Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K

Folketingsmedlem Thomas Jensen (S) har den 25. august 2011 stillet mig følgende spørgsmål S 2054, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmål nr. S 2054: "Vil ministeren redegøre præcist for, hvor hårdt de påtænkte besparelser i EUDP-programmet for energiteknologisk udvikling fra 400 mio. kr. til 49 mio. kr., rammer i Region Midtjylland?" Svar Da der er udskrevet valg til Folketinget, finder jeg det rigtigst at være tilbageholden med som minister at besvare folketingsspørgsmål om min politiske holdning. Jeg finder i overensstemmelse hermed, at der er rigtigst ikke at besvare spørgsmålet.

Ministeren 31. august 2011 J nr. 2011 - 3993

Med venlig hilsen

Lykke Friis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful