MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr. 3 la O.METC nr. 2713/29.11.2007

CURRICULUM
PENTRU

NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALA POSTLICEALĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ PEDAGOGICĂ

– 2007 –

1

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

AUTORI:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Piteşti Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:
• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP • Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

2

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT ŞCOALA POSTLICEALĂ Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul I: 42 săptămâni
Modulul 1: Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaŃiilor Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 2: Comunicare profesională Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 3: Anatomia şi fiziologia omului Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 4: Virusologie, bacteriologie, parazitologie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 5: Biochimie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 6: Embriologie şi genetică Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 7: Psihologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 8: Sociologie, politici sociale şi de sănătate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 9: Biofizică şi imagistică medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 10: Mediu şi sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 11: EducaŃie pentru sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 12: Farmacologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 13: Bazele ştiinŃei nursing-ului Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 14: FiinŃa umană şi nursing-ul Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 30 ore 120 ore 30 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore

3

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 15: Semiologie medicală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 16: Tehnici de nursing şi investigaŃii Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 17: ProtecŃia şi securitatea în muncă Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 18: Administrarea medicamentelor Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore

Numar total: din care: invatamant clinic:

1.560 ore (26 credite) 450 ore

Anul I: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 15 saptamani invatamant teoteretic si tehnic si 6 saptamani de invatamant clinic.

4

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul II: 42 săptămâni Modulul 19: Comunicarea în limba modernă Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 20: Management şi legislaŃie sanitară Total ore: din care:laborator tehnologic Modulul 21: Epidemiologie şi sănătate publică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 22: Principii de bază ale cercetării Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 23: Pneumologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 24: Cardiologie şi nursing în cardiologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 25: Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 26: Nefrologie. cardiovasculară şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 29: O.L.R. şi nursing O. traumatologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 33: Reumatologie şi nursing în reumatologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 34: Dermato-venerologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 35: Boli infecto-contagioase şi nursing specific Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 5 . urologie şi nursing în afecŃiunile renale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 27: Chirurgie generală şi nursing în chirurgia generală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 28: Chirurgie toracică.L. Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 30: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 31: Hematologie şi nursing în hematologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 32: Ortopedie.R.

008 ore Anul II: 42 saptamani. In semestrul II. de nutriŃie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 38: NutriŃie şi dietetică Total ore: din care: invatamant clinic 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore Numar total: credite) din care: invatamant clinic: 1. in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic.Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 36: Endocrinologie şi nursing în endocrinologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 37: Boli metabolice. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic.680 ore (28 1. este prevazuta invatamantui clinic corespunzator modulului M 21: Epidimiologie si sanatate publica. 6 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . o zi / saptamana (cu durata de 8 ore).

Anul III: 42 săptămâni Modulul 39: Managementul proiectelor de sanatate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 40: Calitatea serviciilor de nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 41: Deontologie şi etică profesională Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 42: Psihologie medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 43: Pedagogie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 44: Cercetare în nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 45: Ginecologie şi nursing în ginecologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 46: Obstetrică şi nursing în obstetrică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 47: Puericultură.chirurgicale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 52: Gerontologie. pediatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 48: Neurologie şi nursing în neurologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 49: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 50: Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 51: Conduită în urgenŃe medico . geriatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 53: Oncologie şi nursing în oncologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 54: Îngrijiri paliative Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 55: Nursing comunitar Total ore: din care: invatamant clinic Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 24 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 96 ore 7 .

este prevazuta invatamantui clinic in comunitate.680 ore (28 credite) din care: invatamant clinic: 984 ore Anul III: 42 saptamani. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore). In semestrul II. 8 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Modulul 56: Ingrijiri la domiciliu Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 36 ore Numar total: 1. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic.

b) observă situaŃiile sau condiŃiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra sănătăŃii şi comunică aceste observaŃii celorlalŃi membri ai echipei sanitare. asistentul medical generalist exercită următoarele funcŃii esenŃiale: a) dă îngrijiri competente persoanelor a căror stare le cere.Conform reglementărilor europene şi naŃionale. ÎnvăŃământul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel. c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de asistenŃă din orice instituŃie de sănătate. chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale. incluzând prevenirea bolii. ÎnvăŃământul clinic de îngrijiri la nivel de asistent trebuie să aibă în ansamblul său o valoare educativă.4. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului. Ńinând cont de nevoile fizice. Sănătate mintală şi psihiatrie 3.2. În toate serviciile în care elevii asistenŃi sunt repartizaŃi în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel puŃin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredinŃeze sarcini fără valoare educativă pentru el. 3..600. familial. Acesta include: 1. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nounăscutului 3. În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se Ńină seama de următorii factori: a. ÎnvăŃământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale. Chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale sănătate pentru: 3. trebuie să existe condiŃii satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. Cu această responsabilitate. precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgenŃă. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate 3. I. ŞtiinŃe fundamentale 1. afective şi spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc. educaŃia sanitară. c. 7.1.5. Puericultură şi pediatrie A. ÎnvăŃământului teoretic şi tehnic cuprinde: 1. îngrijirea copilului şi pediatrie. Numărul de ore pentru învăŃământul teoretic şi tehnic nu trebuie să fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate. b. 4. Orientare şi etică profesională 2.3.6. 5. II. Este o instruire coordonată. la locul de muncă etc. 6. medicină generală şi specialităŃi medicale. ProporŃia consacrată învăŃământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puŃin jumătate din timpul consacrat învăŃământului total. de reanimare şi de transfuzie sanguină. Numărul de ore de învăŃământ de bază pentru asistenŃi medicali generalişti trebuie fixat la minimum 4. Medicină generală şi specialităŃi medicale îngrijiri de 3. instituŃii de sănătate. îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie. AsistenŃii cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflaŃi sub responsabilitatea instructoarelor şcolii. Anatomie şi fiziologie 9 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie B. 2. asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice moment care sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să îi atribuie personalul corespunzător. de aceea: trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent. la şcoală. inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Îngrijiri de sănătate 3. îngrijiri la domiciliu. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat). Principii de 3.

ŞtiinŃe sociale 8. EducaŃie sanitară 7. Biofizică şi biochimie 5.5.2.3. Igienă 6.6.4. Principii de învăŃare (pedagogie) 8. Patologie generală 3.1.2. Aspecte juridice ale profesiei 10 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Bacteriologie.1. virusologie şi parazitologie 4. LegislaŃie socială şi sanitară 8. Sociologie 8. Psihologie 8. Principii de administraŃie 8. Dietetică 6.2. Farmacologie 8. Profilaxie 6.

butonul. 2. să comunice prin Internet. grosimea liniei. 4. caseta de text. din care 30 de ore laborator tehnologic. aliniere. Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop. antet. se va parcurge cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. să compare reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. 1. grupul de obiecte. în vederea asigurării pregătirii de specialitate pentru obŃinerea calificării de nivel 3 avansat. După parcurgerea acestui modul. crt. Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows: creare directoare. mărime font. elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows. font. configurarea imprimantei. grupare linii şi coloane. lista de selecŃie. Compara reprezentari grafice in aplicatiile Word si Excel 3. configurarea tastaturii. Utilizează sistemul de operare Windows ConŃinuturi 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR. selectare culori. operaŃii asupra directoarelor şi fişierelor. Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenŃe suficiente şi cunoştinŃe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării. Asistent medical generalist. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . redenumire. NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. să structureze şi să prezinte informaŃii din surse variate. consultarea documentaŃiei auxiliare. stil. copiere/lipire.Modulul 1: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR Notă introductivă Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR se studiază pe parcursul anului I. Administreaza o baza de date 4.1. 11 C. Modulul are alocat un număr de 60 de ore pe an. Utilizeaza sistemul de operare Windows 2. Acest modul. 3. OperaŃii de operare asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul: inserare/ştergere. chenare. specifica domeniului. 1.pictograma. dar şi de realizarea sarcinilor încredinŃate grupului din care face parte. Comunica pe Internet 5. tip caracter. suporturi mobile. Unitate de competenŃă Utilizarea calculatorului si tehnologia comunicaŃiilor CompetenŃe C. exploatare foi de calcul. având atribuŃii de coordonare şi control. shortcut-uri. La parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competenŃelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. şcoală postliceală. Structureaza si prezinta informatii din surse variate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Nr. 2.2. Formatare document şi foi de calcul: setare pagină. fereastra obiectul fereastră. fişiere. repornirea calculatorului. obiecte de lucru pe desktop. navigarea în şi între ferestre. să administreze o bază de date. Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuŃia propriei activităŃi. InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă .

şir de caractere. alfanumerice. sortare. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. 2. logice. suprafaŃă diagramă. Trasare diagrame: tip. Surse de informatii: baze de date. de uz general. urmând să le pună mai bine în valoare. cuvinte-cheie. exerciŃiul. scădere. bazele de date şi informaŃiile din surse variate vor corespunde domeniului profesional. Structura bazei de date: tabele (nume componente. OperaŃii pentru transmitere informatii: crearea unui cont. dimensiune). documente text. poziŃionare pe o înregistrare. metoda practică. cataloage. normative. grupuri de cuvinte. 2. 4. 12 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . permit diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. expediere mesaje. proiectul. localizare. Internet. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR poate fi parcurs în mod independent. de la simplu la complex. Inserare obiecte: imagini. Prezentare material realizat: operaŃii complexe de calcul tabelar. dezbatere on-line. memo şi funcŃii pentru date de tip numeric. baze de date corespunzatoare domeniului de activitate. grafice.C. grafice. Tehnici de căutare adecvate surselor de informaŃii: motoare căutare Internet.3. limbaj. Exploatarea unei baze de date: deschidere. Îmbinare informaŃii într-un mod coerent: conŃinut unitar. formatare. 4. permite diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. Încărcarea unei baze de date: introducere şi validare date. ActivităŃile la lecŃii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăŃare sunt atinse. Alegerea acestor activităŃi conduc la o orientare asupra celui care învaŃă. iar ordinea de parcurgere a conŃinuturilor este cea din tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. Se recomandă metode cum sunt: demonstraŃia. actualizare. materiale scanate. 1. Comunică pe Internet C. permite individualizarea învăŃării. date calendaristice. OperaŃii asupra tabelului dintr-o bază de date: creare. conversii. 1. autoevaluarea. ecuaŃii. 3. închidere bază de date şi tabele. liste de discuŃie a informaŃiilor. indexare. referinŃe absolute şi relative. medie aritmetică). urmând să le pună mai bine în valoare. şabloane prezentări. filtrare. Administrează o bază de date C. fişiere de pe floppy şi CD-ROM. accesare cont. subtotaluri. Metode de schimb al informaŃiilor: e-mail. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor aplica activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. observaŃia sistematică a comportamentului elevilor. forum. Alegerea acestor activităŃi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaŃă. respectiv reprezentările grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. 5. dialog. Profesorii pot folosi informaŃii despre stilul de învăŃare al elevilor. diagrame.4. 3. oferă maximul de deschidere. tipărire. şir de caractere. dicŃionare. 2. funcŃii simple (adunare. tip. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate subsol. sursa datelor. fişiere multimedia. date calendaristice. 3. Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel: sortare. 5. 3. 1.5. Tipuri de date: numerice.

Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă. exerciŃiul. prin fişe individualizate. de nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ. Metodele de predare vor fi variate. Evaluarea continuă şi sumativă este condiŃionată de evaluarea stabilită în Standardul de pregătire profesională. 13 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. condiŃiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. dezbaterea şi discuŃii în grup. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor. în funcŃie de dificultatea acesteia. demonstraŃia. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Sugestii metodologice Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător. Instruirea se va realiza în laboratorul de informatică cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. predominând studiul de caz. Instruirea prin activitatea la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii tehnicieni devize şi măsurători în construcŃii. O competenŃă se evaluează o singură dată.

documentaŃii întocmite corect. publicaŃii de specialitate.Facilitarea comunicării eficiente prin: acceptarea de opinii diferite. manuale. Strategii de ascultare în funcŃie de situaŃie. Aplică tehnici de comunicare orală 3. 2. relevante. discuŃii. 4. Metode de comunicare adecvate: scrise. viteza vorbirii. asigurarea posibilităŃii de exprimare. 1. Realizează un raport formal Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE PROFESIONALA Nr. relevanŃă. metode de ascultare. subiectul în cauză. buletine informative. SusŃinere: în situaŃii formale sau informale în funcŃie de numărul de vorbitori. Programa şcolară se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. prin structură. InformaŃii selectate în funcŃie de complexitatea temei. concise. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Realizează un raport formal. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă 2. C. prin alegerea tonului şi a vocabularului. 2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. prezentarea unor informaŃii. ConŃinutul şi structura raportului în funcŃie de: 14 C. Argumentare prin idei clare. ConŃinuturi 1. stimularea creativităŃii. statistici. Acest modul va dezvolta abilităŃi cheie elevilor ce doresc o asemenea calificare. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . audio. Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe. Unitate de competenŃă Comunicare profesională CompetenŃe C. rapoarte. procese verbale. prin modulaŃia vocii. prin comunicare non verbală. documentaŃie specifică. 3. crt. 2. ocazie. vorbitor. adaptarea comunicării la nivelul de înŃelegere al auditorului. internet.Modulul 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ reprezintă un modul de pregătire de specialitate pentru calificarea asistent medical generalist şi se va parcurge în anul I al şcolii postliceale. seminarii. 3. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 30 de ore de invatamat clinic. 2. Metode de verificare a eficienŃei comunicării: obŃinerea feedback-ului. folosirea unui suport specific. 2. Aplică tehnici de comunicare orală. 1. încurajarea discuŃiei. 3. încadrarea în timp. oferirea feedback-ului. întreŃinerea unor discuŃii. Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor. 1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă. prin articulare. adaptate contextului şi interlocutorului. informatizate. persuasive. mass-media. verbale. 4. publicul Ńintă.

standardul de prezentare. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Indiferent de locul. relevante si concise adaptate unui context dat). momentul si persoana care face evaluarea. diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. tema in clasa. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. ritmul de înŃelegere şi asimilarea cunoştiinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. teste de evaluare. Raport formal elaborat: document coerent. tehnicile de comunicare orală şi realizarea unui raport formal se vor exersa şi vor corespunde domeniului profesional. O competenŃă se evaluează o singură dată.elevii au stiluri diferite de învăŃare. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. prin fişe individualizate. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. . Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. de indicatii terapeutice. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător pentru colectarea şi procesarea informaŃiilor şi redactarea rapoartelor formale. pentru verificarea atingerii competentelor.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. bine structurat. succesiunea logică. adecvat scopului propus. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. Instruirea 15 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . suportul ( grafica. de moduri de administrare. Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ poate fi parcurs independent. formatul) 3. proiect( exemplu: realizarea unui raport formal). Sugestii metodologice Profesorul are libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Cadrele didactice. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreaza elevul. Dezvoltarea competenŃelor individuale vizate prin Standardul de pregătire profesională se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.tipul informaŃiei.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior la procesul de învăŃare. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. dotarea cu material didactic. exercitii de utilizare a terminologiei profesionale. realizarea unui produs/proiect. . autoevaluarea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. fise de lucru( exemplu: realizarea unei succesiuni de idei clare. respectiv strategiile pentru o comunicare eficientă. fise autoevaluare. de reactii adverse sau de contraindicatii). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. investigatia. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. fise de lucru. În elaborarea strategiei didactice. profesorii va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . proiectul. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare. coevaluarea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de comunicare standardizata pe diferite teme profesionale( exemplu: prezentare de retete.

vizite de documentare la agenŃii economici. teste de evaluare prin care elevii demonstrează că sunt capabili să atingă competenŃele din cadrul modulului. Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător. 16 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . statistici. vizionări de casete video şi CD-uri. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. proiecte.prin activitatea de aplicaŃii practice de tehnoredactare la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor de comunicare pentru viitorii asistenti medicali generalisti. informare prin mass-media. Pentru realizarea competenŃelor pot fi derulate diverse activităŃi de învăŃare: documentare cu ajutorul internetului. discuŃii. publicaŃii de specialitate.

Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Celula – tipuri de celule. Sistemul osos. 3. substante anorganice si organice). C.3. muschii gatului. rol corpului uman 3. structura osului.1. In modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman 2. conjunctiv. Sangele – componente (elemente figurate si plasma sanguina) si proprietati 3.structura muschiului. Organizarea generala a corpului uman – regiuni. Analizeaza partile componente ale gatului.Modulul 3: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Notă introductivă Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI face parte din pregatirea generala din anul I. diviziunea celulara (mitoza si meioza) 3. Tesuturile – clasificare (epitelial. Caracterizeaza principalelor functii ale organismului 5. compozitia chimica a oaselor. scheletul membrelor) 3. principalele grupe de muschi somatici (muschii capului. muschii membrelor) 1. nervos. 3. Axele si planurile de orientare in organism – parti componente ale descriere. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. muschii trunchiului. Nomenclatura anatomica 1. Niveluri de organizare anatomica si fiziologica C. C. Unitate de competenŃă Anatomie si fiziologie umana CompetenŃe ConŃinuturi 1. Topografia corpului – etajele si regiunile cavitatii abdomino-pelviene. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Nr. Descrie elementele de fiziologie ( pe aparate si sisteme) ale corpului uman 6. 2. Identifica si localizeaza principalele structuri morfofiziologice. 1.2. Sistemul muscular. sangele). trunchiului si membrelor 2. neorganizat – apa. organe. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Componentele anatomice ale principalelor corpului uman sisteme si aparate – denumire si localizare 3. aparate si sisteme 2. crt. rol 3. caracterizare. Analizeaza partile componente ale corpului uman 4. scheletul (scheletul capului. aparate si sisteme) – nivelurile de definitie si descriere organizare anatomica 2. Componentele anatomice de la nivelul capului. Clasifica (celule. compartimentele celulare si fiziologica (organizat – organitele celulare . principalele ligamente si 17 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . muscular. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica 3. localizare. tesuturi. scheletul trunchiului. pentru calificarea: asistent medical generalist.

Principalele functii ale organismului uman (de relatie. grupele sanguine (sistemul AOB si Rh) si importanta acestora (principiile transfuziei de sange. nidatia si gestatia) 10. Aparatul digestiv – descriere – cavitatea bucala. stabilirea compatibilitatii sanguine dintre mama si fat etc . reglarea circulatiei sangelui 6. Aparatul respirator – descriere. mictiunea) 9. semimobile. splina (localizare. ficatul. transportul gazelor in sange. vascularizatia si inervatia inimii. fiziologia aparatului excretor (formarea urinei. Aparatul excretor – descriere. difuziunea si schimburile de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare. faringele. mecanismele termogenezei/termolizei. esofagul. factorii care o influenteaza. organele tubului digestiv din cavitatea abdominala (stomacul. configuratia interna a inimii. respiratia celulara). stabilirea paternitatii. structura. structura. respiratia (ventilatia pulmonara. modificari patologice ale proprietatilor inimii. proprietatile fizico-chimice ale urinei. circulatia capilara. vascularizatia si inervatia plamanului. pancreasul). mecanismele de reglare a temperaturii corpului) 8. Aparatul genital – descriere (aparat genital feminin. structura. rol). functiile ficatului 7. 5. fiziologia neuronului. de nutritie. fiziologia aparatului digestiv (digestia bucala. absorbtia produsilor de digestie). proteic. tipuri de metabolism (intermediar . proprietatile muschilor. tensiunea arteriala (definitie. determinare si reglare). structura.digestia in intestinul subtire. sistemul venos. fiziologia sistemului nervos. energetic si bazal – substantele energetice. glandele anexe ale tubului digestiv (glandele salivare. sistemul limfatic). deglutitia. structura. Caracterizeaza principalele functii ale organismului C. manifestarile externe ale contractiilor musculare 4. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman mezouri care leaga intre ele organele cavitatii abdomino-pelviene 1.) 2. specificarea aparatelor si sistemelor care le indeplinesc si a interrelatiilor dintre acestea 1. Sistemul nervos – descriere. componente. aparat genital masculin). 4. reglarea formarii urinei. intestinul gros). Metabolismul – definitie. digestia gastrica. reproducerea (fecundatia. hemostaza. manifestarile activitatii cardiace). mobile). arborele circulator (sistemul arterial. de reproducere) – descriere.C. patologia articulatiilor (entorse si luxatii) 3. reglarea respiratiei 5. fiziologia articulatiilor (sistemul de parghii). digestia in intestinul gros. fiziologia circulatiei sangelui (proprietatile functionale ale inimii.glucidic. componente. 18 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . caile urinare. intestinul subtire. vascularizatia si inervatia rinichiului. Aparatul cardio-vascular – descriere. Functiile sangelui. Fiziologia muschilor. revolutia cardiaca. defecatia. Artrologie–articulatiile fixe. fiziologia gonadelor. lipidic.

pentru verificarea atingerii competentelor. reflexul conditionat. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. 2. tesuturi. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. etc. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.externi (temperatura. momentul si persoana care face evaluarea. proiectul. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice care realizeaza homeostazia mediului intern. teste de evaluare. tipuri de analizatori (cutanat. compararea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. calitatea si cantitatea alimentelor si a apei. In elaborarea strategiei didactice. tiroida. limfatice. procese corticale fundamentale. pancreasul endocrin. fiziologia analizatorilor 12. suprarenalele. mecanismul de feed-back 1. umiditatea. reflexul neconditionat. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul.interni – hipoxia. metabolice. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Interrelatiile dintre functiile organismului uman 3. determinarea grupei sanguine si a Rh . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a partilor componente ale corpului uman.C. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu fiziologia sinapsei. demonstratia.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. schema circulatiei arteriale. Analizatorii – descriere. epifiza – structura. Glandele endocrine – descriere. olfactiv. vizual. . exercitii de grupare a diferitelor structuri (celule. sistemul nervos vegetativ). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. paratiroidele. drogurile etc. microorganismele patogene si parazitii. 19 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . encefalul.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. Mecanisme specifice de adaptare a organismului la variatiile mediului intern si extern CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI poate fi parcurs in mod independent. acustico-vestibular). evaluarea altor competente nefiind relevanta. exercitii de utilizare a nomenclaturii anatomice. 6. Se evalueaza numai competentele din acest modul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Factorii perturbatori ai echilibrului organismului : . calitatea si compozitia aerului si solului. organe. venoase. activitatea nervoasa superioara 11. timusul. rezolvarea de fise de lucru (exemple: localizarea si raporturile anatomice dintre organele abdominale. Indiferent de locul. tipuri de glande (hipofiza. kinestezic. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. fise autoevaluare. la procesul de invatare . problematizarea. gustativ. dezechilibre hidro-electrolitice. realizarea unui produs/proiect. aparate si sisteme) in functie de criterii date. endocrine. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . fiziologia centrilor nervosi (maduva spinarii. hormonii secretati si rolul acestora). schema feed-back – ului endocrin). fise de lucru.elevii au stiluri diferite de invatare . descoperirea.ului).

preparate formolizate. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. observatia. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. dotarea cu material didactic. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. mulaje etc. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. autoevaluarea. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalist”. diapozitive. preparate microscopice. planse. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI. tema in clasa. cataloage. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. investigatia. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. proiectul. exercitiul. folii de retroproiector. casete video. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.Cadrele didactice. conversatia. 20 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . desene. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. studiul de caz. simularea. coevaluarea. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. munca independenta. dezbaterea etc. volumul si nivelul de cunostinte.

Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene.5. genul Salmonella. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om 2. 7.2. meningococul. Compozitia chimica a virusurilor 1. bacilul Koch. Caracterele generale ale virusurilor principalele tipuri de organisme cu potential 1. gangrena gazoasa) 2. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza VIRUSOLOGIE. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Caracterizeaza infectiile nosocomiale 5. Rickettsiile 3. In modulul VIRUSOLOGIE. Bacteriologie –generalitati 2. gonococul) 2. 4. bacteriologie si parazitologie CompetenŃe ConŃinuturi C. Virusurile hepatice 1.3. bacilul carbunos. 1.8. Micologie – generalitati 21 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Virusologia (inframicrobiologia) . Toxiinfectiile alimentare – caracterizare. Sindromul de imunodeficienta acuta dobandita 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.9.Modulul: 4 VIRUSOLOGIE. Clasificarea virusurilor 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Notă introductivă Modulul VIRUSOLOGIE. Leptospirele 2. bacilul dizenteric. stafilococi. Morfologia si structura virusurilor patogen la om 1. epidemiologie 2. Virusurile gripale 1. Cultivarea virusurilor 1.1. Genul Brucella 2. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE face parte din pregatirea generala din anul I. Virusurile poliomielitei 1.4. crt. streptococul. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele si om 3. Unitate de competenŃă Virusologie. Treponema pallidum 2. bacilul tetanic. bacilul difteric. 6. streptococi.4. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: VIRUSOLOGIE. Descrie notiunile de epidemiologie 4.1.3. pentru calificarea: asistent medical generalist. vibrionul holeric. Patogenitatea bacteriilor 2. agenti patogeni implicati ( salmonele. bacilul lepros. bacilul coli. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. proteus. germeni aerobi si anaerobi formatori de spori). Morfologia si fiziologia bacteriilor 2.7.Cocii patogeni (stafilococul.5. Bacilii patogeni (bacilul coli. 8. 5.6. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. shigele. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE. pneumococul.10. Analizeaza 1. bacilul botulinic. Multiplicarea virusurilor 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Nr.generalitati 1.2.

proteze organice). 3. LCR. organismul receptiv .definitie . splenectomie. dezinsectia. diabet zaharat.etc. sputa etc. sterilizarea. 2. . calea de transmitere. Infuzori) 6. sindroame mieloproliferative. 2. Infectiile nosocomiale – definitie . Tricofitia 3. deratizarea 22 . dezinfectia. Epidermofitia 3.Conditii predispozante: cateter urinar. cu afectiuni alergizante. Protozoologie – generalitati. cu arsuri. pneumococii. urina.surse de infectie (flora indigena a pacientului. perioada de stare. Insecte) 1. alcoolism.C. arsuri. Proprietatile macro. Favusul 3. personalul medical. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele patogene si om C. chirurgie. etapa de debut. materii fecale. Metodele de distrugere a organismelor patogene. Descrie notiunile de epidemiologie C. corpi straini(canule i. reprezentanti (Rhizopode. Caracterizeaza infectiile nosocomiale C. scaderea rezistentei antiifectioase a pacientilor(cei supusi la tratamente imunosupresoare. terapie cortizonica etc. Nemathelminti) 7. 5.si micro. exsudatul. reprezentanti (Plathelminti. Candidoza si actinomicoza 4. intradermoreactiile (IDR) 1.directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice. 4.sange. hemodializa etc. 3. bacilii enterici Gram-negativi.5. Microsporia 3..etape: incubatia. alti pacienti. Sporozoare.).indirecte: diagnostic serologic (depistarea si dozarea Ac). 1. sectiile de ATI. Metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase: . depistarea Ag microbiene. puroiul. 2.factori favorizanti: utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizate. Procesul infectios: . Pseudomonas si germenii anaerobi 1. 3. Agenti etiologici implicati in declansarea infectiilor nosocomiale: stafilococii.factorii favorizanti: naturali. 4. economicosociali etc. dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene. mediul) . catetere. Recoltarea probelor biologice si patologice: . spalatura gastrica. Apararea organismului (mijloacele de aparare nespecifice si specifice) 1. reprezentanti (Arachnide. de mediu. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 3.2. vindecarea (posibil cronicizarea) -factorii determinanti: sursa de infectie.v. Flagelate. Notiuni generale de parazitologie 5. Entomologie – generalitati. izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei .organismelor participante la procesul infectios 2. Helmintologie – generalitati. Caile de transmitere a organismelor patogene (directe si indirecte) 2. convalescenta.

caile de prevenire si combatere a organismelor patogene). proiectul. momentul si persoana care face evaluarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. exercitii de grupare a diferitelor organisme (virusuri. proiect (exemple: schema raspunsului imun. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a organismelor patogene la om. fungi. schema cailor de transmitere si raspandire a procesului infectios). observatia. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. bacterii. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. fise autoevaluare. studiul de 23 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. problematizarea. BACTERIOLOGIA SI PARAZITOLOGIA. fitoterapia.combatere a organismelor patogene. vaccinoterapia. realizarea unui produs/proiect. chimioterapia. dotarea cu material didactic. Cadrele didactice. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. In elaborarea strategiei didactice. Indiferent de locul. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. simularea. descoperirea. proiectul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. autoevaluarea. investigatia. tema in clasa. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. compararea. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “ asistenti medicali generalist”. munca independenta. exercitiul. demonstratia. fise de lucru. conversatia. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. coevaluarea. volumul si nivelul de cunostinte. Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de observatie. pentru verificarea atingerii competentelor. Medicatia profilactica si curativa impotriva organismelor patogene – antibioticoterapia. apiterapia CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul VIRUSOLOGIE. paraziti) in functie de criterii date. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind VIRUSOLOGIA. rezolvarea de fise de lucru (exemple : compararea structurii si fiziologiei diferitelor tipuri de organisme patogene. evaluarea altor competente nefiind relevanta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Se evalueaza numai competentele din acest modul. teste de evaluare. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

caz. diapozitive. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. 24 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . planse. casete video. folii de retroproiector. dezbaterea etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: cataloage. desene. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. insectare. preparate microscopice etc. poze.

secretiei hormonale 1. 3. clasificare. Biochimia sangelui – compozitie chimica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Caracterizeaza metabolismul materiei vii ConŃinuturi 1. lipide) si anorganice(apa.Modulul 5: BIOCHIMIE Notă introductivă Modulul BIOCHIMIE face parte din pregatirea generala din anul I pentru calificarea: asistent medical generalist. hidroelectrolitic. glicemie. glucide. Determinarea principalelor constante biologice: VSH.N. Descrie componentele materiei vii si legatura dintre ele 2. etc. legaturile dintre acestea 1. utilizarea specifica a resurselor metabolice. Interrelatiile dintre diferitele tipuri de metabolism – caile metabolice comune. In modulul BIOCHIMIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOCHIMIE. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOCHIMIE Nr.H. rolul lor in organism.2. electroforeza 2. cromatografie. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. rolul lor in functionarea organismului 3. energetic si bazal – substantele energetice.glucidic.1.O. Caracterizeaza metabolismul materiei vii 3. hematocrit. biodegradare. 5. proteine 25 C. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati in analizarea si evaluarea notiunilor de BIOCHIMIE. caracterizare. lipidic. Tipuri de metabolism (intermediar.3. Stabileste importanta enzimelor. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Metodele fizice utilizate in laborator: pH – metrie. catabolism 2. colesterolemie.4.Enzimele – biosinteza. proteic.Componentele materiei vii – elementele fundamentale (C. rol. timp de coagulare. hemograma. anabolism. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului 4. cationi si anioni) 2. manifestarile legate de lipsa lor din organism 2. crt. Structura si proprietatile materiei vii. substante organice(proteine. dereglarile metabolice si efectele lor asupra organismului 1. cai metabolice principale 3.P. Stabileste importanta enzimelor. Metabolismul – definitie. patologia succesiva hiposau hiper. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului C. Unitate de competenŃă Biochimie CompetenŃe C. spectrofotometrie.Vitaminele – generalitati. Descrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele C. uremie. clasificarea. mecanismele termogenezei / termolizei. Hormonii – definitie. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .S). mod de actiune. mecanismele de reglare a temperaturii corpului). reglarea cailor metabolice.

schema interrelatiilor metabolice). Examenul sangelui 8. exercitii de grupare a diferitelor elemente in functie de criterii date. Se evalueaza numai competentele din acest modul. autoevaluarea. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Biochimia materiilor fecale 7. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si laboratoare (firme) acreditate sa gestioneze problemele specifice notiunilor de BIOCHIMIE.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Cadrele didactice. determinarea VSH-ului.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. dar se au in vedere resursele locale pentru instruie. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Indiferent de locul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. momentul si persoana care face evaluarea. bila 5. compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. In elaborarea strategiei didactice. sedimente 6. Biochimia digestiei – sucul pancreatic. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Biochimia urinei – compozitie chimica. proiectul. volumul si nivelul de cunostinte. teste de evaluare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : exercitii de clasificare a componentelor materiei vii. evaluarea altor competente nefiind relevanta. baza materiala a scolii. proiect (exemple: schema actiunii enzimelor in cadrul diferitelor reactii metabolice. tema in clasa. gastric si intestinal. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. realizarea unui produs/proiect. schema actiunii hormonilor asupra diferitelor functii ale organismului.). dotarea cu material didactic. proiectul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. demonstratia. rezolvarea de fise de lucru (exemple: determinarea solubilitatii vitaminelor. Examenul urinei CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOCHIMIE poate fi parcurs in mod independent. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. cadrul de colaborare cu agentii economici. problematizarea. timpului de coagulare etc. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.compozitiei chimice a probelor biologice de analizat plasmatice 4. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. la procesul de invatare .elevii au stiluri diferite de invatare . descoperirea. fise de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. cerintele locale pentru pregatirea in calificarea asistent medical generalist. 26 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . investigatia. fise autoevaluare. coevaluarea.

Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. sticlarie si materiale de laborator. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. conversatia. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. reactivi etc. 27 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. folii de retroproiector. desene. munca independenta. studiul de caz. simularea. dezbaterea etc. preparate microscopice. observatia. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. exercitiul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOCHIMIA. produse biologice. microscop.

morfologica. mezoblastul. vazului. factori socio-economici) 2. Unitate de competenta Embriologie si genetica Competente C1 Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolul factorilor teratogeni.2.2. Cresterea statulara 2. auzului.2. spermatogeneza. 2. diferentierea celulara.2. echilibrului. glandelor salivare.2.1. 3. Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. dezvoltarea celor cinci vezicule cerebrale: evolutia miencefalului. blastulatia.factori endogeni genetici. Perioada embrionara: fecundatia. Derivatele ectoblastului: . 4.1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. telencefalului. .factori exogeni materni in dezvoltarea embrio-fetala. . Analizeaza ereditatea caracterelor la om. 2. Continuturi 1.2.1. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. pentru calificarea: asistent medical generalist. Caracterizarea perioadei preembrionare: gametogeneza. 3. Foitele embrionare: ectoblastul.dezvoltarea hipofiziei.2. mezencefalului. Perioada fetala.2.Modulul 6: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nota introductiva Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA face parte din pregatirea generala din anul I.dezvoltarea ganglionilor spinali si a ganglionilor cranieni .dezvoltarea encefalului. cresterea tesuturilor si organelor 2. ovogeneza. Diferentierea: 2.1. epifiziei.2.1. endoblastul. Lista competentelor specifice unitatilor de competenta corespunzatoare modulului: 1.1. gastrulatia.2. exogeni: . crt. factori fizici. 2. Derivatele foitelor embrionare: 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. controlul dezvoltarii si diferentierii. 5. dintilor 28 C2 Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale C3 Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. Factori de crestere: endogeni. 6. metencefalului. organogeneza. factori cu influenta in dezvoltarea postuatala (aparatul alimentar. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. segmentatia. 3. 1.2.1. . diencefalului.3.1.1. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale. In modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA se regasesc abilitatile din unitatea tehnica de baza EMBRIOLOGIE SI GENETICA. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nr.dezvoltarea organului mirosului. endocrini. 1. Cresterea: 2. pielii si anexelor ei. Etapele de dezvoltare prenatala: 1.

1. pancreasului 4. profza. membrelor.1.structura chimica a acizilor nucleici (ADN.3. Derivatele mezoblastului: dezvoltarea sistemului osos: coloana vertebrala.2. 4.1. glandelor suprarenale.3. rectului si vezicii urinare. 4. metafaza. genetica si rolul genopatii (boli moleculare monogenice.transmiterea (ereditatea) autozomal codominanta . evidentierea cromozomilor. telofaza. . neurocraniului. Uniformitatea hibrizilor primei generatii (generatia filiala F1) 4.3. cromozomiale. aparatului cardio-vascular. forma. 4.dezvoltarea laringelui. genice.monohibridarea: .3. 3. amitoza (diviziunea directa) ereditatea 4.1. Diviziunea celulara: mitoza (diviziunea indirecta). organelor genitale externe. Clasificare: mutatii genomice. .3.1.2.dezvoltarea limbii si a glandei tiroide .1.2.reproducerea celulara si ciclul cromozomial. sternul. C4 Analizeaza meioza (diviziunea reductionala).2.1.1.transmiterea (ereditatea) legata de cromozomii sexuali (gonozomica) Morfodisplazia: C5 Clasifica bolile 5.sinteza proteinelor: etape . una reductionla si una mitotica ecuatoriala.3. Gena: . Cromozomii: morfologia cromozomilor.1. anafaza. ARN) .3. Acizi nucleici: .codul genetic: caracteristici .2. Segregarea independenta sau legea asortarii independente 4. chimici. duodenului. coastele. scheletul corpului. diviziunea citoplasmei (citokineza).3. ereditatea poligenica. muschilor.2. portiunii ileo-colice a intestinului. 4.factorii mutageni si mecanismul lor de actiune: factori fizici (radiatiile neionizate si ionizate). Histodisplazia teratogeni 5. Transmiterea mendeliana: monohibridarea.functiile materialului genetic 4.3. Segregarea hibrizilor in a II-a generatie 4. dimensiunea. acizi nucleici. . gena. morfodisplazii ale procesului de cu transmitere sexualizare.2.mutatii: sursa primara a variabilitatii organismelor.2. Etapele mitozei: interfaza. dihibridarea.1.2. Etiologia 29 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .dezvoltarea si evolutia intestinului primitiv in general . 4. glandelor sexulae. morfodisplazii date de aberatii cromozomice.2. fictului si cailor biliare.2.2. Legile lui Mendel 4. Derivatele endoblastului: .1. stomacului.1.1. Diviziunea directa (amitoza) caracterelor la 4. . diviziunea nucleului (cariokineza).2. Diviziunea reductionala (meioza): are loc in celulele germinale (sexuale) si consta in doua diviziuni nucleare succesive.transmiterea (ereditatea) autozomal recesiva . biologici.3. Natura materialului genetic: cromozomi.1. esofagului.transmiterea (ereditatea) autozomal dominanta. Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza): om. malformatii dobandite.notiunea de gena . boli poligenice) factorilor 5.

biologici. teste de evaluare. hemofilia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. investigatia. la procesul de invatare . Factori ecologici: fizici (radiatiile ionizante.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. volumul si nivelul de cunostinte. experiente efectuate in laborator pe soareci. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Indiferent de locul. 5. proiectul. materni (starea fiziologica si patologica a mamei). realizarea unui produs/proiect. anemia falciforma. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: lucrari de laborator pentru evidentierea cromozomilor mitotici la plante sau Drosophila melanogaster.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Cadrela didactice. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.elevii au stiluri diferite de invatare . In elaborarea strategiei didactice. autoevaluarea. factori mecanici). procesul. 30 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . energia termica. modificarea „aparatului genetic” in celula embrionara. albinismul.1. compararea.malformatiilor: 5. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. dotarea cu material didactic.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabileste durata evaluarii fiecarei competente. fise de lucru. coevaluarea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul.) Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie.2. efectuarea hartilor cromozomiale. conceptia evolutionista despre om etc. chimici. demonstratia. pentru verificarea atingerii competentelor. descoperirea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. tema in clasa. cretinismul sporadic cu gusa. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. accidente genetice in meiozagenitorilor. fise autoevaluare. proiecte (ex: rasele si populatiile umane din punct de vedere genetic. tirozinoza. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.2. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. medicamentosi. daltonismul Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA poate fi parcurs in mod independent. momentul si persoana care face evaluarea. scheme. alcoptonuria.2. Maladii metabolice ereditare: fenilcetonuria. Factori genetici: constitutia genetica a embrionului. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. problematizarea.

planse. desene. conversatia. 31 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folii retroproiector. observatia. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. cataloage. preparate microscopice. dezbaterea. simularea. diapozitive. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. munca independenta. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. preparate formolizate. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind EMBRIOLOGIA SI GENETICA.Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. exercitiul. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. etc. casete video. soareci de laborator etc. studiul de caz.

4 Constient 1.3 Psihicul. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice functii de semnalizare) 1.8 Senzatii 1. Captarea si prelucrarea informatiilor 1.5 Subconstient 1. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice 3. Unitate de crt.1 Individ-individualitae 2.3 Personaj-social si masca 2.2 Persoana-personalitate 2. ca proces secundar) 1. psihicului uman C2.6 Inconstient 1. Identifica infrastructura 1.14 Motivatie 1. Kohlberg. Identifica infrastructura psihicului uman 2. competenta 7. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE GENERALA Nr.1 Psihicul – forma a vietii de relatie (legea adaptarii. Psihologie generala Competenta Continuturi Natura psihicului uman: C1.proces determinat social-istoric (comportament si cutume.12 Memorie 1. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului I de studiu si are alocate un numar de 120 ore.18 Vointa Conceptul de personalitate 2.7 Relatii intre structuri si functia de adaptare (reglare si autoreglare).2 Psihicul . mentalitati etc.13 Imaginatie Stimularea si energizarea comportamentului 1.forma de reflectare ideal –subiectiva si de constructie a realitatii (imaginea. din care 60 ore de laborator tehnologic.ca proces primar si trairea.MODULUL 7: PSIHOLOGIE GENERALA Notă introductivă Modulul Psihologie generala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie generala.10 Reprezentari 1.) Niveluri structural-functionale ale psihicului: 1.15 Afectivitate Reglarea psihica a comportamentului 1.9 Perceptii 1.16 Comunicare si limbaj 1.11 Gandire 1. traditii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.17 Atentie 1.4 Teorii psihologice ale dezvoltarii psihice (Piaget. Erickson) Structura personalitatii 32 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.4 Relatii interpersonale si de munca (efectul halo. ca subiect matur. joc de rol.1 Semnificatia gesturilor.psihofiziologice 2. in timp ce profesorul il ghideaza.recompense si competitie). studiul de caz. problematizare.9 Dezvoltarea prejudecatilor: presiunea grupului. atingere 3. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. “Caruselul”. teoria “tapului ispasitor”. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca . activitati de predare .10 Reducerea prejudecatilor: cooperare. surpriza. dezgust) 3. 3. inteligenta. emotii) Formare impresii 3. simpatieantipatie. Atitudini si prejudecati 3. rasiale. I se permite sa se exprime in mod creativ. contact vizual. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. trasaturi centrale. stereotipuri sexuale.C3. descoperirea inductiva si deductiva. Integreaza Perceptiile interpersonale in practica profesionala 2.5 Personalitatea. team-building. Experimenteaza problemele in globalitatea lor. Nu se limiteaza doar la sala de curs. furie. ii ofera informatie “umpland vase goale”. flux verbal. Lucreaza in mod cooperativ. obedienta si conformism) Atractie interpersonala 3.7 Aptitudinea. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: Elevul invata predominant descoperind.5 Atribuire dispozitionala si atribuire situationala 3. pozitia corpului. consistenta comportamentala. afectiva. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). proximitate. frustrare (personalitate prejudiciata).8 Componentele unei atitudini:cognitiva. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. posturii. teama. comportamentala. familiaritate si similaritate de atitudini.2 Expresii faciala: categoriile Osgood (fericire. Elevul invata in mod activ.entitate biopsihosociala si culturala 2.caracterul.7 Încadrarea in sabloane: boala si bolnav. specificitate comportamentala.3 Paralimbaj (tonul si ritmul vocii.6 Covarianta (Kelly)-consens comportamental. psihologice. in grupuri. prima impresie. 3. 3. expunerea. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE GENERALA poate fi parcurs independent. tristete. 33 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . spatiu personal.9 Aptitudini-caracter 2. “Bulgarele de zapada”). 2.10 Temperament-aptitudini Comunicare nonverbala 3. observatie dirijata. curiozitate.8 Temperament-caracter 2.6 Temperament si tipologii: constitutionale. creativitatea Relatii intre componente 2.

analiza produselor (culegeri de date). CD-uri. Editura Humanitas Educational. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. ritmica.S.Psihologie sociala . test scris. Bucuresti .E.P. 1. probe practice (studiu de caz. Cadrele didactice.. care asigura pregatirea la acest modul..P. manual pentru scoli normale .. 1998 Stefanescu. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Cretu. 1996 Neveanu.Editura Polirom. referat. 4.3. coevaluarea in grupul de lucru. momentul sau persoana care face evaluarea.P. eseuri. Recomandări bibliografice: Druta.. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.Bucuresti. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. cumulativa (verificari partiale.Psihologie. Orrell. folii de retroproiector. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.M. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu..Balan.1998 Golu. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. Zlate. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator): Lucru pe grupe: „Cum influenteaza motivatia unei actiuni stabilirea scopurilor si actiunilor ulterioare?Argumentati”.O. 8. referate. 2001 Zlate. sau sumativa. indiferent de locul.M.F.M. Se evalueaza numai competentele din acest modul.-Psihologie.C. 2000 Zlate. manual pentru clasa a X-a.Acestea pot fi reduse prin contact social si cooperare/competitie? Argumentati” d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. 3. pe secvente mai mari ).A. 3.2002 Hayes. 6. joc de rol).N. Lucru pe grupe: ”Prejudecatile sunt idei preconcepute despre anumite persoane sau situatii. teste psihologice etc.Editura Didactica si Pedagogica. 2.-Introducere in psihologie Editura All.Stefan. pe secvente mici). 5. Bucuresti. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. durata evaluarii..1997 Neculau.D. 7. Iasi. politica) si analizati modul ei nonverbal de a se prezenta si particulariza”. probe orale ( intrebari..Editura Fundatia Romania de maine. Seminar de discutii : “Formulati argumente pentru a sustine comportamentul unei persoane intr-o situatie data(ex:examen)” Seminar de discutii si / sau Joc de rol: “Alegeti o personalitate (din stiinta. 2000 34 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pe parcursul modulului.Fundamentele psihologiei . –Fundamentele psihologiei-Editura ProHUmanitate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. arta. T. grup de discutii) 2. eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Bucuresti. Bucuresti.-Introducere in psihologie-Editura Polirom. evaluarea altor competente nefiind relevanta. observarea sistematica a elevilor. Bucuresti. fisa de lucru. Iasi.Psihosociologia familiei – Editura didactica si pedagogica.munca independenta. pentru a obtine acelasi nivel de performanta.

conducerea. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SOCIOLOGIE.2. Emile Durkheim. 35 C. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor 3. clase sociale: structură şi stratificare socială. politici sociale si de sanatate CompetenŃe C. colectivităŃi umane. socială 1. În modulul SOCIOLOGIE. Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore de laborator tehnologic. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.1.2 NoŃiuni de antropologie Antropologie fizică. Unitatea de competenŃă Sociologie.realitate socială.3. cognitivă. socio culturală. filozofică. stratificare socială.Talcott Parsons. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. naturalistă. Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei 2.de prognoză socială praxiologică.funcŃii:cognitivă . Grupuri sociale mici.comportament uman. Forme de asociere:colectivităŃi umane: mulŃimea. Elemente de sociologie a colectivităşii 2. clasificarea grupurilor sociale mari. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE Nr.1 Problematica sociologiei: • concept de sociologie • problematica si funcŃiile sociologiei:probleme sociale. colectivităŃile statistice şi sociale NoŃiunea de grup social mare: definiŃie. socioafectivă. grupul de muncă: competiŃie şi cooperare. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . raportul dintre umanism şi antropologie Natura umană din perspectivă religioasă. mobilitate socială: dimensiunile pe verticala si orizontala -procesul de integrare sociala si reintegrare. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală 4. crt. statut şi rol social. structuri semnificative: de comunicare. caracteristici. ConŃinuturi tematice 1. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate.Modulul 8: SOCIOLOGIE. 8. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul I. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SOCIOLOGIE. funcŃii şi procese la nivelul grupului. problematica demografică. socializare 2.1 Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. relaŃii individ societate.. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. structura. • Max Weber. ViaŃa socială. umanizare. Descrie rolul cercetării sociologice 5. 1.

conceptul de cultură.1 Elemente de sociologie medicală Institutia medicala Aspecte sociale ale bolii: noŃiunea de boală. Rolurile sociale în relaŃia terapeutică: status social. interese şi prioritaŃi.al pacientului. familia in societate. Componente de design şi realizare în cercetarea sociologică Pregătirea cercetării: -elaborarea proiectului de cercetare -studierea bibliografiei -precizarea conceptelor -operaŃionalizarea conceptelor -stabilirea ipotezelor de lucru -alegerea metodelor şi tehnicilor -construirea instrumentelor de lucru .. consecinŃele bolii. condiŃiile constatiuirii grupului de muncă. posturi. juridică. 3. rol social al asistentului medical. modele alternative ale vieŃii de familie.C. funŃiile familiei (economică. Descrie rolul cercetării sociologice funcŃiile grupului de muncă. Reguli de formulare a întrebărilor: -Clasificarea chestionarelor/ întrebărilor . dinamica familiei contemporane. Tipuri de relaŃii asistent medical-pacient: • de complementaritate • conducere • cooperare • coparticipare Conflict de roluri: situaŃii conjuncturale. 3. limbaj. 3.Structura chestionarelor. Logica întocmirii lor Eşantionarea sau cercetarea selectivă: -Cercetare pe bază de eşantion -Proceduri de eşantionare -Scheme de eşantionare şi tipuri de eşantionare -Tipuri de eşantioane Erori frecvente în anchete sau sondaje şi sursele lor -Conceptul de “eroare” -Surse principale de erori -Concluzii Finalitatea rezultatelor anchetelor şi sondajelor: -Metode şi tehnici simple de prelucrare a datelor -DistribuŃiile de frecvenŃe 36 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tipologii ale familiei.expresie facială. persuasiunea.4.3. negocierea. expectanŃe. 2. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală C. stingerea conflictului. sociologia culturii.2. reguli pentru pacient. reguli pentru asistentul medical 4. atitudini faŃă de boală.delimitarea eşantionului -organizarea acŃiunii practice -studiul pilot Chestionarul sociologic în anchete şi sondaje: -Definire. socio-afectivă.2 Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei.3. paralimbaj. biologică. funcŃiile culturii.3. non verbală. atitudini. Strategii de controlcomunicarea verbală. liderul formal si informal 2. evaluarea gravităŃii bolii. Cultură organizaŃionala: institutii si organizatii.

