You are on page 1of 77

LTALNOS ANATMIA

Definci: az anatmia a test felptst trgyal ill. rendszerez tudomny Feloszts: * mozgsrendszer (csontvz- s izomrendszer) * keringsi szervek rendszere * zsigeri rendszer (emszt -, lgz -, kivlaszt rendszer, nemi szervek) * szablyoz rendszer (ideg- s mirigyrendszer) * rzkszervek

Emberi test felosztsa: fej nyak trzs (mellkas, has, medence) vgtagok (fels , als)

Anatmai skok: sagittalis/nyl irny frontalis/homloksk horisontalis/vzszintes sk Irnyok: medialis- lateralis anterior/ventralis-posterior/dorsalis superior/cranialis-inferior/caudalis superficialis-profundus externus-internus

Az emberi testr l ltalban


Skok: Az emberi testet kt, kzelt en szimmetrikus flre osztja a nylirny kzpsk. Minden ezzel prhuzamos skot, ugyancsak nylirnynak mondunk. A homlokirny sk mer leges az el z re. Mindkt el z skra s a test hossztengelyre is mer leges a harnt-irny, vagy horizontlis, azaz vzszintes sk.

Tengelyek s irnyok:
- Az emberi test hosszanti tengelye lnyegben a gerincen halad vgig. - Ennek a tengelynek van egy fej-felli s egy farok-felli irnya, a test kzppontja fel l. - A nylirny kzpsk mentn haladva megklnbztetett irnyok az ell s a htul, illetve hasoldali s htololdali, - A nylirny kzpsk mentn jobb s bal testflre osztjuk a testet. - A nylirny kzpskhoz, azaz test kzpvonalhoz kzel es helyzetet kzps , a tvol es helyzetet oldalsnak nevezzk. - A vgtagok hosszanti tengelye mentn legklnbztetnk testkzeli, s testtvoli irnyokat.

1. 5. Sagittalis 2. Median sagittalis 3. Frontalis 4. 6. Transversalis

A feln tt ember csontvza 206 csontbl ll (el fordul, hogy valaki egy pr bordval tbbel rendelkezik) .
1. 5. Sagittalis 3. Frontalis 2. Median sagittalis 4. 6. Transversalis

I. CSONTVZRENDSZER

CSONTTAN I/A LTALNOS CSONTS ZLETTAN


emberben 206 csont a testsly 10%-a

Funkci
szervezet szilrd vza ltfontossg szervek vdelme regbe zrja a vrscsontvel t (vrkpzs)

Osztlyozs: hossz csvescsontok laposcsontok rvid csvescsontok szablytalan csontok

- Csves csontot (hossz s rvid), amik f leg a vgtagokon fordulnak el . Nevket a csont kzps cs szer darabjrl kaptk. E csontok kt vge rendszerint vaskosabb s nem egysges reget, hanem sokreg szivacsos csontllomnyt tartalmaz. - A lapos csontokra jellemz , hogy kt vkony tmr csontrteg kztti teret szivacsos csontllomny tlti ki, mely az let vgig megmarad vrs csontvel vel telt. - Kbs vagy szablytalan alak csontok, rendszerint szablytalan, de a tr hrom skjban kzel azonos mret csontok. Vkony tmr kregb l s az llomnyuk javarszt kitev szivacsos csontbl llnak. Ilyenek a kz-, s lbt csontok, amelyek srga csontvel t, s a csigolyk, melyek vrs csontvel t tartalmaznak. - Labyrinthus, vagy lgtartalm csontok, f leg a koponyban fordulnak el . Vkony csontlemezekb l llszablyos felpts csontok, melyek f leg az arckoponya nylkahrtyval blelt regrendszert veszik krl.

A csontok kls felsznt, a porcborts rszek kivtelvel mindentt csonthrtya bortja. Kls rtegben a csont terhelsnek megfelel en fut kollagn rostos kt szvetb l ll, amely b sgesen tartalmaz ereket s idegeket.

Felpts szerves llomny (rugalmassg) szervetlen llomny (szilrdsg) a kt llomny arnya az let folyamn vltozik osteoblastok (csontpt sejtek) osteoclastok (csontfal sejtek) csonthrtya, porc kompakt llomny szivacsos llomny csontvel

svnyi anyagok nlkl a csont olyan rugalmass vlna, hogy csomt kthetnnk r gy , mint egy kerti locsolcs re. A csontok kemnynek s lettelennek t nnek, br erek s idegek hlja fonja t belsejket. A csves csontok belsejt vel reg alkotja, melyben zselszer anyag, a csontvel tallhat, ahol egy nap alatt csaknem 200 millird vrsvrsejt termel dik. A csontok ngyszer szilrdabbak, mint a beton.

10

11

12

1. Csonthrtya = periosteum
Vdelem Idegi & vrellts Vastagsgbel i nvekeds Gygyul s

2. Csontvel

= medulla ossium

Vrs csontvel : rvid, lapos, szablytalan alak, hossz csves csontokban VRKPZS Srga csontvel hossz csves csontok kzepben = vel r zsrszvet

13

Szletskor mg kb. 300 csontunk van, kzlk nhny a gyermekkorban sszen .

14

ZLETTAN
Csontok sszekttetsei: folytonos kt szvetes (koponyacsontok) porcos (csigolyk) csontos (keresztcsont) megszaktott (zletek)

15

kt szvetes

porcos

csontos

zlet

16

zlet = articulatio zlet rszei: zleti fej: mrtani idomhoz hasonl zleti rok: fej benyomata zfelsznek: porccal bortott felszn (klnbz alak ) zleti tok (kls rostos rteg, bels , synovialis hrtya termeli az zleti folyadk) zleti szalag = ligamentum: rugalmas kt szvet (stabilits + izmok tnusa) zleti nedv = synovia: olajoz

17

zletek osztlyozsa: fgg az zfelszn alakjtl, valamint az zleti tok s szalagok llapottl alak szerint: gmb (vll, csp ) henger (trd) ellipszoid vagy tojs (csukl) nyereg (hvelyk) lapos (keresztcsont-csp csonti zlet) mozgs szerint: - hajlts = flexio feszts = extensio - kzelts = adductio tvolts = abductio - forg/rotatio

18

Az izleteket aszerint, hogy a tr hny skjban lltott tengely krl trtnik elmozduls a csontvgek kztt, feloszthatjuk: Egytengely izlet jellemz je, hogy az zfelszn mer leges a csont hossztengelyre. A porcos zfelszneken kis bemlyeds s ezzel szemben sncszer kiemelkeds tallhat. Fontos alkotrsz az zfej tengelyben ered kt oldalszalag. Ilyen izleteket tallunk az ujjak izletei s a knyk izlet. Kttengely izlet a tojs izlet s a nyeregizlet. A hvelykujj kzkzpcsontja s a csuklizlet kztt tallunk nyeregizletet, melynek ksznhet en a hvelykujj szembe fordthat az sszes tbbi ujjal. Soktengely , szabadizlet a gmbizlet. Erre az izletre jellemz , hogy a tr brmely irnyba mozgathat. Ilyen izlet a vll izlet.

19

I/B RSZLETES CSONTS ZLETTAN


vgtagok trzs koponya

1. FELS

VGTAG

vllv (kulccsont, lapocka) felkar alkar (orscsont, singcsont) kz csontjai s zletei (kzt - /8 db/, kzkzp- /5 db/, ujjperccsontok /4x3, ill. 1x2/)

20

Fels vgtag zletei


vllv: szegycsont-kulcscsont, kulcscsont-lapocka (korltozott, de minden irny mozgs ltrejhet) vllzlet: lapocka-felkarcsont (gmbzlet, az sszes kzl a legmozgkonyabb) knykzlet: felkarcsontsingcsont (hajlts-feszts), felkarcsont-orscsont (gmbzlet), singcsont-orscsont (forg-zlet, pronatio-supinatio)

csuklzlet: orscsont-kzt csontok fels sora (dorsalis s volaris flexio, ulnaris s radialis abductio) kzt csontok als sorakzkzpcsontok (feszes zlet, nincs mozgs), hvelykujj zlete (nyeregzlet: hajlts-feszts, kzelts-tvolts oppozci) kzkzpcsontok-alapujjpercek (gmbzlet) ujjpercek kztti zletek (hajltsfeszts)

21

Vllzlet

Knykzlet

22

Csukl-, s kzt zletek

23

Fels vgtag

fggeszt v = vllv kulcscsont = clavicula lapocka = scapula

szabad felkar csontok felkarcsont = humerus alkar csontjai

A 3 legkisebb csont a flekben tallhat: kalapcs, ll , kengyel a nevk.

orscsont = radius

singcsont = ulna

kz = manus csontjai

kzt csontok = carpus

kzkzpcsontok = metacarpus

ujjperccsontok = phalanx

24

2. ALS VGTAG
Medencecsont = os coxae csp csont = os ilium: fels rsz l csont = os ischi: als rsz szemremcsont = os pubis: ells rsz

Csp csont

Szemremcsont l csont

25

26

Als vgtag zletei


Szabad als vgtag csp zlet = art. coxae: acetabulum (vpa) + combfej trdzlet = art. genus: combcsont dist. vg + spcsont prox. vg + trdkalcs (patella) Lb zletei bokazlet = fels ugr zlet: spcsont dist. vg + szrkapocs dist. vg + ugrcsont lbt zlet: lbt s lbkzpcsontok kztti zletek

Combcsont

Spcsont

Szrkapocscsont

27

Csp zlet

Trdzlet combcsont spcsont = tibia szrkapocscsont = fibula trdkalcs = patella meniscusok (2 db flhold alak porc) oldal & keresztszalagok

28

Trdzlet

Bokazlet = fels ugrzlet spcsont szrkapocscsont ugrcsont = talus 1. Lbt zlet ugrcsont = talus sarokcsont = calcaneus 2. lbkzpcsontok = metatarsus ujjpercek = phalanx

29

1. 2.

Boka- s lbt zletek

Minden lpsnl testslyunk msfl-ktszerese rzza meg a csontozatot, s nehezedik a talpra, a sarokra.

30

3. Trzs
3/A Gerinc: 32-34

csigolya (vertebra) sszekttets: zlet+szalagok+porckorongok

Csigolyk nyaki = cervicalis: 7db hti = thoracalis: 12db gyki = lumbalis: 5db keresztcsonti = sacralis: 5dbsszecsontosodva adja keresztcsontot = os sacrum farkcsigolya = coccygis: 3-4-5db (attl fgg ssze van-e n ve)

A gerinc telefonszma: 7-12-5-5-5

31

32

Csigolya rszei Csigolyatest Csigolyav 2 kztt: nyls (foramen vertebrae), mik a gerinccsatornt alkotjk egyms felett (canalis vertebrae), ebben tallhat a gerincvel Csigolya nylvnyok 1. Tvisnylvny 2. zleti nylvny 3. Harntnylvny 1. & 3. : izmok tapadsra szolgl 2. csigolyk egymshoz zeslsre

2. 1. 3.

33

Keresztcsont

Farokcsont

34

A csontokban 10% krli vzmennyisg tallhat.

Gerinc hajlatai a) lordosis: nyaki s gyki szakaszon el redomborod b) kyphosis: hti s keresztcsonti htradomborod (az utbbi 2 egszsges) c) scoliosis: oldal irny (ez patholgis)

35

3/B Mellkas = bordk + szegycsont Szerepe: letfontossg szervek vdelme & lgz mozgs 1. Bordk = costae: 12 pr 7 pr valdi- 3 pr l- 2 pr repl borda

36

3/C Szegycsont = sternum markolat test kardnylvny

37

4. Koponya
Agykoponya Arckoponya

Nagykutacs: kb. 12-14 hnaposan forr ssze

Kiskutacs: kb 2 hnaposan forr ssze

38

Arckoponya csontjai
Fels llcsont = maxilla Jromcsont = os zygomaticum Rostacsont = os ethmoidale Orrcsont = os nasale llkapocs = mandibula Ekecsont = vomer Knnycsont = os lacrimale Szjpadcsont = os palatinum

Agykoponya csontjai
Homlokcsont = os frontale kcsont = os sphenoidale Falcsont = os parietale Halntkcsont = os temporale Nyakszirtcsont = os occipitale

39

40

Ekecsont Homlokcsont

Rostacsont llkapocscsont Jromcsont Halntkcsont

kcsont

Nyakszirtcsont

Falcsont

41

42

4.

1.

1.

2. 3.

Arckoponya regei
Szjreg = cavum oris Szemreg = orbita 1. Orrreg = cavum nasi 2. Arcreg = sinus maxillaris 3. Homlokreg = sinus frontalis 4.

1. 2. 3. 2.

43

Agykoponya regei
Basis cranii: itt fekszik az agy Calvaria: ez fedi Basis cranii ells , kzps , hts koponyagdr Koponya varratai 1x kt szvetes kapcsolat, majd id skorra sszecsontosodik
Sutura coronalis

Sutura sagittalis

Sutura lamboidea

44

II. IZOMTAN
Az izom a mozgs aktv szerve

II/A LTALNOS IZOMTAN

Harntcskolt : rvid, de er s er kifejtsre kpes (az sszes aktv mozgsban rsztvev izmunk) Sima: hossz, de gyengbb II- (erek fala, bels szervek fala) Szv: hossz s er s er kifejtsre kpes

45

Az izmok sszehzdsr a kpes, aktv rsze az izomhas, a venter, harntcskos izomrostokbl ll izomszvet, amely a szvizomtl eltr en akarattl fgg en m kdik; passzv rsze az n, a tendo, kevsb rugalmas, collagenrostokbl pl fel. Izomhas: kzps , tmegesebb r sze, kontrakcira kpes proximalis.: ereds distalis : tapads n: csontvzhoz rgztik az izmot, megakadl yozzk passzv tlnyjtsukat Jrulkos rszek: nylkatml = bursa nhvely = vagina tendinis izomplya = fascia

Alak szerint: hossz (biceps) rvid (tenyren ujjak kztti izmok) lapos (ferde hasizom) gy r ( = zrizom/sphincter) ereds:1-, 2-, 3-, 4- fej kthas izom (pl. nyakizmok kztt megszaktja )

nszalag

46

M kds: ltalban csoportosan szinergistk (azonos irny m kds) antagoni stk (ellenttes irny m kds) feszt k-hajltk (extensio-flexio) kzelt k-tvoltk (adducti o-abducti o) sphincterek (minimum 1) zletet thidalnak, kontrakcikor az eredsi s tapadsi pont egymshoz kzeledik, izom megvastagszi k, csontok egymshoz viszonytott helyzete megvltozik izomtnus (hypotoni a, hypertonia), izomvdekezs (dfense musculaire) izomer az izmokat aktin s miozin fehrjk pti k fel, ezek egymson el cssznak, aktomiozint kpeznek. Az izom energit a glikogn lebontsbl nyeri (O2-ds/hinyos krnyezet)

47

48

a) b) c) d)

Az izmok kismrtkben mindig sszehzott llapotban vannak. Ezt nevezzk izomtnusnak, mely megakadlyozza testnk "sszeesst". (Az llkapcsunk lefittyedne - kinylna a sznk , az izmaink nem tudnk tartani testnket). Norml = normotonus Cskkent = hypotonus Megsz nt = anotia Fokozott = hypertonus Inger hatsra sszehzdik (sszehzds = contractio)

Defense = izomvdekezs Gyulladsban: fregnylvnygyullads (nem vakblgyullads :o) a hasizom feszt Izomm kdshez kell: glikogn + oxign ha nincs elg oxign: tejsav kpz dik izomlz

49

II/B RSZLETES IZOMTAN

1. A FEJ S A NYAK IZMAI


A. FEJ mimikai: fejtet , fl, arcizmok rgizmok 4 db B. NYAK felletes rteg mly rteg

m rvidts: musculus (=izom)

50

A. FEJ A.1. Mimikai izmok: b r alatti izmok, az rzelmek kifejezsben, klnbz nylsok sz ktsben van szerepk.
a) Fejtet izmai: homlok s tarkizom alkotja a fejsisakot (fej b rvel szorosan sszen tt = skalp) b) Fl krli izmok: emberben cskevnyes, llatoknl a hang irnyba fordtja a flet

c) Arcizmok: szem krli krkrs izom: szemrst zrja, knny tovbbjutst segti orr krli izom: emberben cskevnyes szj krli krkrs izom: ajak zrsa, cscsrts trombits izom: szjreg oldalfalt kpezi, szj krkrs rostjaival sszeolvad. Beszdben, rgsban (falat ne kerljn a pofa s a fogsor kz) van szerepe egyb: szemldk kzelt , fels ajak ngyszg izma, hromszg ajakizom, mosolygizom

51

52

A mosolygshoz 17 izmot hasznlunk. A homlokrncolshoz 43 -at.

A.2. Rgizmok koponya als feln ered ---- llkapcson tapad a) rgizom: szj zrsa b) halntkizom: szj zrsa c) kls s bels rpizom: rl mozgs

53

B. NYAK felletes rteg mly rteg B.1. Felletes


nyakb rizom: b r alatt fut, vkony izomlemez fejbiccent izom ( sternocleidom astoideus): a kulcscsonton s szegycsonton ered, csecsnylvnyon s nyakszirtcsonton tapad, fejet htra- ill. oldalra (ha csak az egyik m kdik) hajltja (ezt el tudjuk aludni, de nagyon)

B.2. Mly nyelvcsont feletti izmok:


kthas llizom: szj nyitsa ll-nyelvcsont izom: szjfenk, nyel v emelse, nyel s

nyelvcsont alatti izmok:


szegycsont -nyelvcsonti izom szegycsont -pajzsizom

nyelsben van szerepk


pajzs-nyelvcsonti izom lapocka-nyelvcsonti izom
oldals rsz: scalenusok: nyakcsigolyk harntnylvnyairl erednek, 1-3 bordkon tapadnak. A bordk emelsben van szerepk, lgzsi segdizmok.

54

55

2/A Mellizmok
Felletes: kis s nagy mellizmok

2. A TRZS S A GERINC IZMAI


A. mellizmok B. htizmok C. hasizmok D. rekeszizom

56

Mlyebb: kls s bels bordaizmok

Mellizmok: a trzs ells , oldals s bels felsznn


helyezkednek el kis mellizom: 2-5 bordn ered, lapockn tapad, vllvet lefele hzza,
lgzsi segdizom

nagy mellizom: kulcscsonton, szegycsonton, a 2-6 bordaporcon,


valamint a rectus hvelyen ered, felkarcsonton tapad. M kds: adductio, kart a trzs el hzza, hzdzkodsnl

bordakzi izmok: f rszizom:

kls s bels rteg, fels borda als peremn erednek, als borda fels rszn tapadnak. A kls rtegnek a belgzsben, a bels nek a kilgzsben van szerepe 1-9 bordrl ered, izmos csipkkkel, lapockn tapad. M kds: lapockt a trzshz rgzti, kart vzszintes fl emeli, lgzsi segdizom

57

2/B Htizmok
a) Felletes rteg: szles htizom (m. latissimus dorsi) 1. csuklysizom (m. trapezius) 2. kis- s nagy rombuszizom 3. lapockaemel : C I-IV tvisnylvnyn ered, lapockn tapad. M kdsen nevnek megfelel 4.
4. 2. 3.

1.

1.

b) Mly rteg: hossz htizom, csp bordaizom, mly tarkizmok, hts fels - ill. als f rszizom. M kdsk: gerincoszlop fesztse, gerinc htra s oldalra hajltsa

58

Szervezetnkben 30 s 70 ves korunk kztt az izomzat tmege kb. 35%-kal cskken.


Mly htizmok Tarkizmok

59

2/C HASIZMOK
A hasizmok szles, lapos izmok. a) egyenes hasizom:
5-7 bordaporcon ered, a szemremcsonton

3.

s a symphyisen tapad. M kds: trzs el rehajltsa, hasprs

1.
3. 2. 1.
2.alatt 4. fut harntul

b) kls ferde hasizom: 5-12 bordkon ered, lgykszalagon s a rectushvelyen tapad 2. c) bels ferde hasizom: medencecsonton, lgykszalagon ered,
rectushvelyen s az als 3 bordn tapad. M kdsk: rostjaik egymsra mer legesek, trzs oldalra hajltsban, hasprsben van

3. d) harnt hasizom: vzszintesen futnak 4.


szerepk

a bels ferde hasizom alatt fekszik, rostjai

60

A hasizmok feladata: sszehzds: trzs el re + vgtag fel lland hasi nyoms Hasi lgzs Hasprs

D. REKESZIZOM
Hasreget a mellregt l elvlasztja, f lgz izom, kett s kupolj. Szegycsontrl, bordkrl, lumbalis csigolykrl ered, inasan tapad (centrum tendineum) Rsei: aorta, nyel cs , vna cava rszre Feladat: elvlasztja has- s mellreget lland hasi nyoms lgzs

61

A test 650 izma kzl mintegy ktszzat hasznlunk jrs kzben.

62

4. A VLLTJK ANATMIJA
1.

Vllv izmai
Pl. Deltaizom (m. deltoideus) 1. Ereds: lapocka + kulcscsont Feladat: vllzlet tartsa + kar emelse

63

Kar izmai
Felkar: M. biceps (flexio) 2. & triceps (extensio) 3. Alkar: Hajltk a tenyri oldalon & feszt k a kzht oldaln ujjak & kz mozgatsa Kz izmai: Hvelykprna & tenyrkzp & s kisujjprna izmai
3. 1.

2.

csukl feszt k csukl haj ltk

64

65

5. ALS VGTAG ANATMIJA


Csp izmok: Kls farizmok: nagy (m. gluteus maximus) 1. + kzps + kis Feladat: lls & jrs

1.

Comb izmai Feszt : ell Hajlt: htul Kzelt : bels oldalon

66

Lbszr izmai Feszt s hajltk Achilles-n

Lb izmai Lbhton s talpon vannak izmok 1. regujjprna 2. Kisujjprna 3. Talpkzp izmai

67

68

Nyitott gerinc - Spina bifida

MOGATRENDSZER KRTANA

a csigolyav a fejl ds sorn nem zrdott. nyitott gerincnl idegrendszeri fert zs lehet a b r alatt letveszlyes llapot gerincpanaszok is el fordulhatnak, pl. rszleges bnuls, vgtagi gyengesgek, inkontinencia csak m tttel lehet korriglni, megoldani

69

A mellkas fejl dsi rendellenessgei


Tykmell - pectus carinatus Tlcsrmell - pectus excavatus ellr l kidomborod ves a mellkas ez az el z ellentte, befel horpadt a szegycsont s a mellkas gy fejl dnek a bordk s a mellkas, mint a tyknak a melle lgzsfunkcis gondok keletkeznek veleszletett, ltvnyos fejl dsi rendellenessgek csak m tttel korriglhat a serdl kor utn

Veleszletett rendellenessgek
Csp ficam - luxatio coxae congenita nem fejl dik ki kell kppen az izleti vpa s a combcsont nem illeszkedik bele az rokba a kt als vgtag nem egyforma hossz csp sz rssel hamar kisz rhet amennyiben ez nem trtnik meg, komolyabb panaszok alakulnak ki s m tt kell slyos kvetkezmnye, hogy a csp rendellenesen van terhelve, fiatal korban tnkremegy s protzis kell + gerinc is eldeformldhat

70

Als vgtag fejl dsi rendellenessge


lb, x-lb tnkreteszi a trdizletet slyos helyzetben csak m tttel lehet korriglni Bokasllyeds (pes valgus) (kzps bra) a lbtcsonton tmen fggleges hossztengely s a lbszr hossztengelye nem esik egy egyenesbe, kztk kifel nyl szg keletkezik Dongalb (pes varus) (jobb bra) a lbtcsonton tmen hossztengely a lbszr hossztengelyvel befel nyl szget zr be a lb sszes izlett tnkreteszi, ennek ellenre a beteg tud rajta jrni a testsly a sarkon s a lbt csontokon van enyhe esetben gipsszel, slyos esetben m tttel lehet korriglni

Veleszletett ferde nyak - torticollis


az egyik oldalon a fejbiccent izom zsugorodott oka a mhen belli rossz tarts, vagy szlsi koplikci (fog) kezelse: mozgs, masszzs s fizioterpia

Rendszerbetegsgek
DMP - Dystrophia Musculorum Progressiva ismeretlen oka, izomsorvadssal jr megbetegeds gyerekkorban kezd dik az izomzat teljesen elsorvad, mozgskptelensget okoz gygythatatlan, megllthatatlan

71

Anyagcsere betegsgek mozgsszervi megnyilvnulsa


1, Angolkr - rachitis
D vitamin s napfny hiny okozza D vitamin hinyban a csontok hajlkonny vlnak tablettban is be lehet venni

2, Kszvny
a nukleinsavak lebomlsi fzisval van gond a szrum hgysav megemelkedik, a hgysav kristlyok kicsapdnak az izletek terletn fjdalmas rohamokkal kezd dik, krostja az izleteket s a vest tnkreteszi
Lefolysnak tbb szakasza van: I. Szakasz a vrvtel ltal meghatrozhat hgysav mrtke emelkedik a vrben. II. Szakasz a nagylbujj alapizlete fjdalmass vlik. III. Szakasz - Lassan a tbbi izlet is fjdalmas lesz, egy id utn az izletek tnkre mennek

hs nlkli ditval, gygyszerrel gygythat

72

3, Csontritkuls - osteoporosis
A, loklis: helyi jelleg en a csontokon, gipszels utn alakul ki. B, tnyleges: az egsz szervezetet rinti: a msztartalmat s a szerves llomnyt csonttrs lehetsges Jelentkezse: - id skorban frfiaknl s n knl egyarnt, - n knl a vltoz korban a hormonlis problmk miatt - fiatal korban is jelentkezhet hinyos tpllkozs esetn Kezels: hormonkezels, klcium ksztmnyek fokozott bevitele

Mozgsrendszer degeneratv elvltozsai


1, Gerincferdls - scoliosis
okai rendellenes terhelsek, kamaszkori hirtelen nvekeds, amit a mozgs s az izmok er sdse nem kvet kvetkezmnye: htfjdalom, gerinc melletti izomzat ktegezett, kemny lesz, a gerinc mozgkonysga besz kl, hamarabb kialakul a gerinc meszesedse terpia: megel zs: mr a kialakulskor a gerinc melletti izomzat meger stse: szs, vzalatti torna klnbz f z k hasznlata, specilis gerinctorna

73

2, Schauermann-kr
oka ismeretlen, fiatal korban kezd dik csigolyatest fejl dsi zavarnak kvetkeztben a csigolyk k alakv deformldnak megklnbztetnk bels tnyez ket, mint pldul a genetikai faktorokat s hormonlis vltozsokat, valamint kls tnyez ket, mint pldul a gerinc helytelen terhelst tnetei: htfjs, gerinc grblete fokozdik f leg a hti szakaszon, fradkonysg, terhelhet sg cskken, gerinc egyre jobban merevedik terpia: szs, torna rendszeresen

3, Discopathia; discushernia
gerinc porckorongjainak elvltozsai, gerincsrv oka: porckorong kls rsze er s, kt szvetes, a magrsz kplkenyebb s kitremkedik, ez pedig a kilp idegeket nyomja tnetek: rzs zavarok, fjdalom ami er s s rosszul csillapthat, mozgskzben gy marad, bnulsok, izomsorvads a vgtagon, inkontinencia, szexulis problmk elejben fizioterpival, szssal, tornval ks bb csak m tttel gygythat

74

4, Arthrosis
a test brmely zletben el fordulhat az zletekben a porc pusztulsnak indul fjdalmass vlik, mozgsban korltozdik, szli rszein az zlet meszesedik felrakdsok keletkeznek az zlet ropog, megduzzad s mg jobban fj terpia: fizioterpia, mozgs rendszeresen, de meggygyulni nem lehet, csak javtani rajta, ezrt lassan, de rendszeresen mozgatni kell az zleteket ha teljesen tnkrement az zlet fmmel kell ptolni (protzis)

5, Ldtalp, ms nven bokasllyeds


a hosszanti boltozat lesllyed, a lb statikja megvltozik fj a boka, a lb izletei, a terhelst nem brja a lb + f leg derk fjdalmakat okoz, teht a gerincen is jelentkezhet fjdalom, ezt is okozhat a boltozatnak 4 ves korra kell kialakulni terpia: torna, ldtalpbett, m tt

75

Gyulladsos elvltozsok
Csontvel gyullads osteomyelitis
oka: gennykelt baktrium, mely a csonthoz jut: loklis helyi srls, vagy ha a szervezetben gums gc van pl. fog, vagy mandula lefolysban s tnetben 2 fle lehet A, akut: fjdalommal, lzzal, mozgskorltozottsggal s akr tlyog is kialakulhat B, krnikus: a csont deformitshoz, illetve elhalshoz vezet terpija: antibiotikum, m ttes kitisztts, fontos a gc megtallsa s a szervezet gctalantsa

Reums megbetegedsek
1, Reums lz - febris rheumatica
oka: tsz s mandulagyullads (streptococcus) utn alakul ki, mint utbetegsg a szervezet tlzott immunvlasza tlreaglja szvgyulladst s izleti gyulladst okozhat tnetei: az izletek gyulladtak, fjdalmasak, melegek, f leg a trdkalcs, szvritmus zavar, zrej, tachycardia szv dmnyek: billenty hiba, izleti deformlds, sszecsontosods terpia: antibiotikum (penicillin), szteroid, gynyugalom, mikzben figyelik a keringst s a lgzst

76

2, PCP Polyarthritis Chronica Progressiva = sokizleti gyullads


jellemz je: krnikus, folyamatos romls oka: ismeretlen eredet , autoimmun betegsg folyamatrl van sz tnetei: a kz kiszleteiben jelennek meg, fjdalmasak, duzzadtak, reggel be kell ket jratni ks bb a nagyzleteket is megtmadja, izomsorvads keletkezik ezt kvet en nem tudja kinyjtani, majd deformldik az zleti rendszer (a kzen a singcsont irnyban a legjellemz bb) kb. 15-20 v alatt mozgskptelenn vlik, vlhat a beteg vele jr a csontritkuls terpia: szteroid, gyulladscskkent , a folyamatos mozgs szksges a rosszabbods lasstsa rdekben, de ez fjdalommal jr, fizioterpia, szs

3, Morbus Bechterew
a gerinc betegsg, a kisizletek gyulladsbl alakul ki, egyre rosszabb lesz, egyre merevebb a gerinc tnet: gerinc mozgsa romlik gerinc melletti izomzat spasztikus (kttt) a gerinc grblete fokozdik a gerinc melletti szalagok meszesednek gy a gerinc merevedik bambusznd gerinc a rntgen kpen terpia: szs, mozgs

77