P. 1
Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

|Views: 146|Likes:
Published by Daniel Danciu

More info:

Published by: Daniel Danciu on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
 • 1.2. Disciplină de interferen ă
 • 1.3. Importan a disciplinei
 • 1.4. No iuni de bază, defini ii
 • 2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
 • 2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
 • 2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
 • 2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
 • 2.2.1. Spa iile verzi din Bizan
 • 2.2.2. Spa iile verzi din Europa occidentală
 • 2.2.3 Grădinile islamice
 • 2.2.4. Grădinile arabe din Spania
 • 2.3.1 Spa iile verzi din China
 • 2.3.2 Spa iile verzi în Japonia
 • 2.4.1. Spa ii verzi italiene
 • 2.4.2. Spa iile verzi din Fran a
 • 2.4.3. Spa iile verzi în Anglia
 • 2.4.4. Spa iile verzi în Europa
 • 2.5. Amenajarea spa iilor verzi în România
 • 3.1. Func ia de produc ie
 • 3.2. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant
 • 3.3. Func ia antipoluantă (sanitară)
 • 3.4. Func ia recreativă
 • 3.5. Func ia decorativă (estetică, de impact peisager)
 • 3.6. Func ia utilitară
 • 5.1.1. Generalită i
 • 5.1.2.1. Principiile de structură ale stilului geometric
 • 5.1.2.2. Stilul Rococo
 • 5.1.3.1. Principiile de structură ale stilului peisager
 • 5.1.3.2. Stilul chino-japonez
 • 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt
 • 5.2.1. Generalită i
 • 5.2.2. Genul grandios
 • 5.2.3. Genul de bucurie
 • 5.2.4. Genul visător
 • 5.2.5. Genul liniştit
 • 6.1. Sistemul de spa ii verzi
 • 6.2. Dispunerea spa iilor verzi
 • 6.3. Tipuri de spa ii verzi
 • 6.4. Scuarul
 • 6.5. Grădina publică
 • 6.6. Parcul
 • 6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
 • 6.8.1. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e
 • 6.8.2. Grădinile locuin elor individuale
 • 6.9. Acoperişurile verzi
 • 6.10. Parcurile şi grădinile sportive
 • 6.11. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor
 • 6.12. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor, grădini elor şi creşelor
 • 6.13. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor
 • 6.14. Spa iile verzi din incinta spitalelor, sanatoriilor şi sta iunilor
 • 6.15. Spa iile verzi din incinta cimitirelor
 • 6.16.1. Grădinile botanice
 • 6.16.2. Parcurile şi grădinile dendrologice
 • 6.16.3. Grădinile şi parcurile zoologice
 • 6.17.1. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării
 • 6.17.2. Sistematizarea pădurilor de recreare
 • 6.17.3. Echipamentul pădurilor de recreare
 • 6.18.1. Parcurile na ionale
 • 6.18.2. Parcurile naturale
 • 6.18.3. Rezerva iile
 • 7.1. Asocierea şi dispunerea speciilor
 • 7.2.1. Perioada şi epoca de plantare
 • 7.2.2. Vârsta, dimensiunile şi calitatea materialului de plantat
 • 7.2.3. Plantarea puie ilor
 • 7.2.4. Desimea culturilor
 • 7.3.1. Fertilizarea, irigarea şi între inerea solului
 • 7.3.2. Tăieri de formare a coroanei
 • 7.3.3. Tunderea gardurilor vii
 • 7.3.4. Rărirea culturilor
 • 7.3.5. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare
 • 7.3.6. Regimuri şi tratamente
 • 8.1.1. Înăl imea tulpinii
 • 8.1.2. Portul plantelor
 • 8.1.3. Forma, culoarea, mirosul şi modul de dispunere al florilor
 • 8.1.4. Forma, mărimea şi culoarea frunzelor
 • 8.1.5. Forma şi culoarea fructelor
 • 8.1.6. Ciclul de via ă
 • 8.1.7. Modul de utilizare
 • 8.2. Asocierea speciilor floricole
 • 8.3.1. Pregătirea solului destinat culturii florilor
 • 8.3.2. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi
 • 8.3.3. Distan a de plantare
 • 8.4. Îngrijirea plantelor floricole
 • 9.1. Importan a şi destina ia gazonului
 • 9.2. Specii indicate pentru gazon
 • 9.3.1. Instalarea gazonului prin semănare
 • 9.3.2. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă
 • 9.4. Între inerea şi îngrijirea gazonului
 • 10.1. Căile de circula ie
 • 10.2. Amenajarea apelor
 • 10.3. Priveliştea şi perspectiva
 • 10.4. Stâncile şi grădinile alpine
 • 10.5. Construc ii utilitare şi ornamentale

În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi

cel mai mare rafinament.

Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice, în
special pentru grădinile vilelor suburbane, precum:
- simetria fa ă de o axă a compozi iei;
- organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire;
- legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite;
- prezen a sculpturilor, vase ornamentale, parapete ornamentale;
- utilizarea vegeta iei tunse;
- sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de
perspectivă cu sensul descendent al pantei, pe terase succesive;
- în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub

forma diferitelor desene;

- folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă, a canalelor, cascadelor;
- apa aduce mişcare, răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe
pante, înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte, fie alimentează fântânile
prin jeturi şi jerbe de apă, adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este);
- erau folosite zidurile masive de sprijin, ornamentate şi legate prin scări şi rampe,
- vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii
liniare, garduri vii şi borduri tunse, arbuşti modela i în volume geometrice, ziduri
înverzite;

- sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini, chiparoşi, stejari meridionali,
tisă, buxus, mirt, lămâi, lauri şi portocali.
Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi:
- Villa Lante din Bagnasia (5 terase);
- Villa d’Este la Tivoli (8 terase);
- Villa Medici în Roma (2 terase);
- Grădina palatului Farnese din Caprarola.

În secolul al XVII–lea d.H. apare stilul baroc, în arhitectură, stil ce îşi pune
amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi.
Principiile esen iale s-au men inut, sub aspectul echilibrului şi simetriei, dar
dispare schematismul rigid, traseele rectilinii, fiind îmbinate cu linii ample, curbe. S-a
adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. S-au
mărit dimensiunile grădinilor, tinzându-se către transformarea în parcuri. Formele
geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. Au apărut
grotele artificiale, fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui, roci şi apă în mişcare).
Exemple:- grădina Villei Dohia Pamphili – Roma;
- grădina Villa Aldobraudini – Frascatti;
- grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a;
- grădinile Gamberaia – Floren a;
- grădina Garzoni – Collodi;
- grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->