C.5. Analizează diferitele politici sociale şi de sănătate

-Vizualizarea datelor prin reprezentări grafice -Procentele şi frecventele relative -Indicatorii caracteristicilor cantitative -Mărimile medii Metode de culegere a informaŃiei ObservaŃia sociologică: -Caracteristici -CondiŃii şi reguli ale observaŃiei sociologice -Tipuri de observaŃie sociologică -Valoarea şi limitele observaŃiei sociologice Experimentul sociologic: -Valoare şi specific -DefiniŃie şi concepte -Tipuri de experimente sociologice Metoda interviului sociologic: -Specificul interviului sociologic -Tipurile interviului sociologic -Regulile aplicării interviului Metoda analizei documentelor: -DefiniŃia documentului -Clasificarea documentului -Tehnici de documentelor Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, metode predilecte actuale: -Definirea şi specificul metodei anchetei sociologice -Tehnici de anchetă -Tipurile anchetei sociologice -Raportul dintre cercetare-anchetă-sondaj de opinie -Anchetă- interviu: comparaŃii Politica sociala: -conceptualizare, strategii si obiective, parteneriate -etapizarea(stabilirea agendei, formularea politicii, luarea deciziilor, implementare si evaluarea) -criterii de analiza a politicilor sociale: context sociopolitic, locul in ierarhia politica si agenda de lucru a executivului, parteneriate, identifcare resurse, vizibilitatea practicii Paradigme: funcŃionaliste, conflictualiste, interacŃioniste. Modele de sănătate: Bismark, Beverige, Semasko, Român (indicatori ai stării de sănătate) Politici sociale de sănătate: -obiectivele Uniunii Europene -direcŃii strategice in domeniul sănătăŃii in România

Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SOCIOLOGIA, POLITICILE SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, dezbaterea etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.
37

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD - uri, folii de retroproiector. Repere bibliografice: 1. Sociologie Medicală, I. Lupu, I. Zanc Editura, Polirom1999 2. Sociologie, M. Georgescu, Casa CărŃii de ŞtiinŃă 2005 3. Sociologie generală, I. Mihăilescu, Editura Polirom 2003 4. Introducere în sociologie, A. Mihu, Editura Dacia 1992 5. EducaŃie şi sociologie, E.Durkheime, Editura didactică şi Pedagogică 1980

38

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 9: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA
Notă introductivă Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA face parte din pregatirea generala din anul I, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica 3. Descrie notiuni elementare de radiobiologie 4. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA Nr. crt. 9. Unitate de competenŃă Biofizica si imagistica medicala CompetenŃe C. 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala ConŃinuturi 1. Biofizica – definitie, descrierea caracterului interdisciplinar, exemplificarea legaturii cu disciplinele inrudite 1.2. Biofizica moleculara – proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si fenomenele la care iau parte acestea. a) biofizica moleculara a apei si a solutiilor apoase (fizica moleculara a lichidelor, structura moleculara a apei si a solutiilor apoase, notiuni de fizica a sistemelor disperse, fenomene de transport in solutii si prin membrana celulara) 1.3. Biofizica celulara a) biomecanica – definitie, principalele marimi utilizate in mecanica, prprietatile mecanice ale corpurilor solide, notiuni de mecanica fluidelor, aspecte biomecanice ale contractiei musculare, efecte biologice ale unor factori mecanici. b) notiuni de termodinamica biologica – definitia termodinamicii, sisteme termodinamice, fluxuri si forte termodinamice, principiile termodinamicii (I si II) si aplicatiile acestora in biologie. c) notiuni de bioelectricitate si de bioexcitabilitate – fenomenele electrostatice si electrocinetice, potentialul membranar de repaus, potentiale electrice celulare de actiune si propagarea acestora, excitabilitatea si legile acesteia 1. 4. Biofizica sistemelor complexe a) notiuni de bioacustica – sunetele auzite si caracteristicile acestora, biofizica receptiei auditive, elemente de fonatie, efectele biologice ale ultrasunetelor b) elemente de optica biologica – ochiul uman si proprietatile optice ale acestuia, biofizica receptiei vizuale, bioluminiscenta
39

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C. 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica

C. 3. Descrie notiuni elementare de
Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

c) receptia, prelucrarea si transmiterea la distanta a informatiei in sistemele biologice 1. Culegerea biosemnalelor – electrozi (definitie si exemple - de hidrogen, de argint clorurat, celule de calomel); transductori (definitie si tipuri – mecanoelectrici, magnetoelectrici, termoelectrici, fonoelectrici, pentru radiatii radioactive, fotoelectrici etc.); biosenzori (definitie si exemple – enzime, anticorpi, antigene etc.) 2. Sisteme de amplificare si de inregistrare a biosemnalelor – descriere, tipuri (inregistratoare grafice, osciloscop, etc.), domenii de utilizare (fonocardiograma, EKG, EEG, electrochimografia, oculografia, velocimetria Doppler etc.) 3. Bazele fizice ale imagisticii medicale 3.1. Roentgendiagnosticul 3.1.1. Radiatiile Roentgen – natura, proprietati fundamentale 3.1.2. Imaginea radiologica – mod de formare, semnificatie, particularitati 3.1.3. Tehnica generala a roentgendiagnosticului a) instalatia de roentgendiagnostic conventionala b) radioscopia cu ecran conventional (fluoroscopia) c) radioscopia televizata d) radiografia e) tomografia conventionala f) xeroradiografia g) radiografia digitala h) tomografia computerizata 3.2. Ultrasonografia (echografia) a) notiuni elementare de fizica a ultrasunetelor b) modurile investigarii echografice (modul A, modul TM, modul B, modul D); metode alternative (endoscopia ultrasonica, dirijarea punctiilor biopsice, ultrasonografia Doppler, prelucrarea digitala) c) imaginea echografica a structurilor fundamentale - lichidele pure (ex: bila, sangele, urina etc.) - lichidele „impure“ (ex: colectii purulente, tesuturi necrotice, chisturi etc.) - tesuturile moi (parenchimele) - structurile solide (ex: os, cartilaj, calcul etc.) - gazele - interfetele si peretii - formatiunile canaliculare - imagini parazitare (artefacte) 3.3. Imagistica RMN - principiu, treptele obtinerii imaginii RMN, producerea imaginii 3.4. Diagnosticul radioizotopic – radioactivitatea; imaginea radioizotopica – scintigrafia (scintigraful liniar si camera de scintilatie) si tomografia computerizata de emisie (TEC) 3.5. Termografia – principiu, definitie; termograful medical 4. Procedee terapeutice bazate pe factori fizici – principii si efecte terapeutice (termoterapia, crioterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, radioterapia, fototerapia – LASER) 1. Radiobiologia – definitie si domenii de studiu (radiobiologia generala si radiobiologia medicala sau
40

Bazele clinice ale tratamentului radiologic antitumoral – radiosensibilitatea si radiocurabilitatea tumorilor. moartea. timp cat mai mic petrecut in vecinatatea sursei si interpunere de ecrane intre sursa si individ. radiatii corpusculare – alfa. iradierea interna (cu izotopi artificiali – I 131. deuteroni etc. realizarea unui produs/proiect. problematizarea. II. 41 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . biochimie. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie clinica) 2. proiectul. formele de tratament radiologic antitumoral (curativ si paliativ) . P 32. radioterapia antiinflamatorie. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice modificate in urma iradierii. la nivelul organelor.). anomalii ale embrionului si fatului. III sau IV. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Metode de protectie fizica impotriva radiatiilor – distanta cat mai mare intre sursa si individ. rem. beta. embriologie si genetica. 4. iradierea de contact sau curie-terapie). 1. iradierea repetata). Au 198. clasificarea unor tumori dupa datele histopatologice. anomaliile genetice.). Principalele efecte – scurtarea nespecifica a vietii. dozimetria radiatiilor (definitie rad. tipuri de radiatii (raze X. fise de lucru. Radioterapia – definitie si domenii de aplicatie (radiotepia cu efecte functionale. descoperirea. simularea. Tehnici de iradiere – iradierea externa pe calea transcutanata sau pe calea mucoaselor cavitatilor naturale (teleiradiere sau teleradioterapie. Radiatiile ionizante – caracterizare. gamma. la diferite niveluri de organizare anatomica. neutroni. la nivelul tesuturilor. la nivelul organismului (iradierea acuta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Efectele biologice ale radiatiilor ionizante – la nivel celular. fise autoevaluare. demonstratia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare si clasificare a transductorilor. rezolvarea de fise de lucru (exemple: compararea diferitelor tehnici de imagistica medicala in functie de criterii date. cu finalitate de stadiu clinic I. stadializarea clinica (preterapeutica –TNM si postchirurgicala – pTNM). compararea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. exercitii de schematizare a modului de actiune a biosenzorilor. introdusi in organism pe cale metabolica) 4. etc. beta. Sievert ) 3. teste de evaluare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA poate fi parcurs in mod independent. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. raze gamma. In elaborarea strategiei didactice. corpusculare 3. Sursele de radiatii – radiatii X. prezentarea principalelor tehnici de examinare specifice explorarii imagistice pe aparate si sisteme etc. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.). in special cu modulele de anatomie si fiziologie umana.radiobiologie C. radioterapia antitumorala) 2. protoni. dar este de preferat sa se aplice principiile interdisciplinaritatii. brahiradioterapie. cancerogeneza.

observatia. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. momentul si persoana care face evaluarea. investigatia. dotarea cu material didactic. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. planse. munca independenta. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. scheme. desene. simularea. conversatia. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. imagini radiografice. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. dezbaterea. Cadrele didactice. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. diapozitive. coevaluarea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. echografice. autoevaluarea. 42 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folii de retroproiector. exercitiul. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. pentru verificarea atingerii competentelor.Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. etc. Se evalueaza numai competentele din acest modul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA . Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalist. evaluarea altor competente nefiind relevanta. studiul de caz. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. proiectul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. dispozitive de lucru. Indiferent de locul. tema in clasa. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. volumul si nivelul de cunostinte. tomografice etc. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video.

1. Igiena aerului 3. Sănătatea. pentru calificarea: asistent medical generalist. durata acŃiunii lor asupra organismului uman 2. Cunoaşterea factorilor sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătăŃii 2. 2. 1. ramurile ecologiei. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interelaŃie cu sănătatea ConŃinuturi tematice 1. măsuri sanitare medicale şi nemedicale 3.1 CompoziŃia chimică a aerului şi influenŃa sa asupra organismului uman 3. Igiena ştiinŃă medicală care promovează sănătatea. virusurile.4. intensitatea. DZ) şi factori externi care acŃionează asupra organismului şi se mai numesc factori de mediu sau ecologici. În modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. elemente de ecologie umană. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. invatamant clinic. medicina ştiinŃa de a păstra reda şi promova sănătatea 1. Ecologia.definiŃia OMS. Supravegherea sanitară corectă prin stabilirea unor indicatori cât mai precişi ai stării de sănătate. fungi şi paraziŃi şi alte microorganisme) care acŃionează asupra organismului uman.1. noŃiuni de ecologie generală. şi factori sociali rezultaŃi din acŃiunea omului asupra mediului sau din interrelaŃiile dintre oameni.Modulul 10: MEDIU ŞI SĂNĂTATE I.1. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: MEDIU ŞI SĂNĂTATE Nr. 1.3. 10. Factorii de mediu: factori fizici (temperatura. II. Interpretează elementele de profilaxie şi protecŃie III.3. radiaŃiile ionizate) chimici (substanŃe chimice existenŃe în natură) biologici (bacteriile. PrezenŃa factorilor patogeni care poate fi similară cu producerea bolilor 2. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea 2. Notă introductivă Modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. paraziŃii. se adresează individului şi colectivităŃilor. 43 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . AcŃiunea factorilor de mediu asupra organismului uman şi sănătăŃii populaŃiei. Modificările apărute în medicină.1. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MEDIU ŞI SĂNĂTATE. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 2. Factorii etiologici ai sănătăŃii: factori interni care pot avea o influenŃă decisivă în producerea anumitor afecŃiuni cunoscute sub denumirea de boli genetice sau ereditare (hemoglobinopatii ereditare.2. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. face parte din pregătirea specifică din anul I. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului 3. în caracteristicile sale definitorii.2. Unitatea de competenŃă Mediu şi sănătate CompetenŃe C. Poluarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii. crt.

C2.6.2. Igiena radiaŃilor 6. a apei.1. 1. Factori endogeni şi exogeni care influenŃează dezvoltarea umană.3. metode şi tehnici pentru examinarea psihologică a copiilor şi adolescenŃilor 1. Igiena solului 5. 44 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.2. 1.2 Măsuri de profilaxie Măsuri privitoare la sursa de infecŃie Măsuri privitoare la căile de transmitere Măsuri privitoare la organismul receptiv IV. RadiaŃiile ionizate: iradiere naturală şi artificială. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. CondiŃiile de potabilitate a apei 5. 1. Patologia neiinfecŃioasă transmisă prin apă 4.6.1. Necesarul de apă şi modul de acoperire 4.1. Igiena localităŃilor şi relaŃia cu sănătatea. Îndepărtarea rezidurilor solide şi lichide 6.3. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului C. igiena alimentelor 8. Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile în instituŃiile pentru copii.2.2.5. Caracteristicile generale ale dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor şi tinerilor. Poluarea sonoră şi influenŃa ei asupra sănătăŃii. Interpretează elementele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile prin factorii de mediu 3. efecte. Organizarea măsurilor de luptă antiepidemică în instituŃiile pentru copii permanente şi sezoniere 1. Factori care favorizează producerea accidentelor (condiŃii deficitare de igienă a locuinŃei.2. 1.1. a solului 3. 7.4.1.6. Igiena habitatului uman 7.3. RadiaŃiile neionizate 7.3.3.6.2. orientarea actuală.2. Igiena alimentaŃiei 8.3. Prevenirea şi combaterea accidentelor la copii şi adolescenŃi. Igiena locuinŃei şi relaŃia sa cu sănătatea 8. Fenomen explicabil prin particularităŃile de vârstă şi comportament 3. profilaxie 6. lipsa de supraveghere a copiilor.4. Igiena apei 4. Obiectivul şi importanŃa igienei copilului şi adolescentului. Contaminarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii 4. 1.2. Criterii. Igiena unităŃilor cu profil alimentar 1 Igiena copilului şi adolescentului 1. Caracteristicile de vârstă ale morbidităŃii prin boli infecto-contagioase. Patologia infecŃioasă transmisă prin apă 4. 7. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. NecesităŃile nutritive ale omului sănătos 8. Criterii de apreciere a gradului de maturizare evolutivă. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. dotarea cu material didactic. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.1. Valoare nutritivă. Solul şi importanŃa sa sanitară 5. 1.1 Boli transmisibile pe calea aerului.

dezbaterea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. folii de retroproiector etc. Editura Medicală. Repere bibliografice: 1. scheme. 1996 2. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. casate video. simularea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. observaŃia. Igienă şi ecologie alimentară B. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. CD – uri. Sergiu Mănescu. conversaŃia. 1997 3. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MEDIU ŞI SĂNĂTATE.Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. Igienă. studiul de caz. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. munca independentă.Ecologie umană. exerciŃiul. Vlaicu Editura Eurobit 1998 45 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Editura Medicală.

2. domenii de interes. 2. abordare holistică 2. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. adăpost. 3. implicarea tehnologiei. CondiŃiile esenŃiale pentru sănătate: pace. educaŃie. socială). calea spre o sănătate mai bună. strategii preventive (strategia bazată pe demersul individual. modul de viaŃă. spirituală. Defineşte educaŃia pentru sănătate. piramida Maslow. 2. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate. ConsecinŃele problemelor de sănătate. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate. Strategia OMS . RelaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii: delimitarea conceptelor.1. principii. Modulul are alocate 120 de ore din care 90. Obiectivele 11 şi 12. strategia populaŃională). crt.MODULUL 11: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE ϖ Notă introductivă ϖ Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE face parte din pregătirea specifică din anul I. baza. Defineşte educaŃia pentru sănătate ConŃinuturi tematice 1. În modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE. persoanele la risc înalt. metoda 46 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. factori (de risc. 4. de protecŃie. ocupaŃională. modelul epidemiologic. Trecerea de la educaŃia pentru sănătate la promovarea sănătăŃii: definiŃii. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. socio-demografici. pentru calificarea: asistent medical generalist.3. Dimensiunile stării de sănătate: definiŃiile sănătăŃii. transmiterea cunoştinŃelor şi informaŃiilor. venituri.1. resurse confirmate. fizică. Promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor: modele de abordare (modelul bazat pe înŃelegerea etiologiei bolilor. factori de mediu. 2. alimentaŃie. ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor ϖ Unitatea de competenŃă: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE Nr. invatamant clinic. conceptul de boală (definiŃii. intelectuală. indiferent). stilul de viaŃă. modelul etapelor vieŃii). populaŃia Ńintă. metoda ştiinŃifică/a furnizării de informaŃii. mediul.1. dimensiunile sănătăŃii (emoŃională. abordări posibile. riscul de imbolnăvire. 11. populaŃia la risc. delimitarea obiectivelor. 2. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. măsuri posibile. conceptul de sănătate. 3. ecosistem stabil. dreptate. Grupele de determinanŃi (OMS) direcŃi şi indirecŃi: macroeconomici. 5. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. metode de educaŃie în promovarea sănătăŃii (metoda şocului/înspăimântării. educaŃionali. 3. Unitatea de competenŃă Educatie pentru sanatate CompetenŃe C."Sănătate pentru toŃi în secolul XXI". DeterminanŃii sănătăŃii: definiŃie. dimensiuni).

C. Strategii de intervenŃie: strategii preventive (strategii 47 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ńigări. secundară şi terŃiară). act medical şi de îngrijire. politica O. 3. categoriile profilaxiei (primordială. relaŃionare cu mediul social. Scop şi obiective: 2. sănătatea ca şi concept pozitiv.3. reorientarea serviciilor de sănătate). 3.3. etc). Caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viaŃă care pot afecta starea de sănătate: indicatori pentru evaluarea stilului de viaŃă (consum de tutun. RelaŃii interpersonale: familie. Culegerea informaŃiilor privind stilul de viaŃă şi modul de viaŃă.1. factori care influienŃează alegerea în alimentaŃie. angajamentul în promovarea sănătăŃii.S. schimbările dietei . rolul profesioniştilor de sănătate (orientarea către viitor. sex. Caracteristicile stilului de viaŃă: 2. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate afectivă/a centrării pe persoană. metoda centrată pe comportament. risc. consum de droguri. consum de alcool. stimulente.2.. 1. metoda culturală. C. Obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate: alimentaŃia. Consumul de substanŃe potenŃial nocive pentru organism. igiena. tip de familie. Charta de la Ottawa (premisele sănătăŃii. locuri de muncă. 3. Tipul de consum: servicii de sănătate.4. consumul de substanŃe nocive alcool. locul de muncă). acŃiunile de promovare a sănătăŃii. obiective generale.4.1. schimbarea comportamentului. morbiditatea) şi calităŃii vieŃii (DALY). primară. 1. munca în aşezăminte şi comunităŃi.3. heroina). grupurile susceptibile de a-şi schimba comportamentul.1. alimentar. grupuri Ńintă). 3. metoda minimalizării răului produs. cafea. vecini. colegi. rolul educaŃiei în nutriŃie. percepŃii: faŃă de religie. condiŃii de locuit. planificare familială. apelul la o acŃiune internaŃională). Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. metoda situaŃională. atitudini şi cunoştinŃe individuale. dieta) şi a factorilor de risc asociaŃi sănătăŃii. droguri (solvenŃi. reguli şi norme. conduita psihică. tutun.motive şi bariere). rolul mass-mediei. sex. 2. acŃiuni de promovarea unei alimentaŃii mai sănătoase (educaŃia publică directă. 2.1. Atitudini. Petrecerea timpului liber. tranchilizante şi sedative. venit. 1. relaŃionarea cu mediul social. droguri. Indicatori utilizaŃi pentru evaluarea stării de sănătate a populaŃiei (speranŃa de viaŃă. ocupaŃia (tipul de activitate.2.2. mişcarea fizică. stilul de viaŃă sănătos. prieteni. grupurile de populaŃie mai accesibile (şcoli. combinaŃii între metode). halucinogene. alcool. 1. Dimensiunile modului de viaŃă: 3. dezvoltarea aptitudinilor individuale). implicarea şi responsabilizarea populaŃiei (întărirea acŃiunii comunităŃilor. mişcare fizică.M. Probleme de sănătate: 1. populaŃia cu risc înalt de îmbolnăvire. 2. canabis. igienă. Caracteristici socio-demografice.2. conduita psihică. 1. Consumul alimentar: bazele pentru promovarea unei alimentaŃii sănătoase (modele de consum alimentar. mortalitatea. Stilul de viaŃă şi modul de viaŃă: definiŃii. Cadrul social: mediu social. ectasi. 3. Stabilirea populaŃiei Ńintă: populaŃia la risc. 2.2.

profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. identificarea resurselor pentru a forma un comportament favorabil sănătăŃii.7. continuitatea programului. informaŃionale). Program de educaŃie pentru sănătate: definiŃie. CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE poate fi parcurs în mod independent. Etape: identificarea şi caracterizarea consumatorilor. directe/indirecte). intervenŃii clinice.4. gestionarea schimbărilor. Desfăşurarea programului: riscuri de acŃiune. 3. 1. regulile comunicării. standarde.1. schimbarea socială). 3. beneficiul comunităŃii. premise privind realizarea programului. justificare. Resurse (umane. principii pentru influienŃarea comportamentului. materiale de informare şi promovare a programului. Stabilirea reŃelei de instituŃii pentru conlucrare. activitate multisectorială. comportamente. dezvoltarea comunităŃii. în funcŃie de adresabilitate. mijloace de comunicare.2.5. comunicarea în cadrul echipei.4. schimbări ale comportamentului. Comunicarea în procesul de educaŃie pentru sănătate (scopul şi funcŃiile comunicării. identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor.2.C. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. stabilirea echipei. strategică. financiare. C. 1. revizuirea procedurilor. Analiza rezultatelor: 1. acŃiuni conform obiectivelor. ϖ ϖ populaŃionale. materiale de educaŃie (scrise şi audio-video). percepŃia mesajelor privind sănătatea). rezultatele cercetării socio-medicale. Promovarea sănătăŃii prin mass-media. 3. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. măsuri ameliorative. surse de risc. rapoarte de etapă. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate.2. În elaborarea strategiei didactice. 1. 1. riscuri de program. 3. elaborarea conŃinutului şi alegerea metodelor de folosit. servicii de sprijin.1.3.6. educaŃională. recomandări de acŃiune. 1. orientată spre individ. documente specifice. 2. 3.1. tipuri de planificare (normativă.5. Feed-back: reevaluarea activităŃilor. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. de formare de aptitudini. Modele de educaŃie pentru sănătate. metode (clasificarea în funcŃie de calea de transmitere a mesajului. Implicarea profesioniştilor de sănătate: educaŃia pentru sănătate nonformală/formală. Beneficii obŃinute. beneficiari. obstacole. DocumentaŃie de program: chestionare. tipuri de comunicare. durata. reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate. acŃiunea propriu-zisă de influienŃare. participarea comunităŃii. Abordarea comunităŃii: echitate. strategii bazate pe demersul individului). la procesul de învăŃare. Cercetarea participativă. 3. 48 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . materiale. tactice. sistemul de informaŃii. 3. abordări posibile (medicală. formularea de scopuri şi obiective strategice. respectarea planului de acŃiune. 2. tactică şi operaŃională). evaluarea rezultatelor procesului. 3. plan de acŃiune. Comparare cu obiectivele propuse.

deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. munca independentă. observaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. se recomandă următoarele metode: observaŃia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). descoperirea. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. problematizarea. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. ALL. ϖ Sugestii metodologice ϖ Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. casete video. 2002 49 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Marcu. dotarea cu material didactic. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. modele explicative (scheme. Mihai Gr. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. simularea. poster. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. CD-uri. Marcu . Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. care asigură pregătirea la acest modul. comunităŃi cu populaŃie cu probleme medico-sociale). Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială iar instruirea practică se va realiza în unităŃi sanitare din reŃeaua comunitară (şcoli. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. etc. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. compararea. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. diapozitive. conversaŃia. desene. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. turul galeriei. proiect). folii de retroproiector. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Anca-Gabriela Vitcu . discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. referat). a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. studiul de caz. planşe. Mihai Gr. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Cadrele didactice. cabinete de întreprindere. 1994 Aurelia Marcu.Ed.problema de sănătate. probe scrise (test. exerciŃiul. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. proiectul. tema în casă. filme. coevaluarea în grupul de lucru. 1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EDUCAłIA PENTRU SĂNĂTATE. 2. proiectul. investigaŃia. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Indiferent de locul. algoritmi optimali. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă."SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR". reprezentări grafice. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. demonstraŃia. studiul de caz. momentul şi persoana care face evaluarea. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe."METODE UTILIZATE ÎN MONITORIZAREA STĂRII DE SĂNĂTATE" . proiectul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. dezbaterea.• elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. probe practice (studiu de caz . Ed. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. scheme de desfăşurare).

Modulul 12: FARMACOLOGIE GENERALĂ
I. Notă introductivă Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ face parte din pregătirea specifică din anul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul, se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată . Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ are alocate 60 de ore din care 30 de ore laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. II. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică) 2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie 3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie III. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FARMACOLOGIE GENERALĂ Nr. Unitatea de crt. competenŃă 12. Farmacologie generală CompetenŃe C.1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală, farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică ConŃinuturi tematice
1. NoŃiuni de bază; 2.1. DefiniŃii; farmacologie, medicament; 2.2. Ramurile farmacologiei; (cu caracter fundamental şi aplicativ): farmacocinetica, farmacodinamia, farmacotoxicologia, farmacografia, farmacoterapia, farmacoepidemiologia. 2. Biofarmacie generală; 2.1. Biodisponibilitatea medicamentelor; bioechivalenŃa, tipuri de echivalenŃă, biodisponibilitate absolută, relativă, optimală; 2.2. Factorii care influenŃează biodisponibilitatea: 2.2.1. LegaŃi de medicament; forma farmaceutică a substanŃei active; 2.2.2. LegaŃi de organism; generali (transferul prin membrane); particulari (calea de administrare, starea fiziologică, starea patologică). 2.2.3. Asocierea cu diverse substanŃe. 3. NoŃiuni de farmacocinetică 3.1. Transferul prin membrane: tipuri de membrane 3.1.1. Factori care influenŃează transferul (factori ce depind de substanŃa medicamentoasă, de membrană, de mediul din vecinătatea membranelor) 3.1.2. Tipuri de transfer: transfer pasiv, transfer specializat. 3.2. AbsorbŃia medicamentelor în organism. 3.2.1. Efecte la nivelul căilor de administrare. 3.2.2. Factori care influenŃează absorŃia: factori generali, factori particulari. 3.2.3. Căile de administrare şi factorii care influenŃează absorŃia şi biodisponibilitatea. 3.2.3.1.Căi naturale: orală, sublinguală, intrarectală respiratorie, oculară, intravaginală, uretrală, cutanată. 3.2.3.2. Căi artificiale:la nivel cardio-vascular: căile intravasculare: intravenoasă, intraarterială, intracardiacă; la nivel tisular: căile extravasculare care pot fi: subcutanată, intramusculară; calea intraosoasă, la nivelul seroaselor:
50

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie

căile intraseroase: intraperitoneală, intrapleurală, intrapericardică, intraarticulară, intrarahidiană, intraventriculară; 3.3. Distribuirea medicamentelor în organism se desfăşoară la nivelul Ńesuturilor şi cuprinde patru sub etape acestea fiind: transportul în sânge, difuziunea în Ńesuturi, distribuirea propriu-zisă, fixarea în Ńesuturi. 3.4. Epurarea exprimată cantitativ prin clearance şi tipuri de clearance: sistemic, plasmatic, de organ şi intrinsec. 3.5. Metabolizarea şi eliminarea medicamentelor: tipuri şi locuri de biotransformări (la locul administrării în sînge, ficat, plămân), eliminarea digestivă, respiratorie, cutanată, secreŃia lactată. 2. Farmacodinamie generală. 2.1. AcŃiunea farmacodinamică. 2.1.1. Etapele fazei farmacodinamice: legarea medicamentului, manifestări locale; 2.1.2. Parametrii: sensul, selectivitatea, potenŃa, eficacitatea maximă, durata; 2.2. Clasificarea medicamentelor MedicaŃia aparatului digestiv şi elemente de meta-bolism: Antiacide, antiulceroase, antiflatulente, antispastice. Anticolinergice, propulsive, preparate utilizate în terapia biliară şi hepatică. Antiemetice, antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecŃioase intestinale. Medicamente cu efect laxativ. Produse digestive inclusiv preparate pe bază de enzime.MedicaŃia obezităŃii, preparate diuretice. MedicaŃia antidiabetică.Vitaminele, biocatalizatorii organismului uman. SubstanŃele minerale şi tonice. MedicaŃia aparatului respirator. Preparate nazale decongestionate de uz topic şi sistemic. Preparate pentru zona oro-faringiană. Produse medicamentoase utilizate în tratamentul tusei şi răcelii antiastmatice. Alte preparate utilizate în afecŃiuni respiratorii. MedicaŃia antituberculoasă. Antibioterapia, sulfamidoterapia. MedicaŃia aparatului cardiovascular. Preparate cu acŃiune antiaritmică. Produse antianginoase. Vasodilatatoare cerebrale. Medicamente antihipertensive. MedicaŃia cu acŃiune ocitocică şi tocolitică. Ocitocice folosite pentru inducerea şi susŃinerea travaliului. Ocitocice folosite ca hemostatice uterine. Tocolitice stimulantele betaadrenergice Alte relaxante uterine. MedicaŃia cu acŃiune antineoplazică. Preparate chimioterapice, anticanceroase, imunodepresive. MedicaŃia sistemului musculo scheletic: Preparate antiinflamatoare şi antireumatice. Antiinflamatoare nesteroidiene, antiinflamatoare în combinaŃii, antireumatice specifice. Preparate topice pentru algii articulare şi musculare; antiinflamatoare de steroidiene de uz topic, alte produse topice pentru dureri articulare şi musculare. Preparate antigutoase. Medicamente pentru tratamentul afecŃiunilor osoase. Alte medicamente pentru afecŃiuni ale sistemului musulo-scheletic. MedicaŃia deprimantă a SNC: Epilepsia, principii de tratament şi medicamente utilizate.Boala Parkinson, tratamente medicaŃie şi scheme de tratamente.
51

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Miorelaxante centrale, mod de acŃiune, clasificare şi preparate cu acŃiune centrală. Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV. Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. GeneralităŃi şi reprezentanŃii de bază. MedicaŃia neuroleptică şi antihistaminică. MedicaŃia cu acŃiune analgezică Analgezice opioide, analgezice antipiretice şi antimigrenoase. MedicaŃia aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali. Preparate hormonale sintetice. MedicaŃia ORL – scheme terapeutice şi reprezentanŃi. MedicaŃia dermatologică. Antifungice, emoliente şi protectoare, preparate pentru tratamentul rănilor şi ulceraŃiilor. Antipsoriazice, antibiotice şi chimioterapice de uz dermatologic. Corticosteroizi de uz dermatologic. Antiseptice şi dezinfectante utilizate în sectorul medical şi farmaceutic. MedicaŃia antihelmintică şi antiparazitară, antiprotozoare, antihelmetice. Preparate antimalarice, produse active în amebiază, tricomoniază, giardiază

2.3 InteracŃiuni medicamentoase: asocieri in vitro, in vivo (sinergism, antagonism). C.3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie
3.1 Efecte secundare toxice şi adverse la nivelul: -SNC- efecte psihice şi neurologice -inimă: funcŃionale şi morfologice -aparat digestiv - funcŃionale şi morfologice -renal: nefropatii -respirator: astm bronşic -tegumente: prurit, erupŃie, fotoreacŃii - ototoxicitate -muşchi: miopatii Efecte adverse cancerigene, mutagene, imuno supresive. 3.2 IntoleranŃa: congenitală şi dobândită de specie, de grup, mecanisme imunologice. ToleranŃa înnăscută, dobândită (acută şi cronică) 3.3. FarmacodependenŃa psihică fizică Toxicomania („drug addiction”): monotoxicomanii şi politoxicomanii

IV. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie, unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind FARMACOLOGIE GENERALĂ. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul practic, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea, studiul de caz, dezbaterea, etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD – uri, folii de retroproiector,postere, pliante, prospecte de medicamente etc.
52

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Bibliografie: 1.Farmacologie generală A. N. Cristea Editura Didactică şi Pedagogică, RA 2. MEMO MED 2005, reactualizare

53

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Ingrijirea bolnavilor in sec. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore.11. Bazele stiintei nursing-ului Competenta C1.8. Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale.9. sclavagismul: ingrijiri realizate de preoti. scoli pe langa biserici si ordine religioase. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nr. Sintetizeaza competentele profesionale.2.1. Florence Nightingale – prima scoala laica 1. Analizeaza principalele teorii specifice ale nursing-ului 4. ajutoarele medicului 1. asistentii medicali-ajotoare ale medicului. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor) de-a lungul istoriei Continuturi 1. Descrie evolutia nursingu-lui (ingrijirilor) de-a lungul istoriei 2. preoti. practici magice. 5. asistenti mediali profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati 1. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nota introductiva Modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI face parte din pregatirea specifica din anul I. comuna primitiva. competenta 13. calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical.3.7. Societatea de Cruce Rosie. ingrijiri realizate de tamaduitori 1.12. calugari ortodocsi si catolici. dezvoltarea si inovarea invatamantului 1.Modulul 13. vindecatorii rurali. ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la primul razboi mondial: 1. spitalele manastirilor si asezamintele medico-sociale orasenesti.2. medici militari romani. autoingrijirea 1. In modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI se pregatesc abilitatile din unitatea de competenta specializata BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. a spitalelor 1. calugari. ICN 1. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca feudala: 1. procesul de ingrijire. vraci. Organizatii si asociatii profesionale: OMS. calugari si calugarite 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. aparitia caselor de ingrijire. XIV – XVIII 54 C2. Explica dezvoltarea nursingu-lui in tara noastra 3. calugarite 1.3. 2. practici magice. ingrijiri acordate de vindecatori.5 Activitati de ingrijire pana la al II lea razboi mondial: 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire proesionala. evul mediu: ingrijiri acordate de preoti.10.4. aparitia primei teorii de ingrijire. Evolutia dupa cel de-al II lea razboi mondial 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 1. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cavaleri.1. Unitatea de crt. invatamant clinic. medici laici. 1.6.

1. ANA. functiile asistentului 1. compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. elemente cheie: scop. interventii. proiectul plan de ingrijire. OMS. moase. Statutul asistentului medical in cadrul echipei medicale C5. cadrul echipei medicale 2. prima scoala pentru moase. Strategia Sanatate 21. dotarea cu material didactic.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. baiesi. competentele profesionale. Sevin. secifice asistentului medical Sugestii metodologice Modulul „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI” poate fi parcurs in mod independent. C4. aplicabilitatea in practica ingrijirilor.elevii au stiluri diferite de invatare . XIX 3. morale. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Rogers. Progrese in ingrijirea bolnavilor in sec.2.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . rolul asistentului medical. Competente profesionale conform legislatiei 2.2.2. 55 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . organizarea sanitara 3.1.1. Sintetizeaza conform legislatiei. evaluarea si reajustarea. legislatia sanitara. Teorii: D. calugari. definitia nursingu-lui. conceptia despre procesul de ingrijire. marile epidemii.ingrijiri efectuate de medici. Definitia.1. demonstratia. moase 4. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. problematizarea. personalitatii reprezentative. 2. scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari. calitatile si 1. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . Analizeaza 1. M. conceptia despre om. planificarea interventiilor. efectuarea interventiilor. N. rezultat. evolutia edicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare. intelectuale. normelor europene.2. Henderson 1. barbieri-chirurgi. Ingrijirea bolnavilor in sec. Analizeaza rolurile si originea teoriei. C. fisa de lucru. tehnico abilitatile personale manageriale. C3. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI”. Calitati si abilitati: fizice. B. valori. M. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Orem. ICN. XIX si pana in prezent. vraci 2. beneficiar principalele teoriei stiintifice ale nursing-ului (client). postulate.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare . descoperirea. Neuman. asistenta publica. 3. rolurile si functiile asistentului medical medical si statutul sau in conform legislatiei in vigoare. Roy. Teoria V. Roper (tema centrala. Locul de munca. elemente cheie. surse de dificultate.

conversatia. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 56 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice. probe practice (studiu de caz – plan de ingrijire).Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. exercitiul. studiul de caz. SPP-ul stabileste un nivel national. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anuluio scolar. munca independenta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. carti. simulari. scheme. planuri de ingrijire. comun de performanta. discutiile. pentru verificarea atingerii competentelor. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. reviste. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente.D – uri. test scris. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. casete video. fise de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. C. folii de retroproiector. fise de lucru. Indiferent de locul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. lucrul in grup. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. momentul si persoana care face evaluarea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. simularea.etc.

Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. fără efort. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane.MODULUL 14: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Notă introductivă Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL face parte integrantă din pregătirea generală din anul I. sociologici).1. facies expresiv. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. manifestările de independenŃa (respiraŃia silenŃioasa. a-şi menŃine temperatura in limite normale. Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). 1. psihologice. independenŃa in satisfacerea nevoii. a se dezbrăca. lipsa de cunoştinŃe. a bea. a-si păstra o bună postură. Unitatea de crt. coloraŃie normală a tegumentelor si mucoaselor). a se mişca. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 14. independenŃa in satisfacerea nevoii. a se realiza. 14. a se odihni. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. percepŃia obiectivă a mesajelor primite. atitudini de receptivitate si încredere in ceilalŃi. din care 60 de ore.2.3.) 1. a învăŃa.3. a se recrea.1 Nevoia a comunica DefiniŃia nevoii. reflex de deglutiŃie 57 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1.5. etc. a acŃiona conform propriilor credinŃe si valori. Nevoile fundamentale: a comunica. Fiinta umana si nursing-ul Competente C 1. invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.4. manifestările de independenŃă (debit verbal facil. Continuturi 1. independenŃa in satisfacerea nevoii. a se îmbrăca. competenta 14. Nevoia a manca si a bea : DefiniŃia nevoii. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Nr. a respira. ritm moderat. 14. a dormi.2. pentru calificarea: asistent medical generalist. ritmica. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. a manca. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. sociologice. a elimina. 14. Stabileşte gradul de autonomie/dependenŃă a pacientului. Surse de dificultate: fizice. Aplică procesul de îngrijire (nursing). a evita pericolele. Identifică problemele de dependenŃă. gesturi si posturi adecvate. 14. 2. masticaŃie lentă cu gura închisă. manifestările de independenŃă (ingestie de alimente si de lichide in cantitate si calitate corespunzătoare vârstei. psihologici. Analizează nevoile fundamentale specifice funcŃiei umane. 14. sociologici). îngrijit. activităŃii. limbaj clar si precis. sociologici). a fi curat. Modulul are alocate 120 de ore. a fi util.6. pe nas. psihologici. In modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază FIINTA UMANA SI NURSING-UL. Nevoia a respira : DefiniŃia nevoii. apartenenŃa la grupuri de interes divers. psihologici.

factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.9. digestie lentă. coloraŃie normală a tegumentelor.6. independenŃa in satisfacerea nevoii. Nevoia a evita pericolele: DefiniŃia nevoii. sociologici). ocupaŃie individuală care permite satisfacerea nevoii.10. psihologici. manifestările de independenŃă (autonomie. independenŃa in satisfacerea nevoii. purtarea de obiecte semnificative. fără modificări ale stării de cunoştinŃa si ale funcŃiilor vitale). Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DefiniŃia nevoii.8. articulaŃii mobile. stima de sine. somn liniştit. fără transpiraŃii. in limite normale). factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. independenŃa in satisfacerea nevoii. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. utilizarea mecanismelor naturale de apărare.11.40 C in regiunea axilară. manifestări de satisfacŃie. manifestările de independenŃă (capacitatea fizica si psihica de a se proteja de pericolele din mediu. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DefiniŃia nevoii. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: DefiniŃia nevoii. independenŃa in satisfacerea nevoii. fanere curate si intacte.12. intimitate. independenŃa in satisfacerea nevoii.7. stare de constituŃie normală). absenŃa eliminărilor patologice.5. 1. 1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.prezent. de a-si alege vestimentaŃia). apartenenŃa la un grup social). Nevoia a dormi si a se odihni : DefiniŃia nevoii. sociologici). securitate fizică si psihologică). independenŃa in satisfacerea nevoii. factorii 58 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . manifestările de independenŃă (mişcări ample. psihologici. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.A. sociologici). piele uscata. manifestările de independenŃă (deprinderi corecte. valorizarea propriei munci. independenŃa in satisfacerea nevoii. stare de confort). luarea deciziei. nedureroase. psihologici. obiceiuri alimentare sănătoase. 1. psihologici. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.30 C in cavitatea rectală si 36.4. puls si T. 1. psihologici. sociologici). fără întreruperi si fără coşmaruri. 1. psihologici. manifestările de independenŃă (eliminări fiziologice in limite normale. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DefiniŃia nevoii. capacitatea fizică de a se îmbrăca si a se dezbrăca singur. îngrijită. postură adecvată. Nevoia a fi curat. independenŃa in satisfacerea nevoii. 1. îmbrăcăminte curată. imagine de sine pozitiva. stare de confort. 1. manifestările de independenŃă (piele curată. psihologici. sociologici). factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. 37. stare de relaxare). independenŃa in satisfacerea nevoii. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DefiniŃia nevoii. sociologici). masuri preventive. sociologici). 1. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DefiniŃia nevoii. normotonie. sociologici). manifestările de independenŃă (valori constante ale temperaturii corporale 370 C in cavitatea bucală. adecvată rolului si temperaturii mediului ambiant. integra. 1. stare de confort). psihologici. manifestările de independenŃă (număr de ore de somn corespunzător vârstei si activităŃii depuse. Nevoia a elimina : DefiniŃia nevoii.

