Sejarah Bab 3 Tingkatan 4

Bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara
3.1 Bentuk-bentuk Kerajaan Awal 1. Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Funan telah wujud semenjak abad ke 3 masihi ? A. Jumpaan arca berunsur Hindu B. Penemuan artifak gendang gangsa C. Persamaan artifak manik D. Terdapat hubungan perdagangan dengan India 2.
Persamaan artifak manik di Kuala selising ( Perak ), di Kota Tinggi dan Muar ( Johor ) serta di pantai barat dan Selatan Thailand

6. Kegiatan mencari sarang Burung di kawasan gua Apakah tujuan penduduk kerajaan agraria menjalankan kegiatan di atas? A. Sara Diri B. Perdagangan C. Hiasan Rumah D. Perubatan tradisional 7. Mengapakah masyarakat Asia Tenggara menanam padi huma di Tanah Tinggi Dieng? A. Kekurangan bekalan air B. Tanah yang subur C. Padi bermutu tinggi D. Iklim yang tidak sesuai

Penemuan di atas membuktikan Asia Tenggara mempunyai hubungan dengan… A. China B. India C. Arab D. Rom 3.

8. Apakah faktor penting yang membolehkan perkembangan kerajaan Funan? I. Bekalan air daripada tasik Tonle sap Gendang gangsa Dongson II. Mempunyai pelabuhan Oc-eo III. Terlindung daripada angin Apakah kaitan penemuan artifak Mempunyai saliran air iaitu baray di sebelah dengan penempatan awal IV. A. I dan II di Asia Tenggara? B. II dan III A. Pelabuhan pembekal C. III dan IV B. Hubungan dengan Rom D. I dan IV C. Hubungan dengan India D. Pelabuhan Entroport  Ban Kao 9.
  Lembah Tembeling Gua Sireh

4.

Terdapat kerajaan agrarian yang telah berkembang menjadi sebuah kerajaan maritim

Kerajaan yang dimaksudkan di atas ialah … A. Angkor B. Sukhotai C. Funan D. Srivijaya
   Beikhtha-no Chansen Dongson

Apakah jumpaan pentingyang dijumpai di tapak-tapak arkeologi di atas? A. Manik B. Sekam padi C. Arca Amaravarti D. Gendang gangsa Dongson 10.
Raja Kerajaan Angkor Raja Indravarman II

5. Tapak penemuan di atas telah membuktikan ….. A. Kemunculan kerajaan Funan B. Petempatan awal manusia C. Penanaman padi sejak zaman neolitik D. Kemunculan kerajaan Agraria di Asia Tenggara

Apakah sumbangan tokoh di atas kepada Kerajaan Angkor? A. Perintis pembinaan Angkor wat B. Mengarahkan pembinaan baray C. Zaman kegemilangan kerajaan D. Menjalankan dasar perluasan kuasa

1|Page

I dan IV Rajah di atas berkaitan dengan hubungan antara kerajaan Agraria dan Kerajaan maritim. Menghasilkan Candi Borobudur B.Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 11. mengapakah Srivijaya dikenali… A. Barangan Mewah dari India D. Jumpaan tembikar Qing pai I. Pusat penterjemahan bahasa asing IV. Rempah ratus B.  Jenderam hilir I. Apakah yang membuktikan peranan Kerajaan franca di asia Tenggara Kedah Tua sebagai pelabuhan entreport? Apakah sebab yang membolehkan bahasa A. Mampu menghasilkan kapal yang besar D. Apakah 14. Mempunyai semangat meneroka D. keagamaan A. I dan II C. Masyarakat Melayu Asia tenggara Mampu Belayar jauh Mempunyai kemahiran membuat perahu Bagaimanakah masyarakat di atas mampu belayar dan berdagang ke kawasan yang jauh? A. I dan IV 13. Srivijaya Apakah faktor yang membolehkan kerajaan di D. III dan Iv D. hubungan diplomatik C. Tentera lautnya mengawal selat Melaka  Kuala Berang III. Menjalankan hubungan diplomatik  Kuala Selising dengan India Pelabuhan di atas adalah merupakan… IV. Mempunya angkatan laut yang kuat C. Berpandukan bintang dilangit B. Tukang kayu 15. Penguasaan kegiatan perdagangan 18. Pelabuhan maritim C. Kerajaan Kerajaan A. Dikenali sebagai chieh-Cha III. Binatang keperluan raja C. Jumpaan Gendang gangsa dongsong Melayu menjadi bahasa Lingua franca? B. pendidikan D. Mewarisi warisan tradisi ilmu pelayaran C. Pelabuhan Kerajaan A. Tenteranya mempunyai semangat jihad A. Champa atas muncul sebagai kerajaan maritime yang terulung di Asia Tenggara? 12. Menjadi pusat perkembangan agama Buddha 2|Page . Bahasa Melayu telah menjadi bahasa Lingua 17. Angkor C. II dan III C. Pelabuhan entreport B. II dan III D. Orang Melayu pelaut yang handal C. I dan II Agraria Maritim B. Mempunyai pelabuhan yang lengkap II. Tarikh 671 masihi Catatan I-tsing Pelabuhan Srivijaya dikenali ramai Menurut catatan tersebut. Manakah antara kerajaan berikut dikaitkn dengan 16. perdagangan B. Hubungan dengan kerajaan srivijaya II. Pelabuhan pembekal yang tinggi B. Funan terulung di Asia Tenggara B. Kemampuan mencipta kompas 19. Pada abad ke 13 masihi Kerajaan Srivijaya Tasik Tonle Sap? telah muncul sebagai sebuah kerajaan yang A. Mempunyai pelabuhan yang lengkap D. Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca barangan yang dibekalkan oleh Kerajaan maritim dituturkan dalam urusan… kepada kerajaan Agraria? A. III dan IV D.

i ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ( 3 markah) 22. Srivijaya II. Kedah Tua A. II dan III C. Manakah antara kerajaan berikut adalah merupakan pelabuhan entreport? I. [ 8 Markah] Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan agraria maju dalam bidang pertanian. Apakah peranan Gunung Jerai kepada kerajaan Kedah Tua? A. I dan IV Soalan Esei Soalan 1 Kerajaan agraria merupakan kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara.Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 20. Namakan dua contoh kerajaan agraria. terangkan kebergantungan kerajaan maritim kepada kerajaan agraria? [ 6 Markah] (a) (b) (c) 3|Page .. Tembikar II. I dan II B. ii ………………………………………………………………………………………. (ms 75 – 77 ) Huraikan ciri-ciri kerajaan agraria. ii …………………………………………………………………………………………. ( 4 markah ) Berikan tiga faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian dalam kerajaan d i. Gajah IV. Rempah ratus III. II dan III C. Nyatakan kedudukan kerajaan ini dari sudut geografi i ………………………………………………………………………………………. III dan IV D. Melindungi Kedah daripada tiupan angin D. Mencari hasil hutan B. Penanda kerajaan kedah Tua Soalan Struktur 1 Pembentukan kerajaan dalam tamadun awal di Asia Tenggara berasaskan kedudukan geografi dan sosioekonomi. ………………………………………………………………………………………. agraria. iii …………………………………………………………………………………………. I dan IV 21. I dan II B. (1 markah) c Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat agraria ………………………………………………………………………………………. [ 6 Markah] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.. III dan IV D. (2 markah) b. Kerajaan Agraria bergantung kepada kerajaan Maritim untuk mendapatkan barangan Mewah Barang Mewah yang dimaksud di atas ialah … I. Angkor IV. Funan III. a.. Panduan kapal keluar masuk C. Gelas A.

   Yuvaraja Pratiyuvaraja Raja Kumara 3. Menjadikannya pusat pemerintahan D. Peningkatan perdagangan India di asia Tenggara D. Mempopularkan Srivijaya sebagai pusat agama Buddha 12. Candi Borobudur B. Negara dianggap sebagai suatu alam semesta. Terdapat sami Buddha Atisa di Srivijaya 2. Order Kosmos C. Tokoh agama Buddha Srivijaya C. Upacara angkat sumpah akan dilaksanakan di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu 4|Page .Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 3. Mewujudkan unsur metos C. Tokoh agama Buddha Tibet B. Dewa-Raja D. Mengapakah rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tersebut tidak berlaku adil semasa zaman Hindu Buddha? A. Disebar oleh Sidharta Gautama Buddha Maharaja Vespian Rom telah menghentikan perdagangan logam emas dengan India Membina Angkor Wat Mengapakah raja di atas membina Candi Angkor Wat? A. Persediaan sebelum ke Nalanda D. Apakah kesan maklumat di atas terhadap India? A. Raja menguasai alam semesta 7. Mendalami agama Buddha di Srivijaya D. golongan sami B. raja dan ibukotanya ialah pusat alam dan pusat pemerintahan Senarai di atas adalah berkaitan dengan kerajaan srivijaya. Mengadakan upacara keagamaan 10. Saranan I-Tsing B. Untuk menyimpan mayatnya C. Mengikut suruhan agama C. India memutuskan hubungan perdagangan dengan Rom 6. Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Beddha ke Asia Tenggara Pendapat pertama Dibawa oleh Ksyatria Pendapat Kedua Dibawa oleh Vaisya Pendapat Ketiga Dibawa oleh Golongan brahmin Pendapat Keempat X X ialah … A. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan india C. India mengalami kekurangan sumber emas C.   I-Tsng Atisa Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas? A. Dibawa oleh Golongan Pedagang B. ia merujuk kepada A. Menakluki kawasan tanah jajahan yang luas 9. Raja bayangan tuhan B. kumpulan anak raja D. Raja mempunyai kuasa mutlak D. Selaras dengan orde kosmos B. epik kesusateraan C. Keruntuhan tamadun India B.2 Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal 1. pegawai pentadbiran 11. Raja Suryavarman II 671 Masihi Apakah kepentingan bhiksu di atas belajar di srivijaya? A. Hukuk Karma 8. Raja memiliki kuasa sakti C. Mengadakan pelbagai adat istiadat D. Penaklukan oleh kerajaan India D. Bagaimanakah seseorang raja tamadun awal mengukuhkan kedudukannya? A. Tarikh Peristiwa Terdapat 1000 bhiksu di Srivijaya untuk mempelajari agama Buddha dan nahu sangskrit Maklumat di atas adalah berkaitan dengan… A. Menggunakan kuasa mutlak B.

Pemerintahan raja IV. Hikayat pendawa lima IV. I dan IV Candi Candi di atas adalah melambangkan …. tingkat kehidupan supaya tidak dilahirkan semula 16. IV. III dan IV D. Agama Buddha A. Senapati D. Memahat tulisan dibatu A. Undan-undang III. dhrama sastra C. Mencipta batu III. II dan III C. Datu B. Gautama Buddha 15.. I dan II B. A. II.   Vimana Mandapa Maklumat di atas adalah berkaitan dengan candi…. A. I dan IV 20. II dan III C. I dan II B. II dan III C.Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 Golongan manakah yang mesti menjalankan angkat supah di atas? A. upacara angkat sumpah IV.   Batu bersurat di Kutei Batu Bersurat Sungai Mas I. I dan IV Manakah antara berikut merupakan maklumat yang terdapat pada batu bersurat di atas ? I. Parvanda C. III dan IV D. jalan untuk bersatu dengan tuhan D. II dan III C. Asas bahasa sangskrit IV. Keturunan Raja II. Veda B. Sebahagian besar tulisan sangskrit yang dijumpai adalah dipahat pada batu 14. I dan IV 18. Samadhi dan Panna Apakah kemahiran yang ada pada masyarakat asia tenggara berkaitan dengan maklumat di atas? I. empat kebenaran Mulia C. pemerintahan III. III dan Iv D. Menghasilkan tulisan II. I dan II B. tulisan inskripsi tersebut adalah berkaitan … I. Hikayat sang Samba A. Manakah antara karya berikut merupakan pengaruh awal kesusasteraan berasaskan bahasa sangskrit? I. III. Sutasoma II. II dan III C. Monumen Kuil Wat 17. Angkor Wat B. III dan IV D. Borobudur C. amaran raja II. Prambanan 5|Page . I dan IV 19. Pembinaan monumen kegamaan dan seni arca keagamaan india adalah berasaskan kitab… A. I dan II B. Apakah kepentingan binaan bangunan di atas? Rumah ibadat Tempat menyimpan patung dewa Menjalankan kegiatan perdagangan Pusat menyimpan khazanah harta A. ajaran agama Buddha B. hal-hal keagaman A. Inskripsi di Palembang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. I dan II B. III dan IV D. Lembah Bujang D. Kunjakarna III. Slipasastera D. Penerangan tentang candi Terbahagi kepada 3 tingkat Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan Tiga tingkat melambangkan sila. Bhupati Candi 13.

.......................................................... i........ ...................................... i................................... ......................................... Rajah berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.......................... ................................................................................................................. Ii ................. [2 markah] (d) Apakah tujuan raja kerajaan awal di Asia Tenggara membina candi..................................................................... Ii .. .......... [2 markah] (b) Bagaimanakah kedaulatan seseorang raja dapat diperkukuhkan? i......................................................... [2 markah] (c) Senaraikan dua contoh candi yang terdapat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara................. Pengaruh agama Hindu dan Buddha Pemerintahan Kesenian Kesusasteraan m.............................................................................. Ii ............................................................................ ii.. .........................Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 Soalan Struktur 1............................................................................................................................................ ................. [2 markah] (e) Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara i... [ 8 Markah ] (c) Apakah peranan bahasa Sanskrit dalam bidang kesenian dan kesusasteraan masyarakat awal di Asia Tenggara? [ 6 Markah ] 6|Page ............................................................................................... i... ii.....................s [93] (a) Berikan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara................................................. [2 markah] Soalan Esei Soalan 1 Agama Hindu dan Buddha telah meninggalkan kesan yang ketara ke atas pelbagai aspek kehidupan masyarakat awal di Asia Tenggara ( ms 84 – 94 ) (a) Bagaimanakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara? [ 6 Markah ] (b) Terangkan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara..... ...........................

Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan dan ______________ raja kepada rakyat dan pembesar agak tidak menderhaka kepada __________. Proses itu berlaku melalui pengambilan aspek-aspek ________________ India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan ____________________. dibawahnya terdapat _________________. _____________. (c) Meningkatkan pencapaian dalam _____________________ masyarakat. ketenteraan dan ___________ negara. Perintah raja menjadi _________________. Selepas itu pembesar. Bermulanya penggunaan raja untuk _________________. (b) Mengamalkan sistem beraja dari _________. Kemudian terdapat ___________ daripada pelbagai golongan dan yang paling bawah ialah _____________. raja dan __________________. Batu bersurat di Kutei menjelaskan tentang ______________. Pengaruh tersebut disebar oleh golongan penakluk dari India yang membentuk _______________________________ di Asia Tenggara. sesiapa yang melanggar perintah bermakna mereka _____________.Sejarah Bab 3 Tingkatan 4 (a) Dibawa oleh _______________ atau tentera. Batu bersurat dijumpai mengandungi maklumat tentang agama. Raja dikehendaki adil terhadap ___________________________. Bukti acra dengan ________________ Ditemui di Srivijaya. manakala batu bersurat Sungai Mas berkaitan dengan ___________________. termasuk ahli agama iaitu __________. ______________. Epik ___________ dan ______________ serta Puranas menyumbang unsur mitos yang terdapat dalam kesusasteraan klasik Asia Tenggara. Raja berkuasa ____________ dalam semua aspek pemerintahan yang meliputi pentadbiran. Raja berada di puncak _____________. 7|Page . Pengaruh tersebut juga dibawa oleh golongan Brahmin atau ______________. Dibawa oleh pedagang atau ___________.

%03.3....7.%03./8.    2. 90..9.3 .%03.3-.2 88902 5020739.9.7..8907.3 2.38795.3050393..9.3-..7.3.30/..( $9 f –  .%03.. 28  ..7.%03.    !020739.4394.    2..7.7.7.3://.5.7.%03..30803... /8.3 ://.507..0/.3 503.3 2 8( .3/.$.( .308:8./.    2..7..202-3.9.7.08. 07.7. 0 .( / 5.3.8....3808047.( .5.8.3.7.9/507::.( 0803.3/:.207.7.90780-..9::. 3/: /..3503.2.37. ©ff f @°–ff° ff°  #.2./ 8.3../8.3 .3/03.9.3.8.7.3 ://. .%03.9../8.5.3 5039..3 09.2-/.3://.. 5.:.3879/.3  9 °–ff–f¯f° f° f ff°¾ $4.3 08:8.3503.2.8907.3907/...7..503.3 /.7.3 08.7...37.7.7. .3.7:3/: /.3 ..-07:9-07..7:3/:/.7.3 07.7.07. ..( .7: 3/: /.32..3. .3/.39039.9..8.3/:.7:3/: ://..3/    2..2. /8.7/8..8 50-.3   2.( - %07.$.7.307..9/..503/./8..850 0/:5..%03. /./.. $03../-7. ..%03.( 0 . 2033.980.

:39: ***************** #....2070. 033.7:90780-:9/80-.9:-078:7.50-.7 9072.9$:3.3907/..3:38:72948 ..9../. ************* 7..3/.4050/.8:.-.3.7********* 072:..3/.40***************./.9 ***************** $005.9:********** 02:/.35020739.  -.3**************7.3**************8079.302:/.9/.2-.../***************** 808...3.35. 03.5***************************  .3203..3503.-07.3**************** 902:/$7./5:3. !0739.907/.3***********30.9: -078:7.%03..2802:.5.89:502-08. 05../...208:8.75.3907/.. -.88.3./...3-07.23.2.3.37..:503....9 .3202-039:******************************* /8.5.5.:20.37./03.3....!:7. !03.2.388902-07.40 443.7.%03.850****************3/.320...9/.8-07.3..8203:2-.3/03.:2..2.39039.7.7:90780-:9:.9/.:/.-07:.750739.73/.8907..3/03..02-.9/:25.8505020739.3.3 ****************** ./003/. 203..8.3******************** :9.9:-078:7.3************** 2.3/:32.9./907..99039.3.203.:903907..3.5.3/..7.78.8.9..9/:902030.7. .9.05./-.3502-08.3205:9 5039./-7.3/03..:************** !748089:-07.************/..*************  #. ©ff f @°–ff° .  $9 f –  .443.7....************* /-.5.503:3..3******************* 38758/!.3503../../.  .740 443.3 ************** 0903907.7. /808:.3 .3-.7.33.9***********/.3..2*********************2..850 .203/07. ************* #./.9.3/..-072.:*********** !03.**********  5***********/..7.8..9.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful