You are on page 1of 24

€I d fIi3'OO In.

M n

B'I'j' '~e tm'a ttle dl'Eilll'l1' r.o1'b:;I:O:ning EI!l €ilTilrEi.pren~r and Il'i'ilQ a ii!!:OlI IIfa UfIfortufl.!lb:itj',:some a1'thern 1BlIIn 'lba'irtloooosa

AlB 'f,Ci1] alE· ct ttoose rnarti .~Ia·~ DI'EiIlmI~ ·1Id :M::Gilnll;1' Ell €intl'Ei,~" 'II tllll: Btli' B1I'UtIQ,IIlJ In 1fEj"" I' QBA EWlure:raU', fIJI] ih,RIi'Ei !1Il31E a S8nBltJ'~, il:hab3 800, hEMa':lBk€in. :rooF 1nt 6t€ip' wl8eti', lIB:roo BIB 'lltth ,[J.{N tooi3'j', rurrnlni±!raur. awn unEOO - ttle [}{N r.!1L,M buBl~, CrHlgI'B'tWB11i:H1Bl'YQI] are an '!b:i.l1gh1 trBl1!: to tlE«X'lllng a: 6LID::i!J2.3I:ul €intl'Ei~II" TIilEi' d Ire (t, MlIII'I! IrdJatrr 'Is II! tr.er:nefllxu5, tllJSlOO86 wltl1 EOl)I'IJJI~J.m p:rte,' :ntI\31:9 ,B"! [jI a p portw, I'tt~, 1ti3t B"e 'o:pa n to ,~e I'j' a 1'i!I, A Ii 0I'i€i 01 tI::i€i gfllilullE pllI'JfII'2I'ln h' nilHili"j, OHM can B1tfeI!, m ,B'1[j1 €in&ra :rau~ :stI ~ 1f:J(i U BIB ,dEt81'11ifIrii [jI 'ttl J urn p 0 r:ilD:ItE OX M '~m11o' IIfI(ft, Here BIB &H1l3 atBtls.1t:s from WRIlESA, ~[jI Fe;;Era1Ian 0.1 l[l~(;t ~ASii,~lB:Ilb~~. ,§3..&,OO: arn,tI1e ~tingJI'Ei9, cr1' :~OO', ~'IOOu:.1l"j " ,[j a tt!ta.I ,m1BI,aRie a1 U8DHii'.!li bliloo. l',he t!:9 ea~ regloo - A'sla Fl.!ldI't; ~1lI USIJI4a fI ~lIbn whl~ 'MRlII'J'Bli3 a:s.a oontrlt:lil:ed errntng &E~9, Or ,illBl);i,1 ~ilal7L "(00 BrEi 'ooe 01 the 14rnllli:m 'gk!bBJ aa.~ 1Qrce 11'31: iXA'Tb'1l!trb:;,11tD the fltu'lnl"'tl ~ress, m: tI'IEi' IndIll811J,. ThEi' I:t!ttls1k:s ~ow ua ,I'm.! prernlBlITf,;!' tIiP:i' looB51rj Is.,'~ ~ ,RlI 'r0ur i911'D rt 8 n d' d i3t€i f iii1JB::IIb. n to d€I'i'ei Icp :ra Lr ow n 0CIs n ~ In DKN. :R ~ ~ur.ed, In DXN,,:J'iIU EIt! WJf10lIng 8 genulm& ar;;j, oo~t QITi direct 2-i3I1I~ tusn~ ~:raU~f gr<M' ,RlonQ ,tD:I, gr<:Wth:D1 tI1S, ,Indll~ltr$'. A~, ·B B I:E! ,8 iltjl'lBl"1'l~ cl3I:rltllltl:f", IEe:ler ,BOO Eiiit~Lr,. as l:tj\R3m~ as, tb:i corn iii Rnf IlfK:I :th!I Ilid1lI81rj', Da, It respo.nBlL'!tj and EitI1~RltI'" 'Mar'rj' dl&tttOOki~, I'll1'i'e ~, ,,: thel,r :s!Jro:m 'ill. cwnng i3 genullE OO:sn~ wtltl, [J.{N, 00, '1I'L!IIfer 'll\ho tbe'j are, iJFwlliire 1t1E1j' CDm& !'rom.. Arn!JQ!I tlErn, our N~~ Itl&tttt!rtQl!i, WI'ID I'!t:n'Ei l~irolJ'ldEi[jl lIS wttl:'i :5U~,6a. :I 8m :5UIM ttl&'I',' 1:l1I!I!'F"i 1I'1~t:I ,b8n1~'f1f1 aJom;j, thEit rrutEi,ta, iiOO::~ tdlwlth thefr d~li:atloo' BJ'd !1jn;jrnNII" rn81Tj' o11h:im hB:'i'Ei' bi!Qcrrle DKN'8, :L'!I1Qh1, :sl'lInllTf,;!' :eitRlB., 1Il'iEi'J' :sI1BJEi[jl with IiIS rn81Tj' Irn'p~1'i'eI 2a:~ sttIne6 end IllSpIre[jl a:ltErs. I.;I1rrntj' bellfII'e, wtltl, det:ermnBU:m RJX:I :hl:rl:l worl!:, :J(!lJ Q!I"l 8il:1il:n'ei as, rnu:;h 'cc tie En'EIn, rnoca 8!iJ~flJl tt:i3n, ,RlI1I"lO;5Ei, w.tl 0 'h i3'I'8 'IX! me· tl Efore )'(i u,
2D::,_ • ~ ,~

YiE AlAE IPRGiUIi] OFYOILll U 'liiIiI9 '~F;l'PO rtl!llii'lty a"Wi3.l1 B yol!iJ S',e'lz:e, 11~

T.fOrA tmtrer Skm SlJCCfSS 5mBY III ~~' "'-I" ~.nUUll. 13roop Prullu. (II~1"H!ti1 1El!!1irn1ll:: ~1IoIIy_~~dO:Ml-IoI-:IIlIQIlg~ MI I'fIlE 0' iFf [ I'!: m ~ F'ro:rIIi EI"I1.-1m~f'Ct. ~1g4n 1DE!L1!l HER : ~ mil bI n H-:rr1 II 1iE~..en LDeAL A CTJ'Vln.I'I'!I S!h Bhll.l}It.ESSiJ Ganga pru-stfti WJw:ttff!iNfW PRODUCT ~lJXUShti_ KiSAH KEJ4rMN ~~'±il III PROmJK BARV'fJli~ III L.:t []gp.I~. I'IIIfiH' H) Nil.11~\ Bb..ll'A ("I' p.i 1P!IIIIIIJIBI!lEIii..r prt G 8d n.iIfIl r: 1:I!l:iI :::r "1i~ ~vtH Mr1W_pur~ ~ffi' SUCCESS STOny 111 KlSAH ~ BSStl ~ng III KEJAr~!pf~'zil ~ YU. 'Eh:!I. 4-1' 'RDDUCT INFD'RMATI{JN o KeIlDll.-n:n f'!oirhiH1rlrn BUd: ~!I.Jf"" *: 1:::11.1'1~tapi. .lmL~i:i. kaoiI.ES ~ ~frrffti' AK11Vt-Ti TBMPATAN ~ m. 1I'i: []iI1N .uB..IL..~loIl1J! F.rum HEALrH INFORMAnON "' l~ 1*.: W.m eb4:iO.e.JUrN"!l_~~ .s-flban' fNFf1RMAS~' KfSJHA. FlrdJ.JVTln'A.~M1iDIbill~'l'l1Jlttt:~11 L A CHI EVES is RECOGNITION 111 ~ ~1..mn. B!.~ .I!:'!: iJi(f1J'.. 10J..11 $!t~ I(t~~ .40000 81.'MIIiIIEJillIiEl!l!i. GfU·!~. JIlI4n PB3141oll.UlfWA i ~~" ..TAN __ ~tmg . =. M.

..e..J:. -. • -----_..Ali 9. .::i._---- ---------------------------------- ~- . _. Ji). Azlz. . ~~::' ..i'ii1 EL MaiTull 5. .. yanl AIL P~i!lPpam Tr~aml A/lp If...AI.... ..' D1AMONbf ~ -Y....._---_. 1M'at IRani &. ~~EAAK) ....t... N:OQr .:. G2i'ian M:O:bdl.~ fN~GEAj SE1M6iLAN} "' ......-. $itii R~harnJi En.. r .._riga~ (PEfltliiq '& . .. . .. DOUBLE·.' .~~da En'..

nl Plmg .__ t~ __ 5ENJOIl':STAR "DIAMOND _ .IU8YHnl!ln .~_I [Devii [Raj :SIilFe~"~ .Choiiilmg 'Dongl ~ (.I" SusltiIjla :.rem~ '~PElRAK) ~k'iHi 0" ~aml & D~_ll~ K_a~!ilJ1i B.!rtlhu Ali IManiaml (PERAKJ.&. ITIEFfI~:GGA!N !!l} V..aI!'I~llB.rasad Ta:mamg a :~na IIl!irneillilla AlP Oalbar l~a'Er (KmM-la' l['~~IIK.I?'lEMrj!Q '~ga P.t. Chu Osman IKalahtanl NIP' [Kanan W1EMIQ (I?\EMIq . [Riimlr BawIlni A/1P N. JllIdv 'Clmng SUI Ui (8A1~) •.JOirlOJ~l' CihlnakaRa 'TamM9 ~..& KaUm!.

JiitIJG O.G. MmUm '~K1E~AIffl .Q: [Ii. B.Ft).arufllg& (KJU. &: Salil9~tml_baMil.e:t (pmAlK') IBhlml Bm\adur . Mumi"' (KEbAMiI'AN) IE..ql:.'s P I rms 0.r'~GOFrt'J .irel I. Jljafar '" Ni!lir-a[~ahl 18t..Jural~i Adb" B. Bt:tIm!em BaS~Ii'U!lI. J'iiI¥ Iu Tamldlllll '(S_AiI3J\tl~.O . th~!II!nl (~E. T" Mava J!'gr~1 {PER.bnamalal MIL SamikaJil.i\1lJ\ lJUMI?UFt) Su~ftal GW'iUliigl Dm IKJ_uma" Ral {SELANOOF!~ IN'ghd 1(l!§i.&. Malaf"ltUi AlP MaNditali ~I!.GEJilI ·6EMEHlAN) Nil I~~ur ".AlQ Bilil ~!ma Ail!!" (SElA.

Am. MQh~m.S.AlP MlIlInlandy' {PiERAirQ &unfah B!'.'H:I l:sa Hamidi .Jhang!l1'~ a IM:IilIi'iiamahi AIL ...APSlAn_8kanM!o (PE. Hal (SABAH) GgpId8Ji1! AlL 'V:eemn1alal JH.SfiANOOFl.i~ltllii t.~ H~i Mma~ J\af:ni~ HiI:. ~na~~ R-afnaDAIL . M!~U:W:a'ii .tIilJ9'i .o~g ¥'i)k-B¥.J C*I'Ofl.l:g~ tl?E~!<~ - Magill' P. J!. II!ni)'ham-a_(!! {PffiAIQ lB. Ilnahim a.Ft~Iq.ranU.~ (.(Ke!0Jli!H'} 1i'seUiILee...~ Iba. ·It .BlV:imQ~vari .

I m I~H MNalll\fl. Ais'a.R1!J'iI HP s:f.!Jj. ~IAKT}...APRIL 201.. Md Mi O"IEiRmlG~ iJ) $Ury.n-.vJRl ~ !.B ramang {JiCtilOrt} lBa'lbar F..1181~ I\MGAR !±.rNi B [ISMML /'iNT'O:N"IA '~INI CMO' I\iDI tiruUNl FMJ ~T BHlAiTRtiJ '~RH I-IMI'N\I~ IIIT M!.J:I AlP V IPONNUD!.y IOiiiSl Bemg Iml &: ~KE1[}A!H) NiDI:.IlIE~ 111.n.IUs.I 01-lt. ~lA:DlI!i TI lING MM'AL PF!'I!JfA8I~PUN! MW!.ELA!NTAN~' If~~ .. M~I 13] IOl~ OOL [WcIADLI': IM~ 1I.Il'«'HlLoIttmY E I-IIM 1KA'l-1 'iI'EIE E!.tSAMji) at.f..w:zl S!.~~MNI S_M.~'l.DSAl. 1K'Ur.WIIJ 'oai PlQI< GlIAT P.M..JII¥J IMAmA @ M.& Ghanjj lB. CHlEllM D.~1-IA mAlfPOOR"Dl.a Kumar bttamagar (JOi-iiOro Ram! lB~m:lur 1iamang 8.P'PI.lGi . Mini IM~.fl I ~Ei8K""B:1W LlJIiiAA. ~ulal Sitii A_l'ZllP\!i!j Agj~ii!!!ii (:5ElANOOR~ S'TAR RUB Y ~ MALAl'SlA i'i&! Ij(oj.aphJl ~!ii:..1.'J.GAR [iURfZlATU'. IMOCUil.W. B WMJ ltM2Rl 'i\'lEPUtil. ~Q. Nik MU:$l. ii U\lA Llj.t~M ArEN S. ..[iIR ABiilliL R'~ FEBRUARY . RAIJi' IIDN6KONG Il BJI\t:i CiH I I<IT ~ IDI_I:W. 01-100 !MIl:.lW!.M(!O Kl!1W!R ~ C E..~11t4 I<.!Gi P R:.I SA'I!.IJZAMAfi.t.I nJB.!'IUltAMMII!.NrV}. ~~a Y B.$'Hj.1SlMPAT IMIN 1Pi~ GllMIHI:.1AD WIiJI.il.E!I-ItNI[j E!.hoP l0'i.ill\ii!'iH A/..J~If!III I«J_AZAIl..Doll.._"£..EH a W~ C\!/-. 0T MOll Go ZAt...I DlI'i2 rsu PO LliM E!Jf!SB:III¥..W .lQHG a ~t4 GI!N ¥1M 01100 m IAlm B MOlIAM!. ~OBA KUUNI t.t.Sj W!. avA.IIPA IlIMOC!Q.Mm.l!anli' AIL R-eilllaJtiasam.WmNG IB JiBA£. IMAJfI!fll-LWJ.w.moIA.WI -mIl UINGi m.aanl Bt.'FI1A1-1 Q.JtJI'MoNI B ot.JII.. ~w.JlloW!IIWID 1IN00t!.Mi1 0·IS~ WM.tOO LA'S'"KUEN QHEO'N Ho:ANll-[fNG.W.O' TAN M'I GJIIIfG M S'LJ0~~MI IH MAT AU TAN -lAM tlCOI 'Tl!1 ~J'M.i'!J H9<I~ lECO J.iLI i'Ni.IfI.H1' :SIll HitiSI4il.II.fIAoG/.!'M"( \'!.l [IT AI-IW..RIf.R.RIlJ F'PoWH [iWiM ~'[JLJl!::sAP.

VfM Bf'l(j.[Q. ~AM c!illiAj\:IWA!.!iSJ.! IB H'J HAil': UMtib.fFEt!L\IlB j.(J.MiNAtI.!iN~_A~b lBA. ~ ~11W'iH IBT LfBtlJ 'C:H!I.:I~i$1JI ~IA.:iS.. BT ~M-l OOI.::.I~ lB ~ M/iFt\M.lANI Fi~~tf[lE. A. 1!I!. ~M B.'IJi iNG ROOHI SEE NG~WKlN'l NGi &:101(.AJL 1'!. I'iOHO I'4!'JSIR B WN!IIIWI 1'. I!'..I-N 11HAPA AW~ GtE L~.Ni LIM ~-Gt.I ZIl Ii! AU RE S~joO ABW{:w.!'®UR RANA HCf!.pHi ~·a'.. IEIT ~iIW!.)MHI ISlIM atJrniA IMiLGA'FI ISI-N/IiFl ~[}lJ'I il{lj.~L KULlt4 JIROOOY E!! SAIl MU ~ ZiiMFlII il!lIM_USiA'FA ~~ 1HBS'"". H!l2L!\'!IPlillB D.G!'J£U_NI LEW IK'Ul!JI:I KE IN LlMAl-I~~ LI M [BEE f!IIN A LIM 1I!Iu.l MEo:lUP.!W a ~LI NORLEl.i.DJJR \UAiBPo 1!.i'. ar K.r.1 M~I:tAFiIF Pf.S1. ~1'liJf. B rM. MAru..D CHH.a~ tAAl-! All! ~ L.HI M .DoZ!MWI Bf Jl/Ot.o. WA4IiiB. MOTIlJiL ShHi AIH~') AYIN A'l-iMMl Pf.D ~ I:'!Jl."I!.I NAA 8SE-I Rl'II ~Alti:'UIl.ICK J8LBMt!.!.!itli.IATHi iR!\laMI:!H1 KE~ llIT GUSILOLli KE SHAB.t}[t!l ABU AL RI.!F11HM~RI I4M=IWLJW..~R l(H\!\ilAJ Mtib.!.i 1iWr-:m~ iEll$ij'll!.021 B. iNORAZ1JNAVi.FiA1\I1 B.L ~E'SHEM IN8PAl!I ~N:.1' ~i l~!.Afi RA! 1EI1' ~ZJiJH ~~ oil iNU.j.SI'l..1'4 POI(HF:EL ~tl.1rI}dM I ~ Fl'!Jl.!i.fl.IG.l'tIAHi IBII'! BAi-r.I FAnMN-!l1EIT MCE-lI:t N-OO FAIl.J.I LI MB LlI 1lE'ttlNi'i. fI.1!:I1)3.Ji.11J~ LOW SIEJAi' L.lltiOOR GD PAilIll'PJiM..J I!! ieFiMlIM ~D' I<H'AlRillL.!.!l/MOr.lMR NO:A J. SOI!llTJ.iX. G 8M1 B T lMJi'ili"li.It.!M-i m6'tF!~~ ~MAQ "*!'tA'ti' ~ ieH\ii.) 1((.l'iruD' JUAAIILi B ~.~l'ANI liMA'F! G'iJLNi ~UR sr /iB.hI'WI Gil.Il~GIl.'(i'{G HAl KI-a\i'fE 'WEll nNG KHlA1J K~ \i'ruJ KH:EN $'1811 8WG KHCO BCO.j.:B1.r.LruI8mMi¥ ~).JiN:G ~WI~ Wi.~iM WW w cH~' 't'f.. LEE IllJl ~II\:I LE'JU..O 4U~. IiIf' $J!JpJ¥lJ\i.I ~M:AIDetI'iI NP IMlUNI~ Mtil-llAAlMl Dr ~9i1 1'NiH!iI~ B.\I N(.19A'J.IAA Ae"Dij~~ t.mFfff"ll' J~JH.SlEW' &lM OOIW8IPlNG PADAM BtJ. SH~~!HA iW!£!'.1t I( Il@iFliDH'MilAA:i l..I F'.N oil ~1'iN lBT ESTHER M" CHELLlhHI FAIfiWl..iNG Mtib..(.! cHEI't"5'!.}.JlMMl BT KMM1.! RO 1'.RKIA B.i~cHlEi.IAE[) 1~ITl' ORI£lPiNj" L:.. S!.W.i.!. L!. IBH~AA!HI ADJ-!!!(. KOHl ~~ 'teE.lP' KIM CfWI.t4S.JOO ~ JUliE f.~ IR.l AlP SiWil'lP P ANI D1. AZ~ AO$.. ~IB:JUM'Fi CIH.ENG OOISENGiirE-lAR 001 .}.!W~ PMI'll'll" In-!...R ~JI BtLElU IPI'iNDiI:'I' iiWI.o !. llE]'.PJI aLIEN L8E~o.1"~:QHD AU Wia.~~ BJi.!.1.!I.IhDUR IW\GMI I(~AAA~'r: M oGoefWilIMSi'LMl'f LJillUFIJIM "J1I. fAi~AiiE.I EI}.P80FF I'd:}I4[}OW!R B !SAIPOL.I<.AU ZAH IEIT Il!1l. i~~ EW'Jl9FI TORRES IHiPIt!fJ0A e MlIIT j" B:U-B:[.80.HI I'.H. eT HitiMID 00 INDFiii.t!j BV' A\'I..Iu~. CI-WII 'CHiI\ll tI.L!.lM..)iJF! ~AA..~1 Kt.JiJ NIi.DllR RilSIIlOiI CMA AANI UMBIJ LIAOO 1eA'i.!.Jt.!M'm' AlP ~WI L~l AlJ.oMlI' PERJ.OUIS II<~ DflM9AA BAJ.:i JUNE WtPJ.i.!lI'l.J.I A1L KO~StiM'r: KABI ~ BUI.\l'iNG Sill 1'.P ~ "iOI·mOlN IB ~ I'.}.'!ifl. Wit\lJM.J!I.!i.~0 i-I\tIM.l/iMj.1 P Fil!.:A e MCHil' S"Ii'mFlQ lEI JIEIIlUL'i. E F'..oWIiI"AT~ ~WI GI.R ~o I\iW-llDl t4 E!! $iJJI(FiI MJHIl· ~ B.IIIT MOHO. ~HiM ~.H IEIT ~t4 e I-4P/MBMJ B ~QHD iI.J.!I i'!.MlI ~ MR Kl.IU.M }.WII l\.M..2IZ NOAASIlill<I BT I£MA'I!. iK'UMA'FI LlMBiJI Dn 1(11t.j iRM!iI ~R PUI\Ii il'liW N. IBUOOHi ~u~ Qi-!~i c~A IF! ~I'!AC!"IJ) c~_AA ~j)~ 'ri-rAf'i'! cH ~Jj i.'l.~ 001 SUOt!. BAH!tlOOR Fi:AJ I!'MiHii i'.~R PruUA I'.lJ.tD:AA 1tilllt.\A.T liLtRIS IS I!HIIlIT J'.ll ~o.~ IWi. ~SM...!iN~IIj. INTJ.O~ N~Y.. f'Fi\riJ.MIE" .lI. AfIX3l~ I 9:. IAAil'ZANi B MQllO' Jil ~UH TJiWiNG! Il'iLlSJ..I i.ID?1Jf'i j:: $HA"I·RiA B ~D ii!A ~iP:l.l19 'OM cHDO' l.I'4I2lWi tilL ~l.Iii'4 ~ !.i m.N ShTG~ ~ ~ ~ M\lJl.ifrA~If.11LN1 G.rtJ.aLilBr~ p.I.~ AAl$i.J!. ~Ili.I~ ~'iJiI'.I$ ~i'4I'i.£iN.!i19i I~HA.Ni B RDSLiE iNlR ~R.l Ii! 1M8WCC. GOEIAL ~Rl!~ M:)I.-iMAl_) IHfl.'rot. FiJJ lJt))W!.I.IN!R iiW<iI PR:II~lj!il} t!E. K JEFFf:E't.e!o. B~UR PUlflMI ~ INIl~E NP 1J IM..!t.!.r.1 ~'tN.. iflNiE9H11rulhf..i'iFllWt.t.!.C'"!' 8A1..u cHI!'.t)I.:m ~!).ILJR ~F1ZA iNlJRIl.j3 Nom IimUNA IBT hBOOLl.I.iif:J I!~ ~.A.m~ .i.HL1'!!i$'flHA 'fQ-iAl"A iElHiM ~..J!!! ~1Wil.1-rllOO R 'R-IAIPA i'«lOi9 ~8SIH RId DPAK IMI.Y NOR fl.!o.i.Irn::l H.w£j J 8Ei IEIM-ltIDUR Fi:AI J8t. B:I:sHAH B.Jl B' IWlJGl'l. DAVMffi Zl.g.!L!'iillUR iM'lAt.-.E8L NGiGAIIt.W}.JMFAA MIJNM'i.I BI...Il LIM WENG Q HU.Z2J.e (l D£BI:.M.t.'h ~HGPOOWI @.EIJ!I'. MCHM.j!'.N IM't!.: li'jIli~j ~ff.I!.![lM CI-lAj.b!~ lEI ~ /JIJp.II I4EMM}.u$iJi! cH r.I:I!!.il/WITYtd.At«::.Hi ~ B.I:A'i-!Abi.OoZMll.1'llo.. KQI\iW..1f lIN lB ~"1~OF Wi.llUilNi N!IIBRO Slim AII1JU.I ~ c~ ?Oli cH ~. E~..l PAUDEIl.H1 8i' }.'! UR E!!iSHWA'KiIJR IWi.'II1AH 9.\M': IFI}jj D:EEJ{EeS:H KU....lMlAY.1NVl4IOO JHi»IA'l YiNI R: OERIOO JINTID.H JOHN B.!.$AMY il:!fi. GAJA'FIE :sI UlJ.V.lEH! Thtil r.imRi GOPALMNA~ GOTHl em:! T~ GI¥£iE ~ AAlJiiliiW~~ ~MlIB P$rAHi A~". tI.f1.RNA IBA'HAR 01. cHI~p. HA ~[[l THI. IEIfI_ElAi.SFI:OI.W. ~ MA'1<!~ii.I MEGAT B~L SH'AM B.u Nf' lFiA..II ~HE SH's'AM MAI-flili"O ~~A'i-i~I[lEVM.HI!lIT l. '* DEliIl(lJM!I..lWJUFI: CI·IJ. K.Ilil.1!I1 E!! 01l'HM.lIF~ L8E SEE L-'W.Hi'lN-:G J(. 1'd:}I4[} IR!.11N1 k1AWIFeMMY Hl!".I.!..H ~lB~' I'iORiNAl-I Bi lW!Fi.!(Fi 1M Ml'!.I AA1ifi: !"\i..~PJ.!iCN1 ~ IFJ.N_Aj..FliEIJd.IPAW!LA tolP \!13~hM-'i" ~TJi~ ~FliS:H~M WBR.1EI "i'M-l.II iNOCf!: I!.i~MNil.W.I reHA_K!A ~u~ ~ ~iA.!.CII.i'lJ(.i.1lll.M.1IM NOR AZUM. NOR J.uN cH~ l[.)iI !i:L.E: NIR 8:hJ.M... B IWLT S'fhF1Q M RUJ..l fl.II ~ y.M NG. t4 :sI EW 1I.i!)~ ()H~ li'jlaiit@..YOe.Iio.E OCftlE TMWI. OHi: :si!Ai!jJ~ cH HlA$$Afi.I I!'.IL8H1Wi.I. Hl'AEM ~ NiW-!II PIUA~~UR:~ il'IllR~ MAYA SHA1(YA Il'UAI'4I'i.JCfi:~ 001 .Ii.! !'J alii Il.1!2M L8E B..!.lJlii ~ .M.tt:iHIl' RI~L1tJl:j A~S 1'..il. BtiJ.NlJ.i.Y.i\fij'o:l .Il Atfl .'lA_~L~AH1 f(~:. tBliAK I A ~1Jf.t:lHD· DUSili j( I B.2flfAh! IBT DAUD NOCRJbWt.jj MI{.T i't.!\JI trul\iW=t 1I"fl/~.g-jAFI't 'i'~jj lEIiF!.. SWILVI./I J.9A1 w.l ArnlR IUIFi I( I i f4!i.ill :. MAT l'1. IEIHAK'1 A ~u~ :!i.AWAiIllB1' ABOOL GIlFFM N O. PN~i: ~~ AF.M. Jt.N oom IB ~E KhMAl..lElltm ~Ill.hlIHIMU l..lf)N ~FFiN 18iNA'WtJti.JflT~i"A hrftA!Ml ~AfJj MMI~u~ru~i~ 1~11[l(tJ.t:lH[} ~9f:lIB JiElGU. THAP.JIJJI.lI RAM ltilJ.L GIRl C(B!. H!"IAA'lfAll'lflitp.i I'!EPP.lfi"l)~ iElr~". ~IKi'!/MI M tiWli\WI I'.ll.t!I.A.'fflUf: E!! SILlLI HBIiiI Mti2JIA Bi WiNS(fR 001 '~G AfI. I(RISI-lNb.mKlJ.J 'ilii' But-J WiN ~.FIF~ OM IBJ.t4 LIM "t!:NG R.llIT IiilIIMoII N~eYM\l iNElESHAtm jJJl SIRA.. ~~t.oIiIFiA.1A1JI111IT ~D NQA1.W~ ~ M!'iZLI!. tlBOOL ~Io.! i<l~ "ll'BN1 e ~i cHJ~ TlJGK kHEOtfG cHI~! 5AHi.II'NiJll M.ce-lE Bl!.~l~ PM ifI' e. IBEro! iD! Q MJil' PM ~ i. ~l"il~~ij\l HlMDI B. 1i-iA'i. B [)(.p.!l.JIifiJ.'FI ~1«(Ji1 C(B! l}.JH'A M ~1'l...ID.r.I1i"!!. ~~[J~ S~FI'Jl.K.H.I IW'iFtAt.TTBl ISMNILiEI ZtilNUOO\I JhFiFli.i!LM1 ~11Hh.'! .J'iA. 1'.i'Jl. LFi:tJ.IS ~m ~BYAOCOB .!.gJji'i: Bi'IOOU.: l. ~'~RI B.JL ~.N1 ~i~.~'H'ASHIM fj.f.I"~ OO\IA LlMIK~ H:Il.!lIT E2FLi1J.!Ai.MEGJiT JAliFJ!fi. KOi.I.tWi.r~~HI!'.~».tMAll ~'l!IWi..!'i.IATAI ~'"E'Il-IAAiJ ~H T11'NiI.:!iIGifiEli F!iI~MA'D NM. Pf#tJ DEB KliMM GIRl pg!) lil AlJ~ 18t.jJ'f@ Hi!:.!.Fli'IMi!.i. eAHA.i.NI UHON-:G KH" .M:"II'AT PAA~ I'I.ij.!! cHla~ KJ. PFV&O RtiI ~o.A llIT ~R~f.Mi-I NOYM ~.iUR ShRKI DM-!{MTHI WiHA'IDJ I<RISHNA lPiRAStiD ~iIlSL.

Htl.. .1'.k~MR~I~~IIU..lIi'W'.I\()uR'iZOUI'IWIl.II'aR PAM i'.Vhill eT~ SHANtJPU~THM\I Nt.lt\lGm ~R:ll'J.IilJiI RlSNlliA 51 PA'D8JJI 13r.M .CillA 81:!iI-iW....BE D.-Ij.v.i~LI SU.i._f4!U M ~Vl[l.1 SAJ.r.AJK~' Wl.HOO '.1i..&Jf\l er SIJ.~'f SAUlYlIH [ET ALI NiP ItQUPP!J3MAY t&HpID]SIH KUM"'J't M SUBJL"iMm\t'liil SHA!i'!ltt..".l1 M 1WL's'. MJASAG..}. l.R ITO KAP..(G [KO'h'K ~ IJ.. AGU.!'TH\I!N Si1.IJ~ M ASlD AU:SIl-I}j.]URNm SIHiI'L'!!! AlP' 8~...z IBl' MOi-IO ~T.N!..JA'H ~ S... W S'MI'lBA11J~ 1lOO~1 BT :aIMUN ~l~~~AA BJi.r.J-tlIBT UM."_oo:::..iIJI.JIOHlil\lj.A}. IBJiBU AR"fllL Si1.I lEIH L8NU I-i~T lEIH LBifG SWfffi lEJI aHADU=l [81JI..!ift1 SAN11E(]UI'IUNG SAm03ti-t 11'.!oPPPLNI SOE lH11iA :000 II.l1 sm f.M1Y ~fllM'N\!! IDEWPJi."CIU!.DA C K ~A1iH'!l' .IA.MH @ SRI I'!.[II 51 sn.1 S'A_fL.'i!llIl:lE EIT ~ Vi/ONG CHOO:NIti30Hl \\'ONG ~IEEHOONI \\'C#Gi I!JI CHU\I ]]SIJHANA eT M[pJAP VIiH1A i!!l mMIRUIJ..HlADun PARI'rAI'L ~A.[.ii'A ~ A.r:..t<:I '1I!.l]Ell'! .o.!LSA I!'J4.j'. ..lBTJ..~nS:TA \..!lI.I(:j IMEI Slll1I:Z1J"WID.}/]JI OOUjIMi~ ILEItI~ SLJi!llILM\ 6~ CHiEI.llWiN \'i.\1LM.]B Mal-IO sHIAMsm IElAH..1L l..t(£ '~lBS.~~ ~LJ B YUSQAf ~ u DA sr IBl'tAHtM ~LlNA tlW-l tAU D' $iJJ~ GI!.:NI SU CI-tfN M_~00l\}ff(i] IBTl1!llO ~M BAf.DlilllIMRl.iHAI'Ni.A IBT OS'NI~.H Nfl ~. SUM! TO''i~TM JOSIEPHIA .A.'!:t.11i eSll.II'!.AlIiiIUIN eu~JL.Bt.JillJ vu EN .!'IEL..G.!.GEI}i.!fARo~ il!lMBIlI ZARhHi i!!lT 19i'Ni.Hl T~ 19A:HltDIJR~ lA:Ni G83K KEE T}j\I] KOI( SeJGi TANILAl 's""t.!lllAfi lMUI:liimI 8.IG~IL.rg83.!._M slim IBAHA'DIJt"1 ~ StmA ~ Ili'!.iLM"s'" SIVA i¥..: 0000 lEIRI SI!lIGIi-I G1iMA1 THEI'!.!'aED' SlifE I'!Al.I aAtfAYMWrr!'if' mTaa'PM'( ~Jf~ 19'@A\lDlW SMILA Sf 1N16tf..Wi.\!.tj"AiP lYoNWIMl tIJl'Hi'I.H [91' 31\1'1lDo'.IlMM AIL 6 Sl~ s 8A!'®JL. S]-W\]KEFI ~ULl Tll(A. RtWOO SHAnDA B~J!ET t&~F.i.. MlJTHUS.lIKUI I\!.llIAA'I SVI\'lIfl.IDl}.!q\....l9M-lttOlllFl 8ULfl-lA m:p i±W-IMIUH IEILD .[ II. $ilJF!:"B'AIBitHACfilATMWI.i.'s'ti.-.M'An-I~ H~.AFlMA .!.fI..I<.IG IDl~ JlNDtiL ill ''!'llK I!JWG IM'iL E1.] lUAA'fI.1 GEFlJiiLDINE F .n SI"iLIiIt.i'.!. SIoJ'lMILA 19T SAlBI TEK ~.I.itIOOR Ii..I\dJ 11.w.! ''tPiOO SIBUJIl B iJiUU8 :aIMoL~\6.!lJ'lUOf.!. GE~IFtt}oO..Ir..HAFf'!' T}'Y :ftJi!N D. 8J.M rtA.Jij M SII\lf. 8J.I!'. .!.'RA SiNGH OJMilli.W!.11'!.I~s.M lJ.'ItJi\GIU~ 'i'i..l C.!.YIJ}i.IJKfU IEII2:i-ltl..IFI~ ~s~.~QHU 1M RLlI\LI\ V liP E IPURIIA C.11 \i9t:nA:MMA AlP DE~WEY \i'looY'A SIHML'iNI OHillJIDHAFfll' \i'I~.CHICOiii' INIlJi-IEh. BlJ...~ 5!:o....L &!.~ K lE(#IIJiiL~~ ~TH!\ M KlFI":AN aM'JAm! M.Mlt4A TJ.'i.r ~nNA ..l~LIil-II"-'ilii'ffi SlIF\FIi!lMtHAM MlYiJI.!. KliM tiRIl M A SW8A:MNiJ.LlCAO T~I PING.~t4IDEL S'MI.Ypt.!' I!'lA.Jf..I I'OClRI-lL"i. ~OH LA's"]{~ "tEOH S!lI.H1 VAN IIY.!lGl001!'J. lJ!I.8A'f.! TmJ!!N<llJ HOIG' KON6 CHm '"Jl"iIK CI-il IFLOR8S 1l!Ji2'1l1EUlA If RBI) DIE D-_ [!(A£ J R.W-IAfi SIiII\:IL l>iAillrWJ..I SI~A I!l!¥) M ot~ SI.!.I~.].MM /iA.H 8H'AAZA BI SYED' Mctiol.DUR 1K{.r..1H1AlP' I'I:AJ~AL SBKP/Mt.BL IN.io!lIRl~~!'llJW~ M~ ilJJ~Nl3! IB ~~~ ~Slt.M ' .~UrN!.._I':IAM VlI8AhJ ViIJ~ Sii'M-. 8T r.VQ SlA JIJt.r1 M I\IAI3.IB S"fMRUL 8.r..}. HHA E.A I lUL QM..tll lHOOO FtiJi-I t3'AL131\H11Blf' fAAT ~oo '?f!tLWA IBRAHl!.iKh r(JOO SIt43H iEIJS1f iUHi~Ni-I i~WG 'iJ1\IJo...IFfll'AIEIMMOOA SH~Sn.Jq ~m SALINA WR~ TAN! :SUA]" Y1EN Tm mK HICNG lJiNi ~UI( ...

.

iitt:i~i'tig$i!)1 (i1~ifI~f' is .1 ~hi't~ no' home. in ~ t'Oem bw~ m all [:XItii$ M'ih.tJ1..!]ifliie ikwl3 ti n~s~\' 'Wtzy' {I~'~rffii~ '[l.:. Ibe~e .ilIt. - .lIld oot . 1M.IDin~~ ~./e l!ioow tro~ t~ fOl!r' 'mlllli' ~ ~hi3lte:f eur 'fmTIily $hOi. -'j~ iiIOO '~du~ ii'iI 'l!I\!t!rj ~ ~ ~ 'Qf1~t@Ii.J~ <i.~ in ~&FGi tl'l9 .t.-qr $ttlim. ' mtI~!m"~ Ihm'd All! '~ IrooFi'lS ~ '<':! MYK hi!WE! ~ disiIn. Mdi spilfu!&ie tiM oo~ ~\Wjii~t!1 ~li ~Wr !MUSe mb'ht moo -~.Jrra.iJI pj. !1ft9 !fi~lI~irni ¢f tOO ...<i 'G!~T~ '%~i~W ~nlill ~1a..J~ fj can M¢l.!_rd al$(I' b@.'eFlW f~ IJnj~lmdl .:lll~w d\J.i..iyoibl9~.i.i~ 1ti.ohOi~1!i!'r.~ .i ~e ~iFft. $!.. i.iood ..ill ~oFji ~~ rer )i'9u ~ ~ ~ {lnei.oc. 'Cl'eillnifi!il willlb~oorne $l..rtI $i.100'iiitl ~lOOglwilfil '~fij to-~ iit can ~ ~ri iililliFlt. Ol/Elr' '1Di!3. The OXH M!.!It.ei'lj1.~ IPtigiiiiN 'O~N'~ iJli our nCCJli&li.u.arli arn&ltlf)~edl~ .:.jIte 'r~ bilJ:!terial' and] 'fijrni illI ~ylh th~t -m~h~ pooo. .iJtlfr'ie~ oiJf th6~ .~e-r''ID oom...TI well oiJl' oil!l!:i:rirlm~1 1fQ!. ~elI ~t.i'm i'Qr ~hl3 OO~U~.jM ~ntij.gnl)i' j'.it '!.ilil' eiJi" hol!~.'edi fXJfiI~ Qf tne noo~ Ib!J~ ~F1 ~h!i IMr'i!iJ1room -ticiIjJ IN.<illiQwSEl. ~EI . ThiJS. be . hoi.J~~ClI to.tI~i.Jik1.ig1'lt ~et' Jot' :j¢Lir MUi}iJi. !Ji. WiOst frtI~n.iir hOU&B l' I~ i~ RFX.CfI_FttJ Wfih the mtiJlt ~DG$ .:.Qi .irfl!Jkir!:$ Mt i:'ittd .s.[.'rEI.n~1 .."jI . '~ itli:lI~hMOI'fI.5 ~M '~ h:iooti1..~.:liM ~Oi. tleiliith P"ii$~ to. U '~n help. ~i.Jr''fM'Iil. I~~ ..iJ"ru'lt!i r-fmi'leY.Qr i~. 'o~ IjMi"E!~ :.¢~fi~. iJ&ia~? I)Q ~ ~Lir .iltt.::~i\MI i!tinm.. '~ y y¢blf' hgiJ~ ntii"gh-1 b@~Oiile ~''i.~ilIiFlS '!At.<IM ~.~l:!jjion is i~Ned. in :n.I ~ry to .oii"'~j-M.l.laJi'ili. ~ fOt"r:amil:/~.m~' ~ [&. dirl: ilLrm...i~ M rimiji_f m.jof dirt er :.._'if.tI ~n..~..

.!!:)rjiilt1i!ii~IIll!lil~!.lli!ilil~ P~lQIn~ ~11~'lg~e.i'i1~I.I'.I!~ bagj tm. n!!"!l:."'j.i!~ilnlg~ 1 ~~jllln!ft!.iIl: bl:'l\b)]!4!!i~ i:l.. ' S~uill bilill.i~jilrl'i ~t::!iI!~~I:' i~!k)iI~ ilimi~ll!k j.311! .!E~k~111 '1\I.I'liil']~ I~ 'l~liii.'il1ii!ii!~ilf!li..it'!tli!iil.I: ~Ii!Ut'!gki:lI.!]nl¢lkillll kLoIl:!:)!j.I'~~ikUtij~iU]£!i\ mli-!irI.p.g1 gl!!n! I 'l~d.l..'$Jl.I)l!!~ 'Q~ (!Ia!1!f~ i.i!hil\m1i ~ll!nll. ..lr:f!f!i.)l'aI1!.:!l!ilJ'l.."!~ il'iil)ll!i.'l!.dbl~~11 ~:!:)i'!~iIi19 ~~i ~il"" ~liil..ll.j~ ill1!t~ Qoo]~1 "!1(:rr!b! pjj..]!~ r~l~ ~'l!IfJi.ihkllj~ ~~~".~j.i.~~m'l~ ~irl'r.i<I'! OOt~!J'iIJ .1L"1~~!.lIjIilJm~ :{t.j r.!~iI~ii~ tlil rU...i>lPi.i!il~)'i!! !ti!.itiyilj I\iImg~ ~i!ll!!l.:!I.(ll:d'ii:!:)r:i.'!a Ij).~ill~ ml(!:i(! (:!o!!t'! '$l![i.'11 ~'i illf! r I.!!i~ dil1~ trr!.'!!tUQ~ $~~~g.'!~! ""ridlll? Ftcl.()!.!!h "'~ir~ ifliii.!]i~IEl!lii P~L~ ~.!!t'!I.'Ii1\!'()iLl:!!ti!3K.IIU!l1 ::. j:I~..1I.'Ii]fiI:u.1 i n']ii(.(Jrj~ ~allil. rlil'.i!~t'! Y'II~tLi{!l 1li!~!1!~ 1JI]ili!II't i!!IIfr.]ji.!ti!~iii'I'ij oI!IiIQi! i(][)tiljit'!I~I.d1!l'lll!n~ I'lJIinll~11L ~!Y~!fi...l'l.oj. 1i!OO!i!':I!i!.j1!I j:II.'llIill_dlJlit..3li!g '~lIlf!g tl!-<ln~()riuk:i!ti! Ii.1I!~11111 bill!il¢ri~1 ri'l"m 1li1Lll!~ '!I!ilm'!g ~1'.L"Iil!]p ~.l:.j!]Q~' t1!~u !:ii!ik. kt.ir !'ii!~l'i.IlIll.i!"!g~1I I1I1.r!1!i:ii!LJik~! .l~ rl.o....!l!ilHl'hi:i!l(ikI" mllil~J)! iI~!d~ nliil~iJIoiJki~! i1l¢tij~Ti ~r.II. J!!iit~'liU iilil. !l.t::11I!11~~ i.~ i!!~!~R!!I.:.:..oCIj Iii b!.3n lo:.ldll'!g~i!"!~1 ~ t!J.ip..J [P..li!iJ1'!1!:!~ '~n'!g ~iit'!!3 ~~11I.!~ji!riil '1\f.'I.:I\'iii!ifl~ Ijl.!iI!Ip rl.b.l!~!nl(!t'!cl~'!IIii!oljkilll1 i'iIl~~h I~iiil>'l!im ke~lI:j~ illiid~ dim j~i!3i! b:'tli)ll!]NJilll~il(!I..~fmi1l1~ '~~I!3 P IiIblfll f.Ji'!g~JII cl!cl1l1~ ~'Iii~~jl.i Uti~U~ I!.~ 111i!~1£l1I"'.'liUi~iiI.'liliipi. P~!.i.!In tn'ilik t'!1."~i'!k."ll~~Infll.u!.roc1 j:1l".!C ~!IJkJl'#!n!..i\~~I~ M?ijli roohi!rl'ir<!!tiI pt::ibilg1!ii j:l:)tfii!l: 1o:1J~lJr.:)ri1!!!.:.". rlit'!t'(l!b !JTII. kim b~~ii'!IO!Iilio1!"lridi:i I_IP..i.ii~I:i..IiI!.!Ij.!!~t'! ~jil:!!gi.I.!Jn~i'I.:!h r.o]~ko]fIJI<'!t'!g~il!t'!m pli!~ it]i:)i'i.!!~1I1~ j..l!~ pl.'! ~).'IIi$I~i!~~311.mi i!h i.l~l~i s.jidlll~ (~j..Ji.:!IhiiA ~c~~ it][)!ij.1~lJrii'!1il 'i:ii~ qt!lm !111~i~!~1i~1l~I: FI~dl!lt'!L'(I!~-!TI'(I!~ !~rntll~~ d I~ .. ki:irjl'] ~!fi~'liihill~ Ic~:.l1i.:J~i<l }'J!~lg '~id?ll: diiilio!jil'!i.ji1i!B~ln ~C.J.oi~i ~ilJi!I!!I\!!!.u.31'! bl.il!r:9i'11 ~i~i!L IiIUnt¢li1 ~~j\ll!rl.]ki!ii~1ll!ll::llflil:lInl!.~giln Ib. .:.(lrj~ j...t'!1_(!tiJi~i!! 1W-E.I!!i~ill ~1i!t:'11iil:iii!~illl! fk.!1I'lI.:. ~C':lI!~LJm~a..:nflbt::l~i~l~i'!i.II"l!I!1i~iI' ~t::r~I..1.Ii dll!li~J~ ~'IJ l~iI!ii O'!ml'i:i1' ~i2!~! jll>'Ii!!i II~I ~~~ ~.(:rilli!(! kill! .:'I\I(i..i)l:::'..I. DHlj~l! o1!t'!clklJ~lJt.::!fk.~ :5l.lj di:l.i!k.itjii ~]iM..i'Ii~.tiIQo:I$iiI it!!i:ii~it1'!illi!!lli fi.jllif!gl5ii! ~i .

..O.1111. II.-. I)..i p"r-.S20j..analysis and irrvestilT'u90t plan'riliing wi~h some w(i'nl<JriliQl."t~~'lla"" . in a 'seCiU:ntieiS firiml~J'. joiirlled IDXN whei1i I iAM~.I ...-.:..:..· II W.et'l from lKamp Uing BafiiiJ . I·L!I· .i"'ii~i 1:.:..experierilces.I'.::..I-' _. I Tll1Iong YiJj.'.. .... lPerak.of' ......!i'!.i~'r.lI_ III!!:.1') _ I"J'II~.. I of:i.:. merely to talk'e 't~'H~ advantage . 1(.'1 'l"io111Q! .1. am ... ·I~u· -m'" '{.enjoying GlaJrilod~rmJa I Choong IBJjjnt0i19 ~Ipoh..6tS engagiing iilril personall fin~anchal .. 0.

.I..t.ln..g ~A..1. 'It1. . ~:mJ'j {i'.~I. ~·. _..-R:~~ m :".. ~.mlt" ~ . .t*~m.RJmrt~""F·... fi~I~Wr:~~j'$~c ~ ~~.c :tt.71'.~~~~.~~~-B fiT" i~El~~ifr.·~1 *. fK~ 1i IHtmftm:~:athra~1WdJ.nfl. ~ .lIf.a1. .. fl~ffll-.a:..fflj3i:ffi!... ~~. ~..1iJifz.ram~~~ai!~"~JoFiN[ 'CHAiN ~~ R~1fuJ~.:1 Mfim Il".i" ~ BJiE. :@lit~~m ': .dA:I."13iNl' . *.1Iftfrl.. ~Fl'llI!rllIi:~~mlta .1> I*-re~~ ~ ft 1"..m~~~~~~~~ itl.~lEP." wrMfi.Jqltl : .=. iJ.tI .! .ffi~~ ~m :'f~..ii:!Ii!J.~ . a.~ 2i".iiHhiWi.• .jfuM·.~~& .j~-'m . .' I:iCJ'1Ri~II:ll!l . 'ti.'llf±Ha .§:. I am ':. if:it~~!fIJimn3.Tft.~ i iit~ !t.:." ia~·tib~ Ilfff!1Xii..rt..t:-~JlJ.!. m.g'4'-~&tl1~ 8~ '$:). itti~.'.S:'" .::biI rom m.ut.J**.lt-· :~Ac • tnmtr:l~J!..l~ l·fi}IH_[rr~J..l'." '~tl!:'t1"i!:iII:MHt~". I.~.H_. 'g.l1lX...7 .1 &.=Fa. '#-*"cM±.RlL"m_ fi"I:~ '-I..:8" _..W-.11 =Ii!.. .):" ..E. ~-%f!JiItk.=f~I:..Sitii··l.. f{(.-.t::.*·m~. :> .!i±:'lIIiI"7' !-:!.\lU~~ft~ ~$-:f.]:_ 7.iU.~lliiJLI=.I~tt" altl:1-. ~.~m.i. .'~ .~ ~["""-M-* I:U'J~~q:.1:t:~Ji.~~~.).~. tt" "·fa. i'~:1 [M.~~~~'''' ~e1~{E.~S:J1J.I!"u.' ..~dW Rill'.i.'tagIM:i!~~.e!J#·~..'s.·.'.l ~1$"Jji...i::~£~'.

.

.

. Ri:oof[avii'il {'ilvtamlr"l B2} ~ i~elI\ied '1i~$!!._ ~~_~ ~ic:n i1!! tI[aOI{ $PQt$ 1bL~nmi$h~ m ~ii1i.JIF ·diet h~ I~E!I~ $aid lU Ihave a ?i.~~a_ SP\IRUILIN~ SEAWEiED.lmbuE1I . liM.~ihit.aii1Ig SBSU<l1 .. •• 41 .ln the Unhood H'1f1gdiJfJTl looj. AVCXtAJJD(S me.:iiJ~$..i:1ifCheFS'.[f3lI..I (d a.l~. : c:e-lbaflu Il1I€Il.a'Mrifl't II·. wtuch act ~II Mg@1)h€iTaS a pl}\ve'Ifu~ S~1l amJ~~lng comtil1iatJel'fl..'hiitF§ or 'iN'i(lt'i~ ~jl 1i1i rlbOm~v~n" diM fO.AvocadM contain \..88Eio i:1if'S' vsry hl4lh ln zlnc whlC'ti Is 'vJtali for the heaJiIlh ..irlinlk yang p. i1MIn." tIl.J'Id li'~aiF" .ghiiangKan a moJstulflzln@ and tlgMit-ell~ng 'eiloot M0IP. oo~ Ii..!flItill1i91 UIlIti.1am mam'b.tII ''flLii1fil'bcLih!--'bI. ri"iUliI:S :8[1:1 h g'h in wri'nkte~flghilf1'ig vlitafltln I C" fI~.t~MM. il.ite~ a. vttamln daJrl m n9faJ ~IlE'fI~ d!lprn: :.akanan roorlK'lft: m1.f. ~fMr:a l'i. .e~£iBntlai IPa~ .IJ~.V8tle.Jl'Igi 'it IMlllBH A. h ~...jJOf our S~Il.}M Fm"lkaniID~n1.~~ lilli._..~gl ka)'I:1i.: m1J. !any 'i. ·$op:irl.~atlf1Q i1!'h€!l fight flOod ~br YOUlf'sl·dn g09S a klIDIgl'ioV""1JI!j to'!.skill f<lt~iI' B ''''I~i''fll:n (:i:lJ)!Ised by t.l6lt'lbl.foot ~HI$M (If'! ~J'I8 . .gl.iUOif ZiJW 2tW1 $'.9fTuaan ~r19<)mDlttan makan<tn :.. kelll'tatan slnat ~Il~'elldlk:an ya.Ji. !and n~.!1~J'Iil!.oi.i. .ii\l~ n1$1'fiP.' C rnta'k-e 'o-f 4.:ln~ sldn p~je'_ N€IM' rMSQftc. i!." ff.v-ards h)a'lll~gl ilJ'heb!i!Bt and heaEtll[est IOi}J.!1tamln C mild ~litalT1l:n iE'.. '. '~flM. '~ait aa1Jlngl flOod noh In protsln mIIil certain 'i!lmlTlins and mln9raJB might provide valuabls' atlitl~ agtng ef~sO'rs. Ei~Viing lPianltjo' of mU$hiFQO'Jt'I$ ~f'l y..g i'lifL>::.alIn8' 'IIlilai11n. !P1!!ngamblFafl makanan roomoortkallll«!sa~ m1it~lp.-j)..:elltatan ~ atas ~iit kiita..SPlRIUlLIINlAjiIAl!IMPAIILAl!IT' '& SELADvA AIR j.l! ~ dl$:l'Iga~ zat.& W:AirEllOR:EH Th.$.I}. ateln. Tttes€!llnc[udg.e-$~ (I'-ailcicil..~..aniLILi It.ble-althy V:Ol.~I![i.-ang ehilktlf.OUf akilm" at"ld I~elp'$'00' r.t.Jif~e$.u.1'I t i~i !Ug-aJ t~kenal '~en.and t:rnpn.-'I.m.1l5~.jea .an aJ'I .llt!i. .JJ'Ijo'a...llm. KIWil ~RUI'1i' a.h . ni.J]1~k~ta. Plw they lti~ IKI. .: k~il'latar1l j(1.5 'W>rIIi1IlSfll and ~i}:Ui1ldiIlhat itltioss' ate morQ'Vll.F ~nti.lblai1l nu ~y.adal'tah cam tfli'tl§ik..$rO(lOHti''I~ of >.Lwait.lcadangkan IbahQWa.~ .1[12.i ~J.tiiflil'late ~r~'fi..er1 a.t~u bem'manfaat j ~i'Ii k~ei"l'bb..UVJ'T Mltt. d~gm1i pr.amln C hajj f:9ss wrlnkl[.ng end di'YI1~. untuk me-ngekalkan kuJI~ !fang.SUgg88~.J~ miiant.!Ia.. iMklr1@ ~E!1ri vsry benenOlaJ 'fool" our skln_ Splf1!.Cir' ~6p]e-'i$ ...:'iUIj.It.!p.g~FI fUiil9~inya da.g'fl!lj illj\-.. " ..iJ Inb~Tia.lliin a tl. 111it8ooasl!Jkl.lllnaJ has en ths &'k111i beoo ~nCfW'ii'll itO A'fi ft'lIJ:i*.clear up acns. kulli~ d~i'I .I ki.QOMS.

g l11.e -ape· tl~~ §·.g.~*.aJl v~tarnll1i C.'al ·a..:i1itb lklaCil.M .s~.iiII(i~. B1uebai1h~8.'a". ~JI itI!!~Jt'i:\i .it1Q.are'!.:~ :.i ~ ~II @·IiUU'-&!lInllG.'fF$9. ~9FQSm:aFIi .tl.' ~ ~ _I!IIIJi:I.ji.ll ~mal<.ar11 .~ a . 'n..I$: ~.~ iiilHI! '=~'a"fi"•.ma}t r~a_t:Itfl< $~~n ~Ii da~ge and prematl.oO~i.lrti1ir1ll~da i<i.\i.aJ1 kemponen aJl~j ok$lda yaJl@ b€!1lkes.aJl kujl~ Yf:Itl!l.~. Vitarrtii'l io'iit!t'fIi.~al ~langa'i'l .~.. - l~r1I ~iirlOfl can ~1'lI asi'-l.etaCl~9. :_.rm~:*m'l!itf~:iJtft.girmQl) g~ef. ~ !:den.~g • • ~~~~~~ ~A~~~~~~.1~ml~ E.b~ari r»aFi1'igaokaml ~d~am k$'.iIjlC·~.~ BE~U BIRU &.JInds·tha't.t=.. dan ~n1Ja.JitFaLizjn. IDEil MA l5ua'habuahan illh kflIYfIJ dsng.R.an.J1M9l.mii.llFO::i a. fa it~m' It" ).'0iTlba\va ~paila. __ ~.lr1I lI)aFIkeIiLI!.glJr'ai"lgk9:J~ k.._--------~-~~---~---------.1mOFli di~~pa)!:ii tlr.tive ill it9i.lE!~ e:lli.I Istllt! ~ml} yangl ~ha$1I pada kU~It. v.aklbat pSnOOdWlml kepada slnaran Ull yang oorfeblhafll atau dardpada sumber 1~1111. n~i$oli.A...ailli1l ia:J~:. a .$Oi.affi an exCBII~M SO!!. blru IlttJlupakaJil oofllioor vang ~9rii ka~ .~" •..Tha~i'e - BLUEBERiFIllES .(.Ili~ .den.AirES tJr1l.eJI.$kil'llibY ~c~a.~.i~ eli' fJ~O'Jt'ioEtl.ii~. m~i'Igi..$dl rn -c .i~.~g.skjlfb a.~AWM.~f~n·a8~1 i~JfiaJk OJfi~a'3.:!IdaJrlg¥1I ik'lililt ooperti ~~iasi'f.~ J.ct.& P()ME"~ftAN.s@-1~1 ~utit. riboUrl'IIJn dlan seratt larut serta serat ibidak larut.iil.fhI SAJUMON ~rt~!lfid!1< lain ~Cla~l~ lKa.~~.I~a-y.lli'lgll. di~.M' •. -i'ib~fiJa.Jlbl·e -aml~ ii'l$ofubi!$ fi~eF. ~ :*m'lt. ket.~ ~'.~~. -.l~..~ da. g~.ar. UV $:pO$'l.:m dalam 1me'f1!WU"alkBIn radlkallbebas (y..J~a mer1.'2.~ I( .s. !t:!t:.-/I ~:A .n t:.O~g~. IK.X~~ . ioad~1 Wlitk aiIltio~[dant ..'. -ODilegar~. ika-n .

...... --.. I aIlme to M:aI~ay....... ~nl=IimaRaya.~~~~~~~f~l%m~!a::: -----. 1 .s:la to w'01'k as a Praduc:t~an Operator ~na factoty ~ocatooin Ipc:d1 Pl~rak!'J...200:2."II ~~::~~..0 ....==='1 ... lin ...=......

~ .A~md'~. ll~' '~J\l.~ ~' 1 . ~ ~.

ya [IV Til B'ahad!dlr ~. Ibe~. apa-apa yang mU6 tahD j!:ka kim.Il!iIEHljadi ~en ..kan t€rimSJ k. Lilli! SllJo\V Jin.pat deltgan kejaya an.err'~~ jLr..~~::~~1nh~ . DXN M~I8. saya berj"ayaJ I!ifle.n sernua DXN. me'!iilkukan se@aft. keeernua iDerlian dm 'Italian oo. 0 ~@er:~~ht\1C:~~ F\ukar Chhanityal. Talian b!il~ahii!n sa. Saya pemaySJ.saya m:enladl 8lnt8Jilg Beril an dan bonus 5\lf.'kan rangka!alll saya .lJ meseka iDooQiiIJl!usasa kg.rjiS.inpe1uang keernasan ~rang tida'k tertietas Bebernpa tanun k>€m~dIEWI. ~iilIW [fUJilISJ ~e.[l~Jtq"iDr..0/3 terus m:engembang.~1J gaya hfd up. g8. L.rnoo. ittdak.l1 masa renuh l ~~!1J~::k~r:r~ai~~~~::~:n bllkafll hanya SiilW g~l1miagJaan. 58SD :r:~l~~ah=~I~~' .ya lefJrh ~ingQi daMpoo!a.aslh ke.a diilJil '@d'a.p. !Dim relatilJmefi1!J!dba'h hf.~B~:::r ~hri.njadi EksekP1!~t 18inlffing i3erliall K.gam. kegigil'ilaJii dan t~d oorkai~ ra.8.0/3.Bim.moang dan rnernberl pelumgl bagr ~ftEIJ s~:.~~h ke~SJ m. dm [1c~aa. aoo.pada Dat.s8.k gag all. [l'XN F1!iJe1'LY€dia'kf.endapat pe:rJ?leban lefJ£h tinggi d81lpada g8.JiI hlidup berj~ta-ju~ 0rf'ang I~h~i'e. ~:mg . :S8Y"SJangat gembira ilf.~~.ee Gee ~JJ.lW dan fsrerinya. DD TIUBa~.'h .:anall. ~'€n"9asasd~ cs DXN..h81uka.~~I~e~~~1i~ ~~~*~.smat:an" K€ka~aiilJil Say8J ililg~n rnE!llgflma. umul:.m~gaJ~.jnya ilf.engall kgmhl'aB8lI1I.m::=~b~~~ ~ ~~~{u~~~~t. TeD 8n.::mgl.~~~~~~~~~~itr:~~:~ ~:~l.iLimSiowJinme'1.S8.dup OO)'SJ dii!.dulrs~rtm.!I1!a agar berusaha M E. p~ b!JliiIJiI [lisember 2(1'.:3)'BJ .0.wf.engan du:a s surnaer Pfliloopatan Si2"tJapbul~n.):' Dr..~~~JP :~~i~. Seperti o/3ng soa)!SJ ser~ng M~1tan.ioon 58. .