Surse de dificultate: alterarea mucoasei tubului digestiv si a peristaltismului intestinal. stres. Surse de dificultate: inflamaŃia mucoasei. obstrucŃia. loisir. independenŃa in satisfacerea nevoii. manifestările de independenŃă (divertisment. dificultăŃi de înŃelegere. refuzul alimentar.2. utilizarea de obiecte religioase. limbaj incoerent. Manifestări de dependenŃă: respiră cu dificultate. apartenenŃa la grupuri religioase sau umanitare. achiziŃia de noi atitudini si abilitaŃi pentru a-si menŃine sănătatea). edeme. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Nevoia a respira: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Identifică problemele de dependenŃă. anxietatea. umanitare sau creative). independenŃa in satisfacerea nevoii. deficitul de cunoştinŃe.13. manifestările de independenŃă (dorinŃă. de a se afirma. ortopnee. Probleme de dependenŃă: dispnee. dificultatea sau imposibilitatea de a stabili relaŃii semnificative. Surse de dificultate: deficit senzorial. asistarea la ceremoniile religioase. etc.C 2. clerance ineficient al cailor respiratorii. surmenaj. participarea la opere de caritate. angajarea in activităŃi sociale. joc.3. psihologici. respiră pe nas. apatie. tulburări de vorbire. dificultatea de a-si exprima sentimentele. Nevoia a învăŃa: DefiniŃia nevoii. sociologici). care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. stare de receptivitate. durere. greŃuri. Probleme de dependenŃă: alimentaŃie inadecvata (deficit sau surplus). etc. modificarea comportamentului faŃă de sănătate.4.1. vărsături. psihologici. epistaxis. 2. cu zgomot. sociologici). psihologici. diminuarea energiei. izolare socială. Nevoia a comunica: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. 2. slăbire sau creştere in greutate. Nevoia a manca. deshidratare. a bea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. expectoraŃie. Probleme de dependenta 2. sărăcia. comunicare ineficace la nivel afectiv. neadaptarea la boală. tabagismul. 1. 1. intoleranta digestiva. tahipnee. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. dezorientare. sociologici). manifestările de independenŃă (gesturi si atitudini corporale. 2.14. Nevoia a elimina: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre 59 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Manifestări de dependenŃă: anorexie. consum de droguri. 2. educaŃie inadecvată. Nevoia a se recrea: DefiniŃia nevoii. lipsa de cunoştinŃe. dezechilibru hidroelectrolitic. relaxare). confuzie. interes pentru a învăŃa. bradipnee. anxietatea. achiziŃia de cunoştinŃe. anxietate. disfagie. durerea. cianoză. Probleme de dependenŃă: comunicare ineficace la nivel senzo-motor. obstrucŃia. senzaŃie de sufocare. comunicare ineficace la nivel intelectual. lipsa de cunoştinŃe. poluarea. tuse. tulburările de gândire. alterarea vocii. statut socio-economic defavorizant. Manifestări de dependenŃă: tulburări senzoriale.

lipsa de cunoştinŃe etc. situaŃiile de criză. constrângeri fizice. temperatura inadecvată a mediului. drogurile. disconfort/ incomoditate. diaforeza.5.7. veşminte inadecvate. piurie. Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. rigiditate musculară. spasme. anorexie. 60 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . postură inadecvată. Probleme de dependenŃă: insomnie. anxietatea. Probleme de dependenŃă: imobilitate. 2. durere. ticuri. glob vezical. constipaŃia. vezicale. situaŃii de criză. medicamentoase. tulburări de gândire. ataxie. convulsii. lipsa de cunoştinŃe. situaŃia de criza. etc. crampe abdominale. încercănat. durerea. circulaŃie inadecvată. etc. alterarea centrilor nervoşi si a sistemului locomotor. diaforeză. stresul. alcoolismul. stresul. hiperactivitate. pierderi necontrolate de urină si de materii fecale. obstrucŃia. cefalee. anchiloze. tulburările de gândire. hematurie. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. scăderea T. mişcări rapide si frecvente (mers si gestica). zgomotul. tulburări de gândire. Surse de dificultate: leziuni cerebrale. deficit senzorial. iritaŃia pielii. oboseala. durerea. fatigabilitate. lentoare in comportamentele verbale si nonverbale. semne de deshidratare. durere. dificultatea de a rămâne in poziŃie adecvată. dezinteres pentru îmbrăcăminte. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. eliminare urinară inadecvată prin deficit sau surplus. Surse de dificultate: alterarea mucoasei intestinale. haine inconfortabile. somnolenŃă diurnă. etc. eşecul profesional. 2. deformări. necoordonarea mişcărilor. etc. Surse de dificultate: atingere fizică. atrofie musculară. condiŃii de munca inadecvate. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se mobiliza. schimbarea modului de viata sau a mediului ambiental. refuzul de a se îmbrăca/dezbrăca. balonare. facies palid. diminuarea sau absenŃa mişcărilor. constrângeri fizice. scolioză etc. incontinenŃa de urină si materii fecale. Probleme de dependenŃă: inabilitatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. conflicte sociale lipsa de cunoştinŃe.modul in care pacientul îşi satisface nevoia. dificultatea de a-si păstra veşmintele curate. alterarea centrilor nervoşi. infecŃia. anxietate. euforie. dureri musculare. lordoză. astenie. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a dormi. oligurie. surmenajul. cifoză. scăderea randamentului. retenŃia de urină. mânie. si a pulsului. Manifestări de dependenŃă: scaune frecvente de consistenŃă redusă sau crescută. stres.6. etc. hipersomnie. anxietate. Surse de dificultate: traumatisme. Probleme de dependenŃă: diareea. 2.A. Nevoia a dormi si a se odihni : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. iritabilitate. flatulenŃă. colici abdominale. excesul de stimuli din mediu sau privare de stimuli. poliurie. intoxicaŃii alimentare. anurie. disurie. tulburări de gândire.

depresie sau agresivitate. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate faŃă de pericole. lipsa de cunoştinŃe. roşeaŃă sau paloare. halucinaŃii. tulburări de gândire. frisoane. eşec profesional. agitaŃie. îmbrăcăminte inadecvată. Probleme de dependenŃă: devalorizarea. lipsa de cunoştinŃe. 2. cianoză. diaforeză. 2. 2. sentiment de inutilitate.sărăcie. semne de inflamaŃie. izolare. degerături/arsuri. eşecul profesional. stres. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: 61 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . alterarea tegumentelor si fanerelor. situaŃii de criză. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. anxietate.9. senzaŃie de frig sau de căldură. durere. depresie sau agresivitate. dezorientare. Surse de dificultate: imobilizarea. secreŃii nazale. conflicte de rol. constrângeri fizice. edeme. mediul insalubru. stres. circulaŃie inadecvată. pierderea imaginii corporale. convulsii. constrângeri din mediul social. cefalee. la boli. etc. semne de inflamaŃie. atingerea integrităŃii fizice sau psihologice sau amândurora.10. poluarea. diminuarea sau creşterea pulsului si a T. alterarea unor funcŃii. leziuni la nivelul tegumentelor. conflictul de rol. etc. ignoranŃa. sărăcia. dereglări in funcŃionarea hipotalamusului. Manifestări de dependenŃă: piele murdara. Manifestări de dependenŃă: predispoziŃie la accidente. pediculoză. anxietate. Nevoia a fi curat. tulburări de gândire. pierderea imaginii de sine. Probleme de dependenŃă: hipertermie. la infecŃii. lipsa de cunoştinŃe. situaŃia de criză. Surse de dificultate: semne de insecuritate psihologică. condiŃii grele de muncă. Manifestări de dependenŃă: temperatura corporală crescută (peste 380 C) sau scăzută (sub 360 C). promiscuitatea. dificultatea de a lua decizii si de a controla evenimentele. etc. Nevoia a evita pericolele: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. lipsa de cunoştinŃe.8. dificultatea de a participa la activităŃi obişnuite sau noi. leziuni de grataj. surmenaj. Surse de dificultate: handicap fizic. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. neputinŃa. prezenŃa de tartru pe dinŃi). 2. piele caldă sau rece. nevoia imperioasă de a dormi. constrângerile fizice. condiŃii de mediu inadecvate.11..12.A. situaŃie de criză. deficit senzorial. dezinteres pentru igiena corporală. anxietate. etc. 2. Surse de dificultate: atingere fizică. sărăcia. expuneri excesive la căldură sau la frig. anxietate. conflict de rol. Probleme de dependenŃă: murdăria. de respingere. tulburări de gândire. hipotermie. fanere murdare (par gras. Manifestări de dependenŃă: sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. dureri la nivelul regiunilor afectate. lipsa de cunoştinŃe. halenă.

a-si menŃine temperatura in limite normale. mediul necunoscut.. Probleme de dependenŃă: neplăcere. dificultatea de a învăŃa măsurile preventive si curative. Etapele procesului de îngrijire: culegerea datelor. a fi curat. hiperventilaŃie). stres.14. colaborative). handicap. Manifestări de dependenŃă: poziŃie umilă – mişcări lente. pierderea – separarea. lipsa de cunoştinŃe. situaŃiile de criză. anxietate. clasificarea datelor (subiective. diagnosticele de nursing: definiŃie.E. Manifestări de dependenŃă: tristeŃe. 4. refuzul de a învăŃa. Probleme de sănătate: clasificare (actuale. autoînvinuire.2. plâns. tulburări de gândire. singurătatea. lipsa de educaŃie. Elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă identificate la nevoile: a comunica. 3. pensionarea. Probleme de dependenŃă: ignoranŃa. a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale. eşecuri personale si profesionale.1. pierderea – separarea. a se recrea.13. diminuarea interesului. agresivitate. a dormi si a se odihni. 2. lipsa interesului de a învăŃa. interviul). date fixe. deficitul de cunoştinŃe. planificarea intervenŃiilor. pierderea imaginii si a stimei de sine. lipsa de cunoştinŃe. a se îmbrăca si a se dezbrăca. Metode de culegere a datelor (observaŃia. senzaŃie de pierdere a libertăŃii. potenŃiale. stres.S. a se mişca si a-si păstra o bună postură. 4. anxietate. a învăŃa. nemulŃumire. a elimina.4. dezinteres faŃă de sine. agresivitate. descurajare. date variabile). manifestări de anxietate (tahicardie.C 3. plâns. obiective. lipsa de receptivitate. a-si proteja tegumentele. dureri. surmenaj. Surse de culegere a datelor (primare si secundare). Nevoia a se recrea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. diagnostice 62 C 4 Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). tulburări de învăŃare. Elementele cheie ale etapelor procesului de îngrijire (nursing). tulburări de gândire. a măsurilor preventive. Surse de dificultate: atingere fizica. 4. surmenaj. lipsa de cunoştinŃe. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . durere. situaŃia de criză. incapacitatea de desfăşura activităŃi recreative – privilegiate. 4. schimbarea rolului. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. Surse de dificultate: atingere fizică. tulburări de gândire. stres. a tratamentului. neînŃelegerea informaŃiilor. depresie. Probleme de dependenŃă: culpabilitate. situaŃia de criză. Surse de dificultate: atingere fizică. a manca si a bea. dificultatea de a se concentra. îngrijit. insomnie. durere. pierderea imaginii si a stimei de sine. formularea diagnosticului de nursing după modelul P. a respira. DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Manifestări de dependenŃă: insuficienta cunoaştere a bolii sale. piele rece. implementarea planului de intervenŃii. evaluarea. anxietate. pierdere – separare. analiza si interpretarea datelor. deficit de diversificare a activităŃilor recreative. 2. plictiseală. a evita pericolele.3. frustrare. neadaptarea la boală. sentiment de inutilitate etc. Nevoia a învăŃa: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. constrângeri familiale si sociale.

4. Criterii de revizuire: identificarea cauzelor bilanŃului negativ. Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea. metode de implementare. volumul si nivelul de cunoştinŃe. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 63 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tipuri de îngrijire (acută. independenŃa in satisfacerea nevoii. obiective: criterii de formulare (SPIRO). delegate. odihnă – repaus. Culegere de date prin diverse metode. Aplică procesul de îngrijire (nursing). priorităŃi de îngrijire.determinarea obiectivelor de îngrijire. IntervenŃii: autonome. alcătuirea unui glosar cu termeni specifici nevoilor. recuperatorie). planul de nursing – rezultatele evaluării. nutriŃie si metabolism. surse de dificultate). Planul de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului si problemelor identificate. clasificarea datelor culese pe sisteme funcŃionale de sănătate: percepŃia sănătăŃii – gestionarea sănătăŃii. Nevoile de bază: satisfăcute – pacient independent.2.1.C 5. identificarea nereuşitelor. Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL trebuie parcurs in paralel cu modulele BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. responsabilităŃi manageriale. 4. dependenŃa in satisfacerea nevoii (probleme de dependenŃă. compararea rezultatelor obŃinute cu standardele. staŃionară. valori si credinŃe. studiu de caz. manifestări de dependenŃă. elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă. sistematic.3. Sugestii metodologice Pentru asigurarea continuităŃii in predare. dotarea cu material didactic. clasificarea obiectivelor (specifice. conversaŃia. care să permită: . activitate – mişcare. 6. Tipuri de planuri de îngrijire (nursing). refacerea planului de îngrijire (nursing). se recomandă ca fiecare nevoie să fie prezentată după următorul plan: definiŃia nevoii. studiul de caz si problematizarea care dezvoltă gândirea critică. rol si relaŃii. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop antrenarea elevilor intr-un demers logic.6. BilanŃul negativ: 6. modificarea planului de intervenŃii. 5. 6. cronică.3.planificarea si implementarea intervenŃiilor specifice problemelor de dependenŃă. comportamentale) 4. lucrul in grup.4. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII ale căror conŃinuturi se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra fiinŃei umane si nursing-ului.aprecierea nevoilor persoanei îngrijite. 6. Evidente: F.2.6. Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului NANDA. agravată.5. manifestările de independenŃă. priorităŃi. 5. observaŃia dirijată. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii. Paşi in procesul de evaluare: stabilirea criteriilor de evaluare / standardelor. . simularea. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire (nursing). Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate.O. nesatisfăcute – pacient dependent. sexualitate – reproducere. Starea pacientului: ameliorată. generale. Se recomandă activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: exerciŃii de identificare. C 6. evaluarea. creativitatea si toleranŃa faŃă de punctele de vedere diferite. 6. discuŃia. BilanŃul îngrijirilor aplicate. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. 6. .7. percepŃia de sine. 5. 6. – evoluŃie. interdependente. eliminare. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului.1. nivelul de independenŃă/dependenŃă. totalizarea rezultatelor evaluării. intervenŃii aplicate in funcŃie de priorităŃi. reformularea obiectivelor. toleranŃa la stres.5.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. întrebări structurate.evaluarea rezultatelor si reajustarea eventuală a unora din intervenŃii. rezolvarea de sarcini. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. gestionarea cazului. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. - 64 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.

În modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ.2. vertij. Unitatea de crt.colaterale – antecedente personale fiziologice – antecedente personale patologice CondiŃiile de viaŃă şi de muncă 1. decubit lateral. rinofima. alte tipuri de facies.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. forŃată (ortopneea. durere.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. renal PercuŃia . se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SEMIOLOGIE MEDICALĂ. hipertiroidian. 2. face parte din pregătirea specifică din anul I. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi. 2.2. competenŃă 15. alte poziŃii forŃate). cardiovascular.3. epistaxis. acromegalic. Componentelor anamnezei Abordarea bolnavului Date generale Motivele internării Istoricul bolii Antecedentele bolnavului : antecedente heredo. Metode fizice de examen clinic InspecŃia . Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. “de mumie”. Semne prin care se manifestă boala Semn fizic – semn obiectiv: definiŃie şi exemple Simptom – semn subiectiv: definiŃie şi exemple Sindrom . Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore.1. ftizic. Termeni medicali în efectuarea anamnezei Cefalee. Modificări observabile la inspecŃia generală Atitudini şi posturi: normală. 65 C. etc 2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. renal AuscultaŃia . extrasistole. “nas în şa”.1. “de paiaŃă”. lupic. digestiv. pirozis. vultuos. mixedematos. decubit ventral. pasivă. echimoze. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. opistotonus. Semiologie medicala CompetenŃe C. cardiovascular.1.condiŃii şi mod de efectuare: general şi pe aparate: respirator. cardiovascular.Modulul 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Notă introductivă Modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. tetanic.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. torticolis. amenoree. peritoneal. eructaŃii. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Nr. pentru calificarea: asistent medical generalist. “cocoş de puşcă”. invatamant clinic. cush ingoid. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi ConŃinuturi tematice 1. aortic. cardiovascular. Faciesul: mitral. renal Palparea . digestiv. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . parkinsonian. digestiv.definiŃie şi exemple 1. 2. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală 3.

amplitudinea mişcării). mişcări coreice. obnubilarea. sindroame hemoragipare. 3. sindromul de insuficienŃă coronariană. gigantism) şi tipul de constituŃie. constipaŃia. echilibru dinamic (tulburari de mers: spasmodic.durerea) Aparatul renal (anuria.C. pupilare). „ebrios”. sindrom adenohipofizar. erupŃii cutanate. ataxia tabetică). durerea toracică. echilibru static şi dinamic. Principale simptome pe aparate şi sisteme Aparatul respirator (tusea. clasificarea tipurilor de constituŃie Starea de nutriŃie (normală şi modificări patologice) Starea de conştienŃă: torpoarea. fasciculaŃii musculare. 2. poliuria. trismus) 3. mişcări involuntare) 3. dotarea cu material didactic. motilitate voluntară. sindromul clinic din hipertensiune cardiacă. „rigid”. „talonat”. 1. „legănat”). durerea colicativă) Sistemul ganglionar: adenopatii Sistemul nervos (atitudini. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. „dansant”. expectoraŃia. osteotendinoase. palpitaŃiile. coma) Semne neurologice: echilibru static (proba Romberg). motilitate voluntară (mişcări spontane. pierderea conştienŃei (sincopa. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Modificări observate în diferite sindroame Sindromul bronşitic. sindrom meningeal. sindromul colestatic. „târât”. cianoza. hematuria. sindromul icteric. nanism. crampe funcŃionale. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. sindromul din astm bronşic. noduli subcutanaŃi. anorexia. sindrom de condensare pulmonară. diareea. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Statura (normală. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SEMIOLOGIA MEDICALĂ. sindrom emfizematos. febra 3. vertijul. edemele. alte simptome) Aparatul digestiv (greaŃa. „cosit”. ganglioni limfatici. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. dispneea. sindroame anemice. durerea precordială. reflexe (reflexe cutanate. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. sindrom de impregnare bacilară. roşeaŃă. hemoragii cutanate. leziuni elementare ale pielii. stupoarea. sindroame urinare. 3. cefaleea. dispneea. cunvulsii. disuria. neoplazică. sensibilitatea (tulburări de sensibilitate subiective şi obiective). sindromul de insuficienŃă cardiacă. mişcări involuntare (tremurături. coordonarea mişcărilor (ataxia cerebeloasă. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Modificări tegumentare de culoare pariditate. edemul. sindrom pleural. reflexe. tulburări trofice. sindroame pericardice. discromiile. hemoptizia) Aparatul cardio circulator (palpitaŃiile. vărsăturile. icterul. 66 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. sindromul din cancerul bronho pulmonar. sindromul oclusiv intestinal. oboseala. nicturia. ticuri. „stepat”. circulaŃie venoasă colaterală superficială. Simptome cheie Durerea. mioclonii. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei.

munca independentă.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 1999 2. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. casate video. exerciŃiul practic.Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. observaŃia. scheme. Stancu Editura Junimea1989 67 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . manechin etc. simularea. CD – uri. dezbaterea.Semiologie medicală de bază C. studiul de caz. conversaŃia. etc. Bibliografie: 1. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.

spută.schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat. PuncŃia venoasă si capilară. .schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat. inconştient. crt.5.3. 68 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. pentru calificarea: asistent medical generalist. In modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII.1. notarea si reprezentarea grafică a funcŃiilor vitale si vegetative: temperatură.2. regimurile alimentare. clisme: sondajul gastric si duodenal. spălătura oculară. mijloace de fixare a pansamentului.0. 16.4. . transferul. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 16. tratament. tensiune arterială. din care 90 de ore. bandaje. . Asigurarea evidentei şi mişcării bolnavilor: internarea. pasivă. Unitatea de competenŃă Tehnici de nursing si investigatii CompetenŃe C 1. pasivă. Măsurarea. 1. greutate si înălŃime corporala. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. Îngrijirea plăgilor: pansamente. vărsături). 16.schimbarea poziŃiei bolnavului in pat. parenterală. 1. eliminări (diureză.patul si anexele sale. spălături. respiraŃie. timpii unui pansament. Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice.2. principii de realizare a pansamentului si bandajului. Asigurarea condiŃiilor de igienă si confort: . 1.1. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigaŃiei. Asigură echipamentele şi materialele necesare. forŃată (impusă de boală.observarea poziŃiei bolnavului in pat: activă. invatamant clinic. ConŃinuturi 1. 16. 16. scaun.4. serologice. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. 1. Tehnici de nursing: 1. 16. externarea.0. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. proceduri).alimentaŃia bolnavului: activă. pe gastrostomă). Modulul are alocate 120 de ore. hematologice.1. . gastrică. 1. 2. pregătirea patului. Aplică tehnicile de nursing şi investigaŃiile. vezical. Efectuarea de sondaje.MODULUL 16: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Notă introductivă Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII face parte din pregătirea de bază din anul I. auriculară. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Nr. InvestigaŃii 2. .6. mobilizarea si transportul bolnavului. vezicală si vaginală. parazitologice. artificială (enterală.captarea dejecŃiilor la bolnavul imobilizat. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. .5. calcularea raŃiei alimentare. puls.

recipient curat. soluŃii anticoagulante. 1. vacutainere pentru analizor. Instrumente si materiale pentru efectuarea de spălături. antiseptice. irigator. ploscă.6. Instrumente si materiale pentru efectuarea puncŃiei venoase si capilare: seringi si ace sterile. cilindru gradat. bacteriologice si parazitologice. Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice. tăviŃă renală. materiale de igienă si protecŃie. Materiale pentru recoltarea vărsăturilor: tăviŃa renală. Documente de evidenŃă si mişcare: bilete de internare.5. transfer. Recoltarea sputei pentru examene citologice. taliometru sau bandă metrică.1. soluŃii adezive. recipiente curate. 2. 1. materiale pentru toaleta cavităŃii bucale după recoltare.0. 1. 2.3. 1. garou. ceas cu secundar.4. bazinet. balon sau flacon cu mediu de cultură. creioane colorate. otice.2. vaginale. foi de temperatură. soluŃii si materiale dezinfectante. recipient cu picurător. Recoltarea exudatului faringian. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. aleză). Instrumente si materiale pentru recoltarea materiilor fecale: coprocultor cu mediu de cultură. 2. Instrumente si materiale pentru recoltarea sângelui pentru examene de laborator: seringi si ace sterile.1. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor purulente: seringi si ace groase sterile. balanŃă antropometrică. tacâmuri. recipient cu lichidul de spălătură. Asigură echipamentele si materialele necesare. recoltarea urinei din 24 de ore. foaie zilnică de mişcare a bolnavilor internaŃi. trusă cu instrumente sterile. bacteriologice 2. pâlnie. Recoltarea secreŃiilor oculare. sondaje si clisme: sonde digestive. Materiale pentru recoltarea sputei: cutii Petri curate sau sterile. foaia de observaŃie.6. soluŃii si materiale dezinfectante. seringă Guyon. eprubete sterile cu tampoane montate pe porttampoane. lighean etc. vezicule. 2. veselă. vezicale. soluŃii si materiale dezinfectante. cateter vezical steril. Materiale pentru igiena si confort: lenjerie de pat si de corp. Recoltarea secreŃiilor purulente din leziuni deschise si din colecŃii închise (abcese. Recoltarea urinei pentru examene biochimice. 69 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tăviŃă renală. soluŃii dezinfectante. lampă de spirt. tensiometru. tampoane.4.5. mânuşi de cauciuc.2. externare.5. Instrumente si materiale pentru recoltarea urinei: sonde sterile. 1. Echipamente si materiale pentru tehnicile de nursing.0. registru de intrări-ieşiri. 1. uscate sau sterile. cateter vezical. lame de sticla si lamele.3. bacteriologice.4. obiecte de igienă. ploscă. stetoscop biauricular. auxiliare. 2. recipiente. feşi de tifon. material de protecŃie a patului. materiale pentru toaleta cavitaŃii bucale după vărsătură. 2. mânuşi de cauciuc. 2. casoletă cu material textil steril. tăviŃă renală. mască de tifon. urinar.C 2. material de protecŃie (muşama.8.7. sondă rectală sterilă. urinar.6. Instrumente si materiale pentru măsurarea si notarea funcŃiilor vitale si vegetative: termometru. Instrumente si materiale pentru igiena plăgilor: măsuŃă rulantă. 2. recipiente curate. 2. 2. 1. 2. leucoplast. tăviŃă renală. canulă. comprese. uscat. mânuşi. lanŃete. uscate sau sterile. pustule). garou. 2.2. Echipamente si materiale pentru investigaŃii 2. tub de gaze.3. câmp steril pentru hemocultură.

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. urină.C 3. mască de tifon. 3. eprubetă sterilă cu mediu de cultură. centrată pe competenŃele ce trebuie atinse. sondajul gastric si duodenal. orientat. echipamente si materiale sanitare adecvate.1. alimentarea. Pregătirea fizică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: îmbrăcarea/dezbrăcarea pacientului. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. norme de protecŃie si securitate a muncii. 3. combaterea durerii şocogene.Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea.b.8. efectuarea sondajului vezical in caz de retenŃie acută de urină. Tehnici care asigură confortul: igiena.5. PriorităŃi in executarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: 4. explicarea in termeni accesibili a tehnicii si investigaŃiei. vaginale: specul auricular. 4. comportament. 2. obŃinerea consimŃământului si a colaborării pacientului conştient. infectate.1. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃii şi stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop formarea deprinderilor corecte şi a atitudinilor in efectuarea tehnicilor de nursing şi investigaŃiilor. 4. Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII trebuie parcurs in paralel cu modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL întrucât conŃinuturile se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra persoanei îngrijite si nursing-ului.2.1. Măsurarea eficacităŃii tehnicii si investigaŃiei 5. decizia si acordul implicit in cazul bolnavilor comatoşi. asigurarea confortului fizic. poziŃionarea adecvată. dezinfecŃia tegumentului.a.1. conversaŃia. mobilitate. abexlang. exerciŃiul practic. spută.1. dotarea cu material didactic. evoluŃia stării generale. observaŃia dirijată. Activitatea cadrului didactic va fi complexă. motivarea gesturilor. clisma evacuatoare. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. Indicatori de apreciere a gradului de confort si de satisfacŃie a pacientului: facies. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii si investigaŃiei Sugestii metodologice 5. Aplică tehnicile de nursing si investigaŃiile. iar aceea a elevului va consta in sarcini de lucru formulate corect pe competenŃele urmărite.1. 70 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 4. fise tehnice. 2. Tehnici care asigura suportul vieŃii: hemostaza si îngrijirea plăgilor sângerânde. respectarea intimităŃii si a pudorii. Alegerea materialelor didactice se va face in strânsă corelaŃie cu specificul metodelor didactice utilizate. sistarea alimentaŃiei pe cale orală. valve vaginale. măsurarea funcŃiilor vitale.1.1. lame de sticlă. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor otice.c. oculare. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.1. C 4. inconştienŃi. toaleta regiunii. 5.2. Tehnici care se executa dimineaŃa cu bolnav á jeun: recoltările de sânge.7. 4. Pregătirea psihică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: informarea. Se recomandă folosirea unor mijloace de învăŃământ moderne şi cât mai variate: retroproiector/ videoproiector. demonstraŃia. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. C. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Indicatori de măsurare a eficacităŃii in funcŃie de tehnică si investigaŃie. Instrumente si materiale pentru recoltarea exudatului faringian: deschizător de gură. norme de asepsie si antisepsie.2. îndepărtarea corpilor străini oculari si auriculari. exudat faringian. eprubete sterile. Efectuarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: etape de execuŃie si timpi de execuŃie. evacuarea conŃinutului gastric prin spălătură. reacŃiile pacientului.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. exerciŃii practice. îşi stabilesc durata fiecărei competenŃe. fişe de evaluare chest-list. fişe tehnice. fişe de autoevaluare. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. întrebări structurate. care asigura pregătirea la acest modul. Cadrele didactice. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. 71 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

invatamant clinic. aerisire. conciliere si mediere) C. Asigura securitatea in munca Continuturi tematice Norme de protectie si securitate 1. II . substante chimice sau iritante) 1. radiatii. disponibilitate.4 manipulare incorecta a instrumentarului/ aparaturii medicale (intepare. colaborare. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala.9 criterii de eficienta: timp de lucru. acomodare). Nota introductiva Modulul Protectia si securitate in munca face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Protectia si securitatea in munca . controale medicale periodice. vigilenta.) 1. Modulul are alocate un numar de 60 ore.MODULUL 17 : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA I. conflicte afective. zgomote si vibratii. satisfactie in munca: prezenta/absenta conflictelor. incapacitate temporara de munca. din care 30 ore. 1. scopuri diferite. calitatea actelor de munca. drepturi si indatoriri. atitudini la nivel organizational (negociere.3 dosar medical : vaccinari.8 mediu.5 boli profesionale (prin pozitii incorecte.1 integrare profesionala: atributii. numar asistati si mod de implicare / solutionare in probleme de interes profesional (planuri aplicate si evaluate. lovire. Unitate de crt competenta 17. absenteism. tehnici performante). umiditate.2 Evalueaza propria Sanatate si disfunctionalitate 2.prin contagiune) 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. individuale.3 regulament de ordine interioara Riscuri 1. Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti III. iluminat) Eficienta muncii 1. ambiguitate organizationala. prin stres. 2.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Nr. alcoolism. familiarizarea cu mediul sanatate de munca. statut profesional necorespunzator). interpersonale. strivire etc.7 noxe profesionale (curenti de aer.conditii necorespunzatoare (de incalzire. ierarhie profesionala. compromis. suspensii de praf. resurse umane si materiale limitate. Evalueaza propria sanatate 3. competitie.2 competenta si caracteristici personale (cunostinte profesionale. Protectie si securitate in munca Competenta C 1. conflict intergrupuri. autocontrol.1 norme PSI. cauze ale conflictelor (comunicare defectuoasa. solutionare conflicte: atitudini personale (evitare.2 norme protectia muncii. 1. Asigura securitatea in munca 2. abuz de droguri) 1. 72 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2.6 probleme specifice sanatatii personalului (fumat.

organizare si managemet). detergenti etc. • elevul invata in mod activ.5 izolare pacient (infectii intesinale.4 stres si surmenaj: persoane vulnerabile. antisepsie. activitati de predare . descoperirea inductiva si deductiva. lenjerie. boli infectocontagioase. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. materiale utilizate). pansamente. 3. C 3. in timp ce profesorul il ghideaza. carpe.. managementul riscului. beneficii pentru unitate si pentru sanatatea personalului. conditii de eficienta). ace. 3. “Caruselul”. Predarea modulului se face de catre asistenul medical cu modul de pedagogie.3 autoprotectie:spalare pe maini. 3. material moale infectiilor etc.4 igienizare: pamatuf. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. 3. 3. ca subiect matur. • i se permite sa se exprime in mod creativ. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. perii. circumstante. ii ofera informatie “umpland vase goale”.1 circuite functionale (intrare/iesire personal. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. 2. echipament de protectie. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . cauze. studiul de caz. sprijin si incurajare. observatie dirijata.) intraspitalicesti 3. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. expunerea.recompense si competitie). alimente. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. zone cu risc crescut:exemple (nou nascuti. eseuri. sectii boli infectioase). Aplica politica Conditii de baza ale prevenirii unitatii de prevenire a 3. IV. joc de rol.6 evacuare reziduuri (seringi. asepsie. momentul sau persoana care face evaluarea. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.2 analiza costuri si beneficii ale prevenirii: costuri materiale si umane. resurse financiare si materiale. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. grup de discutii) 73 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2.munca independenta. Metode de prevenire 3. vizitatori. bureti.indiferent de locul. “Bulgarele de zapada”). instrumentar medical. perfectionare si oportunitati de dezvoltare. in grupuri.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. solicitari si raspunsuri ale managerului. probe orale ( intrebari. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. • nu se limiteaza doar la sala de curs. Sugestii metodologice Modulul PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA poate fi parcurs independent.7 dezinfectie (solutii. referate. problematizare. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. • lucreaza in mod cooperativ. simptome. galeti. prevenire (imbunatatirea climatului de lucruimplicare.

ritmica. analiza produselor( culegeri de date). eseu cu numar de cuvinte prestabilit.1998 12. Bucuresti. Nicolau. ICN. referat. durata evaluarii.1998 4. care asigura pregatirea la acest modul. Phillips 6-6. metoda 6-3-5..B. Copenhaga. Pe parcursul modulului.T. 1979 74 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. Lemon-Materiale de educatie in nursing.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.1985 2. Bucuresti. Scripcaru.Editura medicala. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.lucru individual) “Aplicarea Scalei de evaluarea stresului (Sursa:Lemon-materiale de educatie in nursing. joc de rol).Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali. .1995 11.S. fisa de lucru.-Pledoarie pentru respect. Jurnalul de nursing . Marin. test scris. ANR.seminar de discutii/joc de rol) “Autoevaluare” (Criterii de eficienta si satisfactie profesionala. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.Gh. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua.Deontologie medicala. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.Sara. ANR. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ce ar trebui sa spuna managerul in timpul dialogului de primire/instruire a noului angajat?” (Integrare profesionala . OMS-Regional Office for Europe.Editura Albatros.Gh.T. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator) 1. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.A. 3.observarea sistematica a elevilor . Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming.culegeri de date . sinectica. Editura Alternative. probe practice (studiu de caz. Fry.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. sau sumativa.1994 7.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitateEditura Universul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. coevaluarea in grupul de lucru.Ciornea. 2001 5.1978 10.2. folii de retroproiector.1998 3.Bucuresti. evaluarea altor competente nefiind relevanta.. CD-uri. Se evalueaza numai competentele din acest modul. ANR. pe secvente mici). isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. Dutescu. Buucuresti. cumulativa (verificari partiale. discutii panel. 2. Miron.etc. -Etos in medicina . 1996 9.Vol.. Bucuresti. American Nurses Association – Codul pentru nurse .Editura Medicala.Etica aplicata. Sugestii bibliografice 1. Cadrele didactice. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 1979 6.. unitati medicale si scolare.10) d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. pe secvente mai mari). Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.

Modulul 18: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nota introductiva Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR face parte din pregatirea specifica din anul II. respiratorie.Conditii de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. comportament. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. materiale de unica folosinta etc. parenterala. modificarea gustului. invatamant clinic. confirmarea acceptului 2. folosirea manusilor de cauciuc. 5. termen de valabilitate 2. forma de prezentare. etc 2. Administreaza medicamentele C. Aspectul calitativ al medicamentului : culoare. parenterala. crt. pentru calificarea: asistent medical generalist. 3. 5. percutanata. foaie de observatie) 2. functii vitale. Reactii induse: durere. In modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. alte senzatii 3. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. pe mucoase. Urmareste evolutia bolnavului dupa Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nr. foaie de observatie 1. Prescriptia medicala: reteta. 2. etc. Materiale de unica folosinta . 75 Administrarea C. reteta. respiratorie. 4. Identifica medicamentele prescrise. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii C. Unitate de competenta Competente Continuturi 1. 18. etc. Administreaza medicamentele. Testare sensibilitate: interviu cu pacientul 1. 1. aspect. Informarea pacientului: conversatie. caldura. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii. 1.Efecte terapeutice ale medicamentului observabile: Facies. pe suprafata mucoaselor si a tegumentelor 3. Identifica medicamentelor medicamentele prescrise C. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. 2. Reactii adverse: tegumentare. 2. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare. concentratie. percutanata. utilizarea manusilor de cauciuc. Cai de administrare: orala. Pregateste bolnavul. condica. Incompatibilitate intre medicamentele indicate 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 4. Pregateste bolnavul C. Norme de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. reteta. 4. 3.Cai de administrare: orala. Pozitie pacient: adaptata caii de administrare 4. cu termen de valabilitate 3.Orar si doza : indicate de medic prin documente medicale (condica. postura.Document medical: condica.

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. observatia. studiul de caz. fise de lucru. Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. conversatia. CD-uri. fisa de lucru.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . la procesul de invatare . adictii ( lcool. scheme. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. simularea. descoperirea. Restrictii impuse de administrarea unor medicamente : dieta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum : scheme. compararea. 76 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . planul de ingrijire. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. probe practice (demonstratie. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR.elevii au stiluri diferite de invatare . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. demonstratia. exercitiul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. problematizarea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.dezbaterea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. cafea. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalisti”. . test scris. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. casete video. existente. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice. dotarea cu material didactic. studiu de caz – plan de ingrijire). manechin. tutun). simulari. pentru verificarea atingerii competentelor. proiectul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Indiferent de locul. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. planuri de ingrijire. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. volumul si nivelul de cunostinte. instrumentar si materiale sanitare diverse. mobilizare Sugestii metodologice Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR poate fi parcurs in mod independent. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. folii de retroproiector. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. anuntarea medicului 3. momentul si persoana care face evaluarea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.administrare modificarea functiilor vitale. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. munca independenta.

legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. privind specificaŃii de procese. În modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ. contra. anunŃuri publice. întrebări. şcoala postliceală. -opinii. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. Exprima mesaje orale in limbaj complex. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale. produse şi servicii. priorităŃi. inclusiv numerice. -conversaŃii telefonice. formale şi informale directe.Modulul 19: COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II.1. solicitări. . inclusiv numerice. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. in contexte profesionale semnificative Tabel de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICAREA IN LIMBA MODERNA Nr Unitatea de crt. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. puncte de vedere. în contexte profesionale semnificative ConŃinuturi 1. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. conferinŃe (inclusiv video-conferinŃe). Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. colegi sau de cei din jur. atitudini (pro. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. laborator tehnologic. Tipuri de informaŃii: . competenŃă 19. in contexte profesionale semnificative 2. Elaboreaza mesaje scrise specializate. -transmisiuni radio şi TV. neutră). -discursuri. emise clienŃi. in contexte profesionale semnificative.informaŃii. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. explicaŃii. Comunicarea în limba modernă CompetenŃe C. pe teme profesionale: instrucŃiuni. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. 77 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru calificarea asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. in contexte profesionale semnificative. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.informaŃii factuale. 2. rapoarte. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje. in contexte profesionale 3.

instrucŃiuni cereri. Tipuri de texte: .4. documente de evidenŃă. minute. opinii. . în contexte profesionale semnificative. . . faxuri. relativ complexe. note circulare. .informaŃii factuale . . despre produse şi servicii. 1. .operaŃii. oferte.informaŃii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). faxuri. Teme specifice: .texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. fişe tehnice. . Tipuri şi formate de documente şi texte funcŃionale: . activităŃi şi procese de producŃie. 2. rapoarte. sfaturi. evaluări. .calitatea serviciilor / produselor. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.2.formate informale.3. . . detalii de operare. fişe de producŃie.C. procese verbale.elemente cheie din documente relevante. Moduri de comunicare: . şedinŃe. pe teme de interes comun.dări de seamă. reclamaŃii. procese verbale. . fişe de evidenŃă. robot telefonic. puncte de vedere.informaŃii profesionale: instrucŃiuni. prezentări.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi.faŃă în faŃă. 2. 3. anunŃuri.corespondenŃă profesională: scrisori. evaluări). materiale şi produse finite.prezentări. 3. procese. procese.scurte rapoarte profesionale. specificaŃii. .instrucŃiuni.raportări privind desfăşurarea unor evenimente. operaŃii şi procese tehnologice. . . reclame. . mesaje (inclusiv e-mail). circulare. Elaborează mesaje scrise specializate. descrieri şi specificaŃii de obiecte. inclusiv numerice. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. date tehnice ale unor produse şi servicii. Tipuri de discurs: . Tipuri de informaŃii scrise: . facturi pro-forma. 1. idei. explicaŃii. .informaŃii factuale.texte cu conŃinut operaŃional profesional: corespondenŃă. opinii. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. rapoarte. referate. oferte.formate formale.documente profesionale specifice specializării: manuale.aranjamente şi instrucŃiuni de serviciu. Exprimă mesaje orale în limbaj complex.la telefon. în contexte profesionale semnificative C.organizarea locului de muncă. explicaŃii. Tipuri de informaŃii: .idei. . fişe tehnice. reclame. în contexte profesionale semnificative. . 2. operaŃii. formulare. Tipuri de informaŃii: .discuŃii profesionale formale şi informale. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate.date privind: materii prime. 78 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . individual sau în grup.

. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.contacte de rutină cu colegi. În elaborarea strategiei didactice.elevii participă cu cunoştinŃele lor. cu potenŃiali clienŃi / parteneri. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. .întâlniri formale / informale profesionale de rutină. legată de sarcini de serviciu. cu parteneri.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . cu superiori. proiectul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. subalterni. dotarea cu material didactic. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare ale elevilor. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităŃi de competenŃă pentru abilităŃi cheie. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. CorespondenŃă profesională: . 3. . respectiv informaŃiile.în afara organizaŃiei: cu clienŃi. ritmul de înŃelegere şi asimilare a cunoştinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Sugestii metodologice Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. activităŃi profesionale zilnice. la procesul de învăŃare . cu colegi. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. . . 2.5. pentru verificarea atingerii competenŃelor. în activităŃi profesionale zilnice. Comunicare telefonică: . pentru modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . jocul de rol. mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional. diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. 79 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .comunicări formale / informale cu parteneri şi clienŃi. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. superiori. Se recomandă următoarele metode: conversaŃia.în interiorul organizaŃiei: cu subalterni. Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor .elevii au stiluri diferite de învăŃare .interviuri individuale sau în grup. DiscuŃii profesionale: . . în contexte profesionale semnificative 1.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.situaŃii sociale si profesionale formale şi informale. simularea.C.interviuri telefonice individuale. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională.formală şi informală. dobândite anterior. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă.

pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul are alocate 60 de ore teorie şi 36 de ore. ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: ϖ 1. Precizează principiile managementului general 2.MODULUL 20: MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă ϖ Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. Aplică legislaŃia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor ϖ Unitatea de competenŃă:MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ 80 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. laborator tehnologic.

2. Organizarea: împărŃirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. managementul echipei.3. activităŃi. noŃiuni de bază în utilizarea planificării. motivarea existenŃei managementului.5. Sistemul de informaŃii: (structuri formale şi informale). DefiniŃie. 4. parametri de caracterizare a organizaŃiei.7. 3. Comunicarea managerială. Dezvoltarea performanŃei. responsabilitatea. stresul organizaŃional). 20. formarea şi dezvoltarea. informaŃionale. decizionale).4. 4. Modele de gestiune a resurselor umane. organizaŃii formale şi informale. instrumente utilizate. remunerare). autoritatea (surse ale autorităŃii. 4.1. funcŃiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecŃia. Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. 3. tipuri de planificare (strategică. componentele principale ale organizaŃiei. tactică. 4. metode de raŃionalizare a timpului). Unitatea de CompetenŃe competenŃă Management şi C. strategii clasice ale procesului schimbării). 3. evaluarea randamentului şi performanŃei. Management general: 3. 81 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. ConŃinuturi 1. tipuri de autoritate în management). organizare. rolurile managerului (interpersonale. principii generale ale conducerii.1. Precizează legislaŃie principiile sanitară managementului general. Factori implicaŃi direct în desfăşurarea activităŃii: competenŃa. 3.Nr crt. conducere şi control).6. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. tipuri şi mecanisme de luare a deciziei.5. Dirijarea: coordonarea personalului. Etapele procesului de management: 4. 4. managementul schimbării (tipuri de schimbare. 3. Planificarea: definiŃie.2. cultura organizaŃională. funcŃiile managementului (după Henri Fayol . metode/abordări după Mintzberg. Schimbarea. variabile care influienŃează gradul de delegare).3.planificare. Management organizaŃional (definiŃie şi obiectiv. operaŃională).6. 4. delegarea autorităŃii (principii. AbilităŃi necesare managerului. stabilirea obiectivelor şi priorităŃilor.

accesibilitate largă. plata bazată pe diagnostic. scopurile şi obiectivele reformelor. definirea sistemelor de sănătate. 2. sistemul pieŃei libere. furnizori de servicii de sănătate. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. 3. 3. administraŃia de sănătate). eficienŃa sistemelor de sănătate. Reforma sistemului de sănătate din România.1. 2.2. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite Ńări (coerenŃa SIS. modele de sisteme de sănătate. analiza echităŃii în finanŃarea serviciilor publice de sănătate). beneficiari de servicii de sănătate. universalitatea asigurării cu servicii. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza cost-eficacitate. îmbunătăŃirea sistemului de formare a personalului de sănătate. caracterul cuprinzător al serviciilor. stabilirea priorităŃilor. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical.1. Reforma sistemelor de sănătate: 3.1. analiza cost-utilitate. FinanŃarea serviciilor de sănătate. 1. piaŃa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. Principiile economiei sanitare: 2.2. dezvoltarea serviciilor de sănătate comunitare. principii de realizare a sistemelor de plată.C. priorităŃi: descentralizarea SIS. limitarea costurilor cu menŃinerea calităŃii îngrijirilor de sănătate). modificarea metodelor de planificare şi gestionare. servicii de sănătate. dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenŃi. performanŃa sistemelor de sănătate. capitaŃia. Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. plata după timpul lucrat). furnizor. mecanisme de alocare a resurselor. 82 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mecanisme de plată (plata per serviciu. NoŃiuni şi termeni de bază privind definiŃia şi particularităŃile economiei sanitare. salariul. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical).2. bugetul global. RelaŃia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. Identifică politicile şi sistemele de sănătate. analiza cost-beneficiu.

2. tipuri. 83 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. 3. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaŃiile de sănătate. aprecierea performanŃei unui spital (indicatori de eficienŃă pentru paturile de spital. alte unităŃi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenŃă pentru copii. indicatori financiari. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaŃie (scopurile generale. profesionişti de sănătate.2.C. DefiniŃie. managementul timpului. Leadership în îngrijirile de sănătate.1. scopul şi obiectivele. vârstnici. tipuri de servicii. structura.2. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). managementul resurselor umane. înregistrările medicale. roluri). unităŃi medico-sociale). managementul calităŃii serviciilor de sănătate. cabinetele stomatologice. roluri manageriale. satisfacŃia pacientului). Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie.3. unităŃile medico-sanitare ca organizaŃii. secundar şi terŃiar). parteneriatul public-privat). sistemul informaŃional. spitalul privat/pentru profit. finanŃarea spitalului (spitalul public/non-profit. componente. cabinetele de specialitate private. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1.3. Nivelul terŃiar: unităŃi medicale de înaltă performanŃă. interrelaŃiile profesionale. 1. Analizează caracteristi-cile managementului sanitar. persoane cu handicap. indicatori ai calităŃii serviciilor. 3. 3. managementul stresului. circuitul bolnavului. 1. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienŃilor. funcŃiile. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar.

problema de sănătate. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. NoŃiuni de drept medical: 1.4. dezbaterea. O. reprezentări grafice. atestarea şi reatestarea profesională (conform reglementarilor legale). legi organice şi ordinare. proiectul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. transplantul de organe şi Ńesuturi.2. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii.1. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii.M. asistenŃa medicală acordată populaŃiei. drepturile şi obligaŃiile asiguraŃilor.). administraŃia de sănătate publică.1. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. asociaŃii sindicale (contractul colectiv de muncă). drepturile şi obligaŃiile cetăŃenilor.R.R. Codul de etică şi deontologie profesională al O.). În elaborarea strategiei didactice. modele explicative (scheme. proiect).2. hotărârile de guvern. izvoare de drept medical (ConstituŃia României. 3. atribuŃii. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. criterii specifice de ocupare a funcŃiilor şi gradelor sau treptelor profesionale. studiul de caz. ordine de ministru. Aplică legislaŃia sanitară. turul galeriei.A. compararea. Legea nr.M. standarde. probe practice (studiu de caz . asistenŃa socială. 1.M. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.M. scheme de desfăşurare). 2. problematizarea. activitatea de medicină legală. in vigoare. ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare ϖ Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent.M.3. casele de asigurări sociale de sănătate. probe scrise (test.A. salarizare (legislatie in vigoare).M. 84 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . nr. drepturile pacienŃilor. Autorizarea. descoperirea. AsociaŃii profesionale (Statutul şi Regulamentul O. evaluarea performanŃelor. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. medicina experimentală. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. demonstraŃia. noŃiuni despre stat şi drept. Desfăşurarea activităŃii: codul muncii in vigoare. 2. 3.. referat). Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3.C.A. DefiniŃie. proiectul. sănătatea mintală. actele cu caracter normativ elaborate de O. 3. acreditarea. Se recomandă următoarele metode: observaŃia.2. 1.4. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). algoritmi optimali. Formarea profesională (legislatia in vigoare privind formarea initiala si continua a asistentilor medicali). LegislaŃia privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate.1. furnizorii de servicii de sănătate 2. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive.R.U. la procesul de învăŃare. competenŃe. 3. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. poster.

4.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Mihai Gr. 6. 5. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. care asigură pregătirea la acest modul. computer. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. planşe. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. tema în casă. observaŃia. 7. Indiferent de locul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ.Ed."Management sanitar" . Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Cadrele didactice. 1997. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. dotarea cu material didactic. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. proiectul. ConstanŃa. casete video. 2004 Monitorul Oficial al României 85 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Ovidius University Press. Expert. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului."Sănătate publică şi management sanitar". munca independentă. 3. exerciŃiul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire.Ed. 1998 Liviu Cocora . etc. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. CD-uri. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. momentul şi persoana care face evaluarea."LegislaŃie medicală şi socială" . 1995. ALL. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. filme. diapozitive. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. studiul de caz. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 1994. 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 . coevaluarea în grupul de lucru. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. soft etc. desene. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă."Managementul serviciilor de sănătate" . simularea. Marcu . Ed. conversaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . UniversităŃii "Lucian Blaga" din Sibiu. investigaŃia. folii de retroproiector.

4. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. 5. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ ϖ 86 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Aplică programe de sănătate publică. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.. invatamant clinic. 2. Monitorizează starea de sănătate. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Măsoară şi analizează morbiditatea. pentru calificarea: asistent medical generalist.MODULUL 21: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă ϖ Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. din care 96 ore. Modulul are alocate 120 de ore.

relaŃia temporală. NoŃiuni de bază ale epidemiologiei: Definire. clasificarea epidemiologică a bolilor infecŃioase. insuficienŃa altor explicaŃii. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Supravegherea epidemiologică (infecŃii digestive. infecŃia HIV/SIDA. 87 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Caracterul cauzal al unor asociaŃii. în medicina clinică. activitatea şi asistenŃa antiepidemică. Epidemiologia bolilor infecŃioase: Procesul epidemic. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenŃiei (cercetarea aplicativă). infecŃii aerogene. Unitate de competenŃă Epidemiologie şi sănătate publică CompetenŃe C. metode folosite de epidemiologie. Anchetele epidemiologice (descriptive. relaŃia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forŃa asociaŃiei. experimentale şi operaŃionale). Termenul de inferenŃe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraŃie în cazul asocierii epidemiologice. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. obiectul preocupărilor (grupurile populaŃionale populaŃie Ńintă de referinŃă. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate.Nr. 21. parazitoze. analitice. 3. 2. relaŃia tip doză-efect. strategia ecologică.1. ConŃinuturi 1. Obiective: descrierea distribuŃiei bolilor/factorilor de risc în populaŃiile umane. controlul problemelor cronice de sănătate. Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice: DistribuŃia şi determinanŃii bolilor cronice în populaŃii diferite. zooantroponoze. consistenŃa asociaŃiei. infecŃii nozocomiale). 4. plauzibilitatea. grup particular de bolnavi). dovada experimentală). coerenŃa. crt. predicŃia în legătură cu numărul probabil al bolilor. specificitatea. screening-ul şi studiile de prevalenŃă. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora.

2. DefiniŃie. deces). sărăcia. asocierea determinanŃilor în producerea efectului (boală. educaŃia. 1. încrederea în sursa informaŃiei).generale. nivelul de educaŃie). indicele sărăciei). după natură.2. după temporalitate. instrumente. după frecvenŃa de colectare. după nivelul managerial.2. Probleme de sănătate publică: 3. 3.2. 3. indicele disparităŃii între sexe. Modelul stării de sănătate. accesul la apa potabilă. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanŃi indirecŃi . tipuri de informaŃii (clasificarea după sursă. distribuŃia veniturilor între judeŃe/în interiorul judeŃului. 88 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. poluarea mediului. şomajul. comportament şi serviciile de sănătate). vizuală. sanitaŃia. Calitatea datelor (relevanŃa.indicele dezvoltării umane. după apariŃie. corectitudinea. 2. 1. indicele participării femeii. alcoolul. violenŃa mai ales în familie. stilul de viaŃă. analiza şi interpretarea datelor. scrisă. 1.1. mediu. concepte.4. după tip). 1.1. situaŃiile de criză).3. 2. individualizate. indicatori sintetici . Modele de sănătate publică: 1.fumatul. electronică). exhaustivitatea. specifice bolii. Managementul datelor şi al informaŃiilor medicale. consumul de droguri.C.1. după utilizare. metode de comunicare a informaŃiei (faŃă în faŃă. DeterminanŃii majori ai principalelor probleme de sănătate şi condiŃionarea lor. Calitatea vieŃii şi organizarea serviciilor de sănătate (tipuri de modele de cercetare a calităŃii vieŃii . locuinŃele nesănătoase. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. după format. orală. Managementul sistemelor de informaŃii. a determinanŃilor şi a intervenŃiilor (determinanŃi direcŃi . modificările climei. habitatul.produsul intern brut. factori sociodemografici. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienŃată de biologia umană. Conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a determinanŃilor sănătăŃii în relaŃie cu calitatea vieŃii. nutriŃia. relaŃia dintre determinanŃi. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienŃată de sărăcie. factori sociali.

structura pe sexe. Propuşi de O.S. 2. densitatea. monitorizare. evaluare. sănătatea familiei.2. (concepte. statistica populaŃiei. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. 1. ponderea în mediul urban/rural. (indicatori ai stării de sănătate. Monitorizează starea de sănătate. măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii.3.strategia "Sănătatea pentru toŃi în secolul XXI". Dinamica populaŃiei (concepte. indicatori ai stilului de viaŃă.E. indicatori de caracterizare a condiŃiilor de viaŃă şi muncă. 2.3. protecŃia sănătăŃii.C. Statistica populaŃiei (numărul. 2. implementare. repartiŃia teritorială.1.2. Strategia naŃională de sănătate publică: starea de sănătate a populaŃiei. măsurarea mortalităŃii generale şi specifice). ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi.3. structura pe grupe de vârstă). 89 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . scopul şi obiectivele strategiei naŃionale de sănătate publică. măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii.1. sănătatea mintală. Propuşi de U. dinamica populaŃiei. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. principii directoare. ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. . ImplicaŃiile statisticii şi dinamicii populaŃiei pentru serviciile de sănătate.M. politica de sănătate a guvernului. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. măsurarea mortalităŃii infantile. măsurarea mortalităŃii infantile). Indicatori utilizaŃi în monitorizarea stării de sănătate a comunităŃii: 1. 1. domenii prioritare de intervenŃie (boli netransmisibile. 1. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". boli transmisibile. caracteristici demografice şi sociale). servicii preventive.

indici de structură pentru incidenŃă/prevalenŃă . reprezentări grafice. morbiditatea spitalizată. 2. abordarea transversală şi abordarea longitudinală. morbiditatea spitalizată. 1. 90 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Măsoară şi analizează morbiditatea. construirea tabelelor şi reprezentarea grafică a datelor. 3.2. utilizarea morbidităŃii în studiile epidemiologice descriptive. prevalenŃa.pe contingent. anchete medicale). persoana bolnavă) şi aspectul morbidităŃii = fenomenul (incidenŃa. morbiditatea cu incapacitate de muncă. formule de calcul. sistemul de îngrijiri de sănătate. Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenŃiate). metodologia de ierarhizare şi scala standardizată (sistemul de decile). Abordarea morbidităŃii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire.2. comunităŃii. calcularea relaŃiei dintre factorii de risc şi boală. morbiditatea cu invaliditate.cercetări.4.1. morbiditatea individuală . caracteristicile socioculturale.C. determinanŃii de mediu. sursa datelor şi informaŃiilor (date de rutină şi date obŃinute prin studii speciale . 3. screening. morbiditatea cu ITM.starea de boală şi deteriorarea sănătăŃii. cu evaluări la nivel regional şi naŃional) descriere cantitativă şi evaluare cantitativă a aspectelor multidimensionale ale sănătăŃii într-o populaŃie (gruparea informaŃiilor . Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor. IncidenŃa. familiei. alimentaŃia şi nutriŃia). populaŃia la risc. 2. Indicatorii de morbiditate: 3. evoluŃia fenomenelor pe zone. mortalitatea specifică. co-morbiditatea.obiective.1. definiŃia morbidităŃii. morbiditatea succesivă . Conceptul de vizualizare a informaŃiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului. relevanŃa pentru implementarea unor programe de sănătate.în dinamică). prevalenŃa. comparări între evoluŃia aspectelor din diferite perioade. Măsurarea morbidităŃii observate: 2.

operaŃionale).1. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. referat). Instrumente urmărite. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. materiale. 3. Prezentarea situaŃiei existente.3. 1. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. 1. criterii şi norme utile în control şi evaluare. 91 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . proiect). Identificarea problemelor. reprezentarea grafică a informaŃiilor. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. financiare. intermediare. Estimarea bugetului. Specificarea participanŃilor şi colaboratorilor. evaluare finală. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. se recomandă următoarele metode: observaŃia. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. organizarea implementării (resurse umane. planul activităŃilor. Aplică programe de sănătate publică. (elemente de biostatistică. responsabilităŃi. dezbaterea. Indiferent de locul. Cadrele didactice. poster. probe scrise (test. specifice. Scop. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. durata programului.2. utilizarea software-ului specializat). pentru verificarea atingerii competenŃelor. 1. problematizarea. Implementarea: 3. probe practice (studiu de caz . demonstraŃia. monitorizare. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. concluzii şi propuneri. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. obiective (generale.1. 3. descoperirea. proiectul. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. evaluări parŃiale.problema de sănătate. În elaborarea strategiei didactice.2. studiul de caz.5. 4. IniŃierea: 1. stabilirea populaŃiei Ńintă şi a beneficiarilor.3.C. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. compararea. scheme de desfăşurare). OportunităŃi şi constrângeri 2. Evaluarea: indicatori de monitorizare. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. analiza statistică.1. 1. proiectul. 3. algoritmi optimali. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. reprezentări grafice. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). rezultate aşteptate. Planificarea: 2. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. modele explicative (scheme. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. Structura organizaŃională. care asigură pregătirea la acest modul. descrierea priorităŃilor şi formularea problemei de sănătate. la procesul de învăŃare.4. informaŃionale). O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. momentul şi persoana care face evaluarea. turul galeriei.

1. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. T. 2002 Beaglehole. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. C. simularea. Ed. ALL. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Marcu . C. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" Ed. casete video.Editura ALL. 1998 Aurelia Marcu. Bususioc. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele."Bazele epidemiologiei" . coevaluarea în grupul de lucru. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. 1997. Mihai Gr. Iunie 2004 92 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. 1988 Strategia naŃională de sănătate publică . conversaŃia. 1995. desene. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. tema în casă. 4. proiectul etc. 3. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea."Sănătate publică şi management sanitar".Document elaborat pentru Ministerul SănătăŃii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. Anca-Gabriela Vitcu – “Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate” – Ed. investigaŃia. munca independentă. studiul de caz. Măgureanu. R. în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. observaŃia. dotarea cu material didactic. folii de retroproiector. 2. 1994. exerciŃiul. 5. filme. Mihai Gr. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Bonita. 1997 E. Bocârnea . planşe. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Kjellstrom . diapozitive. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. CD-uri. Marcu. Medicală.

comunicarea concluziilor cercetarii. efectuarea cercetarii. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Explica notiunile de metodologie si metoda. stiintifice C. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. ipoteza. crt. caracterul pasional. 1. 22. interpretarea stiintifice 2. variabile. 2. 3. dotarea cu material didactic. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. caracterul limitat. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. tehnica. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. Sugestii metodologice Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. Etape: definirea problemei. 3. Unitatea de competenta Principii de baza ale cercetarii Competente Continuturi 1. unitatea dintre cantitativ si calitativ. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. procedee si instrumente de Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice.Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II. principiul regularitatii. Utilizeaza etapele unei cercetari bibliografiei. redactarea raportului final. alegerea planului de cercetare.1. rezultatelor. unitatea dintre intelegere si explicativ. 1. Argumenteaza importanta cercetarii iluzoriu. investigare. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.2. tehnica. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nr. invatamt clinic. procedee si instrumente de investigare stiintifica. pentru calificarea asistent medical generalist. caracterul contradictoriu. principiul cognoscibilitatii. selectarea C. volumul si nivelul de cunostinte. date cantitative si calitative. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. principiul determinismului. 1. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul C. Concepte si termeni: teorie. formularea ipotezei.3. Explica notiunile de metodologie si metoda. 93 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. scheme. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. compararea. fise de lucru. probe practice (studiu de caz. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. casete video. evaluarea altor competente nefiind relevanta. discutiile si lucrul in grup. SPP-ul stabileste un nivel national. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. reviste. Se evalueaza numai competentele din acest modul. existente. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.D – uri. problematizarea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. 94 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. fisa de lucru. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. test scris. conversatia. demonstratia. momentul si persoana care face evaluarea. carti. munca independenta. folii de retroproiector. C. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. pentru verificarea atingerii competentelor. Cadrele didactice. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. exercitiul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. comun de performanta. dezbaterea. problematizare). descoperirea. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. simularea. simulari. Indiferent de locul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali generalisti. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. studiul de caz. etc.

educatie. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. realism. expectoratie. ortopnee.1. modificari toracice. observabilitate. Culegere de date prin: interviu. hidratare. observatie clinica. pentru calificarea asistent medical generalist. 2. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. mobilizare. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. supravegherea functiilor vegetative. 2. igiena. dispnee. cianoza. alimentare. vulnerabilitate. obstructia cailor aeriene. comunicareineficace.3.2. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 5. profilaxie. implicare. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. pneumonii.3. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. hipertermie. principii de tratament). 4. supravegherea starii de constienta.1. crt. cercetare documente medicale. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. TBC. profilaxia infectiilor. simptomatologie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. Obiectivul nursing: specificitate. Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor viatale. investigatii. Manifestari de dependenta 2. 3.1. junghi thoracic. C. 3. 2. dispnee. prevenirea complicatiilor.2. performanta. Continuturi 1. Surse de dificultate 3. risc de accidente. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. 2. Analiza si sinteza informatiilor: 2.2. 3. BPOC. durere.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Interventii proprii: comunicare. astm bronsic. etiopatogenie. 1. Unitatea de competenta Pneumologie si nursing specific Competente C. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. cancer pulmonar (definitie. Manifestari de independenta 2. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. Interventii delegate: pregatirea pentru 95 C. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. invatamant clinic. risc de infectie. 1. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. pneumotorax. febra. 23. Interventii: 3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing).

1. instilatii. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. recoltari sputa. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Restructurarea planului de ingrijire: 2. planul de ingrijire. fisa de lucru. tensiometru. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Aplica interventiile proprii si delegate. administrarea tratamentului general si local. seringi. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. proiectul. 2. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. volumul si nivelul de cunostinte. drenaj postural.1. In elaborarea strategiei didactice.2. Metode si mijloace de pregatirea pacientului: 2. aerosoli. 2. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. punctie pluerala etc. fise de lucru.1. . .4. 2. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. 1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. simulari. planuri de ingrijire. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. 3. scuipatori. medicamente. Sugestii metodologice Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. 96 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etc. compararea. demonstratia. 1. C. 2. informare.C. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. stetoscop.2.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. solutii antiseptice. 1. asigurarea confortului psihic. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . solutii perfuzabile. problematizarea. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. ace. dotarea cu material didactic. . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. igiena etc.2. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene. Resurse materiale: 1. la procesul de invatare.elevii au stiluri diferite de invatare . Materiale: placute Petrii. inhalatii. Pregatirea psihica: explicatii. Instrumente: aparatura pentru oxigenoterapie. termometru. gargarisme. aspirarea secretiilor oso-faringiene. Obiective stabilite: 1. trusa perfuzie. inhalante. oxigenoterapie. tuse asistata.1 Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.5.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. descoperirea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. tapotaj.

Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. pentru verificarea atingerii competentelor. Indiferent de locul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. studiul de caz. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. conversatia. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. existente. probe practice (demonstratie. evaluarea altor competente nefiind relevanta. momentul si persoana care face evaluarea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. 97 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. discutiile si lucrul in grup. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). studiu de caz – plan de ingrijire).D – uri. dezbaterea.Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. SPP-ul stabileste un nivel national. comprese etc. comun de performanta. exercitiul. folii de retroproiector. Cadrele didactice. simularea. scheme. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. munca independenta. manechin. fesi. casete video. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. C. brancarda. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. Se evalueaza numai competentele din acest modul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.

investigatii. Simptome din partea altor aparate: respirator (tusea cardiaca . nervos (cefalee.2. simptomatologie. simptomatologie. etiopatogenie. puls (frecventa. tulburari de echilibru). Aplica interventiile proprii si delegate 5. paroxistica). cianogene (definitie.digestive (greturi. stenoza aortica. simptomatologie. hemiplegii). balonare. 2. tratament). investigatii. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie . mediastinopericardita. hepatomegalie). pozitia bolnavului (ortopnee. bombarea abdomenului. tratament). T. Semne fizice: culoarea tegumentelor si mucoaselor. etiopatogenie. turgescenta venelor jugulare. evolutie. astenie. Simptome functionale: dispnee (cardiaca. febra. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 4. evolutie. 2. zgomotele. insuficienta mitrala. etiopatogenie. genu-pectorala). anxietate. invatamant clinic. investigatii. 2. revarsatele pericardice neinflamatorii (definitie.2. tratament).2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala. anorexie tisulara. ameteli tulburari vizuale si auditive. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 1.Modulul 24: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE face parte din pregatirea specifica din anul II.1. Evalueaza rezultatele obtinute.dansul arterial. simptomatologie. alte cardiopatii valvulare (definitie. cianoza. insuficienta aortica. In modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE.3 Bolile miocardului (definitie. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare: 1. accidente motorii trecatoare sau definitive (afazii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. prognostic.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene.etiopatogenie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. investigatii. paralizii. pentru calificarea : asistent medical generalist. 2. forme clinice. durere (precordiala. evolutie. tratament) 98 C.ascita.A. de efort. cianoza. 24. crt. socul apexian.4 Bolile pericardului :pericardita acuta . Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Nr. decubit.amplitudine). simptomatologie. Unitatea de competenŃă Cardiologie si nursing in cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor cardi-vasculare ConŃinuturi 1.pericardita cronica constrictiva. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare 3.evolutie. forme clinice. freamatele. tulburari de ritm. sufluri. tratament. complicatii. varsaturi. profilaxie). Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . Modulul are alocate 120 de ore din care 72 de ore. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ritm. hemoptizia). tulburari de diureza . extracardiaca. 2. cardiaca) palpitatii.

risc de complicatii. stres). tratament) 3. profilaxie. retete etc. 3. Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. infarctul miocardic. angina pectorala. 99 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . profilaxie). palpare. etiologie.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. prognostic tratament). etiopatogenie. 3. culoarea tegumentelor normala. percutie). tratament. simptomatologie. 3.14 Ateroscleroza: definitie. etiopatogenie. evolutie. edeme ale membrelor. performanta. Interventii proprii (autonome): comunicare . comunicare ineficienta. ascultatie. tratament. simptomatologie. tulburari in conducerea stimulilor (definitie. simptomatologie. alterarea starii de confort.8. Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. investigatii.3. mobilitate pastrata. tratament. simptome.4. de ordin psihologic(anxietate .ectopice. profilaxie) 2. lipsa cunoasterii.1. 2.modificari ale functiilor vitale.cand?) obiective pe termen scurt. 3. clasificare. circulatie inadecvata. ce se poate face?.11 Socul: definitie. risc de infectii.13 Moartea subita: etiopatogenie.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. trimiteri. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. prevenirea complicatiilor. cianoza.5.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect.12 Sincopa si lesinul: definitie. simptomatologie. profilaxia infectiilor. semen vitale (respiratie. tratament. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. lipsa durerii. investigatii. mediu. 2. in ce masura?. simptomatologie. investigstii tratament).evolutie.9. puls. etiopatogenie. examen fizic (inspectie. postura inadecvata.8 Insuficienta cardiaca: stanga acuta si cronica. etiopatogenie.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. Obiectivul nursing: specificitate. observatie. evolutie. bilete de iesire din spital. varicele (definitie. realism. fiziopatologie. 3. boli organice ale arterelor periferice (definitie. clasificare. investigatii. 2. investigatii . profilaxie). incordarea miscarilor.7 Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice. tablou clinic.tratament) 2. deficit de autoingrijire.7. etiopatogenie.6. temp) pastrate. lung. insuficienta cardiacaglobala (definitie. investigatii. Independenta/ Dependenta 3. 2.16 Bolile venelor: tromboflebita. complicatii. investigatii. a starii de constienta. simptome. cum?. observabilitate (cine?. etiopatogenie. cordul pulmonar cronic. evolutie. ortostatica (definitie.2. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. Diagnostic de ingrijire (nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. carnet de sanatate.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale. ce. tegumente intacte. Manifestari de independenta: pacient constient. hidratare. prim ajutor. cu intrebari inchise/ deschise).3.C. tratament. somn si odihna corespunzatoare. complicatii. etiopatogenie. scrisori medicale. tratament) 2. dispnee. simptomatologie. saracie).TA. implicare. vulnerabilitate fata de pericole. 3. evolutie. tulburari de echilibru. de ordin social (izolare. escara de decubit. imobilitate. simptomatica. 3. 2.9 Hipertensiunea arteriala (clasificare. simptomatologie. simptome. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. complicatii. 2. comunicare eficienta . 2. sindromul intermediar (definetie etiopatogenie. tratament. palpitatii. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. clasificare.

tromboembolice (administrarea de anticoagulant). trusa chirurgicala. educatie etc. pregatirea pacientului. reorganizarea locului de munca. indicatii/ contraindicatii. 4. tampoane. testul Rumpel – Lee: pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . scop.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. prevenirea complicatiilor. asigurarea confortului psihic etc. 4. notarea in F. pregatirea materialelor necesare. aspirarea secretiilor . bacteriologice: pregatirea pacientului. apexograma. trusa de pansat. metode improvizate). igiena. pozitia pacientului. Resurse materiale: Instrumente: pensa linguala. 4. asigurarea conditiilor de mediu. tehnica de executie. carucior.1. supravegherea pacientului dupa punctie. explicatii. sonde de aspiratie.. tensiometru. tehnici de executie. prevenirea complicatiilor pulmolare. igiena. medicamente. oxigenoterapie. trusa perfuzie. respectarea regimului alimentar etc. intubatie orotraheala. Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. tehnica de executie. a parametrilor masurati. trusa de intubatie. solutii perfuzabile. Examenul radiologic: radioscopia. pregatirea materialelor necesare. sursa oxigen. monitor. indicatii / contraindicatii. pozitie adecvata. Obiective stabilite: 1. 3. pregatirea dispozitivelor necesare. seringi pentru punctie. Interventii specifice: Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. antiseptice. fonocadiograma . comprese.2. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. angiocardiografia. supravegherea functiilor vitale. tehnici de executie. satisfactia pacientului. supraveghere bolnavului. hematologice. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare. supravegherea bolnavului. flebografia. mobilizare. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. 4. Electocardiograma.gura la gura “ sau . supravegherea pacientului. supavegherea pacientului. sonde urinare. asigurarea pozitiilor. Materiale: garou. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate alimentare. pregatirea pacientului. 1. termometru etc. 100 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . stilet butonat.Pregatirea pacientului: Pregatirea psihica: informare. Punctia pericardica: definitie. masurarea presiunii venoase. Recoltarea analizelor biochimice. radiocardiograma. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului. a complicatiilor. respiratie artificiala. electocardiogrf. Aplica interventiile proprii si delegate C. supraveghera pacientului. Cateterismul cardiac: indicatii/ contraindicatii.. 5.O. defibrillator. trusa de ventilatie. Masurarea TA.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. scop. masurarea pulsului central si periferic. materiale necesare. imobilizare. pat . sursa de aspiratie. oscilometriea. Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu.C. seringi.3. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. stetoscop etc. materiale necesare. montarea une perfuzii etc.gura la nas”. pregatirea materialelor necesare. rolul asistentei medicale. recoltari de sange si urina.O. 1. administrarea tratamentului general si local specific. Oxigenoterapia: sursa de oxigen. scop.10. notarea in F. rolul asistentei. respiratie artificiala . reorganizarea locului de munca. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. definitie. radiografia.

ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. proiectul. test scris. In elaborarea strategiei didactice. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. dotarea cu material didactic. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. pentru verificarea atingerii competentelor. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. compararea. descoperirea.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE poate fi parcurs in mod independent.elevii au stiluri diferite de invatare. evaluarea altor competente nefiind relevanta. . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE. planul de ingrijire. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Se recomada urmatoarele metode:observatia. proiectul. . SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. fise de lucru. demonstratia. Indiferent de locul.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fisa de lucru. Evaluarea va fi ritmica. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. 101 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. planuri de ingrijire. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. problematizarea. . simulari. coevaluarea in grupul de lucru. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.2. studiu de caz – plan de ingrijire). momentul si persoana care face evaluare. investigatia. 3. fise de lucru. intermediara si finala. la procesul de invatare. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. probe practice(demonstratie. tema in clasa.

observatia. dezbaterea. etc. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. 102 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. CD. casete vdeo. munca independenta. studiu de caz. exercitiul. instrumentar si materiale sanitare diverse.uri. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. manechin. conversatia. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea.Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. folii de retroproiector. scheme. simularea.

25. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 25. caracteristicile scaunului). boala inflamatorie a intestinului. Unitatea de Competente crt. 25. invatamant clinic. AfecŃiuni ale stomacului. Analizează si nursing in semnele şi gastroenterologie simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv Continuturi 1. simptomatologie. caşexie). tulburări de tranzit (diaree. intestinului subŃire si gros: gastrita acută si cronică.4. AfecŃiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. tahicardie. din care 72 de ore. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile aparatului digestiv: 1.3. paloare. 2. anorexie. caracteristici). sindroame pancreatice. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 25. principii de tratament) 2. vărsăturile (clasificare. investigaŃii. etiologie. inapetenŃă. Gastroenterologie C 1. odinofagie. eructaŃie. ascita. scăderea in greutate (denutriŃie. tulburări ale stării de cunoştinŃa (confuzie. hemoragia (clasificare.2. simptomatologie. rectocolita ulcerohemoragică. competenta 25.2. sindromul dispeptic biliar.3. ulcerul gastro-duodenal. 1. In modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE. transpiraŃii profuze. principii de tratament). Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. investigaŃii. caracteristici). Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv. Modulul are alocate 120 de ore. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Semne locale: durerea (caracteristici). Principalele afecŃiuni ale aparatului digestiv: 2. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. simptomatologie. coma). esofagita de reflux. principii de tratament). disfagie. edeme. pirozis. 25.1. gravitate). AfecŃiunile esofagului: esofagita caustica. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.5. investigaŃii. colecistita acuta si cronica nelitiazică.Modulul 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. hernia hiatală (definiŃie. hipotensiune arteriala. scăderea diurezei). colonul iritabil. etiologie.2. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Nr. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. parazitozele intestinale (definiŃie.1. encefalopatie. 103 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. 2. constipaŃie sau alternanŃa intre cele două. regurgitaŃie. ciroza hepatică (definiŃie. icter (localizare. etiologie. pentru calificarea: asistent medical generalist.

alimentaŃie adecvată. Manifestări de dependenŃă: durere. risc înalt de sângerare.2. interviul formal sau informal. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv.2. stres). materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. 2. profilaxie.Obiectivul nursing: specificitate. dispnee. materiale pentru reacŃia Rivalta. Pregătirea pacientului: 4.3. Instrumente: sonde de aspiraŃie. lipsa de cunoştinŃe. bilete de ieşire din spital. absenŃa eliminărilor patologice. 2. cântărire. soluŃii perfuzabile. palpare. auscultaŃie). C 3. edeme. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv).2.3. a stării de cunoştinŃă. postura inadecvata. semne vitale (R. Transportul pacienŃilor: metode de transport (brancardă. disconfort abdominal.2. Resurse materiale: 4. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. 3. percuŃie. durere acuta/cronica. educaŃie. irigator. tegumente intacte si normal colorate. trusă de transfuzie. 3. inapetenŃă.O. poziŃie adecvată. sânge. IntervenŃii de urgenŃă: aspiraŃia digestivă continuă sau intermitentă. IndependenŃă/DependenŃă 2. risc înalt de alterare a conceptului de sine. pat). examen fizic (inspecŃie. mânuşi de cauciuc. medicamente.2.1. 3. metode: observaŃia. 4. 2. administrarea tratamentului general si local. Pregătirea psihică: informare. 4.1. sistarea alimentaŃiei pe cale orala. Materiale: trusă de perfuzat. Manifestări de independenŃă: pacient conştient.3.3. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. endoscoape (esofagoscop. clinică. obiective pe termen scurt. bilete de trimitere. mobilitate păstrată.A. reŃete.2. fotoliu rulant. apetit normal. spălătura gastrică. scrisori medicale. explicaŃii. hematemeza. absenŃa durerii.2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4. gastroscop. 4. pasivă). exces de volum lichidian. trusă pentru paracenteză abdominală.4. etc. T0) in limite normale. etc.2. modificarea tegumentelor si mucoaselor. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si tehnici. rectosigmoidoscop). mobilizare/transport. paracenteza abdominală 104 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3.1. carnet de sănătate. a alimentaŃiei. obŃinerea consimŃământului. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. asigurarea confortului psihic.2.3.2.1. 4.2..2. hipotensiune arterială. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. alterarea eliminării digestive. mediu si lung). artificială. performanŃă. T. vărsături. crearea câmpului operator.1.1.1. realism. alimentare.Alimentatia pacienŃilor: naturală (activă. 4. Probleme de dependenta: alterarea nutriŃiei. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. pregătirea pentru paracenteza abdominală. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii.2. sărăcie). seringi.1.). derivate de sânge. igiena alimentaŃiei. P . golirea colonului. somnolenŃă. implicare. igienă. IntervenŃii specifice: 4.3. de ordin psihologic (anxietate. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. colonoscop. 3. cercetarea documentelor medicale (F. somn odihnitor. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse C 2. stare de constituŃie normală corespunzătoare vârstei si înălŃimii corporale. melena. canulă rectală. icter. de ordin social (izolare.1. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . cearşaf). rectoragii. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. igiena. 4.

O. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 5. indicaŃii/contraindicaŃii. pregătirea bolnavului.2. b. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe.3. materiale necesare. tehnica de execuŃie.4. scop. probe scrise de tip itemi. colangiografia. 5. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). 4. satisfacŃia pacientului. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. pregătirea pacientului. rolul asistentului medical. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 105 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . casete video. 5. administrarea de hemostatice. manechin. notarea puncŃiei in F. decizional. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Prevenirea complicaŃiilor:prevenirea vărsăturilor.1. locuri de electie.1. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. examene endoscopice: esofagoscopia. studiu de caz. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. CD-uri. colonoscopia. evacuatoare. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. supravegherea pacientului după puncŃie. pregătirea produsului recoltat pentru examinare. gestionarea cazului. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. rezolvarea de sarcini. dezbateri. exerciŃii practice. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate..C 5. 4.3. pregătirea bolnavului. Obiective stabilite: 5. c. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. rolul asistentului medical. reorganizarea locului de muncă.1.3. întrebări structurate. ca demers logic.1. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. scheme. irigografia. puncŃia hepatica si abdominala: definiŃie. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. rectosigmoidoscopia. jocuri de rol. incidente si accidente.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. 5. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice.5. Pentru aplicarea procesului de nursing. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. InvestigaŃii specifice: a. oprirea hemoragiei prin aspiraŃie digestivă. examene radiologice: tranzitul baritat.

26. greaŃă. C 2.Modulul 26: NEFROLOGIE.2. InfecŃii: infecŃia urinară. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. investigaŃii.1. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE.4. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 26. Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. AfecŃiuni urologice: litiaza renală. investigaŃii. disuria.3. miros). tuberculoza renală (definiŃie. melena. hidrocelul. Principalele afecŃiuni nefrologice si urologice: 2. piuria – caracteristici). Unitatea de competenta Nefrologie. simptomatologie. 26. invatamant clinic. pielonefrita acută si cronica. astenie fizică progresivă. varicocelul. cancerul de prostată. principii de tratament). tulburări calitative ale urinei (culoare. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NEFROLOGIE. etiopatogenie. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice. accese febrile. urologie si Nursing in afectiunile renale Competente C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice Continuturi 1. principii de tratament).1. Modulul are alocate 120 de ore. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. somnolenŃă sau chiar tulburări psihice. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi urologice. tulburări digestive cu inapetenŃă.3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile nefrologice şi urologice: 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 1. insuficienŃa renală acută si cronică (definiŃie. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). anuria. tumorile renale (definiŃie. oliguria. In modulul NEFROLOGIE. oligoanuria. 2.4. simptomatologie. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. 26. simptomatologie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. hematuria. tulburări de micŃiune (polakiuria. aspect. etiopatogenie. tulburări cantitative (poliuria. 2. 26. epistaxis. investigaŃii. 26. cistalgia. din care 72 de ore. hematemeza. etiopatogenie. crt. alternanŃa diaree-constipaŃie. vărsături. rinichiul 106 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . principii de tratament).2. transpiraŃii profuze. incontinenta de urina – caracteristici). Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). pentru calificarea: asistent medical generalist. sindromul nefrotic. halenă amoniacală.1. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată.2. 2. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NEFROLOGIE. MalformaŃiile congenitale renale: ectopia renală.5. ischiuria. AfecŃiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică.

educaŃie. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. crearea câmpului operator. sonde Cook.5.1. explicaŃii.3. 3..2. Pregătirea pacientului: 4. cistalgie. Pregătirea psihică: informare. îngrijiri postoperatorii. Instrumente: sonde vezicale. greaŃă.1.1. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor.Obiectivul nursing: specificitate. de ordin psihologic (anxietate. soluŃii antiseptice. indicaŃii. seringi Guyon. 4. mediu si lung). P . Resurse materiale: 4. risc potenŃial de violenta. alterarea eliminării digestive. 4. alimentare. 2.2. semne vitale (R. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. somn odihnitor. Manifestări de independenŃă: pacient conştient.2. de ordin social (schimbarea modului de viaŃă. IntervenŃii specifice: 4. obstrucŃii ale aparatului renal). Manifestări de dependenŃă: disurie. igienă. 2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. rezectoscop. agitaŃie. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. deficit de autoîngrijire. obiective pe termen scurt.1.2. poliurie.Dializa peritoneală si hemodializa: definiŃie. 3. asigurarea confortului psihic.2. pungi cu soluŃia de dializă.4. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. poziŃie adecvata.1. crearea abordului vascular. cistoscop. pungi pentru urină.A. administrarea tratamentului general si local. C 3. surse de oxigen. disconfort fizic. 2. implicare.O. reŃete. feşi de tifon. a stării de cunoştinŃa. glob vezical. investigaŃii. dializoare. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. etiopatogenie. 107 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . clinica.1. obŃinerea consimŃământului. odihnă insuficientă. igiena. soluŃii pentru spălătura vezicală. 2.1. Traumatismele renale: definiŃie. 4. stres). medicamente.3. profilaxie. IndependenŃă/DependenŃă 2. percuŃie. simptomatologie. mobilizare/transport. performanta. 4. etc. auscultaŃie). discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii.1.urologice polichistic (definiŃie. examen fizic (inspecŃie. a eliminării urinare. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. 2. pungi pentru drenaj.3. tulburări de dinamică sexuală. interviul formal sau informal. bilete de ieşire din spital. 3. T. cercetarea documentelor medicale (F. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv.). Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. pregătirea pentru dializă. principii de tratament). etc. catetere TENCHKOFF. îngrijirea stomelor. etiopatogenie. investigaŃii. 3. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. Materiale: casolete cu material textil. vărsături. anxietate. scrisori medicale. palpare.2. pregătirea preoperatorie. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. Probleme de dependenŃă: alterarea eliminării urinare. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? .2. fistulei arterio-venoase.2. T0) in limite normale. oligurie. alterarea confortului. confort psihic.2. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. trusă de perfuzat.2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. seringi.3.1. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. etc. absenŃa durerii. bilete de trimitere.2. mobilitate păstrată. soluŃii perfuzabile. realism. principii de tratament. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinŃe. 4. simptomatologie.

accidente. cistografia.1. casete video. materiale necesare.2. IntervenŃii de urgenŃă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. glicemie). Prevenirea complicaŃiilor cardio-vasculare. parametri fiziologici. ureteroscopia. PuncŃia renală: definiŃie. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. 4. supravegherea bolnavului. prevenirea complicaŃiilor: retenŃie de urină. dezbateri. combaterea durerii. tehnica de execuŃie. 4.3. locuri de electie. Pregătirea preoperatorie: 4. Pregătirea generală: bilanŃul clinic general.1. supraveghere si îngrijiri ulterioare. transpiraŃie. 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. 4.3.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin.2. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. supravegherea pacientului după puncŃie. pregătirea pacientului.5. urină. studiu de caz. efectuarea dializei. Pentru aplicarea procesului de nursing. Examene endoscopice: cistoscopia. 4.2. îngrijirea plăgii. cistostomia – definiŃie. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. scop. scop.3. 4. exerciŃii practice. alimentaŃie. hidratarea pacientului.5. pulmonare. 5. cutanate.3.3. 4. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaŃiei. C 5. constipaŃie. mobilizare. tehnica de execuŃie. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. urografia. puncŃia vezicală. materiale necesare. Pregătirea preoperatorie in urgente. Explorarea mecanismelor funcŃionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina). pierderile lichidiene (sânge.a. rolul asistentului medical. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. hematocrit. Obiective stabilite: 5. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă.5. jocuri de rol.pregătirea pacientului. pregătirea pacientului. pansamentul.3. grup sanguin. plaga operatorie. materiale necesare. 4. 5.4. creatinina. alte complicaŃii de decubit. pregătirea bolnavului. incidente. manechin. 5. CD-uri. 4. indicaŃii/contraindicaŃii. Supravegherea postoperatorie: aspectul general.6. ImplicaŃiile psihosociale ale dializei. uree. vărsături.4. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate.1. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic 4. lichide de drenaj).4. satisfacŃia pacientului.1. indicaŃii/ contraindicaŃii. teste de coagulare.b. bilanŃul paraclinic (HLH. rolul asistentului medical.1. InvestigaŃii specifice: 4. pregătirea locală. scheme.5. 4.2. pregătirea bolnavului.1.4. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale.6. 108 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Se evaluează numai competenŃele din acest modul. gestionarea cazului. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni nefrologice si urologice. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. rezolvarea de sarcini. decizional. 109 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . întrebări structurate. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă.ca demers logic. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. probe scrise de tip itemi. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.

constipatie. Unitate de competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala. 2. cronica. 2. contractura etc. patologia ano-rectala. investigatii principii de tratament): 2. apendicita. hiperemie.5. chistul hidactic hepatic.1. diaree.9.3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Nr.10. 3. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. din care 72 de ore . In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA.6. simptomatologie. diverticuloza.1. 2. frison. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. 2. Hidrosadenita 2.11. 2. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. varsatura. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale.11. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale.8. Herniile 2. 4. 27. durere. 2.7. dispnee. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.11. enteritele regionale (boala Crohn) 2. etiopatogenie. pirozis.11.2. abcesele ficatului. ulcerul duodenal. Modulul are alocate 120 de ore. crt. cancerul de colon. Eventratia. litiaza biliara. 5. Aplica interventiile proprii si delegate. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie. neoplasmul gastric. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. tumorile intestinului subtire.2. tahicardie. colecistita acuta). Continuturi 1. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale.3. eructatie. cancerul rectal. hematemeza. invatamant clinic. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza.4. adenopatie. tumefiere. Patologia esofagului 2. evisceratia 2. rectoragii. neoplasmul de pancreas). cefalee. Competenta C. Furunculul 2.Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. meteorism. ocluzia intestinala. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie.1. tumorile ficatului. Peritonita 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. febra. greata. Abcesul cald 110 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . regurgitatie. melena. Patologia chirurgicala a splinei 2. Contuziile si plagile abdomenului etc.

solutii perfuzabile.10 Pioemia. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. asigurarea confortului psihic 2. Gangrena gazoasa 2. Interventii specifice: 3. alimentarea. Instrumente: trusa chirurgicala.11.3 Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Materiale: camp steril. ingrijiri postoperatorii. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 3. alimentare. trusa de pansat 2.3. 2. anxietatea.11.3. Manifestari de independenta 2. alterarea imaginii corporale. igiena. Flegmonul 2.5. explicatii. realism.C. administrarea tratamentului general si local. igiena. educatie. Einhorn. tuburi de dren. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Aplicare pansamente 3. camp operator etc. sonde (Faucher.2. etc. clisme 3. aspiratie).11. Interventii: 3. aspiratie gastrica. Surse de dificultate. Tetanosul 2. Tuberculoza ganglionara.2. 1.11. durerea. 2.1.1.7. manusi sterile. Interventii chirurgicale elementare 3. deshidratarea. abdominala).4. 1. solutii spalaturi.2. duodenal. hidratare. trusa pentru punctie. trusa perfuzie. 3. alimentatie inadecvata prin deficit etc. Septicemia 2. profilaxia infectiilor. solutii antiseptice.4 Aplica interventiile proprii si delegat 2. Probleme de dependenta.4. C. Punctii (biopsica. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate. perturbarea stimei de sine. hepatica.11.7. risc de infectie. performanta.2. abcesul rece. discutii cu echipa de ingrijire.11. Erizipelul 2.2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. intoleranta la activitate. 1.6. C. mentinerea functiilor vitale. 3. cercetare documente medicale. implicare. profilaxie. Blakmore. observatie clinica. pregatirea preoperatorie. tub Kehr. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. Sondaj gastric. prevenirea complicatiilor. Interventii proprii (autonome): comunicare. devalorizarea. diareea.9. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. deficit de autoingrijire.8. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia. Alimentatie artificiala 3. 3. mese. Ingrijire stome 3.1.8. medicamente. 3. dificultatea sau refuzul de a urma dieta. alterarea tegumentelor si mucoaselor. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. 2. familia si apartinatorii. Pregatirea psihica: informare.1. mobilizare. Antraxul 2. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. Prelevari de produse biologice 3. a starii de constienta. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera sau a absorbi alimentele. Manifestari de dependenta 2. comprese sterile. 1. echipament necesar oxigenoterapiei etc.6.11.12. retentie de 111 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .5. observabilitate. supravegherea functiilor vegetative.2. Resurse materiale: 1.1.

C. 2. 2. volumul si nivelul de cunostinte. brancarda. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. scheme. simularea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. demonstratia. . fise de lucru. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. CD-uri.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Indiferent de locul. Nerealizate . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. la procesul de invatare. evaluarea altor competente nefiind relevanta.2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. compararea. proiectul. comprese etc. momentul si persoana care face evaluarea. dezbaterea. conversatia.1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate urina. constipatie etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.5. 1. casete video. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. dotarea cu material didactic. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.elevii au stiluri dierite de invatare. planul de ingrijire. folii de retroproiector. planuri de ingrijire. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie.1.2. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. 112 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA poate fi parcurs in mod independent. simulari. Obiective stabilite: 1. manechin. existente. discutiile si lucrul in grup.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Se evalueaza numai competentele din acest modul. problematizarea. In elaborarea strategiei didactice. fisa de lucru.manifestari de dependenta absente sau ameliorate.manifestari de dependenta care se mentin. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. observatia. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. studiul de caz. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. exercitiul. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. fesi. Realizate . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : .) 1. descoperirea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. pentru verificarea atingerii competentelor. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. munca independenta.

Cadrele didactice. 113 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . test scris. studiu de caz . care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).plan de ingrijire). probe practice (demonstratie.

specific. Analiza si sinteza datelor: 2. invatamant clinic.2. fatigabilitate. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. dispnee de efort si repaus. stenoza aortica. C. TA. trombozele. 4. Nr. Identifica 2. edem. adenita si cardiovasculare. 2. varsaturi. hemoptizie. stenoza istmului aortic. 27. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. discutii cu echipa de ingrijire. anevrismele arteriale. si simptomele specifice cardiovasculara: cardiovasculara afectiunilor chirurgicale Semne clinice: junghi toracic. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. semne vitale( R. cianoza. hipercapnie. astenie fizica si psihica.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si toracica. Elaboreaza planul 1. dispnee expiratorie. cardiovasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIE TORACICA. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Unitate de Competente Continuturi competenta Chirurgie C1. confuzii. Manifestari nervoase: cefalee. 2. T) in limite normale.1 Manifestari de independenta: pacient constient. insomnii. Aplica interventiile proprii si delegate. P. Modulul are alocate 60 ore din care 36 de ore. crt. tuse uscata sau cu expectoratie. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIE TORACICA. 5. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. ameteli. lipotimii. hipoxie. 3. greturi. varicele membrelor inferioare.3. palpitatii. febra. limfangita. elefantiazisul. si nursing toracice si durere anginoasa. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. tegumente intacte. pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si traumatismele toracice. In modulul CHIRURGIE TORACICA.Modulul 28: CHIRURGIE TORACICA. culoarea tegumentelor normala. anxietate etc. tromboembolism pulmonar. 114 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . lipsa durerii. sincope. Nota introductiva Modelul CHIRURGIE TORACICA. de ingrijire (nursing) observatie clinica. tetralogia Fallot. familie si apartinatori. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. transpiratii. Manifestari digestive: balonare. pericardita constrictiva sau diagnosticele de supurata. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. stenoza ingrijire (nursing) la mitrala. C. mobilitate pastrata. abcesul pulmonar. Principalele afectiuni chirurgicale toracice si problemele de cardiovasculare: chistul hidatic pulmonar. cercetare documente medicale. Analizeaza semnele 1. comunicare ineficienta senzo-motorie. somn si odihna corespunzatoare. claudicatie intermitenta. pentru calificarea asistent medical generalist.canalul arterial. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). Culegerea de date prin diverse metode: interviu. pleurezia dependenta si stabileste purulenta netuberculoasa.

implicare. 1. 2. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. Metode si mijloace de pregatire a pacientului. profilaxie. 2.2. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. risc de infectie. depresie. trusa de perfuzie. 1. masca. cianoza. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. comprese. medicamente. aspirarea secretiilor. 1. hipertermie. camp steril. toracocenteza. performanta. camp operator etc.4. prevenirea complicatiilor. foarfeca. administrarea tratamentului general si local. inhalatii. ingrijiri postoperatorii. educatie. Interventii: 3. 2. realism. 115 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . solutii perfuzabile. 2. mobilizare.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. 1. solutii antiseptice. aparatura de oxigenoterapie. 3. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. durere.1. escare de decubit. stres). fese etc. 3.3 Surse de dificultate:de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate.1 Instrumente: pensa hemostatica. sentiment de inferioritate. pozitie adecvata. interventii autonome: comunicare. hidratare. supravegherea cailor vasculare. alimentare. risc de infectii. a starii de constienta. risc de accidente. circulatie defectuoasa. observabilitate. efectuarea pansamentelor. 2.5.2. alterarea starii de confort. lipsa de cunostinte. manusi sterile. tavita renala. trusa de pansat. informare. interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. Materiale: pansamente. risc de complicatii. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) = PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee.C.Obiective stabilite: 1.1 obiective realizate . durere acuta/cronica. 3. trusa de anestezie de urgenta. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.2.2. supravegherea functiilor vitale si vegetative. pregatirea preoperatorie. tegumente palide si reci. Resurse materiale: 1. 1. garou elastic. Pregatirea psihica: explicatii. recoltari de secretii patologice. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin.Aplica interventiile proprii si delegate C. diminuarea sau absenta miscarii. de ordin social. supravegherea plagii si a pansamentului. profilaxia infectiilor. canula intravenoasa. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. asigurarea confortului psihic. igiena. materiale de protectie. igiena.1. Pregatirea preoperatorie. aparatura de monitorizare. supravegherea drenurilor. seringi. sonde de aspiratie sterile. trusa chirurgicala vasculara.2 Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. Obiectivul nursing: specificitate. 2. modificari ale functiilor vitale.

Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. folii de retroproiector. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. volumul si nivelul de cunostinte. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. descoperirea. scheme. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). manechin. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ: scheme. In elaborarea strategiei didactice. 116 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simularea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. munca independenta. la procesul de invatare. test scris. demonstratia. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. casete video. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. dotarea cu material didactic. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. simulari. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. fise de lucru. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. conversatia. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Indiferent de locul. existente. dezbaterea. planul de ingrijire. expunerea. observatia. elevii au stiluri diferite de invatare.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului. instrumentar si materiale sanitare diverse. 2. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. compararea. probe practice (demonstratie. evaluarea altor competente nefiind relevanta. planuri de ingrijire. momentul si persoana care face valuarea. exercitiul. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. problematizarea. studiu de caz-plan de ingrijirie). Se evalueaza numai competentele din acest modul. proiectul. Restructurarea planului de ingrijire: 2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. etc. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. CD-uri. pentru verificarea atingerii competentelor.2. fisa de lucru.

1. 4. otită. risc de accidente. Modulul are alocate 60 de ore. implicare. 3.2. Semne clinice: durere. Analiza şi sinteza informaŃiilor 2. simptomatologie. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). AfecŃiuni (definiŃie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OTORINOLARINGOLOGIE SI OTORINOLARINGOLOGIE NURSING IN Nr. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. C. herpes.Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. surditate. febră. Probleme de dependenŃă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL ConŃinuturi 1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. disfonie. principii de tratament): rinită. răguşeală. PriorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.3.2. laringită. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. obstrucŃie cu corpi străini. durere etc. investigaŃii. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. sociologice. disfagie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. etiopatologie. obstrucŃie. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii 2.3. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. alterarea vocii. risc de infecŃie. psihologice. edem. rinoree. obstrucŃia căilor aeriene. furuncul conduct auditiv extern. parestezie faringiană. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . lipsa de cunoştinŃe 3.1. 5. observaŃie clinică. tumori 1. epistaxis. observabilitate 2. Unitate de crt. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. stomatită. Manifestări de dependenŃă. traumatisme. sinuzită. inflamaŃie. mastoidită. 2. a stării de 117 C. din care: 36 ore. Manifestări de independenŃă. cercetare documente medicale. Obiectivul nursing: specificitate. 2. 2.1. hemoragie. afonie. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Otorinolaring ologie si nursing in otorinolaring ologie CompetenŃe C. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL. anosmie. adenoidită. polipoză. invatamant clinic. otoree. performanŃă. realism. faringită. dispnee. hipoacuzie. competenŃă 29. ModalităŃi culegere date: interviu. Surse de dificultate: fizice. dispnee.

.2. auditive. explicaŃii. auricular. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. IntervenŃii proprii: comunicare.1. laringiene. sonde aspiraŃie. 2. de pansat. laringiană. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. igienă. În elaborarea strategiei didactice. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. igienă. 1. Pregătire fizică: poziŃie adecvată. alimentare. conştienŃă. auriculare. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin 2. Obiective stabilite 1.elevii au stiluri diferite de învăŃare. Resurse materiale 1. asigurarea confortului psihic 2. aerosoli. .elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. oglindă Clar. 118 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pipete etc. profilaxie. IntervenŃii: 3. şi analize.4. aspirarea secreŃiilor oro . trusă chirurgicală. trocare. medicamente etc.1. seringi. anestezice. IntervenŃii specifice: tamponament nazal. auricular. spălături auriculare. adenoidectomie. educaŃie 3. pensă Politzer. soluŃii perfuzabile. Materiale: comprese.2. tampoane nazale. profesorul trebuie să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 3. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii 1. Pregătire psihică: informare. sursă de oxigen.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate 1. seringă Guyon. dotarea cu material didactic. profilaxie infecŃii. sondă laringiană.5. inhalante. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Restructurarea planului de îngrijire 2.2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.2. soluŃii spălături auriculare. amigdalotom.2. câmp operator etc. Instrumente: canulă traheală. hidratare. prevenire complicaŃii 3.C. . traheotomie. administrarea tratamentului general şi local. specul nazal. 1. paracenteză auriculară. stilet butonat. seringi puncŃie. instilaŃii. dezobstruarea căilor aeriene. C. mobilizare. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului 2. buco-faringiene. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 2.1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii. recoltări secreŃii nazale. supraveghere funcŃii vegetative. sursă aspiraŃie. gargarisme. inhalaŃii. soluŃii antiseptice.elevii participă la procesul de învăŃare cu cunoştinŃele dobândite anterior. puncŃia sinusurilor maxilare.faringiene. laringectomie etc. auriculare. meşe. trusă perfuzie.1. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. linguală.1.

aplicativ: scheme.Se evaluează numai competenŃele din acest modul. protocol educativ. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. manechin. problematizarea. dramatizare. scheme. Indiferent de locul. CD-uri. casete video. momentul si persoana care face evaluarea. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. fişe de lucru. dezbaterea. iar la sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă. demonstraŃia. retroproiector şi folii. Se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic . proces de îngrijire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. urmărindu-se aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale existente. proiectul .munca independentă. studiul de caz. Resursele materiale sunt variate: planşe. instrumentar si materiale sanitare diverse. 119 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conversaŃia. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic). Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. descoperirea. cărŃi. Se recomandă următoarele metode: observaŃia clinică. pentru verificarea dobândirii competenŃelor.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională.

DefiniŃie. miopie. 2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. risc de complicaŃii. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). plăgi. Manifestări de independenŃă. blefarite. alterarea vederii. 120 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la pacienŃi cu afecŃiuni oftalmologice. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. afecŃiuni inflamatorii ale ochiului. Unitatea de competenŃă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie CompetenŃe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunii oftalmologice. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. Manifestări de dependenŃă. psihologice. durere. 4. 2. anxietate datorită lipsei de cunoştinŃe. Probleme de dependenŃă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecŃiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. pentru calificarea: asistent medical generalist. sociologice. corpi străini conjunctivali. Principalele afecŃiuni oftalmologice: vicii de refracŃie. Analiza şi sinteza datelor obŃinute din culegerile de date: 2. Surse de dificultate: fizice. 2.2. risc de infecŃie. etiopatogenie. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. simptomatologie.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oftalmologice.1. 2. orjeletul. invatamant clinic. cercetare documente medicale. dacriocistita. hipermetropie. 2. 5. Culegerea de date prin: interviu. comunicare ineficace la nivel senzorial. ochiul roşu. ConŃinuturi 1. 2. risc de accidente.4. iridociclita. corneeni.3.MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Notă introductivă Modulul . glaucomul. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. secreŃii oculare – descriere. keratita. crt. lipsa de cunoştinŃe. cataracta. durere. Modulul are alocat 60 de ore din care 36 de ore. investigaŃii. fotofobie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. principii de tratament. conjunctivita. arsuri fizice. Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecŃiuni oftalmologice: scăderea acuităŃii vizuale. observaŃie clinică. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Nr. diplopie. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oftalmologice. arsuri chimice. presbitism. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. intraoculari). 30. cecitate. 1. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. reacŃie pupilară.

alimentaŃie hiposodată. profilaxia infecŃiilor. Materiale: comprese.1. 3. hidratare. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare.PriorităŃi de îngrijire: supravegherea şi menŃinerea funcŃiilor vitale şi vegetative. InstilaŃii şi unguente oftalmice. oftalmoscop. observabilitate. Tratament ortoptic.2. a stării de conştienŃă. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. 2. mobilizare. Pregătirea psihică: informare. educaŃie. 2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii.manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.2. alimentare. perfuzii cu Manitol 15 %. 3. poziŃie adecvată. în procesul de învăŃare. 2. elevii au stiluri diferite de învăŃare. IntervenŃiile specifice: 3. 2. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. spălături oculare. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. trusă chirurgicală de pansat. igienă. 1.1. Resurse materiale: 1. diuretice. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 3. profilaxie.C3. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. 1. soluŃii oftalmice.2. Nerealizate. soluŃii anestezice. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic interactiv. instrumentar chirurgical specific. Obiectivele stabilite: 1. C4. Realizate. soluŃii antiseptice. cameră semiobscură.manifestări de dependenŃă care se menŃin. Recoltare secreŃie oculară. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.IntervenŃiile: 3. asigurarea confortului psihic. optotip. medicamente. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. 2.3. În elaborarea strategiei didactice. perimetru Forstek. seringi. igienă. 1.1. etc. 3.1. pansament ocular. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. trusă perfuzii. 1. conversaŃia. prevenirea complicaŃiilor. Restructurarea planului de îngrijire: 2. Se recomandă următoarele metode de învăŃare: expunerea. 3.2. soluŃii perfuzabile. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. administrarea tratamentului general şi local. realism. explicaŃii. aport redus de lichide.2. compararea. 121 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. Instrumente: tonometru.2.1. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. tampoane. 1. performanŃă.1. implicare.Obiectivul nursing: specificitate. câmp operator. analizarea informaŃiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor.

deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. manechin. dotarea cu material didactic. pentru verificarea atingerii competenŃelor. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. casete video. realizarea unui plan de îngrijire. investigaŃia.P. fişe tip. evaluarea altor competenŃe nefiind relevante.P. Cadrele didactice. folii de retroproiector. desene. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. studiul de caz. simularea. structurarea planului de îngrijiri. fişe de lucru. planşe. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiŃi. fişe de autoevaluare. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. descoperirea. diapozitive. tema în clasă. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. momentul şi persoana care face evaluarea. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faŃă de o sarcină dată. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. 122 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . teste de evaluare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaŃie. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc.observaŃia. La aceste activităŃi se adaugă activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraŃie şi secŃii de spital de specialitate.-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. S. Indiferent de locul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. problematizarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. demonstraŃia. problematizarea. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraŃie cu o bună dotare materială şi va avea o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.

31. mielomul multiplu (definiŃie. simptomatologie.1. investigaŃii. investigaŃii. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. 31. 2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. cercetarea documentelor medicale (F. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile hematologice: 1.2. principii de tratament. febră. tahicardie. Anemiile: definiŃie. astenie fizică. din care 36 de ore.5. crt. Semne locale: durerea (caracteristici). inapetenŃa. reŃete. 1.2. C 2. adenopatii (caracteristici). invatamant clinic. clasificare. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. investigaŃii. interviul formal sau informal.1.2. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. auscultaŃie). Modulul are alocate 60 de ore.3. disfagie. modificări ale fanerelor. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. 31. principii de tratament. carnet de sănătate. Principalele afecŃiuni hematologice: 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. principii de tratament. etiologie. simptomatologie.4. examen fizic (inspecŃie.). scrisori medicale. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice. 2. scădere in greutate. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 31. Leucemia acuta si cronica: definiŃie. bilete de trimitere. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.O. simptomatologie. lipotimie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la 2. caracteristici).MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II.1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice Continuturi 1. hipotensiune arterială. 2. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Nr. IndependenŃă/DependenŃă 123 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tulburări de echilibru. 31. Hemofilia: definiŃie. percuŃie. 2. Unitatea de competenta Hematologie si nursing in hematologie Competente C 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. extremităŃi reci. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. etiopatogenie. etc. paloare sau icter (localizare. etiologie. acrocianoză.1. clinică. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. 2. etiopatogenie. simptomatologie.4. bilete de ieşire din spital. investigaŃii. clasificare. principii de tratament).2. Hemopatii maligne: boala Hodgkin.3. 31. palpare.

2. dispnee. tehnica de execuŃie. soluŃii perfuzabile. T. Manifestări de dependenŃă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. accidente. Pregătirea psihică: informare. igiena. sursă de oxigen. administrarea tratamentului general si local.1. protecŃie. lipsa de cunoştinŃe. PuncŃia ganglionara: definiŃie.2.2. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh.3.3.2. locuri de electie. educaŃie. supravegherea pacientului după tehnică. stres). absenŃa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. tehnica de execuŃie. somn odihnitor.4. C 4. de ordin social (condiŃii de muncă inadecvate. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. peteşii. oboseala. asepsie si antisepsie. Transfuzia cu sânge: definiŃie. profilaxie. obŃinerea consimŃământului. pregătirea pacientului. igienă.1. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie.1. 4. hematoame.3. alterarea nutriŃiei. explicaŃii. supravegherea pacientului după puncŃie. ganglionară. incidente. obiective pe termen scurt. MT. 4. scop. mobilitate păstrată. Obiectivul nursing: specificitate. 4. implicare. indicaŃii/contraindicaŃii. notarea in F. Instrumente: trusă pentru puncŃia osoasă. 4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.O. poziŃie adecvată. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. realism. tehnica de execuŃie. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analizei. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. trusă de transfuzie. accidente. inapetenŃă. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. reorganizarea locului de munca. disfagie.1. 4. tahicardie. pungă cu gheaŃă. expunere la radiaŃii). 124 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. materiale necesare.1.2. 3.3. proliferări ale sistemului hematopoetic). mediu si lung). dureri etc. alimentaŃie adecvată. notarea in F. meşe pentru tamponament nazal. risc înalt de sângerare. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . a sângerărilor. 2. 4.1.. tegumente si mucoase normal colorate. 3. pregătirea produsului pentru examinare.1. pregătirea produsului pentru examinare. 3. imobilizarea.. incidente. PuncŃia osoasă. medicamente hemostatice. IntervenŃii de urgenŃă: hemostaza.A. constituŃie normală. locuri de electie. performanŃă. alterarea mucoasei orale. 3. T0) in limite normale. semne vitale (R. risc înalt de infecŃie. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. Materiale: trusă de perfuzie. pregătirea pacientului. sânge si derivate de sânge (MER. Probleme de dependenŃă: intoleranŃă la activitate. seringi.2. Pregătirea pacientului: 4. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. 4. biopsia (definiŃie.3. Resurse materiale: 4. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu.2. hipotensiune arteriala. indicaŃii. Elaborează planul de îngrijire (nursing).2. plasmă). accidente.pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. de ordin psihologic (anxietate. alimentare. soluŃii antiseptice. materiale necesare. oglindă frontală. scop.1.2. absenŃa durerii. atelă gipsată. materiale necesare. incidente. asigurarea confortului psihic. reorganizarea locului de muncă. indicaŃii/contraindicaŃii. C 3. 4. lipotimii. 2. reorganizarea locului de muncă. ace de unică folosinŃă.3. IntervenŃii specifice: 4.2.4.2.3. mobilizare/transport. abexlang. tulburări cardio-respiratorii.. P.O. scop. chimioterapice. pregătirea pacientului.

instrumentar si materiale sanitare adecvate. probe scrise de tip itemi.5. exerciŃii practice. 5. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate oxigenoterapia. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. rezolvarea de sarcini.1. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. complicaŃiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. 5.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. Obiective stabilite: 5. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. decizional. ca demers logic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. dezbateri. CD-uri. Prevenirea complicaŃiilor: prevenirea sângerărilor. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. casete video. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă.1. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. manechin. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni hematologice. infecŃiilor. studiu de caz.C 5. 5. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice.2.3. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.1. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. 5. 125 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. gestionarea cazului. întrebări structurate. satisfacŃia pacientului. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Pentru aplicarea procesului de nursing. jocuri de rol. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. scheme. 4.

puls filiform. complicatii – fractura patologica–. simptomatologie.TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE.. tahicardie.Modulul 32: ORTOPEDIE. Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. pentru calificarea: asistent medical generalist. 3. lordoza. principii de tratament. cianoza. Modulul are alocate 120 ore din care 96 de ore.2. etiologie. genu valgum. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. profilaxie). intreruperea diurezei). profunda). Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. 1. C. 4. transpiratii profuze. prevenire). TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. tratament. tratament). invatamant clinic. intensitate. torticolis. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. investigatii. 126 C.3. 2. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE. 2. crepitatii osoase. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. 1. Aplica interventiile proprii si delegate. deformarea regiunii. Analizeaza traumatologie si semnele si nursing specific simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. superficiala. investigatii. etiopatogenie. 32. dispnee. edemul. plaga (aseptica. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. tratament. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedico-traumatice. genu varum.1.2. Unitate de Competente competenta Ortopedie. etiopatogenie. tumefactia. 5. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). impotenta functionala.1. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. hipertermie. paloare. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evolutie. hematomul. septica. simptomatologie.Semne locale: durerea (localizare. 2. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. 2. crt. caracter) hemoragia (clasificare. In modulul ORTOPEDIE. scolioza – congenitale): definitie. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. simptomatologie. gravitate). piciorul equin. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. 2. tumori osoase (definitie.

voletul costal (definitie. cianoza. de ordin psihologic (anxietate. principii de tratament). performanta.3. de ordin social (izolare. lipsa de cunostinte. investigatii. mediu. investigatii. bilete de iesire din spital. auscultatie. P. Obiectivul nursing: specificitate. contractura musculara. risc de complicatii. Manifestari de independenta: pacient constient. realism.1. 3. 2.4. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. investigatii. semne si simptome comune si patognomonice. 3. postura inadecvata. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. simptome. investigatii. vulnerabilitate fata de pericole. semne vitale (R. 2. culoarea tegumentelor normala. reci. retete.2. fracturi (definitie.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). 2. TA. etiopatogenie. prevenirea complicatiilor. luxatii. entorse. Traumatismele toracelui: fracturile costale. principii de tratament.4.2. modificari ale semnelor vitale. etc.4. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. circulatie inadecvata. etiopatogenie. lipsa durerii.C. crampa. Traumatismele membrelor: contuzii. 1. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. 1. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. simptomatologie. incoordonarea miscarilor. obiective pe termen scurt. anchiloza. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. alterarea starii de confort. prim ajutor. examen fizic (inspectie. atrofie musculara.). in ce masura?. 3. simptomatologie. principii de tratament. To) in limite normale. somn si odihna corespunzatoare. scrisori medicale.4. escara de decubit. mobilitate pastrata. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. imobilitate. ce. 2. principii de tratament). stres). Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative.4. 2. a starii de constienta. profilaxia infectiilor. investigatii. 2. Interventii: 127 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cand?). sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. saracie). observatie. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. carnet de sanatate.1. principii de tratament). trimiteri. cu intrebari inchise / deschise). ce se poate face?. atonie musculara. cum?. etiopatogenie. edeme ale membrelor. 2. observabilitate (cine ?. 2. Traumatismele bazinului: definitie. lung.5. diminuarea sau absenta miscarii. diagnostic diferential.4. 2. etiopaogenie. complicatii – pneumotoraxul –.3.4. risc de infectii. Traumatisme: 2. comunicare eficienta la nivel motor. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. comunicare ineficienta la nivel motor. implicare. dispnee. tegumente intacte. risc de accidente. tegumente palide. palpare).

grup sanguin. 3. Interventii specifice: 3. carucior. pense anatomice si chirurgicale.1.. foarfeci. Resurse materiale: 1. 3. rolul asistentei medicale.C.7.1. analgezice.O.6. AINS.2. incidente accidente. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). 3. pregatirea produsului pentru examinare. profilaxia tetanosului). toaleta plagii. bisturie. termometru etc. fesi.3. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). indicatii/contraindicatii. supravegherea functiilor vitale si vegetative. scop. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteoarticular. Pregatirea generala: bilantul clinic general. asigurarea confortului psihic. solutii perfuzabile. Pregatirea preoperatorie: 3. scop. Punctia biopsica: definitie. manometru. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. pregatirea produsului pentru examinare. loc. 2. pat. loc.2. 3. camp operator etc. explicatii. profilaxie. portac. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. glicemie. Administrarea tratamentului anticoagulant.1.O. 3. Pregatirea psihica: informare.2. intubatia orotraheala. alimentare. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor.10. educatie. materiale necesare.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. 1. pregatirea pacientului. mobilizare/transport. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. igiena. 3. hematocrit. administrarea tratamentului general si local. pipa Guedel.C. materiale necesare. hidratare. notarea in F.2. 3. 1. tehnica de executie. ace chirurgicale.10. brancarda. tampoane. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. seringi etc. Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen. atele. notarea in F. Punctia articulara: definitie. pregatirea pacientului. pregatirea preoperatorie. trusa perfuzie. A. Pregatirea pentru interventie (in 128 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. supravegherea pacientului dupa punctie. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. pansamente si bandaje. indicatii/contraindicatii. fesi gipsate. sursa de oxigen. 3. reorganizarea locului de munca. prevenirea pneumoniei hipostatice. 3. comprese.8. ATPA. incidente accidente.. 4. 2.9.4. Ingrijirea plagilor (hemostaza.1. igiena.2.. Interventii de urgenta: oxigenoterapia.9. tehnica de executie. ingrijiri postoperatorii. 3. 3. pozitie adecvata. substante dezinfectante. Aplica interventiile proprii si delegate 3. metode improvizate). reorganizarea locului de munca. Instrumente: pense hemostatice. 3. uree sanguina).5. Materiale: garou. supravegherea pacientului dupa punctie.

10. . existente. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.10. 3.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. simularea. planul de ingrijire.10. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. descoperirea. la procesul de invatare. 3. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.4. alte complicatii de decubit.2. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor.2. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. fise de lucru.1.1. Ingrijirea postoperatorie: 3. satisfactia pacientului.10.9. pierderi lichidiene (sange. volumul si nivelul de cunostinte. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA. 3.3.1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ziua precedenta. 2.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. munca independenta.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. transpiratie.2. parametri fiziologici. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. combaterea durerii. TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC.10. 5. 1. in ziua operatiei). Sugestii metodologice Modulul ORTOPEDIE. planuri de ingrijire. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. varsaturi. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. . discutiile si lucrul in grup. urina. 129 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elevii au stiluri dierite de invatare. . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. proiectul.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Asigurarea confortului: igiena. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. 3. 3. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. constipatie. problematizarea. combaterea anxietatii. In elaborarea strategiei didactice. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. compararea. Pregatirea in urgente. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. 2. pierderi prin dren). profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . observatia. 1. exercitiul. conversatia.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. dotarea cu material didactic. hidratarea pacientului. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. simulari. Restructurarea planului de ingrijire: 2. dezbaterea. studiul de caz. Supravegherea pacientului: aspect general. demonstratia.3. Obiective stabilite: 1. fisa de lucru.C. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara.

SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.plan de ingrijire). CD-uri. test scris. evaluarea altor competente nefiind relevanta. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. 130 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). manechin. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. pentru verificarea atingerii competentelor. Cadrele didactice. comprese etc. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. casete video. brancarda.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Se evalueaza numai competentele din acest modul. momentul si persoana care face evaluarea. scheme. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. folii de retroproiector. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Indiferent de locul. fesi. probe practice (demonstratie. studiu de caz . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.

armonioase. reumatismul articular degenerativ (definitie. exercitii fizice (active.2. ankiloza. diagnostice de 131 C.Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II. durere). spondilita ankilozanta. redoare. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 33. izometrice. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. invatamant clinic. atrofie. contractura. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . febra. de ordin sociologic (izolare). tumefiere.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. sezand. crt. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. cercetarea documentelor medicale. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. stres).1. poliartrita reumatoida. familia si apartinatorii) 2. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale 2. investigatii. de ordin psihologic (anxietate. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. complete) 2. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie Competente C. pentru calificarea: asistent medical generalist. discutii cu echipa de ingrijire. coordonate. deformari osoase. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. ankiloza 2. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. extensie. tahicardie etc.2 manifestari de dependenta: hipotonie. atonie. in decubit).) 2. adductie. Aplica interventiile proprii si delegate 5. observatia clinica. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nr. principii de tratament) 1. flexie. Probleme de dependenta. congestie. rotatie etc). miscari (de abductie. simptomatologie. etiopatogenie. de rezistenta. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. pasive.

durere. chingi. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. substante antiseptice. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. parafina. injectia intraarticulara 1. ergoterapie. Obiective pe termen scurt si lung . etc. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. educatie 3. termoterapie. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. explicatii.1 Pregatirea psihica: informare. platou steril. substante medicamentoase. dotarea cu material didactic. prevenirea complicatiilor 3. tavita renala. miscari izotone. ionizari. pozitii functionale „incalzire musculara” 3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C.2 Materiale: pat tare. planseta cu rotile. bai. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. comprese sterile. mese de elongatie.3. corsete.obiective de ingrijire: specificitate. realism. 132 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aplica interventiile proprii si delegate C. profilaxia infectiilor. bai medicamentoase. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. cura balneara. imobilitate. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. 1. volumul si nivelul de cunostinte. crizoterapie.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. vulnerabilitate fata de pericole etc. inele pentru maini. manusi sterile. asigurarea confortului psihic 2.4. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2. hidroterapie. frictiuni. ultraviolete. Obiective stabilite 1.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. implicare.5. namol. corticoterapie etc) 1. masaj cu miscare activa.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. observabilitate 2. In elaborarea strategiei didactice. supravegherea functiilor vitale si vegetative.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. perne. Restructurarea planului de ingrijire 2. Interventii 3. comunicare. rulouri. mobilizare. scripeti. Interventiii specifice: miscari izometrice. Resurse 1.C.1 Interventii proprii: masaj. performanta. alimentatie.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. bicicleta ergonomica.2 Pregatirea fizica: rapaus articular. 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit.

exercitiul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. munca independenta. conversatia.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. munca independenta.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Indiferent de locul. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. observatia. descoperirea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. teste de evaluare (orale.elevii au stiluri diferite de invatare . fise terapeutice. lucrul in grup. proiectul. conversatia. la procesul de invatare . Se evalueaza numai competentele din acest modul. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea.. dezbaterea. dezbaterea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. planse. planul de ingrijire. evaluarea altor competente nefiind relevanta. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. existente. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. folii de retroproiector. observatia. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. scrise). Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. carti. momentul si persoana care face evaluarea. Cadrele didactice. studiul de caz etc. pentru verificarea atingerii competentelor. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. desene. simularea. realizarea unui proiect. problematizarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. studiu de caz. demonstratia. 133 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . plan de ingrijire. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. fise de observatie. diapozitive.

Piodermitele: stafilodermiile. frison. bula. hiv 1. Analizează semnele si simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice. alergia la medicamente. semne vitale (R. febra. dependenŃă şi discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. erupŃia. scuama. Principalele afecŃiuni dermatologice: 2. boala Bowen. piodermite profesionale. Tuberculoza cutanata 2. 2. Unitatea de competenŃă Dermatovenerologie şi nursing specific CompetenŃe C. candidozele mucoaselor etc 2. cercetarea Identifică documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică. somn şi odihnă corespunzătoare. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. în limite dermatologice normale. tricofiŃia. scrisori medicale.7. tahicardie etc. deschise. gonoree. primare şi secundare: macula. sclerodermia. IndependenŃa si dependenŃa.1. trimiteri. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. papula. tumora. Tabelul de corelare a competentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO. invatamant clinic. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Hematodermiile: leucoplazia. T).1. Semne locale: leziuni. Semne generale: edeme. reŃete).1. 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor în dermatologie ConŃinuturi tematice 1. Dermatomicozele: epidermofiŃia. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. pruritul. cu afecŃiuni mobilitate păstrată. observaŃia. tumori maligne etc 2. TA. absenŃa durerii. întrebări închise. examen fizic etc stabileşte Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative diagnostice de 2. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu C. 3. pustula. îngrijire la pacienŃii 2.6. prezenŃa paraziŃilor. dermatoze profesionale etc 2. şancrul sifilitic. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.1. bilet de problemele de externare.Modulul: 34. boala Paget. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. crt.2. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. 134 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . În modulul DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. P. flictena. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. eritemul. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.2. 34. etc 2. carnet sănătate. papilomatoză.5. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. eczema. Manifestări de independenŃă: pacient conştient.4.3. Dermatoze alergice: urticaria. 5. 2. streptodermiile. 4. vărsături. vezicula. leziuni de grataj.2. durerea. Elaborează planul de îngrijire-nursing. ulceraŃia.

1. profilaxia infecŃiilor. unguente. frustrare.intervenŃii proprii: comunicare. 2. realism. aparat LASER. administrarea tratamentului local şi general.4. igienă. 2. Manifestări de dependenŃă: vezicula. prevenirea complicaŃiilor . incontinenŃă sfincteriană. refuzul de a se conforma tratamentului. feşi. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. deces . crème. eritemul. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3. Ńinută neîngrijită.C. soluŃii perfuzabile. educare. durere acută sau cronica.1. plaga. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate. divorŃ. escara. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecŃie. IntervenŃii electrocauter. filctena.instrumente: seringi. investigaŃii paraclinice (biochimice) etc 3. toaleta leziunilor şi ulceraŃiilor. câmp operator etc 3.materiale: comprese. Pregătire generală: bilanŃ hidric general. Semne de dificultate: . lame de sticlă. intervenŃii LASER. Îngrijirea leziunilor. pustula. mese. poziŃie adecvată. stare depresivă .5. durere. explicaŃii. tampoane de vată. termometru. confuzie. baghete plastic. 2. ace. Resurse materiale: . ansă de platină. trusa oxigen.2.3. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. 1. risc de infecŃie.psihică: informare.psihologic: anxietate. hidratare. durere. incapacitatea urmării prescripŃiilor. sentiment de inferioritate. devalorizare.3. sărăcie. Elaborează planul de îngrijire nursing C. stres.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaŃii. truse chirurgicale.2. IntervenŃii specifice 3. pesimism.5. mobilizare. observabil. ulceraŃia. medicamente. Recoltarea produselor patologice. alimentare. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de dependenŃă. proces infecŃios. alterarea confortului fizic şi psihic. neglijarea igienei. diminuarea motricităŃii. Obiectivul nursing: performanŃă. asigurarea confortului psihic. obiective pe termen scurt.2. slăbiciune şi oboseală.4. profilaxie. . crusta. percepŃia negativă a propriului corp. şancru. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaŃă. Pregătirea din zona intervenŃiei 135 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. soluŃii antiseptice. etc .5. edeme ale membrelor. soluŃii anestezice. lipsa interesului. alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. papula. electrocauter. sondă canelată. Pregătirea pacientului: . dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi de infecŃie. pansamente şi bandaje 3. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii etc. secreŃii sânge 3. igienă. transport.de ordin fizic: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. mediu si lung. alterarea imaginii de sine. zăpadă carbonică etc. implicare. specificitate. microscop.1. educaŃie etc .3.intervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. 2. etc . stilet butonat. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 2. supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. cauterizare etc 3. Pregătirea postoperatorie 3.fizică: asigurarea confortului ambiental.social: izolare.

planuri de îngrijire. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. test scris. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO. fişa de lucru. Obiective stabilite 1. Îngrijiri postoperatorii 3. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. fişe de lucru. În elaborarea strategiei didactice. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. proiectul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. combaterea anxietăŃii 3. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. investigaŃia. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul.elevii au stiluri diferite de învăŃare . Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. tromboflebite etc 1. Indiferent de locul. volumul şi nivelul de cunoştinŃe.5. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Supravegherea bolnavului: aspect general.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. proiectul.1 realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. hidratarea pacientului 3. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Cadrele didactice. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. compararea. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii: retenŃie de urină. parametrii fiziologici.6.4.5. studiu de caz – plan de îngrijire). care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent. dotarea cu material didactic. planul de îngrijire. simulări. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 3. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. probe practice (demonstraŃie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 3. tema în clasă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative.2 nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. pentru verificarea atingerii competenŃelor.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. bilanŃ hidric. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.3.C. coevaluarea în grupul de lucru. descoperirea.5. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 136 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.5. problematizarea. demonstraŃia. satisfacŃia pacientului 1. Asigurarea confortului: igiena.5. fişe de lucru.5. combaterea durerii. la procesul de învăŃare .elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare . momentul şi persoana care face evaluarea. constipaŃie.

conversaŃia. munca independentă. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. scheme. exerciŃiul. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.elevi instruiŃi. CD – uri. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind DERMATO. studiul de caz.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. casate video. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. folii de retroproiector etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. 137 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. simularea. etc. observaŃia. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. dezbaterea.

trimiteri. febra tifoidă. papula. greŃuri. rinoree. examen fizic. scarlatina. dizenteria.3. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. flictena.2. hiv. răguşeală. tetanos. inapetenŃă. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto contagioase C. gripa. Boli infecŃioase cu poartă de intrare respiratorie: varicela. pneumoniile. rujeola. IndependenŃa/ DependenŃa: 138 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . vărsături. pustula. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. cefalee. Principalele afecŃiuni infecto contagioase.Culegerea de date ( date subiecte. ancheta epidemiologică 2. scrisori medicale. TBC pulmonar. tulburări circulatorii. frison. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula. crt. reŃete. Alte boli infecŃioase variate: rabia. 2. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. poliomielita. C şi infecŃii nosocomiale Boli infecŃioase cu poartă de intrare tegumentară şi variată. ulceraŃia eritemul 1. discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. rubeola. În modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităŃi de îngrijire. etc. enterovirozele. parotidita epidemică. obstrucŃia căilor respiratorii. Elaborează planul de îngrijire (nursing) ConŃinuturi tematice 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase 3. dureri abdominale.1. iritabilitate.MODULUL 35: BOLI INFECTO . modificări ale funcŃiilor vitale 2.1. vezicula. Modulul are alocate 120 ore din care 96 ore. Boli infecŃioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecŃii alimentare. meningita. Semnele şi simptomele prezente în afecŃiunile infecto contagioase 1. 1. tusea convulsivă. tahipnee.2. pentru calificarea: asistent medical generalist. hipertermie. hepatita virală. tuse seacă. difteria. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. hepatita B. 35.CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. invatamant clinic. Semne generale: febră. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase C. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto .). obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). Unitatea de competenŃă Boli infectocontagioase şi particularităŃi de îngrijire CompetenŃe C. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1.contagioase.

sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. prevenirea complicaŃiilor. aspirarea secreŃilor instilaŃii gargarisme.2. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: .1 DezobstrucŃia căilor respiratorii. seringi de diferite mărimii.manifestare de dependenŃă absente sau ameliorate. izoalare şi dietă. asigurarea confortului psihic 2.2. tensiometru. Materiale: comprese sterile. Resurse materiale: 1. cum în ce măsură. ce. 3. realism. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. potenŃial de suprainfecŃie a leziunilor. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. 2. Probleme de dependenŃă: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. recipiente pentru recoltarea produselor biologice. digestive nervoase.5. Instrumente: canulă traheală. pudre. mobilitate păstrată. trocare. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate C. În elaborarea strategiei didactice.C.1. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative . deficit de autoângrijire 2.1. termometre. sondă laringiană. de ordin social ( izolare. implicare. ce se poate face. IntervenŃii propii ( autonome) comunicare. vaccinuri şi anatoxine 1. 2. hidratare. Obiective stabilite: 1. igienă.3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 2. seruri şi vaccinuri 2. anxietate. pipete.1. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. educaŃie 2. 2. performanŃă.1. soluŃii antiseptice. 1. poziŃia adecvată. spatulă. sondă de oxigen. soluŃile perfuzabile. alterarea confortului psihic şi fizic.IntervenŃii specifice 3. mobilizare. unguente creme. administrarea serurilor imune.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. explicaŃii.2. 1. când?) obiective pe termen lung. comunicarea eficientă la nivel motor.Pregătirea psihică: informare. truse perfuzie. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi protecŃie. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) Obiectivul nursing: specifitate.4. alcool mentolat. la procesul de învăŃare 139 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. oxigenoterapie. profilaxia infecŃilor.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului.elevii au stiluri diferite de învăŃare . medicamente inhalate. tăviŃă renală cutii Petri. alimentare. mediu scurt.2. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent.Realizate. Pregătirea pacientului: 2.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare .4. intubaŃie orotraheală. satisfacŃia pacientului. sonde de aspiraŃie. potenŃial de complicaŃii respiratorii. profilaxie. administrarea tratamentului local şi general. drenaj postural 1. igienă 3. 2. anestezice. observabilitate ( cine.2.

problematizarea. observaŃia. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. casate video. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. simulări. manechin. dotarea cu material didactic. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. folii de retroproiector. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. simularea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. planuri de îngrijire.. dezbaterea. momentul şi persoana care face evaluarea. exerciŃiul. Indiferent de locul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. compararea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. probe practice (demonstraŃie. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. CD . deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. 140 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. proiectul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. investigaŃia. scheme. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor specifice. fişa de lucru. Cadrele didactice. planul de îngrijire. studiu de caz – plan de îngrijire). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. tema în clasă. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. proiectul. pentru verificarea atingerii competenŃelor.uri. fişe de lucru. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. test scris. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. instrumentar şi materiale sanitare diverse. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. etc. coevaluarea în grupul de lucru. conversaŃia. demonstraŃia. fişe de lucru. munca independentă. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. studiul de caz. descoperirea. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.

5. 1. durată.Statura – gigantismul. hipersomnie.2.1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 1. părul şi unghiile.1. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 1.2.1. addisonian. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Nr. Modificări ale oaselor şi muşchilor 141 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. Manifestări obiective: 1. 1. slăbirea 1.5. TranspiraŃie – localizare. invatamant clinic. 4. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine. cushingoid.2.2. În modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. hipotiroidian. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. 1.6.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaŃii.tulburarile somnului – insomnie. 1. Setea 1. 1.7. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. Edemul 1. coşmaruri. Aspectul ochilor 1.5. Starea mentală 1.Cefaleea – cauze localizare. Starea de nutriŃie: obezitatea-tipuri. Manifestări subiective 1. Oboseala fizică si intelectuală. Analizează si nursing in semnele şi simptomele endocrinologie specifice bolilor endocrine ConŃinuturi 1.Modificări ale vocii. PoziŃia.1.1.2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. 1.1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.2. 36. 1.3.1.Tulburari gastrointestinale: inapetenŃa.4.1.Modulul 36: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist. constipaŃie. Aspectul tegumentelor. diaree.1.2. 1.2.1.7. 1. Unitate de CompetenŃe competenŃă Endocrinologie C. acromegalic.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăŃii. 3. dispnee. vărsături.8. nanismul.2.9.1. mişcări şi contracŃii involuntare 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli endocrine.1.2.2.1. ameŃeli. tulburări de vedere. tulburări asociate. Faciesul: hipertiroidian. hipopituitar. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 ore. intensitate. tulburări menstruale 1. crt. SughiŃul 1.4. dureri abdominale.6.1.3.

4. tratament 1. simptomatologie.1. boala Addison.observaŃie. greutate peste normal sau sub normal. olfactiv. risc de infecŃie. de îngrijire (nursing) la tratament. tensiune arterială. circulaŃie inadecvată. scrisori medicale. trimitere. risc de rănire.2.2. constipaŃie. endocrine sindromul adreno-genital. bilete de ieşire din spital. polifagie. evoluŃie. cercetarea documentelor medicale Elaborează planul de (foaia de observaŃie clinică. constipaŃie). Bolile gonadelor: hipogonadismul. simptome şi semne. Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow. cancerul tiroidian –definiŃie. vărsături. odihnă insuficientă. dezechilibru endocrin metabolic. Identifică 2.1. deformarea articulaŃiilor extremităŃilor. feocromocitomul-definiŃie. dispnee. diaforeză.10. Principalele boli endocrine. hidratare exagerată. inapetenŃă. sindromul adipozodependenŃă şi genital insuficienŃa hipofizara. diminuarea peristaltismului. diaforeză. deplasare greoaie.1. ameŃeală. etiologie. etiologie. tegumente nemodificate. diminuarea 142 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4.2. interviu. discuŃii cu membri echipei de îngrijire şi aparŃinătorii. etiologie. simptomatologie.3. Probleme de dependenŃă: cefalee. C.P. card de identificare. alterarea vocii 2. stabileşte diagnosticul etiopatogonie. iritabilitate. Bolile hipofizei: adenomul cromofob. eunuchismul şi eunucoidismul. investigaŃie. Analiza şi sistematizarea datelor: informaŃii semnificative. Culegere de date (date obiective/ subiective) C. somn şi odihnă corespunzătoare. hipertermie. reŃete. hipotermie. etiologie.TA.1. absenŃa durerii.3. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. 2. examenul fizic (inspecŃie. postură inadecvată. auscultaŃie. tratament 2. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. guşa şi cretinismul. boala polichistică ovariană. Surse de dificultate fizică: alimentaŃie şi hidratare insuficientă sau în exces. tratament. diabetul insipid-definiŃie. pubertatea precoce şi întârziatădefiniŃie.3. îngrijire (nursing). pierderea stimei de sine. disfuncŃie sexuală.. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. hipotiroidismul si mixedemul. alterarea nutriŃiei (exces sau deficit). neadaptare la rol. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismul. voce răguşită. vizual. carnet de sănătate. simptomatologie. hirsutismul. edeme. investigaŃie. mobilitate păstrată. IndependenŃa / DependenŃa 2.).5. cooperare ineficientă la nivel individual. evoluŃie. alterarea imaginii corporale. criptorhidian. Modificări ale semnelor vitale: temperatură. hiperaldosteronismul.definiŃie. epuizare.nanismul hipofizar. deficit auditiv. pacientul cu boli 2. investigaŃie. 2. respiraŃie 2. ) în limite normale. Surse de dificultate 2. dificultatea de a înŃelege informaŃia 2. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing. simptomatologie. Manifestări de dependenŃă: tahipnee sau bradipnee. investigaŃii. măsurători antropometrice). tratament 2. etc. furnicături.acromegalia si probleme de gigantismul .4. alterarea eliminărilor intestinale (diaree. semne vitale (R. investigaŃii.2. slăbiciune.

insuficienŃa resurselor familiale 2. educaŃia pacientului/familiei 2. administrarea tratamentului.1. a stării de conştienŃă. iodurie. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenŃă în criza tireotoxică. performanŃă. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. observabilitate.4.2. rezonanŃa magnetică nucleară. fosforului. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităŃii vizuale.4.4. creatinină. crearea unui mediu sigur. implicare. nelinişte faŃă de diagnostic şi tratament. îmbunătăŃirea aceptarea imaginii de sine.2. neacceptarea bolii. depresie. ameninŃarea conceptului de sine. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de mediu. Surse de dificultate psihologice: anxietate. Recoltarea urinei pentru calciurie. deprinderi alimentare deficitare.1. reprarenale. criza addisoniană 2.3. (cine?. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama.4. iodemie. 3. criza de tetanie. InvestigaŃii 3. a echilibrului hidric şi electrolitic.4. tonusului muscular. gonade. glicemie. IntervenŃii specifice 3. cum?. realismul. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. menŃinerea unei stări nutriŃionale adecvate. 2. prevenirea complicaŃiilor.2. 2. acizi graşi liberi. ionogramă. creşterea toleranŃei la activitate 2. alimentare.5. explicaŃii. colesterol.1. paratiroide. Surse sociologice: condiŃii de muncă inadecvate. 3. Pregătirea pacientului 2. frilozitate.2. în ce măsură?.4. obezitate. Pregătirea psihică: informare. restricŃii alimentare şi lichidiene. 17-CS. teamă de obezitate. asigurarea confortului fizic şi psihic.1.4.3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. soluŃii perfuzabile. frustrare. ionogramă. izotopi. pierderea respectului de sine. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. radioiodocaptarea ) 3. asigurarea dietei. igienă. oboseală. stress. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. ce?. Obiectivul nursing: specificitate. tulburări de gândire. Teste de stimulare sau inhibare a secreŃiei de hormoni pentru hipofiză. frigiditate. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie 1.C. lipide serice.1. truse de perfuzie. tomografia computerizată. material de dezinfecŃie. poziŃia adecvată. ce se poate face?.1. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2. substanŃe pentru stimularea sau inhibarea secreŃiei de hormoni. etc. restricŃii de tratament 3. dozarea catecolaminelor. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenŃă) 1. tiroidă. asigurarea confortului psihic. tremurături ale membrelor. ecografia. edeme. dozarea calciului.Resurse materiale : seringi. recipiente. uree. hidratare.1.1. 143 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . obŃinerea acordului 2. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. când?.

doze. EducaŃia pacientului /familiei -Informarea privind modul de producere al bolii. elevii au stiluri diferite de învăŃare. pregătirea câmpului operator 3. factorii favorizanŃi şi agravanŃi. Pregătirea preoperatorie : . evitarea excesului de lichide. compararea. satisfacŃia pacientului 1. 144 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . conservarea resurselor bolnavului. acceptarea rolului de bolnav 3.1. Îngrijirea postoperatorie . creşterea dozelor în caz de urgenŃă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei. elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. examenul fundului de ochi). purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenŃă. 3. testul hiperpneei provocate.C. orar. reducerea riscului de rănire. hidratare parenterală 3.2.ImportanŃa controlului periodic. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. cale de administrare.5.2. efectul terapeutic şi reacŃiile adverse. Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.4. electromiograma. Prevenirea complicaŃiilor : supravegherea funcŃiilor vitale. Planificare intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. asigurarea confortului psihic şi fizic . .pregătirea generală şi locală: bilanŃ clinic şi biologic. măsuri în caz de călătorie. observarea semnelor de deshidratare. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor.5.3. substanŃele pentru corectarea gustului. determinarea metabolismului bazal.informarea pacientului şi obŃinerea consimŃământului. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate.îngrijiri generale comune altor intervenŃii. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. creşterea aportului de potasiu. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire . Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute în perioada îngrijirii 2. Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. reflexograma ahiliană. elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. înlocuirea celor interzise. pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale Obiectivele stabilite 1.îngrijiri speciale după intervenŃiile pe craniu.

elevii au stiluri diferite de învăŃare . studiu de caz. proiect de activitate. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. exerciŃiul. planuri de îngrijire. demonstraŃia. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. descoperirea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Sugestii metodologice Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. 145 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .conversaŃia. fişe de lucru. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. tema în clasă. fişe de lucru. problematizarea. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. problematizarea. folii de retroproiector. . proiect de activitate.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. plan de îngrijire. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. proiectul. . CD-uri. coevaluarea în grupul de lucru. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. aplicaŃii pe caz concret. observaŃia. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. demonstraŃia. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. simularea. dotarea cu material didactic. scheme. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. compararea. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. descoperirea. probe practice (demonstraŃie. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. plan de îngrijire). planuri de educaŃie. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. fişe de lucru. plan de îngrijire. test scris. mulaje. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. casete video. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. munca independentă. instrumente şi materiale sanitare.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. simulări. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. investigaŃia. fişe de lucru. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi.

tema în clasă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 146 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. proiectul. fişe de lucru. planuri de educaŃie. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. fişe de lucru. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. studiu de caz. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. investigaŃia. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. probe practice (demonstraŃie. simulări. plan de îngrijire). a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. coevaluarea în grupul de lucru. aplicaŃii pe caz concret. test scris. planuri de îngrijire.

