P. 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ: 6201, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3-4/9/2011 - KATHIMERINA NEA | N.O: 6201, DATE: 3-4/9/2011

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ: 6201, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3-4/9/2011 - KATHIMERINA NEA | N.O: 6201, DATE: 3-4/9/2011

|Views: 237|Likes:
Published by ArcadiaPress
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ 3-4/9/2011, Η ημερήσια εφημερίδα της Πελοποννήσου. Διαβάστε όλα τα νέα της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής με έγκυρες αναλύσεις και υπευθυνότητα στην ενημέρωση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ 3-4/9/2011, Η ημερήσια εφημερίδα της Πελοποννήσου. Διαβάστε όλα τα νέα της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής με έγκυρες αναλύσεις και υπευθυνότητα στην ενημέρωση.

More info:

Published by: ArcadiaPress on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

Ενώ οι πρυτάνεις ξεκινούν

την έκτακτη συνεδρίασή
τους, στο Τεχνολογικό
Πάρκο Λαυρίου, µε στόχο
να συζητήσουν τις εξελί-
ξεις, υπό το πρίσµα του
νέου νόµου για τα Πανεπι-
στηµιακά Ιδρύµατα και
των κινητοποιήσεων των
φοιτητών, αυξάνονται οι
καταλήψεις σχολών.
Τα τµήµατα που τελούν υπό κα-
τάληψη στα πανεπιστήµια ξεπερ-
νούν τα 120, ενώ συνεχώς
αυξάνεται και ο αριθµός των τµη-
µάτων που καταλαµβάνονται από
τους φοιτητές στα Τεχνολογικά
Ιδρύµατα. ΣΕΛ.3
Επεµβαση εισαγγελέα
και αστυνοµικών
στις Ρίζες Τεγέας
Ο διαχειριστής ηλεκτρονικών κα-
ταστηµάτων πώλησης προϊόντων
(e-shops) τριών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και ενός µο-
ναστηριού στην Αρκαδία, κατηγο-
ρείται από την αστυνοµία για
ηλεκτρονική απάτη µεγάλης αξίας,
ενώ ερευνάται η συµµετοχή και
άλλων ατόµων- για την πιθανό-
τητα να υπήρχε οργανωµένο κύ-
κλωµα που δρούσε σε βάρος
ανυποψίαστων πολιτών.
Πρόκειται για έναν 37χρονο από τις Ρίζες
Αρκαδίας, σε βάρος του οποίου σχηµατί-
στηκε δικογραφία από τη ∆ίωξη Ηλεκτρο-
Οργιο
στατάλης
µε τη
µεταφορά
των µαθητών
στον τ. ∆ήµο
Τρίπολης
ΣΕΛ.6
∆ιερευνώντας
την ανάπτυξη
της Περιφέρειας
Η επίσκεψη της κ. D. Hubner στην Τρίπολη
Η Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη κ. Danuta Hubner ήταν η υψηλή προσκεκληµένη της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που
έγινε που πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Παρασκευή το απόγευµα στο ξενοδοχείο
«Μαίναλον» και είχε ως θέµα συζήτησης: «Η Πελοπόννησος στην Ευρώπη των Περιφερειών: Προκλή-
σεις Ανάπτυξης», ΣΕΛ.5
Για ηλεκτρονική απάτη κατηγορείται Τεγεάτης διαχειριστής
e-shops τριών Μ.Κ.Ο. και ενός µοναστηριού στην Αρκαδία
τα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ βρίσκονται κάθε πρωϊ στα περίπτερα και πρακτορεία εφημερίδων
ΣΕΛ.3
Τοπικές ειδήσεις
στις µέσα σελίδες
ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΕΛ. 13-14-15
Σχολικό
κουδούνι
χωρίς βιβλία
στα σχολεία
της Αρκαδίας
ΣΕΛ.8
Σε εθνικό
αδιέξοδο
Η χώρα δε µπορεί να βουλιάζει
στην ύφεση λόγω των χειρισµών
της κυβέρνησης. Πέραν πάσης αµ-
φιβολίας εκ του αποτελέσµατος
αποδεικνύεται οτι η συνταγή που
ακολουθείται στα οικονοµικά ζη-
τήµατα είναι λανθασµένη. Η µόνη
που αποδεινύεται αποτελεσµατική
είναι η επικοινωνιακή πολιτική
που εφαρµόζεται προς ικανοποί-
ηση µόνο των οπαδών του κυβερ-
νητικού κόµµατος, αλλά αυτό απο
µόνο του δεν λύνει ούτε το οικονο-
µικό πρόβληµα ούτε “καθαρίζει”
το προσωπείο που χρησιµοποιεί η
κυβέρνηση. Τη θέση της αυτή απο-
δυναµώνει και η άρνηση της αντι-
πολίτευσης να συνεργαστεί για το
µεγάλο πρόβληµα της χώρας, που
είναι εθνικό πλέον. Είδαµε τους δι-
σταγµούς του κ. Βενιζέλου να
δώσει αληθινές απαντήσεις στους
δηµοσιογράφους, ενώ ο ίδιος επι-
βεβαίωσε σαφώς για τη συνέχιση
της ύφεσης και το 2012. Εν κατα-
κλείδι, τα κόµµατα δείχνουν να
µην έχουν ωριµάσει για να αντιµε-
τωπίσουν µε επιτυχία τις εθνικές
προκλήσεις.
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Φ.Ε. 6201 Τιµή 1 ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
16
Ηµερησια εφηµεριδα της Πελοποννησου
k
-
nea@otenet.gr
Υπό κατάληψη
το δηµαρχείο
της Βυτίνας
ΣΕΛ.8
Στα 6,53 δισ. ε.
στο επτάµηνο οι
ληξιπρόθεσµες
οφειλές
του ∆ηµοσίου
προς τρίτους
ΣΕΛ.6
∆ίωξη για απόπειρα
διακεκριµένης
κατασκοπείας
κατά παντός
υπευθύνου,
άσκησε
η εισαγγελία
για την υπόθεση
των υποκλοπών
ΣΕΛ.16
Ενίσχυση
20 εκατ. ε.
για κάλυψη
αναγκών
των σχολείων
ΣΕΛ.7
Προβληµατισµός
στο Υπουργείο
για τις ελλείψεις
στα σχολεία
ΣΕΛ.3
Αυξάνονται οι καταλήψεις των πανεπιστηµιακών σχολών
Η κρίση στην Παιδεία
ΣΗΜΕΡΑ
Η παθογένεια στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι και πάλι
παρούσα, µε τους επί κεφαλής της Περιφέρειας και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και του Δήµου να έχουν
βαλθεί να επιβεβαιώσουν µε τον χειρότερο τρόπο τις
διαφορές που υφίστανται µεταξύ τους από την
προεκλογική περίοδο και µετά. Γιατί ενώ το καµπανάκι
του κινδύνου έχει κτυπήσει προ πολλού, αυτοί κάνουν
πως δεν το βλέπουν και δεν το ακούν. Και αντί να
σκύψουν ρεαλιστικά και αποφασιστικά πάνω στα
προβλήµατα που δηµιουργεί η κρίση, αναλώνονται σ΄
έναν «πόλεµο χαρακωµάτων» για να πείσουν όλους
εµάς -προφανώς τους αφελείς ψηφοφόρους- για το
ποιος έχει δίκιο, εν προκειµένω αν έπρεπε ή όχι να
κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χωριά της
Αρκαδίας που επλήγησαν από τη φωτιά.
Η προσπάθεια, πέρα από την προκλητικότητά της στα
µάτια των υγιώς σκεπτόµενων, έχει όπως πάντα ένα
ακόµα χαρακτηριστικό: αυτό της ιλαροτραγωδίας που
διαρκώς βιώνουµε. Υπονοούµενα για τις εντυπώσεις
αλλά χωρίς ουσία, ικανά να «τρέφουν» τις
παραπολιτικές στήλες των εφηµερίδων και µόνο, και
ελάχιστα έως καθόλου ενδιαφέροντα για τον δηµότη
της Αρκαδίας, που βλέπει τα οικονοµικά του, όπως
όλων των Ελλήνων, να πηγαίνουν από το κακό στο
χειρότερο.
Αντί, λοιπόν, να αναζητούµε απαντήσεις σε τέτοια
ερωτήµατα, γινόµαστε θεατές σε ένα κακόγουστο
σήριαλ µε ανούσιο περιεχόµενο. Τι είπε ο ένας και τι
έκανε ο άλλος, αντιδρώντας στις επιλογές του
αντιπάλου. Και αν οι περιστάσεις δεν ήταν τόσο
κρίσιµες, θα µιλούσαµε για φαρσοκωµωδία ολκής.
Ο λαός έχει όχι µόνο δικαίωµα αλλά και υποχρέωση να
αντιδρά σε ό,τι έργω ή λόγω υποβαθµίζει τη ζωή του,
υποθηκεύει το µέλλον του και το µέλλον των παιδιών
του, υπονοµεύει την ίδια τη χώρα. Και η εκάστοτε
τοπική εξουσία έχει υποχρέωση να ασχολείται µε τα
του οίκου της και βάσει των αρµοδιοτήτων της. Τα
υπόλοιπα είναι επικίνδυνα παιχνίδια του παρελθόντος,
σε καιρούς δύσκολους και πονηρούς και σε µια χώρα
που βρίσκεται υπό οικονοµική, πολιτική και
πνευµατική χρεοκοπία.
Η διαφωνία, βέβαια, είναι πάντοτε θεµιτή. Όµως το
πολύ το Κύριε Ελέησον δεν το θέλει και ο Θεός.
Η Σύνταξη
Κυριακή 04-09-2011
καιρός: γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το µεσηµέρι και το από-
γευµα στα ηπειρωτικά µε πιθανότητα πρόσκαιρων όµβρων στα
ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.
Ανεµοι: στα δυτικά µεταβλητοί 3 µε 4 µποφόρ. Στα ανατολικά
από βόρειες διευθύνσεις 4 µε 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 µποφόρ.
Θερµοκρασία: σε πτώση στα ανατολικά.
∆ευτέρα 05-09-2011
καιρός: γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το µεσηµέρι και το από-
γευµα στα ηπειρωτικά µε πιθανότητα στα βορειοδυτικά ορεινά
για πρόσκαιρους όµβρους.
Ανεµοι: στα δυτικά µεταβλητοί 3 µε 4 µποφόρ και στα ανατολικά
από βόρειες διευθύνσεις 4 µε 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 7 µπο-
φόρ. Θερµοκρασία: χωρίς αξιόλογη µεταβολή.
Τρίτη 06-09-2011
καιρός: αρχικά αίθριος. Το µεσηµέρι και το απόγευµα στα ηπει-
ρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν µεµονω-
µένες καταιγίδες στα ορεινά.
Ανεµοι: στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 µε 4 µποφόρ. Στα
ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 µε 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6
µποφόρ.
Θερµοκρασία: σε µικρή άνοδο.
Τεταρτη 07-09-2011
καιρός: λίγες νεφώσεις που το µεσηµέρι και το απόγευµα στα
ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καται-
γίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεµοι: βόρειοι 3 µε 5 µποφόρ και το-
πικά στα πελάγη 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: σε µικρή πτώση.
Το σχόλιο της ηµέρας
Το παρατράβηξαν
Σάββατο 03 Σεπτεµβρίου 2011
Ανθιµος, Ανθιµη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας, Αρχοντή, Αρχοντία, Αρχοντούλα, Αρχόν-
τισσα, Αρχόντω, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Πολύδωρος, Πόλης, Πόλα, Πόλη, Πολύδωρας, Πολυδώρης, Πολυ-
δώρη, Πολυδώρα, Φοίβος, Φοίβη
Κυριακή 04 Σεπτεµβρίου 2011
Ερµιόνη, Ερµίνα, Μωϋσής, Μωϋσία, Μωσής, Μωσία, Ροζαλία -Αγία Καθολικών- , Ρόζυ, Ρόζα, Ωκεανία,
Ωκεανή, Ωκεανίς, Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης
Σαν σήμερα
1843 στην Ελλάδα, ξεσπά η επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου, που ανάγκασε το βασιλιά Οθωνα να παραχωρήσει στον ελληνικό λαό
Σύνταγµα.
ο 1892 η Νιούτον Χιθ -µετέπειτα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- δίνει τον πρώτο της αγώνα εναντίον της Μπλάκµπερν Ροβερς στο Εντ-
γουντ Παρκ και χάνει µε 3-4.
1919 η Ιταλία παρέχει στις γυναίκες το δικαίωµα της ψήφου.
1922 τα εναποµείναντα ελληνικά στρατεύµατα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία.
1925 παίζεται ο πρώτος διεθνής αγώνας χάντµπολ, Αυστρία - Γερµανία 6-3 στο Χέιλ.
1929 όργανα της Ασφάλειας συλλαµβάνουν ολόκληρο το προσωπικό του "Ριζοσπάστη", µε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
1937 ο Ορσον Γουέλς σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στους "Αθλιους" την πρώτη ραδιοφωνική θεατρική µετάδοση από τη θεατρική
οµάδα "Μέρκιουρι Θίατερ".
1938 οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 1940 αλλάζουν από το Τόκιο στο Ελσίνκι. Τελικά θα αναβληθούν αφού ξεσπά ο Β' Παγκόσµιος Πό-
λεµος.
1939 η Βρετανία και η Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεµο στη Γερµανία.
1950 στην Ιαπωνία, 300.000 κάτοικοι µένουν άστεγοι, όταν ένας τυφώνας σαρώνει κυριολεκτικά τη νήσο Χοκάιντο, στο βόρειο τµήµα
της χώρας.
1951 επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Κορέα 37 Έλληνες στρατιωτικοί, τραυµατίες.
1958 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
1959 επεκτείνεται προς τα ανατολικά το αεροδρόµιο του Ελληνικού, εξαιτίας της µεγάλης αύξησης της επιβατικής κίνησης.
1971 το Κατάρ κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία.
1972 ο Αµερικανός Μπόµπι Φίσερ νικά το Ρώσο αντίπαλό του Μπόρις Σπάσκι και ανακηρύσσεται παγκόσµιος πρωταθλητής στο σκάκι.
1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠΑΣΟΚ).
1976 το αµερικανικό διαστηµόπλοιο "Βίκινγκ ΙΙ" προσεγγίζει την επιφάνεια του Αρη, στέλνοντας τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες
του πλανήτη και αναλύοντας τη σύσταση του χώµατος και του κλίµατος.
1978 ο Μίµης ∆οµάζος φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ.
1982 ο Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν πραγµατοποιεί επίσηµη επίσκεψη στην Αθήνα.
1994 Ρωσία και Κίνα υπογράφουν συµφωνία για τον πυρηνικό αφοπλισµό µεταξύ τους.
2000 η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση στο τουρνουά µπάσκετ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" νικώντας στον τελικό την Ρωσία µε 69-65. Πολυτι-
µότερος παίκτης της διοργάνωσης ανακηρύσσεται ο ∆ηµήτρης Παπανικολάου.
2002 πανελλήνιο µποϋκοτάζ µε σύνθηµα "ούτε ένα ευρώ στην αγορά" πραγµατοποιείται σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την ακρίβεια
που παρουσιάζουν πολλά προϊόντα. Το ΙΝΚΑ µε το σύνθηµα: "Επειδή νοιαζόµαστε δεν δίνουµε ούτε ένα ευρώ !!! Σήµερα δεν ψωνί-
ζουµε τίποτα" καλεί τους πολίτες να µην κάνουν καµία αγορά, ενώ προτείνει να κατεβάσουν συµβολικά για δύο λεπτά στις 10 το
βράδυ τους γενικούς διακόπτες της ∆ΕΗ και να µην κάνουν τηλεφωνήµατα.
2002 υπερχειλίζει ο Κηφισός καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Αττική. Τα ορµητικά νερά παρασύρουν τα πρόχειρα φράγ-
µατα από σακιά, που είχαν τοποθετηθεί στις όχθες του.
2003 δίνεται στην κυκλοφορία η ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υµηττού. Οι οδηγοί µπορούν πλέον να διανύουν σε λιγότερο από
7 λεπτά τη διαδροµή Καισαριανή - Γλυκά Νερά.
το 1596 γεννήθηκε ο διάσηµος κατασκευαστής εγχόρδων οργάνων Νικολό Αµάτι, το 1875 ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής
του οµώνυµου αυτοκινήτου, αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen, το 1929 η Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά και το
1955 ο µουσικός Στιβ Τζόουνς, γνωστός ως ο κιθαρίστας των διαβόητων "Sex Pistols".
το 1954 πέθανε σε ηλικία 66 ετών η µεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη και το 1983 σε ηλικία 58 ετών η ηθο-
ποιός µας Έλλη Λαµπέτη κατά κόσµον Έλλη Λούκου. Το 1991 πέθανε ο ιταλικής καταγωγής Αµερικανός σκηνοθέτης Φρανκ
Κάπρα, κάτοχος τριών βραβείων Όσκαρ, το 1994 πεθαίνει σε ηλικία 88 χρόνων ο ζωγράφος, καθηγητής και ακαδηµαϊκός Νίκος Χα-
τζηκυριάκος-Γκίκας και το 1999 σε ηλικία 89 ετών στη Ρόδο ο περιβόητος "Κουταλιανός", ο ∆ηµήτρης Μακρής, ο οποίος απο-
τέλεσε ζωντανό θρύλο για την Ελλάδα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β.Η.ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣ.ΗΛ.ΚΑΡΥΔΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 37 ΤΡΙΠΟΛΗ
2710.231516 fax 2710.230260
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2710. 232350-223390-242280 fax 2710.231890
mail: k_nea@otenet.gr
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ 180 ε-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 300 ε-ΔΗΜΩΝ 300 ε
Τα επωνυμα δημοσιεύματα δεν απηχούν
κατ ανάγκη και τις θέσεις της εφημερίδας
site: www.arcadiapress.gr
info@arcadiapress.gr
3-4.09.2011
Αυξάνονται οι καταλήψεις των πανεπιστηµιακών σχολών
Οξύνεται επικίνδυνα
η κρίση στην Παιδεία
Προχθες, αργά το βράδυ, η γενική συνέ-
λευση καθηγητών του Μετσοβείου Πο-
λυτεχνείου αποφάσισε να καλέσει τους
καθηγητές του Ιδρύµατος για 48ωρη
απεργία, στις 5 και 6 Σεπτεµβρίου, και
νέα γενική συνέλευση στις 7 Σεπτεµ-
βρίου, ενώ συγχρόνως κατήγγειλε και
την ηγεσία της Πανελλήνιας Οµοσπον-
δίας Καθηγητών ΑΕΙ ΠΟΣ∆ΕΠ για τη
στάση της, καλώντας την να παραιτηθεί,
επειδή, όπως επισηµαίνει, “στήριξε την
κυβέρνηση”.
Οι φοιτητές, από την άλλη πλευρά, προ-
γραµµατίζουν νέες κινητοποιήσεις και
συγκεκριµένα συγκέντρωση αύριο στην
πλατεία Συντάγµατος, πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο την επόµενη Πέµπτη και
συµµετοχή στις διαδηλώσεις που θα γί-
νουν στη Θεσσαλονίκη, στη ∆ιεθνή Εκ-
θεση.
Προβλήµατα όµως φαίνεται ότι υπάρ-
χουν και στις άλλες βαθµίδες της εκπαί-
δευσης, καθώς σε λίγες ηµέρες αρχίζουν
τα µαθήµατα σε δηµοτικά, γυµνάσια και
λύκεια µε οξύτερο το πρόβληµα της έλ-
λειψης βιβλίων.
Τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, προ-
καλεί η προτροπή του υπουργείου να
χρησιµοποιηθούν φωτοτυπίες και DVD,
για τη διδασκαλία των µαθηµάτων,
καθώς δεν έχει ετοιµαστεί ακόµη ο κύ-
ριος όγκος των σχολικών βιβλίων.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΕΛ.3
νικού Εγκλήµατος για παράνοµες συναλλαγές µέσω διαδι-
κτύου, ηλεκτρονική πλαστογραφία και παράνοµη οπλοκα-
τοχή. Όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, ο
37χρονος, εκµεταλλευόµενος τη θέση του, είχε υποκλέψει
τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών ηλεκτρονικών πελα-
τών, και πραγµατοποιούσε ηλεκτρονικές συναλλαγές εξ
ονόµατός τους µέχρι του ανώτατου πιστωτικού ορίου της
κάθε κάρτας.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε µετά από καταγγελίες που
έγιναν στη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στις αρχές
Ιουνίου, από τους υπευθύνους Ασφάλειας Συναλλαγών
δυο µεγάλων τραπεζών, σύµφωνα µε τις οποίες είχε πραγ-
µατοποιηθεί µεγάλος αριθµός ηλεκτρονικών αγορών, µέσω
ηλεκτρονικών καταστηµάτων, µε πιστωτικές κάρτες διαδι-
κτυακών πελατών, οι οποίες είχαν υπερχρεωθεί χωρίς τη
συγκατάθεση των κατόχων τους. Όπως ανέφεραν οι κα-
ταγγελίες των δύο υπευθύνων, στη µία περίπτωση είχαν
πραγµατοποιηθεί 393 απατηλές ηλεκτρονικές συναλλαγές
στο διαδίκτυο, µέσω 372 πιστωτικών καρτών, συνολικού
ύψους 379.000 Ευρώ.
Στη δεύτερη περίπτωση, πραγµατοποιήθηκε µεγάλος
αριθµός ηλεκτρονικών συναλλαγών, µέσω υπηρεσίας ηλε-
κτρονικών πληρωµών και εισπράξεων της τράπεζας, συνο-
λικού ύψους 189.437 ευρώ. Μετά από έρευνες οι
αστυνοµικοί εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και έφτασαν
στο σπίτι του στις Ρίζες Αρκαδίας, όπου σε έρευνα που
έγινε παρουσία εισαγγελέα βρέθηκε και κατασχέθηκε αρ-
κετό ψηφιακό υλικό, όπως ψηφιακά αρχεία, ειδικά λογι-
σµικά προγράµµατα κλπ που αποδεικνύουν την παράνοµη
δραστηριότητα του. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα
πιστόλι διαµετρήµατος 6,35 mm, ένας γεµιστήρας µε έξι
φυσίγγια και άλλα 15 φυσίγγια. H δικογραφία που σχηµα-
τίσθηκε σε βάρος του 37χρονου θα υποβληθεί στον Ει-
σαγγελέα Πληµµελειοδικών Τρίπολης.
ΑΠΟ ΣΕΛ.1
ΑΠΟ ΣΕΛ.1
Επιστολές
Η εστία της µεγάλης
πυρκαγιάς των Καλτεζών
Κύριε Διευθυντά,
Έκπληξη και απορία µας προκάλεσε το δηµοσίευµά
σας µε τίτλο: «Από µία κολώνα ξεκίνησε η πυρκαγιά
των Καλτεζών». Θεωρούµε το δηµοσίευµα ατυχές
και πιστεύουµε ότι δεν συνάδει µε τη δηµοσιογρα-
φική δεοντολογία. Συνιστά δε παρέµβασης το ανα-
κριτικό έργο το οποίο δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί.
Ερωτηµατικά προκαλούν επίσης και οι δηλώσεις
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη,
για πληροφορίες του που «πιθανολογούν ότι η φωτιά
ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ».
Η ΔΕΗ Α.Ε. µε µεγάλη προσφορά στην οικονοµική
ανάπτυξη και ευηµερία της Αρκαδίας αλλά και της
Χώρας γενικότερα, έχει εµπιστοσύνη στην Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία και αναµένουµε την ολοκλή-
ρωση των ερευνών της για τα αίτια της πυρκαγιάς,
για την οποία δεν έχουµε καµία ανάµιξη.
Με εκτίµηση
Σπ. Ν. Μυλωνάς
Διευθυντής Περιφέρειας
Πελοποννήσου-Ηπείρου ΔΕΗ
Διορισµοί κοµµατικών
σε διοικητικές θέσεις
Κύριε Διευθυντά,
διάβασα στα αγαπητά Κ.Ν. της Τετάρτης 24 Αυγ.
ότι την Διοίκηση του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου
αναλαµβάνει η κ. Δήµητρα Καλοµοίρη, του Νοσο-
κοµείου Ναυπλίου η κ. Ελένη Σουριούνη και ότι στο
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης παραµένει η κ.
Σοφία Γκιόλα. Εξ’ άλλου Διοικητής της 6
ης
ΔΥΠΕ
διορίζεται ο κ. Κατσικόπουλος, τ. Νοµάρχης Αχαΐας.
Καλή επιτυχία σε όλους.
Εν τούτοις θα ήθελα να γνωρίζω ποια από τις πα-
ραπάνω κυρίες (καλά, ο κ. Κατσικόπουλος είναι ευ-
γενές µέλος της Πασοκικής Νοµενκλατούρας) έχει
σχέση µε διοίκηση Νοσοκοµείων (σπουδές, εµπει-
ρίες κ.α.). Υπάρχουν, λοιπόν, προσόντα ή απλώς
κοµµατικό χρίσµα για βόλεµα «δικών µας παιδιών»;
Κι αυτό γιατί υπάρχουν δεκάδες νέες και νέοι µε
σπουδές στη «Διοίκηση Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων»
που µένουν άνεργοι εκλιπαρώντας για µια θέση
γκαρσονιού σε καφετέρια. Θα µου λύσει κάποιος την
απορία;
Φιλικότατα
Κώστας Φράγκος
www.arcadiapress.gr info@arcadiapress.gr
Για ηλεκτρονική απάτη κατηγορείται κάτοικος
Τεγέας διαχειριστής e-shops τριών Μ.Κ.Ο.
και ενός µοναστηριού στην Αρκαδία
Προβληµατισµός επικρατεί για
τις ελλείψεις στα σχολικά βιβλία
Μεγάλο αποδεικνύεται το πρόβληµα µε την έλλειψη των βιβλίων
όσο πλησιάζουµε στην έναρξη των µαθηµάτων της νέας σχολικής
χρονιάς. Αλλεπάλληλες ήταν οι συσκέψεις στο υπουργείο Παι-
δείας, καθώς δεν έχουν τυπωθεί αρκετοί τίτλοι βιβλίων και σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, δεν αποκλείεται να ζητηθούν ευθύνες από
όσους είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν το έργο αυτό.
Το υπουργείο παιδείας µε εγκύκλιό του που έστειλε στα σχο-
λεία διευκρινίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που µπορούν να έχουν πρό-
σβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα «ψηφιακό σχολείο»,
µπορούν να παίρνουν και να αξιοποιούν το υλικό που υπάρχει µε
τον καλύτερο τρόπο (φωτοτυπίες) για τους µαθητές τους, ενώ θα
διανεµηθούν και DVD στους µαθητές µε τη σχολική ύλη.
Υπάρχει άραγε κάτι που
λέγεται παγκόσµια διάθεση;
Ναι, απαντά ο αρθρογράφος
των Φαϊνάνσιαλ Τάιµς Γκίντεον
Ράχµαν. Ποτέ άλλοτε δεν
βλέπαµε σε τόσο πολλές χώρες
σε όλο τον πλανήτη τόσες
διαδηλώσεις. Το 2011 γίνεται η
χρονιά της παγκόσµιας
αγανάκτησης.
Τον τόνο τον έδωσε στην αρχή του
χρόνου η «αραβική άνοιξη»: πρώτα
έπεσαν τα καθεστώτα της Τυνησίας και
της Αιγύπτου, για να ακολουθήσουν η
εξέγερση στη Συρία και η ανατροπή του
Καντάφι.
Οι εξεγέρσεις όµως δεν έχουν όλες τον
ίδιο δραµατικό χαρακτήρα. Κινητοποιήσεις
στην Ευρώπη έχουν γίνει στην Αθήνα,
στη Μαδρίτη και το Λονδίνο. Στην Ινδία,
χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους
δρόµους για να υποστηρίξουν τον
ακτιβιστή και απεργό πείνας ¶ννα Χαζάρε,
που ανάγκασε την κυβέρνηση να λάβει
δραστικά µέτρα κατά της διαφθοράς.
∆ιαδηλώσεις έγιναν και στην Κίνα µε
αφορµή ένα δυστύχηµα σε ένα
εργοστάσιο και στο σιδηρόδροµο υψηλής
ταχύτητας. Στη Χιλή, τα συνδικάτα και οι
φοιτητές διαδήλωναν για δύο µήνες,
ζητώντας αύξηση των κοινωνικών
δαπανών. Και στο Ισραήλ, οι µεγάλες
λεωφόροι του Τελ Αβίβ καταλήφθηκαν
από ανθρώπους που διαµαρτύρονταν για
το κόστος διαβίωσης.
Υπάρχουν βέβαια µεγάλες διαφορές
ανάµεσα σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις,
επισηµαίνει ο βρετανός αρθρογράφος.
Γιατί να συγκρίνουµε ένα βρετανό
πλιατσικολόγο µε ένα λίβυο εξεγερµένο;
Τι σχέση έχει µια κινέζα νοικοκυρά που
διαµαρτύρεται για ένα χηµικό εργοστάσιο
στο Νταλιάν µε έναν ισραηλινό
εργαζόµενο που ζητάει να µειωθεί το
νοίκι;
Τα συµπεράσµατα από όλες αυτές τις
κινητοποιήσεις πρέπει έτσι να είναι
προσεκτικά. Όµως υπάρχουν κοινά
σηµεία. Σε πολλές από τις φετινές
εξεγέρσεις, µια ελίτ µε διεθνείς
διασυνδέσεις γίνεται στόχος απλών
πολιτών που αισθάνονται αποκλεισµένοι
από την οικονοµική ανάπτυξη και είναι
εξοργισµένοι µε τη διαφθορά.
Πολλές από τις χώρες όπου
σηµειώνονται κινητοποιήσεις έχουν δεχθεί
την αύξηση των ανισοτήτων ως το τίµηµα
που πρέπει να πληρωθεί για την ταχεία
οικονοµική ανάπτυξη. Ο Πίτερ
Μάντελσον, αρχιτέκτονας του θριάµβου
του Τόνι Μπλερ, δήλωσε κάποτε ότι δεν
έχει πρόβληµα µε τους ανθρώπους που
πλουτίζουν, όποια µέσα κι αν
χρησιµοποιούν. Η Χιλή ήταν ο
πρωτοπόρος των µεταρρυθµίσεων της
ελεύθερης αγοράς στη Λατινική Αµερική.
Στην Ινδία, οι επαύλεις των
δισεκατοµµυριούχων κτίστηκαν δίπλα στις
καλύβες.
Κι όµως, πολλές από τις παραπάνω
χώρες έχουν µια ισχυρή παράδοση
ισονοµίας. Ο Χαζάρε αντέγραψε
συνειδητά τις µεθόδους και το λεξιλόγιο
του Μαχάτµα Γκάντι. Πολλοί από τους
διαδηλωτές στο Ισραήλ νοσταλγούν τις
σοσιαλιστικές παραδόσεις του κινήµατος
των κιµπούτς. Οι αγανακτισµένοι της
Μαδρίτης, της Αθήνας και του Παρισιού
ζητούν να µην καταργηθεί το «ευρωπαϊκό
κοινωνικό µοντέλο», που υπόσχεται
δωρεάν παιδεία και υγεία.
Θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι
συνδετικός ιστός όλων αυτών των
κινητοποιήσεων είναι η παγκοσµιοποίηση,
που αύξησε τα εισοδήµατα των πλουσίων,
διατηρώντας χαµηλά των εισοδήµατα των
ανειδίκευτων εργατών, ιδίως στη ∆ύση.
Όµως η δηµιουργία µιας «παγκόσµιας
διάθεσης» είναι κάτι µυστηριώδες. Το
1968, πριν εφευρεθούν η
παγκοσµιοποίηση και το Internet, έγιναν
φοιτητικές εξεγέρσεις σε όλο τον κόσµο.
Το 1989 δεν έπεσε µόνο το Τείχος, έγινε
και η εξέγερση στην πλατεία Τιεν Ανµέν.
Θα γίνει άραγε και το 2011 µια αντίστοιχη
«χρονιά παγκόσµιας εξέγερσης»;
Εξαίρεση σΆ αυτόν τον κανόνα
αποτελούν οι Ηνωµένες Πολιτείες, όπου η
οργή για τις ανισότητες δεν έχει
µεταφραστεί σε αναταραχή στους
δρόµους. Στη χώρα αυτή υπάρχει µια
πολιτική κουλτούρα που χαρακτηρίζεται
λιγότερο από την ισονοµία και
περισσότερο από τον ατοµισµό. Κι ενώ
υπάρχουν µεγάλες αµοιβές για τους
επιτυχηµένους, υπάρχει και η έντονη
αίσθηση ότι οι παραβάτες του νόµου
τιµωρούνται. Μερικοί µπορεί να
ενοχλούνται από το θέαµα υψηλών
στελεχών που διαποµπεύονται για τη
σεξουαλική τους συµπεριφορά, αλλά το
µήνυµα είναι πως ουδείς είναι υπεράνω
του νόµου και η διαφθορά δεν είναι
ανεκτή.
(Πηγή: Financial Times)
“Το 2011
είναι η χρονιά
της παγκόσµιας
αγανάκτησης”
ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΕΛ.4
www.arcadiapress.gr
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στη διαπίστωση ότι οι πληθυσµιακές µετακινή-
σεις που προκαλούνται εξαιτίας των περιβαλ-
λοντικών αλλαγών δεν είναι ένα νέο φαινόµενο,
αλλά ανάγεται στην αρχαιότητα, καταλήγει µε-
λέτη του ερευνητή στο Εργαστήριο ∆ηµογραφι-
κών και Κοινωνικών Αναλύσεων Σοφοκλή
∆ρίτσα.
Όπως αναφέρει ο κ. ∆ρίτσας στη διδακτορική του διατριβή,
παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται πληθυσµιακές µετακινήσεις
από την αρχαιότητα, λόγω του περιβάλλοντος, ουσιαστικά από
το 1970 και µετά άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτες συζητή-
σεις για τη σχέση της µετακίνησης του πληθυσµού και της υπο-
βάθµισης του περιβάλλοντος, µε την κλιµατική αλλαγή να
παίρνει, ταυτόχρονα, διαστάσεις δηµόσιας πολιτικής συζήτησης
σε διεθνές επίπεδο.
Η σύνδεση του περιβάλλοντος µε τις µετακινήσεις πληθυ-
σµών, σταδιακά, σύµφωνα µε τον ίδιο, έχει αρχίσει να κερ-
δίζει έδαφος στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία, την ίδια
χρονική στιγµή που παραµένει άγνωστη στο ευρύ κοινό.
Στην πραγµατικότητα, η αλλαγή στην αντιµετώπιση των
θεµάτων της κλιµατικής αλλαγής θα προσδιορίσει σε µεγάλο
βαθµό την προσέγγιση της έννοιας των πληθυσµιακών µε-
τακινήσεων, τονίζει ο Έλληνες ερευνητής.
"Την τελευταία δεκαετία έχουµε διαπιστώσει, σε παγκόσµιο
επίπεδο, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης. Πολλοί
παράγοντες έχουν συµβάλλει σ' αυτό: από τη µία πλευρά, η
όλο και περισσότερο συστηµατική ενηµέρωση, σε παγκό-
σµια κλίµακα, των αποτελεσµάτων της ∆ιακυβερνητικής ∆ιά-
σκεψης για το Κλίµα και από την άλλη, ο πολλαπλασιασµός
των ατοµικών πρωτοβουλιών, περιλαµβάνοντας και πρωτο-
βουλίες από διεθνώς αναγνωρισµένα άτοµα όπως αυτή του
πρώην αντιπρόεδρου των Ηνωµένων Πολιτειών Αλ Γκορ".
Την ίδια στιγµή που οι συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών
είναι πλέον ορατές, ο όρος "περιβαλλοντικός πρόσφυγας ή
µετανάστης" φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία
στο πλαίσιο του προσδιορισµού των αναγκαστικών µετακι-
νήσεων εξαιτίας της περιβαλλοντικής αλλαγής.
Οι πρώτες περιπτώσεις αναγκαστικών µετακινήσεων πλη-
θυσµών εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών έλαβαν µεγάλη
δηµοσιότητα και αφορούν:
- τα νησιά Cartaret στην Παπούα-Νέα Γουινέα όπου
µετακινήθηκαν οι 1000 κάτοικοι το 2005.
- το χωριό Lateu στη νήσο Tegua του νησιωτικού
συµπλέγµατος Torres της ∆ηµοκρατίας του Vanuatu
όπου οι 100 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους το 2005.
- Το χωριό Shishmaref στη νήσο Sarichef της πολι-
τείας της Αλάσκα των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµε-
ρικής το οποίο θα µετακινηθεί εξολοκλήρου µε τους
607 κατοίκους του αρκετά χιλιόµετρα προς τον νότο
λόγω της διάβρωσης των εδαφών του.
- Το νησί Lohachara που βρίσκεται στο δέλτα του ποταµού
Hooghly στον κόλπο της Βεγγάλης στην Ινδία, όπου οι
10.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν το 2006 τις εστίες τους λόγω
της ανόδου της στάθµης της θάλασσας.
Μέχρι σήµερα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλέψουµε µε
κάποιο βαθµό βεβαιότητας την ένταση του φαινόµενου στο
µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Οι εκτιµήσεις σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων που θα
πληγούν από τις κλιµατικές αλλαγές και θα υποχρεωθούν να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους, διαφέρουν σε πολύ σηµαν-
τικό βαθµό: για το Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την
Ασφάλεια του Πανεπιστηµίου του ΟΗΕ, οι περιβαλλοντικοί
µετανάστες µέχρι το 2050 θα περιοριστούν στα 150 εκατοµ-
µύρια έναντι 200 εκατοµµύρια σύµφωνα µε την έκθεση του
Ν. Stern (2006). Αντίθετα, οι προβλέψεις της ΜΚΟ Christian
Aid (2007) εκτινάσσουν τον αριθµό των περιβαλλοντικών
προσφύγων στο 1 δισεκατοµµύριο.
Είναι φανερό ότι, δεν υπάρχουν ακόµα αξιόπιστες εκτιµή-
σεις και αυτό οφείλεται ως ένα βαθµό στο γεγονός ότι, οι
διεθνείς οργανισµοί στην προσπάθειά τους να προσελκύ-
σουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης διεθνώς, αναφέρον-
ται κυρίως στις καταστροφικές επιπτώσεις των κλιµατικών
αλλαγών, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε αξιόπιστες εκτιµή-
σεις της έντασης του µελλοντικού φαινοµένου.
Αξίζει, όµως, να σηµειώσουµε ότι, για πρώτη φόρα η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδοτεί από το 2007 ερευνητικό
πρόγραµµα, (EACH-FOR), µε σκοπό την περαιτέρω ανάλυση
της σχέσης µεταξύ της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και
της µετανάστευσης καθώς και την εκτίµηση του αριθµού
των µεταναστών που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή
την κατηγορία σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ουσιαστικά, όλες οι παραπάνω εκτιµήσεις αναφέρονται κυ-
ρίως σε περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειµένες στις
συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών και κυρίως στην άνοδο
της στάθµης της θάλασσας: τέτοιες περιοχές είναι τα δέλτα
των ποταµών και τα µικρά νησιωτικά κράτη στον Ειρηνικό
Ωκεανό.
Επιπλέον, οι εκτιµήσεις αυτές δεν λαµβάνουν υπόψη τους
τις προσπάθειες που γίνονται και τα µέτρα που παίρνονται
σε διεθνές επίπεδο για τον περιορισµό των επιπτώσεων των
κλιµατικών αλλαγών, καθώς και τους πιθανούς µηχανισµούς
προσαρµογής, που µπορούν να αναπτυχθούν για την αντι-
µετώπιση των νέων περιβαλλοντικών δεδοµένων.
Η συζήτηση για τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες προ-
ϋποθέτει αναγκαστικά την εξέταση του θέµατος της κλιµατι-
κής αλλαγής, οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες ή µετανάστες
όµως υπήρχαν και πριν την εµφάνιση και διαπίστωση των
κλιµατικών αλλαγών, όπως για παράδειγµα οι αναγκαστικές
µετακινήσεις πληθυσµών εξαιτίας φαινοµένων ερηµοποίησης
ή αποψίλωσης των δασών.
Ο όρος του περιβαλλοντικού πρόσφυγα χρησιµοποιήθηκε
για πρώτη φορά κατά την δεκαετία του '70 από τον L.
Brown, ενώ το 1985, στο πλαίσιο της έκθεσης του Προ-
γράµµατος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το Περι-
βάλλον, ο El-Hinnawi, εξετάζοντας την σχέση µεταξύ
κλιµατικών αλλαγών και πληθυσµιακών µετακινήσεων εξαι-
τίας της εκτεταµένης ξηρασίας στην ζώνη της Σαχέλ, ορίζει
τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες ως τα άτοµα εκείνα που
είναι αναγκασµένα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, είτε
προσωρινά είτε µόνιµα, εξαιτίας µιας περιβαλλοντικής κατα-
στροφής, που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή τους ή που
έχει καταστρέψει σε σηµαντικό βαθµό τις συνθήκες διαβίω-
σης τους.
Ο ορισµός αυτός δέχθηκε αρκετές κριτικές εξαιτίας του γε-
γονότος ότι πρόκειται για ορισµό ιδιαίτερα διευρυµένο και
ως εκ τούτου, χάνει τη σηµασία του.
Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προτιµά
να χρησιµοποιεί τον όρο του "µετακινούµενου πληθυσµού"
όταν αναφέρεται στους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες,
επειδή υποστηρίζει ότι ο όρος πρόσφυγας χρησιµοποιείται
καταχρηστικά από την διεθνή κοινότητα, γιατί η νοµική έν-
νοια του όρου αυτού προσδιορίζεται επακριβώς στην Συν-
θήκη της Γενεύης για τους µετανάστες (1951).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρούµε ότι ο όρος του περι-
βαλλοντικού µετανάστη είναι ο πλέον κατάλληλος, επειδή
περιλαµβάνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που προσδιορί-
ζουν τη µετακίνηση πληθυσµού εξαιτίας µιας περιβαλλοντι-
κής καταστροφής: εντός ή εκτός συνόρων, υποχρεωτικά ή
οικειοθελώς, προσωρινά ή οριστικά.
Οι µετακινήσεις πληθυσµών λόγω περιβαλλοντικών αλλαγών
Για επενδυτικές
δράσεις στην Ελλάδα
µε χρηµατοδότηση
από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
συζήτησαν η Ευρωπαία
Επίτροπος Ντ. Χούµπνερ
και ο Μ. Χρυσοχοϊδης
«Κάποιες επενδυτικές δράσεις στην
Ελλάδα οι οποίες θα µπορούσαν να
χρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν
υλοποιούνται εξαιτίας της χαµηλής
πιστοληπτική ικανότητας της χώρας»
δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής
Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πρώην επίτροπος
Ντανούτα Χούµπνερ σε συνέντευξη
Τύπου που παρέθεσε µετά τη συνάντηση
που είχε την Παρασκευή το πρωί µε τον
υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη.
Η κ. Χούµπνερ σηµείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα πάρει πρωτοβουλίες ούτως ώστε το τεχνικό
πρόβληµα αυτό να το υπερβεί η χώρα ενώ δήλωσε ότι
στόχος της είναι να βάλει σε διαδικασία ''fast track'' την
πρόταση της Επιτροπής για την αύξηση της
Ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης των διαρθρωτικών
Ταµείων (ΕΣΠΑ), στο 95% κάτι το οποίο αναµένεται να
υλοποιηθεί σύµφωνα µε πληροφορίες από τις αρχές
Ιανουαρίου.
Παράλληλα η κ. Χούµπνερ ανέφερε ότι σε
συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας γίνεται
προετοιµασία για τη στρατηγική που πρέπει να
ακολουθήσει η χώρα µας εν όψη της νέας
περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020
και µεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι να
επανατοποθετηθεί η χώρα µας ως προς το ΑΕΠ της το
οποίο δεν είναι πλέον στα επίπεδα του 2006-2008 αλλά
πολύ χαµηλότερα και µε βάση τα νέα δεδοµένα η
χώρα µας µπορεί να διεκδικήσει αύξηση των
κονδυλίων που θα εγκριθούν για επενδύσεις στην
Ελλάδα.
Τέλος η κ. Χούµπνερ πρότεινε στον κ. Χρυσοχοΐδη,
να κάνει µια παρουσίαση για τις αναπτυξιακές
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προς το τέλος Νοεµβρίου, πρόταση την
οποία απεδέχθη ο υπουργός.
Σχετικά µε όσα δήλωσε η κ. Χούµπνερ αναφορικά µε
τη δυνατότητα χρηµατοδότησης της χώρας µας από
την ΕΤΕπ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων κ. Πλ. Σακελλάρης µιλώντας µε
δηµοσιογράφους σχολίασε: «Πρόθεση της ΕΤΕπ είναι
να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση προς την Ελλάδα».
Παρόντες ήταν εκτός της κ. Hubner
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,
Πέτρος Τατούλης, ο Υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και. Κλιµατι-
κής Αλλαγής Ιωάννης Μανιάτης, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε. και Αντιπρόεδρος
του Invest in Greece Αχιλλέας Κων-
σταντακόπουλος, ο Ειδικός Γραµµα-
τέας ΣΔΙΤ Νικόλαος Μαντζούφας, το
Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων Παπαγεωργίου Ηλίας, ο
Καθηγητής Διονύσης Κλάδης, Γενι-
κός Γραµµατέας Πανεπιστηµίου Πε-
λοποννήσου και ο καθηγητής του
αυτού Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτης
Λιαργκόβας.
Η κ. Danuta Hubner προσερ-
χόµενη στην αίθουσα του ξενοδο-
χείου εξέφρασε τη ικανοποίησή της
για την επίσκεψη αυτή και στάθηκε
επίµονα στο ζήτηµα της ανάπτυξης
καθώς όπως είπε: «δεν πρέπει να µι-
λάµε µόνο για χρέος και έλλειµµα.
Γιατί, δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς
επένδυση, η οποία προϋποθέτει ιδιω-
τικές επενδύσεις, και οι ιδιωτικές
επενδύσεις προϋποθέτουν δηµόσιες,
οι οποίες θα προέλθουν από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Και
εκεί ακριβώς, στο ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο δουλεύουµε για να µειώσουµε
τη συµµετοχή της Ελλάδος στα ευ-
ρωπαϊκά προγράµµατα».
Η Ελλάδα έχει ακόµα 15 δις ευρώ, τα
οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ει-
δικά στις περιφέρειες, σηµείωσε για
να εκφράσει, την ιδιαίτερη χαρά της
που, όπως είπε ακούγοντας τον κ. Τα-
τούλη, υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία
µεταξύ όλων των κοµµάτων πάνω
στο θέµα της ανάπτυξης.
Ο κ. Τατούλης, από τη µεριά του
µίλησε για τις πολλές δυνατότητες
που δίνει ο αναπτυξιακός νόµος στις
Περιφέρειες ώστε να κινηθούν αυ-
τόνοµες και να σχεδιάσουν µε µεγάλη
επιµέλεια το µέλλον τους. Με ευ-
κρινή πολιτική στόχευση. Με αντα-
γωνιστικότητα και
αποτελεσµατικότητα. Ακοµµάτιστα.
Με συναίνεση και συνεννόηση.
Προσπαθούµε, τόνισε ο κ. Τατούλης,
µέσα από την εξωστρέφεια και την
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών
µας προσπαθειών να δηµιουργή-
σουµε για πρώτη φορά µια δοµή µιας
πολιτικής περιφερειακής διπλωµα-
τίας. Η επίσκεψη της κ. Hubner είναι
το πρώτο επίσηµο βήµα προς αυτή τη
κατεύθυνση.
Η µεταφορά της εξεταστικής περιόδου διχάζει
τους εκπαιδευτικούς του Πολυτεχνείου
Στην πρόταση για κυβέρνηση
ευρύτερης συνεργασίας επιµένει
ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ µε αφορµή
τις εξελίξεις στην οικονοµία
Στην πρόταση του για κυβέρνηση συνεργασίας επανέρχεται
ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, µε αφορµή
τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονοµία.
Ο κ. Καρατζαφέρης σε δήλωσή του έκανε λόγο για "ευτρά-
πελες καταστάσεις µε τραγικά ενδεχόµενα", προσθέτοντας
ότι "όταν βάζεις έναν ταύρο στο υαλοπωλείο και του κουνάς
µπροστά ένα κόκκινο πανί, δεν µπορείς µετά να κλαίγεσαι
για τα σπασµένα γυαλικά".
"Ας καταλάβουν όλοι ότι το πρόβληµα της Ελλάδας δεν λύ-
νεται από ένα κόµµα, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ είτε λέγεται Ν∆.
Χρειάζεται µια συλλογική προσπάθεια", πρόσθεσε ο πρό-
εδρος του ΛΑΟΣ και κατέληξε λέγοντας: "Ας καταλάβουµε
επιτέλους ότι πρέπει όλοι µας να βάλουµε πρώτα την Ελ-
λάδα και µετά την καρέκλα γιατί στο τέλος δεν θα βρούµε
καρέκλα κανένας για να κάτσει".
Ρήγµα δηµιουργήθηκε στις τάξεις των
εκπαιδευτικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, καθώς καθηγητές διαφω-
νούν µε την πρόσφατη απόφαση της
Συγκλήτου του Ιδρύµατος για µεταφορά
της εξεταστικής περιόδου.
Συγκεκριµένα, η Ακαδηµαϊκή Πρωτοβου-
λία του ΕΜΠ σε ανακοίνωσή της επιση-
µαίνει ότι είναι συνεπής µε τη διακήρυξή
της «που υπερψηφίσθηκε από το 41%
των συναδέλφων µελών ∆ΕΠ στις εκλο-
γές του ∆εκεµβρίου 2010. Θεωρεί ότι σε
µια κρίσιµη στιγµή για το µέλλον της
Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
πρέπει τα πανεπιστήµια να παραµείνουν
ανοιχτά και σε πλήρη ακαδηµαϊκή λει-
τουργία. Οι καθηγητές εκφράζουν την
αντίθεσή τους στην απόφαση της Συγ-
κλήτου του ΕΜΠ που ανέβαλε την
έναρξη της εξεταστικής περιόδου, ναρ-
κοθετώντας το επόµενο ακαδηµαϊκό
έτος, δηµιουργώντας σοβαρά προβλή-
µατα σε τελειόφοιτους φοιτητές και απο-
θαρρύνοντας τους νεότερους».
Ιδιαίτερα τονίζουν ότι θεωρούν «αυτο-
νόητη την άµεση εφαρµογή του νέου
νόµου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα
θετικά και αρνητικά του σηµεία θα ανα-
δειχθούν και θα αξιολογηθούν στην πο-
ρεία εφαρµογής». Και οι καθηγητές
καταλήγουν: «Η Ακαδηµαϊκή Κοινότητα
και ο καθένας από µας προσωπικά έχει
την ευθύνη να εργασθεί για µια ουσια-
στική αξιοποίηση, αποτίµηση και ενδεχό-
µενη βελτίωση του νέου θεσµικού
πλαισίου».
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΕΛ.5
www.arcadiapress.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΣΕΛ.1
Η επίσκεψη της κ. D. Hubner
στη Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τηλέφωνα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 6
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Δώρισαν τα όργανα
του παιδιού τους
χαρίζοντας ζωή
σε άλλα μικρά παιδιά
Ζωή σε μικρά παιδιά από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό έδωσε με τον θάνατό του ένας 10χρονος που
έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο
Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού". Οι γονείς του προχώ-
ρησαν άμεσα στην απόφαση να δωρίσουν τα όργανα
του με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σήμερα
επιτυχώς η λήψη οργάνων του 10χρονου παιδιού, το
οποίο κατέληξε, μετά από βαρύτατες κρανιοεγκεφα-
λικές κακώσεις που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα.
Η φυγάς αγελάδα
Υβόννη πιάστηκε
και μεταφέρθηκε
σε καταφύγιο ζώων
Μια αγελάδα φυγάς, που γυρνούσε στα δάση παρέα
με ελάφια, πιάστηκε και πάλι σήμερα στη Γερμα-
νία, έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες που
διέφευγε, και μεταφέρθηκε σ' ένα καταφύγιο ζώων.
Οι περιπέτειες της επιτήδειας Υβόννης στη Γερ-
μανία είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των μέσων
ενημέρωσης όλο το καλοκαίρι.
Ο Χένινγκ Βίσνερ, ένας συνταξιούχος πρώην εργα-
ζόμενος σε ζωολογικό κήπο, χρησιμοποίησε ένα φυ-
σοκάλαμο δύο μέτρων για να χτυπήσει μ' ένα βέλος
με ηρεμιστικό την Υβόννη καθώς αυτή βοσκούσε σ'
έναν αγρό μαζί με τέσσερα μοσχάρια στη βαυαρική
περιφέρεια του Μίλντορφ.
Χρειάστηκαν δύο βέλη με ηρεμιστικό για να την
αναισθητοποιήσουν. "Έπειτα απ' όλες αυτές τις
εβδομάδες στα δάση κι όλες τις άλλες προσπάθειες
που είχαν γίνει για να συλληφθεί, είχε υψηλά επίπε-
δα αδρεναλινης", δήλωσε ο Βίσνερ, προσθέτοντας
ότι η Υβόννη ήταν ανθεκτική και δυνατή σαν ισπα-
νικός ταύρος ταυρομαχιών.
Η αγελάδα εμφανίσθηκε το χθες το απόγευμα στο
λειβάδι αναζητώντας την παρέα των μοσχαριών.
Το καταφύγιο ζώων Γκουτ 'Αιντερμπιχλ, το οποίο
διασώζει αγελάδες από το σφαγείο, αγόρασε τα δι-
καιώματα ιδιοκτησίας της Υβόννης αφού αυτή δρα-
πέτευσε από έναν αγρότη το Μάιο και άρχισε να ζει
σε άγρια κατάσταση. Η αγελάδα απομακρύνθηκε
με φορτηγό και θα περάσει τις υπόλοιπες μέρες της
ζωής της βόσκοντας στο γρασίδι.
Η καγκελάριος Μέρκελ
καλείται να αποφασίσει-
-θα συμβάλει να σωθεί
το ευρώ ή θα το αφήσει
να καταρρεύσει;
Η Γερμανία υποφέρει από μια μορφή διχασμού
προσωπικότητας. Από τη μια πλευρά θέλει την
επιβίωση του ευρώ. Από την άλλη θέλει να αποφύ-
γει μια διαδικασία όπου θα εγγυάται τον δανεισμό
των άλλων κρατών-μελών της ευρωζώνης. Όμως
οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν καταστήσει
σαφές ότι δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο. Χω-
ρίς μια εγγύηση ότι η ισχυρότερη οικονομία της
Ευρώπης θα στηρίξει τις ασθενέστερες χώρες της
ευρωζώνης, οι επενδυτές δεν θα δανείσουν αυτές
τις χώρες. Και αν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτο-
γαλία, η Ισπανία και η Ιταλία δεν μπορούν να δα-
νειστούν χρήματα από τις χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές, το ενιαίο νόμισμα μοιραία θα καταρρεύσει.
Η Μέρκελ δεν διαφήμισε όμως αρκετά ούτε
την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν διέψευσε τους
μύθους που κυκλοφορούν στη Γερμανία για την
τεμπελιά των νοτιοευρωπαίων. Αντίθετα, εκμεταλ-
λεύτηκε αυτά τα κλισέ για μικροκομματικά οφέλη.
Η γερμανίδα καγκελάριος δεν ηγείται της κοινής
γνώμης, την ακολουθεί. Αλλά η κοινή γνώμη τελεί
σε σύγχυση. Δημοσκόπηση που έγινε πρόσφατα
έδειξε ότι το 71% του πληθυσμού αγνοεί τους τε-
χνικούς λόγους που εξηγούν την κρίση του ευρώ.
Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να το κά-
νει.
Διάφορα
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Παναρ. Νοσοκομείο 371700
Πρόληψη Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 235243
Γεωργούλιο Ιατρείο 556023
Α/βάθμια Υγ. Επιτροπή 226441
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 231396
Ξενώνας Ψυχιατρείου 232049
411 Στρατ. Νοσοκομείο 222590
Πυροσβεστική 199
HELLAS SERVICE 1057
ΕΛΠΑ 104
Άμεση Δράση 100
Αξιωματικός Υπηρεσίας 230500
Τροχαία 230560
Ένωση Αστυν. Υπ. Αρκαδίας 234203
Πληροφορίες ΟΤΕ 131
Τηλεγραφήματα 155
Βλάβες ΟΤΕ 121
Βλάβες ΔΕΗ 125
Βλάβες Ύδρευσης 224127
Δελτίο Ειδήσεων 115
Δελτίο καιρού 149
Ώρα 141
ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ 111
Υπηρεσίες κ.λ.π.
Περιφερειάρχης 2713-610051-4
Γενικός Δ/ντής 2713-601006
Νομάρχης 2713-601178
Δήμαρχος 222235
Ιερά Μητρόπολη 222446
Νομαρχιακό Ταμείο 2713-601107
ΝΕΛΕ 232300
Υπ. Συγκοινωνιών 2713-610515
Δ/νση Γεωργίας 2710-222617
Δ/ντής Γεωργίας 222617
Διεύθυνση Δασών 242500
Δασαρχείο 242390
Δημοτική Εκπαίδευση 222029
Μέση εκπαίδευση 222206
ΤΥΔΚ 222288
Τεχνικές Υπηρεσίες 241015
Πολεοδομία 2713-610405
Υπ. Ύδρευσης 237890
Πνευματικό Κέντρο 233351
Τεχνικό Επιμελητήριο 222127
ΤΣΜΕΔΕ 242469
Γενικό Χημείο 222506
ΙΓΜΕ 225103
Αγροφυλακή 222307
Τμήμα Εμπορίου 2713-610109
Τμήμα Εργασίας 2710-230380
Τμήμα Υγιεινής &
Κοινωνικής Πρόνοιας 2713-610222
Εν. Νέων Αγροτών Αρκ. 0755-31392
ΥΠ.Ε.ΔΑ. 233885, 232729
Εφορία 242413
Δημόσιο Ταμείο 222451
Δ/ντής Δημ. Ταμείου 232255
Επίτροπος Δημ. Εξόδων 225522
Ελ. Εξόδων 222570
Στατιστική Υπηρεσία 222512
Πρωτοδικείο 222296
Εισαγγελέας 222205
Δικαστήριο Ανηλίκων 223521
Φυλακές 238126
4η Μεραρχία 237051
Στρατολογία 222097
11ο Σύνταγμα Πεζικού 222309
ΤΕΒΕ 223275
2η ΔΕΚΕ 233220
3η ΔΕΚΕ 222913
ΚΤΕΛ 222560
Κτηνιατρικό Εργαστήριο 232909
ΕΟΜΜΕΧ 226624
Ο.Σ.Ε. 241213
ΔΕΗ (λογαριασμοί) 222555
ΔΕΗ (ασφαλιστικό) 225450
ΟΑΕΔ 224159
Βιομηχ. Επιμελητήριο 237123
ΚΤΕΟ 561280
ΕΛΠΑ ταχογραφείο 224101
ΕΛΤΑ 225429
ΙΚΑ 222647
ΙΚΑ Υπηρεσίες 222552
ΙΚΑ Παροχές 224464
ΙΚΑ Ιατροί 226803
Εθν. Στάδιο 222461, 222784
ΚΑΠΗ 224423
Αρχαιολογικό Μουσείο 242148
Πολεμικό Μουσείο 234410
Σύλλογοι κ.λπ.
ΣΕΤ 232000
Ορειβατικός 232243
Δικηγορικός Σύλλογος 222357
Αρκάδες Εικαστικοί 222454
Τεγεατικός Σύνδεσμος 556745
Ελληνική Ραδιοφωνία 224857
Δημοτικός Ρ/Σ 242400-242402
Φιλοτεχνικός 223350
Ιατρικός Σύλλογος 237412
Ερ. Σταυρός Τρίπολης 2710-222550
Σύλλογος Αρκάδων
Ορειβατών και Οικολόγων 234980
Σκοπευτικός Όμιλος Τρίπ. 6977-474102
Τα παράξενα του κόσμου
Χρήσιμα
Κοκτέϊλ
Έδιναν 22.000 ευρώ την ημέρα στον παλιό Δήμο Τρίπολης
όταν φέτος ημερησίως το κόστος φτάνει μόλις τις 10.800 ευρώ!
Όργιο σπατάλης με την
μεταφορά των μαθητών
στον τ. Δήμο Τρίπολης !
► Ποιοί έδιναν αφειδώς τα χρήματα για τα φτάνουν στο ίδιο
σημείο δυο ταξί και δυο λεωφορεία;
► Και όμως οι προκλητικές αυτές συμβάσεις
θα συνεχιστούν ως το τέλος του χρόνου!
Όργιο σπατάλης και μη ελέγχου
αποκαλύπτεται στην μεταφορά
των μαθητών του παλιού Δήμου
Τρίπολης! Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δίνονται στην δημοσιότητα
από την Αντιδήμαρχο Μαρία Εικο-
σιδέκα , τα χρήματα που εδαπα-
νώντο για την μεταφορά των μα-
θητών στον Καποδιστριακό Δήμο
Τρίπολης έφταναν τις 22.000 ευρώ
ημερησίως όταν φέτος, το κόστος
αυτό έχει μειωθεί στο μισό, αγγίζει
μόλις τις 10.800 ευρώ την ημέρα,
με την υπερσημείωση πως πια μι-
λάμε για τον Καλλικρατικό και δι-
ευρυμένο Δήμο Τρίπολης! «Πέρυ-
σι το κόστος ήταν και μόνο για το
Δήμο Τρίπολης ήταν 22.000 ευρώ
την ημέρα . Φέτος ο διευρυμένος
Καλλικρατικός Δήμος Τρίπολης
φτάνει σε κόστος τα 10.800 ευρώ.
Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα»
παραδέχτηκε μιλώντας στο Δημο-
τικό Ραδιόφωνο η Αντιδήμαρχος
τονίζοντας την προσπάθεια που
έχει γίνει αυτή τη χρονιά για την
κάλυψη των αναγκών και την εξυ-
πηρέτηση των μαθητών από και
προς τα σχολεία τους σ ένα σύ-
νολο δρομολογίων που φτάνει τα
238.
Τι άλλαξε φέτος
Η διαδικασία μεταφοράς και κό-
στους ακολούθησε τις οδηγίες
της εγκυκλίου του Υπουργείου
σύμφωνα με την αρμόδια Αντι-
δήμαρχο παιδείας , γεγονός που
προκαλεί ερωτηματικά όχι για την
τωρινή ακολουθούμενη πρακτική
αλλά για την προηγούμενη, εκεί-
νη που αφειδώς μοίραζε χρήματα,
προχωρούσε σε συμβάσεις και είχε
σαν αποτέλεσμα σε πολλά σημεία,
όπως τα Καθημερινά Νέα είχαν
γράψει σε παλαιότερο ρεπορτάζ,
να φτάνουν με διαφορά λίγων λε-
πτών 2 ταξί και 2 λεωφορεία για
την μεταφορά ελάχιστου αριθμού
μαθητών. Η πρακτική της Νομαρ-
χίας και των συμβάσεων εκείνων
οι οποίες άφησαν το εξωφρενικό,
όπως ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης
Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας
από το Π.Σ χαρακτήρισε, ποσό
των 5,5 και πλέον εκ ευρώ ως χρέ-
ος της νομαρχίας προς το ΚΤΕΛ για
την μεταφορά των μαθητών. «Ο
Δήμος ασχολείται με την μεταφο-
ρά, είναι σύνθετο έργο κοινωνικά
και οικονομικά και απαιτεί μεγάλη
προσπάθεια για να εναρμονιστεί
με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Κάνα-
με όλες τις απαραίτητες ενέργειες
από τη στιγμή που ήρθε η εγκύ-
κλιος. Μαζέψαμε όλα τα στοιχεία
σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις
, όλα τα δρομολόγια και τους μα-
θητές, και σε συνεργασία με τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουμε
καταλήξει να προκηρύξουμε τον
διαγωνισμό, ο οποίος θα είναι διε-
θνής, μέχρι 31-8 όπως έπρεπε. Εί-
μαστε έτοιμοι , στα χρονικά πλαί-
σια που είχαν οριστεί.»
Οι προκλητικές
συμβάσεις
θα συνεχιστούν
για 3 μήνες ακόμα!
Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι η κα-
τάσταση αυτή θα λήξει και η τάξη
θα επέλθει , όλα θα παραμείνουν
ίδια για 3 ακόμα μήνες! Η αιτία; Οι
διαδικασίες καθυστερούν και για
ακόμα μια φορά δεν προλαβαίνουν
τις εξελίξεις! Η προκήρυξη για την
μεταφορά είχε καταληκτική ημε-
ρομηνία προετοιμασίας έως τις 31
Αυγούστου, όταν οι Δήμοι πρέπει
να ξεκινήσουν την μεταφορά στις
12 Σεπτέμβρη. Αν κανείς σκεφτεί
ότι μιλάμε για διεθνή διαγωνισμό
και διαδικασία χρονοβόρα τότε θα
ήταν λογικό όλες αυτές οι διαδικα-
σίες να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα
ώστε όλα να είναι εγκαίρως έτοιμα
και οι προκλητικές, αν μη τι άλλο
συμβάσεις του παρελθόντος, να
αποτελούσαν πραγματικά παρελ-
θόν! Ωστόσο όλα αυτά δεν συμ-
βαίνουν στην χώρα που ξεκινά τη
σχολική της χρονιά χωρίς βιβλία
αλλά με φωτοτυπίες και dvd και
έτσι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ενέκρινε την παράταση των συμ-
βάσεων αυτών έως τα τέλη του
έτους, με αποτέλεσμα την μετα-
φορά να την κάνουν οι Περιφέ-
ρειες, εν προκειμένω η περιφέρεια
Πελοποννήσου με τα εξωφρενικά
παλιά ποσά και δρομολόγια! «Η
νομοθεσία έλεγε ότι προωθείται
μια νομοθετική ρύθμιση με την
οποία παρατείνεται η σύμβαση με-
ταφοράς μαθητών ως 31-12 από
τις περιφέρειες για τους δήμους
που δεν έχουν ολοκληρώσει τους
διαγωνισμούς όπως της Τρίπολης
. Συνεπώς θα γίνεται η μεταφορά
από την περιφέρεια» αναφέρει η
κ. Εικοσιδέκα.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου γνω-
ρίζοντας την υποχρέωσή της αυτή
ζήτησε ήδη χθες τα δρομολόγια
από το Δήμο ώστε να υπάρξει
για την διαδικασία η απαραίτητη
απόφαση του Περιφερειάρχη και
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο
Δήμος Τρίπολης από την πλευρά
του αναμένει τις προσφορές ώστε
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να έχει
καταλήξει στον φορέα ο οποίος θα
αναλάβει την μεταφορά των μα-
θητών και των 238 δρομολογίων
ημερησίως…
Δημιουργία ενδιάμεσης Τράπεζας
(bridge bank) για την προστασία
των καταθετών σε τράπεζες που πτωχεύουν
Tη δημιουργία ενδιάμεσης Τράπε-
ζας (bridge bank) για την προστα-
σία των καταθετών σε τράπεζες
που πτωχεύουν αλλά και αυξημέ-
νες εποπτικές αρμοδιότητες στην
Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει
το Νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες
στη Βουλή ο υπουργός Οικονομι-
κών Ευαγ. Βενιζέλος.
Ο νέος Νόμος παρέχει τη δυνατό-
τητα στην Τράπεζα της Ελλάδος
να ζητά ακόμη και προληπτικά
από κάποια τράπεζα που εμφανίζει
πρόβλημα στα κεφάλαια της να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές και εκπόνηση
σχεδίου εξυγίανσης. Επίσης, η ΤτΕ θα μπορεί υπό προϋποθέσεις
να διορίζει επίτροπο σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αν δι-
απιστώσει, παραβιάζει κανονισμούς για προβλέψεις ή κεφαλαιακή
επάρκεια ή απλώς δεν μπορεί να φέρει σε πέρας από μόνη της τα
απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης.
Στα 6,53 δισ. ευρώ
στο επτάμηνο οι
ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου
προς τρίτους
Στα 6,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο
τέλος επταμήνου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Δημοσίου προς τρίτους και παρέμειναν
στα περίπου ίδια υψηλά επίπεδα με το τέλος
του εξαμήνου (6,63 δισ. ευρώ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε
το υπουργείο Οικονομικών, τα χρέη των φο-
ρέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους
μειώθηκαν στην πλειονότητα των φορέων,
εξαιρουμένων των ασφαλιστικών ταμείων,
οι οφειλές των οποίων αυξήθηκαν σε 2,76
δισ. ευρώ από 2,66 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο.
Με βάση, επίσης, τα ίδια στοιχεία, οι φο-
ρείς ανταποκρίθηκαν και τον Ιούλιο στην
πρόσκληση του υπουργείου και απέστειλαν
στοιχεία για τις οφειλές τους προς τρίτους,
πλην των ΔΕΚΟ, η ανταπόκριση των οποί-
ων μειώθηκε τον Ιούλιο σε 79,66% από
95,78% τον Ιούνιο.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 7
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Κωνσταντίνος
Γαλιώτος
Πολ. Μηχανικός
Ε.Μ.Π., M.Sc., U.K.
Θέση του ζητήματος: Η πρώ-
ην Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής κ. Danuta Maria
Hübner, προσκλήθηκε από τον
Περιφερειάρχη κ.Π.Τατούλη να
επισκεφθεί την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου στις 2-3/09/2011.
Θα παραστεί σε ειδική Συνεδρί-
αση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου (3/9). Πρόκειται για
μια ρηξικέλευθη πρωτοβουλία
του κ.Π.Τατούλη στο πλαίσιο
της προσπάθειας που καταβάλει
για την εγκαθίδρυση πολιτικών
τις οποίες εμείς αποκαλούμε
«Πολιτικές Περιφερειακής Δι-
πλωματίας- Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων-Διεθνών Σχέσεων (ΠΔ/
ΕΥ/ΔΣ)». Επειδή η πρώην
Επίτροπος έχει βοηθήσει και
θα συνεχίσει να βοηθά την Ελλάδα και την
Περιφέρεια Πελοποννήσου από τη θέση της
Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανά-
πτυξης του Ευρωκοινοβουλίου που κατέχει
σήμερα, θεωρήσαμε ότι η ευγένεια επιβάλει
να της αφιερώσουμε το άρθρο φωτίζοντας
συγχρόνως μερικές ενδιαφέρουσες εκφάνσεις
του ζητήματος. Το ζήτημα αναλύεται σε τρία
συνεχόμενα άρθρα: Στο πρώτο περιγράφηκε η
Biodata της κ. Hübner. Στο δεύτερο έγινε πε-
ριγραφή του τρόπου με τον οποίο επιλέγονται
οι Επίτροποι και στο παρόν τρίτο αναπτύσσε-
ται η Πολιτική ΠΔ/ΕΥ/ΔΣ του κ. Π.Τατούλη.
Η Περιφερειακή Διπλωματία του κ. Π. Τα-
τούλη: Ο Περιφερειάρχης εκπροσωπεί μια νέα
και προσοντούχο γενεά σύγχρονων Αυτοδιοι-
κητικών. Με τη νίκη του στις αυτοδιοικητικές
εκλογές κατάφερε να εμπεδώσει την περιφε-
ρειακή συνείδηση πετυχαίνοντας τη συστρά-
τευση ελευθεροφρόνων πολιτών οι οποίοι
εμφορούνται από συναινετική και υπερβατική
κομματική αντίληψη. Πράξη απόλυτα εναρ-
μονισμένη με τη δυσαρέσκεια των πολιτών
για τα κόμματα και τους πολιτικούς. Είναι ένα
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εγ-
χείρημα το οποίο εμείς ονομάζουμε «υβρίδιο
νεωτερικής πολιτικής και πολιτικού πολιτι-
σμού». Ο κ.Τατούλης κατάφερε
να εισάγει για πρώτη φορά στα
αυτοδιοικητικά δεδομένα της
χώρας την προαναφερθείσα Πο-
λιτική Περιφερειακής Διπλωμα-
τίας- Ευρωπαϊκών Υποθέσεων-
Διεθνών Σχέσεων (ΠΔ/ΕΥ/ΔΣ).
Δηλαδή την προώθηση των συμ-
φερόντων της περιφέρειας δια-
μέσου της ενημέρωσης και της
επιρροής των ξένων ακροατηρί-
ων. Η προσωπικότητα, το κύρος
και οι δεξιότητες που διαθέτει ο
Περιφερειάρχης εμπνέουν την
εμπιστοσύνη και το σεβασμό.
Προσόντα που διαμορφώνουν
τα εχέγγυα για την επιτυχία του
εγχειρήματος.
Στόχος της Πολιτικής ΠΔ/ΕΥ/
ΔΣ είναι η εμπέδωση του «brand
name» με μοχλό το «place marketing» της χω-
ρικής ενότητας. Η ενδυνάμωση σε νέα βάση
της εικόνας, της ταυτότητας, της φυσιογνω-
μίας, της φήμης και της αναγνωρισιμότητας
της Περιφέρειας υπηρετεί τις συνιστώσες της
Εξωστρέφειας, ήτοι: προσέλκυση επενδύ-
σεων, εξαγωγή των προϊόντων και ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος. Πολλά είναι τα
παραδείγματα: επίσκεψη Κινέζων Πολιτικών
και Επιχειρηματιών, Μνημόνιο Συνεργασίας
με την Επαρχία Σαανσί της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Κίνας, επιχειρηματική επίσκεψη Οι-
κονομικών & Εμπορικών Ακολούθων Ξένων
Πρεσβειών, αδελφοποίηση με την Ομοσπον-
διακή Δημοκρατία της Βεστφαλίας Ρηνανί-
ας, σύσκεψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, εγκαινίαση
Έκθεσης Summer Holiday Expo, εγκαινίαση
2ου Agroquality Festival, Διεθνές Συμπόσιο
Πολιτιστικής & Περιβαλλοντικής Κληρονο-
μιάς και Τοπίου, συνάντηση εργασίας με το
Γερμανό Υφυπουργό Οικονομίας και Τουρι-
σμού κ. Ernst Burgbacher, σύσκεψη με tour
operator και δημοσιογράφους από την Ρωσία
στο Costa Navarino, ενεργός συμμετοχή και
παρέμβαση της Περιφέρειας στη CPRM (Δί-
κτυο Παράκτιων Περιφερειών της Μεσογεί-
ου), συνεργασία με την Περιφέρεια Σικελίας
για το Πρόγραμμα SoilProLife+, κ.λπ.
H Πολιτική ΠΔ/ΕΥ/ΔΣ δεν αφορά μόνο σε
υπερεθνικές υποθέσεις. Έχει και εθνική διά-
σταση στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών
συσκέψεων και των συνεργειών με την Κε-
ντρική Διοίκηση αλλά και τις διαπεριφερει-
ακές συνεργασίες (διαβουλεύσεις με Πρωθυ-
πουργό και Υπουργούς, Παρεμβάσεις στην
Ένωση Περιφερειών, κ.λπ.).
Σημαντική παράμετρος της Πολιτικής ΠΔ/
ΕΥ/ΔΣ είναι η πρόσκληση της κ. Hübner
στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Θα είναι η πρώτη φορά κατά την
οποία η κ. Hübner θα συμμετέχει σε διαβού-
λευση και θα διατυπώσει θέσεις για την Περι-
φερειακή Ανάπτυξη.
Προβλέπουμε ότι η κ. Hübner θα επικεντρώ-
σει τις θέσεις της στην αναγκαιότητα έγκαι-
ρης προσαρμογής του Στρατηγικού Σχεδια-
σμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις
ιστορικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν
στην ΕΕ27 και στις Αποφάσεις του Συμβουλί-
ου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της
κρίσης στην Ευρωζώνη. Αυτά υπό το πρίσμα
και σε συνδυασμό με τις επιταγές της Συν-
θήκης της Λισαβόνας (2009), τους όρους που
επιβάλλονται από τη «Στρατηγική: Ευρώπη
2020», τα πορίσματα της 5ης Έκθεσης Οικο-
νομικής, Κοινωνικής και Εδαφικής Συνοχής.
Σχεδιασμοί που θα πρέπει να εναρμονίζονται
με τις Δημοσιονομικές Προοπτικές της ΕΕ
στο ευρύτερο πλαίσιο της Ε΄ Προγραμματι-
κής Περιόδου 2014-2020.
Η πρόσκληση της κ. Hübner εντασσόμενη
στην Πολιτική ΠΔ/ΕΥ/ΔΣ έχει να προσφέρει
πολλά άμεσα και έμμεσα, βραχυχρόνια και
μεσομακροχρόνια οφέλη. Συνάδει και συγ-
χρονίζεται με την προσπάθεια της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου για την ανασυγκρότηση
και την ταχύτατη απορρόφηση του ΕΣΠΑ,
την αξιοποίηση των χρηματοπιστωτικών μη-
χανισμών του Προγράμματος Jessica, την
κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού
Σχεδίου και την έγκαιρη προσαρμογή της Πε-
ριφέρειας στις απαιτήσεις της Ε΄ Προγραμμα-
τικής Περιόδου.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
κ. DANUBA HΑBNER ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μέρος 3: Η Πολιτική Περιφερειακής Διπλωματίας, Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων του κ.Π.Τατούλη
ΔΙΑΚΥΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ,
Απόσπασμα περίληψης
κατασχετήριας
εκθέσεως ακινήτων
Στις είκοσι μία (21) του μήνα Σεπτεμ-
βρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα
(2011), ημέρα Τετάρτη και από της
4ης απογευματινής ώρας μέχρι της
5ης απογευματινής ώρας της ίδιας
ημέρας στη Τρίπολη Αρκαδίας και
στο Ειρηνοδικείο Τριπόλεως που βρί-
σκεται το Δικαστικό Μέγαρο Τριπόλε-
ως (Πλατεία Άρεως) και ενώπιον του
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου
Συμβολαιογράφου Τριπόλεως Βα-
σιλείου Αρτόπουλου ή του νομίμου
αναπληρωτού του σε περίπτωση κω-
λύματός του εκτίθονται σε δημόσιο
αναγκαστικό πλειστηριασμό με την
επίσπευση του Γεωργίου Παπαϊωάν-
νου του Δημητρίου και της Ανθής,
κατοίκου Αθηνών (Σιάλου αρ. 8) τα
κάτωθι αναγκαστικώς κατασχεθέντα
ακίνητα της οφειλέτιδας Ανώνυμης
Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΚΡΙΜΕ-
ΚΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-
ΚΗ Α.Ε. (GREEMECO-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.), και τον
διακριτικό τίτλο «ΓΚΡΙΜΕΚΟ Α.Ε.»
(GREEMECO Α.Ε.)» που εδρεύει στην
Ελευσίνα (Δήμητρος 17) και εκπρο-
σωπείται νόμιμα, και τα οποία περι-
γράφονται ως εξής:
1. Πρόκειται περί ενός γηπέδου εκτά-
σεως 6.000,00 τετραγωνικών μέ-
τρων μετά του εντός αυτού κτίσμα-
τος εμβαδού 2.000,00 τετραγωνικών
μέτρων περίπου που βρίσκεται στην
Κτηματική Περιφέρεια Τριπόλεως,
εκτός σχεδίου πόλεως και εντός του
ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανι-
κής Περιοχής Τριπόλεως, στο Βιομη-
χανικό Τετράγωνο 9 στην οδό Ι της
ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως που είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ
με την οδό 1της ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως,
ΔΥΤΙΚΑ με χώρο ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με χώρο ιδιοκτησίας
ΕΤΒΑ και ΝΟΤΙΑ με χώρο ιδιοκτησίας
ΕΤΒΑ. Το κτίσμα είναι με σιδηροκα-
τασκευή,
2. πρόκειται περί ενός γηπέδου,
άρτιου και οικοδομήσιμου που βρί-
σκεται στην ΒΙ.ΠΕ. της Κτηματικής
περιφέρειας πρώην Κοινότητας και
ήδη Δημοτικού Διαμερίσματος Αγί-
ου Βασιλείου του Δήμου Τριπόλεως
Νομού Αρκαδίας, εκτός σχεδίου και
εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της
ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως στο Οικοδομικό τε-
τράγωνο 9 (11) της ΒΙ.ΠΕ. εκτάσεως
5.850,00 τμ. και συνορεύει: ΝΟΤΙΑ:
έχει πρόσοψη στην οδό 7 της ΒΙ.ΠΕ.
ΔΥΤΙΚΑ: με χώρο ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: με ιδιοκτησία ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ και ΒΟΡΕΙΑ: με χώρο ιδιοκτη-
σίας της ΕΤΒΑ και
3. Πρόκειται περί ενός γηπέδου, άρτι-
ου και οικοδομήσιμου που βρίσκεται
στην Β Ι.ΠΕ. της Κτηματικής περι-
φέρειας πρώην Κοινότητας και ήδη
Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Βα-
σιλείου του Δήμου Τριπόλεως Νομού
Αρκαδίας, εκτός σχεδίου και εντός
του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙ.ΠΕ.
στο Οικοδομικό Τετράγωνο 9 (11)
της ΒΙ.ΠΕ. εκτάσεως 3.500,00 τε-
τραγωνικών μέτρων και συνορεύει:
ΒΟΡΕΙΑ: έχει πρόσοψη στην οδό 1Α
της ΒΙΠΕ ΔΥΤΙΚΑ: με χώρο ιδιοκτη-
σίας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:
με ιδιοκτησία οφειλέτιδας ΝΟΤΙΑ: με
ιδιοκτησία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την
ημέρα του πλειστηριασμού θα είναι:
για το πρώτο ακίνητο το ποσό των
οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων
(868.000,00) ευρώ, για το δεύτερο
ακίνητο το ποσό των εκατόν εβδο-
μήντα χιλιάδων (170.000,00) ευρώ
και για το τρίτο ακίνητο το ποσό των
εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00)
ευρώ.
Πάνω σε αυτά υπάρχουν τα εξής
βάρη: στο πρώτο ακίνητο μία (01)
προσημείωση υποθήκης, στα, δεύτε-
ρο και τρίτο ακίνητα μία (01) προση-
μείωση υποθήκης και τέσσερις (04)
υποθήκες.
Τρίπολη 02-09-2011
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Ιωάννα Μπαρδαβίλλια-Κοκκάλα
Δαρειώτου 12-Τρίπολη
Τηλ. γραφείου: 2710-232488
Οικίας: 2710-232577
Κιν. 6979-691170
Κλοπή ΑΤΜ στην Αργολίδα
Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα, για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη, αγνώστων, οι οποίοι σήμερα τα ξημερώματα στο
Άργος, αφού έσπασαν τζαμαρία του υπερκαταστήματος Καρ-
φούρ, μπήκαν και αφαίρεσαν το μηχάνημα αυτόματης ανάλη-
ψης χρημάτων (ΑΤΜ) της ALPHA τράπεζας, το οποίο τοποθέ-
τησαν σε ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη
κατεύθυνση.
Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, το όχημα
εντοπίστηκε στην Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και αφού ακολού-
θησε καταδίωξη, οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο με το
ΑΤΜ στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής και τράπηκαν σε
φυγή.
Για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 15 Ιουλίου, στην περιοχή
της Γλυφάδας.
Συλλήψεις για ναρκωτικά στο Κιάτο
Ένας 44χρονος και ένας 54χρονος συνελήφθησαν στο Κιάτο,
για κατοχή 234 ναρκωτικών χαπιών μεθαδόνης, έξι πλαστικών
φιαλιδίων που περιείχαν μεθαδόνη σε υγρή μορφή βάρους 97
γραμμαρίων περίπου, μίας συσκευασίας που περιείχε χασίς βά-
ρους οκτώ γραμμαρίων, τριών κινητών τηλέφωνων και 280
ευρώ, τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχεί-
ρησης σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναναν και κατασχέθηκαν.
Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και ένα χαρτονόμισμα των
100 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας, το οποίο είχαν σκοπό να δι-
αθέσουν σε κυκλοφορία.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 54χρο-
νου, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, 125 γραμμάρια χασίς,
ένα κινητό τηλέφωνο και 650 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Κορίνθου.
Μακροχρόνιο πρόγραμμα
απασχόλησης 100.000 ανέργων
ετησίως στους δήμους
Μακροχρόνιο πρόγραμμα απασχόλησης για 100.000 ανέργους,
ετησίως, στους δήμους όλης της χώρας, ξεκινά άμεσα το υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
Όπως δήλωσε το πρωί στη ΝΕΤ ο υφυπουργός Εσωτερικών Πά-
ρις Κουκουλόπουλος, το πρόγραμμα αφορά ανέργους τεχνίτες,
για δημοτικά έργα, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι μακροχρόνια
άνεργοι και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος, 1 δισ. ετησίως, δεν
θα επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προυπολογισμό αλλά θα
αντληθεί από κοινοτικούς και άλλους πόρους. Μεταξύ άλλων,
και από μέρος της σημερινής κρατικής επιχορήγησης προς τους
δήμους για δημόσιες σχέσεις , εκδηλώσεις κ.α . Σύμφωνα με
τον κ. Κουκουλόπουλο, από το 1 δισ. ετησίως του προγράμμα-
τος , τα 500 εκατομμύρια ευρώ θ' αφορούν τη μισθοδοσία και
τις ασφαλιστικές εισφορές τους και τα άλλα 500 αγορά υλικών,
μίσθωση μηχανημάτων κλπ.
Διεύρυνση στο θεσμό
της "εργασιακής εφεδρείας"
Διευρύνεται ο θεσμός της "εργασιακής εφεδρείας" και θα συμπε-
ριλάβει γενικότερα τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τις
παρυφές του στενού δημόσιου τομέα.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών,
Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι θα δη-
μιουργηθεί μια "δεξαμενή εργασιακής εφεδρείας" και ήδη έχει
αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όλα τα υπουργεία για να ολο-
κληρωθεί, το συντομότερο δυνατόν, το πλεονάζον προσωπικό.
Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, θα πρόκειται για τους εργαζόμε-
νους σε ΝΠΙΔ και μικρά ΝΠΔΔ, επισημαίνοντας ότι δεν είναι
δυνατόν να ανέχεται κάποιος να υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς
αντικείμενο σε φορείς που δεν καταργούνται.
Πρόσθεσε δε, ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση μπορούν να
ενταχθούν επιπλέον φορείς στον θεσμό της "εργασιακής εφε-
δρείας", πέραν αυτών που αναφέρει ο εφαρμοστικός νόμος του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου.
Ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ακόμη, ότι για τη λειτουργία της "ερ-
γασιακής εφεδρείας" ισχύει ό,τι λέει ο νόμος.
Χωρίς περιορισμούς
το επίδομα ανεργίας
«Για την είσπραξη των
επιδομάτων ανεργίας,
δεν τίθεται κριτήριο με
βάση τα περιουσιακά
στοιχεία ή το οικογε-
νειακό εισόδημα», δι-
αβεβαίωσε στη Βουλή,
ο υπουργός Εργασίας,
Γιώργος Κουτρουμά-
νης, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση της
γ.γ. του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλά-
δας, Αλέκας Παπαρήγα για τα μέτρα στήριξης των ανέργων.
«Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε πρακτικές του παρελθόντος,
για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Δεν θα προ-
χωρήσουμε σε προγράμματα stage με 450 ευρώ. Το δικό μας
πρόγραμμα, προβλέπει αμοιβή 625 ευρώ (το καθαρό ποσόν της
γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας) με πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη, για 5 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Ο ΟΑΕΔ πλήρωνε 1,2
δισ. ευρώ για επιδόματα, τώρα ξεπερνά τα 2 δισ., με τα επιδόμα-
τα να μην εξαρτώνται από τις καταβαλλόμενες εισφορές, καθώς
ο Οργανισμός εξασφαλίζει κρατική χρηματοδότηση. Ενισχύουμε
τους ανέργους, με τις δυνατότητες που έχουμε?», ανέφερε με-
ταξύ άλλων ο κ. Κουτρουμάνης.
Διορία έως τις 30 Σεπτεμβρίου
στους κατόχους σκαφών αναψυχής
να δηλώσουν την πραγματική χρήση
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι
ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής- τα οποία ενώ
είναι ιδιωτικά δηλώνονταν ως επαγγελματι-
κά- να δηλώσουν την πραγματική χρήση των
σκαφών, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις
αλλά καταβάλλοντας μόνο τους αναλογούντες
φόρους από ΦΠΑ και καύσιμα. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά
πρόστιμα.
Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του αναπλη-
ρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικο-
νόμου, με την οποία δίδονται σχετικές οδηγίες
στις Εφορίες και τα Τελωνεία, που καλούνται
να ενημερώνουν κάθε δέκα ημέρες τις αρμό-
διες διευθύνσεις του υπουργείου, αναφορικά
με τον αριθμό των ιδιοκτητών που προσήλθαν
και τα ποσά των φόρων που καταβάλλονται.
Στην ίδια εγκύκλιο, ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση
της σχετικής διάταξης νόμου, στη ρύθμιση
μπορούν να υπάγονται και περιπτώσεις σκα-
φών για τα οποία πριν από τη δημοσίευση του
νόμου (19 Αυγούστου) έχει εκδοθεί απόφα-
ση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού
πλοίου αναψυχής και έχουν βεβαιωθεί αλλά
δεν έχουν εισπραχθεί οι οφειλόμενες φορολο-
γικές επιβαρύνσεις.
Ενίσχυση
20 εκατ. ευρώ
για την κάλυψη
των αναγκών
των σχολείων
Με το ποσό των 20 εκατομμυρί-
ων ευρώ ενισχύει το υπουργείο
Εσωτερικών τους δήμους όλης
της χώρας, για την κάλυψη λει-
τουργικών αναγκών των σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει η σχετική από-
φαση, το παραπάνω ποσό δίδεται
ως έναντι του συνολικού ποσού,
το οποίο θα τους αποδοθεί για το
τρέχον έτος.
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Κοινωνικά
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-ΒΑΠΤΙΣΙΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΚΗΔΕΙΕΣ-ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Σχολικό κουδούνι χωρίς…
βιβλία και στην Αρκαδία !
Οι καθηγητές θα πληρώσουν το κόστος
των φωτοτυπιών – αναμένεται μπάχαλο!
Το Χωριό
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΜΑΝΑΒΙΚΗ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΩΜΙ ● ΚΑΒΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΤΣΙΓΑΡΑ ● ΚΑΡΤΕΣ
ΨΙΛΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
Το Χωριό
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΜΑΝΑΒΙΚΗ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΩΜΙ ● ΚΑΒΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΤΣΙΓΑΡΑ ● ΚΑΡΤΕΣ
ΨΙΛΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
Δημητσάνα
Αρκαδίας εκποίηση
ακινήτου.
Στη Δημητσάνα Αρκαδί-
ας στις 17/9/2011 ώρα
10:00 στα Γραφεία της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Γόρτυ-
νος & Μεγαλοπόλεως, θα
διενεργηθεί προφορικός
πλειοδοτικός διαγωνισμός
προκειμένου να εκποιηθεί
οικόπεδο εμβαδού 3496 m2
με παραδοσιακή πέτρινη
οικία εμβαδού 157,19 m2.
Τιμή εκκίνησης 200.000 €.
Πληροφορίες και τεύχη δη-
μοπράτησης στα τηλέφωνα
6937619333, 6932277681,
2795031217.
Η κ. Νάντια Μανιάτη, για το
σχολ. έτος 2010-11, δίνει θερμές
ευχαριστίες και τις πιο ειλικρινείς
ευχές της για χαρούμενη φοιτητική
ζωή, καλές σπουδές και λαμπρή
σταδιοδρομία στους μαθητές της:
1. Ασημακοπούλου Δήμητρα, Νομική Αθήνας
2. Γεωργόπουλος Αναστάσης, Φυσική Πάτρας
3. Δουρίδα Ελένη, Ψυχολογία Κρήτης
4. Καραμάνου Αιμιλία, Φυσική Αθήνας
5. Μαγκλάρας Αγγελής, Επιστήμη φυτ. παρ. Γεωπ. Αθήνας
6. Ταγκλή Κων/να, Μαθηματικών Κρήτης
7. Βλάσσης Κων/νος, Οικον. Επιστ. Πάτρας
8. Κατσιλιέρη Αναστασία, Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Πάτρας
9. Λαγού Δήμητρα, Φιλοσοφία Πάτρας
10. Μανιάτη Μαρία, Επιστ. φυτ. παρ. Γεωπ. Αθήνας
11. Μαχαίρας Ηλίας, Αγρον. και τοπογρ. μηχ. Ε.Μ.Π.
12. Μπόζνου Αντωνία, Φιλολογία Αθήνας
13. Παπούλιας Γεώργιος, Χημικών Μηχ. Πάτρας
14. Γκιόλα Ελένη, Ισπανικής γλώσσας-Φιλολ. Αθήνας
15. Μποροβήλου Χριστίνα, Φυσική Αθήνας
16. Παυλής Ανδρέας, Λογιστική Πάτρας
17. Πολύδερα Γρηγορία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχ. Πειραιά
18. Χονδρού Αγγελική, Χημεία Θεσ/νίκης
19. Καραμεσούτη Μαρία, Τεχνολ. και Πληροφορ. Σπάρτη
20. Τσιπλάκος Παναγιώτης, Ιατρική Ιωαννίνων
21. Ψιμούλης Χρήστος, Αστυφυλάκων
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο & σεβαστό μας σύζυγο, πατέρα, παππού,
αδελφό & θείο
ΑΥΓΕΡΙΝΟ ΘΕΟΔ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011 & ώρα 1 μ.μ. εκ της
οικίας μας στα Φιλέϊκα Χάνια Καλαβρύτων.
Η Σορός θα ευρίσκεται στην οικία μας από τις 9 π.μ. της ιδίας
ημέρας.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
στα Φιλέϊκα Καλύβια.
Παρακαλούμε τους συγγενείς & φίλους να συνοδεύσουν την εκ-
φορά του.
Η σύζυγος
Κωνσταντίνα
Τα παιδιά
Θεόδωρος & Ξένια Αναστασοπούλου
Παναγιώτης & Ελευθερία Αναστασοπούλου
Βλάσης Αναστασόπουλος
Τα εγγόνια
Αυγερινός & Χρήστος Θεοδ. Αναστασόπουλος
Αυγερινός & Δήμητρα Παν. Αναστασοπούλου
Τα αδέλφια, τα ανήψια
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Αντί στεφάνων τυχόν χρήματα να κατατεθούν
υπέρ του «Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Φίλια».
Οίκος Τελετών Μεγρέμης
Έτοιμη η περιφερειακή
διεύθυνση εκπαίδευσης
Πελοποννήσου για την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς
''Όλες οι υπηρεσίες μας κάνουν έναν τιτάνιο αγώνα, ώστε όλα να είναι
έτοιμα στις 12 Σεπτεμβρίου και τα σχολεία μας να είναι στελεχωμένα με
το απαιτούμενο προσωπικό'', δήλωσε σε συνέντευξή του, με αφορμή την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου, Πέτρος Μισθός.
Ο κ. Μισθός πρόσθεσε ότι ''υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών κι αυτή τη
στιγμή δίνουμε μάχη για την κάλυψή τους και πιστεύουμε ότι θα την
κερδίσουμε, ώστε το κουδούνι να χτυπήσει κανονικά''.
Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Πελοποννήσου αναφέρθηκε
στο νέο σχολικό χάρτη που διαμορφώθηκε μετά τις συγχωνεύσεις σχολι-
κών μονάδων και τόνισε πως ''οι μονάδες που συνενώθηκαν θα βρίσκο-
νται σε συνεχή παρακολούθηση από τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες,
ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και οι μαθητές να ενσωματωθούν
ομαλά από τους συμμαθητές τους''.
Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως
τους δημάρχους της περιφέρειας Πελοποννήσου για την άψογη συνεργα-
σία τους και ανέφερε πως όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν στείλει
τα απαιτούμενα για τη μεταφορά των μαθητών στοιχεία στους δήμους,
προκειμένου να προχωρήσουν τις διαδικασίες των διαγωνισμών.
Επεσήμανε ότι φέτος θα λειτουργήσει, μετά από δύο χρόνια, το νηπι-
αγωγείο Αγίου Πέτρου Κυνουρίας, που ανακαινίστηκε με δωρεά του
Ιδρύματος Λέων Λεμού, ως παράρτημα του νηπιαγωγείου Καστρίου με
μία νηπιαγωγό.
Είπε, επίσης, ότι οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών έγιναν στις 30 και
31 Αυγούστου σημειώνοντας ότι, ''φέτος έγινε πολύ σοβαρή δουλειά.
Πήραν τόσους όσους πλεόναζαν κι έφεραν τόσους όσα ήταν και τα κενά
που είχαμε'', ενώ δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχουν κενά στην Πελοπόν-
νησο με τις πρώτες ημέρες έναρξης της σχολικής χρονιάς.
Ο κ. Μισθός ανέφερε ότι οι μαθητές θα πάρουν ένα DVD που θα περιέ-
χει όλα τα βιβλία της τάξης τους και συμπλήρωσε ότι δεν γνωρίζει πότε
θα έχουν εκδοθεί τα βιβλία για να διανεμηθούν στους μαθητές.
Όλοι άκουσαν τον περιφερειακό διευθυντή
εκπαίδευσης να μιλά για τον αγώνα που θα
γίνει ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει
καλά και με τα λιγότερα προβλήματα , πως
όμως είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο
όταν στις σχολικές σάκες δεν θα μπουν…
βιβλία! Πλέον και επίσημα η έναρξη της
διδασκαλίας θα γίνει με φωτοτυπίες και
cd σε μια μέθοδο πρωτοποριακή, αφού
τα βιβλία δεν κατέστη δυνατόν να τυπω-
θούν και να φτάσουν στην ώρα τους στις
σχολικές μονάδες. Εξαίρεση δεν αποτελεί
ούτε και η Αρκαδία , οι μαθητές της οποί-
ας επίσης θα ξεκινήσου μαθήματα μέσω
φωτοτυπιών! «Νορμάλ ξεκινάει ένα σχο-
λείο όταν όλα είναι στη θέση τους. Όταν
λείπουν τα βιβλία , ειδικότητες κτλ δεν
μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε καλά. Πι-
στεύω όμως ότι γίνεται προσπάθεια» λένε
οι καθηγητές οι οποίοι όμως θα κληθούν
και αυτήν την φορά να πληρώσουν το..
μάρμαρο! Με ποιο τρόπο; η σωρεία των
φωτοτυπιών που θα πρέπει να δίνονται
ως διδακτέα ύλη στους μαθητές θα βγαί-
νουν από τους καθηγητές και όπως πολύ
εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί αυτό
δεν θα είναι δυνατόν να συμβεί στα όποια
λιγοστά, φωτοτυπικά του σχολείου και
φυσικά αυθημερόν! Μπορεί όμως ένας κα-
θηγητής με τα όσα έχει ήδη επωμιστεί και
ως μειώσεις να καλύψει ένα τέτοιο κόστος
και μάλιστα σε καθημερινή βάση; «Θα
υπάρξει πρόβλημα με τα φωτοτυπικά στα
σχολεία τα οποία δεν είναι πολλά. Ίσως
χρειαστεί να γίνει προμήθεια και νέων μη-
χανημάτων. Βέβαια Υπάρχει και το θέμα
του κόστους. Αυτό θα το αναλάβει είτε η
σχολική επιτροπή ή ο ίδιος καθηγητής θα
αναλάβει να βγάζει τις φωτοτυπίες και να
τις μοιράζει. Αν οι καθηγητές δεν μπορούν
να διαθέσουν χρήματα Θα υπάρξει πρό-
βλημα θεωρώ» ανέφερε η Αντιδήμαρχος
Παιδείας του Δήμου Τρίπολης και εκπαι-
δευτικός κ. Μαρία Εικοσιδέκα.
Χ.Τ
Υπό κατάληψη
το πρώην
δημαρχείο
Βυτίνας
Eκατό περίπου άτομα
πραγματοποιούν κατάληψη
από το πρωί, στο κτίριο του
πρώην δημαρχείου Βυτίνας,
όπου στεγάζονται οι απο-
κεντρωμένες υπηρεσίες της
δημοτικής ενότητας Βυτίνας
του δήμου Γορτυνίας.
Οι πολίτες προχώρησαν στην κα-
τάληψη του κτιρίου, ύστερα από
χθεσινή απόφαση του δημάρχου
Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλου,
που προβλέπει τροποποίηση των
αρμοδιοτήτων του αντιδημάρχου
Γιάννη Σακελλαρίου, αφαιρώντας
του την ευθύνη της δημοτικής
ενότητας Βυτίνας καθώς και των
Οικονομικών του δήμου.
Με τη νέα απόφαση, στον αντι-
δήμαρχο Σακελλαρίου - που
ήταν ο πρώην δήμαρχος Βυτίνας
- ανατίθεται η ευθύνη της δη-
μοτικής ενότητας Κοντοβάζαινας
και οι αρμοδιότητες για του αλ-
λοδαπούς του δήμου.
Οι πολίτες ζητούν να πληροφο-
ρηθούν από το δήμαρχο για την
αλλαγή της απόφασής του και
δηλώνουν ότι σήμερα θα μείνουν
στο κτίριο ως τις 3.00 το μεσημέ-
ρι. Αν ο δήμαρχος δεν τους δώ-
σει τις απαραίτητες εξηγήσεις,τη
Δευτέρα το πρωί θα επανέλθουν
καταλαμβάνοντας εκ νέου το κτί-
ριο.
Η εφημερίδα αυτή δημοσιεύει όλα τα σημαντικά και επίκαιρα νέα και σχόλια που σας ενδιαφέρουν μετά από συστηματική και προσεγμένη επιλογή
καθημερινα
sport
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ζητάει εξηγήσεις
η FIFA από την ΕΠΟ
Επιστολή στην ΕΠΟ απέστειλε η FIFA στην οποία ζη-
τάει εξηγήσεις για την αποβολή του Βόλου. Διαβάστε
τον κίνδυνο για τις ελληνικές ομάδες.
Πριν λίγες ημέρες ο Ολυμπιακός Βόλου απέστειλε μία επι-
στολή στην FIFA στην οποία ζητούσε να πάρει θέση για τις
αποφάσεις των ελληνικών Αρχών γύρω από τον χώρο του
ποδοσφαίρου κι έκανε λόγο για πολιτικές παρεμβάσεις.
Λίγες ημέρες αργότερα λοιπόν (την Πέμπτη το απόγευμα
συγκεκριμένα) η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία απά-
ντησε γραπτώς τόσο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου όσο και
στην ΕΠΟ.
Σε επικοινωνία που είχε το Sport24.gr με τον νομικό εκπρό-
σωπο του Ολυμπιακού Βόλου κ. Θανάση Χαρμάνη ρωτήσαμε
αν ισχύει κάτι τέτοιο κι ο ίδιος το επιβεβαίωσε.
Μάλιστα μας τόνισε πως σε περίπτωση που οι εξηγήσεις της
ΕΠΟ δεν είναι επαρκείς στην FIFA και προκύψει πολιτική πα-
ρέμβαση στο αυτοδιοίκητο το ποδοσφαίρου, τότε είναι πιθα-
νός ακόμα κι ο αποκλεισμός των ομάδων από τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.
Κάτι τέτοιο θα ισχύσει και για την Εθνική Ελλάδας! Εμείς πε-
ριμένουμε την επίσημη τοποθέτηση της ΕΠΟ για να μάθουμε
τι ακριβώς αναγράφει η συγκεκριμένη επιστολή.
Το Ευρωμπάσκετ 2015 σε... 4 χώρες!
Το Ευρωμπάσκετ των 24 ομάδων θα γίνει το 2013 στη Σλοβενία. Και το 2015 ενδεχομένως να
μοιραστεί σε...τέσσερις χώρες. Διαβάστε τι σκέφτεται η FIBA
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα εξελιχθεί το Ευρωμπά-
σκετ με τις 24 ομάδες στη Λιθουανία. Δεν είναι μόνο το
αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και το οργανωτικό
Η FIBA Europe θέλει να πετύχει οπωσδήποτε το τουρνουά
στη Λιθουανία, ώστε να δικαιωθεί η περσινή απόφασή της
για την διεύρυνση των ομάδων.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θέλει να κρατήσει τις 24 ομάδες
και το 2013 στη Σλοβενία, ενώ για το 2015 έχει πιο ...με-
γαλόπνοα σχέδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport24.gr σχεδιάζει να
αναθέσει το Ευρωμπάσκετ σε 4 χώρες. Να γίνουν, δηλαδή,
οι τέσσερις όμιλοι της πρώτης φάσης, σε τέσσερα ξεχωρι-
στά κράτη.
Έχουν, ήδη, θέσει υποψηφιότητα Ζάγκρεμπ (Κροατία),
Λιόν (Γαλλία), Βερολίνο (Γερμανία) και Μιλάνο (Ιταλία). Η
τελική φάση (β΄γύρος και αγώνες κατάταξης) θα φιλοξε-
νηθούν, αν όλα πάνε καλά στο συγκεκριμένο σχέδιο, στο
Παρίσι!
Δεν ακούγεται άσχημο, αν και έτσι οι μετακινήσεις των φι-
λάθλων θα γίνουν εις ...διπλούν.
Όπως αποδείχθηκε, πάντως, στη Λιθουανία υπήρχε σοβα-
ρό πρόβλημα με τη διαμονή, καθώς η ξενοδοχειακή υποδο-
μή δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
Στο Αλίτους οι ομάδες αναγκάστηκαν να μείνουν 40 χιλιό-
μετρα μακριά, γιατί μέσα στην πόλη δεν υπήρχε κατάλληλο
ξενοδοχείο να τις φιλοξενήσει.
Κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να μη συμβεί σε δυο χρόνια στη
Σλοβενία, όπου η υποδομή είναι πολύ καλύτερη, λόγω της
τουριστικής βιομηχανίας.
Σίγουρες πόλεις για το επόμενο Ευρωμπάσκετ θεωρούνται
η Λιουμπλιάνα, το Μάριμπορ και το Κόπερ που βρίσκεται
στην Αδριατική, ένα θαυμάσιο τουριστικό κέντρο, κοντά
στη Τεργέστη. Αναζητείται ακόμη η 4η πόλη...
Αγώνας Ποδηλασίας
στη Λίμνη του Λάδωνα
Ο Δήμος Γορτυνίας στα πλαίσια
των πολιτιστικών εκδηλώσεων με
πρόγραμμα πολλαπλών δραστη-
ριοτήτων για την ανάδειξη της
περιοχής του Λάδωνα και των
παραλαδόνιων οικισμών διοργα-
νώνει Αγώνα Ποδηλασίας Βουνού
το Σάββατο 10-9-2011 ως εξής:
ΤΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: ΤΡΟΠΑΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-9-2011
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4:00μ.μ.
ΑΘΛΗΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΤΡΟΠΑΙΑ - ΠΕΡΔΙΚΟΝΕ-
ΡΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΦΤΕΡΙΑ – ΚΥΡΑΣ ΓΕ-
ΦΥΡΙ – ΜΟΥΡΙΑ – ΠΗΔΗΜΑ – ΤΡΟΠΑΙΑ
(Συνολική απόσταση 35 χλμ.)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Ο.Π.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Άτομα άνω των 15 ετών.
Για συμμετέχοντες από 15 – 18 ετών
χρειάζεται δήλωση γονέα ότι επιτρέπει
τη συμμετοχή στον αγώνα.
Από όλους τους συμμετέχοντες απαι-
τείται δήλωση ότι είναι υγιείς και μπο-
ρούν να συμμετάσχουν.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
θα γίνουν δεκτές έως 9-9-2011 στο
email: ddimitsa@otenet.gr ή στο FAX:
2795031855, επίσης μισή ώρα πριν την
εκκίνηση του αγώνα. Για όποια πλη-
ροφορία στα τηλ.: 2795360311-12 &
6972748131. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει
να είναι στα Τρόπαια 1 ώρα πριν την
εκκίνηση. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε κα-
τηγορίες ανδρών & γυναικών οι οποίες
θα βγουν ανάλογα με τις συμμετοχές.
Όσον αφορά τις βραβεύσεις θα γίνουν
όλες οι βραβεύσεις σε όλες τις κατη-
γορίες με τη συμπλήρωση της τριάδας
(τερματίσαντες).
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
1ος νικητής κύπελλο, χρυσό μετάλλιο,
δίπλωμα.
2ος νικητής αργυρό μετάλλιο, δίπλωμα.
3ος νικητής χάλκινο μετάλλιο, δίπλωμα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ανα-
μνηστικό δίπλωμα.
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ:
Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυ-
ξη των αγώνων και τους βασικούς κανο-
νισμούς της Ε.Ο.Π. αποφασίζει επιτόπου
και τελεσίδικα η αγωνόδικος Επιτροπή,
που έχει και το δικαίωμα τροποποίησης
των αγώνων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο αγώνας θα γίνει με
ποδήλατα βουνού και οι συμμετέχοντες
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ένα πο-
δηλατικό κράνος, για την ασφάλεια τους
f
o
o
t
b
Α
l
l
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΗΛ. 2710-231516 - 223390 - 242280 fAX: 2710 - 231890
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 10
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ισραήλ-Ελλάδα 0-1
Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου
Έρχεται
πρόστιμο
από την UEFA
Με πρόστιμο αναμένεται να
τιμωρηθεί η ΕΠΟ από την
UEFA, για το γεγονός πως όρι-
σε αγώνες Κυπέλλου σε ημέ-
ρες που διεξάγεται το Europa
League
Με πρόστιμο, το οποίο σημαί-
νει μια σημαντική περικοπή
στα έσοδα, αναμένεται να
τιμωρηθεί η Ελληνική Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία από
την UEFA, όπως αναφέρει Αγ-
γλικό δημοσίευμα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της
"Daily Telegraph", αφορμή για
την απόφαση είναι το γεγονός
ότι κάποιες χώρες ορίζουν
παιχνίδια για το Κύπελλο ή
του Λιγκ Καπ, όπως η Αγγλία
τις ημέρες που διεξάγονται
αγώνες για το Europa League
κάτι που απαγορεύεται.
Πάντα σύμφωνα με το δημο-
σίευμα εκτός από την ομο-
σπονδία ποδοσφαίρου της
Αγγλίας που θα τιμωρηθεί
με 10% μείωση του ποσού
που διατίθεται για την ανά-
πτυξη των ακαδημιών των
ομάδων που δεν παίζουν στο
Champions League, ανάλογη
ποινή θα επιβληθεί και στην
ΕΠΟ.
Οι Άγγλοι αναφέρουν πάντως
πως ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει
ήδη αποστείλει τα σχετικά έγ-
γραφα στις ομοσπονδίες που
έχουν κάνει το συγκεκριμένο
παράπτωμα. Εκτός της Αγ-
γλίας και της Ελλάδος, με το
πρόστιμο αυτό απειλούνται
και οι Γαλλία, Ολλανδία, Ρου-
μανία.
Δικαστική
συνδρομή
από Κύπρο
Η κυπριακή αστυνομία ανα-
κοίνωσε ότι οι ελληνικές αρ-
μόδιες αρχές υπέβαλαν αίτη-
μα δικαστικής συνδρομής, σε
σχέση με τη διερεύνηση της
υπόθεσης στημένων ποδο-
σφαιρικών αγώνων.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της
αστυνομίας, δήλωσε ότι πρό-
κειται για πολυσέλιδο έγγρα-
φο που παραλήφθηκε χθες το
απόγευμα και τόνισε ότι το
έγγραφο θα τύχει αξιολόγη-
σης με την καθοδήγηση του
γενικού εισαγγελέα, που θα
δώσει οδηγίες ως προς τον
περαιτέρω χειρισμό της υπό-
θεσης.
Σχολιάζοντας πληροφορίες
ότι ζητείται από την Αθήνα
η συνδρομή της Λευκωσίας
για άνοιγμα τραπεζικών λο-
γαριασμών που διατηρούν
στην Κύπρο οι φερόμενοι ως
εμπλεκόμενοι στην υπόθεση,
καθώς και συγγενικά τους
άτομα, ο εκπρόσωπος είπε
ότι αν υπάρχει τέτοιο αίτημα,
τότε θα χρειασθεί να ζητηθεί
η άδεια δικαστηρίου, καθώς
όπως δήλωσε, μόνο με δικα-
στικό διάταγμα είναι δυνατό
να ανοίξουν τραπεζικοί λογα-
ριασμοί.
Με γκολ του Νίνη η Εθνική ομάδα νίκησε με 1-0 το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ και έκανε ένα μεγάλο βήμα
για την πρόκριση στο Euro 2012. Εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα του Σάντος
Η Εθνική μας ομάδα παρουσι-
άζοντας ένα εκπληκτικό πρό-
σωπο, επικράτησε με 1-0 του
Ισραήλ στο Τελ Αβίβ με ένα
πολύ όμορφο γκολ του Σωτήρη
Νίνη και είναι αγκαλιά με την
πρόκριση στην τελική φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
του 2012.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα παρουσιάστηκε όπως ακριβώς
έπρεπε στο ματς και με το "τρίπο-
ντο" που πήρε παρέμεινε στην κορυ-
φή του ομίλου με 17 βαθμούς, ένα-
ντι 13 των Ισραηλινών.
Η Εθνική ομάδα ήταν καλύτερη στο
πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε ευ-
καιρίες για να πετύχει ένα τέρμα, ενώ
δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η εστία του
Μιχάλη Σηφάκη, καθώς οι δύο Πα-
παδόπουλοι και ο Ζαραδούκας ήταν
πολύ καλοί στα αμυντικά τους καθή-
κοντα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του
Φερνάντο Σάντος παρά την πίεση
των Ισραηλινών, συνέχισε στους
ρυθμούς του πρώτου ημιχρόνου και
όχι μόνο δεν απειλήθηκε. αλλά ση-
μείωσε και ένα εκπληκτικό γκολ με
τον Σωτήρη Νίνη και πήρε μια δικαιό-
τατη νίκη που την κρατά στην πρώτη
θέση του ομίλου και με το ένα πόδι
στα τελικά του Euro.
Όσο για διακριθέντες, συνολικά όλη
η ομάδα του Φερνάντο Σάντος (σ.σ.
παραμένει αήττητος στον πάγκο
της Εθνικής), έκανε μια εκπληκτική
εμφάνιση, σε όλες τις γραμμές του
γηπέδου, μην αφήνοντας του Ισραη-
λινούς να απειλήσουν την εστία του
Σηφάκη.
Το επόμενο ματς της Εθνικής μας
ομάδας είναι την προσεχή Τρίτη
(6/9) στην Ρίγα με αντίπαλο την Λε-
τονία, από το οποίο θα απουσιάσουν
οι τιμωρημένοι Κατσουράνης και Το-
ροσίδης.
Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ελλάδα 17 (7 αγώνες)
2. Κροατία 13 (6 αγώνες)
3. Ισραήλ 13 (8 αγώνες)
4. Γεωργία 9 (7 αγώνες)
5. Λετονία 4 (6 αγώνες)
6. Μάλτα 0 (6 αγώνες)

Γήπεδο: "Μπλούμφιλντ"
Διαιτητής/Βοηθοί: Κρεγκ Αλεξάντερ
Τόμσον (Σκωτία)/ Φράνσις Άντριους
(Σκωτία), Άλασντερ Ρος (Σκωτία)

Ισραήλ (Λουίς Φερναντές): Αουάτ,
Σπούνκιν, Μπεν Χαΐμ, Α. Κοέν (61'
Νάτχο), Μπεναγιούν, Ρεφαέλοβ, Ζά-
χαβι (55' Χέμεντ), Καγιάλ, Σέχτερ (55'
Ντάμαρ), Γκέρσον, Μπεν Χαρούς.

Ελλάδα (Φερνάντο Σάντος): Σηφάκης,
Κ. Παπαδόπουλος, Αβραάμ Παπαδό-
πουλος, Τοροσίδης, Ζαραδούκας, Κα-
τσουράνης, Καφές (42' λ.τρ. Μάκος),
Καραγκούνης, Νίνης (77' Φετφατζί-
δης), Σαμαράς, Σαλπιγγίδης (84' Μα-
νιάτης).

Κίτρινες κάρτες: Ζάχαβι (6', Ισραήλ),
Α. Κοέν (38', Ισραήλ), Καγιάλ (44',
Ισραήλ), Μπεν Χαρούς (61', Ισραήλ),
Νάτχο (75', Ισραήλ)- Καραγκούνης
(6', Ελλάδα), Καφές (34', Ελλάδα),
Κατσουράνης (54', Ελλάδα), Τοροσί-
δης (75', Ελλάδα), Σαλπιγγίδης (75',
Ελλάδα), Μανιάτης (94', Ελλάδα)

Σκόρερ: Νίνης (60', Ελλάδα)

Τα πλάνα του Σάντος
Ο Φερνάντο Σάντος παρέταξε το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα με το
γνωστό 4-3-3, με τον Σηφάκη κάτω
από τα δοκάρια και τους Τοροσίδη,
Κυριάκο Παπαδόπουλο, Αβραάμ Πα-
παδόπουλο και Ζαραδούκα στην άμυ-
να από δεξία προς τ' αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή ο Κατσουράνης
ήταν μπροστά από τους δύο κεντρι-
κούς αμυντικούς και ακριβώς μπροστά
του ήταν οι Καφές και Καραγκούνης.
Στα άκρα της επιθεσης δεξία ξεκίνησε
ο Νίνης, αριστερά ο Σαμαράς και στην
κορυφή ο Σαλπιγγίδης.

Δεν απειλήθηκε
η Εθνική στο πρώτο
Η Εθνική μας ομάδα στάθηκε πολύ
καλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε τις ευ-
καιρίες για κάποιο γκολ, ενώ δεν ένιω-
σε μεγάλη πίεση ο Σηφάκης.

Στο 24', ο Νίνης άλλαξε τη μπάλα με
τον Τοροσίδη, ο τελευταίος έβγαλε
ωραία σέντρα ο Σαλπιγγίδης έπιασε
σουτ στην κίνηση, αλλά ο Αουάτ με
ωραία εκτίναξη στη δεξιά του γωνία
μάζεψε σταθερά τη μπάλα.

Οι άλλες δύο καλές φάσεις της Εθνι-
κής, ήταν στις καθυστερήσεις του
πρώτου ημιχρόνου. Στο 45+3', ο Νί-
νης έκλεψε τη μπάλα από τον Ζάχαβι,
γύρισε στον Μάκο, αυτός έπιασε το
δυνατό σουτ, αλλά ο Αουάτ μπλόκα-
ρε.

Στο 45'+4'ο Καραγκούνης ξεμαρκαρί-
στηκε έξω από την περιοχή των Ισρα-
ηλινών, έκανε το δυνατό σουτ, αλλά η
μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκά-
ρι του Αουάτ.

Τους "χόρεψε" ο Νίνης
Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι η Εθνική
μας ήταν καλύτερη από το Ισραήλ και
πέτυχε ένα απίστευτα όμορφο γκολ με
τον Σωτήρη Νίνη.

Στο 53', από κόρνερ του Νίνη η μπάλα
έφτασε στον Σαμαρά, αυτός έπιασε
την κεφαλιά αλλά πάνω στη γραμμή
απομάκρυναν οι αμυντικοί των γηπε-
δούχων.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, (57'), ο
Μπεναγιούν πλαγιοκόπησε την Ελλη-
νική άμυνα απο αριστερά, έβγαλε τη
σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Χέμεντ
πέρασε άουτ.

Στο 60', η Εθνική μας ομάδα έκανε
τους Ισραηλινούς να σωπάσουν για
τα καλά. Ο Μάκος έκλεψε την μπάλα
από τον Καγιάλ στο κέντρο του γηπέ-
δου, αυτή έφτασε στον Νίνη, ο οποίος
έξω από την μεγάλη περιοχή "χόρεψε"
πέντε αντιπάλους του και με δυνατό
συρτό διαγώνιο σουτ έστειλε την μπά-
λα στην δεξιά γωνία του Αουάτε για
να κάνει το 0-1 για την Ελλάδα.

Από εκείνο το σημείο και μετά το Ισ-
ραήλ πίεσε για να φτάσει στην ισοφά-
ριση, αλλά οι παίκτες του Φερναντο
Σάντος άντεξαν.

Στο 80'από σέντρα του Μπεναγιούν
ο Χέμεντ έπιασε την κεφαλιά, αλλά η
μπάλα πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά
αργότερα (82') ο Ραφαέλοβ βρέθηκε
αμαρκάριστος στην ελληνική περιοχή,
αλλά το σουτ που έκανε έφυγε ψηλά
άουτ.

Στο 83', ο Χέμεντ μέσα στην Ελληνική
περιοχή βρέθηκε αμαρκάριστος από
πάσα του Μπεναγιούν, αλλά ο Τορο-
σίδης με προβολή έδιωξε σε κόρνερ.

Η τελευταία καλή φάση του αγώνα
ήταν για την Εθνική μας, στο 86',
όταν από τακουνάκι του Φετφατζίδη
ο Σαμαράς βρέθηκε μέσα στην περιο-
χή των Ισραηλινών, αλλά το σουτ που
έπιασε πέρασε άουτ.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του δι-
αιτητή, δεν άλλαξε κάτι και το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε
μια πολύ μεγάλη νίκη με 1-0 επί του
Ισραήλ και κρατήθηκε στην πρώτη
θέση του 6ου προκριματικού ομίλου.
b
Α
s
k
e
t
b
Α
l
l
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 22100 ΤΗΛ. 2710-231516 - 223390 - 242280 fAX: 2710 - 231890
Δέδας:
"Χαρούμενος
που είμαι εδώ"
Με δηλώσεις του, ο Γιώργος
Δέδας ξεκαθάρισε ότι είναι
χαρούμενος που ανήκει στο
ρόστερ του Ρεθύμνου. Από
ποιον πήρε πληροφορίες
για τη νέα του ομάδα
Στην επίσημη ιστοσελίδα
του ΑΓΟΡ μίλησε ο Γιώργος
Δέδας ο οποίος δεν έκρυψε
την ανυπομονησία του για
να ξεκινήσει προπονήσεις
με τη νέα του ομάδα.

Ο 31χρονος σμολ φόργου-
ορντ με δηλώσεις του τό-
νισε ότι είναι χαρούμενος
που ανήκει στο ρόστερ του
Ρεθύμνου.
"Είμαι χαρούμενος που ολο-
κληρώθηκαν θετικά οι επα-
φές με τον ΑΓΟΡ και πλέον
ανήκω και επίσημα στο ρό-
στερ της ομάδας. Έρχομαι
σε ένα σύλλογο που με κα-
λύπτει αγωνιστικά και έχει
στόχους", τόνισε ο Γιώργος
Δέδας και συνέχισε:

"Πολλές πληροφορίες για
το Ρέθυμνο πήρα και από
τον αδερφό μου, Στέφανο,
ο οποίος είχε συνεργαστεί
με το Στέργιο Κουφό πριν
από 4 χρόνια. Είμαι αισιό-
δοξος για την πορεία της
ομάδας, γνωρίζω το ρόστερ
και ανυπομονώ να ξεκινή-
σω προπονήσεις".

Το who is who
του Γιώργου Δέδα

Ο Γιώργος Δέδας γεννή-
θηκε στο Κιλκίς στις 2
Ιανουαρίου 1980, έχει
ύψος 1μ.98 και αγωνί-
ζεται ως σμολ - φόργου-
ορντ. Ξεκίνησε την κα-
ριέρα του από τον Αετό
Κιλκίς και στη συνέχεια
αγωνίστηκε στη ΜΕΝΤ
(1999-03) και στον
Ηρακλή (2003-06). Για
4 χρόνια αγωνιζόταν
στην Ισπανία με την
Breogan Lugo (2006-
07), την CB Rosalia
de Castro (2007-09)
και την Caceres 2016
Basket (2009-10), ενώ
πέρυσι επέστρεψε στην
Ελλάδα για λογαριασμό
του ΠΑΟΚ (2010-2011).
Ο 31χρονος σμολ - φόρ-
γουορντ την περυσι-
νή χρονιά στην Α1 είχε
κατά μέσο όρο 5,7 πό-
ντους και 1,8 ριμπάουντ
σε 32 παιχνίδια.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
11
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Η ανασκόπηση της 3ης ημέρας
Η... μονοτονία του Ηλία
Euorobasket Εθνική Ελλάδος
Αλώβητη παρέμεινε η Ισπανία μετά και το ματς κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς η παρέα του Ντενγκ δεν
κατάφερε να αντισταθεί περισσότερο από ένα ημίχρονο. Το "3 στα 3" έκανε και η Σερβία!
Κατά την 3η αγωνιστική του Ευ-
ρωμπάσκετ η οποία διεξάγεται
σε δύο... δόσεις και ολοκληρώ-
νεται το Σάββατο 3/9 με τους
αγώνες του Γ' και του Δ' ομίλου,
είχαμε τις δύο πρώτες ομάδες
που εξασφάλισαν τη συμμετοχή
τους στην επόμενη φάση.

Ο λόγος για την Ισπανία και τη Σερ-
βία οι οποίες έφτασαν αισίως τις
τρεις νίκες και πλέον το βασικό τους
μέλημα είναι η πρωτιά στον όμιλο
τους.
Μπορεί η Ισπανία να μην ξεκίνη-
σε καλά στο φετινό Ευρωμπάσκετ,
ωστόσο έχει καταφέρει να διατη-
ρήσει το αήττητό της, έχοντας ήδη
κάνει το "3/3". Κόντρα στη Μεγάλη
Βρετανία δεν είχε κανένα πρόβλημα
να φτάσει στην τελική επικράτηση
με 86-69 , έχοντας πολύ καλύτερο
ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς
από την αντίπαλό της (47,2% έναντι
39,3%) και περισσότερα ριμπάουντ
(41-30).

Στο 3-0 ο απολογισμός και για την
Σερβία η οποία επιβλήθηκε με 89-80
και προελαύνει, έχοντας δείξει εξαρ-
χής τις άγριες διαθέσεις της. Έχο-
ντας σχεδόν τα διπλάσια ριμπάουντ
(45-27) δεν επέτρεψε στο Ισραήλ να
γευτεί τη χαρά της νίκης που διεκ-
δικούσε μέχρι το 33ο λεπτό, τρέχο-
ντας στο δ' δεκάλεπτο ένα επιμέρους
σκορ 31-16 που της χάρισε τη νίκη.

Τα αποτελέσματα

Α' Όμιλος
Ισπανία - Μεγάλη Βρετανία 86-69
Πορτογαλία - Πολωνία
Τουρκία - Λιθουανία

Β' Όμιλος
Σερβία - Ισραήλ 89-80
Λετονία - Ιταλία
Γαλλία - Γερμανία

Τα επόμενα ματς
Γ' όμιλος
(3/09) Φινλανδία - Βοσνία (15:30)
(3/09) Ελλάδα - Σκόπια (18:00)
(3/09) Κροατία - Μαυροβούνιο
(21:00)

Δ' όμιλος
(3/09) Ουκρανία - Βουλγαρία (15:30)
(3/09) Σλοβενία - Γεωργία (18:00)
(3/09) Ρωσία - Βέλγιο (21:00)

Οι Βαθμολογίες

Α' όμιλος
1. Ισπανία 3-0 6
2. Τουρκία 2-0 4
3. Λιθουανία 2-0 4
4. Πολωνία 0-2 2
5. Πορτογαλία 0-2 2
6. Μεγάλη Βρετανία 0-2 2

Β' όμιλος
1. Σερβία 3-0 6
2. Γερμανία 2-0 4
3. Γαλλία 2-0 4
4. Λετονία 0-2 2
5. Ιταλία 0-2 2
6. Ισραήλ 0-2 2

Γ' όμιλος
1. Ελλάδα 2-0 4
2. Κροατία 1-1 3
3. Βοσνία 1-1 3
4. Μαυροβούνιο 1-1 3
5. Σκόπια 1-1 3
6. Φινλανδία 0-2 2

Δ' όμιλος
1. Ρωσία 2-0 4
2. Σλοβενία 2-0 4
3. Γεωργία 1-1 3
4. Βουλγαρία 1-1 3
5. Ουκρανία 0-2 2
6. Βέλγιο 0-2 2
Η... μονοτονία του Ηλία
Ο... μονότονος Ηλίας Ζούρος επέμει-
νε στα δύο "αγαπημένα" του σημεία:
στην έννοια της ομάδας και στην
καλή άμυνα. Διαβάστε τι δήλωσε για
τον παροξυσμό των Σκοπιανών στις
εξέδρες και το τυχόν έξτρα ελληνικό
κίνητρο.
Οι εθνικιστικές κορώνες των Σκοπια-
νών της εξέδρας ήταν το κυρίαρχο
θέμα συζήτησης την παραμονή του
σαββατιάτικου αγώνα. Και παρότι οι
μισοί δηλώνουν αδιάφοροι, οι άλλοι
μισοί της ομάδας παραδέχονται ένα
έξτρα κίνητρο. Το σίγουρο είναι ότι
αποτέλεσμα ένα ζήτημα που απασχό-
λησε τα μέλη της Εθνικής.
Αλίτους, αποστολή:
Γιάννης Φιλέρης
Συγκεκριμένα οι 100 περίπου Σκο-
πιανοί που βρίσκονται στην κερκίδα
αναλώνονται στο να βρίζουν χυδαία
τους διεθνείς, να φωνάζουν συνθή-
ματα κατά της Ελλάδας και υπέρ της
"Μακεδονίας" όπως τον ονομάζουν οι
ίδιοι, ενώ παράλληλα πέρασαν τις δύο
πρώτες ημέρες του τουρνουά πανη-
γυρίζοντας τα καλάθια τόσο της Βο-
σνίας, όσο και της Φινλανδίας.

"Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη
διαδικασία" απάντησε σχετικά ο Ηλί-
ας Ζούρος, που πρόσθεσε: "είμαστε
περήφανοι που παίζουμε για την Ελ-
λάδα και τη γαλανόλευκη, αλλά όλα
τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Μας
νοιάζει μόνο το μπάσκετ".

Για να συνεχίσει: "Έχουμε φτάσει στο
2-0, αυτό δηλαδή που θέλαμε από
την αρχή. Το επόμενο παιχνίδι, όμως,
είναι δύσκολο γιατί αντιμετωπίζουμε
μια ομάδα που παίζει δυνατά και εί-
ναι κάπως περίεργη, με την έννοια ότι
διαθέτει 4-5άρια που σουτάρουν. Επί-
σης σημείο αναφοράς είναι κι ο Μακ-
Κάλεμπ που είναι πολύ γρήγορος".

Ακόμη ο Ομοσπονδιακός τεχνικός
υπογράμμισε ότι "έχουμε προετοι-
μαστεί κατάλληλα. Έχουμε 2-3 κατά
νου και θα περιμένουμε την εξέλιξη
του αγώνα για να δούμε αν θα τα
χρησιμοποιήσουμε". Όσο για αυτό
που λείπει αυτή τη στιγμή από την
ομάδα; "Είναι οι αυτοματισμοί, κάτι
λογικό. Για παράδειγμα η Σερβία που
χτίστηκε από την αρχή βγάζει τώρα,
μετά από τρία χρόνια, τους αυτοματι-
σμούς της. Δεν γίνεται μια νέα ομάδα
να το κάνει απότην αρχή. Κι εμείς δεν
έχουμε σύμμαχο το χρόνο, καθώς
μας ενδιαφέρουν πολύ τα αποτελέ-
σματα".

Για να καταλήξει: "Πιστεύουμε ότι
αγώνα με τον αγώνα θα υπάρχει βελ-
τίωση. Δεν περιμένουμε κάποιον συ-
γκεκριμένο παίκτη, αλλά την ομάδα
ως σύνολο. Δεν είναι θέμα ατομικό.
Είναι το πέντε που παίζουν μέσα και
των εφτά που βρίσκονται στον πά-
γκο. Είναι κάτι που θα λέω συνέχεια.
Αυτό και για την άμυνα".

Μαυροειδής: "Πήραμε
αυτό που θέλαμε"
Ο Δημήτρης Μαυροειδής τόνισε: "Θέ-
λαμε το 2-0 και αυτό πήραμε. Σημα-
σία έχει από εδώ και πέρα να γινόμα-
στε καλύτεροι, όπως έχουμε πει από
την αρχή. Αυτός είναι ο στόχος μας".

Τέλος ο Γιάννης Μπουρούσης είναι
ασθενής (έχει πρόβλημα στο λαιμό)
και παίρνει αντιβίωση, ενώ ο Νικ Κα-
λάθη που δέχτηκε γονατιά στο ματς
της Πέμπτης, προπονήθηκε κανονικά.
Αλβέρτης ξανά στην ομάδα!
Ο Φραγκίσκος Αλ-
βέρτης θα συνεχίσει
τελικά στη θέση του
βοηθού μάνατζερ,
καθώς ήρθε σε συμ-
φωνία με την ΚΑΕ
Παναθηναϊκός.
Ο Φραγκίσκος Αλβέρ-
της δεν είχε δεχτεί αρ-
χικά την μείωση απο-
δοχών που του είχε
κάνει ο Παναθηναϊκός με αποτέλεσμα να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο
πλευρών.
Παρόλα αυτά, έγινε σήμερα (2/09) επαναπροσέγγιση μεταξύ του Αλβέρ-
τη και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τελικά βρέθηκε "χρυσή τομή"!
Με αυτόν τον τρόπο η "σημαία" του συλλόγου θα παραμείνει στον ιστό
της, καθώς θα συνεχίσει για 22o έτος να βρίσκεται στο "τριφύλλι".
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ 12
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Το αθλητικό νομοσχέδιο
που θέλει να νικήσει τη βία
Τι λέει το αθλητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε, ποιος ο ρόλος του Υφυπουργού Γιώρ-
γου Νικητιάδη και και πόσες είναι τελικά οι ελπίδες του ελληνικού αθλητισμού για να
βγει από το τέλμα του;
Οι εξελίξεις στο θέμα του αθλη-
τικού νομοσχεδίου είναι πλέον
υπαρκτές, καθώς ήδη κατατέθηκε
και αποτελεί κομβικό σημείο για
την πορεία του ελληνικού αθλη-
τισμού (που δεν περνάει και τις
καλύτερες μέρες του) και όλοι
ελπίζουμε πως θα αποδειχθεί (επι-
τέλους) η ασπίδα στο διαχρονικό
φαινόμενο της βίας που δηλητηρι-
άζει τα σπορ.
Μόλις την Τετάρτη (31/8) εγκρίθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο και σε
δεύτερη ανάγνωση το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
για την αντιμετώπιση της βίας, του ντό-
πινγκ και των προσυνεννοημένων αγώ-
νων και τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός
πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος και o
αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υφυπουρ-
γός Γ. Νικητιάδης θα το παρουσιάσουν
στους υπεύθυνους των κομμάτων για
θέματα αθλητισμού και θα ακολουθήσει
παρουσίαση και συζήτηση του νομο-
σχεδίου στο ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ και στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής.

Ο άνθρωπος
πίσω από το νομοσχέδιο

Ο Γιώργος Νικητιάδης είναι ο άνθρωπος
που έχει επεξεργαστεί στο μεγαλύτερο
μέρος του αυτό το νέο νομοσχέδιο, πά-
ντα υπό την επίβλεψη του Υπουργού
Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου και σε
συνεργασία με τον ΓΓΑ Παναγιώτη Μπι-
τσαξή με το κοινό μέτωπο να είναι κατά
της βίας.

Δικηγόρος παρά Αρείω Πάγω (με έναρξη
επαγγέλματος το 1981),ο κος Νικητιά-
δης φαίνεται πως έχει αποφασίσει να τα
βάλει με την ανομία και την ανεξέλεγκτη
βία, κάτι που υφίσταται στις πτυχές του
νομοσχεδίου, το οποίο «φωτογραφίζει»
την επιθυμία της πολιτικής ηγεσίας να
εξυγιάνει το χώρο του αθλητισμού και
αφήνει αρκετές ελπίδες για επιτυχία,
εφόσον φυσικά εφαρμοστεί στο 100%
του.
Ποια είναι η ουσία
του νομοσχεδίου

Η αυστηρότητα των ποινών και κυρί-
ως η επαναφορά του ιδιωνύμου (έστω
και αν αυτή τη φορά θα δίνεται στον
υπότροπο ταραξία μια δεύτερη ευκαι-
ρία πριν καταλήξει στη φυλακή), είναι
από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις σε
αυτό το νομοσχέδιο. Θυμίζουμε πως το
ιδιώνυμο είχε θεσπίσει ο Αντρέας Φού-
ρας, εφάρμόστηκε αρκετά επί Γιώργου
Ορφανού, αλλά δυστυχώς το κατήργη-
σε ένας άνθρωπος του αθλητισμού ο
Γιάννης Ιωαννίδης κατά τη διάρκεια της
θητείας του ως Υπουργός Αθλητισμού.

Εξίσου σημαντικό εδώ είναι το γεγο-
νός ότι η ποινή που θα επιβληθεί σε
κάποιον που είναι υπότροπος, όχι μόνο
δεν εξαγοράζεται αλλά ούτε καν ανα-
στέλλεται. Ενώ σε περίπτωση καταδίκης
το δικαστήριο απαγορεύει στον υπαίτιο
να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα
2-5 ετών αγώνες της ομάδας του ή να
την ακολουθεί στο εξωτερικό σε αγώνες
ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αν μάλιστα το δικαστήριο κρίνει ότι ο
δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για
την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών εκδη-
λώσεων, μπορεί να απαγορεύσει την
παρουσία του σε οποιονδήποτε αγώνα
και ως παρεπόμενη ποινή να διατάξει
την εμφάνιση του καταδικασθέντος στο
αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας
του. Η ποινή φυλάκισης μπορεί να είναι
από ένα χρόνο μέχρι και 10 χρόνια εάν
έχουμε τη σύσταση ομάδας από τρία
άτομα και πάνω, που στόχο έχουν τα
επεισόδια και τη βία.

Ένας επιπλέον στόχος του νομοσχεδίου
να «νικήσει» και την κακή ελληνική συ-
νήθεια να υπεκφεύγουν οι υπαίτιοι για
τα επεισόδια τις δικαστικές αίθουσες και
πολλές φορές ακόμα και την σύλληψη,
ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος πάνω στην
ισχυροποίηση των αρμόδιων αρχών.

Έτσι, το αθλητικό νομοσχέδιο παρέχει
τη δυνατότητα στον εκάστοτε αρμόδιο
για τον Αθλητισμό Υπουργό μετά τη
γνώμη της ΕΛ.ΑΣ. και της ΔΕΑΒ (Διαρ-
κής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας)
να προβαίνει εφόσον χρειαστεί στις κά-
τωθι αποφάσεις:

α) Τη χρονική μετάθεση ή τη ματαίωση
οποιουδήποτε πρωταθλήματος επαγγελ-
ματικού ή ερασιτεχνικού.

Την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων
ή τη χρονική μετάθεση οποιουδήποτε
αγώνα

Την απαγόρευση συμμετοχής ομάδας
σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώ-
σεις, αν από τη γενικότερη συμπερι-
φορά της διοίκησης ή των οπαδών της
κινδυνεύει η διεθνής εικόνα της χώρας.

Την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών
στην έδρα αντίπαλης ομάδας για ένα ή
περισσότερα παιχνίδια.

Το σημαντικότερο είναι πως σε περί-
πτωση παραβίασης των προαναφερθέ-
ντων διοικητικών μέτρων επιβάλλεται
από τον αρμόδιο υπουργό στην υπαί-
τια διοργανώτρια αρχή ή στην αντί-
στοιχη αθλητική εταιρεία πρόστιμο ως
1 εκατ. ευρώ χωρίς άσκηση αναστολής
της εκτέλεσης. Δηλαδή υποχρεώνει
την ίδια τη διοργανώτρια αρχή να σπά-
σει το κεφάλι της για να βρει μια λύση.

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο υποτίθεται
πως θα είχε καθιερωθεί εδώ και χρό-
νια. Η πρόταση σε αυτό το σχέδιο
νόμου είναι σαφής. Και όποια ΠΑΕ (η
άλλη εταιρία) αρνηθεί να μπει στο
σύστημα αυτό, η πράξη θα θεωρείται
ποινικό αδίκημα και θα επιφέρει στους
εκπροσώπους των αθλητικών εταιρει-
ών ή των διοργανωτριών αρχών ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και
πρόστιμο 500.000 ευρώ.

Άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι πως οι
ποινές θα αυστηροποιηθούν και για όα-
ους εμπλέκονται σε στήσιμο αγώνων,
δωροδοκίες κτλ., καθώς και για το κα-
κούργημα του ντόπινγκ. Το άλλο μεγά-
λο στοίχημα που είχε δουλέψει πάνω
σε αυτό αρκετό καιρό ο Υφυπουργός
Αθλητισμού (υπό την εποπτεία πάντα
του Παύλου Γερουλάνου) ήταν η διά-
λυση των συνδέσμων των οπαδών και
η μετατροπή τους μέσα σε ένα χρόνο
(από τη δημοσίευση του νόμου) σε
λέσχες, υπό την επίβλεψη πάντα της
μητρικής αθλητικής εταιρείας .

Αν μάλιστα δεν έχουν και νομιμοποί-
ηση Πρωτοδικείου, τότε διαλύονται.
Επίσης μπορούν να ιδρύονται ελεύ-
θερα Λέσχες Φίλων, αλλά τα ιδρυτικά
μέλη εκτός από όλα τα άλλα θα χρει-
άζονται και απόσπασμα ποινικού μη-
τρώου. Τέλος το νέο νομοσχέδιο λύνει
τα χέρια της ΕΠΟ και κάθε αθλητικής
ομοσπονδίας, δίνοντάς τους το δικαί-
ωμα εάν χρειαστεί να μπορούν να δι-
οργανώνουν οι ίδιες τα πρωταθλήματά
των αθλημάτων τους.
Ανακοινώθηκαν οι
υποψηφιότητες
Ανακοινώθηκαν επίσημα οι πόλεις που θα διεκδικήσουν
την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2020.
Οι έξι πόλεις που έθεσαν υποψηφιότητα είναι το Μπακού (Αζερ-
μπαϊτζάν), η Ντόχα (Κατάρ), η Κωνσταντινούπολη (Τουρκία),
η Ρώμη (Ιταλία), η Μαδρίτη (Ισπανία) και το Τόκο (Ιαπωνία).
Οι δύο τελευταίες έβαλαν υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχό-
μενη φορά καθώς ήταν υποψήφιες να αναλάβουν την διοργά-
νωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2016.
Οι πόλεις στην πρώτη φάση θα πρέπει να απαντήσουν στο ερω-
τηματολόγιο που θα τους δώσει η ΔΟΕ και η οποία θα πρέπει να
επιλέξει τις πόλεις που θα διεκδικήσουν στην δεύτερη φάση την
διοργάνωση των αγώνων.
Η ψηφοφορία για την πόλη που θα διοργανώση τους Ολυμπια-
κού Αγώνες το 2020 θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2013.
Ετοιμάζει εκδίκηση
ο Μπολτ
Ο Γιουσέιν Μπολτ πήρε ξε-
κούραστα την πρόκριση για
τον τελικό των 200 μέτρων,
όπου θέλει να υπερασπιστεί
τον τίτλο του και να ρεφάρει
για το πάθημά του στα 100μ.
Ο Τζαμαϊκανός τερμάτισε σε
20.31 στη 2η ημιτελική σειρά,
χωρίς πάντως να πιεστεί, αφού
στα τελευταία μέτρα σχεδόν περπάτησε.
Με τον καλύτερο χρόνο πέρασε ο Κριστόφ Λεμέτρ (20.17), ενώ
εκτός τελικού έμειναν οι Κιμ Κόλινς, Ντάρβις Πάτον και Κρί-
στιαν Μάλκολμ.
Στα 800μ των γυναικών, η Κάστερ Σεμένια θα τα βάλει στον
τελικό με τρεις Ρωσίδες, που απειλούν τη Νοτιοαφρικανή ότι θα
καπαρώσουν και τις τρεις θέσεις του βάθρου. Παραμονεύουν
πάντως και οι δύο Αμερικανίδες καθώς και η Τζαμαϊκανή Κένια
Σινκλέρ.
Τα αποτελέσματα των ημιτελικών της Παρασκευής (με έντονα
γράμματα οι αθλητές/τριες που προκρίθηκαν στους τελικούς):

ΑΝΔΡΕΣ 200μ

1η ημιτελική σειρά
Κριστόφ Λεμέτρ (Γαλλία) 20.17
Νίκελ Άσμιντ (Τζαμάικα) 20.32
Φέμι Ογκουνόντε (Κατάρ) 20.58
Κιμ Κόλινς (Σεντ Κιτς & Νέβις) 20.64
Πάβελ Μάσλακ (Τσεχία) 20.87
Μάικλ Ματιέ (Μπαχάμες) δεν τερμάτισε
Σάντρο Βιάνα (Βραζιλία) ακυρώθηκε

2η ημιτελική σειρά
Γιουσέιν Μπολτ (Τζαμάικα) 20.31
Τζεϊσούμα Σαϊντί-Ντουρέ (Νορβηγία) 20.50
Μπρούνο Ντε Μπάρος (Βραζιλία) 20.54
Ροντέλ Σορίγιο (Τρίνινταντ & Τομπάγκο) 20.56
Ντάρβις Πάτον (ΗΠΑ) 20.72
Χιτόσι Σαΐτο (Ιαπωνία) 21.17
Ρέτο Σένκελ (Ελβετία) 21.18

3η ημιτελική σειρά
Ουόλτερ Ντιξ (ΗΠΑ) 20.37
Αλόνσο Έντουαρντ (Παναμάς) 20.52
Μάριο Φόρσαϊθ (Τζαμάικα) 20.63
Μάικλ Ερέρα (Κούβα) 20.75
Κρίστιαν Μάλκολμ (Μεγάλη Βρετανία) 20.88
Σίντζι Τακαχίρα (Ιαπωνία) 20.90
Γιόναθαν Όστραντ (Φινλανδία) 21.03
Αμρ Σεούντ (Αίγυπτος) 21.15

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 800μ

1η ημιτελική σειρά
Γιούλια Ρουσανόβα (Ρωσία) 1:58.73
Μάγκι Βέσι (ΗΠΑ) 1:58.98
Τζένιφερ Μίντοουζ (Μεγάλη Βρετανία) 1:59.07
Γιουνίς Σουμ (Κένυα) 1:59.94
Ροσιμπέλ Γκαρσία (Κολομβία) 2:00.79
Ανέτ Νεγκέσα (Ουγκάντα) 2:01.51
Μαρίνα Αρζαμασάβα (Λευκορωσία) 2:02.13
Αλιμά Ασλάφ (Μαρόκο) δεν τερμάτισε

2η ημιτελική σειρά
Μαρία Σαβινόβα (Ρωσία) 1:58.45
Τζάνετ Μπουσιενέι (Κένυα) 1:58.50
Αλίσια Τζόνσον-Μοντάνιο (ΗΠΑ) 1:58.67
Λίλια Λομπανόβα (Ουκρανία) 1:59.38
Έμα Τζάκσον (Μεγάλη Βρετανία) 1:59.77
Τίντου Λούκα (Ινδία) 2:00.95
Λούτσια Κλοτσόβα (Σλοβακία) 2:01.85
Ζαρά Μπουρά (Αλγερία) 2:12.08

3η ημιτελική σειρά
Κάστερ Σεμένια (Νότιος Αφρική) 1:58.07
Εκατερίνα Κοστετσκάγια (Ρωσία) 1:58.64
Κένια Σινκλέρ (Τζαμάικα) 1:58.93
Φάντου Μαγκίσο (Αιθιοπία) 1:59.17
Άλις Σμιντ (ΗΠΑ) 2:01.16
Τσερόνο Κόετς (Κένυα) 2:01.48
Μέριλιν Οκόρο (Μεγάλη Βρετανία) 2:01.54
Γιούλια Κρέβσουν (Ουκρανία) 2:05.37
Τηλεφωνείτε για τις αγγελίες σας το πρωΐ στο 2710.231516 - Μόνο 1 ευρώ η δημοσίευση
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τώρα
ωλούνται ολυτελή διαµε-
ρίσµατα, διαµερή, στο Πα-
ράλιο Άστρος, 100µ. αό
θάλασσα και λατεία, ενός,
δύο τριών και τεσσάρων δω-
µατίων. Διαθέτουν ασανσέρ,
A/C σε όλα τα δωµάτια για
χειµώνα και καλοκαίρι, διλά
τζάµια, ολύ µεγάλα µαλ-
κόνια, σατουλαριστά όλα
τα δωµάτια, τζάκι. Ετοιµο-
αράδοτα, τιµή 1.290 τ.µ.
Πληροφορίες Μήτσιας τηλ.
6936-801001, 6971-530800.
Σ-62
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαµερίσµατα,
γκαρσονιέρες (34 τ.µ., 36 τ.µ.,
42 τ.µ.), τριάρια 80 τ.µ., ορο-
φοδιαµερίσµατα 115 τ.µ.,
Τέρµα Σόλωνος, Τρίολη, Π.
Λατσώνας-Γ. Μακαρούνη Ο.Ε.
Τηλ. 2710-233678, 6972-
230323, 6978-894704
Σ-144
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόεδο 6.500
τ.µ. µεταξύ LIDL & 3ου Γυµνα-
σίου. Πληροφορίες τηλ.
6945-831054
Σ-263
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήµα καλλιεργή-
σιµο 12 στρεµµάτων εντός
σχεδίου όλεως Παραλίου
Άστρους, 400 µ. αό τη θά-
λασσα. Τηλ. 6997-294822
Σ-247
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Φτέρη Μηλιάς
κτήµα 5,5 στρεµµάτων µε
ιδιωτικό δρόµο, µε ηγάδι,
άφθονο νερό, ρεύµα, ηλε-
κτρική αντλία νερού. Τηλ.
2710-242280
100-100
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το ισόγειο δυορο-
φου οικίας 103 τ.µ. µε αο-
θήκη 30 τ.µ. εί της οδου
Ταγέτου 3, στην αγορά Πλα-
τεια Βαλτετσίου. Τιµή λογική.
Τηλ. 6947-235499
24-40
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα στην
Τρίολη (Πελοίδα 26), 2ου
ορόφου, 120 τ.µ., διαµερές,
φωτεινό, σαλόνι, 3 υνοδω-
µάτια, κουζίνα, µάνιο, W.C.,
µικρη αοθήκη δίλα στην
κουζίνα, βεράντα, µαλκόνια
µεγάλα, αοθήκη στο υό-
γειο της ολυκατοικίας, θέση
άρκινγκ, κατασκευή
12ετίας. Τηλ. 6977-251853,
2710-236017
10-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 50 τ.µ.
κατάλληλο και για εαγγελ-
µατική στέγη, 2ος οροφος,
Δηµητρακοουλου 11, Τρι-
ολη. Τηλ. 6944-735324
10-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ταβέρνα, εσωτερικός χώρος
120 τ.µ. και εξωτερικός
χώρος 80 τ.µ., 12 χλµ έξω
αό την Τρίολη, λόγω συν-
ταξιοδότησης. Μόνο σοβαρες
ροτασεις. Τηλ. 6943-
442474
10-15
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σίτι 50 τ.µ. µε 6
στρεµµατα χωράφι στα όρια
Τριόλεως Μηλιά, µε αµέλι,
γεώτρηση και αοθήκη, θέση
Ρουµάναγα. Τηλ. 6970-
363287, 0017083715390
10-40
ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζεδοωλείο
στην οδό Γερµανού Πατρών
10, εζόδροµος, σε ολύ
καλή τιµή. Χαµηλό ενοίκιο.
Τηλ. 6937-227973
10-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόεδο, 250 τ.µ.
στην Αλέα Τεγέας µε σιτι 50
τ.µ. σε ολυ καλή τιµή. ΓΤηλ.
6979-579737
10-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόεδο στην
Τρίολη 328 τµ και δεύτερο
οικόεδο 425 τµ, µε σιτι
138 τµ. Τηλ. 6983-630063
10-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το ισόγειο δυορο-
φου οικίας µε µεγάλη αο-
θήκη 30 τµ, εί της οδού
Ταγέτου 3 λησίον της αγο-
ράς (λατεια Βαλτετσίου).
Τιµή λογική. Τηλ. 6947-
235499
9-20
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 οικόεδα στο
Μερκοβούνι µε αλιά κατοι-
κία. Τηλ. 2710-241398,
6979-297306
9-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόεδο στο Μερ-
κοβούνι, άρτιο οικοδοµήσιµο
600 τ.µ. Τηλ. 2710-241398,
6979-297306
9-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 5,5
στρ. µε θέα το Φαράγγι του
Λούσιου, οικοδοµήσιµο, ει-
κλινές µε ελιές µε ρόσοψη
1010µ. σε δύο δροµους, δια
άσαν χρήση. Τηλ. 6994-
252687
9-15
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαµέ-
ρισµα, 1ου ορόφου, 85 τµ, µε
υογεια θέση άρκινγκ, αυ-
τόνοµη θέρµανση, µόιλερ,
όρτα ασφαλειας, Βαρβογλη
και Σιατιστέως (οισθεν
λατείας Κολοκοτρώνη). Τηλ.
6945-290465, 6951-795641
8-30
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ειχειρηση snack
bar “ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ” µε άδεια
για ζεστό και κρύο φαγητό
σερβιριζώµενο. Πλήρως εξο-
λισµένο, κήος 200 τ.µ.,
εξωτερικο µαρ, άνετο ερι-
βάλλον και άνετο άρκινγκ. Η
ειχείρηση δίδεται και ρος
ενοικίαση. Τιµη ώλησης
µόνο 20.000 Ε. Ενοίκιο 250 Ε.
Τηλ. 6944-145289 κ. Γιάννη.
7-40
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα/γρα-
φείο, 3ου ορόφου, 40 τµ,
φωτεινό µε µεγάλη βεράντα,
σε ολύ κεντρικο σηµείο της
όλης, λησίον Πλ. Αγ. Βασι-
λείου. Τηλ. 6973-537615
6-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισµένη
γκαρσονιέρα, 30 τ.µ. στην
Αθήνα, εριοχή Ζωγράφου,
ιδανική για φοιτητές (λη-
σίον Πανειστηµιουολης),
ετοιµοαράδοτη, ήσυχη,
ρόσοψη, υερυψωµένο ισό-
γειο, σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.
6977-775991
5-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Φτέρη του
Δήµου Τρίοληυς εκταση 3
στρεµ. µε ερίφραξη εντος
ζώνης, άρτιο και οικοδοµή-
σιµο, µε αοθήκη 20 τ.µ.
φως-νερό-τηλέφωνο, σε
τιµή ευκαιρίας. Τ%ηλ. 6973-
373671
4-10
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έιλα (τραε-
ζαρία µε καρέκλες-συνθετο-
σαλόνι-κρεβατοκάµαρα), σε
τιµή ευκαιρίας. ΤΗλ. 6944-
163136
3-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόεδο 1780 τ.µ.
σε ρονοµιακή θέση έναντι
ΟΑΕΔ και Πανειστηµίου
Τρίολης µε Σ.Δ. 02. Τηλ.
6976-908184
1-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξολισµός ζαχα-
ρολαστειου 100 τ.µ., κουµ-
αριστά ψυγεία, όρθιες
βιτρίνες & βιτρινες τοίχου.
Τηλ. 6974-757277
1-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 28ης Οκτω-
βρίου 3, έναντι Εθνικής Τρά-
εζας, 2ος όροφος
οροφοδιαµέρισµα 70 τ.µ. για
εαγγελµατική στέγη. Τηλ.
6975-729525, 2710-222628
Σ-58
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, στους Αµε-
λόκηους, ενοικιάζεται ρε-
τιρέ διαµέρισµα, έναντι
Ιατρικής Σχολής, κατάλληλο
για φοιτητές. Τηλ. 27550-
51368, 6944-577814
Σ-27
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυάρια λη-
ρως ειλωµένα, ολυτε-
λούς κατασκευής, αυτόνοµη
θέρµανση. Τηλ. 6946-306940
15-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 45 τ.µ. γρα-
φείο, 4ός όροφος, Πλατεία
Κολοκοτρώνη Τριολη. Τηλ.
6986-111348
15-25
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 70
τ.µ. εριου (2 δωµάτια),
Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος
όροφος, Α’ ρετιρέ µε µεγάλη,
εί της Εθν. Αντίστασης, αυ-
τόνοµη θέρµανση, συµφέ-
ρουσα τιµή. Τηλ.
6977-220902.
14-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 2ου
οροφου, 55 τµ στην ΑΘΗΝΑ,
εριοχη Κάτω Πατήσια, λη-
σίον ηλεκτρικού, µε κλιµατι-
σµό, όρτα ασφαλείας. Τηλ.
6938-011200, 2710-223248
10-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι, Διο-
τιµας 31-33 Τηλ. 2710-
237731
10-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) στην
Τριολη καινούργιες γκαρ-
σονιερες ορόφου σε ολυκα-
τοικίες, ειλωµενες, ελεύ-
θερες (εριοχές Ακαδηµίας-
Βασιλόουλου), β) στην
Αθήνα (Γαλάτσι-Κυψέλη)
2άρι 5ου ορόφου µε θέα,
ολλές συγκοινωνίες, ελεύ-
θερο, κατάλληλο και για
φοιοτητές. Τηλ. 693-
4344532
10-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
25ης Μαρτίου 50, 3ος όρο-
φος, µε αυτόνοµη θέρµανση.
Τηλ. 2710-221456, 6944-
272141
10-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυοµισάρι ρε-
τιρέ, διαµερες, Ηρώων Πο-
λυτεχνειου 31. Τηλ.
6977-413036
10-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μεζονέτα 180
τ.µ. 3ου & 4ου οροφου, 4
υνοδωµάτια, 2 λουτρά, 2
εισοδους κλ. Ισµήνης 5 Τρί-
ολη. Τηλ. 2710-239292,
6981-391336
9-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
ισόγεια 35 τ.µ. εί της οδού
Β. Ταλούµη (Αγ. Νικόλαος
Τρίολη). Τηλ. 2710-411529,
6973-834210
9-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καλονέρι
σε νεόδµητη µεζονετα ενα
οροφοδιαµέρισµα και µια
γκαρσονιερα, ειλωµένα
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.
6945-626958
9-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
λήρως ανακαινισµένο, 55
τµ 1ου οροφου, σε µονοκα-
τοικια µε αυτονοµη θέρµανση
χωρίς κοινοχρηστα (λησίον
Νοσοκοµείου) Καλλιστούς 21
Τριολη. Τηλ. 6977-004490
9-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Πάτρα
δυάρι διαµέρισµα διαµερές,
5ου οροφου, ειλωµενο,
καταλληλο για φοιτητές, οδο
Χαρ. Τρικούη 25-29 (ε-
ριοχη Σκαγιοούλειο) σε νέα
ολυκατοικία. Διαθέτει:
Ηλεκτρ. κουζίνα, ψυγείο, δυο
Α.C. ηλιακό θερµοσίφωνα,
θωρακισµένη είσοδο, δύο
κρεβάτια. Τηλ. 6976-695212,
6973-986891
9-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
ισογειο 70 τµ µε αυτονοµη
θέρµανση, εριοχή Αγ. Βαρ-
βάρας. Τηλ. 2710-331016,
6976-141276
9-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι κεν-
τρικό. Δίνεται και για συγκα-
τοίκηση φοιτητών. Τηλ.
6973-356914
8-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 64 τµ,
2ος όροφος Καλαβρύτων
14Β, (αέναντι αο ταβέρνα
Πιτερού) µε θεση άρκινγκ.
Τηλ. 6947-838082, 6946-
129616
8-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
µε ή χωρίς έιλα, αυτόνοµη
θέρµανση κοντά στην λα-
τεία Αγ. Βασιλείου και µε
λίγα κοινόχρηστα. Τηλ. 6999-
242484
8-9
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
45 τµ, µονοκατοικία, Τσακά-
λωφ 8, λατεία Μασιάκου.
Τηλ. 6979-052850
E-mail: k_nea@otenet.gr
Παρακαλούνται οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι
Δήμοι, οι Κοινότητες κ.ά., και εφ όσον
αυτο είναι τεχνικώς δυνατόν, να αποστελ-
λουν τις δημοσιεύσεις τους προς τα ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ και ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ με το
ηλεκτρονικο ταχυδρομειο στη διεύθυνση
k_nea@otenet.gr για την αποφυγη λαθών
κατά την επαναδακτυλογράφηση των δη-
μοσιευμάτων στο Fax: 2710.231890 τις απο-
γευματινές και βραδυνές ώρες (13.00-9
μ.μ.) και 2710.230260 το πρωί (8.30π.μ.-
13.00μ.μ.)
Οι πελάτες και συνδρομητές μπο-
ρούν να καταθέτουν τα εμβά-
σματά τους στους κατωτερω
τραπεζικούς λογαριασμούς της
εφημερίδας μας:
ALPHA 510-002002007758,
ΕΘΝΙΚΗ: 478-44038431,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 81143749,
ΓΕΝΙΚΗ: 067-030017142,
ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 313-01020608-35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5503-001112-660
EUROBANK: 126-0200159907
ASPIS BANK: 503-65-0000796,
PROBANK 0540330075282012013
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 13
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΙΜΗ 205.000 Ε
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
Κάρβουνα, οικοδομικα υλικά, βιοκαύσιμα
Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος
Πολιτικος Μηχανικός Τ.Ε.
4.2 χλμ. Τρίπολης-Πύργου
6972-509391 & 6974-439578
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Ειδική αγωγή Σύμβουλος Ψυχολόγος
6944-458763, 6970-404797
Κύπρου 103 Κόρινθος 27410-85360
Δημητρακοπούλου 22
& Παπαναστασίου, Τρίπολη 2710-237858
Η προβολή σας στην εφημερίδα αυτή είναι μια αποδοτική επένδυση
7-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, µε αυ-
τόηνοµη θέρµανση, Β. Δεκά-
ζου 25. Τηλ. 2710-237279,
6977-420461
7-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργιο
διαµέρισµα τριάρι 72τµ, 1ος
όροφος, ειθλωµένο µε αυ-
τόνοµη θερµανση και άρ-
κινγκ. Τιµή 350 Ε. Τηλ.
2710-231904, 6993-249350
7-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 3ου
ορόφου, 40 τµ, δύο χώροι, σε
κεντρικό σηµειο της Τρίο-
λης, λησίον λ. Αγ. Βασι-
λείου. ΓΤηλ. 6973-537615
5-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέ-
ρισµα 2ου οροφου, τριάρι µε
αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς
κοινόχρηστα, Αγ. Κων/νου
64. Τηλ. 2710-232137, 6983-
030112, 2710-226929.
6-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 55τµ,
καινούργιο, Μιζανίου 13,
3ος όροφος, αυτόνοµη θέρ-
µανση, χώρος στάθµευσης,
αοθήκη & όρτα ασφα-
λείας. Τηλ. 6973-913697,
6978-777494, 2710-222477
5-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
ρετιρέ, 4ος οροφος, Κυψέλης
και Ζακύνθου, ΑΘΗΝΑ, ει-
λωµένη, σε άριστη κατά-
σταση, χωρίς κοινόχρηστα µε
air-condition και καλοριφέρ.
Άµεση ρόσβαση σε στάση
λεωφορειου και τρόλει. Τηλ.
6945-185500, 6932-452304
6-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι εί της
οδού Παναρκάδων 29. Τηλ.
2710-23858, 6934-563651
6-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
50τµ καινούργιο, αυτόνοµη
θερµανση, air-condition, θυ-
ροτηλεόραση, όρτα ασφα-
λείας, σε κεντρική θέση
(λησίον λ. Αγ. Βασιλείου).
Τηλ. 6973-734021
6-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio 45 τ.µ.
αυτόνοµη θέρµανση-µοι-
λερ, έξτρα µονωση, διαµε-
ρές. Τηλ. 2710-224853,
6972-333905
6-8
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στο
κέντρο, εριοχη Δηµαρχείου,
4ου ορόφου ρετιρέ, διαµε-
ρές, ανακαινισµένο. Τηλ.
6977-339780
6-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµε-
ρές, 2ος όροφος, όισθεν
3ου Λυκείου, Μασιάκου,
αοθήκη, άρκινγκ, µοιλερ,
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.
2710-226534
6-50
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 4ου
ορόφου γωνια, εί της οδού
Κύρου 1 και Πλ. Αγ. Βασι-
λείου. Τηλ. 6975-829932,
6948-540372
6-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δυο (2) δια-
µερίσµατα 1ου & 2ου οροφου
112 τµ, µε αυτόνοµη θέρ-
µανση, διαµερή, φωτεινά µε
2 ή 3 υνοδωµάτια, 1 µά-
νιο, 1 W.C., µεγάλη κουζίνα,
αλουµίνια ιδανικά για συγκα-
τοίκιση φοιτητών ή οικογέ-
νεια. Ολαρχηγού Σεχιώτη
24 Τρίολη. Τηλ. 6946-
075008
6-15
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, εριοχή Άνω
Κυψέλη, οδος Αστυάλαιας
63, ενοικιαζεται καινουργιο
διαµέρισµα 40 τµ, ροσό-
ψεως, 3ου ορόφου, όρτα
ασφαλείας, θυροτηλεόραση,
ειλωµένο ή µη, αυτόνοµη
θέρµανση, ιδανικό για φοιτη-
τές. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.
6973-298723
6-7
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, Βιλαρά
1 µε δική του είσοδο, αυτό-
νοµη θέρµανσηφ και αυλή.
Τηλ. 2710-225674
5-5
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρες και δυάρια για φοιτητές.
Τηλ. 6947-943202
5-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 73
τ.µ. (1 κρεβατοκαµαρα-σα-
λόνι-τραεζαρία-τζάκι) και
µεγάλοι βοηθητικοί χώροι,
στην στρογγυλή ολυκατοι-
κία, 300 Ε. Μόνο Ελληνες.
Τηλ. 6971-807073, 27960-
31306
5-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
δίλα στο εζοδροµο, ει-
λωµένη ή µη µε αυτόνοµη
θέρµανση. Κατάλληλη και για
εαγγελµατικό χώρο. Τηλ.
6949-619658, 6944-616521
5-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
τριάρι, 1ου ορόφου µε αυτο-
νοµη θερµανση, Θεοκρίτου 9.
Τηλ. 6945-175577, 2710-
231289
5-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ studio 1ου
ορόφου, ανακαινισµένο,
λήρως ειλωµένο µε αυ-
τόνοµη θέρµανση και χαµηλά
κοινοχρηστα, οδός Καλαβρύ-
των 40. Τηλ. 6977-459168
5-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Αθήνα, ε-
ριοχή Fix, διαµέρισµα 60 τ.µ.
70 µέτρα αο σταθµο µετρο,
δύο δωµάτια, µεγάλη κου-
ζινα, χωλ και λουτρο, κατάλ-
ληλο για φοιτητές. Παντείου,
1ος όροφος. Τηλ. 6974-
814931
5-7
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
στην Πατρα εριοχή Αγίας
Σοφίας κοντά στη σταση για
το Πανειστήµιο, 3ος όρο-
φος, εξωτερική, air-condi-
tion. Τηλ. 6998-748550,
2710-223800
5-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 50 τ.µ.
µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς
κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο,
Ηείρου 8 Τρίολη. Τηλ.
2710-233389
5-5
ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 32
τ.µ. 3ος όροφος, ροσόψεως
κεντρικη θερµανση, air-con-
dition, διλα τζάµια, όρτα
ασφαλειας, κοντά στο µετρό
Αγ. Γιάννης & ΤΕΦΑ. Τηλ.
6976-860611
5-10
ΒΥΡΩΝΑΣ (Αθήνα) ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα 33 τ.µ. στην
οδο Οδεµησίου 17, 2ου ορο-
φου, ροσόψεως, µεγαλο
µαλκόνι, ανακαινισµενο
µάνιο. Τηλ. 6977-824959
5-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέ-
ρισµα 110 τ.µ. µε αυτονοµη
θέρµανση, 2ος όροφος, συ-
νοικισµός Κολοκοτρωνη. Τηλ.
6977-775271
4-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέ-
ρισµα σε φοιτητες, χωρίς
κοινοχρηστα. Τηλ. 2710-
223392, 6977-070961
4-5
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 85 τ.µ.,
µε αυτόνοµη θέρµανση, οδός
Νικηταρα 1 και Ταξιαρχών.
Τηλ. 2710-232026, 6944-
232426
4-5
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµερισµα 90
τ.µ. Καλαβρύτων 50, ει-
λωµένο και ανακαινισµενο.
Τηλ. 2710-226154, 6978-
161184
4-5
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) Στην
Αθήνα: Δυάρι στην οδό Βο-
ρείου Ηείρου 85-87 και
γκαρσονιέρα Ωλένου 20-22
(έναντι Δικαστηρίων) και β)
γκαρσονιερα στην Τρίολη
στην λατεία Αγίου Δηµη-
τρι9ου αριθµ. 15 µε αυτόνοµη
θερµανση. Τηλ. 2710-
223126, 6944-636228
4-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ, 2ος
όροφος, δυάρι ειλωµένο
µε όλα τα είδη οικιακής
(λυντηριο, κουζίνα, τηλεό-
ραση), 100 µέτρα αό το
µετρο ΑΙΓΑΛΕΩ και λησιον
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Τηλ. 6983-
520713
3-5
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
µε αυτόνοµη θέρµανση εί
της οδού Δήµηττρος 58, λα-
τεία Μασιάκου. Τηλ. 27970-
55122, 6936-766288
3-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
τεσσάρι, 2ου οροφου, Διοτι-
µας 31-33 Τριολη. Τηλ.
2710-237731
3-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υερυψωµένο
ισογειο εί της 28ης Οκτω-
βρίου για εαγγελµατική
χρήση. Τηλ. 6947-943202
3-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α) γκαρσο-
νιέρα λήρως ειλωµένη
και β) δυάρι ηµιειλωµένο.
Προτιµουνται φοιτητες και
φοιτήτριες. Τηλ. 6939-
247676
3-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
τριάρι, 75 τ.µ., 1ος οροφος,
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.
6976-670738, 6976-670739
3-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
2ου ορόφου, δυάρι, αυτόνοµη
θέρµανση, µόιλερ και
ηλιακό, αοθήκη, Παυσανίου
11 Τριολη. Τηλ. 6948-
887390, 6946-123333
3-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
και δυαρι, 2ου ορόφου, ε-
ζόδροµος Δεληγιάννη 7, Τρι-
ολη. Τηλ. 6936-599901
3-15
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
γκαρσονιέρα 30 τ.µ., 3ος
όροφος, Καλλιθέα Αθήνα, για
φοιτητες. Τηλ. 6946-159977
2-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι ει-
λωµένο, διαµερές, 2ου
ορόφου µε ανεξάρτητη κου-
ζίνα, Πελοίδα & Μουµ-
ουλινας 1. Διαθέτει ψυγείο,
κεραµική κουζίνα, λυντηριο
ρούχων, κρεβατοκάµαρα,
T.V., κεντρική θερµανση &
air-condition. Τηλ. 6977-
241433, 2710-224282
2-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
δυάρι εί της οδού Εθνοµαρ-
τύρων 22 στο κέντρο, σε και-
νούργια οικοδοµή, αυτόνοµη
θερµανση, δορυφορική, inter-
net, 4ος όροφος. Τηλ. 6945-
333858
1-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι ρετιρέ,
αυτόνοµη θέρµανση, άρ-
κινγκ στην λατεία Άρεως.
Τηλ. 6974-902060
1-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
δυάρι στην Αθηνα, λησίον
Παναθηνακου Σταδίου. Κα-
τάλληλο για φοιτητες. Ει-
λωµένο. Τηλ. 2710-237245,
6936-761255
1-10
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι ρώτου
ορόφου στην εριοχή Αγ. Αι-
κατερίνης, ληρως ειλω-
µένο µε αυτόνοµη θέρµανση
και µόιλερ, εύκολο άρ-
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Καραλής Δηµήτρης
Αγ. Κων/νου 6 22100 Τρίπολη
Τηλ./Fax: 2710-224240
Κιν.: 6946-330519
e-mail:j_k03@yahoo.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 297 τ.μ.
με συντελεστή δόμησης: 1,6
πλατεία Άρεως
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ. 700 τ.μ. με 1,2
συντελεστή
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ. 1600 τ.μ. 2ο
χλμ Τρίπολης-Σκοπής
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ. 2800 τ.μ. 7ο
χλμ Τρίπολης-Πύργου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυόροφη οικία σε
514 τ.μ. οικοπέδου στου Πά-
παρι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 293 τ.μ.,
οδός Ελευθερίου Βενιζέλου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 233 τμ
με συντελεστή 1,2 και 20μ.
πρόσοψη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια δυό-
ροφη μονοκατοικία 140 τ.μ.
με 70 τ.μ. ισόγειο και δύο
θέσεις γκαράζ σε 210 τ.μ. οι-
κοπέδου, περιοχή Καλαβρύ-
των.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ολο-
καινουργιο 90 τ.μ. πλησίον
Πλ. Άρεως.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέ-
ρισμα 57 τ.μ. με πάρκινγκ και
αποθήκη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέ-
ρισμα 85 τ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90
τ5.μ. 4ος όροφος, διαμπε-
ρές, 85.000 Ε
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Μέλος του πανελλαδικού δικτύου E-REALESTATES
Αλ. Αρχιμανδρίτη 1 πλ. Πετρινού Τρίπολη
Τηλ. 2710-231526-36 Fax: 2710-231521 Κιν. 6946-047912
www.ektasis.gr Email:info@ektasis.gr
ΠΩΛΗΣΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τρίπολη δυάρι 56 τ.μ. 3ου ορόφου, 25ετίας με 45 τμ μπαλκόνι. Ευκαι-
ρία!
Τρίπολη Καρδαράς χιονοδρομικό κέντρο, μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1300 τ.μ.
Τρίπολη διώροφη μονοκατοικία 200 τμ σε οικόπεδο 430 τμ με Σ.Δ. 1,2
Τρίπολη πωλείται ή ενοικιάζεται επιχείρηση (κέντρο διασκέδασης) στο
κέντρο της πόλης.
Τρίπολη Δ.Δ. Δεμιρίου πέτρινη μονοκατοικία 90+90 τ.μ. σε οικόπεδο
850 τ.μ. εντος οικισμού. Ευκαιρία.
Τρίπολη γραφεια 43 & 46 τ.μ. 2ου ορόφου στο κέντρο.
Τρίπολη διαμέρισμα 90 τ.μ. 1ου οροφου στο κεντρο, καταλληλο και για
επαγγελματική χρήση.
Τριπολη Δ.Δ. Λεβιδίου προνομιακό οικόπεδο στο κέντρο 3000 τ.μ. με
σ.δ. 1,20 και με παλιά διώροφη πέτρινη οικία 180 τ.μ.
Τρίπολη κεντρικό κατάστημα 100 τμ με 50 τμ παταρι.
Τρίπολη οροφοδιαμέρισμα 120 τμ 3ου οροφου κουζίνα καθιστικό 2/υδ,
2 μπάνια, γκαράζ, αποθήκη.
Αρκαδία μοναδικη πέτρινη μονοκατοικία 120 τμ σε οικοπεδο 1.000 τμ
από θαλασσα, περιοχή Αρκαδικου χωριού προς Τυρο.
Αθήνα Δήμος Αγ. Παρασκευής παλια ισόγεια οικια 115 τμ σε οικοπεδο
325 τμ με Σσ.Δ. 1.0 πλησιον Μέγαρο ΕΡΤ.
Αθηνα Δήμος Αχαρνών περιοχή κόκκινου Μύλου παλαιά διώροφοι
οικία 110 τμ σε οικόπεδο 150 τμ
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Τρίπολη κεντρικό οικόπεδο 350 τ.μ. με Σ.Δ. 2.4
Τρίπολη π. Φιλικών οικόπεδο γωνιακό 760 τ.μ. Σ.Δ. 0,60
Τρίπολη οικόπεδο 720 τ.μ. ενότητα Σταδίου Σ.Δ. 0,60 διαμπερές
Τρίπολη Δ.Δ. Θάνα οικόπεδο 2200 τ.μ. με άδεια οικοδομής. Ευκαιρία.
Τρίπολη Δ.Δ. Θάνα οικόπεδο 4650 τ.μ. με θέα την πόλη
Τρίπολη π. Σκοπής οικόπεδο 4500 τ.μ. αμφιθεατρικό
Τρίπολη επί της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου οικόπεδο 9500 τμ
Τρίπολη Δ.Δ. Σκοπής οικόπεδο 520 τμ εντός σχεδίου. Ευκαιρία
Τρίπολη, εκτός σχεδίου οικόπεδο (έκτασης) 80.000 τμ κατάλληλο και
για επαγγελματική χρήση.
Τρίπολη Δ.Δ. Λεβιδίου μοναδικο οικόπεδο 22.000 τμ πρόποδες Μαι-
νάλου, αμφιθεατρικό, ανεμπόδιστη θέα.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ & ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 14
Τηλεφωνείτε για τις αγγελίες σας το πρωΐ στο 2710.231516 - Μόνο 1 ευρώ η δημοσίευση
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΗ
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΗ
ΜΕΡΑ
ΜΕΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Εντός του οικισμού
Μερόπης (Οιχαλία-
Μεσσηνίας), άρτιο
και οικοδομήσιμο,
1.500 τ.μ.
με 20 ρίζες ελιές.
Πληροφορίες:
τηλ. 210-6819001
και κινητό
6974-008332
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
συγκρότημα καταστημά-
των (βενζινάδικο-ΕΚΟ,
σουπερμάρκετ κλπ) ολό-
κληρο η και τμηματικα,
στο 42ο χλμ. Εθνικής
Οδού Τρίπολης-Πύργου,
Βυτίνα Αρκαδίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
27950-22629, 6972-727898
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 15 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2710-226683 & 6978.44.44.45
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήματα επί πλατείας Κολοκοτρώνη και
όπισθεν πλατείας (οδός Βάρβογλη) σε πενταόροφη πολυκα-
τοικία στο ισόγειο με εμβαδόν 40 τ.μ. 50 τ.μ., 90 τμ και 136 τ.μ.
Τιμή από 550 Ε/μήνα
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμερίσμα 45τ.μ. καινουργια, πολυτελής κα-
τασκευής. 2άρι (σοφίτα) 6ος όροφος (κατοικία ή επαγγελμα-
τικός χώρος) επί πλατεια Κολοκοτρώνη, αυτόνομη θέρμανση
με μπαλκόνι. Τιμή 350 Ε/μήνα.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια οικοδομήσιμα, Αγ. Λευτέρη-Τρί-
πολη, 4.5, 13 και 20 στρεμμάτων και σε καλή θέση. Τιμή ευ-
καιρίας, από 20.000 Ε/στρέμμα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 780 τ.μ. οικοδομήσιμο με συντελεστή δό-
μησης 0.6 και σε πολύ καλή θέση, πλησίον νέου Μουσικού
Σχολείου, Μαϊ Θανάση. Τιμή 145.000 Ε.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 83 τ.μ., καινούργιο, πολυτελούς κατα-
σκευής. 3άρι, 3ος όροφος (κατοικία ή επαγγελματικός χώρος)
επί πλατεία Κολοκοτρώνη, διαμπερές, μεγάλες βεράντες.
Τιμή Ε 166.000 (συν φόρος μεταβίβασης όχι Φ.Π.Α.).
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
συνεργάτες για πρώ-
θηση προϊόντων ενερ-
γειας κατά προτίμηση
πωλητές ή ασφαλιστες.
Πληροφορίες:
6936-506555
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 405,57 Τ.Μ.
(Ισόγειο 179 τ.μ.
Πατάρι 93,57 τ.μ. και
Υπόγειο 133 τ.μ.)
Πρώην
Ρυθμική γυμναστική
-ΑΓΟΤ-
Καλαμάτας 73Α Τρίπολη
Τηλ. 6944-552022
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΒΕΚΚΑ
Αγγλική Φιλόλογος
Απσοφοιτος του Αμερι-
κάνικου Κολλεγίου
DERRE, παραδίδει
μαθήματα όλων
των επιπέδων: Junior,
Lower, Proficiency
(Cambridge, Michigan,
Κρατικό Πιστοποιητικό).
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6983-743927, 2710-238434
κινγκ. Τηλ. 6978-444057,
6978-444058
1-10
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αό Βουλγαρία ζητά
εργασια µέρα νύχτα, φύλαξη
ηλικιωµένων. Τηλ. 6982-
693583
19-20
ΦΟΙΤΗΤΗΣ στην Τρίολη στο
τµήµα των υολογιστών
αναλαµβάνει την εισκευή
και εγκατάσταση του λογι-
σµικού (software) του Η/Υ σας
στο χώρο σας ή και σε δικό
του χώρο. Τηλ. 6972-035878,
what’s up: 6972-637400
15-20
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ δακτυλογρα-
φήσεις κειµένων (word), ερ-
γασιών, βιβλίων, τυχιακών
κ.λ.. Τηλ. 6972-839895
14-20
ΚΟΠΕΛΑ αό Βουλγαρία
ζητά εργασία για φύλαξη
ηλικιωµένων µέρα-νύχτα.
Τηλ. 6978-087599
10-10
ΚΥΡΙΑ αό Βουλγαρία ζητά
εργασια για φύλαξη ηλικιω-
µένων µέρα-νύχτα. Τηλ.
6981-997693
9-10
ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστηριο
Μέσης Εκαιδευσης ζητά συ-
νεργασία µε έµειρους καθ-
σηγητές, (Βιολογο, Οικονοµο-
λόγο και Προγραµµατιστή)
για διδασκαλια των εξής µα-
θηµάτων: Βιολογια, Αρχές
οργάνωσης & διοικησης ει-
χειρήσεων, Ανάτυξη εφαρ-
µογτών σε ρογραµµατιστι-
κό εριβάλλον. Για αοστολή
βιογραφικού σηµειώµατος:
Email:meduarc@yahoo.gr. Τηλ.
6978-011746
10-10
ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαµβάνει την
φυλαξη µικρών αιδιών µε
υευθυνότητα και µε δεκαετή
εµειρία. Τηλ. 6977-483872
8-20
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Βρεφονηιοκό-
µος, µε εµειρία αναλαµβά-
νει την φύλαξη βρεφών και
νηίων, κατοίκον. ΓΤηλ.
6978-522833
8-10
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητά εργασία.
Πρωινή ή αογευµατινή
αασχόληση. Τηλ. 6945-
568590
7-10
ΑΛΥΣΙΔΑ καταστηµάτων
ζητεί ωλήτρια για την ε-
ριοχή της Τρίολης. Ειθυ-
µητη ρουηρεσία σε
ωλήσεις µαγιώ και εσω-
ρουχα. Προσφέρετε ικανο-
οιητικός µισθός. Τηλ.
6937-490661. Ασοστολή
βιογραφικου στο FAX: 27520-
26563 ή στο e-mail:
sales@kaltsomania.eu
6-10
ΚΥΡΙΑ ελληνίδα µε γνώση και
εµειρία στην φυλαξη µι-
κρών αιδιών ζητά εργασία
ρωί-βράδυ. Τιµή συζητή-
σιµη. Τηλ. 6970-092138
6-20
ΚΥΡΙΑ αο Ρουµανια ζητά
εργασια για φύλαξη ηλικιω-
µένων µέρα-νύχτα. Τηλ.
6977-068124
5-10
ΚΥΡΙΑ αο Ουκρανία ζητά
εργασία για φύλαξη ηλικιω-
µένων µέρα-νύχτα. Τηλ.
6988-234493
4-10
ΚΥΡΙΑ αό Αλβανία ζητά
οοιαδηοτε εργασια, µόνο
ηµέρα. Τηλ. 6981-299432
3-4
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 40 ετών µε εµει-
ρία, έµιστη, ζητά εργασία
σαν οικιακή βοηθός, εσωτε-
ρική ή εξωτερική και φύλαξη
αιδιών. Τρίολη και γύρω
εριοχές. Τηλ. 6970-685401
2-3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοελα για λογι-
στήριο αό Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Τρι-
ολης. Ααραίτητη
ροηρεσία. Αοστολή
Βιογραφικών στο finance@ar-
cafroz.gr ή στο fax 2710-
235128
2-10
ΖΕΥΓΑΡΙ ηλικιωµένων στην
Τρίολη ζητούν κυρία εσω-
τερική (µέρα-νύχτα) για φύ-
λαξη, κατά ροτιµηση
Ελληνιδα. Τηλ. 6980-815697.
Ώρες εικοιν. 9.00-13.00 και
18.00-22.00
1-5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος για µα-
θήµατα ελληνικης γλώσσας
σε αλλοδαή κατ’ οίκον. Τηλ.
6986-601547
1-20
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια µε
είρα σε φροντιστήριο των
Αθηνών, σε ιδιαίτερα και µε
γνώσεις σε δυσλεξικά αιδιά
αραδίδει µαθηµατα. Τιµές
λογικοτατες. Τηλ. 6974-
642486
37-40
ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ αό
καθηγητή µε είρα. Τιµές λο-
γικότατες. Τηλ. 6947-371835
12-20
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ αραδίδει ιδιαι-
τερα µαθήµατα σε αιδιά
Δηµοτ ι κ ού-Γ υµν ασί ου-
Λυκείου. Τηλ. 6971-998757
12-50
ΧΗΜΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή
εµειρία αραδίδει µαθή-
µατα Χηµείας, Φυσικής και
Μαθηµατικών σε µαθητές Γυ-
µνασίου και Λυκείου. Τηλ.
6972-645254
10-30
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ειδική Παιδαγω
γός µε ειδίκευση σε Δυσλε-
ξια, Αυτισµό-Διάσαση Προ-
σοχης-Σύνδροµο Down,
αραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές δηµοτικού-
γυµνασίου-λυκείου. Τηλ.
6977-982463
10-20
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ιδιαιτερα µα-
θήµατα αραδιδονται αό
Ελληνογερµανό, τυχιούχο
Γερµανικης Φιλολογίας του
Πανειστηµίου Αθηνών, µε
φροντιστηριακή εµειρία, σε
αιδιά Δηµοτικού-Γυµνα-
σίου-Λυκειου. Ολα τα εί-
εδα. Προετοιµασια για
εξετάσεις τυχίων. Τηλ.
6933-197420
10-20
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, τυχιού-
χος Οικονοµικού Πανειστη-
µίου Αθηνων (ΑΣΟΕΕ) αρα-
δίδει µαθήµατα σε µαθητές
Λυκειου, για ροετοιµασια
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τιµές ροσιτές. Τηλ. 6944-
293763
8-15
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ιδιαιτερα µαθη-
µατα αραδίδονται αο κα-
θηγήτρια µε ολυετή
φροντιστηριακή ειρα, κά-
τοχο Proficiency Cambridge &
Michigan. Προετοιµασία ολων
τωγν ειέδων. Τηλ. 6936-
493336, 6987-198969
8-10
ΜΑΘΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ,
την τρίτη γλώσσα αγκο-
σµίως! ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗ-
ΤΗΣ, µε ολυετή εµειρια
στη διδασκαλία της ισανι-
κής, αναλαµβάνει µαθητές
Δηµοτ ι κ ού-Γ υµν ασι ου-
Λυκείου και ενηλίκους. Η ΕΠΙ-
ΤΥΧΙΑ σας στην κατοχύρωση
της γλώσσας µε εγκεκριµενα
τυχία (Inicial, Intermedio,
Superior, Κρατικό Πιστοοι-
ητικό Γλωσσοµάθειας, Ισα-
νική Φιλολογια) καθώς και η
εξασφάλιση µορίων σε δηµό-
σιους διαγωνισµούς ρόσλη-
ψης είναι εγγυηµενα. ΤΙΜΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ σε ατοµικά ή
ολογοµελή οµαδικα µαθή-
µατα. Τηλ. 6983-734432
8-27
ΑΓΓΛΙΚΑ. Αοφυγετε την τα-
λαιωρία των λανθασµενων
ειλογών ου σας κοστιζουν
σε χρόνο και χρηµα και αφο-
ρούν το ΜΕΛΛΟΝ των αι-
διών σας ή και το δικό σας!
Καθηγητης Αγγλικής Φιλολο-
γίας Πανειστηµίου Αθηνη-
ξών µε ολυετη ,ολύλευρη
ΕΜΠΕΙΡΙΑ και αοτελεσµατι-
κότατη, σύγχρονη διδακτική
µέθοδο διδάσκει ΑΓΓΛΙΚΑ σε
σας ή στα αιδιά σας ωστε
να κατακτήσετε όλα τα ΠΤΥ-
ΧΙΑ ου σας είναι ααραί-
τητα. Ατοµικά η οµαδικά
ιδιαίτερα µαθήµατα. Άριστα
αοτελέσµατα. ΤΙΜΕΣ ΦΡΟΝ-
ΤΙΣΤΗΡΙΟΥ και ταυτόχρονη
δυνατοτητα αυτοχρηµατοδό-
τησης. Τηλ. 6974-886914
8-27
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ οικονοµικών
µε είρα αραδίδει ιδιαίτερα
µαθήµατα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
σε µαθητές Γυµνασίου. Τιµές
10 Ε/ώρα. Τηλ. 6948-594440
κα Σοφία
7-10
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα
µαθήµατα Φυσικής-Χηµείας-
Μαθηµατικών. Τιµές λογικές.
Τηλ. 6945-931363
4-10
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής Φιλο-
λογίας αραδίδει ιδιαίτερα
µαθήµατα όλων των ειέ-
δων. Τιµες ροσιτές. Τηλ.
6948-885503
3-8
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ αραδίδει µα-
θηµατα σε µαθητές Δηµοτι-
κού-Γυµνασί ου-Λυκεί ου.
Τιµές ροσιτές. Τηλ. 6973-
904740
1-10
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο µάρ-
καςCitroen C4 τετράορτο µε
full extra (ζαντολάστιχα, συ-
ναγερµό, cd player µε οθόνη
Clarion), 80.000 χλµ. Τιµή
6.000 Ε. Τηλ. 6985-881440
9-20
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ταξί, ΤΟΥΟΤΑ
AVENSIS, Τηλ. 6982-017939,
2710-238268 κος Σιορογβίγ-
κας Βασίλειος
6-10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 523 Ε39 2.500
κ.ε. σε ολύ καλή κατά-
σταση, µε όλα τα έξτρα της
εοχής. Τηλ. 6973-322622
Σ-1
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Offiset RYOBI εκτυ-
ωτικό µονόχρωµο µέχρι µέ-
γεθος Α3, κατάλληλο για
γρήγορες δουλειές γραφείου.
Τηλ. 697-3322622
Σ-230
ΑΓΟΡΑΖΩ αλιά κόµιξ ε-
ριοδικά (ΜΠΛΕΚ, ΖΑΓΚΟΡ,
ΟΜΠΡΑΞ, ΣΕΡΑΦΙΝΟ, ΤΙΡΑ-
ΜΟΛΑ και ότι άλλο). Τηλ.
697-3322627, 693-6669993
Σ-56
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ σε εβδοµαδιαία
βάση οσότητα χρησιµοοι-
ηµένου δηµοσιογραφικού
χάρτου αό τις εγκαταστά-
σεις της «Εκδοτικής Τριό-
λεως». Πληροφορίες στην
εφηµερίδα «Καθηµερινά Νέα»
Σ-75
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι αραγω-
γής µας, εριοχή Τρίολης.
Τηλ. 6976-554351
28-30
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Λαγόσκυλα &
Γουρνόσκυλα ράτσας γκρί-
φου και γκεκας.Τηλ. 6970-
616984, κ. Θοδωρή
8-20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ stacker Miler Mar-
tini σχεδόν καινουργιο. Τηλ.
2710-232350 αογευµατινες
ώρες.
Σ-1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 15
Τηλεφωνείτε για τις αγγελίες σας το πρωΐ στο 2710.231516 - Μόνο 1 ευρώ η δημοσίευση
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΗ
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΗ
ΜΕΡΑ
ΜΕΡΑ
Ταβέρνα
Σίδερης
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ
ανοικτο Παρασκευή-Σάββατο
Ραντεβού
το Σεπτέμβρη
Αγ. Κωνσταντίνου 113, Τρίπολη
Τηλ. 2710.225452 - 6942.494229
Αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις (βαπτίσεις-
γιορτές-γάμους-μνημόσυνο-κηδείες)
και catering στο χώρο σας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ κτήμα
5.500 τ.μ. με 110 ελαι-
όδεντρα εξαιρετικής ποι-
κιλίας επιτραπέζιας ελιάς,
μερικά οπορωφόρα και
άνθη, με ρεύμα και νερό,
αυτόματο σύστημα ποτι-
στικό, αποθήκη 15 τ.μ. πε-
ριφραγμένο με λιθοδομή,
γωνιακό, εξαιρετική τοπο-
θεσία, δρόμο, περιοχή
“Ρεμέναγα”.
Τηλ. 6973-322622
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στο Παγκράτη στην
πλατεία Μεσολογγίου,
διαμερισμα 58 τ.μ.
ημιυσόγειο, ανακαινι-
σμένο, επιπλωμένο με
φυσικό αέριο. Καταλ-
ληλο και για επαγγελ-
ματική στέγη.
Σε καλή τιμή.
Τηλ. 6945-831054
Στις τυπογραφικές εγκαταστάσεις των «Καθημερινών Νέων» στη
Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης εγκαταστήσαμε τετράχρωμη μη-
χανή WEB Offset με μεγάλες εκτυπωτικές δυνατότητες, και ανα-
λαμβάνουμε την εκτύπωση έγχρωμων εφημερίδων
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντος οικι-
σμού, οικοδομήσιμο,
επιφ. 1050 τμ, επί ασφαλ-
του, θέα, πράσινο.
Τηλ. 6945-792047
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Για ενοικίαση κτήμα
με αγροτική αποθήκη
ή σταύλο κοντά
στην Τρίπολη.
Τηλ. 6946-086912
μετά τις 2 το μεση-
μέρι. Κος Γιάννης
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ι.Χ. FIAT 1300
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 1600, ΕΤΩΝ
44, ΜΟΝΤΕΛΟ 1967/1968.
ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΦΥ-
ΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΣΕ ΓΚΑΡΑΖ,
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘʼ ΕΚΑΣΤΗ.
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΚΤΕΟ-
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Τηλ. 2710-238340
Έμπειροι “native
speaker” καθηγητές
διδάσκουν
ΑΓΓΛΙΚΑ
Όλα τα επιπεδα-
όλες τις ηλικίες
Τηλέφωνο επικοινωνίας
697 8694823
∆ιακόπηκαν οι συζητήσεις
της κυβέρνησης µε την τρόικα
∆ιακόπηκαν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του αντι-
προέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονοµι-
κών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου µε τους επικεφαλείς
της τρόικας, που έγιναν την Πέµπτη τα µεσάνυχτα.
Οι δύο πλευρές διαφώνησαν για το έλλειµµα, καθώς
το οικονοµικό επιτελείο υποστήριζε ότι εξαιτίας της
ύφεσης αυξάνεται περαιτέρω.
Ειδικότερα αναµένεται να διαµορφωθεί από το 7,6%
στο 8,1% έως 8,2% περίπου του ΑΕΠ, διαφορά που,
κατά την κυβέρνηση, καλύπτεται χωρίς πρόσθετα
µέτρα.
Από την πλευρά της, η τρόικα εκτιµά ότι το έλλειµµα
διαµορφώνεται περίπου σε 8,6% έως 8,7% του ΑΕΠ
και οφείλεται σε παραλήψεις και αποκλίσεις της κυ-
βερνητικής πολιτικής.
Για τον λόγο αυτό οι εκπρόσωποι της τρόικας ζήτη-
σαν τη λήψη πρόσθετων µέτρων αξίας 1,7 δισ. ευρώ,
καθώς παρατήρησαν υστέρηση στα έσοδα κατά περί-
που 1,1 δισ. ευρώ και αυξηµένες δαπάνες που αφο-
ρούν τα ασφαλιστικά ταµεία κατά 600 εκατ. ευρώ.
Ετσι, στην απαίτηση της τρόικας να ληφθούν άµεσα
πρόσθετες παρεµβάσεις και µέτρα, υπήρξε η έντονη
αντίδραση του υπουργείου Οικονοµικών, γιατί αυτή
η εξέλιξη θα επηρέαζε περαιτέρω αρνητικά την ύφεση
στην ελληνική οικονοµία.
Σύµφωνα µε στελέχη του οικονοµικού επιτελείου ο
υπουργός Οικονοµικών κ. Ευ. Βενιζέλος αποφάσισε
µετά από επικοινωνία και συνεννόηση µε τον πρωθυ-
πουργό να "παγώσει" τις διαπραγµατεύσεις µε την
τρόικα και εκ νέου οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν και
πάλι το επόµενο 10ήµερο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έγκριση της
6ης δόσης του δανείου για την Ελλάδα µετατίθεται
χρονικά για το τέλος του µήνα, ενώ η αρχική ηµερο-
µηνία για την εκταµίευση του δανείου ήταν στις 15
Σεπτεµβρίου.
Επίσης, διαφωνία υπήρξε µεταξύ του οικονοµικού
επιτελείου και της τρόικας και στον τοµέα των απο-
κρατικοποιήσεων. Το µνηµόνιο προβλέπει, µέσα στον
µήνα Σεπτέµβριο να µπουν στα κρατικά ταµεία έσοδα
πάνω από 1 δισ. ευρώ, πράγµα που είναι δύσκολο να
γίνει κάτω από το χρηµατιστηριακό κλίµα που επι-
κρατεί στη χώρα µας και γι' αυτό από την πλευρά
τουν το οικονοµικό επιτελείο ζήτησε παράταση χρό-
νου.
ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
mail: k
-
nea@otenet.gr
www.arcadiapress.gr
info@arcadiapress.gr
ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Κεντρική Πλατεία Γραφείο τηλ. 2710.231516 Εγκαταστάσεις ΒΙ.ΠΕ τηλ. 232350-223390-242280 Fax: 231890 - Ιδρύθηκε το 1985
∆ίωξη για απόπειρα διακεκριµένης
κατασκοπείας κατά παντός
υπευθύνου, άσκησε η εισαγγελία
για την υπόθεση των υποκλοπών
Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου, για απόπειρα διακεκριµένης κατασκοπίας,
ασκήθηκε πριν από λίγο για την υπόθεση των υποκλοπών που είχε αποκαλυφθεί
τον Ιανουάριο του 2006, από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Η εισαγγελία Εφετών έδωσε την παραγγελία για την άσκηση της ποινικής δίωξης,
µετά το πόρισµα του εισαγγελέα Εφετών ∆ηµήτρη ∆ασούλα, ο οποίος διενήργησε
το δεύτερο µέρος της έρευνας για την υπόθεση. Ο φάκελος θα ανατεθεί σε τα-
κτικό ανακριτή ο οποίος θα κληθεί να προσωποποιήσει την κατηγορία σε βάρος
των συγκεκριµένων ατόµων που φέρονται να εµπλέκονται.
Η υπόθεση αυτή πριν από δέκα µήνες ανασύρθηκε από το αρχείο όπου είχε
τεθεί ως αγνώστων δραστών µετά την επιστολή του σηµερινού υπουργού ∆ικαιο-
σύνης, Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο οποίος
µε την ιδιότητα του τότε προέδρου της επιτροπής Θεσµού και ∆ιαφάνειας της
Βουλής, έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες στην προανάκριση και στοιχεία που δεν
είχαν αξιολογηθεί.
Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο εισαγγελικός λειτουργός, ωστόσο, προέκυ-
ψαν ενδείξεις για την πιθανή εµπλοκή περισσοτέρων από ενός στελεχών της αµε-
ρικανική πρεσβείας στην υπόθεση των υποκλοπών, από τον Ιούλιο 2004 έως το
Φεβρουάριο 2005.
Στα µέσα Σεπτεµβρίου ανακοίνωσε
ότι θα επανέλθει στην Αθήνα, η οµάδα
εκπροσώπων της τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ
Στα µέσα Σεπτεµβρίου ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει στην Αθήνα η οµάδα εκπρο-
σώπων της τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ, µε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγο.
Συγκεκριµένα, όπως επισηµαίνεται στη σχετική ανακοίνωση "η κοινή οµάδα ΕΕ-
ΕΚΤ-∆ΝΤ συζητά πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις και εξετάζει την εφαρµογή της
πολιτικής, υπό το πρίσµα της πέµπτης αξιολόγησης του οικονοµικού προγράµµα-
τος της Ελλάδας. Η αποστολή έχει κάνει καλή πρόοδο, αλλά προσωρινά αποχώ-
ρησε από την Αθήνα ώστε να επιτρέψει στις Αρχές να ολοκληρώσουν τεχνικές
εργασίες που συνδέονται, µεταξύ άλλων, µε τον προϋπολογισµό του 2012 και την
προώθηση της ανάπτυξης µέσω δοµικών µεταρρυθµίσεων. Η αποστολή αναµένει
ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα στα µέσα Σεπτεµβρίου, όταν αναµένεται να έχουν
ολοκληρωθεί οι τεχνικές εργασίες από τις ελληνικές Αρχές, ώστε να συνεχιστούν
οι συζητήσεις σχετικά µε τις πολιτικές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης".
Κατάργηση ΚΕΔΒ
Καταργείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων
Καλαµάτας (ΚΕΔΒ), σύµφωνα µε ανακοίνωση του
υπουργού Εθνικής Αµυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη ο
οποίος απάντησε στη Βουλή σε σχετική ερώτηση του
βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ. και πρώην υφυπουργού
Εθνικής Άµυνας Γιάννη Λαµπρόπουλου.
Ο υπουργός υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη στο
πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδιασµού των Ενό-
πλων Δυνάµεων και τόνισε ότι στο εξής η εκπαίδευση
των νεοσυλλέκτων θα γίνεται στους αποµακρυσµένους
στρατιωτικούς σχηµατισµούς. Σε δηλώσεις του, µετά
την ανακοίνωση της κατάργησης του ΚΕΔΒ, ο κ. Λαµ-
πρόπουλος κάλεσε τους βουλευτές και τους εκπροσώ-
πους των φορέων της Μεσσηνίας σε συστράτευση και
αγώνα, προκειµένου να ανατραπεί η απόφαση.
Κατόπιν αυτού πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο Δη-
µαρχείο Καλαµάτας µε τη συµµετοχή του δηµάρχου
Παναγιώτη Νίκα, των επικεφαλής των παρατάξεων
της αντιπολίτευσης στο Δηµοτικό Συµβούλιο, των
προέδρων του Επιµελητηρίου και της Ένωσης Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών Μεσσηνίας Γιώργου Καραµπάτου
και Βασίλη Κοζοµπόλη και άλλων. Οι συµµετέχοντες
εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην απόφαση
και συµφώνησαν να επιδιώξουν συνάντηση µε τον
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και να ζητήσουν
να µην καταργηθεί το στρατόπεδο.
Εκπρόσωποι ΠΕΔ
Η 9η Σεπτεµβρίου 2011 έχει οριστεί ως η καταληκτική ηµε-
ροµηνία, µέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν αναδείξει εκ-
προσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήµων, οι Δήµοι όλης της χώρας, προκει-
µένου στη συνέχεια να γίνει η εκλογή νέων οργάνων των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων και της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας. Η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ θα συγκλη-
θεί στις 19 Σεπτεµβρίου και της ΚΕΔΕ στις 30 Σεπτεµβρίου
2011.
Εν τω µεταξύ τον περιφερειάρχη και τους δηµάρχους που θα
στηρίξει για την προεδρία της Ένωσης Περιφερειών
(ΕΝΠΕ) και για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων αποφά-
σισε ο τοµέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ. Για τη θέση του
προέδρου της ΕΝΠΕ θα στηρίξει τελικά τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιάννη Σγουρό και όχι τον Πέτρο Τατούλη, ενώ για
την Περιφερειακή Ένωση Πελοποννήσου τον Αλέκο
Πνευµατικό (δήµαρχο Κορίνθου).
Μεταφορά µαθητών
Διαπιστωτική πράξη σύµφωνα µε την οποία οι
Περιφερειάρχες µπορούν να παρατείνουν τις
ισχύουσες συµβάσεις µεταφοράς µαθητών µέχρι το
τέλος του χρόνου εξέδωσε ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος.
Το θέµα της µεταφοράς των µαθητών συζητήθηκε
κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στην Αθήνα µε
τον υφυπουργό Εσωτερικών Π. Κουκουλοπουλο και
µε την παρουσία όλων των Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας. Κατά τη
σύσκεψη εκτιµήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση των
διαδικασιών που ακολουθούν οι Δήµοι για τη
διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για τη µεταφορά
των µαθητών και δροµολογήθηκαν λύσεις στα διαδι-
καστικά ζητήµατα που εντοπίστηκαν από τους
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης προκειµένου
η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει οµαλά.
Κατάληψη δηµαρχείου
Τις πρωινές ώρες, χθες, και µέχρι το µεσηµέρι, κάτοικοι της
Βυτίνας, κατέλαβαν το κτίριο του πρώην Δηµαρχείου της
περιοχής, σε ένδειξη διαµαρτυρίας προς τον Δήµαρχο που
αφαίρεσε αρµοδιότητες από τον αντιδήµαρχο κ. Γιάννη
Σακελλαρίου, ο οποίος είχε διατελέσει και δήµαρχος στον
Καποδιστριακό δήµο Βυτίνας. Οι κάτοικοι ζητούν εξηγήσεις
από τον κ. Γιαννόπουλο για το λόγο της απόφασής του
αυτής και δηλώνουν αποφασισµένοι να επαναλάβουν την
κατάληψη τη Δευτέρα, αν δεν ικανοποιηθούν.
Χάσατε την ΕΤ1;
Ανησυχείτε γιατί χάσατε την ΕΤ1 από την τηλεόρασή
σας; Από το Κέντρο εκποµπής Δολιανών, ανακοινώθηκε
ότι άλλαξε το κανάλι λήψης και οι τηλεθεατές θα πρέπει
να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στο κανάλι 60
αντί του καναλιού 21.
Χαµογελάτε
Δυο δικηγόροι που περπατούσαν στο δάσος είδαν µια αγριε-
µένη αρκούδα.
Ο πρώτος άνοιξε αµέσως το χαρτοφύλακα του, έβγαλε ένα
ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και άρχισε να τα φοράει. Ο
δεύτερος τον κοίταξε και του είπε:
- Είσαι τρελός! Δεν θα µπορέσεις ποτέ να τρέξεις γρηγορό-
τερα από την αρκούδα!
- Δεν είναι ανάγκη, απάντησε ο πρώτος δικηγόρος. Αρκεί να
ξεπεράσω εσένα.
ΑΠΟΗΧΟΙ
apoixoi@yahoo.gr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->