Talas gustine galaktičke spirale i 2012: Poslednji ciklusi transformacije

1.Uvod: otvaranje ko-incidencije – otključavanje terme Petog dana Samo-postojeće lune (22. oktobra 2010.) primetio sam da je ostalo još 791 dan do 2012. Zatim sam uočio da je tog dana bio Kin 197. Iznenađujuće, pomislio sam, 197 je savršen obrnuti broj od 791! Kin 197 je, kako sam kasnije video, kapija galaktičke aktivacije, i ključ koji otvara četvrtu Knjigu Sedam Generacija, Crvena Lunarna Zemlja. Veoma interesantno, pomislio sam. 791 je, kako sam otkrio, tačno 7 ciklusa od po 113 dana svaki. 113 je ključni osnovni broj, a ekvivalentni kin (Kin 113) je Crveni Solarni Nebeski Šetač i predstavlja Kecalkoatla kao Gospodara Svitanja. Ovo je zbog toga što je Nebeski Šetač jednak Akatlu, bambusu, znaku Kecalkoatlovog pečata po rođenju, a Solarni predstavlja sunce i svitanje. Sura 113 u Kuranu se zove Gospodar Svitanja, potvrđujući ovakvo dređenje Kina 113. Dalje, Solarni je 9. ton i Nebeski šetač je 13. znak. Devet i trinaest su kodirani brojevi proročanstva Pakal Votana čiji je grob bio posvećen 9.13.0.0.0 datuma Dugog računa (692. godina posle Hrista). Znajući ovo intuitivno sam znao da se radi o termi – skrivenom učenju uma koje treba da budu otkriveno u precizno tačnom vremenskom trenutku – kin 197, 791 dan do 2012. Kako Kin 197 predstavlja centralnu knjigu misteriozne Knjige Sedam generacija, i jedina je kapija galaktičke aktivacije, znao sam da će terma da otkrije “sadržaje” ove knjige, za koju sam sada znao da uključuje Sedam ciklusa Gospodara Svitanja od po 113 dana. 2. Talas gustine galaktičke spirale i 2012 i sedam ciklusa Gospodara Svitanja Tog 791. dana ušli smo u kapiju galaktičke aktivacije: povišenu fazu ubrzane transformacije materijalne ravni naše svesnosti, definisane kao Sedam Ciklusa Gospodara Svitanja. Ovih sedam ciklusa od 791 dan označavaju poslednji talas eksitacije pulsacije talasa gustine galaktičke spirale od 104. 000 tuna (102. 500 godina). (Beleška: tun je harmonijska mera od 360 dana). Godine 1966. dva astrofizičara, Ćia Lin (Chia Lin) i Frenk Šu (Frank Shu) su izračunali da talas gustine glaktičke spirale pulsira iz centra galaksije dajući i formu i pokret tipičnoj “spiralnoj galaksiji” (kao što je naša, Mlečni put). Daje strukturu uspostavljajući formu spiralne vetrenjače i daje pokret jer je više od stotine miliona godina talas gustine menjao poziciju praveći nove spiralne krake, dok su se zvezde starijih spiralnih kraka smanjivale ili nestajale. Simbol Hunab Kua, Davaoca pokreta i mere, takođe se asocira sa centrom galaksije i veoma je sličan definiciji i slici galaktičkog talasa gustine. Kako pulsira, talas gustine utiče na evolutivni status postojećih zvezda i može da utiče na nastanak novih zvezda. U Faktoru Maja, istakao sam hipotezu da je majanski kalendar zapravo mera za kalibraciju različitih zraka ili talasa gustine. Veliki ciklus istorije od 13 baktuna je, na

