You are on page 1of 87

Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: ROMEL, Radom, ul. 25-czerwca 37. Skad komputerowy i redakcja techniczna: Rafa Celej

Wychodzc ze susznego zaoenia, i mwienie o chorobach nieuleczalnych" jest duym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaamy za podany i uprawniony cel wasne leczenie chorb rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

WSTP
W drugiej poowie XX wieku, nastpi szczeglnie szybki rozwj medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyn ludow lub naturaln, zagubiono. Powoli odchodzili od ywych znawcy zabierajc dowiadczenie i mdroci, ktrych nikt od nich przej nie chcia. Zamilka wiedza i umiejtnoci dotychczas przekazywane w formie ustnej midzy pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przeksztacajc natur w sztuczno. Czowiek poda za nowym kierunkiem i wygodnie przerzuca odpowiedzialno za wasne zdrowie na lekarzy, uznajc ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialnoci stalimy si bierni, ufni oczekujc i wymagajc od nauk medycznych penego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponujca inteligentn" aparatur, szpitalami, lekami syntetycznymi moe udwign t odpowiedzialno i speni nasze oczekiwania? Czy powinnimy najcenniejsz rzecz, jak jest nasze zdrowie i ycie, odda w cudze rce? Czy syntetyczne leki mog skutecznie dziaa, gdy czowiek w swej istocie jest czstk Wielkiej Natury? Hipokrates, ktrego wiedza medyczna zadziwia wiat od staroytnoci do dzi, rozwaa: Jeeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, e przyroda ma na ni lekarstwo". Jestemy czstk natury, jeli my chorujemy, to choruje jaka cz przyrody przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Sprbujmy zatem w naturze szuka ratunku leku na bl, gojenie ran, przywrcenie zdrowia i si, ktre od nas odeszy, wwczas gdy my odeszlimy od natury. Zabiegani, przekonani czsto o wyszoci czowieka nad reszt wiata, nie zauwaamy potgi przyrody, ktra z kad chwil zamiera i rodzi si od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunow natur, jak plus i minus, dobro i zo, ciepo i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje si w rwnowadze, dlatego obok borowika (+) ronie muchomor (-). Jeeli zniszczymy muchomory, znikn samoistnie prawdziwki natura sama pilnuje rwnowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje ycie i to, co ycie zabiera. Wieki ustaliy co dobre, a co ze. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywrmy, co pomocne. Czy susznym jest powiedzenie, e leniwi id do lekarza? Czynni lecz si sami. Kade schorzenie, nim przeistoczy si w zagroenie ycia, przez wiele lat ostrzega zym samopoczuciem, zmiennoci nastrojw, manifestuje na zewntrz wysypk, swdzeniem, plamami, blem czy obrzkami dopraszajc si korekty w naszym postpowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wczeniej zaistniaej przyczyny. Uleczy, to znaczy usun przyczyn, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza si do zwalczania skutkw i objaww, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wci rodzi skutki. Nauka wkroczya w kad dziedzin ycia, wprowadzajc czsto wynaturzenia. Stajemy si coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wrmy do natury. Stare, a nawet staroytne metody maj w sobie wiele nieprzemijajcych racji. Odszukane od nowa bd suy czowiekowi. Sprbujmy pomc sobie sami!

ZAPOMNIANE METODY

BAKI LECZNICZE
W medycynie ludowej poprzednich wiekw, stawianie baniek byo popularnym sposobem przywracania zdrowia. Wraz z przejciem przewodnictwa w leczeniu przez medycyn naukow i leki z masowej produkcji, stao si wstydliwym sposobem w walce z chorob zastpiy je antybiotyki. Technika stawiania ich popada w zapomnienie. Nadal wiele osb przekonanych jest o skutecznoci bezinwazyjnego leczenia bakami i coraz czciej, cho niemiao, zalecaj je lekarze, ale umiejtno ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. Przywrmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczymy je popularnymi. Nim przezibienie zaowocuje zapaleniem puc, postawmy baki. Lekarskie baki pomagaj rwnie w schorzeniach drg oddechowych przy zaflegmieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opucnej i kadym przezibieniu, ktre przeistoczy si moe w choroby chroniczne, jak bronchit, czy astm. Baki stawiamy najczciej wtedy, gdy choroba ostro zaatakuje. Stosowane s niekiedy jako rodek przeciwblowy w blach mini czy kolce nerkowej. Skutecznie dziaaj rwnie, gdy z powodu zazibienia nastpi brak miesiczki. Dozwolonym miejscem do stawiania baniek s: plecy, boki, barki, biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcj kostn. Absolutnie nie wolno umieszcza baniek wzdu stosu pacierzowego krgosupa. Tam stawiamy baki, gdzie chory odczuwa wikszy bl. Przy zapaleniu oskrzeli waciwym miejscem umieszczania baniek s boki, stawiamy rwnie w grnej czci plecw, na szczytach. Przy braku miesiczki odpowiednim miejscem dla baniek bd dolna cz plecw i grna cz bioder.

PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK


Baki lekarskie s szklane o pkatym ksztacie i naley je mie w wystarczajcej iloci, by starczyo na pokrycie przynajmniej jednej poowy plecw minimum 25 sztuk. Potrzebny jest patyk lub metalowa rczka, drut. Na jego kocu uwijamy kokon z waty higienicznej. Kokon musi by osadzony trwale, by podczas stawiania baniek nie spad poncy na plecy chorego. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. Wlewamy niewielk ilo do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Maczamy w nim kokon z waty. Naley koniecznie nadmiar denaturatu odcisn o brzegi baki. Jeeli kokon byby nadmiernie nasczony, ponca kropla mogaby spa na plecy. Istniej dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. W pierwszym ze sposobw, zanurzamy baki w ciepej wodzie, aby zostay ogrzane, i odsczamy je na rczniku uoonym na tacy. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie, odsczamy nadmiar i zapalamy. Bak trzymamy w jednej rce a poncy wacik w rce drugiej tu nad powierzchni skry, ale baka do skry nie dotyka. Poncy wacik wsuwamy do rodka baki, wykonujemy okrenie pomieniem wok wewntrznych cianek i szybkim ruchem poncy wacik wyjmujemy, a bak lekko dociskajc umieszczamy na plecach, w pewnych od siebie odstpach. Istnieje konieczno kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie, pamita naley, by za kadym razem przed jego zanurzaniem zgasi pomie. Po zamaczaniu i odsczeniu ponownie wacik zapalamy. Prawidowo postawiona baka wciga w siebie skr, ktra sprawia wraenie e puchnie zmienia przy tym barw. Im wiksze byo zazibienie, tym ciemniejsze s miejsca. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kodr, a chory musi lee w cieple, nie poruszajc si. Baki utrzymujemy okoo 20 minut, u dzieci 10 minut, maym dzieciom 5 minut. Ilo baniek stawianych dzieciom jest rwnie odpowiednio mniejsza. Jeeli bakami obstawilimy jedn stron plecw, to po ich zdjciu obstawiamy stron drug. Nie wymaga si przygotowania powierzchni skry przed postawieniem baniek. Natomiast po ich usuniciu smarujemy skr oliw, wazelin lub spirytusem etylowym (nie denaturatem).
5

Baki stawia mona take drugim sposobem. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. Do kadej z nich wkadamy po malekim kaczku" waty, wczeniej zamaczanym w denaturacie lub malekim papierku, rwnie denaturatem nawilonym. Zapalamy kolejno, a gdy pomie zganie natychmiast ustawiamy na plecach przysysaj si same. Pozostae zalecenia s takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym. Przy zdejmowaniu jedn rk lekko uciskamy skr w pobliu baki, przez co dostaje si nieco powietrza, a rk drug delikatnie odrywamy. Stawianie baniek daje pozytywne efekty. Zlikwiduje zazibienie, zapalenie oskrzeli czy zapalenie puc. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwice w czowieku. Wywouje zatem bardzo skuteczne dziaanie, ale po ich postawieniu chory musi bezwzgldnie pozosta w ku przez dwa dni. Wystpuje wwczas wzmoone pocenie si i zwikszona ciepota ciaa. Pocc si choroba wychodzi na zewntrz" jest to leczenie zgodne z natur. Jeeli w okresie wzmoonego pocenia si i rozgrzania chory nie zachowa ostronoci, wstanie z ka i wyjdzie na powietrze (nawet jeli jest ciepo ubrany), ponowne zazibienie moe stanowi zagroenie dla jego ycia. Baki s naturalnym, skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. Leczenie antybiotykami nie wyrzuca choroby na zewntrz", lecz j przerywa. Stumiona przyczai si a gdy organizm z jakich przyczyn osabnie, wwczas zamanifestuje powrotami choroby, astm albo bronchitem. Mamy dwa sposoby leczenia, sami zdecydujmy ktry zastosujemy gdy zazibienie lub zapalenie pojawi si. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy baki cite". Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano baki w sposb tradycyjny. Baka wysysaa zazibion krew. Tego sposobu leczenia nie zaleca si jednak.

PIJAWKA LEKARSKA
O metodzie leczenia pijawkami wspominaj ju staroytne ksigi medyczne: rzymskie, greckie, arabskie. Ta technika leczenia znana bya rwnie w staroytnym Egipcie. Kultura Zachodu przyja tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowia uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwoci, a ich stawianie utosamiano ze sztuk. W XIX wieku leczenie byo tak powszechne, e pijawki byy w swym naturalnym rodowisku zagroone wyginiciem. Wymogo to rozwj hodowli. Zasynli wwczas hodowcy ze Szwecji. By to bardzo intratny eksport, cho hodowla nie bya atwa, poniewa pijawka uzyskuje zdolno do rozmnaania si dopiero w wieku 7 lub 8 lat. Najbardziej przydatne do leczenia s pijawki o dugoci okoo 6 centymetrw, zowione na 3 dni przed zabiegiem. Przetrzymujemy je w soju wypenionym wod, do ktrej wrzucamy kostk cukru. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciganiu krwi, praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia y, nadcinieniu ttniczym i po wylewie krwi do mzgu. Pijawek nie wolno przystawia, gdy skra jest w stanie zapalnym i w pobliu naturalnych otworw ciaa: nosa, ucha, oczu, odbytu, kobiecych narzdw pciowych. Nie stawia si na twarzy i szyi. Bezwzgldnie nie wolno stawia pijawek w pobliu y i aorty. Zaleca si wybiera takie miejsca, ktre znajduj si ponad konstrukcj kostn. Znawcy w tym zakresie ustawiali najczciej na rkach, stopach, udach, a nawet na doniach. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydem i opukujemy pod biec wod. Jeli jest to miejsce owosione naley wosy zgoli. W lejszych przypadkach chorobowych przystawia si od 3 do 8 pijawek. W ciszych i przewlekych schorzeniach wicej. Kad pijawk wkadamy do maego kieliszka, w taki sposb, by otworem gbowym ukierunkowana bya do skry. Pijawka do szybko wsysa si w chore miejsce. Jeeli s trudnoci z przyssaniem, skr ciaa naley lekko zadrapa, by ukazaa si kropla krwi. Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin. Na og odpadaj same. Zdarza si niekiedy, e pijawka sama nie odpada, wwczas zalecane jest posypanie jej sol lub dotknicie patyczkiem umoczonym w occie. Na miejsce ukszenia nakadamy gazik sterylny i owijamy bandaem. Rana przestaje szybko krwawi. Posypanie rany popioem ze spalonej waty przypieszy zakrzepnicie. Chorzy ktrzy wiedz, e maj
6

kopoty z krzepliwoci krwi, nie powinni sami pijawek przystawia. W linie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna silny rodek przeciwdziaajcy nadmiernej krzepliwoci krwi. Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chor krew, ale wtacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym dziaaniu korzystnym dla zdrowia chorego. Ze wzgldw higienicznych pijawka uywana jest tylko jeden raz.

LEWATYWA
Znana i stosowana w staroytnoci i wiekach pniejszych, suya do utrzymania wewntrznej higieny ciaa. Przywracaa zdrowie i rado. W ostatnich dziesicioleciach czciej stosowana jest w szpitalach, wyprzedzajc operacje chirurgiczne. W leczeniu chorych staa si zabiegiem krpujcym, a wraz z ekspansj farmakologii zastpiono j rodkami przeczyszczajcymi. W odnalezionym manuskrypcie pochodzcym z okresu ycia na ziemi Chrystusa, uzdrawiacz poleca chorym:
Synowie czowieczy, wy zapomnielicie, czyimi jestecie dziemi. Wasz matk jest ZIEMIA. I wszyscy, ktrzy yj na ziemi, musz y wedug praw Natury. Zdrowie to naturalny stan czowieka. Choroba to odpowied Natury na nierozumne zachowanie czowieka. eby stan na drodze zdrowia, poprocie Matk ZIEMI, trzech sprzymierzecw: Anioa WOD, Anioa POWIETRZE, Anioa WIATO. Jako pierwszy przyjdzie z pomoc Anio WODA. Znajdcie du dyni z wydron odyg o wzrocie czowieka, oczycie j wewntrz, napenijcie wod z rzeki ogrzanej SOCEM. Powiecie dyni na drzewie, a chylcie gow nisko do ziemi. Mdlcie si do Matki ZIEMI, eby wybawia was od grzechw, ktre popenilicie z obarstwa. Kiedy woda opukawszy jelita z was wyjdzie, zobaczycie na wasne oczy, poczujecie wasnym nosem, bdziecie mogli sprbowa wasnymi palcami, jakie ohydne kamienie nosilicie w sobie. Jak moe by wasze ciao zdrowym, a rozum nieotumanionym? I tak postpujcie cay tydzie, powstrzymujc si przed sytym jadem. Dopiero wtedy poznacie, jakie to jest szczcie y w czystym ciele. I wycignijcie jedynie moliwy dla czowieka rozumny wniosek: czowiek omywajcy siebie tylko z zewntrz jest podobny do grobowca wypenionego cuchncymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami".

SPOSB WYKONANIA LEWATYWY


Urzdzenie do lewatywy skada si z gumowego pojemnika i gumowego wa, zakoczonego plastykow kocwk z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. Kocwka wyposaona jest w kranik, ktrym uruchamiamy lub hamujemy przepyw pynu. Moemy zastosowa zaciskacz. Jako pyn przepukujcy jelita stosujemy ciep przegotowan wod (okoo 38C) wod z mydem, wod z sokiem z cytryny lub z domieszk innych sokw, ktre maj szczeglnie leczniczy wpyw. Procesy wzmoonej fermentacji i gnicia zachodz w rodowisku zasadowym, dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 yek soku z cytryny. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesw gnilnych, usunie bakterie chorobotwrcze, przywrci naturaln dla grubego jelita mikroflor, usunie toksyny, zabije ple. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycj tygrysa", opierajc si o posadzk okciami i kolanami, rozstawiajc nieco nogi. Istniej rwnie inne szkoy, zalecajce uoenie si na prawym boku. My sami wybierzmy waciw dla siebie pozycj. Zbiornik z pynem zawieszamy na wysokoci okoo 1,5 metra nad posadzk. Kocwk, wczeniej nasmarowan oliw, wprowadzamy do odbytnicy (przy zamknitym kurku), na odlego 8 do 10 cm. Jeeli po otwarciu kurka pyn nie popynie, cofnijmy nieco kocwk. Po oprnieniu zbiornika pomy si na 3 do 5 minut na prawym boku. Spowodujemy, e woda wpynie gbiej do jelit. Postarajmy si utrzyma pyn najduej. Oddychajmy przy tym gboko przez szeroko otwarte usta. Im duej pyn utrzymamy, a przy tym pomoemy przez
7

masowanie brzucha, oczycimy jelita bardziej skutecznie. W medycynie niekonwencjonalnej, w tym medycynie ludowej, wane jest obserwowanie pracy wasnego organizmu, poznawanie i potwierdzenie skutecznoci leczenia obejrzyjmy zatem co tkwio w nas przez wiele lat, wszdzie nam towarzyszc.

KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU


Schorzenia pojawiaj si wwczas, gdy w wyniku naszego postpowania z wasnym organizmem zburzylimy jego harmoni z otaczajc przyrod (wszechwiatem). Sami sprowadzilimy na siebie chorob i sami siebie potrafimy uleczy. Wanym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy. Pynem do przepukiwania jelit moe by mieszanina 1,5 litra ciepej przegotowanej wody z 2 lub 3 ykami soku z cytryny. Najlepiej wykonywa proces oczyszczania w okresie od peni ksiyca do nowiu. Na pocztku moemy wykonywa 2 lub wicej zabiegw dziennie, stopniowo zmniejszajc ich ilo. Aby nadal zachowywa wewntrzn higien, zalecane jest regularne oczyszczanie jelita, 1 raz w tygodniu. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesitki lat zaowocowa rnymi chorobami. W trakcie wypukiwania toksyn z jelita, cz z nich przedostanie si do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem, kaem, potem) moe wywoywa przykre doznania. Odczuwa moemy bl gowy, nudnoci, osabienie, uczucie chodu podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. Nie naley odstpowa od dalszego oczyszczania. Jest to prawidowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosowa nadal. Pi powinnimy przegotowan ciep wod, co umoliwi rozcieczenie toksyn, wwczas agodniej bdziemy znosi krce w organizmie trucizny. W tym czasie powinnimy ograniczy spoycie pokarmw. Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego zapaleniu otrzewnej ostrym zakaeniu jelitowym przy przetoce odbytu cukrzycy biegunce Zdeformowane wieloletnim przepenieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczai do pracy w nowych warunkach. Podczas oczyszczania i po jego zakoczeniu zalecane jest spoywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). Najwaciwsz jest kasza gryczana, jczmienna, kukurydziana, ry. Niewskazana jest kasza manna. Oczyszczanie przez zastosowanie rodkw przeczyszczajcych nie zastpi lewatywy. Leki przeczyszczajce odwadniaj organizm, uboeje wwczas naturalna wilgo, pozostawiajc nadal kaowe kamienie, cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. Grube jelito jest miejscem szczeglnym dla rozmnaania bakterii chorobotwrczych i gromadzenia si toksyn. Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czyst krew, ktra bdzie ustrj odywiaa poprzednio zatruwaa. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mzg przywrci ad, Powrc na swoje miejsca organy, wczeniej przemieszczone dysfunkcj ustroju. Cinienie ttnicze ustali si w normie. Ustan ble gowy i ze samopoczucie znikaj wszelkie choroby. Sprbujmy, nim zdecydujemy si na inne kuracje. Oczyszczenie dziecinnych organizmw wykonujemy w podobny sposb. Stosujemy wwczas gruszk gumow, ale pynem wypukujcym toksyny powinna pozosta mieszanina ciepej przegotowanej wody i soku z cytryny. Bardzo czsto ustrj dzieci zatruty jest lekami. Niemowltom nie zaleca si wykonywania lewatyw.
8

LECZENIE LEWATYW Usuwanie skurczw w brzuchu


Dla uspokojenia skurczw zaleca si do wykonania lewatywy napar z rumianku. Na 1 litr wrzcej wody wrzucamy 4 yki kwiatu rumianku i odstawiamy na p godziny. Napar utrzymujemy pod przykryciem. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. Wykonujemy lewatyw.

Usuwanie chronicznych zapar


Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatyw z roztworu: 2 litry ciepej przegotowanej wody z dodatkiem 1 yki pynnego myda i 2 yek oliwy z oliwek.

Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym


Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy pyn w nastpujcy sposb: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 yk zmielonych nasion siemienia lnianego. Po zdjciu z ognia dodajemy 2 yki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesczamy. Wykonujemy lewatyw. Jeli zaprzyjanimy si z tym zabiegiem, cofa si bdzie proces starzenia organizmu. Odczuwa bdziemy przypyw si witalnych. Silny organizm przystpi do zwalczania schorze

LECZENIE ZIMN WOD


W staroytnych wityniach Zdrowia" woda bya cenionym rodkiem leczniczym. Ksigi Vedy sprzed 5 tysicy lat mwiy o koniecznoci kilkukrotnego w cigu dnia zanurzania si w wodzie. W staroytnym Egipcie kpiele w Nilu naleay do codziennego rytuau. Wadcy wczesnej Persji poprzez zarzdzenia pastwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciaa. Technik leczenia wod przypomnia wspczesnym yjcy w Niemczech ponad 150 lat temu ksidz Kneipp. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia powici 40 lat ycia w testamencie pozostawi ludzkoci swoje dowiadczenie. Przekonuje, e dziki zimnej wodzie moemy uleczy sami kad z chorb, od kataru po parali, poniewa mechanizm powstawania chorb jest taki sam. Technika leczenia jest bardzo prosta, atwa do wykonania, uniwersalna, dostpna dla kadego. Wszystkim pomoe, jeli tylko czowiek sam zechce sobie zdrowie przywrci. Sprbujmy zrozumie mechanizmy leczenia, zawsze takie same, mimo upywu tysicy lat. Schorzenia ciaa fizycznego pojawiaj si wwczas, gdy nastpuj zaburzenia w kreniu krwi. Dopki krenie jest prawidowe, czowiek jest zdrowy i sprawny. Zaburzenia w kreniu powoduj, e w jednym miejscu krew zatrzymuje si, a pozostajc duszy czas w bezruchu, gstnieje i gromadzi si coraz bardziej, utrudniajc drog przepywu. Jeli w jednym miejscu krwi jest zbyt duo, oznacza to, e w innym bdzie jej niedobr. Powstaj zatem schorzenia z nadmiaru krwi, a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. Im duej trwa zastj, tym bardziej schorzenia narastaj i zagraaj yciu. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu, by zastaa krew ruszya z miejsc zatrzymania i zostaa wczona do krwioobiegu, powodujc rwnomierne dokrwienie caego ustroju. Jedynym rodkiem leczniczym jest zimna woda. Jak zatem wymusi, by krew ruszya z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo atwe, musimy tylko zrozumie mechanizmy wadajce organizmem. Jeeli wykonujemy fizyczn prac, to na pokonanie wysiku napywa nam do rk wiksza ilo krwi. Czy rce nie staj si wwczas bardziej przekrwione, czerwone, a yy nabrzmiae od zwikszonego transportu? Jeeli wykonujemy intensywn prac umysow lub uczymy si, wwczas mzg otrzymuje zwikszon porcj krwi. Podobnie dzieje si, jeli jak cz ciaa, ktrej dokrwienie chcemy spowodowa, zanurzamy w zimnej wodzie. Na sygna zimno" organizm natychmiast wyle tam krew, by
9

miejsce to ogrza. Zaczerpnie z miejsc, w ktrych jest w nadmiarze. Opierajc si na poznanym mechanizmie, moemy sami przywrci prawidowe krenie i tym samym uwolni ciao fizyczne od chorb. Zaleca si krtkotrwae traktowanie ciaa wod zimn od 7 sekund do 3 minut dla osb, ktre swj organizm ju przyzwyczaiy. Jeeli zanurzymy nogi lub rce w wodzie zimnej, to przez kilka sekund odczuwamy ostre ukucie", po czym natychmiast pojawia si dokrwienie, czujemy pulsujce w koczynach ciepo i cay ukad krwionony jest poruszony. Chytry to i podstpny sposb na wymuszenie krenia, ale bardzo skuteczny, ktrego nie zastpi adne leki. Kiedy rce i nogi s zawsze zimne, czsto boli gowa, pojawiaj si zawroty, a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomnoci, odczuwamy nadmiern senno, moemy postawi sobie diagnoz, e serce mamy niewydolne i czci ciaa najdalej od serca oddalone s niedokrwione. W takim przypadku nadmiar krwi znajduje si w okolicy serca. Sabe serce nie ma siy, by krew z siebie wysya i ponownie wessa i moe zaistnie kiedy ttniak w okolicy serca. Aby temu zapobiec musimy przywrci regularno w kreniu. Koczyny zanurzamy w wodzie zimnej (moe by dodatkowo schodzona lodem), na sygna zimno krew napynie do rk i ng. Ruszy z okolic serca, bo tam jest jej najwicej. Wielokrotne powtarzanie zabiegu, a co kilka dni polewanie caego ciaa, stopniowo poprawia bdzie krenie, a do cakowitego uregulowania. Dokrwienie mzgu, a tym samym pozbycie si blu i zawrotw gowy, uzyskamy poprzez polewanie gowy strumieniem zimnej wody. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. Po zabiegu owijamy gow dwoma lub trzema suchymi rcznikami, pamitajc, e musz koniecznie cile przylega do wosw i skry gowy, aby nie powsta pcherz powietrza midzy czaszk a suchym kompresem. Dobrze wykonany zabieg sprawi, e kompres po zdjciu parowa bdzie wilgotnym ciepem o nieprzyjemnym zapachu. le wykonany wia bdzie chodem i moemy si zazibi. Czas utrzymywania kompresu okoo 4 godzin. Dopiero pniej moemy gow umy. Polewanie gowy moemy wykonywa okresowo, profilaktycznie, wwczas mimo upywu lat, mzg bdzie wolny od starczych zmian. Po potraktowaniu ciaa zimn wod odczuwamy ogromne ciepo w caym organizmie, pulsujce ycie, ktre wczeniej gdzie osiado i powoli zamierao. Warunkiem do udanego przywrcenia krenia jest, aby ciao byo rozgrzane wewntrznie, co uzyskujemy poprzez sen lub wiczenia fizyczne albo fizyczn prac. Rozgrzanie ciaa w kpieli ciepej lub saunie jest rozgrzaniem zewntrznym i nie spenia warunkw leczenia. Innym wymogiem jest, by woda do leczenia bya najbardziej zimna, a czas traktowania wod by najbardziej krtki. Musi zaistnie tylko sygna termiczny, zetknicie ciepego ciaa z zimn wod, by zosta uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. Najpierw musimy organizm przyzwyczai, nim zastosujemy rzetelne leczenie.

Omywanie ciaa
Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia si porw skry, by w dalszym leczeniu zastae w ustroju pyny obrzkowe mogy wydosta si na zewntrz. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie, silnie nasczonej zimn wod gbki lub wod zaczerpnit w donie. Nie naley ciaa naciera, jedynie delikatnie dotyka. Nie wycieramy skry rcznikiem tylko na ciao pokryte kroplami wody zakadamy bielizn. Po zabiegu moemy wykonywa lekkie wiczenia ruchowe lub pooy si do ka.

Polewanie ciaa
W cigu kilku dni przyzwyczailimy ju organizm do wody zimnej i zburzylimy lk psychiczny przed ni, wwczas polewamy ciao strumieniem, wzdu meridianw. Najbardziej waciwe jest polewanie j jednego dnia doln cz ciaa, a dnia nastpnego jego cz grn. Co kilka dni polewamy cae ciao.

Zimna kpiel
Nalewamy do wanny zimn wod i powoli spokojnie zanurzamy si. Moemy tylko siedzie w wodzie
10

lub zanurzamy si cakowicie. Na pocztku czas kpieli okoo 7 sekund. Kad nastpn powinnimy nieco przeduy, w granicach rozsdku. Maksymalny czas kpieli okoo 3 minutjeeli zdoalimy organizm przyzwyczai. Bdem jest wychadzanie ciaa. Filozofia leczenia wod polega na wywoaniu termicznego sygnau dla pobudzenia krenia. Leczenie wod zimn daje nadzwyczajnie rezultaty, wymagana jest jednak okrelona wiedza w tym zakresie i cise przestrzeganie proponowanych zabiegw.

LECZENIE MOCZEM
Upatruje si niekiedy, e na suszno leczenia moczem wskazuj nawet biblijne teksty. Urynoterapia znana bya w staroytnoci i stosowana w wiekach pniejszych, na dworach i wrd prostego ludu. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skrya si zawstydzona. Niekiedy uywano uryny jako rodka dezynfekujcego przy kastracji domowych zwierzt hodowlanych. Obecnie coraz czciej sigamy po t form leczenia. Urynoterapia zasuguje, by wydoby j z zapomnienia. Leczeniu moczem poddaj si: choroby nowotworowe, schorzenia serca, nerek, chorobowe zmiany na skrze i wiele innych dolegliwoci. Jedynie cukrzyca nie poddaje si leczeniu. Terapia polega na piciu wasnej uryny, kadej jej iloci, kadej kropli. Wraz z podjciem picia, organizm wydala jej coraz wicej, nawet do kilku litrw dziennie. Przyjmuje barw i smak wody deszczowej, znika jej charakterystyczny zapach. Ju po kilku dniach widoczne s zmiany. Zdecydowanie odczuwamy napyw si witalnych. Cofa si proces starzenia, skra twarzy przybiera modzieczy wygld. Chore tkanki regeneruj si, powraca zdrowie. Rwnoczenie z kuracj pitn musimy ca powierzchni ciaa smarowa uryn, najlepiej star przechowywan przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. Przed smarowaniem uryn lekko podgrza (nie mona dopuci do zagotowania). Nie naley nigdy smarowa ani masowa guzw. Guzy leczymy wycznie przez nakadanie kompresw nasczonych uryn. Zalecane jest, aby podczas kuracji wstrzyma si od jedzenia, zachowa peny post. Jeli ograniczymy tylko ilo pokarmw, leczenie bdzie rwnie postpowa, ale w znacznie mniejszym stopniu. Skuteczno leczenia moczem jest zadziwiajca. Mocz jest moc i cudem, cho nikt nie wie dlaczego. Znane s liczne wyleczenia choroby nowotworowej, tam gdzie medycyna oficjalna bya bezradna. Ustalono, e uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa, ale nie tylko na tym polega skuteczno leczenia. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryn upatruj w tym, e pcherz moczowy znajduje si w ssiedztwie gwnego zbiornika energetycznego i si witalnych zmagazynowanych na cae ycie, ktry mieci si midzy nerkami, nieco powyej. Uryna jest doskonaa do leczenia zewntrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej koczyn, zainfekowanych ran, czyrakw, ran wrzodziejcych, oparze. Leczenie zewntrznych oparze: na chore miejsca nakadamy kompres nasczony uryn i przez kilka dni utrzymujemy w staym nawileniu, czsto polewajc kompres now dawk, nie rozwijajc opatrunku. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresw, zdejmujemy okad urynowy i zobaczymy, e w miejscu oparzenia powsta nowy naskrek, nie ma blizn i adnych ladw po oparzeniu. Istnieje hipoteza, e wci dolewana do kompresw uryna, ogrzana ciaem chorego, poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi, w wyniku ktrego wytwarza si uzdrawiajca substancja, ktra w miejsce obumarych tkanek wytwarza nowe, zdrowe. Uryna jest doskonaa na trdzik i zmarszczki, na popkan skr, odciski, nadmierne pocenie ng. Sprbujmy.

11

LECZENIE MIODEM
Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane byy ju w pastwie Inkw. Uwaano mid za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako rodek dezynfekujcy, do smarowania ran i owrzodze oraz do leczenia organw wewntrznych. Leczono rwnie pykiem kwiatowym i jadem pszczelim. We wspczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowl pszcz, odmiennych od pszcz ogrodowych, by wykorzystywa je do leczenia przez udlenia. U nielicznych pacjentw (z powodu wysokich kosztw) skutecznie uleczono: cukrzyc, uszczyc, astm, osteoporoz, egzem, a nawet lepot i guchot. Nie ujawniono szczegw leczenie, ale istnieje hipoteza, e pszczoom podawano wczeniej stosowne dla schorze medykamenty. Kit pszczeli produkowany z ywic, poza ulem, suy pszczoom do uszczelniania, wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadw, ktre niebacznie pojawiy si w ulu. Zostay one przez pszczoy umiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. Kit rni si kolorem i zapachem, w zalenoci od pochodzenia i stopnia dojrzaoci. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. Grubo ziarnisty, twardy moemy u w jamie ustnej. czc si ze lin, ju po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. Jeli wystpi przy tym podranienie bony luzowej, proces ucia wykonujemy z przerwami, a do przerobienia na mas, ktr moemy pokn. Dzienn dawk do ucia okrela si na 1 do 2 gram. Niekiedy kit daje odczyn alergiczny, dlatego na pocztku kuracji naley u w niewielkich ilociach, by sprawdzi, czy nie powoduje u nas uczulenia, dopiero pniej stosujemy seri leczniczych terapii. ujc kit pszczeli zapobiegamy paradentozie, uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej, garda, ucha, zatok. Poddaje si rwnie leczeniu zapalenie opon mzgowych. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiku. Uatwia wwczas leczenie zapalenia nerek, miedniczek nerkowych, drg moczowych i pcherza moczowego. Wspomaga leczenie wrzodw odka i wrzodw jelita cienkiego. Usuwa toksyny i przypiesza gojenie ran. Leczeniu kitem poddaj si rwnie schorzenia puc, drg oddechowych, zaburzenia krenia, astma, bronchit, schorzenia skry o podou bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym. Chroniczne lub bakteryjne zakaenia organw wewntrznych wymagaj duej trwajcej kuracji, podczas ktrej zuywa si do 100 gram leczniczego kitu. Nawet jeli terapia nie wywouje u nas alergii, musimy najpierw organizm przyzwyczai, przyjmujc przez pierwsze 3 dni niewielkie iloci, stopniowo dawk zwikszajc. Kit jest silnym lekiem o waciwociach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych, przeciwzapalnych, antytoksycznych. Ma rwnie waciwoci regenerujce i mumifikujce. W terapii naturalnej musimy organizm traktowa przyjanie, stopniowo wprowadza leczenie i agodnie koczy. Szokowe terapie s niewaciwe.

KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie


Kit zawiera wiele zanieczyszcze (wosk, odrobiny drewna). Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszcze i zalewamy zimn wod. Kilkakrotnie mieszamy, by zanieczyszczenia wypyny na wierzch. Usuwamy nieczystoci z powierzchni wody, a do cakowitego oczyszczenia. Nastpnie wykadamy na ciereczk do osuszenia. Czysty i osuszony jest podstaw do przygotowania wielu naturalnych lekw.

Kit pszczeli w roztworze alkoholowym


W zalenoci od tego, jakie stenie roztworu chcemy uzyska, odwaamy od 10 do 50 gram czystego, suchego kitu. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. Kilkakrotnie wstrzsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni. Codziennie wstrzsamy butelk. Nastpnie wstawiamy do lodwki na 4 godziny. Odsczamy. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodwce. Pozostay
12

po odsczeniu kit moemy zuy do sporzdzania maci propolisowej. Roztwr alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarujc dzisa wacikiem nasczonym propolisem. Stosujemy w schorzeniach skry, przy ppacu, przy zmianach grzybiczych, egzemie i innych objawiajcych si swdzeniem, pryszczami, pkniciami oraz po udleniach przez owady. W blach odkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewk piounow stosujc 3 razy dziennie, po 10 kropli na kostk cukru lub mieszajc z mlekiem.

Kit pszczeli w mleku


Gotujemy 1 litr peno tustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. Przez 10 minut utrzymujemy na maym ogniu, nie dopuszczajc do wrzenia. Odsczamy. Przechowujemy w lodwce. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej odka i dwunastnicy, zapaleniu oskrzeli, astmie, przezibieniach po 1 yce, 2 razy dziennie, a do zupenego wyleczenia.

Kit pszczeli w emulsji


1 yeczk 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 yeczkami przegotowanej wody. Tak przygotowan emulsj nasczamy wyjaowion gaz i nakadamy na ropiejce miejsca, trudne do gojenia rany, owrzodzenia. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie.

Kit pszczeli do inhalacji


Do plitrowego emaliowanego naczynia wkadamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. Mieszamy i wkadamy do innego wikszego garnka z wrzc wod. Gow nakrywamy kocem lub grubym szerokim rcznikiem. Pochylajc si nad garnkiem wdychamy opary. Koc musimy zabezpieczy by opary nie wydostaway si na zewntrz. Czas inhalacji 10 minut. Wykonujemy rano i wieczorem, przez okres 1 do 2 miesicy. Skutecznie leczymy chroniczny nieyt nosa i garda.

Kit pszczeli w maci


W maym emaliowanym garnku, mieszamy 100 gram wieego, wiejskiego masa (przemysowe maso zawiera sl i nie nadaje si do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. Garnek wkadamy do innego wikszego z wrzc wod. Ogrzewamy cigle mieszajc przez 10 minut, nie dopuszczajc do wrzenia. Uzyskan mas wyciskamy przez gst gaz, wprost do soika. Przechowujemy w lodwce. Ma z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skry: pryszcze, wrzody, czyraki, ropiejce rany, pknicia skry. Zalecana jest rwnie w stanach zapalnych uszu, katarze, infekcjach luzwki jamy ustnej. Skuteczna na okady, gdy wrastaj paznokcie. Stosujemy kilka razy dziennie, a do wygojenia.

Lek na odciski
Niewielk ilo oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. Gdy jest mikki i plastyczny, przylepiamy na odcisk. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym, by plaster z kitu nie przesuwa si. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra, odcisk jest atwy do usunicia. Wychodzi razem z korzeniem.

Kuracja pykiem kwiatowym


Zalecana jest przy nadcinieniu ttniczym, niskim poziomie hemoglobiny we krwi, przy schorzeniach gruczou krokowego, zaburzeniu pracy jelit, anemii, dugotrwaych biegunkach. Lek stanowi emulsja pykowo-miodowa: 1 czubat yeczk pyku kwiatowego ucieramy z 1 yeczk miodu. Przegotowan przestudzon wod i uzupeniamy szklank do pena. Pijemy regularnie 3 razy dziennie.

13

MIODY ZIOOWE Mid pokrzywowy (przeciwrakowy)


Licie pokrzywy wraz z odygami zbieramy przed jej kwitnieniem, najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. Licie opukujemy, osuszamy na ciereczce i przekrcamy przez maszynk do misa. Otrzyman miazg wyciskamy przez lnian lub bawenian tkanin. Mona uzyska sok w sokowirwce. Sok pokrzywowy mieszamy z miodem, stosujc na 1 cz soku 4 czci miodu. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w soikach. Tak przygotowany mid pokrzywowy zachowuje waciwoci lecznicze przez wiele lat. Istniej potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. Przyjmuje si go rwnie profilaktycznie. Dobieramy ilo miodu w zalenoci od zaawansowania choroby, obserwujc wasny organizm.

Mid z chrzanem
Czysty korze chrzanu cieramy razem ze skr. Na szklank miodu wemiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel, leczy grulic.

PRZYKADY LECZENIA MIODEM


Leczenie wrzodw odka i dwunastnicy
Rozpuszczamy 1 yeczk miodu w szklance ciepej przegotowanej wody. Pijemy na 2 godziny przed posikiem lub 3 godziny po posiku. Pod wpywem kuracji ustaj ble, znikaj nudnoci i zgaga, co oznacza, e wrzody poddaj si leczeniu.

Leczenie wtroby
Przy stanie zapalnym wtroby pijemy codziennie, regularnie, rano i wieczorem, filiank ciepej sabej herbaty z 1 yeczk miodu i sokiem z powki cytryny. Leczenie bdzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty uoymy si na kilka minut, na prawym boku.

Leczenie nerek
Zestaw I: (przygotowujemy porcj na cay dzie) zalewamy 3 yki owocw z dzikiej ry, 3 szklankami wody i ustawiamy na p godziny, na maym ogniu, nie dopuszczajc do wrzenia. Cedzimy i dodajemy 1 yeczk miodu na kad szklank. Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwociach nerek objawiajcych si zmniejszonym oddawaniem moczu. W uporczywych przypadkach czymy leczenie z wykonaniem nasiadwek sporzdzonych z odwaru skrzypu. Zestaw II: (przygotowujemy porcj na cay dzie) zalewamy dwoma szklankami wrzcej wody 1 yk ziela biedrzeca i 1 yk owocw dzikiej ry. Podgrzewamy na maym ogniu, przez 30 minut, nie dopuszczajc do wrzenia. Odcedzamy. Dodajemy 1 yk miodu na kad szklank. Pijemy ciepy 2 lub 3 razy dziennie.

Leczenie garda
Jedn yk miodu rozpuszczamy w szklance ciepej wody. Puczemy gardo kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdaw lub strun gosowych. Kiedy mczy kaszel, przygotowujemy mikstur z soku wycinitego z jednej cytryny i 2 yeczek spoywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Uzupeniamy miodem do penej szklanki. Pijemy przez cay dzie po yeczce.

14

Leczenie oczu
W szklance ciepej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 yeczk miodu. Przemywamy oczy lub nasczamy kompres, ktry nakadamy przy ropnym zapaleniu spojwek.

Leczenie staww
Smarujemy miodem kawaek naturalnej tkaniny, wikszy ni chore miejsce. Najlepszym jest mid gryczany. Owijamy kompresem miodowym chory staw, a nastpnie kawakiem suchej flaneli. Bl ustpuje szybko.. Kompres z miodu leczy zapalenie staww i usuwa artretyczne guzki. Rwnoczenie z okadami przyjmujemy md wewntrznie.

WINA
Hipokrates traktowa wino jako jeden z naturalnych lekw. Wina byy produkowane niegdy dla potrzeb lecznictwa i szpitali. Dopiero w latach pniejszych staway si bardziej trunkiem, mniej lekarstwem. W medycynie naturalnej zaleca si wiele mikstur sporzdzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub biaego. Wino gronowe zawiera cukier gronowy, sole mineralne, zwizki antybakteryjne. Uzasadnia si, e szampan wpywa na uelastycznienie mini, poprawia zdolno wchaniania tlenu. Czerwone wino gronowe korzystnie wpywa na tworzenie si czerwonych ciaek krwi, przeciwdziaa zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwociom gastrycznym. Wino wzmacnia organizm, jeeli traktujemy je jako lekarstwo, a nie uywk. W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiajcych win.

Wino czosnkowe
Dziaanie: przeciwmiadycowe, uodparnia organizm, oczyszcza i wzmacnia. redniej wielkoci 20 gwek czosnku oczyszczamy i miadymy w prasce. Przekadamy do soika. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepej wody. Nakrywamy soik i pozostawiamy w ciepym miejscu na 1 dob. Odsczamy. Wlewamy do butelek. May kieliszek wina pijemy rano i wieczorem.

Wino jaowcowe
Dziaanie: moczopdne, pobudza apetyt. Jaowiec (okoo 60 gram) czycimy, puczemy, odsczamy i rozdrabniamy. Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. Podgrzewamy do wrzenia na maym ogniu. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. Odcedzamy. Zlewamy do butelek. Jako rodek moczopdny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek, jako lek pobudzajcy apetyt 1 kieliszek na p godziny przed jedzeniem.

Wino kminkowe
Dziaanie: usuwa wzdcia, poprawia trawienie. Wlewamy do soja 1 butelk biaego wytrawnego wina i 3 czubate yki zmielonych nasion kminku. Pozostawiamy na 14 dni, czsto wstrzsajc. Przecedzamy. Pijemy po jedzeniu.

Wino koprowe
Dziaanie: poprawia trawienie. Dwie yki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka, na p szklanki wrzcej wody. Gotujemy przez 3 minuty na maym ogniu. Mieszamy z 1 butelk biaego wytrawnego wina. Odstawiamy na kilka dni. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach odkowych.
15

Wino orzechowe
Dziaanie: leczy przewleky nieyt odka i jelit, likwiduje niestrawno. wiee licie orzecha woskiego (okoo 50 gram) rozgniatamy i przekadamy do soika. Zalewamy butelk wytrawnego czerwonego wina gronowego. Odstawiamy na 10 dni. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. Odsczamy. Pijemy po maym kieliszku.

Wino z jemioy
Dziaanie: nadcinienie ttnicze, miadyca, zbyt obfite miesiczki. Oczyszczone, umyte, odsczone licie z jemioy (okoo 0,4 kg) rozdrabniamy i wkadamy do soja. Zalewamy 1 litrem biaego sodkiego wina. Odstawiamy na 10 dni. Odsczamy. Pijemy po p szklanki przed jedzeniem. Kontrolowa cinienie ttnicze krwi.

Wino z jaskczego ziela


Dziaanie: leczy schorzenia drg ciowych. Suche, czyste korzenie i cz naziemn jaskczego ziela (okoo 30 gram) drobno kroimy i zalewamy p litrem biaego gronowego wina. Pozostawiamy na 2 godziny. Odsczmy. Pijemy w bardzo niewielkich ilociach i malekimi yczkami. BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. Ziele jaskcze dziaa intensywnie i naley zachowa wielk ostrono, zarwno przy sporzdzaniu leku, jak i przy przyjmowaniu!

Wino tatarakowe
Dziaanie: wzmacnia system trawienny i ukad nerwowy. Suszone kcze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. Pozostawiamy na 10 dni. Odcedzamy. Pijemy 6 razy dziennie po p kieliszka, na p godziny przed i po jedzeniu.

Wino pietruszkowe
Dziaanie: wzmacnia serce. Drewnianym tuczkiem miadymy 10 zielonych odyg naci pietruszki. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. Dodajemy 1 lub 2 yki octu winnego. Gotujemy na maym ogniu przez 10 minut. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. Odcedzamy. Przelewamy do butelek. Pijemy 3 razy dziennie.

Wino selerowe
Dziaanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr biaego gronowego wina. Skadniki mieszamy w soiku. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. Odsczamy. Wino ma przyjemny smak ananasowy. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem.

Wino chrzanowe
Dziaanie: likwiduje niestrawno, pomocne przy nieytach przewodu pokarmowego, schorzeniach wtroby, nerwicy odka. Gar wieo startego chrzanu przekadamy do soja i zalewamy p litrem biaego gronowego wina. Odstawiamy na kilka dni, najlepiej do lodwki. Przecedzamy. Zlewamy do butelek. Przyjmujemy przed posikiem po 1 yce.

Wino szpinakowe
Dziaanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie.
16

Przygotowujemy 1 szklank czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki wieego soku ze szpinaku. Mieszamy skadniki. Pijemy maymi ykami.

Wino sosnowe
Dziaanie: wspomaga przemian materii, przypiesza trawienie. Bardzo mode pdy sosnowe (okoo 10 dkg) kroimy na mae czstki i wkadamy do soja. Zalewamy 1 litrem biaego gronowego wina. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu.

Wino czereniowe
Dziaanie: dziaa przeciwbiegunkowo. Na 10 dkg wieych czereni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina. Zalewamy i odstawiamy w ciepe miejsce na okres 2 dni. Przecedzamy. Podajemy dzieciom podczas biegunki po maym naparstku, dorosym po 100 gram.

Wino aloesowe
Dziaanie: leczy wrzody odka, wrzody dwunastnicy, owrzodzenie jelita grubego. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ciciem nie podlewamy przez 10 dni. cite licie po okresie suszy wycieramy z kurzu, owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodwce lub szafce bez wiata. Przepuszczamy przez maszynk do misa. Na kade p kilograma masy aloesu dodajemy p litra wina gronowego. Zamykamy sj i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. Odsczamy. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodwce. Zalecana kuracja: I tydzie 3 razy dziennie po 1 yeczce II, III, IV tydzie 3 razy dziennie po 1 yce V tydzie 3 razy dziennie po 1 yeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy nastpny cykl.

Wino cebulowe
Dziaanie: wzmacniajce, zapobiega miadycy naczy krwiononych, leczy szkorbut i paradentoz. W maszynce do misa zemle 0,3 kg cebuli. Przeoy do soja. Doda 0,1 kg miodu i 0,7 litra biaego wytrawnego wina. Wymiesza i pozostawi na 5 dni, czsto mieszajc. Przecedzamy. Pijemy od 1 do 3 kieliszkw dziennie.

ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZI
Napary z zi moemy zastpi nalewkami alkoholowymi, bd to nalewki na spirytusie lub nalewki wdczane. Ich zalet jest dusza trwao, wysza koncentracja leczniczych wycigw i wiksza wygoda w uyciu. Nalewka suy moe przez wiele dni, miesicy a nawet lat. Alkoholowych wycigw z zi nie powinni stosowa chorzy, ktrym alkohol jest przeciwwskazany. Wiele lekw nabywanych w aptekach to wycigi alkoholowe z zi moemy przygotowa sami. Zawsze naley postpowa zgodnie z podanym zaleceniem.

Nalewka z aloesu
Dziaanie: uatwia trawienie, leczy i regeneruje pknicia skry, podranienia i skaleczenia. Aloes jest szczegln rolin i jej waciwoci lecznicze s niedostatecznie znane. Przed zerwaniem lici roliny nie podlewamy przez 10 dni. Najwaciwszym jest aloes o grubych misistych liciach rosncy minimum 3 lata. Po zerwaniu licie oczyci z kurzu i owin w papier, przechowywa przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. W czasie leakowania uaktywnia si dziaanie biostymulatorw, ktre w tajemniczy dla nas sposb regeneruj organizm. Licie przekrcamy przez maszynk do misa lub wyciskamy sok w sokowirwce. Na 1 szklank soku aloesowego dodajemy 1 szklank alkoholu (spirytus
17

lub wdka). Przechowujemy w ciemnych butelkach, najlepiej w lodwce. Przed spoyciem rozcieczy ciep wod. Nalewka w agodny sposb wpywa na system trawienny.

Nalewka z brzozy
Dziaanie: odwiea organizm, regeneruje wtrob. Na wiosn nacinamy kor brzozy w ksztacie litery V" i wkadamy rynienk, po ktrej sok spywa bdzie do butelki. Po nabraniu naley bezwzgldnie zabezpieczy skr brzozy, aby sok przesta wypywa. Opatrzy rany drzewa i podzikowa mu za pomoc. Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 4050 kropli w rozcieczeniu z wod w zalenoci od potrzeb. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny, wzmacnia. Jest pomocna w kamicy pcherzyka ciowego. Moe by uywana jako rodek do wzmacniania wosw.

Nalewka z arcydzigla
Dziaanie: agodzi zatrucie nikotyn i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzigla wlewamy 250 ml spirytusu. Zamykamy soik i odstawiamy na 2 tygodnie. Odsczamy. Nalewka jest lekiem o silnym dziaaniu. Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wod.

Nalewka z czarnej porzeczki


Dziaanie: reguluje krenie krwi i chroni organizm przed przezibieniem. Na 1 cz wieych owocw czarnej porzeczki bierzemy najczciej 10 czci wdki. Moemy zmniejszy ilo alkoholu lub zwikszy ilo owocw. Odstawi. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po maym kieliszku.

Nalewka chrzanowa
Dziaanie: uywa si zewntrznie do smarowania miejsc w blach korzonkowych, rwie kulszowej, reumatyzmie. Oczyszczony korze chrzanu cieramy na tarce. Szklank wdki wlewamy do soika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu. Zakrcamy i odstawiamy na tydzie. Odsczamy.

Nalewka z dzikiej ry
Dziaanie: wybitnie wzmacnia organizm P kilograma owocw dzikiej ry umytych i odsczonych rozdrabniamy. Przekadamy do soja, dodajemy 5 dkg cukru. Zalewamy litrem wina lub wdki. Odstawiamy w ciepe miejsce na tydzie. Odsczamy przez gaz. Jest to rodek wzmacniajcy z du iloci witaminy C. Pijemy po 1 kieliszku dziennie.

Nalewka z gogu
Dziaanie: rozszerza naczynia krwionone, agodzi ataki dusznicy bolesnej. Wsypujemy do soja p kilograma oczyszczonych owocw gogu. Wlewamy 1 szklank spirytusu (lub wdki). Odstawiamy na tydzie. Odsczamy. Jest to lek o silnym dziaaniu. Obserwowa reakcje organizmu. Zachowa ostrono.

Nalewka z jaowca
Dziaanie: moczopdne i ciopdne. Skuteczna w zaburzeniach ukadu trawienia. Oczyszczone i odsczone jagody jaowca (10 dkg) wsypujemy do soika i zalewamy 1 szklank spirytusu (lub wdki). Odstawiamy na 1 tydzie. Odsczamy. Wlewamy do czystej butelki. Pijemy w rozcieczeniu z ciep wod, 3 razy dziennie po 25 kropli.
18

Nalewka z mity pieprzowej


Dziaanie: stosujemy w okresie zaburze trawiennych. Zalewamy w soiku 10 dkg suszonych lici mity pieprzowej, p litrem spirytusu 70%. Odstawiamy na 10 dni. Przyjmujemy na wod po 15 kropli. Zachowujemy rozsdek, by nie przedawkowa. Stosujemy tylko w okresie zaburze trawiennych.

Nalewka z orzechw woskich


Dziaanie: niestrawno, przewleky nieyt odka i jelit. Umyte i odsczone zielone orzechy woskie (jeszcze mikkie), w iloci 30 sztuk, kroimy na 8 czstek i wkadamy do soika. Zalewamy 1 litrem wdki. Zakrcamy. Odstawiamy na miesic. Odsczamy. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli.

Nalewka piounowa
Dziaanie: pobudza wydzielanie sokw trawiennych. Wsypujemy do soika 5 yek suchego ziela piounu i zalewamy 1 szklank spirytusu. Odstawiamy na tydzie. Odsczamy. Spoywamy przed posikiem po 15 kropli w niewielkiej iloci ciepej wody.

Nalewka na mrwkach
Dziaanie: do naciera w blach reumatycznych. Na 1 cz wieych mrwek wzi 15 czci 80% spirytusu. Pozostawiamy na 10 dni. Przecedzamy. Uywamy zewntrznie.

Nalewka z dziurawca
Dziaanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego, wtroby i drg ciowych. Zewntrznie stosowana w blach korzonkowych i reumatycznych. Do soja wkadamy 10 dkg ziela dziurawca (pocite pki, kwiaty, odygi). Zalewamy p litrem spirytusu. Odstawiamy na 1 tydzie. Odsczamy. Rozcieczamy ciep wod. Profilaktycznie przyjmujemy przy odkowych niedyspozycjach.

Nalewka rumiankowa
Dziaanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego, stosowana do pukania garda i na okady. Do soika wsypujemy 4 yki suchych kwiatw rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie, czsto wstrzsajc soikiem. Odsczamy. Wewntrznie: 25 kropli na niewielk ilo ciepej wody. Zewntrznie: 2 yki nalewki na szklank wody do pukania i na okady.

Nalewka bursztynowa
Dziaanie: uywana do nacierania bolcych staww i mini, pomocna przy nadwyreniu cigien. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmczenie. Niepolerowany bursztyn myjemy, suszymy i rozkruszamy na drobne kawaeczki. Do butelki wsypujemy 2 yki bursztynu i wlewamy 1 szklank spirytusu. Odstawiamy na kilkanacie dni. Gdy nalewka nabierze jasnozotego koloru, zlewamy do innej czystej butelki, a pozostay bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy, czsto wstrzsajc butelk.

Nalewka z pokrzywy
Dziaanie: stosowana w blach reumatycznych Licie wieej pokrzywy (ok. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. Pozostawiamy na kilkanacie dni. Odsczamy. Uywamy zewntrznie.
19

Nalewka wieloowocowa
Dziaanie: wzmacnia organizm, poprawia trawienie, leczy przyzbice. Na 1 kg owocw (cznie): czarnej porzeczki, dzikiej ry, gogu, jeyny wlewamy spirytus w takiej iloci, by pokry owoce. Odstawiamy na kilka tygodni. Zlewamy pyn znad owocw, a reszt przesczymy przez gaz. Moemy doprawi do smaku miodem i dodawa do herbaty, szczeglnie w okresie chodw.

Nalewka czosnkowa
Dziaanie: wzmocnienie organizmu, oczyszczenie naczy krwiononych, wspomaganie trawienia. Miadymy 15 dkg wieego, oczyszczonego czosnku. Przekadamy do soika i zalewamy 2 szklankami 40 % wdki (lub spirytusu). Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni, czsto wstrzsajc soikiem. Odsczamy przez gaz. Przechowujemy w lodwce. Jeli czosnek zalewany by spirytusem, nalewka moe pozostawa poza lodwk. Zaywamy przez 1 miesic, po 5 do 20 kropli na niewielk ilo mleka lub kefiru, 3 razy dziennie. Po miesicznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesiczn kuracj. Cykle leczenia powtarzamy a do wyleczenia.

Nalewka ze skrzypu
Dziaanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodw odka, dwunastnicy, nosa, puc. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w mynku na mniejsze igieki. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklank spirytusu. Pozostawiamy przez tydzie w zamknitym soiku. Odsczamy. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na yk wody. Stosujemy w okresie krwawienia. Skrzyp niszczy w organizmie witamin B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrj produktami, ktre zawieraj t witamin.

Nalewka z lici selera


Dziaanie: zalecana przy astmie, ischiasu, reumatyzmie. Pokrojone drobne licie selera przekadamy do soja i zalewamy spirytusem, by licie byy pokryte. Zamykamy soik. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Odsczamy. Zlewamy do ciemnej, butelki nalewk, a licie zalewamy w podobny sposb wdk. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Odsczamy. Zlewamy obie nalewki. Przechowujemy w ciemnej butelce. Uywamy zewntrznie i wewntrznie.

Nalewka z jeyn
Dziaanie: dziaa napotnie. Na 1 cz wieych owocw jeyn dodajemy 10 czci wdki. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. Przyjmujemy w czasie przezibienia, po 2 lub 3 kieliszki dziennie.

Likier orzechowy
Dziaanie: zalecany w niedyspozycjach odkowych. Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych, mikkich, wieych orzechw woskich. Przekadamy do soja i zalewamy 2 szklankami wdki. Pozostawiamy na 6 tygodni, czsto wstrzsajc sojem. Przecedzamy. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. Studzimy. Mieszamy z wycigiem alkoholowym z orzechw. Odstawiamy na 2 tygodnie. Pijemy po maym kieliszku w okresie niedyspozycji odkowych.

20

KURACJA SOKAMI
Leczenie sokami z owocw i warzyw zalecane jest szczeglnie w schorzeniach gastrycznych i zej przemianie materii. Soki odtruwaj i wzmacniaj po przebytej chorobie. S naturalnym lekiem przynoszcym ulg w wielu cierpieniach. Naley soki pi na pusty odek, czyli na 1 godzin przed posikiem lub okoo 3 godzin po posiku. Podczas kuracji moemy spoywa patki owsiane, pieczone lub gotowane w upinach ziemniaki.

Sok z pokrzywy
Dziaanie: leczy anemi, wzmacnia organizm szczeglnie po zimie. Do leczenia nadaje si pokrzywa zerwana przed kwitniciem, w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. Po wypukaniu i odsczeniu na ciereczce, licie pokrzywy mielimy w maszynce do misa lub wyciskamy w sokowirwce. Mieszamy z przegotowan i wychodzon wod, w proporcjach 1:1. Przechowujemy w lodwce.

Sok z mleczu
Dziaanie: odtruwa organizm po zimowym odywianiu, szczeglnie regeneruje wtrob, ledzion, nerki. Poprawia jako krwi i przemian materii. Zalecany dla chorych na cukrzyc. Licie, kwiaty, korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy, puczemy i odsczamy na ciereczce. Przepuszczamy przez maszynk do misa a uzyskan mas odsczamy na gstej gazie. Sok doprawiamy do smaku miodem. Przygotowujemy codziennie wie porcj. Kuracja trwa okoo 6 tygodni. Na pocztku przyjmujemy po yce soku, na p godziny przed kadym posikiem. Ilo soku codziennie zwikszamy. Lecznicza dawka, to p szklanki soku jednorazowo, co daje 1,5 szklanki dziennie.

Sok z cytryny
Dziaanie: odtruwa organizm, regeneruje wtrob, dziaa dezynfekujco. Cytryn sparzamy i pozostawiamy we wrztku, przez 10 minut (odda wicej soku). Kroimy wszerz i wyciskamy sok. Dla wzmocnienia organizmu, pijemy codziennie, przez 20 dni sok z 2 cytryn. W okresie zachorowania na angin, przezibieniu, w grypie, zapaleniu puc pijemy sok z cytryny, by wychadza od gorczki. Zmieszany z ciep wod, uywamy go do dezynfekcji garda i jamy ustnej. Sok z cytryny stosujemy do pdzlowania garda dziaa kojco i dezynfekujco. Moe by podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesicy, po 3 krople, 3 razy dziennie; od 5 6 miesicy, po p maej yeczki, 3 razy dziennie, stosujc co drugi dzie.

Sok z marchwi
Dziaanie: wzmacnia i odwiea organizm. Sok wyciskamy w sokowirwce. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie, przez wiosenny okres lub w okresie osabienia chorob.

Sok z czarnej rzodkiewki


Dziaanie: rozpuszcza niektre kamienie. Oczyszczon i umyt czarn rzodkiew cieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirwce. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu 100 ml dziennie w II tygodniu 200 ml dziennie w III tygodniu 300 ml dziennie w IV tygodniu 400 ml dziennie
21

w V tygodniu 300 ml dziennie w VI tygodniu 200 ml dziennie w VII tygodniu 100 ml dziennie.

Sok imbirowy
Dziaanie: rozgrzewajce. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. Gotujemy a pozostanie 1/4 pynu. Przecedzamy. Moemy doda miodu. Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. Przyjmujemy przez tydzie. Sok imbirowy: wzmacnia ogie trawienny (agni) powodujc lepsze trawienie, a tym samym poprawiamy przemian materii; usuwa toksyny i luz z organizmu, usuwa gazy; - leczy zapalenie garda, grnych drg oddechowych, luzowe zapalenie oskrzeli, agodzi kaszel. Imbir sproszkowany dodawany do misa zapobiega zatruciu pokarmowemu, gdy miso jest niewiee.

Sok z selera
Dziaanie: przeciwreumatyczne. Wyciskamy sok z lici selera. Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie, po p szklanki.

Sok z czereni
Dziaanie: oczyszcza i odtruwa organizm. Sok z ziemniakw Dziaanie: leczy wrzody odka i dwunastnicy, cukrzyc, odwiea wtrob, usuwa nieprzyjemny zapach z ust, agodzi zaparcia. Czyste, wiee ziemniaki cieramy na tarce razem ze skr. Sok odsczamy. Pijemy 4 razy dziennie po p szklanki, na p godziny przed jedzeniem, przez miesic. Najlepiej w okresie zaostrzenia si choroby wrzodowej wiosn i jesieni. Dla zmiany smaku moemy doda miodu, soku z marchwi lub cytryny.

Sok z kapusty
Dziaanie: leczy wrzody odka i dwunastnicy. Miksujemy licie kapusty. Odsczamy sok. Pijemy na czczo i midzy posikami, po 1 szklance. Moemy do smaku doda inne soki.

Sok z porw
Dziaanie: oczyszczenie organizmu ze zogw. Sok spoywamy na czczo, sam lub z domieszk soku z selera i majowej pokrzywy.

Sok z kiszonej kapusty


Dziaanie: leczy wrzody odka i dwunastnicy, jest przeczyszczajcy. Pijemy na czczo i midzy posikami. Ma waciwoci przeczyszczajce i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu.

Sok z czarnej porzeczki (bez cukru)


Dziaanie: leczy przezibienie, zapalenie krtani, rw kulszow. Stosujemy po 1 yce, 3 razy dziennie.
22

Sok z czarnej porzeczki


Dziaanie: poprawia prac nerek, wtroby, ledziony. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. Utrzymujemy z dala od sonecznych promieni. Pijemy 2 razy dziennie po wier szklanki.

Sok z czerwonej porzeczki


Dziaanie: likwiduje nadkwasot, zgag, cuchncy oddech. Pijemy sam sok lub z domieszk wody, 3 razy dziennie. Maksymalna dawka dzienna do 0,5 litra.

Sok z jabek
Dziaanie: zalecany dla osb starszych. wiey sok z jabek wzmacnia i odmadza organizm. Zmniejsza poziom cholesterolu.

KURACJE PAR
W leczeniu naturalnymi metodami, istotne znaczenie odgrywaj parwki. Parwkami okrelamy dziaanie na organizm par wodn, zawierajc olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana, somy owsianej, wierkowych gazek czy odwarw z leczniczych zi. Opary wnikaj do wntrza organizmu przez pory skry, mieszajc si z zastaymi, zmienionymi chorobowo pynami ustrojowymi i przy wzmoonym poceniu si wyrzucane s z organizmu. Dla wzmocnienia parowania mona do odwaru wrzuci rozgrzany kamie lub odwar podgrzewa na maszynce elektrycznej czy grzak. Parwki oddziauj silnie na organizm, dlatego u ludzi osabionych wiekiem lub chorob zabieg winien trwa krcej i pod opiek innych osb. Zabiegiem tym moemy zadziaa na cae ciao lub na poszczeglne czci. Odwary zawierajce lecznicze waciwoci zi wlewamy do misy, wstawiamy may, drewniany stoek, na ktrym bezpiecznie moemy uoy stopy lub stabilnie przekadamy desk. Siadamy na krzele blisko misy i nakrywamy si dwoma kocami, ktre dotykaj podogi, by chroni opary przed ulatnianiem. Okrywamy kocami t cz ciaa, na ktr chcemy zadziaa. Pamita naley, e gowa powinna znajdowa si poza zasigiem pary. Na doln cz ciaa kierujemy opary wwczas, gdy cierpimy na schorzenia narzdw pciowych, pcherza moczowego, nerek lub gdy nastpia utrata gosu spowodowana przezibieniem. Czas parowania od 18 do 20 minut, ale zawsze naley uwzgldnia kondycyjne moliwoci chorego. Zastosowana parwka na doln cz, zadziaa rwnie na cae ciao, a bdzie mniej wyczerpujca. Czstotliwo poddawania si zabiegowi parowania okrelana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. Podczas zabiegu parowania rozpuszczaj si chorobotwrcze zastoiny i zogi. Aby zostay one skutecznie usunite z organizmu, zaraz po zakoczeniu parwki na t cz ciaa, gdzie skierowane byy opary, a najlepiej na cae ciao, powinnimy zadziaa zimn wod. Czas zanurzenia w zimnej kpieli ustala si od 5 do 7 sekund. Pamitajmy: parwka rozpuszcza zastoiny, ale zimna woda powoduje ich wydalanie. Sama parwka nie bdzie wystarczajco skuteczna. Nie bjmy si zimnej wody. Woda daje ycie. Dziaajc na rozgrzany organizm zimn wod wywoujemy intensywne krenie krwi i pynw ustrojowych, co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parwk zastoin, ktre uwizione czyniy ciao fizyczne chorym, niesprawnym, niewydolnym. Przygotowujc odwary, wrzucamy na wrzc wod siano lub pokrojon som owsian, albo pocite gazki wierku czy zi. Ilo siana czy somy jest dowolna. Jakich zi uyjemy do przygotowania odwaru, zaley od schorze.
23

Po zabiegu ciao jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwrcze materie. Naley pozosta w ku przez 5 godzin. Chroni ciao przed zazibieniem. Najlepiej zastosowa zabieg wieczorem.

Parwka na gow
Jeli schorzenia dotkny uszu, nosa, garda lub gdy w gowie umiejscowi si reumatyzm, moemy zastosowa rwnie parwk na gow. Najczciej stosujemy odwary z zi sporzdzajc je z ziela krwawnika, nasion kopru woskiego, pokrzywy lub rumianku. Zachowujemy du ostrono. Na oczy nakadamy opask, by chroni przed bezporednim dziaaniem pary. Przy parwce dziaajcej na uszy i gardo pomocnym bdzie wykonany z papieru lejek, a waciwym odwar z rumianku. Gow umieszczamy nad parujcym garnkiem i okrywamy rcznikami, osaniajc, by opary nie ulatniay si. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka, a chore ucho umieszczamy nad wskim wylotem papierowego lejka, w bezpiecznej odlegoci. Podobnie czynimy kierujc opary przy leczeniu schorze nosa czy garda. Ju po 5 minutach pot spywa po gowie, a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje, ktre chor uczyniy gow. Czas parowania od 18 do 24 minut. Zawsze dobieramy waciwy czas trwania zabiegu do indywidualnych si chorego. Obowizuje rozsdek. Po zakoczeniu parwki naley natychmiast pola zimn wod grn cz ciaa i gow. Jeeli nie zastosujemy polania wod zimn, wwczas gowa bdzie ociaa i nadal chora. Parwka zogi rozpucia, ale nie wydalia nadal pozostay. Zimna woda intensyfikuje krenie krwi, pynw ustrojowych, powodujc wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. Gow polan zimn wod natychmiast owijamy w kilka suchych rcznikw i kadziemy si do ka. Nastpuje wzmoone parowanie caego ciaa. Gow i cae ciao myjemy po 4 lub 5 godzinach

Parwka na stawy
Kiedy reumatyzm umiejscowi si w kolanach lub ramionach, moemy zastosowa parwk z odwaru siana. Jeszcze bardziej skutecznym bdzie, gdy na stawy naoymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana. Kompres przygotowujemy w nastpujcy sposb: na wrzc wod wrzucamy gar siana, krtko gotujemy, odsczamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres, owijajc siano w lnian lub bawenian tkanin. Gorcy kompres mocujemy wok chorego stawu, tak by nie przesuwa si. Rami okrywamy kocami, aby para nie znajdowaa ujcia. Czas parowania okoo 20 minut. Po zdjciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. Pozostajemy w ku, chronic si przed zazibieniem.

KPIELE ZIOOWE
Kpiel z gorczyc
Dziaanie: rozgrzewajce. Mielemy 10 dkg gorczycy. Wsypujemy do pciennego woreczka. Do wanny nalewamy gorcej wody. Woreczek z gorczyc zanurzamy w wodzie czekajc a woda zmtnieje. Czas kpieli od 10 do 15 minut.

Kpiel z jaowcem
Dziaanie: pomaga w reumatyzmie, artretyzmie, schorzeniach skry. Gotujemy przez kilka minut, w 2 litrach wody, okoo 1 kg modych gazek z jaowca (pocitych drobno) z garci jagd. Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny. Czas kpieli 15 minut. Zawsze naley uwzgldnia kondycje chorego i do niej przystosowywa czas trwania zabiegu.

24

Kpiel z kory dbowej


Dziaanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych, grzybiczych i stanach zapalnych skry. Pi yek rozdrobnionej kory dbu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. Odcedzamy. Wywar wlewamy do wanny. Czas kpieli w zalenoci od si chorego, od 15 do 20 minut.

Kpiel z kcza tataraku, lici pokrzywy, kwiatu lipy.


Dziaanie: wzmacniajce organizm. Przygotowujemy wywar z 50 g kcza tataraku, 25 g suchych lici pokrzywy, 25 g kwiatu lipy i 3 litrw wody. Gotujemy krtko, odstawiamy pod przykryciem na kilka minut. Odsczamy i wlewamy do wanny. Czas kpieli okoo 20 minut. Lecznicz kpiel powtarzamy przez 2 tygodnie, wykonujc j co 2 dni.

Kpiel z waleriany (kozek lekarski)


Dziaanie: agodzi podranienia i uelastycznia skr, oczyszcza pory, uspakaja system nerwowy. Sporzdzamy wywar z 2 garci suszonego korzenia kozka. Gotujemy okoo 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Przecedzamy. Odwar wlewamy do wanny. Czas kpieli okoo p godziny.

Kpiel z macierzanki
Dziaanie: dezynfekuje skr, wzmacnia i regeneruje organizm. Sporzdzamy wywar z 3 litrw wrzcej wody i 150 g ziela macierzanki. Gotujemy przez 5 minut na maym ogniu. Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze p godziny. Odcedzamy. Wlewamy do wanny. Czas kpieli 20 minut. Po kpieli nie wycieramy ciaa, lecz owijamy si rcznikiem lub przecieradem kpielowym.

Kpiel z lici woskiego orzecha


Dziaanie: zapobiega krzywicy, leczy bronchit. Do sporzdzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg wieych lici z woskiego orzecha lub 10 dkg lici suszonych. Gotujemy tak dugo, a pyn zmniejszy si do poowy. Przecedzamy. Wlewamy do wanny. Dodajemy gar soli kamiennej lub morskiej. Czas trwania kpieli okoo 20 minut.

Kpiel z rumianku
Dziaanie: dezynfekujc agodzi stany zapalne skry, rozlunia minie, uspokaja. Sporzdzamy wywar z 3 litrw wrzcej wody i 10 dkg koszyczkw rumianku. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem okoo 15 minut. Odcedzamy i wlewamy do wanny. Czas kpieli okoo 20 minut.

Kpiel z siana
Dziaanie: poprawia krenie krwi, leczy chroniczny bronchit, reumatyzm. Pcienny woreczek napeniamy sianem (okoo 20 dkg), najlepiej jeli bd to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. Siano pobrane z dziaki czy z trawnikw nie nadaje si, poniewa nie zawiera kwiatw, nasion, odyg ktre znajduj si wycznie w sianie zebranym z k. Woreczek wkadamy do garnka z gotujc wod. Pozostawiamy pod przykryciem na okoo p godziny. Odwar wlewamy do wanny. Czas kpieli okoo 15 minut. Jest to kpiel silnie rozgrzewajca i naley uwzgldni fizyczne moliwoci chorego czas kpieli ustala indywidualnie.

Kpiel ze somy owsianej


Dziaanie: skutecznie leczy schorzenia nerek, pcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. Wywar przygotowujemy z 3 litrw wrzcej wody i okoo 0,25 kg pokrojonej drobno somy owsianej.
25

Gotujemy okoo p godziny. Na dalsze p godziny pozostawiamy pod przykryciem. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciep wod. Czas kpieli okoo 20 minut. Ustalamy indywidualnie w zalenoci od kondycji chorego.

Kpiel ze skrzypu
Dziaanie: agodzi ble korzonkowe, reumatyczne i nerwoble. W 3 litrach wrzcej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu, przez 20 minut. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciep wod. Czas kpieli okoo 20 minut ustalamy indywidualnie.

Kpiel sosnowa
Dziaanie: leczy zapalenie nerek i pcherza moczowego, odwiea i regeneruje skr. Siekamy mode gazki sosny razem z szyszkami (mog by pdy jaowca). Wrzucamy na wrztek i gotujemy przez p godziny. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze p godziny. Odsczamy wywar i wlewamy do wanny z ciep wod. Czas kpieli okoo 10 minut.

Kpiel w szawii
Dziaanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skry (egzemy, oparzenia, zmiany chorobowe z wysypk), agodzi nerwoble, ble mini i koci. Zalewamy 10 dkg suchych lici szawi, 1 litrem wrzcej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciep wod. Czas kpieli okoo 25 minut.

Kpiel tymiankowa
Dziaanie: przeciwblowe, przeciwzapalne, regenerujce skr. Suchy tymianek (okoo 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrztku. Gotujemy 5 minut. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. Odcedzamy. Wlewamy do wanny z ciep wod. Czas kpieli okoo 15 minut. Jest to kpiel silnie rozgrzewajca. Czas kpieli ustali indywidualnie.

KATAPLAZM
W lecznictwie naturalnym kataplazma okrelamy okad umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny, wypeniony piaskiem, sol, gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o waciwociach leczniczych. Woreczek musi by nieco wikszy ni chore miejsce. Na rozgrzewajcy okad nakadamy inny z suchej, ciepej flaneli lub wenianego szalika. Oba okady mocujemy tak, by nie przesuway si z chorego miejsca. Kataplazma ma dziaanie rozgrzewajce i dlatego gorcy okad wywoywa bdzie zwikszone pocenie si musimy pozostawa w ku, by chroni si przed zazibieniem. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjciu okadu bdzie wydala z siebie chorobotwrcze substancje poprzez wzmoone parowanie. Pozostajc w ku czynimy zabieg skutecznym i chronimy si przed zazibieniem.

Kataplazm z gotowanych ziemniakw


Dziaanie: leczy stany zapalne skry. Gotujemy ziemniaki w upinach i rozgniatamy. Jeli bd za suche, dolewamy ciepego mleka lub ciepej wody. Wkadamy do woreczka i formujemy warstw, nieco wiksz ni chore miejsce. Nakadamy inny ciepy, suchy kompres, w ktry bd wnika wydobyte z organizmu substancje chorobotwrcze.
26

Kataplazm z dyni
Dziaanie: zwichnicia staww i ble gowy. Na 1 cz wagow (np. 0,25 kg) dyni dodajemy 3 czci wagowe mleka. Gotujemy do uzyskania gstej, jednorodnej masy. Dodajemy 1 yk cukru. Po lekkim przestudzeniu wkadamy do woreczka i formujemy warstw nieco wiksz od chorego miejsca. Nakadamy i owijamy such flanel lub szalikiem. Mocujemy bandaem. Pozostajemy w ku przez 4 do 5 godzin.

Kataplazm z gorczycy
Dziaanie: pobudza dokrwienie skry, leczy zapalenie oskrzeli, zapalenie puc, drogi oddechowe. I dziaajca szybko: 2 yki stoowe zmielonej biaej gorczycy 2 yki mki pszennej Mieszamy z niewielk iloci zimnej wody na jednorodn mas. Przekadamy do woreczka i formujemy warstw, wielkoci chorego miejsca. Nakadamy okad i przykrywamy ciep flanel. Okrywamy si kodr. Okad utrzymujemy przez 10 do 20 minut. Zdejmujemy, gdy skra staje si zaczerwieniona. Po zdjciu przemywamy kompresowane miejsce chodn wod i smarujemy oliw. II zestaw dziaajcy wolno: 2 yki zmielonej biaej gorczycy 2 yki soli kuchennej (kamienna lub morska) Skadniki wyrabiamy na jednolit mas z dodatkiem niewielkiej iloci ciepego octu. Formujemy warstw w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. Przykrywamy such tkanin. Okrywamy si kodr. Okad utrzymujemy przez ca noc. Po zdjciu kompresu obmywamy chodn wod i smarujemy oliw.

Kataplazm z chrzanu
Dziaanie: reumatyzm, podagra, lumbago, zwichnicia. Ucieramy oczyszczony korze chrzanu (razem ze skr). Ilo chrzanu zaley od rozlegoci bolcej powierzchni. Dodajemy takie same iloci: mki, soli, octu. Mieszamy do uzyskania, jednolitej masy. Wkadamy do woreczka formujc warstw i przenosimy na chore miejsce. Przykrywamy such tkanin i mocujemy, by okady nie przesuway si. Czas utrzymywania okadu od 2 do 5 godzin. Po zdjciu na miejsce kompresowane nakadamy kompres z zimnego odwaru z siana.

Kataplazm z kapusty
Dziaanie: nerwoble ldwiowe, postrza, ble reumatyczne. Gotujemy kilka lici kapusty w maej iloci wody, przez 20 minut, z dodatkiem 2 cebul i 1 yki otrb. Po odparowaniu wody rozkadamy warstw na gazie i jeszcze ciepe przykadamy na chore miejsce.

LECZENIE GLINK
W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiank o leczeniu glink. Terapia to bya znan i stosowan ju w staroytnoci. Wspczenie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu, u ludw azjatyckich i afrykaskich. W kulturze Zachodu jest mao znan metod leczenia. W ludowej medycynie poprzedniego okresu rwnie rzadko bya spotykana. Ze wzgldu na prostot stosowania, uniwersalno i wysok skuteczno tej metody, zasuguje na rozpowszechnienie, by staa si dobrodziejstwem w metodach samoleczenia.
27

Dla celw leczniczych nadaje si glinka pochodzca z gbokich pokadw. Rny jest jej skad mineralny, w zalenoci od miejsca zalegania i rne s waciwoci lecznicze. W terapii rozrniamy glink: zielon, t, bia i czerwon. Jako rodek leczniczy musi by wczeniej poddawana sterylizacji. Czynimy to na patelni lub w piekarniku, podgrzewajc powyej 100C. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach. Tak przygotowana stosowana jest do sporzdzania leczniczych okadw, past, kataplazmw. Suy rwnie do przygotowania emulsji do picia. W zalenoci od schorze stosowane s okady: zimne, ciepe, bardzo ciepe. Grubo warstwy nakadanej na leczone powierzchnie powinna wynosi od 0,3 cm do 2 cm i obejmowa obszar wikszy ni chore miejsce. Nakadamy bezporednio na skr lub rozprowadzamy warstw gliny na tkanin. Okad dziaa na zasadzie prni, cile przylegajc do powierzchni ciaa, wysysa zalegajce pyny ustrojowe przeobraajce si w toksyny. W lecznictwie naturalnym musimy obserwowa reakcje organizmu i wyciga wnioski korzystajc z rozsdku. Nie naley akceptowa lepego naladownictwa. Przy schorzeniach objawiajcych si stanem zapalnym poprawne bd okady zimne, pozostawione przez 15 do 30 minut, gdy zagrzej si, bdziemy wymienia je na nowe. Kiedy podczas przykadania okadw zimnych w pewnym momencie odczujemy wewntrzny chd, oznacza to, e naley zastosowa nieco cieplejszy kompres, by zlikwidowa wewntrzny chd. W schorzeniach, ktre powstay przez dziaanie zimna, wilgoci, wiatru (np. reumatyzm) waciwe bd okady cieple i bardzo ciepe, by wyrzuci chd z organizmu. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chroni przed zazibieniem. Ciepe okady zastosujemy rwnie przy leczeniu organw wewntrznych, jeli nie znajduj si w ostrym stanie zapalnym. Jest to bardzo proste, na miejsca dotknite stanem zapalnym nakadamy okady zimne. Na miejsca, gdzie choroba spowodowana bya zimnem, nakadamy okady ciepe i bardzo ciepe. Odpowiedni konsystencj glinki do okadw uzyskamy przez zmieszanie z wod. Do przyrzdzenia uywamy naczy porcelanowych, szklanych, kamiennych. Nie naley stosowa pojemnikw blaszanych ani z tworzyw sztucznych. Na kompresy uywamy rzadkiej papki, w ktrej zanurzamy tkanin. Po zdjciu nadmiaru nakadamy na leczone powierzchnie. Przykadamy such flanel i zabezpieczamy pasem elastycznym, by kompres przylega cile do ciaa. Tylko wwczas bdzie leczenie skuteczne. Pod wpywem zaistniaego podczas kompresowania blu lub zimna zdejmujemy okad i do dalszego leczenia przystpimy po kilku godzinach lub dnia nastpnego. Okady ciepe utrzymujemy nawet do 3 godzin, jeli nadal maj odpowiedni do leczenia temperatur. Wyschnite kompresy zamieniamy na nowe, wilgotne o waciwej temperaturze. Po zakoczeniu przemywamy ciao ciep wod. Okady stosujemy, gdy leczymy: ropnie, oparzenia, ble staww, zamania koci, czyraki, zatrucie krwi. Kuracji glink nie naley przerywa a realizowa a do wyleczenia. W glinkoterapii stosuje si rwnie glinkowe kpiele, ktre zastpuj kpiele borowinowe, stosujc je 2 razy w tygodniu przez miesic. Stosujemy potem miesiczn przerw i moemy ponownie podj miesiczny cykl leczenia. W terapii wewntrznej, glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny, niszczy pasoyty. W glinkoterapii kojarzymy dziaanie zewntrzne i wewntrzne glinki, przez co bardziej aktywizuje si leczenie tkanek dotknitych wrzodami, zmianami nowotworowymi, nieytem jelit, zapaleniem okrnicy.

Lek na astm oskrzelow


Ciepy okad z glinki, naoony na piersi i plecy, utrzymujemy od 2 do 4 godzin. Najpierw stosujemy cienk warstw, stopniowo zwikszajc jej grubo. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na p szklanki wody).

28

Lek na hemoroidy
Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. Stosujemy naprzemiennie z limi kapusty.

Stuczenia
Przy stuczeniach nakadamy kataplazm z chodnej glinki. Utrzymujemy przez 2 godziny. Stosujemy naprzemiennie z okadami z lici kapusty.

Migreny
W uporczywych blach, waciw bdzie kuracja okadami z zimnej glinki na czoo, a ciepej na kark. Utrzymujemy przez 1 godzin. Nogi moczymy w ciepej wodzie z glink.

ylaki
Chore nogi pokryte ylakami smarujemy warstw ppynnej glinki. Pozostawiamy na godzin pod suchym kompresem. Moemy wykonywa 1 lub 2 razy dziennie. Naprzemiennie stosujemy okady z lici kapusty.

Schorzenia wtroby
Wszelkie schorzenia wtroby: marsko, nowotwr woreczka ciowego, stan zapalny, taczka wspomagamy leczenie przez nakadanie glinki. Najpierw warstwy ciesze, a potem stopniowo zwikszamy jej grubo. Jeli organizm nie sprzeciwia si takiemu leczeniu blem lub chodem, kontynuujemy. Temperatura okadw powinna by taka, jak organizm najlepiej toleruje.

Wole
Nakadamy glink na przedni cz szyi.

Wrzd odka
Kataplazm z gliny nakadamy w okolicy doka", w 2 godziny po posiku. Zdejmujemy na godzin przed posikiem. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie p yeczki glinki na p szklanki wody. Stosujemy naprzemiennie z okadami z lici z kapusty.

Rany
Zainfekowane rany, dotknite gangren, poparzenia, czyraki, ropnie skutecznie leczymy przez nakadanie glinki o gruboci 2 cm. Pod jej dziaaniem martwe tkanki zanikaj, pojawia si nowa skra bez blizn.

Stwardnienie rozsiane
Popijamy przez miesic wod glinkow. Stosujemy okady na okolice wtroby.

LECZENIE ZIOAMI
Lecznictwo zioami jest starsze ni odnalezione lady pocztkw pimiennictwa. Pierwsze zapiski o leczniczych rolinach pozostawili Sumerowie odnaleziono recepty sumeryjskich kapanw. Potwierdzaj zioolecznictwo rwnie zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Z odnalezionych manuskryptw wynika, e Egipcjanie na 4 tysice lat przed nasz er tworzyli spisy lekw z zi". Grecki lekarz i myliciel Hipokrates pozostawi po sobie 25 ksig medycznych, 2 z nich powici leczeniu zioami. Od staroytnoci po wspczesno zioa byy przyjaznym sposobem przywracania zdrowia.
29

Wspczenie uywa si w lecznictwie zioa dziko rosnce i zioa uprawiane na plantacjach. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia. Na og kora zbierana jest wczesn wiosn. Do zdjcia kory wybiera si mode, zdrowe gazki, gadkie bez wynaturzonych porostw. Zebrana kora ma ksztat rurek lub rynienek. Korzenie i kcza zbieramy wczesn wiosn lub jesieni, kiedy rolina znajduje si w okresie naturalnego spoczynku, cho dla niektrych grup wyznacza si inne terminy zbioru. Kwiaty zbieramy na pocztku kwitnicia lub w peni rozkwitych. Nie nadaj si kwiaty przekwite ani zwide. Licie natomiast zbierane s najczciej wtedy, gdy rolina kwitnie. Ziele zbiera si w pocztkach kwitnicia i tylko grn cz odygi. Owoce i nasiona najlepszym okresem jest, gdy s dojrzewajce lub dojrzae. Najwaciwszym okresem dla zbioru czci nadziemnych zi s ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy, a dla surowcw oleistych godziny popoudniowe. Suszy naley zaraz po zbiorze, w miejscach zacienionych, ale przewiewnych. Nie mona suszy na socu. Soce jest przyjazne dla ycia, po zerwaniu roliny wpywa na nie niszczco, nieprzyjanie. Sokw owocowych te nie powinnimy wystawia na okno, na dziaanie sonecznych promieni. Zioa przygotowujemy jako: napary, odwary, maceraty, nalewki alkoholowe. Napar: zioa zalewamy wrztkiem i odstawiamy pod przykryciem na okoo 15 minut (lub inny okres). Odwar: na wrztek wsypujemy zioa i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wod zimn i pogrzewamy w ani parowej (garnek z zioami umieszczony jest w innym wikszym) i podgrzewamy przez okoo 45 minut (lub inny okres). Macerat: zioa nalewamy zimn wod i pozostawiamy na okoo 30 minut, ca noc, lub inny okres (czsto mniejszy). Znawcy w zioolecznictwie, podzielili zioa w grupy, w zalenoci od ich oddziaywania.

Oddziaujce na organy trawienia:


osaniaj bony luzowe: korze prawolazu, kwiat malwy czarnej, li prawolazu, siemi lniane; pobudzaj apetyt i uatwiaj trawienie: kcze tataraku, korze arcydzigla, korze omanu, li melisy, li mity, owoce anyu, kminku, kolendry, pieprzowca, ziele bylicy, dziurawca, krwawnika, piounu; ciopdne: kora kruszyny, korze mniszka, omanu, kwiat kocanki, ziele glistnika, piounu; przeczyszczajco: kora kruszyny, szakaku, korze rzewienia, kwiat bzu czarnego, tarniny, owoce bzu czarnego, jarzbiny, szakaku. przeciwbiegunkowo: kora dbu, kcze piciornika, wownika, korze rzewienia, li jeyny, mcznika, orzecha woskiego, szawii, borwki czernicy, owoc ry dzikiej, ziele dziurawca, rzepiku, serdecznika, szanty; w nadmiernej fermentacji jelit: kcze tataraku, korze arcydzigla, kozka, omanu, kwiat rumianku, li melisy, mity, owoc anyu, kminku, kolendry, kopru woskiego, ziele macierzanki, majeranku, piounu, tymianku; przeciw nieytowi odka i jelit: korze ywokostu, li szawii, ziele hyzopu, krwawnika, piounu, rdestu ptasiego.

Oddziaujce na ukad oddechowy:


dziaaj wykrztunie: korze biedrzeca, mydlnicy, omanu, pierwiosnka, owoc anyu; przeciwkaszlowo: korze prawolazu, kwiat maku polnego, czarnej malwy, li babki lancetowej, podbiau, prawolazu.

Oddziaujce na ukad krenia:


wzmacniaj czynno skurczow serca: kwiat gogu, li naparstnicy purpurowej, naparstnicy wenistej, ziele jemioy, konwalii,- mika wiosennego, serdecznika; uspakajaj czynno serca: kcze kozka, ziele arnowca;
30

krwiotwrczo: li pokrzywy, ziele krwawnika, skrzypu; przeciwkrwotocznie: kcze piciornika, wownika, kora berberysu, dbu, kaliny, kasztanowca, kwiatjasnoty biaej, kasztanowca, malwy czarnej, li pokrzywy, ziele bratka polnego, drapacza, krwawnika, rdestu ptasiego, skrzypu, tasznika.

Oddziaujce na ukad moczowy:


moczopdnie: korze arcydzigla, biedrzeca, lubczyka, pietruszki, wilycy, kwiat gogu z limi, kocanki, li brzozy, jaowca, ziele dziurawca, konwalii, mika wiosennego, poonicznika, skrzypu; dezynfekujco na drogi moczowe: li borwki brusznicy, li mcznicy.

Oddziaujce na ukad nerwowy:


pobudzajco: korze i li pokrzyku, kwiat lawendy, owoc kolendry; uspakajajco: kora kaliny, korze kozka, kwiat gogu z liciem, maku polnego, szyszki chmielu, ziele serdecznika; wzmacniajco: kwiat arniki, lawendy, li bobrka, melisy, ruty; przeciwgorczkowe: kora berberysu, wierzby, kwiat lipy, rumianku, sonecznika, owoc ry, ziele nostrzyka.

Oddziaujce na ukad rozrodczy u kobiet:


pobudzaj miesiczk: korze lubczyka, li ruty, owoc pietruszki, ziele piounu, kwiat nagietka; reguluj miesiczkowanie: kora kaliny, kwiat jasnoty biaej, li jeyny, ziele rdestu, ziele tasznika; agodz bolesno: kora kaliny, korze kozka, kwiat jasnoty biaej, malwy czarnej, nagietka, li maliny, ruty, szyszki chmielu; ziele dziurawca, krwawnika. dziaaj mlekotwrczo: kminek, koper woski, bazylia, any, li barwinka, nasiona pietruszki.

Oddziaujce napotnie:.
kwiat lipy, czarnego bzu, wrzosu, nawoci, korze opianu, pietruszki, kcze tataraku, li brzozy, nasiona pietruszki, pczki topoli, owoc maliny, czarnego bzu.

Oddziaujce nasennie:
li melisy, barwinka, szyszki chmielu, ziele macierzanki.

Oddziaujce przeciwblowo:
owoc kasztanowca, ziele mity, li barwinka, kwiat rumianku.

Oddziaujce przeciwgorczkowo:
li mity, kwiat lipy, czarnego bzu, rumianku, patki kwiatu sonecznika, kora wierzby, kasztanowca, owoc czarnej jagody.

Oddziaujce przeciwskurczowo:
ziele jaskcze, bazylia, majeranek, srebrnik, szawia, macierzanka, tymianek, kminek, koper, czarny bez, rumianek, kwiat lipy, kora wierzby, znamiona kukurydzy.

Przeciwalergiczne:
kwiat rumianku, ziele dziurawca, korze kozka

Przeciwartretyczne:
kora wierzby, li czarnej porzeczki, nasiona czarnuszki.

31

Przeciwcukrzycowe:
kcze perzu, uski ze strkw fasoli, li pokrzywy, czarne jagody, orzech woski, ziele rdestu ptasiego, dziurawiec, krwawnik, szawia, korze mniszka, opianu, surowa i gotowana cebula.

Wzmacniajce wtrob:
ziele dziurawca, krwawnika, mity, kwiat nagietka, kocanki, rumianku, owoc jaowca, dzikiej ry, czarnego bzu, kora kruszyny, znamiona kukurydzy.

Oczyszczajce krew z toksyn i zogw


ziele bratka polnego, skrzypu, poziomki, bluszczyka, ogrecznika, kwiat stokrotki, kocanki, li barwinka, borwki, maliny, brzozy, korze opianu, podrnika, mniszka, szyszki chmielu, nasiona czarnuszki.

Powstrzymujce krwawienie:
wewntrzne: ziele krwawnika, kora kasztanowca, korze ywokostu, surowa cebula, mielone siemi lniane, suszone liwki; zewntrznie: okady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli.

Obniajce cinienie krwi:


bez koniecznoci kontroli (nie mona przedawkowa): cebula, czosnek, skrka cytrynowa, urawiny; dawkowanie pod kontrol: ziele jemioy, li barwinka.

Oddziaujce bakteriobjczo:
czosnek, cebula, li borwki brusznicy, czarnej jagody, ziele piounu, dziurawca, mity, majeranku, szawii, macierzanki, tymianku, rumianku, owoc czarnej jagody, kora wierzby.

Oddziaujce cigajco:
kora dbu, kasztanowca, wierzby, korze ywokostu, kcze piciornika, ziele rzepiku, przywrotnika, wietlika, dziurawca, rdestu, srebrnika, szawii, czbru, nawoci, macierzanki, tymianku, li orzecha woskiego, czarnej porzeczki, maliny, pokrzywy, owoc dzikiej ry, czarnej jagody, jarzbiny.

Przeciwzapalne na okady:
majeranek, szawia, li babki, kcze piciornika, rumianek, gotowana cebula.

Przypiesza gojenie ran:


kwiat nagietka, jasnoty biaej, rumianku, ziele dziurawca, rdestu ptasiego, szawii, korze ywokostu, li orzecha woskiego, pczki topoli.

MASO KLAROWANE
W medycynie Wschodu, starohinduskiej AJURVEDZIE, do celw leczniczych zalecane jest czsto klarowane maso (GEE). Sposb przyrzdzania: na wolnym ogniu, zabezpieczonym pytk, podgrzewamy wiejskie maso niesolone i systematycznie zbieramy drewnian yk tworzc si pian. Podgrzewamy tak dugo, a piana przestanie si pojawia. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi. AJURYEDA podaje, e im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. Moe by przechowywane poza
32

lodwk. Maso otrzymane metod przemysow, nie nadaje si poniewa przy technologii przemysowej dodaje si sl. GEE majce ponad miesic: skutecznie usuwa podranienia wewntrznych organw; pomaga w leczeniu schorze skry; przywraca harmoni w zaburzeniach umysu; leczy hemoroidy, choroby weneryczne, anemie, ostre stany zapalne oczu i uszu, zranienia; leczy grulic i taczk agodzi kaszel i uczucie dusznoci usuwa zmczenie Klarowane maso jest skadnikiem dla wielu mikstur. Przeciwwskazania: zapalenie jelit, niestrawno, alkoholizm, gorczka, cholera, brak apetytu.

TERAPIA KWIATOWA
Medycyna chiska niezmiennie od 5 tysicy lat uzasadnia, e schorzenia organw wewntrznych informuj na zewntrz okrelonym stanem emocjonalnym. Chore nerki sygnalizuj niedyspozycje uczuciami lku, strachu, a nawet paranoi. Wtroba objawia si gniewem, zoci, agresj. Smutek wiadczy o chorym sercu, rozalanie si nad sob to choroba puc, a nadmierne mylenie mwi o osabionej ledzionie, zimny pcherz moczowy sprowadza myli samobjcze. W latach dwudziestych naszego wieku, angielski lekarz Edward Bach, diagnozowa rwnie niedyspozycje organw w oparciu o stan psychiczny i uczucia zalecajc leki kwiatowe. Przekonany o leczniczych waciwociach porannej rosy, ktra w naturze wystpuje w malekich ilociach i szybko znika, opracowa technologi otrzymywania naturalnych lekw z kwiatw. Patki kwiatowe umieszcza w szklanych przezroczystych miseczkach, zalewa rdlan wod i pozostawia na 3 godziny w czasie najwikszego nasonecznienia, jak najbliej roliny matki, czyli w biopolu kwiatu lub krzewu, z ktrego zostay zerwane. Tak metod pozyskiwania nazywa metod soneczn". Dla otrzymania leczniczych wartoci z gazek, pdw czy pkw drzew, dziaanie soca zastpi dziaaniem ognia, uzyskujc takie same wyniki, a sposb ten nazwa metod termiczn". Trwao zapewnia lekom przez dodanie alkoholu. Opracowa 38 zestaww dzielc je na 7 grup, przyporzdkowanych do okrelonych stanw psychicznych, twierdzc, e moliwe jest uleczenie wszelkich schorze.

PRZYJAZNE DRZEWA
Przyroda pena zadziwiajcych mdroci gotowa jest zawsze pomc czowiekowi, jeli tylko czowiek zechce przyj. Istniej w naturze drzewa, ktre odbior szkodliw dla zdrowia energi, i takie, co przel energie uzdrawiajce. DRZEWA, ktrym przekaza moemy szkodliw energi to: kasztan, topola, wierzba, orzech, osika. Stajemy przodem do drzewa w odlegoci 20 do 30 cm. Wycigamy donie w stron pnia. czymy si mentalnie (w mylach) z drzewem, ktre rozumie nasze myli, jest yczliwe i przyjazne czowiekowi. Prosimy, by przejo z nas szkodliw energi. W wyobrani widzimy, jak z naszych doni i palcw przepywa energia do drzewa. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut. Podzikujmy na zakoczenie. DRZEWA, ktre przel uzdrawiajc energi to: db, sosna, akacja, klon, jarzbina, brzoza, jabo, winia, liwa, grusza. W tym przypadku stajemy do drzewa tyem, na odlego 20 - 40 cm.
33

Wycigamy donie w kierunku pnia. Prosimy drzewo, by przesao potrzebn nam energi. W wyobrani zobaczmy jak strumie wzmacniajcej energii przypywa do naszych doni i wypenia cae ciao. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. Koniecznie naley podzikowa drzewu. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyania. Jeli nie przekaemy podzikowania lub polecenia, aby przestao energi przesya, moe zdarzy si, e bdzie oddawa energi nadal, a do unicestwienia siebie. Nie jest to frazesem ani bajeczk. Wspistnienie w przyrodzie daje moc, ktrej jeszcze nie pojmujemy. Nawet kawaki drewna promieniuj energi i nadal s pomocne. Poznajmy rwnie promieniowanie negatywne.

Przykady:
Czesanie wosw drewnianym grzebieniem usuwa bezsenno. Trzymanie w zbach kawaka drewna z osiki usuwa bl zbw. Epilepsje, schizofrenie, ble gowy lecz kawaki drewna z osiki utrzymywane w bliskoci gowy. Stoy, ktrych boki zbiegaj si pod ktem, promieniuj energi negatywn i nie naley siada naprzeciw rogw. Tabela 1.
Grupa grupa I Stan psychiczny, uczucia Strach, lki panika, przeraenie strach o znanym podou, fobie strach przed utrat kontroli nad umysem strach nieznanego pochodzenia strach i nadmierna troska o innych, nadopiekuczo Niepewno brak wiary we wasny osd niezdecydowanie, wahanie, skrajno nastrojw pesymizm rezygnacja zwtpienie i poczucie beznadziejnoci brak motywacji, zmczenie psychiczne yciowe rozdroe, trudno w odnalezieniu drogi yciowej Brak zainteresowania otoczeniem bujanie w obokach tsknota, przywizanie do przeszoci rezygnacja, apatia cakowite wyczerpanie niechciane natrtne myli depresja bez przyczyny powielanie starych bdw Samotno wynioso, duma niecierpliwo, poirytowanie egocentryzm, gadatliwo Nadwraliwo na wpywy zewntrzne cierpienie psychiczne ukryte za umiechem poddaczo, saba wola ochrona w czasie transformacji agresja, zawi, zazdro Przygnbienie, rozpacz, zwtpienie brak pewnoci siebie poczucie winy przytoczenie obowizkami zwtpienie, brak nadziei szok i jego nastpstwa uraza, zgorzknienie, al walka mino przeciwnoci losu poczucie zbrukania Nadpobudliwo i nadmierna troska o innych samolubstwo i zaborczo fanatyzm, nadgorliwo, podniecenie psychiczne dominacja nietolerancja sztywno zasad, napicie Nazwa roliny zotoje figlarek plamisty liwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony

grupa II

zawcig czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies

grupa III

powojnik pncy wiciokrzew dzika ra oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pk)

grupa IV

okrnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysicznik orzech woski ostrokrzew

grupa V

grupa VI

modrzew sosna wiz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba db szypukowy jabo ponka

grupa VII

cykoria podrnik werbena winorol buk czerwony woda rdlana

34

ZAPOMNIANE LEKI

35

CEBULA
Skuteczno leczenia cebul potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku. Krl Ashaka cierpia na tajemnicz chorob. Jego organizm nie przyswaja pokarmw, a ka wydalany by ustami. Krlowa Tisharaki Shita, aby unikn (sati) mierci w pomieniach, na stosie pogrzebowym swego maonka, polecia dworskiemu lekarzowi odszukanie innego czowieka, ktry cierpi na tak sam chorob co krl. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. Czowiek w zosta umiercony, a krlowa osobicie przebadaa jego wewntrzne organy. Znalaza dugiego robaka wpitego w cianki jelit. Posypaa sol, pieprzem. Czynia inne prby, dopiero gdy posmarowaa miazg cebuli, robak zosta umiercony. Podano do picia wywar z cebuli i krl powrci do zdrowia. Cebula i jej bliski krewny czosnek, od 5 tysicy lat znajduj si wrd specyfikw skutecznie przywracajcych zdrowie, a stosowane profilaktycznie nie dopuszczaj do zachorowania. Medycyna potwierdza, e cebula ma dziaanie antyseptyczne, przeciwinfekcyjne, przeciwreumatyczne, przeciwzakrzepowe, przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. Leczy grulic wzw chonnych, obnia poziom cukru we krwi, wzmacnia czynnoci nerek, jelit, wtroby i ukadu nerwowego, uatwia trawienie, a take eliminuje z organizmu mocznik. Leczy skr i powoduje porost wosw. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorb i dolegliwoci: angin, astm, awitaminoz, biegunk, cukrzyc, gryp, infekcje ukadu moczowego, jest pomocna, gdy mamy trudnoci w oddychaniu. Leczy kamic i krzywice. agodzi nadmiern fermentacj jelit. Pomaga w leczeniu schorze prostaty. Likwiduje otyo, obrzki, puchlin wodn, skpomocz. Wzmacnia fizycznie i umysowo, poprawia przemian materii. Uelastycznia stwardniae ttnice, agodzi stan zapalny krtani, opucnej, osierdzia, oskrzeli, wzw chonnych. Hamuje krzepliwo krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. Stosowana zewntrznie leczy brodawki, szum w uszach i niedosyszenie, nerwoble i migrenowe ble gowy, czyraki, odmroenia i oparzenia. Leczy zapalenie opon mzgowych, rany ropne i wrzodziejce, zastrza. Odstrasza komary.

Sok z cebuli
wiey sok z cebuli pity z domieszk ciepej wody leczy hemoroidy i nieyt jelit. Zastosowany do inhalacji leczy angin, ropnie puc, nieyt nosa i garda.

Wino cebulowe
200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram biaego wina Wymiesza i odstawi na 2 doby. Przesczy. Przyjmowa 3 razy dziennie po kieliszku. Leczy awitaminoz, wzmacnia organizm.

Lek cebulowy przy biegunce


1 litr wody 1 gar usek z cebuli Gotowa 10 minut. Odcedzi. Wypija p litra dziennie w niewielkich porcjach.

Lek cebulowy w biegunce niemowlt


Trzy cebule nacite w kwiat gotowa przez 2 godziny w 1 litrze wody. Odsczy. Ostudzi, podawa na ciepo po maej yeczce. Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi.

Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli, zapaleniu opon mzgowych, kokluszu


Sok wycinity z cebuli miesza z miodem, w proporcji 1:1. Pi maymi porcjami. Dodatkowo naoy na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli.
36

Lek cebulowy przy kamicy ciowej


Du cebul drobniutko pokroi i dusi w 4 ykach oliwy z oliwek. Podla 3/4 szklanki wody i woy okoo 5 dkg wieej, niesolonej soniny. Gotowa pod przykryciem przez 10 minut. Odcedzi. Pi na ciepo maymi ykami. Na noc wypi filiank naparu z kory kruszyny. Tak kuracj moemy wykonywa 1 raz w roku!

Lek cebulowy przeciw robaczycy


1 du cebul pokrojon w cienkie plastry 1 litr biaego wina gronowego Odstawi w zamknitym soju na 6 dni. Odcedzi. Przela do butelki. Pi codziennie rano 1/7 cz leku. Kuracj prowadzi przez tydzie. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry ksiyca. Powtarzamy kuracj co 2 miesice.

Lek cebulowy na wrzodziejce rany, oparzenia, odmroenia, rany pourazowe


Gaz opatrunkow zoy w kilka warstw, pooy warstw miazgi z cebuli. Naoy na chore miejsce. Owin bandaem.

Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu ttnic mzgu


Naoy na gow okad z miazgi cebuli. Szczelnie owin ciereczk i 2 suchymi rcznikami. Ciepo wytworzone zwiksza uwalnianie si olejkw eterycznych z cebuli, ktre wnika bd w gow.

Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli


Cebul rozkroi, podpiec a gdy bdzie ciepa nakada na: ropie, czyrak, hemoroidy.

Tampon cebulowy przy szumie w uszach


Tampon z waty nasczy sokiem z cebuli. Owin gaz i wkada na noc do ucha.

Lek cebulowy na brodawki


Cebul wydry. Wsypa do rodka sl morsk lub kamienn nieoczyszczon. Otrzymanym sokiem pociera brodawki, kilkakrotnie w cigu dnia.

Okad aseptyczny
Zdj cienk bonk, ktra znajduje si midzy warstwami cebuli. Jest to naturalny okad jaowy. Nakada na ran, umocni opatrunkiem.

Syrop z cebuli przeciw kaszlowi


Cebul posieka uoy na spodeczku, zasypa cukrem. Postawi w ciepym miejscu. Pi tworzcy si syrop. Ponownie przygotowa. Wskazany dla dzieci.

Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej


Posieka drobno cebul i gotowa z mlekiem (jak zup). Spoywa 2 razy dziennie. Poprawa nastpuje ju po tygodniu.

Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca


Pokroi cebul i upiec w piekarniku. Rozprowadzi warstw na tkanin. Przyoy nastpnym kawakiem. Utworzony w ten sposb ciepy kompres naoy na stopy. Umocni flanel. Owin bandaem. Utrzymywa przez noc.
37

uska z cebuli
Gdy pojawi si zastrza, naoy na palec kilka warstw usek z cebuli. Owin bandaem. Podobnie leczy odmroenia, popkania skry, zadrapania.

Udlenia
Wyj do. Miejsca po udleniach potrze rozkrojon cebul.

CZOSNEK
W staroytnym Egipcie czosnek by otoczony kultem. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. Dzieciom wieszano korale z czosnku, by chroni je od robaczycy. Czosnkowi przypisywano magiczny wpyw na si i odwag. Przydzielano go codziennie rzymskim onierzom. Chroni czosnek przez tysiclecia od zarazy, na pustyni od pragnienia. Jako anty-afrodyzjak uprawiany by w ogrodach przyklasztornych. W odnalezionych staroytnych papirusach wyczytano, e kobietom cierpicym na bezpodno zalecano wkadanie do pochwy zbki czosnku, owinite w tkanin. Hipokrates zaleca sposb na sprawdzenie czy kobieta moe mie nadzieje na zajcie w ci. Wskazywa, by oczyszczony z usek i owinity w tkanin zbek czosnku woy na noc do pochwy. Jeli nastpnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku, ma nadziej na zaistnienie ciy. Kobietom, ktre nie poczuy zapachu - natura stanowia dla nich inaczej. W kuchni czosnek nazwany zosta krlem przypraw". Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych, hamujcych rozwj guzw rakowych, naroli, owrzodze, a take miniakw i naczyniakw. Czosnek ma silne dziaanie przeciwgrzybiczne. Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okrnicy. Obnia cinienie krwi, oczyszcza organizm ze zogw, leczy schorzenia puc i drg oddechowych. Wzmacnia organizm, chroni przed zazibieniem, uwalnia od robakw. Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieytw odka i jelit, przy niskim cinieniu krwi i dla kobiet karmicych jak rwnie przy zapaleniu puc.

Lek czosnkowy na poprawienie gosu


Pi w dowolnych ilociach, dobranych smakowo: mleko, czosnek, mid.

Lek czosnkowy przeciw robakom


25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotowa na maym ogniu przez 20 minut. Odcedzi. Pi 2 razy dziennie. Niekiedy ju po 4 dniach widoczny jest skutek, ale leczenie musi trwa nadal. Rwnoczenie z kuracj pitn moemy wykonywa lewatyw z pynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma zbkami czosnku.

Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi


Miazg z jednej gwki czosnku gotowa w mleku przez 20 minut. Odcedzi. Pi codziennie na czczo, a do usunicia tasiemca. Do poudnia nie spoywa pokarmw.

Lek czosnkowy przy przezibieniu


50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzcej wody Pozostawi na 12 godzin dla wyugowania substancji leczniczych. Odsczy. Pi co 2 godziny po 1 yce. Dzieciom podawa po yeczce.
38

Ma czosnkowa
Wzi w rwnych ilociach miazg czosnkow, oliw i smalec niesolony. Smay na maym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. Stosowa przy zwichniciach, blach miniowych, reumatycznych i przy nerwoblach.

Lek czosnkowy na okady


30 gram czosnku ( miazga) 0,5 litra winnego octu Wymiesza i odstawi na 10 dni. Odsczy. Stosowa do dezynfekcji ran i na okady w blach reumatycznych.

Lek czosnkowy z gliceryn


50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymiesza i odstawi na tydzie w zamknitym soiku. Odcedzi. Przela do czystego soika. Nasczy tampon i umieci w pochwie gdy cierpimy na zakaenie drodami, rzsistkiem lub przy innych zakaeniach narzdw pciowych kobiety.

Lek czosnkowy obniajcy cinienie


30 zbkw czosnku (miazga) 0,5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chodnej wody Miazg czosnkow, sok z cytryn i wod wymiesza i pozostawi na 2 dni. Przecedzi. Zla do butelki. Pi po yce na godzin przed posikiem. Kontrolowa cinienie krwi. Mona doda nieco miodu do smaku.

Lek czosnkowy w oleju


50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Skadniki wymiesza. Soik zamkn i odstawi na 2 tygodnie czsto wstrzsajc. Stosowa na okady przy zmianach chorobowych skry. Przy hemoroidach przykada na noc nasczony tampon. Przy niedosyszeniu o podou reumatycznym i przy blach uszu wkada do ucha nasczony tampon owinity w gaz.

Lek czosnkowy przeciw owsikom


Wymiesza miazg z 3 zbkw czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. Przecedzi. Wykona lewatyw przy pomocy gruszki. Kocwk gruszki smarowa oliwk. Powtarza zabieg co 2 dni, a do skutecznego usunicia owsikw. Podawa wewntrznie sok z cytryny.

Udlenia
Wyj do. Rozkroi zbek czosnku i smarowa udlone miejsce.

CHRZAN
Znany i stosowany w staroytnym Egipcie. W Polsce znany jest jako dziko rosncy i chrzan ogrodowy. Dla spoycia stosujemy chrzan ogrodowy. Do celw leczniczych bardziej odpowiednim jest korze chrzanu dziko rosncego. Najlepszy jest chrzan jednoroczny, biay po rozkrojeniu. Olejki eteryczne chrzanu maj waciwoci naturalnego antybiotyku.
39

Chrzan jako lek na reumatyzm


Kuracja pitna: Okoo 30 gram startego chrzanu zala 1 litrem wody. Odstawi pod przykryciem na 12 godzin. Pi midzy posikami. Okady: zetrze korze chrzanu ze skr rozprowadzi warstw na tkaninie, przyoy drugim kawakiem materiau. Naoy kompres na miejsce dotknite artretyzmem. Naoy ceratk. Umocni bandaem. Kompres trzyma przez kilka minut, do p godziny. Skra pod okadem powinna by zaczerwieniona ale nie moe by spryszczona.

Syrop z chrzanu
Zetrze korze chrzanu i przeoy do filianki. Zasypa cukrem. Pi syrop tworzcy si w filiance. Caodzienna dawka syropu, to 2 yeczki. Jest to rodek ciopdny.

Lek przy paradentozie


Dla wzmocnienia dzise i zbw naley u kawaek korzenia chrzanu wieego lub suszonego.

Lek dla chorych na serce


Przy schorzeniach minia sercowego, niedomykaniu zastawek, koataniu serca umieci w okolicy serca may woreczek z wirkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszk z nasion biaej gorczycy. Podobne dziaanie uzyskujemy noszc krek z blachy miedzianej o rednicy 6 centymetrw.

JABKO
Jabko jest popularnym owocem, dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadw. Naley je jabka z najbliej rosncych od nas drzew promieniuj energi podobn naszej. Jabek z importu nie powinnimy spoywa, cho mog by od naszych dorodniejsze. Dla duszego przechowywania i transportu owoce to nasycane s promieniami cezu i kobaltu, przez co zabija si w nich energie ycia, pozostawiajc witaminy i sole mineralne, a takie jabko mimo dugiego przechowywania nie psuje si (rwnie napromieniowane s inne owoce i warzywa). Dzieci odywiane takimi owocami staj si apatyczne, maj trudnoci w koncentracji, czuj si zagubione, wyizolowane, trac zainteresowanie yciem. Mimo popularnoci lecznicze walory jabek s mao znane i niewykorzystywane. Bardziej znane s ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych. Jabka wzmacniaj minie i ukad nerwowy, s moczopdne, uatwiaj trawienie i lecz przewd pokarmowy, odwieaj i regeneruj wtrob, oczyszczaj krew z toksyn, zmniejszaj poziom cholesterolu, odnawiaj flor bakteryjn, wi radioaktywne pierwiastki. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabkami: infekcji jelitowych, osabienia si fizycznych i intelektualnych, w zej przemianie materii, otyoci, artretyzmie i reumatyzmie, miadycy i nadcinieniu ttniczym, przekrwieniu wtroby i zastoinach krwi w naczyniach krwiononych i mzgowych, przy bezsennoci i nadpobudliwoci emocjonalnej, w schorzeniach minia sercowego, zawaach. W dugotrwaych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. Dla celw leczniczych zaleca si jabka spoywane na surowo razem ze skrk, pieczone lub gotowane, napary ze skrki i z kwiatw jaboni.

Jabka na surowo
Osoby starsze powinny spoywa jabka systematycznie, razem ze skrk. 1 jabko spoyte rano dziaa oczyszczajco 1 jabko zjedzone wieczorem dziaa przeczyszczajco
40

Przy biegunce u dzieci


Przy biegunce podawa dzieciom starte jabka, a po p godzinie sab herbat lekko posodzon. Podobnie postpowa w biegunce wywoanej zbkowaniem. Take przy zapaleniu jelita cienkiego i okrnicy.

Kuracja jabkowa w leczeniu grypy


Przez okres chorowania na gryp ( 2 do 3 dni) zjada codziennie p kilograma startych jabek, jako wyczne poywienie.

Suszone skrki z jabek


Ususzy dobrze skrki i zemle. Doda rwnie kilka lici porzeczek. Na szklank wrztku wrzuci 1 yk zmielonych skrek. Odstawi na 15 minut. Pi leczniczo 4 szklanki dziennie. Wskazania: przy zaparciach pi na czczo. Przy schorzeniach: wtroby, jelit, nerek objawiajcych si skpomoczem, reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naley pi midzy posikami.

Herbata na bezsenno
Skrki z jabek odmiany Reneta" gotowa przez 15 minut. Nastpnie odcedzi i osodzi miodem. Pi 1 szklank przed snem.

Jabko jako rodek przeczyszczajcy


Utrze jabko odmiany Reneta". Odstawi na dwie godziny. Odcedzi. Pi 2 yeczki soku przed kadym posikiem. Dziaa przeczyszczajco i rozwalniajco. Dziaa rwnie wykrztunie.

Jabko z sokiem cytrynowym


Utrze jabko ze skrk, doda soku z cytryny uatwia trawienie wglowodanw.

Napar z kwiatw jaboni


Przyrzdzi napar z 30 gram suszonych kwiatw jaboni w 1 litrze wrztku. Odstawi na 15 minut. Pi ciepy maymi ykami. agodzi kaszel.

Lek na obnienie cinienia ttniczego


Ugotowa ry i wymiesza ze startym jabkiem. Potrawa taka jest lekiem, ktry skutecznie usuwa obrzki pochodzce z niewaciwej pracy serca i nerek, obnia nadcinienie.

Jabko pieczone
Gdy boli ucho przykada wczeniej upieczone jabko, rozkrojone z wydron powk. Powinnimy umocowa chustk i gow owin ciepym szalem.

Lek na grzybic
Przepoowi jabko i wybra rodek nasienny. Woy w wydrenie nieco siarki. Powki zwiza i upiec. Pociera skr w miejscach chorobowo zmienionych.

OCET JABKOWY
Ocet jabkowy zwany niekiedy octem winnym, cieszy si zawsze popularnoci w ludowym lecznictwie i kuchni. Reguluje gospodark kwasowo zasadow w organizmie.
41

Przygotowanie octu jabkowego sposb I


Do szklanego naczynia wkadamy obierzyny ze zdrowych jabek. Zalewamy osodzon wod, przyjmujc na kad szklank wody 1 yk cukru. Naczynie zawizujemy ptnem. Ocet jabkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach. Zlewamy do butelek.

Przygotowanie octu jabkowego sposb II


Z umytych jabek, najlepiej spadowych, usun robaczywe i chore miejsca. Zetrze na tarce lub zgnie na miazg w maszynce do misa. Miazg zalewamy ciep, przegotowan i osodzon wod, biorc na 1 litr wody 0,8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. Aby przyspieszy naturaln fermentacj dodajemy okoo 10 gram drody piekarskich i skrki z czerstwego chleba. Naczynie przykrywamy tkanin i przechowujemy w ciepym miejscu, o temperaturze od 20 do 30C. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwr drewnian yk. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy, dwukrotnie. Na kady litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Kiedy pyn uspokoi si i przybierze jasny kolor, oznacza, e fermentacja zostaa zakoczona. Czas produkcji octu jabkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. Przelewamy do butelek i korkujemy. Ocet jabkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych, zaburzeniach trawienia charakteryzujcych si nadmiarem luzu w organizmie, otyoci, zym samopoczuciu przy zmianach pogody, schorzeniach skry, wyczerpaniu oglnym. Najczciej stosujemy: u dorosych 2 yeczki octu jabkowego z 2 yeczkami miodu, na p szklanki ciepej przegotowanej wody, dla dzieci 1 yeczk octu jabkowego z 2 yeczkami miodu rozpuszczonymi w p szklance ciepej, przegotowanej wody.

LECZENIE OCTEM JABKOWYM ylaki


Zewntrznie: przemywa jabkowym octem ylaki lekko masujc, rano i wieczorem. Wewntrznie: pi rano i wieczorem 1 szklank cieplej przegotowanej wody z 2 yeczkami jabkowego octu. Skutek leczenia widoczny po miesicu rozniesione yy zaczynaj si zmniejsza.

Nadcinienie
Przed kadym posikiem pi 1 do 3 yek octu jabkowego. Niekiedy moemy doda miodu.

Bl gowy
Wla do garnuszka p szklanki winnego octu i p szklanki gorcej wody, doprowadzi do wrzenia. Stosowa do inhalacji nakrywa gow duym rcznikiem i gboko wdycha opary, a do zniknicia lub zmniejszenia blu.

Ppasiec
Jabkowym octem nasczy gaz i nakada na miejsca zaatakowane ppacem. Ustpuje swdzenie, a choroba trwa krcej.

zawienie oczu
Przygotowa mieszank: 1 szklank ciepej przegotowanej wody, 1 yeczk octu jabkowego i 1 kropl jodyny. Pi codziennie po 1 szklance, przez 2 tygodnie. W miar ustpowania dolegliwoci stopniowo zmniejsza dawk.

42

Nadmierna potliwo
Gdy cierpimy na nadmiern nocn potliwo, naley przed snem nasmarowa ciao octem jabkowym.

Oparzenia
Miejsca oparzone przemywa octem jabkowym lub nascza nim opatrunek.

Utykanie na nog
Sposb I (pourazowe). Przygotowa mieszank: tko jajka yeczka miodu yka jabkowego octu Wymiesza i wciera w chore miejsce. Sposb II (utykanie spowodowane zapaleniem staww) Pi przed kadym posikiem 10 yeczek octu jabkowego. Kuracja trwa przez miesic.

Dla ciarnych
Przed kadym posikiem pi szklank ciepej przegotowanej wody z 2 ykami octu jabkowego i 2 ykami miodu.

Przy krwawieniach
Przy krwawieniach hemoroidalnych, krwotokach z nosa, obfitych miesiczkach pi codziennie 1 szklank ciepej wody z 2 yeczkami jabkowego octu.

CYTRYNA
Cytryna jest owocem szczeglnym, ktry w jamie ustne ma smak kwany, a w odku przyjmuje odczyn zasadowy. Neutralizuje zatem nadkwano odka czy zakwaszenie organizmu. Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym dziaaniu. Stosowana przy infekcjach, niedostatecznym trawieniu, schorzeniach puc i nerek, chorobach skry.

Usuwanie kamieni nerkowych


Utrze tko do biaoci z 1 yeczk cukru. Ucierajc dodawa yeczk soku z cytryny i yeczk koniaku nadal uciera i stopniowo dodawa 150 ml oliwy z oliwek. Tak przygotowan mikstur pi maymi ykami przez p godziny. Nastpnie kadziemy si na prawym boku na 1 godzin. Piasek i mae kamyki w takiej kuracji wydalane s bezbolenie.

Usuwanie kamieni ciowych


Mieszank soku z cytryny i oliwy z oliwek spoywa przed snem, w nastpujcy sposb: I dzie sok z 0,5 cytryny i 1 yki oliwy z oliwek, II dzie sok z 1 cytryny i 1 yki oliwy z oliwek, III dzie sok z 1,5 cytryn i 1 yki oliwy z oliwek, IV dzie sok z 2 cytryn i 1 yki oliwy z oliwek. Codziennie zwiksza ilo soku o p cytryny a dojdziemy do 9 cytryn dziennie. Nastpnie zmniejsza ilo soku o p cytryny. Moemy nadal prowadzi kuracj przyjmujc codziennie sok z 2 cytryn i 1 yki oliwy z oliwek.
43

Lek odwieajcy wtrob


Sparzy cytryn, wrztkiem (zmywanie toksyn). Wytrze i pokroi. Przeoy do naczynia i wieczorem zala wrzc wod. Rano wypi na czczo (najlepiej midzy 01 - 03 w nocy).

Sok z cytryny z chrzanem


Na l cz soku z cytryny wzi 4 czci startego chrzanu. Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawaowym powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepw krwi w naczyniach krwiononych.

Sok z cytryny
Niszczy pasoyty jelitowe.

Lek przeciw owsikom


Zmiady nasiona cytryny i wymiesza z miodem. Przyjmowa codziennie na czczo.

Krwawienie z nosa
Przy krwawieniu woy do nosa wacik nasczony sokiem z cytryny.

Lek przy zapaleniu jamy ustnej


Puka jam ustn mieszank ciepej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu.

Lek przy zapaleniu ucha


Zakrapia do ucha sok z cytryny. Zakada wacik. Zabieg wykonywa co drugi dzie. Stosowanie takiej kuracji przez miesic, moe poprawi jako suchu.

Lek w migrenie
Na czoo i na skronie przykada kompres z soku z cytryny lub nakada plasterki cytryny. Gow owin chustk.

CZERENIA
Do celw leczniczych wykorzystujemy owoce czereni, szypuki oraz ywic z kory drzewa czereniowego. Owoce czereni s zasadotwrcze i neutralizuj zakwaszony organizm. Czerenia ma wiele waciwoci leczniczych, dziaa na cay organizm odtruwajc, oczyszczajc i odmadzajc go. Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siy obronne i uaktywnia prace gruczow wydzielania wewntrznego, przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia.

Kuracja oczyszczajca
Zastosowa przez kilka dni diet czereniow spoywa wycznie czerenie. Doskonale oczycimy organizm z toksyn po zimowym ywieniu.

Napar z szypuek
Pi wywar z gotowanych w wodzie ogonkw czereni. Dziaa on moczopdnie oraz usuwa z organizmu zastae pyny obrzkowe.

Odwar z kory drzewa czereniowego


Kor rozdrobni noem na niewielkie kawaeczki i wrzuci na wrztek. Przez kilka minut gotowa. Odcedzi. Pi midzy posikami. Likwiduje robaczyc.
44

Kuracja przeciwartretyczna
Jeden z posikw zastpi przez spoycie p kilograma czereni. Stosowa przez cay sezon owocowy usuwa znieksztacenia i opuchnicia staww. Kuracj moemy wspomaga przez picie soku pomidorowego, wymieszanego z krtko zagotowanymi drodami piekarniczymi. Po takiej kuracji ustpi obrzki i ble staww, niezalenie od wieku i stopnia zaawansowania choroby.

Plaster z owocw czereni


Zmiady owoce bez pestek i wykorzystywa na okady. Taki kompres przyoony na czoo usunie ble migrenowe gowy. Przyoony na szyj wzmocni i odmodzi organizm.

Olej z pestek czereni


Z miszu pestek wycisn olej. Smarowa nim kurzajki i plamy na skrze rano i wieczorem.

Ma z ywicy drzewa czereniowego


ywice z drzewa czereniowego rozpuszcza w niewielkiej iloci wody. Otrzymana ma jest lekiem na liszaje i artretyzm.

PORZECZKA CZARNA
Wysoka zawarto leczniczych, antyseptycznych olejkw eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje, e jest wszechstronnym lekiem naturalnym, pomocnym przy wielu schorzeniach. Dziaa moczopdnie, napotnie. Wzmacnia odek. Ma waciwoci przeciwgnilne, przeciwbiegunkowe, przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. Usuwa zmczenie, likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne, biegunk oraz angin. Skutecznie leczy: przyzbice i wypadanie zbw, posiada waciwoci przeciwszkorbutowe. Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego, a tym samym leczy gociec, artretyzm, reumatyzm. Poprawia prac nerek usuwajc zatrzymywanie si moczu, piasek i kamienie nerkowe. Wzmacnia wtrob, leczy taczk, zam soczewkow, zapalenie gruczou krokowego. Uaktywnia system trawienny likwidujc skaz krwotoczn, niewaciw krzepliwo krwi, niedokrwisto. Oczyszcza arterie uwalniajc od miadycy i blw migrenowych. Do celw leczniczych uywamy owocw i lici czarnej porzeczki.

Odtruwanie organizmu
Na szklank wrztku wrzuci gar lici z czarnej porzeczki. Pi rano i wieczorem. Dziaa jako odtrutka, wzmacnia i uspokaja.

Okady na rany ylakowe


Na trudno gojce si i otwarte rany ylakowe przykada wiee licie lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. Okady takie skutecznie lecz poniewa zawieraj olejki eteryczne o waciwociach antyseptycznych, antytoksycznych, przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Wpywaj na skuteczne gojenie si ran dochodzcych do koci i przypieszaj powstawanie nowej zdrowej tkanki.

Udlenia przez owady


Wycign do i miejsce po ugryzieniu natrze zgniecionym liciem czarnej porzeczki.

Napar z lici
Stosowa do nasczenia okadw na rany i wrzody. Napar z lici porzeczki jest skutecznym lekiem o
45

waciwociach przeciwbakteryjnych i cigajcych, uywa do pukania garda i jamy ustnej.

MALINY
Do celw leczniczych stosujemy owoce, licie i mode pdy. Maliny poprawiaj krenie krwi, zmniejszaj obrzki, oczyszczaj i rozrzedzaj krew. S moczopdne, napotne, aseptyczne. Wzmacniaj oglnie organizm. S przeciwrakowe, przeciwblowe i stanowi skarbnice naturalnych witamin. Lecznicze s maliny lene i uprawiane w ogrodach.

Na przezibienie
Przygotowa napar z 1 yki wieych lub suszonych owocw malin, drobno pocitych lici i modych pdw. Parzy, pod przykryciem przez 20 minut. Sodzi 1 yeczk miodu. Podczas grypy lub przezibienia przyjmowa po kilka filianek dziennie.

Wzmacniajcy koktajl
4 yki soku malinowego sok z p cytryny 2 yki wody 2 yeczki miodu 2 kawaki lodu.

PORZECZKA CZERWONA
Oprcz odmiany czerwonej, znana jest odmiana biaa i rowa. Do celw leczniczych su owoce i licie. Porzeczka oczyszcza, odwiea, wzmacnia organizm. Przeczyszcza jelita i dziaa moczopdnie. Wpywa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia. Usuwa niedyspozycje organw wewntrznych, ktre objawiaj si niewydolnoci lub stanem zapalnym wtroby, zapaleniem drg moczowych, nieytem pcherza moczowego, puchlin wodn, kamic nerek, artretyzmem, reumatyzmem, zmianami gocowymi koci, schorzeniami gastrycznymi, zaparciem, miadyc naczy krwiononych i mzgowych, dolegliwociami serca i blami migrenowymi.

Odwar z lici i pczkw


Odwar z lici gotowanych w wodzie zmniejsza puchlin wodn, leczy skaz limfatyczn, zatrzymuje krwotoki. Jest lekiem dziaajcym napotnie. Leczy gociec.

Kpiele z odwaru lici porzeczkowych


Stosowa przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skry. Kpiel pobudza czynno nadnercza.

Okady na trudno gojce si rany


Na rany ylakowe i inne trudno gojce si rany stosowa okady z rozgniecionych owocw porzeczki.

46

AGREST
Wszystko co owocuje na wiosn, ma waciwoci oczyszczajce i odwieajce organizm. Tak naturalne leki tworzy przyroda. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit, wpywa rozwalniajco i przeczyszczajco na zawarto jelita grubego. Wzmacnia trawienie. Oczyszcza wtrob z drugo zalegajcej w niej krwi, przez co wpywa na jej odwieanie likwidujc niedokrwisto. Jest ciopdny. Oczyszcza organizm. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. Stosowany do leczenia stanw zapalnych przewodu pokarmowego, moczowego, przewlekych schorze wtroby i dolegliwoci puc charakteryzujcych si zmianami na skrze. Owoce agrestu i sok spoywamy na surowo.

BURAK CZERWONY
Burak znany by ju w staroytnoci na 8 wiekw przed nasz er. Wspczenie istniej odmiany buraka: wikowy, cukrowy, pastewny. W kuchni burak czerwony stosowany by od dawna. Jako produkt leczniczy bardzo powoli, dopiero teraz jest rozpoznawany. Jest zasadotwrczy, przez co odkwasza organizm regulujc gospodark kwasowo zasadow. Dziaa odwieajco i jest atwostrawny. Zawiera biostymulatory, a ze wzgldu na obecno w nim biopierwiastkw promieniotwrczych, takich jak rubin i cynk, ma wysok warto biologiczn. W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej, zalecany jest przy stanie zapalnym wtroby jako pokarm odwieajcy, wychadzajcy, odkwaszajcy wtrob. Moemy spoywa buraki w kadej postaci: na surowo, gotowane, pieczone - zachowuje takie same zdolnoci lecznicze.

Sok z burakw
Moemy zetrze buraki i odsczy z nich sok lub uzyska sok z sokowirwki. Sok z buraka moe stanowi jeden ze skadnikw w mieszance sokw warzywnych. Leczniczo pi 1 szklank soku dziennie, w rozcieczeniu z ciep przegotowan wod.

Kwas (napj) z burakw sposb I


Oczyszczone i umyte buraki w upinach pokroi w cienkie plastry albo w zapaki. Umieci w garze kamiennym lub szklanym soju i zala ciep, przegotowan wod. Doda skrk razowego chleba i 2 lub 3 zbki czosnku. Przykry tkanin. Odstawi w ciepe miejsce do ukiszenia. Najczciej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. Odcedzi kwas. Doprawi do smaku miodem. Przelewa do butelek. Odstawi w chodne miejsce. Napj ten wzmacnia organizm, odwiea, odkwasza.

Kwas burakowy sposb II


Do soja o pojemnoci 1,5 litra naley wzi 4 buraki redniej wielkoci. Oczyszczone pokroi w plastry lub zapaki (razem ze skrk). Zala letni, przegotowan wod. Przykry ciereczk i pozostawi w ciepym miejscu. Najczciej ju po 5 dniach zdatny jest do spoycia. Odcedzi. W miejsce zlanego soku wla nastpn porcj ciepej, przegotowanej wody. Uzyskany kwas burakowy moemy pi po p szklanki rano i wieczorem. Praktyczniej jest nastawi rwnoczenie dwa soje do fermentacji, w dwudniowych odstpach, by nim uzupeniona woda wyuguje buraki, drugi zestaw mona byo wykorzystywa, zachowujc regularno w leczeniu. W powanych schorzeniach, nowotworowych zaleca si niekiedy jako jedyn diet, skadajc si wycznie z burakw. Musimy wwczas pamita, e 75% spoycia powinno stanowi spoywanie burakw na ciepo. Przyjmowanie tylko surowych, zimnych burakw zgasi ogie trawienny agni" i organizmowi trudno bdzie podj prawidowy
47

proces trawienia.

Napj z warzyw
Oczyszczone, umyte ze skrk: buraki, marchew, pietruszk, seler pokroi i uzyska z nich miazg. Na 1 kg burakw przyj 0,5 kg pozostaych warzyw. Mas z warzyw zala ciep przegotowan wod. Dla lepszej fermentacji moemy doda szklank soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogrkw. Przykry i odstawi w ciepe miejsce. Gdy masa z warzyw bdzie ukiszona, odcedzi. Mona pi w rozcieczeniu z ciep wod lub doda do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego.

RZODKIEW CZARNA
Do leczniczych celw uywany jest korze i licie. Rzodkiew ma waciwoci przeciwszkorbutowe, dziaa ciopdnie i ociotwrczo, uaktywnia wtrob i woreczek ciowy do jego oprnienia. Jest moczopdna i wzmacnia trawienie. Wpywa korzystnie na ukad oddechowy, dlatego zalecana jest w schorzeniach puc: astmie, chronicznym bronchicie, kokluszu. Zgodnie z medycyn Wschodu puca odpowiadaj za choroby skry (skra nazywana jest trzecim pucem) rzodkiew czarna leczy egzem, kamic nerkow i ciow, reumatyzm agodzi uczulenia. Likwiduje niestrawno, schorzenia wtroby i pcherzyka ciowego.

Syrop - sposb I
Zetrze czarn rzodkiew bez skry. Posypa cukrem. Odstawi na 10 godzin. Utworzony syrop odsczy. Przyjmowa okoo 5 yek codziennie. Syrop zalecany jest rwnie dla dzieci wzmacnia chorowite organizmy. Podawa dzieciom w mniejszych ilociach.

Syrop sposb II
Zetrze czarn rzodkiew (bez skry) i posypa cukrem. Wstawi do gorcego piekarnika na 2 godziny. Przecedzi, a uzyskany syrop przela do butelki. Przyjmowa przed posikiem i przed snem, po 2 yeczki. Zalecany dla dzieci w mniejszych ilociach.

Sok z czarnej rzodkwi


Okoo 50 gram soku rozcieczamy ciep wod. Pi maymi ykami. Stosowa przy kamicy ciowej

Sok z rzodkwi z miodem


Zetrze czarn rzodkiew bez skry i wycisn sok. Na 1 cz wagow soku doda 4 czci wagowe miodu. Starannie wymiesza. Przechowywa w soiku. Przyjmowa po 2 yki, przed kadym posikiem i przed snem. Jest pomocny przy bronchicie, poprawia prac nerek i wtroby.

ZIEMNIAK
Ziemniak zosta przywieziony z Peru przez Hiszpanw, potem rozpowszechni si w Europie. Oprcz wartoci kulinarnych znane s rwnie lecznicze waciwoci ziemniakw. Dziaa przeciwnowotworowo, rozpuszcza kamienie nerkowe. Piciodniowa kuracja diet ziemniaczan leczy zapalenie nerek objawiajce si podwyszonym poziomem mocznika i kreatyniny. Spoywany leczniczo od 1 do 1,5 kg dziennie, ureguluje gospodark zasadowo kwasow krwi, likwidujc tym samym cukromocz, wielomocz, nadmierne pragnienie. Spoywanie ziemniakw jako potraw naley ograniczy
48

do wier kilograma dziennie.

Wywar z obierzyn ziemniaka


Rozpuszcza zogi w nerkach (piasek, kamienie). Oddziauje na prac serca. Jest przeciwalergiczny. Korzystnie wpywa na puca, leczy egzem i inne zmiany chorobowe na skrze.

Sok z surowego ziemniaka


Spoywa po p szklanki dziennie, na p godziny przed posikiem, przez 34 dni. Leczy skutecznie owrzodzenie odka, dwunastnicy, cukrzyc. Moemy doda do smaku mid, sok z marchwi lub sok z cytryny. Profilaktycznie przyjmowa p szklanki dziennie okresowo. Sokiem z ziemniakw moemy puka gardo przy stanie zapalnym.

Kpiel w krochmalu
Ugotowa krochmal z mczki ziemniaczanej i doda do wody w wannie. Mona rozmiesza mk ziemniaczan w wodzie zimnej i wla do ciepej wody znajdujcej si w wannie. Kpiel taka likwiduje uczucie swdzenia, agodzi schorzenia skry.

Okady na liszaje
Z mki ziemniaczanej i niewielkiej iloci wody zrobi papk. Nakada na skr zmienion liszajem.

Starty ziemniak na okady


Na tarce ciera ziemniak i doda niewielk ilo oleju sonecznikowego. Po wymieszaniu stosowa na okady w przypadku oparze, odmroe, pkni skry i trudno gojcych si ran.

SZPINAK
Szpinak powoduje rwnomierne rozoenie si tuszczu w organizmie. Odtuszcza i regeneruje wtrob. Jest zasadotwrczy i krwiotwrczy. Odmadza i uaktywnia prac trzustki, wzmacnia nerki i przewd pokarmowy. Stosowany zewntrznie leczy schorzenia skry, liszaje, uszczyce, pcherzyce, oparzenia, zranienia i inne zmiany chorobowe na skrze.

Sok
Krwiotwrcze waciwoci szpinaku i jego zasadowo sprzyjaj, e jest pomocnym lekiem przy anemii i biaaczce.

Napar z nasion szpinaku


Nasiona parzy pod przykryciem przez 5 minut. Pi 3 razy dziennie. Zalecany przy obstrukcji.

Szpinak na schorzenia skry


Licie wieego szpinaku dusimy w niewielkiej iloci oleju sonecznikowego. Nakadamy na miejsca o skrze chorobowo zmienionej.

49

PIETRUSZKA
Podobnie jak cebula, czosnek, kapusta i por, pietruszka ma ogromne waciwoci lecznicze. Do celw leczniczych wykorzystujemy korze, na, nasiona. Nasiona s bogate w olejki eteryczne i dziaaj silniej ni korze pietruszki. Nie naley ich naduywa. Szczeglnie zaleca si ostrono dla kobiet ciarnych i dzieci.

Lek pietruszkowy na: kamic nerek, skpomocz, zaburzenie w miesiczkowaniu, reumatyzm


25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotowa w 1 litrze wody przez 3 minuty. Odstawi pod przykryciem na 15 minut. Pi przed posikami po wier szklanki.

Lek przeciw owsikom


Przygotowa lek z naci pietruszki, korzenia selera i fioka wonnego. Gotowa w szklance wody przez 3 minuty. Odstawi na 15 minut, pod przykryciem. Pi na czczo.

Lek przy dugotrwaych biegunkach


25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dbu gar soczewicy 1 litr wody Wszystkie skadniki gotowa na maym ogniu przez 20 minut. Pi rano i wieczorem po 1 szklance na ciepo, a do przywrcenia stanu normalnego.

Lek poalkoholowy
50 gram korzenia pietruszki 1 gram skrki pomaraczowej 1 gram skrki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie skadniki gotowa, a pyn zmniejszy si o poow. Osodzi miodem. Pi codziennie na czczo. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Leczy wtrob i uwalnia od alkoholizmu.

Okad antyseptyczny z naci


Z naci pietruszki robimy miazg. Nakada warstw na gaz. Stosowa na rany, ukszenia os i pszcz agodzi bl i likwiduje opuchlizn. Stosowa rwnie przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmicych.

Sok pietruszki ze spirytusem


Wycisn sok z korzenia pietruszki i wymiesza z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. Smarowa przy nerwoblach. Przy blu zbw smarowa wzdu trasy nerwu, rwnie dzisa i policzek.

Lek do irygacji
100 gram nasion rozdrabniamy w mynku 1 litr wody Zagotowa do wrzenia. Odsczy i ostudzi do odpowiedniej temperatury. Stosowa do irygacji gdy w pochwie pojawi si biae upawy.

Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka


Wycisn sok ze wieego korzenia pietruszki. Zakrapia po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. Na noc moemy nakada kompres ze wieego soku.
50

MARCHEW
Korze marchwi dostarcza nam du doz si witalnych. Wpywa korzystnie na przemian materii, pobudza wzrost ciaa u dzieci, przypiesza tworzenie si tkanki kostnej, rozszerza naczynia krwionone. Zwiksza ilo czerwonych ciaek krwi i hemoglobiny, uaktywnia prac wtroby. Leczy schorzenia skry i krwi. Poprawia prac nerek i ledziony wpywajc na jako krwi, przez co jest nieodzownym lekiem przy biaaczce i stanach przedrakowych. Reguluje gospodark kwasowo zasadow w organizmie. Sprzyja pozbyciu si nadwagi, poprawia krenie krwi.

Sok z marchwi
Pi codziennie do litra soku, przyjmujc lekko podgrzany, na czczo i wieczorem. Wzmacnia organizm, oczyszcza, odwiea dodaje si do walki z chorob.

Lek marchwiowy
Kilogram marchwi gotowa w litrze wody, przez 2 godziny. Zmiksowa. Spoywa przez cay dzie, lepiej jeli bdzie ciepy. Reguluje system wydalania likwidujc biegunki i zaparcia. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moliwoci leczniczych.

KAPUSTA
W medycynie ludowej wielu narodw kapusta uznana jest za lek tysica moliwoci. Uywana we wszystkich odmianach: biaej, woskiej, czerwonej. Przyjmowana wewntrznie w postaci sokw z kapusty wieej i kwaszonej, spoywana na surowo, gotowana lub kwaszona. Zewntrznie niezawodna na okady z lici. Sok z kapusty znajduje rwnie zastosowanie do pukania jamy ustnej, garda, do przemywania ran, do nasycania kompresw przykadanych w stanie zapalnym skry lub ran jest antyseptykiem.

Przygotowanie lici na okady


Czyste, wymyte i osaczone na ciereczce licie zgniatamy wakiem na stolnicy, a pojawi si krople soku. cinamy yy (zgrubienia) i stosujemy na okady. Kapusta jest obecnie traktowana rodkami chemicznymi. Bezpieczniej bdzie, jeli licie przeznaczone na okady wrzucimy na 2 sekundy do wrztku, co spowoduje rwnie ich zmikczenie. Mona jeszcze licie utrzyma przez p godziny w oleju sonecznikowym, przez co ich dziaanie bdzie jeszcze bardziej antyseptyczne. Tak przygotowane stanowi naturalny leczniczy okad na wszelkie schorzenia skry, niezalenie od przyczyn ich powstawania. Najczciej okad skada si z kilku warstw, musi przylega cile do skry dziaa na zasadzie prni, wycigajc na zewntrz zmienione pyny ustrojowe. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. Znikaj schorzenia, ktre objawiay si wczeniej blem, wysypk czy obrzkami, byo to woanie organizmu, e jest zatruty. Czsto kompresowanie limi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej.

Odtruwanie organizmu
Po zimowym, cikim odywianiu doskona odtrutk dla organizmu bdzie picie wieego soku z modej kapusty. Moemy dodawa inne soki, by zmieni sok smakowo. Pi po 2 szklanki w cigu dnia. Spoywa surwk z kapusty i je kapust kiszon. Anemia: wzmacnia organizm spoywanie soku, ktry zawiera wiele soli mineralnych. Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetykw jest sok z kapusty je przy tym cebul.
51

Schorzenia jelit: pi sok w cigu caego dnia, dodatkowo spoywamy rano 2 yki kiszonej kapusty. Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spdza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych, dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne koci. Nadpobudliwo: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wtroby, sok wtrob oywia, oczyszcza, wychadza emocje cichn. Marsko wtroby: sok oczyci wtrob z toksyn chemicznych polekowych, poalkoholowych, oywi i wzmocni. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej, dowolnych iloci duo. Robaki jelitowe: przez 3 dni pi codziennie po szklance soku, na czczo, dzieciom podawa mniejsze iloci. Depresja: oywi i przywrci nas do ycia odywczy sok z kapusty. Awitaminoza: uzupeni nasz organizm w potrzebne witamy. Pi 2 szklanki soku w cigu dnia. Naley je przy tym surwk z kapusty. Odwodnienie organizmu: pi sok z kapusty z domieszk innych sokw. Wrzody odka i dwunastnicy: spoywa dziennie 3 szklanki soku, przyjmujc na czczo i midzy posikami. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypija 2 szklanki soku dziennie. Wzmocnienie organizmu: pi sok i stosowa kpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. Nieyt odka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. Pi po p szklanki rano i midzy posikami, przez 1 tydzie. Bezsenno: okady z lici na kark i stopy. Nieyt nosa: okady z lici na noc. Oparzenia i odmroenia: stosowa okady z lici. Opryszczka, ppasiec: na noc nakada okad z lici, rano przemywamy sokiem z kapusty, nastpnie nakada okad ponownie. Pkanie skry: okad z lici nawilonych olejem sonecznikowym lub oliw z oliwek. Wrzodziejce rany i czyraki: okady z lici, zmieniane czsto w zalenoci od intensywnoci ropni. Owrzodzenia ylakowe: nakadamy kompresy z lici i pijemy sok. Stuczenia i zwichnicia: nakadamy licie. Trdzik: Okady z lici stosujemy na noc lub zmiksowan kapust nakadamy jako maseczk. Pijemy sok. Zapalenie y: okad z lici na chore miejsca i pi sok z kapusty. Ukszenia owadw: zmiady li i pociera miejsca uksze. Zrobi okad z lici, wczeniej wyj do. Udar soneczny: okad z lici na kark i gow. Grulica koci (ropie zimny): okad z lici i pi naley sok. Nadcinienie ttnicze: okady z lici na kark, ldwie, ydki, wspomaga leczenie piciem soku. Bolesne miesiczki: okady na doln cz brzucha. Zapalenie staww: przyjmowa sok z kapusty oraz spoywa kapust duszon w oleju sonecznikowym z dodatkiem kminku. Zapalenie wzw chonnych: stosowa okady z lici, wspomaga kuracje piciem soku. Zapalenie pcherza moczowego: przykada na noc okady z lici na doln cz brzucha. Prostata: okady na doln cz brzucha i krocze na noc. Schorzenia organw trawiennych: stosowa okady na brzuch w nocy, wspomaga piciem soku. Trawienie niedostateczne: poprawi spoywanie 3 yek kiszonej kapusty, codziennie. Niewydolno nerek: sok z kapusty zlikwiduje skpomocz, na noc okady z lici na okolice nerek. Astma: nakada na noc licie na piersi i szyj chorego. Bronchit: gotowa kapust w niewielkiej iloci wody, przez 1 godzin. Pod koniec gotowania doda 3 yki miodu. Spoywa kapust.
52

W leczeniu wedug medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia, chory sam obserwuje swj organizm. Zaczerpnite z ksiek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczno, jeli skuteczne stosuje nadal. Przy nieskutecznoci odnajduje i prbuje waciwy dla swoich schorze sposb. Aktywno schorze jest rna, u kadego inna i inne moe by podoe powstawania jak rwnie siy obronne organizmu s rne. Czowiek tylko sam moe pozby si chorb. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczno mylenia, rozumowania, obserwacji skutkw. Wane jest, aby kady z nas poczu si odpowiedzialny za wyleczenie. Jeli bdziemy odpowiedzialno spycha na lekarzy i medykamenty, wwczas siy zawarte w pretensjach i beznadziejnoci oczekiwania bd marnowane, a musz by wykorzystane do walki z nasz wewntrzn chorob.

SELER
W Polsce znana jest gwnie odmiana ogrodowa. Dziko rosncy znajduje si niekiedy na terenach podmokych. Uywany jest gwnie w kuchni. Mao znany jako lek. Waciwoci lecznicze maj licie i korzenie. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne, oczyszcza krew, poprawia przemian materii, uaktywnia prac nerek, wtroby, wzmacnia serce. Obnia cinienie krwi. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce.

Sok z selera
Stosowa zewntrznie do obmywania ran, na okady w schorzeniach skry, odmroeniach, jako dodatek do kpieli.

Lek z selera przy wzdciach


Nasiona selera i na wie lub suszon zaparzy w szklance wody. Przynosi ulg w kolce jelitowej i przy wzdciach. Poprawia aknienie i trawienie.

POR
Podobnie jak cebula i czosnek, por ma liczne waciwoci do leczenia schorze. Por jest zasadotwrczy, zastpuje kuracj wodami mineralnym. Moe by uywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. Ma waciwoci antyseptyczne. Jest moczopdny, atwostrawny, oczyszczajcy krew.

Lek przeciw robakom


Odci z pora korzonki, dobrze oczyci i drobno pokroi. Gotowa w szklance mleka. Jest lekarstwem agodnym, ktrego nie mona przedawkowa.

Lek przeciw wysypce na twarzy


Wycisn sok z pora i zmiesza z mlekiem. Smarowa twarz w okresie gdy z jakich powodw pojawi si zaczerwienie lub wysypka.

Lek przeciw czyrakom


Sposb I - Wymiesza mikisz chleba z sokiem wycinitym z pora. Naoy na czyraka. Zaoy opatrunek. Wrzd czyraka szybko dojrzewa i wydobywa si na zewntrz. Sposb II Ugnie bia cz lici pora razem z niewielk iloci osodzonej wody. Miazg rozprowadzi na gazik. Naoy na czyraka. Umocni opatrunkiem. Pod wpywem takiego kompresu
53

czyrak szybko dojrzewa i wydobywa si na wierzch.

Opatrunek na rany
Naoy na ran licie pora. Owin bandaem. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny.

Okady z pora
Gotowa por w niewielkiej iloci mleka. Nascza kompresy i nakada na ropiejce rany, wrzody, zastrza, miejsca opuchnite.

Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pcherza moczowego


Ugotowa 6 porw w oleju pod przykryciem, na maym ogniu. Ciepe pory przyoy do podbrzusza. Okad nakry flanel, zabezpieczy pociel przed zabrudzeniem. Po zdjciu okadu chroni przed zimnem.

Lek poalkoholowy
Ugotowa bulion z porw, odtruwa.

KURACJA OCZYSZCZAJCA OLEJEM SONECZNIKOWYM


Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn, ktre zebrane w ustroju uczyniy go chorym, niewydolnym, niesprawnym, prowadzc do przedwczesnej staroci i mierci, jest kuracja olejem sonecznikowym. Oczyszczajc organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy, e znikaj wszelkie choroby, nawet grone dla ycia. Czysty olej sonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go midzy zbami, utrzymujc tylko w przedniej czci jamy ustnej. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) okrela si na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzcej. Na pocztku procesu ssania olej gstnieje, potem zmienia konsystencje i barw. Staje si rzadki, a barw przypomina mleko. Po zakoczeniu zabiegu, ca zawarto oleju musimy wyplu zawiera silne stenie toksyn, ktre zostay wydalone z organizmu. Jam ustn wielokrotnie puczemy wod, ktr wypluwamy. Jeeli wypluta zawarto oleju z toksynami, nadal bdzie miaa barw t, nastpny zabieg przeduamy o dalsze 5 minut. Podobnie jak w kadym procesie oczyszczania organizmu, cz trucizn przedostanie si do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturaln drog, bdzie powodowa ze samopoczucie jak: nudnoci, ble, a nawet zawroty gowy, podobnie jak w kadym zatruciu. Nie naley przerywa kuracji, wraz z postpowaniem dalszego oczyszczania toksyn bdzie coraz mniej i znikn nieprzyjemne doznania. Rezultaty leczenia odczujemy czsto ju po kilku dniach. Przy schorzeniach chronicznych, zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesicy zawsze jednak bdzie skuteczny.

KURACJA Z WSW KUKURYDZY


Zbiera si od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. Gar wsw wrzuci na p litra wrzcej wody i gotowa przez 20 minut. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesicy, a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki, drogi moczowe, rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach, likwiduje guzki artretyczne. Obnia cinienie krwi.
54

KURACJA WINOGRONOWA
Stosowana bya ju w staroytnoci. Mona spoywa owoce lub sok, niekiedy owoce suszone. Dzienna racja owocw wieych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg, z tego przed niadaniem (lub zamiast) spoywamy 1 kg. Przed obiadem i przed kolacj po p kilograma. Stosujc w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy, przyjmujemy go przed kadym posikiem po pl litra. Zastpujc wiee owoce suszonymi, spoywamy przed niadaniem 100 gram, a przed obiadem i kolacj po 50 gram. Zaleca si, by podczas kuracji, ktra trwa 1 miesic, wyczy z diety miso, wdzone wdliny, jaja na twardo i jarzyny. Owoce spoywamy ze skrkami, a najlepsze s owoce krajowe - zawieraj mniej cukru i maj energi ycia czerpan ze soca. Owoce z importu s napromieniowane, by nie ulegay psuciu si podczas transportu i przechowywania. Winogrona dziaaj moczopdnie, odkwaszaj, lekko przeczyszczaj, poprawiaj przemian materii. Rozpuszczaj piasek w nerkach i guzki artretyczne. Lecz schorzenia skry, w tym egzem. Poprawiaj ostro wzroku i suchu. Winogrona s w swej naturze sodkie i zawieraj duo cukru (niekiedy do 15 %), mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu, jeli przed kuracj wystpowa ponad przyjt norm. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm, odwiea, odmadza. Zdarza si niekiedy, e podczas kuracji przybieramy na wadze. Wspczenie kuracje winogronow rozpropagowa afrykaski lekarz i waciciel winnicy dr Johanes Budwig. Jego pacjent i przyjaciel mia usunit nerk, a na drugiej pojawi si wrzd. Zastosowa diet winogronow i przez ponad 50 dni odywia si wycznie winogronami. Ju po 23 dniach diety winogronowej wrzd zagoi si samoistnie.

OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU)

250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Skadniki wymiesza, szczelnie zamkn, przechowywa w ciemnym, chodnym miejscu przez 10 dni. Przecedzi przez gaz i dobrze miazg wycisn, przetrze. Zla do czystej butelki i zakorkowa. Odstawi na dalsze 3 dni. Pijemy z mlekiem. Na 50 gram mleka gotowanego, przestudzonego wlewamy przygotowany lek, wedug iloci podanej w tabeli, przyjmujc 3 razy dziennie. Zaleca si cise przestrzeganie receptury i iloci przyjmowanego leku. Kuracja, oczyszcza organizm ze zogw, poprawia przemian materii, wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionone i mzgowe, odmadza i uzdrawia cay organizm. Tabela 2.
Dzie kuracji Ilo leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 poudnie 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczr 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1

55

Pozosta cz przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli, a do cakowitego spoycia. Kuracj moemy powtrzy po upywie 5 lat.

KURACJA GRZYBKIEM TYBETASKIM


Dla rozpoczcia hodowli potrzeba okoo 2 yeczek grzybka tybetaskiego. Przepukujemy go zimn, biec wod i przenosimy do soika. Zalewamy szklank zimnego mleka. Nakrywamy gaz. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. Po upywie doby odsczamy grzybek na plastykowym sitku (nie moe by metalowe). Pozostay na sitku przelewamy zimn, biec wod. Dobrze wypukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ry. Przekadamy go do czystego soika, ponownie zalewamy mlekiem. Grzybek nie przepukany i nie zalany wieym mlekiem traci swe waciwoci lecznicze, po 24 godzinach knie i zanika. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiksza swoj objto i nadaje si do rozdzielenia. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. Kuracja trwa przez 20 dni, po czym nastpuje 10 dniowa przerwa. Ponownie mona przyjmowa, powtarzajc cykle. Grzybkowi tybetaskiemu przepisuje si nastpujce waciwoci lecznicze: reguluje przemian materii, regeneruje wtrob, rozpuszcza kamienie ciowe, leczy serce, obnia poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmadzajc organizm. Leczy wrzody odka, nieyt jelit, hamuje rozrost komrek rakowych, wzmacnia odporno organizmu.

OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO


Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywouje takie schorzenia jak: osteoporoz, podagr, chroniczny reumatyzm, kamic ciow i nerkow i wiele innych. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kuracj sokiem z cytryny. Naley go pi w czystej postaci, bez dodawania wody czy miodu. Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wycinity z owocu. Przyjmowany na p godziny przed posikiem lub godzin po posiku. Przy cikich i przewlekych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w iloci podanej w tablicy. Tabela nr 3
Dzie kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilo cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56

Podczas kuracji zostaj zogi rozpuszczone i wydalone z organizmu, czynic niekiedy mocz ciemny z domieszk soli moczanowych. Kad kuracj oczyszczajc powinnimy wykonywa midzy peni ksiyca a nowiem.

Oczyszczenie organizmu (odmodzenie)


40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wycinity z 24 cytryn i miazg z czosnku wymiesza w soiku i przykry gaz zoon kilka razy. Przywiza gaz. Odstawi na 24 dni. Po odstaniu zawarto wymiesza. Przyjmujemy po 1 yeczce rozpuszczonej w p szklanki ciepej przegotowanej wody, codziennie przed snem. Ju po 2 tygodniach odczuwamy przypyw si witalnych, dobre samopoczucie, mody wygld. Lepiej jeli oczyszczanie organizmu wykonywa bdziemy midzy peni ksiyca a nowiem.

OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI


Kuracja oczyszczajca tak metod trwa 3 dni. Rano pijemy sl gorzk by usun z jelit toksyny. Przygotowa porcj soku do wypicia przez cay dzie. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomaraczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moemy odczuwa chd. Z przygotowanej mieszanki sokw przyjmujemy po 100 ml co 30 minut. Soki codziennie wyciska z owocw.

OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIMI LAUROWYMI


(usunicie zogw ze staww koci) Kuracja trwa 3 dni! Pi gram lici laurowych drobno pokruszy, wrzuci na 300 ml wrzcej wody i pogotowa przez 5 minut. Wywar wla do termosu i odstawi na 5 minut. Przecedzi. Przela do czystego termosu i pi maymi yczkami co 20 minut, przez 12 godzin. Nie wolno wypi od razu spowodowaoby krwotok. W pozostaych 2 dniach, postpujemy tak samo.

57

ZAPOMNIANE RECEPTY

58

REUMATYZM
Dugotrwae dziaania na organizm wpyww atmosferycznych, takich jak: wilgo, zimno, wiatr powoduj schorzenia reumatyczne. Czynniki, ktre z zewntrz wtargny, uczyniy ustrj zimnym". Bronic si przed dalszym wychadzaniem, zamyka pory skry. Dotknici reumatyzmem maj trudnoci z wydaleniem potu. Przed rozpoczciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodowa otwarcie si porw bdzie to furtka dla wydalania z organizmu zastaych zogw, rozpuszczonych podczas zabiegw rozgrzewajcych. Wywoa moemy przez omywania ciaa zimn wod. Jeli spostrzeemy, e organizm uzyska zdolno wydalania potu, wprowadzamy zabiegi, ktre rozpuszcza bd w stawach koci stwardniae zogi i wydala na zewntrz. Mdroci medycyny naturalnej jest, by wszystko, co w organizmie chorobowo zmienione, zostao wydalone na zewntrz. Od zarania dziejw ludzko cierpi na schorzenia reumatyczne. Swoje dowiadczenia przekazuj w receptach.

Okad z lici aloesu


Licie aloesu posieka i rozgnie. Z otrzymanej masy przygotowa okad na bolce stawy. Pod kompresem pojawi si bble. Gdy znikn i wygoj si, zniknie rwnie reumatyzm. Po zdjciu okadu zawsze okrywa miejsce kompresowane ciepym wenianym szalem, chronic przed zimnem. Zimna woda zwikszy krenie krwi i zdolno wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin.

Okad z cebuli
Rozetrze cebul na miazg i na miejsce dotknite reumatyzmem zrobi z niej okad. Gdy bdziemy odczuwa silne pieczenie, zdj okad i owin suchym, wenianym szalem.

Koderka przeciwreumatyczna
Stwierdzono, e noszenie w kieszeniach kasztanw, gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gocowe i reumatyczne. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanw koczy si po okresie 1 roku. Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. Zalecane jest uszycie koderki z gorczycy. Uszy worek odpowiedniej wielkoci i poprzeszywa. W kady kana nasypywa nasiona gorczycy. Zaszy gr woreczka. Nosi na goe ciao w cigu caego dnia lub tylko w nocy. Jeli po kilku dniach noszenia koderki gorczycowej ble gocowe nie ustpi, oznacza to, e nie miay podoa reumatycznego.

Ma z gorczycy (metoda z Rosji)


Zemle w mynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. Doda oczyszczonej naturalnej nafty w takiej iloci, by utworzya ma o gstoci dobrej mietany. Smarowa miejsce dotknite reumatyzmem.

Licie brzozy (metoda z Syberii)


Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekego reumatyzmu, ktry swe schorzenia objawia opuchniciem staww, s licie brzozy. Jeli reumatyzm umiejscowi si w nogach, naley uszy worek i wypeni go limi. Wprowadzi nogi do worka, by licie otulay je ze wszystkich stron. Nastpi silne pocenie si, a licie po kilku godzinach stan si bardzo mokre i kuracja wymaga bdzie wymiany na nowe.

Lek na reumatyzm
Wla do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. Doda 12 strczkw ostrej, maej papryki. Aby lekarstwo
59

byo jeszcze silniejsze, doda 200 g naturalnej nafty. Odstawi na 9 dni, czsto potrzsajc butelk. Chore od reumatyzmu stawy naciera wieczorem. Nastpnego dnia chroni przed chodem.

Pczki brzozowe (metoda z Syberii)


Ma: 0,7 kg wiejskiego, wieego, niesolonego masa woy do kamiennego garnka i wsypa pczki brzozowe. Ukada warstwami po ptora centymetra, warstw masa i ptora centymetra warstw pczkw brzozowych, naprzemiennie, a wypeni si cay garnek. Przykry pokrywk i uszczelni ciastem. Wstawi na 1 dob do silnie wygrzanego pieca. Uzyskan mas wyciska przez gaz. Pozostae w gazie pczki brzozowe wyrzuci, a do masy wsypa 8 g sproszkowanej kamfory. Wymiesza. Przechowywa w zamknitym soju, w chodnym miejscu. Wieczorem wciera ma w chore miejsca. Nalewka: pczki z brzozy wsypa do soika i zala spirytusem. Wciera nalewk w chore od reumatyzmu stawy. Odwar: brzozowe pczki gotowa we wrztku. Jest to skuteczny rodek napotny.

Kompres z nafty (metoda z Syberii)


Lniane ptno nasczy w naturalnej nafcie i owin obolae stawy. Owin dodatkowo flanel. Kompres utrzymywa przez 30 minut do 2 godzin. Zdj okad, jeli chory odczuwa bdzie piekce gorco. Po zdjciu posmarowa wazelin.

Leczenie mrwkami
Zebra ca zawarto mrowiska i wsypa do worka przygotowanego na nogi lub rce. W worek z mrwkami wsuwa koczyny i tak pozostawa przez 3 dni. Mrwki bd ksa, ale ta metoda pomoga nawet osobom sparaliowanym. Stosujemy 1 dzie przerwy i powtarzamy leczenie.

Biczowanie pokrzywami
Zrywa, wiee pokrzywy i naciera nimi ciao lub tworzy z nich okad. Skuteczne jest rwnie biczowanie" si odygami pokrzyw.

Kuracja jadem mrwek


Zdj z mrowiska okoo 10 centymetrow wierzchni warstw i pooy koszule chorego lub lniane ptno, ktre posuy na okady. Po godzinie atakowania przez mrwki, wyj ptno i owin bolce stawy. Moemy chorego ubra w koszul przesiknit jadem mrwek. Kuracj z jadem stosowa dopki chory nie bdzie wykazywa silnego pocenia si choroba zostanie wydalona na zewntrz.

Kuracja jadem pszcz


Chwyta si pszczo za skrzyda i ustawia w bolce miejsce. Pszczoa na og natychmiast udli. W pierwszym dniu zaleca si 1 udlenie, w nastpnym 2, oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Codziennie zwiksza o jedno, a do piciu. Zachowa musimy dwudniow przerw i stosowa kuracj udleniami w kolejnoci odwrotnej, od 5 do 1.

Leczenie reumatyzmu sokami


Skuteczna jest mieszanka sokw o skadzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%.

Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji)


Podagra wystpuje najczciej w stawach duych palcw u ng lub w stawie biodrowym, wymuszajc kulenie. Objawia si silnym amaniem lub widrujcym blem. Sposb I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez udlenia pszcz. Sposb II: Roztopi wiee, wiejskie maso niesolone i zbiera pian. Potem doda tak sam ilo
60

winnego spirytusu. Uzyskan mieszanin podpali i poczeka a zganie. Pozostao jest maci, ktr wsmarowa naley w chore miejsca.

Lek przy reumatyzmie


Poszatkowa kapust, wrzuci na niewielk ilo wrztku i pogotowa, doda sproszkowan glin i gotowa przez dalsze p godziny. Po rozmikczeniu kapusta z glink ma konsystencj ciasta lub kremu. Stosowa na okady chorych staww i trudno gojcych si koci dziaa na zasadzie prni.

Lek z babki szerokolistnej


Butelk wypeni cakowicie limi babki szerokolistnej i dobrze je ubi. Uzupeni wdk i zakorkowa. Odstawi na 1 miesic. Przecedzi. Przela do czystej butelki. Moe by lekiem na kilkanacie lat. Leczy: oparzenia, paradentoz, schorzenia staww szczeglnie kolanowych.

HEMOROIDY
Hemoroidy, zwane niekiedy ylakami odbytu, bywaj otwarte i lepe. Otwarte to te, ktre umiejscowiy si na zewntrz odbytnicy. Jeeli stwierdzamy, e pojawiy si u nas hemoroidy otwarte, to na pewno mamy rwnie lepe, niewidoczne, ukryte wewntrz ustroju wiadczy o tym uczucie gorca, pieczenia. Cierpicy na hemoroidy odczuwaj ble gowy, miewaj zmienne nastroje, ktre mog prowadzi nawet do szalestwa czy samobjstwa. Przyczyn tworzenia si ylakw odbytu byo zaburzenie w kreniu krwi, niekiedy krew zastyga pod wpywem zimna, zatrzymaa si i wyczya z obiegu. Gstniaa i tworzyo si wok ciepo. Krew gromadzia si coraz bardziej tworzc ylaki. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastaej, galaretowatej krwi i wczeniu jej do krwioobiegu. Leczenie operacyjne wprawdzie usunie ylaka, ale nie poprawi krenia krwi i bd wkrtce pojawia si od nowa, a lepe pozostan bezpieczne. Ludzko od wiekw cierpiaa na hemoroidy. Zgromadzono wiele receptur, sprbujmy znale dla siebie waciw.

Nasiadwka z czosnku (metoda Persw)


Kilka (3 - 5) gwek czosnku pokroi drobno w plasterki. Ogrza silnie ceg i woy do niezbyt wysokiego wiadra. Wrzuci rozdrobniony czosnek. Przykry wiadro drewnian pokryw, w ktrej wycity jest otwr o rednicy 6 cm. Usi bezpiecznie na pokrywie, usadawiajc odbytnice na otworze. Zabieg wykonywa tak dugo, dopki dymi czosnek. Mona przerobi stary taboret, a zamiast cegy zastosowa kuchenk elektryczn, na ktrej ustawiamy star patelni lub kawaek blachy, lekko podgrzewa by powodowao to ulatnianie si olejkw eterycznych, ale nie przypiekanie. Nasiadwka rozpuci zastoiny krwi. Aby krew wczy do obiegu naley wykona polewanie ciaa wod zimn i pooy si do ka lub wykonywa lekkie wiczenia zachowa ostrono, by po rozgrzaniu ciaa nie zaatakowa nas wiatr. Kilkusekundowe polewanie wod zimn nie spowoduje nic zego uaktywni tylko krenie krwi. Uleczymy rwnie inne schorzenia.

Nasiadwka z mleka i cebuli (metoda z Rosji)


Na 6 godzin przez zabiegiem naley przyj rodek przeczyszczajcy. Okolice odbytu wysmarowa wazelin. Przygotowa wiadro lub stary, niski kocioek i drewnian pokryw z otworem o rednicy 6 cm. Do garnka wla 2 litry mleka i pokrojone 4 due cebule. Garnek wstawi do piecyka (duchwki) i podgrzewa na maym ogniu. Wykona podobnie jak nasiadwk z czosnkiem. Nastpny zabieg
61

powtarza po 3 dniach. Zupene wyleczenia z ylakw zewntrznych i wewntrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach, prawidowo wykonanych. Sekundowe polewanie ciaa zimn wod wykonywa zaraz po skoczeniu nasiadwki.

Sok z jarzbiny (metoda z Syberii)


Wycisn wiey sok z jarzbiny. Przyjmowa 3 razy dziennie po 1 kieliszku. Mona osodzi miodem lub cukrem i popija wod. Sok z jarzbiny leczy hemoroidy wewntrzne i zewntrzne. Jest rwnie silnie przeczyszczajcy.

Lek na hemoroidy
Skadnikami do otrzymania leku s: rumianek siarka sl kamienna (szara, nieoczyszczona) Wszystkie skadniki sproszkowa (zmieli w mynku do kawy). Odmierzy w jednakowych ilociach. Wymiesza. Przechowywa w zamknitym soju. Przyjmowa przez 10 dni, 3 razy dziennie, przed posikiem, po 1 yeczce. Popija ciep przegotowan wod. Podczas kuracji pozostawa w ku. Po oddaniu stolca my odbyt ciep wod. Nie wolno spoywa alkoholu podczas kuracji.

Leczenie limi osiki (metoda z Rosji)


Wrzody hemoroidalne okadano na 2 godziny (lub krcej) warstw lici z osiki. Po zdjciu, kompresowane miejsce przemywano, ciep wod. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie. W tej kuracji naley bacznie obserwowa reagowanie ylakw odbytu na dziaanie lici. Kuracja trwa cay dzie. Po 2 dniach przerwy powtarza zabieg. Jeeli hemoroidy znikaj, okady wykonywa coraz rzadziej, a przemywanie coraz czciej.

Leczenie zimnem (metoda kaukaska)


Po kadym wyprnieniu polewa odbyt zimn wod. Bardzo zastarzae hemoroidy leczono soplami lodu. W palce rkawicy gumowej wla wod i zamrozi. Lodowy sopel wkadamy pod strumie wody, by usun ewentualne zgrubienia i uzyska odpowiedni wymiar. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywa przez 30 sekund. W dalszych 5 dniach, czas utrzymywania sopla zwiksza do 60 sekund. Podczas kuracji pozostawa w ku. Nie naley pi alkoholu.

Tampon z ziemniaka
Z surowego ziemniaka uformowa cylindryczny ksztat o dugoci 7 - 8 cm i zakada na noc, do odbytu.

Krwawienie z wrzodw hemoroidalnych


Ugotowa 2 banany razem ze skrk. Spoywa kilka razy dziennie.

GRULICA
W medycynie naturalnej, ze rde minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie grulicy, ktra wwczas bya mierteln chorob. Obecnie grulica zbiera mniejsze niwo, jednak niech pozostawione recepty nie zagin.
62

Leczenie grulicy (metoda rosyjska) sposb I


Potrzebne skadniki: mid lipowy 1,2 kg drobno posiekany aloes 1 szklanka oliwa z oliwek 100 g brzozowe pczki 130 g kwiat lipy 50 g woda 2 szklanki Mid rozpuci na maym ogniu, doda aloes i troszk pogoto-wa. Oddzielnie, w 2 szklankach wody zagotowa pczki brzozy i kwiat lipy utrzymujc we wrzeniu 2 minuty. Wycisn sok powstay z pczkw brzozy i kwiatu lipy. Wla do mieszanki miodu z aloesem. Wymiesza i rozla do 2 butelek. Rwno dopeni oliw. Przed kadym uyciem wstrzsn. Przyjmowa 3 razy dziennie po yce. Chorzy na serce nie powinni stosowa tego leku.

Leczenie grulicy sposb II


Potrzebne skadniki: 10 sztuk cytryn 6 sztuk jajek (z bia skorup) 30 dkg miodu lipowego 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkada w caoci do soja. Wycisn sok z cytryn i sokiem zala jajka. Nakry sj pergaminem i zawiza. Przechowywa w chodnym, ciemnym miejscu (lodwka bdzie za chodna). Po cakowitym rozpuszczeniu jajek, na og po 8 dobach, dola do soika mid i koniak. Wymiesza. Przela w ciemne butelki i przechowywa w ciemnym i chodnym miejscu. Przyjmowa 3 razy dziennie, po yeczce, zaraz po jedzeniu. Podobne lekarstwo stosujemy, gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia, objawia si wwczas wysypk maych, swdzcych pryszczy wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy ju po 2 dniach. Tak przygotowane lekarstwo moemy przechowywa maksymalnie przez 3 tygodnie. Jeli nie zuyjemy, naley wyla i przygotowa nowe. Wyprbowa przy osteoporozie.

Leczenie grulicy sposb III


Wypeni 2/3 garnka owsem lub jczmieniem. Dola wieego, wiejskiego mleka na 2 palce od brzegw garnka. Doda warstw roztopionego smalcu na grubo 1 palca. Nakry pokrywk i wstawi do gorcego piekarnika (duchwki). Mleko systematycznie dolewa, a owiec bdzie ugotowany Pi pynn mas, po 1 kieliszku, 3 razy dziennie.

Leczenie grulicy sposb IV


Sosnowe szyszki zala wdk. Po odczekaniu, pi systematycznie.

NOWOTWR
Przez dziesitki lat nie zwracalimy uwagi na sygnay naszego organizmu, ktry rozpaczliwie oznajmia blem, osabieniem, nudnociami czy zmianami w psychice. Przykre dla nas doznania tumilimy lekami. Jako ostatnie stadium nieuporzdkowana ustroju pojawia si nowotwr. Niezalenie w ktrym z organw rozwin si rak, oznacza to, e chory jest cay organizm, a miejsce dotknite nowotworem byo tylko najsabszym ogniwem. Musimy uwiadomi sobie prawd, e pomimo yczliwoci rodziny, przyjaci, pomocy pracownikw medycznych, to i tak w chorobie pozostajemy sami. Z blem, ktrego inni nie czuj, ze strachem przed nieznanym drugim wiatem i alem za tym, co zostawiamy. Walk z chorob musimy
63

kontynuowa sami. Nasz organizm ma zdolno samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siy i mocy do walki z chorob. Powinnimy wiedzie o stanie zdrowia, miejsca i zaawansowania choroby to my bdziemy walczy z chorob i by tak gronego wroga pokona, musimy go zna. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek. Nauczmy si wiadomie zrozumie zaistnia sytuacje. Zdawkowe nadzieje, e medycyna tak szybko rozwija si, e w kadej chwili odnale moe cudowny lek, gdy zagroenie istnieje tu i teraz, nie jest uczciwe. Chory ustrj to ustrj zatruty niewaciwym, czsto skaonym, niekiedy nadmiernym odywianiem, zbyt intensywn prac bez odpoczynku, cigym stresem, lkiem, upokorzeniem, negatywnymi emocjami. Istot samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalnoci. Najwicej toksyn gromadzi si w jelicie grubym. Jedn z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. Uywamy pynu w mieszance: 1,5 litra ciepej, przegotowanej wody, 3 lub 4 yki soku wycinitego z cytryn i 1 szklank soku z czerwonych burakw. W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie. W miar postpujcego oczyszczania ilo zabiegw stopniowo zmniejszamy. Gwnym poywieniem podczas kuracji s soki owocowo-warzywne, ktre przyjmujemy okoo 2 litrw dziennie, co cztery godziny w cigu dnia i raz w nocy (01 - 03). Najbardziej odpowiednim zestawem s soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1. Wskazane jest dolewanie gorcej wody, ktra soki uczyni ciepymi. Moemy spoywa rwnie kasze: gryczan, kukurydzian, jczmienn oraz ry. Ziemniaki tylko pieczone w upinach. Nowotwr to zatrucie organizmu wasnymi toksynami, a leczenie to intensywne, a potem dugotrwae odtruwanie. Strach, wtpliwoci, uczucie beznadziejnoci to przegrana. Powiedzmy sobie i tak si nie dam, choroba mnie nie pokona, to ja zwyci" organizm zgodnie z naszymi przekonaniami, si pewnoci czyli zakodowanym w mzgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwice w kadym z nas. Zaprogramujmy leczenie tak, jak opracowuje si program dla komputera, a organizm na wykonanie programu uruchomi siy, ktre na pewno chorob zwalcz. Choroba to tylko oddalenie od zdrowia, zawsze moemy j cofn, w tym chorob nowotworow, i zdrowie powrci. Najlepsz form leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego, zmiana sposobw odywiania i zmniejszenie jego iloci. Bardzo wane jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycistwo. Dugoletnie utrzymywanie w sobie alu do kogo, nienawi, zawi, brak przebaczania innym, nawet jeli bylimy skrzywdzeni, powoduje, e negatywne emocje, na si przez nas utrzymywane, tworz to, co nas zera, dzie po dniu, a do objawienia si nowotworem. Musimy przebaczy wszystkim i prosi o przebaczenie to ogromnie wane w leczeniu i w yciu. Jeeli uda si nam pokona zwycisko raka, ale nadal bdziemy zachowywa urazy i nienawi, aroczno nowotworu powrci tak natura chroni duchowe istnienie, powicajc istnienie fizyczne, materialne.

CUKRZYCA
Odrniamy cukrzyc zwan starcz,, kiedy to osabiona yciem trzustka nie pracuje ju intensywnie i nie produkuje wystarczajcej iloci insuliny. W ostatnim pidziesicioleciu zachorowalno na cukrzyc jest zastraszajco dua. Zaliczono j do chorb spoecznych" lub okrela si chorob cywilizacji". Na ten stan wpyw miaa zmiana w kulturze ywienia i nadmierna ilo stresw. Niekiedy silny szok lub dugotrwale przeywany bl powoduje cukrzyc. Tumaczy si tym, e wtroba jest siedliskiem emocji i silny wstrzs zablokowa naturaln harmoni, a wtroba wpywa w obiegu kontrolnym (z medycyny chiskiej) na prac trzustki (i ledziony), blokujc je. Jeli nie signiemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny, mamy szanse przywrcenia rwnowagi energetycznej wewntrz ustroju. Chory organizm jest zatruty wasnymi toksynami. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia, oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw, najpierw do czsto, stopniowo zmniejszajc w
64

miar postpujcego odtruwania. Przyczyn zachorowania bya czsto niewaciwa dieta. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odywiania. Powrmy zatem do pokarmw prostych, naturalnych, mao przetworzonych, takich jak mleko zsiade z wiejskiego niepasteryzowanego mleka, zamiast przetwarzanych jogurtw czy kefirw. Maso wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysowej. Kasze stanowi powinny 1/3 wszystkich pokarmw. Powinnimy je wiee lub suszone owoce rodzime, soki z owocw i warzyw pozyskiwane w domu, orzechy, mid, olej rolinny toczony na zimno. ywno przetwarzana metodami przemysowymi jest wygodna, ale czy zdrowa?

YWNO LEKIEM
Podstaw poywienia powinna by codziennie spoywana kasza gryczana, jczmienna, kukurydziana, ry lub owies. Gotujemy je nieco inaczej ni w kuchni tradycyjnej. Dla przykadu: kasz gryczan puczemy i moczymy przez noc w maej iloci zimnej wody (jak fasol). Gotujemy w tej samej wodzie, w ktrej kasza bya moczona. Czas gotowania 3 do 5 minut, po czym wsypujemy drobno pokrojon cebul, wymieszamy. Owijamy w papier i rczniki, a nastpnie w koc lub wkadamy pod kodr, by nastpio odparowanie. Przed spoyciem doda nieco masa lub oleju wytaczanego na zimno. Tak przyrzdzona kasza zachowuje energi ycia (bya krtko gotowana), a dodana drobno posiekana cebula wzbogacia j w olejki eteryczne, ktre s niezastpionym lekiem w leczeniu naturalnym, gdzie istot jest oczyszczenie, regenerowanie i wzmacnianie ustroju nie zajmujc si chorob i jej objawami. Zdrowy organizm jest wolny od schorze. Sprbujmy rwnie wczy do leczenia podane recepty. Zetrze obran cebul i wycisn sok. Miesza sok z miodem w proporcji 1:1. Przechowywa w zamknitym soiki, w ciemnym, chodnym miejscu. Pi sok z korzenia pietruszki lub wywar pi sok z p kg selerw lub wywar pi sok: marchew, saata, fasola strczkowa, kapusta (proporcja 6:4:3:3) pi sok z marchwi ze szpinakiem pi kompot z suszonych liwek
szklank owsa zala 6 szklankami wrzcej wody. Gotowa pod przykryciem czsto mieszajc. Czas

gotowania 15 minut. Odstawi na 45 minut do schodzenia. Wywar naley przecedzi. Przela do butelki i zakorkowa."Przechowywa nie duej ni 2 doby. Spoywa na ciepo, po p szklanki, przed kadym posikiem. Kuracja trwa 3 miesice. Gotowa groch w strkach przez 20 minut. Lekarstwem jest wywar i groch. Spoywa 1 raz dziennie. Ugotowa p kg odkw z prosicia (na p mikko), pokroi na mae kawaeczki. Ugotowa ry i poczy z pokrojonymi odkami. Doda cebul, czosnek i imbir. Zaparzy 10 lici laurowych w 3 szklankach wrztku. Przykry. Owin w rcznik i odstawi na 3 godziny. Przyjmowa po p szklanki dziennie. Kuracja trwa 2 tygodnie, po czym zachowa miesiczn przerw. Kuracj wznawiamy.

OSTEOPOROZA
Osteoporoz okrela si zjawisko ubytku wapnia w kociach dziurawienie konstrukcji kostnej. W starych metodach leczenia nie mona odnale wiedzy, jak przywrci ad w organizmie, by koci stanowiy nadal siln konstrukcj. Jest to problem wspczesnego czowieka. Przyczyna tkwi w odywianiu, ktre w ostatnich dziesicioleciach zmienio si radykalnie na zgub czowieka. Jeli dotkna nas osteoporoza, musimy pozna przyczyn, wycign wnioski, powrci do starych,
65

prostych metod odywiania. Kuchnia spowodowaa schorzenia i kuchnia pozostaje aptek. Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. W kadej chwili we wszechwiecie co zamiera i rodzi si od nowa. Wszystko, co yje, jest czstk wszechwiata i czyni to samo. W kadym dniu cz tkanek kostnych zanika, a na ich miejsce tworz si nowe. Mdro Natury ustanowia, e koci s magazynem wapnia i fosforu dla caego organizmu. Dostarczycielem wapnia s produkty ywnociowe. Odrnia si przy tym wap atwo przyswajalny przez koci (I grupa produktw) i wap trudno przyswajalny (II grupa produktw). Do I grupy zaliczamy: warzywa i owoce (szczeglnie w skrkach) wiee soki owocowowarzywne (ze skrkami) jajka owies otrby zb orzechy mid wiee wiejskie mleko

Do II grupy zaliczamy:
produkty rafinowane produkty pasteryzowane oczyszczone przetwory (biae pieczywo) mleko i woda gotowane przetwory mleczne produkty gotowane i smaone syntetyczny wap w tabletkach Wap z produktw ywnociowych grupy II, trafia w niewielkich ilociach do odbudowy koci. Czciej tworzy kamienie ciowe, nerkowe i guzki artretyczne. Tkank kostn odbudowuje wap znajdujcy si w I grupie ywnociowej. Dieta wspczesnego czowieka bogata jest w miso, tuszcze, cukier, sery, ktre organizm zakwaszaj, a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasw. Jeli w organizmie znajdzie si zbyt maa ilo wapnia, przy tym brak witamin D i C, nie mona zneutralizowa toksyn powstaych w procesie trawienia, wwczas mechanizmy tkwice w ustroju, sigaj po zapas wapnia znajdujcy si w kociach i zbach zjadamy wasne koci, pozostawiajc dziury. Leczenie diet polega bdzie na zwikszonym spoyciu produktw z grupy I i ograniczeniu pokarmw misnych i sodkich, ktre wymagaj do trawienia wspudziau duej iloci wapnia. Korygujc dotychczasow diet, skorzystajmy z tabeli.

66

Tabela 4.
Mikroelementy i witaminy znajdujce si w produktach wap skrki warzyw i owocw otrby bb szpinak marchew rzepa saata groszek mlecz seler jabko winie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bb yto jczmie pszenica ogrki kapusta kalafior jabka gruszka potas szpinak ogrki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew saata owies jczmie pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew saata szpinak kapusta ziemniak buraki jabka urawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bb groch mlecz

Pierwszym etapem terapii w medycynie chiskiej jest leczenie poprzez odywianie. Jeli okazuje si nieskuteczne, sigaj po zioa. Gdy i te nie odnosz skutku, wykonuj akupunktur. Leczenie schorze diet znane byo ju w staroytnoci. Hipokrates pozostawi po sobie 25 ksig medycznych, z tego 4 powici leczeniu poywieniem. Podejmujc samoleczenie ywnoci musimy pamita o prawidowoci czenia ze sob pewnych produktw i odrzucanie innych skojarze. Nie naley spoywa rwnoczenie pokarmw biakowych i wglowodanw (dotychczas czynimy to codziennie), poniewa wglowodany trawione s przez enzym zasadowy, a biako przez enzym kwany. W takim zestawie enzymy neutralizuj si nawzajem, a organizm musi zuy dodatkowe iloci kwanego enzymu, aby biako strawi. Wglowodany trawione s przez 20-10 minut, biako natomiast pozostaje w odku okoo 4 godzin. Kojarzenie zatem wglowodanw i potraw biakowych nadmiernie eksploatuje energi odka i jelit, wywoujc zaburzenia w trawieniu. Korygujc dotychczasow diet skorzystajmy z tabeli. Tabela 5.
Grupa I produkty biakowe miso ryba jaja rosoy bakaany fasola orzechy sonecznik Grupa II Grupa III wglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier mid tuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce wiee owoce suszone warzywa (bez ziemniakw) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II mona kojarzy

III mona kojarzy

Nie wolno czy grupy I i III

Przed posikiem podstawowym wypijmy najpierw sok, potem zjedzmy surwk, a nastpnie posiek zasadniczy. Podczas posiku nie naley nic pi. Jeli od razu nie uda si nam przestawi
67

przyzwyczaje, czymy to stopniowo.

Wap ze skorupki jajka


Skorupka jajka przypomina swym skadem koci i zby. Moe zatem uzupenia wap przyswajalny. Zala wrztkiem skorupki, pozostawi na 5 minut. Odsczy i pozostawi do wyschnicia. Zmieli w mynku do kawy. Zapotrzebowanie dzienne okoo 1 grama. Moemy spoywa je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawa do potraw. Zaleca si rwnie przeprowadza miesiczne kuracje (stycze i listopad), gdzie przyjmowa bdziemy podwjn dawk skorupek, do 2 gram dziennie.

Sok z lici rzepy


Cierpicym na rozmikczenie koci i zbw zaleca si picie soku z lici rzepy. Najwaciwsz bdzie mieszanka soku z lici o skadzie: licie rzepy, mleczu, marchwi (1:1:3). Pijemy rano i wieczorem.

Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy


Na ca kuracj zuywa si 10 kg czarnej rzepy. Sok uzyskamy w sokowirwce. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach, maksymalnie do 30 gram (nie przedawkowa!). Kuracja zahamuje osteoporoz i uwolni ukad kostny z bolesnych dolegliwoci. Podczas kuracji odczuwa moemy dyskomfort w stawach wiadczy bdzie o prawidowo przebiegajcym oczyszczaniu. Moemy wspomaga leczenie kpielami z odwaru siana i zimn wod.

SCHORZENIA WTROBY
Kiedy polska medycyna ludowa powstawaa, czerpic wiedz i leki z lasw, pl, k, inne narody i kultury miay wiedz bardziej bogat, wiksze dowiadczenie, zadziwiajce do dzi mdroci. Zanurzeni w arogancj zachodniej cywilizacji sprbujmy zrozumie medycyn chisk, AYURVED (medycyna indyjska), sposoby leczenia Indian czy wiedz znachorw Rosji przyjmijmy z szacunkiem.

Oczyszczanie wtroby
pi soki ze wieych warzyw: marchew, seler, pietruszka pi herbat z wsw kukurydzy, kuracja trwa p roku zmiesza sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pi 3 razy dziennie, po p szklanki przez duszy czas.

Wychadzanie wtroby
Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczeglnie ydkach), najczciej zdarza si w nocy midzy godzin 01 do 03, w okresie maksimum energetycznego wtroby, wiadczy to, e wtroba jest nadmiernie rozgrzana przez dugotrwae stresy lub nadmierne spoywanie alkoholu, w tym czasie rwnie budzimy si. Naley wwczas smarowa stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). Sok musi by wchonity w stopy. Nie naley go wyciera i osusza. Kuracja trwa 2 tygodnie. Pomoemy przy tym osobom, ktrych organizm domaga si w alkoholu.

Bl wtroby
Przy bolcej i opuchnitej wtrobie naley wymiesza oliw z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). Pi wieczorem, 2 godziny po jedzeniu. Wczeniej wykona lewatyw. Kadziemy si do ka, lec na prawym boku. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni.
68

Regenerowanie wtroby
Dwie szklanki drobno pokrojonych gazek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bace po mleku) przez 14 godzin. Podczas gotowania baka znajdzie si w innym garnku, w ktrym przez cay czas wrze woda. Moemy gotowa z przerwami, ale nie duej ni przez 2 dni. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak, a pozostao na sicie miksujemy. Tak przygotowany lek przyjmujemy cile wedug zaczonej tabeli. Tabela 6.
Dzie 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilo leku podana jest w yeczkach poudnie 3 wieczr 4

1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1

1 1 1 2 2 1 1 1

przerwa w leczeniu

Po 6 tygodniach kuracji, zastosowa 1 tydzie przerwy w leczeniu i podj ponownie. Lek zregeneruje wtrob po przebytej taczce i po wieloletnich dolegliwociach.

Leczenie mleczkiem pszenicznym


Do 14 szklanek gotujcej si wody doda 1 szklank opukanej pszenicy. Gotowa przez 4 godziny, pod przykryciem, na maym ogniu. Z rozgotowanej pszenicy wyciska biae, lepkie mleko, ktre odwiea i wychadza wtrob. Stosowa, gdy nadmiernie rozgrzana wtroba wywouje drgawki, konwulsje, powoduje usztywnienie ciaa lub wygina je w uk do tyu. Mleczko pszeniczne ma rwnie waciwoci wzmacniajce organizm. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczk.

SCHORZENIA SERCA
Arytmia
p szklanki otartej skrki z cytryny p szklanki miodu 10 sztuk zmielonych jder z pestek moreli Skadniki mieszamy. Przyjmujemy rano i wieczorem, po 1 yce, przed posikiem

Lek w dusznicy bolesnej


Wsypujemy do garnka 5 yek owocw gogu i zala 5 szklankami wrztku. Przykry. Owin szczelnie w kilka warstw papieru lub rcznikw. Moemy owin dodatkowo w koc lub woy pod kodr. Pozostawi na 24 godziny. Przecedzi. Sok wstawi do lodwki. Dzienna dawka (cznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posikw.
69

Bl w klatce piersiowej
Gdy pojawia si przeszywajcy bl w klatce piersiowej, w okolicy serca naley pi sok z porw.

Nadcinienie ttnicze
pi sok z korzenia pietruszki lub wywar spoywa nasiona sonecznika z dodatkiem selera

Niedocinienie ttnicze
Przy zbyt niskim cinieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna. Koniecznie gotowana. Na wrztek wsypa zmielon kaw i gotowa 2 minuty. Mona doda nieco miodu, a nastpnie rumu. Zachowa kolejno. Tak przygotowana kawa poprawia rwnie jako krwi.

Inhalacja kroplami walerianowymi


Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). Inhalacje przeprowadzamy przed snem, przez okres 3 do 4 miesicy. Wdychamy naprzemiennie, raz stron praw, raz lew. Wdech powinien by powolny i gboki, powolny powinien by rwnie wydech. Na pocztku ilo oddechw od 3 do 5. W nastpnych zabiegach ilo wdechw stopniowo zwiksza, do granic rozsdku. O dobrze wykonanym zabiegu wiadczy bdzie, e rankiem bdziemy wyspani i wypoczci. Taka kuracja obnia cinienie krwi, uspokaja, wzmacnia siy obronne organizmu, leczy bezsenno, odmadza.

Obnienie cholesterolu
Zala wrztkiem 10 cytryn i pozostawi na 10-15 minut. Wycisn sok. Doda 1 kg miodu i 10 duych gwek czosnku (miazgi). Owin sj ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywa w lodwce. Wymiesza. Pijemy codziennie 3 do 4 yeczek. Starcza na okoo 2 miesice. Stosujemy 4 miesice przerwy i moemy kuracj powtrzy, Zemle 1 szklank nasion kopru woskiego i 2 yki korzenia kozka lekarskiego. Wymiesza z 2 szklankami miodu. Wla do 2 litrowego termosu. Uzupeni wrzc wod. Odstawi na 24 godziny. Przecedzi. Przela do butelki. Przechowywa w lodwce. Pi 3 razy dziennie po 1 yce, na p godziny przed jedzeniem.

Rozszerzanie y
Chodzi w bawenianych skarpetkach po porannej rosie. Gdy namokn, nadal w nich pozosta, a do wyschnicia. Rosa poranna od wiekw wspomagaa naturalne leczenie. Zielone, niedojrzae orzechy woskie kroimy i zalewamy oliw z oliwek. Smarujemy yy.

Obrzki
Obrzki spowodowane zastojem luzu usuwa wywar sporzdzony z 10 gram skrek mandarynek. Gotujemy jczmie z imbirem, ktry dodajemy na pocztku wrzenia. Usuwa luz, leczy kaszel i duszno, usuwa toksyny, pomaga w cukrzycy. Sok z surowych selerw lub wywar z selerw usuwa luz. Wskazany jest rwnie w chorobie reumatycznej i zaburzeniach ukadu moczowego. Ry gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanay przepywu energii. Odchudza.

KATAR ODKA
Sposb I: Pi nasiona gorczycy z wod. Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwikszamy o 1, a
70

dojdziemy do 20. Nastpnie codziennie zmniejszamy, a dojdziemy do jednego ziarenka. Sposb II: Zetrze 2 jabka (bez skry) i zje wczenie rano. niadanie spoy po 5 godzinach. W pierwszym miesicu kuracji zjadamy codziennie 2 jabka. W miesicu drugim 3 razy w tygodniu. W trzecim miesicu 1 raz w tygodniu. Najwaciwsz do leczenia jest odmiana reneta".

Wymioty
Aby uzupeni pyny ustrojowe po silnych wymiotach, naley co 15 minut pi osolon wod na zmian z sokiem wycinitym z pomaraczy.

Czkawka
Sposb I: Wypi kilka ykw zimnej wody Sposb II: Powstrzyma jak najduej powietrze w pucach. Sposb III: Przyj 15 kropli laurowych na ciep wod.

Odbijanie
Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie si jest kozie mleko.

Ble odka
Pi naley po 1 szklance soku z surowego ziemniaka, rano i wieczorem przez miesic.

Nudnoci
Naley pi gorce mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. Nudnoci w okresie ciy likwiduje grejpfrut.

Usuwa gazy, wzmacnia trawienie, czyci krew.


Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnie i doda do 1 maej yeczki miodu. Spoywamy na czczo. niadanie moemy spoy dopiero po 15 minutach.

Usuwa przezibienie, gazy, niestrawno


wier maej yeczki imbiru, odrobina soli, rozpuszczona w ciepej wodzie. Pi na czczo.

Oczyszczenie z toksyn ukadu pokarmowego


1 yeczka herbaty (najlepiej zielonej). Zala 1 szklank wrztku, odstawi na 10 minut, doda 2 yki mietanki lub mleka i 1 yeczk soli kamiennej. Wymiesza i wypi. Likwiduje zatrucie pokarmowe, usuwa nadmiern ilo gazw.

Napar z rodzynek
Rodzynki umy. Nasypa do 1/5 czci szklanki. Zala wrztkiem, odstawi do zaparzenia. Lekko przestudzony napar pijemy. Napar z rodzynek przeczyszcza jelita, likwiduje stan zapalny, usuwa zaparcie i nalot na jzyku.

TASIEMIEC
Rozetrze 10 dkg wyuskanych pestek z dyni i 10 dkg borwek brusznicy. Zje na czczo. Po 2 godzinach przyj rodek przeczyszczajcy (sl gorzka lub olej rycynowy). Zabieg powtrzy po 2 dniach. Po trzecim zabiegu sprawdzi, czy w kale nie ma czonw tasiemca. Nastpnie zje ledzia z cebul w oliwie. Jeli nie spostrzeemy adnych sensacji przy trawieniu, oznacza to, e tasiemiec zosta zatruty i wydalony. Zalecane jest by podczas kuracji pi kcze rzewienia, kcze kozka, kcze sodkiej paproci,
71

nasienie czarnuszki, li mity, kwiat wrotycza, kor kruszyny. Wystarczy, e wemiemy 4 z wymienionych skadnikw. Wymiesza je i wsypa 1 yk mieszanki na szklank wrzcej wody gotowa 10 do 15 minut. Pi na czczo i wieczorem przed snem.

Naturalne rodki przeczyszczajce


Najprostszym, wyprbowanym, skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepej, przegotowanej wody. Pi wolno.

Napj z cebuli
Cebule obra, pokroi i rozgotowa w 1 szklance wody. Odcedzi. Pi rano i wieczorem, przed jedzeniem po 1 kieliszku.

Napj ze sodkich migdaw


Kilka migdaw potuc na drobno, zala szklank zimnej, przegotowanej wody. Odstawi na 15 minut. Pi rano i wieczorem, przed jedzeniem, niewielk filiank.

Napj z suszonych liwek


Kilka suszonych liwek zala wieczorem przegotowan zimn wod, by rozmiky. Kadego ranka spoywa je na czczo.

Siemi lniane z cukrem


W mynku do kawy zemle siemi lniane z cukrem, biorc na 1 szklank siemienia 0,2 szklanki cukru. Przyjmowa 2 razy dziennie, po yce, z ciepym mlekiem. Naley stosowa kilkudniowe przerwy, by organizm nie przyzwyczai si do cigego wspomagania.

Inne rodki
Poleca si rwnie: wywar z owsa (gotowany) sok z rzodkwi sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) zsiade mleko kompot z suszonych jabek lub wini sok z kiszonych ogrkw (po miesicu kiszenia) sok z kapusty z drodami napar z kory kruszyny lewatywy Wyprbujmy, ktry z podanych rodkw zadziaa najbardziej skutecznie na nasz organizm. Wane jest zastanowienie si, jaka jest przyczyna uporczywych zapar. Moe by ich wiele. Czsto wskazuje si, e w leczeniu antybiotykami wyniszczylimy flor bakteryjn jelita grubego, po jej odbudowaniu drobnoustroje podejm prac i przywrc sprawno wydalania. Czsto obstrukcja pojawia si u osb starszych, gdzie wiekiem osabiony organizm, nie ma ju si sprawnie wydala wspomaganie zawsze bdzie nam potrzebne. Znawcy wschodniej wiedzy podaj, e zaparcia maj czsto podoe psychiczne. Osobnicy, ktrzy chc wszystko zatrzyma dla siebie, w sferze materialnej i emocjonalnej, ich uczucia przenoszone s na ciao fizyczne rwnie zatrzymuj. W tym przypadku rodki bd mao skuteczne, musimy przebudowa siebie mentalnie. Chiczycy mwi o koniecznoci zachowania rwnowagi, tyle oddajemy ile otrzymalimy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddalimy. Brak tej rwnowagi z sferze
72

duchowej, emocjonalnej, materialnej wywouje schorzenia, ktre stanowi zagadk, s trudne do zrozumienia i leczenia. Medycyna chiska opierajc si na koniecznoci rwnowagi (yang-yin; ciepozimno) upatruje, e zaparcia mog by spowodowane nadmiarem gorca w jelicie grubym, wwczas wysycha naturalna wilgo a ka staje si suchy, spieczony, trudny do wydalenia. Kady organizm jest inny, inne zaistniay przyczyny. Sami musimy przyczyn odnale, przez seri prb i obserwacji organizmu.

BIEGUNKI
Biegunki u dzieci
Filiank ryu zala 7 filiankami wody i gotowa na maym ogniu, pod przykryciem, przez 1 godzin. Przecedzi przez sitko. Podawa ciepy wywar do picia, co 2 godziny, po p filianki. Taki wywar wskazany jest rwnie dla dorosych, gdy dugotrwaa biegunka wyniszczya naturaln ochron jelit odbuduje oson.

Herbata z czarnych jagd


Suszone czarne jagody zaparzy jak herbat i pi.

rodek z orzechw woskich


Sposb I: Rozupa 20 dkg woskich orzechw, wyj z nich przegrdki oddzielajce poszczeglne czci jder. Przegrdki zala 300 gramami spirytusu i odstawi na 3 dni. W czasie biegunki przyjmowa 4 razy dziennie, po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepej wody. Gdy biegunka ustanie, natychmiast przerwa podawanie nalewki. Jest to silny lek, ktry moe wywoa odwrotno zaparcie. Sposb II: Mode, zielone orzechy woskie poci na kawaki i zala wdk. Butelka lub sj z zakrtk powinien by wypeniony w 3/4 objtoci. Wdk naley wla do pena. Spoywa nie wicej ni 2 yeczki jednorazowo, nie czciej ni 2 razy dziennie. Stosowa tylko w okresie biegunki.

Radykalny rodek w biegunce (biegunka ostra, czerwonka)


Dwa krysztaki nadmanganianu potasu rozpuci w 2 szklankach wody. Roztwr powinien by rowy, gdy podajemy dorosym, blado rowy, gdy podajemy dzieciom. Dla zachowania bezpieczestwa po rozpuszczeniu si krysztakw przela w spokojny sposb do innego naczynia, by mie pewno, e niedostatecznie rozpuszczone krysztaki nie zostan przypadkowo spoyte. Wedug tej metody pomaga jedno lub dwa spoycia. Pi rano i wieczorem. Dla dorosych po 1 szklance, dla dzieci mniej odpowiednio do wieku i wagi ciaa. Wskazane jest wykonywanie rwnie lewatywy z tego roztworu. Metoda ta zalecana jest wwczas, gdy ycie chorego jest zagroone.

SCHORZENIA NEREK
Siemi lniane
Jedn yeczk siemienia zagotowa w 1 szklance wody. Pi po p szklanki co 2 godziny. Moemy rozcieczy wod i dla poprawy smaku doda sok z cytryny.

Podranienie pcherza moczowego


Przy skonnociach do czstego moczenia si zalecane jest spoywanie herbatki z wsw kukurydzy lub z ogonkw czereni albo wini. W okresie podranienia pi kilka razy dziennie.
73

Puchlina wodna
Sposb I: Zala wiejskim mlekiem 0,8 kg korzenia pietruszki. Wstawi do niezbyt gorcego piekarnika. Mleko powinno zagotowa si ale nie powinno wykipie. Podczas ogrzewania poowa mleka powinna wyparowa. Przecedzi. Pi co godzin po 2 yki. Jest to silnie moczopdny lek. Dzieciom podajemy w mniejszych ilociach. Sposb II: Zjada due iloci rzeuchy. Sposb III: Przygotowa alkoholow nalewk z korzenia czarnego bzu. Zaczyna pi od maych iloci, codziennie zwikszajc. Obserwowa reakcje organizmu.

Utrudnione oddawanie moczu


Gotowa 100 gram jczmienia w 2 filiankach wody, a do zmniejszenia si pynu o 1/3 objtoci. Odcedzi. Doda 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. Wywar pi 3 razy dziennie przed posikiem.

Wychodzenie nerek
W nerwoblach ldwiowych i przy uczuciu chodu w okolicy nerek spoywa smaone pory z orzechami na oleju sezamowym. Sezam daje si, wzmacnia ogie trawienny i inteligencj. Leczy ukad moczowy.

Oczyszczenie nerek
Wykonywa leczenie przy peni ksiyca. Jedn filiank mleka zmiesza z 4 filiankami przegotowanej wody, doda miodu. Pijemy dwa razy dziennie.

Rozgrzewajcy okad z imbiru


Wsypa na wrztek sproszkowany imbir i krtko pogotowa. Wkada kawaek tkaniny z naturalnego wkna, by nasczy roztworem. Po odciekniciu nakada na bolce miejsca. Przykrywa suchym kawakiem flaneli. Stosowa, gdy odczuwamy chd w ldwiach, poladkach i okolicy kostek u ng. Moemy rwnie stosowa na brzuch przy wzdciach.

Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wtrobie i pcherzyku ciowym


Sposb I: Godowa przez 1 dob. Mona pi jedynie wod. Wykona lewatyw. W godzin po lewatywie wypi 1 szklank oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklank soku z grejpfruta. Zwykle powstaj nudnoci, ktre powstrzymywa naley poprzez pooenie si do ka i ssanie plasterka cytryny. Nie naley pi wody. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku, wypi ptorej szklanki wywaru z zi przeczyszczajcych lub sok z burakw albo ze szpinaku. Po nastpnych 15 minutach moemy napi si wody, ale nadal musimy godowa. Po upywie doby powtrzy to samo. Musimy obserwowa, czy kamienie zostaj wydalane. Naley nadal kontynuowa kuracje i godwk, dopki wszystkie kamienie nie ulegn wydaleniu. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. Zdjcia rentgenowskie powinnimy wykona przed i po kuracji przedstawi skutek leczenia. Sposb II: Ugotowa buraki w upinach. Zetrze na drobnej tarce i nadal gotowa w tym samym wywarze, a bdzie gsty jak syrop. Pi 3 razy dziennie, po 3 4 szklanki. Kamienie ulegaj rozpuszczeniu w pcherzyku ciowym. Sposb III: Pi oliw z oliwek, na p godziny przed jedzeniem. Dawk codziennie zwiksza, zaczynajc od p yeczki do penej szklanki. Kuracja trwa okoo 3 tygodni.
74

Sposb IV: Wydalanie kamieni ciowych w cigu 1 doby: Przygotowa 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). Kuracje rozpoczyna o godzinie 1900. Przez 12 godzin poprzedzajcych kuracje nie naley nic je ani pi mleka. Moemy pi soki, kaw, herbat, wod. W tej kuracji naley bezwzgldnie przestrzega receptury i wykonywa z dokadnoci do 1 minuty. Koniecznie musimy mie przed sob zegar. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 yki oliwy z oliwek i 1 yk soku. Dokadnie co kade nastpne 15 minut wypijamy 4 yki oliwy i 1 yk soku, a wypijemy ca litrow butelk oliwy. Po tym wypijamy pozosta cz soku cytrynowego. Jeli mimo stara wystpi wymioty, to i tak, co 15 minut wypija porcje oliwy i soku. Musimy wypi cay litr oliwy jest to wane. Gdy dokadnie przeprowadzimy kuracje, kamienie bd wydalane bezbolenie. Przy stanie zapalnym pcherzyka ciowego (nawet jeli nie ma kamieni) pomocn jest rwnie taka kuracja. Najlepiej wykona zdjcia rentgenowskie przed i po kuracji, by przekona si czy zeszy wszystkie kamienie. Sposb V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pcherzyka ciowego, sokiem jabkowym i oliw, przyjmujc wedug podanych iloci i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 spoywamy 240 gram soku z jabek 480 gram 480 gram 480 gram 480 gram 480 gram 480 gram Musimy zachowa zupeny post. Sok z jabek jest wycznym poywieniem przez 2 dni. Drugiego dnia postpujemy tak samo, pijc tylko sok. Jeli nie pojawia si w tych dniach wyprnienie musimy przyj codziennie zioowe rodki przeczyszczajce. Trzeciego dnia godzina 800 wypi 480 gram soku jabkowego. Po p godziny (830) wypi 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypi 1 szklank zmieszanego z wod soku jabkowego. Jeeli odczuwamy osabienie, moemy pooy si do ka. Na og trzeciego dnia kuracji, w godzin po zakoczeniu ostatniej porcji, pozbywamy si skutecznie kamieni. Wane jest, by cile przestrzega iloci soku i czasu przyjmowania.

SCHORZENIA SKRY
Medycyna Wschodu wyjania, e schorzenia na skrze, s tylko sygnaem zatrutego organizmu. Kiedy oczycimy ustrj z toksyn, schorzenia skry znikn same. Podaje si niekiedy, e niegdy bylimy emocjonalnie zranieni i jak skorup odgradzamy si od wiata, w obawie przed duchowym blem. Jeeli przykre doznania uwolnimy z podwiadomoci, schorzenia skry znikn same. Moe dlatego leczenie jest trudne, wci istniej powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak wspczesna oficjalna leczya schorzenia skry maciami. Pozostawiono po sobie recepty.

Lek na liszaje, wrzody, czyraki, schorzenia skry


Wszelkie schorzenia skry, w tym okrelane krokodyla skr" sprbujmy leczy tak zwanym biaym plastrem", znanym w Ameryce aciskiej stosowanym prze Indian. Skadniki (w takiej samej iloci)
75

kalafonia sproszkowana biay pszczeli wosk wieprzowa sonina, wiea, niesolona Plaster przygotowujemy w ani wodnej (garnek ze skadnikami wstawiamy do wikszego garnka w ktrym wrze woda). Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gste sito. Sonin kroimy na mae kosteczki. Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cay czas mieszamy. Wsypujemy proszek kalafonii (cay czas mieszajc). Ostatnim dodawanym skadnikiem jest sonina, dodajemy i nadal mieszamy. Kiedy wszystkie skadniki roztopi si i wymieszaj ze sob, zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygajc mas, dopki nie stanie si plastyczna i jednorodna. Przy leczeniu czyrakw i innych schorze skry na omiokrotnie zoon gaz nakadamy cienk warstw biaego plastra. Mocujemy opatrunek. Okad zmieniamy 2 razy dziennie. Ropnia z czyrakw nie naley wyciska, pojawi si sam na powierzchni i bdzie atwy do zdjcia gazikiem. Leczenie krokodylej skry" wymaga, by okad z biaego plastra wymienia co 5 lub 6 dni, a do wyleczenia.

Liszaje nabyte od psw i kotw


Znikaj natychmiast, gdy nacieramy je rozcitymi na p rodzynkami.

Suchy i mokry liszaj


Znika jeli posmarujemy go pian z pyska zmczonego biegiem konia. Inny sposb to nawilanie miejsc zmienionych liszajem wod okienn" woda, ktra powstaje na szybach przy zmianie pogody.

Leczenie egzemy
Sposb I: Ma do leczenia egzemy uzyskamy z lici szczawiu. Licie umy, osuszy na ciereczce. Rozpuci w garnku pl kilograma smalcu wieprzowego i doda licie szczawiu. Garnek wstawi do piekarnika nagrzanego do 150C. Potem odstawi na 2 doby w chodne miejsce. Warstw maci nanosi na lnian tkanin i nakada na powierzchnie skry dotknit egzem. Co 2 dni wymienia okad na wiey. Sposb II: Ugotowa jajka na twardo. Wyj tka i podgrzewa je kolejno nad pomieniem wiecy. Lekarstwem na egzem, guzy i inne schorzenia skry s krople, ktre wypywaj z podgrzewanego tka utrzymywanego na widelcu lub siatce. Chwytanie kropli jest do trudne. Kada kropla jest cennym lekarstwem. Smarowa bezporednio na skr lub robi okad pod ceratk, by leku nie traci. Okad zmienia co 2 dni. Sposb III: Niekiedy pojawia si egzema gowy, powodujc ysienie. Raz w tygodniu, po umyciu gowy naciera garci soli kuchennej, wykonujc nacieranie przez 15 minut. Zabieg powtarza szeciokrotnie.

uszczyca skry
W uszczycy skry przyjmowa po 2 yeczki oleju kukurydzianego, rano i wieczorem (podczas posiku) przez 2 miesice. Jeli mamy zbyt wysuszon skr, przyjmowa po 1 yeczce, a skra stanie si elastyczna. Podobne leczenie prowadzi przy egzemie skry.

Odleyny
Aby u dugo lecych chorych nie powstaway odleyny, naley pod kiem chorego stawia misk z zimn wod. Zmienia dwukrotnie w cigu dnia. Nie mona logicznie wytumaczy, dlaczego sposb ten jest skuteczny.
76

Rany i skaleczenia
Korzystajc z dowiadcze naturalnych metod leczenia innych narodw, innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaenia krwi (gangreny) przez tybetaskiego lam. Rka chorego sczerniaa, nabrzmiaa od zainfekowania rany. Lama naci noem czerniejce miejsce, lekko ran oczyci wyciskajc zakaon krew. Na skrze jaka (zwierz) wykona rwnie nacicie i upuci z rany nieco krwi. Krwi jaka wymaza ran i jej okolice i przywiza opatrunek. Zabieg powtarza czterokrotnie. Leczenie byo skuteczne.

Rana silnie zainfekowana (zakaenie krwi)


W tej metodzie rana musi by otwarta. Na ran i wok niej nakadamy okad z plastra wtroby baraniej lub woowej (zwierz zdrowe, wieo zabite). Zmienia okady co godzin lub dwie, w zalenoci od zainfekowania rany. Pod okadem pojawiaj si pryszcze i mae wrzody. Okady wykonywa dopki pod nimi bd wci pojawia si wrzody. Pryszcze moemy sterylnie przekuwa. Moe ta metoda uratuje kogo przed amputacj.

Wszelkie mae i due krosty, strupy i inne schorzenia skry


Znikn pod wpywem pasty. Pasta: podsmay na patelni, takie same iloci wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mki. Doda wiejskiego mleka i gotowa, dopki skadniki nie stan si gste jak pasta. Grub warstw naoy na gaz i umieci na chore miejsce. Utrzyma przez 10 godzin. Na cakowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku.

Silnie zainfekowane rany, ropnie, zmartwiae tkanki


Czarny ytni chleb wieo upieczony i obficie posypany kamienn sol, ujemy w ustach, mieszajc z du iloci liny. Uzyskan mieszank, dobrze ze lin wyrobion na mas, nakadamy grub warstw na rany. Wykonujemy jzykiem ruchy obrotowe w jamie ustnej, co powoduje zwikszone wydzielanie si liny. Rwnie na myl o wydzielaniu si liny, zwiksza si jej ilo.

Ma z wosku i oliwy
Do przygotowania maci, bierzemy 2 czci oliwy z oliwek i 1 cz czystego pszczelego wosku. Krtko i bezpiecznie zagotowa. Ma nakada na przemyte rany.

Naturalne opatrunki
Rozci kawaek licia aloesu i przyoy do rany. Powinna zagoi si po 6 godzinach. Metoda rosyjska porowate pudeko napeni miazg czosnku i cebuli. Pudeko powinno by wiksze ni rana, miazga czosnku i cebuli nie powinna dotyka bezporednio do rany. Czynnikiem leczcym s olejki eteryczne, ktre skutecznie lecz nawet trudno gojce si rany. Na rany wrzodziejce, czyraki nakada past z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. wie pokrzyw majow ubi cile w soju i zala spirytusem. Ustawi na dziaanie soca na 2 tygodnie. Jest to doskonay rodek do przemywania ran i nasczenia okadw przykadanych na wrzody i inne schorzenia skry. Namoczy nasiona lnu. Rozmike nakada na oparzenia, odmroenia, uszczyc, pcherzyc, ppasiec. oparzenia: roztrzepa cae jajo i smarowa poparzone miejsca. odmroenia: wiee odmroenia nacieramy lekko niegiem. Pod wpywem zimna napynie krew i przyniesie ze sob ycie dla zniszczonych mrozem tkanek. odmroenia (sposb II): zoy gaz w 4 warstwy i zanurzy w wodzie zimnej (mona bardziej schodzi lodem). Przyoy na odmroon skr. Naoy papier woskowany, owin ciepym szalem. Utrzymywa, a kompres wyschnie. skra twarzy zniszczona socem i wiatrem: smarowa tkiem. Gdy zaschnie, zmywa. Zabieg powtarza.
77

Skaleczenia skry
Zetrze surowego ziemniaka, owin w gaz, kompresowa. Okad zmienia 3 razy dziennie.

Oparzenia
Przykada plasterki owocw gruszy. Wykonywa kompresy z soku buraka.

Czyrak
Smarowa wieym tkiem jaja.

Gronkowiec zocisty
Znachorzy Rosji przekazuj bardzo oryginaln i jak twierdz skuteczn metod likwidujc w organizmie gronkowca zocistego, przy pomocy dymu z mokrych gazi drewna brzozy. Rozpalamy ognisko, najlepiej zaraz po deszczu, kiedy gazie s jeszcze nasiknite. Mokre drewno podczas spalania dawa bdzie duo dymu. Nakrywamy gow i ciao kocami i wdychamy jak najwicej dymu. Nie bromy si gdy dym wnika bdzie do oczu, uszu, garda. Dym jest lekarstwem w tej kuracji.

Nadcignite minie
Minie nadcignite kompresowa okadami z gorcego mleka. Wymienia gdy tylko stygn. Pokroi cebul na drobn kosteczk i zasypa cukrem (1:1). Wymiesza. Okad naoy na bolce miejsce.

RNE
Zaburzenia w menstruacji
Sposb I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiczkach, zaparzy 1 yk polnego skrzypu w 2 szklankach wody. Przy zbyt obfitych pi po 1 yce, co 2 godziny. Przy sabych pi 3 razy dziennie po yce. Sposb II: Recepta z Chin i Japonii. Korze piounu (wiey lub suszony) kroi na kawaeczki i gotowa. Przyjmowa po p filianki 3 razy dziennie, gdy miesiczka jest zbyt bolesna i obfita. Na filiank wywaru zuywa poow korzenia.

Zwikszenie pokarmu u kobiet karmicych


Nki wieprzowe rozdrobni na kawaki. Gotowa w 2 litrach wody a zmniejszy objto do poowy. Pi bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie. Recepta z Macedonii naley je duo cebuli. Herbat i nieco cukru zaparzy w imbryku, owin w 2 rczniki i pozostawi na 10 minut. Doda mietanki lub mleka.

Chorowite dzieci
Na wiosn kpa dziecko w wywarze ze wieych lici woskiego orzecha. Kuracja trwa 10 dni.

Przyspieszenie wzrostu u dziecka


Surowe wiee jajko miesza z 2 szklankami mleka. Pi 3 razy dziennie. Podobn kuracje stosuje si dla cielt.
78

Obrzk sutkw w okresie poogu


Przygotowa wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. Stosowa na okady.

Guzy na piersiach u kobiet pasta


Recept pozostawili chiscy onierze. Pasta suya im do usuwania odamkw z rany i innych czci metalowych tkwicych w ciele. Jest rwnie skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet. Zdj kor z caej dugoci gazki drzewa brzozowego. Spali na popi. ty tulipan, zamknity (jeszcze nie rozwinity) wyrwa z ziemi, oczyci i odci korzenie (s trujce). Cebulk i cz naziemn tulipana razem z kwiatem kroi ukonie i ciera na miazg. czy z popioem w proporcji 1:1. Przeoy do soika i konserwowa wdk. Lek powinien mie konsystencj pasty. Moe by przechowywany przez kilkanacie lat. Wp godziny po posmarowaniu past, czstki metalu same wychodz na zewntrz.

Tampony z czosnku
Oczyszczone zbki czosnku owijamy w gazik, zabezpieczajc nitk. Wkadamy, na noc do pochwy. Nitka musi zwisa, by mona rankiem, tampon wycign. Lekiem s olejki eteryczne.

Kaszel
Ugotowa 1 szklank mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami. Pi na gorco, po 1 szklance, 2 razy dziennie. Utrze tko z cukrem (kogel mogiel). Doda rumu, pi na czczo. Wymiesza sok z marchwi z mlekiem (1:1). Osodzi miodem. Pi 6 razy dziennie po yce stoowej. Metoda brazylijska. Dwa dojrzae banany przetrze przez sito. Przecier zagotowa ze szklank osodzonej wody. Pi na gorco. Pi sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem. Pi na ciepo. Zagotowa 1 szklank biaego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. Przecedzi i pi na gorco 3 razy dziennie. Zdj tuszcz z wieprzowych jelit. Stopi na niewielkim ogniu lub w piekarniku. Rozpuszczony wla do soika. Pi z gorcym mlekiem. Mona zmiesza tuszcz z terpentyn i smarowa piersi chorego. Poci drobno 10 gwek cebuli i 1 gwk czosnku. Gotowa w mleku. Doda nieco soku z bluszczyka i miodu. Pi na gorco, co godzin, po 1 yce. Wyrzuca zaflegmienie: wymiesza sok z borwek z miodem (1:1). Pi czsto, po 1 yeczce. W tym czasie popija herbat z lici poziomek.

Bronchit
Sposb I: Metoda macedoska: na ptora litra wrzcej wody wsypa 40 dkg otrb. Mona dosodzi. Pi ciepe przez cay dzie zamiast kawy i zupy. Sposb II: Na szklank mleka wsypa 1 pask yk rozdrobnionych lici szawii. Gotowa pod przykryciem. Przecedzi i ponownie zagotowa. Pi gorce przed snem.

Koklusz
Stary sposb walki z kokluszem: zawiesi dziecku korale z zbkw czosnku. Podczas snu ukada blisko nosa. Zmiady czosnek i gotowa z mlekiem. Podawa do picia, kilka razy dziennie. Pi sok z selera.

79

winka
Przy leczeniu winki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z yy prawej rki i zaraz wstrzykujemy w lewy poladek. Z lewej rki pobieramy z yy rwnie 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy poladek. Nieznany jest sekret tej terapii, skuteczny, od dawna znany i stosowany w wiecie znachorw.

rodki napotne
Sposb I: Dla zwikszenia pocenia si, co spowoduje, e toksyczne pyny ustrojowe, ktre nie mog z organizmu wydosta si i tworz schorzenia, naley cae ciao wysmarowa mleczkiem wytworzonym z maku. Zwikszone poty wydal chorob na zewntrz. Zdrowie powrci. Sposb II: herbata czarna (nie za mocna) sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skr) odrobina imbiru szczypta soli Zachowa kolejno w dodawaniu skadnikw. rodek wydatnie zwiksza pocenie.

Niedosyszenie po zazibieniu
Z kartki papieru utworzy lejek i jego wsk kocwk woy do ucha. Szersz kocwk podpali. Gdy palca si cz znajdzie si blisko ucha, strcamy lub wyjmujemy. Zabieg wykonujemy rwnie w drugim uchu. Znachorzy tworzyli takie lejki z kawakw lnianej tkaniny, nasczonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Postpowali podobnie jak z lejkiem papierowym.

Wyciganie owada z ucha


Uoy chorego uchem do gry i wkrapla oliw. Owad martwy lub ywy pojawi si na powierzchni.

Wyciganie oci z garda


Nadtopi stokowo nad pomieniem wieczk i szybko przykada do wystajcej z garda oci. Odczeka p minuty, by o wtopia si w wiec. Wycign.

Nerwoble
Ugotowa jajko na twardo, przeci na p i obie poowy, przyoy szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. Umocowa by pozostao na swoim miejscu. Gdy jajko wystygnie, ustaje nerwobl.

Atak astmy
Podczas ataku astmy sprbowa trzyma w ustach i poyka drobne kawaki lodu.

Niedowidzenie
Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujcych niedowidzenie, znachorzy zalecaj: przygotowa mocny wywar z lici i modych pdw czarnej porzeczki. Wewntrznie: pi ciepy wywar kilka razy dziennie. Zewntrznie: polewa najbardziej ciepym wywarem gow, 3 razy dziennie. Po zabiegu owin suchym rcznikiem. Przywraca wzrok.

Bl zba
Gdy pojawi si bl zba, a my jestemy daleko od dentysty lub s to godziny nocne, naley czosnkiem natrze nadgarstek wewntrznej czci rki. Jeli boli zb po prawej stronie, nacieramy nadgarstek lewy, i odwrotnie. Nakada rwnie okad z czosnku na gaz i umieszcza go na skroniach. Gow obwiza chustk. Plaster niesolonej soniny wkada po stronie bolcego zba, midzy dzisem a policzkiem.
80

Mona dla umierzenia blu zba woy do ucha (po stronie bolcego zba) korze babki lancetowej. Utrzyma a bl zniknie. Zwykle trwa to okoo 1 godziny. Mycie zbw naturalnymi rodkami: z kamiennej soli (szarej) zawierajcej mikroelementy pierwiastkw (najlepiej zemle j w mynku) i oliwy z oliwek robimy past do mycia zbw. Trzyma w zamknitym soiku. Pasty do zbw znajdujce si na rynku zawieraj w swym skadzie fluor, ktry utwardza zby, ale rwnie utwardza naczynia krwionone i mzgowe.

Bezsenno
Sposb I: Jeli jestemy zdenerwowani lub mamy przepracowany umys, oznacza to, e bdziemy mie kopoty z zaniciem (nadmiernie przekrwiony mzg). Naley strumieniem zimnej wody pola nogi od stp a powyej kolan. Polewa przez okoo 2 minuty. Sprowadzamy krew do ng uwalniajc mzg od przekrwienia uniemy. Sposb II: Wbrew zwyczajowi, zalecane jest spoy przed snem cebul i to do duo zapewnia ma dobry, mocny, zdrowy sen. Sposb III: Przed snem pi kozie mleko. Sposb IV: Kiedy budzimy si w nocy midzy godzin 01 a 03 mamy nadmiernie rozgrzan wtrob w wyniku stresw, niezadowolenia tumionego lub nadmiernie spoywanego alkoholu. Po wychodzeniu wtroby powrci zdrowy sen. Sposb V: Jeeli w zaniciu przeszkadzaj nam myli, ktre lawinowo przepywaj przez nasz umys, a obrazy widzimy jak na filmie, oznacza to, e mamy wychodzon i sab ledzion. Musimy doprowadzi do rwnowagi energetycznej ledziony, wwczas nie bdziemy cierpie na bezsenno. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenno.

Lunatyzm
Postawi na noc obok ka lunatyka misk z zimn wod.

Krwotoki
wiee korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umy, poci i zagotowa w 1 litrze wody. Utrzyma w stanie wrzenia przez 20 minut. krwotoki wewntrzne: pi co 20 minut filiank ciepego wywaru. krwotoki zewntrzne: przemywa ran ciepym wywarem i nascza nim opatrunek. Okady wymienia 2 razy dziennie.

Krwawienie z nosa
U dorastajcej modziey pojawiaj si niekiedy czste krwawienia z nosa. Maj podoe emocjonalne. Sposb znachorski: may elazny kluczyk zawiesi na wenianej nitce tak, by zwisa na plecach midzy opatkami. Wyprbujmy.

Kurzajki
Kurzajk nazywamy dobrotliwy guz, ktry pojawia si samoistnie i czsto samoistnie znika. Najczciej wystpuje na doniach i stopach. Ma prawdopodobnie podoe wirusowe. Z ludowych sposobw leczenia podaje si: nacieranie plasterkiem czosnku pocieranie rozkrojon cebul kompresowanie kwanym mlekiem pocieranie ywym limakiem jego wilgotn stron smarowanie sokiem z odygi jaskczego ziela wiza na nitce tyle supw ile jest kurzajek. Nitk zakopa w ziemi. Gdy nitka zbutwieje, znikn
81

wwczas kurzajki skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)


rozci ziemniaka na p. Jedn cz wyrzuci za siebie. Wilgotn stron drugiej powki natrze brodawki, a potem zakopa Kiedy ziemniak zgnije brodawki rwnie znikn. Sprbujmy. wyrwa z korzeniami dbo skoszonego zboa (lub trawy). Ostr somk naku kilkakrotnie brodawk lub pieprzyk. Natychmiast zakopa w wilgotnej ziemi, korzeniami do gry. Gdy zgnije somka, brodawka rwnie zniknie. Sprbujmy.

Wrastajce paznokcie
Ze starej skrzanej rkawicy uci palec. Wypeni go wiejskim niesolonym masem lub masem sklarowanym GEE. Skuteczn bdzie rwnie ma z pszczelego kitu. Zakada na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokie miknie, podnosi si nieco (moemy pomc lekko go podnoszc) a bolce miejsce zagoi si. Przyczyn wrastania paznokci s zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposb I: Moczy w occie upiny z cebuli. Po 2 tygodniach naoy spreparowan substancj na odcisk. Obandaowa. Sposb II: Naoy na odcisk skrk z cytryny z niewielk tylko iloci biaej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu wosw


1 cz koniaku 4 czci soku z cebuli 6 czci wywaru z korzenia opianu Wymiesza skadniki i naciera gow.

Dolegliwoci poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wla 20 kropli mitowych i naley wypi jednym haustem wychadzanie wtroby.

Szybkie wytrzewienie
Sposb I: Wla do kieliszka 5 kropli amoniaku i poda do picia. Sposb II: Pozbawionemu przytomnoci silnie naciera uszy. Przypyw krwi do gowy przywrci wiadomo.

Inne
Jeli przewidujemy, e przez duszy czas bdziemy na mrozie, naley wypi gorce czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, godzikw. Wyrwnamy ciepo, ktre zabiera nam mrz. Ry przed gotowaniem praymy w niesolonym male na maym ogniu przyspiesza zrastanie si koci. Pomaracza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naley spoywa pomaraczy w zimie poniewa dziaaj wychadzajco na organizm. Codzienne spoywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. u codziennie 2 do 4 orzechw woskich poprawia intelekt i prace mzgu. Granat leczniczo spoywa 1 owoc dziennie. Poprawia prac serca i ukadu trawienia. Ziaren nie rozgryza lecz poyka w caoci. Figi oczyszczaj krew
82

Migday wzmacniaj ukad nerwowy i mzg. Poprawiaj wzrok i pami. Moczy w wodzie przez noc 3 do 4 migdaw. Rano zdj skrk i u. Jest to dobowa porcja. Po poogu przez 40 dni smay 6 migdaw nieobranych ze skrki w odrobinie masa niesolonego, doda niewielk ilo miodu. Je na czczo. Wzmacnia i przywraca siy kobiecie. Oliwa z oliwek lekko przeczyszcza i chroni przed zazibieniem. W okresie grypowym przyjmowa zapobiegawczo przed snem, gorce mleko z 4 ykami oliwy z oliwek. Olej sezamowy doskonay przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybieraj na wadze, otyli wag zmniejszaj. Jeeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. Uywa si w okresach chodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmczenie, likwiduje swdzenie skry. yka oleju przyjta wieczorem ze szklank mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. Mleko zsiade wzmacnia serce i ogie trawienny odka. Zalecany dla osb cierpicych na hemoroidy i guzki krwawnicze. Aloes usuwa skpe i bolesne miesiczki. Czosnek poprawia trawienie, usuwa gazy, obnia cinienie, pomocny przy rwie kulszowej, blach reumatycznych. Cynamon usuwa luz, zwalcza przezibienie. Godziki agodz kaszel, likwiduj nudnoci, czkawk, odbijanie si, usuwaj gazy i robaki. Kolender jest moczopdny i wiatropdny. Szafran indyjski gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystoci krwi, usuwa luz, czyci mleko matki, poprawia cer, zwalcza egzem, leczy przewleke zapalenie zatok, kaszel, anemi, ukad moczowy i narzdy rodne u kobiet. Koper pray i spoywa na koniec posiku. Mita usuwa gazy, niestrawno, nudnoci, bezsenno nerwow, zmczenie, Kozieradka pospolita zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczy przez noc i rano u na surowo 1 yk. Czosnek likwiduje infekcje o podou bakteryjnym i grzybiczym. Pioun, cebula, pestki dyni zwalczaj pasoyty. laz wytwarza luzowat warstw ochronn agodzc wewntrzne podranienia. Rumianek tworzy na powierzchni skry antyseptyczn warstw ochronn, dezynfekujc ran i ma dziaanie cigajce i przeciwzapalne. Korze lukrecji agodzi wrzody odka. Olejek mitowy agodzi bolesne skurcze odka. Olejek godzikowy agodzi bl zbw. Gg uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. Papryka, imbir, gorczyca pobudzaj ukad krenia. Olejek z bazylii uspokaja w stanach depresji. Jemioa, dzika ra, przywrotnik reguluj miesiczk. Krwawnik leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. Pieprz czarny z miodem leczy astm oskrzelow, usuwa gazy, czyci krew. Przyjmowa rano i wieczorem. Nie je przez 15 minut po spoyciu. Wycig z szyszki chmielu z alkoholem lub winem leczy wtrob i taczk.

Kosmetyka
Cebulow miazg lub sok z cebuli miesza z octem. Smarowa piegi. Sokiem z cebuli smarowa i wciera w skr gowy. Arabowie dodaj jeszcze sl i pieprz. Wzmaga porost wosw. Leczy ysienie plackowate.
83

Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywa 2 razy dziennie w piegowat skr. Rozjanienie skry na twarzy uzyskamy, gdy bdziemy rano i wieczorem my ciepym wywarem z korzenia pietruszki. Na p litra wody dodajemy gar startego korzenia pietruszki. Rozjanienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy bdziemy smarowa je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosowa codziennie przez cay okres owocowania, od zielonych niedojrzaych po zupenie dojrzae. Maseczka: 1 surowe tko 1 yeczka z soku z cytryny 1 yeczk gliceryny (lub oliwy z oliwek) Miesza i nakada na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywa. Stosowa co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skry. Maseczka: 1 surowe tko 1 yeczka miodu 1 yeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postpowa jak w poprzednim przepisie. Jabko zjedzone przed snem w naturalny sposb czyci zby. Pektyny i kwasy organiczne niszcz chorobotwrcze bakterie. Aby odmodzi skr twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego rodka uywa soku z jabek lub startego jabka. Mona rwnie zastosowa jabko rozgotowane we wasnym sosie.

84

SPIS TRECI
WSTP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Baki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposb wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatyw ..................................................................................... .9 Leczenie zimn wod ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody zioowe ........................................................................................... 13 Przykady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z zi........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje par ............................................................................................ 23 Kpiele zioowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glink ......................................................................................... 27 Leczenie zioami ....................................................................................... 29 Maso klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35


Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabko ........................................................................................................ 40 Ocet jabkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czerenia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczajca olejem sonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wsw kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetaskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

Oczyszczenie organizmu sokami ............................................................. .57 Oczyszczenie organizmu limi laurowymi ............................................ .57

ZAPOMNIANE RECEPTY ................................................ ..58


Reumatyzm .............................................................................................. .59 Hemoroidy ............................................................................................... .61 Grulica ................................................................................................... .62 Nowotwr ................................................................................................ .63 Cukrzyca .................................................................................................. .64 ywno lekiem ....................................................................................... .65 Osteoporoza ............................................................................................. .65 Schorzenia wtroby ................................................................................. .68 Schorzenia serca ...................................................................................... .69 Katar odka ........................................................................................... .70 Tasiemiec ................................................................................................. .71 Biegunki .................................................................................................. .73 Schorzenia nerek...................................................................................... .73 Schorzenia skry...................................................................................... .75 Rne ....................................................................................................... .78

BIBLIOGRAFIA ...................................................................86

BIBLIOGRAFIA
1. Armstrong John W.: Woda ycia, Zasady urynoterapii (maszynopis w jzyku polskim), Londyn 1944. 2. Dolosa Claude: Medycyna chiska (wykad nieautoryzowany maszynopis), Krakw 1986. 3. Grnicka J.: Apteka Natury, Kielce 1990. 4. Guillaume, Mach-Chieu, Eysallet J.M.: Dietetyka energetyczna i medyczna chiska, maszynopis na prawach rkopisu, Pary. 5. Gumowska L: Uzdrawiajcy czosnek, Warszawa 1991. 6. Klimuszko C: Sposb na zdrowie, wydanie w maszynopisie. 7. Kneipp S.: Mj testament dla zdrowych i chorych, Krakw 1894. 8. Mikoajczyk K., Wierzbicki A.: Zioa, Warszawa 1983. 9. Petkiewicz I.J.: Uzdrawiajce esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha, Koszalin 1998. 10. Pilkington J.M. i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo, Warszawa 1984. 11. Poprzcki W.: Poradnik Zielarza, Warszawa 1984. 12. Przybylak Z.: Poradnik leczenia naturalnego, Warszawa 1996. 13. Recepty znachorw, Moskwa 1991. 14. Szymaski A.: Lekarz domowy naturalny, Warszawa 1991. 15. Tombak M.: Uleczy nieuleczalne, d 1999. 16. Zielnik Ojcw Bonifratrw, Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997.
86

CHOROBA JEST ZEMST NATURY ZA ODDALENIE SI CZOWIEKA Seria O medycynie inaczej" podaje wskazwki, jak powrci do Natury, do zdrowia
Dotychczas wydano:

DOMOWE LECZENIE WOD METODAMI KSIDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHISKA (MECHANIZM OTYOCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA
Ponadto: Maa Ksiga Mdroci (zbir aforyzmw) Bezpiecznie przez modo (oddziaywanie mechanizmw wszechwiata)

87