2.3. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriŃie: creşterea sau scăderea în greutate. investigaŃii. dureri articulare şi musculare.1. 3. Analizează de nutriŃie şi semnele şi nursing specific simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. hepatice. DenutriŃia – definiŃie. osteoarticulare. Principalele boli metabolice şi de nutriŃie. C. 2. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE. antidiabetice orale. Diabetul zaharat: definiŃie. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. tulburări de tranzit intestinal. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. simptomatologie. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Dieta. forme clinice. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. ComplicaŃiile obezităŃii. – prezentare sumară. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. infectiile. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II.Modulul 37: BOLI METABOLICE. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. microangiopatii). Profilaxia complicatiilor. polifagie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI METABOLICE. ConŃinuturi 1. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriŃie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înŃeleagă mai bine particularităŃile îngrijirii în bolile metaboliconutriŃionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. transpiraŃii. Unitate de CompetenŃe competenŃă Boli metabolice. forme clinice (tip 1. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată BOLI METABOLICE. astenie fizică. Aceste particularităŃi se regăsesc în lista competenŃelor şi î criteriile de performanŃă din standardul de pregătire profesională. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. tratamentul chirurgical in obezitate 2. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. modificarile cutanate. 2. invatamant clinic.1. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. modificări ale tensiunii arteriale. 2. simptomatologie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. etiopatogenie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli metabolice şi de nutriŃie. poliurie. xantoame si xantelasmele etc. 37. etiopatogenie. Obezitatea – definiŃie şi epidemiologie. pentru calificarea: asistent medical generalist. etiopatogenie. tratament farmacologic. 147 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Tratamentul farmacologic: insulină. flexibilă şi integrată. etc.2. evoluŃie şi complicaŃii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. exercitiul fizic terapeutic. 4. tip 2). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. crt. exemple de afecŃiuni în care se întâlnesc. 5. polidipsie. inapetenŃă.

investigarea stilului de viaŃă). cercetare stabileşte documente medicale (foaia de observaŃe. factori de risc – etiopatogenie. implicare.6. profilaxila complicaŃiilor.evoluŃie şi complicaŃii.1. tegumente intacte. ancheta dependenŃă şi alimentară. surplus în greutate.). planul de 1. investigaŃii. forme clinice şi simptomatologie. oboseală. forme clinice şi asocieri morbide. greutate. observaŃie. buletine de analize/investigaŃii. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. tratamentul cronic. IndependenŃa/dependenŃa.8. disconfort. investigaŃii. hidratare şi alimentare. Manifestări de dependenŃă: dificultate în deplasare. etiopatogenie şi clasificare. mediu şi lung).2. obiective pe termen scurt. Hiperuricemiile . deficit de cunoştinŃe. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. 2. somn şi odihnă corespunzătoare. mobilizare. eventualele operaŃii). Principii de tratament. metabolice şi 2. evoluŃie. postură inadecvată. (in puseu si intercritic). Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. reŃete etc. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. realism. alterarea percepŃiei vizuale. sărăcie. de ordin social (izolare geografică. performanŃă. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. controlul şi asigurarea dietei. grave. TA. IntoleranŃa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiŃie. risc de infecŃie. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. îngrijire când?.a limentaŃie insuficientă. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. Principii de tratament. circulaŃie inadecvată. 2. 2. 2. fatigabilitate. supravegherea alimentaŃiei şi respectarea dietei. mobilitate păstrată. probleme de chestionare specifice (nutriŃional. Probleme de dependenŃă: imobilitate. 2. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaŃă (dieta si efort fizic terapeutic). observabilitate (cine?. clasificare. forme clinice ( uşoare. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. apetit nemodificat. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. educaŃie. bilete de externare din diagnosticul de spital. educaŃia specifică si continuă.7. factori de risc – etiopatogenie. igienă. incoordonarea mişcărilor.4.1. C. supravegherea eliminărilor. 2. 2. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + C. T0) în limite normale. circumferinŃa abdominală). Hipoglicemiile – definiŃie. Obiectivul nursing: specificitate. ce?. P. scrisori şi trimiteri medicale. Principii de tratament. 2. pregătirea specială pentru operaŃie şi îngrijirea postoperatorie a 148 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . disfuncŃie sexuală. simptomatologie. epuizare. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. (nursing). dispnee. măsurători antropometrice: (nursing) la pacienŃii cu boli înălŃime. administrarea tratamentului. medicaŃia specifică. Elaborează manifestări de dependenŃă). evoluŃie. de frecvenŃa alimentaŃie. izolare socială). leziuni cutanate). diaree. simptomatologie. lipsa informaŃiilor (în legătură cu boala. 2. cum?. normal colorate.3.5. risc de rănire. absenŃa durerii.2. medii. Dislipidemiile – definiŃie.2. complicaŃii. a stării de conştienŃă. de nutriŃie. depistare şi evaluare. în ce măsură?. investigaŃii. etiopatogenie. îngrijire carnet de sănătate. Identifica 1. semne vitale (R. complicaŃiile. examenul fizic (inspecŃie. 2. funcŃionale). Sindromul X metabolic – definiŃie. stres). de ordin psihologic (anxietate. ce se poate face?. organice. alterarea stării de nutriŃie (exces). guta – definiŃie.

Asigurarea dietei recomandate. asigurarea poziŃiei. corpi cetonici. Obiectivele şi principiile dietoterapiei. urocultura.3. 2. obŃinerea consimŃământului. asigurarea confortului psihic. 3. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Examene radiologice: radiografia articulară (guta). panglică metrică. Hb glicozilată.6. soluŃii perfuzabile. Alte examene.2. vârstă. xiloză. Controlul greutăŃii. proteinurie/24 h examenul sedimentului.1. complicatii si comorbiditati asociate.2.3. supravegherea sondei urinare. 3. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). 3. 3. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenŃa rezultatelor. izotopi radioactivi. explicaŃii. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. ionogramă. P.4. lactoză. examen dermatologic.4. Pregătirea pacientului. efectuarea injecŃiei cu insulină.5.4. cântar – taliometru. acid uric. flacoane de insulină. HLG. anticorpi antigluten.Prevenirea complicaŃiilor: supravegherea stării de conştienŃă. vârstă (diabetul la copil. sulfat de bariu. EducaŃia pacientului/familiei. activitate fizica. testul de încărcare lipidică.3. Resurse materiale Seringi. colesterol total. trigliceride. observarea semnelor de deshidratare. Trusă de perfuzie. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic. Pregătirea psihică: informare. 2. 3. 3. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO).3. glucometru cu teste.4. obezitate şi denutritie.2.3.4. a dozelor de insulină. HDL. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenŃe pentru o porŃie. Asigurarea dietei în funcŃie de greutate. Examenul fundului de ochi. recipiente. ionogramă. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului. garou. măsuri de prevenire a infecŃiilor intercurente. 3. adolescent. ace. Testul de toleranŃă la glucoză oral (TTGO).C. Recoltare urinei pentru: glicozurie. talie. Administrarea tratamentului medicamentos 149 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaŃă şi creşterea complianŃei (aderenŃei) la tratament. cu lactoză. testul excreŃie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic). preferinŃe alimentare) Respectarea particularităŃilor în funcŃie de forma clinică (DZ tip1. TA. îngrijirea în cazul convulsiilor. supravegherea şi măsurarea R. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire. DZ tip2). curba diurezei. 2. combaterea vărsăturilor. SubstanŃe pentru teste: glucoză.7. 1.1. T0 la intervale stabilite de medic. 3.1. repartizarea pe mese. 3. VSH. pacientului cu diabet. LDL. 3.2. 3. material de dezinfecŃie. Teste de evidenŃiere a malabsorpŃiei: testul cu xiloză. 3.3. întocmirea meniului cu respectarea cantităŃii de carbohidraŃi. 3. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. anticorpi anti muşchi neted. Controlul şi asigurarea dietei. proteine serice. IntervenŃii specifice. respectarea restricŃiilor alimentare. Recoltare sângelui pentru: glicemie. 3. tensiometru.

Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. fişe de lucru. exerciŃiul. hipoglicemie la sulfonilureice.5. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . studiu de caz. planuri de educaŃie. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. mulaje. . Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind BOLI METABOLICE.8. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. proiect de activitate. 3.conversaŃia. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. plan de îngrijire). . Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaŃia. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. munca independentă.2. observaŃia. îngrijirea specială postoperatorie. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.1. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. prevenirea complicaŃiilor. 1.elevii au stiluri diferite de învăŃare. instrumente şi materiale sanitare. test scris. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. 2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. casete video. scheme.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. 1. Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. demonstraŃia. . satisfacŃia pacientului. probe practice (demonstraŃie. Sugestii metodologice Modulul BOLI METABOLICE.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. insulina). problematizarea. 150 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. folii de retroproiector. planuri de îngrijire. simulări.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. retenŃie hidrică. plan de îngrijire. Obiective stabilite: 1. IntervenŃia chirurgicală la diabetic. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. supravegherea intraoperatorie. fişe de lucru. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. dotarea cu material didactic. simularea. cd-uri. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apar în perioada îngrijirii. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. descoperirea.C. fişe de lucru. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. 3. compararea. aplicaŃii pe caz concret. incidente şi accidente alergice. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative.

numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. investigaŃia. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. tema în clasă. proiectul. coevaluarea în grupul de lucru. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. 151 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. Modului are alocate 60 ore din care 36 ore. Promovează educaŃia nutriŃională a individului si familiei .Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II. ar creşte calitatea şi durata vieŃii. prevenirea bolilor şi existenŃa vieŃii. 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. Schimbarea stilului de viaŃă şi în principal al celui alimentar ar reduce simŃitor incidenŃa bolilor. 5. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Strategia OMS „Sănătate 21”. 152 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . omul în corelaŃie cu mediul său obişnuit de viaŃă. invatamant clinic. 3. AlimentaŃia (dieta) este esenŃială pentru promovarea sănătăŃii. făcând parte din nevoile de bază ale individului. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. 2. 4. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcŃii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. în diferite etape ale vieŃii sau situaŃii fiziologice. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. pentru calificarea asistent medical generalist. Identifică tulburări de alimentatie.

Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubiledefinitie. rolul in organism.3. Se. Surse alimentare. 2.S 2.8 Bauturile nealcoolice 3. stări patologice.1 Carnea si produsele de carne 3. RaŃia alimentară. 3 Grupe de alimente 3.2 Laptele si produsele lactate 3. prevenirea 153 C. clasificare. rol.3. imbogatite in celuloza si substate pectice 4.1 Macrominerale: Ca. Notiuni despre digestie si metabolism. RaŃia calorică la adolescenŃi. aspecte religioase.3 Ouale 3.4 Grasimile 3.3.2.3.P.clasificare.3 Oligoelemente: I.7 Produsele zaharoase 3.definitie 1.Na. Lipidele-definitie. competenŃă 38. Nevoile energetice şi plastice.F.rolul in organism. 2. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. Notiuni despre digstie si metabolism.9 Condimente 3.Proteinele-definitie. Surse alimentare. vârstă. Apa-rolul apei si distributia apei in organism.3. Necesar hidric. cereala germinate. 2. activitate şi starea individului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: NUTRITIE SI DIETETICA Nr. EducaŃia nutriŃională. Mn. 2. Br.tipul de activitate.2 Microminerale: Fe . Alimentele şi exerciŃiul fizic 1. Ni 2. surse. Vitaminele. 2. rolul in organism.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale.K. Macronutrienti . 1. Substante cu efecte vitaminice. ConŃinuturi 1.10 Produse alimentare de protectie: peste oceanic.2. Cu 2.3 Sarurile minerale-caracteristici.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie. Vn.1.4 Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice. 2.Electroliti si tulburari electrolitice.Cl. Identifică nevoi nutriŃionale în funcŃie de vârstă. Notiuni despre digestie si metabolism. Prevenirea afecŃiunilor cronice 2.2. hedonismul. Bilantul hidric-aportul si eliminarea.2.1. factori de mediu. apa si sarurile minerale 2. nevoile bazale în funcŃie de greutate. produse fermentate lactic.6 Legumele si fructele 3.3.Zn. stări fiziologice. Nevoi nutriŃionale în perioada copilăriei. clasificare.Surse alimentare. Cr.Mg. Unitate de crt. suprafaŃa corporală.1 RaŃia calorică la nou născut şi sugarul mic 2. NutriŃie si dietetică CompetenŃe C. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaŃiei. 1.5 Cerealele 3. Co. Mb.

stres determinat de boală.4. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3. date antropometrice.Indicatorii stilului de viaŃă sănătos. gustări.4.1. efectele fumatului.1. deserturi.C. Metode: anamneza. cărnii şi peştelui. stările patologice.3.stări anabolice fiziologice. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3. Preparate culinare: supe.4.Evaluarea stării nutriŃionale 1. RaŃia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei.1.2. AlimentaŃie protectoare 2. intrări. 2. Piramida alimentelor 3. ale stresului psiho-social. Identifică tulburări de nutriŃie şi alimentaŃie obezităŃii. comportamentul alimentar. mediul familial (obiceiuri). cultura. salate. pâinea. prelucrare termică (fierbere. fizico-chimice.Factori care influenŃează necesarul alimentar. Promovează educaŃia nutriŃională a individului şi familiei C.3.2. sosuri. fructelor şi legumelor.4. Combinarea alimentelor 3. ouălor.1. climatul emoŃional. alimentaŃia. Alcătuirea dietei adecvate 3. 1. chimice.3. RaŃia calorică la adulŃi şi vârstnici. 2.2. 2.1. Tulburări nespecifice 154 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2 Întocmirea planului de educaŃie pentru schimbarea stilului de viaŃă. în aburi.1 Anorexia nervoasă 2. creştere. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară. ModeraŃie şi echilibru.3.1. InteracŃiunea dintre alimente şi medicamente 1. budinci. coacere) 2. Tulburări de alimentaŃie 2. sufleuri. biochimice 2. mediatizarea unor produse prin mass-media. Stilul de viaŃă sănătos 1.3. Rolul exerciŃiului fizic. sarcină. efectele consumului de alcool. boala 1.2. Factorii care influenŃează aportul alimentar: clima. greutatea corporală în limite normale. tendinŃe sociale. fripturi. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2.5. EchivalenŃe pentru o porŃie 3. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinŃelor alimentare 3. obiceiuri alimentare nesănătoase. Conservarea laptelui.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice.repartizarea alimentelor pe mese 1.4. comportamentul alimentar 1. aluaturi. 3. complicaŃii ale sarcinii legate de aportul alimentar (prezentare sumară) 3. AlimentaŃia enterală şi parenterală 2.4.2 Bulimia 2. examenul fizic 1.3. Boală supra alimentaŃiei 2. NoŃiuni de gastro-tehnie 2. convalescenŃă 1. Factori care influenŃează aportul alimentar: starea economică. frigere.garnituri. Orarul porŃiilor.5. prăjire.

calcularea raŃiei alimentare.elevii au stiluri diferite de învăŃare. . planuri de educaŃie. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii.C. de nutriŃie şi nursing specific”.3. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. simulări. 2. alcătuirea meniului.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. compararea. ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. Consilierea pacientului şi familiei 2. aplicaŃii pe caz concret. probe practice (demonstraŃie. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la situaŃiile reale.5. Întocmirea foii de alimentaŃiei Verificarea recomandărilor medicale. simularea. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3. cd-uri. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃierii aspectelor semnificative.a indicaŃiile terapeutice. plan de îngrijire. . Comportamente inadecvate în copilărie 1. ComplianŃa ( aderenŃa) pacientului l. ImportanŃa dietei pentru tratarea bolii 2. listă de alimente.5.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. studiu de caz. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.2. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. dotarea cu material didactic. casete video. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. foi de alimentaŃie. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind nutriŃia şi dietetica. fişe de lucru. scheme. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). plan de îngrijire). proiect de activitate. fişe de lucru. problematizarea. test scris. demonstraŃia. Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. diabet şi boli de nutriŃie. planuri de îngrijire. folii de retroproiector. mulaje.5. PreferinŃe alimentare 2. anemii.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Asigură respectarea dietei în diferite afecŃiuni 2. 2. în bucătăria spitalului. 155 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4.1. muncă independentă. afecŃiuni cardio-vasculare şi HTA. Sugestii metodologice Modulul NUTRIłIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice. afecŃiuni renale. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. fişe de lucru. Principii generale ale alimentaŃiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. boli neoplazice. Se recomandă următoarele metode: observaŃia şi exerciŃiul. măsuri de control a alimentelor din afara. ficatului şi pancreasului. tabele cu conŃinutul în principii alimentari. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . descoperirea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. expunere şi conversaŃie. .

Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. 156 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II (boli de nutriŃie şi metabolice. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. coevaluarea în grupul de lucru. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. investigaŃia. tema în clasă. proiectul.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. endocrine. afecŃiuni de medicină internă şi chirurgicale). evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului.

Identifică proiectul de sănătate ConŃinuturi NoŃiunea de proiect de sănătate Caracteristicile unui proiect de sănătate Tipuri de proiecte de sănătate Fazele unui proiect. şi are în vedere asigurarea pregătirii generale în viitorul domeniu de activitate. Managementul unui proiect. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. din care 24 ore. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională. . Aspecte generale. Identifică proiectul de sănătate 2.a dezvolta abilităŃi de concepere. -să-i ajute pe elevi în finalizarea cu succes a proiectelor. abilităŃi şi deprinderi în managementul proiectelor de sănătate. Tabel de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SĂNĂTATE Nr. 157 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 39. Notă introductivă Modulul Managementul proiectelor de sănătate se studiază la nivelul 3 avansat. crt. Aspecte generale. laborator tehnologic. planificare. în vederea elaborării şi redactării proiectelor. . . 2. .responsabilizarea pentru asigurarea calităŃii proiectelor. Unitatea de competenŃă Managementul proiectelor de sănătate CompetenŃa 1.Tipuri de resurse.Modulul 39: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE 1. Reprezentarea planului de proiect Evaluarea proiectelor medicale.de a oferi elevilor cunoştinŃe. Implementează proiectul de sănătate 3. având repartizate un număr de 60 de ore. Calitatea în managementul proiectelor de sănătate. monitorizare şi evaluare a proiectelor.să-i sprijine pe coordonatori în îndrumarea elevilor. Scopurile acestui modul sunt: . Monitorizează proiectul de sănătate 3. Metodologii de management de proiect de sănătate Planificarea resurselor . .de a crea cultura managementului prin proiecte de sănătate.să-i sprijine pe elevi în eficientizarea muncii lor. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării.

Plan de evaluare a proiectelor. Managementul etapelor. planificare.Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de viaŃă a proiectului. ActivităŃi. în 158 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Controlul timpului: măsurarea activităŃilor. . Verificare.2. registru de probleme.Alocarea resurselor pe activităŃi. . . produs.Documente de raportare specifice: raport de sfârşit de etapă. . . ConŃinut şi dependenŃe. Criterii/cerinŃe de calitate a configuraŃiei / produsului final.Necesitatea schimbării. . Sugestii metodologice: Modulul Managementul proiectelor de sănătate are în cadrul curriculum-ului. . Analiza utilizării resurselor. precedenŃele.Controlul progresului (timp.Planificarea activităŃilor:definirea activităŃilor. produse. . . prognozelor şi rezultatelor obŃinute. Controlul resurselor – timp şi buget alocat. comparare şi raportare cu planul de proiect. avantaje/ dezavantaje). .Histograma încărcării resurselor.Definirea resurselor . Se parcurge cu un număr de 60 de ore. . durata activităŃilor. recomandări de acŃiune. Parcurgerea conŃinuturilor modulului Managementul proiectelor de sănătate şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenŃelor tehnice generale aferente. Exportarea datelor Analiza execuŃiei.Declararea datei de începere a proiectului. raport de progres.Nivelarea încărcării resurselor.Analiza schimbării (impact. cost. Documentelor specifice.Definirea etapelor. Documente specifice: planul de management al configuraŃiei. costuri actuale şi cele prevăzute în planul de proiect. Controlul / verificarea configuraŃiei /produsului final. replanificare.Implementează proiectul de sănătate 3. raportarea schimbărilor / problemelor configuraŃiei / produsului final. planul de calitate. necesitatea schimbării). . nefiind condiŃionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Controlul resurselor .Definirea calendarelor şi a programului de lucru.Documente specifice: cerere de schimbare.Elemente de evaluare şi reevaluare a activităŃilor: compararea şi interpretarea estimărilor.Gruparea pe faze. . Managementul resurselor . Monitorizează proiectul de sănătate Lansarea proiectului de sănătate . .Tehnici şi metode de evaluare şi control al proiectelor medicale. .Analiza. constrângerile dintre activităŃi. în calificările din domeniile tehnice. Nivelarea resurselor Gestionarea schimbărilor. calitate. Evaluarea proiectului de sănătate . analiza variaŃiilor Managementul configuraŃiei Componentele configuraŃiei / produsului final. 4. o poziŃie distinctă.

urmând să i le pună mai bine în valoare. verificării prin îndrumător. peste / lângă alte module parcurse. cu viteze diferite şi din experienŃe diferite. în orice moment al procesului educativ. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaŃiei permanente. . În elaborarea strategiei didactice.gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. cursanŃii au stiluri proprii de învăŃare. • proiect propriu sau în echipă Se evaluează numai competenŃele din acest modul. . Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care învaŃă. practic sau prin contact direct). cursanŃii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. noi mijloace sau resurse didactice.scopul pregătirii profesionale a cursanŃilor şi dezvoltării capacităŃilor care să le permită integrarea pe piaŃa muncii. Demonstrarea unei alte abilităŃi în afara celor din competenŃele specificate este lipsită de semnificaŃie în cadrul evaluării. în plan vertical. modulul oferă maximul de deschidere. în funcŃie de abilităŃi.abordarea tuturor tipurilor de învăŃare (auditiv. pe de o parte în plan orizontal. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă. . Dobândirea competenŃelor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obŃinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenŃelor.fixarea unor sarcini deschise. ei învaŃă în moduri diferite.prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuŃie sau grafic). prin: . vizual.fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiŃi. cursanŃii învaŃă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaŃiile noi şi a le asocia cu “cunoştinŃele vechi”. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. pe care cursanŃii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. Procesul de predare .utilizarea verificării de către un coleg. utilizând în acest sens fişe de lucru. modulul poate încorpora. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii ale educaŃiei: cursanŃii învaŃă cel mai bine atunci când consideră că învăŃarea răspunde nevoilor lor. DiferenŃierea cunoştinŃelor. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizată. iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităŃi de lucru: DiferenŃierea sarcinilor şi timpului alocat.învăŃare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe cursant. DiferenŃierea răspunsului. modulul permite individualizarea învăŃării şi articularea educaŃiei formale şi informale. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. O competenŃă se evaluează o singură data. prin: . grupurilor de studiu. CursanŃii trebuie evaluaŃi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenŃelor specificate. Evaluarea la disciplina Managementul proiectelor de sănătate se va face prin: • lucrări individuale – studii de caz/analize O lucrare pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de către cursanŃi O lucrare prin care să se analizeze etapele identificate într-un proiect. iar pe altă parte.formarea de perechi de cursanŃi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. . participanŃii contribuie cu cunoştinŃe semnificative şi importante la procesul de învăŃare.utilizarea autoevaluării şi solicitarea cursanŃilor de a-şi impune obiective. . alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. prin: . prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise. probe orale). 159 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fiind o structură elastică. pentru verificarea atingerii competenŃelor. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.

cum ar fi: • efectuarea unor lucrări de laborator • realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă. interactiv şi centrat pe cursant. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. analiză). este suficient un feedback de felicitare. precum şi a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Pentru dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor prevăzute în SPP-uri. Între competenŃe şi conŃinuturi este o relaŃie biunivocă. deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat. activităŃile de învăŃare predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. observarea independentă. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor specifice calificării. descrierea. recomandăm ca în procesul de învăŃare–predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acŃiune. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la cursanŃi a competenŃelor vizate de parcurgerea modulului. Acesta trebuie să includă discuŃii în legătură cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. în funcŃie de: dificultatea temelor nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. competenŃele determină conŃinuturile tematice. metode expozitive (explicaŃia. În cazul unei încercări nereuşite. Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către cursant. este esenŃială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. dar numai în limitele orarului şcolar. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor dorite.La încheierea cu succes a unei evaluări. 160 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cu pondere sporită pe activităŃile de învăŃare şi nu pe cele de predare.

4.organizarea activităŃilor referitoare la calitate.Componentele managementului calităŃii în organizaŃiile de îngrijire a sănătăŃii: conducători vizionari. respect pentru pacient. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităŃi de analiză.. orientare către pacient. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 36 de ore. Modulul va dezvolta competenŃele din unitatea de competenŃă pentru abilităŃi cheie CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului : Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Descrie dimensiunea umana a calităŃii Aplica tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire III. cât şi la finalul lui. AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . schimbarea în practica nursing. Nota introductiva Modulul CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se studiază pe parcursul anului al IIIlea.Modulul 40: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING I. invatamant clinic. siguranŃa în îngrijire 2. specificitatea îngrijirii. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul activitatea didactică va cuprinde formula unui parteneriat între şcoală şi instituŃii acreditate să gestioneze probleme specifice de asigurarea calităŃii. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităŃii. 1. folosirea unui 161 C. Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate ConŃinuturi 1. în vederea obŃinerii calificării de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. 2. al şcolii postliceale pentru realizarea pregătirii de specialitate specifică domeniului Sănătate şi asistenŃă pedagogică. Unitatea de competenŃă Calitatea serviciilor nursing CompetenŃe C. 40.Cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităŃii: structura organizatorica. II. 1. de interpretare. eficacitatea îngrijirii. resursele. dar şi de evaluare a cerinŃelor impuse pentru domeniul Sănătate şi asistenta pedagogica. asigurarea şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor furnizate. continuitatea îngrijirii. 2.Dimensiunile calităŃii îngrijirilor de sănătate: accesibilitatea îngrijirii. procesele. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. 1. cadrul de colaborare cu agenŃii economici. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii. FuncŃiile managemetului calităŃii serviciilor de îngrijire: planificarea calităŃii. echipe de lucru. 3. procedurile. crt. Persoana care va absolvi acest modul este responsabilă de execuŃia propriei activităŃi de asigurarea calităŃii serviciilor Nursing atât pe timpul desfăşurării procesului. de aplicare şi de implementare a sistemului de asigurare a calităŃii serviciilor de nursing. cerinŃele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3 avansat asistent medical generalist. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Nr. de îmbunătăŃire a calităŃii. controlul calităŃii. coordonarea activităŃilor referitoare la calitate. 2. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. eficienŃa îngrijirii.

formarea aptitudinilor şi a deprinderilor de analiză.şanse egale la angajare. manualul acreditării-grupe de standarde specifice nursingului. diagrame. metoda întrebărilor) instrumentele calităŃii: grafice. interpretare a sistemului ce vizează asigurarea calităŃii. fişe de lucru.Rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire: leadership în nursing. modele de formare a echipei. parcurgând tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . 3. stratificare. Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire model de proces recunoscut. rezolvarea conflictelor.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor . acreditarea spitalelor.C. Orele de instruire teoretică se recomandă a se desfăşura în cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunzător: retroproiector. Descrie dimensiunea umana a calităŃii C. dobândite anterior.Sisteme de evaluare a calităŃii: autoevaluarea. 2.elevii participă cu cunoştinŃele lor. fişe de autoevaluare. educaŃia continuă.Promovarea profesională şi educaŃia continuă în nursing: motivarea. proceduri de sistem.Instrumente de imbunatatire a calităŃii: instrumente ajutătoare: (brainstorming. audit intern. certificarea (ISO) 1. selecŃia. histograme.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor modulului CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se va realiza integral. 1.Precizeaza rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal: activităŃi. a proceselor. operaŃionale. IV. ciclul PDCA (planifică-executăverifică –acŃionează) principiul „zero defecte” 3. instrucŃiuni de lucru. delegarea responsabilităŃilor. colecŃie de reglementări tehnice şi normative specifice . acreditarea JOINT Commission dosarul de îngrijire al pacientului 4.elevii au stiluri diferite de învăŃare . dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă şi diferenŃiată. compensaŃii. planificarea resurselor umane. program.Srategii de îmbunătăŃire a calităŃii: strategia Kaizen. video. 3. acŃiuni preventive (prevenirea îmbolnăvirii) satisfacerea pacientului. fişe de control statistic. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . acces Internet. care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. 4. la procesul de învăŃare 162 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor proiecta activităŃi de învăŃare centrate pe elev. 3. recrutarea. pensionare. creditarea. comunicarea între membrii echipei. Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire şi de nivelul de performanŃă cerut pentru absolventul de şcoală postliceală cu specialitatea asistent medical generalist. managementul riscului. În elaborarea strategiei didactice. 2. siguranŃa profesioniştilor. a sistemelor de lucru. acreditarea.Documentatia pentru îmbunătăŃirea calităŃii: documentaŃia pentru sistemul de management al calităŃii conform standardelor ISO.Conceptul de imbunatatire continuă a calităŃii: îmbunătăŃirea continuă a performanŃelor. calculatoare cu programe de aplicaŃii pe tipuri de machete care vizează sistemul de management al calităŃii. portofolii. normarea în nursing. acŃiuni corective (controlul infecŃiilor). responsabilităŃi.

iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . Proiectarea evaluării competenŃelor se realizează prin stabilirea clară a programului şi a modului de evaluare. V.. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. O competenŃă se evaluează o singură dată. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. SPP. pe baza standardelor de acreditare a unităŃilor sanitare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. proiectarea şi implementarea sistemului calităŃii. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activităŃilor privind asigurarea calităŃii serviciilor nursing. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 163 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. dotarea cu material didactic. prin fişe individualizate. Indiferent de locul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevilor.a documentaŃiei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităŃii. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. momentul şi persoana care face evaluarea.ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. volumul şi nivelul de cunoştinŃe.

.grija si afectiune.identificare personala (CI/BI. din care 36 ore. -implicarea pacientului in propria ingrijire. .MODULUL 41 : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA I. -eroare si greseala in nursing. deontologia actului medical.1 raspundere . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.imagine pozitiva de sine.egalitate. angajare). competenta. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul are alocate un numar de 60 ore. 41.Drepturile copilului.2 Valori si principii etice in nursing: . moral si legal Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . constiinta. responsabilitateprofesionala.empatie. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. nondiscriminare. sinceritate. -principii etice: binefacere vs. . II. . laborator tehnologic.1 . Raspunde din punct de vedere profesional. -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune. Unitate de competenta Deontologie si etica profesionala Competenta C1.culpa. Norme de exercitare (conform legilor in vigoare) 2. 1. veracitate vs. -neglijenta. foaie de observatie. civila.cu nevoi specifice.Drepturile omului. 1.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala .independenta. moral si legal 3.3 Sisteme personale de valori: . cu valori si principii de viata 2.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA Nr. stare civila.forme de scolarizare.reputatie.Drepturile pacientului.legala.incredere.Raspunde din punct de vedere profesional.putere/loialitate si libertate profesionala. autonomie vs.devotament fata de profesie.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III. 1. 164 C2. . crt. Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala.fuga de raspundere.Drepturile femeii in maternitate etc Raspundere si responsabilitate: 2. dreptate ( mod de impartire a adevarului). fidelitate/confidentialitate.valori: viata.libertate. cu valori si principii de viata Continuturi tematice Totalitate si individualitate 1.morala. -rolul de avocat al pacientului. . paternalism.4 Drepturi si libertati: .maleficienta.2 drept medical.dosar medical) -ingrijire holistica:fiinta unica.

depasirea competentelor ). sexuale.participare la seminarii. colaborare). 165 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .5 iatrogenie:de explorare. ca subiect matur. . -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. nu se limiteaza doar la sala de curs. psihogena.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului. 3. de institutionalizare. -fisa postului. . lucreaza in mod cooperativ. se exprime in mod creativ. . -atitudine etica in situatii terminale. specializare in munca de echipa.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale terapeutic securizant (cooperare. . . medicamentoasa. 3.. . internet. -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate. SIDA) IV.implicare in cercetarea in nursing. familiei. Invatare continua si perfectionare profesionala 2. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv). comunicare eficienta.4 competente profesionale pe baza SPP. comunitatii (pliante. gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.3 abuzuri: verbale.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. daruire. conferinte.autonomie si delegare in nursing.fizice. invata in mod activ. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului.prezentari conunicari. -standarde de ingrijire bazate pe probitate. Acorda ingrijiri intr-un mediu 3. 3. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. inginerie genetica( genom uman si clonare). abnegatie. fecundare in vitro/in vivo. continuare studii). .oportunitati de invatare( studiu individual. avort. solicitudine. Abordare in situatii de risc: 3. experimenteaza problemele in globalitatea lor. media.6 eugenie.pierderea dreptului de practica.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut. 3.incredere exagerata in propriile forte.8 Eutanasie.acces in profesiune.statut socioprofesional. 3.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. Calitate in nursing C3. elevul: invata predominant descoperind. compasiune. psihice. autonomie si responsabilitate) 2. Bioetica 3.obtinere atestat libera practica. brosuri). coordonare. activa. in grupuri.3 autorizare si acreditare: . in timp ce profesorul il ghideaza.

munca independenta. ANR.1985 2. Sugestii bibliografice 1. cumulativa (verificari partiale. Bucuresti. probe practice (studiu de caz. “Bulgarele de zapada”). CD-uri. 2. activitati de predare .lucru in grup “Clarificarea propriilor valori” (vezi Sisteme personale de valori) – autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. descoperirea inductiva si deductiva. 3. coevaluarea in grupul de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. pe secvente mai mari ) . grup de discutii. evaluarea altor competente nefiind relevanta. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . “Caruselul”. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor” (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii “Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice (ex:agresivitate)” (vezi Risc asumat/risc evaluat) . lucrul in grup ( “Bolul pestelui de aur”.Cod de etica pentru asistenti medicali. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. ii ofera informatie “umpland vase goale”.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.1998 166 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. American Nurses Association – Codul pentru nurse . referate. V. problematizare. folii de retroproiector. probe orale ( intrebari. sinectica. culegeri de date etc. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. analiza produselor( culegeri de date).a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Pe parcursul modulului. unitati medicale si scolare.indiferent de locul. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 1. fisa de lucru. 3. studiul de caz. test scris. pe secvente mici) si sumativa.recompense si competitie). numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.observarea sistematica a elevilor.ritmica. durata evaluarii. metoda 6-3-5. eseuri. care asigura pregatirea la acest modul . momentul sau persoana care face evaluarea. referat. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. discutii panel.) 2. 2.joc de rol. Phillips 6-6. Grup national de etica (autor colectiv) . Cadrele didactice. expunerea. observatie dirijata.joc de rol).

-Etos in medicina .3.Editura Albatros.Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Editura Alternative. CN.2001 5. OMS-Regional Office for Europe. Jurnalul de nursing .1979 6. Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.Ciornea.Gh. Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. Marin.Editura medicala. Dutescu.A. Scripcaru.Deontologie medicala. Nicolau.1994 7.Editura Medicala.1998 12. Copenhaga.B.Gh. ANR.1995 11.Etica aplicata.1978 10. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.. Fry.1998 4. Miron. 1996 9. .-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica..T. 1979 167 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.Bucuresti..T. ANR. Lemon-Materiale de educatie in nursing.-Pledoarie pentru respect.Sara.S.

MODULUL 42: PSIHOLOGIE MEDICALA
I. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 36 ore laborator tehnologic. II. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE MEDICALA Continuturi tematice Nr. Unitate de Competenta crt competenta Arie de preocupari 42. Psihologie C1.Determina 1.1.Terminologie: factor,sanatate/boala,sanogeneza, medicala factorii psihici trauma psihica,adaptare psihofiziologica,exprimare in dinamica emotii,pulsiune(instinct),imitatie,identificare, sanatatii/ bolii

simptome psihosomatice(spasm,HTA, vertij versus manie, agresivitate) 1.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala; afiliatie ( proximitate fizica,contact prin priviri, raspunsuri calde,prietenoase); autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine); comunicarea diagnosticului de boala,empatie, motivatia de a fi “pacient” 1.3 Psihologia”situational-existentiala” a bolnavului: dependenta (acceptare,ajutor,protectie);separarea de habitatul personal;complianta pacientului(fuga in boala, neacceptarea bolii);psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala,rol de bolnav si rol de pacient, nevroza de spital); 1.4 Stres si disfunctionalitati:cauze,vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping,locus of control,retea de sprijin);trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii; diagnostic de stres-clinic si de laborator; grila de evaluare a stresului; factori de risc pentru profesia medicala. Comportamente protectoare si de risc. 1.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri, traditii, mentalitati), educatie intrafamiliala, convingeri personale; comportamente adictive( consum de alcool, tutun, droguri etc) 1.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse;nevoile lui Ralphafiliere,securitate,noutatea experientei); colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale;apelul la reteaua de suport social,cresterea autocontrolului, prevenirea burn-out-ului profesional)
168

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica

C 3.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea

Tulburari functionale 1.7 Fisa biografica (traume, accidente, violente, carente afective) 1.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree,stranut in salve,crize de astm, hiperventilatie); cardiovasculare(tahicardie,HTA,crize anginoase,lipotimii,constrictie-paloare/vasodilatatie-eritem cutanat);digestive (pilorospasm,dischinezii biliare, hipersecretie HCL,hiperperistaltism); urogenitale(colici renoureterale,tulburari de dinamica sexuala); cutanate( prurit, eruptie); metabolice (anorexie, bulimie, obezitate, hiperglicemie); 1.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa, colon iritabil,dermatite atopice, astm bronsic, cardiopatie ischemica, HTA,TBC,tulburari menstruale,); psihologia pacientului infirm ; psihologia convalescentei Tipurile psihologice si boala 2.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice); Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic, leptosom, atletic); Sheldon(endomorf, mezomorf, ectomorf); Eysenck (introvet,extravert);Heymans, Wiersma, La Senne (nervosi, sentimentali, pasionali, colerici, sanguinici,flegmatici,amorfi,apatici). Personalitati accentuate(demonstrativ,hiperperseverenti, hiperexacti,distimici, hipertimici, exaltati, anxiosi, emotivi) 2.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunoasterea,negarea,ignorarea,resemnarea); imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii,etape, crize); psihologia medicala a femeii (pacienta, asistenta medicala, gravida,lehuza);psihologia persoanei cu disabilitati; 2.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala,ideea de prejudiciu,anxietatea,reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea,teama de necunoscut, noutatea anesteziei);interventii psihologice in preoperator, postoperator precoce si tardiv; Corelate psihologice ale bolii 2.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice, supraalimentatie, sedentarism, fumat/droguri,reculul insertie/reinsertie sociala; regresia afectiva si comportamentala,evaziunea, exaltarea Eului,contagiunea informationala; 2.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse,dependenta medicamentoasa, prescrierea medicametelor( limite, presiuni), medicina alternativa); mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice; 2.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului; indicatii si contraindicatii ale E.P. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine;capacitate de functionare fizica,psihica, sociala, de rol ;factori extrafamiliali;bunuri si servicii ; mediu; posibilitati de informare;perfectionare
169

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

calitatii vietii

3.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient (relatie asimetrica vs.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie;automedicatie; 3.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale; autovalorizare,gandire pozitiva; 3.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal; lipsa de tact; combaterea inchiderii in sine , menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste; 3.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri, presiuni; Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista, dar ferma); in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului); in recidiva sau stadiu terminal(sustinere ,suport emotional) 3.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional, a negarii, autoculpabilizarii; detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii; ascultare empatica,necritica sau judicativa; crearea unui mediu e suport social si spiritual; incredere si confidentialitae in actul ingrijirii; 3.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia; sustinere in faza de negare,confuzie,resemnare,acceptare traditii ,obiceiuri ; Psihoterapie 3.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului; dezvoltarea resurselor fizice conservate; favorizarea exteriorizarii emotiilor, gandurilor; sustinere in acceptarea bolii; persuasiune ( cu elemente sugestive) 3.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare,alcool, tutun); cresterea motivatiei pentru schimbare; automonitorizarea comportamentelor legate de consum; 3.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective, de persoane, de mediu stabil); terapie prin joc; verbalizarea sentimentelor si trairilor; comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere , siguranta protectie;

IV. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: elevul invata predominant descoperind, in timp ce profesorul il ghideaza; elevul invata in mod activ; lucreaza in mod cooperativ, in grupuri; nu se limiteaza doar la sala de curs; i se permite sa se exprime in mod creativ; gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential; experimenteaza problemele in globalitatea lor, ca subiect matur.
170

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. activitati de predare - invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica, descoperirea inductiva si deductiva, expunerea; 2. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca- recompense si competitie), ii ofera informatie “umpland vase goale”. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming, problematizare, observatie dirijata, studiul de caz, lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”, “Caruselul”, “Bulgarele de zapada”), joc de rol. 3. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru, referate, eseuri,munca independenta; Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala, pentru a obtine acelasi nivel de performanta ,indiferent de locul, momentul sau persoana care face evaluarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. probe orale ( intrebari, grup de discutii,) 2. test scris, fisa de lucru, referat,eseu cu numar de cuvinte prestabilit; 3. probe practice (studiu de caz,joc de rol). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea in grupul de lucru, analiza produselor( culegeri de date),observarea sistematica a elevilor . Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului, se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua,ritmica, pe secvente mici), • sau sumativa, cumulativa (verificari partiale, pe secvente mai mari) . Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul , isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme , durata evaluarii, numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. c) Sugestii cu privire la aplicatii ) 1. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale,urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Ex. Problema reala: interventia chirurgicala. Grup de discutii : “Ideea de prejudiciu in actul chirurgical” Test scris :”Modalitati de crestere a compliantei pacientului”; Practic: “Studiu de caz-Reactia la boala”, 2. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica,utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta,bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:”Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste” Eseu (max.250 cuvinte):”Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)” 3. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale si scolare, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 4. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming; sinectica; metoda 6-3-5; Phillips 6-6; discutii panel; d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video, CD-uri, folii de retroproiector,teste psihologice,etc. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. V. Sugestii bibliografice
171

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

R.Psihologie sociala.D. Bucuresti.. Rascanu. 2005 5. Bucuresti.Editura Infomedica.. Athanasiu. Bradu-Iamandescu. Bradu-Iamandescu.Zanc. 2002 7.1.I.Editura Infomedica.A. Bradu-Iamandescu. Bucuresti. 1996 172 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist ..Buzducea. Bucuresti.I.I. Neculau. Mitrofan.Manual de psihologie medicala.Psihologia pierderii si terapia durerii. 1996 8. Editura Sper.Sociologie medicala.. 2003 4.teorie si aplicatii.1995 3.-Tratat de psihologie medicala.(coord).1998 2.I.Editura Polirom.I – Psihologia medicala.A.Editura Societatea Stiinta si tehnica. 1999 6.-Psihologie medicala si asistenta sociala.I – Dinamica psihosociala a practicii medicale.vol I.Bucuresti. Editura Polirom. Bucuresti.Editura Oscar Print. Iasi. Lupu.. Editura Infomedica.

in dezvoltarea personalitatii 2. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie. rol. caracteristici: specific umane. Utilizeaza comunicarea didactica 3.laturi (intelectuala . profesionala.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica. temperamentele si abordarea psihopedagogica. capacitati.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 0-11/12 ani 15/16 ani). Evidentiaza rolul educatiei. Evidentiaza rolul educatiei . invatare. pedagogica. 1.caracter social-istoric. ca actiune sociala specifica. particularitati anatomo.distal. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti). Unitate de crt competenta 43.6 ideal educational –dimensiune sociala. ca actiune sociala specifica. 1. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III. Pedagogie Competenta C1. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare.1 ereditate –concept.tehnologica. . 1. igienosanitara).nisa de dezvoltare. principiul accesibilitatii cunostintelor. afectiv. psihologica. deprinderi. din care 36 ore laborator tehnologic.experiente.estetica.3 educatie –concept. caracter necesar.invatarii. transmitere de norme etice. II. principiul participarii active a elevului la procesul de predare. Stadialitate 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PEDAGOGIE Nr. predispozitii ereditare.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica ( invatare pe parcursul intregii vieti. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa.religioasa.psihomotor).) 173 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .transmitere de informatii. 1.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC. Demers educational 1.asimilare de cunostinte. evaluare. 1. respectarea particularitatilor individuale si de varsta. Modulul are alocate un numar de 60 ore.MODULUL 43: PEDAGOGIE I. moral-civica.obiectiv.caracter national si universal. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.ale formarii (atitudini.juridica. obiective .priceperilor si deprinderilor.priceperi si deprinderi).proximal.2 mediu. permanent.

.autocontrolat). Creativitate 3. experientei. informala. evolutia tehnologiei. competenta si tact pedagogic. comunicare didactica . lucrari practice.profesor. de incubatie.nonverbala. inteligenta.capacitati psihologice. simpozioane. factori sociali. Comunicare . chestionare orala. . psihofiziologice-tulburari fiziologice.memorie de lunga durata. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. democratizarea vietii sociale) forme: (intraeducationale-postuniversitare.5 educatie interculturala concept. distorsiune.C2. autoevaluare. lucrul in grup) 3. Strategii de formare si educatie 2. distanta.2 obiective: dobandirea autonomiei formative. de natura pedagogica-calitatea actului de predare. teste docimologice. volumul.bruiaj.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2. multiplicarea profesiunilor. 3. instrumentala.baza tehnico-materiala necorespunzatoare. etape-perioada de preparare. training. cumulativa. nonformala.6 formare intelectuala: atentie.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului. extrinseca. factori: accelerarea schimbarilor. conferinte. consecinte pedagogice. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate. 3.recompensa meritata). 3.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa.conditii bune de viata.temeinice.caracteristici (dimensiune explicativa.verbala. logica pedagogica. crearea unui stil de munca activ. personalizarea comunicarii). mese rotunde). Rolul educatorului: 3.2 proiect tehnologie didactica (obiective. observare si apreciere verbala.explozie demografica.cod personal. extraeducationale-munca intelectuala. pedagogice. 2. conditii ale memorarii facile.schema comunicarii (factori. paravebala. conditii precare.stil de predare. utilizarea timpului liber. subiectiva.formala. motivatie si vointa. . verificare prin lucrari practice. evaluare subiectiva.implicatii psihopedagogice.7 creativitate umana: factori intelectuali. 2. sumativa. psihocomportamentale psihosociale. de iluminare.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme. tipuri de relatii profesor-elev). Educatia adultului 2. de verificare.3 tip de evaluare: ritmica. memorare. Utilizeaza comunicarea didactica C3. filtrare mesaje).1 educatie . elemente componente) Adaptarea evaluarii 3. blocaj. de tip algoritmizat.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca.accidentala. parinte singur.relatii deficitare elev. pericolul transferului de autoritate.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiveuristic.spirit de independenta.invatare. 174 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . OSP necorespunzatoare.curriculum neadaptat. cursuri perfectionare.continua. nivel de aspiratii.

) 2. referate. problematizare. momentul sau persoana care face evaluarea. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.observarea sistematica a elevilor . 3. .munca independenta.metoda 6-3-5. ii ofera informatie “umpland vase goale”. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.Phillips 6-6. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. . Pe parcursul modulului. “Bulgarele de zapada”). • experimenteaza problemele in globalitatea lor. 3. 3. analiza produselor ( culegeri de date). isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . durata evaluarii. Sugestii metodologice Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.joc de rol). studiul de caz. referat. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. evaluarea altor competente nefiind relevanta. fisa de lucru. test scris. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: . pe secvente mai mari ) . ca subiect matur. care asigura pregatirea la acest modul .IV. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane). se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua. c) Sugestii cu privire la aplicatii 1.brainstorming. in grupuri. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. grup de discutii. eseuri. . • nu se limiteaza doar la sala de curs. expunerea. descoperirea inductiva si deductiva.joc de rol. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Cadrele didactice. coevaluarea in grupul de lucru.discutii panel.recompense si competitie). Exemple de teme pentru aplicatii: 175 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .ritmica.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.sinectica. • sumativa.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. • elevul invata in mod activ. 2. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. • lucreaza in mod cooperativ. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. pe secvente mici). cumulativa (verificari partiale. • i se permite sa se exprime in mod creativ. Se evalueaza numai competentele din acest modul. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. probe practice (studiu de caz.indiferent de locul. unitati medicale si scolare. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. . probe orale ( intrebari. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. 2. activitati de predare . in timp ce profesorul il ghideaza. observatie dirijata. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. “Caruselul”.

proiecte de tehnologie didactica etc.si nonverbalul sunt codificate de 4.5 ori mai repede decat verbalul” (vezi Comunicarea) . CD-uri. 176 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .lucru pe grupe “Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?” (vezi Creativitatea) .“Argumentati de ce para. folii de retroproiector.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.

rezultate. crt. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING Nr. 3. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. 177 C. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. de transfer. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. 1.1. varsta. motivatia pacientului. analize. Ancheta demografica. Unitatea de competenta Cercetare in nursing Competente C. Metoda analizei Documentelor (analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere. pentru calificarea asistent medical generalist.3. Tehnici si instrumente: 2. Concepe un proiect de cercetare in nursing. 44. consum de droguri. conditiilor de mediu.1. sedentarismul. 2. etc. clinic. Explica metodele. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. 1. 1. planificarea examinarilor periodice etc.1. cu intrebari inchise/deschise. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 1. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. obisnuintelor familiale etc. Experimentul natural: definitie. alterarea stimei de sine.2. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. de iesire din spital. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Observatia clinica: definitie. conditii etc. Metode de cercetare: 1.1. nivelul educational etc. invatamant clinic.2. Interviul direct-indirect. socio-economica.2. fumatul. sexul. 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. conditii.4. 1. investigatii etc.3. foaie de observatie. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore.Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. Explica metodele. 2. 2.2.

evaluarea altor competente nefiind relevanta. test scris. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. care respecta anonimatul persoanelor. compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. Se evalueaza numai competentele din acest modul. folii de retroproiector. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. exercitiul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Indiferent de locul. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: .elevii au stiluri diferite de invatare . dotarea cu material didactic. Cadrele didactice. simularea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Analiza si interpretarea datelor: subiective. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). munca independenta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. stabilirea ipotezelor de lucru. comun de performanta.3. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. scheme. dezbaterea. a confidentialitatii informatiilor. Concepe un proiect de cercetare in nursing. momentul si persoana care face evaluarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren.D – uri.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . volumul si nivelul de cunostinte. efortul cercetatorului etc.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. conversatia.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. 3. 4. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. C. semne clinice etc. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala.C. studiul de caz. sondajul de opinie. 2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. observatia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. SPP-ul stabileste un nivel national. discutiile si lucrul in grup. obiective. pentru verificarea atingerii competentelor. 178 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. la procesul de invatare . Chestionarul cu intrebari standardizate. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Modulul: 45. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
Notă introductivă Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III, semestrul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore, invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice. 3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 4. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Nr. crt. 45. Unitate de CompetenŃe competenŃă Ginecologie şi C.1. nursing în Analizează ginecologie. semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice ConŃinuturi
1. Semne şi simptome prezente în afecŃiunile ginecologice. 1.1. Tulburările ciclului menstrual. 1.1.1. Tulburări în exces: menoragia (hipermenoreea), polimenoreea, metroragia, menometroragia; 1.1.2. Tulburări în minus: hipomenoreea, oligomenoreea, amenoreea. 1.1.3. Sindromul intermenstrual. 1.2. Hemoragia: cauze generala şi locale, cantitatea, ritmul şi durerea asociată, aspectul sângelui; hemoragii care survin în copilărie, în perioada pubertară şi la femeia în plină activitate genitală. 1.3. Leucoreea: debut, caracterul scurgerilor, circumstanŃe de apariŃie, semne funcŃionale asociate (prurit, arsuri, algii pelviene, dispareunie, usturimi la sfârşitul micŃiunii. 1.4. Durerea pelvină: intensitate (supraacută, acută, subacuta, cronică), timpul de apariŃie şi durata, localizare şi iradiere, factori provocatori sau paleativi; dispareunia. 2. Principalele afecŃiuni ginecologice. 2.1. InfecŃiile aparatului genital feminin. 2.1.1. Vulvovaginite: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.2. Bartholonita: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.3. Cervicite (metrite cervicale) şi displazii cervicale: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.4. Boala inflamatorie pelvină (BIP): definiŃie,
179

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice.

C.3. Elaborează planul de îngrijire

etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.2. Tulburări de statică uterină şi incontinenŃa urinară – definiŃie, manifestări, investigaŃii, tratament. 2.2.1. DeviaŃii uterine. 2.2.2. Prolapsul genital – definiŃie, etiologie, evoluŃie, tratament. 2.2.3. IncontinenŃa urinară la femeie: cauze, investigaŃii, tratament. 2.3. Tumori ale aparatului genital. 2.3.1. Tumori benigne: fibromul uterin, tumori ovariene benigne, tumori secretante. DefiniŃie, semne şi simptome, investigaŃii, evoluŃie şi complicaŃii, principii de tratament. 2.3.2. Tumori maligne: leziuni precanceroase, cancerul de col şi corp uterin, cancerul de ovar: clasificare, simptomatologie şi investigaŃii, stadializare, evoluŃie şi pronostic, principii de tratament. 2.4. Patologia sânului. Patologia netumorală. Cancerul de sân. Etiopatogenie, morfopatologie, screening-ul cancerului mamar, clasificarea stadială, tratamentul. 2.5. Sterilitatea conjugală. ContracepŃia şi planificarea familială. 2.5.1. Sterilitatea şi infertilitatea. Definirea termenilor, implicaŃii psihologice, investigaŃii, tratament. 2.5.2. ContracepŃia hormonală. Dispozitivul intrauterin (DIU). Metode locale şi de barieră. 2.6. Menopauza: definiŃie, manifestări clinice, terapia de substituŃie. 1. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu, observaŃie, cercetarea documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică, bilete de ieşire din spital şi buletine de analiză, scrisori şi trimiteri medicale, reŃete, carnet de sănătate), discuŃii cu membrii echipei de îngrijire şi aparŃinătorii, participarea la examenul clinic general şi ginecologic, măsurarea temperaturii, pulsului, respiraŃiei, tensiunii arteriale. Analiza şi sistematizarea datelor semnificative. 2. IndependenŃa/dependenŃa. 2.1. Manifestări de independenŃă: stare de conştieŃă prezentă, R, P, TA, T0 în limite normale, mobilitate păstrată, alimentaŃie şi hidratare corespunzătoare, somn şi odihnă suficiente, confort asigurat, absenŃa durerii, eliminări urinare şi intestinale normale, lipsa scurgerilor vaginale, comunicare eficientă la nivel motor şi afectiv, sentiment de utilitate. 2.2. Probleme de dependenŃă: durere (supraacută, acută, subacută, cronică), mobilitate limitată, inapetenŃă, postură inadecvată, circulaŃie inadecvată, hipertermie sau hipotermie, vulnerabilitate crescută faŃă de infecŃii, rănire. 2.3. Surse de dificultate: anxietate, stress, lipsă de cunostinŃe, proces infecŃios. 2.4. Manifestări de dependenŃă: nervozitate, iritabilitate, sângerare uterină, ameŃeli, fatigabilitate. 2.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 1. Obiectivul nursing: specificitate, performanŃă, implicare, realism, observabilitate (cine?, ce?, ce se poate face?, cum?, în ce măsură?, când?, obiective pe termen scurt, mediu şi lung).
180

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

(nursing).

C.4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.

2. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative, a stării de conştienŃă, supravegherea scurgerilor vaginale, profilaxia infecŃiilor, prevenirea complicaŃiilor. 2.1. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare, hidratare şi alimentare, igienă, mobilizare, supravegherea eliminărilor, educaŃie. 2.2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize, pregătirea pentru mici intervenŃii ginecologice, pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii, administrarea tratamentului general şi local. 1. Resurse materiale. 1.1. Instrumente: specul bivalv, valve vaginale, pense porttampon lungi, pense pentru col, pense pentru biopsie, chiurete, bisturiu, foarfece, histerometru, spatula Ayre, seringi de mărimi diferite, aparat Schultze, colposcop, histeroscop, celioscop, electrocauter, aparat pentru insuflaŃie. 1.2. Materiale: tampoane, comprese, soluŃii dezinfectante, recipiente pentru produsele recoltate, soluŃii pentru investigaŃii (acid acetic 3%, Lugol, nitrat de argint 5%, albastru de toluidină etc.), lame, lamele, manuşi, câmpuri, ace lungi de 10-15 cm şi groase de 0,8-1 mm, soluŃii anestezice, substanŃe de contrast (omnipaque, histeropaque, odiston, medicamente antihistaminice. 2. Pregătirea pacientei. 2.1. Pregătirea psihică: informare, explicaŃii, asigurarea confortului psihic, obŃinerea colaborării şi acordului, respectarea pudorii). 2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental, asigurarea poziŃiei adecvate, toaleta locală, evitarea spălăturilor, a raportului sexual şi a administrării medicamentelor local, stabilirea momentului optim. 3. IntervenŃii specifice. 3.1. InvestigaŃii. 3.1.1. Examene de laborator: examenul secreŃiei cervicovaginale (bacteriologic şi parazitologic, determinarea PHului vaginal, examenul citohormonal, studiul glerei, examenul citotumoral Babeş-Papanicolau, dozări hormonale în sânge şi urină. 3.1.2. Examene endoscopice: histeroscopia, colposcopia, celioscopia. 3.1.3. Examene imagistice: ecografia, histerosalpingografia, rezonanŃa magnetică nucleară (RMN), tomografia computerizată (TC), mamografia, galactografia, xerografia, termografia. 3.1.4. Alte investigaŃii. PuncŃia vaginală (culdopuncŃia): definiŃie, scop, indicaŃii/contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, tehnica efectuării puncŃiei (rolul asistentei), pregătirea produsului pentru examen, supravegherea după puncŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente şi accidente, conduită. Curba termică bazală. Histerometria: indicaŃii/contraindicaŃii, incidente, accidente. 3.2. IntervenŃii ginecologice. 3.2.1. Biopsia: definiŃie, scop, locul recoltării (vulvă, vagin, cervix-col, endometru). 3.2.2. Chiuretajul uterin: definiŃie, scop, pregătirea
181

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

materialelor şi a pacientei, rolul asistentei în timpul tehnicii, observarea conŃinutului extras, recoltarea fragmentelor pentru examinare şi trimitere la laborator, supravegherea după intervenŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente, accidente. 3.2.3. Spălătura vaginală: definiŃie, scop, indicaŃii şi contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, executarea tehnicii, observarea aspectului, lichidului eliminat. 3.2.4. Tamponamentul vaginal: indicaŃii, contraindicaŃii, tehnică. 3.3. Pregătirea preoperatorie. 3.3.1. Pregătirea generală, susŃinerea psihică în intervenŃiile mutilante, bilanŃul stării de sănătate şi investigaŃii obligatorii. 3.3.2. Pregătirea specială: aseptizarea cavităŃii vaginale (spălare, meşare), examenul secreŃiei vaginale, pregătirea câmpului operator, îndepărtarea pilozităŃii, montarea sondei). 3.3.3. Pregătirea în urgenŃe: sarcina ectopică, chistul de ovar torsionat, necrobioza fibromului uterin. 3.4. Îngrijirea postoperatorie. 3.4.1. Transportul la salon, poziŃia în pat. 3.4.2. Supravegherea postanestezică. 3.4.3. Supravegherea faciesului, supravegherea funcŃiilor vitale, a diurezei, stări abdominale, reluării tranzitului intestinal, combaterea durerii, supravegherea pansamentului, reluarea alimentaŃiei, mobilizarea, prevenirea complicaŃiilor postoperatorii, educarea pacientei în vederea externării. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate, satisfacŃia pacientului. 1.2. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute î perioada îngrijirii. 2. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. 3. Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.

Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea,conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic,creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe, mulaje, scheme, casete video, cd-uri, folii de retroproiector, instrumente şi materiale sanitare.
182

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

. planuri de îngrijire. test scris. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. . aplicaŃii pe caz concret. investigaŃia. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. demonstraŃia. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. planuri de educaŃie.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. plan de îngrijire.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. problematizarea.elevii au stiluri diferite de învăŃare . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). descoperirea. fişe de lucru. probe practice (demonstraŃie. fişe de lucru. plan de îngrijire). momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. compararea. proiect de activitate. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. simulări. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. fişe de lucru. tema în clasă. 183 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . proiectul. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. coevaluarea în grupul de lucru. studiu de caz.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.

Glanda mamara – descriere.2.Modulul 46: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ face parte din pregătirea specifică din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. articulatia sacroiliaca. Pregătirea moaşelor prin programe speciale reduce parŃial competenŃele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. Unitate de competenŃă Obstetrică şi nursing in obstetrica CompetenŃe C. nastrea naturala 2. spina iliaca antero-superioara. înzăpezire.Organele genitale: inerne: ovarul. ConŃinuturi 1. 1.1. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. tuberozitatea ischiatica. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Nr. 2. Fecundatia.2. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii. 3. rol.Functiile trompei: cale de trecere pentru elementele sexuale si ou. organ de copulatie si de trecere a fatului. 3.1.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2. 2. Supraveghează travaliul normal. trompa.1. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. 1. diametrele. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 ore. vaginul. promontoriu. În modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. nidatia.2.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. migratia. simfiza pubiana si arcul pubian. uterul.3. Functiile vaginului. repere obstetricale (creasta iliaca. Analizează Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 184 C. naşterea normală şi nou-născutul în cazuri de urgenŃă 4.1 Organele genitale externe: vulva 1. 2. Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. Bazinul moale – planseul pelviperineal. 5.4. Bazinul obstetrical. linia arcuata).Modificarile organismului in timpul sarcinii. travaliu precipitat şi naştere la domiciliu sau în ambulanŃă. invatamant clinic. 3. mai ales în maternitate. 46. 2. inundaŃii.1. crt. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate să lucreze fiind pus în situaŃia de a îndeplini unele din atribuŃiile moaşei în situaŃii limită (izolare geografică. 3.2. Bazinul osos: alcatuire.5. lăuzei şi nou-născutului. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical. loc de fecundatie.NoŃiuni de anatomie a aparatului genital 1. stramtorile bazinului. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. sângerare. iminenta ilio-pectinee. Supraveghează perioada de lăuzire si revenirea femeii în familie.semne şi simptome de sarcină. eclampsie).

Conduita in perioada de dilatatie. 4. modificările organismului in timpul sarcinii. bataile cordului fetal. semne de suferinta fetala. 2. semne urinare.Modificari locale 2. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc.4.2. modificarea caracteristicilor contractiilor. semne si simptome de sarcina 185 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . activitatea. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san). 3.4.Investigatii paraclinice in sarcina.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice. modificari de consistenta.4.Educatia gravidei.vegetative diminuate.3. alimentatia.1.2. 2.Igiena sarcinii.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta.1. observarea comportamentului.1. supavegerea b. parti mici fetale palpabile. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza. III 3. deschidera colului.c. bataile cordului fetal. nasterea.3. 2.1. Consultatiile prenatale din trimestrul II.Schema repetării testelor de laborator. 3. miscari fetale. igiena vestimentara si corporala. Medicamentele si sarcina. aspectul lichidului amniotic. cresterea excitabilitatii si contractilitatii.3. igiena muncii.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator.1. 3. semne digestive. Supraveghează 1.Supravegherea prenatala 3.1. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea urgenta tensiunii arteriale. tulburari neuro. asigurarea materialelor pentru primirea copilului.Trimestrul I: amenoreea. 4.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu greŃurile şi vărsăturile. 2. cresterea in volum a uterului. ecografia.1.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei .2. Trimestrul II – amenoree. constipatia. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi.Pregatirea gravidei ptr.4. 2.Trimestrul III – uter marit de volum. temperaturii.2. hemoroizi si varice. teste de laborator initiale. ingrijirea copilului. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4. sangerarea gingiilor. pulsului. respectarea asepsiei si antisepsiei.2. miscari fetale active.3. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta nou nascutul 3. modificari de forma si volum ale uterului.2. starea membranelor si colului.4. Perioadele si timpii nasterii in cazuri de 3.1. normala si 3.3. 2.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia. Examenul gravidei la termen travaliul Pregatirea propriu . Sarcina normala – semne si simptome 2. examenul general pe aparate. 2. Adaptarea la rolul de mama. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina. arsura epigastrica. 3. manifestari neuropsihice. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si naşterea dureroase. C.f.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. eliminarea dopului gelatinos. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. 3. nastere 1.zisa pentru nastere normal.1. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii.

6.2.2. placenta praevia. 3.Preeclampsia si eclampsia.Suferinta fetala. sifilisul si supravegherea gonoreea. . 1. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice. antecedente obstetricale si ginecologice. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile. Primele îngrijiri acordate nou-născutului in sala de naştere: dezobstrucŃia. C. lauzie si involutia uterina.5.Hemoragii din prima jumatate: avortul. perioada de 2.Disgravidia precoce: ptialismul. cântărire şi măsurare.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI.4. Plan de educatie. traumatisme obstetricale.1. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor. alimentatia lauzei. 1.5.4.9.10.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere.2. 1. bolile endocrine. varsaturile incoercibile. distocii osoase. 1.5. stabilirea scorului APGAR. prevenirea complicatiilor post – partum. tardiva. mola hidatiforma.3.Nasterea prematura: definitie. consum gravidelor cu de droguri).7. cauze. moartea fătului in uter. intocmirea planului de familie.Anomalii de durata a gestatiei.îngrijiri în apnee tranzitorie. 1. bolile respiratorii. 186 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ingrijire.4. 1. asfixia albastră. C. ligaturarea şi secŃionarea cordonului.1.3. 1.3.Sarcina prelungita –suferinta fetala.2. Patologia anexelor fetale. parinti cu deficiente senzoriale si motorii. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). 1. 1. Supraveghează propriu-zisa.Hemoragiile din sarcina. 1.Lauzia fiziologica – definitie. igiena sanilor si a alaptarii. supravegherea functiilor vitale. 1. Participă 1.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. abruptio placentae ruptura uterină. profilapsia oftalmiei. 1. Sarcina patologica la identificarea 1. 1.4. .1. intoxicatii cronice (alcoolism. diabetul.11. 1. 1. perioada a IV-a.Anomalii de numar. bolile renale. reluarea activitatii fizice si sexuale. 1. Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere.4.1.Boli proprii sarcinii.3.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). revenirea in identificarea eventualelor probleme .Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB.Interventiile chirurgicale si sarcina. adaptarea copiilor existenti. 4. secretia lactata – culegerea datelor. bolile şi infectioase. pensarea. multiparitatea. sarcina extrauterina.8. identificarea malformaŃiilor.îngrijiri în primele ore şi primele ore şi primele zile după externare: alimentaŃia şi igiena. adaptarea bunicilor. 4. 1.Influenta sarcinii asupra bolii şi a bolii asupra risc obstetrical sarcinii. Distocii de dinamica si dilataŃie – noŃiuni sumare. albă. tabagism. plaga ombilicală. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur.5. bolile hematologice. masuri contraceptive. Perioadele lauziei (imediata.

Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Planul de ingrijire pentru: 3.Nasterea prematura. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. risc de anemie.5. proiect de activitate. varsaturi incoercibile. să-şi manifeste spiritul critic şi creativ. casete video. 3. ceea ce presupune cunoştinŃe şi abilităŃi în domeniu.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). fişe de lucru. . Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . scheme. demonstraŃia. În cadrul pregătiri practice din spital. creativitatea si capacitatea de a lua decizii.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). dotarea cu material didactic.2. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. HTA. descoperirea.elevii au stiluri diferite de învăŃare. problematizarea. să ia decizii corecte. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. 187 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. 3. simularea. folii de retroproiector.4. conversaŃia.1. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. 3.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. cd-uri.Ruptura prematura a membranelor. . particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. compararea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. plan de îngrijire. dispnee.Prolabare de cordon. formatorul va alege cazuri tipice care să-i permită elevului să analizeze.3. munca independentă. 3. mulaje. Asistentul medical generalist lucrează alături de medicul de familie care are responsabilităŃi deosebite în supravegherea standard şi specială a gravidei în perioada prenatală şi postpartum (de lăuzie) la domiciliu precum şi a nou-născutului. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. plan de educaŃie. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative.Hemoragiile postpartum. albuminurie. 3. simulări. edeme. exerciŃiul. observaŃia. Probleme de ingrijire: hipersalivatie.Placenta praevia. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.7. aplicaŃii pe caz concret.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). risc inalt de pierdere a starii de constienta. 3. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. instrumente si materiale sanitare.8.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea.6. risc de sangerare. . 3. Sugestii metodologice Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. Cadrul didactic trebuie să structureze conŃinuturile astfel încât să-i permită elevului să-şi însuşească baza de cunoştinŃe care să-l ajute la dobândirea competenŃelor stabilite având în vedere numărul relativ mic de ore teoretice şi pregătire practică. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.

joc de rol). Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. proiectul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). probe practice (demonstraŃie. tema în clasă. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. test scris. insistânduse asupra situaŃiilor în care asistentul medical generalist este pus în situaŃia să hotărască şi să acŃioneze singur. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. investigaŃia. plan de îngrijire. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. 188 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fişe de lucru. studiu de caz. coevaluarea în grupul de lucru.

ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. invatamant clinic. alimaenatatia artificiala. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA. alimentatia mixta. criza genitala a nounascutu. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. edeme de foame. craniotabes. calendarul imunizarilor) 3. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PUERICULTURA. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. wheezing 189 C. paloare persistenta. eritem fesier febra tranzitorie) 1. 6.1. hipotonie musculara. cresterea ponderala. matanii costale.2. uscaciunea tegumentelor.Modulul 47: PUERICULTURA. Unitatea de Competente competenta Puericultura.2.1. dentitia de lapte si definitiva) 2. Supravegheaza pediatrie si nursing activ cresterea si specific dezvoltarea copilului Continuturi 1. Calendarul imunizarilor (imunitate. Alimentatia ( alimentatia naturala. Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1.3. disfagie. semn Chwostec. cresterea staturala. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. 47. 4. Semne si simptome: dispnee. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). atonie musculara. Aplica interventiile proprii si delegate.1. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. imunitate activa. 2. apnee. Programul de imunizari si profilaxie 3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. crt. Principalele etape de crestere si dezvoltare. genuvalgum/varum. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. expectoratie. 3. cifoza. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Dezvoltarea psihomotorie – etapele dezvoltarii psihomotorii 3. imunitate pasiva. persistenta pliului cutanat.1. tuse. 2. scaderea fiziologica in greutate. masurare) 1.2. pentru calificarea asistent medical generalist. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . C. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii.2. tiraj. scolioza. 5. cianoza. In modulul PUERICULTURA. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. eritem fesier. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. cantarire.

R.. mobilizare.8. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii.2. avitaminoze 2. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. dezinteres fata de masurile de igiena. hipo/hipercorticism. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. petesii. convulsii tonice. oligurie. psihologica. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. diaree. hiper/hipotensiune. anemii 2.C. simptomatologie. purpura epistaxis. gingivoragii etc. Afectiuni ale sangelui: anemii. contuzie. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxicischemica.1. amigdalite 2. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. comunicare ineficienta la nivel intelectual. pleurezie ortopnee. sindroame hemoragice. implicare. alterarea tegumentelor si mucoaselor. sindromul dureros abdominal. tahicardie. stenoza valvulara. vulnerabilitate. glomerulonefrita 2. Modalitati de culegere de date: observatia clinica. hidratare. astm bronsic.3. hepetomegalie.1. I. talasemie. alimentare.. polakiurie. disurie. hidronefroza. paralizia flasca. etiopatogenie. Afectiunile copilului ( definitie. disartrie. malabsorbtie. pericardita. hematurie. enurezis. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ. Criterii – specificitate. Interventii: 3. risc de accidente. profilaxia infectiilor. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) polipnee. investigatii. tenesme vezicale. Afectiuni ale SNC: convulsii. echimoza. hemofilie. a starii de constienta. profilaxie. jugulare turgescente.9. performanta. cercetare documente medicale. embolia. obstructia cailor respiratori. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2.5. insuficienta cardiaca. manifestari de independenta 2. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. handicap motor si psihic 2. apetit exagerat. ascita. deshidratare. leucemii.4. colaps vascular 2. varsaturi. hemoragia cerebro-meningeala 2. gastroenterita acuta. convulsii tonicoclonice. interviu apartinatori/copil.3. suflu sistolic.A.2. realism. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitism-tetania rahitica. sociologica. anorexie.1. hepatite 2. junghi toracic. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. igiena. principii de tratament) 2. prevenirea complicatiilor 3.6. epilepsie.A. dureri abdominale. diabet zaharat 1. melena. manifestari de dependenta 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. deficit de cunostinte. parazitoze intestinale.4. 2. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. diaree. supravegherea functiilor vegetative. comunicare ineficienta la nivel afectiv.3.7. surse de dificultate: fizica. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale.D. Interventii proprii: comunicare. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. educatie 190 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

camp operator 3. substante de contrast 2. eprubete (vacutainere) trocare. igiena. solutii de spalaturi. realizate. aerosoli.. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. explicatii. solutii antiseptice.2. toracocenteza.5. Resurse materiale: 1.2. dotarea cu material didactic. anestezice. medicamente. incubatoare cort de oxigen etc 1. ace punctie.2. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC” poate fi parcurs in mod independent. Instrumente: apasator de limba. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul „PUERICULTURA.1. recoltari secretii buco-nazo-faringiene. probe functionale respiratorii.D.C. drenaj postural.manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. Obiective stabilite: 1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PUERICULTURA. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. pediometru. seringa Guyon. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. sonda de aspiratie.elevii au stiluri diferite de invatare . masti de oxigen adecvate. atela pentru imobilizat bratul.1. tampoane. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. punctie rahidiana. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate copil/apartinatori 3. aspirarea secretiilor oro-faringiene instalatii.2. solutii perfuzabile. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic 1. sursa oxigen.1.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare 191 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .P.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC”. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. recoltarea sputei/urinei/materii fecale. Materiale – comprese. sonda Nelaton. seringi. ace de punctie. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii.1. paracenteza. pregatirea pentru investigatii si analize. Aplica interventii proprii si delegate C.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare .2. trusa perfuzie. administrarea tratamentului general si local 1. IDR la P. cantar de sugari. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . aspirator de secretii.6. Pregatirea psihica: informare. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. nerealizate. Pregatirea fizica: pozitii adecvate.

simularea. test scris. Indiferent de locul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Cadrele didactice. folii de retroproiector. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.D – uri. SPP-ul stabileste un nivel national. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. descoperirea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). casete video. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. exercitiul. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. proiectul plan de ingrijire. fise de lucru. munca independenta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. comun de performanta. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). demonstratia. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. studiul de caz. probe practice (demonstratie. C. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. - 192 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . discutiile. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. simulari. problematizarea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. planuri de ingrijire. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. studiu de caz – plan de ingrijire). pentru verificarea atingerii competentelor. fisa de lucru. fise de lucru. conversatia. lucrul in grup. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. instrumentar si materiale sanitare diverse. scheme. manechin. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. momentul si persoana care face evaluarea. compararea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.

pierderea memoriei. manifestări. paralizii. nevralgiile 2. escare.10. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. afonie. trimiteri. scrisori medicale. reŃete) discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. convulsii. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întrebări inchise deschise).2. hemipelgie. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice 2. principii de tratament) 2. NeuroinfecŃii 1.O. În modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE se re găsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată. Cefaleea.3.Culegerea de date (date subiecte. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃi corespunzătoare modulului: 1.7. 48. carnet de sănătate. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. pareze. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Come 2. paralizii periferice izolate) 2. tremurături. crt. dezorientare în timp şi spaŃiu. bilete de ieşire din spital.MODULUL 48: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Notă introductivă Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III. Epilepsia (definiŃie. Procese expansive cerebreale 2. poliomiozitele) 2. modificări R. invatamant clinic. Sindrom de neuron motor central şi periferic.11.9. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 84 ore. paraplegie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor.6. examen fizic (inspecŃii.5. tetraplegie hipertonie.1. dizartrie. pentru calificarea: asistent medical generalist. vertij. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. mobilitate activă şi forŃă musculară.4. Boala Parkinson 2. ataxie. Patologia spinală 2. tulburări de mers. 3. Unitatea de competenŃă: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Nr. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. ascultare). Patologia vasculară cerebrală 2. Semnele şi simptomele prezente în neurologie: -atitudini particulare.T. 2. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii 193 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cefalee. atrofie musculară. Unitatea de competenŃă Neurologie şi nursing în neurologie CompetenŃe C1 Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice ConŃinuturi tematice 1. Patologia musculară (miastenia. 2.8. nevralgia sciatică. Patologia nervilor periferici (polinevrite. Principalele afecŃiuni neurologice: 2. incontinenŃă de urină şi materii fecale.

risc de accidente. observabilitate (cine. epubete. 3. IntervenŃii propii (autonome) comunicare. obnubilare. postură in adecvată. IntervenŃii de urgenŃă : oxigenoterapie. irigator. sonde vezical. TO) în limite normale. intervenŃiile seringi.1. mediu scurt. seringi.2. solicitare intelectuală. 1. diureză) 3. a constipaŃiei. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize.Pregătirea psihică: informare. trocare. Instrumente: ciocan de reflex. ce. TA. intelectual. Dezorientare în timp şi spaŃiu. oftalmoscop. asigurarea confortului psihic 2.semnificative. igienă. când?) obiective pe termen lung. PuncŃia rahidiană (pregătirea psihică şi fizică a bolnavului. aspirarea secreŃilor) 3. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. intubaŃie orotraheală 3. IntervenŃii specifice: 3. somnolenŃă. cum în Elaborează ce măsură. a stomatitei.4. 194 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .7. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi îngrijire reflective. pregătirea pentru puncŃie rahidiană. 2. planul de 2. tensiometru. îngrijire administrarea tratamentului local şi general. a anchilozei cauzate de imobilizarea de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. Surse de dificultate de mediu fizic. a stării de conştienŃă. diminuarea sau absenŃa mişcării. urmărirea şi notarea eliminărilor (vărsăturilor . comunicare ineficientă la nivel senzorial. 2.3.3.5. funcŃiile vitale (R. mobilizare. escară de decubit. pregătirea pacientului pentru fund de ochi şi TACR 3. comunicarea coerentă eficientă. tegumente palide reci. de mediu psihologic (stres. proprii şi 1. uleiuri. prevenirea complicaŃiilor (nursing) 2. analgezice. 2. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) 1. ace. alimentare. sonde de aspiraŃie. Prevenirea atrofiei musculare.1. termometru. 2. poziŃionarea pacientului pregătirea materialului şi locului de puncŃie) 3. soluŃii delegate perfuzabile.2. poziŃia adecvată. Prevenirea escarelor 3.2. săracă) lipsa cunoaşterii 2. IndependenŃa/DependenŃa: 2. mobilitate bună orientare în timp şi spaŃiu prezentă.1.1. mască de C4 oxigen.2. circulaŃia periferică deficitară. de mediu social (izolare.2. igiena. Pregătirea pacientului: 2.2. soluŃie oftalmică. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. IntervenŃii în crize de epilepsie ( poziŃionarea orizontală. Resurse materiale: 1. P. perfuzor. transport. Obiectivul nursing: specifitate. muşama şi aleză. performanŃă. ce se poate face. Pregătirea fizică: asigurarea confortului optim. oxigen. explicaŃii. implicare. Aplică pense. oftalmodinamometru. 2.4. educaŃie 2. scutece unifolosibile. Îngrijirea cavităŃii bucale şi prevenirea uscării corneei la comatoşi 3. hidratare. Imobilitate. substanŃe dezinfectante. C3 realism.8.6. Materiale: garou. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) şi după criză verificarea permeabilităŃii căilor respiratorii. somn şi odihnă corespunzătoare.1.

satisfacŃia pacientului. parametrii fisiologici.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general. 1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. observaŃia.4. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.10. transfuzii 3. volumul şi nivelul de cunoştinŃe.10.12.1.2. sulfat de magneziu) 3. 3. pregătirea locală (pilozitate) recoltari de laborator. 3. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei.10.10. Se verifică posibile hipotensiune posturală 1. pierderi lichidiene ( sânge.10. vărsături). feşi. combaterea durerii.9 Administrare de oxigen. Pregătirea materialelor pentru îngrijirea postanastezică ( sondă de aspiraŃie. 3.) 195 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . unităŃi sanitare cu o bună dotare materială.2.8. folii de retroproiector. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. 3.10. instrumentar şi materiale sanitare diverse (atele. obŃinerea acordului scris cerut de neurochirurg. dezbaterea. trusă pentru puncŃie lombară). Obiective stabilite: 1. exerciŃiul. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii retenŃie urinară 3. în ziua operaŃiei). Se pot utiliza ca metode de învăŃare : expunerea. Pentru corectarea creşterii tensiunii intracraniene – perfuzie ( glucoză. Asigurarea confortului. CD – uri. 3.10.3. sprijin psihologic pentru pacient şi familie. conversaŃia.5. Reântoarcerea în salon. trusă pentru traheostomie. Pregătirea pentru intervenŃie ( în ziua precedentă. Examenul radiologic ( radiografic simplă ) şi tomografia computerizată 3. munca independentă. comprese etc. igienă. Pregătirea în urgenŃe 3.10. 3. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. scheme. brancardă.Realizate. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. Pregătirea preoperatărie : Tumori craniene Pregătirea generală bilanŃul clinic general funcŃiile vitale şi vegetative. urină. studiul de caz.manifestare de dependenŃă absente sau analizate.1.9. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate prelungită 3. Îngrijirea postoperatorie 3.10. etc. casate video.11. simularea.7. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. manechin. transportul şi poziŃia în pat.10. dotarea cu material didactic. anxietăŃii. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE. 2. 3. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Nerealizate: manifestare de dependenŃă care se menŃin.

halucinaŃiile. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 49. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Nr. Semne şi simptome prezente in bolile psihice: 1. endocrine). principii de tratament si de recuperare. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice Continuturi 1. Principalele afecŃiuni psihice: 2. disfaziile. psihomotorie.1. sugestibilitatea. etiopatogenie. 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. dislogiile. hiperbulia. vorbirea): hiperestezia. crt. caracteristici. investigaŃii. 1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).4. Modulul are alocate 120 de ore. 196 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tumori cerebrale.2. Patologia psihiatrică secundară altor boli: manifestări psihice din perioada purperală. caracteristici. Unitatea de competenta Psihiatrie si nursing in psihiatrie Competente C 1. manifestări psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale.2. Tulburări ale personalităŃii: tipuri de personalităŃi dezarmonice. clasificare. tulburările instinctelor (alimentar. agitaŃia. Psihozele toxice (alcoolismul. principii de tratament. 1.4. Nevrozele: definiŃie. fobiile. gândirea. caracteristici. abulia. 2. simptomatologie. cenestopatia.3. 49. 49. clasificare. 1.1. agitaŃia maniacală. atenŃia. catalepsia. toxicomaniile): definiŃie.MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Notă introductivă Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din pregătirea specifică din anul III. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice.4. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice.1. impulsiunile. akatisia. de apărare. hipoestezia. manifestări psihice in boli generale (infecŃioase. epilepsii). dislaliile etc. memoria. invatamant clinic.5. 49. 1. inhibiŃia psiho-motorie. disprosexiile. Tulburări ale afectivităŃii si voinŃei: distimiile. sexual). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. dismneziile. bizareria. Tulburări ale proceselor cognitive (percepŃia.3. stereotipia. pentru calificarea: asistent medical generalist. Tulburări ale conduitei motorii: manierismul. 2. Tulburări ale conştiinŃei (cantitative si calitative): definiŃie. Psihopatiile: definiŃie. 49. clasificare. 2. din care 84 de ore.2. catatonia. paratimiile.3.5. 49.

2. simptomatologie. capabil să se autoîngrijească. percuŃie. agitaŃie psihomotorie. prevenirea autoagresivităŃii si heteroagresivităŃii. sentimente de inferioritate sau megalomanie. bilete de trimitere.3.1. cu somn odihnitor. tensiometre. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. investigaŃii. clinică. de ordin psihologic (traume psihice.). sau heteroagresivitate. igiena. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4. Manifestări de independenŃă: pacient cu mobilitate păstrata. psihoterapie. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. evenimente ameninŃătoare). interviul formal sau informal.O. principii de tratament. etiopatogenie. Dementele: definiŃie. 3. tumori. 4. bilete de ieşire din spital. administrarea tratamentului general si local. Probleme de dependenŃă: deficit de autoîngrijire. principii de tratament. explicaŃii. corifabulaŃie. 3. Resurse materiale: 4. Oligofreniile. performanŃă. neuroleptice incisive si sedative). materiale pentru contenŃie etc. soluŃii perfuzabile.2. principii de tratament. fără idei halucinatorii. clasificare.1. obiective pe termen scurt. Pregătirea psihică: informare.2. liniştit. anxietate. cooperant. implicare. examen fizic (inspecŃie. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. tentativă de suicid. 3.2. IndependenŃă/DependenŃă 2. comunicare verbală alterată. simptomatologie. insomnie.6. Obiectivul nursing: specificitate. profilaxie. idei delirante. criză de violentă. feşi de tifon.1.perturbarea imaginii de sine. cu semne vitale in limite normale. Psihozele endogene: paranoia. Materiale: trusă de perfuzat. 4.1. investigaŃii. 3. schizofrenia. psihoza maniaco-depresivă. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. comprese. bizarerii vestimentare. cercetarea documentelor medicale (F.2. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. examen psihic). palpare.2. ergoterapia. C 3. alterarea centrilor nervoşi). Pregătirea pacientului: 4. medicamente (tranchilizante. educaŃie. mobilizare. clasificare. 2. stetoscop. alimentaŃiei. Instrumente: seringi. de ordin social (conflicte intrafamiliale. reŃete etc. inadaptare socială. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. scrisori medicale.5.7. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice simptomatologie. perturbarea somnului. definiŃie. principii de tratament. 2. Manifestări de dependenŃă: lipsa de igienă. comportamentului. simptomatologie. stereotipii. fără durere. 2. 2.2. obŃinerea 197 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. neglijenŃă. auscultaŃie.2. potenŃial crescut pentru violenŃă.1. necomplianŃă.1. hipnotice. igienei. negativism alimentar. sonde digestive. profesionale) lipsa cunoaşterii mijloacelor de a face fata împrejurărilor nefavorabile ale vieŃii.1.1. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. izolare socială. contenŃia mecanică.2. alterarea procesului gândirii. stare crepusculară. definiŃie.3. alimentare. stres.C 2. catatonie. tentative de suicid. halucinaŃii. 2. protecŃie si autoprotecŃie.2. fără idei sa tentative de auto-. carnet de sănătate.4. 2. clasificare. realism. mediu si lung).

3. exerciŃii practice.1. alimentaŃia enterală. dotarea cu material didactic.2.Administrarea neurolepticelor: clasificare. Psihoterapia. manechin. continuitatea in îngrijire. dezbateri. întrebări structurate. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei. gestionarea cazului. asepsie si antisepsie. 5.2.3. obiective. 198 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de comunicare si relaŃionare cu pacienŃii cu afecŃiuni psihice. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice.1. decizional.1. In stagiul clinic. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. indicaŃii.3. 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. să aibă experienŃe concrete legate de îngrijirea acestora. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi.3. apropiere – depărtare.3. rezolvarea de sarcini. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. comunicarea. ergoterapia. 4. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing).C 5.1. elevul trebuie să-şi formeze capacităŃile de observare reflectivă. asigurarea unui mediu securizant fără excitanŃi psihici. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental.2. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. dezintoxicarea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃa şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.2. „Drumul spre lumină”). mod de realizare. sedarea. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. poziŃie adecvată. psihanaliza:definiŃie. 4. se recomandă studii de caz. rezolvând sarcinile de lucru repartizate.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. efecte secundare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. igienă. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Reformularea obiectivelor. probe scrise de tip itemi. 5. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. pacient compliant. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate complianŃei. pacient necompliant. AcŃiuni de susŃinere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite. . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.4. 4. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. indicaŃii. scheme. studiu de caz. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.3. jocuri de rol. 4. 5.1. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in secŃii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacienŃilor cu boli psihice. ca demers logic. 4. casete video („Zbor deasupra unui cuib de cuci”. stabilirea de noi termene: adaptate la capacităŃile psihice si fizice ale pacientului. IntervenŃii de urgenŃă: imobilizarea/contenŃia mecanică. IntervenŃii specifice: 4. scoaterea din sevraj. Cadrele didactice care asigura pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.

Culegere de date: interviu. Analizeaza principalele tipuri de anestezie 2. stopul cardiorespirator.2. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. circulatie inadecvata. apnee. oligo-anurie. bradicardie. eliminare 199 C. degeraturi. insuficienta renala acuta. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. etc. pozitie adecvata 1. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. arsuri.3.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. socul. Manifestari de dependenta 2. 1.Analizeaza principalele tipuri de anestezie INTENSIVA SI NURSING ConŃinuturi 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire la pacientii cu afectiuni grave. In modulul ANESTEZIE .2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. materiale necesare.TERAPIE SPECIFIC Nr. supravegherea pacientului 2. Aplica interventiile proprii si delegate 6. Rahianestezia 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. 2.2. Unitate de competenŃă Anestezie terapie intensiva si nursing specific CompetenŃe C. 50. Semne clinice: dispneee. hipotensiune.2. Pregatirea psihica: informare.1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANESTEZIE . Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE . cercetare documente medicale. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. 2. intinderea si profunzimea arsurii. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observatie clinica.4. Anestezia peridurala 1. invatamant clinic. intoxicatii. Analiza si sinteza datelor 2.3. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. Pregatirea fizica: preanestezia. hipertensiune. fibrilatie. profunzimea comei.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist.Modulul 50: ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul ANESTEZIE . Surse de dificultate 3.1. absenta pulsului. tahicardie. Anestezia locala Definitie.3. tulburarile de ritm si de conducere. comele. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. Anestezia generala 1. Manifestari de independenta 2. insuficienta respiratorie acuta. starea de constienta. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. crt. 1. explicatii. 4.1.Tipuri de anestezie: 1. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. asigurarea conortului psihic 2.

aparatura pentru monitorizare. Aplica interventiile proprii si delegate C. asigurarea confortului psihic.2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. profilaxia infectiilor. manusi sterile. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. etc.4. performanta. 1. resuscitarea cardio-respiratorie.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent.1. Obiective stabilite: 1. Interventii proprii: comunicare.Prioritati de ingrijire.2. hidratare. mentinerea functiilor vitale.1. educatie 3. pansamente. profilaxie.2. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. platou steril. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii.C. dotarea cu material didactic. 3. supravegherea functiilor vitale – monitorizare.Instrumente: tensiometru. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. oxigenoterapia. Interventii: 3. 1. 2. prevenirea complicatiilor. realism.6.Criterii obiective: specificate. transfuzii. Resurse materiale 1. 1.1. camp operator 3. comunicare ineficace la nivel afectiv. Pregatirea fizica: pozitie adecvata.1. perfuzii. implicare. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ.1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate inadecvata prin deficit. igiea. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE . Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. supravegherea starii de constienta. administrarea tratamentului general si local.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. igiena. afectare fizica si/sau psihica. vulnerabilitate in fata pericolelor. truse de instrumente sterile. volumul si nivelul de cunostinte. traheotomie. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. mobilizare etc. seringi si ace sterile. tavita renala. aparatura pentru oxigenoterapie. 2. Pregatirea psihica: informare. mobilizare. alimentare. imobilitate. observabilitate 2. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.5. truse de perfuzie si transfuzie. substante antiseptice etc.2. 1. anxietate. aparatura pentru respiratie asistata. aspirarea secretiilor oro – faringiene. explicatii. 2. Materiale: pat special. comprese sterile.2. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. supravegherea functiilor vegetative. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 200 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. munca independenta.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. simularea. la procesul de invatare.plan de ingrijire). unitati sanitare cu o buna dotare materiala. . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. dezbaterea. simulari. momentul si persoana care face evaluarea. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. pentru verificarea atingerii competentelor. studiu de caz . observatia. fisa de lucru. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. CD-uri. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. planul de ingrijire. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. brancarda. descoperirea. Indiferent de locul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. conversatia. planuri de ingrijire. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. scheme. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. proiectul. probe practice (demonstratie.elevii au stiluri dierite de invatare. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. studiul de caz. demonstratia. problematizarea. Cadrele didactice. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. discutiile si lucrul in grup.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. fise de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. . 201 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. In elaborarea strategiei didactice. manechin. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. exercitiul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. folii de retroproiector. . compararea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). casete video. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. fesi. comprese etc. test scris. existente.elevi instruiti. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.

Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului ConŃinuturi tematice 1. roşeaŃă. obnubilarea. criza epileptică. globus vezical 2. amplitudine mişcări. 2. stupoarea. reflexe. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului 2. redoarea cefei. ascita.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE Notă introductivă Modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO .2 Semne generale :puls. tensiune arterială Atitudini şi posturi: pasivă. coma). hemoptizie cardio vasculare: tulburări de ritm cardiac. Monitorizează evoluŃia pacientului Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . halena. LCR. confuzia. circulaŃie venoasă colaterală superficială. pentru calificarea: asistent medical generalist. pupile 1. Neurologice: tulburări de comportament. digestive: vărsături. convulsii. hipotensiune arterială. urticarie.1. Unitatea de competenŃă Conduita în urgenŃe medico chirurgicale CompetenŃe C. melena Altele: febră.2. frison. sughiŃ. motilitate. hipotermie. durerea. temperatură.CHIRURGICALE face parte din pregătirea specifică din anul III. hematemeza. Produse patologice: sânge. În modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării.CHIRURGICALE Nr. Modificări ale funcŃiilor vitale: respiratorii: obstrucŃia căilor respiratorii. invatamant clinic. Starea perceptivităŃii: răspunsuri motorii la stimuli senzoriali şi dureroşi Starea reactivităŃii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. Aplică măsurile de urgenŃă.1. spută. dispnee. cianoza.1. turgescenŃă venoasă. echilibru static şi dinamic. cefalee. pupilare) redoarea cefei. hemoragii cutanate. hipertensiune arterială. edemul căilor respiratorii. 1. mişcări involuntare Renale:anuria. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor 3. colaps cardio vascular.CHIRURGICALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. deglutiŃia. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de conştienŃă. icterul) erupŃii cutanate. pierderea conştienŃei (sincopa.2. tuse.3. crt. edemul. osteotendinoase. forŃată (ortopneea. 51. Modificări tegumentare de culoare (paliditate. globii oculari. alte poziŃii forŃate). Stop cardio respirator: 202 C. 5. Evaluează elementele de gravitate 4. pliul cutanat. hipertermie. Modificări de comportament: Starea de conştienŃă: torpoarea. tulburări circulatorii .

insuficienŃa respiratorie acută. Evaluează elementele de gravitate C. preeclampsia şi eclampsia. gâtului. sindrom QT prelungit. şocul. coma hiperosmolară. timpul scurs până la aplicarea îngrijirilor. manevra Heimlich. electrice. laringospasm. aspiraŃia sucului gastric). rezistenŃa. hematocrit. vărsătură. criză hipertensivă. cu alcool etilic. angină pectorală. pneumotorax. şoc cardiogen. politraumatisme craniene. cardiopatii congenitale. bronhospasm. septice 1. coma tireotoxică. balon Ambu. de coloană vertebrală. trauma cardiacă non penetrantă). hipotermia severă. starea de conştienŃă.4. tensiunea. ciuperci.C. spânzurarea. disritmii severe. combitub. urgenŃe metabolice hipoglicemie. sulfat de magneziu. convulsii. pesticide. ale membrelor. canule nazofaringiene. ventilaŃie pe mască. şoc septic. electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. tulburări ale SNC. intoxicaŃii cu monoxid de carbon. poziŃia de siguranŃă. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. din intoxicaŃii exogene. secundare: hipertensiune arterială. infarct miocardic. intoxicaŃii medicamentoase. hipotermia. droguri Comele: neurologice . oxigen. bicarbonat de sodiu. membrelor. abdomenului Vârsta. electroliŃi. insuficienŃa respiratorie(acută sau cronică. endocrine. xilină. sindromul de strivire. abord venos periferic. epiglotite. feŃei. şoc anafilactic. digestive. recoltări 203 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . şoc hipovolemic. stopul cardio respirator din sarcină 3.3. disecŃie de aortă. radiaŃii Electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. hemoptizia gravă. ComplicaŃii: neurologice. vasopresină etc) 2. şoc hemoragic. colapsul. Suport vital de bază (degajarea victimei. dislipidemii. sindromul de explozie. monoxid de carbon. laringoscop. medicamente. metabolice. sonde traheale. respiratorii circulatorii. 2. edem al mucoasei căilor aeriene. cardiomiopatii. secreŃii bronşice. coma. toracice. hematocrit. balon de ventilaŃie. Aplică măsurile de urgenŃă obstrucŃia căilor respiratorii superioare(sânge. central. medicamente (adrenalină. medicamente. clorură de calciu. Materiale de urgenŃă: canule orofaringiene. muşcături de şarpe veninos. Arsuri grave: termice. hipotermia. coma mixedematoasă. toracelui. Leziuni la nivelul scalpului. permanentă sau intermitentă). abdominale. edem pulmonar acut. de insecte arsuri. terenul. embolie pulmonară. boli cardiace primare şi secundare (primare: boala cardiacă ischemică. cardiace. atropină.3. corpi străini. îngrijire plăgi. ventilaŃie. alimente IntoxicaŃii: alcooli toxici. chimice. maxilofaciale şi orl. AfecŃiuni: insuficienŃa respiratorie acută. amiodarona. intubaŃie masaj cardiac extern). traumatisme. oculare. stopul cardiac. substanŃe de contrast.metabolice. substanŃe caustice. tensiunea. eliberarea căilor respiratorii superioare. criza astmatică. valvulopatii. administrare medicaŃie. Anafilaxia: înŃepături de insecte. renale. diabet zaharat. tumefacŃii la nivelul faringelui. mască laringiană. submersia.

dezbaterea. scheme. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. protocoale resuscitare. simularea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. drenaj pleural. exerciŃiul. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. .C. munca independentă. come. conversaŃia. submersie. Bibliografie: 1. poziŃie pacient… 2. Parametri vitali: puls. Note de curs Consiliul NaŃional Român de Resuscitare 2006 204 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . oprire a resuscitării. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. manechin.Ghid practic de medicină de urgenŃăprespitalicească Editura Libra 1995 4. 4. simularea. 1. etc. A. studiul de caz. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. observaŃia. temperatură respiraŃie. presiune parŃială oxigen 3.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 2. Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. degerături. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme. dotarea cu material didactic. electroliŃi.principiul autonomiei pacientului. retroproiector. ventilaŃie.uri. coloraŃie tegumente. hematocrit. electrocutare.UrgenŃe medico chirurgicale L. intoxicaŃii. oprirea unei hemoragii.CHIRURGICALE. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. CD . Explorări: ECG. Titircă Editura Medicală 2002 3. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. sondă gastrică. instrumentar şi materiale sanitare diverse. Monitorizează evoluŃia pacientului produse biologice. arsuri grave.comunicarea cu aparŃinătorii 5. decizii de neîncepere a resuscitării. Riviş Editura Mirton 1997 5. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. hemostază chirurgicală provizorie.5.UrgenŃe medicale I. stare de conştienŃă. Aspecte etice: sopul resuscitării. spânzurare. casate video. durerea. TA. Parametrii biologici: glicemie.

investigaŃii. anorexie.2. scăderea controlului emoŃional si a capacitaŃii de adaptare). 2.2. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul GERONTOLOGIE. 52. tulburări de somn. Semne si simptome prezente in afecŃiunile persoanelor vârstnice: 2. mentală si emoŃională. hipotensiunea ortostatică. socio-culturali. Factorii care influenŃează îmbătrânirea umană: somaticiereditari. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană. schimbări in fizionomie. demenŃele. Patologie geropsihiatrică si geroneurologică: tulburări psihice si neurologice in îmbătrânire. 1. psihologici. 2. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul III.3.1. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GERONTOLOGIE. pierderea autonomiei. 52. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 52. spirituali-religioşi. In modulul GERONTOLOGIE.2.1.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. hipertensiunea arterială geriatrică. geriatrie si nursing specific Competente C 1. Principalele afecŃiuni ale persoanelor vârstnice: 2. Îmbătrânirea umană – noŃiuni generale: 1. escare. accidentul vascular cerebral (definiŃie. 52. constipaŃie.2. ankiloze. deshidratare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. invatamant clinic. b) modificări patologice: probleme de sănătate fizică.3. pierderi de cunoştinŃă. incontinenŃa anală. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.2. 52. ParticularităŃi somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modificări fiziologice produse de îmbătrânire (scăderea acuităŃii senzoriale. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale (dispnee de efort si de decubit. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. tratament). tulburări de somn. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. atrofii musculare.1.1. a mobilităŃii fizice. 2.1. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice 2. Semne locale: durerea (caracteristici).1. Modulul are alocate 120 de ore. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). scădere in greutate. 205 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GERONTOLOGIE. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice.4. arterita (definiŃie. hipertensiune sau hipotensiune arterială.2. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr.5. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici. crt. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană Continuturi 1. 52. rezistenŃa la schimbare. Unitatea de competenta Gerontologie. C 2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. simptomatologie. stările confuzionale. din care 84 de ore. pentru calificarea: asistent medical generalist. bilanŃul nevoilor de nursing. 52. incontinenŃa de urină. tulburări de micŃiune.2. periodizarea vârstei a III-a. tahicardie).MODULUL 52: GERONTOLOGIE. modificări cutanate însoŃite de prurit. pierderi de memorie etc.

10. pensionare.instituŃionalizarea vârstnicului (primirea.4. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia.3. alimentare.2. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involuŃie.2. principii de tratament) 2. de ordin social (izolare. somn odihnitor. îngrijirile paliative. T0) in limite normale.2. amnezie. T. simptomatologie. risc crescut de accidentare. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. a alimentaŃiei. IndependenŃă/DependenŃă 3. incontinenŃa de urină. sindromul de imobilizare. investigaŃii. 3. EducaŃia sanitară in geriatrie. 3.). simptomatologie. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative.11 Aspecte medico-sociale: . Elaborează planul de îngrijire (nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . organizarea îngrijirilor.2. Administrarea medicamentelor in geriatrie. de ordin psihologic (anxietate. clinică. implicare. principii de tratament).2. principii de tratament) 2. educaŃie. izolare socială. orientare in timp si spaŃiu.2. carnet de sănătate. 2. principii de tratament). incontinenŃa de urină. Manifestări de independenŃă: mobilitate păstrata. simptomatologie.2. investigaŃii. asistenta morŃii.3. 206 C 4. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). reŃete.8. stres. simptomatologie. bilete de trimitere. pierderea stimei de sine.2. abdomenul acut.1. autonomie in desfăşurarea activităŃilor de autoîngrijire. 2. fracturile de femur. depresie. ulcerul de decubit (definiŃie. . 2. examen fizic si psihic. traumatisme etc.O. lipsa de cunoştinŃe. supravegherea. performanŃă.5. 2.1.2. 3. bilete de ieşire din spital.patologia pensionarii. 4. obezitatea (definiŃie. profilaxia complicaŃiilor si a căderilor. a orientării in timp si spaŃiu. de materii fecale. si allopsihică alterarea integrităŃii tegumentelor. Manifestări de dependenŃă: hipoacuzie. 2. surditate. 2. Crizele de adaptare: cauze / prevenire. crizele de adaptare). bolile prostatei la bătrâni (definiŃie. confuzie. 4. etiopatogenie. . diminuarea mobilităŃii fizice. cecitate. 3. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. simptomatologie. incontinenŃa anală (definiŃie. investigaŃii.2.C 3.2. etiopatogenie.Obiectivul nursing: specificitate. investigaŃii. pierderea controlului sfincterelor. Aspecte de geropatologie urinară: infecŃiile urinare. a stării de cunoştinŃă. ankiloze. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? .A. P . 2. semne vitale (R. comunicarea).2. principii de tratament).2.2. realism. interviul formal sau informal. 2. mobilizare. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. Terapia ocupaŃională. mediu si lung). igiena.6. etiopatogenie. scrisori medicale. Probleme de dependenŃă: scăderea acuităŃii senzoriale.2. investigaŃii.7.3.9. Stările terminale: atitudinea faŃă de moarte.îngrijirea vârstnicului in familie. cercetarea documentelor medicale (F. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici etiopatogenie.4. Diabetul zaharat tardiv.1. 4. etc. vulnerabilitate crescută faŃă de pericolele din mediu. instituŃionalizare). dezorientare auto-. Patologia ischemică digestivă: refluxul gastro-esofagian.. obiective pe termen scurt.

pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice.1. 5. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate administrarea tratamentului general si local. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. se recomandă studii de caz. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. asigurarea confortului psihic. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. atele. exerciŃii practice. dotarea cu material didactic. terapia ocupaŃională. crearea câmpului operator. instrumentar si materiale sanitare adecvate. unguente de tip barieră. recâştigarea autonomiei. soluŃii antiseptice.1. stetoscop. C 6. prevenirea complicaŃiilor legate de imobilizarea prelungită.3. Resurse materiale: 5. canulă rectală. intervenŃii de suport si protecŃie socială. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. probe scrise de tip itemi.1. oscilometru.2.1. feşi. Pregătirea psihică: informare. întrebări structurate. igienă. Instrumente: seringi. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. 5. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pregătirea pacientului: 5. Resursele materiale trebuie sa cuprindă o gama cat mai variata: planşe. spitale de cronici. soluŃii perfuzabile. pampers. mânuşi de cauciuc. Materiale: trusă de perfuzie. 207 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . obŃinerea consimŃământului. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. ca demers logic. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. imobilizarea. 6.2. decizional. tensiometru.2.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice si psihice ale vârstnicului. 6. comprese. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. IntervenŃii specifice: montarea sondei á demeure. jocuri de rol. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup.1. 6.1. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. casete video. manechin. 5. 5.2. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. 5. rezolvarea de sarcini. studiu de caz. sonde vezicale. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. instituŃionalizarea vârstnicului. Obiective stabilite: 6. explicaŃii. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi de profil (cămine. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei.2. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.1. pungi pentru urină. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi.1. poziŃie adecvată.. dezbateri. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. îngrijiri paliative.1.C 5. trusă pentru îngrijirea plăgilor. 6.3. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. gestionarea cazului.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin.

tulburari de deglutitie. profilaxie. tratament.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. tratament. 2. 2. 2. gravitate). 4. simptomatologie. 2. anatomie patologica.2 Semne generale: scaderea ponderala. etiopatogenie. greturi. 208 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hemoragia (clasificare.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. 53.4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). varsaturi. invatamant clinic. simptomatologie. atelectazie. 3. 5. tratament.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. dispneea( tipuri. simptomatologie. inflamatia. investigatii. evolutie tratament. anxietate. pentru calificarea: asistent medical generalist. simptomatologie. intensitate). Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. anatomie patologica. complicatii.Modulul 53. evolutie. evolutie. forme clinice.Semne si simptome prezente in afectiunile oncologice 1. 1. tulburari urinare. investigatii. investigatii. 2.2 Cancerul esofagului: etiologie. simptomatologie. anatomie patologica. forme clinice. ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. evolutie. febra. tusea. anatomie patologica. 2. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. icter mecanic. anorexie. hipertensiunea intracraniana. complicatii. tratament. 2. investigatii.1 Semne clinice : durerea(localizare. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. caracteristici). alterarea functiilor vitale si vegetative etc.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. tulburari de vedere. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. aspectul tegumentelor si mucoaselor. caracter. edeme.7 Boala Hodgkin: definitie . 8 Lupusul eritematos: simptomatologie.9 Mielomul multiplu: definitie. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nr. investigatii .1. pareze etc. expectoratia. 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. inapetenta. paloare. Modulul are alocate 120 din care 84 ore. nevralgii. In modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. tratament. tratament. 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . tulburari sfincteriene. simptomatologie. anatomie patologica. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice Continuturi 1. Unitate de competenta Oncologie si nursing in oncologie Competente C. anatomie patologica. evolutie. Principalele afectiuni oncologice: 2. simptomatologie. evolutie tratament. simptomatologie. crt. investigatii. etiopatogenie. Aplica interventiile proprii si delegate . tratament.

C. tratament. asigurarea pozitiilor. 2. a starii de constienta. dispnee.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 1. investigatii. ce se poate face?. tulburari de deglutitie. escare. simptomatologie. consiliere pacient. mobilitate pastrata. 209 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . prevenirea complicatiilor. percutie). evolutie tra tament. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. tratamente paleative si alternative. modificari ale functiilor vitale si vegetative. 2. examen fizic (inspectie. puls. Obiectivul nursing: specificitate. alimentatie artificiala. acceptarea imaginii de sine modificata. ascultatie.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie. pregatire preoperatorie. de ordin psihologic(anxietate . postura inadecvata. simptomatologie. edeme ale membrelor. culoarea tegumentelor normala.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. performanta.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. retete. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. observatie.1 Interventii proprii( autonome): comunicare. igiena. 2. saracie). 2. profilaxia infectiilor.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. stres). etc.11 Cancerul organelor genitale(testicole. 2. in ce masura?. alterarea starii de nutritie. mediu. evolutie. anatomie patologica. etc. vulnerabilitate fata de pericole. trimiteri. realism. palpitatii. tegumente intacte.1 Manifestari de independenta: pacient constient. palpare.TA. evolutie. hidratare. lung. cu intrebari inchise/ deschise). semne vitale (respiratie. 2. risc de accidente. implicare. forme clinice. tulburari de echilibru. tratament. investigatii.14 Limfoamele maligne: etiopatogenie. 3 Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine. alterarea starii de confort. somn si odihna corespunzatoare. cianoza. chimioterapie. corticoterapie). lipsa durerii. simptomatologie. comunicare ineficienta. carnet de sanatate. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.cand?) obiective pe termen scurt. educatie. prostate.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta).10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. simptomatologie. comunicare eficienta. temp) pastrate. mobilizare. risc de complicatii. simptomatologie. observabilitate( cine?. asigurarea conditiilor de mediu. 2. investigatii. tratament. 2. 1. imobilitate. Independenta/ Dependenta 2. 2. investigatii.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire C. tratament. prevenirea complicatiilor. 2. recoltari de sange si urina. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. evolutie. 2. cum?. ce. evolutie. bilete de iesire din spital. risc de infectii. circulatie inadecvata. comunicare ineficienta. uter) : etipatogenie. investigatii. incordarea miscarilor. tratament. scrisori medicale. de ordin social(izolare . investigatii. aspirarea secretiilor. ingrijire stome. deficit de autoingrijire. 2.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. simptomatologie. lipsa cunoasterii.

8 Pregatirea preoperatorie: 3.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. 1. tehnica de executie. imobilizare.8. 5 Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1.1 Pregatirea psihica : : informare. perfuzoare. solutii antiseptice. varsaturi.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. notarea in F. prevenirea complicatiilor pulmolare. pungi colectoare. valve vaginale. tehnica de executie. 3. montarea unei perfuzii. pregatirea materialelor necesare. parametrii fiziologici.4 . pierdiri de lichide(sange. Obiective stabilite: 1. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). constipatie.O. asigurarea confortului psihic. ace punctie. in ziua operatiei). 210 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mese. 3. pat . monitor. sursa de oxigen. ace punctie . supavegherea pacientului. sonde Blekmore. respiratie artificiala. trusa de ventilatie. oxigenoterapie. trusa de pansat.6 Examenul radiologic: radioscopia. solutii de perfuzat. electrocauter etc. manusi chirurgicale. ) hidratarea pacientului. manusi chirurgicale. 3. tampoane. satisfactia pacientului.9. escare. sonde gastrice. pregatite dispozitivelor necesare. irigoscopia.5 Masurarea TA. tensiometru. igiena etc.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. sange etc. anestezice. Materiale: comprese. 9. 3. tomografii. a complicatiilor. 2. examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. 3. Recoltarea analizelor biochimice . Ingrijiri postoperatorii 3. Obiective stabilite: 1. stetoscop. 1.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta. tromboflebite. radiografia. Pregatirea pacientului: 2. complicatii pulmonare. 9. Resurse materiale: Instrumente : trusa de intubat. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 9. trocare. bacteriologice : pregatire pacientului. sursa de aspiratie. supravegherea functiilor vitale si vegetative. 3. medicamente.8. seringa Guyon. 3. rolul asistentei. Interventii specifice: 3. trusa de perfuzie. 2.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. 2. hematologice.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. 4 Aplica interventiile proprii si delegate C. traheostomie. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. carucior.2 Asigurarea confortulu: igiena. ecografii. etc.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. intubatie orotraheala. pozitie adecvata. 3. 3. combaterea durerii.C. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . seringi. tehnica de executie. sonde urinare. combaterea anxietatii. 3. 3. transpiratii.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. transfuzoare. metode improvizate).3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. canula traheala. etc. trusa chirurgicala. RMN.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. explicatii. 3.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. urina. mamografia.

problematizarea. In elaborarea strategiei didactice. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. Indiferent de locul. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. compararea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). fise de lucru. . Instruirea se va realize in sali de demonstratie. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. evaluarea altor competente nefiind relevanta. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. test scris.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. demonstratia. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. pentru verificarea atingerii competentelor. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii.elevii au stiluri diferite de invatare. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. tema in clasa. studiu de caz – plan de ingrijire). 211 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. fise de lucru. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.3. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se recomada urmatoarele metode: observatia. proiectul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. la procesul de invatare. dezbaterea. exercitiul. descoperirea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. coevaluarea in grupul de lucru. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. investigatia. proiectul. fisa de lucru. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . planul de ingrijire. probe practice(demonstratie. observatia. simularea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. munca independenta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. momentul si persoana care face evaluare. conversatia. studiu de caz. etc. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. dotarea cu material didactic. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. . simulari. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. planuri de ingrijire. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.

212 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .uri. instrumentar si materiale sanitare diverse.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. scheme. folii de retroproiector. manechin. CD. casete vdeo.

În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ÎNGRIJIRI PALIATIVE. 4. 3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. 2. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. invatamant clinic. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. ϖ ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ÎNGRIJIRI PALIATIVE 213 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru calificarea: asistent medical generalist. 5. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1.MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE ϖ ϖ Notă introductivă Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din pregătirea specifică din anul III.

principii de tratament. 214 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ModalităŃi culegere date (date obiective şi date subiective): interviu (direct/indirect. AVC (definiŃie. C. alterare a eliminării. principii de tratament. trimiteri. Comele (definiŃie. etiopatogenie. intoleranŃă la activitate. principii de tratament). IncontinenŃa. auscultaŃie. AfecŃiuni cronice respiratorii. alterare a imaginii de sine.2. BătrâneŃea: definiŃie. reacŃiile muribunzilor în faŃa morŃii. hiper/hipotermie. simptomatologie. bilete de ieşire din spital. caracter). vărsături. observaŃie clinică. tulburări urinare. palpare). reŃete etc). investigaŃii. renale. căderile. alterare a procesului de comunicare. simptomatologie. surse de dificultate Probleme de dependenŃă. leziuni cutanate. alterare a mobilităŃii. astenie. îmbătrânirea şi dependenŃa. la lumină/întuneric. digestive decompensate (definiŃie. inflamaŃie.Nr. SIDA (definiŃie. etiopatogenie. teama de moarte. intensitate. alterare a integrităŃii tegumentelor/mucoaselor. simptomatologie. investigaŃii. investigaŃii. tulburări respiratorii. etapele adaptării (la boală cronică. (dermite. hipersensibilitate la frig şi cald. Unitate de competenŃă Îngrijiri paliative CompetenŃe C. investigaŃii. etiopatogenie. simptomatologie. investigaŃii. greŃuri. familia şi aparŃinătorii. simptomatologie. constipaŃie/diaree). la mirosuri etc. Principalele afecŃiuni care determină stări avansate şi terminale de boală: Cancerul (definiŃie. carnet de sănătate. scrisori medicale. sindromul de imobilizare. cu întrebări deschise/închise). la pierderi grave. tulburări de somn. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. tulburări psihice. investigaŃii. cercetare documente medicale (foaie de observaŃie clinică. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutriŃiei. simptomatologie. îmbătrânirea calitativă. etiopatogenie. "gura nefuncŃională". Moartea: definiŃie. 54.1. crt. discuŃii cu echipa de îngrijire. profilaxie). examen fizic (inspectie. principii de tratament profilaxie). alterare a percepŃiilor senzoriale. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. principii de tratament). tipare de a muri trăind. principii de tratament. modificări ale mucoasei bucale. manifestări de dependenŃă . Sinteza informaŃiilor: manifestări de independenŃă. profilaxie). afectare spirituală. escare. tulburări de somn. inapetenŃă. anxietat etc. profilaxie). ConŃinuturi Semne şi simptome prezente în stările avansate şi terminale de boală: Durere (localizări. prurit). boli asociate îmbătrânirii (etiopatogenie. cardiace. arsuri. tulburări digestive (sete. etiopatogenie. teama de abandon. la moarte). la zgomot/linişte. drepturile persoanelor muribunde.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. braunule. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. hidratare. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. explicaŃii. fişe de lucru.C. formarea şi atitudinea personalului de îngrijire. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. simulări. momentul şi persoana care face evaluarea. electroterapie. descoperirea. proiectul. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. C. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. îngrijirea escarelor. implicare. 215 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . susŃinere fizică: poziŃie adecvată. asigurarea confortului psihic. demonstraŃia. cauze. observabilitate. PriorităŃi de îngrijire: managementul durerii. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente şi tiparului de a muri trăind al pacientului. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. trusă de mică chirurgie. aparate şi instrumente de fizioterapie. C. seringi. performanŃă. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. principiile îngrijirii. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). medicamente specifice combaterii durerii şi a simptomelor etc. moarte în demnitate şi pace.3. compararea. îngrijirea cavităŃii bucale. asigurarea calităŃii vieŃii până la sfârşit. studiu de caz . soluŃii perfuzabile. la procesul de învăŃare. planuri de îngrijire. controlul simptomelor. Materiale şi instrumente adecvate intervenŃiilor: aparat de electroterapie. pampers. fişe de lucru). acceptarea morŃii.4. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. susŃinerea familiei pe timpul doliului. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa şi starea în care se află pacientul. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. IntervenŃii proprii şi delegate: proprii: comunicare. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. probe scrise (test scris. realism. fizioterapie. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general şi local. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. filozofie. problematizarea. sonde. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. SusŃinere psihică şi fizică: susŃinere psihică: informare.plan de îngrijire). trusă de perfuzie. acompaniament relaŃional. Indiferent de locul. monitorizarea semnelor vitale. ace. acompaniamentul relaŃional. alimentare. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. fişa de lucru. mobilizare pasivă. Conceptul de îngrijiri paliative: definiŃie.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. În elaborarea strategiei didactice. igienă. igienă etc Obiective stabilite: realizate: se menŃine calitatea vieŃii. probe practice (demonstraŃie. planul de îngrijire. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. nerealizate: alterarea calităŃii vieŃii. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. abandonarea muribundului.

Bucureşti. brancarda. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. munca independentă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. folii de retroproiector. – "Oncologie generala" – Editura Medicala. observaŃia de: dificultatea temei.. 1995 1. casete video. Bucuresti.Ed. 2. scheme. instrumentar şi materiale sanitare diverse (seringi si ace. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 1992 C. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. manechin. exerciŃiul. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. investigaŃia. atele. simularea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. Şerban Stoianovici .Ed. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Cadrele didactice."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asistenŃii medicali" . Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie dotarea cu material didactic. CDuri. 216 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: planşe. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. ViaŃa Medicală Românească. care asigură pregătirea la acest modul. tema în casă. Bălăceanu-Stolnici . dezbaterea. comprese etc). ALL."Manual de medicină internă pentru cadre medii" . 2003 5. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. desene."Nursing geriatric" Ghilezan N. conversaŃia. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale."Geriatrie practică" 6. Medicală. studiul de caz. Bucureşti. Moses . Borundel . volumul şi nivelul de cunoştinŃe. 1999 LucreŃia Titircă . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. C. 4. Bibliografie recomandată: Constantin Bogdan. etc. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 3. feşi."Tehnica îngrijirii bolnavului" .Ed. coevaluarea în grupul de lucru. proiectul.

Identifică problemele de sănătate a familiei.2. solicită calităŃi deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada pregătirii pentru a-i permite în viitor să îndeplinească si roluri de educare şi instruire. competenŃă 55. 3. 2.S. Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Nr. scopuri si obiective clare.2. 4. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NURSING COMUNITAR Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore.Modulul 55: NURSING COMUNITAR Nota introductivă Modulul NURSING COMUNITAR face parte din pregătirea specifică a anului III pentru calificarea asistent medical generalist. Sprijinirea serviciilor comunitare. să stabilească relaŃii interpersonale. scopuri. 1. Nursing C. scopuri. Promovarea unui stil de viata sanatos.3. îngrijirea indivizilor. invatamant clinic.2.5. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing) 1.1. beneficiari.2. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A.4. 1.M. 5. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei. obiectivul principal fiind promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor.A): actiuni de baza. se asigură dobândirea competenŃelor descrise în acesta. Unitate de CompetenŃe crt. Elementele practicii sanatatii comunitare.6. 1. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte.N. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: Rezumă particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate). Definitia dupa O. să acorde îngrijiri adaptate. SusŃinerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. bolnavilor cu afecŃiuni cronice şi în fază terminală. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Promovarea recuperarii. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate.2. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. 1. grupurilor în comunitate.1. Parcurgerea modului va permite cursantului să facă legături interdisciplinare. 1. aprecierea periodica si 217 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . să se încadreze în echipa de îngrijire şi multifactorială. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile.2. Ńinând seama de particularităŃile acestora.3. 1. beneficiari. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate. 1.1. familiilor. familia ca unitate de baza.2. Rezumă comunitar particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate ConŃinuturi 1. Activitatea în comunitate este complexă. 1.2. integrarea cetăŃenilor in servicii pentru intreaga comunitate. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor. 1. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate.

psihica si sociala.2. norme si valori culturale. buna pregatire a asistentului medical. 2. sanatate biologica. asistentul .3. Caracteristicile familiei: sistem social. Indicatori demografici: structura familiei. 2.C. Indicatori economici. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala.1. flora si fauna. comunitate. teoria holistica.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. 1.1.acordarea ingijirilor in familie.3. 2.2. Indicatori sociologici. 1. Tierney. 3.2. ocupationala.2.3. 2. tipuri de familie. 3. influenta mediului inconjurator. Conceptul de familie. diferente culturale si spirituale. 2. rata somajului.3.1. Conceptul de comunitate. 1. Conceptul despre om.2. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate în comunitate) continua a starii de sanatate. scoli. Sanatatea familiei: definita O. 1.Caracteristicile comunitatii. 2. Modelul Rogers. functii de baza.membru activ al echipei de ingrijire.6.3.2.1. 2.Modelul autoingrijirii Orem.7 Modelul Ropper. Indicatori medicali. domenii de angajare a populatiei). particularitati de clima. consilier. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. 2.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson.M.1 Conceptul despre om: definitia individului. 2. 2. 1.3. 2.1 Definitii: traditional. utilizarea inregistrarilor. ciclul de viata al familiei. 2.S. 1. ingijiri de sanatate ocupationala. grupuri minoritare etnice si religioase).1.membru al echipei de ingrijiri. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii.3. Definitia comunitatii. nivel general de educatie.3. .5.4. 1. varsta.2.2. 2. intelectuala.3. notiuni de baza. Modeloul de adaptare Roy. 2. asezare geografica. netraditional. 2. Functii: . acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale. . Conceptul despre sanatate. omul ca unicat. nebiologic. Logan. Modelul sistemelor Newman 2.3. familie. structura populatiei ( numar. Modelul Henderson. sociala. populatie cu venituri sub nivelul minimal. 1. fizica. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare. probleme socio-economice (venit mediu. pacientilor cronici si in stadiul terminal. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). supravegherea personalului de ingrijire. 3.2. stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii.3. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici. Roluri: educator si pedagog.3. colectivitati. Modele conceptuale – definitie. facilitator.2. 1. 218 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . densitate. biologic. spirituala. Sanatatea individului. rurala).

2. termenelor. Niveluri de interventie: prevenirea primara. 3.4. 3.4. Sanatatea comunitatii.intrarea in relatie: . civilizatie etc. exprimare clara. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii. 2. Culegerea datelor: 1. 2.tehnici de comunicare: ascultare.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali (fizici. 2. C.4. 2.2. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. C. 1. respectarea demnitatii. Definitia ingrijirilor primare. costurile serviciilor.4. screening-ul si studii de prevalenta. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. incredere. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente.1. Conceptul de ingrijiri primare. Definitia. 219 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . Aplicarea planului. Vizita la domiciliu: . imunizarea. empatie. concentrare. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. profesionali. .5. defavorizate. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale.1.asigurarea confidentialitatii.1. 2. ambientali. diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. Identifică problemele de sănătate a familiei. 3. evaluarea de etapa (intermediara). Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire. evaluarea finala. 1. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. tertiara. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. chimici. secundara.4. 3.3.1.3. identificarea grupurilor vulnerabile. 3. obiectul sanatatii comunitare. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client).1.2.5. Aprecierea starii de sanatate a familiei. Stabilirea scopului. biologici). 1. Reformularea unor obiective. 3. anchete epidemiologice. Aprecierea nevoilor comunitatii. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase. accesibilitatea la servicii de sanatate. someri.2. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici. comportamentali. mediu si scurt – respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. ingrijiri paliative.2. identificarea problemelor. Planificarea. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice. Caracteristicile ingrijirilor primare.3. factori culturali. nevoi fudamentale. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. 3.2. 2. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania.1. 3. 4. serviciile de sanatate).4. Stabilirea prioritatilor. masuri de igiena. factori artificiali (economici. Stabilirea obiectivelor pe termen lung. capacitatea de a se adapta la situatie.2. 3. 2. a copilului si planificarea familiala. ingrijirea mamei.) 1.

Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. obiceiuri alimentare: . alimentatie. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate. . 2.1. dezorganizata. 2.nivel economic: venit.2.4. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului.1.relatii sociale: cu prietenii. 3. sociologie.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu. 3. lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale.membri: numar.alimentatia: adecvata.persoanei. ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate. deces. ingrijire. spatiul din jurul locuintei. intretinere igiena). Tinerii si adultii tineri.2. .2. . pedagogie. 4. Familia cu probleme: 3.3. conditiile la locul de munca.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern. stuctura pe varste. mediu necorespunzator. . imunizarile. obstetrica.odihna si timpul liber. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului. Rolul asistentului medical in educarea familiei. venituri insuficiente pentru intretinerea familiei. abandonata.prevenirea abandonului si abuzului. 2. starea de sanatate.legatura cu membrii echipei multidisciplinare.2.2. 4.educative. suferinta 220 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . satisfacerea nevoilor familiei. posibilitati de recreere: . dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare. puericultura si pediatrie. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei.mediu si sanatate.Tulburari majore in familie: familia conflictuala. Femeile gravide. 4.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei.4. 3. 4. gerontologie si geriatrie). relatiile cu bunicii..habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat. Nivel de educatie redus. comportamentul fata de sanatate. .apartenenta religioasa. cu vecinii.Notiuni despre ingrijirea copilului: .3.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti). 3. dotari.nivel cultural si de educatie. familiei. 3.1. 2. . Sustinerea familiei in situatii de criza. monoparentala. Consiliere in caz de : boli grave. psihologie. .3. in divort. Sindromul de carenta afectiva si retardul: . Persoane varstnice.observarea comportamentului copilului. . scolarul si adolescentul – nevoi de educatie. prescolarul.aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului.2. preocupari cultural.1. . consum de droguri. . . probleme deosebite. parinti – copii. violenta in familie. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: .dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 – 1 an.2. 4. .

participarea la campanii de educatie. discuŃii în grup). Sugestii metodologice În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului NURSING COMUNITAR profesorul va Ńine seama de particularităŃile formării adulŃilor: motivarea. risc de accidente.evaluarea rezultatelor ingrijirilor. .explicarea nevoilor muribundului. profesorii vor decide asupra numărului de ore repartizat fiecărei teme.alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. respectand recomandarea medicala. .executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare. 2. participarea. saracia. .evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. unitatile sanitare.organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri. implicarea. În funcŃie de particularităŃile individuale sau de grup. 5. .instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere.evaluarea resurselor umane si materiale. 3.legatura cu autoritatile. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal. fumatul. de cunoştinŃele însuşite anterior şi de gradul de dificultate. legătura cu realitatea şi punctele de interes ale cursanŃilor. . psihica. discuŃii în grup. fişe de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări. jocul de rol. studiu de caz. carnete de apreciere care să cuprindă sarcina. . 221 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. brainstorming. .evaluarea gradului de dependenta.2.aplicarea protocoalelor de ingrijire.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase. . in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. . În cadrul modulului elevii trebuie dirijaŃi să folosească analiza şi sinteza pentru a realiza o coerenŃă între cunoştinŃele însuşite anterior în alte module. 1. Elevii vor fi ajutaŃi să-şi dezvolte abilităŃile de comunicare. portofolii. mediul inconjurator nesigur. Grupuri vulnerabile. Comportamente la risc: consumul de alcool. . . lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. consumul de droguri. depresie. organizatii neguvernamentale. de colaborare cu specialiştii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confruntă în comunitate. Masuri de sustinere si combatere. pacienŃilor cu afecŃiuni cronice şi în stadiu terminal. automedicatia si consumul excesiv de medicamente. . observare dirijată. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. familia. de stabilire a relaŃiilor interpersonale. 1. Pentru atingerea competenŃelor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. . Orele de teorie se vor desfăşura în săli de clasă sau de instruire practică dotate corespunzător cu materiale şi mijloace audio-vizuale care să permită aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. . . data şi semnătura.verificarea si respectarea recomandarii medicale. unde elevii să poată îndeplini pe rând rolul de moderator şi animator. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape.C. .anxietate. urmărind în final realizarea criteriilor de performanŃă şi atingerea competenŃelor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. cu probleme socio-economice. teste scrise.aplicarea programelor nationale.respectarea legislatiei. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri.

222 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . numărul evaluărilor.Evaluarea pregătirii practice se realizează prin activităŃi concrete în comunitate: vizita la domiciliu. întocmirea planului de îngrijiri şi executarea unor îngrijiri. culegerea datelor semnificative. efectuarea unor activităŃi educative. ancheta în familie. Datele evaluării. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în funcŃie de etapele parcurse în pregătire.

• Contractul – cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: Ingrijiri la domiciliu Nr. 223 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Unitatea de competenta Ingrijiri la domiciliu Competente C1. Continuturi tematice 1. din care 36 de ore. Modulul are alocate 60 de ore. 4. Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu: • Componenta echipei operationale • Modele de fise de post.2. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. Elaboreaza planul de ingrijire. HG privind activitatile de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice. invatamant clinic. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. pentru calificarea asistent medical generalist. • Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune.1.MODULUL: 56: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Notă introductivă: Modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU face parte integranta din pregatirea specifica din anul III. la domiciliul persoanelor asistate. In modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU se regasesc abilitati din unitatea de competenta tehnica specializata INGRIJIRI LA DOMICILIU. crt. • Legea Nr. • Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de Sanatate. 3. 56. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate conform legislatiei in vigoare. 2. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului 1. 1.

C4.2. Drepturile beneficiarului • Contractul de ingrijire la domiciliu in care sunt precizate drepturile si obligatiile partilor • Norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu 4. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. rezolvand sarcinile de lucru repartizate. Elaboreaza planul de ingrijire. dezbateri. obtinerea consimtamantului • Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 2. 224 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic-aplicativ: discutii de grup. exercitii practice.4. Norme generale • prevenirea infectiilor – echipamente de protectie personala. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Comunicarea cu pacientul/sustinatorul legal. Elevii vor fi pusi in situatii de invatare in grup si individual. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate.2. 3. jocuri de rol. Bilantul ingrijirilor aplicate • analiza periodica a nevoilor • examene de bilant • gradul de realizare a obiectivelor • satisfactia pacientului/familiei 4. studiu de caz. Protocoale de ingrijire • Obiective de nursing • Echipamente si materiale adecvate • Etape de interventie • Inregistrarea datelor in fisa de vizite la domiciliu 3. Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile in conformitate cu recomandarile medicale.3.1. de deprinderile si abilitatile ce trebuie formate la elevii instruiti. distrugerea obiectelor si materialelor contaminate (Legea protectiei mediului nr 137/1995 republicata) • Reguli de siguranta la domiciliu 3.C2. 2.1. Sugestii metodologice Cadrele didactice vor decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de complexitatea ei. Evaluarea initiala • Evaluarea nevoilor – fise standard • Informarea clientului/sustinatorului legal. Planul de ingrijiri • Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate • Obiectivele planului de ingrijire: criterii de formulare in functie de nevoile si resursele clientului • Stabilirea prioritatilor de ingrijire • Stabilirea planului de ingrijire individualizat 3.1. obtinerea consimtamantului informat. C3.

evaluarea altor competente nefiind relevanta. Evaluarea stagiului clinic se va face printr-o proba complexa desfasurata la domiciliul pacientului. Valentin VLADU – Director executiv al Fundatiei de Ingrijiri Comunitare) 2. fise de observare a atitudinilor si a etapelor de executie a interventiilor. servicii de ingrijiri la domiciliu sub stricta supraveghere a asistentilor medicali cu drept de libera practica. Modulul are ca scop dezvoltarea abilitatilor sociale ale elevilor prin asigurarea instruirii clinice in afara spitalelor. rezolvarea de sarcini de lucru. gestionarea cazului. • Serviciile de ingrijiri la domiciliu .Editura LEAL. 2001 225 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Editura ECHINOX. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Evaluarea trebuie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. intrebari structurate. coordonatorul lucrarii: Ana TUDORAN. 1998 – Fundatia de Ingrijiri Comunitare. probe scrise de tip itemi. Bibliografie 1. Cluj-Napoca. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. protocoale de ingrijire.ghid de practica . Stagiul clinic se va desfasura in centre de zi pentru ingrijirea varstnicilor. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. (Dr. • Ingrijirea la domiciliu – Ghid practic pentru asistentii medicali.Resursele materiale trebuie sa cuprinda atat materiale si instrumente de exersare a deprinderilor de ingrijire cat si modele de documente standard folosite pentru inregistrarea si evaluarea ingrijirilor la domiciliu.