primer, mera zraka sinhronizacije kroz koji naš solarni sistem upravo prolazi. Mi smo ušli u taj zrak 3113. godine pre naše ere i napuštamo ga 2012. Takođe sam istakao da je ciklus od 13 baktuna tek peti deo ciklusa od 25.000 tuna (25. 625 godina), obuhvatajući nastanak homo sapiensa, tako da 2012.godine, ciklus homo sapiensa takođe dolazi do tačke transformacije. Trinaest baktuna istorije su u stvari samo poslednja petina ovog ciklusa od 26.000 tuna. Međtuim, kako ciklus od 26.000 tuna obuhvata samo 65 baktuna, to je samo četvrtina celokupne mere frekvencije 13:20 od 260 jedinica, ili jedan Colkin. Prema tome, ciklus od 26.000 tuna homo sapiensa je tek poslednja četvrtina 104.000 tuna (102. 500 godina) pulsacije talasa gustine galaktičke spirale. Pulsacija ovih 104. 000 tuna obuhvata nastanak uma i svesnosti kao faktora koji menjaju okruženje. Talas gustine galaktičke spirale neprestano pulsira, tako da možemo da zamislimo ove talase od 104.000 tuna kako pulsiraju u redovnim intervalima. Uzmi u obzir da je galaksija kao što je naša nekih 100.000 svetlosnih godina u prečniku. Naš solarni sistem poznat kao Velatropa 24. 3 se nalazi na krajnjem kraku Oriona naše galaksije. Celokupan ciklus od 104.000 tuna se sastoji od jednog modula Colkina sa svojih 260 jedinica gde je jedan kin = jedan baktun, i gde je svaki baktun mikrotalas unutar većeg talasa koji se formira od četiri 26.000 tuna. Trinaest baktuna istorije čini 20. i poslednji začarani val Colkina od 260 baktuna, 104.000 tuna. Ovo je faza kada talas gustine stvara zrak sinhronizacije, da bi stvorio planetarnu svesnost (noosferu). Trinaesti baktun – poslednji 260. od ovog velikog talasa pulsacije je super povišeno ubrzanje vrhunca materije (koji se karakteriše globalno transformišućim materijalizmom) i nastankom planetarne svesnosti – vodeći u noosferu koja otpočinje kada se pređe prag 2012.(Pogledaj grafik, Vremenska mapa I). 3, Sedam ciklusa od 113 dana Gospodara Svitanja Kecalkoatl beše prorok Učinivši svoje ljude čistim Reče da će se jednog dana vratiti, i u to sigurni budite. Povratak Kecalkoatla – Gospodara Svitanja – je prirodni samo-postojeći proces ugrađen u poslednjih 791 dan “zraka” – pulsacije 104.000 tuna talasa gustine. Supermentalne moći programiraju zrak “galaktičkog proročanstva”, prema određenim principima fraktalnog vremena tako da bi se odigralo ili bilo izazvano upravo u pravom trenutku. Sedam ciklusa Gospodara Svitanja stvoreni su kao sve veće zone gustine solarno planetarne eksitacije. Kako su oni sve jačeg intenziteta, takođe raste destabilizovanje materijalne ravni, stvarajući silaznu krivulju materijalne destabilizacije. Obrati pažnju da 3 dana pošto je otpočeo program od 791 dan, manifestovalo se nekoliko najvećih sunčevih pega (broj 1117) na površini sunca da bi izazvale solarne erupcije. Dan posle toga zemljotresa jačine 7.7 kao i cunami, pogodili su Sumatru u Indoneziji, a dva dana posle toga na Javi se dogodila erupcija vulkana Merapi. Drugi vulkan, Krakatau između Jave i Sumatre aktivirao se samo tri dana posle Merapi

vulkana. Isto tako, na poluostrvu Kamčatka u Sibiru, drugi vulkan se aktivirao u isto vreme kad i Merapi. Jednom kada su ovi ciklusi otpočeli, svrha prosvetljenih elemenata planetarne svesnosti je da zajašu ili čak budu ispred ovog talasa ubrzavajuće ekscitacije, spontano generišući poziv za galaktičku intervenciju kako bi pomogli da se završi prelazak biosfere u noosferu, sada kada je ljudska civilizacija van kontrole. Sedam ciklusa su obeleženi na mapi kalendara 13 luna za period od tri godine, od 26. jula, 2010 do 25. jula, 2013. (Pogledaj grafike vremenske mape I i II). Ovih sedam ciklusa su kodirani bojama od hladno plave do toplo crvene (petog ciklusa), a zatim transformišuće purpurnom i transcendentno ljubičastom. Ova boja takođe simboliše brzinu hoda Gospodara Svitanja kroz ovih sedam etapa. 1. Prvi ciklus od 113 dana, plavi: “Buđenje Gospodara Svitanja”, dani 791-679, Samopostojeća luna 5, Kin 197, Zemlja 2 (22. oktobar 2010.) Galaktička luna 5, Kin 49, Luna 10 (11. februar 2011.) godine Lune 5. 2. Drugi ciklus od 113-dana, zeleni: “ Gospodar Svitanja pokreće”, dani 678-566, Galaktička luna 6, Kin 50, Pas 11 (12. februar 2011.) – Kristalna luna 6, Kin 162, Vetar 6 (4. juni 2011.) godine Lune 5. 3. Treći ciklus od 113-dana, žuti: “Gospodar Svitanja elektrifikuje”, dani 565-453, Kristalna luna 7, Kin 163, Noć 7 (5. juni 2011. Godina Lune 5 – Električna luna 6, Kin 15, Orao 2 (25. septembar 2011.) godine Čarobnjaka 6. 4. Četvrti ciklus od 113-dana, narandžasti: “Gospodar Svitanja spektralizuje svoju formu”, dani 452-340, Kin 16, Ratnik 3 (26. septembar 2011) – Rezonantna luna 7, Kin 128, Zvezda 11(16. januar 2012.) godine Čarobnjaka 6. 5. Peti ciklus od 113-dana, crveni “Gospodar Svitanja manifestuje Kosmički sjaj”, dani 339-227, Rezonantna luna 8, Kin 129, Luna 12 (17. januar 2012) – Spektralna luna 7, Kin 240, Sunce 6 (8. maj 2012.) godine Čarobnjaka 6 – očekuj najveću destabilizaciju 12:60 tokom ovog ciklusa. 6. Šesti ciklus od 113-dana, purpurni: “Gospodar Svitanja transformiše sebe”, dani 226114, Spektralna luna 8, Kin 241, Zmaj 7 (9. maj 2012.) Godina Čarobnjaka 6 – Lunarna luna 7, Kin 93, Nebeski šetač 2 (29. avgust 2012.) godine Oluje 7. 7. Sedmi ciklus od 113-dana, ljubičasti: “Gospodar Svitanja transcendira sebe”, dani 113-1, Lunarna luna 8, Kin 94, Čarobnjak 3 (27. septembar 2012.) – Ritmička luna 8, Kin 206, Spojitelj Svetova 11 (20. decembar 2012.) godine Oluje 7 – ciklus od 791-dan se završava. Nulta zona: Ritmička luna 9, Kin 207, Ruka 12 (21. december 2012.), godina Oluje 7 4. Magija Svetih brojeva Proročanski datum, 21. decembar, 2012, obeležava vrh talsa gustine galaktičke spirale od 104.000 godina, evolutivnu tačku promene neslućenih razmera, promene od uma na super um i uspenje duhovno-mentalnih vrednosti nad onim materijalističkim.

Od sledećeg, 22. decembra pa do kraja godine Oluje 7, Vanvremenskog dana 2013, ima tačno 216 dana. Šest je broj kocke i takođe 6 na kub (6 x 6 x 6), 216 predstavlja frekvenciju savršene kocke. Ovo znači da ima tačno šest ciklusa od 36 dana posle 21. decembra 2012. pa do Vanvremenskog dana 2013, Kina 163, Noć 7. Sledeći dan, 26. juli 2013, Kin 164 je poznat kao Galaktička Sinhronizacija, lansiranje Vremenskog broda 2013. Ovih šest ciklusa od 36 dana predstavljaju ukockavanje Zemlje, tokom kojih postoji pauza pre nego što otpočne pulsacija talasa od novih 104.000-tuna. Ono što se podrazumeva pod ukockavanjem Zemlje je supermentalna telepatska kreacija kocke savršenosti oko Zemlje, predstavljajući šest dana Drugog stvaranja stvarajući novo nebo i novu zemlju. To je takođe savršen momenat za povratak Galaktičkih Maja – intervencije u cilju nadgledanja da prelazak iz starog na novi poredak bude ispunjen mirom. Elem, kad saberemo brojeve otkriva se nova sekvenca od sedam svetih ciklusa koja je paralelna sa sedam ciklusa Kecalkoatla i ukockavanja Zemlje: 791dan (7 ciklusa od po 113 dana Gospodara Svitanja) + 1 dan, 21. decembar 2012. nulta zona + 216 dana (6 ciklusa od pod 36 dana ukockavanja Zemlje) = 1008 dana, 1008 = 144 x 7 Ovo znači da ne samo da je dan 791, Kin 197 otvorio sekvencu od 7 po 113 dana i 6 ciklusa od po 36 dana ukockavanja, već je takođe otvorio portal od Sedam ciklusa od po 144 dana Povratka Svete Moći. Na grafiku Vremenska Mapa III ucrtane su tri grupe ciklusa. Na prvi dan sedam ciklusa Gospodara Svitanja započinje silazna krivulja materijalne destabilizacije zbog eksponencijalnog porasta intenziteta klimaksa pulsacije galaktičke gustine od 104.000 tuna; tog dana se takođe inauguriše harmonijska krivulja uspona duhovne regeneracije. To se odigrava zbog eksponencijalno uvećane fokusirane namere ka duhovnom i kolektivnom buđenju noosfere kao mentalnog polja globalne koherentnosti. Prema tome, sedam ciklusa od 144 dana, Povratka Svete moći, su indeks porasta duhovne energije koja aktivira noosferu podudarajući se sa finalnom ekscitacijom talasa zraka koji rezultira destabilizacijom materijalne ravni. U paralelnim mapama ciklusa može se zapaziti kada uzlazna krivulja zamenjuje silaznu krivulju. Takođe se može primetiti da je 21. decembar 2012. 792. dan ciklusa od 144 dana, srednja tačka šestog ciklusa, kao i to da je broj 792=11x72. Odmah zatim slede 6 ciklusa od 36 dana ukockavanja Zemlje što obuhvata drugu polovinu šestog ciklusa od 144 dana i ceo sedmi, završavajući se sa Vanvremenskim danom 2013, kada će se odigrati poslednje pripreme za lansiranje Vremenskog broda Zemlje 2013 i potpuna galaktička sinhronizacija narednog dana. Ciklus kocke od 216 dana predstavlja pauzu galaktičkog programa između pulsacija talasa od 104.000 tuna (102. 500 godina). 5. Indeks ciklusa od 1008 dana Sedam ciklusa od 144 dana Povratka Svetih moći i Šest ciklusa od 36 dana Ukockavanja Zemlje

1. Prvi ciklus od 144 dana, Povratka Svete moći, “Magnetiši moć”, od 791 do 648. dana, Električna luna 5, Kin 197, Zemlja 2 (22. oktobar 2010.) – Solarne lune 8, Kin 80, Sunce 2 (14. mart 2011), Godine Lune 5, kraj prvih 144 dana. 2. Drugi ciklus od 144 dana, Povratka Svete moći. “Stabilizuj moć”, od 647 do 504. dana, Solarna luna 9, Kin 81, Zmaj 3 (15. Mart 2011) Godine Lune 5 – Magnetska luna 11, Kin 224, Seme 3 (5. avgust 2011.), Godine Čarobnjaka 6, završeno 288 dana. 3. Treći ciklus od 144 dana, Povratka Svete moći, “Služi moći”, od 503 do 360. dana, Magnetska luna 12, Kin 225, Zmija 4 (6. avgust 2011) – Ritmičke lune 15, Kin 108, Zvezda 4 (27. decembar 2011), Godine Čarobnjaka 6, okončano 432 dana. 4. Četvrti ciklus od 144 dana, Povratka Svete moći, “Daj formu moći”, od 359 do 216. dana, Ritmička luna 16, Luna 5 (28. decembar 2011) – Spektralne lune 18, Kin 251, Majmun 4 (19. maj 2012), Godine Čarobnjaka 6, završeno 576 dana. 5. Peti ciklus od 144 dana, Povratka Svete moći, “Isijavaj moć”, od 215 do 72, Spektralna luna 19, Kin 252, Ljudsko biće 5 (20. maj 2012), Godine Čarobnjaka 6 – Električne lune 21, Kin 135, Orao 5 (10 oktobar 2012), Godine Oluje 7, kraj 720 dana. 6. Šesti ciklus od 144-dana, Povratka Svete moći, “Uravnoteži moć” od 71 (od nulte zone 21-12-2012) do Dana 72 (Ukockavanje Zemlje), Električna luna 22, Kin 136, Ratnik 6 (11. oktobar 2012) – Galaktička luna 25, Kin 19, Oluja 6 (3. mart 2013), Godine oluje 7, završeno 864 dana. 7. Sedmi ciklus od 144-dana, Povratka Svete moći, “Kanališi moć”, dani od 73-216, Ukockavanje Zemlje (144,000 unutar kocke), Galaktička luna 26, Kin 20, Sunce 7 (4. mart 2013) – Vanvremenskog dana, 2013, Kin 163, Noć 7 (25. juli 2013), Godine Oluje, 1008 dana, 7 ciklusa od 144 dana završeno. Sveta moć obnavlja Zemlju. Nulta zona: Novi ciklus Sirijusa 26. 1.1, Kin 164, Žuto Galaktičko Seme, Galaktička Sinhronizacija 26 godina Ciklusa Harmonijske Konvergencije završen, lansiranje Vremenskog Broda Zemlja 2013. Otpočinje nova pulsacija talasa gustine galaktičke spirale od 104.000-tuna. Era Noosfere se rađa na Zemlji; prag kosmičke svesnosti uspešno pređen. Vizija Mosta duge oko polova realizovana u potpunosti. 6. Šest ciklusa od po 36-dana (poslednjih 216 dana Godine Oluje 7) Ukockavanje Zemlje 1. Prvi ciklus od 36-dana, Ukockavanje Zemlje, projektuj osnovu (dno kocke), od 136 dana, Ritmička luna 10, Kin 208, Zvezda 13 (22 decembar 2012) – Rezonantne lune 17, Kin 243, Noć 9 (26. januar 2013) 2. Drugi ciklus od 36-dana, Ukockavanje Zemlje, projektuj desnu strane kocke, od 3772 dana, Ritmička luna 18, Kin 244, Seme 10 (27. januar 2013) – Galaktičke lune 25, Kin 19, godine Oluje 6 (3. mart 2013)

3. Treći ciklus od 36-dana, Ukockavanje Zemlje, projektuj levu stranu kocke, od 73-108 dana, Galaktička luna 26, Kin 20, Sunce 7 (4. mart 2013) – Planetarne lune 5, Kin 55, Orao 3 (Harmonijska Konvergencija, 1987) (8. april 2013); prva četvrtina, sedmi ciklus od 144 dana, 144.000 ukockanih 4. Četvrti ciklus od 36-dana, Ukockavanje Zemlje, projektuj zadnju stranu kocke, od 109-144 dana, Planetarna luna 6, Kin 56, Ratnik 4 (9. april 2013) – Spektralne lune 13, Kin 91, Majmun 13 (14. May 2013); Druga četvrtina , sedmi ciklus od 144 dana, 144.000 ukockanih 5. Peti ciklus od 36 dana, Ukockavanje Zemlje, projektuj prednju stranu kocke, od 145180 dana, Spektralna Luna 14, Kin 92, Ljudsko biće 1 (15. maj 2013) – Kristalne Lune 21, Kin 127, Ruka 10 (19. Juni 2013); Treća četvrtina sedmog ciklusa od 144 dana, 144.000 ukockanih 6. Šesti ciklus od 36-dana, Ukockavanje Zemlje, projektuj vrh kocke, od 181-216 dana, Kristalna luna 22, Kin 128, Zvezda 11 (20. juni 2013) – Vanvremenski dan, Kin 163, Noć 7 (25. juli 2013); Četvrta četvrtina sedmog ciklusa od 144 dana, 144.000 ukockanih. Zemlja ukockana. Novo Nebo, Nova Zemlja, Zemlja spremna za oslobađanje u noosferu sledećeg dana, Kin 164 Žuto Galaktičko Seme. Evolutivni zaokret, promena u toku. 7. Sedam Poslednjih Luna od 13 Baktuna, Vanvremenska Luna, Sedam Mističnih Luna do lansiranja Vremenskog broda Zemlja 2013. U 20 Tabli Zakona Vremena i praksi 7:7::7:7 sinhronijskog reda, postoje definicije Sedam poslednjih luna 13 baktuna, Vanvremenska luna i Sedam mističnih luna. One proističu iz 20 Tabli Zakona vremena koje definišu ciklus 208 luna ili 832 nedelje smeštene kao 832 permutacije na 13 nivoa 64 kodona DNK (heksagrama Ji Đinga) – 64 x13 =832 = 16 x 52. Te 832 permutacije su tačno broj nedelja koji se nalaze u ciklusu od 16 godina sa početkom od 26. jula 1997. godine pa do 25. jula 2013. Svaki kodon prolazi kroz 13 permutacija tokom 64 četvrtine koje se odigravaiju tokom tih 16 godina. Svake nedelje kodon se ukockava, u svakom od 6 dana nedelje, po jedna linija kodona od šest linija se smešta na jednu od šest strana kocke, pa je tako sedmog dana kodon ukockan, i telepatski isijava kao pročišćen i usavršen genetički kodon ili specifični životni potpis. Te 832 nedelje takođe se mogu podeliti u 208 luna, kodiranih u nizu od Kina 1 do Kina 208. Poslednjih 7 luna vode do Ritmičke lune 2012, završetka ciklusa. One su definisane kao poslednjih sedam luna 13 Baktuna. To su Lune kodirane kinovima od 194-200. Devetog dana Ritmičke lune 2012, ciklus se formalno zatvara, nulta zona, 21.12. 2012. se odnosi na Vanvremensku Lunu u očekivanju prestanka vremena onakvog kakvog ga poznajemo. Posle toga, period od Rezonantne do Kosmičke Lune 2013, godine Oluje 7, poznat je kao sedam mističnih luna sve do uzletanja Vremenskog Broda Zemlja 2013. Kako smo sada videli, ovih sedam luna se odigrava zajedno sa ciklusom od 216 dana ukockavanja Zemlje, tokom pauze spiralnog talasa gustine pre nego što otpočne sledeća pulsacija.

Indeks 7 Poslednjih luna, Vanvremenska luna i 7 Mističnih luna (lune imaju imena prema kinovima koji ih kodiraju) Sedam Poslednjih Luna 13 baktuna 1. Kin 194, Luna Belog Kristalnog Čarobnjaka, Prva knjiga Sedam generacija, 12. luna, Godine Čarobnjaka 6 (30. maj – 26. juni 2012) 2. Kin 195, Luna Plavog Kosmičkog Orla, Druga knjiga Sedam generacija, 13. luna, Godine Čarobnjaka 6 (27. juni – 24. juli 2012.) 3. Kin 196, Luna Žutog Magnetskog Ratnika, Treća Knjiga Sedam generacija, 1. luna, Godine Oluje 7 (26. juli – 22. avgust 2012.) 4. Kin 197, Luna Crvene Lunarne Zemlje, Četvrta Knjiga Sedam generacija 2. luna, Godine Oluje 7 (23. avgust – 19. septembar 2012) 5. Kin 198, Belo Električno Ogledalo, Peta Knjiga Sedam generacija, 3. luna godine Oluje 7 (20. septembar – 17. oktobar 2012) 6. Kin 199, Luna Plave Samo-postojeće oluje, Šesta knjiga Sedam generacija, 4. luna, godine Oluje 7 (18. oktobar – 14. novembra 2012) 7. Kin 200, Luna Žutog Intoniranog Sunca, sedma knjiga Knjige Sedam generacija, 5. Luna, Godine Oluje 7 (15. novembar – 12. decembar 2012). Sa ovim se ispunjava ciklus proročanstva Knjige Sedam generacija kodiranih u sedam poslednjih luna 13. baktuna. Luna 0, Vanvremenska Luna, Kin 201, Luna Crvenog Ritmičkog Zmaja (13. decembar 2012. – 9. januara 2013.). Završetak ciklusa – vremotres – promena faze - pauza pulsacije spiralnog talasa gustine. Sedam mističnih luna do Lansiranja vremenskog broda Zemlja 2013 (svaka Luna podseća na moć jednog od Sedam dana Stvaranja) 1. Kin 202, Luna Belog Rezonantnog Vetra, 7. luna, Godine Oluje 7 (10. januar – 6.februara 2013), Sećanje na Moć Prvog dana Stvaranja, “Rezonantni duh” 2. Kin 203, Luna Plave Galaktičke Noći, 8. luna godine Oluje7 (7. februar – 6. mart 2013), Sećanje na Moć Drugog dana Stvaranja, “Galaktičko izobilje” 3. Kin 204, Luna Žutog Solarnog Semena, 9. luna, Godine Oluje 7 (7. mart – 3. april 2013.), Sećanje na Moć Trećeg dana Stvaranja, “Solarno Cvetanje” 4. Kin 205, Luna Crvene Planetarne Zmije, 10. luna, godine Oluje 7 (4. april – 1. maj 2013), Sećanje na Moć Četvrtog dana Stvaranja, “Planetarna životna snaga” 5. Kin 206, Beli Spektralni Spojitelj svetova, 11. luna godine Oluje 7 (2. maj – 29. maj 2013), Sećanje na Moć Petog dana Stvaranja, “Spektralna smrt”.

6. Kin 207, Luna Plave Kristalne Ruke, 12. luna godine Oluje 7 (30. maj – 26. juni 2013.), Sećanje na moć Šestog dana Stvaranja, “Kristalno postignuće” (Obrati pažnju: Ova luna je fraktalna ekstenzija Ruke 12, 21.12. 2012.) 7. Kin 208, Luna Žute Kosmičke Zvezde, 13. luna godine Oluje 7 (27. juni – 24. jula 2013.), Sećanje na Moć Sedmog dana stvaranja, “Kosmička elegancija” Vanvremenski dan, završen ciklus od 1008 dana, Ukockana Zemlja, svitanje mistične ere. 208 luna čine četiri Zamka Začaranog vala od 52 kina svaki što je ukupno 208 kinova. Kin 209 (Galaktička Sinhronizacija, 26. juli 2013.) obeležava ulazak u peti zamak, Zeleni zamak Začaranosti, Doba Centra, Ere Noosfere. Zašto Kecalkoatl, Gospodar Svitanja? Kecalkoatl, Gospodar svitanja, prorok i mitski kompleks drevnog Meksika je svetac zaštitnik ili božanski zaštitnik Harmonijske Konvergencije. Harmonijska Konvergencija 1987 je bila u ime završetka proročanstva 13 Nebesa i 9 Paklova, i proslavljala se širom sveta kao globalna meditacija u ime mira. Jedan autor se odnosi prema Kecalkoatlu kao čarobnjaku par excellence, “Onaj ko zna tajne svih začaranosti.” On je heroj kulture, donosilac znanja o astronomiji, matematici i kalendaru. On je taj koji je upućuje ljude u misterije unutrašnjeg života. On se često predstavlja u vidu pernate zmije, predstavljajući venčanje neba i zemlje. On je alhemijska šifra ciklusa i faza transformacija. Asocira se sa Venerom i njenim sinodičkim ciklusom pojavljivanja i nestajanja i ponovnog pojavljivanja kao jutarnje i večernje zvezde. “Priča se da kada je goreo, njegov pepeo se odjednom uzneo, kao i pošto je Kecalkoatl umro kada su se pojavile sve neobične ptice, zbog čega su ga svi nazvali Gospodar Svitanja. Rekli su da kada je umro nije svanulo četiri dana, jer je otišao da živi među mrtvima. A zatim je za ta četiri dana obezbedio sebi strele (svetlosne zrake), zbog čega se za sedam dana pojavila Velika Zvezda po imenu Kecalkoatl i tako su dodali da je još bio i krunisani Gospodar.” (Anali Kuauhtitlana(Cuauhtitlana)). Kao prorok poznat je pod imenom Ce Akatl Topiclin Kecalkoatl (Ce Akatl Topiltzin Kecalkoatl). Rođen je 947. hrišćanske godine u Amatlanu u sadašnjoj državi Morelos u Meksiku. Bio je poznat kao model miroljubivog kralja i promotora umetnosti i kulture, bio je protiv ljudskog žrtvovanja i u gradu Tuli je podigao palate na arhetipsko sećanje originalnog Toljana, grada rođenog na dalekoj zvezdi. Posle puno avantura i lutanja, otišao je na splavu zmija ka istočnom moru, hrišćanske godine 999, putujući ka zori, dajući zavet da će se vratiti godine za njega svete, godine Trske Jedan u tradiciji Nauatla (Nahuatl), godine i dana njegovog rođenja – 1 Trska = Nebeski Šetač 1, Kin 53. Prema Meksičkoj tradiciji ova godina je ponovo bila 1987, tačno 1040 godina ili 20 ciklusa od po 52 godine od njegovog rođenja 947. godine. U tradiciji Nauatla, Kecalkoatl se posmatra kao višestruki avatar i prvi čovek koji je otkrio i pretvorio sebe u “boga”, odnosno, dostigao i realizovao svoju božansku prirodu. Kecalkoatl je učio da ljudska veličina raste iz svesnosti duhovnog reda. Era Kecalkoatla je ona koja najavljuje dušu, unifikujući centar koji je suština svih religioznih učenja.

Kecalkoatl je dao tri osnovna saveta: 1. Uvek budi svestan da je Bog sveprisutan. Nemoj očajavati ili biti kukavica, ali ostani skroman u svom srcu i voli Boga. 2. Budi u miru sa svima, bez obzira na sve. 3. Ne troši svoje vreme. Data ti je vredna mogućnost u ovom zemaljskom životu; upotrebi ga mudro i kreativno. Kao deo značenja Harmonijske Konvergencije 1987, povratak Kecalkoatla predstavlja buđenje svesnosti tokom 26 godina ciklusa Harmonijske Konvergencije, od 1987 do 2013. U ovom smislu, Kecalkoatl je probuđena duga svesnosti koja predstavlja samozračeći ulazak u noosferu. Ovo je značenje sedam ciklusa Gospodara Svitanja i Sedam ciklusa od 144 dana, Povratka Svete Moći. Hose Arguljes -Valum Votan, Institut za Galaktička Istraživanja Samo-postojeća luna 15, Kin 207, Godine Lune 5 (1. novembar, 2010, Dan Mrtvih, Dan Svih svetaca)

Sura 113, Gospodar Svitanja U ime Boga, svemilostivog 113.1 Kaži “Tražim pribežište u Gospodaru Svitanja, 113.2 Od zla stvorenih stvari, 113.3 Od zla tame koja se širi nad stvarima, 113.4 Od zla onih koji praktikuju tajne veštine i duvaju ih u čvorove 113.5 I od zla onog koji zavidi praktikujući zavist. (Ova Sura je osnovna molitva zaštite u mračnim vremenima. Gospodar Svitanja u ovom kontekstu se odnosi na Alaha-Boga). Sura 113, Gospodar Svitanja

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful