ÁLTALÁNOS ANATÓMIA

1

Definíció: az anatómia a test felépítését tárgyaló ill. rendszerez tudomány Felosztás: * mozgásrendszer (csontváz- és izomrendszer) * keringési szervek rendszere * zsigeri rendszer (emészt -, légz -, kiválasztó rendszer, nemi szervek) * szabályozó rendszer (ideg- és mirigyrendszer) * érzékszervek

Emberi test felosztása: fej nyak törzs (mellkas, has, medence) végtagok (fels , alsó)

2

Anatómai síkok: sagittalis/nyíl irányú frontalis/homloksík horisontalis/vízszintes sík Irányok: medialis- lateralis anterior/ventralis-posterior/dorsalis superior/cranialis-inferior/caudalis superficialis-profundus externus-internus

Az emberi testr l általában
Síkok: Az emberi testet két, közelít en szimmetrikus félre osztja a nyílirányú középsík. Minden ezzel párhuzamos síkot, ugyancsak nyílirányúnak mondunk. A homlokirányú sík mer leges az el z re. Mindkét el z síkra és a test hossztengelyére is mer leges a haránt-irányú, vagy horizontális, azaz vízszintes sík.

3

1. . Median sagittalis 3.A végtagok hosszanti tengelye mentén legkülönböztetünk testközeli.Ennek a tengelynek van egy fej-felöli és egy farok-felöli iránya. és testtávoli irányokat. 6. 5. . azaz test középvonalához közel es helyzetet középs . Transversalis 4 . .Az emberi test hosszanti tengelye lényegében a gerincen halad végig.A nyílirányú középsík mentén jobb és bal testfélre osztjuk a testet. a test középpontja fel l. a távol es helyzetet oldalsónak nevezzük. . Frontalis 4. illetve hasoldali és hátololdali. .A nyílirányú középsík mentén haladva megkülönböztetett irányok az elöl és a hátul. Sagittalis 2.A nyílirányú középsíkhoz.Tengelyek és irányok: .

Median sagittalis 4. 5. Transversalis 5 . Frontalis 2. 6. hogy valaki egy pár bordával többel rendelkezik) .A feln tt ember csontváza 206 csontból áll (el fordul. Sagittalis 3. 1.

CSONTVÁZRENDSZER 6 .I.

CSONTTAN I/A ÁLTALÁNOS CSONTÉS ÍZÜLETTAN emberben 206 csont a testsúly 10%-a Funkció szervezet szilárd váza létfontosságú szervek védelme üregbe zárja a vöröscsontvel t (vérképzés) 7 .

Osztályozás: hosszú csövescsontok laposcsontok rövid csövescsontok szabálytalan csontok 8 .

A csontok küls felszínét. Vékony tömör kéregb l és az állományuk javarészét kitev szivacsos csontból állnak. .Köbös vagy szabálytalan alakú csontok. melyek vörös csontvel t tartalmaznak.A lapos csontokra jellemz . hanem soküreg szivacsos csontállományt tartalmaz.Csöves csontot (hosszú és rövid). és a csigolyák. amely b ségesen tartalmaz ereket és idegeket.Labyrinthus. mely az élet végéig megmaradó vörös csontvel vel telt. amik f leg a végtagokon fordulnak el . Ilyenek a kéz-. f leg a koponyában fordulnak el . Küls rétegében a csont terhelésnek megfelel en futó kollagén rostos köt szövetb l áll. a porcborítású részek kivételével mindenütt csonthártya borítja. hogy két vékony tömör csontréteg közötti teret szivacsos csontállomány tölti ki. . vagy légtartalmú csontok.. és lábt csontok. rendszerint szabálytalan. . melyek f leg az arckoponya nyálkahártyával bélelt üregrendszerét veszik körül. E csontok két vége rendszerint vaskosabb és nem egységes üreget. amelyek sárga csontvel t. Nevüket a csont középs cs szer darabjáról kapták. Vékony csontlemezekb l állószabályos felépítés csontok. 9 . de a tér három síkjában közel azonos méret csontok.

ahol egy nap alatt csaknem 200 milliárd vörösvérsejt termel dik. mint a beton. A csontok négyszer szilárdabbak. hogy csomót köthetnénk rá úgy . bár erek és idegek hálója fonja át belsejüket. 10 . mint egy kerti locsolócs re. A csöves csontok belsejét vel üreg alkotja.Felépítés szerves állomány (rugalmasság) szervetlen állomány (szilárdság) a két állomány aránya az élet folyamán változik osteoblastok (csontépít sejtek) osteoclastok (csontfaló sejtek) csonthártya. porc kompakt állomány szivacsos állomány csontvel Ásványi anyagok nélkül a csont olyan rugalmassá válna. A csontok keménynek és élettelennek t nnek. a csontvel található. melyben zselészer anyag.

11 .

12 .

Csontvel = medulla ossium Vörös csontvel : rövid. hosszú csöves csontokban VÉRKÉPZÉS Sárga csontvel hosszú csöves csontok közepében = vel r zsírszövet 13 . Csonthártya = periosteum Védelem Idegi & vérellátás Vastagságbel i növekedés Gyógyul ás 2.1. lapos. szabálytalan alakú.

14 . közülük néhány a gyermekkorban összen . 300 csontunk van.Születéskor még kb.

ÍZÜLETTAN Csontok összeköttetései: folytonos köt szövetes (koponyacsontok) porcos (csigolyák) csontos (keresztcsont) megszakított (ízületek) 15 .

köt szövetes porcos csontos ízület 16 .

ízület = articulatio ízület részei: Ízületi fej: mértani idomhoz hasonló Ízületi árok: fej benyomata Ízfelszínek: porccal borított felszín (különböz alakú ) ízületi tok (küls rostos réteg. bels . synovialis hártya termeli az ízületi folyadék) ízületi szalag = ligamentum: rugalmas köt szövet (stabilitás + izmok tónusa) Ízületi nedv = synovia: olajoz 17 .

hajlítás = flexio feszítés = extensio .forgó/rotatio 18 . csíp ) henger (térd) ellipszoid vagy tojás (csukló) nyereg (hüvelyk) lapos (keresztcsont-csíp csonti ízület) mozgás szerint: .ízületek osztályozása: függ az ízfelszín alakjától. valamint az ízületi tok és szalagok állapotától alak szerint: gömb (váll.közelítés = adductio távolítás = abductio .

hogy az ízfelszín mer leges a csont hossztengelyére. Soktengely . Fontos alkotórész az ízfej tengelyében ered két oldalszalag. hogy a tér hány síkjában állított tengely körül történik elmozdulás a csontvégek között. melynek köszönhet en a hüvelykujj szembe fordítható az összes többi ujjal. Kéttengely izület a tojás izület és a nyeregizület. A porcos ízfelszíneken kis bemélyedés és ezzel szemben sáncszer kiemelkedés található. feloszthatjuk: Egytengely izület jellemz je.Az izületeket aszerint. Ilyen izületeket találunk az ujjak izületei és a könyök izület. Erre az izületre jellemz . 19 . hogy a tér bármely irányába mozgatható. Ilyen izület a váll izület. szabadizület a gömbizület. A hüvelykujj kézközépcsontja és a csuklóizület között találunk nyeregizületet.

ujjperccsontok /4x3. 1x2/) 20 . singcsont) kéz csontjai és ízületei (kézt . lapocka) felkar alkar (orsócsont./5 db/. ill. FELS VÉGTAG vállöv (kulccsont.I/B RÉSZLETES CSONTÉS ÍZÜLETTAN végtagok törzs koponya 1./8 db/. kézközép.

az összes közül a legmozgékonyabb) Ø könyökízület: felkarcsontsingcsont (hajlítás-feszítés). kulcscsont-lapocka (korlátozott. singcsont-orsócsont (forgó-ízület. felkarcsont-orsócsont (gömbízület). de minden irányú mozgás létrejöhet) Ø vállízület: lapocka-felkarcsont (gömbízület. ulnaris és radialis abductio) Ø kézt csontok alsó sorakézközépcsontok (feszes ízület.Fels végtag ízületei Ø vállöv: szegycsont-kulcscsont. hüvelykujj ízülete (nyeregízület: hajlítás-feszítés. nincs mozgás). pronatio-supinatio) Ø csuklóízület: orsócsont-kézt csontok fels sora (dorsalis és volaris flexio. közelítés-távolítás oppozíció) Ø kézközépcsontok-alapujjpercek (gömbízület) Ø ujjpercek közötti ízületek (hajlításfeszítés) 21 .

Vállízület Könyökízület 22 .

Csukló-. és kézt ízületek 23 .

kengyel a nevük.Fels végtag függeszt öv = vállöv kulcscsont = clavicula lapocka = scapula szabad felkar csontok felkarcsont = humerus alkar csontjai A 3 legkisebb csont a fülekben található: kalapács. üll . orsócsont = radius singcsont = ulna kéz = manus csontjai kézt csontok = carpus kézközépcsontok = metacarpus ujjperccsontok = phalanx 24 .

ALSÓ VÉGTAG Medencecsont = os coxae csíp csont = os ilium: fels rész ül csont = os ischi: alsó rész szeméremcsont = os pubis: elüls rész Csíp csont Szeméremcsont Ül csont 25 .2.

26 .

vég + sípcsont prox. coxae: acetabulum (vápa) + combfej térdízület = art. vég + szárkapocs dist. genus: combcsont dist. vég + térdkalács (patella) Láb ízületei bokaízület = fels ugró ízület: sípcsont dist.Alsó végtag ízületei Szabad alsó végtag csíp ízület = art. vég + ugrócsont lábt ízület: lábt és lábközépcsontok közötti ízületek Combcsont Sípcsont Szárkapocscsont 27 .

Csíp ízület Térdízület combcsont sípcsont = tibia szárkapocscsont = fibula térdkalács = patella meniscusok (2 db félhold alakú porc) oldal & keresztszalagok 28 .

Térdízület Bokaízület = fels ugróízület sípcsont szárkapocscsont ugrócsont = talus 1. Lábt ízület ugrócsont = talus sarokcsont = calcaneus 2. lábközépcsontok = metatarsus ujjpercek = phalanx 29 .

és nehezedik a talpra. Boka.és lábt ízületek Minden lépésnél testsúlyunk másfél-kétszerese rázza meg a csontozatot. a sarokra.1. 30 . 2.

3. Törzs 3/A Gerinc: 32-34 csigolya (vertebra) összeköttetés: ízület+szalagok+porckorongok Csigolyák nyaki = cervicalis: 7db háti = thoracalis: 12db ágyéki = lumbalis: 5db keresztcsonti = sacralis: 5dbàösszecsontosodva adja keresztcsontot = os sacrum farkcsigolya = coccygis: 3-4-5db (attól függ össze van-e n ve) A gerinc telefonszáma: 7-12-5-5-5 31 .

32 .

Tövisnyúlvány 2.Csigolya részei Csigolyatest Csigolyaív 2 között: nyílás (foramen vertebrae). Harántnyúlvány 1. csigolyák egymáshoz ízesülésére 2. mik a gerinccsatornát alkotják egymás felett (canalis vertebrae). 3. 33 . 1. ebben található a gerincvel Csigolya nyúlványok 1. & 3. : izmok tapadására szolgál 2. Ízületi nyúlvány 3.

Keresztcsont Farokcsont 34 .

A csontokban 10% körüli vízmennyiség található. Gerinc hajlatai a) lordosis: nyaki és ágyéki szakaszon el redomborodó b) kyphosis: háti és keresztcsonti hátradomborodó (az utóbbi 2 egészséges) c) scoliosis: oldal irányú (ez pathológiás) 35 .

3/B Mellkas = bordák + szegycsont Szerepe: életfontosságú szervek védelme & légz mozgás 1. Bordák = costae: 12 pár 7 pár valódi.2 pár repül borda 36 .3 pár ál.

3/C Szegycsont = sternum markolat test kardnyúlvány 37 .

12-14 hónaposan forr össze Kiskutacs: kb 2 hónaposan forr össze 38 .4. Koponya Agykoponya Arckoponya Nagykutacs: kb.

Arckoponya csontjai Fels állcsont = maxilla Járomcsont = os zygomaticum Rostacsont = os ethmoidale Orrcsont = os nasale Állkapocs = mandibula Ekecsont = vomer Könnycsont = os lacrimale Szájpadcsont = os palatinum Agykoponya csontjai Homlokcsont = os frontale Ékcsont = os sphenoidale Falcsont = os parietale Halántékcsont = os temporale Nyakszirtcsont = os occipitale 39 .

40 .

Ekecsont Homlokcsont

Rostacsont Állkapocscsont Járomcsont Halántékcsont

Ékcsont

Nyakszirtcsont

Falcsont

41

42

4.

1.

1.

2. 3.

Arckoponya üregei
Szájüreg = cavum oris Szemüreg = orbita 1. Orrüreg = cavum nasi 2. Arcüreg = sinus maxillaris 3. Homloküreg = sinus frontalis 4.

1. 2. 3. 2.

43

hátsó koponyagödör Koponya varratai 1x köt szövetes kapcsolat. középs .Agykoponya üregei Basis cranii: itt fekszik az agy Calvaria: ez fedi Basis cranii elüls . majd id skorra összecsontosodik Sutura coronalis Sutura sagittalis Sutura lamboidea 44 .

bels szervek fala) Szív: hosszú és er s er kifejtésre képes 45 .(erek fala. IZOMTAN Az izom a mozgás aktív szerve II/A ÁLTALÁNOS IZOMTAN Harántcsíkolt : rövid. de er s er kifejtésre képes (az összes aktív mozgásban résztvev izmunk) Sima: hosszú. de gyengébb II.II.

kontrakcióra képes proximalis.Az izmok összehúzódásr a képes. kevésbé rugalmas. a venter. a tendo. 2-. collagenrostokból épül fel. amely a szívizomtól eltér en akarattól függ en m ködik. 4. passzív része az ín. harántcsíkos izomrostokból álló izomszövet.: eredés distalis : tapadás Ín: csontvázhoz rögzítik az izmot. Izomhas: középs .fej kéthasú izom (pl. 3-. megakadál yozzák passzív túlnyújtásukat Járulékos részek: nyálkatöml = bursa ínhüvely = vagina tendinis izompólya = fascia Alak szerint: hosszú (biceps) rövid (tenyéren ujjak közötti izmok) lapos (ferde hasizom) gy r ( = záróizom/sphincter) eredés:1-. nyakizmok között megszakítja ) ínszalag 46 . aktív része az izomhas. tömegesebb r észe.

csontok egymáshoz viszonyított helyzete megváltozik izomtónus (hypotoni a. aktomiozint képeznek. hypertonia).M ködés: általában csoportosan szinergisták (azonos irányú m ködés) antagoni sták (ellentétes irányú m ködés) feszít k-hajlítók (extensio-flexio) közelít k-távolítók (adducti o-abducti o) sphincterek (minimum 1) ízületet áthidalnak. izom megvastagszi k. Az izom energiát a glikogén lebontásából nyeri (O2-dús/hiányos környezet) 47 . izomvédekezés (défense musculaire) izomer az izmokat aktin és miozin fehérjék építi k fel. ezek egymáson el csúsznak. kontrakciókor az eredési és tapadási pont egymáshoz közeledik.

48 .

kinyílna a szánk . Normál = normotonus Csökkent = hypotonus Megsz nt = anotia Fokozott = hypertonus Inger hatására összehúzódik (összehúzódás = contractio) Defense = izomvédekezés Gyulladásban: féregnyúlványgyulladás (nem vakbélgyulladás :o) a hasizom feszít Izomm ködéshez kell: glikogén + oxigén ha nincs elég oxigén: tejsav képz dik izomláz 49 . (Az állkapcsunk lefittyedne . az izmaink nem tudnák tartani testünket). mely megakadályozza testünk "összeesését". Ezt nevezzük izomtónusnak.a) b) c) d) Az izmok kismértékben mindig összehúzott állapotban vannak.

A FEJ ÉS A NYAK IZMAI A. fül.II/B RÉSZLETES IZOMTAN 1. arcizmok rágóizmok 4 db B. NYAK felületes réteg mély réteg m rövidítés: musculus (=izom) 50 . FEJ mimikai: fejtet .

könny továbbjutását segíti orr körüli izom: emberben csökevényes száj körüli körkörös izom: ajak zárása. rágásban (falat ne kerüljön a pofa és a fogsor közé) van szerepe egyéb: szemöldök közelít . mosolygóizom 51 . csücsörítés trombitás izom: szájüreg oldalfalát képezi. száj körkörös rostjaival összeolvad. háromszög ajakizom. fels ajak négyszög izma. állatoknál a hang irányába fordítja a fület c) Arcizmok: szem körüli körkörös izom: szemrést zárja. Beszédben. Mimikai izmok: b r alatti izmok.1. FEJ A. különböz nyílások sz kítésében van szerepük. az érzelmek kifejezésében. a) Fejtet izmai: homlok és tarkóizom alkotja a fejsisakot (fej b rével szorosan összen tt = skalp) b) Fül körüli izmok: emberben csökevényes.A.

52 .

A mosolygáshoz 17 izmot használunk.2. A homlokráncoláshoz 43 -at.állkapcson tapad a) rágóizom: száj zárása b) halántékizom: száj zárása c) küls és bels röpizom: rl mozgás 53 . A. Rágóizmok koponya alsó felén ered ---.

fejet hátra. A bordák emelésében van szerepük.2. de nagyon) B. légzési segédizmok. 1-3 bordákon tapadnak. csecsnyúlványon és nyakszirtcsonton tapad. nyel v emelése.1. nyel és nyelvcsont alatti izmok: szegycsont -nyelvcsonti izom szegycsont -pajzsizom nyelésben van szerepük pajzs-nyelvcsonti izom lapocka-nyelvcsonti izom oldalsó rész: scalenusok: nyakcsigolyák harántnyúlványairól erednek. vékony izomlemez fejbiccent izom ( sternocleidom astoideus): a kulcscsonton és szegycsonton ered.B. oldalra (ha csak az egyik m ködik) hajlítja (ezt el tudjuk aludni. NYAK felületes réteg mély réteg B. 54 .ill. Mély nyelvcsont feletti izmok: kéthasú állizom: száj nyitása áll-nyelvcsont izom: szájfenék. Felületes nyakb rizom: b r alatt fut.

55 .

mellizmok B. hátizmok C. A TÖRZS ÉS A GERINC IZMAI A. rekeszizom 56 . hasizmok D.2/A Mellizmok Felületes: kis és nagy mellizmok 2.

izmos csipkékkel. alsó borda fels részén tapadnak. valamint a rectus hüvelyen ered. szegycsonton. a 2-6 bordaporcon. A küls rétegnek a belégzésben. légzési segédizom nagy mellizom: kulcscsonton. felkarcsonton tapad. légzési segédizom 57 . oldalsó és bels felszínén helyezkednek el kis mellizom: 2-5 bordán ered. a bels nek a kilégzésben van szerepe 1-9 bordáról ered. lapockán tapad. vállövet lefele húzza. kart a törzs elé húzza. M ködés: adductio. lapockán tapad. M ködés: lapockát a törzshöz rögzíti.Mélyebb: küls és bels bordaizmok Mellizmok: a törzs elüls . fels borda alsó peremén erednek. kart vízszintes fölé emeli. húzódzkodásnál bordaközi izmok: f részizom: küls és bels réteg.

4. mély tarkóizmok.2/B Hátizmok a) Felületes réteg: széles hátizom (m. kis. lapockaemel : C I-IV tövisnyúlványán ered. 2. hátsó fels . M ködésen nevének megfelel 4. 1. b) Mély réteg: hosszú hátizom. trapezius) 2. 1. csuklyásizom (m. lapockán tapad. latissimus dorsi) 1.és nagy rombuszizom 3. csíp bordaizom. 3. M ködésük: gerincoszlop feszítése.ill. alsó f részizom. gerinc hátra és oldalra hajlítása 58 .

Mély hátizmok Tarkóizmok 59 .Szervezetünkben 30 és 70 éves korunk között az izomzat tömege kb. 35%-kal csökken.

2. 3. 1. lágyékszalagon ered.2/C HASIZMOK A hasizmok széles. d) haránt hasizom: vízszintesen futnak 4. M ködésük: rostjaik egymásra mer legesek. és a symphyisen tapad.alatt 4. c) bels ferde hasizom: medencecsonton. lágyékszalagon és a rectushüvelyen tapad 2. a szeméremcsonton 3. szerepük a bels ferde hasizom alatt fekszik. 2. rectushüvelyen és az alsó 3 bordán tapad. törzs oldalra hajlításában. lapos izmok. rostjai 60 . fut harántul b) küls ferde hasizom: 5-12 bordákon ered. a) egyenes hasizom: 5-7 bordaporcon ered. M ködés: törzs el rehajlítása. hasprésben van 3. hasprés 1.

f légz izom. REKESZIZOM Hasüreget a mellüregt l elválasztja.A hasizmok feladata: Összehúzódás: törzs el re + végtag fel Állandó hasi nyomás Hasi légzés Hasprés D.és mellüreget állandó hasi nyomás légzés 61 . Szegycsontról. kett s kupolájú. nyel cs . bordákról. inasan tapad (centrum tendineum) Rései: aorta. véna cava részére Feladat: elválasztja has. lumbalis csigolyákról ered.

62 .A test 650 izma közül mintegy kétszázat használunk járás közben.

Eredés: lapocka + kulcscsont Feladat: vállízület tartása + kar emelése 63 . Deltaizom (m. A VÁLLTÁJÉK ANATÓMIÁJA 1. Vállöv izmai Pl. deltoideus) 1.4.

& triceps (extensio) 3. 2. csukló feszít k csukló haj lítók 64 . Alkar: Hajlítók a tenyéri oldalon & feszít k a kézhát oldalán à ujjak & kéz mozgatása Kéz izmai: Hüvelykpárna & tenyérközép & és kisujjpárna izmai 3. 1. biceps (flexio) 2.Kar izmai Felkar: M.

65 .

Comb izmai Feszít : elöl Hajlító: hátul Közelít : bels oldalon 66 . + középs + kis Feladat: állás & járás 1.5. gluteus maximus) 1. ALSÓ VÉGTAG ANATÓMIÁJA Csíp izmok: Küls farizmok: nagy (m.

Talpközép izmai 67 .Lábszár izmai Feszít és hajlítók Achilles-ín Láb izmai Lábháton és talpon vannak izmok 1. Öregujjpárna 2. Kisujjpárna 3.

68 .

részleges bénulás. nyitott gerincnél idegrendszeri fert zés lehet a b r alatt à életveszélyes állapot gerincpanaszok is el fordulhatnak. végtagi gyengeségek. megoldani 69 .Spina bifida MOGATÓRENDSZER KÓRTANA a csigolyaív a fejl dés során nem záródott.Nyitott gerinc . pl. inkontinencia csak m téttel lehet korrigálni.

látványos fejl dési rendellenességek csak m téttel korrigálható a serdül kor után Veleszületett rendellenességek Csíp ficam . mint a tyúknak a melle légzésfunkciós gondok keletkeznek veleszületett. fiatal korban tönkremegy és protézis kell + gerinc is eldeformálódhat 70 . komolyabb panaszok alakulnak ki és m tét kell à súlyos következménye.pectus excavatus elölr l kidomborodó íves a mellkas ez az el z ellentéte.A mellkas fejl dési rendellenességei Tyúkmell .pectus carinatus Tölcsérmell . hogy a csíp rendellenesen van terhelve.luxatio coxae congenita nem fejl dik ki kell képpen az izületi vápa és a combcsont nem illeszkedik bele az árokba à a két alsó végtag nem egyforma hosszú csíp sz réssel hamar kisz rhet à amennyiben ez nem történik meg. befelé horpadt a szegycsont és a mellkas úgy fejl dnek a bordák és a mellkas.

megállíthatatlan 71 . x-láb tönkreteszi a térdizületet súlyos helyzetben csak m téttel lehet korrigálni Bokasüllyedés (pes valgus) (középs ábra) a lábtõcsonton átmenõ függõleges hossztengely és a lábszár hossztengelye nem esik egy egyenesbe.torticollis az egyik oldalon a fejbiccent izom zsugorodott oka a méhen belüli rossz tartás. izomsorvadással járó megbetegedés gyerekkorban kezd dik az izomzat teljesen elsorvad.Dystrophia Musculorum Progressiva ismeretlen oka. súlyos esetben m téttel lehet korrigálni Veleszületett ferde nyak . köztük kifelé nyíló szög keletkezik Dongaláb (pes varus) (jobb ábra) a lábtõcsonton átmenõ hossztengely a lábszár hossztengelyével befelé nyíló szöget zár be a láb összes izületét tönkreteszi. masszázs és fizioterápia Rendszerbetegségek DMP . vagy szülési koplikáció (fogó) kezelése: mozgás. ennek ellenére a beteg tud rajta járni à a testsúly a sarkon és a lábt csontokon van enyhe esetben gipsszel. mozgásképtelenséget okoz gyógyíthatatlan.Alsó végtag fejl dési rendellenessége Óláb.

a húgysav kristályok kicsapódnak az izületek területén fájdalmas rohamokkal kezd dik. gyógyszerrel gyógyítható 72 . Köszvény a nukleinsavak lebomlási fázisával van gond à a szérum húgysav megemelkedik. károsítja az izületeket és a vesét tönkreteszi Lefolyásának több szakasza van: I. Angolkór . II.Anyagcsere betegségek mozgásszervi megnyilvánulása 1. Szakasz .rachitis D vitamin és napfény hiány okozza D vitamin hiányában a csontok hajlékonnyá válnak tablettában is be lehet venni 2. Szakasz a vérvétel által meghatározható húgysav mértéke emelkedik a vérben. egy id után az izületek tönkre mennek hús nélküli diétával.Lassan a többi izület is fájdalmas lesz. III. Szakasz a nagylábujj alapizülete fájdalmassá válik.

. tényleges: az egész szervezetet érinti: a mésztartalmat és a szerves állományt csonttörés lehetséges Jelentkezése: .osteoporosis A. Gerincferdülés .fiatal korban is jelentkezhet hiányos táplálkozás esetén Kezelés: hormonkezelés. B.n knél a változó korban a hormonális problémák miatt .scoliosis okai rendellenes terhelések.3. kemény lesz. speciális gerinctorna 73 . vízalatti torna különböz f z k használata. amit a mozgás és az izmok er södése nem követ következménye: hátfájdalom. Csontritkulás . kamaszkori hirtelen növekedés. gerinc melletti izomzat kötegezett. a gerinc mozgékonysága besz kül. hamarabb kialakul a gerinc meszesedése terápia: megel zés: már a kialakuláskor a gerinc melletti izomzat meger sítése: úszás.id skorban férfiaknál és n knél egyaránt. lokális: helyi jelleg en a csontokon. gipszelés után alakul ki. kálcium készítmények fokozott bevitele Mozgásrendszer degeneratív elváltozásai 1.

gerincsérv oka: porckorong küls része er s.2. mint például a genetikai faktorokat és hormonális változásokat. gerinc görbülete fokozódik f leg a háti szakaszon. fiatal korban kezd dik csigolyatest fejl dési zavarának következtében a csigolyák ék alakúvá deformálódnak megkülönböztetünk bels tényez ket. valamint küls tényez ket. fáradékonyság. szexuális problémák elejében fizioterápiával. terhelhet ség csökken. a magrész képlékenyebb és kitüremkedik. izomsorvadás a végtagon. inkontinencia. gerinc egyre jobban merevedik terápia: úszás. úszással. mint például a gerinc helytelen terhelését tünetei: hátfájás. fájdalom ami er s és rosszul csillapítható. discushernia gerinc porckorongjainak elváltozásai. Schauermann-kór oka ismeretlen. ez pedig a kilép idegeket nyomja tünetek: érzés zavarok. bénulások. mozgásközben úgy marad. Discopathia. torna rendszeresen 3. köt szövetes. tornával kés bb csak m téttel gyógyítható 74 .

mozgás rendszeresen. Arthrosis a test bármely ízületében el fordulhat az ízületekben a porc pusztulásnak indul à fájdalmassá válik.4. széli részein az ízület meszesedik à felrakódások keletkeznek az ízület ropog. csak javítani rajta. de meggyógyulni nem lehet. m tét 75 . ezt is okozhat a boltozatnak 4 éves korra kell kialakulni terápia: torna. de rendszeresen mozgatni kell az ízületeket ha teljesen tönkrement az ízület fémmel kell pótolni (protézis) 5. ezért lassan. megduzzad és még jobban fáj terápia: fizioterápia. a terhelést nem bírja a láb + f leg derék fájdalmakat okoz. mozgásában korlátozódik. tehát a gerincen is jelentkezhet fájdalom. a láb statikája megváltozik fáj a boka. más néven bokasüllyedés a hosszanti boltozat lesüllyed. Lúdtalp. lúdtalpbetét. a láb izületei.

melegek. fájdalmasak.Gyulladásos elváltozások Csontvel gyulladás osteomyelitis oka: gennykelt baktérium. vagy ha a szervezetben gumós góc van pl. f leg a térdkalács. szteroid. vagy mandula lefolyásában és tünetében 2 féle lehet A. akut: fájdalommal. fontos a góc megtalálása és a szervezet góctalanítása Reumás megbetegedések 1. fog. mely a csonthoz jut: lokális helyi sérülés. összecsontosodás terápia: antibiotikum (penicillin). zörej. mozgáskorlátozottsággal és akár tályog is kialakulhat B.febris rheumatica oka: tüsz s mandulagyulladás (streptococcus) után alakul ki. tachycardia szöv dmények: billenty hiba. lázzal. Reumás láz . izületi deformálódás. m tétes kitisztítás. ágynyugalom. mint utóbetegség a szervezet túlzott immunválasza túlreagálja à szívgyulladást és izületi gyulladást okozhat tünetei: az izületek gyulladtak. illetve elhalásához vezet terápiája: antibiotikum. miközben figyelik a keringést és a légzést 76 . krónikus: a csont deformitásához. szívritmus zavar.

egyre merevebb a gerinc tünet: gerinc mozgása romlik à gerinc melletti izomzat spasztikus (kötött) à a gerinc görbülete fokozódik à a gerinc melletti szalagok meszesednek à így a gerinc merevedik àbambusznád gerinc a röntgen képen terápia: úszás.2. egyre rosszabb lesz. folyamatos romlás oka: ismeretlen eredet . fájdalmasak. a folyamatos mozgás szükséges a rosszabbodás lassítása érdekében. PCP Polyarthritis Chronica Progressiva = sokizületi gyulladás jellemz je: krónikus. fizioterápia. majd deformálódik az ízületi rendszer (a kézen a singcsont irányában a legjellemz bb) kb. autoimmun betegség folyamatról van szó tünetei: a kéz kisízületeiben jelennek meg. de ez fájdalommal jár. Morbus Bechterew a gerinc betegség. gyulladáscsökkent . 15-20 év alatt mozgásképtelenné válik. válhat a beteg vele jár a csontritkulás terápia: szteroid. duzzadtak. izomsorvadás keletkezik à ezt követ en nem tudja kinyújtani. mozgás 77 . a kisizületek gyulladásából alakul ki. úszás 3. reggel be kell ket járatni à kés bb a nagyízületeket is megtámadja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful