You are on page 1of 1

Sandvika Byfest Olabillpet i 2011

Alle bilder er tatt av Harald Waugh

Regn og vt asfalt er ikke det beste for et Olabillp

3.09.11