vor bifa problemele puse în discuţia creditorilor, cu menţiunea că orice deliberare asupra unei chestiuni care nu se află pe ordinea de zi este nulă, în conformitate cu art.14 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei. Temeiurile de drept ale atribuţiilor adunării creditorilor sunt următoarele: Art.16 alin (4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. Art. 17 alin (1) Comitetul creditorilor va avea următoarele atribuţii: ……………………………………………………. d) să întocmească rapoarte, pe care să le prezinte adunării creditorilor, privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună, motivat, şi alte măsuri; Art. 19 alin (2) 279

La recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/ lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia. În cazul în care remuneraţia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilită de către judecătorului sindic pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvenţă.Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul sindic. Art.117 alin (3), (4) …………………………………………………………. (3) Lichidatorul va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data şedinţei comitetului creditorilor, înştiinţându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului şi a procesului verbal al şedinţei comitetului creditorilor privind raportul. (4) Dacă adunarea creditorilor aprobă raportul, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse în raport. Semnătură şi data Practicianul în insolvenţă sau reprezentantul legal sau convenţional al acestuia va completa toate spaţiile libere de la acest punct cu informaţiile care sunt solicitate prin denumirea rubricii sau prin indicaţiile cuprinse între paranteze. Reprezentantul convenţional al practicianului va acţiona în numele şi pe seama acestuia ,în baza unui mandat emis de practician, mandat care va fi depus şi la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Societăţilor Agricole/alte registre unde debitorul este înmatriculat De asemenea, reprezentantul practicianului va menţiona şi calitatea pe care o are prin bifarea căsuţei corespunzătoare sau prin completarea rubricii „Altă calitate”. Sub sancţiunea nulităţii, cererea va fi semnată de către practician sau de către reprezentantul acestuia şi dacă este cazul va ştampila cererea. La rubrica „Data” se va respecta ordinea zi, lună, an.

280

Formular 0023 Împuternicire de participare la Adunarea Creditorilor
ÎMPUTERNICIRE DE PARTICIPARE LA ADUNAREA CREDITORILOR 1. Date privind dosarul: Judecător sindic: _______ Număr dosar: _________________ Tribunal: _____________________ Secţia_______________________ 2. Debitor: 3. Administrator judiciar: ____________________________ ____________________________
(nume şi prenume sau denumire) (nume şi prenume sau denumire)

Adresa/Sediul:________________ ____________________________ CUI/CNP:

Adresa/Sediul :________________ ____________________________ CUI/CNP:

Tel/Fax:______________________ Tel/Fax:______________________ Email:_______________________ Email:_______________________ Vezi anexă: Instrucţiuni de completare 4. Conţinut şi temei juridic Subsemnatul(a)/Subscrisa_________________________ în calitate de creditor al debitorului mai sus menţionat în dosarul sus-rubricat, desemnez prin prezenta pe ______________________________ cu datele de identificare ________________ _________________________ în calitate de reprezentant la şedinţa Adunării Creditorilor care va avea loc în data de Z Z L L A A A A ATAŞAT PREZENTULUI FORMULAR SE VA ATAŞA LEGALIZAREA SEMNĂTURII CREDITORULUI/ REPREZENTANTULUI CREDITORULUI DE CĂTRE NOTARUL PUBLIC SAU DELEGAŢIA SEMNATĂ DE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII 5. Creditor. Semnătură şi data _______________________________________________________ (numele şi prenumele sau denumirea creditorului) Sediu/Adresă: ___________________________________________ CUI/CNP Tel/Fax:__________________________________ Email:____________________________________ ______________________ (numele şi prenumele reprezentantului legal al creditorului)) Data: Z Z L L A A A A ______________________ (semnătură)

281

Instrucţiuni de completare
Consideraţii generale Formularul 0023 va fi completat de creditorul – persoană fizică sau juridică- care va delega un împuternicit pentru a-l reprezenta în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor. În acest sens va depune prezenta împuternicire la care va ataşa procura specială şi autentică sau delegaţia în cazul persoanelor juridice sau a creditorilor bugetari. 1. Date privind dosarul Se vor completa toate spaţiile libere cu informaţiile privind: numărul dosarului, inclusiv anul, denumirea tribunalului, cu precizarea secţiei pe rolul căreia se află dosarul, precum şi cu numele şi prenumele judecătorului sindic care instrumentează dosarul. 2. Debitor În cadrul procedurii de insolvenţă, debitorul este persoana fizică acţionând individual, ca persoană fizică autorizată, sau în asociaţii familiale, sau o persoană juridică, al cărei patrimoniu se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. De asemenea, debitorul constituie subiectul de drept faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei. Creditorul care completează formularul va indica toate datele de identificare ale debitorului (denumire, nume şi prenume, adresă, etc.). 3. Administrator judiciar Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 20, în timpul perioadei de observaţie sau a etapelor de reorganizare ale procedurii de insolvenţă Se vor completa cu exactitate toate spaţiile libere privind datele de identificare ale administratorului judiciar. 4. Conţinut şi temei juridic Se vor completa câmpurile libere cu denumirea, respectiv numele şi prenumele creditorului, datele de identificare ale persoanei împuternicite, precum şi data exactă a şedinţei Adunării Creditorilor pt care se acordă împuternicirea. 5. Creditor. Semnătură şi data În cadrul procedurii de insolvenţă creditorul este o persoană fizică sau juridică care deţine un drept de creanţă asupra averii debitorului şi care a solicitat, în mod expres, instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale faţă de patrimoniul debitorului, în condiţiile legii privind procedura insolvenţei. Au calitatea de creditor, fără a depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului. Creditorul va completa datele de identificare denumirea şi CUI/CNP şi va data, semna şi ştampila împuternicirea sub sancţiunea nulităţii, iar pentru persoana împuternicită se va ataşa prezentei şi o procură specială şi autentică sau delegaţie în cazul persoanelor juridice sau a creditorilor bugetari, în conformitate cu art.14 alin 3 din Legea privind procedura insolvenţei.

282

Formular 0024 Proces-verbal al Adunării creditorilor PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR
Date privind dosarul: (Loc pentru viză Registratură) Număr dosar: ___________________ Tribunal: ______________________ Secţia_________________________ Judecător sindic:________________ Debitor: ______________________________
(nume şi prenume sau denumire)

Adresa/Sediul :__________________ ______________________________
CUI/CNP:

Vezi anexă: Instrucţiuni de completare Încheiat astăzi, Z Z L L A A A A , orele O O M M

la sediul ______________________, cu sediul în ______________________ cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei ORDINEA DE ZI: alegerea sau numirea comitetului creditorilor schimbarea membrilor comitetului creditorilor analiza contestaţiei formulate de creditori la măsurile întreprinse de comitetul creditorilor analiza rapoartelor întocmite de comitetul creditorilor alegerea unui administrator judiciar care să înlocuiască administratorul numit de judecătorul-sindic analiza măsurilor întreprinse de către debitor/administrator judiciar aprobarea modalităţilor de vânzare a bunurilor aprobarea raportului privind propunerea de vânzare în bloc votarea propunerii administratorului judiciar de intrare în faliment alte puncte pe ordinea de zi propuse de creditori ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ alte probleme: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ DESFĂŞURAREA ADUNĂRII CREDITORILOR:

283

Participare: La şedinţa Adunării creditorilor _________________________________ convocată şi prezidată de către administratorul judiciar/lichidatorul în data de ______, orele _____, s-au prezentat următorii creditori: __________________ (Vezi Anexa) Adunarea creditorilor a fost convocată : la iniţiativa administratorului judiciar/lichidatorului la cererea creditorilor care deţin creanţe în valoare de peste 30% din valoarea însumată a acestora. la cererea comitetului creditorilor Cvorum: Administratorul judiciar/lichidatorul constată că Adunarea creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv nu sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru care discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi se va proroga pentru o dată care va fi stabilită ulterior. SAU Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator ________________________________________. Discutarea ordinii de zi:
(se consemnează poziţia fiecărui creditor şi voturile însumate la fiecare punct de pe ordinea de zi)

Hotărâri: ALEGEREA SAU NUMIREA COMITETULUI CREDITORILOR: În conformitate cu art. 16 alin. 3, Adunarea creditorilor a hotărât cu majoritate de voturi desemnarea unui Comitet al creditorilor din care fac parte următoarele persoane: ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Adunarea creditorilor a stabilit următoarele atribuţii pentru Comitetul creditorilor: atribuţiile prevăzute de art.17 din Legea privind procedura insolvenţei, alte atribuţii: __________________________________________________ ______________________________________________________________ Număr de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost încheiat în _________ exemplare, dintre care câte 1 exemplar pentru creditorii prezenţi, 1 exemplar pentru administratorul judiciar/lichidator, 1 exemplar pentru Comitetul Creditorilor, 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei, 1 exemplar pentru ________________.
284

Semnături: Administrator judiciar/Lichidator : ______________________________________________________________
(numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar/lichidatorului)

Pentru creditori: ________________
(nume şi prenume)

_______________
(în calitate de)

_________________
(semnătură)

________________
(nume şi prenume)

_______________
(în calitate de)

_________________
(semnătură)

(Vezi Anexa)

Anexa – DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC __________________________________ desfăşurată astăzi, ______________ , la sediul __________________
Nr. Crt . Denumirea/ numele şi prenumele creditorului Numele şi prenumele reprezentantului creditorului Calitatea reprezentantului creditorului Semnătura

285

an.15 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei. Rubricile aflate sub titlul formularului privind data. după caz. Se va bifa în funcţie de legalitatea întrunirii sau de amânarea şedinţei în lipsa cuantumului prevăzut de lege. se va bifa prima căsuţă în cazul în care nu este întrunit cvorumul pentru şedinţa Adunării creditorilor. Pentru înscrierea datei se păstrează ordinea zi. ORDINEA DE ZI Cel care completează formularul va bifa căsuţele corespunzătoare.). DESFĂŞURAREA ADUNĂRII CREDITORILOR Se va specifica modalitatea prin care a fost convocată Adunarea Creditorilor. 286 . după caz. după caz. precum şi hotărârile luate. se va menţiona calitatea acestora. minute. şi sunt consemnate într-un proces verbal care reţine pe scurt conţinutul deliberărilor. identificată prin sintagma „alte probleme” lasă posibilitatea să fie indicate orice alte chestiuni care urmează să fie discutate în cadrul şedinţei Adunării creditorilor şi care au fost menţionate în convocator. locul unde are loc şedinţa Adunării creditorilor sunt completate cu toate datele solicitate în căsuţele corespunzătoare. precum şi rezultatul votului. lună. Ultima rubrică. iar în Anexa se vor completa datele privind numele şi prenumele sau denumirea.Instrucţiuni de completare Consideraţii generale Formularul 0024 a fost realizat în scopul de a oferi un sprijin pentru persoana care întocmeşte un proces-verbal al unei şedinţe a Adunării creditorilor. Tot administratorul judiciar sau lichidatorul ori reprezentantul acestora. a creditorilor prezenţi. Discutarea ordinii de zi La acest punct cel care redactează procesul verbal va consemna pe scurt pentru fiecare problemă aflată pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului creditorilor care a fost punctul de vedere al fiecărui creditor. Număr de exemplare Se va indica numărul de exemplare în care a fost întocmit procesul verbal. Hotărâri La acest punct va fi consemnat conţinutul hotărârilor care au fost luate de către Adunarea creditorilor cu ocazia şedinţei respective. adresă.14 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei. Conform art. iar împreună cu împuternicirea se va ataşa şi documentul care să ateste această calitate. ora. desprinse din textele Legii privind procedura insolvenţei. are obligaţia să depună la instanţă procesul-verbal al Adunării creditorilor şi să-l comunice creditorilor care nu au participat la şedinţă. De subliniat este că opţiunile de probleme care se pot afla pe ordinea de zi a şedinţei Adunării creditorilor au doar caracter de sugestie. Se va face şi menţiunea că orice deliberare asupra unei chestiuni care nu se află pe ordinea de zi este nulă. Se vor completa şi toate datele de identificare ale debitorului (denumire. se bifează a doua căsuţă. deliberările Adunării creditorilor au loc în prezenţa administratorului judiciar sau a lichidatorului. în funcţie de problemele care vor fi discutate în şedinţa Adunării creditorilor din data indicată la punctul anterior şi care au fost comunicate prin convocatorul Adunării creditorilor. Calculul creanţelor creditorilor prezenţi se va face raportat la prevederile art. nume şi prenume. Cvorum Cel care completează formularul va bifa căsuţa corespunzătoare. cazurile de imposibilitate de îndeplinire a condiţiilor pe