Sayın üyeler ve derneğimize katkıda bulunan dostlarımız, Yazılarınızla BM Türk Derneği'nin dergisi "PAGES"e katkıda bulunabilirsiniz.

Yazılarınızın konusunun uluslararası ilişkiler ve siyaset kapsamında Türkiye'yi ilgilendiren herhangi bir noktaya parmak basması ve belli bir tutarlılığının olması beklenmektedir. Gerektiği şekilde kaynakların gösterilmesi ve yazı tipinin Ariel 10 olması gerekmektedir. Yazı dili İngilizce ya da Fransızca olmalıdır. Uzunluk konusunda herhangi bir kısıtlama olmazken yazınız 4000 sözcükten fazla olmamalıdır. Yazılarınızı adınız, ünvanınız ve iletişim bilgilerinizle birlikte 14 Ekim'e kadar info@unaturkey.org adresine gönderebilirsiniz. -Dear members and contributors, You can contribute to 'PAGES' of UNA Turkey with your articles. It is expected that your article touches upon Turkey-related subject in the context of international relations and politics with consistency. References should be cited properly and the format should be Ariel 10. Your articles should be either in English or in French. There is no limitation for the length of your articles; yet please pay attention not to exceed 4000 words. You can send your articles to info@unaturkey.org with your full name, title and contact information until 14 October 2011.