EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Societatea românească se confruntă, în ultimii ani, cu o mulţime de schimbări, atât la nivel politic, cât şi social, economic şi cultural. Acest fapt a dus la apariţia unor ocazii extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Dar, pentru aceasta, este foarte importantă cunoaşterea măcar a unei limbi de circulaţie internaţională. În domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, stăpânirea limbii italiene se dovedeşte a fi esenţială. Din acest motiv, în multe ţări europene această limbă se predă încă de la nivelul şcolii primare. Metoda de învăţare propusă de Institutul EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-europene, precum şi în Statele Unite, mulţumită atractivităţii şi accesibilităţii sale. Astfel, cu eforturi relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa armonios, fără îndoieli şi lacune. Cursul de Limba italiană pentru nivel intermediar se compune din 32 de lecţii, grupate în 16 caiete. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă sau un CD audio, pe care se află înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. În acest mod, puteţi să vă corectaţi şi să vă perfecţionaţi pronunţia, deoarece înregistrările au fost făcute cu participarea unor vorbitori nativi de limba italiană. Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica acoperind o multitudine de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie curpinde două părţi; la începutul fiecărei părţi se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei învăţate în lecţiile corespondente din cursul de limba italiană pentru începători, apoi vă este prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie de exerciţii de fixare a acestuia. Pentru o mai bună reţinere, cuvintele şi expresiile noi sunt introduse în propoziţii sau în scurte texte. De asemenea, fiecare parte a lecţiei cuprinde secţiuni de prezentare teoretică a unor importante aspecte gramaticale, precum şi exerciţii corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a fiecărui caiet nu introduce elemente noi de gramatică sau vocabular, ci este destinată verificării, prin intermediul exerciţiilor, a cunoştinţelor prezentate în caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre verificare profesorului dumneavoastră personal pe adresa Institutului Eurocor. Fiecare caiet se încheie cu un vocabular sintetic, în care sunt cuprinse cuvintele şi expresiile noi, introduse în caietul respectiv. Profesorii noştri sunt gata să vă ajute în aprofundarea limbii italiene şi vă aşteaptă să deveniţi cursant EUROCOR! Vă dorim mult succes!

1

care vor prezenta exerciţiile sau noţiunile de gramatică ori vocabular introduse. un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. pentru a vă fi mai uşor să le recapitulaţi: Textul scris cursiv conţine noi reguli gramaticale sau informaţii referitoare la caracteristicile şi fonetica limbii Semnalează exerciţiile de control. la pag. pe marginea fiecărei pagini sau în interiorul acesteia au fost plasate anumite simboluri. Pentru a vă uşura învăţarea. am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs. conţinând secţiuni teoretice. Din punctul de vedere al numărului de pagini. referitoare la regulile gramaticale sau la fonetică. Textul scris cu caractere roşii. 2 . Informaţiile importante. precedat de semnul „>”. 21. pe baza vocabularului şi a gramaticii prezentate Semnalează cuvintele noi ale lecţiilor 3(21) Problematica supusă atenţiei se regăseşte şi în lecţia 3. dispare odată ce este acoperit cu acest filtru. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului. care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR.Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă. vor fi prezentate în chenare speciale. exemple şi exerciţii. la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

pensionarea. nume de fructe. Locul adjectivelor. meserii. Utilizarea modului conjunctiv. construcţia dopo+infinito composto. Combinarea pronumelor reflexive. zarzavaturi. reuniuni. Lecţiile 11-12 Vocabular: Gramatică: Lecţiile 13-14 Vocabular: Gramatică: Lecţiile 15-16 Vocabular: Gramatică: Părţile corpului. gradele de comparaţie ale adverbului. conversaţia. Infinitivul compus (infinito composto). Lecţiile 7-8 Vocabular: Gramatică: Colecţii.Programa cursului de Limba italiană pentru nivel intermediar Lecţiile 1-2 Vocabular: Gramatică: Denumiri geografice. salutul. Condiţionalul compus. Pronumele compuse la imperativ. Timpul trapassato prossimo. Lecţiile 9-10 Vocabular: Gramatică: Structuri şi forme. băuturile. lenjeria de corp. naţionalitatea. animale domestice. simţurile. aparate electrocasnice. familia. Lecţiile 3-4 Vocabular: Gramatică: Lecţiile 5-6 Vocabular: Gramatică: Produse alimentare. Propoziţiile ipotetice. modul conjunctiv (il congiuntivo). pronumele simple şi compuse. produse cosmetice. . conjunctivul trecut (congiuntivo passato). timpul perfect simplu (passato remoto). sistemul de învăţământ. 3 Cele necesare pentru şcoală. gerunziul compus (gerundio composto). verbele reflexive la timpuri compuse. asemănări de pronunţie între limba italiană şi limba română. Ferma agricolă. adjective derivate din substantive. Evenimente familiale. concordanţa timpurilor. modurile nepersonale. structura prima di +infinitiv.

animalele. Concordanţa timpurilor. munca. vopsitoria (curăţătoria chimică). accesoriile şi produsele cosmetice. Conjuncţii care introduc diferite tipuri de subordonate. serviciul vamal. pronumele nehotărâte. premiul. circulaţia rutieră. Lecţiile 27-28 Vocabular: Gramatică: Institutul de cosmetică. Conjunctivul imperfect (congiuntivo imperfeto). pe malul lacului. Perfectul simplu al verbelor neregulate. conjunctivul în diverse subordonate. Lecţiile 31-32 Vocabular: Gramatică: Delincvenţa. Formarea diatezei pasive. pedeapsa. Probabilitatea. presa. familii de cuvinte. Construcţii impersonale. Lecţiile 21-22 Vocabular: Gramatică: Oraşul. palatul. formarea verbelor abstracte. locuţiunile adverbiale. imposibilitatea din punct de vedere gramatical. distracţiile.Lecţiile 17-18 Vocabular: Gramatică: Plimbarea. conjunctivul în frazele subordonate. Lecţiile 29-30 Vocabular: Gramatică: Sportul. schimbarea sensului substantivelor. şomaj. participiul prezent (participio presente). participiul. studioul foto. pronumele relativ cui. Lecţiile 25-26 Vocabular: Gramatică: Casa. Lecţiile 23-24 Vocabular: Gramatică: Activităţile de la bucătărie. 4 . greve. timpul mai-mult-ca-perfectul (trapassato) al modului conjunctiv. Vorbirea directă şi indirectă. la mare. sărbătorile. numele arborilor şi florilor. Lecţiile 19-20 Vocabular: Gramatică: Fenomene meteorologice.

„o”. Vocalele „e” şi „i” îi schimbă pronunţia în [ce]. se prelungeşte. „u”. În limba italiană sunt cinci vocale: „a”. pe care îl prezentăm în continuare. „o”. în pronunţarea cuvântului. Când grupurile „gi” sau „ci” sunt urmate de vocalele „a”. Când învăţaţi cuvintele. care se numeşte silabă accentuată sau tonică. [ci]. Pronunţia Învăţarea pronunţiei sunetelor din limba italiană nu va fi o problemă dificilă: trebuie să reţineţi numai câteva reguli şi puteţi deja citi. giardino ciao > [giardino] > [ciao] – grădină – salut! în cazul lui „gn” – pronunţia corectă este cu „g” mut şi „n” moale: [n-]. Pentru ca reţinerea acestor reguli să fie cât mai uşoară. Consoanele din limba italiană: „c” – în faţa altor consoane şi a vocalelor „a”.Pronunţia limbii italiene se face după anumite reguli. „e”. „o”. În transcrierea fonetică am marcat grafic vocala din silaba accentuată printr-o literă îngroşată deoarece. Se pronunţă ca [ni] în limba română. în mai mică parte pe ultima silabă sau pe oricare altă silabă. casa città > [caza] > [citta] – casă – oraş în cazul lui „g” – regula este aceeaşi cu cea de mai sus. Accentul şi notarea lui Fiecare cuvânt italian are o silabă mai sonoră decât celelalte. se aude slab şi în transcrierea fonetică se notează [gi]. „i”. respectiv [ci]. această vocală se articulează mai intens. fiţi foarte atenţi fiindcă schimbarea modului de accentuare poate schimba şi înţelesul cuvântului. „u” se pronunţă la fel ca în limba română. signora > [sin-ora] – doamnă Veţi pronunţa corect grupul de litere „gli” dacă sunetele „l” şi „i” („i” este scurt ca în cuvântul românesc „iubire”) le rostiţi aproape simultan. Institutul EUROCOR vă propune un sistem special de transcriere fonetică. Acestea se pronunţă ca în limba română. atunci „i” din „gi” şi respectiv „ci”se pronunţă scurt. în care [i] este foarte scurt. Cele mai multe cuvinte se accentuează pe penultima silabă. „u”. famiglia > [familia] 5 – familie . Să începem cu vocalele.

il quaderno > [il cuaderno] – caietul „cq” este forma dublată a consoanei „q”. „z” – consoana poate fi pronunţată în două feluri: ca [ţ] sau [dz]. În limba italiană există şi consoane duble. Vocalele unui diftong formează o silabă. l’uscita la scuola > [luşşita] > [la scuola] – ieşirea – şcoala „qu” – se pronunţă ca un „k” şi „u”. Există şi excepţii asupra cărora vă vom atrage atenţia din timp. Nu există o regulă care să delimiteze strict cele două variante. de exemplu: chiesa. Grupul de sunete „sc” – se pronunţă de obicei [sc]. dar între două vocale se pronunţă [z]. În cazul cuvintelor terminate în „-zione”. una dintre acestea se pronunţă scurt. ele formează în general un diftong. are un rol foarte important: împreună cu „c” şi „g” înaintea vocalelor „e” şi „i” face ca aceste sunete să fie pronunţate „chi”. la mamma > [la mamma] – mama Consoana „s” se pronunţă de obicei [s] ca în limba română. o pereche de sunete care se pronunţă într-o singură emisiune sonoră. De exemplu: casa. nu se pot despărţi şi. chiesa.Deşi „h” este întotdeauna mut în italiană. „ghe” ca şi în limba română. pronunţăm totdeauna [ţ]. dar înaintea lui „e” sau „i” se pronunţă [şş] uşor prelungit. 6 . „che”. Pronunţia lor corectă presupune o durată prelungită a sunetului respectiv şi o articulare unitară a celor două consoane. macchina perché ghiaccio ghepardo > [macchina] > [perche] > [ghiaccio] > [ghepardo] – maşină – de ce? – gheaţă – ghepard Când într-un cuvânt întâlniţi două vocale alăturate. în vorbire. respectiv „ghi”. unde „u” este foarte scurt.

– Loro hanno comprato tre chili di > pesche! – Quanto mi piace > il miele! B. Ai mâncat prăjitura? Ei au mâncat toţi biscuiţii. Completaţi propoziţiile cu cuvintele următoare: 1. – Avete gia fatto > la spesa? – Quando vai al > supermercato? – Oggi ho mangiato solo un po’ > d’insalata. il biscotto 7. Aţi înţeles totul? Anna ar vrea puţină salată. il dolce 9.Fiecare parte a lecţiilor începe cu câteva exerciţii de recapitulare a materiei învăţate în cursul pentru începători. – A pranzo i bambini mangiano molta > verdura. la carne 11. il miele 10. – Perché non vi piace > il miele? – Chi ha mangiato > tutte le mele? . il supermercato 5. la pesca 4. Iată câteva astfel de exerciţii. – Ci piacciono troppo > i dolci. – Avete capito > tutto? – Anna vorrebbe > un po’ d’insalata. – Hai mangiato > il dolce? – Loro hanno mangiato > tutti i biscotti. A. – Paolo beve troppa > birra e troppo vino. Completaţi următoarele propoziţii. Ei au cumpărat trei kilograme de piersici! Cât îmi place mierea! 2. Aţi făcut deja cumpărăturile? Când mergi la supermarket? Azi am mâncat doar puţină salată. – Ecco > tutta la spesa di oggi. LECŢIA 23 – PARTEA ÎNTÂI Vom începe cu recapitularea materiei din lecţia 23 din cursul „Italiana pentru începători”. De ce nu vă place mierea? Cine a mâncat toate merele? 7 – Berrei > un po’ di birra. Dimineaţa mănânc numai biscuiţi. folosind filtrul roşu: Aş bea nişte bere. l’insalata Câte mere aţi mâncat? Cum vei prepara această carne? Am cumpărat zece ouă. la mela 3. – La mattina mangio solo > biscotti. Ne plac prea mult dulciurile. Iată toate cumpărăturile de azi. Paolo bea prea multă bere şi prea mult vin. la spesa 6. la verdura 12. La prânz copiii mănâncă multe verdeţuri. l’uovo 8. la birra – Quante > mele avete mangiato? – Come preparerai questa > carne? – Abbiamo comprato dieci > uova.

Să învăţăm câteva cuvinte noi. însă într-o altă ordine: il cugino la nuora il nonno la suocera il parente il genero la nipote la nonna il suocero il nipote la cugina > [cugino] > [nuora] > [nonno] > [suocera] > [parente] > [genero] > [nipote] > [nonna] > [suocero] > [nipote] > [cugina] – verişorul – nora – bunicul – soacra – ruda – ginerele – nepoata – bunica – socrul – nepotul – verişoara 8 . Pentru o mai uşoară reţinere. Citiţi-le cu voce tare. cuvintele noi sunt însoţite şi de transcrierea lor fonetică.Primele noţiuni introduse în cadrul lecţiilor sunt cele de vocabular. fiind atenţi la pronunţia corectă: il parente il nonno la nonna il nipote la nipote il cugino la cugina il suocero la suocera il genero la nuora > [parente] > [nonno] > [nonna] > [nipote] > [nipote] > [cugino] > [cugina] > [suocero] > [suocera] > [genero] > [nuora] – ruda – bunicul – bunica – nepotul – nepoata – verişorul – verişoara – socrul – soacra – ginerele – nora Să recitim cuvintele.

fritto [fritto]) – a arde – a amesteca – a (se) topi (p.) > [bollire] > [friggere] > [bruciare] > [mescolare] > [şşioliersi] – a fierbe (v. hai bruciato le patate! Franco si è bruciato con la sigaretta. nascosto [nascosto]) sporcare/si (I) nascondere/si (II) > [sporcare] > [nascondere] Să folosim în propoziţii verbele nou învăţate: Paolo. Perché questo ghiaccio non si scioglie? Hai sciolto questo farmaco nell’acqua? Sciogliete un po’ di burro nella pentola. – Mamă. urmează un set de verbe sau adjective. apa fierbe de o jumătate de oră.p. hai sporcato tutta la cucina! > [paolo laccua bolle da meţţora non senti] > [e tutto pronto devo ancora friggere la carne] > [mamma ai bruciato le patate] > [franco si e bruciato con la sigaretta] > [giulia ai mescolato la pasta nella pentola] – Paolo. ai amestecat pastele în oală? > [per friggere il peşşe şşiolgo – Pentru a prăji peştele încing prima in padella un po înainte în tigaie puţin ulei. ai murdărit toată bucătăria! . trebuie să mai prăjesc carnea.a. Acum să învăţăm câteva verbe noi: bollire (III) friggere (II) bruciare (I) mescolare (I) sciogliere/si (nereg. di margarina] > [perche cuesto ghiaccio non si şşiolie] > [ai şşiolto cuesto farmaco nellaccua] > [şşioliete un po di burro nella pentola] > [marco ai sporcato tutta la cucina] 9 – De ce nu se topeşte gheaţa asta? – Ai dizolvat medicamentul acesta în apă? – Topiţi puţin unt în oală! – Marco. essere) – a prăji (p. devo ancora friggere la carne. însoţite şi ele de transcrierea fonetică şi de câteva exerciţii de fixare. non senti? È tutto pronto.t. care sunt substantive. ai ars cartofii! – Franco s-a ars cu ţigara. sciolto [şşiolto]) – a (se) murdări – a (se) ascunde (p. După asimilarea primului set de cuvinte noi. nu auzi? – Totul este gata.Primele cuvinte noi sunt de obicei substantive. Giulia hai mescolato la pasta nella pentola? Per friggere il pesce sciolgo prima in padella un po’ di margarina. Marco. – Giulia. Mamma. l’acqua bolle da mezz’ora.t.

Folosiţi filtrul roşu: Verişoarele noastre sunt foarte simpatice. – Ginerele doamnei Tozzi este polonez. – Soacra lui Paul găteşte foarte bine. – La mia piccola > nipote si chiama Eva. Citiţi cu voce tare şi cu atenţie exemplele următoare în limba italiană şi traducerea lor în limba română: La nipote di Carlo è molto carina. Marco abita con Giulia dai suoceri. . Ho invitato tutti i nostri parenti. La nonna di Maria ha ottant’anni. pentru care este redată şi transcrierea fonetică. Cum îl chiamă pe ginerele său? Trebuie s-o cunoşti pe bătrâna mea bunică. Să folosim noile cuvinte în propoziţii. – Questa porzione è per nostro > cugino.Cuvintele noi sunt introduse în scurte propoziţii. – Bunicii au venit la masa de prânz la nepoţii lor. cât şi pronunţia lor. Soţia fiului meu este nora mea. Ho incontrato mia cugina. – La moglie di mio figlio è mia > nuora. Quanti cugini hai? La tua nuora è una bella donna. Este rândul dumneavoastră să completaţi propoziţiile cu cuvintele noi. – Câţi verişori ai? – Nora ta este o femeie frumoasă. – Marco locuieşte cu Giulia la socri. Această porţie este pentru vărul nostru. > [la nipote di carlo e molto carina] > [o invitato tutti i nostri parenti] > [la suocera di paolo cucina molto bene] > [la nonna di mariia a ottantanni] > [i nonni sono venuti a prandzo dai loro nipoti] > [o incontrato la miia cugina] > [marco abita con giulia dai suoceri] > [il genero della siñora toţţi e polacco] > [cuanti cugini ai] > [la tua nuora e una bella donna] – Nepoata lui Carlo este foarte drăguţă. – Come si chiama suo > genero? – Devi conoscere la mia vechia > nonna. Nepoţica mea se numeşte Eva. – Am invitat toate rudele noastre. I nonni sono venuti a pranzo dai loro nipoti. astfel încât să puteţi reţine atât sensul. – Perché non inviti i tuoi > suoceri a cena? – > Mio nonno mangia troppe caramelle. – Quanti > nipoti avete? – La madre di mio marito è mia > suocera. 10 – Le nostre > cugine sono molto simpatiche. De ce nu-i inviţi pe socrii tăi la cină? Bunicul meu mănâncă prea multe caramele. – Ecco tutti i miei > parenti. – Bunica Mariei are optzeci de ani. Iată toate rudele mele. Câţi nepoţi aveţi? Mama soţului meu este soacra mea. – Am întâlnit-o pe verişoara mea. Il genero della signora Tozzi è polacco. La suocera di Paolo cucina molto bene.

– doar la persoana a II-a plural apare noua terminaţie:-iate. 11 . Pentru a vă familiariza cu formele conjunctivului prezent. vă sfătuim să repetaţi formele modului imperativ. cuvântul „non” îl punem înaintea verbului (dar după pronume). verbul este precedat de pronumele personal. Doresc să scrii să se întoarcă să mâncăm să aştepte să cumpăraţi să deschideţi uşa Desidero > che tu scriva > che lui torni > che noi mangiamo > che lui aspetti > che Lei compri > che voi apriate la porta Ei speră să locuiesc să înţelegeţi ca dumneavoastră să câştigaţi să răspunzi să ne temem Loro sperano > che io abiti > che voi capiate > che Loro guadagnino > che tu risponda > che noi temiamo > che Lei non rifiuti ca dumneavoastră să nu refuzaţi După cum aţi observat. aspettarsi). desiderare. – din cauza asemănării formelor. volere. însoţite de exemple şi exerciţii de fixare. cu siguranţă v-aţi dat seama că: – toate persoanele la singular au aceeaşi formă care e identică cu persoana a III-a singular a modului imperativ. în propoziţiile principale au apărut verbe ce exprimă senzaţii subiective (sperare. accentul cade pe a III-a silabă de la final.În cadrul fiecărei lecţii sunt prezentate şi diferite noţiuni gramaticale. după aceste verbe folosite în propoziţiile principale trebuie să folosim conjunctivul. vă propunem următorul exemplu. – persoanele I şi a III-a plural au forme identice cu cele ale modului imperativ. – la negaţii. che loro non parlino. Înainte însă de a-l rezolva. Dacă aţi observat cu atenţie conjugarea verbelor regulate. valabilă pentru toate conjugările. de exemplu: che lui non mangi. iar la conjugare este precedat şi de conjuncţia „che” cu care apare deseori. – la persoana a III-a plural. Cum am mai spus şi înainte.

> [sareste tornati a caza] > [leii avrebbe avuto volia di mangiare] > [saresti andato al cinema] – ai merge la cinema – ai fi mers la cinema – ea ar avea poftă să mănânce – ea ar fi avut poftă să mănânce – v-aţi întoarce acasă – v-aţi fi întors acasă > [avrei fatto cola]ione] – aş lua dejunul – aş fi luat dejunul Condiţionalul compus (il condizionale composto) se formează din condiţionalul prezent al verbelor avere şi essere. tornereste a casa sareste tornati a casa. Cunoaşteţi deja condiţionalul simplu (il condizionale semplice). Acordul participiului se face ca în cazul perfectului compus (il passato prossimo). Iată condiţionalul trecut al verbelor dire şi partire: dire avrei detto avresti detto avrebbe detto avremmo detto avreste detto avrebbero detto partire sarei partito/a saresti partito/a sarebbe partito/a saremmo partiti/e sareste partiti/e sarebbero partiti/e 12 > [sarei partito] > [saresti partito] > [sarebbe partito] > [saremmo partiti] > [sareste partiti] > [sarebbero partiti] > [avrei detto] > [avresti detto] > [avrebbe detto] > [avremmo detto] > [avreste detto] > [avrebbero detto] . După ce aţi repetat formele şi regulile condiţionalului simplu (condizionale semplice).Informaţiile mai importante sunt introduse în chenare speciale. astfel încât să poată fi reţinute cât mai uşor. 12. Apare şi sub formă compusă şi poartă numele de condiţional compus (il condizionale composto). citiţi cu atenţie următoarele forme ale verbului şi comparaţi sensul lor: farei colazione avrei fatto colazione andresti al cinema saresti andato al cinema lei avrebbe voglia di mangiare lei avrebbe avuto voglia di mangiare. plus participiul trecut al verbului de conjugat.5.

non devi preoccuparti. a meno che lei non l’abbia già conosciuto. doar dacă ea nu l-a cunoscut deja. mi-ai cusut deja pantalonii? – Mamma. – Voi merge. – Vorbesc de parcă ar fi fost cu mine. Căsuţa aceea de lemn ne-a apărat de vânt. de retroversiune sau de completare. – I-l vom prezenta pe Pietro. doar să – doar dacă nu – în cazul în care – ca şi cum . – Al tuo cappotto > si é attaccata una foglia secca. lecţiile conţin diverse tipuri de exerciţii: de traducere. basta che loro mi dicano quando. – Paolo dovrebbe > allungare un po’ il suo impermeabile. – Perché > hai accorciato la tua pelliccia? – Maria. Completaţi propoziţiile următoare cu noile cuvinte învăţate. > [ti presto la macchina a condiţione che tu non corra troppo] > [ci andro basta che loro mi dicano cuando] > [le prezenteremo pietro a meno che lei non labbiia gia conoşşiuto] > [nel cazo che io fossi in ritardo non devi preoccuparti] > [franco si comporta come se fosse a caza sua] > [ne parlano come se ci fossero stati insieme a me] – Îţi împrumut maşina cu condiţia să nu conduci prea repede. – Quella casetta di legno ci > ha protetti dal vento. Paolo ar trebui să-şi lungească puţin impermeabilul. doar să-mi spună când. mi-ai cusut nasturele la geacă? Ea îmi cârpeşte toate şosetele. Ne parlano come se ci fossero stati insieme a me.Pentru o cât mai bună fixare a cunoştinţelor noi. folosiţi filtrul roşu: Mama. – În cazul în care eu întârzii nu trebuie să-ţi faci griji. Iată conjuncţiile care cer conjunctivul: a condizione che basta che a meno che nel caso che come se > [a condiţione che] > [basta che] > [a meno che] > [nel cazo che] > [come se] 13 – cu condiţia ca – ajunge să. Ci andrò. > hai già cucito i miei pantaloni? Să mai învăţăm câteva conjuncţii care cer conjunctivul în subordonată. Franco si comporta come se fosse a casa sua. Iată câteva exemple. > hai attaccato il bottone al mio giaccone? – Lei > rammenda tutti i miei calzini. Ţi s-a lipit o frunză uscată de palton. Le presenteremo Pietro. Citiţi cu atenţie următoarele exemple: Ti presto la macchina a condizione che tu non corra troppo. De ce ţi-ai scurtat haina de blană? Maria. – Quest’ombrello dovrebbe > proteggerci dalla pioggia. – Franco se comportă ca şi cum ar fi acasă la el. Nel caso che io fossi in ritardo. Umbrela aceasta ar trebui să ne protejeze de ploaie.

Anna este mult mai şireată decât tine. > Essendo pigra. Verişoara lui Andrei este cea mai proastă dintre toate fetele. dar nu le pasă prea tare. Bunicii au bani puţini. nu a înţeles nimic. Ai pus frişcă în cafea? Nu. . > Il suo fidanzato è geloso di tutti i suoi amici. > Lucia essendo tornata a casa troverà la mia lettera. > I nonni hanno pochi soldi. Logodnicul său este gelos pe toţi prietenii săi. Fiind proastă. non mi ci sono abituata. – I nostri nipoti sono più > pigri dei vostri. mia nuora dorme fino a mezzogiorno. ce li abbiamo invitati tutti. – Anna è molto più > furba di te. i-am invitat pe toţi. Aţi invitat pe toţi părinţii la restaurant? Da. non ce ne ho messa. > Avendo rinuunciato al primo piatto ho mangiato due dolci. – Essendo > stupida non ha capito niente. > Hai messo della panna montata nel caffè? > No. Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos cu adjectivele potrivite: Ginerele meu nu este răbdător cu copiii. Socrul său nu este un om înţelegător. – La moglie di tuo cugino è molto > gelosa di me. Soţia vărului tău este foarte geloasă pe mine. ma non ci tengono molto. > Avete invitato tutti i parenti al ristorante? > Sì. nora mea doarme până la prânz. Întoarsă acasă. – Suo suocero non è un uomo > comprensivo. Atenţie! „esere geloso di” se traduce prin „a fi gelos pe”. nu m-am obişnuit. – Mio genero non è > paziente con i bambini. Să recapitulăm toate noţiunile pe care le-am învăţat în această lecţie. > La cugina di Andrea è la più stupida di tutte le ragazze. Traduceţi în limba italiană: Te-ai obişnuit să te trezeşti devreme? Nu. 14 Deoarece am renunţat la felul întâi. > Ti sei abituata ad alzarti presto? > No. Nepoţii noştri sunt mai leneşi decât ai voştri. nu am pus. Lucia va găsi scrisoarea mea. am mâncat două prăjituri.Continuăm prezentarea diverselor tipuri de exerciţii pe care le puteţi întâlni în cadrul acestui curs. Pentru că este leneşă.

15 . dove si siedono contente di aver trovato un tavolino all’angolo. Astfel.Pe lângă exerciţiile gramaticale. în ultima parte a fiecărui caiet se găsesc diferite exerciţii care vă ajută să vă perfecţionaţi pronunţia limbii italiene. LECŢIA 14 – PARTEA A DOUA Citiţi atent şi cu voce tare următorul dialog. fiind atenţi la pronunţarea şi intonaţia corectă: Le due donne vanno insieme al bar. Claudia comincia a raccontare la storia del suo matrimonio. Dopo aver ordinato due cappuccini. un rol important îl au şi cele de pronunţie.

> Conosco bene l’Inghilterra. > La cena che abbiamo mangiato da voi era ottima. > Da quanti anni eserciti la libera professione? > Nostra figlia Lucia è una buona bambina. Cina pe care am luat-o la voi era excelentă. province. Domnul Ionescu este şoferul nostru cel mai bun. Şi acum. signora? No. > Qual è la Sua professione? Sono poeta. esercitare. posso farti da guida. > Anna è un’ottima pittrice. > Lei lavora. pot să fiu ghid. Care este profesia dvs? Sunt poet. Cunosc bine Anglia. scrittrice. direttore. În final. esercitare. > Sofia Loren è un’attrice famosa. Pronunţaţi cu grijă cuvintele cu foneme care se repetă. [s] [z] [ce] [gi] stato. este un bărbat frumos. > Molti sono bravi ma sconosciuti. > Suo marito è un bell’uomo. Soţul dvs. Dvs. ottimo. pittore. Spagna. pessimo. maggiore. Traduceţi în italiană următoarele fraze. sommo. lucraţi. giovane. Masovia. Mult succes şi nu vă descurajaţi în faţa dificultăţilor. la finalul fiecărei lecţii se află câte un exerciţiu fonetic. Care sunt cei mai buni scriitori români? Directoarea noastră este o mare doamnă. professoressa. Nu toţi artiştii sunt cunoscuţi. > Quali sono i migliori scrittori romeni? > La nostra direttrice è una grande signora. gente. sono casalinga. Un prieten de al nostru a fost director timp de zece ani şi azi este şomer. svedese. dar necunoscuţi. Asia. peggiore. Anna este o excelentă pictoriţă. giorno. consoanele duble atât de tipice pentru limba italiană: Inghilterra. Cum o cheamă pe profesoara lor? Sfântul Anton este sfântul meu preferat. 16 . paese. vă propunem un exerciţiu fonetic.În afara exerciţiilor prezentate anterior. pittrice. Sofia Loren este o actriţă celebră. > Non tutti gli artisti sono conosciuti. Svezia. Sud. > Un nostro amico per dieci anni ha fatto il direttore e oggi è disoccupato. Australia. giallo. isola. doamnă? Nu. Mulţi sunt buni. > Come si chiama la Loro professoressa? > Sant’Antonio è il mio santo preferito. care pune accentul pe pronunţia anumitor sunete specifice limbii italiene şi pe diferenţele dintre sunetele asemănătoare. > Il signor Ionescu è il nostro miglior autista. Toscana. sunt casnică. attrice. Nu uitaţi să folosiţi filtrul roşu: De câţi ani eşti liber profesionist? Fiica noastră Lucia este un copil bun.

va’ in cucina e mangia qualcosa! 13. pentru a satisface condiţia exprimată la indicativ prezent sau viitor. 13. se potrò dormire. dubitare. conjunctivul este „subiectiv”. 13.8. Iată conjugarea verbelor regulate la conjunctiv prezent: parl-are I che io parl-i che tu parl-i che lui parl-i che noi parl-iamo che voi parl-iate che loro parl-ino mett-ere II che io mett-a che tu mett-a che lui mett-a che noi mett-iamo che voi mett-iate che loro mett-ano 17 . 13.5. 13. desiderare. Sarò felice. sono felice. Modul conjunctiv are patru timpuri: presente. În italiană folosim propoziţii la condiţional. predicatul este la indicativ. Cuvântul „che” are mai multe funcţii. adică exprimă sentimentele noastre. o părere (ex: volere. o opinie. Condiţia în aceste propoziţii este exprimată şi introdusă prin conjuncţia „se”. Uneori. În fraza condiţională reală.2.6. temere). Distingem trei tipuri de propoziţii condiţionale. imperfetto.3. Primul dintre ele este fraza „reală”. sperare. prezent sau viitor: Se posso dormire. una din ele fiind aceea de pronume sau adjectiv în exclamaţii şi în întrebări: Che bella serata! Che dici? 13. Conjunctivul apare în subordonată când predicatul din principală exprimă un sentiment.7. Spre deosebire de indicativ care este „obiectiv”.1. Primele două sunt simple.La sfârşitul fiecărei lecţii sunt recapitulate noţiunile de gramatică prezentate în cadrul acesteia. celelalte două compuse. RECAPITULAREA LECŢIEI 13 13. în propoziţiile condiţionale. pentru a fi reţinute şi consultate cât mai uşor.4. 13. passato şi trapassato. se foloseşte imperativul în principală: Se hai fame.

bască. deşi – şapcă. beretă – fierbinte – a fierbe – nasture – cană – a arde – şervet – oricine – curea – guler – ca şi cum – capac – vată. a alătura – ajunge să – cu toate că.Fiecare caiet cuprinde. pentru ca – a lungi – chiar dacă – doar dacă – a lipi. Toate aceste cuvinte sunt însoţite de transcrierea fonetică. pentru o mai uşoară învăţare a pronunţiei lor. la final. bumbac – spumă de ras – cremă hidratantă – a găti – a se epila – loţiune după ras – după ce – a prăji – geacă – şorţ . un scurt vocabular în care sunt notate cuvintele şi expresiile introduse în cadrul lecţiilor respective. VOCABULARUL LECŢIILOR 23 ŞI 24 accorciare (I) a condizione che affinché allungare (I) anche se a meno che attaccare/si (I) basta che benché berretto (m) bollente bollire (III) bottone (m) brocca (f) bruciare/si (I) canovaccio (m) chiunque cintura (f) collo (m) come se coperchio (m) cotone (m) crema da barba (f) crema idratante (f) cucire (III) depilarsi (I) dopobarba (m) dopo che friggere (II) giaccone (m) grembiule (m) > [accorciare] > [a condi]ione che] > [affinche] > [allungare] > [anche se] > [a meno che] > [attaccare] > [basta che] > [benche] > [berretto] > [bollente] > [bollire] > [bottone] > [brocca] > [bruciare] > [canovaccio] > [chiuncue] > [cintura] > [collo] > [come se] > [coperchio] > [cotone] > [crema da barba] > [crema idratante] > [cucire] > [depilarsi] > [dopobarba] > [dopo che] > [friggere] > [giaccone] > [grembiule] 18 – a scurta – cu condiţia să – ca să.

2. astfel încât să faceţi într-adevăr progrese în studiul limbii italiene. Loro non capiscono italiano. Pietro e Paolo sono gli inglesi. Mergem în America..... Traduceţi următoarele propoziţii în limba italiană: 1. 2. 3........ Este cel mai bun student al lui? Nu.. Caut un ghid pentru Roma. Completaţi propoziţiile cu forma corectă a adjectivelor indicate în paranteze: 1. C.....Temele pentru acasă ale fiecărei lecţii vă ajută să verificaţi în ce măsură aţi înţeles şi asimilat materia.. Marco è un ... în Statele Unite. Svezia è un bel paese.. 4... 4....... 19 ... Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1. B.. 3../grande/ È la chiesa di .. 5. 5.... 5.. TEMA PENTRU ACASĂ 1 A.. este cel mai prost...... amico...... Tuo fratello fa medico? Mar Baltico si trova a nord della Polonia..... ragazzo..... /bello/ D.......... Tutti hanno paura di essere disoccupati.. Găsiţi şi corectaţi greşelile din propoziţiile următoare: 1. /buono/ Loro hanno i ......... Care este profesia lui? Sora mea nu lucrează. 5... 2. figli! /bello/ Pietro è il mio ........ 4.. La nostra professoressa d’italiano è la migliore di tutte. /santo/ Mio padre è un .. 2.. In quali paesi si parla inglese? Per essere artista non basta volerlo... Mio zio esercita la libera professione. 3.... 3.. este casnică.... uomo... Stefano.. 4...

care poate fi trimis spre corectare profesorului personal. Iată un exemplu de rezolvare a unei teme. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR înscriindu-vă la cursul de Limba italiană pentru nivel intemediar! tel. Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Limba italiană pentru nivel intermediar.Temele se rezolvă pe un formular special.eurocor.225. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru. 021/33.33. însoţită de observaţiile profesorului personal. www.ro . aflat la mijlocul caietului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful